NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pleidooi voor onthaasting
 • Gênant
 • Angst aanstoken loont electoraal
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  06-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Jezus leeft'

  Paus schrijft brief aan jongeren: ‘Jezus leeft!’ ~ 9 quotes

  Het is de gewoonte dat een paus na een synode een omzendbrief schrijft, een postsynodale exhortatie. Maar deze keer richt hij zich rechtstreeks tot jongeren wereldwijd. Wat staat erin?

  #1 Christus leeft en hij wil dat jíj leeft!

  De eerste woorden van paus Franciscus aan jonge christenen gaan naar de kern van ons geloof: Christus leeft. Die ervaring maakt dat we zelf ten volle gaan leven.

  De brief telt 9 hoofdstukken en 299 paragrafen. In het eerste hoofdstuk wijst de paus op enkele jongeren uit de Bijbel en hoe God met hen omgaat. Hij blijkt niet neer te kijken op de jeugd, maar precies op hen te rekenen.

  #2 Kerk moet aandacht hebben voor legitieme eisen van vrouwen (42)

  Paus Franciscus somt allerlei redenen op die maken dat jongeren de Kerk soms irritant vinden. De Kerk moet niet bang zijn om te spreken, maar ook niet obsessief op twee of drie kwesties hameren.

  In paragraaf 42 schrijft de paus dat de Kerk aandacht moet hebben voor legitieme eisen van vrouwen voor meer rechtvaardigheid en gelijkheid. Een levende Kerk durft te erkennen dat er in het verleden mannelijke dominantie was, uitbuiting en geweld op vrouwen.

  #3 Jullie zijn het ‘nu’ van God

  Het derde hoofdstuk draagt de titel Jullie zijn het ‘nu’ van God, een uitspraak van paus Franciscus tijdens de synode. Hij schrijft: Wij volwassenen zijn vaak geneigd alle problemen en mislukkingen van de jeugd van tegenwoordig op te sommen. Maar wie geroepen is om een vader, pastor of begeleider te zijn, moet in staat zijn om paden te zien waar anderen alleen een muur zien, om potentieel te zien waar anderen enkel gevaar zien. Zo kijkt God de Vader ernaar. (66-67)

  Jonge mensen staan vandaag voor heel wat uitdagingen. De paus brengt de moeilijke situatie van jongeren in armoede in herinnering en nodigt jonge mensen uit om zich om hun lot te bekommeren. Wat de digitale wereld betreft, waarschuwt de paus onder meer voor makkelijke en harde oordelen die online geveld worden, zelfs door kerkleiders.

  Verder heeft hij aandacht voor migratie en niet in het minst voor kindermisbruik. Met jullie hulp kan de misbruikcrisis echt een kans zijn voor een historische hervorming. Elke donkere en pijnlijke situatie heeft een way out.

  #4 Probeer even stil te worden en voel zijn liefde (115)

  Hoofdstuk 4 is meer spiritueel van aard. Paus Franciscus houdt zijn jonge lezers 3 grote waarheden voor:

  1. God is liefde
  2. Christus redt jou
  3. Hij leeft

  Hij vraagt hen dit gewaar te worden in de stilte en nodigt hen uit elke dag de Heilige Geest aan te roepen. Je hebt daar niets bij te verliezen. Hij kan je leven veranderen en het vullen met licht en naar goede wegen leiden.

  #5 Maak heisa! Verdrijf de angsten die je verlammen … leef! (143)

  In hoofdstuk 5 spoort Franciscus de lezer aan om niet aan de zijlijn van het leven te blijven staan, maar keuzes te durven maken. Fouten maken mag. Maar doe het niet zonder de vriendschap van Jezus.

  De liefde van God houdt ons niet tegen om groot te dromen en vernauwt onze horizon niet. Integendeel! Franciscus roept jongeren op om zich te engageren voor de samenleving en het algemeen belang.

  Daarbij lijkt de paus zelfs te verwijzen naar de klimaatmarsen van jongeren wereldwijd: Ik heb het nieuws gevolgd over zoveel jonge mensen wereldwijd die de straat opgaan om hun verlangen naar een meer rechtvaardige en broederlijke samenleving te uiten. De jongeren willen protagonisten zijn van verandering. Alsjeblief, laat het niet aan anderen over om voor verandering op te komen!

