NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Populairste Bijbelvers van 2018
 • De selectieve verontwaardiging van barones Doornaert
 • Respect voor medemensen
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
 • Medemenselijkheid
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  25-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Pater Daniël Maes over Syrië

  Zaterdag 17 -  zondag 25 november ’12.

  In het poortgebouw van het klooster woont een conciërge, een alawiet
  met zijn vrouw. Hij heeft er bewust voor gekozen om in dit gevaarlijk
  oorlogsgebied niet alleen bij ons te blijven maar ook voor onze
  veiligheid te zorgen. Hij heeft de Libanese oorlog meegemaakt en is nu
  onze  bodybuilder-engelbewaarder.  Hij draagt heel de last van de
  relaties van het klooster met de buitenwereld op zich en is ook de
  enige die nu af en toe naar het dorp   gaat om de nodige inkopen te
  doen voor ons en voor de vluchtelingen die bij ons wonen.  Hij is
  bevriend met de leiders  van de oppositie even goed als met de
  anderen,  maar hij weet ook wanneer hij binnen moet blijven. Deze
  middag kwam hij met tranen in de ogen in de keuken aan. Hij had een
  hele voorraad van de beste groenten gekregen van een hem onbekende
  moslimfamilie uit Qara: ‘voor het klooster’.  Ze verzekerden hem ook
  dat zij niet willen dat er aan het klooster geraakt wordt. Het deed
  ons deugd en spoort ons aan om te blijven bidden voor onze weldoeners
  en voor heel de dorp van Qara dat nu de belangrijkste terroristengroep
  én hun  wapenvoorraad voor heel de streek herbergt.

  In deze regio zal de ellende zeker nog een tijd voortduren, zo mogen
  we verwachten. Immers, tussen Yabroed en ons klooster zijn enkele
  dorpen flink in handen van terroristen en Yabroed  helemaal. Vroeg of
  laat gaat het leger daar grote kuis houden en dan wordt alles in heel
  de streek afgesloten: elektriciteit, telefoon, internet. Tot heden
  hadden we af en toe maar eens een beperkte tijd onderbrekingen. Deze
  week was er heel de week  geen internetverbinding. En als er een actie
  uitgevoerd wordt zal het ook niet mogelijk zijn voor onze
  ‘engelbewaarder’ om inkopen te doen. Het leger gaat gewoonlijk
  behoedzaam te werk. Ze zoeken de middelen om zo weinig mogelijk
  burgerslachtoffers te treffen, maar soms hebben terroristen zich zo in
  de bevolking gemengd dat het niet zonder groot offensief  kan
  beëindigd worden. ’s Middags aan tafel bespreken we in alle rust en
  niet zonder humor wat we gaan doen ‘in geval van nood’. We wisselen
  van gedachten  over de drastische, noodzakelijke maatregelen. En dan
  mag je niet vergeten dat de twee oversten van dit klooster al
  ettelijke maanden voor hun en onze veiligheid niet kunnen terugkeren.
  We voelen ons als Noe in zijn ark maar over de rolverdeling van de
  verschillende dieren in deze ark zijn we het voorlopig nog niet eens.

  Het weer is snel aan het veranderen. ’s Avonds en ’s nachts is het nog
  een aantal graden boven nul en overdag kan het nog tot 16 graden gaan
  of meer . Vanaf zondag is het weer voor twee dagen erg mistig geworden
  en het heeft enkele keren al flink geregend, wat zeer goed is voor de
  tuingewassen. Dit zal zich in de loop van  de week nog enkele keren
  herhalen. Het is minder praktisch voor de was die moet drogen  op het
  dak en die twee dagen alleen maar natter geworden is. Alle was van de
  medebroeders wordt namelijk door hen zelf gedaan. Erg eenvoudig. Als
  ge na twee of drie weken een vol wasmachine hebt, het ding aanzetten,
  daarna de was uithangen op het dak en tenslotte opplooien en weg
  ermee. Over strijken wordt niet gesproken, hoewel er ergens een
  strijkijzer en een strijkplank is.

  In de loop van de week begint de regelmatige stroomonderbreking weer.
  In de zomer gebeurde dit zelfden. Nu is het dagelijks om te beginnen
  tweemaal  twee uur. Vorige winter was het om de vier uur elektriciteit
  en dan vier uit geen elektriciteit en zo dag en nacht door. Ge went er
  wel  aan, maar het is niets om warm aan te bevelen.

