NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunstdealer wordt priester: interview met Patrick van der Vorst
 • Statistiek bewijst: religie versterkt sociale betrokkenheid
 • Klungelig en onverantwoordelijk
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pint(en) te veel, zware gevolgen
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  08-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/36

  Vrijdag 7 september 2018

  Flitsen

  Een nieuw schooljaar

  Zondag morgen gingen de meisjes terug naar school en maandagmorgen ook de jongens. We begrijpen best waarom sommige moeders uitkijken naar het einde van de vakantie. Omdat aan de kinderen al lang een uitstapje beloofd was als afsluiting van de vakantie mochten ze zondagavond naar de “tuin van de hoop” in Qâra. Het is een domein van een rijke man, omgebouwd tot een soort recreatiecentrum met een podium, een speeltuin, een volleybalveld, basket, pingpong…, allemaal vrij.  Het heeft iets van een Japanse tuin. De kinderen kregen een lekkere sandwich met frisdrank en meer moesten ze niet hebben.

  Herstel van een plastieken dak

  Zondagnamiddag kwamen arbeiders om het laatste kapotte plastieken dak te herstellen. Hiervoor waren grote plastieke platen aangeschaft die aan beide kanten met bruin papier beplakt zijn. Het verwijderen van dit bruin spul is een delicate onderneming, waar we de voorbije week al aan gewerkt hadden. Ook de kinderen waren bereid te helpen, in het vooruitzicht van hun beloofde uitstap.

  St. Michiel

  Woensdagavond waren we met heel de gemeenschap aanwezig in de parochiekerk van Qâra om de patroonheilige, de aartsengel Michael te vieren met een plechtige vesperdienst gevolgd door de eucharistie. Ook de Grieks-orthodoxe priester van Deir Atieh, abouna Paisios, was aanwezig in “het heilige der heiligen”, al celebreerde hij niet mee, uit respect voor de onderlinge afspraken van de twee kerkgemeenschappen. Enkele grote jongens zorgen voor de groep misdienaars, jongens en meisjes. Deze laatsten zijn mooie gekleed en zorgen voor de processies die wel viermaal gehouden worden. Na de mis is er dan nog de zegening van het brood, dat gebroken en uitgedeeld wordt terwijl de gelovigen met olie worden gezalfd. In de  feestzaal wordt tenslotte een versnapering aangeboden. De volgende dag, donderdag in de voormiddag kwam abouna Georges van Qâra om voor onze gemeenschap de byzantijnse eucharistieviering voor te gaan. Gedurende heel dit liturgisch feest wordt gebeden dat de Heilige Michael ons mag beschermen tegen aanvallen van  buiten af en van binnenuit om een gemeenschap van authentieke christenen te worden.

  Opruimen

  Achter de  garages waar de twee kaarsenmachines staan , is er een “medicinale”, een grote met plastiek overdekte ruimte, broeiend warm en geschikt voor het bereiden van allerlei creatieve producten van gedroogd fruit, kruiden, confituur, zeep, sierkaarsen… Op de asfaltweg achter deze ruimte ligt al heel lang een ongelofelijke rommel van afval, dozen, glazen bokalen, lege flessen, ijzerwerk, houtwerk en tussenin groeit het onkruid met scherpe doornen weelderig en hoog. Deze week hebben we  samen deze vuilnisbelt grondig opgeruimd. We hadden er een tractor voor nodig en het onkruid hebben we opgestookt, waarbij een heuse slang te voorschijn kwam, die zich ijlings langs de 2000 jaar oude stenen, blokken van 400 kg, fundamenten van de Romeinse toren, kon  redden.

  Idlib, de moeder van alle veldslagen?

  In het westen klinken zware waarschuwingen tegen een nieuwe chemische aanval en een militaire operatie van Syrië  in Idlib. Hiermee zou de bevolking groot gevaar lopen. De media storten krokodillentranen om het komende lijden van de bevolking. Frederica Mogherini heeft namens de EU al veel geld aangeboden voor de heropbouw van Syrië en vraagt zelfs niet het aftreden van Assad maar wel dat de “gematigde rebellen” de gebieden die ze nu controleren mogen behouden. Syrië wijst dit vergiftigd geschenk af.D. Trump waarschuwde voor een humanitaire tragedie en zijn staatssecretaris ging nog een stapje verder: iedere militaire actie van Syrië is onaanvaardbaar. Kortom de internationale gemeenschap wil Syrië, Rusland en Iran zwaar onder druk zetten om de  terroristen  te laten begaan en Idlib niet te  bevrijden.

  De bezorgdheid van het westen om de bevolking van Idlib is pure huichelarij. De  werkelijkheid is dat de gezworen vijanden van Syrië alles willen doen om te verhinderen dat Syrië dit laatste grote bolwerk van terroristen zou zuiveren en de  vrede en soevereiniteit in het land zou herstellen. Hiermee verliezen immers VS-Israël-NAVO en bondgenoten hun laatste hoop om dit land in handen te krijgen. Ze De VS, VK en Franrhebben de oorlog tegen Syrië verloren ondanks hun duizelingwekkende inspanningen.  Wat ze nu proberen is een nog grotere oorlog uitlokken met Rusland. Daarom hebben speciale Britse krachten Al Nousra geholpen om een chemische aanslag voor te bereiden en zo een voorwendsel te hebben voor een militaire interventie. De Witte Helmen hebben al 44 kinderen gekidnapt en er werden al chloorvaten binnen gebracht om daarna de schuld aan Assad te geven. Hopelijk is er in de openbare opinie niet genoeg belangstelling meer om deze truc nog te doen werken. In april hebben VS, VK en Frankrijk bombardementen op Syrië uitgevoerd als vergelding van een chemische aanval in Douma. Deze zogenaamde chemische aanval werd achteraf echter ontmaskerd als een opgezet spel van de  Witte Helmen. Alexander Shulgin, Russisch  vertegenwoordiger bij de OPCW (organisatie voor het verhinderen van chemische wapens) klaagt nu over het feit dat er nog steeds geen eindrapport is over deze schijnaanval waarbij geen enkel spoor van chemische stoffen gevonden werd. Dezelfde landen hebben zich al bereid verklaard om in Syrië die plaatsen te bombarderen waar het chemisch materiaal zogenaamd opgeslagen ligt. De Russische  ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia  vraagt nu aan de OPCW dat ze asjeblieft die plaatsen komen controleren of er wel chemische wapens aanwezig zijn! Als er nog nooit een ernstig onafhankelijk onderzoek gedaan is, zal de internationale gemeenschap hun verzonnen en getrukeerde verhalen zeker niet openbaar willen maken.

  De vroegere bevolking van 1,5 miljoen in Idlib heeft er de laatste jaren nog eens  evenveel bijgekregen, hoofdzakelijk strijders uit  terroristen bolwerken die door het leger inmiddels bevrijd werden. Sindsdien is Idlib voor de oorspronkelijke bewoners een hel, waar de terroristen vrij hun gruwelen kunnen plegen: moorden, martelen, gevangen nemen, burgers als menselijk schild gebruiken enzomeer. Geen woord hierover in de westerse pers. Dergelijke toestand is voor ieder land echter onaanvaardbaar. Het is de dringende plicht van Syrië om deze terroristen uit te roeien. En als de internationale gemeenschap een oproep wil doen, dat ze dan de terroristen oproept met deze terreur te  stoppen, de bevolking vrij te laten  en weg te gaan. Neen, het tegendeel gebeurt. Nu Syrië ook deze streek gaat zuiveren is er alarm!

  De Kerk, heilig maar niet zonder zondaars.

  Herhaaldelijk hebben we het onrecht aangeklaagd in de top van de hoogste internationale organisaties. Aan de recente onthullingen van schandalen aan de top van de Kerk, willen we ook niet voorbijgaan. Dit seksueel misbruik is mogelijk de grootste crisis ooit in de Amerikaanse Kerk, een teken van terugkeer naar het morele verval van de Grieks-romeinse oudheid en daarom tevens een aardbeving voor de gehele universele Kerk.

  Het getuigenis van Mgr. Carlo Maria Viganò is werkelijk indrukwekkend. Van 2011 tot 2016 was hij apostolisch nuntius in Washington. In zijn memorandum van 11 blz. van 25 augustus 2018 schrijft hij dat hij op 23 juni 2013 een onderhoud had met paus Franciscus over kardinaal Theodore E. McCarrick, die van 2000 tot 2006 aartsbisschop was van Washington. Hij vertelde hem dat de congregatie van de  bisschoppen over deze kardinaal een bijzonder zwaar dossier heeft met betrekking tot generaties seminaristen en priesters die door hem zouden misbruikt zijn en dat paus Benedictus XVI aan deze kardinaal gevraagd heeft zich terug te trekken in een leven van gebed en boete. De voormalige apostolische nuntius getuigt verder dat paus Franciscus hierop niet geantwoord heeft en bovendien kardinaal McCarrick (die ook veel geld gaf aan “The Papal Foundation”!) aanstelde tot zijn vertrouwelijke raadgever. Zo kon deze kardinaal zijn immoreel gedrag verder zetten en zelfs de benoeming van bepaalde bisschoppen beïnvloeden, zoals zijn vriend kardinaal Donald Wuerl, die hem opvolgde in Washington. Uiteindelijk heeft deze kardinaal zijn ontslag aangeboden en zijn kardinale waardigheid neergelegd wat paus Franciscus op 28 juli aanvaardde. Toch bleef hij zijn onschuld volhouden. In een rapport van een grote jury in Pennsylvania van 14 augustus 2018 worden evenwel  meer dan 300 priesters ervan beschuldigd meer dan 1000 kinderen en mogelijk vele anderen over een periode van zeven decennia misbruikt te hebben. Franciscus schrijft  op 20 augustus 2018 een “brief aan het volk van God” waarin hij  spreekt van schande en verdriet en vooral het “klerikalisme” aanklaagt. In deze brief wordt merkwaardig genoeg met geen woord gerept over het bestaan van een homoseksuele subcultuur (die haar hoogtepunt had in de jaren ’70, nl. de glorietijd van de hormonale anticonceptiepil en de “contraceptieve roes”! Zie ons boek: Hoe een paus gelijk kreeg, De Blauwe Tijger, 2017). Mgr. Viganò wijst er tenslotte op dat paus Franciscus zelf vraagt de nul tolerantie toe te passen en geen enkele vorm van doofpot praktijk te aanvaarden. Daarom vraagt hij dat ook de paus consequent zou zijn en zou aftreden.

  Deze bekendmaking werkte als een bom. Getuigenissen voor en tegen Mgr. Viganò blijven zich opstapelen. Ik ga me hierin niet verdiepen. Wat ik van meerdere betrouwbare mensen te lezen krijg over de persoon van Mgr. Viganò als een authentiek man en de oprechtheid van zijn aanklachten, overtuigt mij. Overigens is de aanklacht tegen hem alsof hij kardinaal wil worden juist in het tegendeel uitgedraaid. De kardinale waardigheid heeft hij vroeger  aangeboden gekregen  maar die heeft hij geweigerd om beter de Kerk te kunnen dienen. Verschillende bisschoppen (o.a. Mgr. Charles Chaput, Philadelphia, VS) hebben inmiddels de paus al gevraagd een buitengewone synode te houden over de clerus, priesters en bisschoppen, in plaats van de komende synode over de jeugd.

  Dit misbruik is wel een zeer grote schande, maar niet het einde van de Kerk van Jezus Christus. De Kerk deelt in Gods mysterie. Ze is menselijk, aards, tijdelijk én goddelijk, hemels, eeuwig. De Kerk bevat de kiem van het Rijk Gods hier op aarde, maar is in haar menselijke vorm ook zondig. Ze is heilig en steeds tot uitzuivering geroepen. Ze sterft samen met iedere cultuur waarin ze wordt uitgebouwd maar het is de enige instelling die ook telkens verrijst. Bij de instorting van het Romeinse Rijk, bleef het Kruis overeind. Deze Kerk heeft alle Europese landen en instellingen zien geboren worden en zal ze ongetwijfeld ook zien sterven.

