NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
 • twitter@pontifex
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  13-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'We should never forget about beauty, which humanity needs so much!'

  13-11-2016 om 17:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  XI/45
  Vrijdag 11 november 2016
  Lossen en laden
  Voor christenen blijft de zondag een rustdag. Het is de dag van de schepping en de verlossing. Wij eren God als Schepper en Christus als Verlosser. Centraal staat de plechtige viering van de eucharistie, het hart van de liturgie en het leven. We vieren de verrijzenis van Christus en onze mogelijke deelname daaraan. Tevens is het de dag van de mens, van de gemeenschap van de Kerk, de dag van het christelijke gezin en de familiedag van de christenen. Tenslotte is de zondag de “dag der dagen”. Wanneer de zondag op de juiste wijze wordt gevierd, valt alles in zijn plooien en krijgt het werk doorheen de week ook zijn juiste plaats. In het Arabische, overwegend mohammedaanse Syrië is de zondag evenwel een werkdag. En zo stond er deze zondagmorgen een vrachtwagen klaar, die moest geladen worden met allerlei medisch materiaal als hulpverlening aan de erg lijdende bevolking van Aleppo. Daarna moest een tweede vrachtwagen geladen worden met materiaal voor gehandicapten: een grote menigte krukken, rollators en rolstoelen in alle maten en modellen. Deze oorlog heeft heel veel mensen verminkt en gehandicapt gemaakt. Zo was onze “vrije” zondagvoormiddag al voor een flink deel gevuld met zwaar werk. En in de loop van de week kwam een vrachtwagen om de kaarsen die intussen gemaakt waren op te halen. Ook dat was weer een flink werk. Donderdagmorgen werd vanuit Tartous tenslotte een nieuwe container verwacht die moest gelost worden en weer geladen met materiaal dat al geordend, geselecteerd en genoteerd was. In feite kwam de container echter enkele dagen later toe. Niettemin was er veel werk om de zomerkleding voorlopig apart te houden en de winterkleding klaar te zetten. En dat is een gesleur van onder naar boven en van links naar rechts. Het was deze week slepen, lossen en laden.
  Terwijl de westerse christelijke vroomheid krioelt van allerlei devoties is dit in de byzantijnse traditie anders. Afzonderlijke devoties zijn daar nagenoeg onbekend. Alles is opgenomen in de liturgie zelf. De oosterse liturgie kent b.v. een zeer grote verering van Maria, de Moeder Gods, maar deze gaat niet langs twijfelachtige inspraken en visioenen. Alles wordt in een levendige liturgie gevierd. Toch hebben we deze week besloten om een klassieke noveen te bidden, nl. gedurende negen dagen lang de dag te besluiten met een rozenhoedje. Er zijn namelijk bijzondere intenties waarvoor we willen bidden. Vooreerst dat de lijdensweg van het Syrische en Iraakse volk zou eindigen en dat Aleppo en Mossoul echt bevrijd zouden worden van de door het westen systematisch georganiseerde terreur. Vervolgens zijn er de Amerikaanse presidentsverkiezingen die niet alleen voor het Amerikaanse volk maar voor heel onze planeet van belang zijn. We bidden dat hun geoliede oorlogsmachine mag stoppen en dat het land een andere weg mag inslaan. We bidden ook dat de maroniet generaal Michel Aoun, die eindelijk verkozen is tot president van Libanon, zijn werk kan doen. Omdat het een sterke man is en een overtuigd christen hebben de grootmachten zijn verkiezing 2,5 jaar tegengehouden. Deze grote mogendheden hebben het christelijke Libanon al omgevormd tot een overwegend moslimland in dienst van Israël – door de christenen uit te moorden of te verdrijven en Palestijnse soennieten in hun plaats te brengen. Zo is ook Libanon nu een overwegend moslimsland. En ze willen de christelijke invloed steeds meer verzwakken. Verder zijn er een reeks intenties met betrekking tot onze beide gemeenschappen, de vrouwelijke en de mannelijke tak van Mar Yakub. Onnodig te zeggen dat we tevreden waren met wat we gevraagd en verkregen hebben met de Amerikaanse verkiezingen. In elk geval geen kandidaat voor de oorlog maar een voor de vrede. Het motor van de oorlogsvoering zal hopelijk wat beginnen te sputteren en de VS politiek zal wellicht een andere en betere weg inslaan, tenzij de oligarchie beslist heeft van deze gelegenheid gebruik te maken om langs een burgeroorlog in de VS terug haar macht te grijpen.
  Trumps trompetgeschal
