NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De twitterinfectie van onze taal
 • twitter@pontifex
 • 'Geen rijbewijs aan mijn lijf'
 • Kardinaal Godfried Danneels
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  26-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Secularisatie kan niet afgedwongen worden
  Onder de titel 'Secularisatie kan niet afgedwongen worden', verscheen enkele dagen geleden in de Nederlandse 'De Volkskrant' een commentaarstuk, waarin, weliswaar vanuit een nogal denigrerende invalshoek, gepleit werd voor tolerantie ten aanzien van 'sommige medeburgers die ideeën hebben (versta: religieuze), die ver van de liberale hoofdstroom verwijderd zijn.

  Daarop kwamen heel wat reacties, waaruit nog maar eens te lezen viel (de situatie in Vlaanderen is niet wezenlijk verschillend), dat de herauten van de secularisatie zich vaak laten kennen door spot en beschimping van alles wat met geloof en kerk te maken heeft.

  Intolerantie wordt in Nederland en Vlaanderen veel minder door mensen met een religieuze overtuiging gemanifesteerd, zeker wanneer het christenen betreft, dan door individuen en groepen die met aplomp en niet zelden agressie, de gelovigen beschouwen als de meest achterlijke specimen van de menselijke soort.

  Nogal wat agnosten en atheïsten, ook op het academische niveau, zijn klaarblijkelijk gegrepen door een 'seculariseringsaandrang', die duidelijk de kenmerken vertoont van een fundamentalistische bekeringsdrift.

  Wellicht speelt bij hen in essentie hetzelfde als wat volgens R. Hawkins ('God's Delusion'), bij gelovigen het Godsbegrip doet ontstaan: de mens die vanuit zijn existentiële angst en onzekerheid op zoek is naar een houvast.

  Dat Hawkins e.a., hun opvattingen sterk mede laten bepalen door antireligieuze uitgangspunten, is in dat verband veelzeggend. 

  26-12-2007 om 20:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wensen

  Aan alle lezers
  een zalige kersttijd
  en
  een gelukkig Nieuwjaar!

  26-12-2007 om 19:59 geschreven door Gust Adriaensen


  23-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bel

  Een Kempens landschap:
  kerkje, veld, den en duin, broek.
  De schoonheid van Bel.

  23-12-2007 om 18:08 geschreven door Gust Adriaensen


  20-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het wezen der poëzie...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het wezen der poëzie
  en de donkere dagen voor Kerstmis

  "Schrijf je nog gedichten?"
  vroeg een vriend.
  "Soms", zei ik.

  Het geboortehuis
  met de zeventakkige beuk
  kwam in zicht,
  gleed voorbij
  terwijl we ons voortspoedden
  over de Desselsedijk
  richting Aberg.

  "Wat is poëzie eigenlijk?"
  vroeg een ander.

  De vraag bleef hangen
  in de schemering
  die het ouderhuis opslorpte,
  de vallei toedekte,
  aan de rivier van mijn jeugd
  haar glans ontnam.

  De duisternis viel snel
  op deze donkere dag
  voor Kerstmis.
  20-12-2007 om 10:59 geschreven door Gust Adriaensen


  18-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een trieste balans

  Nu er na 190 dagen een (asymmetrische) interimregering zit aan te komen, een voorlopige balans. En die is uitermate triest.

  Van de communautaire beloften waarmee CD&V-NVA de verkiezingen won, is niks gerealiseerd. De splitsing van BHV, die de gemoederen zo beroerde, is in de diepvriezer gestopt. De eis dat een staatshervorming deel zou uitmaken van een regeerakkoord, is opgegeven.

  De sociaal-economische deelakkoorden worden door de vakbonden en het ACW in grote mate als te liberaal en antisociaal beschouwd. De massale vakbondsbetoging in Brussel sprak in dat verband boekdelen.

  Op het persoonlijke vlak werden ongetwijfeld diepe wonden geslagen. Milquet werd in Vlaanderen als 'madame non' gediaboliseerd en Reynders moet uiteindelijk de PS dulden en voelt zich opzijgezet. Leterme mislukte tweemaal als formateur, moet constateren dat Verhofstadt hem in populariteit voorbijsteekt en vooral dat zijn grote concurrent nu door vriend en vijand als 'redder des vaderlands' wordt opgevoerd.

  Ten slotte: niets laat voorzien dat in maart of later, wanneer Leterme opnieuw de ring wordt ingestuurd, het bereiken van een communautair en sociaal-economisch regeerakkoord zeker zal lukken.

  18-12-2007 om 10:00 geschreven door Gust Adriaensen


  14-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sociale voorwaarden van Genez
  Het is een verdienste van Caroline Genez ervoor te zorgen dat voor het eerst in weken de aandacht getrokken wordt op inhoud. Zoals het ook al lang geleden is dat Yves Leterme positief in beeld komt door zich open op te stellen voor een belangrijke medespeler op het politieke veld.

  De sociale voorwaarden die de SP-A-voorzitster stelt voor regeringsdeelname, zijn belangrijk en niet onrealistisch, zoals door de liberalen wordt verkondigd (heb je Somers al ooit iets horen zeggen over onrealistische topsalarissen en winstmarges?).

  Ietwat christendemocraat, die naam waardig, moet voor dergelijke sociale bekommernissen, op zijn minst oor hebben. Leterme heeft dat klaarblijkelijk begrepen.

  14-12-2007 om 13:34 geschreven door Gust Adriaensen


  12-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Persoonlijke politieke poker

  Yves Desmet stelt in 'De Morgen' dat het bij de huidige pogingen om een asymmetrische interimregering te vormen in hoofdzaak draait om persoonlijke ambities en persoonlijke vetes. Hij heeft gelijk. Het gaat inderdaad om personen en postjes.

  Bekommernis om 'goed bestuur', 'de mensen', 'visie op de samenleving', is ver zoek. De formatie is een inhoudloze zoektocht, een banaal rekenspelletje geworden met als doel: hoe een tweederde meerderheid vinden.

  Neem bv. de solidariteit met de zwakkeren (volgens 'Knack' leven er momenteel anderhalf miljoen Belgen, of het aantal inwoners van Brussel-Halle-Vilvoorde, onder de armoedegrens) en het behartigen van de werknemersbelangen. Dat zijn kernen, dacht ik, van de sociaaldemocratische politieke en maatschappijvisie. Hoe kunnen de zgn. 'linkse' partijen die visie op een consistente manier verdedigen met de PS in de regering en de SP-A in de oppositie?

  12-12-2007 om 14:14 geschreven door Gust Adriaensen


  10-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onbegrijpelijk en onverantwoord
  De vergelijking tussen de RTBF, die een kandidaat-premier aanvalt, en Radio Mille Collines, die opriep tot genocide, kan alleen maar ontstaan in de overspannen geest van een superambitieuze politicus, die zich graag een martelaarsrol toebedeelt.

  Alle verhoudingen zijn zoek in de vergelijking en ze kan terecht geïnterpreteerd worden als een provocerende minimalisering en bagatellisering van de gruweldaden die in Rwanda plaatsvonden.

  Een kandidaat-premier doet dat niet en ik ben ervan overtuigd dat deze uitspraak Leterme, mocht hij eerste-minister worden, in de internationale media en op het politieke werelforum, zal blijven achtervolgen.

  Daarnaast zijn er enkele onbegrijpelijk kneuterige en puberale elementen in deze zaak. Leterme bekent namelijk dat hij de laatste reportage van RTBF, die -op basis waarvan?- een CdH-zender genoemd wordt, niet gezien had maar dat hij op de hoogte werd gebracht van een en ander door sluwe vos Reynders, de aartsvijand van Milquet. Of hoe de diabolisering van de RTBF zowel door Leterme als door Reynders geëxploiteerd wordt voor nog maar eens een rondje Milquet-bashing.

  10-12-2007 om 22:32 geschreven door Gust Adriaensen


  07-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duiveltjes

  "Kom jij ook naar mijn klasje?",
  vraagt mijn kleinzoon.

  Dinsdag is 'collegadag':
  wandelen en bij een stevig glas,
  herinneringen ophalen,
  de toestand in de wereld bespreken,
  onze naasten de revue laten passeren.

  Ik antwoord dus:
  "Oma zal er zijn, jongen,
  en zaterdag kom ik naar het voetbal."

  Hij speelt namelijk vol overgave
  bij de 'duiveltjes':
  massaal aanvallen
  en massaal verdedigen,
  is hun tactiek.

  Ongeveer zoals bij de Rode Duivels,
  stel ik me voor.

  Maar met veel meer doelpunten.

  07-12-2007 om 10:53 geschreven door Gust Adriaensen


  05-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CD&V en de koning
  Dat CD&V de koning over de hekel haalt omdat hij, na de tweede mislukking van Leterme, de premier te hulp roept, is onbegrijpelijk.

  Het is precies het onvermogen van Leterme om een regering te vormen, dat het Staatshoofd er telkens weer toe dwingt, initiatieven te nemen om het formatietreintje opnieuw op de rails te krijgen.

  Ik kan me voorstellen dat Albert II op zijn leeftijd wel interessantere tijdpasseringen kent dan oplossingen te bedenken voor ruziënde politici.

  05-12-2007 om 16:54 geschreven door Gust Adriaensen


  03-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Katholieke school moet katholieker...
  In een nieuw document van het Vaticaan  wordt gesteld dat de katholieke scholen hun katholiciteit duidelijker moeten tonen en beleven.

  Eigenlijk is deze vraag of opdracht de logica zelve. Wil het katholiek onderwijs zich 'katholiek' noemen, dan mag er verwacht worden dat deze vlag ook de lading dekt.

  Slagen de scholen daar helemaal niet in of laat het ze volkomen onverschillig, dan doen ze er beter aan en is het eerlijker naar leerlingen en ouders toe, het etiket 'katholiek' in de prullenmand te gooien.

  Omwille van de wervende kracht de naam 'katholieke school' blijven behouden zonder veel inhoud te geven aan het etiket, is hypocriet en schijnheiligheid zou in de opvoeding van jonge mensen toch zeker vermeden moeten worden.

  03-12-2007 om 10:23 geschreven door Gust Adriaensen


  30-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einde oranje-blauw

  Het 'ultieme voorstel' van Leterme slaat iedereen die de formatiepogingen volgt, met verbijstering.

  Het ultimatum past niet in de mond van een federale formateur. Letermes vragen zijn uitsluitend gericht aan de Franstaligen en die kunnen niet anders dan afwijzend reageren.

  Het is duidelijk dat Leterme beseft dat hij mislukt is. Hij wil zo vlug mogelijk het federale plunje uitschieten en zich in een leeuwenvlag hullen.

  Lekker terug naar het veilige, rijke Vlaanderen waar 'bewindslieden' zich tenminste bezig kunnen houden met electoraal lonende en dankbaarheid genererende activiteiten, zoals het uitdelen van geld aan de gemeenten.

  30-11-2007 om 20:45 geschreven door Gust Adriaensen


  28-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verpieterd menu
  Als je, wat er nu op de communautaire onderhandelingstafel ligt, vergelijkt met de verkiezingsbeloften van CD&V-NVA, dan stelt het niet veel voor.

  Het NVA pleegt politieke zelfmoord, indien de partij daarmee akkoord gaat. Om in de culinaire beeldspraak van De Wever te blijven: er liggen alleen maar enkele halfrotte sprotjes op een smerige tafel.

  Maar wat nog meer opvalt: CD&V, die zichzelf graag een beleidspartij noemt, heeft in deze formatie al een bijzonder bochtig en inconsequent parcours afgelegd, in laatste instantie gerechten op de kaart geschrapt en formateur Leterme op het verkeerde been gezet of teruggefloten.

  Allicht wordt Leterme premier maar het is nu al duidelijk: hij is aangeschoten wild, hij mist visie en zijn gezag is door de eindeloze formatie met al haar verwikkelingen, ernstig aangetast. En dat is niet uitsluitend de schuld van de Franstaligen.

  28-11-2007 om 09:47 geschreven door Gust Adriaensen


  27-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lat gelijk
  Minister Frank Vandenbroucke heeft het klaargespeeld: de werkingsmiddelen zijn niet langer afhankelijk van het onderwijsnet maar worden bepaald door de sociale achtergrond van de leerlingen, naar welke school ze ook gaan.

  Tot nu toe ontvingen de vrije scholen minder werkingsmiddelen dan het officiële net. Dat was een erfenis van het 'Schoolpact' uit de jaren '50 en zorgde geregeld voor zure oprispingen bij het katholiek onderwijs.

  Dat het uitgerekend een socialist is die deze ongelijkheid ongedaan maakt en vooral ook, de nadruk legt op de sociaal zwakke leerling en zijn familie, zijn elementen die deze beslissing een bijna historisch cachet geven.

  27-11-2007 om 09:44 geschreven door Gust Adriaensen


  26-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sinterklaas

  Plots ging het licht aan.
  Wij allen uit een mond:
  "Kijk es wat Sinterklaas gebracht heeft:
  een tractor!"

  Maarten, heel fijntjes lachend,
  draaide een paar keer
  rond zijn geschenk,
  nam voorzichtig plaats
  en zei toen bedaard:

  "Kijk es papa, een tractor."

  26-11-2007 om 21:25 geschreven door Gust Adriaensen


  24-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schande
  De kwalijke gevolgen van de liberalisering van de gezondheidszorg worden duidelijker en duidelijker.

  250.000 Nederlanders zitten buiten de zorgverzekering. Tel daarbij de 200.000 illegalen die zich niet mogen verzekeren! De situatie zal in België niet fundamenteel verschillend zijn.

  Tegen die achtergrond is het voorstel van de Nederlandse politicus Henk Kamp ronduit stuitend. Hij wil hulp aan illegalen strafbaar stellen.

  Er is maar een conclusie mogelijk. Hoe rijker een samenleving, hoe hardvochtiger en onmenselijker ze zich opstelt ten aanzien van onmachtige, arme, in het nauw gedreven mensen, zowel autochtonen als allochtonen.

  Zwijgen als vermoord over de grote humanitaire en christelijke tradities van het Westen, moeten zeker politici als Kamp voortaan doen.

  24-11-2007 om 11:20 geschreven door Gust Adriaensen


  22-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang helpt regering in het zadel.
  Veel politiek doorzicht mag je het Vlaams Belang zeker niet toedichten. Deze partij, die zo vlug mogelijk België wil doen barsten, brengt precies nu een splitsingsvoorstel in het parlement ter stemming. Dat is ondertussen, zoals ook het VB wel had voorzien, weggestemd.

  Maar op deze manier geeft het Vlaams Belang aan de Vlaamse onderhandelaars van CD&V-NVA en VLD de kans zich uit te spreken tegen separatisme. En dat is een van de signalen die de Franstaligen wilden krijgen vooraleer zij opnieuw ernstig over de vorming van een federale regering wilden onderhandelen. Het VB als hulpje bij het opnieuw op de rails brengen van oranje-blauw!

  Misschien wilden De Winter en co. vooral De Wever en het NVA jennen en verloren ze daarbij uit het oog dat ze een belangrijk glijmiddel bezorgden aan de Vlaamse onderhandelaars om de formatiebesprekingen weer aan te vatten.

  Een en ander versterkt me in de overtuiging dat het Vlaams Belang al langere tijd het noorden kwijt is. En daar zullen de tegenvallende verkiezingsuitslagen en opiniepeilingen wel een grote rol in spelen.

  22-11-2007 om 16:48 geschreven door Gust Adriaensen


  20-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het koude seizoen

  Zorgvuldig in de gaten gehouden
  wanneer het laatste blad
  van de lindeboom in de tuin
  zou neerdwarrelen.

  Het viel samen met
  het neerstrijken
  van de eerste staartmees
  op de voederplank,

  met geweerschoten
  in de Lommelaar,
  met het langer draaien
  van de verwarmingsketel.

  We zijn er klaar voor.
  Voor het koude seizoen.

  20-11-2007 om 18:34 geschreven door Gust Adriaensen


  19-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Buiklanding
  Letermes buiklanding zit eraan te komen. Van het onverantwoorde maar electoraal lonende communautaire CD&V-NVA-spierballengedoe blijft bijna niks over. Integendeel. BHV voor lange tijd in de koelkast en -duidelijk in het verschiet-meer faciliteiten voor de Franstaligen in de Brusselse rand.

  Wat meer is: ik ben ervan overtuigd dat de aanhechting bij Brussel van enkele Vlaamse randgemeenten wordt voorbereid. Het is overigens te opvallend en te onacademisch om niet verdacht te zijn: Bruno De Wever, broer van, vindt aanhechting van gemeenten met een Franstalige meerderheid, de logica zelve. Bart zwijgt als vermoord.

  Het weze nogmaals herhaald: je hoeft geen politiek genie te zijn om te weten dat voor het vormen van een federale regering, compromissen nodig zijn. Wat nu wordt voorbereid, behoort dus allicht tot 'de logica zelve'. Maar het cynische kiezersbedrog waarmee het kartel de Vlaamse kiezer lijmde en de verkiezingen won alsmede het voorstellen als een historische Vlaamse overwinning, van de eenzijdig Vlaamse beslissing BHV te splitsen, waardoor juist die splitsing in de koelkast (nog waarschijnlijker: in de diepvriezer) belandde, dienen blijvend aan de kaak gesteld.

  19-11-2007 om 11:27 geschreven door Gust Adriaensen


  18-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kat

  Vaak roept mijn vrouw geërgerd:
  "Smerige kat!"

  Het is echt wel een rotdier
  maar dat doe ik niet.

  Het amuseert me telkens weer
  hoe poes met haar poot
  het voerschaaltje fixeert
  en dan gulzig
  aan het eten slaat.

  Vandaag: runds.

  18-11-2007 om 21:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boom

  De boomkruin

  reikt tot in de hemel

  dankzij de ruimte

  om de stam.

  18-11-2007 om 07:37 geschreven door Gust Adriaensen


  16-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liberale sinterklaas
  Vlaams minister Van Mechelen werd tot nu toe door de media beschouwd als een ernstig en competent vakminister.

  Met zijn voorstel om uit de klaarblijkelijk rijk gevulde Vlaamse vetpotten, iedere gemeente te bedenken met honderd euro per inwoner ( een cadeau van 600.000.000 euro), slaat hijzelf dat imago aan gruzelementen.

  Dat Van Mechelen zijn voorstel verpakte als een reeds genomen beslissing en dus prompt teruggefloten werd door de minister-president, betekent hoe dan ook politiek gezichtsverlies.

  Maar de nonchalance en het volkomen gebrek aan ethische verantwoording en beleidsvisie in zijn voorstel, tarten elke, met uitzondering allicht van de diepblauwe, politieke verbeelding:

  -Steenrijke belastingparadijzen krijgen hetzelfde bedrag  als armlastige steden en plattelandsgemeenten.

  -Op het Vlaamse niveau heeft in het bijzonder de zorgsector een enorm tekort aan mensen en middelen. Zou onze liberale excellentie er niet beter aan doen in overleg met zijn collega's meer centen te voorzien voor de opvang van bejaarden, zieken, mindervaliden? Zijn de wachtlijsten al weggewerkt?

  -Van Mechelen bewijst met zijn onverantwoord sinterklaasgedoe nog maar eens dat de Vlaamse regering in het geld zwemt maar de sociale bewogenheid  mist om die middelen genereuzer ten bate van degenen die het meest behoefte eraan hebben, aan te wenden.

  -En je kan die hebzuchtige opstelling van het welstellende Vlaanderen (een van de rijkste regio's ter wereld) zonder veel moeite doortrekken naar het Belgische en mondiale niveau. Want waarmee slaan bepaalde politieke partijen ons al jaren om de oren, wanneer het gaat over meer zelfstandigheid voor Vlaanderen: de transfers. Meer centen in Vlaanderen houden. Om er wat mee te doen? Ze uitdelen, blijkt nu. Niet op basis van rechtvaardigheid, solidariteit en duidelijk in kaart gebrachte noden in de verschillende regio's van België en van de ontwikkelingslanden. Neen, de minister wil het zo eenvoudig mogelijk houden (en binnen de Vlaamse gemeenten, die hij beschouwt als eenheidsworst).

  Goed bestuur!? Vergeet het. 

   

  16-11-2007 om 14:48 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verjaardag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  me reeds dagen
  het hoofd gebroken
  over een passend woord
  voor driekwart eeuw
  vriendenpaar

  vanmorgen weer
  op weg van postel
  huistoe in de mist
  aangenaam geprakkiseer
  maar bijna een botsing
  met een eend
  aan brug twee
  dus ik realiseer me
  met een schok
  ook uit lijfsbehoud
  eenvoud
  is een zeer hoog goed
  wat is er mooier dan

  gelukkige verjaardag

  wat in deze context
  hoe dan ook naar ik hoop
  een bijzondere glans krijgt

   

  16-11-2007 om 11:53 geschreven door Gust Adriaensen


  14-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dienstbaarheid en liefde

  In 'Molenijzer', het contactblad van de Postelse abdij, schrijft abt Lasters in de rubriek met de eenvoudige titel 'Woordje van de Prelaat', vaak behartenswaardige dingen.

  In het oktobernummer heeft hij het over de belangrijke evangelische houdingen 'dienstbaarheid' en 'liefde'. De abt constateert dat spontane hulp van mens tot mens in onze huidige samenleving een flinke deuk heeft gekregen door anonimiteit en individualisme binnen onze samenleving. En prelaat Lasters stelt de lezer  daarbij een aantal pertinente vragen:
  Durf je het evangelie naast jouw leven leggen? Is het zo dat mensen bij je terecht kunnen met hun eerlijke vragen om hulp? Steek je spontaan een hand toe? Kun je iets gratis doen?...