  Seksueel misbruik in de kerkelijke hiërarchie moet grondig uitgeroeid worden en belet worden in de toekomst. Laten we bidden voor de slachtoffers van misbruik in de Kerk én voor de daders. Laten we bidden voor een grondige zuivering in de Kerk van de top tot de bodem en beseffen wat we de heilige moeder Teresa van Calcutta (op 5 september 1997 op 87 j. leeftijd overleden) eens hebben horen antwoorden op de beschuldigingen van een christelijke journalist die fel uitviel tegen de Kerk: Meneer[U1] , de problemen in de Kerk, dat ben ik en jij! Laten we inderdaad zelf werkelijk volgens het evangelie van Jezus Christus  trachten te leven.

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht met toelichting en beeldmateriaal, 7 video’s: 1. en 2. Situatie in Idlib, 3. en 4. Lavrov waarschuwt het westen en zegt dat Syrië het recht heeft de terroristen te  bestrijden, 5 en 6. Russische legeroefeningen in de  Middellandse Zee 7. Hongarije verbiedt gender onderricht omdat het een ideologie  is en geen wetenschap en omdat het de maatschappij ondermijnt: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-88/ 

  vDe NAVO is een bondgenootschappen dat oorlogen provoceert in dienst  van de verhoging van de militaire uitgaven: http://www.golfbrekers.be/navo-de-kronosmythe-der-moderne-tijden/

  vHet Amerikaans “vredesplan” voor Palestina wordt in heel de Arabische wereld afgeschoten en of ze gelijk hebben: http://www.golfbrekers.be/navo-de-kronosmythe-der-moderne-tijden/

  vEen in het geheim gemaakte video over het leven in Idlib, gedomineerd door al Nousra: https://www.youtube.com/watch?v=aEsqk826Yj4&t=194s

  vDe stuiptrekkingen van het westen, de  beslissende slag om Idlib: http://freesuriyah.eu/?p=2379

  vSenator John McCain, als held bejubeld, in feite een verschrikkelijke oorlogsmisdadiger: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/Oorlogshavik-John-McCain-herdacht-Vijanden-van-vrede-en-vrije-wereld-verliezen-grote-bondgenoot

  vMoordcomplotten op Assad?  https://www.youtube.com/watch?v=-cBqrGz2Kcs

  vMassaal protest tegen de migrantenpolitiek van Merkel in Chemnitz, de Karl- Marx- Stat in Duitsland of is dit het begin van een soort volksopstand tegen een elite in heel Europa? https://www.youtube.com/watch?v=wpudNmiAskM&feature=youtu.be; https://www.youtube.com/watch?v=fiUQMWMjDog;

  https://www.youtube.com/watch?v=fiUQMWMjDog; http://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm

   

  P. Daniel

   

   [U1]

  08-09-2018 om 10:58 geschreven door Gust Adriaensen


  27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een domme en fanatieke kwajongen als minister

  Hoe dom kan een minister uit de hoek komen!

  Neem nu Gatz, minister van cultuur godbetert. 

  Gatz zag in de lezing uit een brief van Paulus aan de Efeziërs tijdens de op tv uitgezonden eucharistieviering in de abdij van Grimbergen, de gedroomde gelegenheid om nog eens te pleiten voor de afschaffing van eucharistievieringen op de VRT.  Paulus schrijft uitgebreid over het huwelijk. Eén zinnetje valt op: 'Vrouwen weest onderdanig aan uw man'. De volgende zinnen zijn een lofzang op de liefde ('Mannen hebt uw vrouw lief', en op de wederzijdse verantwoordelijkheid.

  Maar die onderdanigheid, dat kan niet meer als Bijbelcitaat in deze tijd. 'Schaf ze af', zei Gatz ferm.

  'Schaf Gatz af', past beter. 

  Zonder enige kennis van zaken, zonder nadenken, zonder de context op te zoeken en eventuele commentaar bij de brief van Paulus, misbruikt een minister wellicht georchestreerde commotie rond een Bijbellezing, om zijn politiek en antikatholiek  streven nog eens in de verf te zetten. Zou Gatz, minister van cultuur, al wel ooit gehoord hebben van Paulus, laat staan hem gelezen hebben? Paulus, de boskabouter, ja, die zal hij wel kennen. Maar de Bijbelse Paulus?

  Overigens is er iets heel merkwaardigs aan de hand. Dat besef deed me daarnet het woord 'georchestreerd' gebruiken.

  Vaak wordt gezegd dat de belangstelling voor de tv-missen miniem is. Nog een beperkt aantal oude, zieke mensen. Fanatieke antikatholieken, zoals Gatz verkneukelen zich daarin. 

  Is het niet verdacht opvallend dat via de sociale media dat 'aanstootgevende' zinnetje, uitvergroot wordt? Is het de gewoonte dat gebruikers van de sociale media tv-missen volgen? Of hebben enkele papenvreters bewust deze lezing van Paulus uitgekozen om zogezegd 'verontwaardig' te reageren tegen die verfoeilijke vrouwonvriendelijke Kerk?

  Dat een minister ongeremd in dat spel meespeelt (of zit hij mee achter het spel?), is triest én ridicuul en zegt  over het niveau van Gatz. Ik zou zeggen: 'Schaf hem af!'

  27-08-2018 om 17:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/34

  Vrijdag 24 augustus 2018

  Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

  Diploma-uitreiking

  De cursus Project Management  werd al vroeger afgesloten maar vorige vrijdagavond vond de feestelijke diploma-uitreiking plaats in de ‘volksmarkt’. Het was een uitgebreide ceremonie. Iedereen werd met een zwarte toga bekleed en nam plaats tussen het panel, bestaande uit de coach, abou Zaki, de kolonel, zr. Claire-Marie en ik. Ze kregen hun diploma en er werd een foto genomen terwijl de gediplomeerde fier zijn/haar diploma toonde. De coach sloot af met een dankwoord aan het adres van de  gemeenschap. Al ben ik zelf moslim, zo zei hij, ik geef deze cursus geheel in eenheid met de geest van deze gemeenschap. En dat is ook werkelijk waar. We hadden de gelegenheid om het project van verschillenden eens nader in te zien: de opvang van gehandicapten, van weeskinderen, eenzame vrouwen… (allemaal enorm toegenomen wegens deze oorlog). Sommigen hebben het tot een heel boek uitgewerkt. Tot onze verassing zien we dat we er regelmatig in vermeld staan… als geldschieter, dus in feite jullie als weldoeners. Ze rekenen op enige steun bij het begin.

  Verrassende oecumenische gastvrijheid

  Zondagmorgen rijden drie zusters, Ibrahim, onze ingenieur en ik naar abouna Michaiel van Sadad. Deze jonge, gehuwde, Syrisch-orthodoxe priester heeft met vrijwilligers een soort medisch centrum opgericht, waarvoor wij hem het nodige materiaal konden bezorgen. Hij is een erg dynamisch en sympathiek man. Ook het dorp Sadad, slechts een 25 km van hier, is een heel bijzonder dorp omdat er alleen maar christenen wonen, ‘n 13.000. Ze weten allemaal dat hun dorp tweemaal in het Oude Testament vermeld wordt (Numeri 34,8 en Ezechiël 47, 16). Er zijn  acht kerken, op één na, allen Syrisch-orthodox. Moslims hebben ooit gevraagd er een moskee te mogen bouwen maar de bevolking verkoos homogeen christen te  blijven met kerken zonder  moskee. Je ziet ook nergens een vrouw of een meisje met een sluier en vele huizen zijn getekend met een kruisbeeld of een Mariabeeld. Je hebt soms de indruk dat je in een christelijk dorp in Libanon bent.

  We kwamen toe terwijl de zondagseucharistie al volop bezig was. Geen nood, de dienst duurde nog ongeveer twee uur. Een man kwam ons halen en leidde ons vooraan naar enkele voorbehouden plaatsen. Daarna kwam een diaken naar me toe met een indrukwekkende brede stola en nodigde mij uit om bij de vijf priesters aan het altaar te komen. De hele dienst wordt gezongen, afwisselend door de priester met zangers/zangeressen. En alles in het Syrisch (Syriac, Aramees). Hoewel ik Grieks-melchiet (katholiek) ben, nodigde de priester me telkens uit naast hem te komen staan. En dat ik niet kon meezingen werd door de anderen ruimschoots goed gemaakt, met een vast ietwat monotoon ritme. De kerk zat vol met een tweehonderdtal gelovigen. In 2013 hebben terroristen hier vreselijk huisgehouden en de kerk danig beschadigd. Het gebouw is helemaal hersteld en wit geschilderd en nu moeten er nog terug iconen komen. Na de dienst werden we uitgenodigd in het aanpalende bisschopshuis voor een eenvoudige maar goede maaltijd. De bisschop was zelf niet thuis maar zou ons deze namiddag komen begroeten. Daarna was heel de parochie weer aanwezig voor de begrafenis van de man waarvoor gebeden was tijdens de eucharistie. Deze dienst duurde slechts een drie kwartier. Daarna werden we door de pastoor en enkele verantwoordelijken van de parochie meegenomen voor een rondleiding in het dorp. We bezochten twee kerken die flink verwoest waren en inmiddels weer heropgebouwd. In een van die kerken vonden we een wandschildering van onze heilige Jakob, mar Yakub. Dan stopten we bij een  betonnen schuurtje, de  bescheiden woning van een oud, erg klein vrouwtje met een stralende glimlach. Ze omhelsde ons zo hartstochtelijk alsof we haar kinderen waren. Ze werd in 2013 zwaar geslagen door terroristen, ook op haar hoofd en ze lieten haar voor dood in haar bloed achter, maar ze overleefde. Later vernamen we van de pastoor dat ze graag deze woonst wat zouden inrichten met het nodige voor dit vrouwtje, waarvoor we financiële hulp beloofd hebben. Verderop stonden in de brandende zon twee dromedarissen, waarmee we op de foto wilden. Tenslotte werden we tot onze verrassing meegenomen naar de rand van het dorp, waar een speeltuin is en een grote tent. Een 200tal mensen zaten in de tent aan tafels, waarbij ook de priesters die we in de kerk al ontmoet hadden. Een groep jongeren zorgde voor eten: een plastieken bordje met wat groenten, wat vlees en frietjes. En dan verscheen de Syrisch-orthodoxe bisschop, Seluanos Botros el neame. Hij dankte ons in een  toespraak en wij dankten hem en de christengemeenschap van Sadad voor hun uitzonderlijke gastvrijheid en hartelijkheid. Er werd gezongen, gelachen en vooral werden er vele foto’s genomen. Wanneer de mensen stilaan weggingen kwamen de jongeren en de  verantwoordelijken van de parochie zeggen dat we niet mochten weggaan maar aan een tafel moeten gaan zitten die al afgeruimd was. Daar werden dan druiven en vijgen voor ons geplaatst. De ene na de andere begon te zingen waarbij heel de groep inviel. Het was zoals bij ons vroeger op een Vlaamse kermis of een parochiefeest. Omdat een van onze zusters het Onze Vader en Weesgegroet in het Syriac (Aramees) kan zingen werd dit enthousiast meegezonden. Er heerste een zeer hartelijke sfeer. En vooraleer we het dorp konden verlaten moesten we nog op verschillende plaatsen halt houden voor een versnapering. Op de ene plaats kregen we twee enorme watermeloenen en een kist druiven op de andere plaats kregen we elk een handgeschreven en versierd Onze Vader in het Aramees.

  Rablé

  En woensdag was er een uitstap naar Rablé aan de  Libanese grens, met de kinderen en de gasten. Voor iedereen een feest (ook voor ons die thuis blijven). Toevallig kwamen er pas ’s avonds enkele bezoekers. Wat een rustige dag!

  Scoutskamp in de “vallei van de  christenen”

  Onze bisschop, Mgr. Abdo Arbache, vroeg ons om enkele zomerkampen te bezoeken om zo ervaring op te doen om volgende zomer een heus zomerkamp (als God het wil) te organiseren in ons klooster. Zodoende ben ik meegegaan met fr. Pacchomius, een monnik-priester van de Chérouitenorde[1] die sinds één jaar de parochie van Yabroud onder zijn hoede neemt, naar een scoutskamp in de Christenenvallei.

