NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Overlijdens religieuzen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  25-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 2 november : Groot bal met de Strangers in het Sportcentrum

   

  1985 – 2 november : T.D. van K.L.J. Groene Kring Mechelen

  In zaal St.-Cecilia te leest. Begin 20 uur. Inkom 60 frank.(Affiche)

   

  1985 – Zaterdag 2 en zondag 3 november : Mossel- en Steakfestijn

  In het chalet van V.V. Leest.

  “Vanaf 12u tot 21u serveren wij die dagen voor u de lekkerste supermosselen zoveel u lust (wie ze al geproefd heeft weet hoe super ze bij ons zijn), de malste biefsteak (met sla of champignons) en stoofvlees.”

  Prijzen :

  -mosselen met frieten of brood : 250 fr.

  -biefsteak met frieten :   275 fr.

  -Stoofvlees met frieten : 200 fr.

  In al deze prijzen was een consumptie inbegrepen. Kinderen (-12) kregen 100 fr. vermindering. Er was ook soep en nagerecht te verkrijgen. (Folder VV)

   

  1985 – Donderdag 7 november :

  Kaasavond van SP- CSC-bestuur Leest

  In samenwerking met specialisten van het Nederlands Zuivelbureau.

  In zaal Sint-Cecilia, Dorpstraat 6. (‘Voor Allen’, 7/9/85)

  Er mocht gratis geproefd worden en ook de inkom was gratis. (Folder)

   

  1985 – 7 november – Gazet van Mechelen : De oude Diddens-stam

  Hendrik Diddens publiceerde zopas een nieuwe studie over wat hiji noemt : de oude Diddens-stam te Leest.

  Het gaat hier over negen opeeenvolgende generaties in de rechtlijnige afstamming voor alle huidige Diddensen.

  De oudst gekende stamvader is Franciscus Diddens. Hij werd omstreeks 1540 geboren.

  Hij trouwde met Johanna Verlynden in de Mechelse Sint-Romboutskerk, maar verhuisde na de geboorte van hun eerste kind naar Leest, vanwaar hij klaarblijkelijk afkomstig was.

  Sindsdien volgden de Diddens-geslachten elkaar ononderbroken in het Zennedorp op tot ongeveer 1880. Pas dan begon de eigenlijke uitzwerming. Maar thans leven te Leest nog Diddens-nazaten die rechtlijnig de 12e generatie uitmaken van het oudst gekende stamouderpaar Diddens-Verlynden.

  In deze prettig geïllustreerde brochure van 44 blz. In A4”-formaat behandelt Hendrik Diddens de verschillende takken van de Diddens-stamboom en weeft daardoorheen tal van anekdootjes en wetenswaardigheden die de leesbaarheid van zijn werkje stellig ten goede komen, o.m. met betrekking tot de “deserteur onder Napoleon”, het honderdjarige Moederke Diddens uit Duffel en de grootvader van Jan en Fons Diddens, de vermaarde internationale voetbalspelers van het Racing Mechelen uit de jaren twintig.

  Wie belangstelling voor de brochure van Hendrik Diddens heeft, kan terecht bij de auteur Landbouwstraat 98 te Mechelen. Prijs 100 frank.”

   

  1985 – Zaterdag 9 november :

  4de Kaartwedstrijd “whist” van de Sted. Basisschool

  Voor 30.000 frank aan prijzen met o.a. een fiets en een draagbaar televisietoestel wierp de Vriendenkring van de Stedelijke Basisschool in de weegschaal op deze 4de kaartwedstrijd die plaatsvond in de gymzaal van de school in Ten Moortele.

  Inschrijfgeld bedroeg 80 frank en elke tafelwinnaar had gegarandeerd prijs.

  Zoals de voorgaande jaren was de opbrengst bestemt voor het fonds voor aankoop van bijkomend materieel voor de kleuters en de leerlingen. (folder)

   

  1985 – 9 november : Mutualiteitsavond van SP

  Alle bestuursleden werden tegen 19 u. uitgenodigd om te komen luisteren naar het werkingsverslag en een overzicht van de mogelijkheden van de Socialistische mutualiteit ‘De Voorzorg’. Ter gelegenheid daar werd een lichte maaltijd aangeboden.

  (‘Voor Allen’, 7/9/95)

   

  1985 – 11 november : Herdenking Wapenstilstand

  Zoals elk jaar herdacht NSB Leest de wapenstilstand 1918.

  Programma :

  09u15 : Bijeenkomst in het lokaal.

  09u30 : Aankomst van de gemeenteraadsleden.

  09u45 : Vertrek naar de kerk begeleid door de K.F.St.Cecilia Leest.

  10u00 : Plechtige h. Mis voor de overleden wapenbroeders.

  10u45 : Neerleggen van bloemen aan het monument der gesneuvelden en overleden makkers door dhr Jos Van Roy oud-burgemeester.

  Te Velde.

  Toespraak door de secretaris (G.Veiller) van de Nat.Strijdersbond Leest.

  Uitreiking eervolle onderscheiding.

  Vaderlands lied.

  11u45 : Samen naar het lokaal waarna biefsteak met boerenbrood en koffie.

  16u45 : Bijeenkomst leden en dames in het lokaal.

  17u30 : Eetmaal, gevolgd van traditionele tombola.

  Op het menu : forel met vincentsaus en picolo – ossestaartsoep – ossetong met medeirasaus en puré – rijstschotel met fruit en slagroom.

  (folder ondertekend door voorzitter Eug. Van Beersel en secretaris-penningmeester Georges Veiller) 

  De secretaris-penningmeester had in een andere folder iedereen met aandrang uitgenodigd om, samen met de oudstrijders, plichtsgetrouw hulde te brengen aan de gesneuvelden en overleden wapenbroeders :

  “Wij moeten aan de jongere generaties bewijzen dat de oorlog 1940/45 zomaar geen kort avontuur was, maar dat hij in feite bloediger was dan de eerste wereldoorlog. Zulks wordt duidelijk bewezen, wanneer wij het aantal gesneuvelden van beide oorlogen vergelijken in verhouding tot de tijdsduur en de uitslag is werkelijk verrassend.”

   

  1985 – 13 november :

   Gouden huwelijksjubileum van

  Theo en Maria Van Hoof – Van der Zeyp.

  Ze woonden in de Poreistraat te Hombeek.

  Theo was afkomstig van Leest en daar geboren in januari 1908 en Maria was van Hombeek, geboren in augustus 1911. (KH)

   

  1985 – 16 november – Gazet van Mechelen : Bomen vellen

  “Op het kerkhof te Leest werden enkele dode en zieke hoogstammige bomen gerooid.

  Daarrond waren er nogal wat vraagtekens.De rooiiingswerken gebeuren uit veiligheidsoverwegingen in samenspraak met de stedelijke milieuraad en het bestuur voor monumenten en landschappen.

  Twee beuken en twee paardekastanjes dienden te worden verwijderd en op

  suggestie van de dienst monumenten en landschappen dienen ook twee esdoorns op de grens tussen pastorietuin en kerkhof, te worden geveld.

  Er dient een heraanplanting met lindebomen in leivorm te gebeuren, teneinde het estetisch karakter van het kerkhof te ondersteunen.

  Daartoe zullen 11 lindebomen heraangeplant worden.Het noodzakelijke rooien van de hoogstammen heeft te maken met ziekte van           sommige bomen en gevaarlijk overhellen van andere bomen.

  De beplantingsdienst zal zo snel mogelijk de heraanplanting met lindebomen uitvoeren. Bovendien zal de grote linde aan de andere kant van het kerkhof grondig verzorgd worden.”  

  1985 – Zaterdag 16 november : Will Tura in Sportcentrum Leest

  Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Voetbalclub F.C. De Statie    (met gelijknamig lokaal in Heffen-Blaasveld) haalde men Will Tura met zijn  Show-Orkest naar Leest.

  Inkom : 225 frank.

   

  25-11-2013 om 09:21 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Vervolg – Luc Plasqui 20 jaar Koster.

   

  In ‘De Band” beschreef Georges Herregods de geschiedenis van het Kostershuis.

   

                                                   Het KOSTERHUIS

   

  “Op de plaats waar thans het gemeentehuis met aangebouwd schoolhuis staat, stond vroeger het ‘kosterhuis’. Het werd gebouwd in 1638 op een stuk grond van 64 roeden, behorende voor de helft aan de kerk en voor de helft aan de H. Geesttafel (het werk van de armen, na de Franse revolutie werd dat het Weldadigheidsbureau, de toenmalige Openbare Onderstand).

  …”item nog heeft de kerk samen met de H. Geest een huys met hofken tot Leest aen de Plaetse, wordt bij den koster bewoont en bij promissie hem gegund, mits zijnen dienst weldoende is…” zo lezen wij in de rekeningen van de kerkfabriek en van de H. Geesttafel uit 1639, 1640.

  Wat het bouwen van dat huis gekost heeft, vinden we terug in de rekeningen van 1636 en 1642 : 304 gulden 16 stuyver in totaal : 222 gulden aan de kerk en 82 gulden aan de H. Geest. Het Kostershuis behoorde dus voor de helft aan de kerk en voor de helft aan de armen.

  “Cette maison appartient donc à l’église et aux pauvres”, schrijft pastoor Hermans op 19 juli 1834 in een brief aan de aartsbisschop Engelbertus, “et le clerc l’a occupée après comme avant la révolution francaise” (de koster heeft er in gewoond zowel voor als na de Franse revolutie). Diezelfde brief vermeldt ook dat dit huis in 1829 in twee werd verdeeld, het ene gedeelte liet men aan de koster, het andere deel werd gebruikt als gemeentehuis, omdat men toen dacht, schrijft de pastoor, dat het gemeentegoed was. Men heeft zelfs in 1829 een school gezet op datzelfde terrein, en ook die school heeft men in twee delen gesplitst : een deel dat dienst deed als schoolgebouw, het ander deel doet dienst als wachtlokaal met politiekamer voor de militairen.

  Vermits de koster terzelvertijd ook schoolmeester was, deed de woning van de koster bijgevolg ook dienst als huis van de schoolmeester. (Voor het schoolgebouw er stond gaf de koster schoolonderricht in het kostershuis zelf.)

  Om later moeilijkheden te vermijden wijst pastoor Hermans de gemeenteraad, aan de hand van de rekeningen van de kerkfabriek, op de ware eigenaars van deze grond, en hij komt met hen tot een overeenkomst “ à l’amiable” . Zo wordt op 23 maart 1846 de grond waar het gemeentehuis op staat en school (1 a 14 ca) overgegeven aan de gemeente. De gemeente van haar kant zal jaarlijks een eeuwigdurende rente van 15 frank betalen, de helft aan de kerkfabriek en de helft aan het bureau van weldadigheid. Dit wordt ondertekend door notaris Premie, burgemeester Carolus Wouters, de schepenen J.P. De Keersmaecker en Carolus Coeckelbergh, Gabriel Hermans pastoor, Engel Verschueren kerkmeester, August Premiesen, J. Steenam en B. Dierckx administrateurs van het bureau van weldadigheid. Petrus Demaeyer kerkmeester, met als getuigen Johan Selleslagh, herbergier en landbouwer, en Adriaen De Wit veldwachter. Koster Martinus Moortgat mag het kostershuis blijven bewonen, op conditie dat hij “de kinderen van de ouders staende op den arme gratis zal onderwijzen.”

  In 1879 hebben we de schoolstrijd. Meester Dumont komt naar Leest als onderwijzer van de gemeenteschool.

  In 1882 komt er een nieuw gemeentehuis met schoolhuis, dat in ’t vervolg door de gemeenteschoolmeester zal worden bewoond : meester Dumont, na hem meester Moons en meester De Leers.

  De nieuwe koster Petrus Jozef Hellemans, die terzelfdertijd onderwijzer werd in de Parochieschool, nam zijn intrek in het huis op de Dorpsplaats, waar Fons Hellemans nog vertoeft.(Noot : meester Alfons Hellemans)

  Koster Louis Hellemans woonde eveneens op de Dorpsplaats, in het huis van Victoria Teughels dochter van Jan Baptist, met wie hij getrouwd was. Toen dit huis, na beider dood, in 1919 verkocht werd aan de kerk, zou het nog een tijdje een kostersfamilie herbergen : het gezin van Jef Rheinard.

  In 1978 werd dit huis door de kerk verkocht aan Jos De Smedt.”

   

  Op 21 juni 1913 verzocht het gemeentebestuur een Mr Potums, verzekeringsagent uit Kapelle-op-den-Bos voor de maatschappij P.R., een nieuwe polis op te maken voor het gemeentehuis en het schoolhuis. Dit in vervanging van een vorige polis uit 1882.

  Het schoolhuis werd verzekerd voor 10.000 fr. op de waarde van het gebouw “met stagie, dienden en gebruikt als onderwijzerswoning bevattende beneden op gelijkvloers 2 plaatsen, op het verdiep slaapkamers, zolder, trap medebegrepen, aanpalende aan het gemeentehuis.

  Dit gebouw is in steen, gedekt met schalien…

  Het gemeentehuis en onderwijzerswoning zijn verlicht door petrol.”

  Zoals gezegd was Jan Dumont de eerste bewoner van het ‘schoolhuis’, na hem volgden zijn collega’s-Hoofdonderwijzers Constant Moons en Jan-Baptist De Leers (tot 1958). Hun opvolgers hadden intussen een eigen huis waarin ze bleven wonen. Wel werd het nog meerdere jaren bewoond door de familie August Nuytkens-Van Erp, waarna het deels een openbare functie kreeg als post en bibliotheek.

   

  Foto’s :

  -Het gemeentehuis met aanpalend het schoolhuis en rechts nog een deel van de oude jongensschool.

  -Het ‘Pensenstraatje’ met rechts de woning van de familie Hellemans.

   

   

  24-11-2013 om 19:22 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 31 oktober : Mechels Miniatuur Theater in Sportcentrum Leest

  Het MMT kwam naar Leest afgezakt en voerde het successtuk “In en uit” op. Het was een organisatie van een Mechelse handbalclub.

  Wis Lauwers en Vic Smets van het Vevoc-bestuur coördineerden de inschrijvingen voor hun vereniging zodat die kon genieten van een groepstarief.

  (Brief aan de Vevocleden van 21/10/85)

  Onderaan de folder.

   

  1985 - Novembernummer ‘De Band’ : Luc PLASQUI 20 jaar Koster

  Ter gelegenheid van Luc Plasqui’s jubileum als koster leverde Georges Herregods een bijdrage voor ‘De Band’ over de verschillende generaties kosters te Leest (te lezen in deze Kronieken bij het jaar 1830). Dat was ook voor de redactie van het maandblad een reden om de koster aan de tand te voelen.

  -Hoe ben je eigenlijk koster geworden ?

  -Op zekere dag kwam pastoor Coosemans, die ik toen nog niet goed kende, me vragen om koster te worden te Leest. ‘k Heb lang getwijfeld, ‘k had niet voorzien van koster te worden, kwam enkel met Posse Leest ne keer hier, maar heb dan uiteindelijk toch toegezegd onder invloed van ons moeder die zegde : ‘Ge moet dat doen, dan zijt ge alle twee ’t zelfde (broer Herman is ook koster en drukker te Hombeek).’ Vergeet ook niet dat de Plasqui’s ongeveer een eeuw lang koster zijn te Hombeek. Als kleine jongen werd ik reeds betrokken bij het kosterambt. We maakten zeer veel plezier bij het luiden van de klokken, deze moesten immers 3 maal per dag in gang getrokken worden met het grote zeel. Als de elektriciteit uitviel, en dat gebeurde in die tijd wel eens meer, moesten wij als jonge gasten drie missen lang gaan trappen om de blaasbalg in gang te houden van het orgel, zodat ons vader kon spelen.

  -Waar heb je uw opleiding gehad ?

  -Ik heb eerst privé piano- en muzieklessen gevolgd bij Gaston Van den Bergh, ondertussen voor drukker geleerd, een jaar publiciteit in Brussel en dan nog 2 jaren Lemmensinstituut in Mechelen.

  -En hoet verliep het in ’t begin ?

  -In ’t begin was dat volledig koster zijn, alles gereed leggen, orgel bespelen, alles weer wegleggen, enz.. Alle dagen ’s morgens om zes uur de klok luiden en dan de mis, ’s zondags wel drie missen. Maar na vier maanden moest ik bij ’t leger, Leo Hellemans verving me dan zolang, en na mijn legerdienst was E.H. Lornoy de nieuwe pastoor. De mis was dan om 7 uur ’s avonds, dat gaf problemen met mijn werk als drukker, en zo is er een practische regeling afgesproken die nu nog altijd loopt. Ik bespeel het orgel en voor lijkdiensten en huwelijken speel ik nog een beetje koster.

  -Wie is eigenlijk je werkgever en betaalt hij goed ?

  -Ah, ’t is niet meer gelijk vroeger, mijn grootvader kon er nog van leven, mijn vader al niet meer, maar toen waren ze nog bedienden van de kerk. Nu is het de kerkfabriek die mij betaalt per prestatie en vermits het aantal prestaties nog weinig is, is er ook niet veel te verdienen.

  -Je hebt er nu reeds 20 jaar opzitten, hoeveel er nog bij ?

  -‘k Blijf het graag doen, het is ook nog de enige gelegenheid voor mij verder aan muziek te doen, ‘k kan het zo wat onderhouden. Een nadeel is wel dat je altijd ter beschikking moet zijn, vooral op de hoogdagen als veel mensen al eens weg gaan, wordt er juist op mij gerekend.

  Vroeger 20-25 jaar geleden, was dat nog veel erger, mijn vader moest alle dagen van het jaar zonder uitzondering in de kerk zijn. Alleen goede vrijdag gold als verlofdag voor de koster.

  -En het zingen Luc, waar heb je dat geleerd ?

  -Ik heb altijd goed kunnen zingen, als kleine gast al in ’t school, zong ik direct met de groten mee in ’t koor. ’t Gregoriaans heb ik later in ’t Lemmensinstituut geleerd, dat toen nog veel meer op kerkmuziek was afgestemd.

  -Voor later een opvolger tussen de kinderen ?

  -Dat kan, zullen we afwachten; onze Johan en Kathleen leren piano en spelen soms al op ’t orgel. Al onze kinderen spelen graag muziek, ’t zit nu eenmaal in de familie langs de twee kanten.

  -Valt het je soms niet zwaar ?

  -Ja, zwaar kan het soms wel zijn, bv. mt de goede week en Pasen, dan zijn er veel diensten. Zwaar kan het ook worden, emotioneel dan, bij lijkdiensten voor mensen die je persoonlijk goed gekend hebt, vooral als het jonge mensen zijn, neen routine wordt dat niet, het doet je dan wel iets.

