NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Bied weerstand aan de angst
 • Groen grote winnaar in peiling
 • De schande van de uittredingsvergoedingen
 • Populairste Bijbelvers van 2018
 • De selectieve verontwaardiging van barones Doornaert
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  27-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Beste Lezer,

  Al enkele weken worden heel wat berichten die aan dit blog worden toegevoegd, rechtstreeks in het archief geplaatst. Dat wil concreet zeggen dat ze weliswaar verschijnen maar te lezen zijn vóór de allereerste berichten op Rasp jaren geleden (2007). 

  Deze fout werd al herhaaldelijk gemeld aan de webmaster(s) van Seniorennet, maar tot nu toe werd het euvel niet opgelost.

  De berichten worden in het jaararchief geplaatst met als aanduiding -0001. U kan die berichten openen door te klikken op -0001 in de linker- of rechterkolom van mijn blog.

  Gust Adriaensen

  27-06-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  18-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bied weerstand aan de angst

  Op het internetforum van De Standaard kan je in verband met de milieuconferentie in Katowice, wel oproepen lezen  om 'het doemdenken en het angst aanjagen nu eindelijk eens te stoppen'.

  Die oproep zou als lovenswaardig beschouwd kunnen worden, mocht het niet zo zijn dat degenen die dergelijke oproep lanceren wanneer het erom gaat  de klimaatbekommernissen te relativeren , dezelfden zijn die met ijver en vuur 'doemdenken' over de naderende ondergang van het Avondland, en onvermoeibaar de 'angst' aanpoken voor de islamisering van ons 'eigen land en volk', voor de overrompeling door vluchtelingen en migranten, voor de existentiële gevaren waaraan 'onze Vlaamse identiteit' wordt blootgesteld, voor het oncontroleerbare aanzuigeffect van een VN-migratiepact.

  Het doemdenken en de angst mogen inderdaad nu eens eindelijk stoppen! Bied weerstand aan de angst, die door sommige politici en partijen bewust als electoraal lokmiddel wordt gebruikt.

  Zet de regering onder druk om positief, oplossinggericht en humaan, met het klimaat en andere mensen om te gaan, dan wordt het echt Kerstmis!

  18-12-2018 om 18:57 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen grote winnaar in peiling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De politieke barometer van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre.

  18-12-2018 om 12:48 geschreven door Gust Adriaensen


  15-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schande van de uittredingsvergoedingen

  Humor?

  Voormalig defensie-minister Sander Loones (N-VA) noemt de gouden parachute (94.000 euro) van Van Overtveldt 'een correcte werkloosheidsuitkering (sic!) voor mensen die jarenlang keihard gewerkt hebben.'

  15-12-2018 om 14:41 geschreven door Gust Adriaensen


  13-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Populairste Bijbelvers van 2018

  Het vers dat in 2018 de meeste reacties uitlokte van lezers wereldwijd, staat in Jesaja hoofdstuk 41, vers 10:

  'Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.'

  13-12-2018 om 16:54 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De selectieve verontwaardiging van barones Doornaert

  In De Standaard van 13 december wijst barones Mia Doornaert er vol verontwaardiging op dat het migratiepact dat door België ondertekend werd, ook goedgekeurd werd door 'een rist akelige dictaturen en autocratieën'?

  Waarom is het in barones Doornaerts visie ongepermitteerd dat België een niet-bindend pact ondertekent, dat ook door 'een rist akelige dictaturen en autocratieën ' ondertekend wordt?

  Waarom zet zij die rist, ten behoeve van de lezer, niet netjes op een rijtje, zodat de lezer weet welke regeringen door haar als 'akelige dictaturen en autocratieën' beschouwd worden? Voor een experte in internationale betrekkingen, moet dat een fluitje van een cent zijn.

  Zou een van de redenen kunnen zijn dat er in die rist, regeringen zitten waarmee België, en zeker het welvarende en op export gerichte Vlaanderen, lekker erg lucratieve handelsbetrekkingen onderhoudt? Uiteraard kan het voor een experte in.. enz. geen probleem zijn om de handelsbetrekkingen met mogelijke schurkenstaten, 'akelige dictaturen en autocratieën', weet je wel, en de financiële waarde ervan, netjes in kaart te brengen.

  Kortom, waarom vindt deze barones het ondertekenen van een internationaal pact, erger dan grof verdienen dankzij 'schurkenstaten'?

  13-12-2018 om 16:13 geschreven door Gust Adriaensen


  11-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor medemensen

  Een menswaardige en respectvolle behandeling van andere mensen door overheden en politie, moeten het richtsnoer en de norm zijn van hun beslissingen en optreden.

  Daarop mag niet toegegeven worden, anders werken we mee aan de dehumaniseringsdynamiek die nu, ook in ons land, de kop opsteekt. Denk maar aan de manier waarop de asielzoekers aan het Klein Kasteeltje behandeld worden en aan het rapport over het politieoptreden tegen opgepakte migranten (zie DS van 7 december).

  Als we niet in staat (willen) zijn om op een humane manier om te gaan met mensen in nood, of ze nu vluchteling of niet zijn, moeten we zeker niet meer uitpakken met de westerse normen en waarden, de christelijke en Verlichtingsidealen.

  Dergelijke humane, geciviliseerde houding, heeft in essentie niets te maken met een specifiek migratiebeleid. Sommige regeringsleden verbergen hun onmacht om een correct en effectief migratiebeleid te voeren , door het treiteren en brutaliseren van machteloze, wanhopige mensen, toe te laten. Precies alsof dat iets oplost.

  Velen verwarren (bewust?) migratiebeleid met een 'respectvolle en menswaardige behandeling' van medemensen. Zo geven zij de indruk dat het brutaliseren, treiteren, discrimineren, bureaucratisch pesten door overheid en politie geoorloofd zijn, wanneer het gaat om migranten, vluchtelingen, die volgens hun inschatting als gelukszoekers geëtiketteerd kunnen worden.

  Op die manier schrijven zij zich in, in de dehumaniseringsgolf, die zich ten aanzien van vluchtelingen, in het 'beschaafde', 'verlichte', 'christelijke' Europa aan het uitrollen is.

  Het ontgaat ze dat alle vluchtelingen, wat hun motieven ook zijn, in een geciviliseerd land recht hebben op een humane, correcte behandeling.

  Het zegt veel over de morele bewustzijnsvernauwing bij velen, dat geaccepteerd wordt en soms zelfs toegejuicht , dat vluchtelingen, die voor het overgrote deel geen criminelen zijn, veel slechter en brutaler behandeld worden dan autochtone (zware) criminelen. Maar ook die moeten correct behandeld worden.

  11-12-2018 om 18:07 geschreven door Gust Adriaensen


  09-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie

  Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie

  De Filipijnse kardinaal Luis Antonio Gokim Tagle, de voorzitter van de internationale katholieke hulporganisatie Caritas International, heeft op de vooravond van het internationale overleg over het VN-Migratiepact in Marrakech (Marokko) westerse landen en hun burgers opgeroepen tot een perspectiefwissel met betrekking tot migratie. Wij mogen de gouden regel niet vergeten die aan de basis ligt van veel van onze religies en culturen: Behandel anderen zoals je wil dat ze jou behandelen.

  Kardinaal Tagle stelt vast dat wij veel te snel toegeven aan angst en haat. Daardoor raken wij vervreemd van de kern van wat ons tot mens maakt: Wanneer we vluchtelingen zien die op de loop zijn voor oorlogen of migranten die aankomen in onze landen op zoek naar een beter leven, dan spoort ons ruwe menselijk instinct ons aan om de deuren voor hun neus dicht te slaan. Maar in een geglobaliseerde wereld en als wij de concrete mensen voor ogen houden, dan roepen migratie en andere mondiale problemen ons op om samen te werken. Migratie stopt niet door ze te negeren of door muren te bouwen.

  Het wereldwijde migratiepact toont de wens van regeringen om samen te werken aan een van de meest urgente kwesties van onze tijd. Het helpt regeringen om het migratiebeleid samen met andere belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties en de particuliere sector, op elkaar af te stemmen. Hoewel het niet juridisch bindend is, zal het oriëntatie bieden.

  Bron: Crux

  09-12-2018 om 16:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Medemenselijkheid

  Minister De Block verdient felicitaties omdat ze onmiddellijk de barbaarse Franckenquota m.b.t. asielzoekers wil afschaffen.

  Toch al een eerste teken dat we met Michel II de weg inslaan naar meer menselijkheid en beschaving ten aanzien van gevluchte medemensen.

  09-12-2018 om 15:50 geschreven door Gust Adriaensen


  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus steunt het migratiepact

  Paus Franciscus en het Vaticaan steunen het migratiepact.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/jSabvJT1CQk   

  08-12-2018 om 21:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christen-zijn in de 21ste eeuw

  HIVSET organiseert in 2019 een lezingencyclus over 'Christen-zijn in de 21ste eeuw.  08-12-2018 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  07-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stijl van havenschepen Van Peel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gazet van Antwerpen kopte boven de bijgevoegde foto, het volgende:

  Haven neemt in stijl afscheid van havenschepen Van Peel: “Long Live The Marc”

  Nou, in Antwerpse havenkringen drijven intrigerende opvattingen over 'stijl' boven.

  (foto: JHS)

  07-12-2018 om 22:26 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afschuwelijke beslissing

  Wie de reportage in Terzake van 7 december over de behandeling van de asielzoekers aan het Klein Kasteeltje gezien heeft, en nog enig medemenselijk gevoel heeft, kan niet anders dan diepe verontwaardiging voelen.

  De beperking tot 50 asielaanvragen per dag is duidelijk een inhumane politieke beslissing van Francken. De mensen zeiden terecht : 'Wij zijn mensen. Wij zijn geen criminelen.' Inderdaad. Die politieke beslissing is daarentegen een afschuwelijke daad, die haaks staat op onze westerse normen en waarden.

  Bekijk de reportage via onderstaande link. Zij loopt vanaf minuut 19.

  Bijlagen:
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2018/terzake-d20181207/   

  07-12-2018 om 20:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII.49

  Vrijdag 7 december 2018

  Flitsen

  Naar het Antilibanongebergte

  Tussen 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december worden wereldwijd acties gehouden als bewustwording van het geweld tegen vrouwen. Al menen we  dat er geheel andere initiatieven nodig zijn om geweld  in het algmeen en geweld tegen vrouwen uit de wereld te helpen, toch willen we meehelpen aan een goede bewustwording. Daarom heeft ook ons klooster vorig jaar samen met de United Nations Population Fund/Syria (UNFPA) een centrum in Qâra opgericht voor activiteiten betreffende  geweld tegen vrouwen. Vrijdagmorgen verschenen dan ruim honderd mensen uit Qâra op de binnenkoer, overwegend jonge vrouwen en meisjes voor een ludieke marsj naar het gebergte. De meesten van de  gemeenschap deden mee. Er werden oranje vestjes uitgedeeld met het teken van UNFPA en het kruis met vier bollen van onze gemeenschap. Het werd een wandeling van een uur met tussenin uitleg rond een poster en tenslotte een cross.

  Maaloula herleeft

  Zondag was er een gelijkaardige actie maar dan nog uitgebreider in Maaloula. We vierden de zondagseucharistie, namen het middagmaal  en vertrokken met dezefde groep als vrijdag in een sliert minibusjes naar Maaloula. Dit christelijke dorp bezochten we kort na de bevrijding en hebben toen ook beschreven hoe troosteloos de aanblik was. Vooral het beroemde St. Thecla klooster was door terroristen grondig verwoest, kerk en klooster geheel zwart verbrand, overal puin, verwrongen ijzer, kapot  meubilair en verbrijzelde iconen. Nu was de aanblik nagenoeg weer zoals voor de oorlog. Het heiligdom is helemaal hersteld. Binnenin bond een zuster een koordje rond onze pols als teken van zegening. De kerk is hersteld, alleen bovenaan zijn er nog 28 open kadertjes die wachten op nieuwe iconen van apostelen en heiligen. De hl Thecla, bekeerlinge van de hl Paulus in Iconium, kan weer alom vrij vereerd worden.

  Deze jongens en meisjes, samen met heel de gemeenschap, maken uiteraard plezier. In Maaloula kregen allen weer het oranje vestje om. Er was heel wat te doen om groepsfoto’s. We bezochten eerst het klooster,  het heiligdom, het winkeltje waar we een Aramees grammatica met heel de uitleg over het ontstaan van de  taal kochten. Volgens Deuteronomium 26, 5 was Abraham een zwervende Arameeër. Het Aramees zou in de 10e e voor Christus algemeen gesproken zijn in Syrië en Mesopotamië. Jezus sprak tot het volk in het Aramees terwijl het Hebreeuws eerder de liturgische taal was.

  Er was  een grote wandeling voorzien langs het enge wegentje tussen de hoge rotsten vol holen. Daarna bezochten we het aanpalende kerkje van de 4e eeuw van de hl. Sergius en Bacchus met het oudste altaar te wereld in de vorm van een halve ronde en de  cederbomen in de  muren die het gebouw beschermen tegen schokken en aardbevingen. Op de icoon van het Laatste Avondmaal zit Jezus opzij, als Degene die bedient. Alle iconen zijn vernietigd, wat we nu zien komt van fotocopieën. De christen vrouw die uitleg gaf, zong ter afsluiting een psalm in het Aramees, waarop het Onze Vader volgde. Indrukwekkend. Inmiddels was het  donker. Allen kregen een kaarsje (onze witte  kaarsen die oranje gekleurd werden) en zo stapten we door het dorp. Ter afsluiting  weer  een fotosessie van de  groep in slagorde. Iedereen was het  er roerend over  eens: dit was een prachtige dag.

  Sinterklaas

  Op 4 december wordt de hl Barbara herdacht, een martelares uit de tijd van keizer Maximianus. Het is hier vooral een feest voor de kinderen. Op 6 december is het St. Nicolaas. Wij vierden de twee samen op woensdagavond. Er waren vier  kandidaten zwarte piet en alle vier even origineel gesminkt en verkleed. Als oudste nam ik de rol van Sinterklaas. Tijdens ons laatste verblijf in België had ik voldoende chocola, gemeenschapsspelletjes en speelgoed meegekregen. De zwarte pieten zorgden voor een knotsgekke avond. Tenslotte werden er nog sketches gedaan voor de verjaardag van een zuster. Kortom, een avond voor iedereen om eens  gek te doen terwijl we volgende avond (donderdag) weer de traditionele nachtaanbidding houden. En zo is er steeds afwisseling waarbij we trachten het wezenlijke toch centraal te houden.

  De gele revolte: gevaren en kansen

  Een vrouw van 32 j. uit Seine-et-Marne, Priscilla Ludovsky, vraagt verlaging van de  brandstofprijs. De vrachtwagenchauffeur Eric Drouet roept op tot een mobilisatie op de Champs Elisées zaterdag 17 november. Jacqueline Mouraud maakt een video  van de “gele vestjes”, die al vlug door 6 miljoen mensen bekeken wordt. Iedere auto hoort een geel vestje te hebben. Als er  een ongeval gebeurt, draagt men dit  gele vestje om zichtbaar te zijn en niet verpletterd te worden. De “gele hesjes” protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en hoge belastingen. Zij willen duidelijk  maken dat ze in nood zijn en verpletterd worden. De volgende zaterdag 24 november wordt er opnieuw gemanifesteerd. Geheel anders dan de  klassieke syndikale manifestaties met een optocht van de Place de la République naar de Place de la Bastille en met officiële toespraken.  De mensen kwamen deze keer van overal, zonder afspraak, zonder leiding, met één schreeuw: met ons inkomen halen wij niet eens het einde van de maand! De volgende zaterdag 1 december breekt als het ware de hel los. Belangrijke kruispunten, grootwarenhuizen, distributiecentra ... waren het doelwit. Zelfs de Arc de Triomphe, hét symbool van de  republiek, wordt zwaar beschadigd. Daar sprak president Emmanuel Macron op 11 november voor de wereldleiders zijn afschuw uit voor het nieuwe gevaar van de populisten, waarmee hij Salvini van Italië en Orban van Hongarije bedoelde, terwijl hij zichzelf presenteerde als de beschermer van vrede en welvaart. Daar wordt nu door het volk luid het ontslag van Macron geëist. Hij wordt aan heel de wereld getoond  als het witte konijn dat door een magische truk uit de hoed werd getoverd maar geen werkelijk gezag van het volk verdient. Terwijl de gewone Fransman en de  middenklasse snel armer en onvrijer worden, weet de elite haar standaard hoog te houden. Parijs staat in brand en op diezelfde zaterdagavond viert de eerste minister, Edouad Philippe samen met een dertigtal prominenten in zijn privé woning in Parijs zijn 48e verjaardag. 

  De Franse élite heeft al ruim acht jaar mee geholpen om  o.a. Syrië in de ellende van een “Arabische lente” te storten. Een ‘’vrt-specialist’ schreef ooit in een van zijn dwaze artikels, zogenaamd kruipend in de huid van een Syriër: “Wij vroegen brood en kregen kogels”, niet wetend dat 10 broden in Syrië  0,10 eurocent kostten! Welke gek gaat dan de  straat op om brood te vragen? Welnu, Parijs krijgt nu onverwachts een late, fel opgewarmde   “Franse lente”, vanuit een echte “volksopstand”! Er zijn al spotprenten over “de eerste Parijzenaars ontvluchten het dictatoriale regime en komen aan in Aleppo” en “het Franse volk vraagt Bachar al- Assad om hen te  bevrijden van hun dictator”!  

  Het volksprotest van de  “gele hesjes” lijkt  geenszins op een van de vele voorbijgaande protestmanifestaties. In geen geval kan het grote belang van dit ontwaken nog ontkend worden. Nu al worden er andere Europese landen door aangestoken: België, Holland, Italië, Duitsland, Bulgarije, Servië, ja zelfs Afrikaanse landen. Deze revolte doet denken aan de  Franse Revolutie die heel  Europa in haar  greep kreeg. Of aan mei ’68, waarbij een studentenopstand vanuit Nanterre zich over heel Frankrijk en Europa verspreidde. Ook  in België viel toen de regering over Leuven Vlaams. Noch de regering, noch de bisschoppen konden deze dwaze splitsing tegen houden, terwijl er betere mogelijkheden waren om de problemen op te lossen en toch de eenheid van de eeuwenoude universiteit te bewaren.

  Door het “correcte denken” wordt verwacht dat we de Franse Revolutie hoogachten als een  bijrage aan een positieve Europese identiteit. Deze mening hebben we  vroeger al deskundig naar de prullenmand  verwezen (“De dikke mist van de Verlichting”, XIII.41, 12 oktober 2018). Miljoenen onschuldigen vermoorden, de infrastructuur samen met kerken en abdijen verwoesten en zowat het hele  eeuwenoude erfgoed vernielen, is niets minder dan waanzin. Wanneer “vrijheid, gelijkheid en broederlijk” uit het evangelie worden gelicht om als dekmantel te dienen voor gruwel, moord, verwoesting en nieuwe dictatuur, verdienen ze geen enkele waardering meer. Ook mei ’68 kunnen we niet onverdeeld toejuichen. Hier leerden jongeren vernielingen aanbrengen, die deskundig en  uitgebreid door de tv  werden getoond, zodat ze er ’s avonds in een luie zetel nogmaals van konden genieten,  zonder er zelf enige verantwoordelijkheid voor te dragen en alles gratis.

  In het protest van de “gele hesjes” zitten geheel andere waarden. Het zou nu door 80% van de  Fransen gedragen worden. Het zijn de  gewone Fransen, die in een versneld tempo verpauperen en zich verraden voelen door hen, waarop ze hun hoop hadden gesteld. Ze zijn niet van rechts of van links en behoren niet  tot een of andere partij of syndicaat.  Het zijn Fransen die het model van hun sociale systeem zien in elkaar zakken, de armoede ervaren en die geen hoop of verwachting meer hebben. Ziehier wat de Franse  generaal Didier Tauzin (kandidaat presidentsverkiezingen 2017) er van denkt: “Het is voor mij duidelijk dat de beweging in het begin geheel spontaan was. Nu ze uitbreidt met geïdentificeerde leiders, zal het gemakkelijk zijn te infiltreren door goed getrainde krachten en vooral door groepjes die niets anders willen dan wanorde en afbraak” (http://www.profession-gendarme.com/le-general-tauzin-sexprime-sur-les-gilets-jaunes/).Het feit dat de minister van binnenlandse zaken aangekondigd heeft de verhoging van de  taxen voor 6 maand uit te stellen, zal het protest niet kunnen doven. Deze taxen zijn maar de druppel die de emmer deden overlopen. De repressie en de eventuele noodtoestand die Macron voorziet, zullen evenmin kalmte brengen. Ze zullen de  woede van het volk tegen het rijk van het neokapitalisme van Macron alleen maar aanmoedigen. Voor generaal Tauzin gaat het om een opstand van een “verenigd en vaderlandslievend Frankrijk tegen het misprijzen en de  arrogantie van hen die zichzelf als de elite beschouwen”. Wel roept deze generaal de manifestanten op geen baldadigheden te  begaan, want daardoor ondermijnen ze hun gezag en kunnen geen positieve bijdrage meer leveren aan een zinvolle heropbouw van het land. Anderzijds roept hij ook de ordediensten op om op waardige wijze te reageren.

  Er is enige hoop  dat uit deze opstand nieuwe leiders opstaan, die de van boven opgelegde globalisatie, de nieuwe wereldorde,  een door de VS gedicteerde geglobaliseerde economie, de  bureaucratische dictaten van Brussel en de  dwaze oorlogspropaganda, die het volk tot slaven maakt, kunnen stoppen om de echte waarden van hun eigen land en volk te dienen. De “gele hesjes” lijken mij deel uit te maken van een veel grotere beweging die al eerder begon en die verder zal gaan. Twee jaar geleden protesteerden de Britten met Brexit. De Amerikanen protesteerden door, tegen alle verwachtingen in, Donald Trump tot president te verkiezen omdat hij zich duidelijk tegen de nieuwe wereldorde verzette. Een gelijkaardig protest klink  in Hongarije, Italië en zal ongetwijfeld naar andere Europese landen over slaan. De financiële, economische en politieke kolonisatie door de VS heeft de wereld in twee verdeeld: Amerikaanse vazalllen en zij die soeverein willen bijven. Syrië is het eerste land in de moderne geschiedenis dat weerstaan heeft aan de onderwerping, dank zij de eenheid van volk, leger, regering en president, alsook dank zij zijn trouwe bondgenoten. En dit ondanks een immense militaire overmacht van de zogenaamde mondiale “internationale gemeenschap”. Uiteindelijk steekt in deze brede beweging van weerstand ook een mogelijkheid in om eindelijk de internationale organisaties zoals UNO en UNO Veiligheidsraad te hervormen en te  bevrijden van de huidige verderfelijke, politieke manipulaties. Het wordt tijd dat het gezag van het internationaal recht met zijn prachtige principes hersteld wordt in plaats van het recht van de sterkste, de wet van de jungle, waarin de  wereld nu leeft. De rechten, vrijheden en mogelijkheden van de afzonderlijke staten werden steeds meer beperkt en overgenomen door een nieuwe wereldorde, die de oligarchie,  multinationals, bankiers, wapenbazen en een uitgelezen elite verrijkt. Vervolgens is er hoop dat de volken begrijpen hoezeer de gevierde grote democratieën op apegapen liggen en niet veel meer te maken hebben met een bestuur van, voor en door het volk. Vooral is er hoop dat nu eens  en voor goed het zionistisch regime ontmaskerd en uitgeschakeld wordt. Al decennia lang kan dit moorddadig regime ongestraft misdaden tegen de menselijkheid begaan. Iedere rechtmatige veroordeling weten de zionisten te beantwoorden door een nog meer beestachtige agressie, waarbij ze beschermd worden door machtige, corrupte wereldleiders. Wij hopen en verwachten dat het ware Israël,  het joodse volk en geloof, het Midden Oosten en de wereld eindelijk bevrijd worden van dit steeds voortwoekerend gruwelijk onrecht.

  Ideologieën verdwijnen, de  werkelijkheid blijft. Mogen volkeren wereldwijd opstaan tegen  corrupte leiders en hun globaliserende ideologieën om de blijvende menselijke en christelijke waarden van een ware beschaving te erkennen tot materieel en geestelijk welzijn  van het volk. De mensheid beschikt nu  over voldoende kennis, onbeperkte technische mogelijkheden en overvloed aan goederen om aan alle mensen op aarde een ruime welvaart te bezorgen. Laten we zeggen: een hotel van 3 sterren. Liefst geen hotel met veel meer sterren, want dan zijn er  te veel slaven nodig die al het vuile werk moeten doen, dat ook door iedereen kan gedaan worden. In elk geval is er vooreerst een herstel nodig van het gezin als basiscel van iedere samenleving, waardoor vrijheid en welvaart voor ieder mens best gegarandeerd kan worden. Vervolgens is er de daadwerkelijke erkenning nodig van de soevereiniteit en eigenheid van ieder land om voor eigen volk met eigen middelen zorg te dragen. Indien hierbij het internationaal recht werkelijk gerespecteerd wordt, samen met een streven naar een gezonde samenwerking en solidariteit, zal heel de mensenfamilie in welvaart kunnen leven. Hiervoor is er ruimschoots genoeg op deze aarde. Er is echter nooit genoeg om de machtsdrang, hebzucht, heerszucht en oorlogsdrang van criminele wereldleiders en hun nieuwe wereldorde te blijven voldoen.

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht geïlustreerd met 4 video’s: 1. Israëlische aanvallen afgeslagen, 2. en 3. Oorlogsrapport Idlib, 4. Burgers die druk gebruik maken van de  corridor Abu Duhour: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-99/

  vEen traan en een lach, grondige achtergrondinformatie over het vuile werk in Idlib van HTS, VS, golfstaten, Turkije (video 1), gestolen oudheidkundige kunstwerken (video 2),  het plechtige Salve Regina, gezongenn in het Krak des Chevaliers (video 3): http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-15/

  vBijtende humor: het Franse volk doet beroep op president Assad om bevrijd te worden van een gruwelijke dictator en een verstikkend dictatoriaal regime. En de eerste Parijse vluchtelingen aangekomen in Aleppo? http://www.golfbrekers.be/president-assad-de-wereld-kijkt-naar-u/

  vIn het kader van de 1050e verjaardag van het katholieke Polen werd in de kathedraal van Krakow plechtig Jezus Christus als Koning van Polen uitgeroepen in aanwezigheid van president Andrzei Duda:  https://fr.sputniknews.com/international/201611191028779534-cracovie-jesus-christ-roi-pologne/

  vAcht video’s (waarvan ik er verschillende niet kan openen) over het heropleven van Syrië: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-16/

   

  vNuttige informatie i.v.m. de zogenaamde migrantencrisis die ons erg bezig houdt: https://forumvoordemocratie.nl/actueel/wat-staat-er-precies-in-het-marrakesh-immigratiepact

  vGoede verklaring van de uitgesproken katholieke filosoof  prof. Peter Kreeft van  Boston College over het tegelijk opkomen van tegengestelde bewegingen van de islam en de homoseksualiteit:  http://www.katholiekforum.net/2018/12/02/de-simultane-opkomst-van-de-islam-en-homoseksualiteit-peter-kreeft/

  vEen heldere beoordeling van de opstand van de ‘gele vestjes’ vanaf het begin: http://www.voltairenet.org/article204031.html

  P. Daniel

   

   

  07-12-2018 om 17:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plichtsverzuim

  De afwezigheid van de N-VA bij de verschillende stadia in de totstandkoming van het pact, wijst op zwaar plichtsverzuim.

  Het verzet in laatste instantie, nadat de partij en de bevoegde staatssecretaris goedkeuring hadden gegeven, wijst op zware politieke onbetrouwbaarheid en wispelturigheid.

  De absentie en de oorverdovende stilte van de Wever versterken het beeld van een politicus die het liefst zoveel mogelijk de rechtstreekse confrontatie of discussie met politieke tegenstrevers zowel in het parlement als in de media uit de weg gaat.

  Een en ander kunnen bezwaarlijk goede voorbeelden van politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheidszin en van echte democratische ingesteldheid genoemd worden.

  De Wever en Francken laten liever De Roover -die er elke dag meer afgepeigerd uitziet- helemaal alleen de kastanjes uit het vuur halen. Die houding wijst op zware politieke lafheid.

  07-12-2018 om 15:59 geschreven door Gust Adriaensen


  06-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De onderbuik van N-VA rommelt

  In De Standaard van 6 december geeft Noël Slangen een scherpzinnige analyse van de huidige  chaotische situatie in het N-VA-machtscenakel.

  Dat De Wever al 14 jaar de voorzitterszetel van de ondertussen grootste partij van België bezet houdt (overigens tegen de statutaire bepalingen van de partij in), kan wijzen op politiek vernuft en overlevingskunst, maar is nog veel sterker -en Slangen wijst erop- het gevolg van het gebrek aan talentrijke opvolgers en van de angst in brede kringen van N-VA, dat de partij zonder De Wever al vlug zal verschrompelen tot verschillende facties, waarbij er zeker zullen zijn die in niets zullen moeten onderdoen voor het extreemrechtse en polariserende gedachtegoed van bv. een Dewinter.

  In deze pactcrisis is het overigens pijnlijk duidelijk geworden dat de positie van De Wever van binnenuit wordt aangetast. Hij verliest meer en meer de controle en dat heeft hij vooral te wijten aan zichzelf. Zijn drang om zoveel mogelijk macht in zijn persoon te concentreren (voorzitter grootste partij, burgemeester grootste stad, de 'echte' premier...) breekt hem nu zuur op.

  De machtspoliticus die De Wever is, heeft er zich meestentijds voor gehoed af te glijden naar de gore en agressieve retoriek van racisten en islamofoben. Althans naar buiten toe, slaagde hij daar ook grosso modo in, samen met mensen als Bourgeois, Muyters, Van Overtveldt, Weyts, Van de Put.

  Maar ondertussen begon het meer en meer te rommelen in de 'onderbuik' van zijn partij. Daar had hij geen oog voor of hij liet te veel vrij spel aan Francken en enkele partij-apparatsjiks,die ijverig bouwden aan een twitterbende -een soort van 5de colonne-, die altijd in de weer is of 24/7 gemobiliseerd kan worden. De 'onderbuik' van de N-VA bewerkt permanent de 'onderbuik' van het Vlaamse electoraat, omdat Francken en co. weten en voelen dat politiek fatsoen niet loont maar dat het oppoken van antigevoelens (antimigrant, antivluchteling, antipact, antisocialisme, anti-intellectueel...) spoort met het 'buikgevoel' van velen en dus electoraal interessant is.

  De interne N-VA-machtsstrijd woedt volop!

  06-12-2018 om 17:01 geschreven door Gust Adriaensen


  05-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Michel recht de rug

  Een regeringsleider kan niet blijven dulden dat hij door een coalitiepartner herhaaldelijk wordt beledigd en voor het oog van de wereld in zijn hemd wordt gezet.

  De machtsdronken partij die de NVA geworden is en de angst dat ze een stukje van die verworven macht en rijkdom dreigt te verliezen aan het Vlaams Belang, maken de partij roekeloos en blind. Het werd de hoogste tijd dat Michel zich niet langer liet behandelen als a puppet on a string. Proficiat premier!

  Door de effenaf schandalige en schabouwelijke mediacampagne is De Wever in een bijzonder pijnlijke en gênante positie terechtgekomen. Woordvoerder Joachim Pohlmann wordt nu als schuldige opgevoerd. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat de partijvoorzitter daarover van toeten of blazen wist. En dan draagt De Wever de volle verantwoordelijkheid voor die platvloerse fake newscampagne.

  Wist de voorzitter werkelijk van niks, dan is er stront aan de knikker in het NVA-huishouden en worden de geruchten versterkt over een bitse interne machtsstrijd.

  05-12-2018 om 08:36 geschreven door Gust Adriaensen


  03-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoezo, de paus een homohater?

  Hoezo, de paus een homohater?

  Paus Franciscus © Vatican Media/SIR

  Paus Franciscus © Vatican Media/SIR

  Bepaalde media halen opnieuw fel uit naar paus Franciscus, die zich schuldig zou maken aan het aansporen tot homohaat omdat hij eraan herinnerde dat priesters, ook als hun homoseksuele geaardheid pas later tot uiting zou komen, zich te houden hebben aan het celibaat. Paus Franciscus zegt daarmee niets nieuws. Hij herhaalt een eeuwenoud kerkelijk standpunt over het tot nu nog altijd verplichte celibaat voor priesters. Bovendien wordt de indruk gewekt dat de oproep om het celibaat na te leven uitsluitend voor homoseksuele priesters van toepassing zou zijn. Zes maanden geleden werd ook al gesuggereerd dat de paus homoseksuelen naar de psychiatrie wilde sturen, toen hij de mogelijkheid opperde om ouders die problemen hebben met de ontluikende homoseksualiteit van een van hun kinderen daarvoor psychologische hulp en begeleiding door professionelen in te roepen.

  De kracht van de roeping tot het priesterschap of het kloosterleven

  De aanleiding tot de nieuwe kritiek is de publicatie van La fuerza de la vocación (De kracht van de roeping), een interviewboek dat de Spaanse missionaris Fernando Prado, een hoogleraar van de Universiteit van Salamanca, met paus Franciscus maakte en in de loop van deze week wordt gepubliceerd. Onder meer de Italiaanse krant Corriere dela Sera pakte eind vorige week uit met een voorpublicatie. Het boek is het resultaat van een gesprek van vier uur dat in augustus plaatsvond. Paus Franciscus roept op om de kracht van de roeping tot het priesterschap en het godgewijde leven, die een grote schat is van de Kerk, te herontdekken. Hij vraagt ook om een zorgvuldige en adequate onderscheiding bij de selectie, van bij het prille begin als dat nodig blijkt, van mogelijke kandidaten voor het priesterschap of het religieuze leven. Hij dringt erop aan in deze veeleisend te zijn. Hij verwijst ook naar de op op 8 december 2016 door de Congregatie voor de Clerus gepubliceerde Ratio fundamentalis, het document over de toelating van kandidaten tot seminaries en noviciaten. Daarin staat onder meer te lezen dat een gebrek aan affectieve volwassenheid of een diepgewortelde homoseksuele geaardheid een voldoende reden kan zijn om kandidaten te weigeren. In De kracht van de roeping waarschuwt de paus voor gevaren die deze roeping dreigen te ondergraven, zoals een al te grote wereldlijkheid of een overdreven klerikalisme en hij onderstreept het belang van de vreugde bij de beleving van die roeping.

  Oproep om het celibaat ten volle te beleven

  In de omstreden passage over het celibaat, waarin ook homoseksualiteit ter sprake komt, zegt paus Franciscus: In onze samenlevingen lijkt het erop dat homoseksualiteit 'in de mode' is. Die mentaliteit beïnvloedt op een bepaalde manier ook het leven van de Kerk. Dat is iets dat me grote zorgen baart. Hij is het grondig oneens met sommige kerkelijke leidinggevenden die de neiging hebben om affectieve gevoelens tussen mannen onderling en vrouwen onderling vergoeilijkend af te doen als soort van genegenheid. Hij zegt daarover: In  het godgewijde leven, zoals bij het priesterschap, heeft dit soort genegenheid geen plaats. Priesters, religieuzen en homoseksuelen moeten het celibaat ten volle beleven. Aansluitend vraagt de paus om priesters en religieuzen, zowel homoseksuele geestelijken als heteroseksuelen, aan te moedigen het celibaat integraal en vreugdevol te beleven. En hij voegde eraan toe: Het is beter om het priesterschap of het gewijde leven achter zich laten dan een dubbelleven te moeten leiden.

  Bron: La Croix/Crux/I.media/Kathpress.at/Corriere dela Sera

  (Kerknet)

  03-12-2018 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vlaamse identiteit?'

  Alle grote veranderingen die de Vlaamse cultuur na de oorlog heeft ondergaan, vonden plaats tegen de achtergrond van massamigratie. Toch heeft die er nauwelijks invloed op gehad. Dat schrijft Tom Naegels in De Standaard van 1 december.

  Dat artikel van Tom Naegels versterkt in grote mate de onzekerheid over en de relativiteit van het begrip 'Vlaamse identiteit'. Nochtans puilt de retoriek van populistische, rechtse partijen als NVA en Vlaams Belang, daarvan uit en bepaalt 'Vlaamse identiteit' hun politieke tactiek en electorale gebruiksaanwijzing.

  'Vlaamse identiteit' klinkt in de oren van vele mensen als een onweerstaanbare sirenenzang. Het spiegelt hun een (imaginaire) geïdealiseerde, ouderwetse geborgenheid voor, het voedt hun nostalgie naar een immobiele, overzichtelijke, harmonieuze droomsamenleving. Het versterkt en speelt in op de angst voor verandering voor het vreemde en de vreemde die anders denkt, zich anders kleedt. Het neemt hun zicht weg op de enorme verschillen in denken en levenswijze binnen hun eigen zgn. Vlaamse gemeenschap van autochtonen.

  Degenen die de mond vol hebben van 'Vlaamse identiteit' slagen er evenwel niet in, een antwoord te geven op de reeds vaak gestelde vraag: 'Wat is die identiteit?'

  03-12-2018 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer dan 300 kabinetsmedewerkers in Vlaamse centrumsteden

  Burgemeesters en schepenen in de Vlaamse centrumsteden laten zich omringen door meer dan 300 kabinetsmedewerkers.

  Gent en Antwerpen tellen samen meer dan de helft van de lokale cabinetards in Vlaanderen, telkens meer dan 80 mannen en vrouwen. De Arteveldestad van Daniël Termont (sp.a) mag dan wel half zo groot zijn als de Koekenstad van Bart De Wever (N-VA), het aantal kabinetsmedewerkers is er niet minder op.

  Maar ook in Leuven en Aalst vallen grote kabinetten op.

  De colleges van Christoph D’haese (N-VA) in Aalst en die van Bart Somers (Open VLD) in Mechelen, steden met ongeveer evenveel inwoners, tellen respectievelijk 28 en 16 kabinetsmedewerkers.

  En daartussen: het veel kleinere Oostende van minister van Staat Johan Vandelanotte (sp.a). Zijn college laat zich omringen door evenveel kabinetsmedewerkers als dat van zijn partijgenoot Renaat Landuyt. Alleen heeft die laatste in Brugge bijna 50.000 inwoners meer onder zijn hoede.

  Die explosieve groei van kabinetspersoneel gebeurde in alle stilte. Het leidt tot spanningen met administraties en tot een onevenwicht met de gemeenteraad, menen experts.

  Eén op zes ‘cabinetards’ werkt in het verborgene, zo blijkt uit onderzoek waarbij intensief gebruik gemaakt werd van de wetgeving openbaarheid van bestuur. Nochtans is het belangrijk om te weten wie mee aan de knoppen van de macht zit.

  Dit artikel kwam tot stand met steun van het Fonds Pascal Decroos. Er werd onder meer gebruik gemaakt van de wob-tool van Transparencia.   © Apache

  03-12-2018 om 14:02 geschreven door Gust Adriaensen


  02-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gevaren van Facebook

  Paul-Olivier Dehaye, wiskundige, over de gevaren van Facebook:

  'Duizenden bedrijven verzamelen al jaren gegevens van miljoenen mensen. Ze maken profielen zonder dat we het beseffen. Het is stalking op een schaal die je niet voor mogelijk houdt. De voorspellingen die op basis van die gegevens over ons gemaakt worden, staan vandaag nog niet helemaal op punt, maar de hoeveelheid gegevens is wel gigantisch. Hebben we last van constipatie of acne? Echt alles wordt achterhaald en gebruikt door adverteerders.'

