NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Christus is verrezen!
 • Notre Dame - Notre Drame
 • 'Geen onderwerp te bedenken waarover christenen zouden moeten zwijgen'
 • 'Christenen moeten aanwezig zijn in de algemene media'
 • 'Waar Gods liefde heerst...'
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  29-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lieve ploeteroma's

  Uit een onderzoek van de Universiteit van Hasselt blijkt dat 65 procent van alle Vlaamse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op woensdagnamiddag door de grootouders wordt opgevangen. Voor naschoolse opvang wordt in 47 procent van de gevallen op hen een beroep gedaan, en ook voorschools wordt 37 procent van de kinderen minstens één keer per week door de grootouders opgevangen. De opvang van baby's en peuters gebeurt in 16 procent van de gevallen door oma en opa. Voor occasionele opvangen -'s avonds, in het weekend- is dat al 45 procent. En is zo'n kleintje ziek, dan wordt het acht op de tien keer door de grootouders opgevangen.

  De cijfers maken overduidelijk dat het ons opgedrongen werk- en consumptiesysteem, waarbij beide ouders gedwongen worden uit werken te gaan, in grote mate afhankelijk is van de onbetaalde inzet van de grootouders. Denk hen weg of veronderstel dat er een massale zorgstaking uitbreekt bij de oma's en opa's, en heel het werk-, verbruiks-, opvoedings- en vrijetijdssysteem komt serieus in de problemen.

  En dat de grootouders , en vooral de oma's, zich met ontzaglijk veel liefde inzetten voor hun kleinkinderen, doet niets af aan het feit dat het gaat om pure uitbuiting in functie van het economische systeem. Zij worden gereduceerd tot ploeteroma's (de opa's zijn er vooral om te spelen), die er onbetaald voor zorgen dat de mallemolen van productie, consumptie, winst, carrière... kan blijven draaien.

  29-03-2015 om 07:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voetbaltheater
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vincent Company over topvoetballers:

  'Wij zijn acteurs in een groot theater.'

  29-03-2015 om 07:25 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'As disciples of Christ, how can we not be concerned for the good of the weakest?'

  28-03-2015 om 15:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Basismobiliteit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jos Geuens, gewezen gedeputeerde en gewezen voorzitter van De Lijn over de besparingen bij De Lijn en het afschaffen/beperken van het belbussenaanbod:

  'Het gaat om twee visies, twee scholen. Degenen die voorstander zijn van het recht op basismobiliteit voor iedereen en degenen die ook de mobiliteit van mensen herleiden tot een puur economisch product.

  Die laatsten delen momenteel de lakens uit tot nadeel van het sociale leven van de zwaksten in de samenleving. Maar zij vergeten dat het recht op basismobiliteit jaren geleden in een Vlaams decreet werd ingeschreven en dat het nog altijd rechtsgeldig is.

  Door dat recht aan te tasten, overtreedt deze Vlaamse regering haar eigen decreet.'

  28-03-2015 om 15:37 geschreven door Gust Adriaensen


  27-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  IX/13

  Vrijdag 27 maart 2015

  Ontwrichte individuen in een “nieuwe wereldorde”

  Onze media zijn afgestemd op de laatste gebeurtenissen, zonder ruimer perspectief, het heet van de naald, hier en nu. Dat geeftsensatie en amusement. Wie echter het geheel van de gebeurtenissen wat ruimer ziet en overweegt, kan niet ontkennen dat we nu een wereldwijde ontwrichting meemaken van de waardigheid van de mens. De mensheid zelf is hiervan tegelijk getuige én slachtoffer. Kort samengevat: de mens wordt losgemaakt van God, van zijn land en cultuur, van zijn familie en van zichzelf. En dit wordt gelijktijdig bewerkt door de techniek, de ethiek en de politiek. Alle krachten werken wereldwijd samen om de mensen tot kunstmatige, losse, weerloze individuen te herleiden,bereid om alles te aanvaarden wat vanwege de “nieuwe wereldorde” wordt aangeboden.

