NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het materiële bevredigt niet'

  Monnik Philippe Vanderheyden, voormalig abt van Chevetogne, is er zeker van dat

  er een tijd komt waarin jongeren zullen inzien dat het materiële niet bevredigt en dat rijkdom vergaren geen zinvol doel is.

  (Kerknet)

  31-12-2018 om 21:05 geschreven door Gust Adriaensen


  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/52

  Vrijdag 28 december 2019

  Kerstvieringen

  Vorige zondag namen we weer deel aan de misviering van de parochie in Qâra. De volgende dag, maandag 23 december kwam abouna Georges om bij ons de byzantijnse eucharistie te vieren nadat we de “koninklijke uren” (zo genoemd omdat destijds in Constantinopel hierbij de keizer aanwezig was) en de “paramonie” (vigilie, vespers van Kerstmis) gezongen hadden. De koninklijke uren zijn de “kleine uurtjes” van ons getijdengebed met telkens drie psalmen, twee lezingen en een evangelie, afgewisseld met gebeden, gezangen en zegeningen. In de  vespers is een processie voorzien. De eucharistie die daarop volgt is die van de heilige Basilius. En na de eucharistie is er zegening van het brood, waarbij ieder gezalfd wordt met olie en een stuk brood in wijn gedompeld ontvangt. We begonnen de dienst om kwart voor 11 en eindigden om half twee. Na de maaltijd was er een ruimde tijd vrij tot ’s avonds, hoewel enkelen inmiddels naar de parochie gingen voor de eucharistie met de kinderen.

  Om 20.15 u begon de lange kerstviering die eindigde om half een.  Ook de gasten en het moslimgezin, medeverantwoordelijk voor het terrein, hebben het tot op het einde  meegemaakt.  Het begon met een bezinning bij de kerststal door moeder Agnes Mariam. Daarop volgde de zogenaamde “caminata”, een traditie uit de Spaanse Carmel. Moeder Agnes-Mariam met het beeld van Maria en ik met het beeld van de hl Jozef gingen aankloppen van deur tot deur om te vragen of de bewoner/ster bereid was Maria en Jozef te ontvangen om het Kind Jezus te laten geboren worden. Ondertussen worden de vele strofen gezongen in het Spaans, Frans en Arabisch. Het is een zeer ritmische melodie waarbij iedereen iets heeft om de zang met muziek te ondersteunen: castagnetten, cymbalen, tamtam, iets dat rammelt of geluid maakt. Zo gingen we alle kamers af van de  zusters, de  fraters, de  gasten en allen die  bij ons verblijven. En inderdaad, ieder had eigen kamer netjes en proper gemaakt voor het bezoek. Voor de kinderen kon dat niet lang genoeg duren. We eindigden in de kleine kapel van de  nieuwbouw. Hierna was het tijd voor de “primen”, eveneens een lange dienst. Tenslotte eindigden we met de plechtige middernachtmis, volgens de Latijnse ritus. Nadat we nog enkele kerstliederen gezongen hadden trokken we naar de refter voor het feestmaal, al geruime tijd na middernacht. Er waren nog wat vrijwilligers die in de keuken hielpen schotels klaar maken met allerlei lekkernijen. Ondertussen weerklonk  kerstmuziek die tot volksdans uitnodigde. Het was eten en dansen tegelijk. En ten slotte kwam  “Baba Noël”, de kerstman die voor iedereen, zonder uitzondering een pak had klaar gemaakt met spullen die al lang nuttig of nodig waren: warme kleding, gereedschap … En nog een toemaatje. Hoewel we de laatste tijd flink hinder ondervonden van vele en lange stroomonderbrekingen dag én nacht, was er gedurende gans onze kerstviering niet één minuut onderbreking. Een fijne attentie voor kerstmis. Daarna werden de lange onderbrekingen weer hernomen. En met Kerstmis en de kerstdagen is het hier al bijna een traditie geworden dat er samen gekeken wordt naar de lange filmen van Tolkien: The Lord of The Rings. Het is een  gezellig samenzijn  ‘s avond in de  refter voor een groot scherm met een tas thee en wat fruit. Tolkien heeft als vurige katholiek met zijn eigen mythische stijl alle grote menselijke en christelijke  waarden opgevoerd in een dramatische strijd tussen goed en kwaad, vriendschap en verraad, liefde en haat, trouw en ontrouw, tederheid en gruwel, verleiding en weerstand…vol met overweldigende  apocalyptische  beelden van verschrikkelijke oorlogen in een eindstrijd op  leven en dood.

  En vandaag wilde de bisschop dat we met enkelen  van de  gemeenschap aanwezig zouden zijn op een festival in Homs. Waarom niet?

  Een kerstcursiefje

  Aan de goede kant …

  Mensen willen van nature  aan de goede kant staan. Daarbij trachten ze zichzelf en de anderen te overtuigen dat ze goed zitten. De goede kant is die welke door de algemene opinie zo aanvaard en geprezen wordt. Bij velen ontbreekt het aan voldoende innerlijkheid om zich af te vragen of dit menselijk en moreel ook wel echt de goede kant is. In plaats van hun persoonlijk geweten te ontwikkelen en zich daardoor te laten leiden, volgen ze de publieke opinie. En dit leidt naar een onmenselijke maatschappij.

  Wie staan zo aan de goede kant? De Rotschilds en de  bankiers, de Rockenfellers en de oliebaronnen, de wapenbazen en de monsterbedrijven van zwaar oorlogsmateriaal zoals gevechtsvliegtuigen, tanks, bommen, wapens, munitie. Alle bedrijven die voor het leger werken. En de terroristen staan natuurlijk altijd aan de  goede kant. We hebben het in Syrië al acht jaar gezien. Deze mannen (en vrouwen) zijn  super bewapend, super getraind, super betaald, beschermd en verzorgd, zoals de Amerikaanse soldaten zelf (“over fooded, over payed en over s….”). Wanneer de IS hier in gevaar kwam, werden de lievelingen van kopstukken  in allerijl geëvacueerd door de VS. Israël zorgde voor de bescherming van de Witte Helmen en bracht ze naar  bevriende landen.  Er dreigt af en toe wel eens iets mis te lopen, maar dat verandert de gang van zaken niet. Tarek Khoury, een Jordaans, christen parlementslid vraagt de regering waarom zij de Witte Helmen opneemt. Landverraders – zo gaat hij verder – die hun eigen volk met chemische aanvallen uitmoorden, zullen vroeg of laat ook hun broodheren verraden. Hij pleit er voor dat ze uitgeleverd worden aan Syrië. En toch blijven deze terroristen aan de  goede kant staan, gesteund en geliefd  door “de internationale gemeenschap”. Ook de meeste staatsleiders staan aan de goede kant. Zij moeten het trouwens hebben van de publieke opinie. Zij kunnen de meest dwaze beslissing doordrukken en zich opwerken tot “de mannen van het jaar”, “die de toekomst verzekeren”. Als hun regering dan valt, worden  het “de mannen van vorig jaar”, “die hun toekomst  verzekerden”. Of zoals die soldaat die samen met president Emmanuel Macron met Kerstmis op het podium mocht staan in Chad. Toen de president zijn speech beëindigd had en de Marseillaise weerklonk, verloor deze soldaat het bewustzijn en viel van het podium. Het commentaar onder de betreffende  video luidt: een Frans soldaat kan moedig honger, dorst en lijden verdragen maar geen speech van Macron! Of nog, zoals je kunt lezen over uw wettige mogelijkheden als je alcohol gedronken hebt: met 1% mag je nog een auto besturen, met 4 % mag je nog met de fiets op de weg en met 95 % mag je de EU besturen (en krijg je meer dan 32.000 € maandwedde)! Al deze mannen staan aan de heel goede kant. Ze steunen het neoliberale kapitalisme en de nieuwe wereldorde, die de democratie en de soevereiniteit van de landen ondermijnt en die alles wil desacraliseren, profaneren, materialiseren en uiteindelijk commercialiseren. Alles moet te koop zijn op mondiaal vlak: het water, de lucht, de gezondheid, het leven zelf, het gewenste soort  kinderen, menselijke organen zoals onderdelen van een auto, de keuze om man of vrouw te zijn… Vandaar nieuwe perspectieven voor de commercialisatie. Halloween moet Allerheiligen vervangen, de kerstman, verpakt in rood en wit, de propaganda voor coca cola uit 1931, moet kerstmis en de kerststal met Jezus, Maria en Jozef verdringen, de paashaas moet de betekenis van de Verrijzenis van Jezus overnemen. Het doel is een streven naar onmiddellijk genot en consumptie wereldwijd bevorderen. Niet nadenken, eten, drinken, plezier maken en kopen.

  Tegen deze  “goede kant” van de openbare opinie willen we ons verzetten, vanuit een menselijke en christelijk geweten om aan de andere kant te gaan staan. Hierbij laten we ons inspireren door grote Bijbelse figuren. Hierbij denken  christenen  uiteraard aan de menswording van God in onze wereld, aan het Kerstekind Jezus, aan Maria en Jozef. Zeer juist. Sta me echter toe te wijzen op grote Bijbelse figuren die meestal vergeten worden, zoals de haan en de  ezel. De haan heeft met zijn  gekraai de apostel Petrus tot een grondige bekering gebracht: “En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die gezegd had: ‘Voor het kraaien van de haan zult gij Mij driemaal verloochen’. Hij ging naar buiten en begon bitter te wenen.” (Matteus 26, 75). Het gekraai van de haan was als een schot in de roos. Wat een zalige zuivering! Petrus zal nooit meer dezelfde zijn. En dan de ezel, het dier dat tegelijk koppig is en toch zo eenvoudig, bescheiden, nederig en dienstbaar. Grote schrijvers en dichters zoals Victor Hugo en Jean de la Fontaine, hebben de ezel in het volle licht op het podium geplaatst. Wanneer we op de lagere school wat te lui of onwetend waren, moesten we in de hoek staan en kregen ezelsoren. Zo werd de ezel het beeld van domheid en luiheid. En toch, God houdt van alle dieren maar bijzonder van de ezel. De ezel draagt een geheim mee, in alle discretie, zoals het een ezel past. Hij werd uitverkoren om Maria en het nog niet geboren Kind Jezus naar Egypte in veiligheid te brengen om de moordende Herodes te ontvluchten. Het was ook de ezel die het heilig Gezin jaren later vanuit Egypte terugbracht naar Nazareth. Wanneer Jezus zijn plechtige intrede deed in Jeruzalem koos hij weer een ezel als rijdier. En tenslotte, tijdens de heilige Kerstnacht in Bethlehem is het de ezel die samen met de os  het heilig Gezin gezelschap mag houden om het warmte en vriendschap te geven.

