NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
 • twitter@pontifex
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  07-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Inge Ghijs kant zich in De Standaard tegen het graven van een nieuw dok voor de Antwerpse haven. Zij noemt het waanzin en pleit voor meer samenwerking tussen de Vlaamse havens.

  Waanzin, inderdaad. Op de zakdoek die het Vlaamse gewest groot is, liggen op een afstand van maximum 100 km van mekaar, 3 havens. In plaats van efficiënt samen te werken en zo onnodige en schadelijke investeringen te vermijden, negeren of beconcurreren ze mekaar. Politieke en electorale berekening, egoïstisch commercieel eigenbelang, provinciaal en stedelijk chauvinisme en opgeblazenheid, zijn daarvan de oorzaak.

  Toppunt is wel dat de Gentse haven sinds 1 januari 2018 effectief gefuseerd is met de haven van Vlissingen. Die fusiehaven kreeg de naam 'North Sea Port'. Met een buitenlandse haven is zelfs fusie mogelijk. De Belgische havens, en vooral de Antwerpse, vertikken het om serieus na te denken over verregaande samenwerking.

  Geregeld  lees je  over de fierheid, die de bewoners van de zakdoek Vlaanderen en van zijn steden, mogen/moeten koesteren over de havens, de schilders, de werklust, enz.. Fierheid over de taal (North Sea Port) is daar minder en minder bij. Ondertussen eisen diezelfde kringen wel  dat migranten de taal beheersen

  Het taalgebruik in de hoogste havenkringen en etiketteringtaal vormen natuurlijk maar een randfenomeen in de hier behandelde problematiek: het gebrek aan samenwerking tussen de Vlaamse havens. Maar het is toch nuttig te wijzen op de tegenstelling tussen de nonchalance en de verwaarlozing waarmee onze taal in de hoogste economische, financiële en universitaire milieus geconfronteerd wordt en het belang dat aan de beheersing van het Nederlands door politieke partijen gehecht wordt wanneer het gaat om migranten.

  Concreet: denkt u dat van de hooggeschoolde eurocraten die hun residentie in de Vlaamse Brusselse rand hebben, geëist wordt dat ze het Nederlands beheersen? Denkt u dat de 4 à 500 superrijke Indische families die de Antwerpse diamanthandel beheersen, ooit onderworpen zijn geweest aan een beheersingsproef van het Nederlands? Denkt u dat in de topbesprekingen van het Antwerpse havenbedrijf er echt plaats wordt ingeruimd voor een vlot en accuraat algemeen Nederlands?

  07-01-2018 om 21:10 geschreven door Gust Adriaensen


  05-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve verontwaardiging (2)

  Ene Samira Atillah, activiste, veroordeelt in De Morgen, het woordgebruik van rapper Boef maar wijst terecht op de dubbele standaarden en selectieve verontwaardiging, die momenteel woekeren.

  Atillah: 'Radiozenders die nu onomwonden laten weten dat ze de muziek van Boef niet meer zullen draaien, maakten in 2010 zelf nog een hype van het woord 'Tentsletjes', dat toen uitgeroepen werd tot Woord van het jaar.'

  Dat is de spijker op de kop.

  05-01-2018 om 13:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/1

  Vrijdag 5 januari 2018

   

  Van Oud naar Nieuw

   