  Vooreerst wordt de mens losgemaakt van God. Europa is hiervan een sprekend voorbeeld. De christelijke wortels zijn doorgehakt, terwijl de westerse beschaving juist ontstaan en gegroeid is uit het joods-christelijke geloof. Heel ons stelsel van sociale zekerheid komt voort uit de initiatieven van priesters, religieuzen en gedreven gelovigen die vanuit de geest van het evangelie de zorg ter harte namen van zieken, gehandicapten, armen, wezen en weduwen, de opvoeding van de kinderen. Onze universiteiten zijn gegroeid uit kerkelijke instellingen. En op cultureel gebied zijn en blijven de grootste kunstwerken (kathedralen, beeldhouwwerken,schilderwerken, muziek,literatuur, toneel) geïnspireerd door de bijbel en het christelijke geloof. De Franse Revolutie was niets anders dan een voorloper van de islamitische staat met de gruwelen van moord en verwoesting. Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid zijn evangelische waarden en hebben enkel inhoud vanuit het christelijk geloof. Nu worden systematisch alle verwijzingen naar het christelijk geloof verwijderd of verboden.En wereldwijd worden christenen het meest vervolgd en kerken verwoest. Het doel is: een nieuwe mens maken, los van God, volgens de dogma’s van de vrijmetselarij.

  Vervolgens wordt de mens losgemaakt van zijn eigen cultuur en land. Hiervoor wordt de soevereiniteit van de volkeren en landen wereldwijd afgeschaft. Dit proces is al flink gevorderd. Tegelijk met de uitroeiing van een 2000 jaar oud christendom zijn resten van de oudste Mesopotamische beschaving in Irak en Syrië nagenoeg al met de grond gelijk gemaakt. Hiervoor werden door het westen Al Qaida en Daesh opgericht. Hun gruwelen worden getoond, niet met amateursbeelden maar met filmen van Hollywood-kwaliteit, om de openbare opinie zo erg mogelijk te choqueren zodat de eigenlijke westerse broodheren (van VS-Israël, NAVO, golfstaten) nog meer krediet krijgen om verder te doen. Een weredlwijde coalitie dient, niet om het terrorisme te bestrijden maar om de infrastructuur van Irak en Syrië te vernielen. Terroristen worden ondertussen voorzien van de nieuwste wapens, de beste opleiding en communicatiemateriaal, westers bescherming en heel veel geld van de gestolen olie. Frankrijk levert zijn wapens, Engeland stuurt nu 75 instructeurs naar Syrië om de terroristen te helpen. De VS en Saoedi-Arabië zijn nu Al Qaida en Daesh aan het helpen om Jemen te verwoesten. Idlib wordt bestookt met Amerikaanse TOW raketten en in de oude stad Bosra die al in de 8e eeuw voor Christus voorkomt op Egyptische papyruysrollen en nu erkend is als werelderfgoed worden kostbare archeologische schatten verwoest. Omdat Rusland de enige wereldmacht is die de moed heeft aan deze krankzinnige nieuwe wereldorde “neen” te zeggen, worden wereldwijd alle krachten, landen en organisaties ingeschakeld om Oekraïne te verwoesten, om zware sancties op te leggen, de pijpleiding van de gazprom te sabboteren, de roebel ten val te brengen, de olieprijzen te doen ineenstorten enz. enz. Gelukkig bewerkt deze westerse barbarij tegen Rusland een renaissance zoals nooit voorheen. Op gelijkaardige wijze hebben de moorden en verwoestingen door het westen en zijn bondgenoten in Syrië eveneens geleid tot een eensgezinde weerstand die niet gebroken kan worden.

