NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  27-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1991 – Vrijdag 4 januari : OPENING NIEUW SPORTCOMPLEX

  Leest werd een accommodatie rijker. Vrijdagavond vond de plechtige opening plaats van het nieuwe omnivalente sportcentrum. Tal van prominenten maakten hun opwachting in het nieuwe complex, waaronder senator Verhaegen, burgemeester Vanroy, de schepenen Backx en Vandenbrande, enkele gemeenteraadsleden en leden van het OCMW.
  Ook de geestelijke vader van het centrum, de architect Jos Roosemont, mengde zich onder het talrijk aanwezige publiek.
  De nieuwe omnivalente hal meet 60 bij 30 meter en is bestemd en geschikt voor talrijke sportieve en culturele manifestaties. De motor achter het hele project was Gust Emmeregs. Het gemeenteraadslid lichtte dan ook een en ander toe in zijn toespraak. Volgens hem voldeed de bestaande sporthal niet meer aan de behoeften. De vloer van de in ’84 opgerichte hal kreeg 70 sportclubs en tal van evenementen te verwerken. Het vervolg liet zich volgens de spreker vertalen in o.a. sleet op de vloer. Zo ontstond de idee om een nieuwe hal te bouwen. Na 3 maanden planning door de architect werd op 6 november met de bouw gestart.
  Het nieuwe sportcentrum biedt o.a. mogelijkheden voor concerten, publicitaire shows, turn-, boks-,darts- en boogkampioenschappen, volksdansen, bals, tweedehandsmarkten...

  “Op termijn sluit ik niets uit. Dit geheel staat ter beschikking van de Leestse gemeenschap”, aldus Gust Emmeregs. Zijn eigen droom, een ijsbaan, werd naar latere datum verschoven omwille van de hoge financiële last. De burgemeester en de leden van de beheerraad huldigden daarna het nieuwe sportcentrum officieel in. Nadat de Belgische driekleur van de gedenkplaat werd afgenomen, richtte burgemeester Vanroy woorden van dank tot de realisators en het aanwezige publiek. Het nieuwe sportcomplex was volgens hem het bewijs dat Leest aan het groeien was en hij drukte de wens uit dat zij de talloze verenigingen onder haar dak mocht scharen.

  In de Kamer voor Volksvertegenwoordigers stelde streekgenoot en fractieleider van de Volksunie Herman Candries een aantal vragen over het nieuw sportcomplex van Leest aan gemeenschapsminister Waltniel. Candries deelde mee dat er van verschillende kanten op werd gewezen dat met deze inplanting het bestaande gewestplan werd overtreden. Volgens hem had men hier te maken met een duidelijke overtreding van de voorschriften en werd er met twee maten en gewichten gemeten, als men de behandeling van andere dossiers in de onmiddellijke omgeving bekeek. Candries wou van de minister weten of er een aanvraag voor wijziging van het gewestplan was gedaan om het nieuw sportcomplex in Leest te kunnen oprichten. Hij wou ook meer informatie betreffende het advies terzake. Hij vroeg zich ook af of een eventuele overtreding officieel werd vastgesteld en welke maatregelen er werden genomen om deze mogelijke overtreding ongedaan te maken. Herman Candries maakte deze parlementaire vraag ook over aan de burgemeester van Mechelen en de provinciegouverneur. (GvA,10/3/91) 

  Op 12 maart 1994 verklaarde Gust Emmeregs aan Gazet van Antwerpen dat er aan de Omnihal een prijskaartje hing van 21,6 miljoen frank. De financiering werd mogelijk dank zij een lening van 11 miljoen en een afbetalingskrediet dat hij vanwege Eternit, die het complex optrok, kreeg. 

   

  Foto's :
  -De uitnodiging voor de receptie ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Omnihal.
  -Gust Emmeregs heette tijdens de openingsplechtigheid alle plaatselijke verenigingen welkom. (Foto : GvA)
  -De Omnihal als feestzaal.
  -Voor- en achterzijde van de folder.

     27-07-2014 om 09:36 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

                                                                           1991

   

  1991 – Vernieuwing Parochiecomplex (Afbeeldingen onderaan)

