NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  30-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondebok 'mei '68'

  In het derde deel van zijn boeiende essay in De Standaard, probeert  Paul Goossens te achterhalen waarom de huidige conservatieven zo sterk afgeven op de 'mei-'68-beweging'.

  De rode draad door zijn essay is dat het de conservatieven van nu (De Wever, zijn goeroe Dalrymple, Baudet, Wilders, Scruton), erom te doen is via zondebok 'mei '68' , enkele pijlers van de Verlichting weg te halen.

  Conservatieven hebben het altijd moeilijk gehad met de Verlichtingsidealen 'gelijkheid, broederlijkheid, vrijheid'. Dat was al zo bij de oerfilosoof van het conservatisme Burke, bij wie De Wever veel van zijn conservatieve mosterd haalt. Burkes conservatisme-ideeën vormden geen origineel ontwerp maar waren een verwerpende reactie op de Verlichting.

  Waarom gebruiken de huidige conservatieven, de 'mei '68 -contestatie' als schietschijf en schuld van alle aberraties volgens conservatieve geesten: identiteitsverlies, multiculturaliteit, terreur, islam- en EU- overheersing ? Omdat een rechtstreekse aanval op de Verlichting bij een aantal kiezers slecht zou vallen.

  Via de studentjes van '68, de aandacht afleiden van HET doel: de Verlichting slopen.

  30-12-2017 om 21:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/52

  Vrijdag 29 december 2017

  Onze kerstvieringen

  Met Kerstmis was het dit jaar uitzonderlijk zacht weer. Gelukkig viel er eindelijk  wat regen. En de vieringen verliepen in een grotere rust en vrede dan de vorige jaren. We waren niet bezig met mogelijke dreigingen van rebellen om ons heen.  

  Zaterdagnamiddag trokken de  fraters naar de parochiekerk waar ze samen met abouna Georges en enkele parochianen van Qâra  de plechtige vespers zongen. ’s Avonds  vierden we de verjaardag van moeder Agnès-Mariam in de nieuwbouw met enkele sketches en liederen. Van verschillende mensen van  buiten hoorden we dat  de Syrische tv (drama) deze avond een uitvoerige uitzending gewijd had aan ons klooster met de interviews die de voorbije dagen hier waren opgenomen. De moeite van het vermelden waard: in dit moslimland wordt  in primetime één uur en 10 minuten aan Kerstmis besteed! (Hoeveel minuten heeft onze VRT aan Kerstmis gegeven?) Zondagmorgen was goed gevuld. Eerst kwamen de  vele gebeden van het  morgengebed en daarna de lange “Koninklijke uren” (zo genoemd omdat destijds in Constantinopel bij deze dienst de keizer aanwezig was). ’s Middags vierden we de plechtige vespers van kerstmis en aansluitend de byzantijnse eucharistie volgens de heilige Basilius met de zegening met gewijde olie en de zegening van de granen en de broden, die gebroken worden, in de wijn gedompeld en uitgedeeld. In de namiddag werd druk gewerkt, zowel aan de voorbereiding van een feestmaaltijd als aan de liturgische vieringen. Dit gebeurde gedeeltelijk ook tegelijkertijd in de refter van de zusters: de ‘caminata’, de levende kerststal, de matines (morgengebed) en de eucharistie, het begon in de late namiddag en eindigde in de vroege uurtjes.

