NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  26-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zit De Wever met de poepers?

  Volgens burgemeester Bart De Wever betekent de komst van Kris Peeters naar Antwerpen dat de kiezer bij de lokale verkiezingen van 2018 een duidelijke keuze krijgt: die tussen hemzelf of de totale omslag naar links. Want 'CD&V, da's niet meer het midden, hé,' zegt hij.

  De reactie van De Wever is gênant doorzichtig en inderdaad, zoals Peeters zei, erg ‘onwijs’.

  Het is een populistische poging om in Antwerpen te polariseren, het Antwerpse electoraat in een links en rechts blok op te delen, in de hoop dat hij daar electoraal garen bij spint. Eens te meer verdeelt de burgemeester bewust in plaats van te verenigen.

  Het is een extreme simplificatie van het Antwerpse politieke landschap. De Wever stopt SPA, Groen, PvdA en CD&V in één linkse zak (Open VLD is klaarblijkelijk quantité négligable) en plaatst zichzelf daartegenover als het Rechtse Heil. Gemakshalve houdt hij het veld winnende Vlaams Belang buiten zijn vizier en de rechtse zak.

  De Antwerpse burgemeester is duidelijk van zijn melk door de komst van de vice-premier. Anders zijn dergelijke vroege opstoot van verkiezingskoorts en brutale schoffering van een coalitiepartner in het stadsbestuur niet te verklaren .

  Dan geeft de reactie van Kris Peeters blijk van meer politieke beheerstheid en loyauteit voor de coalitie.

  26-11-2016 om 07:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fidel Castro overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De legendarische ex-dictator en ex-president van Cuba, Fidel Castro, is op 90-jarige leeftijd overleden.

