NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  20-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniƫl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/3

  Vrijdag 18 januari 2019

  Uit het leven van de  gemeenschap Mar Yakub

  Zegening van het terrein

  Op zondag wilde onze bisschop Mgr Jean Arbach bij ons zijn. Tijdens  de eucharistie verkoos hij in de eerste ‘stal’ te zitten, naast de kribbe, terwijl abouna Georges voorging in de byzantijnse  liturgie en ik assisteerde. Al celebreert de bisschop zelf niet, er zijn verschillende  gelegenheden gedurende  de dienst waarbij de priesters naar hem toe komen om de zegen te  vragen. Hij hield wel de homilie en sprak over het Licht dat met Jezus in de  wereld gekomen is en ons uitnodigt daaraan deel te nemen. Na de mis was er een ontmoeting met Arabische koffie,  Syrische zoetigheden en uitwisseling van de Kerst- en Nieuwjaarswensen. Tevens werd het plan  besproken om hier op 29 september 2019 een dag te organiseren, waarop ‘n 500 jongeren verwacht worden. De bisschop moest weer  voor het middagmaal vertrekken. In de namiddag was de zegening van het terrein voorzien. Als priester in liturgisch gewaad beklom ik de ezel, die door Firaaz geleid werd. In het begin scheen de  zon nog maar al vlug werd het koud. Bij het huis van het moslimgezin van abou Chalil, aan de andere kant van het terrein, hielden we pauze, we zegenden het huis, waarin bij de inkom al meteen een grote icoon van Maria hangt. We kregen dadels,  dronken iets warms en vertrokken om langs de schaapskooi terug te keren. Op deze rotsige en heuvelachtige woestijngrond wist de ezel telkens de  veiligste weg te kiezen.  Ziehier, ergens op het  terrein het uitvoerend comité. Let op, die met vier poten, dát is de ezel:

   

   

   

   

  De grote stilte

   

  Ondanks vele en lange stroom- en internetonderbrekingen  zijn we er toch in geslaagd zondagavond het laatste deel te bekijken van de bijna 3 uur durende  film  “De grote  stilte” (Philip Gröning, 2005) over de kartuizers van de  Grande Chartreuse nabij Grenoble. Het is merkwaardig dat deze film, waar geen actie in zit en waarin nagenoeg niets te horen is ook kinderen zo sterk kan aanspreken. Alleen op het einde is er een blinde monnik die enkele eenvoudige maar indrukwekkende woorden spreekt. In 1084 koos de heilige Bruno dit ruwe massief omdat het niet door mensen kan gemanipuleerd worden. Deze natuur  is te nemen zoals ze is. Bij het begin van de stichting van de orde was er al een grote lawine waardoor 7 monniken werden bedolven en stierven. De drie anderen bouwden het klooster verder op, waar de huidige gebouwen nu staan. De filmmakers moesten jaren wachten om te mogen beginnen en toen was de gemoedelijke Nederlander, dom Marcellijn Theeuwes overste. Hij was tevens  generale overste  van alle  24 kartuizerkloosters in de  wereld. De monniken leven in stilte en eenzaamheid. Zij vormen  wellicht de enige orde die nooit een  hervorming gekend heeft omdat ze die niet nodig had. In stilte en eenzaamheid vinden de monniken vooreerst zichzelf, vervolgens God en dan de gemeenschap en de hele wereld. We weten van sommige mensen die felle kritiek hebben op iedereen en alles om hen heen, dat zij in feite zichzelf verwerpen en hun duistere kanten niet kunnen aanvaarden. Het ware  beter niet weg te lopen van zichzelf om uiteindelijk te ontdekken dat er ook iets ongemeen moois is in  ons, dat we  Gods beeld in ons dragen, dat Hij ons immens liefheeft en dat we een unieke zending hebben. Wie  eenmaal in de stilte en de eenzaamheid is ingetreden, is gelukkig, aanvaardt zichzelf met mildheid, geniet elke dag van de eenvoud van het leven met God, verdraagt blijmoedig de dagelijkse lasten en is blij met dit leven in eenzaamheid. Al brengen de monniken ongeveer 18  van de 24 uur per dag in hun kluis alleen door, ze zijn innig met elkaar verbonden en ze brengen ook de  noden van de hele Kerk  en  de wereld bij God. Het concrete kartuizerleven is niet voor iedereen. Gelukkig echter degene die begrijpt dat de geestelijke waarden die zij zo radicaal trachten te  beleven, de onmisbare  fundamenten zijn voor ieder mens  om gelukkig te zijn. Ik denk  aan een uitspraak van een terecht beroemde streekgenoot, Augustijner kanunnik, volgeling van de Moderne Devotie, gestorven in 1471: “In uw cel zult ge vinden, hetgeen gij daarbuiten dikwijls verliezen zult” (Thomas a Kempis, De Navolging van Christus, Eerste boek, Twintigste hoofdstuk)

