NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pleidooi voor onthaasting
 • Gênant
 • Angst aanstoken loont electoraal
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  29-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer en meer Compostelapelgrims op de Via Monastica
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het aantal pelgrims op weg naar Santiago de Compostela, dat vanuit Nederland de Via Monastica volgt, kent een opvallende stijging.

  In de norbertijnenabdij van Postel is dat goed te meten. Prelaat Frederik en gastenpater Benny konden tot nu toe al heel wat meer pelgrims dan vorig jaar in de abdij verwelkomen. Reeds einde januari arriveerde de eerste pelgrim van dit jaar in het gastenkwartier van de abdij. En de maand april is werkelijk druk, aldus de paters.

  De pelgrims zijn Nederlanders, vooral Noord-Brabanders, die hun lange tocht aanvatten in Den Bosch bij de Sint-Janskathedraal of in Vessem  bij de pelgrimshoeve Kafarnaüm.

  Enkele kilometer over de grens vinden de pelgrims een gastvrij onderkomen in het Gastenkwartier van de abdij van Postel. Daarna trekken ze verder via de norbertijnenabdijen van Tongerlo, Averbode en Leffe, naar de Belgisch-Franse grens.

  29-04-2012 om 18:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mieke Van Geel stelt tentoon in 't Kristallijn
                           Werk van Mieke Van Geel in t Kristallijn

                                          Werk van Mieke Van Geel in t Kristallijn

  Retienaar Mieke Van Geel stelt haar werk tentoon in 't Kristallijn, Blauwe Keidreef 3, in Mol. De tentoonstelling is open op zaterdag 12 en 19 mei, en op zondag 6, 13 en 20 mei, telkens van 14 tot 17 uur.

  29-04-2012 om 09:26 geschreven door Gust Adriaensen


  27-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijmeringen bij een Terzakeverslag over het debat der partijvoorzitters in de Vooruit in Gent

  Mijmeringen bij een Terzakeverslag over het debat der partijvoorzitters in de Vooruit in Gent


  Het was me een weliswaar eenslachtig maar toch gevarieerd gezelschap. De partijvoorzitters en hun secondanten. Alleen De Wever was niet naar Gent durven komen. Die bleef liever in Antwerpen, werd met een bijna onzichtbaar monkellachje door de commentator gezegd. De Grote Vlaamse Leider had een ondervoorzitter afgevaardigd, met name de beweeglijke, kwikzilverachtige, altijd vrolijke Weyts, en de telegenieke Gentse Mollenaar Bracke.

  Al deze Vlaamse politieke topfiguren zaten wat ongemakkelijk op een te klein podium en op stoeltjes die me eerder wankel toeschenen. Wellicht paste dat wat schamele decor in het bastion van het rooie Gent: de Vooruit.

  Er was in het Terzakeverslag weinig inhoudelijks te horen. Des te meer aandacht ging naar het klankrijke gekissebis tussen Tobback, Decroo en Bracke. Deze laatste viel bijzonder in de kijker door een onbeheerst, hyperkinetisch gemolenwiek met de armen, wat een tv-jounalist ongetwijfeld een serieuze blaam, zoniet buis, in Siegfrieds machtige VRT-periode, opgeleverd zou hebben.

  Bovendien had hij zich, wellicht om het Gentse proletariaat te plezieren en rekening houdend met de locatie, in een afgebleekte jeans gehesen, waarvan de bedenkelijke kwaliteit des te meer opviel omdat Bracke een plaats toebedeeld gekregen had helemaal aan het eind van het rijtje partijbonzen. Ongetwijfeld verwekte dat tv-zicht bij Marina in Mol enige vorm van gêne , want dat was hoedanook tegen de vestimentaire regels die ze gepoogd had Sieg bij te brengen.

  Dat Bracke bijna enthousiast zat te knikken bij Van Besiens pleidooi voor een vermogenstaks, werd opgemerkt door een attente moderator, die niet geheel ten onrechte uit Brackes instemmend geknik afleidde dat hij met die belasting akkoord ging. Siegfried zat duidelijk gewrongen met die gevolgtrekking maar wist dan toch te bedenken dat ‘dit land alleen maar goed is voor de rijken en degenen die niet werken’, een hoogstpopulistisch zinnetje, dat toch niet echt aansloeg bij het aanwezige publiek, ook al had de happening plaats in de Vooruit.

