NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
 • Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  25-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Het diamanten paar Gust De Prins en Maria Catharina Van Boxem.     

   

  1970 – Zaterdag 30 mei : CVP organiseerde een ‘TEACH-IN’  voor jongeren

              CVP-Leest  nodigde in lokaal De Brug (Apers) iedereen, maar vooral de jongeren

              van  de gemeente uit op een ‘Teach-In’ met Senator De Bondt.

              Een dertigtal jongeren gingen daar op in.

              De open vergadering werd ingeleid door deze senator uit het Waasland.

              Nadien volgde een ‘thé-dansant’.

              (uit een folder van CVP-Leest)

   

  1970 – Juni : Gouden Jubileum van de echtelingen Eduard Solie-Justine De Hondt uit de

              Kouter.

              Edward Solie was te Leest geboren op 20 oktober 1886 en zijn echtgenote Justine

              De Hondt te Kapellen-op-den-Bos op 24 maart 1895.

              Zij traden op 27 mei 1920 in het huwelijk. Het burgerlijk huwelijk werd in het

              gemeentehuis van Leest gesloten door burgemeester Bernaerts en de kerkelijke

              plechtigheid werd ingezegend door pastoor Verbist.

              De buren hadden de Kouter bevlagd en versierd met boompjes en guirlandes.

              ‘Beste mensen die hierlangs passeert,

              weet dat men hier vandaag vereert,

              twee mensen welke 18.250 dagen

              elkanders lief en leed dragen.’

              Na de dankmis volgde de ontvangst op het gemeentehuis alwaar ze een geschenk,

              een koffer met eetgerei, kregen aangeboden.

              Ook de buren hadden voor een geschenk gezorgd : een beeld van O.L.Vrouw van

              Hanswijk onder een stolp.

              Nadien werden de vrouwen op een koffiefeest en de mannen op een frisse pint

              bier genodigd.  (DB)

              Eduard Corneel Solie overleed te Leest op 13 september 1973.

              Justine De Hondt overleed te Heist-op-den-Berg op 16 mei 1983.

   

  1970 – Juni : Ook diamant voor echtpaar De Prins-Van Boxem

              August De Prins werd te Leest geboren op 23/12/1884 en Maria Van Boxem

              eveneens te Leest op 5/2/1886.

              De echtverbintenis werd afgesloten op het Leestse gemeentehuis door de

              toenmalige burgemeester Jaak Bernaerts in 1910 en kerkelijk ingezegend door

              pastoor Verbist.

              Deze viering had in alle eenvoud en stilte plaats.

              Vergezeld van zijn twee schepenen ging de burgemeester de gevierden opzoeken

              op  hun thuisadres Alemstraat 8 en bood hen een geschenk aan.

              Ook de dankmis had daar plaats.

              Als lid van de Oudstrijdersbond ontving Gust ook van deze vereniging een

              geschenk.

              (DB,juni 1970)     

              “Op 6 maart 1976 overleed te Leest August De Prins, weduwnaar van Maria  
              Catharina Van Boxom.

              Een echte volksvriend. Een boom van een vent die nooit een dokter aan zijn lijf had gehad.

              Hij was Ere-voorzitter van de Oud Strijders 14-18. Hij was een verwoed duivenliefhebber.

              Hij heeft gewerkt tot bijna de laatste weken voor zijn dood.” (DB, april 1976)

              (zie ook : juni 1959, interview onder ‘Duivenmelkers’)

              Maria Catharina Van Boxom overleed te Leest op 2 februari 1971. 

   

  1970 – Op zondag 7 juni 1970 vierde pastoor Lornoy zijn zilveren jubileum als priester.

              Er werd een grote omhaling georganiseerd door de parochie maar hij weigerde

              een persoonlijk geschenk en zag dit liever overhandigd aan de missionarissen die

              thuis waren en aan het nieuwe werk voor gehandicapten.

              Aan het altaar van de jubelmis stonden buiten pastoor Lornoy ook René De Laet,

              Kamiel (“Sinjoorke”) Emmeregs, Victor Mertens, Frans Moyson en Jozef

              Selleslaghs. Het gelegenheidssermoen werd gehouden door deken De Backer van

              Mechelen.

   

  1970 – 13 juni : Bal van F.C. Telstar

              voor haar gekwestste spelers met “The New Javelins” in zaal Ste Cecilia.

   

  1970 – 15 juni : K.L.V. Reis naar Meli

              De K.L.V.-ploeg, vroeger Boerinnengilde, dan Vrouwengilde, trok met 50

              deelneemsters, per autocar naar Adinkerke.

              Eerst werd te Oostrozebeke een tapijtweverij bezocht, dan ging het naar  de

              kleinste gemeente van België Zoutenaaie om tot slot een bezoek te brengen

              aan het “Meli”park te Adinkerke samen met “Pastoor Munte” en de “Witte”

              van Sichem.

   

  1970 –21 juni : Wisselbeker Schurmans voor juniors van F.C. Telstar

              In de zaal “Sint Andries” in de Nationalestraat te Antwerpen ontvingen de

              juniors van F.C. Telstar de wisselbeker Schurmans.

              Dit onder een enorme belangstelling en in aanwezigheid van minister Leo

              Tindemans, erevoorzitter.

              Alle spelertjes kregen als herinnering een gedenkpenning. 

   

  1970 – 27 juni : Midzomernachtsbal van de CVP

              Met het T.V.-orkest Oscar De Nayer en zangeres Belinda in zaal Alpenhof te

              Heffen. Deuren 20 uur. (ledenblad CVP-Leest)

  25-04-2012 om 19:46 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1970 – Mei : Uit een Folder :

   

              Aan de inwoners der gemeente Leest

   

  Het Arrondissement Mechelen start, nu het goede weer ook van de partij is, met de sportbiënnale ’70.

  Hieraan wil onze gemeente ook meewerken, omdat de sport en de lichamelijke opvoeding ten zeerste ten goede komt aan alle beoefenaars.

  Het heeft een gunstige invloed op het lichaam en zonder een fit lichaam kan ook de geest niet efficiënt werken.

  Het is de plicht van ieder mens zijn lichaam zodanig te verzorgen, dat het zo weinig mogelijk lasten meebrengt voor de gemeenschap.

  U kan zeggen dat U gezond bent en dus geen “lastpost” maar loop eens 50 m. Uw hart klopt 130 en U snakt naar adem. Zo’n uithoudingsvermogen en zo’n weerstand hebt U dan toch ook weer niet en U voelt dan dat U van uw lichaam toch wat anders kunt maken. U hoeft geen superatleet te worden, enkel er U zelf toe aanzetten om uw zondagzetel, waarin U in de week ook al zoveel uren doorbrengt, eens te laten rusten.

  In het programma, dat het comité voor de Sportbiënnale ’70 van Leest, samenstelde kan iedereen wat vinden om zijn “weeldeluiheid” om te zetten in wat meer fitheid.

  Zo staan op het programma :

  1. Donderdag 21 mei e.k. : FIETSTOCHT doorheen onze gemeente. U kunt er gebruik van maken om uw gemeente beter te leren kennen.

  U zal kunnen zien hoe de natuur er in andere wijken uitziet, want we houden er geen Merckx-tempo op na. Deelnemers, één ding mag U niet vergeten : breng uw fiets mee !

  Bijeenkomst te 19 uur op de Dorpplaats.

  (Ruim 70 deelnemers zouden Leest doorkruisen)

  2. Zondag 24 mei e.k. : GEZINSKILOMETER op het terrein F.C.Telstar, Zennebrug.

  Vier leden van het gezin (vader,moeder en twee kinderen) lopen samen 1.000 m.

  Ze mogen onder elkaar afspreken wie de 100 m, 200 m, 300 m of de 400 m aflegt.

  De deelnemers raden we aan thuis eerst even te proberen, zodat ze hun eigen tempo kunnen regelen. De proef start te 10 uur op het voetbalterrein.

  Gezinnen met 3 of minder leden kunnen de anderen steeds komen aanmoedigen.

  Degenen die zich willen inschrijven vullen bijgevoegde strook in en bezorgen deze aan de gangmaker van de Sportbiënnale voor onze gemeente, Louis POLFLIET, Dorpsstraat 52 te Leest.

  Het succes van deze gezinskilometer zal niet afhangen van de jeugd maar wel van deo ouders. Uw kinderen zullen beslist meewillen, geef hen als moeder of vader dan ook de kans !

  (De overwinning was voor de familie Willy Robbens)

  3. Zondag 7 juni e.k. : WANDELTOCHT langs de Zenne naar het Vrijbroekpark te Mechelen. Verzameling te 14 uur op de Dorpplaats.

  En ook hier houden we er geen Roelants-tempo op na, zodat beslist ook oudere mensen meekunnen.

  In het Vrijbroekpark verpozen we een goed uurtje, daarna vatten we de terugweg aan.

  Wie eventueel met de auto of met de autobus wil teruggaan, kan dit gerust doen.

  Denk dan nog aan deze punten :

  -Wacht niet tot uw buren meedoen, zet zelf de eerste “stap”!

  -Hoe meer deelnemers, hoe gezonder de bevolking van Leest, hoe prettiger voor iedereen!

  -Dit programma is slechts een start, doe verder nog aan sport, aan sport voor het hele gezin !

  -Er zijn nog geen 2.000 Leestenaren, maar laten we zien dat we fit willen zijn en blijven.

  We wensen U veel plezier en succes!

           Comité Sportbiënnale ’70 LEEST.”

   

  1970 – Mei : Bedevaart Scherpenheuvel

              “Nadat één jaar overgeslagen werd om de bedevaart naar Scherpenheuvel te houden,

              was het verheugend te kunnen mededelen dat de jarenlange traditie dit jaar zou

              hersteld worden. Naar wij konden vernemen was de deelname echter aan de magere

              kant, slechts één deelnemer heeft de bedevaart te voet afgelegd en een vijftiental

              met de autobus.

              Op onze vraag of het mangel geweest is aan organisatie werd het antwoord schuldig

              gebleven, wat ons laat vermoeden dat de mislukking aan de basis heeft gelegen.

              Gaat men naar de volledige afschaffing ervan ? Wie kan het ons zeggen ?

              (DB)

              De deelnemer waarover De Band het had, was Louis Van den Heuvel uit

              de  Elleboogstraat.

              In De Band van juli 1984 nam ‘de Pater’, ter gelegenheid van zijn 60ste voetbedevaart

              van hem volgend interview af :

   

  Jubileum – 60 maal bedevaart-toch te voet naar Scherpenheuvel.

  Louis Van den Heuvel, wonende Elleboogstraat 7, bijna 76 jaar. Genaamd : ‘Louis van Jang van Soy’ Van den Heuvel, trok op vrijdag 8 juni om 23 uur, voor de ZESTIGSTE maal mee op bedevaart naar Scherpenheuvel, en was op zondag (Pinksteren) met de groep van Tisselt om 14.30 u.klokslag in de kerk te Leest terug, waar een korte hulde werd gebracht aan Louis-Scherpenheuvel-jubilaris.

  P. Louis, wanneer zijt gij voor de eerste maal meegegaan naar Scherpenheuvel ?

  L. In ’23. Ik was een manneken op mijn 15 jaar, nen hele kleine. Die ‘mannen van Scherpenheuvel’ die vroegen aan ons moeder of dat ik mocht meegaan. Ha, zei ons moeder, die kan tot ginder niet geraken. Maar de mannen antwoordden : ‘als ze jonger zijn, gaan ze gemakkelijker’. Allez, ik ‘moest’ dan toch meegaan.

  P. Was er in die 60 jaar een onderbreking ?

  L. Ja, twee keren. In ’29 dan kost ik niet gaan, ik was bij den troep. En dan in ’35, dan was ik pas 8 dagen aan een nieuw werk : het stadsvuil van Antwerpen lossen in Battel. Dan kon ik den baas toch nog gene ‘congé’ vragen, dat dierf ik niet.

  P. Zestig maal naar Scherpenheuvel. Waarom ? Een recordpoging, een belofte ? Wat bezielde u daartoe ?

  L. Een belofte van in ’40, in den oorlog aan het front. Als ik goed terug kwam, dat ik  dan alle jaren naar Scherpenheuvel zou gaan, zolang ik kon. En nu na die 60 maal, heb ik aan O.L.V gevraagd, als ZE die op mijne kop hebben gezet, om er nog 10 jaar bij te doen. Ik hoop dat ik dat kan doen.

  P. Sinds Leest als parochie geen jaarlijkse voetgangers-bedevaart mer heeft, met wie ging gij dan toch naar Scherpenheuvel ?

  L. Moederziel alleen, twee of drie keren, en dan met die van Tisselt. Als ik de 48ste keer ging, dachten zij dat het mijn 50ste keer was. Zij kwamen aan mij toen vragen met hen mee te gaan. Dat is twaalf jaar geleden en zo ben ik sindsdien met Tisselt meegegaan. Zo hebben ze dan ook met de 50ste keer mij afgehaald aan ’t kapelleke bij de Zenne. En voor de 60ste keer, een kleine hulde gehad in de kerk van Leest.

  P. Hoeveel volk ging er zoals mee in de jaren 30-40 ?

  L. Gewoonlijk 50-60 man.

  P. En na de oorlog, in de jaren 45-55 ?

  L. Dan is dat gaan verminderen, allez zo een 40 man nog.

  P. Zijn er van al die jaren speciale herinneringen ? (feiten, voorvallen,

  weersomstandigheden ?)     

  L. Ivo en Frans Van den Broeck – broers van Stanne de 103-jarige- zijn ook 50 jaar naar Scherpenheuvel meegegaan. En een ander feit, in ’26 of ’27 heb ik op ’t werk mijne voet verbrand in de week dat we moesten optrekken. En toch ben ik gegaan. Ne goeie windel rond, niemand die dat wist, en de weg heen en terug niet anders dan regen, regen. En ’t schoonste van de zaak : na 8 dagen was mijne voet volledig genezen.

  P. Hoe verloopt zoals tegenwoordig een bedevaart onderweg ?

  L. Zingen, muziek spelen, ne rozenkrans bidden, maar Tisselt ‘leest’ (Noot : lezen= bidden)

  zoveel niet als dat Leest ‘leesde’.

  P. Gij die nu 60 jaar ondervinding hebt, hebt ge soms een of andere raadgeving voor wie te voet op bedevaart trekt, om fit en goed te kunnen stappen ?

  L. Voeten wassen met koud water is het slechtste dat er is. Dat hebben we ne keer meegemaakt met den ossenboer Jacobs (heeft gewoond bij het patronaat, waar nu Tomme Verbruggen woont). Die kreeg er puur een ‘opdrang’ van, maar daags nadien was hij weer fit om mee op te stappen. Best niks wassen, ik zag nooit naar mijn voeten, wel van kousen veranderen.

  P. Louis : PROFICIAT. Ook al zegt gij dat ge de moeilijkste voetganger zijt met ‘wiëren’ onder de voeten, wij wensen u een goede gezondheid voor nog vele jaren, opdat uw wens : ‘nog 10 jaar Scherpenheuvel’ in vervulling zou mogen gaan. Dat menigeen naar u zou kunnen luisteren bij uw verhalen over de voetgangersbedevaart naar Scherpenheuvel.

  Als geschenk en souvenier voor deze 60ste bedevaart kreeg Louis een tinnen schotel van ‘het logement’, een medaille van het Bedevaart-oord en een Brandglasraam met O.L.Vrouw van Scherpenheuvel van de bedevaartsgroep van Tisselt.

      De Pater”.

   

  Louis Van den Heuvel was een broer van ‘Emmerance van de Croes’ de waardin van café De Zwaan op de hoek van de Dorpstraat en de Kouter.  Hij was geboren te Leest op 6 september 1908 en gehuwd met Stephanie Van den Broeck. Hij overleed in het O.L.Vrouwziekenhuis te Mechelen op 7 oktober 1989.

  “Vader is niet meer…Maanden geleden is het begonnen…Gevallen met de fiets, heup gebroken. Nadien was het voortdurend over en weer van thuis naar de kliniek, tot op die kille zaterdagavond, toen was het zo ver…

  Als geboren buitenjongen was hij een echte natuurmens. Zo lang hij kon was zijn tuin zijn leven, zijn trots. Altijd was hij tevreden, maar een keiharde doorzetter voor zichzelf.

  Een stille eenzame fietser langs de Mechelse wegen…eenmaal per week lootjes gaan kopen was een diep menselijke betrachting om eens te winnen.

  De oorlog had diepe groeven voor hem achtergelaten. Hij mag dan ook met recht en rede een oud-strijder in hart en nieren genoemd worden.

  Zijn diep christelijk geloof, zijn voortdurend gebed kwam vooral naar boven bij de bedevaart van Scherpenheuvel. Wij danken God voor zijn eenvoud : deze boom legde zich neer bij zijn lot, zoals wij ons neerleggen bij Uw wil, Heer.

  Dag va, je leeft verder in onze herinnering en… bedankt voor alles !”

  (gedachtenisprentje)  

   

  1970 – Mei : Leon Bernaerts op de mei-vergadering van de K.L.J.

              “De Klj-ers en Klj-sters maakten van de gelegenheid gebruik om Leon Bernaerts uit te

              nodigen op hun mei-vergadering. Leon vertelde aan de hand van 250 dia’s over zijn

              opleiding en zijn werk in Kongo. (DB)  

   

  1970 – 1 mei : Gerard Louis Ghislain VAN DESSEL werd onderpastoor te Leest

              Hij was Mechelaar van geboorte (°13/05/1933) en werd in die stad priester gewijd

              op 12 juli 1959. Even was hij onderpastoor in de Sint-Jozefsparochie te Evere om

              in ’66 dezelfde functie waar te nemen te Battel.

              Op 1 mei werd hij tegelijk onderpastoor bij twee verschillende pastoors : in Heffen

              én in Leest. In die functie trouwde hij in Leest acht koppels van 20 februari 1971 tot

              12 mei 1973.

              Op 30 juni 1974 werd hij onderpastoor in Sint-Jozef-Coloma waar hij later tot

              parochieadministrator benoemd werd. Als rustend priester verblijft hij in Hove.

              (Wilfried Hellemans : ‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’ – 2009) 

   

  Bijgevoegd :

  -Louis Van den Heuvel.

  -Laatste herinnering aan Gerard Van Dessel.

   

  25-04-2012 om 17:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1970 – Mei 1970 – Gazet van Mechelen :

   

              Louis Alewaeters en Maria Absillis 50 jaar getrouwd te Leest

   

  “Vorige zaterdag was de Juniorslaan te Leest feestelijk versierd. Terwijl aan de woning nr. 104 een praalboog was opgetimmerd hing aan talrijke woningen de Belgische driekleur te wapperen. De bevolking had dit allemaal gedaan voor Louis Alewaeters en Maria Absillis, die er hun gouden huwelijkstrouw vierden.

  Daarbij is Louis nog zestig jaar muzikant bij de Kon. Fanfare St.-Cecilia, een verdienste waarvoor hij afzonderlijk door de muziekmaatschappij in de bloempjes werd gezet en met een prachtige luchter bedacht.

  Van gemeentelijke zijde bood burgemeester August Lauwers in aanwezigheid van schepenen Van den Heyvel en Polspoel een geschenk aan.

  Alhoewel deze viering in familieverband doorging, werden de gevierden tussen de regenvlagen door met muziek afgehaald aan hun woning en naar de feestzaal bij Verschueren geleid. Daar zorgden de “St.-Cecilia” voor een stijlvolle serenade en hield de fanfaresekretaris meester Gobien een feestrede.

  Louis  Alewaeters is een geboren Leestenaar (3 januari 1899).

  Zijn wederhelft komt van het naburige Hombeek (5 augustus 1901).

  Uit hun huwelijk werd een zoon geboren die op zijn beurt zorgde voor drie kleinkinderen. Louis heeft een rijkgevuld leven.

  Kunstgevoel

  In zijn vrije tijd lag het muziekspelen hem het meest, hij heeft dan ook in zijn leven zowat alle instrumenten in zijn handen gehad. Het langst was wel de bombardon.

  Meer dan dertig jaar heeft Louis dit zwaar instrument op zijn schouders gedragen.

  Daarvoor werd hij vorig jaar nog onderscheiden met het Fedekamdiploma.

