NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Een separatist als premier?
 • Christus is verrezen!
 • Notre Dame - Notre Drame
 • 'Geen onderwerp te bedenken waarover christenen zouden moeten zwijgen'
 • 'Christenen moeten aanwezig zijn in de algemene media'
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  07-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marcinelle: 8 augustus 1956
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De dichter Willie Verhegghe in zijn bundel over Marcinelle, over de weduwen van Marcinelle: zij zijn hun mannen gevolgd of zitten achter gevels voor zich uit te staren:


  'In hun hart de scheur, de wonde

  door de vlammen van een verre

  zomer nagelaten

  En met de dag wordt alles stiller,

  niemand weet nog hoe het zout

  der tranen op de lippen brandde'

  07-08-2016 om 22:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anachronisme

  Historica Gita Deneckere in De Standaard:

  'Het doel van Bart De Wever - een onafhankelijk Vlaanderen- is in wezen de 21ste -eeuwse variant van een 19de-eeuws project. Iets wat vandaag een compleet anachronisme is geworden.'

  07-08-2016 om 15:09 geschreven door Gust Adriaensen


  06-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  XI/31
  Vrijdag 5 augustus 2016

  Een gevulde week

  Een professor van de universiteit van Damascus kwam voor ons uitzoeken hoe het met de watervoorziening gesteld is in de streek. Na een dag zei hij dat hij wilde terugkeren met zijn vrouw en zijn kinderen. Hij wil weten hoe het water van de bergen best gekanaliseerd kan worden en vooral hoe schade vermeden kan worden wanneer er plots een stortvloed is. We hebben immers al meegemaakt dat daardoor de helft van onze wijngaard plots weggespoeld was. Achteraan op het grote terrein is er immers een wijngaard met kleine struiken en na een fameuze stortvloed was de helft samen met een deel van de muur verdwenen.
  In de loop van maandagmorgen krijgen we alarmerend bericht vanuit Aleppo. Gisteren zijn moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel naar Aleppo vertrokken om daar de dringende hulpverlening te organiseren. Ze laten weten dat ze nu echt in gevaar zijn. We starten onmiddellijk een aanbidding met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament, waarbij we elkaar afwisselen. ’s Middags vieren we de eucharistie en houden daarna nog een kruisprocessie om de tuin en omliggende te zegenen. Gelukkig, tegen de avond komen moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel weer veilig thuis, moe en uitgehongerd. (Dank voor het bedrag dat we van gulle gevers reeds kregen om families in Aleppo van voedsel te voorzien).
  Bij de zusters is er een meisje uit Damascus, dat rust en evenwicht zoekt in haar leven. Bij de fraters zijn er twee jongeren op bezoek. De ene jongere is een Libanees die op het einde van de maand gaat trouwen en ons nu enkele dagen komt raad geven voor het opzetten van een boerderij en een koeienstal. De andere is een Fransman, een seminarist, die zijn priesterstudies beëindigd heeft en tot heden in Brussel leefde. In allerijl hebben we in de nieuwbouw een gedeelte proberen af te zonderen: deuropeningen metselen, deuren afschuren en hangen, kapotte wasbakken vervangen, dorpels leggen, kamers verven, elektriciteit aanbrengen en dan proberen wat te poetsen zodat er tenminste een aantal kamers bewoonbaar zijn. We krijgen wel hulp van twee vaklui, waarmee we in de loop van de voormiddag ook steevast thee drinken, zittend op de grond. Het is een vast ritueel dat ons samen houdt.
  Bovendien moeten de grote koer en de grote zaal onderaan de nieuwbouw gepoetst worden want vrijdag heeft hier een huwelijksfeest plaats. Het is het tweede verloofden koppel dat we mochten voorbereiden. Zij horen tot onze ijverige medewerkers en vrijwilligersploeg en zijn bereid niet naar het buitenland te vluchten of naar de grootstad om meer mogelijkheden te hebben maar hier te blijven en deze streek mee te helpen heropbouwen. De ritus van de trouw hebben we met vier priesters volbracht in de namiddag in de kerk van St Michiel in Qara. Daarna wilden we op tijd terug zijn voor de eucharistie en de plechtige vespers van het feest van de Gedaanteverandering. Ondertussen waren de trouwers ook al toegekomen, kregen ze nog een bijzondere zegen en verschillende bezoekers zongen de vespers mee. Het feest is nu in de grote zaal onderaan in de nieuwbouw met de traditionele volksdansen.