  Donald Trump, presbyteriaan en schatrijk zakenman, heeft ruimschoots de verkiezingen gewonnen en wordt de 45e (en oudste) president van de VS. De machtige media reageren totaal verrast, de gezaghebbende westerse politici zijn geschokt en spreken van een “zwarte dag”. Sommige eminenties schuwden zelfs de vergelijking met Hitler niet. Zo ging het ongeveer ook bij de Brexit. Media en politici voorspelden dat daarmee de hemel op ons hoofd zou vallen, maar van dit doemscenario was niets te merken en in Engeland lijkt het beter te gaan dan voorheen. Alle gezaghebbende westerse media en politici voorzagen en voorspelden een klinkende overwinning voor Hillary en een vanzelfsprekende nederlaag voor de clown Trump. En wij, die geen krant of tv hebben, amuseerden ons met zoveel onnozelheid. Vorige week schreven we over het einde van een monopoly. Deze verkiezingsuitslag is hiervan nu het verpletterende bewijs. De grote media en politieke luidsprekers zijn hun geloofwaardigheid kwijt. Tot heden konden ze de mensen doen geloven wat ze wilden. Hun rijk loopt ten einde. De opiniepeilingen werden systematisch opgeklopt ten voordele van H. Clinton. Tachtig procent van alle media steunden Hillary! De oligarchie, laat ons zeggen de wereldheersers, snelden haar ter hulp met hun grootste middelen. De bankiers van Wall Street, de bazen van de wapenindustrie, de goudmijnen van Saoedi-Arabië en Qatar deden wereldwijd hun werk met hun machtige lobby’s. De geldstroom vloeide naar Hillary en uiteraard tegelijk in een moeite door naar de Foundation Clinton. De Hillary hysterie bleef maar stijgen. Haar overwinning kon niet meer stuk. Dat zij zelf aan de basis lag van de oprichting van IS werd verzwegen. Dat ze met Saoedi-Arabië en Qatar een netwerk van staatsterrorisme uitbouwde om de hele wereld aan zich te onderwerpen, naar willekeur volken uit te moorden, soevereine staten te vernietigen, massa’s mensen op de vlucht te jagen en in een bittere ellende te storten, kwam niet in de media. En de seksschandalen van de familie Clinton waren hierbij slechts een voetnoot. Neen, zij riep nog huichelachtig op om het terrorisme te bestrijden en de westerse vazallen deden enthousiast mee. De Franse toppolitici kwamen woorden te kort om haar te loven en tegelijk hun intieme vrienden van Saoedi-Arabië en Qatar de hemel in te prijzen voor het zogenaamde schitterende werk dat zij verrichten in het Midden Oosten. En de heersers van de wereld hadden in heel het westen hun handlangers en aanbidders. Het percentage van criminele meelopers tussen onze politieke excellenties blijkt hoog te zijn. Overal stonden machtige lobby’s klaar om Hillary toe te juichen. Als drijfveer van een wereldwijde maffia-clan kon ze de NAVO aanzetten om Oost Europa vol te stoppen met bases, soldaten en oorlogsmateriaal, klaar om om op ieder moment oorlog te voeren tegen Rusland en liefst meteen tegen China. Zij, de verdedigster van de mensheid waarschuwde de wereld voor de as van het kwaad: Rusland, Iran, China! Met één vingerknip zou zij haar oorlogsmachine in gang zetten om het kwaad uit te roeien (met de hulp van IS, maar dat werd niet gezegd). Wat een genade voor onze wereld! De Britse generaal, Sir Richard Shirreff vindt het verschrikkelijk dat Trump verkozen werd omdat nu de oorlog tegen Rusland misschien niet kan doorgaan. Wat een gemiste, historische kans (voor de wapenbazen)!
  En daar stond Donald Trump, alleen, met zijn persoonlijk fortuin, zonder politieke steun. Hij werd voorgesteld als een gek, een extravagante en misschien klopt daar wel iets van. Voor sommige hoge functies is het niet absoluut nodig dat je een beetje gek bent, maar het kan wel helpen. Trump vertegenwoordigde in ieder geval het protest van het gewone volk, vooral de blanke middenklasse, de stem van de zwijgende meerderheid tegen de manipulatie en het bedrog van de elite. De grote internationale media waren bij de overwinningsviering van Trump niet eens welkom en zijn toespraak had niets van de wollige, hoogdravende ‘historische’ woorden van een Obama die de volgende dag decreten uitvaardigde om precies het tegendeel te doen. Het was eerder een simpel dankwoordje. Er waren geen machtige lobby’s die mensen optrommelden en betaalden om te komen. De mensen kwamen uit zichzelf naar hem luisteren. Dit is het einde van de macht van de grote media en van de oligarchie, de wereldheersers. Het Amerikaanse volk is eindelijk opgestaan tegen zijn corrupte leiders. In Frankrijk kijkt volgens een (hopelijk niet getrukeerde) opiniepeiling nu al meer dan 30% nooit meer naar een politieke uitzending. Tegelijk is er ook een steuncomité voor Trump dat het politieke debat in Frankrijk wil “trumpiseren”, d.w.z. weg met de mooie toespraken vol leugens, bedrog, corruptie en misleiding. Het kan ook voor de andere westerse landen een aansporing zijn om te protesteren tegen de top-criminaliteit van de hoogste politieke leiders.
  Vervroegde nieuwjaarswensen
  Het is nog te vroeg om te zingen over vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Dat doen we met Kerstmis. Toch willen we ons al voorbereiden nu er een nieuwe president is in de VS. Al blijft het een vraag of hij het protest van het gewone volk tegen een door en door corrupte politieke leiding ook kan waarmaken, mogen we minstens hopen op een grotere kans voor vrede in Syrië
  Voor de VS zelf bidden, wensen en hopen we dat president Trump voor het hoogste gerechtshof rechters zal benoemen die ondubbelzinnig het leven, het huwelijk en de familie verdedigen. Daarmee kunnen de wortels van een gezonde samenleving weer versterkt worden. We hopen dat dit eveneens in de internationale organisaties mag doordringen, alsook in de afzonderlijke landen opdat de doodcultuur waardoor we nu omgeven worden, mag omgebogen worden tot een cultuur van leven.
