NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  23-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1987 – December : De laatste ‘Band’…

  “IN PARADISUM DEDUCANT TE…”

  “Mogelijk voor velen van U, niet te verstaan en misschien nog minder te begrijpen de zinspeling ervan.

  ’t Is een Latijnse zang bij de begeleiding van de overledene van de kerk naar het graf.

  We mogen wel zeggen voor DE BAND, zijn redactie en alle medewerkers, een WAARDIGE LOFZANG. Ten paradijze geleide uw gepresteerde werk vanaf de jaren ’48 ongeveer tot einde 1987. We mogen wel zeggen : 30 JAREN, EEN HELE PRESTATIE, gedragen en verwezenlijkt door vrijwillige medewerkers en redactie.

  Is dit de laatste uitgave ?? ‘Niet te begrijpen’, zullen sommigen zeggen of hoofdschudden. Niet te begrijpen ???

  ‘Instaan voor,’een grote vraag en een tekort aan zulke mensen. Wie tegenwoordig wil instaan voor een geregelde uitgave van een plaatselijk blad en hierdoor wat nieuws wil brengen uit het plaatselijk leven, het is nog wat nieuws nà het nieuws. De gemakkelijkheid waarmee tegenwoordig alle plaatselijke verenigingen hun berichtgeving klaarmaken en verspreiden; de berichtgeving van de Band loopt erachteraan.

  De HOOFDBEDOELING waarmee de Band gestart is, namelijk een Band van het thuisfront met de soldaten van Leest, die veelal en langen tijd in Duitsland verbleven, die hoofdbedoeling is al zeer lang voorbij en vervallen. Soldaten zijn er wellicht nog…maar veelvuldig thuis en zonder ‘tenuu’…

  Het grote spijt, het ‘VERDRIET van DE BAND’ niet meer te verschijnen, is wellicht ‘De Band’ met de oudere mensen en Leestenaars veraf. Maar deze menselijke ‘band’ kan opgevangen worden door meer contact met ouden van dagen; door een contact van ‘geburenkring’; door meer belangstelling en aanwezigheid voor plaatselijke initiatieven en gebeurtenissen. Zulke menselijke band wens ik van harte om het heengaan van de geschreven band op te vangen, en wie weet, misschien gedeeltelijk te vervangen.
     Het woorde van…de pater.” (‘DB’, december ’87)

   

  En de redactie : 

  “Beste bandlezer, 

  Je bent bezig het laatste nummer van de Band te lezen. Niet van 1987, maar het laatste tout court. In 1988 geen Band meer…na 36 jaar !

  Spijtig, zul je misschien zeggen. Vinden we ook, maar de tijd staat niet stil.

  Leest en zijn verenigingen zijn in die 36 jaar zo enorm veranderd, dat we vonden dat de tijd van gaan gekomen is. De Band stopt er niet zo maar mee. We willen onze trouwe lezers nog eens bedanken en doen dit met een nuttige telefoonlijst van Leest, in bijlage aan dit nummer. We hebben hier hard aan gewerkt, en toch is ook dit niet volmaakt. We kunnen dus spijtig genoeg geen garantie geven op de juistheid van al die informatie. Zo hebben we zelf pas na de druk ontdekt dat het telefoonnummer van W. De Bondt, Kouter 62 verkeerd is afgedrukt. Het moet 41 65 39 zijn in plaats van 41 65 95. Hopelijk is dat een uitzondering en zal deze bijlage je van pas komen.

  Ons blijft over al de medewerkers van de Band (en dat zijn er velen geweest in al die jaren) te danken voor al de geleverde inspanningen. Onze lezers danken we voor hun jarenlange trouw en allen wensen we nog een zalig en voorspoedig 1988.” 

  Frans ‘Susse’ Teughels : 

  Als d’avond valt wordt alles stil…stil…stil…

  “Alsof het gisteren pas gebeurde, zo helder komt het me nog voor de geest.

  Die avond; we waren samen aan het werken geweest aan de maquette van ons dorp. Ons aller vriend, aalmoezenier Georgs Herregods, vroeg me om mee te werken met ‘De Band’. ‘Desnoods wat vertellen’, drong hij aan, ‘op papier zullen we het zelf wel krijgen.’ ‘Proberen kan nooit kwaad,’ beloofde ik, ofschoon ik buiten de schooljaren geen pen meer had ter hand genomen.

  ‘De jonge Klokkenluider,’ met moeite in elkaar gewrocht, was het eerste bolwerk. Enkele notabelen van ons dorp, medewerkers aan het boek ‘Leest Geweest’ zullen die paar regels niet slecht gevonden hebben, want toen het boek werd uitgegeven stond het er al in. Sindsdien heb ik menige vrije uren en zondagen besteed aan het vuilmaken van ganse blokken blank papier. In den beginnen hebben wel een paar mensen zich wat kwaad bloed gemaakt bij het lezen van hun naam in verband met een of andere kwajongensstreek. Dat was vlug voorbij; de meesten konden er zelfs om lachen. Het is zelfs gebeurd dat ik, om geen risico’s te lopen, een of andere snode daad op mijn naam zette. De eigenlijke dader riep mij later dan ter verantwoording om te zeggen dat hij dat was geweest. Dat zijn dan heerlijke momenten en die vergoeden ruimschoots de gedane inspanningen en verloren tijd.

  Tien jaren zijn er nu over heen gegaan, een prachtige tijd !

  Helaas; de mooiste plant waartegen een torenhoge muur wordt opgetrokken krijgt geen kansen meer tot welig bloeien, minder nog om de eigen schaduw af te werpen. Zo is het ook met ons vergaan.

  De eerste jaren dat ik aan ‘De Band’ meewerken kon, leek alles goed te gaan. Onze opvatting, Kerk en Gemeenschap te kunnen dienen liep van een leien dakje. Informatie, berichten en verslagen kwamen aan bij de vleet, zodat die luttele, met moeite samengeknepen tafereeltjes uit mijn jeugd alleen als aanvulling dienden beschouwd te worden. De dag van vandaag heeft iedere vereniging en het zijn er veel in ons klein dorpken, wel een of ander informatieblad, zodat wij wel overbodig lijken. We moeten toegeven dat ons blad, buiten het proza van de pastoor, een paar ingezonden stukjes van onze missionarissen, met moeite bijeengescharrelde intervieuws van bekende Leestenaren en de povere stukjes uit mijn hand nog zowat het enige was wat we de laatste jaren hadden aan te bieden, samen met de reclame van onze handelaars (waarvoor hartelijk dank).

  In feite zijn we thans niet meer dan een wollen kous waaraan geen been meer zit. Het heeft dan ook geen zin, om nog zoals een geliefde poes in een boom te willen kruipen, daar onze nagels te kort gesneden worden, zij het door mensen die met onze gemeenschap niets te maken willen hebben wanneer ze er voor zichzelf geen gebruik van maken kunnen.

