NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Overlijdens religieuzen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  01-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – GEMEENTEBESTUUR 1965 1970

   

  Huidig College van burgemeester en schepenen.

  -Lauwers Frans August – Juniorslaan 33, tel. 015/714.18 -  burgemeester.

  -Van den Heuvel Henri – Hertstraat 2 - eerste schepen.

  -De Prins Ferdinand - Dorpplaats 6 - tweede schepen.

  Raadsleden.

  -De Prins Frans – Kleine Heidestraat 9, tel. 015/712.36.

  -De Schouwer Alfons – Juniorslaan 29.

  -Geens Felix – Juniorslaan 10.

  -Verbruggen Alfons – Tisseltbaan 8, tel. 015/176.22.

  -Verhasselt Raymond – Tiendeschuurstraat 25 – tel. 015/413.15.

  -Vloeberghen Jozef – Scheerstraat 5.

   

              GEMEENTEDIENSTEN

   

  Secretariaat: gemeentehuis tel. 015/115.38.

  -Kantoren open van 9u. tot 12 u. (tegenwoordig en tot nader bericht alle werkdagen van 18 

    Tot 20u. behalve zaterdag en tweede dinsdag van de maand)

  -Veldwachter Van Hoof Victor, Scheerstraat 7, tel. 015/115.38.

  -Gemeentesecretaris : Bradt Egied, Kouter 5, tel.015/146.19.

   

              GEMEENTEBELASTINGEN

  Alle inlichtingen omtrent de aard, de aangifte, de berekening en het bedrag van de aanslag kunnen bekomen worden op het gemeentesecretariaat.

  Aard van de belastingen (1970) :

  -opcentiemen onr. Voorheffing :                                                     1.000

  -belastingen op honden                                                                        200

  -belasting op inkomen natuurlijke personen                                       6%

  -belasting op afhalen huisvuil                                                             150

  -belasting op drijfkracht                                                                      200

  -belasting op motorrijtuigen                                                                10%

  -belasting op tewerkgesteld personeel                                            200

  -belasting op leuren                                                                               15

  -belasting op afleveren van identiteitspapieren                                 5

  -belasting op akten van de burgerlijke stand                                    30

   

             BURGERLIJKE STAND – BEVOLKING – enz.

   

  Wijziging van het beroep :

  In vele omstandigheden is het van belang een bewijs te kunnen leveren van de uitgeoefende beroepen. Elke verandering van beroep dient aangegeven aan de dienst van de bevolking, die de identiteitskaart wijzigt. De vermelding van het juiste beroep in de bevolkingsregisters kan later van veel belang zijn bv. bij pensioenaanvragen.

   

  Bevolkingsregister

  Uittreksels uit het bevolkingsregister en uit het register van de burgerlijke stand kunnen bekomen worden, evenals een bewijs van woonplaats, opgave van de gezinssamenstelling, akten van geboorten, overlijden, huwelijk, enz. Bij aanvraag identiteitskaart en gebeurlijk trouwboekje meebrengen.

   

  Legalisatie of wettiging van handtekening

  Te bekomen bij de ambtenaar van burgerlijke stand (burgemeester). Identiteitskaart voorleggen.

   

  Geboorteaangifte

  Binnen de drie dagen na de bevalling moet de geboorteaangifte gedaan worden op het bureel van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaats heeft.

   

  Huwelijken

  De wet beveelt de afkondiging van het huwelijk gedurende tenminste 10 dagen voor de huwelijksdatum in de woonplaats der belanghebbenden. Voor het afleggen der huwelijksbelofte (ondertrouw) is het de belanghebbenden geraden zich een viertal weken vooraf aan te  bieden op het bureel van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden.

  Volgende stukken :

  1.      Voor elk der partijen : een uittreksel uit de geboorteakte.

  2.      Een bewijs van woonplaats.

  3.      Voor de aanstaande echtgenoot : een militiegetuigschrift (niet vereist ouder dan 45 jaar.

   

  Aangifte van overlijden

  Moet zo spoedig mogelijk gebeuren door de naaste verwanten. Bij deze aangifte dient de identiteitskaart van de overledene te worden voorgelegd, en in voorkomend geval ook zijn trouwboekje. Ook de identiteitskaart van de aangevers en het bewijs van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld dient voorgelegd. Een schriftelijke toelating tot begraven wordt afgeleverd door de ambtenar van de burgerlijke stand.

   

  Identiteitskaart

  Wordt afgeleverd vanaf de ouderdom van 12 jaar. Zij moet vernieuwd worden :

  1.      Bij elke wijziging in de burgerlijke stand.

  2.      Bij verhuizing naar een gemeente met een ander taalregime.

  3.      Bij beschadiging, onleesbaarheid of wanneer de foto niet meer gelijkend is.

  4.      Wanneer bij verhuizing de kaart niet meer kan worden aangevuld.

  Bij verlies van identiteitskaart dient men dit onmiddellijk op het gemeentesecretariaat te melden. Identiteitsbewijzen worden eveneens afgeleverd voor kinderen minder dan 12 jaar oud.

   

  Pensioenen

  De personen die rechten op een ouderdomspensioen kunnen doen gelden zullen zich liefst een jaar voor de pensioenleeftijd aanmelden.

   

  Technische zaken

  Bouwaanvragen :  Wie dient een bouwvergunning aan te vragen ?

  Niemand mag bouwen, afbreken, herbouwen of verbouwen (instands- houdings- of onderhoudswerken uitgezonderd), ontbossen, het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, een opslagplaats van ten minste tien gebruikte voertuigen aanleggen, bomen vellen welke begrepen zijn in een goedgekeurde verkaveling zonder voorafgaandelijk schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

  Ook alle verkavelingen van gronden : goedkeuring college evenals van de provinciale directie van Stedebouw en Ruimtelijke ordening.

   

  Geboortetoelage

  Wordt verleend vanaf het derde kind. De toelage bedraagt 300 f., voor het vierde kind 400 f., enz.

   

  Officiële publicaties

  De inwoners kunnen op het gemeentesecretariaat inzagen emen van het Staatsblad, het bestuursmemoriaal en andere officiële publicaties waarop het gemeentebestuur is geabonneerd. 

   

  Weghalen van dierenlijken

  De landbouwers worden eraan herinnerd dat het afhalen van dierenlijken verplicht dient te geschieden door het aangenomen vilbeluik. De dienst wordt hier verzekerd door de NV Lahaye uit Schoten. De afhaling is gratis.

   

  Openbare onderstand

  Voorzitter : -Polspoel Frans – Vinkstraat 5.

  Leden : 

  -Duysburgh Karel – Juniorslaan 56, tel. 015/714.77.

  -Huyghe Jozef – Grote Heidestraat 19.

  -Lauwens Antoon – Dorpstraat 40, tel. 015/114.79.

  -Van den Brande Albert – Grote Heidestraat 1.

  Secretaris : -Verbruggen Lodewijk – Kouter 64, tel. 015/414.41.

  Ontvanger : -Hellemans Alfons – Dorpplaats 12, tel. 015/100.25.

   

  De C.O.O. is een gemeentelijke openbare instelling die, meestal zelfstandig, soms in samenwerking met andere overheidsinstellingen de behoeftigheid en de nood van de inwoners van de gemeente wil bestrijden met de volgende middelen :

  -gepast verlenen van geldelijke of materiële steun

  -preventieve onderstand

  -zo nodig plaatsen van kinderen en bejaarden in aangepaste inrichtingen

  -financiële tussenkomst in dokters- en apothekers- of mutualiteits- en pensioenkosten.

  -bijstand bij speciale ziekten.

   

  Kinderwelzijn

  Raadpleging voor zuigelingen door het nationaal werk voor kinderwelzijn – alle maanden in de vrije meisjesschool. Raadpleegt hiervoor de aan huis komende verpleegster – bezoekster.

   

  Parochie

  Pastoor Z.E.H. Lornoy – Mechelbaan 2, tel. 015/178.01. (kwam in 1966 naar Leest)

  Onderpastoor : E.H. Van Dessel, Wolverbosstraat 3, Battel-Mechelen, tel.015/150.54.

  Zondagmissen : 07u30 en 09u30.

  Missen tijdens de week : 19u15 (tijdens de maanden juli-augustus om 7 u ’s morgens)

  -voor de zieken en bejaarden wordt de H.Communie maandelijks thuisgebracht.

  -parochieblad : brengt u elke week de misintenties en nieuws over het parochieleven.

  -parochieraad : komt 2 maal per jaar samen onder leiding van Polfliet Emiel, Winkelstraat 24, tel. 015/453.75.

  -kerkfabriek : voorzitter – Beullens Constant, Tiendeschuurstraat 25.

  Secretaris : E.H. Pastoor.

  Schatbewaarder : Van den Brande Frans, Tiendeschuurstraat 29.

  Leden : Verbruggen Alfons, Tisseltbaan 8, Muysoms Frans, Bist 11 en Van Steenwinkel Modest Kouter 28.

   

   

  01-04-2012 om 11:59 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

              Op 12 april 1983 publiceerde Gazet van Mechelen :

   

              Frans Lauwers : Het kon allemaal nog slechter.

   

  Zonder ooit politieke kleur te hebben bekend bestuurde Frans Lauwers 12 dynamische jaren ononderbroken als “Fanfareburgemeester” het landelijke Leest.

  De burgemeesterssjerp erfde hij van zijn oom en de aanhang van de lokale Sint-Cecilia was er al die tijd voldoende sterk om CVP en SP samen in de oppositie te dringen.

  Dat een gemeente als Leest besturen ook zonder politiek kan, bewees de nu 62-jarige Fans Lauwers door tijdens zijn ambtsperiode alle openbare wegenis, riolering en openbare verlichting grondig te vernieuwen.

  -“Wij hadden daartoe de nodige financiële middelen zonder dat al te forse belastingen dienden te worden geheven”, zegt onze Leestse gastheer, terugdenkend aan die tijd.

  Menselijkerwijze waren ook wij alles behalve tuk op het prijsgeven van onze autonomiteit. Wie was dat wel ?

  -“Aanvankelijk geloofden we nog dat ons voorstel tot een samengaan met Leest, Hombeek en Heffen, met Hombeek als pilootgemeente, een kans op slagen had. De verrassing met de creatie van een grote entiteit met Mechelen was dus ook compleet.”

  De verklaring voor die operatie dient volgens Frans Lauwers niet ver gezocht.

  “Het was één doorgestoken kaart van de grote partijen en de Leestse Cecilianen waren op slag elke bestaansreden kwijt.”

  Uiteindelijk had Frans Lauwers het allemaal nog veel slechter verwacht.

  Vandaag blijft hij vooral waarderen dat de plaatselijke gemeentehuizen zijn open gebleven zodat in “zijn” geval te Leest de Leestenaren met hun problemen bij dezelfde mensen als vroeger terecht kunnen.

  Positief vindt hij ook de regelmatige zitdagen van de Mechelse schepenen omdat het precies bij die gelegenheid is dat de échte noden ter sprake komen.

   

  Investeringen

  -“Leest heeft in een nog niet zo ver verleden enorme investeringen gedaan en aan de overname heeft Mechelen bijgevolg een goede zaak gedaan. Niettemin is sinds de fusie de belastingsdruk verhoogd, maar daar doe je nu niets meer aan.”

  Minder gelukkig is Frans Lauwers bij de vaststelling dat te Leest sinds de fusie geen enkele sociale woning meer werd opgetrokken. Er is nochtans een wachtlijst kandidaten.

  De gronden bestemd voor sociale woningbouw zijn reeds voor de fusie aangekocht en blijven beschikbaar.
  Een andere teleurstelling is de langverwachte en de reeds sinds jaren administratief voorbereide verbindingsweg met Heffen.

  “Nochtans gaat dit werk slechts over enkele miljoenen, een bedrag dat voor de stad Mechelen geen probleem kan zijn. Over dergelijke dingen praatten we te Leest nooit zo lang.

  Tijdens de laatste gemeenteraadszitting voor de fusie werd het plan voor de bouw van een nieuw sportcentrum te Leest in al zijn facetten besproken.

  Dat centrum zou er komen tussen de Winkelstraat en de Kouter maar over het gevolg dat het stadsbestuur aan die bedoelingen zal geven tast men in het duister.

  “Nochtans, meent Frans Lauwers, als men ons plan uit de diepvries opdiept zijn alle problemen voor VV Leest van de baan.

  Alle kans op sukses is niet helemaal verkeken want de Leestse vertegenwoordiging in het stadsbestuur is van dat alles op de hoogte. Wachten dus maar tot die de Leestse koe bij de Mechelse horens grijpt.”

   

  Veldwachter Victor Van Hoof (foto) vertelde in 1987 n.a.v. zijn oppensioenstelling :

  “ Als veldwachter heb ik met drie burgemeesters in de beste verstandhouding samengewerkt. Eerst Pieter De Prins, dan Emiel Verschueren en als laatste August Lauwers. Zonder aan de twee anderen iets te kort te doen, heb ik aan August Lauwers de beste herinneringen. Die viel niet alleen op door zijn werkkracht maar ook door zijn totale inzet, in dienst van de ganse Leestse bevolking ongeacht politieke kleur. Blek of Sus, iedereen was welkom bij hem.

  Hij had de moed en de ambitie om van Leest een mooie gemeente te maken.

  Met een minimum aan mogelijkheden heeft hij er het maximum uitgehaald.”  

   

  Freddy Walschaers (foto) in “Toeters en Trompetten”, de periodiek van de K.Fanfare St.-Cecilia , december 1990 :

  “...Gust werd lid van onze vereniging in 1946.

  Hij huwde te Leest in 1948 met Jeanne Geerts (+3/4/1981).

  In 1950 werd hij bestuurslid van de fanfare. Van begin 1951 tot 15/2/1965 nam hij de functie van secretaris waar.

  In 1971 werd hij ondervoorzitter, tevens was hij feestleider vanaf 1972.

  Op het laatst stond hij in voor de public-relations. Buiten de fanfare was hij burgemeester, later ere-burgemeester van onze gemeente. Hij was lid van het Boerenfront, van K.V.G. Zennevallei en van de Oudstrijders.

  (...)

  “...in mijn groei naar volwassenheid heb ik met Gust verschillende veldslagen uitgevochten. Met “den Burger” in die tijd in de clinch gaan, betekende discussiëren “tot je erbij neerviel”. Wilde je je doel bereiken, moest je met “gene zever” afkomen, maar wel met doorslaande argumenten. In die tijd repeteerden we nog in de garage van “den Do”. Ik moet zo ongeveer een 18 jaar geweest zijn. Toen hebben we eens tegen elkaar gediscussieerd van 22 tot 2 uur ’s morgens. Op het einde stonden we beiden zo te “haaszakken” dat we maar gestopt zijn. We hebben nog eens gedronken en zijn als vrienden naar huis gegaan.

  Tegen “den Burger” discussiëren, dat was wat. Hij was zoveel ouder en wijzer dan ik.

  Eens hij van wal gestoken was, volgde de spreekwoordelijke spraakwaterval. Je moest je werkelijk reppen om er iets tussen te krijgen. Hij wist zoveel en had het allemaal al meegemaakt. Hij kwam nooit met één argument op de proppen, maar met een ganse waslijst.

  Als ervaren rat en als politieker verstond hij als geen ander de kunst om iemand schaakmat te zetten. Het schijnt dat hij als politieker ook “nen harde” was.

  Veel later, na verschillende veldslagen, had ik eindelijk het truukje gevonden om bij hem gehoor te vinden en mijn argumenten naar voor te kunnen brengen. Eens het probleem gesteld, ging Gust gewoonlijk als een spurter van start. Dan bleef ik passief, en kwam niet tussen. Ik liet hem zijn betoog vieren tot hij stopte. Toen vroeg ik : “Burger heb je gedaan ?” Dan begon hij opnieuw, zo ne keer of drie, vier. Toen vroeg ik terug : “Burger heb je nu gedaan ?” Dan was het moment gekomen om mijn argumenten naar voren te brengen en dan luisterde hij ook.

  Dat ondervond je later als je merkte dat je voorstellen in praktijk omgezet werden.

  Met hem discussiëren en proberen stokken in de wielen te steken, was onbegonnen werk.

  Het gevolg was, dat wij dikwijls de indruk gaven ruzie te maken. Niks was minder waar. Reeds vroeg had ik gesnapt dat Gust zijn ganse wezen in dienst stelde van de fanfare.

  Hij beoordeelde elke situatie : is dit goed of slecht voor de fanfare ?

  Was het goed, O.K., maar o wee als het slecht zou kunnen zijn.

  Als hij bv. aanvoelde dat een dirigent het doel van de fanfare niet meer diende, maakte hij er korte metten mee. Bij de aanwerving van een vervanger zocht hij steeds naar de man die op dat ogenblik de meest geschikte was voor de fanfare.

  Steeds was hij bereid zijn eigen vel te riskeren. Als er ergens een opstandje broedde in de rangen, zocht hij eerst de reden en de kern op. Eens hij die gevonden had, waren de zaken meestal snel rechtgetrokken.

  Alhoewel Gust eigenlijk geen goed muzikant was, werd hij toch op zijn manier een muziekdeskundige. In de wereld van de koperblaasmuziek kende men hem van in Engeland tot in Duitsland, van in Nederland tot in Frankrijk, ja zelfs van in Noorwegen en Zwitserland tot in Amerika en Canada.

  Hij was zo een beetje Guy Thijs : die kan ook niet voetballen, maar hij weet er enorm veel van af. Zo had Gust zijn eigen systeem opebouwd om korpsen te beoordelen op wedstrijden en concerten. Dit systeem was natuurlijk gebaseerd op de ervaring van het beluisteren van honderden uitvoeringen.

  Ik heb ettelijke malen meegemaakt dat hij een pronostiek gaf na een wedstrijd en hij was er dikwijls vlak op. En alhoewel hij de muziek niet daadwerkelijk beoefende, droeg hij het respect weg van vele componisten, beroepsmuzikanten en juryleden.

  Ik heb de Gust mijn ganse leven gekend. Toen ik geboren werd, toen was hij er al. De Gust was voor mij altijd de kapitein van het schip. Hij had geen schrik om zijn werkkracht in zijn “volle gewicht” in de weegschaal te gooien om zijn vooropgestelde doelen te bereiken. Dat zijn strategie en inzet de juiste waren, bewijst het palmares van onze vereniging, zowel op muzikaal vlak, als op het vlak van inrichtingen.

  Welke fanfare kan zo’n rijkgevulde geschiedenis en zulk een palmares voorleggen.

  Toen de Gust al wat ouder geworden was en we van elkaar wisten dat we uiteindelijk hetzelfde doel nastreefden, nam hij me dikwijls in vertrouwen. Dan voelde ik aan dat hij steun en begrip zocht voor zijn standpunten. Na de repititie kwam hij dan met kleine, gezwinde pasjes in de zaal gevlogen. Hij dreef je dan voor zich uit tot hij je alleen had, aan de zijkant waar hij je onder vier ogen kon spreken. Dan vroeg hij : “Fred, wat denk je van dit of van dat ?” Misschien heb ik hem soms kunnen helpen, maar hoe dikwijls stond hij met zijn problemen niet alleen.

  Vroeger, toen hij nog feestleider was, draaide alles op de Ceciliafeesten rond hem.
  Iedereen  kwam alles tegen hem zeggen. Als er dan iemand vroeg : “Waar is dat, waar zit die, hoe doen we dat ?” Hij wist het allemaal en coördineerde alles met de hand van de meester.

  En na de feesten, ’s maandags om 9 uur ’s morgens, stonden de Gust en de Fred als eersten in de tent om de stoelen en de tafels buiten te dragen. Tijdens dat gezweet werden de voorbije feesten een eerste maal doorgelicht. Toen viel mij al op wat een klare kijk hij op dingen had.

  (...)”             

   

  Bij Koninklijk Besluit van 14/12/1981 werd Gust Lauwers gemachtigd de titel van

  ereburgemeester te voeren. (Belgisch Staatsblad van 30/1/82) 

   

  Foto’s :

  -Vic Van Hoof hield aan burgemeester Lauwers de beste herinneringen over.

  -Freddy Walschaerts.