  #6 Blijf ouderen nabij, eer je wortels (188)

  De wereld is nooit beter geworden van een breuk tussen generaties, schrijft de paus. Bij zijn oproep om ouderen nabij te zijn, waarschuwt hij voor allerlei ideologieën die de jongeren losrukken van hun wortels om ze vervolgens makkelijker te kunnen manipuleren.

  Wortels zijn geen ankers die ons vastketenen, maar geven vaste grond waardoor we kunnen groeien en uitdagingen aangaan. (200)

  Woordenwolk 'Christus Vivit' © Koen Vlaeminck

  Woordenwolk 'Christus Vivit' © Koen Vlaeminck

  #7 Benader jongeren met een grammatica van liefde, niet met gepreek (211)

  Jongerenpastoraal moet niet alle antwoorden aanreiken, maar gebruik maken van het inzicht van de jongeren zelf. Het moet een samen-op-weg zijn, zodat jongeren zelf kunnen ontdekken hoe ze de ervaring van de levende Christus concreet kunnen maken in hun leven.

  Er zijn dan ook 2 belangrijke actiepunten: aanbod en groei. Vormingsprogramma’smogen zich niet blindstaren op theorie, maar moeten het kerygma centraal stellen: de fundamentele ervaring van de ontmoeting met God door Jezus’ dood en verrijzenis. Groei in broederlijke liefde en dienstbaarheid, daar gaat het om. Het verhaal van de Emmaüsgangers is hier opnieuw dienstbaar.

  Een belangrijke kwaliteit van begeleiders is dat ze hun eigen menselijkheid erkennen. Ook zij maken fouten. (246)

  #8 Seksualiteit heeft 2 doelen: liefde en nieuw leven. Echte liefde is passioneel ((262)

  Hoofdstuk 8 gaat over roeping, omschreven als een roep tot missionaire dienstbaarheid. Het merendeel gaat over het sacrament van het huwelijk en houdt een oproep in om te geloven in een definitieve keuze voor 1 man of vrouw. God schiep ons als seksuele wezens. Seksualiteit is een wonderlijke gave. Het is geen taboe. Deze gave heeft twee doelen: liefde en nieuw leven.

  De paus heeft het ook over werk als roeping. En ten slotte uiteraard over de roeping tot een bijzondere wijding. Wijs de mogelijkheid van toewijding aan God niet af. Waarom niet? Je mag er zeker van zijn dat het beantwoorden van Gods roep volop vervulling geeft.

  #9 De Kerk heeft jullie momentum nodig (299)

  In het laatste hoofdstuk licht Franciscus toe hoe je nu de juiste keuze maakt. Daar heb je de wijsheid van de onderscheiding voor nodig. Die vraagt een zekere eenzaamheid en stilte. (283) 3 gevoeligheden hebben begeleiders nodig: goed kunnen luisteren naar de jongere, kunnen onderscheiden wat genade is en wat verleiding, en ontdekken in welke richting de jongere wil bewegen.

  In dit soort begeleiding moet je zelf haast verdwijnen, zoals Christus uit het zicht verdween van de Emmaüsgangers, schrijft de paus. We bemoedigen en begeleiden, zonder eigen paden op te dringen. (296)

  Hij eindigt met een wens: De Kerk heeft jullie momentum nodig, jullie intuïties, jullie geloof. Als jullie aankomen waar wij nog niet geraken, heb dan het geduld om op ons te wachten. (299)

  (Kerknet)

   