  Wat mij betreft, ik heb mijn best gedaan en stroomde maar met de stroom mee als een nietig vlokje smeltende sneeuw, dat hoog vanuit de bergen met de andere druppels mee een greppeltje volgt dat loopt tot aan de beek en vandaar zal worden weggevoerd tot bij de rivier met zijn eigen kolken en talrijke uitmondingen, waaruit door mensenhanden beroerd water vloeit en zo zal trachten de stroom te bereiken die het brengen zal tot in de wijde zee. Misschien krijgt het daar nog een klein kansje om aan de oppervlakte een glimpje weer te geven van het heerlijk zonnelicht, zoals ik het vroeger brengen wou.

  Dat alles, wat ooit uit mijn pen is gevloeid heb ik trachten te brengen in de geest van het oude, nog echte Pallieterken, waaronder te titel stond : ‘Wat niet vrolijk kan gezegd worden, is de waarheid niet !!!’

  Bij het schrijven van deze laatste woorden komen me zowaar de tranen in de ogen te staan.

  Vaarwel, mijn duurbare lezers en het beste voor U allen !
     Uw toegenegen Frans Teughels Susse.
     Weimar (B.R.D.) 16 december 1987.”

   

  In de laatste bijdrage van de laatste ‘Band’ heeft Jos Vanlaerhoven uit Battel nog getracht de lezers van de Leestse periodiek te strikken voor zijn ‘Willen is Kunnen’ maar zonder veel resultaat :

   

  “Beste bandlezers,

   

  Persoonlijk vind ik het spijtig dat de Band na 35 jaar bestaan verdwijnt. Zeker voor de oudere mensen van Leest, die gewoon waren alle maanden de Band te kunnen lezen; zo bleven zij toch een beetje op de hoogte wat er nog allemaal te doen was in hun dorp.

  Ik woon wel in Battel, maar ik heb toch ongeveer 5 jaar alle maanden mee de Band helpen afdraaien en nieten. De laatste twee jaar heb ik ook de postabonnementen verstuurd buiten Leest. Maar ja, gelijk het de laatste maanden ging, dat wij moesten bidden en smeken om tekst bijeen te krijgen van elke vereniging, dat kon ook niet.

  Toch heb ik de moed niet laten zakken en heb ik in Battel zelf een boekje gemaakt voor onze geburenkring ‘Willen is Kunnen’. Ook met reclaam en het leven in Battel. Onze wens is dat wij nog lang een boekje kunnen uitgeven. Moesten er mensen interesse hebben om er ook reclaam in te zetten, dan kan dat door contact met mij op te nemen.

  Ook de mensen van Leest kunnen dat boekje bekomen tegen de prijs van 350 frank, dan bent U tevens lid van onze geburenkring.

  Moesten wij genoeg abonnementen hebben van Leest, dan kunnen wij in de toekomst ook nieuws van Leest er in zetten.

  U kunt altijd terecht bij Jos Vanlaerhoven, Leestsesteenweg 120, Mechelen.

  Nogmaals dank ik alle medewerkers van de Band voor die vele jaren samenwerking.
       Jos Vanlaerhoven.”

   

  Milac-Leest heeft voor een prachtige nalatenschap gezorgd via het maandblad ‘De Band’. Niet enkel als spiegel van de manier van leven gedurende de enkele decennia van de bestaansgeschiedenis van het blad, maar ook met de vele onschatbare historische en andere bijdragen.

  De hele geschiedenis van Milac-Leest en ‘De Band’ is terug te vinden in deze Kronieken begin 1953.

   

  Bijgevoegd :
  Drie verschillende covers van het Leestse heimatblad ‘De Band’.  23-03-2014 om 12:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  George Joris volgde in 1986 Jef Rademaekers
  op als burgemeester van Mechelen en werd
  in 1989 opgevolgd door Jos Vanroy.

   

   

   

   

  1987 – 7 november – “Voor Allen” : Zittingsuren Mandatarissen SP

  Elke tweede zondag van de maand.
  G. Joris, Burgemeester :
  -Oud Gemeentehuis Leest, van 10 tot 11 u.
  -Zaal St.-Cecilia, Dorpstraat 6 Leest, van 11 tot 12 u.

  J. Vloeberghen, Raadslid :
  -Zaal St.-Cecilia van 11 tot 12 u.

  C. Demeester, Schepen van Openbaar Onderwijs :
  W. Van den Brande, Voorzitter MGW :
  M. De Bont, Voorzitter SVV Leest :
  -Duivenlokaal Juniorslaan 78 Leest, van 10 tot 11 uur en in zaal St.-Cecilia van 11 tot 12 u.

   

  1987 – Zondag 8 november : Chiro-Familiefeest
  Vond plaats in het parochiehuis en op de chiroterreinen. (“Parochieblad” 5/11)

   

  1987 – Dinsdag 10 november : Kaartwedstrijd “Whist”

  In de gymzaal van de Stedelijke Basisschool, Ten Moortele 2 organiseerde de Vriendenkring van die school haar vijfde jaarlijkse Kaartwedstrijd “Whist”.

  De prijzentafel bestond uit o.a. een fiets, allerlei elektrische huishoudtoestellen en hobby-materiaal, met een totale waarde van 35.000 fr.

  Elke tafelwinnaar had gegarandeerd prijs.
  Het inschrijfgeld bedroeg 100 fr. per deelnemer en de prijs van de te bekomen dranken was 25 fr.

  De opbrengst ging naar het fonds voor aankoop van bijkomend materieel voor de kleuters en de leerlingen. (Folder)

   

  1987 – 11 november : Sport- en Eetdag van V.V. Leest

  De Leestse voetbalclub organiseerde die dag een : Groot jeugdtoernooi voorbehouden aan preminiemen, miniemen en knapen met de deelname van R.C Mechelen, F.C.B. Kapelle-op-den-Bos, S.C. Mechelen, S.K. Wenduine en V.V. Leest.
  Het gelegenheidsrestaurant was die dag geopend van 11.30 u. tot 20.00 uur.

  Op het menu stond :
  -mosselen + friet of brood : 250 fr.
  -steak + friet of brood : 300 fr.
  -schep + friet of brood : 200 fr.
  De kidnerschotels kostten 125 fr. en de dranken werden getarifeerd vanaf 25 fr.
  (Folder)

   

  1987 – 13 november : Els Duysburgh vanuit Concepcion

  “Ik zit hier op de Plaza Armadas, midden in het centrum, nog een beetje te genieten van de avonddrukte. Het is een lekkere lente-avond. Links van mij staat er, zoals hij er altijd staat, een grote gepantserde legerwagen, met ervoor enkele soldaten met de mitrailette in de hand, schietensklaar dus. Ook in het hospitaal lopen er steeds enkele politiemannen rond. In het begin komt dat allemaal wel raar over, maar het went rap en ik vind het al normaal.

  Ik heb er nu een week werken opzitten in het hospitaal ‘La Higueras’ en ik kan eigenlijk moeilijk zeggen dat het een plezante week was. Zeker maandag en dinsdag waren zeer moeilijk, ik verstond de mensen bijna niet en kon nog minder iets zeggen. Maar op het moment gaat het al wat beter, ik begin al wat Chileens te verstaan.

  Woensdag heb ik dan mijn eerste wacht gehad en eigenlijk was dat ook de eerste dag dat ik mij goed voelde in het hospitaal.