  Louis is daarbij ook een echte kunstenaar : in zijn tuin bezit hij verschillende sierstukken namelijk de kerk, pastorij, watertoren en het kapelletje van St.-Jan.

  Deze sierstukken werden in klein formaat met de hand gemetseld. Het is een werk dat jaren in beslag heeft genomen. Ook een watermolen werd door de jubilaris vervaardigd, het was een nabootsing van de molen welke destijds geplaatst stond bij de vader van de huidige burgemeester.

  Deze laatste heeft hem dan ook van Louis kunnen overkopen.”

   

                                    LOUIS ALEWAETERS (‘Louis van Pier-Jan’ of ‘de Wieter’)

  “Louis Alewaeters woonde op de Leest-Heide in de buurt van het vroegere station. Hij was geboren in 1899, het oprichtingsjaar van de fanfare St.-Cecilia en overleed in 1976.

  Louis was voor 1940 bestuurslid van deze fanfare geweest. Muzikanten die na de tweede wereldoorlog in de fanfare kwamen, vonden hem heel streng. Wie tijdens een uitstap zijn instrument niet op een veilige manier neerzette of het zelfs maar een ogenblik onbeheerd achterliet, kreeg een flinke uitbrander. Wie op de repetitie volgens zijn normen te veel babbelde, kreeg een openbare vermaning. Wie zijn instrument niet voldoende had opgeblonken, werd de huid vol gescholden. Over dat alles ging hij dan zijn beklag maken bij de dirigent en hij maakte zich dan ook openlijk zorgen over de toekomst van de jeugd en van de fanfare, want ‘…in onze tijd was het anders ! Wij hadden meer respect voor de eigendom van de fanfare ! Nu kunnen ze nog geen bugeltje opblinken ! Ik zal ze mijn bombardon eens meegeven, dan zullen ze wel weten wat het is !’

  In al zijn vermeende strengheid was hij echter een vriendelijk man.

  Louis Alewaeters bespeelde het grootste fanfare-instrument, de bombardon en later de sousafoon. Voordien had hij trompet en bugel gespeeld. Hij was een bijzonder goede muzikant die erg veel oefende. Hij vond dat het zijn plicht was om zijn partituur zo perfect mogelijk uit te voeren. Hij zou het een oneer voor de fanfare gevonden hebben indien de vereniging door zijn nalatigheid of door zijn onvoldoende inspanningen minder gunstige resultaten haalde. Het volgende verhaal illustreert dit…

  Vanaf 1949 tot omstreeks 1975 deed de fanfare dikswijls mee aan stapwedstrijden. De concurrenten waren de verenigingen uit Tisselt, Kapelle-op-den-Bos, Humbeek, maar vooral uit Londerzeel. Nadat op zo’n wedstrijd St.-Cecilia Londerzeel en St.-Cecilia Leest hun optreden hadden afgewerkt, kwam het tussen de muzikanten van de beide verenigingen tot speculaties over wie nu de beste vertolking had gegeven van ‘Spontin’, de verplichte mars. Na veel wikken en wegen kwamen de deskundigen tot de conclusie dat het zou afhangen van de bombardonspelers. Er werd in een café een bijkomende wedstrijd georganiseerd : Louis Alewaeters zou spelen voor St.-Cecilia Leest. De concurrent was een even fameus bombardonspeler van St.-Cecilia Londerzeel. Er werd een jury samengesteld met evenveel muzikanten van de twee verenigingen. De beide spelers trokken naar de keuken in het café en speelden daar ieder om beurten de mars ‘Spontin’. De jury wist niet wie eerst zou spelen. Na de twee vertolkingen werden punten gegeven. Toen de totalen werden gemaakt, bleek dat Louis Alewaeters de bijkomende muziekwedstrijd had gewonnen. Dit voorval blijft in het fanfaregeheugen van St.-Cecilia Leest gegrift terwijl het resultaat van de marswedstrijd zelf vergeten werd…

  Louis was ook haringbrader op de repetities, vooral in de ‘zaal bij Rik van den Do’. Hij kon het niet verdragen dat een andere muzikant hem die taak afnam. Hij bakte grote haringen die speciaal werden gehaald in Zeeland. Vanaf elf uur, een halfuur voor de repetitie eindigde, begonnen Rik of Mieke de kachel terug met hout te stoken. Om halftwaalf ging het deksel van de stoof en werd het vervangen door een braadrooster met een zestal haringen. Op een halfuur tijd had iedereen zeker al een haring gegeten en dan kon de tweede ronde beginnen. Er was altijd haring genoeg en sommige muzikanten konden er wel vijf naar binnen werken…”

  (Stan Gobien : ‘Markante figuren in de geschiedenis van St.-Cecilia Leest’ – ‘Leest in Feest’)

   

  Foto’s :

  -Het gouden bruidspaar met de burgemeester.

  -Serenade door de oud-collega-muzikanten Constant Van Alsenoy en Gust Mollemans.

  -‘Louis van Pier-Jan’ Alewaeters.     25-04-2012 om 17:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  De verdienstelijke bestuursleden en muzikanten van St.-Cecilia.

   

  1970 – Zaterdag 18 april : Gouden Bruiloft Felix POLFLIET-Marie HOOGHE

              Felix Polfliet, geboren te Leest op 19 maart 1892 en Marie, geboren te Mechelen

              op 22 maart 1896 traden in het huwelijk op 17 april 1920 in de Metropolitane

              Kerk van St Rombouts te Mechelen. De inzegening werd gedaan door pastoor

              Beuckelaers en het burgerlijk huwelijk voltrokken door de schepen van Burgerlijke

              Stand te Mechelen, de heer Schaepherders.

              De buren hadden de woning van het paar versierd met boompjes en guirlandes.

              Rond 13u50 weerklonken er salvo’s op de dorpsplaats waar verschillende

              mensen, gekleed in het uniform van de vroegere boerenkapel, hadden

              plaatsgenomen.

              De gevierden reden naar de dorpskerk waar een dankmis  werd opgedragen

              door de pastoor.

              Boven de kerkpoort was een tekst angebracht :

              “Wie had zulks over 50 jaar gedacht.

              Hebt u van u zelf wel verwacht

              Hier te zijn met groot en klein tegader

              Ter ere van uw gouden moe en vader.”

              De beide kanten van de kerkingang waren versierd met denneboompjes en

              guirlandes.

              Na de jubelmis trokken de gevierden naar het eveneens opgesmukte

              gemeentehuis. De driekleur en de leeuwenvlag wapperden naast een andere

              aangebrachte tekst :

              “Beste mensen die hierlangs passeert

              Weet dat men hier vandaag vereert

              Twee mensen welke 18250 dagen

              Elkanders lief en leed verdragen.”

              Daar kreeg het paar het gebruikelijke geschenk aangeboden door burgemeester

              en gemeenteraadsleden en werd hun een heildronk uitgebracht.

              (DB,mei 1970)

              Felix Polfliet werd als voetganger op de Tisseltbaan gevat door een auto en

              naar de Mechelse St-Romboutskliniek overgebracht waar hij op 25 november

              1972 overleed aan zijn verwondingen. Zijn echtgenote Maria Hooghe overleed

              te Mechelen op 20 december 1977.

   

  1970 – 19 april : Feest K.F. Sint-Cecilia met medaille-uitreiking

              De feestavond werd opgesmukt met optredens van de maatschappijen “De

              Katholieke Bond” uit Tisselt,”Vreugdegalm” uit Heffen, “De Vrolijke Vrienden”

              van Hombeek-Heike, “Ons Genoegen” Battel, “Sint-Cecilia” Heffen en een

              majorettenkorps.

              De voorzitter van de Katholieke Federatie voor de provincie Antwerpen Van

              Montfort sprak woorden van dank uit, evenals de secretaris van Sint-Cecilia

              Constant Gobien waarna werd overgegaan tot de uitreiking van de eretekens.

              De gouden Fedekam medaille “In Veterano-Honorem” was voor :

              Alewaters Louis (58 jaar lid), Eug. Verbruggen (52 jaar), L. Verschueren (49),

              H. De Bruyn (49), Jan De Borger (40), Fr. Van Der Auwera (39), Alb. Robijns

              37), H. Van den Heuvel (37) en A. Walschaerts (35).

              Het zilveren Fedekam ereteken “In Vetterani Honorem” was voor :

              A. Mollemans (32 jaar), Jozef De Decker (25), Theo Fierens (25), W. Robbens

              (25), C. Van Alsenoy (25), Frans Verbruggen (25), J. Vloebergen (235) en

              J. Vloeberghen (25).

              Het gouden Fedekam kenteken “Pro Merito” ging naar :

              Emiel Verschueren, Gustaaf Potums, Albert Robijns, Ferdinand Verschueren

              en  Leopold Piessend.(allen diverse jaren bestuurslid)

              (DB,mei 1970)

  25-04-2012 om 13:58 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1970 – 1 april : wegens het bereiken van de ouderdomsgrens werd gemeentesecretaris

              Egied Bradt op rust gesteld. Jean Verheyden werd op de raadszitting

              van 4 juli met algemeenheid van stemmen verkozen als zijn vervanger.  

              (Ledenblad CVP-Leest nr 1.)

   

  Gazet van Mechelen :

   

              Leestse raad huldigt sekretaris Egide Bradt

   

  “Het voornaamste punt op de dagorde van de Leestse raadszitting was de huldiging van gemeentesekretaris Egide Bradt, die met pensioen ging.

  De heer Bradt werd te Leest tot gemeentesekretaris benoemd op 22 augustus 1939.

  Het was een uitzonderlijk begaafd man. Hij beschikte over het getuigschrift van de cursus administratief recht, was geslaagd in het examen van gewestelijk ontvanger en bezat daarbij het diploma van landmeter en architect.

  Burgemeester August Lauwers huldigde de sekretaris om zijn dienstbaarheid in de gemeente en aan de bevolking. Hij stelde zich ten dienste van de gemeentenaren, niet alleen tijdens de diensturen maar ook tijdens de vele uren van zijn vrije tijd.

  Hij luisterde met belangstelling naar ieder die hem hulp of advies kwam vragen.

  Gedurende zijn hele loopbaan heeft hij geen enkele dag verlof genomen. Wij hebben hier te doen met een man, aldus de burgemeester, die de kenspreuk “ik dien” in zijn schild heeft geschreven, een man die zelf gelukkig wordt als hij anderen kan gelukkig maken.

  Door de minister van Binnenlandse Zaken werd aan de sekretaris het ereteken eerste klas toegekend.

  Het gemeentebestuur overhandigde aan de gevierde een prachtig armbanduurwerk, terwijl zijn echtgenote bedacht werd met een mooie ruiker bloemen.

  De heer Bradt dankte allen en beloofde zijn verdere steun aan het gemeentebestuur en de bevolking van Leest.

  In vervanging van de heer Bradt werd de heer Jean Verheyden uit Turnhout benoemd tot nieuwe sekretaris te Leest.

  Op 1 mei 1970 zal hij zijn nieuw ambt aanvangen, en in de maand juni komt hij zich te Leest vestigen aan de Tisseltsesteenweg 16a.

  Voor de huldiging van de sekretaris hechtte de raad zijn goedkeuring aan de herstellingswerken der Sint-Niklaaskerk. In afwachting dat de kerk wordt gerestaureerd werd aan de ingangsdeur een houten beschutting aangebracht om de gelovigen tegen vallende stenen te beschermen.

  Oppositielid Alfons Verbruggen vroeg aan de burgemeester of de toren niet kon geklasseerd worden, zodat de herstellingswerken door de staat zouden betaald worden. Burgemeester Lauwers antwoordde dat het dossier naar de Dienst van Monumenten en Landschappen werd gestuurd

   

  Egied Bradt was secretaris te Leest van 1939 tot 1970.

  Voor hem werd dit ambt lange tijd bekleed door secretaris Sebrechts die in dienst kwam op 5 mei 1875. Na hem kwamen August Van den Bossche uit Willebroek en Louis Wuyts die zijn functie te Leest zou inruilen voor Hombeek.

  Jan Verheyden (° Turnhout 29/8/1942) nam vanaf 1 mei 1970 de fakkel van secretaris Bradt over, hij werd de laatste secretaris van de autonome gemeente Leest.

  Egied Bradt was te Leest geboren op 7 maart 1905 en hij overleed er op 4 januari 1978.

  Hij was gehuwd met Joanna Van Den Broeck.

   

  1970 – 8 april 1970  - Gazet van Mechelen :

              Te Leest onderging een geklasseerde beuk een ingreep.”

   

   Foto’s :

  -Burgemeester Lauwers overhandigt het ereteken Eerste Klas aan scretaris Bradt.

  -Secretaris Bradt en zijn opvolger de Turnhoutenaar Jean Verheyden.

  -De geklasseerde beuk.  25-04-2012 om 09:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Eddy Van Hoof

   

  1970 – 6 maart : Vormingsavond KLJ  :

   

     Marcel De Mesmaeckers, oud-propagandist, over zijn over zijn bekering van het socialisme.

  “Deze tweede avond zal nog lang in de herinnering blijven van de aanwezigen. Marcel De Mesmaeckers, oud propagandist van een anders gerichte organisatie, sprak tot de jeugd over godsdienst. Hij vertelde eenvoudig over zijn leven, hoe hij opgegroeid was in een volkswijk van Aarschot, waar hij zeer moedig met zijn familie naar vele betogingen trok. Maar gerijpt door de oorlog, gevangenneming en vooral door het plaatskensjagerij van zijn vrienden, deed hij afstand van zijn milieu. Hij kwam per toeval in contact met een pater Picpus en kreeg belangstelling voor de zuivere christelijke leer. Die idealen grepen hem zo aan dat hij er nu waarlijk geheel en al voor leeft. “ (DB)

   

  1970 – 8 Maart : :Rust Roest bracht “Willi’s Vrouw”

              Een blijspel in 3 bedrijven van M. Reimann en O. Schwartz.

              De Band van maart daarover :

              “...de opvoering was zeer aangenaam om volgen en de zeer talrijke aanwezigen

              brachten een genietbare avond door.

              De rol van Willi, uitgebeeld door A. Emmeregs, werd naar behoren vervuld, zo

              ook de rol van Clara, gespeeld door Elza Lamberts moet iedereen voldaan

              hebben.

              De vaderrol, vertolkt door Marcel Verwerft, zal “himself” genoegen verschaft

              hebben, hij was er het type voor.

              De minder zware rollen werden door Jan Voet en Rosette Lammerts zeer goed

              ten tonele gebracht, zij waren geknipt voor hun rol.

              Walter Lefever en Mariette Verbeeck pasten ten volle en Guido Hellemans

              mag worden vermeld omwille van de stem, de zuivere uitspraak, mimiek, enz.,

              alles op tijd en overtuigend zonder te forceren.

              (...)

              De spelleider Meester A. Hellemans beschikt thans over een ploeg, één geheel,

              bekwaam door ernstige doorzetting en wilskracht in de toekomst bekwaam te

              zijn met andere liefhebbers-zusterskringen te wedijveren.

              Wie doorgaans vergeten wordt bij een beoordeling en nochtans de spil is

              van het geheel, is de opgeefster.

              Wij vergeten deze niet in het welslagen te betrekken ; zij Micheline Van den

              Heuvel heeft ons geen woordje vooraf gegund. Niets is meer storend dan

              wanneer de aanwezigen de stem kunnen horen van de opgeefster ; dat is hier niet

              het geval geweest. (...)”

   

  En hetzelfde tijdschrift datzelfde jaar :

   

   “Rust-Roest werd opgericht ten jare 1921 en is dus bijna aan een gouden jubileum toe. Sindsdien werd menig werk opgevoerd, zowel drama’s, treurspelen, blijspelen, kluchten, zangspelen als legende- en passiespelen, dus verschillende genres van schrijvers allerhande, zo binnen als buitenlandse, doch aan schrijvers van eigen bodem werd in ’t algemeen de voorrang verleend.

  Niet alleen bleven de opvoeringen beperkt tot eigen bodem, ook in het buitenland wist ‘Rust Roest’ zijn culturele werking uit te dragen.

  Wist ge, beste lezer, dat omwille van hun 25ste speeljaar verschillende spelers zijn opgenomen in het ‘Sint-Genesiusgild’. ‘Rust-Roest’ behaalde zelfs een eerste prijs in een wedstrijd uitgeschreven door het A.K.V.T., en dit in algemene beschaafde uitspraak.

  Met welk stuk ? ‘En waar de ster bleef stille staan’ van Felix Timmermans, het was in 1931.

  Er werd niet ter plaatse getrappeld, neen, het leerrijke werd aan het nuttige gepaard door uitstappen : in 1956 ging het trouwens naar de Vlaamse Ardennen, naar de Rodenbachstede te Roeselare.

  1946-47 vierde Rust Roest haar 25-jarig bestaan met de opvoering van ‘De Witte Non’.

  Onafgebroken werd en wordt door de leiding getracht aan de toneelliefhebbers aangename verpozing en gezonde ontspanning te bezorgen. Immers, toneel is kunst, en deze kunst zal nooit ophouden beoefend te worden omdat daardoor aan de mens een culturele ontplooiing wordt aangeboden.

  Beseft men dat voldoende ? Heeft het toneel wel de nodige en welverdiende steun ?”

   

  1970 – 13 maart : KLJ-Vormingsavond over Sexualiteit.

              Onderwerp : “Liefde in lichaam en geest”op een zeer humoristische wijze

              gebracht door de Mechelse dokteres Lindemans.

   

  1970 – 21 maart : Ieder Plant zijn Boom

   

               Bericht aan de bevolking

  “Ter verfraaiing en ter verbetering van het leefmilieu wordt op 21 maart a.s., eerste dag van de lente, in Vlaanderen een nationale boomplantingsdag georganiseerd in samenwerking met de massacommunicatiemedia, de universitaire centra en het hele Vlaamse verenigingsleven.

  21 maart 1970 moet in het raam van het Europese Natuurbeschermingsjaar in Vlaanderen een nieuwe lente inluiden.

  In het kader van deze nationale boomplantingsactie wil onze gemeente ook niet ten achter blijven. Om dit lovenswaardig initiatief op gemeentelijk vlak met een volledig succes te bekroond te zien, werd een Groencomité opgericht, in samenwerking met het gemeentebestuur.

  Op zaterdag 21 maart om 11 uur zal de Heer burgemeester officieel de eerste boom planten aan de ingang van de kerk, en dit in aanwezigheid van het gemeentebestuur.

  Ook de plaatselijke bevolking wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen.

  Verder zullen nog bomen geplant worden op de Dorpplaats langsheen de muur van Mr

  Huysmans, langs de Kerkenblokweg, aan de pastorij, aan de Kapel in de Juniorslaan en aan de Kapel van Fatima.

  Het groencomité zou het ten zeerste op prijs stellen, moest ieder gezin die dag ook “zijn boom” zou planten, niet alleen uit estethische overwegingen, zoals de verfraaiing van het landschap, maar vooral als een erkenning van een dringende noodzaak, de bescherming van uw gezondheid, en die van uw kinderen.

  Plant een boom, een boom voor het leven.

  Wij rekenen op uw medewerking en wensen u inmiddels veel succes.

      Namens het groencomité”

  (Integraal van een folder)    

   

  Boomplanting

  …om 11 uur verlieten de gemeentelijke prominenten het gemeentehuis, waarbij pastoor Lornoy en hoofdonderwijzer Huysmans zich hadden aangesloten. Aan de kerkmuur werden drie kuilen gegraven, de heer burgemeester zei een paar woorden en besloot met de wens uit te drukken dat de boom zou mogen groeien en bloeien en ging over tot de planting ervan.

  Dat voorbeeld werd opgevolgd door de pastoor die er aan herinnerde dat pastoor De Beuckelaer, als natuurminnaar, in 1926 wist te bekomen dat de bomen op het kerkhof geclasseerd werden. Ook hij plantte een boom en de heer Huysmans nam de derde voor zijn rekening. De overige voorhanden zijnde bomen vonden een plaats aan de Kerkenblokweg, aan het kapelletje van Fatima.  Zo verliep de boomplanting te Leest. Vanwege de bevolking was er geen interesse te bespeuren.”