  06-04-2019 om 16:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/14

  Vrijdag 5 april 2019

  De  grote vasten, een sfeerbeeld

  Naargelang de vasten vordert, worden de  gebeden in de liturgie intenser. Zo baden we gisteren “de grote canon”, een schitterend gebed van meer dan twee uur, waarbij  heel het Oude en Nieuwe Testament overlopen wordt met de vele gelegenheden die om vergeving vragen. En er is nogal wat beweging bij. Voor ieder gebed wordt geknield en gebogen met het hoofd tot op de grond (zeker meer dan 100 keer!). Tevens heerst er een grotere rust en stilte dan anders, afgezien van de  regelmatige explosies van de kinderen. Wekelijks komen ook verschillende  gezinnen om deel te nemen aan de eucharistie of om gebed te vragen voor de genezing van een gezinslid of bevrijding van een van de kinderen die als Syrisch soldaat gekidnapt werd door terroristen en waar men al jaren niets meer van vernam. Het zijn meestal christelijke gezinnen maar ook moslimgezinnen komen af en toe om gebed of genezing vragen. Verder komen wekelijks een vijftiental gehandicapten uit het dorp om zich een dag met ons te amuseren. Dit is altijd een vreugdevolle ontmoeting voor hen en voor ons. Zo integreren zij steeds meer in het gewone leven, wat vroeger hier ondenkbaar was. Het is de bedoeling dat we  de samenwerking met hen nog uitbreiden. En ondertussen hebben we al verschillende dagen een beetje Belgisch weer gehad met ‘s morgens zon en ‘s namiddag regen, wat  hier een zegen is. En daardoor zie je tussen de bomen op het terrein overvloedig het gras met kleine gele bloemetjes  opschieten, waar de schapen zich te goed aan doen. Omdat er in november al regen gevallen is zijn er in het gebergte een soort paddenstoelen (kama) te vinden die door de mensen van het dorp gegeerd zijn. Ondertussen blijven de regelmatige lange perioden van onderbreking van elektriciteit en internet voortduren, maar we trekken onze plan en richten onze dagorde er naar. Wat minderen op dit gebied kan geen kwaad, al is het soms erg vervelend. Trouwens, de  vasten dient om materieel wat minder afhankelijk te worden en geestelijk sterker, waardoor we in staat zijn Jezus’ volgeling te worden  met een voor onze tijd noodzakelijk missionair vuur.

  Belgische militaire aanwezigheid in Syrië: onwettig en crimineel

  Het hoofd van het Russisch centrum voor verzoening, Maj. Gen. Viktor Kupchiskin meldde  vorige vrijdag dat geheime diensten van Frankrijk en België in Idlib een ontmoeting hebben gehad  met commandanten van de terroristische groepen Hayyuat  Tahrir Al-Sham (het voormalige Al Nousra), Hurras Al-Din alsook met vertegenwoordigers van de Witte Helmen om een chemische aanval te ensceneren en nogmaals de schuld daarvan aan Syrië of Rusland te geven. Tussen 24 en 27 maart 2019  hebben Belgische geheime diensten, volgens hem, Russische bombardementen op wapendepots van terroristen gefilmd om deze achteraf als bewijs te gebruiken voor een chemische aanval. Er zou 100 dollar afgesproken zijn  per persoon die wil meespelen in de opnamen. De Russische militair sluit niet uit dat er ook echt mensen slachtoffer zullen worden van een chemische aanval om het geheel geloofwaardiger te maken. Tegelijk werd, aldus Kupchiskin, chemisch materiaal van Saraqib overgebracht naar de steden Khan Sheikhoun, Maaret Horma en Kafer Zaita (N.O. Idlib).