  -En het kerkkoor, hoe staat het daar mee ?

  -Wel, dat is een groot probleem, onze kern is te klein, en vooral ’t Gregoriaans is een probleem, er zijn te weinig mensen die het nog kunnen en willen zingen. Ze vinden het een beetje oudmodisch. Voor Kerstmis en Pasen wordt er speciaal gerepeteerd en met meerdere mensen goed gezongen, maar voor de rest van het jaar is het maar zwakjes en zouden we gerust versterking kunnen gebruiken.

  Ondertussen wijst Maria ons de prachtige, ingekaderde foto aan, die Luc als verrassingsgeschenk van het kerkkoor ontving voor zijn twintig jaar trouwe dienst. De mooi genomen foto toont Luc spelend op het kerkorgel.

  -En het orgel ?

  -Dat is in geen goede staat meer. ’t Gevolg is dat alleen ik er praktisch nog kan op spelen omdat ik de zwakke plekken er van ken en weet wat ik wel en niet mag gebruiken.

  Ik voel en hoor direct als iemand anders er op gespeeld heeft en dat is omdat het orgel niet meer in orde is.

  We vernemen ook dat Luc reeds vele jaren, naast drukker en koster, ook nog begrafenisondernemer is. Hij vertelt dat het ook gebeurt dat mensen zelf op voorhand hun eigen begrafenis komen regelen. Ook dat hij de mensen van Leest leert kennen door de doodsbrieven die hem regelmatig verbazen : ‘tiens, is die de zuster van die ?’ Hij leert ermee hoe al die families aaneen hangen.

  Nog lang zouden we kunnen vertellen over Luc’s activiteiten maar ’t is hoognoen gworden en tijd om te stoppen. In extremis vertelt Maria ons nog over Luc’s hobby’s : wijnen en vogels…met miswijn begonnen Luc ?”

  Luc Plasqui is gehuwd met Maria Phlippo die hem vier kinderen schonk : Johan, Kathleen, Lieveke en Philippe. (‘DB’, november ’85)

   

  De Sint-Niklaasparochie in Leest’ (Wilfried Hellemans) :

  “Luc (geboren in Hombeek op 22/12/1941) had een Hombeekse koster-orgelist als vader en als grootva. In 1965 en op vraag van Pastoor J.B. Coosemans werd Luc, die tot drukker opgeleid was, wellicht omdat zijn vader ook drukker was, koster-orgelist in Leest.

  Maar na amper vier maanden werd hij soldaat.
  Tijdens zijn legerdienst verving Leo Hellemans (°Leest 1937), kleinzoon
  van koster-orgelist Louis Hellemans, hem als orgelist.

  Na zijn legerdienst –pastoor Coosemans was opgevolgd door pastoor Lornoy en de dagelijkse mis was naar de avond verplaatst- bleef Luc wel orgelist maar minder vaak was hij nog koster : alleen nog ’s zondags en voor alle plechtige vieringen. In 1990 mocht hij zijn zilveren kostersjubileum vieren.

  Ondertussen was Luc (op 2 juli 1969) getrouwd met Maria Phlippo uit Merksem, zij was een achternicht van de Hombeekse pastoor F. De Ridder. Het paar kreeg vier kinderen.

  Behalve als koster werkt(e) Luc –tot 1999 samen met zijn broer Herman die tot dan ook koster-orgelist en drukker in Hombeek was- ook als begrafenisondernemer en drukker. Van dan af oefende uitsluitend Luc nog die taken uit, tot hij (in 2007) als zelfstandig drukker op pensioen ging. In Leest bleef hij wel orgelist én begrafenisondernemer, dit laatste ook voor de omliggende dorpen.”

   

   

  Bijgevoegd :

  -De folder van ‘In en uit’.

  -Luc Plasqui gekiekt in Londen, anno 1994 .

    (Foto ‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’, W. Helllemans)

  23-11-2013 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Zaterdag 12 oktober : Teerfeest KWB en Bestuurshernieuwing

  Programma:

  -18 u : Mis ter nagedachtenis aan de overleden leden.
  -19 u : Feestmaal in de parochiezaal. Menu : zonnehapje, groenten-bouillon met ballekens, rood en wit gebraad, groentenkrans en kroketten, Leestse rijstpap met  bruine suiker.-Na de maaltijd : gezellige dansavond.
  Prijs per persoon: 575 frank.


  Bestuurshernieuwing

  Na 10 jaar voorzitterschap besloot Fons Geerts zich terug te trekken.
  Het nieuwe KWB bestuur zag er als volgt uit :
  Voorzitter : Jef Lauwers, ondervoorzitter : Staf Publie, secretaris : Johan Vandeputte, penningmeester : Jean-Pierre Publie en Marc Lamberts, sportverantwoordelijke : Wim Symons. (‘Infoblad KWB, december ’85) 

  1985 – Vrijdag 18 oktober : 8ste Grote KWB Kaartwedstrijd

  In “Ons Parochiehuis” Kouter Leest met meer dan 30.000 fr aan prijzen, waaronder een fiets, een volledige tuinset, een stofzuiger, een allessnijder, een reiskoffer, enz…
  Iedere tafelwinnaar had prijs.
  Deelname : 80 fr.
  Er waren 300 deelnemers (75 tafels).

  De uitslag :
  1.Van Lierde Simon (Battel)
  2.De Wit Pierre
  3.Verschueren Jan
  4.Vinck Francois
  5.Moeyersoms Adeline.
  (Folder en Infoblad KWB) 

  1985 – 18, 19 en 20 oktober : KVLV-Creatief
  Tentoonstelling van de Leestse KVLV in de Drij Gapers. (Folder) 

  1985 – Zaterdag 19 oktober : Teerfeest K.V.G

  Programma :
  -18 u : Mis in de parochiekerk van Leest.
  -19 u : Aperitief parochiehuis Leest.
  -19u30 : Aan tafel met op het menu : toast champignon, ajuinsoep, konijn in pruimen of appelmoes, poire Belle Helene, koffie en pralines.
  -21 u : Een kwis, een dans, een babbel...
  Prijs : 450 fr voor volwassenen, 250 fr voor kinderen. (folder) 

  1985 – Zaterdag 19 oktober : Playboy-Party
  Vanaf 20 u. in zaal Sint-Cecilia. Inkom : 49 fr., V.V.K. : 39 fr. (inkomticket onderaan) 

  1985 – Zondag 27 oktober : Eerste Lustrumbal van Volksdansgroep Korneel(foto onderaan)
  “In een gezellige sfeer ging het lustrumbal van volksdansgroep Korneel door in de parochiezaal aan de Kouter te Leest.
  Aanleiding van dit feest was het 5-jarig bestaan van Korneel, de jonge, volwassen volkskunstgroep die in korte tijdspanne uitgroeide tot een vereniging van internationaal niveau.
  Hun drievoudige deelname aan de jaarlijkse Europeade is daar zeker een bewijs van.
  De viering startte eigenlijk al in de namiddag. Animatie voor de kinderen van 6-14 jaar kende groot succes. Een 200-tal enthousiasten namen deel aan de dansjes en spelletjes en de vrolijkheid stond op hun gezicht te lezen.
  ’s Avonds speelde de volkskunstgroep ’ t MEZIEKSKE ten dans. Geen bal dus met wals of rock and roll, maar je reinste volksmuziek. Gezelligheid troef.
  Er werd even op adem gekomen om de stichters-jubilarissen in de bloemetjes te zetten. Nationaal voorzitter Mon De Clopper van de VVKB drukte op het nut van de volkskunstgroepen, en hoopte dat al de verenigingen in de toekomst zouden verder doen om in gans Europa hun mooiste kunnen te tonen. Hij reikte de gouden erepenning uit aan initiatiefnemer-stichter Gust Emmeregs, aan Leonie De Laet die reeds 5 jaar voorzitster is, aan Elvire Soors-Claes de dansleidster, aan Emilia Smets (verantwoordelijke voor muziek en secretariaat) en aan Bertha Verbruggen, kassierster. Allen werden onder ruim applaus bedankt door het aanwezig publiek, waaronder ook verschillende collega-volksdansgroepen.
  Korneel is dus 5 jaar jong, telt een 130-tal leden waaronder heel wat jongeren, en gaat zo te zien nog een schitterende toekomst tegemoet.”
  (GvM, 31/10/85)

  Kaarten in voorverkoop : 60 fr. Groepen in kledij : 60 frank, anderen : 80 frank.
  Dezelfde dag had de Volksdansgroep ook al een Dans & Spelnamiddag voor ‘jeugd en kinderen’ georganiseerd. Die ging door in de Parochiezaal en ving aan om 14 u.
  (‘DB’, oktober ’85)

  1985 – 27 oktober : Provinciaal Solistentornooi
  In zaal ‘De Wildeman’ in Putte vond die dag het Provinciaal Solistentornooi van het Muziekverbond van België (sectie Antwerpen) plaats.

  Twee cornetspelers van de K.F. Sint-Cecilia hadden zich ingeschreven in de hogere graads klasse van dit tornooi waaraan een 25-tal jonge musici deelnamen.
  Johan (95%) en Luc (88%) verdedigden met verve de eer van hun fanfare.
  (‘Toeters en Trompetten’, jaarg.6, nr.1) 

  1985 – 29 oktober – Het Laatste Nieuws : Rudi Van Hoof is nog een beetje daar
  “Leestenaar Rudi Van Hoof is een levend bewijs dat men een voetballer nooit voortijdig mag afschrijven.Dat toonde deze tweeëndertigjarige duidelijk aan in de topper tegen Jet als bewaker van onze stadsgenoot Jan Goyvaerts.
  Meteen is Rudi zo goed als zeker titularis, volgende vrijdag op Seraing.(Willy Romain)”

   

  Bijgevoegd :
  -Inkomticket van de ‘Playboy-Party’.
  -De gevierde stichters van volksdansgroep Korneel met tussen hen in nationaal VVKB-voorzitter Mon De Clopper.
  -Leestenaar Rudi Van Hoof.  23-11-2013 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  18-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

                                             UITSLAGEN

   

  Pupillen meisjes :                               Pupillen jongens :

  1.Robberechts Ilse                             1.De Gendt Glenn

  2 Cleymans Fabienne                        2.Van Doren Micha

  3.Seps Katleen                                    3.Galicia Jo

  4.Van Dooren Sigrid                          4.Roosen Timmy

  5.Spiessens Evi                                   5.Van Keer Rudy

  6.Seps Elke                                          6.Cabuy Chris

  7.Plasqui Lieve                                   7.Muyshondt Geert

  8.Hulsman Annick                              8. Van Rompaey Sven

  9.Van Win Tina                                   9.Van Loo Johan

  10.Buellens Chantal                           10.D’Ertvelt Mario

   

  Miniemen meisjes :                           Miniemen jongens :

  1.Blommaerts Veerle                        1. Verhaegen Vincent

  2.Van de Penne Elke                          2.Misseur Dirk

  3.Van Nuffelen Ellen                          3.Veremans Mario

  4.Van Roost Anja                               4.Van Damme Luc

  5.Plasui Kathleen                               5.Van den Eynde Raf

  6.De Gendt Wendy                            6.Broothaerts Gunter

  7.Fierens Marleen                             7.Broothaerts Joris

  8.Broothaerts Els                               8.Clerbout Wim

  9.Spruyt Kathleen                              9.Prikken Steven

  10.Schillemans Veronique                 10.Tiri Johan

   

  Kadetten meisjes :                             Kadetten jongens :

  1.Muyshondt Ilse                               1.Piessens Bart

  2.Duran Goedele                               2.Ceulemans Rudy

  3.De Pauw Sabrina                            3.Miseur Herman

  4.Verbeeck Nancy                              4.Keppens Johnny

  5.Van Loock Kristine                          5.Peeters Benny

  6.Crosiers Marleen                            6.De Wachter Bart

  7.Soors Griet                                      7.Verhaert Johan

  8.Clerbaut An                                     8.De Vroe Rudy

  9.Verstraeten Hilde                           9.Bernards Christof

  10.Verbruggen Ingrid                        10.Teugels Chris

   

  Scholieren meisjes :                           Scholieren jongens :

  1.De Schouwer Conny                       1.Van Winghe Freddy

  2.Somers Peggy                                 2.De Ron Gunther

  3.Hendrickx Annick                            3.Govaerts Philip

  4.Somers Krista                                  4.Van Loo Pascal       

  5. Vancauwenbergh Anneleen        5.Van Roost Erwin

  6.De Smet Sonja                                6.Van Lent Jurgen

  7.De Beuckelaere Kristin                  7.Cums Christof

  8.Broothaerts Marleen                     8.Lee Cooper

  9.Moens Diane                                  9.Daelemans Gert

  10.Walravens Marleen                   10.Dom Erik

   

  Juniores-seniores meisjes :                Juniores-seniores jongens :

  1.Robberechts Marleen                     1.Van Winghe Bruno

  2.Van Hilleghem Ingrid                     2.Van Rompaey Rudy

  3.Van Winghe Sonja                         3.Houtekeete Bruno

  4.Van den Wijngaert Claudia          4.Slaets Kris

  5.Buelens Karine                                5.Van der Linden Patrick

  6.Fierens Dominique                         6.Lauwers Mark

  7.Lerno Jo                                          7.Cools Peter

  8.Gieselinck Rosé                              8. Beukelaers Mark

  9.De Wit Marina                               9.Van den Bossche Jan

  10.Asschelmans Aniat                     10.Juliens Gunther

   

  Veteranen mannen :                          Mannen 45 jaar en ouder :

  1.Huyghe Jozef                                   1.Goovaerts Frans

  2.Huyghe Carlo                                  2.De Borger Robert

  3.Peeters Alfred                                 3.Alenbergh Karel

  4.Van Praet Hugo                              4.Van de Perre Jose

  5.Vertommen Marcel                        5.Van Winghe A.

  6.Janssens Luk                                    6.Verstrepen Ernest

  7.Van Waeyenbergh Mark              7.Verbruggen Louis

  8.Van Hocht Alfons                            8.Houtekeete Laurent

  9. Tonnelier Michel                           9.Bruyndonckx Louis

  10.Eeckelaert Roger                          10.Piessens Jozef.

  (J.T. in GvM, 10/10/85)  

   

  18-11-2013 om 18:47 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Donderdag 3 oktober : Diepvriesles in Zaal St.-Cecilia Leest

  “De Sportvrienden Leest” nodigden de Leestenaars uit voor een demonstratie            “diepvriezen” in samenwerking met de firma Covee.

  “Beste Leestenaars, het diepvriezen wordt reeds in vele huishoudens toegepast. Velen zijn reeds in het bezit van een diepvriezer, anderen zullen zich wellicht in de nabije toekomst dit apparaat aanschaffen. Wij trachten u van deze voordelige bewaarmethode zo goed mogelijk op de hoogte te stellen. Er wordt ons de kans gegeven u een “Diepvriesles” aan te            bieden in samenwerking met COVEE.”

  Ondertekend : Daniël Nuytkens voorzitter, Jef Vloeberghen gemeenteraadslid en Tinneke Vloeberghen secretaresse. (Folder)

   

  1985 – Zaterdag 5 oktober : Grote Cross-Fuif van Chiro-Vevoc

              In een verwarmde tent op de chiro-terreinen.

   

  1985 – Zondag 6 oktober : 13de Massa Loop-Cross van Chiro-Vevoc.

  Op de terreinen van Chiro Leest, met medewerking van het stadsbestuur.

  Vanaf 18 uur (tot 22 uur) Darts Kampioenschap voor Leestenaars en Vevoc- en Chiro-leden.

   

  “In de loop der jaren is de Vevoc massa loopcross een begrip geworden in het Mechelse en omstreken. De inrichters, onder voorzitterschap van Louis Vloebergh, zijn reeds aan hun 13de uitgave toe. Het begon allemaal in 1972, toen de chiroleiding in het kader van hun 25-jarig bestaan naast tal van andere activiteiten, een loopcross inrichtte. Men mikte voornamelijk op de chirogroepen van de nabije gemeenten. En dit bleek succes te hebben. Toen de organisatie een beetje boven de chirohoofden heengroeide, werd de hulp ingeroepen van Vevoc, de oud-chiroleden dus. Zij deden het zo goed dat de rollen werden omgekeerd. Vevoc richt in, en de chiro helpt een handje tijdens het drukke cross-weekeinde.

  Een cross-weekeinde  is het dus momenteel met nevenactiviteiten, ’s zaterdags en ’s zondags, die voornamelijk als doel hebben de cross leefbaar te houden. Want koken kost geld, en in dit geval is een bedrag van 100.000 fr. niet overdreven. Het is immers zo dat Vevoc de sportievelingen wel verwent. Alle deelnemers in de jeugdreeksen tot en met scholieren worden gegarandeerd bedacht met een prijs. Voor het groepsklassement (enkel voor chirogroepen) worden nog eens extra prijzen voorzien. En als men weet dat er jaarlijks zo’n 800 à 900 deelnemers zijn…!

  Het weekeinde wordt als volgt ingedeeld : zaterdag vanaf 20 u. in de verwarmde tent op de chiroterreinen : een grote cross-instuif waar de beentjes alvast kunnen worden opgewarmd.

  Zondagnamiddag de 13de massa loopcross.

  Te 18 u. start eveneens het Open Darts Kampioenschap in de parochiezaal.iedereen kan inschrijven.
  Gedurende deze twee dagen springen 150 mensen in de bres om van deze 13de uitgave de beste uitgave te maken. Verdere medewerking wordt verleend door het stadsbestuur en door onze krant zelf.”

  (GvM,1/10/85)

   

                                                     Taakverdeling Week-end

   

  Verantwoordelijken :

  Algemeen : de Pater en Louis Vloebergh.

  Kas : Wis en Vic Smets.

  Personeel : Paul Willems

  Tombola : Leo Hofffer

  Tent : tap+bediening : Herman Van de Poel

  Inschrijvingen+dartstornooi : Vic Smets.

   

  Crossfuif van zaterdag :

  Inkom : Eddy Moortgat, Vera Lauwers, Geert De Gryse.

  Tap+tussentoog : Julien Lauwers, Jan Vloebergh, Wis Blommaerts, Frans Huysmans, Leo Hoffer, Daniel Bruggemans, Tony Dons, Vic Smets (kas).

  Bediening : Berna Van Hoorebeeck, Beppy De Korte, Linda D’Hollander, Luc Van Ingelgom.

  Friet : Maria Muysoms, Vera Ceuppens, Luc Peeters.

  Barbecue : E. Goyvaerts, Patricia Verbruggen, Hugo Lauwens, Chris Van den Bergh, Danny Pofliet.

  Nachtwacht : Frans Spoelders, Marcel Van Medegael.

