NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  08-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – 19 december : KWB – Kaartavond – Kerstkalkoen te winnen.

   

  1981 – 19 december : Landelijke Gilde en KVLV : “Spruitenbal”.

   

  1981 – Zondag 20 december : Zonnewendefeest

             “Ouders bezorg uw kinderen een aangename voormiddag, hen gratis aangeboden

              door de SP. Naast een gezellige ontspanningsfilm wordt hen ook een

              aanwezigheidsgeschenk overhandigd.

              Ouders die problemen hebben met vervoer, kunnen hiervoor beroep doen op

              de bestuursleden. Het feest ging door van 10u30 tot 13 uur.”

              (“Voor Allen”, 3/12/1981)

   

  1981 – 22 december – Het Laatste Nieuws :

   

              Leestsesteenweg krijgt eindelijk de riolering (zie foto’s onderaan)

   

              Een werk van 196  miljoen te Mechelen

  De Mechelse raadsleden gaven hun goedkeuring aan het definitief ontwerpdossier             inzake het aanleggen van rioleringen en wegverhardingen in de Leestsesteenweg,             Oude Leestsebaan, Gentsesteenweg, Mechelbaan, Warandestraat...

  (…)

  Kris Van Esbroeck (VU) vroeg aan het schepencollege om, nadat de Leestsesteenweg een nieuw wegdek heeft gekregen, het zware vrachtvervoer van deze rijweg weg te houden. Dat is volgens hem gemakkelijk op te lossen door aan de brug te Leest het verkeersbordje “Max. 10 ton” aan te brengen. De Leestsesteenweg wordt nu alle dagen belast met zwaar vervoer van een firma uit Kapelle-op-den-Bos. Vooral deze beschuldiging nam Gust Emmeregs (CVP, en werkzaam in dit bedrijf) (noot : Eternit) niet. De CVP-er repliceerde bitsig in de richting van de VU-banken en zei dat het niet prettig is voor de bestuurders om een omleiding te maken van 20 kilometer, “of wilt gij dat de fabrieken in de streek allemaal sluiten”, zei Gust Emmeregs.

  (…)

   

   

   

  1981 – 25 december : Chiro bezocht bejaarden van Leest.   

   

  1981 – Zaterdag 26 december : Kerstfeest VV.Leest.

   

  1981 – Zondag 27 december : Kinderkerstfeest van K.F. St.-Cecilia

  Vanaf 15 uur kregen de kinderen van de muzikanten en leden hun nieuwjaarsgeschenk

  in de zaal “St.-Cecilia”.

  Per gezin mochten ook twee volwassenen aan het kerstfeest deelnemen.

  Op het programma stond :

  -koeken eten en koffie drinken.

  -spelletjes voor de kinderen.

  -bedeling van het speelgoed.

   

   

  1981 – 31 december : Alternatieve Oudejaarsavond Chiro.

              De chiro organiseerde een alternatieve oudejaarsavond in haar lokalen.

              Die bestond uit amusementsmuziek, poppenkast, dans, zang, film en vuurwerk.

   

  Foto’s :

  -Voor de Leestsesteenweg is eindelijk een oplossing voorzien.

  -Het gevaarlijke kruispunt aan de Gentsesteenweg is ook aan herinrichting toe.

    

   

   

  08-01-2013 om 18:11 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – Donderdag 17 december : Mechelse raad behandelt toelagen toneelverenigingen

   

  Het Laatste Nieuws :

  In openbare vergadering werden 45 punten besproken. Wat Leest betrof : goedkeuring ontwerp betreffende het uitvoeren van wegen- rioleringswerken in de Tisseltbaan en een gedeelte van de Juniorslaan en wijziging van artikel 1 van het reglement voor de betoelaging van de toneelliefhebbersverenigingen.

   

  Dezelfde krant van 28 december : Nieuw wegdek voor ‘Hel van Leest’. (zie foto onderaan)

  De kogel is eindelijk door de kerk. Het definitief ontwerp aangaande de wegen- en rioleringswerken aan de Tisseltbaan en een gedeelte van de Juniorslaan te Leest werden door de gemeenteraadsleden éénparig goedgekeurd. Het bundel kan nu doorgestuurd worden naar de overheid voor het bekomen van toelagen. Als het allemaal wat mee zit, dan steekt de Tisseltbaan, beter gekend als ‘de Hel van Leest’ volgend jaar in een nieuw kleedje. Tot grote opluchting van de bewoners, waaronder gemeenteraadslid Gust Emmeregs, en de automobilisten die op deze weg hun voertuig reeds jaren pijnigen.

   

  1981 – Vrijdag 18 december : Uitbetaling Spaarkas SK Leest en souper

              Naar jaarlijkse gewoonte ging de spaarkas van Sport-Kring Leest over tot de

              uitbetaling van de gespaarde gelden.

              Deze uitbetaling ging gepaard met een souper en vond plaats in het chalet van

              SK Leest.

              Deelname in de onkosten bedroeg 220 fr per persoon en 490 fr voor niet-leden.

              Op het menu stond : garnaal cocktail, kippenroomsoep, kalfsgebaad met

              groentenkrans, kroketten, verse ananas met slagroom en koffie en gebak.

              Secretaris Jean Apers en bestuurslid Louis Vanden Bosch (foto) verzochten elke          

              deelnemer om een prijs voor de tombola mede te brengen, “zodoende kunnen

              wij onze kas terug een beetje spijzen voor een volgende activiteit.”  

              Het sparen zelf gebeurde in “Het Brughuis” het lokaal van Frans Apers

              tot maart 1983 toen deze zijn café sloot. Van dan af spaarde men in het

              Chalet van het voetbalveld.        

   

  1981 – 19 december : Overlijden Jan DE SMEDT (foto)

   

  “Jan van den Bakker” was de zoon van Jan-Baptist (de ‘Gielen’ ook ‘Jankske den Bakker’) en van  Virginie (‘Virske’) Van Crombruggen.

  Hij was te Leest geboren op 9 augustus 1913 en overleed in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Mechelen op 19 december 1981.

  Zijn weduwe Maria Verbergt was op het ogenblik van zijn overlijden het oudste erelid van de K.Fanf. St.-Cecilia. De verknochtheid van de familie De Smedt met deze Leestse fanfare was bewonderenswaardig. Zelfs na het overlijden van haar man bleef Maria het jaarlijks lidgeld betalen ook al hoefde ze dat niet meer.

  Jan De Smedt was melkboer en bestelde zijn zuivelproducten bij Bonilac. Hij zorgde ervoor dat St.-Cecilia in 1960 een lonend optreden als Bonilac-fanfare kon geven in het Brusselse.

  Als gewezen weerstander en als lid van de Leestse Oudstrijdersbond had hij een sterk nationaal gevoelen.

  In zijn vrije tijd was Jan vooral duivenmelker en immer aanwezig op concertuitvoeringen van de fanfare.

  Maria Verbergt was te Hombeek geboren op 8 mei 1911 en overleed te Leest op 21 augustus 2000.

   

  ‘Jan van den Bakker’ werd op woensdag 23 december begraven :

   

  Uitvaart Oudstrijder Jan De Smedt

  De leden van de N.S.B.afdeling Leest kregen van hun voorzitter André Walschaers

  een uitnodiging om de begrafenis bij te wonen van hun lid Jan De Smedt.

  “Wij verzamelen aan de zennebrug om 9u30. Eretekens worden gedragen.”

  In “De Band” van februari schreef de secretaris van de Nationale Strijdersbond Leest Georges Veiller volgend in memoriam :

  “Op 19 december 1981 overleed in de ouderdom van 68 jaar de heer De Smedt Jan, bestuurslid van onze afdeling.

  Allen die deze wapenbroeder gekend hebben zullen hem blijven gedenken. Deze kleine moedige makker met het grote hart. Een hart dat uiteindelijk toch is bezweken onder het vele leed dat hij in zijn leven heeft meegemaakt.

  Vanzelfsprekend heeft deze verdienstelijke makker heel wat eretekens bekomen.

  Hij heeft deelgenomen aan de mobilisatie en de veldtocht.

  Bij zijn terugkomst in zijn geboortedorp Leest had hij de moed nog niet verloren, want aan de zijde van zijn enige broer Albert, maakte hij zich verdienstelijk voor het verzet bij het A.S. “Het Geheim Leger”.

  Een zeer grote massa ging naar de offerande tijdens de kerkdienst waarin op het einde het Volkslied weerklonk.

  Twee toespraken werden gehouden, door de heer Gobien, namens de Koninklijke            Fanfare Sint-Cecilia uit Leest, maar ook als secretaris van de N.S.B. afdeling Leest door de heer Georges Veiller.Allen onderstreepten de verdiensten van de aflijvige als oudstrijder en

   weerstander maar ook de mens tegenover zijn muziekmaatschappij.

  Er werd ons de vraag gesteld wat van hem in onze herinnering zal blijven voortleven : zijn levensblij optimisme, zijn levenslange werklust, zijn inzet voor de oudstrijders of zijn sympathieke omgang met al de vrienden van de verschillende verenigingen, waarvan hij lid was. Deze vraag beantwoorden is eenvoudig : het zal allemaal blijven voortleven,             omdat het ene nauw verbonden was aan het andere. Bij hem vormde dit alles één geheel, want hij had alles wat ge van een vader, een vriend en een  goed mens kunt verwachten.