  Op internationaal vlak wensen we dat de grootmachten met elkaar kunnen overleggen als gelijkwaardige en soevereine staten. Dit is nu nog onmogelijk wegens de feitelijke oudbakken overheersingsdrang van de VS. Op een belangrijke vergadering van de VN Veiligheidsraad (28 oktober 2016) heeft Rusland voorgesteld dat er een samenwerking zou zijn tussen de VN en de OCS, de organisatie van samenwerking van Shangai (met Rusland en China) om de drugshandel en het terrorisme te bestrijden. De OCS vertegenwoordigt 40% van de wereldbevolking. De VS hebben dit met hoogdravende huichelarij geweigerd onder het voorwendsel dat ze niet kunnen samenwerking met staten die de schuld zijn van het terrorisme. Het is nogmaals een poging van de VS om hun eigen misdaden aan anderen toe te schrijven. Het zijn de VS die de wereldwijde drugshandel en het terrorisme hebben gesticht en blijven onderhouden. Een groot deel van het volk weet dit en daarom werd Trump verkozen. Wij hopen dat hij de VS van richting kan doen veranderen, zo niet ontstaan er twee werelden. In een deel van de wereld zal de VS de absolute macht blijven behouden, internationale regels naar believen kunnen negeren en anderen aan zich onderwerpen. In een ander deel zullen de soevereine landen als gelijken met elkaar verdragen sluiten. Er zal dan echter geen mogelijkheid meer zijn om vanuit dit laatste deel van de wereld op vakantie te gaan in Moskou of een Chinese computer te kopen. De VS zullen zorgen voor een soort nieuwe Berlijnse Muur tussen de twee werelden. We hopen dat Trump deze muur zal afbreken.
  Voor Europa wensen we dat vooreerst de NAVO, die al meer dan 25 jaar over tijd is, eindelijk wordt opgedoekt. Als het geld daarvan naar het volk zelf gaat, zal er al flink wat van de armoede weggenomen worden. Dit zal niet meteen gerealiseerd kunnen worden. Het zal geleidelijk moeten gaan. De afzonderlijke landen moeten meer hun soevereiniteit gaan koesteren dan geloof gaan hechten aan een Europese zeepbel. En is er geen verdediging meer nodig? Jawel, maar die moet in de wortel worden aangepakt. Philippe de Villiers heeft in zijn nieuw boek “Les cloches sonneront-elles encore demain?” een hoofdstuk gewijd aan het geheime plan van de wereldelite. Het is een plan, opgesteld samen met de moslimbroeders en de salafisten om geleidelijk in Europa het gelukzalige islamitische kalifaat te vestigen en zo de christelijke wortels helemaal uit te roeien. Het is een ideologie van de zogenaamde gelukkige humanisatie, een globalisatie en nieuwe wereldorde. Neen, dit is geen uit de lucht gegrepen complot-theorie, maar een vaststelling op grond van feiten en documenten. Wie in Europa overigens eens rustig om zich heen kijkt, kan zelf zien dat we al aardig onderweg zijn. En zoals de meerderheid van het Amerikaanse volk het valse spel en de maffia-praktijken van de gevestigde leiders heeft afgewezen om te kiezen voor een excentriekeling waarvan nog bokkensprongen verwacht kunnen worden, zo zouden ook wij naar de kern van de zaak kunnen gaan. Mijn wens is dat we wakker worden en onze eigenheid respecteren met de onwrikbare menselijke en christelijke waarden. Iedereen is welkom indien hij/zij deze waarden onvoorwaardelijk wil erkennen. Moslims en alle anderen zijn dan in christelijke scholen welkom om de onovertroffen rijkdom van het christelijk geloof te leren kennen en beleven. Ook in de andere scholen zijn zij welkom indien ze de echte Europese waarden, die allemaal uit het christelijk geloof ontstaan zijn, willen aanvaarden. Al onze universiteiten zijn geboren uit kerkelijke instellingen. Dat is de werkelijkheid die blijft. De vage ideologieën van “alle godsdiensten gelijk”, “gelijkheid voor iedereen”, “huwelijk voor iedereen” enzovoort, zijn zeepbellen die eens open spatten.
  We verwachten dat de hysterie van de Russofobie, Syrofobie, Iranofobie, Sinofobie... gaat verminderen of zelfs uitdoven en dat de VS werkelijk met Rusland in staat is samen te werken zodat de oorlogen in Oekraïne, Syrië, Irak en elders in een samenwerking van gelijkwaardige partners kan worden opgelost. In Syrië kan IS dan in enkele weken totaal verdwijnen. Het bestrijden van de kanker van de islamitische staat en het overwinnen van het wereldterrorisme zijn niet het grote probleem. Het echte probleem ligt bij de grootmachten die deze terroristen willen blijven gebruiken om overal in deze wereld hun belangen te vestigen. Waarom spreken de westerse media plots van de barbaarsheid en de “oorlogsmisdaden” , zogenaamd gepleegd door Syrië en Rusland in Aleppo? Omdat ze vrezen dat daar de 6000 Al Nousra strijders toch zouden overwonnen worden en dat zou blijken dat ze wel degelijk geholpen worden door de speciale strijdkrachten van de VS, de NAVO, bijzonder de Engelse, en Franse. Ooggetuigen hebben al gezien dat er niet alleen vreemde jihadisten zijn Aleppo zijn maar ook speciale strijdkrachten van de NAVO met het meest gesofistikeerde oorlogsmateriaal. En ondertussen beweren de media dat het westen in Syrië alleen maar de gematigde opposanten helpt om het land naar een goede westerse democratie te leiden. Wanneer zal er in Europa een Trump opstaan die de maskers kan afrukken?
  P. Daniel