  Verder wordt de mens losgerukt uit zijn gezin en familie. De nieuwe wereldorde voorziet losse individuen. Huwelijk en gezin zijn al voor een groot deel in de praktijk afgeschaft en vervangen door allerlei vrijblijvende relaties. De famlilies zijn verbrokkeld. Mensen worden niet beschouwd als behorend tot een gezin of familie maar als losstaande individuen. Het gezin is al lang niet meer de basis-cel van de maatschappij maar het slachtoffer van de samenleving. In één adem vermelden we hier ook de streving om de mens los te rukken van zichzelf en zijn iedentiteit te vernietigen door de zogenaamde gender-ideologie. Het onderscheid tussen man en vrouw, jongen en meisje is afgeschaft. De werkelijkheid van het verschil van de geslachten dat ons als grootste rijkdom sinds de scheppingis gegeven, wordt vervangen door iets onzijdigs, waarbij ieder dan kan kiezen. Hiermee wordt ons wijsgemaakt dat we niets meer zijn dan een aap.

  Hoe deze strijd voor ontmenselijking gevoerd wordt op technisch gebied zien we best aan de proefbuisbaby’s. Hier ontbreekt nu nog een kunstmatige baarmoeder om een “perfecte mens” te fabriceren in het laboratiorium, kil en onmenselijk. De eugenetische praktijken van de Nazi’s, die vol afschuw werden afgewezen, worden nu door onze gezaghebbende theologen en medici gloedvol verdedigd en aangeprezen als vooruitgang. Het gezond verstand daarentegen zegt ons dat het niet de taak van de geneeskunde is om kunstmatig een kind te fabriceren voor een echtpaar dat lijdt onder onvruchtbaarheid. Het is de taak van de geneeskunde de oorzaak van de onvruchtbaartheid te bestuderen en uiteindelijk te verhelpen. Dat is waardige gynaecologie en echte vooruitgang.

  Op moreel vlak zit de wereldbevolking al op kruissnelheid naar de afbraak van de menselijke waarden: seksualiteit is al losgemaakt van de vruchtbaarheid en wordt algemeen aanvaard als zijnde enkel voor ontspanning, het huwelijk is ontbonden en ook het gezin bestaat eigenlijk al niet meer. Welnu, de hefboom voor al deze ontwrichtingen was en is de contraceptie. Het woord zegt het zelf “contra”, tegen de conceptie en het leven. Daarmee wordt rechtstreeks de verantwoordelijkheid aangetast. En de verantwoordelijkheid is de kern van het menselijk leven. Hieruit zijn alle andere ontwrichtingen als vanzelf gevolgd: abortus, sterilisatie, euthanasie, vrijblijvende relaties in alle mogelijke combinaties, afschaffing van de eigenheid van man en vrouw, jongen en meisje door een “gender”, de veterinaire voortplantingstechnieken, de afschaffing van het onderscheid tussen vader en moeder...Inmiddels worden de “rechten” van LGBT (Lesbisch, Gay, Bi, Trans) in de UNO en de EU gehuldigd als de speerpunten van de democratie.

