NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
 • Medemenselijkheid
 • Paus Franciscus steunt het migratiepact
 • Christen-zijn in de 21ste eeuw
 • De stijl van havenschepen Van Peel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  21-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Verandering
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  De Vlaamse regering heeft beslist zich terug te trekken uit de coöperatie Jobpunt Vlaanderen, de ze zelf oprichtte. De organisatie zou een te socialistische signatuur hebben.

   Deze maatregel past, zoals Marc Reynebeau in De Standaard schrijft, bij de opties van de nieuwe 'Zweedse' coalities, de Vlaamse en de in aanbouw zijnde federale regering:

  1. het aantal kabinetsleden opnieuw uitbreiden, terwijl het aantal ambtenaren sterk zal inkrimpen.

  2. de functie van de Bouwmeester opdoeken.

  3. hakken in de steunpunten die het beleid wetenschappelijk bijsturen.

  4. het ideetje om federale topambtenaren zonder meer politiek te benoemen- en dat terwijl de Vlaamse regering van haar ambtenaren eist dat hun dienstverlening niet alleen neutraal is, maar ook 'als neutraal' ervaren wordt.

  Conclusies liggen voor de hand, aldus Reynebeau: de politieke benoemingen zijn terug, overheidsfuncties worden geprivatiseerd, eventueel bouwpromotoren geplezierd.

  Kortom, waartegen in het bijzonder N-VA in het verleden altijd gefulmineerd heeft, haalt ze, nu de partij de macht heeft, door de grote poort binnen.

  Dat is nog eens een verandering, zeg!

  21-09-2014 om 08:45 geschreven door Gust Adriaensen


  20-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

   

  VIII/27

  Vrijdag 19 september 2014

  14 september

  Het is vandaag om meerdere redenen een bijzondere dag. Op 14 september 2000 werd deze gemeenschap gesticht, nadat de ruinen van dit VIe eeuws klooster door moeder Agnes-Mariam en twee zusters waren heropgebouwd. Voor de kinderen was het vandaag hun eerste schooldag. Ze komen blij terug in hun helblauw uniform als kleine fiere soldaatjes. En op deze dag wordt zowel in Oost als West het feest van de Kruisverheffing gevierd, wat in de byzantijnse liturgie gepaard gaat met een uitvoerige kruisverering. Deze herinnert aan de inwijding van de heilig Grafkerk in Jeruzalem op 13 september 335. Volgens een oude traditie zou de heilige Helena in Jeruzalem het Kruis van Jezus teruggevonden hebben en een deel ervan naar Rome gebracht. De Syrische paus Sergius I (687-701) zorgde voor een passende verering door het volk.

  Vandaag komt onze byzantijnse priester die na de eucharistieviering de nodige gebeden en gezangen verricht terwijl we in de kerk een processie houden met een kruis, door brandende kaarsen verlicht. Daarna wordt het kruis vereerd, ongeveer zoals op Goede Vrijdag in de Latijnse liturgie. Het avondmaal houden we nogmaals in de sfeer van een volksfeest met enkele families op het voorplein, aan de kant van de tuin. In de tuin zelf was het nodige hout verzameld voor het vuurwerk ter ere van het heilige Kruis.

  Een kwalijke bijziendheid

  Aan informatie over de verschillende terreurgroepen in het Midden-Oosten, hun gruweldaden, hun verspreiding en de wijze waarop afzonderlijke landen deze willen bestrijden, ontbreekt het niet in de westerse pers. Tevens wordt gesuggereerd dat de volken in het Midden Oosten nog veel kunnen leren van de westerse democratie en vrijheid, vooral door een grondige scheiding van geloof en staatkunde. En dat is dan meteen de hoopvolle noot die uit deze “Arabische Lente” verwacht zou mogen worden.

  Wat echter meestal geheel ontbreekt is de vermelding dat de hele ellende vooral door het westen is veroorzaakt uit heerszucht en hebzucht. Dit wordt onmiddellijk afgedaan als een complottheorie, gebouwd op drijfzand. De vernietiging van de oudste beschaving en een 2000 jaar oud Mesopotamisch christendom met honderdduizenden doden in 2003 was echter niet het werk van fanatieke moslims maar van westerse christenen, Amerikanen en Engelsen, onder het voorwendsel van “vrijheid voor Irak” en de zogenaamde uitroeiing van massavernietigingswapens. Welnu, wat nu gebeurt is het logische gevolg en de bewuste afwerking ervan. Het land moet in drie stukken gebroken worden om het beter te kunnen overheersen. Indien het westen de werkelijkheid wilde zien dan waren de schuldigen van toen door het internationaal strafhof al lang veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid en was er geen sprake geweest van de huidige opmars van de IS (islamitische staat).

