NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pleidooi voor onthaasting
 • Gênant
 • Angst aanstoken loont electoraal
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Recht op leven voor ieder mens'
  Joseph Ratzinger/Benedictus XVI in Waarden in tijden van ommekeer:

  'Een weznlijk punt blijft controversieel: het recht op leven voor ieder mens, de onaantastbaarheid van het menselijk leven in al zijn fasen. In naam van de vrijheid en in naam van de wetenschap worden op dit punt steeds meer ernstige leemten in het recht aangebracht. Waar abortus als vrijheidsrecht wordt beschouwd, is de vrijheid van de een boven het recht op leven van de ander gesteld.Waar proeven op ongeborenen uit naam van de wetenschap geëist worden, wordt de waarde van de mens die op zijn kwetsbaarst is, ontkend en met voeten getreden. Ontmythologisering van de begrippen wetenschap en vrijheid zijn nodig, als we niet de fundamenten van alle recht, de achting voor de mens en zijn waarden willen verliezen.'

  31-07-2012 om 07:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boommarters in het Prinsenpark
  Een bezoeker aan het Prinsenpark in Retie, spotte enkele weken geleden drie boommarters en kon ze ook fotograferen.

  De boommarter is zeldzaam in Vlaanderen en in de Kempen werd hij al vele jaren niet meer gesignaleerd.

   

  31-07-2012 om 07:05 geschreven door Gust Adriaensen


  29-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De morele rede staat boven de meerderheid'
  Joseph Ratzinger/Benedictus XVI in Waarden in tijden van ommekeer:

  Hier moet echter nog een keer een mythe ontmaskerd worden die ons voor de laatste beslissende vraag van redelijke politiek plaatst: de meerderheidsbeslissing is in veel gevallen, wellicht in de meeste, de 'redelijkste' manier om tot gemeenschappelijke oplossingen te komen. De meerderheid kan echter geen laatste principe zijn.

  Geen enkele meerderheid heeft het recht bepaalde waarden te negeren. Het doden van onschuldigen kan nooit een recht zijn en door geen enkele macht tot recht verheven worden. Ook hier gaat het uiteindelijk om de verdediging van de rede.'

  29-07-2012 om 23:13 geschreven door Gust Adriaensen


  28-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Nationalisme is maar een middel'
  In De Standaard stelde Marc Reynebeau enkele dagen geleden:

  'Het nationalisme is voor De Wever slechts een middel, en wel om bij ideologisch rechts stemmen te verzamelen voor een uitgesproken conservatief en neoliberaal programma.'


  Het is m.i. een correcte analyse.

  Als NVA uiteindelijk erin slaagt het essentiële doel van de partij te bereiken, nl. een onafhankelijk Vlaanderen (wat de partij al een hele tijd wazig houdt, want electoraal niet interessant), verliest ze haar eigen zingeving en dynamiek. En dan is een geleidelijk ontbindingsscenario zoals vroeger bij VU niet denkbeeldig. De partij kan ook proberen het nationalisme te blijven aanpoken door steeds opnieuw externe vijandbeelden te creëren.

  Maar waarschijnlijker is dat helemaal naar boven komt wat zich nu al duidelijk aftekent. De rechtse, neoliberale sociaaleconomische visie van NVA zal helemaal bovendrijven en de nationalistische mantel die nu nog gebruikt wordt om die visie te verdoezelen, wordt opgestookt, want nutteloos geworden.

  Ondertussen probeert De Wever het nationalistisch vuur brandend te houden vanuit electorale overwegingen. Zo worden vooral vanuit Blok/Belangkringen diehardnationalisten aangetrokken die men wijsmaakt dat met een zelfstandig Vlaanderen alle (materiële) problemen worden opgelost en dat het ook hun eigen portemonnee ten goede zal komen.

  Het kan niet vaak genoeg beklemtoond worden: dat is je reinste volksverlakkerij.

  28-07-2012 om 08:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grenzen van de wetenschap
  Joseph Ratzinger/Benedictus XVI in Waarden in tijden van ommekeer:

  'Het moge duidelijk zijn dat ook de wetenschap aan morele maatstaven onderworpen is en haar ware aard verloren gaat als zij zich in plaats van op de menselijke waardigheid, op de macht richt, op de commercie of op succes als enige maatstaf.'