  Laten we eerlijk zijn en toegeven. Aan de goede kant staan, betekent niet staan aan de kant van de  grootsten, de  rijksten, de machtigsten en de  meest criminelen. Wie knielt voor Jezus in de kribbe, bij Maria en Jozef, naast de herders en de ezel, die staat aan de goede kant. Misschien is er dan toch nog een wijze en een koning uit een ver land die geschenken brengen en eveneens knielen. Zij staan echt aan de  goede kant, bij de ezel, de eenvoudigen, de kleinen, de armen, de  verdrukten.

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer heerlijk geïllustreerde met 4 video’s: 1. “O Kerstnacht…” door ’n koor uitgevoerd, 2. Koran soura 19, 16-36  over Jezus’ maagdelijke geboorte, dood én verrijzenis! 3. Hartelijke dank aan Kerk in Nood 4. Gele hesjes krijgen steun van blauwe uniformen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-102/

  vUitgebreide en geïllustreerde beschrijving van ons klooster en de  werkzaamheden ervan door Fiorenza, voorzitster van “Ora pro Siria”, n.a.v. haar herhaald verblijf bij ons, 7 november 2018:http://oraprosiria.blogspot.com/2018/11/qara-crocevia-di-pace-4.html

  vOnze vorige nieuwsbrief op de website van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=2773.

  vAnalyse van de terugtrekking van de VS met 4 video’s: http://www.golfbrekers.be/waarom-besliste-trump-syrie-te-verlaten/ . Humor of grootheidswaanzin? http://www.golfbrekers.be/twitter-trump-over-de-terugtrekking-van-de-vsa-uit-syrie/. Nog wat zwarte humor: http://www.golfbrekers.be/macron-is-de-risee/. En nog humor: http://www.golfbrekers.be/de-syrische-regering-biedt-hulp-aan/

  vEen eindeloze reeks video’s en info over Acte VI van “de gele hesjes” in Frankrijk: https://www.youtube.com/watch?v=thxkhGqTdPg&fbclid=IwAR1kNt5UpAwg_TBCF62oN42Wk0Ge479QxVXUvak__pYwDs8MY9xZFZUEo8M

  vDe hulp van Nederland aan de ontvrichting van Syrië als staatgeheim beschouwd, toch steeds meer onthuld, Sonja van den Ende): http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-18/

  vHet voortdurend en ondraaglijk bedrog van onze reguliere media over Syrië en Rusland (Sonja van den Ende): http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-18/

  vHet prachtige Vlaamse kerstlied, volkszang: http://www.golfbrekers.be/zalig-kerstfeest-2/

  vGoede achtergrond informatie van Karin Leukefeld i.v.m. de terugtrekking van de VS, met 6 video’s: http://www.golfbrekers.be/de-terugtocht-kansen-en-risicos/ 

  vDe Witte Helmen  in hun hemd, of nog minder, met een video: hrome.google.com/webstore/detail/g-data-webprotection/iokapgenfjiafbmphhhcgmgkobiiomcp

   

   

  vDe Witte Helmen nogmaals deskundig ontmaskerd als terroristen: https://www.youtube.com/watch?v=thxkhGqTdPg&fbclid=IwAR1kNt5UpAwg_TBCF62oN42Wk0Ge479QxVXUvak__pYwDs8MY9xZFZUEo8M

  vEn nog over de misdaden van de zo gevierde Witte [S]Helmen: https://www.globalresearch.ca/video-who-are-the-white-helmets-fake-news-and-staged-rescues/5663906

  vIsraël als een nieuwe Herodes op moordtocht tijdens de “Heilige Kerstnacht”, 3 video’s: http://www.golfbrekers.be/hier-worden-wij-triest-van/

  vNog maar eens laffe zionistische agressie, met 2 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-19/

  vGaat Saoedi-Arabië betalen voor de heropbouw van Syrië, nadat ze 500 miljard dollar besteed hebben aan de  vernietiging ervan? http://www.golfbrekers.be/eerst-mes-in-de-rug-vervolgens-een-pleister/

  vKoerdistan verwijderd: http://www.golfbrekers.be/google-moet-kaart-koerdistan-verwijderen/

  vHypocriete Israëlische kritiek: http://www.golfbrekers.be/calimero-in-het-heilig-land/

  vEen documentaire over de religieuzen van Mar Yakub en moeder Agnes-Mariam, gemaakt door Maria Luisa Forenza: Mother Fortress, documentrario  sul corragio dei religiosi in Siria, vatican news, die de eerste prijs kreeg in het filmfestival over oorlog, in het Vaticaan, november 2018: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBTkFRhqkfFwJLFWNqRMqfBpFC?projector=1&messagePartId=0.1

  P. Daniel

  28-12-2018 om 21:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen in nood

  'Dat de regering zich tot nu toe niet bekommerde om de zes peuters, is perfect te begrijpen', schrijft Ruben Mooijman in commentaarstuk in De Standaard van 27 december. Het is een shockerend zinnetje.

  Een regering die zich niet bekommert om kinderen met de Belgische nationaliteit, die fysiek en mentaal gevaar lopen, is een inhumane regering, die zich geen bal aantrekt van de Verlichtingswaarden en de westerse normen.

  Een regering die haar houding ten aanzien van kinderen in gevaar, laat bepalen door onverschilligheid, lafheid, electorale berekening, en niet door bestaande wetgeving of rechterlijke uitspraken, is een in de illegaliteit opererende regering.

  Liberalen en christendemocraten , die kinderen in nood aan hun lot overlaten, die door hun onverschilligheid aangeven dat ook kinderen moeten boeten voor de misdaden van hun ouders, zijn de naam liberaal of christen niet waard.

  Overigens valt het op, en ook dat is shockerend, dat in de reacties op dat commentaarartikel, amper aandacht is voor het lot van Belgische kinderen in nood.

  28-12-2018 om 18:11 geschreven door Gust Adriaensen


  25-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus: Kerstmis helpt ontdekken wat echt nodig is om van te leven

  Paus Franciscus merkte in zijn kersthomilie op dat sommigen aanschuiven aan rijkelijke banketten, terwijl anderen geen brood hebben om van te leven

   In zijn homilie op kerstavond, vroeg de paus aan de gelovigen om de eenvoud van het kind van Bethlehem opnieuw te ontdekken. God weet dat we voedsel nodig hebben om te leven. Maar hij weet ook dat het voedsel van de wereld het hart niet bevredigt. De paus stelde vast dat de mens hebzuchtig en vraatzuchtig is en meer interesse heeft in materiële dingen dan in de zin van het leven. Dat resulteert in de parodox van de wereld van vandaag: Terwijl sommigen aanschuiven bij banketten, hebben vele anderen geen brood om van te leven.

  25-12-2018 om 18:45 geschreven door Gust Adriaensen


  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wensen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zalig Kerstfeest

  Gelukkig Nieuwjaar

  (glasraam: Sint-Martinuskerk Retie
  foto: Frank De Ceulaer)

  24-12-2018 om 15:31 geschreven door Gust Adriaensen


  23-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bisschop Bonny: 'Niet polariseren, wel verbinden'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beluister  wat bisschop Bonny en een Gentse imam over geloof en Kerk vertellen en getuigen.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-zevende-dag/2018/de-zevende-dag-d20181223.ch.bd4d4cf4-145d-4f30-9fcc-8171df0c4a65/   

  23-12-2018 om 14:08 geschreven door Gust Adriaensen


  22-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jihad van NV-A

  In DS van 21 december verscheen een verhelderend en boeiend artikel van Ruud Goossens in de artikelenreeks 'Boeiende Tijden'.

  Goossens slaat de spijker op de kop wanneer hij stelt dat de NV-A tegen alle redelijkheid in, de oorlog tegen het migratiepact verhief tot een symbolenstrijd. Waarom? Omdat de partijtop, gedreven door machtsgeilheid en geleid door een redelijkheid in functie van die machtsdrang, weet dat een onbarmhartige aanpak van migranten, electoraal loont. Goossens noemt een aantal feiten op die de NV-A duidelijk in het extreemrechtse kamp situeren, waardoor het verschil met Vlaams Belang niet meer te merken is: xenofobie in een internetcampagne, Francken die zijn steun verleent aan een manifestatie waar de voor kort nog uitgespuwde voorzitter van Schild&Vrienden , alweer het hoge woord voerde, de perverse tactiek om mensen die pleiten voor een humane behandeling van vluchtelingen, weg te zetten als 'gutmenschen' en voorstanders van open grenzen, een schaduwpremier die met een keizerlijke duim, de marionetpremier kan maken of kraken.

  Beheerst door een identitaire obsessie, opgejaagd door het succes van Vlaams belang en van Francken, is zeker een deel van de partijtop en de partijstrategen gestart met een soort van jihad, een heilige oorlog , waarbij destructieve energie en krachten loskomen, die een gevaar vormen voor onze liberale democratie.

  Want hoe graag en vaak de nationalisten in een heleboel andere kwesties ook schermen met de Verlichtingswaarden, met de westerse humane en christelijke normen, in de migratiediscussie en in het concrete beleid, tonen ze zich onbarmhartige inquisiteurs, die machteloze en haveloze mensen met ambtelijk getreiter en brutaal politieoptreden, het leven zo zuur mogelijk willen maken. Zij vallen vaker en vaker ons rechterlijk systeem aan, omdat de rechterlijke macht niet altijd naar hun pijpen danst. Zij maken de NGO's en andere hulpverleners verdacht en bemoeilijken of verhinderen hun werk.

  Kortom, dit artikel is een terechte waarschuwing voor een verdere NVA-verrechtsing, die onze fundamentele vrijheden zou kunnen aantasten.

   

  22-12-2018 om 11:46 geschreven door Gust Adriaensen


  21-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/51

  Vrijdag 21 december 2018

  Flitsen

  Zondagnamiddag reden we met gans de gemeenschap naar Qara om  in de parochiekerk van de hl. Michael de eucharistie mee te vieren en zo de kleine geloofsgemeenschap te steunen. De pastoor en de gelovigen zijn steeds heel blij wanneer we komen. Er was deze zondag uitzonderlijk weinig volk in de kerk. Het is een kwalijke gewoonte van de kinderen en hun ouders om tijdens de examenperiode niet naar de kerk te komen. Wanneer wij zaterdag in de refter aankondigden dat we naar Qâra zouden rijden voor de eucharistie, was er ook algemeen protest van de  kinderen. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel meegekomen.