  De kliniek zelf is niet te vergelijken met een hospitaal bij ons. Stil is het er alleen ’s nachts. Dat is niet omwille van het bezoek, want alleen op woensdagnamiddag is er bezoek toegelaten, maar het zijn de patiënten zelf die zoveel lawaai maken. Op raadpleging is het juist een markt. De kliniek is ook zeer groot : chirurgie telt 200 bedden, pediatrie 100 bedden. Op de andere diensten ben ik nog niet geweest.”
  (‘DB’, december ’87)

   

  1987 – Zaterdag 14 en zondag 15 november : Kerstactie Bond zonder naam
  “Achteraan in de kerk zullen kerstkaarsen en andere gelegenheidsgeschenken aangeboden worden door zuster Magda van het Wit-Gele Kruis en haar medewerkers.”
  (“Parochieblad” 12/11)

   

  1987 – Zondag 15 november : Herfstwandeling SP Leest
  Onder leiding van een natuurgids. Vertrek om 14 uur op het Dorpsplein en dan ging het met wagens naar “Hellebos” in Perk. (Folder)

   

  1987 – Zondag 15 november : Dag zonder afwas
  Jaarlijkse eetdag van de Vrije School in zaal Piessens, Dorpsstraat.

  Op het menu :
  -aperitief : Porto (60 fr.)
  -Voorgerecht : Russisch ei (70 fr.) of perzik met tonijn (90 fr.) of tomatensoep met balletjes (60 fr.).
  -Hoofdgerechten : biefsteak natuur (260 fr.), biefsteak pepersaus (260 fr.), konijn met pruimen (240 fr.) of fricassé (180 fr.). Alles met frieten.
  Kinderen : idem maar respectievelijk 130 (steak), 120 (koijn) of 90 fr. (fricassé).
  -Nagerecht : ijs (60 fr.) of gebak (60 fr.)
  (Folder)

   

  1987 – Maandag 16 november : K.V.G.-Zennevallei – Studieavond
  Gewestelijke samenkomst voor de leden met als thema ‘de nieuwe wetgeving’.
  (“Parochieblad”, 12/11)

   

  1987 – 21 en 22 november : Jaarlijkse teerfeesten K.F.St.-Cecilia

   

                                                     PROGRAMMA

  Zaterdag 21 november

  -14.00 uur : Samenkomst in het lokaal St.Cecilia, Dorpstraat. Muzikanten in uniform.
  -14.15 uur : Optocht met muziek naar de kerk.
  -14.30 uur : Plechtige Eucharistieviering voor de overleden leden en muzikanten. 

  Na de Mis in optocht met muziek naar lid-herbergier Vic De Maeyer (voorzien tot 16.00 u.) en nadien bezoek aan lid-herbergier Marcel De Win (van 16.10 tot 16.40).

  Muzikanten die dat wensten konden hun uniform nadien omruilen tegen gewone kledij.

  -17.15 uur stipt : aan tafel in zaal Pol Piessens voor het banket.

  Het menu zag er als volgt uit :

  -Aspergeroomsoep
  -Vidé
  -Rosbief en varkensgebraad met groentenkrans en kroketten.
  -Condez-rijst.
  Deelname prijs voor ereleden en dames : 650 fr.

  -Vanaf 21.00 uur : gezellig familiebal waarop ook niet-leden welkom waren. De eerste dans volgde onmiddellijk na de ‘laatste hap rijstepap’.     

  Zondag 22 november

  Samenkomst vanaf 11.30 uur voor de steak en dit tot 12.15 uur. Nadien in optocht met muziek naar de leden-herbergiers van de Heide.

  Speciaal dit jaar : aan de ereleden en vrouwen van muzikanten werd verzocht zich te verkleden in het teken van de ‘Poppenstoet’. Er werden prijzen verloot onder de deelnemers die mee opstapten met de fanfare.

  Om 17.15 uur terug aan tafel voor het banket. Het menu bestond uit :

  -Tomaat-garnaal
  -Lentesoep met ballekens
  -Kip met champignonssaus met groenten en aardappelnootjes
  -Koffie en versnaperingen.

  Deelnameprijs voor ereleden en dames : 150 fr. (biefstuk), 450 fr. (menu).

  Nadien werd overgegaan tot de verkiezing van Miss en Mister Cecilie en dit na het welslagen van diverse proeven. Dit ging door onder leiding van Diane Van Medegael.
  (Brief aan muzikanten en ereleden, niet gedateerd)

   

  1987 – 23 november : Cursus Bijbellezen
  “Bijbellezen ligt helemaal in de lijn van dit Mariajaar. Om te kunnen doen wat Jezus ons zeggen zal, moeten wij ook bereid zijn Zijn Woord ernstig te leren kennen. Deze cursus zal geleid worden door pater Paul Seghers, norbertijn. Hij zal doorgaan in het Parochiecentrum, Dorpstraat 10 op 21 november, 3 en 21 december en op 11 januari telkens om 20 uur. Iedereen welkom !” (“Parochieblad”, 5/11)

   

  1987 – Vrijdag 27 november : Will Tura met Groot Orkest
  In zaal “Het Witte Paard”. Inrichting : Voetbalclub S.K. Leest.
  Deuren : 20 uur. Kaarten in voorverkoop : 250 frank. In de zaal : 300 frank. (Folder)

   

  1987 – Zondag 29 november : Chiro Spaghetti.
  In het parochiehuis diende de Chiro spaghettigerechten op in de namiddag. (“Parochieblad”)

   

  1987 – Zondag 29 november : Els Duysburgh vanuit Concepcion

  “Deze week woensdag –enige dag dat er bezoek is toegelaten tussen 14 en 15 uur- kwam ik zuster Juanita De Boeck tegen in het ziekenhuis. Ze stelde me voor om zaterdag met haar naar de Campo te gaan. Ik ben dus gisteren tegen 8 uur ’s morgens naar de Hogar de Christo gegaan en met de zuster achter het stuur van de volkswagencamionette 25 km buiten de stad gereden naar haar 2 opvanghuizen voor meisjes op de Campo. ’t Was zeer interessant om te zien hoe ze daar werken. Wij hebben er ’s middags meegegeten en dan zijn wij terug naar Concepcion gereden, waar we met de zuster nog over haar werk hebben zitten babbelen. ’t Is toch een grote verwezenlijking.”
  (‘DB’, december ’87)

   

