NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  30-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezinsweekend in abdij Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van vrijdag 04 maart tot en met zaterdag 6 maart organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend.

  Op zaterdag 5 maart is er de gezinsdag rond het thema "Barmhartig zoals de Vader. Over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid". Abt Frederic Testaert o.praem, abt van de abdij van Postel, zal deze dag begeleiden. Het zal een dag worden gevuld met gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. We vieren de H. Mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen.

  Voor wie op zoek is naar meer; wie dieper wil kennismaken met andere jonge gezinnen; wie met andere jonge gezinnen wil bidden; wie even in stilte met Maria bij Jezus wil vertoeven tijdens de Aanbidding; wie gezellig wil napraten... is er de mogelijkheid om het ganse weekend te komen: van vrijdag 4 maart (vanaf 19u) tot zondag 6 maart.

  Inschrijving en inlichtingen via:
  pater Benny
  abdij van Postel
  Abdijlaan 16
  2400 Mol
  (0032) 0496 50 15 23
  gastenkwartier@abdijpostel.be

  30-01-2016 om 22:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cynicus Van Peel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In een interview in De Standaard (30-31 januari) zegt Marc Van Peel, christendemocraat, schepen van de Antwerpse haven, omtrent de commotie over de mogelijke komst van het Saudische bedrijf Energy Recovery Systems, het volgende:

  'Als we ons laten leiden door ethische bezwaren, dan kunnen we 60 procent van de buitenlandse handel opdoeken.'

  Daaruit kan je alvast twee zaken afleiden.

  1. Het grootste deel van de buitenlandse handel is een onethisch gedoe.

  2. Schepen Van Peel, christendemocraat, speelt daar vol overtuiging in mee. Het kan hem geen lor schelen of de Antwerpse handelsrelaties in de extreemste mate ethisch onverantwoord zijn. Als ze Antwerpen maar geld opbrengen, dan verkoopt zeker iemand zoals Van Peel zijn christelijke (?) ziel.

  Uiteraard is Van Peel niet de eerste politicus die elke ethisch bezwaar overboord gooit wanneer er zaken te doen zijn. Hij schaart zich daarmee in de rij van politici en bedrijfsleiders die wat graag handel dreven met de gewelddadigste linkse of rechtse dictatoriale regimes.

  Eigenlijk zou voorzitter Beke, als CD&V ook maar enig belang hecht aan de waarden die de partij verkondigt, meneer Van Peel, die zich de superieure, onaantastbare havenbaron van Antwerpen waant, een pak voor de broek moeten geven.

  30-01-2016 om 17:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  XI/5
  Vrijdag 29 januari 2016

  Dag orde

  Naar goede monastieke gewoonte trachten wij de plaatsen waar wij leven netjes te houden en ook in een gezond ritme te leven volgens een aangepaste dagorde. Deze dagorde kan echter vlug en regelmatig veranderen. En zo was het zondag. In dit overwegend moslimland is de zondag de eerste werkdag. Twee van ons moesten naar de oogarts gaan in het ziekenhuis van Dier Atieh, dat na de aanslagen weer ongeveer normaal werkt. We zouden dus de eucharistie, anders dan gewoonlijk op zondag, erg vroeg vieren. Het leek echter beter zo vroeg mogelijk naar het ziekenhuis te vertrekken. De Eucharistie dus in de namiddag. Ondertussen kregen we een dringende vraag van onze hulpverleners van de Rode Halve Maan. Zij houden de noden van de mensen bij en hadden een lange lijst van mensen die ze dringend een voedselpakket wilden bezorgen. Dus alle hens aan dek om die klaar te maken. De toegekomen voorraad van hulpgoederen moet dan zo verdeeld worden dat er grote plastiekzakken gevuld worden met een flinke hoeveelheid suiker, rijst, olie, bonen, smeerkaas, macaroni... De grote zakken suiker, rijst, bonen... moeten dus in afzonderlijke hoeveelheden worden verpakt. Dat is uiteraard een groot werk en brengt wel enige drukte mee. We hebben er met allen heel de zondagvoormiddag aan gewerkt en konden daarna tot ieders tevredenheid de vrijwilligers op weg sturen. Deze voedselpakketten zijn uiteraard maar een bijkomende hulp, die evenwel erg welkom is. Bij het verlaten van de opslagplaats passeerden we nog langs de kooi met 24 schapen, die net geïnstalleerd is. De verantwoordelijke van het terrein heeft op een halve dag tijd een plek gevonden en een schuilplaats gemaakt voor deze nieuwe gemeenschap. Teruggekeerd in het klooster merkten we dat de zusters ook al terug waren van het ziekenhuis in Deir Attieh, zodat we voor de derde keer het uur van de eucharistie konden aanpassen om ze toch op de gewone tijd te vieren, nl. rond half een. Laat het duidelijk zijn dat een dagorde hier tegelijk vast en soepel is. De gemeenschap volgt niet zozeer de vastgestelde regels, maar de regels volgen eerder de gemeenschap, naargelang de omstandigheden. Dag orde.

