NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pleidooi voor onthaasting
 • Gênant
 • Angst aanstoken loont electoraal
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politieke populistische schijnheiligheid

  Jounalist Marc Reynebeau legt op een ironische manier de hypocrisie en het hoge theatergehalte van De Croo en co. bloot, die opriepen om de wapenhandel met Saudi-Arabië te stoppen. 

  Reynebeau heeft groot gelijk.  Wanneer worden er eens precieze cijfers bekendgemaakt over de Vlaamse wapen(onderdelen)handel met Saudi-Arabië? Overigens is het morele kernprobleem niet de wapenhandel maar de handel tout court met een extreem dictatoriaal , onderdrukkend en moordzuchtig regime.

  Kan Reynebeau niet een lijst samenstellen met de omvang van de Belgische, Vlaamse, Waalse handel met de dictatoriale regimes die zich geen bal aantrekken van de mensenrechten,de individuele- en persvrijheid, de gelijkberechtiging man-vrouw, de correcte rechtsgang, het verbod op foltering,enz. ,kortom voor wie 'onze normen en waarden' een vodje papier, lucht, onbestaande zijn?

  Door er een communautair opbod van te maken -de goeie Vlamingen versus de gewetenloze Walen-presenteert de Vlaamse minister-president Bourgeois zich naast De Croo als de hoofdacteur in een komedie over politieke populistische schijnheiligheid.

  31-03-2017 om 18:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kan niet op... behalve voor de eenvoudige spaarder

  Johan Thijs, de CEO van KBC, kan dit jaar maximaal 1,72 miljoen euro verdienen. Dat is bijna 200.000 euro of 12,8 procent meer dan hij in 2016 kon verdienen, zo blijkt uit het jaarverslag van de bank. Thijs kreeg vorig jaar dik 1,5 miljoen euro uitbetaald.

  De basisrente bedraagt bij KBC 0,01%. De getrouwheidspremie: 0,10% ! 

  31-03-2017 om 18:06 geschreven door Gust Adriaensen


  30-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Die gierige Nederlanders toch...

  In Nederland werd tot nu toe meer dan 30 miljoen euro ingezameld voor de bestrijding van de hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten.

  In België komt men tot nu toe aan amper 3 miljoen!!!

  30-03-2017 om 20:04 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zweeg Jezus Christus?

  In Kerk&Leven spreekt Mark Van de Voorde zich onomwonden uit voor de deelname van de Kerk aan het maatschappelijke debat.

  Van de Voorde: ‘Het is niet omdat de Kerk ooit invloed had op de politiek, dat ze met elk maatschappelijk standpunt ook opnieuw macht wil krijgen over mens en samenleving. Het is niet omdat in een democratie Kerk en Staat gescheiden zijn, dat het geloof geen inspiratiebron meer kan zijn voor een visie op mens en samenleving. Het is niet omdat de Staat levensbeschouwelijk neutraal hoort te zijn, dat burgers geen religieuze mening meer mogen horen over mens en samenleving. Het is niet omdat de Kerk gekrompen is, dat ze irrelevant zou zijn geworden voor mens en samenleving.’

  Een kleinere en van macht ontdane Kerk kan en moet meer dan ooit een minderheidsgroep worden , die vrijuit spreekt en getuigt, aldus Van de Voorde. Niet enkel over de ‘klassieke’ ethische vraagstukken van leven en dood, maar ook over de ‘nieuwe’ ethische vragen van onrecht en uitsluiting. Haar one issue in het maatschappelijke debat is immers de waardigheid van iedere mens, die immers kind van God is.

  'Als de Kerk uit bescheidenheid nalaat haar beeld van de mens als individu en als naaste toe te voegen aan het maatschappelijke debat, legt ze de publieke moraal helemaal in de handen van het ‘oude’ politiek correcte denken – wat leven en dood betreft – en van het ‘nieuwe’ politiek correcte denken – wat onrecht en uitsluiting betreft.

  Als de Kerk zichzelf de mond snoert ter wille van de scheiding van Kerk en Staat, levert ze de samenleving over aan de neutraliteitsfanaten die de religie uit de openbaarheid willen bannen en maakt ze van het atheïsme een staatsgodsdienst. Scheiding van Kerk en Staat betekent niet dat het levensbeschouwelijke element geweerd moet worden uit het maatschappelijke discours.

  Filosoof Jürgen Habermas, nochtans typevoorbeeld van de methodische atheïst, merkte ooit op dat het verbieden van religieuze argumenten in het publieke discours censuur is. Godsdienstige medeburgers wordt dan verboden in de discussie te putten uit hun overtuiging, terwijl vrijzinnigen en atheïsten dat wel zouden mogen.'

  Marc Van de Voorde stelt: ‘Onze democratische ‘verworvenheden’ zijn niet waarde- en dus niet levensbeschouwingvrij. Onze cultuur is niet uit het niets ontstaan. Haar denken over vrijheid en verantwoordelijkheid welde op uit onderliggende bronnen. Een van die bronnen is het christendom. Jürgen Habermas noemde het christendom, en niets anders, het ultieme fundament van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, de benchmark (het referentiepunt) van de westerse beschaving.’

  Ik ben het volkomen eens met Van de Voorde. Degenen die zich katholiek noemen, de Kerk en de katholieke instellingen , moeten zonder vrees duidelijk uitkomen voor hun christelijk-katholieke identiteit. Het is merkwaardig en irriterend dat vanuit katholieke hoek bijna altijd opgeroepen wordt tot gematigdheid en gewaarschuwd wordt tegen 'zieltjeswinnerij', wanneer opkomen voor die identiteit ter sprake komt. Dus wordt er vooral gezwegen. Dat is makkelijk maar ook laf. Zweeg Jezus Christus?

  29-03-2017 om 21:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs krijgt het warm

  De Van Gool-affaire blijft Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven (nog even) achtervolgen.

  In een boeiend gesprek deed een aanklampende Bart Schols in De Afspraak bijna Torfs zijn gekende flair en retorische handigheid verliezen. Erger was eigenlijk dat de beroemde én minzame Berkeleyprofessor van Vlaamse origine, Rabaey, het niet eens bleek te zijn met de aanpak van de KU-Leuven in de zaak van de kankerprofessor Van Gool.

  Op de koop toe had ook professor Van Damme, een wereldautoriteit vaccinologie van de UAntwerpen, forse kritiek op de weinig transparante en trage behandeling van het Van Gool-dossier door de Leuvense universiteit. Volgens Van Damme maakt de zaak-Van Gool België onaantrekkelijker voor klinische tests.

  Ook al kan in de reactie van de Antwerpse professor de concurrentiestrijd tussen Leuven en Antwerpen een rol spelen, plezant is het allemaal niet voor de meest flamboyante én erudiete rector van ons land, Rik Torfs.

  29-03-2017 om 09:52 geschreven door Gust Adriaensen


  27-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs spreekt

  Nadat Torfs vorige reactie gelezen had, achtte hij het in al zijn rectorale wijsheid gewenst in het 7-uurjournaal en in Ter Zake, het (verhelderende) standpunt van de Katholieke Universiteit van Leuven omtrent de Van Goolaffaire te verwoorden, wat niet anders dan geapprecieerd kan worden.

  27-03-2017 om 20:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs zwijgt

  Net als bij de omstreden praktijken van de Leuvense politicoloog Hooghe, valt het in het geval van kankerdokter Van Gool, erg op dat rector Rik Torfs zich gedeisd houdt.

  De rector die zeer vaak over alles en nog wat zijn (soms) verhelderend licht wil laten schijnen, zwijgt als vermoord of verwijst naar andere instanties binnen het universitaire web.

  Van veel moed getuigt die houding niet. Torfs is toch de grote baas, zou ik denken. Van hem wordt verwacht dat hij het (verhelderende) standpunt van de Katholieke Universiteit van Leuven verwoordt.

