NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Overlijdens religieuzen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  08-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  “In het Arsenaal had Jan Van Riet de leiding over de vervaardiging van de 700 kg wegende geleibaan van de kruiskop van de drijfstand van de zware locomotieven.” (foto GvM)

   

  1977 – 14 december – Gazet van Mechelen :

              Jan Van Riet uit Leest : smid in het arsenaal

   

  “Jan Van Riet is van Ramsdonk afkomstig, waar hij op 3 januari 1899 geboren werd.

  Deze krasse 78-jarige bewoont nu, samen met dochter Mariette en schoonzoon Louis,

  een knus huisje aan de Kapellebaan nr. 38 te Leest (op de scheiding met Kapelle-op-den-Bos).

  Jan, beter gekend als Jenske, liep in zijn geboortedorp tot zijn 13 jaar school.

  Op deze jeugdige leeftijd had hem reeds de microbe van de smederij te pakken.

  Op 13-jarige leeftijd ging Jenske werken bij de smederij Verlinden uit Ramsdonk.

  In 1919 verliet hij die smederij en verhuisde naar de werkhuizen van de NMBS (het Arsenaal) te Mechelen.

  Zijn dagtaak bestond erin stukken te fabriceren voor de locomotieven.

  Vanaf 1920 ging Jenske zich, na zijn dagtaak, verder specialiseren in zijn vak.

  Gedurende 2-1/2 jaar volgde hij nog metaalleer aan de nijverheidsschool van TSM. (Technische Scholen Mechelen)

  De atmosfeer waarin Jan indertijd moest werken, stond hem helemaal niet aan en hij overwoog zelfs om drie jaar verlof zonder wedde te nemen, met de bedoeling een eigen smidse te beginnen.

  Gelukkig werd hij in 1930 naar het studiebureel van het arsenaal gestuurd en hier viel het voor hem veel beter mee.

  In de jaren 1925-26 volgde Jenske, steeds bekommerd om zijn werk en zijn stiel, nog de staatsmiddelbare leergangen van de hoefsmederij te Brussel, alwaar hij het diploma van meester-hoefsmid behaalde.

  Juist voor de oorlog slaagde hij in een examen voor brigadier smederij en vier jaar later werd hij zelfs tot meestergast eerste categorie benoemd.

  Hij kreeg dan een 100 a 120-tal gasten onder zijn gezag en zijn manschappen moesten onderdelen smeden voor de locomotieven.

  Jan vertelde ons volgende pittige anekdote : in die tijd werd aan de directeur van de werkhuizen van de NMBS van Mechelen gevraagd om stangen voor de Duitse dieselmotoren, de Malbachmotoren, te vervaardigen. De toenmalige directeur Verbeemen, gaf hierop een ontkennend antwoord, doch ingenieur Titeca zei : ‘Dit zal ik eens aan mijn meestergast vragen’. De meestergast, Jenske, maakte van dit probleem een studie van werkwijze en van tijdsduur en die studie werd naar de directie in Brussel gestuurd voor onderzoek met als gevolg dat die stangen mochten gefabriceerd worden in de centrale werkplaatsen van Mechelen.

  Jan toonde ook een foto van een 700 kilo wegende geleibaan van de kruiskop van de drijfstang van de zware locomotieven ‘type 29’, die onder de bevrijding onder zijn leiding in Mechelen werden gemaakt. In 1946 heeft Jenske ook van dichtbij meegewerkt aan de organisatie en de inrichting van de verhuizing van de oude naar de nieuwe smidse. Van toen af is het zware smeedswerk verhuisd naar het Waalse plaatsje Salzinnes, zodat er op dit ogenblik nog slechts 3 à 4 echte smeden werkzaam zijn. Dit omdat tegenwoordig bijna alles verkregen wordt langs machinale weg, zodoende dat er nog slechts aan plaatbewerking gedaan wordt en niet meer aan het artistieke smeedwerk.  Jenske betreurt het ook dat er geen opleiding meer gegeven wordt in de scholen voor dit mooie beroep, dat gedoemd is tot verdwijning.

  In 1952-53 heeft Jan nog de tijd gevonden om, na zijn werkuren, nog een cursus te geven voor de smeedkunst.

   

  Pensioen

  Na 37 jaar gewerkt te hebben aan het arsenaal te Mechelen is Jenske in 1956 wegens een minder goede gezondheid met vervroegd pensioen gegaan.

  Eens in pensioen hielp hij zijn zoon lanceren in een eigen smederij, een zaak die achteraf werd overgenomen door zijn schoonzoon.

  In zijn vrije tijd hield Jan zich steeds bezig met het vervaardigen van allerlei soorten kunstsmeedwerken, waarvan zijn laatste werk een prachtig kruisbeeld is.

  Dit ongeveer 10 kg wegende waardevol kunstwerk heeft Jan vervaardigd op hoevenagels en dit op aanvraag van Monseigneur Daelemans, directeur-generaal van het vrij onderwijs en oud-burgemeester Van Campenhout van Meise.

  Op donderdag 1 december werd te Meise op de Hasseltberg Sint Elooi gevierd en tijdens de misviering  werd het kunstsmeedwerk geofferd en geschonken door Jan Van Riet, ere-gezel van de vereniging.

  Dat Jenske zich steeds met hart en ziel inzette voor de kunstsmederij weet wellicht iedereen die Jan kent en, in het huis waar Jan woonzaam is, hangen en staan tal van getuigenissen van zijn kunst.

  In 1925 had hij een plan uitgekiend en de werktekeningen gemaakt om het de landbouwers mogelijk te maken de ploeg achteraan met de voet te bedienen om alzo de ploeg dieper  of ondieper in de grond te laten dringen. Met deze plannen en tekeningen trok Jan naar Brussel voor brevettering van zijn plannen.

  Aangezien hij voor het brevet 300 frank moest neertellen (wat in die tijd een hele som was) trok Jan onverrichterzake terug huiswaarts toe.

  Ook op syndicaal gebied heeft Jan het ver gebracht.

  Hij zetelde een bepaalde periode in de Nationale Paritaire Kommissie van Brussel en is gedurende meer dan 50 jaar lid geweest van hetzelfde syndicaat.

  Jens werken zijn steeds producten door zijn technisch kunnen bekomen en van zijn ambachtelijke bekwaamheid.
  Hij maakt zijn kunstwerken steeds in ijzer en maakt voor de vervaardiging van zijn stukken nooit een tekening op voorhand. Zijn inspiratie laat hem dan ook nooit in de steek.

  Hij is ook gedecoreerd met het bronzen, zilveren en gouden ACV-ereteken, alsook met een bronzen, zilveren en gouden burgerlijk ereteken en heeft ook nog een herinneringsmedaille van 1940-45 met 2 gekruiste sabels in zijn bezit.”

   

   

   

   

  08-10-2012 om 20:19 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 24 november 1977 – Kerk en Leven nr.45 : Davidsfonds

              “Wees niet te haastig om uw kerst- en nieuwjaarskaarten te kopen : ter 

              gelegenheid van het “Jaar van het Dorp” geeft Davidsfonds Leest een reeks van

              twaalf postkaarten uit : Leest gezien en geschetst door zes Leestse tekenaars.

              Deze kaarten worden u vanaf volgende week ten huize aangeboden.” 

              (Zie onderaan)

   

  1977 – 27 november : Veelzijdigheidswedstrijd voor pony’s.

              De Landelijke Rijvereniging Leest organiseerde op 27 november een

              veelzijdigheidswedstrijd voor pony’s (70 in totaal uit gans de provincie

              Antwerpen) op het Hoogveld te Leest.

              Drie leden van de LRV Leest behaalden ereplaatsen.

              “Tijdens de laatste weken van de winter van 1977 begon bij een aantal jonge

              mensen uit Leest het paardenbloed te werken.

              Er werden hoofden bij mekaar gestoken en na verloop van een paar weken werd

              de Rijvereniging Sint Niklaas weer opgericht.

              We zeggen wel degelijk weer opgericht want nog niet zoveel jaren geleden is de

             vorige rijvereniging wegens trouwgevallen en andere ongelukken stilaan de mist

              ingegaan.

              Na ongeveer een maand konden de bewoners van de Kouter in Leest enkele

              dapperen aan het werk zien die met zweet en blauwe plekken de geheimen der

              edele rijkunst probeerden te ontsluieren. Of hun dat reeds gelukt is laten we

              buiten beschouwing. Wat ons echter wel gelukt is, is het uitbouwen van een

              rijvereniging van ongeveer dertig actieve leden.

              (...) “

              (De Band, december 1977)    

   

  1977 – Zaterdag 3 december : Groot Sint-Niklaasbal

              van KWB-Leest, aanvang 21 uur, in de Parochiezaal, Kouter Leest.

              Orkest : De Bergklomers.

   

  Enkele van de 12 postkaarten gezien door Leestse tekenaars.

  -Dorpsplein.

  -Gemeentehuis.

  -Rendelbeekhoeve.

  -Hof van den Nieuwen Boer.

  -De Bleukens.  08-10-2012 om 12:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  -Illustratie Georges Herregods.

   

   

  1977 – 20 en 27 november – ‘Rust Roest’ bracht ‘De zeer schone geschiedenis van de liefde’

   

  GvM, 6 en 12 december 1977 : Rust Roest speelde te Leest

  “Traditiegetrouw was er ook deze keer weer ruime belangstelling voor de  opvoering van “De zeer schone geschiedenis van de liefde”, die opgevoerd werd door de Leestse toneelkring.

  De luchtige conversatie en de vlotte dialogen maakten dit stuk genietbaar voor iedereen.

  Zondag ll. was het parochiehuis, evenals op 20 november, weer goed bezet.

  Rust Roest, gesticht in 1921 heeft tot hiertoe 132 vertoningen verzorgd in en buiten de gemeente Leest.

  Heropvoeringen van de reeds gespeelde stukken in acht genomen zijn 88 verschillende toneelwerken gespeeld.

  Ere-Voorzitter Alfons Hellemans en Ere-Ondervoorzitter Jaak Publie, die nog steeds nauw betrokken zijn bij deze toneelkring, hebben deze geschiedenis volledig meegemaakt.

  “De zeer schone geschiedenis van de liefde” geschreven door Paul Vanbossuyt in 1975, is een volks toneelspel in 2 delen en 10 taferelen.

  In een vrij originele vormgeving werden door een groep toneelspelers 5 verhalen over de liefde gespeeld, die aaneengepraat werden door Gust.

  Regie

  Regisseur en productieleider Guido Hellemans, die zijn vader als regisseur in “Rust Roest” opvolgde, wist een zeer goede keuze te maken tussen het ter beschikking staande spelerspotentieel. De vlotte rolkennis en de “stielvaardigheid” van opgeefster Erna Vloebergh

  zorgden ervoor dat in de zaal de tekst niet gekend was vooraleer hij gedebiteerd werd door de spelers.

  Een sober, doch smaakvol decor was werk van de stille werkers achter de schermen: Vic Diddens, Marcel Spoelders, Staf Tuyaerts en Willy Lauwers, terwijl Vic Diddens ook nog zorgde voor techniek en belichting.

  De grime van Albert Jean zorgde voor de gepaste typering, evenals de kostumering van Miloe Van Stijvoort. Karel Mertens stond in voor de bandmontage, terwijl de sonorizatie in de goede handen was van Wim Jacobs.

  Het decorontwerp en aankleding van Tony Baarendse lokte weer eens de bewondering van het publiek.Wim Baarendse zorgde, samen met Hilda Silverants, voor aangepaste             zangbegeleiding.

  Na het welkomwoord van regisseur Hellemans, zongen alle spelers als begin van het stuk een vriendschapslied, dat door de aanwezigen kon meegezongen worden. 

   

  De 5 verhalen van de liefde die in dit stuk getoond waren : de ontluikende liefde met Lowieke, die er nog zo weinig van weet. Dit werd op een prachtige wijze vertolkt door Dirk Baarendse.

  Zijn verloofde, Lieveke, die er toch al wat meer van afweet, werd op een even        voortreffelijke wijze vertolkt door Marleen Lauwers.

  Hierna kwam de jonge jaloerse liefde op het voorplan met Jos, die zo wantrouwig is en zijn vrouw Marieke die een schuldeloos blommeke-lief is. Voor deze beide personages  waren Wim Baarendse en Imelda Vander Hasselt de gepaste figuren voor deze rollen.

  De onmogelijke uitechtelijke liefde met Frans, die niet meer weet of hij liefheeft, en Liske, die zoveel van hem houdt, waren bij Eddy Moortgat en Monique Verschueren in goede handen.

  Als vierde en voorlaatste verhaal van de liefde, was het de beurt aan de vergevende liefde met Gust, die iedereen wil liefhebben. Door zijn grote toewijding en inspanningen maakte Marcel Verwerft zijn rol af. Als tegenspeelster acteerde Renild Polfliet als Stef, die veel heeft liefgehad. Zij kreeg loon naar werken door haar geschikt optreden.

  Als laatste verhaal was het de beurt aan de gelouterde rijpe liefde.Hierna speelden Dolf, die steeds bromt en plannen maakt, vertolkt door Pierre De Wit. Hij was de gedroomde acteur voor deze rol. Treeske, echtgenote van Dolf, die trouw en wijs bemint, werd voor het voetlicht

  gebracht door Mariette Verbeeck, die in deze rol een kluifje naar haar hand kreeg.

  Eens te meer werd het een opvoering die ver boven het gewone reikte.

  Op vrijdag 23 december e.k. wordt dit stuk, op uitnodiging van de Chiro-KWB van Heffen, opgevoerd in het Parochiehuis te Heffen.” 

            

  En ‘De Band’ van december 1977 :

  “Wij danken Guido Hellemans en zijn ploeg  van ‘Rust Roest’ voor de mooie avond die zij ons brachten, wij vonden dit stuk meer begrijpelijk en genietbaar dan het voorgaande.

  We misten echter het spontane, het ‘echte’ van het spel (als de liefde zo ‘stijf’ moet gebeuren, dan is het interessante er af). Dit is geen verwijt aan het adres van de spelers, het ligt naar onze bescheiden mening vooral aan het stuk zelf dat nogal theatraal en geforceerd overkwam en zeer moeilijk te interpreteren, gezien het grotendeels uit dialogen en monologen bestaat.

