NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Angst aanstoken loont electoraal
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  30-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rik Torfs over de zondagsmis en zijn religieuze belangstelling

  Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, schrijft in zijn wekelijkse column in De Standaard zijn voorliefde uit voor de zondagsmis.

  'Eeuwenoude rituelen dringen nooit hun betekenis op. Ze bestaan op zichzelf. Ze verwijzen naar zichzelf. Ze verzamelen tijdeloze wijsheid. Wijsheid dwingt niemand. Integendeel, zij deinst terug voor wie zich van haar meester wil maken. Zij vlucht voor wie vol is van zichzelf, zij vraagt leegte en vult haar nooit.

  Mijn religieuze belangstelling is met de jaren groter geworden. Omdat religie de ijzeren logica doorbreekt die ons leven verwoest. De spiraal van geweld, oog om oog, tand om tand. De neoliberale meritocratie, de triomf van de vrije markt, het kenniskapitalisme. Geef mij dan maar wijlen Jezus Christus. Bemin uw vijanden. De laatsten zullen de eersten zijn.'

  30-03-2015 om 09:29 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lieve ploeteroma's

  Uit een onderzoek van de Universiteit van Hasselt blijkt dat 65 procent van alle Vlaamse kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op woensdagnamiddag door de grootouders wordt opgevangen. Voor naschoolse opvang wordt in 47 procent van de gevallen op hen een beroep gedaan, en ook voorschools wordt 37 procent van de kinderen minstens één keer per week door de grootouders opgevangen. De opvang van baby's en peuters gebeurt in 16 procent van de gevallen door oma en opa. Voor occasionele opvangen -'s avonds, in het weekend- is dat al 45 procent. En is zo'n kleintje ziek, dan wordt het acht op de tien keer door de grootouders opgevangen.

  De cijfers maken overduidelijk dat het ons opgedrongen werk- en consumptiesysteem, waarbij beide ouders gedwongen worden uit werken te gaan, in grote mate afhankelijk is van de onbetaalde inzet van de grootouders. Denk hen weg of veronderstel dat er een massale zorgstaking uitbreekt bij de oma's en opa's, en heel het werk-, verbruiks-, opvoedings- en vrijetijdssysteem komt serieus in de problemen.

  En dat de grootouders , en vooral de oma's, zich met ontzaglijk veel liefde inzetten voor hun kleinkinderen, doet niets af aan het feit dat het gaat om pure uitbuiting in functie van het economische systeem. Zij worden gereduceerd tot ploeteroma's (de opa's zijn er vooral om te spelen), die er onbetaald voor zorgen dat de mallemolen van productie, consumptie, winst, carrière... kan blijven draaien.

  29-03-2015 om 07:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voetbaltheater
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vincent Company over topvoetballers:

  'Wij zijn acteurs in een groot theater.'

  29-03-2015 om 07:25 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'As disciples of Christ, how can we not be concerned for the good of the weakest?'

  28-03-2015 om 15:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Basismobiliteit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jos Geuens, gewezen gedeputeerde en gewezen voorzitter van De Lijn over de besparingen bij De Lijn en het afschaffen/beperken van het belbussenaanbod:

  'Het gaat om twee visies, twee scholen. Degenen die voorstander zijn van het recht op basismobiliteit voor iedereen en degenen die ook de mobiliteit van mensen herleiden tot een puur economisch product.

  Die laatsten delen momenteel de lakens uit tot nadeel van het sociale leven van de zwaksten in de samenleving. Maar zij vergeten dat het recht op basismobiliteit jaren geleden in een Vlaams decreet werd ingeschreven en dat het nog altijd rechtsgeldig is.

  Door dat recht aan te tasten, overtreedt deze Vlaamse regering haar eigen decreet.'

  28-03-2015 om 15:37 geschreven door Gust Adriaensen


  27-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  IX/13

  Vrijdag 27 maart 2015

  Ontwrichte individuen in een “nieuwe wereldorde”

  Onze media zijn afgestemd op de laatste gebeurtenissen, zonder ruimer perspectief, het heet van de naald, hier en nu. Dat geeftsensatie en amusement. Wie echter het geheel van de gebeurtenissen wat ruimer ziet en overweegt, kan niet ontkennen dat we nu een wereldwijde ontwrichting meemaken van de waardigheid van de mens. De mensheid zelf is hiervan tegelijk getuige én slachtoffer. Kort samengevat: de mens wordt losgemaakt van God, van zijn land en cultuur, van zijn familie en van zichzelf. En dit wordt gelijktijdig bewerkt door de techniek, de ethiek en de politiek. Alle krachten werken wereldwijd samen om de mensen tot kunstmatige, losse, weerloze individuen te herleiden,bereid om alles te aanvaarden wat vanwege de “nieuwe wereldorde” wordt aangeboden.

  Vooreerst wordt de mens losgemaakt van God. Europa is hiervan een sprekend voorbeeld. De christelijke wortels zijn doorgehakt, terwijl de westerse beschaving juist ontstaan en gegroeid is uit het joods-christelijke geloof. Heel ons stelsel van sociale zekerheid komt voort uit de initiatieven van priesters, religieuzen en gedreven gelovigen die vanuit de geest van het evangelie de zorg ter harte namen van zieken, gehandicapten, armen, wezen en weduwen, de opvoeding van de kinderen. Onze universiteiten zijn gegroeid uit kerkelijke instellingen. En op cultureel gebied zijn en blijven de grootste kunstwerken (kathedralen, beeldhouwwerken,schilderwerken, muziek,literatuur, toneel) geïnspireerd door de bijbel en het christelijke geloof. De Franse Revolutie was niets anders dan een voorloper van de islamitische staat met de gruwelen van moord en verwoesting. Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid zijn evangelische waarden en hebben enkel inhoud vanuit het christelijk geloof. Nu worden systematisch alle verwijzingen naar het christelijk geloof verwijderd of verboden.En wereldwijd worden christenen het meest vervolgd en kerken verwoest. Het doel is: een nieuwe mens maken, los van God, volgens de dogma’s van de vrijmetselarij.

  Vervolgens wordt de mens losgemaakt van zijn eigen cultuur en land. Hiervoor wordt de soevereiniteit van de volkeren en landen wereldwijd afgeschaft. Dit proces is al flink gevorderd. Tegelijk met de uitroeiing van een 2000 jaar oud christendom zijn resten van de oudste Mesopotamische beschaving in Irak en Syrië nagenoeg al met de grond gelijk gemaakt. Hiervoor werden door het westen Al Qaida en Daesh opgericht. Hun gruwelen worden getoond, niet met amateursbeelden maar met filmen van Hollywood-kwaliteit, om de openbare opinie zo erg mogelijk te choqueren zodat de eigenlijke westerse broodheren (van VS-Israël, NAVO, golfstaten) nog meer krediet krijgen om verder te doen. Een weredlwijde coalitie dient, niet om het terrorisme te bestrijden maar om de infrastructuur van Irak en Syrië te vernielen. Terroristen worden ondertussen voorzien van de nieuwste wapens, de beste opleiding en communicatiemateriaal, westers bescherming en heel veel geld van de gestolen olie. Frankrijk levert zijn wapens, Engeland stuurt nu 75 instructeurs naar Syrië om de terroristen te helpen. De VS en Saoedi-Arabië zijn nu Al Qaida en Daesh aan het helpen om Jemen te verwoesten. Idlib wordt bestookt met Amerikaanse TOW raketten en in de oude stad Bosra die al in de 8e eeuw voor Christus voorkomt op Egyptische papyruysrollen en nu erkend is als werelderfgoed worden kostbare archeologische schatten verwoest. Omdat Rusland de enige wereldmacht is die de moed heeft aan deze krankzinnige nieuwe wereldorde “neen” te zeggen, worden wereldwijd alle krachten, landen en organisaties ingeschakeld om Oekraïne te verwoesten, om zware sancties op te leggen, de pijpleiding van de gazprom te sabboteren, de roebel ten val te brengen, de olieprijzen te doen ineenstorten enz. enz. Gelukkig bewerkt deze westerse barbarij tegen Rusland een renaissance zoals nooit voorheen. Op gelijkaardige wijze hebben de moorden en verwoestingen door het westen en zijn bondgenoten in Syrië eveneens geleid tot een eensgezinde weerstand die niet gebroken kan worden.

  Verder wordt de mens losgerukt uit zijn gezin en familie. De nieuwe wereldorde voorziet losse individuen. Huwelijk en gezin zijn al voor een groot deel in de praktijk afgeschaft en vervangen door allerlei vrijblijvende relaties. De famlilies zijn verbrokkeld. Mensen worden niet beschouwd als behorend tot een gezin of familie maar als losstaande individuen. Het gezin is al lang niet meer de basis-cel van de maatschappij maar het slachtoffer van de samenleving. In één adem vermelden we hier ook de streving om de mens los te rukken van zichzelf en zijn iedentiteit te vernietigen door de zogenaamde gender-ideologie. Het onderscheid tussen man en vrouw, jongen en meisje is afgeschaft. De werkelijkheid van het verschil van de geslachten dat ons als grootste rijkdom sinds de scheppingis gegeven, wordt vervangen door iets onzijdigs, waarbij ieder dan kan kiezen. Hiermee wordt ons wijsgemaakt dat we niets meer zijn dan een aap.

  Hoe deze strijd voor ontmenselijking gevoerd wordt op technisch gebied zien we best aan de proefbuisbaby’s. Hier ontbreekt nu nog een kunstmatige baarmoeder om een “perfecte mens” te fabriceren in het laboratiorium, kil en onmenselijk. De eugenetische praktijken van de Nazi’s, die vol afschuw werden afgewezen, worden nu door onze gezaghebbende theologen en medici gloedvol verdedigd en aangeprezen als vooruitgang. Het gezond verstand daarentegen zegt ons dat het niet de taak van de geneeskunde is om kunstmatig een kind te fabriceren voor een echtpaar dat lijdt onder onvruchtbaarheid. Het is de taak van de geneeskunde de oorzaak van de onvruchtbaartheid te bestuderen en uiteindelijk te verhelpen. Dat is waardige gynaecologie en echte vooruitgang.

  Op moreel vlak zit de wereldbevolking al op kruissnelheid naar de afbraak van de menselijke waarden: seksualiteit is al losgemaakt van de vruchtbaarheid en wordt algemeen aanvaard als zijnde enkel voor ontspanning, het huwelijk is ontbonden en ook het gezin bestaat eigenlijk al niet meer. Welnu, de hefboom voor al deze ontwrichtingen was en is de contraceptie. Het woord zegt het zelf “contra”, tegen de conceptie en het leven. Daarmee wordt rechtstreeks de verantwoordelijkheid aangetast. En de verantwoordelijkheid is de kern van het menselijk leven. Hieruit zijn alle andere ontwrichtingen als vanzelf gevolgd: abortus, sterilisatie, euthanasie, vrijblijvende relaties in alle mogelijke combinaties, afschaffing van de eigenheid van man en vrouw, jongen en meisje door een “gender”, de veterinaire voortplantingstechnieken, de afschaffing van het onderscheid tussen vader en moeder...Inmiddels worden de “rechten” van LGBT (Lesbisch, Gay, Bi, Trans) in de UNO en de EU gehuldigd als de speerpunten van de democratie.

  Op politiek vlak is onze wereld één chaos, maarmedia en politiek zijn er in geslaagd om de huidige ellende voor te stellen als een noodzakelijk tussenstadium naar een wereld van vrijheid en democratie, welvaart en veiligheid. De verwoestingen in Irak, Libië, Syrië zijn zogenaamd allemaal bedoeld om de bevolking van de westerse democratie en welvaart te laten genieten. Zo wordt de utopie voorgehouden van welvaart en democratie, vrijheid en stabiliteit onder de macht van één wereld-super-staat, een totalitarisme, met het masker van een vriendelijk gelaat, een soort fascisme en nazisme op kousen. Presidenten en staatshoofden zijn hierbij niet de eigenlijke leiders. Zij krijgen maar macht als zij tonen dat zij goede marionetten zijn. Het zijn de super-bankiers en de bazen van de wapenindustrie die als de schimmige oligarchen aan de touwtjes trekken. Hieraan zijn ook alle grote wereldorganisaties en firma’s onderworpen. Aan vrede hebben die heersers geen boodschap. Vrede brengt voor hen niets op. Oorlog en chaos zijn de middelen om de soevereine staten af te schaffen en te herschikken volgens de normen van hun nieuwe wereldorde. Oorlogen zijn de goudmijnen van rijkdom en macht. Een zachter middel om zich te verrijken en anderen in armoede te storten is de “ideologie van de ecologie”. De laatste duizend jaar zijn er op onze aarde telkens perioden van opwarming en afkoeling geweest. Dit heeft niets te maken met de activiteit van de mens maar met de zon, zoals goede wetenschappers ons leren en zoals ook blijkt uit de andere planeten. De oligarchen hebben in de opwarming evenwel een ideaal middel gezien om heel de aarde en alles wat er door mensen wordt gedaan met een onzinnige taks te belasten. Daarmee kunnen de arme volkeren nog armer gemaakt worden en iedereen belast worden voor van alles en nog wat: auto, trein, vlieguig, alle menselijke arbeid in landbouw, industrie of waar ook. En zo kunnen die heersers hun willekeurige wetten opleggen aan alle volken. Ecologie in de ware zin is respect betonen voor de schepping Gods, voor de mens en het menselijk ritme, voor huwelijk en gezin, wat bepaalde beperkingen meebrengt in het persoonlijke en sociale leven. Wie hierover spreekt zal echter vlug in media en politiek “geëxcommuniceerd” worden, want er mag geen enkele beperking aanvaard worden voor het individuele genot en de consumptie.