  27-03-2017 om 16:41 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/12
  Vrijdag 24 maart 2017

  Flitsen uit de gemeenschap

  Ziehier iets over een wandeling, een nieuw centrum in het dorp en moederdag.

  Een zondagse wandeling

  Zondagnamiddag trokken we over het grote terrein en om de gemeenschap van de zusters wat te ontlasten namen we de kinderen mee. Ze sprongen als jong vee dat voor het eerst van de stal in de wei gelaten wordt. Het is woestijngrond vol stenen, beplant met vruchtbomen met hier en daar een groot niveauverschil. Er is gras gezaaid voor de schapen en zo zie je grassprietjes opschieten. Iedere dag trekt de herder met de kudde van nu een ‘n honderdtal schapen over het terrein. En nu zagen we de schapen terugkeren naar hun nieuwe stal. We zochten een plekje uit, sprokkelden wat dorre doorntakken en wat hout en maakten vuur. We hadden een moortje met water bij, wat Engelse thee, suiker en plastieken bekertjes. Met een stok werd het moortje in het vuur gezet en het water was al vlug aan het koken. Zo genoten we van een tasje thee in de woestijn. Van daar gingen we naar de nieuwe, kleine kluizenarij. Het was vroeger de schapenstal toen er nog maar enkele schapen waren. Tijdens de winter deed het dienst als kraamafdeling waar de lammeren geboren werden. De geur is nu stilaan aan het wegtrekken. Er werd grond uitgegraven zodat je nu rechtop kunt staan. Daarbij werd nog een opening gevonden die er op wijst dat hier vroeger al een soort kluis moet geweest zijn. Er is een verhoog gemetseld waarop een matras kan gelegd worden. Nu worden de ruwe muren met rotsstenen bezet (met zand en stro). Er zijn drie nissen waarin een icoon of beeldje kan geplaatst worden, een klein venstertje met tralies en nog een opening met twee plankjes voor een minibibliotheek. Er blijft nog net plaats genoeg over om in de hoek een kleine houtkachel te plaatsen en een tafeltje. Rondom werd al een muur met rotsstenen gemaakt zodat er een kleine binnentuin is, eventueel voor wat groenten en kruiden. Het zal eens een geschikte plek worden om zich in eenzaamheid terug te trekken zoals de woestijnmonniken destijds deden. Een ideale plek om op de uitnodiging van Jezus in te gaan: “Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit” (Marcus 6, 31).

  Een nieuw centrum

  In Qâra werd maandag een nieuw centrum geopend, speciaal voor hulp aan vrouwen. Het wordt mede gesponsord door UNPFA (United Nation Population Fund), maar het is een initiatief van de gemeenschap, georganiseerd door moeder Agnes-Mariam en onze lekenverantwoordelijke. Het is eigenlijk een breed opgezet hulpprogramma voor gezinnen in nood, speciaal voor vrouwen en moeders. Heel de gemeenschap werd bij de inhuldiging verwacht. Er was een behoorlijke belangstelling van het dorp en alle notabelen waren aanwezig: burgemeester, gouverneur, sjeik, kolonel, elk met hun vertegenwoordiging. Het centrum is een mooi groot gebouw. Tegenover het gebouw was een grote tent opgezet waar de ontvangst en de plechtigheid plaats vond met koffie, frisdrank en Arabische zoetigheden. Op een groot scherm werd eerst een video over onze gemeenschap getoond. Daarna sprak de sjeik, vol vuur en zonder papier. Hij begon met de schepping. God heeft man en vrouw geschapen als gelijkwaardig maar met elk hun eigenheid. De man bewerkt het land en zaait, de vrouw verwerkt het graan tot brood. Hij sprak een ware lofrede uit op de vrouw, die het hart van het gezin is. Zij brengt warmte, tederheid, liefde. En zoals alle geloofs- en etnische groepen als gelijkwaardig worden beschouwd, zo zijn ook mannen en vrouwen gelijk. Hierna volgden enkele opvoedkundige sketches. Het ging over brutale mannen die geweld plegen tegen vrouwen en die uiteindelijk toch door vrouwen tot inkeer worden gebracht en in harmonie met elkaar leren leven. Een mooie boodschap voor alle tijden en alle volkeren.

  Moederdag

  ’s Avonds was er nog een kleine na-viering voor de moeders. De algemene verantwoordelijke van het werk en van onze veiligheid, die tot onze gemeenschap behoort, is tevens, namens onze gemeenschap, de verantwoordelijke van de plaatselijke afdeling van de Rode Halve Maan. Hij woont nu definitief met vrouw en twee kinderen in een appartement van onze nieuwbouw. Met heel onze gemeenschap trokken we ’s avonds naar hen om de moeders te vieren, waarbij ook zr. Claire Marie, de overste van de zustergemeenschap gerekend wordt, alsook een moeder met twee schoolgaande kinderen die in de gemeenschap van de zusters leeft.

  Donderdag werd Moederdag (eigenlijk dinsdag 21 maart) in de parochie gevierd en de pastoor, abouna Georges maakte ons duidelijk dat de moeders het echt niet zouden aanvaarden als we niet aanwezig waren. We begonnen in de kerk met het zingen van de lange completen, die overigens iedere avond in de vasten gezongen worden door de parochianen. In de grote zaal zaten nu de moeders op de ereplaatsen waar anders de pastoor met de genodigden zit en de kinderen speelden op het groot tapijt in het midden. En zij begonnen met enkele kinderliederen waardoor de zorg en het werk van moeders creatief werd uitgebeeld. De moeders glunderden. Ook onze Nigerianen en een van de zusters brachten enkele liederen. De pastoor leidde een soort bijbelquiz waar ieder enthousiast aan meedeed. Ondertussen waren gebak en Arabische zoetigheden aangebracht. Blijkbaar hadden velen iets meegebracht. Tot slot volgde nog een tombola met eenvoudige prijzen. We baden een Onze Vader en Weesgegroet en de priesters gaven de zegen waarna allen als afscheid nog een mooi ingepakt icoontje mee kregen. Een waardige viering voor de moeders.

  Stuiptrekkingen of een nieuwe oorlogswending?

  Op 14 maart ontvangt Donald Trump in Washington Mohammad ben Salmane, de kroonprins van Saoedi-Arabië. De volgende dag zijn er twee moordende aanslagen in Damascus (in het justitiepaleis en in een populair hotel). Algemene onverschilligheid hierover in de westerse pers. Ondertussen hebben de leiders van de zogenaamde Syrische oppositie de gesprekken in Astana geboycot. Zij zijn niet geïnteresseerd in een vrede in Syrië, integendeel, zij willen alleen tijd winnen om zich te herbewapenen. Op 17 maart is Israël met vier gevechtsvliegtuigen komen bombarderen in de buurt van al Raqqa. Het Syrische leger heeft een vliegtuig neergehaald. Israël ontkent, maar reageert wel razend op de zelfverdediging van Syrië. De zionisten zullen alles doen om de oorlog in Syrië te laten voortduren en om uiteindelijk de bezette Golan definitief te kunnen inlijven. Op 18 maart bombarderen de VS (nog eens per ongeluk?) de moskee van Al-Jana (provincie Aleppo) met biddende moslims: 40 doden en meer dan 120 gewonden En woensdag 22 maart bombardeerde de internationale coalitie de al Baduyah Addakheliya school (al-Raqqa) die 30 kinderen en moeders doodde en tientallen verwondde (dat had Rusland eens moeten doen!?). Syrië vraagt aan de UNO Veiligheidsraad dat ze eindelijk hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en de massaslachtingen door de internationale coalitie in Syrië zouden stoppen.