   

  Humanitaire hulp

   

  Het werk voor de humanitaire hulp gaat onverminderd verder. Iedere week rijden  doorgaans verschillende vrachtwagens af en aan, soms heel  onverwachts. Die moeten meestal zo vlug mogelijk gelost of geladen worden. Gewoonlijk bidden we ‘s avonds de  vespers, waarna een uur stille aanbidding volgt en de  recreatie. Ondertussen kan ieder die wil nog iets eten of drinken van wat op het keukenkarretje staat. Rond 21.00 u eindigen we in de crypte om God en elkaar te danken voor deze dag, om vergeving te vragen en de zegen. Woensdagavond moesten echter mutsen en gesloten halsbanden voor kinderen ingepakt worden. In plaats van gebed in de kerk verzamelden we in de  refter. Het is heel eenvoudig werk waaraan zelfs het meisje van 7 jaar volop kan meewerken. Mutsen en banden zijn ditmaal machinaal gemaakt, in alle mogelijke kleuren. De mutsen worden in een plastiek zakje gedaan. Daar wordt een halsband bijgevoegd. Alle kleuren door elkaar. Het zakje wordt dichtgeplakt en tenslotte wordt er nog een kleine  sticker opgeplakt met “sina’a soeria” (in ‘t ‘Vlaams’  “made in Syrië”).  We hebben er die avond al vast een 2000 gedaan. Uiteindelijk moeten er 8.000 bezorgd worden!Er is nog werk aan de winkel de volgende dagen. Gelukkig volgt de gemeenschap niet zozeer de regels, maar de regels  volgen het leven van de  gemeenschap. Zo heben we vandaag heel de voormiddag inpakwerk gedaan, profiterend van het feit dat de kinderen een vrije dag hebben. De eucharistie  vierden we  met algemene instemming ’s avonds

  Het laatste bolwerk: een antikatholiek syndroom

   

  Verdraagzaamheid is een van de grote waarden van de moderne tijd geworden, vooral op moreel gebied. Weg met het eng gedoe van vroeger. Met  de vooruitgang krijgt ieder zijn  waarheid en zijn vrijheid. Wanneer een meisje liever een jongetje wil zijn of omgekeerd, waarom niet? Moeten we niet blij  zijn  dat kinderen sterk voor een overtuiging uitkomen en zichzelf willen zijn… (?!?)