  (DB)

   

  1970 – 22 maart : Muziekavond St.-Cecilia

              Traditiegetrouw werd het jaarlijks muziekconcert gegeven in de zaal St. Cecilia.

              Goede opkomst en onder de aanwezigen waren afvaardigingen  uit Itegem, Heffen,

              Tisselt en Hombeek-Heike. Vooral Tisselt viel op met een delegatie van wel

              25 man. (DB)

   

  1970 – 28 maart : Grote prijs ‘Garage Van Hoof’

              “Een groene kerstmis, een witte Pasen ! Onbetwistbaar was het op Paaszaterdag

              een rot weder : regen, sneeuw, hagel, wind al wat ne mens maar dromen kon wat

              door Pien voor deze Hoogdag was gereserveerd.

              Met dat hondenweer keek men maar sip op wat gebeuren zou, zouden de renners

              opdagen om de jaarlijkse grote prijs ‘Garage Van Hoof’ te komen betwisten ?” (DB)

              Uiteindelijk waren er 46 juniors aan de start gekomen en werd de koers gewonnen

              door Eric Van Lent, die volgens de gelegenheidsjournalist van De Band een

              coalitie had gesloten met Six en Van Linden, zodat de plaatselijke vedette

              Eddy Van Hoof onsportief geklopt werd.

              Eddy Van Hoof was dit jaar o.a. overwinnaar in Buggenhout, Hombeek, Overijsse,

              en Zele.

              Op het Kampioenschap van België voor juniors te Meulebeke, waaraan 123 renners

              deelnamen eindigde hij elfde. Kampioen werd Karel Sels.

   

  1970 – 29 maart : F.C. Telstar-K.F.St-Cecilia : 7-6

              Voor de aanvang van deze voetbalmatch op paasdag, vergastten de leden

              van de fanfare o.l.v. 2de onderchef Robijns het talrijk opgekomen publiek op

              een lustig deuntje.

              Scheidsrechter Van Dam werd geflankeerd door burgemeester Lauwers namens

              Sint-Cecilia en Moustiaux namens F.C. Telstar.

              Deze paastrofee eindigde in een doelpuntenkermis : eindstand 7-6 in het voordeel

              van de thuisploeg.

              (DB,april 1970)

   

  1970 – April : Bestuursleden van C.V.P.-Leest boden hun lidkaarten aan. Eerste lid betaalde

              75 frank, tweede lid 25 frank, gepensioneerden 25 frank. (ledenblad CVP)

  25-04-2012 om 09:37 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1970 – Januarinummer De Band : Stilstand bij einde 1969

   

  “Na een verblijf van drie jaar op de gemeente, wens ik hier op het jaareinde 1969 enige bedenkingen te maken, die alhoewel met pijn in het hart uit de pen moeten, en de vraag moet stellen, waarom in een gemeente van amper 2.000 inwoners onderlinge twisten, kritiek op elkaar moet bestaan, die als vlijmscherpe messen inwerken.

  Wat ik op die korte spanntijd reeds gehoord en gezien heb is gewoon verbijsterend. Hoe is het mogelijk dat mensen die met liefde voor hun volk, onbaatzuchtig dag in dag uit in de bres staan voor de medemens, gewoon afgebroken worden door hier en daar holle heethoofden.

  Ik heb reeds heel wat mensen ontmoet waarnaar ik met bewondering opkijk, onafgezien gezindheid of wat ook, maar die de eigen persoon niet ontzien om iets moois op te bouwen voor de gemeenschap, om de gemeente leefbaar te houden.

  Dusdanige mensen ziet men immers regelmatig op feestjes of in eigen kring druk doende om alles tot in de puntjes te regelen; vrije avonden worden opgeofferd.

  Allen hebben wij oog voor het geweld dat afgekeurd wordt, de oorlog die ten allen kante paniek brengt, pinken een traan weg als wij horen spreken van kinderen die de hongerdood sterven, voelen het zelf aan wanneer men leest hoe vaders, moeders en kinderen van mekaar worden weggerukt ; onbegrijpend wordt het hoofd geschud…maar…als het op ons eigen doen en laten aankomt dan…zijn wij plotseling blind en doof. Wij kunnen gewoonweg niet naast elkaar leven, teveel zijn wij met ons eigen ik bekommerd en geven geen vin aan anderen toe. De realiteit is gewoonweg hard, banaal, stikkend.

  Herinner even wat Mgr Cardijn zegde ‘de wereld waarin wij leven is een echte schande !’

  Het moet hem moeilijk geweest zijn dergelijke woorden uit te spreken over het gods-volk, zijn volk. Wij willen ons spiegelen aan een Pater Damiaan, aan een dokter Hemmerijckx, aan een Cardijn, aan een Streuvels, Gezelle…maar helaas, vertikt men het niet zich in dienst te stellen van zijn volk, onze medemensen. Laat ons proberen van ons leven iets mooi’s te maken, iets echt, waarop men in het diepst van zijn hart fier kan over zijn, en dan kan gezegd worden : ‘ik heb toch niet voor niets geleefd !’

     A.L.”

   

  1970 – Dat jaar brak de Milac-periodiek ‘De Band’ een lans voor het Davidsfonds :

   

  “Er zijn er die menen dat het Davidsfonds te Leest een nieuwe organisatie is die tot stand kwam, dus door cultuur-minnaars in ’t leven geroepen.

  Wij willen  ten behoeve van onze geabonneerden een korte historiek geven van wat het Davidsfonds reeds presteerde in het verleden.

  ’t Werd in 1926-27 door de heer Verhavert opgericht als een zuivere culturele instelling, met als doel, door de verspreiding van het boek, het goede, te ijveren onze taal te bevorderen. In die jaren werden de leden van Hombeek en Leest onder één bestuur ondergebracht. Te dien tijde werden zeer belangrijke voordrachten gehouden. Verschillende activiteiten werden uitgewerkt, o.m. het inrichten van opstel- en declamatiewedstrijden onder de leerlingen van de lagere school. Deze waren enig in gans het Davidsfonds.

  In 1933 werd een ballonwedstrijd gehouden, ditmaal in gans het Davidsfonds, en…door de werking die ervan uitstraalde Leest-Davidsfonds wist uit te dragen tot aan het Bodenmeer in ’t zuiden van Duitsland.

  De oorlog bracht een noodgedwongen stilstand en slechts jaren nadien –zegge 1956- kwam er terug leven in de brouwerij om daarna terug te verslappen, zodat het een hele tijd duren zou vooraleer men terug met nieuwe moed zou trachten er leven in te brengen en daarin is de leiding ook geslaagd.

  Velen hebben er het nut van aangevoeld en niet gewacht aan te sluiten. Weet u dat het Davidsfonds opgericht werd in 1875 met als tweevoudig doel : de alzijdige ontwikkeling van het Vlaamse volk en de verdediging van de Vlaamse belangen. Deze opgaven blijven actueel, omdat nog steeds een Vlaamse achterstand dient ingelopen en omdat de achterstelling van het Vlaamse belang nog niet werd ongedaan gemaakt.”

   

  1970 – Stichting te Leest van de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten

              (K.V.G.)

              Afdeling “Zennevallei” met buiten Leest ook de gemeenten Hombeek, Heffen en

              Heindonk.

              Het hoofddoel van de nationale K.V.G., de gehandicapten zo goed mogelijk

              integreren in de menselijke samenleving en het overbodig bemoederen zoveel

              mogelijk wegwerken, werd ook bij deze lokale afdeling nagestreefd, alhoewel

              men de integratie in de gewone gemeenschap wel aanpaste aan de landelijke sfeer

              die in deze gemeenten heerste.

              Zij organiseerden een jaarlijkse reis, deden verschillende activiteiten in de

              onderscheidene gemeenten en verzorgden verder sociaal dienstbetoon met de

              aandacht op specifieke gehandicaptenproblemen gericht.

              Maar het hoofddoel bleef toch de integratie, een goed voorbeeld daarvan was

              de intense samenwerking met de Leestse Chiro.         

              Eerste voorzitter werd Nand Van Praet. Nand behaalde ooit op de Olympische

              Spelen voor mindervaliden een gouden plak in het boogschieten (Heidelberg).

              Medestichters waren Louis Van Laeken, Roza Van Roy-Verlinden, Henriette

              Verschueren en Johan Vandeputte.

              Nand Van Praet werd opgevolgd door de Leestse Henriette Verschueren.

              Zij werd in de leiding bijgestaan door o.a. Vic Michiels uit Hombeek, Johan

              Vandeputte uit Leest, en Frans Van der Vliet en Jan Jacobs uit Heffen.

              Buiten de hulp van allerlei aard aan haar leden, stond deze vereniging ook in

              voor ontspanning, onder de vorm van een waaier aan activiteiten.

              Die behelsden, naast een aantal vaste, jaarlijks weerkerende rubrieken, ook een

              onbeperkt aantal vrije onderwerpen.

              Vast gepland waren : de Paasviering welke steeds plaatsvond in Heffen, de

              jaarlijkse reis, de restaurantdagen, het teerfeest dat altijd in Leest gevierd werd

              en het hoogtepunt : het  Kerstfeest, steeds in Hombeek.

              Andere activiteiten als informatienamiddagen, bezoekjes aan toneel- en

              filmvoorstellingen, fietstochten, deelname aan het plaatselijk verenigingsleven,

              enz. stonden met de regelmaat van een klok op het programma.

              Om de vereniging leefbaar te houden werden de eetdagen georganiseerd, de enige

              bron van inkomsten.

              In 1978 telde de vereniging 66 gehandicapten en 69 vrienden-leden en in 1986

              telde K.V.G. Zennevallei meer dan 150 leden.

              Het bestuur bestond dat jaar uit voorzitster Henriette Verschueren, secretaris Jan

              Jacobs, feestleider Vic Michiels en verantwoordelijke sociaal dienstbetoon Johan

              Vandeputte. 

   

  1970 – Zondagse Chirobedrijvigheid

              In 1970 kregen de ouders van de chirojeugd een omzendbrief waarin ze in kennis

              werden gesteld over de einduren van de zondagse chiro-bedrijvigheid.

              “Opmerkingen kwamen ons ter ore, dat er nog jongeren hier of daar blijven

              hangen, en wellicht zullen aandraven met de verontschuldiging van ’t heeft

              langer geduurd.

              Het spreekt vanzelf dat eventuele ongevallen die zich op zulke wijze zouden

              voordoen, niet kunnen aangewreven worden aan de leiding van de chiro, en

              derhalve niet gedekt zijn door de verzekering.

              -Om te beginnen verwachten wij uw zoon steeds stipt op tijd om 14 uur.

              -Naargelang de leeftijd, eindigt de bijeenkomst :

              voor onze SPEELKLUB (7 tot 9 jaar) : om 16u30.

              voor onze RAKKERS (10 tot 12 j.) : in de zomer om 18 en in de winter om 17 u.

              voor onze TOPPERS (13 en 14 j.): in de zomer om 19 en in de winter om 18 u.

              voor onze KERELS (15 en 16 j.): om 20u30.

              voor onze ASPIRANTEN (17 en meer) : om 21 uur.”

   

  1970 – Januari : De K.L.J. nam afscheid van Ere-Voorzitter Leon Verbruggen

              Op hun januari-vergadering namen de K.L.J.-jongens afscheid van hun

              Ere-Voorzitter Leon Verbruggen die op vrijdag 13 februari in het huwelijk

              zou treden met Maria Geerts uit O.L.Vrouw Waver.

              16 jaar was Leon lid van de KLJ Leest en 7 jaar leider van die afdeling.

              De proost dankte Leon die zijn talenten zolang ten dienste stelde van de KLJ.

              Hij herinnerde aan de vele zomerfeesten, retraiten, cursussen “levenskunst” en

              “klaar voor het leven”, aan de cultuurdagen, de vele reizen en uitstappen en aan

              de verscheidene maandelijkse vergaderingen.

              Hij bracht enkele plezierige anekdoten van Leon als kwismaster en vertelde

              verder dat Leon steeds een gemoedelijk, goedaardig leider is geweest die wist

              hoe hij mensen moest motiveren en die op het gebied van landbouw zijn woordje

              kon meespreken. (DB)

   

  1070 – 16 januari - Gazet van Mechelen :

                            Ook Leest voelt zich bedreigd door gewestplan Mechelen

  “De gemeenteraadszitting was bijna uitsluitend gewijd aan de bespreking van het gewestplan. Duidelijk stelde de burgemeester dat Leest niet kan akkoord gaan met dit plan. Enkel in de dorpskern wordt nog woningbouw toegelaten en voor de toekomst is slechts een zeer beperkte woonzone voorbehouden : in de zone begrepen tussen Dorps-, Vink- en Molenstraat.

  Als dit plan ongewijzigd zou van kracht worden, betekent dit voor vele mensen een ware ramp. Leest zelf is elke mogelijkheid ontnomen om uit te breiden. Volgens de burgemeester is Leest, samen met Oppuurs, de meest benadeelde gemeente van gans het arrondissement.

  Hij stelde dan ook een nieuw plan voor dat de woonzone meer dan driemaal grote maakt, nl. uitbreiding van de woonzone in de dorpskern en bebouwing langs de Kouter vanaf Hombeek en langs de Juniorslaan te Tisselt.

  Ook de oppositie kon het gewestplan niet aanvaarden. Wat het plan van de burgemeester betreft is de oppositie van oordeel dat nog andere straten zoals Winkelstraat en de Tiendeschuurstraat voor bebouwing dienen opgenomen te worden. Verder betreurden zij dat de gemeente vroeger geen plan van aanleg heeft opgemaakt, vermits men bij het opmaken van het gewestplan meestal rekening heeft gehouden met de bestaande plannen van aanleg. Hierop verwees de burgemeester naar de moeilijkheden destijds die het opmaken van een algemeen plan van aanleg voor de gemeente hebben verhinderd.

  Na de bespreking werd het plan opgesteld door de gemeente aangenomen. De steun van de arrondissementskommissaris zal gevraagd worden om de wijzigingen door het gemeentebestuur aangebracht, te doen aanvaarden.”

   

  1970 – 8 februari : Problemen met Mediterano

              Tijdens een voetbalwedstrijd betwist tussen F.C.Telstar en de ploeg Mediterano

              uit Hoboken ontstonden er problemen met luidruchtige supporters

              van de bezoekers.De Antwerpse ploeg bestond voornamelijk uit Spanjaarden.

              Op zeker ogenblik kreeg veldwachter Van Hoof  een harde trap op zijn dijbeen.

              De dader was gewapend met een zware stok.

              Hij werd geverbaliseerd, zo ook een Spaanse speler die nadat hij door de

              scheidsrechter van het veld was gestuurd zijn voetbalbroekje aftrok en zijn

              mannelijkheid ontblootte met de woorden : “wilt ge mijn kl…zien ?”

              Ten overstaan van tientallen supporters waaronder kinderen.   

              (VVH)     

   

  1970 – 28 februari : Ledenfeest CVP-Leest

              “…een goede organisatie, uitstekende spijzen, dranken, aangepast orkestje, een

              welbespraakte D.J. en een hoop enthousiasme, alle elementen die dit feest eens te

              meer tot een hoogtepunt deden uitgroeien.

              In een gloedvolle toespraak noemde onze voorzitter 1970 een zeer belangrijk jaar

              voor de gemeente. Hij betoogde dat onze partij geroepen is om haar

              verantwoordelijkheid  uit te breiden en voor de eerste maal in haar geschiedenis

              bestuursverantwoordelijkheid zal durven te nemen.

              Ook peter Senator Stan De Clercq onderstreepte de toenemende belangrijkheid

              van de afdeling. Zij omsluit alle lagen van de bevolking en komt tegemoet aan al

              hun wensen.

             

              Tot in de kleine uurtjes werd dit feest voortgezet met dans, muziek en spel.

              Wij zeggen alleen maar ‘het was goed’. Volgend jaar beloven wij u een jubileum-

              en dankfeest.”

              (Ledenblad CVP)  

  25-04-2012 om 08:48 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  20-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1969 – 4 juni : K.L.J.-Studiereis

              Geleid bezoek aan de Proefhoeve van de Rijksfaculteit voor

              Landbouwwetenschappen te Melle en aan het Rijksstation voor veevoeder te

              Gontrode. In de namiddag werd een fabriek in Langerbrugge bezocht waar

              kalkcyanamide en onkruidbestrijdingsmiddelen werden gefabriceerd.

   

  1969 – Zondag 22 juni : Eerste prijs voor Sint-Cecilia (foto)

              Te Beerse haalde de Leestse fanfare een eerste prijs in Ere-Afdeling.

              Als opgelegd stuk werd “Moskawa” van Pieter Leemans uitgevoerd en als

              gekozen werk de “Slavische Mars” en “Rapsodie Russe” van Tchaikowsky.

              Ruim 60 meegereisde leden hadden er aan gehouden de reis mee te maken.

              (DB,juli 1969)

              De fanfare trad toen voor het eerst op in een volledig uniform ter gelegenheid

              van een muziekwedstrijd. (Stan Gobien : ‘Leest in Feest’)

   

  1969 – Juli : Met het Davidsfonds Leest naar de 42ste IJzerbedevaart

              Ruim 40 Leestenaars namen deel aan de 42ste editie van de IJerbedevaart.

              Nadien werd nog een bezoek aan Brugge gebracht.

              (DB,aug.1969)

   

  1969 – 6 juli : Eerste prijs voor Sint Cecilia te Zoerle Parwijs.

              De 48 uitvoerders van de Leestse fanfare mochten een eerste prijs met grote

              onderscheiding en lof van de jury  in ontvangst nemen, evenals de prijs van

              de minister van Nederlandse Cultuur.

              De K.F.Sint-Cecilia behaalde 287 op 300 punten of 95,6%.

              Het opgelegde werk was de “Herfstouverture” van G. Duyck en als gekozen

              werk werd geopteerd voor “Fanfarmonie nr. 1” door Jos Hanniken.

              (DB,augustus 1969)

   

  1969 – Van 10 tot 20 juli : Jaarlijks Bivak Chiromeisjes te Schilde

              De jongens gingen naar dezelfde plaats van 20 tot 30 juli.

              Beide bivakken stonden onder leiding van pater Damiaan Van Aken.

              “Wat maakt een bivak zo onvergetelijk ?” Een chiromeisje beantwoordde

              haar zelfgestelde vraag in De Band :

              Het samen eten, samen aardappelen schillen, samen zingen, samen wassen,

              samen spelen, samen slapen, samen bed opkamen, samen vreugde maken

              en nog zoveel andere dingen. En daarbij nog de geweldige tochten, groepsspelen,

              bosspelen, atletiekwedstrijden en spannende avondspelen...”

              Samen met het afscheid van Schilde namen de meisjes ook afscheid van leidsters

              Rosette en Chris, die na 5 jaar chiroleven  de groep vaarwel zegden.

   

  1969 – 25 juli : Verbetering Blaasveldstraat.

              “…Het is met een bijzonder genoegen dat de C.V.P-afdeling Leest U meedeelt dat dank

               zij Minister De Saeger en door tussenkomst van Senator Stan De Clercq de

              goedkeuring is verleend voor toewijzing van de verbeterinswerken van de Blaasveldstr.

              aan de firma Anweco, mits 10.891.039 fr.

              De Staatstoelage bedraagt : 6.698.000 fr.

              Het opdrachtgevend bestuur zal dus het bevel tot aanvang van de werken kunnen

              geven. Wij verheugen ons tot de uiteindelijke verwezenlijking van deze belangrijke

              verbindingsweg te hebben kunnen bijdragen. Met oprechte groeten,

              Het Bestuur, Secretaris J. Verbruggen.”

              (folder C.V.P.-Leest)

   

  1969 – Augustus : Afscheid van Robert De Rooster

              De gemengde vergadering van de K.L.J. van augustus, stond vooral in het teken

              van het afscheid van Robert De Rooster “de joviale kenner van de levenskunst

              in ons K.L.J. Wij mochten Robert dan ook, samen met zijn aanstaande bruid

              Suzanne, verwelkomen te midden van een grote opkomst van meisjes en jongens

              die eraan hielden Robert en Suzanne, leidster van de K.L.J. van St.Kat.Waver,

              een daverend afscheid te geven.