  01-04-2012 om 11:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Eerste schepen Henri Van den Heuvel :

  “…verklaarde Julius Caesar niet reeds, dat hij liever de eerste was in een klein dorp dan de tweede in Rome, de hoofdstad van de toen gekende wereld…

   

  Emiel Polfliet namens de parochiale organisaties :

  “…wat wij in u bewonderen, mijnheer de burgemeester, is de werkkracht en het organisatievermogen waarvan u in het verleden in uw maatschappij blijk hebt gegeven…

  Mijnheer de burgemeester, de kristen gemeenschap rekent eveneens op u. Hoever beide gemeenschappen, de gemeentelijke en de kristelijke ogenschijnlijk van elkaar verwijderd staan, toch kan en mag het ene niet zonder het andere. Wij kennen u als een overtuigd kristen mens. Wij rekenen op uw steun en weten dat wij niet tevergeefs bij u zullen aankloppen wanneer het er op aan komt, de kristelijke gedachte en actie te verdedigen of een handje toe te steken bij de verspreiding ervan…”

   

  En de nieuwe burgemeester :

  “Zeer Eerwaarde Heer Pastoor, Zeer Eerwaarde Zusters, dames, juffrouwen, mijnheren van het onderwijzend- en gemeentepersoneel, gemeenteraadsleden, mevrouwen, mijnheren afgevaardigden van de  deelnemende organisaties, beste medeburgers en vrienden.

  Vooreerst wil ik hulde brengen aan mijn voorganger en oom Miel Verschueren.

  Als kopman van onze lijst St.-Cecilia wist hij opnieuw bijna het meest aantal voorkeurstemmen van al de voorgedragen kandidaten te behalen, en hielp ons meteen voor de vierde achtereenvolgende maal de volstrekte meerderheid te behalen. Ondanks uw hoge ouderdom wist gij nog de sympathie te verwerven van vele kiezeressen en kiezers, om dan, in volle eer de plaats te ruimen om de jeugd te laten ingang vinden, een daad die voorzeker alle waardering verdient. Uw naam en de herinnering eraan verbonden zullen steeds in de geschiedenis van onze gemeente voortleven.

  Aan Z.E.H.Pastoor en de geestelijke Overheid beloof ik dat de vriendschapsbanden die reeds vroeger bestonden zullen gehandhaafd blijven, en, in de mate van het mogelijke nog zullen verstevigd worden.

  Aan de Z.E.Zusters en gans het onderwijzend personeel van de vrije meisjesschool alsmede de gemeentelijke jongensschool kan ik de verzekering geven dat gans de schoolgaande jeugd mijn bijzondere aandacht zal wegdragen.

  Alle parochiale alsmede de plaatselijke verenigingen mogen ervan overtuigd zijn dat ik de belangstelling zal tonen voor hun organisaties.

  Het heeft mij ten zeerste getroffen, dat omzeggens gans onze gemeente zich bij deze hulde heeft aangesloten, aan al degenen die er het hunne hebben toe bijgedragen om van deze dag te maken wat er van geworden is, mijn innigste dank.

  Ook mijn besten dank aan al mijn geburen, de mensen van de Juniorslaan en Dorp voor de geschenken en versieringen die ze hebben aangebracht.

  Mijn hoofdbekommernis zal zijn de goede verstandhouding en vriendschap onder ons allen te bevorderen, zonder welke geen goede politiek voor onze bevolking kan gevoerd worden.

  Vanaf deze week sta ik iedere woensdag voormiddag van 10 tot 12 uur ter uwer beschikking, hier op het gemeentehuis om u te helpen en raad te geven, om samen aan uw probleem een gezonde oplodding te geven.

  Ook iedere woensdag avond van 7 tot 9 uur kunt u bij mij thuis alle inlichtingen bekomen.

  Voor dringende gevallen sta ik evenwel ieder ogenblik ter uwer beschikking.

  Ik wens vurig dat al onze politieke tegenstrevers van gisteren het verleden zouden vergeten om alleen te denken aan de toekomst van onze geliefde bevolking. Iedereen van gelijk welke politieke opinie zal op het gemeentehuis of bij mij thuis steeds welkom zijn. Ik wil de burgemeester zijn van alle Leestenaren, de vriend van alle mensen van goede wil.

  Dat God mij, en mijn huisgezin, nog vele jaren een goede gezondheid schenke, dan bouwen we samen verder aan een groter en schoner wordend Leest.”

   

  Hierna had een receptie plaats en ’s avonds werd in de zaal St.-Cecilia een dansfeest gegeven met…een warme pint vanwede de Burgemeester en op zijn gezondheid gedronken.
  Het was een buitengewoon weder, Armand Pien had er voor gezorgd, dank u wel weerman. Toch is het spijtig dat onverantwoordelijken  gemeend hebben daags tevoren enkele boompjes aan Leest-Heide en Dorpplaats te mogen uittrekken. Van kleinzieligheid gesproken. Er is maar één woord daarvoor : ‘vandalenstreken’.”      

   

              Volgorde optocht huldiging burgemeester August Lauwers :

             

              1. Gemeentelijke jongensschool       2. Vrije Meisjesschool

              3. Oudstrijders                                                4. Chiro jongens

              5. Oud Soldaten                                 6. Chiro meisjes

              7. Gemeentebelangen                                  8. B.S.P.

              9. B.J.B.Jongens                                 10. B.J.B.Meisjes

              11. Boerenfront                                 12. Gepensioneerden

              13. Vrouwengilde                              14. Boerenfront

              15. K.W.B. en Milac                           16. Rust Roest

              17. Duivenbonden                             18. Korps Burgerbescherming

              19. Kon.Fanfare St.-Cecilia                20. C.O.O.

              21. Kerkfabriek                                  22. Gemeenteraad

                                                                               Burgemeester en Familie.

    

              Vertrek om 15u aan de woning van de burgemeester Juniorslaan 33 en over

              Juniorslaan, Dorpsstraat, Dorpplaats, neerlegging van bloemen aan het

              gedenkteken der gesneuvelden van beide oorlogen, waarna ontvangst ten

              gemeentehuize.

              Namens het gemeentebestuur : de schepenen Ferdinand De Prins en Henri

              Van den Heuvel. (folder)         

   

   

   

              In “De Band” van april 1978 sprak Karel Soors met de laaste burgervader van

              Leest :

   

              Gij waart de opvolger van uw nonkel, burgemeester Emiel Verschueren ?

              Op 7 maart 1965 werd ik burgemeester van Leest. Ik had al zes jaar vroeger mijn

              kandidatuur gesteld. Daarmee werd ik de eerste opvolger voor de raad want mijn

              nonkel en ik konden niet samen zetelen. Bij de verkiezingen van oktober 1964 zijn

              we weer samen op de lijst geweest. Na de verkiezingen heeft mijn nonkel ontslag

              genomen zodat ik kon zetelen in de raad. Ik ben daarna bijna 12 jaar

              burgemeester geweest.

   

              Welk waren de verwezenlijkingen ?

              Je moet eerst weten dat als je in België iets wil realiseren waarmee staatstoelage

              mee gemoeid is, dat je met tenminste 5 jaar achterstand vertrekt. Een idee van

              jezelf als je dat dus wil realiseren moet je tenminste vijf jaar wachten eer je het

              kunt realiseren. Neem de nieuwe school, die wil ik wel vooropstellen.

              Acht jaar heeft het geduurd eer alles in orde was. We dachten nog een bergplaats

              te maken op het Dorpsplein waar die rode kiezel nu ligt. Achteraf hebben we

              daarvan afgezien om er een parking voor de onderwijzers te voorzien.

              Het boerderijtje dat er eerst stond was helemaal bouwvallig en de zijgevel daar

              kon je onder schuilen, zo scheef stond die.

              Hetzelfde voor het huis Schueremans tegen het gemeentehuis. ’t Is allemaal heel

              schoon en bepaalde mensen staan erachter en ik misschien zelf ook, maar voor

              mij was de zaak tweeledig : het schoon behouden maar het gevaar voor de

              burgerbevolking vermijden.

              Enkele realisaties zijn nog de verbreding van de Kouter en de steenweg naar

              Blaasveld. Het onderhoud van de kerk en de pastorij.

              ’t Was niet gemakkelijk, je weet hoe sterk we tegenover mekaar staan, nu ’t is

              geminderd maar ik heb altijd gezegd : ge moogt wel politieke tegenstrevers zijn

              maar geen politieke vijanden. Mijn bedoeling was altijd iedereen behandelen op

              gelijke voet. Natuurlijk de ene mens kan je helpen, de andere niet.

   

              Wat denk je over het jaar van het dorp ?

              Dat is voor mij de grootste grap die ze kunnen verkopen. Een lugubere grap van

              het dorp te spreken als het dorp verdwenen is. Dat ze daar maar 5 jaar mee

              gewacht hadden.

   

              Wat na het jaar van het dorp ?

              Voor Leest zal er niet veel veranderen. Wij zullen daar niet veel van voelen in het

              begin. Na 5 a 10 jaar zullen we wel met een stadsmentaliteit zitten en een

              aangroei van de gemeente. Wat betreft woningbouw kan hier nog veel

              gerealiseerd worden en dat weet Mechelen.

              Wij hebben hier wel veel braakliggend terrein waar huizen kunnen gezet worden

              daarom heeft Mechelen ons er bij genomen. Huizen bouwen is de beste belegging.

   

              Dus toch Leest een buiten-wijk van Mechelen ?

              Daar ben ik zeker van.”

   

  Foto’s :

  -Fanfaresecretaris Antoon Lauwens wenst de nieuwe burgemeester proficiat.

  -Visitekaartje.

  -Gust Lauwers door de ogen van Georges Herregods.  01-04-2012 om 11:29 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  1965 – 7 maart 1965 : Inhuldiging van de nieuwe burgemeester August Lauwers.

              Gust Lauwers was de zoon van Leonard en van Philomene Cnops.

              Zijn grootvader was de molenaar Bonifacius Lauwers.

              (°Hombeek 13/5/1820, +1/1/1903) De molen stond op de Juniorslaan,

              het adres van de nieuwbakken burgemeester. Hij verdween in 1914

              tijdens de eerste oorlogsmaanden.

              Frans August Lauwers was te Leest geboren op 3 april 1921 en hij overleed te

              Duffel op 2 augustus 1990.

              Gust was gehuwd met Jeanne Geerts (°Leest 26/10/1925, +Duffel 3/4/1981)         

             

              Gazet van Mechelen : Aanstelling van nieuwe Burgemeester te Leest

              “De gemeente Leest was verleden zondag feestelijk versierd met vlaggen,

              bloemen en mooie spreuken waaronder “Gust laat het niet komen aan uw

              hart, en doe niet te verward. Want binnen zes jaren, bent u weer startklaar.

              De nieuwe burgemeester Gust laten we nooit met rust. Ga er dus niet van

              lopen. Want zijn poorten staan wagenwijd open. Lang leve onze man, die

              van Leest iets maken kan. Dus wees gerust, dat is onze Gust..”

              Dit alles werd aangebracht ter gelegenheid van de aanstelling van de nieuwe

              burgemeester Gust Lauwers, geboren te Leest op 3 april 1921.

              Twaalf jaren geleden stelde de lijst van de “blekken” te Leest onder deze naam

              beter gekend, Gust Lauwers kandidaat. De lijst behaalde toen de volstrekte

              meerderheid met vijf zetels. Weer was de oude burgemeester Emiel Verschueren

              de voorman op de lijst en behaalde ook de tweede meeste stemmen na Van Den

              Heuvel, ook Gust Lauwers was weer bij de gelukkigen, spontaan en zonder

              verplichtingen stond de h. Verschueren zijn plaats af aan Lauwers.

              Zo werd dan de nieuwe burgemeester aangesteld door de Koninklijke benoeming

              op 15 februari.

              Deze benoeming kon dan ook zo maar niet onverlet plaats hebben en we waren

              zelf getuige, hoeveel vrienden Guske telt. Even na drie uur kwam de fanfare

              St.-Cecilia hem met een serenade vergasten, hierna was het oud-burgemeester

              Emiel Verschueren die hem de burgemeestersjaal om de lenden deed.

              De h. Piessens voorzitter van de muziekvereniging en Viktor Verschueren,

              ondervoorzitter, boden bloemen en geschenken aan.

              Hierna werden de genodigden ontvangen ten huize van de nieuwe burgemeester.

              Inmiddels had zich op de Juniorslaan een stoet gevormd, die werd geopend door

              de gemeentelijke jongensschool, gevolgd door oudstrijders, oud-soldaten,

              gemeentebelangen, Boerenfront, gepensioneerden, Rust Roest, duivenbond,

              burgerlijke bescherming, St.Cecilia, C.O.O., gemeenteraad, burgemeester en

              familie. De stoet trok langs de mooi versierde Juniorslaan, Dorpsstraat en Plaats

              naar het gedenkteken der gesneuvelden, waar de nieuwe burgemeester bloemen

              neerlegde en de fanfare St.-Cecilia het vaderlands lied ten gehore bracht.

              Vervolgens ging de nieuwe burgervader samen met gans de raad en

              personaliteiten tussen een haag van schoolkinderen naar het gemeentehuis.

              Daar overhandigde de h. Verschueren de sleutels aan zijn opvolger en wenste

              hem een vruchtbare loopbaan. Hierna nam schepen Van Den Heuvel het woord.

              Hij wenste de gevierde hartelijk welkom en drukte de hoop uit op een goede

              verstandhouding tussen schepenen en raadsleden.

              Namens de C.O.O. hield de h. L. Verbruggen een feestrede, de h. Huysmans deed

              zulks namens het onderwijzend personeel en Emiel Polfliet namens de

              verschillende andere bewegingen.

              Ook mevrouw Lauwers werd in de viering niet vergeten.

              Als slot bracht de nieuwe burgemeester hulde aan zijn voorganger Emiel

              Verschueren.

              Hierna werd de erewijn geschonken, waarna een gezellig samenzijn in het lokaal

              St.-Cecilia.”    

   

              Ook “De Band” liet zich niet onbetuigd :

   

              Hulde aan onze nieuwe burgemeester

  “Zondag 7 maart l.l. is wel een dag die met gouden letters in de annalen van Leest gegrifd blijft. Dagen tevoren waren de bewoners van Leest-Heide druk bezig om van deze huldiging iets groots te maken.

  Denneboompjes werden aangebracht, vlaggetjes langs kettingen door guirlandes opgehangen en niet het minst de opsmuk aan de woning van de te vieren burgemeester zelf, legden getuigenis af van de eensgezindheid om deze volksjongen op waardige wijze te huldigen. Op een paar uitzonderingen na werden alle huizen bevlagd en was de feestroes meester van de aanwezigen.

  (...)

  Eens aangekomen aan de woning van de burgemeester, werd door zijn voorganger Emiel Verschueren, hem de burgemeesterssjerp om de lenden gedaan, met de korte wens, hem vele jaren te mogen behouden, tot spijt van wie ’t benijd.

  Door de heer L. Piessens, voorzitter van de Kon.Fanf. St.-Cecilia werd een prachtige bloemtuil aangeboden.

   

  Het was schoon die algemene huldiging, op spontane wijze te aanschouwen, temeer dat ook de heren gemeenteraadsleden zich bij deze gelukwensen aansloten, uitgezonderd de heer Frans De Decker, weerhouden in een kliniek.

  (...)”

   

  Uit de toespraken in het gemeentehuis gehouden, was die van Louis Verbruggen de meest markante en ook de leerrijkste :

   

  Louis Verbruggen, secretaris van de C.O.O.

  “...In opdracht en als secretaris van de Commissie van Openbare Onderstand is het mij een aangename plicht U hulde te mogen brengen bij gelegenheid van uw benoeming tot 1e Burger van onze gemeente !

  De C.O.O. is een ondergeschikt bestuur van de gemeente, waarbij U bij het aanvaarden van uw burgemeestersambt wettelijk tot 1e Voorzitter wordt aangesteld. Evenals de gemeenteraad voor zes jaren vernieuwd werd in oktober j.l. dient er ook een nieuwe C.O.O. verkozen voor dezelfde termijn, welke dient verkozen op de 1e maandag van de maand april a.s.

  De Commissieleden zullen dan aangesteld worden door de gemeenteraad in verhouding van het aantal gemeenteraadsleden van elke partij. De Commissie verwacht dan van U, heer burgemeester, en ook van al de raadsleden, tot welke partij zij ook behoren, de verkiezing van plichtsbewuste, gewetensvolle en diskrete personen, die eervol hun ambt zullen waarnemen zoals het in het verleden altijd is geweest !

  Gezien de verantwoordelijkheid van de C.O.O. welke het goede beheer dient te waarborgen van roerende en onroerende goederen, de eerlijke verdeling van de onderstandmiddelen dient te verzekeren, daarbij de plaatsing van behoeftigen in hospitalen en rusthuizen, waarvoor de C.O.O. de laatste jaren honderdduizenden frank heeft moeten uitbetalen ; daarbij werd bij de wet van juni 1956 op het Speciaal Onderstandsfonds, de plaatsing van geesteszieken en opgeslotenen ten huize ; meer nog de verkeersongevallen op het grondgebied ten laste gelegd van de Commissie voor hun onderzoek van de staat van behoeftigheid.

  De Commissie komt enkel samen in geheime vergadering. De besluiten worden er bijna altijd éénparig goedgekeurd in volle akkoord tussen meerderheid en minderheid en tot grote voldoening van de behoeftigen van de gemeente.

  Het schoonste bewijs hiervan is dat sedert de voorbije 38 jaren dat ik het ambt van secretaris uitoefen, er slechts één schriftelijke klacht aan de Bestendige Deputatie werd overgemaakt, wegens onvoldoende ondersteuning. Na onderzoek door de bevoegde instanties werd de beraadslaging waarbij zij onderstand weigerde te verlenen aan die aanklager door de hogere overheid goedgekeurd !

  Dat de Commissie sedert vele jaren goed beheerd werd is bewezen door het feit, dat bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haar beleid nooit in het gedrang werd gebracht.

   

  Met de nieuwe wet op de ziekteverzekering breekt er voor de Commissie een nieuw tijdperk aan. De toepassing van deze wet zal een gelukkige kentering meebrengen !

  De jaarlijkse gemeentetoelage aan de C.O.O. zal gevoelig kunnen verminderd worden, zodat uw bestuur, naar het voorbeeld van andere gemeenten, deze vrijkomende kredieten in de toekomst nuttig zal kunnen besteden, met toelagen te verlenen aan de culturele verenigingen van de gemeente : zoals de muziekmaatschappij, de toneelgroepen, KWB, jeugdgroeperingen enz. die zich bezig houden met volksontwikkeling en volksveredeling. Alhoewel het intellektueel peil van onze bevolking de laatste jaren grote vorderingen heeft gemaakt, dient er nog veel gedaan voor de gewone mens, door het houden van voordrachten, naschools onderwijs, toneelopvoering, voorlichting op alle gebied is nog een dringende noodzakelijkheid in onze hedendaagse moderne wereld.

  Wij beschouwen in U, heer burgemeester, nog een jong dynamisch element, die in een harmonisch samenwerken met de geestelijkheid van de parochie, onze gemeente op een voortreffelijke wijze zult weten te besturen ; dat gij de burgervader zult zijn van alle inwoners zonder onderscheid van politieke denkwijze of kleur, met eerbiediging van ieders

  overtuiging; dat gij al het mogelijke zult doen om diegenen te verbroederen welke samen één politieke kleur aankleven, en rust, orde en vrede in de gemeente zult doen heersen !

  In de komende gemeenteraadsvergaderingen zal het ook uw opdracht zijn, de opbouwende voorstellen van de oppositie welwillend te onderzoeken en zelfs bekrachtigen, omdat deze gemeenteraadsleden gesteund zijn geweest door de meerderheid van het kiezerskorps. (...)”       

  Foto’s :

  -De laatste burgemeester van het autonome  Leest, August Lauwers, ontvangt de

    burgemeesterssjerp uit handen van zijn voorganger en oom Miel Verschueren.

    Rechts zijn echtgenote Jeanne Geerts.

  -De intussen afgebroken woning van ‘Guske’ Lauwers in 1980 op de Juniorslaan waar

   momenteel de infrastructuur van Ludy Machinery is gevestigd.

   Rechts de Blaasveldstraat.

  01-04-2012 om 11:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – Januari : Chiro Spaaractie voor de overzeese gebieden

              Tijdens de maand januari legde de Chiro zich toe op het zogenaamde “Telstar”

              plan : een grote spaaractie voor overzeese gebieden. Meer concreet : er werd een

              inzameling gehouden van o.a. te klein geworden uniformstukken ten behoeve van

              de chiro van Burundi waarvan pater Selleslagh de leiding had.