  Wij hopen nog steeds dat ‘Rust Roest’ ons eens zal vergasten met een stuk dat dichter bij onze mensen staat en waarin de spelers meer zichzelf kunnen zijn. Moeten wij nu altijd op zondagavond zo plechtig doen ?

  Maar ja, wij zijn nu eenmaal kinderen van Vondel !!!

       HG.”

  P.S. Een speciaal pluimke voor de decorontwerpers.

   

  08-10-2012 om 08:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  -Viering van de Wapenstilstand omstreeks 1955. Schepen Emiel Verschueren, burgemeester Pieter De Prins en schepen Prosper Busschot leggen bloemen neer bij het monument van de gesneuvelden. Op de achtergrond de Kon. Fanfare St.-Cecilia. (Leest in Feest)

   

   

   

  1977 – 11 november : De Leestse Oudstrijdersbond is nog de enige die de traditie van voor de fusie van gemeenten in ’77 in ere houdt met de plaatselijke herdenking van Wapenstilstand. De burgerlijke plechtigheid werd elk jaar georganiseerd bij het monument van de gesneuvelden. (Leest in Feest, blz. 243)

   

  1977 – Zondag 13 november : Chiro-Familiefeest

   

  “Naar goede jaarlijkse traditie hield Chiro-Leest op zondag 13 november haar familiefeest.

  De inzet was een eucharistieviering op zaterdagavond op en top in chiro-stijl.

  Op zondagnamiddag stroomden vanaf twee uur tientallen ouders en sympathisanten naar de parochiezaal en omstreeks half drie was geen plaatsje nog onbezet.

  Zenuwachtig-trippelende Chiromeisjes, drukdoende chiroleiders- en leidsters, bezorgde moeders en schijnbaar nonchalante vaders zorgden samen voor een sfeer van spanning en verwachting waaraan niemand ontkwam.

  Vlug merkten we dat dit chirofeest wat betreft organisatie en afwerking boven de vorigen uitstak. Men had het uitstekend idee opgevat om doorheen  dit hele chirofeest een gouden draad te weven, zodat alle nummers samen een fijn geheel vormden. Een moeilijke opgave maar naar ons oordeel volkomen geslaagd !!!

  Via spelletjes, dansjes en sketches werden de verschillende activiteiten van de chiro voorgesteld. Een originele en aantrekkelijke reclame. Ook trachtte men op speelse wijze het publiek vertrouwd te maken met het nieuwe jaarthema : PRIK – VEER – PROBEER !

  Het onthaal was eveneens prima. Wat leuk ook om via dia’s weer herinneringen aan mooie chiro-momenten op te roepen. Tevreden kon men huiswaarts keren.

  Zo wensen ouders en kinderen de chiro. Jong, creatief, origineel en met stijl. Wij wensen daarom het bestuur van de chiro, leidsters en leiders van harte proficiat ! DOE ZO VOORT !!!”

  (De Band, december 1977)  

   

  1977 – 17 november : Verkeersongeval te Leest

              In de nacht van maandag op dinsdag werd dokter Armani van Kapelle o/d Bos

              opgeroepen voor een zieke te Leest.

              Vergezeld van zijn echtgenote reed de dokter met zijn wagen naar het opgegeven

              adres. In de Biststraat te Leest begon het voertuig plotseling te slippen en kwam

              tegen een electriciteitspaal terecht.

              Zowel de dokter als zijn echtgenote liepen verwondingen op en dienden naar een

              Mechels ziekenhuis te worden overgebracht. 

   

  08-10-2012 om 08:09 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Pater Kamiel Emmeregs

   

   

   

  1977 – Zondag 6 november : KVLV-Herfstvergadering

             

  “Op zondag 6 november trokken omstreeks half drie dames van allerlei slag : slanke, mollige en zelfs corpulente in dichte drommen naar de parochiezaal voor de herfstvergadering.

  Gastvrouwen waren de KVLV-leden uit Kouter en Kouterwijk.

  Het zou een gezellige ‘Breughelnamiddag’ worden. Voor het ernstig gedeelte en de behandeling van het lesonderwerp : ‘Vlot en vrij mens worden’, kon men rekenen op mevrouw Sabbin, godsdienstlerares, die met behulp van dia’s ons trachtte bij te brengen dat ieder mens enorm veel mogelijkheden bezit die al te vaak uit gemakzucht of faalangst begraven blijven.

  Natuurlijk wilden de KVLV-leden uit de Kouter er dadelijk wat aan doen. Zij sleurden ons allen mee in hun ontspanningsprogramma. Wij zongen de gezelschapsliederen mee en voelden ons als in een vacantiekamp. Wij deden gek als kleine kinderen, dansten elegant als jongedames en lachten ons ziek met de gekke personaliteiten uit het reuze-interview.

  Natuurlijk moest er ook gegeten (pensen, appelmoes en rijstebrij) en gebabbeld kunnen worden.

  Onze twee Lourdesafgevaardigden brachten een kort relaas over hun prachtige reis en verlootten hun geschenkjes.

  Om zes uur namen we afscheid van elkaar. Het was een fijne vergadering. We komen vast terug !” (DB, december 1977)

   

  1977 – 6 november : Overlijden van Pater Koenraad ‘Kamiel’ M. Emmeregs (foto)

   

   Dominikaan

  Medewerker aan het parochieblad Kerk en Leven onder de schuilnaam Sinjoorke.

  Geboren te Leest op 14 april 1913.

  Geprofest op 24 september 1939.

  Overleden te Tienen op zondag 6 november 1977.

   

  “Ik heb de goede strijd gestreden. Het geloof bewaard. Nu wacht mij de kroon der

  gerechtigheid.”

   

   

  Deze gedachte begeleidde onze goede confrater toen we hem die zondagavond het Viaticum hebben gegeven. Zijn groot en machtig middel was de pen. Meer dan dertig jaar heeft hij de Vlaamse kerkgemeenschap met zijn pareltjes van artikels in Kerk en Leven aangesproken op een diepe en volkse toon. Hij heeft als goed dominikaan de waarheid van het geloof gediend. Om deze dienst aan zijn dierbare kerkgemeenschap had hij de achting van velen in de lande. Zijn rijke voorraad haalde hij uit zijn theologische dominikaanse vorming, gedragen door permanente zelfstudie en een pastoraal gevoed geloofsleven.

  Waar onze confrater ook geweest is, steeds was hij een graag opgezochte geestelijke begeleider. Vele jaren was hij de geestelijke adviseur van het godsdienstige bezinningscentrum te Tienen en tot aan zijn overlijden de geliefde geestelijke begeleider van de dominikaanse Lekenorde. Met een rustig gemoed en een mild oordeel was hij voor velen een steun en toeverlaat.

  Opgegroeid in een mooi christelijk gezin bleef hij steeds de guitige en trouwe broer in zijn familie. Met een dankbaar hart vertelde hij steeds over zijn familie. De kiemen van het christelijke gezinsleven schoten wortel in zijn geliefd Klein Seminarie te Hoogstraten en droegen rijke vruchten in zijn dominikaans priesterleven.

  Voor ons, zijn confraters, was hij een innig goede medebroeder. Als overste en econoom droeg hij jaren de zorg van de communauteit. Zijn sprankele aanwezigheid nodigde uit tot samenwerking. Hij was zelden gejaagd en steeds bekommerd om ons samenleven. In klooster en kerk was geen dienst hem teveel. In de trouwe dienst aan onze Tiense gemeenschap zullen wij hem deerlijk missen.

  Heb dank, heel veel dank, goede confrater, voor alles wat u voor ons, voor de Tiense en Vlaamse kerkgemeenschap gedaan en betekend hebt. U was een trouw religieus en een goede priester.
  Dat Moeder Maria u moge begeleiden tot de Heer.

  Voor Haar hebt u steeds de gelovige aandacht gevraagd in het gebed van de Rozenkrans en de Rozenkransbedevaart.

  Wij blijven u vroom en dankbaar gedenken in ons gebed bij de Heer.

   

  De Paters Dominikanen en de families Emmeregs en Andries, danken u om uw vrome blijken van christelijke deelneming.

  (Uit zijn gedachtenisprentje) 

   

  Meer gegevens over Pater Kamiel Emmeregs :  6 augustus 1939 bij zijn priesterwijding.

   

   

  08-10-2012 om 07:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 8 oktober : Dansavond SK Leest

              Te 20 uur in de feestzaal Sint Cecilia, Dorpstraat Leest met het orkest “The

              Wiggs”.

              Inkomprijs : 60 frank.

   

  1977 – 15 oktober : Eerste Kerkconcert van Sint Cecilia

              Om 20 uur ving het kerkconcert van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia aan

              in  de parochiekerk van Leest o.l.v. Jan Piet Leveugle.

              De opbrengst was ten voordele van het kerkgebouw.

              Op het programma : de BRT-solisten André Van Driessche (hoorn) en Florent

              De Hauwere (trompet).

   

  “Op een uitstekende wijze werd er gebruikgemaakt van de akoestiek van de  St.-Niklaaskerk. Dit eerste concert werd vanaf 1977 jaarlijks ingericht. Later werd het verschoven naar begin januari en omgedoopt tot een nieuwjaarsconcert onder de naam ‘aperitiefconcert’.

  Vanaf 1977 offerde André Van Driessche een groot deel van zijn vrije tijd op om de Leestse fanfaremuzikanten een nieuwe techniek te leren. Het waren vooral de jongste muzikanten die daarvan wisten te profiteren en velen onder hen zijn mede daardoor uitgegroeid tot uitstekende amateurs en zelfs tot beroepsmusici.

  Vanaf 1977 begon het trommelkorps van de fanfare met openbare optredens. En in het najaar van dat jaar kwam er een uitnodiging voor het Wereld Muziek Concours (WMC) van 1978.  Het WMC wordt vierjaarlijks ingericht in Kerkrade (Nederlands Limburg) .

  Dit concours wordt beschouwd als het wereldkampioenschap. Na overleg tussen de dirigent en het bestuur werd besloten aan dit kampioenschap mee te doen in de afdeling uitmuntendheid voor fanfares. Vanaf dat moment werd het aantal repetities opgedreven en in normale omstandigheden waren bijna alle muzikanten op de vrijdagavonden aanwezig op de repetitie. Alles wat in de fanfare gebeurde, stond in het teken van Kerkrade…”

  (Stan Gobien, Leest in feest)

   

  Het Leestse soldatenblad wijdde er twee artikels aan :

  “Zaterdagavond 15 oktober (20 uur) bood de Koninklijke fanfare St.-Cecilia de mensen van Leest een kerkconcert aan. Iedere parochie kampt zowat met financiële problemen en om de balans in evenwicht te houden kan men eigenlijk niets geschikter dan een muzikaal concert.

  De gastdirigent J.P.Leveugle en de solisten A. Van Driessche en F. De Hauwere stonden borg voor het hoge peil van dit concert. Het hoofdaandeel lag natuurlijk in handen van onze eigen fanfare. Het begon met tamelijk zware muziek, daarna afgewisseld met lichtere stukjes en een eigenaardig electronisch stukje, gecomponeerd door Jan Segers.

  Als men dit volgend jaar nog eens wil overdoen, zou ik voorstellen om d’er enkele goede zangers of een kerkkoor bij te brengen. De aanwezige genodigden en het publiek apprecieerden het concert naar waarde, wat ze lieten bllijken in een langdurig applaus.

  Bravo St.-Cecilia !

   

  “De vorige keer werd reeds een woordje gerept over het Kerkconcert van 15 oktober.

  Dat er een hoog peil werd bereikt kon niet anders wanneer men het programma inzag en kennis nam van de respectievelijke stukken die de avond zouden vullen.

  Wie met een gevoel voor muziek de Alpen Echo beluisterde, met het optreden van de twee uitmuntende solisten Van Driessche en De Hauwere, kon er zich niet van ontdoen de indruk te hebben zich in de Alpen te bevinden, terwijl het hoorngeschal en de klare, soms scherpe tonen van de trompet tegen de bergen weerkaatsten.

  Voor iedereen, maar dan toch inzonderheid voor de werkelijke muziekliefhebbers en kenners, was de uitvoering van Alpen-Echo het ‘summum’ van deze muzikale manisfestatie, temeer daar het milieu met de eigen acoustiek daartoe bijdroeg.

  Anderzijds, wie heeft er niet genoten van het stuk ‘Trump t Volentary’ uitgevoerd door trompettist Florent De Hauwere en de solo voor hoorn door A. Van Driessche ten gehore gebracht.

  Deze muzikale gebeurtenis zal nog lang in het geheugen blijven doorzinderen…en de parabel de dorstigen laven werd ook hier niet in de wind geslagen, daar werd in de Sacristij voor gezorgd en…zeker verdiend.

   

  Iedereen weet dat door de jaren heen, de K. Fanfare St.-Cecilia steeds goede resultaten weet te behalen bij deelname aan wedstrijden. Welnu op 23 oktober j.l. had in de Stedelijke Feestzaal, Botermarkt te Mechelen, de Provinciale Fedekam wedstrijd 1977 plaats, voorbehouden aan fanfares en harmonieën. Aan die wedstrijd namen 16 maatschappijen deel. Andermaal behaalde de Leestse fanfare een eerste prijs, die kan toegevoegd worden aan de zovele reeds behaalde resultaten. Leest behaalde 263 punten of 88%.

  De twee werken die werden uitgevoerd waren : ‘Music to relax’ en ‘Indian summer’.

  Het aantal muzikanten-uitvoerders bedroeg 45 en ze stonden onder leiding van dirigent J.P. Leveugle. “

   

  1977 – 30 oktober : Davidsfonds Leest – Kindertoneel

              “De Spellentappers” voerden op “Wie niet zingen kan moet balken” .

              Auteur en regisseur : Lieve Vermeulen.

              In het parochiehuis om 15 uur. Toegangsprijs : 20 frank.

   

  Bijgevoegd :

  -Jan Piet Leveugle, dirigent van de K.Fanfare Sint-Cecilia.

  -Advertentie van het Davidsfonds in De Band.

