NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Overlijdens religieuzen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  04-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – 31 oktober : Kristus Koning viering Chiro.

              ’s Namiddags werd een optocht gehouden, ingeleid door de chirojongens en

              meisjes met wapperende vaandels en penoenen en begeleid en opgeluisterd door

              de Kon. Fanfare Sint-Cecilia

              Na het lof werd door de chirojongens een wafelbak gehouden, ditmaal echter

              zonder ouders, een ouderavond had plaats op zaterdag 7 november.

   

  1965 – 20 november : Konijnen gestolen

              Uit een hok in zijn oude stal, afgescheiden van zijn woning op de Juniorslaan

              36, werden bij Edward Sijmons (°Hombeek 21/9/1952) 12 huiskonijnen

              gestolen. De konijnen wogen allen rond de drie kilo en hadden een waarde

              van  150 frank per stuk.

              Eén konijn lieten de dieven onaangeroerd.

              (VVH) 

   

  1965 – 20 en 21 november : Teerfeest K.Fanfare St.-Cecilia

   

  1965 – 9 december : Bus in gracht in Kouter

              Door de slechte weersomstandigheden raakte een bus bestuurd door Frans Paulus

              uit Zemst in de Kouter van de weg en in de gracht.

              Er werd schade toegebracht aan de grachtberm en aan de eigendom van J. Van

              den Berghe, woonachtig te St.Pieters Jette.

              De bus was eigendom van de NV Autobussen De Reys.

              (VVH)

   

  1965 – 24 december : Tijdens de Kerstnacht deed E. Spoelders uit de Kouter, een

              erge val. De ongelukkige moest ter verpleging naar een kliniek overgebracht

              worden.

   

  1965 – Op 31 december telde Leest 1863 inwoners.

   

  1966 – Grachten

              In De Band deed burgemeester Lauwers een “gemeentelijke oproep” om de

              grachten te reinigen : “...onafgezien het feit dat ieder inwoner een gestencileerd

              schrijven heeft ontvangen, menen wij het nuttig, de inhoud ervan nogmaals in

              herinnering te brengen. De inhoud was als volgt :

              Langs deze weg houden wij eraan nogmaals een oproep te doen op alle

              eigenaars, huurders of vruchtgebruikers, om de grachten gelegen langsheen

              hun gronden te reinigen.

              Gezien er weer veel geklaagd wordt over de gebrekkige onderhoud der grachten,

              die door de boordeigenaars zelf dienen te worden gereinigd, durven wij nogmaals

              doch met de meeste nadruk vragen om zohaast mogelijk en in ieder geval voor

              1 december tot deze noodzakelijke reiniging over te gaan.

              Wacht niet tot uw buurman begint, doch begin ermee zodra U enkele uurtjes

              tijd hebt, of nog beter, spreek met uw gebuur af, om samen te reinigen.

              Doe het vrijwillig en ongedwongen, het is in eenieders belang.” 

   

  1966 – Januari : “Onze dorpsgenoot Albert De Prins-Verschuren (foto) werd bij een aanrijding

              te Kapelle-op-den-Bos verwond aan de rechterhand en werd in het Burgerlijk

              Gasthuis te Willebroek verpleegd waarna hij huiswaarts kon.

              Zijn metgezel was er slechter aan toe : verschillende breuken waren zijn deel.

              Frans Albert De Prins was een zoon van burgemeester De Prins. Hij was te Leest

              geboren op 8 mei 1932 en overleed er na een ongeval op 7 januari 1991.

              ‘Beire van Piër Prins’ was toen weduwnaar van Melanie Verschuren, erelid van

              V.V.Leest en lid van de duivenbonden ‘De Snelle Vlucht’ en ‘De Luchtreiziger’.

              Uit zijn gedachtenisprentje :

              “…Vader, plots en onverwachts is het gekomen, dat God u in zijn hemelhuis heeft

              opgenomen. Nog maar enkele maanden zijn voorbij dat we stonden bij het

              graf van moeder aan uw zij. Grenzeloos groot was ons verdriet omdat moeder

              ons zo plots verliet. Pas uitgestorven zijn de kerst- en nieuwjaarsvensen,

              traditiegetrouw elkaar een vreugdejaar toewensen, maar gij vader zat met de

              handen in het haar, want in gedachten waart gij steeds bij haar

              en niemand die het echt begreep, uw diepe ellende en uw droeve leed.