  Bovenstaande gedachten heb ik op mijn eigen wijze uitgewerkt. Bepaalde elementen heb ik gehaald uit de schitterende voordracht van moeder Agnes-Mariam in Parijs, waarover ik vorige week al schreef. Nu komen de grondgedachten van Guillaume de Prémare.Hij is de algemene afgevaardigde van “Ichtus”, kroniekschrijver voor radio Espérance en de oud-voorzitter van de beweging Manif Pour Tous. Samen met journalist Eric Letty publiceerde hij deze maand het boek: “La déshumanisation, autoroute vers l’utopie du meilleur des mondes”, Ed. Pierre- Guillaume de Roux, 2015. Hij werd geïnterviewd door “Rouge et Noire” (R & N), een internetsite van informatie, reflectie en analyse. R & N wil zich niet aandienen als de officiële stem van de Kerk of van de clerus, maar wil wel in het hart van de Kerk staan en in eenheid met de paus van Rome.

  Het vertrekpunt vormt de roman van de Engelse schrijver en filosoof Aldous Huxley,Brave new World (1932) met zijn satirische fictie van een nieuwe wereld. Het is een zogenaamde “volmaakte” wereld, immoreel, totalitair, zonder liefde, zonder geluk. Hij zag de mensen leven als in een grote gevangenis zonder muren, waarbij ze er zelfs niet aan denken om te ontnappen.Ze zijn alleen maar bezig met zich te ontspannen en consumeren. Deze wereld is ingedeeld in verschillende groepen van heel intelligente tot de meest dwazemenen. Huxkey voorvoelde de verschuiving van de moderne tijd naar een zogenaamde volmaakte samenleveving met een geheel nieuw mensbeeld, dat totaal ontmenselijkt is. De mens is hier een hulpeloos individu geworden, overgeleverd aan al wat vanwege een super wereldstaat wordt aangeboden of opgelegd.

  Wat kunnen we doen?

  Er is actief verzet nodig. Op staatkundig gebied zien we dat Rusland volop aan het terugkeren is naar zijn authentieke wortels en een renaissance meemaakt als nooit voorheen. Het monastieke en kerkelijke leven is in volle bloei (we stelden vroeger het dynamische klooster van Valaam al voor). De meeste Russen doorzien de vernietigende strategie van het westen en willen hun land daartegen beschermen. Daarom wordt Rusland steeds meer het doelwit van de internationale oorlogspropaganda. Syrië, de bakermat van de beschaving en van het christendom is al verwoest maar buigt niet voor de opgelegde nieuwe wereldorde. Het houdt stand en is voor andere landen een model van weerstand.

  De princiepen van de weerstand zijn die van het christelijk geloof en de sociale leer van de Kerk. De inspiratie voor de weerstand vinden we in het genie van het christendom. Centraal staat de waardigheid van de mens, van iedere mens en van heel de mens. We erkennen de eenheid van de mens in zijn lichamelijke, psychische en geestelijke dimensie, met een aardse én eeuwige roeping. Hierbij steunen we op de grote principes van de sociale leer van de Kerk: het algemeen belang, de vrijheid en verantwoordelijkheid van ieder mens, het principe van subsidiariteit, de universele bestemming van de aardse goederen, de solidariteit gebaseerd op christelijke liefde. Tenslotte vertrekt een authentieke revolutie altijd van een persoonlijke bekering.

  De basis-cel van de weerstand is het gezin. Een christelijk gezin bevat alle antwoorden op de ontwrichtingen van deze tijd. Frankrijk is goed bezig met zijn LMPT (La Manif Pour tous) om massaal te protesteren tegen alle wetten die de waardigheid van huwelijk en gezin aantasten. Er is natuurlijk nog veel meer nodig, nl. de vorming van gewone, gezonde christelijke gezinnen, waarin kinderen in de volle rijkdom van het christelijk geloof worden opgevoed en hun eigenheid ontwikkelen. Hiervoor dienen echter eerst nog de resten van de voorbije halve eeuw van de vernietigende contraceptieve cultuur opgeruimd te worden. De voormalige grootmeester van de Franse loge, Pierre Simon, had vrij vlug door dat de contraceptie als de hefboom was voor alle andere, door hem gewenste ontwrichtingen. Onze theologen en heel de intelligentia liepen bewust of onbewust achter hem aan. Tegen de kerkelijke leer in, beweerden ze dat contraceptie geen “kwaad in zich” kon zijn. Ze zwaaiden met grote woorden als “holistisch” en “personalistisch” en beseften niet dat ze de menselijke seksualiteit, dank zij de pil, reduceerden tot het puur biologisch niveau. Bijna al onze gezaghebbende theologen, journalisten en kerkleiders hanteerden een misvormd personalismeom een voorzichtige opening te maken naar contraceptie. Een generatie later werd “de pil” al gegeven aan tienermeisjes en alle ontwrichtingen volgden vanzelf. De verwoesting van de contraceptie op lichamelijk, moreel, sociaal en kerkelijk gebied is bij velen nog lang niet doorgedrongen. We hebben een halve eeuw lang stenen en schorpioenen gekregen in plaats van brood. De ravage is nu duidelijk. De tijd is rijp om de besluiten te trekken. Tevens dienen geheel nieuwe perspectieven zich aan. Er is een schitterende “theologie van het lichaam” ontwikkeld, die de vaste leer van de Kerk illustreert en er zijn de volkomen wetenschappelijk gefundeerde natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsregeling, zoals het Sensiplan®, voor zelfbewuste ouders. De mythe van de “veilige contraceptie” is voorbij. Nieuwe perspectieven vanuit een authentieke kerkelijke leer dienen zich aan. Dit zijn geen slogans maar het is het topje van de ijsberg; wat uitvoerig kan gestaafd worden. Laten we actief deelnemen aan de strijd om de bevrijdende waarheid, in het licht van de komende gezinssynode van oktober.

  P. Daniel

  27-03-2015 om 20:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Berbertje moet hangen...

  Napoleon and Squealer in Animal Farm: 'All animals are equal. But some animals are more equal than others'.

  De Wever en Bourgeois in het Nationalistische Paradijs: 'Alle Vlamingen zijn gelijkwaardig. Maar sommige Vlamingen zijn meer gelijkwaardig dan andere.'

  27-03-2015 om 09:16 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!

      

  Petitie - Red de natuur, nu het nog kan
  © Natuurpunt
   

  Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust komen. Kinderen kunnen er nog echt buiten spelen. Ze zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.

  Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.

  Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen.

  Een soortgelijke petitie hielp vorig jaar om kleine walvissen voor onze eigen kust beter te beschermen. Doe mee en help de natuur in je buurt te redden. 

  Wat staat er op het spel?

  • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
   De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.
  • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
   Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.
  • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
   Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
  • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
   Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

  Teken de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan!

   

  www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan

  26-03-2015 om 09:33 geschreven door Gust Adriaensen


  25-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen alibi voor racisme

  CD&V :

  Het is geen goed signaal dat de burgemeester van de grootste en meest diverse stad van Vlaanderen zo'n polariserende uitspraken doet. Het is zijn taak om te verenigen.'

  'Integratie, racisme en radicalisering mogen we niet op een hoop gooien. Racisme en discriminatie mogen nooit van een alibi voorzien worden.'

  25-03-2015 om 22:03 geschreven door Gust Adriaensen


  24-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lof van de slaap

  Jonathan Crary, hoogleraar aan de Columbia University New York, in zijn polemische essay ‘24/7’:

  ‘Bezig, bezig, bezig. Als we niet aan het werk zijn, zijn we aan het consumeren. Het enige gebied in ons leven dat nog niet is gekoloniseerd door het kapitalisme, is onze slaap.

  Er is inderdaad nog één gebied waar we relatief veilig zijn: de slaap. De verbazingwekkende en bijna onbegrijpelijke conclusie is dat er niets van waarde uit gehaald kan worden. Tijdens de slaap liggen we letterlijk verstopt in de duisternis. Het eeuwige licht van het kapitalisme wordt uitgeschakeld.’

  24-03-2015 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schijnkeuzevrijheid en Endlösung

  Jo Lebeer over abortus in Tertio:

  'Een overheid die middelen ter beschikking stelt voor allerlei prenatoale tests die ziektes of afwijkingen kunnen vaststellen voor de geboorte en dan abortus toelaat, maar onvoldoende middelen uittrekt om mensen met een handicap, ziekte of afwijking na de geboorte te begeleiden, beïnvloedt, manipuleert en conditioneert wel degelijk de beslissing van individuen.

  Daarom zeg ik dat het niet gaat over een vrije keuze, maar om een 'schijnkeuzevrijheid'. De praktijk toont het aan: negen van de tien mensjes-in-wording met Down worden niet geboren. De 10 procent anderen wel, omdat de ouders het niet wisten of een religieuze overtuiging hebben: joden,moslims en ook wat christenen. Je moet dus spiritueel stevig in je schoenen staan om die kinderen op de wereld te zetten.

  Daarom ben ik het eens met de Nederlandse ethicus Hans S. Reinders, die zin zijn boek The future of the disabled in a liberal society stelt dat er in een ultraliberale samenleving eigenlijk nog amper plaats is voor mensen met een handicap of een aangeboren afwijking. Sommige academici spreken nu openlijk over een 'oplossing voor Down', in de zin van: het probleem is opgelost als er geen Downkinderen meer worden geboren. Dat komt toch in de buurt van de 'eindoplossing'. Ik vind dat beangstigend en vooral een aanfluiting van het non-discriminatieprincipe.

  Van de Italiaanse pedagoog Andrea Cannevaro ontleen ik namelijk de gedachte dat discriminatie begint wanneer je een mens reduceert tot één kenmerk: je ziet hem bijvoorbeeld alleen als jood, als zwart, als gehandicapt, als homo, als weet ik wat. Dat is wat de nazi's deden. Ze verabsoluteerden dat kenmerk en vonden dat een reden om iemand ter dood te veroordelen.

  Ook mensen met Down -die niet ziek zijn, maar in elke cel een derde chromosoom 21 te veel hebben- worden gereduceerd tot dat kenmerk. Dat wordt de facto een reden om niet te mogen leven. Alles wat zo'n mens kan bijbrengen aan levenslust, creativiteit, affectiviteit is plots van geen tel meer.'

  23-03-2015 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misschien ook uw roeping...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De norbertijnen van Postel verspreiden ter gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde leven, volgende tekst:

  Geboeid door Jezus, de Verlosser,
  en zijn Evangelie,
  volgzaam aan de Heilige Geest,
  zoals Jezus' moeder Maria,
  zetten wij ons in
  voor de komst van het Rijk Gods,
  naar het voorbeeld
  van de heilige Norbertus:
  edelmoedig, vreugdevol en eensgezind,
  vanuit de Eucharistie,
  als trouwe zonen van de Kerk,
  door ons bidden en werken,
  door ons leven met elkaar,
  dag in dag uit.

  Dat is onze roeping
  en misschien ook de uwe...

  Heilige Norbertus, bid voor ons.

  -------------------

  info@abdijpostel.be 

  www.abdijpostel.be

  21-03-2015 om 20:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  IX/12

  Vrijdag 20 maart 2015

  Het mysterie van het kwaad: pijn en vreugde

  Zaterdagnamiddag nodigen de vrijwilligers van de hulpverlening de fraters uit om een verdeelcentrum van de hulpgoederen te komen bezoeken. We zijn juist buiten het klooster wanneer we langs de weg een moeder zien met twee dochters, waarvan eentje in een rolstoel. Ze vragen om hulpgoederen. We laden hen op en brengen hen thuis. Het meisje in de rolstoel heeft bij een ontploffing een stuk projectiel in haar rug gekregen en is gedeeltelijk verlamd. Alle drie geven ons een vriendelijke glimlach. We hebben voor hen ook nog een zware doos met hulpgoederen. De fraters willen de doos naar binnen dragen maar dat is wat delicaat. Bij moslims mag nooit een vreemde man in huis komen als de heer des huizes hem niet uitdrukkelijk heeft uitgenodigd, anders kan dat de grootste conflicten geven. Afijn, de doos wordt in de gang gezet. Aan het verdeelcentrum zien we een honderdtal mannen en vrouwen wachten. Velen zijn met een motor, een enkeling met een oude auto. Binnenin zien we de grote hoeveelheid dozen, afkomstig van de orthodoxe kerk. Samen met de vrijwilligers, die we allen kennen, zijn er een aantal jongeren van het dorp die helpen. De dozen die uitgereikt worden zijn werkelijk groot en zwaar. Er is geen enkel gezin meer in het dorp dat niet behoeftig en arm is, al is het hier mogelijk niet zo erg als bij sommige families in Damascus of Aleppo. Hier is nog (woestijn)grond waar iets kan gekweekt worden. Tot vier jaar geleden leefden allen in een behoorlijke welstand. Ieder had voldoende en het leven was erg goedkoop.

  Bij het naar huis rijden bekruipt ons een gevoel van opstandigheid. Niemand van deze mensen heeft deze armoede gewild of veroorzaakt, niemand van hen heeft baldadigheden uitgestoken en geroepen dat er een ander “regime” moest komen. Omdat westerse heersers dit land willen overmeesteren, de harmonieuze samenleving breken en de bodemrijkdommen voor zich opeisen, daarom hebben ze dit land in een chaos gestort. In het begin van de week werd in Damascus nog een kennis van ons vermoord, die bekend stond om zijn belangeloze inzet voor het volk. Het doet ons denken aan het begin van de oorlog hier. Achter de schermen hebben de geheime diensten van de “vrienden van Syrië” een lijst opgesteld van belangrijke mensen die ze geruisloos willen vermoorden. En onze reporters en journalisten gaan vrolijk verder met praten en schrijven zonder één enkel woord over de werkelijke toestand en de werkelijke oorzaken van deze ellende. Ondertussen is er weer een terroristische aanslag gepleegd op een centrale in Homs. Resultaat: woensdag nacht, heel de donderdag, donderdagnacht én de vrijdag tot ’s avonds geen licht, telkens op 2 x een uur na, overdag en ’s nachts.