   

  08-10-2012 om 07:50 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  07-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1977 – Zondag 2 oktober : 5de Jubileumcross Chiro-Vevoc

  “Ondanks de slechte weersomstandigheden waren er toch 1100 deelnemers opgekomen voor deze jubileumcross van Chiro-Vevoc.  (noot : de vorige edities waren er respectievelijk 500, 600, 800 en 950 deelnemers) Van einde en ver kwamen jong en oud naar Leest.

  Niet alleen om zich te meten in kracht, maar ook om samen een gezellige, sfeervolle namiddag door te brengen.

  Vanaf 12 uur zagen we ze al komen, beladen met hun sportzak, een grote schare supporters en hun kostbare glimlach. Want voor velen telde het gezegde van Pierre de Coubertin : MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN !

  Het parcours was een ware modderpoel, velen kwamen dan ook over de aankomstlijn rijk overgoten met slijk, voor de allerkleinsten is er niets leuker.

  Na de harde inspanning een lekkere pens en alles was vergeten. Daarna nog even de prijs gaan afhalen, rond 18 uur een woordje van de burgemeester der stad Mechelen en daarna tevreden naar huis.” (DB, November 1977)

                                          Uitslagen

  Miniemen meisjes                             Miniemen jongens

  1. Van Bael Marleen                         1. Van Winghe Bruno

  2. Frans Sonja                                    2. Hofkens Theo

  3. Van Winghe Pascale                      3. Bevers Frans

  Groepsklassement : Jeno Mechelen Groepsklassement : chiro Heffen

   

  Kadetten meisjes                               Kadetten jongens

  1. Pienen Linda                                  1. Engels Jan

  2. Swinnen Kristine                            2. Thijs Herman

  3. Meuris Monique                            3. Goovaerts Johan

  Groepskl.: Jeno Mechelen                 Groepsklass.: chiro Breendonk

   

  Scholieren meisjes                             Scholieren jongens

  1. Van Praet Anita                             1. De Maeyer Jean-Pierre

  2. Selleslagh Bea                               2. Van Reet Gerrit

  3.Borrey Linda                                               3. Crab Leo

  Groepsklass.: KLJ Breendonk             Groepsklass.: chiro Hombeek

   

  Juniors-seniors meisjes                      Juniors-seniors jongens

  1. Patteet Gina                                   1. Wouters Francois

  2. Broothaers Annemie                     2. Van Waeyenbergh Robert

  3. Schaerlaekens Marie Louise         3. Nauwelaerts Kris

  Groepsklassem. : chiro Leest             Groepsklassem. : Telstar

   

  Veteranen meisjes                             Veteranen jongens

  1. De Schoenmaker Victoria              1. Van Win Willy

  2. Schelfhout Agnes                           2. De Borger Robert

  3. Houtekiete                                     3. De Backer Ferdinand

  Groepsklassem. : A.R.K.                     Groepsklassem. : chiro Blaasveld.

   

               Een leerlinge van het vijfde jaar uit de meisjesschool vertelde in “Het hoekje van de

               Meisjesschool” over haar ervaring met de jubileumcross :

   

  “Op zaterdag 2 oktober was het grote loopcross. Christine en ik gingen ons samen laten inschrijven . Er waren ongeveer 126 deelnemers in onze reeks. Het inschrijvingsgeld bedroeg 10 frank. Ikzelf had rugnummer zesentwintig.

  Het weer was die dag niet zo best. De namiddag was aangebroken en iedereen stond te wachten op het startsein. We wisten dat de omloop slijkerig was. Dus uitglijden kon gebeuren. Het startsein was gegeven en 252 beentjes liepen zo hard ze maar konden.

  Ongeveer halfweg moesten we door een slijkput ploeteren. Sommigen vielen. Op tien meter van de aankomst kon niemand voorspellen wie de overwinning zou behalen. Aan de aankomst stonden de mensen te roepen en te juichen. Het was een oorverdovend lawaai. Iemand zei tegen mij : ‘je moet niet wenen…’ en ik weende niet.

  Als iedereen aangekomen was haasten we ons naar de zaal om de uitslag te kennen. Het duurde wel een tijdje voor alles klaar was. De uitslag was bekend, ik was éénennegentigste.

  We kregen een prijs en een penning en moe van het lopen gingen we naar huis. Een prettige natte dag was voorbij.”

   

  07-10-2012 om 10:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Augustus : Columnist ‘De Distel’ van Leefmilieu Leest publiceerde in De Band :

   

  “Professor Hublé van de Rijksuniversiteit te Gent aanvaardde in juni 1971 de opdracht van het Mechels stadsbestuur om de leiding op zich te nemen van een studie over het leefmilieu te Mechelen in al zijn aspecten. De studie werd door een groep specialisten in januari 1974 aan de stad Mechelen overhandigd.

  In dit rapport heeft men het over de natuurgebieden rond Mechelen. Over de natuur in het Mechelse schrijft professor Hublé : ‘De uitzonderlijke verscheidenheid in reliëf en vooral in bodemgesteldheid van het onderzochte gebied is een gunstige voorwaarde voor de potentiële aanwezigheid van zeer verschillende levensgemeenschappen. Dit gebied is biologisch zeer rijk en landschappelijk zeer aantrekkelijk, vermits allerlei gradiënten sterk wisselende ecologische omstandigheden tot stand brengen, binnen relatief korte afstanden van elkaar. Meer dan elders in het land komen allerlei planten en diersoorten  met verschillende ecologische behoeften hier aan hun trekken. Van die rijke flora en fauna, waarvan het wetenschappelijk educatief, estetisch, milieu-hygiënisch belang niet mag worden onderschat, is thans nog maar een klein deel overgebleven ten gevolge van de intensieve wijze waarop de mens de ruimte heeft gebruikt.

  We zullen hier een korte beschrijving geven van de natuurgebieden die voor ons Leestenaars van belang zijn.

  1. Ten noorden van Mechelen bevindt zich het samenvloeiïngsgebied van Dijle en Zenne (het Zennegat). Een typische wandeling is langs de Leuvense Vaart naar het Zennegat en langs de Zenne over Heffen naar Leest terugkeren. Prof. Hublé stelt voor het vermelde gebied als natuurgebied  te behouden en er ook een zuiveringsstation te voorzien. Prof. Van Miegroet laat bij het gebied heel de zone langs de Zenne op het grondgebied van Heffen en Leest aansluiten. De zone langs de Zenne zou volgens hun het statuut van bosreservaat verdienen.

  2. Aan de overkant van de Zenne te Leest ligt een moerassig gebied van de Robroekloop.

  Het bevindt zich tussen Stuivenberg en de Leestse steenweg. Ga er beslist eens wandelen. Even prettig is het de Zennedijk op te fietsen van aan ’t Brughuis naar Stuivenberg.

  3. Ook de boorden van de Zenne van Leest naar Hombeek zijn een wandeling waard.

  Door de ‘Bleukens’ een interessant wandelgebied,  zeer rijk aan wild en vogelsoorten, komt men aan ’t kapelleke van ‘Leliëndael’ op de grens metomHomHom Hombeek en je ontdekt een verscheidenheid aan boomsoorten en struiken. Vooral in de maand oktober is deze wandeling een echte belevenis. Je ziet hier dat de omgeving van de Zenneboorden al lelijk aangetast zijn. In Leest de oprukkende wijkhuizen en in Hombeek het stort.

  Gelukkig heeft het nieuw gewestplan van 1976 de Zennevallei te Leest tot landschappelijk waardevol bosgebied uitgeroepen. Voorlopig schijnen de plannen tot woonuitbreiding  langs de Kerkenblokweg in de diepvries te staan, hopelijk voorgoed.

  Het Leefmilieu beschermen is niet alleen water en lucht zuiveren, het is ook om bepaalde zeldzame en mooie natuurgebieden te behouden voor de toekomst wegens hun bijzondere waarde, die helaas niet in geld is uit te drukken.” 

   

  1977 – Donderdag 25 augustus : Volksdansgroep “Lous Redule” verbroederde met Leest.

              Het bestuur van V.V.-Leest  en dat van de Leestse Volksfeesten organiseerde

              met medewerking van de Kon.Fanfare Willen is Kunnen uit Zemst-Laar en

              de Bordeause volksdansgroep “Lous Redules”  een folklore-avond op het

              speelveld van de voetbalvereniging.

              De Franse groep voerde volksdansen op onder eigen begeleiding van trommels

              en fluiten.

              Na hun opvoering te Leest namen de Fransen deel aan het 5e Internationaal

              Folklorefestival te Mechelen op 26,27 en 28 augustus.

              Vanaf 24 augustus verbleven ze bij enkele gastvrije Leestse families.

   

  1977 – Zondag 4 september : Afdelingsverhuis Chiro

   

   “Zondag 4 september startte de chiro haar nieuw werkjaar met een grote afdelingsverhuis.

  Met een 170 waren we, alle jongens en meisjes tussen 6 en 23 jaar, die samen speelden onder één hoed tijdens het grote overgangsgroepspel.

  We begonnen met dikke Bertha dat voor de gelegenheid omgevormd werd tot dikke Pater, want onze proost was uitverkorene om iedereen te pakken.

  Vervolgens waren het de Prutskes die een natte broek riskeerden aan het kapot zitten van waterballons. De speelclub had heel wat moeite om de jongerensliert door de benen te kruipen. De rakkers en kwiks hadden het al even moeilijk om de toppersrangen te vervoegen, vermits zij eerst 15 keer moesten ronddraaien en bijgevolg de kluts kwijt waren.

  De tippers en de toppers moesten heel wat acrobatietoeren doen, om al zittend op hun stoel een flesje limonade uit te krijgen, toch kregen zij, zoals elke afdeling trouwens, hun afdelingslintje in afdelingskleur toebedeeld. De kerels en de tiptiens leren vliegen, vooraleer zij door een zak heen bij de aspirantenafdeling belandden. Door een dubbele handenrij werden zij als een opsinjoorke de hoogte ingezwierd. Wat een leider of leidster lijden kon ondervond de nieuwe leiding meteen. Zij moesten immers de cirkel van de leiding trachten in te breken. De ontslagnemende leiding moest juist het omgekeerde doen.

  Na dit alles speelden we allen tesamen nog een spelletje en trokken dan vervolgens in sliert en als zingend door het dorp.

  Als kroon op dit overgangsfeest kreeg iedere afdeling nog een klein ansichtje, waarna iedereen nog van een lekkere wafel en een drink kon genieten.

  Dat chiro nog zinvol is, en dat ze nog leeft bewees alvast deze prachtige zondag.
  Iedere nieuweling is trouwens welkom.”

  (DB oktober 1977)

   

  1977 - 19 september : Met de KVLV naar Scherpenheuvel

              Een veertigtal leden nam deel aan deze bedevaart.

              In de namiddag werd Diest bezocht en Westerlo. Proost en deelneemsters waren

              het er over eens om geen baancafé aan te doen, men wou de trip als bedevaart

              bewaren. (DB)

  07-10-2012 om 09:56 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De actie ‘Veldkapelleken’.

   

  1977 -  8 juli : Gulden Sporenviering

              “Voor de eerste maal werd 11 juli als officiële feestdag, ook ter plaatse gevierd.

              Vrijdag 8 juli rond 19 u 30 vertrok wat was samengekomen van de Dorpsplaats

              langs de Scheer-Vinkstraat en Dorpstraat terug naar de plaats van vertrek.

              Vooraf twee Chiromeisjes en dito jongens met een leeuwenvlag, gevolgd door

              een groep Chiromeisjes.

              Een fanfare bestaande uit een dertigtal man, speelde graaggehoorde marsen.

              Ze werd opgevolgd door enkele opstappenden waarna de stoet besloten werd met

              negen ruiters.

              Te 20 uur traden de beide Chiro’s op en voerden volksdansen uit waarna de

              muziek andermaal weerklonk.

              De toneelkring “Voor Taal en Kunst” uit Mechelen bracht “Nu Toch” ten tonele

              wat ten zeerste in de smaak viel.

              Rond half negen nog een muziekoptreden en een tweede wagenspel “Drie Dagen

              Here”, ditmaal verzorgd door Jong en Moedig”, insgelijks uit de Dijlestad.

              De heer Vanroy, burgemeester der fusiegemeenten, betrad het podium om in

              enkele woorden de mensen te verwelkomen als “Waarde Stadsgenoten”, en een

              zeer bondig overzicht te geven van de Slag der Guldensporen.

              Wat het gemeentelijk vlak betrof, deelde hij mede dat er heel wat inspanningen

              noodzakelijk waren om alles en allen te integreren.

              Een potpourri van Vlaamse liederen werd door de fanfare uitgevoerd om dan de

              Heer Guido Hellemans de gelegenheid te geven zijn mooie voordracht te houden,

              gans in het teken van de gevierde gebeurtenis.

              Aan de gevels van kerk, gemeentehuis en een paar woningen hing de leeuwenvlag,

              net zoals op het podium, naast de Mechelse kleuren.

              Ten slotte werd geeindigd met de Vlaamse Leeuw en klokkengelui.

                        M.S.”

              (DB, augustus 1977)

   

  1977 – Maandag 11 juli  9 uur aan de Zennebrug : verzamelpunt voor de vrijwilligers die de

              de Sint Annakapel gingen aanpakken. Het betrof hier fase 2 van de actie Veldkapellen.
               (advertentie bovenaan)

   

  1977 – Van 21 tot 31 juli : Bivak Chiro-jongens te Poppel.

              86 jongens volgden de 90 chiromeisjes van Leest op.

              Zij werden op hun beurt opgevolgd door Vevoc.

   

  Sloegen de 90 meisjes gemiddeld 20 broden per dag achterover, de 86 jongens kwam amper toe met 36 en op de ‘friettendag’ dienden er acht emmers aardappelen te worden geschild.

  (db) 

  In “Het hoekje van de Meisjesschool” verscheen het verslag van een Chiromeisje :

  “Nu we weer opgenomen zijn in de dagelijkse sleur van het naar schoolgaan, denk ik graag nog eens terug aan de heerlijke vacantie die achter ons ligt. Het hoogtepunt was weeral eens het bivak. Samen er tien dagen op uit trekken, slapen op strozakken, een lange trektocht maken, daar hadden we het hele jaar al van gedroomd.

