NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Overlijdens religieuzen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  27-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1963 – November : S.O.S.

              “Al wie zich op straat bevindt op het ogenblik dat de schooltijd des middags

              en ’s namiddags ten einde is gelopen, hebben meer dan eens gehuiverd bij het

              zien van de waaghalzerij die vanwege de schooljeugd aan de dag wordt gelegd.

              Hoe dikwijls is het al niet gebeurd dat automobilisten werkelijk alles in het werk

              moeten stellen om een aanrijding te vermijden ?

              Hoe komt dat ? Eenvoudig omdat de schoolkinderen met hun fiets op de grote

              baan rijden, zelfs in zigzag, of aan mekaar trekken en sleuren, de weg oversteken

              zonder zich te bekommeren om wat er kan gebeuren.

              Het is niet uit te leggen hoe het mogelijk is dat totnogtoe geen ongevallen

              plaats hadden en ja...we moeten hier eerlijkheidshalve aan toevoegen “DE

              SCHOOLOVERHEID TREFT HIER GEEN SCHULD !”

              Wij wensen met de meeste nadruk te vragen aan de ouders om hun kinderen,

              iedere dag op het gevaar te wijzen en steeds te herhalen het velopad te

              gebruiken.” (DB, november 1963)

   

  1963 – 1 november : Herdenking Oudstrijders

              “Naar jaarlijkse gewoonte had ook in onze gemeente de optocht plaats naar de

              rustplaats der oudstrijders gevallen op het veld van eer tijdens de twee

              wereldoorlogen.

              Voorafgegaan door de K.Fanfare St.-Cecilia en onder de tonen van treurmuziek

              ging het naar het gemeentelijke kerkhof, alwaar een korte maar indrukwekkende

              herdenking plaats had.”

              (DB,december 1963)

   

  1963 – 8 december : Dansavond van K.Fanf. St.-Cecilia

              In zaal Ste Cecilia bij de weduwe Huybrechts met het orkest van Pit Storme.

   

  1963 – Maandag 9 december : Eénjarig bestaan Bond van Leestse Gepensioneerden

              Het eerste werkjaar van de Bond der Gepensioneerden werd gevierd met een

              sappige pensenkermis, een lustig liedje, een pintje en er werd gekaart..           

   

  1963 – 25 december : Toneel B.J.B.-Meisjes

              “Op kerstavond zelf werd door de B.J.B.-meisjes een toneelspel opgevoerd

              “Strijd aan het Witte Front”.

              Al wie deze opvoering bijgewoond hebben, zullen het met ons graag

              onderschrijven dat de opvoering degelijk was, en de heer Van den Heuvel

              van harte geluk mag gewenst worden.

              Meer volk had er wellicht kunnen zijn, ware deze opvoering niet juist op

              Kerstdag zelf gegeven.” (DB, 1964)

   

  1963 – Op 31 december telde Leest 1874 inwoners, waarvan 970 mannen en 904

              vrouwen.

  27-03-2012 om 21:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  1963 – Juni – De Band : Ongevallen

              Op de steenweg op Battel deed zich een aanrijding voor tussen Jan De Borger

              met zijn bestelwagen en de fietser Francis Claes uit Mechelen, waarbij deze

              laatste licht gewond werd. Of hier van een aanrijding mag gesproken worden ?

              Naar bekomen inlichtingen zou de fietser door te remmen over zijn stuur gestuikt

              zijn, wat begrijpelijk de lichte verwonding uitlegt, zonder in aanraking te zijn

              geweest met de bestelwagen. Het lijkt wel een louter toeval te zijn.

   

              Geets Jan met op de duozitting van zijn bromfiets de genaamde Jeanne Maes uit

              Mechelen, kwam op de steenweg naar Brussel in botsing met de personenwagen

              bestuurd door de Mechelaar Jacques Labar. De twee eersten werden gewond.

   

              De wagen bestuurd door mevrouw Cauwenbergh uit Leest, werd bij het indraaien

              van een aardeweg op de Dorpstraat door een andere wagen aangereden.

              De eerste werd tot tegen een hoekhuis verplaatst, zonder evenwel schade te

              berokkenen. Beide autobestuursters kwamen er ongedeerd van af en de

              stoffelijke schade schijnt zeer gering te zijn.”