   

  Er is echter in onze tijd één geheel van waarden dat  alle onverdraagzaamheid schijnt te verdienen. We noemen het een antikatholiek syndroom, een samenloop van ziekteverschijnselen, gegroeid uit een westerse zelfhaat. Het misprijzen van de katholieke Kerk en al wat haar heilig is, het christelijk geloof, het evangelie en de persoon van Jezus Christus  kent in onze tijd geen grenzen. Vandaar ook een wereldwijde Kerk- en christenvervolging. Dit misprijzen leeft uiteraard vooral buiten de Kerk, maar heeft ook vertegenwoordigers binnen de Kerk. Dat zulks zeer jammer is  voor het geluk van de mensen zelf, hebben we hoger al laten verstaan met “de grote stilte”. We willen nu aantonen hoezeer dit misprijzen berust op een  schromelijke onwetendheid of een bewuste verdringing van de waarheid. En het zijn niet zozeer lager geschoolden maar juist hoger ontwikkelden die niet weten dat hun misprijzen op een totale onkunde  berust. Voor velen is het christelijk geloof het symbool van onwetendheid, onderdrukking en achterlijkheid,  door de rede en  de “verlichting” van de moderne wetenschap totaal voorbijgestreefd. De katholieke Kerk  en de kerkelijke hiërarchie beschouwen ze als ouderwetse overblijfselen uit een primitieve tijd, vol van wansmakelijke misbruiken. We geven graag toe dat christenen en mensen van de Kerk ook zondaars  zijn. De Kerk is heilig, maar niet zonder zondaars. Dit neemt echter niet weg dat de katholieke Kerk en het christelijk geloof een ongeëvenaarde bijdrage hebben geleverd aan al wat mooi, edel en waardevol is in de westerse beschaving.

  Beginnen we dicht bij huis en kijken we eens naar onze “welvaartsmaatschappij” in  eigen land. Hoe is deze ontstaan? Waar komt onze sociale zekerheid vandaan, onze algemene ziekteverzekering en algemeen onderwijs? Van grote politici van rechts,  links of tussenin? Van de grote wereldleiders, globalisten in Brussel, Washington, Parijs of Londen? Helemaal niet. Het is nagenoeg allemaal  begonnen met eenvoudige dorpspastoors en religieuzen. Zij droegen zorg voor weduwen die geen bestaansmiddelen hadden, voor arme en zieke kinderen die geen geld hadden voor onderwijs of verzorging, voor gehandicapten die uitgestoten waren, voor bejaarden. Zij hielden een kas bij voor hen die het meest in nood waren. Zo ontstonden scholen, ziekenhuizen, opvangcentra…Zij zijn de echte grondleggers en wel vanuit/omwille van de katholieke Kerk en het christelijk geloof.

   

  Overigens,  vele grote geleerden waren priesters. Laten we meteen en fier onze Belgische priester Georges H.J.E. Lemaître (1966) vernoemen als astronoom, kosmoloog, wiskundige,  natuurkundige en grondlegger van de oerknaltheorie. Nicolaus Steno (Niels Stensen/Steensen, + 1686), Deense bisschop, anatoom en  natuurvorser is de vader van  de  geologie, Athanasius Kircher (+ 1680), Duits Jezuïet,  de vader van de Egyptologie, Roger J. Boskovich (+ 1787), Kroatisch Jezuïet,  natuurkundige, sterrenkundige, wiskundige, filosoof, diplomaat en dichter, de vader van de atoomtheorie. De seismologie werd zozeer door de Jezuïeten ontwikkeld dat ze gewoon “de jezuïetenwetenschap” genoemd werd. De Italiaanse Jezuïet Francesco  Lana-Terzi (+1687) werd  met zijn systematisch onderzoek van de geometrie en de natuurkundige aspecten van een vliegend vaartuig de vader van de luchtvaart.  De 14e -eeuwse abt van de benedictijner abdij van  Saint-Albans, Richard van Wallingford bouwde de beroemde grote astronomische klok van het klooster, die ook perfect de maansverduisteringen voorspelde. De Spaanse Dominikaan en moraaltheoloog Francisco de Vitoria (+ 1546) werd de vader van het internationaal recht, wat met de ontdekkingsreizen hoogdringend  nodig was.De Oostenrijkse Augustijn Gregor Mendel (+1884), bioloog werd de vader van  de  genetica. Dom Perignon, weliswaar een gewone monnik en ‘keldermeester’ van de  Sint-Pietersabdij van Haut-villiers-sur-Marne vond de champagne uit en zijn  principes  gelden nu nog. En Nicolaas Copernicus (+ 1543), wiskundige en astronoom, was geen priester maar wel kanunnik en kreeg de volle steun van zijn oom en bisschop Lucas von Walzenrode.