  1987 – Maandag 30 november : Els Duysbrugh vanuit Concepcion

  “Bij een Chileense koffie en taartje in een theehuis op de Plaza schrijf ik verder. Vrijdagavond ben ik hier in het centrum moeten gaan lopen voor de waterkanonnen van de politie. En gaan lopen is hier niet zoals in Leuven een spelletje, maar hier is het menens. Er was hier in Concepcion vrijdagavond een ‘cencentracion’ (een meeting in open lucht) van de oppositie die toegelaten was. In de kliniek hadden de Chileense dokterstagiairs me gevraagd of ik geen zin had om eens een kijkje te gaan nemen op zo’n meeting, me belovend dat er geen gevaar aan vast hing. Dus wij samen naar die meeting ergens op een open plaats iets buiten het stadscentrum. Toen wij er aankwamen voelde ik me juist zoals in de film ‘Missing’. Een kleurrijk publiek met spandoeken met niet mis te verstane leuzen tegen het huidig bewind en op al de daken van de huizen in de omtrek eveneens volk met leuzen. Diegenen die leuzen hadden die opriepen voor gewapende strijd waren gemaskerd. Daarrond overal politie. Ik vond dat dit eventjes zien al genoeg was en wou zo vlug mogelijk terug weg, maar mijn Chileense metgezellen zegden dat er geen gevaar was en wij nog rustig wat konden blijven staan. Om 5 voor 21 uur zegden ze dat we nu toch maar best vlug weggingen, ze voelden toen waarschijnlijk al dat er een staartje aan de manifestatie ging komen. Wij wandelden rustig terug naar het stadscentrum, onderweg gingen we nog iets drinken. Plots kwam er tussen alle stadsdrukte een lopende menigte, gevolgd door waterkanonnen. De Chilenen die bij mij waren, sleurden mij direct al lopend mee, een halve blok lopen en de volgende éénrichtingsstraat in. Je voelde direct dat die mannen hier niet lopen voor het plezier maar om zo vlug mogelijk uit het viezier van de politie te komen. 21 mensen zijn er die avond opgepakt. Aan de meeting hadden zo een 5.000 mensen deelgenomen, wat de organisatoren een zeer bedroevend cijfer vonden. Ik heb toen besloten dat één keer zulke meeting zien, toch wel voldoende is.

  Stilaan gaat het ook wat beter met mijn Spaans.

  In het ziekenhuis heb ik al ’t een en ’t ander bijgeleerd : abcessen draineren, wonden hechten en assisteren bij operaties. Ook in de polikliniek heb ik al heel wat te doen gehad.”
  (‘DB’, december ’87)

   

   

  22-03-2014 om 11:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1987 – 6 november : Kaas- en Wijnavond KVG Zennevallei
  In de parochiezaal te Leest. Deelnameprijs : 60 frank. (Folder)

   

  1987 – Vrijdag 6 november : Zitting Belastingen
  Van 9 tot 11 uur in het lokaal van de Cera. (“Parochieblad”, 29/10)

   

  1987 – Zaterdag 7 november : Davidsfonds Leest – Europalia ’87 – Osterreich.
  Speciaal voor de Leestse afdeling ging om 14u30 een geleide wandeling door langs de “Schatten van het gulden Vlies” en “Oog in Oog” een beeld van de Oostenrijkse kunst van barok tot heden. Dit alles in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel. (“Parochieblad”, 5/11)

   

  1987 – Zaterdag 7 en zondag 8 november : “Rust Roest” bracht “De Caraïbische Zee”.

  In de stedelijke basisschool Ten Moortele 2, telkens om 20 uur.

  “De Caraïbische Zee” van René Verheezen is een klassieker, een stuk over het leven, echt en authentiek, volks en ontroerend. Het handelt over ziekenhuispatiënten en hun alledaagse omgang met bezoekers, familieleden en medisch personeel. 

  Gazet van Mechelen (14/11/1987) over de prestatie van de Leestse toneelgroep : “...Renild Polfliet zette als Mie, de zieke volksvrouw, een schitterende prestatie op de planken. Weinigen zullen haar die spontane emotionele ontroerende wijze van spelen verbeteren. In dit soort rollen van directe ongekunsteldheid is deze actrice zeer sterk.Daarnaast kreeg men een sublieme Ann Devos als de overspannen lerares Nicole. Beschaafd, teder, breekbaar, prachtige taal en goede zeggingstechniek, vurig emotioneel, zowel innerlijk als uiterlijk de volledige tegenpool van Mie. Marcel Verwerft speelde een dubbelrol : enerzijds de homofiele zoon van Mie, anderzijds de behandelende dokter van Nicole. Beide personages werden dank zij de polyvalentie van deze acteur ten volle uitgediept.

  Jan Emmeregs beeldde als Jef, Nicole’s man, het eenvoudige spontane type uit, iets wat hem erg goed lag. Ook alle andere acteurs die één of meerdere rollen op zich namen kweten zich erg goed van hun taak, enkele kleine schoonheidsfoutjes niet te na gesproken.

  Het decor o.l.v. Willy Keysers was sober en suggestief opgebouwd : een echte ziekenhuiskamer met alles op en aan. De belichting en techniek vroegen heel wat werk, maar Fik Diddens maakte het karwei feilloos af. De bandmontage van Johan De Laet was stipt en de grime door “Silhouet” was af.

  Het geheel droeg de stempel van regisseur Guido Hellemans, die zoals steeds met vaste hand en eigengereid zijn spelers onder controle had. Dit was voelbaar tot in elke beweging.  Het ritme, de sfeer, de toonhoogte eigen voor elk stuk, was er. Mooi van Rust Roest waarvoor het talrijk opgekomen publiek dankte door langdurig applaus.”    

   

  Personages

  Mie :                           Renild Polfliet
  Nicole :                       Ann Devos
  Paulientje :                  -
  Jacky :                        Marcel Verwerft
  Jef :                            Jan Emmeregs
  Broeder :                     Raf Scheers
  Julien :                        Raf Scheers
  Freddy :                       Raf Scheers
  Dokter :                       Marcel Verwerft
  Juffrouw Goemans :      Anita Goovaerts
  Zuster Joris :               Hilde Van Dam
  Leerling verpleegst.:     Ria Verschooten
  Dokter Jordaens :         Anita Goovaerts
  Linda :                         Hilde Van Dam
  Tante Amelie :              Anita Goovaerts
  Buurvrouw Godelief :     Hilde Van Dam
  Roza :                          Ria Verschooten

   

  Achter de schermen

  Teksthulp :                  Dirk De Smet
  Bandmontage :           Johan De Laet
  Grime en kapsels :      Schoonheidssalon Silhouet – Mechelen
  Kostuums :                 Miloe Van Stijvoort
  Decorbouw :               Raf Scheers, Frans Lamberts, Marc Windelen
                                    o.l.v. Fik Diddens en Willy Keysers.

  Belichting en techn. :   Fik Diddens
  Regie :                       Guido Hellemans
  (‘Rust Roest Ontmaskerd’)      

   

  Foto’s :
  -De affiche van ‘De Caraibische Zee’.
  -Het inkomticket.
  -De cast en enkele mensen van achter de schermen.
  (Foto : ‘Rust Roest Ontmaskerd’ van G.Hellemans)  21-03-2014 om 07:43 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1987 – 5 november : Els Duysburgh vanuit Concepcion (Chili)

  In de laatste ‘Band’ (december ’87) verschenen enkele uittreksels uit de brieven die Els Duysburgh schreef vanuit Concepcion. Ze zat in haar voorlaatste jaar geneeskunde en dat is voor toekomstige dokters een stagejaar. De universiteit van Leuven bood de mogelijkheid een deel van die stage in ontwikkelingslanden te doen en Els stelde haar kandidatuur voor Zuid-Amerika. Ze kwam toevallig in Chili terecht en nog wel in Concepcion waar ook zuster Jeannde De Boeck werkte.
  Ze vertrok op 3 november voor een termijn van zes maanden. 