              (DB,juni 1963) 

   

  1963 – Zondag 23 juni : Tentoonstelling in de “Zusterkensschool”

              “...iedereen zal kunnen zien wat er zoal gedaan wordt in de zusterkensschool.

              Waarmee hun kleintjes zich zoal bezighouden.

              Tussen 8 en 12 uur en tussen 14 en 21 uur.

              Drank hoef je niet mee te nemen, er wordt voor gezorgd ,ook voor ijsjes en

              Frisco’s...” (DB, mei 1963)

   

  1963 – Juli – De Band : Huizenbouw te Leest

              “Het is niet de eerste maal dat kritiek werd uitgebracht op het lang uitblijven

              van het bouwen van woningen te Leest.

              Kritiek is vanzelfsprekend gemakkelijk ; wie echter weet wat al administratieve

              en andere moeilijkheden kunnen te voorschijn komen, zullen zich wel onthouden

              van kritiek.

              Het mag gezegd : de huizen komen er.

              Wie belang stelt stelt in een huis kan zich wenden tot de heer schepene Ferdinand De

              Prins, Dorpplaats te Leest, die bereidwillig alle gewenste inlichtingen zal geven.

              Men wendt zich dus niet tot om het even wie buiten bovenvermelde schepene die

              daartoe gemachtigd is.”

   

  Ferdinand ‘Nante’ De Prins, Ere-Schepen van de gemeente Leest en erelid van de Kon. Fanfare St.-Cecilia was in de Alemstraat te Leest geboren op 6 januari 1908 en hij overleed er op 5 juli 1995.

  Hij was gehuwd met Alida De Wit (°Leest 28/09/1909, +30/10/1990) die hem vijf kinderen schonk : Jan, Constant, Marcel, Walter en Maria.

  Naast muzikant van de fanfare  St.-Cecilia was hij er ook wijkverantwoordelijke, bestuurslid en ondervoorzitter. Vanaf 1946 was hij gemeenteraadslid en schepen van 1959 tot 1970.

  Rond 1930 kocht hij op het Dorpsplein (Leest-Dorp) de woning van de familie Huysmans die er daar een limonadefabriekje op nahield. Nante verbouwde de woning tot beenhouwerij die na zijn opruststelling werd overgenomen door zijn zoon Walter en later door de familie Cremie.

   

  Foto’s :

  -Nante en Lida De Prins-De Wit in hun jonge jaren.

  -Het limonadefabriekje van de familie Huysmans. De vroegere woonst ook van burgemeester Mattheus Buelens (°1830,+1865). Nante bouwde de woning om tot beenhouwerij.

  -Nante zoals iedereen hem gekend heeft.

     27-03-2012 om 07:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1963 – Juli : Botsing

              Te Blaasveld botste Alfons Van Linden met zijn vrachtwagen tegen een fietser.

              De fietser, de Blaasveldtenaar Leo Van Dam werd hierbij licht gewond.

             

              Op de Koning Albertplaats te Mechelen deed zich een aanrijding voor tussen

              de auto bestuurd door Elza De Rooster uit Leest en een lichte vrachtauto.

              Enkel stoffelijke schade”. (DB,juli 1963)

   

  1963 – 1 juli : Eerste reis van de Leestse Gepensioneerden

              Bestemming : Belgische kust met op de terugweg een bezoek aan Oostakker.

   

  1963 – “Tussen 4 en 5 juli 1963 kwam een Diesel met aanhangwagen, waarop een grote

              vergaarbak, gevuld met een gevaarlijk goedje, aan het kuispunt van Vink- en

              Scheerstraat, door de aldaar te nemen bocht in de gracht terecht.

              Het was slechts in de namiddag dat men erin gelukte alles kant en klaar te

              brengen.”

   

  1963 – 10 juli : De Parochiale Vrouwengilde bezocht Nederland.