  Hoop op bevrijding voor Aleppo

  Het Syrische en Russische leger hebben een grootscheepse humanitaire hulp georganiseerd voor de bevolking in Aleppo. Ze hebben echter nog meer gedaan. Ze zijn er in geslaagd om de enige weg af te sluiten, de zogenaamde Castello autostrade) waarlangs massa’s rebellen, wapens en munitie vanuit Turkije naar Aleppo en Syrië gesmokkeld werden.
  Leugens ontmaskeren om levens te redden
  En nu slaat de “internationale gemeenschap” alarm. Op 25 juli doet François Delattre, de permanente vertegenwoordiger van Frankrijk bij de VN een dramatische oproep. Hij weent krokodillentranen over Aleppo, dat hij nu belegerd acht. Het is voor hem het Sarajevo van Syrië, een uitzonderlijke parel aan de kroon van het werelderfgoed, het kruispunt van culturen en het symbool van de beschaving, dat nu in het grootste gevaar zou verkeren. En John Kerry roept het Syrische leger en Rusland op om hun belegering en bombardementen te milderen en Aleppo te sparen. Vanuit de inwoners van Aleppo komt er echter een geheel ander verhaal. Al vier jaar lijden 1,5 miljoen inwoners van Aleppo onder de terreur. Water, elektriciteit, voeding ... worden afgesloten door de “gematigde rebellen”. Al vier jaar lang plegen ze aanslagen, schieten raketten en mortieren waardoor dagelijks tientallen burgers worden gedood of verwond. Op de koop toe gebruiken ze nu gifgas tegen de bevolking. En niemand protesteert. De internationale coalitie onder leiding van de VS doet niets tegen de terroristische groepen. Zij zorgt wel ijverig voor leugens in de pers en het verdraaien van de waarheid. Het zijn niet het Syrische leger en de Russen die Aleppo belegeren, zij zijn het aan het bevrijden. De bewoners van Oost Aleppo, dat in handen is van de rebellen, vluchten niet voor het leger maar voor de rebellen en willen zich in veiligheid stellen in West Aleppo, dat beschermd wordt door het leger en de Russen. Het zijn de rebellen die het hen beletten en hen als menselijk schild gebruiken. Toch kunnen honderden families ontsnappen en zijn er talrijke groepen rebellen die zich overgeven en gebruik maken van de amnestiemaatregel door hun wapens in te leveren. Niet het Syrische leger en de Russen bestoken de burgers en bombarderen ziekenhuizen, maar de internationale coalitie en de rebellen. François Delattre, John Kerry, de westerse politici en journalisten treuren omdat de definitieve val van Aleppo nu verhinderd wordt door het Syrische leger met behulp van de Russen (en Hezbollah) en omdat de bevrijding van de bevolking in zicht komt. Hun kans om Aleppo helemaal te breken is verkeken. De VS willen dringend een staakt-het-vuren opdat hun “gematigde rebellen” de tijd zouden krijgen zich te herorganiseren! Een Russische helikopter en piloot die humanitaire hulp brachten en daarna werden neergeschoten door de “gematigde rebellen” is voor het westen dan ook geen protest waard. Aleppo, “de stad van de martelaren”, zal eens bevrijd zijn. (Dr. Nabil Antaki « STOP à la manipulation » mondialisation.ca, 31 juli 2016).
  Een absurde politiek
  Prof. Bruno Guigue (internationale betrekkingen aan de universiteit van La Réunion) trekt de besluiten voor Frankrijk en klaagt de dubbele absurditeit aan, op politiek en militair vlak, wat evenzeer geldt voor gans de westerse neo-coloniale agressie: “Door de Syrische staat te diaboliseren zorgt de Franse regering er voor dat het slagennest blijft woekeren. Immers, daardoor verzwakt het de belangrijkste kracht die het terrorisme op het terrein zelf bestrijdt. Tegelijk voert het onzinnige bombardementen uit met als resultaat dat burgers worden gedood en tegelijk de haat in Frankrijk wordt aangewakkerd. En deze pogingen om de Franse samenleving te ontwrichten kunnen niet gestopt worden door toespraken die bol staan van medelijden of dubbelzinnige mussolini-oproepen. We hebben een radicale verandering van de politiek nodig en een samenwerking met hen die het terrorisme werkelijk bestrijden in plaats van medailles uit te reiken aan hen die het wereldterrorisme financieren”. (Bruno Guigue, Vaincre la haine christianophobe en France et en Syrie, mondialisation.ca 29 juli 2016).

