NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  11-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kronieken van Leest - 'Den Rooselaer' vervolg.

  Vervolg ‘den Rooselaer’.

   

  Koster Louis Hellemans overleed op 25 februari 1916. Zijn vrouw Victoria Teughels volgde hem op 17 februari 1919.
  Ditzelfde jaar (24 juni 1919) werd het huis andermaal verkocht, onder de naam ‘Groote Bleukens’ (notarisakte). Koper was ditmaal Pastoor Beuckelaers in naam van de kerk. Hij kocht de woning voor 8.800 fr, met de bedoeling er een kostershuis van te maken.
  De eerste bewoners waren dan ook de kostersfamilie Jef Rheinhard-Diedens.
  Toen die achteraf verhuisden naar de Kouter, kwam de metser Heinke De Backer-Verbeeck er wonen. Na hem nam het pasgehuwde koppel Louis Verbruggen-Smet er hun intrek in, samen met Jan Lauwens-De Bruyn, want Pastoor Beuckelaers had ondertussen van dat huisje een tweewoonst gemaakt. Ook Jacques Jacobs-De Grijze en Gust Nuytkens-Van Erp verbleven er een korte tijd : deze laatste verkocht er zijn ‘crème-glace’ langs de zijgevel. De laatste bewoners waren Georges Gobien-Julia Cop die er weer een enkele woning van maakten en het gebruikten als groentenwinkel.
  Tenslotte werd deze tweede helft van de Rooselaer door Pastoor Lornoy opnieuw te koop gesteld (1978). Jos De Smet kocht het om het af te breken en het met dezelfde bakstenen terug te laten herrijzen tot een Spaarkas van de Boerenbond. 

  Volgen we verder de eigenlijke ‘Rooselaer’, het gedeelte van het gebouwencomplex langs de kant van het kerkportaal, nadat het in 1868 gekocht was door dokter Passenbrouder uit Antwerpen. Op een document uit 1878 dat bewaard werd op het Gemeentehuis, met de lijst van de herbergen, vinden wij in ‘den Rooselaer’ herbergier Antoon Verlinden;
  Een paar jaren later echter, werd de herberg gekocht door Noldus Teughels, bij zijn huwelijk met Trien Beullens (11 april 1887). Hij zou in 1907 de oude lage herberg verbouwen tot wat er thans nog staat.
  Noldus was de zoon van Jan Baptist en van Monica Van Hoof, zie hierboven, die het ander gedeelte van het huis bewoonden. Gelijk zijn vader was hij schrijnwerker en daarnaast ook 35 jaar gemeenteontvanger te Leest. Hij stierf op 10 januari 1924. Met zijn vrouw Trien had hij negen kinderen grootgebracht :
  -Marie (Rosalie), geboren op 1 februari 1885, huwde in 1924 met Dolf Geerts (Mechelen).
  -Toor (Victoria), geboren op 19 maart 1887, huwde in 1911 met Jan Frans De Mol (Mechelen).
  -Fien (Rudolfina) bleef ongehuwd, ze was geboren op 18 september 1888. Het huis over de Zennebrug links werd door haar nog gezet.
  -Door (Theodoor), geboren op 7 september 1890, trouwde in 1912 met Emma Blommaerts uit Katelijne-Waver (zie hieronder).
  -Clotilde, geboren op 30 juni 1892, huwde met Jozef Frans Joris (Mechelen).
  -Louis (Cornelis Jozef), geboren op 4 maart 1894, trouwde in 1921 met Elvire De Rooster (Warande).
  -Rik (Henri), geboren op 5 april 1896, trouwde in 1922 met Annemarie Degang uit Mechelen.
  -Frans, geboren op 27 mei 1898, trouwde in 1920 met Hortense Schits.
  -Virge (Virginie), geboren op 22 april 1902, trouwde in 1924 met Antoon Wouters. 