  De buitenlandse politiek van de VS zit vol tegenstrijdigheden. Het ene deel van de regering weet niet wat het andere doet. Wat wil je met een CIA die een jaarlijks budget van 50 miljard dollar krijgt en ruimschoots de middelen heeft om een regering buiten de regering op poten te zetten. De tegenkrachten tegen Donald Trump zijn zeer sterk. Hij zoekt andere bondgenoten. Het zal ook nodig zijn wil hij echt de IS bestrijden, afzien van alle militaire interventie in andere landen en steun aan terroristen wil opgeven. Wie echt IS wil bestrijden kan nu niet anders dan meewerken met hen die het nu doen: Syrië, Rusland. President Trump wil met de Chinese president Xi Jinping afspraken maken en China wil de zijderoute herstellen, die langs Damascus loopt. Er is al een akkoord met de Syrische president waardoor China op alle terreinen aan de heropbouw van Syrië kan meewerken. Als Trump het klaar krijgt om eveneens mee te werken aan de Chinese zijderoute, wordt het in feite onmogelijk voor UK, Saoedi-Arabië, Turkije, Duitsland, Frankrijk om hun oorlog tegen Irak, Syrië en in Oekraïne verder te zetten. Ondertussen blijft het Syrische leger op vele plaatsen overwinningen behalen. De eenheid en weerstand van het Syrische volk blijven toenemen. En de Syrische president zou in deze omstandigheden onmogelijk kunnen overleven als hij niet het grootste deel van de bevolking achter zich had. Is de “internationale gemeenschap” met haar oorlog tegen Syrië aan haar stuiptrekkingen bezig of bereidt ze een nieuwe vernietigende fase voor?

  Een ongemakkelijke waarheid

  Van nature verlangen we een samenleving waarin een zekere harmonie heerst en waarbij het officiële gezag – zij het op onvolmaakte wijze – aan iedereen tracht te geven wat hij of zij nodig heeft. Daarbij verlangen we dat het nieuws dat ons wordt voorgehouden – zij het ook onvolmaakt of onvolledig – ons iets van de waarheid en de werkelijkheid tracht mee te delen. De meesten blijven dit standpunt vasthouden al is het onhoudbaar. Wie even nadenkt, tuimelt van de ene ontgoocheling in de andere. Het begon met de alom geprezen: “Arabische Lente” en de “spontane volksopstand” van mensen die in vrede protesteerden tegen een dictatuur. Met eigen ogen zagen we het tegendeel en een steeds efficiënter georganiseerde gruwel van vreemden, van buiten af, om een land en volk uit te moorden en te ontwrichten. Voor de politieke en economische belangen van een wereldelite? Eensgezind verspreiden de media goed uit gedachte leugens. Lees het verpletterend getuigenis van Udo Ulfkotte van de Frankfurter Allgemeine Zeitung (waarvan de vertaling “Gekochte journalisten” kortelings bij de Blauwe Tijger zal verschijnen).
  “We hebben te maken met een criminele onderneming op wereldvlak... de globale oorlog tegen het terrorisme is een verzinsel, gebouwd op valse veronderstellingen. We leren dat Amerika en het westen tegen een ingebeelde vijand vechten, nl. de islamitische staat, omdat deze islamitische staat in feite volop gesteund en gefinancierd wordt door een westerse militaire alliantie en de bondgenoten van de Golfstaten. Het leert dat moslims terroristen zijn terwijl de terroristen in werkelijkheid het waarmerk “made in Amerika” dragen...” Dr. Michel Chossudovky (http://www.collective-evolution.com/2017/03/06/declassified-cia-report-exposes-25-years-of-u-s-plans-to-destabilize-syria/)
  De oorlog tegen Syrië wordt mede in stand gehouden door de macht van de media en de massa mensen die dagelijks “het nieuws op de voet volgen”. Toch geloven steeds meer mensen niet meer in de MSM of mainstream media. De meeste Amerikanen weten nu dat de aanslag op de Twin torens in New York een voorwendsel was om zeven landen aan te vallen (zoals de vier sterren generaal Wesley Clarck ook zei): Irak, Libië, Syrië, Libanon, Somalië, Soedan en Iran. Saoedi-Arabië, waar de terroristen vandaan kwamen, werd de grote bondgenoot van Amerika! Vele mensen weten nu dat de massavernietigingswapens van Irak, de moorden van Kadhaffi op zijn eigen volk, de gruwelijke dictatuur van de Syrische president... verzinsels zijn, maar hun landen zijn ondertussen wel verwoest. Leugens in de media én oorlog in de landen gaan nog onverminderd verder. Geen wapens om oorlog te voeren maar oorlog voeren voor de wapenindustrie. De wapenindustrie groeit als nooit voorheen. En daarom worden mannen zoals Edward Snowden en Julian Assange die af en toe een gordijn neerhalen om de criminele werkelijkheid te tonen, zwaar vervolgd.

  Geestelijke verdoving

  Iemand die dagelijks de kranten leest of doorneemt en dagelijks het tv-nieuws volgt, is niet meer in staat om te begrijpen in welke wereld hij leeft. Hij zal zich perfect aanpassen aan de oorlogspropaganda, door een gewetenloze elite geleid, om het ene land na het andere te ontwrichten, “regeringswissels” te rechtvaardigen en militaire interventies goed te keuren in dienst van een Nieuwe Wereldorde. Hij zal ook precies vertellen wat er in de verschillende landen eigenlijk mis is en hoe de internationale gemeenschap daar welvaart en democratie zal brengen zonder ge merken dat er chaos gebracht wordt. En daardoor blijft hij volkomen blind voor de werkelijke motieven.
  Vele mensen voelen zich veilig onder de paraplu van wat in de algemene opinie aanvaard wordt en volgen dus wat door de openbare opinie wordt opgelegd. Ze zijn geërgerd wanneer ze iemand ontmoeten die van deze algemene opvatting afwijkt. Er zijn vrome mensen en gemeenschappen (niet alle!) van ijverige religieuzen die daardoor niet meer in staat zijn “de tekenen van de tijd” te onderscheiden. Zij hebben niet voldoende innerlijkheid om een weerstand op te bouwen. Ze zijn geestelijk verlamd. Dit lijkt mij een van de grote problemen van onze tijd, helaas ook onder gelovigen. Ziehier tot hoever deze geestelijke verdoving kan leiden.
  Vorige dinsdag 21 maart 2017, deelde M. Stéphane Mercier, een jonge professor filosofie aan de Université Catholique de Louvain nota’s uit waarin abortus bestempeld wordt als moord en erger dan verkrachting. Hierop lanceerde een groep anti-katholieken een genadeloze aanval tegen hem. En dit is niet alles. In een communiqué reageerde de UCL dat het “recht op abortus” tot het “Belgisch recht” behoort en dat het verspreiden in het kader van de lessen van nota’s, die hieraan tegengesteld zijn, onaanvaardbaar is omdat ze ingaan tegen de waarden die de universiteit verdedigt, nl. het Belgisch recht. Dat deze universiteit in 1425 als kerkelijke instelling is opgericht en juist dank zij het christelijk geloof zulk een geestelijke en wetenschappelijke hoogte kon bereiken als “gist” in het “deeg” van de maatschappij, komt niet meer aan de orde. Bovendien wordt deze jonge professor veroordeeld met een praktijk uit de middeleeuwen, nl. voordat hij zelf gehoord is. Enkele jaren geleden werd een debat geopend over de vraag of de C in de UCL moest bewaard blijven en men koos voor het behoud van de C. Haar huidige reactie toont dat zij niet alleen de meest katholieke maar ook de meest menselijke principes verloochent, nl. het recht op leven voor iedereen.
  Graag bevelen we aan: Mars voor het Leven: zondag 26 maart 2017 te 15.00 u, Kunstberg, Brussel.
  En weer krijg je de pittige illustratie van ons vorig bericht: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-20/#more-34896

  P. Daniel

  26-03-2017 om 08:00 geschreven door Gust Adriaensen


  25-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Treedt Torfs op tegen Hooghe?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De bekende Leuvense politicoloog Marc Hooghe, ligt onder vuur. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij voor onderzoekers een machtswellusteling is. Ook gebrek aan wetenschappelijke integriteit, gesjacher met namen op publicaties en vormen van plagiaat, worden hem onder de neus gewreven.