  Over de tandarts in Qara heb ik vroeger al mijn waardering uitgedrukt. Het is een jonge moslima, moeder van een groot gezin en haar man, die veearts is, helpt als vrijwilliger bij de grote groep van de Rode Halve Maan, waarvan onze abou Georges of Zaki het hoofd is. Haar kabinet is piepklein maar heeft alle nodige moderne apparatuur. En vooral, zij is een erg handige en zeer ijverige, bezige bij. Toen we wilden betalen voor alle diensten die zij de voorbije maand geleverd had voor mensen van de  gemeenschap noteerde zij de namen van hen die wij noemden en schreef er een cijfer achter. Het waren een 15-tal behandelingen. De totale slotsom was omgerekend ongeveer 50 €. Het leven in Syrië is ondragelijk duur geworden, vooral wegens de sancties, maar voeding, ziekenzorg en onderwijs blijven erg goedkoop. Toen zij het geld natelde deed ze er nog wat af en gaf geld terug omwille van de behandeling van een man die inmiddels gestorven was. De verantwoordelijke van een van onze vier centra van hulpverlening in Qâra had namelijk zorg gedragen voor een  oude man en was daarmee naar haar gekomen voor tandverzorging. Deze man is inmiddels overleden. Toen ze geld terug gaf zei ze: voor een overledene wil ik geen geld. Wij zouden, zeggen: ja maar, zij heeft hem toch behandeld. Zo zie je het verschil van zienswijze. Vooraleer we vertrokken lazen wez nog een stukje uit het evangelie over het kerstgebeuren en zij wilde daarop uitgebreid op haar samsung de zacht gezongen soera uit de Koran over Maria laten horen. Hierin wordt de maagdelijke geboorte van Jezus vermeld, dat Hij uit de heilige Geest geboren is, dat Hij zal sterven en herleven. Blijkbaar zijn vele moslims zich hiervan nog niet eens bewust. Afgezien van enkele verdraaiingen van de historische feiten, is deze soera toch de moeite waard. En vooraleer we de kamer verlieten riep ze ons nog een heel oprecht en drievoudig “sjoekran/dank u” toe voor de Belgische chocolade die we van vrienden gekregen hadden en waarvan we aan haar hadden meegedeeld.

  Donderdagavond namen we met de gemeenschap deel aan het kerstfeestje in Qara. Eerst was er een viering in de kerk met een mooie film over de geboorte van Jezus, gezangen en gebeden door de kinderen gebracht. Deze keer was de parochiekerk goed gevuld, vooral met kinderen en moeders. Daarna dansten de kinderen met verklede kerstmannen op de koer en in de zaal werd de kinderpret verdergezet. Alle kinderen kregen een zak met geschenkjes. Ook werd onze frater die inmiddels  mee voor de catechese zorgt niet vergeten. Terug thuis,  hebben we voor het eerst de eucharistie niet op de middag maar ’s avonds gevierd, onmiddellijk voor het begin van  onze traditionele[H1]  nachtaanbidding. Zo willen we trachten wekelijks meer in te treden in de geest van Witte  Donderdag.

  Red u uit dit ontaarde geslacht (Handelingen 2, 40)

  Met het volksprotest van de  “gele hesjes” is er enige hoop dat het uitgroeit tot een brede verwerping vanwege de volkeren van  een algemeen sluw georganiseerd beleid waarin een kleine elite steeds machtiger en rijker wordt, terwijl de massa van het volk hiervoor beroofd wordt van zijn meest elementaire rechten en goederen. Bovendien is deze onrechtvaardige en extreme financiële groei voor enkelen vooral gebaseerd op oorlogsvoering altijd en overal. Vrede brengt voor hen niets op  maar met oorlog, vooral tegen de landen met rijke grondstoffen, kan de  wapenindustrie, die al een waanzinnige omzet kent, steeds meer blijven toenemen. Bovendien stijgen hierdoor de olieprijzen, wat de oliebaronnen ten goede komt. En tenslotte kan door oorlog de angst onder het volk aangewakkerd worden, zodat corrupte leiders het volk de beperkingen kunnen opleggen die ze wensen. Dat met dit wereldsysteem miljoenen mensen worden vermoord, uitgehongerd, verminkt, in de  grootste armoede gedumpt en op de vlucht gedreven waarbij tevens de rijkdom van hun land wordt gestolen en de infrastructuur verwoest… lijkt voor  de wereldheersers nog een bijkomend voordeel. We hebben het allemaal meegemaakt en maken het nog mee in Syrië. En we zijn helaas helemaal geen uitzondering. Van harte willen we een protest hiertegen steunen in de hoop dat het een vreedzaam protest voor vrede en rechtvaardigheid blijft, redelijk, binnen de perken en zonder baldadigheden. De verwoestingen die in Frankrijk werden aangebracht tijdens voorbije betogingen zijn echter niet helemaal op rekening van de “gele hesjes” te schrijven. Er waren  ingehuurde amokmakers bij betrokken, die de politie vrij liet begaan, terwijl zij zelf extreem gewelddadig optrad tegen manifestanten die geen enkel gevaar betekenden. Het willekeurig, onwettig en excessief politiegeweld, waarbij 261 mensen zwaar verminkt werden, is uitvoerig vastgelegd in vele video’s en getuigenissen. Bovendien heeft de regering beroep gedaan op de Europese oproerpolitie, de Eurogendfor, waaronder mannen die niet eens Frans verstonden. Tenslotte heeft de regering gezorgd voor een flinke vervalsing van de  cijfers om op leugenachtige wijze de manifestanten te ontmoedigen. Het antwoord van de “gele hesjes” zal een nog groter doorzettingsvermogen zijn. Naast het RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) eisen ze nu ook een CARL (Constituant Abrogatoire Revocatoire Législatif) om onrechtvaardige wetten te kunnen afschaffen en corrupte politici te kunnen afzetten.

  En zo is het goed dat de “gele revolte” in Frankrijk steun krijgt van de  “blauwe woede”, de MPC (Mobilisation des Policiers en Colère), waarbij ook de  FFOC (Femmes de Forces de l’Ordre en Colère). Zij hielden hun eerste “samenkomst” aan het politiecommissariaat  op de Champs-Elisées te Parijs. Het was  hun Acte I terwijl de “gele hesjes” al aan hun Acte V zitten. Ja, er is reden voor een breed volksprotest. Wij hopen en bidden  dat hieruit een grondige zuivering mag voortkomen van het huidige nog overheersende economisch, financieel, sociaal en politiek systeem. Laat het een breed protest  zijn voor vrede en tegen oorlog, tegen een  valse democratie en voor echt volksbestuur, een opstand van het proletariaat tegen een ‘zonnekoning’ en president van de  rijken, tegen de pletwals van het neo-liberaal kapitalistische en fascistisch mondialisme en voor het herstel van de soevereiniteit van de landen, tegen een wereldkolonialisme vanuit Washington, Tel Aviv, Brussel, tegen overheersing en voor samenwerking en oprechte solidariteit. Voor sommigen zal dit een al te naïeve droom lijken, maar het is de moeite om de mogelijkheden van de huidige steeds breder en  dieper wordende opstand  te zien en te benutten.

  We merken dat in verschillende commentaren het bredere zicht op een totaal ontaarde wereldpolitiek aanwezig is. Hierbij komt ook de onrechtvaardige oorl[H2] og tegen Syrië in zicht.  Eerst werd op wereldschaal een leugenachtige campagne gevoerd tegen dit land om een oorlog aanvaardbaar te maken. Dan werden uit heel de wereld groepen van de fanatiekste terroristen geronseld, opgeleid, bewapend en betaald om hier dood en vernieling te zaaien. En nu zeggen diezelfde landen: wij kunnen niet meehelpen aan de heropbouw van het land want het volk moet eerst een goede regering krijgen. Wat lijken ze  toch weer bekommerd om het goed van het volk!  In feite is het een laatste laffe poging om het land toch nog in handen te krijgen en de  schuld van hun gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid nogmaals op Syrië af te schuiven. Ze krijgen hierbij alle hulp van de grote internationale instellingen van de UNO en de EU, alsook van landen die onderling met elkaar in conflict liggen. In geweld worden vijanden vrienden. Allen worden geregeerd door de wet van de sterkste in blinde haat tegen een onschuldig weerloos volk. Neen, niet allen. Hua Chunying, woordvoerster van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken liet donderdag duidelijk verstaan dat zij voor een politieke oplossing zijn die uiteindelijk beslist wordt door de Syriërs zelf.

  Laat me tenslotte nog wijzen op een grondige morele ontaarding, die we niet mogen aanvaarden. Een Oostenrijkse vrouw gaf in 2009 les over het huwelijk van de 56 jarige Mohammed met het 9 jarige meisje Aïcha en vroeg zich af of dit geen pedofilie moet genoemd worden. Door het Oostenrijks gerecht werd ze veroordeeld wegens het beledigen van Mohammed. Ze ging in beroep waardoor de veroordeling werd bevestigd. Tenslotte stapte ze naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In oktober veroordeelde dit Hof haar nogmaals.

  In een van de heiligste plaatsen in Moskou, in het koor van de orthodoxe kathedraal van Christus Verlosser organiseerde de feministische punkgroep Pussy Riots in 2012 een heiligschennend  “gebed”. De vrouwen werden opgepakt en veroordeeld. Door het Europese Hof werd Rusland veroordeeld en deze vrouwen werden in het gelijk gesteld! We moeten hierop een creatief antwoord geven en laten zien aan de politici  dat Europa op christelijke wortels gebouwd is met Kruis en Kerststal op alle mogelijke openbare plaatsen.

   

  De apostel Petrus, vervuld van de heilige Geest, sprak op Pinksterdag  de samengestroomde menigte toe: “Redt u uit dit ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40). Het geslacht waarin wij nu leven is zeker niet minder ontaard  dan toen. Integendeel de menselijke, politieke, economische en vooral morele ontaarding heeft nu wereldwijde dimensies gekregen.