  Na het verdwijnen van Noldus werd de herberg-schrijnwerkerij verder uitgebaat door zijn zoon Door (Theodoor) Teughels en zijn vrouw Emma Blommaerts. Door verbond de danszaal met zijn werkhuis en maakte er één grote ruimte van die voor beide kon dienen. Die zaal diende trouwens voor alles, zelfs voor politieke meetings. Daags voor een teerfeest of toneel werd de scene boven de machines opgebouwd, de tafels gingen langs de kant (daar konden de kinderen op staan) en de feestzaal was beschikbaar. Om gemakkelijker te kunnen manoeuvreren met het hout dat door de zaagmachine moest, had men een gat in de kerkhofmuur gemaakt : de langste planken kwamen tot op het kerkhof.

  De eerste jaren van hun huwelijksleven (1912-1917) hadden Door en Emma te Sint-Katelijne-Waver doorgebracht, vanwaar zij afkomstig was (geboren 4 november 1891). In dit hoekhuis aan de Dorpsplaats te Leest hebben ze hun acht kinderen grootgekregen (drie anderen stierven nog in de wieg) :
  -Rachelle, geboren te St.-Katelijne Waver op 16 februari 1913, trouwde met Louis Diddens (Hombeek-Heike).
  -Louis, geboren op 3 augustus 1914, trouwde met Tille Absillis (Blaasveldstraat). (“Lowieke van Dore”, in 2014 de oudste man van Leest, hij wordt op 3 augustus 100)
  -Julia, geboren te Leest op 24 maart 1917, trouwde met Albert Rosiers (Hombeek).
  -Arnold, geboren te Leest op 11 januari 1919, huwde met Melanie Robeyns. Overleed op 31 januari 2007.
  -Juul, geboren te Leest op 22 januari 1925, trouwde met Jeanne Moons (Kapelle-op-den-Bos). Hij overleed op 25 maart 1981.
  -Tony, gehuwd met Spruyt (Hombeek).
  -Frans, geboren op 21 januari 1930, huwde met Gilberte Van de Vliet. Frans ‘Susse’ Teughels overleed op 15 april 1996.
  -Marie, geboren te Leest op 22 februari 1937, trouwde met Aloys Hendrickx, onderwijzer te Leest.

  Door overleed te Leest op 11 september 1966.

  De schrijnwerkerij werd, tot hun pensionering, overgenomen door zijn twee zonen Louis en Frans.”
  (Georges Herregods ‘DB’, augustus ’80) 

  De locatie van de vroegere schrijnwerkerij en herberg werd eigendom van Frans Teughels en na zijn dood van zijn weduwe Gilberte Van de Vliet die het op 27 oktober 1998 via een openbare verkoop aan de KBC Bank verkocht.
  De schrijnwerkerij bleef bij de KBC Bank en breidde daar het bestaande bankkantoor uit.
  Het pand, waar vroeger de herberg was, werd op 17 oktober 2007 eigendom van Els De Smet die in 2010 de herberg met de grond gelijk liet maken en verving door een nieuw kantoor en appartement.
  Haar vader, Jos De Smet, kocht eerder –op 20 november 1976- het winkeltje van de kerkfabriek van de heilige Nicolaus (uitgebaat door de familie Gobien).
  Langsheen dit gebouw liep dan het zeer smal Pensenstraatje. Omwille van een groot deel grondafstand aan de stad, (voortuin en verbreding Pensenstraatje) kon hij er toch nog een complex op bouwen wat dan later het verzekeringskantoor en KBC Bankkantoor werd.

  In de jaren ‘90 werd de gelagzaal van de taverne gebruikt als decor voor de populaire VTM-soap ‘Familie’.

   