  En toch blijven de mensen als één volk in harmonie met elkaar samen leven. De moeder en de twee kinderen die we oppikten hadden alleen maar een glimlach van dankbaarheid op hun gelaat. Aan het verdeelcentrum was er wel wat drukte te bespeuren bij de hulpverleners maar de meeste mensen hadden een brede glimlach en groetten ons heel hartelijk. De geheime diensten van het westen en hun bondgenoten hebben dikke rapporten samengesteld over het Syrische land en volk om te weten hoe ze dit land moeten ontwrichten. Het belangrijkste hebben ze evenwel niet opgemerkt of in rekening gebracht: dit volk wil en zal in onderlinge harmonie blijven leven, als één man geschaard achter leger, regering en president in verzet tegen het internationaal terrorisme.

  Het volk heeft echt nood, maar het is helemaal niet de bedoeling te blijven leven van giften. Ze willen terug met bedrijfjes beginnen. Een ateliertje van naaimachines (elektrisch of niet elektrisch) is ideaal om te beginnen. Wie nog een oud en goed naaimachine heeft en er niets mee doet, laat het maar komen.

  Zo kan de oorlog hier nog 20 jaar duren!

  John Kerry, Amerikaanse minister van buitenlandse zaken zegt zondag in een intervieuw op CBS dat “we toch met president al Assad zullen moeten praten om de oorlog in Syrië te beëindigen!” Vier jaar hebben Amerika en hun bondgenoten niets anders gedaan dan terroristen en wapens gestuurd om hier te moorden en te vernietigen, waarvoor ze eerst Al Qaida en daarna Daesh hebben opgericht. Dagelijks blijven ze verder doen met het bewapen en sturen van “gematigde rebellen” . En nu stellen ze het voor alsof zij toch de grote vredebrengers zijn, wiens boodschap niet werd gehoord. Eindelijk zou Damascus nu oren hebben naar hun politieke oplossing. Wat een huichelarij! En onze journalisten schreeuwen als papegaaien mee. En woensdag werd in Lattakia door het Syrische leger een Amerikaanse drone neergehaald. Vorige week schreven we over de huichelachtige resolutie 2209 (6 maart) van de UNO Veiligheidsraad, waarbij het gebruik van gifgas in Syrië streng wordt veroordeeld. We vroegen ons toen al af, wat voor gemene aanval ze nu van hogerhand weer aan het voorbereiden zijn. En nu zien we al het resultaat. Een schimmige organisatie (avaaz) heeft wereldwijd het bericht verspreid dat het Syrische leger zijn bevolking aan het uitmoorden is met gifgas, zonder een plaats te vermelden, noch een tijd. Wel is er natuurlijk een sprekende foto bij. Ze willen nu een handtekeningactie om Obama en de internationale gemeenschap te vragen in N-Syrië een No Fly Zone in te stellen. Zo zouden de terroristen dan heel N-Syrië kunnen inpalmen zonder dat het Syrische leger het kan beletten en de bevolking beschermen. Dan krijgen Turkije en Frankrijk, door de NAVO geholpen, hun provincie van Aleppo in handen. Gelukkig is de werkelijkheid net omgekeerd. Het leger is een beslissende zuivering bezig in Aleppo. En wat de beschuldiging van het gifgas betreft, zijn ze zelf al vergeten dat ze onder het oog van heel de wereld de laatste gram gifgas hebben opgeruimd, waarbij ze noodgedwongen Syrië moesten prijzen voor de volledige medewerking. Maar voor iedere misdaad kan nog altijd zonder moeite de schuld aan Syrië gegeven worden. Zo kunnen ze nog 20 jaar bezig blijven.

  Ondertussen laat Abdul Aziz bin Abdullah, de groot mufti en hoogste geestelijke leider in Saoedi-Arabië in een toespraak van vorige maand weten dat alle christelijke kerken zullen verwoest worden. Saoedi-Arabië blijft de gekoesterde bondgenoot van het westen! En in Monaco vertelde Georges Soros fier vorige maand op een vergadering over de veiligheid, dat Oekraïne al in de toestand is die in heel de Europese Unie moet gerealiseerd worden. En dan maar onderhandelen over de vrede!

  Op 5 februari, de nationale dag van het gebed, vergelijkt Obama de wreedheden van de islamitische staat (IS of Daesh) met de wreedheden van de kruistochten, van de Spaanse Inquisitie en tenslotte met de christelijke goedkeuring van de slavernij! Pater Zakariya Boutros, de koptische priester uit Egypte, die als geen ander de koran en de islamitische traditie kent, dient Obama van antwoord in een uitzending van ALFADYTV op 13 februari, gepresenteerd als een open brief. Hij is geschokt door het gebrek aan historische kennis van Obama. Vooreerst vertegenwoordigen de kruistochten niet het christelijk geloof als zodanig. Er is geen enkel vers in het Nieuwe Testament dat enige wreedheid rechtvaardigt, integendeel. Daesh daarentegen kan zich op een hele reeks verzen uit de koran én uit de islamitische traditie beroepen. Pater Zakariya schudt ze even uit zijn mouw. Niet-moslims mogen/moeten gedood worden, gevangen genomen, als slaven en slavinnen behandeld en misbruikt. De aanleiding voor de kruistochten was de moord op 3000 christelijke pelgrims in Jeruzalem, waaronder kardinalen, bisschoppen en religieuzen. Overigens hebben de kruisvaarders geen moslims levend verbrand of begraven of er een slavenhandel mee opgezet, wat hier nu dagelijks gebeurt met christelijke Syrische meisjes. Daesh bestaat juist om deze gruwelen te verrichten. Hun wreedheden zijn een uiting van de islam. De slavernij in het christendom kan zich op geen enkele wijze beroepen op het christelijke geloof, integendeel. Het is waar, Paulus was geen vakbondsman of tafelspringer die uiterlijke structuren te lijf ging (Jezus trouwens ook niet). Hij heeft echter wel de fundamenten van de slavernij verbrijzeld, met zijn uitdrukkelijke leer dat ieder mens gelijk is en dezelfde waardigheid bezit.

  Uiteindelijk vraagt pater Zakariya aan Obama welke bedoeling hij heeft om zulke grove leugens en valse beschuldigingen de wereld in te sturen. Hij herinnert hem aan zijn eeuwig heil. Ook jij, Obama zult eens voor uw Schepper staan en dan zal niemand je kunnen helpen en je hoge functie zal niets meer waard zijn. Deze koptische pater eist nu van Obama dat hij openlijk zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de christenen die hij zwaar heeft beledigd. En hij belooft voor hem te bidden. (Er zijn honderden youtube-filmpjes te zien en te beluisteren waarin pater Zakariya haarfijn de misleidingen in de koran en in de islamitische traditie uitlegt en daarbij de waarheid aantoont van het christelijk geloof. Ga naar www.youtube.com en geef als zoekterm Father Zakariya. Warm aanbevolen)

  De Franse media in totale verwarring: eindelijk!

  De Fransen zijn vanaf het begin hevig te keer gegaan tegen de Syrische president. Hij zou zelfs geen recht hebben op deze aarde te leven en iedereen zou “spoedig” van zijn spectaculaire val kunnen genieten. De Franse minister van buitenlandse zaken heeft zelfs openlijk opgeroepen hem te vermoorden! En nu komt John Kerry zeggen dat hij zich verplicht voelt met Al Assad te gaan onderhandelen! Hierop organiseert Le Figaro nu een opiniepeiling en wat blijkt? 85% van de Fransen meent dat er met president Al Assad moet onderhandel worden. Zoals we eerder al schreven: Frankrijk zal verplicht zijn als een hond met de staart tussen de poten te volgen, willen of niet. En als het in Parijs regent, druppelt het al in Brussel. Wie weet, wordt onze pers ook wat nuchterder. Maar Le Figaro publiceert nog spectaculaire titels: De nieuwe Amerikaanse houding is een kaakslag voor de Franse diplomatie! En het merkwaardig artikel van Samer Zoughaib van woensdag 11 maart is de moeite van het lezen waard. Hij handelt over het Syrische leger dat op alle fronten tegelijk in de aanval gaat en overal overwinningen aan het behalen is, weliswaar met de steun van Hezbollah en ook met de steun van het volk en de volksmilities: “Westerse militaire experts zijn verbaasd over de buitengewone vaardigheid van het Syrische leger dat op alle fronten tegelijk de tegenaanval inzet: in open vlakten, in stedelijke regio’s, in woestijngebied en in het hooggebergte”. Samer Zoughaib is een oud-diplomaat, gespecialiseerd in landsverdediging. Hij geeft nauwkeurige beschrijvingen van de overwinningen van het Syrische leger in het Noorden en Zuiden, in het Oosten en Westen. Overal worden sleutelposten op Al Nousra en Daesh heroverd. Israël kan zijn droom rond de Golan wel opgeven. In die streek werden zo maar eventjes 570 terroristen gedood. Tegelijk werden rebellen in heel het land met tientallen uitgeschakeld en vele plaatsen heroverd.

  Wat er echt in Syrië gebeurt

  Af en toe kun je even een flits opvangen van iemand die echt vertelt wat er in Syrië gaande is, maar dan niet in de gewone berichtgeving. We hebben vroeger al gewezen op berichten vanwege Carla del Ponte, zelf lid van de UNO onderzoekscommissie voor Syrië. Deze moedige meid was de eerste die eerlijk vertelde dat het wel degelijk rebellen zijn die gifgas gebruiken in Syrië, maar dit werd in de media direct afgewezen als zijnde onvoldoende gegrond. Vorige woensdag vertelde ze voor de Zwitserse RTSTV dat Al Assad de enige man is waarmee gedialogeerd moet worden. En patriarch Gregorius III Laham zei in een wake nog eens duidelijk dat de christenen in Syrië, evenmin als de andere Syriërs enige militaire bescherming vanuit het buitenland nodig hebben. Daar zullen de huidige regering en het leger wel voor zorgen. Als het westen wil meewerken aan vrede in Syrië, zo riep hij op, dat ze dan ophouden met wapens en terroristen naar hier te sturen!

  Vrijdag 6 maart werd moeder Agnes-Mariam uitgenodigd om in Parijs onder zeer grote belangstelling te komen getuigen van wat er echt in Syrië gaande is. En ze deed het met veel nauwkeurige gegevens en persoonlijke getuigenissen. Alles is te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=vc40BIX87Is. Ziedaar nu eens een grondig inzicht, gesteund op de werkelijkheid.

  We eindigen met de vaststelling waarmee zij haar voordracht begon. We geven deze op onze manier weer. Er is een wereldbeweging bezig, een globalisatie waar wij allen slachtoffer van zijn. Deze beweging wordt door machtige internationale organisaties gevoerd tegen heel de mensheid. Het is een ontwrichting met vier vervreemdingen. Vooreerst wordt gepoogd de mens los te maken van God. Men wil mensen die vervreemd zijn van God. Vandaar de strijd vooral tegen het christelijke geloof. Vervolgens wordt getracht de mensen los te maken van hun land en cultuur. Vandaar de aanvallen op soevereine landen en de vernietiging ervan. Verder is er een verwoede strijd om de mens los te maken van de familie. Het begon met contraceptie waaruit als vanzelf abortus, sterilisatie, een stroom van echtscheidingen, euthanasie, ivf, manipulatie met het beginnende menselijke leven, vrijblijvende homorelaties, het uiteenvallen van de gezinnen... Tenslotte wordt getracht de mens los te maken van zichzelf. De eigenheid van man en vrouw wordt niet meer aanvaard. Men wil zelf beslissen wat men is. Iemand is geen jongen of meisje meer, maar een gendertje, gelijk aan een aapje. Sommige excellenties in de maatschappij menen te moeten verkondigen dat ze van een aap afstammen. Wat hen betreft, voor mij niet gelaten, als het tenminste ook hun gedrag maar niet gaat bepalen.

  P. Daniël

  21-03-2015 om 06:51 geschreven door Gust Adriaensen


  19-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee jaar paus Franciscus

  Paus Franciscus is twee jaar paus. Naar aanleiding daarvan heeft de Vaticaanse Televisie onder de titel 'Twee jaar met paus Franciscus', een filmpje gemaakt met hoogtepunten uit die periode.

  Bekijk het via volgende link:

  https://www.youtube.com/embed/lKiLW6p5WLg?rel=0&autoplay=1

   

  19-03-2015 om 11:50 geschreven door Gust Adriaensen


  18-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Turnhout en Antwerpen scoren slecht in Stadsmonitor

  De Stadsmonitor is een grootschalige bevraging bij de bevolking en brengt de maatschappelijke ontwikkelingen van de 13 Vlaamse centrumsteden in kaart. De 13 Vlaamse centrumsteden zijn: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout.

  Enkele criteria:

  -last zwerfvuil: 41,70 % van de Antwerpenaars heeft er last van en staat daarmee aan de kop. Turnhout is derde met 41,40%.

  -onveiligheidsgevoel: Turnhout bezet de eerste plaats met 23,40%. Antwerpen staat op de derde plaats met 18,60%.

  -spijbelaars in het secundair onderwijs: die zijn er het meest in Antwerpen met 3,6%. Turnhout staat op de 8ste plaats met 1,2%.

  -tevredenheid over de stad: Antwerpen bezet de tiende plaats met 70,3% en Turnhout bengelt aan het staartje met 56%.

  -verkeersveilig gevoel te voet/per fiets: is in Turnhout het laagst met 40,10%. Antwerpen bezet de tweede laatste plaats met 44,90%.

  -vertrouwen in het stadsbestuur: Antwerpen staat op de 8ste plaats met 27,90% en Turnhout bezet de 13de plaats met 19,70%.

  18-03-2015 om 19:25 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Red Star Line-haiku

  Red Star Line-haiku

  De Red Star Line
  start tocht in de Scheldebocht:
  een spoor van tranen.


  ... Einde september 2013 werd het Red Star Line Museum in Antwerpen geopend. Het vertelt het verhaal van de tienduizenden landverhuizers, die gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw vanuit Antwerpen naar de VS en Canada trokken. ...

  schrijver

  18-03-2015 om 09:13 geschreven door Gust Adriaensen


  17-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurlijk overlijden en euthanasie

  In een journaalitem over de toename van euthanasieaanvragen in Vlaanderen, werd op het einde eerder als een soort appendix gemeld dat de dokters die aan het onderzoek deelnamen, vermelden dat euthanasie wordt uitgevoerd 24 uur tot enkele dagen voor het moment waarop volgens de artsen een natuurlijke dood zou plaatshebben.