  Van maandag op dinsdagnacht worden er zware verwoestingen aangebracht
  aan het kleine orthodoxe kerkje (5e eeuw!) van Qara, vlak bij de
  byzantijnse kerk van abouna Georges.  Er is één orthodoxe familie die
  het kerkje heeft opgeknapt en onderhoudt. Dieven hebben 34 oude en
  kostbare iconen gestolen, het altaar en de schilderijen verwoest,
  relikwieën uitgebroken en meegenomen Een heel oud en beroemd fresco
  van Maria  hebben ze proberen te verwijderen en is erg beschadigd. Op
  vraag van de verantwoordelijke orthodoxe priester in Nebek celebreerde
  abouna Georde daar af en toe de eucharistie of hield een gebedsdienst.
  De verantwoordelijke leek van die kapel had stevige ijzeren deuren
  voorzien. Daags na de inbraak heeft die man een hartinfarct gekregen.
  Een groep christenen heeft contact genomen met de patriarch en met de
  hoogste verantwoordelijken van de regering. Daarna werd contact
  opgenomen met de “oppositie”. De politie heeft alles opgenomen en er
  is al een van de dieven gevat. Er is hoop. Er zijn al meerdere
  kostbare iconen uit de streek onderschept wanneer ze in het buitenland
  te koop werden aangeboden.

  Dinsdag staat er plots weer een stralende zon aan de hemel. In de
  namiddag ga ik met onze vriend uit Quosseir op bezoek bij de
  vluchtelingen die in de nieuwbouw onderdak gevonden hebben. Dat is
  altijd een feest. Er wordt veel gelachen. Ditmaal hebben ze op hun
  gsm beelden van hun huis uit Quosseir. Het blijkt een behoorlijke
  woning geweest te zijn die nu van binnen  helemaal geplunderd is. Ze
  maken er grappen over. De terroristen hebben het geplunderd maar
  nonkel Bashar, zeggen ze, heeft het later ook mee beschadigd door de
  bombardementen. Hier en daar zijn er grote gaten in de muren. Ik merk
  wel aan de kinderen dat ze er met heimwee naar kijken terwijl hun
  ouders grapjes maken. Ondertussen leven ze hier veilig en hun kinderen
  gaan gewoon met het schoolbusje naar school.  Als gewone
  moslimkinderen lopen ze weinig gevaar, in tegenstelling tot de
  kinderen die in de gemeenschap opgevangen zijn. Verder hebben ze op
  hun gsm een hele film over Quosseir. Je ziet beelden als van een
  spookstad waar nog wel moslims zijn maar geen christenen. Ze vertellen
  dat het vroeger  nette winkels en huizen waren. Nu zijn  het
  troosteloze ruinen. Af en toe rijdt er iemand op een motor voorbij. Ze
  zijn er wel gerust in dat de regering zal helpen de schade te
  herstellen, als de oorlog eenmaal voorbij is. Ook zeggen ze dat ze van
  vele mensen vernemen dat ze het klooster erg genegen zijn en niet
  willen dat er aan geraakt wordt. Verder vertellen ze me, wat ik nog
  niet wist, dat er hier en in Lattaquie en elders niet alleen een
  immense voorraad gas zit maar ook olie. Niet toevallig dat de
  wereldmachten verbeten  vechten om de controle over Syrië.