  Dat jaar kwam het vernieuwde parochiecomplex in de Kouter tot stand, dit volgens de plannen van Paul Bradt, werd er een volwaardige vergader- en feestruimte gecreeërd. (Wilfried Hellemans, 2003 – “Negen eeuwen Sint Niklaasparochie”.)
  De gebouwen van “Ons Parochiehuis” hadden al een lange voorgeschiedenis. Na de schoolstrijd van 1879 werd er te Leest aan de Kouter een parochiale school gebouwd met bijdragen van de parochianen. Kort na de tweede wereldoorlog kreeg het gebouw echter een andere bestemming en werd het “Ons Parochiehuis”, in de Leestse volksmond beter gekend als ’t Patronaat. De feestzaal zelf werd in 1951 aangebouwd met de hulp van vele bereidwillige Leestse handen.
  Was de uitbating van het parochiehuis tot in 1990 in handen van de pastoor, dat jaar werden de parochiale verenigingen aangezocht om dit in de vorm van een VZW zelf te gaan doen.
  Statuten werden goedgekeurd en een raad van bestuur aangesteld. Deze had als opdracht voor een totale renovatie van de bestaande gebouwen, en de uitbating van het lokaal, te zorgen.
  De renovatie, die een volledige vernieuwing van dak tot vloer omvatte, werd begroot tussen de 7 en 8 miljoen frank. Voor de financiering van deze werken werd een beroep gedaan op giften, sponsoring en een lening van het bisdom. Verder werden obligaties verkocht onder de Leestse bevolking, een initiatief dat bijzonder succesrijk bleek en de verwachtingen, amper veertien dagen na de uitschrijving, ver overtrof.
  De werken zouden op 2 april starten en de officiële opening, in aanwezigheid van minister Van den Brande, vond plaats op donderdag 9 januari 1992.   

  Het volledig vernieuwde parochiehuis bood alle mogelijkheden van een modern feestcomplex, het was voorzien van een multiculturele zaal met 200 zitplaatsen, een podium uitgerust voor theater- en concertvoorstellingen, tevens dienstig als uitbreiding van de feestzaal, een keuken met een capaciteit van 200 warme maaltijden. Verder een gezellig vergaderlokaal voor 50 personen, een ruime moderne inkomhal met vestiaire, eigentijdse en volwaardige sanitaire voorzieningen en aangepaste groenbeplanting en bestrating.
  Het beheer van het complex lag bij de Raad van Bestuur van de vzw Ons Parochiehuis, gemandateerd door de Algemene Vergadering die bestond uit volgende parochiale verenigingen van Leest : Vereniging van gehandicapten, Landelijke Rijvereniging, Bond van Gepensioneerden, Davidsfonds, Kerkfabriek, Vrije Basisschool, Ziekenzorg, Vrouwengilde, Zangkoor, Landelijke Gilde, Chirojongens, Chiromeisjes, KWB, Parochiale ploeg en Vevoc.

  De Raad van Bestuur bestond uit :
  -Bernaerts René, Juniorslaan 126.
  -Lauwers Frans, Kouter 78.
  -Leys Agnes, Cecilialaan 6.
  -Peeters Emiel, Molenweg 4 (Heffen).
  -Peeters Paul, Vinkstraat 28.
  -Van Aken Karel, P. De Heuckstraat 2.
  -Verbruggen Alfons, Tisseltbaan 18.
  -Vloeberghen Jozef, Kloosterhoeveweg 4. 

  “In 1990 werden de parochiale verenigingen aangezocht om de bestaande parochiezaal in de Kouter uit te baten als een VZW. Dat werd de ‘Algemene Vergadering’ onder leiding van Paul Peeters. Maar dan moest ook de infrastructuur aangepast worden. Men wilde komen ‘tot een modern complex, voorzien van een multifunctionele zaal met 200 zitplaatsen, een podium uitgerust voor theater- en concertuivoeringen (…), een keuken met capaciteit van 200 warme maaltijden, een gezellig vergaderlokaal voor 50 personen, een ruime moderne inkomhal met vestiaire, eigentijdse en volwaardige sanitaire voorzieningen (…). In de grote zaal voorzag men achteraan ook een toog. Het ging duidelijk om een renovatie die enkel de ruwbouw overeind zou laten en begroot werd tussen zeven en acht miljoen frank.
  De parochie zette heel wat activiteiten op poten om aan geld te geraken. En dat lukte : sponsoring, een renteloze lening (die één miljoen zevenhonderduizend frank opbracht), ophalen van (negenendertig ton) oud ijzer (voor netto meer dan 73.000 frank), barbecue…Ook waren er giften voor nog eens anderhalf miljoen frank.
  Begin april 1991 startten de werken en op donderdag 9 januari 1992 opende Mechelaar minister L. Van Den Brande het vernieuwde complex ‘Ons Parochiehuis’, een concept van Leestenaar Paul Bradt (°1949). Maar het moet gezegd dat er gedurende de hele periode door een dertigtal mensen stevig gewerkt werd. En in de inkomhal werd toen een kunstwerk onthuld van G. Herregods.
  Later werd de benaming van het complex veranderd in ‘De Kouter’ en nog later in ‘Ter Coose’, dit laatste als herinnering aan pastoor J.B. Coosemans.”
  (‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’, 2009. Wilfried Hellemans)

   

  1991 – PAROCHIE SINT - NIKLAAS (uit een brochure van dat jaar)

  De parochiale werking werd gedragen door : 

  De Kerkfabriek:
  Alfons Verbruggen – voorzitter, Maria Lamberts – secretaris, Modest Van Steenwinkel – penningmeester, Germain Annaert, Juul De Smet en pater-pastoor Van Aken – leden.