  Voor de rest kon opgemerkt worden dat alle deelnemers er met zweetdruppels op hun gezicht en vooral met een rooie kop bij zaten. De vraag dringt zich dan ook op: wordt er in de Vooruit, zeker als je rekening houdt met de bezuinigingsdiscipline die iedereen zich moet opleggen, te hard gestookt? Of werd de thermostaat fors naar omhoog geschoven om iedereen een rooie kop te bezorgen, wat alleszins accordeert met de rooie, roemrijke geschiedenis van de Vooruit.

  27-04-2012 om 18:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roepingendag in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op zondag 29 april heeft er om 15 uur een gebedsdienst plaats voor nieuwe roepingen tot het priester- en kloosterleven. De dienst heeft plaats in de abdijkerk en iedereen is er welkom. Nadien kan er bij een kop koffie nagepraat worden in de refter van het 'Kontaktcentrum'.

  27-04-2012 om 08:23 geschreven door Gust Adriaensen


  26-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypocrise en macht
  Tussen de pedofilieschandalen binnen de Kerk en de seksuele intimidatie/ongewenste seksuele intimiteiten binnen media en politiek, zijn er opvallende gelijkenissen in de verdedigings- en minimaliseringstactieken van de daders en hun superieuren.

  Even oplijsten. In hoofde van de daders en hun medestanders: staalharde ontkenning, leugens,lang geleden, niet zo erg,waarom niet vroeger aangeklaagd, slachtoffer gaf aanleiding, slachtoffer heeft andere bedoelingen.

  In hoofde van superieuren, gaande van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders over topmensen van de media tot partijvoorzitters: wij wisten van niks, beschuldiging is vals, we staan als een blok achter de aangeklaagde, men wil het instituut, de partij schade berokkenen, voortdurende pogingen om de aandacht af te leiden van de daders en te focussen op andere 'schuldigen': de media, andere politieke partijen of sociale organisaties.

  Een constante is ook dat het misbruik steeds in een machtsrelatie gebeurt. En nog opvallender is dat vaak diezelfde mediatopmensen, bekende politici en partijvoorzitters, nu zelf die tactieken  gebruiken/misbruike, die ze weghoonden toen die argumenten, overwegingen, opwerpingen, verontschuldigingen, soms doorklonken vanuit kerkelijke kringen.

  Hypocrisie en macht.

  26-04-2012 om 11:46 geschreven door Gust Adriaensen


  25-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Sjavoeot - Pinksteren: feest van Woord en Geest'

   
  Deze vormingsdag is een initiatief van TJCII-Belgium. Deze organisatie streeft naar toenadering tussen christenen en Messiasbelijdende joden.Het programma vermeldt een lezing over 'Sjavoeot...Pinksteren: feest van Woord en Geest' door Anja Van Gucht. Pater Nicolaas handelt over 'De Heilige Geest, zijn vruchten en gaven'. Ariel Keren Or, een Messiasbelijdende jood brengt een getuigenis.
  Wanneer
  za 12/05/12 van 09:30 tot 17:00
  Waar
  Kontaktcentrum Abdij Postel
  Abdijlaan 16, 2400 Mol
  Contact
  nicolaasgorts@hotmail.com

  25-04-2012 om 16:29 geschreven door Gust Adriaensen


  24-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einde van een regering. Einde van Wilders?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De minderheidsregering van liberalen en christendemocraten heeft het in Nederland niet lang uitgezongen.

  De constructie die op (wankele) poten was gezet door VVD'er Rutte en CDA'er Verhaegen, waarbij gerekend werd op de PVV van Wilders om ze overeind te houden, droeg dan ook vanaf het begin de ondergang in zich.

  Rutte en Verhaegen dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij hebben door dit 'gedoogavontuur' niet alleen hun partij zwaar geschaad, maar zij zijn er ook de oorzaak van dat Nederland, eens het bewonderde gidsland, echt het noorden kwijt is en meer en meer met meewarigheid en/of misprijzen wordt benaderd.