   

  Benedictus van Nursia schreef rond 529 zijn  regel in de abdij van Monte Cassino. In de voetstappen van de heilige abt Antonius van Egypte en de heilige Basilius werd hij de vader van het westers monnikenleven. Op zijn hoogtepunt kende de  benedictijnerorde  37.000 kloosters en leverde vanaf de 14e eeuw aan de Kerk 24 pausen, 200 kardinalen, 7000 aartsbisschoppen, 15000 bisschoppen en 1500 gecanoniseerde heiligen. In de   veertiende eeuw had hun monastiek ideaal zulk een invloed ook op de machtigsten van Europa dat niet minder dan 12 keizers, 10 keizerinnen,  47 koningen en 50 koninginnen hun rangen kwamen vervoegen. En denk je dat ze voor het gewone maatschappelijk leven niet veel betekenden? De landbouw in Europa is voor het overgrote deel aan deze monniken te danken. Moerasgebieden, bronnen van ziekte en ellende, vormden ze om tot vruchtbare grond met nieuwe gewassen. Zij fokten vee en paarden, brouwden bier, zorgden  voor bijen,  fruit en nog veel meer. Zij zorgden voor nieuwe technieken en machines. Deze kloosters “waren de meest efficiënte economische eenheden die in Europa ooit hadden bestaan en misschien wel in de hele wereld” (Randall Collins, Weberian Sociological Theory, Cambridge, University Press, 12986, 53-54). Zij waren de dragers van de technische vooruitgang, zorgden voor technologische ontwikkeling en gebruik van waterkracht.  De Cisterciënzers (die de regel van Benedictus strenger wilden beleven, vanuit Citeaux) stonden bekend om hun vaardigheid  als metaalbewerkers. En naast economie en landbouw  zijn ook de Europese wetenschap en cultuur in hoge mate aan hen schatplichtig. De abdijscholen speelden hierbij een grote rol. Het komische van dit alles is dat deze monniken nooit de minste pretentie gehad hebben om belangrijke bouwers van  Europa te worden. Zij wilden alleen maar Jezus navolgen en zijn woord volbrengen: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Matteus 6, 33). Dit  bewijst tevens hoezeer Jezus’ woord naar de waarheid leidt. En eigenlijk moeten we hierbij nog  de grote bijdrage vermelden van de Franciskanen, Dominicanen en de vele andere ordes en congregaties

   

  Van de Middeleeuwen menen velen – helaas ook intellectuelen - dat het een periode van duisternis en onwetendheid was. Welnu, juist de Middeleeuwen hebben een van de grootste intellectuele bijdragen gegeven aan de  westerse beschaving, nl. de universiteit. Ze kregen vorm in de  tweede helft van de twaalfde eeuw. Aan de universiteiten werden de vrije kunsten (artes liberales) geleerd, burgerlijk en kerkelijk recht, natuurfilosofie, medicijnen en theologie. De universiteiten leverden vertalingen van de  grote werken van de oudheid. Zo werden gered: de geometrie van Euclides, de logica, de metafysica en de ethiek van Aristoteles en het medisch werk van Galenus. Alle grote universiteiten zijn  begonnen als kerkelijke instellingen. Parijs en Bologna begonnen als kathedraalscholen. De grootste promotoren en beschermers van de beginnende universiteiten waren de pausen. Volgens Henri Daniel-Rops  kon het hoger onderwijs zich ontwikkelen dank zij het herhaaldelijk ingrijpen van de Heilige Stoel: “De Kerk was in feite het nest van waaruit de universiteit uitvloog, haar  bakermat”. Het christelijk geloof blijkt bij uitstek de godsdienst van de  rede te zijn. Waarlijk, dit geloof  verlicht de rede.