  02-12-2018 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  01-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/48

  Vrijdag 30 november 2018

  Van België naar Syrië

  Vorig weekend maakten wij mee wat vele mensen, die in Brussel of Antwerpen gaan werken elke dag meemaken: file. Vrijdagavond om 17.00 u werd ik opgehaald in Postel en om 20.00 u was ik in het missiehuis van Scheut in Anderlecht terwijl ik een half uur eerder daar had moeten zijn voor een conferentie. Toch was iedereen gebleven en ik werd met milde hartelijkheid en grote openheid ontvangen. Zaterdag hadden we een ontmoeting in Brussel met enkelen die volgend voorjaar een reis naar Syrië en ons klooster plannen. Zondag hebben we nog een aantal mensen ontmoet en maandag morgen reden we met de trein naar Zaventem.

  Van Beyroet werden we met vijf (nog 2 Vlamingen en een Nederlands echtpaar), na wat oponthoud, naar Qâra gebracht. Er zijn onderweg minder controleposten dan voorheen. Rond half twaalf kwamen we toe en de meesten stonden ons nog op te wachten. We genoten van een hartelijk familiaal onthaal met nog wat eten en thee. We hebben een flinke voorraad speelgoed, chocolade enz... meegekregen voor groot en klein zodat we voorlopig zelfs nog wat kunnen achterhouden voor Sinterklaas en Kerstmis. In België zagen we hier en daar de lichtjes als kerstversiering al verschijnen, hier in het klooster wordt al volop gewerkt aan kerstallen. Kinderen, zusters, fraters, gasten en bezoekers, allen werken de volgende weken met eigen creativiteit mee aan de bouw van kerstallen op alle mogelijke plaatsen binnen en buiten en in alle mogelijke uitvoeringen. En vandaag kwamen een tiental moslimmeisjes van een kunstacademie de kerk binnen juist wanneer de eucharistie begon. Ze bleven tot na de preek zodat we de kans hadden nog wat mee te geven van de  blijde boodschap van Jezus’ evangelie. Achteraf merkten we dat ze bij de icoon van Christus allemaal nog een kaarsje aangestoken hadden.

  Enkele indrukken

  De VS coalitie blijft de onschuldige Syrische bevolking bombarderen, vrouwen en kinderen inbegrepen. Ze doen het zelfs met de verboden witte fosfor en het lukt hen nog de wereld wijs te maken dat zij de terroristen bestrijden. De VS willen duidelijk hun aanwezigheid hier zo lang mogelijk rekken om het land nog zoveel mogelijk te ontwrichten en de  vrede en de heropbouw tegen te werken. De chemische aanvallen door de terroristen hebben maar beperkt succes en velen zijn niet meer bereid te geloven dat deze aanslagen het werk van Syrië zelf zijn. Van enig protest vanuit het westen, de VN Veiligheidsraad of de internationale organisaties  hoor je nu echter niet één woord. Het even dubbelzinnige Turkije blijft trachten zijn invloed in N Syrië te handhaven of uit te breiden vanuit zijn droom van het grote Ottomaanse rijk. De zionisten blijven stoken maar worden steeds deskundiger geweerd.  Volgens Sputnik news  heeft het Syrische leger deze nacht een Israëlisch gevechtsvliegtuig en verschillende raketten neergehaald. De zionisten verdedigen zogezegd hun nationale veiligheid, terwijl zij van niemand enig nadeel hoeven te  vrezen wanneer zij zelf hun terrorisme tegen andere volken zouden staken, wat tevens het grootste geschenk zou zijn voor de bevrijding van het land en het volk van Israël. In Jemen sterven miljoenen  mensen de hongerdood voor de machtswellust van één dwaas in Saoedi-Arabië, aangemoedigd door het enthousiast applaus van de  VS en Israël. De NATO, volgens sommigen de grootste Noord Atlantische Terroristen Organisatie, houdt niet op Rusland met illegale acties uit te dagen om toch maar een grote oorlog in Europa te kunnen uitlokken. Verschillende Europese landen (waaronder Blegië) stapelen Amerikaanse atoomwapens op, tegen de grondwet in, klaar om op een vingerknip van  de VS te gebruiken en zo zichzelf mee te vernietigen. Hierover kan zelfs in het parlement niet gesproken worden, terwijl alle partijen elkaar trachten te overtreffen in lessen over democratisch bestuur. En Syrië? Langs de opening aan de  grens  met Jordanië blijven Syrische vluchtelingen terugkeren. Syrië blijft de  illegale militaire acties van vreemde mogendheden in zijn land aanklagen en eist dat ze allemaal vertrekken. Aan een nieuwe constitutie zal gewerkt worden maar geen enkele buitenlandse mogendheid zal de kans  krijgen om daarin tussenbeide te komen, hoe luid door internationaoe organisatgies ook gekakeld wordt. Saoedi-Arabië, het hoofd (in feite eerder het achterwerk) van de UNO mensenrechtencommisie heeft geen enkel gezag om Syrië de les te spellen. En ik kan mij niet voorstellen dat Syrië nog lang de  gruwelen in en vanuit het terroristennest van Idlib zal laten verder gaan omdat er  vanuit het westen zovele  krokodillentranen vloeien om het lijden dat de bevolking eventueel zou aangedaan worden bij een grondige opkuis. Kortom, de honden blaffen maar de Syrische karavaan trekt verder.

   

  En dit nog

  vZeven video’s die de stand van zaken in Syrië toelichten: 1. Volksvertegenwoordiger Fares Shebabi over de chemische aanval in Aleppo, 2. Over de aanval in Damascus, 3. Reactie van Al Jaafari, 4. Oorlogsrapport, 5. Hoe HTS terroristen hun wet opleggen, 6. Protest in Idlib tegen het aanslaan van christelijke eigendommen door de terroristen, 7. Ook Libanon vraagt nu Russisch afweergeschut: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-14/

  vInteressante video over Oekraïne:https://www.geotrendlines.nl/documentaire-ukraine-on-fire-2016/

  vVideo van 1,5 uur uit 2014 over Bilderberg: https://vimeo.com/119733411 

  vHoe de zionisten in Israël hun mensonwaardig en onwettig streven naar een zuivere joodse staat nu tegen christenen gewoon voortzetten:http://www.golfbrekers.be/eigendom-is-een-rekbaar-begrip/

  P. Daniel

  01-12-2018 om 14:29 geschreven door Gust Adriaensen


  30-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert:fanatieke rechtse passionaria

  Onder de titel ‘Als feiten niet in het plaatje passen’, hekelt barones Mia Doornaert in De Standaard van 29 november, de sterke vervaging van de scheidingslijn tussen feiten en opinie, die volgens haar typisch is voor deze tijden. Zij voegt eraan toe: ‘ Dat gebeurt in de twee richtingen, want al te vaak wordt de vermelding van feiten aangevallen als uiting van een foute opinie’.

  Het merkwaardige is dat Doornaert zichzelf bezondigt aan wat zij zo sterk afkeurt. Haar artikel is een schoolvoorbeeld van die vervaging . Zij selecteert namelijk items, waarvan zij beweert dat het onweerlegbare feiten zijn, om de kritiek op sociologe Marion van San enkele jaren geleden te veroordelen en om haar grote gelijk in verband met het Palestijns-Israëlische conflict en de migratie aan te tonen en om de mens- en maatschappijopvattingen (en degenen die ze verkondigen), die niet in HAAR plaatje passen, te verketteren.

  De kritiek op het onderzoekswerk van Marion van San sloeg op haar methode om een lineair statistisch  verband te leggen tussen criminaliteit en bepaalde migrantengemeenschappen, zonder aandacht te hebben voor de kansarmoede en marginalisering van de migranten, als mogelijke oorzaken van criminaliteit en radicalisering. Barones Doornaert is er klaarblijkelijk ook voor te vinden, etniciteit en/of religie rechtstreeks te verbinden met criminaliteit. In haar mens- en wereldbeeld is dat begrijpelijk. Zij werpt zich meer en meer op als een zelotische missionaris, die het als haar zending beschouwt de westerse blanken van gewetensonderzoek, verantwoordelijkheidsdruk en schuldgevoel te bevrijden en de oorzaak van de migratie én alle miserie, agressie en criminaliteit, bij de migranten zelf en hun landen van herkomst te leggen. Is Doornaert er zich wel van bewust is dat het verbinden van criminaliteit met specifieke bevolkingsgroepen  een gevaarlijke dictatoriale en ontmenselijkende tactiek is, die doorheen de eeuwen onnoemelijk miserie en barbarij heeft veroorzaakt?

  Doornaert manifesteert zich in dit artikel als een volleerde manipulator. Ze legt heel bewust  de volle klemtoon op items waarvan ze verwacht dat (een deel van) de lezers ze als een bewijs van de juistheid van haar visie en stelling zullen beschouwen. Dat het regime van Israël 'militair almachtig extreem rechts en racistisch' is, en ons koloniaal verleden er een is van 'onderdrukking en uitbuiting', en dat de westerse economische exploitatie van grote delen van de wereld, nog volop bezig is, zal je in dit artikel en andere van Doornaert niet (of heel omfloerst en onderbelicht) te lezen krijgen. Dat is bewust zgn. 'feiten' overbelichten, onderbelichten, bijvijlen, in functie van een welbepaald mens- en maatschappijbeeld. In haar studentenjaren en een tijd daarna bewoog Mia zich vooral in 'linkse' kringen. Nu ze bejaard is, ontpopt barones Doornaert zich tot een rechtse passionaria, met een verstikkend tunnelzicht op oorzaken en gevolgen van migratie.

  'Feiten die niet in de dominerende waan van de dag pasten of passen, worden maar al te vaak terzijde geschoven' , stelt barones Doornaert. Dat roept vragen op. Wat is die 'dominerende waan van de dag', hoe wordt die gedefinieerd? Schuift Doornaert niet ook 'feiten die niet in HAAR dominerende waan van de dag passen', terzijde? En over feiten gesproken. Ontkent Doornaert door de toevoeging 'heet het', dat geweld en armoede, de belangrijkste oorzaken zijn van de vlucht van vele Palestijnen? Is er onderzoek dat onomstotelijk bewijst dat de armoede in de Gazastrook samenhangt met de geboortepolitiek? Wat houdt die geboortepolitiek van Hamas overigens heel concreet in? Zijn er studies die aantonen dat die geboortepolitiek echt reële en grote invloed heeft op het aantal geboorten in de Gazastrook? Waarom gebruikt barones Doornaert het woord 'jihad' i.v.m. de afstammelingen van vluchtelingen? Wat stelt ' een groot deel' van de migratiestromen uit Afrika voor? Hoe zit het met het aandeel en de verantwoordelijkheid van het Westen?

  Kortom, Mia Doornaert laat zich eens te meer kennen als een fanatieke aanhangster en pleitbezorgster van een fundamentalistische, extreem-rechtse maatschappijvisie.

  30-11-2018 om 17:14 geschreven door Gust Adriaensen


  26-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De taak van de intelligentsia

  Het is m.i. de taak  van de intelligentsia kritisch te staan tegenover de economische en politieke macht. Wanneer intellectuelen dat niet meer doen, conformeren ze zich aan 'een maatschappij die functioneert volgens één gulden regel: wie rijk is, bepaalt de regels.'

  Het is heel begrijpelijk dat rechtse populisten, vaak excessief welgesteld, de culturele sector als vijand opvoeren. Daar zijn twee redenen voor. Het maatschappijbeeld en de mensvisie van de intellectuelen staan haaks op die van de rechtse, nationalistische populisten: vrijheid versus keurslijf, individualisme tegenover gemeenschaps- en identiteitsdwang. Een tweede reden heeft met machtsverwerving of machtsbehoud te maken. De rechtse, nationalistische populisten, ook al behoren ze tot de materiële, financiële elite, weten en ervaren dat het wegzetten van culturele, kritische intellectuelen, als 'elite', die geen voeling heeft met of misprijzen heeft voor het 'gewone volk', bij heel wat mensen erin gaat als zoete koek en electoraal sterk loont.

  26-11-2018 om 19:40 geschreven door Gust Adriaensen


  24-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Niemand van ons kan overleven zonder barmhartigheid. Allemaal hebben we nood aan vergeving.'

  24-11-2018 om 18:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderwijs voor de happy few

  In een reactie op het pleidooi van staatssecretaris Francken voor elitaire scholen, stelt leerkracht Ruth Lasters dat ASO-scholen al lang elitair zijn.

  Zij heeft gelijk. En dat elitaire is niet alleen aan de 'uitstroom' te constateren maar ook onderweg.

  De eerste grote schifting gebeurt al bij de keuze tussen ASO, TSO en BSO. Die keuze wordt in grote mate bepaald, niet door de talenten van de kinderen, maar door de sociale status en de scholingsgraad van de ouders.

  Die schifting zet zich ook in het ASO (dat hoofdzakelijk 'wit' is) onverbiddelijk door. Het 'watervalsysteem' zorgt ervoor dat massa's leerlingen afgevoerd worden naar het TSO. Binnen het ASO is het weer eens de sociale en intellectuele achtergrond van de ouders, die vaak bepalend is voor de keuze tussen de zgn. 'sterkere' en 'zwakkere' richtingen. Aan de 'uitstroom' zijn het dan hoofdzakelijk leerlingen uit de sterkere ASO-richtingen, die geschikt worden bevonden voor de universiteit.

  En Iedereen die onderwijservaring heeft, weet dat ook in het 'witte' ASO, de leerlingen van bv. L.Wi. L.G., L.We, WA, grotendeels uit de stevige middenklasse en de hogere klasse komen.

  Al vele jaren is het duidelijk dat ons onderwijs in zijn structuur en in zijn didactische en pedagogische opvattingen en praktijk, een onderwijs is dat focust op de sociaaleconomische en culturele hogere en middenklasse, en er niet in slaagt de talenten van vele jonge mensen uit de lagere klassen te ontplooien.

  24-11-2018 om 10:52 geschreven door Gust Adriaensen


  23-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Postel

  XIII/47

  Vrijdag 23  november 2018

  Flitsen

  Groningen

  Op uitnodiging van zowel de plebaan  als van de uitgever van de Blauwe Tijger mocht ik vrijdagavond in de kathedraal van Groningen een getuigenis geven. Er waren 60 à 70 mensen aanwezig. Deze statige gebedsruimte nodigde ons tevens uit om even samen te bidden. Na mijn uitleg over Syrië kwamen er vele vragen. Opvallend is dat er geen “negatieve ” reacties geuit werden. De mensen blijken steeds meer de leugens van de media te doorzien. Verder hebben we  ons door onze uitgever  laten inleiden in deze unieke streek aan de  Waddenzee en het leven van de mens door de eeuwen heen met het water. Rust, stilte en eindeloze vergezichten van drassige weiden. In de uitleg die we kregen waren we vooral getroffen door het titanenwerk van de Cisterciënzersmonniken van Aduard (samentrekking van ‘Ad sanctum Bernardum’) uit de 12e eeuw, dat een van de grootste abdijen van Europa werd. De monniken zorgden voor dijken, polders en kanalen. De abdij werd in 1580 verwoest. Na een heerlijk logement bij onze uitgever, reden we terug langs Leuven voor het tweede congres van geopolitiek Vlaanderen–Nederland. Hier genoten we vooral van de deskundige uitleg van Willie Van Damme over het einde van de oorlog tegen Syrië. Deze twee dagen hebben we ruim 1000 km gereden, maar het was ook ruimschoots de moeite waard.

  Tilburg

  Gisterenavond, donderdag gaf eerst Jeanneke Monshouwer, voormalig medewerkster van de NOS een puike uiteenzetting voor een 40-tal mensen in Tilburg bij “boerke Mutsaers”. Iedere bewering illustreerde ze met een dia, die tekst en beeld gaf en toonde overduidelijk aan hoe het gewone nieuws ons totaal bedriegt. Ook in haar boeken geeft ze op iedere bladzijde de bijbehorende foto’s. Daarna sprak ik over Syrië en eindigde met een beroep op onze dubbele verantwoordelijkheid als mens en als christen. Als mens hebben wij niet het recht nuttige idioten te zijn in handen van criminele wereldleiders die niets anders dan oorlog voeren. En als christen wordt het tijd dat we echt aan het christendom beginnen en Jezus navolgen die zegt: Neem uw kruis op en volg Mij. Er heerste een grote bekommernis bij velen rond deze vraag: hoe kunnen we het gruwelijk bedrog van de wereldleiders en van onze politici ongedaan maken? De wereld wordt inderdaad geregeerd door bekende oorlogscriminelen én geobsedeerden door “humanitaire bombardementen”. Een vrouw gaf me een dagblad (“Trouw” van donderdag 22 november 2018!) met dit artikel op de eerste bladzijde: “Nederlandse hulp aan Syrië was wel militair van aard”. Het ontmaskert de blijvende leugens van de Nederlandse regering hierover. Er is dus wel een ommekeer bezig. Er was ook een Congolese Belg, erg zwart van huidskleur, die mij aansprak in sappig Antwerps: Wat gij zegt hadden de pastoors al lang van de preekstoel moeten roepen!

  Dank

  Ware vriendschap is een kostbaar goed en blijft ook overeind wanneer men niet over alles dezelfde mening heeft. Men kan het, naar het woord van Augustinus, oneens  zijn met elkaar, zoals men het oneens is met zichzelf, waardoor de vriendschap nog wordt gekruid. Wanneer men echter vanuit eigen beperkte mogelijkheden, op dezelfde wijze wil meehelpen aan een betere samenleving in Kerk en maatschappij, ontstaat er als het ware een steekvlam. Moge dit volstaan om de vrienden te danken die me uitnodigden om even bij hen op rust te komen en te genieten van de goede dingen in het leven. Na deze eerder “Bourgondische” ontmoetingen zal ik met een dankbaar hart terugkeren naar het monnikenleven in de woestijn.

  En dit nog

  vAlleen maar goed nieuws nu over Syrië met vele foto’s en 2 video’s (over de architecturale schoonheid van de Omayyaden moskee in Damascus en het sympathieke bezoek van Hafez, de oudste zoon van de president: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-12/

  vSaoedi-Arabië meent warempel Syrië de les te moeten spellen inzake rechten van de mens. Ziehier het antwoord van Syrië: https://www.mondialisation.ca/onu-le-discours-de-larabie-saoudite-sur-les-droits-de-lhomme-en-syrie-est-une-blague/5628952

  vDuitsland meent nogmaals te moeten vertellen hoe verschrikkelijk het “Syrische regime” wel is. Van de brede amnestiemaatregel waar duizenden van profiteren, hebben ze nog niets gehoord en de  terroristen schijnen hun lieverdjes te zijn: http://www.golfbrekers.be/merkelland-wil-geen-afscheid-nemen-van-de-vakkrachten/

  vOverzicht van de oorlog in Syrië door Karin Leukefeld: http://www.golfbrekers.be/oorlog-langs-de-breuklijnen/http://www.golfbrekers.be/oorlog-langs-de-breuklijnen/

  vDe visie van Michel Raimbaud, oud Frans ambassadeur, professor, schrijver is werkelijk het bestuderen waard: https://www.mondialisation.ca/guerre-en-syrie-ou-en-est-arrive-le-systeme-onusien-tontons-flingueurs-tontons-blagueurs/5629024

  vGraag willen we initiatieven steunen die onze christelijke eigenheid benadrukken en geen wintermarkt maar kerstmarkt wensen. Overigens blijven we menen dat er, zonder een Kind Jezus, iets met Kerst mis is! https://www.petities24.com/voor_het_behoud_van_de_benaming_kerstmarkt_te_brugge?fbclid=IwAR0wBQLL0KcpTasHFq__dMvxdt-kZvo5uQvgYycYcOYTW0wKLPNm2NWDlnQ#form.

  P. Daniel

  23-11-2018 om 16:10 geschreven door Gust Adriaensen


  22-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldwijd worden 300 miljoen christenen vervolgd

  Volgens het pas verschenen jaarverslag van Kerk in Nood zijn er wereldwijd 300 miljoen christenen slachtoffer van geloofsvervolging. Zij zijn het doelwit van systematische intimidatie, schending van hun mensenrechten, misbruik en fysisch geweld. Het is de 14de keer dat Kerk in Nood een dergelijk jaarrapport over de godsdienstvrijheid publiceert.

  Bij de voorstelling werd benadrukt dat ook andere geloofsgemeenschappen het slachtoffer zijn van vervolging. Het westen kreeg een veeg uit de pan omdat het doof en blind blijft voor de schreeuw om hulp van christenen uit Irak en andere landen waar de godsdienstvrijheid schaamteloos met voeten wordt getreden. De organisatie stelde tijdens de periode van juni 2016 tot juni 2018 een sterke stijging vast van de schendingen van de godsdienstvrijheid.

  In 38 landen is er sprake van ernstige of zelfs extreme schendingen en in 21 landen heeft een openlijke geloofsvervolging plaats.

  Het betreft Afghanistan, Saudi-Arabië, Bangladesh, Birma, China, Noord-Korea, Eritrea, India, Indonesië, Irak, Libië, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina, Syrië, Somalië, Soedan, Turkmenistan, Oezbekistan en Jemen. In 17 andere landen is er sprake van openlijke discriminatie: Algerije, Azerbeidzjan, Bhutan, Brunei, Egypte, de Russische Federatie, Iran, Kazachstan, Kirgizië, Laos, de Maldiven, Mauritanië, Qatar, Tadzjikistan, Turkije, Oekraïne en Vietnam.

  In bijna de helft van deze 38 landen ging de godsdienstvrijheid er het voorbije jaar bovendien sterk op achteruit.

  In het geseculariseerde westen heerst volstrekte apathie voor kwetsbare geloofsgemeenschappen. Kerk in Nood.

  Kerk in Nood schrijft dat de aantasting van de godsdienstvrijheid en de toenemende geloofsvervolging in vele landen hand in hand gaat met het groeiende nationalisme, dat godsdienst als een bedreiging ziet voor de eenheid van het land. Dat is vooral in India, China, Noord-Korea, Pakistan en Myanmar geval.

  In India is het antichristelijke geweld van extremistische hindoegroepen bijna verdubbeld, tot 736 gevallen van geweld.

  In China probeert de overheid de geloofsgemeenschappen onder controle te krijgen. Daar legde het regime van president Xi Jinping beperkende maatregelen op, waaronder het verbod op de online verkoop van bijbels. Tussen 2014 en 2016 werden er in China tussen de 1.500 en 1.700 kerken vernietigd of beschadigd.

  In Noord-Korea blijven duizenden christenen omwille van hun geloof opgesloten. Maar ook in ook in Eritrea, Iran, Tadzjikistan en Turkmenistan zijn religieuze minderheden er slecht aan toe. In Myanmar zijn sinds september 2017 bijna 700 duizend Rohingya-moslims naar Bangladesh gevlucht. Volgens het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft hier een etnische zuivering plaats. De dagen van de heerschappij van Islamitische Staat lijkt voorbij. Maar ondertussen zijn andere militante islamitische bewegingen opgericht in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

  Het rapport is ook bijzonder kritisch voor de laksheid van sommige westerse landen. Daar heerst een sfeer van volstrekte onverschilligheid voor de geloofsvervolging. Westerse regeringen laten ook na om levensnoodzakelijke hulp te verstrekken voor ontheemde gemeenschappen die willen terugkeren naar de landen die zij moesten ontvluchten.

  (Kerknet)

  22-11-2018 om 16:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerk, toon je civiele meerwaarde!

  Kerk, toon je civiele meerwaarde!

  De maatschappelijke relevantie van de Kerk

  De focus van de eerste Belgische editie ligt trouwens op de maatschappelijke relevantie, merkt Van Lierde terecht op. Tot nu toe pakken geloofsgemeenschappen veel te weinig uit met facts & figures over de meerwaarde die ze in de samenleving bewerken. We leven zogezegd in een tijd waarin velen niets meer van de Kerk verwachten en onverschillig staan tegenover het christelijke geloof. Waarin de Kerk irrelevant geworden lijkt voor de media, de politiek en de cultuur.

  Juist nu de kerk onder vuur ligt, is het noodzakelijk in de verf te zetten welke positieve inbreng gelovigen hebben, hoe ze de gist in het deeg zijn. Emmanuel Van Lierde

  Denk aan de zorg voor armen, vluchtelingen, zieken, gekwetsten, eenzamen en rouwenden, de inzamelingen voor nood- en ontwikkelingshulp, de inzet in onderwijs en jeugdbewegingen, de vele vrijwilligers in sociale initiatieven en het verenigingsleven of het onvoorwaardelijke engagement van religieuzen. Veel gebeurt in stilte en belangeloos. Daardoor blijft het buiten beeld. Een jaarrapport kan die onzichtbaarheid tegengaan en ingaan tegen de vooroordelen.

  Tot nader order is de Kerk geen schimmige minderheid. Haar marginaliseren doet onrecht aan de velen die van dichtbij of veraf betrokken zijn bij het leven van de Kerk.

  Emmanuel Van Lierde

  (Kerknet)

  22-11-2018 om 10:07 geschreven door Gust Adriaensen


  21-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rapport Katholieke Kerk in België

  Bekijk de videovoorstelling van het eerste rapport over de Katholieke Kerk van België.

  Klik op onderstaande link. 

  Op www.kerknet.be vind je uitgebreide commentaren bij dit eerste rapport, dat duidelijk de maatschappelijke relevantie van de Kerk bewijst.

   

  Bijlagen:
  http://www.kerknet.be    
  https://youtu.be/2aDc9H3XJB4    

  21-11-2018 om 18:08 geschreven door Gust Adriaensen


  20-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nou, nou, de gave der profetie?

  Op 15 oktober schreef ik op dit blog:

  'Het zou me niet verwonderen dat SPA uiteindelijk in de Antwerpse coalitie terechtkomt. Met Beels en Meeus zijn er in deze verkiezingen twee onbetwistbare politieke talenten komen bovendrijven. In dergelijke rechts-linkse coalitie kan Groen ook wegen op het beleid en ijveren voor de realisering van belangrijke programmapunten. '

  Het ziet er verdorie naar uit dat Rasp gelijk krijgt!

  20-11-2018 om 14:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft Francken twee jaar geslapen?

  Twee jaar lang kikte staatssecretaris Francken met geen woord over de migratietekst waaraan een VN-commissie, waarvan hij deel uitmaakte, werkte. Nu organiseren hij en zijn partij het verzet ertegen.

  Je kan het je  niet indenken dat onze eenvoudige maar stoere en onverzettelijke Lubbeekse kruisvaarder gedurende die twee jaar ook maar één greintje bedreiging in de tekst heeft gevonden. De vranke Francken, die pal staat in de verdediging van ZIJN westerse normen en waarden, die ZIJN Verlichting hoog in het vaandel draagt en er desnoods voor wil sneven, die bereid is met inzet van lijf en leden de horden aan de Europese, de Belgische en zeker aan de gewesttaalgrens te stoppen (behalve degenen die nuttig zijn en/of al genoeg centen hebben), zou ongetwijfeld de VN in vuur en vlam gezet hebben, mocht er in de (ontwerp)teksten ook maar één woord gestaan hebben dat wat sterk rook naar een vorm van clementie voor 'het migrant'.

  Of zou het toch zo kunnen zijn dat Theo in die VN-resolutiecommissie er met zijn gedachten niet bij was, ontspanning zocht, een uiltje knapte, ver weg van de binnenlandse besognes, het venijnige gekakel binnen de kakelbonte coalitie?

  20-11-2018 om 14:30 geschreven door Gust Adriaensen


  18-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Migratiepact

  het migratiepact  het begin kan zijn van internatio­nale samenwerking. Als de regering de tekst niet onder­tekent, is dat een blaam voor ons land.

  Mahdi formuleert de essentie van de niet-bindende resolutie goed. Ze bespreekt alle facetten van de migratieproblematiek en kan het begin vormen van internationale samenwerking in de humane aanpak van het migratieprobleem. Niet-ondertekening van een evenwichtige tekst waarin naast de aandacht voor de beheersingspoging van de migratie, toch ook ruimte blijft voor het respect voor en een humane behandeling van de vluchtelingen, betekent inderdaad een internationale en morele blaam voor België en voor Vlaanderen.

  Het feit dat de NVA twee jaar lang niet van zich heeft laten horen bij de voorbereiding van de tekst en nu de premier van de eigen coalitie, die zich eerder in de VN resoluut achter de resolutie had geschaard, voor schut zet en probeert terug te fluiten, zet de Vlaams-Nationalisten weg als onbetrouwbare windhanen, die electoraal opportunisme en de politieke schrik voor nog extremer rechts -het Vlaams Belang-, belangrijker vinden dan een tekst die een humane migratiebeheersing formuleert.

  18-11-2018 om 07:55 geschreven door Gust Adriaensen


  16-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Postel

  XIII/46

  Vrijdag 16 november 2018

  Flitsen uit mijn eerste vaderland

  Is het leven duur?

  Vlak vooraleer uit Syrië te vertrekken had ik een fameuze ontsteking op twee tanden. Ik kon nog net onze tandarts consulteren, een sympathieke jonge moslimvrouw met drie kinderen. Ze beloofde me van de pijn te verlossen met medicatie maar mocht ondertussen de twee tanden niet trekken, zei ze. Wachten tot ik terugkwam, vond ze veel te lang. Omdat ze al zeven behandelingen had gedaan bij mensen uit ons klooster, (kinderen, zusters en fraters) vonden wij dat het wel tijd werd dat we haar betaalden. Zelf moesten we nog zeggen wie ze inmiddels allemaal behandeld had. Ze schreef ze op briefje en voegde er zomaar een bedrag bij. Alles samen was het omgerekend bijna 20 €. Hier gekomen moest ik na een week deze tanden laten trekken. Een tandarts was bereid dit te doen op de dag dat ik nog vrij was. Op een kwartier was de klus geklaard en ik betaalde contant  70 €. Hij kon op de korte tijd dat ik nog hier ben, de zaak niet afwerken. Met plezier zal ik dit laten doen door onze erg deskundige tandarts in Qâra. We moeten er eerlijkheidshalve wel bijvoegen dat wegens de sancties vele apparaten moeilijk of niet hersteld geraken en dat zo het leven op meerdere terreinen heel duur geworden is. Maar er zijn  uitzonderingen, zie je wel.

  Hulde aan de goede godsdienstleerkracht

  Een gemeenteschool in Waasmunster heeft mij deze week uitgenodigd om voor een dertigtal 9-jarige kinderen tijdens het uur godsdienst te komen vertellen. Van gepensioneerde leerkrachten uit mijn geboortedorp kreeg ik een alarmerend beeld over de godsdienstige kennis en praktijk van de kinderen. Mijn ervaring was gelukkig heel anders… dank zij de leerkracht. Ze had die kinderen voorbereid. Ze had ook een zestal moslimkinderen en hun leraar uitgenodigd mee te komen luisteren. Allerlei vragen hadden ze opgesteld, luisterden heel aandachtig, waren erg gevoelig voor het positieve in een land van oorlog. Er waren ook een zestal moslimkinderen, waaronder Syriërs, samen met hun leraar. Toen ik Syrië wilde situeren stak een jongen zijn vinger  op en zei dat hij dat op google Earth al gevonden had. Een ander pienter kereltje vroeg of de oorlog me angstiger, bozer of dapperder gemaakt had. Ik heb wat kunnen vertellen over de mooie initiatieven en het vredevol samenleven en de goede inzet van velen, ook van christenen. We eindigden met een spontaan gebed en daarna een Onze Vader die de kinderen goed kenden. De kinderen beloofden ook voor ons te bidden. Hopelijk blijft er iets over van hun eenvoud, geloof en belangstelling als ze enkele jaren ouder zijn!

  ’s Avonds waren we te gast in de hoofdkerk van St Nikolaas, waar een zestigtal mensen of meer waren opgedaagd. De deken had me vooraf uitgenodigd om met hem en enkele gasten te komen eten. Het was als een oosterse gastvrijheid.  Omdat we in de kerk waren begon ik met een gebed. Na mijn lang getuigenis volgden er vele vragen. Van het breiwerk, de zalf, de religieuze voorwerpen en Syrische parfum werd flink wat meegenomen. Ik heb de indruk dat de erg negatieve mentaliteit tegenover Syrië in de openbare opinie geleidelijk aan het veranderen is.

  En dit nog

  vOns vorig  bericht geïllustreerd: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-96/#more-42232

  v“Golfbrekers” is terecht erg boos op Pallieterke dat nogmaals de leugenpropaganda volop steunt als voorwendsel om het onschuldige Syrische volk verder uit te moorden, foei: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-11/ 

  vDuitsland betaalde ook al in het geheim de rebellen: https://www.almasdarnews.com/article/germany-secretly-paid-rebels-in-syria-nearly-e50-million-report/

  P. Daniel

  16-11-2018 om 22:32 geschreven door Gust Adriaensen


  14-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Michel: voetveeg van NVA

  'Michel moet weer opboksen tegen het beeld dat hij de voetveeg van N-VA is', koppen de kranten.

  Maar dat is al sinds de start van deze regering geen beeld maar rauwe, vernederende realiteit!

  14-11-2018 om 19:56 geschreven door Gust Adriaensen


  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/45

  Vrijdag 9 november 2018

  Patriarchaal bezoek

  Zondag kwam de Grieks-orthodoxe patriarch John X Yazigi op bezoek in Deir Atieh en deze streek.  Zijn broer, die bisschop is, werd al jaren geleden gekidnapt. Hij heeft nog een zuster die religieuze is. Hij zelf is burgerlijk ingenieur. Hun centrum hier is Deir Atieh met abouna Paisios. In Qâra is er slechts een klein heel oud kerkje en slechts één Grieks-orthodoxe familie. Er is een goede verstandhouding en samenwerking tussen hen en ons, Grieks-Melchitische katholieken. Een bezoek aan ons klooster bleek aanvankelijk niet voorzien, maar bij zijn bezoek aan de parochiekerk van Qâra van St. Michel maakte abouna Georges de patriarch attent op Mar Yakub en zo wilde hij onze gemeenschap bezoeken. Een sliert wagens met hoogwaardigheidsbekleders, soldaten, veiligheidspersoneel en fotografen reed de grote binnenkoer op. In de kerk werd even gebeden. Deze patriarch blijkt een beminnelijk man te zijn. In het grote restaurant van de Qalamoun universiteit werd een echt banket gehouden. Alle katholieke priesters en ook de leden van onze gemeenschap waren uitgenodigd. Alleen met de vier fraters zijn we er op ingegaan. Aan de hoofdtafel zaten aan één kant 20 genodigden. In de zaal stonden zeven grote tafels gedekt. Een sjeich gaf een toespraak, waarin hij de harmonieuze samenwerking van moslims en christenen in Syrië prees en de patriarch bedankte voor zijn bijdrage. Abouna Georges en ik werden eveneens aan de hoofdtafel uitgenodigd. Ieder kreeg een groot bord met allerlei spijzen en bovendien stond de tafel al vol met allerlei gerechten. Ik weet niet of er iemand zijn bord helemaal heeft leeg gekregen. Deze dag toonde in ieder geval nogmaals hoe harmonieus het Syrische volk zelf samenleeft met al zijn verschillende etnische groepen en gelovigen.

  Qâra-Beyroet-Zaventem-Postel

  Inmiddels zijn we op een avond kwart voor 11 uit  Mar Yakub vetrokken om na ongeveer 5 uur in Beyroet toe te komen, ruim op tijd voor de controles en het vertrek naar Brussel. Er zijn in Syrië inmiddels veel minder controleposten en die er nog zijn hebben maar 2 soldaten. Vele soldaten zijn na 5 jaar of meer dienst ontslagen. Ook de kolonel en de soldaten die Qâra en ons klooster verdedigden en beschermden zijn weg. Het is een teken dat de veiligheid groter wordt. Dat zij die minder goede bedoelingen hebben toch maar opletten, er is nog wel degelijk bescherming!

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht met heel interessante bruggetjes en informatie (die ik zelf helaas nog niet heb gezien wegens tijdsgebrek): http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-95/

  vOns vorig bericht op de site van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=2652

  vHoe de oorlog tegen Syrië georkestreerd werd. Interessante informatie: http://www.golfbrekers.be/georkestreerde-syrische-revolutie/

  vZiehier een verslag van  het recente bezoek van de  stichteres van Ora pro Syria aan ons klooster. De tekst is in het Italiaans, de foto’s spreken alle talen:http://oraprosiria.blogspot.com/2018/11/qara-crocevia-di-pace-4.html

  vIndrukwekkende video van de  bestorming van Deir Ezzor door het Syrische leger met behulp van de Russen. Bezorgd door Sonja van den Ende: https://www.youtube.com/watch?v=NO16K8eLe-w

  vErg hoopvolle boodschap over Syrië met 5 video’s en foto’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-10/

  vDe mediaoorlog tegen Syrië is een nooit eerder geziene waanzin, waardoor het land wordt uitgemoord en verwoest en tegelijk blijven media en politici er in slagen om alle schuld aan Syrië zelf te geven om hun eigen crimineel gedrag ongestoord te vervolgen. De monsterleugens worden unaniem verspreid door de vertegenwoordigers van de Rechten van de Mens, de internationale organisaties, de westerse leiders én media. Ge met het maar  kunnen: https://arretsurinfo.ch/retour-sur-la-bataille-mediatique-dalep/  

  vHoe ook Donald Trump een marionet is van de “Deep State”, de wapenindustrie en het zionistisch regime: http://www.golfbrekers.be/donald-trump-aan-de-leiband-van-de-deep-state

  vEen erg goed artikeltje over het vertrek van de Zweedse bemiddelaar Staffan

  de Mistura en de  komst van de Noorse Geir Pedersen, door Willy Van Damme, Novini, 1 november: http://www.novini.nl/een-slag-in-het-syrische-gezicht/

  vOver wat een oppermachtige zionistische lobby in de  VS zoal kan bereiken: https://francais.rt.com/international/55114-site-orient-xxi-diffuse-documentaire-interdit-lobby-israelien-usa-video?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome

  v  De moeder van Julian Assange, oprichter van Wikileaks doet een oproep om het leven van haar zoon te redden. Hij kwijnt nu weg in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, zonder enige vorm van proces, al acht jaar. Hij heeft het gruwelijk onrecht van NAVO en VS en hun criminele oorlogen openbaar gemaakt. Daarom wordt hij bedreigd met gevangenisstraf, marteling en zelfs de dood, tegen alle internationaal recht in. Als Australisch burger heeft hij echter recht op een vrije aftocht naar zijn land en familie en bescherming. Laten we hem steunen: www.peacepeople.com

   

  P. Daniel

   

   

   

   

   

  12-11-2018 om 14:51 geschreven door Gust Adriaensen


  07-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsvideo paus november 2018: liefde ja, geweld neen

  Bijlagen:
  https://youtu.be/RJ6sfir5vfk   

  07-11-2018 om 18:11 geschreven door Gust Adriaensen


  05-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Menschen in den Grooten Oorlog'

  Tine Ruysschaert met 'Menschen in den Grooten Oorlog', in GC Den Dries in Retie:

  05-11-2018 om 12:57 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenschapsvorming? Integratie?

  Vooral rechtse, nationalistische politici hebben de mond vol van 'gemeenschapsvorming' en 'integratie', en ze leggen die zaken op als absolute voorwaarden en eisen aan de migranten.

  Maar hoe zit het met de 'gemeenschapsvorming' van het 'eigen volk', los van de migranten. Die vraag wordt door deze scherpslijpers vermeden als de pest.

  Al te gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat al de 'autochtone' inwoners van het Vlaams gewest of van België, een gemeenschap vormen, waarin iedereen perfect geïntegreerd is.