              De vergadering werd geopend door E.H.Van Dessel met een gebed, waarna

              Frans V.D. Brande een kort welkomstwoord richtte tot de gevierden en de

              aanwezigen. De proost hernam dan het woord om enkele herinneringen op te

              halen uit het reeds rijk gevulde leven van Robert en Suzanne, o.m. de

              kerstvergadering van over twee jaar en van het voorbije. Ook herinnerde hij

              er aan dat Robert steeds de moeilijkheden die oprezen in K.L.J. of in het gewone

              leven steeds kon oplossen met een glimlach of een grap...”

              (DB,1969, september)   

   

  1969 – 23 augustus : Op reis met de Boerengilde

              Vertrek aan Bist en Dorp om 8 uur. Deelnemingsprijs : 120 frank.

              Rondrit van Temse naar Schoten, langs de nieuwe tunnel.

              Bezoek aan Inza (melkerij) en aan de Ford fabrieken te Genk.

              Bokrijk wordt aangedaan en ook St.Truiden met zijn boomgaarden, zijn Belfort,

              Begijnhof...

   

  1969 – Zaterdag 30 augustus : KWB-Reis naar Hulst

              Met bezoek aan Ierseke, Goes, Middelburg en Vlissingen.

              Op de terugweg werd Lochristi aangedaan.

              Prijs : 170 frank.

   

  1969 – Zaterdag 27 september : MilacDansavond

              In de zaal Sint Cecilia, aanvang 20 uur.

              Inkom : 40 frank.

              Met muzikale omlijsting van het orkest “The Lords”.

   

  1969 – Oktober – De Band :

              De Jeugddag te Leest  

              Niettegenstaande de Mechelse bloemenstoet en de Kapelse kermis, genoot

              De jeugddag een grote opkomst en een groot succes.

              In samenwerking met de plaatselijke jeugdbewegingen, de K.W.B.-ers en

              andere medewerkers werd een origineel dorpsspel aan de jeugd voorgeschoteld.

              De indeling der straten in een zestal wijkgroepen verhoogde de wedijver bij de

              volkse proeven en spelen, die hun verloop kregen in verschillende wijken der

              gemeente.

              Spektakel uit hun eigen jeugdjaren bood aan de controlebedienden grote pret :

              o.a. de reepkoers.

              Bij wijkloting had elke wijk een specifieke naam gekregen, zoals de Simba’s,

              de Astronauten, de Heren van Zichem, de Flinstones en de Beatles.

              Elke wijk zorgde dan ook voor de typische uitbeelding, van wagen en groep

              waardoor ze een grootse vreugde beleefden.

              Een bestendige dienst van de 900 was ter plaatse en op de baan om de meest

              dringende operaties te zien verlopen.

              Zij die het niet gezien en niet beleefd hebben, hebben waarlijk iets gemist.

              Als resultaat dient vermeld dat de Astronauten (Bist,Alemstraat,Kapellebaan)

              de meeste spelpunten in de wacht sleepten, dat de Simba’s (Dorp,Kouter,

              Nieuwe wijk) voor de schoonste groepsuitbeelding zorgden, en dat uiteindelijk

              toch de Astronauten, niet naar de maan, maar met de beker naar huis vlogen.

              Door lach en plezier heeft de jeugd zijn dankbaarheid en tevredenheid kunnen

              betuigen aan alle medewerkers.

              H.V.”  (De Band,Oktober 1969)   

   

  1969 – 25 oktober : Eerste van acht KWB-Kaartavonden

              Inleg bedroeg 15 fr. Er waren 15 prijzen in nature ter waarde van 4.000 fr. te

              verdienen. Voor het eindklassement werden de zes beste uitslagen gerangschikt.

   

  1969 – 8 november : Groot Jaarlijks Bal van K.F. St.-Cecilia

              Aanvang 21 uur, in de zaal Ste Cecilia in het Dorp.

              Het orkest Marcel Sterckx nodigde ten dans. Stadskledij werd vereist.

              Inkom : 50 frank.

   

  1969 – 24 november : Davidsfondsavond met Armand Pien

              Deze populaire televisie-weerman handelde om 20 u in de parochiezaal over

              “een mens landt op de maan”.

              “…de opkomst was niet zoals mocht verwacht worden, en de afwezigen hebben

              werkelijk een buitenkansje gemist…” (DB)  

   

  1969 – 24 november : Met de KWB naar de Antwerpse Haven

              Bezoek ook aan de tunnelwerken, het kerkschip en het schipperscentrum met

              gids.

              De dag werd afgesloten in ’t Seyenhof te Blaasveld met dans en drank.

   

  1969 – 18 december – Gazet van Mechelen :

             

                       Eeuwenoude kerktoren van Leest wordt hersteld.

   

  “De eerste kerk van Leest, waarvan nog misvormde sporen te vinden zijn aan de toren en het koor, was opgevat in romaanse stijl, en gebouwd in witte steen.

  (...)

  In 1958 werden aan de toren te Leest de laatste grote herstellingswerken uitgevoerd.

  Het bovendeel van de kerktoren werd volledig voorzien van een kalkbezetting.

  Een tweetal jaren terug begonnen stelselmatig kleine brokstukken naar beneden te vallen. Het werd door E.H. pastoor Lornoy opgemerkt die er in de beginne niets alarmerend in zag. De kleine stukken werden stilaan groter en kwamen ook regelmatiger naar beneden.

  Een jaar terug werd door toedoen van pastoor Lornoy langs het bisdom om  een brief naar het gemeentebestuur gezonden, waarin werd gewezen op de gevaren die de kerkgangers liepen bij het in- en uitgaan van de kerk.

  Voorzorgsmaatregelen werden door de gemeente genomen die onmiddellijk een dak boven de ingangspoort liet aanbrengen.

  Plannen voor herstellingswerken werden opgemaakt, zodanig dat op dit ogenblik reeds een eerste prijsopgave is binnengekomen.

  Voor de volledige herstelling van de toren, nieuw parement uitkappen en herinvoegen, nieuw dak, kruis en haan, is een bedrag van 666.604 frank nodig. Een provinciale tussenkomst van tien procent is reeds bevestigd.

  De voorlopige herstelling tien jaar terug kon niet als geslaagd worden beschouwd.

  Wanneer de nieuwe uit te voeren werken achter de rug zijn, zal de kerktoren van Leest terug zijn oude vorm en uitzicht hebben.”

   

  1969 – Zaterdag 20 december : KWB-Bal

              In de zaal Sint Cecilia met het orkest Peter and the Javelins. (DB)

   

  1969 – 21 december : Kleinkunstavond met het Davidsfonds

              Optreden van Will Ferdy.

   

  1969 – Op 31 december telde Leest 1975 inwoners.

   

  Foto’s  :

  -Beerse 22 juni ’69 : de Kon.Fanfare St.-Cecilia voor het eerst in volledig uniform op

  een muziekwedstrijd.

  -Enkel jaartal gekend : het verkleed bal van 1969.

   

  20-04-2012 om 10:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1969 – April : Vergadering K.L.J.-jongens- Trekking Eerste Lourdes-bedevaart

              Elk jaar gingen er bij de KLJ-meisjes twee of drie winnaressen van de tombola

              mee met de georganiseerde Lourdes-bedevaart van de Boerinnenbond.

              De KLJ-jongens vonden dat ook zij rijp waren voor zo’n tombola.

              De trekking ging door tijdens de algemene vergadering van april, nadat het

              onderwerp “TV en invloed” besproken was .

              Winnaars werden Blaasveldtenaar Fons Bernaerts, Heffenaar Jan Keuleers, beiden

              trouw lid  te Leest en ere-voorzitter Leon Verbruggen.

              Bij de K.L.J.-meisjes waren de winnaressen dat jaar : Simonne Gobien, Adeline

              Bevers (Heffen) en Maria Lefevre.

              De winnaressen zouden niet met lege handen terugkeren. Ze brachten ‘een mooi

              beeld, een fijn sieraad en een kunstige muurversiering mee, geschenken die door

              hen werden verloot.”  (DB)

   

  1969 – Zaterdag 5 april : Paaskoers voor juniors

              Zesendertig juniors namen om 15 uur de start waaronder een grieperige Eddy

              Van Hoof. De overwinning was voor Verbruggen. De plaatselijke favoriet werd

              tweede.

   

  1969 – Mei – Voetbedevaart Scherpenheuvel afgelast

              Als reden vermeldde De Band dat er twee voorstellen waren : de bedevaart laten

              doogaan te voet heen en te voet terug of te voet heen en terugkomst met een

              vervoermiddel. Omdat het tweede voorstel een jarenlange traditie afbrak werd

              besloten de tocht af te blazen.

              1968 gaf reeds een eerste dieptepunt : slechts 14 deelnemers.

   

  1969 – Mei : K.L.J.-Meisjes namen afscheid van Simonne Fierens.

              De Band : “…en tevens moest er afscheid genomen worden van een trouw lid dat

              spoedig in het huwelijksbootje gaat stappen : Simonne Fierens.

              Zoals het hoort  bij een afscheidsvergadering werden passende woordjes gezegd,

              gesmuld en plezier gemaakt.

              …aan Simonne werd een pakje ten geschenke gegeven en ze wist dit met de nodige

              humor en trouw aan de wijze lessen, keurig open te maken. En wat stak erin :

              een splinternieuwe schotelvod, een klopper om taarten te maken en twee lieve

              eierpotjes. Maria Bernaerts deed eveneens haar woord en sprak haar dank uit jegens

              Simonne voor zovele jaren medewerking in alle activiteiten.

              …ondertussen had Els de lekkere pateekens klaar gezet en men ging aan slag.

              Natuurlijk werd er gedanst en wanneer op het eind van de vergadering de proost

              een afscheidswoordje richtte tot Simonne en haar veel geluk toewenste, dan voelde

              iedereen aan wat een schone jeugdbeweging toch betekent in een jong leven.

              Zoveel vriendschap, zoveel edelmoedigheid, zoveel prettige herinneringen en vooral

              een veilig houvast en richting biedt de beweging aan haar leden.

              Men zong samen het afscheidslied en wenste Simonne Gobien en Adeline Bevers

              een vrome en zonnige bedevaart naar Lourdes.”               

   

  1969 – 1 mei : Overlijden van Melanie De Laet (foto) (Zuster Maria Victoria)

              “Maria Melania De Laet (°26/06/1891, + 01/05/1969) was een zus van Karel alias

              broeder Romain en van Christine, eveneens kloosterzuster.

              Ze trad in bij de annunciaten te Heverlee (1917) en werd zuster Maria Victoria.

              Enkele jaren jater (in 1920 en 1923) legde ze er haar tijdelijke en eeuwige geloften

              af.

              In Heverlee had ze een diploma behaald aan de ‘Ecole ménagère agricole’.

              Een kwarteeuw (van 1931 tot juli 1956) werkte ze als missionaris in Belgisch Congo

              te Kikombo (5 jaar), Kilembe (9 j.), Totshi, opnieuw te Kilembe (2 j.), dan nog te

              Kisashi en Kibanbo. Volgens haar bidprentje bleef die ‘apostolische gezindheid

              (…) haar bezielen tot de laatste ogenblikken’.

              Terug in eigen land verbleef ze drie jaar in Heverlee en werkte daarna (van 1959 tot

              1963) in het ‘Mariahuis’ in Alken (Limburg). Ten slotte verbleef ze (van 1964 tot bij

               haar sterven) nogmaals in Heverlee.

              Dankbaar om haar ‘schoon leven’ en om ‘al de zegeningen’ overleed ze te Leuven

              op  1 mei 1969. Ze werd begraven te Heverlee.”

              (Wilfried Hellemans : ‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’- 2009)

   

  1969 – Juni : Te begeven plaats

              “Een plaats van klerk bij het gemeentebestuur te Leest is te begeven.

              Belangstellenden moeten hiervoor hun schriftelijke aanvraag per aangetekend

              schrijven, indienen bij de heer Burgemeester ten gemeentehuize, en dit voor

              20 juli 1969.” (De Band, nr 6,1969)

              De vacature werd ingenomen door José Tourné uit de Blaasveldstraat.

              José was een dochter van Albert en van Jeanne Van Hoof.

              Ze was gehuwd met Emiel Ceuppens zaakvoerder van de Mazda-garage uit de

              Tiendeschuurstraat.

   

  Foto’s :

  -Melanie De Laet (Zuster Maria Victoria)

  -José Tourné naast burgemeester Frans August Lauwers.

  20-04-2012 om 10:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  VERVOLG KRONIEKEN

  1969 – “Dat jaar werd er in totaal slechts 4.200 frank aan geboortepremiën

              uitbetaald. Wij vinden een dergelijk gezinsbeleid totaal onvoldoende…”

              “Grondbelastingen door de gemeente opgelegd: u weet dat deze belastingen

              worden geheven op basis van het kadastraal inkomen van huizen en gronden.

              Wij geven hier die belastingen uitgedrukt in opcentimen voor het jaar 1969 :

              Blaasveld : 800, Hombeek : 800, Heffen : 800, Mechelen : 850, Breendonk : 750,

              Tisselt : 600, Kapelle o/d Bos : 625, LEEST : 1.000.

              Belastingen op motoren en tewerkgesteld personeel : in 1964 geen belasting,

              in 1969 : 300 fr.

              Belasting op het huisvuil : in 1963 : 75 fr., in 1969 : 300 fr.  

              (Folders C.V.P.-Leest)

   

  1969 – Enkel jaartal bekend : K.W.B. 20 jaar in Leest

   

  “Twintig jaar lang een beweging op gang houden gaat niet vanzelf. De KWB van Leest is daartoe in staat geweest en natuurlijk werd zo’n prestatie in eigen rangen feestelijk gevierd. De jubelmis werd opgedragen door twee priesters, de eerste en de huidige proost van de KWB, nl. E.H. De Schutter, thans pastoor te Hoevenen bij Antwerpen en E.H. Van Dessel.

  De proost hield te dier gelegenheid een aangepast sermoen en dankte al de bereidwillige medemensen van Leest die, hoe dan ook werkten om de KWB nuttig te maken voor de werkende klasse. Tevens wees hij op de gevaren van de welvaart die de mens helemaal kunnen verblinden zodat hij zijn levensdoel uit het oog verliest.

  Na de mis trokken de feestvierende KWB-ers naar de zaal. Voorzitter Fille De Prins heette iedereen welkom en dankte de leden en winkeliers voor de mooie prijzen voor de tombola.

  Na de feestsoep met ballekens gaf meester Hendrickx een verslag van de besturen en de werking van de voorbije jaren. Dhr Van den Brande samen met onderpastoor De Schutter hebben het startschot gegeven. Vele besturen hebben elkaar opgevolgd en vele initiatieven werden genomen. De rosbief en de kroketten smaakten lekker toen E.H. De Decker, pastoor te Elewijt, binnenkwam en zijn oude vrienden geluk wenste. Pater Provinciaal en E.H. Verbist hadden zich laten verontschuldigen . Al de proosten vertelden anecdotes over hun verblijf te Leest en ook E.H. Pastoor en de heer Burgemeester wensten de kranige KWB-ers nog een lange toekomst toe.

  Met het orkest Franky-Miky werd het een zeer gezellige avond. Spijtig dat men nu nog vijf jaar moet wachten voor de volgende jubilé van de KWB.

  (DB)

   

  1969 –13 februari :  Het bestuur van de Kon.Fanfare St.-Cecilia kreeg een brief, ondertekend

              door H. Bradt, K. Duysburg en J. Verbruggen namens de C.V.P.-afdeling Leest, die

              door hun partij gevolmacht waren ‘de mogelijkheid te onderzoeken bij de

              eerstvolgende gemeenteverkiezingen tot een gemeenschappelijke lijst te komen.

              Wij zijn dan ook zo vrij U vriendelijk om een onderhoud te vragen met de wettige

              vertegenwoordigers van uw vereniging.”

   

              Op 28 februari antwoordde Victor Verschueren, de voorzitter van de K.F.St.-Cecilia

              namens zijn partij dat “na kennisname van de inhoud het bestuur eensgezind

              besloten heeft dat er in de nabije toekomst geen gevolg kan gegeven worden

              aan de voorstellen, vervat in voornoemd schrijven, daar ze op dit ogenblik niet

              als actueel kunnen beschouwd worden.”

   

              Op 17 april antwoordde C.V.P.-Leest :

              “…wij verbergen U onze ontgoocheling niet over de inhoud van Uw brief.

              Nu in de laatste jaren de wereld romdom ons zo geëvolueerd is dat de mensen

              steeds meer en meer begrip voor mekaar betonen en zich steeds meer moeite

              getroosten om, over hun oude tegenstellingen heen, mekaar te leren begrijpen

              en waarderen, weigert U kortweg ook maar het geringste gesprek aan te knopen.

              En toch hadden wij de mensen van Leest een grote dienst kunnen bewijzen.

              Samen hadden wij de schone taak kunnen volbrengen een einde te stellen aan meer

              dan vijftig jaar dorpspolitiek met zijn scherpe vetes, ruzies en haat die reeds zoveel

              tweedracht tussen mensen en families onderling gesticht heeft en die de goede

              werking van zoveel groeperingen in onze gemeente belemmert. Samen hadden wij

              hier een opdracht te vervullen. U weigert Uw medewerking eraan. Dat is wel een

              zware verantwoordelijkheid die U op U neemt.

              Aldus bewijst U de politieke eerzucht van enkele heren te stellen boven het vreedzaam

              samenleven van de mensen in onze gemeente.

              En toch geloven wij zozeer in de algemene vooruitgang van deze tijd en in het gezond

              oordeel van de inwoners van Leest dat ook voor hen eens het ogenblik zal komen om   

              mekaar boven alle kunstmatige tegenstellingen heen, opgeroepen door dorpspolitiek,

              te ontmoeten.

              Wij zijn zo vrij deze brief en zijn inhoud, waarin wij sterk geloven, naar onze inzichten

              kenbaar te maken.   

              (Brieven uit het privé-archief van burgemeester Lauwers)

              De toenaderingspoging van de CVP zou tot niets leiden. Op de

              gemeenteraadsverkiezingen van 1970 zouden beide partijen opkomen met

              afzonderlijke lijsten.

   

  1969 – 21 februari : K.L.J.-Voordracht

              De heer Aegten, priester, handelde over ‘Eigen aard van jongen en meisje’.

              Twee andere avonden gingen door op 7 maart (‘Verkering is een mooie maar

              ernstige overweging’) en op 14 maart (‘De opdracht van de jeugdperiode’).

              (DB)  

           

  1969 – Maart – De Band : KLJ – Ontmoeting in Liefde  Levensvorming – Lessenreeks 1969

   

  1ste avond : onderwerp sexuele cultuur door de heer en mevr. Ackermans

  Met een ruime belangstelling van 83 meisjes en jongens startte de eerste vormingsavond van de lessenreeks georganiseerd door K.L.J. Leest.

  Francois Ackermans stelde zich voor als handelsreiziger, hij was 7 jaar gehuwd met Esther die naast hem zat, en dit gezin kan spijtig genoeg geen kinderen krijgen.

  In de inleiding spraken beiden beurtelings over de zin van het sexuele.

  Ieder mens wordt als man of vrouw geboren, men kan niet kiezen tussen beiden, men kan wel keizen tussen trouwen of niet.

  Wanneer men kiest om een huwelijk te stichten, dan moet men voraf duidelijk voor ogen houden hoe men dat huwelijk gaat uitbouwen. Huwen is leven met twee en dat betekent dat men dan voortaan ook verantwoordelijk wil zijn voor mekaars geluk tot aan de dood.

  (...)

  Vroeger zag men de mens te veel als twee delen : de geest en het lichaam, maar de mens is één. Ook in het sexueel contact is gans de mens betrokken. Nu kan men twee fouten maken : ofwel de geest beklemtonen en dan is al het lichamelijke slecht. Zo verbood men zelfs vroeger in sommige internaten zich helemaal uit te kleden in stortbaden, want sommige organen, nl. de geslachtsorganen, waren bronnen van zonde en verderf.

  Dat is een verkeerde opvatting over de mens.

