NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  16-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lybische beerput
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Is het u ook opgevallen dat in de geschreven pers nauwelijks gerept werd over de spraakmakende Panoreportage met prins Laurent? De hoofdvogel werd afgeschoten door de 'kwaliteitskrant' De Standaard, die tot nu toe met geen enkel woord gerept heeft over de Lybische beerput, die dankzij zij de eerlijke verontwaardiging van prins Laurent, nog eens werd opengelegd.

  Waarom deze omerta? 

  De VRT verdient alle lof, evenals prins Laurent.

  De kranten zijn fundamenteel tekortgeschoten. Zij verkwanselen op die manier het recht om nog uit te pakken met journalistieke vrijheid, met 'freedom of speech'. En De Standaard verdient niet langer het etiket 'Kwaliteitskrant'.

  16-02-2019 om 14:14 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling: Groen + 7 %

  In een peiling, net 100 dagen voor de verkiezingen, wint Groen 7% vergeleken met de verkiezingen van 2014. N-VA verliest 5%. CD&V, Open VLD en SPA verliezen respectievelijk 3,6 %, 2,8 % en 3%. Vlaams Belang en PvdA winnen respectievelijk 5,6 % en 2,1 %.

  15-02-2019 om 19:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniƫl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/7 Vrijdag 15 februari 2019 Restaureren en verbouwen We gaan er van uit dat we niet meer onverwachts aangevallen worden of verraderlijke projectielen op ons dak krijgen en dus best aan de restauratiewerken beginnen. Eindelijk werd deze week een nieuwe grote voordeur geplaatst. In november 2013 werd de vorige (hout met brons bekleed) door een bom weggeblazen samen met alles wat er zich achter in de hal bevond. Plots zagen we niets meer dan een dikke stofwolk. Als bij wonder werd niemand getroffen, al was een zuster een seconde vroeger daar nog gepasseerd. In deze hal achter de voordeur is bijna altijd iemand. We komen er samen of gaan vandaar naar de kerk en de refter. Bij de ontploffing was bij toeval juist niemand daar. Bovendien bleef die nacht alles open, terwijl er duizenden zwaar bewapende en zwart bebaarde mannen rondom ons waren, tot in onze tuin. Pas de volgende dag konden we opruimen en de grote opening met cementblokken afsluiten. Nu staat er dus een nieuwe voordeur, die voorlopig alleen aan de binnenkant te zien. Tegelijk werden enkele nieuwe deuren van ingemaakte kasten aangebracht. Verder hebben de fraters hun bezigheid gehad met het bouwen van een ruimte op het dak van de nieuwbouw voor de waterketel. Alles in de stijl van de rest van het klooster. Hoe dat gaat? Vier maal zijn ze met tractor en aanhangwagen rondgereden op het terrein om gepaste rotsblokken te verzamelen. Met een katrol en een emmer werden die naar boven getrokken. Daar werden er vier muurtjes van gemaakt. Er moet nog een dak op en de stenen worden nu opgevuld met een mengsel van cement, zand en water, wat eveneens naar boven wordt getrokken. Vandaar heb je een goed zicht op het klooster zelf. Zo kunnen we hier mooi bouwen zonder één steen te moeten betalen. Je moet het wel zelf doen, met de hulp van een deskundige metser. . Ondertussen komen enkele S.O.S. Chrétiens d’Orient ons wekelijks helpen om hulpgoederen klaar te maken. De zusters hebben hun eigen werk. Zij dragen ook zorg voor 3 meisjes (15-16 j) terwijl wij zorgen voor de ene jongen (10 j). Tijdens schooldagen (zondag tot en met donderdag) zijn ze op school en werken thuis aan hun schoolwerk maar ze hebben ook hun eigen taken bij afwas en poetsen. Bovendien krijgen ze regelmatig een goede catechese. Islam en christelijk geloof De Vlaamse