  Mijn rit naar de Christenenvallei[2] verloopt supervlot. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat ik zonder begeleiding een rit kan maken zo’n 150 km verwijderd van het klooster. De checkpoints zijn ook steeds zeldzamer en als ze zien dat ik een religieus ben laten ze mij makkelijk door (ja er is respect voor de christelijke religieuzen in Syrië). In de Christenenvallei aangekomen wacht Fr. Pacchomius mij op in de grote eetzaal waar zo’n 200 jongens en meisjes op de grond zitten te wachten op het eten. Fr. Pacchomius ziet eruit als een echte woestijnmonnik met zijn lange baard en zijn zwart gewaad. Het kamp heeft plaats in een vervallen hotel dat al zo’n 8 jaar niet meer gebruikt is. Er is af en toe elektriciteit en af en toe water: meer dan genoeg voor een echt scoutskamp.

  Het was de eerste keer sinds vele jaren dat een priester meeging op scoutskamp. Zijn aanwezigheid was dan ook bijzonder. Deze priester, die waarschijnlijk andere en veel dringendere zaken te doen had, heeft zich een week vrijgemaakt om voor deze jongeren een luisterend oor te zijn. Zijn stille vaderlijke en spirituele aanwezigheid heeft indruk op me gemaakt. De jongeren kennen hem goed. De Eucharistieviering in een oud orthodox kerkje was dan ook indrukwekkend. De anders zo drukke bende – waarvan toch velen ver van de kerk zijn – was opeens muisstil. En tijdens het slotgebed voor Onze-Lieve-Vrouw gingen ze allen vroom knielen.

  Elke leeftijdsgroep had een vlag en een logo en twee verantwoordelijken. Vóór de groet aan de vlag (waarbij het Syrische volkslied door trompetten en trommels wordt begeleid) ’s morgens, en ’s avonds en voor elke maaltijd gaf de scoutsleider Imaad richtlijnen, en ook positieve of negatieve opmerkingen aan de jongeren. Alles was erg goed georganiseerd. Jongeren die een regel overtraden werden zwaar en ludiek gestraft: sommigen werden aan een paal gebonden, anderen moesten op de asfalt gaan liggen in blote bast, nog anderen werden natgespoten met fris water... Er werden minstens even veel aanmoedigingen en felicitaties gegeven in het openbaar. Deze gingen gepaard met uitbundig applaus en tamtamgeroffel. Elke groep had zijn poets-en afwastaken. Alles lag er altijd proper bij (niet evident voor een groep van 200).

  Het dagschema was duidelijk en goed georganiseerd. Dagelijks hadden de verschillende groepen gespreksonderwerpen zoals: "hoe prioriteiten stellen in ons leven" of andere sociale thema's. Er waren ook tijden gewijd aan de voorbereiding van sketches of toneelopvoeringen om de avonden te verfraaien. Afgezien daarvan waren er vaak wandelingen in de omgeving. De voorlaatste dag zijn ze per leeftijdsgroep naar het dorp afgedaald om aan de deuren te kloppen en te vragen of de bewoners geen hulp nodig hadden: “Kunnen we bij jullie afwassen, appels plukken ... eender wat?” Na een roestig begin heeft onze groep dan toch een garage kunnen opruimen en enkele bouwstenen kunnen verplaatsen – eind goed al goed. De leiders legden me uit dat de bedoeling van dit spel was om de jongeren aan te sporen en aan te leren te helpen zonder daar iets voor terug te krijgen. 's Avonds waren er dus toneelopvoeringen en muziek (tot 12u). In de ochtend stonden ze om 6.30 op om te sporten. Tussen de activiteiten was er veel vrije tijd. Ze vertelden me dat het in een lang kamp niet nodig was om het programma al te krap op te vullen om de jongeren niet te stressen. De mobiele telefoons waren gedurende het gehele kamp verboden. Maaltijden werden zoals gezegd op de grond gegeten als teken van armoede en eenvoud, elke groep at zijn maaltijd met de twee leiders onder elkaar.

  Zoals gezegd was ik erg getroffen door die priester. Wat mij ook aangenaam verrast heeft was de propere en duidelijke organisatie. In de Bijbel lezen we in Exodus, hoofdstuk 19, hoe Mozes het erg moeilijk had met de organisatie van de Israëlieten. De volgende dag ging Mozes zitten om het volk te richten, en het volk stond rond hem van ‘s ochtends tot ’s avonds (Ex. 18, 13). Daarop zei Mozes’ schoonvader tot hem: Wat doe jij hier voor het volk? Waarom zit je alleen, en waarom staat al dat volk rond je van ’s ochtends tot ’s avonds? ... Luister naar mijn raad en God zal met je zijn ... zoek mensen die God vrezen, die betrouwbaar zijn en omkoperij haten, en plaats die boven de mensen als verantwoordelijken over duizenden, honderden, vijftig en over tien. (Ex. 18, 14-21). In dat kamp heb ik die militair-achtige organisatie bemerkt. Een leider met een comité onder hem. Daaronder verschillende groepen met elk zijn leiders, een gezegend piramidesysteem. Het was een mooi kamp, moge God de parochie van Yabroud zegenen en priester Pacchomius de moed schenken om de jongeren de weg van Jezus te leren, moge Jezus’ heilige Naam gezegend zijn, in de eeuwen der eeuwen, Amen.

  Fr. Jean

  De grootste gifgasaanval, vijf jaar geleden

  Op 21 augustus 2013 vond in Ghouta de grootste gifgasaanval plaats. De voorbije jaren heb ik minstens drie maal uitvoerig de ware toedracht uiteengezet. Laat me nu (hopelijk voor het laatst) de hoofdzaken kort hernemen.

   

   

   

  Obama kondigt in 2012 onder grote mediabelangstelling aan dat het gebruik van chemische wapens een rode lijn is, d.w.z. een reden om Syrië militair binnen te vallen, waar ‘de internationale gemeenschap’ al een tijd ongeduldig op wacht. Precies wat G. Bush deed met Irak. Syrië bezorgt de VN en hun instanties tientallen brieven met bewijzen van chemische aanslagen door rebellen, wat door zusters in een ziekenhuis in Aleppo bevestigd wordt. Geen enkele brief wordt beantwoord en geen enkele aanslag wordt onderzocht. Carla Del Ponte laat zich in een onbewaakt moment ontvallen dat rebellen een gifgasaanval hebben uitgevoerd. Niemand verzet één voet om dit te onderzoeken. Begin augustus 2013 worden 11 dorpen in Lattakia overvallen. Er wordt gemoord, verwoest en vele kinderen worden gekidnapt. Ouders smeken moeder Agnes-Mariam om hen te helpen zoeken: waar zijn hun kinderen en leven ze nog? In heel de Atlantische pers werd over deze gruwel in Lattakia niet met één woord gerept. Dan wordt met veel omhaal een officiële VN onderzoekscommissie aangekondigd en naar Damascus gestuurd en wanneer deze goed en wel gearriveerd is, heeft er onder hun neus een massale chemische gifgasaanslag in Ghouta plaats. De westerse luidsprekers roepen onmiddellijk hun afschuw uit over deze gruwel van Assad, voordat de commissie ook maar één vaststelling heeft kunnen doen. In onze media geen enkele kritische vraag. Daarbij geven de staatshoofden heel erg verschillende cijfers, van 1.200 doden tot 300 doden. Over de schuldige hebben ze onderling goed afgesproken: die duivel van een  Assad. De 35 professionele video’s (onmiddellijk na de aanslag al en van Hollywood kwaliteit!) van een massa stervende kinderen netjes op de grond in kamers gelegd, gaan de wereld rond, terwijl de streek al lang verlaten was omwille van de gevechten. En nergens een moeder of ouder te zien! En dan de klap op de vuurpijl. Ouders van Lattakia herkennen hier hun ontvoerde kinderen, die op verschillende foto’s in een verschillende houding liggen. Obama stuurt alvast zijn oorlogsvloot maar de Engelsen voelen nattigheid en doen deze keer niet mee. Syrië zal door bemiddeling van Poetin aan Obama zijn gezichtsverlies besparen. Fr. Hollande is razend omdat hij niet de kans krijgt Syrië mee te bombarderen. Er wordt voorgesteld alle oude rommel van chemische wapens in Syrië op te ruimen. Ook voor Syrië een heel goede zaak. Ze hebben die niet gebruikt en zijn niet van plan die te gebruiken en zo komen ze er goedkoop van af. Chemische wapens zijn iets voor terroristen, voor een gewoon leger is het gebruik veel te  gevaarlijk voor eigen soldaten. Een leger heeft meer efficiënte wapens.  De OPCM, de opruimdienst krijgt de Nobelprijs voor de vrede. In 2014 zijn alle chemische wapens in Syrië onder de argusogen van een strikte internationale controle opgeruimd. Toch blijven chemische aanvallen plaats vinden en niemand vraagt vanwaar die komen. Bij de bevrijding van Aleppo en Oost Ghouta werden verschillende laboratoria voor chemische wapens  van rebellen ontdekt, uitgerust met materiaal van westerse mogendheden.  Vanwege de internationale organisaties, geen enkele reactie.  Alle nieuws komt uitsluitend van de rebellengroepen zelf. De Russen bezorgen beelden maar niemand is geïnteresseerd. Fayssal Mikdad geeft de OPCW namens het Syrisch ministerie de nodige bewijzen van het opslaan en het transport van chemische wapens door al Nousra. Geen reactie. Bahram Qassemi, woordvoerder van het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken klaagt eveneens het gebruik van chemische wapens aan door terroristische groepen en vraagt dat uiteindelijk het gebruik van chemische wapens zou verboden worden altijd, overal en door iedereen. Dit maakt evenmin enige indruk. Ook onze VRT heeft “specialisten” genoeg die wat uit hun nek kunnen slaan om  de schuld van Assad aan te tonen en de uitleg van de Russen als propaganda te betitelen. Volgens onze VRT zijn de  brave rebellen alleen maar in staat tot wat onschuldig “gepruts aan de keukentafel”. Plots 5 miljoen mensen zonder elektriciteit of zonder water zetten, is dat ook onschuldig gepruts aan de keukentafel, Jens? Wie nog een beetje kritische geest heeft, stelt zich de vraag: hoe kan Syrië een chemische aanval uitvoeren wanneer onder het strengste internationaal toezicht alles is opgeruimd? Bovendien, zou een chemische aanval niet het aller domste zijn, juist op een ogenblik dat het leger flinke overwinningen behaalt? Kortom, als het niet zo tragisch was zou dit een ideaal onderwerp zijn om er een hele bonte avond mee te vullen. Er zitten te veel ongerijmdheden in het officiële verhaal.

  De topjournalist Seymour Hersh, winnaar van de prestigieuze Pulitzer-prijs,  onthult dat het Hillary Clinton was die saringas liet bezorgen aan de Syrische rebellen voor de massale gifgasaanslag in Ghouta (Damascus).  Dit gebeurde  met afspraken  tussen Obama, Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar. “Let wel: dit zijn dezelfde leiders  die miljoenen als vluchtelingen vermomde moslims naar Europa sturen en verantwoordelijk zijn voor islamistische terreuraanslagen, niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Rusland, Afghanistan, Pakistan, India, Nigeria et cetera.” (http://time2wakeup.me/?p=3828).

  (Zie het uitgebreide rapport van moeder Agnes-Mariam namens ISTEAMS (= intern. Support team for  mussalah/verzoening in Syria): https://bsnews.info/wp-content/uploads/2013/09/ISTeams-Ghouta-Rreport.pdf; verder is er de vernietigende kritiek op de officiële versie van de deskundige emeritus professor Theodore Postol van het M.I.T. en verschillende anderen, zoals Thierry Meyssan).

  John Kerry zei dat hij als vader niet kon slapen bij het zien van de stervende kinderen op deze video’s. Kon hij wel slapen toen hij de duivelse moord op deze onschuldige kinderen zelf mee voorbereidde? Alles werd opgezet om een voorwendsel te hebben Syrië helemaal kapot te krijgen, wat het doel was en blijft van de ‘internationale gemeenschap’. En onze VRT blijft na 5 jaar  onveranderd: “Kleine  kinderen met een zuurstofmasker hangen bewegingloos in de  armen van hun ouders”, terwijl er nergens ouders te zien waren.  Voor een gedrogeerde journalist is iedere fantasie goed om een onschuldig volk onder  applaus van de CIA verder te helpen uitmoorden. Wat een laffe journalistiek! (Marieken Van Cauwenberghe, 5 jaar na Ghouta, de dodelijkste gifgasaanval in de Syrische oorlog, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/).

