NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
 • Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  03-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – Van 17 tot 26 augustus : Chiro Meisjes Bivak naar Mol-Sluis

   

  1965 – September – De Band :

              Aanrijding : Op de steenweg naar Battel kwam het tot een aanrijding tussen

              de Mechelaar Jozef Buelens en onze dorpsgenoot Louis Lauwers,

              gemeenteraadslid. Enkel stoffelijke schade.

   

              Gewond : Tussen de personenwagen van Slachmuylders uit Leest en de

              wielrijder De Bondt Alfons uit Hombeek kwam het tot een botsing waarbij deze

              laatste kwetsuren opliep. 

   

  1965 – September : Nieuws van de Gemeentelijke Jongensschool

              “Dit schooljaar hebben we kunnen starten met vier leerkrachten. De splitsing van de

              eerste-graadklas is een flinke verbetering, vooral voor de beginnertjes.

              Wat wordt vooral geleerd bij de aanvang ?

              -vestigen van de aandacht;

              -eerste kennismaking met het lezen;

              -het maken van letters;

              -inleiden in de wereld van de cijfers.

              De meeste kinderen ondervinden daarmee geen last, dank zij de kleuterschool.

              Verkeerd is het te menen, dat die kleintjes veel huiswerk zouden moeten. Die kinderen

              moeten nog veel tijd hebben om te spelen. We mogen er niet te vroeg grote mensen

              van maken. Ouders, ge doet er wel eens goed aan even de leerkracht van uw kind

              op te zoeken. Door Uw gesprek kunnen vaak een heleboel zaken beter verstaan

              worden. Uw kind gaat niet alleen naar school om te leren, maar ook om opgevoed te

              worden. Trouwens de school is ’t verlengde van thuis.

              Een gouden raad : spreek bijtijds met de leerkracht over uw kind en bespreek

              niet met uw kind zijn leerkracht.

              Tot slot : zijt u overtuigd dat elke leerkracht het beste wenst voor uw kind, en

              er ook zijn best voor doet ?

              Zo ja, weest gerust, dan is de plaatseljke school de beste voor uw kind.

                            Constant Huysmans.”      

   

  Foto’s :

  -Jan Teughels met een tweede studiejaar in 1979.

  -Aloïs Hendrickx met zijn klas in ’79. Hij was een oom van Jan Teughels.    

   

  03-04-2012 om 14:36 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – Juli : “In de Battelsebergen kwam onze Z.E.H. Pastoor met zijn wagen terecht

              tegen een aldaar staande paal. Hijzelf werd slechts licht gewond, erger was

              het met de wagen gesteld, die zeer zwaar gehavend was.”

              (De Band-augustus 1965)   

   

  1965 – Juli – De Band :

              In de Hoogstraat te Mechelen kwam de fietser Frans Verschooten in aanrijding

              met een personenwagen. Louter stoffelijke schade.

             

              Een val

              Tijdens het uitvoeren van bouwwerken trapte Leopold Piessens door een

              Eternit-dak en viel van een 4-tal meter hoogte naar beneden.

              Gelukkig hield het slachtoffer er enkel een verstuiking van zijn pols aan over.

   

  1965 – 4 juli : Gemeenteraad – Benoemingen

              Tijdens de gemeenteraad van maandag 4 juli ging de gemeenteraad over tot de

              benoeming in vast verband van een hoofdonderwijzer en een onderwijzer.

              Voor deze functies werden respectievelijk aangeduid :

              Hoofdonderwijzer : de heer Constant Huysmans uit de Kouter te Leest.

              Onderwijzer : de heer Jan Teughels uit de Blaasveldstraat.

              Zij werden benoemd met 9 stemmen of de volledige raad.

              Jan Teughels (foto) werd te Leest geboren op 10 juni 1944. Hij haalde zijn 
              onderwijzersdiploma aan de Vrije Normaalschool te Mechelen.

              Na zijn legerdienst werd hij te Leest vast benoemd op 1 september 1965, dit nadat

              hij dienst had gedaan als waarnemend onderwijzer te Mechelen (godsdienstleer),

              Hombeek (6de jaar) en Londerzeel (3de jaar).

              Vanaf ’65 tot ’82 zou hij zich zeven jaar onafgebroken ontfermen over het 1ste jaar

              (brugklas tussen kleuter- en lager onderwijs) om nadien jarenlang het 2de jaar over te

              nemen.

   

  1965 – 11 juli : Gemeentelijk Onderwijs

              “De gemeentelijke jongensschool heeft ook dit jaar deelgenomen met de

              leerlingen van het 6de leerjaar aan het kantonnaal examen te Mechelen op

              15, 16 en 17 juni, tot het bekomen van een diploma EINDE LAGERE STUDIEN.

              Al de deelnemers behaalden, zoals vorige jaren, het diploma.

              Een mooi resultaat.

              Op zondag 11 juli werden deze diploma’s in een officieel kader plechtig

              overhandigd ten gemeentehuize.

              Hierop waren benevens de betrokken leerlingen, ook hun ouders uitgenodigd.

              Het gemeentebestuur was aanwezig, evenals de kantonnale opziener.

              De heer Burgemeester wenste de leerlingen geluk met hun resultaat en

              overhandigde de diploma’s.

              De kantonnale rijksinspecteur benadrukte de kwaliteit van het onderwijs in de

              jongensschool.

              De gediplomeerden ontvingen vanwege het gemeentebestuur elk een

              woordenboek.

              Hierop volgde de heildronk.

              De heer onderpastoor feliciteerde in naam van de parochiale geestelijkheid

              en de heer Huysmans bedankte in naam van de ouders en in naam van de school.

   

  1965 – Van 21 tot 31 juli : Chiro-Bivak naar Daverdisse (provincie Luxemburg).

              Het afscheid van Leest bij het vertrek werd voorafgegaan door een mars  door

              het dorp met roffelende trommels en trompetgeschal.

   

  1965 – 25 juli : Autobusreis

              Op zondag 25 juli vertrokken een hoop Leestenaars met een autobus naar

               Daverdisse. Bedoeling : bezoek aan hun jongens die daar gelegerd waren

              op bivak met de Chiro.

   

  1965 – Augustus – De Band :         

              Frans Van den Branden uit Leest kwam met zijn bromfiets in botsing met een

              vrachtauto bestuurd door Frans Leenders uit St Gillis. De aanrijding gebeurde

              op de Overheide te Mechelen. Eerstgenoemde liep verwondingen op.

              Aan de Brusselpoort kwam Bernard Vermeulen van Leest met zijn autobus

              in botsing met een personenwagen en op de Kerkhoflei botste Lodewijk De

              Decker met zijn wagen op een andere.

   

              Oproep voor Burundi

              Op initiatief van de plaatselijke Chiro werd een oproep gedaan tot het verzamelen

              van te klein geworden Chiro hemden, dassen, broeken, enz.

              Deze zouden in dank aanvaard worden ten voordele van de Chiro-jongens van

              Burundi.

              ’t Is een wekroep van onze dorpsgenoot pater Selleslagh.

         

              Een aanrijding deed zich voor aan de Brusselpoort te Mechelen tussen M.

              Diddens uit Leest en Maria Menger uit Welkenraedt. Gelukkig slechts stoffelijke

              schade.

              Tussen de personenwagens van L. Janssens uit Leest en een bromfietser uit

              Ramsdonk kwam het ook tot een botsing. Deze laatste evenals zijn duozitter

              werden gewond.

   

              M. Willems per auto op weg naar een voetbalmatch te Humbeek kwam op een

              stilstaande foorwagen terecht te Nieuwenrode. De bestuurder Willems was op

              slag dood. Zijn twee inzittinden werden licht gewond naar een kliniek te

              Vilvoorde overgebracht.

   

  1965 – 9 augustus : Klacht wegens beschadiging veldvruchten door loslopend vee

              Landbouwer Frans Peeters, Hoogstraat 165 Tisselt, diende klacht in wegens

              schade aan zijn bietenveld, gelegen te Leest nabij de grensscheiding met Kapelle

              o/d Bos. Een jonge stier, een koe en een groot rund, vee van Felix Van der

              Hasselt uit Kapelle op/den Bos, waren ontsnapt uit diens weide en hadden

              zich tegoed gedaan aan de bieten.

              (VVH)  

   

  1965 – 11 augustus : Overlijden van drukker Robert Lafosse (foto).

              Robert Lafosse was te Antwerpen geboren op 3 april 1909. Hij was oorlogsinvalide

              en gehuwd met ‘Juffrouw’ Maria ‘Miet’ De Boeck. Deze laatste gaf les in de

              meisjesschool van 1927 tot aan haar pensioen in 1964.

   

              “…vele jaren heeft Robert aan zijn drukpers gestaan te Leest. Veel

              vreugdeaankondigingen, maar ook veel rouwberichten kwamen van zijn pers.

              Zo is elk mensenleven : een aaneenschakeling van vreugde en rouw, van een lach

              en een traan. Robert heeft dat zelf ondervonden in zijn leven. Hij droeg in zich de

              droevige gevolgen van oorlogsellenden. Maar die invaliditeit wist hij te overdrukken

              door werklust, door optimisme en levensmoed.”

              (passage uit zijn gedachtenisprentje)

              ‘Het Goede Zaad’, het zogenaamde ‘Parochieblad’ was een uitgave van het Antwerpse

              ‘Studiecentrum’ en werd gedrukt door ‘De Vlijt’ te Antwerpen. De eigen

              parochiebladzijde werd door Robert Lafosse gedrukt.

   

  Foto’s :

  -Jan Teughels op reis met zijn gezin in  1979 : Noël, Johan en echtgenote Erna.

  -Drukker Robert Lofosse.

   

  03-04-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – 15, 16 en 17 juni : Kantonnaal examen te Mechelen

              Zoals de voorgaande jaren nam ook dit jaar de gemeentelijke jongensschool van

              Leest met haar leerlingen van het 6de leerjaar deel aan het kantonnaal examen te

              Mechelen tot het bekomen van het diploma EINDE LAGERE STUDIEN.

              Alle Leestse deelnemers behaalden het diploma. 

   

  1965 – 26 juni : Maaltijd voor muzikanten St.-Cecilia

              Lokaalhoudster weduwe Huybrechts bood een maaltijd aan voor de muzikanten

              en bestuursleden van de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia. Ook hun echtgenoten

              waren van de partij.

   

  1965 – 30 juni : Man dood in bed

              De garde werd door Louis Slachmuylders (Kapellebaan 9) verwittigd dat

              zijn buur Victor Blommaert (Kapellebaan 5) sinds 29 juni niet meer op zijn

              werk verschenen was, dat zijn huis volledig afgesloten was en dat de man

              vermoedelijk ziek te bed lag.

              Toen Victor Van Hoof ter plaatse kwam vond hij een volledig afgesloten

              woning. De vensterluiken waren gesloten en de huissleutel stak langs de

              binnenzijde op het slot. Toen hij op zijn herhaald aankloppen geen reactie

              kreeg heeft hij een kleine ruit stukgeslagen en is langs daar binnengeraakt.

              Uiteindelijk trof hij de levenloze man ruggeling op zijn bed aan, duidelijk

              overleden. Dat werd later door de bijgeroepen geneesheer Gamin bevestigd.

              Alles wees op een natuurlijke dood.

              Victor Blommaert was een ongehuwde schrijnwerker, in Hombeek geboren

              op 21/12/1904.

              (VVH)  

   

  1965 – Juli : “Te Hombeek kwam Paul Van Nuffel  (foto) uit Leest, door een onbekende

              oorzaak tegen een huisgevel terecht. Resultaat : beschadiging aan de

              huisgevel en aanzienlijke schade aan zijn wagen.

              Gelukkig geen gekwetsten bij chauffeur en mede-inzittenden.”

              (De Band, augustus 1965)

              Paul ‘Polle’ Van Nuffel was afkomstig van Hombeek en woonde een tijdlang

              op de Heide. De Polle was ijzersterk, reeds op zeer jonge leeftijd kon hij

              kepernagels plooien en toen hij op een Willebroekse kermis inging op de

              uitdager van een ‘bokskraam’ kreeg hij daar een contract aangeboden als

              worstelaar.

              Zijn zus Victoire was mogelijk nog straffer : ze trainde op de wielerbaan van

              Walem met o.a. Rik Van Steenbergen, werd verschillende keren Kampioene

              van  België wielrennen en ze fietste zich in de geschiedenis door in 1958 het eerste

              echte Europese Kampioenschap te winnen.

              Paul woont thans in Blaasveld, Victoire houdt een café open in Zeebrugge.

   

  Foto’s :

  -Paul Van Nuffel.

  -Victoire Van Nuffel.

   

  02-04-2012 om 08:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – April – De Band :

              In de Gracht

              Tijdens een nacht kwam de genaamde Gustaaf De Schoenmaeker uit Leest met

              zijn auto in de gracht terecht en sloeg omzeggens om. Gelukkig voor hem kwam

              hij er totaal ongedeerd van af, zelfs de wagen was omzeggens niet beschadigd.

   

              Verkeersongeval

              Een aanrijding had plaats tussen de vrachtwagen bestuurd door Raymond

              Vermeulen en de personenwagen van Frans Meulemans uit Zemst.

              Deze aanrijding vond plaats aan de Brusselpoort.

   

              Breuk

              Na het bezoek aan een voetbalveld op weg naar huis moest de wagen van de

              genaamde Philips uit Hombeek plots remmen. Het gevolg was dat zijn

              schoonvader August Nuytkens van Leest met geweld tegen het voorste van de

              wagen terecht kwam en een neusbeenbreuk opliep.

              Hij diende overgebracht naar een kliniek waar hij voor verdere verpleging

              moest blijven.

   

  1965 – 4 april : Chiro-Avond met “Top-Film”.

   

  1965 – 11 april : Kunstconcert van de Kon.Fanfare St.-Cecilia

              Dezelfde dag overhandigde muziekleider Rik De Bruyn, na 27 jaar dienst,

              zijn dirigeerstok aan zijn opvolger Theo Fierens.

              (GvM,12/10/79)

   

  1965 – Mei – De Band :

              Begin van brand : Aan de Oude Tisseltbaan ontstond brand bij Corneel Van

              Alsenoy, doch door het optreden van de geburen werd deze spoedig geblust en

              beperkte zich alles tot lichte schade.

   

              Ongeval : De zoon van de gemeentesecretaris, Paul Bradt werd door een auto

              aangereden en ernstig gekwetst aan de arm waarvoor hij dringend doktershulp

              nodig had.

   

  1965 – 7 mei : Feestelijk eetmaal Gepensioneerden

              Een honderdtal gepensioneerden waren komen opdagen in het Parochiehuis.

              De spijzen waren geprepareerd in het Volksbelang  te Mechelen en gebracht

              door de uitbater Jos Verlinden. Dat verliep niet zonder slag of stoot.

              Op de Battelsesteenweg moest de man plots remmen en kreeg kokende soep

              over zich heen. Vooraleer de dokter te raadplegen slaagde hij er in zijn waren

              tijdig af te leveren.

              Tafelredenaar was dhr De Keyzer die handelde over pensioenrechten.

   

  1965 – 7 mei : Vrachtwagen reed electriciteitspaal aan.

              Een Daf-vrachtwagen, bestuurd door een man uit Werchter, geladen met

              melkstopen, kwam in de Vinkstraat in de gracht terecht nadat hij tegen een

              electriciteitspaal was terecht gekomen.

              Enkel materiële schade.

              (VVH)

   

  1965 – Donderdag 27 mei : Jaarlijkse Chiro-Meivaart

              Ging door in de Groentenhalle te Mechelen.

              Na een mis was het hoogtepunt een startspel dat gespeeld werd in het centrum van

              Mechelen.

              De Leestse knapen en burchtknapen gingen met een speciale bus, de kerels per

              fiets.

   

  1965 – 28 mei : Speciale Avond ten voordele van de missie van pater De Laet.

              Op initiatief van de chirogroepen (meisjes en jongens)  werd deze avond ingericht

              ten voordele van de missie van pater De Laet wiens vertrek op 12 juni gepland

              was. 

              Wegens het doorslechte weer was de opkomst eerder mager.

              Pater De Laet vertoonde beelden uit de brousse en een film over de nieuwe

              kerk. Tot slot werd overgegaan tot de trekking van de reuzetombola.

   

  1965 – Zaterdag 29 mei : Bedevaart Scherpenheuvel

              Vertrek van een 45-tal bedevaarders van Leest naar Scherpenheuvel.

              De weermaker was op post : niet te warm, niet te koud en droog.

   

  1965 – Juni – De Band :

              Begin juni deed zich een aanrijding voor in de Pennemeesterstraat

              Mechelen, tussen het gespan van Jan Verbergt en de personenwagen van

              Theofiel Fierens, beiden uit Leest.

     

              Aanrijdingen :

              a) Op de steenweg op Battel een aanrijding tussen de personenwagen van Petrus

               Van Asch uit Leest en deze van Pieter Van Hoof uit Mechelen. Stoffelijke schade.

              b) Tussen de wagens van Jozef Coeckelberg uit Leest en Michel Van Dun uit

              Turnhout, ditmaal op de Plaisancebrug.

              c) Op de Van Benedenlaan kwam het tot een aanrijding tussen de personenwagen

              van Paul De Laet uit Leest en Jan Fransen uit Mechelen.

   

              Onderste Boven

              Iemand die van geluk mag spreken is wel onze dorpsgenoot Herman Van de Poel,

              doch ook Maria Campion.

              Inderdaad, eerstgenoemde reed met zijn wagen langs de Juniorslaan toen hij in

              de bocht plotseling begon te glijden, met het gevolg dat door het verlaten van de

              baan hij over kop sloeg en met de wielen naar omhoog bleef liggen.

              Gelukkig bleef de voerder ongedeerd.

              De tweede voornoemde kon nog juist wegspringen, deed echter een val en liep

              toch geen noemenswaardige letsels op. Jan Van Rompaey, haar kleinzoon
              die naast haar op de dorpel zat, bleef ongedeerd. 
              Jan Van Rompaey vertelde in 2012 : 'ik zat toen samen met mijn grootmoeder
              Maria Campion op de dorpel aan de voordeur. De auto, die op zijn dak lag, vloog
              nog 100 meter verder voorbij haar huis, terwijl de ruiten kapotsprongen.
              Ik liep direct naar het café van Pierke Van den Eede om via telefoon aldaar de
              hulpdiensten te verwittigen. Toen ik terugkeerde naar de plaats van het ongeluk
              bleek Van de Poel niet gekwetst te zijn.