  En dit nog:

   

  vOns vorig bericht schitterend geïllustreerd, o.a.  met zeven video’s: 1. Kinderen uit Oost Ghouta die niets dan angst en honger gekend hebben, 2 en 3 over zonne-energie voor o.m. ziekenhuizen, 4 Advocaat André Sirois legt het bedrog van het Marrakech pact uit,  5. Terugkeer van vluchtelingen uit Irak, 6 Belangrijke oproep van generaal Tauzin, 7. Ondubbelzinnige uitleg van de criminele geopolitiek rond operatie Timber Sycamore: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-101/

  vTwee video’s waarin Larry Willerson getuigt over de VS leugens jegens Irak, Syrië en nu Iran:http://www.golfbrekers.be/de-u-s-of-amnesia/

  vSchending van mensenrechten voor eigen belang van de machtigsten met twee video’s: Pompeo en het afschaffen van financiële hulp aan Palestijnen: http://www.golfbrekers.be/een-70ste-verjaardag-in-mineur/ 

  vGoede achtergrondinfo over de terugtrekking van de VS uit Syrië door Willy van Damme: http://www.novini.nl/trump-haalt-troepen-weg-uit-syrie/

  vNog uitgebreide info met 8 video’s over de terugtrekking van de VS uit Syrië: http://www.golfbrekers.be/stratego-op-hoog-niveau/

  vNog meer leugens ontmaskerd door Sonja van den Ende met twee video’s van/over de vermoorde pater Frans van der Lugt, jezuïet: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxvzMBsbwsTbVCSFKXvlFzscvmpk. En een belangrijke waarschuwing aan Israël: https://www.youtube.com/watch?v=zoe9tIE1Wro

  vDamascus, bevrijd van terrorisme, viert Kerstmis: https://medium.com/@sahouraxo/syrias-damascus-celebrates-christmas-aa0caea3843a

  vInteressant verslag van ons bezoek aan Ma’aloula door Sonja van den
  Ende (waarover we vorige keer schreven): https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBTjxhGmKlcTfggnQNzMmvdzMT

  vBBC, toppunt van bedrog om Syrië te bekladden: http://www.golfbrekers.be/daarom-geloven-wij-de-poco-media-niet-meer/

  vDe VS zouden hun 2000 troepen (zijn het er niet véél  meer?) terugtrekken uit Syrië:  https://www.msn.com/nl-be/nieuws/wereld/trump-wil-troepen-terugtrekken-uit-syrië/ar-BBRaQby?ocid=spartandhp

  vHet einde van de dollar? Gesprek met Willem Middelkoop: Chrome.google.com/webstore/detail/g-data-webprotection/iokapgenfjiafbmphhhcgmgkobiiomcp  

  vDe drone oorlog van de VS: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBTjvNsQFVxPTsjsWKWLpsbDnC?projector=1

  vGraag bevelen we de kerstbrief aan van verdienstelijke organisatie Mary’s Meals Belgium VZW aan  die aan kinderen maaltijden geeft en hen tegelijk onderwijs  bezorgt: https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=att&th=167be0f291

  vUitleg en video over de wereldmacht van de Rotschildfamilie, angstwekkend duivels: http://www.golfbrekers.be/onder-elke-steen-zit-er-een-rothschild/

  vElf video’s met hartverwarmend nieuws vanuit Syrië, met o.a. onze vriend en Anglicaanse pastoor Andrew vanuit een eilandje bij Tartous, een aangrijpende kerstvertelling van S.O.S. Chrétiens d’Orient over de ezel, een soldaat die drummer speelt,  kerststemming en kerstviering: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-18/

  P. Daniel

  ]

  21-12-2018 om 19:53 geschreven door Gust Adriaensen


  20-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'ziel' van Michel en van De Wever
  1. Ter verdediging van de weliswaar erg laattijdige maarnverzoenlijke houding over het migratiepact, voerde de NV-A aan dat het pact 'de ziel van de partij raakt'.

   Als dat zo is, dan heeft die partij een wel erg flexibele ziel. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gingen de nationalisten met het pact akkoord, werkten ze mee aan de totstandkoming ervan. Toen raakte het hun ziel niet of huisde er een andere ziel in hun stoere Vlaamse borst(kas).

   Datzelfde argument voerde ook het kersverse Brusselse NV-A-lid, mevrouw Kanko (vroeger MR) in De Afspraak aan. Dat haar deelname aan het debat niet erg overtuigend was, is een understatement. Ze had dan nog het geluk dat de heren aan tafel en Phara haar spaarden, zeker toen ze liet uitschijnen dat enkel de NV-A de waarden van de Verlichting belichaamt.

   Fanatieke nationalisten zagen bij het ontslag van Michel,  'een man in ontbinding, de premier'. Iemand zo willen zien, is natuurlijk hun goede recht. Maar er zijn zeker ook heel wat mensen die bewondering koesteren voor Michel, voor zijn doorzetting en moed, voor de ruimte die hij gaf aan het parlement.

   Diezelfde politici en hun clans haalden ook nog eens de 'ziel' van stal. De 'rechtse' Michel zou die namelijk verkocht hebben aan 'links' voor een bord linzensoep.

   Toch maar voorzichtig zijn met al te gemakkelijk iemand te verwijten dat zij of hij, haar of zijn ziel verkoopt. Je moet dan zeker al enig zicht hebben op die ziel, verondersteld dat zoiets bestaat. Velen die nu de mond vol hebben van 'ziel', vinden in een andere context, en zeker in de christelijke, 'ziel' een eerder bizar en ridicuul begrip.

   Premier Michel zou dus geprobeerd hebben 'zijn rechtse ziel te verpatsen aan links'. Heeft Michel wel een ziel en is/was die rechts? Als we nu aannemen dat ook de NV-A of De Wever zich gelukkig mogen prijzen met het bezit ener ziel, hebben zij dan niet hun Vlaamse onafhankelijkheidsziel verpatst aan een gouden bord kapitalistische linzensoep? 

   En tot slot: was het migratiepactsopje, de kool wel waard? Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans, weliswaar Limburger maar een wijze N-VA'er (die bestaan ook) vindt alleszins van niet. De geachte voorzitter hoedt er zich voor om lichtzinnig over 'zielen' te spreken. Sop en kool zijn duidelijk genoeg.

  20-12-2018 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  18-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bied weerstand aan de angst

  Op het internetforum van De Standaard kan je in verband met de milieuconferentie in Katowice, wel oproepen lezen  om 'het doemdenken en het angst aanjagen nu eindelijk eens te stoppen'.

  Die oproep zou als lovenswaardig beschouwd kunnen worden, mocht het niet zo zijn dat degenen die dergelijke oproep lanceren wanneer het erom gaat  de klimaatbekommernissen te relativeren , dezelfden zijn die met ijver en vuur 'doemdenken' over de naderende ondergang van het Avondland, en onvermoeibaar de 'angst' aanpoken voor de islamisering van ons 'eigen land en volk', voor de overrompeling door vluchtelingen en migranten, voor de existentiële gevaren waaraan 'onze Vlaamse identiteit' wordt blootgesteld, voor het oncontroleerbare aanzuigeffect van een VN-migratiepact.

  Het doemdenken en de angst mogen inderdaad nu eens eindelijk stoppen! Bied weerstand aan de angst, die door sommige politici en partijen bewust als electoraal lokmiddel wordt gebruikt.

  Zet de regering onder druk om positief, oplossinggericht en humaan, met het klimaat en andere mensen om te gaan, dan wordt het echt Kerstmis!

  18-12-2018 om 18:57 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen grote winnaar in peiling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De politieke barometer van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre.

  18-12-2018 om 12:48 geschreven door Gust Adriaensen


  15-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schande van de uittredingsvergoedingen

  Humor?

  Voormalig defensie-minister Sander Loones (N-VA) noemt de gouden parachute (94.000 euro) van Van Overtveldt 'een correcte werkloosheidsuitkering (sic!) voor mensen die jarenlang keihard gewerkt hebben.'

  15-12-2018 om 14:41 geschreven door Gust Adriaensen


  13-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Populairste Bijbelvers van 2018

  Het vers dat in 2018 de meeste reacties uitlokte van lezers wereldwijd, staat in Jesaja hoofdstuk 41, vers 10:

  'Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.'

  13-12-2018 om 16:54 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De selectieve verontwaardiging van barones Doornaert

  In De Standaard van 13 december wijst barones Mia Doornaert er vol verontwaardiging op dat het migratiepact dat door België ondertekend werd, ook goedgekeurd werd door 'een rist akelige dictaturen en autocratieën'?

  Waarom is het in barones Doornaerts visie ongepermitteerd dat België een niet-bindend pact ondertekent, dat ook door 'een rist akelige dictaturen en autocratieën ' ondertekend wordt?

  Waarom zet zij die rist, ten behoeve van de lezer, niet netjes op een rijtje, zodat de lezer weet welke regeringen door haar als 'akelige dictaturen en autocratieën' beschouwd worden? Voor een experte in internationale betrekkingen, moet dat een fluitje van een cent zijn.

  Zou een van de redenen kunnen zijn dat er in die rist, regeringen zitten waarmee België, en zeker het welvarende en op export gerichte Vlaanderen, lekker erg lucratieve handelsbetrekkingen onderhoudt? Uiteraard kan het voor een experte in.. enz. geen probleem zijn om de handelsbetrekkingen met mogelijke schurkenstaten, 'akelige dictaturen en autocratieën', weet je wel, en de financiële waarde ervan, netjes in kaart te brengen.

  Kortom, waarom vindt deze barones het ondertekenen van een internationaal pact, erger dan grof verdienen dankzij 'schurkenstaten'?

  13-12-2018 om 16:13 geschreven door Gust Adriaensen


  11-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor medemensen

  Een menswaardige en respectvolle behandeling van andere mensen door overheden en politie, moeten het richtsnoer en de norm zijn van hun beslissingen en optreden.

  Daarop mag niet toegegeven worden, anders werken we mee aan de dehumaniseringsdynamiek die nu, ook in ons land, de kop opsteekt. Denk maar aan de manier waarop de asielzoekers aan het Klein Kasteeltje behandeld worden en aan het rapport over het politieoptreden tegen opgepakte migranten (zie DS van 7 december).

  Als we niet in staat (willen) zijn om op een humane manier om te gaan met mensen in nood, of ze nu vluchteling of niet zijn, moeten we zeker niet meer uitpakken met de westerse normen en waarden, de christelijke en Verlichtingsidealen.

