NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
 • 'Niet in mijn naam'
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  18-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'.

  ----------

  'Onze menselijke waardigheid bestaat dus niet in onze materiële rijkdom, ons groot of klein verstand, onze technische of muzikale vaardigheid of wat dan ook. Ze is ons voor altijd gegeven op het ogenblik dat God ons geschapen heeft, ze is voor iedereen gelijk en ze kan door niets of niemand ooit worden afgenomen of vernietigd.'

  18-06-2019 om 06:18 geschreven door Gust Adriaensen


  17-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'.

  ----------

  'Wat is de eerste pijler van een democratie? Dat iedereen die er is, er mag zijn. Met een abortuswetgeving wordt deze eerste pijler vernietigd. Juist de zwaksten van de mensenfamilie, die de meeste bescherming verdienen, worden vogelvrij verklaard en onderworpen aan de grillen van anderen.Een beschaving die voor moeders in nood geen andere oplossing kent dan het doden van het kind, is een barbaarse maatschappij geworden onder het juk van de wet van de sterkste. 

  Iets gelijksoortigs geldt voor euthanasie. Een beschaving die niet in staat is met alle middelen van pijnbestrijding te omringen zodat hij op zijn tijd en wijze, zijn dood kan aanvaarden, is het niet meer waard een beschaving te heten.'

  17-06-2019 om 22:27 geschreven door Gust Adriaensen


  16-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juni

  De levensstijl van priesters.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/lhfI5XC1Q5E   

  16-06-2019 om 14:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'.

  ----------

  We dienen gevoeliger te wordentr voor de vrede. Een land gaan aanvallen dat ons nooit iets heeft misdaan en zich op duizenden kilometers van ons bevindt, is geen bijdrage aan onze nationale veiligheid. integendeel, en dit moet krachtig als misdaad aangeklaagd worden. Ook het slaafs meedoen met een dure wapenwedloop, atoomwapens in eigen land aanvaarden, ons laten wijsmaken dat Rusland ons land gaat binnenvallen, is niets minder dan hysterie steunen. Ook de NAVO, waardoor Europa verplicht is de oorlogen van de VS testeunen, dient kritisch benaderd te worden.'

  16-06-2019 om 07:37 geschreven door Gust Adriaensen


  15-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Niet in mijn naam'

  In De Standaard van 14 juni schrijft columnist Paul Goossens een artikel waarin hij aanklaagt dat Vlaams Belang en de Franckenstrekking in NVA, recruteren in een 'wereld die niet maalt om mensenrechten' en waarin de 'erosie in woorden en handelen van de grondrechten van kinderen' sterker en sterker wordt.

  Verwonderlijk en verontrustend is, dat er nogal wat reacties op het kranteforum zijn, waarvan de stellers niet (willen) opmerken dat Goossens terecht beschuldigend schrijft: '...die wereld maalt niet om mensenrechten' , én de erosie van onvervreemdbare rechten, de flagrante negatie van grondrechten van kinderen. Zij schrijven alleen maar smalend over de journalist Goossens, want die is voor hen alleen maar een linkse rakker.

  Hoezo? Is opkomen voor de mensenrechten, de verdediging van de grondrechten van kinderen, niet de ethische opdracht van iedereen die de 'westerse normen en waarden' wil verdedigen, wil toepassen, wil propageren? Is het niet onze verdomde plicht de politici daarop te wijzen, ze aan te klagen wanneer ze door woord of daad die rechten uithollen of omzeilen? Elk vanuit zijn of haar positie of taak in de samenleving. En Paul Goossens doet dat als journalist, als columnist. Die 'rechtse rakkers' kijken opzij als 'mensenrechten' en 'grondrechten van kinderen' in het geding zijn.

  Met Goossens zeg ik :'Voor dergelijk meedogenloos en barbaars Vlaanderen, bedank ik.

  15-06-2019 om 16:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'.

  ---------------

  'Voor alle mensen van goede wil en vooral voor de christenen is het algemene mobilisatie. Laten we in woord en daad tonen dat we onze waarden koesteren en verdedigen. Laten we onze kerken eren als de heilige plaatsen waar we ons komen voeden met de levensbronnen. Laten we de pracht van de liturgie vieren als een lofzang aan God en een bevrijding voor ons mensen. Wanneer christenen in de kerken blijven komen om eucharistie te vieren en te bidden, hoeven ze niet afgebroken te worden.'

  15-06-2019 om 08:44 geschreven door Gust Adriaensen


  14-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/23

  Vrijdag 14 juni 2019

  Terwijl het westen verder slaapt…

  De tijd dat ik tijdens mijn  lezingen heftige reacties kreeg, schijnt voorbij te zijn. De meesten beseffen dat ze door de media ronduit belogen worden over de oorlog in Syrië Toch blijven de monsterleugens van het begin nog ruimschoots leven, over een  “ongewapende volksopstand”, “bloedig onderdrukt” door een “verschrikkelijke dictator”, waaruit een “burgeroorlog” ontstond… nl. de westerse oorlogspropaganda die zo in  de openbare opinie een permanente oorlog wil rechtvaardigen. Al die valse meningen kwamen we terloops weer tegen, ook in eigen  midden. Sommigen menen  echt dat het hier de godsdiensten zijn die onderling oorlog tegen elkaar voeren en ze beweren dat het beter is alle godsdiensten aan banden te leggen. En onze  kranten schreven weer over Idlib precies zoals ze het deden over Aleppo, nl. dat het Syrische leger en de Russen scholen en ziekenhuizen bombarderen en zo onder de bevolking de zoveelste humanitaire crisis veroorzaken. Dat de “internationale gemeenschap” (VS, zionisten, NAVO, golfstaten) op alle mogelijke manieren terroristen steunt om in Syrië gruwelen te  blijven plegen om te beletten dat het leger heel het land zou bevrijden, blijft krampachtig verborgen. Een Vlaamse vriend, gehuwd met een Syrische, vroeg een van onze  topjournalisten of hij stilaan klaar was om Assad in ere te herstellen… maar zijn inzicht bleek nog lang zo ver niet te zijn. De “internationale gemeenschap” is nog steeds ongevoelig voor haar eigen misdaden in de  wereld.

  Het westen blijft zich voorlopig wentelen in zijn eigen vooroordelen en  de illusie van de Angelsaksische wereldoverheersing, het wilde neokapitalistische kolonialisme en een niet meer bestaande unipolaire wereldorde… Zo ging alle aandacht van de media op 5 juni naar de verjaardag van de D-Day  in de Britse havenstad Portsmouth. Trump en de Europese leiders van de NAVO vierden zichzelf als de helden van de vrede, de vrijheid en de democratie. Rusland, die  veruit de hoogste prijs betaalde voor deze bevrijding werd niet uitgenodigd. Vooral wilden de westerse leiders hun bereidheid manifesteren om deze waarden te verdedigen  tegen de zogenaamde huidige  dreigingen (natuurlijk Rusland, China, Iran, Syrië, Venezuela, Noord-Korea). Volgens het politiek correcte denken moeten deze landen  bestreden en geïsoleerd worden.

  Op dezelfde dag van deze potsierlijke zelfverheerlijking kwamen echter Vladimir Poetin en Xi Jinping in Moskou samen om nieuwe gezamenlijke projecten  te tekenen voor een 30 miljard   dollar, terwijl ze vorig jaar dit al gedaan hadden voor een 100 miljard dollar. Het gaat over energie, communicatie, spitstechnologie, treinverbindingen, wegen, havens… En vooral, ze engageren zich  om eens hun betalingen helemaal in de nationale munten te kunnen  verrichten: de roebel en de  yan. Zo werken China en Rusland onverstoord enerzijds aan een gigantische nieuwe Zijderoute (gelanceerd sinds 2013), anderzijds aan een groots Euro-Aziatische economische unie en samen aan een oersterk Euro-Aziatisch partnerschap. Rusland en China delen dezelfde visie inzake strategische veiligheid in de  wereld en deze  staat haaks op de houding van de VS en de  NAVO. Voor deze ontmoeting hadden onze media geen enkele aandacht. Zij waren te gefascineerd door de geweldige outfit die Melania Trump gekozen had. Terwijl de unipolaire wereld van het Amerikaans imperium instort, verkeert het westen nog in zijn winterslaap.

   

  In het Licht van het Kruis

  Lijden, kruis en sterven horen bij ons menselijk bestaan. Ieder lijden is  “menselijk” en een leven zonder  lijden kan zelfs niet menselijk genoemd worden. “Onmenselijk lijden” bestaat dus eigenlijk niet. Er zijn wel onmenselijke handelingen waardoor anderen onrechtvaardig  lijden, maar dit lijden zelf is  niet onmenselijk. Tenslotte horen geboorte en dood bij het leven zoals de twee oevers van dezelfde stroom. We moeten uiteraard wel alles doen wat mogelijk is om het lijden voor anderen te verzachten, weg te nemen en te vermijden. Wie meent dat lijden en sterven helemaal uit het menselijk leven kunnen en moeten weggenomen worden, maakt een gevaarlijke vergissing. De goede houding is deze: al het mogelijke doen om het lijden te  verzachten of weg te nemen en wat overblijft met zoveel zorg als mogelijk is te omringen. Door ons lijden en sterven samen met Christus worden we  omgevormd tot de “nieuwe mens” en het Leven van de Verrezen Heer.

  Een jong gezin uit onze vriendenkring heeft een baby met het syndroom van Down, trisomie, een chromosomale afwijking, gewoonlijk mongooltje genoemd. Herhaaldelijk, ook in christelijke middens en door gelovige medische diensten werd hen gesproken over de zogenaamde oplossing die  nu voor een dergelijke zwangerschap bestaat: het kindje “wegnemen”. De jonge ouders hebben echter bewust gekozen voor dit kindje en willen het behouden. Op alle mogelijk wijzen tonen zij aan het kindje zelf en aan de  omgeving dat het geliefd is, zodat het nu al de vreugde van het hele gezin is. Dergelijke kinderen hebben dikwijls ook andere beperkingen (horen, zien…). Verdere onderzoeken wijzen echter uit dat de resultaten eerder goed zijn. Welnu, je hoeft geen profeet te zijn om te beseffen dat een kindje,  op die wijze ontvangen en bemind, een grote zegen is voor deze ouders en voor heel het gezin.

  Prof. Jérôme Lejeune -  de ontdekker van dit syndroom - sloot een van zijn voordrachten ooit af met dit waar gebeurde verhaal, zoals we het zelf hoorden. Op een nacht werden in Oostenrijk twee kinderen geboren die toen nog door de huisdokter ter wereld werden gebracht. De ene baby  was een meisje met het Down syndroom, de andere  baby was een kerngezonde jongen. De moeder van het meisje werd erg ziek en zorgbehoevend. Het minder valide  dochtertje verzorgde haar moeder zo goed zij kon. Moeder  is gestorven terwijl deze dochter met al haar beperktheden haar nog een mooie levensavond heeft bezorgd.  De dokter die de twee kinderen ’s nachts ter wereld had gebracht, was  de naam van de  baby met het syndroom van Down  vergeten. De naam van de kerngezonde jongen  had hij echter onthouden: Adolf Hitler.

  Besluit: het is een zware vergissing te denken dat we de wereld beter  maken door mensen met een beperking (op onmenselijke wijze) uit te roeien. Ze kunnen een grote zegen zijn. Immers, zoals de hemel verheven is boven de  aarde (cf. Jesaja 55, 9),  zo zijn Gods gedachten, plannen en mogelijkheden verheven boven de onze. Zo  zijn er nog ouders die  hun kindje met trisomie vol liefde ontvangen: https://www.lesalonbeige.fr/des-parents-accueillent-avec-joie-des-jumeaux-dont-lun-est-atteint-de-trisomie/

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-122/

  vOp katholiek forum: http://www.katholiekforum.net/2019/06/07/de-bilderberggroep-is-een-van-de-verantwoordelijken-van-de-spanningen-en-massamoorden-van-onze-tijd/

  vHeerlijk positief nieuws over de heropbouw van Syrië op bijna ieder gebied, met vele foto’s en 9 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-43/

  vDe uitroeiing van de christenen in het Midden Oosten met vier video’s, laatste video (Duits) over het M.O. als de wieg van het christelijk geloof: http://www.golfbrekers.be/westerse-verdeel-en-heers-strategie-ten-koste-van-de-christenen-in-het-m-o/

  vFoto’s en 8 video’s over de schandelijke n leugenachtige berichtgeving in onze  pers over Idlib:http://www.golfbrekers.be/onzichtbare-kinderen/

  vSteeds weer moeten de leugens ontmaskerd worden: https://willyvandamme.wordpress.com/2019/06/04/guy-van-vlierden-en-zijn-salafistische-vrienden/

  vGrondige en boeiende ontmaskering van de Witte Helmen door Willy van Damme: http://www.novini.nl/syrie-witte-helmen-als-britse-oorlogspropaganda/

  vOver de  genderwaanzin:http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-122/

  P. Daniel

   

   

   

   

  14-06-2019 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel en in Mar Yakub

  Ons verblijf van drie weken in de  abdij van Postel is vlug voorbij
  gegaan. Ik ben dankbaar om de grote vriendschap, het begrip en de
  steun die ik van velen mocht ontvangen. Sinds de  blikseminslag op de
  abdij, dinsdag van vorige week, hebben we gans de  week geen internet
  meer  gehad. Wel ben ik als internetbedelaar in de onmiddellijke
  omgeving af en toe met open armen ontvangen zodat ik toch enkele mails
  kon versturen. Woensdag morgen vlogen we van Zaventem naar Beiroet.
  Vanuit het klooster was er een goede taxidienst voorzien. De chauffeur
  met een Nederlands journalisten echtpaar stond ons  op te wachten.
  Vermits Syrische auto’s niet op de luchthaven van Beiroet mogen komen,
  had onze chauffeur een Libanese  wagen voorzien tot juist buiten de
  luchthaven. Hij was blij en fier dat hij een priester met een kruis in
  zijn wagen had, wat tevens de controles vergemakkelijkte. Nadat we de
  Syrische grens gepasseerd waren kregen we zelfs van een Syrische
  soldaat een roos als teken van welkom. ’s Avonds om half elf
  arriveerden we in Qâra waar de jongens  nog een stevig avondmaal
  voorzien hadden, ijverig en fier door Firaaz (de jongen die we
  opvangen) opgediend.
  Op zaterdagnamiddag vóór Pinksteren was er nog een laatste presentatie
  geweest in de  mooie Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard te Postel.
  De tvmol.be heeft er een opname van gemaakt en beloofde ons het
  resultaat te sturen zodra het klaar is. Het geopolitiek instituut
  Vlaanderen en Nederland (GIVN) had vele foto’s van hun recent bezoek
  aan Syrië en aan ons  klooster op tafels uitgestald en Rohalt, de
  bezieler van het  GIVN, gaf de nodige toelichting met beelden. Verder
  waren er nog oude en nieuwe foto’s van het leven van de  gemeenschap
  van Mar Yakub, naast souvenirs en producten. Zelf gaf ik een bondige
  samenvatting van de inhoud van mijn boekje “De kansen van onze
  samenleving en het evangelie”, samen met een PowerPoint. De tijd dat
  we heftige reacties kregen tegen onze visie op de toestand in Syrië is
  voorbij. Ondertussen gaat onze  aandacht meer naar de grote crisis van
  onze  westerse beschaving zelf. We hopen ons hiervoor in de nabije
  toekomst steeds meer te kunnen inzetten om een beweging van actieve en
  positieve weerstand tegen een morele afbraak te steunen. Morele
  afbraak maakt mensen ongelukkig en herleidt volkeren tot slaven. We
  zijn geschapen naar Gods beeld om gelukkig te zijn. Om hieraan bij te
  dragen willen we graag samenwerken met hen die een gelijkaardige
  bezieling koesteren.
  P. Daniel

  14-06-2019 om 19:45 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Waar kinderen in het geding zijn, past geen hardvochtigheid'

  Over de terugkeer van kinderen van Belgische IS-terroristen, is de laatste dagen heel wat te doen.

  Bart Sturtewagen stelt in De Standaard van 14 juni: 'Waar kinderen in het geding zijn, past geen hardvochtigheid'.

  Inderdaad, waar kinderen in het geding zijn, past geen hardvochtigheid.

  Waar Belgische volwassenen in het geding zijn, past beleidsverantwoordelijkheid en beleidsmoed. Tot nu toe ontloopt België op een laffe manier zijn verantwoordelijkheid.

  Als de Koerden of Syrië of andere landen, van mensen die de Belgische nationaliteit hebben, af willen, dan heeft België als rechtsstaat de plicht, ze op te nemen.

  Dat weigeren of blijven uitstellen is een beschamend teken van onvermogen en lafheid. Onvermogen om op de gepaste manier terroristen te berechten en te controleren. Lafheid omdat ons land probeert andere landen blijvend op te zadelen met Belgen , liever dan er zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.

  14-06-2019 om 15:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (5)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  ----------

  'We hebben geen enkele reden om bang te zijn om uit te komen voor de waarheid en schoonheid van het christelijke geloof en anderzijds ondubbelzinnig leugen, bedrog, haat en dood af te wijzen. We hebben geen enkele reden om mee te doen met de dictatuur van het relativisme, waarbij alles gelijkwaardig zou zijn: 'Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er overeenkomst mogelijk tussen Christus en de duivel?' ( 2 Korintiërs 6, 14-15)

  14-06-2019 om 11:51 geschreven door Gust Adriaensen


  13-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.8 quotes: Zo zien onze bisschoppen pastorale zorg bij levenseinde

  8 quotes: Zo zien onze bisschoppen pastorale zorg bij levenseinde

  Geboden of verboden zijn niet te vinden in de nieuwe verklaring van de bisschoppen van België over pastorale zorg bij het levenseinde. Wel waardering en richtingwijzers. Waardering voor het werk van pastores, vaak in broze situaties en soms in een moeilijk spanningsveld. De nadruk ligt dan ook - in de lijn van paus Franciscus - op gewetensvolle onderscheiding. Ontdek het document in 8 quotes.

  #1 Uw hand in mijn hand

  In de titel verwijzen de bisschoppen naar Psalm 73: Gij houdt mij vast, Uw hand in mijn hand, alles zult Gij ten goede leiden. Ook de pastor blijft nabij wie zijn of haar hulp inroept. Onvoorwaardelijk. We willen enkele oriëntaties aanreiken vanuit de overtuiging dat pastoraal werkenden niemand in de steek willen laten, wat er ook gebeurt. (4)

  #2 Het verlangen om op een menswaardige manier te kunnen sterven, is een legitiem verlangen.

  In paragraaf 2 spreken de bisschoppen allereerst hun waardering uit voor het werk van pastores bij het levenseinde. Het lijden zoveel mogelijk bestrijden en verlichten hoort bij de zorg voor de menselijke waardigheid. (2)

  Maar wat is menswaardig sterven? Al ademt het document een nederige houding en respect voor de wetten in een rechtsstaat, een kritisch geluid moet kunnen. De Kerk blijft bij haar standpunt over euthanasie. De menswaardigheid ligt elders. Lees verder.

  #3 Niet van lijden weglopen, maar het doorstaan

  Ook in de Bijbel zijn er mensen die verlangen naar de dood, zo brengen de bisschoppen in herinnering. Ze leren ons de vraag naar de dood in uitzichtloze situaties ernstig te nemen. (6) Pastores kunnen er inspiratie uit halen om niet van het lijden weg te lopen, maar het door de onmacht heen te doorstaan.

  #4 Pastorale begeleiding en euthanasievraag: moeilijk spanningsveld

  De keuze van een pastor en van de pastorale dienst om de begeleiding niet stop te zetten bij mensen met een euthanasieverzoek [...] houdt geenszins een goedkeuring in. Voor de pastor kan dit een heel moeilijk spanningsveld betekenen.

  [Pastores] kunnen een heel belangrijke rol vervullen in het interpreteren en uitklaren van de vraag. De pastor is in heel dit proces dikwijls degene die verbindingen legt met en klankbord is voor de familie en naaste omgeving, artsen en zorgverleners. (8)

  #5 Er kan twijfel opsteken of het goed was wat men deed

  Het moeilijke spanningsveld dat de bisschoppen in paragraaf 8 al aanhalen, kan leiden tot twijfel bij de pastor zelf. Daarvoor is begrip. Belangrijk is hierover open te communiceren. De tekst houdt zich ver van oordelen.

  Het gebeurt dat iemand uiteindelijk toch beslist euthanasie aan te vragen. Ook dan blijft de pastor deze persoon nabij. Ook als men het niet eens is met de beslissing die iemand neemt, betekent dit geenszins dat men de betrokken persoon aan zijn lot overlaat. [...] Er kan twijfel opsteken of het goed was wat men deed, of men zich niet heeft gecompromitteerd met iets waar men - en de kerkgemeenschap die men vertegenwoordigt - principieel niet achter staat. Net als familie en nabestaanden, kan de pastor hieronder lijden. (9)

  #6 Ik wil niemand tot last zijn

  Het is een veelgehoorde uitspraak, ook achter een euthanasieverzoek. Maar we vergeten al te vlug dat we elkaar tot last mogen zijn. (10)

  #7 Vertwijfeling en overgave

  In paragraaf 11 maken de bisschoppen de lezer gevoelig voor wat sterven met Christus voor gelovigen kan betekenen. Er kan vertwijfeling zijn, maar evenzeer overgave. Jezus zelf ervaarde beide: God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? enVader, in uw handen leg ik mijn geest.

  De pastor kan een stervende patiënt helpen om het sterven gelovig te duiden. Sterven is met Jezus de doortocht mogen maken van de dood naar het leven. In Jezus’ sterven mogen we tastend weten dat God zelf is afgedaald tot in onze dood, tot in onze verlatenheid en vertwijfeling. Dan kunnen we tot de ervaring komen dat niets ons nog kan scheiden van Gods liefde, zelfs niet de diepste afgrond van de dood. (11)

  #8 De echte dood is relationeel

  In Bijbels-christelijke zin is sterven een overgang naar een ander soort leven. Echt dood gaan we pas als we afgesneden zijn van de liefde.

  We vertrouwen erop dat God ons ook aan de overkant zijn hand zal reiken en ons, zoals we zijn, ook in onze gebrokenheid, zondigheid en schamelheid, mild en barmhartig zal omarmen en binnenvoeren in zijn Licht. We durven te hopen op eeuwig leven als het ‘opgenomen worden in de oceaan van oneindige liefde, waarin geen tijd meer is, geen voor en na’. (13)

  De verklaring eindigt met enkele inspirerende teksten, waaronder een fragment uit Psalm 73 die in de titel geciteerd wordt:

  Gij houdt mij vast,
  Uw hand in mijn hand
  alles zult Gij ten goede leiden.
  Gij voert mij mee
  in uw raadsbesluit.
  Wat is de hemel
  voor mij zonder U,
  wat moet ik op aarde als Gij niet bestaat?
  Al wordt mijn lichaam ook afgebroken,
  al sterft mijn hart,
  Gij zijt mijn Rots
  mijn God, de toekomst
  die op mij wacht.

  (Kerknet)

  13-06-2019 om 20:59 geschreven door Gust Adriaensen


  12-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (4)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  --------

  'Nooit heeft een samenleving gemeend dat ze zichzelf als god en schepper van alles kon beschouwen. Ze erkende altijd een religieuze, hogere macht en was steeds op zoek naar een god. Het christelijke geloof heeft ons geleerd dat niet de mens tot God is opgestegen, maar dat God neergedaald is onder de mensen. Zonder geloof is er geen leven mogelijk. Als je niet gelooft dat de bouwers van uw huis goede vaklui waren, in staat om een plafond boven te houden, blijf je geen seconde meer in je kamer.'

  'Het atheïsme geeft geen enkele zinvolle verklaring voor een geordend moreel leven voor het individu of voor de samenleving, voor verleden, heden of toekomst. Als er alleen maar materie is en geen enkele hogere waarde, dan is er ook geen enkele basis om het goede te doen en het kwade te laten.'

  12-06-2019 om 15:20 geschreven door Gust Adriaensen


  11-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedenkingen bij Brinckmans 'Pleidooi voor wettelijke keuzevrijheid' (2)

  (Bart Brinckman, De Standaard, 8 juni 2019)

  'In het algemeen stellen dat 'de democratisch gedragen wetten altijd het laatste woord hebben', geeft eveneens blijk van een 'totalitaire kijk' op zowel de democratie als het wettenarsenaal. Dergelijke absolute stelling gaat voorbij aan de eigenaardigheden en het vaak brute machtsspel , die zeker in sommige landen en in sommige periodes kenmerkend zijn voor het zgn. democratisch besluitvormingsproces. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is nog altijd het aan de macht komen van de Duitse nationaalsocialisten via een zgn. democratische procedure.

  Het moge duidelijk zijn dat 'wetten' niet het laatste woord kunnen hebben, wanneer fundamentele morele principes en opvattingen door de wetten in het gedrang komen.

  Heel merkwaardig en m.i. antidemocratisch is Brinckmans bedenking dat de anti-abortuspropaganda ' mensen kan afschrikken die worstelen met de vraag of een zwangerschap moet afgebroken worden'. Dat is een poging om het morele comfort te laten afhangen van de wetgeving.'

  Brinckman kent m.i. aan de abortuswetgeving een morele waarde toe. Alleszins verbindt hij wetgeving met ethiek. Door de zin: 'hun propaganda kan mensen afschrikken....', geeft hij aan dat de wet voldoende moet zijn om eventuele morele vragen of dilemma's te verhinderen.

  En wat in democratisch opzicht vragen oproept is dat hij suggereert dat het opwerpen van morele bedenkingen het best zou stoppen omdat ze mensen in hun wettige gelijkzone kunnen verontrusten. Op die manier mix je wet en moraal of stel je dat de wet de moraal is.

  11-06-2019 om 18:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (3)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  --------

  'De diepste oorzaak van een ontaarde samenleving ligt in het ontbreken van de harmonie met God, Vader en Schepper.'

  'De mens, die zijn Schepper niet erkent, verliest als schepsel zijn identiteit, is ontworteld, vindt geen harmonie in zichzelf, ook niet met de medemens,met de aarde en de heleschepping. Als er geen God is, is er ook geen basis voor goed en kwaad, voor waarheid en leugen, geen waardigheid van de mens. Zonder respect voor God is er ook geen respect voor de schepping en voor de natuurwet. En als  niets meer heilig is, is ook niets meer veilig.'

  11-06-2019 om 12:00 geschreven door Gust Adriaensen


  10-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedenkingen bij Brinckmans 'Pleidooi voor wettelijke keuzevrijheid'

  (Bart Brinckman, De Standaard, 8 juni 2019.)

  Het 'ethische besef van het individu versterken', kan er ook in bestaan het bewustzijn aan te scherpen, dat abortus, hoe dan ook, ondanks alle mogelijke eufemistische omschrijvingen, het bewust beëindigen betekent van volkomen weerloos, beginnend leven.

  Het is opvallend dat er zo vaak weinig of geen aandacht is voor het ongeboren kind. Waarschijnlijk om de morele dimensie van het aborteren onder de mat te vegen, er niet mee geconfronteerd te moeten worden. Dat is eveneens een dehumaniseringstactiek. Het verabsoluteren van het zelfbeschikkingsrecht van het individu botst bij abortus frontaal met het respect voor en het recht op leven van een ander. Het morele ongemak , het morele dilemma, worden verzacht of opzijgeschoven door de 'ander', het 'ongeboren kind' te beschouwen als een 'ding' , een 'voorwerp' , waarvan men zich wenst te ontdoen. Draagt dat bij tot een grotere humaniteit?

  Ik vind het dus belangrijk dat de morele vragen omtrent abortus in alle scherpte gesteld blijven worden.

  10-06-2019 om 19:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (2)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  --------

  'Er zijn nog vele scholen en instellingen met de naam van een heilige... terwijl de christelijke en evangelische bezieling soms bijzonder klein is.'

  'In de publieke opinie heeft de uitbouw van een beter economisch en sociaal leven niets met het christelijke geloof te maken. Hoe is het systeem van sociale zekerheid echter ontstaan? Met beslissingen van grote politici? Echt niet. In Vlaanderen (en elders) is de uitbouw van onze welvaartsstaat helemaal aan de Katholieke Kerk te danken. Het waren pastoors, religieuzen en authentieke gelovigen die begonnen met een parochiekas voor armen, weduwen en wezen. Zij gaven onderricht aan kinderen die niet naar school konden. Zij verzorgden de zieken en lijdenden die geen bestaansmiddelen hadden. Het werd het allereerste begin van onze welvaartsstaat, maar deze geschiedenis lijkt nu helemaal uitgewist te zijn.'

  10-06-2019 om 13:59 geschreven door Gust Adriaensen


  09-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Pleidooi voor keuzevrijheid'

  In De Standaard van 8 juni schrijft Bart Brinckman een commentaarstuk onder de titel 'Pleidooi voor keuzevrijheid', bij het artikel over de 'toenemende invloed in Europa' van wat genoemd wordt 'de oerconservatieve lobby', die ageert tegen euthansie, tegen abortus en tegen homorechten.

  Er zitten nogal wat haken en ogen in het 'Pleidooi' van Brinckman.

  1. 'In het kielzog van het populisme ageren religieus geïnspireerde organisaties', aldus Brinckman.  Klopt niet. Waar het verzet het hevigst is, bv. de VS, gebeurt het omgekeerde: populistische politici misbruiken het verzet , vanuit hun electoraal-machtspolitieke strategie.

  2. Het is erg ongenuanceerd en misleidend, 'abortus, euthanasie en lgtb-rechten ' over één kam te scheren. Bij abortus en euthanasie gaat het over leven en dood. Komt daarbij dat abortus het bewust beëindigen, het liquideren,  betekent van volkomen weerloos maar beginnend leven.

  3. 'Die wetten stellen geen morele standaard'. Dat is in de realiteit natuurlijk nonsens. Denk maar eens even door over erg 'aardse' regelgeving als verkeersreglement of fiscale wetgeving. En waarom is bv. polygamie of polyandrie bij wet verboden? Brinckman zelf verbindt overigens 'wet' met 'ethiek'. De titel van zijn commentaarstuk spreekt boekdelen: 'keuzevrijheid' is een moreel begrip dat hij tot wettelijke standaard maakt.

  09-06-2019 om 20:44 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie'

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  --------

  'De christenen (in het Romeinse Rijk) beleefden waarden tegen de heersende praktijken in:absolute eerbied voor het menselijk leven vanaf de conceptie, zorg voor de zwaksten, eerbiede voor de waardigheid van vrouwen en slaven, beleving van de maagdelijkheid, trous tot in de (martel)dood.'

  09-06-2019 om 15:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Armoedige gedachte'

  Filip Joos in  De Standaard van 8 juni:

  'Ik geloof rotsvast  in kranten. In stukken waarin iemand een gedachte ontplooit. In de Reynebeaus van deze wereld, ze zijn met meer dan de genaamde Marc, maar ik gebruik hem buiten zijn weten om even als soortnaam. Die mensen bestaan, zijn nodig, en wees gerust, ze zitten niet alleen bij De Standaard. Wie hen leest, leert dat intelligent zelden of nooit een synoniem voor elitair is – waarom toch raakt die armoedige, niet bepaald volks­verheffende gedachte dezer dagen zo wijd verspreid?'

  09-06-2019 om 07:22 geschreven door Gust Adriaensen


  07-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  XIV/22

  Vrijdag 7 juni 2019

  Een hoogmis voor uitgelezen  wereldheersers

  Van 30 mei tot 2 juni vergaderde het kruim van de wereldelite in Montreux (Zwitserland) met een 130 tal personen uit de politiek, de economie, de media, de geheime diensten en het leger. De vergadering heeft traditioneel plaats in een hermetisch afgesloten luxehotel en met draconische veiligheidsmaatregelen.  Geen journalisten of waarnemers worden geduld en er volgt geen mededeling. Deze groep werd in 1954 opgericht door zogenaamde eminente burgers uit de VS en west Europa. In feite waren het de CIA en de Britse geheime diensten die de strategie van de VS en de NAVO wilden steunen tegen Rusland. De centrale figuren zijn  nu nog de stokoude Henry Kissinger en de bankier David Rockefeller, naast o.m. Mike Pompeo, David Petraeus en Jens Stoltenberg. Vanuit België is Etienne Davignon een vaste waarde. Vanuit Nederland waren o.m. de eerste minister en de koning aanwezig.  Alles wijst er op dat ze het in hun geheime gesprekken gehad hebben over het behoud of herstel van het westers neokapitalisme tegen Rusland en China. Ze beschikken over de machtigste media om de Bilderberggroep in de openbare opinie voor te stellen als een van de  onmisbare redders van de  wereld. Het oordeel van de vorig jaar overleden Italiaanse Fernando Imposato, ere voorzitter van het Hof van Cassatie, klinkt evenwel geheel anders: ”de Bilderberggroep is een van de verantwoordelijken van de spanningen en van de massamoorden” van onze tijd, samen met de CIA, Gladio, Loge P2, de neofascisten en de Amerikaanse vrijmetselaarslogen in de NAVO.

  En dit nog

   

  vOnze vorige nieuwsbrief: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-121/

  vHeel goed overzicht met 13 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-42/

  vNog een goed overzicht met 9 video’s:  http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-41/

  vTerwijl onze “kwaliteitspers” blijft liegen tegen de  sterren op, lees je hier een nuchter maar degelijk antwoord: http://www.novini.nl/moet-vrijhaven-al-qaida-in-idlib-soms-blijven-bestaan/

  vWat de VS allemaal ten onrechte aan Iran verwijten doen ze zelf en nog veel meer: https://www.globalresearch.ca/us-iran-inverted-reality-real-war-americas-al-qaeda-mercenaries-iran-is-fighting-the-largest-state-sponsor-of-terror/5679381

  vOorlogsdreiging tegen Iran:  http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-41/; http://www.golfbrekers.be/vsa-op-pad-met-nieuwe-vredesmissie/

  vHoe misleidende informatie  wordt  verspreid:  http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-41/

  vBrief van Bezorgde ouders:  www.golfbrekers.be/bezorgde-ouders-schrijven-brief-aan-goedele-liekens/

  vOneerlijke censuur: http://www.golfbrekers.be/katholiek-forum-wordt-gecensureerd/

  vOver de oorlog van Saoedi-Arabië tegen Jemen:https://www.youtube.com/watch?v=Od3YQ8B9pbY

  vOpen brief van een Syrische vluchteling in Duitsland:https://deutsch.rt.com/meinung/83381-sehr-geehrte-frau-bundeskanzlerin-offener/

  v  Ziehier enkele korte, verschillende  maar bijzonder nuttige inlichtingen en “weetjes”:  http://www.golfbrekers.be/een-bergmis-een-beetje-dichter-bij-de-hemel/;

   http://www.golfbrekers.be/contradictio-in-terminis-3/;

   http://www.golfbrekers.be/europas-hoop-in-barre-tijden/

   

   

  P. Daniel

   

  07-06-2019 om 14:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel

  Goede Vrienden,
  Jawel, zelfs in de VS zijn  er (erg zeldzame) nuchtere politici met
  een juiste kijk. Senator Richard Black zei donderdag (interview met
  Novosti News Agency) dat Syrië snel zijn stabiliteit zal herwinnen zo
  vlug de VS en geallieerden uit Syrië weg zijn. Overigens, zo voegde
  hij er aan toe, zijn zij het die de crisis veroorzaakt hebben.
  De laatste dagen van mijn verblijf in de abdij breken aan. De
  voordracht van vrijdagavond in Brugge voor een 40-tal vrienden en
  bekenden was weer zeer aangenaam. Ook tijdens het vragenuurtje bleek
  een grote eensgezindheid omtrent de morele ontwrichting van onze
  samenleving en bereidheid om er iets aan te doen. Een “ander geluid”
  van iemand die ongelovig was en meende dat het beter is omdat nu alles
  mag, werd degelijk en ruimschoots weerlegd. Met een kleine wandeling
  in het centrum van Brugge en in het Begijnhof konden we ervaren
  hoezeer het hier nu toeristische hoogdagen zijn. Zondag was het in de
  laan voor de abdij “kaasmarkt” van 10.00 u tot 11.00 u . Wij vierden
  echter eerst de Eucharistie in de  abdijkerk om 10.00 u zodat we ons
  kraampje pas daarna konden opbouwen aan de overkant van de weg. Het is
  uiteindelijk erg goed geweest en ook de ontmoeting met verschillende
  “oude getrouwen” deed veel deugd.
  Vervolgens heb ik familie van medebroeders mogen bezoeken  wat
  bijzonder aangenaam was.        Rest ons nog een ontmoeting en lezing in de
  Rafaelzaal van het gasthof de Beiaard van de Postelse abdij, nu
  zaterdag  8 juni om 14.00 u. Dit wordt georganiseerd samen met het
  GIVN (geopolitiek instituut Vlaanderen-Nederland). Zij zullen een
  PowerPoint tonen van hun bezoek aan Syrië, wat  ik daarna ook zal
  doen, met de nodige uitleg over ons leven daar. En alle vragen zijn
  toegelaten.
  Dinsdag- en woensdagnacht hebben storm, donder en bliksem lelijk huis
  gehouden in Postel zodat er nu nog steeds geen internet is. Ik kon dus
  mijn emails niet beantwoorden zoals het hoort. Elders maak ik nu van
  de gelegenheid gebruik om mijn  berichtje te verzenden. De apostelen
  werkten met het visnet, wij met het internet.
  P. Daniel

  07-06-2019 om 14:51 geschreven door Gust Adriaensen


  05-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Musica Divina in Postel: De Madonna's van Da Vinci

  Festival van Vlaanderen Kempen presenteert MUSICA DIVINA - De Klank van Da Vinci.

  In de abdijkerk van Postel-Mol concerteert op 22 september het duo So el ençina. 

  Tickets via www.musica-divina.be. 

  Er zijn nog maar enkele tientallen tickets beschikbaar. Voor het gegidst bezoek aan de abdijbibliotheek zijn er nog welgeteld 10 plaatsen vrij. Er vlug bij zijn is dus de boodschap!

  05-06-2019 om 10:43 geschreven door Gust Adriaensen


  03-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De Preekstoel' in Herentals

  Ook dit jaar nodigt 'Heilige Huisjes' negen sprekers uit naar de St.-Waldetrudiskerk in Herentals. Wat betekent het voor hen wanneer zij zeggen "Ik ben christelijk gelovig" ?

  Negen sprekers nemen ons mee in hun persoonlijke getuigenis. Ze zijn creatief, gedurfd, spiegelend, actueel ... Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

  Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij, om er samen met de spreker bij pot en pint nog even na te kaarten.

  Klik op onderstaande link voor het volledige programma.

  Bijlagen:
  De preekstoel 2019.pdf (2.9 MB)   

  03-06-2019 om 17:33 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.19de eeuwse nationalistische romantiek

  De nationalistische retoriek beklemtoont wat graag het enorme verschil met Wallonië.

  Maar binnen de regio Vlaanderen, zijn er subregio's met een verschillende cultuur en ja, ook met een verschillende taal (aangemoedigd, als het ze goed uitkomt , vooral door nationalisten, ten nadele van het algemeen Nederlands), met een verschillend economisch profiel en prestatieniveau, vaak een verschillend stemgedrag tussen stad (steden) en platteland(ssubregio's), en uiteenlopende visies in bv. economie (denk maar aan grote slokop Antwerpen, de financiële transfers naar bv. weer eens Antwerpen, de fiscale gunstregimes in sommige gemeenten of voor sommige beroepsgroepen geconcentreerd in bepaalde steden...), een verschillende visie op de ruimtelijke ordening en het milieu, enz. En het internationale referentiekader van bv. Hasselt is ongetwijfeld erg verschillend van dat van Gent of Antwerpen.

  Het zo voorstellen dat er binnen de regio's geen verschillen zijn, is 19de eeuwse nationalistische romantiek.

  03-06-2019 om 16:36 geschreven door Gust Adriaensen


  02-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een 'linkse' sociaaleconomische visie

  Ook in Vlaanderen heeft 'links' wat de sociaaleconomische visie en plannen betreft, gewonnen.

  Als je inderdaad de sociaaleconomische programmapunten van enerzijds SPA, PVDA, Groen, (dan laat ik de 'vakbondsverkozenen' bij CD&V nog buiten beschouwing), en anderzijds Vlaams Belang, met elkaar vergelijkt, dan blijkt dat Vlaams Belang zich 'links' in het politieke spectrum bevindt. Het is duidelijk dat een sociaaleconomische overeenkomst tussen al deze partijen mogelijk is.

  DE kloof bevindt zich op andere terreinen: de visie op democratie, op migratie, op de Belgische staatsstructuur, op ethische vraagstukken. Daar heeft 'rechts' gewonnen.

  Maar de partijen die met een duidelijk 'links' sociaaleconomisch programma naar de kiezer trokken, halen in de regio Vlaanderen meer zetels dan de partijen die met een duidelijk 'rechts' sociaaleconomisch programma de kiezer probeerden te verleiden.

  02-06-2019 om 08:07 geschreven door Gust Adriaensen


  31-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezing pater Daniël in Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Pater Daniel Maes (° 1938 Arendonk)is norbertijn van de abdij van Postel, doceerde twee decennia moraaltheologie aan de priesterstudenten van verschillende Vlaamse abdijen en aan het Groot seminarie van ’s Hertogenbosch en was tegelijk gastenpater van de abdij.

  Eind 2010 kwam hij in het nieuwe klooster van Mar Yakub, Qâra en helpt de lijdende bevolking over heel Syrië. Om de leugens over Syrië te ontmaskeren schreef hij vanaf het begin wekelijks een nieuwsbrief, die een steeds grotere verspreiding kent.

  Inmiddels richt hij zijn aandacht tevens op de diepe crisis van de Europese beschaving. Hij heeft een manifest geschreven van bijna 40 bladzijden: “Onze samenleving  en het evangelie.” Hij beschrijft de verschillende oorzaken waardoor onze samenleving in deze crisis is terecht gekomen. Hij laat ook zien hoe we deze crisis kunnen tegemoet treden vanuit het evangelie. Hij volgt daarbij de methode van kardinaal Jozef Cardijn, zien-oordelen-handelen. 

  De voornaamste punten uit zijn manifest zal hij voor ons belichten. Zoals in zijn berichten volgt hij ook nu niet de “politiek correcte” lijn en  zelfs niet het “kerkelijk correcte” denken. Hij belicht wel de diepe menselijke en evangelische waarden. 

  ZATERDAG 8 JUNI, 14 UUR, Rafaëlzaal-Gasthof De Beiaard, Abdij Postel. Vrije bijdrage.

  31-05-2019 om 14:51 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel

  XIV/21

  Vrijdag 31 mei 2019

  De hele waarheid en  niets dan de waarheid

  Steeds meer mensen worden  zich bewust van het feit dat we door de media voortdurend bedrogen worden om oorlogspropaganda te steunen. Immers, door oorlogen worden de rijken nog rijker, nl. de wereldheersers: de wapenbazen, de immense oorlogsindustrie en auto-industrie, de petrolbaronnen, bankiers en Bilderbergbonzen. Vrede brengt voor hen niets op. En om permanente oorlog te rechtvaardigen, moet je grove leugens in de openbare opinie verspreiden. Je weet nog wel: de niet bestaande massavernietigingswapens van Irak, de leugens omtrent Kadhaffi die zijn  volk uitmoordt, van Assad die zijn  volk vergiftigt, nu over Rusland, Iran en Venezuela, die de oorzaak van alle kwaad zouden zijn, enzovoort. Dat de waarheid daarna aan het licht komt, maakt geen verschil meer. Die landen zijn dan al lang vernietigd en de  bodemrijkdommen blijven  stevig in handen  van de wereldheersers. Altijd is het hierbij de bevolking die lijdt. En vele mensen die niet verder nadenken, blijven dit gruwelijk onrecht steunen en praten gewoon de openbare opinie na: wat zijn  Sadam Houssein, Kadhaffi, Assad tot grote dictators!?…Het geluk van de volkeren en de soevereiniteit van de landen wordt  vernietigd om de hebzucht en de machtsdrang van een elite te dienen. Zo gaat het in het maatschappelijke leven.

  In het geestelijk leven gebeurt er echter iets gelijkaardigs. Het is nu erg moeilijk de eenvoudige waarheid te aanvaarden: dat wij, mensen, niet het centrum zijn  en niet de maat van alle dingen, maar dat wij schepsel zijn, terwijl God en Vader de Schepper is, de oorsprong en het einddoel van het heelal én van ons leven. En verder dat Jezus Christus Mens geworden is, geboren uit de Maagd Maria, voor ons geleden heeft en gestorven is op het Kruis, dat het Evangelie zijn leven en  leer helder voorhoudt en dat de Kerk, menselijk én goddelijk is, zondig én heilig, en de kiem van het Rijk Gods  op aarde in zich draagt. Deze waarheden en werkelijkheden behoren tot de gegevens die het best historisch gefundeerd zijn in heel de geschiedenis van de mensheid. En toch, de valse theorieën, fantasieën en  ideologieën die hierover in onze tijd de ronde doen, zijn  onvoorstelbaar. En zoals de leugens in het maatschappelijk leven volgens een bepaald stramien zijn  opgebouwd, zo is het ook met de geestelijke leugens. De evangelies zouden vervalst zijn (de koran die 200 j. na de feiten, met een 50-tal schrijvers en de meest tegenstrijdige berichten is vastgelegd, natuurlijk niet!), het oorspronkelijk christendom zou geheel anders zijn, Jozef en Maria zouden gewoon getrouwd geweest zijn  en Jezus ook…Van het “Vaticaan” zijn voldoende  gebreken en tekorten bekend om er het meest schimmige machtsinstituut ter wereld van te maken. Het christelijk geloof zou uiteindelijk niets anders zijn dan een soort reïncarnatie! En dit zou allemaal te vinden zijn in een “verloren gegaan  evangelie”, “een vergeten evangelie”, een “ontkende waarheid”…, door machtige kerkelijke gezagsdragers achtergehouden. Hoe spannend!

  Vanaf het begin werd het christelijk geloof bestreden. Een van de  felste bestrijders was de Griekse filosoof Celsus die rond 178 “De ware leer” schreef en het christelijk geloof hekelt. Eigenaardig genoeg ontkent hij geen enkele van de wonderen van Jezus. Er leefde nog te veel familie van ooggetuigen in zijn  tijd. Wel probeert hij alles belachelijk te maken door uit te leggen dat Jezus in Egypte allerlei magische trucks zou geleerd hebben en daarom die wonderen kon doen!? Wat tal van bijbelgeleerden in onze tijd ontkennen wordt dus door de grootste christenhater erkend. Verder werden al heel vroeg valse geschriften verspreid onder de naam van “evangelie” en als “apocriefe geschriften” gerangschikt. De kerkvaders leggen uitvoerig uit dat ze geen enkele geloofwaardigheid verdienen in tegenstelling tot de erkende vier evangelies. We hebben overigens uit heel de oudheid niet één biografie van een keizer die ook maar in de  verte de historische betrouwbaarheid benadert van de biografie die de evangelies ons van Jezus geven. En keizers leefden om zich te laten vergoddelijken  terwijl Jezus toch maar gold als een gekruisigde slaaf. Helaas, sensatie doet het in een stuurloze tijd altijd heel goed. Met de wildste fantasieën over Jezus en Maria Magdalena uit een zogenaamd “verborgen evangelie” is veel geld te verdienen. En hoe verstandige mensen het gezonde geloof inruilen voor een reïncarnatiemolen, is mij een raadsel. Ieder mens is volkomen uniek en onze menselijke waardigheid ligt o.m. in het simpelweg aanvaarden van de  verantwoordelijkheid voor ons uniek handelen. Wie kan toegeven dat hij een vergissing begaan heeft,  krijgt ook de verdienste van een goede daad. En alles is éénmalig. Wanneer wij zeggen “nu”, dan is dit al een onherroepelijk verleden. Zo bouwen wij ons uniek leven steeds meer op. Een “reïncarnatie” is een vloek voor onze  unieke menselijke waardigheid,  een krampachtig zoeken naar een al te menselijke reparatie van ons  verleden en het uitschakelen van God die ons door onze berouwvolle houding telkens weer kan doen herboren worden. Wie een gestolen som geld aan de rechtmatige eigenaar  teruggeeft, herstelt zijn schuld, maar de diefstal zelf is een onherroepelijke daad die geen mens kan hernemen en uitwissen. We moeten niet omkijken en een zoutzuil worden zoals de  vrouw van Lot (Genesis 19, 26) maar vooruitzien en God de kans geven als Heer van tijd en eeuwigheid, ons vanuit het gebeurde te vernieuwen en te laten herboren worden.

  Laten we zowel op maatschappelijk als op geestelijk gebied naar waarheid blijven streven. Immers, zoals Jezus zegt: ”de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8, 32) en “Ik ben de verrijzenis en het leven” (Johannes 11, 25). De verrijzenis van ons lichaam is voor de laatste dag, de verrijzenis van ons hart is voor ieder moment.

  En dit nog

  vOns vorig bericht met drie video’s: grens met Libanon, voorstelling van Jean Vanier,  zijn begrafenis: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-120/

  vToespraak van dr Bashar Al Jaafari, Syrisch permanent vertegenwoordiger bij de UNO: https://www.youtube.com/watch?v=2LD7uzWqsXg

  vEindelijk eens  een ietwat kritische stem in onze media, hoewel…: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/28/onrust-over-gelekt-opcw-document-was-de-gasaanval-in-douma-een/

  P. Daniel

   

  31-05-2019 om 14:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel

  Goede Vrienden,
  We genieten nog voor een tweetal weekend van ons verblijf in de abdij
  van Postel. Wat een heerlijke avond vorige zaterdag in Hoogstraten met
  vurige en overtuigde mensen! En het na keuvelen duurde nog  uren. Er
  zijn  inderdaad nog mensen die beseffen dat we maatschappelijk én
  gelovig in een steeds zwaardere storm terecht komen en dat we daarvoor
  een grote geestelijke weerbaarheid nodig hebben. En deze avond zullen
  we het daar ook over hebben in onze lezing in St. Michiels (Brugge),
  Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1, om 19.30 u.
  De aangekondigde voordracht in Tilburg op donderdagavond 6 juni is
  evenwel afgelast omdat de organisatrice (zonder reden) bang is van
  mijn uitgesproken christelijke en katholieke levenshouding. Jammer.
  Immers, inmiddels is mijn  manifest verschenen: “De kansen van onze
  samenleving en het evangelie”, Groningen, De Blauwe Tijger, 2019.
  Hierin verdedig ik de noodzaak van een grondige omvorming van onze
  samenleving op grond van het Evangelie, wat bij sommigen op verzet
  stuit. Het zij zo. Omwille van het schrappen van de voordracht in
  Tilburg kreeg ik wel een uitnodiging om een voordracht te houden in
  Amsterdam, wat nu voor mij helaas onmogelijk is.
  In de   trein van Antwerpen naar Mol kwam een meisje naar me toe en
  vroeg vriendelijk of ik aan het vasten was en ik antwoordde dat ik aan
  het bidden was met mijn armbandrozenhoedje. Omdat ik mijn witte toog
  droeg dacht ze dat ik een moslim was. Zij was van Mol, moslima van
  Marokkaanse oorsprong. We spraken over ons “gemeenschappelijk” (?)
  geloof in God en Jezus. Ik heb haar het boeiende verhaal verteld van
  Jozef Fadell, de Irakese moslim die christen werd  omdat hij niet meer
  kon geloven dat God, die liefde, vrede en goedheid is de dingen die in
  de Koran staan zou geschreven hebben. Ze luisterde heel aandachtig. Ze
   vertelde dat er in Mol 3 moskeeën zijn: één Marokkaanse en twee
  Turkse. Misschien moeten we ons met meer evangelische creativiteit tot
  “onze” vriendelijke moslims richten!
  Op zondag 2 juni wordt in de abdij van Postel (van na de hoogmis van
  10.00 u tot 17.00 u) de 12e kaas & streekproductenmarkt gehouden met
  35 standhouders, door beiaardspel opgeluisterd. Vroeger heb ik al eens
  een stand gevraagd om “het oudste streekproduct” aan de man/vrouw te
  brengen. Daarmee bedoelde ik toen het christelijk geloof. Nu wil ik
  producten uit Syrië en het klooster Mar Yakub aanbieden. Wij helpen
  namelijk de lijdende   bevolking over heel het land. Er zijn kleine
  souvenirs, echte Syrische parfum, geneeskrachtige zalf met kruiden uit
  eigen tuin, thee, kruisjes, mini-rozenhoedjes rond de pols,
  breiwerk…(voor zover de voorraad strekt). Al wat je hieraan geeft,
  gaat naar hen die het meest behoeftig zijn. Vele jonge weduwen met
  kleine kinderen hebben geen ander inkomen dan wat ze voor hun breiwerk
  van ons krijgen. Ik hoop gans die dag daar aanwezig te zijn (met
  uitzondering van 12.30 u-13.00 u). Uiteraard wil ik ook graag mijn
  manifest aanprijzen “De kansen van onze samenleving en het Evangelie”
  (10 €) aan allen die zich bewust zijn dat een grondige omvorming nodig
  is en bereid zijn er in deze zin iets aan te doen.
  P. Daniel

  31-05-2019 om 09:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een land van melk en honig

  Met een onafhankelijk Vlaanderen, een republiekje van een zakdoek groot, waarvan Vlaams Belang en N-VA de mond vol hebben, komen we natuurlijk terecht in Beloofde Land, een land van melk en honig.

  Met Jesaja zeggen wij: De Geest van de Grote Leiders Bart en Tom zal op Vlaanderen rusten,de geest van wijsheid en verstand, van raad en sterkte, van kennis en ontzag voor het Recht.

  In dat onafhankelijk Vlaanderen zal de arme met gerechtigheid behandeld worden en de rijke zal correct de belastingen betalen.Want gerechtigheid en waarheid zullen Vlaanderen kenmerken. De keiharde miljardair zal met de arme sloeber verkeren en de huisjesmelker bij de dakloze nederliggen. De boerkinimadam en de bikinimadam zullen samen het zwembad delen. Het bootvluchtelingetje en het villawijkkind en alle Romakindjes zullen tezamen spelen.

  Almaci en Demir zullen samen shoppen en zoals echte hartsvriendinnen doen hun jurken uitwisselen. Dewinter zal gaarkeukensoep eten, gelijk Mertens. De politieke melkmuilen zullen kunnen leren van de gehaaide anciens, en Di Rupo zal zonder vreze zijn hand uitsteken in de Vlaamse slangenkuil.

  Men zal nergens in het onafhankelijke Vlaanderen leed doen noch verderven. Want Vlaanderen zal vol van kennis van het Goede zijn.

  31-05-2019 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  30-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karel De Gught over de verkiezingen

  ‘Er zijn nu eenmaal zeer veel Vlamingen die niet zo’n groot probleem hebben met een racistisch gedachtegoed, hoewel ze zich daar misschien niet altijd van bewust zijn of de kwaadste bedoelingen zouden hebben. 

  Mensen zijn tegen migranten. Ze denken daarin volgens mij te ongenuanceerd, maar zo is het wel. De combinatie van een extreemrechts gedachtegoed op het vlak van migratie, gekoppeld aan een extreemlinks economisch programma is een match. Toen ze daarmee afkwamen, dacht ik: nu hebben we het wel zitten.

  Volgens sommigen is het volgende veel te ver gezocht, maar ik zoek alleen maar een historische vergelijking. Dat recept is het nationaal­socialisme. Dat was een staatsreactie op het ongecontroleerde kapitalisme van de Weimar­republiek. Mensen die het hardst denken over migratie – vaak ook omdat ze in een positie zitten waarin ze er het meest mee worden geconfronteerd – zitten vaak ook in een economisch zwakkere situatie. Dat haakt in mekaar.’

  De verkiezingsresultaten zijn in belangrijke mate de verantwoordelijkheid van de N-VA, en van Bart De Wever.’
  Open VLD stapt nooit in een regering met Vlaams Belang. Bart De Wever zal dat nu ook niet doen. Hij zal zeggen dat hij geen meerderheid kan vormen met Vlaams Belang en hij zal de schuld steken op CD&V en Open VLD. Terwijl De Wever zelf beseft dat als hij met Vlaams Belang zou besturen, hij dan de leegloop van zijn eigen partij organiseert.’

  30-05-2019 om 07:37 geschreven door Gust Adriaensen


  29-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Extreem rechts
  Na de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang, gaan er meer en meer stemmen op om die partij eventueel aan het bestuur te laten deelnemen en dus het zgn. 'cordon sanitaire' op te heffen. Dat cordon werd enkele decennia geleden door alle partijen (inclusief de toenmalige Volksunie, voorloper van N-VA) met uitzondering natuurlijk van het Vlaams Blok, ingesteld. De redenen waarom hadden te maken met ondemocratische en racistische standpunten van die partij.
  Als je het 70-puntenplan (dat door Vlaams Belang nooit officieel is afgezworen) en het partijprogramma 2019 overloopt, dan vind je daarin toch wel heel wat punten, die in democratische en/of humanitair opzicht de wenkbrauwen doen fronsen.
  Een overzicht.
  70-puntenprogramma:
   opdoeken centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding;volksraadpleging over het immigratieprobleem;integratiepolitiek afwijzen; erkenning islamitische eredienst intrekken;de sinds 1991 toegekende nationaliteitsverwervingen herzien;de sidns 1974 toegekende naturalisaties evalueren; akkoorden van Schengen en Dublin afwijzen; inschrijven territorialiteitsprincipe in de conventie van Genève;vreemde studenten na beëindigen studies terug naar land van herkomst;gesloten opvangcentra buiten bebouwde zones; sociale zekerheid splitsen; belasting op tewerkstelling niet-Europese vreemdelingen; vermindering kinderbijslag voor niet-Europeanen; verplichte terugkeer na 5 maanden werkloosheid; vermindering werkloosheidsvergoeding voor niet-Europeanen; intersectoriële immobiliteit invoeren; beperking eigendomsrecht niet-Europese vreemdelingen; terugkeer eerste, twee en derde generaties vreemdelingen.
  partijprogramma:
  vonnis moet chemische castratie kunnen inhouden; verband tussen etniciteit en criminaliteit mag niet langer in verband gebracht worden met racisme; nieuwe immigranten mogen voor het Vlaams Belang maar beroep kunnen doen op kinderbijslag na acht jaar verblijf en drie jaar arbeidsprestatie in ons land; sociale woningen worden enkel toegewezen aan wie het Nederlands in voldoende mate beheerst; enkel vreemdelingen die minstens acht voorbije jaren legaal in ons land hebben verbleven en minstens drie jaar gewerkt hebben, mogen toegang krijgen tot een sociale woning; afschaffing antidiscriminatiewetgeving: geen praktijktesten; cultuursubsidies mogen niet misbruikt worden voor links activisme (rechts activisme wordt in het partijprogramma niet vermeld); ontbinding Unia; verkoop en privatisering VRT; afschaffing Europese Commissie en Parlement; opzegging Schengenakkoorden; enkel landen die deel uitmaken van het Europese christelijke cultuurgebied kunnen deel nemen aan de EU of andere Europese samenwerkingsverbanden; afgewezen asielzoekers onderbrengen in gesloten centra; inzet Belgische en Europese marineschepen uitsluitend voor pushbacks van vluchtelingen; dringende medische hulp beperken tot levensbedreigende situatie en koppelen aan repatriëring; geboortepolitiek koppelen aan ontwikkelingssamenwerking Afrika; : geen communicatie met allochtonen in andere talen dan het Nederlands, behalve in de toeristische sector; intrekking van de erkenning van de islam en stopzetting van de financiering van de Moslimexecutieve; stopzetting van de overheidssubsidiëring van moskeeën en islamitische organisaties; afschaffing van islamitische godsdienstlessen in het officieel onderwijs.

  29-05-2019 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  27-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel

  XIV/20

  Vrijdag 24 mei 2019

  Van de Syrische oorlog naar de grote crisis van de  westerse  beschaving

  De Syrische autoriteiten vervolgen  zeer behoedzaam hun militair en diplomatiek programma. Ze blijven zich verzetten tegen een éénzijdige wereldoverheersing van de  VS, waarbij ze gesteund worden vanaf 4 oktober 2011, het eerste Russisch-Chinees veto. Uiteraard steunen Rusland en China omdat zij het belang beseffen van het bestrijden van het terrorisme in Syrië, vooraleer het zich kan uitbreiden naar  gans Azië. Vervolgens is Iran een belangrijke partner voor Syrië in de strijd tegen de Amerikaans-Zionistische agressie. En zo heeft Syrië zich voor goed gericht naar het oosten.  Turkije zal uiteindelijk moeten kiezen tussen  het Amerikaanse kamp dat Syrië wil ontwrichten en het Russisch-Iranees kamp dat de Syrische soevereiniteit wil bewaren. Iran is een belangrijke versterking van het kamp van de  weerstand. Naast de militaire inzet blijven de  Syrische autoriteiten zich inzetten voor de interne verzoeningsbeweging o.m. door algemene amnestiedecreten. Wij blijven hopen en bidden dat dit alles eins zal leiden naar een algehele vrede in Syrië. Ondertussen blijven we (MSJM: monastery Saint James the Mutilated)  de lijdende bevolking helpen overal waar we de kans  en de middelen  voor krijgen.

  Ondertussen gaat de  westerse beschaving naar een nieuwe vorm van dictatuur. Het woord dictatuur komt uit het oude Rome. Sindsdien denken wij vooral aan zwarte,  bruine  of rode vormen van fascisme zoals van Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot. Toch gaat de westerse beschaving zelf steeds meer naar een nieuwe vorm van dictatuur. Deze omvat: steeds meer inkrimping van de  vrijheid, het afschaffen van de waarheid, het ontkennen van de natuur, het verwerpen van de natuurwet en vervangen door ideologieën, het uitwissen van de eigen geschiedenis en ontkennen van zijn wortels, het creëren van een vijand en het kweken van haat tegen deze vijand, het veranderen van de  betekenis van de woorden en de  taal (misdaden die “persoonlijke rechten” heten), het aanmoedigen van een uniform denken en het kweken van een verlangen naar  een imperium, één alles overheersende macht. Zalig zij de geworteld blijven in Degene die kon zeggen: “Ik ben den Weg, de Waarheid en het Leven”. Jezus zei: ”Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult gij de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken” (Johannes 8, 31-32).

  En dit nog

  vOns vorig bericht op katholiek forum: http://www.katholiekforum.net/2019/05/17/we-moeten-van-de-duivelse-stad-van-de-mens-met-zijn-geglobaliseerde-chaos-naar-de-stad-van-god/

  vOnze vorige nieuwsbrief o.m. op de website van Sonja van den Ende: freesuriyah.eu

  vMooi reisverslag van Rohalt en de  groep vanuit het Geopolitiek Instituut Vlaanderen-Nederland, die ook het klooster Mar Yakub bezocht: http://www.novini.nl/sancties-hinderen-wederopbouw-syrie/  Uitgebreid verslag over dezelfde reis door Sacha Vliegen: http://www.novini.nl/syrie-staat-voor-een-gigantische-uitdaging/.

  vFoto’s en een tiental video’s met vroegere en nieuwere informatie: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-40/

  vBewijs dat Douma “chemische aanval” in scene was gezet: het ongepubliceerde rapport van de ingenieurs van het OPCW: https://mail.google.com/mail/u/0/h/tzhc9cqkehd2/?&th=16aca9660348b097&v=c  

  vZie de groeiende  censuur in eigen land: http://www.katholiekforum.net/2019/05/24/big-tech-censuur/

  vDag voor het leven in Dadizele, zondag 26 mei. U kan zich nog steeds inschrijven via onze website (provita.be), email (info@provita.be) of telefonisch (015/42.28.14).

   

  P. Daniel

   

   

  27-05-2019 om 15:40 geschreven door Gust Adriaensen


  25-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus over abortus

  “Abortion”, said Pope Francis, “is never the answer”. “Human life is sacred and inviolable and the use of prenatal diagnosis for selective purposes must be strongly discouraged, because it is the expression of an inhuman eugenic mentality, which deprives families of the possibility of welcoming, embracing and loving their weakest children”, he said.