  En dit nog

  vOns vorig bericht met zeven video’s: 1 generaal al-Hassan, 2 + 3 Syrische christenen, 4. Een stad van tunnels onder Oost-Ghouta, 5. Tunnels tot kunstgalerijen omgevormd, 6. Vredesmacht  terug bij de Golan, 7. Prof Arnold Toynbee: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-86/

  v15 video’s over de terugkeer van de vluchtelingen en de heropbouw van Syrië, beide bemoeilijkt door het westen: http://www.golfbrekers.be/syrie-heropbouw-en-terugkeer-vluchtelingen-worden-gedwarsboomd-wapengerinkel-aangemoedigd/

  vInteressante informatie over christelijke kloosters (!) in Saoedi-Arabië:

  https://doorbraak.be/ruine-in-saoedi-arabie-zet-ban-christendom-op-de-helling/

  vGulle gift van Saoedi-Arabië?http://www.golfbrekers.be/saoedis-openen-nogmaals-hun-portemonnee-voor-de-idlib-terroristen/

  vOliver Stone over de leugens in de media: https://www.youtube.com/watch?v=3-_wAFz6vmQ

  vEen film van  bijna 2 uur, de moeite waard, over de nieuwe wereldorde (één regering, één godsdienst, één financieel systeem!) met o.a. interpretatie van Apocalyps 17, 10 over de 7 koningen, waarvan er 5 gevallen zijn, een nog heerst en een andere die komen zal (1. Egypte, 2. Assyrië, 3. Babylon, 4. Perzië, 5. Griekenland, 6. Rome… 7. De Nieuwe Wereldorde…) en de  val van de  VS als wereldheerschappij, Babylon.  Gelukkig behoren de VS als enige super-wereldmacht nu al tot het verleden: https://www.youtube.com/watch?v=OWEr8rvi9Ig&t=176s

  vOver het zionistisch terrorisme: https://www.youtube.com/watch?v=cZyCSb98eTo

  vSonja van den Ende over Hezbollah en de zionisten: http://freesuriyah.eu/?p=1858

  vDe zogenaamde gifgasaanvallen in Syrië 2014-2015:http://freesuriyah.eu/?p=2311

  vTwee video’s over de grootste schande van onze moderne westerse beschaving:http://www.golfbrekers.be/ongewenste-ongeboren-kinderen/

  vUitgebreide Nederlandse reportage van Sonja van den Ende over de wijze waarop de Nederlandse regering de terroristen in Syrië financierde: http://freesuriyah.eu/?p=2313

  vLang en goed overzicht vanuit het gezichtspunt van Turkije-VS, met twee video’s van Dirk Müller:  http://www.golfbrekers.be/de-lange-schaduw-van-de-syrie-oorlog-standpunt-dirk-muller/

  vDe blijvende tegenstellingen i.v.m. “de politieke oplossing” voor Syrië met één video. Het wasten kan maar niet komen tot een eenvoudige erkenning van Syrië als soeverein land met een wettige regering: http://www.golfbrekers.be/syrie-de-wereld-is-een-schouwtoneel/

   

   

  P. Daniel

   


  [1] Een Grieks-Katholieke kloosterorde gesticht in de 18e eeuw na de splitsing tussen de Grieks-Orthodoxen en de Grieks-Katholieken. Monniken van de Cherouitenorde bewoonden tot 1930 ons huidige klooster van Mar Yakub.

  [2]De Christenenvallei of Wadi al Naasarai is van oudsher een christelijke regio tussen Homs en Tartous. Het klimaat is er erg aangenaam in de zomer met zijn groene bossen en lieflijke heuvels.

  27-08-2018 om 11:27 geschreven door Gust Adriaensen


  26-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gevaarlijke evolutie

  Europa, of nauwkeuriger Europese landen, die wat graag uitpakken met hun 'normen en waarden' en die zich met hoge borst 'de bakermat van de Verlichting' noemen, zeggen en doen meer en meer het tegenovergestelde daarvan. Zij schurken sterker en sterker aan tegen dictatoriale, inhumane en fascistoïde praktijken.

  Proberen te verhinderen dat vluchtelingen op zee gered worden of ze op een schip gijzelen, is moreel verwerpelijk en gaat in tegen internationale afspraken en regelgeving. Het recht claimen om een land 'homogeen' te houden, is een eufemisme voor de rechtvaardiging van etnische, religieuze, culturele zuiverheid, zuivering. De weigering om asielzoekers nog eten te geven, doet denken aan de uithongering in concentratiekampen van rechtse en linkse dictaturen.

  Al deze primitieve, barbaarse beleids(!?)maatregelen leggen de onmacht en de onwil van een aantal Europese politici en machtssystemen pijnlijk en verontrustend bloot.

  Bart Sturtewagen noemt het in De Standaard 'stoerdoenerij. Dat  is een veel te softe aanduiding van immoreel staatsgeweld.

  26-08-2018 om 07:39 geschreven door Gust Adriaensen


  22-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schola Gregoriana Pragensis in Postel

  23 SEPT – ABDIJ POSTEL Extra tickets!

  Schola Gregoriana Pragensis schittert op 23 september in de abdij van Postel met het programma Rosa Mystica. Het concert was uitverkocht maar er zijn nog enkele plaatsen vrijgekomen. Rep je naar de ticketverkoop!
  INFO & TICKETS

  22-08-2018 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  19-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het sfeertje voor fietsers

  In De Standaard van 16 augustus, kon je deze abominabele uitspraak van de Antwerpse schepen van mobiliteit, Koen Kennis, lezen toen hem werd gevraagd waarom jongeren in Antwerpen niet fietsen: ‘Ik probeer mij diplomatisch uit te drukken, maar als de media en de linkse medemens de verkeerssituatie continu onveilig noemen, dan kruipt dat ook in het hoofd van de kinderen. Door daar continu de aandacht op te vestigen, creëer je ook een sfeertje’ (dS Avond 16 augustus).

  Deze politieke uitspraak van de Antwerpse schepen verdient nadere beschouwing. Uitgangspunt is de vraag waarom jongeren in Antwerpen niet fietsen.

  De schepen van mobiliteit wenst daarvoor geen beleidsverantwoordelijkheid te nemen. Zoals al zo vaak bij (Antwerpse) politieke topfiguren is geconstateerd: het is de schuld van de anderen. En wie zijn die anderen? Ook zeer herkenbaar: de media en de linkse medemens. Een onthullende én ontluisterende uitspraak. Kennis kleeft al degenen die de verkeerssituatie onveilig noemen het etiket 'links' op.

  En hij stopt de 'media' in dezelfde linkse zak. Deze etikettering van de 'media' als 'linkse' propagandamachines, is een bekende opvatting en tactiek in rechtse, nationalistische, populistische kringen.

  De 'linkse medemens', hierbij aangevuurd en geïnspireerd door de uiteraard 'linkse' media, creëren een 'sfeertje', aldus de Antwerpse schepen. Wat met dat 'sfeertje' bedoeld wordt, blijkt uit de context: de media (uiteraard links) en linkse medemensen (ouders, grootouders, broers, zussen, leraars, vrienden, lieven,...) die wijzen op onveilige verkeerssituaties voor de zwakke weggebruiker en aanmanen tot voorzichtigheid, (rechtse medemensen vinden geen redenen om dat te doen), zijn er de oorzaak van dat jonge Antwerpenaars niet fietsen.

  Het beleid van Kennis en co. , is de onderliggende boodschap, verdient alle lof, treft geen schuld. Het zijn de anderen, de 'linksen', die het erom te doen is het bestuur in een slecht daglicht te stellen.

  Kortom, weer eens een kwaadaardige mix van calimerogedrag en afkeer van terecht of onterecht genoemd 'links'.

   

   

  19-08-2018 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  18-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Augustinus inspireert

  CCV, partner in christelijk vormingswerk in het bisdom Antwerpen, orgnaiseert op zaterdag 1 september van 10 tot 15 uur in de norbertijnenabdij in Postel, een bezinningsdag over het belang van Augustinus.

  Behalve naar een lezing door Shari Boodts kunnen de deelnemers mee op een rondleiding in de abdij, een gemeenschap die leeft volgens Augustinus' regel.

  Info en inschrijving op www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/augustinus-inspireert. 

  18-08-2018 om 08:40 geschreven door Gust Adriaensen


  16-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vande Veire versus Rau: een rechts-links gevecht?
  De vinger van Vande Veire tegenover het vingertje van Rau. Vande Veire bakt het wel echt donkerbruin. De 'rechtse rakker' Vande Veire probeert af te rekenen met de 'linkse rakker' Rau. 'Afrekenen, provoceren' zijn, zo blijkt geregeld uit zijn artikels in bv. De Witte Raaf, de dingen waarvoor Vande Veire in de intellectualistische clubjes van de kunstkritiek bekend is. Van filosofische beschouwing is daarin weinig te merken.
  Hij lust Rau rauw en hij verruimt de vete met Rau tot een links-rechtstegenstelling. In De Witte Raaf 41, klonk het zo: 'Als rechtgeaard neomarxist, geschoold in de Frankfurter Schule, is Buchloh er, overigens terecht, van overtuigd dat het autonomie-ideaal (van de kunst) strikt genomen op een fictie berust, en dat, wanneer een kunstwerk meent zich van zijn maatschappelijke context te kunnen losmaken, het des te meer risico loopt er slechts een pure, gedachteloze weerspiegeling van te zijn.
  Met andere woorden: Vande Veire geeft de neomarxist Benjamin Buchloh (een Amerikaanse kunstcriticus) gelijk in zijn kritiek op het autonomie-ideaal van de kunst en in zijn pleidooi voor de inbedding van het kunstwerk in een maatschappelijke context. In het DS-artikel laat Vande Veire evenwel een heel ander geluid horen. Hij haalt 'de linkse rakker' Rau over de rechtse hekel omdat die lijdt aan de 'obsessie dat theater maatschappelijk relevant moet zijn'. Kortom, links - rechts, het zal Vande Veire worst wezen, als hij maar lekker tegen schenen kan schoppen.
  Er zitten ook wel merkwaardige redeneerkronkels in zijn pamflettaire tekst, wat je niet direct van een filosoof verwacht. Hij beschuldigt Rau van 'paternalisme', als die schrijft met zijn theater 'wereldvraagstukken naar de stad' te willen brengen. In een bizarre mix van calimeroachtige gekrenkte trots, verwerpt hij Rau's missie: kranten,tv, internet,  zorgen daar immers al voor. Is dat dan geen paternalisme, meneer Vande Veire?
  In zijn rechts zelotisme (althans in zijn DS-anti-Rau-pamflet, Vande Veire is rechts of links naargelang het in zijn kraam past) verleidt hij mensen ertoe, uit te roepen: 'Ik wil Shakespeare, Racine, Vondel,... in de oorspronkelijke versie genieten'. Dat is een te respecteren verlangen. Maar wellicht waren er in Shakespeares tijd ook mensen die uitriepen : 'Ik wil verdomme genieten van de oorspronkelijke versie van Romeo en Juliet'. Want het is nu eenmaal een feit in de literatuurgeschiedenis dat vele beroemde auteurs de mosterd haalden (en halen) bij voorgangers. Shakespeare bv. verzon slechts zelden het verhaal, maar baseerde zich meestal op bekende verhalen. Van Romeo and Juliet bijvoorbeeld circuleerden in zijn tijd verschillende toneelversies van andere auteurs, en het verhaal was ten minste honderd jaar oud. Voor zijn historische stukken haalde hij zijn inspiratie bij klassieke geschiedschrijvers en Britse kroniekschrijvers, of hij bewerkte oude, bestaande toneelstukken.

  16-08-2018 om 10:27 geschreven door Gust Adriaensen


  14-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Lippenseiland?

  Burgemeester Lippens van Knokke-Heist is fanatiek gekant tegen de aanleg van een proefeiland voor de kust.

  Kan Lippens niet gepaaid worden met een eilandje naar hem genoemd, inclusief een privé-aanlegplaats voor zijn jacht en een golfterreintje?

  Het Lippenseiland, zeg maar, l' île de Lippens, quoi.

  14-08-2018 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  12-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lokale folklore

  In een commentaarstuk in De Standaard heeft Bart Sturtewagen het over de vele ruzies in de plaatselijke NVA-afdelingen en over het mogelijke negatieve effect daarvan op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen.