  28-07-2012 om 08:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beschaving
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  28-07-2012 om 08:07 geschreven door Gust Adriaensen


  26-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De mens blijft aan zichzelf gelijk'
  Joseph Ratzinger/Benedictus XVI in Waarden in tijden van ommekeer:

  'De mens als mens blijft, zowel in primitieve als in technisch ontwikkelde situaties, aan zichzelf gelijk en staat niet eenvoudigweg daarom hoger omdat hij met beter ontwikkelde gereedschappen heeft leren omgaan. Het menszijn begint in alle mensen opnieuw.

  Daarom kan de uiteindelijk nieuwe, gesofisticeerde heilstaat waarop de grote ideologieën hebben gehoopt, niet bestaan. Een hoop die -nadat de hoop op het hiernamaals is afgebroken- steeds meer het doel van alle hoop is geworden. Een definitieve heilstaat zou het einde van de vrijheid betekenen.'

  26-07-2012 om 07:22 geschreven door Gust Adriaensen


  25-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christus, de Salvator
  Joseph Ratzinger/Benedictus XVI in Waarden in tijden van ommekeer:

  'Dat Christus niet als conservator maar als salvator werd aangeduid, had weliswaar totaal geen politiek-revolutionaire inhoud, maar het toonde wel de grenzen van het uitsluitend 'behouden' aan en wees op een dimensie van de menselijke existentie die uitsteeg boven de vredes- en ordeningsfuncties van de politiek.'

  25-07-2012 om 11:56 geschreven door Gust Adriaensen


  24-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De dictatuur van het merkenkapitalisme'
  Gie Goris, hoofdredacteur van Mo*, stelt dat de manier waarop sponsors van de Olympische Spelen voordelen krijgen toegewezen, grove vormen van uitsluiting en onderwerping door de reclame, in de hand werkt.

  Hij verwijst daarbij naar het boek 99F van de Franse provocateur littéraire Frédéric Beigbeder en de Canadese activiste/journaliste Naomi Klein.

  'Wij leven in het eerste systeem van overheersing van de ene mens door de andere waartegen zelfs de vrijheid niet opgewassen is. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Planeet Aarde, hebben alle mensen van alle landen hetzelfde doel: genoeg verdienen om op een advertentie te lijken.'

  'De bron van onze huidige situatie ligt in het failliet van de utopische idealen die mensen bewogen tot inzet en verzet. Nu blijft alleen de Grote Aanvaarding over, de consensus dat iedereen zal leven volgens de wetten van het kapitalisme. Er is geen toekomst meer, alleen nog verlangen naar consumptie en de belofte dat daaruit genot zal voortkomen.'

  24-07-2012 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Nationalisme is maar een middel'
  Marc Reynebeau in De Standaard:

  'Het nationalisme is voor De Wever slechts een middel, en wel om bij ideologisch rechts stemmen te verzamelen voor een uitgesproken conservatief en neoliberaal programma.'

  24-07-2012 om 08:01 geschreven door Gust Adriaensen


  23-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Messiasbelijdende jood spreekt in Mol
  Op  DONDERDAG 26 JULI houdt JOCHANAN VAN ESCH tijdens de zomerdagen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) een lezing in het Sun Parks Meeting Center in Mol.
   De lezing start  om 14.30 uur en eindigt ten laatste om 16.30 uur.

  Jochanan Van Esch  is een Messiasbelijdende Jood van huis uit. Hij is een boeiend spreker over de Bijbel. De lezing biedt de mogelijkheid  kennis te maken met de opvattingen van een jood die gelooft in Jezus als de Messias, de Christus, de Zoon van God.
   


  23-07-2012 om 18:42 geschreven door Gust Adriaensen


  21-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsdag voor Syrië op 24 juli
  ' BID VOOR DE VREDE IN SYRIE
    RED HET SYRISCHE VOLK - RED DE CHRISTENEN'


  Pater Daniël Maes, norbertijn van de abdij van Postel, werkt al lang in Syrië. Hij is verantwoordelijk voor de katholieke priesteropleiding in het eeuwenoude klooster Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië en voor de mannelijke tak van dat klooster.

  Pater Daniël is uitermate bezorgd over de toestand in Syrië en over het lot van de christelijke minderheden in dat land.