   

  Over de  invloed van Kerk en christelijk geloof op de kunst kunnen we kort zijn. Je moet al heel erg onwetend zijn om niet te beseffen dat de  grootste meesterwerken van de bouwkunst, de prachtigste beeldhouwwerken, de mooiste schilderijen, de hoogste muzikale creaties en de meest beroemde bladzijden uit de wereldliteratuur voor het grootste deel geboren zijn uit de katholieke Kerk en het christelijk geloof.

   

  Het huidige antikatholieke syndroom wil ons blijven voorhouden dat de katholieke Kerk en het christelijk geloof een rem zijn op de  rede, de menselijke ontwikkeling en de wetenschappelijke vooruitgang. De werkelijkheid is precies het tegendeel. De  evidentie hiervan is zo verpletterend dat ze voor sommigen ondraaglijk wordt en, daarom blijven ze liever onwetend. De Katholieke Kerk en het evangelie van Jezus Christus, authentiek beleefd, garanderen  de echte waardigheid en het geluk van de mens en kunnen alle grote problemen van de huidige  samenleving in oost en west oplossen. Zij verzekeren een menswaardige vooruitgang, beschermen de wereldvrede en onze planeet. Hou op  met het nalopen van de dwaze zelfvernietigende  ideologieën van een zogenaamde nieuwe wereldorde. Keer terug naar de Bron. Ontdek het ware gelaat van de katholieke Kerk en vooral van Jezus Christus en zijn  evangelie. In Hem is alles ontstaan en door Hem komt alles tot leven. Hij is het antwoord op  alle persoonlijke, regionale én wereldproblemen. Wordt zijn volgeling nu en werk mee aan een nieuwe  beschaving op de stevige fundamenten van onze voorgangers.

   

  (Zie de degelijk wetenschappelijk verantwoorde studie van prof.  Thomas E. WOODS,  De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, Uitgeverij de Blauwe Tijger, Groningen, 2018).

   

  En dit nog

   

  vZiehier waarom we “Golfbrekers” een tijd hebben gemist: http://www.golfbrekers.be/eindelijk-terug/

  vAchtergrondinfo over de ingewikkelde en nog erg  gevaarlijke situatie in N Syrië met foto’s en  4 video’s. 1. Russen delen humanitaire hulp uit in Manbij, 2. De VS versterken nog hun bases, 3. Syrische Leger arriveert, 4. Geen vrede zolang zionisme straffeloos den onbeperkt terrorisme mag blijven bedrijven: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-20/

  vFoto’s en vier video’s over de her opstanding van Syrië: 1. Bezoek aan Bludan, koudste plek in Syrië, 2. Sneeuw ruimen, 3. Delegaties uit Jordanië, 4. Voetbalfans: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-21/

  vHoe we  belogen werden over Syrië, (filmmaker en actrice Carla Ortiz): https://www.geotrendlines.nl/carla-ortiz-we-zijn-voorgelogen-over-syrie/

  vEen goed artikel van Martin Janssen, 14 jan. 2019: www.novini.nl/2019-zal-geen-vrede-brengen-in-syrie/ 

  vStatement van de gele vestjes beweging in Nederland:  

  https://www.youtube.com/watch?v=S6wQBFeP4X0&list=RDS6wQBFeP4X0&start_radio=1

  vEen grondige aanvulling op de commentaren over de  gele vestjes beweging: https://www.youtube.com/watch?v=J18zukKyDZs

  vCafe Weltschmerz, gesprek van Esther van Fenema met prof.Karel van Wolferen over de waanwerkelijkheid die het westen van Rusland wil voorhouden, 23 december 2017, 50‘: www.cafeweltschmerz.nl/machtsverhouding-oost-en-west-creeert-waanwerkelijkheid-esther-van-fenema-met-karel-van-wolferen/