  De ‘caminata’ is een Karmelitaanse traditie:  Maria en Jozef die op weg zijn naar .Bethlehem en een onderkomen zoeken. Deze wordt uitgedrukt in zeer ritmische gezangen in het Arabisch, Spaans en Frans. Maria en Jozef (moeder Agnes-Maria en ik die hun beeld dragen) kloppen aan iedere deur van de zusters, fraters, gasten en families (die boven wonen) en vragen of ze binnen mogen. Het is voor de “bewoner” een gelegenheid  om een klein persoonlijk getuigenis te geven van welkom aan Jezus en aan de heilige Familie. Alleen Jozef en Maria gaan binnen, de anderen blijven buiten zingen en muziek maken. En iedereen doet mee, ook de (moslim)gasten. Allen hebben een of ander muziekinstrument, dat het ritmisch gezang luid ondersteunt. Het is een bijzonder levendig gebeuren. Onmiddellijk hierna werd de levende kerststal gevierd. Dat gebeurde zo mogelijk met nog meer “schwung”. Moeder Agnes-Mariam was “de verteller” zodat ook de moslims goed konden volgen. De rollen waren deze middag aan tafel al verdeeld. Ieder had de tijd om zich te verkleden: Jozef, Maria, de herders, de wijzen uit het oosten met hun cadeaus, Herodes met zijn raad, de os, de ezel … Onder  de zetels in de  refter is er een grote hoeveelheid van aangepaste ‘toneelkleding’, waar klein en groot met veel plezier en creativiteit gebruik van maakte. Deze viering gebeurde in de grotten onder de refter, waar al drie pas geboren lammeren naartoe gebracht waren. Wanneer Maria en Jozef het Kind Jezus uiteindelijk in de kribbe gelegd hebben, worden de aanwezigen uitgenodigd, een gebed of een wens tot Jezus te richten. Hierna gingen we naar de kerk voor de matines (morgengebed) en de Latijnse eucharistie. Voor de gelegenheid hadden we de mooie Gregoriaanse introïtus eens goed geoefend: Puer natus est! Het was een feestelijke viering. Tijdens de eucharistie, die om half één eindigde, waren enkele kinderen (en anderen, minder opvallend) in slaap gevallen. Nu begonnen we aan de kerstmaaltijd. En na een tijdje weerklonken luid ritmische kerstliederen, waarbij iedereen weer goed wakker was. En of er gedanst werd! Vooral de kinderen, de meisjes, zusters en de vrouwen (ook moslims) konden zich helemaal uitleven. En hierna kwam dan nog ‘papa Noël” die kerstgeschenken uitdeelde, vooral aan de kinderen en de gasten. Als slot (dat niet iedereen, maar toch de meesten nog meemaakten) werd voor elkeen een Bijbeltekst gekozen. Vele teksten spraken over de dringende noodzaak van een radicale bekering voor de tijd die gaat komen. De nachtelijke stilte begon deze keer pas om vijf uur in de morgen. Omdat het met Kerstmis en tweede kerstdag voor de kinderen geen school is, hebben we ‘s avonds samen een mooie (kinder)film bekeken, Frans gesproken met Arabische ondertiteling. Op Tweede kerstdag hebben we iemand als oblaat opgenomen en het kruis van de gemeenschap gegeven. Het is een bepaalde wederzijdse binding en geestelijke verrijking. Kortom, Kerstmis hebben we dit jaar bijzonder feestelijk en intens kunnen vieren: “Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil”.

  Een feestelijke Kerstmis ook voor Syrië

  Vorige jaren riepen kerkelijke en burgerlijke overheden op om de eindejaarsfeesten niet uitbundig te vieren maar bijzondere aandacht te geven aan hen die lijden, have en goed verloren,  hulp nodig hebben, gekidnapt zijn… Al is de oorlog nog niet voorbij, toch werd het Kerstfeest dit jaar in grote vrijheid gevierd. Was in september 2015 70% van het land in handen van IS, op dit ogenblik schiet daar nagenoeg niets meer van over; 54.000 terroristen en 96.000 terroristische doelwitten werden uitgeschakeld. Met zijn trouwe bondgenoten kon Syrië de grote bolwerken van terroristen, Palmyra, Aleppo, Raqqa en Deir Ezzor bevrijden. Vooral Rusland heeft zich hierbij onderscheiden, ook na de bevrijding, door te zorgen voor de ontmijning en voor humanitaire hulp. Zo keerden vorige maand reeds één miljoen Syriërs terug naar hun land en anderen bereiden zich op een terugkeer voor.

  Dankbaar wordt ook de steun van Rusland aanvaard om in februari 2018 in Sotchi  een nationaal congres te houden. Syrië heeft geen nood aan de agenten van Saoedi-Arabië, die zichzelf het Hoger Comité van de Syrische Oppositie noemen. Terecht heeft Syrië de onderhandelingen met deze groep in Geneve afgewezen. Het Syrische volk heeft al genoeg geleden door massamoorden, verwoestingen en ontheemding. Het verdient een terugkeer naar een stabiel en harmonieus samenleven met volledige erkenning van zijn soevereiniteit en territoriale integriteit, in vrijheid en waardigheid. Allen die andere bedoelingen hebben met Syrië, horen in dit nationaal congres niet thuis