  Moet rector Torfs dat varkentje in zijn universitaire stal eens niet goed wassen? Niet aarzelen Rik. Doen!

  Iemand die zwijgt bij onrechtvaardigheid, machtswellust, afdreiging, oneerlijkheid, maakt zichzelf medeplichtig.

  25-03-2017 om 13:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moet staatssecretaris Francken op bedevaart naar Scherpenheuvel?

  Francken werd flink de oren gewassen door de premier. En terecht. Meneer Francken had Artsen zonder Grenzen verweten dat de vereniging vluchtelingen op zee redde.

  Gevraagd naar zijn reactie op de berisping van Michel, zei vranke Francken: 'Wat willen jullie dat ik daarop zeg? Dat ik naar Scherpenheuvel ga? Dat is in de meimaand.'

  Kan hieruit afgeleid worden dat de staatssecretaris voornemens is in mei op bedevaart naar O.L.Vrouw van Scherpenheuvel-Mont-Aigu te trekken?

  Doen Theo, zeker doen. Een bedevaart-boetetocht met alles erop en eraan. En de kruisweg niet vergeten. Op je knieën. Voel je misschien in je versteende politieke hart iets van de pijn die vluchtelingen voelen.

  25-03-2017 om 11:02 geschreven door Gust Adriaensen


  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Zijn we dan rijk?'

  Mesut Arslan, Belgisch-Turkse theatermaker, in DS Weekblad :

  'Welvaart laat ons toe om comfortabeler te leven, maar heeft ons ook het vermogen en de noodzaak om te dromen afgenomen. We zijn onze noden uit het oog verloren. We zijn vergeten dat we dieren zijn.'

  'Als we in België allemaal een chique Mercedes hebben, zijn we dan rijk? Nee, we zijn pas rijk als ook de rijkste persoon de tram of de fiets neemt. Rijkdom zit niet in benzine, het zit erin mensen die niets met auto's te maken hebben, niet te verplichten om die uitlaatgassen in te ademen.'

  24-03-2017 om 06:57 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slordig taalgebruik?

  Merkwaardig dat nogal wat kranten de terreurdaad in Londen het etiket 'slordig' opkleven.

  Dit lijkt me geen passend woord in de context van terreur, dood, angst. 

  Want eigenlijk wordt met 'slordig' gesuggereerd dat de moordenaar maar een kluns was en dat professionele killers op die plek in Londen, succesrijkere resultaten hadden geboekt, dat wil zeggen meer onschuldige mensen om het leven hadden kunnen brengen of verminken.

  23-03-2017 om 21:37 geschreven door Gust Adriaensen


  22-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zorgsector betoogt
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Brussel hebben zo'n 14.000 werknemers uit de zorgsector betoogd. Het personeel in de zorg wil een sociaal akkoord met betere loon- en arbeidsvoorwaarden en het hekelt de besparingen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

  En ze hebben groot gelijk!

  22-03-2017 om 21:35 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staatssecretaris valt Artsen zonder Grenzen aan

  Staatssecretaris Theo Francken valt de humanitaire vereniging 'Artsen zonder Grenzen' aan, omdat ze vluchtelingen op zee redt.

  Dit is gewoonweg schandelijk en zou enorm protest moeten uitlokken.

  Francken wil weerloze mensen klaarblijkelijk  laten verzuipen. Afschuwelijk!

  21-03-2017 om 21:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerk in Nood helpt vervolgde christenen

  Dennis Peeters van Kerk in Nood - Nederland gaf in het Kontaktcentrum van de Postelse abdij een lezing over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten.

  In Syrië is er sinds de burgeroorlog 50% van de christenen ( 1 miljoen) gevlucht. In Irak blijven er van de 1,3 miljoen christenen van voor 2003, nu nog maar  160.000 over. Van de 4,3 miljoen inwoners van Libanon zijn er 43% christen. Maar Libanon kreunt onder een enorme toevloed van vluchtelingen.

  De 'Arabische lente' van een aantal jaren geleden was, aldus Peeters, een reactie tegen de armoede. Die 'lente' is achteraf gekaapt door Islamisten, door Sjieten en Soennieten, en door de Vs en Rusland, die hun olie- en gasbelangen wilden veiligstellen.

  Hulp aan de vluchtelingen is nodig. De aanwezigheid van religieuzen is essentieel voor het voortbestaan van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Bidden voor de vervolgde christenen en voor vrede is een opdracht voor alle christenen wereldwijd.

  21-03-2017 om 08:56 geschreven door Gust Adriaensen


  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Coucke in barslechte papieren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het gaat gewezen miljardair Marc Coucke echt niet voor de wind. Het bekerverlies van Oostende bracht hem een eerste zware slag toe. En gisteren is hij dan ook nog eens uit de miljardairslijst Forbes gedonderd. Dat was een morele mokerslag.

  Niet te verwonderen dat flamboyante Marc de pedalen kwijtraakte,  zich helemaal liet gaan en in een diepe Oostendse goot terechtkwam.

  Gelukkig lopen er ook nog Barmhartige Samaritanen, echte christenen, in de Koningin der Badsteden rond.

  Op de foto (Belga) zie je twee exemplaren van die uitzonderlijke soort. Zij hebben Coucke net uit de goot opgevist en verlenen hem psychologische bijstand. Marc is, zoals je ziet, in een verwaarloosde en deerniswekkende toestand.

  Maar zijn helpers zijn er toch al in geslaagd een flauwe glimlach op zijn gezicht-met-een-baard-van-drie-dagen te toveren.

  Schep moed Coucke, het komt goed!

  20-03-2017 om 17:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gore chatgroep bij Antwerpse politie

  De Standaard bericht uitgebreid over een gore chatgroep bij de Antwerpse politie. Je kan kennis nemen van onvoorstelbaar walgelijke conversaties tussen agenten. De 'gesprekken' bulken van racisme, seksisme, geweld, misprijzen voor de menselijke waardigheid.

  De reacties van de korpsleiding zijn tot nu toe ondermaats. Ook kranten als Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen, berichten heel zuinig over het schandaal. In De Morgen was vanmorgen over de gore praktijken nog niks te lezen.

  Vanuit Antwerpse politieke hoek blijft het opmerkelijk stil. Alleen Wouter van Besien van Groen, reageerde op de gepaste manier. Zeer opvallend is dat de grote baas van de politie, burgemeester De Wever, nog niet gekikt heeft.

  20-03-2017 om 08:52 geschreven door Gust Adriaensen


  19-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chuck Berry overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De rock-'n-roll-legende Chuck Berry is op 90-jarige leeftijd overleden.

  Luister naar een van zijn bekendste en vroegste nummers via onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/6ROwVrF0Ceg   

  19-03-2017 om 12:03 geschreven door Gust Adriaensen


  18-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/11
  Vrijdag 17 maart 2017

  Uit het leven van de gemeenschap.

  Liturgie en gebed krijgen een grote plaats in ons leven tijdens de vasten. Verder kregen we sympatiek bezoek.