  Iedereen met een beetje kennis van het sociale weefsel en de sociaaleconomische structuur van regio's, steden en gemeenten, weet dat dergelijke voorstelling een fabeltje is. Binnen zelfs de kleinste gemeenten, is er geen sprake van volledige integratie. Er zijn verschillen in taalgebruik, en dan heb ik het over de vele varianten van het Nederlands, en niet over het Frans dat ook in Vlaanderen in bepaalde kringen nog gangbaar is. Je hebt de getto's van de achterstandsstraten en -wijken én de getto's van de villawijken. Je hebt de verschillen in culturele en sportontspanning. Er zijn de honderdduizenden Vlamingen die arm zijn en in een totaal andere wereld leven dan de welgestelden.

  Kortom, wat van arme, vaak amper geschoolde of ongeletterde mensen geëist wordt, daarover hoor je amper een woord binnen het 'eigen volk'. Degenen die zo sterk uitpakken met 'eigen cultuur', 'westerse normen en waarden', 'integratie', moeten eens de moeite doen zichzelf  te bekijken binnen hun straat , hun wijk, hun verenigingsleven, hun levensstijl, en zich afvragen: 'Hoe is het gesteld met mijn integratie binnen deze wijk, dit dorp? Wat is mijn bijdrage aan de zo geroemde 'gemeenschapsvorming'?

  05-11-2018 om 09:26 geschreven door Gust Adriaensen


  03-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'The Armed Man'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'The Armed Man', een mis voor de vrede. Het koor 4-tune brengt samen met Laidos, een koor uit Waregem en het Ataneres Ensemble, dit prachtige stuk van Karl Jenkins.

  Het werd geschreven naar aanleiding van de oorlogen in de Balkan, maar de oproep voor vrede geldt uiteraard altijd en overal. Het is een modern stuk voor koor, solisten en orkest. De muziek ligt goed in de oren, met herkenbare melodieën uit verschillende culturen.

  Dirigent: Bert Verdonck

  Kaarten bestellen: 4tunekoor@gmail.com


  VVK: 19 euro; ADK: 24 euro; -18 j.: 10 euro  Adres gegevens:
  Markt   Retie
  Sint-Martinuskerk Retie
  België

  03-11-2018 om 15:13 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De aarde is niet van ons alleen'

  In De Standaard van 2 november schrijft ene Dirk Vervenne, jurist, dat het aantal kinderen drastisch verminderd moet worden om onze aarde te redden. En een van de maatregelen die deze ‘jurist’ voorstelt is de fiscale voordelen van kinderen afschaffen of drastisch verminderen.

  'De aarde is niet van ons alleen', dat is de kop van het artikel. Dat is voorwaar een mooie titel meneer Vervenne. Maar die aarde is natuurlijk ook van de miljoenen kinderen en jonge mensen in Afrika, Zuid-Amerika, Azië. Niet die kinderen en ook niet het dalende aantal kinderen in 'onze' westerse landen, verknoeien onze aardbol. Het is onze manier van leven en consumeren, meneer de jurist.

  U vermeldt het zelf: 'de voetafdruk van een westerling is dertig keer groter dan die van een inwoner van een arm land'. België en zeker Vlaanderen zitten bij de koplopers. De ecologische voetafdruk van Vlaanderen beslaat ongeveer 9 globale ha. In het huidige verbruikspatroon heeft België al 7x zijn eigen oppervlakte nodig!

  Maar er zit een bizarre kronkel in uw redenering, jurist Vervenne. U hebt het wel even over die gigantische voetafdruk, maar toch vooral over het teveel aan kinderen, precies alsof zij verantwoordelijk zijn voor 'onze' consumptierazernij en bezitshonger.  Die weigert u aan te pakken!

  Jurist Vervenne vermeldt graag het voorstel van de 'Club van Rome' , een particuliere stichting waarvan de clubleden rapporten kunnen uitbrengen. In 2016 deden 2 leden het merkwaardige voorstel westerse vrouwen die op hun 50ste nog geen kinderen hebben te belonen met een premie van 80.000 euro. Er volgde  snoeiharde kritiek maar daarvoor heeft Vervenne geen oog.

  Johan Albrecht, milieueconoom aan de UGent, noemde het een ‘ een absurd idee’. ‘Ik zou veel liever hebben dat het geld gebruikt wordt voor goede anticonceptie in de groeilanden. Dat zou een veel zinvollere besteding zijn dan geld geven aan mensen in rijke landen die ervoor gekozen hebben om geen kinderen te hebben, of er niet voor konden kiezen.’ Maar ook in Duitsland werd het voorstel op hoongelach onthaald. ‘Wat een onzin’, stelde Marcel Fratschzer, voorzitter van het onderzoeksinstituut DIW in Berlijn. ‘Heel veel studies tonen aan dat de keuze voor kinderen niet wezenlijk met geld te verklaren of te beïnvloeden is.’ Albrecht ziet ook nog een ander bezwaar. ‘Een gezellig grijzer wordende samenleving, waarbij heel weinig jongeren moeten opdraaien voor de ouderen – een opbeurend vooruitzicht is het niet.’

  In een van de reacties op het artikel van jurist Vervenne is te lezen of er niet te veel advocaten zijn. De tekst van Vervenne parafraserend, kan je stellen dat er drastische fiscale maatregelen nodig zijn om de wildgroei aan advocaten een halt toe te roepen. Een efficiënte juristenbeperking dringt zich op. Het valt evenwel te vrezen dat juristen van het slag Vervenne zich daartegen zullen verzetten als een duvel in een wijwatervat. Ervoor pleiten dat een geboortestop noodzakelijk is om de wereld te redden, is zoveel gemakkelijker dan kritisch de relevantie van de eigen job te benaderen.

  Maar goed, Vervenne heeft het op het einde van zijn artikel nog wel over 'onze kleinkinderen'. Hopelijk bedoelt hij niet exclusief ‘zijn’ kleinkinderen.

  03-11-2018 om 14:28 geschreven door Gust Adriaensen


  02-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/44

  Vrijdag 2 november 2018

  Flitsen uit het leven van de gemeenschap

  Olijvenoogst volbracht

  Tegen de verwachting in zijn de olijven van de ongeveer 500 bomen deze week allemaal geplukt, 12 zakken vol, 4 à 500 kg.  We hebben er overdag onder een aangename zon uren aan besteed. Er zijn echter vele kleine bomen die weinig of niets opleveren, ook omdat ze de voorbije jaren wegens de oorlog niet verzorgd werden. Zij zullen geleidelijk zeker steeds meer olijven voortbrengen omdat ze nu goed verzorgd worden.

  Ontmoeting religieuzen

  Op woensdag had de bisschop samen met de apostolische nuntius kardinaal Mario Zenari alle religieuzen van het bisdom samengeroepen. We waren met een veertigtal religieuzen, waarvan ongeveer de helft zusters en enkele priesters. Bij die gelegenheid was ook Mgr. José Rodríguez Carballo, secretaris van de Congregatie voor de religieuzen (de voormalige minister generaal van de minderbroeders franciscanen) aanwezig. Hij gaf in het grote salon van de aartsbisschoppelijke woonst in Homs een onderricht over de uitdagingen van onze tijd. Als Spanjaard sprak hij vlot Italiaans, wat voor ons nog goed te volgen was. Het werd meteen in het Arabisch vertaald. Hij wilde vooral bemoedigen en danken voor hen die tijdens de oorlog hier gebleven zijn. Ook gaf hij op humoristische wijze goede raadgevingen o.m. om de moeilijkheden in eigen leven te relativeren. We moeten altijd trachten voldoende afstand te nemen van wat we hebben, doen en zijn. We blijven immers in wezen pelgrims. Daarna was er een kort gebed in de inmiddels mooi gerestaureerde kathedraal met een fotosessie van de hele groep. Vervolgens kregen we een goede maaltijd. Toen de nuntius aan tafel, wijzend naar mij aan Mgr. José Rodríguez Carballo zei: “Hij is een premonstratenzer” antwoordde deze: “Ik heb u onlangs in Rome gezien”, waarop ik hem zei: “Het is dit jaar 50 jaar geleden dat ik Rome verlaten heb en de gave van bilocatie heb ik nog niet”. Hij kon erom lachen. (Ondertussen is er in Rome wel een Vlaamse generaal van de Norbertijnen). Kortom, deze ontmoeting onder religieuzen is een eerste stap voor een intensere samenwerking. Velen blijken goed begrepen te hebben dat het hun opdracht is hier in Syrië te doen wat Jezus vraagt: “Neem uw kruis op en volg Mij”.

  Rond het kachelvuurtje

  Al genieten we bij het plukken van de olijven overdag van de warme zonnestralen, ’s avonds is het al veel te koud om nog een uur in de grote gang van de nieuwbouw samen te zitten voor een recreatie. Zo hebben we dinsdag voor het eerst ’s avonds ons houtkacheltje laten branden in de refter om daar samen te komen. Voor deze eerste keer hing heel de refter vol rook. Alle deuren en ramen werden even open gezet totdat de rook verdwenen was. Ondertussen was het kacheltje ook volop aan het branden zonder nog rook te geven. Het is een aparte gezelligheid rond het houtvuur terwijl ieder met een of ander werk bezig is, sommigen een gezelschapsspel doen met de kinderen of muziek maken met de twee beschikbare gitaren. Het kacheltje vraagt wel werk. Je moet hout sprokkelen, boomstammen zagen en regelmatig het vuur voeden. Laat het me nog eens herhalen. Het leven en de liefde zijn ook niet zoals een thermostaat, die je eenmaal op de gewenste temperatuur zet, zonder dat je er voor de rest nog naar moet omzien.

  Alles gaat in crescendo

  De aanvallen van de vijanden van Syrië nemen toe, hun leugens en bedrog groeien maar ook de soevereiniteit van Syrië wordt sterker samen met de overwinningen van het leger… De internationale coalitie o.l.v. de VS heeft de voorbije jaren duizenden burgers gedood in Irak en Syrië. De VS hebben nu weer verschillende bombardementen uitgevoerd, de voorbije maand alleen al 120 Syrische burgers gedood en nogmaals met de internationaal verboden fosfor, volgens de Russische minister van defensie. Bovendien werden al vele rapporten bezorgd aan de bevoegde UNO commissies waarin aangetoond wordt dat de VS de terroristen helpen. Geen enkel rapport krijgt een officieel antwoord. En zo blijkt hoezeer de UNO organisaties gepolitiseerd zijn en onmachtig om hun werk te doen, nl. het internationaal recht doen respecteren om rechtvaardigheid en vrede te bevorderen. En dat is juist hun doel.

  Week na week ontdekt het Syrische leger grote hoeveelheden wapens, munitie, voertuigen, communicatiemateriaal, door terroristen achtergelaten. Dank zij de samenwerking met de plaatselijke bevolking werden vorige week in Briqa, Beir Ajam en Rasm al-Sanad (Quneitra) een massa wapens bevonden van VS, Israël en Europese makelij: raketten, automatische geweren, tank granaten, Toyota’s… En nu  vindt het leger een wapendepot van IS  in Al-Mayadeen (Deir Ezzor), waaronder 450.000 VS kogels voor machinegeweren. Vroeger werden al wapenopslagplaatsen gevonden in         al-Rostan en in Houla (Homs).

  Ook de solidariteit met Syrië groeit. De World Peace Council (WPC) en de World Federation of Democratic Youth (WDFY) vergaderden deze week in Damascus. Op woensdag sprak de Syrische president de deelnemers toe en zei hoe zwaar de prijs is die het volk betaald heeft om zijn thuisland en soevereiniteit te bewaren. Hij vervolgde dat sommige westerse landen oorlog voeren met de hulp van extremistische groepen, gevoed door leugens en bedrog om hun eigenbelang op te leggen tegen de wil van het volk. Maria de Socorro  Gomes, voorzitter van WPC veroordeelde scherp de misdaden tegen Syrië begaan door imperialistische landen en beloofde alles te zullen doen wat mogelijk is om het ware gelaat van het terrorisme te ontmaskeren. Jacovos Tofari, voorzitter van de WDFY wil voor de wereld een sterk getuigenis geven van solidariteit met Syrië. En op donderdag ontving Bachar al-Assad de Poolse minister Pavel Skutitsky samen met een parlementaire delegatie. Zij willen zelf komen vaststellen wat er werkelijk in Syrië gebeurt en hopen dat Syrië het terrorisme in zijn land kan uitroeien, wat tevens een grotere veiligheid geeft aan de Europese landen. En in de Golan gaan den bewoners van manifestatie naar manifestatie om hun solidariteit met Syrië te betuigen en hun afkeer van de zionistische bezetting en agressie.

  De Britse regering en media spannen de kroon in het verzinnen van leugens en bedrog. Ze blijven de meest onsamenhangende verhalen verspreiden om Rusland en Syrië  te belasteren. Onze vriend en gezaghebbenden Anglicaanse priester Andrew Ashdown krijgt de gemeenste beschuldigingen over zich heen in een artikel van 27 oktober 2018 in The Times vanwege Dominic Kennedy. Fr. Andrew is een beminnelijk man die verschillende keren ons klooster bezocht, alleen en als lid van een groep vredesgezanten. Hij werkt aan een doctoraat over de relaties tussen moslims en christenen. Bij mijn laatste reis van Beyroet naar Qâra heb ik hem samen met zijn vrouw in Libanon nog ontmoet. Hij vertelde hoe de leugens over Syrië in zijn land blijven overheersen. Hij wil de ogen van zijn landgenoten openen voor de waarheid om mee te werken aan de vrede. De Anglicaanse kerk heeft veel invloed op de politiek, veel meer dan onze kerkelijke hiërarchie. De betreffende journalist geeft nu heftige kritiek op het bezoek van een groep Britten aan Syrië, waaronder een Lord, een bisschop en een barones. Maar het hart van deze “crazy club” zoals hij ze noemt, is Father Andrew Ashdown, die volgens hem de Britse buitenlandse politiek zonder meer ondermijnt (we hopen het) en een dictator steunt die zijn volk met gifgasaanvallen en bomvaten uitmoordt. Blinde leiders!

  Jongerensynode: een frisse wind

  Van 3 tot 28 oktober 2018 werd in Rome de 15e gewone algemene bisschoppensynode gehouden over/met  jongeren over het thema: jongeren, geloof en roeping. Hieraan namen 267 bisschoppen deel, 34 jongeren (18-29 j) en een tiental deskundigen. Vooraf werd een werkdocument (‘Instrumentum laboris’) verspreid, waarin we volgende sleutelwoorden kunnen herkennen: luisteren, begeleiden, bekeren, onderscheiden, uitdagingen herkennen, roeping, heiligheid. In maart 2018 hield paus Franciscus in Rome met meer den 300 jongeren een vijfdaagse “presynode”, waarin de verwachtingen van jonge mensen tot uiting kwamen. Dit leverde tevens een slotdocument op. Ondertussen werden in de Kerk over heel de wereld ontmoetingen en enquêtes gehouden, studies gemaakt en documenten opgesteld. In ons land kwamen o.m. volgende aandachtspunten aan bod: de moeilijkheden om een levenskeuze te maken, de noodzaak om te blijven groeien in geloof, de moeilijkheden om het geloof te ontdekken, de band met de Kerk… Aan het einde van de synode werd een korte slotverklaring opgemaakt en een lang slotdocument van 55 blz. en 167 artikels. (voorlopig alleen in het Italiaans beschikbaar: “Documento finale”). Zowat een jaar na de synode mogen we verwachten dat paus Franciscus aan de hand van dit slotdocument en de voorstellen daarin geformuleerd zijn apostolische aansporing zal schrijven. Alleen deze tekst heeft dan de waarde van kerkelijk leergezag.

  Het eigenlijke werk van synode van de jongeren begint uiteraard na de slotviering. En het resultaat zullen we hopelijk merken, o.m. volgend jaar in februari met de uitdaging van de synode over het seksueel misbruik in de Kerk.

  De waarde van een synode

  Onze grote en bezielde Belgische kardinaal L.J. Suenens heeft  tijdens het Tweede Vaticaans concilie (1962-5) samen met anderen heel erg geijverd voor “collegialiteit” opdat belangrijke beslissingen in de Kerk door zoveel mogelijk gezagsdragers én gelovigen gedragen zouden worden, gesteund op een grondige kennis van de werkelijkheid. Toch was het de (sinds 14 oktober 2018) heilige paus Paulus VI die de bekommernis voor een grotere collegialiteit onder de bisschoppen en een nauwer contact met de wereldkerk concreet wist om te zetten in regelmatige bisschoppensynodes. Collegialiteit werd zo gerealiseerd in “synodaliteit”. Hiermee wilde hij de ervaring van het Tweede Vaticaans concilie als het ware bestendigen. Zo kunnen bisschoppen van de behandelde problemen en uitdagingen een ruim overzicht krijgen als van een soort “wereldkaart” (deze uitdrukking is van Johannes-Paulus II). Ook nu was het weer zoals op het Tweede Vaticaans  concilie. Europa en Noord-Amerika waren toen geobsedeerd door de “contraceptie”, terwijl vanuit de rest van de wereld gesteld werd dat overconsumptie en sociale onrechtvaardigheid een veel grotere aandacht verdienen. In deze jongerensynode konden deelnemers ervaren dat de westerse problemen (bv. homoseksualiteit) helemaal niet zo belangrijk geacht worden in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, die meer aandacht vragen voor armoede, oorlog, sociale rechtvaardigheid… Over de verschillende artikels van het slotdocument wordt afzonderlijk gestemd met “placet” = ja of “non placet” = neen. Artikel 150  handelt over de seksuele identiteit en de  begeleiding van homoseksuele jongeren en kreeg veruit de meeste tegenstemmen: 65. Hierop volgt artikel 148 over de aanwezigheid, verantwoordelijkheid en deelname van vrouwen aan de  beslissingen op alle niveaus in de Kerk: 38 tegenstemmen. Vier artikels o.m. over de rijkdom van de culturele verschillen in een groeiende globalisatie kreeg geen enkele tegenstem. Twintig artikels kregen één tegenstem. De meeste artikels kregen minder dan tien tegenstemming. Van hen die tegenstemden is het moeilijk uit te maken of zij niet akkoord waren omdat de tekst te ver gaat of niet ver genoeg. Alle  167 artikels werden met de vereiste 2/3e meerderheid goedgekeurd.

  We kunnen ons goed voorstellen dat deze synode een bijzonder vruchtbaar gebeuren is geworden. De open en warme contacten van de hoogste kerkelijke leiders met jongeren, zijn zeker voor beiden een sterke stimulans om samen een creatieve en authentieke geloofsbeleving na te streven, aangepast aan onze tijd.

  Helder en authentiek

  In onze moderne wereld heerst zowel in Kerk als maatschappij een grote verwarring.  Duizelingwekkende technische vernieuwingen nemen steeds meer het leven en de aandacht, vooral van de jongeren in beslag terwijl allerlei  ideologieën met totalitaire trekken de waarheid en de  werkelijkheid willen omkeren. Na de uitschakeling van God in het moderne openbare leven, een vernietigende aanval op de soevereiniteit van landen, een ondermijning van het huwelijk en een opheffing van de rijke verscheidenheid van de menselijke seksualiteit (door de “genderwaanzin”), worden ons nu perspectieven voorgehouden van een “transhumanisme” als een verbeterde uitgave van de mens, een soort combinatie van mens-machine: de mens die als een auto in een garage wordt gebouwd en hersteld opdat alles optimaal zou “functioneren”. Zo spreken wij inmiddels al over de werking van onze organen. En er kan ook al heel wat aan ons lichaam vervangen worden, waardoor tevens de handelaars in onderdelen goede zaken doen. Kortom, de unieke eenheid van de mens en zijn authentieke geestelijke waarden geraken steeds meer op de achtergrond. Geen wonder dat vele moderne mensen ontworteld zijn en niet meer de zin vinden van hun leven, van hun menselijke waardigheid, van hun identiteit en seksualiteit. Het evangelie van Jezus Christus klinkt in onze moderne tijd helemaal niet als bezielend en alomvattend ideaal voor allen. Daarmee is een enthousiaste evangelisatie, die ook wij in ons land gedurende de eerste helft van de vorige eeuw nog kenden met “Vlaanderen zendt zijn zonen en dochters uit” en grote menigten missionarissen over heel de wereld, lang voorbij. De synodevaders (en nu ook jonge synodemoeders of synodemeisjes?) zijn zich hiervan blijkbaar goed bewust geweest.

  In plaats van hierop zelf te antwoorden (wat ik wel graag bij gelegenheid zou doen) wil ik nu de inspirerende houding weergeven van katholieke jongeren uit Australië die op 20 oktober een brief schreven aan de deelnemers van de synode. Ze vragen vooral dat de kerkelijke hiërarchie hen helpt helder en authentiek te zijn in deze wereld vol verwarring. Hun brief begint en eindigt met een verwijzing naar John Henry Newman (+1890), een Engelse Anglicaanse theoloog, die katholiek werd, kardinaal en in 2010 zalig verklaard. Hij had een stille maar sterke invloed op het Tweede Vaticaans concilie, vooral op de leer omtrent het geweten. Ons geweten is ons meest intieme, persoonlijke heiligdom, waarmee we goed en kwaad wel onderscheiden maar niet bepalen. De Kerk, geleid door de heilige Geest, gevoed door de kerkvaders, mystiekers en heiligen is ons enige en veilige kompas. Verder stellen  ze in hun brief  vast dat er in onze tijd de grootste verwarring heerst omtrent contraceptie, seksualiteit, communie voor gescheidenen die burgerlijk hertrouwden, wijding van vrouwen… Gezaghebbende theologen en zelfs prelaten gaan hierbij tegen de leer van de Kerk in om zich aan te passen aan de publieke opinie. Deze Australische jongeren wijzen dergelijke banale oppervlakkigheid radicaal af en willen de Kerk erkennen als de enige die de juiste leer voorhoudt, Jezus’ woord indachtig: “Neem uw kruis op”. Het is deze ondubbelzinnigheid die de schrijvers van deze brief willen. Zo willen zij ook in de  heilige Eucharistie de werkelijkheid van Jezus’ woord zien: “Dit is mijn Lichaam” en pleiten voor meer liturgisch gebed en eucharistische aanbidding. Tenslotte mediteerde Newman over Maria als de Mystieke Roos. Deze jongeren vragen de nodige steun om hun doopbeloften te vernieuwen, gevoed te worden door de sacramenten en beschermd door de waarheid,  voorgehouden door het Lichaam van Christus, de Kerk. Zij hoeven geen rondleiding in een braakliggend land. “Synodevaders, plant ons in de mystieke tuin”. (https://www.lesalonbeige.fr/nous-ne-pouvons-nous-former-au-milieu-de-la-confusion-sur-des-questions-telles-que-la-contraception-la-sexualite-la-communion-les-pretres-maries/).

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht geïllustreerd: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-94/#more-42080

  vInteressant nieuws over toestand in Syrië met vier video’s en foto’s: 1.  Rebellen blijven Aleppo en Hama beschieten, 2. Oorlogsrapport 25 oktober, 3. De totaal onwettige  Al Tanf basis, die de rebellen helpt om het Syrische leger te bestrijden, 4. Hoe de VS achter de aanval op de wettige Russische basis zaten. Foto’s over hoe Syrië herleeft: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-8/

  vMooie verslagen van toeristische reizen naar Syrië. 2 video’s: 1. Vanwege Zwitsers-Syrische vriendenkring, 2. Reis en getuigenis van een jong Chinees koppel door/over Syrië (met lof voor de lekkere crème à la glace in Damascus, wat we door eigen ervaring kunnen  bevestigen): http://www.golfbrekers.be/de-andere-ontdekkingsreis/

  vDe VS blijven alles doen om de Syrische president aan te klagen en zo hun eigen gruwelijke oorlogsmisdaden tegen het Syrische volk  verbergen: http://www.golfbrekers.be/vsa-willen-heropbouw-van-syrie-verhinderen/

  vOver de wijze waarop  wij door de reguliere media bedrogen worden: Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=2615

  vHet eindeloze verhaal van de Witte Helmen: Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=2631

  vPoetin over het grote gevaar van de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit het INF verdrag: www.informationclearinghouse.info/50523.htm

  vDrie video’s over de NAVO oefeningen en de protesten van de Noren: www.rt.com/news/442569-norway-trident-juncture-drills/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email

  vOver de NAVO als de gevaarlijkste organisatie; Willem Middelkoop en Karel van Wolteren, 1,37 uur, juli 2016: www.cafeweltschmerz.nl/navo-is-uiterst-gevaarlijk-willem-middelkoop-karel-van-wolferen-xxl/

  vNaar aanleiding van de huidige feestdagen wil ik jullie volgende gedichten uit onze Vlaamse cultuurschat, die me werden toegezonden, niet onthouden. En we zijn niet alleen die ons eigen kostbaar erfgoed willen herontdekken. Op 16 maart 2018 schreef de kersverse Beierse minister van binnenlandse zaken Horst Seehofer, in het populaire dagblad Bild: “De islam heeft geen plaats in Duitsland. Duitsland is getekend door het christendom. De vrije zondag, de christelijke feestdagen en de gebruiken van Pasen, Pinksteren en Kerstmis maken daar deel van uit”.

   

  Allerheiligen - Allerzielen

  'k En heb niet lang geleefd, maar veel geleden;
  'k heb weinig blijdschap, droefheid veel gezien;
  hoe vaart het mij, in de eeuwigheden,
  geen droefheid en geen lijden meer te lijen!

  Zoo is het in dit ballingschap der aarde:
  't geluk is kort, eilaas, en 't lijden lang;
  't is nacht aleer de middag klaarde,
  en ruste en is het nimmer, zonder dwang!

  Niet zoo en is 't bij ons, die hooger steden
  bewonen, en, onsterfelijk voortaan,
  al 't lijden hebben uitgeleden,
  en in de blijdschap eeuwig blijven staan.

  Geliefden, niet terug-, niet omgekeken:
  alhierwaards is de weg, de zaligheid;
  de waarheid Gods is mij gebleken,
  u zal zij blijken: volg me, en weest bereid.

  Want 't komt een dag weleens, van al de dagen
  de schoonste, vol onsterfelijk genot,
  dat wij, die hier ons scheiden zagen,
  en weenden, weêr te zamen zijn bij God!

  Guido Gezelle (1881)

   

  .

   

  P. Daniel

  02-11-2018 om 15:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes even terug in Postel

  Goede Vrienden,

  Deze maand zal ik, als ‘t God belieft,  een 2,5 week verblijven in
  mijn gemeenschap van de abdij van Postel. In die tijd heb ik volgende
  voordrachten aanvaard:

  1) Op dinsdag 13 november, 20.00 u, vanwege Davidsfonds en parochie te
  Sint Niklaas in de hoofdkerk;

  2) Op vrijdag 16 november, 20.00 u  te Groningen  in de kathedraal,
  Radesingel 4.

  3) Op donderdag 22 november van 19.30 u tot 22.00 u in “vijverzaal”
  Boerke Mutsaers, Vijverlaan, 2 Tilburg, samen met Janneke Monshouwer
  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13377:aaa-lezing-janneke-monshouwer-en-pater-daniel-maes&catid=6:agenda-etc&Itemid=18;

  4) Op vrijdag 23 november, 19.30 u vanwege Davidsfonds Anderlecht,
  missiehuis van Scheut, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel

  Ik zal spreken over “Syrië: menselijk drama, heldhaftig verzet en
  keerpunt in het wereldgebeuren”. Hierbij wil ik tevens wijzen op onze
  verantwoordelijkheid als mens en als christen.  In Groningen zal ik
  niet alleen over Syrië handelen maar ook over het heikele thema dat ik
  in ons boek “Hoe een paus gelijk kreeg” grondig heb uitgewerkt. Tevens
  wil ik enige Syrische producten, souvenirs, artisanale voorwerpen
  e.d.m. meebrengen en aanbieden.

  Daarmee kan ik de drie volgende vrijdagen geen uitgewerkt bericht
  sturen over het leven in Mar Yakub en de oorlog in Syrië. Wel is er
  ondertussen een jonge Fransman die geen Nederlands kent maar met zijn
  computer wel een gebrekkige vertaling kan maken van mijn berichten die
  hij (met mij) daarna verbetert. Wie hieraan geïnteresseerd zou zijn
  voor Franssprekende vrienden kan zijn email opgeven aan hem:
  poiriertheophane@hotmail.fr.

  Voor deze keer hebben we nog nieuws over het leven in Mar Yakub, een
  oorlogsbericht en een beschouwing over de recente bisschoppensynode
  voor de jongeren.

  P. Daniel

  02-11-2018 om 15:34 geschreven door Gust Adriaensen


  30-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het gebeurt hier en vandaag'

  Onder de titel 'Het gebeurt hier en vandaag', becommentarieert auteur David Van Reybrouck in De Standaard van 27 oktober, een rapport van Dokters van de Wereld, over de behandeling van migranten door de Belgische politie. 

  Mensen in een koude cel gooien en hun een dag lang eten, kleren of een toiletbezoek ontzeggen. Hun gsm, geld en medicijnen stelen. De getuigenissen -en er zijn er nog veel ergere-  uit dat  rapport van Dokters van de Wereld brengen David Van Reybrouck van zijn stuk. En niet alleen Van Reybrouck. Het is vreselijk schokkend en het doet je de vraag stellen: 'Leven we in een dictatoriale politiestaat?'

  Dergelijk politieoptreden is een regelrechte schande, verdient de strengste afkeuring en beteugeling en staat haaks op onze democratie. Onbegrijpelijk is dat er mensen zijn, dat komt bv. tot uiting op het DS- forum, die hierover vergoelijkend, relativerend, negerend schrijven. Vaak zijn het dezelfde mensen die de mond vol hebben over 'onze westerse normen en waarden'.

  Walgelijk.

  30-10-2018 om 08:49 geschreven door Gust Adriaensen


  29-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Viering wapenstilstand WO I in Retie

  -Vrijdag 9 november 20.00 u. in GC Den Dries, Kerkhofstraat:

  Het Davidsfonds organiseert een voorstelling 'Menschen in den Grooten Oorlog', waarin Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer teksten brengen die gebaseerd zijn op waargebeurde feiten. De muziek is van Arnold Sercu.

  De heemkring ‘Zeven Neten’ brengt daar op panelen een sfeerbeeld aan de hand van foto’s en gedichten uit en over de Eerste Wereldoorlog én ook de lijst van 199 oud-strijders geboren en/of getogen in Retie en Retie-Schoonbroek.

  -Zaterdag 10 november 10.00 u. in de Sint-Martinuskerk:

  Feestelijke Mis voor Wapenstilstand en de oud-strijders. Omdat de Wapenstilstand van Wereldoorlog I, 100 jaar geleden plaatsvond, willen we van de traditionele mis voor de oud-strijders iets bijzonders maken en hen extra in de bloemetjes zetten. Daarom willen we ook graag alle familieleden van de oud-strijders van harte uitnodigen op deze eucharistieviering! Omdat het moeilijk is om alle adressen te verzamelen, nodigen we iedereen bij dezen uit! Men zegge het zoveel mogelijk voort! Dus allen van harte welkom om onze helden te eren en te bidden voor vrede en verzoening!

  -Zaterdag 10 november 18.30 u. in de Sint-Martinuskerk:

  We gedenken het einde van Wereldoorlog I, in een vredeswake in de Sint-Martinuskerk van Retie. We komen er samen met iedereen die bekommerd is om vrede, ook vandaag in onze wereld veraf en dichtbij. Vrede betekent niet alleen ‘afwezigheid van oorlog’, maar evenzeer oog hebben voor rechtvaardigheid, eerbied voor mensenrechten, naastenliefde, mededogen en verzoening. In deze vredeswake willen we samen vieren en bidden met woorden, verhalen, muziek en samenzang. We sluiten de wake af rond 19.00 u., waarna degenen die om 20 u. naar het concert gaan, uitgenodigd worden in de Mantel voor een kop koffie. We voorzien voor hen plaatsen in de kerk voor het concert. Van harte welkom! 

  -Zaterdag 10 november,20.00 u. in de Sint-Martinuskerk:

  'The Armed Man', een mis voor de vrede. Het koor 4-tune brengt samen met Laidos, een koor uit Waregem en het Ataneres Ensemble, dit prachtige stuk van Karl Jenkins. Het werd geschreven naar aanleiding van de oorlogen in de Balkan, maar de oproep voor vrede geldt uiteraard altijd en overal. Het is een modern stuk voor koor, solisten en orkest. De muziek ligt goed in de oren, met herkenbare melodieën uit verschillende culturen. 

  Klik op onderstaande link voor meer inlichtingen.

  Bijlagen:
  concert 4-tune.pdf (202 KB)   

  29-10-2018 om 10:23 geschreven door Gust Adriaensen


  28-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/43

  Vrijdag 26 oktober 2018

  Olijvenoogst

  De oogst van de granaatappels is dit jaar erg goed geweest. Er zijn een dertigtal bomen of struiken van verschillende grootte. We hebben ze goed verzorgd door ze om de tien dagen flink wat water te geven. Het resultaat is, naar schatting, een goede 300 kg prachtige grote granaatappels vol met rode (of witte) bolletjes en veel sap. Het is een aangenaam oogsten. Er zijn zoete en zure. De zoete worden bij voorkeur als nagerecht gegeten. De zure worden verwerkt tot een jus, erg gegeerd o.m. als saladedressing.

  Inmiddels is de grote olijvenoogst begonnen. Er zijn ongeveer een 500 olijfbomen met vele takken en bladen, dicht bij elkaar. Onder de boom wordt een zijl gelegd en met een kleine hark worden de olijven van de takken getrokken. Je moet wel goed opletten dat je de olijven op het zijl niet met je voeten vertrapt. Dank zij het zijl kunnen de olijven gemakkelijk samengebracht en in een doos geschud worden. Er zijn licht groene en donker blauwe olijven. De olijven zijn vooral gegeerd voor de olie en zijn ook bijna altijd bij iedere maaltijd aanwezig. Dit jaar is de olijvenoogst minder goed, omdat het onverwachts tijdens de zomer flink geregend heeft, waarmee insecten gekomen zijn die sommige olijven hebben doen verdrogen. Toch zijn er ook een aantal bomen met prachtige grote olijven. Het zal een tijd duren vooraleer alle olijven geplukt zijn.

  Nachtaanbidding

  Na onze gemeenschapsretraite hebben we besloten wekelijks een nachtaanbidding in de crypte te houden van donderdagavond tot vrijdagmorgen. Ieder kiest een uur waar hij of zij ook de volgende keren trouw aan kan blijven. Deze week zijn we er mee begonnen. Het was ook juist die nacht dat hier het uur verzet wordt naar wintertijd. Een gure wind, storm, bliksem kregen we er bovenop. Dat betekent vele uren  geen elektriciteit en internet. Het komt de nachtaanbidding alleen maar ten goede.

  Een erg moeilijke bevalling

  Syrië is als het ware zwanger van de vrede en het einde van de oorlog, maar het wordt een erg moeilijke bevalling.  Een kind wordt  na negen maanden geboren. Het ziet er naar uit dat de vrede in Syrië pas na negen jaar oorlog zal komen. De bevolking leeft voor een deel toch al in een naoorlogse sfeer. Het leger blijft het land systematisch zuiveren van terroristen en zal doorgaan totdat heel het grondgebied in zijn territoriale integriteit hersteld zal zijn. De Russen vernietigden, naar eigen zeggen, 122.000 stellingen van de terroristen. Rond de Golan blijven de protesten tegen de zionisten aanhouden. Nu zijn het weer Druzen die in Majdal Chams manifesteren met de Syrische vlag en de foto van Assad terwijl ze de Israëlische vlag van de bezetter en de door hen opgelegde stembiljetten verbranden. Bovendien hebben tientallen strijders in Quneitra op 22 oktober hun wapens al neergelegd om in het verzoeningsproces te treden. De Druzen zullen Washington en Tel-Aviv nog heel lang verantwoordelijk houden voor hun 250 gedode volksgenoten  van juli 2018 met de razzia die toen georganiseerd werd met de steun van de Al-Tanf VS basis. Bovendien heeft Jordanië aan de zionisten al heel duidelijk gemaakt dat zij de twee dorpen al Baqoura  en Ghoumar, die zij voor 25 jaar als landbouwgrond aan Israël hebben afgestaan, zullen terugnemen op 25 oktober omdat dan de overeenkomst eindigt en niet meer hernieuwd wordt. Ondertussen keren steeds meer vluchtelingen terug naar Syrië en begint het land te herleven. Nadat de doorgang van Nassib als grensovergang van Syrië-Jordanië op 15 oktober opengesteld werd en nu door beide landen druk gebruikt wordt, is er ook tussen Damascus en Bagdad een overeenkomst om de overgang van Abou Kamal van Syrië-Irak open te stellen zo vlug de nieuwe regering in Bagdad geïnstalleerd is. In Damascus worden onder grote internationale belangstelling steeds meer congressen gehouden met het oog  op de heropbouw van het land. Voor ons zelf doet het deugd dat we in alle vrijheid (bijna) overal waar het nodig is kunnen reizen, gaan en staan.

  Anderzijds blijven de VS, die illegaal in Syrië zijn, de bevolking bombarderen. En Idlib is nog lang niet bevrijd. Het westen protesteerde fel tegen de  bevrijding van Aleppo en dit protest is nu nog veel groter. Een bevrijding van Idlib kunnen de westerse mogendheden niet aanvaarden want dit wordt het einde van de oorlog tegen Syrië en dat is voor hen onaanvaardbaar. Aanvallen op de gedemilitariseerde zone in Idlib blijven aanhouden. Het Syrisch observatorium voor de rechten van de mens, aanleunend bij de terroristen, meldt (23/10/18) met genoegen dat nog geen enkele terrorist zich heeft teruggetrokken uit de gedemilitariseerde zone. Het westen blijft dreigen met een militaire tussenkomst “als er een chemische aanval gebeurt”. En deze chemische aanval wordt blijkbaar nog steeds voorbereid. Terroristen hebben chloor en sarin gas overgebracht van Ma’arat Masrin naar Jisr Al- Shughour, ten westen van Idlib. Dit meldt Sputnik news agency, wat vanuit het Syrische leger wordt bevestigd. Ondertussen heeft de Sputnik correspondent Mikhail Alaeddin een voormalige chef van de Witte Helmen, Hassan Farouk Mohammad in Daraa kunnen interviewen. Hassan legt uit hoe de WH in dienst staan van de westerse politiek terwijl ze voorgesteld worden als een humanitaire organisatie voor Syriërs en voor de heropbouw van het land. VS en Israël zullen hun plannen met Syrië niet zomaar opgeven. ABC news meldde maandag  onverwachts hoog Amerikaans bezoek aan het N. en het Z. van Syrië: de speciale gezant van de VS voor Syrië, James Geffry en de generaal voor het M.O., Joseph Votel. De VS halen alle voorwendsels uit de kast om in Syrië te blijven, zogenaamd om de terroristen te verslaan. In feite is het om de Syrische rijkdommen van water, petroleum en gas ten oosten van de Eufraat in te palmen. El Amar, de grootste petroleum bron hier leverde voor de oorlog 300 barrels (een vat barrel = 159 liter) per dag, een droom voor de hebzucht van het Amerikaans imperialisme en de waanzin van het grote Israël. Naast het feit dat de aanwezigheid en activiteit van de VS in Syrië vanaf het begin een flagrante schending is van het internationaal recht, hebben ze vervolgens ook Turkije tegen zich. De VS willen immers de Koerden gebruiken om in Syrië en Irak een onafhankelijk Koerdistan te maken, dat de VS dan kunnen gebruiken om hun aanwezigheid te bestendigen. Welnu, Turkije zal dit plan met alle middelen bestrijden. (Bijgevoegde documentatie  van “Golfbrekers” geeft meer en uitgebreide informatie)

  Syrië, van chaos naar hoop

  Het overwegend christelijke dorp Ma’aloula, waar christenen én moslims nog de taal van Jezus spreken, het Aramees, werd in  2013 door rebellen aangevallen. Aan enkele jongeren werd gezegd dat ze het christelijke geloof moesten afzweren en moslim worden. Ze weigerden resoluut en kregen meteen een kogel door het hoofd. Ze worden nu als martelaars vereerd. Later werd het dorp weer door het Syrische leger bevrijd. We bezochten het en zagen de verschrikkelijke verwoestingen. Het Grieks-orthodoxe klooster van de hl Tecla en de kerk waren van binnen geheel zwart verbrand. Hier en daar lag een hoop verwrongen ijzer met vele vernietigde iconen. Op een van de muren stond al Nousra geschreven, waar we een foto van namen. Inmiddels is er veel hersteld en zijn de zusters teruggekeerd. Hoewel de berichtgeving over de oorlog tegen Syrië door de westerse media de grootste medialeugen is van onze tijd, is er van de aanval op Ma’aloula in de  Franse media blijkbaar toch iets doorgedrongen. Hierdoor werden enkele jongeren uit rechtse kringen zoals de Manif pour tous, geraakt. Dit werd het begin van de  vereniging S.O.S. Chretiens d’Orient.