  “5 november 1987.

  Ik ben dus in Schiphol vertrokken en in Toronto (Canada) met twee uur vertraging aangekomen. Van Toronto zijn we dan naar Santiago gevlogen, met een tussenlanding in Lima (Peru) waar wij zelfs mogen uitstappen zijn. Rond 1 uur plaatselijke tijd –dat was reeds bijna anderhalve dag vliegen- zijn wij dan in Santiago geland. Ik heb er ’s middags in de stad wat rondgelopen, door de winkelstraten en het paleis van Pinochet gaan bekijken. De nachtbus vertrok om 23 uur. Ik heb 200 BF betaald om van Santiago naar Concepcion te rijden, 8 uur lang in een luxebus met W.C. en video, 500 km ver naar het Zuiden. Ik heb in de bus ook vrij goed geslapen.

  Om 7 uur vanmorgen ben ik aangekomen in Concepcion. Ik heb dan de bus naar het centrum genomen en ben het Belgische consulaat gaan zoeken. Rond 8u30 heb ik de vrouw van de consul uit haar bed gebeld. Hier ben ik echt zeer goed onthaald. Ik heb er onmiddellijk een uitgebreid ontbijt gekregen. Tijdens dat ontbijt werd er ook wat over en weer gebabbeld over de Belgen hier in Concepcion. Toen de vrouw van de consul zei dat het eigenlijk vooral Belgische paters en zusters zijn die hier in de streek zitten, zei ik natuurlijk dat ik zuster Jeanne De Boeck kende. De vrouw van de consul zei dat dat echt moest lukken, want dat ze juist vanmorgen naar de Hogar de Christo ging en ze stelde me voor mee te rijden. Zij en de consul, die ook bij ons was komen zitten, spraken met veel lof en bewondering over zuster Juanita.

  Wij besloten om toch maar eerst logement te gaan zoeken. De vrouw van de consul ging mee en ik heb het kot genomen waar onze voorgangers vorig jaar gezeten hebben. Het kost 1.900 BF per maand.

  Nadien ben ik meegegaan naar de Hogar de Christo en heb zo van de eerste dag al kennis gemaakt met zuster De Boeck. Wat zij daar uit de grond gestampt heeft is wel de moeite. Haar hospitaal voor stervenden is eigenlijk netter dan wat ik in veel Belgische hospitalen al gezien heb.”

   

  Els Duysburgh zette de aspiraties die ze als twintigjarige koesterde door, als volwassen vrouw verwezenlijkte ze haar droom : ontwikkelingshulp en met man en kinderen van avontuur naar avontuur.

  Zij is een dochter van Karel en van Suzanne Broothaerts en groeide op in de ouderlijke woonst in de Juniorslaan.

  Na haar studies als arts aan de K.U.L. volgde ze nog specialisatie aan het Tropisch Instituut te Antwerpen. Van jongsaf wou ze naar het buitenland en dat heeft ze ook gerealiseerd.

  Aan het Tropisch Instituut leerde ze haar man kennen, Epco Hasker, eveneens arts.

  Als pas getrouwd koppel reisden ze voor de Nederlandse Lepra Stichting –gespecialiseerd in lepra en TBC- naar het noorden van Nigeria, waar ze vijf jaar actief waren midden de brousse…

  Een volgende post was Afghanistan, nu in opdracht van de Duitse Damiaanactie. Daar moesten ze hals over kop vluchten voor de Taliban en kwamen zo terecht in Pashawar Pakistan maar na enige tijd konden ze toch met een vliegtuig van het Internationale Rode Kruis hun tien klinieken in Afghanistan onder Taliban-bestuur bezoeken.

  Vier jaar later keerden ze terug naar België waar Els de graad van Master behaalde aan het Tropisch Instituut.

  De volgende post van het dokterspaar was Kiev in het pas onafhankelijk geworden Oekraïne.
  Daar was hun werk vooral gericht op TBC bestrijding. Een project van de Europese Gemeenschap. Toen dat project na drie jaar ten einde liep gingen ze voor een Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie werken in Oezbekistan en omliggende landen. Zij verbleven in Tashkent.

  Daar hun oudste dochter haar middelbaar onderwijs moest aanvatten, werd in 2008 besloten naar België terug te keren waar Epco een plaats kreeg aangeboden als professor aan het Tropisch Instituut en als onderzoeker volgt hij projecten op in India en Kongo (slaapziekte).
  Els is verbonden aan de Universiteit van Gent in dienst van Marleen Temmerman, de bekende gynaecologe en hoogleraar, waar ze projecten begeleidt en evalueert ivm ‘moeder en kind’ in Afrika.

  Het echtpaar kreeg drie kinderen, Sien, Klaas en Daan, die hen overal vergezelden en les volgden aan tal van internationale scholen. Sien is pas zeventien en volgt les aan de Universiteit van Chicago waarvoor ze een beurs van vier jaar bemachtigde.

  Momenteel woont Els met haar gezin in Lier.

  De andere brieven van Els Duysburgh, gepubliceerd in De Band van december, staan afgedrukt na de datum van verzending verder in deze Kronieken.  

   

  Foto’s : (Karel Duysburgh)
  -Epco en Els Hasker – Duysburgh met hun kroost.
  -Klaas en Daan Hasker hadden de tijd van hun leven in Oezbekistan.
  -Opendeurdag van de Internationale School in Tachkent Oezbekistan.
  -Sien en Klaas bemandden ook een standje.

   

   

  17-03-2014 om 18:49 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Links sponsor Boghemans bij de overhandiging
  van de autosleutels aan Ludo Verschueren,
  de voorzitter van de supportersclub van S.K. Leest.
  (GvM)

   

   

  1987 – 2 november – Gazet van Mechelen :

   

             Twee kandidaten voor één auto

  Het 4de superkaarttoernooi van de supportersklub S.K. Leest is vrijdag 30 oktober succesvol afgesloten. Dit prestigieuze toernooi met misschien wel de grootste prijzenpot in België, lokte ook nu weer een massa al dan niet verwoede kaarters.

  Zogenaamde “broodspelers” komen van heinde en verre om de mooiste prijzen weg te kapen. Vals spelen en combines maken is hun niet onbekend.

  Toch slaagden de inrichters er ook ditmaal weer in om via strenge controles  onregelmatigheden te beletten zodat alles min of meer normaal verlopen is.

  Toch is het opvallend hoe de score van de dagwinnaars, naarmate het toernooi  vordert, in stijgende lijn gaat. Zo haalde men in het begin een kleur-TV groot scherm en afstandsdbediening binnen met een dagtotaal van 165 punten.

  De laatste kaartavond moest men 184 punten kunnen voorleggen voor de TV of de video.

  Spijtig liep de laatste avond niet alles op wieltjes. Het toeval dat 2 spelers met eenzelfde totaal aantal punten voor één splinternieuwe personenwagen in aanmerking kwamen deed de verantwoordelijken diep in de reglementen duiken.Tot overmaat van ramp viel dan ook nog de computer uit wegens technisch defect zodat alles nog eens manueel moest uitgerekend worden. Allemaal redenen waarom de mensen bijna twee uur later dan voorzien met hun prijs naar huis konden. Maar zoals het in een goed huishouden betaamt kwam ook nu alles op zijn pootjes terecht. Het was uiteindelijk Karel Mertens uit Kapelle o/d Bos die met

  620 punten (beste avonden) de sleutel van de wagen overhandigd kreeg van de sponsor van S.K. Leest, de kampioen van België Pit-Pat, Pierre Boghemans.