  Stop de waanzin voor het te laat is

  Het communiqué van de NAVO na het congres van 9 juli 2016 te Warschau levert directe bewijzen van een geplande en georganiseerde agressie tegen Rusland, wat een flagrante schending is van het charter van de VN. Indien het Internationaal Strafhof onpartijdig zou zijn, wat helaas niet het geval is, zouden alle leiders van de NAVO, elk afzonderlijk en elke stafchef van de deelnemende landen veroordeeld moeten worden voor de grootste oorlogsmisdaden. Zij hebben zich publiek buiten het internationaal recht geplaatst als gevaarlijke vijanden van de mensheid. Dat is het besluit van Christopher Black, jurist, internationaal strafrecht, Toronto.
  Een Noord Atlantische Terroristen Organisatie
  De misdaden van de VS en de NAVO dateren uiteraard al van veel vroeger. Laten we de feiten nog eens in herinnering brengen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de ontbinding van het Waschaupakt beloofde de NAVO in 1997 dat het zich niet zou uitbreiden tot voormalige landen van de Sovjet-Unie of van het Warschaupakt. Daarna begon de NAVO het ene land na het andere in te palmen. Er werd oorlog gevoerd tegen Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië en Rusland in de strijd van Georgië tegen Oost Ossetië. De Tjecheense terroristen werden geholpen in hun strijd tegen Rusland zelf. President Milosevic kreeg de keuze: bezetting en ontmanteling van het land of gebombardeerd worden. Hetzelfde in Afghanistan, hetzelfde in Irak, hetzelfde in Libië: onderwerp u aan ons of wij verwoesten uw land. De militaire macht in Oost-Europa wordt nu opgevoerd, ook met atoomwapens. Inmiddels heeft de NAVO al een staatsgreep gepleegd tegen de wettige regering van Ianoukovitch in Oekraïne. Tegelijk wordt een onwettige economische oorlog gevoerd tegen Rusland met sancties, wat eigenlijk economisch terrorisme is. VS en NAVO doen nu precies het zelfde als wat nazi Duitsland deed in 1941 met zijn operatie Barbarossa om Rusland binnen te vallen. Het huidige communiqué vermeldt wel de agressie en de misdaden van de VS en de NAVO maar dezen worden voorgesteld als zijnde de misdaden van de landen zelf die vernietigd werden, zoals nu in Syrië gebeurt. De wereldleiders weten dat het leugens zijn maar het is de bedoeling dat diplomaten, politici en journalisten deze leugens zo dikwijls herhalen dat ze door de openbare opnie als waarheid worden aanvaard, zodat de VS en de NAVO hun misdaden ongestraft kunnen verder zetten. Het is een aanval op ieder land en volk dat nog onafhankelijk wil zijn. De oorlog die nu voorbereid wordt is een atoomoorlog, vooral gericht tegen Rusland, dat geen enkel land bedreigt. Het zal een vernietigende oorlog zijn tegen ons allen. Stop deze waanzin. (Christopher Black, Communiqué du Sommet de l’OTAN à Varsovie: préparer le crime d’agression, mondialisation.ca, 23 juli 2016).
  70 jaar vrede?
  “Dank zij de NAVO leven we toch al zeventig jaar in vrede !” zul je wellicht opwerpen. Ziehier dan enkele feiten om deze “afwezigheid van oorlog” te illustreren. Na WO II stuurt Frankrijk ’n half miljoen soldaten (voor de helft uit de kolonies) naar Vietnam. Uiteindelijk wordt Frankrijk verslagen in Dien Bein Phu in 1954. In 1947 organiseert Frankrijk een slachting in Madagaskar met 11.000 doden volgens officiële Franse cijfers of 100.000 volgens de cijfers van de anderen. Tussen 1950 en 1953 nemen 17 landen (o.a. België, Frankrijk, Engeland) deel aan de oorlog tegen Corea, geleid door de VS, die ongeveer 2 miljoen mensen doodt. De hoofdstad Pyongpyuang wordt met napalm nagenoeg van de kaart gevaagd. Tussen 1960 en 1998 voert Frankrijk in Afrika (onder de Sahara) 23 oorlogen “om de orde te handhaven” en 14 om een regeringswissel te bewerken, zeg maar een staatsgreep te plegen. De bekendste oorlog is die tegen Algerije. Op 8 mei 1945 hielden nationalisten in Sétif een manifestatie die in bloed werd gesmoord. He taantal doden varieert volgens de bronnen van 1000 tot 80.000! Op 17 oktober 1961 manifesteerden tienduizenden Algerijnen in Parijs. Tussen 150 en 200 werden er geëxecuteerd. In Belgisch Congo werd op 17 januari 1961 Patrice Lumumba, die onafhankelijkheid wilde voor zijn land, vermoord door de Belgische commandant Weber. In zijn plaats werd Mobutu aangesteld als marionet om de koloniale belangen te verzekeren van Elf, Total, Orange, Areva, Bolloré, Eramet, Technip en vele anderen.
  Het verschil tussen oorlog en een crimenele aanslag?
  Een geëerd Vlaams onafhankelijk publicist protesteert heftig tegen het gebruik van het woord “oorlog” voor de strijd tegen het terrorisme dat nu ook de Europese landen treft. ((Mark Van de Voorde, Dit is geen oorlog, deredactie.be, 3 augustus 2016). Wij strijden gewoon tegen een bende criminelen, meent hij, terwijl ons land wel “militair actief is tegen IS” in Syrië. Hij wil dus een scherp onderscheid tussen een (rechtvaardige) oorlog en een (onrechtvaardige) criminele aanslag. Inderdaad, dat is de politieke en journalistieke “correcte” voorstelling, die velen graag zullen horen. Wij klagen de huichelarij aan die hieronder steekt en die massa’s onschuldigen blijft doden.
  Waren alle oorlogen van de voorbije “70 jarige vrede” geen “criminele oorlogen” tegen onschuldige volken die onafhankelijk wensten te zijn, maar door koloniale heersers onderdrukt werden om hun koloniale belangen te dienen? Is de “militaire activiteit tegen IS” in Syrië geen leugenachtig voorwendsel ? Is onze militaire activiteit in Syrië tegen iedere internationaal recht in, geen misdaad? Was de vernietiging van Libië geen ten hemel schreiende misdaad om de olie, het goud, de banken, de wapenvoorraad te kunnen inpalmen? De internationale coalitie o.l.v. de VS heeft tot doel de wil van het Syrische volk, dat onafhankelijk wil zijn, te breken en een regeringswissel te bekomen (wat in Syrië niet zal lukken!) om de westerse politieke, economische en strategische belangen te dienen. Precies zoals dit al 70 jaar de hele wereldbol rond gebeurde. Dit wordt huichelachtig verpakt in een “strijd tegen IS”. Daarom moet alle aandacht nu gaan naar de gruwelen van IS (dat trouwens door westerse landen zelf daarvoor is opgericht).
  Natuurlijk is er een verschil tussen die koloniale oorlogen van vroeger en de criminele aanslagen nu in Europa. Westerse landen, die zichzelf beschaafd noemen, hebben decennia lang massa’s onschuldige mensen afgeslacht, maar dat was in andere landen, ver weg, om daar hun westerse belangen veilig te stellen. En plots vallen er nu bij ons zelf “onschuldige slachtoffers” onder aanslagen. De terroristengroepen die we zelf hebben opgericht en blijven steunen om elders massa’s onschuldige slachtoffers de dood in te jagen, hebben we plots niet meer in handen. En nu gaat heel onze aandacht natuurlijk naar onze eigen slachtoffers. Wanneer Hollande, de dag na de aanslagen van 13 november 2015 plechtig verklaarde: “Frankrijk is in oorlog”, dan had hij groot gelijk. Alleen moet het in een geheel andere zin verstaan worden dan hij bedoelde, nl. wij voeren al 70 jaar criminele oorlogen tegen onschuldige volken, om te beletten dat ze onafhankelijk zouden zijn en de rijkdom van hun land voor hun eigen volk zouden gebruiken.
  P. Daniel

