NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  06-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Leentje Holman kind van Holman Sala

  Plaats Hillegom

  Datum 06-09-1907

  Kind Leentje Holman  

  Plaats geboorte Hillegom

  Datum geboorte 06-09-1907

  Woonplaats kind Hillegom

  Vader Johannes Holman  

  Beroep kantoorbediende

  Moeder Cornelia Sala  

  Beroep zonder beroep

  Archiefnr 0831A 

  Inventarisnummer 11 

  Aktenummer 207

  Aktejaar 1907

   

  In het jaar een duizend negenhonderd en zevenden zesden der maand September

  is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Hillegom, verschenen,

  Johannes Holman, oud vieren twintig jaren, van beroep Kantoorbediende, wonende alhier,

  welke aan ons verklaard heeft, dat zijne echtgenoote Cornelia Sala, zonder beroep

  in het huis aan den Stationsweg Nommer negen binnen deze Gemeente

  op den zesden der maand September dezes jaars des voormiddags ten half vijf ure,

  bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft den voornaam van Leentje.

  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Holman, oud acht en veertig jaren, van beroep boekhouder

  en van Frederik Willem Tijma, oud zeven en twintig jaren, van beroep timmerman wonende alhier.

  En is deze akte van geboorte na gedane voorlezing door den aangever en de getuigen onderteekend.

  W. Holman

  F.W. Tijma

  Johs. Holman

   

  Bijlagen:
  Geboorteakte Leentje Holman.jpg (553.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E
  05-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Carel Lieste, kind van Johannes Lieste en Elisabeth Sala

  Plaats Leiden

  Datum 23-11-1830

  Kind Carel Lieste  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 23-11-1830

  Woonplaats kind Leiden, Haarlemstraat, Wijk 6 No. 401

  Vader Johannes Lieste  

  Beroep winkelier

  Moeder Elisabeth Sala  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4691 

  Aktenummer 1137

  Aktejaar 1830

   

  In het jaar een duizend achthonderd en dertig den zeven en twintigsten der maand November des middags ten twaalf ure,

  is voor ons, ... der stad Leijden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand, verschenen

  Johannes Lieste oud drie en dertig jaren, winkelier wonende op de Haarlemstraat Wijk 6 No. 400

  welke ons heeft verklaard, dat Elisabeth Sala, zijne huisvrouw

  op den drie en twintigsten November achttien honderd dertig, ´s morgens ten tien ure,

  bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Carel.

  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van

  Andries Adrianus de Hoog wonende op de Haarlemstraat Wijk 6 No. 431 oud een en dertig jaren, winkelier

  en van Henricus Theodorus Quinten wonende op de Haarlemstraat Wijk 6 No. 401, oud zes en twintig jaren koopman.

  En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing met ons geteekend.

  J. Lieste

  A.A. de Hoog

  H. T. Quinten

   

  Bijlagen:
  Geboorte Carel Lieste, vader Johannes Lieste moeder Elisabeth Sala.jpg (1.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B
  04-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Anna Catharina Sala kind van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwen

  Plaats Haarlem
  Geboortedatum 20-2-1887
  Getuige Carel Sala
  Getuige Johannes Schuurman

  Op heden de een en twintigsten Februari achttien honderd zeven en tachtig,
  is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen:
  Christiaan Sala, oud twee en veertig jaren, van beroep regenschermmaker wonende in deze gemeente,
  die ons heeft verklaard dat op den twintigsten dezer des na middags ten een uren, in het huis staande aan de ... straat No. 15. ,
  is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Maria Henrica Teeuwen, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier,
  aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van Anna Catharina.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Carel Sala, oud vier en dertig jaren, van beroep huisschilder, wonende alhier en van
  Johannes Schuurman? van beroep huisschilder, wonende alhier.
  En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Anna Catharina Sala kind van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwen.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A
  02-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Alida Hirs Kind van Johannes Gerardus Hirs en Cornelia Sala

  Plaats Haarlem
  Geboortedatum 18-3-1884
  Getuige Christiaan Sala
  Getuige Alexander de Jong

  Op heden den achttienden Maart achttien honderd vier en tachtig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen,
  Johannes Gerardus Hirs, oud dertig jaren, van beroep werkman, wonende in de gemeente,
  die ons heeft verklaard dat op den achttienden dezer des na middags ten een uren, in het huis staande aan de de Witstraat, No. 10,
  is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Cornelia Sala, zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier,
  aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van Alida.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van
  Christiaan Sala, oud veertig jaren, van beroep Paraplumaker, wonende alhier en van
  Alexander de Jong, oud vijftig jaren, van beroep dienstman, wonende alhier.
  En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen

  Bijlagen:
  Geboorte Alida Hirs Kind van Johannes Gerardus Hirs en Cornelia Sala.jpg (439.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A
  01-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Anna Catharina van Nieuwenhuizen kind van Willem Otto van Nieuwenhuizen en Geertruida Jacoba Kloos