  De reactie vanwege de Belgische pers en regering was een zelfverzekerde eensgezindheid: ziedaar een typisch voorbeeld van fake news vanwege de Russen, zoals we dat gewoon zijn! Bovendien krijgen we een artikel dat uitlegt  “Hoe Rusland van de (des)informatie een wapen maakt…” en nog een uitgebreide commentaar over de “Missie chaos”, de wijze waarop Rusland chaos en verwarring zou zaaien. De hysterie van de  russofobie is hiermee flink in onze pers doorgedrongen. Als groot gezag voor Russische desinformatie wordt de Franse president Macron aangehaald, inmiddels wereldwijd bekend als de gewiekste  leugenaar en manipulator die zijn land naar de dictatuur leidt. Frankrijk ontkent natuurlijk ook betrokken te zijn bij enige slechte activiteit in Syrië.  En er wordt aangehaald hoe misschien, eventueel, mogelijk de Russen de Amerikaanse presidentverkiezingen hebben willen beïnvloeden. De uiteindelijke ontdekking is dat de Russen de EU en vooral het kleine België willen verzwakken! Vervolgens wordt gewaarschuwd voor de methoden van de  Russische geheime diensten van de oude Sovjet, de KGB van een halve eeuw geleden. Alles gesteund op uiteraard volkomen betrouwbaar Amerikaans onderzoek!  Voor hen telt de waarschuwing van de Syrische president Bachar Al-Assad blijkbaar niet: “Het terrorisme zal hier niet eindigen maar zich exporteren  naar Europa door illegale immigratie” (17 juni 2013). Dat het hele opzet van de EU een Amerikaans plan is om de Europese landen te verzwakken (zie het laatste ‘livre  choc’ van Philippe de Villiers, J’ai tiré sur le fil du mensonge…), dat de NAVO niets minder is dan een immens leger, rechtstreeks  onder het  commando van de VS, waarbij Europa enkele bloempotten mag leveren (zie de grondige studie van Daniele Ganser, Les guerres illégales de l’Otan), dat de VS niet mogelijk of misschien enige invloed uitoefenen maar werkelijk heel de wereldbol rond revoluties organiseren om regeringen omver te werpen, landen en volken te verwoesten en uit te moorden (James A. Lucas, US has killed more dan 20 million people in 37 ’Victim Nations’ since  World War II, Global Research 7 maart 2016), dat de VS zonder probleem atoomwapens kunnen opstapelen in heel Europa, ook in België, tegen onze  grondwet in en dat ons land een gewillig slaafje is van een vernietigende Amerikaanse oorlogsmachine… daar hebben onze politici en journalisten blijkbaar nog nooit van gehoord. Met balken in hun ogen zoeken ze ijverig  naar de splinter in het oog van een ander. Bij de huidige vieringen van 70 jaar NAVO klinkt  er  alom een lofprijzing voor deze grote garantie voor vrede, veiligheid, democratie en recht, terwijl ze al deze waarden tot in de grond afbreekt (Collectif  Echec à la guerre, L’Otan aura 70 ans le 4 avril…Non à la guerre, mondialisation.ca, 2 april 2019). En uiteindelijk wordt in deze pers uitdrukkelijk gewaarschuwd voor het grote gevaar van het euroscepticisme. Dat de spectaculaire overwinning van Thiery Baudet bij de laatste regionale verkiezingen in Nederland  maar een voorbode is van wat  ook in andere landen  spoedig zal  openbarsten, heeft onze pers nog niet opgemerkt. Vele mensen beseffen dat de EU zelfs geen hervorming meer waard is!

  De triomfantelijke zelfverzekerdheid over de Russische (des)informatie klinkt mogelijk overtuigend voor een aantal Belgen maar geenszins voor de Syriërs die al acht jaar slachtoffer zijn van een gruwelijke van buiten af  gevoerde oorlog. Ziehier enkele nuchtere vragen en bedenkingen.

  Welk recht heeft België om in Syrië militair aanwezig te zijn? Zelfverdediging? Heeft Damascus Brussel aangevallen? Of heeft België een UNO mandaat? Of is België door de wettige Syrische regering uitgenodigd? Dit laatste is wel het geval voor Rusland, de Hezbollah,  Iran en zij zijn ook de enigen die samen met Syrië het terrorisme daadwerkelijk bestrijden. Al de anderen zijn  onwettige en criminele helpers van het terrorisme.