  06-08-2016 om 15:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moed

  Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven:

  'We moeten de moed hebben om wanneer we in die katholieke traditie staan en die belangrijk vinden, dat ook openlijk te zeggen.'

  06-08-2016 om 12:12 geschreven door Gust Adriaensen


  02-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor augustus

  Paus Franciscus:

  'Moge de sportbeoefening kansen bieden tot ontmoeting en vrede.'

  Bekijk de video!

  Bijlagen:
  https://youtu.be/OMfsnLsekQU   

  02-08-2016 om 16:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenzeloze pretentie

  Het is contradictorisch dat ook vanuit neoliberale hoek er vurig voor gepleit wordt de doodstraf in te voeren.

  Politieke partijen die voortdurend proberen de macht van de staat te reduceren tot het absolute minimum, wensen aan diezelfde staat de macht over leven en dood te geven.

  Mensen die moord en brand schreeuwen bij de kleinste inmenging van het staatsapparaat in hun leven en omgeving, brullen nu hun eis uit dat de staat wettelijk in staat wordt gesteld andere mensen naar de andere (?) wereld te helpen.

  Hoe dan ook, de voorstanders van de doodstraf geven blijk van een grenzeloze pretentie.

  Waar die voorstanders de staat de 'wettelijke' middelen hebben verschaft om mensen te vergiftigen, op te hangen, te elektrocuteren, dood te schieten..., vertoont die staat de hybris die de misdaad en de terreur niet zal uitschakelen maar onvermijdelijk ten val leidt .

  Ten val. Als het al niet letterlijk is, dan wel moreel.