  Zoals Kerstmis konden we ook Nieuwjaar in een grotere vrede dan vorige jaren vieren. Zondag kwam abouna Georges voor de byzantijnse mis van “de zondag voor de Openbaring”. In de late namiddag kwamen we allen samen voor een indringende en lange bezinning over “de geestelijke strijd” volgens de inzichten van Sint Jan van het Kruis (+ 1591), die samen met de heilige Theresa van Avila de hervormer van de Carmel werd. Er zijn drie gevaren voor onze geestelijke groei, nl. vanuit de duivel, vanuit de wereld maar de voornaamste komen vanuit onszelf, nl. vanuit onze gedachten. Jezus waarschuwt ons dat  niet hetgeen van buiten af in ons komt, ons bezoedelt, maar wat van binnen komt, onze gedachten, die allerlei gevoelens wekken die tot jaloersheid, hebzucht, geweld, onrecht, oordeel en veroordeling  leiden. Hier is waakzaamheid vereist. Het verdrijven van deze gedachten leidt tot vrijheid en tot een leven vanuit Gods Geest. Het is een strijd die heel ons leven zal duren. Moeder Agnes-Mariam heeft zich hierin erg verdiept en gaf hierover praktische richtlijnen. Sint Jan van het Kruis is hierbij zeker een van de grootste gidsen uit de kerkgeschiedenis. Dit onderricht was tevens een boeiende gedachtenwisseling. Hierna zongen we allen samen de vespers. Daarna hielden we een tijd aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament. Tenslotte vierden we de Latijnse ritus van het feest van de Moeder Gods, waarin we bijzondere aandacht besteedden aan gebed voor intenties van Kerk en wereld en al onze weldoeners. Het was werkelijk een middernachtmis zodat het half een werd vooraleer we de kerk verlieten. In de refter waren voor de gelegenheid tafels en stoelen opzij geschoven. In het midden lagen kussens rond  een ijzeren plaat die door een gasfles verwarmd werd. Daarop werden de broden klaar gemaakt, gevuld met kaas, zataar… Eenvoudig en lekker. Al vlug klonken de ritmische kerstliederen. Alle kinderen waren wakker, dansten alsof hun leven er van af hing en trokken de anderen mee in steeds nieuwe dansen. Ook ditmaal eindigden we met het kiezen van een Bijbeltekst voor iedereen. Een van die teksten was Jesaja 24 met de apocalyptische beelden over “de verwoesting van de wereld” en de uiteindelijke redding van Gods wege! In de vroege uurtjes begon de nachtrust. Met nieuwjaarsdag hielden we het uiteraard heel rustig en celebreerden ’s avonds de Latijnse ritus van het feest van de heilige Familie (omdat we vorige nacht Nieuwjaar wilden vieren). Als afsluiter van de dag wilden we samen naar een mooie film kijken maar de elektriciteit viel uit en het duurde te lang voor er weer licht was. Dat was niet erg want op tweede nieuwjaarsdag gaan de kinderen weer naar school en moeten dus op tijd naar bed. En aan ons laatst bijgekomen “ventje” moet nog gewerkt worden. Door zijn leven op de straat heeft hij al twee jaar verloren. We kunnen het ons (en hem) niet permitteren dat hij dit jaar niet zou slagen en dat hij als grootste en sterkste van de klas nog een jaar moet blijven zitten. Zorgen voor vandaag en morgen. Inmiddels hebben we de eindejaarsfeesten op aangename wijze kunnen vieren met dank aan God en onze medemensen.

  Van Syrië naar Libanon en Iran

  Wereldheersers zijn slechte verliezers, of liever, zij willen door nieuwe agressie toch nog overwinnaars worden. Hun militaire overmacht en terroristisch potentieel zijn zo groot dat ze die niet onbenut kunnen laten. Het gaat nog steeds over de Angelsaksische wereldoverheersing: VS-Israël-UK met hun “bondgenoten” (EU-NAVO-golfstaten, die in feite slechts vazallen zijn). Ze streven allemaal hun eigen belangen na maar in moord, geweld en vernietiging zijn ze allen gelijk. Hun doel was de ontwrichting van het soevereine Syrië door “creatieve chaos” om met de zelfstandigheid en onafhankelijkheid komaf te maken, eindelijk de Amerikaanse pijplijn te kunnen aanleggen voor Saoedi-Arabië en Qatar, hiermee Rusland en Iran (het enige Arabische land dat nog stand houdt tegen Israël!) flink te verzwakken en de Hezbollah als weerstandsorganisatie tegen het onrecht van Israël, te breken. Sinds het einde van de Sovjet Unie voelde deze westerse coalitie  zich sterk genoeg en noemde zichzelf zonder meer “de internationale gemeenschap”. Omdat een rechtstreekse militaire invasie (zoals in Irak, Libië) niet mogelijk bleek, werd de ontwrichting van Syrië in feite aan verschillende groepen opgedragen. De oorlog zal wellicht nog een hele tijd verder gaan in Syrië maar de kaarten zijn geschud: overwinnaars en verliezers zijn inmiddels duidelijk.  We moeten hier wel meteen zeggen dat Syrië tegelijk slachtoffer en overwinnaar is.