  Liturgie van de vasten

  Onze liturgie is een samenbrengen van de Byzantijnse en Latijnse traditie. Iedere woensdag komt de byzantijnse pastoor aboena Georges van de St. Michael-kerk te Qâra in ons klooster de uitgebreide vesper-communiedienst verzorgen. Het is geen eucharistie omdat volgens de Byzantijnse traditie de eucharistie een verrijzenisviering is en daarom in de vasten alleen op zondag gevierd wordt. Op vrijdag begeven wij ons naar de kerk van Qâra om daar samen met de parochianen de lange en populaire akathisthymne te zingen. Zoals in de Latijnse traditie heeft ook in de Byzantijnse traditie iedere zondag een eigen tema. Vorige zondag was het de zondag van de iconen en volgende zondag is het de zondag van het heilig Kruis. Tussenin is het nu de zondag van de relikwieën. De liturgie van de heilige Basilius wordt gevierd en na de mis volgt er een processie, waarna de aanwezigen God vereren in zijn heiligen en een palmtakje van een schaal nemen.

  Bezoek

  Voorbije zondag kregen we bezoek van de voorzitter van de Nederlandse vereniging “Hand in Hand voor Syrië”, waarmee we samenwerken en die vele containers met hulpgoederen stuurt. Het was een aangename ontmoeting en voor hem de eerste kennismaking met ons klooster. Hij kwam van Lattakia, Banias en reisde nu naar Damascus. In de bergdorpen had hij vele arme mensen alsook zwaar gehandicapte en behoeftige soldaten ontmoet. Hij was getroffen door de ellendige situaties maar ook door de moed van de mensenn en hij zoekt naar nieuwe vormen van efficiënte hulpverlening.
  Vervolgens kwam de initiatiefneemster van het Italiaanse “oraprosiria” die ook op verschillende wijzen Syrië helpt en vooral de leugens in de berichtgeving wil bestrijden. Een Nederlandse dame die in Italië woont en nauw verbonden is met oraprosiria, heeft al verschillende van onze wekelijkse berichten in keurig Italiaans vertaald en verspreid. De initiatiefneemster was nu hier samen met de secretaris van de katholieke Syrische bisschoppenconferentie. Ze kwamen van de zusters trappistinnen van Tartous. Het was een bijzonder aangename kennismaking en bezoek. Moge de Heer overvloedig hun werk blijven zegenen tot heil van het Syrische volk.

  Het weer

  Vorige week werd het weer zachter, op de bergen bespeurden we met moeite nog een streepje sneeuw en we dachten dat de winter voorbij was. Nu is er plots weer een koudegolf met veel regen en sneeuw. Heel de bergketen van de Anti-Libanon glinstert wit in de zon. Acht eeuwen vóór onze tijdrekening gaf de profeet Jesaja ons hierover deze beschouwing: “Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan, wat Mij behaagt en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.” (Jesaja 55, 10-11).

  Sta op en getuig!

  Onze moderne democratieën zonder grenzen en waarden zijn op weg naar een dodend totalitarisme. Een onbeperkte verheerlijking van de zelfontplooiing en zelfbeschikking leidt tot een absoluut relativisme, waarbij het recht van de ander wordt ontkend. Alles wordt geregeld met onderlinge overeenkomst of consensus, die geen rekening houdt met de werkelijkheid of waardigheid van de mens. Hier geldt alleen de macht van de sterkste. Ideologieën worden onder dwang opgelegd en het openbaar gezag vertegenwoordigt de terreur van een tirannieke staat. Het zijn waarschuwingen van de heilige paus Johannes II, al bijna een kwart eeuw geleden (Veritatis splendor, 1993, o.a. nrs 99 en 101; Evangelium vitae, 1995, o.a. nrs 20 en 96). Hij reageerde hiermee o.m. tegen de abortuswetgeving in de huidige democratieën. De ideologie van “baas in eigen buik” wordt als recht en zelfs plicht opgelegd om het meest kwetsbare menselijk leven te vermoorden. Hiertegen is dan zelfs geen gewetensbezwaar mogelijk. Zwangerschap wordt beschouwd als een ziekte die “behandeld” moet worden door moord en deze “zorgverlening” mag niet geweigerd worden. Of hoe democratie tot waanzin verwordt. Je kunt hiertegen ook reageren door deze petitie te tekenen: http://petit.io/petition/droit-de-naitre/defendons-la-liberte-de-conscience-des-medecins
  Er zijn concrete acties mogelijk om een Cultuur van het Leven te herstellen. Rose DELATTRE, Pardon les enfants, Salvator, 2016 biedt ons een schitterend voorbeeld. Het lijkt een roman maar het is de authentieke ervaring van een vrouw. In haar chaotisch leven zocht ze naar geluk, maakte de verkeerde keuzes, werd verkracht en koos voor abortus. Sindsdien verloor ze de zin van haar leven, had schuldgevoelens en werd depressief. Haar abortus bleef zij als een knagende pijn meedragen. In deze ellende kwam ze tot een grondige bekering. Ze ontdekte de barmhartigheid van de Vader en een levende ontmoeting met Christus wekte in haar nieuw leven. Vanuit eigen ervaring getuigt ze nu dat er genezing mogelijk is op drie voorwaarden: berouw hebben, biechten en getuigen. Ontelbare vrouwen en meisjes blijven hun abortus als de grootste verscheurdheid in hun leven meedragen, uur na uur, dag na dag, jaar na jaar. Ze durven er niet van getuigen omdat de openbare opinie deze diepe pijn radicaal ontkent en voorhoudt dat er na abortus alleen maar bevrijding is. Ontelbare vrouwen die kozen voor abortus betreuren ten diepste deze keuze en geen enkele vrouw die er uiteindelijk voor koos om haar kindje te houden heeft er spijt van. Dikwijls werden de laatsten afgeschrikt door de voorspelling dat het kind gehandicapt zal zijn. Talrijk zijn de getuigenissen van hen die zeggen dat hun kindje toch als normaal geboren werd. Volgens Rose Delattre kan de grote menigte van al deze vrouwen de dodelijke kanker van de abortuswetgeving in onze samenleving wegnemen door hun weerstand te overwinnen en openlijk te spreken over wat ze beleven. Voor deze massa getuigenissen zullen alle valse voorstellingen van abortus in het niet verdwijnen. Sta op en getuig! Tot eer van God, de barmhartige Vader, van Jezus Christus onze enige Redder, van de heilige Geest, die leven (her)geeft.
  P.S. Weer ontvingen we het vorig bericht, mooi geïllustreerd met video’s (over de Akathist hymne, het leven van Efraem de Syrier, een CIA rapport over de geplande ontwrichting van Syrië, de echte reden van de oorlog: een pijplijn, de bevrijding van Palmyra, het voor de VS vernietigend getuigenis van Robert Kennedy jr. enz...) http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-19/

  P. Daniel

  18-03-2017 om 20:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep Erdogan werkt inspirerend
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Turkse president Erdogan heeft de Turken in Europa opgeroepen minstens 5 kinderen op de wereld te zetten, om zo in de toekomst meer invloed te kunnen uitoefenen.

  Die aansporing tot verhoogde fertiliteit  moest een tegenzet in het Vlaamse 'Eigen Volk Eerst'-kamp oproepen.

  Filip De Winter, de kopman van het Vlaamse Gezinsbelang zet de Vlaamse echtelieden ertoe aan eveneens minstens 5 kinderen het levenslicht te schenken.

  Een magistrale en toekomstgerichte aansporing. Vlaamse mannen en vrouwen, aan de arbeid, aan de arbeid!!

  (op de foto: het gemiddelde Vlaamse gezin van de toekomst, de beste dam tegen islamisering)

  18-03-2017 om 13:27 geschreven door Gust Adriaensen


  17-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dries van Agt: 'CDA onvoldoende humaan voor vluchtelingen'

  De ex-premier van Nederland, Dries van Agt (CDA), heeft bij de laatste verkiezingen in Nederland niet op zijn eigen partij gestemd. Dat deed hij uit onvrede met de koers van de partij, zei hij op Radio 1.

  Dries van Agt is ondertussen 86 jaar en een doorwinterde politicus. Hij was minister-president van Nederland tussen 1977 en 1982, maar was ook minister van Justitie, Buitenlandse Zaken en Cultuur. Toch is hij zijn partij niet trouw gebleven bij de jongste verkiezingen. Hij stemde voor GroenLinks.