              Gewillig en dienstvaardig wilde ge voor ieder zijn, waarom dan toch…op dit

              moment die trein, ge was zwak, doch we waren allemaal met u toch zo begaan,

              maar nu voor altijd zal uw stoel in huis daar ledig staan.

              Va, we zullen u missen, we voelen ons toch zo klein, waarom toch, mochten we

              samen nog niet wat gelukkig zijn. Ook op de nieuwe sporthal waart ge toch zo fier,

              ge werkte er met zoveel enthousiasme en vol plezier.

              Maar nu kunt ge rusten, in een veilige thuis, ge zijt weer bij moeder, wij dragen ons

              kruis…”   

   

              Tussen de vrachtwagen bestuurd door Marcel Diddens en de personenwagen

              van Chatt.Mohamed kwam het tot een aanrijding. De gezel van laatstgenoemde

              werd licht gewond aan het hoofd.

   

              De personenwagen van Romain Minnoey uit Mechelen kwam in botsing met

              deze van onze dorpsgenoot Joannes Apers. Het ongeval gebeurde in de

              Befferstraat.

   

              Tijdens het stormweer dat de laatste tijd woedde, werd onze dorpsgenoot Jozef

              Scheers met zijn bromfiets ter hoogte van Proctor and Gamble, tegen een

              stilstaande wagen geslingerd.

              Zwaar gekwetst werd hij naar het Stedelijk Gasthuis van Mechelen

              overgebracht.

           

              Tijdens het spel op het terrein van het patronaat deed Harry Cauwenbergh (foto)

              uit de Dorpstraat een val, waarbij hij zich vrij erg bezeerde op het neusbeen en

              aan het oog.

   

              Aan de Hoge Weg te Battel kwam het tot een aanrijding tussen de wagens van

              Maria Croes uit Leest en J. Govaerts uit O.L.V.Waver. Zonder veel erg.”

              (DB,januari ’66)

   

  Foto’s :

  -Albert ‘Beire van Piër Prins’ De Prins.

  -Harry Cauwenbergh in ’61 met zijn Pl. Communie.

  04-04-2012 om 09:14 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – 6 september : Milac-Avond 

              Een avond van LACHEN-MYSTERIE en SENSATIE.

              Met Gisela het geniale geheugenwonder...en Dr Gilbertino.”  

   

  1965 – 8 september : Fatale afloop

              Een smartelijk ongeval deed zich voor op het O.L.Vrouw kerkhof te Mechelen.

              Een klein meisje werd door een kamion, die toebehoorde aan een Mechelse

              brouwerij en bestuurd werd door Leestenaar L. De Schoenmaker, gegrepen.

              Ze liep naast haar zustertje, werd weggesleurd en was op slag dood.

   

  1965 – 9 oktober : Dansfeest K.F. St.-Cecilia

              In het gelijknamig lokaal in de Dorpstraat met het orkest van Ray Debrae en zijn

              Romancers.          

   

  1965 – 12 oktober : Feest Leestse Gepensioneerden

              Op het menu stond :  soep, aardappelen met erwtjes en wortelen, varkensgebraad,

              kip met sla en dessert.

  “…de gepensioneerden lieten het niet aan ’t harte komen, een bewijs daarvan de lekkere spijzen, om maar enkele te noemen : soep, aardappelen met erwtjes en wortelen en varkensgebraad…gedaan…neen…kieken met salaad en mayonaise…stop…bijna…nog een goed gebakske, en alles was gebakken. En dat ze van hun stand houden werd eens tem eer bewezen want er waren ‘garcons’ ofte ‘opdieners’, dus heren met de serviette. Daarom is het ook tegengesproken dat die mannen 50 jaar achteruit staan !! Neen, ’t is geen schoentje dat aangeboden wordt, maar loutere en zuivere waarheid.