  Eindelijk was het dan zover. We stonden op het Dorpsplein te wachten op de bus die ons naar Poppel, plaats van bestemming, zou brengen. Het afscheid duurde niet lang, een zoen, een goede raad en hup, weg waren we. Tijd om ons verdrietig te voelen hadden we niet. Geboeid keken we door het raampje naar het voorbijvliegende landschap. In Poppel aangekomen brachten we snel onze kamers in orde. Toen we die taak volbracht hadden zagen we dat het  reeds etenstijd was. Die avond gingen we vroeg naar bed, want we waren moe van de lange reis. Niet lang daarna verzonken we in een diepe slaap, dromend van bosspelen, trektochten en zo veel meer. Veel te snel naar onze zin vlogen de dagen voorbij en wedra was het de laatste avond. Elke groep had een prachtig nummertje voorbereid, dat bij het licht van het kampvuur voorgebracht werd. De dansende vlammen wierpen grillige schaduwen op de gezichten van de zingende en dansende kinderen waardoor alles zo veel mooier leek.

  Ons groepje, de kwikjes, was van plan geen oog dicht te doen tot aan het morgenlicht maar hoe meer moeite we deden om wakker te blijven hoe erger het werd, en nog geen uur later lagen we allemaal in een diepe slaap en droomden van het bivak dat helaas voorbij was.”  

   

  07-10-2012 om 09:48 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Zondag 19 juni : Schoolfeest Meisjesschool Leest

               “Zeg hé ! Kom je mee ? Doe je mee ? Speel je mee ?

               Uw kinderen zingen en spelen voor u op zondag 19 juni 14u30.

               Kijk je mee ? Naar hun klasnummertjes ? Eet je mee ?

               Lekkere taart en Leestse schotel !

               Drink je mee ? Breugelbier en lekkere koffie ! “ (Flyer)

   

  Ons  Schoolfeest

  “Wat mooie dagen in het laatste jaar van mijn basisschool ! De dagen van mijn Plechtige Communie en vormsel waren nog maar pas voorbij en daar dachten we reeds aan het schoolfeest. Dagen waar ik vooraf van droomde, en die ik nooit zal vergeten. De zon kwam op ons feest maar niet tevoorschijn maar de blije gezichten deden de weinige regendruppels vlug vergeten. Al zingende en wuivend verwelkomden wij onze ouders van op het podium, want ieder moest onze  vreugde kunnen zien, al was het van op afstand.

  De peuters van juffrouw Maria dansten met een grotere partner. Het was erg leuk.

  Zij vroegen daarna hun vakes om eens vanop hun schouders een ballon te mogen stuk prikken. Zonder aarzelen ging het. Ze kregen immers daarna een nieuwe ballon om mee te nemen. Nu kwam juffrouw Amanda met ritmische oefeningen. De moeders werden opgeroepen om zich te laten verkleden door hun kinderen. Er werd gelachen maar ook flink geklapt.

  Juffrouw Francine deed haar meisjes dansen met ballonnen en laste een voetbalwedstrijd in.

  De vaders tegen de jongens. Einduitslag 1-3 ten voordele van de kleuters.

  Weer het geklap van gelukkige ouders die hun blikken richtten op gelukkige kinderen.

  Juffrouw Godelieve deed de boerinnekensdans met de leerlingen van het eerste leerjaar. Ze presenteerden hoe vader en moeder naar de markt gaan. Ze verzochten hun ouders eens mee te gaan op dezelfde manier. Of dat lukte hoef ik zeker niet te zeggen.

  Juffrouw Mia toonde ritmische oefeningen in sneltempo. De moeders werden verzocht mee te komen doen. Dat was een verrassing. Voorbereiding kan je echt niet missen als je moet optreden, dat merkte je dan ook.  Het werd vier uur en pauze. Er werden verschillende schotels aangeboden. Wij snoepten koeken en ijsjes en dronken frisdranken. Onze ouders vonden vrienden om een praatje mee te maken.

  De leerlingen van juffrouw Mia kleedden zich om in heksen. Wat waren ze fier in hun zwarte heksenpak. Daarna kwamen de vaders op het podium om de pap te smullen gegeven door hun verklede dochters. De dokter vond het zo lekker dat hij zijn potje uitlikte.

  De leerlingen van het vierde leerjaar hadden een echte ezel in de klas en zongen met Will Tura het liedje mee.
  Zaklopen deed de vaders weer naar voren komen. Er waren snellopers en sukkelaars onder hen.

  Nu kwam mijn klas, met juffrouw Paula als leidster. Wij deden turnoefeningen. Iedereen sprak met lof over ons, want het was mooi naar voren gebracht.

  Wij lieten de moeders breien, en Roza De Smet eindigde als vlugste breister.

  Een pinguïngroep kwam plots tevoorschijn. Er werd gelachen en geraden naar de juiste persoon, want iedereen wist wel dat het ons onderwijzend personeel was…maar wie was

  wie ?  De leerlingen mochten raden en de kaartjes aanbrengen. Op een paar vergissingen na was iedereen gekend.

  Een mooi dankwoordje werd vertolkt door Kristel De Maeer aan allen die meegewerkt hadden aan die mooie dag. Wij boden een bloem aan. Nu kwam de verrassing. Een buiksprekende dame met Jerommeke deed ons een half uur lachen en meeleven.

  Thuisgekomen waen wij allemaal echt gelukkig. Iedereen had zijn best gedaan in de school en allemaal voor hetzelfde doel : ‘een gelukkige onvergetelijke dag maken voor elkander’.

       Een leerlinge van het zesde.”.

   

  1977 – 3 juli : Derde Vevoc Fietsrally

  Ruim 300 deelnemers namen de start aan de parochiezaal waar ze de nodige onderrichtingen hadden ontvangen. De voorziene afstand van 25 km leidde langs de landelijke wegen van het dorp waar één en ander moest gevonden worden.  Vervolgens ging het langs de Dorpstraat tot aan de reeds opgesmukte St.-Jozefkapel, langs Tisseltbaan, Lindenlaan, Biest om uit te komen in Kapelle-op-den-Bos waar men moest schatten hoeveel het ophaalgedeelte van de brug wel woog. Dan naar Ramsdonk waar een rustpauze ingelast was bij de mooie grot aldaar. In Tisselt moest men de oorsprong van de dorpsnaam opzoeken en terug in Leest de hoogte van de watertoren.

  Rond 19u30, na een welkomstwoord en dankzegging door ondervoorzitter Paul Willems, werd overgegaan tot de prijsuitreiking.

  Voor de gezinsdeelneming ging het plaket van de stad Mechelen naar de familie Verschueren (zie foto). Dit werd overhandigd door schepen Charlier.

  Mia Lamberts was de winnares bij de individuelen. Zij kreeg eenzelfde plaket dat werd overhandigd door schepen Van den Sande.

   

  1977 – 4 juli : Met de KVLV naar Brugge

              Met een vijftigtal waren ze. Na Brugge ging het naar de dolfijnen van St.Andries

              Brugge, Zeebrugge en van daaruit per boot naar Holland.

              Helaas waren de eerste mosselen voor 11 juli.

              Op de terugreis werd aangelegd in de “Castel”. (DB)

   

  1977 – 5 juli : Vrijwillige en kwaadwillige vernieling partij bloemkoolplanten

  Landbouwer Paul Neefs uit de Kapellebaan deed aangifte bij de veldwachter van de kwaadwillige vernietiging van een partij net gezaaide bloemkoolplanten op zijn veld langsheen de Bist.

  De prille plantjes waren uitgedroogd en verbrand.

  De landbouwer stuitte op een onbekend wit poeder dat zich tussen de planten bevond, vermoedelijk een onkruidverdelger die daar kennelijk kwaadwillig was rondgestrooid.

  De landbouwer leed een verlies van ruim 10.000 planten. (VVH)

   

  Paul Neefs, gehuwd met Rosa Peeters, was te Leest geboren op 10 februari 1929 en hij overleed in het A.Z. Sint-Maarten te Duffel op 19 januari 2003.

  “Va, je leven was werken en zorgen. Ons moe, zes zonen, je bedrijf, het verenigingsleven. Vaak was het als een rijpwiegend tarweveld in de zomerzon. Er waren tijden dat het stormde, de oogst mislukte en mensen je ontgoochelden. Niettemin bleef je een in-goed man. Bij het einde van je leven pakten de onheilswolken boven je samen. Jijzelf besefte dat de strijd ongelijk was. Op je sterfbed sprak je ons jouw levensvisie uit : ‘Niemand sterft voor zichzelf alleen’. Dit indachtig zetten wij uw levenswerk verder. Rust in vrede.

  Moe, Va is niet meer. Zevenenveertig jaar stond je aan zijn zijde. Een toonbeeld van moed, inzet en zelfopoffering : je was zijn levenskracht.

     Guido, Paula, Miel, Leen, Luc, Koen, Willy en Dirk.” (Uit zijn gedachtenisprentje)

   

  Foto’s :

  -Moeder Verschueren (Scheerstraat)  ontving namens haar familie een plaket van de stad Mechelen uit handen van de Mechelse schepen Charlier.

  -Paul Neefs.

  03-10-2012 om 11:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 28, 29 en 30 mei : Sinksentornooi S.K. Leest

              De gloednieuwe wisselbeker Jean Van Dam was voor B.S.P.en de beker voor

              “Fair Play” ging naar de KWB. Er namen 8 ploegen deel.

   

  Vevoc nam deel met twee teams :

  Vevoc I                                               Vevoc II

  Muysoms Rik                          Lefever Walter

  Leemans Dirk                         Selleslagh Juul

  Spoelders Frans                      Cauwenbergh H.

  Muysoms Frans                      Silverans W.

  Van Medegael M.                  Van de Poel H.

  Lefever Jos                             Vloebergh L.

  Van Hoof Marcel                   Serdongs W.

  Van den Heuvel Jan               Solie E.

  Andries Lucien                       Spoelders L.

  Willems Paul                          Lefever Wilfried

  Feremans Walter                   Van den Heuvel Jef

  Bradt Erik                               Lefever Pol

  Lefever Guy                            De Decker Frans

  Lamberts Frans                      Silverans A.

  D’Hondt Flor                           Lefever E.

   

  1977 – 4 juni  Vierde Vevoc Volleybaltornooi

  “Voor de 4de uitgave van het Volleybaltornooi ingericht door Vevoc kwamen vier ploegen (en twee Vevocploegen) opdagen. Twee ingeschreven verenigingen gaven forfait.

  Ondanks de eerder slechte weersomstandigheden werd het een succes en er was sportgenot in overvloed.

  Na de schiftingswedstrijden in de voormiddag kwamen als sterkste ploegen naar voren : KWB Leest en Old Amigos Heffen.

  In de namiddag was het weer een beetje beter. Er kwam zelfs een klein zonneke piepen. De warme soepkes van de morgen werden dan ook vervangen door een stevige pint. Hongerige magen werden gestild met lekkere smoutebollen.

  Bij de aanhef van de eindbeurten om 14 uur dienden drie winnende sets gespeeld te worden om zich te plaatsen in de eindstand. Er werd duchtig gekampt en de einduitslag luidde :

   

  1. KWB Leest

  2. Old Amigos Heffen

  3. Bochel Battel

  4. Vevoc I

  5. KWB Kapelle-op-den-Bos

  6. Vevoc II.

  (DB, juni 1977)  

   

  1977 – 4 juni : Groot Breugelbal

              op zaterdag 4 juni 1977 op de hoeve “Hof ter Haelen” van Vic Verschueren,

              Elleboogstraat 18 Leest.

              Georganiseerd door de plaatselijke Boerengilde in samenwerking met de

              Landelijke Rijvereniging.

              Orkest : The Evening Stars. Eerste dans om 21 uur.

   

  1977 – 7 juni : Brief van de stad Mechelen gericht aan de Kerkfabriek Sint-Niklaas Leest :

   

  “Geachte Heren,

   

  In antwoord op uw brief van 22 april 1977, betreffende de verfraaiing van dorpskapellen te Leest, delen wij U mede dat bij plaatsbezoek werd vastgesteld dat de Sint-Jozefkapel en de Sint-Annakapel zich in uitstekende bouwkundige staat bevinden. Ten gepaste tijd zal overgegaan worden tot het snoeien, opkuisen en verbeteren van de aanplantingen.

  Wat de Sint-Appoloniakapel betreft, verzoeken wij U of er enig bezwaar bestaat deze af te breken. Deze kapel bevindt zich immers in erbarmelijke toestand en heeft niet de minste kunsthistorische, bouwkundige of artiestieke waarde. Na afbraak van het gebouwtje, zou de ganse driehoek eveneens met aangepaste beplanting kunnen aangelegd worden.

  Met ware hoogachting.
  Namens het College van Burgemeester en Schepenen;

  Bij verordening, de secretaris (F. Geys), de burgemeester (J. Vanroy)”

   

  1977 – “Op 11 juni, ter voorbereiding van de Sint-Ceciliafeesten, werd een muzikaal vertoon gehouden  door de plus minus 16 man sterke groep trommelaars, langs de Scheer- en Vinkstraat.

  De fanfare gaf, want het ging hier om de inhuldiging van het vergrootte en opgesmukte lokaal ‘Feestzaal Ste Cecilia’, enkele stukken ten gehore : ‘Sons of the Brave’ van T. Sidgood, ‘Iowa’ van Louis Meeus en ‘Our Director’ van Bigelon-Mol.

  Tussen deze in gaven de trommelaars hun kunde ten toon, en niet zonder bijval.

  Dit zeer geslaagde en naar waarde geschat optreden werd met een samenzijn besloten, vanzelfsprekend met dampende koffie, koeken, enz..

  (DB, juli 1977) 

   

  1977 – 12 juni : CECILIAFEESTEN – Europees Kampioenschap voor Amateurs

   

  Op de Ceciliafeesten van 1977 werden Europese titels uitgereikt aan showbands, drambands en in de discipline stapmarsen aan harmonieën en fanfares. Voor deze wedstrijd schreven verenigingen in uit ons land, uit Engeland, Duitsland en Nederland. De titels bleven dat jaar in België. Showdrumband ‘Lyra’ uit Lier won de titel voor de Engelse Derby Serenaders en de Duitse Stadtkapelle uit Markgroningen. De Kon. Harmonie ‘St.-Cecilia’ uit Ledegom won in de marsenafdeling.