  Van Agt kan zich niet vinden in een aantal programmapunten van de christendemocratische CDA. Vooral de visie op de vluchtelingenproblematiek zit hem dwars. 'Ik heb niet voor het CDA gestemd, ook al omdat de partij een onvoldoende humane opstelling heeft ten opzichte van vluchtelingen. Een christelijke partij moet dichter zitten bij "wir schaffen das" dan bij mijnheer Orban van Hongarije', zegt van Agt. Daarnaast kan hij ook niet langer leven met de visie van zijn partij op het conflict tussen Israël en Palestina.

  Van Agt wil al jaren meer aandacht vestigen op het conflict. Hij is het niet eens met de koers van de CDA, die volgens hem niet streng genoeg optreedt tegen de nederzettingen van Israël.

  17-03-2017 om 09:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Religie in België bloeit'

  'Religie in België bloeit', stelt Hilde Van den Eynde in De Standaard, 'als je maar goed genoeg kijkt.'

  'De groeiende gelovige migrantenbevolking heeft menig zieltogende stadskerk uit de handen van vastgoedontwikkelaars gehouden. In de steden staan geen kerken leeg.'

  17-03-2017 om 08:50 geschreven door Gust Adriaensen


  16-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een feest van de democratie ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Nederlandse verkiezingen zijn een goede gezondheidstest voor de democratie in Nederland: prima! Waarom? Hoge opkomst, ook van jongeren. Democratische partijen als VVD, CDA, D66 en GL, winnen overduidelijk of komen (bijna) op gelijke hoogte van éénmanspartij PVV.

  Wilders gewoonweg een populist noemen, is onjuist. Hij is de alleenheerser in een 'partij', die geen partij is: geen leden, geen basisdemocratie, geen program, alleen Wilders, Wilders, Wilders.

  Tegen alle democratische gebruiken in, op de verkiezingsavond ook geen juichende of treurende aanhangers, geen kopman die zijn kiezers toespreekt. En in de campagne: beperkte, afgeschermde confrontatie met de kiezer of hatelijke criminalisering van bepaalde bevolkingsgroepen.

  Kortom, een politicus als Wilders staat mijlenver van wat je als democraat verwacht van democratische politici.

  Een andere les is dat de sociaaldemocratie kapot gaat aan regeren met liberalen. Het zetelverlies van de PvdA is gigantisch vergeleken met de liberale coalitiepartner VVD.

  Begrijpelijk: de socialisten worden door de eigen achterban massaal afgerekend op de besparingen in de sociale sector. De mensen die traditioneel voor de PvdA stemden, voelden zich in de steek gelaten door 'hun' socialistische partij. En dan helpt het niet te beklemtonen dat die regeringsmaatregelen noodzakelijk waren om de crisis de baas te kunnen, om de economie weer op gang te brengen.

  In de portemonnee zitten van het 'gewone' volk, terwijl de winstmarges van de topklasse nog stijgen, doe je als socialist niet ongestraft.

  16-03-2017 om 17:40 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het begin van het einde van Wilders

  Ook al wint volgens de exit polls de PVV 4 zetels, toch betekent deze uitslag van de Nederlandse verkiezingen, het begin van het politieke einde van Wilders. En daar ben ik niet rouwig om.

  Al wekenlang voorspelden de peilingen dat de PVV even groot of groter zou worden dan de VVD. Wel de VVD behaalt 12 zetels meer dan de PVV, en D66 en CDA komen op gelijke hoogte van VVD.

  Wilders zal zich ook de volgende jaren moeten bezighouden met twitterberichten, zoals Rutte in het verkiezingsdebat schamper opmerkte.

  15-03-2017 om 22:10 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rutte versus Wilders

  Nogal wat journalisten, zowel in Nederland als in Vlaanderen, zijn van mening dat in het tv-debat Rutte-Wilders, de twee politieke zwaargewichten mekaar in evenwicht hielden.

  Daar breekt mijn klomp bij. Zowel inhoudelijk als debattechnisch was Rutte met voorsprong de winnaar. En deze beoordeling heeft niks te maken met maatschappij- en mensvisie van beide heren.

  Het komt vaker voor dat journalisten niet in staat blijken te zijn op een objectieve manier een confrontatie tussen toppolitici te evalueren.

  14-03-2017 om 08:26 geschreven door Gust Adriaensen


  13-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De arrogantie van kandidaat-rector Luc Sels
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De decaan van de faculteit Economie-Bedrijfswetenschappen, Luc Sels, heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van rector van de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarmee krijgt Rik Torfs, een serieuze tegenkandidaat, stelt De Standaard in een interview met Sels.

  Nu vind ik dat de heer Sels geen al te beste beurt maakt in dat interview. Een belangrijk deel ervan is gewijd aan een niet zo fraaie afrekening met de zittende rector. En het andere deel over zijn beleidsvisies bevat de grijsgedraaide clichés, die iedere (kandidaat)-rector in de mond neemt.

  'We zijn te arrogant geworden', zegt Sels, maar het is duidelijk dat hij met 'we' , exclusief Torfs bedoelt.

  Het grappige is, ik betwijfel of kandidaat-rector Sels het zelf doorheeft, dat wat hij daarna allemaal zegt gekenmerkt wordt door bloedserieuze eigendunk en arrogantie. Een fundamenteel verschil met Rik Torfs. Die slaagt er altijd in zijn arrogantie te verpakken in elegante ironie en zelfrelativering.

  'Ik ben het betere alternatief', pocht Luc Sels. En: ' Torfs heeft misschien de kwaliteiten om een verkiezing te winnen, maar ik heb meer troeven om een universiteit te leiden'. En nog eentje:' De KU is niet alleen Rik Torfs. Hij wil over alles zijn zeg doen...'.

  Sels, Sels, Sels toch. Wat een infantiele afrekening!

  Het is geen geheim dat ook het academische milieu een krabbenmand is, een adderkluwen van machtshongerige individuen en groepen. Maar je verwacht van een kandidaat-rector toch wel een subtielere, beschaafdere opstelling.

  Met Sels dreigt de Katholieke Universiteit van Leuven een kurkdroge, arrogante, uit cijfers en statistieken opgebouwde manager aan de top te krijgen.

  Geef mij dan maar Rik Torfs, een heerlijke intellectueel. Ook heel geschikt om over de hekel te halen!

  13-03-2017 om 08:55 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foei meneer Beke!

  CD&V-voorzitter vertelde in De Zevende Dag dat de Gentse burgemeester wel degelijk de wettelijke middelen heeft om de Roma uit het gekraakte huis te drijven.

  De burgemeester moet gewoonweg die woning tijdelijk onbewoonbaar verklaren. Hij moet er dan wel voor zorgen dat die mensen een ander onderkomen krijgen.

  En als die woning nog goed bewoonbaar is, meneer Beke?

  Klaarblijkelijk neemt de CD&V-voorzitter het niet zo nauw met de eerlijkheid, wat een belangrijke en zeker ook christelijke deugd is.

  Fraai is dat slimmigheidje van Wouter niet. En het geeft zijn tegenstanders flink wat munitie om hem van tsjevenstreken te beschuldigen. Want zijn machiavellistisch trucje hoort echt wel in die categorie thuis.

  Foei, foei, foei, meneer Beke!