  Plaats Haarlem
  Geboortedatum 12-4-1855
  Getuige Hendrik de Bel
  Getuige Ferdinand van Nieuwenhuizen

  Op heden den dertienden April achttien honderd vijf en vijftig, is voor ons,
  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen:
  Willem Otto van Nieuwenhuizen, oud acht en twintig jaren, van beroep werkman wonende in de Lange Doelstraat Wijk 4, No. 748,
  welke ons heeft verklaard dat op den twaalfden dezer des na middags ten tien ure, in voornoemd huis is geboren
  een kind van het vrouwelijk geslacht uit Geertruida Jacoba Kloos, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonend als voren,
  welk kind zal genaamd worden Anna Catharina, zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van eerst gemelde als vader
  van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
  Hendrik de Bel, oud dertig jaren, van beroep korenmolenaar, wonende in de Oude Raamstraat en van
  Ferdinand van Nieuwenhuizen, oud twee en dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende in de Witte Heerensteeg
  en is deze akte na voorlezing onderteekend door ons, door den aangever en de beide getuigen

  Bijlagen:
  Geboorte Anna Catharina van Nieuwenhuizen kind van Willem Otto van Nieuwenhuizen en Geertruida Jacoba Kloos.jpg (2.7 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A
  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Huwelijk Dominicus Johannes Sala 15-11-1907 Burgerlijke stand
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Burgerlijke stand Dominicus Johannes Sala en Joanna Elisabeth van Houten 15-11-1907

  Bijlagen:
  Burgerlijke stand Dominicus Johannes Sala 15-11-1907 tiff.jpg (314.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL
  12-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Daniel Antonius Sala en Eugenie Marie Eberson
  No. 112.
  Huwelijks Acte van Daniel Antonius Sala en Eugenie Marie Eberson.
  Op heden den zeven en twintigsten Julij des jaars achttien honderd negen en vijftig compareerden voor ons, Gerrit Hendrik Andres, Wethouder der Gemeente Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand; Daniel Antonie Sala, oud vier en twintig jaren, instrumentmaker, geboren en wonende te Leijden, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Carolus Antonius Sala, in leven spiegelfabrikant, en Maria Sibilla Spekman;
  en Eugenie Marie Eberson, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Arnhem, minderjarige dochter van Hendricus Petrus Eberson, likeurstoker, en van Elisabeth Maria Perquin, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier.
  Welke aan ons hebben verzocht om het huwelijk hetwelk zij voornemens zijn onderling aan te gaan te voltrekken, op welk verzoek regt doende en gelet dat de afkondigingen voor het huis de Gemeente alhier hebben plaatsgehad voor de eerste maal op zondag den tienden Julij en voor de tweede maal op zondag den zeventienden Julij beiden dezes jaars, en te Leijden op dezelfde dagen; en de acten daarvan behoorlijk zijn opgemaakt en geaffigeerd zonder dat ons eenige oppositie tegen dit huwelijk is aangekondigd.
  Gezien de bijgebragte en aan deze acte geannexeerde stukken, als:
  1e Extract uit het Geboorte Register der Gemeente Leijden ten behoeve van den Bruidegom;
  2e Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie;
  3e Extract uit het Overlijdens Register der Gemeente Leijden, stavende den dood van Bruidegoms Vader;
  4e Extract uit het Overlijdens Register der gemeente Leijden, stavende den dood van Bruidegoms Moeder;
  5e Extract uit het Register der acten van Geboorte binnen de Gemeente Arnhem, ten behoeve van de Bruid;
  6e Bewijs van den onverhinderden afloop der huwelijks afkondigingen in de Gemeente Leijden.
  Gehoord de mondelinge toestemming in dit huwelijk door de ouders der Bruid, beiden alhier tegenwoordig.
  Voorts door den Bruidegom en de Bruid ten overstaan van ons en van de nagenoemde getuigen, verklaard zijnde dat zij elkander tot echtgenooten aannemen en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo verklaren wij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in de naam der Wet dat Daniel Antonius Sala en Eugenie Marie Eberson door een wettig huwelijk aan elkander zijn verbonden.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Hendrikus Sala, oud negen en twintig jaren, spiegelfabrikant wonende te Leijden, Broeder van den Comparant; Antonius Franciscus Hopman, oud drie en dertig jaren, likeurstoker, wonende te Leijderdorp, Zwager van den Comparant; Jan Willem Florantijn Jansen, oud veertig jaren, logementhouder, wonende alhier, Zwager van Comparante en Joannes Petrus Weenen, oud acht en dertig jaren, goud en zilversmid wonende alhier, Neef van Comparante en is derzelve na voorlezing door de beide Comparanten, de Ouders van Comparante en de vier getuigen benevens ons geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Daniel Antonius Sala en Eugenie Marie Eberson kopie.jpg (3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  11-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Simon Johannes Sala en Henriette Marie Waterreus 28-09-1918

  Akte 1116.