  Voor een stroom van vrede

  Eenmaal per jaar wordt het jachtige moderne leven overstemd door een sfeer van vrede. Ook wij ontvingen vele beeld- en klankrijke kerst- en nieuwjaarswensen, mooie, creatieve, soms grappige, maar allemaal oprechte hartenwensen. Dit betekent dat diep in ieder mens het verlangen naar vrede onuitroeibaar is, ook al is de wereld vol oorlogsgeweld. Alle mensen willen uiteindelijk in vrede leven en over  heel de wereld verlangen mensen het zelfde: leven in een warme thuis, als man/vader en vrouw/moeder met  elkaar en met de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden gelukkig zijn… Ziedaar een ontzagwekkende potentiele kracht die tot heden  te weinig haar stempel kon drukken op het werkelijke leven van de mensenfamilie. Een sterke vredesbeweging vanuit het volk is niet alleen mogelijk maar ook dringend noodzakelijk. De Hongaars-Amerikaanse Nobelprijswinnaar scheikunde (1937) werd als gast eens uitgenodigd bij gelegenheid van de inhuldiging van een nieuw project, waarvoor een van zijn uitvindingen werd benut. Later ontdekte hij dat al zijn uitvindingen op een of andere manier in de wapenindustrie werden gebruikt. Het was voor hem de schok van zijn leven. Inmiddels is dit alleen maar toegenomen. Het overgrote deel van de menselijke kennis, techniek en energie gaat naar de wapenindustrie. De VS hebben geen geld voor een gewone algemene gezondheidszorg of ondersteuning voor hun armen, maar de miljarden voor de wapens nemen ieder jaar op duizelingwekkende wijze toe. Deze waanzin moet door het volk gestopt worden.

  De VN hebben in 1945 een prachtig charter opgemaakt waarin gesteld wordt dat geschillen in een samenleving niet mogen opgelost worden door beroep te doen op geweld of wapens. De werkelijkheid is dat we sindsdien nagenoeg niets anders dan gruwelijke oorlogen gekend hebben. Daarmee zijn al deze oorlogen illegaal. We hebben al zeven jaren uitvoerig geschreven dat de onmenselijke oorlog van het westen tegen Syrië totaal illegaal is. Alleen de strijd van Syrië zelf en zijn bondgenoten is legaal omdat het noodzakelijke en wettige zelfverdediging is. De media spelen hierin een zeer kwalijke rol. Wie tegen oorlog is, wordt afgeschilderd als iemand die een dictator steunt. De media  stellen de toestand zo voor dat er voortdurend meer wapens, meer soldaten, meer gevechtsvliegtuigen nodig zijn. Toch brengt oorlog geen oplossing maar wel nieuw geweld. En hiertegen moeten mensen van vrede protesteren. Wanneer de wereldleiders steeds maar oorlog willen om de wapenindustrie nog meer te doen groeien, kunnen we daar onmiddellijk niet veel tegen doen.  De elite heeft echter uiteindelijk de steun van het volk nodig. Op lange termijn kan een voortdurende afwijzing van oorlog en vernietigend oorlogsmateriaal door het volk wel invloed hebben. Daarom moeten gewone mensen hun wil tot vrede meer laten horen. Ook de hysterie rond Rusland, dat zogenaamd klaar staat om Europa binnen te vallen, moet doorprikt worden. Deze wordt nu gebruikt om op draconische wijze de voorbereiding voor oorlogsvoering op te drijven. Verder moet het volk zijn steun aan de NAVO opzeggen. Deze organisatie heeft al een kwart eeuw geen reden van bestaan meer, namelijk sinds de afbraak van de Berlijnse Muur en het opheffen van het Warschaupact. In plaats van ook de NAVO op te heffen zag een elite de kans om de oorlogsvoering nog op te drijven en de ene illegale oorlog na de andere te beginnen voor het plezier van de wapenbazen.

  Ook in de internationale organisaties moet er iets veranderen. We hebben een prachtige basis voor vrede in het VN Charter van 1945 dat militaire inmenging in een soeverein land verbiedt, maar nu moet dit principe nog erkend en toegepast worden. Van de 193 landen in de VN Veiligheidsraad zijn er vijf met een vetorecht: VS, Rusland, China, Frankrijk, UK. Dit zijn echter tevens de landen die de meeste wapens produceren en exporteren (met de VS als absolute uitschieter). Zij zijn  het echter  die het meeste economisch belang hebben bij oorlogen. Dank zij hun vetorecht kunnen zij ongestraft hun illegale oorlogen blijven voeren. Tenslotte is er nog Israël, dat al decennia lang misdaden tegen andere volkeren kan begaan, die ook als zodanig veroordeeld worden, maar waaraan geen enkel gevolg wordt gegeven. Dit moet (en zal eens) eindigen.