  02-08-2016 om 14:33 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  XI/30
  Vrijdag 29 juli 2016

  Jezus voor moslims

  De grote groep jongeren uit Qâra die we vorige vrijdag op bezoek kregen wilde gans de dag bij ons blijven en een flink deel wenste ook de eucharistie bij te wonen. Dikwijls komen moslims (en christenen!) in en uit. Deze keer was een dertigtal jongeren op tijd in de kerk en bleef tot na de mis. We vierden juist het feest van de hl. Maria Magdalena. Paus Franciscus heeft deze “gedachtenis” tot een liturgisch “feest “ verheven. Uiteindelijk verdient zij het ook: zij is de “apostel van de apostelen” omdat zij door Jezus naar de apostelen gestuurd wordt om van zijn verrijzenis te getuigen (In de byzantijnse liturgie noemen ze haar “de gelijke van de apostelen”). Het evangelie dat de vurige liefde van deze voormalige zondares voor Jezus uitdrukt, was bijzonder geschikt om een uitgebreid sermoen te houden voor deze moslimjongeren. En ze luisterden ook heel aandachtig. Na de eucharistie kwamen verschillende jongeren vragen om hen te zegenen. Meer nog, enkele jongens en meisjes vroegen een kruisje om om te hangen en dit kruisje te zegenen en de meisjes hingen het over hun hoofddoek... (terwijl in Frankrijk moslimjongeren een priester onthoofden!) Dat is voor soennitische jongeren niet gewoon. Het is alsof ze diep in zich nog het bewustzijn dragen van hun christelijk geloof. Eens was ook dit dorp helemaal christelijk. Hoe dan ook, geleidelijk groeit er steeds meer openheid voor het christelijk geloof. Het is onze taak moslims te helpen bevrijden van de islam en hen het ware geloof in Jezus te verkondigen.
  De groep van ‘n 20-tal gehandicapten uit Qâra komt voortaan tweemaal in de week, nl. op dinsdag en donderdag van ongeveer 10.00 u tot in de vroege namiddag. We eten dan samen. De vrijwilligers helpen mee het eten klaarmaken en opdienen. Nu bereiden ze zich voor om deel te nemen aan een sportwedstrijd voor gehandicapten in Damascus. Zij (en wij natuurlijk ook) spreken fier over “Olympische Spelen”! Er is echter nog heel wat werk aan de winkel.

  Een mooi sprookje ... (voor kinderen)