  De norbertijnerabt stelt dat het evangelie oproept tot een andere manier van mens-zijn die het egoïsme en de zelfgenoegzaamheid doorbreekt, en tot grote openheid en solidariteit
  .

  14-11-2007 om 18:47 geschreven door Gust Adriaensen


  12-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allround vorst Albert II

  Een hommage , geschreven in koningsblauw

  Einde augustus schreef ik in dit blog: Albert II wordt al weken van hot naar her gedirigeerd en heeft in feite met veel discretie alle mogelijke rollen al moeten vervullen: bemiddelaar, informateur, verkenner, verzoener, formateur.

  Het is er ondertussen niet beter op geworden. De officiële (politieke) formateur is door de onderhandelende (!?) partijen zo goed als technisch werkloos gemaakt en een deel van de Vlaamse onderhandelaars stelt een onmogelijk in te willigen voorwaarde om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Onmogelijk, zelfs indien Reynders, Milquet en Mangain akkoord zouden gaan. Die voorwaarde, garanties voor een grote staatshervorming, vereist namelijk een tweederde meerderheid en die heeft oranje-blauw nu eenmaal niet.

  Dus moet onze bejaarde en goedmoedige koning nog maar eens opdraven en proberen via een zgn. 'Raad van Wijzen' een oplossing te vinden voor de communautaire crisis.

  Het valt niet te verwachten dat het Staatshoofd voor al die inspanningen (die eigenlijk door de beroepspolitici zouden moeten geleverd worden) veel dank en respect zal krijgen. Nu reeds kan je in sommige krantencommentaren lezen dat de koning te sterk ingrijpt in de politiek.

  Begrijpe wie kan. Albert II wordt er door de ruziënde politici precies toe gedwongen telkens opnieuw het ontspoorde formatietreintje op de rails te helpen. Ik kan me voorstellen dat een man van 73 met de bonhomie die de koning eigen is, wel andere dingen weet te verzinnen om zijn oude dag door te brengen.

  12-11-2007 om 10:48 geschreven door Gust Adriaensen


  10-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelroute
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bijbelroute

  Nog enkele dagen kan je langs Retiese wegen twaalf mooi gekalligrafeerde profetische, troostende, hoopgevende, confronterende, tot bezinning stemmende citaten uit de zgn. 'kleine profeten' lezen.

   

  10-11-2007 om 13:44 geschreven door Gust Adriaensen


  09-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Benedictus XVI
  Paus Benedictus XVI:

  Als de logica van de winst domineert, dan vergroot zij de afstand tussen de armen en de rijken, en veroorzaakt zij een catastrofaal gebruik van de planeet.

  09-11-2007 om 21:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na 150 dagen onderhandelen...

  Vijf maanden na de verkiezingen blijft van de onverantwoorde maar electoraal lonende communautaire stoerdoenerij zo goed als niks over: BHV afgevoerd naar het drijfzand van eindeloze procedures, de 'grote' staatshervorming losgehaakt van een eventueel regeerakkoord en geparkeerd bij enkele 'wijze' en oude staatsmannen.

  Dat het kartel, opgeschrikt door de vernietigende commentaren in de Vlaamse media en de stormvloed van negatieve kritiek op de internetfora, zich haastte om garanties i.v.m. een staatshervorming te eisen vooraleer CD&V-NVA opnieuw aan de onderhandelingen wil deelnemen, verandert niets aan het feit dat zowel de kwestie BHV als de staatshervorming, geen deel zullen uitmaken van een regeerakkoord.

  Leterme mag een antisociale (de zgn. vakbondsvleugel van CD&V geeft geen kik), centrum-rechtse regering leiden. De realisering van de communautaire beloftes wordt naar ergens in de toekomst verschoven. NVA verliest zijn bestaansgrond en verdwijnt bij de eerstvolgende verkiezingen van politieke toneel als de partij al niet eerder ophoudt te bestaan.

  Het kartel had zijn verkiezingsoverwinning te danken aan het enorme communautaire beloftepakket. Dat wordt zo goed als helemaal in de papiermolen gegooid. Daarmee houdt ook de politieke geloofwaardigheid op te bestaan.

  09-11-2007 om 15:56 geschreven door Gust Adriaensen


  08-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Maarten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sint-Maarten


   


  In de ogen der kinderen
   was reeds het verlangen naar de avond.
  Zij sleurden met takkenbossen.
  Driftig belden zij aan
  en zongen met schelle stem
  het oude lied.
  Het herfsthout stapelden zij op,
  zo hoog als hun droom was geweest.
  En zij vergaten de vlag in top niet
  en de rubberbanden.
  Het plechtige moment
  van de vlam in het hout
  en het gejuich wanneer ze grillig
  doorheen de takken schiet.
  Het reuzenvuur, de gloed
  waarin wij, stil geworden, staren
  naar de oerkracht uit een ver verleden.
  Het vuur dat onze jeugd verlicht
  en even heimwee wekt
  naar de blije drukte van elf november,
  lang geleden.

  08-11-2007 om 12:32 geschreven door Gust Adriaensen


  06-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pracht van het Chartreuzenbos
  Enkele dagen geleden met familie en vrienden een wandeling gemaakt in Holsbeek en Kessel-Lo.

  Eerst trokken we door de Wingevallei waarvan een deel beheerd wordt door 'Natuurpunt'. Het was aangenaam wandelen langs de Winge en door de broekbossen naar  het zestiende-eeuwse 'Geesthof' toe. Met het Chartreuzenbos begon het steviger stapwerk. Maar wat een pracht! Majestatische beuken langs steile hellingen, lieflijke dalletjes, diepe holle wegen met ijzerzandsteen en natuurlijk in deze tijd van het jaar de kleurenpracht van de herfst. De Kesselberg waar jaren geleden nog motorcrossen werden georganiseerd, is nu een mooi wandelgebied geworden waar ook een vrij groot heideveld te vinden is. Vanop het plateau heb je een fraai uitzicht over Leuven en omgeving.

  Binnen de muren van de voormalige abdij van Vlierbeek is er de gezellige taverne 'In den Rozenkrans' waar de honger gestild en de dorst gelest kan worden. Via heel wat 'trage wegen' -opvallend hoeveel al dan niet verharde wandelpaadjes er in de omgeving van Leuven nog zijn- leidde de wandelroute ons naar het Ronde Bos en het Bleekbos in Hoog Linden.

  Na ongeveer 19 km bereikten we ons vertrekpunt, het dorpsplein van Holsbeek, een magnifieke wandelervaring rijker.

  06-11-2007 om 23:06 geschreven door Gust Adriaensen


  05-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vandenbroucke versus De Wever
  De uithaal van Vandenbroucke naar De Wever in 'De Zevende Dag' was  niet nodig en lokt heel wat commentaar uit.

  Dat neemt niet weg dat m.i. Vandenbrouckes analyse correct is maar hij had zich beter tegen het kartel CD&V-NVA gericht in plaats van de arme, zwaar belaagde, nog maar pas van zijn tweede excuusronde bekomen politicus De Wever over de hekel te halen.

  CD&V-NVA is namelijk Reynders gevolgd in zijn obsessie om de PS-macht te breken. Bovendien heeft het kartel (niet de 'linkse' Vlaamse partijen) , gedreven door electorale overwegingen, BHV (...vijf minuten politieke moed volstaan...,
  zei Leterme) en de Grote Staatshervorming tot enorme symbooldossiers opgeblazen. Gevolg: een grote staatshervorming is onmogelijk omdat er geen tweederde meerderheid is en omdat er geen politiek draagvlak in Franstalig België gevormd kan worden.

  Deze eenvoudige vaststellingen kon iedereen met een heel klein beetje politieke kennis, van bij het begin van de formatiegesprekken al maken. Dus ook het kartel, mag ik veronderstellen. CD&V-NVA koos evenwel voor MR, ging door met zijn communautaire stoerdoenerij en opteerde dus wetens en willens voor een 'staatshervorming' die niets zal voorstellen of waarvoor Vlaanderen een enorme prijs (zeker niet de 'lepel suiker' van De Wever) zal betalen. De publieke opinie iets anders blijven voorspiegelen getuigt niet van het 'respect voor de mensen', de mantra waarvan in het bijzonder CD&V tijdens de verkiezingscampagne en erna de mond vol had.

  Bovendien wordt de vraag naar de finaliteit van een (grote) staatshervorming, laat staan naar de meerwaarde ervan (tenzij de centen?, voor wie?)voor Vlaanderen en voor Franstalig België al lang niet meer gesteld en zeker niet beantwoord. Ik herhaal wat ik op 6 augustus in dit blog schreef: Al iets gehoord of gelezen over de grotere intellectuele, culturele, sociale, kortom immateriële bloei van Vlaanderen als gevolg van een staatshervorming?

  Ten slotte komt op de internetfora in vele lezersbrieven met commentaar op Vandenbrouckes politieke sneer naar De Wever, nog maar eens tot uiting wat wel vaker komt bovendrijven: scheldwoorden, misprijzen (in het bijzonder voor intellectuelen), kleinerende opmerkingen, op niets gesteunde beschuldigingen, gericht tegen politieke tegenstanders of tegen instellingen (de VRT is een klassieker), die men van allerlei 'linkse' drijverijen verdenkt. Want je kan niet anders dan constateren dat de zgn. weldenkende Vlaamse 'rechterzijde' over het algemeen veel ruwere taal uitslaat dan haar zgn. Vlaamse 'linkse broeders en zusters'. Een kleine bloemlezing: 'de sossen, een partijtje van niks; de sossen potverteren andermans geld, ze steken geen poot uit; ze hangen af van de ps-maffia; de rooie van dienst; dat Frankske de superintellectueel met zijn superioriteitsgevoel; de geldverbrander; onnozele praat; vuile zet; vunzige en oneerlijke manier; de nar van het forum; zielig niveau; enz.

  Natuurlijk bestaat er geen twijfel over dat het stilistische en inhoudelijke niveau van de geciteerde briefschrijvers enorm zal stijgen, eens Vlaanderen een grotere onafhankelijkheid heeft verworven en het linkse gepeupel (waartoe uiteraard ook de intellectuelen behoren), voorgoed opgesloten zit in enkele 'gettopartijtjes van niks'.


                                            

  05-11-2007 om 17:03 geschreven door Gust Adriaensen


  03-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allerzielenhaiku

  Stil Allerzielen

  noodt intens tot bezinning.

  Bladeren vallen.

   

  03-11-2007 om 21:58 geschreven door Gust Adriaensen


  31-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Smidse (een herinnering)

  Smidse

  het vertrouwde ritueel:

  voordat de reus
  met vlammende ogen
  dreigt ze te brandmerken
  en de kinderen joelend
  de smidse uithollen

  zijn ze de halfduistere
  magische ruimte binnengedrenteld

  langs de geblakerde mren
  tot bij de zwoegende blaasbalg
  tot bij het vuur
  tot bij het aambeeld
  waar het gloeiende ijzer
  vorm krijgt
  tot bij het sissende koelwater
  tot bij het rustige paard
  in het lichtvlak van de open deur

  de reuk van geschroeid hoorn
  de doffe klop
  waarmee de hoefnagel
  ingedreven wordt

  dat alles
  kleuren
  geuren
  geluiden
  gretig in zich opgenomen

  voordat de goedmoedige reus
  dreigt ze te brandmerken
  en de kinderen joelend
  de straat oprennen
  naar school toe

  het vertrouwde ritueel

  31-10-2007 om 17:01 geschreven door Gust Adriaensen


  30-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. De Wevers kritiek op de excuses van burgemeester Janssens
  De regeringsonderhandelingen zijn klaarblijkelijk zo slopend dat ze de luciditeit, het historische besef en het politieke inzicht van de NVA-voorzitter ernstig aantasten.

  Wat je ook denkt over de eventuele achterliggende beweegredenen van de Antwerpse burgemeester om aan de joodse gemeenschap excuses aan te bieden, de verontschuldigingen waren correct geformuleerd.

  Bart De Wever heeft dat gebaar verdacht en belachelijk gemaakt. Dat is een totaal onverantwoorde provocatie die uitermate dom is. Als historicus zou de NVA-voorzitter moeten weten dat excuses door vertegenwoordigers van instellingen die in de fout zijn gegaan, altijd een grote historische en symboolfunctie hebben gehad. En in deze fase van de regeringsonderhandelingen dergelijke uitspraken doen, getuigt niet van politiek talent.

  Zowel De Wever als zijn partij, zijn hoe dan ook verliezer: zij krijgen de hele joodse gemeenschap over zich heen, de onderhandelaars van de andere partijen (inclusief zijn kartelpartner CD&V), en de media laten niet na zware kritiek te spuien, en vele buitenstaanders interpreteren De Wevers kritiek als een uiting van politieke jaloersheid ten aanzien van de Antwerpse burgemeester of als een poging om het VB langs extreem rechts te passeren.

  Eens te meer zag De Wever zich gedwongen publiek zijn verontschuldigingen aan te bieden. Maar het gemak en de deemoed waarmee de NVA-voorzitter na weer eens een flater, woorden van berouw uit zijn mond laat rollen, dreigen die excuses ongeloofwaardig te maken. 

  30-10-2007 om 18:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kindertaal

  Zij groeien als kool
  in hun taal.

  Uit de chaos van klanken
  dringen woorden naar voor.
  Als een stormram
  rent hij erdoor
  en schaart ze energiek
  rond zijn onaantastbare 'ik'.
  Zij luistert bevallig,
  echoot 'ik ook' door het huis,
  neemt eigenwijs haar tijd
  voor een nieuw geluid.
  Moeizaam brengen ze woorden
  in het gelid,
  zinnetjes missen voorlopig een bit.

  Wij omringen hen met zalvende klanken
  geen kwetsend lawaai,
  een woord een aai
  geen dolk,
  zinnen teder en licht
  geen drukkend gewicht.
  Zo vertalen wij hun dag.

  Gewiegd door sussende geluidjes,
  in dekens van warme woorden gewikkeld,
  beschermd tegen loerend gevaar
  in een tent van taal,
  slapen zij in.

  's Morgens hervatten zij
  hun veroveringstocht:
  geen woord is nog veilig.

  30-10-2007 om 11:07 geschreven door Gust Adriaensen


  29-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middeleeuws corporatisme
  De stappen die het 'Verbond van Vlaamse tandartsen' onderneemt tegen collega's die op de Filippijnen vele inwoners gratis behandelden, zijn een extreem voorbeeld van een volkomen achterhaald, stuitend en op afgunst gebaseerd egoïstisch corporatisme. In deze tijd nog zwaarder aan te rekenen dan de gelijkaardige gesloten en dictatoriale machtsuitoefening van de middeleeuwse gilden, bv. de roemruchte beenhouwersgilde in het Brugge van de 14de eeuw. 

  29-10-2007 om 22:22 geschreven door Gust Adriaensen


  27-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gesol met doodzieke mensen

  Uit een onderzoek blijkt dat in België 62% van de terminale patiënten tijdens de laatste drie maanden van hun leven nog overgeplaatst worden van eigen huis of rusthuis naar ziekenhuis en omgekeerd.

  Dit is, ook vergeleken met de ons omringende landen, een onverantwoord hoog cijfer. Het is duidelijk dat bij deze talrijke overplaatsingen van doodzieke mensen, niet altijd de medische zorg of het respect voor een waardig levenseinde primeert, maar wel een onverantwoorde therapeutische hardnekkigheid plus de financiële inhaligheid van ziekenhuizen en artsen. De mens in zijn laatste levensfase en de ziekenfondsen (op materieel gebied) zijn daarvan de slachtoffers.

  We mogen dan wel beschikken over een van de beste ziekenzorgsystemen, het gesol met doodzieke mensen werpt daarop hoe dan ook een serieuze smet.

  27-10-2007 om 10:04 geschreven door Gust Adriaensen


  25-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corruptie in Mechelen
  Een schepencollege is een uitvoerende instantie, die wettelijk toegekende bevoegdheden heeft en voor de rest functioneert op basis van gemeenteraadsbeslissingen. Bovendien neemt een schepencollege -ook dat is zo voorzien in de gemeentewet- collegiale beslissingen.

  Strikt genomen kan het dus niet dat burgemeester Somers, de andere Mechelse schepenen en de administratietop, geen weet zouden hebben van een aantal bedenkelijke contracten, die ook aan de basis liggen van de verwerpelijke corruptiepraktijken van een schepen. In die zin zijn alle leden van het Mechelse schepencollege mede verantwoordelijk.

  Somers zou zich beter voltijds wijden aan zijn burgemeestersambt in een stad als Mechelen, dan zou hij vlugger en beter de onregelmatigheden in zijn bestuur in de smiezen hebben.

  25-10-2007 om 13:50 geschreven door Gust Adriaensen


  24-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Freya
  De beslissing van Freya Van den Bossche om een stap terug te zetten op het politieke veld, lokt op internetfora heel wat commentaren uit.

  Wat heel wat vragen oproept wanneer ik de reacties lees, zijn de vele clichématige vooroordelen omtrent Freya Van den Bossche. Zij wordt door velen beschouwd als een dom politiek lichtgewicht.

  Waarop baseert men zich om dat etiket op de politica te plakken? Wie van de briefschrijvers kan concrete bewijzen van die domheid geven? Want ook een analyse van het 'stookoliedossier' en de ministeriële verantwoordelijkheid daarin, leveren m.i. geen duidelijke voorbeelden van domheid en onkunde. Het zijn in hoofdzaak de media geweest die de strubbelingen omtrent de 'stookoliefactuur' enorm uitvergroot hebben en er de speerpunt van een heuse beschadigingscampagne 'Freya Van den Bossche' van gemaakt hebben.

  Overigens is zij uiteraard volkomen vrij om haar politieke loopbaan al dan niet verder te zetten.

  24-10-2007 om 10:11 geschreven door Gust Adriaensen


  23-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op weg naar Kerstmis

  Concert

  'Op weg naar Kerstmis'

  zondag 9 december 15 uur
  Sint-Martinuskerk Retie

  Gemengd zangkoor 'Recanti'

  23-10-2007 om 09:32 geschreven door Gust Adriaensen


  16-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boerenbedrog
  Je hoefde niet veel politiek inzicht te hebben om te beseffen dat voor de vorming van een federale regering wederzijdse toegevingen nodig zouden zijn. Nochtans heeft het kartel CD&V-NVA zijn verkiezingscampagne vooral opgebouwd rond communautaire stoerdoenerij en dat is electoraal erg lonend gebleken. Nu in lullige beeldspraak de toegevingen en de prijs voor een communautair akkoord verpakken, is gewoonweg klungelig boerenbedrog.

  Dat bovendien De Wever ertoe gebracht (gedwongen?) wordt als eerste 'de Vlaamse capitulatie' onder woorden te brengen, bewijst twee dingen. De NVA-voorzitter is duidelijk aan rust toe en de hem toegedichte grote politieke talenten blijken niet zo veel voor te stellen. En twee: de CD&V denkt het tactisch slim te spelen door uitgerekend stoere Vlaming De Wever met de witte vlag te laten zwaaien maar dit spelletje is zo doorzichtig en zo typisch voor een 'machtspartij' dat het hele vertoon alleen maar misprijzen wekt.

  Je kan je ten slotte afvragen waarom er een half jaar besteed moet worden aan 'onderhandelingen' over iets dat voor iedereen die tot de jaren van verstand gekomen is, vanzelfsprekend en onvermijdelijk is: een federale regering is maar mogelijk, indien er compromissen tussen Vlamingen en Franssprekenden gesloten worden.

  16-10-2007 om 09:11 geschreven door Gust Adriaensen


  13-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korsendonk

  Als de zwaluwen vertrokken zijn
  vergaat het land tot vlakken van kleur.
  Wij stappen door de bedding
  van droge rivieren,
  door blaren die ritselen.
  Op de oevers
  staan koeien op hoge poten
  weemoedig te kijken
  naar volle rapenvelden.
  Onder daken van beuken en eiken
  volgen wij de windingen
  van verdwenen water
  tot in de nevels van oktober
  plots oprijst voor onze ogen
  schoonheid van eeuwen onverminderd
  het stenen schrijn van Korsendonk.

  13-10-2007 om 12:30 geschreven door Gust Adriaensen


  11-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mediageil

  Hans Van Temsche is terecht zwaar gestraft voor zijn afschuwelijke misdaden.

  Maar de extreme en op den duur degoutante mediageilheid van Vermassen, die meer en meer die andere parel van het Vlaamse gerechtelijke wereldje, de gepensioneerde assisenvoorzitter Van Fraechem, naar de kroon steekt, werpt ook over dit proces een (Vermassen)schaduw.

  De restricties die in het gerechtshof aan de audiovisuele media worden opgelegd, verduisteren klaarblijkelijk te sterk de schittering van deze topadvocaat. Vandaar dat hij wat graag voor de vele microfoons en camera's, niet gehinderd door enig gevoel voor discretie  of besef van de grenzen van zijn vakgebied, zijn pleidooi en diagnoses met verve en met de nodige tremolo's herhaalt. De trappen van het justitiepaleis als veel interessantere locatie voor het volksgericht dan de plechtige rechtszaal met haar volksjury.

  Vermassen zou moeten beseffen dat hij op die manier onze assisenprocedures uitholt en devalueert. De vraagstelling :'Vindt u ook dat Van Temsche een massamoordenaar is, zoals Vermassen poneert?', in een van de krantenfora, wijst al in die richting.