  S.O.S. chrétiens d’Orient bestaat nu vijf jaar. Ze hebben geen specifieke stichting dag maar nemen 12 september omdat op die dag in 1683 het beleg van Wenen door de Ottomanen gebroken werd en dit was het begin van het einde van het Ottomaanse  rijk. Jongeren vanaf 18 jaar, in goede gezondheid, kunnen voor 3 maanden of meer christenen (katholieken/orthodoxen) in Syrië komen helpen, humanitair, materieel, cultureel. Van een paar honderd zijn het er nu al 1.500 geworden. Het begon met hulp in Syrië en Irak. Inmiddels is er ook Libanon bij gekomen, Egypte met zijn 15 miljoen kopten en Pakistan, waar het wat moeilijker is. De vereniging wil de christelijke wederzijdse bewustwording vergroten. Sommige christenen in het westen weten niet  eens dat er nog christenen zijn in het Midden Oosten, terwijl hier de wortels van ons christelijk geloof liggen en omgekeerd, sommige christenen in het oosten zijn verwonderd dat er nog christenen zijn in het westen. S.O.S. wil de christenen helpen op hun eigen plaats. De organisatie gaat nu ook in Parijs artisanale producten van christenen uit Syrië verkopen. Hieronder zal je o.m. onze mooie sierkaarsen aantreffen

  In een video van bijna een half uur geeft de algemene  voorzitter Benjamin Blanchard een uitgebreide uitleg, 22/10/18 (https://www.lesalonbeige.fr/benjamin-blanchard-la-syrie-du-chaos-a-lesperance/).En bij gelegenheid van dit vijfde jubileum hebben  Eddy Vicken en Yvon Berttorello deze film gerealiseerd: Syrie, du chaos à l’espérance.

  De organisatie is in zekere zin even het slachtoffer geworden van eigen succes doordat ze van gelijkaardige oudere, gezaghebbende organisaties zware verwijten kregen jongeren in gevaar te brengen. Dit is helemaal niet het geval. Behalve enkele kleine auto-ongevallen is er niets te melden. Wanneer ook wij jongeren uitnodigden naar Syrië te komen, kregen we tot heden meestal van volwassenen verontwaardigde reacties in dezelfde zin. Zijn er in ons land bekwame jeugdleiders die een gelijkaardig initiatief kunnen opzetten en onze jeugd een bijzonder zinvolle bezieling gunnen?

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht met foto’s en twee video’s’: 1. Processie in Seydnaya in 2016, 2. Het Christusbeeld op de berg van de Cherubijnen (na wat dwaze Amerikaanse uitspraken, heerlijke Russisch-orthodoxe zang). En als je op het blauwe woord Freud klikt, kun je lezen hoe nagenoeg alle bekende “verworvenheden” van Freuds psychoanalyse als ongegrond worden ontmaskerd omdat hij vanuit zijn seksuele obsessie alles wilde “verklaren”.  noemt:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-93/

  vExplosie in een chemisch la oratorium in Idlib: http://www.golfbrekers.be/menselijke-fout/

  vUitgebreide en verhelderende informatie over het gemene spel van en met de Witte Helmen http://www.golfbrekers.be/een-vraaggesprek-met-een-wh-held/

  vGoede uitleg over Idlib en de Witte Helmen: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-7/

  vNog pittig nieuws over de Witte Helmen: http://www.golfbrekers.be/wh-dan-toch-niet-allemaal-met-een-witte-vest/

  vInterview van meer dan een uur van RT France, Figaro, Paris March met Sergei Lavrov, die erg pertinente antwoorden geeft op de huidige dubbelzinnige westerse houding tegenover Rusland: https://www.lesalonbeige.fr/la-russie-par-elle-meme/

  vHeel lang Duits artikel over het geval van de  vergiftiging van de Skripals waarbij politici en media zo erg liegen dat de balken er van breken: https://www.rubikon.news/artikel/das-skripal-labyrinth

  vHalf uur, Nederlands, over het bedrog in onze westerse wereld, door Georges van Houts en Willem Middelkoop: “Patronen van bedrog”: https://www.youtube.com/watch?v=mU6a0qnOJSw

  vOver de zionistische  muur van de  schande  in Zuid Libanon, Sonja van den Ende:  http://freesuriyah.eu/?p=2582

   

  P. Daniel

  28-10-2018 om 16:41 geschreven door Gust Adriaensen


  27-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gemiste kans voor De Weverr

  Voorzitster van Groen, Almaci, had in De afspraak op vrijdag, overschot van gelijk: een gemeenteraad in lopende zaken, die alleen nog maar beslissingen zou kunnen treffen die binnen de 2,5 maand na de verkiezingen afgehandeld worden, is baarlijke nonsens.

  Alle gemeentebesturen, ook dat van Antwerpen, beslissen in die periode nog over zaken, waarmee het volgende bestuur te maken zal krijgen.

  Ik vond de resolutie omtrent twee kernzaken voor Groen, bijzonder intelligent en tactisch meer dan verantwoord. De Wever kon aangeven dat het hem menens is met zijn (theatrale) verzoeningspoging op VTM. Dat heeft hij geweigerd te doen. Het is een bijkomend argument voor Groen, om bijzonder voorzichtig te zijn met die uitgestoken hand van De Wever.

  Overigens is het duidelijk dat de voornaamste reden om zich 'verzoenend' op te stellen, te maken heeft met zijn uiterst krappe meerderheid. Elk gemeenteraadslid uit die meerderheid kan hem gijzelen.

  27-10-2018 om 22:30 geschreven door Gust Adriaensen


  25-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begin van de politieke neergang voor Groen

  In de coalitiegesprekken/-gevechten, die in een aantal steden nog aan de gang zijn, stelt Groen zich scherper en scherper op als een machtsbeluste partij, die de machtsgeile blauwe en donkerblauwe Open VLD en NVA, naar de kroon steekt.

  Groen schrikt er niet voor terug het verzwakte linkse broertje SPA nu eens hardhandig, dan weer achterbaks, van zich af te schudden en bij het politieke restafval te deponeren. 

  De Groen-politici hebben zich altijd al wel vlotter bewogen in de kringen van de hoogopgeleide middenklassers, die het zich kunnen veroorloven een wat alternatieve levensvisie en -wijze te propageren en aan te hangen. Nu zetten ze ook, overmoedig geworden door het verkiezingssucces, hun eerste stappen in de besloten kringen en salons van de echte machtscenakels , waar liberalen en nationalisten al langer thuis zijn.

  De pioniers van AGALEV en Groen keren zich om in hun graf. En vele Groen-aanhangers kijken verbijsterd en gedegouteerd toe hoe de Groen-top zich conformeert aan de brute machtspolitiek en in ijltempo vervelt tot een traditionele machtspartij. 

  Wat erger is: Groen ziet er geen morele bezwaren in, mee te helpen aan het doodmeppen van het amechtige linkse maar proletarische SPA. Op die manier jaagt Groen nog meer sociaaldemocratische kiezers naar Vlaams Belang.

  Arrogantie is klaarblijkelijk besmettelijk. Die ondeugd werd en wordt wat graag aan het machtige NVA verweten. Overigens vaak terecht. Groen is zich sinds de verkiezingen aan het bekwamen in politieke arrogantie. Volgens Francken -en hij is een deskundige- zijn het al zo goed als volleerde leerlingen.

  Maar Groen weze gewaarschuwd! Een groot deel van de Groen-aanhang en talloze potentiële Groen-kiezers, nemen dat brute geilen op macht en de verloochening van links niet. 

  De rekening zal al in mei 2019 gepresenteerd worden!

  25-10-2018 om 13:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert bokst boven haar gewicht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In haar column in De Standaard van 25 oktober, gebruikt de rechtse blanke moraalbarones Doornaert een studentenreglement over verkleedpartijtjes aan een Engelse universiteit, om met orgastisch genot de linkse witte moraalridders van jetje te geven.

  Zij wisselt het agressief verketteren van die verfoeilijke linkse intelligentsia af met het zelfbeklag van 'de blanke die op alle mogelijke manieren bestookt wordt', want genietend van een 'onaanvaardbaar pigmentair privilege'. Kortom, de expert in internationale betrekkingen gaat er ongeremd tegenaan.

  De stem van de rede is in deze column niet te horen, ook al stelt Doornaert dat 'het hoog tijd is de stem van de rede en niet de emotie weer voorrang te geven'. Let wel, Doornaert heeft het over een reglementje van een Engelse studentenvereniging, waarvan zij kennis kreeg via vrienden. Dat fait divers verruimt ze tot de linkse bedreiging voor het Avondland. Maar Mia staat pal, als een recht(s)e blanke rots in de link(s)e witte en gekleurde branding, ook al komt ze, zoals ze zelf ooit zei, uit een 'links-libertair' onderwijzersmilieu.

  Dat barones Doornaert zoveel misbaar maakt over een toevallig vernomen studentenreglementje omtrent verkleedfeestjes aan een of andere Engelse universiteit, komt wel erg bizar over.

  Is zij in het rechtse Vlaanderen al geconfronteerd geweest met kledijcensuur? O ja, het hoofddoekenverbod. Schaart zij zich nu ferm aan de zijde van al die linksigaards, die de bemoeienis met de manier waarop mensen zich kleden een uiting vinden van anti-Verlichting intolerantie?Of vreest zij dat haar uitgebreide garderobe en haar exclusieve schoenencollectie op linkse kritiek zal stoten? (zie haar interview in DS van 28-11-2009: 'Ik heb uitpuilende kleerkasten - meervoud. Mensen zeggen mij: “Mia, 500 euro voor een paar schoenen, hoe is het mogelijk? Ik leef voor de intensiteit van het moment. De dag van morgen zal wel voor zichzelf zorgen).

  En hoe kan iemand die in bomvolle kleer -en schoenkasten zo intens het moment cultiveert, toch blijven strijden tegen links.

  Bokst de barones niet vaker en vaker boven haar gewicht?

  25-10-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  24-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dirk Draulans over de crisis in Natuurpunt

  Dirk Draulans:

  'Natuurpunt moet mee kunnen spelen in het streven naar een nieuwe maatschappij met meer aandacht voor andere waarden, zoals een andere economie en een andere invulling van de plaats van natuur in het landschap. Als Natuurpunt een sterke groei wil blijven manifesteren en mee deze grote vraagstukken wil aansturen, moet de vereniging op een écht professionele manier gerund worden. '

  24-10-2018 om 18:28 geschreven door Gust Adriaensen


  23-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgang en ondergang van kartels

  Als de machtsverhoudingen binnen een kartel sterk verschuiven, ontstaat er onvermijdelijk een spanning die tot een breuk kan leiden. Ofwel probeert de machtigste de zwakke partner binnen het kartel te houden om hem plat te drukken en machteloos te maken.

  Wanneer de oorspronkelijk zwakkere, dankzij de sterkere, een ruim politiek forum krijgt, ontstaat er alweer een nieuwe machtsstrijd waarbij de oorspronkelijk sterkere uiteindelijk de duimen moet leggen.

  2004 was het toppunt van gebrekkig politiek inzicht van de CD&V. De partij redde NVA van de totale irrelevantie, en luidde door het kartel de neergang van de christendemocraten in.

  Ook Bonte in Vilvoorde, geeft blijk van een verbijsterende politieke domheid en brutaliteit. Als hij niet terugkomt op zijn machiavellistische machtsgreep, zal dat hem en zijn partij zuur opbreken.Groen is verstandig genoeg geweest om de oppositie te kiezen.

  Maar wees gerust, hoe negatief de ervaringen met kartels ook zijn, ze zullen opnieuw gevormd worden door de machtsdrang van politici en partijen.

  23-10-2018 om 20:21 geschreven door Gust Adriaensen


  22-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'In een wurggreep omhelzen'

  In De Standaard is te lezen dat Groen in zijn relatie met SPA, machiavellistische trekjes begint te vertonen.

  Vanuit machtsoverwegingen de 'SPA in een wurggreep omhelzen', holt de geloofwaardigheid van Groen uit. De partij zou er goed aan doen zo precies mogelijk na te gaan in welke bevolkingsgroepen Groen en SPA hun aanhang vinden.

  Vast staat zeker dat het kiespubliek van Groen, sociaal, professioneel en intellectueel verschillend is van dat van de sociaaldemocraten. De laaggeschoolde werknemer/werkzoeker vindt in veel mindere mate de weg naar Groen.

  Als de ecologisten SPA proberen plat te drukken en geen electorale ruimte laten, werken zij mee aan de groei van extreem rechts.

  22-10-2018 om 17:34 geschreven door Gust Adriaensen


  19-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  XIII/42

  Vrijdag 19 oktober 2018

  Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

  Kankerpreventie

  In de volksmarkt (soek assjabie), aan de  rand van Qâra werd zaterdag een samenkomst georganiseerd voor de preventie van borstkanker, nadat in Damascus hierover een congres gehouden werd en er een nationale campagne loopt betreffende  deze preventie. In 2018 zouden er wereldwijd 2 miljoen vrouwen met borstkanker bijgekomen zijn (volgens Global Fund for Cancer Research). Onze jonge oncologe had in Damascus deelgenomen en gaf nu ook in deze volksmarkt een voordracht in aanwezigheid van de  minister van volksgezondheid en de bevolking van Qâra. De gemeenschap mocht hierop niet ontbreken. Daarna bracht de minister nog een blits bezoek aan onze gemeenschap op het ogenblik dat bijna iedereen nog op de volksmarkt was.

  Uitstap in de  bergen

  Zondag na de eucharistie en het middageten trokken we allen naar het Anti-Libanongebergte, langs een andere weg dan gewoonlijk. Voor het gebergte namen we een weg links om dan naar het gebergte toe te rijden en te voet verder te klimmen. Het was lopen over niets dan rotsstenen. We ontmoetten er herders met een grote kudde schapen. En deze herders blijven hier ook overnachten bij hun kudde. Voor ons was het inspannend en ontspannend  tegelijk. Een heerlijke namiddag.

  Jaarlijkse priesterretraite

  De bisschop kwam  even langs en nodigde me uit om deel te nemen aan de priesterretraite in Seydnaya, waar ik graag op inga. Abouna  Georges van Qâra kwam me maandagmorgen halen en we reden door  de mooie christelijke dorpjes Ma’arat en Ma’arouna met schitterende  huizen en villa’s vooraleer  we Seydnaya bereikten. Zo kwamen we in het voormalige klein seminarie Mar Tuma (hl. Thomas) toe. Het is een prachtig, groot en vrij nieuw gebouw, gelegen op een hoogte en aan de voet van de berg van de cherubijnen, waarop de Russen in volle oorlog het grootse beeld van Jezus Christus de Verlosser geplaatst hebben (14 oktober 2013.)  Het staat er nog en is zichtbaar vanuit Jordanië, Palestina, Israël en Libanon. Boven ons in de verte zagen we dit Christusbeeld, aan de andere kant, onder ons, lag het dorp Seydnaya met zijn twee kloosters, ’s avonds mooi verlicht. Moderne kamers met toilet en douche (velen zelfs met balkon), kapel, mooie vergaderzalen en een goede keuken. Naast het gebouw zijn nog oude ruïnes met grotten en een kapel die vóór onze tijdrekening een heidense tempel geweest is.

  We zijn met 20, waarvan 7 gehuwde priesters, van jonge en gemiddelde leeftijd. Met de nodige humor zeggen de celibataire priesters mij dat ik gemakkelijk de gehuwde priesters kan herkennen aan hun vriendelijkheid. De bedoeling van de  retraite is de onderlinge broederband te versterken,  geestelijke vorming en pastorale uitwisseling. De bisschop doet met alles mee. De retraite wordt geleid door de pater jezuïet Sami Hallaq uit Aleppo, die o.m. ook verantwoordelijk is voor de megakeuken die 12.000 warme maaltijden per dag verzorgt in Aleppo zelf, bij de zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria. We bezochten vroeger deze keuken vooraleer we onze eigen megakeuken (30.000 maaltijden) bezochten, 20 km buiten Aleppo. ’s Morgens worden de lauden gebeden en aansluitend de eucharistie gevierd. Deze pastoors zijn allemaal mannen met een zware stem, wat de liturgie indrukwekkend maakt. ’s Middags en ’s namiddags is er een kort gebed en ’s avonds volgen de vespers. De pater geeft één meditatie. Er zijn gespreksgroepen voorzien en er is een samenkomst over liturgische en pastorale onderwerpen, die zeer openhartig verloopt. ’s Avonds wordt nog iets warms of iets kouds te drinken aangeboden in een gezellig samenzijn. Mij valt op dat de oorlog niet alleen economische problemen meebrengt (de vrouwen van de gehuwde priesters moeten werken om mee het gezin te kunnen onderhouden) en ook de celibataire priesters hebben het echt niet breed, maar ook een veelvoudige morele ontwrichting: wantrouwen, onveiligheid, corruptie, meer ontrouw, georganiseerde drugsgebruik onder de jeugd. De vraag wordt ook nu al gesteld hoe men na de oorlog het parochieleven kan herorganiseren met de liturgische feesten, de catechese, gezinspastoraal. Hoe nieuwe projecten opstarten samen met de orthodoxen? De retraite is ook een sterke aansporing voor meer intens persoonlijk gebed. Er heerst onder de priesters een gemoedelijke sfeer en een geest van broederlijkheid. Voor mij zijn deze priesters elk een monument op zich. Deze vierdaagse retraite, aangeboden door de bisschop wordt door de priesters ook dankbaar aanvaard.  Een uitstekende bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

  Architectuur

  Deze week (en de volgende weken) komen ‘n 20-tal eindejaar studenten en studentinnen architectuur hier een anderhalve dag een handje toesteken met allerlei verbeteringen en reparaties aan de gebouwen. Ze komen van de privé universiteit van Kalamoun. Ondertussen hebben we met hen een aangenaam (ook geestelijk) contact.

  De oorlog sleept zich naar zijn einde

  Het is een vermoeiend verhaal, vooral voor hen die er het slachtoffer van zijn. Het Syrische leger blijft terroristen verslaan (bv. in Soueida) terwijl de “oorlog tegen het terrorisme” van de VS juist bedoeld is om de oorlog in Syrië te laten voortduren. De VS willen zo lang mogelijk aan de Eufraat blijven om de rijke oliebronnen – voor Syrië van levensbelang voor zijn heropbouw - te blijven controleren, om de terroristen te helpen en de opmars van het Syrische leger tegen te werken. Het is duidelijk dat na de bevrijding van Idlib de Eufraat aan de beurt komt. De VS willen dat Iran uit Syrië verdwijnt maar durven het toch niet rechtstreeks aanvallen. Daarom zoeken ze een omweg: ze willen allen die meewerken aan de heropbouw van Syrië straffen en zo denken ze tevens  Rusland te kunnen treffen. Het lijkt een zoveelste westerse poging die tot mislukken gedoemd is. Ondertussen is Idlib  nog niet bevrijd. Turkije moet zijn vechtjassen er nog van overtuigen om de gedemilitariseerde zone te verlaten. Ze vragen meer tijd. De Syrische tijgertroepen zijn ongeduldig. Als de terroristen niet zelf vertrekken zullen ze hen op bezoek krijgen. Turkije schijnt nu zijn best te willen doen. Goed nieuws is dat de doorgang van Nassib aan de Jordaans-Syrische grens (sinds 2015 gesloten) weer open is, wat gunstig is voor Syrië, Jordanië én Libanon. De Iraakse minister van buitenlandse zaken is 15 oktober in Damascus komen onderhandelen om spoedig de post van Boekamal aan de Syrisch-Iraakse grens te openen, wat belangrijk is om de sancties te ontwijken. De zionisten hebben de Druzen in de Golan tegen zich in het harnas gejaagd. De Druzen blijven tegen de zionisten protesteren en willen de Golan terug vrij. De meeste mensen die we deze week gesproken hebben zijn meer bekommerd om de dagelijkse zorgen dan om het verloop van de oorlog. Zij beseffen dat de oorlog zich nog verder sleept maar ze bereiden zich toch al voor op de situatie “na de oorlog”.

  Geschiedenisvervalsing. Reacties

  Mijn schrijven over de vervalsing van de geschiedenis, Freud en de dikke mist van de Verlichting heeft vele reacties uitgelokt. Een freudiaan noemt me “een naïeve katholiek die nog in de hemel gelooft” (maar voegt er wel bij dat hij mijn standpunt betreffende Syrië deelt. Dank u). Een wijs man geeft me de raad om in een zo belangrijk onderwerp alle pamflet stijl te vermijden, wat ik ga proberen te doen. De meeste reacties waren echter erg positief tot zeer enthousiast, met zelfs enkele uitvoerige persoonlijke bevestigingen. Dit geeft me de indruk dat vele mensen het bedrog dat door de algemene opinie op dit gebied wordt voorgehouden aanvoelen en al lang niet meer aanvaarden. Ze wachten als het ware op het ogenblik dat iemand het eens duidelijk zegt.

  We hebben in onze tijd te veel “Freud” gehad. Voor de duidelijkheid, de verpletterende veroordeling komt niet van mij. Het is de titel van de studie van de Amsterdamse professor Han Israëls: “De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen”, Amsterdam, Bakker, 1999. Hij is verbolgen omdat de dieptepsychologie van Freud ten onrechte als wetenschappelijk wordt aanvaard, terwijl het werk van Freud vol vervalsingen en manipulaties zit. Zelf ben ik meer onder de indruk van Viktor Frankl, die aanvankelijk een volgeling van Freud was maar die dank zij zijn leven in het concentratiekamp iets veel diepers in de mens ontdekte. Hij verwijt Freud dat hij wil blijven ontrafelen als er niets meer te ontrafelen is. Van nabij heb ik dit meegemaakt bij een jonge vrouw die in de psychiatrie werd opgenomen. Het eerste wat ze vroeg was of ze naar een priester mocht gaan die ze vroeger eens ontmoet had. Het werd haar geweigerd. Psychiater en personeel vermoedden dat ze met hem een seksuele relatie had, wat totaal niet het geval was. De vrouw zei ook niet dat ze wilde gaan biechten. Het personeel bleef haar bewerken opdat ze toch maar zou bekennen dat ze een relatie had. Dat schijnt nu een geliefde bezigheid te zijn: blijven zoeken totdat er een seksuele ontsporing gevonden is. In haar geval vonden ze die niet. Na vele weken mocht ze eindelijk een weekend naar huis. Ze ging recht naar die priester en biechtte. Ze keerde verlicht naar de psychiatrie terug, korte tijd daarna werd ze ontslagen en mocht naar huis.

  Er zijn inderdaad valse schuldgevoelens, maar er zijn ook gezonde schuldgevoelens, die alleen maar verdwijnen wanneer men de verantwoordelijkheid voor zijn daden erkent en tracht te herstellen. Deze jonge katholieke vrouw had nog een gezond geweten en was zich bewust van zonden waarvan zij bevrijd wilde worden door het sacrament van de boete. De pastoor van Ars (+ 1859)  heeft in zijn tijd oneindig meer mensen “bevrijd” en “genezen” door het sacrament van de biecht dan alle toenmalige Franse psychiaters en psychologen samen. De dieptepsychologie, geobsedeerd door de weliswaar belangrijke werkelijkheid van een verwrongen seksualiteit, schijnt deze geestelijke dimensie niet te kunnen zien. Viktor Frankl zegt het zo: de dieptepsychologie heeft vooral hoogte nodig. En wij geven de raad aan een freudiaan om toch eens naar de hemel te kijken.

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht op http://freesuriyah.eu/?p=2576

  vInterview van Bob van Huet met mij in Algemeen Dagblad, De  Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/buitenland/terroristen-en-criminelen-vrijheidsstrijders-echt-niet~a248364e/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

  vFoto’s en 6 video’s. 1. Kinderen en propere handen, 2. Industriële bakkerij in Aleppo, 3. Heropbouw zwembad, 4. Grensovergang Jordanië/Syrië 5. Al Nousra wil niet weg uit gedemilitariseerde zone, 6. Oorlogsrapport 18 oktober: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-5/

  vUitleg over de verdwenen  journalist Jamal Khashoggi en de financiële belangen. 1 video: http://www.golfbrekers.be/justitie-gesneuveld-op-het-altaar-van-de-economische-belangen/

  vOver het dubbel gezicht van de VS en de internationale coalitie in Syrië. Rusland wil Syrië stabiliseren… en dat is voor de VS onaanvaardbaar!http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-6/

  vCafe Weltschmerz: Nepnieuws van de overheid en de slapende journalistiek; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen, d.d. 11 oktober 2018: www.youtube.com/watch?v=zSYvEfV3Ed0 

   

   

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

   

  19-10-2018 om 17:03 geschreven door Gust Adriaensen


  18-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloofwaardigheid

  Het zou de politieke geloofwaardigheid van Groen fundamenteel aantasten, mocht de partij in bv. Gent en Oostende, de SPA laten vallen. Groen zou op die manier het nefaste en ondemocratische spel van Open VLD en CD&V meespelen waarbij de partij of het kartel dat het grootste aantal zetels behaalt, wordt weggezet als de verliezer en waarbij de kandidaat die de winnaar is van de voorkeurstemmen zichzelf al maar direct uitroept tot burgemeester. Wat De Clerck en Tommelein doen, gaat frontaal in tegen de basisregels van ons democratisch systeem.

  18-10-2018 om 21:04 geschreven door Gust Adriaensen


  17-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klagen over de politiek

  Ignaas Devisch, filosoof, over het politieke bedrijf:

  'Klagen is in zekere zin ook bevrijdend. Terwijl we mopperen over het falen van anderen, kunnen we even wegkijken van het eigen gesukkel met het leven.'

  17-10-2018 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  16-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mieke, Mieke toch

  Dat Mieke Van Hecke het ondemocratische machtsspel van de Open VLD in Gent, meespeelt, is erg ontluisterend voor een politica, die zich altijd geprofileerd heeft als een 'linkse', sociaal bewogen christendemocraat.

  De gretigheid waarmee ze een schepenzetel claimt is ronduit gênant. Een zeer negatieve impressie die nog versterkt wordt door haar uitlating dat zij waarschijnlijk haar mandaat niet opneemt als ze geen schepen wordt. Dat is de Gentenaars beschouwen als kiesvee. Haar uitslag was overigens niet goed: de CD&V gaat er (licht) op achteruit.

  Dat de liberaal De Clerck zo brutaal de burgemeesterssjerp claimt, i s een aanfluiting van de democratie. Het kartel SPA-Groen haalt 8,3 % meer dan Open VLD, of 6 zetels meer. Zelfs met de 4 zetels van CD&V is er nog een verschil van 2 zetels. De liberaal Tommelein doet in Oostende al even brutaal hetzelfde. De Stadslijst haalt 3 % meer dan Open VLD, een verschil van 2 zetels.

  Deze 2 machtspolitici, met veel blabla over democratie', ondergraven de democratie.

  En Mieke Van Hecke helpt in Gent daarin mee. De brandende ambitie van één persoon zal de totale ondergang van de Gentse CD&V inluiden.

  16-10-2018 om 09:20 geschreven door Gust Adriaensen


  15-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het slechtste kopstukkedebat ooit

  Het kopstukkendebat van vanavond, als afsluiter van de 'kiescampagne', was het slechtst gemodereerde debat dat ik de laatste jaren op tv heb gevolgd.

  De schuld daarvan lag in de keuze van de thema's en in de extreem zwakke leiding van tv-journalist De Vadder.

  Tenenkrullend.

  15-10-2018 om 22:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De brandende ambitie van Mieke Van Hecke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Verkoopt Mieke Van Hecke in Gent haar ziel voor een schepenzetel? 

  Fameus presteerde ze niet in de Gentse verkiezingsslag maar nu klinkt ze zich vast aan de liberaal Matthias De Clerck, die weliswaar heel veel voorkeurstemmen haalde maar met heel wat verschil de duimen moest leggen voor het kartel Rood-Groen.

  Altijd gedacht dat Mieke een wat linkse inborst had. Mieke is evenwel niet meer van de jongsten. Is het dan toch zo dat ouderdom een mens doet opschuiven naar rechts? Of maakt die knapperd van een De Clerck (en dan nog een kleinzoon van wijlen die andere Gentse knapperd ) haar blind? 

  Zou Beke niet moeten ingrijpen?

  15-10-2018 om 17:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen groeit

  De groei van Groen is overal waar te nemen. Hij is vaak niet spectaculair maar al enkele verkiezingen gestaag.

  Fors is de winst van Groen wel in Brussel en Antwerpen. Dat de partij (voorlopig?) geen coalitie wil aangaan met NVA in Antwerpen,  is haar goede recht. Op een aantal beleidsdomeinen staan de twee partijen mijlenver van elkaar.

  De houding van Wouter Van Besien heeft niks met arrogantie te maken, zoals sommigen beweren (er zijn in Antwerpen wel andere politieke voorbeelden van arrogantie te vinden), maar wel met rechtlijnige communicatie over een aantal kernpunten van het Groen-programma. Overigens weigert hij ook niet het gesprek met NVA (zoals iemand op een krantenforum.

  Het zou me niet verwonderen dat SPA uiteindelijk in de Antwerpse coalitie terechtkomt. Met Beels en Meeus zijn er in deze verkiezingen twee onbetwistbare politieke talenten komen bovendrijven. In dergelijke rechts-linkse coalitie kan Groen ook wegen op het beleid en ijveren voor de realisering van belangrijke programmapunten.

  Tot slot: zoveel verschil (7 %) tussen 'links' en 'rechts', inclusief de extremen, is er in de koekenstad niet.

  15-10-2018 om 15:57 geschreven door Gust Adriaensen


  14-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bisschop Romero heilig verklaard

  Paus Franciscus heeft zondag tijdens een ceremonie op het Sint Pietersplein in het Vaticaan de vermoorde Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero en de Italiaanse paus Paulus VI heilig verklaard.

  De Argentijnse paus sprak de traditionele woorden van de heiligverklaring uit voor tienduizenden gelovigen, waaronder veel Salvadoranen die de reis konden maken naar het Vaticaan. ‘Wij verklaren en definiëren heilig de gezegende Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero Galdamez’, zei de paus in het Latijn.

  Martelaar

  De Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero werd in 1980 vermoord tijdens een eucharistieviering door een rechts doodseskader. Hij geldt als een martelaar van de katholieke kerk.

  Romero zette zich in voor de belangen van de armen en zette daardoor het leger en de rijke elites in El Salvador tegen zich op. De aanslag betekende het begin van de Salvadoraanse burgeroorlog, waarbij tot 1992 zo’n 75.000 mensen om het leven kwamen. Romero werd in 2015 zalig verklaard.

  14-10-2018 om 12:09 geschreven door Gust Adriaensen


  13-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peeters belooft 100% inzet voor Antwerpen

  Lees de open brief van Kris Peeters aan de Antwerpenaars.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  Doc1.docx (101.4 KB)   

  13-10-2018 om 14:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wie kiest voor Jezus' droom?'
  'Wie kiest voor Jezus' droom?'

  In Kerk&Leven van 10 oktober is een artikel te lezen van André Vanderjeugt. Hij beantwoordt de vraag: 'Kunnen christenen in het stemholje kiezen voor een betere wereld?'.

  Uit dat artikel, volgend uittreksel:

  'Aanvaarden we werkelijk Jezus' boodschap, samengevat in de acht zaligsprekingen ven de Bergrede? Die kunnen we ook in de taal van vandaag schrijven:

  -Vergeet niet de ARMEN TE HELPEN, zodat ze een menselijk bestaan  kunnen opbouwen.

  -Als mensen honger hebben, GEEF HUN TE ETEN tot ze zelf kunnen zorgen voor voldoende voesel en zich verzadigd en gelukkig voelen.

  -DOE DE MENSEN LACHEN, als ze wenen, zodat ze hun miserie kunnen vergeten.

  -BEZOEK AL WIE ZIEK OF OUD ZIJN, OF IN DE PUT ZITTEN;

  -Spot niet mensen die niet kunnen lezen of schrijven, maar GEEF HUN LES OF ZEND HEN NAAR SCHOOL.

  -Ga GEVANGENEN HOOP GEVEN op een betere wereld.

  -Zet ruziemakers aan tot DIALOOG, probeer hen te verzoenen.

  'God geeft ons de opdracht en daagt ons uit om zelf de wereld te bewaren en te verbeteren. Bij elke verkiezing, wanneer wij het heel even voor het zeggen hebben, is het onze opdracht om alle verklaringen en beloften van kandidaten en partijen te leggen naast die uitdaging van God, conform ons geloof. We hebben de kans om na te gaan welke partij of welke kandidaat Gods uitdaging waarmaakt of ertegenin gaat. We moeten ons de vraag stellen of deze of gene kandidaat, die zich in alle bochten wringt om onze stem te krijgen, wel de wereld en de samenleving nieuw wil maken in de geest van de Bijbel.

  Ook in het stemhokje krijgen we een kans om werk te maken van Jezus' uitdaging. Is een kandidaat of partij geneigd om de hongerigen te spijzigen? Om zich in te zetten voor vluchtelingen en vervolgden? Om op te komen voor valselijk beschuldigden? Om vreemdelingen, op zoek naar een beter bestaan , de weg te wijzen? Kortom, kies ik voor een betere wereld voor iedereen?'

  Doe zoals Jezus ons zei: 'IK WIL LIEVER BARMHARTIGHEID DAN OFFERS' (Mattheus 9,  9-13).

  Vandaag zouden we dat kunnen vertalen als: 'Ik wil niet mijn naam in uw partijgprogramma, ik wil barmhartigheid voor ARMEN, voor KWETSBAREN, voor EENZAMEN, voor (TRANS)MIGRANTEN... Zondag krijgen we met z'n allen de kans om voor meer barmhartigheid te kiezen.'

  13-10-2018 om 07:57 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armoede: blinde electorale vlek?

  Ruben Mooijman noemt armoedebestrijding in De Standaard een 'blinde electorale vlek'. Vandaar dat thema’s als sociale huisvesting, een laagdrempelige arbeidsmarkt of armoedebestrijding tout court niet zo hoog op de prioriteitenlijst van de politieke partijen staan en er weinig interesse voor is in de verkiezingscampagne.

  Dat is toch wel een eenzijdige benadering. 

  Het is eerder zo dat de media er weinig belangstelling voor (willen) hebben. Armoedebestrijding vind je nadrukkelijk in de programma's van Groen, SPA en ook van CD&V. En er is een partij die zo goed als doodgezwegen wordt maar die van 'armoedebestrijding' de kern van haar programma en politieke actie maakt: de PVDA.

  13-10-2018 om 06:46 geschreven door Gust Adriaensen


  12-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpse NVA en Turkse Grijze Wolven

  Antwerpse N-VA'ers speechen bij Turkse zakenclub gelinkt aan Grijze Wolven

  De Antwerpse N-VA-kandidaten Annick De Ridder, tweede op de gemeenteraadslijst, en Sevilay Altintas (tiende plaats) hebben een lezing gegeven bij een zakenclub uit de Turkse gemeenschap, Misiad, die banden heeft met de gecontesteerde organisaties Milli Görus en Grijze Wolven, die de partij eerder bekritiseerde. N-VA verdedigt het initiatief.

  Antwerpse N-VA'ers speechen bij Turkse zakenclub gelinkt aan Grijze Wolven

  Annick De Ridder © Belga Image

  Het verhaal staat in de krant De Morgen. Altintas zou het initiatief voor de lezing hebben genomen omdat ze heel wat vragen kreeg vanuit de Turkse gemeenschap over waarom ze voor N-VA opkomt. 'Ze wordt daarvoor al een tijd opgejaagd door bepaalde mensen uit de Turkse gemeenschap en wilde nu haar verhaal doen', zegt N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann.

  Misiad blijkt echter prominente leden te hebben met banden met Milli Görus en/of Grijze Wolven. Zo verklaarde voorzitter Ethem Kislali dat hij tot voor kort nog directeur-generaal was bij Milli Görus, de organisatie achter de in Genk geplande islamschool die door N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir fel bekritiseerd werd.

  De algemeen directeur van Misiad in Turkije is dan weer een oud-politicus van de extreemrechtse partij MHP die vasthangt aan de Grijze Wolven. Zelf stelt Misiad wel apolitiek te zijn.

  (Uit Knack)

  12-10-2018 om 14:15 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ik stel jullie de vraag: is het rechtvaardig menselijk leven ‘op te ruimen’ om een probleem op te lossen?'

  Paus: 'God houdt van alle leven. Minacht je bestaan niet!'

  Geliefde broers en zussen goedendag!

  De catechese is vandaag gewijd aan het vijfde gebod: niet doden (…) We zijn aan het 2de deel van de Tien Geboden gekomen. Dat gaat over de relaties met de naaste. Dit gebod, met zijn beknopte en heldere formulering, is een verdedigingswal van de fundamentele waarde in de menselijke relaties. Wat is die fundamentele waarde in de menselijke relaties? De waarde van het leven (1). Vandaar: niet doden.

  Misprijzen voor het leven

  Men kan zeggen dat al het kwaad dat in de wereld bedreven wordt, kan samengevat worden als: misprijzen voor het leven. Het leven wordt bedreigd door oorlogen, door organisaties die de mens uitbuiten – in de kranten lezen we en op de televisie zien daarover veel zaken-, door de handel met de schepping, en door de wegwerpcultuur, terwijl een schandelijk aantal mensen leven in een staat onwaardig voor de mens. Dat is misprijzen voor het leven en dat is op een of andere wijze: doden.

  Het leven in de moederschoot

  Een visie die moet tegengesproken worden, laat het doden van menselijk leven in de moederschoot toe in naam van de eerbied voor andere rechten. Hoe kan een daad genezend zijn, civiel of gewoon menselijk, die onschuldig en weerloos leven bij zijn opbloeien vernietigt?

  Ik stel jullie de vraag: is het rechtvaardig menselijk leven ‘op te ruimen’ om een probleem op te lossen?

  Is het rechtvaardig een huurmoordenaar in te schakelen om een probleem op te lossen? Dat mag niet, het is niet rechtvaardig een mens, hoe klein ook, op te ruimen om een probleem op te lossen. Het is als het inschakelen van een huurmoordenaar om een probleem op te lossen.

  Angst

  Van waar komt dit alles? Geweld en het weigeren van het leven, door wat ontstaat dat eigenlijk? Door de angst. Het onthaal van de ander is een uitdaging aan het individualisme. Denken we bv aan het moment wanneer men ontdekt dat ongeboren leven drager is van, ook zware, handicap. In zulke dramatische omstandigheden hebben ouders nood aan ware nabijheid, aan oprechte solidariteit om de begrijpelijke angst te overstijgen. Vaak daarentegen krijgen ze met grote haast de raad de zwangerschap af te breken.