  Foto’s :
  -Het gezin Noldus Teughels-Trien Beullens kort na de Eerste Wereldoorlog in de schrijnwerkerij van de familie. Achteraan van links naar rechts : moeder Trien, vader Noldus en dochters Marie en Clothilde. Vooraan de zonen Door(Theodoor), Frans, Henri en Louis Teughels.
  -Een copie uit ‘het schrijfboek voor aanduidingen van het werk en levering 1919-1920’ van de schrijnwerkerij Teughels. Ook doodskisten ineen timmeren behoorde tot hun opdrachten.
  -Het dorpsplein kort na de Tweede Wereldoorlog. Leestse jongeren poseren tijdens de doortocht van een wielerwedstrijd, vandaar de geschilderde pijl op de grond. Op de achtergrond ‘den ijzeren paal’ waar de kinderen toen nog ongestoord konden spelen. Links daarvan een houten dubbele paal met wegwijzer. De paal werd nog door de Duitsers achtergelaten. Achteraan ‘Den Rooselaer’ en rechts het witte ‘ijscrèmebakske’, reclame voor de sterk aanbevolen waar van ‘Julie van Trien’. De jongeren op de foto, staande van links naar rechts : Frans Huys, Louis Van Baelen en Fred De Bleser. Onderaan : Louis Selleslagh (‘van den Ossenboer’) en Raymond Selleslagh. (Foto : Raf Selleslagh)
  -Het dorpsplein eind jaren ’50. Centraal in beeld een fietsende pastoor Coosemans. Links ‘Den Rooselaer”.
  -De Rozelaer gezien door de ogen van Carlo Hontoir.

     11-07-2014 om 15:43 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1990 – Vrijdag 26 oktober : Officiële opening Taverne “Den Rooselaer”.
  Noël Jeurissen heeft de eer U uit te nodigen op de officiële opening van
  TAVERNE “DEN ROOSELAER” op vrijdag 26 oktober 1990 vanaf 20.00 uur.
  (gratis drinks tussen 20.00 en 22.00 uur) Alle dagen open vanaf 11.00 uur.
  Taverne “Den Rooselaer”, Dorpsplein 24 2811 Leest-Mechelen.”

   

                                                   “Den ROOSELAER”

   

  “Augustus 1980 op de Dorpsplaats. Geklop en gehamer doen de voorbijgangers opkijken naar de bedrijvigheid op het dak van de hoekhuis-schrijnwerkerij Teughels. De gevel van het huis wordt opgetrokken en het dak vernieuwd. De ramen zonder vensters staren als oogkasten zonder ogen naar de rust van de dorpsplaats-in-vakantie.
  In dit huis, eertijds de herberg ‘den Rooselaer’ speelde zich vroeger een deel af van het Leestse volksleven : er werd gewerkt (want het was ook boerderij), er werd gefeest en gedanst (want er was een danszaal aan), er werd toneel gespeeld, er werden pinten getapt…
  De oudste eigenaar van deze herberg die we terugvonden aan de hand van de kerkrekeningen was Lysken Inghels. Dat was voor 1617. Want er stond een cynsplicht op dat huis. Elk jaar moest de eigenaar voor dat huis aan de kerk 6 stuivers neertellen.

  In 1617 gaat de eigendom over op Bartolomeus Goessens. Dat duurt tot 1629. Vanaf dat jaar tot rond 1647 wordt de jaarlijkse cijns betaald door Jan Vermijlen ‘voor syn huys en hoff tot Leest aende kerckenmuer’.
  Deze Jan Vermijlen was getrouwd met Pieternelle Verschueren en had zes kinderen : Pieter, Louis, Magdalena, Jan, Marie en Anneke.

  In 1647 werd de cijns op het huis betaald door een zekere Jan Quackels en van 1650 tot 1673 behoorde het goed aan Lauwereys Van Coetsem.
  Deze Lauwereys Van Coetsem (Van Goeghem, Van Coetsens), gehuwd op 17 februari 1632 met Katrien De Bollo (de Belley), had een ganse nest kinderen, verscheidene onder hen overleden echter tamelijk jong : Anna, Jeanne, Amand, Hieronymus, Pieter, Jan, Corneel, Maria, Kobe, Elizabet en Geert. De jongste twee kinderen stierven korte tijd na hun geboorte.