  Het komt de rechtbank met haar rechters, advocaten, juryleden en experten toe, een beschuldigde criminele kwalificaties toe te dichten en te oordelen over schuld en straf. Niet het (krantenlezend of tv-kijkend) volk.

  11-10-2007 om 17:39 geschreven door Gust Adriaensen


  10-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maxima

  Prinses Maxima van Nederland stelde in een toespraak dat dé Nederlander niet bestaat. Ze voegde er geruststellend aan toe dat ook dé Argentijn niet bestaat.

  Over die uitspraak is bij onze Noorderburen een heuse rel ontstaan met natrillingen tot in het parlement. Dat figuren als Verdonck en Wilders het voortouw nemen in het afkeuren van de prinselijke uitspraak, is evenwel veelbetekenend. Zij geven op die manier uiting aan een aftands en gevaarlijk nationalisme (met fundamentalistische kenmerken), dat klaarblijkelijk ook in Nederland weer de kop opsteekt. 

  Maxima heeft natuurlijk volkomen gelijk: dé Nederlander bestaat niet. Evenmin als dé Vlaming, dé Belg, dé Duitser. Ik zou het afschuwelijk en bedreigend vinden, mocht ik een menselijk wezen als DE VLAMING, enz. ontmoeten. Ook dé christen, dé moslim, dé jood bestaat niet. De sterke beklemtoning van een zgn. groepsidentiteit in dergelijke veralgemeningen, staat haaks op het respect voor iedere persoonlijkheid en kan leiden tot discriminatie van degenen die niet beantwoorden aan de 'nationale' clichés. 

  Bovendien geven de vele Nederlanders die nu Maxima omwille van die uitspraak verketteren, niet veel blijk van intellectueel niveau noch van socio-psychologisch en historisch inzicht. 

  10-10-2007 om 07:48 geschreven door Gust Adriaensen


  08-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Janssen Pharmaceutica
  In een uitgebreid interview in de krant 'De Morgen' geven de twee topfiguren van Janssen Pharmaceutica, Ajit Shetty en Paul Stoffels, toelichting bij de herstructurering van het bedrijf, waardoor bijna 700 mensen hun job verliezen.

  De sanering is noodzakelijk, aldus Shetty en Stoffels, wegens patentverval, strengere veiligheidsvoorschriften, restrictievere terugbetalingwetgeving betreffende medicamenten. De twee topmensen beklemtonen sterk dat het er niet om gaat de aandeelhouders gelukkig te maken maar dat de herstructurering erop gericht is het bedrijf de volgende twintig of veertig jaar te laten overleven.

  Dat is alleszins een achtenswaardige betrachting. Maar een antwoord op de vraag of ook de aandeelhouders moeten inleveren, wordt niet gegeven.En het feit dat de koers van Johnson &Johnson omhoog gegaan is na de aankondiging van de sanering heeft niets te maken met wat er bij Janssen gebeurt, want, aldus Stoffels: 'J&J telt wereldwijd 120.000 werknemers. Het aandeel van J&J beweegt niet op basis van de herstructurering bij Janssen Pharmaceutica'.

  Die uitspraak maakt dan weer pijnlijk duidelijk dat het vlaggenschip van de Kempense en Belgische farmaceutische industrie, binnen de Amerikaanse holding niet echt een onvervangbare machtspositie inneemt en als het erop aankomt, overgeleverd is aan de aandeelhouders en hun winstverwachtingen.

  Ook voor de opvolgers van Paul Janssen aan het hoofd van wat terecht, ook in sociaal opzicht, een modelbedrijf genoemd werd, moet dat gevoel van machteloosheid toch een ontmoedigend en ontnuchterend effect hebben.

  08-10-2007 om 19:29 geschreven door Gust Adriaensen


  02-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Nederlandse Emancipatienota
  In een lezenswaardig commentaarstuk hekelt De Volkskrant de, wat zij noemt, 'pavlovreacties uit liberale hoek' op het voornemen van het Nederlandse kabinet om de 'seksualisering van de samenleving' te bestrijden. Met de nieuwe Emancipatienota zou de overheid zich volgens de liberale critici opwerpen als zedenmeester.

  De Volkskrant is het terecht niet eens met die kritiek maar stelt even verder in het opiniestuk veralgemenend dat 'de overheid zich terughoudend dient op te stellen in morele kwesties'.

  Dat doet toch wel de wenkbrauwen fronsen. Want geldt die terughoudendheid dan ook voor morele kwesties als oorlogsterreur, foltering, genocide, uitbuiting, slavernij, mensenhandel, sociale en fiscale fraude, racisme, discriminatie, maffiapraktijken, porno- en geweldbusiness, enz. ?

  Klaarblijkelijk verengt De Volkskrant 'morele kwesties' tot de persoonlijke seksuele moraal en gedraging.

  In ons democratisch bestel is de overheid de emanatie van politieke stromingen en partijen die een bepaalde maatschappijvisie voorstaan. Die visies hebben altijd zeer sterk met 'moraal', 'ethiek' te maken.

  Mijn conclusie: de overheid kan niet omheen de morele kwesties lopen. Doet zij dat wel, dan is de regering niet meer dan een notariskantoor dat de boel bereddert.

  02-10-2007 om 18:49 geschreven door Gust Adriaensen


  01-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herexamen
  Nog nooit had een formateur zo veel hulp nodig: informateur, bemiddelaar(s), Ministers van Staat, het Staatshoofd, en na een buis in eerste zit, een volle maand intens voorbereidend werk voor het herexamen van Leterme, door een ervaren verkenner. Mislukken zou het roemloze einde van de senator als toppoliticus betekenen.

  Beweren, zoals sommigen doen op internetfora doen, dat het allemaal de schuld van de Franstaligen is, pleit niet voor het scherpe verstand en het politieke inzicht van die Vlamingen.

  Leterme zelf heeft, opgejaagd door het NV-A, voor en na de verkiezingen, hoge communautaire eisen gesteld, precies alsof België uitsluitend door Vlamingen wordt geregeerd. Bovendien heeft hij door enkele domme uitspraken de Franstaligen emotioneel beledigd.

  Maar niet alleen in Brussel en Wallonië bestaat er een groot wantrouwen ten aanzien van de toekomstige premier. Ook bij vele Vlamingen heeft zijn geloofwaardigheid een flinke knauw gekregen toen hij zijn belofte brak om niet over te stappen naar het federale niveau en bleef beweren dat er van woordbreuk geen sprake was. Gegronde twijfels aan zijn inzicht in de federale politiek rezen er ook toen hij de slogan 'Slechts 5 minuten politieke moed is nodig voor de splitsing van BHV !' lanceerde, en omdat hij tot nu toe ervan uitgegaan is dat een staatshervorming door de rijkste regio eenzijdig opgelegd kan worden.

  Wil Leterme slagen, dan zal CD&V-NVA veel van de verkiezingsbeloften moeten inslikken, wat de politieke concurrentie extra munitie levert en de geloofwaardigheid bij de kiezers verder aantast.

  Ondertussen hoor je, zoals Mieke Vogels van Groen! in een debat terecht opmerkte, al weken zo goed als niets over de belangrijke sociale en ecologische uitdagingen voor onze samenleving. Alle aandacht gaat naar BHV en de staatshervorming, terwijl het voor de overgrote meerderheid van de Vlamingen volkomen onduidelijk is wat die zgn. splitsing van BHV inhoudt. En heb jij, lezer, al ooit een gedegen studie gezien of gelezen over de culturele, sociale, ecologische, internationale meerwaarde van een staatshervorming?

  Gaat het dan toch alleen maar om nog meer centen voor het rijke Vlaanderen? En mogen we verwachten dat er in een zelfstandiger Vlaanderen geen achtergestelde subregio's, geen wachtlijsten, geen sociaal en cultureel uitgestotenen, geen armoelijders meer zullen zijn?

  01-10-2007 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  30-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Westhoek: Stuivekenskerke-Passendale
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Westhoektanka

  De kasteelhoeve
  biedt warme geborgenheid.
  De IJzervlakte
  laat de strakke wind vrij spel,
  toont scherp de witte zerken.

  30-09-2007 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  28-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Das Leben der Anderen
  Zopas de in 2006 uitgebrachte film 'Das Leben der Anderen' gezien. Indrukwekkend.

  De film speelt in de vroegere DDR en behandelt op een sobere manier de afluisterpraktijken van de Stasi, de Oost-Duitse geheime dienst. Het hoofdaccent verschuift allengs naar de gewetensbezwaren van de geheimagent, die de opdracht gekregen heeft een toneelauteur en zijn vriendin af te luisteren. Uiteindelijk zal de Stasi-agent zich engageren om de arrestatie van de schrijver te verhinderen. Daardoor komt hij echter zelf in de problemen.

  Na de 'Wende' komt de schrijver op het spoor van de vroegere Stasi-officier. Hij zal hem niet lijfelijk ontmoeten maar hij schrijft een roman 'Sonate für einen guten Menschen' en draagt het boek op aan HGW XX/7, de codeaanduiding van de geheimagent.

  Ontroerend is het slot wanneer HGW XX/7 reclame ziet voor het boek, de boekhandel binnenstapt, de opdracht leest, het boek wenst te kopen en tegen de winkelbediende zegt, wanneer die vraagt of het boek ingepakt moet worden: 'Nein, es ist für mich.'

  Een terecht veelvuldig bekroonde film.

  28-09-2007 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  24-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maïs

  Op de laatste dag van september
  begonnen de machines te ratelen.
  Zij vraten gangen in het maïsveld
  en legden huizenstroken bloot.
  Als reuze-insecten gleden zij
  onstuitbaar over de akker.

  Een vreemde angst zocht
  langzaam zijn weg in mij:
  zou na het verdwijnen
  van de geelgroene stengels
  de wereld aan mijn achterdeur
  nog herkenbaar zijn?

  Het geratel rukte nu
  ongehinderd mijn hersens binnen.
  Wat bleef er anders over
  dan via de voordeur
  de straat op te vluchten
  waar ik slechts op het nippertje
  de truck met maïspulp ontwijken kon.

  Verder hoorde ik gelukkig
  herfstvogels boven het
  nu doffere lawaai uit.

  24-09-2007 om 08:43 geschreven door Gust Adriaensen


  21-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jachtverhaal

  Reeds voor negenen
  komen ze aangereden
  in hun chique sleeën
  die ze nonchalant parkeren
  op het erf van de boerderij
  bezit van een der heren.
  De pachter aanhoort
  aandachtig hun wensen.
  Dan trekken ze
  met hun zware laarzen
  de lege weitassen
  en de leren jassen
  losjes pratend
  de bossen en weiden in.
  De zenuwachtige honden
  nog rillerig op hun poten
  stoeien voor hen uit.
  Al spoedig zijn ze verzwonden
  in de oktobermist.
  Van dan af hoor ik geregeld
  de schoten echoën.
  Ze verscheuren de stilte van de straat.
  Tegen vijven
  zijn ze daar weer
  beladen met hazen en konijnen.
  Ze bespreken nog even
  met de boer de jachtresultaten.
  Twee staan er voldaan
  tegen de mesthoop te wateren.
  Dan verlaten ze
  in hun snelle wagens
  onze landelijke oorden.

  De boer heeft voor zijn gedienstigheden
  een konijntje gekregen.

  21-09-2007 om 23:06 geschreven door Gust Adriaensen


  18-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Janssen Pharmaceutica
  Het is bij Janssen Pharmaceutica niet anders dan bij andere grote bedrijven: werknemers worden aan de deur gezet, neit omdat de firma verlies lijdt maar omdat de winstmarge kleiner wordt en de aandeelhouders financieel minder aan hun trekken komen.

  De nettowinst van Janssen Pharmaceutica gaat inderdaad de laatste jaren in dalende lijn. Vergeleken met 2005 verminderde de nettowinst over 2006 liefst met 42% maar bedroeg toch nog 200 miljoen euro.

  De vragen die bij deze ontslagen dan ook gesteld zouden moeten worden, zijn de volgende: is het in sociaal-ethisch opzicht te verantwoorden dat werknemers ontslagen worden wanneer een bedrijf nog royale winsten maakt en wanneer personeelsinkrimping ook als bedoeling heeft de aandeelhouderswinsten op peil te houden?

  18-09-2007 om 21:21 geschreven door Gust Adriaensen


  14-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De school van de ongelijkheid
  Het onderzoeksrapport over de sociale achtergrond van aso-leerlingen van Ides Nicaise e.a. van het Hoger Instituut van de Arbeid (K.U.-Leuven) is ontluisterend voor ons zo geroemde onderwijs maar geen verrassing voor degenen die nauw betrokken zijn of waren bij het Belgische onderwijssysteem.

  De sociale tegenstellingen in ons land zijn gigantisch, aldus de auteurs, en dat manifesteert zich ook in het onderwijs. Van de 10 % armste leerlingen blijft er op 15-jarige leeftijd, slechts een op de tien over in het aso; van de tien procent rijksten is dat negen op de tien. Sterke leerlingen klitten samen in elitescholen, zwakke leerlingen verkommeren in gettoscholen.

  Dat alles is een uitwas van een liberale onderwijsmarkt. Volgens de onderzoekers, is er geen enkel land in Europa waar het onderwijs zo liberaal georganiseerd is als in België.

  14-09-2007 om 09:47 geschreven door Gust Adriaensen


  13-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Milquet heeft gelijk.
  Terwijl Koninklijk Verkenner Van Rompuy zich in stilte hult, kan voormalig Koninklijk Formateur Leterme het niet laten, uitspraken te doen die door de Franstalige politieke klasse en door heel wat Vlamingen, aangevoeld kunnen worden als provocerend, vernederend en eerder onverstandig.

  Leterme ziet klaarblijkelijk niet in dat op die manier de aversie van de Franstaligen voor hem nog groeit en de  regeringsonderhandelingen nog moeilijker worden. Bovendien brengt hij het discrete verkenningswerk van zijn partijgenoot Van Rompuy in gevaar.

  Het is onbegrijpelijk wat de waarschijnlijk toekomstige premier  bezielt om het ene flatertje na het andere communicatiefoutje op te stapelen. Joëlle Milquet heeft overschot van gelijk wanneer ze zegt: die man zou er beter voorlopig het zwijgen toe doen.

  13-09-2007 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  10-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 september 2001


  (enkele dagen na 11 september 2001 schreef ik volgend gedicht)


  11 september 2001

  een troosteloze litanie

   

  en honger

  en werkloze keukenmessen

  en haat als lava

   

  en boeings

  en gewapend beton

  en meer dan duizend graden

  en smeltend staal

  en verpletterd blusmateriaal

   

  en witgloeiende woede

  en vreugdeschoten

   

  en vliegdekschepen

  en destroyers

  en kruisraketten

  en luchtafweergeschut

  en rupsbanden

   

  en boeien

  en elektrische stoelen

   

  en zinken kisten

  en postume medailles

  en saluutschoten

   

  en massagraven

  en spooksteden

   

  en honger

  en werkloze keukenmessen

  en haat als lava

  en et cetera

  et cetera et cetera

   

  10-09-2007 om 14:12 geschreven door Gust Adriaensen


  09-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godsverduistering
  In 'Kerk+Leven' noemt hoofdredacteur Toon Osaer de langzame godsverduistering in onze cultuur, de hoofdreden voor het massaal afhaken van ook de oudere generaties.

  De Kerk moet m.i. dan ook steeds opnieuw, duidelijk en scherp, het antwoord formuleren op de vraag: Is God nuttig en nodig? Zij moet niet alleen binnen de steeds maar krimpende kerkgemeenschap maar ook en vooral daarbuiten, de essentie van ons geloof verkondigen. En die is: God is de ultieme zingever en biedt aan de mensen een perspectief over de dood heen.

  Vaak ervaar ik een zekere schroom en terughoudendheid om over die geloofsessentie te getuigen en wordt het kerkgebeuren al te vaak  gereduceerd tot liturgie en catechese voor een kleine, trouwe kudde of enkele keren per jaar voor de massa die dan nog een kerkelijke show à la carte voorgeschoteld wil krijgen.

  De mensen vanuit het godsgeloof, vanuit het 'credo', antwoorden op zingevings- en eeuwigheidsvragen voorhouden, is erg confronterend maar is volgens mij het enige middel om de voortschrijdende godsverduistering een halt toe te roepen en om te vermijden dat de plaatselijke kerkgemeenschappen socio-culturele verenigingen naast de vele andere, worden.

  09-09-2007 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  07-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herman Van Rompuy: premier?
  Als Herman Van Rompuy erin slaagt de formatieonderhandelingen weer vlot te krijgen, levert hij een waar huzarenstuk af.

  Is hij dan ook niet de geknipte man om de federale regering te leiden? Zowel zijn staat van dienst in de Belgische politiek als zijn intellectueel niveau, maken hem in ieder geval geschikt voor het premierschap, ook al ben ik het niet eens met zijn sterk liberaal gekleurde visie op het economisch beleid.

  07-09-2007 om 20:09 geschreven door Gust Adriaensen


  06-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdwenen straat

  Toen ik vanmorgen
  opgewekt mijn huis verliet,
  vond ik de straat niet meer.
  Nochtans, ik was er zeker van,
  de dag voordien lag zij er nog.
  Wat doe je dan?
  Je draait je om
  en wilt het schokkend nieuws
  vertellen aan de uwen.
  Helaas, het huis, je thuis,
  was ook verzwonden.
  Er zat niets anders op,
  zo dacht ik toch,
  dan in de witte, zachte wolk,
  die juist van pas al aangedreven kwam,
  mezelf maar neer te vlijen,
  al hopend dat de wind
  me naar het zuiden sturen zou,
  waar 'k in de warme zon
  andere luchtkastelen
  bouwen kon.

  06-09-2007 om 21:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Goed voor de mensen'
  De Vlaamse regeringsonderhandelaars zitten verstrikt in de 'communautaire' verkiezingsbeloften. Ze hebben de kiezers op een sloganeske manier een Vlaamse hemel op aarde beloofd.

  Maar hoeveel doorsnee-Vlamingen én politici (willen) weten wat de effecten zijn van meer federalisering of van de splitsing van B-H-V?

  Leterme en co. herhalen tot vervelens toe dat het allemaal goed is voor 'de mensen'.  Maar die mensen zijn door de huidige onderhandelaars als het ware geprepareerd om daaronder vooral te verstaan; goed voor onze portemonnee. De rest van het communautaire gedoe kan de meesten geen bal schelen.

  06-09-2007 om 12:57 geschreven door Gust Adriaensen


  31-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rol van de koning
   Een van de recentste forumvragen van 'De Standaard' is: 'Heeft de koning het de afgelopen dagen laten afweten?'. Het is een erg suggestieve vraag die m.i. ten onrechte het staatshoofd viseert.

  Niet de koning maar wel de toppolitici hebben het op een onvoorstelbaar klungelige manier laten afweten. Albert II wordt al weken van hot naar her gedirigeerd en heeft in feite met veel discretie alle mogelijke rollen al moeten vervullen: bemiddelaar, informateur, formateur, verkenner, verzoener.

  Het is degoutant dat politici, van wie sommigen figuurlijk de vorst uit de weg willen ruimen, en die moord en brand schreeuwen wanneer de koning of een van zijn kinderen, ook maar iets laat horen dat van ver met politiek te maken heeft, nu het staatshoofd verwijten dat hij zich niet krachtig genoeg met de politieke crisis bemoeit.

  Niet de vorst maakt er een potje van. Het zijn integendeel de zgn. 'professionals' die al bijna honderd dagen op het politieke veld een beschamende vertoning brengen.

  31-08-2007 om 09:47 geschreven door Gust Adriaensen


  30-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koninklijk Verkenner Van Rompuy
  Nu Herman Van Rompuy de Belgische politieke jungle gaat verkennen en ontmijnen, is het interessant nog eens na te lezen wat hij als nogal cultuurpessimistische dertiger in zijn boekje 'Op de kentering der tijden' (1979) schreef over hét hot item van het moment: de staatshervorming.

  België, aldus Van Rompuy, is een 'geblokkeerde samenleving'. Het wantrouwen is ondanks de officieel uitgeroepen pacificatie zo groot en zo oud, dat er op dit ogenblik geen andere keuze meer is. De pacificatie schijnt alleen compleet te zullen zijn als er geen huwelijk meer is. De vraag is echterof het overheidsapparaat niet reeds zo ingewikkeld is geworden, dat het een chirurgische ingreep als een nieuwe opdeling van bevoegdheden en diensten kan verwerken, zonder dat een administratieve chaos ontstaat.

  Ook over de vakbonden liet Van Rompuy zijn licht schijnen: 'De syndicale macht is echter in recente tijden veelal negatief. De vakbonden verzetten zich meer tegen regeringsvoorstellen tot meer economische discipline en orthodoxie, dan dat zij erin slagen hun eigen programma op te leggen.'

  En welke kenmerken moet volgens de huidige Koninklijk Verkenner een politicus hebben? Hij moet een man zijn van overtuiging en niet zozeer van losstaande ideeën. De politicus moet een onderwijzer zijn van zijn volk. Hij moet zijn ambt beschouwen als een beroep als alle andere, ondanks de 'Etat Spectacle' en hij moet de resultaten van zijn werk zien in 'het licht van de eeuwigheid', met de intellectuele bescheidenheid die hiervoor nodig is.

  In het nog altijd lezenswaardige 'Op de kentering der tijden'  manifesteert Van Rompuy zich als een intellectueel die nadenkt over zichzelf en zijn eindbestemming, de maatschappij, de wereld. In sociaal-economisch opzicht is hij een liberaal. Met betrekking tot de Belgische staatsstructuur, is hij zeker geen drammerige Vlaams-nationalist of een zweverige Belgicist. Hij loopt tussen de twee verder als een voorzichtige federalist.