  “De start werd gegeven met zomerconcerten met deelname van de muziekkorpsen uit het omliggende : Blaasveld, Hombeek, Zemst, Nieuwenrode, Battel, Tisselt en Nossegem. De muzikale verscheidenheid door deze respectievelijke korpsen viel uitermate in de smaak.

  De showavond, die daags nadien zou ingezet worden onder leiding van Henk Van Montfort, de man van ‘Het blijft in de familie’ of ‘In de kring’ had zeker het gewenste succes.
  Het was dus dit jaar de vierde maal dat door de plaatselijke K.Fanf. St.-Cecilia een OPEN EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOOR AMATEURKORPSEN werd ingericht.

  Waren toegelaten : harmoniën en fanfares, drumbands, trompet- en pijperkorpsen, die evenwel voorafgaandelijk geschift waren, gesteund op geleverde referencies.

  Het weze eveneens aangehaald dat dit Europees Kampioenschap gepatroneerd werd door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, het Antwerpse Provinciebestuur, het gemeentebestuur van Leest-Mechelen, de BRT en de Belgische Muziekbond.

  Voor harmonie en fanfare moest een mars wandelend uitgevoerd worden en ook verplicht en zittend : ‘Mechelin’s Tower’ van toondichter J. Segers én een tweede vrije concertmars.

  Vrije keuze was er voor de drum- en showbands en de  trompet- en pijperkorpsen.

  Voor hun show werd een tijdspanne toegekend van minimum 6 en maximum 10 minuten.

  Bij de harmoniën en fanfares ging de titel en beker naar de Koninklijke Harmonie ‘St.-Cecilia’ uit Ledegem met 90,06% van de punten.

  Bij de show- en drumbands, trompetten en pijperkorpsen ging de beker Europees Kampioen, de beker van de stad Mechelen en de beker van de organisatoren naar de showband ‘Lyra’ uit Lier (95,37% van de punten).

   

  Nadat de jury haar beraadslaging had beëindigd, was er nieuwsgierigheid te over. Maar alvorens daartoe over te gaan werd door de feestleider en ere-burgemeester de heer Lauwers, het woord verleend aan de heer Ramaekers, Minister van Nationale Opvoeding, de heer
  Vanroy, burgemeester. De Schepenen Van den Sande en Van de Plas waren insgelijks aanwezig. De Minister feliciteerde voor het gepresteerde werk, waaraan zes maanden intense werking vooraf ging. Hij noemde het een fantastische manifestatie.

  Burgemeester Vanroy, als volgend spreker, verklaarde volledig akkoord met wat de Minister kwam te zeggen en sloot zich bij de huldewoorden aan. Bewondering bracht hij graag en welgemeend op voor de dynamische werking die aan de dag werd gelegd, zo’n gebeuren in te richten en in de puntjes te verzorgen, in aanmerking genomen door een fusiegemeente van 2000 zielen. Ga zo voort op de ingeslagen weg, aldus spreker, hopende dat Leest als Mechelse fusiegemeente eens zulk Open Europees Kampioenschap mag geven op de Grote Markt van Mechelen.

  Vermelden we ten slotte de samenstelling van de jury die gelast werd de punten toe te kennen :

  Voorzitter : G. Follman, componist-dirigent en directeur van de gemeentelijke muziekschool van Herenthout.

  Leden :

  Jan Segers, componist-dirigent, 1ste musicus bij de BRT, directeur muziekacademie Willebroek.

  J.P. Leveugle, musicus, leraar aan het Kon.Muziekconservatorium te Brussel.”

  (DB, juli 1977)

   

  Foto’s  :

  -Tweemaal het trommelkorps van St.-Cecilia in 1977. Bovenaan op stap in de Vinkstraat.

  Marleen Lauwers gaat vooraf. (Foto : ‘Leest in Feest’)

  02-10-2012 om 15:08 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Vrijdag 6 mei : Tafeltennistornooi Vevoc

  “Op vraag van enkele ping-pongers van onze vereniging en ook daarbuiten werd er aan het bestuur van Vevoc gevraagd eens een ping-pong-tornooi te organiseren.

  Als voorbereiding op dit tornooi werd 4 weken na mekaar de parochiezaal ter beschikking gesteld om alzo iedereen de gelegenheid te geven om te kunnen oefenen, acht tafels werden er telkens opgesteld en er werd goefend van 20 tot 24 uur.

  Op 6 mei kwam dan het tornooi. Liefst 32 deelnemers waaronder 4 vrouwen schreven zich in.

  Zoals het met elk tornooi gaat moet men een beetje geluk hebben in de loting, in de voorselectie troffen reeds goede spelers mekaar en werden dus goede spelers en speelsters gewipt uit de finale-plaatsen.

  Iedereen speelde in de voorselectie 2 matchen van 3 sets. Naargelang de behaalde uitslag in deze schiftingen werd er dan gespeeld voor de klassementsplaatsen van de 9de tot de 32ste.

  Met de acht overige werd er dan verder gespeeld voor de halve finale en finale.

  Het was een mooie sportavond, voorbeeldig geleid door Alfons Silverans en Alfons Huysmans.

  Wij danken langs deze weg iedereen die er heeft toe bijgedragen dit tornooi te doen lukken : de spelers, de gelegenheidsscheidsrechters, de supporters, de tapsters, diegenen die de tafels ter beschikking hebben gesteld (Dany Van Steen, Maurits De Greyse, Jan Van den Heuvel en Jeugdcentrum Mechelen).

   

  Uitslag tornooi : (eerste tien)

  1. Clymans Paul

  2. De Ridder Erik

  3. Sneyers Antoon

  4. Vercammen Constant

  5. Baarendse

  6. Van Medegael Marcel

  7. Van Steen Arielle (1ste vrouw)

  8. Van den Heuvel Jan

  9. Van Cammeren Herman

  10. De Wit Andre.

  (DB, juni 1977)

   

   

  1977 – 19 tot en met 22 mei 1977 : 7de Leestse Volksfeesten

              Programma :

              Donderdag 19/5 : om 15 uur receptie aan alle exposanten, medewerkers en het

              stadsbestuur. Om 16 u officiële opening van de Handelsbeurs (de 3de).

              Schepen Charlier verving de burgemeester van Mechelen.

              Om 20 u werden de volksfeesten ingezet met “The George Baker Selection”.

              Vrijdag 20/5 : Handelsbeurs van 18 tot 22uur. Om 18u30 was er de

              “Mini-maxi-show” (een programma naar de tijd van toen) met Bob Benny,

              Rita Rey, Pol Van Camp, Jean Walter, Heckel en Jeckel, Borah en Sandy en het

              Tivoli-Combo.

              Zaterdag 21/5 : van 18 tot 22 uur Handelsbeurs. ’s Avonds om 20 u werd Leest

              omgetoverd tot een 2de Wieze met een bruisend Oberbayern – Bierfeest met

              muzikale begeleiding van Karl Herberger (16 musici en zangeres). Rikske Samyn

              trad op als presentator-animator.

              Zondag 22/5 : Handelsbeurs van 13 tot 22 uur. Om 15 uur wielerwedstrijd voor

              juniores met een prijzentafel van 10.500 fr en met daarenboven voor 10 x 200 fr

              aan premies.

              Vanaf 19u30 kwam er als sluitstuk een bal met Louis Neefs en zijn

              orkest “The Lords” en een optreden van de Belgische kandidaten voor het

              Eurovisiesongfestival “Dream Express”.

   

  In het juni-nummer van De Band verscheen daarover volgend verslag :

   

  De Leestse Volksfeesten

  “De Leestse Volksfeesten werden ingezet op 22 mei ll. met in de namiddag de opening van een meer uitgebreide handelsfoor, geopend door de Heer Charlier, Schepen der moedergemeente, die de burgemeester verontschuldigde.

  In zijn korte toespraak repte hij ook over het feit dat op dezelfde dag VV Leest zou spelen voor overgang naar een hogere afdeling, en wenste succes toe.

  Het buitengewone programma werd ingezet door de Nederlandse zanggroep ‘Baker Selection’ en dat voor een nokvolle tent, en oogste een welverdiend succes.

  Het Oberbayern Bierfeest dat ieder jaar werd gehouden, kende de traditionele bijval en kon andermaal op een welslagen terugblikken, tot voldoening van de aanwezigen die er lustig op ronddraaiden en tijdig voor smeersel zorgden.

  Vergeten we het optreden niet te vermelden van Bob Benny, Jean Walter om er een paar te noemen, en of deze in de smaak vielen hoeft geen betoog. Zij kwamen met echte Vlaamse liedjes voor de dag.

  Het slotelement met Louis Neefs, de alomgekende Vlaamse zanger, met zijn orkest ‘The Loyds’ om dan te besluiten met het optreden van ‘Dream Express’. Dit optreden werd een waar festijn. En nu we daar toch over schrijven is het wellicht de moeite waard even terug te blikken naar het laatste fameuze Songfestival. Is het niet opgevallen dat 1) de muzikale begeleiding te overdreven (hard) was waardoor veel verloren is gegaan en 2) het ensemble moest zingen op een versneld muziek rytme ? Heeft het er dan de schijn niet naar (om maar van schijn te spreken) dat het zo gewild was, omdat ons land geen inrichter zou moeten zijn volgend jaar ?

  Wie de reuzentent heeft bezocht is voldaan huiswaarts gekeerd, en met reden : ’t was vol afwisseling !

  ’t Is weer eens voorbij en ja…Hopen we tot volgend jaar !”

   

  Foto’s :

  -De stuwende krachten achter de 7de Leestse Volksfeesten : Louis Solie, Gust Emmeregs, Pierre Van Asch en Miel Spruyt.

  -De hoofdact op de openingsdag : “George Baker Selection”.

  02-10-2012 om 14:25 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 12 april : verzameling voor de vrijwilligers om 09u30 aan de Parochiezaal voor de

   

                                                            Actie “Veldkapelleken”.

  In ‘De Band’ had aalmoezenier Herregods dat jaar een oproep gedaan om de  zwaar verwaarloosde Leestse kapellekens aan te pakken :

   

  “Leest werd sinds 1 januari 1977 een “Voorstad” van Mechelen. Als vroegere hoofdstad van Boergondië is deze stad een van de rijkste van heel Vlaanderen op gebied van cultureel verleden en historische monumenten.

  Ons dorp bezit geen kunstgebouwen : onze kerk, alhoewel goed onderhouden van binnen als van buiten, kan met de meeste Mechelse godshuizen niet concurreren.

  Waarop Leest echter wel bogen kan : op het landelijk karakter dat het tot nog toe bewaren kon, op amper een paar kilometer van het centrum van de stad, behield Leest de rust en de sereniteit van de boerenbuiten, de moerasgronden tussen de Zenne en de stad bewaarden namelijk ons dorp voor een te arrogante infiltratie van de stad in onze richting.

  Een van de kenmerken van die landelijkheid was de volksdevotie die zich uitte in begankenissen, beewegen en processies. Sommige heiligen waren bij onze volksmensen bijzonder populair : Sint Kornelius en Sint Nikolaes beschermers van de kinderen, Sint Anna de “moeder”, Sint Jozef de “werkman”. Die volksdevotie vond gestalte in de veldkapellen die we hier en daar op een kruispunt nog aantreffen, een rustpunt voor de wandelaar. Sommigen van die kapellen komen uit een oeroud verleden. Op bepaalde dagen in het jaar : op Halfoogst, op Sakramentsdag, op de eerste zondag van oktober en zo, ging de processie uit. Met statige stap en begeleid door de dorpsfanfare, met geflapper van kleurige vlaggen en het getrappel van onrustige paarden, en met een weelde van maagdekes, engelkes, paters, heiligen en martelaren, elk met zijn gevolg.

  De straten waren één bloemtapijt. Laatst van al kwam de “hemel”  met de pastoor in zijn beste gewaad die “ons Heer” droeg, geëscorteerd door de kerkmeesters met hun glimmende koperen lantaarns. Op die momenten stond de wereld en de tijd voor een paar uren stil.  De processie maakte toen halt bij elke veldkapel. Voor die gelegenheid was ze opgepoetst en in het nieuw gezet, de omgeving gesnoeid en opgekuist. Zo ging dat van generatie tot generatie. Dit alles is nog niet zo lang geleden, maar het behoort voortaan tot het verleden. De processies werden “afgeschaft” en meteen de jaarlijkse grote beurt aan de veldkapellen.

  Onze parochie bezit verschillende veldkapellen :

   

  -De Sint-Annakapel

  Op de Mechelsesteenweg (noot : thans Pastoor De Heuckstraat) over de Zenne van de grenslijn met Battel, langs deze kant van de ‘Sint Annabeek’. Deze kapel werd er gezet in 1913 op de plaats waar vroeger reeds een kapelleke stond. Een steen op de voorgevel vermeldt ons meer details : ‘St Anna kapel, gebouwd in het jaar 1913, gift van de Heer Benoit Van Ingelgem. Bouwmeester Cyriel Van den Bergh’.

  De kapel herbergde een wondermooi Sint Annabeeldje uit de 16de eeuw, in hout gesneden en in typische Mechelse stijl. De stalen deur en de zware ijzeren stangen voor het kijkgat konden niet beletten dat het beeldje verdween in hebzuchtige klauwen. Dat gebeurde drie jaar geleden : de stangen waren doorgezaagd.

   

  -De Sint Jozefkapel

  In de bocht van de Dorpstraat. Werd gebouwd in 1701, ten tijde van pastoor Van den Male, met de vrijgevigheid van de parochianen. Binnenin, langs elke kant van het altaar, staan twee zware levensgrote heiligenbeelden, waarschijnlijk uit de 17de eeuw : Sint Jozef en Sint Niklaas. Deze beelden stonden vroeger in de kerk. Op het altaar zelf staat een beeldje van de H. Familie.

   

  -De Sint Appoloniakapel

  In de Molenstraat is er het ergst aan toe : alleen de ruwbouw ontsnapte aan de ‘kapot-slaan’ woede van ravottende bengels (of niet verhoorde tandpijnlijders ?). Deze kapel had vroeger ook reeds veel te lijden, vermits ze in de oorlogsjaren kapotgeschoten werd. Ze verhuisde toen van plaats, omdat ze in de weg stond van de nieuwe macadamweg. De huidige kapel werd er gezet in 1935.