  vDe VS troepen weg uit Syrië of onbeperkt in Syrië? Johan van Tongeren: http://www.novini.nl/bolton-overrulede-trump-vs-onbeperkt-in-syrie/

  vTerugtrekking van VS troepen uit Syrië begonnen. Willy van Damme: www.novini.nl/terugtrekking-vs-uit-syrie-begonnen/#prettyPhoto

  vDe Deep State is machtiger dan de Amerikaanse president:https://www.ninefornews.nl/deep-state-machtiger-presidenten/

  vEen stille diplomatie van D. Trump die eventueel Syrië kan helpen? www.aljazeera.com/news/2018/12/trump-saudi-pay-money-rebuild-syria-181224233144732.html?xif= En verder:https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-belooft-dat-bondgenoten-niet-meer-zullen-profiteren-van-de-vs-dat-wordt-geregeld~a6333723/

  vEen   andere en  gefundeerde kijk op D. Trump: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/het-trump-fenomeen-2/

  vMainstreampers goed voor toiletpapier “…moge de riool onze Vlaamse mainstreampers een welverdiende laatste rustplaats bezorgen” : https://doorbraak.be/het-verdriet-van-de-mainstream-media/?utm_source=newsletter-738&utm_medium=email&utm_campaign=Dagelijkse+Dosis+Doorbraak

  vAngstwekkende wijze waarop de officiële pers nepnieuws als algemeen erkende waarheid blijft doordrukken:https://www.youtube.com/watch?v=rGiok-ijteQ

  vLange, zeer  interessante  Nederlandstalige uitleg:Met goedkeuring en onder bescherming van de koloniale Westerse machten: Ongekende Terreur van de Koerdische YPG/PKK terroristen en “Assyrische” terroristen tegen het Aramese volk in Syrië: https://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Terreur_Koerden_Assyriers_14_1_2019.htm

  vOnaanvaardbaar geweld vanwege Franse overheid. Régis de Castelnau , 13 jan. 2019

  vVanessa Beeley legt uit dat het een mythe is te denken dat de BVS de IS zouden  bestrijden: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVDLzdfsbTGXBpwtbmFrcHbSK

  vVolgens Zenit (12/1/19) heeft president  Bachar al Assad beloofd de Armeense kerk in Deir Ezzor te herstellen. Dit heiligdom met museum ter herinnering aan de Armeense genocide van 1915-16 werd in september 2014 door terroristen verwoest. Het leger heeft de streek in november 2017 weer  bevrijd.

  vWaarom  de NAVO  ontbonden moet worden: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-21/

  vEuropa staat op instorten: https://www.globalresearch.ca/europe-brink-collapse/5665679

  vNord Stream 2 en de Europese eenheid: www.geotrendlines.nl/nord-stream-2-zet-europese-eenheid-op-het-spel/ 

  vHet drama van Gaza: https://www.globalresearch.ca/europe-brink-collapse/5665679

  vAanbevolen: Dr. Luc Kiebooms, Godslastering? Een mensenrecht? Conferentie op zaterdag 19 januari 2019, de Merodelei 14, 2600 Berchem, begint om 14.30 u met rozenhoedje (https://thmore.weebly.com/

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

  .

   


   

   

   

  20-01-2019 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht

  'Het katholiek onderwijs wil geen bruggen bouwen, het wil zijn fort ver­sterken', schrijft Jean-Jacques De Gucht in DS van 15 januari over het nieuwe leerplan godsdienst van het Katholiek Onderwijs.

  De heer De Gucht kenmerkt zich in dat artikel nog maar eens door zijn rabiaat, antichristelijk dogmatisme. Wanneer het in zijn (politieke) kraam past, manifesteert hij zich graag als een volbloedliberaal, maar hij kan het geregeld niet nalaten zich brutaal te bemoeien met wat duidelijk tot het bevoegdheids- en het werkterrein van anderen behoort.