  Dat is een manier van spreken: de zwangerschap afbreken, want eigenlijk betekent het iemand opruimen, onmiddellijk.

  Een zieke baby is gelijk aan iedere noodlijdende op aarde, zoals een bejaarde die bijstand nodig heeft, zoals vele armen die nauwelijks vooruit kunnen. Hij of zij die als een probleem wordt gezien is in feite een gave Gods die mij kan bevrijden van egocentrisme en mij kan helpen groeien in liefde.

  Kwetsbaar leven wijst ons de uitgang, de weg om ons te bevrijden van een op zichzelf gekeerd bestaan en de vreugde van de liefde te ontdekken.

  De afgoden van de wereld

  Wat brengt een mens tot de weigering van het leven? Dat zijn de afgoden van deze wereld: geld – je kunt die beter opruimen, want hij kost geld - , de macht, het succes. Dit zijn valse maatstaven om het leven te waarderen.

  Wat is de enig waarachtige maatstaf van het leven? Dat is de liefde, de liefde waarmee God het bemint!

  De liefde waarmee God het leven bemint: dat is de maatstaf. De liefde waarmee God elk mensenleven bemint.

  Immers, wat is de positieve betekenis van het gebod Niet doden? Dat de God de minnaar van het leven is, zoals we zojuist hebben gehoord in de Bijbellezing.

  De menswording

  Het geheim van het leven wordt ons geopenbaard door de wijze waarop de Zoon van God, het heeft behandeld. Hij is mens geworden tot en met de aanvaarding, op het kruis, van de afwijzing, van de zwakheid, de armoede en de pijn (cf. Joh 13,1). In elk ziek kind, in elke zwakke bejaarde, in elke wanhopige migrant, in elk kwetsbaar en bedreigd leven, is Christus naar ons op zoek (cf. Mt 25,34-46), is Hij op zoek naar ons hart om voor ons de vreugde van de liefde open te maken.

  Het loont de moeite elk leven te ontvangen, want elke mens is het bloed van Christus zelf waard (cf. 1 Pe 1,18-19).

  Men mag niet misprijzen wat God zo zeer heeft bemind!

  Misprijs het leven niet!

  Tot de mannen en vrouwen in de wereld moeten wij zeggen: misprijst het leven niet! Niet het leven van de ander, maar ook niet je eigen leven, want ook daarvoor geldt het gebod: Niet doden. CAan veel jongeren moet gezegd worden: minacht je bestaan niet!

  Stop met Gods werk af te wijzen! Jij bent Gods werk! Onderschat je niet, misprijs je niet door de verslavingen die je zullen verwoesten en je tot de dood zullen brengen!

  Laat niemand het leven afmeten aan het bedrog van deze wereld.

  Dat ieder zichzelf en de anderen aanvaardt in naam van de Vader die ons heeft geschapen. Hij is minnaar van het leven. Dat is mooi: God is minnaar van het leven. Wij allen zijn Hem zo dierbaar, dat Hij voor ons zijn Zoon heeft gezonden. Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben (Joh 3,16).

  -------------

  (Kerknet)

  12-10-2018 om 07:44 geschreven door Gust Adriaensen


  11-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'What being a socialist means...'

  'What being a socialist means is… that you hold out… a vision of society where poverty is absolutely unnecessary, where international relations are not based on greed… but on cooperation… where human beings can own the means of production and work together rather than having to work as semi-slaves to other people who can hire and fire. '

  Bernie Sanders

  11-10-2018 om 12:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groepsfoto met dame
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De mensen die de laatste weken in Antwerpen de show verzorgen op een rijtje:

  -Van Besien: grote dossierkennis, zelden agressief, consequent in het uitdragen van zijn visie en plannen, haalt heel soms pittig uit naar (rechtse) opposanten.

  -De Wever: zit met de poepers, supergroot Antwerps ego, wil per se op 't Schoon Verdiep blijven, noemt Peeters een 'transmigrant', verliest vaker en vaker zelfbeheersing zeker in debat met Beels, grijs gedraaide plaat: wat goed is: mijn verdienste, wat slecht is: de schuld van de sossen.

  -Mertens: saai imago, de correctheid en eerlijkheid zelve, nog nooit betrapt op persoonlijke aanvallen, gedreven inzet voor de armsten.

  -De Backer: goed van de tongriem gesneden, noemde De Wever 'mentaal ongeschikt voor het burgemeestersambt', bloedserieus, past niet echt in het donkerblauwe liberale ondernemerswereldje.

  -Beels: zou wel eens de grote verrassing kunnen worden van de verkiezingen, een geboren politica die zich niet laat intimideren door al dat mansvolk, brengt zonder problemen de keizer van Antwerpen van zijn melk, profileert zich op thema's waarin ze experte is.

  -De Winter: blijft een straatvechter en -menner, Antwerps gekleurd retorisch talent, grijs gedraaide plaat: 't is allemaal de schuld van de migranten.

  -Peeters: Vlaamse (Belgische) Clooney, de enige van het gezelschap met zin voor echte humor, heeft zich goed ingewerkt in de Antwerpse politieke slangenkuil, staat vaak heel dicht bij Beels en Van Besien, trekt veel aandacht op zich en op een partij die in Antwerpen nog amper iets voorstelde, haalt mogelijk een veel hogere score dan de peilingen aangeven.

  11-10-2018 om 09:45 geschreven door Gust Adriaensen


  10-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Speciale gebedsvideo van de paus

  In een speciale gebedsvideo vraagt paus Franciscus te bidden om de Kerk te beschermen tegen de aanvallen van het kwade, van de duivel.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/bc5abNBDj2E   

  10-10-2018 om 17:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpse huisvestingsmaatschappij in opspraak

  Ook in Antwerpen draait sociaal wonen vierkant

  De Antwerpse huisvestingsmaatschappij ABC komt in opspraak: huurders klagen over slechte leefomstandigheden en woningen zouden onterecht zijn toegewezen aan personeelsleden. Dat schrijft De Morgen. ABC staat nu onder 'verhoogd toezicht'.

  10-10-2018 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Wever zit met de poepers

  Het manifesteert zich in meer en meer fenomenen: de glorierijke burgemeester van Antwerpen zit verschrikkelijk met de poepers dat hij zijn troon op 't Schoon Verdiep zal kwijtspelen. Tegelijk wordt duidelijk dat er maar weinig mensen te vinden zijn die zich zo fanatiek vastklampen aan de macht als De Wever.

  In de debatten pakt zijn mayonaise niet meer. De afwisseling van calimerogedrag, zelfbeklag, én agressiviteit, verdachtmakingen, heeft bij zijn tegenstanders geen effect meer.  Evenmin als zijn gezichtsmimiek met de rollende ogen en zijn trekkebekken. Zowel bij opposanten als bij heel wat partijgenoten als bij buitenstaanders komt een en ander als zielig over.

  Laten uitschijnen dat zonder hem de ondergang van 't stad dreigt, toont aan welk ongeremd ego deze politicus ontwikkeld heeft. Hetzelfde geldt voor zijn dreigement dat, mocht hij de nederlaag lijden in Antwerpen, hij zal zorgen voor ernstige problemen in de Vlaamse en federale regering. Kris Peeters persoonlijk viseren en aanvallen, hem 'huurder', 'transmigrant' noemen, hoort thuis bij de categorie 'puberale pesterijen'.

  Het te hulp roepen van VOKA, de ondernemers, om hem met een aantal dure advertenties (100.000 euro) in het zadel te helpen houden en de oppositie verdacht te maken, is de recentste uiting van de vermelde 'poepers'.

  Meer en meer geraak je ervan overtuigd dat Philippe De Backer een tijdje geleden spijkers met koppen sloeg.

  En zelfs al blijft De Wever aan de macht, de manier waarop hij deze campagne voert, toont overduidelijk en pijnlijk, de politieke en karakteriële beperkingen van deze man.

  De Antwerpenaars weten wat hen te doen staat op 14 oktober.

  10-10-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  07-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Calimero-rol'

   Kris Peeters: 'Ik begrijp niet waarom De Wever die persoonlijke aanvallen en die Calimero-rol blijft aanhouden. '

  07-10-2018 om 16:36 geschreven door Gust Adriaensen


  06-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom wordt PVDA uitgesloten?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De beleefdste en correctste lijsttrekker en die zich niet overgeeft aan gescheld en insinuaties in de verkiezingsdebatten, is zonder enige twijfel Peter Mertens van PVDA.

  NVA, Open VLD en CD&V willen niet met de PVDA besturen. Waarom niet? Dat blijft erg onduidelijk. Het antwoord dat je het vaakst hoort is dat het communisten zijn. Maar is het communisme in dit land verboden? Neen. Is de PVDA democratisch en antiracistisch? Ja.

  Het verwijt van Mertens in een verkiezingstoespraak was dan ook terecht dat niet de partij maar de thema’s van PVDA worden uitgesloten. “Oh, maar wij willen niet met de PVDA zeggen Bart De Wever, Philippe De Backer en Kris Peeters. Maar zij willen óns niet uitsluiten. Zij willen de thema’s armoede en sociaal wonen uitsluiten. Zoals ze in hun beleid al zes jaar lang de mensen in armoede en de sociale huurders uitsluiten”, aldus de Antwerpse lijsttrekker.

  Bijlagen:
  peter mertens.jpg (6 KB)   

  06-10-2018 om 19:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inburgering

  In de stroom aan berichtgeving over de verkiezingen, vind je soms wel verrassende pareltjes.

  Zo stelde de VRT gisteren drie kandidaten van allochtone afkomst voor. 

  Ondanks alle retoriek en eisen in verband met de zgn. inburgering en het grote belang daarin van de  beheersing van het Nederlands, die vooral uitgaan van NVA, viel het sterk op dat de NVA-kandidate, ook al woonde ze al 18 jaar in Vlaanderen, het gebrekkigst onze taal beheerste. De kandidaten van SPA en CD&V daarentegen spraken een vlot en correct Nederlands.

  06-10-2018 om 08:40 geschreven door Gust Adriaensen


  05-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/40

  Vrijdag 5 oktober 2018

  Een nieuw begin

  Sinds de oorlog in Syrië hebben we voor het eerst een stille retraite gehouden met heel de gemeenschap. Er gingen drie dagen voorbereiding aan vooraf. Dit was ook nodig. Zowel tussen de zusters, de fraters als tussen de kinderen zitten erg drukke baasjes. De volwassenen zwegen, de kinderen waren uiteraard vrij en gingen gewoon naar school. Het zijn er 7 tussen 5 en 15 jaar, vier meisjes, drie jongens en ze brengen af en toe ook schoolvriendjes mee[U1] . Wanneer de volwassenen stil zijn, maken de kinderen ook veel minder drukte. Verder is de gemeenschap betrokken bij de hulpverlening over heel Syrië, waardoor het een komen en gaan is van verantwoordelijken die een stempel en handtekening nodig hebben of hulpgoederen komen ophalen. Tenslotte is er het groeiend aantal bezoekers met kleine en grote groepen. Maar toch, van donderdag tot maandag was het erg stil.

  De retraite werd geleid door Rafael, een leek, een Chileen. Van kleins af was hij al aangetrokken door stille aanbidding en het is zijn leven geworden. Driemaal per dag leidde hij ons binnenin in een uur stille, contemplatieve aanbidding. Hij gaf slechts enkele eenvoudige raadgevingen om stil te worden uiterlijk en innerlijk, om ons lichaam en onze geest tot rust te laten komen en om ook zo te blijven zonder te bewegen. Hij nodigde ons uit om bij het begin met gewoon oogcontact elkaar te verwelkomen. Tevens gaf hij een woord uit de Schrift, meestal van het evangelie van de dag. De rest was stille aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste sacrament. Dit bleef overigens gans de dag uitgesteld, waarbij ieder een tijd voor zich nam en van zondagavond tot maandagmorgen hielden we bovendien gans de nacht doorlopende aanbidding. Dit had plaats in de crypte, waar wij in 2013 ook samen waren en overleefden in zeer gevaarlijke omstandigheden. Na het laatste uur contemplatieve aanbidding ’s avonds werd het Allerheiligste Sacrament terug in het tabernakel geplaatst en eindigden we met te delen hoe we persoonlijk deze dag hadden beleefd. Velen getuigden van de indringende weldaad van deze stilte. Daarna gaf moeder Agnes-Mariam, die de retraite mee volgde, een onderricht over de zeven verblijfplaatsen volgens de karmelitaanse spiritualiteit van Teresia van Avila en de hl. Johannes van het Kruis. De vraag was: hoe komen we tot vereniging met God doorheen de verschillende fasen tot in onze “innerlijke burcht”?

  Moeder Agnes-Mariam heeft heel haar leven getracht deze spiritualiteit zelf te beleven zodat ze hierover een inzicht kon geven vanuit eigen ervaring. Ze gaf ook een originele kijk op de schepping van de mens en zijn roeping volgens de eerste hoofdstukken van Genesis met verhelderende verklaringen over gekende teksten. God heeft ons geschapen naar “zijn beeld en gelijkenis”. Het ”beeld” van  God is als een onuitwisbaar zegel. Het is onze waardigheid die door niets of niemand kan worden weggenomen. Of we gelovig zijn of niet verandert niets aan deze werkelijkheid, het bewerkt alleen dat we ons hiervan al of niet bewust zijn.  De “gelijkenis”  van God verloren we door de zonde en kunnen we enkel terugwinnen door de gelijkenis met Jezus, die de icoon van de Vader is. En deze gelijkenis krijgen we in de omvorming door ons lijden en sterven met Jezus. Beslissend hiervoor is dat wij telkens Gods uitnodiging willen aanvaarden om met Hem een te worden. Dat is ook onze vrijheid, de weigering voert ons naar de slavernij. Ieder mens draagt een oneindige honger naar onbeperkt geluk en liefde in zich omdat God ons zo geschapen heeft. Ons leven is niets anders dan verlangen naar dit volmaakt geluk. We zeggen niet dat we verlangens hebben maar dat we een onophoudelijke stroom van verlangen zijn. En geen enkel van onze verlangens kan ooit hier op aarde geheel vervuld worden. Is een verlangen min of meer vervuld dan verlangen we weer naar iets anders. We kunnen maar genieten in dit leven als we de beperktheid ervan aanvaarden en beseffen dat alleen in onze eenheid met God het volmaakte geluk en de algehele liefde gegeven worden. En daartoe nodigt God ons uit.

   

  God heeft Adam geschapen opdat hij in gemeenschap zou treden met Hem. Vandaar de uitnodiging om van alle bomen te eten, nl. te delen in de boom van het leven. Adam weigerde echter leven en liefde in afhankelijkheid van God te ontvangen en wilde zelf god zijn door te grijpen naar de boom van kennis van goed en kwaad, die hem niet toekomt. Daarom neemt God een nieuw initiatief: de schepping van een evenbeeld van Adam als een spiegel voor hem. “Het is niet goed” dat Adam alleen is. Dit “niet goed zijn” komt niet van God maar van de mens. Herhaaldelijk heeft God gezegd dat het goed en zelfs zeer goed was. Wanneer je een huis van 2 verdiepingen bouwt, zeg je niet, nadat de eerste verdieping af is, dat het niet goed is en dat er een tweede verdieping moet komen. Het “niet goede” komt van de mens die niet wilde intreden in de gemeenschap met God. Daarom neemt God het nieuw initiatief van de schepping van Eva, opdat zij beide op de uitnodiging zouden ingaan om in te treden in de éénheid met God. Wanneer Jezus, stervende op het kruis aan de  ‘goede moordenaar’ zegt: “Heden nog zult ge met Mij zijn in het paradijs”, dan nodigt Hij hem uit in te  gaan op deze eerste uitnodiging van God. De oosterse spiritualiteit legt veel nadruk op de terugkeer naar het paradijs vooraleer geheel verenigd te worden met God.

  Sommige mensen  trachten tot ”verlichting” te komen, om zelf over het goddelijk licht te kunnen beschikken. Dit zijn gnostische strevingen. Authentieke christelijke spiritualiteit gaat juist in de tegenovergestelde richting. Jezus vraagt dat we ons zelf verloochenen en Sint Jan van het Kruis toont ons de noodzaak van de nacht van de zinnen en de nacht van geest. We moeten afstand doen van al onze waarnemingen die van buiten komen en zelfs van al onze goede geestelijke ervaringen. Alleen een leeg glas kan gevuld worden. Alleen in onze duisternis kan God zijn licht geven. Het leeg worden van onze waarnemingen, gedachten, kennis, gevoelens, plannen, verwachtingen én zelfs religieuze ervaringen is uiteraard een immense opdracht voor gans ons leven. In de drie eerste fazen zal deze ontlediging van het menselijke toch moeten ingezet worden en dan kan God zijn werking in ons beginnen. Na ons actief leven begint dan een soort passief leven: we laten God zijn werk doen. Wij werken niet meer voor God, maar God verricht “zijn” werk in ons. Vanaf de vierde ruimte laten we alle menselijke activiteit varen. Zoals Mozes voor de brandende braambos doen we onze schoenen uit. Hij geeft ons in de volgende fazen zijn inzicht, zijn wil opdat we met volle bewustzijn ons daaraan overgeven. Het is een sterven aan onszelf om ten volle te leven in God.

  Deze retraite werd een nieuw begin voor de gemeenschap. We gaan naar een leven in gemeenschap na de oorlog. Stilte en aanbidding zullen we voortaan ook een grotere plaats geven in ons dagelijks leven. Onze wereld heeft meer dan ooit stille aanbidding nodig. Verder willen we ingaan op de vraag van paus Franciscus en deze maand iedere dag het rozenhoedje bidden voor de bescherming, zuivering en bekering  van de Kerk, die in dramatische vaarwateren verkeert. Hierbij vragen we ook de bescherming van de heilige aartsengel Michael. Het gebed tot de heilige Michael hebben we altijd al na iedere eucharistie gebeden.

  Vermits ik uitgenodigd werd om met moeder Agens-Mariam en Rafaël naar Orissa (Oost India) te reizen, moest ik dus een visum hebben. We reden met de fraters en Rafael, die Damascus nog niet bezocht had, naar de Indische ambassade om daarna een en ander te bezoeken. Eerst de nodige administratieve rompslomp volbrengen: formulieren invullen, inenting en bewijs afgeven, pasfoto’s laten maken… Dit laatste was verrassend. In een klein winkeltje werden met bijzondere zorg wellicht de mooiste pasfoto’s gemaakt, die ik ooit gehad heb. De man vroeg mijn naam voor zijn archief, in geval ik later meer foto’s nodig had. Toen ik voor de 8 foto’s wilde afrekenen, was hij zeer beslist, hij wilde niet dat ik betaalde! Heer, zegen deze man. Ondertussen bleken er echter ernstige moeilijkheden opgedoken te zijn in de ambassade. De Indische ambassade kan aan een Belg in Syrië geen visum geven. Die toestemming moet van de autoriteiten in India zelf komen en neemt een flinke tijd in beslag. In elk geval is het onmogelijk om donderdag te vertrekken. Men stelde me voor naar België te reizen en vandaar een visum te vragen, wat ik uiteraard nu (nog) niet ga doen. Het aantal Belgische Syriëstrijders is zo groot dat ik dus vanuit Syrië geen visum krijg. En daarmee heb ik mijn vraag maar ingetrokken en alle documenten meegenomen. Het zal dus voor een volgende keer zijn.

  Hierna gingen we met Rafaël genieten van een uitstap in het oude Damascus. Ondertussen had Elisar, een schat van een vrouw, zich bij ons gevoegd. Ze is jong, ongehuwd, werkt halftijds, zorgt voor haar oude moeder en houdt voor ons een secretariaat in Damascus. Vele administratieve en juridische problemen lost zij voor ons op, zoals verlenging van verblijfsvergunning, gewone visa enz…Aan haar gaf ik ook meteen de overgebleven pasfoto’s. We bezochten de mooie botanische tuin, de oude burcht, de grote moskee, het huis van Ananias, slenterden door de overdrukke soeks, aten iets… Elisar had een grote wens, nl. dat we even voor haar moeder zouden komen bidden. En dat hebben we gedaan. Daarmee was het al avond en tijd om terug te keren naar huis. In het overdrukke verkeer merk je weer het verschil: de weggebruikers in Syrië zijn bezorgd om elkaars veiligheid, bij ons zijn ze  bekommerd om de strikte naleving van verkeersregels.  Noch in Damascus, noch in Qâra heb ik ooit een ongeval gezien. In het drukke autoverkeer zien we een fietser rustig in tegenovergestelde richting rijden omdat hij even verderop moet zijn. Niemand maakt zich druk. En op een stevige motor zien we een heel gezin zitten: vader en moeder die elk twee kinderen voor zich hebben. Is het een probleem om met 6 op een motor te zitten? Wie zullen best zorg dragen voor de veiligheid van het gezin, de ouders of de bureaucraten die strikte verkeersregels willen opleggen? Het duurt een hele tijd vooraleer we Damascus achter ons hebben… Ondanks het feit dat we het doel van onze reis niet bereikt hebben, was dit toch een bijzonder gezegende dag.

  En dit nog

  vOns vorig bericht geïllustreerd:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-90/

  vOns vorig bericht op de site van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=2508

  vPrachtige toespraak van de Syrische vice eerste minister  Moallem op zaterdag 29 september 2018 tijdens de 73e algemene vergadering van de  VN, met de eis dat alle illegale Amerikaanse, Turkse, Israëlische, Franse  troepen zich onmiddellijk uit Syrië terugtrekken: http://freesuriyah.eu/?p=2514

  v  Acht video’s: 1. Levering van S-300, 2. en 3.  Al Rukban camp, 4. en 5. Noodkreet van burgers aan het westen, 6. en 7. Syrië herleeft, 8. President Assad: heb jij ooit een westers politicus zich zo onder het volk zien  bewegen? http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-3/

  v  Het beschamend debat in het Nederlands parlement over de steun aan de  terroristen in Syrië: http://freesuriyah.eu/?p=2531

  vOver de traditionele verdraagzaamheid in Syrië: http://www.golfbrekers.be/terugblik-een-volk-toont-de-weg-naar-tolerantie/

  vDe Roemenen kunnen andere landen een voorbeeld geven van een huwelijk als een verbintenis tussen één man en één vrouw: https://citizengo.org/nl/fm/165989-boodschap-aan-roemenie-zeg-ja-tegen-het-huwelijk-tussen-een-man-een-vrouw

  v70 jaar geleden werd de Zweedse VN bemiddelaar in Palestina, Folke Bernadotte, door het zionistische regime vermoord omdat hij rechtvaardigheid eiste voor de Palestijnen: http://www.golfbrekers.be/terugblik-85/

  vInteressante bedenkingen van Viktor Orban, Premier van Hongarije tijdens de jaarlijkse vergadering van de VN:  http://freesuriyah.eu/?p=2524

  vOp zondag 7 oktober organiseert het Thomas More genootschap zijn 40e bedevaart naar de grafkelder  te Moerzeke van de  Zalige Priester Edward Poppe: https://thmore.weebly.com/

  vOp  11 oktober 2018, 19.30 u   spreekt Janneke Monshouwer in Breda, Zandberglaan 58 (15 €, scholieren en studenten 7,50…): https://www.studiumgeneralebreda.nl/2018/08/18/donald-trump-de-grondwet-en-de-wereld/

  vOp vrijdag 5 oktober 2018 in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, Sint Michiels bij Brugge  om 19u30 uur spreekt Willy Van Damme: Wat zijn de gevolgen voor de VS en de EU van hun nu verloren strijd in Syrië en voor de wereldpolitiek? Wat zijn de gevolgen voor Syrië zelf, het Midden-Oosten en de hele wereld?

   

  P. Daniel

   [U1]

  05-10-2018 om 21:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling: Groen winnaar verkiezingen

  Volgens een peiling van VTM zou Groen over heel Vlaanderen stijgen met 5,5%. Ook Vlaams Belang groeit met 5,5%. NVA daarentegen zou een verlies moeten incasseren van 7,6%.

  05-10-2018 om 14:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkiezingshypocrisie

   

  De verkiezingshypocrisie viert dezer dagen hoogtij. De belabberde toestand van enkele sociale woningen in Gent, zoals die getoond werd in een VRT-reportage die speciaal gemaakt werd voor een verkiezingsshow, is gefundenes Fressen voor de politieke tegenstanders van de rood-groen-blauwe bestuursploeg in de mooiste stad van Vlaanderen. Precies alsof er enkel in Gent wantoestanden in de sociale-woningsector zijn.

  Iedereen met bestuurservaring en/of huurervaring in de sociale-woningsector weet dat de toestand van heel wat woningen schrijnend is. En die schabouwelijke situaties vind je overal, om het even of er socialistische, liberale, christendemocratische of nationalistische burgemeesters aan het roer van de gemeente zitten. Met even veel gemak zou de VRT een 'ophefmakende' reportage kunnen maken over Antwerpen, Genk, Mechelen.

  In die zin getuigt het ook van vooringenomenheid en gemakzucht om (zeker in deze verkiezingstijd) de pijlen uitsluitend te richten op één welbepaalde politieke partij. Ook voor krantenjournalisten is het een fluitje van een cent elke dag tot aan de verkiezingen uit te pakken met reportages over wantoestanden in diverse steden netjes gespreid over alle partijen. Om nog niet te spreken over de huisjesmelkersmarkt,die door politici van allerlei pluimage zo goed als ongemoeid wordt gelaten.

   Opvallend is ook dat geen aandacht wordt geschonken aan de mogelijke oorzaken: onderfinanciering, problemen met hervestiging door te weinig woningen.

  En dan bedenken dat VLD en NVA het liefst een bouwstop van sociale woningen willen

  05-10-2018 om 12:24 geschreven door Gust Adriaensen


  01-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brexit: de triomf van het populisme

  Wat in democratisch opzicht erg stoort in de commentaren en de berichtgeving bij de 'Brexit' , is dat een zeer lichte referendummeerderheid voor de Brexit, zowel in Groot-Brittannië als in het buitenland, wordt voorgesteld als: 'DE Britten willen uit de EU'. In dergelijk belangrijk dossier is het creëren van die perceptie een aanfluiting van een gezond democratisch bewustzijn.

  Ter herinnering: 51,9 % van de uitgebrachte stemmen ging naar 'Brexit'; 48,1 % naar 'Bremain'. Daarbij kwam nog dat Schotland en Noord-Ierland met respectievelijk 62% en 56% tegen de Brexit waren, en ook de hoofdstad Londen wilde met 60% in de EU blijven.

  Niet verwonderlijk dat met dergelijke uitslag in Groot-Brittannië zelf, grote verdeeldheid en onzekerheid ontstaan zijn. Die zullen nog toenemen en nog jaren als een schaduw over het land blijven hangen.

  Degenen die enkele jaren geleden beslisten om een referendum, dat zelfs met het kleinste verschil bindend zou zijn, te organiseren, treft grote schuld. Zij hebben ook in het VK, het populisme à la Farage en Johnson, gepromoot .

  01-10-2018 om 08:53 geschreven door Gust Adriaensen


  28-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/39

  Vrijdag 28 september 2018

  Flitsen

  Voorbereiding

  We willen in de gemeenschap een stille retraite houden en daarvoor is enige voorbereiding getroffen. Maandag zijn we  nog met enkele zusters en een gast op bezoek geweest in Sadad en de Syrisch  orthodoxe gemeenschap waarmee we inmiddels nauwe contacten onderhouden. We bezochten nogmaals de “martelares” van het dorp, het oude vrouwtje dat moederziel alleen is, door terroristen voor dood werd achtergelaten maar herstelde. Ze kreeg een schuurtje dat nu tot een woning met twee kamers wordt omgebouwd, wat ze ons fier toonde. We baden samen in de kerk en bezochten nog een aantal dorpelingen. De pastoor, abou Michaiel en de christenen rekenen er op dat we hen ook financieel blijven helpen. Het gaat vooral om de aanschaf van materiaal voor de heropbouw, het werk zullen ze zelf wel doen. Dinsdag en woensdag waren nog voorbereidingsdagen om op donderdag met een echte stille retraite voor heel de  gemeenschap te kunnen beginnen. Daarover hopelijk volgende keer meer. En dan krijg je geen bericht over de oorlog buiten ons, we leggen ons toe op de strijd in onszelf.

  Ministerieel bezoek

  Deze week kregen we weer de minister van bevoorrading samen met zijn vrouw op bezoek. Ze waren reeds eerder bij ons. Hij heeft zowat de functie van de  aartsvader Jozef in Egypte tijdens de hongersnood. Hij vroeg moeder Agnes-Mariam om mee de middelen te helpen zoeken om meer mensen in de agricultuur te werk te kunnen stellen zodat ze voor hun eigen voeding kunnen zorgen. Zo hebben we in Aleppo al 5000 families kunnen helpen. Tevens vroeg hij in Indië (moeder Agnes-Mariam gaat in Indië binnen kort een retraite geven) eens uit te zoeken of vandaar materiaal en prothesen kunnen komen voor gehandicapten. Vanuit ons klooster MSJM (Saint Jacques le Mutilé) worden nu ongeveer 1000 mensen als betaalde krachten ingezet in de hulpverlening over heel Syrië. In het begin kregen we veel tegenwerking en verdachtmaking. Ondertussen is er een sterke en goede geest met een vijftal verantwoordelijken en moeder Agnes-Mariam als eindverantwoordelijke. Nu zijn het de grote organisaties die achter ons komen om mee te werken. De eerste en voornaamste impuls gaat echter altijd uit van eenvoudige, oprechte mensen die met edelmoedigheid hun bijdrage geven. Daarom hier een hartelijk dank aan al onze weldoeners.

  Onze oorlogen, onze vluchtelingen

  De aanhoudende stroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika naar Europa is een humanitair drama voor deze mensen zelf en tevens een bedreiging voor de landen waarin ze hun toevlucht zoeken. Hierbij overwegen vooral twee houdingen. De enen reageren vanuit humanitair standpunt en willen dat deze mensen, die in nood zijn, geholpen en opgevangen worden. De anderen willen de identiteit van hun land verdedigen om te beletten dat bv. een christelijk land overspoeld wordt met moslims die zich niet willen aanpassen en die eigen gebieden creëren waar de authentieke bevolking niet eens meer kan komen. Wat echter te veel ontbreekt is de vraag naar de eigenlijke oorzaak en achtergrond van het probleem. Wanneer je terugkeert naar huis en je ziet dat het water langs de voordeur naar buiten stroomt, ga je dan eerst emmers, dweilen en aftrekkers zoeken om het water uit je huis te verwijderen? Neen. Je gaat eerst zoeken wat de oorzaak van deze wateroverlast is. En dan zie je bv. dat je de kraan van de wasbak hebt laten open staan terwijl de stop erin stak. Het allereerste wat je doet is dus de kraan dichtdraaien.

  Er kunnen vele oorzaken zijn die een vluchtelingenstroom op gang brengen maar bijna altijd hebben ze  te maken met rijke westerse landen die zich willen meester maken van de bodemrijkdommen van andere landen.  Onder het voorwendsel van “vrijheid en democratie” worden die landen ontwricht, een regeringswissel wordt bewerkt, marionetten worden aangesteld om de belangen van het westen te verzekeren.

  Het meest flagrante geval is Syrië waar een oorlog “bij volmacht” georkestreerd werd door westerse mogendheden en de Petro monarchieën van de golfstaten. Voor de oorlog was Syrië een land dat zich kon bedruipen op gebied van voeding en industrialisatie met een goed ontwikkelde bevolking, die genoot van een modern gezondheidssysteem. De “strategie van de chaos” importeerde hele horden huurlingen waarvan de Syrische regering zich nu na 8 jaar oorlog (2011-2018) nog maar nauwelijks kan ontdoen. De imperialistische tussenkomst, bedoeld om deze staat die weigerde te gehoorzamen te bestrijden, heeft 5 miljoen mensen op de vlucht gedreven” (Bruno Guigue, 23 september 2018: https://www.mondialisation.ca/la-crise-des-migrants-et-le-poids-des-structures/5628006)

  De VS en de  westerse mogendheden verkondigen dat ze geen koloniale politiek meer voeren,  dat ze  enkel  vrijheid en democratie willen verzekeren, de mensenrechten verdedigen en tenslotte hun eigen nationale veiligheid en belangen verdedigen. Wie zich beroept op zijn soevereiniteit moet ook de soevereiniteit en de  belangen van andere landen erkennen. En dat is nu juist niet het geval. De militaire tussenkomst van westerse landen is niet de oplossing maar het probleem zelf. Het zijn de Franse troepen in Mali, Niger (rijk aan uranium), Tsjaad, Centraal Afrikaanse Republiek die zorgen dat de landen afhankelijk en arm blijven. Het is de NAVO die Libië vernietigd heeft met actieve deelname van België.  Na de Belgische “hulp” aan Libië was er nauwelijks nog een bom over in België. Van geen enkel land kwam er een “mea culpa” voor deze totale verwoesting (Jean-François Kahn,  L’intervention en Libye, la pire erreur de ce début de siècle, Le Soir, 25/9/18; over deze bekende Franse journalist zie: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Kahn). De invasies in Somalië (1992), Afghanistan  (2001), Irak (2003) hebben dezen landen verwoest. De  agressie van Saoedi-Arabië met actieve steun van het westen tegen Jemen heeft sinds maart 2005 10.000 doden gemaakt, een moordende cholera epidemie veroorzaakt en een hongersnood voor 8 miljoen menen.

  Zeker, er zijn meerdere oorzaken van de vluchtelingenstroom. De aller voornaamste blijft evenwel de neokoloniale overheersing van de westerse mogendheden die zich schaamteloos en met militair geweld de rijkdom van andere landen toe-eigenen. Vervolgens is er dikwijls een corrupte elite van het land zelf die zich heeft laten omkopen om eigen volk te verraden. Tenslotte zijn er maffiabazen, die een uiterst lucratieve handel opzetten om de vluchtelingen over te brengen. Laten we ophouden met jammeren over het tekort aan dweilen, aftrekkers, emmers, en de kraan dicht draaien. Het zijn onze oorlogen en onze agressie tegen andere landen die de mensen op de vlucht jagen. Als we onze soevereiniteit willen doen gelden, moeten we ook de soevereiniteit van andere landen en hun belangen respecteren.

  Klaar voor de geestelijke strijd!

  De verspreiding van valse, onjuiste of misleidende informatie, zeg maar nep-nieuws,  vormt een probleem. De Europese Unie werkt ijverig aan een strategie om deze kwaal te bestrijden. Daarvoor werd reeds in 2015 de East StratCom Task Force opgericht. Er werden bepaalde richtlijnen uitgewerkt en eind dit jaar mogen we meer concrete acties verwachten.

  Er schuilt echter een addertje onder het gras. Laten we het meteen duidelijk stellen. We komen steeds meer in een situatie waarin het nep-nieuws met veel omhaal opgelegd wordt door regeringsleiders, politici, officiële verklaringen, gezaghebbende media en geprezen journalisten, die de werkelijkheid verbergen, terwijl de kanalen van de eerlijke onderzoekers, die de waarheid brengen, deskundig worden afgesloten. De verantwoording luidt dan: we moeten de Europese waarden verdedigen. Dat de vrije meningsuiting en de plicht om de waarheid te vertellen ook waarden zijn, wordt dan even vergeten. Ofwel worden het echte nieuws en de waarheidsgetrouwe berichtgeving veroordeeld als zijnde een “complottheorie”. Of nog, zoals we nu meemaken met de bekendmaking van het criminele gedrag van de Nederlandse regering, die vlotjes het onschuldige Syrische volk helpt uitmoorden en dan zegt dat het niet aan het licht mag komen omdat het “staatsgeheim” is.

  Het strafste voorbeeld dat we ook het best kennen is uiteraard Syrië. Een erg harmonieuze, welvarende en bijzonder veilige (weliswaar niet volmaakte) samenleving met een president die door de brede lagen van de bevolking wordt gedragen, wordt plots voorgesteld als een verschrikkelijke dictatuur met een gruwelijke dictator. De CIA zorgde voor een overvloed aan valse foto’s, filmen, rapporten, boeken, getuigenissen van onmenselijke martelingen (de Amerikaanse gevangenissen blijven hiervoor een onuitputtelijke bron) die in heel het westen werden verspreid. En iedereen (tot onze “conflictjournalist” toe!)  “wist”, bijna van de ene dag op de andere, hoe die verschrikkelijk Syrische president heel de dag mensen wurgde, tot de dood martelde en chemische aanvallen pleegde. Zo iets doet het bloed van ieder rechtgeaard mens koken en daarmee is een hardhandig militair ingrijpen toch wel meer dan verantwoord. Wanneer iemand het waagde te zeggen dat er in Syrië helemaal geen “volksopstand” was en zeker geen “burgeroorlog”, dat Syrië helemaal geen chemische aanvallen heeft gepleegd, werd hij  weggehoond als onbetrouwbaar, nep-nieuws. En zo konden de VS, Israël, NAVO en bondgenoten verder gaan met het sturen van hun fanatiekste terroristen om het land te verwoesten en de olie, de gas en de soevereiniteit af te nemen. Tot nu toe! In onze eigen Vlaamse pers heb ik nooit één evenwichtig artikel over de situatie in Syrië gelezen. Over de op handen zijnde campagne tegen het nepnieuws kun je een boeiend gesprek volgen tussen prof-emeritus Karel van Wolteren en Kees van de Pijl. Deze laatste publiceerde een onthullend boek over het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 (weliswaar in het Engels omdat er in Nederland te veel mensen zijn die de waarheid niet mogen kennen, terwijl onze noorderburen er juist groot op gaan “recht voor de raap” te willen zijn!) :  https://www.youtube.com/watch?v=zO-ZSqyZRz4 

  Uiteindelijk gaat het om de teloorgang van een geloofwaardige journalistiek. Voor Engeland wordt dit nu verpletterend aangetoond door David Edwards en David Cromwell, Propaganda Blitz. How the Corporate Media Distort Reality, Pluto Press, 2018, voorwoord van John Pilger. Zij laten zien hoe de liberale media halve waarheden en hele leugens geven of soms de werkelijkheid helemaal omgekeerd voorstellen, in dienst van grote belangengroepen. En de schrijvers van dit werk zijn niet eens journalisten maar een oud professor en een oceanograaf. Het zal steeds moeilijker worden de werkelijkheid te achterhalen maar het  is niet onmogelijk. De Australische journalist en stichter van WikiLeaks, Julian Assange zit nu gevangen in de ambassade van Venezuela in London maar verdient in werkelijkheid een monument om wat hij in de openbaarheid bracht. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen dan we vermoeden, die zich van de heersende leugens bewust zijn. De uitgever van ons “Syrische oorlogsdagboek, deel I: 2010-2013” en “deel II: 2013-2014” de Blauwe Tijger, heeft aan het einde twee bladzijden bijgevoegd met alternatieve nieuwsbronnen.

  Wie enig doorzicht heeft in de telkens weerkerende anti-Rusland, anti-Iran, anti-China, anti-Brexit… hysterie enerzijds en anderzijds de westerse onbeperkte oorlogspropaganda, verantwoord door de meest onwaarschijnlijke voorwendsels om de rest van de wereld te overheersen, zal vlug meer betrouwbare bronnen vinden. Het is ook nodig. “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldheersers van deze duisternis …” (Efeziërs 6, 12). En door onze houding staan we altijd ofwel aan de kant van de moordenaars ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers. We zijn geroepen om mensen van vrede te zijn en geen onnozele dienaars van haat en oorlog, die we handig in een vredesboodschap willen verpakken.