  De Heilige Appolonia wordt aangeroepen tegen de tandpijn. Ze stierf namelijk in de 3de eeuw, nadat haar beulen haar de tanden hadden uitgesmeten.

   

  -Het kapelleke van de Boerinnengilde

  Op de hoek Oude Tisseltbaan-Juniorslaan. Draagt de volkse spreuk : ‘Langs deze weg zet gene voet of zegt Maria weesgegroet’. De kapel werd opgericht in 1936 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Boerinnenbond.

   

  -De kapel van O.L.Vrouw van Fatima

  Op het kruispunt Tiendeschuurstraat Elleboogstraat. Werd ingehuldigd ter gelegenheid van de processie op de eerste zondag van oktober 1945.

   

  Het moet de voorbijganger in het oog schieten hoe armzalig en treurig sommige kapellen er bij staan : de Sint Apolloniakapel, de Sint Annakapel, de Sint Jozefkapel. Het wordt tijd dat wij daar iets voor doen.

  Wij geven daarom een oproep aan enkele mensen van goede wil die de handen uit de mouwen willen steken om met verfkwast, snoeimes, truweel, hamer en zaag, aan deze volksmonumentjes hun vroegere glans te geven en ze te redden van afbraak of verder verval. Ze behoren tot ons landschap. Laat dit dorp het cachet bewaren dat het bezat, het cachet van den buiten waar het goed is te leven en te wonen.

              Georges Herregods.

   

  Foto’s :

  -Sint-Apolloniakapel.

  -Kapelleke van de Boerinnengilde.

  -De kapel van O.L.Vrouw van Fatima

     01-10-2012 om 17:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Vervolg ‘Actie Veldkapelleken’.

   

   

  Zijn oproep kreeg gehoor : verschillende Leestenaars engageerden zich en gedurende het Paasverlof kreeg de Sint Jozefkapel een beurt en ook de stad Mechelen beloofde medewerking. Deskundigen kwamen ter plaatse kijken en lieten weten dat  “ten gepaste tijd zal overgegaan worden tot het snoeien, opkuisen en verbeteren van de aanplantingen...” (zie verder 7 juni)

  Van 11 tot 16 juli werd er hard doorgewerkt : de Sint Annakapel werd afgewerkt en de Sint Apolloniakapel aangepakt.

  Georges Herregods bracht daarover nadien verslag uit in de periodiek van Milac :

   Wie voortaan de weg naar Battel opgaat, kan de Sint-Annakapel nu binnengaan : de zware brandkastdeur werd namelijk weggenomen. In de plaats daarvan kwam een sierlijk hekje in smeedwerk, passend in de stijl van de kapel en afkomstig uit onze kerk. Het plaksel werd van de muur geslagen, de schone baksteen die er van onder kwam werd opgekuist, gevoegd en zo gelaten. Op de muur werd een keramiek aangebracht voorstellend Sint Anna ten Drieën, geïnspireerd aan een zestiendeeuwse Sint Anna uit …(onleesbaar).  Het altaar werd opnieuw in de verf gezet en kreeg een kleurtje. Ook de buitenkant van de kapel werd volledig gereinigd en om haar meer toegankelijk en open te maken werd de omgeving gesnoeid en opgekuist en een kasseibaantje aangelegd. Op die wijze wordt het onderhoud van de kapel tot een minimum herleid. Een steen aan de binnenkant van de kapel verwijst naar de spijtige verdwijning van het oude Sint Annabeeldje en naar de huidige restauratie van de kapel.

   

  De Apolloniakapel  is eveneens  op goede weg. Om ook hier het onderhoud ervan tot een minimum te brengen wordt heel de binnenruimte van boven tot onder bekleed met een tegelmozaïk. Het altaar werd gemetst en kreeg een massief eiken blad. Het ondergedeelte van dit altaar wordt versierd met mensentanden (de H. Apollonia was de toevlucht tegen de tandpijn) en draagt op tegels de legende van deze heilige martelares uit 250 na Christus. Ze werd in het vuur geworpen nadat de beulen al haar tanden hadden uitgerukt. Deze legende wordt tevens uitgebeeld boven het altaar in een moderne expressieve keramiek : Apollonia wordt er vastgehouden door een Romeins soldaat, terwijl een andere soldaat met een grote tang haar tanden uitrukt. De Romeinse soldaat draagt een geweer met bajonet en

  decoraties : dit wil zeggen dat zoiets van alle tijden is, ook nu blijkt het telkens zo dat onschuldigen slachtoffers zijn van het brute geweld, in veel gevallen zelfs van de officiële macht. Let onder andere ook op het contrast tussen de slanke bleke meisjesfiguur en de ruwe getaande Romeinse militairen. De Sint Apolloniakapel is nog niet af, maar volgende maand komt dat in orde. De ramen krijgen betonglas (geen gebroken ruiten meer !). Een houten hekske in plaats van een deur. Het torentje wordt hersteld en krijgt een sierlijker kruis. Naast de kapel komt een rustieke eiken bank.

  Deze veldkapellen verwijzen naar een oude volksdevotie. Wanneer deze devotie verdween, vervielen ook deze stenen getuigen. We maken ons geen illusies : dat is voorbij !

  Toch is het goed dat ze niet verdwijnen ! Ze zijn een deel van ons gelovig en volkskundig erfgoed. Daarom bestaat de opzet er in, er kleine monumentjes van te maken, passend in ons landschap en ons leefmilieu, een ‘leefhoekje’ waar de voorbijganger even verpozen kan en er gelegenheid vindt tot een paar momenten bezinning. Daarom verzorgen wij ook de omgeving van deze kapellen door aanplantingen en groen. Het laatste wordt door de stad Mechelen op zich genomen.

  Er rest mij nog dank te zeggen aan al die trouwe medewerkers. Het verheugt ons dat jonge mensen zich ook nog kunnen inzetten voor niet betaalbare vacantiejobs !

  Rendez-vous op 1 augustus !

     Georges Herregods.”

   

  In de Apolloniakapel werd volgende tekst aangebracht : “Deze kapel werd volledig vernieuwd in de zomer 1977 onder het Pastoorschap van E.H. Lornoy met de bijdrage van de parochianen en de actieve medewerking van Jan Teughels, Jan Van Riet, Georges De Laet, Sylvain Wijns, Stefan De Laet, Lieven Hellemans, Hans De Laet, Stefan Vloebergh, Jan Verbruggen, Bruno Bradt, Marc De Win, Pater Van Aken onder leiding van legeraalmoezenier Georges Herregods.”

   

  Op 7 mei 1997 publiceerde Gazet van Mechelen :

              Leest vraagt bescherming voor kapellen.

   “Voor twee kapelletjes uit de Mechelse deelgemeente Leest heeft het bestuur van Monumenten en Landschappen de bescherming aangevraagd.

  Het gaat om de Sint-Annakapel in de Pastoor De Heuckstraat en de Sint-Jozefkapel in de Dorpsstraat”.

   

  Naar aanleiding van deze actie publiceerde “De Band”  een gesprek met Jan Verbergt en Fons Hellemans onder de titel :  

   

  Oudere Leestenaars over de veldkapellen

   

  Jan Verbergt :

  “Van ’t kapelleke van Sint Anna weet ik niet veel. Ik ben hier gekomen in 1928 en toen stond het er. Vloeberghs die moet zoeken wanneer dat gezet is, dien z’n vader heeft dat gezet.

  De processie naar Scherpenheuvel vertrok aan ’t kapelleke. Ik geloof dat ze om 4 uur, half vijf vertrokken, ze pakten dan de binnenwegen naar Scherpenheuvel. ’s Avonds waren ze ginder voor de beiweg en de kruisweg. Daarna kwamen ze af en de pastoor ging met de vlag naar de Annakapel, haalde ze daar af en bracht ze naar de kerk.

  Er was altijd volk dat de processie tegen ging tot in Mechelen en zelfs nog verder en die kwamen dan mee af met de processie, ’s morgens vroeg.”

   

  Fons Hellemans :

  “Het Sint Apolloniakapelleke is gebouwd voor pastoor Beukelaers in 1936. Hij was toen 25 jaar pastoor in Leest. Met het geld dat werd rondgehaald (iedereen mocht geven wat hij wou) werd het kapelleke gezet. Ze hebben het nadien moeten verzetten omdat het in de weg stond voor de Molenstraat. Er werd heel veel geofferd voor Apollonia in dien tijd.

  Van de Sint Annakapel weet ik niet veel van te vertellen want ik was nog een kleine pagadder toen die gebouwd werd. Ik heb wel horen vertellen dat hetgeen in den dag werd opgebouwd ’s nachts werd afgebroken, totdat de rijkswacht de wacht optrok. De processie van Scherpenheuvel werd daar afgehaald.”  

   

  Foto’s :

  -Het plaksel binnenin de Sint-Annakapel werd op vraag van G. Herregods door Eddy Apers met een zandstraler verwijderd en de schone baksteen werd opgekuist en gevoegd.

  -De keramiek met St Anna ten Drieën. Eddy Apers en Willy Keysers ontdekten dat het oorspronkelijke beeldje er iets anders uitzag. George Herregods voorzag zijn copie van een hoofddoek met puntig uitsteeksel, het origineel droeg een stralenkrans. (http://blog.seniorennet.be/sintannakapel/) De steen rechts ervan verwijst naar het verdwenen St Annabeeldje.

  -De legende van de heilige Apollonia in een moderne expressieve keramiek.

  -Het ondergedeelte van het altaar van de H. Apollonia werd versierd met echte mensentanden.

  -De tekst met de namen van de vrijwilligers.

     01-10-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1977 – 9, 10 en 11 april : Posse Leest

              Davidsfonds : Tentoonstelling Afrikaanse Kunst.

              Op Tweede Paasdag stelde Voetspoor tentoon van 10 tot 18 uur met werken van

              Friede Willems, Karel Soors, Flor Meyers en aalmoezenier Herregods.

   

              Succesrijke missietentoonstelling te Leest

  “Op paaszaterdag, Pasen en paasmaandag ging te Leest de missietentoonstelling

  “Kongo-expo” door. Deze missietentoonstelling werd georganiseerd door het Davidsfonds  - Leest in samenwerking met “In het Zesde Gebod” en de paters van de H. Geest.

  De liefhebbers van Afrikaanse en Aziatische kunst hebben hun hart kunnen ophalen met een uitzonderlijke verzameling kunstvoorwerpen.

  De belangstelling was enorm. De tentoongestelde kunstvoorwerpen werden ook te koop aangeboden ten voordele van de missies. 

  Een gedeelte van de expositieruimte werd vrijgehouden door de Leestse missionarissen. Een reeks foto’s en teksten over deze Leestenaars wekte de belangstelling op van de honderden bezoekers. 

  Dat deze expo werkelijk een unicum was van Afrikaanse en Aziatische kunstvoorwerpen, kan worden afgeleid uit het feit dat een indrukwekkende lijst was opgesteld.

  Naast de zeldzame beelden van de Makonde-stam uit Tanzanië, waren ook speren met antilopenhuid te zien, oude en nieuwe maskers, ebbenhouten beelden, tamtams en schaakspelen in brons, jade en ebbenhout.

  Oppervolta  (noot : thans Burkina Faso) was vertegenwoordigd door bronzen pijpen en beelden. Ook waren er Chinese kasten, legkasten in zwart lakwerk, bars, schermen, tafels, bewerkte huiden, staande en hanglampen, paleislantaarns, verscheidene soorten Chinese soorten dekenkisten, Chinese ivoren beelden, retabels uit tempels, schotglazuren vazen en juwelenkisten. Grote en kleine porselienen vazen, tassen en borden, bamboeschalen, wierookbranders…

  Ten slotte voor China ook ruim dertig verschillende soorten wierook.

  Ook de Zuid-Aziatische kunst was goed vertegenwoordigd. Meer bepaald uit India, zoals tafels en klassieke armbanden en halssnoeren, zwaarden, dolken, messen en bogen…

  Ook werden de prachtige smeedwerken uit Tibet en de grote beelden uit mahoniehout uit Indonesië tentoongesteld.

  Uit Bengalen-Bihar waren er unieke koperen beelden en oud bronzen speelgoed te bezichtigen.
  Zeer mooi imari-porselein en boedhabeelden uit Japan en Nepal waren naast oude en nieuwe ikonen het bekijken waard.”
  (GvM, 14/4/1977)

   

   

  30-09-2012 om 11:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 25 maart : Nieuwe belastingen op stadsniveau.

              Het werd vlug duidelijk dat de overgang van dorp naar stad geld zou kosten.

              De opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen naar 1.900.

              De personenbelasting naar 6%. Het ophalen van huisvuil 900 fr.

              De belasting op balkons 200 fr per meter. Overlopen en septische putten kosten

              voortaan 750 fr. De duivenhokken werden belast aan 500 fr en de buitenantennes

              aan 500 fr of 1000 fr per stuk.

              Voor het lijkenvervoer eerste klasse diende voortaan 8.000 fr betaald te worden,

              voor tweede klasse 4.000 fr en voor derde klasse 3.200 fr.

              Biertappen werd getaxeerd van 1.000 tot 2.000 fr naargelang de huurwaarde van

              het  café en de lichtreclames aan 2 fr. per lopende of vierkante dm met een

              minimum van 600 fr.

              De verlaten voertuigen, zichtbaar van op de openbare weg werden aangeslagen

              tegen 5.000 fr het stuk. De opslagplaatsen van schroot werden belast aan 15 fr per

              vierkante meter met een minimum van 15.000 fr.

              De niet bebouwde gronden in woongebieden brachten 500 fr per strekkende meter

              op voor de stadskas met een minimum van 2.500 fr.

              Verlaten of leegstaande panden in vervallen staat of als krot erkend, werden

              aangeslagen tegen 2.500 fr per strekkende meter met een minimum van 10.000 fr.

              (KH)

              Eerlijkheidshalve dient vermeld dat de autonome Leestenaars voordien evengoed

              gebruik maakten van de Mechelse brandweer, ziekenhuizen, scholen, zwembaden,

              waarvoor de Mechelaar het leeuwenaandeel aan belastingen betaalde...