  De vraag dringt zich dan op: is euthanasie dan wel nodig en verantwoord?

  17-03-2015 om 20:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bruno Tobback:een goede beurt in Reyers Laat

  Lieven Van Gils had maandag Bruno Tobback en Inga Verhaert uitgenodigd in Reyers Laat. Zij maakten m.i.  een goede beurt.

  Beiden zijn goed van de tongriem gesneden en brachten dus voortreffelijk onder woorden waar het de socialisten om te doen is.

  Tobback wees terecht op de opmerkelijke stijging in de peilingen. SP-A zit CD&V op de hielen (16,4% - 16,7%) en overstijgt Open VLD. Dat resultaat is des te opvallender omdat al lange tijd door heel wat kranten en tijdschriften een bijzonder negatief beeld over SP-A wordt opgehangen. Nog erger is dat geprobeerd wordt een karaktermoord op Tobback te plegen. Het lijkt er meer en meer op dat een belangrijk deel van de media, daarin geïnspireerd en volop gesteund door vooral de rechtse regeringspartijen, al geruime tijd bezig is met een samenzwerings- en ondermijningsoperatie tegen de sociaaldemocraten en tegen Bruno Tobback persoonlijk.

  Het moge duidelijk zijn: SP-A heeft met Crombez en Tobback twee talentrijke, aan elkaar gewaagde én verschillende kandidaat-voorzitters. Anders en democratischer dan partijen waar de voorzitters, tegen de partijstatuten in, met een bijna 100%-score opnieuw en opnieuw bevestigd worden in hun functie.

  Wel moeten de socialisten ervoor zorgen, en Bruno Tobback wees erop, dat er binnen de partij in de aanloop naar de voorzittersverkiezingen, een debat wordt gevoerd en niet wordt geruzied.

  Want media en rechtse partijen liggen op vinkenslag om een en ander uit te vergroten. Alles is goed om het socialisme een loer te draaien.

  17-03-2015 om 12:54 geschreven door Gust Adriaensen


  16-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zit Poetin ondergedoken in Antwerpen?

  De geheimzinnige verdwijning van de Russische president Poetin heeft een nieuwe wending genomen.

  Uit zeer betrouwbare bron is namelijk vernomen dat hij ondergedoken zit in een van de achterkamertjes op het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis. De Antwerpse burgemeester, die het karakterieel en sportief opperbest kan vinden met de klaarblijkelijk in ongenade gevallen Russische leider, heeft Poetin onderdak gegeven in de metropool. Dat was alleen maar mogelijk omdat staatssecretaris Francken zich voor het (tijdelijke) migratiegeval Poetin, op vraag van zijn baas, extreem soepel moest opstellen.

  Tijdens het weekend kon Poetin incognito drukte van de wereldstad Antwerpen even verlaten en werd hij forelvissend gespot aan de oevers van de Semois. 

  16-03-2015 om 10:28 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regeringspartijen verliezen 6,1 procent

  In de recente peiling van RTBF en La Libre verliezen de federale regeringspartijen in totaal 6,1 procent ten overstaan van de verkiezingen.

  Het grootste verlies is voor N-VA met 3,6 %. CD&V verliest 1,9% en MR 0,6%. Open VLD blijft status quo.

  SP-A stijgt met 2,4%, Vlaams Belang stijgt 1,6% en Groen 1%.

  15-03-2015 om 20:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Postelse abdijkaas in Dagelijkse Kost

  Broeder Danny, kaasmaker in de norbertijnenabdij van Postel, geeft in Dagelijkse Kost, uitleg bij het productieproces van de Postelse abdijkaas.

  Bekijk het filmpje op http://www.een.be/programmas/dagelijkse-kost/postelse-abdijkaas.

  15-03-2015 om 19:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het masochisme van politici

  Tom Lanoye:

  'De essentie van politiek is dat ze zich in bochten wringt. Politici sluiten de compromissen die de burgers willen. Om zich daarna de woede op de hals te halen van diezelfde burgers, juist vanwege die compromissen. Je moet al een nobele masochist zijn om zo'n beroep te willen uitoefenen.'

  15-03-2015 om 07:25 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilig Jaar van barmhartigheid

  PAUS FRANCISCUS KONDIGT HEILIG JAAR AF

  ROME (KerkNet) – Paus Franciscus heeft vrijdag tijdens de boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome een ‘Heilig Jaar van vergevingsgezindheid en barmhartigheid’ aangekondigd. Het jaar start op 8 december 2015 en eindigt met het feest van Christus Koning, op 20 november 2016. De directe aanleiding, zo zei de paus, is de vijftigste verjaardag van het slot van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Franciscus zal het jaar officieel aankondigen op de 'Zondag van de Barmhartigheid( (de eerste zondag na Pasen), die door paus Joannes Paulus II in 2000 werd ingevoerd. Bij die gelegenheid zal hij voor de Heilige Deur een bul met de aankondiging voorlezen.

  Het Heilige Jaar is volgens paus Franciscus meteen ook een uitnodiging om het werk dat met het Tweede Vaticaans Concilie is begonnen voort te zetten.

  Het is pas de 27ste keer in de geschiedenis van de katholieke Kerk dat er zo’n Heilig Jaar zal plaatsvinden. Het vindt zijn oorsprong in het joodse Jubeljaar. Het oudst bekende Heilig Jaar vond plaats in 1300, al is onzeker of dit ook het eerste Jubeljaar  was dat daadwerkelijk werd gevierd. In 1475 werd bepaald dat er in principe om de 25 jaar zo’n Jubeljaar plaatsheeft. Het vorige Heilige Jaar was het Jubeljaar 2000, dat door paus Joannes Paulus II werd afgekondigd voor de start van het derde millennium. 

  Een Heilig Jaar biedt gelovigen de kans om speciale aflaten te krijgen en absolutie te ontvangen voor zonden door te biechten. In 1750 stelde paus Benedictus XIV de voorwaarden vast voor het bekomen van een aflaat: de pelgrim moet de vier grote basilieken van Rome bezoeken, hij moet biechten en de heilige eucharistie ontvangen en bidden voor het welzijn van de paus.

  Traditioneel start het Heilig Jaar met de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek, die alleen bij deze gelegenheid wordt geopend. In zijn homilie tijdens de boeteviering van vrijdagavond in de Sint-Pietersbasiliek zei paus Franciscus dat de Kerk steeds de deur moet geopend houden opdat niemand zou uitgesloten worden van Gods barmhartigheid. “Naarmate de zonde groter is, moet de liefde van de Kerk voor bekeerlingen des te groter zijn.”

  (Kerknet)

  14-03-2015 om 19:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  IX/11

  Vrijdag 13 maart 2015

  Als een flits uit het aards paradijs

  De duizenden vruchtbomen op het terrein hebben even in volle bloei gestaan. Vooral de amandelen en de abrikozen. Het was als een beeld van het Verloren Paradijs. Het systeem van plastieken buisjes was geheel vernietigd. Een van onze vluchtelingen, een jonge man, heeft het op zich genomen om het geheel zorgvuldig te herstellen. Het was voor hem een goede bijverdienste en voor het terrein een weldaad. Het water wordt uit een diepe put gepompt en overgebracht naar een groot zwembad. Dank zij de herstelde plastieken buisjes kan ieder boompje nu meedoen met de receptie in open lucht. Er wordt evenwel geen sterke drank geserveerd, alleen maar heel gezond water. Wij drinken trouwens hetzelfde water als zij. En zo stonden de bomen plots in volle bloei. Na de wereldcatastrofe van de zondvloed plaatste God zijn regenboog in de wolken tot teken van zijn verbond met de aarde (Genesis 9, 13). Welnu, toen het irrigatiesysteem hersteld was, liet God het een hele nacht regenen tot zegen voor het land. De woestijn begon weer te bloeien. Trouwens in november vorig jaar hebben wij hier al een echte zondvloed gehad, waarvan grote kraters nu nog in de grond zichtbaar zijn. Dit heeft wel meegebracht dat de woetijngrond voldoende regen gekregen heeft.

  Ook de binnentuin kleurt helemaal groen. Vooral de spinazie blijft maar groeien. Iedere dag worden de grootste bladen geoogst, maar ge ziet niet dat er iets uitgedund is. Het is nu de tijd om granaatappelbomen te planten. Ze vragen veel water maar geven een overvloedige oogst. En de knoflook (niet mijn voorkeur maar wel gezond), die vorige jaren mislukt was, zal deze keer ook overdadig zijn.

  Ondertussen vierden we de derde zondag van de vasten die in de byzantijnse liturgie de nadruk legt op de Kruisverering. Na de eucharistie hielden we ook een Kruisprocessie. Bovendien vieren we iedere vrijdag, in plaats van een eucharistie, een Kruishulde, in de stijl van de Goede Vrijdagdienst uit de Latijnse Liturgie. Iedere donderdagavond houden we een uur aanbidding, speciaal om de zegen af te smeken voor allen die in dit land en in het Midden-Oosten zich inzetten voor het herstel van de vrede. Omdat het leger nu over zowat heel het land bezig is aan een grote zuiveringsactie willen we af en toe een extra aanbidding voorzien om Gods zegen te vragen. Ja, er is ondertussen nog veel ellende. Onze moslimvluchtelingen bidden regelmatig mee of komen zelfs uitdrukkelijk een zegen vragen.

  De aloude weg van de boosdoeners

  Op vrijdag 6 maart werd in de UNO Veiligheidsraad resolutie 2209 aangenomen met 14 stemmen voor en één onthouding (Venezuela). Het is een sterke veroordeling van het gebruik van chemische wapens in het Syrische conflict. Op hetzelfde ogenblik legt de Europese raad nieuwe sancties op aan Syrië en hen die de Syrische regering steunen. Dit zijn geen onbeduidende beslissingen van een gemeenteraad ergens op het platteland maar gebeurtenissen die een boodschap willen verkondigen voor het oog van heel de wereld. Welke boodschap? De gruwelen in Syrië blijven maar doorgaan en de Syrische president, leger en regering zijn daar de grote schuldigen van. Dit moet dringend gestopt worden. Dat is wat men op het theater wil verkondigen. Kijken we nu even achter de coulissen.

  In 2012 kondigde Obama plechtig aan dat het gebruik van chemische wapens in het Syrische conflict voor hem een rode lijn was en dus een reden om militair in te grijpen. Vanaf het begin werden chemische wapens gebruikt, maar het was telkens erg plaatselijk. Carla del Ponte wees er op dat er wel degelijk aanwijzingen waren dat de rebellen chemische wapens gebruikten. De politieke luidsprekers wezen dit onmiddellijk af als zijnde “onvoldoende gegrond”. De Syrische ambassadeur bij de UNO Bachar al-Jaafari bezorgde tientallen brieven met de bewijzen van het gebruik van chemische wapens door de rebellen. Niet een van de brieven werd beantwoord en nog minder onderzocht. Syrië vroeg dat er een UNO commissie zou komen om de zaken hier te onderzoeken. Uiteindelijk wordt onder veel mediabelangstelling een onderzoekscommissie naar Damascus gestuurd. En wat gebeurt er? Net aangekomen is er onder hun neus een verschrikkelijke gifgasaanval in Ghouta (Damascus) waarvan een massa kinderen het slachtoffer zijn. Onmiddellijk gaan 35 uiterst professionele video’s van stervende kinderen de wereld rond. De Westerse leiders roepen luid om de strengste bestraffing van de Syrische president, d.w.z. met een militaire inval heel het land verwoesten. De onderzoekscommissie maakt een uitgebreid rapport maar kan geen woord zeggen over de schuldigen. Inmiddels staat wel vast dat het rebellen zijn die twee weken eerder een massa kinderen uit dorpen van Lattakia ontvoerd hebben om in Ghouta die verschrikkelijke dood te sterven voor het oog van deskundige cameramensen. Als Syrië niet kan beschuldigd worden, zal er dus niemand beschuldigd worden. Politieke schizofrenie op wereldniveau. Bij de stemming over resolutie 2209 neemt secretaris generaal Ban Ki-moon nog even de gelegenheid te baat om de Turkse eerste minister Ahmed Davidoglou te prijzen om zijn inzet “voor vrede en veiligheid in de wereld”! 22 eeuwen geleden had Prediker (3, 16) het al door: “De schuldige zit op de rechterstoel”!

  EU verscherpt de sancties tegen Syrië. Een rapport heeft uitgerekend dat de stroomonderbrekingen voor 2/3e zouden kunnen verminderen wanneer de sancties werden opgeheven. Waarom moet het Syrische volk lijden? Totdat het helemaal sterft? Waarom blijven de rebellengroepen ongemoeid? Waarom wil “de oppositie” niet mee werken met de speciale gezant Staffan de Mistura om voor een oplossing te zorgen voor het volk in Aleppo? Waarom gaat John Kerry met Saoedi-Arabië (dat sinds het begin van 2015 in eigen land al zijn 38e executie heeft uitgevoerd!) een contract tekenen om samen de rebellen in Syrië te blijven steunen? Waarom worden geen sancties opgelegd aan de leiders van de islamitische staat en hun inkomsten afgesloten? Hoe komt het dat de VS, het machtigste leger uit de geschiedenis van de mensheid, daarbij nog geholpen door 19 landen, niet in staat is de islamitische staat uit te roeien? Integendeel de IS wordt geholpen om uit te groeien tot dé multinational van het geweld. Waarom kan Jan Engeland, de secretaris-generaal van de Noorse Vluchtelingenraad de UNO organisaties aanklagen omdat ze de grootste hulpprogramma’s opzetten maar er dan voor zorgen dat ze niet ten goede komen van de lijdende bevolking? Waarom worden de gruwelen van de IS zo uitgebreid aan de wereld getoond en gefilmd op Hollywoodniveau? Opdat de wereld de vechtjassen nog zou aanmoedigen zodat ze ondertussen ongestoord de hele infrastructuur van Syrië en Irak kunnen vernietigen? Waarom werken ze niet mee met Syrië, de enige regering die efficiënt het terrorisme bestrijdt?