  Heden den acht en twintigsten September negentien honderd achttien zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente ’s Gravenhage, in het openbaar in het huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:

  Simon Johannes Sala oud een en veertig jaren, kunsthandelaar, geboren te leiden, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Sala, overleden, en van Catharina Petronella Knaapen, zonder beroep, wonende te Leiden.

  En Henriëtte Marie Waterreus, oud twintig

  jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Hendricus Ludovicus Theodorus Waterreus, oud vier en veertig jaren, broodfabrikant, en van Maria Perrison Teunissen, oud vier en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en contesteerende.

  De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op den veertienden dezer. Bruidegom en bruid hebben ons overlegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de Wet aan den huwlijken staat verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Lambertus Gerardus Waterreus, oud zes en vijftig jaren, broodfabrikant, oom der bruid en Gerardus Johannes Sala, oud drie en veertig jaren, arts, broeder van den bruidegom, beiden wonende alhier. Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met comparanten, hare ouders en de getuigen.

  S.J. Sala                     L.G. Waterreus

  H.M. Waterreus          G.J. Sala

  H.L. Waterreus          

  M Waterreus Perrison Teunissen

  In de kantlijn van de Huwelijksakte

  Door het vonnis der Arrondissements Rechtbank alhier van den zevenden December negentien honderd drie en dertig en de inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente op den elfden Januari negentien honderd vier en dertig is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden.

  Get: …

  Bijlagen:
  Huwelijksakte van Simon Johannes Sala en Henriette Marie Waterreus 28-09-1918.jpg (390.4 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Gerardus Johannes Sala met Adriana Elisabeth Maria Nijdam 04-03-1930

   

  Heden den Vierden Maart negentienhonderd dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente ’s-Gravenhage, in

  het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

  Gerardus Johannes Sala, oud vier en vijftig jaren, arts geboren te Leiden, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Sala, en van Catharina Petronella Knaapen, beiden overleden.

  En Adriana Elisabeth Maria Nijdam, oud veertig jaren, zonder beroep, geboren te Delft wonende alhier, meerderjarige dochter van Assuerus Nijdam, overleden, en van Adriana Maria Schilte, zonder beroep, wonende alhier.

   

  De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats op den achtsten Februari dezes jaars

   

  Bruidegom en bruid hebben mij overgelegd de bij de wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten, die de Wet aan den huwelijken staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

  Als getuigen waren tegenwoordig Henricus Nijdam, oud vijftig jaren, dokter in de Pharmacie, wonende te Hilversum, broeder der Bruid, en Simon Johannes Sala oud twee en vijftig jaren, kunsthandelaar, wonende alhier, broeder van den bruidegom.

  Hiervan is akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

   

  G.J. Sala

  A.E.M. Nijdam

  Nijdam

  S.J. Sala

  Bijlagen:
  Huwelijk van Gerardus Johannes Sala en Adriana Elisabeth Maria Nijdam (04-03-1930).jpg (318.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  09-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Theodorus Sala en Johanna Petronella Louisa Koene
  In het jaar negentien honderd negen den elfden der maand December zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Theodorus Sala, oud vjif en twintig jaren, van beroep smid, geboren en wonende te Haarlem, meerderjarige zoon van Christiaan Sala, overleden en van Maria Henrica Teeuwe, zonder beroep, wonende te Haarlem.
  en Johanna Petronella Louisa Koene, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Amsterdam en wonende alhier, meerderjarige dochter van Marinus Adrianus koene, conducteur der artillerie en van Geertruida Catharina Assink, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  De moeder van den bruidegom en de ouders der bruid hierbij tegenwoordig hebben ons verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
  De comparantem hebben ons overgelegd: hunne geboorte akten, de overlijdens akte van den vader van den bruidegom, het bewijs van voldoening aan de roep op de Nationale Militie en het bewijs van gedane afkondigingen te Haarlem.
  Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht en de afkondigingen in deze Gemeente en te Haarlem op Zondagen, den acht en twintigsten November en den vijfden December zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de pligten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beatwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van;
  Dominicus Sala, oud negen en twintig jaren, van beroep stucadoor, wonende te Haarlem
  Nicolaas Koene, oud zes en veertig jaren, van beroep spoorwegwerker, wonende te Hillegom
  Jacob Jan Cornelis Bander, oud zes en twintig jaren, van beroep kantoorbediende, wonende te Wormerveer
  zijnde de eerste getuige broeder van den bruidegom, de tweede oom der bruid, de derde zwager van den bruidegom en de vierde getuige zwager der bruid.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de echtgenooten, de ouders der bruid en de getuigen, verklarende ons de moeder van den bruidegom niet te kunnen teekenen.