  Want wat hebben zij gedaan? Ze hebben zich overgeleverd aan de willekeur en de agressieve politieke agenda van een populist met onmiskenbare racistische trekken. Daardoor zijn ze ingegaan tegen de basiskenmerken van hun eigen partij en hebben ze voor tweespalt en leegloop in de VVD, respectievelijk het CDA gezorgd.

  Grote indruk hebben ze niet gemaakt, integendeel. Ze misten duidelijk uitstraling. En geloofwaardigheid omdat, wat ze aan inhoud ook wilden laten zien, door Wilders mee gemaakt werd of kon afgekraakt worden. Rutte manifesteerde zich vooral als de vlotte jongen, die altijd wel een uitleg klaar had. En Verhaegen kwam over als een verkrampte, door tomeloze ambitie gedreven, machtspoliticus.

  Hopelijk beseffen meer en meer Nederlanders dat Wilders hun land meer nadelen brengt dan oplossingen voor problemen en stemmen ze hem bij de verkiezingen  weg. Hopelijk treden politici op de voorgrond die respect hebben voor de basisvisie en voor de essentiële programmapunten van hun partij.

  De laatste 600 dagen was er in Nederland vooral gewriemel van een aantal bange, politieke dwergen, die geregeld de karwats van de boosaardige, destructieve, hoogblonde reus over hun ruggetjes kregen.

  De enige met stevige statuur, die nog kon zorgen voor enige politieke stabiliteit en voor het bange Nederland als baken diende, was Beatrix. Maar haar politieke macht wil men afschaffen of reduceren.

  24-04-2012 om 09:14 geschreven door Gust Adriaensen


  23-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Koor Euryante zingt in het kerkje van Schoonbroek

   

                                   

  Op zondag 29 april om 11 uur verzorgt het koor Euryante een aperitiefconcert in de kerk van Schoonbroek. Het Sint-Jobkerkje is een stemmige en prachtige locatie voor dit lenteconcert. Euryanthe zingt oude en hedendaagse koormuziek. Daarnaast zijn er enkele poëtische overpeinzingen en instrumentale intermezzo's.

  23-04-2012 om 11:58 geschreven door Gust Adriaensen


  22-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GELOVEN na de (misbruik)crisis

  GELOVEN na de (misbruik)crisis

   

                                            Mark Van de Voorde

                                                 Mark Van de Voorde

   

  OKRA-academie organiseert op DONDERDAG 26 APRIL OM 14 UUR in GC DEN DRIES in Retie, een lezing door MARK VAN DE VOORDE.

  Mark Van de Voorde handelt over de crisis in de Kerk en gaat in op vragen als: kan de Kerk deze crisis overwinnen?, kan het kerkelijk instituut zichzelf vernieuwen of dreigt er een breuk met de christelijke levensvisie?, hoe deze visie inpassen in de veranderende levensbeschouwing?

  Van de Voorde was jarenlang hoofdredacteur van 'Kerk en Leven' (het parochieblad) en publiceerde heel wat over geloof en Kerk.

  22-04-2012 om 14:01 geschreven door Gust Adriaensen


  19-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NVA-top moet zich distantiëren van Van den Driessche!
  Aanvankelijk werden de getuigenissen over de seksuele intimidatie van Van den Driessche nog in twijfel getrokken. Ondertussen twijfelt niemand nog aan de gegrondheid ervan.

  Het siert een aantal NVA'ers dat zij hun verontwaardiging uiten over het ontoelaatbare gedrag van een partijgenoot. En dat zij inzien dat deze zaak nefast kan zijn, niet alleen voor de Brugse NVA, maar ondermijnend en destabiliserend kan inwerken op de hele partij.

  Het geeft te denken dat de NVA-top nog niet zover is. Die moet zich, beter vandaag nog dan morgen, distantiëren van deze primitieve macho. Doet de partij dat niet, dan verliest ze haar morele geloofwaardigheid volledig. Het is al erg genoeg dat parlementslid Smeyers, een vrouw nota bene, en partijwoordvoerder Overmeer, de affaire minimaliseren.

  De normvervaging is al ver gevorderd!