   

  1977 – Maandag 28 maart : Studiereis naar Brussel  van het 5de en 6de leerjaar van de

               meisjeschool. Een leerlinge van het 5de leerjaar :

   

  “Op maandag achtentwintig maart zijn wij, leerlingen van het zesde en vijfde leerjaar, naar Brussel geweest. We reden tot aan het paleis van de Koning. Daar kwam een gids op de bus. We zagen daar de aflossing van de wacht en de gids vertelde er wat meer over.

  We reden daarna nog langs verschillende pleinen en gebouwen. We zagen een flatgebouw met meer dan 23 verdiepingen.

  We gingen ook naar de BRT. Toen we daar kwamen wachtte een gids ons op : hij leidde ons door een doolhof van gangen. In een schminkkamer zijn we ook geweest.

  We gingen naar de garderobe kijken en herkenden de jas van Rogier van ter Doest.

  Daarna hebben we in een restaurant onze boterhammen verorberd.

  Na de middag maakten we een ritje met de Metro en later zijn we in de plantentuin van Meise geweest. Er waren veel hoge bomen van verschillende soorten. En dan hebben we nog vele struiken en bloemen gezien zoals citroen- en sinaasappelstruiken, flamingobloemen enz..

  Van een laurierboom hebben we een blaadje gekregen. Toen we in de bus zaten begon het hard te sneeuwen. We hebben nog veel plezier gemaakt. Ik vond het een prettige reis.”

   

  In diezelfde Band stonden nog enkele weetjes over de school :

  “-De tweede week van maart deed Ingrid Casteels stage in de derde graad, een welgekomen afwisseling in deze overigens rustige trimester.

  -In de vierde klas vervangt juffrouw Dominique Boon mevrouw Serdons-Verschueren die met bevallingsverlof is.

  -De kleuterklassen worden in een nieuw kleedje (verfje) gestoken en zullen er weldra in verschillende tinten van groen bijstaan.

  -De jongens van de derde graad trokken voor twaalf dagen naar Oostende op zeeklassen.”

   

  1977 – Zaterdag 2 en zondag 3 april : Chirojeugd hielp Broederlijk Delen.

               De Band had in maart volgende oproep gedaan :

  “Op een speelse en eigen wijze wil de chirojeugd in onze parochie ook aan de vastenactie en Broederlijk Delen doen. Daarom zal één dezer dagen in uw brievenbus een invulbriefje te vinden zijn met de vragen : bij wie, en wat door de chirogasten een of ander werkje kan en mag opgeknapt worden. Een eventuele vergoeding komt ten goede voor Broederlijk Delen (Filipijnen). Deze activiteit zal plaats hebben op zaterdag 2 en zondag 3 april. Briefjes kunnen aan de chiroleiding bezorgd of in de ideeënbus in de kerk gestoken. Wenselijk ten laatste op woensdagavond 30 maart.”

   

  1977 – 3 april – Gazet van Mechelen :

   

              Voorlopig is het kalm op het Leestse wielerfront

   

  “De eerste weken van het nieuwe wielerseizoen hebben de Leestse wielrenners nog maar weinig van zich doen spreken.

  Enkele zijn in het geheel nog niet gestart, terwijl de overige langzaam onder stoom beginnen te komen.

  Nieuweling Dirk Van Dam

  Naar het voorbeeld van oudere broer Marc is de jongste van de Van Dams ook door de wielermicroob gebeten en heeft zich in de wielerpeletons gewaagd.

  Van de 3 gereden koersen leverde de 1ste het beste resultaat. Te Jemeppe eindigde Dirk 12de op 40 deelnemers terwijl in de overige koersen geëindigd werd midden in de massale groepsspurt.

  Vader Van Dam is tevreden over de eerste optredens :

  “Van de meer dan 80 vertrekkers komen ze met een 60-tal naar de meet gestormd en Dirk is nogal van het lichte type. Ik ben blij dat hij zich in de groep kan handhaven en dat hij in zulk geweld, zoals zovele anderen, nog niet tegen de grond is gegaan.

  Marc Van Dam : ruim deel van de tegenslagen

  Van de 5 gereden wedstrijden zijn er voor Marc Van Dam reeds 3 waar tegenslagen hem kwamen afremmen.

  Een dubbele wielbreuk en 2 lekke banden werden zijn deel.

  “Ik ben nochtans tevreden over de conditie, rekening houdend met de reeds verrichte training, want mijn laatste jaar als student A2 verdient uiteraard voorkeur te krijgen.”

  Nog niet gestart

  Bij het broederpaar Van Hoof is men nog niet tot de actie overgegaan.

  Beroepsrenner Eddy wacht nog af wat de bespreking aangaande de opneming in een wielergroep zal opleveren.

  Over een week zal de knoop doorgehakt zijn en van die beslissing zal het afhangen of Eddy nog verder in de pelotons zal te zien zijn.

  Rudy van zijn kant is momenteel soldaat te Turnhout en zijn opleiding laat geen training toe, dus wedstrijden rijden zit er zeker niet in.

  Ook hier kan volgende week verandering komen vermits hij dan overgeplaatst wordt naar Antwerpen met mogelijk meer kans op oefening.

  Kozijn Freddy Selleslagh zit in hetzelfde schuitje.
  Hij had om vervroegde legerdienst gevraagd en is daarom deze week opgeroepen in Gent.

  Wat het verder voor hem wordt is nog af te wachten.”

   

  30-09-2012 om 09:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Louis De Hondt en Melanie Lauwens in ’82 bij hun briljanten bruiloft.

   

   

  1977 – Februarinummer ‘De Band’ : ‘Terloops’.

   

  “Onze landelijke gemeente werd dus vanaf 1 januari 1977 gefusioneerd, om dus bij Mechelen te behoren en de installatie van de nieuwe gemeenteraad had reeds plaats gevolgd van een eerste zitting van de voltallige raad.

  Het past toch wel eens, terloops maar, het verschil te laten uitschijnen tussen de theorie en de werkelijkheid, ten bewijze :

  In een brief dd. 6 december 1976 ref 742.3 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, cijfer 4 letter B wordt medegedeeld : “De nieuwe raad wordt niet in de loop van de maand januari ‘geïnstalleerd’.”

  Dat mag toch eens terloops aangehaald worden eenvoudig maar om het verschil tussen theorie en praktijk te laten uitschijnen.

  Anderzijds wordt er soms wel eens gedacht dat door deze fusie van gemeenten ook Milac zou aangewezen zijn voor samensmelting met andere afdelingen. Laten wij daarover eens en voorgoed klaarheid brengen. Wat ons betreft is, en blijft het een NJET.

  Wij wensen eerst en vooral Leestenaar te blijven en dat kan alleen als we zoveel mogelijk ons eigen zaken regelen, zeker is dat het geval voor onze dienstplichtigen. We houden er aan ten dienste te blijven staan van al onze jongens, ook van buiten onze omgeving wanneer op onze technische dienst mocht beroep gedaan worden.

  Wij wensen in onze maandelijkse uitgave onze landelijke gemeenschap bijdragen te leveren over verleden en heden.

  Aan onze toekomtige dienstplichtigen vragen wij ons hun naam over te maken, om samen voorafgaandelijk na te gaan of er wettelijk aanspraak kan gemaakt worden op uitstel, vrijlating enz.

  Reken op Milac, wij vragen niet beter dan te helpen, zoals het steeds in het verleden het geval is geweest en…tot grote voldoening van onze mensen.

  Technische voorlichting is zo noodzakelijk !

        Milac”

   

  1977 – 5 februari : F.C. Telstar werd S.K. Leest

              Op verzoek van de Katholieke Sportfederatie wijzigde de voetbalvereniging

              F.C. Telstar haar naam in S.K. (Sport-Kring) Leest, als vereniging zonder

              winstoogmerk. (staatsblad van 7/4/1977, blz.1281)

              (DB,1977)

   

  1977 – 11 februari : Diamanten Bruiloft van Louis De Hondt – Melanie Lauwens.

  Louis en Melanie “van Jonker” hadden de wens uitgedrukt zo weinig mogelijk drukte te maken om en rond hun woning ter gelegenheid van hun 60-jarige  huwelijksverjaardag.

  Op initiatief van buren Frans Huys, Marc Spoelders en Gust Emmeregs werd een omhaling gedaan en het chalet en de oprit van VV-Leest, waar hun feest doorging, voorzien van een feestelijk uitzicht.

  Louis De Hondt werkte jaren als ‘chauffeur’ bij brouwerij Lamot. Daarna waagde hij het als zelfstandige en hielp met zijn dorsmolen de hele buurt. Nog later kwam hij aan de kost als wagenmaker wat uitmondde in de schrijnwerkerij van zijn zoon Florent.

  Echtgenote Melanie zorgde voor het huishouden en schonk het leven aan 5 kinderen.

  Vijf jaar later zouden Louis en Melanie hun briljanten bruiloft vieren. (zie 15/2/1982)               

   

  De initiatiefnemers hadden voordien volgend bericht verspreid in de onmiddellijke buurt van de feestelingen :

  “Aan de geburen van Louis DE HONDT – LAUWENS;

  Waarde vrienden,

   

  Op 11 februari 1977 vieren Louis en Melanie De Hondt – Lauwens hun diamanten huwelijksfeest. 60 jaar getrouwd is een niet alledaagse gebeurtenis die wij als geburen toch niet onopgemerkt kunnen laten voorbijgaan.

  Louis en Melanie ‘van Jonker’ zoals wij ze allemaal best kennen, hebben de wens uitgedrukt zo weinig mogelijk drukte te maken om en rond hun woning.

  Een feestelijk uitzicht aan het chalet en de oprit van V.V. Leest, waar hun feest doorgaat, zou voor hen reeds volstaan.

  De ondergetekenden zijn van mening dat de geburen hier graag zullen willen aan meewerken en tevens geldelijk zullen willen bijdragen voor de aankoop van een geschenk.

  Mogelijkheid daartoe is er op maandag 7 februari te 20u in het chalet van V.V.Leest.

  Te 20u30 zal de doos waar de geburen hun vrijwillige bijdragen hebben in kunnen deponeren opengemaakt en geteld worden.

  Samen met U zullen wij dan beslissen welk geschenk wij aankopen en wie wat kan doen voor de versiering. In afwachting U maandagavond te ontmoeten, groeten wij U zeer hartelijk.

  Frans Huys, Marc Spoelders, Gust Emmeregs.”

   

  Amandus Ludovicus ‘Louis’ De Hondt was te Leest geboren op 16 september 1893 en hij overleed er op 1 april 1983.

  ‘Op Goede Vrijdag is een goede en werkzame vader zacht heen gegaan op de leeftijd van 90 jaar, omringd door de liefdevolle zorgen van zijn kinderen. Tot voor enkele weken stond vader nog aan zijn werkbank; dan was hij gelukkig en fier omdat hij dat nog kon. Want placht hij dan dikwijls te zeggen : ‘Als ik niet meer kan werken, mag Ons Heer mij komen halen…’

  Op de voorspraak van O.L.Vrouwke, waarvoor hij een bijzondere verering had, heeft Ons Heer hem tot Zich geroepen…zoals hij het zelf gewenst had.
  Wij danken God voor het geluk vader zo lang in ons midden te hebben gehad en vooral omdat wij nog de briljanten bruiloft mochten vieren van onze ouders.’
   (doodsprentje)

   

  Melania Catharina Lauwens was eveneens te Leest geboren op 27 augustus 1894 en zij overleed in het O.L.Vrouwziekenhuis te Mechelen op 12 augustus 1984.

  ‘Moeder zijn is leven voor de anderen, zichzelf vergeten. Dat heeft deze vrouw gedaan, tot haar 90ste levensjaar. Omwille van haar nooit aflatende bekommernis om haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zal zij in onze gedachten blijven voortleven…’  

  1977 – 26 februari : Hombeek – Gouden huwelijksjubileum van Pieter en Leonia

              Stephania Govaerts – Fierens, Kattestraat 29.

              Pieter was te Hombeek geboren op 8 oktober 1902 en Leonie te Leest op

              28 oktober 1904 waar ze ook huwden. (KH)

   

  1977 – 1 maart : Bericht aan de inwoners van Leest

              Vanaf maandag 7 maart e.k. zal gedurende de openingsuren van het gemeentehuis

              van Leest, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, overgegaan worden tot de

              aanpassingen van de identiteitskaarten aan de fusiewet.

              Het is niet noodzakelijk zich persoonlijk aan te bieden. Diegenen die een nieuwe

              Identiteitskaart gekregen hebben met vermelding fusiewet, moeten zich niet meer

              aanbieden. (folder)

   

  1977 – Woensdag 2 maart : Met de fiets naar het verkeerspark

               Een leerlingen van het 6de jaar in “De Band” :

  “Woensdag twee maart zijn wij, de leerlingen van de derde graad, met de fiets naar het verkeerspark gereden. De tocht ging langs onze prachtige Zennedijk. Dan volgden we enkele kleine wegeltjes en van ver zagen we reeds het Vrijbroekpark. Met nog een beetje moed trapten we lustig door. Daar kwamen we dan aan. Een vriendelijke politieman heette ons welkom. In een ruim, modern lokaal werden we aan de hand van dia’s verder ingewijd in het verkeersreglement. Dan kwam het grote ogenblik, de praktische proef. Met een fiets of een go-car toerden we langs de wegen. De oefeningen waren wel moeilijk.

  Voor het zesde leerjaar is er een speciale prijskamp als je foutloos het parcours kan uitrijden.

  Deze grote wedstrijd zal doorgaan op 22 mei. Een meisje van onze klas, Ingrid Verbeeck, mag meedoen aan deze prijskamp.

  Ook in het vijfde leerjaar waren er twee meisjes die geen enkele fout maakten : Brenda Van Nobelen en Kristel De Laet. Deze meisjes komen dit jaar niet in aanmerking voor een prijs.

  Het is wel een goede oefening voor volgend jaar. Zo kwam aan deze voormiddag veel te vlug een einde. Gelukkig krijgen we in het derde trimester nog eens de kans om naar het Vrijbroekpark te gaan.”  

   

  1977 – Zondag 13 maart : Lentevergadering KVLV

              Met trekking twee Lourdesreizen. Winnaars waren Mevrouw Adolf Peeters

              uit de Winkelstraat en Pelagie Absillis uit de Blaasveldstraat.

              Pater Jan Arnout bracht op boeiende wijze het onderwerp van de namiddag :

              “De mens een vat vol mogelijkheden”.