             ‘…wij keken met open ogen naar de huisjes en hoeven die er uitzagen zoals bij

              ons meer veel dichter behangen met kraakheldere gordijnen. Vooral viel ons

              op het onnoemlijk aantal T.V.-antennes. ‘

              ‘…Iets wat ons vrouwen in die Nederlandse steden opviel en bepaald niet meeviel,

               was het gebrek aan mooie, luxueuse etalages voor kleding in ’t algemeen en

              voor dameskleding in ’t bijzonder. Neen Nederlandse zusteren, in uw winkelstraten

              vinden wij onze gading niet. Het is er allemaal te streng en te donker omlijst…’

              (passages uit het reisverslag in DB)      

   

  1963 – 15 juli : Noodlanding te Leest

              “Op maandag 15 juli stelden inwoners vast dat een zweefvliegtuig in

              moeilijkheden was geraakt en een noodlanding maakte in het bloemkolenveld

              van A. Emmerechts.

              De bestuurder was een 18-jarige Franse piloot uit Parijs die aldaar was

              opgestegen om een vlucht van 300 km te volbrengen met als doel Holland.

              Noch piloot, noch toestel liep schade op.

              Er was een enorme belangstelling vanwege het publiek. Lang duurde het echter

              niet, want met de hulp van bereidwillige dorpsbewoners werd het toestel

              gedemonteerd en kon het weggebracht worden.”(DB,1963) 

   

  1963 – In de nacht van 15 op 16 juli kwam de auto bestuurd door Doms van Leest

              tegen de omheining terecht van het huis van Lemmens in de Scheerstraat.

   

  1963 – Van 20 tot 30 juli : Bivak Chiro-Jongens

              40 jongens brachten hun bivak door te Wezemaal.

   

  1963 – Vreselijk ongeval

              In de nacht van 20 op 21 juli 1963 werden Willy Lauwers en Alb. Nuytkens

              het slachtoffer van een vreselijk ongeval.

              “Het deed zich voor te O.L.Vrouw Waver op de wijk “Stalen Muur”.

              Alles was in een handomdraai voorbij, auto over kop geslagen, via een beek

              tegen een boom geslingerd. De inzittenden werden door het autodak geslingerd

              en bleven als dood ten gronde liggen.

              De gevolgen waren verschrikkelijk, beiden werden in zorgwekkende toestand naar

              klinieken overgebracht. Ook de auto werd zeer zwaar beschadigd.”

              (De Band, augustus 1963)

   

  1963 – Leest, 29 juli 1963         Beste Dorpsgenoten,

   

              “De Heer Burgemeester en Schepenen van de gemeente Leest verbieden ten

              strengste de halten die voorzien zijn, alsmede al de andere halten die zouden

              kunnen gemaakt worden op ons grondgebied, met de schoolbus van

              Kapelle-o-d-Bos.

              Wij zelf hebben onze schoolbus die regelmatig zal blijven fungeren, we zouden

              niet graag zien dat er een schoolstrijd zou ontstaan.

              De geestelijke en wereldlijke overheid verzetten zich met kracht tegen de

              schoolbus van Kapelle op het grondgebied van Leest.

              Mocht het bestuur van de school van Kapelle toch handelen, moeten wij verdere

              maatregelen treffen.

                       De Burgemeester (get.) E. Verschueren.”

              (Afschrift brief tot de inwoners, gepubliceerd in De Band, augustus 1963)

   

  1963 – 25 augustus : Uitstap St.-Cecilia

              De Koninklijke Fanfare St.-Cecilia organiseerde een rondrit in de Ardennen met

              als einddoel Durbuy, het kleinste stadje van België. Daar werd ook een concert

              gegeven.

   

  1963 – September : Erge aanrijding

              “Onze dorpsgenoot Alfons Huys werd op de steenweg naar Gent te Mechelen,

              rijdende op zijn bromfiets, aangereden door een auto bestuurd door R. Meuleman

              uit Ukkel.

              Hij werd gewond aan het voorhoofd en liep een vingerbreuk op.”

               (DB, oktober 1963)

   

              De eerste dag van het nieuwe schooljaar werd de genaamde Martin Mollemans,

              die in gezelschap was van zijn moeder,  aan de Hoogbrug te Mechelen zijdelings

              aangereden door een bromfietser. Beiden vielen ten gronde. De jongeling had

              echter, na vaststelling door een dokter, een vingerbreuk opgelopen.”    