  19-04-2012 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  18-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor (bijna) elk kwaaltje, groeit er een kruid in de Postelse abdijtuin
  Postelkaas en Postelkruiden: twee topproducten die binnen de muren van de norbertijnenabdij van Postel geproduceerd worden.

  Ze zijn te koop in het abdijwinkeltje. Maar sinds kort is er voor de kruidenproducten een bijkomende mogelijkheid tot aanschaf: een heuse webwinkel.

  Op
  http://orders.abdijpostel.be maar ook via de website van de abdij (www.abdijpostel.be) is de webwinkel te bereiken.

  Alle producten staan vermeld, onververdeeld in productgroepen (bv. tincturen, capsules,...). De producten kunnen elektronisch besteld worden. Aan de koper wordt automatisch een mail gestuurd met daarop de lijst met bestelde producten en de kostprijs. Na betaling, worden de producten naar de koper verstuurd via Bpack (het vroegere Taxipost).

  18-04-2012 om 14:47 geschreven door Gust Adriaensen


  17-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De affaire Pol Vandendriessche

  Daarnet op Ter Zake een merkwaardig 'debat' gehoord over dingen die er niet toe doen met vragen van de moderator, die evenzeer aan de kern van de zaak voorbijgaan.

  Want wat is de vraag die iedereen zich in verband met deze onverkwikkelijke affaire stelt? Heeft de politicus en kandidaat-burgemeester van Brugge, zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie of ongewenste seksuele intimiteiten: dat is de essentie.

  Van der Kelen, hoofdredacteur van een krant die gespecialiseerd is in smeuïge seksverhaaltjes, horen verkondigen dat Humo een aanslag pleegt op de privacy, kwam helemaal ongeloofwaardig over. Ook het afdoen van het artikel in Humo, als een onderdeel van de verkiezingscampagne, heeft niets te maken met de grond van de zaak.

  Als het waar is wat Humo op grond van getuigenissen, de kandidaat-burgemeester van Brugge aanwrijft, dan heeft het blad m.i. het recht , dat verwerpelijke gedrag openbaar te maken, gemeenteraadsverkiezingen of niet, officiële klacht of niet.

  De vrouwen die getuigen, komen zo maar niet met hun verhaal voor de dag. Van der Kelen en de Brugse NVA-top proberen de rollen om te keren: getuigen voorstellen als ongeloofwaardig, van de slachtoffers schuldigen maken, van daders onschuldigen. Dat is 'pervers' in de letterlijke betekenis. Veronderstel dat getuigen gelijkaardige beschuldigingen zouden uiten tegen bv. een hoge geestelijke, wat zouden Van der Kelen en co. hun verontwaardiging uitschreeuwen.

  De cruciale vraag blijft: zijn de beschuldigingen aan het adres van de politicus waar of niet.

  17-04-2012 om 21:43 geschreven door Gust Adriaensen


  13-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weg naar Compostela met Arnout Hauben
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De weg naar Compostela met Arnout HaubenXML:NAMESPACE PREFIX = O />

   

  Arnout Hauben volgde voor het televisieprogramma Man Bijt Hond het historische pelgrimspad naar Santiago de Compostela. Met een camera op zijn rugzak filmde hij zijn pelgrimsavonturen en sprak hij met de mensen die zijn weg kruisten.

   

  Op uitnodiging van de Davidsfondsafdeling komt Arnout op DONDERDAG 19 APRIL OM 20 UUR naar GC Den Dries in Retie.

   

  Arnout vertelt op een erg levendige en boeiende manier over zijn nu eens grappige, dan weer ontroerende ontmoetingen. Aan de hand van videofragmenten, laat hij zien hoe toeval end details hem steeds weer naar verrassende verhalen leidden.

   

  Arnout Hauben is ook de man achter het Canvasprogramma ‘Meneer Doktoor’ en de schitterende documentaire ‘Geel’ over de gezinsverpleging in onze buurgemeente.

  13-04-2012 om 09:44 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het leven is een verschrikkelijk navrante klucht...'
  In een lezersbrief stelt ene  mevrouw Seynnaeve dat 'ons leven een verschikkelijk navrante klucht zou zijn, als ons leven afgelopen was met de dood'. Dat is een confronterende maar m.i. terechte opvatting.