  Bijlagen:
  Huwelijk Theodorus Sala en Johanna Petronella Louisa Koene kopie.jpg (433.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  08-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Anthonius Ludovicus Ouwerkerk en Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven


  Plaats Leiden
  Datum 17-09-1874
  Bruidegom Anthonius Ludovicus Ouwerkerk  
  Vader bruidegom Ferdinandus Johannes Gerardus Ouwerkerk  
  Moeder bruidegom Antonia Hamerslag  
  Bruid Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven  
  Vader bruid Bernardus Petrus Verhoeven  
  Moeder bruid Francisca Carolina Bernard  
  Aktenummer 243

  In het jaar achttien honderd vier en zeventig, den zeventienden September des na middags te half twee uren,
  zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen,
  Anthonius Ludovicus Ouwerkerk, jongman, oud acht en twintig jaren, winkelier geboren te Leiden, wonende aan den Nieuwen Rijn alhier,
  meerderjarige zoon van Ferdinandus Johannes Gerardus Ouwerkerk, zonder beroep wonende te Leiden, tijdelijk verblijf houdende te Bloemendaal, en van Antonia Hamerslag, overleden.
  Zijnde de vader buiten staat om zijnen wil te verklaren, blijkens attest afgegeven door den eersten Geneesheer directeur van het krankzinnigengesticht Mariënheide te Bloemendaal.
  Overleggende zijne geboorteakte, de dood akte van zijne moeder, het certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en ... verklaring
  en Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven, jonge dochter, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende op de Haarlemstraat alhier,
  minderjarige dochter van Bernardus Petrus Verhoeven, behanger, mede woonachtig op de Haarlemstraat alhier tegenwoordig en toestemmende en van Francisca Carolina Bernard, overleden.
  Overleggende hare geboorteakte en de doodakte van hare moeder.
  Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied,
  namelijk de eerste den zesden September en de tweede den dertienden September dezes jaars beide dagen des middags te twaalf uren.
  Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende,
  in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten,
  en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;
  waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet,
  dat Anthonius Ludovicus Ouwerkerk en Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven door het huwelijk vereenigd zijn, waarvan wij akte hebben opgemaakt ....
  Henricus Jacobus Verhoeven, oud zeven en vijftig jaren, koekbakker,
  Josephus Antonius Bernard?, oud een en vijftig jaren, koopman, ooms van den bruid,
  Johannes Franciscus ...borg, oud twee en veertig jaren, koopman en
  Martinus Josephus de Graaf, oud acht en dertig jaren, koekbakker, neven van de bruid, allen wonende te Leiden.
  En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den bruidegom, de bruid den vader van de bruid en de getuigen geteekend

  Bijlagen:
  Huwelijk Anthonius Ludovicus Ouwerkerk en Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven.jpg (3.6 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  07-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Henricus Maria Joseph Borzo en Georgina Huberta Bernardina Swagemakers

  Plaats Tilburg
  Aktenummer 112
  Huwelijksdatum 17-08-1886
  Getuige Franciscus Carolus Ummels
  Getuige Ludovicus Johannes Christophelus Bogaerts
  Getuige Leonardus Johannes Daniel Swagemakers
  Getuige Gerardus Josephus George van Alphen

  In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den zeventienden der maand Augustus, zijn voor ons Johannes Franciscus Jansen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Tilburg in het huis der gemeente in het openbaar verschenen:
  Henricus Maria Borzo, oud vijf en twintig jaren, geboren te 's Hertogenbosch den een en dertigsten der maand Juli een duizend acht honderd en een en zestig, van beroep spiegelfabrikant, wonende te 's Hertogenbosch, meerderjarige zoon van Carolus Franciscus Borzo, zonder beroep en van Joanna Ida Cornelia Bogaerts, beide wonende te 's Hertogenbosch, en
  Maria Georgina Huberta Bernardina Swagemakers, oud negentien jaren, geboren te Tilburg, den elfden Juni een duizend acht honderd en zeven en zestig, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Hubertus Bernardus Swagemakers, fabrikant en van Isabella Adriana Angelina Huberta van Alphen, beide wonende alhier,
  die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
  Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft.
  De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten.
  De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in de gemeenten 's Hertogenbosch en Tilburg zonder stuiting hebben plaatsgehad.
  De ouders van bruidegom en bruid, hierbij tegenwoordig, hebben ons verklaard, hunne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk te geven.
  Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, en hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der wet verklaard, dat de personen van Henricus Maria Joseph Borzo en Maria Georgine Huberta Brenardina Swagemakers bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
  Deze huwelijksvoltrekking heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van:
  1e Franciscus Carolus Ummels, oud vier en vijftig jaren, van beroep notaris, wonende te 's Hertogenbosch.
  2e Ludovicus Johannes Christophelus Bogaerts, oud drie en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te 's Hertogenbosch.
  3e Leonardus Johannes Daniel Swagemakers, oud vier en veertig jaren, van beroep fabrikant, wonende te Tilburg en
  4e Gerardus Josephus George van Alphen, oud drie en veertig jaren, van beroep, zonder, wonende te Ginneken.
  De getuigen hebben verklaard te zijn: de eerste behuwd oom en de tweede de oom van den bruidegom, de derde en vierde ooms van den Bruid.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stad voornoemd