  25-05-2019 om 22:08 geschreven door Gust Adriaensen


  24-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Crombez: 'wij gaan de verrassing zijn'

  Crombez: 'wij gaan de verrassing zijn'

  De SP.A put hoop uit de knappe prestatie van de PvdA gisteren in Nederland. 'In Nederland waren de sossen gisteren de verrassing van de verkiezingen. Zondag gaan wij de verrassing zijn.' zei SP.A-voorzitter John Crombez op de slotmeeting van zijn partij in Bredene.
  (belga)
  'Wij bieden al die mensen die op ons zullen stemmen de zekerheid dat ze dankzij onze oplossingen, voor een goed pensioen, lagere facturen en de beste zorg, opnieuw plannen kunnen maken', aldus Crombez. 'En het Planbureau zegt dat die zekerheid voor iedereen kan, dat onze oplossingen haalbaar en betaalbaar zijn. Waarom zouden de andere partijen zich na zondag dan niet aansluiten bij onze nieuwe strijd? Welk excuus hebben ze dan nog? Ik zal in hun plaats antwoorden: geen enkel excuus.'
  Crombez hamerde in de slotspeech nog eens op de drie speerpunten van de SP.A: een btw van 6 procent op elektriciteit, een pensioen van minimum 1.500 euro en geen wachtlijsten meer in de zorg.
  (De Standaard)

  24-05-2019 om 19:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel

  Goede Vrienden,
  Voor enkele weken verblijf ik in de abdij van Postel. Zondag tegen
  middernacht vertrok ik  uit Deir Mar Yakub. Opvallend hoeveel winkels
  er om middernacht in Qâra nog open zijn! Hier en daar zitten mannen
  gezapig te keuvelen. We passeerden de  Syrische en Libanese grens en
  arriveerden in Beiroet om naar Zaventem te vliegen. In het vliegtuig
  zelf kwam een man vragen of ik hem nog kende. Inderdaad, de man uit
  Libanon die zijn alcoholverslaving had overwonnen en nu een van de
  vurige leiders was van de charismatische vernieuwing in  Libanon. Toen
  wij in Qleiat (Libanon) enkele maanden verbleven, heeft hij ons
  bezocht. Wij hadden twee andere alcoholverslaafden uitgenodigd en
  sindsdien zijn deze twee ook bevrijd. De ene noemden we “de filosoof
  van Qleiat”, die in zijn  rechterhand altijd hetzelfde blikje
  meedroeg, gevuld met Whisky. De andere was de zoon van een christelijk
  gezin uit de buurt dat we goed kenden. Op mijn vraag hoe het met hen
  nu gaat, verzekerde hij me dat ze het prima stellen. God zij dank. Hij
  zelf was destijds wereldwijd verkoper van  Whisky maar nu verkoopt hij
  koffie en moest daarvoor eventjes naar Brussel en naar  Amsterdam.
  Graag wil ik nog Jean Vanier gedenken, de stichter van de 150
  gemeenschappen  voor de allerzwaksten uit onze samenleving. Jean
  Vanier stierf op 7 mei op bijna 90-jarige leeftijd. Ik heb  hem
  verschillende malen mogen ontmoeten. Hij was de reus van de
  allerkleinsten, de sterke  van de  allerzwaksten, een held in de
  strijd voor de verdediging van het bedreigde en meest kwetsbare
  menselijk leven.

  Op 22 mei stierf mijn medebroeder, dorpsgenoot,
  studiegenoot, jaargenoot en voormalige abt Marcel Lasters, op bijna
  81-jarige leeftijd. Hij stierf ‘s middags wanneer ik hem  namiddag zou
  komen bezoeken. Tot aan onze priesterwijding hebben we nagenoeg alles
  samen gedeeld. Daarna zijn  onze wegen  uit elkaar gegaan. Rond de
  viering van ons gouden priesterjubileum hebben we terug intens
  contact genomen en een weldoend gesprek gevoerd, met een milde
  terugblik. Hij was een waardige,
  trouwe priester en goede vriend, meer in werkelijkheid dan in woorden.

  Gisteravond hebben we doorgebracht met de studenten van de NSV
  (Nationaal Studenten Vereniging) in de UIA, vurige jongeren die zich
  nog voor een ideaal kunnen inzetten. Morgen, zaterdag 25  mei houden
  we een voordracht in Hoogstraten, Hinnenboomgaardstraat 5/B om 18.00 u
  en volgende  vrijdag 31 mei om, 19.30 u in St. Michiels (Brugge),
  Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstr 1.
  P. Daniel

  24-05-2019 om 16:36 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geheugenprikker: groene encycliek Laudato Si' vandaag 4 jaar oud

  Geheugenprikker: groene encycliek Laudato Si' vandaag 4 jaar oud

  Cartoon: Carré

  Cartoon: Carré

  4 jaar geleden, lang voordat jongeren over ter wereld op straat begonnen te komen met klimaatmarsen, schreef paus Franciscus in Laudato Si' (paragraaf 13): De jongeren eisen van ons verandering. Ze vragen zich af hoe het mogelijk is te beweren dat men aan een betere toekomst werkt zonder na te denken over de milieucrisis en het lijden van de uitgestotenen.

  Op 16 april vond er een ontmoeting plaats tussen paus Franciscus en Greta Thunberg, de jonge voortrekster van de wereldwijde marsen voor het klimaat. Vandaag is de kerkgemeenschap via onder meer Ecokerk uitdrukkelijk - en niet voor de eerste keer - aanwezig op de klimaatmars in Brussel.

  9 inspirerende citaten uit Laudato Si'

  1. Sociale afbraak, groeiend geweld en de opkomst van nieuwe vormen van sociale agressie, drughandel, drugproductie door jonge mensen, en het verlies van identiteit […] zijn tekenen dat de groei van de laatste 2 eeuwen niet altijd leidde tot integrale ontwikkeling en een verbetering van levenskwaliteit. (46)
  2. Een echte ecologische aanpak is altijd een sociale aanpak. Het ecologische debat moet gaan over rechtvaardigheid en zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen. (49)
  3. Het probleem is dat we nog altijd de cultuur ontbreken die nodig is om deze crisis het hoofd te bieden. We missen leiderschap. (53)
  4. De mens heeft niet geleerd om zijn macht goed te gebruiken. Onze immense technologische ontwikkeling ging niet gepaard met een ontwikkeling in verantwoordelijkheid, waarden en bewustzijn. We hebben oppervlakkige mechanismen, maar we kunnen niet beweren dat we een degelijke ethiek hebben, een cultuur en een spiritualiteit die in staat is om grenzen te stellen en terughoudendheid aan te leren. (105)
  5. De lessen van de globale financiële crisis zijn niet aangenomen en we leren te traag de lessen van milieuverontreiniging. (109)
  6. We slagen er niet in om de diepste wortels van ons falen in te zien. En die hebben te maken met de gerichtheid van technologische en economische groei, met haar doelen, betekenis en sociale implicaties. (109)
  7. Het is essentieel om sterkere en efficiënter georganiseerde internationale instellingen uit te bouwen, met ambtenaren die eerlijk aangeduid worden met het akkoord van nationale regeringen en met sanctiebevoegdheid. (175)
  8. Waar staatsmanschap houdt principes hoog en denkt aan het algemeen goed op lange termijn, ook in moeilijke tijden. (178)
  9. We hebben genoeg van zedeloosheid en het belachelijk maken van ethiek, goedheid, geloof en eerlijkheid. Het is tijd om te erkennen dat luchtige oppervlakkigheid ons geen goed heeft gedaan. (229)

  Bekijk via onderstaande link het filmpje.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/g3vSGdlmeqI   

  24-05-2019 om 13:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Los van de agro-industrie

  De grootschalige fraude bij de mestverwerking wordt gekenmerkt, aldus Bart Sturtewagen in DS, door 'zwarte geldstromen, omkoping, omerta..., ' Dat alles wijst niet op een 'haast' maffieuze sfeer, zoals Sturtewagen schrijft, dat 'zijn' maffiapraktijken.

  En die blijven inderdaad al jaren voortduren dankzij de 'machtige parapolitieke tentakels' van de landbouwsector. Daarbij gaat het natuurlijk niet langer om het Vlaamse familiebedrijf(je). De landbouwbedrijven zijn industriële ondernemingen geworden die helemaal vervlochten zijn met het grote kapitaal en invloedrijke belangengroepen.

  Die parapolitieke tentakels die zaten vroeger vooral (via de Boerenbond) bij de CVP. Parallel met de schaalvergroting en de ondergang van de familiebedrijven, zochten enkele decennia geleden meer en meer 'boeren-ondernemers', hun politieke heil bij de neoliberalen van (Open-)VLD. Het laatste decennium oefende de neoliberale N-VA, zeker in de provincie Antwerpen, dan weer grote aantrekkingskracht uit op de sector.

  De oplossing: partijen aan de macht helpen die losstaan van de agro-industrie.

  24-05-2019 om 09:13 geschreven door Gust Adriaensen


  23-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winnen Nederlandse socialisten de Europese verkiezingen?

  Grote verrassing: PvdA lijkt Europese verkiezingen te winnen in Nederland. 

  De Nederlandse socialisten zouden van 3 naar 5 zetels klimmen.

  23-05-2019 om 22:27 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke wereld willen we doorgeven?

  Enkele dagen  voor de verkiezingen is het goed, zowel voor christenen als niet-christenen, de tekst van de Belgische bisschoppen nog eens aandachtig te lezen. Hij kan ons helpen, wellicht nog beter dan de vele 'stemtests', een ethisch verantwoorde keuze te maken.

  ---------------

   

   

  Politieke partijen presenteren momenteel hun programma en de kandidaten gaan in debat. De christenen kunnen niet op afstand toekijken. Door hun stem uit te brengen, helpen ze de vertrouwensrelatie met de verkozenen te herstellen. De politieke partijen tellen trouwens veel christenen in hun rangen.

  Meer dan ooit hebben we nood aan politici die dicht bij de burger staan en zich inzetten voor het algemene belang. Laten we dankbaar zijn voor de vrouwen en mannen die bereid zijn hun deel van de verantwoordelijkheid op te nemen, door een publiek mandaat uit te oefenen, of door zich anders in te zetten in de samenleving.

  23-05-2019 om 06:58 geschreven door Gust Adriaensen


  22-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke wereld willen we doorgeven?

  Enkele dagen  voor de verkiezingen is het goed, zowel voor christenen als niet-christenen, de tekst van de Belgische bisschoppen nog eens aandachtig te lezen. Hij kan ons helpen, wellicht nog beter dan de vele 'stemtests', een ethisch verantwoorde keuze te maken.

  ---------------

   

  Welke wereld willen we doorgeven?

  De bisschoppen geven hun visie op het klimaat, Europa en migratie. Ze vragen christenen om goed na te denken over die uitdagingen vóór ze stemmen.

  De Europese gedachte moet worden uitgebouwd.Vanwege haar bijzondere geschiedenis, haar streven naar vrede en eenheid in verscheidenheid, blijft de Europese Unie een referentie voor de hele mensheid. Burgers moeten kunnen rekenen op een Europees Parlement en andere EU-instanties die voorbij de economische of technocratische maatregelen een echt politiek project ontplooien. Tot dat project behoort het vermogen zich open te stellen voor de anderen, in dialoog te gaan met eenieder en nieuwe modellen van samenleven voort te brengen.

  22-05-2019 om 23:33 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Electoraal misbruik van religie

  De 'elite' (wat dat ook precies moge betekenen) heeft ‘de mensen in de steek gelaten’, waardoor Vlamingen angstig toezien hoe ‘de tradities van onze voorouders verdwijnen’, klinkt het in een Vlaams -Belangfilmpje.

  Toch wel merkwaardig dat zowel in de retoriek van Vlaams Belang als in die van N-VA, christendom en 'tradities van onze voorouders' , zo'n grote rol spelen, terwijl ook de nationalisten en masse het christendom en het katholicisme de rug hebben toegekeerd.

  Ruikt dat niet erg naar misbruik van religie en kerk om een politiek machtsstreven te ondersteunen en te verantwoorden? Dat spoort ook niet met het door De Wever en co. bejubelde 'verlichtingsdenken', net zoals de natie-opvatting botst met de ideeën van de Verlichting.

  Overigens is de culturele en organische eenheid van de Vlaamse natie, historische onzin. En dat weet  historicus Bart De Wever ook.

  22-05-2019 om 20:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke wereld willen we doorgeven?

  Een week voor de verkiezingen is het goed, zowel voor christenen als niet-christenen, de tekst van de Belgische bisschoppen nog eens aandachtig te lezen. Hij kan ons helpen, wellicht nog beter dan de vele 'stemtests', een ethisch verantwoorde keuze te maken.

  ---------------

   

  Welke wereld willen we doorgeven?

  De bisschoppen geven hun visie op het klimaat, Europa en migratie. Ze vragen christenen om goed na te denken over die uitdagingen vóór ze stemmen.

  -------------------

  De uitdagingen op het gebied van migratie – vreemdelingen verwelkomen en integreren – moeten centraal blijven staan als we nadenken over welke wereld we willen doorgeven. Simplistisch gedrag en je terugplooien op jezelf, zonder ernstig rekening te houden met de verwachtingen en toekomst van de mensen in de arme landen, zijn doodlopende wegen.

  22-05-2019 om 08:29 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De regering van de kapitaalbezitters

  Volgens de Gentse hoogleraar economie Gert Peersman hebben de baten van het regeringsbeleid veel minder de jobcreatie dan de winsten van de bedrijven gediend.

  Zijn collega Paul De Grauwe vatte dat resultaat samen (in De Morgen) als ‘een verdere herverdeling ten voordele van kapitaalbezitters’.

  22-05-2019 om 08:25 geschreven door Gust Adriaensen


  21-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke wereld willen we doorgeven?

  Een week voor de verkiezingen is het goed, zowel voor christenen als niet-christenen, de tekst van de Belgische bisschoppen nog eens aandachtig te lezen. Hij kan ons helpen, wellicht nog beter dan de vele 'stemtests', een ethisch verantwoorde keuze te maken.

  ---------------

   

  Welke wereld willen we doorgeven?

  De bisschoppen geven hun visie op het klimaat, Europa en migratie. Ze vragen christenen om goed na te denken over die uitdagingen vóór ze stemmen.

  -------------------

   

  Een rechtvaardige samenleving, in vrede met zichzelf en haar omgeving, hangt sterk af van onderwijs en opvoeding. De wetenschap is een onschatbare rijkdom die we moeten delen. Er gaat een grote kracht van uit, maar ze vraagt om ethische grenzen. Elke dag bijleren zal ons helpen een wereld op te bouwen waarin culturele, ideologische of morele keuzes niet worden bepaald door consumptiedoeleinden.

  21-05-2019 om 12:56 geschreven door Gust Adriaensen


  20-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Perceptie

  In DS van 20 mei schrijft Bart Sturtewagen: 'De amorele, corrupte kuiperijen van Strache ( de Oostenrijkse vice-kanselier) en consoorten zijn verwerpelijk. Maar de manier waarop ze openbaar werden, doet legitieme vragen rijzen. Wie lokte Strache in de val? Wie hield de bewijzen twee jaar achter? Wie besliste ze net nu vrij te geven? Welke politici worden er nog gefilmd en/of gechanteerd? Voor complotdenkers is er stof in overvloed, maar ook voor wie een democratische samenleving verdedigt'. 

  1. De 'amorele , corrupte kuiperijen' , vaststaande feiten, van Strache dreigen ondergesneeuwd te raken door vragen over de manier waarop ze openbaar werden, waardoor de 'elite' in de perceptie de grote schuldige kan worden en Strache het slachtoffer. En Sturtewagen doet daar ijverig aan mee.

  20-05-2019 om 21:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke wereld willen we doorgeven?

  Een week voor de verkiezingen is het goed, zowel voor christenen als niet-christenen, de tekst van de Belgische bisschoppen nog eens aandachtig te lezen. Hij kan ons helpen, wellicht nog beter dan de vele 'stemtests', een ethisch verantwoorde keuze te maken.

  ---------------

  Welke wereld willen we doorgeven?

  De bisschoppen geven hun visie op het klimaat, Europa en migratie. Ze vragen christenen om goed na te denken over die uitdagingen vóór ze stemmen.

  -------------------

  De aarde is het erfgoed van de hele mensheid, ons ‘gemeenschappelijke huis’. Ze is ons geschonken, maar is niet ons eigendom. ‘Het besef van een gemeenschappelijke oorsprong, van een wederzijdse afhankelijkheid en van een gedeelde toekomst is noodzakelijk’, schreef paus Franciscus. De klimaatverandering vereist dat we de hiërarchie van onze behoeften herbekijken, met alle vormen van onthechting die daaruit voortvloeien. Ze vraagt ook dat we het spirituele voorrang geven op het materiële. Samen met anderen willen we ons bezinnen over ons consumptiegedrag, in het bijzonder met betrekking tot voedsel, transport en energie.

  20-05-2019 om 17:29 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen grootste studentenpartij in Leuven
  Groen onttroont de N-VA als grootste studentenpartij. Dat stelt het Leuvense studentenblad Veto op basis van een bevraging naar de stemintenties bij 988 studenten.
  De groenen komen federaal uit op 28,6 procent, terwijl de N-VA met 22,3 procent op de tweede plaats uitkomt.

  20-05-2019 om 17:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kritiek op het neoliberalisme en het nationalisme

  Ilija Trojanov, Bulgaars-Duitse publicist:

  'De herauten van het neoliberale marktdenken houden de mensen gevangen in een ratrace. We moeten ons almaar verbeteren, almaar meer succesvol zijn, almaar meer werken.

  'Maar de nationalisten zijn geen haar beter. Op geen enkele manier strijden ze tegen de uitwassen van het kapitalisme. Integendeel. Ze kanten zich tegen elke vorm van regulering en hebben geen antwoord op de echte uitdagingen van deze tijd, de ecologische crisis en de groeiende sociale ongelijkheid.'

  20-05-2019 om 14:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke wereld willen we doorgeven?

  Een week voor de verkiezingen is het goed, zowel voor christenen als niet-christenen, de tekst van de Belgische bisschoppen nog eens aandachtig te lezen. Hij kan ons helpen, wellicht nog beter dan de vele 'stemtests', een ethisch verantwoorde keuze te maken.

  ---------------

  Welke wereld willen we doorgeven?

   

  -------------------

  Omdat het menselijke leven een uniek geschenk is, verwachten we het allergrootste respect ervoor: in al zijn dimensies, vanaf het begin tot het einde. Er is een uitgebreid netwerk van gezondheidszorg, maar het wordt beperkt door het streven naar efficiëntie en rentabiliteit. Daardoor voelen zoveel patiënten zich eenzaam. Daarom roepen we op tot solidariteit en nabijheid.

  20-05-2019 om 08:33 geschreven door Gust Adriaensen


  19-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schaamteloosheid en het onfatsoen ver voorbij

  N-VA'er Theo Francken zei in een interview dat Groen-kopstuk Kristof Calvo nog geen bestuurservaring heeft. ‘Die man heeft zelfs nog nooit een wagen bestuurd. En hij wil premier worden? Komaan zeg!’, zei Francken in Het Laatste Nieuws.

  Een persoonlijke aanval en een inbreuk op de privacy, die in hun platvloersheid huns gelijke moeilijk vinden. En dat komt uit de mond van een voormalige staatssecretaris!

  19-05-2019 om 22:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Welke wereld willen we doorgeven?'

  Een week voor de verkiezingen is het goed, zowel voor christenen als niet-christenen, de tekst van de Belgische bisschoppen nog eens aandachtig te lezen. Hij kan ons helpen, wellicht nog beter dan de vele 'stemtests', een ethisch verantwoorde keuze te maken.

  --------------

  De bisschoppen pleiten voor het wegwerken van de sociale ongelijkheid en de armoede . Zij stellen dat een sociaal gecorrigeerde markteconomie in dienst moet staan van de (meest kwetsbare) mens. Respect voor het menselijke leven is essentieel en daarom zijn ook solidariteit en nabijheid fundamenteel.

  19-05-2019 om 08:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wie zal dat betalen?'

  Wanneer betere pensioenen, sterkere zorg, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen ter sprake komen , klinkt al vlug de sceptische, afwijzende vraag: 'Wie zal dat betalen?'

  De 'wie zal dat betalen-mantra' is gecreëerd en wordt gekoesterd door de welstellendste lagen van de bevolking en de politieke partijen die daar hun electoraat hebben.

  Want het gaat in die sectoren ook om beleidskeuzes. Degenen die in een comfortabele, geprivilegieerde sociale en financiële situatie verkeren, willen natuurlijk niks daarvan prijsgeven. Uitgaan van een onveranderlijke, absoluut geldende (goddelijke?) economische en financiële wetmatigheid , is dan een bijzonder interessant drogmiddel om niets te veranderen aan de huidige sterk ongelijke verdeling van rijkdom en gezondheid.

  Als zodanig zijn de individuen, belangengroepen en politieke partijen, die de mogelijkheid van 'keuzes' en 'verschuivingen' in het beschikbare kapitaal, verwerpen, de echte economische en financiële conservatieven , die het erom te doen is hun sterke materiële positie onaangetast te laten.

  19-05-2019 om 08:29 geschreven door Gust Adriaensen


  18-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer is mijn beschermer - homilie uitvaart Julie Van Espen

  De Heer is mijn beschermer - homilie uitvaart Julie Van Espen

  Beste ouders, familie en vrienden van Julie, Beste jongeren en medestudenten van Julie, Broeders en zusters, Julie had een uitzonderlijke gave om mensen onbevangen en spontaan tegemoet te treden. Ze kende geen schrik of vooroordelen. Ze was een kind van de zon en van het licht. Ze vond meteen de sleutel waarmee ze het hart van anderen kon openmaken.

  Daarom ook had ze geen vijanden, alleen vrienden. Haar enige vijand was die van het laatste ogenblik. Met alle kracht die in haar was, heeft ze zich verzet. Dat had ze vroeger ook gezegd. Dat ze zich als vrouw nooit zou laten vernederen of misbruiken. Ze had het volste vertrouwen dat ze alles aankon, zelfs dat. En het is haar ook gelukt. Ze heeft haar waardigheid aan zich gehouden.

  ‘De Heer is mijn beschermer, voor niemand ben ik bang’ (Ps. 27,1) had ze onderstreept in haar Bijbel.

  Van Julie ging en gaat een kracht uit, die vorige zondag duizenden mensen op de been bracht en die ons vandaag recht houdt. Wat zou Julie anders willen dan deze kracht te kunnen doorgeven aan al wie om haar treuren. Julie liep het liefst op blote voeten. Binnen in huis, buiten in de tuin of in het bos. Ze wilde voeling hebben: voeling met het gras, voeling met de regen, voeling met de natuur en voeling met het leven. Haar zintuigen stonden wijd open voor alle indrukken en ervaringen die het leven biedt, zomaar en onverdiend.

  In het Evangelie hoorden we hoe Jezus zijn bange leerlingen tegemoet gaat, te voet over het meer. Hij wandelt over het water om hen gerust te stellen en de storm te stillen. Kan dat wel, wandelen op blote voeten over het water? Ja, zegt het Evangelie. Ja, zegt ook Julie. Het kan. Leven zonder je te laten vastzetten door regels en gewoonten, zonder je te laten inpalmen door vooroordelen en compromissen, zonder het bijkomstige te verwarren met het wezenlijke. Ja, het kan: wandelen over water, voor wie gelooft en vertrouwt.

  Wat zou Julie zeggen indien zij hier was? Misschien wel dit: doe het, trek je schoenen uit en durf over water te stappen. Je bent voor niets minder bestemd dan om te leven en lief te hebben, voluit en volledig, nu en later. Vanop het water roept Jezus naar Petrus: ‘Kom!’ Maar Petrus twijfelt aan het water en is bang voor de storm. Hij begint meteen te zinken. Jezus steekt zijn hand uit en grijpt hem vast, terwijl Hij zegt: ‘Kleingelovige, waarom heb jij getwijfeld?’. Het eerste woord dat klinkt van de overkant is: ‘Kom!’.

  Iemand staat te wachten met een uitgestoken hand en roept: ‘Kom!’.

  In haar Engelstalige Bijbel markeerde Julie enkele zinnen uit het Hooglied. Het is een lang gedicht over de liefde: over onze liefde en Gods liefde. ‘Trek mij mee, laten we vluchten’ (Hoogl. 1,4), ‘je wangen achter je sluier zijn als het hart van een granaatappel’ (Hoogl. 4,3), ‘ik slaap maar mijn hart is wakker’ (Hoogl. 5,2) en ‘Zijn mond is een en al zoetigheid. Hij is de aantrekkelijkheid zelf. Zo is mijn lief, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem’ (Hoogl. 5,16).

  Waarvoor bidden we vandaag? Dat Julie daar mag zijn, waar de levende Jezus haar toeroept: ‘Kom!’. Dat zij mag thuiskomen - even open en verwonderd als altijd - in de liefde waarmee God ons omringt. Dat zij mag rondlopen - op blote voeten als altijd - in het geluk dat God heeft bereid voor wie Hem en anderen liefhebben.

  ‘Ik slaap maar mijn hart is wakker’ (Hoogl. 5,2), onderstreepte Julie.

  Beste Julie, wil jij ook ons hart wakker houden, zo wakker als jij was en nog steeds bent. Want daarvoor bidden wij vandaag. Dat wij elkaars hart wakker zouden houden, over de grenzen van dood en leven heen. Amen.

  Kerknet

  18-05-2019 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/19

  Vrijdag   17 mei 2019

  Flitsen

  Grote werkzaamheden. De motor die het water van een diepte van 1200 meter naar boven brengt (als er elektriciteit is!), is kapot.  Onze ingenieurs waren al verwonderd dat deze motor het zovele jaren heeft uitgehouden. Niettemin moet nu dringend een nieuwe motor geïnstalleerd worden want geen water is geen leven. En een week later  was de klus geklaard met de hulp van een enorme kraan. De volgende dag werd gebruik gemaakt van dat zelfde gevaarte om een container van het dak te lichten en bij de andere containers achteraan de nieuwbouw te plaatsen. Het lijkt kinderspel en in zekere zin is het dat ook, dank zij die kraan en de  man die ze bedient. Toch is hiervoor nog een tweede man nodig die op de container klimt om 2 kabels vast te maken aan de hoeken van de  container en aan de haak van de kraan.  En deze haak is iets anders dan een toespeld. Als je daar per ongeluk een tik van zou krijgen, ben je gegarandeerd uitgeschakeld.

  En dan een eventuele  bouw van een vleugel voor de mannelijke tak, toegewijd aan de Heilige Jozef,  in de kleine binnentuin. Toen onze  streek in hoogste gevaar verkeerde hebben we, op aanraden van de plaatselijke veearts, deze (vrij grote) binnentuin open gesteld voor allerlei loslopend gedierte: koeien, schapen, geiten, eenden, kippen… Die tuin was toen werkelijk een beestenstal. De bewoners van vele omringende  boerderijen  waren ijlings gevlucht. Toen het gevaar geweken was, bleek een van de boeren ons uitzonderlijk dankbaar omdat hij zijn koeien terug kreeg. En voor ons was het ook gunstig. Toen we een week geen water hadden, kregen we ruimschoots melk. Sindsdien is deze binnentuin een rommelige boel gebleven, die nu eindelijk opgeruimd wordt. Naast de nieuwe aanplantingen van granaatappelbomen, citroenkruid en rozen van Damascus, wordt midden een mooie weg aangelegd met rotsstenen. Het hoekgebouw herbergt enerzijds de schrijnwerkerij en anderzijds een grote opslagplaats van allerlei sanitair materiaal. Boven deze twee gebouwen zou het klooster voor de mannen mogelijk gebouwd kunnen worden. Er zijn plannen gemaakt en op het dak afgetekend. Geen gezeur met bouwvergunningen, ruimtelijke ordening, milieu of andere administratieve en juridische rompslomp. Eerst moet het dak proper gemaakt worden en rond het gebouw de grote rommel opgeruimd, dan cementblokken aanvoeren, vervolgens rotsstenen verzamelen op het terrein en beginnen. Zo ver zijn we nog niet, er moet nog heel wat opgeruimd en voorbereid worden.

  Verpletterende stilte

  Met de provincie Idlib behoudt de “internationale coalitie” een sterk wapen om Syrië nog voor een geruime tijd te kunnen  ontwrichten. Het Syrische leger, gesteund door Russische luchtaanvallen is begonnen aan de bevrijding van enkele strategische plaatsen maar de strijd verloopt erg moeizaam. De terroristische groepen zijn sterk. Bovendien doen de westerse media er alles aan om ook hier het omgekeerde beeld te geven van de  werkelijkheid. Aan het dagelijks moorden en verwoesten door de terroristen wordt stilzwijgend voorbijgegaan. Zo vlug het Syrische leger en de  Russen optreden om uiteindelijk deze kankerplek te kunnen  opruimen, worden er in de media krokodillentranen gestort  om het zogenaamde humanitaire drama dat zij veroorzaken. Hierbij doen dezelfde leugens het nog steeds: Syrië gooit lukraak bomvaten, bombardeert hospitalen en scholen…Onze vrome goegemeente schijnt niet liever te horen en is het er op voorhand al helemaal mee eens. Behalve deze mediaoorlog is ook de situatie ingewikkeld en Turkije speelt nog steeds een zeer dubbelzinnige rol. Het heeft er mee voor gezorgd dat geen enkel staakt-het-vuren door de terroristen gerespecteerd werd. Vanaf het begin heeft Turkije geijverd voor de ontwrichting van Syrië door in Aleppo heel de industrie te ontmantelen en te stelen waardoor op slag 130.000 gezinnen geen  bestaansmiddelen meer hadden. Verder heeft Turkije gezorgd dat terroristen vanuit de hele wereld zonder problemen in Syrië aan de slag konden. De verkoop van gestolen olie werd eveneens door Turkije georganiseerd.
  Daar staat tegenover dat Turkije fel gekant is tegen een eventueel onafhankelijk Koerdistan, door de VS met alle middelen gesteund. Verder onderhoudt Turkije steeds betere relaties met Rusland en Iran. Inmiddels blijven de terroristen hun greep op Idlib behouden en de aanvallen op de omgeving gaan onverminderd verder.

  Bij de vergeten slachtoffers horen de inwoners van Mhardeh,  een overwegend christelijke bevolking ten zuiden van Idlib. Deze 20.000 christenen worden dagelijks bestookt met raketten en aanvallen. Aan een boom hangen de  foto’s van de doden, die steeds maar blijven toenemen. De jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient, die sinds 2014 in Syrië aanwezig zijn, hebben zich het lot van deze  belaagde christenen sinds 2016 aangetrokken en hen trachten te helpen met voedsel, kleding en medisch materiaal. Ze hebben er zich ook toe verbonden de benarde situatie  van Mhardeh regelmatig in de openbaarheid te brengen om de verpletterende stilte in de media te doorbreken (zie www.soschretiensdorient.fr).  De oorlog tegen Syrië zal ongetwijfeld eens eindigen maar is nu nog niet voorbij.

  En dit nog

  vOns vorig bericht met vijf video’s: over kinderrechten, getuigenis van  Najib, onze gitarist (uit het belaagde christelijk dorp Mhardeh!), brandstoftekort, Iran levert: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-119/

  vUitgebreid relaas van onze Vlaamse-Nederlandse bezoekers van vorige week:http://www.novini.nl/sancties-hinderen-wederopbouw-syrie/

  vInteressante Nederlandstalige informatie: Over teruggekeerde jihadisten: http://www.novini.nl/veroordeling-terugkerende-jihadisten-vaak-moeilijk/; Hoe Willy van Damme de Standaard leugens ontmaskert: http://www.novini.nl/rusland-en-de-leugens-van-de-standaard/; Eric van de Beek in gesprek met Marie-Thérèse ter Haar  verbeteren ons negatief beeld over Rusland: https://www.youtube.com/watch?v=oHycn26Kr0E; schitterende ontmaskering van de “Europese Unie” die een uitvinding van de Amerikanen is. De “vader van Europa”, Jean Monet werd door Charles de Gaulle niet geheel zonder reden met argwaan een “Amerikaans agent”  genoemd: https://www.youtube.com/watch?v=pDki5rTd1Us; Belgische wapens in Jemen maar officieel weet men in België er niets van af: http://www.novini.nl/i-know-nothing-belgische-wapens-in-jemen/; over de nieuwe zijderoute: http://www.novini.nl/nieuwe-zijderoutes-ongeacht-retoriek-doet-europa-mee/.

  3,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen in Iran:http://freesuriyah.eu/?p=3277; De VS met meer troepen naar het Midden Oosten?https://www.geotrendlines.nl/verenigde-staten-sturen-troepen-naar-midden-oosten/;

  vWeet u nog? Raketaanval VS, GB en Frankrijk op Syrië in april 2018? Als vergelding voor gifgasaanval? Volgens rapport OPCW, dat door diezelfde OPCW in de doofpot is gestopt, is er nooit gifgasaanval geweest. Witte Helmen hebben de hele boel in scene gezet : http://syriapropagandamedia.org/working-papers/assessment-by-the-engineering-sub-team-of-the-opcw-fact-finding-mission-investigating-the-alleged-chemical-attack-in-douma-in-april-2018; http://www.novini.nl/twijfels-opcw-over-gifgasaanval-syrie/

   

  De nieuwe waterpomp wordt geïnstalleerd. Honderd meter verder stroomt het (warm) water op het terrein. De kraan plukt een container van het dak en zet die op een truck.

  De kleine  binnentuin met het hoekgebouw, van verschillende kanten gezien

  Opruimen en rotsstenen verzamelen

   

  P. D

  18-05-2019 om 14:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke wereld willen we doorgeven?

  Een week voor de verkiezingen is het goed, zowel voor christenen als niet-christenen, de tekst van de Belgische bisschoppen nog eens aandachtig te lezen. Hij kan ons helpen, wellicht nog beter dan de vele 'stemtests', een ethisch verantwoorde keuze te maken.

  ---------------

  Welke wereld willen we doorgeven?

  De bisschoppen geven hun visie op het klimaat, Europa en migratie. Ze vragen christenen om goed na te denken over die uitdagingen vóór ze stemmen.

  -------------------

  Over enkele weken vinden de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. Op elk beslissingsniveau zijn de uitdagingen immens. We zijn ons ervan bewust dat de antwoorden niet eenvoudig zijn en dat nooit zullen worden. Als christenen willen we actief deelnemen in het democratische debat, met respect voor elke overtuiging. Wij willen de aandacht van de katholieke gelovigen vestigen op enkele belangrijke uitdagingen.

  Globalisering, digitalisering en technologische ontwikkelingen hebben de economie ingrijpend veranderd. De eerlijke verdeling van de rijkdom is een groot probleem. De sociale ongelijkheid, de armoede en de problemen die ermee samenhangen, zoals huisvesting en toegang tot de arbeidsmarkt, mogen ons nooit de schouders doen ophalen. Het mechanisme en de finaliteit van ons economische systeem herdenken, zal moed vergen. Een sociaal gecorrigeerde markteconomie moet in dienst staan van de mens en in het bijzonder van de meest kwetsbaren. Zij moet iedereen de kans bieden op een waardig bestaan.

  De aarde, ons erfgoed

  Omdat het menselijke leven een uniek geschenk is, verwachten we het allergrootste respect ervoor: in al zijn dimensies, vanaf het begin tot het einde. Er is een uitgebreid netwerk van gezondheidszorg, maar het wordt beperkt door het streven naar efficiëntie en rentabiliteit. Daardoor voelen zoveel patiënten zich eenzaam. Daarom roepen we op tot solidariteit en nabijheid.

  De aarde is het erfgoed van de hele mensheid, ons ‘gemeenschappelijke huis’. Ze is ons geschonken, maar is niet ons eigendom. ‘Het besef van een gemeenschappelijke oorsprong, van een wederzijdse afhankelijkheid en van een gedeelde toekomst is noodzakelijk’, schreef paus Franciscus. De klimaatverandering vereist dat we de hiërarchie van onze behoeften herbekijken, met alle vormen van onthechting die daaruit voortvloeien. Ze vraagt ook dat we het spirituele voorrang geven op het materiële. Samen met anderen willen we ons bezinnen over ons consumptiegedrag, in het bijzonder met betrekking tot voedsel, transport en energie.

  Een rechtvaardige samenleving, in vrede met zichzelf en haar omgeving, hangt sterk af van onderwijs en opvoeding. De wetenschap is een onschatbare rijkdom die we moeten delen. Er gaat een grote kracht van uit, maar ze vraagt om ethische grenzen. Elke dag bijleren zal ons helpen een wereld op te bouwen waarin culturele, ideologische of morele keuzes niet worden bepaald door consumptiedoeleinden.

  Vreemdelingen verwelkomen

  De uitdagingen op het gebied van migratie – vreemdelingen verwelkomen en integreren moeten centraal blijven staan als we nadenken over welke wereld we willen doorgeven. Simplistisch gedrag en je terugplooien op jezelf, zonder ernstig rekening te houden met de verwachtingen en toekomst van de mensen in de arme landen, zijn doodlopende wegen.

  De Europese gedachte moet worden uitgebouwd. Vanwege haar bijzondere geschiedenis, haar streven naar vrede en eenheid in verscheidenheid, blijft de Europese Unie een referentie voor de hele mensheid. Burgers moeten kunnen rekenen op een Europees Parlement en andere EU-instanties die voorbij de economische of technocratische maatregelen een echt politiek project ontplooien. Tot dat project behoort het vermogen zich open te stellen voor de anderen, in dialoog te gaan met eenieder en nieuwe modellen van samenleven voort te brengen.

  Politieke partijen presenteren momenteel hun programma en de kandidaten gaan in debat. De christenen kunnen niet op afstand toekijken. Door hun stem uit te brengen, helpen ze de vertrouwensrelatie met de verkozenen te herstellen. De politieke partijen tellen trouwens veel christenen in hun rangen.

  Meer dan ooit hebben we nood aan politici die dicht bij de burger staan en zich inzetten voor het algemene belang. Laten we dankbaar zijn voor de vrouwen en mannen die bereid zijn hun deel van de verantwoordelijkheid op te nemen, door een publiek mandaat uit te oefenen, of door zich anders in te zetten in de samenleving.

  18-05-2019 om 10:12 geschreven door Gust Adriaensen


  16-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Bart De Wever en de N-VA willen in de toekomst de pensioenleeftijd nog hoger brengen dan de 67 jaar, waartoe zij nu al hebben beslist.

  ACV-voorzitter Marc Leemans twitterde met scherp: ‘Factcheck: Belg leeft gemiddeld gezond tot 64. Universitair leeft tien jaar langer gezond dan arbeider. BDW wil nóg hogere pensioenleeftijd. Dan gaat arbeider eerst dood en pas daarna met pensioen. Pensioen N-VA: Niet Voor Arbeiders. Voortaan enkel nog voor wie Latijn spreekt.’

  De verkiezingskoorts moet ook De Wever ernstig getroffen hebben. Ofwel is hij, zoals een Franstalige politicus uitriep, 'op zijn kop gevallen'. Dergelijk voorstel is inderdaad totaal onbegrijpelijk en vreselijk asociaal.

  Van je pensioen genieten, zal er voor de gewone man niet meer bij zijn. Want wat blijkt uit onderzoeken over de levensverwachting van de laagste inkomensklasse.

  Op p. 5 van DS ( 16 mei) is daarover boeiende informatie te lezen .  Nederlands onderzoek geeft aan dat mannen in de laagste inkomensklasse 17,9 jaar korter leven in goed ervaren gezondheid. Mannen uit de laagste inkomensklasse leven 7,2 jaar minder lang dan hun rijkere soortgenoten. Voor vrouwen bedraagt het verschil 6,7 jaar. De Belgische cijfers komen ongeveer overeen met de Nederlandse: mortaliteitsverschil voor mannen 7,5 jaar, voor vrouwen 5,9 jaar; goed ervaren gezondheid: mannen 18,5 jaar, vrouwen 18,1 jaar minder dan de hoogopgeleide soortgenoten.

  Vandaar de plastische boutade van Leemans: met het voorstel van De Wever en N-VA, GAAT EEN ARBEIDER EERST DOOD EN PAS DAARNA MET PENSIOEN. 

  16-05-2019 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  15-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wie zal dat betalen?'

  In het bijzonder de N-VA, de partij die in 2017 al een nettovermogen had van 35 miljoen euro, waarvan meer dan 44% vastgoed, en die volgens politicologen een 'rentenierspartij' genoemd zou kunnen worden, vraagt wat graag 'Wie zal dat betalen?', wanneer het milieu, de pensioenen, de sociale sector ter sprake komen.

  Kwam die vraag ook zo vlotjes uit de N-VA-mond bij de miljarden voor de straaljagers of voor de 'redding' van de banken? Is het niet hypocriet voortdurend te koop te lopen met 'onze' (humanitaire en/of christelijke) normen en waarden en tegelijk de knip op de portemonnee te houden voor de zwaksten in de samenleving maar de welstellenden fiscaal in bescherming te nemen?

  Partijen die het duidelijk opnemen voor de sociale sector, voor een behoorlijk pensioen, voor het milieu, worden door de neoliberale nationalisten smalend en scheldend 'big spenders' genoemd.

  Laat het een eretitel zijn. Want 'big spenderen' voor die sectoren is dringend nodig en verantwoord.

  15-05-2019 om 21:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Laten we als christenen de tegenbeweging zijn, overal waar haat opduikt'

  Luk Vanmaercke, hoofdredacteur Kerk&Leven, na een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Struthof in de Elzas:

  'Het museum, de barakken, het kampterrein, de wachttorens, alles maakte een verpletterende indruk. 'La France aux Français', schreeuwde een krantenkop uit de jaren 1930. Eigen volk eerst, weet u wel. Sommige mensen leren nooit. Het is gruwelijk te zien hoe de nazi-ideologie mensen ontmenselijkte. Elke waardigheid werd hen ontnomen, ze werden gereduceerd tot uitschot en slachtvee.

  Wie een ander ontmenselijkt, verliest zijn eigen menselijkheid en verjaagt God. De haat die op zo veel plekken in de wereld wordt gepredikt, ook vandaag nog, door politici, meida of geestelijke leiders, kan nooit verzoenbaar zijn met ons christelijke geloof. 

  Laten we als christenen altijd de tegenbeweging zijn, overal waar haat opduikt, telkens wanneer anderen niet gewoon mens mogen zijn.'

  15-05-2019 om 17:52 geschreven door Gust Adriaensen


  12-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Catechismus na de mis in Postel

  Beste vrienden,

  Zondag 19 mei is de volgende Catechismus na de Mis met een catechese over het sacrament van het Huwelijk. Er is catechese voor jongeren en volwassenen in de abdijkerk; catechese voor kinderen en catechese voor peuters en kleuters op het gastenkwartier van de abdij door Jurgen, Tinne en Marjolein.

  De H. Mis is om 10u00 en eindigt rond 11u00. De catechese is rond 11u15 en duurt 30 à 40 min. Daarna kan men napraten bij een lekkere kop koffie of warme chocomelk op het gastenkwartier van de abdij.

  Er zijn hieraan geen kosten verbonden.

  Welkom! En… indien u er niet kunt bij zijn: wij rekenen op uw gebed!

  Hartelijke en genegen groeten,

  In Jezus en Maria,

   

  Pater Benny

  Abdij van Postel

  12-05-2019 om 20:10 geschreven door Gust Adriaensen


  10-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/18

  Vrijdag 10 mei 2019

  Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

  Zondag kwam abouna Georges voor de byzantijnse Eucharistie en had nog een priester bij die afkomstig is uit Aleppo maar al 23 jaar pastoor is in een Romeinse parochie. Hij hield de preek. Na de Eucharistie was er een aangename uitwisseling over het leven in Roma van 55 jaar geleden (toen ik er kwam) en nu. Dezelfde dag kwam een jonge Duitse priester samen met de verantwoordelijke van “Demo für alle” (de tegenhanger van het Franse ‘Manif pour tous’). Deze  beweging verdedigt huwelijk en gezin en verwerpt de genderideologie en de seksualisering van kinderen (www.demofueralle.de). Hij gaf ons ook een exemplaar van hun tijdschrift “Der Gerade Weg”, Zeitschrift der Katholische Jugendbewegung (van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), die wil meewerken aan de wederopbouw van een christelijke samenleving. ’s Avonds hielden we aan de kluizenarij een erg aangenaam kampvuur, waarbij ieder die wilde ook iets kon eten. Vooraleer maandagvoormiddag te vertrekken celebreerde de Duitse priester nog de traditionele Latijnse mis, werkelijk helemaal in het Latijn terwijl de andere jongen keurig misdienaar was. Deze priester is verantwoordelijk voor de relikwieën  en hij had gaf ons namens de bisschop een authentieke relikwie van onze patroonheilige: Sint Jakobus de Verminkte! Dat deze relikwie van onze Perzische heilige uit de vierde eeuw in Duitsland aangetroffen wordt, kan er op wijzen dat hij werkelijk wereldwijd gekend en vereerd werd. Inmiddels waren weer enkele jongeren van S.O.S. chrétiens d’Orient toegekomen die komen helpen zoals iedere maandag. Omdat ze dit al zo lang trouw doen, werd na de middag een uitstap voorzien naar de bergen, deze keer aan de kant van de gasontginning. Er stond veel wind maar het was een aangename temperatuur. In de verte was een herder met een grote kudde schapen. We zijn er naartoe gegaan en hebben wat bij hem gezeten terwijl de kinderen met zijn ezel speelden. De klassieke afsluiter is het maken van vuur met dorre struiken en wat sprokkelhout en daarmee thee zetten.

  Ondertussen hebben we weer verschillende groepen ontvangen. Met de zomer in aantocht schijnen er ook steeds meer bezoekers te komen. En goed nieuws: we hebben de laatste dagen  meer elektriciteit dan gewoonlijk, zoals bij de christelijke hoogfeesten. Aja, het is ramadan. Moslims rammelen dan van de honger overdag en ’s nachts gaan ze uitgebreid feesten. Onze kleine jongen  kwam met een pittig verhaal uit de school thuis. Syrië duldt officieel geen onderlinge discriminatie tussen christenen en moslims, in tegenstelling tot bv. het islamitische Frankrijk, waar men van een werkelijke “laicité”  geen kaas gegeten hebben. Maar ook bij ons zijn er af en toe schoonheidsfouten. Toen de lerares van onze kleine jongen (die met een kruis om de hals naar school gaat) verbolgen opmerkte dat hij zich aan de  ramadan moest houden, gaf hij haar meteen de wind van voren: “Ik ben christen, ik doe niet mee met de ramadan”. De lerares zweeg. Hij heeft op het ritme van de kinderen de grote vasten mee beleefd. En Syrië is een echte lekenstaat.

   

  Moeilijkheden maken

  Het buitenlands beleid van VS, VK, NAVO en aanhang, onder druk van het zionistische Israël,  bestaat er in zoveel mogelijk oorlog voeren, landen en volken uitmoorden, onderwerpen, ontwrichten, boycotten, uithongeren. Kortom, moeilijkheden maken in landen die ze als concurrenten beschouwen. Hun oorlog tegen Syrië loopt stilaan ten einde. Stilaan. Er is nog een groot kankergezwel in Idlib. De terroristen hebben daar geen enkel staakt het vuren of veilige zone gerespecteerd en zijn  blijven moorden en verwoesten in de hele streek, wat de “internationale gemeenschap” met glunderend genoegen tot heden heeft gevolgd en gesteund. Dit moet ophouden. Het Syrische leger is uiteindelijk begonnen aan de bevrijding en zal deze taak met de hulp van de Russen ook afwerken, al is het weer ten koste van vele soldatenlevens. De “internationale gemeenschap” heeft bijna nog geen commentaar gegeven maar nu laat de verantwoordelijke voor het Europees buitenlands beleid van zich horen. Deze mevrouw, die we om haar hoge  functie alle eer zouden moeten geven, verkondigt nu niets dan laster. Met leugens begint ze het Syrische leger en de  Russen uit te maken voor schendingen van het internationaal recht, het bombarderen van scholen en ziekenhuizen, kortom met het lijstje dat eerder al gebruikt werd bij de bevrijding van Aleppo, Douma, Ghouta enzovoort, om de terroristen toch maar te beschermen en nieuwe kansen te geven. Zo wordt de heldhaftige inzet van soldaten die hun leven riskeren om hun medeburgers te beschermen en bevrijden beklad. Een goed beeld krijg je van de achteraan toegevoegde info en video’s, waarvoor hartelijk dank aan hen die er voor zorgden.

  Het ziet er naar uit dat het westen de laatste troeven van zijn terroristen stilaan heeft uitgespeeld. Er zijn echter nog andere mogelijkheden om moeilijkheden te maken: de economische en financiële boycot van Syrië. Syrië had gas en olie genoeg, het produceerde 20% meer voedsel dan het zelf nodig had, het leefde in een behoorlijk welvaart en kende een erg harmonieuze samenleving. En nu is er een nijpend tekort aan olie, gas, elektriciteit. Het leven is plots ondraaglijk duur geworden. Het is een laatste kans om de regering ten val te brengen. Als er voldoende armoede is, komt er protest tegen de  regering. Het is goedkoper dit protest te organiseren en te financieren dan terroristen op te leiden en te betalen. Een chemische aanval lanceren is ook nog een mogelijkheid, maar dat raakt stilaan wat afgezaagd.  Fransen en Belgen verklaren  dat ze daaraan niet mee doen en zeggen dat Russen leugenaars zijn. En daarmee tonen ze  de wereld dat ze maar loopjongens zijn in een oorlog waarvan ze zelf niet weten wat ze eigenlijk uitspoken. Het ordewoord blijft: zoveel mogelijk moeilijkheden maken, de heropbouw van Syrië tegenwerken, armoede zaaien en daarmee protesten kweken.

  En zo gaan we naar de Europese verkiezingen (tussen 23 en 26 mei). Voor wie moeten we stemmen? Er lijken twee bekommernissen te leven. Steeds meer Europese volken worden zich bewust  van het feit dat de Europese bureaucratie hun soevereiniteit, democratie en welvaart serieus aantast. Sinds tien jaar is er een economische groei in de VS van  + 34 %, in Indië van + 96 %, in China van + 139 % en in de EU van  – 2 %! Wat vrede en veiligheid betreft is het nog lamentabeler gesteld. De EU heeft nog niets anders gedaan dan het Angelsaksische wapengekletter en hun oorlogen steunen. De tweede bekommernis betreft de bescherming van de  Europese cultuur en waarden tegenover een Arabische en Ottomaanse overheersing. Daarbij komt nog een ander gevaar. Een grote hoeveelheid van terroristenleiders in Syrië en Irak werden deskundig en tijdig gerecupereerd, vooraleer ze in handen van het Syrische of Iraakse  leger konden vallen. De wereldleiders kunnen ze op ieder ogenblik en gelijk waar inzetten. Met een spectaculaire aanslag vlak voor de Europese verkiezingen kunnen ze het volk misschien weer  in de voor hen gewenste “veiligheid van Europa” (?!) drijven! Het is helemaal niet wat ik wens, maar als het gebeurt zal het me niet verwonderen.

  En dit nog

  vOns vorig bericht met 5 video’s: Russische gesneuvelden van WO II; toespraak Poetin VN 2015; getuigenis pater Frans van der Lugt; beelden van de  Beeka, oorlog om olie:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-118/

  vDe erg belangrijke video The Veto toont hoe het nieuws over Syrië in nagenoeg heel het westen en tot in de hoogste internationale organisaties gemanipuleerd en verdraaid werd/wordt. Desnoods worden universiteiten ingezet om de grootste leugenaars als journalisten een doctoraat “honoris causa” te verlenen:  http://www.golfbrekers.be/the-veto/

  vBevrijding van Idlib lijkt begonnen: www.novini.nl/syrie-bevrijding-provincie-idlib-lijkt-begonnen/

  vEen goed overzicht van de huidige toestand in Idlib met foto’s en 8 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-39/

  vWeer informatie over de gruwelijke kalief van IS aboe Bakr al-Baghdadi, die eigenlijk Shimon Elliot zou zijn, een agent van de Mossad, die samenwerkt met geheime diensten van VS en VK om landen rond Israël om te vormen tot het grote Israël: https://en.azvision.az/news/51124/news.html?fbclid=IwAR1SMBKDT-j1QJct7anSoijUp81uEHClSKrgEY86GZEnyAIq4kqx_KbY-gw

  vComplete afgang van de partij van Tierry Baudet in Nl, die zich plots ontpopt als een pure zionist: http://www.novini.nl/er-zit-mot-in-de-veren-van-minervas-uil/

  vEuropese steun aan al-Qaida: http://www.novini.nl/europese-steun-aan-al-qaida/

  vGroot succes van  Hollywood actrice Ashley Bratcher en Abby Johnson met hun   video “Unplanned”, als pro life activisten en  verkondigsters van Gods barmhartigheid : https://www.youtube.com/watch?v=bER5jYfj6xI

  vDe nieuwe president van Oekraïne met 4 video’s: http://www.golfbrekers.be/president-zonder-partij/

  vHet imperium van Erik Pince: http://www.golfbrekers.be/waar-men-gaat-langs-s-wereld-strijdtonelen/

  vSchitterende preek van de oude, dynamische  pater Henri Boulad s.j. in Alexandrie (Egypte). In de brand van de Notre Dame ziet hij  de christenen die de meest vervolgde groep zijn nu en de ineenstorting van de Europese christelijke beschaving,  het verdwijnen van “een” Kerk en de geboorte van een nieuwe andere Kerk: https://www.lesalonbeige.fr/leglise-renaitra-autrement/

  vVorige vrijdag vergat ik de voordracht aan te kondigen van die avond in St. Michiels Brugge van Eric Cornard over het klimaat en de feiten. Wellicht krijg je nog een verslag op |www.tegenstroom.eu| Al eerder kreeg ik van hem een deskundige uitleg die zelfs voor “leken” zoals ik erg boeiend is. Het helpt om afstand te nemen van de huidige hysterie.

  v  Zaterdag 18 mei in de Merodelei 14, 2600 Antwerpen  zal dr. Luc Kiebooms spreken over de belangrijke brief van paus-emeritus Benedictus XVI in Klerusblatt. Aanvang 14.30 met rozenhoedje (https://thmore.weebly.com/).

  vVandaag op het feest van de heilige Damiaan de Veuster: terugkeer van het lichaam van pater Damiaan van Hawai naar ons land, 2 video’s: http://www.golfbrekers.be/terugblik-91/

   

  Een Syrisch-Italiaanse priester en een Duitse priester met  een jeugdleider op     bezoek

   

  Firaz op ezel voor de Antilibanon keten - Kampvuur aan de kluizenarij

                                                                           

  P. Daniel

  10-05-2019 om 15:15 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ondermaats presterende leerkrachten'

  Volgens de heer Boeve, de grote baas van het Katholiek Onderwijs, presteert 1 % van de leerkrachten ondermaats. En het moet gemakkelijker zijn die te ontslagen.

  Het is niet erg verstandig van de heer Boeve een procent te kleven op het aantal ondermaats presterende leerkrachten. Wat wordt verstaan onder 'ondermaats presteren'? Hoe gebeurt de evaluatie precies? Gelden overal dezelfde criteria?

  Uiteraard zijn er leerkrachten die er extreem sterk de kantjes aflopen of die blijk geven van een groot gebrek aan vakbekwaamheid of pedagogische competentie en klasmanagement. Maar vooraleer met procenten voor de dag te komen, zou er toch overleg, studie en eensgezindheid moeten zijn bij alle onderwijsbetrokkenen over de beoordelingscriteria .

  En natuurlijk moeten ook de schooldirecteurs en alle ambtenaren mee in het evaluatiebad. Maar ook over de topmensen van hoger onderwijs, de professoren, het academisch personeel, moet de vraag naar 'ondermaats presteren' gesteld worden.

  Om over alle andere beroepsgroepen, inclusief de politici, nog maar te zwijgen.


 • 10-05-2019 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  09-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jean Vanier (1928-2019) overleden

  Jean Vanier, stichter van De Ark, is overleden

   

  Bijlagen:
  https://youtu.be/V6_W_WWJn8Y   

  09-05-2019 om 16:27 geschreven door Gust Adriaensen


  08-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Musica Divina in Postel: De Madonna's van Da Vinci

  Festival van Vlaanderen Kempen presenteert MUSICA DIVINA - De Klank van Da Vinci.

  In de abdijkerk van Postel-Mol concerteert op 22 september het duo So el ençina. 

  Tickets via www.musica-divina.be.   08-05-2019 om 16:48 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder scheiding der machten geen democratie

  De moord op een jonge vrouw door een veroordeelde verkrachter die toch vrij rondloopt, beroert velen en doet sommigen de 'scheiding der machten' in vraag stellen.

  Als de media echt bekommerd zijn om de democratie, dan zouden ze sterk moeten beklemtonen dat de 'scheiding der machten' , het fundament is van ons democratisch systeem. Ook bij dergelijke dramatische gebeurtenis moet daarover helder gecommuniceerd worden.

  Dat gebeurt niet. Integendeel. Er wordt een mistgordijn opgetrokken rond die gescheiden verantwoordelijkheden. Klaarblijkelijk is het veel interessanter, zeker vlak voor de verkiezingen, de verantwoordelijkheid (als er die al is) te verschuiven van de rechterlijke naar de uitvoerende macht, in casu naar de minister van Justitie.

  Terzake, bij monde van Kathleen Cools, ging daar gisteravond wel erg ver in: minister Geens werd echt op het beklaagdenbankje gezet. En getuigend van een ernstig gebrek aan respect voor onze democratie was haar opwerping dat 'we het met het argument van de scheiding der machten nu wel onderhand gehad hebben'.

  Dergelijke benadering geeft voedsel aan de aanstootgevende tactiek van het Vlaams Belang, dat electorale winst zoekt in de moord en het ontslag van Geens eist.

  08-05-2019 om 13:40 geschreven door Gust Adriaensen


  05-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onhoudbaar economisch model

  Vrijemarktfilosoof Govert Buijs:

  ‘Ons huidige economische model is psychologisch en ecologisch gezien onhoudbaar. Psychologisch omdat het ons stress bezorgt, ecologisch omdat we dit productieniveau niet nog eens tweehonderd jaar kunnen volhouden. We doen te veel, en niet de goede dingen.’

  05-05-2019 om 21:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sterke Hilde Crevits
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hilde Crevits, kandidaat-minister-president voor CD&V, toonde zich in het debat met Bart De Wever, kandidaat-minister-president voor N-VA, duidelijk de evenknie van de Antwerpse burgemeester.

  Crevits overtroefde De Wever in het gedeelte dat gewijd was aan onderwijs, in dossierkennis en pedagogisch-didactische bekommernis.

  05-05-2019 om 14:24 geschreven door Gust Adriaensen


  04-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sturtewagen maakt brandhout van CD&V

  In zijn opiniestuk Boeiende Tijden (DS 3 mei) maakt Bart Sturtewagen brandhout van CD&V. Maar de partij ziet er vooral een seksistische aanval op Hilde Crevits in. Sturtewagen is zich van geen ‘kwaad’ bewust en beweert dat hij over een en ander goed heeft nagedacht.

  Het wekt verwondering dat een ervaren journalist als Sturtewagen zich van geen 'kwaad' bewust is. Integendeel, hij prijst Crevits, zo beweert hij.  Toch wel merkwaardig.

  De zin 'als vrouwen naar voren worden geschoven...komt dat niet door talent, authenticiteit , ervaring', kan impliceren en suggereren dat Crevits talent, authenticiteit en ervaring mist.

  De vraag waarom Crevits niet eerder voorgesteld werd als kandidaat, versterkt de suggestie dat Crevits een 'noodoplossing' is. Die vraag kon ook over de kandidatuurstelling van De Wever gesteld worden, want zolang geleden gebeurde die ook niet. Een zin als 'ook als ze inhoudelijk verliest' gaat ervanuit en suggereert dat Crevits niet opgewassen is tegen De Wever. In woorden als 'tragische heldin' en 'vergiftigd geschenk', klinken meewarigheid en twijfel t.a.v. de beslissing van Crevits om kandidaat-minister-president te zijn, door.

  Heeft Sturtewagen echt goed nagedacht?

  De ombudsvrouw van De Standaard geeft commentaar bij de reacties op het artikel van Sturtewagen. Ook al beweert zij dat zij geen appreciatie formuleert omtrent opinie-artikels, ze geeft toch wel de indruk dat ze de 'pijnlijke analyse over de lamentabele vooruitzichten van CD&V', deelt, zoniet als correct beschouwt.

  Die analyse roept nochtans heel wat vragen op. Sturtewagen gaat wel erg bevooroordeeld tekeer tegen CD&V.

  Waarom noemt hij Kris Peeters een 'eeuwige stokebrand' en 'ongeloofwaardige boodschapper'? Komt Bart De Wever niet evenzeer in aanmerking voor die etiketten?

  Waarom noemt hij de kandidatuurstelling in Antwerpen van Peeters een 'heilloze aanval op de burgemeesterssjerp van De Wever', precies alsof De Wever meer recht heeft op de sjerp dan een andere kandidaat? Een weinig democratische benadering is dat. Waarom wordt in dat verband niet de vraag gesteld of de kandidatuurstelling van De Wever als MP, enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen geen vorm van grootschalig Antwerps kiezersbedrog is?

  Waarom wordt de indruk gewekt dat het de CD&V niet toekomt een kandidaat-minister-president aan te duiden?

  De ombudsvrouw schrijft zelf dat Sturtewagen ‘brandhout’ maakt van CD&V.

  'Brandhout maken' is nooit evenwichtig.

  04-05-2019 om 20:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Zekerheid voor iedereen'

  'John Crombez zal nooit uitgroeien tot een oratorisch wonder. Toch won de SP.A-voorzitter donderdagavond het debat op Terzake met de vingers in de neus. Zijn pensioenvoorstel van minimum 1.500 euro per maand na 42 jaar werken klinkt immers helder. Daar vond Geert Bourgeois niet meteen een antwoord op. De N-VA-pensioenplannen lezen niet alleen een flink stuk ingewikkelder, de minister-president schoot zichzelf ook in de voet door onvoorbereid voor de dag te komen. ‘De juiste bedragen heb ik niet in mijn hoofd.’

  Migratie en klimaat bepalen straks zeker het stemgedrag. Maar met de baseline ‘Zekerheid. Voor iedereen’ vissen de socialisten niet achter het net. Vooral het pensioenthema beroert de mensen. Maar ook de btw-verlaging voor elektriciteit en de bezorgdheid over de kostprijs van een rusthuis blijft een mantra van heel wat oudere kiezers'.

  04-05-2019 om 09:01 geschreven door Gust Adriaensen


  03-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/17

  Vrijdag 3 mei 2019

  Feestelijk ontbijt

  Iedere zaterdag komt  een groep gehandicapten uit Qâra de dag doorbrengen met ons. De zaterdag van de paasweek was het feest. De moeders van de gehandicapten  hadden een uitgebreid ontbijt klaar gemaakt en iedereen van de  gemeenschap moest mee komen eten. Aan het Mariabeeld op de koer werd een tapijt op de grond gelegd en allen zaten er rond: eten,  kwebbelen en lachen. Zij zijn mét hun fysische en psychische beperktheden een zegen voor de samenleving!

  Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

  De voorbije zondag, door Johannes-Paulus uitgeroepen tot zondag van de  goddelijke barmhartigheid (in navolging van de Poolse heilige Faustina), was in het oosten de zondag van de zogenaamde “ongelovige” Thomas, hier ook de zondag van de “”vernieuwing” genaamd. Na de Byzantijnse eucharistie  met abouna Georges vierden we aan tafel de 19e verjaardag van zijn priesterwijding. Daarna maakten we ons klaar om naar de bergen te rijden om daar aan een beklimming te  ondernemen

  Een Vlaamse-Nederlandse groep op bezoek

  Terwijl  we wilden vertrekken kwam juist een groep van 7  toe: 3 jongens en  4 meisjes, o.l.v. een Vlaming van het geopolitiek instituut Vlaanderen-Nederland. Een van de dames is de moedige, Nederlandse uitgeefster van “de Andere Krant”. Een Nederlandse jongen  is medewerker van onze vertrouwde en snelst groeiende uitgever de Blauwe Tijger. Een Zweeds meisje is uitgeefster van “NyaTider” (News Time) en een lieve vriendin uit Damascus was hun tolk. Vier van hen wilden mee naar de bergen en ze hebben ervan genoten. Ondertussen maakten we met de drie andere meisjes een tocht op het terrein. We namen daarna het avondmaal samen met de gemeenschap en de kinderen. Vervolgens was het tijd  voor een kennismaking en een delen onder elkaar. De volgende twee dagen organiseerden we voor hen enkele uitstappen: naar  onze humanitaire centra in Qâra, Sadad, Mar Mussa, Yabroed, Homs met een bezoek aan het graf van pater Frans van der Lugt s.j. ’s Avonds werden de ervaringen gedeeld. Niemand had zich ergens onveilig gevoeld, integendeel. Toch hadden allen vanwege ouders en familie een angstige bezorgdheid mee gekregen.  Elk van hen zal nu op eigen wijze kunnen getuigen van wat ze zelf hier beleefd hebben[H1] , wat het normale toeristische verkeer ten goed kan komen en dus ook kan helpen om het land weer op te bouwen. Woensdagmorgen vertrok de groep langs de Bekavallei  weer naar Beiroet. Het was een (veel te) kort bezoek van een bijzonder sympathieke groep. We hopen dat het niet al te lang meer duurt vooraleer we jongerenkampen kunnen organiseren met tochten en overnachtingen in de woestijn  en de bergen, stiltebeleving, samen werken, bidden, vieren  en bezinnen… om hen te helpen als dynamische gelukkige mensen hun eigen roeping in deze wereld te ontdekken en te beleven.