  De christenvervolging uit de eerste eeuwen diende niet alleen om de christenen uit te roeien maar vooral om aan het Romeinse Rijk de rechtvaardiging te bezorgen voor zijn handelen. De christenen moesten belijden dat zij een vals geloof aanhingen en het ware geloof van het Romeinse Rijk hadden bestreden. Het voormalige communistische Sovjetregime wilde niet alleen tegenstanders uitschakelen. Dat is voor een dictatuur een kleine moeite. Ze moesten getuigenissen hebben van gelovigen, priesters en bisschoppen die zeiden dat ze met een subversieve macht (Rome) en een vals bijgeloof (het christelijk geloof) de staat hadden ondermijnd. Zo hadden de machthebbers de nodige rechtvaardiging voor hun handelen. Dat is de aloude weg van de boosdoeners die al jaren in de UNO en de Europese raad zichtbaar wordt. Syrië totaal vernietigen is voor de VS-Israël, de NAVO en hun bondgenoten een kleine moeite, maar ze willen hiervoor geprezen worden als de weldoeners van de mensheid, die de wereld van een verschrikkelijke dictator hebben bevrijd. Daar zijn resolutie 2209 van de UNO Veiligheidsraad en de sancties van de Europese raad voor nodig.

  Oproep

  Volgende zondag 15 maart om 13.00 u wordt in Brussel aan de Syrische ambassade, Franklin Rooseveltlaan 3 een manifestatie gehouden tegen de internationale terreur. Ziehier een boodschap:

  In Syrië, de bakermat van de beschaving, leefde het volk tot voor vier jaar in harmonie, veiligheid en in een behoorlijke welstand. Toen kwamen plots groepen rebellen binnen. Ze waren getraind, betaald en bewapend door buitenlandse mogendheden om aanslagen te plegen. Het volk werd uitgemoord, het land verwoest. Om de openbare opinie te misleiden spraken Westerse politici en journalisten onmiddellijk van een “volksopstand”, een “burgeroorlog” en de spoedige val van een dictator als de schuldige van alle ellende. De waarheid bleek echter sterker dan de leugen. Volk, leger, regering en president boden als één man weerstand tegen deze buitenlandse terreur. Al vier jaar lang. En na 220.000 doden, miljoenen vluchtelingen en de aanzienlijke verwoesting van de infrastructuur houdt Syrië nog steeds stand. Ondertussen werden de gewapende groepen geleidelijk omgevormd tot fanatieke strijders van een islamitische staat. De westerse heersers legden aan het Syrische volk zware sancties op om het land in hun macht te krijgen. Tegelijk werden steeds meer zogenaamde gematigde rebellen naar Syrië gezonden om de islamitische fanatici in hun gruwelen te helpen.

  Politici en journalisten, het is genoeg. Houdt op met uw steun aan deze moordenaars. Leg aan hen uw sancties op in plaats van aan het onschuldige volk. Sta aan de kant van het lijdende volk, erken de wettige regering en zijn president, steun het leger dat als enige ondubbelzinnig strijdt tegen het terrorisme. Europese Unie en NAVO, maak de Amerikaans-zionistische leiband van uw nek los, stap uit de vernietigende westerse oorlogsvoering en steun het Syrische volk”.

  14-03-2015 om 09:30 geschreven door Gust Adriaensen


  13-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dichter H.H. ter Balkt overleden

  De Nederlandse dichter H.H. ter Balkt is overleden. Hij werd geboren in 1938 in Twente. Benno Barnard noemt hem een 'boerendichter' en ook een 'aanklaagzanger'.

  --------------------------------------

  Aardappelen

  Platvloerser en toch blijmoediger plant
  leeft er bijna niet in dit sombere land.
  De aardappel is zo Hollands: hij danst dom
  de aardappelmand in en veel later de mond.
  Het bruin van oude veelgebruikte balzakken
  en van wel zeer versleten bruiden paart hij
  aan varkensachtige rondheid, Grootmogoldom
  en de gezichtsuitdrukking van rollende munt.
  Op de balzaal van gods akker wiegelt hij blij
  en zijn spaarbank heeft hij onder de grond.

  -------------------------------------

  13-03-2015 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee jaar paus Franciscus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Morgen vrijdag 13 maart zit paus Franciscus twee jaar op de stoel van Petrus.

  Nikolaas Sintobin, jezuïet en internetpastor, reikt in De Standaard 'tien sleutels' aan 'om paus Franciscus te lezen':

  1. Franciscus is niet progressief of conservatief, hij is radicaal evangelisch.

  2. Hij is meer een man van daden dan van woorden. En die daden hebben een grote communicatieve waarde.

  3. Hij laat zich kenmerken door persoonlijke soberheid en roept herhaaldelijk op tot nederigheid en dienstbaarheid.

  4. De politiek van de paus is proactief, eerder dan reactief.

  5. Sterkere aandacht voor Zuid-Ooste en versnelde internationalisering van het (top)personeel en het beleid.

  6. Franciscus gaat liever inductief en intuïtief tewerk.

  7. Hij is een communicatief genie.

  8. Hij hanteert een subtiel leiderschapsmodel.

  9. Hij heeft het pausdom een nieuwe internationale relevantie gegeven.

  10. Franciscus roept zelf op om eventuele kritiek openlijk te uiten.

  12-03-2015 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  09-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christelijke identiteit (2)

   

  In zijn boek ‘Christelijke Identiteit: een utopie?’ en in een interview met De Standaard (7 maart 2015), pleit broeder René Stockman, generaal overste van de Broeders van Liefde ervoor dat de katholieke identiteit van o.a. scholen , ziekenhuizen en zorginstellingen verstevigd moet worden. Als die instellingen alleen nog in naam katholiek willen zijn, moeten ze eerlijk zijn met zichzelf en uit de katholieke koepel stappen. En verder: opkomen voor je christelijke identiteit, heeft niets met fundamentalisme te maken. Ik wil mijn geloof radicaal beleven. Ik wil mijn visie delen. Een fundamentalist wil zijn visie aan iedereen opleggen.

  Woorden naar mijn hart. Jarenlang schreef ik de ‘Collegekroniek’ voor een oud-leerlingenblad. De groeiende kloof in bv. de colleges en lycea tussen de katholieke vlag en de volledig geseculariseerde lading, kreeg de voorbije decennia herhaaldelijk mijn aandacht. Het interview van René Stockman bracht me ertoe nog eens te gaan grasduinen in die collegekronieken en een aantal eruit te halen die handelen over die onhoudbare spanning tussen vlag en lading, tussen etiket en inhoud.

  Hier gaan ze:

  -1974: Ieder van ons zal zeker meermaals gedurende zijn loopbaan geconfronteerd worden met vragen naar de zin en de motivatie van zijn leraar-zijn in een christelijke school, waarbij vergeleken het super-intellectuele gepraat en geschrijf over technieken en methodieken en de rendementswaarde daarvan, vergankelijke, al vlug verkleurde franjes zijn.

  -1982: Zowel bij ouders als bij leerkrachten duiken geregeld vragen op over de identiteit van ‘ons’ onderwijsnet en van onze school. Wat betekent Katholiek Onderwijs? Wat is christelijke opvoeding? Hoe reageert men op sociaal-economische en psychologische crisisverschijnselen en op bv. de vaak daarmee gepaard gaande polarisatietendensen? Welk onderwijs- en schoolbeleid moet, rekening houden met de gestelde vragen, in concreto gevoerd worden? Een verantwoording voor het verder bestaan van het katholieke onderwijsnet ligt in de bezinning over het antwoord op bovenstaande identiteitsvragen, eerder dan in de pedagogische en didactische kwaliteit of vernieuwing van het onderwijs.

  -1984: Wat is er in die snel veranderende tijd van de katholieke school? De jezuïet R. Lenaers schrijft daarover in het aprilnummer van Streven een belangrijk opstel. Lenaers stelt dat, als de katholieke school niet zoekt naar een nieuwe positiebepaling, ze in de nieuwe maatschappij niet alleen haar vroegere vruchtbaarheid, maar ook haar bestaansreden en zelfs haar bestaansrecht verliest. De leerlingen voor wie de katholieke school werd opgericht, bestaan volgens Lenaers niet meer. Ze zijn afgelost door een generatie van jongeren die tasten en zoeken, kritisch tegenover de kerk als instelling, in het beste geval gevoelig voor evangelische waarden maar dan liefst niet in kerkelijke verpakking. Ze hebben gekozen voor de welvaart en de privé-veiligheid. Ook het lerarenkorps van het religieuze type bestaat haast niet meer. Onder het ontleedmes van Lenaers blijft weinig over van de warden die de eigenheid van de katholieke school uitmaakten. Een duidelijk antwoord op de vraag: wat moet, kan een christelijke school in een niet-christelijke wereld zijn, geeft hij niet. Dat probeert zijn collega Cnops in Kultuurleven, waarin hij ervoor pleit dat de katholieke school iets zal moeten zijn als een missieschool: zending. Directie en leerkrachten moeten hun levensbeschouwelijke verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van de kinderen. Maar de vragen blijven. Zo er al een (christelijke) levensbeschouwing is, hoe nieuw en eigentijds mag, moet die levensbeschouwing voelbaar zijn en doorklinken in het verstrekte onderwijs?

  -1991: Het Vrij Katholiek Onderwijs bloeit in dit landje. De overgrote meerderheid van de Vlaamse jongeren volgt secundair onderwijs aan de katholieke scholen. Die grote aantrekkingskracht heeft alles te maken met de kwaliteit en bijna niets met het katholiek-zijn van onze scholen. En dat kan toch wel vervelende vragen oproepen. Hoe moet dat verder met het Katholiek Onderwijs nu de meeste leerlingen niet meer pratikeren en vooral de katholiek-religieuze praktijk in het schoolse gebeuren tot een uiterste minimum is herleid? Is het woord ‘katholiek’ eigenlijk nog wat meer dan een succesvol reclame-etiket?

  -1997: Fundamenteel voor de scholen met bijvoorbeeld een ‘Sint’ in de naam, is de vraag naar de identiteit van die scholen, dus ook van onze school. Wat betekent ‘katholieke school’? Heeft ‘katholiek’ nog inhoud? Of is het ‘katholiek onderwijs’ alleen nog maar een holle, maar o zo machtige structuur?

  Dat René Stockman zo glashelder uitkomt voor zijn christelijke identiteit en voor de ondubbelzinnige christelijke identiteit van de instellingen die zich ‘katholiek’ noemen, juich ik van harte toe.

  09-03-2015 om 12:20 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christelijke identiteit
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Broeder René Stockman, generaal overste van de Broeders van Liefde:

  'Ik ga niet persoonlijk oordelen of een ziekenhuis of school voldoet aan de christelijke identiteit. Maar als bestuurders zeggen dat het hun niet langer interesseert of dat ze het niet meer belangrijk vinden, dan moeten ze de volgende -logische- stap durven te zetten. Zo eerlijk moeten ze met zich zelf zijn. Ik vind de katholieke inspiratie een essentieel punt en essentiële punten kunnen niet zomaar opzij worden geschoven.'

  'Waarom zouden ze nog een titel (katholiek) willen hanteren als ze er zelf niet meer in geloven?'

  09-03-2015 om 09:57 geschreven door Gust Adriaensen


  06-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  IX/10

  Vrijdag 6 maart 2015

  Een voorliefde voor de Kopten in Egypte

  Zondag is hier echt een vrije dag en gemeenschapsdag. Tenminste, dat proberen we er toch van te maken. De allereerste activiteit is de plechtige zondagsviering om 13.00 u. Sommigen gaan vooraf wat kuieren in de tuin onder een (soms toch al) vrij stralende zon. Natuurlijk zorgen anderen voor de maaltijd. En we gebruiken het middagaal nu op het voorplein in volle zon. In de late namiddag is het (bijna) altijd cinema. ’s Middags wordt al van gedachten gewisseld over wat we gaan bekijken en natuurlijk hangt er ook een en ander af van de elektriciteit. Zaterdag en zondag waren we gans de dag en nacht verstoken van stroom, met uitzondering van twee uur overdag en een uur ’s nachts. Dinsdag ging weer heel de namiddag het licht uit. Voor de film moeten we dan zien dat de enige laptop met een flinke batterij ter beschikking is. En zo hebben we dan zondag in de late namiddag en avond een film gezien over de evangelist Marcus, de patroon van de koptische christenen in Egypte. Wat een prachtige film die ons helemaal in de authentieke sfeer van het evangelie en van de eerste christenen brengt! We hebben al veel films gezien van oosterse monniken en monialen, martelaren en kloosters (naast alle films van Charlie Chaplin, Louis de Funès, Lord of the Rings…). De realisaties van de koptische christenen liggen hier echter in bovenste schuif. En terecht. Ook hun gewone uitzendingen zijn een voorbeeld van boeiende evangelisatie. En wat een variëteit: enerzijds een koptische priester in lang zwart gewaad, met zwarte kap en het kruis in zijn handen, op elk ogenblik klaar voor een zegening en anderzijds een moderne jonge presentatrice!

  Europa “made in USA”

  De VS hebben zowel de NAVO als de Europese staatshoofden en regeringsleiders helemaal in hun macht om hen te dwingen de buitenlandse politiek van Amerika te dienen.

  Angela Merkel en Hollande zijn eigenlijk geen grote voorstanders van het bewapenen van Kiev om een oorlog te voeren tegen Oost Oekraïne. Ze besluiten om samen eens met Poetin te gaan praten zonder vooraf de toestemming van Washington te vragen. Daarop lanceert Washington een aanval in de media tegen Angela Merkel vlak voor ze daarna Obama komt bezoeken. Op 9 februari wordt een 12 jaar oude foto gepubliceerd van A. Merkel als leidster van socialistische jeugd in Oost-Duitsland, spion in Berlijn en bevriend met nazi’s met de uitdrukkelijke vraag of het wel verantwoord is dat Duitsland door zulk een persoon geleid wordt!? Senator John McCain vergeleek dan het bezoek van A. Merkel en Hollande aan Poetin meteen met het bezoek van Neville Chamberlain aan Hitler!