  Terroristen en hun westerse broodheren bijten in het zand

  Er zijn verschillende verliezende groepen. Vooreerst de Jabhat al-Nosra, vorig jaar herdoopt in Jabhat al-Cham, om de band met Al-Qaida te verdoezelen, gesteund door de Saoedi’s. Zij zouden in Syrië de macht moeten grijpen om er een islamitisch kalifaat te vestigen. Vervolgens zijn er de Ahrar al-Cham, moslimbroeders, gesteund door Turkije en Qatar. Zij moesten het land onder de islamitische wet, de charia brengen. In 2013 verscheen dan in Oost-Syrië de IS (ISIS of Daech) met de bedoeling zich uit te breiden zodat deze te paard zou zitten op Syrië en Irak, onder leiding van Abou Bakr-al-Baghdadi. Verder was er het Vrije Syrische Leger, sterk door het westen gesteund. Het rekende op vele gedeserteerde Syrische soldaten. We moeten toegeven dat de soldaten van het Syrische leger aanvankelijk enigszins aan hun lot werden overgelaten in vergelijking met al die andere goed bewapende, dik betaalde en prima verzorgde strijders. (Onder invloed van de Hezbollah en de Russen is hierin voor de Syrische soldaten zeker verbetering gekomen). Door de steun en de lofprijzingen van het westen kon het vrije Syrische leger nog een tijdje blijven “schitteren als een dode ster”. Tenslotte zijn er nog de verschillende fracties van de Koerden. Belangrijk is dat zij geen afzonderlijk Koerdistan kunnen vormen vermits de betrokken landen er tegen zijn (Turkije, Irak, Iran en Syrië) en de Syrische Koerden dit ook niet wensen. Kortom, er zijn honderden duizenden tot de tanden gewapende en zwart bebaarde vechtjassen in Syrië geweest, deels omwille van het geld dat ze kregen, deels om de illusie van het paradijs en de maagden (bij voldoende voorraad), die ze hoopten te krijgen. Dat ze Syrië flink hebben uitgemoord en verwoest is inmiddels wel duidelijk. Een van de redenen waarom ze het land echter niet op de knieën gekregen hebben is zeker het gebrek aan eenheid in visie en strategie, zowel onder de verschillende terroristengroepen als onder de westerse landen. Hiertegenover stond de onveranderlijke sterke visie en eenheid van Syrië met zijn bondgenoten: de terroristen opruimen, de soevereiniteit en territoriale integriteit vrijwaren. De Angelsaksische wereldoverheersing heeft een flinke opdoffer gekregen, de golfstaten hebben miljarden betaald voor niets, Rusland, Hezbollah, Iran zijn in deze oorlog op velerlei gebied veel sterker geworden. Voor Israël is dit een nachtmerrie. In 2006 heeft het zionistisch Israël Hezbollah al willen uitroeien met een verpletterende militaire overmacht. Het verwoeste Beiroet en bracht massaslachtingen aan onder de burgerbevolking maar de kleine politieke partij van Hezbollah bleef overeind, dank zij zijn morele kracht, eenheid en verbondenheid met het Libanese volk. Sindsdien zinnen de zionisten op wraak.