  Zo komt hij bijna dertig jaar later in essentie, weliswaar soms met nogal wat cynisme, nog altijd over.

  30-08-2007 om 20:11 geschreven door Gust Adriaensen


  28-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verbijstering van Dehaene
  Zelfs tot in de details wordt het formatiecircus meer en meer bizar.

  De ervaren en sluwe politicus Dehaene laat zich met een geheim en uitsluitend voor de koninklijke oren bestemd document open en bloot op de knieën, langs hagen cameraploegen rijden, en is achteraf 'verbijsterd' en 'boos' dat zijn voorstellen in de pers verschijnen.

  Een mooier voorbeeld van 'het ontbloten van de kroon' en van een geënsceneerd lek, is moeilijk te vinden.

  De vraag is: welke politieke bedoeling zit achter deze klungelige en doorzichtige misleiding?

  28-08-2007 om 07:55 geschreven door Gust Adriaensen


  25-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doorzichtig

  Het getuigt niet van veel respect voor de waarheid en voor het politieke inzicht van de kiezers dat de Vlaamse partijen de volledige schuld voor het falen van de formateur in de schoenen van Milquet blijven schuiven.

  Dat heeft overigens tot gevolg dat Reynders lekker in de luwte kan blijven. Als CD&V-NV-A en Open-VLD denken dat MR en FDF akkoord zullen gaan met de Vlaamse eisen, dan lijkt me dat een politieke domheid in het kwadraat te zijn.

  Bij federale onderhandelingen er bovendien van uitgaan dat het Franstalige 'kamp' maar moet dansen naar het pijpen van het Vlaamse 'kamp', is arrogant en pretentieus. Hebben de Vlamingen ten andere al wel eens precies nagegaan wat de zekere voordelen voor 'de mensen' zijn, bij een verdere federalisering?

  Er is  buiten het communautaire pokerspel, nog een m.i. veel belangrijker element waardoor Joëlle Milquet wat graag door de andere partijen tot kop van Jut wordt gemaakt. De cdh-voorzitster vertolkt veel duidelijker dan de zgn. 'linkervleugel' (bestaat die nog wel?) van de CD&V, de bekommernis van haar partij voor een sociaal België. Ze wil de sociale verworvenheden niet laten aantasten door de liberale economische objectieven van de andere onderhandelaars. Daarin is ze zeer consequent.

  25-08-2007 om 20:44 geschreven door Gust Adriaensen


  21-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een muur van glas

  (voor alzheimerpatiënten en hun naaste familie)

  Ik weet:
  soms glijd ik weg
  in een andere
  tóch echte wereld
  zie ik mijn ouders
  zie ik mijn thuis
  in een ander huis
  zie ik mijn hand
  aan de ploeg
  zie ik mijn paard
  het gewas op mijn land
  voel ik de rust aan de haard.
  Ik verdwaal in de tijd.
  Dat besef doet me pijn
  angst grijpt me aan.

  Veel wijder dan
  gangen en kamers
  wordt nu het zorgzaam tehuis.
  Het werk moet gedaan:
  de beemden gemaaid
  de akker bewerkt
  het graan gezaaid
  't alaam hersteld.
  't Volk krijgt zijn plaats
  zijn dringende taak
  op het hem bekende veld.

  Wij staan om hem heen
  met hem trekken we mee.
  Soms is een vinnig woord
  een oude zin
  genoeg voor een stille lach.
  Maar woede onrust en pijn
  zijn ruim zijn deel
  ontredderen ons evenzeer.

  Dicht bij elkaar
  maar gescheiden
  door een muur van glas
  waarin geen poort,
  gaan hij en wij
  onzeker aarzelend,
  in onze eigen werelden voort.

  21-08-2007 om 00:18 geschreven door Gust Adriaensen


  20-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De vaak storende, soms ook wel gezellige drukte in en rond de Postelse horecazaken, is slechts een kenmerk van dit gehucht tegen de Nederlandse grens.

  Er is zoveel meer te ontdekken. De uitgestrektheid van de akkers, bossen, natuurgebieden, is rustgevend en nodigt uit tot wandelen en fietsen.

  Vooral ook de norbertijnerabdij oefent op velen een grote aantrekkingskracht uit.

  Er zijn niet alleen de eeuwenoude (met het gedeeltelijk romaanse kerkje als parel) en recentere gebouwen. De abdij besteedt ook veel zorg aan het bestendige onderhoud van haar uitgebreide architectonisch, artistiek en bibliofiel patrimonium.

  Om dat alles zelf te kunnen bekostigen hebben de Postelse 'witheren' in de loop der jaren succesvolle economische activiteiten op stapel gezet, waarvan tegenwoordig de kaas- en kruidenproductie de voornaamste zijn.

  Maar er is vooral de religieuze en spirituele betekenis van de abdijgemeenschap. Als leek kan je daar iets van proeven in gebedsdiensten die in de kerk plaatsvinden. Een pontificale eucharistieviering met Gregoriaanse gezangen of een avonddienst zijn vaak van een ontroerende schoonheid en zetten aan tot rust en bezinning.

  Niet te verwonderen dat doorheen de eeuwen, ondanks crisisperiodes, steeds opnieuw jonge en minder jonge mensen uit Vlaanderen en Nederland zich geroepen voelden om toe te treden tot de norbertijnergemeenschap van Postel in de Kempen.

  20-08-2007 om 16:15 geschreven door Gust Adriaensen


  19-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Albert II: politieke tovenaar
  Je kan het zo gek niet bedenken, of het gebeurt in ons dierbaar vaderland.

  Als de koning of zelfs zijn onschuldigste bloedjes, één woord zegt dat ook maar van ver iets met politiek te maken heeft, is het politieke en mediakot te klein en komt de constitutionele monarchie in gevaar.

  Nu moet onze bejaarde vorst zijn vakantie onderbreken en wordt hij door Leterme gedwongen rechtstreeks in te grijpen in de formatiechaos, die mede door de formateur himself werd veroorzaakt.

  Een mooier voorbeeld van (weliswaar opgelegde) politieke inmenging door het Staatshoofd ten voordele van een bepaalde politicus en van een specifieke coalitie én vooral ook van bevoegdheidsoverschrijding, kan je moeilijk bedenken.

  Informateur is Albert nu al. Als hij de krakkemikkige formatiekar uit het slijk krijgt, dan mag onze vorst met recht en reden de enige, echte formateur genoemd worden.

  Albert II verdient voor al die inspanningen, die door klungelende politici schaamteloos van hem geëist worden, een dikke proficiat. Laten wij, enfants de la patrie, dan ook uit volle borst zingen: 'Leve de Koning!, Vive le Roi!, Es lebe der König!'

  19-08-2007 om 07:41 geschreven door Gust Adriaensen


  17-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrije meningsuiting omtrent darwinisme en scheppingsleer.

  De voorzichtige uitlating van oud-minister-president Van den Brande om 'creationisme' mogelijk een plaats te geven in de eindtermen, veroorzaakt heel wat reacties bij de lezers van 'De Standaard'.

  Vele lezers hebben het over Van den Brandes 'uitschuiver' of 'hutsepot', hun reacties zijn over het algemeen agressief en vertonen fundamentalistische kenmerken.

  Volbloedliberaal De Gucht bijt de spits af. Heel gedecideerd stelt hij dat er geen plaats mag zijn voor 'creationisme' in de eindtermen. Als hij daarmee bedoelt dat een kennismaking met de 'scheppingsleer' in het onderwijs, per se uitgesloten moet worden, dan kan ik dergelijke stellingname moeilijk overeenbrengen met de intellectuele vrijheid die liberalen toch erg lief zou moeten zijn.

  Los van het al dan niet accepteren van 'darwinisme' of 'creationisme', heb ik heel wat vragen bij de arrogante gelijkhebberigheid van vele 'darwinisten' en de extreme heftigheid waarmee ze de 'creationisten' aanvallen. Voor zover er in Vlaanderen al echt sprake is van een debat, ervaar je toch meer agressie met fundamentalistische kenmerken, bij de evolutionisten. Het zou niet slecht zijn voor een grotere sereniteit in het discours, wanneer in beide 'kampen' meer vraagtekens werden toegelaten. Dus ook bij de darwinisten. Maar zelfs iemand als de bekende evolutionaire filosoof Nicholas Humphrey weigert dat te doen, ook al heeft hij geen ultieme te bewijzen verklaring voor het menselijke bewustzijn. Na dertig jaar onderzoek is hij nog altijd niet verder gekomen dan een hypothese. Die is gebaseerd op een evolutionaire benadering waarin geen plaats is voor het bestaan van een onstoffelijke geest. Volgens Humphrey is die geest (én de vrije wil, én de ziel...) een illusie.

  De schrikbeelden als gevolg van het 'creationisme', die sommige briefschrijvers oproepen, pleiten m.i. ook niet erg voor de wetenschappelijke nuchterheid van de 'darwinisten'. Sommigen zien in de uitlatingen van Van den Brande al een terugkeer naar het allerduisterste verleden met de onverbiddelijke kromstaf van de Kerk, censuur, inquisitie, brandstapels, kortom: fundametalistische barbarij zal hoogtij vieren.
  Nou, nou...

  17-08-2007 om 09:38 geschreven door Gust Adriaensen


  11-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezinspartij?

  De CD&V-vrouwen met Miet Smet op kop, geven Joëlle Milquet er ongenadig van langs omdat ze een dag uittrekt voor een bezoek aan haar kinderen in Frankrijk, precies alsof daardoor verhinderd werd dat er over enkele dagen reeds een regering zou zijn.

  Die 'christen-democratische' reactie is een stuitende aanfluiting van het eigen program waarin zoveel aandacht gegeven wordt aan het gezin als 'hoeksteen van de samenleving', 'beschermer van normen en waarden', enz.

  De uitlatingen van de CD&V-vrouwen en van Miet Smet zijn daarenboven in hoge mate venijnig en hypocriet. Dat Smet zich moeilijk kan verplaatsen in moederlijke gevoelens, is nog te begrijpen maar haar mix van intellectuele en politieke dwaasheden ('Als blijkt dat Milquet haar privéleven niet kan combineren met onderhandelingen, is dat nefast voor alle vrouwen in de politiek.'), onbarmhartige slogantaal ('Als je een opdracht aanvaardt, moet je achteraf niet gaan janken.') én van doorzichtig 'begrip' voor Milquets verhaal, is werkelijk degoutant. Met de beschuldigende vraag 'Waarom gaat de familie Milquet op vakantie in Zuid-Frankrijk ?', bereikt de vrouwenafdeling van de gezinspartij die de CD&V beweert te zijn, het trieste toppunt van onbeschoftheid, kwaadaardigheid en schijnheiligheid.

  Ten slotte moet het onderhand toch duidelijk worden bij iedereen die het formatiecircus volgt, dat in de eerste plaats Leterme en de CD&V maar ook de liberalen, de schuld voor de manklopende formatiebesprekingen in de schoenen van Milquet en haar partijtje willen schuiven, om de eigen onmacht te maskeren. Joëlle Milquet als (excusez-moi, madame) schaamlapje, als pispaal voor een aantal tot nu toe falende politieke macho's.

  Je zou voor minder, ook als Vlaming, een fan worden van Milquet, die bovendien veel duidelijker en consequenter dan haar Vlaamse christen-democratische broeders, uitkomt voor haar sociale bewogenheid en bekommernis.

  11-08-2007 om 20:20 geschreven door Gust Adriaensen


  09-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku

  De witte zeilen
  maken donkere heuvels
  minder bedreigend.

  09-08-2007 om 20:03 geschreven door Gust Adriaensen


  06-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geld, geld ...en nog eens geld!
  Het minideelstaatje Vlaanderen zwemt in het geld (een der rijkste regio's ter wereld).Tegelijkertijd is er nog altijd een schandalig hoog aantal inwoners dat onder de armoedegrens moet leven. Een betere herverdeling en een efficiëntere bestrijding van de fiscale fraude binnen Vlaanderen, zou die schrijnende 'Vlaamse' ongelijkheid grotendeels kunnen wegwerken.

  De fundamentele redenen voor het nastreven van een verdere staatshervorming, hebben ook weer te maken met 'meer geld voor Vlaanderen', door bv. het drastisch beperken van de 'transfers'. Al ooit iets gelezen of gehoord over de grotere culturele, sociale, kortom immateriële bloei van Vlaanderen als gevolg van een staatshervorming?

  En nu weer geld als chantagemiddel. De Vlaamse 'nouveaux riches' gebruiken anno 2007 ten aanzien van het armlastige Wallonië, dezelfde verwerpelijke tactiek als de Brusselse, Waalse én Vlaams-franskiljonse financiële elite in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw ten aanzien van het Vlaamse arbeiders- en boerenproletariaat: LUISTEREN OF GEEN CENTEN (meer)!

  06-08-2007 om 15:05 geschreven door Gust Adriaensen


  05-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku

  Op de rotshelling
  zetten kinderen zich schrap.
  Trots in hun ogen.

  05-08-2007 om 17:08 geschreven door Gust Adriaensen


  23-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Burlesk
  Dat de toekomstige premier de betekenis van de nationale feestdag niet kent en de Brabançonne verwart met de Marseillaise, is eerder burlesk dan politiek relevant. Hoewel... Ik kan me niet voorstellen dat bv. Balkenende de betekenis van Koninginnedag niet zou kennen en in plaats van het Wilhelmus, de Brabançonne zou beginnen kwelen. Hij zou waarschijnlijk dergelijke 'grappen' politiek zelfs niet overleven.

  Ik stel me toch ook vragen bij de teneur van vele commentatoren in de media. Sommigen gaan zo ver deze uitschuivers als een Vlaamse heldendaad te beschouwen. Zouden zij op dezelfde manier reageren wanneer bv. een Waalse toekomstige eerste-minister of prins Filip, dergelijke stommiteiten zou debiteren?

  Eigelijk til ik in heel deze clowneske affaire zwaarder aan twee zaken die al vlug geen aandacht meer kregen: Leterme die tijdens het Te Deum ook niet zonder zijn mobieltje kan, dat is onbeschoft en Leterme die zijn chauffeur de opdracht geeft de verkeerscode te overtreden, dat is illegaal.

  23-07-2007 om 10:41 geschreven door Gust Adriaensen


  19-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een scheepje van papier

  Een scheepje van papier
  geladen met een kinderdroom
  drijft snel het beekje af.
  Geen rimpel in het watervlak.
  Tot in een bocht een tak
  de weg verspert

  "en 't schip te pletter slaat
  op deze klip".

  Dit schijnt een beeld
  te echt en groots
  voor een scheepje van papier.
  Maar denk aan 't kind
  dat in zijn boot
  de wereld zag.
  Een pionier
  die storm trotseert
  de golven klieft
  en op de brug
  nog steeds bevelen schreeuwt
  nadat zijn boot
  allang vernield vergaan
  een klonter pulp geworden is
  daar in de bocht
  precies waar hij 't bevel van 't schip
  zo stoer op zich genomen had.

  19-07-2007 om 22:18 geschreven door Gust Adriaensen


  16-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dehaene bij de bok gezet.
  De totale overbodigheid van Koninklijk Bemiddelaar Dehaene én van NVA, werd pijnlijk duidelijk gemaakt door de ultrageheime(formatie)onderhandelingen die de topfiguren van CD&V en Open VLD de voorbije dagen voerden.

  Of Dehaene ('ik ben een politicus van de vorige eeuw')echt vooruitgang boekte, kan hem meer dan waarschijnlijk geen bal schelen (hij denkt aan zijn vakantie). Dat partijgenoten parallelle besprekingen voeren, die veel belangrijker zijn dan zijn opdrachtje, is bij een man als Dehaene ongetwijfeld in het verkeerde keelgat geschoten.

  Nog veel vernederender moeten die gesprekken ervaren worden door Dewever en zijn NVA. Als het om echt belangrijke dingen gaat, wordt die partij beschouwd als quantité négligeable.

  Ook de koning wordt eens te meer voor schut gezet: op het moment dat het staatshoofd nog een formateur moest aanduiden, was de ijverige Leterme die rol achter de coulissen al volop aan het spelen.

  16-07-2007 om 14:02 geschreven door Gust Adriaensen


  15-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ridder

  De knapen staan me bij:
  de maliënkolder aangeschoten
  het glanzend harnas
  stuk voor stuk
  zorgvuldig aangepast
  moeizaam op het paard gehesen.

  Ik weet de jonkvrouw zo nabij.

  't Vizier is neergeklapt
  de sporen in de flank geslagen
  de lans gestrekt.

  Kijkt zij naar mij?

  De botsing der titanen.
  Zijn lans die afschampt
  op mijn schitterend schild
  de borstplaat ingedrukt
  ik hoor mijn ribben kraken
  de wereld draait zich om
  ik stort in 't perk.

  Komt zij tot troost nu toegesteld?

  Een hoopje schroot wordt weggebracht
  daarin een dwaze ridder ach!

  Gedeukt 't kuras
  de hoofse minne onaangetast

  blijf ik van haar dromen.

  15-07-2007 om 22:20 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herman De Croo

  In 'De Morgen' brengt politiek hoofdredacteur Yves Desmet een ironisch eresaluut aan Herman De Croo. Niemand, aldus Desmet, heeft meer dienstbetoon verricht, meer recepties afgelopen en vaker gelegenheidsredes gegeven dan de ruiter van Brakel. Desmet besluit: De Croo blijft tot aan zijn dood in de Kamer. En daarna gaat hij naar de Senaat.

  Ik heb er begrip voor dat de hoofdredacteur van 'De Morgen' het woord 'hemel' niet uit zijn pc krijgt, maar De Croo gaat daar na zijn dood wel degelijk naar toe. Zoals Yves Desmet vanuit zijn katholieke kindertijd zeker nog weet, is de hemel altijd stralend blauw. De Croo begint er onmiddellijk aan de uitbouw van een gigantisch dienstbetoonapparaat, spoedt zich te paard van de ene hemelse receptie naar de andere en geeft vooral te onpas redes in een onverstaanbaar patois, tot God zelf het nodig acht hem de mond te snoeren.

  14-07-2007 om 08:56 geschreven door Gust Adriaensen


  13-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'s Heren watermolen

  Het water
  van de Witte Nete
  kolkt.

  Het rad
  tegen de verweerde muur
  draait.

  Het gebouw
  zo puur van vorm
  ligt

  onrustig gespiegeld
  in het wiel.

  Op het terras
  bij een glas

  soes ik weg

  in de zomerzon
  in het geroezemoes
  in het watergebruis

  droom ik weg

  over de blauwe bossen
  de hooggelegen akkers
  de natte beemden
  over de grillige oevers
  het snelle water
  de stille kano's

  over de eeuwen schoonheid
  van 's heren watermolen.

  13-07-2007 om 19:41 geschreven door Gust Adriaensen


  09-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerkenpad

  Van ver al zie ik moeder
  aangewandeld komen
  over de Hodonkse akkeren.
  Op de Vonderbrug kruisen we elkaar.
  Een meisje is ze,
  donker van oog en haar.
  "Dag moeder", zeg ik.
  "Dag kind", groet ze mij
  -een man van vijftig jaar -
  en ze gaat verder kerkewaarts.

  Zo makkelijk valt de tijd weg
  in het besef
  dat slechts een laag beton
  mijn stappen scheidt
  van die van haar,
  vijfenzeventig jaar geleden.

  (1991)

  09-07-2007 om 23:26 geschreven door Gust Adriaensen


  06-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De koudwatervrees van Leterme

  Reeds enkele dagen na de verkiezingen werd het scenario 'Reynders-Dehaene-Leterme' door de CD&V geschreven, via de media mondjesmaat verspreid en aan de koning, die door de toppolitici met cynisch 'respect' al een maand wordt voorgesteld als de persoon die 'aan zet is', de 'scenarist', opgedrongen.

  De aanstelling van een 'bemiddelaar' is uiterst ongewoon (zijn er wel precedenten?) en bewijst vooral dat Leterme, ook na zijn eclatante verkiezingsoverwinning, nog altijd zijn nek niet echt durft uitsteken. Zijn pad naar het premierschap moet geëffend worden door een man die vanaf het prille begin van zijn politieke carrière, van onbeschoftheid, cynisme en achterkamertjespolitiek zijn handelsmerk heeft gemaakt.

  Dat Leterme ervoor terugschrikt de formatiemoeilijkheden, zelf aan te pakken, zegt veel over de politieke moed en de staatsmanskunst van 'Mister 800.000'.

  06-07-2007 om 20:42 geschreven door Gust Adriaensen


  04-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(Verdwenen) gehucht

  Tussen twee riviertjes
  liggen de beemden en aarden,
  akkeren en gaarden.
  Veilig binnen de ligusterhagen,
  rijen zich de boerderijen
  op de rug der glooiing.

  04-07-2007 om 17:03 geschreven door Gust Adriaensen


  02-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn hoge vertrekpremies immoreel?
  Aangezien we in een kapitalistisch-economisch systeem leven, waarin de hoogste winsten het ultieme doel zijn, is een vraag naar het morele gehalte van hoge vertrekpremies voor werknemers hypocriet en bevooroordeeld, indien niet tegelijk een ethische evaluatie van de superwinsten van aandeelhouders en van de topvergoedingen en hemelhoge oprotpremies van CEO's, én van het systeem tout court, aan de orde komt.

  Als je binnen de wetmatigheden en doelstellingen van het kapitalisme blijft, kan je bezwaarlijk morele normen toepassen op zowel de winsten van de werkgevers als de verloning van de werknemers. In de kapitalistische en materialistische terminologie gaat het dan namelijk om 'goed gemanaged, verstandig belegd, enz.' of 'goed onderhandeld, sterke druk uitgeoefend, enz.'.