  In het begin schiep God hemel en aarde met al wat er op is: het land, de bergen en de zee, bloemen, planten en dieren. De hemel maakte Hij als een grote feesttent met de zon, de maan en al de sterren als lichtjes. In het Oosten maakte Hij een mooie tuin met bomen vol lekkere vruchten. Hij schiep de eerste mens, Adam. Omdat Adam eenzaam was en van de dieren zag dat ze niet waren zoals hij, schiep God Eva, die wel helemaal was zoals hij. God had netjes alle leven in tweevoud gemaakt: mannelijk en vrouwelijk en zo bezaten planten, dieren en mensen een geheime levenskracht waarmee ze zich zelf konden vermenigvuldigen. Alleen aan de mensen gaf Hij verstand en vrije wil, een bewustzijn en een geweten, waardoor ze wisten wat voor God goed of slecht is. Zij waren dan ook op heel bijzondere wijze het beeld van God zelf, die de Bron is van alle leven en kennis. Ze leefden ook in grote vriendschap met God. God is Eén in Drie: een Gemeenschap van Vader, Zoon en heilige Geest, die zichzelf totaal geven aan elkaar. God wilde dat de mensen ook in zulk een warme familie zouden leven. Adam en Eva waren beide naakt maar schaamden zich niet. Zij waren gelukkig en zagen in elkaar, als in een spiegel, de schoonheid van God. Adam zei vol vreugde tot Eva: “Wat ben je mooi mijn liefste, geheel voor mij gemaakt en ook ik wil helemaal van u zijn”. Zij waren aan elkaar gelijk maar hadden elk toch verschillende eigenschappen om elkaar te helpen. De man was sterk genoeg om een huis te bouwen en de vrouw kon kinderen baren. Voor hen en hun kinderen had God deze tuin gemaakt. Zij mochten van alles genieten en van alle vruchten eten, behalve van de boom van goed en kwaad. Zij mochten het kwaad niet goed noemen en het goede kwaad, want dan zouden ze sterven. “Als je de vruchten daarvan eet, zul je sterven”, zo waarschuwde God hen.
  Nu zwierf er in die tuin een vijand rond, die duivel en Satan heet. Hij was heel jaloers op God en kon ook niet verdragen dat de mensen gelukkig waren. Daarom ging hij naar Eva en verleidde haar om niet de lekkere vruchten van de andere bomen te eten, maar juist van die ene boom van goed en kwaad. Precies wat God zo duidelijk verboden had. Hij maakte haar wijs dat ze dan gelijk zou worden aan God. Dat vond Eva geweldig en droomde er al van zef God te worden. Zij at van de boom en liet ook Adam daarvan eten. Helaas, hiermee hadden zij zich losgemaakt van de liefde van God en waren medewerkers van de duivel geworden. Plots werd alles duister en triestig omdat zij nu afgekeerd waren God waren en medewerkers van Satan. Adam en Eva schaamden zich nu voor elkaar omdat ze naakt waren. Zij waren geen spiegel meer van God, maar zochten in elkaar hun eigen slechte begeerten. Ze wilden baas zijn over de ander en de ander voor zichzelf gebruiken. Bovendien schoten in de tuin plots overal distels en doornen op, zodat de mens hard moest werken om nog vruchten te laten groeien. God beloofde dat Hij eens alles goed zou maken, zodat de mens weer gelukkig kon zijn, maar niemand wist hoe Hij dat zou doen.
  De duivel kende nog een andere sluwe list om de mens weg te trekken van God en ongelukkig te maken. Aan Adam en Eva had God een blijde opdracht gegeven: Wordt één lichaam en laat kinderen geboren worden. En midden in de tuin had God de boom van het leven geplaatst met de wetten van de schepping. Wanneer man en vrouw elkaar liefhebben en samen één lichaam worden, dan zou God er voor zorgen dat er een kindje geboren werd. In het huwelijk had God de liefde van de ouders samengebracht met de geboorte van een kindje. In onze tijd heeft de duivel de mensen wijsgemaakt dat ze veel vrijer en gelukkiger zijn als er geen kindjes geboren werden. En zo liet de duivel de mensen pillen uitvinden die de kinderen in de schoot van hun moeder zouden doden. De mensen noemden dat contraceptie. Hoewel de mensen steeds rijker leefden werden ze toch steeds ongelukkiger en ze wisten zelf niet waarom, maar de duivel wist het wel. Deze pillen maakten gezonde moeders ziek. Ze brachten vele gevaarlijke ziekten mee, zoals kanker. En na een tijdje vonden ouders het niet meer leuk samen één lichaam te zijn wanneer er toch geen kindjes geboren worden. Mannen en vrouwen verveelden zich en lieten elkaar in de steek. Ook wilden mannen met mannen plezier maken en vrouwen met vrouwen. Vele mensen dachten alleen maar aan zichzelf en hielden helemaal niet meer van kinderen. En zo komt het dat er overal steeds meer oude mensen zijn en steeds minder vrolijke, spelende kinderen. Dat maakte het leven saai en koud.
  God had in het begin al beloofd de mens te helpen en terug gelukkig te maken. Dat heeft Hij gedaan met Jezus, Zijn eigen Zoon. Daarom werd Jezus in Bethlehem geboren uit de heilige Geest en de maagd Maria. Hij stierf op het Kruis uit liefde voor ons. Daarmee heeft Hij de zonde, de dood en de duivel verslagen. Zonde, dood en duivel blijven voorlopig nog wel kwaad doen maar wanneer Jezus helemaal aan het einde van de tijd terugkeert zal Hij ze voor goed vernietigen. Daarop bereiden wij ons nu al voor door het goede voorbeeld van Jezus te volgen en niet het kwade van de duivel. Door in Jezus te geloven en Hem lief te hebben kunnen ook wij nu al de zonde en de duivel overwinnen. Toen Jezus nog op aarde leefde, koos Hij vrienden die Hij apostelen noemde. En Petrus stelde Hij aan als het hoofd van de groep. Zij moesten de mensen de weg van het geluk en van het Evangelie leren, om klaar te zijn wanneer Jezus terugkomt. Van deze apostelen en van Petrus zijn onze bisschoppen en de paus van Rome de opvolgers. Ze hebben in Rome een grote samenkomst gehouden om de ouders te helpen terug gelukkig te worden en te houden van kinderen. En dat kan als ze Jezus navolgen. De mensen mogen dan de duivel niet meer geloven en ze mogen de pillen van de contraceptie, die kinderen doden, niet meer gebruiken. Kinderen moeten in de gezinnen opnieuw welkom zijn, dan zal er weer vreugde onder de mensen zijn. Dit heeft paus Franciscus ook in een brief geschreven aan de christenen van heel de wereld.