  Voor wanneer een volgend samenzijn ? Ligt zover nooit af, want volgende maand zijn ze allen terug rond de koffietafel. Doe zo voort, smeed de banden maar sterker en sterker aan elkaar.”

  (De Band) 

   

  1965 – 29 oktober : Vergiftiging reisduiven

              Victor Verschuren (°Leest 5/5/1930) had zoals naar gewoonte op vrijdag

              ’s morgens zijn reisduiven laten uitvliegen en alles normaal maar toen hij

              rond 17 uur zijn duiven wilde gaan voeren stelde hij tot zijn grote verbazing

              vast dat er 13 dood op het hok lagen. Hun bek wijdopen en hun poten stijf

              bijeen geklemd, waarschijnlijk van de pijn. Alles wees op vergiftiging.

              Nadat hij een duif had opengesneden bemerkte hij in de krop groene tarwe.

              Toen hij dit vertelde aan Albert Van den Brande (Grote Heide 1) wist deze

              laatste te vertellen dat ook hij met dode duiven zat. Zijn zoon was dan

              gaan uitkijken welke landbouwer er onlangs tarwe gezaaid had.

              Dat was gebeurt, volgens de zoon, door de familie Geerts in de Oude Tisseltbaan

              en zij hadden bovenop het tarwezaad vergiftigde tarwe gestrooid.

              Landbouwster Maria Clementina Geerts (Oude Tisseltbaan) betwistte deze
              beschuldiging. Zij hadden geen tarwe gezaaid, wel rogge en op

              die rogge werd vergif gestrooid tegen de mussen maar duiven komen niet aan

              rogge beweerde ze, en deze tijd van het jaar wordt er zoveel gezaaid en door

              veel landbouwers gif gestrooid.

              Vergezeld van de boerin begaf de garde zich naar het roggeveld waar hij

              stalen nam die hij samen met twee duivenkadavers naar de Griffie van de

              Correctionele Rechtbank te Mechelen stuurde.

              Vic Verschuren beweerde een verlies geleden te hebben van 1000 frank per

              duif, zijnde in totaal 13.000 frank.

               (VVH)

              Victor ‘Vic’ Verschuren was te Leest geboren op 5 mei 1930 en hij overleed in het

              A.Z. Sint-Maarten te Mechelen op 24 januari 2003. 

              Vic was gehuwd met Ida Mertens die hem zes kinderen schonk :  Marc, Rudy, Sonja,

              Luc, Francis en Kurt.

              Vic was tijdens zijn leven kamionchauffeur, cafébaas (aan den Bareel op Leest Heide)

              en één van die vele Leestenaars die de zomer met zijn gezin doorbacht op camping

              Westende in de gelijknamige gemeente.   

              De andere protagonist Albert Van den Brande was geboren te Zemst op 9 december

              1918 en overleed eveneens in het Sint-Maarten op 24 december 2004. Hij was

              gehuwd met Louisa Buelens. Albert was oud-strijder en krijgsgevangene van

              1940-1945 en medestichter van KWB Leest.

              Maria ‘Tinne’ Clementina Geerts was te Leest geboren op 10 december 1914, zij

              overleed in het ‘Dodoenszoekenhuis’ te Mechelen op 11 augustus 2003.

   

  Foto’s :

  -Vic Verschuren.

  -Vic met zijn gade Ida Mertens en hun vrienden Vic en Leonore Van Hoof-Mees op één van

  hun vele gezamenlijke uitstappen.

  -Duivenmelker Albert Van den Brande.

     03-04-2012 om 14:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – Van 17 tot 26 augustus : Chiro Meisjes Bivak naar Mol-Sluis

   

  1965 – September – De Band :

              Aanrijding : Op de steenweg naar Battel kwam het tot een aanrijding tussen

              de Mechelaar Jozef Buelens en onze dorpsgenoot Louis Lauwers,

              gemeenteraadslid. Enkel stoffelijke schade.

   

              Gewond : Tussen de personenwagen van Slachmuylders uit Leest en de

              wielrijder De Bondt Alfons uit Hombeek kwam het tot een botsing waarbij deze

              laatste kwetsuren opliep. 