  Chemische aanvallen werden gedurende  gans deze oorlog gepleegd en ze  waren  het meest succesvolle product van de  westerse oorlogspropaganda. De overgrote meerderheid van het volk weet hier dat het Syrische leger geen chemische wapens heeft gebruikt. Voor een gewoon leger is dit ook zinloos  omdat het te onberekenbaar is. Dat is iets voor terroristen, die in de illusie leven dat ze het paradijs krijgen als ze hierbij zelf omkomen. Trouwens, wanneer de media zulk een hysterie opgevoerd hebben rond het gebruik van chemische wapens, kan iedereen toch wel begrijpen dat Syrië niet zo dom zal zijn om tegen iedere logica in chemische wapens in te zetten en zichzelf volkomen voor schut zetten op internationaal vlak. Zelfs Carla Del Ponte heeft ooit in een eerlijk moment zich laten ontvallen dat terroristen chemische aanvallen  pleegden, maar er was niemand van de media of politieke leiders die één stap zette om dit uit te zoeken. Terroristen hadden in 11 dorpen in Lattakia een massa kinderen gekidnapt  (waarover geen woord in onze media!) om die twee weken later (augustus 2013) slachtoffer te laten zijn van hun grote gifgasaanval in Ghouta. En is het geen wonderlijk toeval  dat er juist toen een grote mediacampagne gevoerd werd rond een internationale onderzoekscommissie die naar Damascus gestuurd werd? Wanneer die  net toekomt, heeft vlak onder hun neus die grote gifgasaanval plaats, waarvan heel de wereld meteen op de hoogte gebracht werd van de grote schuldige: Assad! Er was nog geen enkele vaststelling gemaakt of bewijs gegeven. En dan volgde de meesterzet van Poetin. Obama stuurde meteen zijn  oorlogsvloot naar Syrië, maar de Engelsen deden deze keer niet mee en vreesden dat aan het licht zou komen dat de aanval een opzet van terroristen en geheime diensten van het buitenland was. Frankrijk was razend omdat het militaire geweld niet meteen doorging. Obama zat op het dak en hoe moest hij er nu af? Syrië had zich  laten verleiden om  chemisch materiaal aan te schaffen toen de zionisten volop bezig waren chemische, biologische en atoomwapens op te stapelen. Poetin en Assad zagen nu de kans  om die chemische rommel, die nergens voor diende, goedkoop te laten opruimen  onder internationaal toezicht. En Obama kon zichzelf en de wereld wijsmaken dat door zijn moedig optreden nu de laatste gram van chemische wapens opgeruimd werd. De westerse propaganda bleef echter de succesvolle formule  van de chemische aanvallen gebruiken, ook al had Syrië niets meer. Het is nu net een jaar geleden dat het westen met behulp van de Witte Helmen in  Oost Ghouta een chemische aanval, die er geen was, ensceneerde. Dit was weer voldoende voor de VS, VK en Frankrijk om een week later Syrië te komen bombarderen.  Alle werkelijke of vermeende chemische aanvallen in Syrië werden door terroristen gepleegd en het westen kon moeiteloos  Assad hiervan de schuld geven om met “humanitaire bombardementen” het land te ontwrichten. Waarom zou het nu niet lukken om te verhinderen dat het Syrische leger het laatste bolwerk van de terroristen in Idlib bevrijdt?

  Wanneer Viktor Kupchinskin de hoger genoemde mededelingen doet, hebben we alle reden om  aan  te nemen dat er iets van waar is. Het fake news kwam tot heden steeds van de westerse propaganda en de Russen vertelden wat er werkelijk in Syrië gebeurde. Poetin is ook de enige westerse leider die werkelijk Syrië geholpen heeft om zijn  soevereiniteit te bewaren. Hij zei wat hij deed en deed wat hij zei. Vergeten we ook niet dat het overgrote deel van de Syrische  bevolking achter het leger staat. In gebieden door terroristen bezet, zoals Idlib, doet ze er alles aan  om nuttige informatie door te spelen. Zo hebben de Russen in september vorig jaar al een chemische aanval onmogelijk gemaakt door hun tijdige openbaringen. Verder is er nog de onverbloemde steun van Stanislav Grospic, hoofd van de Tsjechische parlementaire groep voor vriendschap met Syrië. Dinsdag 2 april veroordeelde hij in Praag scherp de geheime samenwerking van Frankrijk en België met drie terroristische groepen om een chemische aanval te provoceren. Volgens hem openbaart dit de blijvende  bedoeling van Europese landen om samen met  terroristen Syrië te ontwrichten. En als afsluiter dit nog. Donderdag 7 februari 2019 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen 2 bedrijven en hun leiders voor de uitvoer van isopranol (waarmee het uiterst gevaarlijke saringas gemaakt kan worden) naar Syrië (voor wie, de Witte Helmen of andere “gematigde” groepen?). Het gaat om niet minder dan 24 leveringen tussen mei 2014 en december 2016. Bedenk daarbij dat het Syrische leger al verschillende geheime laboratoria  ontdekt heeft in voormalige kampen van terroristen, van al het nodige (westers) materiaal voorzien.

  De schande van de Belgische hulp aan het uitmoorden en vernietigen van Libië heeft ons respect voor de waardigheid van onschuldige slachtoffers al weggenomen. Geachte Belgische journalisten en politici, de lijdensweg van het Syrische volk is nu zwaar en lang genoeg geweest. Hou op met het steunen van een onwettig en crimineel gedrag. Het is hoog tijd om te verwisselen van kamp en eindelijk aan de kant van de onschuldige slachtoffers te gaan staan.