  Contraceptie ontmaskerd (voor volwassenen)

  Wanneer iemand dorst heeft en een vriend reikt aan die persoon een heerlijke frisdrank aan waarvan zij niet weten dat het vergif is, dan treft geen van beiden enige schuld. Niettemin zal het vergif zijn werk doen. Wanneer iemand weet dat het vergif is en daarmee een uiterst winstgevende handel weet op te zetten, is hij zwaar schuldig.
  De voorbije halve eeuw werd noch in de geneeskunde, noch in de filosofie, noch in de theologie ernstig nagedacht over wat contraceptie eigenlijk is. Het commercieel succes was te geweldig. Farmaceutische bedrijven maakten fabelachtige winsten. Massaal en wereldwijd werd “de pil” gebruikt, ook door gelovigen. Over het wezen van de huwelijksliefde zoals Vaticanum II had uitgewerkt, werd ook nauwelijks nagedacht. En de vraag wat contraceptie eigenlijk is, kwam nog minder ter sprake. Alle aandacht ging naar de “efficiëntie” van de contraceptie. Het leek nu vooral nodig een goede verantwoording te geven voor contraceptie. Vanuit de geneeskunde kwam de meest gunstige informatie, overvloedig en welwillend door de farmaceutische industrie zelf verstrekt. En de theologen wedijverden met elkaar om op de meest spitsvondige wijze contraceptie moreel aanvaardbaar te verklaren. De zwaargewichten van het begin, die het schot voor de boeg losten, zijn nu al overleden. Zij waren nog heel voorzichtig door bv. te stellen dat contraceptie voor een voltooid gezin in bepaalde omstandigheden moreel aanvaardbaar zou kunnen zijn. Hiermee veroorzaakten ze echter een sneeuwbaleffect. Pupillen van de grote meesters draafden door en verheerlijkten nagenoeg onbeperkt contraceptie door te stellen dat het een morele plicht is aan tienermeisjes contraceptie te geven. We zijn nu een halve eeuw later en het wordt tijd dat we eens nuchter gaan nadenken.
  Op lichamelijk gebied is contraceptie een ontwrichting en onderdrukking van het uiterst subtiel organisme van de vruchtbaarheid, dat het leven van iedere vrouw iedere dag ten diepste beïnvloedt. Het is eigenlijk ziek maken wat gezond is. Is dat de taak van de geneeskunde? En is het niet al te naïef te verwachten dat een dergelijk radicaal ingrijpen zonder zware gevolgen voor de lichamelijke én psychische gezondheid zou kunnen blijven? Of dat zulk een massaal gebruik geen invloed zou hebben op het milieu? Verpletterende studies tonen nu het tegendeel aan. Reeds bij de komst van de allereerste “pillen” waren er biologen die hierop wezen, maar hun stem werd helemaal niet gehoord. Ondertussen heeft de WGO in 2005 oestrogenen en progestagenen, de twee bestanddelen van iedere contraceptieve pil, gerangschikt bij de gevaarlijkste kankerverwekkende stoffen voor de mens.
  Ook op menselijk vlak is er iets heel ergs mis. Contraceptie is in feite de verwerping van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen daden. Welnu, de persoonlijke verantwoordelijkheid is de kern van de waardigheid van het menselijk handelen. Door te zeggen dat iemand niet verantwoordelijk is voor zijn doen, ontneemt men die persoon de eigenlijke waardigheid in zijn leven. Wie niet verantwoordelijk is voor het kwade dat hij doet, kan ook niet verantwoordelijk zijn voor het goede dat hij doet. En dat is zowat de grootste veroordeling die men over iemand kan uitspreken. In elk geval bewerkt contraceptie een doorbraak voor andere vormen van verwerping. Abortus is het verwerpen van de verantwoordelijkheid voor het ouderschap. Sterilisatie is een verminking. De fameuze Germaine Greer zei hiervan destijds dat het zo iets is als bij iemand, die een bril nodig heeft de ogen uitsteken. En “in vitro” is een praktijk die thuis hoort in de dierengeneeskunde, maar de mens onwaardig is. Ook de beslissing voor euthanasie is een vorm van verwerping van verantwoordelijkheid voor eigen leven. Men acht zichzelf niet in staat of niet waardig om eigen leven of dat van anderen tot het einde toe zo goed en zo waardig mogelijk te dragen en zelf te beëindigen, zelfs niet met behulp van alle moderne middelen.
  Theologisch is contraceptie een verwerping van een ingrijpende natuurwet en een onveranderlijke goddelijke wet. God heeft de boom van het leven geplant. In de natuurlijke huwelijksdaad zijn de twee betekenissen van eenwording en voortplanting onafscheidelijk voor altijd met elkaar verbonden. We kunnen dit vergelijken met de voeding. Van eten en drinken mogen we genieten. Tegelijk dienen voedsel en drank echter voor ons levensonderhoud. Deze twee eigenschappen, het lichamelijk genot en het levensonderhoud horen onafscheidelijk bij elkaar. En de eenwording en de voortplanting in de ene huwelijksdaad zijn nog veel ingrijpender met elkaar verbonden.
  Tot de weinigen die hierover wel nagedacht hadden, behoorden o.a. Jerôme Lejeune, beroemd geneticus te Parijs (+ 1994) en ontdekker van het “mongolisme”, dr. Siegfried Ernst (+ 2001), voormalig voorzitter van de Lutherse synode van Baden-Württemberg, de aartsbisschop van Krakow, Karol Woytila, de latere Paus Johannes Paulus II (+ 2005) en paus Paulus VI (+ 1978). Hun eenzame strijd en die van vele anderen is nu beloond door de gezinssynodes (2014-2015) en de apostolische aansporing Amoris laetitia. Helaas, een rabiate vrijzinnige die heel goed wist wat contraceptie werkelijk betekende, was Pierre Simon (+ 2008), tweemaal grootmeester van de Franse loge en gedurende decennia de voornaamste raadgever voor de gezinspolitiek in Frankrijk met veel invloed over de grenzen heen. Hij zag in contraceptie de hefboom, waarmee hij meende alle traditionele christelijke gezinswaarden uit hun voegen te kunnen lichten. Helaas heeft hij grotendeels gelijk gehad.
  In de Kerk werden tot heden bittere discussies gevoerd over de vraag of contraceptie al of niet moreel aanvaardbaar is. Voor alle oprechte christenen is deze discussie voorbij. De recente synodes over het gezin en de apostolische aansporing Amoris laetitia hebben deze discussie eindelijk en voor goed afgesloten. Zij stellen ondubbelzinnig dat de encycliek van Paulus VI Humanae vitae (1968) en van de apostolische aansporing van Johannes Paulus II Familiaris consortio (1981) dringend (her)ontdekt moeten worden en dat de natuurlijke methoden voor vruchtbaarheidsbeheersing moeten aangemoedigd worden. Tijdens de gezinssynodes hebben deskundigen uit de medische wereld hierover indrukwekkende getuigenissen gegeven. Verder wordt verwezen naar de “theologie van het lichaam” van Johannes Paulus II. Ziedaar de nieuwe geest die onze cultuur kan omvormen tot een cultuur die weer open staat voor het leven. De nieuwe perspectieven liggen in de profetische geest van Humanae vitae, de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden (zoals het wetenschappelijke en efficiënte “Sensiplan®” voor België en Nederland) en de rijke “theologie van het lichaam”. Voorwaarde is wel dat onze bisschoppen en hun clerus, onze theologen en de verantwoordelijken voor de gezinspastoraal zelf doordrongen zijn van deze op de christelijke openbaring gesteunde visie, en ze ook moedig durven verkondigen tegen een openbare opinie in, die deze visie bijzonder hardnekkig blijft bestrijden. En als er dan nog enige steun zou komen vanuit een moedige, waarheidlievende of christelijke pers, dan zal er werkelijk een nieuwe cultuur van het leven ontstaan, waar iedereen beter van wordt.