  In 1673 werd de ‘Rooselaer’ verkocht aan Andries Van Merchtem en waarschijnlijk afgebroken of verbouwd. Want dit jaar betaalt deze nieuwe eigenaar ‘by coope’, zegt de kerkrekening, de voorgeschreven cijns voor ‘de hofstede daer een huys placht op te staen tot Leest aen de Kerckemuer’…
  Deze Andries Van Merchtem (Vermerchtem) was gehuwd met de vroedvrouw Katrien Krieckx. Ze hadden verschillende kinderen : Jacoba, Alexander, Pieter, Andries, Katrien, tweeling Maria en Magdalena en Nikolaus. Deze laatste drie stierven enkele dagen na hun geboorte.
  Bij Dries Van Merchtem in de Rooselaer was het dat de pastoor bij gelegenheid zijn mensen een pint betaalde, zo lezen wij in de kerkrekeningen van 1683 : ‘gegeven aen Andries Van Merchtem over een recreatie van sekere jongkmans die met hunne peerden hebben gereden om enighe prijsen, en daer over hebben gewonnen eenige silveren peerden, en de selve geschoncken in onse kercke ter eere van onze Lieve Vrouw, so heeft de pastoor ende kerckmeester de voorseide jongkmans vereert ende voor hun gelach betaelt 25 gulden 14 stuivers…’
  Andries Vermerchtem sterft op 9 maart 1695 en de herberg wordt verkocht, ditmaal aan Guilliam Vermijlen. Hij was gehuwd met Elizabet Verbeeck. Drie van hun zes kinderen stierven bij de geboorte. Hun overlevende nazaten waren : Jan, Jacobus en Guilliam.
  Ook hier vinden wij rekeningen terug van traktement vanwege de pastoor : ‘gegeven voor een recreatie ten huyze van Guilliam Vermijlen voor de jonckheyt die eenen silveren ball in onze kercke geoffert hebben : 3 gulden’. (1699).
  Het gezin Guilliam Vermijlen – Verbeeck kon echter van deze eigendom niet lang genieten : Elizabet Verbeeck overleed op 19 maart 1705. Het jaar daarop kwam de herberg ‘bij coope’ aan Adam Putters (‘Putters sive Puttemans’ vermelden de parochieregisters 1710).

  Adam Putters was getrouwd met Anna Van Winghe (Van Win) uit Battel. Ze hadden vier zonen en één dochter : Nikolaas, Jan, Corneel, Guilliam en Jeanne.
  Deze laatste, Jeanne (°1792 – +4 februari 1776) , trouwde met Peeter Smets en die zou na de dood van zijn schoonvader Adam Putters (21 januari 1715) en van zijn schoonmoeder Anna Van Winghe (20 juni 1732) ‘den Rooselaer’ overnemen. De figuratieve kaart van Leest getekend door landmeter Jan Van Acoleyn dateert uit deze tijd (1723) : het huis op de dorpsplaats aan de kerkmuur staat er op naam van de ‘kinderen van Adam Puttemans’ en tenvolle uitgetekend.

  Peeter Smets en Joanna Putters hadden vier kinderen : Jan, Joanna Maria, Barbara Livina en Anna, geboren op 19 juli 1735.
  Het jaar daarop kwam er ongewild nog een kindje bij : op 17 december 1736 wordt in de stal van Peeter Smets een vondelingske gevonden. Het wordt ‘Jeanneke’ gedoopt : ‘Joanna filia exposita eodem die in stabulo Petri Smets’, zegt de doopakte. Jan Van den Heuvel ontfermt er zich over als peter en Jeanne Putters wordt meter. Het meisje zou echter niet lang leven want het overleed op 13 februari 1739.

  Anna Smet, jongste dochter van Peeter en van Jeanne Putters, trad in het huwelijk met Mattheus Van Asch. Na de dood van haar vader (4 april 1756) zou Mattheus voortaan in de cijnsregisters van de pastoor voorkomen, daar was toen een speciale dispensatie voor vereist. Op de kop negen maanden later hield men het eerste dochtertje boven de doopvont :
  Joanna, geboren op 15 december 1757. Twee broers en zes zusters zouden nog volgen : Joanna Maria (°20/1/1762), Jan Frans (°22/9/1764), Anna Caterina (°24/8/1769), Marianne (°6/4/1772), Peeter (°17/9/1776) en Elizabet (°7/7/1779).