  Dergelijke humane, geciviliseerde houding, heeft in essentie niets te maken met een specifiek migratiebeleid. Sommige regeringsleden verbergen hun onmacht om een correct en effectief migratiebeleid te voeren , door het treiteren en brutaliseren van machteloze, wanhopige mensen, toe te laten. Precies alsof dat iets oplost.

  Velen verwarren (bewust?) migratiebeleid met een 'respectvolle en menswaardige behandeling' van medemensen. Zo geven zij de indruk dat het brutaliseren, treiteren, discrimineren, bureaucratisch pesten door overheid en politie geoorloofd zijn, wanneer het gaat om migranten, vluchtelingen, die volgens hun inschatting als gelukszoekers geëtiketteerd kunnen worden.

  Op die manier schrijven zij zich in, in de dehumaniseringsgolf, die zich ten aanzien van vluchtelingen, in het 'beschaafde', 'verlichte', 'christelijke' Europa aan het uitrollen is.

  Het ontgaat ze dat alle vluchtelingen, wat hun motieven ook zijn, in een geciviliseerd land recht hebben op een humane, correcte behandeling.

  Het zegt veel over de morele bewustzijnsvernauwing bij velen, dat geaccepteerd wordt en soms zelfs toegejuicht , dat vluchtelingen, die voor het overgrote deel geen criminelen zijn, veel slechter en brutaler behandeld worden dan autochtone (zware) criminelen. Maar ook die moeten correct behandeld worden.

  11-12-2018 om 18:07 geschreven door Gust Adriaensen


  09-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie

  Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie

  De Filipijnse kardinaal Luis Antonio Gokim Tagle, de voorzitter van de internationale katholieke hulporganisatie Caritas International, heeft op de vooravond van het internationale overleg over het VN-Migratiepact in Marrakech (Marokko) westerse landen en hun burgers opgeroepen tot een perspectiefwissel met betrekking tot migratie. Wij mogen de gouden regel niet vergeten die aan de basis ligt van veel van onze religies en culturen: Behandel anderen zoals je wil dat ze jou behandelen.

  Kardinaal Tagle stelt vast dat wij veel te snel toegeven aan angst en haat. Daardoor raken wij vervreemd van de kern van wat ons tot mens maakt: Wanneer we vluchtelingen zien die op de loop zijn voor oorlogen of migranten die aankomen in onze landen op zoek naar een beter leven, dan spoort ons ruwe menselijk instinct ons aan om de deuren voor hun neus dicht te slaan. Maar in een geglobaliseerde wereld en als wij de concrete mensen voor ogen houden, dan roepen migratie en andere mondiale problemen ons op om samen te werken. Migratie stopt niet door ze te negeren of door muren te bouwen.

  Het wereldwijde migratiepact toont de wens van regeringen om samen te werken aan een van de meest urgente kwesties van onze tijd. Het helpt regeringen om het migratiebeleid samen met andere belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties en de particuliere sector, op elkaar af te stemmen. Hoewel het niet juridisch bindend is, zal het oriëntatie bieden.

  Bron: Crux

  09-12-2018 om 16:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Medemenselijkheid

  Minister De Block verdient felicitaties omdat ze onmiddellijk de barbaarse Franckenquota m.b.t. asielzoekers wil afschaffen.

  Toch al een eerste teken dat we met Michel II de weg inslaan naar meer menselijkheid en beschaving ten aanzien van gevluchte medemensen.

  09-12-2018 om 15:50 geschreven door Gust Adriaensen


  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus steunt het migratiepact

  Paus Franciscus en het Vaticaan steunen het migratiepact.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/jSabvJT1CQk   

  08-12-2018 om 21:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christen-zijn in de 21ste eeuw

  HIVSET organiseert in 2019 een lezingencyclus over 'Christen-zijn in de 21ste eeuw.  08-12-2018 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  07-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stijl van havenschepen Van Peel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gazet van Antwerpen kopte boven de bijgevoegde foto, het volgende:

  Haven neemt in stijl afscheid van havenschepen Van Peel: “Long Live The Marc”

  Nou, in Antwerpse havenkringen drijven intrigerende opvattingen over 'stijl' boven.

  (foto: JHS)

  07-12-2018 om 22:26 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afschuwelijke beslissing

  Wie de reportage in Terzake van 7 december over de behandeling van de asielzoekers aan het Klein Kasteeltje gezien heeft, en nog enig medemenselijk gevoel heeft, kan niet anders dan diepe verontwaardiging voelen.

  De beperking tot 50 asielaanvragen per dag is duidelijk een inhumane politieke beslissing van Francken. De mensen zeiden terecht : 'Wij zijn mensen. Wij zijn geen criminelen.' Inderdaad. Die politieke beslissing is daarentegen een afschuwelijke daad, die haaks staat op onze westerse normen en waarden.

  Bekijk de reportage via onderstaande link. Zij loopt vanaf minuut 19.

  Bijlagen:
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2018/terzake-d20181207/   

  07-12-2018 om 20:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII.49

  Vrijdag 7 december 2018

  Flitsen

  Naar het Antilibanongebergte

  Tussen 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december worden wereldwijd acties gehouden als bewustwording van het geweld tegen vrouwen. Al menen we  dat er geheel andere initiatieven nodig zijn om geweld  in het algmeen en geweld tegen vrouwen uit de wereld te helpen, toch willen we meehelpen aan een goede bewustwording. Daarom heeft ook ons klooster vorig jaar samen met de United Nations Population Fund/Syria (UNFPA) een centrum in Qâra opgericht voor activiteiten betreffende  geweld tegen vrouwen. Vrijdagmorgen verschenen dan ruim honderd mensen uit Qâra op de binnenkoer, overwegend jonge vrouwen en meisjes voor een ludieke marsj naar het gebergte. De meesten van de  gemeenschap deden mee. Er werden oranje vestjes uitgedeeld met het teken van UNFPA en het kruis met vier bollen van onze gemeenschap. Het werd een wandeling van een uur met tussenin uitleg rond een poster en tenslotte een cross.

  Maaloula herleeft

  Zondag was er een gelijkaardige actie maar dan nog uitgebreider in Maaloula. We vierden de zondagseucharistie, namen het middagmaal  en vertrokken met dezefde groep als vrijdag in een sliert minibusjes naar Maaloula. Dit christelijke dorp bezochten we kort na de bevrijding en hebben toen ook beschreven hoe troosteloos de aanblik was. Vooral het beroemde St. Thecla klooster was door terroristen grondig verwoest, kerk en klooster geheel zwart verbrand, overal puin, verwrongen ijzer, kapot  meubilair en verbrijzelde iconen. Nu was de aanblik nagenoeg weer zoals voor de oorlog. Het heiligdom is helemaal hersteld. Binnenin bond een zuster een koordje rond onze pols als teken van zegening. De kerk is hersteld, alleen bovenaan zijn er nog 28 open kadertjes die wachten op nieuwe iconen van apostelen en heiligen. De hl Thecla, bekeerlinge van de hl Paulus in Iconium, kan weer alom vrij vereerd worden.

  Deze jongens en meisjes, samen met heel de gemeenschap, maken uiteraard plezier. In Maaloula kregen allen weer het oranje vestje om. Er was heel wat te doen om groepsfoto’s. We bezochten eerst het klooster,  het heiligdom, het winkeltje waar we een Aramees grammatica met heel de uitleg over het ontstaan van de  taal kochten. Volgens Deuteronomium 26, 5 was Abraham een zwervende Arameeër. Het Aramees zou in de 10e e voor Christus algemeen gesproken zijn in Syrië en Mesopotamië. Jezus sprak tot het volk in het Aramees terwijl het Hebreeuws eerder de liturgische taal was.

  Er was  een grote wandeling voorzien langs het enge wegentje tussen de hoge rotsten vol holen. Daarna bezochten we het aanpalende kerkje van de 4e eeuw van de hl. Sergius en Bacchus met het oudste altaar te wereld in de vorm van een halve ronde en de  cederbomen in de  muren die het gebouw beschermen tegen schokken en aardbevingen. Op de icoon van het Laatste Avondmaal zit Jezus opzij, als Degene die bedient. Alle iconen zijn vernietigd, wat we nu zien komt van fotocopieën. De christen vrouw die uitleg gaf, zong ter afsluiting een psalm in het Aramees, waarop het Onze Vader volgde. Indrukwekkend. Inmiddels was het  donker. Allen kregen een kaarsje (onze witte  kaarsen die oranje gekleurd werden) en zo stapten we door het dorp. Ter afsluiting  weer  een fotosessie van de  groep in slagorde. Iedereen was het  er roerend over  eens: dit was een prachtige dag.

  Sinterklaas

  Op 4 december wordt de hl Barbara herdacht, een martelares uit de tijd van keizer Maximianus. Het is hier vooral een feest voor de kinderen. Op 6 december is het St. Nicolaas. Wij vierden de twee samen op woensdagavond. Er waren vier  kandidaten zwarte piet en alle vier even origineel gesminkt en verkleed. Als oudste nam ik de rol van Sinterklaas. Tijdens ons laatste verblijf in België had ik voldoende chocola, gemeenschapsspelletjes en speelgoed meegekregen. De zwarte pieten zorgden voor een knotsgekke avond. Tenslotte werden er nog sketches gedaan voor de verjaardag van een zuster. Kortom, een avond voor iedereen om eens  gek te doen terwijl we volgende avond (donderdag) weer de traditionele nachtaanbidding houden. En zo is er steeds afwisseling waarbij we trachten het wezenlijke toch centraal te houden.