   

              Bliksem en Onweder

              Tijdens een onweer werd een koe door de bliksem getroffen en gedood.

              Het dier behoorde toe aan de heer Van Beersel uit de Hertstraat.

              Ook een brand van een hooimijt was het gevolg van een hevig onweder te

              Leest. Eigenaar was Van Aken.

              Ook bij de heer Huysmans uit de Kouter werd er heel wat schade toegebracht.

              Gans de omgeving had het fel te verduren.

   

              Gestolen

              Fr. Van den Brande had op de Wollemarkt zijn fiets onbewaakt laten staan.

              Een nieuwsgierige deed hem van eigenaar veranderen.

   

              Auto Teruggevonden

              De auto toebehorende aan G. Schoenmakers uit Leest en die door onbekenden

              werd weggenomen van zijn parkeerplaats, werd gelukkig teruggevonden.

   

  1965 – 7 juni : Fietsdiefstal

              Aan café-zaal Huybrechts in het Dorp werd rond 22 uur de fiets gestolen van

              Constant Coppens uit kapelle o/d Bos.

              De fiets had een waarde van 3.000 frank.

              (VVH)

   

  1965- 8 juni : Erge Val

              “De genaamde Jozef Van Hoof wonende te Battel, deed op dinsdag 8/6/65 ter

              hoogte van de zusterschool, een zeer erge val tengevolge van een

              fietsstuurbreuk. Hij werd ter hulp gesneld door L. Croes en overgebracht naar

              een geneesheer die hem verder deed overbrengen naar een kliniek.”

              (De Band,1965)

   

  1965 – 11 juni : Mond- en Klauwzeer

   

  “Gemeente Leest. Mond- en Klauwzeer.

   

  Uitvoering van het K.B. van 20.9.1960, 13.2.1961 en 17.12.1963.

  De burgemeester brengt ter kennis van het publiek :

  1. De eigenaars of houders van runddieren zijn verplicht hun veebeslag te doen inenten tegen mond- en klauwzeer ten laatste op 30/4/1965.

  2. De eigenaars of houders van runddieren doen hun veebeslag inenten op hun kosten, door een aangenomen Doctor in de diergeneeskunde naar hun keus.
  3. Zijn vrijgesteld van de inenting :

  a) de kalveren van minder dan drie maand oud op 1.2.1965

  b) de runddieren die sedert minder dan tien maand ingeënt werden.

  4. De niet ingeënte of sedert meer dan 10 maand ingeënte dieren, die op het grondgebied van de gemeente binnen gebracht worden, moeten binnen de vijftien dagen na hun aankomst ingeënt worden.

  5. Elke inenting tegen mond- en klauwzeer moet op de individuele identificatiekaart (schetskaart) ingeschreven en voor echt bevestigd wozrden door de aangenomen doctor in de dierengeneeskunde die de inenting uitgevoerd heeft.

  6. De dieren die zich op de weide bevinden, geherbergd of verzorgd worden op het grondgebied van de gemeente, maar waarvan de eigenaar dit grondgebied niet bewoont, moeten ingeënt worden.

  De eigenaar en de houder zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen.
  Deze inentingscampagne is buitengewoon belangrijk, gezien de afslachting op bevel in de haarden van Mond- en Klauwzeer binnen afzienbare tijd in werking treedt.

  De vergoeding door de staat betaald voor op bevel afgeslachte dieren zal met 25 tot 50 procent verminderd worden in de gevallen waar de veehouders hun verplichtingen inzake voorbehoedende inenting niet naleefden.

         Leest, de 1 februari 1965, de burgemeester. E. Verschueren.

  Voor eensluidend afschrift.

  Leest, de 11 juni 1965. De Burgemeester”

  02-04-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Frans De Decker.

   

  1965 – 7 maart : Toneel met Rust Roest

              Op zondag 7 maart l.l. trad de toneelafdeling na een lange rustperiode terug

              voor het voetlicht en ditmaal met een welgekozen stuk “PATSY”, een blijspel

              in drie bedrijven.

              Of het familieproblemen waren hebben de zeer talrijk opgekomenen zelf kunnen

              meemaken.

              Inderdaad er was een talrijk publiek opgekomen, temeer dat velen die toch

              in het dorp waren ter gelegenheid van de inhuldiging van de nieuwe

              burgemeester,het maar de moeite vonden die dag met een welgeslaagde en

              genietvolle toneelavond te kunnen besluiten.

              Op een paar gekenden na waren het nieuwe elementen die opgenomen waren

              in de groep, en het moet gezegd dat het een best geheel was. (...)

              Indien iets mag gevraagd worden is, dat het voorzeggen van de tekst op

              minder luide wijze zou gebeuren, want dat werkt storend op dezen die in de

              zaal zitten, en wellicht ook op de ...acteurs.”

              (De Band, mei 1965) 

   

  1965 – 11 maart : Diefstal damesfiets

              Aan café “De Statie”, Juniorslaan 68, werd de fiets gestolen van Hendrik Karel

              Leemans (°Leest 7/12/1917), wonende Hoogstraat 146 Tisselt.

              Het betrof de fiets van zijn echtgenote, van het merk Julia en met een waarde

              van 2.450 frank.

              Toen Leemans ’s anderendaags ’s morgens zijn vuilnis buitendroeg vond hij

              tot zijn grote verwondering de fiets terug aan de voordeur.

              (VVH) 

   

  1965 – Dinsdag 30 maart : Begrafenis van Frans De Decker. (foto)

              Hij was oud-gemeenteraadslid, voorzitter van de Oudstrijdersbond en erelid

              van de Kon. Fanfare St.-Cecilia.

              Frans De Decker woonde in de Blaasveldstraat.

              Fanfaresecretaris Antoon Lauwens schreef het volgende in zijn afscheidsrede :

   

  “Beste vriend Frans, achtbare familieleden, vrienden van de overledene,

   

  Voor de tweede maal in minder dan een week tijd werd onze Koninklijke fanfare pijnlijk getroffen en in een zware rouw gedompeld. (noot : enkele dagen voordien was Cyriel Van den Bergh begraven)  Wie onder ons had kunnen vermoeden dat wij vandaag hier zouden  verenigd staan bij het open graf van één van de trouwste leden van onze vereniging terwijl de natuur rondom ons een worsteling is van de naderende lente en het nieuwe leven om zich te onttrekken aan de dodende greep van een lange, barre winter.

  Zoveel zwaarder treft ons daarom deze slag. Wij kunnen echter niets anders dan ons eerbiedig, doch diep ontroerd buigen voor de wil van de Meester die beschikt over leven en dood.

  Beste vriend Frans, met deze lente zou er ook in uw leven een nieuwe periode zijn aangebroken, waarin U zich als gemeenteraadslid volledig ten dienste zoudt stellen van uw medeburgers. Als lid van de Commissie van Openbare Onderstand hebt ge U gebogen over de noden van de minstbegoeden onder uw medeburgers die steeds in U een bekwame en vurige beschermer en verdediger hebben gevonden. Talrijk zijn inderdaad degenen die U hun zorgen en kommer hebben toevertrouwd. Met volle toewijding en hardnekkigheid, met zin voor rechtvaardigheid en objectiviteit, en vooral met de U kenmerkende  liefde voor de gewone man hebt gij ze willen helpen in alle omstandigheden.

  De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia verliest in U een groot en wijze voorman. Wij danken U voor alles wat Gij voor ons hebt gedaan en zullen U in onze gebeden niet vergeten.

  Duurbare familie, namens de Kon. Fanfare drukken we onze innige christelijke deelneming uit. Vriend Frans, wij zeggen U geen vaarwel, maar tot weerziens in het hemels paradijs.

  Uw aandenken zal bewaard blijven in ons hart en gebed.

  De Heer is tot U gekomen. ‘In Hem hebt ge de eeuwige rust gevonden’.”

   

  01-04-2012 om 18:31 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – Dat jaar nam Theo Fierens de dirigeerstok van de fanfare St.-Cecilia over van

              Rik De Bruyn.

              Burgemeester  Lauwers sprak volgende afscheidsrede uit voor de ontslagnemende

              dirigent :

   

  “Mevrouw, Mijnheren, Leden-Sympathisanten,

   

  Ik meen als burgemeester onzer gemeente en bestuurslid van de Kon. Fanfare St.-Cecilia hier vandaag een dubbele taak te vervullen hebben : vooreerst wil ik in naam van het gemeentebestuur hulde brengen aan onze vriend Rik De Bruyn ter gelegenheid van zijn afscheid als dirigent van de fanfare. Zoals men van Hendrik Conscience schrijft dat hij het Vlaamse volk leerde lezen zo mag van Rik De Bruyn gezegd dat sinds hij de leiding van het muziekkorps op zich nam, men de volksmuziek hier op onze gemeente is beginnen waarderen. Was het niet hij die er op aandrong de fanfare te doen deelnemen aan muziekwedstrijden en alzo het cultureel leven een nieuw tijdperk inluidde.

  Overtalrijk zijn de mooie resultaten die hij met zijn korps in het omliggende en zelfs in ver afgelegen streken  van het Vlaamse land wist te behalen, daarom breng ik hulde en wens u in naam van het gemeentebestuur hartelijk proficiat.

  Ook in naam van het bestuur wens ik onze vriend Rik De Bruyn te danken bij zijn afscheid als muziekbestuurder. Gedurende meer dan 35 jaar heeft hij zich ten dienste van de jeugd gesteld om hen muziek aan te leren, was als het ware hun tweede vader, wees hij hen in hun jeugd op zedelijk en christelijk gebied de weg, en velen van zijn leerlingen hebben hun levenswijze aan hem te danken.

  Meer dan 25 jaar heeft hij als dirigent voor onze fanfare bloei en vooruitgang weten te bewerkstelligen. Ons ledenaantal doen aangroeien en in onze rangen een geest geschapen waar orde en tucht, gepaard aan broederlijkheid en samenhorigheid hoogtij vierden.

  Reeds enkele jaren terug had hij de mening te kennen gegeven uit te zien naar een nieuw dirigent omdat hij de last van de jaren begon te voelen maar gezien we over geen enkele kracht beschikten die de volle rijpheid van de jeugd bereikt had, heeft hij in overleg en samenwerking van het bestuur geoordeeld te wachten.

  Na herhaaldelijk aandringen hebben we dan toch zijn wens ingewilligd, omdat we oordeelden dat we hiermee zijn gezondheid dienden, en hij ons tezelfder tijd als muzikant en onderchef  nog zeer grote diensten kan bewijzen.

  Het bestuur is op de ingeslagen weg voortgegaan, een muziekbestuurder uit zijn eigen rangen te kiezen.

  Nadat de heer Theo Fierens ongeveer een tiental jaren gedeeltelijk als muzikant tussen ons allen heeft gestaan en na evenveel jaren mensenkennis te hebben opgedaan, gepaard gaande met een vakmanschap, waar hij reeds vroeger blijk van gaf, mogen we besluiten dat het leiderschap van ons muziekkorps  opnieuw in goede handen berust.

  Ik wil hier vandaag geen afscheid nemen zonder een warme oproep tot de muzikanten te doen, gij allen die deel uitmaakt van de enige muziekmaatschappij uit onze gemeente die nog telt. Wat zou een processie en andere openbare plechtigheden aan waarde nog hebben zonder uwe medewerking. Blijft trouw aan wat uw aller ideaal moet zijn, de kunst te dienen en de volksmuziek te bevorderen.

  Blijf trouw aan de vlag van St.-Cecilia achter wiens vaandel ge reeds zovele vreugdevolle dagen hebt gekend.

  Moge deze woorden bij u allen ingang vinden, dan zullen we kunnen blijven juichen Sint-Cecilia hoger op. Ik dank u.

  Mag ik dan de heer Rik De Bruyn verzoeken deze paar geschenken door het bestuur als blijken van sympathie en genegenheid aangeboden te willen aanvaarden.”

   

  Foto’s : drie keer Rik De Bruyn.

  -Als 39-jarige..

  -Met zijn dirigeerstok.

  -De houtsnijder aan zijn werkbank.  01-04-2012 om 18:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – GEMEENTEBESTUUR 1965 1970

   

  Huidig College van burgemeester en schepenen.

  -Lauwers Frans August – Juniorslaan 33, tel. 015/714.18 -  burgemeester.

  -Van den Heuvel Henri – Hertstraat 2 - eerste schepen.

  -De Prins Ferdinand - Dorpplaats 6 - tweede schepen.

  Raadsleden.

  -De Prins Frans – Kleine Heidestraat 9, tel. 015/712.36.

  -De Schouwer Alfons – Juniorslaan 29.

  -Geens Felix – Juniorslaan 10.

  -Verbruggen Alfons – Tisseltbaan 8, tel. 015/176.22.

  -Verhasselt Raymond – Tiendeschuurstraat 25 – tel. 015/413.15.

  -Vloeberghen Jozef – Scheerstraat 5.

   

              GEMEENTEDIENSTEN

   

  Secretariaat: gemeentehuis tel. 015/115.38.

  -Kantoren open van 9u. tot 12 u. (tegenwoordig en tot nader bericht alle werkdagen van 18 

    Tot 20u. behalve zaterdag en tweede dinsdag van de maand)

  -Veldwachter Van Hoof Victor, Scheerstraat 7, tel. 015/115.38.

  -Gemeentesecretaris : Bradt Egied, Kouter 5, tel.015/146.19.

   

              GEMEENTEBELASTINGEN

  Alle inlichtingen omtrent de aard, de aangifte, de berekening en het bedrag van de aanslag kunnen bekomen worden op het gemeentesecretariaat.

  Aard van de belastingen (1970) :

  -opcentiemen onr. Voorheffing :                                                     1.000

  -belastingen op honden                                                                        200

  -belasting op inkomen natuurlijke personen                                       6%

  -belasting op afhalen huisvuil                                                             150

  -belasting op drijfkracht                                                                      200

  -belasting op motorrijtuigen                                                                10%

  -belasting op tewerkgesteld personeel                                            200

  -belasting op leuren                                                                               15

  -belasting op afleveren van identiteitspapieren                                 5

  -belasting op akten van de burgerlijke stand                                    30

   

             BURGERLIJKE STAND – BEVOLKING – enz.

   

  Wijziging van het beroep :

  In vele omstandigheden is het van belang een bewijs te kunnen leveren van de uitgeoefende beroepen. Elke verandering van beroep dient aangegeven aan de dienst van de bevolking, die de identiteitskaart wijzigt. De vermelding van het juiste beroep in de bevolkingsregisters kan later van veel belang zijn bv. bij pensioenaanvragen.

   

  Bevolkingsregister

  Uittreksels uit het bevolkingsregister en uit het register van de burgerlijke stand kunnen bekomen worden, evenals een bewijs van woonplaats, opgave van de gezinssamenstelling, akten van geboorten, overlijden, huwelijk, enz. Bij aanvraag identiteitskaart en gebeurlijk trouwboekje meebrengen.

   

  Legalisatie of wettiging van handtekening

  Te bekomen bij de ambtenaar van burgerlijke stand (burgemeester). Identiteitskaart voorleggen.

   

  Geboorteaangifte

  Binnen de drie dagen na de bevalling moet de geboorteaangifte gedaan worden op het bureel van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaats heeft.

   

  Huwelijken

  De wet beveelt de afkondiging van het huwelijk gedurende tenminste 10 dagen voor de huwelijksdatum in de woonplaats der belanghebbenden. Voor het afleggen der huwelijksbelofte (ondertrouw) is het de belanghebbenden geraden zich een viertal weken vooraf aan te  bieden op het bureel van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden.

  Volgende stukken :

  1.      Voor elk der partijen : een uittreksel uit de geboorteakte.

  2.      Een bewijs van woonplaats.

  3.      Voor de aanstaande echtgenoot : een militiegetuigschrift (niet vereist ouder dan 45 jaar.

   

  Aangifte van overlijden

  Moet zo spoedig mogelijk gebeuren door de naaste verwanten. Bij deze aangifte dient de identiteitskaart van de overledene te worden voorgelegd, en in voorkomend geval ook zijn trouwboekje. Ook de identiteitskaart van de aangevers en het bewijs van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld dient voorgelegd. Een schriftelijke toelating tot begraven wordt afgeleverd door de ambtenar van de burgerlijke stand.

   

  Identiteitskaart

  Wordt afgeleverd vanaf de ouderdom van 12 jaar. Zij moet vernieuwd worden :

  1.      Bij elke wijziging in de burgerlijke stand.

  2.      Bij verhuizing naar een gemeente met een ander taalregime.

  3.      Bij beschadiging, onleesbaarheid of wanneer de foto niet meer gelijkend is.

  4.      Wanneer bij verhuizing de kaart niet meer kan worden aangevuld.

  Bij verlies van identiteitskaart dient men dit onmiddellijk op het gemeentesecretariaat te melden. Identiteitsbewijzen worden eveneens afgeleverd voor kinderen minder dan 12 jaar oud.

   

  Pensioenen

  De personen die rechten op een ouderdomspensioen kunnen doen gelden zullen zich liefst een jaar voor de pensioenleeftijd aanmelden.

   

  Technische zaken

  Bouwaanvragen :  Wie dient een bouwvergunning aan te vragen ?

  Niemand mag bouwen, afbreken, herbouwen of verbouwen (instands- houdings- of onderhoudswerken uitgezonderd), ontbossen, het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, een opslagplaats van ten minste tien gebruikte voertuigen aanleggen, bomen vellen welke begrepen zijn in een goedgekeurde verkaveling zonder voorafgaandelijk schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

  Ook alle verkavelingen van gronden : goedkeuring college evenals van de provinciale directie van Stedebouw en Ruimtelijke ordening.

   

  Geboortetoelage

  Wordt verleend vanaf het derde kind. De toelage bedraagt 300 f., voor het vierde kind 400 f., enz.

   

  Officiële publicaties

  De inwoners kunnen op het gemeentesecretariaat inzagen emen van het Staatsblad, het bestuursmemoriaal en andere officiële publicaties waarop het gemeentebestuur is geabonneerd. 

   

  Weghalen van dierenlijken

  De landbouwers worden eraan herinnerd dat het afhalen van dierenlijken verplicht dient te geschieden door het aangenomen vilbeluik. De dienst wordt hier verzekerd door de NV Lahaye uit Schoten. De afhaling is gratis.

   

  Openbare onderstand

  Voorzitter : -Polspoel Frans – Vinkstraat 5.