  Moslimmeisjes en de Eucharistie

  De laatste tijd krijgen we minstens twee groepen per dag op bezoek. Terwijl onze Belgische vrienden vertrekken, komt  een autobus toe met schoolmeisjes uit Qâra. De grote binnenkoer is gans de voormiddag vol met joelende en spelende kinderen. In afzonderlijke groepen krijgen  ze ondertussen een rondleiding. Daarna zitten ze in groepjes te eten en ze hebben alles zelf bij. Ook een klein gasvuurtje waarmee ze thee maken. Er werd hen verteld dat we om 15.00 u de Eucharistie vierden in de kleine kapel van de nieuwbouw (niet in de kerk omdat er aan de voorkant werkzaamheden bezig zijn met ronkende machines). En zo zaten ‘n 35 meisjes op de grond in de kleine kapel die daarmee afgeladen vol was. Gewoonlijk verlaten moslims na enige tijd de kerk, maar deze meisjes zijn  gedurende gans de Eucharistie gebleven. We hebben hen ook duidelijk en eenvoudig trachten uit te leggen dat God ons geschapen heeft om gelukkig te zijn en lief te hebben, niet om oorlog te voeren, dat Hij zelf onder ons geleefd heeft in de Persoon van Jezus Christus, die ons zo lief gehad heeft dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft, wat wij nu vieren in deze Eucharistie en dat Hij ons vraagt elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Mijn Franse uitleg werd keurig door fr. Jean in het Arabisch vertaald. Een bijzondere ervaring met erg geïnteresseerde meisjes.

  Intrede in het eeuwige Pasen

  Deze week stierf  de moeder van zr. Claire-Marie in de gezegende leeftijd van 94 jaar (geboren in Phnom-Penh, gestorven in Saint Malo).  Vandaag kwam abouna Georges om een byzantijnse eucharistieviering te houden op de tijd dat deze moeder van een zeer groot gezin begraven wordt in Frankrijk. Zo waren we allen in gebed, geloof, hoop en liefde verenigd. Enkele goede vrienden uit Qâra, vooral vrouwen, waren eveneens aanwezig. Na de dienst was er weer de  zegening met gewijde olie en uitreiking van brood in wijn gedompeld. Achteraf kwamen allen samen rond zr Clair Marie voor een soort geïmproviseerde koffie.

  Naar een post “nieuwe wereldorde” periode?

  Als je met je fiets in de tegenovergestelde richting wil rijden, hoef je maar te stoppen en je fiets om te draaien. Met een zeeschip  is dat al heel moeilijk en vraagt veel meer tijd. Zo is het ook, nemen we aan,  met de nieuwe wereldorde, gedirigeerd door vrijmetselaars, zionisten en satanisten, een elite  met macht op het allerhoogste wereldniveau. Deze wil alle menselijke en vooral christelijke waarden omvormen en vernietigen door arrogantie, kolonialisme en imperialisme. In Frankrijk waren er in 2017 alleen al  878 aanslagen en ontheiligingen van kerken en het lijkt niet eens de moeite er iets tegen te doen. Overigens is ook alle onderzoek naar de oorzaak van de  brand van de Notre-Dame van Parijs deskundig gesmoord. Als het werkelijk een ongeval zou zijn, heb je geen reden om ieder onderzoek zo krampachtig te beletten. Aanslagen tegen moskeeën en vooral synagogen worden zonder eind  gedramatiseerd maar de aanslag tegen kerken in Sri Lanka met niet minder dan 350 doden  en 500 gewonden, lijkt op een soort “piesfoelle” actie met ongewilde, spijtige  afloop! Welt am Sonntag, 1 mei 2019 verwijst naar de 30.000 aanslagen van islamisten in de wereld sinds 11 november 2001 met ‘n 150.000 doden. Neen, de machten  achter de geestelijk verwoestende nieuwe wereld(wan)orde zijn wereldwijd in volle actie. Ze willen een nieuwe  samenleving met een economie die de massa tot slaven maakt van een elite en een totalitaire politiek met grote debatten waarbij het  volk ver gehouden wordt van de echte beslissingen.

  Ik herinner me twee bijzonder degelijke artikels over de situatie in onze wereld, die destijds een grote indruk op mij maakten. Ik heb ze even opgezocht. Hier zijn ze voor wie interesse en geduld heeft en beter wil begrijpen in welke wereld wij leven. Al zijn de organisatoren van de nieuwe wereldorde  ook erg machtig, wij beschikken over geestelijke wapens die het kwade kunnen en zullen overwinnen, hoe zwaar de prijs ook moge zijn. Een groeiende  bewustwording van de volken kan broederlijkheid gelijkheid en vrijheid helpen herstellen zonder de barbaarse Franse Revolutie te moeten overdoen.

  https://www.globalresearch.ca/us-has-killed-more-than-20-million-people-in-37-victim-nations-since-world-war-ii/5492051. Een zeer goed gedocumenteerde en gedetailleerde studie van James A. Lucas, 20 januari 2015

  https://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/ Vertrouwelijke en eerlijke mededelingen van Robert Kennedy jr, zoon van de   vermoorde broer van president John Kennedy.

  https://www.mondialisation.ca/de-1945-a-aujourdhui-20-30-millions-de-personnes-tuees-par-les-usa/5628997 van Manlio Dinucci, 20 november 2018

  En dit nog

   

  vOns vorig bericht met 5 video’s: 1 en 2. Vasten, en paasviering in Mar Yakub, 3 Pasen vanuit Aleppo, 4. Palmzondag 5 Ruinen van Mar Yakub: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-117/#more-44550

  vOns vorig bericht op de Website van Sonja van den Ende:  http://freesuriyah.eu/?p=3268

  vOvervloedige informatie over de toestand in Syrië met foto’s en 13 video’s :http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-38/

  vMinstens 40 Witte Helmen geven toe betrokken te zijn  geweest bij de gifgasaanvallen in Syrië: http://freesuriyah.eu/?p=3271

  vUitgebreide informatie over de Krim:http://www.golfbrekers.be/de-krim-een-westers-griezelverhaal/

  vDe steeds driester wordende agressie van de VS: https://www.nachdenkseiten.de/?p=51212#more-51212

  vEen geheime (aangebrande) Franse acties? http://www.golfbrekers.be/wat-deden-zij-in-libie-vervolg/; http://www.golfbrekers.be/wat-deden-zij-in-libie/

  vDe huurlingen van Erik Prince: http://www.golfbrekers.be/waar-men-gaat-langs-s-wereld-strijdtonelen/

  vWat de vrijmetselaar Macron in het schild voert. De media doen er alles aan om “vrijmetselarij” en “zionisme” zo gewoon en zo onschuldig mogelijk voor te stellen. Hier heb je eens een andere uitleg: 

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13964%3Awat-rothschild-     schandknaap-macron-werkelijk-in-zijn-schild-voert&catid=20%3Ahet-complot&Itemid=33

  vUitgebreide reportage over de heerlijke Krim, totaal tegengesteld aan de lastercampagne van het westen:  http://www.golfbrekers.be/de-krim-een-westers-griezelverhaal/

   

   

  Gehandicapten van Qâra met picknick

  De  Vlaams-Nederlandse groep

  Moslimmeisjes van Qâra in de eucharistie.  

   

  P. Daniel

   

   

   

   

   [H1]

  03-05-2019 om 16:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert en het klootjesvolk

  Barones Doornaert, 'expert in internationale betrekkingen ', orakelt in de kwaliteitskrant De Standaard van 2 mei: ‘Elitekranten zitten vast in het eigen gelijk’.

  Barones Doornaert herleidt de diversiteit van de bevolking  gemakshalve tot twee soorten: de progressieve elite en het klootjesvolk. Wil de barones nu eens eindelijk duidelijk maken tot welk bevolkingsdeel ze zichzelf rekent!

  Behoort volgens haar De Standaard, waarvoor zij (tegen royale betaling) schrijft, tot de elitekranten? Is zij er zich van bewust dat het feit dat zij haar ideeën en oprispingen kan publiceren in een kwaliteitskrant, haar bewering dat elitekranten vastzitten in het eigen gelijk, frontaal tegenspreekt? En weet zij niet dat zeer weinig mensen die tot het 'klootjesvolk ' behoren, De Standaard en dus ook haar column lezen en dat ze haar missioneringsdrang dus beter zou botvieren in de gazetten die frequenter bij het klootjesvolk circuleren?

  Ach barones Mia, ook al blijft u tot in den treure dergelijk vermeend anti-elitair proza plegen, de klootjesvolkmensen zullen u  nooit als een van hen beschouwen. Mijlenver bent u van hen verwijderd. U behoort tot de intellectuele, culturele en financiële elite. Die is uw geliefde biotoop.

  En vanuit die geprivilegieerde bubbel, kan u het zich permitteren uw bubbelcollega's, met wie u al tientallen jaren prima opschiet , te hekelen en tegelijk het 'klootjesvolk' patriarchaal –elitair te prijzen en in ‘bescherming’ te nemen.

  03-05-2019 om 15:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'peut' van Hedebouw

  De welbespraakte Raoul Hedebouw, Waals parlementslid voor de PVDA, zorgt geregeld voor de humoristische noot in het parlement. Geniet van onderstaande tussenkomst.

  Bijlagen:
  Hedebouw peut.html (306.5 KB)   
  https://youtu.be/AbEqI2T0xvQ   

  03-05-2019 om 12:16 geschreven door Gust Adriaensen


  01-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Zie de mens. Hij is erg. En erg ontwapenend'

  Zie de mens. Hij is erg. En erg ontwapenend

  ichteres en journaliste bij NRC Handelsblad, over de barbaarse maar ook de ontwapenende, ontroerende mens.

  Een citaat:

   'De groepjes mensen die bij de brandende Notre-Dame stonden te zingen – waarom is dat toch zo ongemeen ontroerend? Dat is het altijd, vind ik, als een mensenmenigte spontaan zingt, uit rouw, als roep om bijstand, als teken van saamhorigheid. Nee, niet het enge gebrul van groepen jonge mannen die hun strijdliederen aanheffen, maar wel een menigte die klaagt en zingt.

  In de paasnacht liepen om de dorpskerk mensen met kaarsen, ze zongen: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’ en het was alles wat de mensen zo vertederend maakt'.

  Mooi dat Marjoleine De Vos DE mens niet alleen maar een agressieve, verwoestende, afschuwelijke soort vindt. Ecce homo, die ook ontroerend, ontwapenend, nederig is. Samen met anderen. In zijn zingen, in zijn klagen 'uit rouw, als roep om bijstand, als teken van saamhorigheid'. Als teken van hoop ook. Hopen op de opgang van duisternis naar licht. Het Licht? Van stamelende klanken naar woorden. Het Woord?

  En de gedachte kwam ook in me op: wat Marjoleine De Vos, dichteres, zo treffend beschrijft, wat zij ervaart bij deze rituelen van zingen, klagen, donker, licht, daarvoor bestaan in elke taal woorden, ook in het Nederlands. Bidden, God, zijn die woorden.

  En toen vroeg ik me af: waarom gebruikt de dichteres deze woorden niet? Zijn ze haar totaal onbekend geworden? Of vermijdt ze deze woorden uit een zekere gêne? Een achterhaalde, ouderwetse schaamte voor God, voor het Woord en het Licht die ons overstijgen, voor de religieuze, de biddende, kwetsbare, nederige homo sapiens?

  01-05-2019 om 08:26 geschreven door Gust Adriaensen


  30-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 mei: Dag van de arbeid

  Aan de 1 meiviering als viering van de arbeidersbeweging ligt de invoering van de achturige werkdag ten grondslag. De eis om slechts acht uur per dag te werken werd in de 15e en 16e eeuw veelvuldig onder de Engelse ambachtslieden gehoord.

  Bij het eerste congres van de Tweede Internationale in 1889 werd besloten om op 1 mei 1890 een internationale strijddag voor de achturige werkdag te organiseren. Dit plan was bedacht door de Amerikaanse vakbond American Federation of Labour (AFL). De vakbond AFL organiseerde eerder op 1 mei een nationale actiedag, waarbij een sector staakte terwijl andere sectoren de stakingskasaanvulden om de stakers door te betalen tijdens de staking.[1]

  Op 1 mei 1890 werd de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote demonstraties voor de achturige werkdag in verschillende landen, zoals in FrankrijkOostenrijk-HongarijeItaliëSpanjeBelgiëNederlandDenemarkenNoorwegenZweden en de Verenigde Staten. 

  (Wikipedia)

  30-04-2019 om 18:11 geschreven door Gust Adriaensen


  29-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Gevaarlijke wereldverbeteraars'

  'Onverbeterlijke wereldverbeteraars zijn gevaarlijk', schrijft professor Dirk Verhofstadt in DS van 18 april.

  Ondergangsdenken of een heilsleer, voor Dirk Verhofstadt zijn ze in hetzelfde bedje ziek. 

  Maar professor Verhofstadt blijkt in hetzelfde bedje ziek te zijn als de 'onverbeterlijke wereldverbeteraars' van links of rechts. Ook hij manifesteert zich als een onverbeterlijke en dus 'gevaarlijke' wereldverbeteraar, maar dan wel van liberalen huize.

  Dat fundamentalistische geloof in de juistheid van de (neo)liberale ideologie, leidt bij hem tot een bewustzijnsvernauwing waardoor hij alleen maar positieve ontwikkelingen ziet, dankzij het , 'zijn' liberalisme natuurlijk, en die hem blind maakt voor de destructieve effecten van zijn heilbrengende liberalisme op mens en milieu.

  29-04-2019 om 09:39 geschreven door Gust Adriaensen


  26-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christenen en de verkiezingen

  De tekst van de Belgische bisschoppen in verband met de komende verkiezingen, is een erg rijke en waardevolle inhoud.

  De bisschoppen pleiten voor het wegwerken van de sociale ongelijkheid en de armoede . Zij stellen dat een sociaal gecorrigeerde markteconomie in dienst moet staan van de (meest kwetsbare) mens. Respect voor het menselijke leven is essentieel en daarom zijn ook solidariteit en nabijheid fundamenteel.

  De aarde is niet ons eigendom, ze is ons gemeenschappelijke huis. De klimaatverandering legt ons op de rangorde van onze behoeften te herbekijken en te streven naar materiële onthechting.

  De wetenschap moet ethische grenzen erkennen en het onderwijs mag niet in functie staan van consumptiedoeleinden.

  De bisschoppen stellen dat terugplooien op jezelf, je afsluiten van vreemdelingen en geen rekening houden met de toekomst van mensen in de arme landen, doodlopende wegen zijn.

  Zij pleiten overduidelijk voor de uitbouw van de Europese gedachte en voor een politiek engagement dat het algemeen belang dient.

  Christenen mogen niet aan de kant blijven staan. Zij hebben als kiezer of als kandidaat een belangrijke rol te spelen.

  26-04-2019 om 20:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  Goede Vrienden,
  Op wereldvlak realiseren duistere machten nu  wat ze in Syrië zonder
  succes (maar met veel doden en verwoestingen) probeerden. Bij het
  begin van de oorlog tegen Syrië werd de zoon van de gezaghebbende
  moefti vermoord. Dan werd een van de meest vooraanstaande christenen
  in Damascus vermoord, een chirurg. Iets dergelijks werd in heel het
  land herhaald. De bedoeling van het terrorisme is dat de verschillende
  religieuze groepen tegen elkaar gaan vechten en elkaar uitroeien ten
  voordele van de wereldheersers. Hieruit volgde echter in Syrië
  helemaal geen burgeroorlog. Christenen en moslims protesteerden, zij
  aan zij, tegen het westers terrorisme. In Christchurch in Nieuw
  Zeeland werd op 15 maart 2019 minutieus gecoördineerd een aanslag
  gepleegd op twee moskee ’s met  50 doden en 50 gewonden. Voor
  fanatieke moslims was het een goed voorwendsel  om een aanslag te
  plegen op Paasdag op drie kerken en hotels in Sri Lanka, met meer dan
  300 doden en 500 gewonden,  christenen en toeristen. Dit werd als
  wraak voorgesteld. Geen enkele van de  wereldleiders kon hierbij het
  woord “christen” over  de lippen krijgen. In Syrië organiseerde het
  westen een “Arabische lente” met het verzonnen verhaal van een
  volksopstand, bloedig onderdrukt door een dictatoriaal regime, waaruit
  een burgeroorlog zou ontstaan zijn. Allemaal leugens. En Frankrijk
  krijgt nu zelf de werkelijkheid: een echte volksopstand door een
  dictatoriaal regime onderdrukt met steeds erger wordend
  staatsterrorisme. Ondertussen groeit het vandalisme tegen kerken in
  Frankrijk snel. De Notre-Dame staat in brand op 15 april, bij het
  begin van de Goede Week. Als staatsgebouw dient het door de regering
  onderhouden te worden. Dit onderhoud was zo erbarmelijk (evenals voor
  de andere duizenden Franse kerken) dat er ieder ogenblik kortsluiting
  kon ontstaan. Le Canard Enchainé zegt dat er bovendien 7
  cigarettenpeukjes gevonden zijn! Inmiddels hebben de Franse
  regeringsleiders al groen licht gegeven voor de restauratie,
  ‘aangepast aan onze tijd’. Een volgende aanslag tegen de Kerk? Wordt
  het een multicultureel complex dat kan dienst doen als theater,
  moskee,  kerk én een tempel voor vrijmetselaars? Deze kathedraal is
  wel gebouwd in naam van Christus zoals de aartsbisschop van Parijs
  terecht opmerkt. Jezus zegt ons: “Maakt van het huis van mijn Vader
  geen markthal”! (Joh 2, 16)
  Hoe dan ook, de strijd tegen het christelijk geloof en vooral tegen de
  katholieke Kerk zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. De
  grote oorlog is begonnen. Worden het christelijk geloof en de
  katholieke Kerk weggevaagd of komt er een ongeziene heropleving, zoals
  André Malraux voor de 21e eeuw voorspelde? Mensen van goede wil en
  vooral christenen, ontwaakt! Het is algemene mobilisatie. Eind mei en
  begin juni willen  we enkele weken in de abdij van Postel vertoeven en
  vandaar conferenties geven in deze zin en bepaald niet in “politiek
  correcte” stijl. Tegen die tijd zal ik meer concrete gegevens
  verstrekken.
  Tijdens de voorbije Goede Week heb ik me met de gemeenschap gewijd aan
  gebed en op Goede Vrijdag geen bericht geschreven. Je kunt nu lezen
  hoe we de Goede Week en de Paasweek intens  hebben doorgebracht. In de
  toegevoegde video’s krijg je overvloedig info over de toestand in
  Syrië op verschillende terreinen, met oprechte dank aan hen die het
  allemaal deskundig uitzochten.
  P. Daniel

   

  XIV/16

  Pasen 21 april 2019

  Een witte Palmzondag

  Terwijl bij ons doorgaans de kleur rood is wordt hier Palmzondag in het wit gevierd. Abouna Georges kwam ’s middags bij ons de byzantijnse liturgie vieren met palmwijding en processie. Het was een erg feestelijk gebeuren. Hij vroeg om hem bij te staan bij de viering in de parochie in de late namiddag. Zo trok ik met twee fraters naar Qâra. Het werd een echt kinderfeest. Bij de ingang deelden jongeren aan ieder een sticker uit om op te plakken: een icoon van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De midden gang in de kerk was versierd als bij een huwelijk, met bloemen en linten. De kinderen en vooral de meisjes waren als bruidsmeisjes getooid. Ook sommige mannen en jongens waren in  het wit. Allen waren  feestelijk gekleed. Ook de priesters waren in schitterende witte kazuifels. Tijdens de processie na de mis droegen de kinderen versierde kaarsen. En daarna wilden vele ouders van hun kinderen of van het hele  gezin een foto voor het altaar samen met de priesters. ’s Avonds hebben we met de gemeenschap deze mooie  dag besloten met een klein kampvuur aan de kluizenarij. En zo  hebben we de Goede Week feestelijk ingezet.

  De eerste dagen van de  Goede Week wordt bij de lange diensten nog een extra morgendienst gevoegd. Woensdag was er de wijding van de heilige olie, een liturgie van nagenoeg 2,5 uur met vele en lange  gebeden, zeven lezingen en zeven evangelies, waarin alle Bijbelse   teksten aan bod komen in verband  met genezing en olie. Op het einde  vraagt ieder plechtig om vergeving aan de  gemeenschap en wordt dan gezalfd met de gewijde olie op het voorhoofd en de handen. Zo is dit een dienst van genezing en vergeving. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn nagenoeg gans de dag en nacht aan gebed gewijd. Na de plechtige byzantijnse  eucharistie (van de heilige Basilius), werd het altaar ontruimd, met water gewassen, met parfum besprenkeld en met nieuwe doeken bekleed. Hieraan nam heel de gemeenschap deel, staande  rond het altaar. In de crypte vond een intense  gemeenschappelijke verzoeningsdienst plaats. Tijdens het feestelijk  avondmaal  waste de priester de voeten van de mannen terwijl het betreffende  Evangelie gelezen werd. De maaltijd verliep in stilte, waarbij de overste en de priester opdienden. Het was ook de eerste keer sinds vele weken dat we weer in de  refter aten omdat de tafels, banken en stoelen moesten hersteld en herschilderd worden. Daarna  begon de morgendienst van vrijdag die tot 2 u ’s morgens duurde, waarna het “waken bij het kruis” gans de nacht afwisselend werd  verzorgd. Goede Vrijdag morgen begon met de “Koninklijke uren”. ’s Middag konden zij die wilden brood met water of thee nuttigen. Velen hielden een echte vastendag zonder eten of drinken tot ’s avonds. Daarna volgden  de  vespers en de “begrafenis” die heel de namiddag en de avond in beslag namen. Er werd wel tweemaal onderbreking gehouden met een tas thee (voor hen die het wensten). Pas om half negen waren we klaar voor het avondmaal. Stille Zaterdag was het werkelijk stil. In de morgen kon ieder vrij een tijd in stil gebed doorbrengen wakend “bij het graf” in de kerk en in meditatie bij de kopij van de Lijkwade van Turijn. Er werden ooit 10 kopieën over de wereld uitgedeeld en wij kregen de kopie voor het Midden Oosten. Deze werd nu, half opgeplooid opgehangen naast het graf. ’s Middags waren de vespers voorzien maar in de plaats daarvan lazen we enkel 13 van  de 17 lezingen. Na iedere lezing kon wie  wilde een vraag stellen, zodat verdere uitleg kon gegeven worden. Opvallend is hierbij hoe Jezus werkelijk alle profetieën heeft vervuld. Ook de kinderen waren er bij. Hierna volgde een eenvoudige maaltijd en daarna werden de vespers gezongen met slechts de lezingen die we deze middag niet hadden gelezen.

  Een oosters en westers Pasen

  Op zaterdag vierden we om zes uur ’s avonds met abouna Georges de byzantijnse  Paasdienst. Het was extra feestelijk omdat een Libanees-Canadese orthodoxe monnik, die diaken is en tevens universiteitsprofessor deze dagen bij ons is. Zoals vele diakens hier heeft hij nog een stem als van de mensen van voor de tijd van de micro’s! ’s Avonds vierden we de Paaswake volgens de Latijnse ritus, voorafgegaan door de lauden van Pasen (waarbij de steen van het graf wordt weggerold) én de byzantijnse Hasmeh (de aanval). De diaken verzorgde deze dienst. Het is Christus die nederdaalt ter helle en de strijd met de duivel beslecht. De priester klopt op de deur van de kerk en vraagt de deur te openen. De duivel die binnen zit wil niet en vraagt wie het is. Antwoord: de Koning van de glorie. Na nog wat tegenspreken breekt Christus de deur open en gaat binnen. En na  deze byzantijnse Paasdienst vierden we de Latijnse Paaswake, uiteraard met slechts enkele lezingen vermits alle lezingen al aan bod gekomen waren. Kwart na een was onze explosie van de Paasvreugde afgelopen en konden we in de refter nog een tas thee met een versnapering nuttigen vooraleer te gaan slapen.

  Omdat we van donderdag tot zondag morgen  met enkele tussenpausen nagenoeg heel die tijd in  gebed hebben doorgebracht, was de paaszondag zelf een echte rustdag. ’s Avonds zongen  we wel de paasvespers waarin het evangelie van Johannes 20, 19-25 gelezen wordt in drie gedeelten en in zoveel mogelijk talen. Hiermee wil de liturgie uitdrukken dat Jezus zijn  Geest over de apostelen gezonden heeft om hun zonden te vergeven en om hen uit te zenden in heel de wereld. We konden dit jaar dit evangelie plechtig lezen in 16 talen. Behalve het Aramees, Hebreeuws, Grieks, Sanskriet,  Armeens en de  gekende moderne talen was er o.m. nog het Ethiopisch omdat juist deze dagen een Ethiopisch meisje bij ons verblijft.

  Was Paaszondag zelf voor een flink deel een rustdag, op tweede Paasdag  vierden we heel feestelijk de byzantijnse  liturgie met de zegening van de olie en het brood, dat in wijn  gedompeld wordt en uitgereikt.  Het is één lange  lofzang op de verrijzenis met processies,  wierook en het telkens herhaalde ritmische lied: Al Massiechoe kam… Ook de begroeting van elkaar gebeurt telkens met “Al Massiechoe kam - Chaqqan kam!” Christus is verrezen – Hij is waarlijk verrezen! Wanneer dit in de refter gezongen wordt beginnen de kinderen steeds onweerstaanbaar te klappen en te dansen. Kleine maar fijne attentie: Witte Donderdag en Pasen kregen we dag en nacht nagenoeg gans de tijd elektriciteit. Hetzelfde lijkt het te worden voor deze week tijdens het orthodox Pasen. En nog dit. We hadden koud weer, gure wind en zelfs sterke storm maar vanaf tweede Paasdag werd het zomer.

  Druk bezoek

  Tijdens ons  middagmaal op Pasen wipte de bisschop even binnen voor een kort maar aangenaam  contact en nam enkele hapjes. Iedere dag kwamen er  groepen kinderen en anderen.  Tweede paasdag was een groep van een 40-tal studenten van de Qalamoun universiteit, de Engelse afdeling, onder leiding van een lerares uit Qâra. Toevallig waren moeder Agnes-Mariam en anderen nog in kerk na de mis toen de  groep binnen kwam.  De lerares uit Qâra begon enthousiast te vertellen over hetgeen ze nog wist van  de opbouw van de  ruïnes hier vanaf 1994. Moeder Agnes vulde aan en vertelde  heel het verhaal, waar de jongens en meisjes bijzonder  aandachtig naar luisterden. Ze onderlijnde ook  dat het gebeurde vanuit het geloof in Jezus, waarmee ze de vele uitdagingen konden overwinnen en vanwaar ze ook allerlei onverwachte hulp kregen. Na afloop zat er een meisje stil te wenen en zei: Ik wil ook naar Jezus! Velen staan hier open voor het geloof in Jezus.

   

  En dit nog

   

  vEen zeer goed overzicht van de situatie in Syrië met talrijke foto’s en 20 video’s met als laatste een video over Mar Yakub (met het bezoek o.a. van broeder Alois, de overste van Taizé)  http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-36/

  vNogmaals interessant overzicht van de actualiteit met  vele foto’s en 11 video’s. De laatste video van een Goede Vrijdag dienst in Aleppo:   http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-37/

  v  Ons vorig bericht op de site van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=3240. Volgens de informatie die Sonja ons geeft komt er weer een nieuwe oorlog: http://freesuriyah.eu/?p=3243 

  vZopas verscheen het boek  van Sonja van den Ende: Hoe Syrië de oorlog won van het westen: https://www.bol.com/nl/p/hoe-syrie-de-oorlog-won-van-het-westen/9200000110044124/ 

  v  Over de nieuwe landkaart van Israël en de voorbereidingen  van de bouw van de nieuwe tempel in Jeruzalem, met 3 video’s. Jezus wordt enkel vernoemd om Hem af te wijzen. Zo zijn de zionisten dus nu de komst van de antichrist aan het voorbereiden, vandaar ook de symbolen van de  vrijmetselarij,  new age en… hun uiterlijk succes. Om koude rillingen van ge krijgen: http://www.golfbrekers.be/nieuwe-landkaart-2/

  v  De rauwe werkelijkheid van een IS bruid: http://www.golfbrekers.be/doopceel-van-een-isis-bruid/

  vInteressant interview over de obstakels tussen Europa en Rusland; Hans Hillen en Karel van Wolferen: https://www.youtube.com/watch?v=IX3kuYa3T9s.

   

   

  Vanuit Turijn werden 10 kopieën van de indrukwekkende lijkwade over de wereld  verspreid. Deze werd ons gegeven voor het Midden-Oosten. Het doek is opgeplooid en hangt  naast het (met papier nagebootste) “graf” van Jezus waarvan de  steen weggerold is.

  P. Daniel

   

  26-04-2019 om 17:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Welke wereld willen we doorgeven?'

  Welke wereld willen we doorgeven?

  De bisschoppen geven hun visie op het klimaat, Europa en migratie. Ze vragen christenen om goed na te denken over die uitdagingen vóór ze stemmen.

  -------------------

  Over enkele weken vinden de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. Op elk beslissingsniveau zijn de uitdagingen immens. We zijn ons ervan bewust dat de antwoorden niet eenvoudig zijn en dat nooit zullen worden. Als christenen willen we actief deelnemen in het democratische debat, met respect voor elke overtuiging. Wij willen de aandacht van de katholieke gelovigen vestigen op enkele belangrijke uitdagingen.

  Globalisering, digitalisering en technologische ontwikkelingen hebben de economie ingrijpend veranderd. De eerlijke verdeling van de rijkdom is een groot probleem. De sociale ongelijkheid, de armoede en de problemen die ermee samenhangen, zoals huisvesting en toegang tot de arbeidsmarkt, mogen ons nooit de schouders doen ophalen. Het mechanisme en de finaliteit van ons economische systeem herdenken, zal moed vergen. Een sociaal gecorrigeerde markteconomie moet in dienst staan van de mens en in het bijzonder van de meest kwetsbaren. Zij moet iedereen de kans bieden op een waardig bestaan.

  De aarde, ons erfgoed

  Omdat het menselijke leven een uniek geschenk is, verwachten we het allergrootste respect ervoor: in al zijn dimensies, vanaf het begin tot het einde. Er is een uitgebreid netwerk van gezondheidszorg, maar het wordt beperkt door het streven naar efficiëntie en rentabiliteit. Daardoor voelen zoveel patiënten zich eenzaam. Daarom roepen we op tot solidariteit en nabijheid.

  De aarde is het erfgoed van de hele mensheid, ons ‘gemeenschappelijke huis’. Ze is ons geschonken, maar is niet ons eigendom. ‘Het besef van een gemeenschappelijke oorsprong, van een wederzijdse afhankelijkheid en van een gedeelde toekomst is noodzakelijk’, schreef paus Franciscus. De klimaatverandering vereist dat we de hiërarchie van onze behoeften herbekijken, met alle vormen van onthechting die daaruit voortvloeien. Ze vraagt ook dat we het spirituele voorrang geven op het materiële. Samen met anderen willen we ons bezinnen over ons consumptiegedrag, in het bijzonder met betrekking tot voedsel, transport en energie.

  Een rechtvaardige samenleving, in vrede met zichzelf en haar omgeving, hangt sterk af van onderwijs en opvoeding. De wetenschap is een onschatbare rijkdom die we moeten delen. Er gaat een grote kracht van uit, maar ze vraagt om ethische grenzen. Elke dag bijleren zal ons helpen een wereld op te bouwen waarin culturele, ideologische of morele keuzes niet worden bepaald door consumptiedoeleinden.

  Vreemdelingen verwelkomen

  De uitdagingen op het gebied van migratie – vreemdelingen verwelkomen en integreren – moeten centraal blijven staan als we nadenken over welke wereld we willen doorgeven. Simplistisch gedrag en je terugplooien op jezelf, zonder ernstig rekening te houden met de verwachtingen en toekomst van de mensen in de arme landen, zijn doodlopende wegen.

  De Europese gedachte moet worden uitgebouwd. Vanwege haar bijzondere geschiedenis, haar streven naar vrede en eenheid in verscheidenheid, blijft de Europese Unie een referentie voor de hele mensheid. Burgers moeten kunnen rekenen op een Europees Parlement en andere EU-instanties die voorbij de economische of technocratische maatregelen een echt politiek project ontplooien. Tot dat project behoort het vermogen zich open te stellen voor de anderen, in dialoog te gaan met eenieder en nieuwe modellen van samenleven voort te brengen.

  Politieke partijen presenteren momenteel hun programma en de kandidaten gaan in debat. De christenen kunnen niet op afstand toekijken. Door hun stem uit te brengen, helpen ze de vertrouwensrelatie met de verkozenen te herstellen. De politieke partijen tellen trouwens veel christenen in hun rangen.

  Meer dan ooit hebben we nood aan politici die dicht bij de burger staan en zich inzetten voor het algemene belang. Laten we dankbaar zijn voor de vrouwen en mannen die bereid zijn hun deel van de verantwoordelijkheid op te nemen, door een publiek mandaat uit te oefenen, of door zich anders in te zetten in de samenleving.

  26-04-2019 om 09:45 geschreven door Gust Adriaensen


  25-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een separatist als premier?

  In zijn 'Waalse Kroniek' in DS van 25 april, stelt de Franstalige cartoonist Pierre Kroll de vraag, toch wel met ironische ondertoon, waarom een Duitstalige geen Belgische premier zou kunnen worden.

  Natuurlijk kan een Duitstalige uit de Duitstalige regio premier van België worden. Als hij of zij de realiteit van de Belgische staatsstructuur accepteert en niet ondermijnt, mag dat binnen ons democratische systeem geen probleem zijn.

  Een politicus evenwel die separatist is, die behoort tot een partij waarvan volgens haar statuten de kern en het hoofddoel van haar politiek program en beleid , de opheffing van België en de stichting van een Vlaamse republiek zijn, kan bezwaarlijk een geloofwaardige premier van België genoemd worden.

  De commentaar van de vroegere minister-president van de Duitstalige regio, Lambertz, die Kroll aanhaalt, is erg to the point.

  Op de vraag wat hij dacht over Jan Jambon als premier van België, antwoordde Lambertz met de nodige ironie dat Jambon zich dan toch wel zou blootstellen aan gewetensconflicten en mogelijk acute aanvallen van schizofrenie.

  Inderdaad . En als Jambon niet zou blootstaan aan 'gewetensconflicten' en 'aanvallen van schizofrenie', dan levert hij het bewijs dat hij en zijn partij de leidende rol in België willen spelen om als een vijfde colonne, een paard van Troje, noem maar op, het land van binnenuit te ontmantelen en naar de verdommenis te helpen.

  25-04-2019 om 21:53 geschreven door Gust Adriaensen


  20-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christus is verrezen!
  'De dood krijgt niet het laatste woord'

  Bisschop Jean Kockerols: de dood krijgt niet het laatste woord!

   

  Bijlagen:
  https://youtu.be/Vu_a-4SU9Zo    

  20-04-2019 om 23:05 geschreven door Gust Adriaensen


  16-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Notre Dame - Notre Drame
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een Notre Dame-haiku

  EEN BRANDENDE TOORTS:

  LA FLÈCHE RAAKT OOK MIJN HART.

  ZAL ZIJ HERRIJZEN?

  16-04-2019 om 08:19 geschreven door Gust Adriaensen


  15-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen onderwerp te bedenken waarover christenen zouden moeten zwijgen'

  Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van Tertio:

  'Het is van belang eigentijdse dogma's zoals de doorgeschoten autonomiegedachte, de eenzijdige rationaliteit of de dominante marktlogica te doorprikken. 

  Christenen moeten in publieke debatten hun kritisch-profetische stem laten klinken. Daarom zijn ze niet tegen hun cultuur, ze leven midden in de wereld. Het is juist omdat gelovigen zich willen engageren voor een betere wereld, dat ze er zich soms ook van durven te distantiëren als ze vinden dat het de verkeerde kant uitgaat. 

  Juist daarom bericht Tertio niet alleen over kerkelijke kwesties, maar bovenal over het geheel van de samenleving, over politiek, economie, onderwijs, cultuur en ethiek. Geloven is immers geen privézaak, het raakt aan alle facetten van het leven. Geen onderwerp te bedenken waarover christenen zouden moeten zwijgen. Als 'expert in humaniteit' heeft het christendom juist een boodschap voor de wereld, stelde paus Paulus VI. Soms tegendraads, dat wel, maar daarom moet je de dialoogpartner nog niet negeren of buiten spel zetten. We hebben iets te zeggen. Veel zelfs.'

  15-04-2019 om 08:45 geschreven door Gust Adriaensen


  14-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Christenen moeten aanwezig zijn in de algemene media'

  In het 1000ste nummer van Tertio, stelt Hans Geybels dat de christenen mediaruimte moeten opeisen, om levende getuigen van Pasen te zijn. 

  Een fragment:

  'Christenen zijn het aan zichzelf verplicht aanwezig te zijn in de debatten die onze samenleving raken. Ze zijn geroepen om de Blijde Boodschap te verspreiden. Dat wordt hoe langer hoe meer een noodzaak omdat onze tijd steeds meer verzandt in het neoliberalisme, getypeerd door allerhande fenomenen die haaks staan op onze spiritualiteit, zoals meritocratie, abslolute zelfbeschikking, competitie en dies meer. Meer dan ooit wordt het christendom het belangrijkste alternatief. Meer dan ooit is het de enige echte criticaster van onze door de economie geleide maatschappij. Alles mag in twijfel getrokken worden en zelfs op zijn kop gezet, behalve de economische ratio en zelfbeschikking. 

  Het is belangrijk als christenen aanwezig te zijn in de algemene media om de doodeenvoudige reden dat die door iedereen worden gevolgd. Christenen hebben de opdracht de tekenen des tijds te lezen en midden in de wereld als gist en zout aanwezig te zijn. Het is een opdracht waaraan paus Franciscus wekelijks herinnert'.

  14-04-2019 om 08:44 geschreven door Gust Adriaensen


  13-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Waar Gods liefde heerst...'

  Pater Benny Berrens, norbertijn van de Abdij van Postel, in Molenijzer:

  'Waar Gods liefde heerst, daar is kleur en bloei en kan ieder tot ontplooiing komen. Een gelovige ondersteunt en bemoedigt anderen. Hij wil ieder tot bloei brengen. Waar Gods liefde heerst, kan men het anderszijn verdragen. Een gelovige verdraagt en bemint wie niet-gelovig is, én hij waardeert het unieke in iedere medegelovige. Waar Gods liefde heerst, is er harmonie en vrede. Een gelovige bewaakt de woorden die over zijn lippen komen. Hij spaart de kritiek op anderen. Hij houdt bittere commentaar voorzich. Hij zwijgt liever dan zich over te geven aan wat paus Franciscus 'het gif van roddel en kwaadsprekerij' noemt. Waar Gods liefde heerst, vindt men goedheid en barmhartigheid. Een gelovige helpt met vriendelijkheid. Hij bidt voor wie hem kwaad doet en verdraagt in stilte die hem slecht gezind is.'

  13-04-2019 om 10:15 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salariswagens: gemiste inkomsten en maatschappelijke kost
  1. In een rapport over het milieubeleid van de lidstaten tikt Europa België fors op de vingers wanneer het gaat over de salariswagens. “Ondanks reeds genomen maatregelen om de belastinggrondslag voor bedrijfswagens verder af te stemmen op de CO2-uitstoot, wordt het privégebruik van deze voertuigen nog altijd sterk gesubsidieerd. Uitgaande van nationale belastingstelsels en verschillende vergelijkende schattingen vertegenwoordigt de gunstige fiscale behandeling bijna 3,75 miljard euro aan gederfde inkomsten.” De Commissie heeft het in de studie over 2 miljard euro aan gemiste inkomstenbelasting en 1,75 miljard euro aan socialezekerheidsinkomsten. De Commissie verwijst ook opnieuw naar de OESO, die “in haar economische vooruitzichten erop heeft gewezen dat dit zwakke punt verdere vooruitgang in de aanpak van congestie, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen belemmert”.

   Naast een som aan gemiste inkomsten, heeft het systeem van salariswagens ook een hoge maatschappelijke kost. Die bedroeg volgens het Planbureau in 2016 905 miljoen euro per jaar, 0,23 procent van het bbp of 2.300 euro per salariswagen. Maatschappelijke kosten zijn bijvoorbeeld economisch verliesdoor een overmatig bezit van de wagen, bijkomende milieu- en externe congestiekosten die veroorzaakt worden door een overmatig gebruik van de wagen, vooral in de spits. Volgens het Planbureau rijdt een salariswagen jaarlijks 6.000 kilometer meer dan particuliere auto’s, de FOD Mobiliteit rekende zelfs uit dat een salariswagen jaarlijks gemiddeld 28.937 kilometer afmaalt, bijna het dubbel van het gemiddelde van alle ingeschreven personenwagens (14.999 kilometer). “Dat maakt dat salariswagens, die 7,8 procent uitmaken van de personenwagens, 15,7 procent van de gereden kilometers voor hun rekening nemen.”

  13-04-2019 om 10:06 geschreven door Gust Adriaensen


  12-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het optimisme van het christelijk geloof
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Abt Frederic Testaert in 'Molenijzer':

  -----------

  'Sinds Jezus' dood en verrijzenis klopt er in onze wereld nog een ander hart, namelijk Jezus' hart. Dit hart klopt veel sterker dan de 'harten die in de duisternis kloppen'. Inderdaad, Jezus' goedheid en menslievendheid zijn sterker dan de boosheid van mensen, sterker dan de haat, sterker dan het kwaad. Door ten hemel op te varen, heeft Jezus de aarde niet in de steek gelaten, zoals Hij de Drie-eenheid niet verlaten had door mens te worden.

  In de brief aan de Efeziërs kunnen we lezen dat God de Vader het plan opgevat heeft om alles in Christus te hernieuwen, met andere woorden: de Vader wil van Christus het hart van de wereld maken. Dit optimisme, dat eigen is aan het christelijk geloof, heeft de Engelse, laatmiddeleeuwse mystica, Juliana van Norwich, doen schrijven: 'De zonde is een noodzaak, maar alles komt in orde. Het komt allemaal weer goed. Alles, maar ook alles, wat het ook mag zijn, zal goedkomen'.

  -----------

  Molenijzer - Driemaandelijks contactblad van de abdij van Postel -jaargang 71, nummer 2

  ---------

  Een jaargang kost voor België 15 euro; rek. 419-4010204-58 Abdij der Norbertijnen van Postel-Mol, Abdijlaan 16, 2400 Mol. Voor Nederland: 20 euro; rek. 95-4194-0102-0458.

  12-04-2019 om 17:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/15

  Vrijdag 12 april 2019

  Flitsen

  Vorige donderdag baden we “de grote canon van de boete”  met veel knielen en buigen tot op de grond. De vrijdagavond werd voor het laatst de uitgebreide akathisthymne gezongen.  Die liturgie heeft iets van een Mariaal volksfeest. Met heel de gemeenschap namen we deel aan deze viering in de parochiekerk, waar een 60-tal mensen actief bij aanwezig waren en die bijna twee uur duurde. Een van de  grotere  meisjes nam de leiding om met de kinderen de Maria icoon onder een baldakijn te versieren met linten, bloemen en kaarsen. Ze waren net  klaar voor de dienst begon. Op de 5e zondag van de vastentijd wordt de heilige Maria, de Egyptische herdacht. Zij was in dienst van de verrijzeniskerk in Jeruzalem en trok dan voor 18 jaar naar de woestijn om daar een leven van gebed en strenge vasten te leiden (5e-6e eeuw). Zij wordt beschouwd als een voorbeeld van boete. Het was voor ons een gelegenheid om ’s avonds met allen de film van haar leven te  bekijken.

  Een twintigtal jongeren van het Syrisch orthodox seminarie te Seydnaya kwam zaterdag op  bezoek, allemaal  in dezelfde eenvoudige zwarte toog. Het zijn monniken en enkele seminaristen. Het was een korte maar hartelijke ontmoeting.

  Gans de zaterdag was de Iraanse TV aanwezig om opnamen  te maken en interviews af te nemen. Ze willen vooral vernemen hoe we die zware periode van eind 2013 hier hebben beleefd, hoe we beschermd werden en tenslotte  hoe we het er levend van afgebracht hebben. Ook van de Eucharistie wilden ze enkele beelden maken.

  Tijdens het weekend verbleven hier een viertal Amerikanen van verschillende organisaties die meehelpen aan projecten van humanitaire hulp. Ze komen verder afspreken met moeder  Agnes-Mariam. En zoals we al enkele zondagen gedaan hebben gingen we uitgebreid ontbijten aan de kluizenarij waar een vuur werd aangelegd. We vernamen tevens  een en ander over het vluchtelingenkamp van Al   Hol (N.O. Syrië, provincie Hassake, grens met Irak), dat namens onze  gemeenschap (MSJM = Monastery Saint James the Mutilated) kon opgericht worden nadat het laatste bolwerk van de islamitische staat  in al Baghouz opgeruimd werd. Dit kamp was blijkbaar aanvankelijk voorzien voor 20.000 personen maar herbergt  nu 72.000 vrouwen en kinderen van de IS strijders van alle mogelijke nationaliteiten. Deze vrouwen  zijn  soms nog erg fanatiek[H1] . De Arabische-Koerdische  soldaten verwittigden onze zusters geen kruis te dragen, wat zij uiteraard gewoon  bleven doen. De brutale reactie van de geheel in het zwart geklede vrouwen was een gelegenheid om hen rustig te vragen of ze wel wisten wat het kruis betekende. Het werd een evangelisatie over de liefde van God, waar ze dan  stil van werden. Inderdaad, er is misschien veel te weinig evangelisatie voor moslims vanwege de christenen en vanwege de Kerk in het algemeen. Ondertussen worden in Al-Hol o.m. een keuken voorzien voor 12.000 families (= x 4 à 5 personen), een zienhuis, een slagerij…

  Het meubilair in de refter was al lang aan herstel toe. Nu werden alle tafels, banken,  stoelen en zetels naar buiten gebracht. Ze worden hersteld voor zover nodig nodig en afgeschuurd om opnieuw gebeitst te worden. Daarmee eten we nu al ruim twee weken ’s middags op de binnenkoer of buiten of in de refter van de nieuwbouw…We verwachten dat we met Pasen het vernieuwde meubilair in gebruik kunnen nemen.

  Bijna maar niet helemaal

  De oorlog tegen Syrië is bijna gedaan, maar nog niet helemaal. De voorbije jaren  werd in heel het land gevochten door allerlei terroristische groepen, rijkelijk door het westen gesteund.  Deze zijn  nu bijna opgeruimd, maar nog niet helemaal. De provincie Idlib wordt nog een flinke kluif. De Amerikaanse troepen zijn bijna weg maar nog lang niet helemaal. Het islamitisch kalifaat is bijna opgeruimd maar niet helemaal. De islamitische staat heeft officieel bestaan van juni 2014 tot maart 2019 maar de ideologie is niet voorbij. Aboe Bakr al-Baghdadi schijnt nog steeds vrij rond te lopen en vele kopstukken zijn door landen van de “internationale coalitie” in veiligheid gebracht of overgebracht naar andere landen waar ze ingezet worden om dezelfde gruwelen te plegen zoals ze in Syrië deden. Het gevecht  van de “internationale gemeenschap” tegen Syrië is helemaal nog niet voorbij. Nu voeren de westerse landen een economische oorlog door sancties op te leggen, het leven in Syrië te verstikken, de heropbouw te blokkeren  en het land op alle mogelijke manieren te boycotten.

  Wat is er eigenlijk aan de hand? Een verpletterende militaire overmacht vanwege VS, Israël, NAVO en schatrijke golfstaten was klaar  om het kleine en broze Syrië te onderwerpen aan een “regeringswissel”, het land in stukken te breken, zijn bodemrijkdommen in te palmen en eindelijk de “Amerikaanse” pijplijn aan te leggen van Qatar door Homs naar de Middellandse Zee, waarvoor de  CIA vorige eeuw al twee staatsgrepen had gepleegd, evenwel zonder succes. Na de verwoesting van Libië zou de ontwrichting van Syrië maar een kleine klus zijn. De eensgezindheid van het westen was immers groot. In gewelde worden vijanden vrienden! De almachtige Goliath heeft nu echter tegen de kleine  David verloren. Onvoorstelbaar maar waar. Syrië en zijn bondgenoten Rusland, Hezbollah, Iran hebben gewonnen. Jawel, de “internationale coalitie” heeft wel bereikt dat Syrië flink uitgemoord werd en zijn infrastructuur grotendeels vernield. Het eigenlijke doel werd echter helemaal niet bereikt en de soevereiniteit van  Syrië blijft onaangetast. Bovendien is de fierheid en eenheid van het Syrische volk nu groter dan voorheen. Daarmee is ook de weerstand tegen de onafgebroken zionistische brutaliteit sterker. De landen die geheel onterecht in het westen als het grote kwaad worden afgeschilderd komen steeds duidelijker in beeld op het wereldforum als landen die het de soevereiniteit en het internationaal recht respecteren (Rusland, China…). Tegelijk is hiermee duidelijk dat de voorheen algemeen erkende Angelsaksische wereldoverheersing voorbij is. Ondanks de lastercampagne van het westen krijgen grootmachten die het internationaal recht respecteren meer gezag en invloed.

  Het westen kan niet aanvaarden dat het de groots opgezette oorlog tegen Syrië verloren heeft. Daarom blijft het alle mogelijkheden zoeken om Syrië toch nog zwaar te treffen. Hun gifgasaanvallen waren gedurende heel de oorlog een succes nummer. Waarom niet een laatste  keer geprobeerd? Met stralend zelfvertrouwen zeggen onze politici dat ze er voor niets tussen zitten. Ondertussen blijkt steeds meer dat ze daar staan als keizers zonder kleren. Een Franse  generaal legt uit dat de Russen wel degelijk goed ingelicht zijn, wat ieder  met enig inzicht vanaf het begin al kon merken (zie achteraan bijgevoegde video). Ondertussen slaan westerse politici wat uit hun nek, altijd weer om dezelfde leugens te ondersteunen. Kortom, de oorlog tegen Syrië is bijna voorbij maar nog niet helemaal.

  En dit nog

  vOns vorig bericht bijzonder rijkelijk geïllustreerd met 9 video’s: 1. Grote completen van de vasten in Mar Yakub 2016 (niet allemaal met onze  stemmen, en de lijkwade die je ziet in onze crypte is een van de 10 kopieën die vanuit

  Turijn over heel de wereld werden verspreid), 2. Huidige lente in Oost Ghouta, 3. VS doodden 20 miljoen mensen… 4-5-6-7-8: pittige antwoorden aan de officiële ontkenning van België…(de ontkenning vanuit het westen is absoluut  ongeloofwaardig. Het kan de overwinning van Syrië-Rusland-Iran-Hezbollah totaal niet aanvaarden en blijft alles doen om dit toch nog om te keren)’; 9. Etnische zuivering van Palestina: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-115/

  vOns vorig bericht op der site van Sonja van den Ende:http://freesuriyah.eu/?p=3224 

  vBondig overzicht van het huidige situatie:  http://www.golfbrekers.be/huidige-militaire-stand-van-zaken-in-syrie/

  vDe IS is nog niet verslagen: http://www.golfbrekers.be/hallo-mr-trump-er-nog-werk-aan-de-isis-winkel/

  vDe terreur in  Idlib met 9 video’s: http://www.golfbrekers.be/idlibistan-het-democratische-paradijs/

  vWerkt België dan toch mee aan een valse chemische aanval…?: http://www.golfbrekers.be/dan-toch-5/

  vCrimineel gedrag van VS in Syrië, artikel van Willy van Damme: http://www.novini.nl/vs-bekommeren-zich-niet-om-mensenrechten-in-bezet-syrie/

  vLanduitbreiding van Israël, 4 video’s: http://www.golfbrekers.be/terugblik-en-toekomst/

  vStraffeloosheid van  de VS: http://www.golfbrekers.be/over-nepnieuws-en-de-mogelijke-amerikaanse-strafmaatregelen-tegen-de-rechters-van-het-int-strafhof-van-den-haag/

  vBelgische jihadist die bekent dat zijn  groep chemische wapens gebruikte, eindelijk in ons nieuws: http://www.standaard.be/cnt/dmf20190409_04312011

  vIn memoriam pater Frans van der Lugt s.j.: http://freesuriyah.eu/?p=3228

  vStraffeloosheid en  steeds verder gaande zionistische agressie:   https://www.hln.be/nieuws/buitenland/israel-palestina/netanyahu-belooft-annexatie-van-westelijke-jordaanoever-als-hij-herverkozen-wordt~a4e65d5e/; https://www.nytimes.com/2019/04/06/world/middleeast/netanyahu-annex-west-bank.html; https://www.middleeasteye.net/news/israeli-minister-calls-annexation-west-bank; https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-how-israeli-right-wing-thinkers-envision-the-west-bank-s-annexation-1.6387108; https://youtu.be/3-5hUG6Os68

  vDe “deal” van de eeuw van Trump voor het Midden Oosten:  https://www.meforum.org/58175/trump-deal-of-century?utm_source=Middle+East+Forum&utm_campaign=48c8c98134-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_10_09_58&utm_medium=email&utm_term=0_086cfd423c-48c8c98134-33844457

  vEen nieuwe oorloog van de “deep state”?: http://www.novini.nl/tijd-voor-reflectie-over-anti-rusland-houding-navo-en-eu/

  vEU moet zich bevrijden  van de zinloze anti-Russische hetze: http://www.novini.nl/tijd-voor-reflectie-over-anti-rusland-houding-navo-en-eu/

  vHeet van de naald. Wikileaks documenten uitgegeven door De Blauwe Tijger, met 3 video’s: http://www.golfbrekers.be/in-de-brievenbus-91/. En de arrestatie, met 3 video’s: http://www.golfbrekers.be/in-de-brievenbus-91/

  P. Daniel

   

   

   

   

   [H1]

  12-04-2019 om 16:56 geschreven door Gust Adriaensen


  11-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een wereld zonder God, is een zinloze wereld'

  Ondanks zijn hoge leeftijd, is de vorige paus Benedictus XVi, intellectueel nog actief. in een recent gepubliceerd uitgebreid essay schrijft hij:

  “Een wereld zonder God kan alleen maar een zinloze wereld zijn, waarin de normen van goed of kwaad niet langer bestaan, en enkel de wet van de sterkst overblijft. Macht is dan het enige principe. Waarheid is van geen belang, eigenlijk bestaat ze niet.'

  11-04-2019 om 21:54 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Retraite in de abdij van Postel

  Van 10 tot en met 14 juni 2019 vindt er op het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite plaats die openstaat voor iedereen met als thema "Wees blij en juich! Heiligen voor morgen." 

  E.P. Benny Berrens, Norbertijn van de abdij van Postel, zal deze retraite begeleiden.

  De eerste conferentie van de retraite is op maandag 10 juni om 10u30. Toekomen kan vanaf 9u30. Het einde van de retraite is voorzien vrijdag 14 juni na het middagmaal omstreeks 14u00.

  Dagelijks sluiten we aan bij het getijdengebed en de H. Mis van de abdijgemeenschap van Postel. Er is mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

  Tijdens de retraite is er ook gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.

  Meer informatie vindt u in de folder in bijlage.

  Bijlagen:
  05 - folder retraite - 2019.pdf (866.3 KB)   

  10-04-2019 om 11:27 geschreven door Gust Adriaensen


  08-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David Wallace-Wells over de klimaatopwarming
  Journalist David Wallace-Wells  schreef een boek 'Onbewoonbare aarde' over de klimaatopwarming. Hij zegt: 'Ik denk dat je bang moet zijn omdat de voorspellingen nu eenmaal beangstigend zijn.'
  Uit een interview met De Standaard (5 april): 
  Welke feiten moeten volgens u de ogen openen van iemand die het nieuws volgt maar klimaatverandering niet als een immens probleem ziet?

  ‘Dat verschilt per persoon, denk ik. Ik benadruk vaak de economische impact van klimaatverandering, omdat daarin veel aspecten samenkomen. Als we onze koers niet verleggen, zal de wereld aan het eind van deze eeuw 4 tot 4,3 graden warmer zijn dan voor de industriële revolutie. De mondiale economie zal dan 20 tot 30 procent kleiner zijn dan bij gelijkblijvende temperatuur. Dat is twee keer meer dan de Grote Depressie, met het verschil dat dit effect niet tijdelijk, maar permanent is. Er is dan 600 biljoen dollar aan schade geleden, dat is twee keer zoveel als alle rijkdom die de wereld nu kent. Dit soort cijfers vertelt niet het hele verhaal. Zo zullen ook bij 2 graden opwarming grote gebieden rond de evenaar zo goed als geen economische groei kennen, terwijl de bevolking daar fors toeneemt.’

  ‘Elke halve graad temperatuurstijging leidt tot 10 tot 20 procent meer geweld, dus met 4 graden eind van de eeuw hebben we twee keer zoveel oorlog’

  ‘Geld is abstract, andere gevolgen zijn schokkender en beangstigender. Veel grote steden in Azië en het Midden-Oosten worden zo heet dat ze in 2050 praktisch onleefbaar zijn. Sommige van die steden hebben 10 tot 15 miljoen inwoners. In Calcutta, dat nu 4,5 miljoen inwoners heeft, kun je dan niet buiten werken zonder een zonnesteek op te lopen. Mekka wordt zo heet dat de hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht, onmogelijk wordt. Ongekende migratiestromen zijn onvermijdelijk. De VN verwachten 200 miljoen klimaatvluchtelingen in 2050, misschien wel een miljard. Wat dat allemaal voor de planeet als geheel betekent, is een open vraag. Maar dit zijn de beste wetenschappelijk gefundeerde voorspellingen en die kun je niet negeren.’

  08-04-2019 om 15:41 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Jezus leeft'

  Paus schrijft brief aan jongeren: ‘Jezus leeft!’ ~ 9 quotes

  Het is de gewoonte dat een paus na een synode een omzendbrief schrijft, een postsynodale exhortatie. Maar deze keer richt hij zich rechtstreeks tot jongeren wereldwijd. Wat staat erin?

  #1 Christus leeft en hij wil dat jíj leeft!

  De eerste woorden van paus Franciscus aan jonge christenen gaan naar de kern van ons geloof: Christus leeft. Die ervaring maakt dat we zelf ten volle gaan leven.

  De brief telt 9 hoofdstukken en 299 paragrafen. In het eerste hoofdstuk wijst de paus op enkele jongeren uit de Bijbel en hoe God met hen omgaat. Hij blijkt niet neer te kijken op de jeugd, maar precies op hen te rekenen.

  #2 Kerk moet aandacht hebben voor legitieme eisen van vrouwen (42)

  Paus Franciscus somt allerlei redenen op die maken dat jongeren de Kerk soms irritant vinden. De Kerk moet niet bang zijn om te spreken, maar ook niet obsessief op twee of drie kwesties hameren.

  In paragraaf 42 schrijft de paus dat de Kerk aandacht moet hebben voor legitieme eisen van vrouwen voor meer rechtvaardigheid en gelijkheid. Een levende Kerk durft te erkennen dat er in het verleden mannelijke dominantie was, uitbuiting en geweld op vrouwen.

  #3 Jullie zijn het ‘nu’ van God

  Het derde hoofdstuk draagt de titel Jullie zijn het ‘nu’ van God, een uitspraak van paus Franciscus tijdens de synode. Hij schrijft: Wij volwassenen zijn vaak geneigd alle problemen en mislukkingen van de jeugd van tegenwoordig op te sommen. Maar wie geroepen is om een vader, pastor of begeleider te zijn, moet in staat zijn om paden te zien waar anderen alleen een muur zien, om potentieel te zien waar anderen enkel gevaar zien. Zo kijkt God de Vader ernaar. (66-67)

  Jonge mensen staan vandaag voor heel wat uitdagingen. De paus brengt de moeilijke situatie van jongeren in armoede in herinnering en nodigt jonge mensen uit om zich om hun lot te bekommeren. Wat de digitale wereld betreft, waarschuwt de paus onder meer voor makkelijke en harde oordelen die online geveld worden, zelfs door kerkleiders.

  Verder heeft hij aandacht voor migratie en niet in het minst voor kindermisbruik. Met jullie hulp kan de misbruikcrisis echt een kans zijn voor een historische hervorming. Elke donkere en pijnlijke situatie heeft een way out.

  #4 Probeer even stil te worden en voel zijn liefde (115)

  Hoofdstuk 4 is meer spiritueel van aard. Paus Franciscus houdt zijn jonge lezers 3 grote waarheden voor:

  1. God is liefde
  2. Christus redt jou
  3. Hij leeft

  Hij vraagt hen dit gewaar te worden in de stilte en nodigt hen uit elke dag de Heilige Geest aan te roepen. Je hebt daar niets bij te verliezen. Hij kan je leven veranderen en het vullen met licht en naar goede wegen leiden.

  #5 Maak heisa! Verdrijf de angsten die je verlammen … leef! (143)

  In hoofdstuk 5 spoort Franciscus de lezer aan om niet aan de zijlijn van het leven te blijven staan, maar keuzes te durven maken. Fouten maken mag. Maar doe het niet zonder de vriendschap van Jezus.

  De liefde van God houdt ons niet tegen om groot te dromen en vernauwt onze horizon niet. Integendeel! Franciscus roept jongeren op om zich te engageren voor de samenleving en het algemeen belang.

  Daarbij lijkt de paus zelfs te verwijzen naar de klimaatmarsen van jongeren wereldwijd: Ik heb het nieuws gevolgd over zoveel jonge mensen wereldwijd die de straat opgaan om hun verlangen naar een meer rechtvaardige en broederlijke samenleving te uiten. De jongeren willen protagonisten zijn van verandering. Alsjeblief, laat het niet aan anderen over om voor verandering op te komen!

  #6 Blijf ouderen nabij, eer je wortels (188)

  De wereld is nooit beter geworden van een breuk tussen generaties, schrijft de paus. Bij zijn oproep om ouderen nabij te zijn, waarschuwt hij voor allerlei ideologieën die de jongeren losrukken van hun wortels om ze vervolgens makkelijker te kunnen manipuleren.

  Wortels zijn geen ankers die ons vastketenen, maar geven vaste grond waardoor we kunnen groeien en uitdagingen aangaan. (200)

  Woordenwolk 'Christus Vivit' © Koen Vlaeminck

  Woordenwolk 'Christus Vivit' © Koen Vlaeminck

  #7 Benader jongeren met een grammatica van liefde, niet met gepreek (211)

  Jongerenpastoraal moet niet alle antwoorden aanreiken, maar gebruik maken van het inzicht van de jongeren zelf. Het moet een samen-op-weg zijn, zodat jongeren zelf kunnen ontdekken hoe ze de ervaring van de levende Christus concreet kunnen maken in hun leven.

  Er zijn dan ook 2 belangrijke actiepunten: aanbod en groei. Vormingsprogramma’smogen zich niet blindstaren op theorie, maar moeten het kerygma centraal stellen: de fundamentele ervaring van de ontmoeting met God door Jezus’ dood en verrijzenis. Groei in broederlijke liefde en dienstbaarheid, daar gaat het om. Het verhaal van de Emmaüsgangers is hier opnieuw dienstbaar.