  Aan de weduwe, haar kinderen en kleinkinderen en familie betuig ik de gevoelens van oprecht medeleven en van pijnlijke ontroering van alle oudstrijders en alle kameraden. Zij gelieve de hulde te aanvaarden van onze herkentelijkheid en de uitdrukking van onze droefheid.

  Nooit zullen wij Jan vergeten. Dat beloven wij.

                         De Secretaris N.S.B.-Leest Veiller G.”  

   

  ‘Toeters en Trompetten’, januari 1982:

   

  Jan De Smedt is niet meer…

  “Op woensdag 23 december, brachten we ons erelid, Jan De Smedt, naar zijn laatste rustplaats. Slechts een paar maanden na het overlijden van zijn vriend en eveneens een erelid van onze vereniging Flor Meyers, gaf Jan ook de geest.

  Hij overleed na een ziekte in het O.L.Vrouwziekenhuis te Mechelen op 19 december ll.

  We zullen Jan De Smedt blijven herdenken als een trouw en verdienstelijk lid, die zoveel als mogelijk onze organisatie en optredens bijwoonde.

  De innige deelneming werd aan de familieleden overgemaakt en de afscheidrede uitgesproken door de secretaris. 

   

  Foto’s :

  -De Tisseltbaan was in erbarmelijke staat.

  -SK-Bestuurslid Louis Vanden Bosch, electricien bij RTT, was ook politiek actief. Hij was voorzitter van de SP van de Mechelse wijk Otterbeek en ondervoorzitter in het Verbond der geburenkringen.   

  -Jan De Smedt (“Jan van den Bakker”).  

  -Maria Verbergt, de echtgenote van “Jan van den Bakker”.

   

   

  08-01-2013 om 18:04 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – Vrijdag 4 december : Pannenkoekenfeest Volksdansgroep Korneel.

              Naar aanleiding van van het éénjarig bestaan van Volksdansgroep Korneel werd een

              groot pannenkoekenfeest gegeven.

              Een andere reden om te feesten was de verwelkoming van het honderdste lid.

              De jongsten van de volksdansgroep gingen door de goede zorgen van voorzitster

              “Leonie” om 18 uur aan het smullen, een uurtje later gevolgd door de jeugd.

              Intussen werd flink gedanst en gespeeld.

              Om 20 uur waren de volwassenen aan de beurt.

              De vrouwelijke bestuursleden werden in de bloemen gezet door hun mannelijke

              collega’s en de voorzitster gaf een fles wijn aan het oudste lid en suikerbonen aan

              de jongste van de groep.

              Speciale dank was er ook voor Elvire Soors-Claes voor haar danslessen.

   

  1981 – Zaterdag 5 december : KWB Sint-Niklaasronde en ’s avonds Sint-Niklaasbal (foto)

              In de parochiezaal – Kouter met medewerking van het orkest “The Ribanas”.

              Inkom 70 frank. Tijdens het bal deelden Sint Niklaas en Zwarte Piet

              versnaperingen uit aan de aanwezigen.

              Tijdens de dag werden 91 huizen bezocht en 156 kinderen gelukkig gemaakt

              met speelgoed en snoep.

   

  1981 – 6 december : Jaarlijkse kampioenendag Duivenbond “Recht voor Allen”.

              Volgende kampioenen werden gehuldigd in het verbond “Recht voor Allen”

              (Zesverbond) tijdens hun jaarlijkse kampioenendag in zaal Ste Cecilia bij Mille

              Van Steen, Dorpstraat 6 te Leest :

              Voor Quievrain:

              1. Kampioen oude duiven (Keizer)    1. Kampioen jonge duiven

                  Van Moer-Keuleers (Heffen)             Boey-Van den Brande (Leest)

              2. Kampioen oude duiven                  2. Kampioen jonge duiven

                  Publie Gustaaf en zoon (Leest)          Van Camp gebroeders (Leest)

              1. Kampioen jaarse duiven                1. Algemeen kampioen Quievrain

                 Boey-Van den Brande (Leest)            Van Moer-Keuleers (Heffen)

              2. Kampioen jaarse duiven                2. Algemeen kampioen Quievrain

                 Publie Gustaaf en zoon (Leest)           Publie Gustaaf en zoon. 

   

  1981 – Maandag 7 december : KVLV :  “Het leven (her)begint op veertig”.

   

  1981  – Zaterdag 12 december : St.-Niklaasbal VV.Leest.

   

  1981 -  Zaterdag 12 en zondag 13 december : 2de Hobbytentoonstelling van SP-Leest

              In zaal Sint-Cecilia Dorpstraat, met medewerking van verschillende Leestse

              schilders, verder als bezienswaardigheden een miniatuurrommelmarkt, weefstand,

              grabbelton, kantklossen, e.a.

              Napraten kon bij een lekker glaasje bier, een geurende kop koffie of bij de

              zelfgebakken pannekoeken.

              De tentoonstelling werd officieel geopend door gemeenteraadslid George Joris.

              (folder) 

   

  1981 – Zondag 13 december : Jaarlijks Kerkconcert Kon.Fanf. St.-Cecilia

              In de Sint-Niklaaskerk van Leest om 19 uur. O.l.v. Jan-Piet Leveugle.

              Naast de Leestse fanfare ook optreden van het blokfluitensemble o.l.v. Franke

              (Frauke Schollaert ?).

              De opbrengst ging naar de parochie van Leest. (folder)

   

  1981 – Maandag 14 december : KVLV : “Tintelende aperitieven.

   

  1981 – 14 december : Frans “Gust” Lauwers Ere-Burgemeester van Leest (foto)

              Bij Koninklijk Besluit van 14 december 1981 werd Frans Lauwers, burgemeester

              van de vroegere gemeente Leest, gemachtigd de titel van Ere-Burgemeester te

              voeren.

              (Belgisch Staatsblad 30/1/1982)

   

  1981 – 14 december – Het Laatste Nieuws : Ook vrije radio te Leest

   

  “Op FM 104,75 Mhz is sedert een half jaar de vrije zender ‘Radio Dynaite’ te Leest in de lucht. Enkele jongeren uit Leest en omgeving zitten iedere zondag, tussen 12 en 18 uur met deze zender in de ether. Deze radio is binnen een straal van 6 km te ontvangen. Het programma voorziet onder meer : van 12 tot 14 u. het wekelijks verzoekplatenprogramma van Tommy James, van 14 tot 16 uur draait collega Ruud Van Kapellen ‘gouwe ouwertjes’ uit de jaren 1950-1970 en van 16 tot 18 uur komt Joop Van Egger uit Blaasveld aan de beurt met moderne muziek van hier. Uiteraard worden ook lokale nieuwtjes uitgezonden tussen de plaatjes in.”  

   

  1981 – 17 december – Het Laatste Nieuws : Leest – Boom afgeknakt.

              “Aan de Bist knakte, ingevolge een rukwind, een boom af.

              De boom kwam op de electriciteitsleidingen en vervolgens op de rijweg terecht.

              De diensten van Intercom kwamen ter plaatse om het euvel te herstellen.”

   

  Foto :

  -Geladen met tientallen zakken snoep bracht de Sint, in gezelschap van KWB-mensen, zijn traditioneel bezoek aan Leestse gezinnen met kinderen.

  -Ere-Burgemeester Frans August ‘Gust’ Lauwers.

   

   

  08-01-2013 om 17:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – 28 november : CVP-Afdeling Leest bezocht het OCMW van Mechelen

              Organisator was Louis Vloebergh.
              In de burelen van de Bruul kregen de deelnemers een overzicht van de

              werking  van het OCMW en konden ze een blik werpen op de  prachtige

              kunstschatten. Nadien ging het naar het Hof van Egmont, het Crisisopvangcentrum

              en het Dienstcentrum de Smis op de Leuvensesteenweg.

              (Periodiek CVP-Info, afdeling Mechelen, sektie Leest, december 1981)

   

  1981 – December : Nieuwe straatnamen

              Door de stedelijke diensten van Mechelen werd sinds begin december een

              aanvang gemaakt met het aanbrengen van straatnaamborden in die straten

              waarvan de benaming door beslissing van de gemeenteraad gewijzigd werd.

              Als overgangsmaatregel werden oude en nieuwe benamingen aangebracht tot

              einde 1982, waarna de oude straatnaamborden zouden worden verwijderd.

              Te Leest werd de Dorpplaats Leest-Dorp, de Lindelaan werd Kloosterhoeveweg,

              de  Mechelbaan werd Pastoor De Heuckstraat en de Scheerstraat werd Ten

              Moortele.

              Hierbij werd rekening gehouden met het advies van de Dorpsraad.

              Wat de nieuwe straatnamen betrof betreurde Karel Soors (DB januari 1982)

              dat Mechelen gekozen had voor vogelnamen die in geen 20 jaar te Leest te

              bespeuren waren : Gorzenstraat, Hopstraat, Keepstraat, Roekstraat.
              Enkel de Kievit kon zijn goedkeuring wegdragen.