  Onverwachts bezoek uit Seydnaya

  Deze vrijdag morgen komt onverwachts de Syrisch-orthodoxe Mgr. Georgios Kouriyé uit Seydnaya op bezoek met een groep van een 20-tal jonge mannen, netjes in zwarte toog. Hij is rektor van het seminarie van het klooster van de heilige Ephrem. Zeven jongens komen uit Syrië, waarvan de meesten uit Hassaka in het Noorden. Daar zijn de Syrisch-orthodoxen naar toe gevlucht toen de Turken de genocide op de Armeniërs, Syrisch-orthodoxen en anderen pleegden. De andere jongens komen uit verschillenden landen: Guatemala, Venezuela, Libanon... Allen volgen de seminarieopleiding met de studie van het Syriac of Aramees, de taal van Jezus en vervolgens de filosofie en de theologie. Een aantal van hen wordt tot priester gewijd en anderen blijven gewone monnik. Onze fraters die volop kamers aan het schilderen zijn dagen op in werkkledij, in overall. Zij geven de nodige uitleg bij de rondleiding. In de kerk zingt de groep het Onze Vader in het Aramees. Mgr. Georgios, vertelt dat de Syrisch-orthodoxe kerk van plan is een nieuw klooster te bouwen aan de voet van de berg van de cherubijnen waar de Russisch orthodoxe kerk het klaar gekregen heeft het grootste Christusbeeld ter wereld te plaatsen (zichtbaar vanuit Jordanië, Israël, Palestina en Libanon) en wel op een ogenblik dat de strijd van het leger tegen de terroristen in volle hevigheid aan de gang was (14 oktober 2013). De Russen hadden daarvoor onderhandeld om drie dagen staakt-het-vuren te bekomen. Het beeld staat er nog en krijgt er dus ooit, hopelijk, een nieuw klooster bij. Wat een blije ontmoeting met wederzijdse zegeningen en wensen. En... ze nodigen ons hartelijk uit om hen te komen bezoeken. Een heerlijke uitstap voor de komende zomer. Ze zeggen dat het bij hen nu ook volkomen veilig is.