  Een ethische benadering, waarvan ik voorstander ben, verliest haar geloofwaardigheid wanneer ze uitsluitend betrekking heeft op de werknemers. Ze moet integendeel betrekking hebben op het hele economische systeem.

  Wat me ook zeer verwondert is dat de CD&V zich onmiddellijk aan de zijde van de werkgevers heeft opgesteld. Is de invloed van ex-Volvotopman Leyman binnen de grootste Vlaamse partij al zo beslissend?

  Alleszins wordt weer eens bewezen dat het ACW zeker niet de eerste viool speelt binnen het CD&V-orkest, wanneer het echt om zaken gaat die het verschil in maatschappijvisie duidelijk kunnen maken.

  02-07-2007 om 17:18 geschreven door Gust Adriaensen


  01-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De oude pastorie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Weg van het momentane geraas,
  toch in het hart van het dorp,
  verheft zich uit de Kolkkuil
  de oude pastorie.

  Was zij beschermend huis
  en warme thuis
  voor hen die eeuwenlang
  hier woonden?

  Werd binnen deze muren
  de kromstaf gehanteerd
  of overwon
  de taal van 't kruis?

  Stond deze poort wijd open
  voor schapen die een herder zochten
  of was de drempel veel te hoog
  de deur te smal?

  Vond pijn of smart
  in deemoed aangebracht
  een luisterend oor,
  een troostend woord?

  Veilig binnen de vest,
  waarop reeds eeuwen eenden glijden,
  staat statig midden in de tuin,
  de oude pastorie.   

  01-07-2007 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  28-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Minister-president Peeters

  Op de fora van verscheidene kranten worden dezer dagen de kwaliteiten en gebreken van Kris Peeters uit de doeken gedaan. Vertrouwen in, en de bekwaamheid of het imago van de nieuwe Vlaamse minister-president, zijn natuurlijk belangrijk. Maar wat heel wat vragen oproept is dat iemand die nooit gekozen is in het Vlaamse Parlement, de hoogste politieke functie in Vlaanderen aangeboden krijgt.

  Wettelijk is dergelijke benoeming mogelijk, het zou er nog aan moeten mankeren. Maar ze bewijst glashelder dat Leterme en de CD&V-partijtop weinig of geen belang hechten aan de basis van ons democratisch systeem, namelijk het aanduiden van vertegenwoordigers van de bevolking via verkiezingen.

  Het betekent ook een zware belediging voor al degenen die zich enorme moeite getroost hebben om een zetel in de Vlaamse assemblee te veroveren. Zij worden klaarblijkelijk niet geschikt of bekwaam genoeg geacht om de leiding van de Vlaamse regering op zich te nemen.

  Bovendien is het nu nog duidelijker geworden dat, zoals in de meeste andere partijen (met uitzondering allicht van Groen!), slechts een uiterst beperkt groepje partijtoplui het binnen de CD&V voor het zeggen heeft. Wanneer het echt om belangrijke dingen gaat, geldt voor de overgrote meerderheid van de hele partijmachinerie maar een boodschap: zwijgen en jaknikken, desgevallend met de dood in het hart.  

  28-06-2007 om 09:53 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederland en Europa

  Waar is de tijd dat velen met bewondering en afgunst opkeken naar de Nederlandse ruimdenkendheid en openheid voor andere landen, andere culturen, godsdiensten, ethische opvattingen.

  Het is alsof onder Balkenende onze buren zich meer en meer terugplooien op zichzelf en zich het veiligst en comfortabelst wanen binnen letterlijk en figuurlijk eerder enge grenzen. Voor een sterker verenigd Europa is er in dergelijke defensieve geesteshouding natuurlijk geen plaats.

  Van CDA en CU is dat misschien nog te begrijpen. Dat Bos en de PvdA daarin bijna kritiekloos meehuppelen, roept al meer vragen op. Om nog niet te spreken over de ronduit anti-Europese standpunten van de SP. De houding van de twee sociaal-democratische partijen, vind ik een negatie van het internationale karakter dat de sociaal-democratie altijd gekenmerkt heeft.

  27-06-2007 om 07:43 geschreven door Gust Adriaensen


  25-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedicht bij een foto
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Oude man

  Terwijl ik naar boven glijd,

  kijk ik naar beneden
  diep mijn verleden.

  Mijn jeugd is helder,
  lichtvlekken weet ik
  mijn rug beschijnen
  en almaar meer verdwijnen
  in een grimmig grijs,

  terwijl ik somber stijg.

  25-06-2007 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  22-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Kalligrafie: Marleen Van Gestel

  22-06-2007 om 13:36 geschreven door Gust Adriaensen


  16-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onfatsoenlijk

  De KB's van minister Vanvelthoven in verband met de sociale verkiezingen en de vertegenwoordiging van de werknemers in de KMO's , worden door de liberalen en de werkgevers naar de koninklijke lade verbannen. Een commentaarschrijver van een krant  heeft het zelfs over 'een onfatsoenlijke soloslim van Vanvelthoven.


  Mag ik een poging doen om de balans een beetje in evenwicht te brengen. Het is onfatsoenlijk om de organisatie van de sociale verkiezingen in het gedrang te brengen. Het is onfatsoenlijk Europese richtlijnen, alleen als het in de kraam van liberalen en werkgevers past, serieus te nemen. Het is onfatsoenlijk een door de belastingbetaler te betalen miljoenenboete te riskeren. Het is onfatsoenlijk dat werkgevers en liberalen nog altijd gekant zijn tegen, gestructureerde en wettelijk geregelde werknemersvertegenwoordigers in de KMO's. Het is onfatsoenlijk dat de discussie daarover al 5 jaar woedt. Het is onfatsoenlijk te vergeten dat deze KB's de volledig conforme uitvoering van goedgekeurde wetgeving regelen.

  Wat ik zeker zo belangrijk vind, is dat deze rel nog maar eens pijnlijk scherp aantoont dat liberalen en werkgevers natuurlijke bondgenoten zijn in conflicten met de werknemers , dat het ACV eerder mak reageert en de CD&V geen kik geeft ter verdediging van de werknemersbelangen.

  Maar ja, wat wil je met een roomsblauwe regering in het vooruitzicht.

  16-06-2007 om 08:57 geschreven door Gust Adriaensen


  12-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Perceptie

  De verkiezingscampagne en -uitslag bewijzen nog maar eens duidelijk dat niet een objectieve evaluatie van het gepresteerde bestuurswerk maar wel de perceptie, gecreëerd door de (oppositie)partijen en de media, het stemgedrag in grote mate bepalen.

  CD&V in het bijzonder, is erin geslaagd een aantal allemansbegrippen als respect, goed bestuur, geloofwaardigheid, rechtvaardigheid, te claimen en tegelijk het bestuurswerk van paars af te doen als prutswerk, een opeenstapeling van blunders en tegengesteld aan de waarden en normen die de christendemocraten naar voor schoven.

  Dat is natuurlijk een serieus loopje nemen met de waarheid en het respect voor de politieke tegenstanders. En dat weet CD&V ook. Gelukkig (!?) zagen Leterme en zijn partij dat op de verkiezingsdag zelf al vlug in. Geen kwaad woord meer voor het tot de dag voordien vermaledijde paars, wel respect voor het o zo moeilijke bestuurswerk in een o zo complex België.

  Begrijpelijk. Want na het sloopwerk tijdens de campagne, moet de overwinnaar met bont en blauw geklopte tegenstanders aan tafel. Met het nodige respect. Om te praten over goed bestuur en op welke geloofwaardige manier een deel van de verkiezingsbeloften, bv. i.v.m. de staatshervorming, ingeslikt kan worden.

  12-06-2007 om 13:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Republikein Dedecker op bezoek bij de koning


  -Albert

  Ah, hier is onze republikein!

  -
  Jean-Marie

  Pardon sire?

  -Albert

  Ja, je wil mij en mijn familie toch uit het paleis kegelen. Je zegt zelfs dat jij het kindergeld voor mijn kleinkinderen moet betalen.

  -
  Jean-Marie (het zweet breekt hem uit)

  U hebt me zeker verkeerd begrepen, sire.

  -
  Albert

  Tut, tut, tut. Nu niet terugkrabbelen, eh Jean-Marieke.

  -
  Jean-Marie

  Sire, ik verzeker u, als ik minister mag worden, dat ik u door dik en dun zal steunen.

  -
  Albert

  Aha, dat hoor ik liever. Jean-Marieke tot ziens en braaf blijven jongen.

  -
  Jean-Marie

  Merci, sire.

  Dedecker loopt met knikkende knieën naar de deur maar eer hij zo ver is, heeft de koning hem in de kraag gepakt en gooit hij onze sterpoliticus in volle vaart plat op de rug.  Jean-Marie ligt uitgeteld op de paleisvloer. Hij is wel zo sportief om te kreunen: 'Sire, u krijgt daarvoor een ippon.' Terwijl hij door lakeien wordt weggedragen, hoort Dedecker Albert nog tegen zijn adjudant zeggen: 'Ik vertrouw die Oostendse praatvaar voor geen haar.'

  12-06-2007 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  05-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het groot debat

  Verhofstadt bewees nog maar eens een rasdebater te zijn. Hij was de ware titan in de originele betekenis van het woord. De man die bevlogen, (te) onstuimig visies ontwikkelt, voorstellen lanceert, aanvallen pareert, argumenten ter verdediging aanvoert, nieuwe grenzen aftast. Ongetwijfeld bezit de premier een intellectueel niveau dat weinig huidige Belgische toppolitici evenaren.

  Leterme praat vlot, (te) veel, maar zonder de gedrevenheid en oratorische vaardigheid van Verhofstadt. Hij is een 'notaris', bij wie de ergerlijke 'eentweedrietic' (soms zelfs in bv. 'twee' nog invoeging van een triootje) sterker en sterker op de voorgrond treedt. Bovendien dreigt het te veelvuldig en te onpas gebruiken van woorden als 'respect, goed bestuur, geloofwaardigheid, de mensen' (Leterme doet al maanden precies of hij en zijn partij op die vlag en lading het monopolie hebben), die zichzelf toegekende geloofwaardigheid aan te tasten. Temeer daar het niet zo moeilijk is hem op inconsequenties, onjuistheden en intellectuele oneerlijkheid te betrappen. Een paar voorbeelden: de woordbreuk i.v.m. de overstap naar het federale niveau; zijn slogan 'respect voor de mensen' versus zijn ondermaatse uithaal naar minister Landuyt en Groen!; het bagatelliseren van het kernafvalprobleem, maar zijn verzet tegen mogelijke opberging in his own backyard; het opblazen van het ontsnappingsincident in Dendermonde tot gigantische proporties, maar het afdoen van het veel grotere aantal ontsnappingen uit Vlaamse gesloten instellingen, als van een totaal andere, minder belangrijke orde; de christelijke roots waarop hij en zijn partij zich wat graag beroepen tegenover de kille, cijfermatige en verwerpende benadering van de 'snelle, nieuwe Belgen'.

  Vande Lanottes geloofwaardigheid als uiterst bekwame, consequente no-nonsenspoliticus, is, meen ik, in dit debat nog gestegen. Hij slaagt erin met de minste woorden een goed onderbouwd, consistent en begrijpelijk verhaal te brengen. Vande Lanotte spreekt niet in clichévorm over 'de mensen'. Maar uit zijn benadering van beleidsdomeinen als arbeid, milieu, justitie, migratie, blijkt dat hij bekommerd is om en respect heeft voor de concrete mens in concrete situaties.

  05-06-2007 om 21:35 geschreven door Gust Adriaensen


  28-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedicht bij een foto
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Foto: Bert Nijs

  28-05-2007 om 22:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.China

  China

   

  De wereld van mijn ouders,

  mijn wereld,
  valt in puin.

   

  Het nieuwe China
  raast vlakbij voorbij.
  Mijn oude ogen zien,
  begrijpen doe ik niet.

   

  Nog even zal ik langs de straat
  de laatste groenten
  uit de laatste tuin
  te venten staan.

   

  Angst grijpt mij aan:
  mijn oude China ligt in puin.

   

   

  28-05-2007 om 13:47 geschreven door Gust Adriaensen


  18-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maïs

  Het versgeploegde veld bezaaid
  was vlug al omgedraaid
  in vinnig groene stengels.
  Toen ving het huis
  in d' andre straat
  langzaam te verdwijnen aan.
  Nog even dreef de zwarte klink
  en ook de boer zijn bovenhelft
  boven het mobiel gewelf.
  Een week nadien, 't was wasselijk weer,
  bewoog nog slechts zijn norse kop
  boven de wiegende maïszee.
  En opgelet! nu volgt het dak,
  het zinken zet zich door.
  Hulpgeroep wordt niet gehoord.
  Nog eenmaal meen ik iets
  van hand of hoofd te zien.
  Verzwolgen is het huis nu helemaal,
  vergaan met man en muis, zowaar.

  Gelukkig is verrijzenis in dezen zonneklaar.

  18-05-2007 om 15:20 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vakbonden zijn broodnodig

  Nu Verhofstadt oppert dat de vakbonden zich meer zouden moeten bezighouden met het activeren van de werklozen dan met het uitbetalen van de werkloosheidsuitkeringen, wordt er zowel in de vraagstelling van heel wat krantenforums als in de reacties daarop gesuggereerd of geponeerd dat de enige taak van de vakbonden bestaat in die uitbetaling. En die zou inderdaad ook door een overheidsinstantie kunnen gebeuren.

  De essentiële opdracht van de vakbonden is evenwel het verdedigen van de werknemersbelangen en in ons kapitalistische economische systeem een voldoende sterk tegenwicht van de arbeid tegen het kapitaal vormen.

  Het verwondert me telkens opnieuw dat ook werknemers de vakbonden verketteren en luid verkondigen dat ze in het verleden wellicht nodig waren maar tegenwoordig helemaal overbodig, ja zelfs nadelig zijn.

  Alsof aandeelhouders en managers, wier enig streven het maken van topwinsten is, vanuit een door het christendom of het humanisme geïnspireerd idealisme, voortdurend bekommerd zijn om het materiële en geestelijke welzijn van de werknemers.

  18-05-2007 om 13:03 geschreven door Gust Adriaensen


  06-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De woordbreuk van Leterme

  Enkele jaren geleden beschuldigde CD&V'er Leterme , VLD'er Dewael van woordbreuk toen deze opstapte als Vlaams minister-president om minister in de federale regering te worden. Leterme beloofde bij zijn aantreden in de Vlaamse regering uitdrukkelijk dat hijzelf en de andere CD&V-ministers 5 jaar op post zouden blijven en hoogstens in een ondersteunende rol aan de federale verkiezingen zouden deelnemen.

  De senaatslijst trekken, beklemtonen dat je je verantwoordelijkheid niet zal schuwen, en toch jezelf geen kandidaat-premier willen noemen, is de schijnheiligheid ten top drijven.

  Leterme bakt het nog bruiner wanneer hij Dewael verwijt dat deze zich liet leiden door de ambitie om minister van Binnenlandse Zaken te worden. 'Maar bij mij', aldus onze oerdegelijke en bescheiden Vlaamse minister-president, 'gaat het niet om de functie of het postje'.

  En het klapstuk van de hele vertoning, hét stuitende voorbeeld van normvervaging en van kiezersmanipulatie is de uitspraak: 'De kiezer zal oordelen of dit al dan niet woordbreuk is'.

  Leterme en de CD&V zouden beter de verantwoordelijkheid  over hun vroegere uitspraken op zich nemen, erkennen dat ze een belofte breken, maar dat ze van oordeel zijn dat de overstap van Leterme en Vervotte naar het federale niveau, politiek verantwoord is.

  Met kronkelige redeneringen en een hoge graad van jezuïtisme, van 'zwart', 'wit' willen maken, is een zelfverklaarde 'normen- en waardepartij' als de CD&V, onwaardig.

  06-05-2007 om 23:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tanka

  Wandelen in de Hunsrück

  De witte dorpjes
  rusten in de glooiingen.
  De Hunsrück schittert
  onder het stralende blauw.
  Stille schoonheid om ons heen.

  06-05-2007 om 08:25 geschreven door Gust Adriaensen


  29-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klacht tegen stakers vlieghaven Zaventem

  Werknemers gaan niet tot staking over voor de lol. Als ze dat wel doen, is er een serieus probleem in de relatie werkgever-werknemer.

  Het gejeremieer van sommige reizigers en de economische schade worden door de meeste media gretig uitvergroot en misbruikt om nog eens lekker in te hakken op de vakbonden en om het stakingsrecht in vraag te stellen.

  Veel minder wordt een falend management in vraag gesteld. Of heb je al gehoord over gezamenlijke klachten van werknemers tegen de topmensen en aandeelhouders van bedrijven wanneer bij ontslag, werknemers economische, sociale en psychologische schade oplopen? En natuurlijk haalt de VRT nog altijd de onvermijdelijke professor-emeritus Blanpain van stal om stakers en vakbonden de levieten te lezen. Alsof er geen andere specialisten arbeidsrecht rondlopen met meer genuanceerde opvattingen.

  Interessant ware ook eens uit te zoeken wat de sociale en professionele achtergrond is van de 200 reizigers die een klacht hebben ingediend en welke firma of lobbygroep de gezamenlijke klachtenprocedure heeft georganiseerd en gestart.

  29-04-2007 om 08:04 geschreven door Gust Adriaensen


  28-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bekommernis

  Terwijl ik ijverig
  het mos op het tuinpaadje weghak,
  komt Maarten aangerend
  en vraagt verontwaardigd
  waar nu voortaan de kaboutertjes
  slapen kunnen.
  En weer komt
  geen passend antwoord in me op
  precies zoals de dag voordien
  toen hij me toeriep
  bij het maaien
  de madeliefjes te sparen.

  28-04-2007 om 22:43 geschreven door Gust Adriaensen


  21-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De opbodfarce

  Verhofstadt belooft 200.000 nieuwe jobs. Vandelanotte wil er 260.000 realiseren. Van Rompuy roept met tremolo's in de stem dat zijn partij aan die belachelijke en bedrieglijke opbodpolitiek niet meedoet. Want, doceert de oudste Van Rompuy, het is niet de politiek die werkgelegenheid creëert maar de (kapitaalkrachtige) ondernemer.

  Of het lanceren van concrete getallen, zoals door de liberale en socialistische kopstukken gebeurt, verstandig en realistisch is, kan in vraag gesteld worden. Maar de reactie van Van Rompuy en CD&V, roept nog meer kritische bedenkingen op.

  Herman Van Rompuy vertolkt namelijk perfect de visie van het economisch neoliberalisme op het al dan niet creëren of verminderen van tewerkstelling. Dat is namelijk in eerste instantie een zaak van kapitaal en ondernemer; politiek en werknemer spelen daarbij maar een rolletje in de marge.

  Dat standpunt verkondigen is natuurlijk Van Rompuys volste recht en ligt in de lijn van wat hij altijd geweest is: een volbloed liberaal wanneer het om de ordening van onze economie gaat. Een liberale wolf die evenwel al tientallen jaren in een christendemocratische schapenvacht rondloopt.

  En dat roept vragen op. Hoe knullig en doorzichtig het zwaaien met getallen in de verkiezingscampagne ook kan overkomen, de liberaal Verhofstadt hecht op die manier meer belang aan de invloed van ons democratisch politiek systeem op het cruciale beleidsdomein van de tewerkstelling- is dus 'socialistischer' -dan de christendemocratische Van Rompuy.

  Maar wat het nog erger maakt, is de hypocrisie, die voor iedereen die de politiek een beetje volgt, overduidelijk is. Van Rompuy spreekt met diep dedain over de concrete tewerkstellingsbeloften van zijn liberale en socialistische opponenten. Maar hij is klaarblijkelijk vergeten dat hijzelf en zijn partij de voorbije jaren Verhofstadt voortdurend afgerekend hebben op de vroeger gedane jobsbelofte. En dat ook CD&V in het verleden op het federale niveau en nu nog steeds op het Vlaamse niveau, wat graag uitpakt(e) met de gecreëerde tewerkstelling. En er hoeft geen tekeningetje bij: in de toekomst zal een toename van het aantal jobs geclaimd worden door de partijen die aan het bewind zijn.

  Klaarblijkelijk ziet Herman Van Rompuy nog een laatste belangrijke politieke rol voor hem weggelegd. Die ambitie vernietigt evenwel in snel tempo het imago van de wijze, onthechte, filosofische schrijver-politicus, imago dat hij de laatste jaren met zorg had opgebouwd. Spijtig.

  21-04-2007 om 23:00 geschreven door Gust Adriaensen


  20-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schoonheid van het Hageland
  Vandaag met vrienden 21 km gewandeld door een prachtige streek in ideale omstandigheden: voorjaar, zonnig, niet te warm.

  Vertrokken in Diest, over de wallen, door het recreatiedomein 'De Halve Maan' en dan de kloosterberg op. Daar heb je een prachtig uitzicht op het Brabantse stadje en de wijde omgeving.

  Via magnifieke holle wegen en over de Hagelandse heuvels trokken we verder richting Scherpenheuvel. Van ver al zagen we de koepel en de toren. Het bedevaartsoord is in de lente echt een parel, een beetje hemel. Naar Zichem, de Maagdentoren (stevig in de steigers) en de Demer. Enkele kilometers stroomopwaarts langs de kronkelende rivier in een arcadisch landschap. En dan over de laatste heuvels terug naar ons vertrekpunt.