   

  De cross op zondag

  Vanaf 13 u. :

  Parking : Hans De Laet, Hans Verschueren.

  Onthaal : Bart Lauwens, Dirk De Smet.

  Inkom : Mies lauwens, Chris Lefever, Jurgen De Laet, Bart Schillemans, Jan Van Medegael.

   

  Secretariaat :

  Tikken : Rita De Mayer, Renild Seghers, Krista Dormaels.

  Fotocopies : Joost Duysburgh.

  Uitslag : Jos Van Buggenhout.          

   

  Inschrijvingen :

  Lokaal I                                   Lokaal II                                  Lokaal III

  Jeannine Huysmans               Kris De Smet                          Erika Verbruggen

  Nancy Spoelders                    Simone Moernaut                  Els De Smet

  Agnes De Smedt                     An De Prins                            Marina De Wit

  Emilia Verbruggen                 Els Verbruggen                      Chris De Laet

  Leo Baes                                 Chris Lauwens                                    Lief De Smet

  Liliane Van den Heuvel          Nancy De Nijn                        Griet De Gryse

   

  Tap+tussentoog tot 18 u. :

  Simone Vervloesem, Hilde De Hondt, Paula Van Wayenberghe, Hendrik Verschueren, Jan Van den Heuvel, Jan D.., Wart M.., Luc V.., Johan Feskens, Erwin Vloebergh.

   

  Bediening tot 18 u. :

  Marc lamberts, Roland De Laet, Marc Van Wayenberghe, Walter Van Praet, An De Keersmaecker, Ines.

  Koffie : An Willems, Linda Leemans, Annie De Wit.

  Ijs+hot-dog : Jeannine Maximus, Imelda De Decker.

  Friet : Willy Silverans, Pierre De Wit, Hildegard D’Hollander.

  Barbecue : idem zaterdag.

   

  Tap+tussentoog vanaf 18 u. :

  Simone Moernaut, Johan De Laet+Nadine, Frank De Prins+Chris, Patrick Van Praet, Emiel Peeters.

  Bediening vanaf 18 u. : Hedwig De Decker.

  Podium :

  Micro : An Van Roy.

  Prijzen : Gert De Prins, Chris Ceulemans, Chris+An Polfliet, Linda D’Hollander.

  Tombola : Leo Hoffer + Geert De Gryse.

   

  Tap+bediening zaal vanaf 18 u (Dartstornooi) : Jos Lamberts, Lieve Casteels, Jan De Wit, Josephine De Wit, Eddy Moortgat, Mimine De Raedt.

   

  Omoop vanaf 13 u. : Frans Spoelders, Hedwig De Decker, Frans Huysmans, Daniel Bruggemans, Jan Tiri, Jan De Decker, Guy Willems, Luc Huysmans, Luc Neutiens, Marion De Leeuw, Maurice Vets, Patrick Van Praet, M. Vaeck (van Imelde De Decker), Geert De Gryse, Ludo Tourné.

   

  De aspi-jongens en de Keti’s stonden in voor de afbraak van de tenten.

  (Brief aan alle Vevocleden van 30/9/85)

   

  “De dertiende uitgave van de Leestse massa-loopcross was zondag ll. een zoveelste schot in de roos voor de organisatoren. Vele vrienden en bekenden, sympathisanten en kennissen van lang geleden, namen deze gelegenheid te baat om er nog eens bij te zijn. Het stralend weertje zorgde dan ook voor de sportieve, haast familiale sfeer.

  Buiten wedstrijd, maar ook voor de eer en de daaraan verbonden prijzen, gingen iets na 14.30 u. de kleinste dreumessen van start. Zo’n veertigtal hummeltjes dartelden over het parcours en gaven een prettig voorsmaakje van het grotere werk.

  In de lagere categorieën (vanaf microben tot en met scholieren) streden alle deelnemers voor een goed individueel- en groepsklassement.  Niet minder dan 15 chirogroepen dongen mee en het was Leest en Hombeek die de meeste overwinningen behaalden.

  Vanaf juniores en hoger, zijn het meestal de echte lopers, aangesloten bij één of andere atletiekclub, die met de hoofdprijzen huiswaarts keren. Echt grote namen vindt men er niet bij, maar dat is ook nooit de bedoeling geweest van Chiro-Vevoc.

  Het was een mooie en een sportieve dag. Een ruime belangstelling (zowat het tienvoud van de eerste uitgave) en veel deelnemers, bijna duizend, kortom iedereen was tevreden.”

   

  De uitslagen op de volgende pagina.

   

  18-11-2013 om 18:42 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Oktobernummer ‘De Band’ : Uit de oude tijd

  “In het begin van de jaren 1900 woonde ik met mijn ouders in de Tiendeschuurstraat. Mijn vader oefende er het beroep van smid uit en had ook een ijzerwinkel. Hij verkocht er alle landbouwalaam en huishoudgerief.

  Moeder met haar zeven kinderen baatte een klein landbouwbedrijf uit en hield tevens ook staminee. Dat landbouwbedrijf bestond uit : één ezel, twee koeien, twee geiten, twee zwijnen, enkele konijnen en kippen. Vader was eigenlijk afkosmtig uit de stad Mechelen. Hij had school gelopen in het Scheppersinstituut en behaalde er zijn diploma van hoef- en meestersmid. Hij was danig fier op deze diploma’s en ze hingen dan ook aan de beste muur van ons staminee.

  Bij het beroep van smid had hij nog andere eigenschappen. Hij overlas ook zieke dieren en had daar speciale gebeden voor. Meestal beterden deze dieren dan. Vroeger jaren werden alle huishoudstellen in geval van breuk of sleet naar de smid gebracht. Zo werden nieuwe bodems in ketels of caserollen gezet, afgesleten kolenschoppen hersteld en keuterhaken verlengd. Ook werden op karwielen nieuwe repen gelegd, maar ook nieuwe werden er gemaakt. Bij zulk groot werk had hij dan de hulp van ‘de Vets’ en ‘Poede’.

  Bij ons zelf ging er ook al eens iets kapot. Voor dit echter hersteld werd, moest moeder altijd eerst eens dreigen met : ‘ik zal dat maar naar de smid van de Heide brengen zeker.’   

  Met Sint Elooi werden naar jaarlijkse gewoonte de rekeningen gemaakt. Ieder die dan kwam betalen, kreeg dan gratis een gebakken haring met brood en koffie.

  Het boek waarin de rekeningen van vader stonden, heb ik altijd bewaard. Het dagtekent van het jaar 1906 tot 1917.

  Enkele jaren daarna zijn wij verhuisd naar de Alemstraat in een groter bedrijf. Moeder overleed er in 1932.

  Vader maakte de smeedijzerenkettingen die haar graf sierden. Tot het einde van zijn leven –in 1934- oefende vader zijn beroep van smid uit.

  Hoe zo een rekening er in die tijd uitzag kunt u hierna zien. Er werd er één lukraak uit het dagboek genomen.

      Pauline Van Boxem.

  (‘DB’, oktober ’85)

   

  In 1979 had ze, naar aanleiding van het Jaar van het Kind, enkele van haar jeugdherinneringen toevertrouwd aan ‘De Band’ (enkel jaartal gekend) :

  “Vroeger was het de gewoonte van op Nieuwjaar een peperkoek (pondkoek in de volksmond) aan zijn petekind te geven. Naargelang de peter of meter vrijgevig was gaven ze een gewone pondkoek of anders ene versierd met suikeren bloemenbollekes – en het jaartal erop.

  Mijn moeder was meter van een van de zoontjes van nonkel Charel, die dan ook weer mijn peter was. Het was met Nieuwjaar 1907 en ik was toen tien jaar oud.  Ik werd, met de pondkoek in een geruiten handdoek geknoopt, weggestuurd. We woonden toen in de Tiendeschuurstraat  en nonkel Charel woonde in de Alemstraat. Met mijn klompen aan en een grote sjaal om de schouders stapte ik voort in de sneeuw. Op het hoogveld gekomen hield ik halt. De bekoring kwam en ik maakte het pak open en zag die mooie pondkoek vol suiker, met in het midden een suikeren kindje en in de hoek het jaartal 1907. Ik nam van iedere hoek de suikeren rozen en smulde ze op. Wat was dat heerlijk ! Toen deed ik het pak terug toe en stapte weer wat verder. Met de goeie smaak in mijn mond dacht ik : als ik er nu

  al de suiker er eens af at, dat zouden ze toch niet zien en dan was het maar ne pondkoek zonder suiker. Ik begon er onmiddellijk aan. Eerst het liggend kindje, dan al de bollekens en het laatst het jaartal. Maar wat zag ik nu : tot mijn grote verbazing : een matte peperkoek vol puttekens. Ik likte met mijn tong heel de peperkoek af tot hij blonk als een spiegel. Ik deed het papier er weer zorgvuldig aan, de handdoek toegeknoopt en stapte voort tot bij nonkel Charel.  Daar werd ik met veel vreugde ontvangen en wenste hun allen een zalig en gelukkig Nieuwjaar, ook van vader en moeder en gaf meteen de peperkoek af.

  Mijn tante deed de handdoek eraf maar liet er het papier aan. Ik kreeg dan ook een pondkoek van mijn peter en bedankte hem onmiddellijk.

  Mijn tante stelde voor om koffie te blijven drinken, maar ik zegde bedankt, want ik moet voor donker thuis zijn. Ik wilde daar zo rap mogelijk weg zijn en wenste iedereen goeden avond en weg was ik met mijn peperkoek (versierd met suiker), regelrecht naar huis, zonder van mijn peperkoek te proeven, want ik had er genoeg van.

  Thuisgekomen zegde mijn moeder, hawel wat hebben ze gezegd. Dat ge bedankt zijt en ze wensen jullie ook een zalig en gelukkig Nieuwjaar.

  Mijn moeder deed de handdoek los van de pondkoek, deed het papier eraf en riep : wat een schone en met een mooi suikeren paardje, nu ben ik verlegen want die is veel schoner dan die ik gegeven heb.

  Nooit hebben wij van nonkel Charen een bedankenis gekregen voor onze peperkoek en nooit heb ik een woord gelost van wat ik gedaan had.

     Pauline Van Boxom.”

    

   

  Pauline Van Boxem was te Leest  geboren op 4 oktober 1897 en ze overleed in het rusthuis ‘De Dertien Eiken’ te Bonheiden op 9 december 1993. Ze was gehuwd met Victor T. Diddens, die geboren was te Mechelen op 23 augustus 1891 en aldaar overleed op 11 oktober 1973.

   

  -Een factuurtje uit 1911 voor David Verbruggen.

  -De familie Van Boxem-Selleslagh en kroost in 1910. Van links naar rechts : Adéle, Johannes, vader Edmond Van Boxem, Pauline, moeder Christina Selleslagh, Maria en Pelagie. 

  -Pauline Van Boxem en haar zus Adéle in ‘uitgangskledij’. Deze foto was bestemd om op te sturen naar hun schoonbroer August De Prins (gehuwd met hun zus Marie) aan het front tijdens de laatste Oorlogswinter van 1917-18. (LG)

     18-11-2013 om 18:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 29 september : Algemene Vergadering KVLV

              De onthaalgroep “de Kouterwijk” mocht een 80-tal leden begroeten.

              De voorzitster belichtte het nieuwe jaarthema : “Ook voor jou, vrouw”,

              waarna een debat over de emancipatie volgde.

   

  Verslag algemene vergadering

  “Op deze eerste vergadering van dit nieuwe werkjaar mocht onthaalgroep ‘De Kouterwijk’ zo een 80 leden begroeten. De voorzitster heette eenieder van harte welkom, in ’t bijzonder drie jonge nieuwelingen die er voor ’t eerst bij waren. In korte woorden belichtte zij het nieuwe jaarthema ‘Ook voor jou, vrouw’. Als bezinning las Julia ons een tekst voor van Fil Bosmans over de vrouw.

  Omdat onze proost nog belet was kwam het godsdienstig woordje achteraf. In plaats daarvan enkele mededelingen aangaande de uitstap naar het voedingssalon, kook- en naaicursus, tapisserie, het gewestelijk gebeuren en landbouwhappening op 6 oktober te Opwijk. En daarna het themalied, onderwijl kwamen alle soorten vrouwen kris kras door mekaar op het podium gewandeld en die eindigden dan samen met een dansje.

  Als inleiding voor de spreker werd een kort toneeltje opgevoerd door 3 vrouwen over de emancipatie.

  Julia Lamberts die de leiding van deze vergadering op zich nam verwonderde er zich over dat het een man was die ons de les kwam spellen over het vrouw zijn nu. Doch de heer Schippers uit Antwerpen wist zijn mannetje wel te staan wat betrof het onderwerp ‘Ook voor jou vrouw’. Er zijn  verschillende opvattingen over de vrouw, zij leven in verschillende situaties en veel meer dan vroeger moeten ze kiezen tussen thuis werken of uit werken gaan. Het schept risico’s maar het biedt ook enorme kansen. Men spreekt zoveel over emancipatie, doch men begrijpt er niet altijd de betekenis van, er bestaan daaromtrent veel misverstanden, de positieve betekenis is gelijkheid van man en vrouw, zowel op financieel, economisch en politiek vlak. Sommige vrouwen hebben op verschillende terreinen hun verantwoordelijkheid al opgenomen, doch deze vormen nog altijd een te grote minderheid.

  Er worden wel stappen gezet om tot gelijkheid te komen, doch er zal nog heel wat aan gesleuteld moeten worden. Daar de keus in ’t vooruitzicht was, voegde hij er ten slotte aan toe : ik zou de slogan ‘omdat mensen belangrijk zijn’ willen veranderen in ‘omdat vrouwen belangrijk zijn’ en daarmee zette de spreker een punt achter deze naar de vrouw gerichtte uiteenzetting.

  Dan smakelijk eten met gebakken gehakt en kriekjes en achteraf nog rijstpap.

  Onze proost was er en die gaf ons meer toelichting over het volwassen vormingswerk in het pastoraal centrum te Mechelen.

  Dan was het lachen geblazen met de unieke modeshow ‘de vrouw door de eeuwen heen’.
  Vanaf het adamskostuum en dierenhuiden evolueerde de klederdracht van de vrouw verder tot onze hedendaagse mode, zelfs de chique Parijse avondkledij werd ons  gebracht met een achtergrond van zachte muziek en gekende wijsjes en danspasjes. Zoals rasechte mannequins van het vak. Alle lof voor deze 6 dames en voor Josefine en Julia die deze show voorstelden.

  Als slot zongen we dan samen het laatste gedeelte van ons themalied. Vrouwen hier, vrouwen daar, vrouwen overal, o ja, ja zo.

  Vooraleer afscheid te nemen dankte de voorzitter de Kouterwijk voor hun enorme inspanning en voor de verzorgde afwerking van het geheel en aan allemaal wel thuis en tot een volgende vergadering.”

  (‘DB’, november ’85) 

   

  1985 – Guido Hellemans in het oktobernummer van ‘De Band’ :

   

                                       Toneel te Leest met ‘Eendracht en Vrede’.

   

  A.Algemeenheden

  In het meinummer ’85 van De Band schreef ik een bijdrage (noot : zie 23 maart ’85 in deze Kronieken) over de ‘Katholieken Bond van Leest’ die toneel en muziek speelde voor 1900 in de zaal ‘Den Roozelaar’ bij Arnold Teughels, dorp Leest.

  Samengevat : vermoedelijk ontstond uit die bond of gilde in 1898 bij Van Moer (café Apers aan de zennebrug) de muziekmaatschappij ‘Arbeid Adelt’ en in 1899 ontstond bij Van Crombruggen (huidige zaal St.-Cecilia in de Dorpstraat) de nu nog bestaande muziekmaatschappij St.-Cecilia, die daarna verhuisde naar de toenmalige zaal St.-Cecilia bij Van den Heuvel (nu De Drij Gapers) om later terug te keren naar haar stichtingslokaal.

  Het was nu in de zaal St.Cecilia bij het echtpaar Theodoor Van den Heuvel – Maria Steenackers (of Dorreke en Suska) dat in 1909 de nieuwe toneelvereniging ‘Eendracht en Vrede’ werd gesticht. Over deze toneelvereniging volgen enkele gegevens. Door een gelukkig toeval (als toeval bestaat) bezit ik een aantal documenten van Eendracht en Vrede. Zo o.a. het door de eerste secretaris Jan Dumont (onderwijzer te Leest van 1879 tot 1916) mooi geschreven reglement in een zwart schrijfboekje, gedateerd op 4 april 1909. (vermoedelijke stichtingsperiode) : zie fotocopie 1. (onderaan)

  De ondertekenaars waren : de secr. J. Dumond. De voorz. A. Moyson.

  Zie fotocopie 2.

  In ditzelfde schrijfboekje is aan het reglement een addendum toegevoegd onder de titel ‘veranderingen’. Het betreft een aanpassing van art. 3 H I. (fotocopie 1)

  op datum van april 1920, en stelt dat de maandelijkse bijdragen moeten verdubbeld worden :

  0,50 fr. ipv 0,25 fr. voor de uitvoerende, en 1 fr. ipv 0,50 fr. voor de beschermende leden. De ondertekenaars zijn nu : de voorzitter nog steeds A. Moyson, maar de schrijver is nu L. Van den Heuvel, dit was de zoon van de handelaar en herberguitbater Dorreke.

  (Dorreke dreef eerst handel in z’n huis waar nu de centrawinkel is, liet deze handel over aan zijn zoon en bouwde zelf herberg met zaal op de hoek)

  Het reglement van de toneelvereniging bestaat uit acht hoofdstukken (ik citeer) :

  I. Doel en samenstelling des krings

  II. Van den bestuurraad en zijn bevoegdheid.

  III. Vergaderingen.

  IV. Aanneming, ontslag en uitsluiting van leden.

  V. Feesten.

  VI. Algemene schikkingen.

  VII. Reglement voor de spelende leden.

  VIII. Boeten (einde citaat).

  Bij lezing van dit reglement valt op :

  1.Voor de zes eerste hoofdstukken loopt de nummering der artikels door, in totaal 30.

  Voor H. VII en VIII wordt er opnieuw genummerd met respectievelijk 12 en 6 artikels.

  2.Een vrij nauwkeurige omschrijving, preciesheid en afbakening der punten.

  3.Een strengheid voor de leden : men duldt geen onverschilligheid, laat staat aanstootgevend of remmend gedrag.

  4.Afgemeten financiële voorschriften i.v.m. lidgeld, boeten, onkosten e.a.

  5.Een uitgebreide bestuurssamenstelling, nl. dertien leden.

  6.Het ontbreken van de juiste stichtingsdatum der vereniging niettegenstaande de opsteldatum van het reglement wel is vermeld, die we voorlopig als stichtingsdatum zullen aannemen.