  Tot 1828 zou de ‘Rooselaer’ eigendom blijven van de kinderen Van Asch. Vanaf dat jaar namelijk wordt het cijnsgeld betaald door een zekere ‘Mijnheer Scheppers’ (kanunnik te Mechelen, vernemen we achteraf uit een notarisakte). Nog slechts enkele jaren echter, want na 1834 verdwijnt deze belasting ‘over de Hofstede den rooselaer’ voorgoed uit de Kerkrekeningen.

  Wanneer dertig jaar later de hele doening voor de zoveelste maal verkocht wordt, vinden wij ‘den Rooselaer’ bewoond en in handen van het echtpaar landbouwers-herbergiers Guilliam Nees – Joanna Justine De Laet. Deze laatste had als enig kind de herberg geërfd van haar ouders. Ze verkopen dus alles en gaan naar Mechelen wonen.
  Op 3 mei van het jaar 1886, om vijf uur in de namiddag, gaat de openbare verkoop door, langs notaris Peeters uit Willebroek. In de verkoopakte vinden we de volgende beschrijving : …‘eene schoone afspanning, genoemd den Rooselaer, bevattende schoone herbergplaats, zeer grote danszaal, verscheide beneden en bovenkamers, twee grote kelders, keuken met pomp, stallingen, remisie, schuur met voorplein en groote bascour, te samen groot van grond tien aren negen centiaren allervoordeeligst gestaen en gelegen te Leest in het dorp, neven de kerk.’ Slechts op dit moment wordt de ganse Rooselaer verdeeld in twee : de eerste hoop (5 a, 82 ca) bevat de herberg en de danszaal (de latere schrijnwerkerij van Teughels) en wordt gekocht door Emmanuel Passenbrouder – Palmyre Van Trier, dokter in Borgerhout. De kadasterkaart ‘Popp’ uit die tijd, vermeldt de Rozelaer dan ook op zijn naam.

  Het tweede gedeelte (het latere Raffeisenkasgebouw) bevattende 4 a en 72 ca, ‘zeer geschikt om in een schone woning verkeerd te worden, is samengesteld uit : remise, schuur, stallingen, verkenskoten, beerput, voorerf en bascour’. Dit gedeelte wordt voor 1120 fr gekocht door Jan Baptist Teughels – Monica Van Hoof. Bakker Egidius Quintidi en veldwachter Adriaen De Wit zijn getuige bij deze verkoop. Als speciale voorwaarde wordt gesteld dat de kopers deze beide oorsspronkelijk samenhorende gedeelten van de Rooselaer zullen moeten scheiden ‘met een gemene muur te bouwen onder en boven de grooten balk in de stal liggende en achter op de bascour met eenen muur ter hoogte van drie meters, tot op de zwarte streep gemaakt op de kerkmuur…’