  Woensdag 21 november wordt als een feestdag gevierd. In de voormiddag
  is het een gewone werkdag maar ’s middags komt abouna Georges, vertelt
  overvloedig over de toestand, laat op zijn gsm beelden zien van het
  flink gehavende orthodoxe kerkje en we vieren samen de byzantijnse
  eucharistie van de Opdracht van Maria in de tempel. Volgens een oude
  legende zou Maria van haar derde tot haar twaalfde jaar in de tempel
  verbleven hebben. Dit is een van de feesten die ook later in de
  Latijnse kerk werden overgenomen en zo vieren we nu hetzelfde feest op
  dezelfde dag. De betekenis van het feest is dat Maria zich in ieder
  geval van kinds af heeft toegewijd aan God.  Het feest heeft
  bijzondere betekenis voor ons die als het ware nu ook ‘opgesloten’
  zijn  ‘in de tempel’ en we kunnen niets beters doen dan ons
  voorbereiden op de taak die God ons wil geven. Het is een zeer intense
  viering en er wordt vurig gebeden voor het herstel en het terugvinden
  van die schat aan oude iconen. Na de mis heeft een zuster met de drie
  kinderen een dans voorbereid. De drie kinderen zijn met tulbanden,
  koningskronen en kleurrijke kleren getooid.  We blijven in het atrium
  voor het middagmaal, dat uitloopt tot vier uur.  De rest van de dag is
  vrij. We rusten wat  en doen dingen die anders vergeten worden. Dan is
  het weer tijd om ’s avonds samen gezellig een falafel te eten en een
  tas tee te drinken.

  Wanneer we zo in de zetels  zitten  telefoneert abouna Georges om te
  zeggen dat een grote terreinwagen voor zijn deur stopte met bazen van
  de ‘oppositie’. Ze kwamen hem zeggen dat zij niet akkoord gaan met de
  plundering van het oude orthodoxe kerkje, dat ze de dieven gevat
  hebben en alles wat ze gestolen hadden nu terugbrengen. Een explosie
  van vreugde! De orthodoxe priester heeft direct alles in veiligheid
  gebracht.

  Met de medebroeders hadden we al besloten om eindelijk plechtig het
  Allerheiligste Sacrament in het tabernakel van de kapel van de toren
  over te brengen. We hebben in die plaats een tijd uit veiligheid
  geslapen, maar dat is nu voorbij en het wordt weer als kapel gebruikt,
  vooral ’s morgens voor het persoonlijk gebed. De eucharistie en de
  gebedstijden zijn samen met de  gemeenschap in de kerk. Zo hebben we
  plechtig het Allerheiligste overgebracht met een rustplaats in de
  recreatie. Het valt op hoeveel en hoe spontaan Arabische gezangen
  zelfs door kinderen van buiten gekend zijn. Er wordt trouwens heel de
  mis door gezongen.  Van de recreatie trokken wij als in een
  kaarsjesprocessie met de medebroeders,  (met vijf, één slaapt al omdat
  hij ’s nachts  een oogje in het zeil gaat houden)  naar de kapel, waar
  we nog een hele tijd zijn blijven zingen en bidden… totdat er weer
  elektriciteit was. Als slot namen we de bijbel, sloegen het boek open
  en lazen de tekst: “God die de volharding en de vertroosting schenkt,
  verlene u ook eensgezindheid  in de geest van Christus Jezus, opdat
  gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus
  Christus moogt verheerlijken” (Romeinen 15, 5-6).

  Donderdag  22 november wordt weer een gedachtenis gevierd zowel in de
  Oosterse als de Westerse kerk: de hl. Cecilia. Omdat een zuster haar
  ommekeer als kind voor een deel te danken heeft aan het bezoek van de
  kerk van de hl Cecilia in Rome, krijgen we heel dit boeiende verhaal
  ’s middags aan tafel te horen. Dat het vandaag ook voor de Amerikanen
  hun grote feestdag is gaat ongemerkt voorbij: Thanksgivings day. De
  volgende dag na het middagmaal verscheen er echter tot onze verrassing
  een verse taart die met de nodige felicitaties voor onze Amerikaan
  werd neergezet. Deze medebroeder heeft al zoveel moeten verduren,
  wegens het politieke wangedrag van zijn land, dat we hem wel een extra
  aanmoediging gunnen. Van zijn kant vertelt hij de eigenlijke betekenis
  van deze Amerikaanse feestdag. Tenslotte gaf hij de Europeanen nog een
  goede raad mee: zorg dat ge zo vlug mogelijk los komt van Amerika, nu
  het nog kan en zoek aansluiting bij Rusland, wat in ieder geval ook
  veel logischer is dan met Turkije