   

  1965 – Januari – De Band :

              Ongeval of wanhoopsdaad : Een droeve mare deed de ronde dat de 32-jarige

              Mevrouw Van Crombruggen, echtgenote van Marcel Gobien, uit de vaart te

              Muizen werd opgehaald. Het gerucht was maar al te waar. Naar het schijnt was

              het slachtoffer de laatste tijd zeer zwaarmoedig doch niemand durfde een

              dusdanig einde voorzien.

              Een grote menigte woonde de begrafenisplechtigheid bij en menig traantje werd

              weggepinkt bij de gedachte aan de achtergebleven kindertjes die zo vroegtijdig

              hun moeder verloren. Dat zij in de hemel over haar kroost moge waken.

              Maria Van Crombruggen was te Heffen geboren op 7 december 1932. Zij overleed

              te Muizen op kerstmisdag, 25 december 1964.

   

              Ongeval : Bij het helpen van bietmalen werd het zoontje van Victor Verschueren

              door de grijpers gevat met als gevolg een erge verminking aan zijn hand.

   

              Treffen : Bij een meningsverschil gevolgd van een handgemeen werd M. Croon

              licht gewond.

   

              Goed Afgelopen : De kleine Freddy Walschaerts, (foto) leerling in het

              St-Theresiacollege  te Kapelle-o-d-Bos, werd bij het naar huis rijden door een

              personenwagen lichtjes aangereden. Alles liep gelukkig goed af.

   

  1965 – 10 januari : Openbare aanbesteding

              “Op 10 januari had ten gemeentehuize een vergadering plaats in verband met de

              aanbesteding  voor het bouwen van 28 goedkope woningen.

              Alle liefhbebbers kopers werden daartoe vriendelijk uitgenodigd.

              Een ding is maar spijtig, dat niet vroeger het plan werd doorgedreven

              tot het bouwen van deze goedkope woningen, want...er zijn er toch die zich

              vroeger, bij het ophangen van de plannen, hebben laten inschrijven, en die zich

              omwille van het uitblijven van uitvoering, hebben teruggetrokken en dan maar

              naar andere gemeenten zouden gegaan zijn.

              Het schijnt nu eindelijk wel gemeend...en dat mag wel toegejuicht worden...

              De woningnood is overal.

              Niets wordt evenwel gezegd over de mogelijkheid of er ook huizen kunnen

              gehuurd worden, wat vroeger wel werd vooropgesteld !

              Laten we nu afwachten en hopen dat alles ditmaal normaal verlopen kan.”

              (DB,januari 1965)   

              In hetzelfde nummer stonden meer details over deze woningbouw :

              Bij de inschrijving van een huis diende 1.000 fr gestort te worden en bij de

              ondertekening van het contract diende 20.000 fr gestort te worden.

              Bij het betrekken van de woning diende  een som van 40 à 45.000 frank

              gestort te worden.

              Een eerste ranglening kon door tussenkomst van de maatschappij “Het

              Gelukkig Gezin” bekomen worden met een maximum van 310.000 fr .

              Indien deze som ontoereikend was kon nog een tweede rangslening worden

              aangegaan voor een bedrag van 100.000 frank.

              (...)      

           

  1965 – Februari – De Band :

              Aan het kruispunt, gelegen aan de steenweg op Battel te Mechelen, werd bij het

              oversteken van deze baan, onze dorpsgenoot Spruyt, gevat door een ander

              motorvoertuig. Het voertuig van eerstvernoemde werd totaal vernield, gelukkig

              kwam hij er zonder verwondingen af.

   

              Brand:  Zaterdag avond, tussen 20u30 en 21 u brak brand uit bij de echtelingen

              R. Lafosse-De Boeck op de Dorpplaats.

              Dank zij het vlug en energiek optreden van de Mechelse brandweer kon een ramp

              voorkomen worden, want in de nabijheid was er een houtopslagplaats.

              De schade was aanzienlijk, inzonderheid aan het achtergebouw.

   

              Een heengaan : Een droeve mare deed vlug de ronde. “Liza was niet meer...”

              Het heengaan van deze eenvoudige en zo gekende figuur uit het dagelijks leven,

              die gedurende een zeventiental jaren “meid was op de pastorij” werd door

              eenieder diep aangevoeld.

              En...Leest schijnt werkelijk in de greep van de beproevingen te leven.

              Inderdaad, meerdere dorpsgenoten verblijven in een kliniek of hospitaal, en

              elke dag hoort men de mensen aan mekaar de vraag stellen : “hoe het met x... of

              y... zou zijn...  (DB, maart 1965)

              Maria Elisa ‘Liza’ Van Waelhem was te Elewijt geboren op 13 maart 1897 en

              ze overleed te Mechelen op 4 februari 1965. Ze werd begraven in haar geboortedorp.

              Lisa volgde de Hombeekse Maria Goovaerts op als meid van pastoor Coosemans.

              De kwajongens van Leest-Dorp hielden ervan om stiekem van de boomgaard

              van de pastoor te snoepen, vooral zijn appels vielen erg in de smaak. Soms werden

              ze betrapt door Lisa en was het rennen zo hard ze konden want Lisa zette onversaagd

              de achtervolging in…

   

  1965 – 6 februari : Gouden Bruiloft familie Van Epperzeel-Nuytkens

              Op zaterdag 6/2/1965 vierde het echtpaar Frans Van Epperzeel – Maria Nuytkens uit

              de Juniorslaan, hun gouden bruiloft.

              Weken tevoren werden vergaderingen gehouden met het oog op deze viering.

              Iedereen bracht het zijne bij om het wellukken ervan teverzekeren.

              De eensgezinde samenwerking had dan ook het gestelde doel bereikt, want

              vrijdagavond en zaterdagochtend waren alle hens aan dek om de versiering

              aan te brengen. Niet alleen was er een schitterende opsmuk met boompejes en

              guirlandes enz. Aangebracht, ook aan het gemeentehuis, en soberder aan de

              kerk omwille van een droeve gebeurtenis, was een ander gebeuren merkbaar.

              Om 10 uur werd een plechtige dankmis opgedragen in de dorpskerk, daarbij

              een innemende toespraak, waarna de jubilarissen op het gemeentehuis werden

              ontvangen.

              Ze ontvingen een geschenk waarna een heildronk werd uitgebracht.

              ’s Avonds bracht de fanfare Sint Cecilia een serenade, Van Epperzeel was daar

              bijna 50 jaar lid van.

              In de zaal van “Pierke Van den Eede” waren niets dan blijde gezichten..”

              (DB,maart 1965)

              Frans Van Epperzeel was te Tisselt geboren op 12 juni 1888 en hij overleed

              te Leest op 31 juli 1966.

              Op zijn overlijdensbericht dat in Leest huis aan huis werd rondgedeeld, stond

              vermeld of de overledene lid was van een fanfare. Er werd toen geen onderscheid

              gemaakt tussen een muzikant en een erelid : ze hadden in de fanfare St-Cecilia

              allen dezelfde rechten. Frans Van Epperzeel was erelid van deze fanfare

              sedert 1918. 

              Maria Nuytkens was te Leest geboren op 5 augustus 1890, zij overleed in de

              St.-Imeldakliniek te Bonheiden op 22 oktober 1970.

   

  1965 – 8 februari : Milac-Avond

   

  1965 – 16 februari : Kauwgomverdeler gestolen

              In de nacht van 16 op 17 februari werd aan de gevel van café De Zwaan

              (Dorpstraat 1) de  kauwgomverdeler gestolen. Herbergierster Emerance

              De Croes-Van den Heuvel vermoedde dat er een paar honderd frank in

              stak in stukjes van één frank. Het toestel was eigendom van Leo Casteels

              uit Elewijt.

              De dag nadien werd het kleinood op weg naar zijn spruitenveld, achter de

              woning van Frans Boonen op een veldweg, gevonden door landbouwer Jan

              Baptist Spoelders uit de Kouter.

              (VVH)

   

  1965 – 18 februari : Aan de bevolking van Leest

   

  Mijnheer, Mevrouw,

   

  Wij hebben de eer en het genoegen U aan te kondigen dat de heer August Lauwers, door zijne Majesteit de Koning, benoemd werd tot burgemeester van Leest.

  De inhuldiging zal plaats hebben op zondag 7 maart 1965.

  Al de parochiale organisaties en medeburgers worden op deze plechtigheid uitgenodigd.

  Vertrek en optocht ten huize van de burgemeester heer August Lauwers, Juniorslaan 33, te 3,30 naar het Dorp, waarna ontvangst op het gemeentehuis.

  Men gelieve de huizen te bevlaggen en te versieren.

  Namens het gemeentebestuur, de 1ste Schepene, Henri Van den Heuvel.

             

  1965 – 27 februari : Groot Dansfeest van de Koninklijke Fanfare  Sint Cecilia

              met het orkest van Marcel Sterckx en zijn solisten.

              Locatie : zaal Sinte Cecilia. Inkom : 50 fr.

              Plaatsen bespreken kon bij August Lauwers, de secretaris.

   

  1965 – Maart – De Band :

              Val

              Bij het afdalen van de keldertrap gleed Eduard Peeters, wonende Blaasveldstraat,

              uit en kwam met het hoofd op de stenen terecht.

              Gevolg : breuk van een oorbeentje.

              In dezelfde straat werd door een bestelwagen bij het achteruitrijden de zijgevel en

              de afloopbuis beschadigd bij Jozef Peeters.

   

              Verkeersongevallen

              Een treffen deed zich voor op de steenweg naar Hombeek tussen de

              personenwagens toehorende aan Frans Ceuppens en de vrachtauto bestuurd

              door Hector Pireau uit Brussel.

              Anderzijds botste Eduard Van den Brande met zijn wagen op de Grote Markt

              te Mechelen en kreeg Yvonne Gobien een ongeluk op de Battelse steenweg.

            

              Plots weg en...Terug

              Het rijwiel van Hendrik Leemans dat geparkeerd stond aan een herberg van

              de Juniorslaan, werd door een onbekende even meegenomen, want de dag nadien

              werd het aan de woning van de benadeelde teruggevonden. 

   

  1965 – 6 maart : Vandalen vernielden  aangebrachte versierselen n.a.v. viering nieuwe

              burgemeester.

   

  Bijvoegsels:

  -Freddy Walschaerts als volwassene.

  -Overlijdensbericht van Frans Van Epperzeel, hij was een ‘Blek’.

  01-04-2012 om 08:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – 18 oktober :  Overwinningsfeest Kon. Fanfare St.-Cecilia

              De Leestenaars kregen volgende folder in hun bus :

   

              Aan de Bevolking van de Gemeente Leest

   

              Mevrouw, Mijnheer,

   

  De Koninklijke Fanfare “St.-Cecilia” Leest, lijst nr.2, behaalde bij de

  Gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964, eens te meer een groot sukses.

  Wij danken van harte al de kiezeressen en kiezers voor het vertrouwen dat ze nogmaals in onze lijst en onze kandidaten hebben gesteld.

  Op zondag, 18 oktober 1964, richt de Kon.Fanfare St.-Cecilia in haar lokaal een overwinningsfeest in, voorafgegaan van een optocht door de gemeente, waarop al de leden en sympathisanten hartelijk worden uitgenodigd.

  Vertrek van de optocht : Café “Drogen Hoek” bij Rijmenants, Kapellebaan, Leest (rechtover smederij Van Riet) te 3 u. Bijeenkomst voor de muzikanten, leden en sympathisanten en hun dames te 2.30 u.

  Te 8 u in het lokaal GROOT OVERWINNINGSBAL verzorgd door het orkest “Rivers jazz”.

  Het Bestuur van de Kon. Fanfare St.-Cecilia, in naam van al haar kandidaten, dankt u nogmaals voor uw uitspraak die ze niet zullen beschamen.

              Het Bestuur.

   

  1964 -  25 oktober : Kristus-Koningsfeest Chiro

   

  1964 – 25 december : Toneelavond B.J.B.-Meisjes

              Zaal “Ons Parochiehuis” in de Kouter. Deuren 18u30.

              “Tante kiest een man”.

              Ook dans en rytmiek. Inkom : 25 frank.

   

  1964 – Op 31 december telde Leest 1875 inwoners.

   

  1965 – De Chiro-meisjes hielden hun bivak te Mol-Sluis.

   

  1965 – De Band : enkel jaartal bekend :

              Getuigen van Jehova

              “Sedert enkele weken lopen propagandisten van “Jehova” de deuren af om de

              enige en ware godsdienst aan de man te brengen, net lijk een leurder.

              Wat komen die mensen nu aan uw deur aanbieden ?

              Dat ne mens de kristelijke leer moet naleven, de leer die beschreven staat in de

              BIJBEL !!!

              En wist u het al ? Misschien wel iets onrustwekkend !

              De Katholieke kerk doet de mensen het zo maar slikken dat er een Hemel is !

              Niks van, zegt Jehova : er is geen hemel, maar na het aardse leven zal er voor

              iedereen een nieuw Koninkrijk zijn ! Het moet toegegeven dat, om het verschil te

              kennen tussen die hemel en dat nieuw koninkrijk, moet men ne geleerden bol

              zijn..en dat kunnen die heren van Jehova.

              Dus, er is geen hemel, maar een koninkrijk. Wat arme drommels zijn die

              bijbelvreters toch. Enfin ne mens moet het durven zeggen om de waarheid geen

              geweld aan te doen, maar wanneer we zo’n leiders hebben die de weg, maar dan

              de juiste weg aanduiden, dan komen we op de juiste plaats toe !

              Jehova wenst geen contact met de massa en daarom wordt tot de enkeling

              gegaan, en dat met de bijbeltekst in de hand, waarvan natuurlijk ne mens niets

              snapt.

              Zij beweren dat de mensen niets verstaan van evangelieteksten, hoe dan wel de

              bijbelteksten ?? Idioter kan het niet !

              Over het concilie te Rome zal in oktober een aparte brochure verschijnen,

              uitsluitend daaraan gewijd, en we hebben vanzelfsprekend een brochure besteld,

              daarvoor hebben we wel een paar franken over.

              Wij kennen een geval van een Jehova huisgezin dat de deur verboden heeft aan

              ouders behorende tot de katholieke godsdienst. Staat dat ook in de bijbel ?

              Wellicht komen we daar wel op terug !

              Onze mensen zullen wel verstandig genoeg zijn om zich van deze theoriën niet te

              laten beïnvloeden, willen ze niet in het nieuwe koninkrijk terecht komen waar de

              bananen groeien langs de weg in plaats van doornrozen.”

              (De Band, 1965)  

   

  1965 – Drukker Luc Plasqui verving Luc De Keersmaker als koster te Leest.

              Luc, geboren te Hombeek op 22 december 1941 had een Hombeekse koster-orgelist

              als vader én grootvader. In 1965 en op vraag van pastoor Coosemans werd Luc,

              die tot drukker opgeleid was, wellicht omdat zijn vader ook drukker was,

              koster-orgelist in Leest. Maar na amper vier maanden werd hij soldaat.

              Tijdens zijn legerdienst werd hij vervangen door Leo Hellemans.

              Na zijn legerdienst –pastoor Coosemans was opgevolgd door zijn collega Lornoy en

              de dagelijkse mis naar de avond verplaatst- bleef Luc wel orgelist maar minder vaak

              was hij nog koster : alleen nog ’s zondags en voor alle plechtige vieringen.

              In 1990 mocht hij zijn zilveren kosterjubileum vieren.

              Ondertussen was Luc (in ’69) gehuwd met Maria Phlippo uit Merksem : zij was een

              achternicht van de Hombeekse pastoor De Ridder.

              Het echtpaar kreeg vier kinderen.

              Behalve als koster werkt Luc (tot 1999 samen met zijn broer Herman die tot dan ook

              koster-orgelist en drukker in Hombeek was) ook als begrafenisondernemer en

              drukker. In Leest bleef hij wel orgelist én begrafenisondernemer, dit laatste ook voor

              de omliggende dorpen.

              (Wilfried Hellemans : ‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’)             

   

  1965 – Vic Verschueren voorzitter van Kon.Fanfare St.-Cecilia

              Vic (Bonifacius) Verschueren volgde Leopold Piessens op als voorzitter van de

              Fanfare van de ‘Blekken’. Hij was een zoon van burgemeester Emiel Verschueren

              en werd te Leest geboren op 23 augustus 1919.

              Vic Verschueren was leerling-muzikant van 1938 tot 1940 maar stopte zijn

              muziekstudie na de oorlog, net als vele andere leeftijdsgenoten.

              Hij werd toen wel bestuurslid en wijkverantwoordelijke. Van 1959 tot 1965 was

              hij ondervoorzitter en hij zou voorzitter blijven tot 1992 waarna hij zou worden

              opgevolgd door zijn zoon Kamiel.

              Vanaf 1992 werd hij erevoorzitter.

              Vic Verschueren was gehuwd met Anna De Keerf (°Bornem 11/09/1932, +Mechelen

              26/03/1981) en overleed te Mechelen op 1 september 2001.  

   

  Foto’s :

  -Toegangsticketje voor ‘Tante kiest een man’, van de BJB-meisjes.

  -Luc Plasqui, de nieuwe koster-orgelist.

  -Begrafenisonderneming Plasqui.

  -Vic Verschueren.

  30-03-2012 om 17:09 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – 7 september : Milac-Avond

              met Theo Van den Bosch en Suzy Marleen.

              Verder  met de conferencier-animator Bert Joris, de zangeres Jetty Ost, de

              internationale muzikale fantaisist Stanny Stijn, Rik Piers de nieuwe Radio en

              T.V.-ster en het orkest “Univers”. 

   

  1964 – Oktober – De Band :

              Auto over kop : Twee personenwagens, respectievelijk toebehorend aan

              Verbruggen uit Leest en Corbeel uit St.Kat.Waver kwamen uit een

              tegenovergestelde richting en botsten op elkaar op de Grote Baan te Heffen.

              Het voertuig van laatstgenoemde sloeg over kop en de bestuurder werd hierbij

              licht gewond.

   

              Botsing tegen paal : In de Blaasveldstraat reed E. De Win met zijn wagen

              tegen een betonpaal. Het voertuig werd tamelijk erg beschadigd en diende

              weggesleept te worden. De bestuurder kwam er met de schrik af.

   

              Tegen stilstaande auto: In de Dorpstraat reed G. Vloebergh tegen een aldaar

              geparkeerde wagen. Enkel materiële schade.

   

              Fietser tegen bromfietser: In de Winkelstraat had een aanrijding plaats tussen de

              fietser Jan Fierens uit Leest en de bromfietser Herman Van Utterbeek uit O.L.Vr.

              Waver. Deze laatste werd licht gewond.

   

              Dwaze streek : Na het bijwonen van de H.Mis en het opstappen naar huis toe

              werd Mevrouw weduwe Verlinden in de Kouter door een drietal schoolgaande

              kinderen omver gereden. Zij liep hierbij een ontwrichting aan de pols op en kloeg

              over pijnen aan de ledematen. Voor wanneer gaat het eens ophouden met de

              dwaze streken van schoolgaanden, en wanneer zal daartegen eens drastisch

              opgetreden worden vermits het anders toch niet schijnt te helpen.

   

              Val bij turnen: Tijdens de turnoefeningen in het Sint Theresiacollege te

              Kapelle-o-d-Bos deed Marc Beterams een val waardoor hij zijn schouder

              ontwrichtte en een inwendige kneuzing aan het sleutelbeen opliep.

              Na verzorging door een plaatselijke dokter en na verpleging in een kliniek

              kon hij huiswaarts keren.

   

              Erge Val : Op de hoek van de Kouter en Dorpstraat viel op een onverklaarbare

              wijze mevrouw M. Lauwers ten gronde. Zij kwam met het voorhoofd op de stenen

              terecht en liep een diepe hoofdwonde op. De bijgeroepen geneesheer gaf haar

              de nodige verzorging.

   

              Nog een aanrijding :  Te Kapelle-o-d-Bos had er een aanrijding plaats tussen de

              drie gebroeders De Donder uit Leest enerzijds en de autobestuurder F. Croonen.

              De broers werden slechts licht gewond.

   

  1964 – 4 oktober : Kwaadwillige beschadiging koetswerk auto

              Het koetswerk van de pas herschilderde Renault Ondine van Louis Selleslagh

              (°Kapelle o/d Bos 10/8/1938), wonende Alemstraat 17, werd aan het café

              Verschuren op de Juniorslaan zwaar beschadigd. Met een scherp voorwerp

              werd  de ganse rechterkant diep ingekrast en ook het kofferdeksel was er

              erg aan toe.