pers heeft ruim aandacht besteed aan de dood van de vrijzinnige filosoof Etienne Vermeers (18 januari 2019). Ook emeritus aartsbisschop A. Léonard gaf een getuigenis. In de zomer van 2014 hadden ze drie dagen met elkaar doorgebracht. Beiden waren filosoof, “vrienden van de rede” en tevens minnaars van mooie muziek en poëzie. Hun gesprek werd uitgezonden op Canvas in een tweedelige documentaire onder de titel: de ketter en de kerkvorst. Het werd een harde maar respectvolle confrontatie. De aartsbisschop vroeg om, buiten de camera’s, voor Etienne Vermeersch te mogen bidden. “Ik kan het u niet verbieden. Het zal weinig opbrengen, maar ook geen kwaad doen.” Zo klonk zijn antwoord. Toen ze samen naar de Mattheuspassion van J.S. Bach luisterden, kreeg Etienne bij sommige passages de tranen in de ogen en zei: “Als dit maar allemaal waar was, hoe mooi zou het wel zijn. Maar het is en blijft een pure illusie”. Wij vragen ons af wat hij bedoelt met “pure illusie”. Is het de diepe ontroering bij het horen van een subliem muzikaal meesterwerk? Toch is deze ontroering menselijk en werkelijk. Is het lijdensverhaal van Jezus zelf bedoeld? Er is echter in de oudheid geen enkele biografie die bij benadering de historische betrouwbaarheid benadert van wat de evangelisten, ook Mattheus, ons hierover schrijven en zeker wat Jezus’ lijden en sterven betreft. Is het de betekenis van Jezus kruisdood, zoals de katholieke Kerk ons deze leert vanuit het christelijk geloof? Hiervoor is inderdaad geloof nodig. De historische werkelijkheid van Jezus’ kruisdood, kan geen weldenkend mens ontkennen. Aanvaarden dat Hij uit vrijheid en liefde gestorven is voor onze zonden, voor de verlossing van de mensheid, daarvoor is inderdaad geloof nodig. Dit geloof is echter niet onredelijk of uit de lucht gegrepen. Het steunt op Schrift, traditie en kerkelijk leergezag, unaniem aanvaard doorheen de eeuwen en over heel de wereld. Hierover kan een vrijzinnige, die een absoluut en exclusief geloof hecht aan positivistische en materialistische argumenten uiteraard vallen. Dit is echter nog geen ”pure illusie”. We mogen niet krampachtig zoeken naar een splinter, terwijl we de balk laten zitten. Een van die balken, waar de mensheid dringend en grondig van moet bevrijd worden betreft de islam. Een groep voormalige moslims, deskundigen en specialisten hebben een video gerealiseerd van ruim een half uur, zeer uitvoerig met historische feiten en data geïllustreerd om hun verpletterende boodschap te brengen: de islam is over heel de lijn vals. Hierbij ontleden ze de vier pijlers, waarop de islam berust. Vooreerst: Islam is de oplossing voor de wereld en verzekert de beste samenleving. De historische werkelijkheid toont eerder het tegendeel. In de (volgens hen) 57 landen waar de islam de maatschappij met de sharia beheerst is er alleen maar onderontwikkeling, geen enkele uitvinding, geen enkele Nobelprijs, geen wetenschap en een hoog percentage van analfabetisme. Kunst en filosofie worden geblokkeerd, minderheden vervolgd. Daar is geen vrijheid, geen rechtvaardigheid, geen democratie. Er heerst de wet van de onderwerping, vrouwen worden mishandeld en iedere andere godsdienst of stroming wordt brutaal onderdrukt. Islam is een catastrofe voor een samenleving. Dit wordt blijkbaar ook elders vrij algemeen erkend (https://www.lesalonbeige.fr/la-quasitotalite-du-monde-musulman-souffre-du-sous-developpement-et-de-la-tyrannie/). Ook van de tweede pijler maken deze deskundigen brandhout: de koran is een volmaakte tekst, een heldere boodschap door God zelf woord voor woord geschreven, ver verheven boven het Oude en Nieuwe Testament. De historische