  En dit nog

  vOns vorig bericht, weer uitvoerig met 11 video’s geïllustreerd: 1. Gemeenteraadsverkiezingen, 2. Flitsen van de internationale jaarbeurs, 3., 4., 5. Hoe het zionistische regime het terrorisme blijft steunen, 6. Het christelijke Mharde herdenkt zijn martelaren, 7. Man uit Mharde die moeder, vrouw en drie kinderen verloor, 8. Gedemilitariseerde zone in Idlib 9., 10. De “zionistische paranoïde anti-Iran obsessie”, 11. Amerikaans congreslid Tulsi Gabbard :http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-89/ 

  vOnze vorige nieuwsbrief op de site van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=2468

  vZiehier een erg goed overzicht van de huidige situatie in Syrië met 7 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-2/

  vOver het ontkennen van de  werkelijkheid: http://www.golfbrekers.be/wat-baten-kaars-en-bril-als-de-gutmensch-ziende-blind-is/

  vZeven video’s met een hoopvolle boodschap over Aleppo dat herleeft: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-11-2/

  vOok Damascus herleeft, 2 video’s: http://www.golfbrekers.be/ook-in-damascus-wordt-er-druk-gebouwd-en-schade-hersteld/

  vSteengoed Nederlandstalig overzicht van de huichelarij en het crimineel beleid van de Nederlandse regering tegenover Syrië. Met dank aan de enkele moedige (Nederlandse én Vlaamse) journalisten en Nederlandse politicus Pieter Omtzigt en verwijzing naar onze slapende Vlaamse msm journalisten; http://www.novini.nl/syrie-nederland-jihadistenvriend-1/

  vOnderzoek naar de Nederlandse deelname aan oorlogsmisdaden tegen Syrië. Het hele verslag van het parlementsdebat door Sonja van den Ende (zodat je niet moet wachten tot er halve waarheden en hele leugens in de pers verschijnen of helemaal niets!): http://freesuriyah.eu/?p=2493 

  vDe Amerikaanse journalist, Chris Hedges, over zijn boek “America, the farewell tour” (augustus 2018), over het verval van de Amerikaanse structuren, het uithongeren van eigen bevolking, de overrijke[U1]  elite en oligarchen in de politiek die naar eigen volk niet omkijken… wat we in onze Europese vazalstaten ook al zien groeien: www.youtube.com/watch?v=-oef3wLs3HI 

  vHet dubbele gezicht van de VS: http://www.golfbrekers.be/in-pre-presidentiele-tijden-klonk-trump-nog-zo/; http://www.golfbrekers.be/zogezegd-261/

  vEen kritische kanttekening door historicus Peter Malcontent, over  hoe “weldenkend Nederland” aankijkt tegen het 70-jarige Israël.

  Lezing  van 18 september 2018: https://sg.tudelft.nl/event/broodje-politiek-een-open-zenuw-nederland-israel-en-palistina/

  v“The Coming War on China”, een documentaire van John Pilger uit 2016:www.youtube.com/watch?v=QXFProJC5FY 

  vDe oorlogsmisdaden van den zionisten tegen het Palestijnse volk, volgens de Franse chirurg: https://www.facebook.com/ajplusfrancais/videos/1872317789518548/UzpfSTc0MjA2NzgzNTg4NDk4NToyMTI1NzQwMTY3NTE3NzM4/?q=AJ%2B%20fran%C3%A7ais. Zie ook hoe er nooit een “Palestijns terrorisme” bestaan heeft maar wel een volk dat zich verdedigt tegen een buitenlandse vijand die het volk wil vernietigen: https://www.mondialisation.ca/il-ny-a-pas-de-terrorisme-palestinien/5628064

  vBrede en diepe visie van Michel Chossudovsky (Centre for Research on Globalisation) op het wereldgebeuren (11 september 2018): www.spreaker.com/user/9119584/empire-episode34-michelchossudovsky

  vOp vrijdag 5 oktober 2018 in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, Sint Michiels bij Brugge  om 19u30 uur spreekt Willy Van Damme: Wat zijn de gevolgen voor de VS en de EU van hun nu verloren strijd in Syrië en voor de wereldpolitiek? Wat zijn de gevolgen voor Syrië zelf, het Midden-Oosten en de hele wereld? Willy is sinds 40 jaar onderzoeksjournalist voor een serie dag- en vooral weekbladen en gespecialiseerde tijdschriften. Hij wil het wereldbeeld dat de klassieke media construeren drastisch bijstellen. Zijn journalistieke werk, ook zijn blog, wil dus een diepgravende en tegendraadse blik op de actualiteit werpen. Hij schreef al vier boeken: De Cambodjanen als schietschijf, De zeepbel Superclub (corruptie in het zakenleven), Jacques Monsieur: handelaar des doods en de Nepnieuwsexplosie (Desinformatie in de Nederlandse media). (Inschrijven graag: info@tegenstroom.eu, Inkom: 10 euro aan de deur, 5 euro bij inschrijving vooraf, 5 euro studenten/werklozen. Info: 0499/22 39 81 – www.tegenstroom.eu)

  P. Daniel

   

   

   

   

  28-09-2018 om 16:55 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling: N-VA grote verliezer in Antwerpen

  Volgens een peiling van het Nieuwsblad zou N-VA  in Antwerpen niet minder dan 7,8% verliezen, vergeleken met de uitslag van 2012.

  De grote winnaar is Groen. Die partij stijgt met 11,3 %.

  Open VLD en PVDA stijgen met 0,3%.

  Vlaams Belang groeit met 1,4 %.

  Aangezien SPA en CD&V in 2012 samen opkwamen, is er geen vergelijking met de uitslag van 2012 mogelijk.

  Vergeleken met vorige peiling, kan SPA zich stevig handhaven en wint CD&V 2%.

  28-09-2018 om 14:06 geschreven door Gust Adriaensen


  26-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlichting?

  Wanneer je mens en samenleving uitsluitend, 'dogmatisch' benadert vanuit de rede , past het woord 'verlicht' niet meer. En de vraag is of je degenen die zich tot de intelligentsia rekenen omdat ze exclusief zweren bij de rede, wel intellectuelen kunt noemen.

  Zeer merkwaardig is ook dat rechtse, populistische, nationalistische politici in binnen- en buitenland wat graag schermen met de zgn. westerse normen en waarden van de Verlichting, wanneer het ze goed uitkomt om andersdenkenden, migranten en vluchtelingen uit te sluiten en uit te bannen. En anderzijds appelleren ze voor binnenlands gebruik aan het nostalgisch gevoel van geborgenheid en veiligheid door het 'eigen volk', de 'eigen (christelijke) tradities en gebruiken 'op te hemelen.

  Zij doen een en ander met een fanatisme en een fundamentalisme, die nog amper ruimte laten voor diversiteit in denken, geloven, kledij, gebruiken en gedraging.

  Ruimdenkendheid is beter te vinden bij de gewone christen of moslim dan bij deze 'Verlichtingspolitici'.

  26-09-2018 om 18:48 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westerse waarden!?

  Aantal zelfmoordpogingen in vluchtelingenkamp op Lesbos neemt toe

  ‘Mensen worden gek hier’

  Er verblijven zo’n 9.000 mensen in Moria, terwijl het kamp slechts berekend is op 3.100. ‘Je kunt nergens meer lopen. De mensen zijn wanhopig. Sommigen leven hier al twee jaar.’

  ‘Ouders moeten kiezen of ze hun kinderen mee- nemen in de rij voor eten, waar vaak gevechten uitbreken, of dat ze hen in het kamp achterlaten, met het risico op seksueel geweld’  Nicolien Kegels Artsen Zonder Grenzen
  (In De Standaard van 26 september)
  ---------------
  Ziedaar een voorbeeld van de zo geroemde westerse normen en waarden, waarmee rechtse, populistische Europese politici, ook in ons land, zo hoog oplopen!

  26-09-2018 om 09:56 geschreven door Gust Adriaensen


  21-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/38

  Vrijdag 21 september 2018

  Dubbel feest

  Vorige vrijdag werd niet alleen het feest van de Kruisverheffing gevierd maar ook het feit dat onze gemeenschap “Orde van de eenheid van Antiochië” op die dag in 2000 werd opgericht. In de voormiddag namen we nog deel aan een eucharistieviering in de parochiekerk van Qâra ter gedachtenis ( 6 maanden na de  begrafenis) van de gekidnapte en vermoorde soldaat Samer, de zoon van een van onze meest bevriende families. Een andere zoon soldaat is nog altijd “vermist”. Na de dienst bleven we een tijd bij de familie.

  Wij begonnen onze feestviering met de plechtige vespers in onze kerk. Er waren een 150  aanwezigen, waarvoor ons kerkje eigenlijk te klein is. De jonge Syrisch-orthodoxe priester Michaiel was met een 100-tal gelovigen uit Sadad aanwezig. Sinds we recent Sadad bezochten en er zo gastvrij werden verwelkomd, is er tussen ons een hechte vriendschapsband ontstaan. Abouna Michaiel ging ook mee voor in deze dienst, samen met abouna Georges, de  Grieks-katholieke priester uit ons dorp Daarna zorgden de gelovigen van Sadad voor een aantal gezangen in het Syrisch (Syriac), terwijl alle aanwezigen op het voorhoofd met olie werden gezalfd en het heilig  Kruis vereerden. Daarna gingen we naar de grote binnenkoer. Het verhoog aan de nieuwbouw diende als podium en op de koer zelf waren de nodige stoelen voorzien.  Hier gaven de drie priesters, abouna Georges, abouna Michaiel en ik, elk een korte overweging over de betekenis van het kruis. Hierop hadden de kinderen een sketch voorbereid. Een sketch is altijd een leerrijke en amusante vertoning. Nu werd uitgebeeld hoe de heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn, volgens de traditie, in de vierde eeuw het Kruis van Jezus gevonden heeft op Golgota. Daarna wilde abouna Michaiel nog zijn dankbaarheid uiten jegens de gemeenschap en hij overhandigde aan moeder Agnes-Mariam een herdenkingsmedaille vanwege de parochie. Hierna gaf zij een korte uitleg over de stichting van de orde van de eenheid van Antiochië. En zo was het tijd voor het traditionele vuur. Achter het Mariabeeld was een stapel hout met een groot kruis voorbereid. Zoals bij de vinding van het kruis alom vreugdevuren werden ontstoken, werd er nu vuur gemaakt. Daarbij was ook echt vuurwerk voorzien. Ondertussen werden liederen gezongen en natuurlijk ook het Onze Vader en Wees Gegroet in het Aramees, de  taal van Jezus. En zo was het tijd voor de maaltijd in open lucht. Er was een kraampje dat warme broodjes maakte en een kraampje dat popcorn aanbood. Op tafels stonden plastieken bordjes met verschillende groenten gevuld. Verder werd frisdrank geschonken. De mensen gingen in groepjes bij elkaar zitten of aten al staande.

  Terwijl  de meeste  afscheid namen bleef de gemeenschap met enkelen over voor een afsluitende bijbelquiz.

  Onverwachte lichtpunten

  Zoals reeds gemeld, werken onze megakeukens samen met Preemptive love coalition. Deze organisatie is gesticht door een Amerikaans echtpaar uit Texas, waarvan de vrouw voor enkele dagen nu bij ons verblijft. Dit evangelisch echtpaar met twee kinderen wil hun leven werkelijk in dienst stellen van slachtoffers. Zij hebben de VS verlaten en wonen nu in Irak, van waaruit zij slachtoffers van de onrechtvaardige Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten willen helpen. Zij worden door verschillende kerkgenootschappen gesteund. Reeds lang wilde de vrouw een bezoek brengen aan onze gezamenlijke hulpverlening maar als Amerikaanse kreeg zij geen visum voor Syrië. Na twee jaar is het gelukt. Vanuit het klooster is zij nu de verschillende humanitaire projecten gaan bezoeken. Voorwaar, er zijn nog mensen die het wezen van het christelijke geloof hebben begrepen en beleven. Zij willen met hun leven niets anders dan een daad van verzoening stellen.

  Sinds enkele weken is er een jonge Syrische vrouw uit het christelijke Mhardeh bij ons. Ze studeerde in Damascus zes jaar om doctores te worden en was na nog 5 jaar studie oncoloog. Van haar kregen we nogmaals een bevestiging dat de staatsuniversiteiten (zoals de ziekenhuizen) gratis zijn, op ‘n 20 € per jaar na. Zo heeft zij haar elf jaar studie kunnen voltooien. Ze gaat van hieruit nu helpen in het medisch centrum in Qâra en Damascus, maar vooral helpt zij bij het werk van onze ambulances. Tussendoor leeft en bidt zij mee met ons. Ze wil zich vanuit deze gemeenschap inzetten voor de zieken. Hoewel zij aan een schitterende  carrière zou kunnen beginnen,  vraagt zij zich niet af hoe zij deze  best kan opbouwen, zij vraagt zich enkel af wat Jezus’ wil is voor haar leven. Voorwaar, de wonderen zijn de wereld niet uit.

  Einde of nieuw begin?

  De bevrijding van Idlib, het laatste bolwerk van de terroristen, zal heel anders verlopen dan we de twee laatste jaren gewoon zijn en waarbij het Syrische leger met zijn bondgenoten de ene overwinning na de andere behaalde zoals in Aleppo,  Douma en elders. De diepste oorzaak is dat de VS, Israël, NAVO, EU en golfstaten een definitieve overwinning van Syrië en een herstel van zijn soevereiniteit, zijn territoriale integriteit, de terugkeer van de vluchtelingen en de vrede, met alle mogelijke en illegale middelen willen beletten. Immers, het westers imperialistisch blok wil nog steeds controle over de Syrische oliebronnen, de invloed van Iran in Syrië tegenwerken, het groeiend gezag van Rusland ondermijnen, Syrië als partner van de Chinese zijderoute boycotten en hier de wereldheerser zijn. Idlib is hun laatste grote kans om alles wat de voorbije jaren voor hen verloren leek, terug te winnen. Daarom werd een massale en vernietigende militaire inval voorbereid en zoals voorheen, op grond van het voorwendsel van een chemische aanval in Idlib. Rusland en Syrië hebben evenwel hun gemeen spel van dag tot dag openbaar gemaakt en aangetoond dat zij kinderen ontvoerden, chloor ter plaatse brachten, met de Witte Helpen en de Engelse geheime diensten alles in voorbereiding brachten. In deze situatie lijkt het moeilijk een chemische aanval te plegen om dan de wereld te doen geloven dat Assad zijn volk aan het uitmoorden is. Bovendien, het geleuter over chemische aanvallen is stilaan afgezaagd nieuws.

  Een kleine groep (Saoedi-Arabië, Egypte, VS, Frankrijk, VK, Jordanië) heeft op 14 september in Genève haar eisen overgebracht aan Staffan de Mistura, de bijzondere UNO gezant voor Syrië. Zij willen niet meewerken aan de heropbouw van Syrië zonder een politiek proces volgens hun verlangens en die gaan helemaal niet in de richting van een herstel van de soevereiniteit, integendeel. Het is blijkbaar de bedoeling de resultaten van Sotsji (zie verder) zoveel mogelijk tegen te werken. De VS willen nog altijd hun overheersing laten gelden, terwijl Engeland en Frankrijk  hun koloniale politiek blijven volgen. Duitsland neemt  een mildere houding aan. Het Syrische leger blijft de terroristen succesvol bestrijden maar een grootscheepse militaire actie in Idlib wordt voorlopig nog vermeden. Immers, op  6 november zijn er in de VS verkiezingen voor het congres, voor alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en voor 1/3 van de leden van de senaat. Een belangrijk succes in de strijd tegen de  terroristen in Syrië zou voor de  Amerikaanse politiek, die steeds beheerst wordt door militair geweld,  een aanleiding kunnen zijn voor een brutale reactie. Zo hebben Russen en Turken maandag in Sotsji wijselijk een overeenkomst bereikt om in Idlib inmiddels een gedemilitariseerde zone in te stellen van ongeveer 15 km. De terroristen moeten voor 15 oktober uit die zone verdwenen zijn. Wat dit in werkelijkheid betekent zal moeten blijken. De VS, die samen met het westen, buiten spel staan bij deze besprekingen, vinden het een goede zaak dat er geen grote militaire actie gepland wordt tegen de terroristen, maar zeggen dat deze overeenkomst voor lange tijd zou moeten gelden, waardoor ze hun slechte bedoelingen verraden. Het gaat immers om een tijdelijke overeenkomst als voorbereiding op een definitieve verdrijving van de terroristen. Hierop begint Israël met extra provocaties door bombardementen op Lattakia. Hierbij heeft het Syrische leger per vergissing een Russisch vliegtuig met 15 militairen neergehaald. Wat de gevolgen zijn voor de relaties tussen Rusland en Israël zal nog moeten blijken maar we mogen verwachten dat het slechts een kortstondig gloriemoment zal zijn voor Israël en dat Rusland, Syrië en Iran efficiënt zullen reageren. In Rusland gaan stemmen op om de Israëlische ambassadeur uit te wijzen en in Syrië een werkelijke no fly zone voor Israël in te  stellen. Ofwel gebruikt Poetin dit voorval om de zionisten op een andere  wijze meer in bedwang te houden. We wachten af.

  Het jonge democratische congreslid voor Hawaï, Tulsi Gabbard (37 jaar) zei vorige donderdag in het congres dat de administratie van Donald Trump in Syrië nu 20 tot 40.000 terroristen beschermt en dan nog Rusland, Syrië en Iran bedreigt omdat ze deze terroristen willen aanvallen. Ze noemt het een verraad aan het Amerikaanse volk. Het is bovendien een verraad aan het Syrische volk en aan heel de wereld. We hopen en bidden dat Idlib eindelijk het einde mag worden van de onrechtvaardige oorlog tegen Syrië en niet een laf begin van een nieuwe gruwelijke oorlog van de verliezers.

  En dit nog

  vOns vorig bericht op de blog van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=2440

  vZoals Rusland na 70 jaar moest bevrijd worden van het Stalinisme, zo moet Israël dringend bevrijd worden van het zionisme. Zionistische mensenrechtenschendingen van de maand augustus 2018: http://staatvanbeleg.com/2018/09/06/overzicht-augustus-2018/

  vBeelden van de zo juist gehouden internationale expo in Damascus: https://www.youtube.com/watch?v=Q_x3PY40u48 

  vToespraak van de Syrische permanente vertegenwoordiger bij de VN, dr. Bachar al-Jaafari, altijd de moeite waard: https://www.mondialisation.ca/onu-syrie-allocution-du-dr-bachar-al-jaafari-au-lendemain-de-la-destruction-de-lil-20-russe/5627944

  vTwee deskundigen (Karel van Wolteren en Kees van de  Pijl) over de campagne tegen het zogenaamde nepnieuws:  https://www.youtube.com/watch?v=zO-ZSqyZRz4 

  vHoe de ene terreurstaat (VS) de andere (zionisten) met massa’s geld steunt, alsof het niets is: https://iak.salsalabs.org/38billion-update-and-new-action/index.html?wvpId=023dff9d-9b8d-4904-aaeb-6bc0c62d3cd9;

  vBosco d’Otreppe, Au Vatican, la crise est d’une ampleur inédite, La Libre Belgique, 8/9 september 2018, lijkt ons een zeer waardevolle bijdrage, die paus Franciscus  in een beter (en verantwoord) daglicht stelt dan soms gebeurt :  https://gallery.mailchimp.com/85e5827aac58311a9630281be/files/3189a81e-2ba6-4b36-9a35-62d062fc32a2/2018_09_08_LLB_Vatican_1.pdf

  vThomas More-genootschap, Brugge, organiseert op woensdag 26 september in het Begijnhof, nr 30, vanaf 14.30 u, 2-delige conferentie (Luther en de  kloostergeloften; De pausenprofetie van Malachias door E.P. Robert Matheus. (contact: vermeersch.rene@gmail.com; 050/310758; nieuwe website: https:thmore.weebly.com/)

  21-09-2018 om 20:33 geschreven door Gust Adriaensen


  19-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Morele grenzen aan de artistieke expressie?

  Filosoof Ignaas Devisch maakt in De Standaard (18-9) een verhelderend onderscheid tussen 'subject' en 'object' van 'artistieke grenzeloosheid'. Dat onderscheid bewaken is noodzakelijk om seksueel en machtsmisbruik te voorkomen.

  Hoezeer ik ook voorstander ben van de vrije ruimte van de kunst, Devisch stelt evenwel m.i. te absoluut dat er geen morele grenzen gesteld mogen worden aan de enscenering van onze verbeelding. Hij zal ook wel weten dat doorheen de eeuwen tot op de dag van vandaag, de kunstenaar zelf, het publiek , wereldlijke of geestelijke instanties, de (tijds)omstandheden, geregeld morele en/of maatschappelijke grenzen stellen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat bv. het verheerlijken van de vergassing van joden of de verkrachting van kinderen, behoort tot artistieke vrijheid van de kunstenaar, die met dergelijke ensceneringen voor het publiek treedt.

  Overigens zijn er nogal wat (gearriveerde) kunstenaars die het exploreren van de 'grenzeloosheid', vooral zien als een bijzonder lucratief 'activisme'.

  19-09-2018 om 18:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dagprogramma Musica Divina in Postel

  Zondag 23 september is er heel wat te beleven in en rond de norbertijnenabdij van Postel.

  Hoogtepunt is natuurlijk het concert van de Schola Gregoriana Pragensis, 's avonds in de abdijkerk (uitverkocht). 

  Maar vanaf 15.30 uur zijn er ook rondleidingen door de abdij en de bibliotheek (5 euro), is er een beiaardconcert om 16.45 uur (gratis), en kan men om 18 uur ( tot 18.30 uur) de rustgevende Vespers in de abdijkerk bijwonen.

  19-09-2018 om 10:13 geschreven door Gust Adriaensen


  18-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middenveld en economie

  Almaci, voorzitster Groen, in Terzake:

  'Als het middenveld (alle vrijwilligers) morgen staakt, ligt heel de economie plat.'

  Inderdaad.

  18-09-2018 om 21:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen groei? Hoera!'

  Tweehonderd wetenschappers lanceren morgen in het Europees Parlement een opmerkelijke boodschap: ‘We hebben niet voortdurend economische groei nodig om tot meer welvaart te komen. Integendeel, Europa moet stoppen met groeien.’

  Vijftien van de ondertekenaars zijn verbonden aan een Belgische universiteit. Een van hen is Brent Bleys, assistent professor van de vakgroep Economie aan UGent.

  Club van Rome

  Volgens Bleys bouwt de post growth-beweging voort op de vijftig jaar oude ideeën van de Club van Rome, een groep wetenschappers die met hun rapport ‘Grenzen aan de groei’ de uitputting van de natuurlijke grondstoffen hebben aangeklaagd. Maar vandaag is ‘anders groeien’, ‘minder groeien’ of ‘duurzamer groeien’ niet meer voldoende, zegt Bleys.

  De academici vertrekken van de vaststelling ‘dat er een fundamentele tegenstrijdigheid is tussen duurzaamheid en economische groei’. Hun basisgedachte is radicaal: ‘Alleen door ons streven naar economische groei los te laten, kunnen we de levenskwaliteit verhogen, het milieu herstellen, de sociale ongelijkheid terugdringen en betekenisvolle jobs creëren.’

  Brent Bleys. rr

  Bleys erkent dat dit pleidooi bewust tegen de huidige opvattingen ingaat. ‘Het streven naar groei gaat ervan uit dat we nooit genoeg hebben aan comfort en materiële welvaart. Dat we de taart almaar groter moeten maken. Maar is het echt nodig dat we driemaal per jaar met het vliegtuig op citytrip gaan om ons goed te voelen? Wij pleiten niet voor een collectieve verarming. Maar is een rechtvaardigere verdeling van de huidige taart geen beter streefdoel?’

  De academici noemen het typerend dat er bij de berekening van het bruto binnenlands product (bbp) geen rekening wordt gehouden met de kosten van de milieuvervuiling of de ongelijke verdeling van rijkdom

   

  18-09-2018 om 09:48 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen speed pedelecs'

  Volgens de Deense 'urban designer', Mikael Colville-Andersen, horen speed pedelecs , die tot 40 km per uur kunnen, niet op het fietspad thuis.

  'De gemiddelde fietssnelheid in een stad is zestien kilometer per uur. Als er een voertuig tussenzit dat zo snel kan gaan als een auto, is dat gewoon dom. Speed pedelecs horen niet op het fietspad. Zij mogen rijden op dat kleine stukje dat overblijft voor auto's, ergens ver weg.'

  18-09-2018 om 09:33 geschreven door Gust Adriaensen


  17-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gevaarlijke 'identitaire' stromingen

  Waartoe extreem identitaire stromingen, die ook in het Vlaams nationalisme te onderkennen zijn, leiden, wordt duidelijker en duidelijker in de kwalijke, ontmenselijkende  houding van vele Europese politieke leiders en burgers ten aanzien van vluchtelingen en migranten.

  Er groeit een stuitende onverschilligheid voor het lijden en sterven van vluchtelingen, ook als het gaat om baby's en kinderen. Er is de bewuste criminalisering van de migranten én van hun helpers. Er is het cynische gebruik van 'Gutmensch' als scheldwoord voor mensen die zich nog wel het lot van ontheemden aantrekken. Er is de manifest politieke en persoonlijke onwil van velen om in de thuislanden van de vluchtelingen de materiële situatie te helpen verbeteren, omdat 'zij' niets van hun eigen welstand willen prijsgeven. Deze politici en hun aanhangers  zitten al, op het hellend vlak van de ontmenselijking.

  Ontmenselijking is: vluchtelingen in overvolle en gammele bootjes terug in zee drijven, ze niet helpen; concentratiekampen plannen in 'onaangename' delen van Europa; schieten op vluchtelingen; de publieke opinie indoctrineren met 'vluchteling is crimineel'; ouders de schuld geven van een doodgeschoten kind; de mensenrechtenakkoorden willen omzeilen, koketteren met het nazisme en zijn Führer, walgelijke antisemitische en anti- islamitische memes online plaatsen...

  Hoe ver staat die ontmenselijking af van 'onze' Europese en christelijke normen en waarden, waarmee die nationalistische en extreem identitaire populisten in binnen- en buitenland zo graag uitpakken!

  17-09-2018 om 17:12 geschreven door Gust Adriaensen


  16-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het armoedebeleid heeft gefaald'

  'Het armoedebeleid heeft gefaald', stelt Michel Debruyne in De Standaar.

  Dat is veel te zacht uitgedrukt. Deze neoliberale, rechtse regering heeft geen armoedebeleid gevoerd. Zij heeft grote kapitalen geen strobreed in de weg gelegd en heeft vooral (fiscale) maatregelen genomen die de (hogere) middenklasse ten goede komen.

  Michel Debruyne zet de ontluisterende en beschamende cijfers terecht op een rij en hij pleit voor aandacht voor de armoedebestrijding, ook in de gemeentelijke bestuursakkoorden.

  Die oproep is voor sommige mensen al voldoende om alle duivels te ontbinden. Zij zien het spook van het communisme al opdagen, zij bestempelen (à la Trump) de cijfers als fake news, zij schuiven de schuld op de migranten. Heel merkwaardig is dat de ontkenning van de armoedecijfers én de oorzaak ervan, nl.de migratie, uit dezelfde mond kunnen komen.

  Ter herinnering: tot voor enkele jaren waren volgens de nationalisten, de Vlaamse transfers naar de potverterende Walen de oorzaak van Vlaamse armoede of van minder rijkdom.

  16-09-2018 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ter overweging: 'Druiven der gramschap', John Steinbeck

  ‘In het Westen heerste paniek toen het aantal migranten op de wegen steeds toenam. Mensen die nooit honger gekend hadden, zagen de ogen van de hongerigen. Mensen die nooit bijzonder sterk naar iets verlangd hadden, zagen de felle begeerte in de ogen van de hongerigen. En de mensen in de steden en op het welvarende land van de voorsteden kwamen bijeen om zich te verdedigen; en ze overtuigden zichzelf dat zij goed waren en de indringers slecht, zoals een mens moet doen voor hij gaat vechten.’

  16-09-2018 om 08:03 geschreven door Gust Adriaensen


  14-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De N-VA heeft het altijd gedaan'

  ‘De N-VA heeft het altijd gedaan’

   

  De gevaarlijke smeerlapperij van Schild &Vrienden blijft reacties uitlokken. De Standaard laat Rik Pinxten, Dominique Willaert en Fikry El Azzouzi aan het woord.

  Als politici de opmars van groepen zoals Schild & Vrienden willen tegengaan, volstaat het volgens Rik Pinxten niet dat ze de rangen zuiveren. Ze moeten ook zelf stoppen met polariseren. Dominique Willaert vindt het vooral problematisch dat rechtse én linkse stemmen de werkwijze van Schild & Vrienden relativeren. We mogen extreemrechts niet onderschatten. Fikry El Azzouzi probeert een lijn te zien in de communicatiestrategie van de N-VA.

  Ene dr. ir. Jos W., een fundamentalistische aanhanger van rechts,  N-VA, De Wever en Francken, vindt dat zijn partij ten onrechte mee in het modderbad wordt getrokken en kruipt in de gekende, geliefde calimerorol van de nationalisten: wij hebben het altijd gedaan en dat is niet eerlijk.

  Hij schrijft op het internetforum van De Standaard: ‘Feitje hier, leugentje daar. Altijd om bestwil natuurlijk. Ter bevestiging van wat iedereen weet: De N-VA heeft het altijd gedaan. Zelfs aan het smelten van de ijskap zijn ze schuldig. Evenals aan de moord op Jules Caesar’.

  Dat is serieuze klap. De heer W. vergist zich zelden of nooit. Inderdaad is de N-VA verantwoordelijk voor het smelten van de ijskap en dus uiteraard ook voor de opwarming van de aarde.

  Maar wat de moord op Julius betreft, heeft Jos zijn imposante kennis spijtig genoeg niet geüpdatet. De huidige stavaza in dit belangwekkende onderzoek, laat er geen twijfel over bestaan dat de moordenaar van Julius, een vuige socialist was, weliswaar van PS-signatuur. Interessant is ook dat is komen vast te staan dat Julius Caesar een verre voorzaat van Bart De Wever was, toen al een mondje Latijn meester was en de medeplichtige van zijn moordenaar gekend moet hebben. 'Tu quoque' laat in dezen geen ruimte voor andere gevolgtrekkingen.

  Verder onderzoek leert dat die medeplichtige luisterde naar de naam van Theophilus Franci, een machistisch en brutaal jongmens, nota bene lid van Caesars club. Theophilus verlangde vurig de plaats van Julius op de troon in te nemen.

  De conclusie is duidelijk: de N-VA is verantwoordelijk voor veel onheil maar heeft het niet altijd gedaan, zoals dr. ir. Jos W. ten onrechte beweert.

  14-09-2018 om 16:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/37

  Vrijdag 14 september 2018

  Flitsen

  Een liturgisch goed gevulde dag

  Na een half uurtje  morgengebed hebben we  zaterdag  vlug een ontbijt genomen en vertrokken we met de gemeenschap naar Homs. In de kathedraal van onze Grieks-melchitische aartsbisschop Mgr. Jean Abdo Arbach werd het patroonsfeest van O.L.Vrouw Geboorte gevierd. Het was de eerste plechtige viering sinds de kathedraal helemaal hersteld is van de  verwoestingen door terroristen. Tweemaal hebben we de kathedraal voorheen al bezocht  en telkens wees de bisschop fier op de vorderingen van de herstellingswerken. De kathedraal is nu werkelijk helemaal gerestaureerd. Rechts op een troon zat de sinds vorig jaar nieuwe Grieks-melchitische patriarch Joseph Absi (71 j) in een rode mantel, omgeven door enkele in het zwart geklede priesters en diakens. Hij is een beminnelijk en bescheiden man. Links in een wat eenvoudiger gestoelte zat de apostolische nuntius, tot kardinaal verheven, Mario Zenari. Hij droeg een witte toog met een rode cingel en was ook omgeven door enkele in het zwart geklede priesters. Zelf voegden we ons bij de 15 concelebranten aan het altaar, waarvan sommigen een borstkruis droegen. De meeste leden van deze clerus hebben we bij een of andere gelegenheid al eens  ontmoet en zijn vrienden. De bisschop ging voor in een schitterende blauwe kazuifel, met goud versierd terwijl boven in de koepel een prachtige icoon prijkte van Onze Lieve Vrouw met wijd uitgespreide armen. Het was werkelijk een indrukwekkende viering van twee uur en een half. De gezangen werden uitgevoerd door een groot koor van jongens en meisjes die uit volle borst zongen. Na de dienst werden eerst nog twee priesters-pastoors gedecoreerd en kregen een mooi borstkruis. Daarna voegde de gouverneur van Homs, Talal Barazi,  zich bij de  hoogwaardigheidsbekleders en concelebranten voor het altaar en kwamen de mensen hen feliciteren. Ook wij hadden de kans om hen te feliciteren. We hadden de nieuwe patriarch nog niet ontmoet en ook de nuntius niet meer sinds hij kardinaal geworden is. Bij het buitengaan stonden jongeren met grote schalen snoep de mensen op te wachten. Er heerste alom een feestelijke stemming.

  We hadden echter niet veel tijd om te blijven, vermits deze namiddag in de parochiekerk van Qâra een man  begraven wordt die vele jaren de bouwwerken in ons klooster geleid heeft  en na een slepende ziekte gestorven is. Hij was een deskundig man en trouwe vriend. Ook zijn kinderen zijn trouwe medewerkers. En zo reden we recht van de kathedraal naar de St Michielskerk in Qâra. Deze kerk zat eveneens overvol. Na de dienst gingen we mee met de drie andere priesters naar het kerkhof, waarbij alleen mannen aanwezig zijn. Daarna bleef er nog enige tijd over vooraleer we de plechtige zaterdagavondvespers zongen in ons kerkje van Mar Yakub. Zo hebben we  deze keer met de nodige liturgische luister de nieuwe week ingezet.

  Opruimen

  De “Kruisverheffing” wordt in de byzantijnse liturgie niet alleen bijzonder feestelijk gevierd op 14 september, het is tevens de stichtingsdatum (2000) van onze gemeenschap “de eenheid van Antiochië”. Al is de oorlog nog niet helemaal voorbij, toch willen we met feestelijkheid deze dag gedenken. Dat betekent dat er moet opgeruimd en gepoetst worden. Zo hadden we  deze week tussen het andere werk door de handen vol om de nodige materiele én geestelijke voorbereidingen te treffen.  En hierbij is iedereen, klein en groot betrokken. Het verloop van de dag zelf hoop ik u volgende week te kunnen vertellen.

  Een ommekeer

  Maandag brengt de NOS - zo wordt me gemeld -  het nieuws dat de Nederlandse regering o.a. de terroristengroep Jabhat al-Shamia en de (met de terroristen verbonden) Witte Helmen in Syrië gesteund heeft, o.m. met pick-uptrucks, waarover de kamer nauwelijks werd ingelicht (zie overvloedige bijgevoegde informatie). De steun (70 miljoen €) zal nu stop gezet worden (behalve aan de Witte Helmen, die worden nog tot december uitbetaald!). Het bericht vindt zijn weerklank in de internationale pers. Het kan bijdragen tot een geleidelijke ommekeer in de media en de politiek. We krijgen stapels artikels hierover toegestuurd. Goed nieuws dus. Het juiste inzicht blijkt evenwel nog niet doorgedrongen te zijn. De hulp aan de terroristen wordt stop gezet omdat de resultaten “bedroevend” zijn, vermits het Syrische leger overduidelijk aan de winnende hand is. De Nederlandse regering betreurt dus niet dat zij meegeholpen hebben aan het uitmoorden van een onschuldige Syrische bevolking en het verwoesten van een soeverein land. Neen, zij  betreuren dat hun hulp niet tot meer “succes” geleid heeft en vinden het blijkbaar erg dat de wettige Syrische regering  nu heel het land aan het bevrijden is. De  moedige Nederlandse politicus P.  Omtzigt zal dus nog een tijd werk hebben om media en politici de werkelijke omvang van hun crimineel gedrag te doen inzien. En zo blijven wij hopen dat ook de Nederlandse regering alle banden met de terroristen doorsnijdt en normale betrekkingen aanknoopt met de Syrische president en zijn regering om het land te helpen bij de heropbouw. Wie weet worden zelfs Nederlandse politici mogelijk eens volwassen. Maar dit is niet alles. Is Nederland alleen schuldig? Wat met de massaslachtingen en vernietigingen door de VS, NAVO, Turkije, golfstaten? Wat met hun totaal illegale aanwezigheid en activiteiten in Syrië? Al acht jaar lang. En die gruwelijke chemische aanvallen, door de  geheime diensten van buitenlandse mogendheden opgezet en door hun terroristen uitgevoerd, kunnen die ongestraft blijven, omdat ondertussen blijkt dat Syrië daarin geen enkele schuld treft? Als Syrië niet kan veroordeeld worden, moeten de  echte daders dan maar ongestraft blijven?

  De ontwikkelingen in Nederland, dat meermaals haantje de voorste wil zijn, brengt mogelijk een ommekeer mee in ons eigen Vlaamse landschap, dat nog geteisterd wordt door een alom geprezen “conflictjournalist” en “Midden-Oosten specialisten”, die “de gebeurtenissen op de voet volgen”, maar nog steeds geen flauw benul schijnen te hebben van de wijze waarop ook zij in onvoorwaardelijke trouw aan de oorlogsplannen van de CIA, het Syrische volk en land mee blijven ondermijnen. Of wie onthult eens onze oorlogsmisdaden: Belgische F 16s bombarderen gedurende maanden een onschuldige Libische bevolking? (Een vriend die van wanten weet, vertelt me dat er daarna in België geen bommen meer over waren!)

  De laatste nagel, de oorlog van de  verliezers en een probleem

  Idlib wordt de laatste nagel in de doodskist van de terroristen. Ook de Chinezen zullen wellicht meehelpen aan de  bevrijding. Zij deden al mee met de recente Russische legeroefeningen. En als de Chinezen komen is het niet met enkelen … Daarmee is evenwel Syrië van alle ellende nog niet verlost. VS, Frankrijk, VK (en Duitsland?) wachten ongeduldig op de chemische aanval, die ze zelf hebben voorbereid, om het land massaal te bombarderen. De  strategie van admiraal Arthur Cebrowski, die staatssecretaris D. Rumsfeld in 2001 aannam, wordt nog steeds nagestreefd: een uitgebreid Midden Oosten met o.m. de vernietiging van de  staatsstructuren van Syrië. Het seculier land zou onder dictatuur van de moslimbroeders moeten komen om de zionisten en het westen beter te dienen. Turkije blijft een onbetrouwbare partner, die gelukkig door Poetin in bedwang wordt gehouden.  Turkije komt steeds meer los van de VS en NAVO en schuift steeds dichter op naar Rusland. Erdogan wil graag N. Syrië bij zijn uitgebreid Ottomaans Rijk voegen. De Syrisch katholieke aartsbisschop van al Hassakah-Nisibi klaagt aan dat de Koerdische democratische federatie sinds het begin van het jaar christelijke scholen aan het sluiten is, met de hulp van het westen. Ze willen graag de christenen uit N. Syrië weg. Het zionistische Israël is in paniek omdat het Hezbollah niet aan kan en Iran niet uit Syrië kan verdrijven. Israël blijft in het geheim bombarderen en vernietigen. De Arabische landen hebben 137 miljard dollar besteed aan de vernietiging van Syrië. Weggegooid geld. Anwar Mohammed Gargash, minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Emiraten, zegt nu dat het een vergissing was dat Syrië in november 2011 uit de Arabische Liga gestoten werd. Poetin blijft als een rots in de  branding. Hij reageert bedachtzaam en efficiënt, nooit emotioneel. Hij wil alles doen om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, al doen sommige wereldleiders er alles aan om deze juist uit te lokken. Poetin weet dat een volgende oorlog een atoomoorlog zal zijn met onvoorspelbare gevolgen voor iedereen. Toch heeft Poetin een probleem, volgens dr. Paul Craig Roberts (economist, redacteur, oud staatssecretaris onder Reagan, prof. aan Georges Mason University…). Hij heeft Poetin altijd geprezen, maar stelt vast dat er in Rusland steeds meer nationalisten opstaan die de grenzeloze agressie en schaamteloze beledigingen van het westen meer dan beu zijn. Zij hebben steeds minder begrip voor het geduld van Poetin en vinden dat Rusland het westen eindelijk eens een stevige les moet geven: “De strategie van Poetin toont aan dat hij  gelooft dat de functionarissen van de Amerikaanse regering nog een moreel geweten en een integriteit hebben. Dit is absoluut niet het geval. Ik heb 25 jaar met hen doorgebracht. Zij weten zelfs niet wat deze woorden betekenen” (dr. Paul Craig Roberts, mondialisation.ca, 10 september 2018: https://www.mondialisation.ca/la-guerre-peut-elle-etre-evitee-et-la-planete-sauvee/5627741).