              De schade werd vermoedelijk toegebracht uit politieke wraak omdat Selleslagh

              kandidaat was voor de gemeenteraadverkiezingen van 11 oktober a.s.

              (VVH)

   

  1964 – 9 oktober : Speciaal dansfeest in zaal Ste Cecilia

              met het orkest Ray Debrae en zijn Romancers.    

   

  1964 – 11 oktober :   Gemeenteraadsverkiezingen 1964

  Voor deze verkiezingen waren er in Leest drie kandidatenlijsten. De Sussen veranderden van naam en werden Gemeentebelangen. In het jaar van deze verkiezingen werd hun fanfare ‘Arbeid Adelt’ ontbonden.

  De twee traditionele Leestse partijen kregen het gezelschap van een voor het dorp nieuwe lijst, de Socialistische Partij. Dit zorgde voor problemen binnen de groep van de Blekken omdat heel wat socialisten de vorige verkiezingen op hun kandidaten hadden gestemd.

  De verkiezingen gaven de volgende uitslag.

  Voor de Socialistische Partij (BSP, lijst nr.1) werd Louis Lauwers (‘Lowieke van Sanders’) verkozen.

  Voor de Blekken (Sinte-Cecilia,lijst nr.2) waren dat Emiel Verschueren, Henri Van den Heuvel, Frans August Lauwers, Ferdinand De Prins en Juul Geens.

  Voor de Sussen (Gemeentebelangen, lijst nr.3) werden Frans De Prins, Raymond Verhasselt en Alfons Verbruggen verkozen.

  Oud-burgemeester Emiel Verschueren verliet de politiek na deze verkiezingen en zou in de raad worden opgevolgd door Frans De Decker. Die overleed echter kort na de verkiezingen en daardoor kwam Jef Vloeberghen als tweede opvolger in de gemeenteraad.

  Vanaf 1965 werd Frans August Lauwers burgemeester. Tijdens diens eerste ambtsperiode waren Henri Van den Heuvel en Ferdinand De Prins de schepenen.

   

  Voorafgaand aan deze verkiezingen kregen de Leestenaars de ‘beginselverklaring’ van de B.S.P. in de bus :

   

  Belgische Socialistische Partij Leest

   

  Aan de kiezeressen, kiezers van Leest

  “Men noeme het ‘beginselverklaring’ of ‘rechtzetting der feiten’, wat de B.S.P. met dit kiesmanifest beoogt is het kiezerskorps voor te lichten waarom zij besloten is bij de aanstaande gemeenteverkiezingen een zuivere socialistische lijst voor te dragen.

  Voor de eerste maal in de politieke geschiedenis van onze geliefde gemeente zal de BELGISCHE SOCIALISTISCHE PARTIJ bij de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober e.k. een afzonderlijke lijst aan de goedkeuring van het kiezerskorps voordragen.

  Op 11 oktober 1964 zal de BSP –zij verbergt het niet- er naar streven de volstrekte meerderheid te halen. Zulks is niet alleenlijk haar recht, doch ook haar plicht. Een partij die niet streeft naar steviger posities, ten einde haar programma doeltreffender te kunnen verwezenlijken, zou geen reden van bestaan meer hebben.

  Een moderne gemeente is een levend organisme. De bevolking die ze bewoont eist van het bestuur der gemeente zeer vele diensten : veiligheid, opvoeding, ontspanning, wegenbouw, verlichting, waterleiding, huisvesting. Een bestuur dat van zijn tijd is houdt zich bezig met alles wat de welvaart van de bevolking kan bevorderen. De ontwikkeling van een gemeente ligt in de handen van haar bestuur.

  De eerste vraag die elke kiezer zich moet stellen is : wie kan in mijn gemeente het beste werk leveren, wie zou ik in mijn gemeente het liefst als burgemeester, schepen of gemeenteraadslid aan de arbeid zien ?

  Het juiste antwoord geven op die vraag is zéér gewichtig, want er hangt voor de inwoner zéér véél van af : of zijn gemeente verfraaid of verwaarloosd zal worden, of er degelijke woningen zullen worden opgetrokken, of de zieken en bejaarden verzorging en oppas zullen krijgen, hoe het onderwijs zal worden georganiseerd, of er gelegenheid tot ontspanning zal zijn, of de belastingen hoog of laag zullen aangeslagen worden, enz…enz…

  NOOIT MEER BELOVEN DAN GE KUNT VERWEZENLIJKEN; Dat is de gulden regel die wij zullen volgen.

  Hier volgt het programma voor de eerstvolgende jaren. Voor de verwezenlijking ervan staat de BSP borg….”

   

  Na hun programma werden de kandidaten voorgesteld :

   

  1.      Lauwers Louis Albert, staatsbediende.

  2.      De Schouwer Alfons, staatswerkman.

  3.      Fierens Coleta, fabriekwerkster.

  4.      De Smedt Albert, Machinist NMBS.

  5.      Van der Elst Marcel, landbouwer.

  6.      Put Ferdinand, electrisch lasser.

  7.      Van Balen Frans, lasser.

  8.      Verbist Victor, paswerker.

  9.      Verbergt Jan-Baptist, melkhandelaar.

   

  Ten einde te bewijzen, dat we werkelijk bekwaam zijn gemeentezaken tot een goed einde te brengen past het er op te wijzen dat wij, SOCIALISTEN, in de afgelopen periode gezorgd hebben voor het subsidiëren van de werken tot vernieuwing van de Kouterstraat en voor het bekomen van de toelating tot bouwen van 28 woningen op de Kouter…”

   

  Volgde een aantal copieën van de briefwisseling tussen Louis Lauwers en het Ministerie van Openbare Werken en enkele bedankbrieven van het gemeentebestuur aan het adres van  tussenpersoon Lauwers.

   

  Op de volgende gemeenteraadsverkiezing in 1970, de laatste die gehouden werd in het autonome Leest, zou de lijst van de Sussen :  Gemeentebelangen, opgaan in de C.V.P.

  Vermits ook de B.S.P. opkwam waren de Blekken toen de enige dorpspolitieke partij.

  Vanaf 1977 zouden de Blekken ophouden te bestaan als dorpspolitieke partij. De meeste Leestse politici stapten na de fusie met Mechelen uit de politiek. Een aantal mandatarissen ging over naar een nationale, grote politieke partij. Met het verloop der jaren werden de politieke banden van de fanfare St.-Cecilia met haar vroegere politieke leiders zwakker en zwakker en de fanfare werd een a-politieke vereniging.

   

  Bijvoegsels:

  -Socialistische propaganda.

  -De Socialisten zochten ook steun buiten de gemeente.

  -De kandidaten van de Sussen.

  -De kandidaten van de drie lijsten.

  29-03-2012 om 12:38 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Victor ‘Torre van de Kets’ Robijns.

   

  1964 – 4 september : Diefstal van 10 bakken spinazie

              Landbouwer Victor Robijns (°Kapelle op/den Bos 14/9/1895), wonende Leest

              Alemstraat nr. 29, zette gisteravond tien bakken spinazie klaar om door zijn zoon

              en groentenhandelaar Jan opgehaald te worden.

              Vanmorgen waren die allemaal verdwenen.

              De spinazie had een marktwaarde van 700 frank en de bakken, eigendom van

              Jan Robijns, kostten 30 frank per stuk.

              Volgens de garde was dit de derde diefstal deze maand van op de straat

              geposteerde veldvruchten.

              (VVH)

   

              Victor Robijns ‘Torre van de Kets’ overleed in de ‘Heergracht’ te Mechelen op 21

              januari 1985 :

              “…zijn warme harteljkheid, zijn eenvoud, zijn liefdevolle werkkracht, zijn meeleven

              met anderen…” (uit zijn gedachtenisprentje)

              Hij was gehuwd met Maria Ludovica Alewaters (°Leest 07/01/1897, +Mechelen

              28/11/1971) en de grootvader van o.a. Stan Gobien.

              Een interview uit 1984 verscheen in januari 1985 in ‘Caecilia’, het tijdschrift van het

              Muziekverbond van België. Een week nadat het interview was verschenen, overleed

              Victor Robijns.

              Voor de tweede wereldoorlog was hij bestuurslid van de fanfare St.-Cecilia en als

              dusdanig woordvoerder voor de muzikanten.

   

                                                   Victor ROBIJNS en de sfeer van toen…

  “Aan de Alemstraat te Leest woont Victor Robijns, in gans Leest beter bekend als ‘Torre van de Kets’, en momenteel (Noot : 1985) het oudste lid (thans erelid) van de kampioenenfanfare Kon. Fanfare ‘Sint-Cecilia’ van Leest-Mechelen.

  Toen we daar kwamen, zat hij in een zetel zijn middagdutje te doen. Hij ontwaakte al toen we de deur openden. Eerst was hij niet zo te vinden voor een vraaggesprek, maar na een tijdje vertelde hij vrijuit !

  -Hoe ben je bij de Leestse fanfare gekomen ?

  -’t Was in 1919. Ik trouwde in Leest en daar waren het ‘Blekken’. Ikzelf kom uit Kapelle-op-den-Bos en daar speelde ik bij de fanfare ‘De Vrije Vlaamse Zonen’, de ‘Sussen’ van Kapelle.

  Na mijn huwelijk ben ik dan ook muzikant geworden bij ‘St.-Cecilia’ Leest.

  -Bracht dat toen geen strubbelingen mee ? We bedoelen ‘Blek’ zijn in Leest en ‘Sus’ zijn in Kapellen-op-den-Bos ?

  -Iemand van den Triest (gehucht in Kapellen-op-den-Bos waar het geboortehuis van Victor staat) zei me toen eens dat hij het niet serieus vond dat ik muzikant geworden was bij de ‘tegenpartij’ in Leest. Ik heb hem toen gewoon gezegd dat ik geen ruzie wilde met mijn vrouw en dat ik nu in Leest woonde. Daarmee hebben ze er in Kapelle niets meer durven over zeggen. 

  ’t Strafste van de zaak was dat ik in Leest meespeelde op het instrument van de Sussen van Kapelle. Dat was ook iets speciaals met dat instrument. Vlak voor de oorlog van 1914-18 had ik een nieuw instrument gekregen. De andere muzikanten moesten in 1914 hun instrument inleveren. Omdat het mijne een nieuw was, mocht ik het zelf houden. Ik heb het zelfs meegenomen op de ‘vlucht’. Het hing over mijn schouder. Onderweg heb ik er nog dikwijls muziek mee gemaakt. Na de oorlog waren al de ingeleverde instrumenten naar de vaantjes.  ’t Mijne niet en zo moest ik wel in twee fanfares meespelen. In 1922 ben ik ermee gestopt in Kapelle. Ik was de laatste maanden niet zoveel meer naar de repetitie geweest ginder en toen kwamen ze vragen of ik nog wel kwam. Ik heb dat instrument toen afgegeven. De Leestse fanfare heeft voor mij toen een andere bugel gekocht.

  -Hoe zag de Leestse fanfare er toen uit ?

  -Helemaal anders dan nu ! Er waren zo’n 20 tot 25 muzikanten, meer niet ! Maar er waren toen wel vijfmaal meer ereleden. Als we dan opstapten, liepen er zo’n honderd ereleden achter ‘het muziek’ aan. Aan wedstrijden deden we niet mee ! Wel aan festivals. Ik herinner me nog een festival in Heffen. We waren, toen we moesten optreden, juist geteld met twee muzikanten, allebei bugelspelers, nl. Ston Busschots en ikzelf. Later is ‘Waar’ Lemmens er bijgekomen en dan nog een paar andere muzikanten. Ook in zulke omstandigheden gaven wij het niet op ! Dat zouden de muzikanten van nu niet meer durven, geloof ik ! Maar ja, de muziek is ook erg veranderd…

  -Hoe waren de repetities ?

  -Ze hadden plaats in een café. Alles werd opzij geschoven en dan repeteerden wij. Meestal allemaal danskens, walsen en marsen. Af en toe een groter stuk, maar dat viel niet zo in de smaak. Wij speelden om onszelf en om de mensen te amuseren. In de zomer speelden de muzikanten van de Alemstraat ’s zondags buiten ! Toen zaten we in de gracht ! Dat was heel plezant ! De mensen kwamen dan bij ons zitten en luisterden heel de namiddag.

  Op de repetities werd heel wat gedronken. Plezier maken kwam bij ons voor muziek maken. Nu is dat wel anders ! Elke tijd heeft zo zijn eigenaardigheden !

  -Je speelde voor je plezier. Waarom waren er toen zoveel ereleden in vergelijking met het aantal muzikanten ?

  -De mensen waren toen lid om aan de teerfeesten te kunnen meedoen. De teerfeesten van de Leestse fanfare waren iets speciaals. Ik was bestuurslid geworden omstreeks 1925. Een paar jaar later moest er in het bestuur iemand de belangen van de muzikanten behartigen en ik werd daarvoor uitgekozen.

  Een goede week voor de teerfeesten trokken we toen naar een veehandelaar. We kochten daar dan een koe, een os of een stier. Deze werd dan in Leest geslacht en met de teerfeesten opgegeten. We kochten ooit eens in Nieuwenrode een stier van meer dan 800 kg. Die hebben we niet opgekregen.

  -Hoe verliepen de teerfeesten dan ?

  -De teerfeesten duurden drie volle dagen. Iedereen werkte de weken daarvoor zo hard dat die dagen er wel afkonden. We begonnen ’s zondags na de hoogmis met ons jaarlijks teerfeest. Toen gingen we ‘kop’ of biefstuk eten. Daarna deden we zoveel mogelijk cafés aan. Omstreeks  4 uur ’s namiddags waren we terug en dan begonnen we te eten. Na ’t eten was er bal. De boeren (toen het merendeel van de plattelandsbevolking) moesten echter eerst nog naar huis om de koeien te gaan melken. Wij hebben er ooit eens een autobusje voor ingelegd. Als we in de stal gedaan hadden, trokken we terug naar het dorp. Het bal duurde daar tot ’s morgens vroeg. Een orkest huurden we niet. We hadden ons eigen orkest en we speelden onze bals zelf. Er is zelfs een tijd geweest dat we twee orkesten hadden. Iedereen danste met iedereen. Ouderen met jongeren, bijna tot op de draad versleten mannen en vrouwen met jonge springers. De ouderen leerden de jongeren dansen. Wie met de ‘Blekken’ een jaar had meegeteerd, kon dan ook dansen !

  De tweede en de derde dag (maandag en dinsdag) kwamen ze samen in de Alemstraat omstreeks de noen. Sommigen zaten al in de cafés te wachten vanaf 10 uur. Dan trokken we zo weer via de Heide naar het Dorp. Er waren toen minstens 25 cafés ! Dan was er weer een feestmaal en terug een bal.

  De derde dag aten we meestal de overschot op of aten we stoofvlees met aardappelen. Na de derde dag was iedereen het eten moe en zelfs het drinken. Of toch bijna iedereen…

  -Als er zoveel cafés waren, liep dan alles wel goed af ?

  -’t Gebeurde geregeld dat – wanneer het grootste deel van de fanfaremensen al in ’t Dorp waren – er nog muzikanten en ereleden op de Heide zaten te pintelieren. Die kwamen er dan wel later door. De dirigent en het bestuur hadden steeds de grootste moeite om iedereen buiten te krijgen uit die cafés. Met de teerfeesten van toen had iedereen een stuk in de kraag, maar toen was het ook niet zo gevaarlijk op strat : auto’s reden er bijna niet.

  -Wanneer stopte je als muzikant ?

  -Feitelijk bij het begin van de oorlog van 1940-45, maar mijn laatste jaar als muzikant was 1937, denk ik. Toen mijn oudste zoon, onze Louis, muzikant geworden is, ben ik ermee gestopt. Ik heb na de oorlog wel eens geprobeerd, maar ’t ging niet zo goed meer want tijdens de oorlog hadden we geen noot meer mogen blazen van de Duitsers.

  Ik ben dan erelid geworden en ik ging steeds mee als er wat te doen was. Nu kan ik dat ook niet meer…

  -Anekdotes uit de tijd van vroeger ?

  -Ja, veel, maar ik vind ze zo direct niet…Ik speelde in 1919 nog in Kapelle-op-den-Bos. Daar speelden echter ook nog andere Leestenaars mee, onder andere Louis Spoelders. Hij speelde trombone en als hij in vorm was, liet hij zijn instrument kletteren dat heel Kapelle daverde. Louis moest eens alleen spelen en hij kon het heel goed. De chef (Andries) zei : ‘Spoelders, ge blaast koper !’ Toen zei Louis kwaad : ‘Chef, ik ben potfer nen Blek !’ Tumult natuurlijk, want zo iets durven zeggen op de repetitie van de Sussen was toen een straffe toer !

  Als er bij ons iemand van de fanfare kwam, haalde mijn vrouw (ons Wis) een fles cognac of ‘elixir d’Anvers’ boven. En die mannen gingen dan meestal pas verder als de fles leeg was of ’t scheelde niet veel…Met wat de wijkmeesters van voor de oorlog kwamen vertellen, moest ge dan goed oppassen. Die gingen in dergelijke omstandigheden van huis tot huis en overal kregen ze ten minste een goede druppel. Aan het eind van hun rondgang kwam er dan niet veel serieus meer uit, maar de leden waren wel zo slim de volgende dag aan elkaar te vragen wat de wijkmeester had verteld en hoe laat het was toen hij op bezoek kwam. Sommige wijkmeesters deden als het mogeijk was maar één of twee bezoeken per dag en zo konden ze de hele week of nog langer van huis weg…

  Rik De Bruyn speelde ook mee in de fanfare. Ik speelde bugel solo en Rik van ’t Kot moest 3de bugel spelen van de chef. Omdat ik wist dat Rik de beste muzikant was van de fanfare kon ik dat niet langer verdragen. Toen heb ik op de repetitie tegen Nante van den Toebak (de dirigent) gezegd  : ‘Zet die kleine maar naast mij. Hij speelt ons allemaal onderste boven ! Ik wil dat dat gezever nu gedaan is !’ En nog dezelfde repetitie mocht Rik bugel solo spelen.

  Met de ‘verhuizingen’ (eens per maand op zondag een muzikale wandeling met cafébezoek) kwamen er soms muzikanten bij ons thuis eten. ’t Was soms zo erg dat ze de pensen uit de kelder gingen halen. In die tijd was dat de gewoonste zaak van de wereld. Ons Wis maakte wel veel kabaal als er zoiets gebeurde, maar tegenhouden deed ze die mannen toch niet. Nu zoudt ge dat niet meer moeten proberen om uit iemands kelder wat te halen ! In onze tijd waren we tevreden met wat we hadden. Als er niets meer was, konden we niets meer verdelen en ook niets meer weggeven.

  Hadden we niet zoveel weelde als nu, we hadden wel meer plezier. De goede oude tijd was meestal wel een harde tijd en misschien ook niet zo goed : er was meer armoede, er stierven meer kinderen en jonge mensen. Maar…als we werkten, werkten we hard. Als we dronken, dronken we een serieuze hoeveelheid. Als we plezier maakten, dan was dat echt plezier en duurde dat tot ’s morgens vroeg. Nu zijn de tijden veranderd en ook de mensen… De mensen van mijn soort (degenen die geboren zijn voor 1900) zijn zo stilaan aan ’t verdwijnen. Met nog een paar schieten we op dit ogenblik in de fanfare over…

  ’t Wordt nooit meer zoals het vroeger is geweest ! Gelukkig voor het een en spijtig voor het ander…

  Tot daar het gesprek met Victor Robijns, de kranige ‘Torre van de Kets’. Hij deed ons zowaar heimwee krijgen ! Heimwee naar de solidariteit van vroeger, naar het echt plezier en de echte vreugde, naar de mensen van toen die elkaar echt hielpen. Misschien komt dit alles nog eens terug ?”     

  29-03-2012 om 09:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – Vrijdag 31 juli : Diefstal van vier balen tarwe

              Van de landbouwer Victor Juliaan De Laet (°Leest 28/6/1914), wonende

              Tiendeschuurstraat 12, werden 4 balen tarwe, een totaal van 200 kg, gestolen.

              De landbouwer had zijn tarwe met een pikdorser laten maaien en ze in jute

              zakken gestopt. 100 balen had hij ’s avonds naar huis gebracht maar omdat

              het laat  geworden was had hij er vier achtergelaten aan de schuur, zijde der

              straat.