  (Ziedaar wat ik vanuit mijn ervaring in Syrië en vanuit een gevoel voor rechtvaardigheid kwijt wil. Een deskundig journalistiek antwoord aan onze nep-journalisten geeft Willy van Damme op Novini: http://www.novini.nl/syrie-russische-beschuldigingen-tegen-belgische-militaire-veiligheidsdienst/).

  Voor de veiligheid van Israël?!

  De VS president Donald Trump wil dat de Syrische Golan voortaan Israëls grondgebied wordt.  Wat dit betreft heeft de “internationale gemeenschap” blijkbaar nog voldoende rechtvaardigheidszin behouden en verwerpt deze nieuwe bokkensprong van de Amerikaanse president. Toch zijn er alom nog verblinde geesten, helaas ook onder christenen,  die menen dat de Golan “wezenlijk” is voor de veiligheid van Israël. Voor hen  hebben we enkele vragen.

  Is dat een reden om tegen alle internationaal recht in,  tegen de soevereiniteit van Syrië en tegen alle menselijkheid in, een kostbaar stuk land af te nemen,  het volk dat Syrisch is en Syrisch wil blijven te gijzelen en te onderdrukken? Bestaat er ergens een rechtvaardiging voor dergelijke brutale agressie?

  Is de Golan wezenlijk voor de veiligheid van Israël? Is het feit dat de VS onderneming Genie Oil & Gas daar boort naar olie voor eigenbelang van VS en Israël niet veel “wezenlijker”  en van grotere betekenis?

  Van wie zou Israël moeten bang zijn met zijn massa chemische, biologische en atoomwapens  (te land, ter zee en in de  lucht)? Als het zelf ophoudt met “de etnische zuivering van Palestina” (zie het gruwelijke verhaal van een eminente joodse historicus zelf, Ian  Pappe) zal niemand Israël bedreigen, als het daarbij  ook ophoudt andere landen en volken uit te moorden en te vernietigen? Waarom zouden terroristen van de islamitische staat  overal ter wereld  aanslagen plegen behalve in Israël? Moet Israël bang zijn van dergelijke terroristen? Het levert de grootste steun aan de meest fanatieke terroristengroepen en is ook de beste vriend met hen als ze maar meehelpen andere landen in dienst van het  zionisme te vernietigen.

  De zionisten hebben met de steun van de VS al decennia lang een onvoorstelbare straffeloosheid bereikt voor hun steeds brutalere misdaden tegen de menselijkheid. Waarom zou de zelfmoord de eerste doodsoorzaak onder de Israëlische soldaten  zijn?

  Israël, het joodse volk, het uitverkoren volk, het volk van God…  Deze woorden wekken bij velen terecht een groot ontzag op, vooral onder christenen. Het is het volk van de openbaring van de ene ware God. Van dit volk ontvingen we  de Bijbel en de Tien Geboden, de basis van de natuurwet voor gans de mensenfamilie en voor altijd. Dit volk gaf ons de wijsheid en het voorbeeld van de aartsvaders en de profeten. In dit volk zijn de heilige Jozef en de apostelen geboren. Hieruit is vooral Jezus Christus  voortgekomen, geboren uit de Maagd Maria, ontvangen van de heilige Geest. Hij is de God-Mens, die alle profetieën van de  Bijbel vervulde, de Messias van Israël en de enige waarachtige Redder van de wereld. Zijn  leven en leer zijn de absolute vervulling van de openbaring van de ene ware God. Met zijn Kruisdood en Verrijzenis heeft Hij een nieuwe wereldorde gevestigd, niet meer gebouwd op offers en het straffen  van anderen,  maar op barmhartigheid en liefde. Helaas zijn we nog maar nauwelijks begonnen aan het begrijpen en beleven hiervan. In Israël zelf  was het zionistisch regime vanaf het begin de grootste vloek voor het joodse geloof, zoals orthodoxe joden al jaren uitschreeuwen. En toch gaat de gruwel van het zionisme onverminderd verder. Voor de veiligheid van Israël moet het zionisme met wortel en al uitgeroeid worden. Dit zal nu de belangrijkste bevrijding zijn van het joodse volk zelf en een van de  voornaamste bijdragen aan de  wereldvrede.