  P. Daniel

  Katholiek Nieuwsblad van vandaag 29/7/16 publiceerde op twee bladzijden metmooie fofo’s ons artikel “Amoris laetitia en de herontdekking van een profetische encycliek”, waarin we getracht hebben een gefundeerd en evenwichtig inzicht te geven in deze recente apostolische aansporing (+ 31 (73) 61234 80; zoe@katholieknieuwsblad.nl)

  Op onze website, Franse uitgave, vind je hiervan een Franse uitwerking: Amoris laetitia, Joie et espérance de l’amour conjugale: www.maryakub.net/2016/07/27/joie-et-espérance-de-l-amour-conjugale/

  02-08-2016 om 09:37 geschreven door Gust Adriaensen


  01-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het killere Vlaanderen

  Jean-Jacques Cassiman, wereldbekende geneticus:

  'De gezondheidszorg is in de voorbije decennia geweldig verbeterd maar cultureel zijn we iets wezenlijks verloren. Er zijn ouders die hun werk opzeggen om voor een kind met problemen te zorgen. Het omgekeerde zie ik minder gebeuren.

  'Het kadert allemaal in een grote verschuiving van Vlaanderen als een warme, wat zuiderse samenleving naar een killer, noorders aandoend model.

  'Het discours van De Wever tegen de Waalse socialisten nodigt niet uit om sociaal voelend te zijn, niet? Maar bij mijn lezingen voel ik goed aan dat de mensen dat wel willen zijn. Waarom blijft dat verstopt? Ik heb de indruk dat mensen niet meer durven. Ze laten zich zo makkelijk beïnvloeden door populisme.

  'We zijn gedoemd om socialer te leven of we stevenen recht op een volgende wereldoorlog af. Al geloof ik nog steeds sterk in Europa.'

  01-08-2016 om 09:24 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!