  Met een slechter 1e dagklassement, maar eveneens met 620 punten, won Frans Verelst een prachtig stijlsalon.

  Maes P. ging met 607 punten Gustaaf Van Dijck vooraf en Mw. Pepermans haalde met 604 punten de vijfde prijs.”

   

  1987 – Dinsdag 3 november : K.V.L.V. Jonge Gezinnen

  Om 20 uur in het parochiecentrum “Het Klooster”, praktische les in het knippen van een kinderkleed.
  (“Parochieblad”, 29/10)

   

  17-03-2014 om 18:33 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1987 – Maandag 12 oktober : Verbroederingsfeest Gepensioneerden.
  Samen met enkele groepen gepensioneerden uit het omliggende. Begin om 14 uur in de parochiezaal. (“Parochieblad”, 8/10)

   

  1987 – Dinsdag 13 oktober : K.V.L.V. bezocht Kortrijk
  (“Parochieblad”, 1/10)

   

  1987 – Vrijdag 16 oktober : 10e Grote KWB Kaartwedstrijd
  In “Ons Parochiehuis” met meer dan 40.000 fr aan prijzen waaronder een fiets, een stofzuiger, een koffiezet, enz..enz..en iedere tafelwinnaar had prijs.  Inleg 100 fr., inschrijven vanaf 19 uur.(Folder)

   

  1987 – 17 oktober : Teerfeest KVG Zennevallei
  Programma : 18 u : Mis, 19 u : aperitief, gerookte forelfilet, kervelsoep, Prince Orlof, bananentaart met koffie.

  22u30 : kwis.

  23u45 : dans.

  Dit alles in de parochiezaal te Leest.

  Volwassenen : 450 fr, kinderen tot 12 jaar : 250 fr. (Folder)

   

  1987 – 17 oktober : K.V.L.V. Herfstvergadering
  Thema : “Angstig, jij niet alleen”. Aanvang 14 uur. (“Parochieblad”, 15/10)

   

  1987 – 22 oktober – “Parochieblad” : Abonnering Parochieblad
  Deze week ontving elke huis een overschrijvingsformulier voor de abonnering van het parochieblad 1988. De prijs voor een jaarabonnement bedroeg 350 fr.

   

  1987 – Vrijdag 23 oktober : Samenkomst Landelijke Gilde

  De eerste van het nieuwe werkjaar met als onderwerp : ‘inlichtingen allerhande elektriciteit’.
  Start om 19.30 u. met een etentje en om 20.15 u. de vergadering, daarna was er mogelijkheid om een kaartje te trekken.
  Plaats : parochiecentrum ‘Klooster’, Dorpstraat 10. Iedereen was welkom. (“Parochieblad”, 22/10)

   

  1987 – Zondag 25 oktober : “Pensenkermis” van de K.F. St.-Cecilia Leest

  Die dag organiseerde de fanfare uit Leest een heuse Vlaamse pensenkermis ten voordele van het instrumentenfonds en de jeugdwerking. Dit evenement ging door in het repetitielokaal zaal “Piessens”.

  De jonge muzikantjes van de vereniging kregen de kans hun kunnen ten toon te spreiden voor een publiek van ouders, familieleden, kennissen en “echte” muzikanten. Nadien, en tussen het verorberen van de heerlijke pensen, zorgden muziekkorpsen uit het omliggende (Perk, Heindonk en Hofstade) en het eigen jeugdensemble ‘Brass in Pocket” voor de muzikale omlijsting.

  De pensen zelf werden geserveerd met appelmoes of mosterd en kostten 70 fr.  (Folder van de fanfare en “Toeters en Trompetten”, jg 7, nr.2 ) 

  “Rond half vier zaten er al enkele jeugdige hongerigen te wachten op hun portie pens. Blijkbaar hadden ze de affiche niet goed bestudeerd want pas vanaf 16.00 uur trok onze kermis op gang. Ons eigen fanfarekorps opende muzikaal het festival. De muzikanten wisten niet van ophouden waardoor het tijdschema in gedrang kwam. Het aroma van de pensen trok heel wat nieuwsgierigen naar binnen en de première van ons jongerenensemble zou in een nokvolle zaal plaats vinden. Onze ‘young ones’ verschenen in een kleurrijk en niet-alledaags uniform achter de pepitter. Uit deze chaos van kleuren toverden Luc Vertommen en zijn volgelingen een prachtig muzikaal geheel.

  Het jongerenensemble ‘Brass in Pocket’ opende plechtig met het majestueuse ‘Fanfare’ van Gregson. Nadien volgde de ene na de andere muzikale verrassing. Het programma zat knap in elkaar en aan een hels tempo werd het publiek met stevige en rustige nummertjes geconfronteerd.

  Het applaus na elk stukje leek meer op een ovatie voor een nobelprijswinnaar. De kleinste en jongste toehoorders zaten stilletjes te luisteren vooraan het podium. Wellicht droomden zij dat ze binnenkort ook zulke mooie muziek mogen brengen. Daar zal alleszins aan gewerkt worden. De bezoekende muzikanten en dirigenten waren het enthousiast eens : Leest heeft een mooie jeugd.

  Na het spektakel van ‘Brass in Pocket’ kregen respectievelijk de K.F. ‘Tenierskring’ uit Perk, de K.F. ‘Iever maakt Vooruitgang’ uit Heindonk en de K.H. ‘De Ware Vrienden’ uit Hofstade de eer om hun muzikaliteit aan te bieden.
  Ondertussen werden er meters pens verslonden en liters bier versast. Kortom, het volk was content en had haar spelen.

  Mondeling werden er reeds contacten gelegd om ons jongerenensemble te laten optreden.

  Uit de hoek van de kust kwam er reeds respons via Roland Van Welden (Knokke-Heist) en ons lid-herbergier Hans Hermans (’t Heike) wil tijdens de zomerweekends iets voor onze jeugd doen. We zullen eerstdaags weten wat er uit de bus zal komen. In ieder geval heeft onze muziekfamilie er een schoon kindje bij.
  De sfeer is weer enorm ‘achter de root’ !“
  (‘Toeters en Trompetten’, jg 7, nr.3)

   

  1987 – Vrijdag 30 oktober : Samenkomst Leestse 50-jarigen
  In het parochiehuis vanaf 19 uur. 

  In ‘De Band’ van juli verscheen volgende aankondiging : 

  “Beste Lezers van de Band, beste 50-jarige, 

  1937 is het belangrijkste jaar uit uw leven, want U bent in dat jaar geboren.

  1987 is ook een belangrijk jaar, want U bereikt de leeftijd waarvan men in bijbelse termen zegt dat U ‘Abraham gezien heeft’. U bent uit ons dorp naar andere oorden uitgezwermd of van ergens anders naar hier komen wonen. Om het even, het is een unieke kans om oude en nieuwe vrienden in een gezellige sfeer te ontmoeten en samen herinneringen op te halen.