  Ik denk dat vooral degenen die zich (momenteel)geen grote zorgen hoeven te maken over materiële zaken, over gezondheid, over vrijheid, ...zichzelf ervan overtuigen dat ze best tevreden zijn met de enkele tientallen jaren die hun leven hier zal duren en dat hun bestaan mag afgelopen zijn bij hun dood. Vaak wordt daarmee zelfs uitgepakt. Bezig zijn met het leven nu, klinkt het dan.

  Maar wat met de miljoenen mensen die in armoede en verdrukking leven, de miljoenen mensen die van honger en dorst sterven, de miljoenen mensen die fysisch en psychisch geterroriseerd en gemarteld worden, de miljoenen mensen voor wie het leven op dit planeetje, echt onleefbaar is.

  Zeker voor die mensen, het overgrote deel van de wereldbevolking, is het leven wel een bijzonder navrante klucht, wanneer er geen perspectief is over de dood heen.

  10-04-2012 om 22:51 geschreven door Gust Adriaensen


  07-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Pasen!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

        In een uitgebreid interview met De Standaard, beklemtoont de Antwerpse bisschop Bonny beklemtoont terecht dat de paasboodschap de kern van het christendom vormt.

  'God is solidair met de lijdende mens. En in dat lijden is er uitzicht op verlossing. Vanwege de verrijzenis van Jezus geloven wij dat de liefde uiteindelijk sterker is dan haat, dat leven sterker is dan dood'.

  Belangrijk is ook zijn geloof in de toekomst en de groeikracht van de Kerk. 'De christelijke boodschap is relevant voor ieder mens. Er zit een potentieel in waar iedereen zich op cruciale momenten in zijn leven aan kan optrekken'.

  Zeer helder en belangwekkend is ook zijn vermelding van de culturele relevantie van het christendom.

  'Het christendom behoort tot de wortels van onze cultuur. Als de band met die wortels verdroogt, zou ik mij zorgen maken, niet alleen voor de Kerk maar ook voor onze cultuur. Waar een vacuüm ontstaat,staan anderen klaar om de markt van de zingeving en de godsdienstigheid in te nemen'.

  Het zou velen die geen goed woord over hebben voor het christendom, serieus moeten doen nadenken.

  Zalig Pasen!

  07-04-2012 om 14:33 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloofsdag in de abdij van Postel

  'Credo! Ik geloof in de Heilige Geest'

   

  Geloofsdagen in de abdij van Postel

   

   De abdij van Postel organiseert op 14 april voor jong en oud een geloofsdag rond het thema 'Credo! Ik geloof in de Heilige Geest'. Prelaat Frederic Testaert van de norbertijnenabdij begeleidt de dag.


  Dit is de vijfde van zeven geloofsdagen, die plaatsvinden in de Postelse abdij. De abdij wil hiermee ingaan op een dubbele nood in deze tijd. Enerzijds zijn vele gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat mensen op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen ze nergens nog vertellen over de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft.

  Inlichtingen en inschrijvingen: contactgastenkwartier@abdijpostel.be of
  0496501255 (vanuit Nl.:0032496501255)

  07-04-2012 om 09:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Oor treedt op in Retie

  Een absolute aanrader!

  De Brug sluit jubileumjaar af met Het Grote Oor

   

  Het Grote Oor, gerenommeerde cabaretband

  Het Grote Oor, gerenommeerde cabaretband

  Als afsluiter voor het gouden jubileum van toneelkring De Brug uit Retie, treedt de cabaretband 'Het Grote Oor' op in GC Den Dries in Retie op zaterdag 21 april om 20 uur.

  Het Grote Oor ontstond jaren geleden binnen het leraarscorps van het Molse college. De cabaretband heeft sindsdien een stevige livereputatie opgebouwd en behaalt grote successen in binnen- en buitenland.

  De groep brengt een verrassende mix van confronterende parodie, ontroerende poëzie, hartverwarmende humor en kolderieke sketches. De band bestaat uit Bart Raeymaekers (drums), Siegfried Van Herreweghen (bas), Guy Delespaul (gitaar), Jean Vanhoof (trekzak, zang), Tjen Martens (toetsen, gitaar, dwarsfluit, zang), Frans Deckx (zang, sambaballen), Rik Van Braband (trombone). De techniek is in handen van Joan De Boeck en Eric Minnen.