  Toen de Hongaarse eerste minister, Viktor Orban met Rusland een contract tekende voor de bouw van twee kerncentrales hebben de VS Hongarije onmiddellijk sancties opgelegd om het land te straffen voor deze afwijking van de Amerikaanse politiek. Op het moment dat daarna Poetin Hongarije bezocht (17 februari) lanceerde senator John McCain een campagne tegen “deze fascistische dictator” van Hongarije.

  De president van de Tsjechische Republiek, Milos Zeman begreep dat er geen harde bewijzen waren van een zogenaamde invasie v  an Russische troepen in Oekraïne. Hij vroeg dat de zaak ernstig zou onderzocht worden en dat de sancties tegen Rusland zouden opgeheven worden. Onmiddellijk begon een felle campagne tegen de president om hem in diskrediet te brengen. Onze ex-eerste Europese burger Herman van Rompuy was veel sluwer. Zonder enig bewijs riep hij Rusland openlijk op om zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne en de VS waren tevreden!

  En dan Dominique Strauss-Kahn, voorzitter van het IMF. Tegen hem werd een proces gevoerd. Hij zou een zwart kamermeisje in een hotel in New York hebben aangerand. Hij werd meteen afgezet als directeur van het IMF en had geen enkele kans meer om zich als presidentskandidaat in Frankrijk nog aan te bieden. Nu heeft het bewuste kamermeisje toegegeven dat ze gelogen heeft. Het interesseert niemand meer. Het is oud nieuws en het doel is al lang bereikt. De CIA heeft DKS definitief uitgeschakeld.

  Berlusconi aarzelde niet te verkondigen dat een wederzijdse verstandhouding tussen VS en Rusland nodig is voor de veiligheid en stabiliteit van Europa. Hij stelde dat het totaal onverantwoord was dat de VS raketten plaatste in Polen en Tsjechië en dat Georgië en Oekraïne in de NAVO zouden getrokken worden. Berlusconi is deskundig uitgeschakeld.

  De trans-Atlantische samenwerking tussen VS en EU wordt helemaal gedomineerd door de buitenlandse politiek van de VS. Dat wil nu zeggen: Poetin en Rusland zo zwart mogelijk maken zodat Amerika dan Europa kan ophitsen om een oorlog te beginnen tegen Rusland. Vandaar het illegaal opleggen van sancties, het crimineel bewerken van de instorting van de roebel en de instorting van de olieprijzen en tenslotte de vlucht van het kapitaal uit Rusland stimuleren. De NAVO en de Europese regeringsleiders gehoorzamen nagenoeg blindelings. Wie hieraan meewerkt wordt beloond, wie dit tegenwerkt wordt geliquideerd.

  Laat dit duidelijk zijn: Poetin wil geen oorlog. Hij tracht nuchter de meest gunstige economische en financiële verdragen te sluiten, al is het met landen die een radicaal verschillende buitenlandse politiek voeren (bv. Turkije). De Russische beer zal echter nooit aan de leiband van Amerika kunnen gelegd worden. Ook niet met behulp van de NAVO, Europa, de golfstaten, Daesh, Al Nousra en de uitgebreide lentecollectie van westerse-Arabische terreurgroepen. Hij zal geen wereldorde aanvaarden waarin één supermacht alleenheerser is en alle landen die nog niet onderworpen zijn, naar believen in een chaos kan storten. Vergeten we ook niet dat op donderdag 26 februari de Chinese ambassadeur in België Qu Xing een wel zeer merkwaardige uitspraak heeft gedaan. China moeit zich gewoonlijk niet met het buitenland, het is ook groot genoeg om zich enkel met zichzelf bezig te houden. Nu zegt die man dat China in de strijd van het westen in Oekraïne tegen Rusland, ondubbelzinnig aan de kant van Rusland staat. Al is het niet duidelijk wat zulks concreet betekent, we weten al dat de Chinezen volk genoeg hebben. Als zij werkelijk komen helpen, kunnen ze het met miljoenen tegelijk doen. Trouwens zij beseffen ook dat de val van Rusland maar een voorbereiding is voor de VS om de val van China na te streven. Poetin wil een evenwicht in deze wereld en grootmachten die elkaar als partners behandelen en gemeenschappelijke belangen nastreven. Een Russisch opposant van nauwelijks enige betekenis, Boris Newtsov wordt op 27 februari vermoord en onze vrt speelt perfect mee, alsof Poetin vanuit het venster van zijn bureau zelf de man heeft neergeschoten! In de eerste berichtgeving leek het wel alsof onze vrt door de CIA betaald wordt voor iedere bijdrage in deze moddercampagne.

  Maar er is nog meer. Poetin heeft een klare visie die ook radicaal tegengesteld is aan de westerse. Hij wil een christelijk land, gebouwd op christelijke principes, verbonden met het orthodoxe patriarchaat van Moscou. En de nieuwe orthodoxe monniken en kloosters vormen een dynamische strijdbare kerk. Jammer dat het wantrouwen tussen Moscou en Rome, - hoewel begrijpelijk vanuit het verleden - , nog altijd zo sterk leeft. Mogen het wantrouwen van Moscou en de pretentie van Rome tegelijk wat verminderen zodat beiden een eenheid kunnen vormen in respect voor elkaars verscheidenheid.

  Omgekochte journalisten

  Onze aanklacht van vorige week tegen de journalisten die oorlogspropaganda tegen Syrië blijven voeren heeft enige weerklank gehad. Vooreerst kreeg ik een beschrijving van UDO ULFKOTTE, Gekaufte Journalisten. Hij was een bekend mediafiguur en voormalig journalist van de Duitse Frankfurter Algemeine Zeitung. Hij getuigt hoe de CIA en de Duitse inlichtingendienst journalisten op verschillende wijzen omkopen (met geld, reizen en feestjes) om de oorlogspropaganda van de NAVO en de VS te steunen, zo niet verliezen ze hun baan. Hij zegt dat hij zelf daaraan meegedaan heeft. Soms kwam iemand een artikel brengen met “geheime informatie” die niemand onderzocht had. De journalist moest dan in een afzonderlijk kamertje dat artikel met zijn naam ondertekenen. De geheime informatie uit zijn artikel werd daarna wereldwijd overgenomen. Zijn stelling is nu: wat de media schrijven over de internationale politiek is nagenoeg allemaal gelogen.

  In Nederland werd ons artikel van vorige week netjes geplaatst op De Waarheid nu. Volkseditie voor NL. 4 maart 2014. En oraprosiria verspreidde een Italiaanse vertaling onder de titel: A tutti i Rudi Vranckx (= aan alle Rudi Vranckxen) die naar enkele parlementariërs en zelfs naar de president gestuurd werd! De voornaamste bemoediging kwam hierbij van een lezer die beweert dat er veel meer gewone burgers zijn dan we denken, die de leugens en manipulatie van de media doorzien. Moge het zo ook zijn.

  Voor Frankrijk heeft François Belliat vroeger al een studie gemaakt van de wijze waarop systematisch getuigenissen geweerd worden van hen die de werkelijke toestand in Syrië vermelden. Hij ontleed de getuigenissen van P. Elias Zahloui, patriarch Gregorios III Laham, Mgr. Antoine Audo, bisschop van de Chaldeeuwse christenen en van moeder Agnes-Mariam. De media negeren hun getuigenis of zeggen dat het agenten zijn van “het regime”. Van moeder Agnes-Mariam werd zelfs een tijd lang beweerd dat zij de Franse journalist Gilles Jacquier in de val heeft laten lopen van een aanval door het leger. Ondertussen is gebleken dat zij hem waarschuwde niet naar Homs te gaan omdat het te gevaarlijk was en nu is ook bewezen dat hij door een projectiel van de rebellen gedood werd. De lastercampagne gaat evenwel nog even door. Anderijds krijgt zij ook wel uitnodigingen om te getuigen. Uitgerekend deze avond, zo kondigt KTO aan, houdt moeder Agnes-Mariam een conferentie in Parijs.

  Wie de waarheid vertelt en de oorlogspropaganda van de NAVO en de VS en de zionisten niet steunt, wordt langs alle kanten tegengewerkt. Dat heeft mediawerkgroepsyrie duidelijk ondervonden maar zij hebben volgehouden en zijn nu een behoorlijk nieuwsagentschap in Vlaanderen. Dat heeft ook mevr. Agnes Jonckheere ondervonden die in alle oprechtheid de Vlaamse Christelijke Partij (VCP) oprichtte om in onze maatschappij terug de menselijke en christelijke waarden te brengen. Zionisten wisten haar aan te klagen voor “antisemitisme” en ze werd meteen de zondebok. Niemand vraagt nog: is het waar wat zij zegt of schrijft? Neen, antisemitische betekent nu dat je tegen de oorlogspropaganda bent van de VS, de NAVO en de agressie van de zionisten. De aanklacht steunde trouwens op niets en werd uiteindelijk ook geseponeerd door gebrek aan bewijzen, maar het doel werd ondertussen bereikt: de VCP kreeg een gevoelige klap. Vlaanderen, wordt eens wakker en sta op!

  De Rode Halve Maan

  Van verschillende zijden kreeg ik een intriest bericht doorgestuurd dat verschenen is in Katholiek Nieuwsblad. Mgr. Jacques Behnan Hindo, de Syrisch-katholieke bisschop van Hassaké (N. Syrië) zegt dat de Rode Halve Maan alleen voor moslims zorgt terwijl wij, katholieken, langs organisaties zoals Caritas en het Rode Kruis, iedereen helpen die in nood is. Volgens hem worden de christenen niet geholpen door de Rode Halve Maan.

  We kunnen de aanklacht van deze bisschop niet tegenspreken. Misschien zijn er inderdaad verborgen agenda’s die wij niet kennen. Zulks is echter niet de geest van het Syrische volk en ook niet de geest van de Rode Halve Maan in onze streek, waar we zelf nauw mee verbonden zijn. We kunnen dus enkel spreken voor onze streek. Hier wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen geloofsgroepen. Men tracht de mensen die het meest in nood zijn eerst te helpen. De vrijwilligersploeg zelf bestaat trouwens uit een broederlijke groep van christenen en moslims. Wij gaan verdere navraag doen over de directie van de Rode Halve Maan in Hassaké.

  Een mogelijk dubbelzinnig einde van de oorlog?

  De VS hebben al meerdere keren een mislukte aanslag tegen Venezuela gepleegd, nl in 2002 en 2007. Nu was het weer zo ver. Een ingewikkeld en uitgebreid plan was klaar om op 12 februari het presidentieel paleis te bombarderen, president Nicolaas Maduro te doden en mevr. Maria Corina Machado aan te stellen, die dan onmiddellijk internationaal zou erkend worden. In de nacht van 11 februari wisten de Venezolaanse diensten de voornaamste kopstukken en een agent van de Mossad te arresteren en het complot was voorlopig weer voorbij. Boeiend verhaal, door de VS stralend ontkend en door de rest verzwegen.

  De buitenlandse politiek van de VS is nu zo chaotisch als het maar kan zijn. Ze hebben altijd de regering en de president van Syrië willen omverwerpen en begrijpen nu dat het volk achter hem staat. Zelfs wanneer het Westen dit land kan verwoesten, dan nog hebben ze het volk als één man tegen. De enen willen nu met Assad meewerken en de anderen blijven terroristen steunen om hem omver te werpen. Stel u nu voor dat Benjamin Netanyahu de verkiezingen verliest. Hij houdt de meest harde zionistische lijn aan en hoopt daarvoor beloond te worden, maar toch zijn er velen die een meer mens- en joods-waardig beleid wensen. Als hij uitgeschakeld is kan een akkoord tussen Washington en Teheran vlug getekend zijn. Dan kunnen de VS opnieuw diplomatieke betrekkingen aanknopen met Syrië. De EU en zelfs Frankrijk moeten dan volgen als hondjes met de staart tussen hun pootjes. De overtollige Daesh en andere terroristen worden dan door de CIA en de Mossad enerzijds naar de Kaukasus in Rusland getransporteerd en anderzijds naar China, zodat ze met hun gesofistikeerd westers materiaal en de steun van de westerse geheime diensten niet naar den dop moeten. Zo kunnen ze hun (westerse) gruwelen weer uitvoeren tegen Rusland en China, voor rekening van de VS-Israël, de NAVO, de golfstaten. Niemand weet wat er de nabije toekomst gaat gebeuren maar dit zou wel een mogelijkheid kunnen zijn. Wij willen dat de oorlog hier eindigt, maar niet dat anderen het zelfde lijden te verduren krijgen. Wordt helaas vervolgd.

  06-03-2015 om 17:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vrijheid en Respect'

  De bisschop van Antwerpen beveelt de nationale manifestatie 'Together in Peace-Vrijheid en Respect' aan.

  -------------------------------------

  Goede vrienden,

   

  Hierbij bezorg ik u meer informatie over de nationale manifestatie “Together in Peace – Vrijheid en Respect”, op zondag 15 maart in Brussel.

  Graag wil ik u van dit belangrijke initiatief op de hoogte brengen en het aanbevelen bij u, uw medewerkers en uw gemeenschappen.

  Meer informatie vindt u op www.togetherinpeace.be.

   

  Met beste groeten,

   

  + Johan Bonny

  Bisschop van Antwerpen

  -----------------------------------------

   

  Nationale Manifestatie

  « Together in Peace – Vrijheid en Respect »

  Zondag 15 maart 2015

   

  Recente terreurdaden in Parijs en Kopenhagen en de verijdelde aanslagen in België zaaien veel angst en wakkeren de polarisatie tussen bevolkingsgroepen aan. Aan die strategie van de terreur mogen we niet toegeven.

  Daarom roepen vertegenwoordigers van de verschillende erkende levensbeschouwingen in ons land op tot een nationale manifestatie in Brussel met als slogan « Together in Peace – Vrijheid en Respect ». Die zal plaatsvinden op zondag 15 maart 2015 om 14 uur.