  Dit feestelijk gebeuren gaat door in ‘Ons Parochiehuis’ te Leest, op vrijdag 30 oktober vanaf 19 uur.

  Al de vijftigjarigen hebben een brief thuis gekregen en wij vragen hun in te schrijven voor 15 september. Moesten wij toevallig iemand vergeten hebben, gelieve dan contact te nemen met iemand van het inrichtend comité.

  Wij hopen U dus zeker weer te zien op 30 oktober e.k. en wensen U ondertussen het allerbeste toe.

  Namens het inrichtend comité :

  Louisette De Bleser – Van Baelen, Kouter 17 Leest
  José Diddens – De Neys, Kouter 118 Leest
  Maria Hendrickx – Teughels, Kouter 3 Leest
  Francois Van Aken, Juniorslaan 98 Leest
  Jeroom Verbruggen, Kouter 8 Leest
  Louis Vloebergh, Winkelstraat 28.

   

  1987 – Vrijdag 30 oktober : Communie aan huis
  “Vrijdag 30 oktober wordt de communie thuis gebracht bij zieke en oude mensen. Wij beginnen om 9 uur. Mensen die verlangen de communie mee te nemen voor huisgenoten mogen dit steeds doen.” (“Parochieblad”, 29/10)

   

  1987 – Zaterdag 31 oktober : Volksdansfeest Korneel
  In het parochiehuis. (“Parochieblad”, 29/10)

   

  1987 – November : Folder voor de Leestenaars :

   

  PAROCHIE ST. NIKLAAS

  LEEST

  Betreft : Abonnering van het Parochieblad.

   

  Beste Parochianen, 

  Naar het einde van het jaar toe worden steeds meer schikkingen getroffen voor het komende jaar. Zo ook voor de abonnering op het PAROCHIEBLAD ; hetzij her-abonnering of eventueel een eerste maal dat U het parochieblad wenst te nemen.

  Getrouwe lezers weten welke betekenis en waarde een dergelijk weekblad heeft in onze leefwereld en in ons medevoelen met de parochie en medemensen.

  Zo bv. is een Parochieblad gewenst om op de hoogte te blijven van het parochieleven.

  Tevens een hulpmiddel om de Misintenties voor uw overledenen bekend te maken of niet te vergeten. Ook waardevolle artikels over de hedendaagse beleving van het geloof worden erin gepubliceerd, alsook wekelijks uitleg over Misteksten, bruikbaar voor U zelf, voor zieken of ouden van dagen.

  U kunt gebruik maken van een overschrijvingsformulier. 733-2211489-16 van de Parochie St. Niklaas te Leest.

  Prijs voor het jaarabonnement 1988 is vastgesteld op 350 frank.

  Mocht U bij vergetelheid uw herabonnering door overschrijving niet hebben verricht, dan komt er in de loop van de maand november wel een ijveraar(ster) even bij u aanbellen. Aanvragen voor een Parochieblad kunnen steeds geschieden op de pastorie.

  In de hoop en de verwachting dat het Parochieblad een degelijke schakel vormt in ons parochieleven, hartelijk dank voor uw hernieuwde of uw eerste abonnering.

  Genegen groeten van uw parochiepriesters,
  Pater Damiaan Karel Van Aken, E.H. Frans Lornoy.

   

  1987 – November : Mededelingen aan de Leestse bevolking 

  Zittingsuren

  In haar streven om de SP-mandatarissen nog dichter bij de bevolking te brengen en hun dienstbetoon nog uit te breiden, organiseert het SP-bestuur Leest vanaf de maand november elke tweede zondag van de maand volgende zittingsuren :

  G. Joris, Burgemeester :

  -oud gemeentehuis : van 10 tot 11 uur.

  -Zaal St. Cecilia : van 11 tot 12 uur.

  C. Demeester, Schepen van Openbaar Onderwijs :

  -Duivenlokaal (Juniorslaan 78) : van 10 tot 11 uur.

  -Zaal St. Cecioia : van 11 tot 12 uur.

  W. Van Den Brande, Voorzitter v/d Mechelse Goedkope Woning :

  -Duivenlokaal : van 10 tot 11 uur.

  -Zaal St. Cecilia : van 11 tot 12 uur.

  J. Vloeberghen, SP-gemeenteraadslid :

  -Zaal St. Cecilia : van 11 tot 12 uur.

  M. De Bont, Voorzitter SVV Leest :

  -Duivenlokaal : van 10 tot 11 uur.

  -Zaal St. Cecilia : van 11 tot 12 uur.

  Eerste zitdag was zondag 8 november 1987.

   

  SP-POLL te Mechelen

  Op 9 en 10 oktober ll. werd door de SP-afdeling Mechelen een Poll georganiseerd om te komen tot de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988.

  1598 leden kwamen zich uitspreken over de volgorde van de 41 kandidaten.
  Het SP-bestuur is dan ook ten zeerste verheugd U te kunnen melden dat :

  -zijn uittredend gemeenteraadslid Jef VLOEBERGHEN op de 9de plaats staat.

  -Zijn vrouwelijke kandidate Mariette De Bont op de 23ste plaats staat.

  -Zijn jongere kandidaat Ivan De Borger op de 19de plaats staat.

  Wij zijn ervan overtuigd dat onze drie Leestse kandidaten het tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen uitstekend zullen doen en hopen dat alle drie vanaf 1/1/89 deel zullen uitmaken van de Mechelse gemeenteraad.

  Een dynamische gemeente zoals Leest moet immers vertegenwoordigd worden door dynamische mensen. 

  Tisseltbaan

  Na jarenlang onafgebroken aandringen van ons SP-gemeenteraadslid Jef Vloeberghen en zijn SP-bestuur Leest, vernemen wij uit doorgaans goed ingelichte bron dat in de loop van 1988 het licht op groen zou worden gezet voor de vernieuwing van de Tisseltbaan.

  Het zal de bewoners van de Tisseltbaan en alle Leestenaars die wel eens gebruik maken van deze straat genoegen doen dat daarmee een einde komt aan alle ellende die het kapotte wegdek veroorzaakt.

  (Rondschrijven van SP-Leest)

  17-03-2014 om 18:32 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1987 – Woensdag 7 oktober : K.V.L.V. Kookles
  Er werd een speciaal feestmenu uitgewerkt : scampistaartjes met remouladesaus, brocolliroomsoep, varkenshaasjes met kruidensaus en peren met sabahonsaus.
  (“Parochieblad”, 1/10)

   

  1987 – Vrijdag 9 oktober :  Officiële opening Argenta-Kantoor Leest (Foto onderaan)

  Dit nieuw kantoor, ook bevoegd voor Battel en Heffen werd om 19 uur feestelijk  geopend met een opendeur gevolgd door een receptie in zaal Sint-Cecilia. Tony Dons (gehuwd met Leen Verschueren) verhuisde zijn kantoor en woonst van Ten Moortele naar Dorpsstraat nr. 17.
  Kantooruren : alle dagen van 9 u. tot 12 u. en op afspraak ook ten huize.
  (“Parochieblad”, 1/10)

   

  1987 – 9 en 10 oktober : SP-Poll te Mechelen

  “Op 9 en 10 oktober ll. werd door de SP-afdeling Mechelen een Poll georganiseerd om te komen tot de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988.