  26-11-2016 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  25-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  XI/47
  Vrijdag 25 november 2016
  Op bezoek
  Zaterdagavond was een bezoek gepland aan abouna Georges, de byzantijnse pastoor van Qâra. Wij stelden voor het avondeten zelf mee te brengen maar hij wilde ook een deel doen en zo gebeurde het. Uiteindelijk wilden de twee grote zonen (christenen) van een van onze werknemers ook mee met ons. Zij zijn goed vertrouwd met de pastoor en wilden hem en ons helpen. Wanneer we toekwamen was het al te laat om nog een wandeling te maken in het dorp. Het was al donker. We gingen eerst naar de kerk toegewijd aan de aartsengel Michael. De patoor wees op de schoonheid van zijn kerkje en drukte zijn dankbaarheid uit jegens de hl. Michael die hij al meerdere malen op bijzondere wijze als beschermer mocht ervaren. Hielden we samen een .gebedsdienst. Daarna genoten we met elf mannen van een goed avondmaal onder een drukke uitwisseling van gedachten. En zoals steeds bij dergelijke gelegenheden was het weer te vroeg tijd om terug te keren. Het was een mooie kennismaking voor de fraters die hier nog niet geweest waren.
  Onze Portugese journalisten hebben wel een mondelinge toestemming gekregen maar moeten nu nog wachten op de schriftelijke bevestiging. Ondertussen hebben ze op een avond enkele van hun beste reportages (van ’n half uur) over Portugal getoond. Echt mooi. Het was voor hen een gelegenheid om op een andere avond nog eens voor ons allen te koken, waar we ook dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Van onze kant trachten wij hen te geven wat ze nodig hebben. En verder staat de nieuwbouw weer vol met allerlei medisch materiaal dat nauwkeurig moet gesorteerd en genoteerd worden. Tenslotte wordt er hard gewerkt aan het dichten van alle open gaten in het gebouw opdat we de koude een beetje buiten houden.
  Aleppo, van kwaad naar erger
  De hoogste militaire raad van het “leger van de verovering” (Al-Nousra, Al-Qaida), onder leiding van de Saoedische sjeich Abdullah al-Muhaysini heeft aan de bevolking van Oost Aleppo een “fatwa” opgelegd. Kinderen onder 14 j. en ouderen boven de 55 j mogen het gebied verlaten als ze 150.000 Syrische Lire betalen om de jihadisten te steunen. Voorheen hebben deze laatsten het volk al geterroriseerd, als menselijk schild gebruikt en voedsel aan waanzinnige woekerprijzen aan hen verkocht. Op 17 en 18 november was er in Oost-Aleppo een manifestatie tegen het verbod om de stad te verlaten. Het “leger van de verrovering” schoot 17 mensen dood en verwondde er 40. Tien mensen werden aangehouden en beschuldigd van het organiseren van dit protest. Zij werden naar een geheime plaats afgevoerd en ’s avonds geëxecuteerd. Verder worden in Oost-Aleppo door de jihadisten steeds meer chemische wapens gebruikt. Toch heeft de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW, Nobelprijs voor de vrede!) geen voet verzet om een onderzoek in te stellen. De Russen hebben wel hun experts ter plaatse gestuurd en het OPCW uitgenodigd mee te doen. Volgens de woordvoerder van het Russisch ministerie van landsverdediging, generaal Igor Konashenkov heeft de OPCW geweigerd mee te doen. (Als Syrië toch niet kan beschuldigd worden, hoeven ze blijkbaar geen onderzoek te doen). Inmiddels is het OPCW, na de nodige druk, wel bereid de “stalen” met de bewijzen van het gebruik van chemische wapens vanwege de Russen in ontvangst te nemen. Prof. Alastair Hay, toxicoloog van de universiteit van Leeds, zegt dat de chemische wapens die in Oost-Aleppo gebruikt worden, helaas uiterst efficiënt zijn, omdat de bevolking niets heeft om zich hiertegen te beschermen. Deze chemische wapens worden ook tegen het Syrische leger gebruikt.
  Van haar kant heeft het algemeen commando van het Syrische leger de jihadisten opgeroepen, de bevolking vrij te laten vertrekken (naar het gebied onder controle van het leger), de mijnen op te ruimen in de doorgangen die voorzien zijn voor het volk, de voedselvoorziening voor de bevolking toe te laten en toe te staan dat de zieken en gewonden geëvacueerd worden. Tenslotte wordt opgeroepen om gebruik te maken van het presidentieel decreet dat amnestie verleent aan strijders die de wapens neerleggen.
  Deze laatste voorstellen zouden eigenlijk vanwege UNO organisaties moeten opgelegd en gegarandeerd worden. Daarvoor dienen toch de organisaties van de Verenigde Naties. En wat zien we? Met de regelmaat van de klok komen er oproepen om de voedselvoorziening in gebieden door de jihadisten gecontroleerd te verzekeren. Uiteraard slaan de jihadisten dat voedsel aan voor zichzelf en de rest verkopen ze aan woekerprijzen. En dan protesteren internantionale organisaties dat de Syrische regering dit wil verhinderen. Vervolgens worden rapporten opgesteld waarin onder vage bewoordingen “Syrië en de rebellen” beschuldigd worden van het gebruik van chemische wapens. Verder hebben we vorige keer al vermeld hoe uitgerekend Saoedi- Arabië een resolutie mag indienen om de schending van de mensenrechten door Syrië aan te klagen! Hoog tijd om heel het gedoe van deze corrupte internationale politiek eens grondig door elkaar te schudden. Hopelijk zorgt Trump daarvoor.
  Een Trump-tornado ook in de internationale politiek
  Als raadgever voor de nationale veiligheid heeft Trump gekozen voor generaal Michael T. Flynn, die beschouwd wordt als de briljantste officier van de inlichtingendienst. Hij is een katholiek van Ierse oorsprong, gehecht aan de familie, een felle tegenstander van H. Clinton en Obama. Het jihadisme heeft voor hem niets te maken met de islam maar is een politieke ideologie. Hij was fel gekant tegen de steun aan IS en de terroristen in dienst van Saoedi-Arabië, Qatar en Turkije. Volgens hem moeten inlichtingendiensten zich niet verliezen in steeds meer gesoffistikeerde technieken maar samenwerken met anderen om een gezond inzicht en vooral overzicht te krijgen.
  Een aantal standpunten van de nieuwe president kunnen voor een aardverschuiving zorgen in de geo-politiek, tenminste als ze ook uitgevoerd (kunnen) worden. Van het allergrootste belang is het anti-interventionisme: niet tussenkomen in andere landen om hen te overheersen. Trump wil samenwerken met Rusland en de band met de NAVO wat losser maken. Putin heeft Trump al opgeroepen die concentratie van troepen aan de grens met Rusland terug te trekken als concreet teken van ontspanning. De NAVO heeft net 300.000 soldaten in staat van paraatheid gebracht om de confrontatie met Rusland aan te gaan. Jens Stoltenberg, secretaris generaal van de NAVO heeft al een pathetische oproep gericht aan Trump opdat de VS nu de NAVO niet in de steek zouden laten. Ondertussen wordt de verdeeldheid van de EU steeds groter. Er is enerzijds de oude druk om de sancties tegen Rusland te verlengen en er is anderzijds het gezond verstand dat zegt dat het economisch veel beter is zaken te kunnen doen met Rusland.
  Wall-Street, het Pentagon, de multinationals, de NAVO, de omgekochte media en de lobbies zijn de drijvende kracht achter een “nieuwe wereldorde”, een globalisatie, mondialisatie, een ultra liberale anarchie van neo-feodalisme of een neo-kolianisme als het ideologisch vergif van de elite en de nachtmerrie van de gewone mens. Het is een totalitair plan dat de soevereiniteit van landen, de eigenheid van volken, de rijkdom van rassen en talen wil uitwissen en nivelleren om aan allen een wereldorde op te leggen, waarvan enkele oligarchen de alleenheersers zijn. En de media zorgen er voor dat het rijk van de leugen steeds maar uitbreidt. Zij zorgden er voor dat iedereen “wist” dat Sadam Hussein vernietigingswapens had zodat Amerika het land mocht vernietigen, dat Kadhaffi zogezegd zijn eigen volk uitmoordde zodat VS en NAVO Libië in een chaos mochten storten, dat het Syrische leger in Ghouta een massale aanval met chemische wapens had uitgevoerd (in feite door de rebellen met behulp van de geheime diensten van buitenlandse mogendheden gepleegd), dat de Russen het lijnvliegtuig MH17 hebben neergehaald (waarvoor in feite Kiev verantoordelijk is, dat dus meteen aangesteld werd om het onderzoek naar deze aanslag te leiden, terwijl het neutrale Maleisie meer dan een half jaar geweigerd werd in de onderzoekscommissie). De media zorgen er ook voor dat nu iedereen “weet” dat het de Russen en het Syrische leger zijn die Syrië aan het verwoesten zijn. Trump is begonnen met het politiek correcte denken van dit rijk van de leugen te ontmaskeren. Hij heeft maandag een ontmoeting gehad met de grote Amerikaanse nieuwsankers, die zogezegd hun diensten willen aanbieden. In zijn gewone stijl heeft hij hen uitgescholden voor een bende leugenaars en ook de chef van CNN, Wolf Blitzer niet gespaard. Uiteraard gaan de machtigen waartegen Trump reageert ook actie voeren. Kenneth P. Vogel geeft verslag van een groep rijke en machtige Amerikanen, waaronder uiteraard George Sorros (de aanstoker van de protesten tegen Trump) die een echte politieke en economische oorlog willen voeren tegen de verkozen president, om de hun verworvenheden veilig te stellen.
  Volkeren staan op. De UK vraagt een Brexit, Nederland verwerpt de aanhechting van Oekraïne met de EU, Hongarije weigert te knielen voor Brussel, Moldavië en Bulgarije hebben zondag een uitgesproken pro-Russische president gekozen, in Frankrijk heeft de eerste ronde een overwinning opgeleverd voor François Fillon zodat hij kans heeft om president te worden. Hij is een man die én met Syrië én met Rusland wil samenwerken. En Trump heeft beloofd op zijn eerste dag als president het TPP (Trans Pacific Partnership) af te voeren om in eigen land opnieuw productie en innovatie aan te moedigen. Volkeren weigeren steeds meer de wil van een gulzige en oorlogszuchtige elite te dienen.
  Sommigen zouden misschien graag hebben dat ik ook eens de immorele fratsen uit het persoonlijke leven van de excentrieke en impulsieve Donald Trump in de verf zou zetten, die bovendien nog razendsnel van standppunt kan veranderen. Daar houd ik me nu echter niet mee bezig, hoewel ik ze ook niet goedkeur. Als het bloedvergieten en het verwoesten in het Midden Oosten zou stoppen zal ik al heel blij en dankbaar zijn.En als de grootmachten eensgezind de terroristen in Syrië opruimen, kunnen we uiteindelijk aan een normaal leven en een gewoon religieus leven beginnen. Ik geef toe, het is een beperkt gezichtspunt, maar voor ons meer dan de moeite waard om hiervoor dankbaar te zijn.
  P. Daniel