  Op politiek vlak is onze wereld één chaos, maarmedia en politiek zijn er in geslaagd om de huidige ellende voor te stellen als een noodzakelijk tussenstadium naar een wereld van vrijheid en democratie, welvaart en veiligheid. De verwoestingen in Irak, Libië, Syrië zijn zogenaamd allemaal bedoeld om de bevolking van de westerse democratie en welvaart te laten genieten. Zo wordt de utopie voorgehouden van welvaart en democratie, vrijheid en stabiliteit onder de macht van één wereld-super-staat, een totalitarisme, met het masker van een vriendelijk gelaat, een soort fascisme en nazisme op kousen. Presidenten en staatshoofden zijn hierbij niet de eigenlijke leiders. Zij krijgen maar macht als zij tonen dat zij goede marionetten zijn. Het zijn de super-bankiers en de bazen van de wapenindustrie die als de schimmige oligarchen aan de touwtjes trekken. Hieraan zijn ook alle grote wereldorganisaties en firma’s onderworpen. Aan vrede hebben die heersers geen boodschap. Vrede brengt voor hen niets op. Oorlog en chaos zijn de middelen om de soevereine staten af te schaffen en te herschikken volgens de normen van hun nieuwe wereldorde. Oorlogen zijn de goudmijnen van rijkdom en macht. Een zachter middel om zich te verrijken en anderen in armoede te storten is de “ideologie van de ecologie”. De laatste duizend jaar zijn er op onze aarde telkens perioden van opwarming en afkoeling geweest. Dit heeft niets te maken met de activiteit van de mens maar met de zon, zoals goede wetenschappers ons leren en zoals ook blijkt uit de andere planeten. De oligarchen hebben in de opwarming evenwel een ideaal middel gezien om heel de aarde en alles wat er door mensen wordt gedaan met een onzinnige taks te belasten. Daarmee kunnen de arme volkeren nog armer gemaakt worden en iedereen belast worden voor van alles en nog wat: auto, trein, vlieguig, alle menselijke arbeid in landbouw, industrie of waar ook. En zo kunnen die heersers hun willekeurige wetten opleggen aan alle volken. Ecologie in de ware zin is respect betonen voor de schepping Gods, voor de mens en het menselijk ritme, voor huwelijk en gezin, wat bepaalde beperkingen meebrengt in het persoonlijke en sociale leven. Wie hierover spreekt zal echter vlug in media en politiek “geëxcommuniceerd” worden, want er mag geen enkele beperking aanvaard worden voor het individuele genot en de consumptie.

  Bovenstaande gedachten heb ik op mijn eigen wijze uitgewerkt. Bepaalde elementen heb ik gehaald uit de schitterende voordracht van moeder Agnes-Mariam in Parijs, waarover ik vorige week al schreef. Nu komen de grondgedachten van Guillaume de Prémare.Hij is de algemene afgevaardigde van “Ichtus”, kroniekschrijver voor radio Espérance en de oud-voorzitter van de beweging Manif Pour Tous. Samen met journalist Eric Letty publiceerde hij deze maand het boek: “La déshumanisation, autoroute vers l’utopie du meilleur des mondes”, Ed. Pierre- Guillaume de Roux, 2015. Hij werd geïnterviewd door “Rouge et Noire” (R & N), een internetsite van informatie, reflectie en analyse. R & N wil zich niet aandienen als de officiële stem van de Kerk of van de clerus, maar wil wel in het hart van de Kerk staan en in eenheid met de paus van Rome.

  Het vertrekpunt vormt de roman van de Engelse schrijver en filosoof Aldous Huxley,Brave new World (1932) met zijn satirische fictie van een nieuwe wereld. Het is een zogenaamde “volmaakte” wereld, immoreel, totalitair, zonder liefde, zonder geluk. Hij zag de mensen leven als in een grote gevangenis zonder muren, waarbij ze er zelfs niet aan denken om te ontnappen.Ze zijn alleen maar bezig met zich te ontspannen en consumeren. Deze wereld is ingedeeld in verschillende groepen van heel intelligente tot de meest dwazemenen. Huxkey voorvoelde de verschuiving van de moderne tijd naar een zogenaamde volmaakte samenleveving met een geheel nieuw mensbeeld, dat totaal ontmenselijkt is. De mens is hier een hulpeloos individu geworden, overgeleverd aan al wat vanwege een super wereldstaat wordt aangeboden of opgelegd.

  Wat kunnen we doen?

  Er is actief verzet nodig. Op staatkundig gebied zien we dat Rusland volop aan het terugkeren is naar zijn authentieke wortels en een renaissance meemaakt als nooit voorheen. Het monastieke en kerkelijke leven is in volle bloei (we stelden vroeger het dynamische klooster van Valaam al voor). De meeste Russen doorzien de vernietigende strategie van het westen en willen hun land daartegen beschermen. Daarom wordt Rusland steeds meer het doelwit van de internationale oorlogspropaganda. Syrië, de bakermat van de beschaving en van het christendom is al verwoest maar buigt niet voor de opgelegde nieuwe wereldorde. Het houdt stand en is voor andere landen een model van weerstand.