   

  1981 – Decembernummer ‘De Band’ Het 60-jarige RUST ROEST dankt.

   

  Vrienden toneelminnaars,

   

  Hier zijn we dan weer. Het eerste gedeelte van onze viering is voorbij. En met succes, voortgaande op :

  1) de collegiale reactie van die Leestse verenigingen welke op onze receptie aanwezig waren met lieve woorden, bloemen en geschenken.

  2) het attentievolle gebaar van het AKVT-bestuur wiens afgevaardigden de receptie een feestelijk karakter gaven ; en de zinvolle beschouwingen over toneel door Edwin Peeten, artistiek leider van het Mechels Mimetheater.

  3) de zeer talrijke aanwezigen (van Leest en omstreken) op onze beide toneelvoorstellingen, met daarbij gunstige reacties over ons gezamenlijk creatief bouwwerk dat een toneelopvoering zijn moet.

  4) het aanbod dat wij ontvingen om in Blaasveld op 27 november en in Rumst op 29 november nogmaals ‘Figaro’s Bruiloft’ te komen spelen.

  5) de aankoop, door meerdere mensen, van onze herinneringsmedaille met aan de voorzijde ons stichtingslokaal naar een tekening van onze decorschilder Tony Baarendse, en aan de achterzijde ons embleem ontworpen door Krista Leemans. (Belangstellenden kunnen zich deze medaille nog aanschaffen voor 200 fr).

   

  Al de mensen van Rust Roest danken allen die ons –hoe dan ook- hun sympathie hebben betoond. Wij zijn gelukkig. Wat kunnen wij nu nog wensen ?

  -Voor de toekomst nog dikwijls, vele jaren en voortreffelijk te kunnen en te mogen toneelspelen met een regelmatige aangroei van enthoesiaste leden.

  -En voor ons huidige toneelseizoen : een prima tweede toneelvoorstelling op 21 en 27 maart 1982 in zaal St Cecilia van het realistische stuk ‘Penelope in het warme Nest’ door Eddy De Vries. Op een van deze beide voorstellingen zal aan onze twee stichters (Alfons Hellemans en Jaak Publie) door AKVT-afgevaardigden een ereteken geschonken worden voor hun verdiensten aan het amateurtoneel in Leest. Zij, samen met anderen, waren de ‘eerste-steen leggers,’ wij zijn voortbouwers. Zij mogen rusten, kijken en genieten (en ons indien nodig ‘verbeteren’). Ook zal de geschiedenis van Rust Roest geschreven worden, en uitkomen na de voorstellingen omdat het zinvoller is het herdenkingsjaar 1981-1982 volledig te verwerken.

   

  Goede vrienden,

  Rust Roest heeft in zijn boeiende levensloop voor de zoveelste maal een schitterend toneelseizoen ingezet.

  Uw aanmoediging en onze inzet zijn de basis dat de Leestse toneelvereniging Rust Roest verder pelgrimmeert naar veel schoons voor hen die daar van houden.

  Namens Rust Roest, Guido Hellemans.”

   

  1981 – Decembernummer “De Band” JAN GEERTS en de PAARDEN

   

  “Sinds lang wordt het paard door de mens als huisdier gefokt. Nu de paarden veel van hun belang verloren hebben, zijn ze stilaan op weg op zeldzame huisdieren te worden. Doch er komt nieuw leven in de paardenfokkerij. Kijk maar naar de opkomst van de ruitersport. Maar ook het aloude goede boerenpaard krijgt meer een meer aandacht en wint aan belangstelling. Zelfs in onze eigen gemeente zijn er nog mensen die het zwaar Belgisch trekpaard (Brabants ras) graag gebruiken bij het zware werk rond de boerderij, en wil je alles weten over het fokken van onze Brabander dan ga je maar eens luisteren en kijken bij Jan Geerts, iemand die rasechte Brabanders zelf fokte en reeds heel wat prijzen in de wacht sleepte met deze trekdieren.

  We laten Jan even aan het woord : ‘Kijk daar loopt Tosca, een vijfjarige merrie van 900 kg en 1 m 61 groot. Zo’n dier luistert direct als je haar roept, ze kent de stem van den baas en loopt zomer en winter buiten. Ik heb genoeg veld hier op ’t Hoogveld om m’n paarden te laten grazen. Maar die eten niet alleen gras, maar ook haver en zemelen en voederbieten. Ze heeft al verschillende veulens gehad. ’t Is een schoon beest : een klein hoofd, een gespiede hals met volle manen, een diepe borst, een sterke achterhand en zware rechte armen zijn gewenste eigenschappen bij elk paard. Den Tosca heb ik in Brussel in de smisschool moeten laten beslaan, ze had een gespleten hoef en ze hebben me verzekerd dat ze het eruit krijgen. Zo’n paard kost 100.000 frank als je ’t moet gaan kopen.

  En daar heb je de Leires van de Bist, een 6 maand oud veulen, en Radar van de Molenbeek, een jonge hengt van 5 maand oud. Korte kop, zware hals, brede borst, ronde korte romp en een rond aflopend kruis. Sterke rechte benen met haarbossen boven de hoeven, daarop geeft de jury haar punten op de tentoonstelling. Een verkoper die let vooral op de lijn van de schoften, de kniegewrichten en de gelijke benen. Zitten de manen mooi ingeplant en is hun hele lichaamsbouw zwaar en gespierd !

  Onze Tosca loopt altijd buiten, ook in de winter. Een beest past zich aan en krijgt en dikke winterpels. Alleen als het sneeuwt zetten we het op stal. Zo’n dier vraagt veel zorg en kost tijd en geld. Als we onze Brabander zijn dagorden eens bekijken : dat begint elke dag om 7 uur met plus minus 3 kg haver met zemelen en een drietal bieten. Voor de rest van de dag loopt hij in de wei te grazen. Krijgt veel water en ’s avonds weer 3 kg haver en zemelen en een paar bieten en ook mineralen. Regelmatig moeten zijn benen gewassen worden. Teveel vuil maakt schurft en huispellen moeten vermeden worden. In de winter moeten de benen met olie ingesmeerd worden. Onze Tosca is een braaf beest maar een keer heeft ie me toch liggen gehad. Ik bracht hem naar de wei en ’t beest sloeg van plezier zijn achterbenen uit. Ik kreeg zijn hoeven vlak op m’n borst en sloeg als dood neer. Gelukkig had ik niets gebroken, maar ze hadden me wel als dood opgeraapt. In de Juniorslaan heb ik ook een wei. Twee veulens van Tosca liepen daar. Om de een of andere reden had ik er één weggehaald. Niet lang daarna vonden we het ander veulen in een pinnekesdraad geklauwd. Het arme veulen was heel erg gekwetst ; z’n schouder zat helemaal uiteen zodat we hem hebben moeten laten afmaken. Dat was een tegenslag, maar ik had nooit dat andere veulen mogen weghalen : paarden hebben gezelschap nodig.

  Paarden houden is m’n hobby en m’n leven. Je weet niet wat vriendschap en plezier je aan zulke dieren hebt. Nog enkele jaren en dan ga ik op pensioen, al m’n land zet ik om in wei en met m’n paarden zal ik genoeg hebben. Het Hoogveld krijgt ook een betonbaan want ze zijn reeds enkele keren komen nameten. Niemand vraagt erom en de boeren moeten meer en meer kostbaar land afstaan, voor den auto moet alles wijken. Laat ze maar eens de oliekraan dichtdraaien, ze zullen dan wel niet meer zo kwistig met beton moeten omspringen en ze zullen teruggrijpen naar het aloude trekdier : het paard !

  Met Tosca heb ik verschillende prijzen behaald : een 2de prijs in de 1ste categorie in Brussel en een 1ste prijs in Heist-op-den-Berg en Steenhuffel. Je moet dan met je paard voor de jury verschijnen. Die bekijkt de stand van de poten, het achterwerk, knieën en hakken, de rechte benen en de haren op de benen. Daarna een tiental meter stappen en lopen. Het presenteren dat telt en daarop krijg je punten. Dat vraagt ook wel veel voorbereidend werk. Je paard moet geroskamd worden, de manen worden gevlochten, de hoeven gezuiverd, de staart ingevlochten met raffia, de haren ingesmeerd met leem en de witte toom met leiband en singel wordt omgedaan. Laatst hadden we een wedstrijd in Antwerpen. De dag voordien werd onze Tosca afgehaald en gestald in het slachthuis. Daar werden stallen in orde gebracht voor de bewaring van de prijsdieren. Wie slapen dan bij de paarden, maar ’s nachts werden we wakker van de kou. Er werd nogal wat verteld over het fokken van paarden. Ieder had zo zijn eigen ervaringen. Om 6 uur werden de paarden dan gevoederd en om 7 uur begonnen we met het vlechten van de manen.  Het klaarmaken duurde nog een vol uur tot de wedstrijd begon. Het was een hele belevenis ! Paarden houden heeft zo z’n charme. Je beleeft er veel plezier aan en je kunt niet geloven hoeveel vriendschap je van die dieren krijgt. Je leert ze op de duur zo goed kennen als je eigen broekzak.’