  Wat een verademing!

  Een belangrijk Amerikaans politicus die in alle eenvoud de waarheid vertelt, wat doet dat deugd! Richard Black, senator van Virginia (VS) schreef in april  2014 al een brief aan president Bachar al Assad om hem aan te moedigen en hem tevens duidelijk mee te delen dat hij het als Amerikaanse senator helemaal niet eens  is met de dwaze en onrechtvaardige politiek van de VS jegens  Syrië. Nu heeft hij een 6-daags  bezoek gebracht aan Syrië, bezocht de Syrische president, Aleppo, de gouverneur van Homs, sprak met vele Syriërs en bezocht ook de Libanese president Michel Aoun. Hij prees Syrië om de beleving van de mensenrechten en vooral de rechten van de  vrouwen, waardoor Syrië een model is voor gans de Arabische wereld. De Syrische president beschrijft hij als zijnde tegelijk zeer intelligent en zeer bescheiden,   geheel toegewijd aan zijn  volk. Hij heeft niets van de keizerlijke allures van de  westerse heersers. Naar een belangrijke ceremonie rijdt hij zelf met zijn eigen wagen, zonder escort en wordt omstuwd door het gewone volk. Vanuit het volk is er ook nooit enige poging tot aanslag op hem geweest. Black zegt geen politicus te kennen die zulk een populariteit geniet van zijn volk als hij. De president wil ook dat alle Syriërs terugkeren. En Syriërs zijn een intelligent en hardwerkend volk, die hun eigen land willen heropbouwen. Volgens deze senator gebruiken de VS de terreur en de terroristen om andere landen en Syrië te onderwerpen en op te zadelen met een van hun marionetten. De VS begrijpen hierbij niet dat de terreur als een doos van Pandora is, met vele onverwachte tragische gevolgen die ook voor de VS geen enkel voordeel opleveren. Hij stelde aanvankelijk veel hoop op Trump, die wilde samenwerken met Syrië, met Rusland en de  NAVO wilde intomen. Inmiddels is Trump zelf een marionet van de Deep State, die immense macht en ook veel geld heeft, vanwege de VS schatkist, van Saoedi-Arabië of van elders. Inzake Idlib steunt hij volledig het Syrische standpunt. Het Syrische leger moet Idlib van terroristen zuiveren. Het valse spel van chemische aanvallen om een militaire interventie uit te lokken moet ophouden. Een van de nauwste medewerkers van al Baghdadi  is nu de grote baas van alle terroristen in Idlib: (abou Mohammed) Al-Julani. Zij willen een strikt wahabitische heerschappij. Uiteindelijk moet iedereen die het met hen niet eens is gedood worden en liefst zo gruwelijk mogelijk. Black noemt Al-Julani “de Adolf Hitler van het terrorisme”. Welk land kan aanvaarden dat er in een van zijn  provincies (volgens een bescheiden schatting) 40.000 van dergelijke jihadisten de hele bevolking terroriseren? Gans het grondgebied van Syrië, de Golan incluis,  moet grondig bevrijd worden (zie bijgevoegde links).

  En dit nog

  vEindelijk een ommekeer in de Nederlandse media en politiek! Ook de Nederlandse regering deed mee met het steunen van terroristen in Syrië: http://freesuriyah.eu/?p=2392. Nederland schijnt nu eindelijk de hulp te stoppen: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2249806-nederland-steunde-terreurbeweging-in-syrie.html; https://www.nu.nl/syrie/5455853/nederland-gaf-steun-jihadistische-groepering-in-syrie.html; https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-nederland-gaf-steun-aan-jihadisten-in-syrie~ae5ea6b3/?referer=https://t.co/HReQfMQGfBhttps://nos.nl/artikel/2249708-nederland-stopt-met-steun-aan-syrische-oppositie.html; https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2249884-meer-fouten-kabinet-bij-steun-aan-strijdgroepen-syrie.html; Het NOS op 10 september: https://nos.nl/uitzending/36063-nos-journaal.html; https://www.trouw.nl/home/kabinet-moet-nu-alle-kaarten-op-tafel-leggen-over-hulp-aan-syrische-strijders-eist-de-kamer-~ae21a4b3/;

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-kon-het-kabinet-zo-naief-zijn-over-syrische-rebellen-vier-vragen-over-de-steun-aan-strijdgroepen~b16e55b2/; file:///C:/Users/USER/Desktop/Blok_%20Hulp%20aan%20'terroristische'%20groeperingen%20Syrië%20goed%20uitzoeken%20_%20Politiek%20_%20gelderlander.nl.html; een lezer stuurt volgende commentaar: ‘Gematigde’ democraten, moordenaars-apothekers in gif gassen in Syrië blij met Toyota's van Rutte en Koenders!

  vSonja van den Ende schrijft fier en terecht: Syrië heeft de oorlog in Nederland gewonnen: http://freesuriyah.eu/?p=2411 

  vEindelijk het crimineel gedrag van de  Witte [Sc]Helmen in onze gewone pers vermeld:  https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-jihadisten-gebruiken-weeskinderen-in-gifgas-propagandafilm~a5639e83a/#_=_

   

  vAan de leden van de  VN Veiligheidsraad: “Zij die in uw plaats het terrorisme bestreden hebben, zullen nu niet wijken voor uw dreigingen”: https://www.mondialisation.ca/bachar-al-jaafari-celui-qui-sest-battu-contre-le-terrorisme-a-votre-place-ne-cedera-pas-a-vos-menaces/5627682

  vSenator Richard Black bracht een 6 daags bezoek aan Syrië en de president. Erg interessant getuigenis: https://sputniknews.com/interviews/201809101067877625-us-senator-black-syria-interview/ en ook: https://larouchepac.com/20180909/will-us-forces-aid-al-qaeda-syria-anniversary-911;     

  vEen film met interessante interviews van Vladimir Putin tussen  juli 2015 en februari 2017:

  https://www.youtube.com/watch?v=j01kF7UQr0Y&list=PLKqbfLVX7NNL4N8vbOeYsTBmva_vuOrm-

  vInterview met Sonja van den Ende over Chemnitz: https://sputniknews.com/radio_trendstorm/201809081067841569-chemnitz-migrant-mayhem/

  P. Daniel

   

  14-09-2018 om 16:13 geschreven door Gust Adriaensen


  11-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermogensongelijkheid in België

  Uit een studie van econoom Ive Marx blijkt dat de 50% armste Belgen slechts 11,5% van het totale Belgische vermogen bezitten.

  Daarentegen bezitten 10% rijkste Belgen, 42,6% van het totale Belgische vermogen.

  11-09-2018 om 16:20 geschreven door Gust Adriaensen


  10-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schild en Vrienden
  De digitale subcultuur van S&V-clubjes, waarvan de sluier werd gelicht in de Panoreportage van de VRT, is van de goorste en walgelijkste soort. De strategie die de Führer van S&V uit de doeken doet, is erop gericht uiteindelijk de macht te veroveren door de gedachten, de taal van de mensen te veranderen en infiltratie in de structuren is daarvoor de aangewezen weg. Het strategische inzicht van de Italiaanse marxist-leninist Cramsci is overgenomen en wordt uitgedragen door een extreem rechtse, jonge Vlaamse nationalist.
  Niet zonder succes: een staatssecretaris verspreidt een kernbegrip van S&V, nl. de zgn. 'weerbaarheid van de Vlaamse jeugd'. En heel wat nationalistische politici kronkelen zich in allerlei bochten om de openbare retoriek van de leider en de nu geopende beerput van S&V, te minimaliseren, te vergoelijken, te relativeren. Zij spreken over heksenjacht, de kwalijke rol van de media, en halen uit naar links. Precies alsof het zo is dat haat zaaien door de ene minder erg wordt door een andere van haatzaaierij te beschuldigen.
  Waar de leider van S&V de mosterd haalt, is ondertussen goed blootgelegd. De jongeman die in de VRT-reportage straal bleef ontkennen wat hem in talloze bewijzen werd voorgelegd, past naadloos in het ideeëngoed, de tactiek en het streefdoel van Nieuw Rechts.
  Hij neemt letterlijk de woorden over van de bekendere Nederlandse nieuw- rechtse Thierry Baudet. Die zei vorig jaar in een interview met HP/de Tijd: ‘Als je de maatschappij wil veranderen moet je een lange mars maken door de instituties’.
  Volgens een verhelderend artikel in De Groene Amsterdammer van 18 april 2018, is het exact dezelfde slogan waarmee de socialistische studentenleider Rudi Dutschke, geïnspireerd door de communist Gramsci, de strategie voor de revolutie van ’68 beschreef. De nieuw-rechtse groepering die S&V is, gebruikt de tactieken van het zgn. cultuurmarxisme om er tegen te strijden en zelf de intellectuele hegemonie en dus uiteindelijk de politieke macht te veroveren.
  Wat Nieuw-Rechts wil doen als het de politieke macht heeft of mensen aan het roer kan helpen die haar gedachtegoed delen is duidelijk: afrekenen met de Verlichtingsidealen en de erfenis van ’68. Ivo Maly, docent aan de universiteit van Tilburg, stelt dat Nieuw-Rechts gekant is tegen universele mensenrechten, ze vernauwt democratie tot de uiting van ‘de stem van het volk’ en vindt traditie en identiteit belangrijker dan vrijheid en gelijkheid. Nieuw-Rechts beschouwt de linkse elite, die al 50 jaar de macht heeft, als de belangrijkste vijand. De 68’ers zijn de Gutmenschen, die vluchtelingen met open armen ontvangen of de cultuurmarxisten die de westerse beschaving willen vernietigen. Dus weg met het multiculturalisme, de feminisering van de samenleving, een geloof in niets en een sterk en groots Europa.
  Niet te verwonderen dat de leider van S&V graag op de foto wil met Orbán, de Hongaarse premier. Die slaagt erin het streefdoel van Nieuw-Rechts op het politieke vlak te realiseren.

  10-09-2018 om 22:28 geschreven door Gust Adriaensen


  08-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/36

  Vrijdag 7 september 2018

  Flitsen

  Een nieuw schooljaar

  Zondag morgen gingen de meisjes terug naar school en maandagmorgen ook de jongens. We begrijpen best waarom sommige moeders uitkijken naar het einde van de vakantie. Omdat aan de kinderen al lang een uitstapje beloofd was als afsluiting van de vakantie mochten ze zondagavond naar de “tuin van de hoop” in Qâra. Het is een domein van een rijke man, omgebouwd tot een soort recreatiecentrum met een podium, een speeltuin, een volleybalveld, basket, pingpong…, allemaal vrij.  Het heeft iets van een Japanse tuin. De kinderen kregen een lekkere sandwich met frisdrank en meer moesten ze niet hebben.

  Herstel van een plastieken dak

  Zondagnamiddag kwamen arbeiders om het laatste kapotte plastieken dak te herstellen. Hiervoor waren grote plastieke platen aangeschaft die aan beide kanten met bruin papier beplakt zijn. Het verwijderen van dit bruin spul is een delicate onderneming, waar we de voorbije week al aan gewerkt hadden. Ook de kinderen waren bereid te helpen, in het vooruitzicht van hun beloofde uitstap.

  St. Michiel

  Woensdagavond waren we met heel de gemeenschap aanwezig in de parochiekerk van Qâra om de patroonheilige, de aartsengel Michael te vieren met een plechtige vesperdienst gevolgd door de eucharistie. Ook de Grieks-orthodoxe priester van Deir Atieh, abouna Paisios, was aanwezig in “het heilige der heiligen”, al celebreerde hij niet mee, uit respect voor de onderlinge afspraken van de twee kerkgemeenschappen. Enkele grote jongens zorgen voor de groep misdienaars, jongens en meisjes. Deze laatsten zijn mooie gekleed en zorgen voor de processies die wel viermaal gehouden worden. Na de mis is er dan nog de zegening van het brood, dat gebroken en uitgedeeld wordt terwijl de gelovigen met olie worden gezalfd. In de  feestzaal wordt tenslotte een versnapering aangeboden. De volgende dag, donderdag in de voormiddag kwam abouna Georges van Qâra om voor onze gemeenschap de byzantijnse eucharistieviering voor te gaan. Gedurende heel dit liturgisch feest wordt gebeden dat de Heilige Michael ons mag beschermen tegen aanvallen van  buiten af en van binnenuit om een gemeenschap van authentieke christenen te worden.

  Opruimen

  Achter de  garages waar de twee kaarsenmachines staan , is er een “medicinale”, een grote met plastiek overdekte ruimte, broeiend warm en geschikt voor het bereiden van allerlei creatieve producten van gedroogd fruit, kruiden, confituur, zeep, sierkaarsen… Op de asfaltweg achter deze ruimte ligt al heel lang een ongelofelijke rommel van afval, dozen, glazen bokalen, lege flessen, ijzerwerk, houtwerk en tussenin groeit het onkruid met scherpe doornen weelderig en hoog. Deze week hebben we  samen deze vuilnisbelt grondig opgeruimd. We hadden er een tractor voor nodig en het onkruid hebben we opgestookt, waarbij een heuse slang te voorschijn kwam, die zich ijlings langs de 2000 jaar oude stenen, blokken van 400 kg, fundamenten van de Romeinse toren, kon  redden.

  Idlib, de moeder van alle veldslagen?

  In het westen klinken zware waarschuwingen tegen een nieuwe chemische aanval en een militaire operatie van Syrië  in Idlib. Hiermee zou de bevolking groot gevaar lopen. De media storten krokodillentranen om het komende lijden van de bevolking. Frederica Mogherini heeft namens de EU al veel geld aangeboden voor de heropbouw van Syrië en vraagt zelfs niet het aftreden van Assad maar wel dat de “gematigde rebellen” de gebieden die ze nu controleren mogen behouden. Syrië wijst dit vergiftigd geschenk af.D. Trump waarschuwde voor een humanitaire tragedie en zijn staatssecretaris ging nog een stapje verder: iedere militaire actie van Syrië is onaanvaardbaar. Kortom de internationale gemeenschap wil Syrië, Rusland en Iran zwaar onder druk zetten om de  terroristen  te laten begaan en Idlib niet te  bevrijden.

  De bezorgdheid van het westen om de bevolking van Idlib is pure huichelarij. De  werkelijkheid is dat de gezworen vijanden van Syrië alles willen doen om te verhinderen dat Syrië dit laatste grote bolwerk van terroristen zou zuiveren en de  vrede en soevereiniteit in het land zou herstellen. Hiermee verliezen immers VS-Israël-NAVO en bondgenoten hun laatste hoop om dit land in handen te krijgen. Ze De VS, VK en Franrhebben de oorlog tegen Syrië verloren ondanks hun duizelingwekkende inspanningen.  Wat ze nu proberen is een nog grotere oorlog uitlokken met Rusland. Daarom hebben speciale Britse krachten Al Nousra geholpen om een chemische aanslag voor te bereiden en zo een voorwendsel te hebben voor een militaire interventie. De Witte Helmen hebben al 44 kinderen gekidnapt en er werden al chloorvaten binnen gebracht om daarna de schuld aan Assad te geven. Hopelijk is er in de openbare opinie niet genoeg belangstelling meer om deze truc nog te doen werken. In april hebben VS, VK en Frankrijk bombardementen op Syrië uitgevoerd als vergelding van een chemische aanval in Douma. Deze zogenaamde chemische aanval werd achteraf echter ontmaskerd als een opgezet spel van de  Witte Helmen. Alexander Shulgin, Russisch  vertegenwoordiger bij de OPCW (organisatie voor het verhinderen van chemische wapens) klaagt nu over het feit dat er nog steeds geen eindrapport is over deze schijnaanval waarbij geen enkel spoor van chemische stoffen gevonden werd. Dezelfde landen hebben zich al bereid verklaard om in Syrië die plaatsen te bombarderen waar het chemisch materiaal zogenaamd opgeslagen ligt. De Russische  ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia  vraagt nu aan de OPCW dat ze asjeblieft die plaatsen komen controleren of er wel chemische wapens aanwezig zijn! Als er nog nooit een ernstig onafhankelijk onderzoek gedaan is, zal de internationale gemeenschap hun verzonnen en getrukeerde verhalen zeker niet openbaar willen maken.

  De vroegere bevolking van 1,5 miljoen in Idlib heeft er de laatste jaren nog eens  evenveel bijgekregen, hoofdzakelijk strijders uit  terroristen bolwerken die door het leger inmiddels bevrijd werden. Sindsdien is Idlib voor de oorspronkelijke bewoners een hel, waar de terroristen vrij hun gruwelen kunnen plegen: moorden, martelen, gevangen nemen, burgers als menselijk schild gebruiken enzomeer. Geen woord hierover in de westerse pers. Dergelijke toestand is voor ieder land echter onaanvaardbaar. Het is de dringende plicht van Syrië om deze terroristen uit te roeien. En als de internationale gemeenschap een oproep wil doen, dat ze dan de terroristen oproept met deze terreur te  stoppen, de bevolking vrij te laten  en weg te gaan. Neen, het tegendeel gebeurt. Nu Syrië ook deze streek gaat zuiveren is er alarm!

  De Kerk, heilig maar niet zonder zondaars.

  Herhaaldelijk hebben we het onrecht aangeklaagd in de top van de hoogste internationale organisaties. Aan de recente onthullingen van schandalen aan de top van de Kerk, willen we ook niet voorbijgaan. Dit seksueel misbruik is mogelijk de grootste crisis ooit in de Amerikaanse Kerk, een teken van terugkeer naar het morele verval van de Grieks-romeinse oudheid en daarom tevens een aardbeving voor de gehele universele Kerk.

  Het getuigenis van Mgr. Carlo Maria Viganò is werkelijk indrukwekkend. Van 2011 tot 2016 was hij apostolisch nuntius in Washington. In zijn memorandum van 11 blz. van 25 augustus 2018 schrijft hij dat hij op 23 juni 2013 een onderhoud had met paus Franciscus over kardinaal Theodore E. McCarrick, die van 2000 tot 2006 aartsbisschop was van Washington. Hij vertelde hem dat de congregatie van de  bisschoppen over deze kardinaal een bijzonder zwaar dossier heeft met betrekking tot generaties seminaristen en priesters die door hem zouden misbruikt zijn en dat paus Benedictus XVI aan deze kardinaal gevraagd heeft zich terug te trekken in een leven van gebed en boete. De voormalige apostolische nuntius getuigt verder dat paus Franciscus hierop niet geantwoord heeft en bovendien kardinaal McCarrick (die ook veel geld gaf aan “The Papal Foundation”!) aanstelde tot zijn vertrouwelijke raadgever. Zo kon deze kardinaal zijn immoreel gedrag verder zetten en zelfs de benoeming van bepaalde bisschoppen beïnvloeden, zoals zijn vriend kardinaal Donald Wuerl, die hem opvolgde in Washington. Uiteindelijk heeft deze kardinaal zijn ontslag aangeboden en zijn kardinale waardigheid neergelegd wat paus Franciscus op 28 juli aanvaardde. Toch bleef hij zijn onschuld volhouden. In een rapport van een grote jury in Pennsylvania van 14 augustus 2018 worden evenwel  meer dan 300 priesters ervan beschuldigd meer dan 1000 kinderen en mogelijk vele anderen over een periode van zeven decennia misbruikt te hebben. Franciscus schrijft  op 20 augustus 2018 een “brief aan het volk van God” waarin hij  spreekt van schande en verdriet en vooral het “klerikalisme” aanklaagt. In deze brief wordt merkwaardig genoeg met geen woord gerept over het bestaan van een homoseksuele subcultuur (die haar hoogtepunt had in de jaren ’70, nl. de glorietijd van de hormonale anticonceptiepil en de “contraceptieve roes”! Zie ons boek: Hoe een paus gelijk kreeg, De Blauwe Tijger, 2017). Mgr. Viganò wijst er tenslotte op dat paus Franciscus zelf vraagt de nul tolerantie toe te passen en geen enkele vorm van doofpot praktijk te aanvaarden. Daarom vraagt hij dat ook de paus consequent zou zijn en zou aftreden.

  Deze bekendmaking werkte als een bom. Getuigenissen voor en tegen Mgr. Viganò blijven zich opstapelen. Ik ga me hierin niet verdiepen. Wat ik van meerdere betrouwbare mensen te lezen krijg over de persoon van Mgr. Viganò als een authentiek man en de oprechtheid van zijn aanklachten, overtuigt mij. Overigens is de aanklacht tegen hem alsof hij kardinaal wil worden juist in het tegendeel uitgedraaid. De kardinale waardigheid heeft hij vroeger  aangeboden gekregen  maar die heeft hij geweigerd om beter de Kerk te kunnen dienen. Verschillende bisschoppen (o.a. Mgr. Charles Chaput, Philadelphia, VS) hebben inmiddels de paus al gevraagd een buitengewone synode te houden over de clerus, priesters en bisschoppen, in plaats van de komende synode over de jeugd.

  Dit misbruik is wel een zeer grote schande, maar niet het einde van de Kerk van Jezus Christus. De Kerk deelt in Gods mysterie. Ze is menselijk, aards, tijdelijk én goddelijk, hemels, eeuwig. De Kerk bevat de kiem van het Rijk Gods hier op aarde, maar is in haar menselijke vorm ook zondig. Ze is heilig en steeds tot uitzuivering geroepen. Ze sterft samen met iedere cultuur waarin ze wordt uitgebouwd maar het is de enige instelling die ook telkens verrijst. Bij de instorting van het Romeinse Rijk, bleef het Kruis overeind. Deze Kerk heeft alle Europese landen en instellingen zien geboren worden en zal ze ongetwijfeld ook zien sterven.

  Seksueel misbruik in de kerkelijke hiërarchie moet grondig uitgeroeid worden en belet worden in de toekomst. Laten we bidden voor de slachtoffers van misbruik in de Kerk én voor de daders. Laten we bidden voor een grondige zuivering in de Kerk van de top tot de bodem en beseffen wat we de heilige moeder Teresa van Calcutta (op 5 september 1997 op 87 j. leeftijd overleden) eens hebben horen antwoorden op de beschuldigingen van een christelijke journalist die fel uitviel tegen de Kerk: Meneer[U1] , de problemen in de Kerk, dat ben ik en jij! Laten we inderdaad zelf werkelijk volgens het evangelie van Jezus Christus  trachten te leven.

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht met toelichting en beeldmateriaal, 7 video’s: 1. en 2. Situatie in Idlib, 3. en 4. Lavrov waarschuwt het westen en zegt dat Syrië het recht heeft de terroristen te  bestrijden, 5 en 6. Russische legeroefeningen in de  Middellandse Zee 7. Hongarije verbiedt gender onderricht omdat het een ideologie  is en geen wetenschap en omdat het de maatschappij ondermijnt: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-88/ 

  vDe NAVO is een bondgenootschappen dat oorlogen provoceert in dienst  van de verhoging van de militaire uitgaven: http://www.golfbrekers.be/navo-de-kronosmythe-der-moderne-tijden/

  vHet Amerikaans “vredesplan” voor Palestina wordt in heel de Arabische wereld afgeschoten en of ze gelijk hebben: http://www.golfbrekers.be/navo-de-kronosmythe-der-moderne-tijden/

  vEen in het geheim gemaakte video over het leven in Idlib, gedomineerd door al Nousra: https://www.youtube.com/watch?v=aEsqk826Yj4&t=194s

  vDe stuiptrekkingen van het westen, de  beslissende slag om Idlib: http://freesuriyah.eu/?p=2379

  vSenator John McCain, als held bejubeld, in feite een verschrikkelijke oorlogsmisdadiger: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/Oorlogshavik-John-McCain-herdacht-Vijanden-van-vrede-en-vrije-wereld-verliezen-grote-bondgenoot

  vMoordcomplotten op Assad?  https://www.youtube.com/watch?v=-cBqrGz2Kcs

  vMassaal protest tegen de migrantenpolitiek van Merkel in Chemnitz, de Karl- Marx- Stat in Duitsland of is dit het begin van een soort volksopstand tegen een elite in heel Europa? https://www.youtube.com/watch?v=wpudNmiAskM&feature=youtu.be; https://www.youtube.com/watch?v=fiUQMWMjDog;

  https://www.youtube.com/watch?v=fiUQMWMjDog; http://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm

   

  P. Daniel

   

   [U1]

  08-09-2018 om 10:58 geschreven door Gust Adriaensen


  27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een domme en fanatieke kwajongen als minister

  Hoe dom kan een minister uit de hoek komen!

  Neem nu Gatz, minister van cultuur godbetert. 

  Gatz zag in de lezing uit een brief van Paulus aan de Efeziërs tijdens de op tv uitgezonden eucharistieviering in de abdij van Grimbergen, de gedroomde gelegenheid om nog eens te pleiten voor de afschaffing van eucharistievieringen op de VRT.  Paulus schrijft uitgebreid over het huwelijk. Eén zinnetje valt op: 'Vrouwen weest onderdanig aan uw man'. De volgende zinnen zijn een lofzang op de liefde ('Mannen hebt uw vrouw lief', en op de wederzijdse verantwoordelijkheid.

  Maar die onderdanigheid, dat kan niet meer als Bijbelcitaat in deze tijd. 'Schaf ze af', zei Gatz ferm.

  'Schaf Gatz af', past beter. 

  Zonder enige kennis van zaken, zonder nadenken, zonder de context op te zoeken en eventuele commentaar bij de brief van Paulus, misbruikt een minister wellicht georchestreerde commotie rond een Bijbellezing, om zijn politiek en antikatholiek  streven nog eens in de verf te zetten. Zou Gatz, minister van cultuur, al wel ooit gehoord hebben van Paulus, laat staan hem gelezen hebben? Paulus, de boskabouter, ja, die zal hij wel kennen. Maar de Bijbelse Paulus?

  Overigens is er iets heel merkwaardigs aan de hand. Dat besef deed me daarnet het woord 'georchestreerd' gebruiken.

  Vaak wordt gezegd dat de belangstelling voor de tv-missen miniem is. Nog een beperkt aantal oude, zieke mensen. Fanatieke antikatholieken, zoals Gatz verkneukelen zich daarin. 

  Is het niet verdacht opvallend dat via de sociale media dat 'aanstootgevende' zinnetje, uitvergroot wordt? Is het de gewoonte dat gebruikers van de sociale media tv-missen volgen? Of hebben enkele papenvreters bewust deze lezing van Paulus uitgekozen om zogezegd 'verontwaardig' te reageren tegen die verfoeilijke vrouwonvriendelijke Kerk?

  Dat een minister ongeremd in dat spel meespeelt (of zit hij mee achter het spel?), is triest én ridicuul en zegt  over het niveau van Gatz. Ik zou zeggen: 'Schaf hem af!'

  27-08-2018 om 17:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/34

  Vrijdag 24 augustus 2018

  Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

  Diploma-uitreiking

  De cursus Project Management  werd al vroeger afgesloten maar vorige vrijdagavond vond de feestelijke diploma-uitreiking plaats in de ‘volksmarkt’. Het was een uitgebreide ceremonie. Iedereen werd met een zwarte toga bekleed en nam plaats tussen het panel, bestaande uit de coach, abou Zaki, de kolonel, zr. Claire-Marie en ik. Ze kregen hun diploma en er werd een foto genomen terwijl de gediplomeerde fier zijn/haar diploma toonde. De coach sloot af met een dankwoord aan het adres van de  gemeenschap. Al ben ik zelf moslim, zo zei hij, ik geef deze cursus geheel in eenheid met de geest van deze gemeenschap. En dat is ook werkelijk waar. We hadden de gelegenheid om het project van verschillenden eens nader in te zien: de opvang van gehandicapten, van weeskinderen, eenzame vrouwen… (allemaal enorm toegenomen wegens deze oorlog). Sommigen hebben het tot een heel boek uitgewerkt. Tot onze verassing zien we dat we er regelmatig in vermeld staan… als geldschieter, dus in feite jullie als weldoeners. Ze rekenen op enige steun bij het begin.

  Verrassende oecumenische gastvrijheid

  Zondagmorgen rijden drie zusters, Ibrahim, onze ingenieur en ik naar abouna Michaiel van Sadad. Deze jonge, gehuwde, Syrisch-orthodoxe priester heeft met vrijwilligers een soort medisch centrum opgericht, waarvoor wij hem het nodige materiaal konden bezorgen. Hij is een erg dynamisch en sympathiek man. Ook het dorp Sadad, slechts een 25 km van hier, is een heel bijzonder dorp omdat er alleen maar christenen wonen, ‘n 13.000. Ze weten allemaal dat hun dorp tweemaal in het Oude Testament vermeld wordt (Numeri 34,8 en Ezechiël 47, 16). Er zijn  acht kerken, op één na, allen Syrisch-orthodox. Moslims hebben ooit gevraagd er een moskee te mogen bouwen maar de bevolking verkoos homogeen christen te  blijven met kerken zonder  moskee. Je ziet ook nergens een vrouw of een meisje met een sluier en vele huizen zijn getekend met een kruisbeeld of een Mariabeeld. Je hebt soms de indruk dat je in een christelijk dorp in Libanon bent.

  We kwamen toe terwijl de zondagseucharistie al volop bezig was. Geen nood, de dienst duurde nog ongeveer twee uur. Een man kwam ons halen en leidde ons vooraan naar enkele voorbehouden plaatsen. Daarna kwam een diaken naar me toe met een indrukwekkende brede stola en nodigde mij uit om bij de vijf priesters aan het altaar te komen. De hele dienst wordt gezongen, afwisselend door de priester met zangers/zangeressen. En alles in het Syrisch (Syriac, Aramees). Hoewel ik Grieks-melchiet (katholiek) ben, nodigde de priester me telkens uit naast hem te komen staan. En dat ik niet kon meezingen werd door de anderen ruimschoots goed gemaakt, met een vast ietwat monotoon ritme. De kerk zat vol met een tweehonderdtal gelovigen. In 2013 hebben terroristen hier vreselijk huisgehouden en de kerk danig beschadigd. Het gebouw is helemaal hersteld en wit geschilderd en nu moeten er nog terug iconen komen. Na de dienst werden we uitgenodigd in het aanpalende bisschopshuis voor een eenvoudige maar goede maaltijd. De bisschop was zelf niet thuis maar zou ons deze namiddag komen begroeten. Daarna was heel de parochie weer aanwezig voor de begrafenis van de man waarvoor gebeden was tijdens de eucharistie. Deze dienst duurde slechts een drie kwartier. Daarna werden we door de pastoor en enkele verantwoordelijken van de parochie meegenomen voor een rondleiding in het dorp. We bezochten twee kerken die flink verwoest waren en inmiddels weer heropgebouwd. In een van die kerken vonden we een wandschildering van onze heilige Jakob, mar Yakub. Dan stopten we bij een  betonnen schuurtje, de  bescheiden woning van een oud, erg klein vrouwtje met een stralende glimlach. Ze omhelsde ons zo hartstochtelijk alsof we haar kinderen waren. Ze werd in 2013 zwaar geslagen door terroristen, ook op haar hoofd en ze lieten haar voor dood in haar bloed achter, maar ze overleefde. Later vernamen we van de pastoor dat ze graag deze woonst wat zouden inrichten met het nodige voor dit vrouwtje, waarvoor we financiële hulp beloofd hebben. Verderop stonden in de brandende zon twee dromedarissen, waarmee we op de foto wilden. Tenslotte werden we tot onze verrassing meegenomen naar de rand van het dorp, waar een speeltuin is en een grote tent. Een 200tal mensen zaten in de tent aan tafels, waarbij ook de priesters die we in de kerk al ontmoet hadden. Een groep jongeren zorgde voor eten: een plastieken bordje met wat groenten, wat vlees en frietjes. En dan verscheen de Syrisch-orthodoxe bisschop, Seluanos Botros el neame. Hij dankte ons in een  toespraak en wij dankten hem en de christengemeenschap van Sadad voor hun uitzonderlijke gastvrijheid en hartelijkheid. Er werd gezongen, gelachen en vooral werden er vele foto’s genomen. Wanneer de mensen stilaan weggingen kwamen de jongeren en de  verantwoordelijken van de parochie zeggen dat we niet mochten weggaan maar aan een tafel moeten gaan zitten die al afgeruimd was. Daar werden dan druiven en vijgen voor ons geplaatst. De ene na de andere begon te zingen waarbij heel de groep inviel. Het was zoals bij ons vroeger op een Vlaamse kermis of een parochiefeest. Omdat een van onze zusters het Onze Vader en Weesgegroet in het Syriac (Aramees) kan zingen werd dit enthousiast meegezonden. Er heerste een zeer hartelijke sfeer. En vooraleer we het dorp konden verlaten moesten we nog op verschillende plaatsen halt houden voor een versnapering. Op de ene plaats kregen we twee enorme watermeloenen en een kist druiven op de andere plaats kregen we elk een handgeschreven en versierd Onze Vader in het Aramees.

  Rablé

  En woensdag was er een uitstap naar Rablé aan de  Libanese grens, met de kinderen en de gasten. Voor iedereen een feest (ook voor ons die thuis blijven). Toevallig kwamen er pas ’s avonds enkele bezoekers. Wat een rustige dag!

  Scoutskamp in de “vallei van de  christenen”

  Onze bisschop, Mgr. Abdo Arbache, vroeg ons om enkele zomerkampen te bezoeken om zo ervaring op te doen om volgende zomer een heus zomerkamp (als God het wil) te organiseren in ons klooster. Zodoende ben ik meegegaan met fr. Pacchomius, een monnik-priester van de Chérouitenorde[1] die sinds één jaar de parochie van Yabroud onder zijn hoede neemt, naar een scoutskamp in de Christenenvallei.

  Mijn rit naar de Christenenvallei[2] verloopt supervlot. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat ik zonder begeleiding een rit kan maken zo’n 150 km verwijderd van het klooster. De checkpoints zijn ook steeds zeldzamer en als ze zien dat ik een religieus ben laten ze mij makkelijk door (ja er is respect voor de christelijke religieuzen in Syrië). In de Christenenvallei aangekomen wacht Fr. Pacchomius mij op in de grote eetzaal waar zo’n 200 jongens en meisjes op de grond zitten te wachten op het eten. Fr. Pacchomius ziet eruit als een echte woestijnmonnik met zijn lange baard en zijn zwart gewaad. Het kamp heeft plaats in een vervallen hotel dat al zo’n 8 jaar niet meer gebruikt is. Er is af en toe elektriciteit en af en toe water: meer dan genoeg voor een echt scoutskamp.

  Het was de eerste keer sinds vele jaren dat een priester meeging op scoutskamp. Zijn aanwezigheid was dan ook bijzonder. Deze priester, die waarschijnlijk andere en veel dringendere zaken te doen had, heeft zich een week vrijgemaakt om voor deze jongeren een luisterend oor te zijn. Zijn stille vaderlijke en spirituele aanwezigheid heeft indruk op me gemaakt. De jongeren kennen hem goed. De Eucharistieviering in een oud orthodox kerkje was dan ook indrukwekkend. De anders zo drukke bende – waarvan toch velen ver van de kerk zijn – was opeens muisstil. En tijdens het slotgebed voor Onze-Lieve-Vrouw gingen ze allen vroom knielen.

  Elke leeftijdsgroep had een vlag en een logo en twee verantwoordelijken. Vóór de groet aan de vlag (waarbij het Syrische volkslied door trompetten en trommels wordt begeleid) ’s morgens, en ’s avonds en voor elke maaltijd gaf de scoutsleider Imaad richtlijnen, en ook positieve of negatieve opmerkingen aan de jongeren. Alles was erg goed georganiseerd. Jongeren die een regel overtraden werden zwaar en ludiek gestraft: sommigen werden aan een paal gebonden, anderen moesten op de asfalt gaan liggen in blote bast, nog anderen werden natgespoten met fris water... Er werden minstens even veel aanmoedigingen en felicitaties gegeven in het openbaar. Deze gingen gepaard met uitbundig applaus en tamtamgeroffel. Elke groep had zijn poets-en afwastaken. Alles lag er altijd proper bij (niet evident voor een groep van 200).

  Het dagschema was duidelijk en goed georganiseerd. Dagelijks hadden de verschillende groepen gespreksonderwerpen zoals: "hoe prioriteiten stellen in ons leven" of andere sociale thema's. Er waren ook tijden gewijd aan de voorbereiding van sketches of toneelopvoeringen om de avonden te verfraaien. Afgezien daarvan waren er vaak wandelingen in de omgeving. De voorlaatste dag zijn ze per leeftijdsgroep naar het dorp afgedaald om aan de deuren te kloppen en te vragen of de bewoners geen hulp nodig hadden: “Kunnen we bij jullie afwassen, appels plukken ... eender wat?” Na een roestig begin heeft onze groep dan toch een garage kunnen opruimen en enkele bouwstenen kunnen verplaatsen – eind goed al goed. De leiders legden me uit dat de bedoeling van dit spel was om de jongeren aan te sporen en aan te leren te helpen zonder daar iets voor terug te krijgen. 's Avonds waren er dus toneelopvoeringen en muziek (tot 12u). In de ochtend stonden ze om 6.30 op om te sporten. Tussen de activiteiten was er veel vrije tijd. Ze vertelden me dat het in een lang kamp niet nodig was om het programma al te krap op te vullen om de jongeren niet te stressen. De mobiele telefoons waren gedurende het gehele kamp verboden. Maaltijden werden zoals gezegd op de grond gegeten als teken van armoede en eenvoud, elke groep at zijn maaltijd met de twee leiders onder elkaar.

  Zoals gezegd was ik erg getroffen door die priester. Wat mij ook aangenaam verrast heeft was de propere en duidelijke organisatie. In de Bijbel lezen we in Exodus, hoofdstuk 19, hoe Mozes het erg moeilijk had met de organisatie van de Israëlieten. De volgende dag ging Mozes zitten om het volk te richten, en het volk stond rond hem van ‘s ochtends tot ’s avonds (Ex. 18, 13). Daarop zei Mozes’ schoonvader tot hem: Wat doe jij hier voor het volk? Waarom zit je alleen, en waarom staat al dat volk rond je van ’s ochtends tot ’s avonds? ... Luister naar mijn raad en God zal met je zijn ... zoek mensen die God vrezen, die betrouwbaar zijn en omkoperij haten, en plaats die boven de mensen als verantwoordelijken over duizenden, honderden, vijftig en over tien. (Ex. 18, 14-21). In dat kamp heb ik die militair-achtige organisatie bemerkt. Een leider met een comité onder hem. Daaronder verschillende groepen met elk zijn leiders, een gezegend piramidesysteem. Het was een mooi kamp, moge God de parochie van Yabroud zegenen en priester Pacchomius de moed schenken om de jongeren de weg van Jezus te leren, moge Jezus’ heilige Naam gezegend zijn, in de eeuwen der eeuwen, Amen.

