Henk van de Klundert, een van de bezielers van de bedevaart en conservator van het streekmuseum 'De 8 Zaligheden' in Eersel, noemt de bedevaart een prachtige eeuwenoude Eerselse traditie en een uniek gebeuren. 'Uniek, omdat mensen uit ons dorp al 350 jaar naar het Belgische gehucht Werbeek trekken, om in de schitterende kapel van O.L.Vrouw-ter-sneeuw, Maria te danken en bescherming af te smeken tegen ziekte'.

De bedevaartsdag start om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk van Retie met een eucharistieviering. Daar is ook iedereen van Retie en omgeving welkom  Nadien is er de traditionele ontvangst van de Eerselse notabelen en processieverantwoordelijken door het Retiese schepencollege. 's Namiddags trekt de Eerselse processie naar de kapel van Werbeek, waar een bidstonde plaatsheeft.

Na de plechtigheid wordt er ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum, onder de majestueuze lindebomen bij de kapel, door de gemeente Retie, het VVV en de gemeente Eersel, een receptie aangeboden aan de bedevaarders en de Werbekenaren. Ook zal iedere deelnemer een aandenken aan de jubileumdag ontvangen.