  Jan Baptist Teughels (‘faber lignarius et tabernarius’ : schrijnwerker en cafébaas), die deze tweede koop had gekocht, woonde voordien met zijn gezin in de Molenstraat (zie aantekening bij de geboorte van zijn dochter, doopakte van 24/2/1861). Hij was te Hombeek geboren op 14 september 1820 als zoon van Jozef Teughels (+Hombeek 10/8/1829) en van Anna Catharina Verspreet cafébazin, geboren te Londerzeel ( 4/2/?). Jan Baptist Teughels kwam naar Leest op 17 november 1846, bij zijn huwelijk met Monica Van Hoof. Zij was van Leest, dochter van Jan Baptist Van Hoof en Marie Anne Van den Heuvel en geboren op 19 januari 1824.
  Op het ogenblik waarop het gezin Jan Baptist Teughels-Van Hoof naar de Dorpsplaats verhuisde (in het gedeelte Raffeisenkas) was het reeds gezegend met dertien kinderen :
  -Pieter Jozef, geboren op 2 maart 1847, overleed te Leest op 13 december 1876.
  -Catarina Constantia, geboren op 22 juli 1838, overleed op 30 augustus 1857.
  -Maria Elizabet Louise, geboren 26 september 1851, overleed als kind op 25 september 1857.
  -Arnoldus Leopoldus (‘Noldus’), geboren op 7 februari 1853, erfde zijn naam van zijn peter Arnoldus Leopoldus Teughels die op dat ogenblik onderluitenant was te Luik. Deze zoon Noldus zou later het andere gedeelte, de oorspronkelijke herberg ‘den Rooselaer’ opkopen en het omvormen tot schrijnwerkerij.
  -Serafiene, geboren op 12 oktober 1856, trouwde later met meubelmaker Gustaaf De Vos en ging naar Zemst wonen, vanwaar hij afkomstig was.
  -Joanna Maria Clothilde, geboren op 10 januari 1858, trouwde met landbouwer Desiderius De Wit uit Heffen, waar zij zich ook ging vestigen.
  -Adrianus Theodorus, geboren op 9 oktober 1854, werd schrijnwerker en herbergier te Hombeek.
  -Joanna Catarina, geboren op 5 december 1858, werd dienstmeid te Mechelen en bleef ongehuwd.
  -Marie Louise, tweelingszuster van Joanna Catarina, trouwde in 1887 met Jan Baptist ’t Sjoens uit Wannegem-Lede. Beiden gingen naar Hombeek wonen.
  -Joanna Catarina Victoria, geboren op 24 februari 1861, huwde met koster Louis Hellemans. Ze zouden later de ouderlijke woning blijven betrekken en ze kopen. Victoria Teughels overleed op 17 februari 1919.
  -Cornelius Ludovicaus, geboren op 1 oktober 1863, stierf tamelijk vlug te Leest, op 28 juli 1897. Hij liet een weduwe achter Catarina Hendrika Van Asch, herbergierster te Mechelen, en een weeskind Louise Maria Teughels, geboren op 23 september 1897, na haar vaders’dood.
  -Petrus Franciscus, geboren op 4 oktober 1865, werd schrijnwerker te Mechelen op de Auwegemsteenweg.
  -Maria Isabella Leontina, geboren op 11 april 1868, overleed een dik jaar nadien, op 12 oktober 1869.
  -Joannes Constant, tenslotte, tweelingbroer van Maria Isabella Leontina, werd onderwijzer te Ramsdonck.

  Jan Baptist Teughels omvormde de oude stallingen van ‘den Rooselaer’ tot een mooi woonhuis met een ‘voorplaats die diende als herberg (met name : Estaminet), twee kamers, een keuken, een dorschvloer, een werkhuis (Jan Baptist was schrijnwerker), een kelder, twee mansardes en een zolder, een voorhofje, een stal, een hangaar, een bakoven en een verkenskot..’ (beschrijving uit de verkoopakte).

  Na de dood van Monica Van Hoof (ze stierf te Leest op 26 mei 1898), werd dit deel van de Roselaer opnieuw te koop gesteld, langs notaris Van Bellinghen uit Mechelen. Het werd gekocht voor 4.500 fr door Victoria Teughels, dochter van Jan Baptist. Ze was inmiddels gehuwd met koster Louis Hellemans en had het goed al in gebruik.
  Dit kostersgezin had drie kinderen :
  -Stefanie, die kloosterzuster werd te Gent.
  -Alfons, gehuwd met Alida Scheers, later o.a. ‘Meester Hellemans’ genoemd.
  -Constant : deze jongste zoon verongelukte toen hij 15 was en op de laatste oorlogsdag 1918 van de hooizolder viel. 

  Vervolgt…

   

  Foto’s :
  -De uitnodiging, voor- en achterzijde.
  -Een deel van het 3de ‘Caertbladt’ uit het ‘Caertboeck’ van Jan Van Acoleyn uit 1723. De twee gebouwen van ‘den Rooselaer’, rechts van de kerk, behoorden toen aan de Kinderen Puttemans.
  -De Rooselaer rond 1895.