  Een fervente aanhanger van de nationalisten wil op het DS-forum dat geruzie minimaliseren en bagatelliseren door te stellen dat dergelijke ruzies tot de lokale folklore en het particularisme bij gemeenteraadsverkiezingen behoren. Hij vergelijkt het met de figuren Peppone en Don Camillo uit de boeken van Guareschi, die geregeld aan elkaar flinke meppen uitdelen.

  Daaruit mag je concluderen dat deze man zijn lezers duidelijk wil maken dat ook in Antwerpen de lokale folklore en het particularisme bij de gemeenteraadsverkiezingen hoogtij vieren. 

  Tja, er zit misschien wel wat in. Het particularisme wat tot obese nekken leidt, het Schoon Verdiep als machtscentrum van België en als het effe kan, van Europa, de Latijnse spreuken uit de Dikke van Dale, die kwistig worden rondgestrooid als een bewijs van geletterdheid, etentjes van allerlei politieke topfiguren in het Fornuis, kortom: topfolklore van Antwerpse makelij. 

  Een probleempje is er met Peppone en don Camillo. De naam van de sympathieke communistische burgemeester , Peppone, kan bezwaarlijk op De Wever worden gekleefd. En ook al gedraagt de 'metropool' zich politiek vaak als een dorp, met de flamboyante dorpspastoor Don Camillo, kan de norse baas van 't Stad en de rest van het land, ook moeilijk vereenzelvigd worden.

  Meppen doet ie wel, zoals Don Camillo vooral op de 'rooien', én op ieder die het niet met hem eens is.

  12-08-2018 om 11:40 geschreven door Gust Adriaensen


  11-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/32

  Vrijdag 10 augustus 2018

  Flitsen

  Zondagmorgen, aan de oever…

  Uit een diepte van 1200 m wordt het water opgepompt om de bomen, planten en kruiden op het terrein te voorzien. Wanneer het water niet naar het terrein wordt afgeleid, stroomt het in een groot waterbekken aan de rand van het terrein, richting Qâra. De verantwoordelijke van het terrein had er voor gezorgd dat er zondagmorgen voldoende water in stond om er te kunnen zwemmen, 1,30 m. En zo zaten we zondagmorgen (bijna)  met zijn allen (jongens en mannen) in de grote bassin te plonsen, zwemmen en spelen. Daarna werd een originele picknick klaar gemaakt, in de schaduw van de muur: thee, brood, ajuinen in het vuur gebakken, chocolade en peren. Als afsluiting overwogen we  de passage uit het evangelie, aan de oever van het meer van Galilea, over de verschijning  van de  verrezen Heer Jezus, die Petrus vraagt: “Houdt ge van Mij?”

  Bezoekers

  Nagenoeg dagelijks komen groepen bezoekers: een pastoor met zijn parochianen uit de buurt of gewoon een groep mensen uit Qâra, veelal met hun kinderen. Ze hebben meestal alles zelf bij om picknick klaar te maken en bieden ons maar wat graag een belegd broodje of wat snoeperij aan. Voor onze gasten hebben we zelf nog  een daguitstap geregeld naar het christelijke dorpje Sadad met zijn heel oude kerk en naar Homs, de derde stad van het land in het hart van de Orontesvallei. Bij hun terugkeer ‘s avonds zijn ze onder de indruk van de verschrikkelijke verwoestingen door de terroristen in de buitenwijk van Homs en tegelijk door het bruisende leven van de stad met mensen die positief het leven weer opbouwen. Ze zijn getroffen door de jovialiteit en gastvrijheid van het volk en de harmonieuze samenleving. En vandaag hebben we een uitstap voor hen geregeld naar Seydnaya. Tenslotte kwam deze namiddag nog een cameraploeg uit Libanon die een film wil maken met interviews en onze getuigenissen.

  Eindwerk

  Ondertussen eindigt hier de cursus Project Management. Iedere deelnemer/neemster moet als examen een project volledig uitwerken. Zo zien we dinsdag en woensdag overal kleine managers ijverig bezig met (voor mij eindeloos lijkende) uitgewerkte projecten, bv. voor de opvang van weeskinderen, handwerk voor vrouwen, gehandicapten… Wat is het doel (algemeen en concreet), welke zijn alle stadia van de voorbereiding  met tijdstabel, waar haal je de  nodige inkomsten vandaan, de verschillende aspecten van opvang en opvoeding, de verantwoordelijken voor ieder terrein, interne regels, risico’s en oplossingen, evaluatie? … Er is een theoretisch en een praktisch examen. En deze namiddag werd in de “volksmarkt” de plechtige  “prijsuitdeling” georganiseerd. Ik geloof best dat het een prima opleiding is voor deze jonge mensen om hen aan te sporen creatief deze maatschappij weer op te bouwen met bijzonder nuttige humanitaire projecten.

  Naar het einde van de oorlog tegen Syrië?

  Op 1 maart 2018 kondigde Vladimir Poetin aan, tot verrassing van velen, dat Rusland wel degelijk over de geavanceerde wapens bezit om zich succesvol te verdedigen tegen iedere aanval. Dit zei hij in zijn toespraak tot de Russische federale vergadering. Sommigen bleven de absolute militaire superioriteit van de VS prijzen, anderen  maakten zich grote zorgen. De Amerikaanse luitenant-kolonel Brian Sullivan en de gepensioneerde kolonel Laurie Moe Buckhout bevestigden later dat Rusland wel degelijk in staat is heel het Amerikaanse communicatiesysteem lam te leggen. En dan begon de bevrijding van Oost-Ghouta. Dit oersterke bolwerk van de  terroristen was bedoeld om uiteindelijk Damascus in te nemen. De Russische generaal Valeri Guérassimov telefoneerde naar zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joseph Dunford. Hij liet hem ondubbelzinnig verstaan dat, indien de VS militair zouden tussen beide komen in Oost-Ghouta, de Russen de 53  VS schepen (inclusief de 3 vliegdekschepen) in de Middellandse zee en de Golf zouden aanvallen.  Dat was een zeer duidelijke boodschap. En ze is aangekomen. Het  Verenigd Koninkrijk deed nog een krampachtige poging om Rusland een hak te zetten met hun soap van de vergiftiging van de Skripals. Tevergeefs. Oost-Ghouta werd bevrijd en de droom van de val van Damascus ging in rook op. In juni ging het Syrische leger verder en begon aan de bevrijding van het Zuiden. De VS ambassade in Jordanië liet hun geliefde terroristen weten dat ze niet op steun van de  VS, Pentagon of CIA  moesten rekenen en dat ze zichzelf maar moesten verdedigen. Vervolgens had op 16 juli in Helsinki de ontmoeting plaats van Poetin met Trump. Ze  hadden het  o.m. over de heropbouw van Syrië. Blijkbaar heeft Trump erkend dat het internationale financiële belangengroepen zijn die achter de verwoesting van Syrië zitten (o.a. de Franse cementreus Lafarge). Zij moeten dan maar bijdragen aan de heropbouw. In elk geval heeft inmiddels (7-8 augustus 2018)  in Beyroet de ESCWA al vergaderd (econ. en  soc. commissie van de VN voor West Azië) en de  schade van de oorlog tegen Syrië  vastgesteld op 388 miljard dollar. Verder werd gesproken over het helpen van de  Syrische vluchtelingen om terug te keren.  Terwijl de terroristen in het Zuiden op de vlucht slaan, beginnen Sergei Lavrov en Valeri Guérassimov aan een zeer onopvallende rondreis in de Europese Unie en het Midden-Oosten. De EU ontvangt de Russische generaal in de  grootste discretie, zonder mediabelangstelling. Als “held van de hereniging van de  Krim met Rusland” mag hij eigenlijk de EU niet binnen, maar de EU besluit wijselijk om even de ogen te  sluiten. Lavrov en Guérassimov brengen enkele besluiten over: alle speciale, illegale militaire krachten moeten teruggetrokken worden, de geheime oorlogen moeten ophouden, de steun aan de  terroristen moet stoppen, de Syrische vluchtelingen moeten geholpen worden om terug te keren en de  ambassades in Damascus moeten heropend worden. Voor de terugkeer van de Syrische vluchtelingen worden vijf commissies opgericht (in Egypte, Libië, Turkije, Irak en Jordanië), elk met vertegenwoordigers van het betrokken land, van Rusland en van Syrië. E. Macron geeft (voor het eerst!) haastig al 44 ton hulpgoederen aan de Russen, bedoeld om namens Frankrijk uit te delen aan de bevolking van Oost Ghouta. En de  Verenigde Emiraten zijn iedereen voor door hun sterke man Mohammed ben Zayed Al Nahyane naar Damascus te sturen voor onderhandelingen over het heropenen van hun ambassade. En dan nog de niet aflatende zionistische agressie. Langs de Syrisch-Israëlische demarcatielijn hebben de zionisten vier jaar geleden al de UNO vredesmacht verjaagd en vervangen door hun Al Qaida terroristen. De Russische militaire politie heeft daar nu grondig komaf mee gemaakt. Ze heeft er de UNO vredesmacht opnieuw geplaatst en bovendien zelf vijf militaire observatieposten geïnstalleerd.

  De oorlog van de  oppermachtige, zelfverklaarde champetters van de  wereld tegen een op zich zwak Syrië heeft de internationale machtsverhoudingen op politiek en militair gebied grondig veranderd in het voordeel van het weliswaar uitgemoorde en zwaar verwoeste Syrië.

  “Geleidelijk aan herstellen de Russische federatie en het Witte Huis de orde in de internationale betrekkingen en overtuigen de verschillende protagonisten zich terug te trekken uit de oorlog of zelfs om te helpen bij de heropbouw. Van zijn kant zet het Syrische leger de bevrijding van zijn grondgebied verder. Nu is het aan Trump om het klaar te krijgen zijn troepen terug te trekken uit het zuiden (Al-Tanf) en het noorden van het land (ten oosten van de  Eufraat) en het is aan president Erdogan om de terroristen-vluchtelingen in het noord-westen  (Idlib) aan hun lot over te laten(Thierry Meyssan, 7 augustus: http://www.voltairenet.org/article202272.html).

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer uitvoerig toegelicht met acht video’s: 1. Over de verdediging van het christelijke dorp Mharde, 2. De Koerdische YPG die eigendommen van christenen inpalmt, 3. Eltsin en Clinton, 4. Solzhenitsyn, 5. Dr. Norman Paech over de oorlogsmisdadigers G.W. Bush, Blair, Merkel, 6. Dr. Markus Erb, voorzitter van de Zwitserse burgerbeweging eist feiten, geen sancties, 7. De Duitser dr. Alexander Gauland klaagt de manipulatie met chemische aanvallen aan, 8. Interview  van meer dan een uur met de Zwitserse historicus en vredesactivist Daniele Ganser: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-84/

  vPrachtige video over het onbekende Syrië:  http://www.golfbrekers.be/ik-ben-syrie/

  vTien video’s over de terugkeer van de  vluchtelingen en het obstructiespel van het westen: http://www.golfbrekers.be/syrie-oprichting-commissie-voor-terugkeer-vluchtelingen/

  vOver het nepnieuws: http://www.golfbrekers.be/navo-trekt-ten-strijde-tegen-nepnieuws/

  v2  video’s over de waanzinnig hoge VS uitgave voor militaire doeleinden, 3. over de staatsschuld van 21 miljardhttp://www.golfbrekers.be/bedreigd-door-heel-de-wereld/

  vGoede uitleg in het Nederlands: http://www.golfbrekers.be/syrisch-meisje-legt-de-syrische-situatie-uit/

  vEen interview met Naom Chomsky: http://www.golfbrekers.be/poetin-kreeg-in-2001-njet-van-de-navo/

  vWaarom China ook militair Syrië zal bijstaan: www.golfbrekers.be/gaat-china-een-handjetoesteken-in-idlibistan/

  vNeem kennis van de  Syria strijders en de  steun die ze ook vanuit ons land kregen, vier video’s: http://www.golfbrekers.be/over-de-splinter-en-de-balk/

  vDrie video’s: http://www.golfbrekers.be/zij-geloven-in-de-sharia-ik-geloof-in-de-menselijkheid/

  vTotaal ongegronde haatcampagne met één video als herstel: http://www.golfbrekers.be/vrije-meningsuiting-of-haattaal/

  vNogmaals een poging om de ogen te openen voor de mensen in het westen: https://freesuriyah.wordpress.com/2015/09/05/de-vluchtelingenstroom-bij-de-syrische-libanese-grens-verdreven-door-is-en-westerse-ondersteunde-brigades/

  vVoormalig CIA-medewerker Kevin Shipp over de verborgen agenda’s van de (schaduw) regering/Deep State. Voordracht in Noord California op 28 juli 2017 ruim 1 uur): www.youtube.com/watch?v=XHbrOg092GA. En hoe de Deep State en de MSM zullen vechten tot de dood tegen D. Trump: uitleg door economist en journalist  dr. Paul Craig Roberts: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1502&v=00odZZ1gqMA

  vEen goed verslag van Sonja van den Ende: De slag om Idlib/Turkije/Erdogan:https://mail.google.com/mail/u/1/h/16wufmb9cerws/?&th=16519d0125854fec&v=c

  vNogmaals een enorme hoeveelheid wapens, raketten, gasmaskers, communicatiemateriaal… gevonden bij de Witte Helmen in W. Daraa, van +VS en Israël makelij,  8 augustus 2018: https://www.youtube.com/watch?v=1lfOkI1BfCQ

  vHoe in Jobar (Damascus) tunnels van terroristen nu omgevormd worden tot kunstgalerij: https://www.youtube.com/watch?v=Wt6bYJIDn2g

  vIn een voordracht van  23 april 2018 (1, 46 u) wil de Zwitserse historicus dr. Daniele Ganser duidelijk de leugens ontmaskeren en de vrede dienen: https://www.youtube.com/watch?v=Ue8Epe9yvAw

  vHet verhaal van de verminkte iconen in het kleine orthodoxe kerkje in Qâra van Sonja van den Ende (tijdens haar bezoek aan ons klooster): http://freesuriyah.eu/?p=2214