  Dit initiatief wil een reactie zijn van de civiele samenleving, een actie die goed menende mensen verenigt van welke godsdienst of overtuiging ook. Samen zeggen we ‘Ja’ aan het vreedzaam samenleven tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen, ‘Ja’ aan de vrijheid van meningsuiting en aan de vrijheid van geweten en godsdienst, ‘Ja’ aan het respect voor alle mensen, welke religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging ze ook zijn toegedaan.  

  Verzamelpunt van de manifestatie is de ‘Megafoon’ aan de Stalingradlaan (nabij het Zuidstation), om 13u30. Om 14 uur vertrekt de mars die gaat langs verschillende betekenisvolle plaatsen die symbool staan voor het pluralisme van de levensbeschouwingen in ons land en in Europa. De manifestatie eindigt rond 16u30.

  Het organiserend comité omvat vertegenwoordigers van het christendom, de islam, het jodendom en het vrijzinnig humanisme van ons land, van beide zijden van de taalgrens.

  De Gemeenschap van Sant’Egidio, die in september vorig jaar in samenwerking met het bisdom Antwerpen de driedaagse internationale vredesontmoeting ‘Peace is the Future’ in Antwerpen organiseerde, staat in voor de praktische coördinatie van het evenement.

  Website: www.togetherinpeace.be

  Facebook: www.facebook.com/togetherinpeace2015

  Twitter: Hashtag #TogetherinPeace 

   

  Organiserend Comité

  Anglicaanse Kerk  | Bisschoppenconferentie van België  |  Centraal Israëlitisch Consistorie van België  

      Executief van de Moslims van België  |   Orthodox Aartsbisdom van België  |  

  Unie Vrijzinnige Verenigingen   

     Verenigde Protestantse Kerk in België  | Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België 

   

  Secretariaat en Coördinatie

  Sant’Egidio, Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel  |  T 02 512 45 46  |  E info@togetherinpeace.be

   

  06-03-2015 om 13:23 geschreven door Gust Adriaensen


  04-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus windt er geen doekjes om

  Oorzaken van uitsluiting durven zien

  Uit: 'De vreugde van het evangelie'

  Een van de oorzaken van uitsluiting heeft te maken met de manier waarop wij met geld omgaan. We vinden het normaal dat alles in ons leven en in onze samenleving draait om geld. We vergeten dat achter de huidige financiële crisis een diepe antropologische crisis schuilgaat: het negeren dat de mens centreaal staat!

  We hebben nieuwe afgoden gecreëerd. De aanbidding van het gouden kalf in het boek Exodus kreeg een nieuw en meedogenloos gezicht in het fetisjisme van het geld en de de dictatuur van een economie zonder gelaat die niet op de mens is gericht.

  De wereldcrisis, die met het financiële en economische te maken heeft, stelt haar eigen onvevenwichtigheden tentoon, en vooral de ernstige afwezigheid van een antropologische oriëntatie die de mens herleidt tot een enkele behoefte: consumeren.

  Terwijl de winsten van een kleine minderheid exponentieel groeien, blijft een meerderheid almaar meer verstoken van het welzijn dat die minderheid geniet. Dit onevenwicht is het gevolg van ideologieën, die de absolute autonomie van de markten en de financiële speculatie verdedigen en het controlerecht ontkennen van de staten die over het algemeen welzijn dienen te waken.

  Een nieuwe onzichtbare -soms virtuele- tirannie wint veld en dicteert unilateraal en onverbiddelijk haar wetten en regels. Door de schuldenlast en de interesten zijn landen niet meer in staat hun eigen economie op gang te brengen en de reële koopkracht van hun inwoners te versterken. Daarbij komt nog de wereldwijde corruptie en ee¨n egoïstische belastingontduiking met mondiale dimensies. Honger naar macht en bezit kent geen grenzen.

  In dit systeem dat alles dreigt te verslinden in zijn opzet om steeds meer winst te maken, staat alles wat kwetsbaar is, -zoals het leefmilieu- weerloos tegenover de winsten die als abslolute regel gelden in een vergoddelijkte markt.

  04-03-2015 om 08:58 geschreven door Gust Adriaensen


  03-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Distelmans: intellectueel oneerlijk?

  Onder de titel ‘Mist of helderheid’, krijgen Wim Distelmans en Sylvain Peeters, in De Standaard de kans om te reageren op de verklaring van de Belgische bisschoppen omtrent de eventuele uitbreiding van de euthanasiewet.

  Deze razendsnelle reactie (dag op dag) roept journalistieke, deontologische vragen op over het redactionele beleid van De Standaard. Het kan bijna niet anders of De Standaard heeft vóór de publicatie van de bisschoppelijke verklaring, de tekst al bezorgd aan degenen die de redactie wilde laten reageren, met name Distelmans en Peeters.

  Veel belangrijker is dat Distelmans en co. zich ronduit bezondigen aan intellectuele oneerlijkheid, om niet te zeggen leugenachtigheid.

  Twee voorbeelden. Distelmans en Peeters reduceren in hun reactie, het fameuze ‘hellend vlak’ tot een cijferdansje over het al dan niet toenemen van gelegaliseerde euthanasie. Dat is een bewuste beperkte en onjuiste invulling van wat o.a. door de bisschoppen altijd onder ‘hellend vlak’ verstaan werd. ‘Hellend vlak’ in verband met ‘euthanasie’ betekent dat meer en meer schotten wegvallen die gelegaliseerde euthanasie verhinderen. Niet alleen de bisschoppen maar ook bv. Hilde Kiebooms (‘Stop de euthanasietrein’), Rik Torfs(‘Euthanasie is geen kinderspel), René Stockman (‘De cultuur van de dood grijpt om zich heen’), hebben in bijdragen voor De Standaard, dat ‘hellend vlak’ beschreven en ervoor gewaarschuwd.

  Distelmans weet zeer goed wat in het debat over euthanasie in de eerste plaats onder ‘hellend vlak’ verstaan wordt. Vanaf de totstandkoming van de euthanasiewet, werd door critici gesteld dat het gevaar bestond dat steeds maar opnieuw gemorreld zou worden aan de grenzen. Distelmans wuifde dat gevaar weg. Dat hij het nu uitsluitend over cijfertjes heeft, omdat die statistiekjes beter in zijn fundamentalistische drang om tot een grenzeloze uitbreiding van de euthanasiewetgeving te komen, past, pleit niet voor zijn intellectuele rechtlijnigheid.

  Een ander hoogst merkwaardig non-argument dat Distelmans en Peeters tegen het standpunt van de bisschoppen gebruiken, is dat de bisschoppen hun ‘visie niet aan andersdenkenden mogen opleggen’. Klaarblijkelijk zijn Distelmans en Peeters niet erg goed getraind in het correct lezen van teksten. Zij verwarren het uiten van bedenkingen en een standpunt met het opleggen van een visie.

  Met evenveel gemak, kan de hardnekkigheid waarmee Distelmans en co. al jaren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewetgeving, beschouwd worden als het ‘opleggen van een visie’ en een systematische indoctrinatie in een pro-grenzeloze-euthanasiewetgeving.

  03-03-2015 om 09:35 geschreven door Gust Adriaensen


  02-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De medemens mag geen overtollige last zijn'

  In een goed onderbouwde verklaring waarschuwen de Belgische bisschoppen voor een uitbreiding van de euthanasiewet. De grenzen van de euthanasiewet worden systematisch afgetast en zelfs overschreden, aldus de bisschoppen. 'De wet moet niet uitgebreid worden, we moeten daarentegen inzetten op een tijdige diagnose van dementie, mantelzorg en palliatieve zorg.'

  De bisschoppen besluiten hun verklaring als volgt:

  'Het ethische peil van een samenleving is rechtstreeks af te lezen van de manier waarop zij omgaat met haar zwakste burgers. Veel kwetsbare personen zullen een verruiming van de euthanasiewet ervaren als een waarschuwing om geen last te worden voor de anderen en zich in die zin niet egoïstisch te gedragen. Is de kans dan niet heel groot dat velen een uitbreiding van de euthanasiewet zullen begrijpen als een 'uitnodigingom ermee op te houden' of als een 'plicht tot sterven'?

  In een humane samenleving mag de medemens geen overtollige last zijn. Als een medemens extra zorg en aandacht vraagt, wordt die extra last in liefde gedragen. Dat moet het antwoord zijn. Een antwoord dat getuigt van onvoorwaardelijke solidariteit. Niet de poort van de euthanasie moet verder open, maar de poort van de medemenselijkheid en de solidariteit.'

  02-03-2015 om 13:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  IX/9

  Vrijdag 27 februari 2015

  Een byzantijnse vasten met veel afwisseling

  Met de voorbije vrijdag, zaterdag en zondag zijn in de byzantijnse liturgie van de vasten bijzondere vieringen verbonden. Elke vrijdag wordt de lange acathist ( = rechtstaande) hymne gezongen ter ere van O. L. Vrouw. Eens werd daarmee   de belegering van Constantinopel gebroken. In ieder geval hebben we in november 2013, toen wij hier belegerd werden in onze schuilkelder deze acathisthyme ook gezongen (al was het liggend op onze matras) en we zijn ook op meer dan wondere wijze gespaard gebleven. De terroristen waren plots als sneeuw voor de zon verdwenen.

  Op de zaterdag van de eerste week van de vasten vierden we het zogenaamde wonder van de gesuikerde graantjes. De traditie vermeldt dat Julianus de Afvallige op 16 februari 362 bevolen had alleen maar vlees te laten verkopen dat aan de afgoden was geofferd en bezoedeld zodat alle christenen, onwetend hiervan, dit voedsel zouden kopen en eten. Patriarch Eudoxus werd hiervan echter in een visioen verwittigd en liet de christenen waarschuwen, zodat ze op die dag alleen maar gekookte en gesuikerde graantjes aten. Als dessert aten we deze zaterdag dus deze gesuikerde graantjes.

  Terwijl de Ltijnse liturgie de geestelijke strijd van Jezus in de woestijn gedenkt is de eerste zondag van de vasten hier toegewijd aan de zogenaamde orthodoxie, waarmee de overwinning op de iconoclasten of iconenverwoesters wordt gevierd. Deze laatste ketterij die de Oosterse kerk in vuur en vlam zette en gedurende meer dan een eeuw verscheurde, werd plechtig verworpen op het concilie van Nicea in 787, dat bepaalde dat de verering van de iconen gericht is op het mysterie dat op de icoon is afgebeeld en dus geheel gerechtvaardigd is. Na de eucharistie werd er een processie gehouden waarbij ieder een icoon mee droeg.

  En woensdagnamiddag genoten we weer van een onverwacht bezoek van moeder Agnes-Mariam die voor één uur langs kwam. Ze had natuurlijk ook de post bij uit Libanon. Het was weer een intense, zij het zeer korte maar bemoedigende ontmoeting.

  Onze moslim-vluchtelingen leven op hun manier met onze vasten mee. Voor hen betekent vasten overdag niets gebruiken en ‘s avonds uitgebreid feesten. En zo komen ze af en toe ’s avonds een lekkere schotel brengen die ze voor ons hebben klaar gemaakt en waarmee ze ons in de vasten willen aanmoedigen.

   

  Waarom durft Rudi Vranckx de waarheid niet schrijven?

  Deze vraag telt natuurlijk ook voor de vele andere journalisten van de mainstream media. We beperken ons nu tot hem omdat hij de meeste bekendheid geniet als oorlogsverslaggever.

  Op 17/2/2015 schreef hij “Een nieuwe War on Terror?”. Het artikel begint aldus: “Wetteloosheid en een gedesintegreerde staat, frustraties, opstand, geweld en gewapende milities… Die mix aan ingrediënten kennen we al langer in Syrië en Irak. De ideale voedingsbodem voor de terreur van het Kalifaat.”

  Hiermee wil hij de lezers een uitleg aanbieden voor het ontstaan van de terreurgroepen in Syrië en Irak, zoals het Westen dit graag hoort. Verder legt hij uit hoe de NAVO een einde gemaakt heeft “aan Khadaffi’s dictatoriaal bewind”. Tussendoor krijgt het “Groot Egyptisch jihadi-potentieel” nog een aanmoediging tegen de achtergrond van “het ongenoegen na de legercoup van al-Sissi”. Dat is ook precies in de lijn van de huidige algemene opinie, dus politiek en journalistiek correct.De ellende in Syrië, Irak, Egypte komt dus allemaal uit die landen zelf voort. Aan de hand van deze duidelijke insinuaties kunnen de mensen het verhaal dan verder invullen: tegen een gruwelijke dictator komt het volk in opstand, zo ontstaat er een burgeroorlog en daaruit is die gevaarlijke beweging van de islamitische staat gegroeid. Tenslotte geeft hij dan beschouwingen over wat het onschuldige Westen, als medelijdende toeschouwer op afstand, hiertegen kan of moet doen. “Een gezamenlijke interventie?” , “nieuwe maatregelen”? Maar hier dreigt dan weer het gevaar dat “de Russen gaan dwarsliggen”. Kortom, zoals een schoolmeester aan kinderen de indruk geeft dat hij alles weet, zo geeft hij de verschillende meningen en verwachtingen over de toestand) kort weer, precies zoals dit in de westerse openbare opinie verwacht wordt. Hiermee heeft hij zowat alles gezegd, behalve de waarheid en dat was eigenlijk het enige dat hij had moeten schrijven.