  Het kleine en broze Libanon

  In dit licht plaatsen we even de recente rare gebeurtenissen in Libanon en geven enige commentaar die we hier uit goed ingelichte Libanese bronnen vernamen. Saoedi-Arabië vindt dat het te veel geld geeft aan zijn marionet, de soenitische eerste minister Saad Hariri die te weinig doet om Hezbollah (en Iran) uit te schakelen. Integendeel.  En plots is de eerste minister verdwenen. Vanuit Riyad (Saoedi-Arabië) kondigt hij op 4 november 2017 zijn ontslag aan. Zogenaamd omdat Hezbollah en Iran te veel  macht hebben in Libanon. Hezbollah zou moeten ontwapenen (een droom van Israël)! De Libanese president Michel Aoun, een authentieke maronitische christen is niet akkoord. Hezbollah verdedigt de soevereiniteit van het land. Hij verwijt Saoedi-Arabië dat ze zijn eerste minister gekidnapt hebben en hij aanvaardt het ontslag niet. Ondertussen was Saoedi-Arabië Saad Hariri aan het bewerken opdat hij al zijn geld zou afstaan en tegelijk het eerste ministerschap zou geven aan zijn broer of een andere die erg vijandig staat tegenover Hezbollah. Als staatshoofd reageert Michel Aoun bliksemsnel. Hij stuurt zijn minister van buitenlandse zaken de wereld (vooral EU) in. Deze bezoekt drie landen per dag! Hij maakt duidelijk dat Libanon vele IS strijders, die uit Syrië en Irak gevlucht zijn, kon oppakken en dat er nog vele anderen in het land zijn. Zijn boodschap is: als jullie meehelpen aan de ontwrichting van Libanon door Saoedi-Arabië en Israël, zullen wij alle controle verliezen over deze terroristen, die graag hun droom bij jullie komen verwezenlijken. En dit had succes. Frankrijk en Duitsland tikken Saoedi-Arabië op de vingers en maken duidelijk dat het geen enkel recht heeft een eerste minister te kidnappen. Saad Hariri keert terug en wordt door Michel Aoun als zijn zoon ontvangen, hij blijft in functie en heeft niet getekend om afstand te doen noch van zijn functie, noch van zijn bezittingen. En als toppunt, Hariri zegt: wij zullen voortaan doen wat president Aoun zegt! Op woensdag 22 november neemt Hariri in Beiroet deel aan het feest van de 74e verjaardag van de Libanese onafhankelijkheid. Dank zij het moedige optreden van het Libanese staatshoofd wordt de onafhankelijkheid van Libanon versterkt, de waardering voor Hezbollah groeit en het gemene spel van Saoedi-Arabië en Israël wordt op minachting onthaald. (We hebben in 2011 ‘generaal’ Michel Aoun bezocht, zoals je kan lezen in ons Syrisch oorlogsdagboek, deel I, blz. 142-143. Een van onze Libanese vrienden zei dat hij eens erg getroffen was  toen hij zag dat Michel Aoun in de straat  wandelde en zijn paternoster bad! Onbelangrijk detail?)