  En dit nog

  vOns vorig bericht mooi geïllustreerd met 6 video’s: 1. De Patriot Act, 2. Akathisthymne, 3. Wees gegroet in het Aramees, 4. Voorstelling van ons oorlogsdagboek in Antwerpen tijdens boekenbeurs 2017, 5. Verschil tussen Russische en VS bombardementen in Syrië, 6. Tunnels worden kunstgalerijen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-114/

  vOns vorig bericht op de website van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=3189

  vFranse en Belgische geheime diensten die een chemische aanval voorbereiden in Idlib?!!!:http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-114/

  vOorlogsrapporten met 10 video’s, waarvan 3 al niet meer beschikbaar: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-35/

  v“The Veto”, film van Vanessa Beeley over de valse westerse berichtgeving over Syrië: “Westerse propaganda wordt betaald met Syrisch bloed”: http://freesuriyah.eu/?p=3194

  v“America first”: http://www.golfbrekers.be/america-first-door-een-libanese-bril/

  vIn Nederland:http://www.golfbrekers.be/het-begint-te-dagen/

  vHoe Nederlandse diplomaten jihadisten in Syrië steunden: http://freesuriyah.eu/?p=3213 

  vVenezuela: westerse media forceren oorlog:http://www.golfbrekers.be/venezuela-niets-nieuws-onder-de-zon/

  vVredesboodschappen van de  vredesdag 9 mei, Rusland & Oost-Europa Academie, Arnhem: www.ruslandacademie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=664:videos&catid=2:cultureel-evenement&Itemid=431 

  vMogelijke zaligverklaring van pater van der Lugt? https://www.kn.nl/nieuws/zaligverklaringsproces_frans_van_der_lugt_al_begonnen/.

  1. Daniel

   

   

   

   

   

  06-04-2019 om 15:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begrijpend lezen

  Professor Van Den Branden, hoogleraar en leraren­opleider aan de Faculteit Letteren (KU Leuven), formuleert in DS van 4 april, enkele voorstellen om het niveau van ‘begrijpend lezen’ op te krikken. Als Vlaanderen écht een regio met een leescultuur wil zijn, dan moet het een structureel beleid uitwerken, aldus de hoogleraar.

   Tegen de voorstellen van de heer Van Den Branden is weinig in te brengen. Gelijk heeft hij ook wanneer hij schrijft: 'Wat politici ook beweren, zij weten niet waarom leerlingen slechter scoren in begrijpend lezen'. En sommige politici hebben de voorbije dagen nogal wat beweerd.

  In het bijzonder de voorzitter van de grootste politieke partij wierp zich op als de 'weter': het is de schuld van de 'anderen', in dit geval van de koepel van het Katholiek Onderwijs, en in het bijzonder van de grote baas Lieven Boeve.

  DE vraag is natuurlijk of de waardevolle voorstellen van de heer Van den Branden echt kans maken om gerealiseerd te worden. Daarin speelt niet direct (politieke) onwil of (didactische) onkunde mee, denk ik. De grootste hindernis zit in de grondig gewijzigde maatschappelijke en culturele context. De lees-en schrijfcultuur die in ons onderwijs en in het culturele leven overheerste, is vanaf de jaren '60, '70, geleidelijk vervangen (overvleugeld) door een beeld- en sms-cultuur. Het zal verduiveld moeilijk zijn om die evolutie te keren.

  Tegen die achtergrond, krijgt het optreden van sommige rechtse politici een ranzig en hypocriet randje. Is het inderdaad niet merkwaardig dat de aanvallen op de 'culturele elite' en de 'intellectuelen' enerzijds én de pleidooien voor onderwijs dat zich concentreert op kennisoverdracht anderzijds, vaak uit dezelfde politieke hoek komen? En wat te denken over degenen die in de media en voor hun politieke achterban de streektaal of het 'verkavelingsvlaams' promoten of het zelf gebruiken én nu jeremiëren over het belabberde niveau van het Nederlands en 'de anderen' daarvan de schuld geven?

  06-04-2019 om 10:46 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het begin van de dictatuur

  Paus Franciscus tijdens persconferentie op terugreis van Marokko:

  'De bevolking angstig maken is het wapen van de populisten. Maar angst is het begin van de dictatuur.'

  03-04-2019 om 16:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderachtige rector

  Dat de KU Leuven haar Antwerpse studenten naar de Sint-Jacobsmarkt verhuist, valt niet in goede aarde bij UA-rector, Herman Van Goethem. De campus komt pal in het hart van zijn universiteit.