  Jan zou nog zoveel kunnen vertellen. Al die medailles en foto’s hebben zo hun eigen verhaal. Maar steeds komt ‘het goede Brabantse ras’ als z’n favoriet naar voren. Daar zal Jan in de toekomst nog veel mee te stellen hebben en zal hij nog veel prijzen mee in de wacht slepen.

  We wensen hem nog veel geluk !

        Soors Karel”.   

  08-01-2013 om 17:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – 21 en 22 november :  JAARLIJKSE TEERFEESTEN Kon.Fanf. St.-Cecilia

   

  “ ‘t Was zaterdagmiddag ! Half Leest stond in rep en roer ! De Dames stonden zelfs bijna allemaal op stelten. Zij hadden hun nieuwste kleedjes uit de kast gehaald en zich extra opgemaakt want vandaag begonnen de teerfeesten. De mannen hadden zich uiterst netjes geschoren want het zou een lange dag en misschien ook een lange nacht worden. Voor de muzikanten zou het ook wat worden : zij gingen voor ’t eerst naar het teerfeest in hun nieuw uniform.

  Traditioneel werd er gestart met een optocht naar de kerk en met een mis ter nagedachtenis van de overledenen van de vereniging. De mis werd opgeluisterd met eigen muziek.

  Na de mis trok heel de stoet naar de herberg bij Vic De Maeyer. Daar werd er al wat bier naar binnen gegoten om toch maar goed geluimd en in vorm aan tafel te komen. Deze aperitiefjes werkten bijzonder goed, zo goed zelfs dat het dienstpersoneel niet kon volgen met het opdienen van het feestmaal. ’t Kon bij die mannen (en vrouwen) van Leest niet rap genoeg gaan, gingen ze later vertellen. Maar wat willen zij ? Zij weten nog niet wat er over de Leestse dirigent wordt geschreven in een vooraanstaand muziektijdschrift. Daar stond letterlijk : Jan-Piet Leveugle : stijl en dynamisme ! We gaan dat niet ontkennen, maar deze titel is toch een beetje onvolledig ! Wij hadden daaraan minstens nog toegevoegd : TEMPO ! TEMPO ! Wie concerten bijwoont, die door J.P. worden geleid, zal begrijpen wat we bedoelen. Tussen twee werken hebben de muzikanten nog geen tijd om zich het zweet van hun voorhoofd te wrijven of om hun keel droog te slikken, zo rap moet het gaan. En dan komt het ervan dat er toch nog een muzikant of zelfs meerdere bijzitten, die het condenswater niet tijdig uit hun instrument krijgen. En dan krijg je zo’n opborrelende klanken, zoals dat het geval was tijdens de mis. Maar nu gaat J.P. verklaren dat hij toen niet dirigeerde, maar wel zijn vriend en hulpdirigent, Edward De Maeyer ! Inderdaad, maar die begint ook al stilaan het klappen van de zweep te kennen, d.w.z. harde fysische training en tempo…tempo…tempo… De muzikanten liggen er na de repetitie nog van te woelen in hun bed.

  Miele Van Steen en de echtgenoten van de muzikanten kunnen er nu zeker van zijn dat het niet komt van al dat gerstenat maar van dat tempo…tempo…Daarom ook dat het dienstpersoneel zoveel te verduren had die zaterdag ! Thuis kunnen de muzikanten nog wel rustig eten maar eens dat ze samen zijn, moet het vooruitgaan !

  Het financieel verslag liep eveneens van een leien dakje tot we in de goot van…170.000 fr. terecht kwamen. Er waren leden die bleek werden van de schrik, anderen tastten bijna onopgemerkt eens naar hun portefeuille en de meest ongerusten verlieten stilletjes de eetzaal en gingen buiten achter een hoekje hun brieven en briefjes eens natellen. Deze laatsten zaten al met dusdanige schrik dat hun jaarlijkse teerfeesten naar de vaantjes waren.

  En dan waren er ook de geboren optimisten, die zeiden dat het wel in orde zou komen want er zijn er in de fanfare die mooie brieven kunnen schrijven. Als de Minister van Nederlandse Cultuur dan nog een vrouw is (of was), dan kan die niet anders of die moet dadelijk ter hulp komen en een fikse subsidie toekennen. Deze laatsten hadden het bij het recht eind, maar ’t heeft moeite gekost.

   

  Terug naar de teerfeesten ! Er werd nog flink gegeten en na meer dan voldoende tijd raakte iedereen voldaan. Ondertussen waren ook al de hoofdprijzen van de jaarlijkse tombola getrokken. Een mevrouw in de zaal won de fiets en een meneer die ook in de zaal was, won het t.v.-toestel. Het feestmaal werd besloten met een lekker taartje van een Leestse bakkerij gevestigd aan de Dorpsstraat.

  En nu vlogen de muzikanten naar huis om van dat uniformpak verlost te raken. De meesten kunnen zich niet uitleven in zo’n waardevol ding tenzij dan op muzikaal gebied. En wat zouden de leden wel zeggen als er een vlekje op moest komen ?

  Omstreeks 22 uur waren de meesten al terug in de feestzaal, die nu omgetoverd was tot een balzaal. Anderen kwamen nog wat later, maar ja…die kunnen nog niet dansen met een lege maag en wat zou het dan worden met een gevulde maag ?

  Er was heel wat jong volk. Volgens sommigen –wij zijn die mening niet toegedaan- waren het zelfs ‘snotneuzen’. Maar die jonge mensen brachten sfeer en beweging in de massa. Er werd geen dansje overgeslagen door die jonge snaken. Soms trapten ze wel eens op de tenen van een ietwat oudere dame of heer, maar die vonden dat niet zo erg omdat het toch teerfeesten waren. En dan kwam er weer eens een erfelijk verschijnsel te voorschijn ! ’t Komt ook nog van de Oude Belgen : ze dronken en dronken en ze…gokten. In hun tijd speelden ze met stenen dobbelsteentjes en de Belgen van deze tijd spelen op de ‘lotto’.

  In de vroege uurtjes werden ze dan toch eindelijk moe. Het was een opperbest orkest geweest die avond. Die muzikanten speelden alles en ’t was niet zo klassiek of vooruitstrevend als dat bij de fanfare het geval was; Maar we zien nog niemand dansen op muziek als ‘Canadian Impressions’ of ‘Resurgam’. Degenen die nog niet moe waren, herinnerden zich dat er morgen nog een dag kwam en in de late of vroege uurtjes trokken ze dan ook maar naar huis.

   

  ’t Was nu al zondagmorgen. De mensen van Leest Dorp werden wakker gemaakt door het klokkengelui voor de hoogmis. Bij sommigen waren dat geen klokken meer, maar mokerslagen.Ze dachten dat de wereld verging en sprongen in een razendsnel…tempo…van tussen de lakens.

  Enfin, ze waren nu toch wakker en ze zouden maar eens hun beafstuk gaan eten. ’t Was zoals steeds een lekker brokje, maar dat kon ook niet anders want die kwam van een Leestse slager. Het vlezig hapje ging er smakelijk door en de meesten voelden zich herboren en een nieuw mens worden.

  ’t Weer was ook niet te best. Om te natte pakken te vermijden, besloot het bestuur dat er van de muzikale rondgang in Leest niets kwam. Dan maar met de wagens naar de Heide. Er werd afgesproken dat wie zou rijden geen alcoholische dranken zou gebruiken of toch met mate. Er zijn er die zich aan die afspraak hebben gehouden, maar voor een groot gedeelte was het een ijdele belofte geweest. Na een paar uurtjes reed de hele karavaan terug naar het Dorp.

  Een paar honderd meter voor de feestzaal  werd er geprobeerd de muzikanten terug in optocht te krijgen. Sommigen hadden zoveel op dat hun kepie als een aureool van een heilige wel tien centimeter boven hun kruin zweefde.

  Tenslotte geraakte iedereen zonder al te veel ongelukken toch terug in het dorp. De mars ‘Alte Kameraden’ werd op zodanige wijze uitgevoerd dat het meer leek op die andere compositie ‘Beschonken Muzikanten.’  Vroeger zei men : ‘Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan,’ en nu hebben er (misschien) velen gehoord ‘Als het bier is in de muzikant, hoort men de gekste muziek van ’t land’. En ’t klonk gek, maar ’t was toch nog wat plezant…Zo plezant dat de dirigent bijna de ganse weg krom liep van het lachen, of was dat ook van wat anders ?

  De muzikanten schrokken zich bijna een dronken aap toen ze de dames daar zo bijna broodnuchter zagen zitten. Die wisten zich tenminste te gedragen !!! Gelukkig maar, want die hadden nog meer weg afgelegd dan de muzikanten en de leden !

  Iedereen raakte tenslotte aan een tafel. En daar begon het ! Er waren nog een 200 deelnemers en de man die de eetmalen leverde, had slechts 4 personeelsleden gezonden. Met het voorgerecht ging het nog, maar de soep liet al wat langer op zich wachten. En de rest kwam met uren vertraging op tafel. Gelukkig waren er nog bereidwillige leden die de wenende dienstertjes niet alleen gingen troosten maar ook helpen. Na een onnoemlijk lange tijd had iedereen toch wat gekregen. Er waren er die de volgende plechtige eed aflegden : ‘Dat nooit meer !!!’