  Het grote en sterke Iran

  Van een mislukte aanval op Hezbollah gaan we hogerop, naar Iran, die de Hezbollah  voluit steunt. “Toevallig” wordt nu op donderdag 28 december 2017  in Mashhad, de tweede grootste stad van Iran, gewelddadig geprotesteerd tegen de economische moeilijkheden, de corruptie en de hoge voedselprijzen. De volgende dag breiden de protesten zich uit naar het noorden en het westen van het land. Openbare gebouwen worden vernield en in brand gestoken en er vallen doden. Onze “politiek correcte” media melden vlot dat het een “spontane” opstand is, “hoe diep het ongenoegen zit” en dat het de ordediensten zijn die mensen doodden. Dit blijkt niet waar te zijn. Er werden gewapende manifestanten opgepakt. Opvallend is dat meteen D. Trump en Netanyahou zich aan de kant van de vandalen stellen. En wat de VS ambassadrice Nikki Haley  als hemelse lofprijzing aan de manifestanten toeschrijft, is de moeite van een onderzoek waard om te weten hoe een gedrogeerde geest functioneert op het hoogste politieke vlak. Het Russisch ministerie van buitenlandse zaken daarentegen laat weten dat buitenlandse inmenging in Iran onaanvaardbaar is. Wat in onze media niet vermeld wordt is dat de VS en hun bondgenoten al decennia lang het economisch leven in Iran boycotten en met sancties verstikken en dat de VS en Israël nu samenspannen om Iran te destabiliseren van binnen uit, vermits het van buiten af niet lukt. Dat Steward Baker, een voormalig top raadgever van de Amerikaanse nationale veiligheid (NSA) openlijk oproept om de manifestanten van wapens en explosieven te voorzien om Iran te  straffen voor de dood van de Amerikaanse soldaten in Irak (sic!) dringt evenmin bij ons door. Dat miljoenen Iraniërs inmiddels al voor de tweede keer  in een tiental steden manifesteren om hun steun te betuigen aan hun land, de Islamitische Republiek van Iran en zijn leiders en daarbij hun misprijzen uiten voor de VS, Israël en Saoedi-Arabië, lijkt evenmin de moeite van het vermelden waard. Hoe gekleurd onze berichtgeving is, blijkt ook  uit de stilte rond de aanhoudende protesten in Israël tegen Netanyahou, die beschuldigt wordt van corruptie. Op een van die protestbetogingen in Jeruzalem (Sions Plein, 24 december 2017) zei  Moshe Ya’alon, voormalig minister van landsverdediging (2013-2016), dat corruptie affaires een gevoel geven van onveiligheid en verlies van vertrouwen in de leiders en de instellingen. “Dit is een veel groter gevaar dan Iran, Hezbollah, Hamas of IS”.

  Wij hebben slechts een erg beperkt zicht op wat er in Iran gebeurt, steunend op enkele getuigenissen van daar. President Rohani zelf zei maandag dat de ongeregeldheden tegelijk uit economische bekommernis voortkomen én aangestookt worden door het buitenland. Manifestaties voor economische, politieke en culturele hervormingen zijn wettig en aanvaardbaar. Onaanvaardbaar zijn moorden en verwoestingen, aangemoedigd door buitenlandse machten om hun politieke belangen op te leggen. Iran met zijn bevolking van 80 miljoen heeft een overwegend jonge bevolking (de helft is onder de 30 j), die goed opgeleid is, maar moeilijk werk vindt. De werkeloosheid onder deze jongeren is 30 % (officieel), 40 % (niet officieel). Als we nu van een “religieuze dictatuur” spreken mogen we niet denken dat de dictatuur minder was onder de Sjah, de marionet van het westen, die zichzelf op 16 oktober 1967 tot keizer kroonde en in 1979 ten val kwam. Hij dacht de zogenaamde “westerse waarden” even te kunnen opdringen met het tempo van een sneltrein, maar hij vergat dat de Iraanse bevolking erg gehecht is aan zijn duizendjarige Perzische cultuur. Wij denken dat Iran hervormingen nodig heeft onder leiding van een goede middenklasse die de jongeren de nodige vrijheid en toekomst kan geven. Anderzijds zien wij duidelijke tekenen van een onaanvaardbare buitenlandse” inmenging.’n Typische complottheorie, zal je zeggen. Jazeker. En weet je ook waar het misprijzen voor de complottheorieën vandaan komt? De jongste president van de VS, John  F. Kennedy wilde de macht van de banken, van het militair industrieel complex inperken en hij was tegen het nucleair programma van Israël. Hij werd vermoord in 1963. Het officiële Warren rapport besloot dat Lee Harvey Oswald de enige moordenaar was en dat hij alleen had gehandeld. Velen hadden al lang begrepen dat de CIA hier voor iets tussen zat, ze geloofden dit officiële rapport niet en stelde bijzonder gênante vragen. Daarop lanceerde de CIA in de publieke opinie het misprijzen voor iedere complottheorie. Vandaar dat onze journalisten en politici nog steeds alles afwijzen wat in de richting gaat van een complot. Wij hebben tijdens de onlusten in 2011 (en later) in Syrië  te veel gezien en meegemaakt om ons daar naïef bij neer te leggen. Iran is Syrië niet, maar wat er nu in Iran gaande is, gelijkt verdacht veel op wat wij hier konden waarnemen en wat ongeveer het tegendeel was van wat de hele Atlantische pers vertelde (of nog vertelt!).