  Leden : 

  -Duysburgh Karel – Juniorslaan 56, tel. 015/714.77.

  -Huyghe Jozef – Grote Heidestraat 19.

  -Lauwens Antoon – Dorpstraat 40, tel. 015/114.79.

  -Van den Brande Albert – Grote Heidestraat 1.

  Secretaris : -Verbruggen Lodewijk – Kouter 64, tel. 015/414.41.

  Ontvanger : -Hellemans Alfons – Dorpplaats 12, tel. 015/100.25.

   

  De C.O.O. is een gemeentelijke openbare instelling die, meestal zelfstandig, soms in samenwerking met andere overheidsinstellingen de behoeftigheid en de nood van de inwoners van de gemeente wil bestrijden met de volgende middelen :

  -gepast verlenen van geldelijke of materiële steun

  -preventieve onderstand

  -zo nodig plaatsen van kinderen en bejaarden in aangepaste inrichtingen

  -financiële tussenkomst in dokters- en apothekers- of mutualiteits- en pensioenkosten.

  -bijstand bij speciale ziekten.

   

  Kinderwelzijn

  Raadpleging voor zuigelingen door het nationaal werk voor kinderwelzijn – alle maanden in de vrije meisjesschool. Raadpleegt hiervoor de aan huis komende verpleegster – bezoekster.

   

  Parochie

  Pastoor Z.E.H. Lornoy – Mechelbaan 2, tel. 015/178.01. (kwam in 1966 naar Leest)

  Onderpastoor : E.H. Van Dessel, Wolverbosstraat 3, Battel-Mechelen, tel.015/150.54.

  Zondagmissen : 07u30 en 09u30.

  Missen tijdens de week : 19u15 (tijdens de maanden juli-augustus om 7 u ’s morgens)

  -voor de zieken en bejaarden wordt de H.Communie maandelijks thuisgebracht.

  -parochieblad : brengt u elke week de misintenties en nieuws over het parochieleven.

  -parochieraad : komt 2 maal per jaar samen onder leiding van Polfliet Emiel, Winkelstraat 24, tel. 015/453.75.

  -kerkfabriek : voorzitter – Beullens Constant, Tiendeschuurstraat 25.

  Secretaris : E.H. Pastoor.

  Schatbewaarder : Van den Brande Frans, Tiendeschuurstraat 29.

  Leden : Verbruggen Alfons, Tisseltbaan 8, Muysoms Frans, Bist 11 en Van Steenwinkel Modest Kouter 28.

   

   

  01-04-2012 om 11:59 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

              Op 12 april 1983 publiceerde Gazet van Mechelen :

   

              Frans Lauwers : Het kon allemaal nog slechter.

   

  Zonder ooit politieke kleur te hebben bekend bestuurde Frans Lauwers 12 dynamische jaren ononderbroken als “Fanfareburgemeester” het landelijke Leest.

  De burgemeesterssjerp erfde hij van zijn oom en de aanhang van de lokale Sint-Cecilia was er al die tijd voldoende sterk om CVP en SP samen in de oppositie te dringen.

  Dat een gemeente als Leest besturen ook zonder politiek kan, bewees de nu 62-jarige Fans Lauwers door tijdens zijn ambtsperiode alle openbare wegenis, riolering en openbare verlichting grondig te vernieuwen.

  -“Wij hadden daartoe de nodige financiële middelen zonder dat al te forse belastingen dienden te worden geheven”, zegt onze Leestse gastheer, terugdenkend aan die tijd.

  Menselijkerwijze waren ook wij alles behalve tuk op het prijsgeven van onze autonomiteit. Wie was dat wel ?

  -“Aanvankelijk geloofden we nog dat ons voorstel tot een samengaan met Leest, Hombeek en Heffen, met Hombeek als pilootgemeente, een kans op slagen had. De verrassing met de creatie van een grote entiteit met Mechelen was dus ook compleet.”

  De verklaring voor die operatie dient volgens Frans Lauwers niet ver gezocht.

  “Het was één doorgestoken kaart van de grote partijen en de Leestse Cecilianen waren op slag elke bestaansreden kwijt.”

  Uiteindelijk had Frans Lauwers het allemaal nog veel slechter verwacht.

  Vandaag blijft hij vooral waarderen dat de plaatselijke gemeentehuizen zijn open gebleven zodat in “zijn” geval te Leest de Leestenaren met hun problemen bij dezelfde mensen als vroeger terecht kunnen.

  Positief vindt hij ook de regelmatige zitdagen van de Mechelse schepenen omdat het precies bij die gelegenheid is dat de échte noden ter sprake komen.

   

  Investeringen

  -“Leest heeft in een nog niet zo ver verleden enorme investeringen gedaan en aan de overname heeft Mechelen bijgevolg een goede zaak gedaan. Niettemin is sinds de fusie de belastingsdruk verhoogd, maar daar doe je nu niets meer aan.”

  Minder gelukkig is Frans Lauwers bij de vaststelling dat te Leest sinds de fusie geen enkele sociale woning meer werd opgetrokken. Er is nochtans een wachtlijst kandidaten.

  De gronden bestemd voor sociale woningbouw zijn reeds voor de fusie aangekocht en blijven beschikbaar.
  Een andere teleurstelling is de langverwachte en de reeds sinds jaren administratief voorbereide verbindingsweg met Heffen.

  “Nochtans gaat dit werk slechts over enkele miljoenen, een bedrag dat voor de stad Mechelen geen probleem kan zijn. Over dergelijke dingen praatten we te Leest nooit zo lang.

  Tijdens de laatste gemeenteraadszitting voor de fusie werd het plan voor de bouw van een nieuw sportcentrum te Leest in al zijn facetten besproken.

  Dat centrum zou er komen tussen de Winkelstraat en de Kouter maar over het gevolg dat het stadsbestuur aan die bedoelingen zal geven tast men in het duister.

  “Nochtans, meent Frans Lauwers, als men ons plan uit de diepvries opdiept zijn alle problemen voor VV Leest van de baan.

  Alle kans op sukses is niet helemaal verkeken want de Leestse vertegenwoordiging in het stadsbestuur is van dat alles op de hoogte. Wachten dus maar tot die de Leestse koe bij de Mechelse horens grijpt.”

   

  Veldwachter Victor Van Hoof (foto) vertelde in 1987 n.a.v. zijn oppensioenstelling :

  “ Als veldwachter heb ik met drie burgemeesters in de beste verstandhouding samengewerkt. Eerst Pieter De Prins, dan Emiel Verschueren en als laatste August Lauwers. Zonder aan de twee anderen iets te kort te doen, heb ik aan August Lauwers de beste herinneringen. Die viel niet alleen op door zijn werkkracht maar ook door zijn totale inzet, in dienst van de ganse Leestse bevolking ongeacht politieke kleur. Blek of Sus, iedereen was welkom bij hem.

  Hij had de moed en de ambitie om van Leest een mooie gemeente te maken.

  Met een minimum aan mogelijkheden heeft hij er het maximum uitgehaald.”  

   

  Freddy Walschaers (foto) in “Toeters en Trompetten”, de periodiek van de K.Fanfare St.-Cecilia , december 1990 :

  “...Gust werd lid van onze vereniging in 1946.

  Hij huwde te Leest in 1948 met Jeanne Geerts (+3/4/1981).

  In 1950 werd hij bestuurslid van de fanfare. Van begin 1951 tot 15/2/1965 nam hij de functie van secretaris waar.

  In 1971 werd hij ondervoorzitter, tevens was hij feestleider vanaf 1972.

  Op het laatst stond hij in voor de public-relations. Buiten de fanfare was hij burgemeester, later ere-burgemeester van onze gemeente. Hij was lid van het Boerenfront, van K.V.G. Zennevallei en van de Oudstrijders.

  (...)

  “...in mijn groei naar volwassenheid heb ik met Gust verschillende veldslagen uitgevochten. Met “den Burger” in die tijd in de clinch gaan, betekende discussiëren “tot je erbij neerviel”. Wilde je je doel bereiken, moest je met “gene zever” afkomen, maar wel met doorslaande argumenten. In die tijd repeteerden we nog in de garage van “den Do”. Ik moet zo ongeveer een 18 jaar geweest zijn. Toen hebben we eens tegen elkaar gediscussieerd van 22 tot 2 uur ’s morgens. Op het einde stonden we beiden zo te “haaszakken” dat we maar gestopt zijn. We hebben nog eens gedronken en zijn als vrienden naar huis gegaan.

  Tegen “den Burger” discussiëren, dat was wat. Hij was zoveel ouder en wijzer dan ik.

  Eens hij van wal gestoken was, volgde de spreekwoordelijke spraakwaterval. Je moest je werkelijk reppen om er iets tussen te krijgen. Hij wist zoveel en had het allemaal al meegemaakt. Hij kwam nooit met één argument op de proppen, maar met een ganse waslijst.

  Als ervaren rat en als politieker verstond hij als geen ander de kunst om iemand schaakmat te zetten. Het schijnt dat hij als politieker ook “nen harde” was.

  Veel later, na verschillende veldslagen, had ik eindelijk het truukje gevonden om bij hem gehoor te vinden en mijn argumenten naar voor te kunnen brengen. Eens het probleem gesteld, ging Gust gewoonlijk als een spurter van start. Dan bleef ik passief, en kwam niet tussen. Ik liet hem zijn betoog vieren tot hij stopte. Toen vroeg ik : “Burger heb je gedaan ?” Dan begon hij opnieuw, zo ne keer of drie, vier. Toen vroeg ik terug : “Burger heb je nu gedaan ?” Dan was het moment gekomen om mijn argumenten naar voren te brengen en dan luisterde hij ook.

  Dat ondervond je later als je merkte dat je voorstellen in praktijk omgezet werden.

  Met hem discussiëren en proberen stokken in de wielen te steken, was onbegonnen werk.

  Het gevolg was, dat wij dikwijls de indruk gaven ruzie te maken. Niks was minder waar. Reeds vroeg had ik gesnapt dat Gust zijn ganse wezen in dienst stelde van de fanfare.

  Hij beoordeelde elke situatie : is dit goed of slecht voor de fanfare ?

  Was het goed, O.K., maar o wee als het slecht zou kunnen zijn.

  Als hij bv. aanvoelde dat een dirigent het doel van de fanfare niet meer diende, maakte hij er korte metten mee. Bij de aanwerving van een vervanger zocht hij steeds naar de man die op dat ogenblik de meest geschikte was voor de fanfare.

  Steeds was hij bereid zijn eigen vel te riskeren. Als er ergens een opstandje broedde in de rangen, zocht hij eerst de reden en de kern op. Eens hij die gevonden had, waren de zaken meestal snel rechtgetrokken.

  Alhoewel Gust eigenlijk geen goed muzikant was, werd hij toch op zijn manier een muziekdeskundige. In de wereld van de koperblaasmuziek kende men hem van in Engeland tot in Duitsland, van in Nederland tot in Frankrijk, ja zelfs van in Noorwegen en Zwitserland tot in Amerika en Canada.

  Hij was zo een beetje Guy Thijs : die kan ook niet voetballen, maar hij weet er enorm veel van af. Zo had Gust zijn eigen systeem opebouwd om korpsen te beoordelen op wedstrijden en concerten. Dit systeem was natuurlijk gebaseerd op de ervaring van het beluisteren van honderden uitvoeringen.

  Ik heb ettelijke malen meegemaakt dat hij een pronostiek gaf na een wedstrijd en hij was er dikwijls vlak op. En alhoewel hij de muziek niet daadwerkelijk beoefende, droeg hij het respect weg van vele componisten, beroepsmuzikanten en juryleden.

  Ik heb de Gust mijn ganse leven gekend. Toen ik geboren werd, toen was hij er al. De Gust was voor mij altijd de kapitein van het schip. Hij had geen schrik om zijn werkkracht in zijn “volle gewicht” in de weegschaal te gooien om zijn vooropgestelde doelen te bereiken. Dat zijn strategie en inzet de juiste waren, bewijst het palmares van onze vereniging, zowel op muzikaal vlak, als op het vlak van inrichtingen.

  Welke fanfare kan zo’n rijkgevulde geschiedenis en zulk een palmares voorleggen.

  Toen de Gust al wat ouder geworden was en we van elkaar wisten dat we uiteindelijk hetzelfde doel nastreefden, nam hij me dikwijls in vertrouwen. Dan voelde ik aan dat hij steun en begrip zocht voor zijn standpunten. Na de repititie kwam hij dan met kleine, gezwinde pasjes in de zaal gevlogen. Hij dreef je dan voor zich uit tot hij je alleen had, aan de zijkant waar hij je onder vier ogen kon spreken. Dan vroeg hij : “Fred, wat denk je van dit of van dat ?” Misschien heb ik hem soms kunnen helpen, maar hoe dikwijls stond hij met zijn problemen niet alleen.

  Vroeger, toen hij nog feestleider was, draaide alles op de Ceciliafeesten rond hem.
  Iedereen  kwam alles tegen hem zeggen. Als er dan iemand vroeg : “Waar is dat, waar zit die, hoe doen we dat ?” Hij wist het allemaal en coördineerde alles met de hand van de meester.

  En na de feesten, ’s maandags om 9 uur ’s morgens, stonden de Gust en de Fred als eersten in de tent om de stoelen en de tafels buiten te dragen. Tijdens dat gezweet werden de voorbije feesten een eerste maal doorgelicht. Toen viel mij al op wat een klare kijk hij op dingen had.

  (...)”             

   

  Bij Koninklijk Besluit van 14/12/1981 werd Gust Lauwers gemachtigd de titel van

  ereburgemeester te voeren. (Belgisch Staatsblad van 30/1/82) 

   

  Foto’s :

  -Vic Van Hoof hield aan burgemeester Lauwers de beste herinneringen over.

  -Freddy Walschaerts.

  01-04-2012 om 11:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Eerste schepen Henri Van den Heuvel :

  “…verklaarde Julius Caesar niet reeds, dat hij liever de eerste was in een klein dorp dan de tweede in Rome, de hoofdstad van de toen gekende wereld…

   

  Emiel Polfliet namens de parochiale organisaties :

  “…wat wij in u bewonderen, mijnheer de burgemeester, is de werkkracht en het organisatievermogen waarvan u in het verleden in uw maatschappij blijk hebt gegeven…

  Mijnheer de burgemeester, de kristen gemeenschap rekent eveneens op u. Hoever beide gemeenschappen, de gemeentelijke en de kristelijke ogenschijnlijk van elkaar verwijderd staan, toch kan en mag het ene niet zonder het andere. Wij kennen u als een overtuigd kristen mens. Wij rekenen op uw steun en weten dat wij niet tevergeefs bij u zullen aankloppen wanneer het er op aan komt, de kristelijke gedachte en actie te verdedigen of een handje toe te steken bij de verspreiding ervan…”

   

  En de nieuwe burgemeester :

  “Zeer Eerwaarde Heer Pastoor, Zeer Eerwaarde Zusters, dames, juffrouwen, mijnheren van het onderwijzend- en gemeentepersoneel, gemeenteraadsleden, mevrouwen, mijnheren afgevaardigden van de  deelnemende organisaties, beste medeburgers en vrienden.

  Vooreerst wil ik hulde brengen aan mijn voorganger en oom Miel Verschueren.

  Als kopman van onze lijst St.-Cecilia wist hij opnieuw bijna het meest aantal voorkeurstemmen van al de voorgedragen kandidaten te behalen, en hielp ons meteen voor de vierde achtereenvolgende maal de volstrekte meerderheid te behalen. Ondanks uw hoge ouderdom wist gij nog de sympathie te verwerven van vele kiezeressen en kiezers, om dan, in volle eer de plaats te ruimen om de jeugd te laten ingang vinden, een daad die voorzeker alle waardering verdient. Uw naam en de herinnering eraan verbonden zullen steeds in de geschiedenis van onze gemeente voortleven.

  Aan Z.E.H.Pastoor en de geestelijke Overheid beloof ik dat de vriendschapsbanden die reeds vroeger bestonden zullen gehandhaafd blijven, en, in de mate van het mogelijke nog zullen verstevigd worden.

  Aan de Z.E.Zusters en gans het onderwijzend personeel van de vrije meisjesschool alsmede de gemeentelijke jongensschool kan ik de verzekering geven dat gans de schoolgaande jeugd mijn bijzondere aandacht zal wegdragen.

  Alle parochiale alsmede de plaatselijke verenigingen mogen ervan overtuigd zijn dat ik de belangstelling zal tonen voor hun organisaties.

  Het heeft mij ten zeerste getroffen, dat omzeggens gans onze gemeente zich bij deze hulde heeft aangesloten, aan al degenen die er het hunne hebben toe bijgedragen om van deze dag te maken wat er van geworden is, mijn innigste dank.

  Ook mijn besten dank aan al mijn geburen, de mensen van de Juniorslaan en Dorp voor de geschenken en versieringen die ze hebben aangebracht.

  Mijn hoofdbekommernis zal zijn de goede verstandhouding en vriendschap onder ons allen te bevorderen, zonder welke geen goede politiek voor onze bevolking kan gevoerd worden.

  Vanaf deze week sta ik iedere woensdag voormiddag van 10 tot 12 uur ter uwer beschikking, hier op het gemeentehuis om u te helpen en raad te geven, om samen aan uw probleem een gezonde oplodding te geven.

  Ook iedere woensdag avond van 7 tot 9 uur kunt u bij mij thuis alle inlichtingen bekomen.

  Voor dringende gevallen sta ik evenwel ieder ogenblik ter uwer beschikking.

  Ik wens vurig dat al onze politieke tegenstrevers van gisteren het verleden zouden vergeten om alleen te denken aan de toekomst van onze geliefde bevolking. Iedereen van gelijk welke politieke opinie zal op het gemeentehuis of bij mij thuis steeds welkom zijn. Ik wil de burgemeester zijn van alle Leestenaren, de vriend van alle mensen van goede wil.

  Dat God mij, en mijn huisgezin, nog vele jaren een goede gezondheid schenke, dan bouwen we samen verder aan een groter en schoner wordend Leest.”

   

  Hierna had een receptie plaats en ’s avonds werd in de zaal St.-Cecilia een dansfeest gegeven met…een warme pint vanwede de Burgemeester en op zijn gezondheid gedronken.
  Het was een buitengewoon weder, Armand Pien had er voor gezorgd, dank u wel weerman. Toch is het spijtig dat onverantwoordelijken  gemeend hebben daags tevoren enkele boompjes aan Leest-Heide en Dorpplaats te mogen uittrekken. Van kleinzieligheid gesproken. Er is maar één woord daarvoor : ‘vandalenstreken’.”      