  Bijlagen:
  Huwelijk Henricus Maria Joseph Borzo en Georgina Huberta Bernardina Swagemakers.jpg (3.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  06-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Petrus Jacobus Hensterman en Johanna Maria Schretlen

  Plaats Leiden
  Datum 10-01-1839
  Vader bruidegom Johannes Hensterman  
  Moeder bruidegom Hendrina Pastoor  
  Vader bruid Daniël Schretlen  
  Moeder bruid Maria Magdalena Schretlen
  Getuige Daniel Schretlen
  Getuige Dominicus Anthonius Schretlen
  Getuige Martinus Johannes Schretlen
  Getuige  Carolus Dominicus Sala
  Aktenummer 3

  In het jaar achttien honderd negen en dertig, den tienden Januarij 's middags ten een ure,
  zijn voor ons Dr. Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leijden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd;
  Petrus Jacobus Hensterman, jongman, oud vier en twintig jaren, genees, heel en vroedmeester, geboren te Sassenheim, op den vijftienden Februarij achttienhonderd veertien, blijkens geboorte acte, wonende te Scheveningen,
  meerderjarige zoon van Johannes Hensterman, heelmeester en Hendrina Pastoor, echtelieden wonende te Sassenheim, alhier tegenwoordig en toestemmende,
  hebbende voldaan  aan de wet op de nationale militie, blijkens certificaat afgegeven door den heer Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland, de dato dertienden December achttien honderd acht en dertig, alsmede consent van den heer Directeur Generaal van Oorlog houdende toestemming tot het aangaan van een huwelijk, de dato dertien October achttien honderd acht en dertig, te eene, en
  Johanna Maria Schretlen, jonge dochter, oud negentien jaren, zonder beroep, geboren te Leijden op den zestienden Maart achttien honderd negentien, blijkens geboorte acte, wonende alhier op de Hogewoerd,
  minderjarige dochter van Daniel Schretlen, overleden te Leijden, op den dertigsten Mei achttien honderd vijf en dertig, blijkens dood acte, en Maria Magdalena Schretlen, zonder beroep, wonende op de Hogewoerd, alhier tegenwoordig en toestemmende ter andere zijde.
  Welke aan ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den dertigsten December achttien honderd acht en dertig, en zesden Januarij dezes jaars, alsmede te 's Gravenhage op dezelfde dagen, 's middags ten twaalf uren.
  Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven:
  verklaren wij in naam der Wet, dat Petrus Jacobus Hensterman en Johanna Maria Schretlen, door het huwelijk zijn vereenigd,
  waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Daniel Schretlen, oud negen en twintig jaren, winkelier, wonende in de Maarsmansteeg,
  Dominicus Anthonius Schretlen, oud zeven en twintig jaren, smit, wonende op de Hogewoerd,
  Martinus Johannes Schretlen, oud vier en twintig jaren, chirurgijn en vroedmeester, wonende op de Hogewoerd, alle drie broeders der comparante, en
  Carolus Dominicus Sala, oud zeven en veertig jaren, spiegelmaker, wonende op de Breedestraat, oom der comparante, welke na gedane voorlezing met ons, de comparanten, ouders en getuigen hebben geteekend

  Bijlagen:
  Huwelijk Petrus Jacobus Hensterman en Johanna Maria Schretlen.jpg (2.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  05-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Bernardus Cornelus Anthonius Maria Ouwerkerk en Elisabeth van der Meij

  Plaats Leiden
  Datum 20-08-1907
  Aktenummer 278
  Getuige Thimotheus Wilhelm Ouwerkerk
  Getuige Adrianus Jacobus Binnendijk
  Getuige Frederik van der Meij
  Getuige Gerrit Jan van der Maaten

  In het jaar negentienhonderd zeven den twintigsten Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
  Bernardus Cornelis Anthonius Maria Quwerkerk, oud vijf en twintig jaren, graanhandelaar, geboren en wonende te Leiden,
  meerderjarige zoon van Anthonius Ludovicus Ouwerkerk en van Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven,
  beide zonder beroep en wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende;
  overleggende zijne geboorte acte en het militiebewijs:
  En Elisabeth van der Meij, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden,
  meerderjarige dochter van Zacharias van der Meij, broodbakker en van Johanna Rebecca Helena Berkemeier, zonder beroep, beide wonende te Leiden,
  beide alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende hare geboorte acte;
  Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
  Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende,
  in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en
  getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;
  waarop door hun elk afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet,
  Bernardus Cornelis Anthonius Maria Ouwerkerk en Elisabeth van der Meij, door het huwelijk vereenigd zijn,
  waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
  Thimotheus Wilhelm Ouwerkerk, oud twee en zestig jaren, kunstschilder, wonende te Noordwijk, oom van den bruidegom,
  Adrianus Jacobus Binnendijk, oud dertig jaren, boekhandelaar,
  Frederik van der Meij, oud drie en twintig jaren, bloemist, broeder van de bruid en
  Gerrit Jan van der Maaten, oud zeven en twintig jaren, assistent gasmeester, alle wonende te Leiden.
  En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid en de getuigen geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Bernardus Cornelus Anthonius Maria Ouwerkerk en Elisabeth van der Meij.jpg (2.6 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  04-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Catharina Elisabeth Bomers