  NO WAR NO NATO

  Op 19 november 2015 werd op het militaire vliegveld van Trapani, Italië het startschot gegeven voor een monster-legeroefening van de NAVO in Italië, Spanje en Portugal. Hiertegen werden meerdere protestbetogingen gehouden. Vooral in Italië kreeg dit protest “no war no NATO” veel aandacht en bleef groeien met betogingen, meetings, congressen o.m. ook in Rome. We hebben al herhaaldelijk de onaanvaardbare agenda van de NAVO aangeklaagd. Wat als verdediging bedoeld was, is nu een immens leger geworden dat het ene land na het andere naar de vernietiging helpt, in dienst van Amerika: Afghanistan, de Balkanlanden, Irak, Libië, Oekraïne, Syrië... Bovendien blijft het zijn waanzinnig vernietigingspotentieel nog steeds uitbreiden. Terwijl westerse journalisten graag de onbetrouwbaarheid van Rusland vermelden, evenwel zonder grond, schijnen ze alle historisch inzicht verloren te hebben. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie stemde Rusland in met de eindelijke hereniging van Oost met West Duitsland en trok zijn troepen terug. Aan Rusland werd beloofd de andere landen van het voormalige Warschau-pakt, dat nu ontbonden was, gerust te laten. Daarop begon de NAVO echter het ene land na het andere in te palmen. De tijd was gunstig omdat de afkeer tegen de voormalige sovjet en het stalinisme zeer groot was. In 1999 werden Polen, de Tsjechische republiek en Hongarije (ex-Warchau pakt) opgenomen. In 2004 volgden Estland, Letland en Litouwen (voorheen deel van Rusland), Bulgarije, Roemenië, Slovakije (ex-Warschau-pakt) en Slovenië (ex-Joegoslavië) In 2009 slorpte de NAVO Albanië op (ex Warschau-pakt) en Kroatië (ex-Joegoslavië). Al die tijd heeft Rusland geen kik gegeven, totdat het westen een staatsgreep pleegde in Oekraïne en de Krim massaal stemde voor terugkeer naar Rusland. Beiden behoorden meer dan een millennium tot het hart van Rusland. In de 10e eeuw werd Vladimir, Groot Pins van Kiev in de Krim gedoopt, wat het begin werd van het orthodox-christelijke Rusland. En daar zijn de Russen fier op. En de oorlogsmachine van de NAVO onder het opperbevel van de VS gaat steeds verder. Op 2 december 2015 is Montenegro (ex-Joegoslavië) met zijn nauwelijks 630.000 inwoners officieel uitgenodigd om begin 2017 het 29e lid te worden van de NAVO, om later wellicht lid te worden van de Europese Unie. Dit kleine land heeft op zich geen betekenis maar het heeft twee havens die toegang verlenen tot de Middellandse zee en het heeft tien grote onderaardse bunkers en versterkte hangars voor jachtvliegtuigen, in de tijd van Joegoslavië gebouwd, in 1999 door de NAVO gebombardeerd en inmiddels met miljoenen euro’s heropgebouwd. Kortom een ideale opslagruimte voor het grootste oorlogsmateriaal van de NAVO, met inbegrip van kernwapens. Montenegro is duidelijk bedoeld als verdere omsingeling van Rusland.
  Het protest tegen de NATO heeft in Italië nu een nieuwe slogan gekregen: “senonfosseNATO” = indien er geen NAVO zou zijn. De commissie van buitenlandse zaken organiseert in de Italiaanse kamer van volksvertegenwoordigers hierover een discussie en heeft nu Maired Maguire Corrigan, de Ierse Nobelprijswinnares voor de vrede, uitgenodigd. Ze bezocht Syrië (25-28 november 2015) met haar groep “Peace People”, en ze logeerden bij ons. We hebben toen met de groep enkele uitstappen gemaakt en er ook verslag van gegeven. Voor de Italiaanse regering heeft ze nu een duidelijke boodschap, nuttig voor heel het westen alsook voor alle kandidaat-onderhandelaars van een vredescarrousselover Syrië:
  - Alle sancties tegen het Syrische volk moeten opgeheven worden;
  - Het conflict in Syrië moet opgelost worden door dialoog, waarbij uiteindelijk het Syrische volk beslist;
  - Alle buitenlandse inmenging moet stoppen;
  - De NAVO had bij de ontbinding van het Warschau-pakt na de ineenstorting van de Sovjet-Unie ook ontbonden moeten worden;
  - In feite is de NAVO van een verdedigingsleger een agressieve oorlogsmachine geworden, die het ene land na het andere ontwricht en de echte oorzaak is van miljoenen vluchtelingen;
  - De NAVO heeft geen toekomst, moet onmiddellijk ontbonden worden en het geld moet naar sociale doeleinden gaan.