              (VVH) 

   

  1964 – Augustus – De Band :

              Ontvreemding : Bij Geens wonende Juniorslaan, werden tijdens de verlopen

              maand een partij aardappelen ontvreemd. Deze bakjes stonden klaar om

              opgehaald te worden.

              Enkele dagen nadien werd een partij meel gestolen bij V. De Laet,

              Tiendeschuurstraat en 10 kassen spinazie bij V. Robijns in de Alemstraat. 

   

              Fietsdiefstal: Uit een bergplaats ten huize van K. Leemans werd een fiets

              gestolen.

   

              Aanrijding : Een botsing deed zich voor aan de Adegempoort tussen de

              vrachtauto’s van Leestenaar Maurice Vleminckx en Hugo Coenen uit Sint

              Truiden en nog een personenwagen. Gelukkig slechts stoffelijke schade.

   

  1964 – Van 11 tot 18 augustus : Chiro-Jongens Bivak te Lichtaart

              13 burchtknapen, 16 knapen en 6 kerels bivakkeerden op het Heide-Heem te

              Lichtaart.

              De meisjes trokken dat jaar naar Ophasselt.

              Om het bivak van 1965 te financieren richtte de chiroleiding een spaardienst

              in eigen schoot op, deze ging in voege vanaf 13 september.

              Onkosten : 5 frank waarvan 1 fr op het boekje werd geplaatst.

              Daags voor het bivak werd een inzameling gehouden van allerlei voedingswaren :

              groenten, zuivelproducten, kruidenierswaren…

         

  1964 – September – De Band :

              In het naar huis gaan per rijwiel, en dit in de vroege ochtend, deed Victor

              Alewaeters uit de Kleine Heide, een erge val.

              Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar men vaststelde dat zijn beide

              benen gebroken waren.

   

              Zwaar ongeval : De nog maar pas aangeworven onderwijzeres aan de

              Zusterschool van onze gemeente, kwam te Willebroek in botsing met een

              autobus. De slag moet zo geweldig geweest zijn dat zij in bedenkelijken

              toestand naar het gasthuis van Willebroek werd overgebracht.

              Haar auto werd totaal verbrijzeld. Alles laat echter voorzien dat het grootste

              gevaar volledig achter de rug is.

   

              Vandalenstreken : In de loop der voorbije weken werden een paar

              vandalenstreken uitgehaald. Zo werden de rolluiken van H. De Bruyn en

              L. Huybrechts in de Dorpstraat met een vuil goedje besmeurd.

              Anderzijds werd schade toegebracht aan de auto van L. Selleslagh uit de

              Alemstraat. Dit alles door onbekenden.    

   

  1964 – 1 september :Chiro Spaardienst

              Door de leiding van de Chiro werd een spaardienst in het leven geroepen.

              De bedoeling : “…zelf iets bij te dragen om het bivakgeld te vergaren, want het

              spreekt vanzelf  dat door het voorsparen, de nodige bivaksom er lang voor tijd zal

              zijn, maar…in het initiatief zit ook wat anders, nl. het leren sparen, in plaats van

              geld op te doen dat dikwijls gegeven wordt om wat te sparen.

              Die spaardienst ging in voege vanaf 1 september en aan hen die wensen te sparen

              zal een Chiro-spaarboekje afgeleverd worden, onkosten 5 fr. waarvan 1 frank op het

              boekje geplaatst wordt.

              Iedere week wordt het spaargeld ingeschreven en het boekje wordt door de ouders

              bewaard.”

              (De Band)                  

   

  1964 – Op woensdag 2 september werd de 7-jarige Erwin Van Nobekel bij het oversteken

              van de Kleine Heide aangereden door de personenwagen bestuurd door Cyriel De

              Smet. Gelukkig bleef alles beperkt tot lichte kneuzingen bij het kind en te

              verwaarlozen blikschade.

  29-03-2012 om 09:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

      

  1964 – 17 juni : “De notaris Etienne Delvaux te Mechelen, zal ter verkoopzaal der notarissen,

              in de Huidevettersstraat te Mechelen, openbaar verkopen onder de gewone

              voorwaarden en met winst van verdieren, het volgend onroerend goed :

              gemeente LEEST.

              Een woonhuis op en met grond aanhorigheden en tuin, gestaan en gelegen ter plaatse

              Klaasberg, Dorp 9, gekend ten kadaster wijk B nrs 138/u en 139/k en deel van

              139/u, groot volgens meting 703 m2 begrijpende :

              ondergronds : kelder, gelijkvloers : twee voorplaatsen, daarachter keuken en

              kelderkamer, overdekte koer of pomphuis, stalling, W.C., tuin waarin bakhuis.

              Daarboven slaapkamers en zolder.

              Voorzien van electriciteit.

              Het goed is onverhuurd en onmiddellijk beschikbaar.

              Voor bezichtiging de sleutel af te halen te Leest, Vinkstraat 2. Zitdagen woensdag 17

              juni, 1 juli 1964, telkens te 2 u. namiddag, ter verkoopzaal der notarissen,

              Huidevettersstraat te Mechelen.

              Alle inlichtingen en aftreksels van het grondplan zijn kosteloos te bekomen ter studie

              van notaris Et. Delvaulx te Mechelen, Louisastraat 33.

              Op de dag der eindelijke toewijzing is de koper verplicht zich te voorzien van zijn

              trouwboekje.”  

              (Affiche : eigendom Eddy Apers)

              Het betrof de locatie waar later ’t Stockske zou komen.

   

  1964 – 29 juni : Overlijden van Jan-Baptist Lauwers

              Jan Baptist “Johannes” Lauwers werd te Leest geboren op 28 januari 1883.

              Zijn bijnaam was ‘Klopper van den Bon’. Hij woonde aan de Juniorslaan op de

              Heide in de buurt van de zaal ‘de Boerenhandel’.

              Hij was één van de medestichters van de fanfare St.-Cecilia ook al was hij toen

              pas zestien.  Hoogst waarschijnlijk was hij één van de twaalf muzikanten

              die destijds de eerste optocht met de fanfare hebben gemaakt naar

              ‘café Belle Vue’. (Stan Gobien)

              Johannes Lauwers was gehuwd met Maria Ludovica Leemans (°Hombeek

              09/11/1893, +Leest 18/08/1944).

   

   

  1964 – Zondag 5 juli : Uitreiking diploma’s Kantonale wedstrijd.

              In het gemeentehuis had de uitreiking van de diploma’s plaats aan de leerlingen

              van het zesde studiejaar die deelgenomen hadden aan de Kantonale wedstrijd te

              Mechelen.

              Na de hoogmis togen burgemeester Verschueren, de schepenen Frans en

              Ferdinand De Prins, de gemeenteraadsleden Buelens en Van den Heuvel, samen

              met de pastoor, de onderpastoor en schoolhoofd Meyers met zijn leerkrachten

              Huysmans en Hendrickx zich naar de raadszaal van het gemeentehuis.

              Ook de betrokken leerlingen en de meeste van hun ouders waren aanwezig.

              De burgervader opende de zitting met een warme hulde aan het onderwijzend

              personeel en speciaal aan de heer Huysmans, titularis van het 6de studiejaar.

              Hij legde er de nadruk op dat de resultaten eens te meer bewezen dat de

              gemeenteschool van Leest degelijk onderwijs verschafte en dat de ouders niet te

              snel hun kinderen naar andere scholen dienden te sturen.

              Na een hartelijk proficiat tot de geslaagden, namen die hun prijs in ontvangst :

              een exemplaar van het Kramer’s woordenboek.

              Hierna kwam de pastoor aan het woord die een vergelijking maakte tussen een

              te bouwen huis met stevige fundamenten, bestand tegen wind en andere

              natuurelementen en de leerlingen die thans de 12-jarige leeftijd bereikten.

              Ook voor hen is het nog te vroeg van nu af reeds een bepaalde richting te kiezen,

              te vroeg om reeds aan bouwen te denken op “ersatz”grond.

              Hij spoorde de ouders en de leerlingen aan voort te gaan op de ingeslagen weg en

              zeker niet te vergeten dat een goed onderwijs dient gegrondvest te zijn op

              christelijke grondslag.

              Meester Meyers deelde vervolgens mee dat leerlingen die graag een leerboek

              bekwamen, dit eenvoudig moesten vragen, zodat de werklustigen zich verder

              en vaster in het zadel konden zetten voor aanvang van een nieuw schooljaar.
              Van dit aanbod werd gretig gebruik gemaakt.

              Het slotwoord was van meester Huysmans die wees op de gezonde samenwerking

              tussen het onderwijzend personeel, niets was teveel wanneer het om het welzijn

              van de kinderen ging, want voegde hij eraan toe “uw onderwijzers staan graag

              in de klas”.

              Vanaf de inrichting van de kantonale wedstrijden mocht Leest zeer tevreden zijn

              over de onderscheiden resultaten ging hij verder. 

              Het 1ste jaar waren er 5 deelnemers waarvan 4 geslaagden.

              Het 2de jaar 5 en evenveel geslaagden.

              Het 3de jaar 6 en allen geslaagd en het 4de jaar 9 en alle 9 geslaagd.

              Aan de best gerangschikte leerling van de gemeente Eddy Van Hoof werd een

              plakket overhandigd, waarvan niemand de herkomst kon bepalen.

   

  Foto’s :

  -’t Stockske in ’81, rechts café ‘In den Bareel’.

  -Advertentie in De Band, zelfde periode.

  -Jan-Baptist Lauwers.

  -Eddy Van Hoof, de best gerangschikte leerling.

  29-03-2012 om 07:11 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Prosper Busschot.

   

  1964 – 5 juni : Overlijden van Prosper ‘Speir van Busschot(tes)’ Busschot

   

  Prosper Busschot was te Leest geboren op 13 juli 1878 en hij overleed in de St Romboutskliniek te Mechelen op 5 juni 1964.

  Hij was vereerd met de gouden medaille van Leopold II en het Burgerlijk Ereteken 1ste Klas.

  Medestichter van de Kon.Fanfare St.-Cecilia Leest en (officieus) van het Boerenfront en Oud-Schepene.

  Hij was gehuwd met Maria Ludovica Daelemans (°Heffen 15/09/1886,+Mechelen 19/08/1961) .

  “…hij was minzaam van karakter en zeer dienstvaardig voor iedereen. Er was in hem die wij betreuren, een overvloed van goedheid, liefde en rechtvaardigheid die hem beminnelijk maakte bij alle mensen…”

   

                                      “Speir van Busschot(tes)”

  “…was een herenboer op de Leest-Heide en woonde aan de Blaasveldstraat. Hij was net als zijn broer Gaston (‘Ston’ of ‘Stonneke’) één van de eerste muzikanten van de fanfare geweest. Vanaf 1921 was hij gemeenteraadslid en vanaf 1939 tot 1957 was hij schepen van onderwijs en cultuur.

  Hij wordt ook beschouwd als medestichter van het Boerenfront. Het Leestse Boerenfront dankt zijn ontstaan aan de ‘vroege patatten van 1936’. Er heerste toen een ware crisis. Vooraf was aan de boeren beloofd dat ze voor 100 kg vroege aardappelen de vastgestelde prijs van 30 fr. zouden krijgen. Toen het echter zo ver was, kregen ze slechts 5 fr. per honderd kilo. Tijdens de zomer van 1936 waren Prosper Busschot en zijn knecht vroege aardappelen aan het rooien. Toen ze na een namiddag van hard labeur berekenden voor hoeveel geld aardappelen ze met de riek boven de grond hadden gehaald, stelden ze vast dat ze zich samen voor 20 fr. krom hadden gewerkt. De knecht ontstak in woede en zei : ‘Dat is geen werk ! Het heeft geen zin voor zo’n hongerloon verder te doen ! We gaan staken ! We gaan staken zoals de boeren van Heist-op-den-Berg !’ De knecht trok naar de boeren in de buurt die ook aan de vroege aardappeloogst bezig naren, naar Stanne Gobien sr., Lodewijk Nuytkens, Frans Huyghe, Victor Schaerlaekens en naar Jan Maes. Ze lieten de aardappelen links liggen en trokken met de riek op de schouder naar het station in Blaasveld waar de aardappelen op de wagons werden geladen. Onderweg, aan ’t Zuurbos, kwamen ze ‘Net van Bel’, de vrouw van Frans Huyghe tegen. Net vroeg : ‘Wat gaat gij doen ? Is het terug Boerenkrijg ?’ De mannen zegden dat ze het laden van aardappelen gingen stoppen in het station van Blaasveld. Of ze in hun opzet geslaagd zijn, konden we niet achterhalen. Maar zeker is dat deze gebeurtenis de aanleiding was tot de oprichting van de Leestse afdeling van het Boerenfront.

  In de weken die daarop volgden, werd in de zaal ‘de Boerenhandel’ bij Peerke Van den Eede aan de Juniorslaan, de latere woning van de familie Duran, het Boerenfront opgericht.

  Prosper Busschot oordeelde dat hij niet in het bestuur kon zetelen omdat hij gemeenteraadslid was maar hij steunde de actie voor meer dan honderd procent. Het eerste Boerenfrontbestuur bestond uit voorzitter Victor Schaerlaekens, bijgenaamd ‘den Dockx’, Antoon Polspoel, Remy Bradt, Lodewijk Nuytkens, Constant Daelemans, Constant Gobien sr. en Henri Van den Heuvel. Bij de Boerenfronters waren er bijzonder veel leden van de fanfare St.-Cecilia en de banden tussen de beide verenigingen zijn altijd erg nauw geweest.

  Prosper Busschot was een uiterst minzaam man, bijzonder rustig en correct. Hij heeft veel betekend voor de fanfare en voor de mensen van de Leest-Heide.”

  (Stan Gobien, ‘Leest in Feest’)

   

  29-03-2012 om 06:31 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Alfons ‘Fons’ Huysmans

   

  1964 – 31 mei : Chiro Sportmanifestatie te Hombeek

              Op het domein van burgemeester Baron De Meester behaalde de chiro van Leest

              de 3de plaats.

              Individuele uitschieters waren er van Erik Bradt met een 4de plaats op de 1000

              meter en Alfons Huysmans (foto) met een 5de plaats op de 1200 meter.

   

  1964 – 31 mei : Processie

   

              “…op die zelfde zondag ging voor de tweede maal de Processie langs de straten der

              Gemeente. Ook daarin stapten wederom de Chiro-jongens, in keurig uniform, tuchtvol.

              Maar wat we ons afvragen is, waar blijven de klaroenblazers en trommelaars ?

              Waarom blijven die opgeborgen ? Met klaroenen van trommels vooraan zou de

              Chiro-groep nog een mooier indruk nalaten. Denk even terug aan vroeger !

              En er bestaat te Leest een groep-chiro-meisjes ! Waar zijn die gebleven, waarom ook

              die groep niet in de Processie ?  ’t Is toch op die manier dat het mogelijk is om bij

              te werven, en de meisjes van het eigen dorp onrechtstreeks niet te verplichten bij een

              groep van een naburige gemeente of gehucht ?”

              (De Band)       

   

  1964 – Juni – De Band :

              Een aanrijding deed zich voor op de Kapellebaan tussen de personenwagen van

              Pieter De Hertogh en twee fietsers uit Londerzeel.

   

              Door een onvoorziene omstandigheid kwam W. Lauwers uit Leest met zijn

              auto terecht op een veld in de Vinkstraat.

              Lauwers kon zijn weg verderzetten nadat een geneesheer was ontboden.

   

              Op de Gentse steenweg te Mechelen deed zich een ongeval voor tussen de

              personenwagen van Frans De Prins uit Leest en Erik De Raeymaeker uit

              Willebroek. Enkel stoffelijke schade.

   

              Een verkeersongeval deed zich voor op de steenweg naar Hombeek waar de

              voetganger Victor De Mazy aangereden werd door de bestelwagen van Alfons

              Hellemans en waarbij eerstegenoemde licht gewond werd.

   

              Tijdens de speeltijd deed de kleine Vicki De Laet op de koer van de speelplaats

              een ongelukkige val en diende geneeskundige zorgen te krijgen.

              Na enkele dagen volledige rust kon hij opnieuw naar school gaan.

   

              Tijdens het openen van een garagepoort ontsnapte de hond van Jozef Schools

              uit de Kouter. Het dier werd door een aankomende auto op slag gedood.

   

              Gebeten door hond : De moeder van Jan De Smedt, Dorpstraat, werd door haar

              hond gebeten. Geneeskundige zorgen waren dringend nodig.

   

             Aanrijding : Op de Veemarkt te Mechelen deed zich een aanrijding voor tussen

              K. Diddens en de voetgangster Seraphien Luyckx, alles zonder schade.

   

              Vermeldenswaard :

              Onze dorpsgenoot en Chiro burchtknapenleider Roger Silverans werd als

              Primus Perpetuum uitgeroepen bij zijn uitgang van het Sint Rombautscollege

              te Mechelen. Hij volgde de wetenschappen.

              We wensen hem nog veel succes toe in zijn verdere studiën te Leuven waar hij

              de wiskunde zal volgen.”

  28-03-2012 om 20:10 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1964 – 9 februari : Jaarlijks Bal van K.F.St.-Cecilia

              met het orkest “The Tornados”.

   

  1964 – 10 februari : 11e Milac-Avond ter gelegenheid van de “Week van de Soldaat”.

              Met optreden van Kees Brug.

   

  1964 – 27 februari  : Landloper

              Veldwachter Van Hoof werd er van verwittigd dat er een persoon zonder

              middelen van bestaan rondzwierf in de Elleboogstraat. Het betrof een

              zekere Pieter De Quint geboortig van Kapelle-op-den-Bos en  met adres in

              Mechelen. Hij verzocht zelf om opname in een Rijksweldadigheidsinrichting.

              (VVH)       

   

  1964 – Maart – De band :

              Ontvreemding : Aan het stedelijk zwemdok te Mechelen werd het rijwiel,

              eigendom van onze dorpsgenoot Kamiel Van den Brande, ontvreemd.

   

              Verkeersongeval :Tussen de personenwagen van onze dorpsgenoot Goovaerts

              Herman en de bestelwagen , bestuurd door Verschueren Victor uit Booischot

              enerzijds, en anderzijds met de jeep van R. Joris uit Berlaar deed zich een

               aanrijding voor waarbij Verschueren licht gewond werd.

   

              Aanrijding : Een lichte botsing had plaats tussen twee wagens waarbij deze van

              Jan Casteels uit Leest betrokken was. Gelukkig enkel stoffelijke schade.”           

   

  1964 – 16 maart : Filmavond

              Ingericht door de Boerengilde, Boerinnengilde en B.J.B. afdeling Leest.

              Vertoond werd “De Wijde Ruimte” van William Wyler met in de hoofdrollen

              Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston en Carroll Baker. Als bijfilm werd een

              documentaire over landbouw voorgezet.

              “Een zeer goede opkomst mocht geboekt worden voor deze merkwaardige

              kleurenfilm...” (technocolor)

   

  1964 – 22 maart : Filmavond.

              Op zondag 22 maart 1964 werd door de Oudstrijdersbond van Leest een

              filmavond gegeven in het lokaal van de weduwe Huybrechts, ten voordele van

              deze vereniging. Start 19 uur en inkomprijs 15 fr. (DB-maart 1964) 

   

  1964 – 31 maart : Nachtelijke aanranding

              In de vroege ochtend van 31 maart (02u30) werd Ludovicus Van Winghe,

              (°Leest 5/1/1943) Alemstraat 6 Leest, door vier mannen overvallen.

              Hij legde bij de garde volgende verklaring af:

              “Gisteravond bevond ik mij op de Paaskermis te Leest. In café ‘Telstar’, Dorp

              waren een viertal jonge mannen van Kapelle op den Bos, die ruzie zochten.

              Daar is dan verder niets gebeurd, doch toen ik hedenmorgen rond 2.30 uur

              per fiets huiswaarts reed, werd ik onderweg door die vier mannen overvallen.

              Deze mannen zijn vier kameraden  die steeds bij elkaar zijn en daarvan ken ik

              er één P. Francois uit de Bormstraat in Kapelle op den Bos.

              Deze mannen stonden mij af te wachten op de Klein Heide, nabij de vijver van

              de oud-burgemeester alhier. Piscador die naar ik meen op een bromfiets reed,

              kwam naast mij gereden en wilde mij omverduwen. Ik moest dan stoppen en er

              is een tweede op mij gesprongen, greep mijn fiets uit mijn handen en begon in

              mijn gezicht te boksen. Ik rukte mij los en liep achter de woning Vloeberghen.