  'Syrië dreigt  in een algehele chaos te worden
  gestort. Het land is reeds voor een deel ontwricht , verlamd en
  verwoest. In alle geledingen van de bevolking zijn er reeds vele
  onschuldige slachtoffers gevallen. Steeds meer worden nu de christenen
  doelbewust getroffen. In heel het Midden-Oosten zijn de christenen
  vervolgd, verjaagd of vermoord, mede dank zij de onverschilligheid en
  het schuldig zwijgen van het “christelijk westen”.

  Nu wordt de christenheid in het hart getroffen. Syrië is de bakermat
  van het christelijk geloof. In Damascus vond Paulus zijn ommekeer.
  Vanuit Antiochië werd het evangelie van Jezus aan de volkeren
  verkondigd.

  Wanneer de christenen (en de bevolking)
  in Syrië getroffen worden is het alsof wortels worden afgesneden. En
  als de wortels dood zijn, zal gans de boom sterven.'


  Pater Daniël Maes roept op tot een gebedsdag voor Syrië.

  Op DINSDAG 24 JULI is er in de abdijkerk van POSTEL, Abdijlaan 16, Mol,  na de mis (11.30 uur) tot aan de vespers (18 uur) doorlopende aanbidding met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. Ieder uur wordt vanuit het Woord Gods een korte bezinning voorzien met
  voorbeden. Ieder die wil kan een brandend kaarsje aan de voet van het
  altaar plaatsen voor een eigen intentie. Iedereen is op elk moment welkom.


  Gebed

  In deze diepste nood keren we ons in een lofzang én een smeekbede tot God.

  Heilige Vader, geprezen zijt Gij om het prachtige land van Syrië en
  zijn bevolking. Gij die de Schepper zijt van alle leven,  laat uw Zon
  schijnen over het Syrische volk, dat tot heden voor gans de Arabische
  wereld een voorbeeld was van vrijheid, verdraagzaamheid en goedheid
  onder elkaar. Versterk de grootmoedigheid van dit volk, dat tot heden
  geweigerd heeft in een burgeroorlog elkaar te bestrijden, ondanks de
  toenemende aanvallen van buiten af. Bescherm dit volk met uw liefde en
  barmhartigheid. Help het om uw weg van vrede te gaan.

  Heer Jezus, geprezen zijt Gij die de Heer zijt van tijd en eeuwigheid.
  Gij blijft ook de Heer van dit land, dat nu in oorlog verkeert. Gij
  zijt  Mens geworden om ons leven te delen. Gij zijt gestorven op het
  kruis om al onze zonden en al het kwaad uit te wissen. Neem de zonden
  van verdeeldheid en haat weg. “Waarom tieren de volken en zinnen de
  naties op ijdele plannen? De koningen der aarde stellen zich op en de
  vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn Gezalfde” (Hand. 4,
  25-26). Bedwing de heersers van deze wereld. Buig iedere drang naar
  macht en overheersing om tot een verlangen naar verzoening en
  broederlijk samenleven in uw Naam.

  Heilige Geest, Gij zijt de echte bron van leven en  liefde, Gij zijt
  het goddelijk vuur in deze wereld, in ieder mens en in onszelf. Stort
  uw liefde uit in ons hart en open onze ogen om uw Vrede in Syrië te
  helpen vestigen met alle mensen van goede wil.  Leid de religieuze en
  burgerlijke overheid op de weg van verzoening. Verijdel de
  oorlogsplannen van de machthebbers van deze wereld. Aanvaard het offer
  van allen die reeds als slachtoffer in deze waanzinnige oorlog
  gevallen zijn. Bescherm uw volk en laat het als nieuw volk herboren
  worden opdat Uw Rijk kome.

  21-07-2012 om 14:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Democratie heeft religie nodig'
  Recent Nederlands onderzoek geeft aan dat de ontkerkelijking het funtioneren van de democratie bedreigt. Eerdere studies toonden al dat christenen, in het bijzonder praktiserende, democratischer zijn ingesteld dan ongelovigen. 'Zonder het geloof ontaardt een democratie snel in tirannie of anarchie', poneert Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie aan de universiteit Leiden'. (Tertio)

  21-07-2012 om 08:46 geschreven door Gust Adriaensen


  17-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Versmelten N-VA en VB?

  De halfslachtige houding van De Wever ten aanzien van VB'ers, zal hem zuurder en zuurder opbreken.