                  (DB,augustus 1963)

   

  1963 – Zondag 1 september : Tweede Milac-Avond in het parochiehuis.

              Hoofdbrok was de fantaisiste Jo Nell.

   

  1963 – 12 september : Muziekonderricht door Kon.Fanfare St.-Cecilia :

              Prachtig Initiatief

              “Het mag wel een prachtig initiatief genoemd worden, genomen door de Kon.

               Fanfare Sint Cecilia, een begin te hebben gemaakt met het geven van

              muziekonderricht.

              In een tijd dat niet zoveel meer rekening gehouden wordt met de bevordering

              van de cultuur, komt het zeker op tijd de jeugd in te schakelen in dat raderwerk.

              De ontwerper(s) zullen ten volle moeten onderschrijven, dat de gedane oproep

              goed beantwoord is geworden , immers een 20-tal jongeren waren aanwezig

              op zaterdag 12 dezer in de gemeentelijke jongensschool, om de eerste les te

              volgen.

              De heer Theofiel Fierens is zeker een borg voor de juiste methode die moet

              aangewend worden, en er mag hem veel geluk toegewenst worden voor het

              volbrengen van deze schone taak.”

              (DB, november 1963)

   

  1963 – 12 oktober : Dansavond  K.Fanf. St.-Cecilia

              “Een nacht in Venetië” met  een “buitengewoon” orkest.

   

  1963 – 20 oktober : Overlijden meester Victor Selleslagh (zie ook 25/01/1917)

              Victor-Jozef Selleslagh was op 12 december 1895 geboren. Hij was eerst

              onderwijzer geweest te Tisselt en kwam in 1917 naar Leest in de plaats van

              meester Dumont. Hij gaf ononderbroken les aan het derde en vierde studiejaar.

              Meester Selleslagh was gehuwd met Delphina Francisca De Wit die hem bijna

              32 jaar zou overleven. Zij overleed een maand voor haar 101ste verjaardag.

              (°Tisselt 19 augustus 1894, +Leest 13 juli 1995). 

              Meester Selleslagh was zeer actief in het Leestse verenigingsleven, vooral in de

              culturele sector. Zo was hij o.a. medestichter van de toneelvereniging Rust Roest           

              bestuurslid van het Davidsfonds en erelid van de Bond van het Heilig Hart en van

              verscheidene godsvruchtige broederschappen. Hij was ook een goed zanger en

              acteur en als de buren om een vers verlegen zaten bij één of andere viering wisten ze

              hem te vinden. Hierna een bloemlezing ons bezorgd door zijn dochter Raf :

   

  “Alle jaren een nieuw ministerie, dat is verduiveld grote mizerie.

  Maar alle vijfendertig jaar een nieuwe pastoor, dat kan er nog al door.

  Proficiat Z.E.H. Coosemans, bestuur uw schapen menig jaar

  zoals den ouden E.H. Beuckelaer.”

  (deze tekst was geplaatst aan zijn woning ter gelegenheid van de aanstelling van pastoor Coosemans)

   

  “Jef van den dries en zijn gezin, Gustje Van Caster en zijn Josefien,

  wensen den E.H. Coosemans met veel plezier en menig getier,

  welkom in ons midden hier.”

  (tekstje voor buur Jozef Fierens)

   

  “Fientje, haar zeven schakes en hun chef, begroeten met vreugde E.P. Jef.

  Hij nog steeds van Gods wegen vergezeld, in het verre toekomstige missieveld.”

  (Bij de stoet en eremis van de zoon van zijn neef  Jozef Selleslagh. ‘Schake’ was de bijnaam van meester Selleslagh)  

   

  “…Meester Selleslagh had een andere methode van straffen : als hij lange tijd met zijn rug naar de klas moest staan om op het bord te schrijven, duidde hij één van de brave jongens als ‘roeper’ aan. De roeper moest de klas in het oog houden en de naam roepen van de klasgenoot die iets mispeuterde. Die jongens moesten naast elkaar op een rij gaan staan. Als de meester alles op het bord had gezet, ging hij naar dat rijtje en gaf elke jongen ‘een schup tegen zijn broek’. Daarna mochten ze terug gaan zitten.