  Men kan echter ook overdrijven in het tegengestelde en de geest verwaarlozen en de mens alleen aanzien voor wat hij als lichaam betekent. Hoeveel jonge mannen zien alleen maar de benen, het haar, de heupen van een jong meisje en hebben geen aandacht voor de persoon van dat meisje. Dat is de grote fout van deze tijd : men trekt te pas en ten onpas de aandacht op het erotische. Kijk maar eens naar de reclame, waarom plaatst men bij elk product een meisje als blikvanger ?

  De liefde tussen twee verliefden groeit geleidelijk en zeker. De eenheid wordt langzaam opgebouwd, het begin is niet een warme omhelzing of straffe kussen. Het begin ligt in een aarzelend benaderen van mekaar.

  (...) (DB)

   

  1969 – 17 maart : Geschriften en beelden strijdig met de goede zeden.

              Dagbladventer Leopold Schelkens, (°Londerzeel 27/9/1933) met adres

              Dorpstraat 70 Leest, kreeg van de garde een lijst overhandigd waarop

              de namen voorkwamen van 61 tijdschriften en 24 boeken die aanleiding

              gaven tot toepassing van correctionele straffen bij verkoop, uitstallen,

              verspreiden of zelfs in voorraad hebben.

              Dit wegens inbreuk van art. 383 van het strafwetboek, wet ter bescherming

              van de goede zeden.

              (VVH)

   

  1969 –Zondag 23 maart : “Rust Roest” bracht “Pietje De Landloper”.

              Een blijspel in drie bedrijven van Baudek in een vertaling van Jan Fabricius.

              Plaats van gebeuren : het parochiehuis.

              “…de talrijke aanwezigen hebben weer een genoeglijke avond doorgebracht met

              ‘Pietje de Landloper’, onder de regie van de heer Alfons Hellemans, die eer haalt

              van zijn werk.

              Rolkennis, mimiek en uitspraak waren zeer inslaand, en de vertolkers mogen er van

              harte om geprezen. Het zou moeilijk zijn kritiek ten nadele naar voren te brengen.

              De inspanningen door de spelers (en speelsters) gedaan, werd naar waarde geschat

              door het warme en welgemeende applaus der aanwezigen.

              Dat Rust Roest op de ingeslagen weg zal voortgaan hoeft wel geen betoog, en

              daarvoor van harte proficiat.

              B&M”  (De Band-april 1969)     

   

  20-04-2012 om 10:13 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Seizoen 2005-2006 : 

   

  Eerste Provinciale.

  Voorzitter : Ludo Verschuren, Secretaris : Jean Apers.

  Trainer : Dirk Pauwels.

  Adres Stadion : Grote Bleukens, 2811 Leest.

  Tel.terrein + lokaal : 015/27.71.21 (T), 015/71.11.24 (lokaal)

  Sponsor : J.B.Systeem, Verzekeringen & Bank Van der Auwera, Beecom Mechelen.

  Clubkleuren : blauw-rood.

   

  Transfers

   

  In:

  Koen DeGreef (Grimbergen), Kurt De Greef (Grimbergen), Gert De Rooster (FC Duffel), Ralf De Smedt (Borgt), Paul Kisalu (Elzestraat), Yoeri Mathot (Grimbergen), Bart Peeters (Heffen), Nick Van den Broeck (Willebroek-Meerhof), Tim Van Hoorenbeeck (Lyra), Kevin Van Praet (Londerzeel), Kenny Vermeersch (Schelle).

  Out:

  Birger Boey (vrij), Ken Boonen (Leest United), Jo De Boeck (Leest United), Tom De Kust (Humbeek), De Schoenmaeker (Humbeek), Karim El Messaoudi (vrij), Kevin Geets (Grimbergen), Jan Guns (Humbeek), Chris Janssens (Leest United), David Janssens (Leest United), Metdenanxt (Humbeek), Michel Pas (Humbeek), Patrick Roosemont (Mariekerke), Kim Schrijvers (Aartselaar), Yvan Van Campenhout (gestopt), Jan Van Stijvoort (Rupel Boom).

   

  Kern:  

  James Bosmans (22-1-1975), Carl Cabooter (27-5-1973), Tim Carlier (21-9-1980), Tom De Beck (31-8-82), Kevin De Donder (4-3-79), Koen De Greef (17-8-82), Kurt De Greef (29-3-80), Gert De Rooster (9-4-84), Ralf De Smedt (3-11-71), Joeri De Vos (16-3-77), Mo Hauoari (20-2-75), Joachim Jacobs (15-3-85), Paul Kisalu (1-11-81), Yoeri Mathot (10-4-80), Bart Peeters (26-10-78), Ronny Teugels (18-7-74), Bart Van Campenhout (24-11-81), Nick Van den Broeck (1-9-84), Tim Van Hoorenbeeck (8-11-78), Kevin Van Praet (14-4-87), Kenny Vermeersch (27-7-78).

   

  Na het vorige prachtseizoen kon het alleen maar slechter gaan voor de club, maar dat het zo dramatisch zou verlopen had niemand verwacht.

  De wet van Murphy weet je wel. Na het pijnlijke 0-4 thuisverlies tegen medestijger Vlimmeren bleef de rood-blauwe aanhang met een vat vol vraagtekens zitten. Trainer Pauwels had al mooiere momenten beleefd aan de boorden van de Zenne maar hij moest het rooien met de middelen waarover hij beschikte : “...mijn vrees is werkelijkheid geworden,” vertelde hij in september aan Willy Op de Beeck van Gazet van Antwerpen, “als we op deze manier verder blijven boeren, mogen we met een tiental punten al van een goed seizoen spreken. We zijn op de openingsdag gewogen en zoals ik kon verwachten duidelijk te licht bevonden. Hopelijk staat het bestuur nu ook met beide voeten op de grond. Rapid heeft een mooie tribune maar dat is dan ook alles. Op het veld zijn we gewoon te zwak en kwalitatief te licht in alle geledingen. Blijkbaar is er bij dit Rapid Leest budgetair niets mogelijk, dan moet men ook beseffen dat eerste provinciale quasi onmogelijk is en onze promotie meer als een vergiftigd geschenk mag beschouwd worden...”

  “Met ons budget van een slordige 50.000 euro kom je er niet meer,” aldus de trainer.

  “Topclubs als Lille en FC Duffel draaien rond de 200.000 euro.”

  Voorzitter Ludo Verschuren nam de onverhulde kritiek van zijn trainer niet en replikeerde in Het Laatste Nieuws :

  “We zijn het als bestuur beu altijd maar afgeschilderd te worden als een bende amateurs, terwijl wij ons uiterste best doen. Een nieuwe tribune gebouwd, een derde plein aangelegd voor de jeugd, de spelers en trainersstaf altijd correct en op tijd uitbetaald. Maar als het zo zit, zullen we ons ook eens al echte amateurs gaan gedragen. Dan zullen we de praatjesverkopers wegen zoals zij ons wegen.

  Wij waren al vijf jaar aan die tribune aan het werken. Het is dus niet zo dat we daar deze zomer plots al onze centen hebben ingestoken. Het probleem is gewoon dat we vorig seizoen niet meteen rekening hebben gehouden met promotie. Halfweg het seizoen stonden we pas derde en waren we sterkhouders Geets en Van Stijvoort kwijt. Zet die twee bij deze kern en je hebt zeven punten meer. Toen we alsnog promoveerden, kwamen we te laat of wilden we geen zotte bedragen betalen aan transfers. Natuurlijk hebben we ook onze fouten gemaakt. Zogezegde scouts te veel vertrouwen gegeven bijvoorbeeld. Maar die zijn inmiddels alweer vertrokken en vervangen door noeste werkers.”

   

  Carl Cabooter, één van de betere spelers, liet maanden verstek gaan omdat hij het te druk had als zaakvoerder van hotel-restaurant Het Gulden Anker te Mechelen en in maart  2006 tegen leider Witgoor Dessel moest bijna een volledig elftal geblesseerd toekijken. Van de reserven tot het eerste elftal bleven nog slechts een elftal spelers inzetbaar.

  Dieptepunten dat seizoen waren de 1-6 nederlaag tegen Duffel en ook de 0-8 nederlaag in april tegen Sint-Lenaarts en met zware 6-3 cijfers tegen Wijnegem sloot Rapid Leest zijn kort verblijf in eerste provinciale af.

  Rapid eindigde als hekkensluiter met luttele 16 punten.

  Van een kwakkelseizoen gesproken.

  Reeds  in maart waren al, met het oog op het nieuwe seizoen, een achttal nieuwe spelers aangeworven : Roel Van Herck, Peter Catteeuw, Lieven Bosmans, Christophe De Spreet, Danny Somers, Gunther Van Steenwinkel, Tom Vandenbrande en Sven Geerts.

   

  Seizoen 2006-2007

   

  Tweede Provinciale B

  Voorzitter : Ludo Verschuren. Secretaris : Jean Apers.

  Trainer : Eddy Van de Ven half seizoen opgevolgd door Walter Van Assche en in januari 2007 door James Van Vaerenbergh.

  Sponsors: JB-Systems, Francis Van der Auwera verzekeringen en beleggingen, Beecom nv.

  Website :www.skrapidleest.be  E-Mail : info@skrapidleest.be      

  Clubkleuren : blauw-rood.

  Actief met eerste elftal, reserveteam, veteranenteam, juniores, scholieren, miniemen en 5 duveltjesploegen.           

  Aangetrokken spelers : Kenneth Boonen (Leest United), Lieven Bosmans (Berchem), Wesley Bouchaert (Stabroek), Jurgen Cassauw (Schelle), Peter Catteeuw (FC Duffel), Johan De Boeck (Leest United), Wesley De Busscher (Tremelo), Bjorn De Schoenmaeker (Rac.Mechelen), Christophe De Spriet (Ap.Nielse), Sven Geerts (Vilvoorde),  Peter Mannaert (Robur), Peter Rits (Elzestraat), Danny Somers (St.Amands), Ward Teugels (FC Katelijne), Jeroen Van Aken (Heffen), Jurgen Van Assche (Robur), Tom Van den Branden (Machelen), Roel Van Herck (FC Duffel), Gunther Van Steenwinkel (Boortmeerbeek), Gery Verschaeren (Heindonk), Nick Vos (SC Mechelen).

   

  Vertrokken spelers: Koen De Greef (gestopt), Kurt De Greef (gestopt), Gunther De Meyer (Waasmunster), Mo Huari (Humbeek), Ronny Teugels (Humbeek).

   

  Kern : Kenneth Boonen, James Bosmans, Lieven Bosmans, Carl Cabooter, Tim Carlier, Jurgen Cassauw, Peter Catteuw, Bram Clissen, Wesley De Busscher, Kevin De Donder, Gert De Rooster, Bjorn De Schoenmaeker, Christophe De Spriet, Yoeri Devos, Sven Geerts, Joachim Jacobs, Paulino Kisalu-Samu, Peter Mannaert, Joeri Mathot, Bart Peeters, Johan Schaerlaekens, Danny Somers, Ward Teugels, Jurgen Van Assche, Roel Van Herck, Bart Van Campenhout, Tom Van den Branden, Gunther Van Steenwinkel, Kenny Vermeersch, Kristof Verschuren, Nick Vos.

   

  Alweer een moeilijke competitiestart.

  Na zes wedstrijden bleef Rapid op twee punten hangen.

  In de derby tegen Katelijne begin oktober 2006 ging de club met 3-0 onderuit, een nederlaag die bij trainer Eddy Van de Ven zo zwaar aankwam dat hij zijn ontslag aanbood.

  Dit werd echter door het bestuur verworpen en voorzitter Ludo Verschuren verwoordde hun motivatie als volgt : “Het zit de ploeg wat tegen en de resultaten blijven uit.

  Daarom sprak onze trainer na dat verlies van ontslag.

  Ondanks de mindere periode hebben we op het werk van Eddy Van de Ven niets aan te merken.

  We hebben met de spelers samen gezeten en daar werd gezegd dat de huidige trainer de beste is die er bij Rapid Leest de laatste jaren geweest is.

  Daarom hebben we aangedrongen dat hij moet blijven.

  Iedereen bij de club is er van overtuigd dat Rapid Leest nog een goed seizoen gaat maken.

  De club moet niet naar eerste  provinciale promoveren, maar als alle geblesseerde spelers terug zijn moeten we nog een sprong in het klassement kunnen maken.

  Aan dat gegeven moeten niet alleen wij maar ook de trainer zich optrekken.”

   

  Twee maand later en halverwege de competitie, Rapid stond 12de, gaf de trainer zijn functie door aan zijn assistent Walter Van Assche. Dit na een 4-0 nederlaag tegen Poppel.

  Eddy Van de Ven nam, in het vooruitzicht van het volgende seizoen, van dan af de rol van sportief manager op zich en zijn eerste taak bestond erin een geschikte vaste opvolger te vinden.

  In januari 2007 debuteerde de nieuwe trainer James Van Vaerenbergh tegen Heultje en laatstgenoemde ploeg werd het kind van de rekening : Rapid vond tegen Heultje opnieuw de weg naar doel en won met 5-1.

  Bij de winterstop stond SK Rapid op een weinig benijdenswaardige dertiende plaats om na een uniek parcours als vijfde mee naar de eindronde te stappen.

  Kampioen werd Ver. Arendonk met 67 punten.

  Leest behaalde 48 punten die waren afkomstig van 14 gewonnen wedstrijden en 6 gelijke spelen. Er werd 48 keer gescoord en de ploeg incasseerde 39 tegendoelpunten.

   

  In tweede provinciale A speelde Nieuwmoer kampioen en Ranst, Ternesse, SK Wilrijk en ’s Gravenwezel speelden de eindronde.

  In tweede B haalden naast de ploeg uit Leest Katelijne, Poppel en VC Herentals de eindronde.

  Daarin moest Rapid het opnemen tegen Ternesse en SK Wilrijk.

  Thuis tegen Ternesse ging Rapid de boot in met 0-2 maar de terugwedstrijd werd gewonnen met 0-4, na verlengingen. Doelpunten van Vermeersch, Van Steenwinkel, Bosmans en Schaerlaekens.

  Tegen SK Wilrijk kwam Rapid niet verder dan 3-2 en in de terugwedstrijd thuis strandde de ploeg op één doelpunt van de promotie naar eerste provinciale : uitslag 1-1.

  SK Wilrijk promoveerde, samen met FC Katelijne en de kampioenen van de reeksen A en B.

   

  (Bronnen : Eddy Apers, Jean Apers, Harry Cauwenbergh, Daniel Nuytkens, Maria Peeters, Stef Thyssen, Jean Van Dam, Rudi Van Hoof, diverse nummers van het maandblad “De Band”, Gazet van Mechelen, Gazet van Antwerpen, De Mechelse Week, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Het Volk, Provinciale Voetbalgids, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Website SK Rapid Leest, diverse clubfolders...)

                                                            Marcel E. Van Hoof

   

  Momenteel (april 2012) speelt SK Rapid Leest in 1ste Provinciale Antwerpen.

   

  Foto ‘s :

  -Eddy Van de Ven.

  -James Van Vaerenbergh.

   

  19-04-2012 om 08:40 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Foto :

  Jan Van Stijvoort.

   

  Seizoen 2004-2005

   

  Tweede Provinciale B.

  Trainer : Dirk Pauwels.

  In:

  Birger Boey (SC Mechelen), Tom De Kunst (Walem), Youri De Vos (Wintam), Peter De Wit (Tisselt), Karim El Messaoudi (SC Mechelen), Kevin Geets (KV Mechelen), Jan Guns (Nieuwenrode), Joachim Jacobs (RC Mechelen), Michel Pas (Humbeek), Patrick Roosemont (Oppuurs), Kim Schrijvers (Ruisbroek), Chris Simons (Heffen), Ivan Van Campenhout (Nieuwenrode) en Jan Van Stijvoort (Beerzel).

  Uit:

  Stefan De Smet (stopt), Andy Gils (Elzestraat), Erwin Muys (Tisselt), David Van de Noordgaete (Nieuwendijk), Frederik Van den Steen (Merchtem), Bart Vanderhasselt (Heffen), Kris Vanderhasselt (Heffen), Bart Van Dessel (Tisselt) en Marc Verstraeten (Tisselt).

  De tegenstrevers van Rapid Leest waren dat jaar : Heffen, Walem, Wavria, Bonheiden, Heikant, FC Nijlen, Schriek en Zennester Hombeek.

   

  Jeugdbestuur

   

  Doordat er een conflict onstaan was bij VV-Leest tussen Gust Emmeregs en zijn jeugdbestuur

  kreeg SK Rapid er een pak jeugdspelertjes bij. Dit maakte de oprichting noodzakelijk van een eigen jeugdwerking bij SK Rapid. Onder impuls van Ruud Bruggeman, Eric Vloeberghs en Johan Himpe werd alles in de juiste banen geleid.

  Een nieuw bestuur werd opgericht dat,  parallel aan het gewone bestuur, verantwoordelijk was voor alles wat de jeugd aanging. Johan Himpe werd de eerste jeugdvoorzitter bij SK Rapid Leest.

  Zo kon Rapid in het seizoen 2004-2005 voor het eerst in jaren opnieuw jeugdploegen de wei insturen.

  Zes jeugdteams waren overgekomen van VV Leest, zodat de Leestse club met het reserven-, veteranen- en het fanionteam erbij nu negen ploegen telde.

  Doordat de leden van de jeugdwerking doorgaans ouders zijn van spelende leden is er een groot verloop in deze jeugdwerking. Toch slagen zij er dankzij hun enthousiasme al 4 seizoenen in om verschillende jeugdploegen het veld op te sturen.

  Vanuit de jeugdwerking werd ook de website opgericht die nu voor de hele club dienst doet.

   

  Tribune

   

  In 2004 werd gestart met de bouw van een zittribune bij het A-terrein.

  De stad Mechelen was akkoord dit project te steunen mits de club bereid was de bestaande staantribune af te breken omdat die gebouwd was met asbesthoudende materialen.

  Rapid kreeg daarvoor een subsidie van bijna 10.000 euro.

  In 2005 zou de tribune voorzien worden van plexiglas en zouden 250 zitjes geplaatst worden.
  Daarvoor was dezelfde subsidie voorzien.

  De nieuwe tribune werd begroot op ongeveer 50.000 euro.

  De kleedkamer zou in 2006  vernieuwd worden.

   

   

  Vier goals van Moustafa Hauari, vijf van Jan Van Stijvoort.

   

  In oktober 2004 haalde Rapid Leest de krantenkoppen toen hun Marokkaanse Belg Moustafa Hauari vier doelpunten lukte in één speelhelft.

  Rapid  pakte Tongerlo in met 5-1, in minder dan zeven minuten lukte Hauari een hattrick.

   

  Moustafa Hauari, die door vele kenners aanzien werd als de beste voetballer van tweede provinciale, was een gewezen prof, ooit actief in Turkije en Nederland. 

  Geen maand nadien werd dit exploot nog eens overgedaan en zelfs verbeterd door Jan Van Stijvoort die tegen Ranst, een topwedstrijd, liefst vijf keer scoorde. De Rapid-spits lukte na de rust op zijn beurt een zuivere hattrick.

  Uitslag van deze match : 6-1.

  Jan Van Stijvoort, een beroepsmilitair, hij diende bij de para’s, was overgekomen van Beerzel.

  Hij kon worden bestempeld als een moderne spits : snel, technisch sterk en met een feilloze neus voor doelpunten.

   

  “Jak”

   

  Van vrijdag 28 januari  tot 26 februari 2005 konden de liefhebbers voor de 11de maal “Jak” (paardensteak) gaan smullen in café supporterslokaal van SKR Leest op de Juniorslaan nr. 82. Dit alle woensdagen en weekends.

  Prijs voor “Jak” of “Schep” : 10 euro. Inbegrepen witloof en brood of frietjes.

   

   

  Turbulent seizoen afgesloten met titel

   

  “Wat er zich dit weekend voordeed grenst aan het ongelooflijke”, foeterde Dirk Pauwels nog in maart 2005. “Vijftien jaar speelde ik voetbal op het hoogste niveau, maar in die periode maakte ik nooit mee wat er zich dit weekend bij Rapid Leest afspeelde.