  Een heerlijke tocht in het land van Ernest Claes.

  20-04-2007 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  18-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku

  Een plotse windvlaag
  door Japanse kerselaars:
  sneeuwbui van bloesems.

  18-04-2007 om 21:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geloofwaardigheid van CD&V en Leterme
  CD&V en Leterme hebben van geloofwaardigheid en respect de wervende ingrediënten voor hun partij gemaakt.

  Daar is ondertussen flink de klad in gekomen. Voorlopig triest hoogtepunt van ongeloofwaardigheid en misprijzen voor de kiezer, is de overstap van Inge Vervotte naar het federale niveau. Bij het aantreden van de Vlaamse regering in 2004 verklaarde minister-president Leterme namelijk dat de drie CD&V-ministers (hijzelf, Vervotte en Peeters) 'de rit zouden uitdoen en hoogstens in een ondersteunende rol kandidaat zouden zijn bij andere verkiezingen'.

  We weten nu wat die woorden van Leterme waard zijn: Vervotte op de eerste plaats van de Antwerpse kamerlijst en Leterme meer dan waarschijnlijk (hij maakt van het 'nog-niet-beslissen' een propagandatruc) aan de kop van de senaatslijst! 

  18-04-2007 om 14:40 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Kunt ge de tekenen van de tijd dan niet duiden?'

  De Belgische bisschoppen willen in hun brochure vooral beklemtonen dat de Kerk een positieve boodschap brengt. In de media werd vooral aandacht geschonken aan deze algemene teneur en aan het kerkelijke standpunt ten aanzien van het leven van de individuele mens.

  Merkwaardig vond ik het dat kranten en tv nauwelijks of helemaal geen oog hadden voor de duidelijke taal van de bisschoppen i.v.m. met de (visie op de) samenleving.

  De Kerk, aldus de bisschoppen, draagt sterk bij tot het behoeden en bevorderen van de zachte waarden. De hoeksteen van elke politieke en sociale visie is de menselijke waardigheid .

  Dat geldt ook voor de problematiek van de globalisatie:

  -economische belangen mogen niet overheersen zoals dat het geval is in de neoliberale staat;
  -bepaalde handelspraktijken verrijken in feite enkelen en verarmen ontelbare anderen;
  -wat men voor de grondstoffen betaalt aan de arme eigenaar, is soms gewoon roof;
  -christenen hebben de plicht in de mate van het mogelijke politieke maar ook economische vluchtelingen op te nemen.

  Dat deze kerkelijke maatschappijstandpunten geen prominente plaats krijgen in de media, ook niet in kranten of tijdschriften die er een duivels genoegen in vinden om zo vaak mogelijk de Kerk in een slecht daglicht te stellen, bewijst duidelijk dat de Vlaamse media verre van objectief en onafhankelijk zijn. Want de Kerk vertolkt standpunten die haaks staan op het neoliberaal kapitalisme en op de opvattingen en levenswijze van de meeste lezers . Dus niet te veel aandacht geven aan deze sterke maatschappijkritische opvattingen van de Kerk. 

  10-04-2007 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  08-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pasen

  Kardinaal Danneels verwoordde in zijn paashomilie in de Brusselse kathedraal op een confronterende manier de betekenis van Christus' verrijzenis. Die biedt de gelovige mens perspectieven over de dood heen en dwingt m.i. ook de niet-gelovigen  ertoe na te denken over de zin van het menselijke bestaan.

  Danneels zei het zo: 'Als er geen verrijzenis is, wat blijft er dan voor de mens? We kunnen eten en drinken, en morgen de dood.'

  De kardinaal windt er dus geen doekjes om. Natuurlijk kan de mens nog wel wat meer. Maar geplaatst tegenover tijd, ruimte en menselijke beperktheden, kan je moeilijk anders dan uiteindelijk zingeving te vinden in een geloof dat die beperktheden overstijgt.

  Dat wilde Danneels, denk ik, nog eens in een gebalde vorm tot uiting brengen.

  08-04-2007 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De opwarming
  Ik herinner me niet dat milieuproblemen en in het bijzonder de opwarming van de aarde, ooit zo sterk in het nieuws zijn geweest als de laatste tijd.

  Niet alleen de regeringen maar ook de individuele burgers kunnen er niet meer omheen: om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen, zijn er dringend ingrijpende maatregelen nodige. Ze zullen enorm veel geld kosten en grote impact hebben op onze manier van leven, op wat we gewoonlijk 'comfort' noemen. Ieder individu kan nu al met vallen en opstaan proberen 'anders (te) gaan leven'.

  Want daar gaat het in essentie om en dat zal ook de grote moeilijkheid zijn: we zullen echt met minder verspilling, met meer respect voor het milieu moeten leren leven.
   
  De originele naam van de Vlaamse ecologische partij was dus nog niet zo gek: Agalev. Pater Versteylen had echt wel profetische gaven.

  06-04-2007 om 23:26 geschreven door Gust Adriaensen


  30-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het sacrament van de liefde

  Waarom Benedictus XVI het nodig acht expliciet te vermelden dat echtgescheidenen de communie niet mogen ontvangen, is ook voor de nog pratikerende katholieken onbegrijpelijk en roept veel weerstand op.

  Ongeacht de praktische onuitvoerbaarheid van het verbod, wekt de katholieke kerk weer eens de indruk dat zij vooral op het vlak van de huwelijks- en seksualiteitsmoraal met erg concrete verbodsbepalingen uitpakt. Al ooit gehoord dat in een pauselijke brief gesteld wordt dat bv. aan fiscale of sociale fraudeurs de communie geweigerd moet worden?

  Wanneer de kerk enerzijds aan de communie zulke fundamentele waarde hecht maar anderzijds een welbepaalde groep mensen daarvan uitsluit en op die manier stigmatiseert, kan ze nog moeilijk, in navolging van Jezus Christus, een barmhartige kerk genoemd worden. En wordt de kloof tussen de instelling en het slinkende aantal pratikerenden, gescheiden of niet, almaar groter. 

  30-03-2007 om 21:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dit is de tijd

  Dit is de tijd
  waarin nieuwe kracht
  door alles vaart.
  Het gras groeit groener,
  de wind is zoeler
  en soms hoor je 's avonds
  reeds buurtende buren.
  De kinderen huppelen buiten.
  Ze dansen met vriendjes
  over de nieuwe straat
  met kleurige linten
  in hun blonde haar.

  30-03-2007 om 12:56 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Balkenende een democraat?
  De Nederlandse premier, die nog altijd overkomt als het slimste en braafste jongetje van de klas, weigert met alle mogelijke middelen een parlementair onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Amerikaanse inval in Irak.

  Die houding versterkt alleen maar het vermoeden dat bij de besluitvorming enkele jaren geleden, een en ander niet erg koosjer is verlopen. Ze zegt ook veel over de democratische inborst van Balkenende. Het fundament van een representatieve democratie is de volksvertegenwoordiging. Zij heeft recht op informatie over en controle op alle beslissingen van de regering. Balkenende schuift dat democratische basisrecht opzij. Wat meer en erger is, hij heeft in de regeringsonderhandelingen de sociaal-democraat Bos, die als oppositielid vroeger sterk aandrong op een parlementair onderzoek, zo ver kunnen krijgen dat hij de antidemocratische weigering slikt. Allemaal heel ontluisterend voor de stijve Balkenende en voor de blitse Bos.

  Dat de Nederlandse regering het zich kan veroorloven het parlement voor schut te zetten, zegt evenwel ook veel over de zwakheid van deze democratische instelling en haar politiek personeel. En over het niveau van de politiek-democratische mores.

  29-03-2007 om 09:45 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foei Leterme!
  Nu de verkiezingen naderen, komen er meer en meer deuken in het imago van Leterme.

  De Vlaamse minister-president, die wat graag van zichzelf het beeld ophing van de 'serieuze bestuurder', daarmee ook koketteerde, ziet er geen graten in om zonder overleg met de regeringspartners en tegen alle afspraken en princiepsbeslissingen in, het wegenvignet in de papiermand te gooien. Een gesprekje met Balkenende volstaat voor die 'presidentiële' beslissing.

  Van respect en degelijk bestuur gesproken!

  28-03-2007 om 21:27 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het weekend van de verongelukte eekhoorntjes

  Het was het laatste weekend van maart,
  dus nog maar enkele dagen lente.

  Nog voor de watertoren van Lichtaart
  constateerden we
  drie verpletterde eekhoorntjes.
  Het enige gave dat restte
  was hun pluimstaart.
  Het onophoudelijke gekrijs der meeuwen
  boven het Zwart Water
  kon de vraag naar het waarom
  niet verdringen.
  Diezelfde zondag
  schoven nog twee krengetjes
  onder mijn autowielen door.
  's Maandags
  -met mijn zoon op weg naar school-
  rende een eekhoorntje
  vlak voor mijn auto
  de weg over.
  Ongedeerd bereikte het de bosrand.

  Het was het laatste weekend van maart,
  dus nog maar enkele dagen lente.

  23-03-2007 om 21:08 geschreven door Gust Adriaensen


  22-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Büllingen

  Tegen de bosrand
  ligt in maart nog sneeuw
  op de hoogten van Büllingen.

  De weiden zijn nog dor,
  blauwgrijs de meidoornhagen
  Torenspitsen reiken uit
  boven alleen maar daken.

  Maar een strakke wind voert
  de kracht van het voorjaar aan
  over de zachte heuvels.

  Geuren en licht,
  klanken en atmosferen
  dringen onweerstaanbaar door
  in dit lieflijke land.

  In duizend kronkelingen
  zoekt de Warche snel zijn weg
  langs de forellenvissers.

  Hooggelaarsd staan zij,
  norse, nutteloze wachters,
  roerloze standbeelden,
  in de flikkerbeweging van lentelijk water.

  Tussen verstarrring en leven
  is verbinding én overgang
  de regelmatige zwiep van de hengel

  door de luchten van Büllingen.

  22-03-2007 om 09:22 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ondergang van een dorp
  De verantwoording voor de beslissing die lang geleden genomen werd om het dorp Doel te verwoesten en zijn dorpsgemeenschap te liquideren, was: de Antwerpse haven moet uitgebreid worden met een zoveelste reuzendok.

  Ondertussen is duidelijk geworden dat het aantal containers veel minder snel groeit dan verwacht werd en dat het Saeftinghedok er meer dan waarschijnlijk nooit komt.

  Hoewel de redenen voor het van de kaart vegen van het polderdorp dus weggevallen zijn, gaat de Vlaamse regering systematisch en zo goed als ongestoord verder met de destructie van Doel. De beslissing om nog dit jaar 120 leegstaande huizen af te breken, is allicht de doodsteek.

  Het lot van Doel en zijn inwoners kan klaarblijkelijk de politieke partijen en de politici geen barst schelen. Alleen 'Groen!' verheft soms nog zijn stem. Vlaams parlementslid Jos Stassen noemt de afbraakbeslissing terecht een schande. Maar veel zal zijn protest niet uithalen.

  Het codewoord van CD&V 'respect' geldt niet voor Doel en voor de liberalen zijn de havenbelangen zo veel belangrijker dan een landelijk dorp. Sp-a zwijgt meestal in deze aangelegenheid maar is daardoor ook mede schuldig aan deze lang geplande dorpsmoord.

  Een dorp bewust al dan niet doen verdwijnen , is niet zo maar een economische, technocratische beslissing. Ze heeft in essentie met ethiek te maken, met respect voor verleden, heden en toekomst van een gemeenschap.
   
  Dat de Vlaamse ministers Peeters en Keulen er geen graten in zien op korte termijn driekwart van een eeuwenoud dorp met de grond gelijk te maken, duidt op een pijnlijk-scherpe wijze het politiek-morele niveau van deze heren aan. Dat zij doorgaan met deze verbrande-aarde-politiek, ook al zijn er geen economisch-technische redenen meer voor de vernietiging van Doel, maakt het allemaal nog ontluisterender en degoutanter.

  21-03-2007 om 15:18 geschreven door Gust Adriaensen


  20-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een limerick met een baard

  Minister-president Leterme
  is niet meer weg te slaan van televisieschermen.
  Graag verkracht hij zijn aard
  met een valse baard,
  als het hem extra stemmen oplevert, ochermen.

  20-03-2007 om 19:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Baardenhaiku

  DE VALSE BAARDEN

  VAN TWEE KANDIDAAT-PREMIERS:

  DE VLAAMSE FIERHEID!

  20-03-2007 om 08:47 geschreven door Gust Adriaensen


  19-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De negende dialectendag
  De dialectendag in 'Lamot', Mechelen, kende met o.a. lezingen en workshops over de kinderspelwoordenschat en de chattaal van Vlaamse jongeren een boeiend verloop.

  Gedeputeerde Ludo Helsen hield een geestige toespraak waarin hij verklapte dat hijzelf ooit nog aan dialectonderzoek in zijn eigen dorp had gedaan en waarin hij een lans brak voor het verder inventariseren van de volksliedjes in de streektaal.

  Journalist Marc Reynebeau bracht een scherpzinnige analyse van de taalsituatie in Vlaanderen. Die is volgens hem niet zo rooskleurig. De overgrote meerderheid van de Vlamingen spreekt het dialect (of beter de streektaal) noch de standaardtaal behoorlijk. Wat opgang maakt, ook in de media, is 'tussentaal', 'verkavelings-Vlaams', 'soapserie-Vlaams'. En het promoten van dergelijke taal, die dan nog volkomen ten onrechte 'dialect' genoemd wordt, is voor vele BV's niets anders dan een alibi voor het eigen onvermogen om in alle omstandigheden een vlotte algemene taal te gebruiken.

  Ik denk dat Reynebeau gelijk heeft. Het beste onderwijs ter wereld en de talloze A(B)N-acties ten spijt, slagen de meeste Vlamingen er niet in zich een soepele lingua franca eigen te maken. Maar ook van dialect of streektaal is niet echt nog sprake. Diverse tussentaaltjes regeren.

  Het algemeen Nederlands, aldus Reynebeau, wordt nog altijd gepercipieerd als een 'artificiële', hoe dan ook onnatuurlijke taal, die door haar vermeende elitaire karakter vaak zelfs aversie oproept. Het is iets voor dikkenekken. Of erger nog, voor Hollanders.

  Het zijn een taalevolutie en -gevoel waarover we niet fier kunnen zijn. Wat meer is, Vlaanderen dreigt aan een Babelse spraakverwarring ten onder te gaan. De vrijwel constante ondertiteling van onze medeburgers op TV, kan die ramp, aldus Reynebeau, maar tijdelijk uitstellen.

  19-03-2007 om 18:12 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandelen in de Kempen

  De zuidelijke lus (16 km) van de Aadalroute in Bladel (Noord-Brabant) staat garant voor een prachtige en duidelijk bewegwijzerde (met wit-gele tekens) wandeling.

  Een aanbevolen vertrekpunt is het centrum van Bladel maar onze wandelgroep verkoos als startplaats De Grote Cirkel, in de buurt van de weg Postel-Reusel. Tussen deze weg en de E34 ligt een uitgestrekt natuurgebied.

  De goed begaanbare bosdreven van de Peelse en Kroonvense Heide  leiden je naar de drie Kroonvennen (in maart-april kan het er krioelen van de padden) en 't Neerven. Je stapt een eind langs de Aa of Goorloop in een schitterend afwisselend landschap van weiden en bosschages. Je trekt door het landgoed Ten Vorsel waar een recent gebouwd Franciscus van Assisikapelletje uitnodigt tot een moment van rust en bezinning. In het druk door jonge gezinnen bezochte recreatie- en bungalowpark Het Vennenbos kan je een stukje eten. Wil je iets meer de sfeer van de oude Kempen opsnuiven, dan is taverne 't Nekkermenneke een absolute aanrader.

  Kortom, een van de mooiste wandelingen die we in de Antwerpse en Noord-Brabantse Kempen al gemaakt hebben.

  15-03-2007 om 20:32 geschreven door Gust Adriaensen


  13-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verrechtsing van CD&V
  Het bijna gelijktijdig verdwijnen van vakbondsvrouw Greta D'hondt en het binnenhalen van Volvo-topman Leyman, is symbolisch voor het duidelijker en duidelijker verschuiven van CD&V naar een rechts conservatisme in sociaal-economisch opzicht.

  Het rijtje van CD&V-politici die het in de partij voor het zeggen en die weinig of niets met werknemers en zeker niet met de vakbonden te maken (willen) hebben, is ondertussen indrukwekkend geworden: de gebroeders Van Rompuy, Schouppe, Peeters, De Crem en Leterme himself  En nu dus Leyman, die onmiddellijk volop in the picture komt.

  Ik vraag me af hoe het ACW zijn steun aan CD&V nog langer kan verantwoorden en wat de zgn. ACW-mandatarissen denken te betekenen in die partij.

  In de politieke besluitvorming tellen de ACW-mandatarissen nog amper mee en in Ter Zake zei de journalist dan ook terecht: 'CD&V is een andere partij aan het worden.' Leyman deed niet de minste moeite om daartegen ook maar iets in te brengen.

  13-03-2007 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een lentegedicht van dertig jaar geleden

  Op het signaal
  van de hoofdvogel,
  de bontgevederde,
  wipten ze allemaal
  uit hun winterverblijven.
  De bomen waren nog kaal
  maar de lucht
  hing plots
  vol lentegeluiden.

  Mijn winterogen gingen open
  naar de krokusjes
  blauw en geel
  in de nog slaperig tuin.
  Maar de kinderen
  dartelden reeds door het gras,
  ze rolden juichend
  tot voor mijn pantoffels.

  Over de zonnige straat
  wandelde de buurvrouw.
  Haar baby kraaide.
  Ik riep nog net op tijd
  een groet van uit de tuin.
  Mijn stem klonk anders.

  Verder het land op
  zag ik een boer
  met grote ernst
  de stalmest uitspreiden.
  Het winterruige paard
  sloeg met zijn staart
  de eerste vliegen weg.
  Het was de derde maart.

  12-03-2007 om 21:33 geschreven door Gust Adriaensen


  10-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feniks Tony Van Parijs
  Ik krijg het meer en meer op de heupen van dit parlementslid, dat steevast 'de justitiespecialist van de CD&V' wordt genoemd.

  Telkens er ook maar iets is dat met justitie te maken heeft, is de voormalige minister er als de kippen bij om op een betuttelende, betweterige, verwijtende en moraliserende manier zijn opvolgster de les te spellen en paars te veroordelen. Vaak is hij daarbij bovendien flagrant intellectueel oneerlijk.

  Nu ook weer is er het stuitende leedvermaak met de huidige justitieminister naar aanleiding van het mislukken van het zgn. 'feniksproject'. 'De mythische vogel die uit zijn as verrijst, is zelf tot stof en as verworden', peroreert bolleboos Van Parijs. De 'justitieminister' vergeet dat hijzelf als justitieminister indertijd dertien informaticasystemen liet installeren of in stand hield die incompatibel waren. Je moet geen grote computerspecialist zijn om te weten dat zoiets onvermijdelijk enorme problemen kan veroorzaken.

  Maar dat alles zal onze 'justitiespecialist' worst wezen. Als hij maar in het nieuws komt en zijn frustratie om een verloren ministerpost verder kan botvieren.

  10-03-2007 om 22:18 geschreven door Gust Adriaensen


  09-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BORRELENDE NOOTJES

  ¶: Het Reties zangkoor 'Recanti' nodigt uit op

  BORRELENDE NOOTJES

  een aperitiefconcert

  zondag 25 maart 11 u.
  'De 7 Nethen'
  St.-Martinusstraat 34, Retie

  09-03-2007 om 21:44 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kleingoed

    In deze doffe maanden
  reageren mijn registreerantennes
  minder gevoelig.
  Ik moet hoogdringend
  de frisse lucht in.

  Met verse aandacht
  het mierenpaadje beijken
  op het zwarte asfalt
  een zanderig weggetje
  waarop een chaotische drukte heerst
  aan beide kanten
  van het tuinpad
  duikt het een donkere tunnel in
  in het midden een grote bocht
  om een vergeten strohalm heen.

  Een sporenlezer moet ik weer worden
  buurmans hond volgen
  wanneer hij er niet is
  zijn vaste gang
  langs de slaapkamerkant
  naar de slijkerige sloot
  ligt mooi afgedrukt
  in het reeds lange gras.

  Nauwlettend toezien
  hoe de regenworm
  zich uit de pas omgespitte grond
  moeizaam omhoogwringt
  of de slijmerige slak
  even met een grassprietje aanraken.

  Glimlachen
  om de paniekerig wegvluchtende kevertjes
  wanneer het licht plots doordringt
  in het geheimzinnige gangetje
  tussen muur en graspol.

  Een lieveheersbeestje
  je wijsvinger laten beklimmen
  tot de top bereikt is
  zijn glanzende dekschildjes
  zijn trillende donkere vliegvliesjes
  openen zich naar het zonlicht.

  Heerlijk, dit wereldje
  van kleingoed.

  09-03-2007 om 08:55 geschreven door Gust Adriaensen


  08-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parlementslid Greta D' hondt stopt ermee
  De beslissing van mevrouw D'hondt om haar mandaat op te geven, heeft m.i. vooral te maken met de antivakbondmentaliteit in de top van de CD&V en het meer en meer wegschuiven naar rechts van deze partij.

  Als Greta D'hondt in het nieuws kwam, was dat de vakbondsvrouw die met goed onderbouwde tussenkomsten en voorstellen maar ook met grote gedrevenheid de belangen van de werknemers verdedigde, de afkalving van de sociale zekerheid aanklaagde en de minder sociaal bewuste collega's, ook in de eigen partij, duidelijk de les spelde.