   

  P. Daniel

   

   

  11-08-2018 om 11:03 geschreven door Gust Adriaensen


  08-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overwegingen bij de Boonenporsche

  Ook wanneer het gaat over ons milieu, en zeker wanneer het daarover gaat, moeten vragen over rechtvaardigheid en billijkheid steeds opnieuw gesteld worden.

  Kris Peeters wijst terecht met deze Boonenporsche op de individuele verantwoordelijkheid met betrekking tot de milieuproblematiek én op de hypocrisie/agressie van velen wanneer ze geconfronteerd worden met hun eigen levenswijze of die van hun idolen.

  Het staat vast dat de ecologische voetafdruk van welstellenden zoveel groter is dan van het overgrote deel van de (wereld)bevolking. Overvloed aan geld leidt naar overconsumptie en naar een grotere belasting voor het milieu.

  'Wie er het geld voor heeft, hoeft zich nergens voor te verantwoorden. Wie de middelen ontbeert, moet zich voortdurend verantwoorden', schrijft Peeters terecht.

  Daarin precies zit de kwaadaardige hypocrisie van de 'haves' en van de overheid. Veel consumeren is een statussymbool, krijgt bewondering. Maar de armen krijgen vaak de schuld voor hun eigen miserie.

  08-08-2018 om 16:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Porsche van Tom Boonen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kris Peeters, lector verkeerskunde, in De Standaard van 8 augustus:

  - ‘Welcome home, baby!’, postte de jonggepensiondeerde Tom Boonen op Instagram, niet bij de foto van zijn vriendin of pasgeborene, maar bij die van een splinternieuwe Porsche RS. Voor de leken onder ons: dat is een 700 pk sterke bolide die niet te koop is voor een bedrag onder de 300.000 euro. Voor de steuntrekkers onder ons: dat is het equivalent van 336 leeflonen voor een alleenstaande.

  - Mocht een minister met zo’n hoerabericht hebben uitgepakt, het kot zou te klein zijn geweest. Nu het een om belastingtechnische redenen in Monaco ingeschreven ex-wielrenner betreft, ‘smulden’ de fans ervan – toch volgens Het Nieuwsblad. Dat gaf als enig commentaar mee dat deze aankoop niet mag verbazen, ‘aangezien de ex-wereldkampioen een autoliefhebber is’. Zouden pakweg minister-president Geert Bourgeois (N-VA) of minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) met die verklaring weggekomen zijn?

  -Wie er het geld voor heeft, hoeft zich nergens voor te verantwoorden. Wie de middelen ontbeert, moet zich voortdurend verantwoorden.

  -Alleen: als een miljonair een nieuw fossiel speeltje koopt, dan gaat het niet alleen over geld. Dan gaat het ook over klimaat, milieu, energieverbruik. Stuk voor stuk hebben die een ‘eindig’ karakter – een andere manier om te zeggen dat er schaarste in het spel is.

  -Het klimaatdebat en, bij uitbreiding, het duurzaamheidsdebat worden selectief gevoerd en in termen van veralgemeningen en gemiddelden die meer ver- dan onthullen. Neem mijn vakdomein. Daar hebben we het over ‘het’ teveel aan auto’s en ‘ons’ overmatig autogebruik. Alsof er geen uitersten bestaan: mensen die véél auto’s en veel te grote auto’s hebben aan de ene kant, mensen die over géén auto, laat staan over alternatieven, beschikken aan de andere kant.

  -Als het debat al niet eerlijk wordt gevoerd, hoe kunnen we dan tot rechtvaardige oplossingen komen? Op z’n minst is er sprake van een selectieve toepassing van logica en van normen en waarden. Als we van minder gegoeden verwachten dat ze hun gedrag verduurzamen, mogen we dat dan niet zéker verwachten van wie in het geld zwemt? Als we van nieuwkomers (terecht) eisen dat ze onze vrijheid respecteren, moeten we dat dan ook niet eisen van wie hier al is?

  -Het is opmerkelijk dat we vragen van rechtvaardigheid en billijkheid in sommige gevallen wel stellen – vaak dan nog retorisch en met uitroeptekens – en dat in andere gevallen ‘ongepast’ vinden, waardoor het ook niet gebeurt.

  08-08-2018 om 09:51 geschreven door Gust Adriaensen


  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen (met of zonder papieren) blijven kinderen

  Ondanks herhaalde rechterlijke veroordelingen én het uitdrukkelijke verbod op opsluiting van deze vluchtelingen- en migrantenkinderen in internationale verdragen', blijft deze regering kinderen opsluiten, schrijft Derluyn in De Standaard. 

  Met andere woorden: Francken pakt de illegale migranten aan met onwettelijke maatregelen. Zijn beleid is niet alleen onwettelijk, het is ook onmenselijk en ontmenselijkend. Ook hier stoot je op een bizarre en ontluisterende tegenstelling in het beleid.

  De nationalisten die voortdurend de mond vol hebben van 'onze' erfenis van de Verlichting, van 'onze' Europese normen en waarden, van 'onze' christelijke cultuur, van 'onze' Vlaamse deugden, treden basiswaarden daarvan met de voeten: het respect voor de lichamelijke en psychische integriteit en identiteit van de andere.

  Niet de migranten, en zeker niet de kinderen, vormen een bedreiging voor 'ons volk'. De echte bedreiging en ondermijning van een humane samenleving, gaan uit van een ideologie die kinderen opsluit.

  06-08-2018 om 17:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het "wij" van de arbeiders is het "wij" van het nationalisme geworden'

  Didier Eribon, Franse intellectueel:

  'Ons onderwijssysteem elimineert kinderen uit de arbeidersklasse, ook wanneer ze begaafd zijn. Mijn broers zagen dat anders. Ze zeiden: dat we stopten met studeren, was onze vrije keuze. Wel, als de mensen ervan overtuigd zijn dat hun eliminatie geen gevolg is van sociale wetmatigheden maar hun eigen beslissing, dan zie je hoe dominant het liberalisme is geworden. Alles is nu de verantwoordelijkheid van het individu.'

  'Doordat links helemaal meestapte in de agenda van het neoliberalisme, beroofde het zijn traditionele kiezers van hun politieke identiteit. Die mensen gingen dus op zoek naar een nieuwe identiteit. En dat werd het "wij" van het nationalisme, van de Fransen, van de blanken. Alles wat verkeerd liep , werd de schuld van de migranten. '

  06-08-2018 om 07:38 geschreven door Gust Adriaensen


  05-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tip van paus Franciscus - het kost je slechts 2 minuten per dag

  Tip van paus Franciscus - het kost je slechts 2 minuten per dag

  Hoeveel van jullie lezen het Evangelie twee minuten per dag? Twee minuten! Neem een kleine Bijbel mee in je zak, in je tas … Open de Bijbel en lees twee minuten het Evangelie van de dag. Terwijl je in de bus zit, in de metro, in de trein, of wanneer je thuis bent. Probeer het.

  En je zult zien hoe het je leven verandert. Waarom? Omdat je Jezus ontmoet. Omdat je het Woord ontmoet.

  Paus Franciscus

  Bijlagen:
  http://javascript   

  05-08-2018 om 20:29 geschreven door Gust Adriaensen


  04-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

   XIII.31

  Vrijdag 3 augustus 2018

  Nog meer vakantiedrukte

  We zijn juist de zondagseucharistie begonnen of ons kerkje loopt vol met moslimkinderen uit Qâra die op bezoek zijn. Het is een gelegenheid om even te onderbreken en hen toe te spreken. We vertellen iets over de bijzondere betekenis van deze dag (yom achad; de eerste  dag!) ter ere van “nabi” (profeet) Jezus, het “Woord” van God en de  “Geest” van God, die gestorven is om onze zonden uit te wissen. Hij heeft ons niet veroordeeld maar juist gered door, als de Heilige Gods en de Onschuldige zelf, al onze schuld op zich te nemen,  te sterven op het Kruis en daarna te verrijzen. Dat vieren we in deze eucharistie. Kinderen en begeleiders luisteren en kijken gespannen toe.

  De dagorde blijft voorlopig nog chaotisch wegens de cursus Project Management, waarvan de deelnemers zich voorbereiden op hun examen. Soms schijnen ze  ’s avonds niet te kunnen  eindigen en daarna zouden wij dan toch nog graag  de zaal opruimen. Er worden namelijk ’s avonds goed gevulde sandwiches, in papier gerold, met wat frisdrank aangeboden. Onze gasten leveren ondertussen hun bijdrage. Eentje heeft het op zich genomen om het rondslingerend vuil over heel het terrein op te ruimen. Ook sigarettenpeukjes zijn hier alom tegenwoordig. Helaas roken Syriërs veel en de sigaretten zijn heel goedkoop (ik laat mij vertellen dat een pakje sigaretten hier  0,50 € kost en bij ons 7 €!). Aan de boerderij staat een grote verzameling van (lege) Russische obussen. Deze worden nu op strategische plaatsten gezet in de hoop dat ze de peukjes kunnen opvangen. Voor de rest zullen vuilnisbakken geplaatst worden zodat groepen bezoekers daarin hun afval kwijt kunnen. Verder weten we nudat we het  citroenkruid voortdurend mogen afsnijden, laten drogen en in kartonnen dozen bewaren. Het schiet telkens weer op. En het is de beste thee.  Een andere gast helpt mee aan het proper houden van het huis. Van de zusterkloosters zei men vroeger dat iedereen poetste terwijl het nergens vuil was. Voor de mannenkloosters gold dan precies het tegenovergestelde. Al is dit niet (of niet meer) waar, er is  wel iets van aan. En zo kan het altijd beter.

  In de loop van de week komt een Fransman, een psycholoog, voor een kleine maand meeleven. Hij wil dienstbaar zijn door, vanaf volgende week, Franse en Engelse les te geven aan de kinderen van het dorp. Deze week is hij al begonnen met onze kinderen en die zijn alvast enthousiast. Verder zal hij aan de medewerkers van de Rode Halve Maan conferenties geven over post-traumatische stressverwerking.

  Vervolgens kwam er nog een jonge vrouw uit het christelijke dorp Mharde. Zij is dokter en oncologe. Van hieruit zal zij op verschillende plaatsen werken. Deze avond wil zij een conferentie geven over: Hoe Jezus verkondigen?