  De oorsprong van de vele oorlogen in onze wereld ligt niet bij de volkeren maar bij de wereldleiders, bij een elite in dienst van de wapenindustrie, de petroleum en de banken. Meer oorlogen betekenen meer wapens en duurdere olieprijzen. Voor de elite brengt dit meer macht en rijkdom mee, voor het gewone volk is het dood, vernieling, armoede en schrijnende ellende.

  Mensen van goede wil en vooral bewuste christenen mogen zich niet als nuttige idioten laten gebruiken voor een onverantwoorde oorlogspropaganda die het geluk van heel de mensenfamilie ondermijnt. De stroom van vrede onder de volken moet sterker worden als protest tegen iedere illegale oorlog. Het verlangen naar vrede in het hart van ieder mens is in staat haat en oorlog te overwinnen. Voor christenen is dit niets anders dan het erkennen dat Jezus Christus onze vrede is. Hij kon als enige in de mensengeschiedenis naar waarheid zeggen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven”. In Hem wordt de profetie van Jesaja 2, 4 gerealiseerd: “Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer”.

  (Goede aansporing geeft de Zwitserse vredesactivist en historicus  Dabiele GANSER, Les guerres illégales de l’OTAN.  Une chronique de Cuba à la Syrie, 2016)

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met kerstverhaal, geïllustreerd met drie  video’s over Aleppo, sinds een jaar bevrijd, een muzikale uitvoering in het Opera huis in Damascus, heerlijke informatie met drie video’s over Chesterton en tenslotte twee video’s over ons klooster Mar Yakub:  http://www.katholiekforum.net/2017/12/23/zonder-de-kribbe-met-maria-en-jozef-rond-jezus-is-het-met-kerst-mis/   

  v  Kerstmis in Syrië voor alle mensen van goede wil, met zes video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-kerstmis-door-voor-alle-mensen-van-goede-wil/

  v  De presidenten Assad en Poetin ontmoeten elkaar op 21 november 2017 in Sotchi: https://www.youtube.com/watch?v=oeVLCL0b4GA

  vNu de druk op  de VS om zijn illegale acties in Syrië stop te zetten, worden valse bewijzen verzameld om Syrië aan te klagen: http://www.golfbrekers.be/ze-geven-niet-op-assad-moet-op-zijn-knieen/

  vAleppo: een katholieke delegatie; een dansgroep; oude badhuizen weer open; duizenden vieren de eerste verjaardag van de bevrijding: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-7/

  vEen verkeerd teken: http://www.golfbrekers.be/n-tv-ontdekt-de-vrede-in-aleppo/

  vCreatieve oplossing voor basisbehoefte: http://www.golfbrekers.be/miserie-doet-inventieve-oplossingen-ontstaan-2/

  vBijzonder boeiende toelichting op een “waanwerkelijkheid” door prof. em. Karel van Wolferen: http://www.golfbrekers.be/waanwerkelijkheid/

  vLaat ons ook eens lachen met het (zoveelste) potsierlijk gedrag van een zich bevallig tonende  VS ambassadrice:http://www.golfbrekers.be/toegankelijke-nikki-haley-tuinde-er-vlotjes-in/

  P. Daniel

   

   

   

  30-12-2017 om 07:53 geschreven door Gust Adriaensen


  29-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De basis van de democratie

  Joris Luyendijk slaat spijkers met koppen in een artikel in De Standaard. Vele machthebbers, en in heel wat westerse landen -ook in ons land- , behoren die tot het rechtse, populistische , nationalistische kamp, lanceren en exploiteren vanuit electorale machtsoverwegingen, een wij-zij-tegenstelling, aldus Luyendijk.

  Luyendijk beklemtoont terecht dat een democratie staat of valt met een duidelijke machtenscheiding (en niet alleen de drie traditionele machten, ook de pers zit daarbij), sterke instellingen en rechtszekerheid.

  Alleen in dergelijke constellatie kan bv. een krant 'zelfstandige afwegingen' blijven maken, of kan bv. een minister of staatssecretaris het zich niet veroorloven de regering, het parlement, de bevolking voor te liegen, zonder de laan uitgestuurd te worden.

  Echte democraten hoeden er zich voor de Raad van State met politieke kritiek te overladen of dat rechtscollege als irrelevant te beschouwen, noemen een krant niet 'inherent onbetrouwbaar', wanneer uitspraken of meningen niet in hun politieke kraam passen.

  29-12-2017 om 22:17 geschreven door Gust Adriaensen


  28-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'1968: het jaar dat niet wil sterven'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  • In De Standaard verschijnt een boeiend vierdelig essay van journalist Paul Goossens, onder de titel '1968: het jaar dat niet wil sterven'.