  Plotsklaps de instroom volledig afsluiten, getuigt niet van veel sereniteit en helder inzicht. Eerder van sterker wordend gemor binnen de eigen partijkaders. Dat elke VB'er, nu de toegang tot het hemelse N-VA-dom wordt ontzegd (zo wordt althans beweerd), maar hardliner en partij-ideoloog Ceder, de man die het 70-puntenplan van Vlaams Belang mee opstelde, ongemoeid wordt gelaten, is op zijn minst hypocriet te noemen.

  Wanneer er een sterke instroom is van politici in een andere partij dan degene waartoe ze behoorden, is het onvermijdelijk dat ze (minstens een deel van) hun ideeën en maatschappijvisie meenemen naar de nieuwe partij. Dat geldt  voor alle partijen. En hoe meer inhoud (ten goede of ten kwade) de 'overloper' heeft en hoe prominenter hij of zij is, hoe groter de invloed zal zijn in de nieuwe partij. Zeker wanneer het gaat om topfiguren als Ceder.

  Dat ontkennen, zoals door de N-VA nu gebeurt, houdt in dat een partij, in dit geval N-VA, beschouwd wordt als een monolithisch Vlaams blok, vastgebetonneerd, zoals in de beste der communistische tradities, in zijn principes, zijn opvattingen en zijn leiders. Overigens, als er toch helemaal geen extremistische, racistische, discriminerende, homofobe invloed van die VB-toevloed te vrezen is, waarom zet de N-VA dan de instroom stop?

  De Wever vertoont niet alleen in deze affaire maar ook in meer en meer belangrijke politieke en beleidsissues op het regionale en federale vlak,een onrustwekkende mix van grenzeloze machtsdrang, sterke twijfel, gebrek aan humor, opvallende afwezigheid in het democratische politieke debat zowel in de media als,vooral, in de parlementaire vertegenwoordiging, en een groeiend onvermogen om op een gewone manier met zijn collega's-politici en ook met andere mensen om te gaan en contact te hebben.

   


   

  17-07-2012 om 09:35 geschreven door Gust Adriaensen


  15-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dichter Rutger Kopland overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Rutger Kopland 1934-2012

  Onder de appelboom

  Ik kwam thuis, het was
  een uur of acht en zeldzaam
  zacht voor de tijd van het jaar,
  de tuinbank stond klaar
  onder de appelboom

  ik ging zitten en ik zat
  te kijken hoe de buurman
  in zijn tuin nog aan het spitten
  was, de nacht kwam uit de aarde
  een blauwer wordend licht hing
  in de appelboom

  toen werd het langzaam weer te mooi
  om waar te zijn, de dingen
  van de dag verdwenen voor de geur
  van hooi, er lag weer speelgoed
  in het gras en verweg in het huis
  lachten de kinderen in het bad
  tot waar ik zat, tot
  onder de appelboom

  en later hoorde ik de vleugels
  van ganzen in de hemel
  hoorde ik hoe stil en leeg
  het aan het worden was
  gelukkig kwam er iemand naast mij
  zitten, om precies te zijn jij
  was het die naast mij kwam
  onder de appelboom, zeldzaam
  zacht en dichtbij
  voor onze leeftijd

  15-07-2012 om 20:05 geschreven door Gust Adriaensen


  13-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Positieve wetenschappers en filosofen

  De ontdekking van het zgn. Higgsdeeltje kreeg veel aandacht in de media. Er brak evenwel een ware internetforumoorlog uit toen filosoof Maarten Goethals het aandurfde vragen te stellen bij het belang van deze ontdekking en vooral bij het opgeklopte enthousiasme in bepaalde kringen. Hij kreeg van wetenschapsfanaten vrachtwagens bagger over zich uitgestort waarbij van wetenschappelijke sereniteit helemaal geen sprake meer was.

  'Laat wetenschappelijke vorsers hun werk doen en laat filosofen hun werk doen', schreef een forumdeelnemer. Dat was een wijs woord in het niet zo fraaie schrijfwerk van de Higgsfans, ook al noemde hij  filosoof Maarten Goethals 'dom' .