werkelijkheid toont aan dat de koran een ongeordend samenraapsel is door een 50-tal mensen geschreven over een periode van twee eeuwen. Teksten werden overgenomen uit joodse en christelijke geschriften en dikwijls vervormd. Teksten werden geschrapt en vervangen, bijgevoegd en gecorrigeerd. Geen enkele biografie is juist of nauwkeurig. De verhalen van Abraham en Noe worden heel de koran door opnieuw vermeld op verschillende en tegenstrijdige wijze. Onze deskundigen noteerden 2.500 taalfouten en grammaticale fouten en 20% van de koran als onbegrijpelijk. Sommige teksten werden overgenomen uit de Evangelies en zo verdraaid dat ze een tegenovergestelde betekenis kregen. De naam van Jezus (“Verlosser”) werd vervormd tot Issa, wat niets betekent. Vele teksten roepen op tot geweld en moord. Hoe kan dit een boodschap van God zijn? De derde pijler is deze: Mohamed is profeet en een mooi model om na te volgen. De historische werkelijkheid is hieraan tegengesteld. Mohamed zou de aangekondigde eindprofeet zijn die na Mozes en Jezus alles tot vervulling brengt. Welnu, onze specialisten tonen aan dat hij niets heeft van een profeet of een authentieke getuige. Hij is niet aangekondigd noch verwacht. Jezus is de aangekondigde en verwachte eindprofeet die ook alle profetieën van het Oude Testament heeft vervuld. Jezus heeft wel gewaarschuwd voor valse profeten. Een simpele vergelijking tussen Jezus en Mohamed is verpletterend voor deze laatste, die massamoorden heeft begaan en geplunderd. Hij heeft velen bestolen en gemarteld, rijkdom gezocht, pleegde overspel met vele vrouwen, incest en pedofilie, huwde op 50-jarige leeftijd met een meisje van 9 jaar. Hij ontkent Jezus als de Messias, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Hij ontkent het verbond van God met de mensen en vervangt het door onderwerping. Dit heeft de kenmerken van een antichrist. Waar Jezus de waarheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefde incarneert, vinden we hier eerder een voorbeeld van leugen, geweld, haat en moord. De vierde pijler tenslotte beweert dat Mekka, de heilige stad is, de moeder van alle steden, vanaf het begin het centrum van de islam, waarnaar iedere ware moslim minstens eenmaal op bedevaart moet gaan. Ook dit blijkt bedrog te zijn en manipulatie van latere tijd. Van de 43 moskeeën gedurende de eerste honderd jaar is er geen enkele naar Mekka gericht, velen wel naar Petra. In Mekka was er niets, het lag buiten iedere bedevaartroute en had niets te maken met het ontstaan van de islam. Het totalitaire regime van de Abassieden van Bagdad (750-1258) heeft Mekka uitgebouwd als centrum van een politiek systeem van verovering en overheersing door oorlogen. Hierover geven onze deskundigen een overvloed aan historische gegevens en feiten. Om hun grote hoeveelheid van historische bewijzen te kunnen volgen, kun je best de video verschillende keren aandachtig bekijken en beluisteren: https://www.lesalonbeige.fr/lislam-est-faux/ Enkele bemerkingen zijn hierbij noodzakelijk. Vooreerst mogen we de islam niet gelijkstellen met de moslims. Is de islam over heel de lijn vals, er zijn vele goede moslims. Zo is de Syrische bevolking van zichzelf uit altijd een echte “lekenstaat” geweest met een erg harmonieuze samenleving. Dit hebben we zelf ondervonden voor de oorlog. En ook nu nog leven we dagelijks in grote vriendschap met moslims, mannen en vrouwen van verschillende strekkingen. Vervolgens moeten we onze naïviteit tegenover de islam en tegelijk de onwetendheid of onverschilligheid tegenover het christelijk geloof afleggen. De waarheid maakt ons allen vrij, moslims zowel als christenen. Moslims moeten