  13-11-2016 om 11:53 geschreven door Gust Adriaensen


  12-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een zwarte Roetpiet: kan dat?

  Het zijn harde tijden voor de zwarte medemens hier te lande.

  Al generaties lang geniet het zwartepietenambt hoog aanzien. En talrijk waren en zijn dan ook de gegadigden voor de nobele helperstaak aan de zijde van de Sint. Nog talrijker zijn de gepensioneerde Zwarte Pieten. Zij kijken met weemoed terug op hun carrière.

  Al deze hoogst aangename en voldoening gevende ervaringen, zijn niet langer weggelegd voor de zwarte of bruine naasten, nu de Roetpiet de officiële Piet wordt.

  Want hoe moet dat nu, wanneer die lieve buren van ons, de ambitie koesteren of aangezocht worden, helper van de Goede Sint te worden? Hoe kunnen zij in godsnaam getransformeerd worden in Roetpieten? Pure discriminatie, dat is het! 

  En wat zal er gebeuren met Sinterklaas? Kan het nog lang geduld worden dat de grote kindervriend gewoonweg blank is? Wanneer komt de eerste zwarte Sinterklaas in Antwerpen aan, vergezeld door helemaal witte of wit-zwarte Zwarte Pieten?

  Een punthoofd krijg je ervan.

  De kindertjes kan het gelukkig geen bal schelen.

  (Foto 1: witte Roetpiet

   Foto 2: zwarte Roetpiet)

  12-11-2016 om 14:29 geschreven door Gust Adriaensen


  11-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs: 'Liever Trump dan Magnette'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In een interview deed Rik Torfs, de rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, erg denigrerend over Paul Magnette, de minister-president van Wallonië én collega-hoogleraar van Rik. En in een twitterbericht klonk het: 'Vreemd. Ik loop al de hele dag in Parijs rond. En niemand kent er Paul Magnette. Misschien eens in Amsterdam proberen.' En Torfs verkondigde bovendien dat, als het om economische plannen gaat, hij Trump verkiest boven Magnette.