  Toegangstickets kunnen besteld worden op het nummer 0476 37 08 06 van maandag tot en met donderdag tussen 18 en 20 uur. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar vzw De Rusthuif

  07-04-2012 om 09:40 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Wever en Huyse
  Dat De Wever zo denigrerend schrijft over een gerenommeerde wetenschapper en essayist als Huyse, leert 'alleen iets over De Wever'.

  Die minachting is meer dan waarschijnlijk te verklaren door het feit dat Huyse het aangedurfd heeft aan de hand van het collaboratievoorbeeld, aan te tonen dat De Wever 'een koele minnaar van een kritische Vlaamse blik op mythes' is, een 'sluipende afkeer voor vervelend wetenschappelijk onderzoek' manifesteert, om toch maar de 'immuniteit voor zijn visie op Vlaanderen' te blijven opeisen.

  Als je de columns van De Wever over een langere periode analyseert, bemerk je geregeld hoe hij de geschiedenis probeert te kneden naar zijn visie op verleden, heden en toekomst van Vlaanderen en België. En dat hij daarbij ook elementen uitwist of onderbelicht (bv. religie, kerk), die in het huidige tijdsklimaat (politiek-electoraal) niet zo interessant zijn voor zijn Vlaams onafhankelijkheidsverhaal.

  Tot slot: ook in de chagrijnige reactie van De Wever op Huyse komt  weer tot uiting dat De Wever niet omkan met kritiek op niveau. Dan willen de anderen hem niet begrijpen, ze zijn van kwade wil, hij is het slachtoffer.

  06-04-2012 om 08:18 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de verwarrende onzekerheid omtrent de eerste lentedag

  Over de verwarrende onzekerheid omtrent de eerste lentedag

  Van kindsbeen af 
  de onwrikbare zekerheid bijgebracht:
  het begin der seizoenen
  valt op de 21ste dag.
  Nu aan het wankelen gebracht.

  Wetenschappers, berekeningen,
  evenaar, zon,
  onbegrijpelijke dierenkeerkringen:
  zij brengen me niet van mijn stuk.

  Kleindochter roept gedecideerd:
  'Opa, jij bent verkeerd.
  De lente begint op MIJN verjaardag!'
  Goed, daar leg ik me bij neer.

  Kleinzoon zegt verstoord: 'Nee.'
  Ook hij wil per se
  de lente starten als HIJ verjaart,
  dat is de 21ste maart.

  Geschipper dus.
  Beiden het geluk gegund:
  ik ben echt een lentekind
  al op de dag dat het seizoen begint.

  Dat gemarchandeer 
  zint me niet fel.
  Maar voor je kleinkinderen,
  alles, weet je wel.

  02-04-2012 om 09:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Abdijweekend met gezinsdag

                                  
                      

  Abdijweekend met gezinsdag

   
  -voor wie dieper kennis wil maken met andere jonge gezinnen,
  -voor wie nieuwsgierig is naar het leven in een abdij,
  -voor wie met de abdijgemeenschap enkele dagen wil meebidden,
  -voor wie tot rust en bezinning wil komen, voor wie nog gezellig wil napraten over de hoop die de stuwende kracht is in het christelijk leven,
  -voor wie met andere jonge gezinnen wil bidden en zingen...

  ---------------------------------------------------------------------------
  Wanneer
  vrij 20/04/12 om 19:00, za 21/04/12 van 09:30 tot 17:30, zo 22/04/12
  Waar
  Norbertijnenabdij Postel
  Abdijlaan 16, 2400 Mol
  Wegbeschrijving, Routeplanner De Lijn
  Wie
  Pater Benny Berrens, norbertijn
  Organisatie
  Norbertijnenabdij Postel
  Contact
  info@abdijpostel.be
  +32 14 378121, 0496501255
  Links
  www.abdijpostel.be

   -----------------------------------------------------------------------------------

  02-04-2012 om 07:44 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!