  Vrijdag is de avond voor de kinderen. Dan krijgen ze grappige
  tekenfilmpjes te zien, waar meestal de volwassenen mee van genieten.
  Deze zaterdag  besteden de jongens aan het maken van een filmpje over
  het leven van de gemeenschap in deze oorlogsomstandigheden. Ze  hebben
  het nogal humoristisch opgevat, maar tegelijk wordt zo veel mogelijk
  goede informatie gegeven. Hopelijk kun je het ooit te zien krijgen. We
  hebben al vanaf maandag geen internetverbinding meer, maar we rekenen
  er op dat het eens  hersteld wordt. Onder het avondeten wordt er een
  stuk voorgelezen uit een erg wetenschappelijke studie over de
  “zweetdoek van Oviedo”,  die toch wel op zeer merkwaardige wijze de
  bevindingen van de lijkwade van Turijn én de gegevens uit het
  evangelie over  het lijden en sterven van Jezus bevestigt en aanvult.
  En na het avondeten is het plots alsof iedereen zijn stress even kwijt
  wil en volgt er een spontaan circus van de zotste  toeren door klein
  en groot. Och, we zitten veilig in onze gezellige familiale
  gevangenis. Niemand hoort of ziet ons en met het in orde zetten van
  tafels en stoelen in de refter is er niets meer van te merken. En zo
  beginnen we de nieuwe week.

  De zon maakt  in de voormiddag van de volgende dag er een echte
  zondag van,  maar er is nog altijd geen internet.  Misschien moeten we
  toch opnieuw leren vissen zoals de apostelen met het gewone net in
  plaats van met het internet!

  25-11-2012 om 21:13 geschreven door Gust Adriaensen


  23-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bevlogenheid (in het Frans) van Di Rupo
  De parlementsleden waren onder de indruk van het oratorische talent van Di Rupo bij zijn verdediging van de begroting. Jan Jambon, fractieleider van NVA, meesmuilde evenwel dat meneer Di Rupo alleen maar in het Frans 'bevlogen' kon zijn.

  Het is natuurlijk een detail maar het is symptomatisch voor de vaak enggeestige, pesterige en puberale opstelling van Jambon, De Wever en co. Tot nu toe nog altijd, de weigering om de democratisch aangestelde premier als eerste-minister aan te spreken. En nu het lachwekkende statement van Jambon: Di Rupo kan alleen maar in het Frans een 'bevlogen' redevoering houden. Inderdaad, dat is zo.

  Maar Di Rupo is een goede redenaar. Dat kan van Jambon niet gezegd worden. Ook niet van De Wever, al wordt zijn welsprekendheid in de media zo geroemd. Deze man is ontegenzeggelijk een vlotte pratert, maar technisch en retorisch gezien, is hij geen goede retor. Zijn intonatie en klanksterkte zijn vlak, zijn uitspraak geknepen, het belang van pauzes ontgaat hem. En bij beide heren is het Antwerps accent soms overheersend.

  Voor velen is dat alles misschien niet zo belangrijk, maar zeker degenen die minder aanleg of niet zo veel bakken van de retorica, zouden toch het  best zwijgen over de spreektalenten van anderen.

  Overigens slaagt bijna niemand erin, 'bevlogen', 'emotioneel', een toespraak(je) te houden in een andere taal. Velen schakelen dan zelfs over op hun dialect. Denk maar aan De Wevers 'Zet die ploat af, idioowt!'.

  23-11-2012 om 22:39 geschreven door Gust Adriaensen


  22-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstnachtmis in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Elk jaar wonen veel mensen uit de ruime regio aan weerskanten van de Belgisch-Nederlandse grens, de kerstnachtmis in de stemmige abdijkerk van de norbertijnen in Postel bij.

  Zij worden aangetrokken door de verzorgde, zin- en vreugdevolle liturgische plechtigheid van de abdijgemeenschap.

  Ook dit jaar verwelkomt de abdij van Postel, alle mensen hartelijk om de geboorte van Jezus Christus mee te vieren.

  De mis begint om 21 uur op maandag 24 december. De deuren van de abdijkerk zijn open vanaf 20 uur.

  22-11-2012 om 09:49 geschreven door Gust Adriaensen


  21-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De clichés van de regeringskritiek

  Iet of wat serieuze journalist moet het erkennen: het palmares van deze regering oogt niet zo slecht. De perceptie is evenwel eerder negatief. En precies die beeldvorming wordt mee gecreëerd door politieke commentatoren. 