van het slechte van de islam bevrijd worden, terwijl christenen aangespoord moeten worden om het christelijk geloof te beleven. Voormalige moslims die christen geworden zijn, schreven op 25 december 2017 een brief aan paus Franciscus met de vraag: wanneer de islam volgens u goed is, waarom zijn wij dan christen geworden? Zij wijzen op de duivelse aard van de islam en hun god die niets anders brengt dan oorlog en dood. Ze verwijzen naar het Schriftwoord dat zegt niemand te ontvangen of te groeten die het Evangelie verwerpt, anders neem je deel aan diens duivels werk (2 Johannes 1, 10-11). Zij vragen dat de Kerk openlijk voor de waarheid zou uitkomen. In hun brief geven ze vele rake opmerkingen en eindigen met de vraag dat de paus spoedig een synode zou houden over de gevaren van de islam. Wat blijft er over van de Kerk in landen waar de islam heerst? Zo vragen ze. Zij wijzen op de stroom van bekeringen die in bepaalde moslimlanden bezig is. De Kerk moet het licht brengen en de waarheid verkondigen. Als ze hiertoe de moed zou hebben, zou dit niet alleen een bemoediging zijn voor de christenen maar naar hun overtuiging zouden miljoenen moslims, die de waarheid zoeken, zich bekeren tot het christelijk geloof: (https://www.lifesitenews.com/news/muslim-converts-to-popefrancis-if-islam-is-a-good-religion...as-you-seem-t; de brief zelf: http://exmusulmanschretiens.fr/en/). Zelf brachten we vroeger al het ongemeen boeiende verhaal van de bekering van een Irakese moslim, lid van een machtige clan uit Bagdad (XI/8, vrijdag 19 februari 2016). Hij wilde een christen eens aantonen hoezeer de koran verheven is boven het Evangelie en vroeg of hij hem dit Evangelie zou geven zodat hij het kon lezen. De christen weigerde en zei dat hij eerst de koran moest lezen, waarop hij verontwaardigd antwoorde dat hij die iedere dag las. De christen vroeg: is God niet een God van vrede, liefde, verzoening, geluk? Welnu, lees dan vanuit dit gezichtspunt eens aandacht uw koran. De moslim deed het en geraakte in een totale verwarring, die hem uiteindelijk tot het christelijk geloof bracht. Zijn vrouw bekeerde zich op dezelfde wijze. Met zijn gezin ondernam hij een pijnlijke en spectaculaire vlucht. Zelfs in het buitenland werd hij nog door zijn familie achtervolgd, waar zijn meest geliefde broer een moordaanslag op hem pleegde. Hij werd voor dood achtergelaten maar hij overleefde deze aanslag. en belandde uiteindelijk in Frankrijk, waar hij nu zijn moslimbroeders en zusters tot de waarheid wil brengen. Op 25 november 2018 heeft hij het evangelisatieprogramma « Terre des missions” geopend. Hij sprak over de islamisatie in Frankrijk, over de vervolging van de christenen in de wereld van de islam en tenslotte over zijn eigen bekering. (FADELLE Joseph, Le prix à payer. Parijs, Editions de l’œuvre, 2010). Als christenen hebben we alle reden om bescheiden te zijn of zelfs beschaamd om ons gedrag en dat van sommige leden van de Kerk van hoog tot laag, omdat we niet of niet voldoende de waarheid en rijkdom van het christelijk geloof uitstralen. We hebben alle reden om respect te hebben voor anderen. Christen worden vraagt niet dat men zijn Arabische of welke cultuur ook zou afzweren en evenmin dat men de westerse cultuur zou aannemen. Onnoemelijk vele moslims houden van Jezus en Maria. We hebben alle reden om voorzichtig en geduldig te zijn. We hebben echter geen enkele reden om bang te zijn om uit te komen voor de waarheid en schoonheid van het christelijk geloof en anderzijds ondubbelzinnig leugen, bedrog, haat en dood af te wijzen. We hebben geen enkele reden om mee te doen met de dictatuur van het relativisme, waarbij