   

  09-07-2014 om 12:03 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1990 – Zaterdag 22 en zondag 23 september : Jaarlijks Groot Mosselfeest – SK Leest
  A volonté mosselen met fritten of brood aan 300 fr. Ook stoofvlees te verkrijgen aan 200 fr. Kinderen tot 12 jaar aan halve prijs. Dit alles in de Chalet aan de Zennebrug. (Folder onderaan)

   

  1990 – Zaterdag 29 september : Avond Havenrondvaart “Flandria by night”
  Ter vervanging van het teerfeest richtte KVG Zennevallei een “Avond Havenrondvaart Flandria by night” in.
  Kostprijs : 1.000 fr voor volwassenen, 800 frank voor kinderen.
  Men vertrok aan Hombeek kerk om 17u30, aan Leest kerk om 17u45 en aan Heffen kerk om 18 uur. (Folder)

   

  1990 – 29 september : Start 7de Monster Kaarttornooi van SK Leest.
  Die dag ging de eerste kaartdag van het 7de Monster Tornooi van de Supportersclub van SK Leest door in het Sportcentrum, Dorpstraat te Leest. Met een totaal van 750.000 frank aan prijzen waarvan de 4 eerste avonden 125.000 frank en de laatste avond een superpot van 250.000 frank.

   

  1990 – 29 september : Eetavond – ten voordele van de renovatie van het Parochiehuis
  In de parochiezaal met “groenten uit de streek”.
  Inschrijvingsformulieren dienden bezorgd aan : René Bernaerts, Agnes Keulemans-Leys, Frans Lauwers, Emiel Peeters, Paul Peeters, Alfons Verbruggen en Jozef Vloeberghen uit de Kloosterhoeveweg. (PB, 20/9)

   

  1990 – Zaterdag 29 september : K.F.St.-Cecilia Leest trad op te Hombeek
  Dit naar aanleiding van de ‘Hombeekse Ceciliafeesten’ in de feesttent aan lokaal “ ’t Swaentje ” Boomkensstraat. (Omzendbrief van 19/9)

   

  1990 – Zondag 30 september : Fietstocht K.V.L.V. en L.G.
  Samenkomst aan Emiel Van Praet, hoek Juniorslaan om 13.45 u. (PB, 27/9)

   

  1990 – 1 oktober : Nieuwe postnummers voor Hombeek en Leest
  Hombeek en Leest kregen het nieuwe postnummer 2811 ter vervanging van het oude 2930. (KH)

   

  1990 – Vrijdag 5 oktober : Mosselavond LRV Leest
  Van 18 tot 22 uur in de parochiezaal te Leest.Mosselen+brood : 300 frank. Kindermenu : 200 frank, stoofvlees+brood : 250 frank.  

   

  1990 – 6 en 7 oktober : Tweedaagse reis van Landelijke Gilde naar Zwarte Woud.
  Wegens boekingsmoeilijkheden in het hotel ging deze reis dit weekend door.
  Verblijf in hotel Talblick – Baiersbronn. Reissom : 3.500 frank. (PB, 30/8)

   

  1990 – 6 en 7 oktober : 18de Cross-Weekend Chiro-Vevoc (Foto onderaan)
  Voor de cross kwam dit jaar 750 sportievelingen opdagen, iets minder dan anders. Het miezerige weer zal wel de reden geweest zijn. Burgemeester Jos Vanroy reikte drie trofeeën van de stad uit : aan Willy Van Win (winnaar van de 5 km stratenloop), Chris Cornelis (eerste vrouw) en Filip Goovaerts (winnaar van de 10 km stratenloop).
  De beker van minister Van den Brande ging naar Carlo Hughe die de 15 km stratenloop won.

   

  UITSLAGEN :

  Stratenloop 5 km :
  1.Willy Van Win, 2.Alfred Peeters, 3.Clement Heemans.

  Dames :
  1.Chris Cornelis, 2.Renilde De Schutter, 3.Griet Soors.

  Stratenloop 10 km :
  1.Filip Goovaerts, 2.Wim Verhoeven, 3.Hugo Van Praet.

  Stratenloop 15 km :
  1.Carlo Hughe, 2.Bart Piessens, 3.Alfons Schelfhout.
  Hier ging een speciale prijs naar de enige deelneemster : Van Hoorebeeck.