  Wie in de krantenartikels van de laatste maanden sporen van positieve inhoudelijke evaluatie van wat de regering presteert, terugvindt, mag zijn vinger opsteken. Het gaat hem bijna altijd om 'perceptie', 'beeldvorming'.

  Precies hetzelfde kan je nu weer constateren bij de beoordeling van de begroting. Als je de maatregelen overloopt, kan ik niet anders concluderen dan dat het geleverde werk een huzarenstuk is, waarbij een evenwicht werd nagestreefd tussen de belangen van bv. werkgevers en werknemers. Toch barst de clichématige kritiek weer los. Vanwege de zich terecht of onterecht benadeeld voelende maatschappelijke groepen en van de oppositiepartijen, is dat de klassieke reactie. Een onvermijdelijke, onweerstaanbare  pavloviaanse reactie.

  Dat de media zich zo gemakkelijk aan de zijde van de kritiek op het regeringswerk scharen, roept evenwel vragen op. Neem nu de ruimte die iemand als Jan Jambon op tv en in de kranten krijgt, om wat platitudes over 'gebrek aan structurele hervormingen' te debiteren. Nog geen enkele journalist gehoord of gelezen die meneer Jambon of anderen op de man of de vrouw af vraagt, wat hun concrete maatregelen in verband met de op te stellen begroting zouden zijn. Afschaffing index? Verhoging BTW? Vermogensbelasting? Je hebt er het raden naar. Meneer Jambon en anderen wordt het niet lastig gemaakt en mogen zich lekker verschuilen achter algemeenheden als 'structurele hervormingen'. 

  Zou het geen mooie taak voor politieke commentatoren zijn, de perceptie te doorprikken en de objectieve 'minnen en plussen' van het regeringswerk duidelijk te maken? Wat overigens ook sterk opvalt is, dat in de periode dat vanuit Europa waarschuwende opmerkingen en aanmaningen te horen waren, die Europese vermanende vinger geweldig au sérieux genomen werd. Nu Europa de laatste tijd in hoofdzaak waardering opbrengt voor de manier waarop de Belgische regering de zaken aanpakt, is die Europese evaluatie voor vele journalisten klaarblijkelijk van weinig belang meer. 

  21-11-2012 om 07:40 geschreven door Gust Adriaensen


  19-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Journalist De Witte: de Grote Antikatholiek

  'Voor een portie demagogisch en wuft gezwam moet men nog altijd bij de katholieken zijn'

  Onder die titel verscheen enkele dagen geleden in De Morgen een column van de hand van journalist Patrick De Witte. Het  geestesproduct (?) van deze meneer was gewijd aan een uitzending van Reyers Laat, waarvan het thema was: 'Wat betekent geloven de dag van vandaag nog en gaat de kerk mee met haar tijd of net niet?'.  Aan het gesprek namen aartsbisschop Léonard, Mieke Van Hecke, de grote baas van het katholiek onderwijs en Annemie Struyf, tv-jounaliste, deel.


  Uiteraard heeft De Witte het recht ongelovig of onkerkelijk te zijn. Maar ik heb zelden in een krant, die dan nog één van de twee zelfverklaarde kwaliteitskranten van Vlaanderen moet voorstellen,  platvloerser, primitiever en daardoor ook lachwekkend scheldproza gelezen.

  Journalist De Witte sist theatraal:
  'Zingeving? Ik zal u een zin geven: laat mijn hoofd met rust.' Welnu, deze fundamentalistische en hysterisch scheldwoorden brakende, volkomen gedateerde antikatholiek, is inderdaad aan rust in zijn hoofd toe. Hoe weinig er blijkens zijn rotstukje ook in zit.

  Wil De Morgen vermijden dat de krant alle krediet verliest en weggelachen wordt, dan moet de nieuwe hoofdredacteur onmiddellijk doeltreffende maatregelen nemen: deze zgn. columnist-journalist in een dwangbuis stoppen en laten afvoeren naar het strengste trappistenklooster. Of hem onderbrengen bij de kartuizers.

  Niet te verwonderen dat de verkoopcijfers van De Morgen al maandenlang in dalende lijn gaan. Een kwaliteitskrant? Laat me niet lachen. Zeker niet met zo'n rioolproza.

  19-11-2012 om 14:40 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!