  Tja. Terwijl Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, in Parijs rondliep, (her)kende er ook niemand hem.

  Rik moet ervoor oppassen erg slordig te worden in het uiten van zijn mening over alles en nog wat. Wat weet hij, wat weten wij op dit ogenblik over het economisch program van Trump en de Republikeinen? Enkel verkiezingsslogans.

  Eén ding is duidelijk en dat is ook al herhaaldelijk bij andere gelegenheden gebleken: Torfs zit, wat economische en maatschappijvisie betreft, liever in het (centrum)rechtse, neoliberale kamp rond te dartelen, dan op de (centrum)linkse, sociaaldemocratische wei te spelen. Voor een christen, en Torfs beweert dat te zijn (dat siert hem), is dat toch wel een discutabele keuze.

  -------

  Foto: Rik Torfs in het tv-program 'De raad der dwaze wijzen'.

  11-11-2016 om 15:15 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leonard Cohen overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Canadese singer-songwriter Leonard Cohen is op 82-jarige leeftijd overleden.

  Luister naar een van zijn bekendste nummers 'Hallelujah', via onderstaande link. 

  Bijlagen:
  https://youtu.be/YrLk4vdY28Q   

  11-11-2016 om 14:22 geschreven door Gust Adriaensen


  10-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bernie Sanders

  De voormalige Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders, reageert als volgt op de overwinning van Trump:

  ‘Indien Donald Trump ernstig is over het uitvoeren van zijn beleidspunten om het leven van de werkende gezinnen te verbeteren, zijn ikzelf en andere progressieven bereid om met hem samen te werken.’


  ‘Als hij racistische, seksistische, xenofobische beleidspunten nastreeft en beleidspunten die nefast zijn voor het milieu, zullen we ons echter hevig tegen hem verzetten.’

  ‘Donald Trump speelde in op de woede van een kleiner wordende middenklasse die het economische, politieke en mediatieke establishment beu is’.

  ‘Mensen zijn het beu om langer te werken voor minder geld en dat ze geen hoger onderwijs voor hun kinderen kunnen betalen. Ze zijn het beu om te zien dat goedbetaalde jobs naar China of andere lageloonlanden gaan en dat miljardairs geen belastingen betalen, terwijl de rijken steeds rijker worden.’

  Wat volgens Sanders de (Amerikaanse) 'mensen' beu zijn, kan ook bij ons zonder veel moeite gedetecteerd worden.

  Het valt nog te bezien of een supermiljardair als Trump, die altijd alleen maar bezig is geweest met zichzelf en met zijn fortuin en werknemers op een 19de eeuwse manier behandelde, de wil heeft 'om het leven van de werkende gezinnen te verbeteren'.

  10-11-2016 om 12:16 geschreven door Gust Adriaensen


  09-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Trump president

  Maar één woord: VERBIJSTERING.

  09-11-2016 om 08:56 geschreven door Gust Adriaensen


  08-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hoopgevende stem van Rik Torfs

  Het is goed dat Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven,  in zijn columns geregeld de aandacht vestigt op het transcendente, op religie, op geloof, op Kerk, op God, en de (nagestreefde) alleenheerschappij van de Rede relativeert of in vraag stelt.

  Die aandacht en vraagstelling zijn voor heel wat mensen klaarblijkelijk confronterend. Enerzijds roepen zij soms vrij agressieve en fundamentalistische antireligieuze reacties op. Anderzijds geven zij de kans om met een ruimdenkende en onbevangen geest zowel het transcendente als het materiële te benaderen.

  Het is opvallend en m.i. verontrustend dat de 'woordvoerders' en de 'opiniemakers' van het 'ongeloof', denk aan filosofen als Vermeersch, Boudry en aan een politicus als Dedecker, hun taak vooral zien in agressieve aanvallen op geloof en Kerk, eerder dan voor de dag te komen met een positief gedachtesysteem voor de zingeving van mens en maatschappij.

  Tegenover die agressie steekt de serene, vragende, zoekende houding van de gelovigen en de Kerk, hier bij ons, positief af.

  08-11-2016 om 08:13 geschreven door Gust Adriaensen


  07-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marc Sleen overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De bekende striptekenaar Marc Sleen is op 93-jarige leeftijd in Hoeilaart overleden.

  07-11-2016 om 12:15 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!