  12-03-2017 om 20:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/10
  Vrijdag 10 maart 2017
  Uit het leven in de gemeenschap
  Akathist
  Zeer populaire liturgieën ter ere van O.L.Vrouw zijn de lange “akathisthymne” (= niet zitten; ze wordt staande gezongen) en de “paraclisis”. Ze zijn respectievelijk als een voorbereiding op het feest van de Aankondiging (25 maart) en van de Tenhemelopneming (15 augustus). In de akthisthymne wordt vooral het mysterie van de Menswording belicht. Ze is historisch verbonden met de bevrijding van Constantinopel en wordt als een machtige smeekbede om bescherming gebeden. In 626 werd Constantinopel belegerd en patriarch Sergius besloot de stad toe te wijden aan O. L. Vrouw en de akathisthymne gans de nacht door te zingen. De stad werd gespaard. Iedere vrijdag in de vasten wordt deze hymne gezongen. Deze vrijdagavond gingen we zoals vorige vrijdag met gans de gemeenschap naar de parochiekerk in Qâra en hebben daar samen met abouna Georges en de parochianen deze mooie levendige dienst gevierd. Het was een aangename ontmoeting, een gezamenlijke lofzang en een wederkerige bemoediging.
  Schijn bedriegt
  Enkele leden van de gemeenschap gaan boodschapen doen. Daarvoor hebben we verschillende chauffeurs ter beschikking, vooral van dezelfde grote christelijke familie die al sinds eeuwen met dit klooster verbonden is. Nu is het een ongehuwde man die als ingenieur halftijds voor de staat werkt, een apartementje heeft in Qâra maar praktisch altijd bij ons woont, leeft en werkt. Tijdens de rit groet hij voortdurend mensen langs de weg of stopt even om een babbeltje te slaan. Plots ziet hij een eenzaam, gesluierde, vrouwtje langs de weg. Het lijkt een hulpeloos oud weduwtje te zijn. Onze chauffeur stopt en vraagt of hij kan helpen. Ze zegt dat ze naar Deir Atieh moet. Dat komt goed uit want wij rijden ook naar Deir Atieh en ze stapt in. Dan komt de verrassing. Het is helemaal geen oud besje maar een vrouw van middelbare leeftijd, ze spreekt perfect Frans, heeft in Frankrijk gestudeerd en is tandarts in Aleppo. Ze is nu de nodige schikkingen aan het treffen om na de ellende van de voorbije jaren en maanden haar praktijk te kunnen hervatten.
  Dit geeft ons een beeld van het Syrische volk. Uiterlijk lijkt het hier soms op Afrikaanse toestanden, vooral wat afspraken betreft. Onder deze schijn schuilt echter een fier volk met een behoorlijke ontwikkeling, een rijke traditie en grote cultuur. De gepensioneerde Franse chirurg, die enkele maanden geleden bij ons was en het privé ziekenhuis van Deir Atieh bezocht, zei verrast dat het als model kan dienen voor vele Franse ziekenhuizen. En dan leven ze hier nog in oorlog en onder verstikkende sancties! Wanneer we vanuit Europa naar Syrië kijken, moeten we er wel rekening mee houden dat schijn bedriegt.
  Een invasie van boomplanters
  Vrijdagvoormiddag zou een groep jongeren uit Qâra komen om bomen te planten voor het klooster, langs beide zijden van de weg die naar Qâra leidt. In feite waren ze met 150. Het is een nieuwe scoutsgroep bestaanden uit moslims en christenen. En zo werden er in de voormiddag een duizendtal bomen geplant. Die moeten ook allemaal extra water krijgen, anders sterven ze. Het was een aangename bedoening. Enkelen maakten muziek met tamtam, want er was volk genoeg. Daarna kwam heel de groep naar het klooster voor een bezoek en maar foto’s en selfietjes nemen.
  Gebed van de heilige Efrem
  Tijdens de vasten eindigen we de vespers met dit krachtige gebed van de Syrische heilige hl. Efrem (+ 373) waarbij driemaal een grote “metanie” gedaan wordt, d.i. knielen en buigen met het hoofd tegen de grond: “Heer en Meester van mijn leven, geef mij geen geest van luiheid, nieuwsgierigheid, eerzucht en praatzucht. Maar wil aan uw dienaar een geest schenken van wijsheid, nederigheid, geduld en liefde. Ja, Heer mijn Koning, geef me dat ik mijn fouten mag zien en niet oordeel over mijn broeder. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen”

  12-03-2017 om 14:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Puberaal triomfalisme

  In de procedureslag over het al dan niet verlenen van een visum aan een Syrische familie, heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat een weigering mogelijk is.

  Dat heeft staatssecretaris Theo Francken  verleid tot wansmakelijke borstklopperij. Op Facebook en Twitter weergalmt het van : 'Yesss! Gewonnen! Delen die handel!' .

  Sereniteit zou in deze situatie de staatssecretaris sieren. Het is totaal ongepast dat een regeringslid zich te buiten gaat aan puberaal triomfalisme in wat hoe dan ook een menselijke tragedie is.

  12-03-2017 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  11-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/9
  Vrijdag 3 maart 2017
  De grote vasten in onze gemeenschap
  Zaterdagavond waren we met de hele groep van fraters weer aanwezig bij de wekelijkse samenkomst van de pastoor van Qara met een aantal gezinnen voor een bijbelse en christelijke vorming. Het is een levendig gebeuren. Voor hen is het een aanmoediging en voor ons leerrijk. Er was een uitzonderlijk lange stroomonderbreking, nl. tot zondag morgen. Er zijn namelijk nabij Homs weer zware aanslagen gepleegd waardoor een 50-tal mensen werden gedood en meer dan 24 gewond. Er werd ook een belangrijke elektriciteitscentrale getroffen. Voor de westerse media is dit allemaal het werk van het wrede ”regime” dat het volk onder de knoet wil houden. In werkelijkheid zijn het terroristen (deskundig gesteund door de westerse geheime diensten van...,) die op de derde dag van de vredesonderhandelingen in Genève roet in het eten trachten te gooien. Dit is o.m. de mening van de speciale UNO gezant Staffan de Mistura zelf.
  Zondagavond vierden we een eenvoudige vastenavond. In de Romeinse ritus was dit de zondag van “Quinquagesima”. ’s Namiddags hadden we op het grote plein voor de nieuwbouw eerst een voetbalmach gespeeld samen met de kinderen. Dan zongen we de vespers en daarna aten we allen samen. Tenslotte zongen we de plechtige completen van de vasten, die ruim een uur duren. Op het einde zijn er een reeks voorbeden waarbij vele intenties vermeld worden, o.a wordt gebeden “voor hen die ons haten en voor hen die ons liefhebben”. Dus iedereen is er bij. En maandagavond waren we nogmaals allen samen om een verjaardag te vieren. Eigenlijk begon deze maandag de vasten in de byzantijnse liturgie, die in de Latijnse traditie pas met aswoensdag begint.
  Op aswoendag vierden we de dienst van de “vooraf geconsacreerde gaven”. In de byzantijnse liturgie is de eucharistie zo sterk met de verrijzenis verbonden dat ze in de vasten enkel op zondag wordt gevierd, de andere dagen is het een soort uitgebreide vesper-communiedienst. Zo was het vandaag een uitgebreide communiedienst, nl vespers met gebeden van de eucharistie. Tijdens de processie met de gaven draagt ieder een brandende kaars omdat de gaven al het Lichaam en Bloed van Christus zijn. Op het einde van de dienst hebben we er toch de Latijnse asoplegging bijgevoegd en iedereen getekend met het kruis. Een heel bijzondere zegen vandaag kwam van boven. Heel de nacht en de dag heeft het geregend, een weldaad voor de woestijn en de gewassen.
  Vermeldenswaard is dat enige zusters deze week voor het eerst het staatsziekenhuis in Der Atieh bezocht hebben. In 2013 werd dit zwaar beschadigd en personeel werd vermoord. Nu schijnt alles prima hersteld te zijn en de dienst is nog precies zoals voor de oorlog: alles gratis (behalve medicamenten), ook voor ons vreemdelingen die tot een Syrische gemeenschap behoren. Wat een verademing.
  De vasten nodigt ons uit om meer oprecht God boven al te beminnen en de naaste als onszelf. Dit uit zich in het klassieke drietal: dienst en hulp aan de anderen, bidden en vasten. Het gaat er om Jezus meer van nabij na te volgen en over te gaan van de oude mens, aan het aardse gebonden naar een nieuwe mens.