  Een belangrijke kwaliteit van begeleiders is dat ze hun eigen menselijkheid erkennen. Ook zij maken fouten. (246)

  #8 Seksualiteit heeft 2 doelen: liefde en nieuw leven. Echte liefde is passioneel ((262)

  Hoofdstuk 8 gaat over roeping, omschreven als een roep tot missionaire dienstbaarheid. Het merendeel gaat over het sacrament van het huwelijk en houdt een oproep in om te geloven in een definitieve keuze voor 1 man of vrouw. God schiep ons als seksuele wezens. Seksualiteit is een wonderlijke gave. Het is geen taboe. Deze gave heeft twee doelen: liefde en nieuw leven.

  De paus heeft het ook over werk als roeping. En ten slotte uiteraard over de roeping tot een bijzondere wijding. Wijs de mogelijkheid van toewijding aan God niet af. Waarom niet? Je mag er zeker van zijn dat het beantwoorden van Gods roep volop vervulling geeft.

  #9 De Kerk heeft jullie momentum nodig (299)

  In het laatste hoofdstuk licht Franciscus toe hoe je nu de juiste keuze maakt. Daar heb je de wijsheid van de onderscheiding voor nodig. Die vraagt een zekere eenzaamheid en stilte. (283) 3 gevoeligheden hebben begeleiders nodig: goed kunnen luisteren naar de jongere, kunnen onderscheiden wat genade is en wat verleiding, en ontdekken in welke richting de jongere wil bewegen.

  In dit soort begeleiding moet je zelf haast verdwijnen, zoals Christus uit het zicht verdween van de Emmaüsgangers, schrijft de paus. We bemoedigen en begeleiden, zonder eigen paden op te dringen. (296)

  Hij eindigt met een wens: De Kerk heeft jullie momentum nodig, jullie intuïties, jullie geloof. Als jullie aankomen waar wij nog niet geraken, heb dan het geduld om op ons te wachten. (299)

  (Kerknet)

   

  06-04-2019 om 16:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/14

  Vrijdag 5 april 2019

  De  grote vasten, een sfeerbeeld

  Naargelang de vasten vordert, worden de  gebeden in de liturgie intenser. Zo baden we gisteren “de grote canon”, een schitterend gebed van meer dan twee uur, waarbij  heel het Oude en Nieuwe Testament overlopen wordt met de vele gelegenheden die om vergeving vragen. En er is nogal wat beweging bij. Voor ieder gebed wordt geknield en gebogen met het hoofd tot op de grond (zeker meer dan 100 keer!). Tevens heerst er een grotere rust en stilte dan anders, afgezien van de  regelmatige explosies van de kinderen. Wekelijks komen ook verschillende  gezinnen om deel te nemen aan de eucharistie of om gebed te vragen voor de genezing van een gezinslid of bevrijding van een van de kinderen die als Syrisch soldaat gekidnapt werd door terroristen en waar men al jaren niets meer van vernam. Het zijn meestal christelijke gezinnen maar ook moslimgezinnen komen af en toe om gebed of genezing vragen. Verder komen wekelijks een vijftiental gehandicapten uit het dorp om zich een dag met ons te amuseren. Dit is altijd een vreugdevolle ontmoeting voor hen en voor ons. Zo integreren zij steeds meer in het gewone leven, wat vroeger hier ondenkbaar was. Het is de bedoeling dat we  de samenwerking met hen nog uitbreiden. En ondertussen hebben we al verschillende dagen een beetje Belgisch weer gehad met ‘s morgens zon en ‘s namiddag regen, wat  hier een zegen is. En daardoor zie je tussen de bomen op het terrein overvloedig het gras met kleine gele bloemetjes  opschieten, waar de schapen zich te goed aan doen. Omdat er in november al regen gevallen is zijn er in het gebergte een soort paddenstoelen (kama) te vinden die door de mensen van het dorp gegeerd zijn. Ondertussen blijven de regelmatige lange perioden van onderbreking van elektriciteit en internet voortduren, maar we trekken onze plan en richten onze dagorde er naar. Wat minderen op dit gebied kan geen kwaad, al is het soms erg vervelend. Trouwens, de  vasten dient om materieel wat minder afhankelijk te worden en geestelijk sterker, waardoor we in staat zijn Jezus’ volgeling te worden  met een voor onze tijd noodzakelijk missionair vuur.

  Belgische militaire aanwezigheid in Syrië: onwettig en crimineel

  Het hoofd van het Russisch centrum voor verzoening, Maj. Gen. Viktor Kupchiskin meldde  vorige vrijdag dat geheime diensten van Frankrijk en België in Idlib een ontmoeting hebben gehad  met commandanten van de terroristische groepen Hayyuat  Tahrir Al-Sham (het voormalige Al Nousra), Hurras Al-Din alsook met vertegenwoordigers van de Witte Helmen om een chemische aanval te ensceneren en nogmaals de schuld daarvan aan Syrië of Rusland te geven. Tussen 24 en 27 maart 2019  hebben Belgische geheime diensten, volgens hem, Russische bombardementen op wapendepots van terroristen gefilmd om deze achteraf als bewijs te gebruiken voor een chemische aanval. Er zou 100 dollar afgesproken zijn  per persoon die wil meespelen in de opnamen. De Russische militair sluit niet uit dat er ook echt mensen slachtoffer zullen worden van een chemische aanval om het geheel geloofwaardiger te maken. Tegelijk werd, aldus Kupchiskin, chemisch materiaal van Saraqib overgebracht naar de steden Khan Sheikhoun, Maaret Horma en Kafer Zaita (N.O. Idlib).

  De reactie vanwege de Belgische pers en regering was een zelfverzekerde eensgezindheid: ziedaar een typisch voorbeeld van fake news vanwege de Russen, zoals we dat gewoon zijn! Bovendien krijgen we een artikel dat uitlegt  “Hoe Rusland van de (des)informatie een wapen maakt…” en nog een uitgebreide commentaar over de “Missie chaos”, de wijze waarop Rusland chaos en verwarring zou zaaien. De hysterie van de  russofobie is hiermee flink in onze pers doorgedrongen. Als groot gezag voor Russische desinformatie wordt de Franse president Macron aangehaald, inmiddels wereldwijd bekend als de gewiekste  leugenaar en manipulator die zijn land naar de dictatuur leidt. Frankrijk ontkent natuurlijk ook betrokken te zijn bij enige slechte activiteit in Syrië.  En er wordt aangehaald hoe misschien, eventueel, mogelijk de Russen de Amerikaanse presidentverkiezingen hebben willen beïnvloeden. De uiteindelijke ontdekking is dat de Russen de EU en vooral het kleine België willen verzwakken! Vervolgens wordt gewaarschuwd voor de methoden van de  Russische geheime diensten van de oude Sovjet, de KGB van een halve eeuw geleden. Alles gesteund op uiteraard volkomen betrouwbaar Amerikaans onderzoek!  Voor hen telt de waarschuwing van de Syrische president Bachar Al-Assad blijkbaar niet: “Het terrorisme zal hier niet eindigen maar zich exporteren  naar Europa door illegale immigratie” (17 juni 2013). Dat het hele opzet van de EU een Amerikaans plan is om de Europese landen te verzwakken (zie het laatste ‘livre  choc’ van Philippe de Villiers, J’ai tiré sur le fil du mensonge…), dat de NAVO niets minder is dan een immens leger, rechtstreeks  onder het  commando van de VS, waarbij Europa enkele bloempotten mag leveren (zie de grondige studie van Daniele Ganser, Les guerres illégales de l’Otan), dat de VS niet mogelijk of misschien enige invloed uitoefenen maar werkelijk heel de wereldbol rond revoluties organiseren om regeringen omver te werpen, landen en volken te verwoesten en uit te moorden (James A. Lucas, US has killed more dan 20 million people in 37 ’Victim Nations’ since  World War II, Global Research 7 maart 2016), dat de VS zonder probleem atoomwapens kunnen opstapelen in heel Europa, ook in België, tegen onze  grondwet in en dat ons land een gewillig slaafje is van een vernietigende Amerikaanse oorlogsmachine… daar hebben onze politici en journalisten blijkbaar nog nooit van gehoord. Met balken in hun ogen zoeken ze ijverig  naar de splinter in het oog van een ander. Bij de huidige vieringen van 70 jaar NAVO klinkt  er  alom een lofprijzing voor deze grote garantie voor vrede, veiligheid, democratie en recht, terwijl ze al deze waarden tot in de grond afbreekt (Collectif  Echec à la guerre, L’Otan aura 70 ans le 4 avril…Non à la guerre, mondialisation.ca, 2 april 2019). En uiteindelijk wordt in deze pers uitdrukkelijk gewaarschuwd voor het grote gevaar van het euroscepticisme. Dat de spectaculaire overwinning van Thiery Baudet bij de laatste regionale verkiezingen in Nederland  maar een voorbode is van wat  ook in andere landen  spoedig zal  openbarsten, heeft onze pers nog niet opgemerkt. Vele mensen beseffen dat de EU zelfs geen hervorming meer waard is!

  De triomfantelijke zelfverzekerdheid over de Russische (des)informatie klinkt mogelijk overtuigend voor een aantal Belgen maar geenszins voor de Syriërs die al acht jaar slachtoffer zijn van een gruwelijke van buiten af  gevoerde oorlog. Ziehier enkele nuchtere vragen en bedenkingen.

  Welk recht heeft België om in Syrië militair aanwezig te zijn? Zelfverdediging? Heeft Damascus Brussel aangevallen? Of heeft België een UNO mandaat? Of is België door de wettige Syrische regering uitgenodigd? Dit laatste is wel het geval voor Rusland, de Hezbollah,  Iran en zij zijn ook de enigen die samen met Syrië het terrorisme daadwerkelijk bestrijden. Al de anderen zijn  onwettige en criminele helpers van het terrorisme.

  Chemische aanvallen werden gedurende  gans deze oorlog gepleegd en ze  waren  het meest succesvolle product van de  westerse oorlogspropaganda. De overgrote meerderheid van het volk weet hier dat het Syrische leger geen chemische wapens heeft gebruikt. Voor een gewoon leger is dit ook zinloos  omdat het te onberekenbaar is. Dat is iets voor terroristen, die in de illusie leven dat ze het paradijs krijgen als ze hierbij zelf omkomen. Trouwens, wanneer de media zulk een hysterie opgevoerd hebben rond het gebruik van chemische wapens, kan iedereen toch wel begrijpen dat Syrië niet zo dom zal zijn om tegen iedere logica in chemische wapens in te zetten en zichzelf volkomen voor schut zetten op internationaal vlak. Zelfs Carla Del Ponte heeft ooit in een eerlijk moment zich laten ontvallen dat terroristen chemische aanvallen  pleegden, maar er was niemand van de media of politieke leiders die één stap zette om dit uit te zoeken. Terroristen hadden in 11 dorpen in Lattakia een massa kinderen gekidnapt  (waarover geen woord in onze media!) om die twee weken later (augustus 2013) slachtoffer te laten zijn van hun grote gifgasaanval in Ghouta. En is het geen wonderlijk toeval  dat er juist toen een grote mediacampagne gevoerd werd rond een internationale onderzoekscommissie die naar Damascus gestuurd werd? Wanneer die  net toekomt, heeft vlak onder hun neus die grote gifgasaanval plaats, waarvan heel de wereld meteen op de hoogte gebracht werd van de grote schuldige: Assad! Er was nog geen enkele vaststelling gemaakt of bewijs gegeven. En dan volgde de meesterzet van Poetin. Obama stuurde meteen zijn  oorlogsvloot naar Syrië, maar de Engelsen deden deze keer niet mee en vreesden dat aan het licht zou komen dat de aanval een opzet van terroristen en geheime diensten van het buitenland was. Frankrijk was razend omdat het militaire geweld niet meteen doorging. Obama zat op het dak en hoe moest hij er nu af? Syrië had zich  laten verleiden om  chemisch materiaal aan te schaffen toen de zionisten volop bezig waren chemische, biologische en atoomwapens op te stapelen. Poetin en Assad zagen nu de kans  om die chemische rommel, die nergens voor diende, goedkoop te laten opruimen  onder internationaal toezicht. En Obama kon zichzelf en de wereld wijsmaken dat door zijn moedig optreden nu de laatste gram van chemische wapens opgeruimd werd. De westerse propaganda bleef echter de succesvolle formule  van de chemische aanvallen gebruiken, ook al had Syrië niets meer. Het is nu net een jaar geleden dat het westen met behulp van de Witte Helmen in  Oost Ghouta een chemische aanval, die er geen was, ensceneerde. Dit was weer voldoende voor de VS, VK en Frankrijk om een week later Syrië te komen bombarderen.  Alle werkelijke of vermeende chemische aanvallen in Syrië werden door terroristen gepleegd en het westen kon moeiteloos  Assad hiervan de schuld geven om met “humanitaire bombardementen” het land te ontwrichten. Waarom zou het nu niet lukken om te verhinderen dat het Syrische leger het laatste bolwerk van de terroristen in Idlib bevrijdt?

  Wanneer Viktor Kupchinskin de hoger genoemde mededelingen doet, hebben we alle reden om  aan  te nemen dat er iets van waar is. Het fake news kwam tot heden steeds van de westerse propaganda en de Russen vertelden wat er werkelijk in Syrië gebeurde. Poetin is ook de enige westerse leider die werkelijk Syrië geholpen heeft om zijn  soevereiniteit te bewaren. Hij zei wat hij deed en deed wat hij zei. Vergeten we ook niet dat het overgrote deel van de Syrische  bevolking achter het leger staat. In gebieden door terroristen bezet, zoals Idlib, doet ze er alles aan  om nuttige informatie door te spelen. Zo hebben de Russen in september vorig jaar al een chemische aanval onmogelijk gemaakt door hun tijdige openbaringen. Verder is er nog de onverbloemde steun van Stanislav Grospic, hoofd van de Tsjechische parlementaire groep voor vriendschap met Syrië. Dinsdag 2 april veroordeelde hij in Praag scherp de geheime samenwerking van Frankrijk en België met drie terroristische groepen om een chemische aanval te provoceren. Volgens hem openbaart dit de blijvende  bedoeling van Europese landen om samen met  terroristen Syrië te ontwrichten. En als afsluiter dit nog. Donderdag 7 februari 2019 veroordeelde de correctionele rechtbank van Antwerpen 2 bedrijven en hun leiders voor de uitvoer van isopranol (waarmee het uiterst gevaarlijke saringas gemaakt kan worden) naar Syrië (voor wie, de Witte Helmen of andere “gematigde” groepen?). Het gaat om niet minder dan 24 leveringen tussen mei 2014 en december 2016. Bedenk daarbij dat het Syrische leger al verschillende geheime laboratoria  ontdekt heeft in voormalige kampen van terroristen, van al het nodige (westers) materiaal voorzien.

  De schande van de Belgische hulp aan het uitmoorden en vernietigen van Libië heeft ons respect voor de waardigheid van onschuldige slachtoffers al weggenomen. Geachte Belgische journalisten en politici, de lijdensweg van het Syrische volk is nu zwaar en lang genoeg geweest. Hou op met het steunen van een onwettig en crimineel gedrag. Het is hoog tijd om te verwisselen van kamp en eindelijk aan de kant van de onschuldige slachtoffers te gaan staan.

  (Ziedaar wat ik vanuit mijn ervaring in Syrië en vanuit een gevoel voor rechtvaardigheid kwijt wil. Een deskundig journalistiek antwoord aan onze nep-journalisten geeft Willy van Damme op Novini: http://www.novini.nl/syrie-russische-beschuldigingen-tegen-belgische-militaire-veiligheidsdienst/).

  Voor de veiligheid van Israël?!

  De VS president Donald Trump wil dat de Syrische Golan voortaan Israëls grondgebied wordt.  Wat dit betreft heeft de “internationale gemeenschap” blijkbaar nog voldoende rechtvaardigheidszin behouden en verwerpt deze nieuwe bokkensprong van de Amerikaanse president. Toch zijn er alom nog verblinde geesten, helaas ook onder christenen,  die menen dat de Golan “wezenlijk” is voor de veiligheid van Israël. Voor hen  hebben we enkele vragen.

  Is dat een reden om tegen alle internationaal recht in,  tegen de soevereiniteit van Syrië en tegen alle menselijkheid in, een kostbaar stuk land af te nemen,  het volk dat Syrisch is en Syrisch wil blijven te gijzelen en te onderdrukken? Bestaat er ergens een rechtvaardiging voor dergelijke brutale agressie?

  Is de Golan wezenlijk voor de veiligheid van Israël? Is het feit dat de VS onderneming Genie Oil & Gas daar boort naar olie voor eigenbelang van VS en Israël niet veel “wezenlijker”  en van grotere betekenis?

  Van wie zou Israël moeten bang zijn met zijn massa chemische, biologische en atoomwapens  (te land, ter zee en in de  lucht)? Als het zelf ophoudt met “de etnische zuivering van Palestina” (zie het gruwelijke verhaal van een eminente joodse historicus zelf, Ian  Pappe) zal niemand Israël bedreigen, als het daarbij  ook ophoudt andere landen en volken uit te moorden en te vernietigen? Waarom zouden terroristen van de islamitische staat  overal ter wereld  aanslagen plegen behalve in Israël? Moet Israël bang zijn van dergelijke terroristen? Het levert de grootste steun aan de meest fanatieke terroristengroepen en is ook de beste vriend met hen als ze maar meehelpen andere landen in dienst van het  zionisme te vernietigen.

  De zionisten hebben met de steun van de VS al decennia lang een onvoorstelbare straffeloosheid bereikt voor hun steeds brutalere misdaden tegen de menselijkheid. Waarom zou de zelfmoord de eerste doodsoorzaak onder de Israëlische soldaten  zijn?

  Israël, het joodse volk, het uitverkoren volk, het volk van God…  Deze woorden wekken bij velen terecht een groot ontzag op, vooral onder christenen. Het is het volk van de openbaring van de ene ware God. Van dit volk ontvingen we  de Bijbel en de Tien Geboden, de basis van de natuurwet voor gans de mensenfamilie en voor altijd. Dit volk gaf ons de wijsheid en het voorbeeld van de aartsvaders en de profeten. In dit volk zijn de heilige Jozef en de apostelen geboren. Hieruit is vooral Jezus Christus  voortgekomen, geboren uit de Maagd Maria, ontvangen van de heilige Geest. Hij is de God-Mens, die alle profetieën van de  Bijbel vervulde, de Messias van Israël en de enige waarachtige Redder van de wereld. Zijn  leven en leer zijn de absolute vervulling van de openbaring van de ene ware God. Met zijn Kruisdood en Verrijzenis heeft Hij een nieuwe wereldorde gevestigd, niet meer gebouwd op offers en het straffen  van anderen,  maar op barmhartigheid en liefde. Helaas zijn we nog maar nauwelijks begonnen aan het begrijpen en beleven hiervan. In Israël zelf  was het zionistisch regime vanaf het begin de grootste vloek voor het joodse geloof, zoals orthodoxe joden al jaren uitschreeuwen. En toch gaat de gruwel van het zionisme onverminderd verder. Voor de veiligheid van Israël moet het zionisme met wortel en al uitgeroeid worden. Dit zal nu de belangrijkste bevrijding zijn van het joodse volk zelf en een van de  voornaamste bijdragen aan de  wereldvrede.

  En dit nog

  vOns vorig bericht mooi geïllustreerd met 6 video’s: 1. De Patriot Act, 2. Akathisthymne, 3. Wees gegroet in het Aramees, 4. Voorstelling van ons oorlogsdagboek in Antwerpen tijdens boekenbeurs 2017, 5. Verschil tussen Russische en VS bombardementen in Syrië, 6. Tunnels worden kunstgalerijen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-114/

  vOns vorig bericht op de website van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=3189

  vFranse en Belgische geheime diensten die een chemische aanval voorbereiden in Idlib?!!!:http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-114/

  vOorlogsrapporten met 10 video’s, waarvan 3 al niet meer beschikbaar: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-35/

  v“The Veto”, film van Vanessa Beeley over de valse westerse berichtgeving over Syrië: “Westerse propaganda wordt betaald met Syrisch bloed”: http://freesuriyah.eu/?p=3194

  v“America first”: http://www.golfbrekers.be/america-first-door-een-libanese-bril/

  vIn Nederland:http://www.golfbrekers.be/het-begint-te-dagen/

  vHoe Nederlandse diplomaten jihadisten in Syrië steunden: http://freesuriyah.eu/?p=3213 

  vVenezuela: westerse media forceren oorlog:http://www.golfbrekers.be/venezuela-niets-nieuws-onder-de-zon/

  vVredesboodschappen van de  vredesdag 9 mei, Rusland & Oost-Europa Academie, Arnhem: www.ruslandacademie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=664:videos&catid=2:cultureel-evenement&Itemid=431 

  vMogelijke zaligverklaring van pater van der Lugt? https://www.kn.nl/nieuws/zaligverklaringsproces_frans_van_der_lugt_al_begonnen/.

  1. Daniel

   

   

   

   

   

  06-04-2019 om 15:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begrijpend lezen

  Professor Van Den Branden, hoogleraar en leraren­opleider aan de Faculteit Letteren (KU Leuven), formuleert in DS van 4 april, enkele voorstellen om het niveau van ‘begrijpend lezen’ op te krikken. Als Vlaanderen écht een regio met een leescultuur wil zijn, dan moet het een structureel beleid uitwerken, aldus de hoogleraar.

   Tegen de voorstellen van de heer Van Den Branden is weinig in te brengen. Gelijk heeft hij ook wanneer hij schrijft: 'Wat politici ook beweren, zij weten niet waarom leerlingen slechter scoren in begrijpend lezen'. En sommige politici hebben de voorbije dagen nogal wat beweerd.

  In het bijzonder de voorzitter van de grootste politieke partij wierp zich op als de 'weter': het is de schuld van de 'anderen', in dit geval van de koepel van het Katholiek Onderwijs, en in het bijzonder van de grote baas Lieven Boeve.

  DE vraag is natuurlijk of de waardevolle voorstellen van de heer Van den Branden echt kans maken om gerealiseerd te worden. Daarin speelt niet direct (politieke) onwil of (didactische) onkunde mee, denk ik. De grootste hindernis zit in de grondig gewijzigde maatschappelijke en culturele context. De lees-en schrijfcultuur die in ons onderwijs en in het culturele leven overheerste, is vanaf de jaren '60, '70, geleidelijk vervangen (overvleugeld) door een beeld- en sms-cultuur. Het zal verduiveld moeilijk zijn om die evolutie te keren.

  Tegen die achtergrond, krijgt het optreden van sommige rechtse politici een ranzig en hypocriet randje. Is het inderdaad niet merkwaardig dat de aanvallen op de 'culturele elite' en de 'intellectuelen' enerzijds én de pleidooien voor onderwijs dat zich concentreert op kennisoverdracht anderzijds, vaak uit dezelfde politieke hoek komen? En wat te denken over degenen die in de media en voor hun politieke achterban de streektaal of het 'verkavelingsvlaams' promoten of het zelf gebruiken én nu jeremiëren over het belabberde niveau van het Nederlands en 'de anderen' daarvan de schuld geven?

  06-04-2019 om 10:46 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het begin van de dictatuur

  Paus Franciscus tijdens persconferentie op terugreis van Marokko:

  'De bevolking angstig maken is het wapen van de populisten. Maar angst is het begin van de dictatuur.'

  03-04-2019 om 16:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderachtige rector

  Dat de KU Leuven haar Antwerpse studenten naar de Sint-Jacobsmarkt verhuist, valt niet in goede aarde bij UA-rector, Herman Van Goethem. De campus komt pal in het hart van zijn universiteit.

  Niets is de universiteiten vreemd. Ook niet dat de ene unief vliegen afvangt van de andere. Als een Leuvense vestiging of verhuis binnen Antwerpen tot de wettelijke mogelijkheden behoort, waarom zou de KU-Leuven als ze dat vanuit haar positie verantwoord acht, nalaten te doen? Van Goethem wordt toch ook niet verhinderd de UA naar Leuven te exporteren.

  De universiteiten zijn nu eenmaal, machtige bedrijven geworden, die, zoals andere bedrijven, op een niet altijd fraaie manier , reclame maken en de keiharde concurrentiestrijd aangaan met 'collega's'. Vanuit die realiteit komt de verontwaardigde brief van de Antwerpse rector nogal kinderachtig over. Sla terug meneer Van Goethem! Zorg voor serieuze Antwerpse universitaire aanwezigheid in Leuven.

  Ik volg de rector wel in zijn suggesties omtrent 'geconcentreerde universiteit' en 'universitaire vestigingsplaats'. Daar had hij al veel langer werk van kunnen maken. Nu jeremiëren, doet denken aan die andere Antwerpse Calimero.

  03-04-2019 om 15:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doe de stemtest

  Doe de stemtest en ontdek welk partij het nauwst bij u aansluit.

  Bijlagen:
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20190402_04297630   

  03-04-2019 om 13:39 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Radicaal-rechtse intelligentsia

  Elif Shafak, Turkse schrijfster, in De Standaard van 2 april:

  'Er bestaat wel degelijk een nieuwe radicaal-rechtse intelligentsia, ze verleent legitimiteit aan reactionaire politici en aan het terugdraaien van progressieve hervormingen, ze vervormt systematisch feiten, herschrijft schaamteloos de geschiedenis en gebruikt haar woorden en sociale status om vijandigheid en verdeeldheid te zaaien. En ze doet dat allemaal onder een glanzend laagje vernis van intellectuele beschaving'.

  02-04-2019 om 09:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misbruik

  De voorzitters van Open VLD en NVA vinden in een studie over het niveau van 'begrijpend lezen' in het basisonderwijs, veel munitie om de baas van het Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve, aan te vallen.

  Zijn deze machtsgeile politici echt bekommerd om de kwaliteit van ons onderwijs? Ik geloof er niks van. Hun reacties van de laatste dagen zijn erg doorzichtig. Zij willen de macht van het Katholiek Onderwijs ondermijnen en zij misbruiken de onderwijssituatie om zich politiek te profileren en er electorale munt uit te slaan.

  Van dergelijke boeren geen eieren!

  02-04-2019 om 09:02 geschreven door Gust Adriaensen


  01-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vereenzaming

  Vereenzaming wordt onderschat. Onderzoek van de Vlaamse overheid berekende dat zo’n 400.000 Vlamingen zich eerder geïsoleerd voelen. In het recente Nationaal Geluksonderzoek zegt bijna de helft van de ondervraagde Belgen zich ‘soms tot altijd alleen te ­voelen’. Specialisten zien het als een van de urgentste problemen van de westerse samenleving.

  Zou de steeds sterker wordende evolutie naar een extreem individualisme niet een van de oorzaken kunnen zijn van het groeiende aantal vereenzaamde mensen? Velen accepteren geen zingevers van buitenaf meer maar zoeken die zin uitsluitend in zichzelf of zijn obsessioneel bezig met die dingen en activiteiten, waarvan ze denken dat ze hun ego en hun lichaam ten goede komen.Vaak wordt deze egocentrische houding voorgesteld als emancipatie, een bevrijding van religie, traditie.

  Die zucht naar individualisme staat evenwel haaks op de voortdurende beïnvloeding en indoctrinatie door media, reclame, mode, consumptie. Zij kneden dag na dag de mens die zich laat voorstaan op zijn zgn. vrijheid en individualisme, die bestendig bezig is met zijn eigen body, zijn eigen plezier, zijn eigen geldgewin, tot een wezen dat perfect past in het heersende neoliberale, kapitalistische systeem van het moment.

  Wat gebeurt er met degenen die dat niet willen of er zich niet goed bij voelen? Isolement? Vereenzaming?

  01-04-2019 om 11:09 geschreven door Gust Adriaensen


  30-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindtermen

  De topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, maakt zich zorgen over de moeilijkheidsgraad van de nieuwe eindtermen. ‘Voor Nederlands bijvoorbeeld moeten 14-jarigen straks het onderscheid kennen tussen een wederkerig en een wederkerend voornaamwoord’, aldus Boeve. Bent u even slim als de leerlingen van het tweede middelbaar? Doe de test! 

  Een warme oproep ook aan de zelfverklaarde onderwijsspecialisten van SPA, Caroline Gennez, en van NVA, Koen Daniëls, die zich bovendien al minister van Onderwijs waant, om deze taaltest te doen. Wedden dat ze met het schaamrood op de wangen zullen staan en Boeve gelijk zullen geven?

  Bijlagen:
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20190328_04287080   

  30-03-2019 om 09:46 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/13

  Vrijdag 29 maart 2019

  Flitsen uit de gemeenschap

  Van munitiekisten naar boekenkasten

  Onze streek had een volkscentrum nodig voor onthaal, retraites  en conferenties. De ruwbouw van dit nieuwe gebouw van Mar Yakub was net klaar toen de oorlog tegen Syrië uitbrak.  Meubels waren er nog niet. Geleidelijk werd het een en ander gemaakt of aangeschaft. Nu zijn er 12 munitiekisten, die her en der nog rondslingeren proper gemaakt, van het deksel ontdaan en geschilderd. Met twee schapjes er in zijn  het nette boekenkastjes. Ze kunnen nu de  geestelijke munitie voor schietgebeden opslaan.

  De Grote Completen van de  vasten

  De vasten wordt hier liturgisch meer gevierd dan het doorgaans in het westen gebeurt. En het zijn niet alleen de  liturgische gebeden die langer en talrijker zijn. In de parochies worden van maandag tot donderdag iedere avond de grote completen gezongen terwijl op vrijdag de akathisthymne wordt gezongen. Dinsdagavond was de pastoor van Qara verhinderd en vroeg of wij wilden voorgaan in zijn  plaats in  de parochiekerk. Tot onze blijde verwondering waren en tussen de 30 en 40 aanwezigen en goed verdeeld: mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. Buiten het begin, het einde en enkele gebeden tussenin werd alles door de parochianen zelf  gebeden en gezongen. Eerst komen zeven psalmen, vervolgens een lange reeks aanroepingen(naar Jersaja 8) telkens beantwoord  met “omdat God met ons is”. Dan wordt de voorspraak van heiligen ingeroepen, telkens beantwoord met “spreek ten beste voor ons, zondaars”, de geloofsbelijdenis, psalm 50 en nog drie psalmen. Een lofprijzing wordt telkens beantwoord met “God van de legermachten…” Er  is nog een lange doxologie.Aan het einde  zijn er  enkele lange gebeden en uit de gebeden van de hl. Efrem worden drie korte smeekbeden gezegd, waarbij ieder knielt en met het hoofd buigt tot op de grond: Heer, geef mij geen geest van luiheid, nieuwsgierigheid en praatzucht; geef mij een geest van wijsheid, geduld, nederigheid en liefde; laat mij mijn eigen fouten zien en niet oordelen over een ander. De  grote completen eindigen dan met voorbeden (voor de president,  de bisschop, de overste, voor het land, voor hen die[H1]  het land beschermen, voor de christenen, voor de zieken, voor alle intenties die ons gevraagd werden, voor hen  die ons haten en die ons liefhebben, voor een goede oogst, voor de overledenen…). Een toewijding aan Maria sluit de gebeden af.

  Maria-Boodschap

  Voor het feest van maandag 25 maart kwam abouna Georges zodat we de plechtig de byzantijnse  liturgie konden vieren  van de  “Theotokos”, de Moeder Gods, negen maanden vóór Kerstmis. Gisteren was het de derde zondag van de  vasten en in de byzantijnse  liturgie is dat de zondag van de  verering van het kruis, naast  het feest van de  verheffing van het Kruis op 14 september. Omdat wij gisteren de Latijnse liturgie volgden, weliswaar met wat Arabische en byzantijnse aanpassingen, hebben we vandaag na de dienst de verering en de processie van het kruis gehouden.

  25 maart. Aankondiging van de Heer. Maria-Boodschap

  Een Bijbelse en apocalyptische meditatie voor onze tijd

  Tweeduizend jaar geleden keken joodse leiders verlangend uit naar de komst van de Messias, de Redder van het volk, de Koning van Israël. Zij zochten Hem tussen de machtigste wereldleiders in de paleizen van vorsten en keizers. Zij hadden voor Hem een prachtige tempel voorzien met het Heilige der Heiligen, zijn Allerheiligste woning. De profeet Jesaja had evenwel aangekondigd dat een Maagd zou zwanger worden en een Kind ter wereld brengen, dat Immanuel, God met ons zou zijn (cfr Jes. 7, 14). Jesaja gaf zijn volk hiermee de sleutel van alle profetieën, waardoor Maria werd aangekondigd als Maagd en Moeder, die Jezus zou ter wereld brengen als God en Mens. Vervolgens kondigde Jesaja de komst aan van een waarachtige “Dienaar van God” (cfr Jesaja 52), die zou worden geminacht, gefolterd en doorstoken als een man van smarten, die zijn  leven zou geven als zoenoffer voor velen, veroordeeld als boosdoener maar met een laatste rustplaats bij rijken. En de profeet Zacharias voorspelde dat de Koning van Israël niet zou komen als een machtig vechter hoog op een strijdros maar  nederig en zachtmoedig gezeten op een ezel (cfr Zacharias 9, 9). Verblind door eigen hartstocht en verlangen naar  aardse macht en glorie, herkenden de leiders  Jezus niet, geboren uit de Maagd Maria, ontvangen van de heilige Geest.  Deze dochter van Sion, de  volmaakt schone uit de Libanon (cfr Hooglied 4, 7v) is het waarachtige Heilige der Heiligen geworden, waarin Jezus, de volheid  van de  godheid, heeft gewoond, oneindig verheven boven de wereldse pracht van een stenen gebouw. De joodse leiders hebben ook haar niet herkend.

  De huidige leiders van Israël, de zionisten kijken nog steeds verlangend uit naar de komst van de Messias, de Redder van het volk, de Koning van Israël. Ze hebben  een super leger klaar, een monster van militaire vernietigingsmacht met een grote hoeveelheid biologische en chemische wapens, gevechtsvliegtuigen, massavernietigingswapens en vooral atoomwapens, op het land, in de zee en in de lucht. Nu bereiden ze de bouw van hun  nieuwe tempel voor. Wanneer Jezus Christus alle profetieën heeft vervuld van de Messias en de  Redder van de  wereld, wie wordt dan  door de zionisten verwacht? De heilige Paulus (2 Tess 2, 2-12) spreekt van de antichrist, de goddeloze, de zoon van het verderf, de tegenstander met de kracht van satan. Hij zal zich neerzetten in Gods tempel en zich voor God uitgeven, op de plaats “waar ook hun Heer werd gekruisigd” (Apocalyps 11, 8).  Goddeloosheid en wetteloosheid zijn nu al volop aan het werk. Het zionistisch regime heeft op het wereldtoneel een volledige straffeloosheid bereikt. Het kan het Palestijnse volk verdrijven, beroven, uitmoorden, hun dorpen inpalmen zonder enige internationale straf of zelfs onder applaus. Het kan in alle vrijheid andere landen aanvallen en bombarderen of mensen waar ter wereld naar goeddunken vermoorden. VS-Israël zeggen en doen wat ze willen om hun brutale machtshonger te voldoen en de UNO ondanks zijn  mooie principes heeft hierover geen enkel gezag. Het laatste Bijbelboek, de Apocalyps kondigt een tijd aan  van de heerschappij van het beest en de draak (cfr Apocalyps 13). We leven nu in zekere zin onder de heerschappij van het beest. Heel de wereld zal vol bewondering het beest achterna lopen en de  draak aanbidden. Niemand die hieraan niet toegewijd is, zal nog kunnen  kopen of verkopen. Wie het beest niet aanbidt, wordt ter dood gebracht. Wanneer dit alles zich begint te voltrekken, zo zegt Jezus, “richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing  komt nabij” (Lucas 21, 28). Wanneer  eenmaal de antichrist zich zal openbaren, zal Jezus Christus hem vernietigen met de luister van zijn wederkomst. De volgelingen van het Lam, dat Christus vertegenwoordigt, zullen met Hem de uiteindelijke de overwinning vieren over leugen en kwaad in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Apocalyps 14,4v; hoofdstuk 21).  “En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren …” (Apocalyps 12, 1). Maria en haar Kind zullen de kop van de slang, symbool van de  satan,  verpletteren (cfr Genesis 3, 15). 

  Een gigantische oorlog, toevallig onbekend in onze pers

  De voormalige VS president Barack Obama gaf toestemming aan David Petraeus, directeur van de CIA, om een geheime maar grootscheepse oorlog tegen Syrië te ontketenen onder de naam operatie Timber Sycamore. Deze startte in oktober 2011, werd voortgezet door de opvolger van Petraeus, John Brennan en werd pas in  de zomer van 2017 beëindigd. Allerlei terroristengroepen, IS inbegrepen, kregen forse steun, dikwijls onder de naam van of langs zogenaamde (niet bestaande)  “gematigde rebellen”. Een miljard dollar per jaar en tienduizenden tonnen wapens  en munitie werden hieraan  besteed. Alles verliep in samenwerking met Turkije, Israël, de NAVO, de golfstaten. Het was een van de  grootste oorlogen uit de geschiedenis van de CIA. Al zijn we zelf als bij wonder ontsnapt aan deze onvoorstelbare terreur tegen duizenden onschuldige slachtoffers, die na de verschrikkelijkste martelingen als dieren werden afgemaakt, we leven dagelijks met families die het wel hebben ondergaan. De naam van de  groepen was niet belangrijk als ze maar wedijverden in geweld tegen de Syrische regering. Al Nousra scheidde zich in de lente van 2013 af van IS, noemde zich in juli 2016 Jabbat Fateh al-Sham en werd in januari 2017 Hayat Tahir al-Sham. De coördinatie gebeurde vanuit Washington, Londen en Parijs. De actieve hulp van de « internationale coalitie » onder leiding van de VS aan allerlei terroristische groepen en ook aan de  islamitische staat is al langer bekend en door verschillenden beschreven. De VS en hun bondgenoten zorgden er voor dat de leiders van de terreurgroepen tijdig werden gered en geëvacueerd voordat ze door de Syrische of Russische soldaten konden gevangen genomen worden. Ook de onophoudelijke bombardementen en massaslachtingen onder burgers van de door de VS geleide coalitie zijn bekend. Maxime Chaix heeft de geheime oorlog van de CIA nu nauwkeurig uitgezocht en minutieus gedocumenteerd  (Maxime CHAIX, La guerre de l’ombre en Syrie. Cia, pétrodollars et djihad, Éric Bonnier Éditions, février 2019 ; https://www.mondialisation.ca/quand-les-americains-qualifiaient-daech-datoutlstrategique-la-guerre-de-lombre-en-syrie/5632213).

  En wat schrijven onze media? De triomfkreten van Trump klinken alom. De door de VS gesteunde Koerden hebben de “totale overwinning behaald” op de IS, het “Kalifaat is gevallen”…Potsierlijk worden de  VS als de grote overwinnaars van het kwaad voorgesteld. Of er wordt in onze ‘kwaliteitskrant’ een vrouw opgevoerd die uitlegt hoe haar man gefolterd werd, door “het regime” natuurlijk.  Er is geen woord  over de VS en hun bondgenoten als de eigenlijke oorzaak van het uitmoorden en verwoesten van het Syrische volk en land. Wekelijks vindt het Syrische leger grote hoeveelheden wapens en munitie, ook van VS makelij op plaatsen       van terroristen. Alles wijst er op dat de VS de oorlog en de crisis in Syrië bewust laten voortduren. En natuurlijk vermeldt onze pers  uitdrukkelijk  dat “de druk op de IS moet aangehouden worden” om de illegale en criminele aanwezigheid en operaties van de  VS en hun bondgenoten nog meer aan te moedigen.  Wie kan Vlaanderen een waardige journalistiek bezorgen?                                 

  En dit nog:

  vOns vorig bericht, prachtig geïllustreerd met 6 video’s: 1. massamoord destijds in Sadad door de terroristen. (Het werd 2 x aangevallen, eerst onverwachts en daarna toen ook de burgers zich gewapend hadden, was het nog erger omdat de terroristen er zich op voorzien hadden. Het oude vrouwtje waaraan we een meer behoorlijke woonst konden geven, heeft de slachtpartij overleefd), 2. Pasen in Sadad, 3. Tuin en cafetaria, ondersteund door S.O.S. chrétiens… 4. Christenvervolging in Pakistan, 5. De Stille Waarheid, interview met mij door jonge moslim, opgegroeid in Nl en nu wonend in London, die onbekend en verborgen wil blijven. Na een korte presentatie volgen drie delen (al zeg ik het zelf, een van de beste interviews), 6. Nogmaals over de chemische aanval met uitleg van moeder Angnes-Mariam, verwijzend naar haar ontmaskerend rapport: http: //www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-113/

  vIn de door Israël bezette Syrische Golan boort het VS bedrijf Genie Oil & Gas! Neen, het gaat niet om de veiligheid, het gaat nogmaals om geld en macht, om het stelen van grondstoffen, overheersen en onderdrukken: Drie video’s: http://www.golfbrekers.be/de-golan-hoogte-in-perspectief/.  Duidelijke uitleg van Karin Leukefeld: https://www.rubikon.news/artikel/die-zerschlagung-syriens

  vGrenscorrectie Golan  in spotprenten: http://www.golfbrekers.be/grenscorrectie/

  vDe zogenaamde VS/Koerdische overwinning op de IS of hoe de VS/Israël/NAVO terroristen in veiligheid brengen: http://freesuriyah.eu/?p=3073

  vTerwijl de VN Veiligheidsraad vergadert, bombardeert Israël Syrië. Het

  zionistisch Israël als terroristen staat blijft blijkbaar boven  iedere wet staan. 4 video’s. Wat een verschil in waardigheid tussen  de Syrische vertegenwoordiger en al de anderen!: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-34/

  vTerroristen kidnapten burgers en soldaten (vooral Allawieten) en dwongen hen tunnels te graven. Sommigen werkten tot zij er bij vielen en werden dan afgemaakt. Dit duurde totdat het Syrische en Russische leger bevrijding brachten. Ter herinnering aan deze ongelukkigen en uit dank jegens het Syrische leger werden in sommige tunnels kunstwerken aangebracht. Luister nu eens naar de wijze waarop een keurige Nederlandse journalist waarheid en leugen  in Oost-Ghouta weet te verwisselen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-u2SErXL-sw

  vWaar olie en gas zitten, zijn de VS graag bereid “humanitaire” hulp te bieden: https://kenfm.de/fritz-edlinger/ 

  vCorruptieklachten in Israël:  http://www.golfbrekers.be/een-aflaat-van-540-miljoen-euro/

  vEenvoudige evocatie van het leven van pater Frans van der Lugt, 5 jaar na zijn dood (ik gebruik inmiddels  zijn witte stola voor onze wekelijkse nachtaanbidding): https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-u2SErXL-sw

  vIndrukwekkend levensverhaal van een van onze grote  Vlamingen en monumenten van christelijke naastenliefde: http://www.golfbrekers.be/een-portret-spekpater-werenfried-van-straaten/

  v  Zondag 31 maart 2019 om 14.30 u start aan het Justitiepaleis te Brussel de jaarlijkse Mars voor het Leven. In Stilte. Aan het einde van de korte tocht kunnen babykleding worden neergelegd voor moeders in nood. Vorige zondag gingen gelijkaardige optochten door in Spanje, Roemenië en Moldavië. Verdere informatie op de website, marchforlife.be, eenvideoclip en  Facebook.

  P. Daniel

   

  29-03-2019 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kiezers voor bindende klimaatwet

  Volgens een opiniepeiling van onderzoeksbureau Burat is slechts 17% van de N-VA-stemmers, 12% van de Vld-stemmers en 7% van de CD&V-stemmers TEGEN een bindende klimaatwet. 

  28-03-2019 om 18:48 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw-rechts

  Het is boeiend en verhelderend de overeenkomsten eens na te gaan tussen de ideeën en concrete voorstellen omtrent identiteit, natie, geborgenheid , cultuur, kunst, gastvrijheid, politieke actie, van mensen als Baudet, zijn wat simpeler variant Wilders, Annemans, De Wever en zijn wat ruwere evenknieën Dedecker en Dewinter. Maar ook een columnist als Doornaert past goed in dat rijtje.

  Degenen die andere opvattingen hebben dan zij , worden om de oren geslagen met 'oikofobie', een begrip dat gelanceerd werd door de Britse conservatieve filosoof Scruton, enkele jaren geleden in Nederland geïntroduceerd werd door de politieke wonderdandy Baudet en ondertussen ook al een plaats gekregen heeft in de columns van de rechts cultureel-elitaire Doornaert.

  Zeer opmerkelijk bij al deze mensen, ook Amerikanen zoals Trump en Bannon horen erbij , is dat zij behoren tot de financiële en/of culturele hoger midden- of topklasse en tegelijk andere vertegenwoordigers van die toplagen aanvallen.

  Baudets bombastisch getoeter over 'de mooiste beschaving die we ooit hebben gekend', die de 'anderen' (in zijn fanatieke, fundamentalistische opvatting zijn dat de 'linkse intellectuelen') , steekt wel schril af bij zijn meningen over de vrouwen. In een interview met Quotehoofdredacteur Sander Schimmelpenninck in april van 2017, orakelt hij: ‘Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen enzo. Dat is gewoon zo. Het is normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn. Dan ontmoet ze een man die gewoon rechts is, en dan zegt ze: “Ja, die heeft ook wel gelijk.” In mijn ervaring.’

  In zijn roman 'Voorwaardelijke liefde' uit 2014 illustreert Baudet zijn gedachtegang aan de hand van een vergelijking met een verkrachting:‘Vraag het ook maar eens aan een verkrachter. Even los van al het tegengestribbel en uiterlijk verzet: vrouwen reageren ontzettend op zulke nietsontziende mannelijkheid.’

  Een roman is fictie maar in een uitzending van 'De Wereld Draait Door' blijkt dat Baudet ook buiten zijn pseudo-literaire bubbel dergelijke standpunten aanhoudt: ‘Als een vrouw “nee” zegt moet je niet denken “O, ze wil het niet”, dan moet je zeggen: “Schatje, we gaan nog even wat drinken.” Gewoon nog even aandringen.’

  In een opiniestuk gaat hij nog een stapje verder: ‘[Vrouwen] willen helemaal niet […] dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.’

  De vraag is nu: behoren dergelijke benadering en behandeling van vrouwen ook tot de kenmerken van de 'mooiste beschaving die we ooit hebben gekend'?

  23-03-2019 om 15:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/12

  Vrijdag 22 maart 2019

  De kostbare glimlach van armen

  Zaterdag waren we weer uitgenodigd in het exclusief christelijk dorp Sadad, ongeveer 40 km van hier. Een oecumenische viering vond er plaats in de kerk van de hl Theodorus, waarbij de priesters en ook de Syrisch orthodoxe bisschop Silouan aanwezig waren. Een jeugdorkest met trommels en trompetten zorgde op de binnenkoer  voor een flinke animatie. De bisschop dankte hen met een hartelijk woordje en trok naar boven voor een korte ontmoeting met verantwoordelijken, waarbij hij ons uitnodigde. Daarna was een maaltijd voorzien. De bisschop was bijzonder hulpvaardig bij het bedienen van ons die rondom hem zaten. Hij lachte en maakte grappen. Na twintig minuten sloeg hij een kruis,  stapte op en iedereen ging buiten terwijl een volgende  groep binnen  kwam om te eten. Een maaltijd als bij een volksfeest.

  Daarna wilde abouna Michail met ons een vijftal arme en behoeftige gezinnen bezoeken. Drie waren jonge weduwen waarvan de man door de oorlog was omgekomen, verder een man met twee gehandicapte dochters, tieners en een bejaard echtpaar waarvan de man (96 jaar) bedlegerig was. Geen van hen had van zichzelf de nodige middelen van bestaan maar ze werden door hun medemensen en de parochie geholpen. Ze woonden allen armzalig. Hun living heeft meestal een tapijt, kussens op de grond, een kacheltje in  het midden en een of twee stoelen. De pastoor toonde ons de kleine verbouwingen die overal dringend  nodig zijn. Het ene gezin heeft een living terwijl het dak van de keuken moet hersteld worden. Bij een ander gezin is het dak naast de living gebombardeerd, een ander gezin heeft dringend  een goed toilet nodig… Allen kunnen met kleine verbouwingen voor een paar honderd €  uit hun nood geholpen worden. Het werk zullen de mensen van het dorp zelf wel doen. Verder is er voor een van de kerken nog een generator  nodig. Alles bij elkaar zouden al deze verbouwingen met 2.500 € verricht kunnen worden. Het mooie is dat de mensen elkaar in alle eenvoud helpen en … dat deze armen zo dankbaar en vreugdevol zijn met een oprechte lach op het gelaat, al is het ook met verborgen pijn in het hart. We zullen hen financieel al een beetje helpen en hopen vlug het nodige bedrag helemaal bij elkaar te hebben. Van onze confrater de Spekpater, Werenfried van Straaten, norbertijn van Tongerloo, leerden we eerst geld te beloven en daarna het te vragen en te verwachten. Neen, we zijn helemaal niet zoals hij. Ik heb wel met hem samengeleefd in het generalaat van de  norbertijnen te Rome toen hij daar zijn bureau had en wij er studeerden, ook heb ik een tweetal keren meegedaan met een prediktocht voor Oostpriesterhulp en bij gelegenheid van het feest van de abtswijding van Ulrik Geniets van Averbode was de Spekpater ook aanwezig en zocht me op om zelfs te vragen of ik zijn opvolger wilde worden. Dit ging, dacht ik toen, mijn mogelijkheden zo ver te boven dat ik er geen ogenblik aan dacht om dit voorstel te aanvaarden. Hij deed nog een poging door te zeggen dat ik alleen maar moest beginnen met wekelijks een dag bij hem te komen om brieven te beantwoorden. Het kon niet baten. Ziedaar mijn  inleiding om ons banknummer in België te vermelden: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB (Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL, Belfius, Pachecoln 44,  Brussel). Hartelijk dank voor iedere gift, hoe klein ook. We hopen trouwens op deze wijze nog andere armen rechtstreeks te kunnen  helpen.

  De Pakistaanse priester die een week met ons zou doorbrengen is uiteindelijk twee weken gebleven en kreeg de kans om met ons enkele bezoeken af te leggen. Hij heeft ook enkele malen voor ons “Pakistaans” gekookt. Extra pikant maar best lekker. Inmiddels vernamen we meer over de vervolging van de christenen aldaar. De 9-jarige opsluiting van Asia Bibi is inmiddels wereldwijd bekend. Voor christenen is er in  Pakistan geen rechtvaardige rechtspraak.  De enige christelijke minister die ijverde voor rechtvaardigheid voor christenen werd vermoord, wat van officiële zijde alleen maar goedkeuring oogst. We hebben beloofd de komende tijd intens te bidden voor de christenen in Pakistan.

  Onze VRT, het gewillige hulpje van een vuile oorlog

  Gedurende  gans de oorlog tegen Syrië heb ik vanwege de VRT niets anders gelezen dan oorlogspropaganda, die welwillende verantwoording biedt om een onschuldig volk uit te moorden en een soeverein land te vernietigen. Het is een acht jaar lange,  onbegrijpelijke herhaling van leugens, die als vanzelfsprekende waarheden worden voorgesteld.

   

  In mei 2012 was ik even terug in België en onze alom geprezen “oorlogsjournalist” van de VRT wilde met zijn ploeg een interview met mij opnemen. De binnenkoer van de abdij  van Postel bood hiervoor een ideaal kader. Vóór ons, de statige beiaardtoren met daarnaast de bronzen poort van het bibliotheek gebouw. Links de oude brouwerij, achter ons  het nieuwe contactcentrum en rechts de prelatuur. Midden op het grasplein een mini-sequoia. Kun  je een mooiere plek bedenken? Onze “crisisspecialist” maakte mij gedurende heel de opname duidelijk dat hij goed wist hoe het in de oorlog gaat en hoe regering en leger de waarheid verdraaien. Hij wist ook  hoezeer de Syrische president als verschrikkelijke dictator zijn volk onderdrukte en zijn  eigen volk uitmoordde om het ‘onder de knoet’ te houden. Hoe kan zo iemand  aan de macht blijven in een land dat hij totaal niet meer in handen heeft? Kortom, hij bleef maar vertellen  wat iedereen dacht te weten. Voor Assad was het, volgens hem, maar een kwestie van dagen of weken. Tegenover zijn deskundige journalistieke stijl kon ik alleen maar inbrengen wat ik zelf zag en meemaakte. Wat hij zei, “wist” iedereen, behalve het Syrische volk, dat ervaarde hoe de oorlog van buitenaf al lang was voorbereid en hoe barbaarse bendes bleven toenemen, gesteund door westerse mogendheden, die door de verwoesting van dit fiere en onafhankelijke land hun eigenbelang nastreefden. In  werkelijkheid was er geen sprake van een ongewapende volksopstand tegenover een bloedige onderdrukking, waaruit een burgeroorlog ontstond. Vanaf het begin vielen er veel meer doden bij de politie dan  bij de manifestanten. Hoe is dat mogelijk bij een “bloedige repressie”? De eensgezinde weerstand van volk, leger en regering tegen het buitenlands terrorisme in dienst  van het Angelsaksisch imperialisme was ter plaatse dagelijks waarneembaar. Mijn replieken maakten geen enkele indruk op  hem, die zoveel ervaring had in  conflictgebieden  over heel de wereld. Laatste vraag en apotheose van  het interview, met mij duidelijk in beeld:  “En als gij u nu eens  vergist hebt?” Wat een prachtig einde zou dat geweest zijn indien ze daarna Assad zoals Saddam Hussein en Gaddafi hadden kunnen vermoorden en enkele autobussen aanvoeren met terroristen die zogenaamd namens het volk uitbundig de dood van deze dictator toejuichten. Hierop wacht onze specialist journalist echter nog altijd en dus is zijn  prachtige opname nooit uitgezonden.

   

  Er is nog een andere VRT journalist  die ooit werd  aangekondigd als “Midden-Oosten  specialist, die de gebeurtenissen op de voet volgt”. Hij schreef over de grote gifgasaanval van 23 augustus 2013 in Ghouta. Op de wijze waarop dit in het nieuws kwam en meteen de schuld aan de Syrische president gegeven werd, had hij geen enkele kritische vraag. Ook hij wist onmiddellijk zeker dat het de schuld van de president was, want hij had ergens een nummer gezien en dat kon volgens hem alleen maar van het Syrische leger zijn en bovendien wist hij dat de rebellen hiertoe niet in staat waren omdat zij alleen maar wat kunnen “prutsen aan de keukentafel”. Op slag miljoenen burgers zonder elektriciteit en  water zetten, zoals ze later deden,  is dus  wat gepruts aan de keukentafel. Dat er nauwelijks een paar uur na die fameuze gifgasaanval in Ghouta 35 video’s van Hollywoodkwaliteit de wereld rond gingen, dat een massa kinderen in verschillende zalen netjes op de grond gerangschikt lagen, dat sommige  kinderen in  verschillende kamers in een andere houding te zien waren, dat er nergens een moeder of familie te zien was, dat de mensen in die landelijke streek al lang gevlucht waren, dat  twee weken  eerder 11 dorpen in Lattakia overvallen waren waarbij een grote hoeveelheid kinderen door terroristen gekidnapt werden (waarover geen woord in  onze media) en dat de ouders hier nu hun kinderen ontdekten, dat er zeker drie onafhankelijke rapporten uitvoerig aantonen dat het allemaal opgezet spel was om een militaire vernietiging van het land te rechtvaardigen…daarvan  wist onze specialist “die de gebeurtenissen op de voet volgt” niets. Met de absolute zekerheid van een waarzegger uit de oertijd  wist hij dat de Syrische president de schuldige was.

   

  En nog een bijdrage. Als goede journalist “kroop hij in de huid van een Syriër” en hij liet  die man uitroepen: “wij vroegen brood en  kregen kogels”. Prachtig gezegd, als je niet weet dat de regering altijd voor een heel lage broodprijs heeft gezorgd en dat toen tien van die platte broden 10 eurocent kostten! Als je voor 1 € aan 100 broden  kan geraken,  ga je  daarvoor dan protesteren? En nog een voorbeeld. Nadat Belgische parlementsleden al een paar keer Syrië bezocht hadden en ook contact hadden gehad met de president, werd uiteindelijk deze journalist van de VRT meegestuurd met een volgend bezoek. De delegatie bezocht ook ons klooster en deze journalist wilde een interview met mij en verwittigde mij op voorhand aldus: “Ik ga straffe vragen stellen”. Zijn eerste vraag was: “Jij bent een fan van Assad?” Ik stelde hem de wedervraag: “Jij bent een fan van Michel, de Belgische eerste minister?” De man begreep niet eens hoezeer hij geobsedeerd was door één persoon in Syrië en bleek zich ook niet bewust te zijn waar zijn  obsessie vandaan kwam. Als blinde speelde hij mee in het valse spel van een “regeringswissel” om de soevereiniteit van het land te breken. Ik heb hem uitgelegd dat christenen altijd tot de meest loyale burgers van het land behoorden maar nooit een gezagsdrager vergoddelijkten. Zelfs in het Romeinse Rijk waren christenen bij de beste burgers maar bleven trouw aan hun geloof. Ook deze uitzending was blijkbaar niet in de lijn van  het  politiek correcte en werd dus nooit uitgezonden (voor zover  ik weet).

   

  En zo komen we bij zijn laatste werkstuk als een samenvatting van zijn vorige kwakkels: “Hoe de Syrische president Assad de oorlog in Syrië heeft gewonnen”
  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/hoe-de-syrische-president-assad-de-oorlog-in-syrie-heeft-gewonne/?deliveryName=DM4437
  ). Vanwege regeringszijde kent hij niets anders dan “nog meer repressie en geweld”, “niets ontziende militaire middelen” en  de “verschillende keren” dat ze “gifgassen” heeft ingezet “tegen eigen bevolking”. De meeste Syriërs weten dat dit klinkklare onzin is, maar onze journalist  “die de gebeurtenissen op de voet volgt”  heeft  na 8 jaar daarvan nog geen vermoeden. Verder fantaseert hij over “gematigde rebellen”, “weggedrukt door meer extreme groepen”. Dat er honderden terroristengroepen in Syrië elk op eigen wijze gevochten hebben tegen het leger, het volk en het land en dat ze even vlot  van naam als van jas verwisselden, heeft onze snuggere journalist nog niet door. En ze  wedijveren allen in gruwel tegen het volk en het land, aangemoedigd door hun broodheren. Verder schrijft onze fantast over honderdduizenden die op straat komen. Om te protesteren om 100 broden voor  0,5 € te krijgen in plaats van voor 1 €? In  die acht jaar heeft hij nog altijd niet gezien dat het Syrische volk met  zijn  verschillende  geloofsgroepen steeds meer eensgezind met leger, regering en president protesteren tegen het door het westen gesteunde terrorisme. En het is deze eensgezindheid die Syrië de overwinning bezorgt, uiteraard flink gesteund door trouwe bondgenoten. Ook in gebieden die door deze groepen geterroriseerd werden/worden, was het telkens het volk dat het leger hielp om de jihadisten te verslaan of te verdrijven en de  streek te bevrijden. Terwijl de “internationale gemeenschap” krokodillentranen weende over de zogenaamde menselijke tragedie (die ze hadden willen laten voortduren), dansten de mensen van vreugde op straat omwille van  de bevrijding door het leger. En tenslotte beweert onze journalist dat de internationale gemeenschap liever de andere kant op keek. Zit hier onder een impliciet verlangen om met een westerse  militaire overmacht land en volk helemaal van de kaart te vegen? Meer dan 100 landen hebben zichzelf de “vrienden van Syrië” genoemd om onder valse voorwendsels het land en het volk te vernietigen. Ze hebben met hun (niet bestaande) “gematigde” rebellen de hele infrastructuur vernield, meer dan 400.000 mensen gedood, gezorgd voor een massa gehandicapten,  weeskinderen, vluchtelingen en armoede in een land van harmonie en een vrij grote welvaart. De VS blijven tegen het internationaal recht in, al Tanf bezetten om het Rukban vluchtelingenkamp te kunnen uithongeren, terwijl Syrië en Rusland het nodige hebben voorzien om die massa sukkelaars die naar gebieden willen die door het leger beschermd zijn, over te brengen en te  verzorgen. De VS geven wel miljoenen voor de terroristische acties van de  Witte Helmen maar geen cent om de stervende kinderen in het door hen “beschermd” gebied te redden. Met sancties en onophoudelijke bombardementen (nu weer in Dayr al-Zawr) willen ze de ellende voor het Syrische volk zo zwaar mogelijk blijven maken. Met het sluwe,  internationale spel van een “politieke oplossing” willen ze alsnog trachten  de soevereiniteit te breken en de heropbouw van Syrië blijven boycotten.

   

  Inderdaad, in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en de  VS is het met de gewone berichtgeving  over Syrië even erg gesteld. Toch zijn er overal, ook in ons taalgebied, waardige journalisten, al worden ze systematisch door de gewone pers geweerd. Ik noem het mensen met hersens, een ruggengraat en een geweten. Ieder die open staat voor meer waarheidsgetrouwe berichtgeving kan hun bijdragen lezen. Zij verwerpen moedig de leugens van de heersende openbare opinie (zie o.m. het onderaan bijgevoegd getuigenis: moedig pleidooi…). De Canadese  prof. Michel Chossudovsky,  uitgever van globalresearch.ca schreef acht jaar geleden al op grond van eigen waarnemingen uitvoerig wat er in Syrië gebeurde. En hij had het niet over een verschrikkelijke president die eigen volk uitmoordt, maar over de VS en Israël, de NAVO en Turkije, Brussel en Ankara, Saoedi-Arabië en Qatar (https://www.globalresearch.ca/syria-who-is-behind-the-protest-movement-fabricating-a-pretext-for-a-us-nato-humanitarian-intervention/24591). Hopelijk is de spectaculaire winst van “Forum voor Democratie” in Nederland deze week de zoveelste bazuinstoot die ons wakker kan schudden. Onze democratie is ondermijnd  en onze  persvrijheid onbestaande. Door een verziekte “solidaire globalisatie” kan ook onze regering de meest elementaire beslissingen niet meer nemen bv. door de onwettige en onmenselijke sancties tegen het Syrische volk op te heffen, de luchtvaart tussen Zaventem en Damascus te herstellen, als soeverein land op waardige wijze contact te nemen met de wettige regering van Syrië… VS en NAVO dwingen ons mee oorlogspropaganda én oorlog te voeren tegen onschuldige volken en daarvoor  slachtoffers als misdadigers te blijven voorstellen, in dienst van een steeds rijker wordende elite van wapenbazen, oliebaronnen, bankiers. (Van een ‘deskundige’  verneem ik dat bij de laatste aankoop van  gevechtsvliegtuigen, de veel duurdere aanvalsvliegtuigen werden opgedrongen… opdat de VS ons zou kunnen zeggen wanneer wij Rusland moeten aanvallen?) Nogmaals, ofwel weten onze VRT journalisten dit alles niet en  dan zijn  het onbekwame naïevelingen[H1] , ofwel weten ze het wel en dan zijn  het gewetenloze schurken die zich schaamteloos aan de kant van de moordenaars stellen om de lijdensweg van een onschuldig volk zo zwaar en zo lang mogelijk te helpen maken. Wie kan hun misdadig gebrabbel doen stoppen en Vlaanderen waardige journalisten bezorgen?