   

              Volgorde optocht huldiging burgemeester August Lauwers :

             

              1. Gemeentelijke jongensschool       2. Vrije Meisjesschool

              3. Oudstrijders                                                4. Chiro jongens

              5. Oud Soldaten                                 6. Chiro meisjes

              7. Gemeentebelangen                                  8. B.S.P.

              9. B.J.B.Jongens                                 10. B.J.B.Meisjes

              11. Boerenfront                                 12. Gepensioneerden

              13. Vrouwengilde                              14. Boerenfront

              15. K.W.B. en Milac                           16. Rust Roest

              17. Duivenbonden                             18. Korps Burgerbescherming

              19. Kon.Fanfare St.-Cecilia                20. C.O.O.

              21. Kerkfabriek                                  22. Gemeenteraad

                                                                               Burgemeester en Familie.

    

              Vertrek om 15u aan de woning van de burgemeester Juniorslaan 33 en over

              Juniorslaan, Dorpsstraat, Dorpplaats, neerlegging van bloemen aan het

              gedenkteken der gesneuvelden van beide oorlogen, waarna ontvangst ten

              gemeentehuize.

              Namens het gemeentebestuur : de schepenen Ferdinand De Prins en Henri

              Van den Heuvel. (folder)         

   

   

   

              In “De Band” van april 1978 sprak Karel Soors met de laaste burgervader van

              Leest :

   

              Gij waart de opvolger van uw nonkel, burgemeester Emiel Verschueren ?

              Op 7 maart 1965 werd ik burgemeester van Leest. Ik had al zes jaar vroeger mijn

              kandidatuur gesteld. Daarmee werd ik de eerste opvolger voor de raad want mijn

              nonkel en ik konden niet samen zetelen. Bij de verkiezingen van oktober 1964 zijn

              we weer samen op de lijst geweest. Na de verkiezingen heeft mijn nonkel ontslag

              genomen zodat ik kon zetelen in de raad. Ik ben daarna bijna 12 jaar

              burgemeester geweest.

   

              Welk waren de verwezenlijkingen ?

              Je moet eerst weten dat als je in België iets wil realiseren waarmee staatstoelage

              mee gemoeid is, dat je met tenminste 5 jaar achterstand vertrekt. Een idee van

              jezelf als je dat dus wil realiseren moet je tenminste vijf jaar wachten eer je het

              kunt realiseren. Neem de nieuwe school, die wil ik wel vooropstellen.

              Acht jaar heeft het geduurd eer alles in orde was. We dachten nog een bergplaats

              te maken op het Dorpsplein waar die rode kiezel nu ligt. Achteraf hebben we

              daarvan afgezien om er een parking voor de onderwijzers te voorzien.

              Het boerderijtje dat er eerst stond was helemaal bouwvallig en de zijgevel daar

              kon je onder schuilen, zo scheef stond die.

              Hetzelfde voor het huis Schueremans tegen het gemeentehuis. ’t Is allemaal heel

              schoon en bepaalde mensen staan erachter en ik misschien zelf ook, maar voor

              mij was de zaak tweeledig : het schoon behouden maar het gevaar voor de

              burgerbevolking vermijden.

              Enkele realisaties zijn nog de verbreding van de Kouter en de steenweg naar

              Blaasveld. Het onderhoud van de kerk en de pastorij.

              ’t Was niet gemakkelijk, je weet hoe sterk we tegenover mekaar staan, nu ’t is

              geminderd maar ik heb altijd gezegd : ge moogt wel politieke tegenstrevers zijn

              maar geen politieke vijanden. Mijn bedoeling was altijd iedereen behandelen op

              gelijke voet. Natuurlijk de ene mens kan je helpen, de andere niet.

   

              Wat denk je over het jaar van het dorp ?

              Dat is voor mij de grootste grap die ze kunnen verkopen. Een lugubere grap van

              het dorp te spreken als het dorp verdwenen is. Dat ze daar maar 5 jaar mee

              gewacht hadden.

   

              Wat na het jaar van het dorp ?

              Voor Leest zal er niet veel veranderen. Wij zullen daar niet veel van voelen in het

              begin. Na 5 a 10 jaar zullen we wel met een stadsmentaliteit zitten en een

              aangroei van de gemeente. Wat betreft woningbouw kan hier nog veel

              gerealiseerd worden en dat weet Mechelen.

              Wij hebben hier wel veel braakliggend terrein waar huizen kunnen gezet worden

              daarom heeft Mechelen ons er bij genomen. Huizen bouwen is de beste belegging.

   

              Dus toch Leest een buiten-wijk van Mechelen ?

              Daar ben ik zeker van.”

   

  Foto’s :

  -Fanfaresecretaris Antoon Lauwens wenst de nieuwe burgemeester proficiat.

  -Visitekaartje.

  -Gust Lauwers door de ogen van Georges Herregods.  01-04-2012 om 11:29 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  1965 – 7 maart 1965 : Inhuldiging van de nieuwe burgemeester August Lauwers.

              Gust Lauwers was de zoon van Leonard en van Philomene Cnops.

              Zijn grootvader was de molenaar Bonifacius Lauwers.

              (°Hombeek 13/5/1820, +1/1/1903) De molen stond op de Juniorslaan,

              het adres van de nieuwbakken burgemeester. Hij verdween in 1914

              tijdens de eerste oorlogsmaanden.

              Frans August Lauwers was te Leest geboren op 3 april 1921 en hij overleed te

              Duffel op 2 augustus 1990.

              Gust was gehuwd met Jeanne Geerts (°Leest 26/10/1925, +Duffel 3/4/1981)         

             

              Gazet van Mechelen : Aanstelling van nieuwe Burgemeester te Leest

              “De gemeente Leest was verleden zondag feestelijk versierd met vlaggen,

              bloemen en mooie spreuken waaronder “Gust laat het niet komen aan uw

              hart, en doe niet te verward. Want binnen zes jaren, bent u weer startklaar.

              De nieuwe burgemeester Gust laten we nooit met rust. Ga er dus niet van

              lopen. Want zijn poorten staan wagenwijd open. Lang leve onze man, die

              van Leest iets maken kan. Dus wees gerust, dat is onze Gust..”

              Dit alles werd aangebracht ter gelegenheid van de aanstelling van de nieuwe

              burgemeester Gust Lauwers, geboren te Leest op 3 april 1921.

              Twaalf jaren geleden stelde de lijst van de “blekken” te Leest onder deze naam

              beter gekend, Gust Lauwers kandidaat. De lijst behaalde toen de volstrekte

              meerderheid met vijf zetels. Weer was de oude burgemeester Emiel Verschueren

              de voorman op de lijst en behaalde ook de tweede meeste stemmen na Van Den

              Heuvel, ook Gust Lauwers was weer bij de gelukkigen, spontaan en zonder

              verplichtingen stond de h. Verschueren zijn plaats af aan Lauwers.

              Zo werd dan de nieuwe burgemeester aangesteld door de Koninklijke benoeming

              op 15 februari.

              Deze benoeming kon dan ook zo maar niet onverlet plaats hebben en we waren

              zelf getuige, hoeveel vrienden Guske telt. Even na drie uur kwam de fanfare

              St.-Cecilia hem met een serenade vergasten, hierna was het oud-burgemeester

              Emiel Verschueren die hem de burgemeestersjaal om de lenden deed.

              De h. Piessens voorzitter van de muziekvereniging en Viktor Verschueren,

              ondervoorzitter, boden bloemen en geschenken aan.

              Hierna werden de genodigden ontvangen ten huize van de nieuwe burgemeester.

              Inmiddels had zich op de Juniorslaan een stoet gevormd, die werd geopend door

              de gemeentelijke jongensschool, gevolgd door oudstrijders, oud-soldaten,

              gemeentebelangen, Boerenfront, gepensioneerden, Rust Roest, duivenbond,

              burgerlijke bescherming, St.Cecilia, C.O.O., gemeenteraad, burgemeester en

              familie. De stoet trok langs de mooi versierde Juniorslaan, Dorpsstraat en Plaats

              naar het gedenkteken der gesneuvelden, waar de nieuwe burgemeester bloemen

              neerlegde en de fanfare St.-Cecilia het vaderlands lied ten gehore bracht.

              Vervolgens ging de nieuwe burgervader samen met gans de raad en

              personaliteiten tussen een haag van schoolkinderen naar het gemeentehuis.

              Daar overhandigde de h. Verschueren de sleutels aan zijn opvolger en wenste

              hem een vruchtbare loopbaan. Hierna nam schepen Van Den Heuvel het woord.

              Hij wenste de gevierde hartelijk welkom en drukte de hoop uit op een goede

              verstandhouding tussen schepenen en raadsleden.

              Namens de C.O.O. hield de h. L. Verbruggen een feestrede, de h. Huysmans deed

              zulks namens het onderwijzend personeel en Emiel Polfliet namens de

              verschillende andere bewegingen.

              Ook mevrouw Lauwers werd in de viering niet vergeten.

              Als slot bracht de nieuwe burgemeester hulde aan zijn voorganger Emiel

              Verschueren.

              Hierna werd de erewijn geschonken, waarna een gezellig samenzijn in het lokaal

              St.-Cecilia.”    

   

              Ook “De Band” liet zich niet onbetuigd :

   

              Hulde aan onze nieuwe burgemeester

  “Zondag 7 maart l.l. is wel een dag die met gouden letters in de annalen van Leest gegrifd blijft. Dagen tevoren waren de bewoners van Leest-Heide druk bezig om van deze huldiging iets groots te maken.

  Denneboompjes werden aangebracht, vlaggetjes langs kettingen door guirlandes opgehangen en niet het minst de opsmuk aan de woning van de te vieren burgemeester zelf, legden getuigenis af van de eensgezindheid om deze volksjongen op waardige wijze te huldigen. Op een paar uitzonderingen na werden alle huizen bevlagd en was de feestroes meester van de aanwezigen.

  (...)

  Eens aangekomen aan de woning van de burgemeester, werd door zijn voorganger Emiel Verschueren, hem de burgemeesterssjerp om de lenden gedaan, met de korte wens, hem vele jaren te mogen behouden, tot spijt van wie ’t benijd.

  Door de heer L. Piessens, voorzitter van de Kon.Fanf. St.-Cecilia werd een prachtige bloemtuil aangeboden.

   

  Het was schoon die algemene huldiging, op spontane wijze te aanschouwen, temeer dat ook de heren gemeenteraadsleden zich bij deze gelukwensen aansloten, uitgezonderd de heer Frans De Decker, weerhouden in een kliniek.

  (...)”

   

  Uit de toespraken in het gemeentehuis gehouden, was die van Louis Verbruggen de meest markante en ook de leerrijkste :

   

  Louis Verbruggen, secretaris van de C.O.O.

  “...In opdracht en als secretaris van de Commissie van Openbare Onderstand is het mij een aangename plicht U hulde te mogen brengen bij gelegenheid van uw benoeming tot 1e Burger van onze gemeente !

  De C.O.O. is een ondergeschikt bestuur van de gemeente, waarbij U bij het aanvaarden van uw burgemeestersambt wettelijk tot 1e Voorzitter wordt aangesteld. Evenals de gemeenteraad voor zes jaren vernieuwd werd in oktober j.l. dient er ook een nieuwe C.O.O. verkozen voor dezelfde termijn, welke dient verkozen op de 1e maandag van de maand april a.s.

  De Commissieleden zullen dan aangesteld worden door de gemeenteraad in verhouding van het aantal gemeenteraadsleden van elke partij. De Commissie verwacht dan van U, heer burgemeester, en ook van al de raadsleden, tot welke partij zij ook behoren, de verkiezing van plichtsbewuste, gewetensvolle en diskrete personen, die eervol hun ambt zullen waarnemen zoals het in het verleden altijd is geweest !

  Gezien de verantwoordelijkheid van de C.O.O. welke het goede beheer dient te waarborgen van roerende en onroerende goederen, de eerlijke verdeling van de onderstandmiddelen dient te verzekeren, daarbij de plaatsing van behoeftigen in hospitalen en rusthuizen, waarvoor de C.O.O. de laatste jaren honderdduizenden frank heeft moeten uitbetalen ; daarbij werd bij de wet van juni 1956 op het Speciaal Onderstandsfonds, de plaatsing van geesteszieken en opgeslotenen ten huize ; meer nog de verkeersongevallen op het grondgebied ten laste gelegd van de Commissie voor hun onderzoek van de staat van behoeftigheid.

  De Commissie komt enkel samen in geheime vergadering. De besluiten worden er bijna altijd éénparig goedgekeurd in volle akkoord tussen meerderheid en minderheid en tot grote voldoening van de behoeftigen van de gemeente.

  Het schoonste bewijs hiervan is dat sedert de voorbije 38 jaren dat ik het ambt van secretaris uitoefen, er slechts één schriftelijke klacht aan de Bestendige Deputatie werd overgemaakt, wegens onvoldoende ondersteuning. Na onderzoek door de bevoegde instanties werd de beraadslaging waarbij zij onderstand weigerde te verlenen aan die aanklager door de hogere overheid goedgekeurd !

  Dat de Commissie sedert vele jaren goed beheerd werd is bewezen door het feit, dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haar beleid nooit in het gedrang werd gebracht.

   

  Met de nieuwe wet op de ziekteverzekering breekt er voor de Commissie een nieuw tijdperk aan. De toepassing van deze wet zal een gelukkige kentering meebrengen !

  De jaarlijkse gemeentetoelage aan de C.O.O. zal gevoelig kunnen verminderd worden, zodat uw bestuur, naar het voorbeeld van andere gemeenten, deze vrijkomende kredieten in de toekomst nuttig zal kunnen besteden, met toelagen te verlenen aan de culturele verenigingen van de gemeente : zoals de muziekmaatschappij, de toneelgroepen, KWB, jeugdgroeperingen enz. die zich bezig houden met volksontwikkeling en volksveredeling. Alhoewel het intellektueel peil van onze bevolking de laatste jaren grote vorderingen heeft gemaakt, dient er nog veel gedaan voor de gewone mens, door het houden van voordrachten, naschools onderwijs, toneelopvoering, voorlichting op alle gebied is nog een dringende noodzakelijkheid in onze hedendaagse moderne wereld.

  Wij beschouwen in U, heer burgemeester, nog een jong dynamisch element, die in een harmonisch samenwerken met de geestelijkheid van de parochie, onze gemeente op een voortreffelijke wijze zult weten te besturen ; dat gij de burgervader zult zijn van alle inwoners zonder onderscheid van politieke denkwijze of kleur, met eerbiediging van ieders

  overtuiging; dat gij al het mogelijke zult doen om diegenen te verbroederen welke samen één politieke kleur aankleven, en rust, orde en vrede in de gemeente zult doen heersen !

  In de komende gemeenteraadsvergaderingen zal het ook uw opdracht zijn, de opbouwende voorstellen van de oppositie welwillend te onderzoeken en zelfs bekrachtigen, omdat deze gemeenteraadsleden gesteund zijn geweest door de meerderheid van het kiezerskorps. (...)”       

  Foto’s :

  -De laatste burgemeester van het autonome  Leest, August Lauwers, ontvangt de

    burgemeesterssjerp uit handen van zijn voorganger en oom Miel Verschueren.

    Rechts zijn echtgenote Jeanne Geerts.

  -De intussen afgebroken woning van ‘Guske’ Lauwers in 1980 op de Juniorslaan waar

   momenteel de infrastructuur van Ludy Machinery is gevestigd.

   Rechts de Blaasveldstraat.

  01-04-2012 om 11:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – Januari : Chiro Spaaractie voor de overzeese gebieden

              Tijdens de maand januari legde de Chiro zich toe op het zogenaamde “Telstar”

              plan : een grote spaaractie voor overzeese gebieden. Meer concreet : er werd een

              inzameling gehouden van o.a. te klein geworden uniformstukken ten behoeve van

              de chiro van Burundi waarvan pater Selleslagh de leiding had.

   

  1965 – Januari – De Band :

              Ongeval of wanhoopsdaad : Een droeve mare deed de ronde dat de 32-jarige

              Mevrouw Van Crombruggen, echtgenote van Marcel Gobien, uit de vaart te

              Muizen werd opgehaald. Het gerucht was maar al te waar. Naar het schijnt was

              het slachtoffer de laatste tijd zeer zwaarmoedig doch niemand durfde een

              dusdanig einde voorzien.

              Een grote menigte woonde de begrafenisplechtigheid bij en menig traantje werd

              weggepinkt bij de gedachte aan de achtergebleven kindertjes die zo vroegtijdig

              hun moeder verloren. Dat zij in de hemel over haar kroost moge waken.

              Maria Van Crombruggen was te Heffen geboren op 7 december 1932. Zij overleed

              te Muizen op kerstmisdag, 25 december 1964.

   

              Ongeval : Bij het helpen van bietmalen werd het zoontje van Victor Verschueren

              door de grijpers gevat met als gevolg een erge verminking aan zijn hand.

   

              Treffen : Bij een meningsverschil gevolgd van een handgemeen werd M. Croon

              licht gewond.

   

              Goed Afgelopen : De kleine Freddy Walschaerts, (foto) leerling in het

              St-Theresiacollege  te Kapelle-o-d-Bos, werd bij het naar huis rijden door een

              personenwagen lichtjes aangereden. Alles liep gelukkig goed af.

   

  1965 – 10 januari : Openbare aanbesteding

              “Op 10 januari had ten gemeentehuize een vergadering plaats in verband met de

              aanbesteding  voor het bouwen van 28 goedkope woningen.

              Alle liefhbebbers kopers werden daartoe vriendelijk uitgenodigd.

              Een ding is maar spijtig, dat niet vroeger het plan werd doorgedreven

              tot het bouwen van deze goedkope woningen, want...er zijn er toch die zich

              vroeger, bij het ophangen van de plannen, hebben laten inschrijven, en die zich

              omwille van het uitblijven van uitvoering, hebben teruggetrokken en dan maar

              naar andere gemeenten zouden gegaan zijn.

              Het schijnt nu eindelijk wel gemeend...en dat mag wel toegejuicht worden...

              De woningnood is overal.

              Niets wordt evenwel gezegd over de mogelijkheid of er ook huizen kunnen

              gehuurd worden, wat vroeger wel werd vooropgesteld !