   

   

  Onze provinciale reserven traden zaterdag aan tegen Ranst. Om het eerste veld te sparen voor de wedstrijd van de dag nadien werden de reserven naar het tweede veld verwezen. Dit veld was juist geweld en lag er uitstekend bij. Maar de spelers van Rapid weigerden aan te treden. Ze eisten het eerste terrein op. De spelers bleven bij hun beslissing, zodat de scheidsrechter niet anders kon dan een forfaitscore uitschrijven.”

  Daarmee was de Leestse trainer nog niet aan het einde van zijn miserie. Amper anderhalf uur voor de belangrijke wedstrijd tegen Heultje liet zijn topspeler Hauari via een familielid weten

  dat hij niet aanwezig kon zijn, niet de eerste keer dat die dat lapte. Gelukkig haalde Rapid toen de drie punten binnen.

  Met nog drie speeldagen te gaan stond Rapid aan kop in tweede provinciale B maar binnen de club rommelde het.

  Heel wat toppers vonden al onderdak bij een andere club en het bestuur schoof het aantrekken van nieuwe spelers op de lange baan.
  Guns, De Kunst en Schoenmaekers hadden reeds getekend voor het Brabantse Humbeek, Geets ging naar Grimbergen en Patrick Roosmont was zo goed als rond met Mariekerke. Topschutter Van Stijvoort (25 goals) stond in de belangstelling van verschillende ploegen uit de nationale reeksen en ook Mo Haouari toonde intresse om andere oorden op te zoeken.

  Een nachtmerrie voor elke trainer.

  De topper tegen concurrent Ranst, met nog twee wedstrijden te spelen, eindigde op een doelpuntenloos gelijkspel. Rapid bleef met één punt aan de leiding.
  De voorlaatste wedstrijd tegen Schriek werd overtuigend met 4-1 gewonnen zodat de beslissing voor de titel op de laatste speeldag, tegen en op Berlaar Heikant, moest vallen.

  Van een suspense gesproken, Hitchcock zou het niet beter kunnen hebben gebracht.

  Negentig minuten lang gierden zowel bij spelers als bij supporters de zenuwen door de kelen.

  Pas in de toegevoegde tijd legde Rapid Leest de zege, en bijhorende titel vast.

  Een doelpunt in de 91ste minuut van Jan Guns.

  De taferelen die volgden waren van Zuid-Amerikaans allooi

   

   Uitslag : Heikant-Rapid Leest 0-1

  Scheidsrechter : Smet.

  Rapid-Leest :  Teugels, De Schoenmaker (88’ De Kunst), De Vos, Van Stijvoort, Cabooter, De Donder (70’ De Boeck), Van Campenhout, Bosmans, Hauari, Guns en Geets.

  Doelpunt : 91’ Guns 0-1.

  Gele kaarten : Van Eynde, De Rijck, Verschoren, Van Stijvoort.

  Eén van de uitblinkers was volgens PVR van Gazet van Antwerpen Yoeri De Vos.

  Die ging zijn ploeg voorop in de strijd, won elk duel en bestreek het hele middenveld.

  Na de triomfantelijke wedstrijd op Heikant trok de Rapid-aanhang naar de cafetaria van de club, waar voor iedereen gratis bier werd geschonken. Hoe later het werd, hoe meer volk er kwam opdagen. Ze kwamen van alle kanten : van Ranst, Tisselt, Heffen, Hombeek...

  Er werd gedanst en gezongen. Tot vier uur in de morgen werd er gefeest...

   

   

  19-04-2012 om 08:27 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Seizoen 2002-2003

   

  Reeds tijdens het vorige desastreuze seizoen werd een akkoord bereikt met Frank Heremans die trainer werd. Heremans had er drie succesvolle jaren bij Nieuwendijk opzitten, een club die hij naar 2de provinciale had geleid.

  Van die ploeg bracht hij zijn zoon Steven Heremans mee, evenals de ervaren verdedigers Bjorn Jansen en Robby Smet.

  Hij haalde David Van den Noordgaete, net kampioen geworden bij Ternesse in tweede A, naar Leest evenals middenvelder Marc Verstraeten van Tubantia Borgerhout.

  Niemand kon op het moment van die contractbesprekingen vermoeden dat Rapid zou degraderen.

  Asseloos en Van Dessel deden er nog een jaartje bij en SK Rapid trad met veel ambitie en vertrouwen aan in derde provinciale.

  Weer kende Rapid een wankel seizoenbegin en een vroege trainerswissel.

  Marc Van Waeyenberghe  nam de fakkel over van Frank Heremans en slaagde erin zijn ploeg op het goede spoor te zetten en uiteindelijk nog als eerste te eindigen.

   

  Op 27 april 2003 mocht de club zich kampioen van Derde Provinciale B noemen

  na een verdiende zege tegen Lippelo.

   

  In die wedstrijd was het na een kwartier al raak toen Van den Noordgaete succesvol uithaalde.

  Nog voor de rust dikten De Donder en Van den Noordgaete de voorsprong aan

  en weer deze laatste maakte na de rust zijn hattrick vol en legde zo de eindcijfers

  vast.

  Enorme vreugde bij spelers, supporters en bestuur en het vieren kon beginnen.

  De man van het seizoen was volgens de SK-trainer James Bosmans omdat die als

  verdediger steeds de sterkste tegenstrever voor de voeten gegooid kreeg en zich

  schitterend van zijn taak kweet. Bovendien was het dubbel zo moeilijk om als

  verdediger uit te blinken in een ploeg met een topscorer als David Van den  Noordgaete, goed voor drie hattricks en 28 goals..

  Marc Van Waeyenberghe zette het volgende seizoen een stapje terug en werd opgevolgd door Dirk Pauwels, ex-doelman van RC Mechelen en Germinal, en trainer van Tisselt.

  Van Waeyenberghe bleef hulptrainer.           

   

  Seizoen 2003-2004

   

  In het nieuwe seizoen 2003-2004  kwam Rapid uit in Tweede Provinciale Afdeling reeks B.

  Rapid Leest droeg nog steeds het stamnummer 3737 en de clubkleuren waren rood-donkerblauw.

  Voorzitter : Francis Van Herck. Secretaris : Jean Apers.

  Adres : Grote Bleukens, Leest. TF terrein + lokaal : 015/27.71.21, 015/71.11.24.

  Sponsors : JB Systems, Beecom Software Services, Hotel Gulden Anker, Wasserij De Roos, Verzekeringen Van der Auwera.

  Trainer : Dirk Pauwels.

  In : Kenneth Boonen (Kapelle-op-den-Bos), Johan De Boeck (Heffen), Stefan De             Smet (SK Wilrijk),  Rachid El Habti (Branst), Mohamed Harmach (SK Mechelen), Mustafa Hauari (Branst), Ronald Teughels (Woluwe), Steven Van Beneden (Heffen), Bart Van Campenhout (Elzestraat), Frederic Van Den Steen (SK Londerzeel), Bart Van der Hasselt (Kapelle-op-den-Bos), Benny Van der  Trappen (Tisselt), Kristof Verschuren (Kapelle-op-den-Bos).

  Uit : Marc Asseloos (Tubantia Borgerhout), Tom Cauwenberghs (Peulis), Tom  De Beck (VV Leest), Gordon De Gendt (Nieuwenrode), Peter De Veve (VV Leest),  Karim El Messaoudi (SC Mechelen), Bjorn Geerts (Pasbrug),  Steven Heremans (FC Nieuwkerken), Bjorn Jansen (Nieuwendijk), Kenneth  Jervis (Bonheiden), Robby Smet ((Wintam), Pieter Van Waeyenberghe (VV Leest),  Stijn Verrept (Lint), Gery Verschaeren (Heindonk).

  Kern : Kenneth Boonen, James Bosmans, Carl Cabooter, Timmy Carlier, Johan De Boeck, Kevin De Donder, Wim De Schoenmaeker, Stefan De Smet, Rachid El Habti, Andy Gillis, Mustafa Hauari, David Janssens, Erwin Muys, Ronny Teughels, Bart Van Campenhout, David Van Den Noordgaete, Frederik Van Den Steen, Bart Van Dessel, Koen Van Praet, Kris Vanderhasselt, Marc Verstraeten.

   

  SK Rapid kende een problematisch seizoenbegin op het vlak van kwetsuren. Zo kon de club geen beroep doen op Cabooter (knie), De Smet (achillespees), De Donder (verrekking) en Vandersteen (ligamenten).

  Gelukkig bezat de club een offensieve weelde met spitsen als Van Den Noorgaete, Van Dessel en Haouari.

   

  Dit bleek echter niet voldoende om het ongenaakbare FC Duffel van de kampioenstitel te houden.

  SK Rapid eindigde 2de met 57 punten.

   

  Foto’s :

  -Frank Heremans.

  -Mustafa Hauari.

  -David Van den Noorgaete.  19-04-2012 om 08:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  2000-2001

   

  Tweede Provinciale A.

  Trainer : Theo De Smet.

  Kern

  Marc Asseloos, James Bosmans, Tom Cauwenberghs, Kevin De Donder, Benny De Smet, Jeroen Forçeville, Tom en Yves Heremans, Bjorn Jansen, Jean Lumuanganu, Serge Posthumus, Jurgen Tambuyser, Bart Thielemans, Jan Van Cauwenbergh, Yvan Van Campenhout, Tom Van den Brande, Bart Van Dessel, Kris Van der Trappen, Koen Van Praet, Roel Van Sweefelt, Joel Verhaegen, Stijn Verrept, Kevin Verschueren.

   

  Met slechts een drietal overgebleven spelers ten opzichte van het jaar voordien wou Rapid een zwart seizoen uit zijn geschiedenis wegvegen.

  De 44-jarige Theo De Smet werd de nieuwe trainer.

  Hij had bij Rapid al een verleden van vijf jaar achter de rug als hulptrainer en was de ploeg in november 2000 komen vervoegen onder hoofdtrainer Van Den Broeck.

  “Dat we met de grove borstel door de kern zijn gegaan, is geen toeval,” vertelde hij bij aanvang van het nieuwe seizoen. “De mentaliteit van de groep was niet al te best. Daarnaast brachten sommige spelers rond wie de ploeg gebouwd was zoals De Buyser, Buelens en Makrini, niet wat van hen verwacht werd. Met een degradatie als logisch resultaat. Het gevolg is dat het nu vooral zoeken en tasten is naar de automatismen.”

  Rapid bouwde zijn nieuwe ploeg vooral rond kapitein en libero Marc Asseloos, voor wie het bestuur een extra inspanning deed om hem te behouden.

  Daarnaast hoopte men met het aantrekken van Jansen, Van Cauwenbergh, Van den Brande en Van Dessel vooral over een sterke centrale as te beschikken.

  Ook van de terugkeer van verloren zoon Jean Lumuanganu, die net als Bjorn Jansen van Burcht overkwam en daar het seizoen voordien goed was voor 14 doelpunten, werd veel verwacht.

  Jeanke kreeg in november 2000 het goede nieuws te horen dat het Antwerpse hof van beroep hem definitief had vrijgesproken voor zijn ongelukkige tackle op Sporting Tisselt-speler Youri De Vos.

  Het werd een middelmatig seizoen voor SK Rapid dat 8ste eindigde met 40 punten.

  De Ploeg boekte 9 overwinningen, 8 nederlagen en liet 13 gelijke spelen noteren.

  Er werd 51 keer gescoord en 60 tegendoelpunten geïncasseerd.

   

  Veteranen kampioen

   

  Beter nieuws lieten de veteranen noteren. Voor het tweede opeenvolgende seizoen werd Rapid Leest kampioen in de veteranencompetitie.

  De ploeg had dat seizoen slechts vier maal verloren en eindigde met zeven punten voorsprong op rechtstreekse concurrenten Hombeek en FC Duffel.

  De veteranenploeg van Rapid Leest ontstond tien jaar geleden door het toenmalige samengaan van Rapid met SK Leest.

  Onmiddellijk werd ook beslist om met een veteranenploeg te starten.

  Het opzet was om ex-provinciale spelers, die omwille van blessures of andere redenen uit de boot waren gevallen, de kans te geven hun favoriete hobby te blijven beoefenen.

  Eén keer per week werd er getraind.

  Zeer veel belang werd gehecht aan de sfeer en daar werd danig aan gewerkt want na iedere training of wedstrijd werd er stevig nagekaart in de cafetaria.

  Ook de samenwerking met het clubbestuur verliep zeer harmonisch.
  De club stelde de infrastructuur  ter beschikking en stond in voor de betaling van de scheidsrechters. Sponsor JB Systems zorgde voor een volledig nieuwe spelersuitrusting.

   

  Het drama van het seizoen 2001-2002

   

  SK Rapid kende een moeilijke start en na vier opeenvolgende nederlagen viel de kop van trainer Theo De Smet. Hij werd opgevolgd door Benny Meurs.

  Die slaagde er in zijn ploeg in de middenmoot van de rangschikking te houden maar toen volgde het grootste drama uit de clubgeschiedenis.

  Begin april gaf speler Jeroen Forceville aan secretaris Jean Apers te kennen dat hij andere oorden ging opzoeken. Als reden gaf hij op dat hij in de ploeg geen vaste stek kon verwerven. Jeroen Forceville schreef zich af. Twee maanden later, eind juni, keerde hij op zijn stappen terug. Hij verkoos toch bij Rapid te blijven. Op het moment van zijn terugkeer was de secretaris met verlof. Diens vervanger, Jan Van Den Heuvel, was niet op de hoogte van het afschrijven van Forceville en toen Jean Apers uit verlof terugkeerde ging die ervan uit dat alles geregeld was. Niets was echter minder waar.

  Op de 26ste speeldag op Tisselt liep Forceville tegen een gele kaart aan en meteen ging de bal aan het rollen.

  Op de Belgische Voetbalbond kwamen ze tot de vaststelling dat Forceville niet bij Rapid Leest was aangesloten.

  Sancties bleven niet uit : alle wedstrijden waarin de naam van Forceville op het wedstrijdblad voorkwam, werden als verloren beschouwd.

  In zijn totaliteit waren dat 20 punten.

  Het gevolg was dat de club degradeerde naar derde provinciale en dat secretaris Apers vele weken in de put zat.

  27 jaar lang had hij zijn functie vlekkeloos uitgeoefend, nooit had men hem op een fout of tekortkoming kunnen betrappen.

  Jean wou er mee stoppen, wou het bijltje er bij neerleggen.

  Uiteindelijk konden mensen van de club hem op andere gedachten brengen en Rapid

  kon verder beroep bliijven doen op zijn secretaris.

  Na de voorlaatste speeldag stond SK Rapid 9de met 37 punten gerangschikt.

  De laatste wedstrijd tegen Heikant werd nog verloren met het kleinste verschil.

  Rapid had dat seizoen tien overwinningen laten noteren naast dertien nederlagen en zeven gelijke spelen.

  Er werd 39 keer gescoord en de club incasseerde 46 tegendoelpunten

   

  19-04-2012 om 08:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1999-2000

  Dat seizoen trad de club naar buiten met een knap samengestelde persmap. De auteur was de toenmalige trainer Rudi Smolders.

  Uit zijn zeer gedetailleerd werkstuk distileerden we volgende wetenswaardigheden :

   

  Eerste Provinciale

  Voorzitter algemeen beheer : Francis Van Heck, Blaasveldstr. 16 Leest.

  Ondervoorzitter algemeen beheer : Ludo Verschuren, Juniorslaan 63 Leest.

  Secretaris algemeen beheer :  Jean Apers, Ten Moortele 29/1 Leest.

  Algemeen beheer : André Van den Heuvel, Juniorslaan 74 Leest.

  Algemeen beheer : Jozef Van der Elst, Kouter 27 Leest.

  Bestuurslid schatbewaarder : Guy Van Rompaey, A.Van Landeghemplein 13 Willebroek.

  Bestuurslid : Daniel Nuytkens, Kerkenblokweg 15 Leest.

  Bestuurslid : Julien Piessens, Varenbos 32 Mechelen.

  Bestuurslid : Marc Magnus, Steenweg op Blaasveld 68 Heffen.

  Bestuurslid : Philipe Bergen, Ed.Verheydenstr. 22 A Heindonk

  Bestuurslid : Luc Van Achter, Juniorslaan 67 Leest.

  Bestuurslid : Marcel Van Bosstraeten, Grote Heide 32 Leest.

  Hoofdsponsor : Dolf De Bauw met zijn firma Beglec.

   

  Sportieve cel

  Hoofdtrainer-coach : Rudi Smolders, Palingbrug 8-10 Antwerpen.

  Co-trainer en beloftencoach : Leon Van den Broeck, Kerselaarln 4 Kapelle-o-d-Bos.

  Co-trainer doelmannen : Geert Claes, Louis Paul Boonstr. 1 Rumst.

   

  Medische cel

  Kinesist : Steve Doms, Zemstseweg 23 bis Hombeek.

   

  Sportief beleid – Administratieve cel

  Afgevaardigde : Louis De Smedt, St-Niklaaswijk 23 Kapelle-o-d-Bos.

  Afgevaardigde : Marc Ceulemans, Dorpstraat 71 Leest.

  Afgevaardigde : Mario Didden, Katelijnestraat Mechelen.

  Afgevaardigde ontvangst scheidsrechter : Jean Verheyden, Vinkstraat Leest.

   

  Aangesloten spelers

  Asseloos Marc, Bosmans James, Beullens Kurt, Claes Geert, De Buyser Marc, Delcroix Nik, De Pauw Stijn, Derven Selman, El Makrini Ibrahim, El Messaoudi Karim, Forçeville Jeroen,

  Geysen Steven, Huysmans Michel, Lemmens Erwin, Naegels Kurt, Nevens Frank, Posthumus Serge, Rampelbergh Jurgen, Simons Hans, Simons Kris, Smets Jerry, Steenackers Steven, Thielemans Bart, Van Beneden Steve, Van Campenhout Johan, Van der Trappen Christiaan, Van Hoof Geert, Van Hoof Jan, Van der Meer Chris, Van Kerckhoven Bart, Van Praet Koen, Van Sweefelt Roel, Verbergt Erik, Verbist Ben, Verbist Frank

   

  Trainer-cafébaas

  Hij kwam van de Cypriotische eersteklasser Apollon Limasol  en cumuleerde zijn job als  cafébaas in zijn taverne “Jan zonder Vrees” aan de Palingbrug te Antwerpen met die van trainer van SK Rapid..

  Lang zou Rudi Smolders het echter niet uitzingen : eind oktober ’99 reeds stapte hij op bij Rapid.

  Na vijf punten uit acht wedstrijden kreeg hij het gevoel alleen te staan in de club.

  “Ik heb hier altijd graag gewerkt en had ook met de spelers een goed contact maar op mijn eentje kon ik het niet beredderen en dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Wat ik wel apprecieer is dat de voorzitter mij beloofd heeft dat hij mij een positieve referentiebrief zal schrijven. Toch een bewijs dat ik hier in vriendschap wegga,”  verklaarde hij op 22 oktober aan Gazet van Antwerpen.

  Twee dagen later bevestigde voorzitter Van Heck dit in dezelfde krant :

  “...Rudi had vanzelfsprekend op een betere start gerekend. Daarnaast kon hij nooit met zijn typeploeg spelen door de afwezigheid van El Makrini, de man die het middenveld moet organiseren. We zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan en ik ben er zeker van dat we hem nog zullen terugzien op Rapid Leest.”

   

  Hulptrainer Leon Van den Broeck nam zijn taak over.

  Het was de tweede keer dat Van den Broeck bij Rapid Leest in volle seizoen de taak van hoofdtrainer overnam.

  In het seizoen  1992-93 verving hij  na 13 wedstrijden de ontslagnemende Rene De Moor.

  Leon Van den Broeck was jarenlang speler-trainer geweest bij Kapelle-op-den-Bos en Ramsdonk en het seizoen voordien trainer bij de jeugd van Racing Mechelen.

  Theo De Smet werd de nieuwe hulptrainer.

   

  De typeploeg van de nieuwe trainer zag er als volgt uit :

  Doelman Claes, Reservedoelman Kurt Nagels, De Buyser, Van Beneden, Bosmans, Thielemans, Buellens, Van der Trappen, Simons, Derven, Posthumus, Naegels, De Pauw, Van Praet, Van Campenhout, Van Kerckhoven. 

   

  Het werd een heel moeilijk seizoen voor SK.