  7.Ontbreken van een volledige bestuurs- en ledenlijst (wat we ten dele elders vonden).

   

  B. Concrete gegevens.

   

  1.Beperkte bestuurssamenstelling als ondertekenaar van ’t reglement :

  -op 4 april 1909 : de voorzitter A. Moyson, de secretaris J. Dumond.

  -in april 1920 : de voorzitter A. Moyson, de secretaris L. Van den Heuvel.

  -op de programma’s staat als toneelbestuurder A. Dumon vermeld, dit is Albert, onderwijzer te Evere bij Brussel, en zoon van de Leestse onderwijzer J. Dumond.

  N.B. : op de handtekening lees ik Dumond, op het programma staat Dumon, en elders vind ik Dumont.

  2.Volledige bestuurssamenstelling aangetroffen op twee geschreven papiertjes : een met potlood waarvan op de achterzijde het jaartal 1922 is vermeld, en een met inkt. Ik citeer en vermeld potlood en/of inkt.

  Erevoorzitter : Lemmens M. (potlood en inkt)

  Voorzitter : Moyson Ant. (idem)

  1e ondervoorzitter : Verschueren Th. (idem)

  2e ondervoorzitter : De Coster Const. (enkel bij inkt en doorstreept)

  Secretaris : Lauwers Leonard (idem)

  Hulp of ondersecretaris : Selleslagh Victor (idem)

  Boetmeester : Lauwers Leonard (idem)

  Toneelbestuurder of toneelmeester : Dumond Albert (allebei)

  Schatbewaarder : Meulemans Em. (idem)

  Raadsleden : Selleslagh Frans (idem), Absillis Eduard (idem), Van Dam Louis (idem), Huysmans Jan (idem en doorstreept bij inkt) en Van der Goten Frans (enkel bij inkt en doorstr.)

  Opmerkingen :

  a) deze samenstelling dateert uit een tijd nadat Dumond secretaris was (jaartal ?)

  b) volgens mijn vader was Huybrechts Frans (broer van de oude garde, en bijgenaamd de Rajkes) de helper van de regisseur.

  3.Ledenlijst  heb ik (nog) niet gevonden. Wel een met potlood geschreven lijst van mannen en vrouwen met kruiskens achter hun naam, en naast deze lijst een aantal optellingen. Vermoedelijk gaat het hier over bijdragen van de deelnemers aan teerfeesten aangezien hier namen staan die op programma’s niet zijn terug te vinden. De lijst is onvolledig want ik tel 25 namen terwijl er voor 27 vrouwen en 43 mannen of in totaal voor 70 personen gerekend wordt. Voor de actieve leden moeten we dus naar de programmabrochures.

  4.Aard der vertoningen : zoals ze ons overkomen uit bv een programmabrochure van 1921-22

  (zie fotocopie 3). Bij nazicht van dit programma tellen we 13 verschillende spelers + 2 bestuursleden + 1 regisseur + 1 muziekleider (Ferd. Verbeeck was de dirigent van de St.Ceciliafanfare). Van de 13 spelers zullen we er later 6 in Rust Roest terugvinden. De feestavond (eigenlijk toneel- en zangavond) verliep volgens het klassiek stramien der Leestse gilde voor 1900 en latere groepen hier en elders.. D.w.z. een drama, kluchtlied of sketch, een dolle klucht met zang en terug een (kluchtige) (samen)zang. Dit alles tijdens de pauzen afgewisseld met fanfaremuziek volgens beurtsysteem tussen ‘Arbeid Adelt’ en ‘St.-Cecilia’. De muziekmaatschappij is niet vernoemd (vermoedelijk St.-Cecilia deze maal) evenmin als de auteurs der toneelwerken. De prijzen der plaatsen waren naargelang de rang : 3 fr., 2 fr. en 1,25 fr. (1 fr. en 0,50 fr. in 1892 bij de ‘Katholieken Bond van Leest’.)

  Goddank mocht er ook niet gerookt worden tijdens de voorstelling.

  5.Einde en ontbinding had plaats rond 1921-22. Volgens mijn vader vroegen een aantal jongere leden om eigenhandig een toneelstuk op te voeren voor zichzelf en met het beschikbare materiaal. Het bestuur weigerde. De vragers werden eisers en doeners waardoor er ‘Twist en tweedracht’ kwam ipv ‘Eendracht en Vrede’. Met postdatum 19?1 (vermoedelijk 1921) werden verwittigingskaarten voor een buitengewone zitting op donderdag 14 mei te 3 u. rondgestuurd (fotocopie 4). Waarover het ging weet ik niet, maar het einde van ‘Eendracht en Vrede’ was nabij. Op zondagen 25 dec. 1921 en 1 jan. 1922 had E. en V. jaar laatste optreden  (zie programma) ; want op zondagen 19 en 26 februari 1922 speelde de pas opgerichte toneelvereniging Rust Roest voor de eerste maal, eveneens bij Th. Van den Heuvel in zaal St.-Cecilia. Een ander gedeelte van E. en V. richtte als afdeling van de muziekmaatschappij St.-Cecilia de toneelgroep ‘De moedige Vlamingen’ op. Deze groep geeft als stichtingsjaar 1920 op, speelde in de zaal ‘de Boerenhandel’ bij P. Van den Eede, en werd ontbonden in 1929. Rust Roest werd opgericht op 1 november 1921 als afdeling van de muziekmaatschappij Arbeid Adelt, en speelde voorlopig tot 1927 in zaal St.-Cecilia bij Th. Van den Heuvel.
  Hoe dit ook zij, op 7 januari 1923 zou er nog een vergadering van E. en V. hebben plaatsgehad met een stembeurt over een niet vermeld onderwerp. De rekwisieten en decors werden verkocht aan…? En met de opbrengst daarvan heeft men zuster- en broederlijk een gezamenlijk teerfeest gehouden. Voorlopig houd ik 7 januari 1923 voor de officiële ontbindingsdatum van Eendracht en Vrede.

  C.Besluit

  1. Eendracht en Vrede was een onafhankelijke  toneelvereniging die op en uit zichzelf bestond en blijkbaar pluralistisch van instelling was. In het reglement is nergens spraak over een of andere ideologie, godsdienst of politiek. Zij stelde zich enkel tot doel ‘het onderwijs en de uitvoering van Nederlandsche toneel- en zangstukken’ (H.I, art.1).

  2.Eendracht en Vrede was ‘gemengd’ van samenstelling en optreden wat opmerkelijk was voor die tijd.
  3. Eendracht en Vrede wou tamelijk ernstig en plichtsbewust toneel en muziek spelen (zie H. VIII over straffen en boeten).

  4.Eendracht en Vrede heeft gedurende nagenoeg 15 jaren (1909 tot plus minus 1923) te Leest aan toneel en zang gedaan. Dat is niet niks. Daarnaast is een grote verdienste dat verschillende politieke gezindheden met elkaar samenwerkten, alhoewel dit dan ook het grote twistpunt werd.

  5. Eendracht en Vrede is een belangrijk opbouwend element geweest in de socio- culturele geschiedenis van Leest.

     Guido Hellemans.”

  (‘DB’, oktober ’85)

   

  -Fotocopie 1.

  -Fotocopie 2.

  -Fotocopie 3.

  -Fotocopie 4.  

  -Guido Hellemans.   18-11-2013 om 18:19 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 26 september – GvM.: Op stap met Archeologische Vereniging Oud-Mechelen

   

              Opgravingen naar Romeinse villa weldra succesvol afgerond.

  “De landelijke bewoning in de Romeinse tijd werd gekenmerkt door de bouw van villa’s, grote hereboerderijen. Pas sinds enkele jaren, door intens speur- en opgravingswerk, is men er zich ook ten volle van bewust geworden hoe dicht onze streken in de Romeinse tijd bewoond waren. In het zuiden van ons land vond men vele sporen van villa’s in typische steenbouwarchitectuur. In het noorden van ons land vond men maar hier en daar sporen van boerderijen, meestal in houtbouw. Dit laatste maakt dat de vondst in Leest, een Romeinse villa in steenbouw, ineens zoveel belangrijker wordt.
  De archeologische campagne in Leest loopt stilaan naar het einde.
  Daarom gingen wij praten met Stephan De Cock van de “Archeologische Vereniging Oud-Mechelen”.

   

  November 1939

  In “Mechelse Bijdragen” het tijdschrift van de Kring voor Oudheidkunde, geschiedenis en folklore van Mechelen, verscheen in november 1939 een artikel van de hand van Jef Uytterhoeven. De auteur beschrijft in zijn bijdrage de proefopgravingen die hij verrichtte in Leest : “Nabij de schilderachtige Steinenmolendreef, op het tarweveld van L. Ceuppens, op een zestigtal centimeters diepte stootte ik op een vloer van een onmiskenbaar Belgo-Romeinse woning. Peilingen in de omgeving der muurresten gedaan, brachten danig verhakkelde stukken van Romeinse pannen aan het daglicht.”

  Tot daar Jef Uytterhoeven, die in het artikel verder ingaat op de mogelijke aanwezigheid van een Romeinse villa. Maar verder dan enkele peilingen kwam het niet, want de Tweede Wereldoorlog stond voor de deur en van verder onderzoek was er geen sprake meer.

  Na de oorlog was er blijkbaar geen intresse meer. Pas jaren later werd het artikel van J. Uytterhoeven toevallig gelezen door leden van de Archeologische Vereniging Oud-Mechelen.

  Stephan De Cock : “Onze vereniging had toen een tikkeltje geluk. Voorzitter Jean Willems ging ter plaatse een kijkje nemen en kwam daar toevallig in contact met iemand die destijds aanwezig was tijdens de peilingen die werden uitgevoerd door J. Uytterhoeven. De man herinnerde zich nog precies de plaats waar gegraven was.

  Voor onze vereniging lag de beslissing dan ook voor de hand om het werk van J. Uytterhoeven verder te zetten.”

  Het was toen 1983. Op vrij korte tijd werden funderingen en vloer van een badhuis blootgelegd. Men trof er een hypocaustum en praefurnium aan. Beiden vormen zij één geheel, een voor die tijd ingenieus verwarmingssyteem.

  In het praefurnium (stookplaats) werd vuur gemaakt met hout en stro om de lucht te verwarmen die via de stookgang in het hypocaustum (kelderverdieping van een badgebouw of een verwarmde kamer) terechtkwam.

  Via tubuli (trekbuizen) werd de warmte in de muren afgezet.

  Stephan De Cock : “Het badgebouw dat wij in Leest vonden is in twee verdeeld. Een koud- en warmwaterbad. De vloer bestond uit ruwe Romeinse beton met daarop pijlertegels met daarbovenop de vloer uitgevoerd in suspensurategels.

  Ondermeer door de aanwezigheid van dit privé-badgebouw, maar ook door het vinden van andere belangwekkende stukken (gebruiksvoorwerpen en mooie muurschilderingen) kunnen we met zekerheid stellen dat deze Romeinse villa destijds werd bewoond door een belangrijke familie.

  De opgravingen hebben tevens uitgewezen dat er ooit een felle brand op de hoeve plaatshad. De villa werd bewoond tijdens de 2de-3de eeuw en verdween naar alle waarschijnlijkheid tijdens de Middeleeuwen.

  Tijdens de opgravingswerken hebben wij eveneens de resten teruggevonden van een houtbouw daterend uit de 1ste eeuw.

  Het belangrijkste was hierbij de vondst van een zeer goed bewaard gebleven waterput.”

  Ook wat betreft het aantal gebruiksvoorwerpen mag de Vereniging niet klagen : La Tène aardewerk, groen vensterglas, een kommetje in terra sigillata (luxe aardewerk) uit Oost-Gallië en het belangrijkste stuk door de zeldzaamheid was een deel (beenstuk) van een Romeinse sandaal. Dit stuk werd inmiddels overgemaakt aan het Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel, dat de nodige bewerkingen tot conservatie uitvoerde.

  Heelwat dozen vol scherven werden overgebracht naar het lokaal van de Archeologische Vereniging. Daar zal men de komende wintermaanden nog veel puzzel- en plakplezier beleven.

  De wintermaanden zullen ook goed zijn om de talrijke foto’s, plannen en tekeningen te ordenen.

  Er zal ook een tentoonstelling worden georganiseerd waaraan de plaatselijke culturele vereniging “Voetspoor” haar medewerking zal verlenen.
  De gevonden voorwerpen en dossiers zullen dan ook toevertrouwd worden aan “Voetspoor” zodat alles wat in Leest werd gevonden ook in Leest zal blijven.

              T.J.”

   

  1985 – Vrijdag 27 september :

                                   Start 2de Super Kaarttornooi van Supportersclub  SK Leest

  Eerste van vijf kaartavonden om de “Ford Fiesta Junior” en een “Rustiek Stijl Salon” ter waarde van 120.000 frank.

  Verder waren er per afzonderlijke kaartavond voor 30.000 fr aan prijzen voorzien.

  Het inschrijvingsgeld bleef zoals vorig jaar ongewijzigd : 1.000 frank voor het ganse tornooi (5 avonden) of 300 frank per avond.

  Locatie was zoals bij de eerste editie het Alpenhof te Heffen.

  Het team van Ludo Verschuren stak maanden voorbereiding in deze organisatie.

  Er werden kosten noch moeite gespaard om zoveel mogelijk publiciteit te voeren, en dit in zo’n straal van ca. 40 km. Niet minder dan 300 affiches werden verspreid. 

  Op deze eerste kaartavond waren niet minder dan 103 tafels bezet (40 meer dan het jaar voordien).

  Winnares van deze eerste etappe werd Lea Buelens met 160 punten. Zij kon met een nieuwe ‘grootmoedersfiets’ huiswaarts keren.

  Op 4 oktober werd De Saedelare uit Zele winnaar van de 2de kaartavond met 175 punten.

  De tussenstand werd niet vrijgegeven teneinde omkoperij de kop in te drukken.

   

  Foto’s :

  -Opgravingen te Leest.

  -Het bestuur van de supportersclub van S.K. Leest leidde alles in goede banen.

  Van l. naar rechts : André Van den Heuvel, Willy Verschuren, Ludo Tourné,  Herman Verhoeven, Francis Van Hecke, Ludo Verschueren en Jef Van der Elst.

   

  18-11-2013 om 14:42 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 20, 21 en 22 september : 13de Ceciliafeesten.

  “Voor de Leestse fanfare was 13 duidelijk een geluksgetal. Drie dagen feesten in een nokvolle tent en een internationale concertwedstrijd uitbouwen met geweldige korpsen uit verschillende landen was zeker niet iedereen gegeven.

  Vrijdagavond was de kaartavond de voorbode van het succes. Een behoorlijk aantal tafels speelde voor de grote prijzenpot en uiteindelijk schoot Marie Van Alsenoy de hoofdvogel af met 136 punten, gevolgd door Jos Kerremans  en Ludo Tourné.

  De reuzentent aan de chirohemen op de Kouter was ondertussen al aardig volgelopen en de jeugd wriemelde door elkaar op de tonen van “Track United Special Supershow” een populaire discobar.

  Zaterdagnamiddag startte dan het 13de I.C.W. en het was de fanfare “St.-Cecilia” uit Steenhuffel die mocht openen.

  ’s Avonds op de “Leestse Dolle Nacht” met Joe Harris, Chrissy, Stella en Classic Illustration, was het weer drummen voor een plaatsje.

  Op zondag liep dan vanaf  13u30 het 13de I.C.W. verder. Er waren iets minder korpsen dan de vorige jaren maar de kwaliteit en het peil lagen zeker niet onder.

  De jury had het niet gemakkelijk om de prijzen te verdelen.Uiteindelijk was het de fanfare “St.-Gertrudis” uit St.-Geertruid Nederland die het hoogste scoorde : 92,33 %, een eerste prijs met lof bij de Hogere Fanfares. Zij ontvingen een instrument samen met het plaket van de minister van kultuur. Een eerste prijs met lof bij de Hogere Harmonies met 90,66% en een instrument, een klarinet, waren weggelegd voor het korps Mlado Boleslav uit             Tsjechoslovakije. Zij kregen eveneens de beker van de stad Mechelen.En de jongeren van de Banda Musicala “Stanislao Silesu” met Samassi deden hun muziekschool alle eer aan met een eerste prijs met onderscheiding bij de Hogere Harmonies en de Beker van burgemeester Ramaeckers.

  Het was, zoals schepen Van Esbroeck zei, een eer voor de stad Mechelen, dat een            dergelijke wedstrijd, met zulk niveau en zo’n geweldige sfeer, nog kan plaatsvinden in Leest. Hij dankte dan ook de organizerende fanfare, alsook de mensen die als pleeggezin de buitenlandse gasten zo goed opgevangen hebben.”

  (GvM, 24/9/1985)

   

  Diane Van Medegael (‘DB’ november ’85) :

   

  Bezoek van achter ’t IJzeren Gordijn

  “Het septemberweer was mild die avond toen ik voor het eerst de hand drukte van de heer Malina uit Tsjechoslovakije. 150 vreemde ogen keken me aan. Ze kwamen naar België om hoog te scoren in onze 13de Internationale Concertwedstrijd.

  Ik was blij dat er in mijn dorp genoeg mensen wonen met gastvrije huizen en gastvrije harten, bereid om onbekenden te herbergen. Ik was blij dat die mensen aan de muzikanten uit een ver land de kans gaven om, via dat unieke communicatiemiddel, de muziek, te vertellen dat overal in de wereld mensen hunkeren naar schoonheid, naar vriendschap en vrede.

  Ze waren eenvoudig gekleed. Ze leken eerder verlegen. Aldoor had ik het gevoel dat ze het ijzeren gordijn hadden meegebracht en zich daarachter verscholen.

  Maar mijn dorps- en stadsgenoten integendeel kenden geen beperkingen.

  Ik heb oren zeggen dat…ze naar Mechelen reden waar hun Tsjechische gasten foto’s namen van de etalages. In hun land liggen er hoogstens tweer artikels ten toon. Foto’s om aan te tonen hoe wij winkelen kunnen !!

  …ze naar Brussel reden om de grootstad te bewonderen.

  Ik ken iemand die…60 kg sinaasappelen en 20 kg bananen bestelde en prompt meegaf. De reisleider was er niet gerust in en vroeg een leveringsbewijs om bij controle aan de grens moeilijkheden te vermijden. Ingevoerde vruchten zijn bij hen niet te koop of onbetaalbaar.

  …in een plastiek zak meisjesklederen bijhad. Er waren slechts twee jonge meisjes in de groep. Ik heb hun blije gezichten gezien, bloesjes passend, afsprekend wat aan wie toekwam, zich spiegelend in een vensterraam. Ze durfden slechts 3 à 4 kledingstukken mee te nemen om vooral geen argwaan te wekken in geval dat hun valiezen gecontroleerd zouden worden.