              Laten we nu afwachten en hopen dat alles ditmaal normaal verlopen kan.”

              (DB,januari 1965)   

              In hetzelfde nummer stonden meer details over deze woningbouw :

              Bij de inschrijving van een huis diende 1.000 fr gestort te worden en bij de

              ondertekening van het contract diende 20.000 fr gestort te worden.

              Bij het betrekken van de woning diende  een som van 40 à 45.000 frank

              gestort te worden.

              Een eerste ranglening kon door tussenkomst van de maatschappij “Het

              Gelukkig Gezin” bekomen worden met een maximum van 310.000 fr .

              Indien deze som ontoereikend was kon nog een tweede rangslening worden

              aangegaan voor een bedrag van 100.000 frank.

              (...)      

           

  1965 – Februari – De Band :

              Aan het kruispunt, gelegen aan de steenweg op Battel te Mechelen, werd bij het

              oversteken van deze baan, onze dorpsgenoot Spruyt, gevat door een ander

              motorvoertuig. Het voertuig van eerstvernoemde werd totaal vernield, gelukkig

              kwam hij er zonder verwondingen af.

   

              Brand:  Zaterdag avond, tussen 20u30 en 21 u brak brand uit bij de echtelingen

              R. Lafosse-De Boeck op de Dorpplaats.

              Dank zij het vlug en energiek optreden van de Mechelse brandweer kon een ramp

              voorkomen worden, want in de nabijheid was er een houtopslagplaats.

              De schade was aanzienlijk, inzonderheid aan het achtergebouw.

   

              Een heengaan : Een droeve mare deed vlug de ronde. “Liza was niet meer...”

              Het heengaan van deze eenvoudige en zo gekende figuur uit het dagelijks leven,

              die gedurende een zeventiental jaren “meid was op de pastorij” werd door

              eenieder diep aangevoeld.

              En...Leest schijnt werkelijk in de greep van de beproevingen te leven.

              Inderdaad, meerdere dorpsgenoten verblijven in een kliniek of hospitaal, en

              elke dag hoort men de mensen aan mekaar de vraag stellen : “hoe het met x... of

              y... zou zijn...  (DB, maart 1965)

              Maria Elisa ‘Liza’ Van Waelhem was te Elewijt geboren op 13 maart 1897 en

              ze overleed te Mechelen op 4 februari 1965. Ze werd begraven in haar geboortedorp.

              Lisa volgde de Hombeekse Maria Goovaerts op als meid van pastoor Coosemans.

              De kwajongens van Leest-Dorp hielden ervan om stiekem van de boomgaard

              van de pastoor te snoepen, vooral zijn appels vielen erg in de smaak. Soms werden

              ze betrapt door Lisa en was het rennen zo hard ze konden want Lisa zette onversaagd

              de achtervolging in…

   

  1965 – 6 februari : Gouden Bruiloft familie Van Epperzeel-Nuytkens

              Op zaterdag 6/2/1965 vierde het echtpaar Frans Van Epperzeel – Maria Nuytkens uit

              de Juniorslaan, hun gouden bruiloft.

              Weken tevoren werden vergaderingen gehouden met het oog op deze viering.

              Iedereen bracht het zijne bij om het wellukken ervan teverzekeren.

              De eensgezinde samenwerking had dan ook het gestelde doel bereikt, want

              vrijdagavond en zaterdagochtend waren alle hens aan dek om de versiering

              aan te brengen. Niet alleen was er een schitterende opsmuk met boompejes en

              guirlandes enz. Aangebracht, ook aan het gemeentehuis, en soberder aan de

              kerk omwille van een droeve gebeurtenis, was een ander gebeuren merkbaar.

              Om 10 uur werd een plechtige dankmis opgedragen in de dorpskerk, daarbij

              een innemende toespraak, waarna de jubilarissen op het gemeentehuis werden

              ontvangen.

              Ze ontvingen een geschenk waarna een heildronk werd uitgebracht.

              ’s Avonds bracht de fanfare Sint Cecilia een serenade, Van Epperzeel was daar

              bijna 50 jaar lid van.

              In de zaal van “Pierke Van den Eede” waren niets dan blijde gezichten..”

              (DB,maart 1965)

              Frans Van Epperzeel was te Tisselt geboren op 12 juni 1888 en hij overleed

              te Leest op 31 juli 1966.

              Op zijn overlijdensbericht dat in Leest huis aan huis werd rondgedeeld, stond

              vermeld of de overledene lid was van een fanfare. Er werd toen geen onderscheid

              gemaakt tussen een muzikant en een erelid : ze hadden in de fanfare St-Cecilia

              allen dezelfde rechten. Frans Van Epperzeel was erelid van deze fanfare

              sedert 1918. 

              Maria Nuytkens was te Leest geboren op 5 augustus 1890, zij overleed in de

              St.-Imeldakliniek te Bonheiden op 22 oktober 1970.

   

  1965 – 8 februari : Milac-Avond

   

  1965 – 16 februari : Kauwgomverdeler gestolen

              In de nacht van 16 op 17 februari werd aan de gevel van café De Zwaan

              (Dorpstraat 1) de  kauwgomverdeler gestolen. Herbergierster Emerance

              De Croes-Van den Heuvel vermoedde dat er een paar honderd frank in

              stak in stukjes van één frank. Het toestel was eigendom van Leo Casteels

              uit Elewijt.

              De dag nadien werd het kleinood op weg naar zijn spruitenveld, achter de

              woning van Frans Boonen op een veldweg, gevonden door landbouwer Jan

              Baptist Spoelders uit de Kouter.

              (VVH)

   

  1965 – 18 februari : Aan de bevolking van Leest

   

  Mijnheer, Mevrouw,

   

  Wij hebben de eer en het genoegen U aan te kondigen dat de heer August Lauwers, door zijne Majesteit de Koning, benoemd werd tot burgemeester van Leest.

  De inhuldiging zal plaats hebben op zondag 7 maart 1965.

  Al de parochiale organisaties en medeburgers worden op deze plechtigheid uitgenodigd.

  Vertrek en optocht ten huize van de burgemeester heer August Lauwers, Juniorslaan 33, te 3,30 naar het Dorp, waarna ontvangst op het gemeentehuis.

  Men gelieve de huizen te bevlaggen en te versieren.

  Namens het gemeentebestuur, de 1ste Schepene, Henri Van den Heuvel.

             

  1965 – 27 februari : Groot Dansfeest van de Koninklijke Fanfare  Sint Cecilia

              met het orkest van Marcel Sterckx en zijn solisten.

              Locatie : zaal Sinte Cecilia. Inkom : 50 fr.

              Plaatsen bespreken kon bij August Lauwers, de secretaris.

   

  1965 – Maart – De Band :

              Val

              Bij het afdalen van de keldertrap gleed Eduard Peeters, wonende Blaasveldstraat,

              uit en kwam met het hoofd op de stenen terecht.

              Gevolg : breuk van een oorbeentje.

              In dezelfde straat werd door een bestelwagen bij het achteruitrijden de zijgevel en

              de afloopbuis beschadigd bij Jozef Peeters.

   

              Verkeersongevallen

              Een treffen deed zich voor op de steenweg naar Hombeek tussen de

              personenwagens toehorende aan Frans Ceuppens en de vrachtauto bestuurd

              door Hector Pireau uit Brussel.

              Anderzijds botste Eduard Van den Brande met zijn wagen op de Grote Markt

              te Mechelen en kreeg Yvonne Gobien een ongeluk op de Battelse steenweg.

            

              Plots weg en...Terug

              Het rijwiel van Hendrik Leemans dat geparkeerd stond aan een herberg van

              de Juniorslaan, werd door een onbekende even meegenomen, want de dag nadien

              werd het aan de woning van de benadeelde teruggevonden. 

   

  1965 – 6 maart : Vandalen vernielden  aangebrachte versierselen n.a.v. viering nieuwe

              burgemeester.

   

  Bijvoegsels:

  -Freddy Walschaerts als volwassene.

  -Overlijdensbericht van Frans Van Epperzeel, hij was een ‘Blek’.

  01-04-2012 om 08:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – 18 oktober :  Overwinningsfeest Kon. Fanfare St.-Cecilia

              De Leestenaars kregen volgende folder in hun bus :

   

              Aan de Bevolking van de Gemeente Leest

   

              Mevrouw, Mijnheer,

   

  De Koninklijke Fanfare “St.-Cecilia” Leest, lijst nr.2, behaalde bij de

  Gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964, eens te meer een groot sukses.

  Wij danken van harte al de kiezeressen en kiezers voor het vertrouwen dat ze nogmaals in onze lijst en onze kandidaten hebben gesteld.

  Op zondag, 18 oktober 1964, richt de Kon.Fanfare St.-Cecilia in haar lokaal een overwinningsfeest in, voorafgegaan van een optocht door de gemeente, waarop al de leden en sympathisanten hartelijk worden uitgenodigd.

  Vertrek van de optocht : Café “Drogen Hoek” bij Rijmenants, Kapellebaan, Leest (rechtover smederij Van Riet) te 3 u. Bijeenkomst voor de muzikanten, leden en sympathisanten en hun dames te 2.30 u.

  Te 8 u in het lokaal GROOT OVERWINNINGSBAL verzorgd door het orkest “Rivers jazz”.

  Het Bestuur van de Kon. Fanfare St.-Cecilia, in naam van al haar kandidaten, dankt u nogmaals voor uw uitspraak die ze niet zullen beschamen.

              Het Bestuur.

   

  1964 -  25 oktober : Kristus-Koningsfeest Chiro

   

  1964 – 25 december : Toneelavond B.J.B.-Meisjes

              Zaal “Ons Parochiehuis” in de Kouter. Deuren 18u30.

              “Tante kiest een man”.

              Ook dans en rytmiek. Inkom : 25 frank.

   

  1964 – Op 31 december telde Leest 1875 inwoners.

   

  1965 – De Chiro-meisjes hielden hun bivak te Mol-Sluis.

   

  1965 – De Band : enkel jaartal bekend :

              Getuigen van Jehova

              “Sedert enkele weken lopen propagandisten van “Jehova” de deuren af om de

              enige en ware godsdienst aan de man te brengen, net lijk een leurder.

              Wat komen die mensen nu aan uw deur aanbieden ?

              Dat ne mens de kristelijke leer moet naleven, de leer die beschreven staat in de

              BIJBEL !!!

              En wist u het al ? Misschien wel iets onrustwekkend !

              De Katholieke kerk doet de mensen het zo maar slikken dat er een Hemel is !

              Niks van, zegt Jehova : er is geen hemel, maar na het aardse leven zal er voor

              iedereen een nieuw Koninkrijk zijn ! Het moet toegegeven dat, om het verschil te

              kennen tussen die hemel en dat nieuw koninkrijk, moet men ne geleerden bol

              zijn..en dat kunnen die heren van Jehova.

              Dus, er is geen hemel, maar een koninkrijk. Wat arme drommels zijn die

              bijbelvreters toch. Enfin ne mens moet het durven zeggen om de waarheid geen

              geweld aan te doen, maar wanneer we zo’n leiders hebben die de weg, maar dan

              de juiste weg aanduiden, dan komen we op de juiste plaats toe !

              Jehova wenst geen contact met de massa en daarom wordt tot de enkeling

              gegaan, en dat met de bijbeltekst in de hand, waarvan natuurlijk ne mens niets

              snapt.

              Zij beweren dat de mensen niets verstaan van evangelieteksten, hoe dan wel de

              bijbelteksten ?? Idioter kan het niet !

              Over het concilie te Rome zal in oktober een aparte brochure verschijnen,

              uitsluitend daaraan gewijd, en we hebben vanzelfsprekend een brochure besteld,

              daarvoor hebben we wel een paar franken over.

              Wij kennen een geval van een Jehova huisgezin dat de deur verboden heeft aan

              ouders behorende tot de katholieke godsdienst. Staat dat ook in de bijbel ?

              Wellicht komen we daar wel op terug !

              Onze mensen zullen wel verstandig genoeg zijn om zich van deze theoriën niet te

              laten beïnvloeden, willen ze niet in het nieuwe koninkrijk terecht komen waar de

              bananen groeien langs de weg in plaats van doornrozen.”

              (De Band, 1965)  

   

  1965 – Drukker Luc Plasqui verving Luc De Keersmaker als koster te Leest.

              Luc, geboren te Hombeek op 22 december 1941 had een Hombeekse koster-orgelist

              als vader én grootvader. In 1965 en op vraag van pastoor Coosemans werd Luc,

              die tot drukker opgeleid was, wellicht omdat zijn vader ook drukker was,

              koster-orgelist in Leest. Maar na amper vier maanden werd hij soldaat.

              Tijdens zijn legerdienst werd hij vervangen door Leo Hellemans.

              Na zijn legerdienst –pastoor Coosemans was opgevolgd door zijn collega Lornoy en

              de dagelijkse mis naar de avond verplaatst- bleef Luc wel orgelist maar minder vaak

              was hij nog koster : alleen nog ’s zondags en voor alle plechtige vieringen.

              In 1990 mocht hij zijn zilveren kosterjubileum vieren.

              Ondertussen was Luc (in ’69) gehuwd met Maria Phlippo uit Merksem : zij was een

              achternicht van de Hombeekse pastoor De Ridder.

              Het echtpaar kreeg vier kinderen.

              Behalve als koster werkt Luc (tot 1999 samen met zijn broer Herman die tot dan ook

              koster-orgelist en drukker in Hombeek was) ook als begrafenisondernemer en

              drukker. In Leest bleef hij wel orgelist én begrafenisondernemer, dit laatste ook voor

              de omliggende dorpen.

              (Wilfried Hellemans : ‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’)             

   

  1965 – Vic Verschueren voorzitter van Kon.Fanfare St.-Cecilia

              Vic (Bonifacius) Verschueren volgde Leopold Piessens op als voorzitter van de

              Fanfare van de ‘Blekken’. Hij was een zoon van burgemeester Emiel Verschueren

              en werd te Leest geboren op 23 augustus 1919.

              Vic Verschueren was leerling-muzikant van 1938 tot 1940 maar stopte zijn

              muziekstudie na de oorlog, net als vele andere leeftijdsgenoten.

              Hij werd toen wel bestuurslid en wijkverantwoordelijke. Van 1959 tot 1965 was

              hij ondervoorzitter en hij zou voorzitter blijven tot 1992 waarna hij zou worden

              opgevolgd door zijn zoon Kamiel.

              Vanaf 1992 werd hij erevoorzitter.

              Vic Verschueren was gehuwd met Anna De Keerf (°Bornem 11/09/1932, +Mechelen

              26/03/1981) en overleed te Mechelen op 1 september 2001.  

   

  Foto’s :

  -Toegangsticketje voor ‘Tante kiest een man’, van de BJB-meisjes.

  -Luc Plasqui, de nieuwe koster-orgelist.

  -Begrafenisonderneming Plasqui.

  -Vic Verschueren.

  30-03-2012 om 17:09 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – 7 september : Milac-Avond

              met Theo Van den Bosch en Suzy Marleen.

              Verder  met de conferencier-animator Bert Joris, de zangeres Jetty Ost, de

              internationale muzikale fantaisist Stanny Stijn, Rik Piers de nieuwe Radio en

              T.V.-ster en het orkest “Univers”. 

   

  1964 – Oktober – De Band :

              Auto over kop : Twee personenwagens, respectievelijk toebehorend aan

              Verbruggen uit Leest en Corbeel uit St.Kat.Waver kwamen uit een

              tegenovergestelde richting en botsten op elkaar op de Grote Baan te Heffen.

              Het voertuig van laatstgenoemde sloeg over kop en de bestuurder werd hierbij

              licht gewond.

   

              Botsing tegen paal : In de Blaasveldstraat reed E. De Win met zijn wagen

              tegen een betonpaal. Het voertuig werd tamelijk erg beschadigd en diende

              weggesleept te worden. De bestuurder kwam er met de schrik af.

   

              Tegen stilstaande auto: In de Dorpstraat reed G. Vloebergh tegen een aldaar

              geparkeerde wagen. Enkel materiële schade.

   

              Fietser tegen bromfietser: In de Winkelstraat had een aanrijding plaats tussen de

              fietser Jan Fierens uit Leest en de bromfietser Herman Van Utterbeek uit O.L.Vr.

              Waver. Deze laatste werd licht gewond.

   

              Dwaze streek : Na het bijwonen van de H.Mis en het opstappen naar huis toe

              werd Mevrouw weduwe Verlinden in de Kouter door een drietal schoolgaande

              kinderen omver gereden. Zij liep hierbij een ontwrichting aan de pols op en kloeg

              over pijnen aan de ledematen. Voor wanneer gaat het eens ophouden met de

              dwaze streken van schoolgaanden, en wanneer zal daartegen eens drastisch

              opgetreden worden vermits het anders toch niet schijnt te helpen.

   

              Val bij turnen: Tijdens de turnoefeningen in het Sint Theresiacollege te

              Kapelle-o-d-Bos deed Marc Beterams een val waardoor hij zijn schouder

              ontwrichtte en een inwendige kneuzing aan het sleutelbeen opliep.

              Na verzorging door een plaatselijke dokter en na verpleging in een kliniek

              kon hij huiswaarts keren.

   

              Erge Val : Op de hoek van de Kouter en Dorpstraat viel op een onverklaarbare

              wijze mevrouw M. Lauwers ten gronde. Zij kwam met het voorhoofd op de stenen

              terecht en liep een diepe hoofdwonde op. De bijgeroepen geneesheer gaf haar

              de nodige verzorging.

   

              Nog een aanrijding :  Te Kapelle-o-d-Bos had er een aanrijding plaats tussen de

              drie gebroeders De Donder uit Leest enerzijds en de autobestuurder F. Croonen.

              De broers werden slechts licht gewond.

   

  1964 – 4 oktober : Kwaadwillige beschadiging koetswerk auto

              Het koetswerk van de pas herschilderde Renault Ondine van Louis Selleslagh

              (°Kapelle o/d Bos 10/8/1938), wonende Alemstraat 17, werd aan het café

              Verschuren op de Juniorslaan zwaar beschadigd. Met een scherp voorwerp

              werd  de ganse rechterkant diep ingekrast en ook het kofferdeksel was er

              erg aan toe.

              De schade werd vermoedelijk toegebracht uit politieke wraak omdat Selleslagh

              kandidaat was voor de gemeenteraadverkiezingen van 11 oktober a.s.