  Parochiale ploeg:
  Pater-Pastoor Karel Van Aken, Suzanne Broothaerts, Paul Peeters, Raf Selleslagh, Ann Van Brempt, Chris Van Medegael.

  Lithurgische werkgroep - Verantwoordelijken :
  Pater-Pastoor Van Aken, An De Prins, Frank De Prins, Maria Phlippo, Maria Vervoort.

  Verantwoordelijken voor lektoren : Maria Phlippo, Jan Teughels en Agnes Verbruggen.

  Gemengd Zangkoor :
  Leiding : Jan De Decker, koster-organist : Luk Plasqui. Repetities op dinsdagavond van 20 tot 22 u. 

  -Een abonnement op “Ons Parochieblad” kostte 450 fr per jaar.

  -Eucharistievieringen werden gegeven zaterdagavond om 18 u, zondagmorgen om 8 of om 10 u (gezongen) en de weekdagen om 19 uur. Voorganger : pater-pastoor Van Aken.

  -Ontspanning en cultuur in “Ons Parochiehuis” Kouter met multifunctionele zaal voor 150 personen + podium + keuken, eveneens vergaderlokaal voor 50 personen of in het “Parochiecentrum” (’t Klooster) Dorpstraat 10 met vergaderlokalen voor 20 en 30 personen.

  Parochiale Verenigingen - Verantwoordelijke en Adres :
  Chiro-meisjes : Veerle De Smet, Aland 2, Agnes Bevers, Kouterweg 2, Heffen.
  Chiro-jongens : Christof Bernaerts, Juniorslaan 148, Hans De Laet, Molenstraat 13.
  Davidsfonds : Jerome Verbruggen, Kouter 8.
  K.B.G. : Jeanne Van Bremt, Cardijnlaan Tisselt, Modest Van Steenwinkel, Kouter 58.
  K.V.G. : Verschueren Henriette, Elleboogstraat 36.
  K.V.L.V. : Rosa Plaskie, Aland 7.
  K.W.B. : Leo Van Laenen, Kerkenblokweg 10.
  L.G. : Jos De Smet, Aland 7.
  L.R.V. : Walter De Prins, Dorp 10.
  Vevoc : Erwin Van Nobelen, Kleine Heide 32.
  Ziekenzorg : Suzanne Broothaerts, Juniorslaan 102.
  B.G.J.G. : Daniël Duran, Juniorslaan 29.
  Volksdansgroep Korneel : Leonie Windelen, Kouter 114.
  Toneelgroep Rust Roest : Guido Hellemans, Kouter 61.
  Kon.Fan.Sint-Cecilia : Viktor Verschueren, Elleboogstraat 24.

   

  1991 – Jaarprogramma 1991 Ziekenzorg Leest

  Volgende samenkomsten en uitstappen zullen door ziekenzorgkern LEEST verzorgd worden :

  -donderdag 21 februari : ‘Huidverzorging’, Parochiaal Centrum, Dorpstraat Leest.
  -maandag 18 maart : ‘Omgaan met welvaart’, Parochiaal Centrum, Dorpstraat Leest.
  -zaterdag 6 april : Paasviering vanaf 15.30 tot 19.00 u.
  -zondag 7 april : Toneelvoorstelling gevolgd door bespreking.
  -27 of 28 april : Bedevaart Scherpenheuvel, met eigen wagen.
  -dinsdag 30 april : 30 jaar grot aan de Kouter, om 19.30 u gevolgd van panelgesprek.
  -zaterdag 4 mei : Kruisdag om 20.00 u op de hoeve van Jaak Lamberts.
  -woensdag 26 juni : Wandeling in ’t Broek te Blaasveld. Gastheer Hans Van Praet.
  -juli en augustus : vakantie, uitgezonderd voor ziekenbezoek.
  -zaterdag 7 september : Nationale ziekendag.
  -dinsdag 10 december : Techniek kerstversiering.
  (Omzendbrief Ziekenzorg)

   

  1991 – Jaarlijks lidgeld voor de K. Fanfare St.-Cecilia
  Bedroeg voor 1991 : 420 fr. (documentatie Fanfare)

   

  Bijgevoegd :
  -Het nieuwe parochiecomplex.
  -Het interieur.

  24-07-2014 om 08:40 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!