  30-09-2012 om 09:33 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 15 januari : Dansavond in de parochiezaal.

              Organisatie : Meisjesschool Leest met muzikale begeleiding van

              “The Come-Backs”. Deuren 20 uur. Toegang : 60 frank.

   

  1977 – Zondag 23 januari : Toneel met Rust Roest

              De 55-jarige jonge toneelgroep bracht “De maan van de lente” van Rose

              Gronon.

              De opvoering vond plaats in het parochiehuis aan de Kouter.

   

  G.H. in ‘De Band’ :

  “Bij het 55-jarig bestaan van ‘Rust Roest’ Leest voerde deze toneelgroep het mirakelspel op van Rose Gronon : DE MAAN VAN DE LENTE.

  De parochiezaal zat voor de gelegenheid stampvol.

  Rose Gronon is de schuilnaam voor Martha Bellefroit uit Antwerpen (1901). Haar toneelstukken zij niet gemakkelijk, daar ze een grote belezenheid veronderstellen bij het publiek. Zo was het ook op deze bewuste zondagavond 23 januari. Al gaven onze spelers van het beste wat we tot nog toe zagen, en al was het decor prachtig, toch kwam het stuk niet tot zijn recht bij onze mensen, zelfs niet bij onze grootste ‘évolués’ omwille van de ingewikkelde symboliek van dit mirakelspel.

   

  Regisseur : Guido Hellemans

  Decor : Tony Baarendse

  Garcia de lekebroeder : Pierre De Wit

  Ridder Ramiro Iniguez : Guido Hellemans

  Herder Ramon Iniguez : Wim Baarendse

  Oude vrouw Tota : Renild Polfliet

  Het koor : Mariette Verbeeck, Imelda Van der Hasselt, Marleen Lauwers, Erna Vloebergh,

                     Annie Van Nick.

  De andere : Guy Mollemans

  Andere medewerkers : Dirk Baarendse (voorzegger), Albert Jean (grime), Karel Mertens (bandmontage), Wim Jacobs (sonorisatie), Milou Van Stijvoort (kostuums), Vik Diddens (belichting-techniek), Vik Michiels (dans), Marcel Spoelders en Willy Lauwers (decorbouw).

  Wij hopen deze ploeg nog meer op de Leestse planken te zien, maar dan met een stuk ‘ad captum’ van ons publiek. Misschien eens een fijne klucht ?’

   

  Dat eerste jaar na de fusie ontving ‘Rust Roest’, zoals elke Mechelse toneelvereniging, van de stad een subsidie van 16.545 fr. Vanaf 1978 gebeurde de uitkering op basis van de geleverde prestaties met als minimum voorwaarde : twee volavondstukken spelen per jaar.

  (‘Rust Roest Leest Ontmaskerd’, Guido Hellemans, 1986) 

   

  1977 – Zaterdag 29 januari : Chinees Chiro-feest

              In de parochiezaal van Leest werd het feest om 20u30 opengebroken met een

              mis opgedragen volgens Chinees ritueel door de pater.

              Om 21 uur was er eten, gevolgd door dans.

              Alles in functie van China.

   

  Bijgevoegd :

  -Illustratie bij  ‘De Maan van de lente’ - Georges Herregods.

  -Advertentie van de Chiro in ‘De Band’.

   

  29-09-2012 om 15:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Burgemeester Jos Vanroy.

   

   

  1977 – 2 januari : De Mechelse gemeenteraad werd geïnstalleerd met Jos Vanroy (CVP)

               als burgemeester. (KH)

   

                                                                Jos Vanroy

  Joseph “Jos” Vanroy werd te Mechelen geboren op 29 januari 1936.

  Hij studeerde af als maatschappelijk assistent en was vanaf 1962 ACV-secretaris in Duffel. In 1956 stapte hij in de gemeentepolitiek in Duffel voor de CVP en was er gemeenteraadslid tot 1969.

  Na zijn verhuis naar Mechelen werd Vanroy er in 1971 schepen van Sociaal betwiste zaken, jeugd, eigendommen en stadsvernieuwing.

  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van eind 1976 werd hij lijsttrekker voor de CVP. De kiezers van de meer landelijke deelgemeenten, die in 1977 bij Mechelen gevoegd werden, stemden eerder katholiek zodat de socialisten hun positie als grootste partij van de stad verloren.
  Vanroy volgde begin 1977 de socialist Désiré De Saeger op als burgemeester van de nieuwe fusiegemeente.

  Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 1982 werden de socialisten onder leiding van oud-minister Jef Ramaekers terug de grootste partij van Mechelen waardoor de CVP en Vanroy in de oppositie verzeilden. Na de verkiezingen van 1988 werd de CVP terug de grootste partij van de stad en werd Vanroy opnieuw burgemeester. De laatste jaren van zijn tweede ambtstermijn werden echter gekenmerkt door hevige interne ruzies binnen de partij.

  Vanroy richtte in 1994 de scheurpartij ‘Christen Democratische Vernieuwing’ op en trok hiermee naar de gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde slechts één zetel.

  In de aanloop van de verkiezingen van het jaar 2000 werd opnieuw toenadering gezocht tot de CVP maar de verzoening mislukte. Opnieuw behaalde de scheurpartij slechts één zetel en Vanroy hield de politiek voor bekeken.

  Eind 1988 was Vanroy gedurende enkele maanden provinciaal senator voor Antwerpen. Door het cumulatieverbod dat door de CVP werd vooropgesteld was dit mandaat niet verenigbaar met het burgemeesterasambt dat begin 1989 een aanvang nam.

  (Wikipedia)

   

  1977 – 6 januari – Gazet van Mechelen : Laatste gemeenteraad te Leest

   

              Geen raadszittingen meer te Leest

  “De dagorde van de laatste gemeenteraadszitting te Leest telde slechts drie punten op de openbare zitting. De raadsleden (allen aanwezig) stemden het eerste punt unaniem goed. Dit punt behelsde het advies voor de verkoop door de kerkfabriek van 81 m2 grond (waarop een electriciteitshoogspanningspaal staat) aan de S.V.Gecoli. Deze grond is gelegen aan de Winkelstraat.

  Het tweede punt omvatte de voorlopige goedkeuring van het ontwerp B.P.A. nr.1 = De Maal. Dit is gelegen langsheen de Vinkstraat en het plan is opgevat om in totaal ongeveer 140 woningen op te trekken.

  Oppositielid Duysburg replikeerde hierop dat hij voor deze laatste zitting niet moeilijk meer wilde zijn, maar dat dit plan een studie vergde van 6 jaren en er gedurende deze tijd niets meer over vernomen werd, hij niet in de mogelijkheid was dit plan goed te keuren. Stemming gaf 5 voor, 3 tegen en 1 onthouding.

  Als laatste punt op de openbare zitting werd overgegaan tot de voorlopige goedkeuring van het ontwerp B.P.A. nr.2 – Sportterrein.

  De plaats voorzien voor dit sportterrein is gelegen in de driehoek tussen de Dorpsstraat en de Kruisweg. Duysburg vroeg zich af hoe het toch kwam dat beide plannen juist voor de fusies terug in Leest verzeilden.
  Raadslid Emmeregs zei dat dit plan door de oppositie niet kon goedgekeurd worden, daar er voor dit plan reeds ongeveer 8 ha onteigend werden, alsook voor het feit dat de gemeente Leest reeds beschikt over twee sportinstellingen, kon dit geld beter besteed worden aan betere bestratingen enz. in plaats van een mastodont van een sportterrein te maken.
  Burgemeester Lauwers replikeerde dat het zeker geen mastodont zou worden en slechts 1 voetbal-, 1 volleybal- en 1 basketbalplein zou omvatten.

  Dit punt werd gekeurd met vijf stemmen voor en vier tegen.

  Nadien werd overgegaan tot de uitreiking van een oorkonde aan ereburger Pater Van Aken.

  (...)”

       

  26-09-2012 om 09:13 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Gazet van Mechelen : Leest is Mechelen

  Op 1 februari 1977 werd ook Leest inderdaad bij het Mechels grondgebied samengevoegd, dit is 931 ha met circa 1900 inwoners. Van de vijf gemeenten die integraal Mechels grondgebied zullen worden, is Leest de meest landelijke gebleven.

  In 1939 ontdekte men bij bouwwerken resten van een Romeinse villa uit de tweede eeuw, een bewijs dat ook deze streek reeds vroeg bewoond moet zijn geweest.

  In 1129 stond Leest onder het patronaat van de vrouwenabdij van Kortenberg, wat aansluit met de stichting van het klooster Vallis Lilliorum te Hombeek, waarvan de eerste zusters eveneens uit Kortenberg afkomstig waren. Kortenberg inde de ‘tienden’ waarvan een derde werd afgestaan aan de pastoor van Leest. Vanaf  1637 werd deze belasting vervangen door een vaste som.

  De oorspronkelijke kerk  werd in het begin der 17de eeuw volledig vernield, met uitzondering van de basis van de toren in witte natuursteen en een gedeelte van het hoogkoor.

  Het huidig schip van de St.-Niklaaskerk is van 1852.

  In de kerk treft men nog merkwaardige beelden aan, twee mooie armenbanken en vooral het opvallend rijk koorgestoelte op het hoogkoor.

  Verder het beeld van de h. Cornelius, vereerd tegen kinderziekten.

  Dit beeld heeft meer folkloristische dan historische waarde. Cornelius, een paus uit de 3de eeuw, die begraven ligt in de Romeinse catacomben, staat afgebeeld met boek en gouden hoorn.

  Op het kerkhof treft men van verre de imposante grafsteen , quasi monument van de Familie Empain. Achter de gesloten deur die de grafkapel afsluit bemerkt men twee neerdalende trappen die naar een crypte moeten leiden. Volgens de inscripties op de opgaande muren van de kapel, werd in 1971 de laatste mevrouw Empain bijgezet in de ouderdom van 100 jaar.

  Het gemeentehuis is erg vervallen, een onooglijk gebouw zonder enige waarde. Alleen de gemeenteschool is nieuw en beantwoordt aan de normen van een moderne school.

  Ook hier kan de stad Mechelen nuttig werk verrichten door hertekening van het gemeenteplein, de bouw van een gemeenschapscentrum, eventueel in de plaats van het oude gemeentehuis en door het aanbrengen van bomen, groen, bloemen en enige rustbanken.

  Zeer schilderachtig is de Molenbeek, een grillige, smalle loop doorheen gans de gemeente.

  Als straten noteerden we o.a. de Kouter, als verbinding met Hombeek, de Juniorslaan die naar Kapelle leidt, maar gedeeltelijk verzakt is in de buurt van de Molenbeek, de Tiendeschuurstraat, de Kleine en de Grote Heide en de Bist (te Mechelen : Biest). Verder nog Winkelstraat, de onvermijdelijke Molenstraat en een Scheerstraat (weer dubbel gebruik met Mechelen).

  Waar Mechelen Leest in genen dele mag verwaarlozen als een Assepoester, ware het toch hopelijk dat Leest  steeds zijn eigen landelijk karakter mocht behouden. Mits enige moderne nutsvoorzieningen en een algemene verfraaiing, kan Leest best zijn eigenheid en gemeenschapsleven bewaren. Welkom Leest in het vergrootte Mechelen.”   

   

  1977 – Eerste Communicanten 1977

  Sonja Daelemans, Alemstraat 10

  Pascale Aerts, Kouter 9

  Anne De Prins, Dorp 10

  Anja De Prins, Juniorslaan 88

  Sonja De Prins, Juniorslaan 88

  Ilse Diddens, Vinkstraat 43

  Spruyt Daisy, Tisseltbaan 46

  Stokmans Sarah, Kouter 120

  Simons Hilde, Molenstraat 21

  Van den Bergh Gwendy, Dorpstraat 82

  Van den Heuvel Nancy, Dorpstraat 38

  Van Winghe Christiane, Grote Heide 3

  Verbruggen Ingrid, Tiendeschuurstraat 6

  Verbruggen Marleen, Larestraat 1

   

  Van Camp Serge, Kouter 41

  Adriaenssens Geert, Veurtstraat 45 Breendonk

  Bernaerts Christoph, Juniorslaan 136

  Debroey Michel, Vinkstraat

  De Wit Geert, Molenstraat 14

  Duysburgh Dries, Juniorslaan 56

  Huys Werner, Elleb oogstraat 10

  Peeters Benny, Blaasveldstraat 14

  Puttemans Pascal, Kouter 154

  Spoelders Kurt, Molenstraat 4

  Van den Heuvel Chris, Dorp 9

  Verbruggen Koen, Tiendeschuurstraat 21

  Verschueren Geert, Blaasveldstraat 14

   

  Plechrtige Communicanten 1977

  De Bondt Veerle, Kouter

  De Maeyer Kristel, Dorpstraat

  De Smedt Brigitte, Cecilalaan

  Muysoms Ann, Alemstraat

  Polspoel Christa, Juniorslaan

  Schillemans Karin, Kouter 51

  Spruyt Conny, Tisseltbaan 46

  Stock Christiane, Juniorslaan

  Van den Sande Rita, Grote Heide

  Van den Vondel Ann, Kouter 102

  Verbeeck Ingrid, Rennekouter

  Vermeulen Anja, Tisseltbaan

  Verschuren Ingrid, Blaasveldstraat

  Van Kerkhoven Lief, Kleine Heide

   

  Apers Ronny, Grote Heide

  Casteels Hugo, Kouter 67

  De Bruyn Geert, Dorpstraat 53

  De Laet Dirk, Kouter 146

  De Nijn Chris, Vinkstraat

  Doms Victor, Rennekouter

  Fierens Danny, Vinkstraat

  Huys Rudy, Elleboogstraat

  Muysoms Marc, Alemstraat

  Robijns Geert, Alemstraat

  Van den Brande Johan, Vinkstraat

  Verbruggen Koen, Kouter 12

  Vermeulen Jurgen, Tisseltbaan

  Croons Dirk, Kouter 45

  (DB)

   

  1977 – Met ingang van 1 januari 1977 werd de legerdienst voor dienstplichtigen op

              8 maanden gebracht voor hen die in Duitsland gekazerneerd lagen en op 10

              maanden voor de soldaten in België gekazerneerd.            

  26-09-2012 om 08:53 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!