              (VVH)

   

  1964 – 9 oktober : Speciaal dansfeest in zaal Ste Cecilia

              met het orkest Ray Debrae en zijn Romancers.    

   

  1964 – 11 oktober :   Gemeenteraadsverkiezingen 1964

  Voor deze verkiezingen waren er in Leest drie kandidatenlijsten. De Sussen veranderden van naam en werden Gemeentebelangen. In het jaar van deze verkiezingen werd hun fanfare ‘Arbeid Adelt’ ontbonden.

  De twee traditionele Leestse partijen kregen het gezelschap van een voor het dorp nieuwe lijst, de Socialistische Partij. Dit zorgde voor problemen binnen de groep van de Blekken omdat heel wat socialisten de vorige verkiezingen op hun kandidaten hadden gestemd.

  De verkiezingen gaven de volgende uitslag.

  Voor de Socialistische Partij (BSP, lijst nr.1) werd Louis Lauwers (‘Lowieke van Sanders’) verkozen.

  Voor de Blekken (Sinte-Cecilia,lijst nr.2) waren dat Emiel Verschueren, Henri Van den Heuvel, Frans August Lauwers, Ferdinand De Prins en Juul Geens.

  Voor de Sussen (Gemeentebelangen, lijst nr.3) werden Frans De Prins, Raymond Verhasselt en Alfons Verbruggen verkozen.

  Oud-burgemeester Emiel Verschueren verliet de politiek na deze verkiezingen en zou in de raad worden opgevolgd door Frans De Decker. Die overleed echter kort na de verkiezingen en daardoor kwam Jef Vloeberghen als tweede opvolger in de gemeenteraad.

  Vanaf 1965 werd Frans August Lauwers burgemeester. Tijdens diens eerste ambtsperiode waren Henri Van den Heuvel en Ferdinand De Prins de schepenen.

   

  Voorafgaand aan deze verkiezingen kregen de Leestenaars de ‘beginselverklaring’ van de B.S.P. in de bus :

   

  Belgische Socialistische Partij Leest

   

  Aan de kiezeressen, kiezers van Leest

  “Men noeme het ‘beginselverklaring’ of ‘rechtzetting der feiten’, wat de B.S.P. met dit kiesmanifest beoogt is het kiezerskorps voor te lichten waarom zij besloten is bij de aanstaande gemeenteverkiezingen een zuivere socialistische lijst voor te dragen.

  Voor de eerste maal in de politieke geschiedenis van onze geliefde gemeente zal de BELGISCHE SOCIALISTISCHE PARTIJ bij de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober e.k. een afzonderlijke lijst aan de goedkeuring van het kiezerskorps voordragen.

  Op 11 oktober 1964 zal de BSP –zij verbergt het niet- er naar streven de volstrekte meerderheid te halen. Zulks is niet alleenlijk haar recht, doch ook haar plicht. Een partij die niet streeft naar steviger posities, ten einde haar programma doeltreffender te kunnen verwezenlijken, zou geen reden van bestaan meer hebben.

  Een moderne gemeente is een levend organisme. De bevolking die ze bewoont eist van het bestuur der gemeente zeer vele diensten : veiligheid, opvoeding, ontspanning, wegenbouw, verlichting, waterleiding, huisvesting. Een bestuur dat van zijn tijd is houdt zich bezig met alles wat de welvaart van de bevolking kan bevorderen. De ontwikkeling van een gemeente ligt in de handen van haar bestuur.

  De eerste vraag die elke kiezer zich moet stellen is : wie kan in mijn gemeente het beste werk leveren, wie zou ik in mijn gemeente het liefst als burgemeester, schepen of gemeenteraadslid aan de arbeid zien ?

  Het juiste antwoord geven op die vraag is zéér gewichtig, want er hangt voor de inwoner zéér véél van af : of zijn gemeente verfraaid of verwaarloosd zal worden, of er degelijke woningen zullen worden opgetrokken, of de zieken en bejaarden verzorging en oppas zullen krijgen, hoe het onderwijs zal worden georganiseerd, of er gelegenheid tot ontspanning zal zijn, of de belastingen hoog of laag zullen aangeslagen worden, enz…enz…

  NOOIT MEER BELOVEN DAN GE KUNT VERWEZENLIJKEN; Dat is de gulden regel die wij zullen volgen.

  Hier volgt het programma voor de eerstvolgende jaren. Voor de verwezenlijking ervan staat de BSP borg….”

   

  Na hun programma werden de kandidaten voorgesteld :

   

  1.      Lauwers Louis Albert, staatsbediende.

  2.      De Schouwer Alfons, staatswerkman.

  3.      Fierens Coleta, fabriekwerkster.

  4.      De Smedt Albert, Machinist NMBS.

  5.      Van der Elst Marcel, landbouwer.

  6.      Put Ferdinand, electrisch lasser.

  7.      Van Balen Frans, lasser.

  8.      Verbist Victor, paswerker.

  9.      Verbergt Jan-Baptist, melkhandelaar.

   

  Ten einde te bewijzen, dat we werkelijk bekwaam zijn gemeentezaken tot een goed einde te brengen past het er op te wijzen dat wij, SOCIALISTEN, in de afgelopen periode gezorgd hebben voor het subsidiëren van de werken tot vernieuwing van de Kouterstraat en voor het bekomen van de toelating tot bouwen van 28 woningen op de Kouter…”

   

  Volgde een aantal copieën van de briefwisseling tussen Louis Lauwers en het Ministerie van Openbare Werken en enkele bedankbrieven van het gemeentebestuur aan het adres van  tussenpersoon Lauwers.

   

  Op de volgende gemeenteraadsverkiezing in 1970, de laatste die gehouden werd in het autonome Leest, zou de lijst van de Sussen :  Gemeentebelangen, opgaan in de C.V.P.

  Vermits ook de B.S.P. opkwam waren de Blekken toen de enige dorpspolitieke partij.

  Vanaf 1977 zouden de Blekken ophouden te bestaan als dorpspolitieke partij. De meeste Leestse politici stapten na de fusie met Mechelen uit de politiek. Een aantal mandatarissen ging over naar een nationale, grote politieke partij. Met het verloop der jaren werden de politieke banden van de fanfare St.-Cecilia met haar vroegere politieke leiders zwakker en zwakker en de fanfare werd een a-politieke vereniging.

   

  Bijvoegsels:

  -Socialistische propaganda.

  -De Socialisten zochten ook steun buiten de gemeente.

  -De kandidaten van de Sussen.

  -De kandidaten van de drie lijsten.

  29-03-2012 om 12:38 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Victor ‘Torre van de Kets’ Robijns.

   

  1964 – 4 september : Diefstal van 10 bakken spinazie

              Landbouwer Victor Robijns (°Kapelle op/den Bos 14/9/1895), wonende Leest

              Alemstraat nr. 29, zette gisteravond tien bakken spinazie klaar om door zijn zoon

              en groentenhandelaar Jan opgehaald te worden.

              Vanmorgen waren die allemaal verdwenen.

              De spinazie had een marktwaarde van 700 frank en de bakken, eigendom van

              Jan Robijns, kostten 30 frank per stuk.

              Volgens de garde was dit de derde diefstal deze maand van op de straat

              geposteerde veldvruchten.

              (VVH)

   

              Victor Robijns ‘Torre van de Kets’ overleed in de ‘Heergracht’ te Mechelen op 21

              januari 1985 :

              “…zijn warme harteljkheid, zijn eenvoud, zijn liefdevolle werkkracht, zijn meeleven

              met anderen…” (uit zijn gedachtenisprentje)

              Hij was gehuwd met Maria Ludovica Alewaters (°Leest 07/01/1897, +Mechelen

              28/11/1971) en de grootvader van o.a. Stan Gobien.

              Een interview uit 1984 verscheen in januari 1985 in ‘Caecilia’, het tijdschrift van het

              Muziekverbond van België. Een week nadat het interview was verschenen, overleed

              Victor Robijns.

              Voor de tweede wereldoorlog was hij bestuurslid van de fanfare St.-Cecilia en als

              dusdanig woordvoerder voor de muzikanten.

   

                                                   Victor ROBIJNS en de sfeer van toen…

  “Aan de Alemstraat te Leest woont Victor Robijns, in gans Leest beter bekend als ‘Torre van de Kets’, en momenteel (Noot : 1985) het oudste lid (thans erelid) van de kampioenenfanfare Kon. Fanfare ‘Sint-Cecilia’ van Leest-Mechelen.

  Toen we daar kwamen, zat hij in een zetel zijn middagdutje te doen. Hij ontwaakte al toen we de deur openden. Eerst was hij niet zo te vinden voor een vraaggesprek, maar na een tijdje vertelde hij vrijuit !

  -Hoe ben je bij de Leestse fanfare gekomen ?

  -’t Was in 1919. Ik trouwde in Leest en daar waren het ‘Blekken’. Ikzelf kom uit Kapelle-op-den-Bos en daar speelde ik bij de fanfare ‘De Vrije Vlaamse Zonen’, de ‘Sussen’ van Kapelle.

  Na mijn huwelijk ben ik dan ook muzikant geworden bij ‘St.-Cecilia’ Leest.

  -Bracht dat toen geen strubbelingen mee ? We bedoelen ‘Blek’ zijn in Leest en ‘Sus’ zijn in Kapellen-op-den-Bos ?

  -Iemand van den Triest (gehucht in Kapellen-op-den-Bos waar het geboortehuis van Victor staat) zei me toen eens dat hij het niet serieus vond dat ik muzikant geworden was bij de ‘tegenpartij’ in Leest. Ik heb hem toen gewoon gezegd dat ik geen ruzie wilde met mijn vrouw en dat ik nu in Leest woonde. Daarmee hebben ze er in Kapelle niets meer durven over zeggen. 

  ’t Strafste van de zaak was dat ik in Leest meespeelde op het instrument van de Sussen van Kapelle. Dat was ook iets speciaals met dat instrument. Vlak voor de oorlog van 1914-18 had ik een nieuw instrument gekregen. De andere muzikanten moesten in 1914 hun instrument inleveren. Omdat het mijne een nieuw was, mocht ik het zelf houden. Ik heb het zelfs meegenomen op de ‘vlucht’. Het hing over mijn schouder. Onderweg heb ik er nog dikwijls muziek mee gemaakt. Na de oorlog waren al de ingeleverde instrumenten naar de vaantjes.  ’t Mijne niet en zo moest ik wel in twee fanfares meespelen. In 1922 ben ik ermee gestopt in Kapelle. Ik was de laatste maanden niet zoveel meer naar de repetitie geweest ginder en toen kwamen ze vragen of ik nog wel kwam. Ik heb dat instrument toen afgegeven. De Leestse fanfare heeft voor mij toen een andere bugel gekocht.

  -Hoe zag de Leestse fanfare er toen uit ?

  -Helemaal anders dan nu ! Er waren zo’n 20 tot 25 muzikanten, meer niet ! Maar er waren toen wel vijfmaal meer ereleden. Als we dan opstapten, liepen er zo’n honderd ereleden achter ‘het muziek’ aan. Aan wedstrijden deden we niet mee ! Wel aan festivals. Ik herinner me nog een festival in Heffen. We waren, toen we moesten optreden, juist geteld met twee muzikanten, allebei bugelspelers, nl. Ston Busschots en ikzelf. Later is ‘Waar’ Lemmens er bijgekomen en dan nog een paar andere muzikanten. Ook in zulke omstandigheden gaven wij het niet op ! Dat zouden de muzikanten van nu niet meer durven, geloof ik ! Maar ja, de muziek is ook erg veranderd…

  -Hoe waren de repetities ?

  -Ze hadden plaats in een café. Alles werd opzij geschoven en dan repeteerden wij. Meestal allemaal danskens, walsen en marsen. Af en toe een groter stuk, maar dat viel niet zo in de smaak. Wij speelden om onszelf en om de mensen te amuseren. In de zomer speelden de muzikanten van de Alemstraat ’s zondags buiten ! Toen zaten we in de gracht ! Dat was heel plezant ! De mensen kwamen dan bij ons zitten en luisterden heel de namiddag.

  Op de repetities werd heel wat gedronken. Plezier maken kwam bij ons voor muziek maken. Nu is dat wel anders ! Elke tijd heeft zo zijn eigenaardigheden !

  -Je speelde voor je plezier. Waarom waren er toen zoveel ereleden in vergelijking met het aantal muzikanten ?

  -De mensen waren toen lid om aan de teerfeesten te kunnen meedoen. De teerfeesten van de Leestse fanfare waren iets speciaals. Ik was bestuurslid geworden omstreeks 1925. Een paar jaar later moest er in het bestuur iemand de belangen van de muzikanten behartigen en ik werd daarvoor uitgekozen.

  Een goede week voor de teerfeesten trokken we toen naar een veehandelaar. We kochten daar dan een koe, een os of een stier. Deze werd dan in Leest geslacht en met de teerfeesten opgegeten. We kochten ooit eens in Nieuwenrode een stier van meer dan 800 kg. Die hebben we niet opgekregen.

  -Hoe verliepen de teerfeesten dan ?

  -De teerfeesten duurden drie volle dagen. Iedereen werkte de weken daarvoor zo hard dat die dagen er wel afkonden. We begonnen ’s zondags na de hoogmis met ons jaarlijks teerfeest. Toen gingen we ‘kop’ of biefstuk eten. Daarna deden we zoveel mogelijk cafés aan. Omstreeks  4 uur ’s namiddags waren we terug en dan begonnen we te eten. Na ’t eten was er bal. De boeren (toen het merendeel van de plattelandsbevolking) moesten echter eerst nog naar huis om de koeien te gaan melken. Wij hebben er ooit eens een autobusje voor ingelegd. Als we in de stal gedaan hadden, trokken we terug naar het dorp. Het bal duurde daar tot ’s morgens vroeg. Een orkest huurden we niet. We hadden ons eigen orkest en we speelden onze bals zelf. Er is zelfs een tijd geweest dat we twee orkesten hadden. Iedereen danste met iedereen. Ouderen met jongeren, bijna tot op de draad versleten mannen en vrouwen met jonge springers. De ouderen leerden de jongeren dansen. Wie met de ‘Blekken’ een jaar had meegeteerd, kon dan ook dansen !

  De tweede en de derde dag (maandag en dinsdag) kwamen ze samen in de Alemstraat omstreeks de noen. Sommigen zaten al in de cafés te wachten vanaf 10 uur. Dan trokken we zo weer via de Heide naar het Dorp. Er waren toen minstens 25 cafés ! Dan was er weer een feestmaal en terug een bal.

  De derde dag aten we meestal de overschot op of aten we stoofvlees met aardappelen. Na de derde dag was iedereen het eten moe en zelfs het drinken. Of toch bijna iedereen…

  -Als er zoveel cafés waren, liep dan alles wel goed af ?

  -’t Gebeurde geregeld dat – wanneer het grootste deel van de fanfaremensen al in ’t Dorp waren – er nog muzikanten en ereleden op de Heide zaten te pintelieren. Die kwamen er dan wel later door. De dirigent en het bestuur hadden steeds de grootste moeite om iedereen buiten te krijgen uit die cafés. Met de teerfeesten van toen had iedereen een stuk in de kraag, maar toen was het ook niet zo gevaarlijk op strat : auto’s reden er bijna niet.

  -Wanneer stopte je als muzikant ?

  -Feitelijk bij het begin van de oorlog van 1940-45, maar mijn laatste jaar als muzikant was 1937, denk ik. Toen mijn oudste zoon, onze Louis, muzikant geworden is, ben ik ermee gestopt. Ik heb na de oorlog wel eens geprobeerd, maar ’t ging niet zo goed meer want tijdens de oorlog hadden we geen noot meer mogen blazen van de Duitsers.

  Ik ben dan erelid geworden en ik ging steeds mee als er wat te doen was. Nu kan ik dat ook niet meer…

  -Anekdotes uit de tijd van vroeger ?

  -Ja, veel, maar ik vind ze zo direct niet…Ik speelde in 1919 nog in Kapelle-op-den-Bos. Daar speelden echter ook nog andere Leestenaars mee, onder andere Louis Spoelders. Hij speelde trombone en als hij in vorm was, liet hij zijn instrument kletteren dat heel Kapelle daverde. Louis moest eens alleen spelen en hij kon het heel goed. De chef (Andries) zei : ‘Spoelders, ge blaast koper !’ Toen zei Louis kwaad : ‘Chef, ik ben potfer nen Blek !’ Tumult natuurlijk, want zo iets durven zeggen op de repetitie van de Sussen was toen een straffe toer !

  Als er bij ons iemand van de fanfare kwam, haalde mijn vrouw (ons Wis) een fles cognac of ‘elixir d’Anvers’ boven. En die mannen gingen dan meestal pas verder als de fles leeg was of ’t scheelde niet veel…Met wat de wijkmeesters van voor de oorlog kwamen vertellen, moest ge dan goed oppassen. Die gingen in dergelijke omstandigheden van huis tot huis en overal kregen ze ten minste een goede druppel. Aan het eind van hun rondgang kwam er dan niet veel serieus meer uit, maar de leden waren wel zo slim de volgende dag aan elkaar te vragen wat de wijkmeester had verteld en hoe laat het was toen hij op bezoek kwam. Sommige wijkmeesters deden als het mogeijk was maar één of twee bezoeken per dag en zo konden ze de hele week of nog langer van huis weg…

  Rik De Bruyn speelde ook mee in de fanfare. Ik speelde bugel solo en Rik van ’t Kot moest 3de bugel spelen van de chef. Omdat ik wist dat Rik de beste muzikant was van de fanfare kon ik dat niet langer verdragen. Toen heb ik op de repetitie tegen Nante van den Toebak (de dirigent) gezegd  : ‘Zet die kleine maar naast mij. Hij speelt ons allemaal onderste boven ! Ik wil dat dat gezever nu gedaan is !’ En nog dezelfde repetitie mocht Rik bugel solo spelen.

  Met de ‘verhuizingen’ (eens per maand op zondag een muzikale wandeling met cafébezoek) kwamen er soms muzikanten bij ons thuis eten. ’t Was soms zo erg dat ze de pensen uit de kelder gingen halen. In die tijd was dat de gewoonste zaak van de wereld. Ons Wis maakte wel veel kabaal als er zoiets gebeurde, maar tegenhouden deed ze die mannen toch niet. Nu zoudt ge dat niet meer moeten proberen om uit iemands kelder wat te halen ! In onze tijd waren we tevreden met wat we hadden. Als er niets meer was, konden we niets meer verdelen en ook niets meer weggeven.