  De zevenden Februari achttienhonderd vijf en dertig des voor middags ten elf uren zijn, voor mij Gerrit Middelburg - Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente 's Gravenzande en Zand Ambagt in het gemeentehuis verschenen: Carolus Dominicus Sala, Spiegelmaker, oud acht en dertig jaren, geboren te Leijden en gedoopt den dertigsten September zeventien honderd zes en negentig volgens acte, wonende te Leijden, voldaan hebbende aan de Nationale Militie blijkens bewijs, meerderjarige zoon van Dominicus Sala, zonder beroep, en Maria Magdalena Weereld echtelieden beide wonende te Leijden, welke hunner toestemming tot dit huwelijk hebben verleend, blijkens akte van toestemming den zevenden Januari achttien honderd vijf en dertig voor den notaris Abraham Zuurdeeg residerende te Leijden en getuigen gepasseerd, behoorlijk geregistreerd en gelegaliseerd; weduwnaar van Willemina Catharina Rhehorst, gewoond hebbende en overleden te Leijden den achtsten September achttienhonderd zes en twintig volgens acte.

  En Catharina Elisabeth Bomers, Dienstbode, oud zeven en twintig jaren, geboren te Wattenscheid in Pruissen den negenden Junij achttienhonderd zeven volgens acte behoorlijk voor zegel geviseerd en geregistreerd mitsgaders getranslateerd, wonende te 's Gravenzande, meerderjarige dochter van Christiaan Bohmers in leven, slotenmaker gewoond hebbende en op den negentiende Maart achttienhonderd twintig te Wattenscheid voormeld, blijkens acte welke voor zegel is geviseerd, geregistreerd en getranslateerd , en van Regina Hannemann, zonder beroep, wonende te Bruninghausen, welke hare toestemming tot dit huwelijk heeft verleend bij acte van toestemming den drie en twinstigsten Januari achttienhinderd vijf en dertig voor Otto Henric Theodoor Nordalm koninklijke pruissische Geregts Commissaris en notaris van het departement des hoog loffelijke opperlandgeregt in de Ham te Dortmund in pruissen gepasseerd, welke acte is voor zegel geviseerd, geregistreerd en getranslateerd, zijnde de voormelde translatij aan dezelven acten vastgehecht.

  Ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied voor de deur van het raadhuis alhier op Zondagen den zesden en achttienden Januari, dezes jaars beide des voor middags, en te Leiden, woonplaats van den bruidegom, op Zondagen den elfden en achttienden Januari dezes jaars volgens certificaat met aan planning bij de wet bepaald en zonder oppositie.

  Wij hebben als toen voorgelezen de vermelde stukken en hetzelfde hoofdstuk van de titel van het huwelijk des Burgerlijken Wetboek, en de aanstaande Echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot Man en Vrouw nemen wilden waarop door elk derzelven een toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard dat Carolus Dominicus Sala en Catharina Elisabeth Bohmers door het huwelijk zijn verbonden.
  Waarvan deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Thomasmeszoon van den Ende, oud drie en vijftig jaren, bouwman, goede bekende van bruidegom en bruid, Pieter van der Lingen, oud een en vijftig jaren, insgelijks goede bekende, Engel van der Wel, oud vier en veertig jaren, bouwman en de tweede getuigen tuinman, en Johannes Overleeft, oud een en veertig jaren, bouwman, de twee laatste getuigen goede bekenden wonende alle de getuigen te 's Gravenzande; En hebben Bruidegom en Bruid , de getuigen met mij ambtenaar deze na gedane voorlezing onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Catharina Elisabeth Bomers.jpg (1.7 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  03-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Johannes Antonius Maria van Liempt en Catharina Francisca Julia Sala

  Plaats Eindhoven
  Aktedatum huwelijk 08-01-1924
  Aktenummer 4
  Getuige Julius Johannes Franciscus Sala
  Getuige Franciscus Adrianus Johannes van Eindhoven