  …zijn frigo met vleeswaren liet bewonderen. Zijn Tsjechische gasten konden hun ogen niet geloven. Zo’n hoeveelheid vlees hadden ze waarschijnlijk nog nooit gezien.

  …hen meenam en rondleidde in zijn tuinbedrijf. Ook daar rees verwondering en de vraag : ‘is dat allemaal uw eigendom ?’

  Het harmonieorkest uit Mlada Boleslav was vergezeld van een tolk, een vertegenwoordiger van Skoda, een reisleider, een speaker, de voorzitter, allemaal ‘heren van de discipline’.

  Maar als je dan die zondagavond meemaakte wat hun gratis concertoptreden uit hoffelijke dankbaarheid voor hun gastgezinnen dan brachten ze ons in vervoering en lieten hun enthousiasme de vrije loop. Die avond traden ze moeiteloos doorheen hun ijzeren gordijn en waren ze heel dicht bij ons.

  Net zoals de vrijheid, bestaat geluk enkel uit vluchtige momenten.”  

   

  En enkele sprokkels uit het verslag in ‘Toeters en Trompetten’ :

  “…Na de wedstrijd roepen de ‘officiëlen’ hun mensen aan de bussen bij elkaar en werd onder het waakzaam oog van de blonde ‘reisagent’ en onze duivel-doet-al, Diane Van Medegael, de Tsjechen toegewezen aan de gastouders.

  Enkele ‘ouderen’ hadden direct contact met hun gastfamilies in het Duits, terwijl de jongere Tsjechen zich in een mengelmoes van Tsjechisch – Engels en Duits voorstelden.
  Emmerance liet haar ‘dochters’ van gans de avond niet meer los en was echt een toonbeeld van de Vlaamse gastvrijheid.
  Die zaterdagavond zal er heelwat afgebabbeld geweest zijn in de Leestse huiskamers. Warme ingetogen gesprekken, anekdotes of oorlogsherinneringen, praatjes over muziek, studies en misschien wel over de politieke systemen. Vriendschapsbanden werden gesmeed, cadeau’s gewisseld of hier en daar T.V. gekeken.

  Vele gastfamilies namen hun gasten mee naar de LEESTSE DOLLE NACHT. Het werd voor velen een fijne bal- en showavond met veel volk in de tent.

  Het enthousiasme laaide op bij de optredens van Joe Harris, Chrissy en Stella.

  In de ‘bar’ werd er nog laat doorgefuifd terwijl anderen thuis nog een gezellige babbel hadden met hun Tsjechische vrienden over uiteenlopende onderwerpen met een goed glas ‘pivo’ bij de hand.

  Tijdens de pauze van de tweede wedstrijddag traden onze Italiaanse vrienden uit Samassi op voor een gezellig gelegenheidsconcert. Enkele jonge Tsjechen herkenden de muziek van de Beatles en neurieden spontaan mee. De Italianen hadden hun best gedaan op het podium en palmden daarna onze ‘bar’ in, terwijl ze onze Vlaamse ‘sconen’ rond hun vingers wonden.

  Na de wedstrijd zorgde de harmonie uit Mlada Boleslav voor een fantastische apotheose met zang en muziek. De polka’s deden gans het publiek in de handen klappen. Enkele dolenthousiaste tifosi en stapelgekke Hollanders dansten in treinvorm door de menigte.

  Het Tsjechische orkest was opgehitst en legde nog meer vuur in de pan met enkele prachtige solo’s en shownummertjes à la James Last. De tent puilde uit van de sfeer. De Tsjechische ‘begeleiders’ waren zelfs in hun nopjes en konden alleen maar toekijken hoe hun mensen met het aanwezige publiek één werd door de warme volksmuziek.

  De prominenten van dienst vergaten even de verkiezingen en hadden alléén maar lof voor de muzikale prestaties, de puike organisatie en het prettige gevoel van gebondenheid. De heer Convents was nog enthousiaster dan de heren politici en kon zijn 3 minuten-speech afmaken in 8 minuten 46 seconden en 5 tienden.

  Het was een geslaagd einde van deze Ceciliafeesten en 13e I.C.W. maar ’t was moeilijk afscheid te nemen van de mensen uit Mlada Boleslav…”  

   

  Op 21 oktober schreven de Tsjechen een dankbrief aan hun Leestse vrienden. Hierna de vertaling :

  “Dierbare vrienden,

   

  Sinds ons bezoek en deelname aan uw muziekconcours zijn reeds een paar dagen verstreken en pas nu kom ik ertoe u te schrijven. In naam van alle deelnemers wil ik jullie bedanken. We waren zeer verrast door uw uitstekende voorbereiding. In alle families, waar wij verbleven, waren woordenlijsten met de belangrijkste uitdrukkingen klaargelegd, zodat zelfs diegenen, die geen Frans noch Duits kenden, zich verstaanbaar konden maken. Het logement was uitstekend – de verzorging perfect.
  Alle leden van het korps vinden het behaalde resultaat zeer goed. Alle deelnemers kwamen naar uw stad om te winnen, de vreugde was des te groter omdat de jury ons genadig was. Jammer dat onze afvaart onmiddellijk na de prijsuitreiking moets plaatsvinden en wij niet samen met onze Belgische vrienden en gastgezinnen konden feestvieren.

  De terugreis verliep rustig en probleemloos. We verheugen ons reeds op het weerzien met de organisatoren en de orkestleden.
  Vele hartelijke groeten en succes met de voorbereiding van het 14de Internationale Muziekconcours.

      Milos Selemberk (afgevaardigde plaatselijke cultuurraad).”

  (‘Toeters en Trompetten’, jaargang 6, nr.1)

   

  Foto’s :

  -De ‘top of the bill’ op zaterdag was het optreden van Stella.

  -Schepen Van Esbroeck had woorden van lof voor de organisatoren.

  -De dankbrief uit Tsjechoslowakije.

     17-11-2013 om 09:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Zondag 1 september : K.V.G. Zennevallei – Eetdag

  In de parochiezaal te Leest.

   

  Op het Menu

  Aperitief : porto (50 fr.). Voorgerecht : kaaskroketten (70 fr.) – tomaatgarnaal (100 fr.) – Soep (tomatensoep met balletjes 50 fr.).
  Hoofdgerechten : kalkoengebraad met gebakken ananas (250 fr.) – steak poivre (275 fr.) – steak natuur (275 fr.) – kip fricassée (200 fr.).

  Nagerechten : koffie en gebak (60 fr.) – ijs met chocolade (60 fr.).

  Voor kinderen onder de 10 jaar werd 50 fr. korting toegestaan.

  (Folder)

   

  1985 – Woensdag 4 september : Start cursus KVLV ‘Beter Bewegen’.

  “Voor dames die houden van een uurtje aangename gezonde en niet dure ontspanning per week… dit kan dank zij de cursus ‘BETER BEWEGEN’ van K.V.L.V. Leest.

  Waar : turnzaal Stedelijke Lagere School, Leest.

  Wanneer : elke woensdagavond van 20 tot 21 uur, niet tijdens schoolverlof.

  Aanvang : woensdag 4 september 1985, aantal uren : 40.

  Bijdragen : voor leden van KVLV : 400 fr., niet-leden : 600 fr.

  Lesgeefster : Mevr. Patricia Govaerts-Verbruggen – Leest.”

  (‘DB’, september ’85)

   

  1985 – Zaterdag 7 september : Dorpskwis Vevoc en Prijsuitreiking Fotowedstrijd

  Vijftien plaatselijke verenigingen (Korneel, Davidsfonds, Gehandicapten, KLJ, ZVK Leest, SK Leest, VV Leest, Fanfare, Milac, KVLV, Ruiters, Chiromeisjes en Jongens, Vevoc) maakten er, in het gezellige kader van de parochiezaal, een spannende wedstrijd van.

  Uiteindelijk ging het Davidsfonds met de eer en met de bloemen lopen.

  In het aanpalende chirolokaal liep dezelfde avond de tentoonstelling van de            fotowedstrijd die enkel toegankelijk was voor VEVOC-leden.

  Uit alle inzendingen werden 10 foto’s weerhouden welke in aanmerking kwamen  voor 1 van de 4 speciale prijzen.

  De jury riep Willem van Linden uit als algemeen laureaat. Hij won tevens de eerste prijs in de categorie “Landschap”. Eddy Moortgat werd tweede met een vrij onderwerp en 4de met een “sfeerfoto”, categorie waarin hij primus werd.

  Pierre De Wit haalde met zijn eerste prijs “portret” een algemene derde plaats en de prijs van de humor werd gewonnen door Bart Lauwens.   

   

  1985 – Zondag 8 september : Recreatie Sport & Speldag

  KWB Leest organiseerde met medewerking van Chiro Leest op de terreinen aan de Kouter een “Recreatie Sport & Speldag”.

  Op het programma stonden minivoetbal, volleybal zowel voor dames als voor heren, tafeltennis, atletiek (hoogspringen,verspringen, estafette...) en korfbalinitiatie.

  De inkom was gratis. (folder)

   

  1985 – Zondag 8 september : Vevoc Basketbaltornooi

  In de sporthal te Leest. Zowel voor dames- als voor herenploegen.

  (GvM,4/9/85)

   

  1985 – 10 september : K.V.L.V-Lessenreeks “Ik leer koken”.

  KVLV Leest richtte voor de tweede keer een lessenreeks in over leren koken op 10 en 24 september en 1 en 8 oktober, telkens om 19 uur in de parochiezaal.

  Inschrijvingen en info bij Ingrid Van Laer.

  Dezelfde vereniging richtte ook een cursus “Beter Bewegen” in, die doorging in de turnzaal van de Stedelijke Lagere School elke woensdagavond van 20 tot 21 uur.

  Info bij Julia Hellemans. (‘GvM’, 4/9/85)

   

  1985 – 14 september : K.Fanfare St.-Cecilia bracht serenade bij huwelijk.

  Die dag bracht de Leestse fanfare een serenade ter gelegenheid van het huwelijk van Yves De Wit met Christel De Maeyer. Zij trouwden in de parochiekerk om 11.30 uur en de fanfare trad op aan het Patronaat Parochiecentrum te Putte.

  Het koppeltje vestigde zich in de Dageraadplaats te Antwerpen.

  (‘Toeters en Trompetten’, jaargang 5, nr.3)

   

  1985 – Zondag 15 september : K.V.G naar Banneux

  Het K.V.G verbond Mechelen organiseerde een bedevaart naar het Waalse Banneux, ook voor de leden van KVG Zennevallei.

  In 1933 zou Maria daar acht maal verschenen zijn aan een arm meisje Mariette Beco. Van dan af werd ze daar vereerd als de Maagd der Armen.

   

  Programma

  -08.30 u. : Vertrek vanuit de afdeling.

  -10.30 u. : Aankomst en koffie.

  -11.30 u. : Plechtige Eucharistieviering.

  -12.30 u. : Gebedstocht.

  -13.15 u. : Middagmaal.

  -15.00 u. : Ziekenzalving.

  -16.00 u. : Vertrek vanuit Banneux met nog een toemaatje in de terugreis.

  (Folder)

   

  1985- 15 september : Fietstocht Landelijke Gilde

  Naar de streek Hingene en omgeving… (‘DB’,september ’85)

   

  1985 – 15 september : Hengelkampioenschap K.F. St.-Cecilia

  Vierentwintig deelnemers en deelneemsters gooiden hun lijnen uit in de Humbeekse Lijnvissersput. Het zonnetje priemde in den nekken van de deelnemers en 63 visjes lieten zich verschalken, goed voor een totaal gewicht van 11.625 gr.

  Algemeen kampioen werd Jozef Vloebergh. Op de tweede plaats eindigde Vic De maeyer en Bert Robijns haalde brons.

  Berna Van Hoorenbeek (echtgenote van Julien Lauwers) was de eerste vrouw en Gerd Van Hoof kreeg de prijs van de laatst-eindigende vrouw.

  De zwaarste vis werd opgehaald door Warre De Maeyer (1.120 gr.).

  (‘Toeters en Trompetten’, jaargang 5, nr.5)

   

  1985 – 18 september – Gazet van Mechelen :

   

  Ceciliafeest wordt topper

  “Feestvieren is voor een Leestenaar een bijna dagelijkse gewoonte. Men kan er geen weekend komen of er is wel links of rechts iets te doen. Toch zijn er de jaarlijkse hoogtepunten. Eén ervan zijn de Leestse Volksfeesten. Een ander zijn de Ceciliafeesten, ingericht door de gelijknamige Kon. Fanfare en een ‘must’ voor alle echte muziekliefhebbers.

  De geschiedenis verhalen over de Koninklijke fanfare ‘Sint Cecilia’ zou al te omslachtig zijn. Een wereldtitel in de Ereafdeling (Kerkrade 1981) maken van dit uitzonderlijke korps welgekomen gasten op menig muziekfestival. Zelfs een galaconcert op het wereldcongres van de C.I.S.M. (St.-Niklaas 1982) prijkt op hun palmares. Geen wonder dat ze dan ook voor hun 13de internationale concertwedstrijd een prachtige affiche kunnen samenstellen. Zo komen er korpsen uit Tsjechoslovakije, Italië, Nederland en last but not least België zelf.

  De 13de I.C.W. is gespreid over 2 dagen, zaterdag 21 en zondag 22 september, en vindt plaats in een reuzefeesttent aan de chirohemen, Kouter te Leest.

  De driekoppige jury, die alle korpsen zal beoordelen naar moeilijkheidsgraad en uitvoering van de stukken, bestaat uit ‘grote heren’ uit het vak. Jan Segers (voorzitter) is de 1ste muziekregisseur van de BRT en tevens directeur van de muziekacademie te Willebroek. Jean-Pierre Laro, voorzitter van het WMC te Kerkrade en inspecteur van de Nederlandse militaire muziekkorpsen, en Jean Steutelings, muziekleraar aan de academie te Dilsen, te Voeren en te Maasmechelen.

  Naast de ICW zijn er ook nog gastoptredens door het Mechels Harmonieorkest, de Hombeekse K.F. St Cecilia en de K.F. Willen is Kunnen uit Tisselt.

  Maar ook de andere muziekfanaten komen aan hun trekken. Vooreerst is er vrijdagavond een spetterende T.D. met Belgiës oudste discobar, de vermaarde Track United Special Supershow. De hits galmen door de feesttent vanaf 20.30 u.

  Voor wie dit een beetje té is, heeft de ‘Leestse Dolle Nacht’ nog wat in petto : Joe Harris en Chrissy. Ook Stella staat weer in de spotlights en Classic Illustration zorgt voor knappe muzikale omlijsting.

  Zij die een slagje willen slaan kunnen vrijdagavond vanaf 18.45 u. terecht in de parochiezaal voor een reuzekaartavond met bijna 40.000 fr. aan prijzen.”

   

  1985 – 20 september – Gazet van Mechelen : Beenbreuk

  “Op het terrein van SK Leest werd Elisabeth Voet uit Leest het slachtoffer van een beenbreuk en naar het AZ St.Jozef overgebracht.”

   

  17-11-2013 om 09:21 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Schooljaar 1985 – 1986.

  De leerlingen van de Stedelijke Basisschool Leest.

   

  Klas van  juf Monique De Winter :

  -Luc Van Linden, Bert Apers, David Janssens, Inge Van den Heuvel, inge Van Praet en Mariska Liekens.

  Tweede rij : Hans De Maeyer, Lindsay Slachmuylders, Steve Van Cauter, Bart Fonteyn, Johan Mees, Kristof Verbeeck.

  Onder : Maarten Van Achter, Kathleen Van Laenen en Sabrina Robbens.

   

  Klas van meester Jan Teughels :

  -Wim Cools, Kevin Diddens, Peter Bevers, Joris Van Moer, Steven Verbeeck.

  Onder : Peter Van Medegael, Michaël Verbeeck, Filip Opdebeeck, Erik Van Linden, Leen De Haes, Jan Cools, Tijl Walravens en Chris Gobien.

   

  Klas van juf Annie Vloebergh :

  -Liesbet Verschueren, Anja Van Hoorenbeeck, Vincent Van Cauter, Kristof Van Beneden, Bert Vleminckx, Jessy Van den Ende, Wendy Deneyn.

  Onder : Glenn Beullens, Lesley Selleslagh, Sven Mertens en Bart Vloebergh.

   

  Klas van juf Carina Vercammen en meester Paul Van Dessel :

  -Steve Van Beneden, Tim Glorie, Kris Slachmuylders, David Liekens, Hans De Hondt, Ivan Van Beveren, John Beullens, Hans De Bondt, Steven Sollie.

  Midden : Evy Van Praet, Tom De Rooster, Geert Leemans, Gunter Verbruggen, Filip Van de Sande, Serge Spoelders, Geert Gobien, Johnny Liekens.

  Onder : David Slachmuylders, Erwin Candries, Iris Selleslagh, Maarten Dons, Nathalie Muyldermans, Yves De Prins en Veerle Van Hoorebeeck.

   

  Klas van meester Stan Gobien :

  -Wim Van Engelgem (Battel), Jos Bruneel (Battel), Raf Nauwelaerts (Heindonk), Natacha Van Staveren, Jürgen Fonteyn, Bart De Rooster, Dirk Verbeeck.

  Tweede rij : Gert Verbeeck, Denis Bevers (Heffen), Herman Geerts, Véronique Schillemans (Heffen), Véronique Van Rompaey, Stefan Daelemans, Gunter Peeters, Gunter Neefs (Kapelle o/d Bos), Werner Daelemans.

  Derde rij : Wim De Prins, Petra De Winne, Tom Verworst (Heffen), Frederik Libbrecht, Steven De Wit, Koen Beullens (Heffen), Wim Keuleers (Heffen).

  Onderste rij : Peter Verheyden, Tom Van Moer, Ivan Van Laenen en Kris Van Praet.  14-11-2013 om 18:30 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – September : Vandalisme aan de Grot.

   

  Waarom toch …?

  “De ‘Grot’ aan de Kouter is voor vele omwonenden een plek Mariadevotie die ze in ere houden. Met verontwaardiging moesten ze dan ook onlangs op een morgen vaststellen dat het beeld van Bernadette van het voetstuk gestoten was en de armen verbrijzeld. Ook de kandelaars waren stuk geslagen. Wat bezielt iemand om zo iets te doen ?”

  (‘DB’,september ’85)

   

  1985 – September : Nieuws van de Stedelijke Basisschool Leest

  -Mw. Annie Vloebergh, echtg. Verlinden, afkomstig uit Leest, werd door de inrichtende macht aangeduid als tweede kleuterleidster. Zij kon dadelijk van start gaan met de oudste kleuters, ‘mits er voldoende inschrijvingen zijn’.