  Wij hopen en biddendat Iran met zijn eeuwenoude Perzische wijsheid de nodige hervormingen kan doorvoeren. De Iraniërs verlangen terecht naar meer vrijheid, waardigheid, een minder duur leven en welvaart. Moge Iran tegelijk stand houden tegen de buitenlandse agressie, zodat ook hier het gemene spel van de VS-Israël-Saoedi-Arabië (de machtige vrienden van het wereldterrorisme) ontmaskerd wordt. Het ziet er in ieder geval naar uit dat de wereldheersers in Iran de ellende niet kunnen brengen die ze in Syrië hebben gerealiseerd. En ziehier nog een lichtpunt uit goed ingelichte bron. Inmiddels vinden (vermoedelijk) miljoenen hun vrijheid in het geheim, ondanks de vervolging, in de persoon van Jezus Christus, het Nieuwe Testament en het christelijk geloof. We bidden dat deze stille stroom van bekeringen een nieuwe impuls mag geven aan het Iraanse volk.

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met ruim tien video’s geïllustreerd, o.a. over de oorlog en twee video’s over Mar Yakub (Kerstmis 2011 en januari 2012) in: http://www.katholiekforum.net/2017/12/30/de-vs-hebben-geen-geld-voor-goede-gezondheidszorg-of-armoedebestrijding-maar-de-miljarden-voor-wapens-nemen-ieder-jaar-toe/

  vIedere kritische waarnemer zal zich vragen stellen bij de “toevallige” opstanden in Iran.  (Is er een toespraak mogelijk die nog meer  druipt van huichelarij dan die van Nikki Haley?): http://www.golfbrekers.be/perzische-lente-of-net-iets-te-veel-toeval/; http://www.golfbrekers.be/perzische-lente-of-net-iets-te-veel-toeval-2/; een “Europees opgeleide ophitser”: https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/europese-ophitser-gepakt-bij-protest-iran/ar-BBHPl9F?li=BBoPOOe&ocid=mailsignout

  P. Daniel

   

   

  05-01-2018 om 13:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfbewust Katholiek Onderwijs

  Er mag van uitgegaan worden dat er in het personeelsbestand van katholieke scholen, toch nog enkele zelfbewuste christenen ( die er ook geen probleem mee hebben om tot de katholieke kerkgemeenschap te behoren) aanwezig zijn. Zij kunnen erin slagen leerlingen mee te krijgen in een dynamische beleving van het christendom in een katholieke school. Zij verdienen alle ruimte en steun. Zij hoeven/mogen geen zeloten zijn. Maar al te vaak is het in katholieke scholen het omgekeerde, hoe merkwaardig en op de keper beschouwd hypocriet dat ook is. Katholieke scholen houden zich op het levensbeschouwelijke en religieuze vlak (en zeker wat de uiterlijke beleving ervan betreft) gedeisd. Grijze muizen die bang in een hoekje wegkruipen om het scepticisme , de onverschilligheid en de spot, te ontwijken. Zit het 'zelotisme' in het Westen al decennia niet vooral buiten het christendom?

   Wanneer je met respect voor de andere, uitkomt voor je geloofsovertuiging en ze ook kunt verwoorden (onderwijs!), krijg je respect terug, van jongeren en ouderen.

   Op het instellingenniveau gebruikte ik het woord ˜hypocrisie'. Vele jaren geleden al, toen duidelijk werd dat katholieke scholen er niet in slaagden of ervoor terugschrikten, aan de naam ˜katholiek', inhoudelijk iets tastbaars of zichtbaars te verbinden, heb ik herhaaldelijk in een aantal publicaties, op die tegenstelling/kloof tussen naam en inhoud gewezen.