  Klaarblijkelijk is ook de CD&V dergelijke competente en volwaardige parlementsleden  liever kwijt dan rijk. Greta D'hondt was te vaak een vervelende luis in de pels van de sterke rechts-conservatieve vleugel van CD&V. De partijtop -met op kop onze grote staatsman Leterme (die enkele maanden geleden de vakbond uiterst brutaal schoffeerde)- heeft liever te maken met volgzame jaknikkers en als het om vrouwen gaat ook liefst nog met volgens de eisen van  de media en de reclame gestroomlijnde dames.

  In dat plaatje wilde Greta D'hondt niet passen. Ze heeft groot gelijk. Maar het is wel spijtig dat een rechttoe rechtaan sociaal bewogen parlementslid haar mandaat niet meer ziet zitten omdat de partij die nog altijd door de vakbond gesteund wordt, meer en meer misprijzen voor diezelfde vakbond over heeft.

  08-03-2007 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  04-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provinciale Statenverkiezingen in Nederland

  In de Volkskrant wordt een ontluisterend beeld geschetst van de Provinciale Staten en hun politici.

  De provinciale 'beleidsmensen' vertonen in hoge mate 'conflictvermijdend gedrag' luidt het. 'Ze zijn dol op borrels en 'n vlaggetje op hun auto maar houden minder van debatteren.  

  Ze zijn er dan ook niet op uit de bevoegdheden die de provinciebesturen hebben, echt te gebruiken. Ze passen ervoor de gemeentebesturen tegen de haren in te strijken, bv. op het vlak van de ruimtelijke ordening. Ook in Nederland wil elk gemeentebestuur klaarblijkelijk een bedrijventerrein. Het provinciebestuur kan dat beletten maar doet het niet. Gevolg: een wildgroei van bedrijventerreinen.  Ander voorbeeld: de natuurbeschermingswet geeft de provinciebesturen de mogelijkheid te beschermen landschappen aan te duiden. Er wordt geen gebruik van gemaakt want te conflictueus.
  De Volkskrant besluit: de provinciale politici buigen liever in plaats van de rug te rechten.

  Als dit beeld klopt, kan ik alleen maar constateren dat de Vlaamse provinciebesturen bergen vaak erg degelijk werk verzetten. Hoewel in Vlaanderen geregeld gepleit wordt voor het afschaffen van deze 'middenbesturen', hebben de provinciebesturen, zeker de laatste decennia, een niet te onderschatten rol gespeeld op het vlak van de cultuur en de natuur.

  04-03-2007 om 21:09 geschreven door Gust Adriaensen


  01-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ridder

  De knapen staan me bij:
  de maliënkolder aangeschoten
  het glanzend harnas
  stuk voor stuk
  zorgvuldig aangepast
  moeizaam op het paard gehesen.

  Ik weet de jonkvrouw zo nabij.

  't Vizier is neergeklapt
  de sporen in de flank geslagen
  de lans gestrekt.

  Kijkt zij naar mij?

  De botsing der titanen.
  Zijn lans die afschampt
  op mijn schitterend schild
  de borstplaat ingedrukt
  ik hoor mijn ribben kraken
  de wereld draait zich om
  ik stort in 't perk.

  Komt zij tot troost nu toegesneld?

  Een hoopje schroot wordt weggebracht
  daarin een dwaze ridder ach!

  Gedeukt 't kuras
  de hoofse minne onaangetast

  blijf ik van haar dromen.

  01-03-2007 om 20:03 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Democratie
  De vaudeville rond het lijsttrekkerschap van Dirk Sterckx maakt m.i. nog maar eens duidelijk dat er regelgeving nodig is omtrent het al dan niet opnemen van een mandaat.

  Het principe zou moeten zijn dat iedereen die zich kandidaat stelt en verkozen wordt, het mandaat ook opneemt.

  Partijen en politici die omwille van vooral electorale overwegingen bij elke verkiezing aan dat principe tornen, beseffen klaarblijkelijk niet dat op die manier hun geloofwaardigheid én ons democratisch systeem uitgehold wordt. 

  27-02-2007 om 21:31 geschreven door Gust Adriaensen


  24-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een vis in koel water

  Zo ben ik gebleven
  een vis in koel water.

  Glij door wier en lis
  op zoek naar aas.
  Vermijd de worm
  die opzettelijk langs
  de slangenwortel kronkelt.
  Want niet nog eens
  wil ik zo gruwelijk
  beetgenomen worden
  als toen ik hierlangs zwom.
  Haak en weerhaak
  in mijn bek hapte ik
  pijn van langzame worging
  mij bevrijden kon
  in een ultieme sparteling
  en in het water pletste
  vlug wegglijdend
  in het vertrouwde kruid.

  Zo ben ik gebleven
  een vis in koel water.

  24-02-2007 om 10:31 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vakbond en stempelgeld

  Hoewel de reactie van ACV- regio Aalst Oudenaarde al heel wat nuanceert, toch mag de vakbond op geen enkele manier de indruk wekken dat de uitbetaling van stempelgeld afhankelijk is van het lidmaatschap van de vakbond. Dat zou machtsmisbruik, intimidatie en normvervaging betekenen. Stempelgeld is overheidsgeld. De uitbetaling ervan is een taak die de vakbonden op zich nemen tegen vergoeding. De informatie daarover moet vanwege de vakbond correct en duidelijk zijn.

  Anderzijds lijkt het in de media brengen van het Oudenaardse incident meer en meer een VLD-manoeuvre te zijn om nog maar eens de vakbonden in een slecht daglicht te stellen.

  Maar het moge duidelijk zijn: verenigingen van werknemers zijn in dit tijdperk van globalisering meer dan ooit nodig.

  22-02-2007 om 17:42 geschreven door Gust Adriaensen


  20-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klanken van tederheid

  Zoals ik jou
  klein donzig diertje
  in mijn armen hield

  streel ik je
  twintig jaar later
  met klanken van tederheid

  wapen ik je
  met woorden van liefde
  voor de tijd die vliegt

  zoon.

  20-02-2007 om 09:27 geschreven door Gust Adriaensen


  19-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Socialisme: taboe voor 'Groen!'.
  Na Jos Geysels enkele maanden geleden in 'Knack', wil nu ook Vera Dua in een dubbelinterview met Bruno Tobback in 'De Morgen', zeker geen socialist genoemd worden.

  Die categorische afwijzing zal iedereen verbazen die ook maar een beetje hoogte heeft van de maatschappijvisies van de politieke partijen in Vlaanderen. Tenzij zowel Geysels als Dua 'socialisme' gelijkstellen met het marxisme-leninisme of verengen tot een of andere politieke partij.

  De groene kopstukken van vroeger en nu, weten beter dan wie ook dat vele van de uitgangspunten en doelen van het ecologische denken haaks staan op ons kapitalistisch-liberaal economisch systeem.

  Als je de ecologische beweging loshaakt van het streven naar solidariteit, van het socialisme in de ruime betekenis, loop je het gevaar terecht te komen in een groen fundamentalisme of in een elitair clubje van 'natuurliefhebbers' en kun je zonder al te veel problemen bijvoorbeeld Leopold Lippens van Knokke een, weliswaar bejaarde, groene jongen noemen.

  Zou de koudwatervrees van 'Groen!' voor het socialisme niet een van de oorzaken zijn van de neerwaartse spiraal waarin de partij terechtgekomen is? Velen in de groene beweging zien scherp genoeg in dat de afwijzing van het socialisme door partijkopstukken meer te maken heeft met tactiek en electorale overwegingen dan met het eerlijk uitdragen en realiseren van een ecologische maatschappij- en mensvisie.

  19-02-2007 om 12:51 geschreven door Gust Adriaensen


  18-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku
  Paasbloemen in knop

  te vroeg in februari

  door vorst gebroken.

  18-02-2007 om 19:02 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een blik over de grens

  De leiders van de drie partijen (CDA, PvdA, Christen Unie) die de nieuwe Nederlandse regering vormen, zien er netjes opgevoede en erg slimme jongens uit. Vooral Balkenende en Rouvoet is het sérieux van hun calvinistische achtergrond in alles en nog wat aan te zien. Bos komt met zijn geamuseerde-ironische smile en zonder dasje ietwat frivoler voor de dag.

  Het program van de Christen Unie, de partij van Rouvoet, intrigeert. Zij noemt zichzelf een christelijk-sociale partij. Haar sociaaleconomische visie staat zeer dicht bij die van de Nederlandse socialisten (PvdA, SP). In ethische kwesties probeert zij zich te laten leiden door christelijke uitgangspunten.

  Een gelijkaardige politieke formatie is er in Vlaanderen niet. Misschien is er wel een niet onbelangrijk segment van de Vlaamse kiezers te vinden voor dergelijke christelijk-sociale partij.

  16-02-2007 om 21:06 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid uit India

  Oog om oog,
  op den duur
  is de hele wereld blind.

  MAHATMA GANDHI

  15-02-2007 om 08:10 geschreven door Gust Adriaensen


  12-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuur en poëzie in het Prinsenpark

  Wijd open is de poort.
  Ontsluit je geest, je hart.
  Wolken onder hoog blauw
  drijven bij je binnen.
  Bomen spreken je aan
  in hun menigvuldige gedaanten.
  Een zacht ruisen
  van varens en grassen
  begeleidt je stappen.
  Vogelzang weerklinkt
  vanuit de struiken.
  Plots geritsel
  en dan stilte.
  In het blarentapijt
  zie je het leger van een ree.
  Rimpeling en spiegeling
  is het water van de beek.
  Wandel met al je zintuigen
  ten einde toe
  en zeg tegen
  Tatanga Mani,
  de wijze:
  "Ik heb geluisterd.
  Overal vernam ik gefluister.
  Over het weer.
  Over de dieren.
  Over de Grote Geest."

  (De indiaan Tatanga Mani zegt o.m.:

  "Weet jij dat bomen praten?
  Ja, zij praten, zij praten met elkaar.
  Ze praten ook tegen jou als je luistert.
  Maar blanke mensen luisteren niet.
  Ze hebben het nooit de moeite waard gevonden
  om naar ons, indianen, te luisteren.
  Ikzelf heb veel van bomen geleerd:
  soms iets over het weer, soms iets over dieren,
  en soms iets over de Grote Geest.") 


  12-02-2007 om 14:23 geschreven door Gust Adriaensen


  11-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zout

   Een Franse legende vertelt het verhaal van een prinses die tegen haar vader zegt: "Ik hou van je als van zout." Hij voelt zich daardoor beledigd en verbant haar. Pas later, als hij geen zout meer krijgt, beseft hij hoe waardevol het is en hoe diep dus de liefde van zijn dochter.

  Zout is zo gewoon, zo gemakkelijk te verkrijgen en zo goedkoop dat we vergeten dat zout vanaf het begin van de beschaving tot zo'n honderd jaar geleden een van de meest gewilde goederen was in de geschiedenis van de mensheid.

  (Uit 'Zout. Een wereldgeschiedenis' van Mark Kurlansky)

  11-02-2007 om 22:53 geschreven door Gust Adriaensen


  10-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Max Selen
  Vervreemding


  De tentoonstelling van de Turnhoutse schilder Max Selen in 'De Warande' is een confronterende ervaring. Vaak tonen de van afmetingen grote werken mensen met fotografische nauwkeurigheid . Toch gaat er een drukkende stilte, een reddeloze eenzaamheid, een kafkaiaanse vervreemding van uit.

  Vele volwassenen schildert Selen in achteraanzicht. Vóór hen is er de zee of de afgrond, zijn er de levenloze torengebouwen van (Amerikaanse) grootsteden. Kinderen worden vaak in vooraanzicht voorgesteld. Zeer dikwijls worden de meeste figuren van een compositie in negatief geschilderd. Bij hen plaatst Selen dan een personage dat in positief wordt weergegeven. Het is een buitenstaander die er, precies omdat hij zo realistisch wordt afgebeeld, niet bij hoort, verdwaald als hij lijkt te zijn in een wereld van schimmen.

  Het werk van Max Selen is niet erg geschikt om je woonkamer op te vrolijken. Maar de kunstenaar brengt met  artistieke inventiviteit en technisch vakmanschap een aantal wezenskenmerken van de moderne mens tot expressie: zijn eenzaamheid, vervreemding en angst in een bedreigende omgeving.

  10-02-2007 om 20:51 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Draaikonterij

  Dat bedrijfsleiders zich kanten tegen een wetsvoorstel om herhaalde overtredingen van bedrijven strenger te sanctioneren, is nog te begrijpen. Maar de diepe verontwaardiging en de weer onmiddellijk van stal gehaalde dreiging met -ochot ocharmen- uitwijking, waarmee de mediageile VBO- en Unizobobo's uitpakken, zijn zo doorzichtig hypocriet dat je alleen maar weerzin voelt. Wat zij in essentie willen is dat het bedrijfsleven boven de fiscale en sociale wetgeving mag staan. Er is nochtans een eenvoudig middel voor de bedrijven om boetes te vermijden: bega geen overtredingen. En mochten er toch eens fouten gebeuren, draag dan de verantwoordelijkheid, ook de financiële.

  Wie het evenwel niet bruin maar helemaal donkerblauw bakt, is Verhofstadt. Deze man, die we onze premier moeten noemen, gaat onmiddellijk overstag wanneer er tegenwind van de bedrijven komt maar moet direct nadien opnieuw zijn standpunt veranderen wanneer hem duidelijk gemaakt is dat hijzelf het wetsontwerp op de ministerraad heeft helpen goedkeuren. Van draaikonterij en ongeloofwaardigheid gesproken! En dan maar jeremiëren over de groeiende kloof tussen politici en burgers (over wie de premier al jarenlang zo 'gedreven' schrijft in allerlei manifesten). En waarschuwen tegen de dreiging van extreem-rechts.

  De interpellatie van CD&V (de partij die 'waarden en respect' zogezegd hoog in het vaandel voert), via grote muil De Crem was evenzeer verhelderend én ontluisterend. Geen woord over fraudebestrijding, geen jota over de windhanige houding van de premier. Enkel de 'snode' aanval van Verhofstadt (veel erger dan Mao, aldus kremlinoloog De Crem) op het boven alle wetten verheven bedrijfsleven, kreeg christen-democratische (?) aandacht.

  Voor de burger blijft er maar een verweermiddel tegen dergelijke opeenstapeling van platvloerse huichelachtigheid: diep politiek en electoraal misprijzen voor dergelijke sujets.

  09-02-2007 om 11:43 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wintertafereel

  Wintertafereel

  De reiger in de wegsmeltende sneeuw
  langs de E34
  leek nog maar even bezweken.
  Zo gaaf was hij.
  Iets te laat was de dooi
  voor hem begonnen.

  Wat verder in de wei
  stond een zwaan
  trots en eenzaam
  in de nog bevroren plas
  zijn spiegelbeeld te bekijken.

  08-02-2007 om 10:04 geschreven door Gust Adriaensen


  05-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koning Albert II naar Congo?

  Uit de nieuwsberichten blijkt dag na dag dat Congo allesbehalve een stabiel en democratisch  functionerend land is. Een triest voorlopig hoogtepunt van chaos en brutaal geweld is wat ik net in het journaal hoorde: minstens honderd mensen zijn omgekomen bij politiek-religieuze gevechten in West-Congo.

  Waarom pleiten toppolitici als Verhofstadt, Michel, De Gucht (nochtans tot voor enkele dagen geen voorstander van een koninklijk bezoek) zo hartstochtelijk voor een bezoek van koning Albert aan Congo? Spelen zij onder één hoedje met grote ondernemers en holdings die in een koninklijk bezoek grote voordelen voor hun zakenrelatie met Congo zien? Zien zij het gevaar niet dat het koningschap ernstige beschadiging kan oplopen door een nog altijd machtswellustig en corrupt regime te legitimeren?

  Het was bijzonder pijnlijk én verhelderend Michel in het TV-journaal te horen peroreren over de Congolese democratie vlak na de schokkende beelden van soldaten die lijken op pick-ups gooien of gevangenen tot moes kloppen. Democratie!?

  05-02-2007 om 19:52 geschreven door Gust Adriaensen


  02-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het rijke Vlaanderen
  Lao-tse:

  Een land is nooit zo arm als wanneer het schijnbaar vol rijkdom is.

  02-02-2007 om 22:17 geschreven door Gust Adriaensen


  01-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een herinnering

  Smidse

  het vertrouwde ritueel:

  voordag de reus
  met vlammende ogen
  dreigt ze te brandmerken
  en de kinderen joelend
  de smidse uithollen

  zijn ze de halfduistere
  magische ruimte binnengedrenteld

  langs de geblakerde muren
  tot bij de zwoegende blaasbalg
  tot bij het vuur
  tot bij het aambeeld
  waar het gloeiende ijzer
  vorm krijgt
  tot bij het sissende koelwater
  tot bij het rustige paard
  in het lichtvlak van de open deur

  de reuk van geschroeid hoorn
  de doffe klop
  waarmee een hoefnagel
  ingedreven wordt

  dat alles
  kleuren
  geuren
  geluiden
  gretig in zich opgenomen

  voordat de goedmoedige reus
  dreigt ze te brandmerken
  en de kinderen joelend
  de straat oprennen
  naar school toe

  het vertrouwde ritueel

  01-02-2007 om 20:20 geschreven door Gust Adriaensen


  31-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Yellow Art

  Kunsthuis 'Yellow Art'

  Recent de gelegenheid gehad om het kunsthuis 'Yellow Art' te bezoeken. Het is een initiatief van het OPZ-Geel. In het huis waar Jan Hoet in zijn jeugd woonde, wordt aan mensen met psychische problemen de kans geboden om onder deskundige begeleiding hun creatieve en artistieke talenten te ontplooien.Ik zag er mannen en vrouwen intensief allerlei plastische technieken uitproberen. Enkelen overduidelijk met heel wat begaafdheid en artistieke inspiratie.

  Aan het plastische en literaire werk van psychisch zieke mensen, wordt meer en meer aandacht besteed. Er is al ontzaglijk veel over geschreven en het Guislainmuseum in Gent heeft er reeds enkele boeiende tentoonstellingen aan gewijd.

  Het gevaar bestaat evenwel dat soms al te gemakkelijk dergelijk werk tot belangrijke kunst wordt gepromoveerd, precies omdat het gemaakt werd door zieke mensen.

  Dat doet evenwel niets af aan het artistiek vormende en therapeutische belang van initiatieven als kunsthuis 'Yellow Art' in Geel.

  31-01-2007 om 10:06 geschreven door Gust Adriaensen


  29-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De missie van Yves Desmet

  Pol Van Den Driessche? Nee. Deed het bijna in zijn broek toen de prins even naar hem uithaalde. "Ik voelde me als een kleuter die door de juf berispt wordt." zegt Pol, de man die al jarenlang wat graag prins Filip als een kleuter voorstelt. Klinkt wel uitermate lullig uit de mond van zo'n man.

  Dan is Yves Desmet andere koek. In het brein van deze slimste mens ter wereld is vooral het prinselijke zinnetje 'Ik heb een missie' blijven hangen. Yves, bij wie lang geleden een beetje doopwater tot in zijn hersenpan is doorgesijpeld -het heeft hem erg verstandig gemaakt maar hij loopt dus nog altijd met een katholiek trauma rond-, krijgt een acute bewustzijns- en taalvernauwing, wanneer hij het woord 'missie' hoort. In van Dale staan op zijn minst acht betekenissen vermeld maar voor Yves is er maar een en die heeft te maken met 'missionaris, zendeling'. Woorden die bij onze journalist, die toch van geen kleintje vervaard is, de rillingen over de rug doen lopen. Je zag het op TV in zijn ogen, je hoorde het in de toon van zijn stem. Als de kroonprins zichzelf als koning-missionars ziet, staan er ons verschrikkelijke dingen te wachten. Stuurt hij Verhofstadt, Leterme en al die andere zogenaamd democratische hansworsten naar huis en introduceert hij voor ons geliefde België een autocratisch koningschap? Jaagt hij alle antiroyalisten, in de eerste plaats de VB'ers -met uitzondering van Morel evenwel- over de kling? Geeft hij eigenhandig Van Den Driessche een pandoering, die Pol nooit nog zal vergeten? En het verschrikkelijkste visioen: dwingt Filip de Zendeling, desnoods hardhandig, Yves Desmet tot bekering, herdoop en dagelijkse kerkgang?

  Maar bij dit laatste zinnetje trof me als een bliksemschicht de gedachte: is ook Yves Desmet geen zendeling, een man met een missie? Natuurlijk is hij dat. En deze briljante journalist wil het ook zijn. 'De Morgen' zorgt er onder zijn leiding toch dag na dag voor dat het kneuterig-katholieke, geborneerde-conservatieve Vlaanderen gesloopt wordt en dat de Vlaamsche boeren en tuinders, werkmenschen en doppers, bourgeois en landjonkers, zich onder zijn invloed bekeren tot wereldburgers.

  En inderdaad, sinds ik 'De Morgen' en Yves Desmet lees, constateer ik -Hagelandse, Kempense, Limburgse, Meetjeslandse, Westhoekse... keuterboer van origine-, dat ik in een snel tempo daarvan weggroei, naar de glorierijke morgen van de ruimdenkende, multiculturele mens toe. De nieuwe homo universalis. Dankzij Yves Desmet. En ik ben al vrijdenkend genoeg geworden om de sterjournalist een kritische vraag te stellen: "Yves, zit je niet te agressief-fundamentalistisch op de huid van die arme koningskinderen? Je weet toch: het zijn ook maar mensen. Of beschouw je het als je missie heel de koninklijke familie de woestijn in te sturen?"