   Terwijl in het eerste deel van Goossens' essay toch nog duidelijk de academicus naar voren komt, verliest Paul Goossens zich in de tweede aflevering helemaal in een sentimenteel, emotioneel, antiklerikaal , persoonlijk gekleurd en ja, eigenlijk studentikoos pamflet.

   Het is overduidelijk dat hij, met veel romantisch genoegen terugdenkt aan zijn Leuvense tijd. Dat is niet ongewoon voor bejaarde alumni -Goossens is 74- , en nog minder ongewoon is dat je de neiging hebt- of het nu bij pot en pint met de (nog levende) kameraden van weleer is, of in de gazet-, het rolletje dat je gespeeld hebt uit te vergroten. Bovendien geef je het in de meeste gevallen een kleur die het best past bij je status als gesettelde burger.

   Enkele dingetjes die Paul misschien even wil overwegen.

   In het eerste deel, schrijft Goossens terloops en versluierd dat hij twee jaar in 'een' Mechels seminarie verbleef. Er is niks oneerbaars, Paul Goossens, aan het feit dat u twee jaar een priesteropleiding in HET Mechels Grootseminarie volgde.

   Doen alsof de studentengeneraties van het einde van de jaren 50 tot midden de jaren 60, ( de generaties van Wilfried Martens, Mik Babylon, Walter Zinzen, Frans Verleyen...) allemaal oerconservatieve, verkalkte flamingantjes waren, klopt ook niet. In de studentenprotesten was vaak een sterke sociale component aanwezig en heel wat Leuvense studenten waren actief in de vakbondsprotesten tegen de Eenheidswet.

   Goossens zou ook mogen toegeven dat hij samen met bv. Jozef Dauwe, René De Preter, Ludo Candries, Walter De Bock en vooral Ludo Martens, tot in 1968, zijn ideeën kon ontplooien en zijn vleugels uitslaan (o.a. met de SVB - Studentenvakbeweging) binnen het KVHV en het weekblad 'Ons Leven'.

   Hoe dan ook, het is boeiend Goossens' relaas te lezen over een boeiende tijd. Nog maar eens blijkt ook hoe sterk en bepalend de invloed van de katholieke colleges (Goossens, Martens,enz. studeerden er) geweest is op vele intellectuelen. Die vorming was positief, welke richting je ook uitging. Dankbaarheid is op zijn plaats, ipv natrappen.

  28-12-2017 om 10:32 geschreven door Gust Adriaensen


  27-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor de mensenrechten

  Na leugens, ook nog schending van een internationaal verdrag: de positie van Francken wordt onhoudbaar.

  De premier en voorzitters Beke en Rutten kunnen/mogen niet langer zwijgen. Tenzij ook zij geen enkele waarde meer hechten aan ethiek en verantwoordelijkheid in de politiek en accepteren dat 'hun' regering mensen overlevert in beulshanden.

  Maar ook in brede NVA-kringen moeten er toch vragen rijzen en gêne groeien. Of vergis ik me. Wanneer in de top van een partij het respect voor de mensenrechten, de bescherming van hulpeloze mensen het moeten afleggen voor pure electorale en machtsberekening, dan is die partijtop wel heel diep gevallen.

  Zeker wanneer je terugdenkt aan de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, die haar brandstof en aanhang altijd vond in het beklemtonen van het onrecht dat Vlaanderen werd aangedaan door het Belgische establishment, en het opeisen van 'ons' recht: hier ons bloed, wanneer ons recht!

  Nu worden door het partijnationalisme de mensenrechten met de voeten getreden!

  27-12-2017 om 08:15 geschreven door Gust Adriaensen


  25-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Breaking News

  Gazet van Antwerpen verblijdt ons op kerstdag met een vette kop, die luidt als volgt:

  Kerstavond bij Bart De Wever: 'Gelukkig stond de frietchinees paraat.'

  Nog enkele suggesties voor de Gazet:

  Kerstavond bij Wouter Beke: 'Gelukkig stond de kroketturk paraat.'

  Kertstavond bij Meyrem Almaci: 'Gelukkig stond de patathollander paraat.'

  Kerstavond bij John Crombez: 'Gelukkig stond de pureeafghaan paraat.'

  Kerstavond bij Gwendolyn Rutten: 'Gelukkig stond de krielmarokkaan paraat.'

  Kerstavond bij Peter Mertens: 'Gelukkig stond de chipssoedanees paraat.'

  25-12-2017 om 20:21 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!