  Ik ben van mening dat Goethals zijn werk als filosoof doet. Hij stelt de 'filosofische' vragen die zich opdringen: Wat is precies de werkelijkheid? Waaruit bestaat het leven? Wat is de kern van het bestaan? En ook zijn conclusie is doorheen de eeuwen 'filosofisch' correct gebleken: het 'laatste antwoord' blijft eeuwig verborgen.

  Waarom er dan zo furieus,platvloers, denigrerend, totaal 'onwetenschappelijk', op de bedenkingen van Goethals gereageerd wordt, is onbegrijpelijk en bevestigt wat een forumdeelnemer schrijft: het immense, fundamentalistische en agressieve superioriteitsgevoel van sommige 'positieve wetenschappers'.

  Wat krijgt Goethals zoal naar zijn hoofd geslingerd? Ziehier een verre van volledige bloemlezing: 'dom,onzin, naïviteit,onwetendheid, onkundige onnozeliteit (sic!), navelstaarderij, fuck(4x),dwaasheid, domheid, zinloze opinie'.

  Hè hè, van wetenschappelijke benadering gesproken!

  13-07-2012 om 10:32 geschreven door Gust Adriaensen


  11-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Vlaamse Weermaker  Op het internetforum van De Standaard probeert een NVA-fan de al lang vervlogen zin voor humor van de Grote Vlaamse Leider (de GVL, zoals hij meer en meer door kritische forumdeelnemers kernachtig wordt aangeduid) te combineren met het bekende en nog steeds bestaande zelfbeklag, door te schrijven dat De Wever ook 'de schuld krijgt voor het slechte weer'.

  Die man moet toch oppassen met het gebruik van het woord 'schuld' in hoofde van de GVL. Hij hoort dat echt niet graag. DE schuld ligt altijd, zoals terecht en herhaaldelijk door pientere forumdeelnemers wordt aangestipt, bij 'de anderen', en nog veel meer bij 'les autres'.

  Uiteraard ontsnapt ook de klimatologische situatie van ons Vlaanderland niet aan de aandacht en de invloed van de GVL. Want geloof het of niet,  ook wat het weer betreft is hij, net als prins Filip,  door hogere, ik zou zeggen, hemelse conservatieve krachten met een missie belast, die hij, zoals de andere edele zendingen waartoe zijn roemvol Vlaams bloed en zijn dappere Vlaamse voorvaderen hem gestaag roepen, met fanatieke iever wenst te vervullen.

  De Grote Vlaamse Weermaker heeft wel degelijk een serieuze vinger in de momentane afschuwelijke weerpap te brokkelen. Hij bepaalt inderdaad het Vlaamse weer. Maar noem de huidige weersituatie niet zijn SCHULD. Hij wil het zo als onderdeel van een uitgekookt electoraal
  plan. Dat weer accordeert met zijn sombere, door ontbering nog strengere gelaatstrekken. Zo hoort het ook, want de situatie van Vlaanderen is nog slechter dan het hondenweer, aldus de GVL.En hoe komt dat? Wel, dat komt omdat hij het nog niet helemaal voor het zeggen heeft in dit verregende rotland.

  Maar nog even geduld. Na 14 oktober zal Hij de zon volop doen schijnen! En in 2014 zullen we ons allemaal in Zijn zon mogen koesteren! Hij zal ons bescherming en geborgenheid bieden. Hij, de Grote Vlaamse Weermaker, le Roi Soleil! 

  Alhoewel. Er pakken zich donkere wolken samen, die aan zijn controle ontsnappen. Zijn vrouwelijk electoraat, tot voor een aantal weken, wild van hem, keert zich ontegenzeggelijk van hem af. De reden: zijn fanatieke vermageringsdrift. Is dat zijn schuld? Nee, driewerf nee. Wel die van zijn stompzinnige imagobuilders. Aan de deur, die hufters.

  De GVL balanceert op de rand van de anorexia. Zijn ongeremde vermageringskuur heeft hem alle zin voor humor en relativering doen verliezen. Wat overblijft is een tot de helft gereduceerd, azijnpisserig, ontevreden gezicht. Zijn adviseurs steken hem dan nog meer en meer in een te opzichtig streepjespak dat zijn knokerigheid nog sterker accentueert.

  Kortom, zijn hofhouding heeft hem een grens doen oversteken waar het esthetisch gevoel van de Vlaamse Vrouw omtrent Vlaamse Mannen, gewoonweg wordt verkracht.