  Maar niettemin besluit ik graag met een gemeend 'dank u wel' aan het adres  van de Vlaamse missionaris bij uitstek, zendeling Yves Desmet.

  29-01-2007 om 22:48 geschreven door Gust Adriaensen


  28-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serena

    Serena


  De voeten
  stevig op de grond
  wacht zij gebogen
  de billen
  gespannen in het oranje broekje
  heen en weer wiegend.
  Tegen 200
  de bal geretourneerd
  het rokje opslaand.
  De benen
  schuift ze alreeds uiteen
  over het gravel
  eindeloos
  een gave driehoek vormend.
  Ze rept zich naar de andere zijde
  helaas tevergeefs
  het game verloren.
  Op en neer deinend
  in slow motion
  de machtige borsten
  waartussen zweetdruppels
  de geheimzinnige diepten
  van haar lijf afglijden.

  28-01-2007 om 22:09 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Kleutertragedie en pedagogische wijsheid

  Kleutertjes Yves en Pol komen bij meester Guy aangerend.
  Bevende vingertjes gaan de hoogte in.

  -"Meester, meester, Filip heeft lelijke dingen tegen ons gezegd!"

  Meester Guy, pedagogisch ernstig en verontwaardigd.

  -Wat! Is die Filip weer stout geweest. Ik zeg het tegen zijn papa en ik geef hem direct flink wat billenkoek. Een onverbeterlijke stouterik is die Filip!

  Kleutertjes Yves en Pol gaan gerustgesteld opnieuw aan het spel. Ze krijgen evenwel Filip in het vizier. Yves plant zijn vuistje in Filips lieve gezicht en Pol trapt hem venijnig tussen de benen, terwijl ze pesterig gillen:

  "En je krijgt ook nog billenkoek van meester Guy!"

  Vanop een afstand ziet meester Guy monkellachend toe.

                                

  26-01-2007 om 20:04 geschreven door Gust Adriaensen


  25-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bravo prins Filip!

  Ik heb er alle begrip voor dat de prins uithaalt naar journalisten die hem al jarenlang bevooroordeeld en uitermate brutaal over de hekel halen, hem voorstellen als een nitwit, hem agressief en kwaadaardig beledigen in zijn privé- en familieleven. Ik denk dat vele mensen, of ze nu royalist zijn of niet, hartgrondig zeggen: 'Groot gelijk Filip. Geef die vuilspuiters eindelijk eens lik op stuk!'

  Helemaal ontluisterend is de reactie van de betrokken journalisten. Deze heren die zich onaantastbaar wanen, er vaak een duivels plezier in scheppen prins Filip en andere leden van het koningshuis onder de gordel te treffen en daarmee ook nog vaak grof geld verdienen, voelen zich nu door de prinselijke 'reprimande' flink in het kruis getast. Als de bliksem brieven ze het privégesprekje (wie kan overigens bewijzen dat wat de journalisten beweren, ook werkelijk zo door Filip gezegd is?) dat de prins met hen had, over aan de andere media en aan de premier. De liberale woelwater van langgeleden, die ondertussen de mening is toegedaan dat het best alleen politici en bevriende journalisten recht op vrije meningsuiting hebben, slaat dus automatisch de prins nog maar eens met een vernederende berisping om de oren en dwingt papa-de-koning ertoe om zich opnieuw te distantiëren van een van zijn kinderen.

  Wie zich in deze affaire van zijn smalste, kleingeestigste en kwaadwilligste kant laat zien, is voor mij overduidelijk: het is niet prins Filip.

  25-01-2007 om 19:31 geschreven door Gust Adriaensen


  22-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De inspectieverslagen

  Een maat voor niets?

  De publicatie van de doorlichtingsresultaten van de Vlaamse secundaire scholen zorgt in onderwijskringen voor heel wat opwinding en verdedigende, of verontschuldigende, of propagandistische reacties.
  Ik vraag me af, waarom eigenlijk.

  De sterke en zwakke kanten van een school zijn bij directie en personeel meestal wel bekend, zeker wanneer het de infrastructuur en de uitrusting betreft.
  Buitenstaanders, zelfs de ouders, kunnen m.i. nauwelijks hoogte krijgen van de vele vaktermen die in de verslagen gebruikt worden.

  De doorlichting, en daarop werd ook reeds door onderwijsverantwoordelijken gewezen, zegt niets over de schoolsfeer en -cultuur. Ze heeft zo goed als uitsluitend betrekking op technische, meetbare(?) elementen: de welstand der gebouwen, het aantal computers, de participatiestructuur, het functioneren van het schoolsecretariaat, enz.

  Als een school meer wil zijn dan een onderwijsinstituut, dan moet zowel het onderwijs in het algemeen als iedere school afzonderlijk zich afvragen wat de 'opvoedingseindtermen' van het secundair onderwijs zijn. Moet de school jonge mensen klaarstomen om zo goed mogelijk te passen in ons productie-consumptiesysteem. Is een school een maatschappijbevestigende of maatschappijkritische instelling? Is het moreel verantwoord dat ons zo geroemde onderwijssysteem impliceert dat voor duizenden jonge mensen de verdere ontplooiing van hun talenten onmogelijk wordt gemaakt? Is het niet godgeklaagd dat de kwaliteit van nogal wat scholen wordt afgemeten aan het aantal mislukkingen: hoe meer 'buizen', hoe hoger de kwaliteit? Dat er anderzijds helemaal geen eenvormigheid is in de beoordeling van leerlingen tussen de verschillende scholen, zelfs niet binnen een zelfde school?

  Deze en nog zoveel andere vragen verdienen, me dunkt, permanente aandacht en een breed maatschappelijk debat, eerder dan de technische momentopname die nu het nieuws (voor even) beheerst.

  22-01-2007 om 21:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku

   

  Pijlsnel rent de haas

  door hardbevroren weiland

  voor zijn doodsangst uit.

  22-01-2007 om 20:50 geschreven door Gust Adriaensen


  19-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begrijpe wie kan

  Begrijpe wie kan


  Niet alleen uit statistieken maar nog duidelijker uit het koop- en consumeergedrag én de levensstijl van een mgroot deel van de Vlamingen, blijkt dat dit landje tot de welvarendste regio's ter wereld behoort. Dat is m.i. geen reden om er een bijzonder dikke nek van zelfvoldaanheid ('wij Vlamingen hebben die welstand uitsluitend te danken aan onze onovertrefbare werklust en intellectuele en commerciële capaciteiten') bij te ontwikkelen, voorbij te zien aan het schandalig hoge procent mensen onder de armoedegrens en voortdurend de solidariteit met Wallonië in vraag te stellen, dat door nogal wat Vlamingen beschouwd wordt als een derdewereldland waar domheid, luiheid en corruptie troef zijn.

  Wanneer er evenwel voor de zoveelste keer enige communautaire spanning de kop opsteekt, wordt in de krantencommentaren bijna telkens weer de neerwaartse sociaal-economische spiraal waarin Vlaanderen zich nu al zou bevinden, van stal gehaald. Gesuggereerd wordt dat alleen maar een nog sterker gefederaliseerd België, ons kan behoeden voor een sociaal-economisch kerkhof.

  Begrijpe wie kan.

  19-01-2007 om 09:48 geschreven door Gust Adriaensen


  17-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sneeuwklokjes
  Sneeuwklokjes

  Mijn vrouw vroeg
  voor de derde maal:

  "Bloeien de sneeuwklokjes reeds?"

  Het voor de hand liggende
  "Kijk toch in de tuin!"
  zei ik gelukkig niet.

  Bijtijds dacht ik:
  eigenlijk is de vraag
  vol verwachting
  het zien definitief.

  Ik echode dus:

  "Ja, zouden de sneeuwklokjes
  reeds bloeien in de tuin?"

  En daar lieten we het
  voorlopig bij.

  17-01-2007 om 09:14 geschreven door Gust Adriaensen


  10-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondermaatse Leterme

  Hoe bestaat het dat een politicus die graag uitpakt met sereniteit, rationaliteit, zelfbeheersing, goed bestuur en respect, om zich te profileren als de grote staatsman, in 'De Zevende Dag' zo uit de bocht gaat. De manier waarop hij de politieke verantwoordelijkheid voor het contract met 'KINT' in de schoenen van zijn liberale voorganger probeerde te schuiven, getuigde van stuitende electorale platvloersheid en was een Vlaamse minister-president onwaardig. Het absolute dieptepunt werd bereikt toen Leterme het zgn. contract uit zijn binnenzak te voorschijn toverde als ultieme bewijs van Somers' slecht bestuur in deze aangelegenheid. Je hoeft geen aanhanger van de liberalen te zijn, om na dit schouwspel hartgrondig te zeggen: 'Van die boer geen eieren (meer)!' 

  10-01-2007 om 18:40 geschreven door Gust Adriaensen


  08-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Momentopname
  In het noordwesten
  de kleuren van de ondergaande zon
  gespleten door de torenspits
  heel ver.
  En plots de zwarte slierten
  vogelstippen onkenbaar
  glijdend naar het zuiden.

  08-01-2007 om 20:17 geschreven door Gust Adriaensen


  06-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de prins geen/alleen maar kwaad...
  Opmerkelijk maar eigenlijk niet verwonderlijk, dat zo goed als alle media-aandacht in het Hasseltse fraudeproces, verschoven is naar de 'mediagenieke' prins. Tientallen journalisten die wat graag de moraliserende en zelfs de dieptepsychologische toer opgaan, dringen door in het brein en het karakter van Laurent. Hun conclusie is nogal eensluidend: een verwend, spilziek, hautain, dom, lui, enz., koninklijk kind. Kortom: er deugt niets meer aan de prins.

  Een aantal bedenkingen hierbij.
  -Als de prins wat mispeuterd heeft, moet dat in een eerlijk proces aan het licht komen.
  -De media hebben jarenlang ( en nu natuurlijk nog meer) gretig geprofiteerd van de strapatsen van dwarsligger Laurent.
  -Journalisten die nu moord en brand (blijven) schreeuwen, zijn vaak niet zo volhardend in het veroordelen en vervolgen van grootschalige sociale en fiscale fraude ('geen heksenjacht aub').
  -De manier waarop over de prins bericht wordt, vertoont weinig respect voor de mens (man en vader) Laurent. Ook prinsen hebben recht op respect.
  -Degenen die de fraude hebben georganiseerd, mogelijk hebben gemaakt  en er nog rijker van geworden zijn, blijven in de pers tegenwoordig bijna helemaal buiten schot. Dat is ook met twee maten en gewichten werken. 

  06-01-2007 om 08:28 geschreven door Gust Adriaensen


  05-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku
  Twee witte zwanen
  drijven op de Ronde Put:
  droevige schoonheid.

  05-01-2007 om 13:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bisschop en de migranten
  Vorige week hoorde ik in Ter Zake een interview van Bracke met de bisschop van Gent en met de minister van Buitenlandse Zaken. Er werd o.a. aandacht besteed aan de problematiek van migranten en vluchtelingen. Het heeft me verwonderd en ontgoocheld dat de bisschop van Gent met geen enkel woord repte over Christus' leer ten aanzien van vreemdelingen en vluchtelingen. Integendeel, hij deed er alles aan om het onderwerp 'low profile' te houden en de minister van BZ zeker niet voor het hoofd te stoten. Diplomatisch zal zulke houding wel zijn. Maar sluit ze ook aan bij Christus' glasheldere boodschap omtrent 'genadigheid' inzake de 'vreemdelingenproblematiek'? Lees Matteus 25 (33-46) er maar eens op na waar het o.a. over het al dan niet opnemen van vreemdelingen.

  05-01-2007 om 11:41 geschreven door Gust Adriaensen


  03-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot nu toe geen sneeuw in deze winter. Dan maar een gedicht over sneeuw, dat ik een kwarteeuw geleden schreef.

  Sneeuwlandschap

  Aandoenlijk aan een sneeuwlandschap is:
  het ongerepte, het verruimende
  en in de grijsblauwe verte
  over de boog der Hodonkse akkeren,
  alleen maar de witte daken
  als reuzententen op de vlakte.

  Of nog:
  het grillige lint der Zwarte Nete
  met hangwallen van sneeuw
  en in het gestolde land
  de nu intense siddering
  van levend water.

  Of ook:
  de haas die sneeuwblind wegschiet
  -donkere beweging op heldere rust-
  twee blauwe reigers
  verbazend traag opvliegend
  uit het berijmde oeverriet,
  een rillend konijn
  met zieke ogen
  in het afgeknaagde onderhout,
  schokkender dood
  -want met nog slechts een zucht,
  een lichte trilling van leven-
  dan het stijfbevroren eendenkreng
  even verder langs de slootkant.

  En tenslotte:
  omkijken in verwondering
  naar mijn voetsporen
  voor een keer duidelijk zichtbaar
  in het land dat ik liefheb.

  03-01-2007 om 21:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom rasplezers!
  Dit zijn de allereerste zinnetjes van een nieuwe blogger. Hoeveel er zullen volgen, valt nog te bezien. De bedoeling is alleszins nu en dan bedenkingen te formuleren bij actuele maatschappelijke en politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen in een groter of kleiner verband. Afwisseling met poëzie en prozatekstjes behoort zeker ook tot de mogelijkheden.

  Aan alle lezers een gelukkig 2007!

  03-01-2007 om 17:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat!
  Proficiat!

  Uw blog is correct aangemaakt en u kan nu onmiddellijk starten! 

  U kan uw blog bekijken op http://blog.SeniorenNet.be/rasp

  We hebben om te starten ook al een reeks extra's toegevoegd aan uw blog, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.  Zo is er een archief, gastenboek, zoekfunctie, enz. toegevoegd geworden. U kan ze nu op uw blog zien langs de linker en rechter kant.

  U kan dit zelf helemaal aanpassen.  Surf naar http://blog.SeniorenNet.be/ en log vervolgens daar in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op 'personaliseer'.  Daar kan u zien welke functies reeds toegevoegd zijn, ze van volgorde wijzigen, aanpassen, ze verwijderen en nog een hele reeks andere mogelijkheden toevoegen.

  Om berichten toe te voegen, doet u dit als volgt.  Surf naar http://blog.SeniorenNet.be/  en log vervolgens in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Druk vervolgens op 'Toevoegen'.  U kan nu de titel en het bericht ingeven.

  Om een bericht te verwijderen, zoals dit bericht (dit bericht hoeft hier niet op te blijven staan), klikt u in plaats van op 'Toevoegen' op 'Wijzigen'.  Vervolgens klikt u op de knop 'Verwijderen' die achter dit bericht staat (achter de titel 'Proficiat!').  Nog even bevestigen dat u dit bericht wenst te verwijderen en het bericht is verwijderd.  U kan dit op dezelfde manier in de toekomst berichten wijzigen of verwijderen.

  Er zijn nog een hele reeks extra mogelijkheden en functionaliteiten die u kan gebruiken voor uw blog. Log in op http://blog.SeniorenNet.be/ en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.  Klik vervolgens op 'Instellingen'.  Daar kan u een hele reeks zaken aanpassen, extra functies toevoegen, enz.

  WAT IS CONCREET DE BEDOELING??
  De bedoeling is dat u op regelmatige basis een bericht toevoegt op uw blog. U kan hierin zetten wat u zelf wenst.
  - Bijvoorbeeld: u heeft een blog gemaakt voor gedichten. Dan kan u bvb. elke dag een gedicht toevoegen op uw blog. U geeft de titel in van het gedicht en daaronder in het bericht het gedicht zelf. Zo kunnen uw bezoekers dagelijks terugkomen om uw laatste nieuw gedicht te lezen. Indien u meerdere gedichten wenst toe te voegen op eenzelfde dag, voegt u deze toe als afzonderlijke berichten, dus niet in één bericht.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken over de actualiteit. Dan kan u bvb. dagelijks een bericht plaatsen met uw mening over iets uit de actualiteit. Bvb. over een bepaalde ramp, ongeval, uitspraak, voorval,... U geeft bvb. in de titel het onderwerp waarover u het gaat hebben en in het bericht plaatst u uw mening over dat onderwerp. Zo kan u bvb. meedelen dat de media voor de zoveelste keer het fout heeft, of waarom ze nu dat weer in de actualiteit brengen,... Of u kan ook meer diepgaande artikels plaatsen en meer informatie over een bepaald onderwerp opzoeken en dit op uw blog plaatsen. Indien u over meerdere zaken iets wil zeggen op die dag, plaatst u deze als afzonderlijke berichten, zo is dit het meest duidelijk voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken als dagboek. Dagelijks maakt u een bericht aan met wat u er wenst in te plaatsen, zoals u anders in een dagboek zou plaatsen. Dit kan zijn over wat u vandaag hebt gedaan, wat u vandaag heeft gehoord, wat u van plan bent, enz. Maak een titel en typ het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks naar uw blog komen om uw laatste nieuwe bericht te lezen en mee uw dagboek te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met plaatselijk nieuws. Met uw eigen blog kan u zo zelfs journalist zijn. U kan op uw blog het plaatselijk nieuws vertellen. Telkens u iets nieuw hebt, plaats u een bericht: u geeft een titel op en typt wat u weet over het nieuws. Dit kan zijn over een feest in de buurt, een verkeersongeval in de streek, een nieuwe baan die men gaat aanleggen, een nieuwe regeling, verkiezingen, een staking, een nieuwe winkel, enz. Afhankelijk van het nieuws plaatst u iedere keer een nieuw bericht. Indien u veel nieuws heeft, kan u zo dagelijks vele berichten plaatsen met wat u te weten bent gekomen over uw regio. Zorg ervoor dat u telkens een nieuw bericht ingeeft per onderwerp, en niet zaken samen plaatst. Indien u wat minder nieuws kan bijeen sprokkelen is uiteraard 1 bericht per dag of 2 berichten per week ook goed. Probeer op een regelmatige basis een berichtje te plaatsen, zo komen uw bezoekers telkens terug.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met een reisverslag. U kan een bericht aanmaken per dag van uw reis. Zo kan u in de titel opgeven over welke dag u het gaat hebben, en in het bericht plaatst u dan het verslag van die dag. Zo komen alle berichten onder elkaar te staan, netjes gescheiden per dag. U kan dus op éénzelfde dag meerdere berichten ingeven van uw reisverslag.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met tips op. Dan maakt u telkens u een tip heeft een nieuw bericht aan. In de titel zet u waarover uw tip zal gaan. In het bericht geeft u dan de hele tip in. Probeer zo op regelmatige basis nieuwe tips toe te voegen, zodat bezoekers telkens terug komen naar uw blog. Probeer bvb. 1 keer per dag, of 2 keer per week een nieuwe tip zo toe te voegen. Indien u heel enthousiast bent, kan u natuurlijk ook meerdere tips op een dag ingeven. Let er dan op dat het meest duidelijk is indien u pér tip een nieuw bericht aanmaakt. Zo kan u dus bvb. wel 20 berichten aanmaken op een dag indien u 20 tips heeft voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken dat uw activiteiten weerspiegelt. U bent bvb. actief in een bedrijf, vereniging of organisatie en maakt elke dag wel eens iets mee. Dan kan je al deze belevenissen op uw blog plaatsen. Het komt dan neer op een soort van dagboek. Dan kan u dagelijks, of eventueel meerdere keren per dag, een bericht plaatsen op uw blog om uw belevenissen te vertellen. Geef een titel op dat zeer kort uw belevenis beschrijft en typ daarna alles in wat u maar wenst in het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks of meermaals per dag terugkomen naar uw blog om uw laatste belevenissen te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken uw hobby. U kan dan op regelmatige basis, bvb. dagelijks, een bericht toevoegen op uw blog over uw hobby. Dit kan gaan dat u vandaag een nieuwe postzegel bij uw verzameling heeft, een nieuwe bierkaart, een grote vis heeft gevangen, enz. Vertel erover en misschien kan je er zelfs een foto bij plaatsen. Zo kunnen anderen die ook dezelfde hobby hebben dagelijks mee lezen. Als u bvb. zeer actief bent in uw hobby, kan u dagelijks uiteraard meerdere berichtjes plaatsen, met bvb. de laatste nieuwtjes. Zo trek je veel bezoekers aan.

  WAT ZIJN DIE "REACTIES"?
  Een bezoeker kan op een bericht van u een reactie plaatsen. Een bezoeker kan dus zelf géén bericht plaatsen op uw blog zelf, wel een reactie. Het verschil is dat de reactie niet komt op de beginpagina, maar enkel bij een bericht hoort. Het is dus zo dat een reactie enkel gaat over een reactie bij een bericht. Indien u bvb. een gedicht heeft geschreven, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze het heel mooi vond. Of bvb. indien u plaatselijk nieuws brengt, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze nog iets meer over de feiten weet (bvb. exacte uur van het ongeval, het juiste locatie van het evenement,...). Of bvb. indien uw blog een dagboek is, kan men reageren op het bericht van die dag, zo kan men meeleven met u, u een vraag stellen, enz. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.

  WAT IS DE "WAARDERING"?
  Een bezoeker kan een bepaald bericht een waardering geven. Dit is om aan te geven of men dit bericht goed vindt of niet. Het kan bvb. gaan over een bericht, hoe goed men dat vond. Het kan ook gaan over een ander bericht, bvb. een tip, die men wel of niet bruikbaar vond. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.


  Het SeniorenNet-team wenst u veel succes met uw gloednieuwe blog!

  Met vriendelijke groeten,
  SeniorenNet-team

  03-01-2007 om 16:56 geschreven door
  Archief per week
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!