  En dit nog

   

  vOns vorig bericht met 4 video’s o.a. een video van Eva Bartlett: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-112/

  vOns vorig bericht op de website van Sonja van den Ende http://freesuriyah.eu/?p=3134

  vEen overvloed aan goede informatie over de actuele situatie in Syrië met een hele reeks video’s (waarvan ik er sommigen niet kan openen,  wegens het gebrekkige internet hier?): http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-33/

  vWat is de HTS?: http://www.golfbrekers.be/wie-of-wat-is-hts-2/. Hoe zij aan middelen geraken,  grafieken en vier video’s:
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/hoe-de-syrische-president-assad-de-oorlog-in-syrie-heeft-gewonne/?deliveryName=DM4437

  vMoedig pleidooi van een moedige vrouw, Mia Doornaert in Koksijde vorige week om onze westerse christelijke beschaving te herwaarderen tegen een opdringerig multiculturalisme dat onze culturele rijkdom aanvreet: http://www.katholiekforum.net/2019/03/15/moedig-pleidooi-van-moedige-vrouw/

  vHet “groot débâcle’ in Frankrijk: https://doorbraak.be/le-grand-debat-of-la-grande-debacle/?utm_source=newsletter-890&utm_medium=email&utm_campaign=Dagelijkse+Dosis+Doorbraak

  v  Philippe de Villiers, J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Le livre choc,  Fayard, 2019. Van bij de stichting van de  EU was de ontbinding  van de landen bedoeld, onder VS druk, om een zwak EU te creëren: het gezag wegnemen van de  ouders jegens hun  kinderen, van de landen jegens hun soevereiniteit,   grenzen en veiligheid…: https://www.lesalonbeige.fr/ladn-de-lunion-europeenne-porte-en-elle-les-racines-de-la-deconstruction/

  vPrachtig getuigenis van dr. Daniel Shayesteh, Iranees radicale moslim die christen werd. Hij vertrok naar Turkije en vandaar naar de VS waar hij “Exodus from Darkness” leidt.  54 minuten, Engels/Nederlands: https://www.youtube.com/watch?v=L3E3irPv2AA

  vDe spectaculaire bekering van Pierre Alban Delannoy, De Mao à Jésus. Itinéraire spirituel d’un ancien gauchiste, Slavator, 2019: https://www.lesalonbeige.fr/pierre-alban-delannoy-de-mao-a-jesus/

  vHet Thomas More Genootschap organiseert op zaterdag 23 maart 2019 in de Merodelei 14 te 2600 Antwerpen een conferentie door dr. Luk Kiebooms over de 1e encycliek van de hl. Johannes-Paulus II, Redemptor Hominis (4 maart 1979). Aanvang met Rozenhoedje om 14.30 u: https://thmore.weebly.com/

  P. Daniel

  .

   

   

   [H1]

  23-03-2019 om 08:04 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De twee petjes van Mia Doornaert

  Barones Doornaert verkettert in bijna elke column 'de, een culturele elite'. Ook vandaag weer in De Standaard. Het is echt een obsessie geworden. Heel merkwaardig is dat. Want zij is ontegensprekelijk een vertegenwoordiger van 'de, een' culturele elite, en zij heeft zich in verleden en heden, herhaaldelijk gemanifesteerd en geprofileerd als cultureel elitair.

  Het is natuurlijk ook mogelijk dat zij verschillende 'inhouden' en 'bijsluiters' van 'culturele elite', ontworpen heeft en die voor de dag haalt naargelang ze passen in haar maatschappelijk, politiek, cultureel kraam. Want dit is overduidelijk: barones Doornaert fulmineert tegen 'de culturele elite', wanneer exemplaren daarvan meningen verkondigen waarmee zij het niet eens is.

  Gek is het wel, dat een vrouw die carrière gemaakt heeft in het culturele veld en wat graag vertoefde en vertoeft in elitaire milieus en salons, zo graag afgeeft op 'de, een' culturele elite.

  Doet denken aan de rechts-populistische Thierry Baudet in Nederlander: zich presenteren als politieke buitenstaander en tegelijk naar de macht grijpen.

  De manier waarop barones Doornaert ‘integratie’ gebruikt (misbruikt),  roept ook de vraag op naar de inhoud van het woord 'integratie'. Vaak is het een soort containerbegrip geworden, waaruit datgene wordt opgevist dat het best aansluit bij de eigen politieke, maatschappelijke, culturele, financiële (machts)positie. Terwijl voor de ene bevolkingsgroep 'integratie' een must is, geldt dat voor een andere helemaal niet.

   'Integratie' wordt klaarblijkelijk ook alleen maar gebruikt voor allochtonen, migranten. De 'integratie' en 'desintegratie' binnen de 'autochtone' bevolking, komt zelden of nooit in het vizier. En iedereen weet natuurlijk, ook barones Doornaert, dat er zelfs binnen de kleinste dorpsgemeenschap in Vlaanderen en elders, amper sprake is van echte integratie. De bevolking is opgedeeld in clubjes van gelijkgezinden. En die opdeling is gebaseerd op sociale, politieke , financiële, professionele en culturele status. Of denk je dat de villabewoners van bv. Brasschaat echt contact hebben met de 'gewone' Brasschatenaars?

   

  21-03-2019 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Weg met de voorkeurstem'

  Oud-journalist Walter Zinzen breekt een lans  voor de lijststem (De Standaard 20 maart).  We moeten kiezen voor de partij die ons het meeste bevalt, niet voor de persoon. Een voorkeurstem heeft te weinig invloed.

  Met de oproep van Zinzen om in de eerste plaats een idee, een programma te steunen, ga ik volledig akkoord. Ook de particratie moet aan banden worden gelegd. Groot gelijk heeft hij in zijn hekeling van de gênante jacht op 'witte konijnen', die dan nog vaak 'BV's' blijken te zijn. Deze mensen worden misbruikt en laten zich misbruiken. Maar het is ook een uiting van misprijzen voor de kiezer. Kortom, het is een vorm van politieke prostitutie, die met overgave door sommige politieke partijen wordt beoefend.

  Terecht spijkert Zinzen ook de mogelijkheid aan de schandpaal om een mandaat niet uit te oefenen maar uit eigen keuze of op bevel van de partij, een andere politieke post te bekleden. Nogmaals een verwerpelijke vorm van kiezersbedrog: de burgers als kiesvee.

  Hoe die misstanden binnen ons kiessysteem, die Zinzen blootlegt, het best aangepakt worden, is natuurlijk de vraag en die is niet zomaar direct te beantwoorden. In dit artikel vind je alleszins een eerste mogelijke aanzet.

  21-03-2019 om 09:58 geschreven door Gust Adriaensen


  20-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De twitterinfectie van onze taal

  Filosoof Ignaas Devisch schrijft boeiende beschouwingen (DS 19 maart) over de 'vertwittering' van de taal waardoor de gelaagdheid van taal én de intellectuele en emotionele ruimte waarbinnen echte taal bestaat en zich ontwikkelt, worden ondermijnd.

  Het gevaar bestaat inderdaad dat de 'sociale media' die existentiële kenmerken van taal als communicatiemiddel, als gedachtewisselingsmedium aantasten . Er ontstaat een proces van taalverbrokkeling, van zwart-witdenken, van taalverenging. De nuance wordt niet geduld. Het enerzijds-anderzijds wordt weggehoond. Gevoel voor het figuurlijke sterft af. Het letterlijke triomfeert. Niet te verwonderen dat mensen voor de rest van hun leven gereduceerd worden tot een halve zin, of zelfs tot één woord.

  Taal als drager en expressie van gedachten en gevoelens, verschrompelt dan. Ze wordt een eenduidige kreet, een slogan, die op een agressieve manier het spreken overheersen en verdringen.

  20-03-2019 om 13:36 geschreven door Gust Adriaensen


  18-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Klik op onderstaande link voor het twitterbericht van paus Franciscus van 18 maart.

  18-03-2019 om 22:25 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen rijbewijs aan mijn lijf'

  'Geen rijbewijs aan mijn lijf', schrijft ene Willem Bruyndoncx trots in De Standaard van 18 maart. En hij somt dan op hoe hij klaarspeelt zonder rijbewijs en eigen auto, te werken en te reizenL

  Allemaal wel mooi wat Willem schrijft over zijn rijbewijsloze bestaan. Maar dat blijkt dan in zijn leven en werk toch nog altijd geen autoloze existentie te zijn.

  Als het te moeilijk is om te geraken waar hij wil of moet zijn, is hij wat blij dat hij kan profiteren van het rijbewijs en het autobezit van anderen. Ook tegen het gebruik van het vervuilende vervoermiddel bij uitstek, het vliegtuig', ziet hij niet op. Een mens moet toch verre reizen blijven kunnen maken, nietwaar.

  Willem redt zich dus zonder rijbewijs en zonder privéauto. Is dat zijn verdienste? Niet echt. Hij getroost zich duidelijk heel wat inspanningen maar als het echt nijpt,dan maakt hij gebruik van auto's en vliegtuigen.

  En zo legt Willem de vinger op minstens twee wonden. Onze ruimtelijke ordening en ons openbaar vervoer dwingen een groot deel van de bevolking een eigen auto te hebben.En het gevaar bestaat dat het gekoketteer -een nieuwe trend- met 'geen rijbewijs', de noodzaak van een doortastend mobiliteitsbeleid verzwakt.

  18-03-2019 om 12:34 geschreven door Gust Adriaensen


  16-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kardinaal Godfried Danneels
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kardinaal Godfried Danneels was een sterke intellectueel en gezaghebbende kerkleider, die gedurende enkele tientallen jaren een belangrijke rol gespeeld heeft in de Belgische en Wereldkerk.

  Hij was een talentrijke schrijver en causeur. Zijn lijst van publicaties is indrukwekkend. Vele ervan hebben stilistische kwaliteiten en zijn toegankelijk voor een ruim publiek.

  Dat de media onevenredig veel aandacht besteden aan de 'toedekkende' rol die hij zou gespeeld hebben in het Van Gheluweschandaal, doet hem veel onrecht aan.

  Met Godfried Danneels verliest niet alleen de Kerk maar ook de samenleving , een grote intellectueel en internationaal gerespecteerde kerkleider.

  16-03-2019 om 20:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/11

  Vrijdag 15 maart 2019

  Een mini oecumenische top

  Begin februari werden in Anabek de oecumenische ontmoetingen hervat tussen de priesters en pastorale verantwoordelijken van de  verschillende ritussen van orthodoxen en katholieken in Qalamoun. De volgende ontmoeting is vorige zaterdag bij ons doorgegaan. We waren deze keer slechts met 8 priesters. Het is nu de drukke tijd  voor de parochies omdat er vele vastenactiviteiten gehouden worden. Het delen van de zorgen en het zoeken naar efficiënte oplossingen gaat evenwel onverminderd verder. Een van de priesters heeft de voorbereidingen getroffen om volgende maand te beginnen met een tv-zender de Syrisch orthodoxe kerk met een eenvoudige maar degelijke en boeiende verkondiging van het Evangelie. Verder beginnen vormingsdagen voor universitairen vorm te krijgen. Het   was ook nu  weer een aangename, bemoedigende ontmoeting. Vandaag kregen we nog een oecumenisch annex. De Grieks-orthodoxe bisschop van de “vallei van de christenen” (streek van Tartous in het gebergte), Dimitrios  Charbeq kwam ons bezoeken en nam de tijd om kennis te maken.

  Pakistaans  bezoek

  Een jonge, erg dynamische Pakistaanse priester wil deze week met ons komen meeleven. Meteen brengt hij ons op de hoogte van de toestand in zijn land. Christenen zijn  doorgaans niet zo arm maar wel zwaar onderdrukt in dit islamitisch land. Er zijn  ’n miljoen christenen of minder dan 0,5 % van de bevolking en de christenen blijven wegtrekken. Samen met de hindoes, de boeddhisten, en sikhs vormen zij de heel kleine minderheid. Christelijke vieringen en verkondiging zijn  mogelijk maar erg moeilijk  en niet zonder gevaren. Hij is aangenaam verrast door het respect waarmee de moslims ons hier omringen en wij hen. Wij kunnen hier ook  het christelijk geloof vrij verkondigen en leven in  harmonie. Hij toont ons een foto van hem toen hij recent opgenomen werd in het ziekenhuis. Een moslim had hem een zware  hoofdwonde toegebracht omdat hij christen en priester is. Het gerecht komt hier niet in tussen. De officiële talen zijn vooral Urdu, Punjabi en Engels.  Het Urdu lijkt erg op het Arabisch en deze twee zijn blijkbaar met elkaar verwant, ongeveer zoals het Nederlands en Duits. Althans, dat is mijn eerste indruk.

  Nog een container

  Maandagmorgen arriveerde weer een grote vrachtwagen met de inhoud van een container, afkomstig van Caritas Toledo: voeding, babymateriaal, schoenen, allerlei medisch materiaal. Na enkele uren hadden een paar jongeren van het dorp samen met heel de gemeenschap alles veilig opgeborgen in  de grote zaal onder  in de nieuwbouw. De vier jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Oriënt konden nog meehelpen aan het opmaken van een nauwkeurige inventaris, die nodig is om hierna de goederen te kunnen  uitdelen. Verder moesten de 3000 paar  nieuwe leren schoenen nog gesorteerd worden op model en maat.

  Atheïsme en christelijk geloof (II)

  Het wereldgebeuren wordt vooral beheerst door leugens als voorwendsel voor oorlogen waardoor de machtigsten zich de rijkdommen van andere landen aanmatigen of anderen onderwerpen.  Een oppermachtige wereldwijde mediacampagne zorgt dat de waarheid in de openbare opinie verborgen blijft.

  Een maand geleden handelden we over de vier pijlers van de  islam: 1)  de islam is de oplossing voor de wereld, een maatschappij gebaseerd op de islam garandeert de beste samenleving, 2) de koran is een volmaakte tekst, rechtstreeks door God gegeven en ver  verheven boven alle andere heilige geschriften, 3) Mohammed is een profeet en een goed voorbeeld om na te volgen en 4) Mekka is de heiligste stad, de moeder van alle steden en was vanaf het begin het hart van de islam. Vanuit  de historische werkelijkheid kan aangetoond worden dat deze vier beweringen over heel de lijn vals zijn. De waarheid is radicaal het tegenovergestelde. We verwezen naar een  video die hiervoor uitvoerige en gedetailleerde bewijzen levert. Zolang deze leugens niet ontmaskerd zijn in de openbare opinie  zal de islam een tikkende tijdbom zijn. Immers, de islam verdeelt de wereld in twee: de wereld van de  vrede, nl. daar waar de islam heerst en de wereld van de oorlog, waar de islam nog niet heerst. Volgens de meeste imams en geestgelijke gezagdragers in de islam is de heilige oorlog (Jihad) voor iedere moslim een plicht. Om zich van een plaats in het paradijs te verzekeren, moet hij de “ongelovigen” doden. En “ongelovigen” zijn alle niet moslims. Wanneer deze mensonwaardige houding niet tijdig wereldwijd wordt ontmaskerd, aangeklaagd en uitgeroeid, zal het ook voor vele Europese landen slechts een kwestie zijn van een korte tijd  vooraleer de gruwelijke slachtingen beginnen.

  Een andere wereldwijd verspreidde opvatting betreft het atheïsme, waaronder we meteen het materialisme en de puur positivistische levenshouding verstaan. Zij gelooft enkel in hetgeen materialistisch, positivistisch waarneembaar is. Ze aanvaardt enkel de aardse werkelijkheid die we kunnen  waarnemen en bewijzen. En zoals we deden voor de islam moeten we het ook doen voor het atheïsme, nl. een onderscheid maken tussen atheïsten en atheïsme. Ieder mens verdient respect omwille van zijn  menselijke waardigheid, die hij ontving  vanaf zijn  ontvangenis. Deze waardigheid is voor allen gelijk en kan door niets of door niemand ooit worden afgenomen. We kunnen mogelijk mensonwaardig handelen tegenover anderen of tegenover onszelf maar dat neemt niet de menselijke waardigheid zelf weg van ons of van anderen. Iemand kan lichamelijk of geestelijk ziek worden of zelfs helemaal aftakelen, maar ook dan blijft men zijn menselijke waardigheid helemaal behouden. Een moslim en atheïst, een vurige christen en boeddhist, een gezonde en een zieke, een rijke en een arme, een hoogbegaafde en een analfabeet… allen hebben en behouden vanaf hun ontstaan tot in hun dood, dezelfde menselijke waardigheid. Bovendien kan een atheïst bijzondere waardering verdienen omwille van zijn toewijding en inzet voor anderen. Vervolgens maken we onderscheid tussen verschillende vormen van atheïsme: praktisch en theoretisch atheïsme. Iemand kan in zijn dagelijks handelen zo materialistisch leven alsof God voor hem totaal niet bestaat en er verder geen geestelijke waarden voor hem zijn. Een ander kan een militant atheïst zijn die voortdurend   wil bewijzen dat God niet bestaat en niet kan bestaan, bv. aan de hand van wat we kunnen noemen “de rots van de atheïst”: God kan onmogelijk tegelijk algoed en almachtig zijn omwille van het lijden van zovele onschuldigen. Met deze houding besluit de atheïst dat God ofwel almachtig zou zijn en een wreedaard omdat hij het lijden niet wegneemt, ofwel een algoede die niets kan omdat het onrecht blijft bestaan.

  Het atheïsme in de zin van een actieve ontkenning van God, het religieuze, het bovennatuurlijke, was in voorbije eeuwen eens een uitzondering. Nu is het verpakt in een soort algemeen erkend humanisme als voorwaarde voor de wetenschap. Het is nu populair onder zogenaamde wetenschappers. Dit steunt op een dubbele misvatting. Enerzijds zijn de dogma’s helemaal geen rem voor de wetenschap en ze zijn niet zo onredelijk als men graag voorstelt. Het zijn inderdaad “geloofswaarheden” maar die in heel de geschiedenis van de Kerk en in de geloofsgemeenschappen over heel de wereld verspreid als waarheid erkend worden. Ze dragen in zich een universaliteit in tijd en ruimte. Anderzijds  zijn geloof en Kerk helemaal niet tegengesteld aan wetenschap en vooruitgang, zoals we eind vorig jaar  al uitvoerig hebben toegelicht. De grote universiteiten zijn  allemaal ontstaan als kerkelijke instellingen en konden zich ontwikkelen dank zij de stimulans van het christelijk geloof en de uitdrukkelijke steun van de Kerk.

  Als jonge priester wilde ik een eind mee op weg gaan met overtuigde atheïsten en schreef mij in voor een cursus “vrijzinnig denken”. Na de eerste les kon ik het niet meer uithouden en gaf als reden op: hiervoor is mijn geloof niet groot genoeg! Je moet geloven dat de schepping zeker geen goddelijke oorsprong heeft en dat er zeker geen goddelijke zin en einddoel mee verbonden is. Hetzelfde voor het menselijk leven. Je moet zeker geloven dat je leven geen enkele diepere oorsprong heeft en geen enkele diepere zin of doel. Je moet geloven dat er zeker geen God kan bestaan. Wat is het dan? Allemaal puur materie, die door de tijd “toevallig” ontwikkeld is van rots naar hond en van aap naar mens? Is de mens dan een rechtop lopende aap en een hond een blaffende  baksteen? Er is geen enkele redelijke verantwoording  om het leven op deze wijze te reduceren tot louter materie. De beroemde Jérôme Lejeune (+ 1994), professor genetica te Parijs, die in de jaren ’50 het syndroom van Down ontdekte, kon eindeloos blijven getuigen van de onvergelijkbare grootheid van de menselijke ‘conceptie’. Volgens hem kunnen vijf encyclopedieën  niet volstaan  om de informatie die in deze eerste cel opgeslagen ligt uit te schrijven. Dat is een voorbeeld van een open wetenschapper. De waarde van een kast kun  je precies materialistisch verklaren, vanuit de kwaliteit van het gebruikte hout, de mogelijkheden van de beschikbare werktuigen en de vaardigheid van de meubelmaker. Deze samen  bepalen de waarde van het meubel. Dit is echter geenszins mogelijk voor het ontstaan van een mens, dat een mysterie bevat dat ons overtreft. Er zijn ongeletterde ouders die kinderen voortbrengen die geniën zijn en er zijn geniale ouders die kinderen hebben die nooit kunnen lezen of schrijven.

  Het atheïsme geeft geen enkele zinvolle verklaring voor een geordend  moreel leven voor het individu of voor de samenleving. Als er alleen maar materie is en geen enkele hogere waarde dan is er ook geen enkele basis om het goede te doen en het kwade te laten. Alles is toegelaten en evenwaardig. Er is dan ook geen enkel principe voor een geordend maatschappelijk leven. Dit bekrompen vrijzinnig denken is ver verwijderd van het open, ruime denken van de klassieke Griekse filosofie, die wel open staat voor een “meta-fysica”  en daarom ook een van de  rijke bronnen werd van de westerse, joods-christelijke beschaving.

  Het atheïsme is een radicale ontkenning van de diepste ervaring van iedere dag. Ons leven is een onophoudelijke stroom van verlangens die hier  op aarde nooit helemaal voldaan kunnen worden. Soms koesteren we een grote droom en zeggen: als ik dat zal bereiken, zal ik volmaakt gelukkig zijn. En zelf weten we dat we onmiddellijk daarna weer naar iets anders verlangen. We kunnen beperkt gelukkig zijn maar niet volmaakt. De dagelijkse ervaring leert dat ons hart groter is dan de materiele wereld waarin wij leven en een diep verlangen blijft koesteren naar het volmaakte geluk? Waar komt dit vandaan? Het atheïsme weet hierop niets zinnigs te zeggen.

  Wanneer heel de schepping en de samenleving, ons eigen leven met zijn  geboorte en dood, vreugde en pijn,  goed en kwaad geen enkele betekenis hebben is alles zonder zin. Er is  geen enkele oude beschaving bekend die ooit op louter atheïstische grondslagen ontstaan is. Kortom, het atheïsme is de grootste denkbare onzin.

  (P.S. Een goede antivirus tegen het atheïsme is psalm 139 (138): “Gij kent mij Heer en Gij doorschouwt mij, Gij ziet mij waar ik ga of sta… Ik dank U  voor het wonder van mijn  leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” vers  14).

  Reactie

  • Het was te verwachten. Over Venezuela wilde ik eigenlijk niet schrijven omdat ik de toestand daar niet ken zoals in Syrië. Op aandringen van verschillenden deed ik het tenslotte toch en wilde de kritiek vermelden van iemand die er beter van op de hoogte is en er ook op aandrong. En dat heeft nu sommigen ontgoocheld omdat het de indruk gaf dat de houding van de VS  werd goedgepraat.  Dit was evenwel niet mijn  bedoeling. Ik wilde wijzen op de reële moeilijkheden in Venezuela zelf. Ik herhaal dat de agressieve, vernietigende en gewetenloze inmenging van de VS totaal onaanvaardbaar is. Het recente voorstel van senator Lindsey Graham illustreert deze houding nogmaals voor Syrië. Deze wil dat de Syrische Golan als Israëlisch grondgebied erkend wordt. Dit is een arrogante ontkenning van de historische en geografische werkelijkheid, een flagrant misprijzen voor het internationaal recht en een verwerping van resolutie 497 van 1981, die unaniem, ook door de VS werd genomen. Hieruit blijkt dat de brutaliteit van de VS politiek geen grenzen kent. De Syrische bevolking in de Golan zal ook tegen de zionistische bezetting blijven protesteren totdat de terroristische bezetting stopt.

  En dit nog

  vOns vorig bericht  met 3 video’s over het gebed van de hl. Efrem de Syriër, over de manier waarop G.W.Bush jr zijn leugen  tracht goed te praten en een duidelijke video over de onvoorstelbare manier waarop er gelogen werd tegen alle evidentie in om toch Irak maar te kunnen bombarderen en vernietigen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-111/

  vOvervloedig nieuws over Syrië van hoop en pijn, met 15 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-32/ 

  vSyrië heeft nu uw hulp nodig. Drie video’s: over de sancties, over het onrechtvaardige van de sancties tegen Syrië waardoor de bevolking van het meest noodzakelijke wordt beroofd, een solidariteitsreis vanuit het Duitse Eichstätt die verrassend positief was: http://www.golfbrekers.be/oproep-voor-hulp-aan-syrie/

  vHoe de VS er voor zorgen dat de schrijnende toestand voor de vluchtelingen in het kamp  Rukban voortduurt: http://www.novini.nl/amerikanen-hinderen-hulp-aan-vluchtelingen-in-zuidoost-syrie/

  vDe terreur van HTS in Idlib met westerse aanbeveling: VS zorgen dat de val van Baghouz niet veel oplost: http://www.golfbrekers.be/de-val-van-al-baghouz-lost-niets-op/; Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) in Idlib met 5 video’s: http://www.golfbrekers.be/wie-of-wat-is-hts/

  v  De 3e conferentie in Brussel over de toekomst van Syrië met jan en alleman maar zonder de minste vertegenwoordiging van de  wettige regering: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/12-14/; Europese hulp voor Syrië?  https://euobserver.com/tickers/144411?utm_source=euobs&utm_medium=email

  vZiehier de 50 landen en hun vechtjassen die deelnamen aan de oorlog tegen Syrië, wat onze journalisten  een “spontane volksopstand” blijven noemen:  http://www.golfbrekers.be/ca-50-landen-namen-deel-aan-de-spontane-syrische-volksopstand/

  vHevige juridische strijd rond de Golan:http://www.golfbrekers.be/koning-davids-rijk-in-de-maak/

  v  Stilte rond Idlib, laatste bolwerk van westerse en Turkse gesponsorde jihadisten: http://freesuriyah.eu/?p=3119

  vAnti-zionisme heeft niets te maken met anti-semitisme of anti-judaisme: http://freesuriyah.eu/?p=3107

  vDe invloed van de  Deep State van de VS achter het beleid: https://www.cafeweltschmerz.nl/de-deep-state-krachten-en-invloed-achter-politiek-beleid-karel-van-wolferen-en-laszlo-maracz/

  vHoe de “klimaatverandering” het grootste bedrog is uit de geschiedenis en hoe de “klimaatschommelingen”  de normaalste zaak zijn en door geen mens worden beïnvloed. Alle belastingen hiervoor zijn de  grootste zwendel, aldus Patrick Moore, milieustrijder en oprichter van Greenpeace: Greenpeace Founder: Global Warming Hoax Pushed by Corrupt Scientists ‘Hooked on Government Grants’
  ‘Greatest scam in history’: Greenpeace co-founder thrashes global warming ‘brainwashing’ campaign

  vWarm aanbevolen: 5e internationaal symposium over de “Theologie van het Lichaam” in de  abdij van Rolduc, Kerkrade, Nl, 28-30 juni 2019. Inschrijven voor 25 maart geeft grote korting. Ik vergat vorige keer de link te geven: https://www.tobsymposium.org/en/?fbclid=IwAR3dYuMM9TDXzA4BbEyqQD4fBZWCGbM4K5D6B2lu96XRbvOe9xn3G2-

   

  P. Daniel

  16-03-2019 om 20:03 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kardinaal Danneels 1933-2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kardinaal Godfried Danneels is overleden.

  14-03-2019 om 17:45 geschreven door Gust Adriaensen


  13-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Catechismus na de mis in Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste vrienden,

  Vorige keren mochten we telkens een 40 – 60 deelnemers ontvangen op ons Catechismus-project. Dank dat jullie wilden komen. Dank ook voor jullie gebed!

  Zondag a.s. (17 maart) is de volgende Catechismus na de Mis met een catechese over het sacrament van de Ziekenzalving. Er is catechese voor jongeren en volwassenen in de abdijkerk; catechese voor kinderen en catechese voor peuters en kleuters op het gastenkwartier van de abdij door Jurgen, Tinne en Marjolein.

  De H. Mis is om 10u00 en eindigt rond 11u00. De catechese is rond 11u15 en duurt 30 à 40 min. Daarna kan men napraten bij een lekkere kop koffie of warme chocomelk op het gastenkwartier van de abdij.

  Er zijn hieraan geen kosten verbonden.

  Welkom! En… indien u er niet kunt bij zijn: wij rekenen op uw gebed!

  U mag deze mail doorsturen naar vrienden en bekenden; of dit initiatief bekend maken via uw (sociale) mediakanalen.

  Hartelijke en genegen groeten,

  In Jezus en Maria,

   

  Pater Benny

  Abdij van Postel

   

  13-03-2019 om 11:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Zaden van het Woord' in Tongerlo

  De gemeenschap 'Zaden van het Woord' werd gesticht in het bisdom Palmas in Brazilië.

  Op vraag van de bisschop van Hasselt is de Gemeenschap in België aanwezig sinds 2011. Nog niet zo lang geleden vestigde de gemeenschap zich ook in de abdij van Tongerlo.

  13-03-2019 om 08:36 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwaarloost ons onderwijs de slimste leerlingen?

  Verwaarloost ons onderwijs de slimste leerlingen?

  Dat is de vraag die in De Standaard van 11 maart door twee onderwijsdeskundigen tegen het licht wordt gehouden.

  Het onderwijs in Vlaanderen schenkt onvoldoende aandacht aan begaafde leerlingen, vindt Wouter Duyck. Het gelijkheidsstreven is doorgeschoten. Hij lanceert het voorstel om voor de (aller)slimste leerlingen ASO-Plus op te richten. Orhan Agirdag wijst erop dat vooral de slimme kinderen uit arme en lagere middenklassengezinnen verwaarloosd worden. Net daarom moeten we wel aandacht hebben voor gelijke kansen.

  Duyck wil m.i. met zijn voorstel voor een ASO-Plus, het verband tussen ‘onderwijskwaliteit’ én ‘wit’ en ‘sociale en culturele status’ van de schoolbevolking, nog versterken. En nu zijn er al heel wat scholen, die de genoemde kenmerken uitspelen als propagandamiddel om vooral leerlingen uit de middenklasse aan te trekken: liefst geen te grote mix want die haalt het onderwijsniveau naar beneden.

  De sociale en culturele segregatie die vroeger in landelijke gebieden bestond (en bestaat) tussen de katholieke colleges en lycea enerzijds en de 'staatsscholen' anderzijds, zet zich nu sterker en sterker door in (klein)stedelijk gebied. Met dien verstande dat bij de sociale herkomst van leerlingen, ook raciale en religieuze elementen een grote rol zijn gaan spelen.

  Ouders,onderwijsinstanties,onderwijsdeskundigen als Duyck en politici werken die stuitende segregatie in de hand. Vaak zullen ze wel orakelen dat alle jonge mensen gelijkwaardig zijn, maar ondertussen gaat hun voorkeur naar scholen naar 'ons beeld en gelijkenis

  De heer Agirdag geeft het antwoord op de vraag hoe het komt dat 'sterke leerlingen uit sociaal zwakkere milieus nog meer underperformen': het Vlaamse, het Belgische onderwijssysteem 'verwaarloost vooral de slimme kinderen uit arme en lagere middenklassegezinnen'. Die kinderen vind je nauwelijks terug in de 'sterke' ASO-richtingen en dus ook in het hoger en universitaire onderwijs.

  Het feit dat verstandige arme kinderen ( onder wie vele met allochtone roots) zo ondervertegenwoordigd zijn, is een immens probleem van talentverkwisting en roept vele vragen op over het onderwijsbeleid. In het ASO-plus van de heer Duyck zal nog duidelijker tot uiting komen dat de zgn. 'slimste en meest ambitieuze leerlingen' , witte hogere middenklasse en elitejongeren zijn. En er zijn momenteel al heel wat 'elitaire' ASO-scholen.

  Dat de  sociaalculturele achtergrond én de school een bepalende rol spelen met betrekking tot het onderwijsniveau, is al herhaaldelijk gebleken uit de Pisatests en de analyse ervan.

  Pisa is een internationale test bij 15-jarigen in 65 landen. De editie van 2014 ging om wiskundige vaardigheid. Uit de algemene resultaten bleek dat de Vlaamse leerlingen aan de Europese top staan, maar ook dat de kloof tussen de beste en de slechtste presterende hier groter is dan elders. De kloof bedraagt 271,1 punten op de Pisa-score. Dat komt overeen met het equivalent van liefst zes leerjaren

  Uit een analyse van die Pisa-resultaten, uitgevoerd door een team van de ULB, bleek dat grote verschil sterk samen te hangen met sociaal-economische achtergrond, sterker dan in andere landen. Ook het effect van een migratie-achtergrond speelt bij ons meer dan elders.

  Bovenop de kenmerken van de individuele leerlingen komen nog die van de school. Die zijn volgens de analyse goed voor bijna twee derde van de variatie. Wie op een school met veel kansarmen zit, heeft meer kans op een lagere score. En er is segregatie: kansarmen en allochtonen zitten vaak samen, in ‘concentratiescholen’.

  12-03-2019 om 10:28 geschreven door Gust Adriaensen


  08-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrouwendag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oproep tot de vrouwen

  Een kritische parafrase op de tekst van  docente kunst- en cultuursociologie Olga Van Oost,  in De Standaard van 8 maart, naar aanleiding van Vrouwendag

  ------------------

  Vrouwen, kom onder dat nieuwe carrièrejuk vandaan. Stop met het nieuwe schuldbesef in stand te houden.

  Moeders, het is niet nodig voortdurend met je buitenshuiscarrière bezig te zijn. Als je liever met je kinderen en je huishouden bezig bent in plaats van met je werk als ambtenaar of voor een firma , is dat prima. Stop met je schuldig te voelen.

  Weet dat kinderen beter en sterker worden van liefhebbende ouders die uitgebreid de tijd nemen om met hen bezig te zijn en dat de huishoudens minibedrijfjes zijn, die de wereld draaiende houden.

  Laat u niet indoctrineren door deze docente kunst- en cultuursociologie, die met nadruk schrijft dat ze het beu gehoord is dat vrouwen menen te moeten stellen dat ze zich 'niet schuldig' voelen, terwijl zijzelf in dit artikel de hele tijd schreeuwt: 'Ik voel me niet schuldig!'

  Hoed u voor de nieuwe moraalridders die maar één juk kennen: het katholieke en u een nieuw juk van schuld en boete voor gemiste carrièrekansen willen opleggen.

  Wees vrij!

  08-03-2019 om 17:51 geschreven door Gust Adriaensen


  07-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA: stinkend rijk

  De N-VA kan bijna rentenieren

   

  De N-VA is met voorsprong de rijkste partij. In 2017 ontvingen de Vlaams-nationalisten 13,9 miljoen euro aan subsidies, een ­recordbedrag. ‘De spectaculaire verkiezingsoverwinningen hebben een enorm financieel hefboomeffect gecreëerd voor N-VA’, schrijven Maddens en co. De N-VA heeft een totaal vermogen van bijna 45 miljoen euro. Daarin zit ook een deel schulden, vooral voor de aankoop van haar kantoorgebouw in hartje Brussel. De N-VA maakt dat te gelde door verschillende verdiepingen te verhuren.

  Maar ook met een nettovermogen van 35 miljoen euro blijft de voorsprong groot. Meer dan 44 procent van dat vermogen zit in vastgoed. ‘Op die manier worden partijen op zichzelf draaiende financiële concerns, die na verloop van tijd zelfs geen kiezers meer nodig hebben’, klinkt het. Volgens de politicologen kan de partij zich verschillende verkiezingsnederlagen veroorloven, en toch de partijorganisatie en de campagnevoering handhaven. Zo kan ze zelfs een ‘rentenierspartij’ worden.

  De N-VA wil zelf het subsidiesysteem herzien. Maar: ‘N-VA heeft er alle belang bij om free­rider te spelen: enerzijds protesteren tegen de hoge overheidssubsidies, maar er anderzijds ten volle van profiteren’, zeggen de politicologen. ‘Als de partij haar electorale positie min of meer kan consolideren in 2019, dan zal haar vermogen de komende jaren exponentieel toenemen.’

  (De Standaard; 7 maart 2019)

  07-03-2019 om 18:56 geschreven door Gust Adriaensen


  06-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor maart

  Erkenning van de rechten van de christelijke gemeenschappen.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/YIygkbmhTrY   

  06-03-2019 om 07:40 geschreven door Gust Adriaensen


  04-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bogaertetnocide

  In De Standaard van 28 februari, drukt CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert de overtuiging uit dat de systematische onderdrukking van de Vlaamse Nederlandstalige cultuur door het Belgische Franstalige regime een poging tot etnocide was.

   Het ontgaat  Bogaert klaarblijkelijk dat die systematische onderdrukking van de Vlaamse Nederlandstalige cultuur, vooral door de Vlaamse Franstalige politieke machthebbers en bourgeoisie gebeurde.

  Historicus Lode Wils: 'De Belgische Revolutie herstelde het talenpatroon van de Habsburgse Nederlanden: het heel beperkte centrale bestuur was intern Franstalig en naar buiten tweetalig, en liet keuzevrijheid aan de gemeentelijke en provinciale overheden, de rechters, notarissen, enz. Maar de lokale elites hielden veel minder vast aan de volkstaal dan ze eeuwenlang gedaan hadden. Een verfransing zette in, heel bruusk in Brussel, met een variërende snelheid elders; hoe groter de stad, hoe sneller veelal de verfransing. Die beweging vorderde decennialang onder invloed van de uitbreiding van het centrale bestuur, van de economische en culturele ontwikkeling, van het onderwijs, de mobiliteit… in één woord: onder invloed van de voortstuwende moderniteit. Vooral de liberale burgerij zag in het Frans, de toenmalige wereldtaal, een instrument van vooruitgang en intellectuele ontvoogding.' De 'Bogaertetnocide' is dus gepleegd door een belangrijk deel van de 'Vlaamse' hogere en middenklasse.

  De scheidingslijn tussen de dialectsprekende inwoners van het vroegere hertogdom Brabant, de graafschappen Vlaanderen en Loon (later opgegaan in het prinsbisdom Luik) én de Franssprekende inwoners van diezelfde regio's, liep in de 19de eeuw gelijk met de verschillende sociale klassen. De volksmassa, amper of niet geschoold, behielp zich met talrijke, vaak erg van elkaar verschillende streektalen. De landadel, de bourgeoisie, de administratieve, kerkelijke en economische bovenlaag, gebruikten het Frans als cultuurtaal. Het is baarlijke nonsens te beweren , zoals Bogaert doet, dat het van geen belang is dat 'sommige (correctie: de meeste) (katholieke) eerste ministers uit Vlaamse provincies kwamen'.

  Ook het zinnetje: 'Als het alleen een sociale kwestie was geweest, dan zouden er ook onmiddellijk Vlaamse universiteiten zijn opgericht in het prille België', is onbegrijpelijk. Precies omdat de 'Vlaamse' politieke, economische en culturele machthebbers van België, Franssprekend waren en er amper sprake was van een algemeen Nederlandse cultuurtaal (wel een rijkdom aan 'patois') in België, is het te begrijpen dat er ook in de 'etnische Vlaamse' sociale, culturele en financiële bovenlaag, veel weerstand was tegen een 'Nederlandstalige 'universiteit . De enige mogelijkheid was het AN zoals het zich al enkele eeuwen in Nederland had ontwikkeld, op universitair niveau te gebruiken, maar dat stootte op zware weerstand in brede kringen van de clerus (inclusief G. Gezelle), uit schrik voor protestantse besmetting van het katholieke 'Vlaanderen'. Conclusie: vooral 'etnische Vlamingen' hebben gezorgd voor een sterke verfransing. Gebeurt nu niet ongeveer hetzelfde met de verengelsing?

  Het is natuurlijk niet prettig voor 'Vlaamse nationalisten' uit de geschiedenis te moeten leren dat de sociaal, cultureel en financieel sterkste bevolkingslaag van die zgn. Vlaamse etnie, grotendeels verfranst was en door haar machtige maatschappelijke positie er sterk toe bijdroeg om de verfransing in zeer brede lagen van die Vlaamse etnie te laten doordringen. Zij behoorden, evenzeer als de ongeschoolde en dialectsprekende volksmassa, tot het 'eigen volk'. Het is tragikomisch dat figuren als Bogaert ofwel de geschiedenis naar hun hand willen zetten ofwel op een pijnlijke manier historische onwetendheid op het publieke forum etaleren. Deze man haalt de taalstrijd nog eens naar boven om zich politiek-electoraal te manifesteren. Dat doet hij in een periode waarin het belang van het AN in vraag wordt gesteld en de verengelsing aan de universiteiten en in het economische verkeer, sterker dan ooit woedt

  In DS van 27 juni 2017 schreef professor Hendrik Vos van de UGent, een uitgebreide column over het oprukkende Engels aan de universiteit en het 'collateral damage' daarvan. Vos beklemtoont sterk dat de verengelsing veel middelen opslorpt en dat het onderwijs 'schrieler wordt, zeker in opleidingen waar taal meer is dan bijeengeharkt jargon'. Bovendien, aldus Vos, heeft de verengelsing ook sociale gevolgen. Het is opvallend dat in Engelstalige opleidingen het aantal beursstudenten ondervertegenwoordigd. 'Verengelsing', concludeert de auteur, 'gaat in realiteit ten koste van democratisering.'Ik ben het volkomen eens met Hendrik Vos. Het toenemende gebruik van het Engels aan de universiteiten leidt onvermijdelijk tot een verschraling en 'verengelsing' van het Nederlands. Het toppunt van onverschilligheid of misprijzen voor de eigen taal wordt wel bereikt wanneer Nederlandstalige hoogleraars in het Engels lesgeven aan Nederlandstalige studenten.

  Het kan niet anders of vaak is het aan de Vlaamse universiteiten gebruikte Engels van een bedenkelijke kwaliteit. Nog bedenkelijker dan het Nederlands dat nogal wat professoren hanteren. Het is wrang om vast te stellen dat de generaties die enorme inspanningen hebben geleverd om het Nederlands tot officiële taal te maken én om een vlot en accuraat Nederlands op alle niveaus en in alle sectoren mondgemeen te maken, eraan zijn voor de moeite. Op grote schaal verloochenen de Vlamingen hun eigen taal. Dat doen ze door het Nederlands als universitaire taal meer en meer in te ruilen voor het Engels en door het AN te vervangen door nostalgisch geleuter over niet langer bestaande dialecten of door het promoten van verkavelingsvlaams, waarmee ze ongegeneerd koketteren. Het is godgeklaagd dat politici als Bogaert het masker opzetten van 19de eeuwse ‘Vlaamse Bewegers’ en ‘taalstrijders’, terwijl ze geen kik geven over de opmars van het Engels en het in de vuilnisbak kieperen van het AN.

   

  Kardinaal Mercier kreeg ooit de banbliksems van taalbewuste Vlamingen over zich heen, toen hij zei dat het Nederlands - eigenlijk bedoelde hij de Vlaamse dialecten- niet geschikt was als academische taal. En dus was er in zijn opvattingen en beleid geen plaats voor universitair onderwijs in het Nederlands, dat moest in het Frans gebeuren. Het Vlaanderen van nu geeft hem gelijk. Met dien verstande dat het Frans nu vervangen wordt door het Engels en dat meer en meer 'Vlamingen' er niet meer om geven een vlotte, accurate algemene taal meester te worden en te gebruiken, maar hun onvermogen en/of hun luiheid maskeren door het verkavelingsvlaams op te hemelen en te gebruiken.

   Heel merkwaardig is ook dat die verdringing en verwaarlozing van het Nederlands hun gang kunnen gaan in een periode dat Vlaamse nationalisten de touwtjes van land en regio in handen hebben.

   

   

   

   

   

   

   

  04-03-2019 om 14:37 geschreven door Gust Adriaensen


  03-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eeuwigheid

  Filosoof François-Xavier Bellamy in Tertio:

  'Op zoek gaan naar waarheid, is voor mij al een zoektocht naar het eeuwige. Waarheid, zoals Plato voorhield, bijvoorbeeld in de wiskunde, neemt haar plaats in buiten de tijd. En dus het bewijs dat de eeuwigheid er is. Wij willen niet eeuwig leven, wij hunkeren naar iets wat de tijd overstijgt.'

  03-03-2019 om 21:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/9 Vrijdag 1 maart 2019 Wat is je roeping? Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 21 jongeren uit het christelijke dorp Sadad met hun jonge Syrisch katholieke, gehuwde priester Danny een korte maar intense retraite houden rond roeping, als voorbereiding op de vasten. Voor hen is de voorvasten al begonnen, wat in de Latijnse liturgie vroeger “sexagesima” heette. We begonnen met een korte persoonlijke voorstelling. Deze jongeren zijn tussen 19 en 25 jaar. Velen studeren voor ingenieur (technisch, landbouw, informatica…), farmacie enz. Een eerste onderricht wilde hen aan de hand van vragen doen nadenken over hun diepste waardigheid: geschapen naar Gods beeld, met een onverzadigbaar verlangen (bewust of onbewust) naar God, gewond door de zonde, hartstochtelijk door God bemind, eindigend met de vraag van Jezus uit de Latijnse liturgie van vandaag: wie zegt gij dat Ik ben? Er was verder wat afwisseling voorzien. De eucharistie werd voorgegaan door priester Danny in het Arabisch en Syriac. De jongeren zongen uit volle borst hun liturgie. Een inleiding bereidde hen vervolgens voor op de wekelijkse nachtaanbidding waaraan ieder vrij kon deelnemen. Vrijdagmorgen was een kort bezoek aan het klooster voorzien, een ontbijt in open lucht aan de kluizenarij en een lange wandeling in stilte over het terrein. Daarna nam priester Danny de leiding met de vraag: wat is er tijdens deze wandeling in u opgekomen? Voor velen is hun eerste zorg dat zij slagen in hun studies. Verschillenden uitten hun verlangen om een echt christelijk gezin te kunnen stichten en een enkeling denkt het priesterschap. De tweede conferentie handelde over de noodzakelijke omvorming tot het beeld van Christus, die de gelijkenis van de Vader is. Deze omvorming gebeurt door het in liefde en vrijheid doorleven van het lijden en uiteindelijk de dood met Hem. In de namiddag sloot de maaltijd de retraite af. Iedereen was het er over eens dat het een zeer vruchtbare mini-retraite was geweest. De groep was goed voorbereid en heel de gemeenschap had meegewerkt aan de opvang, ook de kinderen, die vrijdag vrijaf hebben. Foto’s: ontbijt aan de kluizenarij, wandeling op het terrein en afscheid: Materiele en geestelijke heropbouw van Syrië Op 12 december 2012 kwamen in Marrakech (Marocco) meer dan honderd westerse en Arabische landen samen, die zich “de vrienden van het Syrische volk” noemden en die de door hen geïnstalleerde “Nationale Syrische Coalitie” in Ankara officieel erkenden als de enige en echte vertegenwoordiging van Syrië. Dat Syrië een wettig gekozen president en regering had, zeer breed door het volk gedragen, kwam niet ter sprake. Deze werkelijkheid was immers door een miljardencampagne in de pers totaal weggevaagd en succesvol vervangen door de monsterleugen van een onmenselijke dictatuur die het leven voor iedere Syriër onmogelijk maakt. Ook in ons land werd daarna een parlementaire discussie gehouden, waarvan ik door vrienden het hele verslag toegestuurd kreeg. Het ging over de vraag: wie gaan wij als wettige vertegenwoordiging van Syrië erkennen? In het lange debat was er niet één nuchtere politicus die iets opmerkte in deze zin: mogen we de wettige regering van een soeverein land tegen de wil van het volk in, zomaar ontkennen om in de plaats daarvan een of andere internationaal gevierde terroristenleider te erkennen? Inmiddels is er gelukkig veel veranderd. Het terrorisme werd in grote mate overwonnen door Syrië en zijn bondgenoten (ondanks de “vrienden” van Syrië), de veiligheid werd in het grootste deel van het land hersteld, de soevereiniteit van volk en land blijven overeind. De “vrienden”, zeg maar de zogenaamde “internationale gemeenschap”, had voor Syrië een failliete staat voorzien en de zionisten zouden achter de schermen voor de holocaust zorgen. De eenheid en weerstand van het volk zijn er alleen maar sterker door geworden. Anderzijds moeten we helaas erkennen dat de oorlog nog niet voorbij is. Onze “vrienden” blijven al hun doelstellingen, die ze door de oorlog, hun terroristen en islamitisch kalifaat niet konden bereiken, met alle mogelijk middelen nastreven. Ze blijven ‘tijdelijk’ het terrorisme steunen om zoveel mogelijk ontwrichting te bewerken en te trachten nog een zo groot mogelijk gebied van Syrië te controleren. Verder blijven ze een zo groot mogelijke steun verlenen aan een decentralisatie, die niets te maken heeft met de soevereiniteit van het volk. Uiteindelijk gaat het nog steeds om de westerse overheersing. Een jaar voor dat deze “vrienden” de oorlog tegen Syrië ontketenden, hadden ze al vluchtelingenkampen voorzien in de omringende landen, om hiervan dan de Syrische regering de schuld te geven, sancties te kunnen opleggen en zo mogelijk een militaire interventie voor zichzelf te rechtvaardigen. Omdat een algemene militaire vernietiging van Syrië (zoals in Libië) niet lukte, vonden ze wel voldoende redenen om het land te bombarderen, dank zij de chemische aanvallen die ze zelf organiseerden. De “vrienden” zijn nu volop aan een tweede actie bezig, nl. het beletten dat de vluchtelingen kunnen terugkeren en het land weer opbouwen. Hun voorwendsel is daarvoor een “politieke oplossing” eerst zou moeten gerealiseerd worden volgens hun voorwaarden, waarbij namelijk de soevereiniteit zoveel mogelijk toch nog gebroken wordt. De “officiële” politieke verklaringen en evenementen zijn nog vol van complot, bedrog en vervalsing. De onschuldige slachtoffers worden nog steeds als de misdadigers voorgesteld en omgekeerd. Voor de moorden en verwoestingen zouden de regering en het volk zelf de schuldigen zijn en zij die de eigenlijke misdaden organiseren worden geprezen om hun “humanitaire inzet”. Kleinere problemen of tekorten worden opgeschroefd om de echte problemen die het leven van het volk wurgen (zoals de zware sancties) te verdoezelen. Neen, de oorlog is nog niet gedaan. De schrijnende toestand van de vluchtelingen in het Rukban kamp (JordaansSyrische grens) illustreert dit helaas op de meest tragische wijze. Duizenden kinderen, vrouwen, mannen lijden onder de koude, ondervoeding en ziektes, welbewust onderhouden door de VS, hun bondgenoten en terroristen vanuit hun an-Talf militaire basis. Syrië en Rusland hebben twee humanitaire corridors voorzien waardoor mensen naar gebieden kunnen trekken die door het Syrische leger beschermd zijn. De VS verhinderen hen te laten gaan en de mensen manifesteren en eisen dat de VS troepen zouden vertrekken. Generaal Igor Konashenkof van het Russisch ministerie van landverdediging zei op 15 februari nog dat alles klaar is om aan deze mensen het nodige te geven alsook om voor een tijdelijke opvang te zorgen, waarna ze weer naar hun huizen kunnen. De Amerikanen doen echter alles om dit te beletten. De Syrische president Bachar al-Assad heeft op 17 februari een uitvoerige toespraak gehouden om regering en volk aan te moedigen op de ingeslagen weg voort te gaan. Hij pleit voor een “decentralisatie” waarbij de regionale besturen meer inspraak zouden hebben en beslissingen nemen bij de heropbouw van het land. De toekomst van Syrië moet echter ondubbelzinnig aan de Syriërs toekomen zonder dat er op dit gebied het minste compromis aanvaard wordt. Wanneer we de voorbije jaren een zee van leugens en bedrog getrotseerd hebben, zo zei hij, dan mogen we ons nu niet laten verdrinken in een waterplas. Hij waarschuwt dat Syriërs door buitenlandse mogendheden niet gebruikt zouden worden om hun belangen op te leggen. Iedere centimeter van het land zal en moet bevrijd worden. Iedere bezetter zal als vijand bestreden worden. Zonder hen te noemen gaat het uiteraard over Zionisten, Turken, Amerikanen en Europese vazallen. Hij begrijpt de frustratie van de vijanden, collaborateurs en huurlingen. Hij geeft de raad mee dat ze niet moeten vertrouwen op hun broodheren. Zij zullen hen niet beschermen. Bovendien is Syrië niet te koop, het behoort aan de Syriërs en niet aan dieven. Syrië is gebouwd op eer en niet op verraad. Als er Syriërs zijn die zich hebben laten omkopen, dan hebben zij nu de keuze, aldus de president, ofwel met ons het land mee verdedigen of slaaf worden van de bezetters. Verder zegt hij dat de prijs van de huurlingen op de internationale markt erg gezakt is. Hij doet een oproep aan de vluchtelingen om terug te keren en mee te werken aan de heropbouw van het land. De president wil geen haat en bitterheid maar vergeving en verzoening, een heropbouw van de ziel en de geest van het volk. Hierbij zijn er wel prioriteiten. Er zijn mannen die jaren van hun jong leven hebben opgeofferd om het volk te verdedigen. Er zijn ontelbare gehandicapten en families die dierbaren verloren. Zij moeten alle mogelijke eer en hulp krijgen. Verder moet alles gedaan worden opdat zij die nog gekidnapt zijn bevrijd worden. Hij prees het leger om zijn immense offers, samen met de bondgenoten. Heel bijzonder dankte hij het volk voor zijn eensgezindheid, vooral in de door terroristen bezette gebieden. Dikwijls heeft het volk daar in onmenselijke omstandigheden het leger op belangrijke wijze geholpen om de streek te bevrijden. De president wil geworteld blijven in de geschiedenis maar kijken naar de toekomst, waarvan hij wenst dat ze beter zal zijn dan het verleden. (Toespraak Syrische president: https://www.mondialisation.ca/la-volonte-populaire-aevite-a-la-syrie-le-genocide-premedite-par-ses-ennemis/5631409) De mammon, de god van de oorlog, de god van onze tijd. Hij is de grote charmeur, die op charmante wijze zijn grote droom kan verkondigen. Hij is de redder van de mensheid. Hij zegt wie de goeden en wie de slechten zijn, wat waar en wat vals is. De onbeperkte macht van de media zorgt dat de openbare opinie wereldwijd zijn boodschap begrijpt, aanvaardt en verkondigt. Wat de openbare opinie echter niet weet is dat alles gebouwd is op leugen en het diaboliseren van de wettige regeringen van de landen die ze willen veroveren. Het doel is immers steeds meer bodemrijkdommen veroveren en deze landen onderwerpen. Mammon betekent opstapelen. Irak had zogenaamd massavernietigingswapens en moest dus vernietigd worden om de mensheid te beschermen. De Libische tiran was zogenaamd zijn volk aan het uitroeien en daarom moest het land met “humanitaire bombardementen” ontwricht worden. Syrië was zogenaamd slachtoffer van een verschrikkelijke dictator en moest dus door een horde van de aller gruwelijkste terroristen uitgemoord en verwoest worden. En nu zal Venezuela weer in de prijzen vallen met zijn president die door 68 % van het volk verkozen werd. Je leest natuurlijk nergens dat Venezuela toevallig het rijkste land van Latijns Amerika is met zijn olie, goud, gas, diamant… De wereldheersers, bezeten door de mammon, de god van de oorlog, zullen zorgen dat het volk van Venezuela letterlijk crepeert totdat ze het land en zijn bodemrijkdommen veilig in handen hebben. De tijd van een wereldwijde opstand van de volkeren tegen deze criminele elite en hun mammon, de god van de oorlog, de god van onze tijd, is aangebroken. (Oscar Fortin, 28 februari 2019: https://www.mondialisation.ca/mensonge-et-diabolisation-des-paysa-conquerir-les-guerres-de-mammon/5631526) En dit nog ❖ Ons vorig bericht met drie video’s, de verkiezing van de christen Michel Aoun tot president van Libanon, Collin Powell over zijn bezoek aan de Syrische president met de nodige VS huichelarij, felle kritiek van orthodoxe joden op de joodse staat en hun onmenselijke behandeling van de Palestijnen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-109/ ❖ Militair en politiek overzicht: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-29/ ❖ Boeiend overzicht van de heropbouw van Syrië met beelden en vier video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-29/ ❖ Blijvende houding van interventie van VS in Syrië: http://www.novini.nl/vshouden-voet-tussen-de-deur-in-syrie/ ❖ Wel praten over hulp aan Syrië en eisen stellen maar niet helpen en toch nog proberen zijn soevereiniteit te breken : http://www.golfbrekers.be/praatjesvullen-geen-gaatjes-2/ ❖ De verboden fosforbommen door VS zonder scrupules en ongestraft gebruikt: http://www.golfbrekers.be/zo-hoort-u-het-eens-van-een-ander-4/ ❖ Luchtaanvallen van VS en coalitie op Syrië en Irak: http://www.golfbrekers.be/airwars/ ❖ De blijvende, straffeloze gruwelijke behandeling door de Israëli’s van het weerloze Palestijnse volk vraagt om een luid protest en een wereldwijde weerstand. Dit heeft niets van een antisemitisme maar alles van een verdediging van de menselijke waardigheid: https://sputniknews.com/columnists/201902241072695626-opposing-brutalitynot-anti-semititc/ ❖ Een moedig wereldcongres over het gewone en natuurlijke gezin in Verona (Italië), 29-31 maart: http://www.golfbrekers.be/een-congres-tegen-detijdgeest/ P. Daniel

  03-03-2019 om 17:32 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fundamentalistische Wolvertemmenaar

   

  Ene meneer Johan Wambacq, kunstenaar in Wolvertem, krijgt van de ‘kwaliteitskrante De Standaard in zijn editie van 27 februari , de kans om Kerk en clerus nog eens lekker over de hekel te halen.

  De aanleiding daartoe vindt deze fanatieke man in de laatste uitzending van Nachtwacht op Canvas.

  Wie Nachtwacht beluisterd heeft, kan het onmogelijk eens zijn met het zinnetje van de heer Wambacq: 'het was een bijwijlen irritant gesprek, waarbij geloofsijver het andere standpunt vaak letterlijk overstemde'.

  De discussie tussen moslim en ex-moslima was bijwijlen inderdaad 'irritant'. Zij onderbraken mekaar op een opgewonden manier, lieten geen ruimte voor de gedachteontwikkeling van de ander. Hun twistgesprek gleed al vlug af naar de hoofddoekenkwestie en het moet gezegd: Kanko kon geen kant meer op toen El Hammouchi haar onder de neus wreef dat zij een fervente tegenstandster ( in navolging of op bevel van haar nieuwe partij) is van de hoofddoek voor moslims, terwijl de orthodoxe joden helemaal ongemoeid worden gelaten. Dat is overigens een onverdedigbare vorm van discriminatie.

  Wat een verademing bracht bisschop Bonny, die naar inhoud en vorm, diepgang en sereniteit bracht in het 'gesprek'.

  Uiterst merkwaardig is dat de heer Wambacq, weliswaar een afkeer heeft voor ‘irritante geloofsijver’, maar er in één geut aan toevoegt dat hij Vermeersch in 'zijn geloofsijver' wat graag had horen fulmineren in dergelijk debat.De heer Johan Wambacq,schrijft alsof hij , kunstenaar in Wolvertem, het allemaal wel zeker weet en dat hij enkele miljarden mensen losjesweg kan schofferen.

  Klaarblijkelijk ziet hij wel eens 'erediensten', om dan meestal te denken: 'slecht theater gebracht door ­ondermaatse acteurs in mallotige kostuums. Als ik een preek hoor, denk ik meestal: mag het iets meer zijn, iets relevanter? Zoals ik eerder al stelde: godsdiensten zijn te mooi om over te laten aan gelovigen'. Die laatste zin vindt hij blijkbaar een goeie vondst, voor herhaling vatbaar, want hij beviel er inderdaad enkele jaren geleden ook al van.

  De conclusie is duidelijk: vanuit zijn tenenkrullende intellectuele geborneerdheid , zijn opgeblazen artistiekerig ego en zijn fanatiek antireligieus en antikerkelijk fundamentalisme, wil hij (en zijn clubgenoten) een claim leggen op de architecturale, artistieke en spirituele realisaties van de religies.

  En het kon natuurlijk niet anders: ook het mondiale Vaticaans congres over misbruik vond deze Wolvertemmenaar maar niks. Maar het meetlint dat hij gebruikt om het (on)belang van het Vaticaans congres af te meten, blijkt verdorie Johan Wambacq himself te zijn. En dat meetlint stelt inderdaad niet veel voor.

  27-02-2019 om 17:26 geschreven door Gust Adriaensen


  26-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het einde van de standaardtaal'
  1. Er is de laatste dagen weer veel te doen over de teloorgang van de standaardtaal.

   Meer dan tien jaar geleden verscheen het boek 'Het einde van de standaardtaal'. Daarin stelt Joop van der Horst, hoogleraar Historische Taalkunde aan de KU-Leuven, dat de standaardtaal verdwijnt en plaats maakt voor een veel vrijere opvatting over taal. Er is niet langer één Nederlands, maar meerdere 'Nederlandsen' en het een is niet beter dan de andere, aldus van der Horst.

   van der Horst is een van de vele academici die de laatste jaren stellen dat de standaardtaal verdwijnt. Hieruit blijkt een merkwaardige opvatting over taal en taalevolutie. Het standaardtaalgebruik heeft namelijk nooit algemeen bestaan, niet in Vlaanderen en niet in Nederland. Het verschil met enkele decennia geleden is, zeker in Vlaanderen, de grote afstand tussen het toen nog erg streekgebonden informele taalgebruik en het nagestreefde standaardtaalideaal in formele omstandigheden. Het gevolg was dat er weinig Vlamingen waren die een vlotte, soepele algemene taal meester waren

   Nu bewegen we ons , naargelang van de sociale en professionele omstandigheden, op verschillende taalniveaus. Maar het blijft om allerlei, vooral ook praktische, redenen, uiterst belangrijk dat zoveel mogelijk mensen ernaar streven een accurate en aan de omstandigheden aangepaste algemene taal te gebruiken. Het is overigens een leerproces dat nooit helemaal af is.

   Bovendien is het vaak zo dat de taalgebruikers die de streektaal propageren en zich afzetten tegen de standaardtaal, dat eerder doen uit onmacht, menselijk opzicht of gemakzucht ten aanzien van het gebruik van AN. Zij vergeten daarbij ook dat het dialect dat zij koesteren en beweren te spreken, mijlenver verwijderd is van de dagelijkse taal van hun (groot)ouders en ofwel een naar het vermoede streekklanksysteem vertaald AN is, ofwel een soort van tussentaal geworden is, die nu eens wat verder van, dan weer dichter bij de standaardtaal staat

  26-02-2019 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  25-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewustzijnsvernauwing
  1. Wanneer erop gewezen wordt dat de media bijna uitsluitend aandacht hebben voor het misbruik binnen de kerk, en daardoor de indruk wordt gewekt dat in andere sectoren en instituten het misbruik miniem is en de aanpak ervan niet dringend, dan wordt dat vaak en gemakshalve (vanuit het comfortgevoel van het eigen grote gelijk), afgedaan als 'vergoelijking'.

   Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden tegen de al enkele jaren aan de gang zijnde perceptiecreatie: kerk=misbruik. De obsessieve concentratie op het misbruik binnen de kerk, neemt de aandacht voor de bestrijding van misbruik buiten de kerk weg en dient duidelijk in hoofde van sommige opiniemakers en instellingen een andere agenda, namelijk de bestrijding van kerk en religie.

   De kerk ,van hoog tot laag, heeft evenwel de laatste jaren op het publieke forum het duidelijkst stelling genomen tegen het binnenkerkelijke misbruik, wat van weinig andere grote en internationale instellingen en instituten gezegd kan worden. Zij zal, zij moet daarmee doorgaan

    Dat de gecreëerde bewustzijnsvernauwing omtrent misbruik als zijnde een (binnen)kerkelijke misdaad, nefast is voor de alertheid van de publieke opinie en voor de effectieve bestrijding van (seksueel ) misbruik van minderjarigen (maar ook van meerderjarigen), blijkt uit het zo goed als totale gebrek aan belangstelling in de media, voor het recente rapport van Sensoa: 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en volwassenen: feiten en cijfers'. Het is te lezen op internet. Het heeft betrekking Vlaanderen en België en op 2018.

   Het zijn schokkende cijfers, waarbij kerk of priesters helemaal geen rol meer spelen.De meeste gevallen van misbruik doen zich voor in de thuissituatie, op school , in de zorg waar mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen vaak het slachtoffer zijn, bij asielzoekers, en vooral in sportverenigingen. Waarop wachten bv. de ministers van sport of de bobo's van de grote sportfederaties om een openbaar nationaal of mondiaal congres te organiseren?

  25-02-2019 om 19:27 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nepmoraalwetenschapper

  Het was te verwachten. Het Vaticaan organiseert een mondiaal congres helemaal gewijd aan het misbruik van minderjarigen en de bestrijding ervan, maar de Vlaamse media, en in het bijzonder de 'kwaliteitskrant' De Standaard, vonden dat congres vooraf al niks en hebben er na afloop ook geen goed woord voor over.

  In DS van 25 februari, krijgt de fanatieke antireligieuze en antikerkelijk Gentse moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt, uitgebreid de kans kerk en clerus nog eens over de hekel te halen.

  Deze moraalwetenschapper heeft wel een bijzonder hoge dunk van zichzelf. Met spijt en verontwaardiging constateert hij dat 'zijn' vier concrete maatregelen,  niet in Rome werden genomen. Precies alsof een buiten Gent amper bekende en buiten Vlaanderen totaal onbekende wetenschapper, de agenda wil bepalen van een mondiaal congres.