   

                        Organisatie van de Stedelijke Baisisschool Leest :

   

  Leefgemeenschap.

  De school behoort tot de eigen leefgemeenschap. De klassetitularissen zijn leerkrachten die ook afkomstig zijn uit een plattelandsgemeente. Indien het mogelijk is, stelt de inrichtende macht zelfs leerkrachten aan die in de plaatselijke gemeenschap zijn opgegroeid. Dit is ook het geval voor de tweede kleuterleidster.

  Eenheid en verscheidenheid.

  De inrichtende macht zorgt ervoor dat een aantal minimumdoelstellingen zijn voorgeschreven die door alle stedelijke scholen moeten bereikt worden. Dit geldt ook voor de kleuterafdelingen. Elke basisschool en elke afdeling ervan mag binnen dit kader kiezen hoe die doelstellingen zullen gerealiseerd worden. Dit zal anders zijn voor een school in de stad dan voor een school op het platteland. Hierdoor kan de Stedelijke Basisschool Leest haar eigenheid bewaren en een school blijven met een eigen gelaat. Toch zorgt de inrichtende macht ervoor dat het onderwijs op peil blijft door centrale evaluatieproeven en door het kantonaal examen waaraan alle leerlingen van de 6de klas deelnemen.

  Oudercontact.

  Jaarlijks zijn er een aantal oudervergaderingen zodat de ouders door het persoonlijk contact met de leerkrachten en de leidsters op de hoogte blijven van de vorderingen van hun kleuters. De leerlingen van de lagere afdeling krijgen elke maand een rapport. De kleuters krijgen elk trimester hun ‘rapport’ samen met een overzicht van de behandelde thema’s en projecten.

  Begeleiding.

  Het Stedelijke P.M.S.-Centrum begeleidt alle kleuters en leerlingen en volgt de nieuwe methodes op de voet. Zo werd tijdens het voorbije schooljaar nagegaan of de ‘bewegingsopvoeding’ bij onze kleuters wel een nuttig effect had. Indien er zich ontwikkelingsmoeilijkheden voordoen, wordt eveneens een beroep gedaan op het P.M.S.-Centrum.

  Toezicht.

  Naast het nieuwe en eerder vermelde toezicht op de woensdagnamiddagen is er een voorschoolse bewaking vanaf 7 u. tot 8.30 u.  en naschoolse bewaking tot uiterlijk 18 u.

  Zeeklassen.

  Tijdens het komende schooljaar zullen de leerlingen van de 5de ende 6de klas gedurende twee weken verblijven aan zee. De inrichtende macht komt voor 50% tussen in de verblijfkosten. De Vriendenkring komt dan nog eens tussen in de bijdrage van de ouders zodat er voor niemand financiële moeilijkheden ontstaan n.a.v. deze zeeklassen.

  Materiële inrichting.

  Ook al is de S.B.S Leest nog een nieuwe en moderne school toch heeft de inrichtende macht reeds heel wat aanpassingswerken uitgevoerd. Dit was vooral nodig om de kleuters op een geschikte manier op te vangen. De kleuterklassen en de 1ste klas bevinden zich op de eerste verdieping zodat de jongste kinderen niet op de trappen moeten. Er is aangepast meubilair in alle klassen en in de eetzaal. Op het gelijkvloers werd vorig schooljaar  een volledig nieuwe sanitaire installatie in gebruik genomen. Elk jaar is er brandinspectie en verkrijgen we een rapport zonder enige bemerking. En toch… wordt een sirene geïnstalleerd.

  Middagmaal.

  Tijdens de middagpauze kunnen alle leerlingen op school koffie, melk of chocolademelk aan inkoopprijs bekomen. Kinderen die tijdens de voor- of naschoolse bewaking hun boterhammetjes willen opeten, kunnen dan ook deze dranken bekomen. Tijdens het tweede trimester kan er ’s middags warme soep bekomen worden.

  Vieringen en feestjes.

  Voor alle leerlingen zijn er gelegenheidsfeestjes met Sinterklaas en met carnaval. Ook het moederfeest wordt gevierd in het bijzijn  van de moeders. Ter gelegenheid van deze vieringen zijn er optredens van de kinderen, is er een poppenkastvoorstelling in de gymzaal van de school.

  Schooluren.

  De school begint elke dag om 8.45 u. ’s morgens en om 13.15 u. ’s namiddags. ’s Middags eindigen de lessen om 12.00 u. en ’s namiddags om 15.45 u.

  Verkeersopvoeding.

  De meest elementaire verkeersregels worden reeds in de kleuterafdeling aangeleerd (verkeerslichten met hun kleuren en de ‘signaalfunctie’ ervan, de tekens van de politieagent,…)

  Dit onderricht wordt verder doorgetrokken in de lagere afdeling. Het verkeersreglement wordt daar verder ingeoefend met een gymkana. We kunnen –dank zij de door ons vervaardigde verkeersborden- de speelplaats omtoveren tot een verkeerspark. De leerlingen van de 5de en 6de klas brengen eens per trimester een bezoek aan het provinciaal verkeerspark in het Vrijbroekpark te Mechelen.

  De kleuters krijgen ook de kans om op school te leren fietsen. Deze fietsjes staan ter beschikking van hen en worden met succes gebruikt als het maar enigszins kan. Er zijn er in alle soorten en maten, van loopfietsjes tot echte tweewielers !

  Gratis vervoer.

  Het vervoer met de schoolbus van en naar de school is volledig gratis.

  Bibliotheek.

  De Stedelijke Basisschool van Leest beschikt over een bibliotheek. Deze is samengesteld uit ‘kijkboekjes’ voor de kleuterafdeling en interessante en boeiende leesboeken voor de kinderen van de lagere afdeling.

  En de graadklassen ?

  In zijn brochure ‘De beste kans en een school op maat’ van 21 juni 1985 schrijft Minister Coens op p. 5 hierover het volgende : ‘Zo zijn graadklassen pedagogisch volwaardig en het blijft erg jammer dat velen naïef redeneren : een onderwijzer met één klas heeft meer tijd om alles uit te leggen, dus een klas met één laarjaar is veel beter. Zij vergeten dat een goede les bestaat uit een korte efficiënte uitleg en een goed uitgekiende oefening én veel oefenen.

  Een kind leert immers meer door zelfstandig werk te verrichten. Het opsplitsen van klassen was veelal een gemakkelijksheidsoplossing, terwijl onderwijsdeskundigen al langer weten dat het vormen van kleinere klassen niet noodzakelijk leidt tot het opheffen van leer- en aanpassingsmoeilijkheden. Kleinere klassen zijn niet per definitie betere klassen.’

  Als we de resultaten van de kantonnale examens vergelijken dan is dat steeds in het voordeel van de graadklassen omdat de leerlingen in deze klassen veel zelfstandiger werken en dan ook gemakkelijker de minder gewone problemen beter kunnen oplossen. De minister zal wel gelijk hebben…

  En de resultaten…?

  De leerlingen die tijdens het schooljaar 1984-1985 in de zesde klas zaten, behaanden allen het getuigschrift van lagere studiën en dit op basis van de resultaten van het kantonnaal examen 1985 !

  Dit kantonnaal examen was daarbij nog het moeilijkste dat er ooit in zijn soort werd opgelegd ! Deze examens worden ook objectief afgenomen. Elke leerkracht van de 6de klas wordt door de inrichtende macht op de examendagen overgeplaatst naar een andere school. Daarbij blijven de examenvragen geheim tot wanneer het examen begint.

  En de resultaten in het eerste leerjaar van het middelbaar onderwijs dan ?

  Sommige scholen houden ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen. Alle leerlingen waarvan ons het resultaat werd gemeld, behaalden in het eerste jaar van het V.S.O. een A-attest !

  Dit is enkel mogelijk :

  -ALS DE LEERKRACHTEN HARD GENOEG WERKEN !

  -ALS  DE LEERLINGEN OOK OP SCHOOL HARD GENOEG WERKEN !

   

  Nieuwigheden voor het schooljaar 1985-1986.

  -Vorig schooljaar won de S.B.S. Leest de video-recorder n.a.v. de wedstrijd ‘School en voetbal’ georganiseerd door K.V. Mechelen. De Vriendenkring van de school zorgde hierbij nog voor een nieuwe kleuren-t.v. Echt goede programma’s van de schooltelevisie konden nu worden opgenomen en worden bewaard in een VIDEOTHEEK. De kleinsten konden nu ook af en toe naar een tekenfilmpje kijken.

  -Voor de hele lagere afdeling kwam er een NIEUWE REKENMETHODE die beter aansloot bij het nieuwe leerplan.

  -Voor de hogere klassen van de lagere afdeling werd door de Vriendenkring een RETROPROJECTOR aangekocht. Door toepassing van dit systeem konden zowel de vluggere als de tragere leerlingen nog beter worden geholpen.

  -Toezicht op de woensdagnamiddagen tot 18.00 u. Dit toezicht was gratis. Ook kleuters konden hiervan gebruik maken. Ze konden in de namiddag spelen ofwel een dutje doen op een van de beschikbare bedjes. Dit laatste kon ook op gewone schooldagen.

   

  De Vriendenkring van de S.B.S. Leest

  -is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, van oud-leerlingen en van de leerkachten.

  -zorgt voor de uitwerking van naschoolse activiteiten (oudervergaderingen, kaartavond, schoolfeest, moeder- en Sinterklaasviering).

  -kent o.a. volgende bijkomende voordelen toe aan de leerlingen van de school :

              -aankoop bijkomend didactisch materieel

              -aankoop bijkomende leerboeken

              -geschenk bij ’t einde van het schooljaar

              -vervoer schoolreizen en uitstappen…

  -voor de ouders en de oud-leerlingen worden volgende activiteiten georganiseerd :

              -voor de DAMES :

               op de maandagavond van 20 u. tot 21 u. in de gymzaal : AEROBICS-CLUB;

              -voor de HEREN :

               op een nog nader te bepalen dag : TAFELTENNIS-CLUB.

   

  (Informatieblad Stedelijke Basisschool Leest, zomervakantie 1985)

   

  Foto’s :

  -Een vakantiegezicht in een van de beider kleuterklasjes van de S.B.S.

  -Zicht op de nieuwe kleuterspeelplaats van de S.B.S. Leest. De speelconstructie op het gazonnetje en de schooltuin op de achergrond. De grote zandbak zat verborgen achter de speelconstructie en de bergplaats voor het grote speelgoed lag links van de foto.

  -De gymzaal was de meest gebruikte van het ganse stedelijk onderwijs. Elke dag van de week, soms zelfs tijdens de weekeinden, werd ze gebruikt door socio-culturele verenigingen.

  Als het weer te slecht was, speelden de kleuters en de eersteklassertjes niet in de plassende regen of in het natte gazon maar in deze gymzaal.

  -Een beeld van de schoolgebouwen en de speelplaats met op de achtergrond de overdekte speelplaats en de gymzaal. (foto’s : Informatieblad)

  - Kleuterafdeling,

  -V.l.n.r. en van boven naar onder : Veerle Verschuren, Annelies Heylen, Wim De Haes, Carolien Sleeks, Kristof Janssens, Wouter Doms,  Karen Van der Elst, Glenn De Mayer, Nick Publie, David Degreef.

  Onder :  Glenn Absillis, Olivier Van den Eede, Tom De Buck, Stijn Van den Broeck, Liesbeth Vleminckx, Andy De Winne.

  De naam van de juf is ons niet bekend.

   

     14-11-2013 om 18:22 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Septembernummer ‘De Band’ : V.V. Leest in 1ste Provinciale !

  “ ‘Anderlecht, pas op, wij komen’ was de leuze vele jaren geleden van de Beveren supporters toen hun club nog in de lagere reeksen speelde. De supporters van VV Leest  zullen die uitroep wel niet overnemen, daarvoor zijn ze te bescheiden en te zeer realist.

  Toch is het een geweldige prestatie op goed 10 jaar tijd doorgestoten te zijn tot in 1ste Provinciale. Daarom ging ‘De Band’ met enkele bestuursleden van VV Leest praten.

  Willy Slachmuylders is al meer dan 10 jaar secretaris. Dat geeft veel werk, vooral bij het begin van het seizoen. Het is meestal thuiswerk : aansluitingskaarten, de spelers van de verschillende ploegen verwittigen, contacten met andere clubs, veel telefoontjes naar hier en daar, declaraties van ongevallen, enz.

  -Willy : ‘Je moet niet vergeten, VV Leest telt 180 leden verdeeld over 9 ploegen. Supporters zien gewoonlijk maar de eerste ploeg. Maar VV Leest is ook de sportieve ontspanning voor een groot deel van onze Leestse jeugd, vergeet dat maar niet.’

  -De Band : ‘Maar spelen er niet meer ‘vreemde’, aangekochte spelers van buiten Leest, dan Leestenaars ?’

  -Willy : ‘Wel, dat is juist. In de eerste ploeg spelen er slechts drie, vier Leestenaars. Maar op die 180 leden hebben wij slechts een vijftiental ‘vreemde’ spelers. Die vreemde spelers hebben wij nodig om de ploeg omhoog te trekken. Elke ploeg doet dat. Het is juist door onze goede resultaten dat wij de jeugd aantrekken.’

  -‘Wat is het verschil met vroeger ?’ vraag ik.

  -Willy lacht eens fijntjes : ‘Wel, voor mij is dat minder reizen naar het lokaal van de Belgische Voetbalbond in Antwerpen. In het begin van ons bestaan hadden wij nogal wat ‘te vurige’ en te wispelturige spelers : die moest ik dan telkens vergezellen wanneer ze in Antwerpen op het matje geroepen werden. Nu komt dit nog zeer zelden voor; onze spelers zijn veel serieuzer geworden.’

  Sylvain Teughels is de trainer van de kadetten (12-14 jaar), de scholieren (14-16 jaar) en de vrouwen. Iedere woensdag is hij van 16u. tot 20.30u. in de weer om die ploegen te trainen. Op zaterdag spelen de vrouwen hun wedstrijd en op zondagmorgen spelen de twee jeugdploegen hun match; Sylvain is er telkens bij.

  -‘Ja,’ zegt Sylvain, ‘dat doet ge uit liefde. Zelf heb ik 24 jaar gevoetbald in Kapellen. De jeugd trainen geeft ook veel voldoening, je ziet er vriendschap, ze zijn nog echt blij als ze winnen, ze geven zich volledig.’

  -Als ik hem zo terloops vraag of hij nog nooit teleurgesteld was, zo eens ‘foert’ gezegd heeft of kwaad weggegaan is na een slechte match, antwoordt Sylvain, na enig nadenken :

  ‘Eigenlijk niet, want daarvoor doe ik het te gaarne.’

  -‘Waaruit bestaat de training eigenlijk ?’

  -‘Vooral techniek met de bal aanleren en dan samenspel in groepjes. Fysieke training zoals lopen, doen ze meestal op school. Maar de hoofdzaak is toch er een sfeer inkrijgen : goed voetballen en zich inzetten voor de ploeg, voor mekaar.’

  -’14-15 jaar is toch al ne moeilijke ouderdom. Heb je soms geen last met die mannen ?’

  -‘Neen, ze weten goed dat ze zich aan de regels moeten houden. Met de scheidsrechters hebben wij nooit last. Ze weten dat wie een verkeerde geste doet tegen de arbiter, van het plein gaat, ook al moet ik met 10 man verder spelen. Het is allemaal een manier van aanpakken. Ge moet ze laten aanvoelen wie de baas is, zonder het hen te zeggen.’

  -Op mijn vraag : waarom voetbal voor vrouwen ? antwoordt Sylvain : ‘Dat is een moeilijke vraag. Kom eens kijken : ge zult zien hoe goed ze spelen, dat is geen losse bende die de bal maar wegschopt.’

  -‘Wat was uw grootste voldoening ?’

  -‘Dat kan ik zo niet zeggen. Ik heb al vele schone momenten meegemaakt. Wat wel voldoening geeft is die spelers, die je van kleins af aan gekend hebt, zo zien opgroeien tot goeie voetballisten.’

  Miel Spruyt is de voorzitter. Wij halen hem van achter de toog in het chalet.

  -‘Een voorzitter moet alles in de gaten houden’, zegt hij, ‘en inspringen waar nodig. Maken dat de ploegen hun begeleiders hebben, truikens, broeken en kousen voor elk van de 9 ploegen moeten telkens weer proper klaar liggen, zien of de installaties proper zijn. Honderden kleine zaken moet de voorzitter doen. Soms ook al eens verzoenen want spanningen zijn er toch overal, zorgen voor de goede verstandhouding bijvoorbeeld tussen de Sporthal en de voetbal.’

  -Ik stel een lange vraag, Miel kijkt wantrouwig. ‘VV Leest’, zo is mijn vraag, ‘is gebouwd op het enthousiasme en de inzet van een hele groep mensen die zich belangloos inzetten : chalet, bal, volksfeesten. Daar wordt het geld verdiend, dat achteraf uitgegeven wordt aan het kopen van vreemde spelers, die dan dikwijls nog weinig dankbaar zijn. Is het dat wel waard ?’

  -‘Minuut, minuut’, zegt Miel, ‘dat is slechts gedeeltelijk waar. Ge moet natuurlijk spelers kopen anders zakt ge en is de aantrekkingskracht minder. Maar veel geld gaat naar de 150 jeugdspelers. Dat is een hoop, geef u daar maar rekenschap van. 150 man kleden en dan ook kleinigheden die oplopen : vb 4 gratis consumpties per week voor elke man. Dan hebt ge de installaties : verwarming, telkens warm water voor de douches, onderhoud plein. Wij hebben ook de installaties vergroot : aan het chalet kwam er een stuk bij en wij hebben ook pas 4 kleedkamers bijgezet. VV Leest is zeker de eerste ploeg maar niet alleen de eerste ploeg : de 150 jonge mensen van Leest die wij sportieve ontspanning geven en ook de vele supporters maken VV Leest uit. Daarom ook starten wij nu met een jeugdcomitee met de ouders van de kinderen. Wij vangen die kinderen zeg maar zes uur per week op. Dat vraagt veel begeleiding. Daarom gaan wij de ouders daarbij betrekken zodat wij van hen meer ruggesteun krijgen. Dat jeugdcomitee dat is ons nieuwste initiatief, het zal niet ons laatste zijn.’

  Drie mensen, volledig toegewijd aan voetbal waren hier aan het woord. Wij hebben niet gesproken over resultaten, over spelers, over wedstrijden.

  En dan denken dat Leest ook nog een tweede club heeft : SK Leest.

  Daar gaat De Band dan een volgende keer naartoe.

      Karel.” 