  Donderdagavond komen drie echtparen met hun kinderen (uit Yabroed) en willen een intense  mini-retraite houden, die we graag zullen begeleiden. ’s Avonds wordt in de kerk een uur aanbidding voorzien bij het Uitgestelde Allerheiligste Sacrament.  De meeste zijn echter naar de “volksmarkt” (soek assjabie), aan de rand van het Qâra, naast de autostrade. Vooral voor onze gasten was het een aangename ontmoeting met de mensen en bovendien kregen ze nog een eenvoudige maar lekkere maaltijd aangeboden. Ondertussen is onze kaasmakerij ook naar daar verhuisd. Vandaag komt daar namelijk de Syrische TV om de verkoop van eigen producten in de streek wat aan te moedigen. En onze eigen producten moeten er natuurlijk ook wat behoorlijk bij liggen.

  Het westen is  ziek en besmet  de hele wereld (voorlopig nog)

  Twee gebeurtenissen hebben het nieuws de voorbije weken beheerst. Het eerste was het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, het tweede de Helsinki top. Een bredere beschouwing van deze heuglijke gebeurtenissen openbaren ons de ziekte van onze huidige wereld.

  Het westen heeft er alles aan gedaan om in de aanloop naar het internationale voetbalfeest Rusland zo veel mogelijk in een slecht daglicht te stellen. Het begon al met het fameuze Nederlandse rapport over het neerhalen van het lijnvliegtuig MH 17 waarin Rusland nogmaals als de schuldige werd aangewezen met alleen vage insinuaties en beschuldigingen zonder een enkel bewijs. Iemand met een beetje kritische inzicht, heeft al lang begrepen dat het een stinkend potje is door het westen zelf gebrouwen om Rusland te beschuldigen. Dit rapport diende om de vierde verjaardag te vieren van deze tragische gebeurtenis. Het werd eind mei al in heel de Atlantische pers met veel mediaomhaal voorgesteld, omdat bij de vierde verjaardag, (17 juli 2018) het WK voetbal al voorbij was! Het rapport moest de lastercampagne tegen Rusland op gang trekken. Ondertussen blijft nog de beschuldiging van de vergiftiging van de Skripals, hoewel er niet één zinnig verband met Rusland te vinden is. En dan de inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen, alsof de VS een bananenrepubliek zijn. In feite zijn het de VS die in de hele wereld verkiezingen blijven beïnvloeden en manipuleren. Het verhaal van de ketel en de pot.

  De Britse regering waarschuwde haar burgers niet naar Rusland af te reizen omdat het “een gevaarlijk land” is, vol van “Russische hooligans”, gewelddadig en zonder medelijden. De VS waarschuwden voor de “Russische vrouwen” die bezoekers in de val lokken en tot spionnen maken. De werkelijkheid is dat het WK schitterend werd georganiseerd en vlekkeloos verlopen is als een voorbeeld voor alle WK’s, die nog georganiseerd zullen worden. Er was geen enkel opstootje. Het onthaal, de gastvrijheid en dienstbaarheid waren uitstekend. De Russen hebben niet alleen hun vriendelijk gelaat getoond maar ook de schoonheid van hun ziel. Vele eerlijke supporters hebben dit duidelijk en dankbaar uitgeroepen. Kortom, het is precies het tegendeel van de diabolisatie van Rusland die in het westen onverminderd verder gaat.

  Het westen zakt steeds dieper weg in zijn ziekelijke driften van overheersen en uitzuigen. Het gelooft zijn eigen leugens om zichzelf te rechtvaardigen, terwijl het bovendien heel de wereld lessen in moraal, vrijheid en democratie blijft geven. Zonder schaamte doet het mee aan het belasteren van Rusland. Iedere week moet er iets negatiefs over Rusland verschijnen. Inmiddels is Vladimir Poetin ongemeen populair omdat hij een voorbeeld is van een waar  staatsman en aan het Russische volk zijn waardigheid heeft teruggeven.

  En waarom die redeloze haat tegen Rusland? In de jaren 1990 hield Boris Eltsin algemene uitverkoop en westerse oligarchen konden ongehinderd Rusland leegzuigen. Toen Vladimir Poetin aan de macht kwam, draaide hij de geldkraan dicht en de neoconservatieven sloegen alarm alsof het een misdaad was.

  Vervolgens ging de hoofdaandacht naar de ontmoeting Poetin-Trump in Helsinki op 16 juli 2018. De VS hebben zich op geen enkele manier als de overwinnaars in Syrië kunnen voordoen, er is geen sprake van het isoleren van Iran, de eisen van het zionistische regime worden helemaal niet  ingewilligd en zowel Oekraïne als de hele wereld zullen de Russische Krim als voldongen feit moeten erkennen. In Syrië worden de president en de regering zonder meer als wettig aanvaard, de bondgenoten blijven Syrië op wettige basis bijstaan,  alle vreemde, illegale troepen moeten vertrekken, de  soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië staan niet ter discussie en de  veiligheid van Israël is alleen gegarandeerd als het zionistisch regime eindelijk  internationaal recht erkent en de soevereiniteit van andere landen en volken respecteert. De Golan is Syrisch grondgebied en niet voor onderhandelingen vatbaar.

  De weerstand van de “Deep State” en de neoconservatieve elite is echter ongemeen heftig en gedraagt zich als een kat in het nauw. Terwijl Poetin alles doet om een conflict te vermijden, doen zij alles om een nog grotere oorlog uit te lokken (langs Oekraïne, of Iran dat zich aan alle afspraken heeft gehouden, of Noord Korea, of Syrië, dat nooit de VS iets misdaan heeft…) Op grond van het Amerikaanse exceptionalisme menen zij de goddelijke roeping te hebben als redders van de wereld over de hele aardbol te moeten heersen en steeds het zionistische regime ter zijde te moeten staan. Het schijnen New Yorkse joden geweest te zijn die deze neoconservatieve ideologie ontworpen hebben. De joden speelden al de hoofdrol in de Russische revolutie. Alexander Soljenitsyn (+ 2008) werd in het westen gevierd als de grote tegenstander van de Sovjetunie totdat hij de Russisch-joodse geschiedenis schreef (Deux siècles histoire tabou; tome 1: 1795-1995, Juifs et russes avant la révolution; tome 2: 1917-1972, Juifs et russes pendant la période sovjétique). De  Bolsjewistische staat  van 1918-1919 had 556 belangrijke functionarissen, waarvan niet minder dan 458 joden waren!

  De neoconservatieve ideologie (VS, Israël, westen en bondgenoten) respecteert geen internationaal recht, geen soevereine staat, geen territoriale integriteit. Zij achten zich geroepen om aan heel de wereld hun “vrede” op te leggen en hieronder verstaan zij een totale en onvoorwaardelijke onderwerping. Iedere weerstand hiertegen beschouwen zij als een bedreiging voor hun nationale veiligheid en een rechtvaardiging om oorlog te voeren. Dan gedragen ze zich plots als de straffende  engelen uit de Apocalyps. En zo worden in Afrika en het Midden Oosten landen (bij voorkeur met de grootste bodemrijkdommen) willekeurig uitgemoord en ontwricht, tevens om de waanzin van het zionistische “Grote Midden Oosten” te dienen. Met grenzeloze arrogantie en zonder enige scrupule.

  In Nürnberg werden op 2 oktober 1946 kopstukken van het Naziregime ter dood veroordeeld. Zij hadden weliswaar gehandeld volgens de wetten van hun land maar Nürnberg oordeelde dat zij vanuit hun eigen geweten de gruwelijk onmenselijke daden hadden moeten inzien en de ‘wettige bevelen’ weigeren. Hoeveel te meer geldt dit nu voor de “onwettige” onmenselijke gruwel? Miljoenen onschuldigen worden vermoord, verminkt, op de vlucht gejaagd. Tientallen landen worden verwoest. Wanneer komt er een Nürnberg voor de huidige criminele wereldleiders en allen die hun plannen hebben uitgewerkt? Welk proces van “Nürnberg” of “Oost-Ghouta” of “Oost Aleppo” of “Damascus” zal stem geven aan de stemlozen van onze tijd?[U1]  Sadam Hussein en Kadhaffi kunnen deze criminelen niet meer ter verantwoording roepen, Bachar al-Assad nog wel.

  En de Europese Unie, die noch enige identiteit noch enige waardigheid heeft, doet mee aan het ondermijnen van de vrede en de welvaart in de wereld, in dienst van het verwoestend westers-zionistisch imperialisme: onschuldige volken en landen mee uitmoorden en verwoesten, onwettige en onmenselijke sancties opleggen om het leven van fiere onafhankelijke volken te verstikken. Het Syrische volk weet er alles van. En van de sancties tegen Rusland is Europa zelf tenslotte meer slachtoffer dan Rusland. Europa, de vazal van de VS is de grote verliezer.

  Europa heeft alle moreel gezag verloren en is in volle ontbinding, waardoor iedereen zichzelf tracht te redden. Duitsland zal de illegale sancties tegen Rusland opheffen en Frankrijk probeert opnieuw mee te spelen in het Midden Oosten. Het wil dit op een andere manier doen (miljarden dollars brengen verplichtingen mee) dan zich te laten gebruiken door de mollige potentaten van de  golfstaten, die geen toekomst hebben voor de gang van de wereld en voor het uiteindelijk ontwaken van hun volkeren” (prof. Chems Eddine Chitour, 30 juli 2018: www.mondialisation.ca/poutine-le-tsar-de-toutes-les-russies-le-faiseur-de-paix-tranquille/5626957).

  Syrië, dageraad van een nieuwe wereld?

  De oorlog tegen Syrië markeert het einde van een wereldoorlog die een kwart eeuw heeft geduurd. Deze is het einde van “de nieuwe wereldorde”, de ideologie van het neokapitalisme, het neoconservatisme, neokolonialisme en van de Angelsaksische wereldoverheersing. We gaan over van een unipolaire naar een multipolaire wereld.

  WO II eindigde met de overwinning van de Sovjetunie over het nazisme. Hierna werden  wereldorganisaties opgericht zoals de UNO, de UNO Veiligheidsraad, het Internationaal Gerechtshof…, gebouwd op de erkenning van de soevereiniteit van de afzonderlijke landen. Volgens internationaal recht mag er geen oorlog gevoerd worden tenzij bij wettige zelfverdediging of bij een uitdrukkelijk voorafgaand mandaat van de UNO Veiligheidsraad. Dan volgde de Koude Oorlog die eindigde met de ineenstorting van de Sovjetunie en de ontbinding van het Warschaupact. In plaats van de NAVO eveneens te ontbinden, begon deze tegen de afspraken in, de landen van het voormalige Warschaupact en van de voormalige Sovjetunie in te palmen, wat niet zo moeilijk was, gezien de grote haat tegen deze voormalige Sovjetunie. WO III begon dan met de illegale bombardementen op Joegoslavië en de ontmanteling van dit land, gevolgd door de oorlog tegen Afghanistan, Irak, Georgië, Libië, Jemen, eindigend met de oorlog tegen Syrië. Ondertussen hadden er grondige machtsverschuivingen plaats gevonden, waardoor de eigenlijke internationale instellingen eerder marionetten werden in handen van de machtigsten. Wapenbazen, bankiers, lobby’s van grote multinationals wisten hun wil op de leggen om hun belangen te  verdedigen. Hierdoor werd de macht van de internationale organisaties en van de afzonderlijke regeringen ondermijnd (Daniele GANSER, Les guerres illégales de l’OTAN. Une chronique de Cuba à la Syrie, Ed. Demi-Lune, 2017. Noam Chomsky beweert dat alle Amerikaanse presidenten van na WO II als grote criminele oorlogsmisdadigers verdienen veroordeeld worden. Dit boek bewijst dat aan deze lijst van criminele oorlogsmisdadigers Blair, Cameron, Sarkozy en Hollande moeten toegevoegd worden). Het is een lange geschiedenis van onwettige inmenging, afzetten van wettige regeringen, bombarderen van onschuldige volken, onmenselijke ontwrichting van landen voor de belangen van een corrupte elite. Terwijl Al Qaida officieel werd aangeklaagd voor de aanslagen van 9/11 op de Twin torens in Manhatten, werd al Qaida door de NAVO ingezet om oorlog te voeren tegen Libië en Syrië. Hoewel de meeste terroristen uit Saoedi-Arabië kwamen, werd uitgerekend dit land de grote vriend en bondgenoot van het westen!  En voor de rechtvaardiging van deze onmenselijke en onwettige oorlogen, worden monsterleugens  uitgevonden, massaal verspreid en succesvol in de openbare opinie gebeiteld. Inmiddels waren er ook andere verschuivingen. Aanvankelijk was het blijkbaar de bedoeling van de schimmige wereldheersers om de “Arabische wereld” op te zetten tegen de “christelijke wereld” om tot een “creatieve chaos” te komen waardoor zij in de verschillende landen hun belangen veilig konden stellen. Inmiddels is er geen sprake meer van een “clash van de beschavingen”. Het sjiitische Iran is nu een stevige bondgenoot van het orthodoxe Rusland om het multiculturele Syrië, dat overwegend soennitisch is, te beschermen.