  Na 30 jaar koloniale overheersing door Italië en 20 jaar door UK en VS, is Libië in 1969 ontstaan. Het volgende jaar werden alle militaire bases van UK en VS opgedoekt en het Britisch Petroleum genationaliseerd. De wereldbank (goed Nederlands eist hier een hoofdletter, wat ik weiger) schreef in 2010 nog dat Libië “een hoog niveau van economische groei” kende. Het had een eigen bankwezen en een toegang van de bevolking tot de universiteit met niet minder dan 46%. Zelfs een paar miljoen Afrikaanse immigranten vonden er werk en een ruim inkomen, afgezien van de gulle subsidies die aan het volk geschonken werden bij nagenoeg alle gelegenheden (studeren, huwen, bouwen...). Khaddafi, ongetwijfeld een rare snuiter, had op korte tijd het arme Libië en zijn bevolking verheven tot het 21e rijkste van de wereld. De gewone burger leefde in een goede welstand. Het was het meest welvarende Afrikaanse land en stond bovendien op het punt om een soort Afrikaanse Unie te vormen. Khadaffi had beslist dat de olierijkdommen ten goede moesten komen aan de bevolking en niet aan Amerika (zoals destijds Chavez van Venezuela). Dat de NAVO, door VS-Israël en bondgenoten gesteund, dit soevereine land hebben uigemoord en verwoest, daar heeft Rudi Vranckx blijkbaar nog niet van gehoord.

  In april 2009 ontvangt Hillary Clinton bijzonder hartelijk een zoon van Khadaffi in Washington en verzekert hem dat de samenwerking tussen de twee landen zal verdiept en uitgebreid worden. Het is deze Hillary die zal aansturen op een invasie in Libië. Olie en goud waren te verleidelijk en dat Libië de welvarende leider van een welvarend Afrika zou worden, moest verhinderd worden. Nog in 2011 protesteert Libië tegen de wapenleveringen aan jihadi’s vanwege “Qatar met toestemming van de NAVO”. Zonder succes. De “bevrijdende actie” van het Westen zou toch doorgaan. Zelf hebben we in 2012 een onderhoud gehad op ons ministerie van buitenlandse zaken. Hoewel een gesprek met de minister voorzien was, kon hij op het laatste ogenblik niet aanwezig zijn maar zond een hoge ambtenaar. Op onze vraag of er bij de maandenlange bombardementen door onze reeks van Belgische F 16’s dan geen burgerdoden gevallen waren, schudde hij ontkennend het hoofd, keek naar zijn horloge en verontschuldigde zich omdat hij dringend op een andere vergadering aanwezig moest zijn. Een vloot van F 16’s die maanden lang een soeverein land bombarderen zonder dat er één dode valt verdient de vermelding van een record in het Guinessboek.

  Na de moord op Khaddafi passeerden enkele onafhankelijke journalisten langs ons klooster en hebben precies uitgelegd hoe het gegaan is. Zij waren aanwezig bij een fameuze vergadering van internationale journalisten. Voor een groot portret van Khadaffi werd wierook gebrand, wat uitvoerig gefilmd werd. Dat moest dienen als bewijs hoe hij zich als god door de bevolking liet vereren. Er werden verhalen verteld van de bloedige onderdrukking en het uitmoorden van eigen volk door de Libische leider, evenwel zonder enig bewijs. De helft van de zogenaamde “internationale journalisten” was geheime agent van westerse mogendheden, die voor de coördinatie moest zorgen bij de bombardementen. Alle beschuldigingen van moord op eigen bevolking door de Libische leider zijn inmiddels ontmaskerd als leugens, (zoals het bestaan van de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein, de gruwelijke folteringen van de Syrische president die maar een voorwendsel waren voor een militaire invasie). Rudi blijft ons wijsmaken dat het allemaal de schuld van het Libische volk en zijn leider zelf was.

  Toen ik in 2010 in Syrië kwam was er niets te merken van “wetteloosheid en een gedesintegreerde staat, frustraties, opstand, geweld en gewapende milities…” onder het volk. Er was een behoorlijke welvaart. Armen waarvoor we moesten zorgen, bestonden gewoon niet. In geen enkel Europees land heerste er een veiligheid zoals wij hier dagelijks konden ondervinden. Liet je uit vergetelheid een kostbaar fototoestel ergens op een openbare plaats liggen, je kon het later precies op dezelfde plek gaan ophalen. En iedere toerist vertelde dezelfde verhalen over de veiligheid, de harmonieuze samenleving, de hartelijkheid. Inderdaad waren er gebreken (in welk land niet?) vooral op gebied van persoonlijke politieke vrijheden. Ondertussen is daar meer dan behoorlijk aan gewerkt door democratische verkiezingen en een meer partijenstelsel. Mag Rudi dit volgens de CIA, die bepaalt wat “politek correct” is, niet vermelden?

  Ik heb met eigen ogen de opstand in ons dorp zien geboren worden, zoals ik al beschreven heb en zo ging het ook elders. Het waren vreemden, van buiten af. Maar neen, volgens Rudi waren het dus een gedesintegreerde staat, wetteloosheid en frustraties van het volk zelf.

  In Egypte moest Morsi, uiterst nipt mede door massale steun uit het westen tot president verkozen, het land overleveren aan de terreur van de moslimbroeders en hij heeft er meteen werk van gemaakt. Ik heb vroeger hierover al een uitgebreide brief gepubliceerd van vrienden in Egypte die het allemaal hebben meegemaakt. Ongelooflijk de ravage die Morsi met zijn moslimbroeders onder het volk aanrichtte. Het volk heeft de legerchef al-Sissi gedwongen het land te beschermen. Al-Sissi heeft de terreur van de moslimbroeders, gesteund door het Westen, gestopt. Hij had ook geen enkele politieke ambitie, maar het volk heeft hem er toe gebracht om in deze toestand het presidentschap op zich te nemen. Maar neen, Rudi voelt zich geroepen om toch de terroristische moslimbroeders terug aan de macht te helpen.

  Ook Irak moest onder Westerse heerschappij komen. Amerika had al gezorgd dat ’n half miljoen kinderen stierf door de zware sancties. Toen een journalist aan de Amerikaanse staatssecretaris Madeleine Albright vroeg of dit wel verantwoord was antwoordde zij kortweg: wij denken van wel. In 2003 kon de leugen van de massavernietigingswapens volstaan voor een vernietigende militaire invasie, honderdduizenden onschuldigen om te brengen en het land te “herschikken” tot een chaos. Inmiddels werden de groepen van IS al door het Westen gevormd zodat zij het vuile werk voortaan konden verder doen. Maar neen, van een vernietiging van het land door een militaire invasie van VS en Engeland, daar heeft Rudi nog niet van gehoord. De schuld ligt bij het volk zelf.

  In het begin van de jaren tachtig was het al de bedoeling om ook Syrië onder de terreur van de moslimbroeders te brengen. Zij begonnen met een reeks aanslagen. In een kadettenschool werden 80 rekruten van Alawitische oorsprong geselecteerd en meteen onthoofd. Dan was er een aanslag op president Hafez zelf, met twee granaten. Een ervan schopte hij terug naar afzender en de andere doodde zijn lijfwacht. Voor hem was de maat vol en liet de brandhaarden van de moslimbroeders helemaal uitroeien met een 10 à 20.000 doden. Mensen die deze tijd hebben meegemaakt zeggen dat er daarna een algemene opluchting was onder het volk. Sommige ouderen hier verweten de huidige president bij het begin van de oorlog in 2011 dat hij niet hetzelfde gedaan heeft als zijn vader. Hij was echter wijs genoeg om te begrijpen dat de toestand nu totaal anders en veel ernstiger was.

  Na vier jaar kan iedereen - zelfs een journalist van de vrt - weten dat fanatieke strijders uit zowat heel de wereld naar hier komen of naar hier gestuurd worden om dit land te ontwrichten als prooi voor het westen. De belangen voor de oude Angelsaksische wereldoverheersing zijn immens. Syrië is strategisch de meest belangrijke plaats in het Midden Oosten, zowel op militair als economisch gebied. Wie hier baas is beheerst heel het Midden Oosten en zit al aan de voordeur van Iran, Rusland en zelfs China. Bovendien zitten hier immense gasvoorraden en is Homs de centrale plek voor de verdeling ervan. Maar daaraan heeft Rudi nog niet gedacht.

  Eén grootmacht wil absolute alleenheerser blijven en heeft en heeft deze aardbol vol gepoot met militaire bases met vernietigingsmateriaal. Ieder land dat zich niet wil onderwerpen wordt onherroepelijk ontwricht. De regering wordt omvergeworpen en vervangen door westerse marionetten of het land wordt gewoon gebombardeerd. Allemaal volgens de zelfgemaakt regels van de VS. De NAVO is nu de gewillige dienaar van deze wereldoorlog-machine en heeft alvast heel het voormalige oostblok vol gepropt met militair materiaal en personeel. Dat daarbij duizenden onschuldigen worden omgebracht, miljoenen tot een leven van schrijnende armoede worden veroordeeld en het de getroffen landen zelf naar het stenen tijdperk wordt gebombardeerd is voor de westerse heersers maar een voetnoot. Gisteren was het Afghanistan, Irak, Libië, nu Syrië en nogmaals Irak, morgen Rusland, China of Iran? En de motieven blijven altijd dezelfde. Omdat Poetin dit wil beletten is hij daarom “het gevaar”? Indien hij vroeger de ware bedoelingen van het Westen had doorzien was Libië mogelijk nu nog een soeverein land geweest met een welvarende bevolking. Menselijk gesproken danken we aan deze man dat Syrië nu nog bestaat (en dat wij nog leven) en de kans heeft om stand te houden tegen de westerse waanzin, in een eenheid van volk, leger, regering en president, waarvan Westerse landen slechts kunnen dromen.

  Ik verwijt Rudi en consoorten dat ze in een bewuste of onbewuste (?) blindheid terugkeren naar de archaïsche, heidense tijd van de Griekse mythen, die ook niet in staat waren de waarheid van onschuldige slachtoffers te onthullen en die altijd aan de kant van de onderdrukkers stonden. Door hun artikels en reportages blijven ze aan de kant van de moordenaars staan, ook wanneer ze met de schijn van medelijden een vluchtelingenkamp bezoeken. Dank zij hun artikels en reportages kunnen de vluchtelingenstroom en de terroristische aanslagen ongestraft verder gaan. De moeilijkheden zijn immers het resultaat van de wetteloosheid en frustraties in het volk zelf en niet de creaties van het westen. En zo zijn deze journalisten medeschuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat moet ophouden.

  Rudy Vranckx, in naam van het Syrische volk en de volken van het Midden Oosten vertel de waarheid en hou op met het napraten, als een pappegaai, van de westerse oorlogspropaganda. Als een rijke ondernemer enkele criminelen betaalt om het bedrijfje van zijn concurent in brand te steken en jij beschrijft hoever de brand al gevorderd is met alle details over de gordijntjes, zonder te zeggen dat het de criminelen zijn die de brand aan het aansteken zijn, dan ben je een bedrieger.

  Als Amerika geholpen door 19 landen sinds augustus 2014 zogenaamd IS bestrijdt en IS is er alleen maar sterker door geworden dan had je al lang moeten weten dat het niet de bedoeling is IS te bestrijden maar de infrastuctuur van Syrië verder te vernietigen. Als de grootmachten vandaag effectief de geldkraan en alle hulp aan IS dichtdraaien is IS volgende week als een kaartenhuisje in elkaar gezakt. Toen IS in juni 2014 in een eindeloze rij van gesofisticeerde toyota cammionetjes van uit de Syrische woestijn Irak binnenreed (hoe kan dat in open woestijn zonder luchtbescherming?), hadden bombardementen de hele club kunnen uitschakelen in enkele uren tijd. Het was echter te doen om de verspreiding van die indrukwekkende foto’s opdat blinde reporters de mensen zouden wijsmaken dat er nog meer bombardementen nodig zijn.

  De gewapende groep van de islamitische staat wordt niet alleen beschermd door de VS en hun bondgenoten, maar ook getraind en gefinancierd door de VS en de NAVO met de steun van Israël en de golfstaten” schrijft Michel Chossudovsky, directeur van het onderzoekscentrum over mondialisatie en emeritus professor van de economische wetenschappen aan de universiteit van Ottawa, mondialisation.ca, 20 februari 2015. Op 23 februari zijn twee Britse vliegtuigen in Al-Anbar (Irak) neergestort, vol met wapens voor IS en Syrië heeft twee helikopters kunnen neerhalen, ook vol met materiaal voor IS. Onze journalisten zullen er echter alles doen om dit verborgen te houden en alle schuld aan de volk van Syrië en Irak zelf geven. Zo kan het westen blijven oorlog voeren en IS steunen.

  Rudi Vranckx, in Damascus sterven kinderen van honger en kou terwijl Syrië voorheen een overvloed aan voeding en energie voortbracht. Er komen dagelijks mensen om, bij aanslagen in een land waar de bevolking voorheen in de grootste veiligheid kon leven. Dit gebeurt mede omdat jij de waanzinnige oorlog tegen Syrië aanmoedigt door uw halve waarheden en hele leugens.

  Mijn enige kennis en meen enig gezag is dat van iemand die al vier jaar lang een van die vele onschuldige slachtoffers is (die tot heden op meer dan wondere wijze deze waanzin heeft overleefd).

  Maes o.praem. Mar Yakub, Syrië , 27 februari 2015

   

   

  Santo subito

  Toen Paus Johannes Paulus II stierf riep het volk in massa dat hij onmiddellijk moest heilig verklaard worden: santo subito In de katholieke Kerk is dat echer niet mogelijk. In de Koptische Kerk blijkbaar wel. De 21 koptische christenen die in Egypte door de IS gruwelijk werder omgebracht, werden al heilig verklaard en kregen meteen een plaast in de liturgische kalender op15 februari. Bovendien is er voor hen deze icoon gemaakt. En tenslotte heeft de president van Egypte al Sissi beslist dat er op kosten van de staat een kerk zal gebouw worden tot hun eer.

                         

  Pater Daniel

  02-03-2015 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  01-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sneeuwklokjes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sneeuwklokjes

  Mijn vrouw vroeg
  voor de derde maal:

  'Bloeien de sneeuwklokjes al?'

  Het voor de hand liggende
  'Kijk toch in de tuin!'
  zei ik gelukkig niet.
  Bijtijds dacht ik:

  eigenlijk is de vraag
  vol verwachting
  het zien definitief.

  Ik echode dus:

  'Ja, zouden de sneeuwklokjes
  reeds bloeien in de tuin?'

  En daar lieten we het
  voorlopig bij.

  01-03-2015 om 07:57 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!