  De 36-jarige libero Marc De Buyser, ooit klaargestoomd in de jeugdschool van het gouden Anderlecht, verwoordde het als volgt : “...we hebben geen slechte ploeg maar we missen een centrale middenvelder die de lijnen kan uitzetten en voorin spitsen die het kunnen afmaken.

  In deze reeks is dat een groot gemis.

  Als je zo moeilijk scoort, dan is het minste foutje achterin dodelijk. En telkens als we achterkwamen, lieten bij ons een paar jongens het kopje hangen.

  Leest heeft verkeerd ingekocht.

  Een hele lading ervaren spelers laten vertrekken en te veel onervaren jongeren binnengehaald, meestal dan nog uit de reserven van ploegen als Racing Mechelen. 

   

  En ook nog vier, vijf spelers voor één positie, dat is om problemen vragen...”

  De Buyser, zaalwachter in de sporthal van Tisselt, speelde jarenlang in eerste klasse, o.a. bij Cercle Brugge, RWDM en Moeskroen.

  Ook het bestuur zag op het jaareinde de bui al hangen. Rapid stond voorlaatste met luttele 12 punten.

  “Alleen een  mirakel kan ons nog redden,” vertelde secretaris Apers aan Het Laatste Nieuws en naar de toekomst blikkend :”bij degradatie is het moeilijk om de ploeg samen te houden en zal het knokken worden om niet de weg van V.V. Leest op te gaan. Op het gebied van sponsoring zitten we met de huidige geldschieter wel op een goede wei, maar hoe gaat die reageren op voetbal in tweede provinciale ? Onze grote fout is geweest dat we tijdens het tussenseizoen te veel spelers met enorme ervaring lieten vertrekken. Bell, Van Mullem, Bouwmeester en Cireasa waren wel oude paarden maar ze konden nog werken. De generatie die we hier nu lopen hebben, heeft dat duidelijk niet in het bloed.

  De secretaris klopte in hetzelfde krantenartikel op eigen borst en gaf toe dat het bestuur mee aan de basis lag van de laagconjunctuur. Tijdens de winterstop werd nog getracht de voorhoede te versterken door Roger Lukaku bij Oostende weg te halen, maar die transfer mislukte.

   

  Geen fusie

   

  Diezelfde periode werden de oude fusieplannen tussen Rapid en V.V. Leest opnieuw bovengehaald. Evensnel werden ze weer afgeschoten toen bleek dat VV op de velden van de NV Omnihal van Gust Emmeregs speelde en deze laatste wou dat zijn complex veel te duur werd afgehuurd.

   

  Ongeveer 30 procent minder inkomsten

   

  Toen de degradatie naar tweede provinciale vast stond verklaarde voorzitter Van Heck dat de club vanaf volgend seizoen 30% minder sponsorgeld binnen zou krijgen met als gevolg dat spelers zoals De Buyser, Derven en Buelens te duur werden om ze te behouden.  

   

  Diefjes gepakt in chalet SK Leest

   

  Op 10 oktober ’99 betrapten verantwoordelijken van SK Rapid twee minderjarige inbrekers op heterdaad. De diefjes, 16 en 17 jaar oud, waren het chalet binnengedrongen en hadden een som geld gestolen. Het tweetal werd in bedwang gehouden tot de politie ter plaatse arriveerde.

   

  Degradatie naar tweede provinciale.

   

  KSK Hobeken werd dat voetbaljaar kampioen met 63 punten voor Waaslandia.

  SK Rapid Leest eindigde voorlaatste met 19 punten, 27 gemaakte en 61 tegendoelpunten.

  Hekkensluiter werd Veerle met 5 punten.

   

  Foto’s :

  -Rudi Smolders.

  -Leon Van den Broeck nam de taak van Rudi Smolders over.

  18-04-2012 om 18:53 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1998-99

  Foto :

  Trainer Luc Huys.

  Eerste Provinciale

  Voorzitter : Francis Van Heck. Secretaris: Jean Apers.

  Trainer : Luc Huys. Trainer doelmannen: Willy Stroobants.

  Sponsor :  J.B. Systems.

  Aangeworven spelers: Pasqual Laguna (SC Mechelen), Serge Posthumus (Hemiksem), Jerry Smets (SK Heffen), Eric Verbergt (Kapelle-op-den-Bos).

   

  Afgestane spelers : Kris Goossens (Borcht), Bart Selleslags (Mariekerke).

  Spelerskern: Marc Asseloos, James Bell, Hans Bouwmeester, Joris Broothaers, Geert Claes, Nita Cireasa, Stijn De Pauw, Rafael Desmedt, Luc Huys, Jean Lumuanganu, Serge Posthumus, Hans Simons, Steven Van Beneden, Kris Van der Trappen, Tim Van Horenbeeck, Bart Van Kerckhoven, Pascal Van Mullem, Koen Van Praet, Roel Van Sweefelt, Eric Verberght.

   

  “Indien we ons in eerste kunnen handhaven, zou dit reeds als een succes kunnen beschouwd worden, we hebben omzeggens niets aangekocht,” vertelde perswoordvoerder en keeperstrainer Willy Stroobants aan Het Laatste Nieuws bij de start van het nieuwe voetbalseizoen. “Wel houden we onze ervaren spelers zoals Bouwmeester die als libero zal uitgepeeld worden en Nita Cireasa en Pascal Van Mullem als betrouwbare mandekkers. In enkele wedstrijden van de Beker van Antwerpen kenden we geen problemen. Telkens winst tegen Sporting Mechelen, Wavria en Peulis. Tegen clubs uit een hogere afdeling liep het niet zo lekker. Verlies met 2-5 thuis tegen Heist, 1-7 tegen Kapellen en 2-7 tegen Londerzeel. Toegegeven dat onze trainer toen nog niet over alle effectieven kon beschikken.”

   

  Met een een nul op zes miste Rapid haar start volledig.

  “We zijn gewoon te zwak voor deze reeks,” waren de eerste woorden van secretaris Jean Apers, “het probleem bij ons is dat we veel te traag zijn. De ouderen van de groep kunnen eerste provinciale niet meer  aan. Nu al  de handschoen werpen is wel wat vroeg maar het gaat dit seizoen erg moeilijk worden. Misschien een sein voor de trainer om eens met wat jongere spelers aan de aftrap te komen. Als we dan verliezen hebben we toch iets geprobeerd. Nu zitten jongeren op de bank en weten we niet welk vlees we in de kuip hebben.”

   

  De “oudjes” van SK Rapid slaagden er in om de ploeg in eerste provinciale te houden.
  Rapid eindigde tiende met 39 punten. Die waren afkomstig van 11 overwinningen en 6 gelijke spelen. Dertien keer werd er verloren.

  De ploeg was goed voor 51 doelpunten en 59 tegendoelpunten.

  Het contract met Bell (37), Bouwmeester en Van Mullem werd na dit seizoen niet vernieuwd,  

  ook omdat er minder geld in kas was wegens het wegvallen van enkele sponsors.

  Lumuanganu ging net als Raf De Smedt naar Borght en trainer Huys vertrok naar Heffen waar hij als jeugdtrainer aan de slag ging.

   

  Vier maanden cel voor een tackle

  In oktober 1998 werd Jean Lumuanganu tot vier maanden effectief en een boete van 400.000 frank veroordeeld, voor een overtreding van twee jaar voordien. Tijdens de match Tisselt-Rapid Leest in tweede provinciale had hij Yoeri De Vos getackeld zodat die er een kuit- en scheenbeekbreuk aan overhield. De Vos eiste een schadevergoeding, maar voor de rechter volstond dat niet.

  Onmiddellijk na de overtreding had de scheidsrechter rood getrokken en Jean werd door het sportcomité van de provincie Antwerpen geschorst voor twee speeldagen.

  Yoeri De Vos liet het daar niet bij en trok naar de burgerrechtbank. Hij argumenteerde dat Lumuanganu hem moedwillig van het plein had getrapt, op een moment dat de bal niet eens in de buurt was en dat hiij door deze kwetsuur ook zijn werk verloren had.

  Daarom vroeg hij een forse schadevergoeding. De rechter, zich baserend op een aantal getuigenissen, was duidelijk van hetzelfde oordeel en gaf Lumuanganu, die niet op de zitting aanwezig was, vier maanden effectieve gevangenisstraf plus een boete van 400.000 frank.

  Op advies van zijn club ging Jeanke in beroep. Hij voerde aan dat het geen moedwillige trap was, maar een tackle.

  Youri De Vos was zelf geschrokken van de uitspraak : “Ik heb nooit om een celstraf voor Lumuanganu gevraagd, wel om schadevergoeding. Maar enerzijds waren de getuigenissen zo bezwarend voor hem en anderzijds pleitte zijn afwezigheid op het proces beslist niet in zijn voordeel. Het is een uitspraak en beslissing van de rechter, maar ik wil eventueel op de rechtbank duidelijk maken dat de financiële schadeloosstelling voor mij volstaat”, vertelde hij op 2 oktober ’98 in Het Laatste Nieuws.

  De rechtbank milderde de straf tot 15 dagen celstraf en 20.000 frank boete voor onopzettelijke slagen. Aan Yoeri De Vos moest hij 438.000 frank schadevergoeding betalen.

  Ook hiertegen werd beroep aangetekend en een definitieve uitspraak volgde in november 2000 door het hof van beroep te Antwerpen.

  Dat hof herkwalificeerde de feiten eerst naar onopzettelijke slagen en verwondingen. Vervolgens stelde het hof in een omstandig gemotiveerd arrest vast dat de tackle deel uitmaakt van de risico’s van een voetbalmatch  en sprak Lumuanganu vrij.

  Op elf seizoenen SK Rapid was dit slechts de tweede rode kaart die Jeanke kreeg, niet slecht voor een speler die zo vaak zo zwaar belaagd werd.

   

  18-04-2012 om 18:49 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1997-98

   

  Tweede Provinciaal B.

  Voorzitter: Francis Van Heck. Secretaris: Jean Apers

  Trainers: Luc Huys en Hans Bouwmeester.

  Sponsor: Sigma De Decker.

  Aangeworven spellers: Marc Asseloos (Tub.Borgerhout), Bart Baetens (Katelijne), Eric Slachmuylders (Elewijt), Tim Van Hoorenbeeck (Lyra), Bart Van Kerckhoven (SC Mechelen), Koen Van Praet (Kapelle-op-den-Bos).

  Afgestane spelers: Sinisa Askraba (Hombeek), Franky De Prins (Kapelle-op-den-Bos).

  Spelerskern:

  Marc Asseloos, Bart Baetens, James Bell, Hans Bouwmeester, Joris Broothaerts, Nita Cireasa, Geert Claes, Stijn De Pauw, Rafaël De Smedt, Christiaan Goossens, Luc Huys, Jean Lumuanganu, Bart Selleslaghs, Hans Simons, Chris Van der Trappen, Tim Van Hoorenbeeck, Bart Van Kerckhoven, Pascal Van Mullem, Koen Van Praet, Roel Van Sweevelt.

   

  Beker van België

   

  In de eerste ronde van de Beker van België schakelde Rapid Scup Jette met 2-0 cijfers uit maar werd zelf door vierdeklasser Grimbergen uit de beker gewipt.

   

  Opnieuw derby’s en SK Rapid glansrijk ploeg van het dorp.

   

  Door de degradatie van buur en concurrent V.V Leest kregen we dit voetbaljaar opnieuw twee confrontaties tussen de aartsrivalen.

  Het eerste treffen vond plaats eind november op Rapid.

  Het werd een gemakkelijke 5-0 overwinning voor de thuisploeg.

  Na een kwartier spel stond Asseloos reeds met een hattrick te pronken.

  Bell legde de ruststand vast.

  De bezoekers moesten drie minuten na de hervatting met tien man verder na de uitsluiting van Erkelens, wegens natrappen op Asseloos.
  Simons legde de eindcijfers vast met een schuiver onder het lichaam van VV-doelman Teughels.

   

  Toen de tweede derby van dat seizoen betwist werd was Rapid lijstaanvoerder en V.V. Leest hekkensluiter.

  Met doelpunten van Van Mullem, Raf De Smedt en James Bell zat SK Rapid al bij de rust op rozen.

  In de tweede helft kon doelman Teughels tegenscoren op strafschop.

  Eindstand 1-3.

   

   

  SK Rapid Kampioen

   

  Tot de dertigste en laatste speeldag moest Rapid wachten om zekerheid te verkrijgen over de titel. Toen werd Linda Olen ingepakt met spectaculaire 7-2  cijfers.

  Uitblinker werd politieagent Pascal Van Mullem met drie doelpunten.

  Medetitelkandidaat Katelijne haalde slechts een gelijkspel tegen BO Beerzel en eindigde op vijf punten van kampioen SK Rapid Leest.

  Na de verbluffende zege tegen Olen werden de trainers van Rapid Luc Huys en Hans Bouwmeester in triomf rondgedragen.

  SK Rapid eindigde met 73 punten, maakte 74 doelpunten en kreeg er slechts 20 tegen.

  Terwijl Rapid zich opmaakte voor eerste provinciale degradeerde buur V.V. Leest naar derde provinciale.

   

  Nita Cireasa

   

  Eén van de smaakmakers van de kampioenenploeg was de 32-jarige Roemeen Nita Cireasa. Niet de eerste de beste. Wie verwacht in tweede provinciale een speler die een Europabeker voor Landskampioenen op zijn palmares heeft staan.

  De mandekker van Rapid Leest stond op het scheidsrechtersblad bij het grote Steaua Boekarest in de finale tegen Barcelona in 1986.

  Nita was toen amper 21 en leek een schitterende voetbalcarriëre tegemoet te gaan.

  Hij was Roemeens jeugdinternationaal en speelde samen met wereldsterren als Hagi, Lacatus en Stoica senior.

  Op zijn 17de was hij in het eerste elftal van Brilea, zijn geboortedorp gedebuteerd.

  Daar werd hij niet veel later weggehaald door de Roemeense topclub Steaua Boekarest waar hij vijf jaar zou spelen.
  Hij was nog geen 25 toen zijn dochtertje ernstig ziek werd en in Roemenië niet kon geholpen worden.

  Toen de Belgische tweedeklasser Verbroedering Geel kwam aankloppen aarzelde hij geen moment. Haar gezondheid primeerde op zijn sportieve loopbaan en het kind kreeg in het rijke België mogelijkheden die in zijn thuisland ondenkbaar waren.

  Na meerdere operaties raakte het kind aan de beterhand.

                                       

  Vier seizoenen bleef Nita bij Geel om daarna aan de slag te gaan bij V.V. Leest.
  In die periode was hij tewerkgesteld in de glaszaak van Jean Vos, de toenmalige sponsor van V.V.

  In 1996 kwam hij samen met Bouwmeester en Askraba naar SK Rapid.

  Daar zou hij tot in het jaar 2005 actief blijven bij de veteranen.

  Nita is momenteel Belgisch staatsburger en woont met zijn familie in Mechelen.

   

  Foto’s :

  -De titel is binnen ! Klassieke vreugdetaferelen op Rapid Leest.

  -Nita Cireasa.

  18-04-2012 om 13:40 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Hans Bouwmeester.

   

  1996-97

   

  Tweede Provinciale.

   

  SK Rapid wou graag zo snel mogelijk terug naar eerste provinciale.

  Het had er de kern voor met ervaren rotten als Bouwmeester (37), Askraba (37), Cireasa en James Bell (34). De eerste drie waren van buur VV Leest overgekomen, na problemen aldaar.

  Maar ook dit seizoen hadden de Leestenaars af te rekenen met vele gekwetsten, daardoor zat er geen continuïteit in de prestaties.

  De ploeg van trainer Luc Huys eindigde in de competitie vierde met 57 punten.
  Na kampioen Hoboken (62 punten), Ternesse (60) en Rochus Deurne (58).

   

  Beker van Antwerpen binnengehaald.

   

  Op paasmaandag 31 maart ‘97 speelde Rapid voor eigen volk de halve finale van de Beker van Antwerpen tegen eersteprovincialer FC Duffel. Eindelijk een thuiswedstrijd.

  Om zover te geraken moesten de Leestenaars zes keer op vreemd terrein de volgende ronde afdwingen. Zo werden achtereenvolgens Pijpelheide, VV Leest, Beerzel, Meerhof, Balen en Hulsen uitgeschakeld.

  De held van de wedstrijd was een verbluffende doelman Jan Van der Veer die zijn ploeg naar verlengingen sleepte. De Leestenaars haalden het uiteindelijk met 2-1.

  Jean Lumuanganu scoorde het beslissende doelpunt.

  In de finale moest Rapid het opnemen tegen Meerhout.

  De ploeg van Rapid bestond uit Boonen, Goossens, Desmedt, Bouwmeester (117’ Nevens), Cireasa, Ascraba, Broodhaerts, Bell (91’ Selleslaghs), Lumuanganu, Van Mullem (60’ Vandertrappen).

  Negentig minuten bleken onvoldoende om de bekerwinnaar aan te duiden. Nochtans begon alles uitstekend voor Meerhout dat op voorsprong kwam met een doelpunt van De Backer.

  Van dan af nam Meerhout wat gas terug en kon Leest zich tot de gevaarlijkste ploeg opdringen.

  De doelman van Meerhout had flink wat moeite om overeind te blijven, want Ascraba en Desmedt kwamen zeer dicht bij de gelijkmaker.

  Daarop moest Leest tot diep in de tweede helft wachten. Lumuanganu geraakte heel even uit de verstikkende greep van zijn  bewaker Collet en kon zo doelman Emmers te grazen nemen.

  Net toen iedereen zich opmaakte voor de verlengingen kon een vrijgespeelde Simons met een diagonaal schot binnen knallen.

  Vreugde alom in het  Leestse kamp, maar die was van korte duur. Bij de eerste tegenactie geraakte Verhesen met de bal tot in de rechthoek, waar hij foutief gestopt werd door Desmedt. Scheidsrechter Somers wees resoluut naar de stip waarop Wouters de penalty binnenschoot : 2-2  en toch verlengingen.

  Zenuwslopend en spannend voor spelers en supporters. Uiteindelijk bleef het 2-2 en moesten de strafschoppen beslissen. SK Rapid-doelman Boonen pakte de vierde strafschop en toen Turelinckx de vijfde penalty voor Meerhout over knalde kon voor Leest het feest beginnen.

   

  Hans Bouwmeester

   

  Bij het grote publiek was hij vooral bekend als de technisch verfijnde spelverdeler van eersteklassers RWDM en Lierse.

  Hij werd op 28 augustus 1958 te Amsterdam geboren, doorliep de jeugdreeksen bij een amateurvereniging en ging op zijn zestiende naar FC Amsterdam, een ploeg die in die periode zowel in de eredivisie als in de eerste divisie uitkwam.

  Zes jaar zou hij er blijven.

  Toen verhuisde hij naar België en hij kwam in Brussel bij RWDM terecht.

  De mooiste periode uit zijn carrière.

  Hij maakte er de promotie mee van tweede naar eerste klasse.

  De sfeer was er optimaal en hij speelde er naast vedetten als Michel De Wolf, Franky Van der Elst en Nico Janssen.

  Zes seizoenen lang zou hij er het goede weer maken.

  Nadien speelde hij nog drie jaar bij Lierse.

  Daar hield een knieblessure hem lange tijd van het veld.

  Hij maakte er de ontbolstering mee van talenten als Brocken, Serneels, Huysmans en Van Kerckhoven.

  Toch miste hij de gemoedelijke sfeer van Molenbeek, vooral omdat het publiek van Lier

  kritischer en veeleisender was.

  Op zijn 31-ste zette de sierlijke voetballer een stapje terug, hij ging bij derdeklasser Kapellen voetballen.

  Na twee jaar daalde hij af naar eerste provinciale waar hij respectievelijk bij Bornem (één jaar) en bij V.V. Leest (twee jaar) actief was.

  Toen die laatste club problemen kreeg met het uitbetalen van haar spelers vertrok hij naar SK en coördineerde ook de overgang van Askraba en Cireasa.

  In de hogere reeksen speelde Hans Bouwmeester in het middenveld als spelverdeler.