  Niets is de universiteiten vreemd. Ook niet dat de ene unief vliegen afvangt van de andere. Als een Leuvense vestiging of verhuis binnen Antwerpen tot de wettelijke mogelijkheden behoort, waarom zou de KU-Leuven als ze dat vanuit haar positie verantwoord acht, nalaten te doen? Van Goethem wordt toch ook niet verhinderd de UA naar Leuven te exporteren.

  De universiteiten zijn nu eenmaal, machtige bedrijven geworden, die, zoals andere bedrijven, op een niet altijd fraaie manier , reclame maken en de keiharde concurrentiestrijd aangaan met 'collega's'. Vanuit die realiteit komt de verontwaardigde brief van de Antwerpse rector nogal kinderachtig over. Sla terug meneer Van Goethem! Zorg voor serieuze Antwerpse universitaire aanwezigheid in Leuven.

  Ik volg de rector wel in zijn suggesties omtrent 'geconcentreerde universiteit' en 'universitaire vestigingsplaats'. Daar had hij al veel langer werk van kunnen maken. Nu jeremiëren, doet denken aan die andere Antwerpse Calimero.

  03-04-2019 om 15:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doe de stemtest

  Doe de stemtest en ontdek welk partij het nauwst bij u aansluit.

  Bijlagen:
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20190402_04297630   

  03-04-2019 om 13:39 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Radicaal-rechtse intelligentsia

  Elif Shafak, Turkse schrijfster, in De Standaard van 2 april:

  'Er bestaat wel degelijk een nieuwe radicaal-rechtse intelligentsia, ze verleent legitimiteit aan reactionaire politici en aan het terugdraaien van progressieve hervormingen, ze vervormt systematisch feiten, herschrijft schaamteloos de geschiedenis en gebruikt haar woorden en sociale status om vijandigheid en verdeeldheid te zaaien. En ze doet dat allemaal onder een glanzend laagje vernis van intellectuele beschaving'.

  02-04-2019 om 09:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misbruik

  De voorzitters van Open VLD en NVA vinden in een studie over het niveau van 'begrijpend lezen' in het basisonderwijs, veel munitie om de baas van het Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve, aan te vallen.

  Zijn deze machtsgeile politici echt bekommerd om de kwaliteit van ons onderwijs? Ik geloof er niks van. Hun reacties van de laatste dagen zijn erg doorzichtig. Zij willen de macht van het Katholiek Onderwijs ondermijnen en zij misbruiken de onderwijssituatie om zich politiek te profileren en er electorale munt uit te slaan.

  Van dergelijke boeren geen eieren!

  02-04-2019 om 09:02 geschreven door Gust Adriaensen


  01-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vereenzaming

  Vereenzaming wordt onderschat. Onderzoek van de Vlaamse overheid berekende dat zo’n 400.000 Vlamingen zich eerder geïsoleerd voelen. In het recente Nationaal Geluksonderzoek zegt bijna de helft van de ondervraagde Belgen zich ‘soms tot altijd alleen te ­voelen’. Specialisten zien het als een van de urgentste problemen van de westerse samenleving.

  Zou de steeds sterker wordende evolutie naar een extreem individualisme niet een van de oorzaken kunnen zijn van het groeiende aantal vereenzaamde mensen? Velen accepteren geen zingevers van buitenaf meer maar zoeken die zin uitsluitend in zichzelf of zijn obsessioneel bezig met die dingen en activiteiten, waarvan ze denken dat ze hun ego en hun lichaam ten goede komen.Vaak wordt deze egocentrische houding voorgesteld als emancipatie, een bevrijding van religie, traditie.

  Die zucht naar individualisme staat evenwel haaks op de voortdurende beïnvloeding en indoctrinatie door media, reclame, mode, consumptie. Zij kneden dag na dag de mens die zich laat voorstaan op zijn zgn. vrijheid en individualisme, die bestendig bezig is met zijn eigen body, zijn eigen plezier, zijn eigen geldgewin, tot een wezen dat perfect past in het heersende neoliberale, kapitalistische systeem van het moment.

  Wat gebeurt er met degenen die dat niet willen of er zich niet goed bij voelen? Isolement? Vereenzaming?

  01-04-2019 om 11:09 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!