  ’s Avonds was er weer een bal en het ging er nog plezanter aan toe dan de avond voordien.

  Sommigen dachten al dat het carnaval was. En weer in de vroege ochtend trokken ze naar hun slaapstede. Het moet een opluchting geweest zijn als ze daarin terecht kwamen.

  Voor een groot deel van de muzikanten en de leden waren de teerfeesten afgelopen.

  Een aantal muzikanten en leden gingen ook nog de maandag door. Die zouden wel weken doorgaan…als ze dat konden, maar hun tempo zou dan ook zienderogen vertragen. De week die volgde op de jaarlijkse teerfeesten was te Leest een  van de rustigste uit de geschiedenis. Velen krijgen nog steken in het achterhoofd als ze aan de teerfeesten 1981 terugdenken, maar ’t is een zoete pijn, zeggen ze. Maar je moet niet alles geloven wat de mensen zeggen…” (‘Toeters en Trompetten’, Januari ’82)

   

  Menu van zaterdag (prijs : 500 fr.)

  -Voorgerecht : pâte du chef

  -Cresson roomsoep

  -Twee soorten gebraad + groenten + kroketten

  -Nagerecht : gebak met koffie

   

  Menu van zondag

  -Beafstuk met brood (120 fr.)

   Namiddag : (230 fr.)

  -Kardinaal roomsoep

  -Koude vleesschotel met aardappelen

  -Nagerecht : gebak met koffie

   

  De muzikanten en de drumbandleden mochten gratis aan tafel.

  08-01-2013 om 07:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – 8 november : Jaarlijks familiefeest Chiro

   

  “Op 8 november 1981 stond Leest weer eens in rep en roer. De verkiezingen brachten vele mensen op de been, ook een heleboel waarover je je afvroeg : ‘Hé behoort die ook tot de Leestse gemeenschap ?’ Ach kom, wij willen hier niets suggereren, maar toch is het opvallend dat er bij Leestse evenementen steeds dezelfde gezichten gezien worden.

  Dat was ook zo op ons jaarlijks familiefeest in de Parochiezaal. Veel mensen schrokken zich een bult toen ze op hun tafels andermaal verkiezingsbrieven vonden, maar toen ze de blaadjes beter bekeken hadden  zagen ze dat de chiroleiding weer eens uitgepakt had met een origineel evaluatieblad. Toen de zaal tot de nok gevuld was kon het feest beginnen.

  De mensen konden direct kennis maken met de animator, die verkleed was als klein duimpje dat een groot vertelboek bij zich had. Zo begon hij enkele verhaaltjes te vertellen aan de aanwezigen, waarna elke groep een stukje ten beste gaf.
  Zo hadden de allerkleinsten, de Prutskes, een kartonnen dorpje gebouwd waarin zich een rare historie afspeelde van een verstrooid meisje.

  Hun leeftijdsgenootjes bij de jongens, de Sloebers, hadden een modern sprookje over sigaretten en lucifers in elkaar gestoken, ook hier viel het knappe decor op.

  Vervolgens verschenen de Speelklubbers ten tonele. Zowel jongens als meisjes boeiden hun enthoesiast publiek door hun sprookjes.

  En klein duimpje vertelde voort…

  De Kwiks brachten voor de afwisseling een leuk dansje, terwijl hun mannelijke collega’s de historie van Anita Dobbelman brachten.

  Daarna was het tijd voor de bolero van Ravel. De Tippers brachten met dit symfonisch werk een stuk choreografie dat goed geïnterpreteerd werd. Spijtig dat het te donker was, want er stak heel wat moraal achter deze voorstelling.

  De Toppers beeldden daarna het liedje van de 10 kleine Toppers uit.

  Om in de verkiezingsfeer te blijven brachten de Kerels een prachtig stukje toneel over het politiek vraagstuk in ons landje.

  De Tippers daarentegen vielen de consumptiemaatschappij aan met hun stukje over de clown. Een welverdiend applaus was hun beloning.

  Ook de oudste meisjes hadden wat te zeggen. Zo brachten de Aspi-meisjes ons naar Mekka waar we geconfronteerd werden met het gevangenisleven aldaar.

  De oud-chiroleden (jong-vevoc) kwamen ook aan hun trekken.

  Bij hen werd in het sprookjesbos door het prinsesje een chiro-prins gekozen, en ze leefden nog lang en gelukkig... en de chiro groeide aan.

  Als slot van de optredens volgde de premiere van de Aspifilm.

  De aspi-jongens brachten bekende plaatsjes van Leest op het doek en deden de zaal nog eens schokken  van het lachen waardoor het publiek terug wat opgewarmd geraakte in de volgens velen kille zaal.

  Na de traditionele koffietafel volgde een collecte die het feestmaal moest financieren en werden enkele mensen in de bloemetjes gezet, zoals het oudercomité en natuurlijk onze Pater (die nu wel warmpjes zal kunnen slapen).

  En of het nog niet genoeg was kreeg het publiek een dia-reeks van vorig bivak en overgangsspel gepresenteerd welke bijeengekiekt en gemonteerd was door studio Mien.

  Tot slot verscheen, zoals vorig jaar, de ganse Chiro op het podium en werden de talrijke chiro-ouders en verwanten uitgeleide gedaan met het chiro-jaarthemalied “Wees jezelf met meer”.

  Tot volgend jaar !

      De chiroleiding.”

  (DB,september 1981)   

   

  1981 – 11 november : Herdenking Wapenstilstand.

              10 u mis, 10u45 dodenhulde aan het monument der gesneuvelden aan de kerk.

              “Op 11 november e.k. herdenkt de N.S.B. op nationaal vlak, maar ook in ieders

              afdeling afzonderlijk de wapenstilstand 1918.

              Bij deze gelegenheid doen wij een oproep tot al onze leden, de weduwen,

              kinderen, familie en dorpsgenoten, om deel te nemen aan de eucharistieviering

              ter nagedachtenis van onze overleden makkers.

              De H. Mis zal opgedragen worden door E.H. Pastoor Lornoy in de kerk van

              Sint-Niklaas te Leest om 10 uur.

              Dit jaar moet het echt iets bijzonders worden met onze eerste fakkelloop.

              Onze overledenen verwachten u.

              Het bestuur.”

              (De Band,oktober 1981)

              De mis werd gecelebreerd in aanwezigheid van burgemeester Van Roy, schepen

              Van der Sande, gemeenteraadsleden Gust Emmeregs en Jefke Vloeberghen en

              Louis Vloebergh, afgevaardigde van het OCMW.

              De burgemeester overhandigde een onderscheiding aan Frans De Bruyn en

              Bonifacius Verschueren. (DB,december 1981)

   

                                                               Fakkelloop Leest

   

  “De fakkelloop, dit jaar georganiseerd, gaf zeker voor wat deze van de gemeente Leest betreft, meer dan voldoening. Alhoewel de weermaker niet aan de zijde der organisatoren stond. Traditiegetrouw was de viering van 11 november j.l. voor onze afdeling een hoogdag van het jaar.

  Om 9u30 verenigden zich een groot aantal onzer leden in het lokaal, waar wij om 9u50 de fakkel in ontvangst namen. Met vaandel en begeleid door de Kon. Fanf. St.-Cecilia Leest begaven wij ons stoetsgewijs naar de kerk.

  Om10 uur werd er een plechtige H. Mis gecelebreerd in aanwezigheid van de heren Burgemeester Vanroy, schepen Van der Zande, gemeenteraadsleden Emmeregs en Vloeberghen. Ook dhr Vloebergh Louis, afgevaardigde van het OCMW, was aanwezig.

  Dit ter nagedachtenis van onze gesneuvelden en slachtoffers van beide wereldoorlogen en onze overleden NSB-leden.

  De H. Mis werd opgedragen door E.H. pastoor Lornoy, die tijdens de plechtigheid hulde bracht aan alle strijders van beide oorlogen en om de goede samenwerking en vrede in alle landen. Na de mis begaven wij ons samen naar het monument der overleden makkers waar bloemen werden gelegd door de Burgemeester en het Te Velde werd geblazen.

  De secretaris der afdeling belichtte in een korte doch prettige toespraak de betekenis en de waarde van een brandende fakkel. Vervolgens dankte hij alle aanwezigen en degenen die deelgenomen hadden aan deze plechtigheid.

  Aan twee onzer trouwe leden overhandigde de heer Burgemeester een onderscheiding, namelijk de heren De Bruyn Frans en Verschueren Bonifacius. Na de plechtigheid begaven wij ons onder begeleiding van de fanfare naar het lokaal waar er biefsteak, boerenbrood en koffie op ons te wachten stonden. Vervolgens begaven wij ons naar de leden herbergiers.
  Om18 uur was er een feestmaaltijd in de zaal St.Cecilia voor de ingeschreven leden en hun echtgenoten.