  Hadden we niet zoveel weelde als nu, we hadden wel meer plezier. De goede oude tijd was meestal wel een harde tijd en misschien ook niet zo goed : er was meer armoede, er stierven meer kinderen en jonge mensen. Maar…als we werkten, werkten we hard. Als we dronken, dronken we een serieuze hoeveelheid. Als we plezier maakten, dan was dat echt plezier en duurde dat tot ’s morgens vroeg. Nu zijn de tijden veranderd en ook de mensen… De mensen van mijn soort (degenen die geboren zijn voor 1900) zijn zo stilaan aan ’t verdwijnen. Met nog een paar schieten we op dit ogenblik in de fanfare over…

  ’t Wordt nooit meer zoals het vroeger is geweest ! Gelukkig voor het een en spijtig voor het ander…

  Tot daar het gesprek met Victor Robijns, de kranige ‘Torre van de Kets’. Hij deed ons zowaar heimwee krijgen ! Heimwee naar de solidariteit van vroeger, naar het echt plezier en de echte vreugde, naar de mensen van toen die elkaar echt hielpen. Misschien komt dit alles nog eens terug ?”     

  29-03-2012 om 09:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – Vrijdag 31 juli : Diefstal van vier balen tarwe

              Van de landbouwer Victor Juliaan De Laet (°Leest 28/6/1914), wonende

              Tiendeschuurstraat 12, werden 4 balen tarwe, een totaal van 200 kg, gestolen.

              De landbouwer had zijn tarwe met een pikdorser laten maaien en ze in jute

              zakken gestopt. 100 balen had hij ’s avonds naar huis gebracht maar omdat

              het laat  geworden was had hij er vier achtergelaten aan de schuur, zijde der

              straat.

              (VVH) 

   

  1964 – Augustus – De Band :

              Ontvreemding : Bij Geens wonende Juniorslaan, werden tijdens de verlopen

              maand een partij aardappelen ontvreemd. Deze bakjes stonden klaar om

              opgehaald te worden.

              Enkele dagen nadien werd een partij meel gestolen bij V. De Laet,

              Tiendeschuurstraat en 10 kassen spinazie bij V. Robijns in de Alemstraat. 

   

              Fietsdiefstal: Uit een bergplaats ten huize van K. Leemans werd een fiets

              gestolen.

   

              Aanrijding : Een botsing deed zich voor aan de Adegempoort tussen de

              vrachtauto’s van Leestenaar Maurice Vleminckx en Hugo Coenen uit Sint

              Truiden en nog een personenwagen. Gelukkig slechts stoffelijke schade.

   

  1964 – Van 11 tot 18 augustus : Chiro-Jongens Bivak te Lichtaart

              13 burchtknapen, 16 knapen en 6 kerels bivakkeerden op het Heide-Heem te

              Lichtaart.

              De meisjes trokken dat jaar naar Ophasselt.

              Om het bivak van 1965 te financieren richtte de chiroleiding een spaardienst

              in eigen schoot op, deze ging in voege vanaf 13 september.

              Onkosten : 5 frank waarvan 1 fr op het boekje werd geplaatst.

              Daags voor het bivak werd een inzameling gehouden van allerlei voedingswaren :

              groenten, zuivelproducten, kruidenierswaren…

         

  1964 – September – De Band :

              In het naar huis gaan per rijwiel, en dit in de vroege ochtend, deed Victor

              Alewaeters uit de Kleine Heide, een erge val.

              Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar men vaststelde dat zijn beide

              benen gebroken waren.

   

              Zwaar ongeval : De nog maar pas aangeworven onderwijzeres aan de

              Zusterschool van onze gemeente, kwam te Willebroek in botsing met een

              autobus. De slag moet zo geweldig geweest zijn dat zij in bedenkelijken

              toestand naar het gasthuis van Willebroek werd overgebracht.

              Haar auto werd totaal verbrijzeld. Alles laat echter voorzien dat het grootste

              gevaar volledig achter de rug is.

   

              Vandalenstreken : In de loop der voorbije weken werden een paar

              vandalenstreken uitgehaald. Zo werden de rolluiken van H. De Bruyn en

              L. Huybrechts in de Dorpstraat met een vuil goedje besmeurd.

              Anderzijds werd schade toegebracht aan de auto van L. Selleslagh uit de

              Alemstraat. Dit alles door onbekenden.    

   

  1964 – 1 september :Chiro Spaardienst

              Door de leiding van de Chiro werd een spaardienst in het leven geroepen.

              De bedoeling : “…zelf iets bij te dragen om het bivakgeld te vergaren, want het

              spreekt vanzelf  dat door het voorsparen, de nodige bivaksom er lang voor tijd zal

              zijn, maar…in het initiatief zit ook wat anders, nl. het leren sparen, in plaats van

              geld op te doen dat dikwijls gegeven wordt om wat te sparen.

              Die spaardienst ging in voege vanaf 1 september en aan hen die wensen te sparen

              zal een Chiro-spaarboekje afgeleverd worden, onkosten 5 fr. waarvan 1 frank op het

              boekje geplaatst wordt.

              Iedere week wordt het spaargeld ingeschreven en het boekje wordt door de ouders

              bewaard.”

              (De Band)                  

   

  1964 – Op woensdag 2 september werd de 7-jarige Erwin Van Nobekel bij het oversteken

              van de Kleine Heide aangereden door de personenwagen bestuurd door Cyriel De

              Smet. Gelukkig bleef alles beperkt tot lichte kneuzingen bij het kind en te

              verwaarlozen blikschade.

  29-03-2012 om 09:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

      

  1964 – 17 juni : “De notaris Etienne Delvaux te Mechelen, zal ter verkoopzaal der notarissen,

              in de Huidevettersstraat te Mechelen, openbaar verkopen onder de gewone

              voorwaarden en met winst van verdieren, het volgend onroerend goed :

              gemeente LEEST.

              Een woonhuis op en met grond aanhorigheden en tuin, gestaan en gelegen ter plaatse

              Klaasberg, Dorp 9, gekend ten kadaster wijk B nrs 138/u en 139/k en deel van

              139/u, groot volgens meting 703 m2 begrijpende :

              ondergronds : kelder, gelijkvloers : twee voorplaatsen, daarachter keuken en

              kelderkamer, overdekte koer of pomphuis, stalling, W.C., tuin waarin bakhuis.

              Daarboven slaapkamers en zolder.

              Voorzien van electriciteit.

              Het goed is onverhuurd en onmiddellijk beschikbaar.

              Voor bezichtiging de sleutel af te halen te Leest, Vinkstraat 2. Zitdagen woensdag 17

              juni, 1 juli 1964, telkens te 2 u. namiddag, ter verkoopzaal der notarissen,

              Huidevettersstraat te Mechelen.

              Alle inlichtingen en aftreksels van het grondplan zijn kosteloos te bekomen ter studie

              van notaris Et. Delvaulx te Mechelen, Louisastraat 33.

              Op de dag der eindelijke toewijzing is de koper verplicht zich te voorzien van zijn

              trouwboekje.”  

              (Affiche : eigendom Eddy Apers)

              Het betrof de locatie waar later ’t Stockske zou komen.

   

  1964 – 29 juni : Overlijden van Jan-Baptist Lauwers

              Jan Baptist “Johannes” Lauwers werd te Leest geboren op 28 januari 1883.

              Zijn bijnaam was ‘Klopper van den Bon’. Hij woonde aan de Juniorslaan op de

              Heide in de buurt van de zaal ‘de Boerenhandel’.

              Hij was één van de medestichters van de fanfare St.-Cecilia ook al was hij toen

              pas zestien.  Hoogst waarschijnlijk was hij één van de twaalf muzikanten

              die destijds de eerste optocht met de fanfare hebben gemaakt naar

              ‘café Belle Vue’. (Stan Gobien)

              Johannes Lauwers was gehuwd met Maria Ludovica Leemans (°Hombeek

              09/11/1893, +Leest 18/08/1944).

   

   

  1964 – Zondag 5 juli : Uitreiking diploma’s Kantonale wedstrijd.

              In het gemeentehuis had de uitreiking van de diploma’s plaats aan de leerlingen

              van het zesde studiejaar die deelgenomen hadden aan de Kantonale wedstrijd te

              Mechelen.

              Na de hoogmis togen burgemeester Verschueren, de schepenen Frans en

              Ferdinand De Prins, de gemeenteraadsleden Buelens en Van den Heuvel, samen

              met de pastoor, de onderpastoor en schoolhoofd Meyers met zijn leerkrachten

              Huysmans en Hendrickx zich naar de raadszaal van het gemeentehuis.

              Ook de betrokken leerlingen en de meeste van hun ouders waren aanwezig.

              De burgervader opende de zitting met een warme hulde aan het onderwijzend

              personeel en speciaal aan de heer Huysmans, titularis van het 6de studiejaar.

              Hij legde er de nadruk op dat de resultaten eens te meer bewezen dat de

              gemeenteschool van Leest degelijk onderwijs verschafte en dat de ouders niet te

              snel hun kinderen naar andere scholen dienden te sturen.

              Na een hartelijk proficiat tot de geslaagden, namen die hun prijs in ontvangst :

              een exemplaar van het Kramer’s woordenboek.

              Hierna kwam de pastoor aan het woord die een vergelijking maakte tussen een

              te bouwen huis met stevige fundamenten, bestand tegen wind en andere

              natuurelementen en de leerlingen die thans de 12-jarige leeftijd bereikten.

              Ook voor hen is het nog te vroeg van nu af reeds een bepaalde richting te kiezen,

              te vroeg om reeds aan bouwen te denken op “ersatz”grond.

              Hij spoorde de ouders en de leerlingen aan voort te gaan op de ingeslagen weg en

              zeker niet te vergeten dat een goed onderwijs dient gegrondvest te zijn op

              christelijke grondslag.

              Meester Meyers deelde vervolgens mee dat leerlingen die graag een leerboek

              bekwamen, dit eenvoudig moesten vragen, zodat de werklustigen zich verder

              en vaster in het zadel konden zetten voor aanvang van een nieuw schooljaar.
              Van dit aanbod werd gretig gebruik gemaakt.

              Het slotwoord was van meester Huysmans die wees op de gezonde samenwerking

              tussen het onderwijzend personeel, niets was teveel wanneer het om het welzijn

              van de kinderen ging, want voegde hij eraan toe “uw onderwijzers staan graag

              in de klas”.

              Vanaf de inrichting van de kantonale wedstrijden mocht Leest zeer tevreden zijn

              over de onderscheiden resultaten ging hij verder. 

              Het 1ste jaar waren er 5 deelnemers waarvan 4 geslaagden.

              Het 2de jaar 5 en evenveel geslaagden.

              Het 3de jaar 6 en allen geslaagd en het 4de jaar 9 en alle 9 geslaagd.

              Aan de best gerangschikte leerling van de gemeente Eddy Van Hoof werd een

              plakket overhandigd, waarvan niemand de herkomst kon bepalen.

   

  Foto’s :

  -’t Stockske in ’81, rechts café ‘In den Bareel’.

  -Advertentie in De Band, zelfde periode.

  -Jan-Baptist Lauwers.

  -Eddy Van Hoof, de best gerangschikte leerling.

  29-03-2012 om 07:11 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Prosper Busschot.

   

  1964 – 5 juni : Overlijden van Prosper ‘Speir van Busschot(tes)’ Busschot

   

  Prosper Busschot was te Leest geboren op 13 juli 1878 en hij overleed in de St Romboutskliniek te Mechelen op 5 juni 1964.

  Hij was vereerd met de gouden medaille van Leopold II en het Burgerlijk Ereteken 1ste Klas.

  Medestichter van de Kon.Fanfare St.-Cecilia Leest en (officieus) van het Boerenfront en Oud-Schepene.

  Hij was gehuwd met Maria Ludovica Daelemans (°Heffen 15/09/1886,+Mechelen 19/08/1961) .

  “…hij was minzaam van karakter en zeer dienstvaardig voor iedereen. Er was in hem die wij betreuren, een overvloed van goedheid, liefde en rechtvaardigheid die hem beminnelijk maakte bij alle mensen…”

   

                                      “Speir van Busschot(tes)”

  “…was een herenboer op de Leest-Heide en woonde aan de Blaasveldstraat. Hij was net als zijn broer Gaston (‘Ston’ of ‘Stonneke’) één van de eerste muzikanten van de fanfare geweest. Vanaf 1921 was hij gemeenteraadslid en vanaf 1939 tot 1957 was hij schepen van onderwijs en cultuur.

  Hij wordt ook beschouwd als medestichter van het Boerenfront. Het Leestse Boerenfront dankt zijn ontstaan aan de ‘vroege patatten van 1936’. Er heerste toen een ware crisis. Vooraf was aan de boeren beloofd dat ze voor 100 kg vroege aardappelen de vastgestelde prijs van 30 fr. zouden krijgen. Toen het echter zo ver was, kregen ze slechts 5 fr. per honderd kilo. Tijdens de zomer van 1936 waren Prosper Busschot en zijn knecht vroege aardappelen aan het rooien. Toen ze na een namiddag van hard labeur berekenden voor hoeveel geld aardappelen ze met de riek boven de grond hadden gehaald, stelden ze vast dat ze zich samen voor 20 fr. krom hadden gewerkt. De knecht ontstak in woede en zei : ‘Dat is geen werk ! Het heeft geen zin voor zo’n hongerloon verder te doen ! We gaan staken ! We gaan staken zoals de boeren van Heist-op-den-Berg !’ De knecht trok naar de boeren in de buurt die ook aan de vroege aardappeloogst bezig naren, naar Stanne Gobien sr., Lodewijk Nuytkens, Frans Huyghe, Victor Schaerlaekens en naar Jan Maes. Ze lieten de aardappelen links liggen en trokken met de riek op de schouder naar het station in Blaasveld waar de aardappelen op de wagons werden geladen. Onderweg, aan ’t Zuurbos, kwamen ze ‘Net van Bel’, de vrouw van Frans Huyghe tegen. Net vroeg : ‘Wat gaat gij doen ? Is het terug Boerenkrijg ?’ De mannen zegden dat ze het laden van aardappelen gingen stoppen in het station van Blaasveld. Of ze in hun opzet geslaagd zijn, konden we niet achterhalen. Maar zeker is dat deze gebeurtenis de aanleiding was tot de oprichting van de Leestse afdeling van het Boerenfront.

  In de weken die daarop volgden, werd in de zaal ‘de Boerenhandel’ bij Peerke Van den Eede aan de Juniorslaan, de latere woning van de familie Duran, het Boerenfront opgericht.

  Prosper Busschot oordeelde dat hij niet in het bestuur kon zetelen omdat hij gemeenteraadslid was maar hij steunde de actie voor meer dan honderd procent. Het eerste Boerenfrontbestuur bestond uit voorzitter Victor Schaerlaekens, bijgenaamd ‘den Dockx’, Antoon Polspoel, Remy Bradt, Lodewijk Nuytkens, Constant Daelemans, Constant Gobien sr. en Henri Van den Heuvel. Bij de Boerenfronters waren er bijzonder veel leden van de fanfare St.-Cecilia en de banden tussen de beide verenigingen zijn altijd erg nauw geweest.

  Prosper Busschot was een uiterst minzaam man, bijzonder rustig en correct. Hij heeft veel betekend voor de fanfare en voor de mensen van de Leest-Heide.”

  (Stan Gobien, ‘Leest in Feest’)

   

  29-03-2012 om 06:31 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Alfons ‘Fons’ Huysmans

   

  1964 – 31 mei : Chiro Sportmanifestatie te Hombeek

              Op het domein van burgemeester Baron De Meester behaalde de chiro van Leest

              de 3de plaats.

              Individuele uitschieters waren er van Erik Bradt met een 4de plaats op de 1000

              meter en Alfons Huysmans (foto) met een 5de plaats op de 1200 meter.

   

  1964 – 31 mei : Processie

   

              “…op die zelfde zondag ging voor de tweede maal de Processie langs de straten der

              Gemeente. Ook daarin stapten wederom de Chiro-jongens, in keurig uniform, tuchtvol.

              Maar wat we ons afvragen is, waar blijven de klaroenblazers en trommelaars ?

              Waarom blijven die opgeborgen ? Met klaroenen van trommels vooraan zou de

              Chiro-groep nog een mooier indruk nalaten. Denk even terug aan vroeger !

              En er bestaat te Leest een groep-chiro-meisjes ! Waar zijn die gebleven, waarom ook

              die groep niet in de Processie ?  ’t Is toch op die manier dat het mogelijk is om bij

              te werven, en de meisjes van het eigen dorp onrechtstreeks niet te verplichten bij een

              groep van een naburige gemeente of gehucht ?”

              (De Band)       

   

  1964 – Juni – De Band :

              Een aanrijding deed zich voor op de Kapellebaan tussen de personenwagen van

              Pieter De Hertogh en twee fietsers uit Londerzeel.

   

              Door een onvoorziene omstandigheid kwam W. Lauwers uit Leest met zijn

              auto terecht op een veld in de Vinkstraat.

              Lauwers kon zijn weg verderzetten nadat een geneesheer was ontboden.

   

              Op de Gentse steenweg te Mechelen deed zich een ongeval voor tussen de

              personenwagen van Frans De Prins uit Leest en Erik De Raeymaeker uit

              Willebroek. Enkel stoffelijke schade.

   

              Een verkeersongeval deed zich voor op de steenweg naar Hombeek waar de

              voetganger Victor De Mazy aangereden werd door de bestelwagen van Alfons

              Hellemans en waarbij eerstegenoemde licht gewond werd.

   

              Tijdens de speeltijd deed de kleine Vicki De Laet op de koer van de speelplaats

              een ongelukkige val en diende geneeskundige zorgen te krijgen.

              Na enkele dagen volledige rust kon hij opnieuw naar school gaan.

   

              Tijdens het openen van een garagepoort ontsnapte de hond van Jozef Schools

              uit de Kouter. Het dier werd door een aankomende auto op slag gedood.

   

              Gebeten door hond : De moeder van Jan De Smedt, Dorpstraat, werd door haar

              hond gebeten. Geneeskundige zorgen waren dringend nodig.

   

             Aanrijding : Op de Veemarkt te Mechelen deed zich een aanrijding voor tussen

              K. Diddens en de voetgangster Seraphien Luyckx, alles zonder schade.

   

              Vermeldenswaard :

              Onze dorpsgenoot en Chiro burchtknapenleider Roger Silverans werd als

              Primus Perpetuum uitgeroepen bij zijn uitgang van het Sint Rombautscollege

              te Mechelen. Hij volgde de wetenschappen.