  1598 SP-leden kwamen zich uitspreken over de volgorde van de 41 kandidaten.
  Het SP-bestuur is dan ook ten zeerste verheugd u te kunnen melden dat :
  -zijn uittredend gemeenteraadslid Jef Vloeberghen op de 9de plaats staat;
  -zijn vrouwelijke kandidate Mariette De Bont op de 23ste plaats staat ;
  -zijn jongere-kandidaat Ivan De Borger op de 19de plaats staat.

  Wij zijn ervan overtuigd dat onze drie Leestse kandidaten het tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen uitstekend zullen doen en hopen dat alle drie vanaf 1/1/89 deel zullen uitmaken van de Mechelse gemeenteraad. Een dynamische gemeente zoals Leest moet immers vertegenwoordigd worden door dynamische mensen.”
  (‘Medelingen aan de Leestse bevolking’, D. Nuytkens, Voorzitter SP-bestuur Leest)

   

  1987 – 10 oktober : Jaarlijks ledenfeest KWB met herverkiezing bestuur
  De avond startte met een eucharistieviering voor de overleden leden, nadien ging het naar het parochiehuis waar ook een etentje voorzien was.
  Volgend bestuur voor de komende twee jaar werd verkozen : Mark Lamberts, Jean Pierre Publi, Jef Lauwers, Leo Van Laenen en Johan Van de Putte.

   

  1987 – 10 oktober : Start 10-delige Lessenreeks B.G.J.G.

  De B.G.J.G. afdeling Leest startte met een nieuwe 10-delige lessenreeks   “watergewenning”, “kleuterzwemmen” en “zwemmen voor gevorderden” vanaf 10 oktober, telkens van 15u45 tot 16u45 te Kapelle-op-den-Bos. Inschrijvingen dienden te gebeuren bij Myriam De Laet, Molenstraat 7 Leest. (‘DB’, september ’87)

   

  1987 – Zondag 11 oktober :Grootse Modeshow” – Sportcentrum Leest
  Om 15 uur in de Sporthal Leest in samenwerking met Modelteam Cashive Mechelen. (zie folder onderaan)

   

  1987 – Zondag 11 oktober : Opening nieuwe Bibliotheek te Leest

  In aanwezigheid van burgemeester Joris werd de nieuwe uitleenpost van de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Mechelen te Leest officieel geopend. Leest vormde de 19de uitleenpost buiten de hoofdbibliotheek. Het vroegere postkantoor werd verplaatst naar het vroegere gemeentehuis en in het alzo vrijgekomen gebouw werd de openbare bibliotheek geïnstalleerd in twee lokalen.

  De Leestenaars konden beroep doen op circa 6.000 boeken, ondergebracht in een 20-tal rubrieken. De bibliotheek was geopend elke zondag van 10 tot 12 uur en elke donderdag van 15 tot 18 uur. Het lidgeld bedroeg 100 frank per jaar (vanaf 14 jaar). 

  De Leestenaars hadden voordien volgend bericht in hun bus gekregen : 

  “Beste dorpsgenoten, 

  Betreft : bibliotheek in onze gemeente. 

  Reeds lang is er door vele Leestenaars vraag naar een eigen bibliotheek in onze gemeente. Na veel voorbereidend werk door de schepen van Openbaar Onderwijs, Constant Demeester, en ons SP-gemeenteraadslid Jef Voeberghen, is het eindelijk zover. Beslist werd het vroegere postkantoor te verplaatsen (zoals reeds is gebeurd) naar het vroegere gemeentehuis. In het alzo vrijgekomen gebouw zal de openbare bibliotheek geïnstalleerd worden. Ook deze werken zijn voltooid. De openstelling van onze Leestse openbare bibliotheek zal plaatshebben op zondag 11 oktober 1987 om 11 uur.

  Vanaf donderdag 15 oktober – 15 uur – zullen alle Leestenaars, jong en oud, uit meer dan 6.000 boeken kunnen kiezen en hun geliefkoosde lektuur kunnen komen uitlenen. Iedereen die dat wenst, kan ook tijdens de openingsuren in de rustige leeszaal komen lezen en opzoeken.

  Openingsuren van de bibliotheek te Leest : donderdag van 15 tot 18 uur, zondag van 10 tot 12 uur. Lidgeld : -tot 14 jaar gratis –vanaf 14 jaar slechts 100 fr. per jaar (enige onkosten).

  Met vriendelijke groeten,

  Daniël Nuytkens, Vz. SP – Leest, Mariette De Bont, OVz., Jef Vloeberghen, SP-gemeenteraadslid. 

  En de pers : 

  Een bibliotheek in Leest

  “Zondag is in Leest een nieuwe uitleenpost geopend van de stedelijke Openbare Bibliotheek van Mechelen. Een belangrijke gebeurtenis voor Leest, zo zei burgemeester Joris in zijn gelegenheidstoespraak. Een belangrijke opdracht ook voor de scholen in Leest om de kinderen de weg naar de bibliotheek te wijzen. Vlaanderen heeft lezers nodig en lezer wordt men pas na vele jaren, aldus nog de burgemeester.
  Schepen van onderwijs Constant Demeester herinnerde eraan dat de eerste bibliotheek in Mechelen dateert van in 1765 en dat die toen beschikte over 1000 banden. De uitleenpost in Leest beschikt vandaag alleen al over bijna 6.000 boeken. En in totaal telt de bibliotheek van de stad Mechelen 213.000 titels. Die enorme expansie is er gekomen na de tweede wereldoorlog, nadat gewezen burgemeester Spinoy aan directeur Torfs de opdracht gaf een openbare bibliotheek uit te bouwen. Een opdracht die directeur Torfs op een haast unieke wijze heeft volbracht en die later door zijn opvolger Geets is verdergezet. Schepen Demeester sprak ook nog de hoop uit dat vooral de scholen de weg naar de uitleenpost zullen vinden, en vandaar verder naar de centrale bibliootheek in Mechelen.

  Deze nieuwe uitleenpost in Leest is de 19de buiten de hoofdbibliotheek in de Gebr. Verhaegenstraat. Hij is ondergebracht in twee lokalen naast het vroegere gemeentehuis, Ten Moortele 1bis.
  De circa 6.000 boeken die er voorhanden zijn kunnen in een 20-tal rubrieken ondergebracht worden.”
  (GvM, 13/10/87)
   

  Leest bezat reeds een bibliotheek tussen 1921 en 1946. Meer daarover in deze Kronieken onder datum : 8 juli 1921. 

  Bijgev. :
  -Argenta kantoorhouder Tony Dons.
  -De folder van de ‘Grootse Modeshow’.
  -De curculaire voor de bevolking van Leest.
  -Leest beschikt in het filiaal van de stedelijke bibliotheek over bijna 6.000 titels. (foto : GvM)

   

   

  17-03-2014 om 16:31 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!