     De secretaris Veiller G.”(‘DB’,december ’81) 

   

  1981 – 14 november : Jaarlijks Teerfeest Duivenmaatschappij De Luchtreiziger,

              Dorpplaats 11 Leest met huldiging van hun kampioenen.

              Voor Quievrain :                                                        Voor Noyon:

              1. Algemeen kampioen :                               1. Algemeen kampioen :

                  Vloeberghen Eugeen.                                    Simons gebroeders.

              2. Algemeen kampioen :                               2. Algemeen kampioen :

                 De Smedt Jan                                                Geerts Jan.

              3. Algemeen kampioen :                               3. Algemeen Kampioen :

                  Coosemans Alfons                                              De Geyter Marinus.

   

  1981 – 14 november : Het Laatste Nieuws : Ook vrije radio te Leest

              “Op FM 104,75 is sedert een half jaar de vrije zender “Radio Dynamite”

              te Leest in de lucht.

              Enkele jongeren uit Leest en omgeving zitten iedere zondag, tussen 12 en

              18 uur met deze zender in de ether.

              Deze radio is binnen een straal van 6 km te ontvangen. Het programma

              voorziet onder meer : van 12 tot 14 uur het wekelijks verzoekplatenprogramma

              van Tommy James. Van 14 tot 16 uur draait collega Ruud Van Kapellen

              “gouwe ouwertjes” uit de jaren 1950-1970 en van 16 tot 18 uur komt

              Joop Van Egger uit Blaasveld aan de beurt met moderne muziek van hier.

              Uiteraard worden ook lokale nieuwtjes uitgezonden tussen de plaatjes in.”

   

              In “De Band” van april 1982 werd een nieuwe golflengte aangekondigd :

              “Gegroet, Leest en mensen uit het omliggende. Hier zijn we dan weer !

              Uw eigen “RADIO DYNAMITE”. Vandaag gaan we de nieuwe lente in.

              Dit op een sterkte van 80 watt. Om u beter te dienen zijn we thans

              overgeschakeld van 104,75 Mhz naar 100,4 Mhz.

              De klok wijst twaalf. We luisteren nu zoals iedere zondag van 12 tot 18 uur.

              Dit met in onze studio dj’s “Ruud van Kapellen”, Joop van Egger en Tommy

              James.

              Moesten er onder u goede dj’s of andere medewerkers zijn die zich samen met

              ons willen inzetten voor een nog beter programma, ze kunnen zich altijd wenden

              naar postbus 98 – 2800 Mechelen.

              Zo kunnen we langer de toer op.

              Geen politiek ! O neen !

              We houden ons alleen met serieuze dingen bezig. Aan reclame doen we niet mee.

              Alleen informatie geven we door, voor Leest en randgemeenten welke we via de

              ether kunnen bestrijken.

              Geef ons gerust berichten door, dat kost niets.

              En wat mooier is : voor een aanvraag om een plaatje voor de vrienden en

              kennissen hoeft helemaal niets betaald te worden.

              De omroep verschijnt in de eerst volgende Band.

              Daar gaan we dan...” 

   

  1981 – 14 november : Vevoc-Bal  

   

  08-01-2013 om 07:09 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jubileumvoorstelling van “Rust Roest”. Op het programma stond “Figaro’s Bruiloft”.

   

   

  1981 – Zaterdag 7 november : Dropping Vevoc

              Samenkomst om 14 uur in de Chirolokalen.

   

  “Op aanvraag van vele leden, vooral jongeren, richtte VEVOC op 7 november, na verschillende jaren onderbreking, opnieuw een dropping in. De treklustigen kwamen om 14u30 samen in de parochielokalen waar ze een korte les kregen in het gebruik van kaart en kompas, en een beetje konden oefenen in het opzoeken van coördinaten.

  De opkomst lag, misschien door het fantastisch goed weer na verschillende dagen van regen, een weinig onder de verwachtingen. Dat de afwezigen eens te meer ongelijk hadden, daar waren alle deelnemers het achteraf over eens.

  Na deze inleiding vertrokken we dan per autocar naar onbekende bestemming, die achteraf een pareltje van Kempisch natuurschoon, nl. de Kalmthoutse heide, bleek te zijn. Daar werden de verschillende groepen dan gedropt en kregen er hun kaarten en hun blad met opdrachten. Om deze te vervullen diende er zelfs even over de grens gewipt, voor een kort bezoek aan onze noorderburen, waar bepaalde punten moesten opgezocht worden.

  Als laatste opdracht moesten de deelnemers, met behulp van kaart en kompas, een punt bereiken dat in vogelvlucht ongeveer 10 km verder lag, en dit door een prachtige streek met niets dan heide en bossen, maar slechts sporadisch een boerderijtje aangetroffen werd.

  Deze opdracht werd nog moeilijker toen, na een korte schemering, het volledig donker werd en de zaklampen goede diensten bewezen.

  Eindpunt was de ‘Kiekenhoeve’, een hoeve omgebouwd tot karmuseum, dichtbij de Nederlandse grens te Essen. De groepen lukten er allen in binnen de vastgestelde tijdslimiet aan te komen, waarbij de ouderen zich nochtans sneller toonden (toevallig ?) dan de jongeren. Allen waren het er over eens dat het een prachtige dag was geweest en gaven mekaar rendez-vous voor volgend jaar.

         Vic Smets” (‘DB’,december ’81)

   

  1981 – Zaterdag 7  en zondag 15 november : Rust Roest “Figaro’s Bruiloft” zaal

              Emiel Van Steen.

              Een sprankelend blijspel dit n.a.v. het 60-jarig bestaan.

              Passages uit Gazet van Mechelen n.a.v. de vertoning :

              “...Graaf Almaviva werd op schitterende wijze vertolkt door Marcel Verwerft.

              Eén van de andere vaste waarden is Imelda Van der Hasselt die de rol van de

              gravin tot in de puntjes verzorgde.

              Een vrijgevochten en lucide Figaro, was in goede handen bij Toni Peeters.
              Renilde Polfliet, een geroutineerde speelster die zowat alle rollen aankan, gaf

              een staaltje van haar toneelkunst weg als Marcellina.

              Geert De Laet vertolkte op passende wijze de rol van edelknaap Cherubijn.

              Jan Emmeregs was een goede minnezanger Baziel.

              Werner De Nijn was blijkbaar in zijn nopjes met de rol van de tuinman Antonio.

              Hilde Van Dam vertolkte goed de rol van de dochter, evenals Heidi van

              Cammeren en Wendy Van Steen als bruidsmeisjes.

              Het kamermeisje van de gravin en verloofde van Figaro werd voor het voetlicht

              gebracht doorNicole Van Gindertaelen en Guy Mollemans vertolkte op zijn eigen

              manier de rol van rechter Parrolotto.

              Regisseur Hellemans koos weer eens de juiste personen voor de onderscheidene

              rollen.”  

   

  Werkten aan deze productie mee :

  -al de toeschouwers.

  -de auteur die advies gaf

  -verder Jan Emmeregs, Toni Peeters, Nicole Van Gindertaelen, Marcel Verwerft, Imelda Van der Hasselt, Renild Polfliet, Guy Mollemans, Werner De Nijn, Geert De Laet, Hilde Van Dam, Fik Diddens, Tony Baarendse, Miloe Van Stijvoort, Jean Albert, Karel Mertens, Marcel Spoelders, Monique Verschueren, Hilda Silverans, en nog vele anderen, samen met Guido Hellemans. (‘DB’, september 1981)

   

   

  07-01-2013 om 14:39 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – Vrijdag 6 november : Concert van de Kon.Fanf. St.-Cecilia in de nieuwe

              stadsfeestzaal aan de Botermarkt te Mechelen. Dit naar aanleiding van het

              behalen van de “Wereldtitel” op het wereld muziek concours te Kerkrade

              afdeling Fanfares ere-afdeling.

              Toegang was gratis.

              De muzikanten speelden voor een beperkt publiek van vrienden en familieleden.

              Secretaris Stan Gobien noemde het, tot zijn spijt, een repetitie zonder meer.

              Hij verklaarde de merkwaardige opgang van St-Cecilia als het resultaat van

              een degelijke muzikale opleiding en artistieke bijscholing van elk lid, gecombineerd

              met de professionele begeleiding door dirigent Jan Piet Leveugle en muziekpedagoog

              André Van Driessche. Het talent van de groep bleef overigens niet onopgemerkt :

              zij is vaste klant in het zondagse BRT-1 radioprogramma “Rond de Kiosk”.

   

  In ‘Toeters en Trompetten’ het socio-cultureel tijdschrift van de Kon. Fanfare St.-Cecilia van Januari 1982 verscheen een verslag van dit concert :

   

  “ ’ t Was een paar dagen voor de parlements- en provincieraadsverkiezingen. Om 20 uur zou het concert beginnen. Op dat ogenblik zaten miljoenen Vlamingen aan hun beeldbuis gekluisterd om het laatste verkiezingsprogramma te bekijken. Zelf weten we niet meer hoe het heette ! Was het nu ‘Confrontatie’ of was het ‘Ieder zijn waarheid ?’