              Daar klopte ik op de deur om hulp te vragen, doch daar werd ik terug

              ingehaald door alle vier en weer geslagen en gestampt. Hier werd ik dan door

              drie hunner vastgegrepen en ik hoorde ze tegen elkaar zeggen : we zullen eens

              zien hoe sterk dat hij is, we zullen hem leren zwemmen. Hierop sleurden ze me

              in de richting van de vijver, waar ze me wilden ingooien. Maar ik kon me

              losrukken, de velden inlopen en mijn woning bereiken. Mijn fiets heb ik echter

              moeten achterlaten.

              Deze werd dan later door mijn broer Achiel, zwaar beschadigd, nabij de

              vijver teruggevonden.Mijn fiets was tevoren door één onder hen herhaaldelijk

              tegen het betonnen wegdek gesmeten.

              Bij mijn thuiskomst hebben mijn familieleden dadelijk geneesheer Van der

              Heyden laten komen. Ik werd over gans mijn lichaam gestampt en geslagen en

              ben onbekwaam tot enig werk. Mijn klederen werden ook zwaar beschadigd,

              mijn regenjas is gescheurd, kostuum gans bevuild en mijn pullover werd bijna

              gans doorgescheurd.”

   

              De garde constateerde een open wonde boven het rechteroog, dik gezwollen

              lippen en mond, geschramde neus en een gekneusd rechterhand.

              De voorvork van de fiets was opgestuikt, het kader aan achterwiel ingedrukt

              evanals de kettingkast.

              Het onderzoek werd verdergezet in Kapelle-op-den-Bos.

              (VVH)    

   

  1964 – April – De Band :

              Onze medeburger Louis Polfliet werd aangereden door een tweewieler.

              De stoffelijke schade aan zijn auto was aanzienlijk.

   

  1964 – 12 april : Jaarlijks Concert Kon. Fanfare Sint Cecilia

              met optreden van radio en tv-ster Leonard Van Deyck.

   

  1964 – Maandag 15 april : Reis Gepensioneerden

              Bezoek aan basiliek Koekelberg, Citadel Namen, bronnen Spontin  en Dinant.

              Laatste oponthoud in het “Jagershuis”.

   

  1964 – April-Mei : Aanrijdingen

              “Onze dorpsgenoot Maurice Van Camp kwam al fietsende in aanrijding met de

              voetgangster Clementine Gillis die hierbij licht gewond werd.

              Onze medeburger Louis Polfliet werd aangereden door een tweewieler. De

              stoffelijke schade aan de auto was merkelijk aanzienlijk.

              Apers uit Leest deed met zijn bromfiets een erge val toen hij naar zijn werk reed.

              Hierbij werd hij zeer ernstig gekwetst en moest naar een ziekeninstelling te

              Mechelen overgebracht worden. Gelukkiglijk, en dit delen wij dan ook met

              vreugde mee, is hij thans hersteld.”

              (De Band, mei 1964)

   

  1964 – Mei : Compagnie van Scherpenheuvel

              De voettocht verliep dit jaar in de beste omstandigheden.

              Er waren 51 deelnemers (sters).

   

  1964 – 10 mei : Chiroknapen per fiets naar Scherpenheuvel

              “Op zondag 10 mei deden de Knapen een fietstocht naar Scherpenheuvel, ze

              werden vergezeld door een buitengewoon mooi weertje.

              Op Pinksteren werd overgegaan tot de beloftenaflegging der knapen.”

              (DB,1964)

  28-03-2012 om 20:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Burgemeester Miel Verschueren en Catharina Lauwers 50 jaar getrouwd : plechtige ontvangst op het gemeentehuis door de voltallige raad.

  Van l. naar r. veldwachter Van Hoof, schepen Henri Van Den Heuvel en de raadslieden Const. Buelens, Rik De Bruyn en Juul Geens.

  Onderaan : schepen De Prins, burgemeester Verschueren, secretaris Bradt, Catharina Lauwers, raadslid Verbeeck en schepen Ferdinand “Nante” De Prins.

   

  1964 – In vervanging van wijlen Dokter Stuyck kwam de heer Gémin zich te Leest

              vestigen.

              Zijn spreekuren : voormiddag van 8 tot 9 uur, namiddag van 18 tot 19 uur.

              Zaterdagavond en op zon- en feestdagen geen raadpleging.

              (DB,Januari 1964)

   

  1964 – Eerste Communie Jongens                Eerste Communie Meisjes

              Doms Leo                                           Albrecht Godelieve

              Gobien Paul                                       Casteels Ingrid

              Jacobs Harry                                      De Prins Marleen

              Kerstens Eric                                      D’Hollander Linda

              Lefever Wilfried                                Geerts Vera

              Peeters Dirk                                       Gobien Marleen

              Peeters Emiel                                    Jacobs Godelieve

              Piscador Marcel                                Lauwers Vera

              Sollie Antoine                                    Leemans Nelly

              Van Beneden Louis                           Polfliet Christiane

              Van Bosstraeten Paul                       Schaarlaekens Marie-Louise

              Van den Heuvel Eddy                       Van Praet Liliane

              Vets Maurice                                     Verbeeck Maggy

              Vloebergh Eric                                   Verbeeck Nelly

              De Bondt Jan (Warande)                 Verschueren Monique

   

              Plechtige Communie Jongens

              Apers Jean                  De Hondt Ludo                       Van den Heuvel Andre

              Apers Jean                  Emmeregs Ludo                     Van der Hasselt Jos

              Beterams Marcel       Emmeregs Freddy                  Van Hoof Eddy

              De Laet Victor            Lamberts Rene                       Van Linden Karel

              De Winne Jean-Pierre Langbeen Ludo                     Verschuren Ludo

              De Winne Daniel        Leemans Alfons                      Selleslagh Hubert

                                                                                                      Selleslagh Theo

                                                                                                      Steemans Jozef

              Plechtige Communie Meisjes

              Apers Ida                    Geerts Paula

              De Hondt Hilda          Spruyt Ingrid

              De Prins Gerda          Van de Camp Diane

              De Wit Gerda             Van den Avont Patricia

              De Wit Gerda             Van Genechten Maria                                  

   

   

  1964 – Ongevallen  (enkel jaartal gekend)

              “Toen enkele jongens op het speelveld van het parochiehuis aan het voetballen

              waren werd de kleine Alfons Silverants door een bal in het oog getroffen,

              waarbij hij zo erg gekwetst werd dat doktershulp noodzakelijk was.”

   

              “Onze dorpsgenoot Albert De Smedt werd op de Juniorslaan, ter hoogte van de

              Blaasveldstraat, verrast door een auto, met het gevolg dat hij met zijn bromfiets

              ten gronde viel en breuken opliep aan schouder en arm.

              Hij werd ter verpleging naar Mechelen overgebracht.”

   

              “Op de steenweg naar Battel te Mechelen kwam het tot een aanrijding tussen

              de genaamde Jozef Buelens uit voornoemde stad en onze dorpsgenoot Louis

              Lauwers, gemeenteraadslid. Enkel stoffelijke schade.”

   

              “Tussen de personenwagen van Slachmuylders uit Leest en de wielrijder De

              Alfons De Bondt uit Hombeek kwam het tot een botsing waarbij deze laatste

              kwetsuren opliep.”

   

              “Ter hoogte van het huis nr 38 in de Dorpstraat kwam een bromfietser door

              ’t ontwijken van een wielrijder, tegen een betonpaal terecht.

              Gelukkiglijk zonder erge gevolgen.”            

   

  1964 – Januari – De Band :

              “Bij het vervoeren van een partij bieten kantelde de vracht met het gevolg

              dat de genaamde Gustaaf Van der Elst een breuk opliep aan de grote teen..

   

             Dorpsgenoot Henri Verschueren kwam met zijn handkar in aanrijding met

              een vrachtwagen. Dat gebeurde op de Zandpoortvest te Mechelen.

           

             Op de Guido Gezellelaan te Mechelen gebeurde er een aanrijding tussen

              de personenwagens van Frans Piessens uit Leest en Lissnijder uit Berchem.

   

              Door een onbekende oorzaak kwam in de Kouter de broodwagen van Alfons

              Hellemans bezijden de weg in de gracht. Gevolg : aanzienlijke schade aan de

              wagen.” 

   

  1964 – 19 januari : Groots Bal van het Boerenfront

              Locatie : zaal “Van den Eede”.

   

  1964 – 29 januari : Aflegging beloften Burchtknapen en Kerstfeest Chiro

              “Op 29 januari 1964 werd door de Burchtknapen die de voorbereidingstijd

              goed volbracht hadden, de belofte afgelegd. Het Kerstfeest ging daarna door

              en er was veel leute en kameraadschapsgeest vast te stellen.”

   

  1964 – Februari – De Band :

              Aan het Volksbelang werd onze dorpsgenoot Ernest Nuytkens door een auto

              aangereden. De auto hoorde toe aan Neuttiens Maurits uit Hofstade.

              Ernest werd gewond en overgebracht naar een Mechels ziekenhuis.

   

              Op de steenweg naar Battel deed zich een aanrijding voor tussen de

              personenwagens van Alfons Verbruggen uit Leest en deze bestuurd door Antoon

              Van Steen uit Ruisbroek. De echtgenote van deze laatste werd hierbij licht

              gewond.

   

              Een verkeersongeval deed zich voor aan de Brusselpoort te Mechelen tussen de

              personenwagen van De Vadder uit Herent en de bestelauto van de Leestenaar

              Paul Polspoel.

   

              Werkongeval : Tijdens zijn werk werd Jan Spinnael, werkzaam bij de firma

              Comet, ernstig aan de rechterhand verbrand, zodat hem thuis geneeskundige

              zorgen werden verleend.”

   

  1964 – Februari 1964 - Gazet van Mechelen :

   

       Burgemeester Emiel Verschueren vierde zijn gouden huwelijksjubileum te Leest

   

  “Het is in een kleine gemeente geen alledaagse gebeurtenis dat men een bruiloftviering meemaakt van een burgemeester.

  Dit was echter vorige zaterdag te Leest het geval met de echtelingen Emiel Verschueren- Catharina Lauwers, wonende op de mooie boerderij “Hof ter Halen” in de Elleboogstraat 18. Zij vierden er immers de 50ste verjaardag van hun huwelijk.

  Beiden zijn geboren Leestenaren. Emiel zag er het levenslicht op 31/1/1889, zijn echtgenote op 10/8/1890.                 

  In de Sint Niklaasparochie werd op 14 februari 1914 hun huwelijk ingezegend door wijlen Z.E.H. Beukelaers. Aan het hoofd van de gemeente stond toen wijlen burgemeester Bernaerts.

  Hun huwelijk werd gezegend met 8 kinderen die thans allen nog in leven zijn, namelijk 5 meisjes en 3 jongens. Eén van de dochters werd kloosterzuster.

  Verder hebben ze reeds 19 kleinkinderen.

  Miel Verschueren heeft samen met zijn geliefde vrouw hard gewerkt, want benevens de opvoeding van de schone kroost hadden ze 12 ha land dat diende bewerkt te worden.

  Ze hebben echter het wel en wee samen goed weten te dragen.

  (...)

  Maar niet alleen voor zijn gezin heeft Miel zich verdienstelijk gemaakt, zijn goed hart en bekommernis voor de gemeenschap reikte nog veel verder, zo kwam het dat deze gevierde jubilaris zich in de gemeentepolitiek ging moeien.

  (...)

  Tevens was hij een der grondleggers van de Kon. Fanfare St.-Cecilia waarvan hij heden nog het ere-voorzitterschap waarneemt.

  Dat de familie  en de burgervader op de handen worden gedragen, werd zaterdag afdoende bewezen. Rond de woning, in het dorp, langsheen de kerk en op het gemeentehuis was het een pracht van vlagjes, bloemen en spreuken.

  Toen ze met de prachtige auto’s langs de versierde straten naar de kerk reden, brachten talrijke inwoners met sympathiek handgebaar hulde aan het echtpaar.

  De jubelmis werd opgedragen door Z.E.H. Bernaerts, onderpastoor te Ganshoren en neef van de jubilarissen. Aan het altaar werd hij bijgestaan door pastoor Coosemans en onderpastoor Verbist.
  Onder de dankmis hield Z.E.H. Bernaerts een korte maar mooie toespraak waarin het zeer verdienstelijk leven van het bruiloftspaar in ’t licht werd gesteld.

  Na de dankmis werden zij geluk gewenst door Z.E.H Coosemans en E.H. Verbist.
  Hierna gingen ze in stoet tussen de leerlingen der gemeenteschool die een erehaag hadden gevormd naar het gemeentehuis. Daar werden ze ontvangen door schepenen Ferdinand en Frans De Prins in aanwezigheid van de raadsleden, secretaris Bradt en veldwachter Van Hoof.
  Het was Frans De Prins die de taak van de burgemeester moest overnemen, hij deed dit op zeer treffende wijze, en verklaarde fier te zijn nu zelf eens de burgemeester en zijn familie in de bloemen te mogen zetten.

  Na zijn toespraak kwam de burgemeester met tranen in de ogen zelf aan het woord, hij vond geen woorden genoeg om in naam van zijn gezin en familie zijn dank te betuigen voor de grote eer hem en zijn familie aangedaan.

  Hierna werden twee mooie klubzetels, namens de bevolking overhandigd, en vanwege het gemeentebestuur een prachtige vulpen aangeboden.

  Vervolgens werd de erewijn gedronken en als slot van deze feestzitting dankte de oudste zoon Cyriel Verschueren het gemeentebestuur voor de goede ontvangst welke hen was te beurt gevallen.
  Hierna begaven de feestelingen zich naar de parochiezaal, waar het feestmaal te wachten stond.
  ’s Avonds bracht de Kon.Fanf. St.-Cecila zijn ere-voorzitter nog een serenade, en werd hen als geschenk een 900-dagen klok aangeboden.”

   

  Emiel Verschueren was de zoon van de stichter-voorzitter van de fanfare St.-Cecilia Theofiel Verschueren. Hij werd te Leest geboren op 31 januari 1889 en overleed er op 1 februari 1975. Door zijn vrienden werd hij ‘Boske’ genoemd.

  In zijn jonge jaren is hij muzikant geweest vanaf 1907 tot ongeveer 1934. Later werd hij bestuurslid in de fanfare.

  Hij was ook een van de eerste lokaalhouders van St.-Cecilia en wel van 1914 tot 1931.

  In 1931 kocht hij het ‘Hof ter Haelen’ en werd er herenboer.

  Hij was burgemeester van Leest van 1939 tot 1944 en van 1959 tot 1965.

   

   

  27-03-2012 om 21:12 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1963 – November : S.O.S.

              “Al wie zich op straat bevindt op het ogenblik dat de schooltijd des middags

              en ’s namiddags ten einde is gelopen, hebben meer dan eens gehuiverd bij het

              zien van de waaghalzerij die vanwege de schooljeugd aan de dag wordt gelegd.

              Hoe dikwijls is het al niet gebeurd dat automobilisten werkelijk alles in het werk

              moeten stellen om een aanrijding te vermijden ?

              Hoe komt dat ? Eenvoudig omdat de schoolkinderen met hun fiets op de grote

              baan rijden, zelfs in zigzag, of aan mekaar trekken en sleuren, de weg oversteken

              zonder zich te bekommeren om wat er kan gebeuren.

              Het is niet uit te leggen hoe het mogelijk is dat totnogtoe geen ongevallen

              plaats hadden en ja...we moeten hier eerlijkheidshalve aan toevoegen “DE

              SCHOOLOVERHEID TREFT HIER GEEN SCHULD !”

              Wij wensen met de meeste nadruk te vragen aan de ouders om hun kinderen,

              iedere dag op het gevaar te wijzen en steeds te herhalen het velopad te

              gebruiken.” (DB, november 1963)

   

  1963 – 1 november : Herdenking Oudstrijders

              “Naar jaarlijkse gewoonte had ook in onze gemeente de optocht plaats naar de

              rustplaats der oudstrijders gevallen op het veld van eer tijdens de twee

              wereldoorlogen.

              Voorafgegaan door de K.Fanfare St.-Cecilia en onder de tonen van treurmuziek

              ging het naar het gemeentelijke kerkhof, alwaar een korte maar indrukwekkende

              herdenking plaats had.”

              (DB,december 1963)

   

  1963 – 8 december : Dansavond van K.Fanf. St.-Cecilia

              In zaal Ste Cecilia bij de weduwe Huybrechts met het orkest van Pit Storme.

   

  1963 – Maandag 9 december : Eénjarig bestaan Bond van Leestse Gepensioneerden

              Het eerste werkjaar van de Bond der Gepensioneerden werd gevierd met een

              sappige pensenkermis, een lustig liedje, een pintje en er werd gekaart..           

   

  1963 – 25 december : Toneel B.J.B.-Meisjes

              “Op kerstavond zelf werd door de B.J.B.-meisjes een toneelspel opgevoerd

              “Strijd aan het Witte Front”.

              Al wie deze opvoering bijgewoond hebben, zullen het met ons graag

              onderschrijven dat de opvoering degelijk was, en de heer Van den Heuvel

              van harte geluk mag gewenst worden.

              Meer volk had er wellicht kunnen zijn, ware deze opvoering niet juist op

              Kerstdag zelf gegeven.” (DB, 1964)

   

  1963 – Op 31 december telde Leest 1874 inwoners, waarvan 970 mannen en 904

              vrouwen.

  27-03-2012 om 21:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  1963 – Juni – De Band : Ongevallen

              Op de steenweg op Battel deed zich een aanrijding voor tussen Jan De Borger

              met zijn bestelwagen en de fietser Francis Claes uit Mechelen, waarbij deze

              laatste licht gewond werd. Of hier van een aanrijding mag gesproken worden ?

              Naar bekomen inlichtingen zou de fietser door te remmen over zijn stuur gestuikt

              zijn, wat begrijpelijk de lichte verwonding uitlegt, zonder in aanraking te zijn

              geweest met de bestelwagen. Het lijkt wel een louter toeval te zijn.

   

              Geets Jan met op de duozitting van zijn bromfiets de genaamde Jeanne Maes uit

              Mechelen, kwam op de steenweg naar Brussel in botsing met de personenwagen

              bestuurd door de Mechelaar Jacques Labar. De twee eersten werden gewond.

   

              De wagen bestuurd door mevrouw Cauwenbergh uit Leest, werd bij het indraaien

              van een aardeweg op de Dorpstraat door een andere wagen aangereden.

              De eerste werd tot tegen een hoekhuis verplaatst, zonder evenwel schade te

              berokkenen. Beide autobestuursters kwamen er ongedeerd van af en de

              stoffelijke schade schijnt zeer gering te zijn.”

              (DB,juni 1963) 

   

  1963 – Zondag 23 juni : Tentoonstelling in de “Zusterkensschool”

              “...iedereen zal kunnen zien wat er zoal gedaan wordt in de zusterkensschool.

              Waarmee hun kleintjes zich zoal bezighouden.

              Tussen 8 en 12 uur en tussen 14 en 21 uur.

              Drank hoef je niet mee te nemen, er wordt voor gezorgd ,ook voor ijsjes en

              Frisco’s...” (DB, mei 1963)

   

  1963 – Juli – De Band : Huizenbouw te Leest

              “Het is niet de eerste maal dat kritiek werd uitgebracht op het lang uitblijven

              van het bouwen van woningen te Leest.

              Kritiek is vanzelfsprekend gemakkelijk ; wie echter weet wat al administratieve

              en andere moeilijkheden kunnen te voorschijn komen, zullen zich wel onthouden

              van kritiek.

              Het mag gezegd : de huizen komen er.

              Wie belang stelt stelt in een huis kan zich wenden tot de heer schepene Ferdinand De

              Prins, Dorpplaats te Leest, die bereidwillig alle gewenste inlichtingen zal geven.

              Men wendt zich dus niet tot om het even wie buiten bovenvermelde schepene die

              daartoe gemachtigd is.”

   

  Ferdinand ‘Nante’ De Prins, Ere-Schepen van de gemeente Leest en erelid van de Kon. Fanfare St.-Cecilia was in de Alemstraat te Leest geboren op 6 januari 1908 en hij overleed er op 5 juli 1995.

  Hij was gehuwd met Alida De Wit (°Leest 28/09/1909, +30/10/1990) die hem vijf kinderen schonk : Jan, Constant, Marcel, Walter en Maria.