  De princiepen van de weerstand zijn die van het christelijk geloof en de sociale leer van de Kerk. De inspiratie voor de weerstand vinden we in het genie van het christendom. Centraal staat de waardigheid van de mens, van iedere mens en van heel de mens. We erkennen de eenheid van de mens in zijn lichamelijke, psychische en geestelijke dimensie, met een aardse én eeuwige roeping. Hierbij steunen we op de grote principes van de sociale leer van de Kerk: het algemeen belang, de vrijheid en verantwoordelijkheid van ieder mens, het principe van subsidiariteit, de universele bestemming van de aardse goederen, de solidariteit gebaseerd op christelijke liefde. Tenslotte vertrekt een authentieke revolutie altijd van een persoonlijke bekering.

  De basis-cel van de weerstand is het gezin. Een christelijk gezin bevat alle antwoorden op de ontwrichtingen van deze tijd. Frankrijk is goed bezig met zijn LMPT (La Manif Pour tous) om massaal te protesteren tegen alle wetten die de waardigheid van huwelijk en gezin aantasten. Er is natuurlijk nog veel meer nodig, nl. de vorming van gewone, gezonde christelijke gezinnen, waarin kinderen in de volle rijkdom van het christelijk geloof worden opgevoed en hun eigenheid ontwikkelen. Hiervoor dienen echter eerst nog de resten van de voorbije halve eeuw van de vernietigende contraceptieve cultuur opgeruimd te worden. De voormalige grootmeester van de Franse loge, Pierre Simon, had vrij vlug door dat de contraceptie als de hefboom was voor alle andere, door hem gewenste ontwrichtingen. Onze theologen en heel de intelligentia liepen bewust of onbewust achter hem aan. Tegen de kerkelijke leer in, beweerden ze dat contraceptie geen “kwaad in zich” kon zijn. Ze zwaaiden met grote woorden als “holistisch” en “personalistisch” en beseften niet dat ze de menselijke seksualiteit, dank zij de pil, reduceerden tot het puur biologisch niveau. Bijna al onze gezaghebbende theologen, journalisten en kerkleiders hanteerden een misvormd personalismeom een voorzichtige opening te maken naar contraceptie. Een generatie later werd “de pil” al gegeven aan tienermeisjes en alle ontwrichtingen volgden vanzelf. De verwoesting van de contraceptie op lichamelijk, moreel, sociaal en kerkelijk gebied is bij velen nog lang niet doorgedrongen. We hebben een halve eeuw lang stenen en schorpioenen gekregen in plaats van brood. De ravage is nu duidelijk. De tijd is rijp om de besluiten te trekken. Tevens dienen geheel nieuwe perspectieven zich aan. Er is een schitterende “theologie van het lichaam” ontwikkeld, die de vaste leer van de Kerk illustreert en er zijn de volkomen wetenschappelijk gefundeerde natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsregeling, zoals het Sensiplan®, voor zelfbewuste ouders. De mythe van de “veilige contraceptie” is voorbij. Nieuwe perspectieven vanuit een authentieke kerkelijke leer dienen zich aan. Dit zijn geen slogans maar het is het topje van de ijsberg; wat uitvoerig kan gestaafd worden. Laten we actief deelnemen aan de strijd om de bevrijdende waarheid, in het licht van de komende gezinssynode van oktober.

  P. Daniel

  27-03-2015 om 20:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Berbertje moet hangen...

  Napoleon and Squealer in Animal Farm: 'All animals are equal. But some animals are more equal than others'.

  De Wever en Bourgeois in het Nationalistische Paradijs: 'Alle Vlamingen zijn gelijkwaardig. Maar sommige Vlamingen zijn meer gelijkwaardig dan andere.'

  27-03-2015 om 09:16 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!

      

  Petitie - Red de natuur, nu het nog kan
  © Natuurpunt
   

  Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust komen. Kinderen kunnen er nog echt buiten spelen. Ze zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.

  Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.

  Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen.

  Een soortgelijke petitie hielp vorig jaar om kleine walvissen voor onze eigen kust beter te beschermen. Doe mee en help de natuur in je buurt te redden. 

  Wat staat er op het spel?

  • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
   De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
  • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
   Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
  • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
   Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
  • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
   Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

  Teken de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan!

   

  www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan

  26-03-2015 om 09:33 geschreven door Gust Adriaensen


  25-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen alibi voor racisme

  CD&V :

  Het is geen goed signaal dat de burgemeester van de grootste en meest diverse stad van Vlaanderen zo'n polariserende uitspraken doet. Het is zijn taak om te verenigen.'

  'Integratie, racisme en radicalisering mogen we niet op een hoop gooien. Racisme en discriminatie mogen nooit van een alibi voorzien worden.'

  25-03-2015 om 22:03 geschreven door Gust Adriaensen


  24-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lof van de slaap

  Jonathan Crary, hoogleraar aan de Columbia University New York, in zijn polemische essay ‘24/7’:

  ‘Bezig, bezig, bezig. Als we niet aan het werk zijn, zijn we aan het consumeren. Het enige gebied in ons leven dat nog niet is gekoloniseerd door het kapitalisme, is onze slaap.

  Er is inderdaad nog één gebied waar we relatief veilig zijn: de slaap. De verbazingwekkende en bijna onbegrijpelijke conclusie is dat er niets van waarde uit gehaald kan worden. Tijdens de slaap liggen we letterlijk verstopt in de duisternis. Het eeuwige licht van het kapitalisme wordt uitgeschakeld.’

  24-03-2015 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schijnkeuzevrijheid en Endlösung

  Jo Lebeer over abortus in Tertio:

  'Een overheid die middelen ter beschikking stelt voor allerlei prenatoale tests die ziektes of afwijkingen kunnen vaststellen voor de geboorte en dan abortus toelaat, maar onvoldoende middelen uittrekt om mensen met een handicap, ziekte of afwijking na de geboorte te begeleiden, beïnvloedt, manipuleert en conditioneert wel degelijk de beslissing van individuen.

  Daarom zeg ik dat het niet gaat over een vrije keuze, maar om een 'schijnkeuzevrijheid'. De praktijk toont het aan: negen van de tien mensjes-in-wording met Down worden niet geboren. De 10 procent anderen wel, omdat de ouders het niet wisten of een religieuze overtuiging hebben: joden,moslims en ook wat christenen. Je moet dus spiritueel stevig in je schoenen staan om die kinderen op de wereld te zetten.

  Daarom ben ik het eens met de Nederlandse ethicus Hans S. Reinders, die zin zijn boek The future of the disabled in a liberal society stelt dat er in een ultraliberale samenleving eigenlijk nog amper plaats is voor mensen met een handicap of een aangeboren afwijking. Sommige academici spreken nu openlijk over een 'oplossing voor Down', in de zin van: het probleem is opgelost als er geen Downkinderen meer worden geboren. Dat komt toch in de buurt van de 'eindoplossing'. Ik vind dat beangstigend en vooral een aanfluiting van het non-discriminatieprincipe.

  Van de Italiaanse pedagoog Andrea Cannevaro ontleen ik namelijk de gedachte dat discriminatie begint wanneer je een mens reduceert tot één kenmerk: je ziet hem bijvoorbeeld alleen als jood, als zwart, als gehandicapt, als homo, als weet ik wat. Dat is wat de nazi's deden. Ze verabsoluteerden dat kenmerk en vonden dat een reden om iemand ter dood te veroordelen.

  Ook mensen met Down -die niet ziek zijn, maar in elke cel een derde chromosoom 21 te veel hebben- worden gereduceerd tot dat kenmerk. Dat wordt de facto een reden om niet te mogen leven. Alles wat zo'n mens kan bijbrengen aan levenslust, creativiteit, affectiviteit is plots van geen tel meer.'

  23-03-2015 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!