              We wensen hem nog veel succes toe in zijn verdere studiën te Leuven waar hij

              de wiskunde zal volgen.”

  28-03-2012 om 20:10 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – 9 februari : Jaarlijks Bal van K.F.St.-Cecilia

              met het orkest “The Tornados”.

   

  1964 – 10 februari : 11e Milac-Avond ter gelegenheid van de “Week van de Soldaat”.

              Met optreden van Kees Brug.

   

  1964 – 27 februari  : Landloper

              Veldwachter Van Hoof werd er van verwittigd dat er een persoon zonder

              middelen van bestaan rondzwierf in de Elleboogstraat. Het betrof een

              zekere Pieter De Quint geboortig van Kapelle-op-den-Bos en  met adres in

              Mechelen. Hij verzocht zelf om opname in een Rijksweldadigheidsinrichting.

              (VVH)       

   

  1964 – Maart – De band :

              Ontvreemding : Aan het stedelijk zwemdok te Mechelen werd het rijwiel,

              eigendom van onze dorpsgenoot Kamiel Van den Brande, ontvreemd.

   

              Verkeersongeval :Tussen de personenwagen van onze dorpsgenoot Goovaerts

              Herman en de bestelwagen , bestuurd door Verschueren Victor uit Booischot

              enerzijds, en anderzijds met de jeep van R. Joris uit Berlaar deed zich een

               aanrijding voor waarbij Verschueren licht gewond werd.

   

              Aanrijding : Een lichte botsing had plaats tussen twee wagens waarbij deze van

              Jan Casteels uit Leest betrokken was. Gelukkig enkel stoffelijke schade.”           

   

  1964 – 16 maart : Filmavond

              Ingericht door de Boerengilde, Boerinnengilde en B.J.B. afdeling Leest.

              Vertoond werd “De Wijde Ruimte” van William Wyler met in de hoofdrollen

              Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston en Carroll Baker. Als bijfilm werd een

              documentaire over landbouw voorgezet.

              “Een zeer goede opkomst mocht geboekt worden voor deze merkwaardige

              kleurenfilm...” (technocolor)

   

  1964 – 22 maart : Filmavond.

              Op zondag 22 maart 1964 werd door de Oudstrijdersbond van Leest een

              filmavond gegeven in het lokaal van de weduwe Huybrechts, ten voordele van

              deze vereniging. Start 19 uur en inkomprijs 15 fr. (DB-maart 1964) 

   

  1964 – 31 maart : Nachtelijke aanranding

              In de vroege ochtend van 31 maart (02u30) werd Ludovicus Van Winghe,

              (°Leest 5/1/1943) Alemstraat 6 Leest, door vier mannen overvallen.

              Hij legde bij de garde volgende verklaring af:

              “Gisteravond bevond ik mij op de Paaskermis te Leest. In café ‘Telstar’, Dorp

              waren een viertal jonge mannen van Kapelle op den Bos, die ruzie zochten.

              Daar is dan verder niets gebeurd, doch toen ik hedenmorgen rond 2.30 uur

              per fiets huiswaarts reed, werd ik onderweg door die vier mannen overvallen.

              Deze mannen zijn vier kameraden  die steeds bij elkaar zijn en daarvan ken ik

              er één P. Francois uit de Bormstraat in Kapelle op den Bos.

              Deze mannen stonden mij af te wachten op de Klein Heide, nabij de vijver van

              de oud-burgemeester alhier. Piscador die naar ik meen op een bromfiets reed,

              kwam naast mij gereden en wilde mij omverduwen. Ik moest dan stoppen en er

              is een tweede op mij gesprongen, greep mijn fiets uit mijn handen en begon in

              mijn gezicht te boksen. Ik rukte mij los en liep achter de woning Vloeberghen.

              Daar klopte ik op de deur om hulp te vragen, doch daar werd ik terug

              ingehaald door alle vier en weer geslagen en gestampt. Hier werd ik dan door

              drie hunner vastgegrepen en ik hoorde ze tegen elkaar zeggen : we zullen eens

              zien hoe sterk dat hij is, we zullen hem leren zwemmen. Hierop sleurden ze me

              in de richting van de vijver, waar ze me wilden ingooien. Maar ik kon me

              losrukken, de velden inlopen en mijn woning bereiken. Mijn fiets heb ik echter

              moeten achterlaten.

              Deze werd dan later door mijn broer Achiel, zwaar beschadigd, nabij de

              vijver teruggevonden.Mijn fiets was tevoren door één onder hen herhaaldelijk

              tegen het betonnen wegdek gesmeten.

              Bij mijn thuiskomst hebben mijn familieleden dadelijk geneesheer Van der

              Heyden laten komen. Ik werd over gans mijn lichaam gestampt en geslagen en

              ben onbekwaam tot enig werk. Mijn klederen werden ook zwaar beschadigd,

              mijn regenjas is gescheurd, kostuum gans bevuild en mijn pullover werd bijna

              gans doorgescheurd.”

   

              De garde constateerde een open wonde boven het rechteroog, dik gezwollen

              lippen en mond, geschramde neus en een gekneusd rechterhand.

              De voorvork van de fiets was opgestuikt, het kader aan achterwiel ingedrukt

              evanals de kettingkast.

              Het onderzoek werd verdergezet in Kapelle-op-den-Bos.

              (VVH)    

   

  1964 – April – De Band :

              Onze medeburger Louis Polfliet werd aangereden door een tweewieler.

              De stoffelijke schade aan zijn auto was aanzienlijk.

   

  1964 – 12 april : Jaarlijks Concert Kon. Fanfare Sint Cecilia

              met optreden van radio en tv-ster Leonard Van Deyck.

   

  1964 – Maandag 15 april : Reis Gepensioneerden

              Bezoek aan basiliek Koekelberg, Citadel Namen, bronnen Spontin  en Dinant.

              Laatste oponthoud in het “Jagershuis”.

   

  1964 – April-Mei : Aanrijdingen

              “Onze dorpsgenoot Maurice Van Camp kwam al fietsende in aanrijding met de

              voetgangster Clementine Gillis die hierbij licht gewond werd.

              Onze medeburger Louis Polfliet werd aangereden door een tweewieler. De

              stoffelijke schade aan de auto was merkelijk aanzienlijk.

              Apers uit Leest deed met zijn bromfiets een erge val toen hij naar zijn werk reed.

              Hierbij werd hij zeer ernstig gekwetst en moest naar een ziekeninstelling te

              Mechelen overgebracht worden. Gelukkiglijk, en dit delen wij dan ook met

              vreugde mee, is hij thans hersteld.”

              (De Band, mei 1964)

   

  1964 – Mei : Compagnie van Scherpenheuvel

              De voettocht verliep dit jaar in de beste omstandigheden.

              Er waren 51 deelnemers (sters).

   

  1964 – 10 mei : Chiroknapen per fiets naar Scherpenheuvel

              “Op zondag 10 mei deden de Knapen een fietstocht naar Scherpenheuvel, ze

              werden vergezeld door een buitengewoon mooi weertje.

              Op Pinksteren werd overgegaan tot de beloftenaflegging der knapen.”

              (DB,1964)

  28-03-2012 om 20:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Burgemeester Miel Verschueren en Catharina Lauwers 50 jaar getrouwd : plechtige ontvangst op het gemeentehuis door de voltallige raad.

  Van l. naar r. veldwachter Van Hoof, schepen Henri Van Den Heuvel en de raadslieden Const. Buelens, Rik De Bruyn en Juul Geens.

  Onderaan : schepen De Prins, burgemeester Verschueren, secretaris Bradt, Catharina Lauwers, raadslid Verbeeck en schepen Ferdinand “Nante” De Prins.

   

  1964 – In vervanging van wijlen Dokter Stuyck kwam de heer Gémin zich te Leest

              vestigen.

              Zijn spreekuren : voormiddag van 8 tot 9 uur, namiddag van 18 tot 19 uur.

              Zaterdagavond en op zon- en feestdagen geen raadpleging.

              (DB,Januari 1964)

   

  1964 – Eerste Communie Jongens                Eerste Communie Meisjes

              Doms Leo                                           Albrecht Godelieve

              Gobien Paul                                       Casteels Ingrid

              Jacobs Harry                                      De Prins Marleen

              Kerstens Eric                                      D’Hollander Linda

              Lefever Wilfried                                Geerts Vera

              Peeters Dirk                                       Gobien Marleen

              Peeters Emiel                                    Jacobs Godelieve

              Piscador Marcel                                Lauwers Vera

              Sollie Antoine                                    Leemans Nelly

              Van Beneden Louis                           Polfliet Christiane

              Van Bosstraeten Paul                       Schaarlaekens Marie-Louise

              Van den Heuvel Eddy                       Van Praet Liliane

              Vets Maurice                                     Verbeeck Maggy

              Vloebergh Eric                                   Verbeeck Nelly

              De Bondt Jan (Warande)                 Verschueren Monique

   

              Plechtige Communie Jongens

              Apers Jean                  De Hondt Ludo                       Van den Heuvel Andre

              Apers Jean                  Emmeregs Ludo                     Van der Hasselt Jos

              Beterams Marcel       Emmeregs Freddy                  Van Hoof Eddy

              De Laet Victor            Lamberts Rene                       Van Linden Karel

              De Winne Jean-Pierre Langbeen Ludo                     Verschuren Ludo

              De Winne Daniel        Leemans Alfons                      Selleslagh Hubert

                                                                                                      Selleslagh Theo

                                                                                                      Steemans Jozef

              Plechtige Communie Meisjes

              Apers Ida                    Geerts Paula

              De Hondt Hilda          Spruyt Ingrid

              De Prins Gerda          Van de Camp Diane

              De Wit Gerda             Van den Avont Patricia

              De Wit Gerda             Van Genechten Maria                                  

   

   

  1964 – Ongevallen  (enkel jaartal gekend)

              “Toen enkele jongens op het speelveld van het parochiehuis aan het voetballen

              waren werd de kleine Alfons Silverants door een bal in het oog getroffen,

              waarbij hij zo erg gekwetst werd dat doktershulp noodzakelijk was.”

   

              “Onze dorpsgenoot Albert De Smedt werd op de Juniorslaan, ter hoogte van de

              Blaasveldstraat, verrast door een auto, met het gevolg dat hij met zijn bromfiets

              ten gronde viel en breuken opliep aan schouder en arm.

              Hij werd ter verpleging naar Mechelen overgebracht.”

   

              “Op de steenweg naar Battel te Mechelen kwam het tot een aanrijding tussen

              de genaamde Jozef Buelens uit voornoemde stad en onze dorpsgenoot Louis

              Lauwers, gemeenteraadslid. Enkel stoffelijke schade.”

   

              “Tussen de personenwagen van Slachmuylders uit Leest en de wielrijder De

              Alfons De Bondt uit Hombeek kwam het tot een botsing waarbij deze laatste

              kwetsuren opliep.”

   

              “Ter hoogte van het huis nr 38 in de Dorpstraat kwam een bromfietser door

              ’t ontwijken van een wielrijder, tegen een betonpaal terecht.

              Gelukkiglijk zonder erge gevolgen.”            

   

  1964 – Januari – De Band :

              “Bij het vervoeren van een partij bieten kantelde de vracht met het gevolg

              dat de genaamde Gustaaf Van der Elst een breuk opliep aan de grote teen..

   

             Dorpsgenoot Henri Verschueren kwam met zijn handkar in aanrijding met

              een vrachtwagen. Dat gebeurde op de Zandpoortvest te Mechelen.

           

             Op de Guido Gezellelaan te Mechelen gebeurde er een aanrijding tussen

              de personenwagens van Frans Piessens uit Leest en Lissnijder uit Berchem.

   

              Door een onbekende oorzaak kwam in de Kouter de broodwagen van Alfons

              Hellemans bezijden de weg in de gracht. Gevolg : aanzienlijke schade aan de

              wagen.” 

   

  1964 – 19 januari : Groots Bal van het Boerenfront

              Locatie : zaal “Van den Eede”.

   

  1964 – 29 januari : Aflegging beloften Burchtknapen en Kerstfeest Chiro

              “Op 29 januari 1964 werd door de Burchtknapen die de voorbereidingstijd

              goed volbracht hadden, de belofte afgelegd. Het Kerstfeest ging daarna door

              en er was veel leute en kameraadschapsgeest vast te stellen.”

   

  1964 – Februari – De Band :

              Aan het Volksbelang werd onze dorpsgenoot Ernest Nuytkens door een auto

              aangereden. De auto hoorde toe aan Neuttiens Maurits uit Hofstade.

              Ernest werd gewond en overgebracht naar een Mechels ziekenhuis.

   

              Op de steenweg naar Battel deed zich een aanrijding voor tussen de

              personenwagens van Alfons Verbruggen uit Leest en deze bestuurd door Antoon

              Van Steen uit Ruisbroek. De echtgenote van deze laatste werd hierbij licht

              gewond.

   

              Een verkeersongeval deed zich voor aan de Brusselpoort te Mechelen tussen de

              personenwagen van De Vadder uit Herent en de bestelauto van de Leestenaar

              Paul Polspoel.

   

              Werkongeval : Tijdens zijn werk werd Jan Spinnael, werkzaam bij de firma

              Comet, ernstig aan de rechterhand verbrand, zodat hem thuis geneeskundige

              zorgen werden verleend.”

   

  1964 – Februari 1964 - Gazet van Mechelen :

   

       Burgemeester Emiel Verschueren vierde zijn gouden huwelijksjubileum te Leest

   

  “Het is in een kleine gemeente geen alledaagse gebeurtenis dat men een bruiloftviering meemaakt van een burgemeester.

  Dit was echter vorige zaterdag te Leest het geval met de echtelingen Emiel Verschueren- Catharina Lauwers, wonende op de mooie boerderij “Hof ter Halen” in de Elleboogstraat 18. Zij vierden er immers de 50ste verjaardag van hun huwelijk.

  Beiden zijn geboren Leestenaren. Emiel zag er het levenslicht op 31/1/1889, zijn echtgenote op 10/8/1890.                 

  In de Sint Niklaasparochie werd op 14 februari 1914 hun huwelijk ingezegend door wijlen Z.E.H. Beukelaers. Aan het hoofd van de gemeente stond toen wijlen burgemeester Bernaerts.

  Hun huwelijk werd gezegend met 8 kinderen die thans allen nog in leven zijn, namelijk 5 meisjes en 3 jongens. Eén van de dochters werd kloosterzuster.

  Verder hebben ze reeds 19 kleinkinderen.

  Miel Verschueren heeft samen met zijn geliefde vrouw hard gewerkt, want benevens de opvoeding van de schone kroost hadden ze 12 ha land dat diende bewerkt te worden.

  Ze hebben echter het wel en wee samen goed weten te dragen.

  (...)

  Maar niet alleen voor zijn gezin heeft Miel zich verdienstelijk gemaakt, zijn goed hart en bekommernis voor de gemeenschap reikte nog veel verder, zo kwam het dat deze gevierde jubilaris zich in de gemeentepolitiek ging moeien.

  (...)

  Tevens was hij een der grondleggers van de Kon. Fanfare St.-Cecilia waarvan hij heden nog het ere-voorzitterschap waarneemt.

  Dat de familie  en de burgervader op de handen worden gedragen, werd zaterdag afdoende bewezen. Rond de woning, in het dorp, langsheen de kerk en op het gemeentehuis was het een pracht van vlagjes, bloemen en spreuken.

  Toen ze met de prachtige auto’s langs de versierde straten naar de kerk reden, brachten talrijke inwoners met sympathiek handgebaar hulde aan het echtpaar.

  De jubelmis werd opgedragen door Z.E.H. Bernaerts, onderpastoor te Ganshoren en neef van de jubilarissen. Aan het altaar werd hij bijgestaan door pastoor Coosemans en onderpastoor Verbist.
  Onder de dankmis hield Z.E.H. Bernaerts een korte maar mooie toespraak waarin het zeer verdienstelijk leven van het bruiloftspaar in ’t licht werd gesteld.

  Na de dankmis werden zij geluk gewenst door Z.E.H Coosemans en E.H. Verbist.
  Hierna gingen ze in stoet tussen de leerlingen der gemeenteschool die een erehaag hadden gevormd naar het gemeentehuis. Daar werden ze ontvangen door schepenen Ferdinand en Frans De Prins in aanwezigheid van de raadsleden, secretaris Bradt en veldwachter Van Hoof.
  Het was Frans De Prins die de taak van de burgemeester moest overnemen, hij deed dit op zeer treffende wijze, en verklaarde fier te zijn nu zelf eens de burgemeester en zijn familie in de bloemen te mogen zetten.

  Na zijn toespraak kwam de burgemeester met tranen in de ogen zelf aan het woord, hij vond geen woorden genoeg om in naam van zijn gezin en familie zijn dank te betuigen voor de grote eer hem en zijn familie aangedaan.

  Hierna werden twee mooie klubzetels, namens de bevolking overhandigd, en vanwege het gemeentebestuur een prachtige vulpen aangeboden.

  Vervolgens werd de erewijn gedronken en als slot van deze feestzitting dankte de oudste zoon Cyriel Verschueren het gemeentebestuur voor de goede ontvangst welke hen was te beurt gevallen.
  Hierna begaven de feestelingen zich naar de parochiezaal, waar het feestmaal te wachten stond.
  ’s Avonds bracht de Kon.Fanf. St.-Cecila zijn ere-voorzitter nog een serenade, en werd hen als geschenk een 900-dagen klok aangeboden.”

   

  Emiel Verschueren was de zoon van de stichter-voorzitter van de fanfare St.-Cecilia Theofiel Verschueren. Hij werd te Leest geboren op 31 januari 1889 en overleed er op 1 februari 1975. Door zijn vrienden werd hij ‘Boske’ genoemd.

  In zijn jonge jaren is hij muzikant geweest vanaf 1907 tot ongeveer 1934. Later werd hij bestuurslid in de fanfare.

  Hij was ook een van de eerste lokaalhouders van St.-Cecilia en wel van 1914 tot 1931.

  In 1931 kocht hij het ‘Hof ter Haelen’ en werd er herenboer.

  Hij was burgemeester van Leest van 1939 tot 1944 en van 1959 tot 1965.

   

   

  27-03-2012 om 21:12 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)


  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!