  De gele revolte: gevaren en kansen

  Een vrouw van 32 j. uit Seine-et-Marne, Priscilla Ludovsky, vraagt verlaging van de  brandstofprijs. De vrachtwagenchauffeur Eric Drouet roept op tot een mobilisatie op de Champs Elisées zaterdag 17 november. Jacqueline Mouraud maakt een video  van de “gele vestjes”, die al vlug door 6 miljoen mensen bekeken wordt. Iedere auto hoort een geel vestje te hebben. Als er  een ongeval gebeurt, draagt men dit  gele vestje om zichtbaar te zijn en niet verpletterd te worden. De “gele hesjes” protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en hoge belastingen. Zij willen duidelijk  maken dat ze in nood zijn en verpletterd worden. De volgende zaterdag 24 november wordt er opnieuw gemanifesteerd. Geheel anders dan de  klassieke syndikale manifestaties met een optocht van de Place de la République naar de Place de la Bastille en met officiële toespraken.  De mensen kwamen deze keer van overal, zonder afspraak, zonder leiding, met één schreeuw: met ons inkomen halen wij niet eens het einde van de maand! De volgende zaterdag 1 december breekt als het ware de hel los. Belangrijke kruispunten, grootwarenhuizen, distributiecentra ... waren het doelwit. Zelfs de Arc de Triomphe, hét symbool van de  republiek, wordt zwaar beschadigd. Daar sprak president Emmanuel Macron op 11 november voor de wereldleiders zijn afschuw uit voor het nieuwe gevaar van de populisten, waarmee hij Salvini van Italië en Orban van Hongarije bedoelde, terwijl hij zichzelf presenteerde als de beschermer van vrede en welvaart. Daar wordt nu door het volk luid het ontslag van Macron geëist. Hij wordt aan heel de wereld getoond  als het witte konijn dat door een magische truk uit de hoed werd getoverd maar geen werkelijk gezag van het volk verdient. Terwijl de gewone Fransman en de  middenklasse snel armer en onvrijer worden, weet de elite haar standaard hoog te houden. Parijs staat in brand en op diezelfde zaterdagavond viert de eerste minister, Edouad Philippe samen met een dertigtal prominenten in zijn privé woning in Parijs zijn 48e verjaardag. 

  De Franse élite heeft al ruim acht jaar mee geholpen om  o.a. Syrië in de ellende van een “Arabische lente” te storten. Een ‘’vrt-specialist’ schreef ooit in een van zijn dwaze artikels, zogenaamd kruipend in de huid van een Syriër: “Wij vroegen brood en kregen kogels”, niet wetend dat 10 broden in Syrië  0,10 eurocent kostten! Welke gek gaat dan de  straat op om brood te vragen? Welnu, Parijs krijgt nu onverwachts een late, fel opgewarmde   “Franse lente”, vanuit een echte “volksopstand”! Er zijn al spotprenten over “de eerste Parijzenaars ontvluchten het dictatoriale regime en komen aan in Aleppo” en “het Franse volk vraagt Bachar al- Assad om hen te  bevrijden van hun dictator”!  

  Het volksprotest van de  “gele hesjes” lijkt  geenszins op een van de vele voorbijgaande protestmanifestaties. In geen geval kan het grote belang van dit ontwaken nog ontkend worden. Nu al worden er andere Europese landen door aangestoken: België, Holland, Italië, Duitsland, Bulgarije, Servië, ja zelfs Afrikaanse landen. Deze revolte doet denken aan de  Franse Revolutie die heel  Europa in haar  greep kreeg. Of aan mei ’68, waarbij een studentenopstand vanuit Nanterre zich over heel Frankrijk en Europa verspreidde. Ook  in België viel toen de regering over Leuven Vlaams. Noch de regering, noch de bisschoppen konden deze dwaze splitsing tegen houden, terwijl er betere mogelijkheden waren om de problemen op te lossen en toch de eenheid van de eeuwenoude universiteit te bewaren.

  Door het “correcte denken” wordt verwacht dat we de Franse Revolutie hoogachten als een  bijrage aan een positieve Europese identiteit. Deze mening hebben we  vroeger al deskundig naar de prullenmand  verwezen (“De dikke mist van de Verlichting”, XIII.41, 12 oktober 2018). Miljoenen onschuldigen vermoorden, de infrastructuur samen met kerken en abdijen verwoesten en zowat het hele  eeuwenoude erfgoed vernielen, is niets minder dan waanzin. Wanneer “vrijheid, gelijkheid en broederlijk” uit het evangelie worden gelicht om als dekmantel te dienen voor gruwel, moord, verwoesting en nieuwe dictatuur, verdienen ze geen enkele waardering meer. Ook mei ’68 kunnen we niet onverdeeld toejuichen. Hier leerden jongeren vernielingen aanbrengen, die deskundig en  uitgebreid door de tv  werden getoond, zodat ze er ’s avonds in een luie zetel nogmaals van konden genieten,  zonder er zelf enige verantwoordelijkheid voor te dragen en alles gratis.

  In het protest van de “gele hesjes” zitten geheel andere waarden. Het zou nu door 80% van de  Fransen gedragen worden. Het zijn de  gewone Fransen, die in een versneld tempo verpauperen en zich verraden voelen door hen, waarop ze hun hoop hadden gesteld. Ze zijn niet van rechts of van links en behoren niet  tot een of andere partij of syndicaat.  Het zijn Fransen die het model van hun sociale systeem zien in elkaar zakken, de armoede ervaren en die geen hoop of verwachting meer hebben. Ziehier wat de Franse  generaal Didier Tauzin (kandidaat presidentsverkiezingen 2017) er van denkt: “Het is voor mij duidelijk dat de beweging in het begin geheel spontaan was. Nu ze uitbreidt met geïdentificeerde leiders, zal het gemakkelijk zijn te infiltreren door goed getrainde krachten en vooral door groepjes die niets anders willen dan wanorde en afbraak” (http://www.profession-gendarme.com/le-general-tauzin-sexprime-sur-les-gilets-jaunes/).Het feit dat de minister van binnenlandse zaken aangekondigd heeft de verhoging van de  taxen voor 6 maand uit te stellen, zal het protest niet kunnen doven. Deze taxen zijn maar de druppel die de emmer deden overlopen. De repressie en de eventuele noodtoestand die Macron voorziet, zullen evenmin kalmte brengen. Ze zullen de  woede van het volk tegen het rijk van het neokapitalisme van Macron alleen maar aanmoedigen. Voor generaal Tauzin gaat het om een opstand van een “verenigd en vaderlandslievend Frankrijk tegen het misprijzen en de  arrogantie van hen die zichzelf als de elite beschouwen”. Wel roept deze generaal de manifestanten op geen baldadigheden te  begaan, want daardoor ondermijnen ze hun gezag en kunnen geen positieve bijdrage meer leveren aan een zinvolle heropbouw van het land. Anderzijds roept hij ook de ordediensten op om op waardige wijze te reageren.

  Er is enige hoop  dat uit deze opstand nieuwe leiders opstaan, die de van boven opgelegde globalisatie, de nieuwe wereldorde,  een door de VS gedicteerde geglobaliseerde economie, de  bureaucratische dictaten van Brussel en de  dwaze oorlogspropaganda, die het volk tot slaven maakt, kunnen stoppen om de echte waarden van hun eigen land en volk te dienen. De “gele hesjes” lijken mij deel uit te maken van een veel grotere beweging die al eerder begon en die verder zal gaan. Twee jaar geleden protesteerden de Britten met Brexit. De Amerikanen protesteerden door, tegen alle verwachtingen in, Donald Trump tot president te verkiezen omdat hij zich duidelijk tegen de nieuwe wereldorde verzette. Een gelijkaardig protest klink  in Hongarije, Italië en zal ongetwijfeld naar andere Europese landen over slaan. De financiële, economische en politieke kolonisatie door de VS heeft de wereld in twee verdeeld: Amerikaanse vazalllen en zij die soeverein willen bijven. Syrië is het eerste land in de moderne geschiedenis dat weerstaan heeft aan de onderwerping, dank zij de eenheid van volk, leger, regering en president, alsook dank zij zijn trouwe bondgenoten. En dit ondanks een immense militaire overmacht van de zogenaamde mondiale “internationale gemeenschap”. Uiteindelijk steekt in deze brede beweging van weerstand ook een mogelijkheid in om eindelijk de internationale organisaties zoals UNO en UNO Veiligheidsraad te hervormen en te  bevrijden van de huidige verderfelijke, politieke manipulaties. Het wordt tijd dat het gezag van het internationaal recht met zijn prachtige principes hersteld wordt in plaats van het recht van de sterkste, de wet van de jungle, waarin de  wereld nu leeft. De rechten, vrijheden en mogelijkheden van de afzonderlijke staten werden steeds meer beperkt en overgenomen door een nieuwe wereldorde, die de oligarchie,  multinationals, bankiers, wapenbazen en een uitgelezen elite verrijkt. Vervolgens is er hoop dat de volken begrijpen hoezeer de gevierde grote democratieën op apegapen liggen en niet veel meer te maken hebben met een bestuur van, voor en door het volk. Vooral is er hoop dat nu eens  en voor goed het zionistisch regime ontmaskerd en uitgeschakeld wordt. Al decennia lang kan dit moorddadig regime ongestraft misdaden tegen de menselijkheid begaan. Iedere rechtmatige veroordeling weten de zionisten te beantwoorden door een nog meer beestachtige agressie, waarbij ze beschermd worden door machtige, corrupte wereldleiders. Wij hopen en verwachten dat het ware Israël,  het joodse volk en geloof, het Midden Oosten en de wereld eindelijk bevrijd worden van dit steeds voortwoekerend gruwelijk onrecht.

  Ideologieën verdwijnen, de  werkelijkheid blijft. Mogen volkeren wereldwijd opstaan tegen  corrupte leiders en hun globaliserende ideologieën om de blijvende menselijke en christelijke waarden van een ware beschaving te erkennen tot materieel en geestelijk welzijn  van het volk. De mensheid beschikt nu  over voldoende kennis, onbeperkte technische mogelijkheden en overvloed aan goederen om aan alle mensen op aarde een ruime welvaart te bezorgen. Laten we zeggen: een hotel van 3 sterren. Liefst geen hotel met veel meer sterren, want dan zijn er  te veel slaven nodig die al het vuile werk moeten doen, dat ook door iedereen kan gedaan worden. In elk geval is er vooreerst een herstel nodig van het gezin als basiscel van iedere samenleving, waardoor vrijheid en welvaart voor ieder mens best gegarandeerd kan worden. Vervolgens is er de daadwerkelijke erkenning nodig van de soevereiniteit en eigenheid van ieder land om voor eigen volk met eigen middelen zorg te dragen. Indien hierbij het internationaal recht werkelijk gerespecteerd wordt, samen met een streven naar een gezonde samenwerking en solidariteit, zal heel de mensenfamilie in welvaart kunnen leven. Hiervoor is er ruimschoots genoeg op deze aarde. Er is echter nooit genoeg om de machtsdrang, hebzucht, heerszucht en oorlogsdrang van criminele wereldleiders en hun nieuwe wereldorde te blijven voldoen.