  Heden den achtsten Januari negentien honderd vier en twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Eindhoven, in het openbaar in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Johannes Antonius Maria van Liempt, oud zeven en twintig jaren, van beroep scheikundig ingenieur, geboren te 's Hertogenbosch en wonende te Eindhoven, meerderjarige zoon van Johanna Maria Sondereggen, oud vier en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Vucht, persoonlijk toestemming tot dit huwelijk gevende,
  en Catharina Francisca Julia Sala, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Stratum en wonende te Eindhoven, meerderjarige dochter van Johannes Gijsbertus Arnoldus Theodorus Sala, oud zes en vijftig jaren, van beroep arts, wonende te Eindhoven persoonlijk toestemming tot dit huwelijk gevende en van Betsij Maria Lungen, zonder beroep, wonende te Eindhoven. bij authentieke akte hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Partijen hebben aan mij overlegd de stukken hierna genoemd, zijnde:
  1e Een uittreksel uit de geboorteakte van den bruidegom geboren den zesden Juni achttienhonderd zes en negentig.
  2e Een uittreksel uit de geboorteakte van de bruid, geboren den veertienden Januari negentienhonderd en een;
  3e Een uittreksel uit de overlijdensakte van den vader van den bruidegom;
  4e Authentieke akte van toestemming van de moeder der bruid
  Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en afkondiging in deze gemeente
  op ZATERDAG, den twee en twintigsten December des vorigen jaars, heeft plaatsgehad en zonder stuiting is afgeloopen, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn opgelegd. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat Johannes Antonius Maria van Liempt en Catharina Francisca Julia Sala door den ECHT aan elkaar zijn verbonden.
  Als getuigen waren tegenwoordig: Julius Johannes Franciscus Sala, oud een en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Arnhem, broer van de bruid; Franciscus Adrianus Johannes van Eindhoven, oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch, zwager van den bruidegom. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  De doorhaling van een woord in deze akte is goedgekeurd.
  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

  Bijlagen:
  Huwelijk Johannes Antonius Maria van Liempt en Catharina Francisca Julia Sala.jpg (974.2 KB)   
  Huwelijk Johannes Antonius Maria van Liempt en Catharina Francisca Julia Sala2.jpg (892.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  02-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Josephus Dominicus Wilhelmus Borzo en Engelina Johanna Smit
  No. 84
  Den zes en twintigsten Julij achttien honderd een en zeventig, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar ten gemeentehuize alhier verschenen, ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, Josephus Dominicus Wilhelmus Borzo, oud vijftig jaren, spiegelfabrikant, geboren en wonende te 's Hertogenbosch, meerderjarige zoon van Joseph Borzo, en van Anna Maria Sala, echtelieden, overleden; En:
  Engelina Johanna Smit, oud acht en veertig jaren, zonder beroep, geboren te Haarlem, wonende alhier, meerderjarige dochter van Theodorus Smit en van Maria van der Putten, echtelieden, overleden.
  De afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder stuiting alhier plaats gehad op zondagen den zestienden en den drie en twintigsten dezer maand, alsmede op dezelfde dagen te 's Hertogenbosch.
  De aanstaande echtgenooten hebben aan ons overgelegd hunne geboorteacten, en het bewijs der gedane huwelijksafkondigingen te 's Hertogenbosch.
  Vervolgens is door ons aan de comparanten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij getrouw al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend is beantwoord, waarop wij in de naam der wet hebben verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
  In tegenwoordigheid van Carolus Franciscus Borzo, oud zes en veertig jaren, fabrikant, broeder van den bruidegom, Franciscus Christianus Ummels, oud negen en dertig jaren, behuwd broeder van den bruidegom beiden wonende te 's Hertogenbosch, Meester Henricus Adrianus van Moors, oud drie en veertig jaren, procureur, neef van den bruidegom, en Frederik Petrus Johannes Spies, oud vijf en dertig jaren. koopman, beide wonende alhier.
  Voorlezing dezer acte is door ons gedaan aan de comparanten en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Josephus Dominicus Wilhelmus Borzo en Engelina Johanna Smit kopie.jpg (948.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  01-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Willemina Katrina Rehorst

  Bruidegom Carolus Dominicus Sala, geboren te  Leiden, leeftijd  27
  Vader Dominicus Sala
  Moeder Maria Magdalena Weereld
  Bruid Willemina Katrina Rehorst, geboren te  Amsterdam, leeftijd  23
  Vader Willem Rehorst
  Moeder Engeliena van den Wildenberg
  Plaats Delft Huwelijksdatum 10-12-1823