  Maar er zijn ook leukere herinneringen aan meester Selleslagh : als hij in e winter moest toezicht houden op de speelplaats, speelde hij mee tikkertje omdat hij anders ook kou had. Bij meester De Leers moest je jezelf een pak rammel geven…”

  (‘Kindertijd in Leest’, eindwerk Hilde Smets 1997)

   

  Bijvoegsels :

  -Meester Selleslagh.

  -Doodsbrief van meester Selleslagh, op zijn gedachtenisprentje staat als datum van overlijden 20 oktober, op zijn doodsbrief 22 oktober.

   

  27-03-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :                        

  -De leerkrachten van de meisjesschool in 1962. Van links naar rechts : Anny Kinnart uit Hakendover. Ze was in de plaats gekomen van zuster Alberica maar kreeg al snel een plaats te Tienen. Paula Bradt, een interim-kracht en Francine Miroux uit Hombeek.

  Onderaan zusters Annonciate, Maria De Boeck en schoolhoofd zuster Michelina.

   

  1963 – Naar welke school ?

   

              “Beste ouders,

   

  Het einde van het groot verlof nadert stilaan en weerom gaan we een nieuw schooljaar tegemoet. Pas voor het groot verlof hebt u gezien met de tentoonstelling wat uw kinderen voortbrachten, dus we mogen wel zeggen en iedereen heeft gezien dat onze dorpsschool voor geen enkele andere school moet ten achter staan. Dus, beste ouders, laat u niet overhalen en laat uw kinderen op uw parochie.

  We hopen een nieuwe klas bij te hebben, dus zal dit heel wat bijdragen, het onderwijs te vergemakkelijken. We zullen bijgevolg zeer veel winnen op de overbevolkte klassen van Mechelen en elders, waar uw kinderen soms maar in de klas zijn als ballast.

  Waar zal men meer met de leerlingen kunnen bezig zijn, in een klas van 40 of in een klas van 20 leerlingen ? …Oordeelt zelf, beste ouders !

  Dan nog…wat de schoonheid en gezelligheid van onze lokalen betreft, alsook gerei, materiaal en handwerk, denken we op de woorden die een inspecteur tot ons richtte : ‘Zuster, kom met mij mee en bezoek al de scholen van Mechelen en omliggende, en u zal zien dat er bitter weinig scholen ingericht zijn, als de uwe.’

  Nog een bewijs, beste ouders, dat onze scholen degelijk zijn.

  Wat schoolgerei, handwerk, enz… betreft, alles is kosteloos, dus geef geen nutteloos geld uit in andere scholen. Als uw kinderen bij ons niet leren zullen ze het evenmin elders kunnen ; en vreemde leerkrachten laten zich weinig gelegen aan vreemde kinderen, terwijl onze leerkrachten zich inspannen en toewijden alsof het hun eigen kinderen waren.

  WE HOPEN DAT U, BESTE OUDERS, ONS UW VERTROUWEN ZULT SCHENKEN.”

            ‘Onze Meisjesschool L E E S T’

   

  1963 –  Mei : Wegeniswerken Kouter

              “Met voldoening kan vastgesteld worden dat sedert een drietal weken de

              wegeniswerken in de Kouter aangevangen zijn. Iedereen weet natuurlijk dat de

              gure winter oorzaak is van de opgelopen vertraging.

              Zo komt Leest binnen onafzienbare tijd gans met macadamwegen, behalve de

              fameuze Battelse Bergen, die beslist aan verkeer zullen inboeten.

              Anderzijds mag het wel gezegd dat ook de Kouter een nieuwe verlichting zal

              krijgen, net zoals voorzien voor andere straten.”

              (De Band, juni 1963)

   

  1963 – Mei : Aanrijdingen

              Aan de brug te Battel kwam het tot een aanrijding tussen de bromfietser Raphael

              Van de Kerkhof uit Duffel en onze dorpsgenote Maria De Wit.

              Allebei werden ze licht gewond.

              Op de steenweg naar Hombeek kwam Jan Van den Heuvel al fietsende in

              aanrijding met de personenwagen van Albert Aerts uit Kapelle-o-d-bos.

              De fietser werd licht gewond.

              En nog een ongeva