  Cross Microben :
  1.Joris Seghers, 2.Tom Clerbout. Het groepsklassement ging naar Chiro Heffen.

  Meisjes :
  1.Lien Peeters, Cindy Verstrepen, 3. Kelly Jacobs.

  1.Hans Janssens, 2.Johan Melotte, 3.Bevers Kevin.
  Het groepsklassement ging naar Chiro Hombeek.

  Meisjes :
  1.Kelly Van Wemmel, 2. Lincey Clerbout, 3. Kristien Van Win.

  Cross Miniemen :
  1.Tom Leboda, 2.Jan De Hoor, 3.Helmut Hackenjos. Ook hier won Chiro Hombeek het klassement.

  Meisjes :
  1.Ann Clerbout, 2.Katrien Vermunnicht, 3. Joëlle Desmet.

  Cross Kadetten :
  1.Dirk Van de Maele, 2.Atka Van Loo, 3.Atka Misseur. Groepsklassement Chiro Hombeek.

  Meisjes :
  1.Annick Isabeau, 2.Annelies Vermunnicht, 3.Cindy Jacobs. Groepsklassement : Chiro Leest.

  Cross Scholieren :
  1.Marc De Bruin, 2.Joeri Wouters, 3.Dirk Miseur. Groepskl.: Hombeek.

  Meisjes :
  1.Chantal Buelens, 2.Ilse Jenne, 3.Debby Stockmans. Groep : Chiro-Leest.

  Cross Junioren-Senioren :
  1.Marc Beuckelaers, 2.Johan Goovaerts, 3.Luc Van Campenhout.

  Meisjes :
  1.Carine Buelens, 2.Gerda De Ridder, 3.Kathy Van Lint.

  Veteranen :
  1.Jos Van den Bossche, 2.Luc Clerbou, 3.Wim Verhoeven.

  Dames :
  1.Anita Van Praet, 2.Renilde De Schutter, 3.Monique Van Zaelen.
  (GvA, 8/10)

   

  1990 – Zaterdag 13 oktober : Jaarlijkse statutaire vergadering Ziekenfonds De Voorzorg
  In het chalet S.K. Leest , Grote Bleukens.

   

  1990 – Zondag 14 oktober : Nieuw succes voor Leestse fanfare te Heist-op-den-Berg
  4de Internationale Concertwedstrijd in de zaal ‘De Zwaan’, Stationsstraat 53.
  “De fanfare gaf een prachtige uitvoering ten beste van ‘Canadian Impressions’ van Jan Segers. We werden met glans Internatonaal Kampioen met 95%. Jammer dat Gust dit niet heeft mogen meemaken.” (’T en T’, november ’90)

   

  Het Nieuwsblad (16 oktober) : Fanfare Leest wint concertwedstrijd.

     “HEIST-OP-DEN-BERG – De koninklijke fafare Sint-Cecilia uit Leest heeft de internationale concertwedstrijd in Heist-op-den-Berg gewonnen.
  De wedstrijd wordt om de twee jaar georganizeerd door de kon.fanfare Moed en Volharding en krijgt telkens echte topkorpsen op het podium. Ook nu weer werd door de deelnemers een hoog niveau gehaald. De strenge normen gehanteerd door Werner Van Cleemput, Jan Segers en Nico Neyens tillen de wedstrijd op een hoog peil. Dat brengt ook mee dat kwalitatief betere korpsen inschrijven. Voor de eerste maal kregen de organisatoren af te rekenen met belangrijke forfaits. Enkele Nederlandse topkorpsen stuurden in laatste instantie hun kat.
  De hoogste score in alle reeksen werd gehaald door de kon.fanf. Sint-Cecilia uit Leest die 95% van de punten bij elkaar speelde. Deze fanfare sleepte ook de Fedekamtrofee in de wacht.
  (...)” (Toeters en Trompetten, nov.,1990)

   

  Bijgevoegd :
  -De folder van het S.K.-Mosselfeest.
  -De eerste drie in de 15 km voor heren worden gefeliciteerd door de burgemeester. (Foto : Eddy Van Ranst, GvA)

   

   

  07-07-2014 om 08:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!