  Misschien kan Dirk Verhofstadt zijn licht ook eens laten schijnen over het seksueel misbruik van minderjarigen en van meerderjarigen buiten de kerk. Hij zou bijvoorbeeld kunnen starten met vier concrete maatregelen voor te stellen aan de politieke en rechterlijke instanties van de stad Gent. Vlaanderen bevrijden van die afschuwelijke misdaad die misbruik (ook van volwassenen) is, moet een volgende stap zijn. Enzoverder, enzovoorts.

  In zijn antikerkelijke vooringenomenheid helpt deze 'wetenschapper' de indruk verspreiden en versterken, dat misbruik alleen maar in die verfoeilijke kerk bestaat en niet ergens anders . Toch wel wat te gemakkelijk, meneer de moraalwetenschapper en allesbehalve wetenschappelijk!

  25-02-2019 om 14:39 geschreven door Gust Adriaensen


  24-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Commercieel misbruik

  Journalist Dominique Minten volgt voor De Standaard al jaren het Vaticaan en religie in het algemeen. Van veel sympathie voor de Kerk kan hij niet verdacht worden. Dat hoeft ook niet maar van een journalist kan wel objectiviteit en sereniteit verwacht worden, zeker wanneer hij of zij verbonden is aan een 'kwaliteitskrant'.

  In een artikel onder de titel 'De macht van de homoseksuele lobby' in DS van 20 februari, bakt Minten het wel bijzonder bruin. Zijn bijdrage handelt hoofdzakelijk over het pas verschenen boek van de Franse socioloog Frédéric Martel 'Sodoma'.

  Minten baseert zich op dat boek om te schrijven dat 'de kerk een ongezond percentage homoseksuelen' telt en hij heeft het ook over de 'gesublimeerde homoseksualiteit van Benedictus'. Die uitspraken zijn een eigen interpretatie van de journalist en daarmee overschrijdt hij brutaal de grenzen van gedegen journalistiek werk. Misschien kan hij het bij de presentatie van een ander boek eens hebben over een 'ongezond percentage heteroseksuelen' en de 'gesublimeerde heteroseksualiteit van J-P II'.

  Journalist Minten volgt inderdaad al jaren het Vaticaan, maar ik volg ook al jaren de journalist Minten. Zo goed als altijd vindt hij wel iets lekker negatiefs wanneer hij een artikel over de Kerk of het Vaticaan het licht laat zien. Helpt hij op die manier bewust of onbewust niet het gevoel creëren van “wat een verdorven, ongezonde boel is dat daar in Rome” ? En ook dat mag niet de bedoeling zijn van een 'goede' journalist.

  In DS was er amper aandacht voor een Vaticaans congres -op mondiale schaal- over misbruik , maar wel uitgebreid voor een boek -volgens de auteur Martel zelf, gebaseerd op 1500 interviews, afgenomen op 4 jaar, dat is meer dan 1 per dag!!! (factchecker!!!)-, dat natuurlijk niet 'toevallig' maar commercieel-strategisch nu, op de vooravond van dat congres,  wereldwijd gepresenteerd wordt.

  Van onbeschaamd commercieel misbruik gesproken!

  24-02-2019 om 16:27 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/8 Vrijdag 22 februari 2019 Zonnig ontbijt zondagmorgen Zondagmorgen scheen de zon even zo heerlijk dat we besloten op het terrein te gaan ontbijten. Jaren geleden zijn we begonnen aan de bouw van een kluizenarij. Gedurende gans de oorlog was het te gevaarlijk alleen op het terrein te komen en zeker te gevaarlijk om daar alleen te overnachten. Nu hebben we het ommuurde tuintje gebruikt om er een houtvuur aan te leggen met verder de vaste ingrediënten: een pikzwart moortje, water, suiker, thee, broden, kaas en… de klanken van een luit. In de toekomst kan dit best een kostbare cel zijn voor eenzaamheid, stilte, rust en gebed. Het zou tevens een ideale therapeutische plek kunnen worden voor burn-out managers en anderen, die dringend rust en de vrede van Christus nodig hebben. Wij zaten rond een houtvuurtje, niet aan het meer van Tiberias, waar de verrezen Heer verscheen aan de apostelen (Johannes 21), maar in de woestijn van Damascus op de zondag, de dag van Jezus’ Verrijzenis. Links de deur van de kluizenaar cel, achter ons, olijvenbomen en in de verte het dorp Qâra met een tiental zichtbare minaretten. Na ons ontbijt kwamen er steeds meer donkere wolken, tegen de middag viel er regen en in de namiddag dwarrelden sneeuwvlokken naar beneden. En zo hadden we op één dag alle ingrediënten van de seizoenen. Ondertussen komt een groep jongeren een korte maar intense retraite houden. Daarover hopen we volgenden week te berichten. Wereldwijde weerstand De hele Atlantische pers doet nog steeds moeite om ons te doen geloven dat het eigenlijke probleem in Syrië en het Midden Oosten “een bloedige dictator” is. Daarvan wil het westen het volk natuurlijk grootmoedig bevrijden met zijn gevierde democratie en een flinke militaire tussenkomst. Ook onze zogenaamde Vlaamse kwaliteitskrant schrijft nu over “De belegering van Baghouz” en wijst met de overtuiging van een gedrogeerde zombie nogmaals op die “bloedige dictator die stand houdt”. Het zal dus nog even duren vooraleer onze Vlaamse pers over Syrië een artikel levert van een journalist met een weinig hersens, een ruggengraat en een geweten. Achter deze schone schijn schuilt echter een decennia lange politiek van bloedige interventie in het Midden Oosten vanwege VS, Israël, Europa en zijn Arabische bondgenoten. Het resultaat is een enorme verwoesting, miljoenen doden, vernietiging van de infrastructuur, een niet aflatende vluchtelingenstroom… Ondanks de miljarden dollars van de golfstaten en een ongeziene mediacampagne worden deze westerse interventies ter plaatse niet zo positief onthaald. Ja, er groeit zelfs wereldwijd een steeds sterkere weerstand tegen deze westerse houding. De zionisten vielen in 1982 Libanon binnen en het gelukte hen de PLO (Palestijnse bevrijdingsorganisatie) van Yasser Arafat uit te schakelen. Het resultaat was echter dat hieruit de Hezbollah ontstond. Terwijl de PLO van Yasser Arafat eigenlijk niet zoveel betekende, werd Hezbollah een goed gedisciplineerde, goed georganiseerde groep. In 1992 werd de leider Sayyed Abbas Moussaoui samen met alle leden van zijn familie door de zionisten vermoord. Hierna kwam de vastberaden charismatische Sayyed Hassan Nasrallah die van Hezbollah een organisatie maakte die sterker is dan het Libanese leger en zijn geheime diensten. Met de aanslag op de eerste minister Rafiq Hariri kon zonder veel moeite de schuld in de schoenen van de Syrische president geschoven worden en Syrië moest uit Libanon weg. Dit gaf echter Hezbollah, de kans om in het parlement te komen (nu met 18 ministers). In 2006 ontketende Israël opnieuw een oorlog tegen Libanon om Hezbollah uit te roeien, wat niet lukte. Op 12 februari 2008 vermoordde Israël Haj Imad Moughnniyad, alias Haj Radwane, de vice-chef, die het leger van Hezbollah leidde, de geheime diensten, de weerstand van Palestina en Irak en nog veel meer. Het was een zeer harde slag. Ondertussen had Hezbollah echter de geest en het hart van een groot deel van Libanese volk veroverd. Sayyed Nazrallah heeft de verschillende functies verdeeld onder afzonderlijke commandanten zodat er nu geen piramidale structuur meer is maar een horizontaal bestuur, waarbij niemand onmisbaar is. Tenslotte kreeg Hezbollah het klaar, tegen enorme buitenlandse druk in, dat eindelijk de christen Michel Aoun tot president van Libanon werd aangesteld. Hij is een waardig staatsman die zijn volk niet naar de zionistische slachtbank zal leiden. We bezochten hem op 19 november 2011 samen met de groep internationale journalisten, zoals je kunt lezen in ons Syrisch dagboek, deel I (blz. 142-144). Na de agressie tegen Libanon moest de ontmanteling van Syrië volgen. Daarvoor konden de zionisten rekenen op de VS en de zogenaamde “internationale gemeenschap”. In maart 2003 komt Colin Powel op bezoek bij de Syrische president om hem dringend aan te sporen mee te werken aan het nieuwe uitgebreide MiddenOosten volgens de wensen van de zionisten. Een ingewikkeld kluwen van belangen was hiermee verbonden. Syrië moest zijn identiteit opgeven en verdeeld worden in een Turks gebied (Aleppo, Afrin, Idlib). De Koerden moesten in het noorden samen met een stuk van Irak een eigen onafhankelijke staat krijgen waardoor meteen Syrië en Irak gebroken worden. Israël moest dan de Syrische Golan krijgen en Quneitra. Verder moest er een plaats zijn voor een islamitisch kalifaat want zij zorgen dat de landen altijd ontwricht blijven, zodat Israël zonder moeite de heerser kan zijn. De “Amerikaanse pijplijn” vanuit de golfstaten door Syrië (Homs) naar de Middellandse zee was de vorige eeuw al de aanleiding voor twee staatsgrepen maar de marionet die werd aangesteld werd verdreven vooraleer hij de pijplijn kon aanleggen. De bedoeling was uiteraard om meteen de Russische economie te verlammen met deze pijplijn. Natuurlijk het ook om beslag te kunnen leggen op de grondstoffen van Syrië: olie en gas. In 2009 kreeg Bachar al Assad weer bezoek van de VS met het verzoek de pijplijn aan te leggen. Hierbij zou het dan geld en goud regenen vanwege de golfstaten. De Syrische president weigerde. Het was duidelijk dat er oorlog in de lucht hing. Syrië moest vernietigd worden, het was met zijn nog steeds onafhankelijke bank, het ontbreken van iedere staatsschuld en soeverein gedrag voor de wereldheersers onaanvaardbaar. De westerse pers probeerde alle aandacht af te wenden van deze werkelijke motieven en sprak vooral over de IS en de oorlog tegen het terrorisme. Niemand vroeg zich af waarom IS en al Qaida nooit een aanslag in Israël pleegden. Verder werd er voor Syrië nooit een interim president vanuit de “internationale gemeenschap” voorgesteld omdat het niet de bedoeling was dat Syrië zijn soevereiniteit zou bewaren. Syrië moest gewoon helemaal ontwricht worden. Er was wel een schaduwregering gevormd, de zogenaamde Nationale Syrische Coalitie of Raad, bestaande uit een verzameling van terroristen leiders die in Ankara “zetelden”. Deze mannen van zelfverzekerd gezag waren het echter over niets anders eens dan over het flinke bedrag dat zij wilden krijgen. De officiële Atlantische pers doet met haar berichten over Syrië en het Midden-Oosten nagenoeg niets anders dan een rookgordijn ophangen opdat de publieke opinie niet zou te weten komen wat er werkelijk gebeurt. Aanslagen worden getoond als gevolg van het “dictatoriale regime”. Wanneer het Syrische leger ergens ingrijpt, worden er in het westen krokodillentranen geweend om de “humanitaire tragedie”, terwijl de mensen in de straten dansen omdat ze bevrijd zijn. De gevolgen van chemische aanvallen worden getoond met beelden van lijdende of stervende kinderen, al of niet echt. De Witte Helmen, de lievelingen van Israël en de VK, worden getoond als de grote beschermers van het volk terwijl zij de aanstokers zijn en het Syrische leger geen enkele, maar dan ook geen enkele chemische aanval heeft uitgevoerd. Daar was ook niet de minste reden voor. Dat de Amerikanen zouden vertrekken vind het westen dan zo jammer, terwijl zij het zijn die de terroristische groepen juist inzetten om Syrië uit te moorden en het land toch nog kapot te krijgen. Wegtrekken is overigens het enige menswaardige (en wettige) dat de VS kunnen doen, wat eveneens geldt voor al de anderen die hier tegen alle internationaal recht in oorlog komen voeren voor hun eigen belangen. Een grondige studie van James A. Lucas toont aan dat de VS sinds WO II meer dan 20 miljoen mensen hebben vermoord in 37 landen (US Has Killed Mor Than 20 Million People in 37 “Victim Nations” Since World War II, Global Reseach, 7 maart 2016; zie ook https://www.mondialisation.ca/de-1945-a-aujourdhui-20-30-millions-depersonnes-tuees-par-les-usa/5628997). De 37 ontwrichte landen en de meer dan 20 miljoen doden lijken in de Atlantische pers niet één keer de moeite van het vermelden waard te zijn. Als we het rookgordijn helemaal wegtrekken komt het probleem waar het eigenlijk om gaat aan het licht: de Palestijnse kwestie. De zionisten willen een groot Israël. Daarvoor bezetten ze Palestina, drijven de Palestijnen uit of vermoorden hen. Het is een bewuste en systematisch uitgevoerde volkerenmoord. De zionisten willen een zuivere joodse staat, alleen voor hen die zij als joden beschouwen. Deze “etnische zuivering” willen ze al decennia ongestraft verder zetten. De VS en hun bondgenoten moeten zorgen dat hun steeds grote agressie en gruwel gedekt blijven. Daarvoor moet Israël naar buiten steeds als het hulpeloze slachtoffertje voorgesteld worden om naar binnen toe in feite een tot de tanden bewapende militaire supermacht te zijn die alle omringende landen aan zich kan onderwerpen (met een massa chemische wapens, biologische wapens en atoomwapens, waarover zoveel mogelijk gezwegen moet worden). Daarom moeten die omringende landen ook ontwricht, gebroken en in chaos gebracht worden, om onderworpen te blijven. Een wereldwijde mediacampagne en miljarden dollars moeten dienen om iedere weerstand tegen dit zionistisch groot Israël de kop in te drukken. Welnu, het resultaat is precies het tegenovergestelde. Hezbollah is na iedere aanval van de zionisten alleen maar sterker en ruimer geworden. Zij verdedigen nu niet alleen hun eigen families maar ook anderen die slachtoffer zijn van de zionistische wreedheden. Zo heeft Hezbollah zich ingezet voor de bescherming van het Syrische volk tegen de zionisten. Verder blijven orthodoxe joden de Palestijnse kwestie verdedigen. De Amerikaanse joodse beweging “neitura karta” is zeer sterk tegen het zionisme en wil dat de huidige joodse staat ontmanteld wordt, ook voor het goed van Israël en het joodse volk zelf (overvloedig en radicaal verzet : www.nkusa.org). Zopas kwam er fel protest vanwege de joodse vereniging voor de vrede in Frankrijk (Union Juive Française pour la Paix: UJFP). Zij manifesteerden uit solidariteit met de weerstand van het Palestijnse volk, tegen de blijvende straffeloosheid van Israël, tegen de scheiding van joden met de rest van de mensheid, voor het herstel van de welbewust geplande misdaad van de etnische zuivering van het Palestijnse volk van 1948-1949, tegen de apartheid en voor de gelijkheid van rechten voor anderen. Maar er is meer. In zijn grenzeloze agressie willen de zionisten dat Iran door de internationale gemeenschap beschouwd en behandeld wordt als de “as van het kwaad”. De VS doen hiervoor uitermate hun best maar ook deze keer is het resultaat precies het omgekeerde. Iran is nu juist een niet meer te ontkennen bondgenoot geworden van Syrië. Om de zionisten alle vrijheid te geven, moesten verder Rusland en China geïsoleerd en uit het Midden Oosten verdreven worden. Welnu, Rusland is na een lange winterslaap de enige internationale leider geworden die met alle partijen hier kan overleggen. Door verstandig en behoedzaam overleg heeft Putin de oorlog met gedeelten deskundig weten aan te pakken om Syrië zijn soevereiniteit en integriteit van grondgebied terug te geven. De Amerikaanse wereldoverheersing die de zionistische misdaden wil toedekken, wordt wereldwijd steeds meer uitgehold én ontmaskerd. De Amerikaanse vice president Mike Spence zei op het jaarlijks internationaal veiligheidsforum in München (15-17 februari 2019) voor 450 hoge gasten dat Amerika zijn leiderschap op het wereldtoneel heeft versterkt. De manier waarop hij onmiddellijk daarna vertrok zonder de kans te geven vragen te stellen, sprak boekdelen, wat de Duitse pers (Der Spiegel) ook heeft opgemerkt. (https://www.geotrendlines.nl/overzicht-munchen-veiligheidsconferentie-2019/). Er is in ieder geval een kloof tussen woord en werkelijkheid. De wereldleiding gaat steeds meer over van de VS naar Rusland, China en zelfs Iran. Moge dit uiteindelijk leiden tot de genezing van een van de grootste kankers in de huidige mensenfamilie nl. de onderdrukking van het Palestijnse volk en zovele andere volken in dienst van een zionistische waanzin. (Meer details bij Elijah J. Magnier, de onderzoeker met drie decennia ervaring, ziehier twee van zijn artikels: https://ejmagnier.com/2019/02/15/remodelage-du-moyen-orient-pourquoi-lingerenceoccidentale-devrait-cesser-1/; https://www.mondialisation.ca/syrie-le-projet-de-creerun-etat-de-jungle-a-plutot-donne-naissance-a-un-puissant-mouvement-deresistance/5631131) Reacties ➢ Op het vorig bericht over “Islam en het christelijk geloof” kreeg ik vele positieve reacties. Bij het lezen van deze bevestigingen komt er evenwel nog een aspect naar boven dat het vermelden waard is. De ellende in deze wereld komt niet altijd rechtstreeks van de islam zelf. Het zijn de VS, de zionisten, Europa en hun bondgenoten die fanatieke islamisten bewapenen, trainen, betalen en inzetten voor hun eigen politieke doeleinden. Om het met de grote historicus Philip Jenkins te zeggen: wanneer wij binnen kort de laatste Irakese christen als martelaar vieren, is dit te wijten aan westerse christenen en hun leiders. Het waren christenen, VS en VK soldaten die Irak binnenvielen om met de vernietiging van het land te beginnen. Nogmaals, christenen moeten nog beginnen aan de beleving van het christelijk geloof. ➢ Twee opmerkingen kreeg ik over de wel erg lange lijst van video’s die telkens bijgevoegd wordt onder “En dit nog”. Eerlijk gezegd, ik bekijk veelal ook maar even het begin en heb niet de tijd om alles te volgen. Ik zal die lijst inkorten om vooral video’s over Syrië te geven én info die onze geestelijke weerstand kan versterken. Ik hoop wel dat vrienden me hun informatie blijven sturen omdat er soms erg interessant materiaal tussen zit. En dit nog ❖ Ons vorig bericht met video over Mar Yakub van 2016 en eentje over de islam. Verder verwijzing naar uitzending van Canvas, Mathäuspassion, boek van Robert Spencer (de waarheid over Mohammed), een Engelse video (over Mecca) en een Franse video (getuigenis van Joseph Fadelle) : http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-108/ ❖ VS samen met het Turkse leger zorgden ervoor dat 1200 terroristen aan het Syrische leger konden ontsnappen en veilig overgebracht werden naar Afrika, vooral naar Nigeria, 3 video’s: http://www.golfbrekers.be/demagogie-op-grote-schaal/; ziehier nog meer over de “bekommernis” van de VS voor de bescherming van hun geliefde terroristen, met 2 video’s: http://www.golfbrekers.be/demagogie-op-grote-schaal-bis/ ❖ Kort en krachtig getuigenis over christenen in Syrië: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/syrie-is-niets-zonderchristenen.3287383.lynkx ❖ Twee artikels van Willy Van Damme met nog wat gezonde redeneringen: http://www.novini.nl/laat-internationale-jihadisten-gewoon-door-syrieberechten/, http://www.novini.nl/francken-isis-en-de-syrische-christenen/ ❖ De westerse schuld tegenover de behandeling van slaven mogen we niet ontkennen maar vooral mogen we niet blind zijn voor de blijvende immens grotere gruwel van de islam tegenover de slaven: https://www.lesalonbeige.fr/la-petite-histoire-le-tabou-de-lesclavagisme-arabomusulman/ ❖ Pius XII werd na WO II door nagenoeg alle leiders van Israël bedankt en geprezen voor wat hij gedaan heeft voor het joodse volk. Vanaf 1964 zagen enkelen de kans om er Hitlers paus van te maken en het lukte. Een legertje onbenullige schrijvers leverden valse foto’s en bewijzen in overvloed. De zionisten zwegen en naïeven christenen bleven steevast vieringen organiseren om de “holocaust” en het schuldgevoel levendig te houden. Nu blijkt dat er zo maar eventjes minstens 847.000 joden hun leven te danken hebben aan paus Pius XII: https://zenit.org/articles/feature-historic-vatican-actions-to-save-the-roman-jewishcommunity-revealed-through-documents-to-pope-francis-2/ P. Daniel

  22-02-2019 om 19:48 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gegoochel met westerse normen en waarden

  Er alles aan doen om terroristen die de Belgische nationaliteit hebben, niet in dit land te berechten , is een toppunt van laffe verantwoordelijkheidsvlucht en van een beschamend gebrek aan geloof in de eigen politionele en juridische instellingen. Nog liever het overlaten aan een dictatoriaal regime met een regimeafhankelijk rechtssysteem.

  Dat in Irak de IS-terroristen de doodstraf riskeren, is ook voor toppolitici, die anders de mond vol hebben van 'onze westerse normen en waarden', niet echt een probleem. Remember de uitspraak van De Wever, maandag in het VRT-journaal: 'We zouden kunnen proberen te bekomen dat men de doodstraf niet uitvoert voor onderdanen van Europese origine. Dat zou kunnen als dat voor de Europese landen wenselijk is. Ik persoonlijk heb er eigenlijk geen probleem mee.'

  De grote heraut, als het in zijn electorale kraam past, van de 'westerse normen en waarden', kan het 'eigenlijk' geen bal schelen wanneer iemand een kopje kleiner gemaakt of opgehangen wordt.

  22-02-2019 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  21-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Energiebesparing en uitstootreductie

  Een vraag die ik mezelf stel en meer en meer mensen stellen, die bekommerd zijn om het milieu en in het bijzonder het klimaat, is de volgende: is er al ooit een nauwkeurige vergelijkende studie gemaakt tussen het reduceren van energieverbruik en van uitstoot, wanneer gebruik gemaakt wordt van zonnepanelen, windenergie, gebouwenisolering, enz., én de energie en uitstoot bij het ontginnen van de grondstoffen, het fabriceren en produceren, het vervoer en installeren, het demonteren en de afvalverwerking, enz. van al die middelen?

  Eén voorbeeld: binnen een paar decennia moeten alleen al in Vlaanderen, allicht enkele miljoenen (?) zonnepanelen verwijderd en vervangen worden. Dat wordt een gigantische cyclische afval- en productieberg! Niet vergeten dat tot nu toe het overgrote deel van die energie- en uitstootbesparende ingrepen , nog altijd geproduceerd worden met energieverslindende en uitstootbrakende fabricatie- en productiemethodes.

  21-02-2019 om 20:45 geschreven door Gust Adriaensen


  20-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lybische beerput

  In Terzake werd uitgebreid ingegaan op de Lybische affaire en de dubieuze rol die minister Reynders daarin speelde.

  Benieuwd of De Standaard er nu nog het zwijgen toe zal doen.

  20-02-2019 om 20:51 geschreven door Gust Adriaensen


  18-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Hoe meer autonomie, hoe minder zelfstandig'

  In De Standaard van 16 februari fileert politicoloog Dave Sinardet de confederalismeplannen van N-VA.

  Onder te titel 'Hoe meer autonomie, hoe minder zelfstandig', leg de professor scherp het grote Kafkagehalte van het N-VA-confederalisme bloot en geeft hij terecht aan dat voor heel wat beleidsdomeinen een 'herfederalisering' overduidelijk efficiënter en productiever is, dan de huidige situatie.

  18-02-2019 om 10:29 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lybische beerput
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Is het u ook opgevallen dat in de geschreven pers nauwelijks gerept werd over de spraakmakende Panoreportage met prins Laurent? De hoofdvogel werd afgeschoten door de 'kwaliteitskrant' De Standaard, die tot nu toe met geen enkel woord gerept heeft over de Lybische beerput, die dankzij zij de eerlijke verontwaardiging van prins Laurent, nog eens werd opengelegd.

  Waarom deze omerta? 

  De VRT verdient alle lof, evenals prins Laurent.

  De kranten zijn fundamenteel tekortgeschoten. Zij verkwanselen op die manier het recht om nog uit te pakken met journalistieke vrijheid, met 'freedom of speech'. En De Standaard verdient niet langer het etiket 'Kwaliteitskrant'.

  16-02-2019 om 14:14 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling: Groen + 7 %

  In een peiling, net 100 dagen voor de verkiezingen, wint Groen 7% vergeleken met de verkiezingen van 2014. N-VA verliest 5%. CD&V, Open VLD en SPA verliezen respectievelijk 3,6 %, 2,8 % en 3%. Vlaams Belang en PvdA winnen respectievelijk 5,6 % en 2,1 %.

  15-02-2019 om 19:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/7 Vrijdag 15 februari 2019 Restaureren en verbouwen We gaan er van uit dat we niet meer onverwachts aangevallen worden of verraderlijke projectielen op ons dak krijgen en dus best aan de restauratiewerken beginnen. Eindelijk werd deze week een nieuwe grote voordeur geplaatst. In november 2013 werd de vorige (hout met brons bekleed) door een bom weggeblazen samen met alles wat er zich achter in de hal bevond. Plots zagen we niets meer dan een dikke stofwolk. Als bij wonder werd niemand getroffen, al was een zuster een seconde vroeger daar nog gepasseerd. In deze hal achter de voordeur is bijna altijd iemand. We komen er samen of gaan vandaar naar de kerk en de refter. Bij de ontploffing was bij toeval juist niemand daar. Bovendien bleef die nacht alles open, terwijl er duizenden zwaar bewapende en zwart bebaarde mannen rondom ons waren, tot in onze tuin. Pas de volgende dag konden we opruimen en de grote opening met cementblokken afsluiten. Nu staat er dus een nieuwe voordeur, die voorlopig alleen aan de binnenkant te zien. Tegelijk werden enkele nieuwe deuren van ingemaakte kasten aangebracht. Verder hebben de fraters hun bezigheid gehad met het bouwen van een ruimte op het dak van de nieuwbouw voor de waterketel. Alles in de stijl van de rest van het klooster. Hoe dat gaat? Vier maal zijn ze met tractor en aanhangwagen rondgereden op het terrein om gepaste rotsblokken te verzamelen. Met een katrol en een emmer werden die naar boven getrokken. Daar werden er vier muurtjes van gemaakt. Er moet nog een dak op en de stenen worden nu opgevuld met een mengsel van cement, zand en water, wat eveneens naar boven wordt getrokken. Vandaar heb je een goed zicht op het klooster zelf. Zo kunnen we hier mooi bouwen zonder één steen te moeten betalen. Je moet het wel zelf doen, met de hulp van een deskundige metser. . Ondertussen komen enkele S.O.S. Chrétiens d’Orient ons wekelijks helpen om hulpgoederen klaar te maken. De zusters hebben hun eigen werk. Zij dragen ook zorg voor 3 meisjes (15-16 j) terwijl wij zorgen voor de ene jongen (10 j). Tijdens schooldagen (zondag tot en met donderdag) zijn ze op school en werken thuis aan hun schoolwerk maar ze hebben ook hun eigen taken bij afwas en poetsen. Bovendien krijgen ze regelmatig een goede catechese. Islam en christelijk geloof De Vlaamse pers heeft ruim aandacht besteed aan de dood van de vrijzinnige filosoof Etienne Vermeers (18 januari 2019). Ook emeritus aartsbisschop A. Léonard gaf een getuigenis. In de zomer van 2014 hadden ze drie dagen met elkaar doorgebracht. Beiden waren filosoof, “vrienden van de rede” en tevens minnaars van mooie muziek en poëzie. Hun gesprek werd uitgezonden op Canvas in een tweedelige documentaire onder de titel: de ketter en de kerkvorst. Het werd een harde maar respectvolle confrontatie. De aartsbisschop vroeg om, buiten de camera’s, voor Etienne Vermeersch te mogen bidden. “Ik kan het u niet verbieden. Het zal weinig opbrengen, maar ook geen kwaad doen.” Zo klonk zijn antwoord. Toen ze samen naar de Mattheuspassion van J.S. Bach luisterden, kreeg Etienne bij sommige passages de tranen in de ogen en zei: “Als dit maar allemaal waar was, hoe mooi zou het wel zijn. Maar het is en blijft een pure illusie”. Wij vragen ons af wat hij bedoelt met “pure illusie”. Is het de diepe ontroering bij het horen van een subliem muzikaal meesterwerk? Toch is deze ontroering menselijk en werkelijk. Is het lijdensverhaal van Jezus zelf bedoeld? Er is echter in de oudheid geen enkele biografie die bij benadering de historische betrouwbaarheid benadert van wat de evangelisten, ook Mattheus, ons hierover schrijven en zeker wat Jezus’ lijden en sterven betreft. Is het de betekenis van Jezus kruisdood, zoals de katholieke Kerk ons deze leert vanuit het christelijk geloof? Hiervoor is inderdaad geloof nodig. De historische werkelijkheid van Jezus’ kruisdood, kan geen weldenkend mens ontkennen. Aanvaarden dat Hij uit vrijheid en liefde gestorven is voor onze zonden, voor de verlossing van de mensheid, daarvoor is inderdaad geloof nodig. Dit geloof is echter niet onredelijk of uit de lucht gegrepen. Het steunt op Schrift, traditie en kerkelijk leergezag, unaniem aanvaard doorheen de eeuwen en over heel de wereld. Hierover kan een vrijzinnige, die een absoluut en exclusief geloof hecht aan positivistische en materialistische argumenten uiteraard vallen. Dit is echter nog geen ”pure illusie”. We mogen niet krampachtig zoeken naar een splinter, terwijl we de balk laten zitten. Een van die balken, waar de mensheid dringend en grondig van moet bevrijd worden betreft de islam. Een groep voormalige moslims, deskundigen en specialisten hebben een video gerealiseerd van ruim een half uur, zeer uitvoerig met historische feiten en data geïllustreerd om hun verpletterende boodschap te brengen: de islam is over heel de lijn vals. Hierbij ontleden ze de vier pijlers, waarop de islam berust. Vooreerst: Islam is de oplossing voor de wereld en verzekert de beste samenleving. De historische werkelijkheid toont eerder het tegendeel. In de (volgens hen) 57 landen waar de islam de maatschappij met de sharia beheerst is er alleen maar onderontwikkeling, geen enkele uitvinding, geen enkele Nobelprijs, geen wetenschap en een hoog percentage van analfabetisme. Kunst en filosofie worden geblokkeerd, minderheden vervolgd. Daar is geen vrijheid, geen rechtvaardigheid, geen democratie. Er heerst de wet van de onderwerping, vrouwen worden mishandeld en iedere andere godsdienst of stroming wordt brutaal onderdrukt. Islam is een catastrofe voor een samenleving. Dit wordt blijkbaar ook elders vrij algemeen erkend (https://www.lesalonbeige.fr/la-quasitotalite-du-monde-musulman-souffre-du-sous-developpement-et-de-la-tyrannie/). Ook van de tweede pijler maken deze deskundigen brandhout: de koran is een volmaakte tekst, een heldere boodschap door God zelf woord voor woord geschreven, ver verheven boven het Oude en Nieuwe Testament. De historische werkelijkheid toont aan dat de koran een ongeordend samenraapsel is door een 50-tal mensen geschreven over een periode van twee eeuwen. Teksten werden overgenomen uit joodse en christelijke geschriften en dikwijls vervormd. Teksten werden geschrapt en vervangen, bijgevoegd en gecorrigeerd. Geen enkele biografie is juist of nauwkeurig. De verhalen van Abraham en Noe worden heel de koran door opnieuw vermeld op verschillende en tegenstrijdige wijze. Onze deskundigen noteerden 2.500 taalfouten en grammaticale fouten en 20% van de koran als onbegrijpelijk. Sommige teksten werden overgenomen uit de Evangelies en zo verdraaid dat ze een tegenovergestelde betekenis kregen. De naam van Jezus (“Verlosser”) werd vervormd tot Issa, wat niets betekent. Vele teksten roepen op tot geweld en moord. Hoe kan dit een boodschap van God zijn? De derde pijler is deze: Mohamed is profeet en een mooi model om na te volgen. De historische werkelijkheid is hieraan tegengesteld. Mohamed zou de aangekondigde eindprofeet zijn die na Mozes en Jezus alles tot vervulling brengt. Welnu, onze specialisten tonen aan dat hij niets heeft van een profeet of een authentieke getuige. Hij is niet aangekondigd noch verwacht. Jezus is de aangekondigde en verwachte eindprofeet die ook alle profetieën van het Oude Testament heeft vervuld. Jezus heeft wel gewaarschuwd voor valse profeten. Een simpele vergelijking tussen Jezus en Mohamed is verpletterend voor deze laatste, die massamoorden heeft begaan en geplunderd. Hij heeft velen bestolen en gemarteld, rijkdom gezocht, pleegde overspel met vele vrouwen, incest en pedofilie, huwde op 50-jarige leeftijd met een meisje van 9 jaar. Hij ontkent Jezus als de Messias, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Hij ontkent het verbond van God met de mensen en vervangt het door onderwerping. Dit heeft de kenmerken van een antichrist. Waar Jezus de waarheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefde incarneert, vinden we hier eerder een voorbeeld van leugen, geweld, haat en moord. De vierde pijler tenslotte beweert dat Mekka, de heilige stad is, de moeder van alle steden, vanaf het begin het centrum van de islam, waarnaar iedere ware moslim minstens eenmaal op bedevaart moet gaan. Ook dit blijkt bedrog te zijn en manipulatie van latere tijd. Van de 43 moskeeën gedurende de eerste honderd jaar is er geen enkele naar Mekka gericht, velen wel naar Petra. In Mekka was er niets, het lag buiten iedere bedevaartroute en had niets te maken met het ontstaan van de islam. Het totalitaire regime van de Abassieden van Bagdad (750-1258) heeft Mekka uitgebouwd als centrum van een politiek systeem van verovering en overheersing door oorlogen. Hierover geven onze deskundigen een overvloed aan historische gegevens en feiten. Om hun grote hoeveelheid van historische bewijzen te kunnen volgen, kun je best de video verschillende keren aandachtig bekijken en beluisteren: https://www.lesalonbeige.fr/lislam-est-faux/ Enkele bemerkingen zijn hierbij noodzakelijk. Vooreerst mogen we de islam niet gelijkstellen met de moslims. Is de islam over heel de lijn vals, er zijn vele goede moslims. Zo is de Syrische bevolking van zichzelf uit altijd een echte “lekenstaat” geweest met een erg harmonieuze samenleving. Dit hebben we zelf ondervonden voor de oorlog. En ook nu nog leven we dagelijks in grote vriendschap met moslims, mannen en vrouwen van verschillende strekkingen. Vervolgens moeten we onze naïviteit tegenover de islam en tegelijk de onwetendheid of onverschilligheid tegenover het christelijk geloof afleggen. De waarheid maakt ons allen vrij, moslims zowel als christenen. Moslims moeten van het slechte van de islam bevrijd worden, terwijl christenen aangespoord moeten worden om het christelijk geloof te beleven. Voormalige moslims die christen geworden zijn, schreven op 25 december 2017 een brief aan paus Franciscus met de vraag: wanneer de islam volgens u goed is, waarom zijn wij dan christen geworden? Zij wijzen op de duivelse aard van de islam en hun god die niets anders brengt dan oorlog en dood. Ze verwijzen naar het Schriftwoord dat zegt niemand te ontvangen of te groeten die het Evangelie verwerpt, anders neem je deel aan diens duivels werk (2 Johannes 1, 10-11). Zij vragen dat de Kerk openlijk voor de waarheid zou uitkomen. In hun brief geven ze vele rake opmerkingen en eindigen met de vraag dat de paus spoedig een synode zou houden over de gevaren van de islam. Wat blijft er over van de Kerk in landen waar de islam heerst? Zo vragen ze. Zij wijzen op de stroom van bekeringen die in bepaalde moslimlanden bezig is. De Kerk moet het licht brengen en de waarheid verkondigen. Als ze hiertoe de moed zou hebben, zou dit niet alleen een bemoediging zijn voor de christenen maar naar hun overtuiging zouden miljoenen moslims, die de waarheid zoeken, zich bekeren tot het christelijk geloof: (https://www.lifesitenews.com/news/muslim-converts-to-popefrancis-if-islam-is-a-good-religion...as-you-seem-t; de brief zelf: http://exmusulmanschretiens.fr/en/). Zelf brachten we vroeger al het ongemeen boeiende verhaal van de bekering van een Irakese moslim, lid van een machtige clan uit Bagdad (XI/8, vrijdag 19 februari 2016). Hij wilde een christen eens aantonen hoezeer de koran verheven is boven het Evangelie en vroeg of hij hem dit Evangelie zou geven zodat hij het kon lezen. De christen weigerde en zei dat hij eerst de koran moest lezen, waarop hij verontwaardigd antwoorde dat hij die iedere dag las. De christen vroeg: is God niet een God van vrede, liefde, verzoening, geluk? Welnu, lees dan vanuit dit gezichtspunt eens aandacht uw koran. De moslim deed het en geraakte in een totale verwarring, die hem uiteindelijk tot het christelijk geloof bracht. Zijn vrouw bekeerde zich op dezelfde wijze. Met zijn gezin ondernam hij een pijnlijke en spectaculaire vlucht. Zelfs in het buitenland werd hij nog door zijn familie achtervolgd, waar zijn meest geliefde broer een moordaanslag op hem pleegde. Hij werd voor dood achtergelaten maar hij overleefde deze aanslag. en belandde uiteindelijk in Frankrijk, waar hij nu zijn moslimbroeders en zusters tot de waarheid wil brengen. Op 25 november 2018 heeft hij het evangelisatieprogramma « Terre des missions” geopend. Hij sprak over de islamisatie in Frankrijk, over de vervolging van de christenen in de wereld van de islam en tenslotte over zijn eigen bekering. (FADELLE Joseph, Le prix à payer. Parijs, Editions de l’œuvre, 2010). Als christenen hebben we alle reden om bescheiden te zijn of zelfs beschaamd om ons gedrag en dat van sommige leden van de Kerk van hoog tot laag, omdat we niet of niet voldoende de waarheid en rijkdom van het christelijk geloof uitstralen. We hebben alle reden om respect te hebben voor anderen. Christen worden vraagt niet dat men zijn Arabische of welke cultuur ook zou afzweren en evenmin dat men de westerse cultuur zou aannemen. Onnoemelijk vele moslims houden van Jezus en Maria. We hebben alle reden om voorzichtig en geduldig te zijn. We hebben echter geen enkele reden om bang te zijn om uit te komen voor de waarheid en schoonheid van het christelijk geloof en anderzijds ondubbelzinnig leugen, bedrog, haat en dood af te wijzen. We hebben geen enkele reden om mee te doen met de dictatuur van het relativisme, waarbij alles gelijkwaardig zou zijn: “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er overeenkomst mogelijk tussen Christus en de duivel?” (2 Korintiërs 6, 14-15). En dit nog ❖ Ons vorig bericht met twee video’s: E.H. Nawras Sammour hoopvolle boodschap voor Syrië en Maron Larat, vrouw van het jaar 2013, die het proces won omtrent “de pil” tegen Bayer: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uitsyrie-zonder-poco-bril-107/ ❖ Het onrecht van de illegale sancties, 1 video: http://www.golfbrekers.be/ookzonder-kogels-vallen-er-slachtoffers/ ❖ Een “quo vadis Syrië” met 7 video’s: 1. HTS dictatuur in Idlib, 2 en 3 resten van IS, 4. wapenvondst, 5. Zionistische aanvallen, 6 IS in woestijn van Damascus, 7 kinderen door IS “gevormd”: http://www.golfbrekers.be/quo-vadissyria-27/ ❖ Peter Ford, voormalig Brits ambassadeur in Syrië (2003-2006) over de dubbelzinnige taal en houding van de VS: https://21stcenturywire.com/2019/02/06/a-guide-to-decoding-the-doublespeakon-syria/ ❖ Ook in ons land wisten ze dus zogenaamd van niets? En we moeten natuurlijk hard blijven geloven dat de gifgasaanvallen door Syrië gepleegd werden: https://www.demorgen.be/binnenland/hoge-boetes-voor-vlaamse-bedrijvendie-gifgasgrondstof-naar-syrie-exporteerden-bd8dd2e6/ ❖ Terugtrekking Amerikaanse troepen: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/terugtrekking-amerikaanse-troepen-uitsyrie-kwestie-van-weken~a6a29037/ ❖ Hoe een moordend regime een nog dodelijker militaire macht wil worden: https://therealnews.com/stories/israels-new-commander-in-chief-well-create-adeadlier-army ❖ De steeds groter wordende dreiging van een wapenwedloop: www.novini.nl/vsen-rusland-zeggen-inf-verdrag-op-wapenwedloop-dreigt/ ❖ Café Weltschmerz: China, Venezuela en het failliet van een supermacht, met Karel van Wolferen en Jan van der Putten: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVglgKPHcGQqxJbc xLxHTPCXq ❖ De zwendel rond de klimaatopwarming: http://www.katholiekforum.net/2019/02/08/documentaire-de-grote-globaleopwarmingszwendel/ . Over de CO2 hysterie: The Great Global WarmingSwindle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30& v=dA0f1h9F-I8 ❖ Grote moeilijkheden met het internationaal strafhof van Den Haag: http://www.novini.nl/the-hague-invasion-act-blijft-gevaarlijk/ ❖ Aanvallen op de Nord Stream 2 Duitsland: https://www.nachdenkseiten.de/?p=49210; VS zullen alles doen wat in hun “macht” ligt (en illegaal of crimineel is?) om dit te stoppen: https://www.geotrendlines.nl/pompeo-we-zullen-er-alles-aan-doen-om-nordstream-2-te-stoppen/ ❖ VS willen nieuwe zware sancties opleggen aan Rusland (waardoor ze tevens de schuld van hun misdaden tegen de menselijkheid willen afschuiven op Rusland): https://www.geotrendlines.nl/amerikaanse-senaat-wil-nieuwesancties-opleggen-aan-rusland/ ❖ Willy van Damme over Israëlische propaganda: https://willyvandamme.wordpress.com/2019/01/21/vrt-televisiejournaal-isralischepropaganda/ ❖ Genezing van zr. Bernadette Moriau te Lourdes, 70e officiële erkende genezing: https://fr.zenit.org/articles/ma-vie-est-un-miracle-lexperience-de-soeurbernadette-moriau-guerie-a-lourdes/ ❖ Enkele bedenkingen over het document van broederlijkheid voor de wereldvrede en de samenleving, ondertekend te Abu Dhabi op 4 februari 2019 door paus Franciscus en Ahmad Al-Tayyeb van Al-Azhar (Caïro): https://www.lesalonbeige.fr/l-esperance-en-un-avenir-lumineux-pour-tous-lesetres-humains/ ❖ Kardinaal G. Müller (voormalig prefect van de congregatie voor de geloofsleer 2012-2017), korte en duidelijke voorstelling in “Manifest van het geloof”: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7270 P. Daniel

  15-02-2019 om 18:41 geschreven door Gust Adriaensen


  14-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat Laurent!

  Ik raad iedereen aan de Panoreportage over prins Laurent en het Lybiëdossier op Eén te bekijken.

  De prins sloeg spijkers met koppen. Ministers en hoge ambtenaren kwamen met de billen bloot.

  Door de onwil van de regering om, ondanks een rechterlijke uitspraak, de terugbetaling aan de vzw van de prins met bevroren Lybisch geld van 50 miljoen euro, uit te voeren, kwam een gigantische beerput open te liggen.

  Terecht haalde Laurent de uitspraak van de premier aan. Die zei enkele dagen geleden dat iedereen, ook een prins, gelijk is voor de wet. 'Als de regering dat correcte principe toepaste, dan had mijn vzw het geld al uitbetaald gekregen', aldus de prins. 'Want de regering heeft er wel voor gezorgd dat de wapenfabrieken van Herstal betaald werd met bevroren geld uit de Lybische pot. De regering discrimineert de vzw waarvan ik de voorzitter ben.'

  Inderdaad.

  Bijlagen:
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2019/pano-s2019a2/   

  14-02-2019 om 18:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 25 februari

  Dag allemaal,

  Mogen we jullie herinneren aan de volgende Bijbelstudie maandag 25 februari om  14.00u in “de Mantel” te Retie, Markt 8

  Bij middel van een powerpoint gaan we samen met het volk Israël door de woestijn -aantrekkelijk – hoopvol  en toch een oord van verschrikkingen, pijn en moedeloosheid…

  We ontdekken het geduld van God – de aanhoudende bede en voorspraak van Mozes voor het volk.

  Door ongeduld en heimwee naar het vroegere leven in Egypte, maken ze er wat van…een gouden kalf!

  Blijven wij ook hangen bij het oude leven van onze gouden kalveren?

  Kom en luister, Gods Woord is boeiend!

  Als voorbereiding lezen we:  Exodus 32 – 33 – 34.

  Vergeet niet uw Bijbel, gebed tot de H. Geest en de Hebreeuwse liedjes.

  Voor de nieuwelingen zal er alles ter plaatse zijn.

  Van harte welkom!

  Graag aanmelden: 0474847300 of 014/37 82 65

  Namens het Bijbelteam,

  Pater Nicolaas, Jean, Thérèse, Suzanne, Jeanne

  Bijlagen:
  Bijbel 2019 folder Gods verbonden God is trouw email PDF.pdf (258.8 KB)   

  14-02-2019 om 17:20 geschreven door Gust Adriaensen


  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Duizenden kinderen worden gedwongen om mee te vechten in gewapende conflicten. Zij worden beroofd van hun jeugd. Laten we deze afschuwelijke misdaad stoppen.'

  13-02-2019 om 09:30 geschreven door Gust Adriaensen


  12-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het moraliserend vingertje van moraalfilosoof Loobuyck

  Moraalfilosoof Patrick Loobuyck stoort zich in De Standaard van 12 februari, eraan dat sommigen vliegreizigers een schuldgevoel proberen aan te praten. Het moraliserende vingertje is onnodig en contraproductief.

  Hij adviseert dus 'les autres' geen gebruik te maken van het befaamde 'moraliserend vingertje', maar hijzelf beschikt over een flinke moraliserende vinger - allicht is dat niet zo slecht voor een moraalfilosoof- en hij maakt er ook ijverig gebruik van.

  Hij steekt een stevige moraliserende fik op tegen degenen die milieubedenkingen hebben bij vliegtuigreizen. Herhaaldelijk heeft hij in media-activiteiten joekels van moraliserende vingers, hele moraliserende knuisten, geheven tegen aartsbisschop Léonard, tegen de tegenstanders van abortus en euthanasie, tegen het katholiek onderwijs, tegen het christendom.

  Niets mis mee, vrijheid van denken, schrijven en spreken. Maar wanneer een moraalfilosoof, van wie moraliseren klaarblijkelijk een tweede natuur is, anderen ervan beschuldigt het moraliserende vingertje op te steken of ze streng afraadt dat te doen, en op die manier zelf aan het moraliseren slaat, knipper je toch wel even met de ogen en frons je de wenkbrauwen.

  Er zitten bovendien bizarre kronkels in Loobuycks epistel. De moraalfilosoof vindt 'individuele responsabilisering niet wenselijk'. 'We moeten actie ondernemen en druk uitoefenen om de maatschappelijke structuren ecologisch rechtvaardiger te maken', aldus Loobuyck.

  Wie zal die actie ondernemen en die druk uitoefenen, meneer Loobuyck? Dat zullen toch wel binnen ons democratisch systeem de mensen zijn, die 'individueel geresponsabiliseerd' zijn, niet? En wie zal er zorgen voor een democratisch en politiek draagvlak voor het rechtvaardig functioneren van 'sociale instituties en bijbehorende (belasting)regels, meneer de moraalfilosoof? Dat zullen toch wel de 'individueel geresponsabiliseerden' zijn, niet?

  Heeft iemand al artikels van Loobuyck gelezen waarin hij de individuele culpabilisering of responsabiliering met betrekking tot het 'roken', 'het alcolholverbruik', 'de verkeersveiligheid', enz. aanklaagt of verwerpt?

  Kortom, een kortzichtige en selectieve benadering viert  hoogtij. En dat verwacht je toch niet van een moraalfilosoof.

  12-02-2019 om 21:48 geschreven door Gust Adriaensen


  11-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Kindertaks'

  Ene meneer Erik D. laat op het lezersforum van De Standaard ook zijn licht schijnen op de klimaatproblematiek.

  De zwaarst wegende maatregel die we kunnen nemen om de CO2 uitstoot te verminderen , aldus de heer D., is minder kinderen te hebben. Eén kind minder spaart 56,6 ton CO2 per jaar. De belangrijkste maatregel die een nieuwe regering kan invoeren om het klimaat te redden is het invoeren van een kindertaks, in plaats van kindertoeslag. 

  Nou, nou, nou. In Vlaanderen bedroeg in 2017 het gemiddeld aantal kinderen per vrouw 1,6. Dat is historisch laag en zal op termijn ernstige effecten hebben op het functioneren van ons economisch en zorgsysteem. Nu al wordt er in bepaalde sectoren vooral een beroep gedaan op 'gastarbeiders'.

  De heer Erik D. wil dus de medemensen die het nog aandurven kinderen op de wereld te zetten, financieel bestraffen.Misschien denkt hij ook al aan een Vlaamse versie van de Chinese éénkindpolitiek.

  Dergelijke losgeslagen,antisociale, discriminerende voorstellen,vermomd als zorg voor het klimaat, zijn gewoonweg dictatoriaal en enkel gericht op het het veiligstellen van het eigen materiële comfort.

  Als de heer Erik D. durft door te denken, dan borrelen er wellicht ook voorstellen voor de leeftijdsgroep waartoe hij behoort, op. Een volwassene, en zeker een bejaarde volwassene, minder spaart zoveel ton CO2 per jaar, en zoveel (geïmporteerde) zorgverstrekkers.

  Een fikse bejaardentaks meneer D. Zal ze leren zo lang te leven!

  11-02-2019 om 11:48 geschreven door Gust Adriaensen


  10-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Individuele grillen'

  Pater Daniël Maes, Syrië:

  'Individuele grillen worden gecultiveerd en verheven tot nieuwe “rechten van de mens”, zonder de band met de werkelijkheid en zonder enige verplichting jegens anderen. We leven in een doodscultuur omdat op vele wijzen het menselijk leven wordt bestreden en we worden er niet gelukkiger door. Jazeker, in het verkeer remmen wij voor dieren en de zorg voor klimaat en planeet zit in de lift, maar wanneer je respect vraagt voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood moet je geen algemeen applaus verwachten. '

  10-02-2019 om 14:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/6 Vrijdag 8 februari 2019 Ontmoeting met de bergtoppen Lichtmis, de Opdracht van Jezus in de westerse kerk is “hypapante”, of de “ontmoeting” van Jezus met zijn volk, in het oosten. Een groot feest, dat we vierden met een byzantijnse eucharistie en uitgebreide zegening van de kaarsen, waarvan de sierkaarsen langs Libanon door S.O.S Chrétiens d’Orient naar Frankrijk worden gebracht om daar samen met andere Syrische producten verkocht te worden. Na de feestelijke viering reden we naar het Anti Libanon gebergte. Hoewel het een rotswoestijn is, zijn er overal boomgaarden aangelegd, die weer verzorgd worden. Her en der staat een huis, meestal kapot geschoten door de terroristen. We hielden halt bij een mooi klein nieuw huis in aanbouw. Vandaar beklommen we de berg tot bijna op de top. Op sommige plekken waar de zon geen toegang heeft, lag nog een dikke laag sneeuw, ruim voldoende om, in het voorbij gaan, een kleine oorlog uit te voeren. Daarna zeiden onze voeten: vooruit. Ons verstand zei: het is toch wat te stijl en… je moet nog naar beneden. Dus daalden we een weinig naar beneden om een goed plekje te vinden en daar dronken we een tasje thee. De kinderen hadden voldoende hout verzameld. We hadden een pikzwart moortje mee gebracht, een fles water, thee, een potje met suiker en kleine bekertjes. Zo hebben we even uitgerust vooraleer aan de afdaling te beginnen. Toen we toekwamen scheen de zon nog. Bij de aftocht hingen er dikke witte wolken rond de bergtoppen. Een heerlijke uitstap. Pech Woensdagavond stroomonderbreking. Niets speciaals. Na een drietal uren is er normaal weer elektriciteit. Helaas was dit deze keer niet het geval. Gans de nacht geen stroom en ook donderdagmorgen niet. Zij die op een klein elektrisch vuurtje rekenen om wat warmte te hebben, hadden pech. Pas om 13.00 u kwam er weer elektriciteit. Gelukkig had het geregend en dit was een zegen voor het land en bracht zacht weer voor ons. Er is wel een batterij en die geeft een tijd licht op plaatsen waar we onze nek kunnen breken, maar die is beperkt omdat die opgeladen moet worden. Dus na een lange tijd is er nergens stroom. Geen licht, geen wasmachine dat werkt, geen waterkoker, geen laptop die oplaadt, niets. Alleen kaarsen en zaklampen geven nog licht. Wat zijn ook wij toch afhankelijk geworden van elektriciteit terwijl het ’s avonds in de recreatie rond een warm houtkacheltje zo gezellig kan zijn. Durf leven en gelukkig zijn In onze tijd wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan het “durven denken” en “zelf beslissen”, anders dan vroeger. Nu kun je een klein kind in een speelgoedwinkel zien rondlopen en de moeder er achter die telkens vraagt: “Moet je dit hebben?”, waarop de kleine keihard roept “nee”! Dat noemt men nu een sterke persoonlijkheid. Vroeger kreeg dit kind een flinke pedagogische klap. “Vroeger” wordt echter beschouwd als een donkere tijd van autoritarisme en religieuze blindheid, “de onze tijd” als een progressieve tijd van verlichting, bevrijding, zelfontplooiing en zelfbeslissing over alles. En zo zijn we gekomen tot het ontkennen van de werkelijkheid, waarbij we onze onwetendheid verdoezelen onder mooie voorwendsels. Abortus is dan geen doden van een onschuldig mensenleven maar de juiste zelfbeslissing, euthanasie geen zelfdoding of hulp bij zelfdoding maar een “waardig sterven”, een transgender is niet iemand die op zijn kop wil lopen maar een moedige “outing”, vrij experimenteren met embryo’s is geen nazipraktijk die we vol afschuw afwijzen, maar wetenschappelijke vooruitgang om ziektes te voorkomen, hoewel de huidige gruwel veel erger is dan wat de nazi’s ooit tijdens W.O. II hebben uitgespookt. Individuele grillen worden gecultiveerd en verheven tot nieuwe “rechten van de mens”, zonder de band met de werkelijkheid en zonder enige verplichting jegens anderen. We leven in een doodscultuur omdat op vele wijzen het menselijk leven wordt bestreden en we worden er niet gelukkiger door. Jazeker, in het verkeer remmen wij voor dieren en de zorg voor klimaat en planeet zit in de lift, maar wanneer je respect vraagt voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood moet je geen algemeen applaus verwachten. Waarom is onze samenleving zo geobsedeerd door zelfbeschikking en kan ze zo moeilijk eenvoudig leven en gelukkig zijn? Laat me om te beginnen slechts één element aanhalen. Met opmerkingen [H1]: Bij het zoeken naar de wortels van onze doodscultuur komen we uit bij een wereldwijde en verbeten strijd tegen de menselijke vruchtbaarheid. De Sovjetunie achtte het noodzakelijk vrouwen evenzeer als de mannen op de werkvloer te zetten om het economisch proces te bevorderen. Een bijna onbeperkte mogelijkheid van abortus vonden ze daarbij noodzakelijk. Ook de promotors van ons liberaal kapitalisme vinden het noodzakelijk de vruchtbaarheid te kunnen controleren om vrouwen zoveel mogelijk in het economisch proces te krijgen. Een vrouw die plots zwangerschapsverlof vraagt, vinden ze niet voordelig voor de economie. Het bevorderen van huwelijkstrouw en het steunen van ouders die in een stabiel gezin hun kinderen opvoeden, geniet hun belangstelling niet, hoewel hierdoor nagenoeg alle grote problemen van onze samenleving opgelost kunnen worden. Dat zulks veruit de beste bijdrage kan zijn aan een bloeiende economie, zal hen voorlopig niemand kunnen duidelijk maken. Volgens Statbel, de statistieken van de federale overheid bestaat meer dan 1/3 van de “gezinnen” uit alleenwoners, dus 1 persoon en in Brussel is dat zelfs bijna de helft. In plaats van dit schrijnend probleem in de wortel aan te pakken wordt geschermd met oplossingen zoals de “voordeelbon voor alleenwoners”. Ondertussen blijven ze vrije toegang tot condooms, contraceptie en abortus beschouwen als de hefbomen van de maatschappelijke vooruitgang. Het is overigens moeilijk hierover een nuchtere en redelijke gedachtewisseling te houden. Gesprekken hierover verzanden vlug in emotionele slogans. Mannen hebben het altijd moeilijker gehad dan vrouwen om hun identiteit te vinden en er zich mee te verzoenen: oorlog voeren, op jacht gaan, bossen ontginnen, baas spelen over een groep, vereniging of onderneming, aandelen verhandelen of met geld spelen…Ze probeerden het op vele verschillende manieren. Voor vrouwen was het eenvoudiger. Doorheen de eeuwen en in de verschillende culturen lijkt het geen enkele samenleving ooit gelukt te zijn de aandacht van vrouwen massaal af te wenden van hun diepste natuurlijk streven: kinderen in hun schoot koesteren, ter wereld brengen, voeden en opvoeden. Misschien is onze samenleving de eerste die op weg is naar deze ontkenning, gedreven door een strak “gelijkheidsprincipe”: ieder werk moet evenzeer voor vrouwen als voor mannen toegankelijk zijn! Gelukkig heb ik tot heden nog niet vernomen dat er evenveel “koolputsters” als koolputters geëist worden en evenveel “kasseilegsters” als kasseileggers. Omgekeerd lijken er voorlopig nog geen protestmarsen voorzien van mannen die eisen dat ook zij kinderen ter wereld moeten kunnen brengen! De strijd tegen de menselijke vruchtbaarheid beschikt sinds een halve eeuw over een sterk wereldwijd verspreid wapen: een uitgebreid gamma van contraceptie, het paradepaardje van onze beschaving. Iedereen weet het. Dit is de grootste uitvinding van onze tijd, de bevrijding van de vrouw, het geluk van het huwelijk, het afscheid van een krampachtige moraal, de oplossing voor de overbevolking en vooral de goudmijn voor de farmaceutische industrie. Contraceptie wordt aangeprezen door wetenschappers, politici en gezagsdragers in kerk (hoewel niet officieel, integendeel) en wereld. De Franse gynaecoloog Pierre Simon (+ 2009), tweemaal grootmeester van de loge, pionier van de “seksuele en reproductieve rechten”, voornaamste raadgever voor het Franse ministerie van volksgezondheid met veel invloed ook in het buitenland, besefte als geen ander het enorme belang van de contraceptie, niet voor de economie maar om alle menselijke en christelijke waarden te kunnen manipuleren. Hij schreef dit passioneel uit in zijn boek over “het leven voor alles” (“De la vie avant toute chose”). Voor hem was contraceptie als de hefboom van de grote wis- en natuurkundige uit de oudheid Archimedes, waarmee hij de hele wereld zou kunnen opheffen. Inzet voor abortus, euthanasie enz… vond hij niet nodig. Na contraceptie zou alles vanzelf in de schoot geworpen worden. En zo gebeurde het ook. Toen contraceptie wettelijk aanvaard was, verkondigde hij triomfantelijk dat hij de oorlog gewonnen had en alleen nog maar enkele veldslagen moest leveren. Zij die nog morele of andere bezwaren durfden opperen, werden/worden in Kerk en maatschappij weggehoond als onverbeterlijke oerconservatieven van een andere planeet, die het feest willen bederven. Toch begrepen sommigen vanaf het begin dat er met contraceptie iets heel ergs mis is op lichamelijk, menselijk en moreel vlak. Hoe kan de onderdrukking van een zo subtiel, ingenieus gebeuren als de maandelijkse cyclus van vruchtbaarheid, die het leven van iedere vrouw (en huwelijk) diepgaand beïnvloedt, zonder zware gevolgen blijven? Op menselijk vlak is contraceptie het weigeren van de verantwoordelijkheid voor eigen daden, terwijl hierin juist de waardigheid ligt van ons handelen. Op moreel vlak is contraceptie het uit elkaar halen van twee door de natuur onafscheidelijk met elkaar verbonden waarden: eenwording en voortplanting. Hiervoor is in gans de Bijbel en het kerkelijke leergezag niet de minste verantwoording te vinden, wel integendeel. Maar decennia lang kon je deze sterke argumenten zelfs aan de straatstenen niet kwijt. De Franse Marion Larat werd in 2006 getroffen door een hersenbloeding, waardoor ze gehandicapt werd en epilepsie kreeg. In een rechtszaak werd erkend dat de oorzaak hiervan Méliane was, een contraceptiepil van de 3e generatie. In 2013 publiceerde ze hierover haar verhaal: La pilule est amère. In 2014 daalde in Frankrijk de verkoop van Méliane met 60%. Ondertussen heeft de verkoop zich weer hersteld en de triomftocht van de pil gaat gewoon door. Zo gaat het al een halve eeuw. In de jaren ’60 werd wereldwijd hierover wellicht het grootste onderzoek ooit verricht. Resultaat: contraceptie is vernietigend voor de gezondheid. Telkens wanneer de waarheid dreigde openbaar te worden, verscheen een door de farmaceutische industrie dik betaalde deskundige op tv om te getuigen dat er geen gevaar was en dat de pil o zovele voordelen bood. De show ging gewoon door. Het enorme financiële succes voor de farmaceutica verpletterde iedere tegenstand en maakte onze leiders blind. Zware gevolgen voor de gezondheid van de mens en ontwrichting van de natuur en voor de ernstige morele ontwrichting, zagen ze niet. Kritiek op contraceptie is niet progressief en gaat tegen het maatschappelijk correcte denken in. Burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, evenals gezaghebbende leiders in Kerk en maatschappij bleven/blijven dus eensgezind zwijgen (gelukkig waren er enkele uitzonderingen). Uit de hoek van (voormalige) feministen, ja, daaruit komt wel steun. Ondertussen zijn er voor het probleem zelf, de beheersing van de vruchtbaarheid op menswaardige en wetenschappelijke wijze heerlijke methoden ter beschikking. Is er iets mooiers voor een echtpaar dan zelf eigen vruchtbaarheid beheersen en beleven op natuurlijke wijze? Laat dit gezegd zijn van een “buitenstaander” die gezien heeft hoe jonggehuwden straalden wanneer ze zich toch hiertoe lieten overtuigen. De contraceptieve roes en de mythe van de veilige contraceptie zijn echter in onze tijd nog zo sterk dat deze levenswijze voorlopig nog veel onverschilligheid en vooral onwetendheid ondervindt. (Zie onze uitgebreide studie samen met eminente medici: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, Groningen, 2017). Om gelukkig te kunnen leven moeten we nederig de werkelijkheid erkennen en aanvaarden. Wij zijn niet de scheppers van het heelal en zelfs niet van ons eigen leven. Het eerste Bijbelboek Genesis openbaart in de vorm van een verhaal de diepste geheimen van het leven, voor hen die eenvoudig genoeg zijn om het te aanvaarden. Aan het eerste mensenpaar geeft God het paradijs om volop te delen in Gods eigen overvloed aan leven en liefde. Ze mogen als schepsel van alle heerlijke vruchtbomen onbeperkt eten, maar niet raken aan de boom van de kennis van goed en kwaad, wat alleen de Schepper toebehoort. En wat doet het eerste mensenpaar? Leven en liefde wil het niet in afhankelijkheid aanvaarden maar wel grijpen naar een illusie en vol wantrouwen zelf god trachten te spelen. Ziedaar tevens de oerzonde van onze tijd. Laten we het leven niet manipuleren vanuit grillen en illusies, maar het dankbaar aanvaarden zoals het ons gegeven is en ervan genieten volgens de mooie spelregels die de Schepper er in gelegd heeft. Laten we ons niet manipuleren door het serpent van een financiële wereldmacht, dat ons tot wantrouwen verleidt om te grijpen naar een illusie. Reacties ➢ Op mijn schrijven van vorige keer: “Gemiste dialoog met geëerde vrijzinnige filosoof” kwamen vele positieve reacties en bovendien werd me een overvloed aan informatie over deze filosoof toegestuurd, waar ik volgende keer van zal gebruik maken. En dit nog ❖ Ons vorig bericht mooi geïllustreerd met 8 video’s: Toespraak van Russische permanente vertegenwoordiger bij VN, Ron Paul over Bolton die olie van Venezuela wil stelen, tussenkomst van Rutgen Bregman in Davos, hulp aan christenen in Syrië (3 video’s), Paus met patriarchen. Bijgevoegd: eed van Hippocrates en achteraan de uitgebreide brief van de bezorgde ouders: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-106/ ❖ De belangrijkste recente gebeurtenissen met goede uitleg en vier video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-26/ ❖ Positief nieuws over Syrië, met 8 interessante video’s: 1, 2, 3 reisverslag, 4 S.O.S. jongeren die ons wekelijks komen helpen, 5 Zeep van Aleppo, 6. VS congreslid Tulsi Gabbard, pakkend getuigenis, 7. Eindelijk kunnen de Russen een hulpkonvooi begeleiden in door VS gecontroleerd gebied, 8 Opperhoofd Al Qaida ontgoocheld : http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-25/ ❖ Duidelijke ontmaskering van de dubbelzinnige politiek van VS: http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ IS en hun familieleden verlaten hun laatste bolwerk in O. Syrië: http://www.golfbrekers.be/ottomaanse-dromen-en-waanvoorstellingen/ ❖ Een beeld van de man die zichzelf uitriep tot president van Venezuela: https://www.geotrendlines.nl/wie-is-juan-guaido/ ❖ Boeiend! Graag geef ik de waardevolle inbreng door van iemand die echt onderzoek doet: https://potkaars.nl/blog/2019/2/1/20190130-jannekemonshouwer-ander-nieuws ❖ Foto’s en 10 video’s: VS konvooi naar Syrië, 3500 deserteurs krijgen amnestie, Schrijnende toestanden in Al-Hol (N.Syrië), kinderen sterven van de kou, deescalatiezone escaleert, oorlogsrapport van 30 jan en 1 febr, terreur fan HTS terroristen, familieleden van de terroristen, overal wapens en medicamenten van Israël en westerse landen: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-24/ ❖ Zeer waardevol reisverslag over Syrië door Pieter Kerstens: https://www.jeunenation.com/actualite/actu-internationale/sejour-en-syrie-fin-octobre-2018- pieter-kerstens-2e-partie.html ❖ Hoe de hele wereld bestuurd wordt door oppermachtige criminelen. Wereldwijde bewustwording: https://youtu.be/3vw9N96E-aQ ❖ Goede informatie over actuele problemen op Katholiek Forum: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVWMtjzRLVMDlFjd WDpZWGnvd ❖ Aanbevolen Joris Verhuyck, De jacht op vals nieuws . Lezing vrijdag 15 februari te Brugge om 19u30, inloop vanaf 19u in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, SintMichiels bij Brugge, schuin tegenover de Hogeschool Vives. Op 15 min loopafstand van het station. Inschrijven: info@tegenstroom.eu of 0499 22 39 81 Inkom: 10 euro aan de deur, 5 euro bij inschrijving vooraf. Hij zal aantonen dat het eigenlijk een jacht is op dissidente tegenstemmen en dat het westen of de “Atlanticisten” de grootste producenten zijn van vals nieuws. Meer info: http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Joris_Verhuyck.pdf ❖ Symposium ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Biofides, een vereniging voor biologie, geloof en ethiek, op zaterdag 16 februari 2019, in 'De Clemenspoort', Overwale 3 te Gent (op vijf minuten loopafstand van station Gent-Sint-Peters) van 9.30 tot 17.00 uur. Vijf eminente sprekers: Prof. Dominique Lambert (Namen), Mgr. Everard de Jong (Roermond), Prof. Dr. Bernard Ars (Brussel), Dr. Jörgen Vijgen (St. Truiden), Dr. Emanuel Rutten. Meer informatie en aanmelding via deze website: http://www.biofides.eu/symposium-10-jaar-biofides/ Gastheer is Vincent & Ine Kemme (oprichter van Biofides, samen met zijn vrouw Ine Kemme-Hammers, ergotherapeute) Parklaan 29-2, B-9300 Aalst, België Tel: + 32 (0) 474 771 971 E-mail: info@biofides.eu P. Daniel

  10-02-2019 om 14:03 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het populisme van barones Doornaert
  In De Standaard van donderdag 7 februari, probeert barones Mia Doornaert in een column onder de titel 'Klimaat is geen kinderspel', de jonge klimaatbetogers in diskrediet te brengen.