  Rusland en China blijven onverminderd druk uitoefenen om terug te keren naar het internationaal recht en de erkenning van de soevereiniteit van de landen. Zij willen geen oorlog en geen confrontatie maar samenwerking. Bij dit Russisch-Chinees  verbond (met o.m. een nieuw monetair systeem, los van de dollar), sluiten steeds meer landen zich aan. Ook de volken zelf willen  terug naar eigen onafhankelijkheid, los van de dictatuur van Washington en de bureaucratie van Brussel. De Brexit blijft ook andere landen inspireren. Misschien was het WK voetbal in Rusland al een voorafspiegeling hiervan. Bij een match tussen een Europees land en een land uit een ander werelddeel, kreeg geen enkele supporter het in zijn hoofd om met een Europese vlag te zwaaien.

  In Yalta (4-11 februari 1945, de Krim, Rusland) werden de kaarten geschud voor de situatie na WO II. Dit gebeurde door W. Churchill, Franklin D. Roosevelt en J. Stalin.  Helsinki, 16 juli 2018 is een Yalta van twee: Vladimir Poetin en Donald Trump. En Poetin is onbetwist de hoofdspeler voor de wereldvrede en wel op Olympisch niveau. Hij heeft eind 2015 Syrië gered van de vernietiging door het westen. En het zullen Rusland en China zijn die Syrië mee mogen en kunnen opbouwen.

  In Syrië werd, meerdere duizenden jaren geleden, de gedachte van een staat uitgedacht en uitgewerkt. Het is duidelijk niet per toeval dat juist hier deze oorlog wordt uitgevochten. Syrië, zijn volk, zijn leger en zijn president konden weerstaan aan de meest gigantische coalitie uit de geschiedenis, samengesteld uit 114 landen, leden van de Verenigde Naties, omdat ze een ware staat hebben die nooit opgehouden heeft te functioneren” (Thierry Meyssan, 31 juli 2018: http://www.voltairenet.org/article202200.html)

             

  En dit nog:

  vOns vorig bericht weer heel uitvoerig met 12 video’s toegelicht: 1. Buitgemaakte wapens, zwaar geschut, munitie, tanks…2. - 4: terugkeer vanuit Libanon 5. Humanitaire hulp vanuit Frankrijk 6. Assad over de Witte Helmen 7. Landmijnen en granaten gevonden in hoofdkwartier van de  WH (is dat voor wondverzorging?) 8. De VS zijn in Syrië om de terroristen te helpen de oliebronnen in te palmen 9. De vermoorde pater Frans van der Lugt getuigt  10-11 Caritas in Damascus en Aleppo 11-12 over het Wahhabisme en de  verschrikkelijke indoctrinatie van kinderen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-83/

  vNogmaals over die ongelooflijke huichelarij van de door het westen geprezen “hulpverleners” van de  WH: http://www.golfbrekers.be/gedankenspielerei/ ; http://www.golfbrekers.be/een-beeld-zegt-meer-dan-1000-woorden-6/

  vBelgen en Nederlanders die wegsmelten onder de hitte, kom naar het zwembad in Damascus: http://www.golfbrekers.be/dit-mag-in-damascus/

  vDit bewijst nogmaals de waanzin van de  hele westerse pers. Allé, TV-kijkers en gazettenlezers, wordt eens wakker: http://www.golfbrekers.be/medeleven-wordt-politiek-correct-ingeslikt/

  vVan Witte Helmen naar zwarte madammen, 2 video’s: http://www.golfbrekers.be/zwarte-madammen-in-actie/

  vKoerden (zo geliefd door de VS?) vertrouwen niet meer op de VS maar onderhandelen wijselijk met Damascus: http://www.golfbrekers.be/beter-met-assad-dan-met-uncle-sam/

  vDe jacht op Assad: https://finding-voices.blogspot.com/2018/07/de-jacht-op-assad-begint-terwijl-israel.html

  vWraak van de  Druzen op de door het westen gesteunde gruwelijke massaslachting in Sweida: http://www.golfbrekers.be/bloed-is-dikker-dan-water

  vGoede informatie met een video over de mysterieuze groep van de Druzen: http://www.golfbrekers.be/de-druzen-een-onbekende-minderheid-in-het-m-o/

  vTwee video’s over de muur tussen Irak en Syrië om de terroristen tegen te houden:  http://www.golfbrekers.be/irak-bouwt-een-muur-op-de-syrische-grens/

  vDe Amerikaanse “Deep State” wil tegen iedere prijs Rusland vernietigen, drie video’s: http://www.golfbrekers.be/deep-state-usa-vreest-niets-meer-dan-de-wil-voor-vrede/

  vHoe Turkije en de  NAVO, de werkelijke bondgenoten zijn van de terroristen, ook van IS: https://freesuriyah.wordpress.com/2016/09/23/een-klokkenluid-vertelt-hoe-de-navo-de-grootste-bondgenoot-is-in-het-bewapenen-en-financieren-van-isis-en-de-fake-coup-van-gulen-2/

   

   

   

  vAmerikaanse maffiapraktijken tegenover Europa om zoveel mogelijk Rusland te treffen, met een video van Dirk Müller:   http://www.golfbrekers.be/wie-is-de-betere-strateeg/

  vDr. Saif al-IslamGadhaffi, kortom Gadhaffi jr., mogelijk president van Libië? Drie video’s: http://www.golfbrekers.be/de-libische-kat-keert-misschien-weer/

  vFoto’s en zes video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6-2/ 

  vDe grote vreugde om de bevrijding en de diepe pijn om de vele doden, 7  video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-7/

  vSamenvatting van Astana 10 met de bittere vaststelling dat de  terroristen beschermd worden door Israël, VS, Canada, Engeland, Duitsland. En de  grootste belemmering voor de terugkeer van de  vluchtelingen blijven de  illegale en onmenselijke “sancties”: https://www.mondialisation.ca/syrie-astana-10-rendue-a-sotchi/5627008

  vEen verslag van Sonja van den Ende die ons vorige week samen met haar man een sympathiek bezoek bracht: http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2018/08/01/de-strijd-om-qara--mar-yacub-syrie

   

  P. Daniel

  04-08-2018 om 21:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  Goede Vrienden,
  Waar een journalist en zelfs een hoofdredacteur slechts van kan
  dromen, krijg ik iedere week. Ik schrijf maar wat, precies zoals ik
  het wil, vanuit de Syrische situatie en enkele dagen later krijg ik
  mijn schrijfsel teruggestuurd, geïllustreerd met een overvloed aan
  video’s. Onbetaalbaar en onbetaald. Heel hartelijk dank aan deze
  trouwe onderzoekers! Ik ben geen journalist en zeker geen
  hoofdredacteur. Ik ben nu monnik in de woestijn van Damascus. Deze
  stek is mijn universiteit van stof, stenen en storm. Hierin heeft ook
  Jezus leren vechten en in navolging van Hem, ontelbare
  woestijnmonniken. Zij waren niet bekommerd om “modern“ of “bij de
  tijd” te zijn en de laatste modetrend te volgen. Zij wilden God
  zoeken, hun medemensen dienen en gingen regelrecht tegen de heersende
  stromingen in. Ook onze wereld wordt beheerst door onmenselijke
  oorlogen en morele ontwrichting, die we krachtig moeten afwijzen. In
  het evangelie van Johannes  noemt Jezus de duivel herhaaldelijk de
  prins van deze wereld. Hij is wel de vorst van de huidige wereld, maar
  niet de kroonprins. Uiteindelijk zal zijn rijk van leugen, eindeloze
  ellende en chaos overwonnen worden door Jezus en zijn Rijk Gods.
  Mensen die het wereldgebeuren goed kennen zijn soms pessimistisch en
  zeggen dat het altijd maar erger wordt. Wij kunnen hen begrijpen en
  volgen, maar niet tot het einde. Ook in de eindeloos lijkende Syrische
  ellende ligt een kostbare hoop. Uit het huidige Syrische lijden kan
  een nieuwe wereld geboren worden, al zal ook deze onvolmaakt zijn.
  Daarvoor is een nieuwe bewustwording nodig en daaraan willen we
  meewerken, voor het heil van de mensen zelf en voor de eer van God.
  Eerst iets over de grote vakantiedrukte uit de gemeenschap en daarna
  klagen we nogmaals het blijvend onrecht tegen het Syrische volk aan.
  In bijgevoegde video’s krijg je overvloedige informatie met
  beeldmateriaal over de verder gaande  bevrijding, de terugkeer van
  vluchtelingen, de ontdekking van steeds meer gruwelen van de
  terroristen, de lievelingen van het westen, de westerse leugenmachine,
  de  gesprekken van Astana 10 en zoveel meer.
  P.Daniel

  04-08-2018 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  03-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een regering van zelfbewieroking'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onder de titel 'Een regering van zelfbewieroking' deelt de éminence grise van de politieke commentatoren, Luc Huyse, in De Standaard van 2 augustus, mokerslagen uit aan deze regering van het zelfbedrog.

  De bewindsploeg van de 'verandering' blijkt weinig of niets ten goede, d.w.z, voor het algemeen belang, te veranderen. Integendeel, op een aantal beleidsterreinen presteert zij slechter dan Di Rupo.

  Terecht wijst Huyse ook op de groeiende invloed van de communicatiespecialisten. Zij zijn vooral gespecialiseerd in het fabriceren van goed-nieuws-shows, die een illusoire wereld oproepen die mijlenver van de echte maatschappelijke realiteit staat. Deze regering laat zich door de dikbetaalde specialisten binnen- en rondleiden in De Efteling, wordt volgepropt met zelfgenoegzaamheid en wil zelfs de uitgang van het pretpark niet meer vinden.

  Huyse legt terecht de link tussen de groeiende rijkdom van de partijen (ons belastinggeld) en de sterke ( in democratische zin, nefaste) invloed van de communicatiebureaus. Een reden te meer om de financiering van de partijen, grondig te herzien.

  03-08-2018 om 12:39 geschreven door Gust Adriaensen


  02-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gespreksvormen

  Jan T' Sas heeft het in De Standaard van 31 juli over debatvormen. Hij vermeldt het 'cumulatieve gesprek': alles wordt maar op een hoop gegooid, zonder conclusies. Er is het competitieve gesprek: de deelnemers willen de winnaar zijn, gelijk krijgen. Beide vormen zijn steriel, inefficiënt.

  Gelukkig, schrijft hij, is er nog een derde gesprekssoort, het exploratieve gesprek. Dat beantwoordt aan zeven basisregels: actief naar elkaar luisteren, elke deelnemer aanmoedigen om zijn mening te geven, respect hebben voor elke mening, elk idee in overweging nemen, vragen naar argumenten bij beweringen (waaromvragen stellen), tegenargumenten formuleren en naar een consensus streven.

   Uiteraard kan er inderdaad alleen maar sprake zijn van een echte 'gedachtewisseling' en van een 'voedend en verrijkend debat', wanneer er een 'exploratief' gesprek plaatsvindt. De realiteit is evenwel vaak dat mensen niet echt houden van het uitwisselen van gedachten, van luisteren naar elkaar, van ruimte laten aan elkaar. Zij willen gelijk krijgen, bevestiging ontvangen, geen tegenargumenten, geen vragen, geen twijfels.

  Als in 'debat(?)programma's' als Terzake en De Zevende Dag sterker gestreefd werd naar de toepassing van de basisregels van het exploratieve gesprek, zou er al veel ten goede kunnen veranderen in de manier waarop burgers op straat of aan de toog, debatteren. Maar vaak zie je op tv het tegenovergestelde: kakofonie van stemmen, onderbrekingen, monologen.

  En de moderator laat vaak begaan. Onmachtig om de gespreksteugels in handen te houden? Of is het zo dat dergelijk chaotisch gekissebis als boeiender voor de kijker wordt beschouwd dan rustige, goed onderbouwde, gedachte-uitwisseling?

   

  02-08-2018 om 09:36 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!