   

  1965 – September : Nieuws van de Gemeentelijke Jongensschool

              “Dit schooljaar hebben we kunnen starten met vier leerkrachten. De splitsing van de

              eerste-graadklas is een flinke verbetering, vooral voor de beginnertjes.

              Wat wordt vooral geleerd bij de aanvang ?

              -vestigen van de aandacht;

              -eerste kennismaking met het lezen;

              -het maken van letters;

              -inleiden in de wereld van de cijfers.

              De meeste kinderen ondervinden daarmee geen last, dank zij de kleuterschool.

              Verkeerd is het te menen, dat die kleintjes veel huiswerk zouden moeten. Die kinderen

              moeten nog veel tijd hebben om te spelen. We mogen er niet te vroeg grote mensen

              van maken. Ouders, ge doet er wel eens goed aan even de leerkracht van uw kind

              op te zoeken. Door Uw gesprek kunnen vaak een heleboel zaken beter verstaan

              worden. Uw kind gaat niet alleen naar school om te leren, maar ook om opgevoed te

              worden. Trouwens de school is ’t verlengde van thuis.

              Een gouden raad : spreek bijtijds met de leerkracht over uw kind en bespreek

              niet met uw kind zijn leerkracht.

              Tot slot : zijt u overtuigd dat elke leerkracht het beste wenst voor uw kind, en

              er ook zijn best voor doet ?

              Zo ja, weest gerust, dan is de plaatseljke school de beste voor uw kind.

                            Constant Huysmans.”      

   

  Foto’s :

  -Jan Teughels met een tweede studiejaar in 1979.

  -Aloïs Hendrickx met zijn klas in ’79. Hij was een oom van Jan Teughels.    

   

  03-04-2012 om 14:36 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – Juli : “In de Battelsebergen kwam onze Z.E.H. Pastoor met zijn wagen terecht

              tegen een aldaar staande paal. Hijzelf werd slechts licht gewond, erger was

              het met de wagen gesteld, die zeer zwaar gehavend was.”

              (De Band-augustus 1965)   

   

  1965 – Juli – De Band :

              In de Hoogstraat te Mechelen kwam de fietser Frans Verschooten in aanrijding

              met een personenwagen. Louter stoffelijke schade.

             

              Een val

              Tijdens het uitvoeren van bouwwerken trapte Leopold Piessens door een

              Eternit-dak en viel van een 4-tal meter hoogte naar beneden.

              Gelukkig hield het slachtoffer er enkel een verstuiking van zijn pols aan over.

   

  1965 – 4 juli : Gemeenteraad – Benoemingen

              Tijdens de gemeenteraad van maandag 4 juli ging de gemeenteraad over tot de

              benoeming in vast verband van een hoofdonderwijzer en een onderwijzer.

              Voor deze functies werden respectievelijk aangeduid :

              Hoofdonderwijzer : de heer Constant Huysmans uit de Kouter te Leest.

              Onderwijzer : de heer Jan Teughels uit de Blaasveldstraat.

              Zij werden benoemd met 9 stemmen of de volledige raad.

              Jan Teughels (foto) werd te Leest geboren op 10 juni 1944. Hij haalde zijn 
              onderwijzersdiploma aan de Vrije Normaalschool te Mechelen.

              Na zijn legerdienst werd hij te Leest vast benoemd op 1 september 1965, dit nadat

              hij dienst had gedaan als waarnemend onderwijzer te Mechelen (godsdienstleer),

              Hombeek (6de jaar) en Londerzeel (3de jaar).

              Vanaf ’65 tot ’82 zou hij zich zeven jaar onafgebroken ontfermen over het 1ste jaar

              (brugklas tussen kleuter- en lager onderwijs) om nadien jarenlang het 2de jaar over te

              nemen.

   

  1965 – 11 juli : Gemeentelijk Onderwijs

              “De gemeentelijke jongensschool heeft ook dit jaar deelgenomen met de

              leerlingen van het 6de leerjaar aan het kantonnaal examen te Mechelen op

              15, 16 en 17 juni, tot het bekomen van een diploma EINDE LAGERE STUDIEN.