   

  Enkele foto’s van de eerste ploeg van VV in ‘85

  -Heindonk-VV Leest : de Heindonkdoelman moet zich gewonnen geven op een kopstoot van Selleslagh. (Klein Brabant – Vaartland)

  -Wintam- VV Leest : Willems ontzet een Wintamse aanval. (Klein Brabant – Vaartland)

  14-11-2013 om 17:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 31 augustus : Jaarlijkse reis KWB naar Tongeren

  Vertrek om 06.30u. in de Kouter, verder dan langs Dorp, Juniorslaan, Bist, Alemstraat en terug langs het Dorp om rond 07.00 u. Leest te verlaten.

  Eerst werd Hasselt aangedaan waar men zijn knapzak kon aanspreken.
  In Tongeren werd, onder leiding van een gids, het ‘Provinciaal Gallo-Romeins museum’ aangedaan. Nadien volgde een rondrit door de oudste stad van België.

  In de namiddag ging het via de prachtige fruitstreek naar Alden-Biesen waar een bezoek gebracht werd aan het gerestaureerde kasteel.

  Terug in Tongeren stond een Haspengouwse fruitvlaai en een kop koffie de deelnemers op te wachten en rond 18.00 u. ging het naar Tongerloo waar de K.W.B., naar traditie, de koffietafel aanbood.

  (Infoblad KWB, juli ’85)

   

  1985 – 31 augustus – Gazet van Mechelen :

   

              Nieuw dorpsplein te Leest

  Het dorpsplein in Leest vormt door zijn bebouwing op zichzelf een mooi gesloten plein.

  De inrichting van dit plein bestaat momenteel alleen uit een telefooncel, een glasbol, en een bloembak, op een eentonige asfaltvlakte.

  Het plein geeft hierdoor een schrale indruk.

  Een volledige heraanleg van het plein zou te duur worden.

  Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen tot een beperkte heraanleg in dit najaar.

  Om de kosten te beperken wordt slechts een gedeelte van het asfalt op het plein opgebroken en vervangen door een aangepaste bestrating (kassei) en groen.

  Enkele hoogstammige bomen moeten het plein volume geven.
  Door het aanbrengen van een laag groen krijgt het plein meer geborgenheid.
  Enkele banken bieden de mensen een kans om even te verpozen.

  De herinrichting gaat er anderzijds ook vanuit dat een maximum aan parkeerplaatsen behouden blijft en dat manifestaties zoals de kermis zonder problemen kunnen blijven plaatshebben.

  Vooraleer tot uitvoering over te gaan, wil het college het ontwerp voorleggen aan de bevolking.

  Donderdag 5 september te 20 uur wordt daartoe een hoorzitting georganizeerd in de turnzaal van de gemeentelijke lagere school.”

  Onderaan het plan van de dorpsherinrichting. 

   

  1985 – September : Paling promotie Restaurant Sportcentrum Leest

              Gedurende heel de maand september bood het restaurant van het

              Sportcentrum Leest “Paling in ’t groen” en/of “Paling gebakken met

              tartaar”  aan 375 fr per portie.

              Elke Leestenaar kreeg een waardebon van 50 fr. in de bus, geldig voor

              “Paling in ’t groen”.

   

  1985 – September : S.K.Leest versterkt nieuw voetbalseizoen in.

              De transferpolitiek van SK Leest was erop gericht zo vlug mogelijk vierde

              provinciaal te ontlopen.

              Dit werd mogelijk gemaakt door een verhoogde financiële inspanning van

              sponsor Boghemans.

              Louis De Weerdt werd als speler-trainer aangeworven.

              Met hem kwam van Zwijndrecht Ronny De Smedt over.

              Nieuwe gezichten waren ook Guy Boonen van Pasbrug, Guy Piessens van

              Hofstade, Dirk en Guy De Pauw en Van Overschelde van Meerhof.

              De overgangen van Luc Lettanie, Harry Verschueren, Eddy Verschueren,

              Francis Casteels en Ludo Schaerlaeckens werden verlengd en Dirk Van Dam

              keerde naar de roodblauwen terug.

              Onderaan : het team van SK Leest.

   

  1985 – September :

                K.F. St.-Cecilia start een nieuwe muziekopvoeding voor ‘beginnelingen’.

  “In het Europees jaar van de muziek willen het bestuur en de muzikanten van de K.F. Sint Cecilia de Leestenaars uitnodigen om onze vereniging wat beter te leren kennen.

  Iedereen kent wellicht onze activiteiten zoals de wekelijkse repetities, de concerten, het Palmzondagconcert en de jaarlijkse I.C.W.

  Bij deze aangelegenheden spelen de muzikanten een grote rol.

  Vanaf september e.k. starten we met een nieuwe muziekopvoeding voor ‘beginnelingen’. Er wordt een directe methode van instrumenten- en notenleer gegeven. De jarenlange droge muzieklessen worden vervangen door een levendig spel van lippen, adem en instrument. Het is de kans om zich muzikaal te ontplooien.

  Hebt u kinderen of hebt u buren met kinderen die hun horizon willen verbreden en het genot van de muziek willen smaken ?

  Laat het ons dan weten. Eerlang mag u een bezoek van één onzer afgevaardigden verwachten. U bent steeds welkom op onze activiteiten !”

  Elke woensdag van 18.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur werd notenleer onderricht door een muzieklerares en vanaf oktober leerden de kinderen instrumenten en blaastechniek ontdekken.

  (‘Toeters en Trompetten’, jaarg.5, nr.3)

   

  -Het plan van de herinrichting van het Dorpsplein.

  -De eerste ploeg van SK Leest 1985.

   

  14-11-2013 om 15:54 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 23 augustus : SK Leest erg bedrijvig op transfermarkt

  SK Leest was een van de bedrijvigste ploegen op transfergebied. Haast een halve ploeg nieuwe gezichten werden aangetrokken en bovendien keert Dirk Van Dam naar zijn ploeg terug. Trainer Louis De Weerdt beschikt hierdoor over een zeer uitgebreide kern van haast evenwaardige spelers. Secretaris Apers : ‘Dat maakt dat de plaatsen voor het eerste elftal erg kostbaar zijn. Zowel de sponsor als de voorzitter en de trainer hebben de spelers op het hart gedrukt dat zij nu de geleverde inspanningen op de trainingen tijdens de wedstrijden ook in daden moeten weten om te zetten. Als men daar in slaagt kan het niet anders of wij moeten bij de topploegen eindigen…’

   

  Afdeling : 4de provinciale B – Kern

  Apers Frans, Boonen Guy, Claes Danny, De Pauw Dirk, De Pauw Guy, De Smedt Ronny, De Weerdt Louis, Hambroeck Willy, Lettanie Luc, Piessens Guy, Piscador Wilfried, Schaffreet Guy, Schaerlaecken Ludo, Schaerlaeckens Jan, Van Dam Dirk, Van Moer Eddy, Van Tulden Carlo, Verhasselt Leo, Verschueren Eddy, Verschueren Harry.

  Trainer : Louis De Weerdt

  Terrein : Grote Bleukens (Leest-brug)

  Voorzitter : Jean Van Dam

  Secretaris : Jean Apers

  Aantal jeugdploegen : 2.  (GvM, 23/8/85)  

   

  1985 – Zaterdag 24 en zondag 25 augustus : Groot Voetbaltornooi – Beker B.B.S. Sport

              Voor eerste elftallen op de terreinen van S.K.Leest.

              Deelnemers : S.K.Leest, FC Humbeek, S.K. Heffen, V.V.Leest, SP.Tisselt en

              E. Kapelle o/d Bos.

              Tussen de finales van zondag was er een speciale wedstrijd tussen de Kamer van

              Volksvertegenwoordigers tegen een selectie van SK Leest.

              Vanaf 11u30 kon men doorlopend mosselen of stoofvlees met fritten consumeren

              aan 220 frank (a volonté).

              (Folder)

   

  1985 – Zondag 25 augustus : 650 paarden op ruitertornooi te Leest

              “De Landelijke Rijvereniging van Leest, een vereniging in volle expansie,

              organizeert op de Hombekerkouter te Leest zondag een groot ruitertornooi.

              Er worden meer dan 600 paarden verwacht.

              Tijdens de voormiddag rijden de ruiters van de hoogste reeksen hun

              individuele dressuur en wordt ook de achttal dressuur verreden.

              Op het feestterrein start vanaf 9 uur de springwedstrijd voor de klasse

              beginnelingen. Na de middag springen de ruiters van de hogere reeksen en

              om 14 uur vangt het feestprogramma aan, met dressuur, springen, mennen,

              enz.

              (...) (GVM,24/8/1985) 

   

  1985 – 30 augustus – Gazet van Mechelen : Kern V.V. Leest

   

  “Uit de gevoerde transferpolitiek is het voor iedereen duidelijk dat VV Leest voor haar aantreden in de hoogste provinciale reeks niet zo maar een plaats  als meeloper beoogt.

  Van de kampioenenploeg van vorig seizoen konden alle effectieven behouden worden en bovendien werden een viertal nieuwelingen aangeworven die een ruimere kern van evenwaardige spelers moet waarborgen.           

  August Emmeregs : “Willen wij ook supporters uit de omgeving, waar de concurrentie toch zeer groot is, kunnen blijven aanspreken, dan mogen wij ons niet beperken tot een tweederangsrol maar dan moeten wij deze supporters waar voor hun geld trachten aan te bieden. Pas met goede resultaten kunnen we volk rond ons terrein krijgen. Mede door de versterkingen die aangekocht werden moeten wij toch een vooraanstaande rol kunnen spelen. Realistisch bekeken verwachten wij toch een plaats bij de eerste zes van de rangschikking. Voorwaarde is natuurlijk dat het wat meezit en dat het spelerspotentieel niet te erg wordt aangetast. We mogen wel stellen dat we minstens zeventien spelers bezitten die een plaats in het eerste elftal kunnen verrechtvaardigen. Wanneer alle spelers beschikbaar zijn zal trainer Yvan Emmerechts uiteraard voor een moeilijke keuze geplaatst worden en wij hopen dat alle spelers begrip zullen opbrengen wanneer zij eens op de bank zullen moeten plaats nemen.”

  Zoals hoger gesteld werden vooral om de enge kern van vorig seizoen te verruimen een viertal nieuwelingen aangetrokken. In elk ploegonderdeel werd uitgekeken naar een speler die zich kan opwerken als een vaste waarde in de kern.

  “Nu aan hen om te bewijzen dat zij ook een plaats in het elftal verdienen”, aldus opnieuw Gust Emmeregs, “in de beker- en oefenwedstrijden hebben alle spelers reeds de kans gehad om hun kunnen te tonen. De opstelling van de ploeg zal voornamelijk gebeuren in functie van het spelconcept dat de trainer opstelt. Dirk Mottie moet zich als vaste waarde op de rechterbackplaats kunnen bevestigen. Hij heeft ondervinding genoeg opgedaan in de hogere reeksen en zit stevig op de man. Van Bob Stevens kent iedereen genoeg de kwaliteiten op als naast het terrein. Technisch zeer sterk kan hij ook de goede geest in de ploeg brengen. Van Peter Nuyts verwachten wij dat hij voor de nodige doelpunten zal zorgen en Patrick Bartels heeft bewezen over heel wat initiatief te beschikken.”

   

  Afdeling : 1e provinciale.

  Kern : Bartels Patrick, Goossens Ludo, Hellemans Bart, Huys Paul, Maeremans Luc, Mottie Dirk, Nuyts Peter, Selleslagh William, Slachmuylders  Guido, Spinnael Francis, Van Bever Yves, Stevens Bob, Van der Trappen Julien, Willems Danny, Wouters Rudy.

  Trainer : Yvan Emmerechts.

  Terrein : Dorpstraat.

  Voorzitter : Emiel Spruyt.

  Secretaris : Willy Slachtmuylders.

  Aantal jeugdploegen : 4. 

   

  1985 – 31 augustus : Jaarlijkse reis Boerenfront Leest

              Bestemming : Reims + champagnekelder.

              Vertrek : 06u30 over Waterloo, Gosselies, Charleroi...

              Prijs : 400 fr per persoon (drinkgeld chauffeur inbegrepen)

   

  -De aankondiging van de jaarlijkse Boerenfront-reis.

  -Drie van de vier nieuwelingen die door V.V. Leest werden aangetrokken, enkel spits Peter Nuyts ontbreekt op de foto. Links Bob Stevens, midden Patrick Bartels en rechts Dirk Mottie.

   

  14-11-2013 om 15:05 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – 2 augustus – Gazet van Mechelen : Auto in gracht

              “Aan de Hombeker – Kouter te Leest kwam een auto in een gracht terecht.

              Eén van de inzittenden, Eduard Van Hoof, wonende Vinkstraat te Leest, liep

              bij de tuimeling enkele verwondingen op.

              Hij werd naar het Sint-Jozefziekenhuis te Mechelen overgebracht.”

   

  1985 – 2, 3 en 4 augustus : Sportdriedaagse en Mosselfeest

  Sportcentrum Leest organiseerde gedurende drie dagen een speciale competitie            volleybal, handbal, basketbal en zaalvoetbal.

  De driedaagse werd omlijst door een “Mosselfeest”. Voor de prijs van 250 fr werden er

  Zeeuwse mosselen met frietten geserveerd in het restaurant van de sporthal.

  (Zie folder onderaan deze bladzijde)

   

  1985 – 4 augustus : K.V.G.-Zennevallei Reis naar Maaseik

  “Maaseik staat centraal, maar daaromheen weven wij een boottocht naar Thorn, een treintochtje naar Aldeneik en een wandeling doorheen het stadscentrum.
  Op culinair vlak willen wij je al van ’s morgens vroeg opkrikken met koffie en koek.

  ’s Middags schuiven wij een driesterrenmenu onder je neus en ’s avonds, om je slaptitude te bekampen, vergasten wij je op een Brabantse koffietafel.

  Net op tijd voor het nieuws, leveren wij je af aan huis.”

   (Uit de folder en inschrijvingsformulier)

  De prijs bedroeg 600 fr. voor  volwassenen, kinderen tot 10 jaar betaalden 300 fr.

   

  1985 – 9 augustus : Terug repetities K.F. Sint-Cecilia

  Om 19u30 werden de repetities hervat onder leiding van de dirigenten Frans Violet en Edward De Maeyer. (Omzendbrief 5/8/85)

   

  1985 – 13, 14 en 15 augustus : Wisselbeker E. Huysmans

  Dit tornooi van V.V. Leest voor 1ste elftallen, werd betwist door volgende  ploegen : S.K.Leest, Zennester Hombeek, VK Heindonk, Sp.Tisselt, FC Humbeek, Willebroekse SV, Lokerse SV en V.V. Leest zelf.

  Tijdens deze dagen was er naast de traditionele verkoop van frietten en hamburgers  ook een gelegenheidsrestaurant geopend alwaar o.a. mosselen (250 frank) en biefsteak  (275 frank) geserveerd werd. (Folder)

   

  1985- Woensdag 14 augustus : Papierslag Chiro

  “Vanaf 09.00 uur komen we zoals altijd rond om u te verlossen van oud papier en karton. Wij vragen u beleefd om het papier te bundelen of in zakken te steken. Dat maakt het transport voor ons een stuk gemakkelijker. Wij danken u nu reeds voor uw steun en spreken voor de volgende maal af in oktober. (noot : de tweede papieromhaling gebeurde dat jaar op zaterdag 16 november)

  De chiroleiding.” (folder)

   

  1985 – Zondag 18 augustus : Vevoc-Viskampioenschap

  “De visput  (‘Altijd Beet’) is gelegen tussen Haacht en Keerbergen. We komen samen Leestdorp te 8.30 en het kampioenschap begint om 10 u. en gaat door tot 16 u..

  Deelname : 100 fr. per persoon.

  (Brief aan de Vevoc-leden, van 25/4/85)

   

  1985 – 19 augustus : Aan alle kosmopolitische Leestenaars

  “Ter gelegenheid van onze 13de Internationale Muziekwedstrijd van 21 en 22 september e.k. hebben we ook een inschrijving uit Tsjechoslovakije ontvangen : namelijk uit Mlada Boleslav. Die Tsjechische harmonie bestaat uit 75 leden (72 mannen en 3 vrouwen) met begeleiders, buschauffeurs, zangers en tolk inbegrepen.

  Die harmonie uit Mlada Boleslav werd door het Tsjechisch Ministerie van Cultuur uitgekozen om hun land te vertegenwoordigen op onze 13de I.C.W., maar dan met beperkte middelen. Wijzelf moeten instaan voor hun volledig onderkomen.
  Daarom richten we ons tot iedere kosmopolitische Leestenaar die zich geroepen voelt om zich over Tsjechische muzikanten te ontfermen. De taal mag geen hinderpaal betekenen om Uw goede wil te tonen. Om U te helpen, hebben we een bruikbare woordenlijst klaarliggen. In het verleden heeft de ervaring ons trouwens geleerd dat die muzikanten van ‘achter het ijzeren gordijn’ met heél weinig tevreden zijn !

  Wellicht krijgen ze slechts éénmaal in hun leven de kans buiten hun grenzen te komen !

  Help ons die kans waar te maken !

  Wat wordt van U verwacht ?

  -Dat U op 21 september e.k. uw Tsjechisch pleegkind(eren) om 19.30 uur komt afhalen in het Parochiaal Centrum aan de Kouter te Leest.

  -Dat U hem(n) avondeten, overnachting en ontbijt bezorgt en terugbrengt rond 10 uur zondagvoormiddag op hetzelfde adres.

  Wat krijgt U in de plaats ?

  -Per Tsjechisch pleegkind een gratis inkomkaart voor de bal- en showavond met Joe Harris, Chrissy en Stella op zaterdagavond 21 september.

  -Een kennismaking met een ander volk, een ander regime.

  -En last but not least de vreugde van het ‘geven’ !

  Wij rekenen op uw Vlaamse gastvrijheid !

         Het bestuur.”

  (Omzendbrief van de K.F. Sint-Cecilia)

  De inschrijvingen werden gecoördineerd door Diane Van Medegael uit de Vinkstraat.

  Haar bevindingen zijn te lezen in het verslag van de 13de Internationale Muziekwedstrijd in deze Kronieken op datum van 21 september.

   

  -De folder van de Sportdriedaagse en het Mosselfeest.

  -Ook de garde zou twee Tsjechen huisvesting geven. Hier op de foto samen met zijn echtgenote Leonore Mees.

   

  14-11-2013 om 14:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Zondag 21 juli : TE DEUM

   

  N.S.B. Leest :

   

  “Geachte Wapenbroeder, Geachte Mevrouw,

   

  Wij hebben de eer U mee te delen dat op zondag 21 juli om 10 u. in de kerk van Sint-Niklaas te Leest, een TE DEUM zal gezongen worden door E.H. pastoor Lornoy, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.