  Dank zij gelijkaardige leugens werd Libië door het westen uitgemoord en verwoest, terwijl Khadaffi zijn straatarm land verheven had tot het 21e rijkste en het meest welvarende van Afrika. Om Tripoli aan te vallen en in één week tijd 40.000 mensen te doden was er geen toestemming van de Europese Raad nodig. Een onderonsje van Amerika, Engeland, Frankrijk en Turkije in Italië volstond. Neen de wereldheersers moesten ook daar het goud, de bank en de olierijkdommen hebben. Khadaffi wilde de inkomsten van zijn olie met zijn volk delen maar niet met de VS. Hij wilde ook een soort “Verenigde Staten van Afrika” oprichten en dacht daarbij Frankrijk als vriend te hebben. Sarkozy zal in de nabije toekomst niet in staat zijn om te blijven ontkennen dat hij grof geld ontving van de Libische leider voor zijn campagne. Was het echt de taak van de NAVO om Libië naar het stenen tijdperk te bombarderen en het land in de huidige uitzichtloze ellende te storten in dienst van de Angelsaksische overheersing? Is dit het respect voor het charter van de Verenigde Naties en voor de internationale regels? Is dit de Europese en westerse hulp aan een volk op weg naar zijn eigen ontwikkeling?

  En zo konden dezelfde heersers ook tegen Syrië een oorlog voeren onder het voorwendsel dat ze het volk moesten beschermen tegen de tirannie van een dictator, terwijl Syrië de meest harmonieuze samenleving kende van het Midden-Oosten. Zelfs nu iedereen weet dat het terreurgroepen zijn die het land uitmoorden en verwoesten gaat het westen driftig verder met het trainen, bewapenen en sturen van deze groepen. Ondertussen blijven moslims en christenen samen als één Syrische familie tegen deze westerse huichelarij protesteren en manifesteren, in heel het land én in het buitenland, week na week, al drie jaar lang.

  Zolang het westen zijn bedrog blijft verspreiden, zullen onschuldige volkeren en landen ten prooi vallen aan machtswellustige wereldheersers. En onze journalisten schrijven, blind voor de werkelijkheid, dat de strijd tussen moslimgroepen of geloofsgroepen zich van Syrië naar Libanon en Irak uitbreidt. Zo blijven de echte schuldigen buiten beeld en kunnen zij zich aandienen als de redders.

  Een alliantie voor zelfverdediging?

  Volgens artikel 5 is de kerntaak van de NAVO collectieve zelfverdediging. Dit klinkt evenwel erg eufemistisch zoals we bij de verwoesting van Libië en elders gezien hebben en nu bij de oorlog tegen Syrië. Het is vooreerst geen alliantie van gelijkwaardige partners, die eigen soevereiniteit en welvaart onderling bevorderen. Het opperbevel is immers in handen van een Amerikaanse generaal, die hoofd is van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa. Verder zijn de geheime diensten in handen van Washington en London, die er voor zorgen dat er in de lidstaten niemand aan de macht komt die het Angelsaksisch imperialisme niet steunt. Charles De Gaulle zag dit duidelijk in en zette in 1966 64.000 NAVO-soldaten en -bedienden het land uit . Jacques Chirac bracht het land weer onder de militaire alliantie van de NAVO en Sarkozy   zorgde er voor dat het Franse leger definitief onder Amerikaans opperbevel kwam. Verder is de alliantie niet zomaar op verdediging gericht. Ze werd opgericht in 1949 als verdediging tegen de Sovjetexpansie terwijl het Warschaupact pas in 1955 ontstaan is. Na de ineenstorting van de Sovjetunie heeft Europa tegen de afspraak in, de landen van het Warschaupactgeforceerd binnengehaald en het wil nu nog Oekraïne binnen sleuren. De waarheid is dat de NAVO een vazal van Amerika en Engeland is om Europa in twee blokken te verdelen en Rusland zo veel mogelijk te benadelen. Hierbij is de NAVO overigens ook economisch erg actief. En van een financiële crisis is er blijkbaar geen sprake, vermits de NAVO in Brussel een nieuw centrum voorziet van 1 miljard euro. Moeten 500 miljoen Europese burgers geofferd worden op het altaar van de Amerikaanse macht en glorie? Is een oprechte dialoog niet vruchtbaarder dan het voortdurend uitlokken van voorwendsels om elders oorlog te kunnen voeren?

  Neen, wij doen niet aan politiek en engageren ons niet in welke politieke partij ook. Het is echter wel onze taak om de waarheid te blijven zoeken, hoe complex deze ook moge zijn. We moeten het heersende bedrog ontmaskeren en het sluipend vergif van de oorlogspropaganda in dienst van wereldheersers uitroeien. Waarheid en rechtvaardigheid moeten gelden voor gans de mensenfamilie.

  En de toekomst?