  Waarop baseert barones Doornaert zich om te stellen dat 'te veel mensen zich kritiekloos voor schoolkinderen ter aarde werpen'? Suggereert ook zij gecomplotteer in zinnetjes zoals 'het is niet verboden vragen te stellen over het ontstaan van de spijbelactie' en 'er mag meer kritische doorlichting zijn van 'organisaties' die zich inzetten voor het leefmilieu'?

  Wat is dat precies: 'wat heel dicht bij het strafbare stalking komt'? Mevrouw Doornaert, de gsm-actie was ook volgens u dus geen stalking. Waarom heeft u het in het volgende zinnetje dan wel over 'stalking'? Probeert u op die manier zonder ook maar enig bewijs, de jonge klimaatactivisten niet te criminaliseren?

  Als zeventiger een variant van de venijnige én infantiele retorische truc 'wat je zegt, ben je zelf' gebruiken, is niet fraai. Evenmin is het fraai te laten uitschijnen dat het klimaatbeleid bij het oude laten de bevolking niets zal kosten.

  Kortom, barones Doornaert maakt er vaker en vaker een populistisch rommeltje van.

  09-02-2019 om 13:41 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (7)

  Aan Sophie Dutordoir, generaal-overste van de NMBS

  ------------

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het ­web­platform Sociaal.net.

  -----------

  Geachte mevrouw,

  Wellicht hebt u er allang spijt van dat u uw charcuteriewinkel van de hand hebt gedaan om baas van de IJzeren Weg te worden. Toen u uw eigen winkel bestuurde, kon u, zonder dat er een haan naar kraaide, in alle stilte beslissen om uw deur 30 seconden voor het sluitingsuur te sluiten. Zonder overleg met Waalse vakbonden en liberale parlementsleden kon u toen beslissen of u 10 gram beenhesp meer of minder afsneed. En u hoefde geen schrik te hebben dat uw rollend materieel in het holst van de nacht vol graffiti werd gespoten.

  Maar uit puur plichtsbesef bent u de uitdaging aangegaan om spoorchef te worden. Voor de centen kan het niet geweest zijn, want u verdient slechts het schamele bedrag van 290.000 euro per jaar. Voetballer Kevin De Bruyne incasseert meer per week.

  Enfin, u hebt nu het moedige besluit genomen dat alle treindeuren 30 seconden voor het officiële vertrekuur worden gesloten. Een van de vragen die ik mij daarbij stel, is of het rijtuig bestijgen voortaan ook vanaf 30 seconden voor het officiële vertrekuur verboden is in het geval de trein 20 minuten vertraging heeft. Op die manier zou natuurlijk veel vertraging kunnen worden weggewerkt. Het is duidelijk dat u niet van gisteren bent.

  U bent alleszins niet over één nacht ijs gegaan, want vooraleer u besloot om de treindeuren 30 seconden voor het offi­ciële vertrekuur te sluiten, hebt u een onderzoek laten uitvoeren. U hebt door geleerden en deskundigen laten uitvlooien of het echt nodig is dat treinbegeleiders in 2018, terwijl ze de arm van beneden naar boven bewegen, op een blikken fluitje blazen om een trein in beweging te zetten. In Café De Nieuwe Nachtegael beweert men dat dit fluitjesonderzoek, alstublieft, 11 miljoen euro heeft gekost. Met dat geld had men wellicht ook de kapotte toiletten op de treinen, de stilstaande roltrappen in de stations en de lekkende schuilhuisjes op de perrons kunnen herstellen, maar iedereen begrijpt dat sommige dingen belangrijker zijn dan andere.

  Een volgende moedig besluit dringt zich nu op, want de uniformen van uw personeel zijn aan vervanging toe. De broeksnaden lossen, de schoudervullingen verzakken en de petten verliezen hun klep. Bovendien hebben de peilingen naar de verkiezingsuitslagen uitgewezen dat het CD&V-oranje het best snel uit de uniformkleuren verdwijnt. U hebt dus officieel een offerte uitgeschreven om de nieuwe tenues uit te tekenen.

  Ik wil met dit schrijven officieel meedingen naar de gunning. Voor 5 miljoen euro (minder dan de helft van het fluitjesonderzoek!) ben ik bereid om uw uniformen vorm te geven. Rekening houdend met de verkiezingspeilingen zal ik in mijn ontwerpen kiezen voor gele broeken met zwarte galonstreep en hemelsblauwe vesten. De kleur van de jasknopen kan per provincie verschillen. Zowel groene als bruine accenten behoren tot de mogelijkheden. Rood of oranje zouden het geheel, denk ik, te schreeuwerig maken.

  In volle vertrouwen dat mijn offerte het zal halen en ik eindelijk hogerop kan geraken, groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy.

  ----------

   

  Beste Dikke Freddy,

  Het klopt dat ik soms verlang naar mijn salami , edelkop en pens (altijd van prima kwaliteit geweest!) maar het is inderdaad uit vaderlands plichtsbesef dat ik spoorbaas ben geworden (een onderbetaalde job, inderdaad).

   Ik begrijp dat gij als spoorbuitenstaander niet alles begrijpt of in een juist kader kunt plaatsen. Toen ik nog in de charcuterie zat, wist ik ook van toeten of blazen als het over de ijzeren weg ging. Graag dus enkele verduidelijkingen, die ge me absoluut niet kwalijk moogt nemen.

  Ge maakt u een beetje dik (excusez le mot) over dat fluitjesonderzoek. Ge moogt niet denken dat zoiets een fluitje van een cent is. Daar komt veel bij kijken. Het is een partikeltje van een groots voornemen om de dienstverlening aan de reiziger -eventueel u dus Dikke Freddy- centraal te stellen, zoals mijn vriend Jan terecht opmerkt, én om die toeteraars van de grootste partij uit de raad van bestuur te kieperen.

  Ik moet even stoppen, ik hoor een fluitje. Tot zo dadelijk.

  Sophie

   

  Beste Dikke Freddy,

  Hier ben ik al terug om mijn antwoord op uw sympathieke brief verder te tokkelen. Soms is het toch wel geheks bij het spoor.

  Om het goede voorbeeld te geven, probeer ik mijn verplaatsingen van het ene kantoor naar het kantoor in max. 30 seconden te doen. Niet simpel maar goed voor de conditie, en ik denk dat gij ook vindt dat ik er voor mijn leeftijd nog goed uitzie (beter dan vele wagons van de NMBS, haha).

  Ik ben blij verrast door uw gedegen en creatieve offerte voor de nieuwe uniformen. Toen ik uw prijs zag, floot ik van bewondering en voldaanheid tussen mijn tanden, zo goedkoop! Nu zijn er wel bij de raad van bestuur, die aandringen op knopen met daarop een helemaal zwarte leeuw. Te belachelijk voor woorden natuurlijk. Maar die grootsprakerige heerschappen voelen zich machtig, zoals mijn goede vriend Jan terecht laat uitschijnen. Misschien kan ik ze paaien met 1 leeuwenknoop per uniform.

  In de hoop dat gij hogerop geraakt (ge verdient het), een hartelijke fluitstoot!

  Sophie

  08-02-2019 om 15:20 geschreven door Gust Adriaensen


  07-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verschuiving van de media-aandacht

  Het is opvallend én verontrustend dat er in de commentaren bij het ontslag van minister Schauvliege,  amper aandacht is voor de echte oorzaak van Schauvlieges ontslag maar gefocust wordt op het zogezegd 'falende' beleid van de minister of de 'afbrokkelende pilaren en standen' van de (vroegere) CD&V-staat ( ondertussen vervangen door de N-VA-staat).

  Dergelijke bewuste (?) verschuiving van media-aandacht roept vragen op over politieke manipulatie, over de diverse gedaanten die 'fake news' kan aannemen, over indoctrinatie.

  Is het wel echt zo dat Schauvliege ondermaats heeft gepresteerd, dat zij beleidsmatig een brokkenparcours gereden heeft? Is zij, vergeleken met de prestaties van andere ministers op het regionale en federale niveau, zoveel slechter?

  Maar vooral: waarom wordt de echte oorzaak van haar ontslag opzijgeschoven? Die oorzaak is: zij heeft gelogen en daarbij een staatsinstelling betrokken. Ook al zou ze daarbij 'geïnspireerd' zijn door een federale collega (De Crem?), een minister die dergelijke leugen verspreidt, moet , als deontologie nog iets betekent, aftreden.

  Zelden of nooit heb ik een minister weten aftreden, omdat hij of zij er weinig of niets van bakte. Eigenlijk is dat maar goed ook. Welke criteria worden namelijk gehanteerd door vooral de media om het beleid van een minister te beoordelen, te appreciëren of te veroordelen?

  Wanneer een minister evenwel deontologisch zwaar in de fout gaat, is (gedwongen) ontslag meer dan gewenst en verantwoord.

  Dat de media klaarblijkelijk minder zwaar tillen aan de deontologie dan aan een onvermijdelijk ideologisch gekleurde, vooringenomen beoordeling van de ministeriële prestaties, vind ik verontrustend en gevaarlijk voor de correcte benadering van het politieke personeel. 

  07-02-2019 om 08:49 geschreven door Gust Adriaensen


  05-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hou de eer aan uzelf Joke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De positie van minister Joke Schauvliege wordt onhoudbaar voor haar en voor de partij.

  Enkele maanden voor de verkiezingen zichzelf zo in de voet schieten en leugens vertellen is dodelijk. Joke Schauvliege is een politiek lijk.

  En haar partij, de CD&V, kan het zich niet veroorloven , dat dode gewicht mee te sleuren naar de verkiezingen.

  Het beste is dat Joke Schauvliege stante pede ontslag neemt. Als zij dat niet doet moet zij nog vier maanden spitsroeden blijven lopen of moet ze de vernedering ondergaan door haar eigen partij gedumpt te worden.

  05-02-2019 om 13:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het einde van Schauvliege?

  De complotverdachtmakingen van minister Schauvliege: een Vlaams voorbeeld van Trumpiaans fake news en van extreme domheid!

  05-02-2019 om 09:19 geschreven door Gust Adriaensen


  04-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4 februari en onze groene energie is nu al op

  Vandaag, op 4 februari, zullen we alle hernieuwbare energie die we in ons land in een jaar produceren al hebben opgebruikt. Dat blijkt uit een berekening van VRT NWS en Canvas, op basis van federale cijfers.

  Vanaf vandaag moeten we dus noodgedwongen verder met “grijze” energie uit kerncentrales, gas, steenkool of olie. Canvas maakt er opnieuw de Grey Day (grijze dag) van. Vorig jaar viel Grey Day op 2 februari. Dit jaar op 4 februari. Met dit tempo zitten we pas over 227 jaar aan 100% hernieuwbare energie. Rond 2245 dus.

  04-02-2019 om 19:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor de democratie

  In verband met de milieuproblematiek gaan er meer en meer stemmen op om experten en/of burgerbewegingen beslissingsmacht toe te kennen.

  Democratisch gezien, is dat geen goed idee.

  Ook al vertoont onze democratie vele tekortkomingen, binnen de grenzen en de regels van ons democratisch systeem, moet de eindbeslissing bij de democratisch verkozen politici liggen. Als dat niet meer het geval is, zijn we op weg naar een technocratische, autocratische, dictatoriale... bestuursvorm.

  Ook de Belgische, Vlaamse, Waalse, Brusselse democratie vertoont vele mankementen. Een ervan is ongetwijfeld de particratie. Daarbij is het opvallend dat politieke partijen, die particratie verwerpen zolang ze niet in het machtscentrum zitten maar eens ze de macht veroverd hebben, in geen tijd hun partij overal aan de knoppen positioneren.

  Een belangrijke rol van de individuele burger en van de burgerbewegingen is, alert te zijn voor dergelijke fenomenen, druk uit te oefenen op de politici , goed onderbouwde voorstellen en eisen op tafel te leggen en in de openbaarheid te brengen, de macht van hun stem voluit te gebruiken en uit te spelen .

  Het is duidelijk dat het 'middenveld' daarin een cruciale rol moet spelen. Het is evenwel merkwaardig dat nieuwe machtspartijen zoals de N-VA, dat middenveld liever kwijt dan rijk zijn.

  04-02-2019 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een pluim voor de burgemeester van Brugge

  De nieuwe burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, wil een menswaardiger aanpak van de transmigranten in en rond de haven van Zeebrugge.

  -Er komen geen razzia's meer tijdens de voedselbedeling aan de kerk van pastoor Fernand Maréchal.

  -De vrijwilligers die zich louter met liefdadigheid bezighouden, moeten met rust gelaten worden.

  -De slaapzakken en rugzakken, die door de politie in beslag worden genomen, mogen niet langer onmiddellijk vernietigd worden, maar moeten een tijdje bijgehouden worden. Ze kunnen eventueel door de vrijwilligers opgehaald worden.

  -Er komt een infopunt voor migranten.

  Proficiat burgemeester De fauw!

  04-02-2019 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  03-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Eerst word je op het matje geroepen, later word je genegeerd'

  Grete Remen, (nog even) volksvertegenwoordiger voor de N-VA, ceo van het voedingsbedrijf Damhert, stopt met politiek en keert de N-VA gedegouteerd de rug toe.

  Enkele uitspraken in een uitgebreid interview in DS-Weekblad:

  -'De N-VA rijdt voor het groot kapitaal, niet voor de Vlaamse ondernemers.'

  -'Ecorealisme (wat N-VA voorstelt) is weer zo'n term... Pfff. Nee, we moeten verder denken. Kernenergie, dat klinkt toch niet toekomstgericht?'

  -'Als ze (de partijtop) me mijn vrijheid van mening afnemen, stopt het, en ze is me dikwijls afgenomen.'

  03-02-2019 om 07:07 geschreven door Gust Adriaensen


  02-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Beste broeders en zusters,

  Zoals u zich wellicht herinnert, is de Dag van het Godgewijde Leven vorig jaar in de media niet onopgemerkt voorbijgegaan. Daarbij werd vooral gefocust op de vergrijzing van onze gemeenschappen. Er zijn steeds minder religieuzen in Vlaanderen, dit was zo een beetje de teneur van de berichtgeving. Van wat religieuzen, ook bejaarde religieuzen, allemaal doen in hun gemeenschappen en daarbuiten werd met geen woord gerept, noch van wat onze gemeenschappen voor veel mensen betekenen.

  Na de voorstelling van het eerste jaarrapport van de katholieke Kerk in België in november jongstleden viel er een soortgelijke reactie te bespeuren.

  Dat meer dan de helft van de bevolking zich ‘nog’ katholiek noemt verbaasde, maar ook dat duizenden mensen jaarlijks op retraite gaan naar een klooster of abdij.

  Deze reacties doen denken aan wat de heilige Johannes geschreven heeft: De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet. (1 Johannes 3,1)

  Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4,19)

  Waarom bekeren mensen zich, waarom worden zij christen? Omdat zij op een gegeven ogenblik gegrepen zijn geweest door het getuigenis van christenen, door de schoonheid van het christelijk geloof. Zij hebben Jezus ontdekt, de mens geworden liefde van God, die zin en betekenis geeft aan het leven. Deze warme, tedere liefde verandert hun kijk op de medemens. Het dubbele gebod van de liefde – God liefhebben en de naaste als onszelf1 – wordt heel concreet voor hen, zoals dat ook bij ons, religieuzen, het geval zou moeten zijn.

  Heeft de heilige Johannes niet geschreven: Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Maar als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder of zuster haat, is hij een leugenaar (...). Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben?

  Gods liefde voor ons kan alleen maar beantwoord worden met liefde tot de medemens.

  Omzeggens al onze stichters en stichteressen waren doordrongen van deze gedachte. Daarom hebben velen van hen hier en elders onderwijs- en zorginstellingen opgericht. Maar deze liefde moet op de eerste plaats beoefend worden binnen het klooster of de congregatie. Eigenlijk zou iedere religieuze gemeenschap een schola amoris moeten zijn, een leerschool van liefde.

  Wij leven samen en hebben elkaar lief, omdat wij weten dat God ieder van ons liefheeft.

  De heilige Paulus VI had het over het primaat van Gods liefde, waarvan de religieuzen moeten getuigen. Kan ons leven als religieuzen niet beschouwd worden als een antwoord op Gods liefde? Ligt deze liefde niet ten grondslag aan onze roeping? Hebben wij deze liefde niet ondervonden bij onze intrede en onze professie, en in ons verdere leven?

  Met de heilige Johannes kunnen wij uitroepen: Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Tegelijk moeten wij vaststellen, zoals de heilige Johannes, dat velen rondom ons deze liefde niet ondervinden.

  Onze liefde voor God en onze levenswijze, die steunt op deze liefde, stuiten op onbegrip.

  De wereld begrijpt ons niet, en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. Met deze laatste zinsnede legt de heilige Johannes de vinger op de wonde: de wereld erkent God niet, en daarom begrijpt zij ons niet en kent zij ons niet. De uitdrukking de wereld duidt hier een manier van denken en doen aan, die indruist tegen het Evangelie en die helaas ook in onze gemeenschappen kan voorkomen. Onze professie heeft ons niet immuun gemaakt voor de nefaste invloeden van ‘de wereld’.

  Een teken dat weersproken wordt (Lucas 2,34)

  Op 8 december 2018 werden de martelaren van Algerije zalig verklaard, 19 religieuzen. Stuitend op onbegrip en soms zelfs op vijandigheid, delen wij het lot van Jezus. Daaraan worden wij vandaag herinnerd, in het evangelie van Jezus’ opdracht in de tempel. Een teken dat weersproken wordt, zo wordt Jezus door Simeon genoemd. Jezus zal tegenkanting ondervinden. Uiteindelijk zal Hij gemarteld en gekruisigd worden. Daarop alludeert Simeon, wanneer hij tegen Jezus’ moeder zegt dat haar ziel doorboord zal worden door een zwaard.

  De laatste levensdagen van Jezus zijn één lijdensweg geweest. Opstandigheid, verbolgenheid, boosheid waren Hem echter vreemd. In de eerste Petrusbrief kunnen wij lezen: Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Wat hier over Jezus gezegd wordt, refereert aan het lied van de lijdende dienaar in het boek Jesaja. In deze lijdende dienaar herkennen we Jezus: Veracht en door de mensen verstoten, Man van smarten (...).Men mishandelde hem en hij heeft het aanvaard (...). Zoals een lam dat naar de slachtbank wordt geleid en zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend.

  Jezus verzette zich niet, toen Hij mishandeld werd; Hij beantwoordde de beledigingen met stilzwijgen.

  Deze zachtmoedigheid vinden we terug bij de martelaren van Algerije. Juist deze houding maakte hun getuigenis zo sterk en sprekend, met name bij hun islamitische medeburgers. Talrijke moslims deelden trouwens hun lot.

  Liefde en zachtmoedigheid

  In deze kille maatschappij moeten wij, religieuzen, ons onderscheiden door liefde en zachtmoedigheid.

  Daarbij inspireren wij ons uiteraard op Jezus, maar ook op zijn moeder, die bij het kruis stond. In een preek zegt Bernardus van Clairvaux tegen haar: Een schrijnende smart doorboorde uw ziel. Terecht kunnen wij u meer dan martelares noemen, want bij u was het gevoel van het mede-lijden groter dan de pijn van het lichamelijk lijden, en de heilige abt besluit: Het hart van Maria was verre van liefdeloos, moge het ook zo zijn bij haar vereerders, onder anderen bij de religieuzen.

  Moge deze wens in vervulling gaan! Moge deze Dag van het Godgewijde Leven onze liefde versterken en ons meer zachtmoedig maken!

  Namens de leden van de raad van bestuur, abt Frederic Testaert o.praem., voorzitter

  02-02-2019 om 20:07 geschreven door Gust Adriaensen


  31-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Migratiefundamentalist en klimaatnegationist

  Professor Hendrik Vos schrijft: 'We hebben De Wever nooit anders horen vertellen dan dat het slecht gaat: het onderwijs boert achteruit, pensioenen zijn onbetaalbaar, de internationale gemeenschap snapt er niks van, rechters zijn wereldvreemd, de grenzen staan open voor onguur geboefte en Elio Di Rupo komt eraan. Stuur de para’s maar op straat, doe de luiken toe en hou u vast aan de takken van de bomen. Want wir schaffen das nicht. '

  De Wever  heeft er in het verleden overigens geen geheim van gemaakt dat hij een cultuurpessimist is. En inderdaad, wat Vos schrijft kan allemaal gestaafd worden met uitspraken en standpunten van De Wever. Dat cultuurpessimisme kwam/komt hem electoraal goed uit omdat het past in zijn ideologisch en politiek-electoraal verhaal. Samen met andere Europese nationalistische rechts-populisten werpt hij zich op als de kruisvaarder tegen de Untergang des Abendlandes.

  Daarom is het zo opvallend dat hij de klimaatzorgen wegrelativeert en de (jonge) mensen oproept niet te geloven in de apocalyps en doemverhalen die een religieuze oorsprong hebben.

  De Wever: migratiefundamentalist of klimaatnegationist naargelang geoordeeld wordt welke rol electoraal het meest loont.

  De collectie NVA'ers die het kiesvee wil doen geloven 'in de apocalyps of in doemverhalen die een religieus karakter hebben', als het om migratie gaat, en die anderzijds vooral het jonge kiesvee oproept om NIET te geloven, als het om de klimaatzorgen gaat, groeit aan.

  Nieuwbakken NVA'er De Decker heeft zich ondertussen al geprofileerd als een fanatieke 'ontkenner'. En nu dus ook nieuwbakken NVA'er, ex-MR,Kanko. Zij herkauwt wat haar voorzitter recent orakelde. Kanko: helemaal her master's voice. Pure partijpropaganda.

  Tussen haakjes: al gedacht aan het verband tussen klimaatopwarming en vrouwenemancipatie, mevrouw Kanko?

  31-01-2019 om 19:34 geschreven door Gust Adriaensen


  30-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klimaatverandering vindt echt plaats

  De prestigieuze American Association for the Advancement of Science (AAAS) waarschuwt in een rapport, dat voor het grote publiek is bestemd, dat de wereld “ons klimaatsysteem naar abrupte, onvoorspelbare en potentieel onomkeerbare veranderingen dreigt te duwen die zware schade kunnen toebrengen.”

  In het 29 pagina’s tellende 'What we know', gaan de wetenschappers in tegen de perceptie dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn tussen wetenschappers over de klimaatverandering en haar oorzaken.“ Volgens opiniepeilingen denken veel Amerikanen dat de klimaatverandering nog altijd het voorwerp is van belangrijke wetenschappelijke meningsverschillen”, stelt het rapport. “

  Daarom is het belangrijk en steeds urgenter dat het publiek weet dat klimaatwetenschappers het er in hoge mate over eens zijn dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering echt plaatsvindt.”

  Het rapport stelt dat 97 procent van de klimaatwetenschappers tot die conclusie komt.

  30-01-2019 om 14:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermeersch toch in de hemel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tegen de aardse verwachtingen en ook tegen die van zichzelf in, arriveerde Etienne dan toch in de hemel. 

  Hij wilde direct doorrennen naar God om Hem, zoals hij altijd beloofd had, eens goed duidelijk te maken dat Hij er een zootje van gemaakt had, maar dat was zonder de waard gerekend. Sint-Pieter, een imposante visser, bracht Etienne met een eenvoudige vingerknip tot staan.

  'Etienne, niet zo overhaastig', zei Petrus rustig. 'Eindelijk toch iemand van buiten Vlaanderen, die mij kent', ging het zaligmakend door de geest van Vermeersch.

  'Eerst even uw doopceel lichten', sprak Sint-Pieter. En meteen lag er een enorm boek met goudbeslag in zijn handen. 'Tja, ook van dat boek is dus waar', dacht Etienne.

  'Etienne Vermeersch, B.V.', sprak Petrus plechtig en streng. 'Gij hebt u altijd gepresenteerd als filosoof, maar een echte zijt gij niet. Gij zijt de hele tijd moralist, legalist, encyclopedist geweest. Foei! Gij hebt de mensen een vlassen baard aangenaaid'. Vermeersch wilde iets tot zijn verdediging inbrengen, maar Sint-Pieter las al verder. 'Gij hebt u fanatiek tegen God gekeerd of bij hoog en bij laag beweerd dat Hij niet bestaat. Dom, dom is dat. Dat ziet ge nu zelf toch wel in, mag ik hopen.'

  Plots hoorde Vermeersch van in de schitterende verte voor hem, 'Bonjour Etienne! Au revoir!'. Dat was verdorie Léonard. Een beetje later zweefden  Apostel en Kruithof en Flam voorbij, collega's met wie hij hoogoplopende ruzies had gehad omdat ze hem niet direct gelijk gaven. Zijn mond viel open van verbazing: ook die kerels in de hemel !? Sint-Pieter las zijn gedachten. 'De barmhartigheid van de Vader is grenzeloos', zei hij.

  Sint-Pieter sloot het boek. 'Ik heb met u te doen', klonk het vol empathie. 'We zijn allebei van eenvoudige komaf. Ik weet dat gij de gewoonte van huis uit hebt ontwikkeld om het dekseltje van het yoghurtpotje af te likken. Dat deed ik ook. Maar opgelet! In de hemel mag dat niet meer. Hier moet ge een beetje manieren hebben Etienne'. Vermeersch slikte, dat afleren zou een zwaar karwei worden.

  'Ik wil mild zijn', ging Petrus voort. ' Maar  de Vader van aangezicht tot aangezicht zien, kan nog niet. Gij zult in het voorgeborchte echt moeten leren nadenken, dat hebt ge veel te weinig gedaan. Gij moet op die manier tot inzicht komen. En nu denken, denken, denken en naar inzicht trachten.'

  Sint-Pieter zweefde hem voor naar een enorme, kale ruimte, die eigenlijk geen ruimte was. Toen Etienne in de wazige verte een wezen herkende, wendde hij zich in paniek tot Petrus: 'Die blaag. Die Maarten, was toch nog niet dood! Nog liever de hel dan in de buurt te moeten existeren van dat jonk.'  'Kalm, kalm', suste Sint-Pieter. ' Gij hangt nog altijd vast aan uw schamele twee of drie dimensies.  Boudry is inderdaad een extreem domme tafelspringer. Hij heeft u zelfs vergeleken met Jezus. Maar vergeet niet dat hij een van uw geesteskinderen is. Maar alles went, ook die vent.' De Heilige Rots besloot:'Ge moogt hier ook wel nu en dan bezoek ontvangen. Maar niet overdrijven Vermeersch, want daar hadt ge wel een handje van weg.'

  En weg was Petrus.

  Maar daar was al een eerste bezoeker voor Etienne. 'André!', riep Vermeersch verheugd. De tranen sprongen hem in de ogen. 'Ge ziet wat ervan komt als ge met mij in debat gaat', monkelde de aartsbisschop.

  En dan samenzweerderig: 'Ik heb twee potjes heilige yoghurt in de hemelse Colruyt kunnen scheefslaan. Laten we gezellig beginnen met de dekseltjes af te likken.'

  En dat deden ze. Voor Boudry bleef niks over.

   

  30-01-2019 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  28-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Negationist De Wever

  Met zijn paternalistische reactie op het massale scholierenprotest tegen de klimaatopwarming, plaatst de NVA-voorzitter zichzelf en zijn partij in het kamp van de klimaatnegationisten.

  Een eenvoudige maar machtsgeile Antwerpse jongen in het gezelschap van brute machtswellustelingen als Trump en Bolsonaro! Wat maken we toch allemaal nog mee!!

  28-01-2019 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (6)

  Brieven van Dikke Freddy’ is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het web­platform Sociaal.net.

  ---------------------

  Geachte heer,

  Vanwege een begrotingstekort werden mijn water en mijn elektriciteit afgesloten. Daarom vlucht ik ’s ochtends al zeer vroeg naar een deurwaarderskantoor dat ik bij toeval heb leren kennen en waar volop water en elektriciteit voorhanden zijn. Een vriendelijke poetsvrouw laat mij daar al voor de openingsuren binnen. Om haar niet in verlegenheid te brengen verlaat ik het gebouw net voor de deurwaarder dreigt te arriveren. Enfin, het is in dat kantoor dat ik u op de radio heb horen spreken.

  Het is spijtig dat u niet op de kieslijst staat van de stad waar ik moet stemmen, want u bent een van de weinige politiekers die met rustige en vastberaden stem hun uitleg doen. U scheldt niet op collega’s en u steekt ook nooit, wat de meeste van uw collega’s wel doen, de schuld op een ander.

  Toen ik u hoorde spreken, zag ik daarenboven meteen licht aan het einde van mijn begrotingstunnel. U hebt helder uitgelegd hoe een aannemer failliet kan gaan, kwijtschelding van schulden kan krijgen, en vervolgens binnen de week opnieuw kan beginnen door een vennootschap op naam van een vriend te openen. U voegde daar letterlijk aan toe dat de vrijheid van ondernemen een belangrijk grondrecht is. En ook, even letterlijk, dat een bedrijfsleider de kans moet krijgen om te falen en opnieuw te beginnen. U bent een man naar mijn hart.

  Ik schrijf u nu om toch wat extra informatie te krijgen, want ik zou, nadat ik u zo enthousiast heb horen spreken, inderdaad graag voor korte tijd aannemer en bedrijfsleider worden, zodat ik kan falen en opnieuw kan beginnen; iets wat mij als gewone armoezaaier niet gegund wordt.

  U had het erover dat de magistraten van verschillende arrondissementen op verschillende manier omspringen met financiële malversaties. Sommigen zouden zeer veel door de vingers zien. Is het mogelijk om een lijst te krijgen van die arrondissementen waar veel door de vingers wordt gezien? Niet dat ik van plan ben om mij op het pad van de malversaties te begeven, maar ik weet uit ervaring dat er snel misverstanden ontstaan, en ik plaats de zetel van mijn aannemersbedrijf toch liefst in een arrondissement van een rechter met grote gaten tussen zijn vingers. Ik ga ervan uit dat u mij snel de gevraagde lijst kan bezorgen, want ik hoorde u op de radio ook zeggen dat u openheid van bestuur hoog in het vaandel draagt.

  Ik hoop oprecht dat u op 14 oktober grote successen zult behalen en ik verblijf met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  -----------------

  Mijn beste dikke Freddy,

  Het doet me bijzonder veel genoegen dat gij zo accuraat mijn goede karakterkenmerken aanduidt en dat gij mij veel succes toewenst op 14 oktober.

  Uit uw vlot geschreven brief leid ik ook af dat ge misschien wel een armoezaaier zijt maar dan toch een met verstand. Uw belangstelling voor het systeem van de zgn. frauduleuze faillissementen, toont aan dat ge wel wat ondernemersbloed in uw aderen hebt stromen. Nu, tussen ons gezegd en gezwegen, beste Dikke Freddy, ik ben vanuit mijn diepchristelijke inborst niet zo gelukkig met dat gesjoemel. Ik zou het willen afschaffen maar, eerlijk is eerlijk, de VLD- en de NVA-liberalen willen dat niet. En ge hebt gelijk dat gij, zolang het bestaat, er ook van wilt profiteren. Ook die magistraten met grote gaten tussen hun vingers zinnen me niet. Maar ja, ik kan niet alles verbeteren.

  Ik zal u zo vlug mogelijk de (lange) lijst met 'goeie' rechters bezorgen en veel succes met uw onderneming!

  Uw dienstwillige Koen Geens.

  28-01-2019 om 09:27 geschreven door Gust Adriaensen


  27-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermeersch over pedofilie
  1. 'Zijn pedofielen boosdoeners?' is een artikel van Vermeersch dat in De Morgen van 8 december 1979 verscheen. Daarin schrijft hij erg vergoelijkend over pedofilie.

   Het ‘besluit’ luidt als volgt:1) We beschikken over onvoldoende gegevens om nu reeds normen op te stellen binnen dewelke bepaalde types van pedofilie moreel als strafrechtelijk vrijuit zouden kunnen gaan; ik sluit de mogelijkheid echter niet uit. 2) Vergeleken met het eerder beperkt belang van het 'vergrijp' is de publieke afkeuring en ook de strafrechtelijke beteugeling - zelfs als ze gewenst kan zijn-in elk geval mateloos overtrokken. Pleiten voor een wetswijziging of minstens voor een begrijpende rechtspraak is dus dringend nodig.3)De gewone pedofielen zijn geen boosdoeners: ze hebben een seksuele gerichtheid waar ze niet om gevraagd hebben en al kan men (voorlopig wellicht) een aantal van hun daden onaanvaardbaar achten, zij zijn medemensen die veel meer nood hebben aan ons begrip, dan aan een brute ongenuanceerde afwijzing.'

   In 2014 verscheen er in De Standaard een interview met Vermeersch. De journalist vroeg hem: 'Een beruchte opvatting waar u op bent teruggekomen, is wat u in 1979 dacht over pedofilie . U vroeg zich af of dat zoveel kwaad kon.' Vermeersch antwoordt daarop: 'Dat is vaak verkeerd begrepen.'

   Vermeersch maakt er zich in dat interview wel erg gemakkelijk van af. Dat hij zo op de vlakte bleef, viel des te meer op en kwam gewoonweg hypocriet over omdat op het hoogtepunt van de antikatholieke hetze in verband met seksueel misbruik, diezelfde Vermeersch, voor kerkelijke instanties en in het bijzonder voor kardinaal Danneels, van geen verzachtende omstandigheden wilde horen, die Vermeersch voor zichzelf wel inroept.

  27-01-2019 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Idolatrie

  Het toppunt van losgeslagen idolatrie vond je enkele dagen geleden in De Morgen. Filosoof (?) Boudry is bevallen van volgende zin: 'In zijn verpletterende invloed op onze samenleving gedurende de laatste halve eeuw moest Etienne niet veel onderdoen voor Jezus'.

  Nou, nou, nou. Degenen die de 'rationaliteit' van Vermeersch de hemel (?) in prijzen, bezondigen zichzelf aan een extreme vorm van ziekelijke irrationaliteit.

  Zij gaan voorbij aan de feiten: in Vlaanderen was de naam Vermeersch allicht in vrij ruime kring bekend, maar verder reikte dat ook niet. Wat Vermeersch dacht of waartegen of tegen wie hij fulmineerde, kon het overgrote deel van de bevolking geen bal schelen. Dat blijkt nog maar eens uit het minieme aantal reacties op bv. het DS- forum. Een wind van De Wever en wat tegenwind van Crombez of Almaci genereren een veelvoud van vaak passionele commentaren. In het buitenland en in Franstalig België was Vermeersch een totale onbekende.

  Vanaf volgende week zal de naam nog maar uiterst zelden, ook hier, vallen.

  27-01-2019 om 08:02 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met Vermeersch van mening verschillen ?????

  Met Vermeersch van mening verschillen, resulteerde niet in ruzie...' , schrijft moraalfilosoof Patrick Loobuyck.

  Klopt niet.

  De Afspraak 5 -6-16 :Over Down: Tegenover de heldere uiteenzetting van Devisch, hoorde je een schreeuwende,verwarde Vermeersch, die geregeld niet uit zijn woorden kwam. Hij slaagde er niet in bij het onderwerp te blijven, deed verwoede pogingen om zijn uitspraak te verantwoorden door de vergelijking te maken met de strijd tegen pokken en mazelen .

  De Afspraak 20 -12-17: Over de vluchtelingenproblematiek: Vermeersch deed geen enkele poging om dat thema te behandelen. Hij ontstak direct in een vlammende tirade tegen de knotsgekke en van de pot gerukte (woorden van Vermeersch) geboorteverhalen in de Bijbel. Aangestoken door een brandende bekeringsijver raasde Vermeersch maar door, presenteerde zich als de absolute kenner van Koran, Bijbel, alle andere mogelijke heilige boeken en de hele wereldgeschiedenis, stapelde de open deuren, de halve en hele geschiedkundige onwaarheden op elkaar tot een echte toren van Babel.

  26-01-2019 om 20:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/4

  Vrijdag 25 januari 2019

  Uit het leven van Mar Yakub

  Werken aan humanitaire hulp

  Maandagmorgen arriveren vijf jongeren (3 jongens, 2 meisjes) van S.O.S. Chrétiens d’Orient, samen met hun chauffeur uit Homs om ons een dag te komen helpen. Het is altijd een aangename ontmoeting van deze jongeren met de gemeenschap, ook met de kinderen. Nu was het de goede gelegenheid om de grote bidon met shampoo in flesjes te doen. Aangenaam bandwerk, maar een zeer plakkerig gedoe. Na deze lange voormiddag  was  de bidon  half  leeg en stonden er 720 flesjes shampoo klaar om bezorgd te worden aan gezinnen die voorlopig nog van alles verstoken zijn.

  Woensdagavond werd na de vespers het stil gebed met een half uur ingekort om samen  verder te werken aan het inpakken van warme mutsen en hals bedekking voor kinderen, waarmee we vorige week al begonnen waren.  Ongeveer de helft moest nog gedaan worden. Deze nacht wordt na 1.00 u een jonge Fransman verwacht. Omdat hiervoor toch iemand moet wakker blijven, besloten verschillenden om dan samen  verder te blijven werken aan het inpakwerk. En zo werd het voor sommigen 3.00 u in de morgen en daarmee waren weer  vele honderden mutsen ingepakt. Donderdag werd hieraan verder gewerkt gans de dag, totdat het gedaan was. De avondeucharistie moest daarvoor een half uur verlaat worden. Daarna begonnen we onze  wekelijkse nachtaanbidding.  Ondertussen  stonden de zakken klaar met warme mutsen en  hals bedekking voor 8000 kinderen.

  Feest van eenheid

  Samen met de internationale week voor de eenheid van de christenen, hielden we tegelijk een noveen voor Frankrijk, Syrië en Libanon, waarbij ieder persoonlijk nog zijn eigen land kon vernoemen. Om het gebed voor de eenheid te besluiten, zijn we deze morgen met heel de gemeenschap naar het eenvoudige maar zeer hartelijke christelijke dorp Sadad gereden om daar met de Syrisch orthodoxe gemeenschap een uitgebreide eucharistie te vieren onder leiding van de jonge priester Michaiel, die werkelijk op buitengewone wijze voor zijn parochianen zorg draagt. Ook de enige Syrisch katholieke priester vierde mee. Daarna reden we naar het huisje van Mdellal, een heel klein  oud vrouwtje, moederziel alleen op aarde,  die als levende martelares van het dorp wordt geëerd. Inderdaad, ze werd door terroristen verschrikkelijk geslagen die haar daarna in  haar bloed voor dood achterlieten. Ze herstelde en is nu springlevend.   Wij hebben de financiële middelen  kunnen  geven, waarmee de parochianen  haar  “schuur” tot een woonplaats konden  verbouwen. En nu wilde ze dat ik met abouna Michaiel en de parochianen haar huisje van twee kamers zou inzegenen. Wat een  feest!  Gebeden, wierook en overvloedig wijwater. Er was  gebak en frisdrank  voor iedereen. Vermits er geen meubilair is, konden we op de vloer zitten, opgepakt naast elkaar. Dan werd er gezongen. De ene na de andere zette een lied in  dat vlug door allen ritmisch werd meegezongen. Daarna volgden nog liederen in andere talen, vanwege de  zusters. Na ruim twee uur namen we afscheid.

  Bezoek aan  Mdellal: 1.begroeting, 2. allen zitten we op de grond, 3. afscheid

   

   

   

  De  pastoor wilde ons nog twee andere arme gezinnen tonen die met een kleine bijdrage hun huisje willen herstellen. Vervolgens gingen we bidden bij een  zieke moeder. De laatste ontmoeting vond plaats in het eenvoudig centrum van de S.O.S. Chrétiens d’Orient. Daar waren een twintigtal doofstommen  bijeen die ons op de meest hartelijke wijze hebben onthaald. En met wat een vreugde! Een vrouw “bad” voor ons het Onze Vader in gebaren Toen wij wilden applaudisseren leerden ze ons dat we de handen  in de hoogte moeten steken  en er mee draaien. Op korte tijd leerden we allerlei nuttige uitdrukkingen in gebarentaal: dank u wel, tot ziens… Toen we door bemiddeling van  een  tolk vroegen  welke hun  grootste moeilijkheden zijn, kregen we als antwoord dat ze geen moeilijkheden hadden, omdat iedereen hen  kent en voor hen  zorgt. Inderdaad, bij de armen en eenvoudigen is de meeste, spontane vreugde te rapen. Wat een onvergetelijk feest van  eenheid voor eenvoudige gelovigen. Terug thuis hebben we  de avond gevuld met luisteren naar elkaars uiteenzetting. Iedereen heeft namelijk één bepaalde oude kerk voorgesteld. Al waren  het nog maar enkele puzzelstukjes van een heel groot en ingewikkeld geheel, het was toch boeiend.

   “Bespreekbaarheid” en “outing” genezen de wonden zelf nog niet

  In onze tijd wordt veel belang gehecht aan het praten over problemen. Alles moet “bespreekbaar” zijn. Ieder wordt aangemoedigd zich te uiten zoals hij is of zoals hij zou willen zijn. Toegegeven, onze “beroepsluisteraars”, psychiaters, psychologen en andere -peuten en -logen kunnen een zekere rust en inzicht geven aan mensen met ernstige problemen. Het is  al waardevol wanneer men door een gesprek wat tot rust gekomen is en men een beetje eigen problemen begrijpt, al is het met het inzicht van de psychiater. Dit kan genoeg moed geven om verder te gaan. Daarmee  zijn de problemen echter nog niet opgelost en de wonden niet genezen. De zin van een therapie begrijpen is nog niet gelijk aan het terugvinden van de zin van zijn leven. Viktor Frankl (+ 1997) begon met “logotherapie” opdat patiënten niet de zin van de therapie (van de psychiater) zouden leren,  maar een therapie van de zin van hun eigen leven. Hij kon heel velen helpen om het positieve in hun leven te zien en zo de zin van  eigen leven te begrijpen, te aanvaarden en te beleven (Dr. Viktor E. Frankl, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, Eng. uitgave 1959, les éditions de l’homme, Québec, 2006. Eerst beschrijft hij boeiend hoe hij zelf de concentratiekampen overleefde om dan met vele voorbeelden en  humoristisch de logotherapie uit te leggen).

  Er is een organisatie in ons land die zich heeft kunnen opdringen als “Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid”. Deze organisatie pleit voor steeds vrijere beleving van seksualiteit, ruimere abortus, gay-evenementen enz. Waarom kinderen niet van kleins af met seksspelletjes vertrouwd maken? Is dat niet leuk? Ons antwoord is: kinderen in het hart van een  kerncentrale vrij met lichtjes en knopjes laten spelen,  vinden ze zeker ook erg leuk, maar het resultaat kan dodelijk zijn. Seksualiteit is een geweldige kracht die leven geeft maar bij onverantwoord gebruikt kan ze ook dodelijk zijn. Genoemde organisatie kan kinderen en volwassenen wel vluchtig plezier leren met spelletjes, maar ze is onbekwaam om mensen op te voeden tot de beleving van ware liefde en zeker tot de ervaring van diep geluk. Integendeel, zo worden verslavingen gekweekt die mensen steeds meer afhankelijk en ongelukkig maken. Het is alsof stukjes van een bloem worden aangeboden terwijl mensen de hele bloementuil verdienen. Dit is onverantwoorde, bewuste misvorming. Een excellente vorming daarentegen vinden  we in het seksueel-pedagogisch preventieproject van dr. med. Elisabeth Raith-Paula, dat in  steeds meer landen door honderden medewerkers voorgesteld wordt in scholen, vormingscentra, parochiecentra en consultatiebureaus, helaas nog niet in Vlaanderen.  De handleiding is in een schitterende Nederlandse uitgave te bekomen: Wat gebeurt er in mijn lichaam? Alles over cyclus, menstruatie, vruchtbaarheid, volledig herwerkte uitgave, Betsaida, ’s-Hertogenbosch, 2017. Dit gaat niet over  oppervlakkig praten en opdringerig bespreekbaar maken, maar over verantwoord alomvattend inzicht en waardering voor de wonderlijke schoonheid van Gods schepping. Een boek bedoeld vooral voor tienermeisjes maar ook voor jongens, ouders en opvoeders van onze tijd, juist in de moeilijkste periode van hun leven wanneer kinderen van jongen tot man  worden  en van meisje tot vrouw.

  Onze hoger genoemde misvorm(en)de  organisatie legt ook veel nadruk op praten. Zo vinden ze dat er bijvoorbeeld over abortus meer moet gepraat worden, opdat vrouwen vlotter hiertoe zouden beslissen. Vooral vindt die organisatie het erg dat zovele vrouwen nog een schudgevoel hebben bij abortus. Volgens hen kan dit “vooroordeel” verdwijnen door er meer over te praten  als iets gewoons.  Het schudgevoel komt echter niet voort uit het feit dat er niet genoeg over gepraat wordt,  maar uit het feit zelf. Het gaat hier niet over een “vooroordeel” maar over het vermoorden van  een beginnend, onschuldig en weerloos mensenleven. Zolang mensen nog een greintje geweten hebben, zullen ze hierover ook een gezond schuldgevoel meedragen. Hiervoor is het nodig dat het erkend wordt als groot kwaad. Er zijn vrouwen die na een abortus door het sacrament van de verzoening vergeving ontvingen en vurige verdedigsters werden van het leven en anderen  helpen om niet te kiezen voor abortus, maar voor het leven. Dat is een juiste manier om er mee om te gaan. De  verblinding omtrent  abortus in het westen is nog zeer groot. Toch zijn er tekenen van hoop. De pro vita houding van Donald Trump  is zowat de enige verkiezingsbelofte waaraan hij consequent trouw is gebleven. Aan de tienduizenden  deelnemers van de March for Life in Washington op 19 januari 2019 gaf hij een duidelijke videoboodschap en herhaalde dat hij alle subsidies voor abortus zal blokkeren. En de Amerikaanse vice-president Mike  Pence kwam met zijn vrouw zelf de manifestanten aanmoedigen. De volgende dag hielden 50.000 manifestanten in Parijs de 13e Marche pour la vie. Het feit dat hiervoor niet minder dan 1000 jongeren zich aanboden  om    als vrijwilliger dienst te doen is een sterk teken. Het gaat om de verdediging van een alomvattende cultuur van het leven.

  En nu krijgen we weer een pleidooi voor meer “outing” en  “bespreekbaarheid”, vanwege eentrans/mr/mevr  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/21/er-zijn-spijtig-genoeg-nog-altijd-vooroordelen-over-transgenders/).   Er waren in 2018 niet minder dan 727 geslachtswijzingen, een forse stijging tegenover de 110 van  2017, omwille van de versoepeling van de  wetgeving. Deze trans/mr/mevr klaagt dat er nog altijd vooroordelen zijn over transgenders. Zij onderlijnt dat zulks nooit “lichtzinnig” gebeurt, maar blijkt niet te beseffen dat zulks  de aard van de zaak zelf  niet verandert. Of iemand op goed doordachte wijze vermoord wordt of lichtzinnig, maakt voor het slachtoffer geen verschil. Alleen kan de  schuld van de dader in het tweede geval zwaarder zijn. De trans/mr/mevr geeft vervolgens zelf aan hoe uitzonderlijk zwaar de zaak is omdat betrokkenen “met die beslissing hun leven op z’n kop zetten”! Wanneer iemand beslist voortaan op zijn kop te lopen, is dat dan verantwoord omdat hij de beslissing niet lichtzinnig maar doordacht nam? En worden zijn problemen dan opgelost doordat er meer over gepraat wordt terwijl hij/zij op zijn/haar kop blijft lopen? Ziedaar tot welke absurditeit het “maatschappelijk correcte” ons leidt.

  Als er een innerlijke weerstand is tegen bepaalde daden is het beter de moed te hebben de daad  zelf te  beoordelen dan meteen de innerlijke weerstand te willen wegwerken. Wie een kuikenkwekerij heeft en plots gaat het alarm af, doet er beter aan te zoeken naar de oorzaak dan alleen maar het alarm uit te schakelen. Zo niet, zouden al zijn kuikens wel eens dood kunnen zijn bij gebrek aan water.

  Enkele reacties op vorig bericht

  • Over Dom Marcellijn Theeuwes, afkomstig uit Gilze-Rijen bij Breda, de 71e opvolger van de hl. Bruno, als overste van de kartuizers (1997-2012), krijg ik bericht dat hij op 2 januari 2019 op 82 jarige leeftijd  overleden is in Montrieux.
  • Mijn schrijven over de “barbaarsheid” van de 16e -eeuwse veroveringen van de Spanjaarden en Portugezen (in de inleiding) moet volgens een vriend aangevuld worden met het enorme positieve werk van zovele missionarissen die het evangelie  brachten. Zeer juist. Volgens hem zijn ook met deze geschiedenis vele “antikatholieke mythen” verweven. Ik wil dat bij gelegenheid graag verder onderzoeken.
  • Op “een antikatholiek  syndroom” kreeg ik verschillende positieve reacties en…
  • Eén erg negatieve reactie van bijtende spot, maar zonder enig argument. Mijn antwoord: “Hartelijk dank voor uw sterke  bevestiging van mijn schrijven. Inderdaad, een waar en goed woord over de katholieke Kerk en het christelijk geloof, schijnen nog steeds te werken als een rode lap op een stier”.

  En dit nog

  vUitgebreide toelichting bij de huidige militaire situatie in Syrië met foto’s en 9 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-22/

  vHoe de sancties tegen Syrië het volk in de grootste ellende blijven storten en de terroristen helpen, met 6 video’s: http://www.golfbrekers.be/sancties/

  vRuzie tussen Trump en Erdogan over de Koerden, met 1 video: http://www.golfbrekers.be/wat-waarheid-is-hangt-af-van-de-blik-waarmee-je-kijkt/

   

   

  v Trump als een nog grotere oorlogsmisdadiger dan Obama, met 1 video; http://www.golfbrekers.be/trumps-misleiding-over-syrie/

  vDe Israëlische aanvallen vanuit verschillende standpunten belicht, 4 video’s: http://www.golfbrekers.be/boksbal/

  vNog maar eens een staaltje van de gemene zionistische terreur, met foto’s en 1 video van Tsjerkessen en hun volksmuziek in Satanaya (Golan): http://www.golfbrekers.be/syrie-de-puzzelstukjes-vallen-stilaan-terug-op-hun-plaats/

  vRanglijst christenvervolging 2019:  www.opendoors.nl

  vPolitiegeweld in Frankrijk zoals het nooit eerder gezien is: https://www.youtube.com/watch?v=lp1LoauFhds

  vRussische orthodoxe christenen schuiven aan  tijdens Epifanie om hun doopbeloften  te hernieuwen  door zich driemaal onder te dompelen in ijskoud water: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z_4VDISzwfM  

  vOver de humanitaire visa die onze Belgische politiek al een tijd bezig houdt:www.novini.nl/syrie-en-de-leugens-van-theo-francken/

  vGoedkoop Russisch gas voor Europa:https://www.geotrendlines.nl/europa-kan-niet-zonder-russisch-gas/

   

  1. Daniel


   

   

   

   

   

   

   

  26-01-2019 om 20:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filosoof Etienne Vermeersch overleden

  In De Standaard stelt hoofdredacteur Karel Verhoeven dat 'Vermeersch geen echte opvolgers' heeft. Hij heeft ongelijk. Die opvolgers zijn, ook in De Standaard, al langere tijd aan de slag.

  Maar misschien vindt de hoofdredacteur het gepast daaraan voorbij te gaan in de huidige m.i. opgeklopte en totaal onkritische, aan idolatrie grenzende, benadering en evaluatie van de filosoof.

  Vermeersch kreeg jarenlang zoveel ruimte  in de media, dat er amper plaats overbleef voor andere filosofen. Onvermijdelijk hebben vele collega-filosofen en intellectuelen zich in het verleden eraan geërgerd dat Vermeersch door de media, en in het bijzonder door de tv, werd opgevoerd als DE Vlaamse filosoof. Vermeersch liet zich dat ook graag aanleunen en de media vonden hem mediageniek interessanter dan de andere 'wijsgeren'.

  Als 'publieke filosoof' is Vermeersch duidelijk in belangrijke mate een creatie van de media. Maar terwijl Vermeersch wegdeemsterde, kwamen andere filosofen eindelijk beter in het licht: Devisch, Bodifée, De Dijn, Loobuyck, Braeckman, enz...

  26-01-2019 om 08:06 geschreven door Gust Adriaensen


  25-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (5)

  Aan Bart De Wever, vastbenoemd burgemeester

  ‘Brieven van Dikke Freddy’ is een column van schrijver Erik Vlaminck, die deze week ‘De mening’ in dS Avond schrijft.

  ----------------

  Om aan mijn wettelijke plicht te voldoen heb ik mij zondagochtend ter stemming aangeboden. Het is mij helaas niet gelukt om een bolletje te kleuren. Omdat ik, ten eerste, geen oproepingsbrief bezat (niemand heeft er mij een aangeboden). Omdat ik, ten tweede, geen identiteitskaart kon voorleggen (mijn kaart ligt, vanwege een dispuut over een rekening, als onderpand bij de Aldi). Omdat ik, ten derde, geen adres heb (de voorzitter weigerde te weten dat het adres van het OCMW dan kan worden gebruikt).

  Nochtans was die voorzitter niet onvriendelijk. Ik heb, terwijl hij rond belde om inlichtingen over mijn dossier te verkrijgen, mogen plaatsnemen aan zijn tafel en ik heb een kop koffie en twee voortreffelijke koffiekoeken (een ronde suisse en een carré confiture) mogen nuttigen. Tegelijkertijd heeft het passerende volk mij een interessante inkijk in de politiek gegeven.

  Zo zijn er mensen die denken dat u doelbewust vorige week de bal in de Belgische voetbalcompetitie aan het rollen hebt gebracht, omdat de socialisten het spel vuil begonnen te spelen en u liever een paar dagen niet al te veel in de gazet kwam. Sommigen zijn er ook van overtuigd dat uw kameraad Theo Francken in het geniep een elftal opgesloten transmigranten heeft vrijgelaten om plaats vrij te maken voor sjoemelende voetbalmakelaars.

  Naar mijn mening is het niet verkeerd om transmigranten een tijdje ­samen met voetbalmakelaars op te sluiten. Mogelijk kunnen de voetbalmakelaars, in ruil voor enige strafvermindering, de transmigranten voor een goede prijs verkopen aan Engelse voetbalclubs. Op die manier is iedereen gelukkig.

  Ik heb, koffiekoeken nuttigend, ook vernomen dat er direct na de winter opnieuw verkiezingen gehouden worden. De verkiezingsambras zal dus nog niet direct voorbij zijn. Een van de bijzitters zei me dat onze regeringen daarom het volgende halfjaar geen beslissingen kunnen nemen. Ik moet dus niet hopen op een verhoging van mijn leefloon tot op het niveau van een bestaansminimum of op een faillissementsregeling voor daklozen en armoelijders.

  Toch zou ik u, bij dezen, willen vragen of u er niet op kunt toezien dat ik de volgende keer toch kan gaan stemmen. U hoeft daarvoor geen wetten te wijzigen. Ik vernam dat de Antwerpse politie eerstdaags gaat verhuizen. Vermits er op alle verdiepingen toiletten en sanitair zijn, vergt het weinig moeite om van de oude politietoren comfor­tabele sociale woningen te maken. Het kan mij, en vele anderen, adres en onderdak geven. Ik zal vervolgens niet nalaten om het juiste bolletje kleur te geven.

  Met hoogachting,

  Dikke Freddy

  ------------------------

  Beste Dikke Freddy,
  Het spijt me zeer dat gij door stomme praktische fouten niet hebt kunnen deelnemen aan het 'hoogfeest van de democratie'. Ik zal in ieder geval de ambtenaar die nagelaten heeft u een oproepingsbrief te bezorgen (waarschijnlijk een nog overlevende sos), stevig bij de oren trekken. Ook den Aldi moet niet zo arrogant zijn, dat zit wel in de genen van Duitse firma's maar hier moeten ze hun manieren houden. Het adres van het OCMW gebruiken, ja Dikke Freddy, dat is wel een algemene regel, maar Fons had aan de voorzitters toch gevraagd extra voorzichtig te zijn, want misbruiken tieren welig, dat weet gij ook. Dat van die transmigranten en voetbalmakelaars, daar zit wel een grond van waarheid in, tactiek en strategie daar komt het op aan, maar ik ga daar nu niet te veel over zeggen. Theo die mij zal opvolgen als voorzitter, zal daar later wel een boekske over open doen. Die ouwe politietoren? Ik schrijf het op. Maar nu moet ik groene Wouter ontvangen.Tot nog eens.
  Den burger.

  25-01-2019 om 16:22 geschreven door Gust Adriaensen


  24-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt Dikke Freddy (4)

  Aan Marc Coucke, voetbal­specialist

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Erik Vlaminck. Thuisbasis van de column is het ­web­platform Sociaal.net.

  Geachte heer,

  Vorige week hoorde ik u op de radio openhartig spreken over de problemen die ontstaan omdat De Standaard het nodig vindt om ­dagelijks het voetbal zwart te maken. Graag bezorg ik u enkele voorstellen om voor onze geliefde volkssport het tij te keren.

  1. U maakt zich, net als de overgrote meerderheid van de bevolking, zorgen over het feit dat de voetbalclubs zwaar in de problemen zullen komen, nu minister Maggie De Block ermee dreigt de lonen van de voetballers op dezelfde manier te belasten als de lonen van de postbodes, de verpleegsters en de treinbegeleiders. Zou het een oplossing kunnen zijn om voortaan met negen man per ploeg voetbal te spelen in plaats van met elf? Ook bij de postbodes, de verpleegsters en de treinbegeleiders lost men veel problemen op door hun aantal te verminderen.

  2. Bepaalde socialisten dreigen ermee om de voetbalclubs de rekening te presenteren voor de kosten van het posteren van politieagenten voor hun stadions. Naar het schijnt bedraagt de politiefactuur voor één weekend eersteklassevoetbal zo’n 225.000 euro. Dat komt overeen met de jaarlijkse subsidie die de Belgische regering vrijmaakt voor de opvang van dak­lozen. Mijn voorstel: schaf zowel de politie als de subsidie voor de daklozen af. Laat de daklozen de kleedkamers van de voetballers (die ’s nachts toch leegstaan) als slaapzalen gebruiken. De aan­wezigheid van loges, sanitair, douches en bubbelbaden is een pluspunt. Schakel daarbij de firma G4S in. Hun beveiligingsagenten kunnen de politie vervangen en omdat ze geen ambtenarenstatuut hebben, kosten ze zo goed als niets. Volgens de OCMW-voorzitter van Antwerpen kunnen ze bovendien ook prima voor daklozen zorgen.

  3. Er is veel miserie met de voetbalmakelaars. U bent op zoek naar een gereglementeerd statuut voor die voetbalmakelaars. Maak het niet te moeilijk en geef ze hetzelfde statuut als een minister. In dat geval mogen ze hooguit zo veel verdienen als wat nu één weekend politie bij de voetbal­stadions kost (of een jaar dak­lozensubsidie). Bovendien moeten ze bij de koning een eed afleggen waardoor ze, net zoals onze ministers, niet meer mogen liegen.

  Als mijn voorstellen u nuttig lijken, kunt u misschien mijn kandidatuur ondersteunen om als dakloze onderdak te krijgen bij Sporting Anderlecht. Het zou mij een genoegen zijn om er een keertje de sauna te gebruiken.

  In afwachting van uw antwoord verblijf ik met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ---------------------

  Dikke Freddy,
  Gij zit verdorie niet verlegen om gewaagde voorstellen te doen.Er zit wel wat in maar het klinkt allemaal nogal simpel.
  Wat uw eerste punt betreft, moet ge er toch aan denken dat facteurs, conducteurs en tutti quanti, tot hun 67 mogen werken en voetballers, ocharme, al na maximum 10 jaar, versleten zijn of in het beste geval trainer mogen worden. Met 9 man spelen is wat weinig maar zonder keeper vind ik wel interessant maar die van Brugge zijn daartegen. Met de socialisten hebt ge altijd last. Ge moest eens weten hoeveel miserie ik in Oostende gehad heb met den Johan . De politie zou ik echt graag afschaffen maar daar is de burgemeester van Antwerpen dan weer tegen. De daklozen de voetbalaccommodatie laten gebruiken, is te kort door de bocht jongen. En in de kelders van mijn kasteel geraken ze ook niet binnen. Speciaal voor u wil ik wel proberen bij Oostende een doucheke te arrangeren. Wel ouwe brol daar, maar meestal komt er met wat geduld wel een geut zeewater.
  Uw Marc Coucke.