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht geïlustreerd met 4 video’s: 1. Israëlische aanvallen afgeslagen, 2. en 3. Oorlogsrapport Idlib, 4. Burgers die druk gebruik maken van de  corridor Abu Duhour: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-99/

  vEen traan en een lach, grondige achtergrondinformatie over het vuile werk in Idlib van HTS, VS, golfstaten, Turkije (video 1), gestolen oudheidkundige kunstwerken (video 2),  het plechtige Salve Regina, gezongenn in het Krak des Chevaliers (video 3): http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-15/

  vBijtende humor: het Franse volk doet beroep op president Assad om bevrijd te worden van een gruwelijke dictator en een verstikkend dictatoriaal regime. En de eerste Parijse vluchtelingen aangekomen in Aleppo? http://www.golfbrekers.be/president-assad-de-wereld-kijkt-naar-u/

  vIn het kader van de 1050e verjaardag van het katholieke Polen werd in de kathedraal van Krakow plechtig Jezus Christus als Koning van Polen uitgeroepen in aanwezigheid van president Andrzei Duda:  https://fr.sputniknews.com/international/201611191028779534-cracovie-jesus-christ-roi-pologne/

  vAcht video’s (waarvan ik er verschillende niet kan openen) over het heropleven van Syrië: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-16/

   

  vNuttige informatie i.v.m. de zogenaamde migrantencrisis die ons erg bezig houdt: https://forumvoordemocratie.nl/actueel/wat-staat-er-precies-in-het-marrakesh-immigratiepact

  vGoede verklaring van de uitgesproken katholieke filosoof  prof. Peter Kreeft van  Boston College over het tegelijk opkomen van tegengestelde bewegingen van de islam en de homoseksualiteit:  http://www.katholiekforum.net/2018/12/02/de-simultane-opkomst-van-de-islam-en-homoseksualiteit-peter-kreeft/

  vEen heldere beoordeling van de opstand van de ‘gele vestjes’ vanaf het begin: http://www.voltairenet.org/article204031.html

  P. Daniel

   

   

  07-12-2018 om 17:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plichtsverzuim

  De afwezigheid van de N-VA bij de verschillende stadia in de totstandkoming van het pact, wijst op zwaar plichtsverzuim.

  Het verzet in laatste instantie, nadat de partij en de bevoegde staatssecretaris goedkeuring hadden gegeven, wijst op zware politieke onbetrouwbaarheid en wispelturigheid.

  De absentie en de oorverdovende stilte van de Wever versterken het beeld van een politicus die het liefst zoveel mogelijk de rechtstreekse confrontatie of discussie met politieke tegenstrevers zowel in het parlement als in de media uit de weg gaat.

  Een en ander kunnen bezwaarlijk goede voorbeelden van politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheidszin en van echte democratische ingesteldheid genoemd worden.

  De Wever en Francken laten liever De Roover -die er elke dag meer afgepeigerd uitziet- helemaal alleen de kastanjes uit het vuur halen. Die houding wijst op zware politieke lafheid.

  07-12-2018 om 15:59 geschreven door Gust Adriaensen


  06-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De onderbuik van N-VA rommelt

  In De Standaard van 6 december geeft Noël Slangen een scherpzinnige analyse van de huidige  chaotische situatie in het N-VA-machtscenakel.

  Dat De Wever al 14 jaar de voorzitterszetel van de ondertussen grootste partij van België bezet houdt (overigens tegen de statutaire bepalingen van de partij in), kan wijzen op politiek vernuft en overlevingskunst, maar is nog veel sterker -en Slangen wijst erop- het gevolg van het gebrek aan talentrijke opvolgers en van de angst in brede kringen van N-VA, dat de partij zonder De Wever al vlug zal verschrompelen tot verschillende facties, waarbij er zeker zullen zijn die in niets zullen moeten onderdoen voor het extreemrechtse en polariserende gedachtegoed van bv. een Dewinter.

  In deze pactcrisis is het overigens pijnlijk duidelijk geworden dat de positie van De Wever van binnenuit wordt aangetast. Hij verliest meer en meer de controle en dat heeft hij vooral te wijten aan zichzelf. Zijn drang om zoveel mogelijk macht in zijn persoon te concentreren (voorzitter grootste partij, burgemeester grootste stad, de 'echte' premier...) breekt hem nu zuur op.

  De machtspoliticus die De Wever is, heeft er zich meestentijds voor gehoed af te glijden naar de gore en agressieve retoriek van racisten en islamofoben. Althans naar buiten toe, slaagde hij daar ook grosso modo in, samen met mensen als Bourgeois, Muyters, Van Overtveldt, Weyts, Van de Put.

  Maar ondertussen begon het meer en meer te rommelen in de 'onderbuik' van zijn partij. Daar had hij geen oog voor of hij liet te veel vrij spel aan Francken en enkele partij-apparatsjiks,die ijverig bouwden aan een twitterbende -een soort van 5de colonne-, die altijd in de weer is of 24/7 gemobiliseerd kan worden. De 'onderbuik' van de N-VA bewerkt permanent de 'onderbuik' van het Vlaamse electoraat, omdat Francken en co. weten en voelen dat politiek fatsoen niet loont maar dat het oppoken van antigevoelens (antimigrant, antivluchteling, antipact, antisocialisme, anti-intellectueel...) spoort met het 'buikgevoel' van velen en dus electoraal interessant is.

  De interne N-VA-machtsstrijd woedt volop!

  06-12-2018 om 17:01 geschreven door Gust Adriaensen


  05-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Michel recht de rug

  Een regeringsleider kan niet blijven dulden dat hij door een coalitiepartner herhaaldelijk wordt beledigd en voor het oog van de wereld in zijn hemd wordt gezet.

  De machtsdronken partij die de NVA geworden is en de angst dat ze een stukje van die verworven macht en rijkdom dreigt te verliezen aan het Vlaams Belang, maken de partij roekeloos en blind. Het werd de hoogste tijd dat Michel zich niet langer liet behandelen als a puppet on a string. Proficiat premier!

  Door de effenaf schandalige en schabouwelijke mediacampagne is De Wever in een bijzonder pijnlijke en gênante positie terechtgekomen. Woordvoerder Joachim Pohlmann wordt nu als schuldige opgevoerd. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat de partijvoorzitter daarover van toeten of blazen wist. En dan draagt De Wever de volle verantwoordelijkheid voor die platvloerse fake newscampagne.

  Wist de voorzitter werkelijk van niks, dan is er stront aan de knikker in het NVA-huishouden en worden de geruchten versterkt over een bitse interne machtsstrijd.

  05-12-2018 om 08:36 geschreven door Gust Adriaensen


  03-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoezo, de paus een homohater?

  Hoezo, de paus een homohater?

  Paus Franciscus © Vatican Media/SIR

  Paus Franciscus © Vatican Media/SIR

  Bepaalde media halen opnieuw fel uit naar paus Franciscus, die zich schuldig zou maken aan het aansporen tot homohaat omdat hij eraan herinnerde dat priesters, ook als hun homoseksuele geaardheid pas later tot uiting zou komen, zich te houden hebben aan het celibaat. Paus Franciscus zegt daarmee niets nieuws. Hij herhaalt een eeuwenoud kerkelijk standpunt over het tot nu nog altijd verplichte celibaat voor priesters. Bovendien wordt de indruk gewekt dat de oproep om het celibaat na te leven uitsluitend voor homoseksuele priesters van toepassing zou zijn. Zes maanden geleden werd ook al gesuggereerd dat de paus homoseksuelen naar de psychiatrie wilde sturen, toen hij de mogelijkheid opperde om ouders die problemen hebben met de ontluikende homoseksualiteit van een van hun kinderen daarvoor psychologische hulp en begeleiding door professionelen in te roepen.

  De kracht van de roeping tot het priesterschap of het kloosterleven

  De aanleiding tot de nieuwe kritiek is de publicatie van La fuerza de la vocación (De kracht van de roeping), een interviewboek dat de Spaanse missionaris Fernando Prado, een hoogleraar van de Universiteit van Salamanca, met paus Franciscus maakte en in de loop van deze week wordt gepubliceerd. Onder meer de Italiaanse krant Corriere dela Sera pakte eind vorige week uit met een voorpublicatie. Het boek is het resultaat van een gesprek van vier uur dat in augustus plaatsvond. Paus Franciscus roept op om de kracht van de roeping tot het priesterschap en het godgewijde leven, die een grote schat is van de Kerk, te herontdekken. Hij vraagt ook om een zorgvuldige en adequate onderscheiding bij de selectie, van bij het prille begin als dat nodig blijkt, van mogelijke kandidaten voor het priesterschap of het religieuze leven. Hij dringt erop aan in deze veeleisend te zijn. Hij verwijst ook naar de op op 8 december 2016 door de Congregatie voor de Clerus gepubliceerde Ratio fundamentalis, het document over de toelating van kandidaten tot seminaries en noviciaten. Daarin staat onder meer te lezen dat een gebrek aan affectieve volwassenheid of een diepgewortelde homoseksuele geaardheid een voldoende reden kan zijn om kandidaten te weigeren. In De kracht van de roeping waarschuwt de paus voor gevaren die deze roeping dreigen te ondergraven, zoals een al te grote wereldlijkheid of een overdreven klerikalisme en hij onderstreept het belang van de vreugde bij de beleving van die roeping.

  Oproep om het celibaat ten volle te beleven

  In de omstreden passage over het celibaat, waarin ook homoseksualiteit ter sprake komt, zegt paus Franciscus: In onze samenlevingen lijkt het erop dat homoseksualiteit 'in de mode' is. Die mentaliteit beïnvloedt op een bepaalde manier ook het leven van de Kerk. Dat is iets dat me grote zorgen baart. Hij is het grondig oneens met sommige kerkelijke leidinggevenden die de neiging hebben om affectieve gevoelens tussen mannen onderling en vrouwen onderling vergoeilijkend af te doen als soort van genegenheid. Hij zegt daarover: In  het godgewijde leven, zoals bij het priesterschap, heeft dit soort genegenheid geen plaats. Priesters, religieuzen en homoseksuelen moeten het celibaat ten volle beleven. Aansluitend vraagt de paus om priesters en religieuzen, zowel homoseksuele geestelijken als heteroseksuelen, aan te moedigen het celibaat integraal en vreugdevol te beleven. En hij voegde eraan toe: Het is beter om het priesterschap of het gewijde leven achter zich laten dan een dubbelleven te moeten leiden.