  Wachter, hoever is de nacht?

  Zoals de profeet Jesaja de vraag van zijn volk verwoordt (Jesaja 21, 11), zo stellen ook wij ons de vraag of het einde van de agressie tegen Syrië stilaan ten einde loopt.

  B. Obama heeft in zijn laatste toespraak, “State of the Union”, van 16 januari 2016 blijkbaar een lofrede gehouden op zichzelf en Amerika. Bijzonder merkwaardig was wel volgende uitspraak: “De USA zijn de machtigste natie op aarde. Wij besteden meer aan onze militaire uitgaven dan de acht landen die na ons komen samen”. Het is dus een verheerlijking van hun militaire overheersing over heel de wereld. Thierry Meyssan merkt hierbij op: “Indien ik me niet vergis, is dit de eerste keer sinds Hitler en Hikedi Tojo dat een dergelijk argument wordt gebruikt in een officiële toespraak van een staatshoofd of regering” (Obama: Mon combat, réseau voltaire, 18 januari 2016). Achmed Bensaada is een Algerijn in Canada die een studie wijdde aan de Arabische lentes (Arabesque $). Geïnterviewd door Nordine Azzouz (23 januari 2016) zegt hij dat de “Arabische lentes” niets anders opgeleverd hebben dan chaos, dood, haat, een massale vluchtlingenstroom en een complete ontwrichting van meerdere Arabische landen. En de hoofdschuldige hiervan, zo stelt hij, is Amerika die met zijn vazallen zich gedraagt als de absolute wereldheerser en alle andere landen in de wereld probeert aan zich te onderwerpen of, indien het land zijn soevereiniteit blijft koesteren, de economische en politieke ontwikkeling van dit land met alle mogelijke middelen zal boycotten.(http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=351:2016-01-22-22-25-56&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119-). Wat Syrië betreft heeft de bekende Amerikaanse journalist Seymour M. Hersh aangetoond dat de CIA gedurende een jaar gewerkt heeft aan een complot om samen met de UK, Saoedi-Arabië en Qatar wapens van Libië in Syrië te smokkelen om de regering ten val te brengen (De militaire à militaire, réseau voltaire, 18 januari 2016).

  De evolutie in onze huidige wereld kunnen we ook bekijken vanuit een vergelijking tussen het oosten en het westen. Terwijl het oosten zoveel mogelijk tracht op te bouwen, tracht het westen zoveel mogelijk te vernietigen. China is druk bezig met grootse projecten en economische contacten, zijn nieuwe zijderoute, immense economische contracten met allerlei landen die voor beiden voordelig zijn. Ook Iran en Rusland zijn volop samenwerkingsverbanden voor de economische opbouw van hun landen aan het smeden. Zelfs Syrië laat geen gelegenheid voorbijgaan om aan zijn economische heropbouw te werken en hiervoor contracten met andere landen af te sluiten. De hoofdrolspeler is evenwel China. Bij de opening van het Chinees-Afrikaans forum in Johannesburg op 4 december 2015 heeft Xi Jinping, de Chinese president zo maar eventjes 60 miljard dollar toegezegd als bijstand aan Afrikaanse landen. Dit forum werd in 2000 opgericht met 40 Afrikaanse landen. En hoe reageerde Washington (Bush-Cheney) toen? Met de oprichting van AFRICOM, een nieuw commandocentrum van het Pentagon, enkel en alleen om de Chinese invloed te dwarsbomen door oorlogen, gekleurde revoluties, “Arabische Lentes”, de destructie van Libië, de oprichting van terroristische groepen in Mali, Boko Haram in Nigeria, enzovoort. China werkt verder en is wereldleider op gebied van de bouw van spoorwegen. Het heeft zelf de snelste trein, de Shangai Maglev die tot 400 Km/u haalt. China bouwt nu ook in Oost Europa spoorwegen. “Het antwoord van Washington is een pathetische jaarbeurs voor oorlogen in het Midden-Oosten, Oekraïne, een politieke destabilisatie van de Braziliaanse president, die nauw samenwerkt met Rusland en China in het kader van de BRICS. De VS antwoorden met pogingen om regeringen omver te werpen en revoluties te organiseren overal waar ze kunnen, van Oezbekistan tot Macedonië, Venezuela en nog verder” (F. William Engdahl, Pendant que l’ Orient construit, l’Occident essaye de détruire, mondialisation.ca, 27 januari 2016). B. Obama heeft gelijk. De VS hebben veruit het grootste potentieel om overal oorlogen te voeren. Toch is er hoop. China is samen met Rusland en Euro-Aziatische landen een economische renaissance aan het opbouwen die de neo-liberale valken van de Amerikaanse oorlogmachine in de schaduw kan zetten.