  Naast muzikant van de fanfare  St.-Cecilia was hij er ook wijkverantwoordelijke, bestuurslid en ondervoorzitter. Vanaf 1946 was hij gemeenteraadslid en schepen van 1959 tot 1970.

  Rond 1930 kocht hij op het Dorpsplein (Leest-Dorp) de woning van de familie Huysmans die er daar een limonadefabriekje op nahield. Nante verbouwde de woning tot beenhouwerij die na zijn opruststelling werd overgenomen door zijn zoon Walter en later door de familie Cremie.

   

  Foto’s :

  -Nante en Lida De Prins-De Wit in hun jonge jaren.

  -Het limonadefabriekje van de familie Huysmans. De vroegere woonst ook van burgemeester Mattheus Buelens (°1830,+1865). Nante bouwde de woning om tot beenhouwerij.

  -Nante zoals iedereen hem gekend heeft.

     27-03-2012 om 07:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1963 – Juli : Botsing

              Te Blaasveld botste Alfons Van Linden met zijn vrachtwagen tegen een fietser.

              De fietser, de Blaasveldtenaar Leo Van Dam werd hierbij licht gewond.

             

              Op de Koning Albertplaats te Mechelen deed zich een aanrijding voor tussen

              de auto bestuurd door Elza De Rooster uit Leest en een lichte vrachtauto.

              Enkel stoffelijke schade”. (DB,juli 1963)

   

  1963 – 1 juli : Eerste reis van de Leestse Gepensioneerden

              Bestemming : Belgische kust met op de terugweg een bezoek aan Oostakker.

   

  1963 – “Tussen 4 en 5 juli 1963 kwam een Diesel met aanhangwagen, waarop een grote

              vergaarbak, gevuld met een gevaarlijk goedje, aan het kuispunt van Vink- en

              Scheerstraat, door de aldaar te nemen bocht in de gracht terecht.

              Het was slechts in de namiddag dat men erin gelukte alles kant en klaar te

              brengen.”

   

  1963 – 10 juli : De Parochiale Vrouwengilde bezocht Nederland.

             ‘…wij keken met open ogen naar de huisjes en hoeven die er uitzagen zoals bij

              ons meer veel dichter behangen met kraakheldere gordijnen. Vooral viel ons

              op het onnoemlijk aantal T.V.-antennes. ‘

              ‘…Iets wat ons vrouwen in die Nederlandse steden opviel en bepaald niet meeviel,

               was het gebrek aan mooie, luxueuse etalages voor kleding in ’t algemeen en

              voor dameskleding in ’t bijzonder. Neen Nederlandse zusteren, in uw winkelstraten

              vinden wij onze gading niet. Het is er allemaal te streng en te donker omlijst…’

              (passages uit het reisverslag in DB)      

   

  1963 – 15 juli : Noodlanding te Leest

              “Op maandag 15 juli stelden inwoners vast dat een zweefvliegtuig in

              moeilijkheden was geraakt en een noodlanding maakte in het bloemkolenveld

              van A. Emmerechts.

              De bestuurder was een 18-jarige Franse piloot uit Parijs die aldaar was

              opgestegen om een vlucht van 300 km te volbrengen met als doel Holland.

              Noch piloot, noch toestel liep schade op.

              Er was een enorme belangstelling vanwege het publiek. Lang duurde het echter

              niet, want met de hulp van bereidwillige dorpsbewoners werd het toestel

              gedemonteerd en kon het weggebracht worden.”(DB,1963) 

   

  1963 – In de nacht van 15 op 16 juli kwam de auto bestuurd door Doms van Leest

              tegen de omheining terecht van het huis van Lemmens in de Scheerstraat.

   

  1963 – Van 20 tot 30 juli : Bivak Chiro-Jongens

              40 jongens brachten hun bivak door te Wezemaal.

   

  1963 – Vreselijk ongeval

              In de nacht van 20 op 21 juli 1963 werden Willy Lauwers en Alb. Nuytkens

              het slachtoffer van een vreselijk ongeval.

              “Het deed zich voor te O.L.Vrouw Waver op de wijk “Stalen Muur”.

              Alles was in een handomdraai voorbij, auto over kop geslagen, via een beek

              tegen een boom geslingerd. De inzittenden werden door het autodak geslingerd

              en bleven als dood ten gronde liggen.

              De gevolgen waren verschrikkelijk, beiden werden in zorgwekkende toestand naar

              klinieken overgebracht. Ook de auto werd zeer zwaar beschadigd.”

              (De Band, augustus 1963)

   

  1963 – Leest, 29 juli 1963         Beste Dorpsgenoten,

   

              “De Heer Burgemeester en Schepenen van de gemeente Leest verbieden ten

              strengste de halten die voorzien zijn, alsmede al de andere halten die zouden

              kunnen gemaakt worden op ons grondgebied, met de schoolbus van

              Kapelle-o-d-Bos.

              Wij zelf hebben onze schoolbus die regelmatig zal blijven fungeren, we zouden

              niet graag zien dat er een schoolstrijd zou ontstaan.

              De geestelijke en wereldlijke overheid verzetten zich met kracht tegen de

              schoolbus van Kapelle op het grondgebied van Leest.

              Mocht het bestuur van de school van Kapelle toch handelen, moeten wij verdere

              maatregelen treffen.

                       De Burgemeester (get.) E. Verschueren.”

              (Afschrift brief tot de inwoners, gepubliceerd in De Band, augustus 1963)

   

  1963 – 25 augustus : Uitstap St.-Cecilia

              De Koninklijke Fanfare St.-Cecilia organiseerde een rondrit in de Ardennen met

              als einddoel Durbuy, het kleinste stadje van België. Daar werd ook een concert

              gegeven.

   

  1963 – September : Erge aanrijding

              “Onze dorpsgenoot Alfons Huys werd op de steenweg naar Gent te Mechelen,

              rijdende op zijn bromfiets, aangereden door een auto bestuurd door R. Meuleman

              uit Ukkel.

              Hij werd gewond aan het voorhoofd en liep een vingerbreuk op.”

               (DB, oktober 1963)

   

              De eerste dag van het nieuwe schooljaar werd de genaamde Martin Mollemans,

              die in gezelschap was van zijn moeder,  aan de Hoogbrug te Mechelen zijdelings

              aangereden door een bromfietser. Beiden vielen ten gronde. De jongeling had

              echter, na vaststelling door een dokter, een vingerbreuk opgelopen.”    

                  (DB,augustus 1963)

   

  1963 – Zondag 1 september : Tweede Milac-Avond in het parochiehuis.

              Hoofdbrok was de fantaisiste Jo Nell.

   

  1963 – 12 september : Muziekonderricht door Kon.Fanfare St.-Cecilia :

              Prachtig Initiatief

              “Het mag wel een prachtig initiatief genoemd worden, genomen door de Kon.

               Fanfare Sint Cecilia, een begin te hebben gemaakt met het geven van

              muziekonderricht.

              In een tijd dat niet zoveel meer rekening gehouden wordt met de bevordering

              van de cultuur, komt het zeker op tijd de jeugd in te schakelen in dat raderwerk.

              De ontwerper(s) zullen ten volle moeten onderschrijven, dat de gedane oproep

              goed beantwoord is geworden , immers een 20-tal jongeren waren aanwezig

              op zaterdag 12 dezer in de gemeentelijke jongensschool, om de eerste les te

              volgen.

              De heer Theofiel Fierens is zeker een borg voor de juiste methode die moet

              aangewend worden, en er mag hem veel geluk toegewenst worden voor het

              volbrengen van deze schone taak.”

              (DB, november 1963)

   

  1963 – 12 oktober : Dansavond  K.Fanf. St.-Cecilia

              “Een nacht in Venetië” met  een “buitengewoon” orkest.

   

  1963 – 20 oktober : Overlijden meester Victor Selleslagh (zie ook 25/01/1917)

              Victor-Jozef Selleslagh was op 12 december 1895 geboren. Hij was eerst

              onderwijzer geweest te Tisselt en kwam in 1917 naar Leest in de plaats van

              meester Dumont. Hij gaf ononderbroken les aan het derde en vierde studiejaar.

              Meester Selleslagh was gehuwd met Delphina Francisca De Wit die hem bijna

              32 jaar zou overleven. Zij overleed een maand voor haar 101ste verjaardag.

              (°Tisselt 19 augustus 1894, +Leest 13 juli 1995). 

              Meester Selleslagh was zeer actief in het Leestse verenigingsleven, vooral in de

              culturele sector. Zo was hij o.a. medestichter van de toneelvereniging Rust Roest           

              bestuurslid van het Davidsfonds en erelid van de Bond van het Heilig Hart en van

              verscheidene godsvruchtige broederschappen. Hij was ook een goed zanger en

              acteur en als de buren om een vers verlegen zaten bij één of andere viering wisten ze

              hem te vinden. Hierna een bloemlezing ons bezorgd door zijn dochter Raf :

   

  “Alle jaren een nieuw ministerie, dat is verduiveld grote mizerie.

  Maar alle vijfendertig jaar een nieuwe pastoor, dat kan er nog al door.

  Proficiat Z.E.H. Coosemans, bestuur uw schapen menig jaar

  zoals den ouden E.H. Beuckelaer.”

  (deze tekst was geplaatst aan zijn woning ter gelegenheid van de aanstelling van pastoor Coosemans)

   

  “Jef van den dries en zijn gezin, Gustje Van Caster en zijn Josefien,

  wensen den E.H. Coosemans met veel plezier en menig getier,

  welkom in ons midden hier.”

  (tekstje voor buur Jozef Fierens)

   

  “Fientje, haar zeven schakes en hun chef, begroeten met vreugde E.P. Jef.

  Hij nog steeds van Gods wegen vergezeld, in het verre toekomstige missieveld.”

  (Bij de stoet en eremis van de zoon van zijn neef  Jozef Selleslagh. ‘Schake’ was de bijnaam van meester Selleslagh)  

   

  “…Meester Selleslagh had een andere methode van straffen : als hij lange tijd met zijn rug naar de klas moest staan om op het bord te schrijven, duidde hij één van de brave jongens als ‘roeper’ aan. De roeper moest de klas in het oog houden en de naam roepen van de klasgenoot die iets mispeuterde. Die jongens moesten naast elkaar op een rij gaan staan. Als de meester alles op het bord had gezet, ging hij naar dat rijtje en gaf elke jongen ‘een schup tegen zijn broek’. Daarna mochten ze terug gaan zitten.

  Maar er zijn ook leukere herinneringen aan meester Selleslagh : als hij in e winter moest toezicht houden op de speelplaats, speelde hij mee tikkertje omdat hij anders ook kou had. Bij meester De Leers moest je jezelf een pak rammel geven…”

  (‘Kindertijd in Leest’, eindwerk Hilde Smets 1997)

   

  Bijvoegsels :

  -Meester Selleslagh.

  -Doodsbrief van meester Selleslagh, op zijn gedachtenisprentje staat als datum van overlijden 20 oktober, op zijn doodsbrief 22 oktober.

   

  27-03-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :                        

  -De leerkrachten van de meisjesschool in 1962. Van links naar rechts : Anny Kinnart uit Hakendover. Ze was in de plaats gekomen van zuster Alberica maar kreeg al snel een plaats te Tienen. Paula Bradt, een interim-kracht en Francine Miroux uit Hombeek.

  Onderaan zusters Annonciate, Maria De Boeck en schoolhoofd zuster Michelina.

   

  1963 – Naar welke school ?

   

              “Beste ouders,

   

  Het einde van het groot verlof nadert stilaan en weerom gaan we een nieuw schooljaar tegemoet. Pas voor het groot verlof hebt u gezien met de tentoonstelling wat uw kinderen voortbrachten, dus we mogen wel zeggen en iedereen heeft gezien dat onze dorpsschool voor geen enkele andere school moet ten achter staan. Dus, beste ouders, laat u niet overhalen en laat uw kinderen op uw parochie.

  We hopen een nieuwe klas bij te hebben, dus zal dit heel wat bijdragen, het onderwijs te vergemakkelijken. We zullen bijgevolg zeer veel winnen op de overbevolkte klassen van Mechelen en elders, waar uw kinderen soms maar in de klas zijn als ballast.

  Waar zal men meer met de leerlingen kunnen bezig zijn, in een klas van 40 of in een klas van 20 leerlingen ? …Oordeelt zelf, beste ouders !

  Dan nog…wat de schoonheid en gezelligheid van onze lokalen betreft, alsook gerei, materiaal en handwerk, denken we op de woorden die een inspecteur tot ons richtte : ‘Zuster, kom met mij mee en bezoek al de scholen van Mechelen en omliggende, en u zal zien dat er bitter weinig scholen ingericht zijn, als de uwe.’

  Nog een bewijs, beste ouders, dat onze scholen degelijk zijn.

  Wat schoolgerei, handwerk, enz… betreft, alles is kosteloos, dus geef geen nutteloos geld uit in andere scholen. Als uw kinderen bij ons niet leren zullen ze het evenmin elders kunnen ; en vreemde leerkrachten laten zich weinig gelegen aan vreemde kinderen, terwijl onze leerkrachten zich inspannen en toewijden alsof het hun eigen kinderen waren.

  WE HOPEN DAT U, BESTE OUDERS, ONS UW VERTROUWEN ZULT SCHENKEN.”

            ‘Onze Meisjesschool L E E S T’

   

  1963 –  Mei : Wegeniswerken Kouter

              “Met voldoening kan vastgesteld worden dat sedert een drietal weken de

              wegeniswerken in de Kouter aangevangen zijn. Iedereen weet natuurlijk dat de

              gure winter oorzaak is van de opgelopen vertraging.

              Zo komt Leest binnen onafzienbare tijd gans met macadamwegen, behalve de

              fameuze Battelse Bergen, die beslist aan verkeer zullen inboeten.

              Anderzijds mag het wel gezegd dat ook de Kouter een nieuwe verlichting zal

              krijgen, net zoals voorzien voor andere straten.”

              (De Band, juni 1963)

   

  1963 – Mei : Aanrijdingen

              Aan de brug te Battel kwam het tot een aanrijding tussen de bromfietser Raphael

              Van de Kerkhof uit Duffel en onze dorpsgenote Maria De Wit.

              Allebei werden ze licht gewond.

              Op de steenweg naar Hombeek kwam Jan Van den Heuvel al fietsende in

              aanrijding met de personenwagen van Albert Aerts uit Kapelle-o-d-bos.

              De fietser werd licht gewond.

              En nog een ongeval : in de Adegemstraat te Mechelen botste Leestenaar Eduard

              D’Hondt met zijn bestelwagen tegen de personenwagen van Anderlechtenaar

              Albert Mus. 

   

              “Toen mevrouw Lauwers-Geerts van op een ladder een werkje aan ’t opknappen

              was, deed zij tengevolge van een verkeerdelijke beweging een val, met het gevolg

              dat zij een breuk aan de voorarm opliep.”

              (DB,juni 1963)

   

  1963 – Zondag 12 mei : De Chiro vierde de Meivaart te Rijmenam

              De hele jongenschiro van Leest woonde de Mariahulde in Rijmenam bij.

              Kerels en knapen verplaatsen zich per fiets, de burchtknapen namen de bus.

              In de voormiddag kregen de circa 900 jongens activiteiten per afdeling

              voorgeschoteld, zo namen de knapen deel aan een groot sluipspel.

              In de namiddag was er een groot groepsspel ‘verovering van de ruimte’

              georganiseerd.

              Deze schone dag werd besloten met een plechtige slotformatie te 17 h.’

              (DB)

   

  1963 – 17 mei : Aanhouding van landloper

              De garde van Leest werd er van verwittigd dat er al verscheidene dagen een

              persoon doelloos rondzwierf in de omgeving van de Alemstraat. Hij bracht al

              verscheidene nachter door in een schuur aldaar buiten het medeweten van

              de eigenaar.

              Het betrof Emiel Schaerlaecken, geboren te Zemst 18/6/1903, een hoeveknecht

              en wonende te Wolvertem.

              De man vertelde dat hij sinds 22 april ontslagen was uit de

              Rijksweldadigheidskolonie van Wortel en vandaar naar de gevangenis van

              Mechelen was overgebracht. Na vier dagen had hij zich tot de Zusterkens der

              Armen gereicht en werk gevonden bij een hovenier uit St.Katelijne Waver waar

              hij in een serre had moeten slapen. Vorige nacht had hij doorgebracht in een

              konijnenhok te Kapellen-op-den-Bos.

              (DVV)

   

  1963 – 22 en 26 mei : Inentingen tegen Kinderverlamming

              Door de zorgen van het gemeentebestuur en onder bescherming van het

              Ministerie van Volksgezondheid en Gezin werd ook aan de Leestenaars de

              gelegenheid  geboden zich te laten inenten tegen de “Polio”.

              Deze oproep werd zeer gunstig onthaald en opgevolgd.

              Ondertussen hadden er al twee inentingen plaatsgehad.

              De laatsten gingen door op woensdag 22 en zondag 26 mei in de gemeentelijke

              jongensschool.   

   

  1963 – 26 mei : Lichte grondverzakking op de Juniorslaan

              Die dag sukkelde een autobus van de lijn Londerzeel-Mechelen op de Juniorslaan

              met haar wielen even over de buitenkant van de rijbaan wat resulteerde in een

              lichte grondverzakking. Nadat alle reizigers waren uitgestapt kon de bus zich

              vrijmaken.

  26-03-2012 om 18:54 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1963 – Februari : Ongevallen

              Aanrijding

              “Aan de Adegempoort te Mechelen had een aanrijding plaats tussen de

              personenwagen van Jozef De Boeck uit Londerzeel en de vrachtwagen bestuurd

              door Leo Verbruggen uit Leest. Gelukkig beperkt tot slechts materiële schade.”

   

              “In de Generaal De Ceuninckstraat te mechelen kwam het tot een botsing tussen

              een vrachtwagen toeheborende aan Jozef Vermeylen uit Schriek en het gespan

              van Jan Verbergt (zie ook 19/01/1973) uit Leest. Enkel stoffelijke schade.”

   

              Diefstal

              “Ten nadele van de Antwerpse maatschappij belast met het leveren van de

              waterleiding werd een aantal asbestbuizen, gelegen op de Mechelbaan te

              Leest, ontvreemd. De daders waren onbekend.”      

              (DB, nr.2,1963)

   

  1963 – Zondag 10 februari : Jaarlijks Teerfeest Boerenfront

              In zaal Van den Eede met als extraatje het optreden van een goochelaar.   

   

  1963 – Zondag 10 februari : Oud-onderpastoor De Schutter pastoor benoemd.

              De oud-onderpastoor van Leest De Schutter werd door Monseigneur Daem,

              bisschop van Antwerpen, aangesteld als pastoor van O.L.Vrouw Geboorte te

              Hoevenen.

              (DB,februari 1963)          

   

  1963 – Maandag 11 februari : Milac Lachfestival

              In het parochiehuis werd de nieuwste “Cabaret-Revue” opgevoerd van en met

              Johnny Steggerda.

              Een drie uur durend spektakel met medewerking van de “sensationele teenager

              vedette” Linda Carina, de fantaisiste Sylvia Van Loo, Frank Pola, The Barleys –

              fantaisie in technicolor, Glissando & Co muzikale sketchen, De Framatellis en

              Bob Poortmans en zijn Ensemble.

              Verder met de medewerking van sigaretten St. Michel en Het Nieuwsblad –

              Sportwereld.

   

  1963 – Zondag 17 februari : Jaarlijks bal van K.F. Sint-Cecilia

              Niettegenstaande barre weersomstandigheden nog een meevaller dankzij het

              orkest.  

   

  1963 – Zondag 31 maart : Kunstconcert van St.-Cecilia

              Zeer bevredigende opkomst, met veel muziekliefhebbers van buiten de gemeente.

              Tussendoor zorgde de radio en tv-ster Maurits Callaerts voor de humoristische

              noot.

   

  1963 – Zondag 14 april : Chiroknapen legden beloften af

              “Zondag 14 april PASEN : speciale dagen voor onze knapen.

              Op deze dag hebben onze kwikbeentjes hun belofte afgelegd of hernieuwd,

              hun jongenstrouw aan de Heer beloofd.

              Het waren : Jean De Croes, Hendrik Verschuren, Paul Bradt, Freddy

              Walschaerts, Fonny De Laet, Dirk Leemans, Walter Feremans, Alf. Janssens en

              W. Van Praet.

              De acht weken lange voorbereiding was zeer goed en kende dan ook zijn

              bekroning met Pasen zelf.” (DB juni 1963)   

   

  1963 – 28 april : Jubelfeest van de Kon.Fanf.St.-Cecilia

              Louis Alewaters werd gevierd voor zijn 50-jarige trouwe dienst als muzikant

              en Rik De Bruyn voor zijn 25-jarig muziekbestuurschap.