alles gelijkwaardig zou zijn: “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er overeenkomst mogelijk tussen Christus en de duivel?” (2 Korintiërs 6, 14-15). En dit nog ❖ Ons vorig bericht met twee video’s: E.H. Nawras Sammour hoopvolle boodschap voor Syrië en Maron Larat, vrouw van het jaar 2013, die het proces won omtrent “de pil” tegen Bayer: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uitsyrie-zonder-poco-bril-107/ ❖ Het onrecht van de illegale sancties, 1 video: http://www.golfbrekers.be/ookzonder-kogels-vallen-er-slachtoffers/ ❖ Een “quo vadis Syrië” met 7 video’s: 1. HTS dictatuur in Idlib, 2 en 3 resten van IS, 4. wapenvondst, 5. Zionistische aanvallen, 6 IS in woestijn van Damascus, 7 kinderen door IS “gevormd”: http://www.golfbrekers.be/quo-vadissyria-27/ ❖ Peter Ford, voormalig Brits ambassadeur in Syrië (2003-2006) over de dubbelzinnige taal en houding van de VS: https://21stcenturywire.com/2019/02/06/a-guide-to-decoding-the-doublespeakon-syria/ ❖ Ook in ons land wisten ze dus zogenaamd van niets? En we moeten natuurlijk hard blijven geloven dat de gifgasaanvallen door Syrië gepleegd werden: https://www.demorgen.be/binnenland/hoge-boetes-voor-vlaamse-bedrijvendie-gifgasgrondstof-naar-syrie-exporteerden-bd8dd2e6/ ❖ Terugtrekking Amerikaanse troepen: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/terugtrekking-amerikaanse-troepen-uitsyrie-kwestie-van-weken~a6a29037/ ❖ Hoe een moordend regime een nog dodelijker militaire macht wil worden: https://therealnews.com/stories/israels-new-commander-in-chief-well-create-adeadlier-army ❖ De steeds groter wordende dreiging van een wapenwedloop: www.novini.nl/vsen-rusland-zeggen-inf-verdrag-op-wapenwedloop-dreigt/ ❖ Café Weltschmerz: China, Venezuela en het failliet van een supermacht, met Karel van Wolferen en Jan van der Putten: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVglgKPHcGQqxJbc xLxHTPCXq ❖ De zwendel rond de klimaatopwarming: http://www.katholiekforum.net/2019/02/08/documentaire-de-grote-globaleopwarmingszwendel/ . Over de CO2 hysterie: The Great Global WarmingSwindle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30& v=dA0f1h9F-I8 ❖ Grote moeilijkheden met het internationaal strafhof van Den Haag: http://www.novini.nl/the-hague-invasion-act-blijft-gevaarlijk/ ❖ Aanvallen op de Nord Stream 2 Duitsland: https://www.nachdenkseiten.de/?p=49210; VS zullen alles doen wat in hun “macht” ligt (en illegaal of crimineel is?) om dit te stoppen: https://www.geotrendlines.nl/pompeo-we-zullen-er-alles-aan-doen-om-nordstream-2-te-stoppen/ ❖ VS willen nieuwe zware sancties opleggen aan Rusland (waardoor ze tevens de schuld van hun misdaden tegen de menselijkheid willen afschuiven op Rusland): https://www.geotrendlines.nl/amerikaanse-senaat-wil-nieuwesancties-opleggen-aan-rusland/ ❖ Willy van Damme over Israëlische propaganda: https://willyvandamme.wordpress.com/2019/01/21/vrt-televisiejournaal-isralischepropaganda/ ❖ Genezing van zr. Bernadette Moriau te Lourdes, 70e officiële erkende genezing: https://fr.zenit.org/articles/ma-vie-est-un-miracle-lexperience-de-soeurbernadette-moriau-guerie-a-lourdes/ ❖ Enkele bedenkingen over het document van broederlijkheid voor de wereldvrede en de samenleving, ondertekend te Abu Dhabi op 4 februari 2019 door paus Franciscus en Ahmad Al-Tayyeb van Al-Azhar (Caïro): https://www.lesalonbeige.fr/l-esperance-en-un-avenir-lumineux-pour-tous-lesetres-humains/ ❖ Kardinaal G. Müller (voormalig prefect van de congregatie voor de geloofsleer 2012-2017), korte en duidelijke voorstelling in “Manifest van het geloof”: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7270 P. Daniel