  25-11-2016 om 17:40 geschreven door Gust Adriaensen


  21-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De universiteit: vrij en ongebonden?

  In zijn maandagse column stelt Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, de retorische vraag: 'Wie anders dan de universitair is volledig vrij en ongebonden om over de toekomst na te denken?'

  Is die retorische vraag wel verantwoord? Wellicht gebruikt Torfs bewust het woord 'universitair' en niet 'universiteit', want voor de universiteit als instelling is vrijheid en ongebondenheid helemaal niet vanzelfsprekend.  Maar ook voor de universitairen, verbonden aan een universiteit, kan de kwestie van de 'onafhankelijkheid' niet afgedaan worden met een simpele retorische vraag.

  Rector Torfs, zijn stafleden en zijn academisch personeel, zijn niet 'volledig vrij en ongebonden'.

  Financieel, structureel  en organisatorisch, hangen zij met handen en voeten vast aan overheid en machtige privé-organisaties. 

  Universiteit en personeel kunnen niet anders dan functioneren binnen een sociale, culturele, religieuze, economische context. Die bepaalt in grote mate de manier waarop universiteit en universitairen een rol spelen op het publieke forum.

  Maak het concreet. Denk je dat bv. Torfs (of om het even welke andere rector) het aandurft op het publieke forum, de overheid of grote geldschieters, of belangrijke opdrachtgevers, tegen de haren in te strijken?

  En hoe zit het met de ethische verantwoordelijkheid van universitaire onderzoekers? Kan de universiteit, kunnen de universitaire wetenschappers, zomaar voorbijgaan aan moreel verwerpelijke, destructieve  technische toepassingen van het geleverde onderzoekswerk? Is dergelijk onderzoekswerk te verantwoorden?

  Neenee, rector Torfs. Er is een hemelsbreed verschil tussen het bewieroken van de universitaire vrijheid en onafhankelijkheid in een krantencolumn, en de harde economische en vaak onethische wetmatigheden waaraan universiteiten en universitairen zich (moeten) onderwerpen.

  21-11-2016 om 12:36 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!