  Geloof me of niet, vanaf het begin van zijn onverantwoorde magerzucht, heb ik gedacht: 'Het zal de GVL zuur opbreken'.

  Ach, geef mij, zeker op deze Vlaamse Nationale Feestdag, maar een Leider met in zijn ene hand een zak frieten met een kwak mayonaise en in zijn andere een stevige berenpoot met een dikke slang ketchup erop. Welke Vlaming zou zich dan niet in hem herkennen? Stevige kost hebben we nodig!

   

   

  11-07-2012 om 08:29 geschreven door Gust Adriaensen


  06-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gerrit Komrij overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gerrit Komrij 1944-2012


  Balans

  Vooral als ik in diepe nood verkeer
  Rollen verheven woorden uit mijn mond.
  Juist als de grond verdwijnt waarop ik stond
  Ken ik de regels van mijn zedenleer.

  Terwijl ik levenslessen produceer
  Voor vrienden die bezeerd zijn en gewond
  Tast ik verdwaasd in eigen inborst rond.
  Zij horen enkel mijn gekwinkeleer.

  Het lijkt warempel wel of ik iets weet.
  Maar al de wijsheid die ik naar het schijnt
  Bezit berust op een vertekening.

  Ik heb aan God veel minder tijd besteed
  Dan aan klimaat en girorekening.
  Het snuggerst blijf ik in mijn achtereind.

  Uit: Gerrit Komrij: Luchtspiegelingen: gedichten, voornamelijk elegisch. Amsterdam: De Bezige Bij, 2001, p. 61.

  06-07-2012 om 08:57 geschreven door Gust Adriaensen


  04-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verzamelaar van alle angst en alle kwaadheid'

   In De Standaard formuleren de journalisten Sturtewagen en Brinckman bedenkingen bij het optreden van De Wever en zijn partij, die niet zo faai maar m.i. meer dan terecht zijn.

  Sturtewagen schrijft :

  -De  NVADe Wever 'streeft naar hegemonie in Vlaanderen'. Inderdaad. Precies datgene dat het geliefde verwijt was aan de vroegere CVP.

  2.'..naarmate elke zweem van humor, ironie, zelfrelativering uit de houding en het optreden van de voorzitter verdween': een pijnlijke karakterevolutie die klaarblijkelijk samenliep met zijn afslankingsproject. Je krijgt voorwaar sympathie voor De Winter: een eenvoudige, blozende, Antwerpse jongen, recht voor de raap, van wie de -weliswaar niet altijd verfijnde- humor overeind blijft.

  3. De NVADe Wever 'verzamelaar van alle angst en alle kwaadheid.Catch all fear,catch all anger': iedereen die een beetje afweet van geschiedenis, onderkent dit als het fundament van extremisme, en vooral rechts extremisme.

  4.'de grootste zijn en toch Calimero spelen': zou erg triestig zijn voor het politieke bewustzijn van Vlaanderen.

  Brinckman beschuldigt De Wever, n.a.v. zijn afzichtelijk grote affiches in Antwerpen en zijn puberale rel met de bouwpolitie daaromtrent, van een 'ongezien electoralisme'. Helemaal akkoord. Dat ongeziene en uiterst primitieve electoralisme tast ook meer en meer De Wevers beoordelingsvermogen en geloofwaardigheid aan. Het kost niet veel moeite hem geregeld te betrappen  op contradicties en onontwarbare knopen (de media gaan daar vaak mild overheen of zien ze bij hun analyses en commentaren over het hoofd). Neem nu de storm van kritiek, het protestgehuil, die  met veel decibels te horen waren, ook uit NVA-kelen, toen Magnette kritische bedenkingen uitte bij het EU-Van Rompuyplan. Wat lees je vandaag in een column van Dalrymple? Deze grote leermeester van De Wever, Dalrymple de goeroe van het door de Vlaamse Leider zo sterk bewonderde en nagestreefde conservatisme, heeft in essentie dezelfde bedenkingen als Magnette, bij de Van Rompuyvoorstellen. De titel van zijn column liegt er niet om: 'Herman Van Rompuy zou beter moeten weten'. En verder luidt het: 'Europa houdt geen rekening met de nationale staten, laat staan met wie er woont.' Benieuwd of De Wever nu ook Dalrymple over de hekel zal halen.

  04-07-2012 om 22:26 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!