  11-03-2017 om 09:25 geschreven door Gust Adriaensen


  09-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Schoolachterstand en Vlaamse identiteit'

  Er is heel wat te doen om de uitspraak van minister Crevits dat de allochtone ouders te weinig betrokkenheid tonen bij de studies van hun kinderen en dat daarin een verklaring van de leerachterstand te verklaren is.

  En zoals te verwachten was, vliegen woorden als 'achterstand', 'allochtoon', 'culpabilisering', 'normen en waarden', 'Vlaamse identiteit' , enz., heen en weer tussen links en rechts, tussen verdedigers en aanvallers.

  Twee bedenkingen bij het hele gedoe.

  Wat is 'achterstand van leerlingen' eigenlijk? Hoe wordt die precies gemeten?Is er een onwrikbaar en vaststaand toetsingssysteem om die achterstand te controleren en te bepalen? En als er al ,zelfs Europese of internationale, criteria zijn, welke politieke en /of maatschappelijke instanties stellen die dan op?Welke mens- en maatschappijvisies zitten daarachter?

   Het staat alleszins vast dat de leerlingen en de gezinnen die zich intellectueel, emotioneel, financieel en sociaal, het gemakkelijkst kunnen conformeren aan de (over)heersende schoolcultuur en -structuur, veel minder kans op 'achterstand' lopen.Wat Crevits zegt over gebrek aan betrokkenheid en achterstand, geldt in de eerste plaats voor mensen uit de lagere sociale klassen, allochtoon of autochtoon. Ons onderwijs is gesneden op de maat van de midden- en hogere klassen.

  En wanneer gaan al die politici, die voortdurend de mond vol hebben over 'onze normen en waarden', en 'onze Vlaamse identiteit' , eens precies vertellen wat dat eigenlijk allemaal inhoudt. Wie weet het? Ik niet. En ik heb het nog geen enkele politicus helder en afgelijnd horen uitleggen. Ook niet de diehard Vlamingen van de nationalistische partijen.

  09-03-2017 om 13:50 geschreven door Gust Adriaensen


  07-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ene hond is de andere niet

  Hoe is het te verklaren en te verantwoorden dat de media zwijgen als vermoord over het onbetamelijke gedrag van voetballer Dries Mertens?

  07-03-2017 om 19:14 geschreven door Gust Adriaensen


  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De echte vragen

  Rik Torfs formuleert in zijn column de echte vragen.

  Hoe staan we tegenover de mens en zijn lot? 
  Wanneer is een leven voltooid?
  Wanneer ligt alles van waarde achter ons?
  En dan de diepere vraag: wat maakt een leven waardevol?

  En de rector van de Katholieke Universiteit van Leuven stelt een van de merkwaardigste contradicties van de laatste jaren op scherp. Degenen, en vooral de politici, die voortdurend de mond vol hebben over het (absolute) zelfbeschikkingsrecht wanneer het gaat over abortus of euthanasie, zijn tegelijk voortdurend in de weer om via allerlei wetten en decreten, via allerlei opvoedings- en afradingscampagnes, het zelfbeschikkingsrecht zo goed als helemaal uit te hollen.

  06-03-2017 om 16:57 geschreven door Gust Adriaensen


  05-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De boekenwereld van de abdij van Postel

  In de toonzaal van de Postelse abdijbibliotheek wordt dit jaar bijzondere aandacht besteed aan het werk van Maria Sibylla Meriaan, gestorven in 1717, en van Rembert Dodoens, geboren in 1517.

  Groepen kunnen een bezoek reserveren via toerisme.gemeentemol.be  of via molse.gidsenkring@telenet.be.

  Voor individuele bezoekers is er iedere zaterdag van juli en augustus om 14 uur een rondleiding binnen de abdijmuren met bezoek aan het bezoekerscentrum van de bibliotheek. Vooraf reserveren hoeft niet. Tickets zijn op de dag zelf, ter plekke verkrijgbaar in Huyze Colibrant vanaf 13.30 uur.

  05-03-2017 om 15:32 geschreven door Gust Adriaensen


  04-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Materialistisch conservatisme

  In De Standaard beklemtoont Paul Goossens terecht hoe simpel de aanpak van de verloning van mandatarissen zou kunnen zijn, als de partijen, politieke wil en ethisch bewustzijn bezaten.

  Dat fractieleider De Roover komt aandraven met nog maar eens het inschakelen van een peperduur consultantsbureau om het allemaal te bestuderen en op de lange baan te schuiven, is het scherpste bewijs van de afglijding van NVA naar een materialistisch conservatisme, zo kenmerkend voor de traditionele rechtse partijen. Daarin past ook het plaatje van de ethisch verbrande Bracke die gewoonweg op zijn zitje van meer dan 16000 euro per maand blijft zitten.

  Je kan je indenken hoe de oudere Vlaamsbewuste mensen, die zich vaak met inbreng van eigen financiële middelen, ingezet hebben voor een sociaal en cultureel Vlaanderen, zich daarbij voelen. NVA wordt voor hen sterker en sterker een totaal vreemd milieu van machtshongerige , op eigen gewin jagende parvenu's, die zoete broodjes bakken met de ceo's en de gewone Vlaming negeren.

  04-03-2017 om 21:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christenen in het Midden-Oosten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. In Libanon houden christenen echter al een millennium stand.

  In een lezing verzorgd door Kerk in Nood, maakt u kennis met de nieuwste ontwikkelingen en persoonlijke verhalen van christenen in het Midden-Oosten.

  De lezing heeft plaats in het Gastenkwartier van de abdij van Postel, Abdijlaan 16, Mol-Postel, op maandag 20 maart om 20 uur.

  Iedereen van harte welkom!

  04-03-2017 om 18:54 geschreven door Gust Adriaensen


  01-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Theologie is geen gezwam: 5 argumenten'

  In een gedegen, goed onderbouwd, genuanceerd en positief artikel in De Standaard, pareren  Annemie Dillen en Anne Vandenhoeck van de Katholieke Universiteit van Leuven,  de kritiek van de antireligeuze fundamentalist Maarten Boudry, op de theologiefaculteiten. Die moeten volgens deze Gentse 'filosoof' op de schop..

  De auteurs van het artikel drukken de wens uit dat Boudry zijn denken zou verruimen. Ik kan dat advies aan Boudry alleen maar onderschrijven.

  Of de Gentse filosoof die wens ter harte zal nemen, valt evenwel te betwijfelen. Hij heeft zich meer dan waarschijnlijk, hoe jong hij ook nog is, al vast gebetonneerd in zijn fanatieke antihouding. En wat het hem nog moeilijker maakt om uit zijn antireligieus fundamentalisme te breken, is het feit dat hij precies daaraan zijn relatieve bekendheid te danken heeft. Het gevolg daarvan is dat het wat ruimere publiek Boudry alleen maar kent als een moeilijke puber die kickt op het tegen de schenen schoppen van alles wat met religie en God te maken heeft. Op die manier gaat hij, maar dan nog sneller en extremer, de weg op van zijn leermeester Vermeersch.

  Het is tragisch voor deze mensen dat ze zich opsluiten in een steriele anti-God/Kerkoorlog, terwijl ze talentrijk genoeg zijn om een positieve betekenis voor individu en samenleving te hebben.

  01-03-2017 om 09:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarheid en alternatieve feiten

  Waarheid en alternatieve feiten    Iedereen die gelooft dat de armoede gedaald is.

   Armoede zit overal. Eén van hen moet in de privé bijklussen om rond te komen.

  (Knack.be)

  01-03-2017 om 07:52 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!