              Al de deelnemers behaalden, zoals vorige jaren, het diploma.

              Een mooi resultaat.

              Op zondag 11 juli werden deze diploma’s in een officieel kader plechtig

              overhandigd ten gemeentehuize.

              Hierop waren benevens de betrokken leerlingen, ook hun ouders uitgenodigd.

              Het gemeentebestuur was aanwezig, evenals de kantonnale opziener.

              De heer Burgemeester wenste de leerlingen geluk met hun resultaat en

              overhandigde de diploma’s.

              De kantonnale rijksinspecteur benadrukte de kwaliteit van het onderwijs in de

              jongensschool.

              De gediplomeerden ontvingen vanwege het gemeentebestuur elk een

              woordenboek.

              Hierop volgde de heildronk.

              De heer onderpastoor feliciteerde in naam van de parochiale geestelijkheid

              en de heer Huysmans bedankte in naam van de ouders en in naam van de school.

   

  1965 – Van 21 tot 31 juli : Chiro-Bivak naar Daverdisse (provincie Luxemburg).

              Het afscheid van Leest bij het vertrek werd voorafgegaan door een mars  door

              het dorp met roffelende trommels en trompetgeschal.

   

  1965 – 25 juli : Autobusreis

              Op zondag 25 juli vertrokken een hoop Leestenaars met een autobus naar

               Daverdisse. Bedoeling : bezoek aan hun jongens die daar gelegerd waren

              op bivak met de Chiro.

   

  1965 – Augustus – De Band :         

              Frans Van den Branden uit Leest kwam met zijn bromfiets in botsing met een

              vrachtauto bestuurd door Frans Leenders uit St Gillis. De aanrijding gebeurde

              op de Overheide te Mechelen. Eerstgenoemde liep verwondingen op.

              Aan de Brusselpoort kwam Bernard Vermeulen van Leest met zijn autobus

              in botsing met een personenwagen en op de Kerkhoflei botste Lodewijk De

              Decker met zijn wagen op een andere.

   

              Oproep voor Burundi

              Op initiatief van de plaatselijke Chiro werd een oproep gedaan tot het verzamelen

              van te klein geworden Chiro hemden, dassen, broeken, enz.

              Deze zouden in dank aanvaard worden ten voordele van de Chiro-jongens van

              Burundi.

              ’t Is een wekroep van onze dorpsgenoot pater Selleslagh.

         

              Een aanrijding deed zich voor aan de Brusselpoort te Mechelen tussen M.

              Diddens uit Leest en Maria Menger uit Welkenraedt. Gelukkig slechts stoffelijke

              schade.

              Tussen de personenwagens van L. Janssens uit Leest en een bromfietser uit

              Ramsdonk kwam het ook tot een botsing. Deze laatste evenals zijn duozitter

              werden gewond.

   

              M. Willems per auto op weg naar een voetbalmatch te Humbeek kwam op een

              stilstaande foorwagen terecht te Nieuwenrode. De bestuurder Willems was op

              slag dood. Zijn twee inzittinden werden licht gewond naar een kliniek te

              Vilvoorde overgebracht.

   

  1965 – 9 augustus : Klacht wegens beschadiging veldvruchten door loslopend vee

              Landbouwer Frans Peeters, Hoogstraat 165 Tisselt, diende klacht in wegens

              schade aan zijn bietenveld, gelegen te Leest nabij de grensscheiding met Kapelle

              o/d Bos. Een jonge stier, een koe en een groot rund, vee van Felix Van der

              Hasselt uit Kapelle op/den Bos, waren ontsnapt uit diens weide en hadden

              zich tegoed gedaan aan de bieten.

              (VVH)  

   

  1965 – 11 augustus : Overlijden van drukker Robert Lafosse (foto).

              Robert Lafosse was te Antwerpen geboren op 3 april 1909. Hij was oorlogsinvalide

              en gehuwd met ‘Juffrouw’ Maria ‘Miet’ De Boeck. Deze laatste gaf les in de

              meisjesschool van 1927 tot aan haar pensioen in 1964.