  24-01-2019 om 20:05 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godsdienst op school

  Het nieuwe leerplan voor rooms-katholieke godsdienst in het secundair onderwijs is een goede zaak. Al te  lang hebben onderwijs- en Kerkverantwoordelijken het niet aangedurfd godsdienst te presenteren als een leervak aan de leerlingen van katholieke scholen of aan degenen die voor het vak kozen in gemeenschaps- of andere scholen. De gevolgen zijn desastreus zowel voor de kennis van de christelijke religie als voor het inzicht in de culturele en artistieke geschiedenis van het Westen.

  Voor het Katholiek Onderwijs moet er echter meer zijn, wil ‘katholiek’ meer betekenen dan een wervend reclame-label. Als je evenwel de recente ‘engagementsverklaring’ vergelijkt met de ‘opdrachtverklaring’ van 1994, kan je alleen maar concluderen dat er ‘minder’ is.

  Die opdrachtverklaring is een bijzonder rijke tekst, die voluit inzet op een christelijke identiteit en profilering van het Katholiek Onderwijs. In de engagementsverklaring van nu, is er heel even sprake van ‘Jezus’, de ‘Bijbel’, de ‘christelijke hoop en liefde’, en het ‘verrijzenisgeloof’. Belangrijk, daar niet van. Maar ze worden helemaal ondergesneeuwd door het herhaalde gezwaai met de ‘katholiek-pedagogische traditie’ en de ‘katholieke dialoogschool’.

  De ideeën en doelstellingen van de ‘engagementsverklaring’ zijn waardevol en respectabel en vind je ook grotendeels terug in de andere onderwijsnetten. Ze maken evenwel bitter weinig duidelijk over de identiteit van het Katholiek Onderwijs.

  Het is alsof het Katholiek Onderwijs beschaamd is om zelfbewust uit te komen voor zijn christelijk-katholieke identiteit. Op die manier loopt het Katholiek Onderwijs het gevaar zijn eigen geloofwaardigheid en zijn maatschappelijke relevantie te ondermijnen. Spijtig.

  23-01-2019 om 20:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (3)

  Aan de hoofd­redacteur van De Standaard,

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  ----------------------

  Geachte heer,

  Nu in Antwerpen de socialisten weer aan de macht gaan komen, zullen de wachtlijsten voor sociale woningen gegarandeerd oplossen als sneeuw voor de zon. Ik ga er dan ook van uit dat ik spoedig mijn beschimmelde gemeubelde kamer zal kunnen verlaten en daarom ben ik begonnen met op te ruimen. Gezien u geregeld mijn brieven afdrukt in uw dagblad, is het misschien mogelijk om als wederdienst onderstaande advertenties op een goed zichtbare plaats te publiceren. Voor elke annonce geldt: prijs overeen te komen.

  1. Voor de collectioneur: een verzameling zo goed als onbeschadigde verkiezingsaffiches met volgende slogans: ‘Stop met de kabouterpolitiek’, ‘Wij schudden aan de boom’, ‘De kracht van verandering’ (hiervan zijn 44 exemplaren voorhanden), ‘Guy Verhofstadt zoekt werk’, ‘Vilvoorde heeft weer toekomst’ en ‘Het kan met Johan’.

  2. Voor de sportvisser: zes ongebruikte milieuboxen met handige vakjes voor maden, wormen en vishaken. De handleiding voor het openen en sluiten van de boxen is inbegrepen (maar zit helaas wel in de box).

  3. Voor de belegger: negentien goed gevulde vuilniszakken bevattende bier- en colablikjes van diverse merken. Zeer binnenkort kan u per blikje (!) bij het kabinet van Joke Schauvliege een halve euro in ontvangst nemen.

  4. Voor de actievoerder: een pakket met 24 gele hesjes. Vier hebben als opschrift op de rug­zijde: ‘Tuin, dier, bakplezier.’ Op twee staat: ‘Geschenken doen aan boeken denken.’ De anderen hebben als opschrift: ‘Kontich leeft!’ Deze hesjes zijn bedoeld voor de snelle koper, want het valt te verwachten dat de verkoop van deze kledingstukken eerstdaags bij wet verboden wordt.

  5. Voor de museumdirecteur: tv-antenne die perfect heeft gewerkt tot de VRT vorige vrijdag het antennekijken voorgoed heeft stopgezet, omdat amper 100.000 kijkers van die dienst gebruikmaakten.

  Ik hoop dat bovenstaande transacties me in staat zullen stellen om een internetaansluiting te bekostigen waarmee ik opnieuw ‘gratis’ tv kan kijken, zodat ik eind deze maand van de kerstboodschap van de koning kan genieten.

  In afwachting van de plaatsing van mijn advertenties groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  Mijn beste Dikke Freddy,
  Ik vond uw briefje vrij aangenaam om te lezen. Maar als ik u een raad mag geven, ik zou toch niet te vlug mijn kamer opzeggen, want met die Antwerpse socialisten weet ge het nooit zeker. Niet dat ik tegen de sossen ben, er zijn zelfs heel wat lezers die me soms de huid volschelden als roodgroene opiniemaker, en Jinnih mag er best zijn, maar toch.
  Nu, wat uw vragen betreft. Eigenlijk heb ik niks te zeggen over het annoncesdepartement van mijn gazet. Maar ik kan wel een woordje placeren bij de annoncechef, misschien  past die antenne wel in zijn interieur. Voor die andere zaken is het eigenlijk zinloos omdat we er zelf nog mee zitten: 1. ik zelf heb nog kasten vol met verkiezingsaffiches; 2. er staan hier 25 zakken colablikjes, maar Schauvlieghe bougeert niet; 3. hesjes, van welke kleur ook, komen me de strot uit; 4. de milieuboxen, die Kelchtermans cadeau deed aan de DS-redactie, staan hier ook nog opgeslagen.
  Toch bedankt voor uw sympathieke vragen.
  Karel.

  23-01-2019 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  22-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (2)

  Brieven van Dikke Freddy

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  Aan Kris Peeters, vicepremier van lopende zaken

   

  Geachte heer,

  Het is dag op dag een jaar geleden dat ik u heb aangeschreven. Ik heb u toen beleefd gevraagd om in de wetteksten een vergetelheid weg te werken zodat naast gepensioneerden, vastbenoemde ambtenaren en steenrijke voetballers ook personen die geen nagel hebben om hun gat te krabben, zonder poespas betaald vrijwilligerswerk mogen verrichten. Een antwoord heb ik niet ontvangen en maatregelen dienaangaande hebt u niet genomen.

  Ik neem u dat niet kwalijk, want u hebt een druk jaar achter de rug met verhuisperikelen, gemeenteraadsverkiezingen, slagen onder de gordel, stakend luchthavenpersoneel, een onwaarschijnlijk beangstigende transmigrantencrisis, de aankoop van 36 straaljagers, lekkende kerncentrales en afbrokkelende bruggen. Het is begrijpelijk dat u het betaalde vrijwilligerswerk daardoor even uit het oog hebt verloren.

  ‘Indien het zo verder gaat, zal het voeren van een rechtszaak alleen nog betaalbaar zijn voor een handvol voetbalmakelaars en voor Leopold graaf Lippens van Knokke’

  Bovendien werd u aanhoudend in uw vaart geremd door bepaalde helpers van de Antwerpse burgemeester die sneller van koers wisselden dan een windhaan op een kerktoren, zodat in uw regering alle kracht van verandering verloren ging. Maar nu die oproerkraaiers met de staart tussen de benen zijn vertrokken, moet het toch mogelijk zijn om hier en daar een wettekst te verfijnen zodat voor alle Belgen hetzelfde geldt.

  Ook heb ik u vorig jaar beleefd gevraagd of het niet mogelijk is om Joke Schauvliege tot enige spoed aan te manen. Op zaterdag 16 januari 2016 liet zij namelijk, in het lang en in het breed, in het dagblad noteren dat er binnen de kortste keren een heffing van statiegeld op blikjes zou komen. We zijn, op twee weken na, drie jaar verder en ik kan mijn gemeubileerde kamer amper nog betreden omdat ze voor drie vierde tot tegen het plafond is volgestouwd met lege bier- en colablikjes die ik als belegging heb gecollectioneerd. Ik heb er mij bij neergelegd dat het met mijn investering dezelfde kant opgaat als met de Arco-aandelen die veel christelijke mensen tot wanhoop drijven. U hoeft Joke Schauvliege dus niet langer aan te porren. Ik begrijp dat zulks toch geen avance is. Bovendien zijn er een paar andere kwesties die wellicht eenvoudiger te regelen zijn.

  Ik ben, buiten mijn wil om, in een onverkwikkelijke gerechtsprocedure verwikkeld met het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Dit komt doordat ik van mening ben dat ik niet moet betalen voor een behandeling die bepaalde mankementen heeft vergroot in plaats van verkleind. (Betaalt u uw garagist wanneer u bij het buitenrijden van de garage constateert dat uw waterpomp na de herstelling harder lekt dan ervoor? Voilà!)

  Nu verneem ik van de vriendelijke jonge kameraad advocaat die mij als betaald vrijwilliger bijstaat dat het vanaf nieuwjaar 3 tot 9 euro gaat kosten indien hij een e-mail naar de rechtbank stuurt. Die 3 tot 9 euro moeten niet aan hem, maar wel aan de rechtbank worden betaald. Het kan toch niet anders of, ook hier, is door onachtzaamheid een fout in een wettekst geslopen. Of is het, nu het versturen van een papieren brief naar een rechtbank pakweg vijf keer goedkoper is dan het sturen van een e-mail, de bedoeling om met deze maatregel de Belgische Posterijen van de ondergang te redden? Kunt u de goedheid hebben om deze wettekst toch eens grondig te laten nalezen?

  Bovendien dreigt mijn begrotingstekort dat van uw regering te zullen benaderen omdat de BTW op de vrijwilligersfactuur van mijn kameraad advocaat van 6% naar 21% werd verhoogd en ook de griffiekosten (kunt u mij trouwens eens uitleggen wat dat is?) op een jaar tijd min of meer werden verdubbeld. Indien het zo verder gaat, zal het voeren van een rechtszaak alleen nog betaalbaar zijn voor een handvol voetbalmakelaars en voor Leopold graaf Lippens van Knokke. En dat kan, ondanks de grote procesnoden van de voetbalmakelaars en van Leopold graaf Lippens van Knokke, toch ook niet de bedoeling zijn. Mijn kameraad advocaat zegt me dat er in België, alstublieft, evenveel advocaten zijn als er arbeiders zijn in alle auto-, vrachtwagen en autobusfabrieken samen. Hoe moeten die mensen hun brood blijven verdienen? Stel dat die advocaten allemaal gele hesjes beginnen dragen? Het hek zou van de dam zijn.

  Een ander probleem waardoor mijn begroting danig ontspoort, is dat ik klokvast twee keer per maand een gepeperde belastingbrief ontvang. Dat mijn leefloon kleiner is dan een bestaansminimum speelt daarbij geen rol. Dat ik met mijn schuldbemiddelaar, mijn sociaal assistent van de ziekenkas, mijn boven- en benedenburen, mijn huisjesmelker, mijn trajectbegeleider en mijn thuisverpleegster meer personen ten laste heb dan de gemiddelde Belg wordt evenmin in rekening gebracht.

  Via de firma’s Electrabel en Water-link word ik elke maand gedwongen om meer belastingen te betalen dan de aandeelhouders van beide vennootschappen gedurende gans hun leven zullen afdragen. Bovendien kan Electrabel niet garanderen dat de lamp de hele winter blijft branden en Water-link heeft, net als uw regering, twijfels of hun lopende zaken wel lopende zaken kunnen blijven. Is het niet mogelijk om voornoemde firma’s te verplichten om het door hen geïnde belastinggeld aan de betalers te retourneren indien zou blijken dat ze in hun verplichtingen tekortschieten? De bevolking zou een stroomtekort of een droog vallende kraan niet langer als een ramp en een falen van de politiekers beschouwen; ze zou er integendeel reikhalzend naar uitkijken en u zou met voorsprong de verkiezingen van mei winnen.

  Wellicht zal ik u volgend jaar niet meer moeten aanschrijven want nu de socialisten het OCMW van Antwerpen in zijn totaliteit hebben overgenomen, is mij beloofd dat ik nog voor de volgende verkiezingen een sociale woning zal kunnen betrekken en dat mijn leefloon zal stijgen op het ritme van de dieselprijs. Er is zelfs sprake van gratis maaltijden die de succesvolle 1-euro-maaltijden van minister Homans zullen vervangen. Ik ga ervan uit dat mijn kansen nu snel zullen keren, dermate dat ik ook enige tijd vrij zal krijgen om mij via betaald vrijwilligerswerk nuttig te maken. Indien u tussendoor dus toch eens naar dat bewuste reglement kan kijken, doet u mij, en vele anderen, daarmee een groot plezier.

  Ik groet u, op de grens van oud naar nieuw, met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ----------------------------

   

  Beste Dikke Freddy,

  Het doet deugd nog eens van u te horen. Het verwondert me dat ge de nagel die ik u een jaar geleden beloofde, een spiksplinternieuwe nog wel, niet toegestuurd gekregen hebt. Ik had nochtans die opdracht, via de gebruikelijke procedure gegeven. Maar gij weet het misschien ook: sommige ambtenaren zijn geen stamp voor hun kont waard.

  In verband met die blikjes heb ik u, meen ik me te herinneren, laten weten dat ik er bij Joke op aangedrongen heb maar dat ze gewoonweg niet bougeert. Tussen ons beste Dikke Freddy, Schauvliege, al doet haar naam anderszins vermoeden, is niet van de rapsten. Haar stevig aanporren tot spoed durf ik eigenlijk niet zo goed. Met al die metootoestanden, moet ge weten, hebt ge het vlugger vlaggen dan ge in uw stoutste dromen durft vermoeden.

  Ge zegt het goed: bepaalde helpers van de baas van 't Schoon Verdiep (én van België) zijn echte windhanen. Maar weet ge hoe dat komt? Dat is omdat den burger een superwindhaan is!

  Veel geluk in 2019!!

  De Kris.

  22-01-2019 om 10:14 geschreven door Gust Adriaensen


  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bestemmeling antwoordt aan Dikke Freddy (1)

  Brieven van Dikke Freddy

  Brieven van Dikke Freddy is een column van schrijver Thuisbasis van de column is het webplatform Sociaal.net

  Aan Tom Meeuws, steunpilaar in het Antwerpse schepencollege

  Geachte heer,

  Omdat er in uw partij niemand bekwaam is om het nog openstaande OCMW-schepenambt in te vullen, hebt u zich opgeofferd om die post aan uw zware portefeuille toe te voegen. Het siert u dat u daarmee in alle stilte duidelijk maakt dat Antwerpen probleemloos met een dure schepen minder bestuurd kan worden.

  Tegelijkertijd moet u waarschijnlijk ook regelmatig voor de burgemeester inspringen aangezien die in zijn voorlopige opzeg zit omdat hij zich opoffert om Geert Bourgeois op te volgen. Het siert de burgemeester dat hij daarmee in alle stilte aan alle burgers duidelijk maakt dat flexi-jobs de toekomst zijn.

  Bovendien krijgt u ook nog het feit op uw bord dat uw voorganger zijn boekje te buiten is gegaan door Hollandse privédetectives aan te werven om op een verkeerde manier de stallen van het OCMW uit te mesten.

  Het is in dat verband dat ik u kom aan te schrijven. Ik zou me namelijk willen opofferen om bij uw kabinet in dienst te treden als privédetective. Als leefloontrekker ben ik niet gehinderd door enig beroeps­geheim en door in de wachtzalen van mijn schuldbemiddelaar en mijn trajectbegeleider navraag te doen, kan ik wellicht te weten komen bij welke politici men, via enige steekpenningen, kan opschuiven op de wachtlijsten voor uitkeringen en sociale woningen.

  Aangezien ik onmiddellijk beschikbaar ben, zal ik u nog ruim voor de verkiezingen de nodige namen kunnen doorspelen.

  Vermits het mogelijk is dat u twee schepenambten combineert en vermits het mogelijk is dat de burgemeester behalve burgemeester ook nog partijvoorzitter en opvolger van Geert Bourgeois is, kan het ongetwijfeld ook geregeld worden dat ik mijn positie van leefloontrekker met die van privédetective combineer. Net zoals de burgemeester verbrand ik namelijk niet graag al mijn bruggen.

  In de hoop snel mijn taak voor de gemeenschap te kunnen opnemen, groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ------------------

  Mijn beste Dikke Freddy,

  Vooreerst verheugt het me zeer dat gij mij de steunpilaar van het Antwerpse college noemt. Dat is ook zo. Zeg het niet voort, want ik moet natuurlijk mijn tong in bedwang houden nu ik met Bart in bed gedoken ben, maar ik weet dat ik u kan vertrouwen.Tussen ons dus: De Wever is de meest overschatte politieker van het land en ik weet waarover ik spreek nu ik er mee in bed lig. Geniaal, supertacticus, extreem intelligent, onbaatzuchtig, opofferingsbereid, … m'n troelala!

  Weet ge wie nog erger is? De Fons. Daar maak ik verder geen woorden aan vuil.Van Antwerpenaars zeggen ze wel eens dat ze een dikke nek hebben. Dat geldt zeker voor Duchateau, plus daarbij omhooggevallen, nog hoger dan de Boerentoren.

  Dit gezegd zijnde, Dikke Freddy, vraagt ge me faveurkes die ik moeilijk kan geven. Ik wil niet nog eens mijn pollen verbranden. Veronderstel dat gij met uw detectivewerk schavuiten ontmoet die mijn naam noemen als zijnde vatbaar voor steekpenningen? Dat mag ik niet riskeren.

  Schrijf nog maar eens. 

  Tom

  21-01-2019 om 16:29 geschreven door Gust Adriaensen


  20-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/3

  Vrijdag 18 januari 2019

  Uit het leven van de  gemeenschap Mar Yakub

  Zegening van het terrein

  Op zondag wilde onze bisschop Mgr Jean Arbach bij ons zijn. Tijdens  de eucharistie verkoos hij in de eerste ‘stal’ te zitten, naast de kribbe, terwijl abouna Georges voorging in de byzantijnse  liturgie en ik assisteerde. Al celebreert de bisschop zelf niet, er zijn verschillende  gelegenheden gedurende  de dienst waarbij de priesters naar hem toe komen om de zegen te  vragen. Hij hield wel de homilie en sprak over het Licht dat met Jezus in de  wereld gekomen is en ons uitnodigt daaraan deel te nemen. Na de mis was er een ontmoeting met Arabische koffie,  Syrische zoetigheden en uitwisseling van de Kerst- en Nieuwjaarswensen. Tevens werd het plan  besproken om hier op 29 september 2019 een dag te organiseren, waarop ‘n 500 jongeren verwacht worden. De bisschop moest weer  voor het middagmaal vertrekken. In de namiddag was de zegening van het terrein voorzien. Als priester in liturgisch gewaad beklom ik de ezel, die door Firaaz geleid werd. In het begin scheen de  zon nog maar al vlug werd het koud. Bij het huis van het moslimgezin van abou Chalil, aan de andere kant van het terrein, hielden we pauze, we zegenden het huis, waarin bij de inkom al meteen een grote icoon van Maria hangt. We kregen dadels,  dronken iets warms en vertrokken om langs de schaapskooi terug te keren. Op deze rotsige en heuvelachtige woestijngrond wist de ezel telkens de  veiligste weg te kiezen.  Ziehier, ergens op het  terrein het uitvoerend comité. Let op, die met vier poten, dát is de ezel:

   

   

   

   

  De grote stilte

   

  Ondanks vele en lange stroom- en internetonderbrekingen  zijn we er toch in geslaagd zondagavond het laatste deel te bekijken van de bijna 3 uur durende  film  “De grote  stilte” (Philip Gröning, 2005) over de kartuizers van de  Grande Chartreuse nabij Grenoble. Het is merkwaardig dat deze film, waar geen actie in zit en waarin nagenoeg niets te horen is ook kinderen zo sterk kan aanspreken. Alleen op het einde is er een blinde monnik die enkele eenvoudige maar indrukwekkende woorden spreekt. In 1084 koos de heilige Bruno dit ruwe massief omdat het niet door mensen kan gemanipuleerd worden. Deze natuur  is te nemen zoals ze is. Bij het begin van de stichting van de orde was er al een grote lawine waardoor 7 monniken werden bedolven en stierven. De drie anderen bouwden het klooster verder op, waar de huidige gebouwen nu staan. De filmmakers moesten jaren wachten om te mogen beginnen en toen was de gemoedelijke Nederlander, dom Marcellijn Theeuwes overste. Hij was tevens  generale overste  van alle  24 kartuizerkloosters in de  wereld. De monniken leven in stilte en eenzaamheid. Zij vormen  wellicht de enige orde die nooit een  hervorming gekend heeft omdat ze die niet nodig had. In stilte en eenzaamheid vinden de monniken vooreerst zichzelf, vervolgens God en dan de gemeenschap en de hele wereld. We weten van sommige mensen die felle kritiek hebben op iedereen en alles om hen heen, dat zij in feite zichzelf verwerpen en hun duistere kanten niet kunnen aanvaarden. Het ware  beter niet weg te lopen van zichzelf om uiteindelijk te ontdekken dat er ook iets ongemeen moois is in  ons, dat we  Gods beeld in ons dragen, dat Hij ons immens liefheeft en dat we een unieke zending hebben. Wie  eenmaal in de stilte en de eenzaamheid is ingetreden, is gelukkig, aanvaardt zichzelf met mildheid, geniet elke dag van de eenvoud van het leven met God, verdraagt blijmoedig de dagelijkse lasten en is blij met dit leven in eenzaamheid. Al brengen de monniken ongeveer 18  van de 24 uur per dag in hun kluis alleen door, ze zijn innig met elkaar verbonden en ze brengen ook de  noden van de hele Kerk  en  de wereld bij God. Het concrete kartuizerleven is niet voor iedereen. Gelukkig echter degene die begrijpt dat de geestelijke waarden die zij zo radicaal trachten te  beleven, de onmisbare  fundamenten zijn voor ieder mens  om gelukkig te zijn. Ik denk  aan een uitspraak van een terecht beroemde streekgenoot, Augustijner kanunnik, volgeling van de Moderne Devotie, gestorven in 1471: “In uw cel zult ge vinden, hetgeen gij daarbuiten dikwijls verliezen zult” (Thomas a Kempis, De Navolging van Christus, Eerste boek, Twintigste hoofdstuk)

   

  Humanitaire hulp

   

  Het werk voor de humanitaire hulp gaat onverminderd verder. Iedere week rijden  doorgaans verschillende vrachtwagens af en aan, soms heel  onverwachts. Die moeten meestal zo vlug mogelijk gelost of geladen worden. Gewoonlijk bidden we ‘s avonds de  vespers, waarna een uur stille aanbidding volgt en de  recreatie. Ondertussen kan ieder die wil nog iets eten of drinken van wat op het keukenkarretje staat. Rond 21.00 u eindigen we in de crypte om God en elkaar te danken voor deze dag, om vergeving te vragen en de zegen. Woensdagavond moesten echter mutsen en gesloten halsbanden voor kinderen ingepakt worden. In plaats van gebed in de kerk verzamelden we in de  refter. Het is heel eenvoudig werk waaraan zelfs het meisje van 7 jaar volop kan meewerken. Mutsen en banden zijn ditmaal machinaal gemaakt, in alle mogelijke kleuren. De mutsen worden in een plastiek zakje gedaan. Daar wordt een halsband bijgevoegd. Alle kleuren door elkaar. Het zakje wordt dichtgeplakt en tenslotte wordt er nog een kleine  sticker opgeplakt met “sina’a soeria” (in ‘t ‘Vlaams’  “made in Syrië”).  We hebben er die avond al vast een 2000 gedaan. Uiteindelijk moeten er 8.000 bezorgd worden!Er is nog werk aan de winkel de volgende dagen. Gelukkig volgt de gemeenschap niet zozeer de regels, maar de regels  volgen het leven van de  gemeenschap. Zo heben we vandaag heel de voormiddag inpakwerk gedaan, profiterend van het feit dat de kinderen een vrije dag hebben. De eucharistie  vierden we  met algemene instemming ’s avonds

  Het laatste bolwerk: een antikatholiek syndroom

   

  Verdraagzaamheid is een van de grote waarden van de moderne tijd geworden, vooral op moreel gebied. Weg met het eng gedoe van vroeger. Met  de vooruitgang krijgt ieder zijn  waarheid en zijn vrijheid. Wanneer een meisje liever een jongetje wil zijn of omgekeerd, waarom niet? Moeten we niet blij  zijn  dat kinderen sterk voor een overtuiging uitkomen en zichzelf willen zijn… (?!?)

   

  Er is echter in onze tijd één geheel van waarden dat  alle onverdraagzaamheid schijnt te verdienen. We noemen het een antikatholiek syndroom, een samenloop van ziekteverschijnselen, gegroeid uit een westerse zelfhaat. Het misprijzen van de katholieke Kerk en al wat haar heilig is, het christelijk geloof, het evangelie en de persoon van Jezus Christus  kent in onze tijd geen grenzen. Vandaar ook een wereldwijde Kerk- en christenvervolging. Dit misprijzen leeft uiteraard vooral buiten de Kerk, maar heeft ook vertegenwoordigers binnen de Kerk. Dat zulks zeer jammer is  voor het geluk van de mensen zelf, hebben we hoger al laten verstaan met “de grote stilte”. We willen nu aantonen hoezeer dit misprijzen berust op een  schromelijke onwetendheid of een bewuste verdringing van de waarheid. En het zijn niet zozeer lager geschoolden maar juist hoger ontwikkelden die niet weten dat hun misprijzen op een totale onkunde  berust. Voor velen is het christelijk geloof het symbool van onwetendheid, onderdrukking en achterlijkheid,  door de rede en  de “verlichting” van de moderne wetenschap totaal voorbijgestreefd. De katholieke Kerk  en de kerkelijke hiërarchie beschouwen ze als ouderwetse overblijfselen uit een primitieve tijd, vol van wansmakelijke misbruiken. We geven graag toe dat christenen en mensen van de Kerk ook zondaars  zijn. De Kerk is heilig, maar niet zonder zondaars. Dit neemt echter niet weg dat de katholieke Kerk en het christelijk geloof een ongeëvenaarde bijdrage hebben geleverd aan al wat mooi, edel en waardevol is in de westerse beschaving.

  Beginnen we dicht bij huis en kijken we eens naar onze “welvaartsmaatschappij” in  eigen land. Hoe is deze ontstaan? Waar komt onze sociale zekerheid vandaan, onze algemene ziekteverzekering en algemeen onderwijs? Van grote politici van rechts,  links of tussenin? Van de grote wereldleiders, globalisten in Brussel, Washington, Parijs of Londen? Helemaal niet. Het is nagenoeg allemaal  begonnen met eenvoudige dorpspastoors en religieuzen. Zij droegen zorg voor weduwen die geen bestaansmiddelen hadden, voor arme en zieke kinderen die geen geld hadden voor onderwijs of verzorging, voor gehandicapten die uitgestoten waren, voor bejaarden. Zij hielden een kas bij voor hen die het meest in nood waren. Zo ontstonden scholen, ziekenhuizen, opvangcentra…Zij zijn de echte grondleggers en wel vanuit/omwille van de katholieke Kerk en het christelijk geloof.

   

  Overigens,  vele grote geleerden waren priesters. Laten we meteen en fier onze Belgische priester Georges H.J.E. Lemaître (1966) vernoemen als astronoom, kosmoloog, wiskundige,  natuurkundige en grondlegger van de oerknaltheorie. Nicolaus Steno (Niels Stensen/Steensen, + 1686), Deense bisschop, anatoom en  natuurvorser is de vader van  de  geologie, Athanasius Kircher (+ 1680), Duits Jezuïet,  de vader van de Egyptologie, Roger J. Boskovich (+ 1787), Kroatisch Jezuïet,  natuurkundige, sterrenkundige, wiskundige, filosoof, diplomaat en dichter, de vader van de atoomtheorie. De seismologie werd zozeer door de Jezuïeten ontwikkeld dat ze gewoon “de jezuïetenwetenschap” genoemd werd. De Italiaanse Jezuïet Francesco  Lana-Terzi (+1687) werd  met zijn systematisch onderzoek van de geometrie en de natuurkundige aspecten van een vliegend vaartuig de vader van de luchtvaart.  De 14e -eeuwse abt van de benedictijner abdij van  Saint-Albans, Richard van Wallingford bouwde de beroemde grote astronomische klok van het klooster, die ook perfect de maansverduisteringen voorspelde. De Spaanse Dominikaan en moraaltheoloog Francisco de Vitoria (+ 1546) werd de vader van het internationaal recht, wat met de ontdekkingsreizen hoogdringend  nodig was.De Oostenrijkse Augustijn Gregor Mendel (+1884), bioloog werd de vader van  de  genetica. Dom Perignon, weliswaar een gewone monnik en ‘keldermeester’ van de  Sint-Pietersabdij van Haut-villiers-sur-Marne vond de champagne uit en zijn  principes  gelden nu nog. En Nicolaas Copernicus (+ 1543), wiskundige en astronoom, was geen priester maar wel kanunnik en kreeg de volle steun van zijn oom en bisschop Lucas von Walzenrode.

   

  Benedictus van Nursia schreef rond 529 zijn  regel in de abdij van Monte Cassino. In de voetstappen van de heilige abt Antonius van Egypte en de heilige Basilius werd hij de vader van het westers monnikenleven. Op zijn hoogtepunt kende de  benedictijnerorde  37.000 kloosters en leverde vanaf de 14e eeuw aan de Kerk 24 pausen, 200 kardinalen, 7000 aartsbisschoppen, 15000 bisschoppen en 1500 gecanoniseerde heiligen. In de   veertiende eeuw had hun monastiek ideaal zulk een invloed ook op de machtigsten van Europa dat niet minder dan 12 keizers, 10 keizerinnen,  47 koningen en 50 koninginnen hun rangen kwamen vervoegen. En denk je dat ze voor het gewone maatschappelijk leven niet veel betekenden? De landbouw in Europa is voor het overgrote deel aan deze monniken te danken. Moerasgebieden, bronnen van ziekte en ellende, vormden ze om tot vruchtbare grond met nieuwe gewassen. Zij fokten vee en paarden, brouwden bier, zorgden  voor bijen,  fruit en nog veel meer. Zij zorgden voor nieuwe technieken en machines. Deze kloosters “waren de meest efficiënte economische eenheden die in Europa ooit hadden bestaan en misschien wel in de hele wereld” (Randall Collins, Weberian Sociological Theory, Cambridge, University Press, 12986, 53-54). Zij waren de dragers van de technische vooruitgang, zorgden voor technologische ontwikkeling en gebruik van waterkracht.  De Cisterciënzers (die de regel van Benedictus strenger wilden beleven, vanuit Citeaux) stonden bekend om hun vaardigheid  als metaalbewerkers. En naast economie en landbouw  zijn ook de Europese wetenschap en cultuur in hoge mate aan hen schatplichtig. De abdijscholen speelden hierbij een grote rol. Het komische van dit alles is dat deze monniken nooit de minste pretentie gehad hebben om belangrijke bouwers van  Europa te worden. Zij wilden alleen maar Jezus navolgen en zijn woord volbrengen: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Matteus 6, 33). Dit  bewijst tevens hoezeer Jezus’ woord naar de waarheid leidt. En eigenlijk moeten we hierbij nog  de grote bijdrage vermelden van de Franciskanen, Dominicanen en de vele andere ordes en congregaties

   

  Van de Middeleeuwen menen velen – helaas ook intellectuelen - dat het een periode van duisternis en onwetendheid was. Welnu, juist de Middeleeuwen hebben een van de grootste intellectuele bijdragen gegeven aan de  westerse beschaving, nl. de universiteit. Ze kregen vorm in de  tweede helft van de twaalfde eeuw. Aan de universiteiten werden de vrije kunsten (artes liberales) geleerd, burgerlijk en kerkelijk recht, natuurfilosofie, medicijnen en theologie. De universiteiten leverden vertalingen van de  grote werken van de oudheid. Zo werden gered: de geometrie van Euclides, de logica, de metafysica en de ethiek van Aristoteles en het medisch werk van Galenus. Alle grote universiteiten zijn  begonnen als kerkelijke instellingen. Parijs en Bologna begonnen als kathedraalscholen. De grootste promotoren en beschermers van de beginnende universiteiten waren de pausen. Volgens Henri Daniel-Rops  kon het hoger onderwijs zich ontwikkelen dank zij het herhaaldelijk ingrijpen van de Heilige Stoel: “De Kerk was in feite het nest van waaruit de universiteit uitvloog, haar  bakermat”. Het christelijk geloof blijkt bij uitstek de godsdienst van de  rede te zijn. Waarlijk, dit geloof  verlicht de rede.

   

  Over de  invloed van Kerk en christelijk geloof op de kunst kunnen we kort zijn. Je moet al heel erg onwetend zijn om niet te beseffen dat de  grootste meesterwerken van de bouwkunst, de prachtigste beeldhouwwerken, de mooiste schilderijen, de hoogste muzikale creaties en de meest beroemde bladzijden uit de wereldliteratuur voor het grootste deel geboren zijn uit de katholieke Kerk en het christelijk geloof.

   

  Het huidige antikatholieke syndroom wil ons blijven voorhouden dat de katholieke Kerk en het christelijk geloof een rem zijn op de  rede, de menselijke ontwikkeling en de wetenschappelijke vooruitgang. De werkelijkheid is precies het tegendeel. De  evidentie hiervan is zo verpletterend dat ze voor sommigen ondraaglijk wordt en, daarom blijven ze liever onwetend. De Katholieke Kerk en het evangelie van Jezus Christus, authentiek beleefd, garanderen  de echte waardigheid en het geluk van de mens en kunnen alle grote problemen van de huidige  samenleving in oost en west oplossen. Zij verzekeren een menswaardige vooruitgang, beschermen de wereldvrede en onze planeet. Hou op  met het nalopen van de dwaze zelfvernietigende  ideologieën van een zogenaamde nieuwe wereldorde. Keer terug naar de Bron. Ontdek het ware gelaat van de katholieke Kerk en vooral van Jezus Christus en zijn  evangelie. In Hem is alles ontstaan en door Hem komt alles tot leven. Hij is het antwoord op  alle persoonlijke, regionale én wereldproblemen. Wordt zijn volgeling nu en werk mee aan een nieuwe  beschaving op de stevige fundamenten van onze voorgangers.

   

  (Zie de degelijk wetenschappelijk verantwoorde studie van prof.  Thomas E. WOODS,  De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, Uitgeverij de Blauwe Tijger, Groningen, 2018).

   

  En dit nog

   

  vZiehier waarom we “Golfbrekers” een tijd hebben gemist: http://www.golfbrekers.be/eindelijk-terug/

  vAchtergrondinfo over de ingewikkelde en nog erg  gevaarlijke situatie in N Syrië met foto’s en  4 video’s. 1. Russen delen humanitaire hulp uit in Manbij, 2. De VS versterken nog hun bases, 3. Syrische Leger arriveert, 4. Geen vrede zolang zionisme straffeloos den onbeperkt terrorisme mag blijven bedrijven: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-20/

  vFoto’s en vier video’s over de her opstanding van Syrië: 1. Bezoek aan Bludan, koudste plek in Syrië, 2. Sneeuw ruimen, 3. Delegaties uit Jordanië, 4. Voetbalfans: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-21/

  vHoe we  belogen werden over Syrië, (filmmaker en actrice Carla Ortiz): https://www.geotrendlines.nl/carla-ortiz-we-zijn-voorgelogen-over-syrie/

  vEen goed artikel van Martin Janssen, 14 jan. 2019: www.novini.nl/2019-zal-geen-vrede-brengen-in-syrie/ 

  vStatement van de gele vestjes beweging in Nederland:  

  https://www.youtube.com/watch?v=S6wQBFeP4X0&list=RDS6wQBFeP4X0&start_radio=1

  vEen grondige aanvulling op de commentaren over de  gele vestjes beweging: https://www.youtube.com/watch?v=J18zukKyDZs

  vCafe Weltschmerz, gesprek van Esther van Fenema met prof.Karel van Wolferen over de waanwerkelijkheid die het westen van Rusland wil voorhouden, 23 december 2017, 50‘: www.cafeweltschmerz.nl/machtsverhouding-oost-en-west-creeert-waanwerkelijkheid-esther-van-fenema-met-karel-van-wolferen/

  vDe VS troepen weg uit Syrië of onbeperkt in Syrië? Johan van Tongeren: http://www.novini.nl/bolton-overrulede-trump-vs-onbeperkt-in-syrie/

  vTerugtrekking van VS troepen uit Syrië begonnen. Willy van Damme: www.novini.nl/terugtrekking-vs-uit-syrie-begonnen/#prettyPhoto

  vDe Deep State is machtiger dan de Amerikaanse president:https://www.ninefornews.nl/deep-state-machtiger-presidenten/

  vEen stille diplomatie van D. Trump die eventueel Syrië kan helpen? www.aljazeera.com/news/2018/12/trump-saudi-pay-money-rebuild-syria-181224233144732.html?xif= En verder:https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-belooft-dat-bondgenoten-niet-meer-zullen-profiteren-van-de-vs-dat-wordt-geregeld~a6333723/

  vEen   andere en  gefundeerde kijk op D. Trump: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/het-trump-fenomeen-2/

  vMainstreampers goed voor toiletpapier “…moge de riool onze Vlaamse mainstreampers een welverdiende laatste rustplaats bezorgen” : https://doorbraak.be/het-verdriet-van-de-mainstream-media/?utm_source=newsletter-738&utm_medium=email&utm_campaign=Dagelijkse+Dosis+Doorbraak

  vAngstwekkende wijze waarop de officiële pers nepnieuws als algemeen erkende waarheid blijft doordrukken:https://www.youtube.com/watch?v=rGiok-ijteQ

  vLange, zeer  interessante  Nederlandstalige uitleg:Met goedkeuring en onder bescherming van de koloniale Westerse machten: Ongekende Terreur van de Koerdische YPG/PKK terroristen en “Assyrische” terroristen tegen het Aramese volk in Syrië: https://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_Terreur_Koerden_Assyriers_14_1_2019.htm

  vOnaanvaardbaar geweld vanwege Franse overheid. Régis de Castelnau , 13 jan. 2019

  vVanessa Beeley legt uit dat het een mythe is te denken dat de BVS de IS zouden  bestrijden: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgxwBVDLzdfsbTGXBpwtbmFrcHbSK

  vVolgens Zenit (12/1/19) heeft president  Bachar al Assad beloofd de Armeense kerk in Deir Ezzor te herstellen. Dit heiligdom met museum ter herinnering aan de Armeense genocide van 1915-16 werd in september 2014 door terroristen verwoest. Het leger heeft de streek in november 2017 weer  bevrijd.

  vWaarom  de NAVO  ontbonden moet worden: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-21/

  vEuropa staat op instorten: https://www.globalresearch.ca/europe-brink-collapse/5665679

  vNord Stream 2 en de Europese eenheid: www.geotrendlines.nl/nord-stream-2-zet-europese-eenheid-op-het-spel/ 

  vHet drama van Gaza: https://www.globalresearch.ca/europe-brink-collapse/5665679

  vAanbevolen: Dr. Luc Kiebooms, Godslastering? Een mensenrecht? Conferentie op zaterdag 19 januari 2019, de Merodelei 14, 2600 Berchem, begint om 14.30 u met rozenhoedje (https://thmore.weebly.com/

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

  .

   


   

   

   

  20-01-2019 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht

  'Het katholiek onderwijs wil geen bruggen bouwen, het wil zijn fort ver­sterken', schrijft Jean-Jacques De Gucht in DS van 15 januari over het nieuwe leerplan godsdienst van het Katholiek Onderwijs.

  De heer De Gucht kenmerkt zich in dat artikel nog maar eens door zijn rabiaat, antichristelijk dogmatisme. Wanneer het in zijn (politieke) kraam past, manifesteert hij zich graag als een volbloedliberaal, maar hij kan het geregeld niet nalaten zich brutaal te bemoeien met wat duidelijk tot het bevoegdheids- en het werkterrein van anderen behoort.

  Hij gedraagt zich als een voetbalspeler, die niet opgesteld is, of lid is van de concurrentie, en toch het veld oprent en de lakens wil uitdelen. Het ontgaat hem, of hij wil er in zijn zelotische antichristendomijver geen belang aan hechten, dat er nu eenmaal in ons land vrijheid van godsdienst en onderwijs is, en dat er nu eenmaal een sterk katholiek onderwijs bestaat.

  Wil De Gucht dat katholiek onderwijs afschaffen? Dat hij het dan ook duidelijk zegt!

  Stoere De Gucht ontkent ook het recht van de bisschop om te spreken over 'christelijke identiteit'. Waarschijnlijk is er voor deze fundamentalist maar één identiteit: de liberale. Het kan moeilijk nog enger. 

  Maar engheid is nu eenmaal eigen aan keizer-kosters. 

  16-01-2019 om 21:32 geschreven door Gust Adriaensen


  15-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst en Kerk

  Muziekfilosoof Marlies De Munck schrijft in DS van 14 januari enkele overwegingen bij de actie van een bekende violist aan een Gentse kerk, waarin een Delhaizewarenhuis gevestigd zou worden.

  Een van de zinnetjes trof me. 'Velen zouden nochtans beweren dat de kunst pas echt een hoge vlucht nam toen ze van het juk van de kerk bevrijd was', schrijft mevrouw De Munck.

  Zij laat in het midden of zij akkoord gaat met dergelijke bewering of niet. Dat is flauw en niet erg moedig. Ik veronderstel dat zij als muziekfilosoof ook de kunstgeschiedenis en in het bijzonder die van de muziek heeft bestudeerd. Dan moet het voor haar toch ook overduidelijk zijn dat die bewering haaks staat op de historische realiteit. Die bewering suggereert namelijk dat de kunst(werken) die eeuwenlang geïnspireerd en gesponsord werden door christendom en Kerk, geen 'hoge vlucht' kende(n).

  Dat zijn natuurlijk nonsens in het kwadraat.

  15-01-2019 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grote kiezersbedrog

   Vier maanden na de vurige liefdesverklaring aan de stad en haar inwoners, laat De Wever hen al in de steek, natuurlijk 'als de kiezer het wil'. Cynischer kan moeilijk.

  De Antwerpenaar wordt gesust met de bekende zoethouder: als minister(-president) kan ik nog meer doen voor mijn geliefde stad en haar geliefde inwoners.

  De burgemeester-voorzitter-(toekomstige) minister-president, is natuurlijk niet de enige politicus die dergelijk argument gebruikt om de persoonlijk machtsdrang of die van de partij, te verbergen. Media en burgers zijn het bijna als vanzelfsprekend gaan beschouwen.

  Terwijl het in essentie wijst op een minachting voor de democratie, voor het algemeen belang. Wanneer namelijk extra middelen naar de stad van een belangrijke politicus op het regionale of federale niveau stromen, is er iets fundamenteels mis met die zo geroemde zorg voor 'het algemeen belang'. Favoritisme overheerst dan.

  15-01-2019 om 11:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst

  Zopas werd in de Promotiezaal van de KU Leuven, in aanwezigheid van mgr. Johan Bonny, prof. Lieven Boeve en prof. Jürgen Mettepenningen, en onder massale belangstelling het geactualiseerde leerplan rooms-katholieke godsdienst officieel gelanceerd op de Thomas-website.

  Het vernieuwde leerplan bevat 17 terreinen en 349 nieuwe ingrediënten die garant moeten staan voor de levensbeschouwelijke vorming en religieuze geletterdheid van alle leerlingen secundair onderwijs die het vak rooms-katholieke godsdienst verplicht volgen in het katholiek onderwijs of als keuzevak volgen in het gemeenschapsonderwijs.

  Onderstaande instructievideo helpt je het digitale platform voor het leerplan te verkennen.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/ofHsM-N-uu0   

  15-01-2019 om 10:16 geschreven door Gust Adriaensen


  11-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkt barones Doornaert aan haar bekering?

  In een column in De Standaard van 10 januari noemt Barones Doornaert ‘de internationale gemeenschap’ een fata morgana , een fake term. In Afrika, de Arabische wereld, China, Rusland, Mexico, Latijns Amerika, in Trump, de Brexit, de gele hesjes, ziet zij verval van nationale samenhang, teloorgang van de democratie. Op dat volgens haar krimpende eiland blijven niet veel ‘ontwikkelde verzorgingsstaten’ over.

  Wat overblijft na haar opsomming zijn alleen nog maar een beperkt aantal West-Europese landen. En zij gebruikt dan een persoonlijke anekdote om aan te tonen dat België ongetwijfeld én gelukkig nog wel tot dat krimpende aantal behoort.

  Ze doet de (kerst)oproep dat ‘ de burgers van die ontwikkelde staten hun emotioneel wild geraas temperen, en meer samen aan het algemeen belang denken en werken’. Een oproep die ruime steun en instemming verdient. Maar hopelijk tempert ook zij haar ‘emotioneel wild geraas’, is er ook haar bekering

  Want grasduinend in haar columns van de laatste jaren, ontstaat een beeld van een intolerante, agressieve, uiterst rechtse militante.

  Een aantal voorbeelden. ‘De verontwaardiging van de ‘linkse’ westerse intelligentsia, pleegt selectief te zijn’, schrijft zij naar aanleiding van de dood van Castro. Wat graag haalt ze 'de fijnproevers van Europees links' over de hekel. Die volgens haar 'decadente kiezers' stemmen massaal op figuren als als Corbyn bij Labour en Sanders bij de Amerikaanse Democraten. Doornaert legt in een van haar columns een sterk verband tussen criminaliteit en etnie of religie. En elders luidt het dat 'de kernuitstap een van de paars-groene blokken aan het been van ons land is’. Ze probeert de mensen die bezorgdheid uitdrukken voor het lot van vluchtelingen en voor de groeiende harteloosheid en vijandigheid in onze samenleving, in het verdomhoekje van de linksige gutmenschen te zetten.

  Doornaert, vindt het nodig om de rectoren (en meer dan 1000 academici) als 'politiek correcten' te etiketteren, die het aan 'academische sereniteit' ontbreekt, wanneer zii n.a.v. het doodschieten van een vluchtelingenkind een open brief publiceren. Ze beschouwt de betogingen in Gaza schamper als 'mensenofferrituelen door Hamas', en de verontwaardiging over de slachting als 'eenzijdige pavlovreacties over de slechte Israëli's en Amerikanen. Doornaerts argument tegen het ondertekenen van het migratiepact was dat het pact ook goedgekeurd werd door 'een rist akelige dictaturen en autocratieën'? Waarom vindt zij het ondertekenen van een internationaal pact, erger dan grof verdienen dankzij die'schurkenstaten'?

  Kortom, hopelijk staakt ook barones Doornaert haar emotioneel wild geraas en heeft zij de vurige intentie samen met alle mensen van goede wil te denken en te werken aan het algemeen belang. En dat algemeen belang heeft zeker ook betrekking op de zwaksten van onze medemensen.

  11-01-2019 om 21:19 geschreven door Gust Adriaensen


  10-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Wees niet bevreesd om te schreien wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijke situaties: tranen zijn druppels die het leven bevloeien. Tranen van medelijden zuiveren harten en gevoelens.'

  10-01-2019 om 09:22 geschreven door Gust Adriaensen


  07-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het is altijd de schuld van het vorige onderwijsniveau'

  Het is altijd de schuld van het vorige onderwijsniveau

  De universiteiten moeten in eigen boezem kijken, in plaats van het ­secundair onderwijs te culpabiliseren, wanneer het gaat over de lamentabele resultaten van veel eerstejaars aan universiteiten en hogescholen, schrijven Piet Van Avermaet & Kris Van Den Branden, in DS van 7 januari 2019.

  Zij hebben groot gelijk. Het hoger en universitair onderwijs wordt al te gemakkelijk als de ultieme toetssteen voor de andere onderwijsniveaus beschouwd.

  Het is de hoogste tijd dat ook hogescholen en universiteiten op een zo objectief mogelijke manier met elkaar vergeleken worden en dat die resultaten ook op ruime schaal verspreid worden. Een kwaliteitscontrole en -vergelijking tot in de verschillende faculteiten en departementen toe .

  Dat is maar mogelijk wanneer er ook voor het hoger onderwijs een soort van ‘eindtermen’ wordt opgesteld, die ruimer zijn dan de didactische, wetenschappelijke, technische competenties. De hogescholen en universiteiten zijn toe aan grondige zelfreflectie. Wat zijn hun maatschappelijke, filosofische, culturele, politieke ‘eindtermen’?

  Al te lang hebben vooral de universiteiten zichzelf zomaar als dé kwaliteitstoetssteen geprofileerd. Of zich geconformeerd aan de heersende sociaaleconomische klasse en verwachtingen.

  Gemakzuchtig conservatisme overheerst.

  07-01-2019 om 17:23 geschreven door Gust Adriaensen


  04-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/1

  Vrijdag 4 januari 2019

  Nieuwe Jaar Vieringen

  Vrijdagavond vierden we de verjaardag van moeder Agnes-Mariam, in feite enkele dagen te laat omdat het op de dag zelf, vlak voor Kerstmis, te druk was. Het was een ludiek gebeuren rond het thema van de  Bijbelse figuur, de  ezel. We hebben u vorige week hierover al een  meditatie gestuurd. Met dit beeld had de overste van het karmelietessenklooster in Harissa (Libanon) haar destijds na 21 j laten gaan, om een nieuwe stichting te beginnen en zo dienstbaar te zijn voor de Heer Jezus. De kinderen hadden een sketch voorbereid en op het einde kwam warempel een ezel binnen stappen. Natuurlijk wilden  velen en vooral de kinderen een rondje doen  op de ezel. Om te beletten dat de ezel de kerstversiering in de  refter zou opeten werd hij weer naar buiten gebracht.

  In de byzantijnse liturgie worden de “onschuldige kinderen “ gevierd op zaterdag 29 december (en niet op 28 december). Daarom mocht de groep kinderen  vandaag baas zijn. Ik kreeg alvast de toestemming om de eucharistie te vieren maar na de eucharistie was er niet de gebruikelijke tijd voor stille dankzegging. De kinderen hadden een soort bijbelquiz gemaakt voor twee groepen. De winnende groep kreeg een cadeau, de verliezende  groep moest  ’s avonds een sketch opvoeren in de  refter, wat ook gebeurde. Het was zogenaamd een nieuwe stichting en in de kandidaten die zich aandienden werden de typische gedragingen van enkele zusters en fraters nagebootst. Voor ’s avonds wensten de kinderen het verdere verloop van The Lord of The Rings.

  Zondagmiddag kwam abouna Georges voor de byzantijnse viering. Terwijl de Latijnse liturgie de heilige Familie  viert, gedenkt de byzantijnse liturgie vandaag  bijzonder de hl. Jozef alsook de apostel Jakobus, de “broeder des Heren” en David, nl. de familiebanden met Jezus. Na de middag gaf een Duitse mevrouw een diavoorstelling met uitleg over het werk in het hart van India. Het is een mooi veelzijdig humanitair werk dat de levensstandaard van de  armsten en de waardigheid van groot en klein bevordert. Deze mevrouw brengt de eindejaarsfeesten met ons door.

  De laatste dag van het jaar hielden we met heel de gemeenschap een dag van stilte en retraite. In plaats van de gewone nachtaanbidding van donderdag op vrijdag hebben we op oudejaarsavond om 18.00 u plechtige vespers voorzien, gevolgd door de eucharistie en gezamenlijke aanbidding tot middernacht. Voor ontbijt en middagmaal kon ieder in stilte iets nemen. Na de vespers wilden velen het sacrament van de  boete ontvangen en tot ieders verrassing kwam toen nog abouna Georges even meevieren zodat iedereen zonder uitzondering de kans had en ook nam het sacrament van de  verzoening te ontvangen. En zo werd de eucharistie een zeer intens  gebeuren. Daarna werd het Allerheiligste Sacrament  uitgesteld in de crypte waar enige uren stille aanbidding werd gehouden. Tegen middernacht waren we er allen aanwezig, ook de kinderen die vooraf even geslapen hadden. Voor ieder was een kaartje voorzien met daarop een heilige die we dit jaar bijzonder vereren of leren kennen, een deugd die we bijzonder willen beoefenen en een persoon waarvoor we bijzonder willen bidden. Hierbij werd voor ieder  afzonderlijk nog een Bijbeltekst gekozen en gelezen uit het O. én N.T. Er werd nog samen gebeden voor intenties. En zo was middernacht al ruim voorbij wanneer  we de aanbidding afsloten en naar de refter togen. Daar namen we enkele versnaperingen (die we eerst samen nog hebben klaar gemaakt) terwijl er gedanst werd op ritmische kerstmuziek tot 2 uur. En zo zijn we  als gemeenschap in het jaar 2019 gerold.

  Op tweede nieuwjaarsdag hielden we op de  middag een dienst in de kerk om  6 nieuwe “oblaten” op te nemen. Abou Georges met zijn vrouw Sylvie en hun twee volwassen kinderen. Hij komt uit Qâra, woonde na zijn huwelijk in Damascus en is na de dood van zijn moeder met heel zijn gezin bij ons komen wonen. Vanaf het begin was hij de belangrijkste hulp en steun van moeder  Agnes-Mariam en de gemeenschap. Hij besefte geleidelijk dat hij met heel zijn gezin bij deze gemeenschap hoorde en heeft zich aldus ook totaal geëngageerd. Dit echtpaar  zorgt o.m. voor onze vier centra van hulpverlening in Qâra én voor de veiligheid van de gemeenschap en het klooster. Omdat hij  zulk een goede manager is, werd hij vanuit Damascus gevraagd om hoofd te willen zijn van de afdeling van de Rode Halve Maan van deze streek. Hij aanvaardde op voorwaarde dat hij het mocht doen als lid van deze gemeenschap. Verder werd ook Ibrahim “oblaat”. Hij is ongehuwd, landbouwingenieur,  verantwoordelijke voor het terrein en het uitbetalen van onze werklieden, doet onze inkopen en woont eveneens al jaren bij ons. Hij werkt nog halftijds voor de staat. Abou Georges en Ibrahim  (en anderen) hebben ook in de  gevaarlijkste periode voor onze veiligheid gezorgd, dikwijls met gevaar voor eigen leven. Tenslotte werd een jonge  Fransman, die al jaren bij ons verblijft om hier rust en evenwicht te zoeken, eveneens  oblaat. Allen kregen het kruis van de  gemeenschap. Aan de voorkant van het kruis staat boven aan een duif met zeven stralen als teken van de Hl. Geest en de zeven gaven. Daar onder de twaalf stenen voor het offeraltaar van Elia op de Karmel(1 Koningen 18, 20-40). Bovenop een kelk als teken dat  Jezus het offer vervuld heeft. Er onder drie bogen, verwijzend naar het driemaal uitgegoten water over het offerdier en tenslotte verwijzend naar de Heilige Drieëenheid. De Arabische tekst aan de voorkant: “de ijver voor uw huis verteert mij” (psalm 69, 10). Wanneer Jezus de kooplieden uit de tempel jaagt  (Johannes 2, 13-25), herinneren de apostelen zich dit vers uit de psalmen. Aan de achterkant van het kruis staat in het Arabisch: Orde van de eenheid van Antiochië. In
  Antiochië was Petrus 7 jaar bisschop vooraleer hij naar Rome trok. Vanuit Antiochië begon de apostel Paulus zijn missietochten. En Antiochië was de eerste (en voorlopig laatste?) plaats van de eenheid van de kerk in verscheidenheid, bestaande uit gelovigen uit het joodse volk en gelovigen uit de volken. Een oblaat is een leek die niet het gemeenschapsleven ten volle deelt maar wel de spiritualiteit en de  zending van de  gemeenschap op zijn plaats en met zijn mogelijkheden.

  Syrië weer in de  Arabische Liga?

  Syrië werd al vrij vroeg (november 2011) onder westerse druk uit de Arabische Liga gestoten, wat onwettig was en tegen de  statuten  van de Liga inging. Inmiddels is de toestand grondig veranderd. Op 16 december 2018 heeft Omar al-Bashir, president van Soedan als eerste Arabische leider een officieel bezoek gebracht aan Damascus. Hij werd door president Bachar al-Assad ontvangen en beiden bespraken de mogelijkheden van bilaterale betrekkingen. Vorige week donderdag openden de Verenigde Arabische Emiraten in Damascus hun ambassade. Bahrein en Koeweit willen hetzelfde doen. Vluchten tussen Damascus en de golfstaten zullen hernomen worden. Op 6 januari 2019 vergaderen leiders van de  Arabische Liga in Cairo (Egypte). Syrië heeft al laten weten zelf niet om de heropname te zullen vragen. Zij zijn niet weggegaan maar werden uitgestoten. De golfstaten zijn steeds meer bereid het belang en de noodzaak te erkennen van de  onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië. En het terug opnemen van Syrië in de Arabische Liga lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn. De minister van buitenlandse zaken  van Irak heeft al vast laten weten dat Bagdad ten volle de heropname van Syrië steunt en zal tevens de grensovergangen met Syrië heropenen.

  “Waar is  uw broeder?”  (Gen 4, 9)

  Overdag straalt de zon meestal hoog boven  dikke witte wolken en kleurt de open plekken tot een  helder blauwe hemel. De wind drijft de slierten zware wolken langzaam over de bergen. Het grootste deel van ons terrein schittert dan in de zon terwijl donkere  schaduwen op de bergen vallen. Zal 2019 beter zijn dan 2018? Zullen we dit jaar  onze goede voornemens weer niet kunnen realiseren, zoals  dat het geval was met het jaar daarvoor en daarvoor …?  In een oud gebedenboek vind ik een klein, hand geschreven briefje met daarop de voornemens na een gemeenschapsretraite van bijna een halve eeuw geleden. Met milde verbazing merk ik dat ik nu nog steeds ongeveer dezelfde bekommernissen heb. Back to the  basics. Laten we  terugkeren naar het wezenlijke.

  In het boek Genesis, hoofdstuk 4, lezen we  dat Adam en Eva de gebroeders Kaïn en Abel ter wereld brachten. De eerste werd landbouwer en de andere schaapherder. Beiden wilden de Schepper eren door een offer te brengen. Kaïn offerde blijkbaar zomaar wat vruchten maar Abel offerde de eerstgeborenen van zijn  beste  schapen en dit was aangenaam in de ogen van God. Kaïn wordt jaloers. Zijn broer zou voor hem een voorbeeld moeten zijn om ook van harte het beste te geven. Neen, “een wilde woede” grijpt hem aan en “zijn gezicht werd grimmig”.  In zijn hart veroordeelt hij God én zijn broeder. Het Bijbelverhaal openbaart precies wat er in het spel is. Wanneer  we het goede doen is er opgewektheid. Zo niet, “dan loert de zonde als belager” aan onze deur en zullen we daartegen stand kunnen houden? Kaïn in ieder geval niet. Hij doet een voorstel als een voorwendsel: laten we  samen gaan wandelen. Eenmaal buiten, vermoordt Kaïn zijn  broeder. Hierop roept God Kaïn ter verantwoording: “Waar is uw broeder”? Kaïn doet zich voor als de onschuldige, moet hij dan op zijn broer passen? De moord die hij beging zal hem evenwel zelf zwaar treffen: “ Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot Mij…een zwerver en een vagebond zult ge zijn op aarde…” Kaïn beseft zijn ellende en beklaagt zichzelf, maar God zal ook hem als zondaar nog beschermen en hem een merkteken  geven.

  Zo begint de  tragiek in ieders leven en in de geschiedenis van heel de mensenfamilie. Met wat goede wil kunnen we in de twee broeders vertegenwoordigers zien van oost en west. In het oosten leeft over het algemeen meer eerbied voor het leven, het huwelijk, het gezin en de  wetten van God dan in het westen. Laten we het eenvoudig houden bij een  vergelijking tussen Syrië en België. Abortus en zelfmoord waren in Syrië voor de oorlog nagenoeg onbestaande. In België is abortus (tot de 12e week) sinds 1990 wettelijk aanvaard, en is zelfs sinds 2018 uit het strafwetboek gehaald. Volgens mij is het eigenlijk in België niet wettig, vermits een Belgische wet moet aanvaard worden door kamer, senaat én de koning. Dit is niet gebeurd. België heeft ook het hoogste zelfmoordcijfer van West-Europa. De gastvrijheid, veiligheid en harmonieuze samenleving in Syrië, voordat het westen hier binnen viel, waren veel groter dan in  België. Het gezicht van de Belgen was veel grimmiger  dan dat van de  Syriërs. Daarom stelde het westen  voor om “democratische” en humanitaire” hulp aan Syrië te verlenen. Het land werd overspoeld met door het westen en bondgenoten goed getrainde, bewapende en betaalde terroristen. Het  was een voorwendsel om het land te ontwrichten, uit te moorden en te verwoesten. Rusland, Hezbollah en Iran stonden aan de kant van de onschuldige slachtoffers. De meeste anderen, ook België aan de kant van de  moordenaars. En toch hield Syrië stand, tegen de  verwachting en het verlangen van de “internationale gemeenschap” in.

  Jezus geeft zelf een voorbeeld van twee die een “offer” komen brengen in de  tempel door te bidden. De farizeeër spreekt uitvoerig over zijn geweldige daden, vol misprijzen voor de tollenaar. De tollenaar aanvaardde in alle nederigheid zijn schuld en wilde zelfs zijn ogen niet ten hemel heffen. We werden dit jaar overspoeld door klinkende toespraken van machtige staatshoofden over hun heldendaden, vol misprijzen voor Syrië. Wat de hoogste, gezaghebbende  organisaties voorstelden als de grootste humanitaire hulp, was in feite de grootste  bedreiging voor de wereldvrede en dé oorzaak van ellende voor ontelbare onschuldige slachtoffers. Valse rapporten over  verschrikkelijke aanslagen… we hebben het allemaal moeten verduren.  Het echte offer dat alle onoprechtheid ontmaskert en alle eer brengt aan God én de naaste is de korte smeekbede van de tollenaar: “Heer, wees mij zondaar genadig” (Lucas 18, 13).

  En dit nog

  vErg interessante achtergrondinfo van Café Weltschmerz: Waarom stuurt het Westen aan op oorlog met Rusland? Gesprek  met Kees van der Pijl  en Stan van Houcke: https://www.youtube.com/watch?v=RHamBugYo_Q

  vHonderden vrouwen manifesteren maandag morgen met  vlaggen en portretten van Syrische president in Qamishli, tegen Turkije en voor Syrië als enige garantie voor de strijd tegen terrorisme en voor integriteit van het land:https://www.sana.sy/es/?p=97450

  vZiehier een ander en nogal positief standpunt over het migratiepact, gezien vanuit de Belgische politiek,  door Walter Zinzen:
  https://www.mo.be/column/mensen-van-goede-wille?

  P. Daniel

  04-01-2019 om 21:22 geschreven door Gust Adriaensen


  01-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rol van de moeders

  Tijdens de mis in de Sint-Pietersbasiliek loofde de paus de rol van de moeders in de samenleving. Hij beklemtoonde het belang van moeders en hun deugden van zelfopoffering en mededogen “in de huidige gefragmenteerde wereld”. 

  “Een wereld die naar de toekomst kijkt zonder de blik van een moeder is kortzichtig”, zei Franciscus. “Een wereld waarin moederlijke tederheid als puur sentiment wordt afgedaan, kan misschien materieel rijk zijn, maar arm wat de toekomst betreft”.

  01-01-2019 om 16:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarszegen

  Moge de Heer u zegenen
  en u behoeden.

  Moge de Heer
  het licht van zijn gelaat
  over u doen schijnen
  en u genadig zijn.

  Moge de Heer
  u zijn gelaat toewenden
  en u vrede geven.

  (Uit het Bijbelboek:Numeri.)

  01-01-2019 om 13:26 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!