   Als een school de naam ˜katholiek' draagt, dan vergen de logica en de eerlijkheid, dat het opvoedingsproject van dergelijke school groeit uit en gedragen wordt door een christelijke inspiratiebron. Maar ook dat er in het interne leven van de schoolgemeenschap en in de presentatie naar buiten toe, aandacht is voor (herkenbare) gebruiken en rituelen van een hedendaags katholicisme. 

   Een ˜katholieke' school, die om welke reden dan ook (desinteresse, gebrek aan zelfbewustzijn, schrik voor hekelende, spottende reacties vanuit bepaalde zelotische hoek) , nalaat haar katholieke identiteit duidelijk zichtbaar te maken, is een school waarvan de vlag de lading niet dekt.

   Ofwel wordt echt inhoud gegeven aan het woord ˜katholiek', ofwel verzaakt men eerlijkheidshalve aan dat etiket. 

   Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat een school het label (bijna) uitsluitend) vanuit marktoverwegingen wil behouden. Het Katholiek Onderwijs ligt nu eenmaal goed in de markt. Maar dat is dan de ˜katholieke hypocrisie' ten top gedreven.

   

   

  05-01-2018 om 08:56 geschreven door Gust Adriaensen


  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve verontwaardiging

  De commotie rond rapper Boef legt scherp de enorme kloof tussen generaties bloot.

  Het (terechte) protest komt vooral van (oudere) volwassenen. De fans van de rapper -voor het overgrote deel -16-jarigen- trekken zich meer dan waarschijnlijk geen bal aan van wat Boef aan scheldwoorden uitkraamt.

  De rapper put zich nu uit in verontschuldigingen en wrijft zich stiekem, samen met de commerciële organisatie achter hem, vergenoegd in de handen, want dergelijk incident is de beste reclame. Googel wat bijeen over Boef en het is duidelijk: provoceren, beledigen, koketteren met veroordelingen en detentie, zijn z'n handelsmerk.

  Wat ook opvalt: het zijn de zgn. 'kwaliteitskranten' die veel aandacht en afkeuring overhebben voor de rapper. Diezelfde kranten besteedden en besteden veel minder aandacht aan de scheldwoorden op hun eigen internetfora, aan de antisemitische en racistische praat van Jan Tollenaere, aan politici die Walen en vluchtelingen bestempelen als profiteurs, luieriken, fraudeurs, zakkenvullers.

  Kortom, de verontwaardiging in de media is wel erg selectief.

  04-01-2018 om 20:46 geschreven door Gust Adriaensen


  02-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inzet voor vluchtelingen

  Paus Franciscus heeft in het Angelus op 1 januari opgeroepen tot inzet voor vluchtelingen en een toekomst van vrede.

  Vrede is een recht van iedereen. Voor zo'n vredevolle toekomst willen vele vluchtelingen hun leven riskeren met een reis die veelal lang en gevaarlijk is. Ze zijn bereid om ontberingen en lijden te doorstaan. 

  Moge de Heer ons helpen om ons dit jaar in te zetten voor een meer solidaire en gastvrije wereld.

   God gaf ons een intact en gezond 2017. Maar wij mensen hebben dat jaar te vaak en op vele manieren verspild met leugens en onrechtvaardigheden, oorlogen, maar ook kleine en grote vergrijpen tegen het leven, de waarheid, broederschap, het samenleven en de aantasting van het milieu.

  02-01-2018 om 10:20 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloofwaardigheid

  Wanneer niet opgetreden wordt tegen staatssecretaris Francken, die hulpeloze Soedanezen terugstuurt naar een corrupt, dictatoriaal regime, die geen respect toont voor de mensenrechten, die de premier, de regering, het parlement voorliegt, die de premier schoffeert,

  dan verliezen de eerste minister, maar zeker ook Open VLD en vooral CD&V, alle geloofwaardigheid

  en worden de fundamenten van onze democratische rechtsstaat aangetast.

  02-01-2018 om 09:32 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!