  Mogen wij U verzoeken, U rechtstreeks naar de kerk te begeven.

  Na de kerkelijke plechtigheid volgt een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden en overleden wapenbroeders.

  Hopende waarde Makker en geachte Mevrouw, U op zondag 21 juli te mogen begroeten, aanvaardt de uitdrukking van ozne welgemeende Vaderlandslievende groeten.

  Namens het bestuur,

  De Voorzitter Van Beersel, de Secretaris Veiller.”

  (Brief van 17 juni ’85)

   

  1985 – Van 21 tot 31 juli : Bivak Chiro jongens naar Wezemaal

  De meisjes gingen naar dezelfde plaats van 31/7 tot 10/8.

  De dag voordien hadden de jongens de helft van de Leestse straten aangedaan om : ‘uw milde giften, -voornamelijk groenten en aardappelen, of eventueel voedingswaren- op te halen…’  De meisjes namen dezelfde dag de andere helft voor hun rekening.

   

  1985 – 26 juli – Gazet van Mechelen : Inbraak te Leest

              “Onbekenden verschaften zich via het WC-raampje toegang tot de woning van

              José De Wit, wonende Kouter 120 te Leest.

              De dieven stelden zich tevreden met de inhoud van een spaarpot, die ongeveer

              2.000 frank bevatte.”

   

  1985 – 1 augustus  - Het Laatste Nieuws :

   

              Kerk en pastorie van Leest zijn nu geklasseerde monumenten.

   

  De pastorie, de pastorietuin en de Sint-Niklaaskerk, met het omgevend kerkhof

   van Leest zijn zopas als monumenten geklasseerd. Dit klasseringsbesluit  verscheen in het Staatsblad.

  Wanneer de kerk van Leest juist werd gebouwd is voor velen een raadsel.
  Archieven vermelden wel het jaar 1129, omdat Leest op dat ogenblik een zelfstandige parochie werd. In al die jaren is de kerk enkele keren verbouwd, waardoor er van de oorspronkelijke bouwtrant niet veel meer is overgebleven.

  In de archieven vonden wij terug dat de eerste kerk in grijze zandsteen was gebouwd. In een Romaanse bouwtrant. Dat is vandaag nog te merken aan het onderste gedeelte, het enige stuk dat nog stamt uit 1100.

  De Sint-Niklaaskerk had ook bijzonder veel te lijden van de verschillende oorlogen.  Zo werd zij in 1591 bijna volledig verwoest door brand, die was aangestoken door soldaten die er voorbij trokken en ze hadden geplunderd. Niet alleen buiten werd veel schade aangericht maar ook binnen zijn toen waardevolle kunstvoorwerpen verloren gegaan. De herstellingen werden uitgevoerd, maar in 1971 diende de kerk weer dringend te worden aangepakt. De cementlaag, aangebracht in 1945, werd verwijderd en vervangen door een rood steentje, waardoor de toren enigszins zijn landelijk uitzicht verloor. Vandaag nog zijn er in de kerk van Leest heel wat kunstschatten te zien : beelden van St.Anna Ten Drieën uit de 16de eeuw, het Eccco Homo-beeld uit de 18de eeuw en het beeld van St-Antonius van Padua, een sacristie van 1620,  het hoogaltaar is uit 1790, er is een altaar van O.L.Vrouw uit 1701 en een altaar van St.-Cornelius uit 1871. De glasramen zijn van 1924 en de preekstoel van 1871.

   

  Pastorie

  De geklasseerde pastorie komt in de archieven reeds voor in 1625. Jaren is men afhankelijk geweest in Leest van buurtgemeente Hombeek, omdat de parochie geen eigen pastoor had. In 1625 kreg men evenwel toelating om een pastorie te bouwen.Vijf bouwjaren gingen daarover heen. De kostprijs : 2.010 gulden. De eerste Leestse pastoor deed zijn intrede in 1630. Parochieherder was Nicolaus De Clerck.

  De pastorij uit de 17de eeuw wordt nu bewoond door pastoor Lornoy. – L.D.N.”

  (Meer over kerk en pastorij : zie jaar 1591 in deze Kronieken)

   

  Andere geklasseerde monumenten van Leest :

  -Hoeve Steynemolen op de Kapellebaan.

  -Kasteel Moyson met park en bijgebouwen, Kouter 90.

  -Sint-Annakapel, Pastoor De Heuckstraat.

  -Sint-Jozefskapel, Dorpstraat.

  -De zogenaamde Jezuïtenhoeve, Rennekouter 2-4.

  -Hoeve Cruyninghemhof’, Tiendeschuurstraat 35.

  -Sint-Niklaaskerk en omringend oude kerkhof, Leest-Dorp.

  -Voormalig gemeentehuis en onderwijzerswoning van de vroegere jongensschool, Ten
  Moortele 1.

  (Info Wilfried Hellemans en Eddy Apers)  

   

  Foto’s :

  -De kerk van Leest in ’82. Bekeken vanuit de Kerkenblokweg.

  -Kerk en pastorij. (foto : HLN)

   

  13-11-2013 om 10:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Dinsdag 9 juli : Korneel vertrok naar Turijn voor de "Europeade 1985".

   

  36 leden van de Volksdansgroep Korneel vertrokken naar de Europeade in Turijn.

  “Eindelijk was het zover ! Dinsdag 9 juli stonden we gepakt en gezakt klaar om naar de Europeade in Turijn te vertrekken. De 36 Korneeltjes en Kornellekes waren reeds om 5u30 present, ook al wisten ze dat het een zware en vermoeiende reis zou worden.

  De onderbroken nachtrust werd door velen op de bus verdergezet, maar we hadden er toch één wakkere bij, en dat was onze Eddy, de chauffeur.

  Rond de middag arriveerden we in het ‘gouden’ Nancy. Hier maakten we een wandeling over de wereldberoemde Place Stanislas. We zetten onze tocht verder naar Mulhouse, een stadje enkele kilometers voor de Zwitserse grens.

  De tweede dag reden we in één ruk door naar Gruyères, niet alleen befaamd om zijn kaas maar ook om zijn oude, schilderachtige stadskern. Na de lunch bezochten wij het stadje en het kasteel. Dirk De Laet voelde zich echt in zijn schik bij de fonteinen : wij werden er voor de zoveelste keer gedoopt, en het zou zeker niet de laatste keer zijn. Onze stadstocht werd afgerond met een bezoek aan de kaasfabriek. 

  Nadat iedereen opgestapt was vervolgden we onze reis naar Martigny. Aan de voet van de Grand St. Bernard logeerden we er in een echte atoomschuilkelder. Zo veilig en beschut hadden we ons nog nooit gevoeld ! In diezelfde atoombunker  leerden we ook een groep Finnen kennen, die zouden we beslist in Turijn nog eens tegen het lijf lopen !

  Een verfrissende douche en een stevige portie frietten in een chique restaurant deden ons deugd. Ook van het koel geserveerde water kregen we blijkbaar niet genoeg en dat tot groot ongenoegen van de garcons. Na een wandeling naar ‘onze kelder’ lagen we toch nog op een deftig uur in ons bed. Het duurde niet lang of iedereen was in een diepe slaap verzonken.

  De volgende morgen waren we zoals altijd vroeg uit de veren. We hadden weer een zware tocht voor de boeg : de beklimming van de Grote Sint Bernardus ! Voor ons, plattelandsbewoners, was dit een enige ervaring. We belandden veilig en wel aan de overkant in het Italiaanse stadje Aosta. We brachten er een bezoek aan de kerk van San Ours waar we verschillende beroemde elfde-eeuwse Ottomaanse fresco’s konden bewonderen.

  Daarna gingen we nog naar de opgegraven ruïnes van een Romeins theater kijken.

  En dan naar Turijn ! Daar zouden we 4 dolle dagen beleven ! Het begon al bij onze aankomst. Een groepje al te charmante Italianen stond ons al op te wachten. Het werd een ontmoeting in Italiaanse stijl ! Veel omhaal en poespas en een hoop vage beloften. Maar daar trapten onze nuchtere Leestse Kornellekes niet in !

  Mama Léoné stelde ons een nieuwe reisgezel voor. Onze gids Stefano zou Korneel 4 dagen lang onder zijn hoede nemen. Hij maakte ons wegwijs in Turijn en leerde ons ook wat bij over de Italiaanse taal.  En Stefano had zeker geen gebrek aan belangstelling !

  Zijn eerste taak was ons naar onze slaapplaats in Lombriasco te leiden. Tot onze grote verbazing lag die wel 40 km van Turijn. Zo werd onze nachtelijke pret telkens met en uur verlengd !

  De eerste avond stond er reeds een verbroederingsfeest op het programma. Hand in hand dansten we samen met het publiek op de Piazza San Carlo, één van de mooiste pleinen van Turijn. De volgende dag maakten we een uitstap naar het geboortehuis van Don Bosco. Daarna bezochten we een oude Romaanse abdij in Vezzolano. Toen waren we te gast in een ‘Bottega’ in Moncucco. We kregen er wel een achttal streekgerechten voorgeschoteld, natuurlijk vergezeld van de Piëmontese streekwijn. ’s Avonds brachten we nog een Vlaams dansprogramma voor de inwoners van Moncucco. De belangstelling was groot en de verbroedering verliep in uitbundige Italiaanse sfeer.

  De derde dag –zaterdag- waren we uitgenodigd in het bejaardentehuis ‘Primule’ waar we eens te meer ons beste beentje voorzetten. Na het dansen werd er ons een receptie aangeboden. Diezelfde namiddag waren we present voor de optocht van alle volkskunstgroepen door de straten van Turijn. En deze gevulde dag werd ’s avonds afgesloten op de Piazzo San Carlo met het groots opgezette Europabal.

  Zondag werd het nochtans het hoogtepunt van de Europeade. In de voormiddag vierden we de H. Mis in de prachtige barokke ‘Gran Madre de Dio’. In de namiddag volgde de grote finale van alle deelnemende groepen. Samen met 5 andere Vlaamse groepen dansten we de ‘Molenmazurka’ voor tienduizenden toeschouwers. Na dit grootse spektakel gingen we voor de laatste keer spaghetti eten in het B.T.T.-gebouw waar meer dan een uur aanschuiven echt geen nieuwigheid voor ons was.
  De volgende morgen zegden we ‘arrividerci’ tegen Stefano en Torino. We begonnen aan de lange terugweg. Via Milaan en Lugano namen we de schitterende Passo del Bernardino over de Alpen en naar Chur. Vanuit Chur volgden we de enige mogelijke weg naar Arosa, een smalle bergpas aan de rand van het ravijn. Verschillende onder ons hielden hun hart vast, maar eens boven kon de pret niet op. We belandden in een prachtig landschap midden in de Zwitserse Alpen. Hier was het echt vakantie ! We maakten een dagbergtocht naar de Weisshorn, we gingen zwemmen in het meer, zonnen, winkelen en nog veel meer. Die drie dagen vlogen voorbij. Valiezen inpakken ! Ditmaal trokken we richting Duitsland. Bij de afdaling van Arosa naar Chur raakten we onverwachts verstrikt in een verkeersopstopping. We verloren wel 3 kwartier. Op de middag aten we langs de Bodensee en enkele vlugge Korneeltjes en Kornellekes namen een frisse duik…kwestie van het eten te laten verteren. Terug de autocar in en naar onze laatste pleisterplaats Pforzheim. Na een welverdiende nachtrust en een stevig ontbijt begonnen we aan onze laatste reisdag. En de laatste loodjes wegen het zwaarst, dat voelden we duidelijk. Iedereen kwam echter terug op z’n plooi toen het woord ‘frieten’ en ‘biefstuk’ viel. Na veel ditjes en datjes was ook dit laatste agendapunt geregeld. ‘Friet met koude plat’ bij Elvire en Karel !  Nog even nakaarten over de reis, gezellig samenzijn en een glaasje op de goede afloop.

  Proost ! Alla Sua salute !

       Veerle Soors, Greet Van Linden, Liesbeth Voet.”

   

  De Europeade is een grootse ontmoeting tussen jongeren en de diverse volks-culturen waarvan zij de vertegenwoordigers zijn, in een gezamenlijk streven naar een toekomst zonder grenzen, een toekomst van vrede en voorspoed.

  Zesduizend jongeren namen aan deze manifestatie deel, allen in volkskledij van hun streek, van Oostenrijk tot Frankrijk, van de Duitse Bondsrepubliek tot Spanje, van België tot Zwitserland, enz..

  De verschillende volksculturele aspecten werden er voorgesteld in een kleurrijke waaier van activiteiten zoals een muziek- en kooravond, een optocht gecentraliseerd rond thema’s van zang, volksmuziek en –dans.

   

  Cijfers :

  Plus minus 7.200 personen waren bij de Europeade betrokken…om te eten zaten ze aan een 2 km. lange tafel…ze aten o.a. 5 ton pasta per dag…de hectoliters water die er werden gedronken zijn moeilijk te schatten…geslapen werd er in alle beschikbare hotels, hotelletjes, kazernes en internaten tot in een straal van 40 km rond Turijn…120 gidsen werden ingezet…deze mensen hadden elk een maand op voorhand iedere dag gewerkt aan de voorbereiding van hun taak en kregen hiervoor 10.000 BF…de totale kostprijs van de Europeade beloopt 3.000.000.000 lire.

  (‘DB’, september 1985)

   

  En Gazet van Mechelen (3/8/85) :

  “Korneel” op internationale toer

  “De jaarlijks weerkerende Europeade voor Europese volkscultuur ging ditmaal door te Turijn. Voor de derde achtereenvolgende keer was onze stad vertegenwoordigd door de volkskunstgroep uit Leest : Volksdansgroep Korneel .

  Na Wenen (1983) en Rennes (1984) vertrok deze groep dit jaar met een sterke afvaardiging (36 leden) naar Turijn. ‘Korneel’ bracht een sympathieke groet uit Mechelen tijdens de optocht van alle deelnemende groepen door de straten van Turijn.

  Voor de oudjes van het bejaardentehuis ‘Primule’ bracht het stijlvol optreden van Korneel een prettige afleiding en ontspanning. En in het Turijnse dorpje Moncucco danste Korneel in echte verbroederingsgeest tot laat in de nacht. Hoogtepunt van de Europeade was wel het optreden tijdens de grote finale op zondag 14 juli.

  Tijdens de officiële receptie in het stadhuis werd er door de voorzitster van Korneel aan de burgemeester van Turijn een lino overhandigd gemaakt door K. Soors.
  Terug in België is volksdansgroep Korneel reeds druk bezig met de voorbereiding van de lustrumviering ‘Vijf jaar Korneel’ op 27 oktober.”

   

  Foto’s :

  -De Piazzo San Carlo In Turijn.

  -Korneel in Turijn.

  13-11-2013 om 09:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1985 – Zondag 7 juli : 11-JULI-VIERING (foto onderaan)

   

  “Op zondag 7 juli werd in het Kouterkasteeltje te Leest de derde 11-juliviering verzorgd door het Davidsfonds, de volksdansgroep Korneel, de Vrije Basisschool, Rust Roest en Vevoc.

  Onder de stoere bomen in de zachte schaduw had Maria Lambrechts de eer de sympatizanten te verwelkomen.

  De opkomst was zeer bevredigend en de volksdansgroep Korneel opende met “De Berendans”.

  Het was trouwens deze dansgroep die 3 jaar geleden het initiatief nam om 11-juli in Leest zelf met wat meer luister te eren.

  De toneelvereniging “Rust Roest” droeg haar steentje bij met voodrachten van Vlaamse meesterdichters : ‘Boerenpsalm’ van Felix Timmermans en een fragment uit ‘De Witte’ van Ernest Claes kenden een onverdeeld succes.

  Na ‘de Kegelaar van Diest’ een vlot gebrachte volksdans, debiteerde Guido Hellemans het gedicht ‘De IJzertoren’ van A. Van Wilderode.

  De piepjonge Liesbeth Van Spouwen speelde een fragment uit ‘Kleine Nachtmuziek’ in het teken van het jaar van de muziek.

  Na de pauze vormden voordrachten, volksdans, muzikaal intermezzo en vendelzwaaien de inleiding tot wat het hoogtepunt moest worden : de feestrede door gastspreker prof. Mertens, voorzitter van het Davidsfonds Mechelen.

  Deze Vlaming in hart en nieren had in zijn toespraak veel lof over het stijlvol verloop van deze viering, maar waarschuwde ook voor overdreven optimisme. Immers, het huidige federalisme is voor de echte Vlamingen alsnog ontoereikend. Zijn korte, maar gesmaakte toespraak werd op algemeen applaus onthaald en  het waren de vendeliers uit Antwerpen die de Vlaamse Leeuw inluidden.”

              (GvM,9/7 en HLN 6/7/85)

   

  1985 – 8 juli – Het Laatste Nieuws :

   

              Leestse “hel” wordt eindelijk verbeterd.

   

  Leest is binnen enkele maanden een stuk geschiedenis rijker.

  De kasseikopjes van de Molenstraat, in de volksmond beter bekend als de “Hel van het Noorden” (een zinspeling op de fameuze wegen in de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix), verzeilen naar het stadsmagazijn.

  De verbetering van de Molenstraat zal vooral een opluchting zijn voor de automobilisten die dagelijks door de “hel” moesten en tijdens deze “holder-de-bolder”-ritjes meer dan eens hebben gesakkerd.

  Het “dossier Molenstraat” werd in 1979 reeds samengesteld, nadat heel wat huisbezoeken waren afgelegd in verband met de onteigeningen die er nodig zijn om deze nieuwe rijweg aan te leggen.
  Een maand later werd aan het provinciebestuur een pre-advies gevraagd.
  Het duurde een heel jaar voor dit advies aan het studiebureau kon overgemaakt

  worden.

  Het schepencollege van 23 april 1981 besliste de definitieve vaststelling en het commodo onderzoek leverde zeven mondelinge en twee schriftelijke bezwaren op.

  Bij de definitieve vaststelling werden alle bezwaren verworpen en het dossier werd door

  de bestendige deputatie van 2 juli 1981 gunstig geadviseerd.

  Een jaar later werd het rooilijn- en onteigeningsplan bij ministerieel besluit goedgekeurd.

  Het duurt nog erg lang, maar uiteindelijk bereikte de stad met iedereen een akkoord,

  zodat de werken deze week konden starten.

  De kostprijs hiervan bedraagt 7 miljoen frank.”

   

   

  Foto’s :

  -Volksdansgroep Korneel tijdens de 11-juli-viering.

  -De werken aan de Molenstraat zijn eindelijk begonnen. Links herberg “De Drij Gapers".  30-10-2013 om 09:06 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!