              Vanaf het moment dat Rik De Bruyn was gevierd, gaf hij herhaalde keren te

              kennen dat het bestuur best uitkeek naar een opvolger. Uiteindelijk zou hij in

              1965 een punt zetten achter zijn dirigentschap. Hij werd terug muzikant en speelde

              In die tijd alto. Wel zou hij nog hulpdirigent blijven. Zijn opvolger was Theo Fierens,

              een beroepsmuzikant.

              Verder werden volgende personen vereremerkt :

              45 jaar muzikant : G. Potums en E. Vloeberghen.

              35 jaar muzikant : G. DeBruyn, L. Van den Heuvel, L.Verschuren en R. De

              Bruyn.

              25 jaar muzikant : A. Robijns, H. Van den Heuvel, J. De Borger, A. Mollemans,

              J. Van der Auwera, J. Baeten en A. De Schouwer.

              Volgende zusterverenigingen verleenden hun medewerking :

              de fanfare “Willen is Kunnen” uit Zemst-Laar, de harmonie “Concardia” uit

              Kalfort, de K.F. “De Vrolijke Vrienden”uit Hombeek-Heike en de fanfare

              “Ons Genoegen” uit Battel.

              De autobus met de leden van “Concordia” uit Kalfort kwam op de Juniorslaan

              in een gracht terecht. Twee personen werden licht gewond maar konden toch

              deelnemen aan de opluistering van de jubelviering.

              (GvM,12/10/79, DB mei 1963, ‘Leest in Feest”.)

   

  Via oud-burgemeester Lauwers viel me een brief in handen van Rik De Bruyn, helaas niet gedateerd, waarin hij zijn ontslag aanbood omdat hij het moeilijk had met de mentaliteit van sommige muzikanten :

  “Heer Voorzitter en Heren Bestuursleden,

   

  Met deze bied ik U mijn ontslag aan als muziekleider onze ‘Koninklijke Fanfare St.-Cecilia Leest.  Ik voel mij niet meer bekwaam de muzikanten bijeen te brengen hetzij op repetities, hetzij op uitstappen. Sinds jaren is mijn enige doel geweest, onbaatzuchtig, om van onze muziek een machtig korps te maken. Dit schijnt mij niet meer mogelijk  daar ieder persoonlijk geschil door sommige muzikanten benut wordt om onze muziek tegen te werken. Van vooruitgang is er dus geen sprake meer en daardaar kan ik de avonden, die voor mij zo nuttig

  zijn, niet meer besteden aan de Maatschappij.

  Ik ben bereid de hangende zaken nog af te handelen, bijvoorbeeld de concours die in ’t verschiet ligt. Ik geef U echter de goede raad zich beter te onthouden en me zo spoedig mogelijk te ontlasten van mijn taak, daar dit moeilijk werk me te lastig schijnt in zulke voorwaarden.

  Bij de ene muzikant begint de repetitie te laat, bij de andere te vroeg. Bij weer anderen duurt ze te lang. Het is me daarom onmogelijk de zaak in evenwicht te houden.

  Voor een muziekwedstrijd moet de leider uit de bezetting kunnen halen wat er uit te halen is. Ik kan geen solisten aanduiden met wettige reden of er komt ongezonde kritiek. Over muziek wordt er wel veel gesproken, maar te weinig beoefend. Die de meeste tijd hebben, geven doorgaans het slechtste voorbeeld. We bezitten wel enige goede elementen die het goed menen, doch dit is onvoldoende om onze Fanfare op een hoger peil te brengen. Ik kan me dus geen verloren moeite meer opleggen en vraag zo spoedig mogelijk mijn ontslag om mede de rangen te vervoegen als muzikant, hetgeen voor mij minder last zal zijn. Ik dank tevens het Bestuur en de muzikanten die onder mijn leiding gedaan hebben wat mogelijk was, in het bijzonder deze die met mij hebben samengewerkt om de kunst in de maatschappij te bevorderen.

  Daar ik onbevoegd ben nog verder het ambt van leider te vervullen, hoop ik dat U mijn ontslag zult inwilligen.

        De Bruyn Henri.”

   

  Nadat deze brief in de bestuursvergadering was besproken, werd hij aan de muzikanten op de repetitie voorgelezen. Er volgde een bespreking en de muzikanten zagen in dat persoonlijke belangen in de fanfare plaats moesten maken voor het belang van de vereniging. Alle plooien waren daarmee glad gestreken en het was weer rustig in de fanfare.

  (Stan Gobien)

  Zie ook 1965 : afscheidsrede van burgemeester Lauwers.

   

  Foto’s :

  -Viering muzikanten en dirigent in 1963. Staand van l. naar r. :  Rik De Bruyn, Albert Robijns, Henri Van den Heuvel, Guill. De Bruyn, Eugeen Vloeberghen, Louis Van den Heuvel, Gustaaf Potoms en Louis Alewaeters.

  Gehurkt : Jan Baetens, Alfons De Schouwer, August Mollemans, Frans Van der Auwera, Jan De Borger en Louis Verschuren. (foto : Stan Gobien, ‘Leest in Feest’)  

  -Voorkant van de ontslagbrief van Rik De Bruyn.

  -St.-Cecilia jaren ’50.

  Boven van l. naar r. : Verbeeck Pieter, Goovaerts Const.,Robyns Alb.,Peeters Emiel, onbekend, De Prins Jan, Jacobs Frans, Fierens Frans, Alewaters Louis, De Schouwer Alfons, Verschuren Victor, Vloeberghen Eugeen.

  2de rij : Verschuren Marcel, Van den Heuvel Henri, Baetens Jan, De Smedt Jean, De Maeyer Frans, Polfliet Louis, Maes Frans, De Decker Jozef, Lauwens Henri, Van der Auwera Frans, de Ferre Hombeek, Busschot Constant, Peeters Jozef, Bradt Egied.

  3de rij : Busschot Gustaaf, Verbruggen Frans, Verschuren Frans, Absillis, Spinnael Jan, Lauwens Willem, onbekend, Lauwens Antoon, Boey Frans, De Prins Albert, Nuytkens Daniel, zoon van de Ferre, Huybrechts Leopold.

  4de rij : Lauwens Jan, De Croes Louis, Verschuren Louis, De Borger Jan, De Bruyn Willem, Busschot Gaston, Lemmens Edward, Vloeberghen Juul, Van den Heuvel Jozef, Fierens, Lauwens Jan, Van den Heuvel Louis, De Prins August, Potoms Gustaaf.

  5de rij : Verschuren Victor, De Prins Frans, De Prins Ferdinand, Croon Marcel, Busschot Prosper, Verschuren Henri, Piessens Frans, Jacobs Marcel, De Bruyn Hendrik, De Prins Pieter, De Maeyer Victor, Lauwers Frans, Robijns Frans, De Maeyer Eduard, Polspsoel Benoit, Verwerft Frans, Geens Juul, Piessens Leopold.

   

     26-03-2012 om 18:25 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  August ‘Gust van Trien’ Nuytkens en zijn echtgenote Julia Van Erp in 1936

   voor hun huisje in het Pensenstraatje dat ze toen betrokken.

   

  1963 – Passieve Luchtbescherming

              Door het gemeentebestuur werd een welverdiende hulde gebracht aan leden van

              de Passieve Luchtbescherming.

              Werden het Brevet van Overheid toegekend :

               Neutiens Frans : Plaatselijke Overste

              Scheurmans Frans Albert : Ploegleider

              Van Paessen Antoon : Adjunct Ploegleider

              Als agent bij de Korpsburgerlijke bescherming :

              Simons Frans, Goovaerts Constant, Coosemans Desiré, Leemans Karel, De Prins

              Jean,  Verschuren Theofiel, Van Dijck Jozef, Vanderauwera Frans, Neutkens

              August (zie foto), Van den Heuvel Constant.          

              Totale getalsterkte van het Korps van Leest : 22 manschappen. 

   

                                 Bij ‘Gust’ in de Wijk

  “In de nieuwe wijk op de Kerkenblok woont August Nuytkens. Gust is van 1910, hij heeft volgend jaar 70 jaar Leestse geschiedenis achter de rug. We laten hem vertellen :

  ‘Mijn vader sproot uit een echt Leests gezin, mijn grootouders heb ik niet gekend. Mijn vader werkte in Schaarbeek aan ’t gouvernement als ijzerbewerker. M’n moeder was een Steenackers uit Ramsdonk. Zij heeft heel hard moeten werken om de acht kinderen groot te krijgen. Drie zijn er jong gestorven: ons Fiens als ze twintig was, ons Bertha op haar dertien en een broer stierf toen hij zes was. Het was een moeilijke tijd : om half vier ’s morgens ging ons moeder al helpen patatten steken bij den boer. Dan moest ze rap terug naar huis om de kinderen naar ’t school te doen. Ons vader zagen we bijna niet, voor half zeven was die naar Schaarbeek en nie vroeger dan acht uur was ie terug.

  We hebben twee oorlogen meegemaakt : ’t was de tijd dat de boterhammen geteld werden en wie direct van school naar huis koerste kon de dikste boterham kiezen. De tijd dat we moeten leven van ’t comité. Iedereen kreeg ’t zelfde voor de zegeltjes. De bedeling gebeurde in ’t schoolhuis en als we onze zegeltjes moesten inruilen waren de juffrouwen en de paster al weg met de witte bloem, da moogde gerust weten ! De rijken waren ermee weg, de armen kregen den overschot. Gijlie weet er niks van wat da was. De weelde is nu te groot , de jonge mensen verstikken erin. Misschien is terug nen oorlog nodig om dat in te zien.’

   ‘Vertel wat over jezelf Gust.’

  ‘Daar is weinig over te vertellen. ‘k Ben uit Leest nie weggeweest. Alleen van 1924 tot 28 in Battel gewoond. Daarvoor  en daarna woonden we in de Scheerstraat, in het oud huis van Van den Broeck en in ’t postgebouw.  ‘k Hem zoveel jaren schrijnwerker en timmerman geweest te Mechelen en te Vilvoorde, ‘k dee mijn werk zo goed als ’t moest. Julia Van Erp heb ik leren kennen in Zemst op de kermis en wij zijn getrouwd in 1932, de 15de oktober.

  We kregen vijf kinderen : Daniël, Simone, Jean, Jeanne en Jozef. Mijn Julia is gestorven in 1971 op 17 juli. Wat er vroeger allemaal gebeurd is, daaraan denken is onnozel voor mij :

  wat voorbij is, is voorbij. Over je jong leven daar praat je wel over, maar tussen pot en pint.

  Wat plezier je zelf gemaakt hebt op de kermissen van Hombeek, Leest, Zemst, Willebroek, Tisselt, Kapelle of Stuivenberg, da denk je wel eens aan terug. We gingen in compagnie te voet naar de kermis. We dronken een goei pint. Ja, ik drink graag een goei pint maar ik ben nooit zat geweest of heb nooit ruzie gemaakt. Er zijn veel van die mensen die willen vechten als ze zat zijn, maar das niks waard.

  Ik ben in Leest gewonnen en geboren, ‘k zou nooit in een stad kunnen wonen. Ik ga naar de voetbal of naar het café, als je alleen bent, wa kun je anders doen om gezelschap te hebben.
  Ik tuinier nog een beetje, zet wat vroege patatten, ook sjalotten en selder en prei in mijn tuintje. Mijn bonen heb ik binnen in potjes geplant en als ze gekiemd zijn zet ik ze buiten. En nu zet ik u ook buiten want ik zou men spek willen bakken voor menne middag.”

  (K.S. in DB, augustus 1979)

   

  Gust was te Leest geboren op 21 mei 1910 en hij overleed in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven op 8 september 1986. Zijn echtgenote Julia Van Erp was te Hombeek geboren op 25 maart 1910 en zij overleed te Mechelen op 7 juli 1971.

  Uit het gedachtenisprentje van Gust :

  …bezorgdheid voor de anderen, bereidwillige hulpvaardigheid voor de evenmens hebben het leven gevuld van deze dierbare. Hij was een mens om van te houden, een onvermoeibaar werker, een eerlijk en eenvoudig man, een door en door goed mens…”       

   

  1963 – Wachthuisjes

              In 1963 plaatste het gemeentebestuur te Leest op diverse plaatsen wachthuisjes

              voor de autobusgebruikers. (DB)

   

  1963 – Sportclub B.J.B.-meisjes

              “Door de zorgen van het bestuur der B.J.B.-meisjes werd overgegaan tot het

              oprichten van een sportclub, met als doel aan ieder een buitenkansje te gunnen

              tot het beoefenen van volleyball, dans en atletiek.

              Om de 14 dagen zal er geoefend worden.”

              (DB,1963)

   

  1963 – Programma Vrouwengilde 1963

              Godsdienstig programma:

              De godsdienststudiekring op elke algemene vergadering.

              Gelegenheid tot het bijwonen van een retraite in februari en retraite per

              briefwisseling voor jonge gezinnen.

              Plaatselijke bezinningsdag op zondag 10 maart.

              Kapellekenshulde in de meimaand.

              Lourdesbedevaart in mei of september 1963.

              Een vergadering voor de moeders van kinderen die hun doopbeloften hernieuwen.

              Een vergadering voor de moeders van eerste communiecanten.

              Bedevaart naar Schepenheuvel en Leuven op 7 oktober.

              Voordrachten:

              Zondag 10 februari : “Leef gezellig thuis”.

              Zondag 28 april : “Het gezin, open de wereld”.

              Zondag 7 juli : “Het gesprek thuis”.

              Technische Vergadering:  voor landbouwers- en tuiniersvrouwen op 18 februari.

              Praktische lessen : woensdag 6 maart : eierbereidingen.

              Gezinswerking:

              4 februari : Onder-Onsje voor vaders en moeders met kinderen van 10-18 jaar.

              24 februari : Onder-Onsje voor jonge gezinnen.

              22 april : Oudervergadering over : “De toekomst van onze kinderen”.

              Uitstappen:

              Begin juli : zomeruitstap naar Holland.

              Groot verlof : Uitstap voor moeders met kinderen.

          

  1963 – Januari : Ongevallen

              “Onze dorpsgenoot Pieter Publie kwam in aanrijding met een bestelauto

              toehorende aan een zekere Isidoor Buts uit Mechelen.

              Marcel Verschuren kwam met zijn bromfiets in aanraking met een auto,

              gelukkig zonder persoonlijk letsel, zijn bromfiets werd wel beschadigd.”

   

              “Ingevolge de gladheid van de baan kwam Remi Emmerechts uit Leest tegen

              de brugleuning van de zennebrug terecht. Zijn auto werd zwaar beschadigd.”

   

              “Op Sylvesterdag , gladde baan, deed mevrouw Vloebergh-Van Dam, Dorpstraat,

              bij het uitwijken van een autobus, een val, met het gevolg dat zij een enkelbreuk

              opliep. Na verzorging in de kliniek te Mechelen werd zij terug thuis gebracht.

              Anderzijds was hetzelfde lot beschoren aan mevrouw Lafosse, onderwijzeres aan

              de zusterschool, die een polsbreuk opliep na een val bij gladde baan.

              Hetzelfde gebeurde met L. Broothaers uit de Dorpstraat, die ook door een val,

              omwille van de gladheid, een enkelbreuk opliep.

              Ook tijdens het speeluur in de zusterschool ging het al niet beter met Rudi Van

              Hoof, die door een val een armbreuk opliep.” 

       

              Vernieling

              “Misleid door de mist en anderzijds door baangladheid werd de straatomheining

              van J. Potoms uit de Dorpstraat door een vrachtauto stukgereden.”

              (DB,nr.1, 1963)

   

  1963 – 26 januari : Rust Roest in de Mechelse Stadsschouwburg

              In het kader van de toneelwedstrijd “Dienen-Mechelen”  bracht Rust Roest

              “Leontientje” van Felix Timmermans.

              Het Volk bracht daar in de editie van 31/1/1963 het volgende over :

              “De toneelgroep Rust-Roest bracht een heel goede uitbeelding van dit  

               ontroerende volkse thema.

              Agnes Polfliet in de titetrol was onbetwistbaar een geknipt Leontientje.

              Haar lieftallige verschijnining veroverde onmiddellijk de sympathie en het

              meevoelen der aanwezigen.

              Goede mimiek doch op sommige ogenblikken een te lichte stem om tot achter

              in de zaal verstaanbaar te zijn.

              Alfons Hellemans, regisseur van het werk, vertolkte de pastoor. Hij deed het

              eenvoudig, doch knap. Zijn voorkomen was helemaal zoals wij ons de pastoor uit

              de bloeiende wijngaard hadden voorgesteld.

              Gommaar, knorrige broer van de pastoor en hardvochtige vader van Leontientje,

              kende in de persoon van Frans Van Neck een waardige uitbeelding.

              Bijwijlen liet zijn rolkennis hem even in de steek en zijn armengezwaai was nogal

              hevig maar desondanks heeft hij er aan toe bijgedragen het geheel een pittig

              verloop te geven.

              De beste speelster was o.i. Bertha Willems als de eeuwige zeurende babbelzieke

              pastoorsmeid met het gouden hart.

              Een veelbelovende Leo Hellemans tekende op een goede manier de ongelovige

              dichter Isidoor.

              Hubert Selleslagh zagen wij slechts kort als de wijnhandelaar Van Mol,

              niettemin bewaren wij een beste indruk van zijn baardige figuur.

              Hetzelfde kunnen wij zeggen van Eddy Beterams als dokter Bos.

              De eigenschappen van Frans Teughels zijn voldoende gekend en hij leverde

              een uitstekende creatie van de speelman.

              Een speciaal woordje nog voor de uitmuntend geslaagde grime evenals voor

              de wondermooie toneelschikking en de kunstig aangepaste belichting...”

   

              Op 30/1/1963 was Gazet van Mechelen iets strenger :

              “...het is een repertorium-stuk geweest, genietbaar mits een sterke regie, ervaren

              spelers en een fijn dekor. Een beetje strategie is ook wel nodig om aan een

              wedstrijd deel te nemen. Kwestie van keuze.

              De eeuwige Bertha Willems (Mechelen) heeft het evenmin kunnen verhelpen.

              Dat de schouwburg een rooskleurige voorkeur heeft voor bepaalde kamerdecors

              stoort ons niet meer, maar dat emn niet eens in staat is een wijngaard en een

              straat aan te leggen...dat is de dood van alle liefhebberij. En er werd

              geliefhebberd.

              Alfons Hellemans, de pastoor-regisseur, koos een reuzerol, vol gemoedelijkheid.

              Hij slaagde erin, in hem te doen geloven, maar sprak soms zo stil dat de getrouwe

              opgeefster het moest opgeven.

              Leontientje, (A.Polfliet –met-de-pruik, speelde vlak als een makadam met heel

              veel zakken van de vorst.

              De poging blijft echter lovenswaardig. Stierf tijdig in het negende tafereel.

              Isidoor de Hongaar (Leo Hellemans) kan wel wat. Wij hadden hem graag wat

              romantischer gezien, minder op zijn Conscience.

              Vader Gommaar (Frans Van Neck) was een rots in de branding, maar de zeewind

              bracht ons toch enkele storende dialectfouten.

              Alles bij mekaar, een troepje mensen die het goed menen en die geven wat ze

              kunnen.

              Enkele regie-knepen brachten afwisseling in het stuk, doch echter niet voldoende

              om er de roestvlekken mee uit te vagen.

              Geen kwestie van op te geven, want al doende leert men. De moeite en de

               inspanning worden niet altijd beloond, maar moeten altijd aangemoedigd

              worden.”  

              Rust Roest behaalde de 6de prijs en regisseur Alfons Hellemans mocht een

              eervolle vermelding in ontvangst nemen.

              Weken later werd “Leontientje” opgevoerd door een Leuvense toneelkring

              waarvan een speler die de rol van de pastoor zou vertolken, ernstig ziek werd.

              De Leuvenaars riepen de hulp in van hun Leestse collegas en Alfons Hellemans

              is  toen ingesprongen om de zieke te vervangen.

              Op zondag 27 januari gaf de Leestse toneelkring een voorstelling in zaal Grettry

              te Heffen, dit ten voordele van de K.Fanfare St.-Cecilia Heffen.

  26-03-2012 om 18:04 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!