  De muzikanten werden wel GECONFRONTEERD met de Mechelse bevolking die voornamelijk bestaat uit Leestenaars. Van de aanwezigen kreeg IEDER ZIJN WAARHEID te horen. Degenen die naar hun kastje zaten te kijken, zijn degenen die wat gemist hebben, want de verkiezingen hebben niet zoveel opgeleverd ; de stookolie is even duur gebleven, de werkgelegenheid is niet verbeterd, de problemen zijn gebleven. Een paar politici waren bij de verstandigen en zij kwamen naar het concert. Met velen waren ze niet en daarom is het ook niet moeilijk ze hier even op te sommen. Schepen Stiers was er, maar het is allang bekend dat die van muziek houdt en er ook wat van kent. Dan waren er ook nog twee Mechelse raadsleden, nl. Mw. Vivijs-Lauwens en Georges Joris, die het ganse concert bijwoonden.

  Jef Vloeberghen tellen we niet mee, want die moest toch meetoeteren en Jef is nog niet zo straf dat hij tegelijker tijd op het podium en in de zaal kan zitten. Naar we later vernomen hebben, is Schepen Van der Sande ook naar een aantal van onze werken komen luisteren. Verder zat er ook nog een mevrouw in de zaal die daar al was vanaf 18u30 omdat het er toch zo lekker warm was. Deze kreeg haar breiwerk af juist om 19u55. Verder was er nog een verdwaald paar en dat was zo ongeveer alles, de Leestenaars niet meegerekend natuurlijk. Maar de toehoorders die er waren, bleven tot het laatste moment ! ’t Moet dus wel goed geweest zijn. Wij hebben ons niettegenstaande alles opperbest geamuseerd en daar komt het toch in de eerste plaats op aan. Kunnen we geen muziek maken voor anderen, dan toch nog voor ons zelf en voor de Leestenaars.

  Het bestuur geeft toe een psychologische fout te hebben gemaakt door dit concert GRATIS aan te bieden ! Mechelaars zijn nog geen Hollanders, want anders was de feestzaal te klein geweest. Willen we die in de toekomst gevuld krijgen, dan zijn we verplicht een fikse som inkomgeld te vragen. Misschien gaan ze dan wel vechten voor de inkomkaarten en werden ze op de zwarte markt voor fabelachtige bedragen verkocht !

  Enfin, zo erg is het ook weer niet geweest : we leven nog, we kunnen nog toeteren en we kunnen er nog een beetje om lachen, ook al smaakt die lach bij sommigen een beetje bitter !

  En tot deze laatsten zeggen we dan : ‘Bitter in de mond, maakt het hart gezond !’ Maar in dit geval zijn we daar toch ook niet zo zeker van…

  In het verslag van de bestuursvergadering volgend op dit concert staat er ongeveer te lezen : ‘In Mechelen is het moeilijk over ijs van één dag te gaan…zeker een paar dagen voor de parlementsverkiezingen.’

  Gelukkig was het een vrijdagavond en kon dit concert voor ons aanzien worden als een repetitie !” 

   

  1981 – 6 november : Overlijden Clément Jean Baptiste De Wilde

  Deze gewezen onderpastoor van Leest was in Laarne geboren op 16 augustus 1916 en trad in 1938 toe tot de Minderbroedersorde waar hij de kloosternaam Clementiaan aannam. In 1944 werd hij priester gewijd en van 1947 tot 1952 was hij actief als missionaris in China. ‘Tot zijn laatste dag was zijn verlangen naar China even groot’  vertelt ons zijn doodsprentje, maar omdat hij dat land moest verlaten, trok hij naar Zaïre (van 1953 tot 1959).

  Daar werkte hij als missionaris in Luabo, Kamina en Kanzenze.

  In 1958 keerhij hij naar ons land terug en kwam terecht in de Leestse parochie waar hij onderpastoor was van 30 september 1958 tot begin 1961.

  Hierna werd hij onderpastoor in Sint-Niklaas (H.Hart) en uiteindelijk pastoor (Sint-Antonius) en kloosteroverste in Lokeren.

  Hij verloor het bewustzijn in het portaal van zijn kerk en overleed in het ziekenhuis.

  De Leestenaars hielden aan hem de beste en de dankbaarste herinneringen over.

   

  Bijgevoegd :

  -De Leestse wereldkampioenen in de Nieuwe Stadsfeestzaal van Mechelen tijdens hun huldeconcert.

  -Pater Clementiaan De Wilde. (tekening Georges Herregods)

  07-01-2013 om 14:34 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – 31 oktober – Gazet van Mechelen :

   

              “Ik heb Eurocan niet in brand gestoken”.

   

  Rond de overname van de brouwerij Bass – Lamot door de groep Piedboeuf – Jupiler, werd tijdens de jongste vergadering van de Mechelse gemeenteraad donderdagavond een vinnig en hevig debat gevoerd. Niet alleen door de oppositie. Ook door woordvoerders van de twee meerderheidspartijen.

  De bitsige toon van dit debat kan bezwaarlijk onder het begrip “gekibbel” worden gecatalogeerd. Was veeleer scherpe verkiezingsstijl. Hiermee bedoelen wij het lokale vlak met de gemeenteraadsverkiezingen van het najaar 1982 in het vooruitzicht.

  CVP-er A. EMMEREGS  sneed het onderwerp het eerst aan met een stem als een klok, nazinderend in de oren. August Emmeregs las een tekst van 10 vellen voor. Te beginnen met de geschiedenis van Lamot in 1802. Alvast kreeg de CVP-interpellant van de oppositie te horen dat hij de grootste onzin en demagogie verkocht had welke ooit in deze gemeenteraad werden gehoord. Emmeregs betoogde evenwel dat bij Bass – Lamot een belangrijk personeelsprobleem is ontstaan met in eerste faze de afdanking van meer dan 100 bedienden. Zijn betoog vatte hij op als een waarschuwing aan het adres van de Piedboeuf – directie en tevens als een oproep tot steun van het stadsbestuur aan de met werkloosheid bedreigde personeelsleden van Lamot.

  (...)

  Burgemeester Vanroy antwoordde : “...en Vanroy heeft evenmin Eurocan in brand gstoken...”

  (...)

   

  1981 – 31 oktober : Nationaal Jeugdsolistentornooi

   

  “Op het provinciaal jeugdsolistentornooi deden onze deelnemende meisjes en jongens het uitstekend ! Allen werden ze geselecteerd voor het nationaal jeugdsolistentornooi van het Muziekverbond van België dat dit jaar plaats heeft in Menen op 31 oktober e.k.

  Dit bewijst weer eens dat ze een uitstekende opleiding en een goede voorbereiding krijgen. Proficiat aan de leraars en aan onze jeugdige solisten. De resultaten van het provinciaal jeugdsolistentornooi zijn :

  -Johan De Win, cornet                       96%

  -Michel Leveugle, hoorn                   96%

  -Patrick Leveugle, cornet                  93%

  -Ingrid Polspoel, cornet                     91%

  -Günther Schipman, hoorn                94%

  -Ronny Van der Auwera, cornet        9O%

  -Luc Vertommen, cornet                   93%

  De deelnemers staan alfabetisch gerangschikt en er werd geen rekening gehouden met de afdeling waarin ze optraden.

  Voor het nationale kampioenschap heeft onze vereniging een autocar gehuurd. De zeven deelnemende muzikanten mogen gratis mee. Ouders en supporters betalen 150 fr. reiskosten + 25 fr. drinkgeld voor de chauffeur.

  De autocar vertrekt om O7u30 en het kampioenschap begint om O9u00.

  Dit jaar zijn er 120 kandidaten.” (“Toeters en Trompetten” jaargang 1 nr.6)

   

  1981 – November : Leestse muzikanten hielpen brass band ‘Euterpe’ aan titel

   

  Op het Vlaams Brass Band Kampioenschap te Strombeek-Bever in november werd ‘Euterpe’ o.l.v. Roland Van Buggenhout kampioen in de C-afdeling. De cornet-soli bij deze band werd gespeeld door muzikanten van St.Cecilia Leest : Johan De Win en Luc Vertommen. Voor de partij van hoorn-solo zorgde dan weer Günter Schipman, ook een Ceciliaan uit Leest. Ze deden het alle drie uitstekend. (‘Toeters en Trompetten’, januari ’82)

   

  1981 – Novembernummer “De Band” : OOK LEEST HEEFT ZIJN DISCOBAR

   

  Moderne Discobar D.J. Carlo & D.J. Franco

  Voor uw feesten en fuiven, Bals en T.D.’s.

  Studio Kariek.
  Booking : De Prins, Alemstraat 8 2981 Leest, na 17 uur.

  (Advertentie)

   

  1981 – Zondag 1 november : Dodenhulde – monument der gesneuvelden aan de kerk

              om 10 u 45.. Om 15 uur gebedswake in de kerk.

   

  1981 – Woensdag 4 november : Dia-avond Leefmilieu Leest “Het Bos”

              Leefmilieu Leest organiseerde een dia-avond in het parochiecentrum (klooster)

              Dorpsstraat te Leest om 20u30.