   

              “…vele jaren heeft Robert aan zijn drukpers gestaan te Leest. Veel

              vreugdeaankondigingen, maar ook veel rouwberichten kwamen van zijn pers.

              Zo is elk mensenleven : een aaneenschakeling van vreugde en rouw, van een lach

              en een traan. Robert heeft dat zelf ondervonden in zijn leven. Hij droeg in zich de

              droevige gevolgen van oorlogsellenden. Maar die invaliditeit wist hij te overdrukken

              door werklust, door optimisme en levensmoed.”

              (passage uit zijn gedachtenisprentje)

              ‘Het Goede Zaad’, het zogenaamde ‘Parochieblad’ was een uitgave van het Antwerpse

              ‘Studiecentrum’ en werd gedrukt door ‘De Vlijt’ te Antwerpen. De eigen

              parochiebladzijde werd door Robert Lafosse gedrukt.

   

  Foto’s :

  -Jan Teughels op reis met zijn gezin in  1979 : Noël, Johan en echtgenote Erna.

  -Drukker Robert Lofosse.

   

  03-04-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1965 – 15, 16 en 17 juni : Kantonnaal examen te Mechelen

              Zoals de voorgaande jaren nam ook dit jaar de gemeentelijke jongensschool van

              Leest met haar leerlingen van het 6de leerjaar deel aan het kantonnaal examen te

              Mechelen tot het bekomen van het diploma EINDE LAGERE STUDIEN.

              Alle Leestse deelnemers behaalden het diploma. 

   

  1965 – 26 juni : Maaltijd voor muzikanten St.-Cecilia

              Lokaalhoudster weduwe Huybrechts bood een maaltijd aan voor de muzikanten

              en bestuursleden van de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia. Ook hun echtgenoten

              waren van de partij.

   

  1965 – 30 juni : Man dood in bed

              De garde werd door Louis Slachmuylders (Kapellebaan 9) verwittigd dat

              zijn buur Victor Blommaert (Kapellebaan 5) sinds 29 juni niet meer op zijn

              werk verschenen was, dat zijn huis volledig afgesloten was en dat de man

              vermoedelijk ziek te bed lag.

              Toen Victor Van Hoof ter plaatse kwam vond hij een volledig afgesloten

              woning. De vensterluiken waren gesloten en de huissleutel stak langs de

              binnenzijde op het slot. Toen hij op zijn herhaald aankloppen geen reactie

              kreeg heeft hij een kleine ruit stukgeslagen en is langs daar binnengeraakt.

              Uiteindelijk trof hij de levenloze man ruggeling op zijn bed aan, duidelijk

              overleden. Dat werd later door de bijgeroepen geneesheer Gamin bevestigd.

              Alles wees op een natuurlijke dood.

              Victor Blommaert was een ongehuwde schrijnwerker, in Hombeek geboren

              op 21/12/1904.

              (VVH)  

   

  1965 – Juli : “Te Hombeek kwam Paul Van Nuffel  (foto) uit Leest, door een onbekende

              oorzaak tegen een huisgevel terecht. Resultaat : beschadiging aan de

              huisgevel en aanzienlijke schade aan zijn wagen.

              Gelukkig geen gekwetsten bij chauffeur en mede-inzittenden.”

              (De Band, augustus 1965)

              Paul ‘Polle’ Van Nuffel was afkomstig van Hombeek en woonde een tijdlang

              op de Heide. De Polle was ijzersterk, reeds op zeer jonge leeftijd kon hij

              kepernagels plooien en toen hij op een Willebroekse kermis inging op de

              uitdager van een ‘bokskraam’ kreeg hij daar een contract aangeboden als

              worstelaar.

              Zijn zus Victoire was mogelijk nog straffer : ze trainde op de wielerbaan van

              Walem met o.a. Rik Van Steenbergen, werd verschillende keren Kampioene

              van  België wielrennen en ze fietste zich in de geschiedenis door in 1958 het eerste

              echte Europese Kampioenschap te winnen.

              Paul woon