  Ook voor Syrië is er hoop op lange termijn, vooral dank zij de gemotiveerde inzet van Rusland en de Hezbollah. Er is een positieve evolutie bezig, langzaam maar zeker. De Syrische regering en leger worden steeds meer versterkt. De strijd tegen Daesh is een uitputtingsslag. Het leger gaat geleidelijk overal vooruit. De lang nagestreefde no-fly-zone in N. Syrië hebben de Russen definitief onmogelijk gemaakt. De blijvende toestroom van nieuwe terroristen en de blijvende steun hierbij van westerse mogendheden en hun vazallen maken het onmogelijk Daesh meteen en definitief te verslaan. Daarvoor is uiteindelijk een politiek akkoord nodig, waarbij de vijanden van Syrië uiteindelijk overtuigd moeten worden hun strijd op te geven. De Russen hebben Amerika al kunnen dwingen om met Assad te onderhandelen. Ondertussen moeten de terroristische activiteiten van die landen zo veel mogelijk verhinderd worden. En natuurlijk proberen Rusland en China Daesh hier te verslaan, voordat ze in de Caucasus en in Centraal-Azië geraken. Verder moet Europa overtuigd worden dat zijn Midden-Oosten politiek en zijn slaafse navolging van de oorlogspolitiek van de VS ook voor hen zelf contra-productief. Als Europa niet terugkeert naar zijn christelijke wortels gaat het zijn eigen zelfvernietiging tegemoet Dat het een voorbeeld neemt aan Rusland.

  Wachter, hoever is de nacht? Middernacht is voorbij en we gaan langzaam naar het morgengloren.
  P. Daniel

  30-01-2016 om 14:46 geschreven door Gust Adriaensen


  29-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Menselijke embryo's geen wegwerpmateriaal'

  Paus Franciscus vraagt bijzondere aandacht en zorg voor mensen met een ernstige ziekte en hoogbejaarden, omdat zij nauwelijks nog een stem hebben en in de verdrukking komen in een cultuur die gericht is op competitie en vooruitgang, en waarin menselijke embryo’s wegwerpmateriaal dreigen te worden.

  29-01-2016 om 16:56 geschreven door Gust Adriaensen


  27-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het fundamentalisme van wetenschapsfilosoof Boudry

  Wat opvalt bij filosofen als Boudry en Vermeersch is de onwankelbare en agressieve zelfzekerheid in het propageren van hun fundamentalistisch atheïsme. Zij zitten als het ware op vinkenslag om christendom en Kerk ervanlangs te geven en in het bijzonder katholieke gelovigen weg te zetten als primitieve dommeriken. Zij werpen zich op als de nieuwe missionarissen, vervuld met een niet te stuiten bekeringsijver. Vlaamse Dawkins's als het ware.