              Marcel Rottiers uit Hombeek bracht een diareeks over “het Bos”.

              Iedereen was welkom en de inkom was gratis.

  07-01-2013 om 14:30 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1981 – 23 oktober : 4de Grote Kaartwedstrijd KWB

              Deze vierde grote kaartwedstrijd kende een onverwacht succes.

              236 personen (59 tafels) namen eraan deel. Er werden 66 prijzen uitgereikt voor

              een totale waarde van 30.000 frank.

              De eerste prijs, een draagbare televisie, ging naar J. De Laet uit Heindonk en de

              trofee voor de vereniging met het meeste aantal deelnemers ging naar

              Vevoc-Leest (29) voor KWB Kapellen-op-den-Bos (15) en VV-Leest (14).

              Individuele Uitslag:

              1. J. De Laet Heindonk 138 punten.

              2. J. Selleslagh Kapelle o/d Bos 136 punten.

              3. Lemmens uit Ruisbroek 135 punten.

              Het bestuur werd gesponsord door de firma’s P.Piessens, Electro-centrale en

              Meubelen Van den Bergh.

   

  1981 – 24 oktober : Teerfeest C.V.P.

   

  1981 – 28 oktober - Gazet van Mechelen :

      

                                                   Leestse ‘Rust Roest’ zestig.

   

  “In november van het jaar 1921 werd te Leest een amateurtoneelkring gesticht door zes mensen die door de toneelmicrobe bezeten waren : Alfons Hellemans, Viktor Selleslagh, Jaak Publie, Amandus Van Steen, Jef Van Hoof en Frans Selleslagh.

  In de zaal ‘Van den Heuvel’ werd op 19 en 26 februari 1922 voor de eerste maal door de nieuwe toneelkring opgetreden. Vermeldenswaard is dat de toegangsprijs toen 3 fr. bedroeg voor genummerde en 2 fr. voor niet-genummerde plaatsen. En belangrijk voor die tijd : ‘Rust Roest’ was van bij het begin af gemengd.

  Elk jaar, op uitzondering na van enkele oorlogsjaren en eenmaal in 1960, monteerde deze toneelkring een toneelstuk. Niet alleen te Leest trad ‘Rust Roest’ op, ook te Mechelen en in de omliggende gemeenten werden er toneelvoorstellingen gegeven, tot St.-Niklaas toe.

  In 1972 werd het 50-jarig bestaan met luister gevierd. Ter gelegenheid van dit gouden jubileum werd ‘Het Huis op de Rots’ met succes opgevoerd. Van dat jaar af werd de beslissing genomen elk toneelseizoen tweemaal op te treden.

  Verscheidene malen werd deelgenomen aan wedstrijden. Tijdens deze wedstrijden werden weliswaar geen hoge toppen geschoren, doch er werden wel behoorlijke resultaten geoogst.

  Sinds 1924 is ‘Rust Roest’ aangesloten bij het A.K.V.T.

  Alle toneelgenres werden gedurende al die jaren gespeeld.

  Als eerste regisseur fungeerde de h. Jan Steenackers uit Kapelle-op-den-Bos. Hij nam deze functie waar tot in 1924. Na hem, nam een van de stichters, de h. Alfons Hellemans, zijn taak over. En wel tot in 1975  toen zijn zoon Guido hem opvolgde.

  Wat de actrices en acteurs betreft. Deze werden niet alleen gerecruteerd uit Leest, doch ook uit de omliggende gemeenten.

  Het huidig bestuur is als volgt samengesteld : ere-voorzitter Alfons Hellemans, ere-ondervoorzitter Jaak Publie, voorzitter is Guido Hellemans. Het secretariaat wordt waargenomen door Alfons Hellemans. Ondervoorzitter is Fik Diddens en penningmeester Marcel Verwerft. Renilde Polfliet is verslaggeefster en Monique Verschueren bestuurslid.

  Naast hen zijn er nog talrijke werkende leden die meestal ‘achter de schermen actief zijn’.

  Zaterdag 30 oktober e.k. wordt te 20u30 het 60-jarig bestaan gevierd.  Rond dit uur heeft een receptie plaats in het oud gemeentehuis van Leest. Een herinneringsmedaille met aan de voorzijde het embleem van de toneelvereniging en aan de achterzijde het stichtingslokaal, wordt uitgegeven. Leden wordt deze medaille gratis aangeboden. Zij wordt verkocht tegen 200 fr. Ook zal de geschiedenis van ‘Rust Roest’ te boek worden gesteld.

  Het hoogtepunt van de viering wordt ongetwijfeld de opvoering van ‘Figaro’s Bruiloft’ op zaterdag 7 en zondag 15 november. Aan deze opvoering werken een 25-tal actrices en acteurs mee. De twee nog in leven zijnde stichters wordt deze opvoering opgedragen.”

   

  1981 – 30 oktober : “Rust Roest” werd zestig.

  In het oud-gemeentehuis van Leest vond om half negen een receptie plaats ter            gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de de Leestse toneelvereniging.

  Afvaardigingen van verschillende Leestse verenigingen werden er begroet.

  Een herinneringsmedaille werd uitgegeven. Leden kregen deze medaille gratis aangeboden. Zij werd verkocht tegen 200 frank.

   

  Voorzitter Guido Hellemans in ‘De Band van september 1981 :

   

                                                  Rust Roest jubileert – 1921 – 1981

  “In november 1921 is er de brand ingeslagen. Zes personen : Alfons Hellemans, Viktor Selleslagh, Jaak Publie, Amandus Van Steen, Jef Van Hoof en Frans Selleslagh hebben in het toenmalige lokaal St.-Cecilia bij Theodoor Van den Heuvel “Rust Roest” gesticht.

  Twee van hen leven nog en zijn onafgebroken lid geweest : onze huidige ere-voorzitter Alfons Hellemans en ere-ondervoorzitter Jaak Publie. Zij stonden aan de wieg van Rust Roest, onze inzet is te zorgen dat zij niet aan het graf van Rust Roest staan. Zij hebben ons de vuren-vlam doorgegeven, en wij dragen ze (soms verhakkeld en gescheurd) als een kostbaar kleinood verder.

  Bij onze laatste toneelvoorstelling (“Het Slangennest”) hebben wij gezegd ons zestigjarig bestaan niet groots, maar wel vurig en intens te vieren. Hieraan houden wij ons. De viering wordt gespreid over het toneelseizoen 1981-1982, met volgende bedoeningen.

  -Een herinneringsmedaille werd geslagen in een beperkte oplage, met aan de ene zijde ons embleem (ontworpen door Krista Leemans) en aan de andere zijde een half-reliëf van ons stichtingslokaal. U ziet oud en jong samen. Aan elk lid wordt een medaille aangeboden, en een aantal wordt aan belangstellenden verkocht.

  -Op vrijdag 30 oktober te 20u30 wordt op het Leestse oud-gemeentehuis een receptie aangeboden aan de afgevaardigden der Leestse verenigingen, bij welke gelegenheid een beperkte Rust Roest-expo wordt samengesteld. Deze receptie als dank aan onze kijkers, want zonder kijkers (lees “mede-acteurs”) geen toneel.

   

  Op zaterdag 7 en zondag 15 november 1981 te 20 u heeft onze eerste toneelvoorstelling plaats bij Emiel Van Steen (zaal St.-Cecilia) met “Figaro’s Bruiloft”, blijspel in 4 bedrijven door de Beaumarchais. Voor die gelegenheid werd onze belichting gevoelig aangepast.

  Het Rust Roest-archief wordt uitgebreid, aangepast, op punt gezet.

  Voor maart-april 1982 hopen we klaar te zijn met de “Geschiedenis van Rust-Roest”.

  Eveneens in maart of april ’82 heeft onze tweede toneelvoorstelling plaats : het realistische stuk “Penelope in het warme nest” van Eddy De Vries.

  Over onze eerstvolgende voorstelling “Figaro’s Bruiloft” verklappen we : het is een vertaalde toneelbewerking door Paul Vanbossuyt, van het gelijknamige toneelstuk door de Beaumarchais, waarvan da Ponte het libretto geschreven heeft voor Mozarts beroemde opera. De naam van deze opera kennen we allen (dank zij Mozarts genie), de muziek is velen vertrouwd, de opera zelf zullen weinigen gezien hebben, en het toneelstuk slechts enkelen.

  Maar het is een prachtig stuk, een blijspel, zelfs een sprankelend blijspel. Er wordt een beetje de draak gestoken met de menselijke ijdelheid (wij zullen er de nodige lessen uithalen, hopellijk wij niet alleen).”

   

  Foto’s :

  -Van l. naar r. : Guido Hellemans, Monique Verschueren, Fik Diddens, Renilde Polfliet, Marcel Verwerft.

  Onderaan : Alida Scheers, haar echtgenoot Ere-Voorzitter Alfons Hellemans, Ere-Ondervoorzitter Jaak Publie.

  -Speech van Voorzitter Guido Hellemans.

  -De enige nog in leven zijnde medestichters Jaak Publie en Alfons Hellemans werden in de bloemen gezet.

  -Sfeerbeelden van de viering.

     07-01-2013 om 09:04 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!