  Een waarlijk apocalyptisch beeld schetst dr. Nassib Hoteit (mondialisation.ca, 12 september 2014): “Kalief Obama geeft volmacht aan kalief Baghdadi langs de fatwas van de wahabitische takfiristen en vele inlichtingendiensten om uiteindelijk een ‘universeel Amerikaans kalifaat’ te vestigen, gesteund op Al Qaida en zijn filialen Daesh, Al Nousra, Boko Haram, waaraan nu een nieuwe Indische tak toegevoegd is door Al-Zawahari, in afwachting van andere takken in China en Rusland” Er zijn evenwel ook tegenkrachten. Sergueï Lavrov heeft vorige maandag op de conferentie over vrede en veiligheid in Parijs nogmaals de dubbelzinnige houding van het Westen aangeklaagd en openlijk verklaard dat Rusland zowel aan Irak als aan Syrië militaire steun zal geven om de IS (islamitische staat) te bestrijden. Hij voegde er bij dat Rusland daartoe de middelen heeft en ook de nodige motieven, omwille van gemeenschappelijke belangen. Syriërs – en ook de andere grootmachten - weten ondertussen wat een woord van Rusland waard is. Als de grootmachten willen kunnen ze de taken nog diplomatisch verdelen: de VS in Irak, Rusland in Syrië.

  Ondertussen gaat het Syrische volk samen zijn lijdensweg verder, vast besloten om te blijven standhouden tegen internationale machten die het land nog steeds willen vernietigen. Groot Mufti dr. Ahmad Badr-Eddin Hassoun deed in Tartous nogmaals een oproep voor een brede solidariteitsbeweging opdat iedere Syriër zijn medeburger zou helpen, vooral de families van de ‘martelaren” en de families die geen kostwinner, geen huis of geen inkomen meer hebben. En dat is de ware geest waardoor het Syrische volk zal standhouden. Het leger blijft in het land grote groepen rebellen uitschakelen en terrein winnen, al blijven ook de aanslagen doorgaan. In Adra werd een tunnel ontdekt van 11 m diep en 500 meter lang. Iedere dag worden er door het leger grote hoeveelheden wapens en sprinstoffen in beslag genomen. Ook blijven groepen rebellen zich overgeven.

  Wij zelf blijven ijveren, hopen en bidden opdat er eens weer vrede mag heersen in dit mooie land voor dit moedige en gastvrije volk. De kleine binnentuin geeft ons inmiddels een beeld van wat God met zijn schepping en verlossing voor de mens heeft bedoeld: leven en vruchtbaarheid in overvloed. Dagelijks wordt onze hoop gekleurd en gevoed door tomaten, courgetten, granaatappels, meloenen, druiven... Maar tegelijk moet het dodelijke onkruid van de islamitische staat uitgeroeid worden. Hiervoor zijn manifestaties goed maar niet genoeg. Een efficiente politiek moet de kalief en al zijn adjudanten daadwerkelijk oppakken en veroordelen voor hun gruwelen, hun inkomsten afsnijden, de toestroom van strijders verhinderen...Als de internationale organisaties dit niet doen, moeten politici in afzonderlijke landen daartoe initiatieven nemen en druk uitoefenen. Er is werk aan de winkel en het is zeer dringend.

  20-09-2014 om 08:44 geschreven door Gust Adriaensen


  19-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft Beke de trappers verloren?

  Er rijzen meer en meer vragen bij het parcours dat CD&V sinds de verkiezingen heeft gevolgd en in het bijzonder bij de opstelling en de maatschappijkeuzes in het Vlaamse regeerprogram en nu in de federale onderhandelingen.

  Heel wat politieke journalisten en wat belangrijker is, talrijke CD&V-kiezers, zijn van mening dat de partij haar ziel verraadt, haar ideologische uitgangspunten laat verwateren, haar maatschappijvisie verkwanselt en de overgebleven kiezers wegjaagt.

  Want een CD&V, die zo gemakkelijk meestapt in een hardvochtig, rechts sociaaleconomisch beleid, is niet langer de naam 'christelijk' waard en groeit weg van  het overgrote deel van de mensen uit de lagere en middenklasse, die voor de partij gekozen hebben.

  De onrust en de verontwaardiging in christendemocratische kringen wordt erger en erger. Wonderboys Beke en Peeters laten meer en meer pluimen. Het geloof in hen als betrouwbare gidsen smelt weg als sneeuw voor de zon.

  19-09-2014 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  17-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het marktgedreven fundamentalisme van de Vlaamse regering

  In een column wijst Marc Reynebeau erop dat het Vlaamse regeerakkoord kiest voor een 'marktgedreven overheidsbeleid', en in die logica uitsluitend ondernemers als scheppers van 'welvaart én welzijn' erkent. Vandaar dat minister Muyters 'in zijn ideologische wanbegrip' de syndicale keuze alleen als obstructie ziet.

  Een haarscherpe analyse. En het is dan ook uiterst verwonderlijk en verwerpelijk dat CD&V, die het electoraal hoofdzakelijk van haar linkervleugel moet hebben, zeg maar het ACW, (de anderen zijn al lang weg naar N-VA en Open VLD), daarin zo gemakkelijk meegaat en dat Vlaamse regeerprogram heeft goedgekeurd.

  Het ACW moet de partij dwingen serieus bij te sturen en wat het federale regeerbeleid betreft duidelijke eisen stellen. Of anders gewoon de stekker eruit. Wat ook beweerd moge worden, de CD&V-kiezers hebben niet gekozen voor een hardvochtig, ultrarechts sociaaleconomisch beleid!

  17-09-2014 om 18:38 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!