  Het spijtige gevolg daarvan is dat deze academici hun relatieve bekendheid in Vlaanderen niet te danken hebben aan de kwaliteit van hun academisch werk maar aan hun polemische ingesteldheid ten aanzien van religie en Kerk.

  Veel interessanter zou zijn dat Boudry en co. een poging deden om hun eigen mens-, wereld- en zingevingsbeeld duidelijk te maken, zonder aanval op bv. het christendom. Of zijn ze daartoe niet in staat? Is dergelijke intellectuele terreur de westerse variant van de fysieke vervolging van christenen in een aantal oosterse landen?

  27-01-2016 om 09:05 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misprijzen voor de rechtsstaat

  Gelukkig zijn er nog mensen als journalist Sturtewagen in De Standaard en advocaat Van Steenbrugge die duidelijk zeggen dat meer en meer politici, instanties en de publieke opinie, de rechtsstaat beschouwen als een vodje papier wanneer het om vluchtelingen gaat. Angst, eigenbelang, racisme en plat populisme regeren.

  Het zwembadincident in Koksijde is exemplarisch: 1. De precieze aard van het incident en eventuele schuld worden nog onderzocht door het parket. 2. Een staatssecretaris 'overrules' de rechterlijke macht, laat de 'schuldige-want-vluchteling' uit het zwembad plukken en opsluiten. 3. Een burgemeester wil meteen alle vluchtelingen de toegang tot een openbaar gebouw verbieden. 4. Deze would-be dictator wordt niet krachtig teruggefloten door de partijtop en de VLD-ministers, integendeel. 5. Andere ministers en partijen reageren lauw en low-profile. Kortom, voor elke democraat: verontrustende, walgelijke en triestige fenomenen!

  Veel stappen zijn we niet meer verwijderd van sterren, halve manen en andere merktekens.

  26-01-2016 om 08:47 geschreven door Gust Adriaensen


  25-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Peiling

  Uit de Grote Peiling van VTM-Nieuws, RTL, Le Soir en Het Laatste Nieuws, blijkt dat de regeringspartijen fors verliezen vergeleken met de verkiezingen van mei 2014.

                                             Peiling                            mei 2014

  N-VA                                    28,8 %                           32,5%

  CD&V                                   16                                   18,6

  O-VLD                                  12,5                                15,5

  Vl. Belang                            11,6                                 5,8

  SP.A                                     15,2                                14

  Groen                                   10,3                                 8,6

  25-01-2016 om 22:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Worden nationalistische partijen irrelevant?

  Uit een onderzoek van politicoloog professor Sinardet blijkt dat de meerderheid van de parlementsleden eerder denken aan defederaliseren dan aan het verder streven naar grotere zelfstandigheid van de deelstaten.

  De mening van de meerderheid der parlementsleden  volgt de opvatting van de overgrote meerderheid van de bevolking: zij wil geen verdere uitholling van de Belgische Staat, laat staan het einde van België . Overigens is een eventuele defederalisering of herfederalisering een logisch stadium in het staatshervormingsproces. Het steeds verdergezette proces van federalisering maakt in de praktijk duidelijk welke beleidsdomeinen het best functioneren bij federalisering en bij welke dat ineffectief of gewoonweg dom was. Een verstandig beleid is dan vanuit die ervaring een en ander opnieuw naar het centrale staatsgezag te brengen.

  Omdat de overgrote meerderheid van de bevolking, en zeker de jongere generaties, niet te vinden zijn voor het einde van België, dreigen de nationalistische partijen irrelevant te worden.

  Zeker een machtspartij als NVA ,die zich perfect genesteld heeft in het Belgische systeem, beseft scherp dat echt gaan voor een Vlaamse republiek, wat volgens haar eigen statuten doel en zin van de partij zijn, politieke zelfmoord zou betekenen.

  25-01-2016 om 17:55 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!