  Bron: La Croix/Crux/I.media/Kathpress.at/Corriere dela Sera

  (Kerknet)

  03-12-2018 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vlaamse identiteit?'

  Alle grote veranderingen die de Vlaamse cultuur na de oorlog heeft ondergaan, vonden plaats tegen de achtergrond van massamigratie. Toch heeft die er nauwelijks invloed op gehad. Dat schrijft Tom Naegels in De Standaard van 1 december.

  Dat artikel van Tom Naegels versterkt in grote mate de onzekerheid over en de relativiteit van het begrip 'Vlaamse identiteit'. Nochtans puilt de retoriek van populistische, rechtse partijen als NVA en Vlaams Belang, daarvan uit en bepaalt 'Vlaamse identiteit' hun politieke tactiek en electorale gebruiksaanwijzing.

  'Vlaamse identiteit' klinkt in de oren van vele mensen als een onweerstaanbare sirenenzang. Het spiegelt hun een (imaginaire) geïdealiseerde, ouderwetse geborgenheid voor, het voedt hun nostalgie naar een immobiele, overzichtelijke, harmonieuze droomsamenleving. Het versterkt en speelt in op de angst voor verandering voor het vreemde en de vreemde die anders denkt, zich anders kleedt. Het neemt hun zicht weg op de enorme verschillen in denken en levenswijze binnen hun eigen zgn. Vlaamse gemeenschap van autochtonen.

  Degenen die de mond vol hebben van 'Vlaamse identiteit' slagen er evenwel niet in, een antwoord te geven op de reeds vaak gestelde vraag: 'Wat is die identiteit?'

  03-12-2018 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer dan 300 kabinetsmedewerkers in Vlaamse centrumsteden

  Burgemeesters en schepenen in de Vlaamse centrumsteden laten zich omringen door meer dan 300 kabinetsmedewerkers.

  Gent en Antwerpen tellen samen meer dan de helft van de lokale cabinetards in Vlaanderen, telkens meer dan 80 mannen en vrouwen. De Arteveldestad van Daniël Termont (sp.a) mag dan wel half zo groot zijn als de Koekenstad van Bart De Wever (N-VA), het aantal kabinetsmedewerkers is er niet minder op.

  Maar ook in Leuven en Aalst vallen grote kabinetten op.

  De colleges van Christoph D’haese (N-VA) in Aalst en die van Bart Somers (Open VLD) in Mechelen, steden met ongeveer evenveel inwoners, tellen respectievelijk 28 en 16 kabinetsmedewerkers.

  En daartussen: het veel kleinere Oostende van minister van Staat Johan Vandelanotte (sp.a). Zijn college laat zich omringen door evenveel kabinetsmedewerkers als dat van zijn partijgenoot Renaat Landuyt. Alleen heeft die laatste in Brugge bijna 50.000 inwoners meer onder zijn hoede.

  Die explosieve groei van kabinetspersoneel gebeurde in alle stilte. Het leidt tot spanningen met administraties en tot een onevenwicht met de gemeenteraad, menen experts.

  Eén op zes ‘cabinetards’ werkt in het verborgene, zo blijkt uit onderzoek waarbij intensief gebruik gemaakt werd van de wetgeving openbaarheid van bestuur. Nochtans is het belangrijk om te weten wie mee aan de knoppen van de macht zit.

  Dit artikel kwam tot stand met steun van het Fonds Pascal Decroos. Er werd onder meer gebruik gemaakt van de wob-tool van Transparencia.   © Apache

  03-12-2018 om 14:02 geschreven door Gust Adriaensen


  02-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gevaren van Facebook

  Paul-Olivier Dehaye, wiskundige, over de gevaren van Facebook:

  'Duizenden bedrijven verzamelen al jaren gegevens van miljoenen mensen. Ze maken profielen zonder dat we het beseffen. Het is stalking op een schaal die je niet voor mogelijk houdt. De voorspellingen die op basis van die gegevens over ons gemaakt worden, staan vandaag nog niet helemaal op punt, maar de hoeveelheid gegevens is wel gigantisch. Hebben we last van constipatie of acne? Echt alles wordt achterhaald en gebruikt door adverteerders.'

  02-12-2018 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  01-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/48

  Vrijdag 30 november 2018

  Van België naar Syrië

  Vorig weekend maakten wij mee wat vele mensen, die in Brussel of Antwerpen gaan werken elke dag meemaken: file. Vrijdagavond om 17.00 u werd ik opgehaald in Postel en om 20.00 u was ik in het missiehuis van Scheut in Anderlecht terwijl ik een half uur eerder daar had moeten zijn voor een conferentie. Toch was iedereen gebleven en ik werd met milde hartelijkheid en grote openheid ontvangen. Zaterdag hadden we een ontmoeting in Brussel met enkelen die volgend voorjaar een reis naar Syrië en ons klooster plannen. Zondag hebben we nog een aantal mensen ontmoet en maandag morgen reden we met de trein naar Zaventem.

  Van Beyroet werden we met vijf (nog 2 Vlamingen en een Nederlands echtpaar), na wat oponthoud, naar Qâra gebracht. Er zijn onderweg minder controleposten dan voorheen. Rond half twaalf kwamen we toe en de meesten stonden ons nog op te wachten. We genoten van een hartelijk familiaal onthaal met nog wat eten en thee. We hebben een flinke voorraad speelgoed, chocolade enz... meegekregen voor groot en klein zodat we voorlopig zelfs nog wat kunnen achterhouden voor Sinterklaas en Kerstmis. In België zagen we hier en daar de lichtjes als kerstversiering al verschijnen, hier in het klooster wordt al volop gewerkt aan kerstallen. Kinderen, zusters, fraters, gasten en bezoekers, allen werken de volgende weken met eigen creativiteit mee aan de bouw van kerstallen op alle mogelijke plaatsen binnen en buiten en in alle mogelijke uitvoeringen. En vandaag kwamen een tiental moslimmeisjes van een kunstacademie de kerk binnen juist wanneer de eucharistie begon. Ze bleven tot na de preek zodat we de kans hadden nog wat mee te geven van de  blijde boodschap van Jezus’ evangelie. Achteraf merkten we dat ze bij de icoon van Christus allemaal nog een kaarsje aangestoken hadden.

  Enkele indrukken

  De VS coalitie blijft de onschuldige Syrische bevolking bombarderen, vrouwen en kinderen inbegrepen. Ze doen het zelfs met de verboden witte fosfor en het lukt hen nog de wereld wijs te maken dat zij de terroristen bestrijden. De VS willen duidelijk hun aanwezigheid hier zo lang mogelijk rekken om het land nog zoveel mogelijk te ontwrichten en de  vrede en de heropbouw tegen te werken. De chemische aanvallen door de terroristen hebben maar beperkt succes en velen zijn niet meer bereid te geloven dat deze aanslagen het werk van Syrië zelf zijn. Van enig protest vanuit het westen, de VN Veiligheidsraad of de internationale organisaties  hoor je nu echter niet één woord. Het even dubbelzinnige Turkije blijft trachten zijn invloed in N Syrië te handhaven of uit te breiden vanuit zijn droom van het grote Ottomaanse rijk. De zionisten blijven stoken maar worden steeds deskundiger geweerd.  Volgens Sputnik news  heeft het Syrische leger deze nacht een Israëlisch gevechtsvliegtuig en verschillende raketten neergehaald. De zionisten verdedigen zogezegd hun nationale veiligheid, terwijl zij van niemand enig nadeel hoeven te  vrezen wanneer zij zelf hun terrorisme tegen andere volken zouden staken, wat tevens het grootste geschenk zou zijn voor de bevrijding van het land en het volk van Israël. In Jemen sterven miljoenen  mensen de hongerdood voor de machtswellust van één dwaas in Saoedi-Arabië, aangemoedigd door het enthousiast applaus van de  VS en Israël. De NATO, volgens sommigen de grootste Noord Atlantische Terroristen Organisatie, houdt niet op Rusland met illegale acties uit te dagen om toch maar een grote oorlog in Europa te kunnen uitlokken. Verschillende Europese landen (waaronder Blegië) stapelen Amerikaanse atoomwapens op, tegen de grondwet in, klaar om op een vingerknip van  de VS te gebruiken en zo zichzelf mee te vernietigen. Hierover kan zelfs in het parlement niet gesproken worden, terwijl alle partijen elkaar trachten te overtreffen in lessen over democratisch bestuur. En Syrië? Langs de opening aan de  grens  met Jordanië blijven Syrische vluchtelingen terugkeren. Syrië blijft de  illegale militaire acties van vreemde mogendheden in zijn land aanklagen en eist dat ze allemaal vertrekken. Aan een nieuwe constitutie zal gewerkt worden maar geen enkele buitenlandse mogendheid zal de kans  krijgen om daarin tussenbeide te komen, hoe luid door internationaoe organisatgies ook gekakeld wordt. Saoedi-Arabië, het hoofd (in feite eerder het achterwerk) van de UNO mensenrechtencommisie heeft geen enkel gezag om Syrië de les te spellen. En ik kan mij niet voorstellen dat Syrië nog lang de  gruwelen in en vanuit het terroristennest van Idlib zal laten verder gaan omdat er  vanuit het westen zovele  krokodillentranen vloeien om het lijden dat de bevolking eventueel zou aangedaan worden bij een grondige opkuis. Kortom, de honden blaffen maar de Syrische karavaan trekt verder.

   

  En dit nog

  vZeven video’s die de stand van zaken in Syrië toelichten: 1. Volksvertegenwoordiger Fares Shebabi over de chemische aanval in Aleppo, 2. Over de aanval in Damascus, 3. Reactie van Al Jaafari, 4. Oorlogsrapport, 5. Hoe HTS terroristen hun wet opleggen, 6. Protest in Idlib tegen het aanslaan van christelijke eigendommen door de terroristen, 7. Ook Libanon vraagt nu Russisch afweergeschut: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-14/

  vInteressante video over Oekraïne:https://www.geotrendlines.nl/documentaire-ukraine-on-fire-2016/

  vVideo van 1,5 uur uit 2014 over Bilderberg: https://vimeo.com/119733411 

  vHoe de zionisten in Israël hun mensonwaardig en onwettig streven naar een zuivere joodse staat nu tegen christenen gewoon voortzetten:http://www.golfbrekers.be/eigendom-is-een-rekbaar-begrip/

  P. Daniel

  01-12-2018 om 14:29 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!