  15-02-2019 om 18:41 geschreven door Gust Adriaensen


  14-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat Laurent!

  Ik raad iedereen aan de Panoreportage over prins Laurent en het Lybiëdossier op Eén te bekijken.

  De prins sloeg spijkers met koppen. Ministers en hoge ambtenaren kwamen met de billen bloot.

  Door de onwil van de regering om, ondanks een rechterlijke uitspraak, de terugbetaling aan de vzw van de prins met bevroren Lybisch geld van 50 miljoen euro, uit te voeren, kwam een gigantische beerput open te liggen.

  Terecht haalde Laurent de uitspraak van de premier aan. Die zei enkele dagen geleden dat iedereen, ook een prins, gelijk is voor de wet. 'Als de regering dat correcte principe toepaste, dan had mijn vzw het geld al uitbetaald gekregen', aldus de prins. 'Want de regering heeft er wel voor gezorgd dat de wapenfabrieken van Herstal betaald werd met bevroren geld uit de Lybische pot. De regering discrimineert de vzw waarvan ik de voorzitter ben.'

  Inderdaad.

  Bijlagen:
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2019/pano-s2019a2/   

  14-02-2019 om 18:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 25 februari

  Dag allemaal,

  Mogen we jullie herinneren aan de volgende Bijbelstudie maandag 25 februari om  14.00u in “de Mantel” te Retie, Markt 8

  Bij middel van een powerpoint gaan we samen met het volk Israël door de woestijn -aantrekkelijk – hoopvol  en toch een oord van verschrikkingen, pijn en moedeloosheid…

  We ontdekken het geduld van God – de aanhoudende bede en voorspraak van Mozes voor het volk.

  Door ongeduld en heimwee naar het vroegere leven in Egypte, maken ze er wat van…een gouden kalf!

  Blijven wij ook hangen bij het oude leven van onze gouden kalveren?

  Kom en luister, Gods Woord is boeiend!

  Als voorbereiding lezen we:  Exodus 32 – 33 – 34.

  Vergeet niet uw Bijbel, gebed tot de H. Geest en de Hebreeuwse liedjes.

  Voor de nieuwelingen zal er alles ter plaatse zijn.

  Van harte welkom!

  Graag aanmelden: 0474847300 of 014/37 82 65

  Namens het Bijbelteam,

  Pater Nicolaas, Jean, Thérèse, Suzanne, Jeanne

  Bijlagen:
  Bijbel 2019 folder Gods verbonden God is trouw email PDF.pdf (258.8 KB)   

  14-02-2019 om 17:20 geschreven door Gust Adriaensen


  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Duizenden kinderen worden gedwongen om mee te vechten in gewapende conflicten. Zij worden beroofd van hun jeugd. Laten we deze afschuwelijke misdaad stoppen.'

  13-02-2019 om 09:30 geschreven door Gust Adriaensen


  12-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het moraliserend vingertje van moraalfilosoof Loobuyck

  Moraalfilosoof Patrick Loobuyck stoort zich in De Standaard van 12 februari, eraan dat sommigen vliegreizigers een schuldgevoel proberen aan te praten. Het moraliserende vingertje is onnodig en contraproductief.

  Hij adviseert dus 'les autres' geen gebruik te maken van het befaamde 'moraliserend vingertje', maar hijzelf beschikt over een flinke moraliserende vinger - allicht is dat niet zo slecht voor een moraalfilosoof- en hij maakt er ook ijverig gebruik van.