  In de lagere reeksen zakte hij af naar de defensie, een logische evolutie gezien zijn leeftijd. Daar organiseerde hij als libero de verdediging,  maar brak toch regelmatig uit om de tegenaanval te lanceren.

  In zijn  Leestse periode woonde Hans in het dorp samen met zijn Belgische echtgenote Sonja en kinderen Grace en Brian.

  Hij werd er de populaire cafébaas van “Het Knipke”op de Juniorslaan.

  Later werd hij nog trainer en jeugdcoördinator van SK Heffen.

   

   

  18-04-2012 om 13:31 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Willy ‘Ratko’ Stroobants in volle actie. (foto JL)

   

  1995-1996

   

  Ellendig seizoenbegin voor SK Rapid.

  Doelman Jan Van der Veer brak op de derde speeldag een vinger, Frank De Prins had last van

  een hernia, Johan De Vos sukkelde met een voetletsel, Thierry Moreel liep een scheurtje op aan de enkel en Geert Haentjes was herstellende van een schouderbreuk.

  Na vier wedstrijden had SK amper twee punten behaald via twee gelijke spelen.

   

  Eerste overwinning in derby en weer “ploeg van het dorp”.

   

  Haalde concurrent V.V. Leest vorig seizoen nog vier op vier tegen de buren van Rapid op zondag 1 oktober 1995, op de vijfde speeldag sloeg Rapid Leest terug.

  De thuisploeg, fel en efficiënt, maakte komaf met zijn buur en boekte verdiend een eerste    seizoensoverwinning.

  Rapid was met volgende elf op de afspraak gekomen : Stroobants, Van Mullem, Desmedt, Engelen, Goossens, Selleslagh, Scheers, Van Goylen, Askraba, Lumuanganu, Meert (87’ Slachmuylders).

  De bezoekers traden aan met Geert Claes, Bouwmeester, Verhaegen, Cireasa, Rohart, Molkens (46’ De Prins), Werner Huys, Paul Huys, Simons, Danny Claes en Leys (82’ Rillaerts).

  Nadat Lumuanganu zich losgerukt had van drie tegenstrevers besloot hij droog in  de rechterbovenhoek : 1-0.

  Even later had Jeanke een dubbele voorsprong in zijn voet maar Geert Claes hield  er nog even de spanning in.

  Na de pauze vloeide het spel vlot heen en weer.

  De gebroeders Huys zorgden voor het eerste gevaar maar een doelpunt volgde

  slechts nadat Meert op snelheid iedereen achter zich liet.

  Tien minuten voor het einde was de kous voor VV helemaal af, toen De Prins met een tweede gele kaart naar de kant moest.

  Het gaf Lumuanganu en Meert nog wat meer vrijheid en laatstgenoemde maakte er nog 3-0 van en mocht dan onder een daverend applaus de kleedkamer opzoeken.

   

  Opnieuw een 48-jarige in doel

   

  In januari ’89 had Rapid Leest de krantenkoppen gehaald toen trainer Custers zijn 48-jarige poulain Jos De Winter in doel geposteerd had. Door de blessure van Jan Van der Veer werd dit exploot zes jaar later herhaald met de opstelling tegen Edegem in de vierde speeldag en in de derby, van de evenoude Willy Stroobants, op dat moment titularisdoelman van de veteranen.

  Stroobants hield keurig zijn netten schoon, een prestatie voor een 48-jarige.

   

  Willy Stroobants

  Willy Stroobants begon met voetballen bij de scholieren van VC Hooikt. Men plaatste hem toen maar in de goal opdat hij niet in de weg zou lopen vertelde hij. Op zijn achttiende kreeg hij daar zijn eerste kans in de fanionploeg en twaalf seizoenen later stond hij er nog onder de lat. Lierse kwam toen bij hem aankloppen maar omwille van zijn beroep als vrachtwagenchauffeur kon hij niet voldoende trainen.

  Via de reserven van Excelsior Kessel kwam hij respectievelijk bij Massenhoven en Jimboys Duffel terecht.

  Op zijn 35-ste werd hij door Jean Van Dam naar Rapid gehaald.

  Ingevolge een domme reactie op een scheidsrechter in een wedstrijd met de veteranen legde de voetbalbond hem drie jaar speelverbod op.

  Hij bleef echter actief in het liefhebbersverbond en na zijn schorsing nam hij opnieuw zijn plaats in bij de veteranen van SK Rapid.

  Na al die jaren raakte hij uiteindelijk op zijn 48-ste in de eerste ploeg en tot zijn eigen verbazing voor vier opeeenvolgende wedstrijden tot de terugkeer van Jan Van der Veer.

  Ook het jaar nadien, op zijn 49ste maar dan in 2de provinciale, zou hij verschillende keren tussen de palen staan van het eerste elftal.

  Bij Rapid speelde Stroobants meestal bij de veteranen en de reserven.

  Hij was er ook keepers- en een korte periode hulptrainer.

  Later was hij voor zijn club nog een tijdlang woordvoerder naar de pers toe.

  Willy was echt gebeten door de voetbalmicrobe.

  Ooit kreeg hij als vrachtwagenbestuurder de bons omdat hij het vertikte langer te wachten op een lading in Oostenrijk, hij moest immers gaan voetballen.

  Op latere leeftijd was hij actief als buschauffeur.

   

  Heide Kermis

   

  In juli ’95 vierde SK Rapid Heide kermis met volgende activiteiten :

  -op vrijdag 7/7 werden er mosselen geserveerd maar ook steak met friet of brood was te verkrijgen.

  -op zaterdag 8/7 werd er een kaartavond georganiseerd met een prijzenpot ter waarde van 30.000 frank. De inleg bedroeg 150 frank.

  -op zondag 9/7  speelde DJ Dolf ten dans.
  Alle activiteiten gingen door aan de terreinen van de club op de Grote Bleukens. 

   

  Kaarttornooi

   

  Op 20 oktober 1995 nam het  12de Kaarttornooi van S.K.R. Leest een aanvang.

  Start van een tornooi dat liep over 7 vrijdagen en doorging in de nieuwe hal van

  Ludy Spoelders Machinery (Juniorslaan 57 Leest).

  Er was een prijzenpot van 1.000.000 frank.

  Inleg : 249 frank per persoon per avond, een tornooikaart kostte 1.500 frank.

  Per kaartavond kon men voor 80.000 frank aan prijzen winnen.

  Voor de winnaar van het eindklassement was er een wagen weggelegd : een Kia Sephia.

   

  Trainerswissel

   

  In januari 96 nam Edwin Comyn het roer over van trainer Jan Van den Heuvel.
  SK Rapid stond voorlaatste in de rangschikking.

  De nieuwe oefenmeester debuteerde tegen Schriek en Meerhout met twee opeenvolgende nederlagen, wat secretaris Apers in Gazet van Mechelen van 27 januari het volgende ontlokte : “...ik heb al sedert 25 seizoenen het wel en wee van Rapid meegemaakt. Ik mag nu wel zeggen dat we zeven vette jaren achter de rug hebben, maar dat we sedert vorig seizoen

  waarschijnlijk aan de zeven magere begonnen zijn. Het aantal kijkers daalde aanzienlijk, de sponsoring verminderde. Allemaal factoren die een club zeker niet ten goede komen.

  Het schoentje wringt bij onze club duidelijk in de aanval. We scoren te moeilijk ondanks de goede wil die iedereen aan de dag legt. Van onze zwarte spits Lumuanganu verwachten we natuurlijk dat hij doelpunten scoort. Hij spant zich zeer hard in, maar werd ook al regelmatig door blessures geplaagd en hij krijgt het in geen enkele wedstrijd gemakkelijk. Het gebeurt meermaals dat hij zelfs twee bewakers aan het been krijgt...”

   

  VV Leest- Rapid Leest : 2-2

   

  Na de dinsdagavondtraining voor de derby zaten beide ploegen gemoedelijk rond de tafel.

  Dit op uitnodiging van kastelein en V.V.-vedette Hans Bouwmeester in wiens taverne de spelers rond een bord dampende spaghetti van gedachten konden wisselen.

  Tussen de krijtlijnen werd echter wel voor elke bal gestreden.

  Voor aanvang van de wedstrijd werd Chris Goossens door vriend en tegenstander in de bloemetjes gezet naar aanleiding van zijn 250ste wedstrijd in het eerste elftal van Rapid.

  Die tweede derby van dat seizoen werd betwist voor een meer dan redelijke publieke belangstelling. Beide ploegen moesten immers knokken tegen degradatie.

  Het meeste initiatief ging uit van de thuisploeg die na een kwartier op voorsprong kwam na een strafschopfout op Jesse Verstraeten. Deze zette zelf de elfmeter om.

  Lumuanganu werd oordeelkundig door de Roemeen Cireasa afgestopt.

  Kort na de rust maakte Askraba voor Rapid gelijk maar het antwoord van V.V. liet niet lang op zich wachten. Via Van den Eede kwam de bal bij de debuterende Willems, die met een lobbal de thuisploeg weer op voorsprong bracht.

  Een kwartier voor het einde lukte Askraba, nu vanop de stip, zijn tweede doelpunt. 

   

  Degradatie

   

  Deels door gebrek aan afwerking, maar ook en vooral omwille van enkele langdurig geblesseerde spelers werden de wapens aanvankelijk uit handen genomen van oefenmeester Jan Van den Heuvel.
  Toen Edwin Comyn begin ’95 diens taak overnam, kon de sputterende motor niet meer op normaal toerental gebracht worden.

  Men moest accepteren dat met een te beperkte kern overleven in eerste provinciale praktisch onmogelijk was. Daar waren beide trainers het roerend over eens.

  Rapid Leest eindigde 14de met 26 punten en kon zich opmaken voor 2de provinciale.

  18-04-2012 om 11:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1994-1995

   

  Afdeling : eerste provinciale Antwerpen.

  Voorzitter : Francis Van Heck. Secretaris : Jean Apers.

  Trainer : Jan Van den Heuvel.

  Kern : Asseloos Marc, Boonen Guy, De Lauw Steve, De Smedt Ralf, De Vos Johan, Engelen Peter, Goossens Chris, Haentjes Geert, Heremans Tom, Lenie Wim, Lumuanganu Jean, Misic Milan, Moreel Thierry, Van Giel Steven, Slachmuylders Eric, Van der Veer Jan, Van Goylen Chris, Van Mullem Pascal, Verschueren Stanny.

   

  Aanvallend viel er het seizoen voordien niet veel te klagen maar de 52 geïncasseerde doelpunten stemden tot nadenken en voor het nieuwe seizoen werd de defensie versterkt met doelman Jan Van der Veer die van FC Duffel overkwam.

  Milan Misic moest voor de aanvallende impulsen zorgen op het middenveld. Hij speelde nog bij Vorselaar en Herentals.

  Middenvelder Thierry Moreel doorliep de jeugd van Lierse en speelde bij Emblem.

  Stanny Verschueren, inzetbaar als libero werd voor een seizoen bij Lint aangekocht.

  Voorheen was hij 6 seizoenen actief bij bevorderingsploeg Rita Berlaar.

  Steven Van Giel (aanvaller) werd bij Willebroek weggehaald.

  SK jeugdspeler Gerry Smets keerde terug in zijn oude stal en Wim Lenie kwam van Bornem waar hij weinig aan de bak was gekomen.

  Doelman Pedro Landerloo, Chris Goossens en Tom Heremans zouden de club nog verlaten.

  Uiteindelijk kon trainer Jan Van den Heuvel een beroep doen op een evenwaardige kern van 17 spelers.

  Het clubbestuur apprecieerde het werk van Jan Van den Heuvel die op SKR Leest bleef.     

  In de Gazet van Mechelen van 22 april 1994 werd de Leestse trainer in het voetlicht geplaatst :

  “...trainer Jan Van den Heuvel heeft de voorgevoelens van de pessimisten met positieve resultaten volledig de kop ingedrukt. Zijn tactisch doorzicht koppelt Van den Heuvel aan de juiste psychologische aanpak van de spelersgroep...”

  “Mijn aansluitingskaart ondertekende ik als knaap bij KV Mechelen. Bij geelrood doorliep ik alle jeugdreeksen. Aan de periode bij de Uefa’s bewaar ik wel de mooiste herinneringen...”
  ”Het was onder het beleid van trainer Piet Teughels dat we toen de wedstrijden mochten betwisten op het hoofdterrein van alle eersteklassers. Van hem heb ik heel wat voetbalwijsheid opgestoken. Ik vond het dan ook bijzonder jammer dat hij achter de kazerne niet langer actief bleef. De trainingen als kadet en scholier stonden wel op een laag pitje. Er werd bijvoorbeeld nooit getraind op tweevoetigheid. Nochtans een basisprincipe dat door elke trainer aan de jonge voetballertjes zou moeten opgelegd worden. Na een aantal wedstrijden bij de invallers van KV Mechelen hield ik het voor bekeken en sloeg mijn tenten op bij provinciale clubs. Eerst als spelend lid van VK Weerde, waarmee ik onmiddellijk naar tweede provinciale promoveerde. Een seizoen later was ik actief bij FC Peutie, waar ik twee jaar verbleef. Geplaagd door kwetsuren moest ik op 28-jarige leeftijd afhaken.

  Gedurende een vijftal jaren heb ik dan het voetbal de rug toegekeerd. Ik gooide het over een andere boeg en ging volleybal spelen.

  Ondertussen stichtte ik ook zaalvoetbalclub Leest. Maar de voetbalmicrobe leefde nog in mij en toen mijn zoontje Bert bij VV Leest aansloot en ik door secretaris Willy Slachmuylders gepolst werd om de taak van jeugdtrainer op mij te nemen, hapte ik toe.

  Ik beleefde zeven prachtige jaren als jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij blauwgeel. Bij de jonge spelertjes legde ik vooral de nadruk op het aanleren van voetballen met beide voeten. Spelers met talent liet ik op een plaats spelen tegen hun voet. Het resultaat viel later dan ook zeer positief uit.

   

  Hoofdtrainer

  Mijn debuut als hoofdtrainer maakte ik ook bij VV Leest. Toen Julien Van den Broeck het als trainer rond nieuwjaar van het seizoen 1991-92 voor bekeken hield, nam ik zijn taak over. Met succes trouwens, want we speelden de eindronde voor promotie naar vierde klasse tegen SV Willebroek. Een wedstrijd die een beetje een wrang gevoel nalaat.

  Stel je voor dat we met nog een kwartier te spelen met 2-0 aan de leiding stonden. Er kwamen toch nog verlengingen aan te pas en we gingen nog de boot in.

  Bij mijn huidige club SK Rapid Leest vond ik een toffe groep spelers met een zeer sterke morele weerbaarheid. Ik mag gerust zeggen dat elke speler bereid is om er het hoofd voor te leggen om de zege te behalen. Over de inzet, lef en kameraadschap van de groep heb ik hoegenaamd niet te klagen. Ook het bestuur verdient alle lof.

  Men wil ook volgend seizoen een rol spelen in eerste provinciale. We hebben reeds gepraat over contractverlenging en hadden het ook over de sportieve middelen waarover ik wil blijven beschikken. Ik weet dat het bestuur alles zal doen om mij in de beste voorwaarden aan volgend seizoen te laten beginnen”, besluit Jan Van den Heuvel, die het diploma van adjunct-trainer behaalde...”

   

  Beker van Antwerpen

   

  Op het terrein van Red Boys versloeg SK Elzestraat met 1-3, thuis tegen Tisselt werd het 6-1.

  Op VV Duffel werden de blauwroden met de strafschoppen gewipt.

   

  Leest-Heide kermis

   

  In juli 1994 organiseerde de club, naar aanleiding van Leest-Heide Kermis, een aantal activiteiten op hun terrein :

  -op vrijdag 8 juli een vedettenparade met soundmixartiesten Jan Van den Bossche, Len Lenaerts, Philippe Vincent, Peter Mitchell, Corina en Frank Gabon en Jo Valley.

  Kaarten kostten 150 frank in voorverkoop en 200 frank aan de kassa.

  -op zaterdag 9 juli werd een kaartavond gehouden waaraan een prijzenpot van 150.000 frank verbonden was en een prijzentafel van 150 prijzen. Inleg bedroeg hier 249 frank.

  -op zondag 10 juli traden Luc Steeno, Eddy Wally en Roy op.

  Kaarten aan 250 in voorverkoop en 300 frank aan de kassa.

  -op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli serveerde SK Rapid de eerste Zeeuwse mosselen.

   

  De derby en de doodsbrief

   

  Op 30 oktober 1994 won VV Leest de derby tegen SK Rapid met 1-3.

  Deze vierpuntenwedstrijd in Eerste Provinciale werd onder barre weersomstandigheden

  betwist. Felle windstoten verhinderden dikwijls de goede bedoelingen van de spelers.

  SK speelde zonder de gekwetste Lumuanganu, bij VV ontbrak de eveneens gekwetste Askraba.

  De bezoekers  van VV wonnen het pleit met twee doelpunten van hun  speler-trainer Luc Leys. VV-voorzitter Gust Emmeregs was zo gelukkig dat hij zijn ploeg een etentje beloofde.

  Na de derby werd te Leest een ludieke doodsbrief verspreid waarin de dood van “Rapid SK Leest” werd aangekondigd.

  Een ongelukkige zet omdat zaterdagavond Ludo Paulus overleed, nadat die in de namiddag nog een wedstrijd met de SKR-veteranen had gespeeld en op zondagmorgen Tim Van Heck, zoon van de voorzitter, om het leven kwam in een verkeersongeval. Zware klappen voor de club.

   

  Gazet van Mechelen 31 oktober 1994 :

   

  Tegen hoekgevel te pletter in Mechelen

  De 21-jarige Tim Van Heck uit de Blaasveldstraat 16 in Leest reed zich  zondagavond om tien minuten voor vijf met zijn auto te pletter tegen de hoekgevel van het voormalige Klein            

  Seminarie op het Hoogstratenplein in Mechelen. Hij was op slag dood.

  De hulpdiensten, met een geneesheer uit het dichtbijgelegen O.L.Vrouwziekenhuis , waren

  onmiddellijk ter plaatse maar voor het slachtoffer  kon geen hulp meer baten.

  Tim, een zoon van SKR Leest-voorzitter Van Heck, zat alleen in zijn voertuig.

   

  V.V. Leest stond na deze derby-overwinning zevende gerangschikt met 10 punten.
  SK Rapid bleef twaalfde met 6 punten.

   

  De tweede competitiederby

   

  De derby van zondag 5 maart 1995 werd door V.V. Leest gewonnen met het kleinste verschil.

  Ditmaal met Jean Lumuanganu in de spits kregen zowel Staf Verhaeghen als Hans Bouwmeester de handen vol. Jeanke dolde aanvankelijk met zijn rechtstreekse tegenstrever, maar vond in Geert Haentjes en Marc Asseloos geen aflossingspunt.

  Pascal Van Mullem hield Luc Leys onder controle zodat de thuisploeg aanvallend weinig kon uitrichten.

  Twintig minuten voor tijd moest keeper Jan Van der Veer zich gewonnen geven.

  Staf Verhaeghe stuurde een vrijschop richting tweede paal, waar Danny Claes het leer zonder pardon in één tijd op de slof nam.

  Rapid Leest nam dan risico’s waarvan Luc Leys er eentje afstrafte.

  Op weg naar een tweede doelpunt werd hij echter door Jan Van der Veer foutief             gestopt. De goalie kwam met geel goed weg, maar de ref legde de bal wel op de stip. Luc keilde de bal echter keihard op de staander.Zo bleef het bij een 1-0 score, maar de bezoekers mochten met opgeheven hoofd het terrein verlaten.

   

  Periodetitel

   

  Dankzij een 1-0 thuiswinst in april ’95 tegen Linda Olen veroverde Rapid dat seizoen de tweede periodetitel.

  In de eindronde werden de Leestenaars echter gewipt door Hemiksem na een 4-3 nederlaag en een  1-1 gelijkspel thuis.

  Lille werd kampioen met 42 punten. SK Rapid eindigde negende met 30 punten.

   

  Bijvoegsels :

  -De bewuste doodsbrief.

  -Luc Leys, hier in duel met Peter Engelen en Kris Van Goylen, zou tweemaal scoren in een fair uitgevochte derby.

   

  18-04-2012 om 11:13 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!