  Hij gedraagt zich als een voetbalspeler, die niet opgesteld is, of lid is van de concurrentie, en toch het veld oprent en de lakens wil uitdelen. Het ontgaat hem, of hij wil er in zijn zelotische antichristendomijver geen belang aan hechten, dat er nu eenmaal in ons land vrijheid van godsdienst en onderwijs is, en dat er nu eenmaal een sterk katholiek onderwijs bestaat.

  Wil De Gucht dat katholiek onderwijs afschaffen? Dat hij het dan ook duidelijk zegt!

  Stoere De Gucht ontkent ook het recht van de bisschop om te spreken over 'christelijke identiteit'. Waarschijnlijk is er voor deze fundamentalist maar één identiteit: de liberale. Het kan moeilijk nog enger. 

  Maar engheid is nu eenmaal eigen aan keizer-kosters. 

  16-01-2019 om 21:32 geschreven door Gust Adriaensen


  15-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst en Kerk

  Muziekfilosoof Marlies De Munck schrijft in DS van 14 januari enkele overwegingen bij de actie van een bekende violist aan een Gentse kerk, waarin een Delhaizewarenhuis gevestigd zou worden.

  Een van de zinnetjes trof me. 'Velen zouden nochtans beweren dat de kunst pas echt een hoge vlucht nam toen ze van het juk van de kerk bevrijd was', schrijft mevrouw De Munck.

  Zij laat in het midden of zij akkoord gaat met dergelijke bewering of niet. Dat is flauw en niet erg moedig. Ik veronderstel dat zij als muziekfilosoof ook de kunstgeschiedenis en in het bijzonder die van de muziek heeft bestudeerd. Dan moet het voor haar toch ook overduidelijk zijn dat die bewering haaks staat op de historische realiteit. Die bewering suggereert namelijk dat de kunst(werken) die eeuwenlang geïnspireerd en gesponsord werden door christendom en Kerk, geen 'hoge vlucht' kende(n).

  Dat zijn natuurlijk nonsens in het kwadraat.

  15-01-2019 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote kiezersbedrog

   Vier maanden na de vurige liefdesverklaring aan de stad en haar inwoners, laat De Wever hen al in de steek, natuurlijk 'als de kiezer het wil'. Cynischer kan moeilijk.

  De Antwerpenaar wordt gesust met de bekende zoethouder: als minister(-president) kan ik nog meer doen voor mijn geliefde stad en haar geliefde inwoners.

  De burgemeester-voorzitter-(toekomstige) minister-president, is natuurlijk niet de enige politicus die dergelijk argument gebruikt om de persoonlijk machtsdrang of die van de partij, te verbergen. Media en burgers zijn het bijna als vanzelfsprekend gaan beschouwen.

  Terwijl het in essentie wijst op een minachting voor de democratie, voor het algemeen belang. Wanneer namelijk extra middelen naar de stad van een belangrijke politicus op het regionale of federale niveau stromen, is er iets fundamenteels mis met die zo geroemde zorg voor 'het algemeen belang'. Favoritisme overheerst dan.

  15-01-2019 om 11:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst

  Zopas werd in de Promotiezaal van de KU Leuven, in aanwezigheid van mgr. Johan Bonny, prof. Lieven Boeve en prof. Jürgen Mettepenningen, en onder massale belangstelling het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst officieel gelanceerd op de Thomas-website.

  Het vernieuwde leerplan bevat 17 terreinen en 349 nieuwe ingrediënten die garant moeten staan voor de levensbeschouwelijke vorming en religieuze geletterdheid van alle leerlingen secundair onderwijs die het vak rooms-katholieke godsdienst verplicht volgen in het katholiek onderwijs of als keuzevak volgen in het gemeenschapsonderwijs.

  Onderstaande instructievideo helpt je het digitale platform voor het leerplan te verkennen.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/ofHsM-N-uu0   

  15-01-2019 om 10:16 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!