  Hij steekt een stevige moraliserende fik op tegen degenen die milieubedenkingen hebben bij vliegtuigreizen. Herhaaldelijk heeft hij in media-activiteiten joekels van moraliserende vingers, hele moraliserende knuisten, geheven tegen aartsbisschop Léonard, tegen de tegenstanders van abortus en euthanasie, tegen het katholiek onderwijs, tegen het christendom.

  Niets mis mee, vrijheid van denken, schrijven en spreken. Maar wanneer een moraalfilosoof, van wie moraliseren klaarblijkelijk een tweede natuur is, anderen ervan beschuldigt het moraliserende vingertje op te steken of ze streng afraadt dat te doen, en op die manier zelf aan het moraliseren slaat, knipper je toch wel even met de ogen en frons je de wenkbrauwen.

  Er zitten bovendien bizarre kronkels in Loobuycks epistel. De moraalfilosoof vindt 'individuele responsabilisering niet wenselijk'. 'We moeten actie ondernemen en druk uitoefenen om de maatschappelijke structuren ecologisch rechtvaardiger te maken', aldus Loobuyck.

  Wie zal die actie ondernemen en die druk uitoefenen, meneer Loobuyck? Dat zullen toch wel binnen ons democratisch systeem de mensen zijn, die 'individueel geresponsabiliseerd' zijn, niet? En wie zal er zorgen voor een democratisch en politiek draagvlak voor het rechtvaardig functioneren van 'sociale instituties en bijbehorende (belasting)regels, meneer de moraalfilosoof? Dat zullen toch wel de 'individueel geresponsabiliseerden' zijn, niet?

  Heeft iemand al artikels van Loobuyck gelezen waarin hij de individuele culpabilisering of responsabiliering met betrekking tot het 'roken', 'het alcolholverbruik', 'de verkeersveiligheid', enz. aanklaagt of verwerpt?

  Kortom, een kortzichtige en selectieve benadering viert  hoogtij. En dat verwacht je toch niet van een moraalfilosoof.

  12-02-2019 om 21:48 geschreven door Gust Adriaensen


  11-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Kindertaks'

  Ene meneer Erik D. laat op het lezersforum van De Standaard ook zijn licht schijnen op de klimaatproblematiek.

  De zwaarst wegende maatregel die we kunnen nemen om de CO2 uitstoot te verminderen , aldus de heer D., is minder kinderen te hebben. Eén kind minder spaart 56,6 ton CO2 per jaar. De belangrijkste maatregel die een nieuwe regering kan invoeren om het klimaat te redden is het invoeren van een kindertaks, in plaats van kindertoeslag. 

  Nou, nou, nou. In Vlaanderen bedroeg in 2017 het gemiddeld aantal kinderen per vrouw 1,6. Dat is historisch laag en zal op termijn ernstige effecten hebben op het functioneren van ons economisch en zorgsysteem. Nu al wordt er in bepaalde sectoren vooral een beroep gedaan op 'gastarbeiders'.

  De heer Erik D. wil dus de medemensen die het nog aandurven kinderen op de wereld te zetten, financieel bestraffen.Misschien denkt hij ook al aan een Vlaamse versie van de Chinese éénkindpolitiek.

  Dergelijke losgeslagen,antisociale, discriminerende voorstellen,vermomd als zorg voor het klimaat, zijn gewoonweg dictatoriaal en enkel gericht op het het veiligstellen van het eigen materiële comfort.

  Als de heer Erik D. durft door te denken, dan borrelen er wellicht ook voorstellen voor de leeftijdsgroep waartoe hij behoort, op. Een volwassene, en zeker een bejaarde volwassene, minder spaart zoveel ton CO2 per jaar, en zoveel (geïmporteerde) zorgverstrekkers.

  Een fikse bejaardentaks meneer D. Zal ze leren zo lang te leven!

  11-02-2019 om 11:48 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!