  In het jaar een duizend acht honderd drie en twintig, den tienden der maand December des middags ten twaalf ure,
  zijn voor ons Mr. Pieter de Espanl, Burgemeester, als Ambtenaar van den Burgelijken staat der gemeente van Delft gecompareerd
  Carolus Dominicus Sala, oud zeven en twintig jaren, blijkens overgelegd Doop Extract, van beroep spiegelmaker, geboren en wonende te Leiden,
  meerderjarig ongehuwd zoon van Dominicus Sala, koopman, en van Maria Magdalena Weereld wonende te Leijden,
  gevende derzelve toestemming in dezen blijkens overgelegde akte van consent;
  hebbende de comparant aan zijne verplichtingen omtrent de Nationale Militie voldaan blijkens overgelegd certificaat
  afgeven door den Heere Gouverneur van Zuid holland den een en dertigsten October dezes jaars;
  En Willemina Katrina Rehorst, oud drie en twintig jaren blijkens overgelegd Doop Extract, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende alhier,
  meerderjarige ongehuwde dochter van Willem Rehorst en Engelina van den Wildenberg beide overleden,
  de eerstgenoemde te Amsterdam de tweede te Culemborg blijkens de overgelegde Extracten,
  zijnde voorts overeenkomstig  het advies van den Staatsraad van den dertigsten Maart 1800 en acht, door de vier na te noemen getuigen verklaard dat
  hoezeer de ouders der comparanten in de van hen overgelegde Dood Extracten verschillend en anders dan in het overgelegd Doop extract der Comparante, genoemd zijn,
  echter daarin dezelfde persoonen en hare genoemde Ouders bedoeld worden.
  dewelken ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk,
  waarvan de proclamtien overeenkomstig de Wet van de Puije van het Raadhuis dezer Stad hebben plaats gehad,
  alsook te Leiden zijn gedaan op den dertigsten November en de zevenden December van het jaar achttien honderd drie en twintig alhier ten half twaalf
  en te Leijden te twaalf ure des middags.
  Na dat alvorens overeenkomstig het advies van den Stadsraad van den vierden Thermidor (Warmtemaand) van het jaar dertien door de bruid was verklaard,
  dat de plaats van het overlijden of de laatste woonplaats van hare Grootouders zoo van vaders als moeders zijde aan haar onbekend zijn,
  welke verklaring door de na te noemen getuigen zijnde: - En geene oppositie tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht,
  hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van alle vorengemelde stukken,
  alsmede van het zesde hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende van het huwelijk,
  ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander voor man en vrouw wilden erkennen; waarop door elk van hun toestemmend zijnde geantwoord,
  verklaren Wij in naam der Wet dat Carolus Dominicus Sala en Willemina Katrina Rehorst voornoemd door het huwelijk verbonden zijn.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van den Berg, oud zeven en veertig jaren, uitdrager, van
  Jan Hetteling oud negen en zestig jaren, borstelmaker,
  van Nicolaas Vinkhuizen, oud acht en zeventig jaren, zonder beroep en van Michiel Sonne, oud negen en twintig jaren, Timmermansknecht,
  zijnde door geene bloedverwantschap of aanhuwelijking de Echtgenooten bestaande en wonende allen binnen deze gemeente,
  welke acte na voorlezing nevens ons en de Echtgenooten hebben onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Willemina Katrina Rehorst.jpg (4.7 MB)   
  Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Willemina Katrina Rehorst2.jpg (855.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  30-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gehuwd Antonius Dominicus Sala en Josphina Maria Oudshoorn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Gehuwd Antonius Dominicus Sala en Josphina Maria Oudshoorn

  Den 20 Juni 1889

   

  Bijlagen:
  Gehuwd Ant. Dom. Sala Josph Maria Oudshoorn bijlage.jpg (505.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  29-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Joseph Louis Sala en Antonia Catharina Oosterman - 1874
  Den derden November achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda,  in het openbaar ten gemeentehuize alhier verschenen, ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken Joseph Louis Sala, oud vijf en dertig jaren, rijksambtenaar, geboren te ’s-Hertogenbosch, wonende te Sint-Oedenrode, weduwnaar van Antonia Boonhoff, meerderjarige zoon van wijlen Jean Baptiste Louis Sala en van Josepha Jacoba Muskeijn, zonder beroep, zijne echtgenoot, wonende te Sint-Oedenrode; En Antonia Catharina Oosterman, oud vier en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Hendrikus Oosterman, winkelier en van Pieternella Voeten, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier. De afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier en te Sint-Oedenrode, op zondagen den achttienden en de vijf en twintigsten October dezes jaars. De aanstaande echtgenooten hebben aan ons overgelegd hunne geboorteacten, de overlijdensacte van de vorige echtgenoot van den bruidegom, en het bewijs der gedane huwelijksafkondigingen te Sint-Oedenrode. Vervolgens is door ons aan de comparanten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij getrouw al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend is beantwoord, waarop wij in naam der wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn. In tegenwoordigheid van Cornelis Oosterman, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, oom van de bruid; Rodolphe Deswert, oud vijf en twintig jaren, koopman, behuwd broeder van de bruid; beiden wonende alhier, Cornelis de Hoon, oud zeven en zestig jaren, kleermaker, oom van de bruid, wonende te Ginneken; en Emanuel van der Ven, oud twee en vijftig jaren, leeraar aan de hogere burgerschool, wonende te ’s-Hertogenbosch. Voorlezing dezer acte is door ons gedaan aan de comparanten en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Joseph Louis Sala en Antonia Catharina Oosterman kopie.jpg (1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!