  Fr. Jean

  De grootste gifgasaanval, vijf jaar geleden

  Op 21 augustus 2013 vond in Ghouta de grootste gifgasaanval plaats. De voorbije jaren heb ik minstens drie maal uitvoerig de ware toedracht uiteengezet. Laat me nu (hopelijk voor het laatst) de hoofdzaken kort hernemen.

   

   

   

  Obama kondigt in 2012 onder grote mediabelangstelling aan dat het gebruik van chemische wapens een rode lijn is, d.w.z. een reden om Syrië militair binnen te vallen, waar ‘de internationale gemeenschap’ al een tijd ongeduldig op wacht. Precies wat G. Bush deed met Irak. Syrië bezorgt de VN en hun instanties tientallen brieven met bewijzen van chemische aanslagen door rebellen, wat door zusters in een ziekenhuis in Aleppo bevestigd wordt. Geen enkele brief wordt beantwoord en geen enkele aanslag wordt onderzocht. Carla Del Ponte laat zich in een onbewaakt moment ontvallen dat rebellen een gifgasaanval hebben uitgevoerd. Niemand verzet één voet om dit te onderzoeken. Begin augustus 2013 worden 11 dorpen in Lattakia overvallen. Er wordt gemoord, verwoest en vele kinderen worden gekidnapt. Ouders smeken moeder Agnes-Mariam om hen te helpen zoeken: waar zijn hun kinderen en leven ze nog? In heel de Atlantische pers werd over deze gruwel in Lattakia niet met één woord gerept. Dan wordt met veel omhaal een officiële VN onderzoekscommissie aangekondigd en naar Damascus gestuurd en wanneer deze goed en wel gearriveerd is, heeft er onder hun neus een massale chemische gifgasaanslag in Ghouta plaats. De westerse luidsprekers roepen onmiddellijk hun afschuw uit over deze gruwel van Assad, voordat de commissie ook maar één vaststelling heeft kunnen doen. In onze media geen enkele kritische vraag. Daarbij geven de staatshoofden heel erg verschillende cijfers, van 1.200 doden tot 300 doden. Over de schuldige hebben ze onderling goed afgesproken: die duivel van een  Assad. De 35 professionele video’s (onmiddellijk na de aanslag al en van Hollywood kwaliteit!) van een massa stervende kinderen netjes op de grond in kamers gelegd, gaan de wereld rond, terwijl de streek al lang verlaten was omwille van de gevechten. En nergens een moeder of ouder te zien! En dan de klap op de vuurpijl. Ouders van Lattakia herkennen hier hun ontvoerde kinderen, die op verschillende foto’s in een verschillende houding liggen. Obama stuurt alvast zijn oorlogsvloot maar de Engelsen voelen nattigheid en doen deze keer niet mee. Syrië zal door bemiddeling van Poetin aan Obama zijn gezichtsverlies besparen. Fr. Hollande is razend omdat hij niet de kans krijgt Syrië mee te bombarderen. Er wordt voorgesteld alle oude rommel van chemische wapens in Syrië op te ruimen. Ook voor Syrië een heel goede zaak. Ze hebben die niet gebruikt en zijn niet van plan die te gebruiken en zo komen ze er goedkoop van af. Chemische wapens zijn iets voor terroristen, voor een gewoon leger is het gebruik veel te  gevaarlijk voor eigen soldaten. Een leger heeft meer efficiënte wapens.  De OPCM, de opruimdienst krijgt de Nobelprijs voor de vrede. In 2014 zijn alle chemische wapens in Syrië onder de argusogen van een strikte internationale controle opgeruimd. Toch blijven chemische aanvallen plaats vinden en niemand vraagt vanwaar die komen. Bij de bevrijding van Aleppo en Oost Ghouta werden verschillende laboratoria voor chemische wapens  van rebellen ontdekt, uitgerust met materiaal van westerse mogendheden.  Vanwege de internationale organisaties, geen enkele reactie.  Alle nieuws komt uitsluitend van de rebellengroepen zelf. De Russen bezorgen beelden maar niemand is geïnteresseerd. Fayssal Mikdad geeft de OPCW namens het Syrisch ministerie de nodige bewijzen van het opslaan en het transport van chemische wapens door al Nousra. Geen reactie. Bahram Qassemi, woordvoerder van het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken klaagt eveneens het gebruik van chemische wapens aan door terroristische groepen en vraagt dat uiteindelijk het gebruik van chemische wapens zou verboden worden altijd, overal en door iedereen. Dit maakt evenmin enige indruk. Ook onze VRT heeft “specialisten” genoeg die wat uit hun nek kunnen slaan om  de schuld van Assad aan te tonen en de uitleg van de Russen als propaganda te betitelen. Volgens onze VRT zijn de  brave rebellen alleen maar in staat tot wat onschuldig “gepruts aan de keukentafel”. Plots 5 miljoen mensen zonder elektriciteit of zonder water zetten, is dat ook onschuldig gepruts aan de keukentafel, Jens? Wie nog een beetje kritische geest heeft, stelt zich de vraag: hoe kan Syrië een chemische aanval uitvoeren wanneer onder het strengste internationaal toezicht alles is opgeruimd? Bovendien, zou een chemische aanval niet het aller domste zijn, juist op een ogenblik dat het leger flinke overwinningen behaalt? Kortom, als het niet zo tragisch was zou dit een ideaal onderwerp zijn om er een hele bonte avond mee te vullen. Er zitten te veel ongerijmdheden in het officiële verhaal.

  De topjournalist Seymour Hersh, winnaar van de prestigieuze Pulitzer-prijs,  onthult dat het Hillary Clinton was die saringas liet bezorgen aan de Syrische rebellen voor de massale gifgasaanslag in Ghouta (Damascus).  Dit gebeurde  met afspraken  tussen Obama, Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar. “Let wel: dit zijn dezelfde leiders  die miljoenen als vluchtelingen vermomde moslims naar Europa sturen en verantwoordelijk zijn voor islamistische terreuraanslagen, niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Rusland, Afghanistan, Pakistan, India, Nigeria et cetera.” (http://time2wakeup.me/?p=3828).

  (Zie het uitgebreide rapport van moeder Agnes-Mariam namens ISTEAMS (= intern. Support team for  mussalah/verzoening in Syria): https://bsnews.info/wp-content/uploads/2013/09/ISTeams-Ghouta-Rreport.pdf; verder is er de vernietigende kritiek op de officiële versie van de deskundige emeritus professor Theodore Postol van het M.I.T. en verschillende anderen, zoals Thierry Meyssan).

  John Kerry zei dat hij als vader niet kon slapen bij het zien van de stervende kinderen op deze video’s. Kon hij wel slapen toen hij de duivelse moord op deze onschuldige kinderen zelf mee voorbereidde? Alles werd opgezet om een voorwendsel te hebben Syrië helemaal kapot te krijgen, wat het doel was en blijft van de ‘internationale gemeenschap’. En onze VRT blijft na 5 jaar  onveranderd: “Kleine  kinderen met een zuurstofmasker hangen bewegingloos in de  armen van hun ouders”, terwijl er nergens ouders te zien waren.  Voor een gedrogeerde journalist is iedere fantasie goed om een onschuldig volk onder  applaus van de CIA verder te helpen uitmoorden. Wat een laffe journalistiek! (Marieken Van Cauwenberghe, 5 jaar na Ghouta, de dodelijkste gifgasaanval in de Syrische oorlog, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/).

  En dit nog

  vOns vorig bericht met zeven video’s: 1 generaal al-Hassan, 2 + 3 Syrische christenen, 4. Een stad van tunnels onder Oost-Ghouta, 5. Tunnels tot kunstgalerijen omgevormd, 6. Vredesmacht  terug bij de Golan, 7. Prof Arnold Toynbee: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-86/

  v15 video’s over de terugkeer van de vluchtelingen en de heropbouw van Syrië, beide bemoeilijkt door het westen: http://www.golfbrekers.be/syrie-heropbouw-en-terugkeer-vluchtelingen-worden-gedwarsboomd-wapengerinkel-aangemoedigd/

  vInteressante informatie over christelijke kloosters (!) in Saoedi-Arabië:

  https://doorbraak.be/ruine-in-saoedi-arabie-zet-ban-christendom-op-de-helling/

  vGulle gift van Saoedi-Arabië?http://www.golfbrekers.be/saoedis-openen-nogmaals-hun-portemonnee-voor-de-idlib-terroristen/

  vOliver Stone over de leugens in de media: https://www.youtube.com/watch?v=3-_wAFz6vmQ

  vEen film van  bijna 2 uur, de moeite waard, over de nieuwe wereldorde (één regering, één godsdienst, één financieel systeem!) met o.a. interpretatie van Apocalyps 17, 10 over de 7 koningen, waarvan er 5 gevallen zijn, een nog heerst en een andere die komen zal (1. Egypte, 2. Assyrië, 3. Babylon, 4. Perzië, 5. Griekenland, 6. Rome… 7. De Nieuwe Wereldorde…) en de  val van de  VS als wereldheerschappij, Babylon.  Gelukkig behoren de VS als enige super-wereldmacht nu al tot het verleden: https://www.youtube.com/watch?v=OWEr8rvi9Ig&t=176s

  vOver het zionistisch terrorisme: https://www.youtube.com/watch?v=cZyCSb98eTo

  vSonja van den Ende over Hezbollah en de zionisten: http://freesuriyah.eu/?p=1858

  vDe zogenaamde gifgasaanvallen in Syrië 2014-2015:http://freesuriyah.eu/?p=2311

  vTwee video’s over de grootste schande van onze moderne westerse beschaving:http://www.golfbrekers.be/ongewenste-ongeboren-kinderen/

  vUitgebreide Nederlandse reportage van Sonja van den Ende over de wijze waarop de Nederlandse regering de terroristen in Syrië financierde: http://freesuriyah.eu/?p=2313

  vLang en goed overzicht vanuit het gezichtspunt van Turkije-VS, met twee video’s van Dirk Müller:  http://www.golfbrekers.be/de-lange-schaduw-van-de-syrie-oorlog-standpunt-dirk-muller/

  vDe blijvende tegenstellingen i.v.m. “de politieke oplossing” voor Syrië met één video. Het wasten kan maar niet komen tot een eenvoudige erkenning van Syrië als soeverein land met een wettige regering: http://www.golfbrekers.be/syrie-de-wereld-is-een-schouwtoneel/

   

   

  P. Daniel

   


  [1] Een Grieks-Katholieke kloosterorde gesticht in de 18e eeuw na de splitsing tussen de Grieks-Orthodoxen en de Grieks-Katholieken. Monniken van de Cherouitenorde bewoonden tot 1930 ons huidige klooster van Mar Yakub.

  [2]De Christenenvallei of Wadi al Naasarai is van oudsher een christelijke regio tussen Homs en Tartous. Het klimaat is er erg aangenaam in de zomer met zijn groene bossen en lieflijke heuvels.

  27-08-2018 om 11:27 geschreven door Gust Adriaensen


  26-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gevaarlijke evolutie

  Europa, of nauwkeuriger Europese landen, die wat graag uitpakken met hun 'normen en waarden' en die zich met hoge borst 'de bakermat van de Verlichting' noemen, zeggen en doen meer en meer het tegenovergestelde daarvan. Zij schurken sterker en sterker aan tegen dictatoriale, inhumane en fascistoïde praktijken.

  Proberen te verhinderen dat vluchtelingen op zee gered worden of ze op een schip gijzelen, is moreel verwerpelijk en gaat in tegen internationale afspraken en regelgeving. Het recht claimen om een land 'homogeen' te houden, is een eufemisme voor de rechtvaardiging van etnische, religieuze, culturele zuiverheid, zuivering. De weigering om asielzoekers nog eten te geven, doet denken aan de uithongering in concentratiekampen van rechtse en linkse dictaturen.

  Al deze primitieve, barbaarse beleids(!?)maatregelen leggen de onmacht en de onwil van een aantal Europese politici en machtssystemen pijnlijk en verontrustend bloot.

  Bart Sturtewagen noemt het in De Standaard 'stoerdoenerij. Dat  is een veel te softe aanduiding van immoreel staatsgeweld.

  26-08-2018 om 07:39 geschreven door Gust Adriaensen


  22-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schola Gregoriana Pragensis in Postel

  23 SEPT – ABDIJ POSTEL Extra tickets!

  Schola Gregoriana Pragensis schittert op 23 september in de abdij van Postel met het programma Rosa Mystica. Het concert was uitverkocht maar er zijn nog enkele plaatsen vrijgekomen. Rep je naar de ticketverkoop!
  INFO & TICKETS

  22-08-2018 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  19-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het sfeertje voor fietsers

  In De Standaard van 16 augustus, kon je deze abominabele uitspraak van de Antwerpse schepen van mobiliteit, Koen Kennis, lezen toen hem werd gevraagd waarom jongeren in Antwerpen niet fietsen: ‘Ik probeer mij diplomatisch uit te drukken, maar als de media en de linkse medemens de verkeerssituatie continu onveilig noemen, dan kruipt dat ook in het hoofd van de kinderen. Door daar continu de aandacht op te vestigen, creëer je ook een sfeertje’ (dS Avond 16 augustus).

  Deze politieke uitspraak van de Antwerpse schepen verdient nadere beschouwing. Uitgangspunt is de vraag waarom jongeren in Antwerpen niet fietsen.

  De schepen van mobiliteit wenst daarvoor geen beleidsverantwoordelijkheid te nemen. Zoals al zo vaak bij (Antwerpse) politieke topfiguren is geconstateerd: het is de schuld van de anderen. En wie zijn die anderen? Ook zeer herkenbaar: de media en de linkse medemens. Een onthullende én ontluisterende uitspraak. Kennis kleeft al degenen die de verkeerssituatie onveilig noemen het etiket 'links' op.

  En hij stopt de 'media' in dezelfde linkse zak. Deze etikettering van de 'media' als 'linkse' propagandamachines, is een bekende opvatting en tactiek in rechtse, nationalistische, populistische kringen.

  De 'linkse medemens', hierbij aangevuurd en geïnspireerd door de uiteraard 'linkse' media, creëren een 'sfeertje', aldus de Antwerpse schepen. Wat met dat 'sfeertje' bedoeld wordt, blijkt uit de context: de media (uiteraard links) en linkse medemensen (ouders, grootouders, broers, zussen, leraars, vrienden, lieven,...) die wijzen op onveilige verkeerssituaties voor de zwakke weggebruiker en aanmanen tot voorzichtigheid, (rechtse medemensen vinden geen redenen om dat te doen), zijn er de oorzaak van dat jonge Antwerpenaars niet fietsen.

  Het beleid van Kennis en co. , is de onderliggende boodschap, verdient alle lof, treft geen schuld. Het zijn de anderen, de 'linksen', die het erom te doen is het bestuur in een slecht daglicht te stellen.

  Kortom, weer eens een kwaadaardige mix van calimerogedrag en afkeer van terecht of onterecht genoemd 'links'.

   

   

  19-08-2018 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  18-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Augustinus inspireert

  CCV, partner in christelijk vormingswerk in het bisdom Antwerpen, orgnaiseert op zaterdag 1 september van 10 tot 15 uur in de norbertijnenabdij in Postel, een bezinningsdag over het belang van Augustinus.

  Behalve naar een lezing door Shari Boodts kunnen de deelnemers mee op een rondleiding in de abdij, een gemeenschap die leeft volgens Augustinus' regel.

  Info en inschrijving op www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/augustinus-inspireert. 

  18-08-2018 om 08:40 geschreven door Gust Adriaensen


  16-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vande Veire versus Rau: een rechts-links gevecht?
  De vinger van Vande Veire tegenover het vingertje van Rau. Vande Veire bakt het wel echt donkerbruin. De 'rechtse rakker' Vande Veire probeert af te rekenen met de 'linkse rakker' Rau. 'Afrekenen, provoceren' zijn, zo blijkt geregeld uit zijn artikels in bv. De Witte Raaf, de dingen waarvoor Vande Veire in de intellectualistische clubjes van de kunstkritiek bekend is. Van filosofische beschouwing is daarin weinig te merken.
  Hij lust Rau rauw en hij verruimt de vete met Rau tot een links-rechtstegenstelling. In De Witte Raaf 41, klonk het zo: 'Als rechtgeaard neomarxist, geschoold in de Frankfurter Schule, is Buchloh er, overigens terecht, van overtuigd dat het autonomie-ideaal (van de kunst) strikt genomen op een fictie berust, en dat, wanneer een kunstwerk meent zich van zijn maatschappelijke context te kunnen losmaken, het des te meer risico loopt er slechts een pure, gedachteloze weerspiegeling van te zijn.
  Met andere woorden: Vande Veire geeft de neomarxist Benjamin Buchloh (een Amerikaanse kunstcriticus) gelijk in zijn kritiek op het autonomie-ideaal van de kunst en in zijn pleidooi voor de inbedding van het kunstwerk in een maatschappelijke context. In het DS-artikel laat Vande Veire evenwel een heel ander geluid horen. Hij haalt 'de linkse rakker' Rau over de rechtse hekel omdat die lijdt aan de 'obsessie dat theater maatschappelijk relevant moet zijn'. Kortom, links - rechts, het zal Vande Veire worst wezen, als hij maar lekker tegen schenen kan schoppen.
  Er zitten ook wel merkwaardige redeneerkronkels in zijn pamflettaire tekst, wat je niet direct van een filosoof verwacht. Hij beschuldigt Rau van 'paternalisme', als die schrijft met zijn theater 'wereldvraagstukken naar de stad' te willen brengen. In een bizarre mix van calimeroachtige gekrenkte trots, verwerpt hij Rau's missie: kranten,tv, internet,  zorgen daar immers al voor. Is dat dan geen paternalisme, meneer Vande Veire?
  In zijn rechts zelotisme (althans in zijn DS-anti-Rau-pamflet, Vande Veire is rechts of links naargelang het in zijn kraam past) verleidt hij mensen ertoe, uit te roepen: 'Ik wil Shakespeare, Racine, Vondel,... in de oorspronkelijke versie genieten'. Dat is een te respecteren verlangen. Maar wellicht waren er in Shakespeares tijd ook mensen die uitriepen : 'Ik wil verdomme genieten van de oorspronkelijke versie van Romeo en Juliet'. Want het is nu eenmaal een feit in de literatuurgeschiedenis dat vele beroemde auteurs de mosterd haalden (en halen) bij voorgangers. Shakespeare bv. verzon slechts zelden het verhaal, maar baseerde zich meestal op bekende verhalen. Van Romeo and Juliet bijvoorbeeld circuleerden in zijn tijd verschillende toneelversies van andere auteurs, en het verhaal was ten minste honderd jaar oud. Voor zijn historische stukken haalde hij zijn inspiratie bij klassieke geschiedschrijvers en Britse kroniekschrijvers, of hij bewerkte oude, bestaande toneelstukken.

  16-08-2018 om 10:27 geschreven door Gust Adriaensen


  14-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Lippenseiland?

  Burgemeester Lippens van Knokke-Heist is fanatiek gekant tegen de aanleg van een proefeiland voor de kust.

  Kan Lippens niet gepaaid worden met een eilandje naar hem genoemd, inclusief een privé-aanlegplaats voor zijn jacht en een golfterreintje?

  Het Lippenseiland, zeg maar, l' île de Lippens, quoi.

  14-08-2018 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  12-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lokale folklore

  In een commentaarstuk in De Standaard heeft Bart Sturtewagen het over de vele ruzies in de plaatselijke NVA-afdelingen en over het mogelijke negatieve effect daarvan op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen.

  Een fervente aanhanger van de nationalisten wil op het DS-forum dat geruzie minimaliseren en bagatelliseren door te stellen dat dergelijke ruzies tot de lokale folklore en het particularisme bij gemeenteraadsverkiezingen behoren. Hij vergelijkt het met de figuren Peppone en Don Camillo uit de boeken van Guareschi, die geregeld aan elkaar flinke meppen uitdelen.

  Daaruit mag je concluderen dat deze man zijn lezers duidelijk wil maken dat ook in Antwerpen de lokale folklore en het particularisme bij de gemeenteraadsverkiezingen hoogtij vieren. 

  Tja, er zit misschien wel wat in. Het particularisme wat tot obese nekken leidt, het Schoon Verdiep als machtscentrum van België en als het effe kan, van Europa, de Latijnse spreuken uit de Dikke van Dale, die kwistig worden rondgestrooid als een bewijs van geletterdheid, etentjes van allerlei politieke topfiguren in het Fornuis, kortom: topfolklore van Antwerpse makelij. 

  Een probleempje is er met Peppone en don Camillo. De naam van de sympathieke communistische burgemeester , Peppone, kan bezwaarlijk op De Wever worden gekleefd. En ook al gedraagt de 'metropool' zich politiek vaak als een dorp, met de flamboyante dorpspastoor Don Camillo, kan de norse baas van 't Stad en de rest van het land, ook moeilijk vereenzelvigd worden.

  Meppen doet ie wel, zoals Don Camillo vooral op de 'rooien', én op ieder die het niet met hem eens is.

  12-08-2018 om 11:40 geschreven door Gust Adriaensen


  11-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/32

  Vrijdag 10 augustus 2018

  Flitsen

  Zondagmorgen, aan de oever…

  Uit een diepte van 1200 m wordt het water opgepompt om de bomen, planten en kruiden op het terrein te voorzien. Wanneer het water niet naar het terrein wordt afgeleid, stroomt het in een groot waterbekken aan de rand van het terrein, richting Qâra. De verantwoordelijke van het terrein had er voor gezorgd dat er zondagmorgen voldoende water in stond om er te kunnen zwemmen, 1,30 m. En zo zaten we zondagmorgen (bijna)  met zijn allen (jongens en mannen) in de grote bassin te plonsen, zwemmen en spelen. Daarna werd een originele picknick klaar gemaakt, in de schaduw van de muur: thee, brood, ajuinen in het vuur gebakken, chocolade en peren. Als afsluiting overwogen we  de passage uit het evangelie, aan de oever van het meer van Galilea, over de verschijning  van de  verrezen Heer Jezus, die Petrus vraagt: “Houdt ge van Mij?”

  Bezoekers

  Nagenoeg dagelijks komen groepen bezoekers: een pastoor met zijn parochianen uit de buurt of gewoon een groep mensen uit Qâra, veelal met hun kinderen. Ze hebben meestal alles zelf bij om picknick klaar te maken en bieden ons maar wat graag een belegd broodje of wat snoeperij aan. Voor onze gasten hebben we zelf nog  een daguitstap geregeld naar het christelijke dorpje Sadad met zijn heel oude kerk en naar Homs, de derde stad van het land in het hart van de Orontesvallei. Bij hun terugkeer ‘s avonds zijn ze onder de indruk van de verschrikkelijke verwoestingen door de terroristen in de buitenwijk van Homs en tegelijk door het bruisende leven van de stad met mensen die positief het leven weer opbouwen. Ze zijn getroffen door de jovialiteit en gastvrijheid van het volk en de harmonieuze samenleving. En vandaag hebben we een uitstap voor hen geregeld naar Seydnaya. Tenslotte kwam deze namiddag nog een cameraploeg uit Libanon die een film wil maken met interviews en onze getuigenissen.

  Eindwerk

  Ondertussen eindigt hier de cursus Project Management. Iedere deelnemer/neemster moet als examen een project volledig uitwerken. Zo zien we dinsdag en woensdag overal kleine managers ijverig bezig met (voor mij eindeloos lijkende) uitgewerkte projecten, bv. voor de opvang van weeskinderen, handwerk voor vrouwen, gehandicapten… Wat is het doel (algemeen en concreet), welke zijn alle stadia van de voorbereiding  met tijdstabel, waar haal je de  nodige inkomsten vandaan, de verschillende aspecten van opvang en opvoeding, de verantwoordelijken voor ieder terrein, interne regels, risico’s en oplossingen, evaluatie? … Er is een theoretisch en een praktisch examen. En deze namiddag werd in de “volksmarkt” de plechtige  “prijsuitdeling” georganiseerd. Ik geloof best dat het een prima opleiding is voor deze jonge mensen om hen aan te sporen creatief deze maatschappij weer op te bouwen met bijzonder nuttige humanitaire projecten.

  Naar het einde van de oorlog tegen Syrië?

  Op 1 maart 2018 kondigde Vladimir Poetin aan, tot verrassing van velen, dat Rusland wel degelijk over de geavanceerde wapens bezit om zich succesvol te verdedigen tegen iedere aanval. Dit zei hij in zijn toespraak tot de Russische federale vergadering. Sommigen bleven de absolute militaire superioriteit van de VS prijzen, anderen  maakten zich grote zorgen. De Amerikaanse luitenant-kolonel Brian Sullivan en de gepensioneerde kolonel Laurie Moe Buckhout bevestigden later dat Rusland wel degelijk in staat is heel het Amerikaanse communicatiesysteem lam te leggen. En dan begon de bevrijding van Oost-Ghouta. Dit oersterke bolwerk van de  terroristen was bedoeld om uiteindelijk Damascus in te nemen. De Russische generaal Valeri Guérassimov telefoneerde naar zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joseph Dunford. Hij liet hem ondubbelzinnig verstaan dat, indien de VS militair zouden tussen beide komen in Oost-Ghouta, de Russen de 53  VS schepen (inclusief de 3 vliegdekschepen) in de Middellandse zee en de Golf zouden aanvallen.  Dat was een zeer duidelijke boodschap. En ze is aangekomen. Het  Verenigd Koninkrijk deed nog een krampachtige poging om Rusland een hak te zetten met hun soap van de vergiftiging van de Skripals. Tevergeefs. Oost-Ghouta werd bevrijd en de droom van de val van Damascus ging in rook op. In juni ging het Syrische leger verder en begon aan de bevrijding van het Zuiden. De VS ambassade in Jordanië liet hun geliefde terroristen weten dat ze niet op steun van de  VS, Pentagon of CIA  moesten rekenen en dat ze zichzelf maar moesten verdedigen. Vervolgens had op 16 juli in Helsinki de ontmoeting plaats van Poetin met Trump. Ze  hadden het  o.m. over de heropbouw van Syrië. Blijkbaar heeft Trump erkend dat het internationale financiële belangengroepen zijn die achter de verwoesting van Syrië zitten (o.a. de Franse cementreus Lafarge). Zij moeten dan maar bijdragen aan de heropbouw. In elk geval heeft inmiddels (7-8 augustus 2018)  in Beyroet de ESCWA al vergaderd (econ. en  soc. commissie van de VN voor West Azië) en de  schade van de oorlog tegen Syrië  vastgesteld op 388 miljard dollar. Verder werd gesproken over het helpen van de  Syrische vluchtelingen om terug te keren.  Terwijl de terroristen in het Zuiden op de vlucht slaan, beginnen Sergei Lavrov en Valeri Guérassimov aan een zeer onopvallende rondreis in de Europese Unie en het Midden-Oosten. De EU ontvangt de Russische generaal in de  grootste discretie, zonder mediabelangstelling. Als “held van de hereniging van de  Krim met Rusland” mag hij eigenlijk de EU niet binnen, maar de EU besluit wijselijk om even de ogen te  sluiten. Lavrov en Guérassimov brengen enkele besluiten over: alle speciale, illegale militaire krachten moeten teruggetrokken worden, de geheime oorlogen moeten ophouden, de steun aan de  terroristen moet stoppen, de Syrische vluchtelingen moeten geholpen worden om terug te keren en de  ambassades in Damascus moeten heropend worden. Voor de terugkeer van de Syrische vluchtelingen worden vijf commissies opgericht (in Egypte, Libië, Turkije, Irak en Jordanië), elk met vertegenwoordigers van het betrokken land, van Rusland en van Syrië. E. Macron geeft (voor het eerst!) haastig al 44 ton hulpgoederen aan de Russen, bedoeld om namens Frankrijk uit te delen aan de bevolking van Oost Ghouta. En de  Verenigde Emiraten zijn iedereen voor door hun sterke man Mohammed ben Zayed Al Nahyane naar Damascus te sturen voor onderhandelingen over het heropenen van hun ambassade. En dan nog de niet aflatende zionistische agressie. Langs de Syrisch-Israëlische demarcatielijn hebben de zionisten vier jaar geleden al de UNO vredesmacht verjaagd en vervangen door hun Al Qaida terroristen. De Russische militaire politie heeft daar nu grondig komaf mee gemaakt. Ze heeft er de UNO vredesmacht opnieuw geplaatst en bovendien zelf vijf militaire observatieposten geïnstalleerd.

  De oorlog van de  oppermachtige, zelfverklaarde champetters van de  wereld tegen een op zich zwak Syrië heeft de internationale machtsverhoudingen op politiek en militair gebied grondig veranderd in het voordeel van het weliswaar uitgemoorde en zwaar verwoeste Syrië.

  “Geleidelijk aan herstellen de Russische federatie en het Witte Huis de orde in de internationale betrekkingen en overtuigen de verschillende protagonisten zich terug te trekken uit de oorlog of zelfs om te helpen bij de heropbouw. Van zijn kant zet het Syrische leger de bevrijding van zijn grondgebied verder. Nu is het aan Trump om het klaar te krijgen zijn troepen terug te trekken uit het zuiden (Al-Tanf) en het noorden van het land (ten oosten van de  Eufraat) en het is aan president Erdogan om de terroristen-vluchtelingen in het noord-westen  (Idlib) aan hun lot over te laten(Thierry Meyssan, 7 augustus: http://www.voltairenet.org/article202272.html).

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer uitvoerig toegelicht met acht video’s: 1. Over de verdediging van het christelijke dorp Mharde, 2. De Koerdische YPG die eigendommen van christenen inpalmt, 3. Eltsin en Clinton, 4. Solzhenitsyn, 5. Dr. Norman Paech over de oorlogsmisdadigers G.W. Bush, Blair, Merkel, 6. Dr. Markus Erb, voorzitter van de Zwitserse burgerbeweging eist feiten, geen sancties, 7. De Duitser dr. Alexander Gauland klaagt de manipulatie met chemische aanvallen aan, 8. Interview  van meer dan een uur met de Zwitserse historicus en vredesactivist Daniele Ganser: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-84/

  vPrachtige video over het onbekende Syrië:  http://www.golfbrekers.be/ik-ben-syrie/

  vTien video’s over de terugkeer van de  vluchtelingen en het obstructiespel van het westen: http://www.golfbrekers.be/syrie-oprichting-commissie-voor-terugkeer-vluchtelingen/

  vOver het nepnieuws: http://www.golfbrekers.be/navo-trekt-ten-strijde-tegen-nepnieuws/

  v2  video’s over de waanzinnig hoge VS uitgave voor militaire doeleinden, 3. over de staatsschuld van 21 miljardhttp://www.golfbrekers.be/bedreigd-door-heel-de-wereld/

  vGoede uitleg in het Nederlands: http://www.golfbrekers.be/syrisch-meisje-legt-de-syrische-situatie-uit/

  vEen interview met Naom Chomsky: http://www.golfbrekers.be/poetin-kreeg-in-2001-njet-van-de-navo/

  vWaarom China ook militair Syrië zal bijstaan: www.golfbrekers.be/gaat-china-een-handjetoesteken-in-idlibistan/

  vNeem kennis van de  Syria strijders en de  steun die ze ook vanuit ons land kregen, vier video’s: http://www.golfbrekers.be/over-de-splinter-en-de-balk/

  vDrie video’s: http://www.golfbrekers.be/zij-geloven-in-de-sharia-ik-geloof-in-de-menselijkheid/

  vTotaal ongegronde haatcampagne met één video als herstel: http://www.golfbrekers.be/vrije-meningsuiting-of-haattaal/

  vNogmaals een poging om de ogen te openen voor de mensen in het westen: https://freesuriyah.wordpress.com/2015/09/05/de-vluchtelingenstroom-bij-de-syrische-libanese-grens-verdreven-door-is-en-westerse-ondersteunde-brigades/

  vVoormalig CIA-medewerker Kevin Shipp over de verborgen agenda’s van de (schaduw) regering/Deep State. Voordracht in Noord California op 28 juli 2017 ruim 1 uur): www.youtube.com/watch?v=XHbrOg092GA. En hoe de Deep State en de MSM zullen vechten tot de dood tegen D. Trump: uitleg door economist en journalist  dr. Paul Craig Roberts: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1502&v=00odZZ1gqMA

  vEen goed verslag van Sonja van den Ende: De slag om Idlib/Turkije/Erdogan:https://mail.google.com/mail/u/1/h/16wufmb9cerws/?&th=16519d0125854fec&v=c

  vNogmaals een enorme hoeveelheid wapens, raketten, gasmaskers, communicatiemateriaal… gevonden bij de Witte Helmen in W. Daraa, van +VS en Israël makelij,  8 augustus 2018: https://www.youtube.com/watch?v=1lfOkI1BfCQ

  vHoe in Jobar (Damascus) tunnels van terroristen nu omgevormd worden tot kunstgalerij: https://www.youtube.com/watch?v=Wt6bYJIDn2g

  vIn een voordracht van  23 april 2018 (1, 46 u) wil de Zwitserse historicus dr. Daniele Ganser duidelijk de leugens ontmaskeren en de vrede dienen: https://www.youtube.com/watch?v=Ue8Epe9yvAw

  vHet verhaal van de verminkte iconen in het kleine orthodoxe kerkje in Qâra van Sonja van den Ende (tijdens haar bezoek aan ons klooster): http://freesuriyah.eu/?p=2214

   

  P. Daniel

   

   

  11-08-2018 om 11:03 geschreven door Gust Adriaensen


  08-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overwegingen bij de Boonenporsche

  Ook wanneer het gaat over ons milieu, en zeker wanneer het daarover gaat, moeten vragen over rechtvaardigheid en billijkheid steeds opnieuw gesteld worden.

  Kris Peeters wijst terecht met deze Boonenporsche op de individuele verantwoordelijkheid met betrekking tot de milieuproblematiek én op de hypocrisie/agressie van velen wanneer ze geconfronteerd worden met hun eigen levenswijze of die van hun idolen.

  Het staat vast dat de ecologische voetafdruk van welstellenden zoveel groter is dan van het overgrote deel van de (wereld)bevolking. Overvloed aan geld leidt naar overconsumptie en naar een grotere belasting voor het milieu.

  'Wie er het geld voor heeft, hoeft zich nergens voor te verantwoorden. Wie de middelen ontbeert, moet zich voortdurend verantwoorden', schrijft Peeters terecht.

  Daarin precies zit de kwaadaardige hypocrisie van de 'haves' en van de overheid. Veel consumeren is een statussymbool, krijgt bewondering. Maar de armen krijgen vaak de schuld voor hun eigen miserie.

  08-08-2018 om 16:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Porsche van Tom Boonen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kris Peeters, lector verkeerskunde, in De Standaard van 8 augustus:

  - ‘Welcome home, baby!’, postte de jonggepensiondeerde Tom Boonen op Instagram, niet bij de foto van zijn vriendin of pasgeborene, maar bij die van een splinternieuwe Porsche RS. Voor de leken onder ons: dat is een 700 pk sterke bolide die niet te koop is voor een bedrag onder de 300.000 euro. Voor de steuntrekkers onder ons: dat is het equivalent van 336 leeflonen voor een alleenstaande.

  - Mocht een minister met zo’n hoerabericht hebben uitgepakt, het kot zou te klein zijn geweest. Nu het een om belastingtechnische redenen in Monaco ingeschreven ex-wielrenner betreft, ‘smulden’ de fans ervan – toch volgens Het Nieuwsblad. Dat gaf als enig commentaar mee dat deze aankoop niet mag verbazen, ‘aangezien de ex-wereldkampioen een autoliefhebber is’. Zouden pakweg minister-president Geert Bourgeois (N-VA) of minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) met die verklaring weggekomen zijn?

  -Wie er het geld voor heeft, hoeft zich nergens voor te verantwoorden. Wie de middelen ontbeert, moet zich voortdurend verantwoorden.

  -Alleen: als een miljonair een nieuw fossiel speeltje koopt, dan gaat het niet alleen over geld. Dan gaat het ook over klimaat, milieu, energieverbruik. Stuk voor stuk hebben die een ‘eindig’ karakter – een andere manier om te zeggen dat er schaarste in het spel is.

  -Het klimaatdebat en, bij uitbreiding, het duurzaamheidsdebat worden selectief gevoerd en in termen van veralgemeningen en gemiddelden die meer ver- dan onthullen. Neem mijn vakdomein. Daar hebben we het over ‘het’ teveel aan auto’s en ‘ons’ overmatig autogebruik. Alsof er geen uitersten bestaan: mensen die véél auto’s en veel te grote auto’s hebben aan de ene kant, mensen die over géén auto, laat staan over alternatieven, beschikken aan de andere kant.

  -Als het debat al niet eerlijk wordt gevoerd, hoe kunnen we dan tot rechtvaardige oplossingen komen? Op z’n minst is er sprake van een selectieve toepassing van logica en van normen en waarden. Als we van minder gegoeden verwachten dat ze hun gedrag verduurzamen, mogen we dat dan niet zéker verwachten van wie in het geld zwemt? Als we van nieuwkomers (terecht) eisen dat ze onze vrijheid respecteren, moeten we dat dan ook niet eisen van wie hier al is?

  -Het is opmerkelijk dat we vragen van rechtvaardigheid en billijkheid in sommige gevallen wel stellen – vaak dan nog retorisch en met uitroeptekens – en dat in andere gevallen ‘ongepast’ vinden, waardoor het ook niet gebeurt.

  08-08-2018 om 09:51 geschreven door Gust Adriaensen


  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen (met of zonder papieren) blijven kinderen

  Ondanks herhaalde rechterlijke veroordelingen én het uitdrukkelijke verbod op opsluiting van deze vluchtelingen- en migrantenkinderen in internationale verdragen', blijft deze regering kinderen opsluiten, schrijft Derluyn in De Standaard. 

  Met andere woorden: Francken pakt de illegale migranten aan met onwettelijke maatregelen. Zijn beleid is niet alleen onwettelijk, het is ook onmenselijk en ontmenselijkend. Ook hier stoot je op een bizarre en ontluisterende tegenstelling in het beleid.

  De nationalisten die voortdurend de mond vol hebben van 'onze' erfenis van de Verlichting, van 'onze' Europese normen en waarden, van 'onze' christelijke cultuur, van 'onze' Vlaamse deugden, treden basiswaarden daarvan met de voeten: het respect voor de lichamelijke en psychische integriteit en identiteit van de andere.

  Niet de migranten, en zeker niet de kinderen, vormen een bedreiging voor 'ons volk'. De echte bedreiging en ondermijning van een humane samenleving, gaan uit van een ideologie die kinderen opsluit.

  06-08-2018 om 17:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het "wij" van de arbeiders is het "wij" van het nationalisme geworden'

  Didier Eribon, Franse intellectueel:

  'Ons onderwijssysteem elimineert kinderen uit de arbeidersklasse, ook wanneer ze begaafd zijn. Mijn broers zagen dat anders. Ze zeiden: dat we stopten met studeren, was onze vrije keuze. Wel, als de mensen ervan overtuigd zijn dat hun eliminatie geen gevolg is van sociale wetmatigheden maar hun eigen beslissing, dan zie je hoe dominant het liberalisme is geworden. Alles is nu de verantwoordelijkheid van het individu.'

  'Doordat links helemaal meestapte in de agenda van het neoliberalisme, beroofde het zijn traditionele kiezers van hun politieke identiteit. Die mensen gingen dus op zoek naar een nieuwe identiteit. En dat werd het "wij" van het nationalisme, van de Fransen, van de blanken. Alles wat verkeerd liep , werd de schuld van de migranten. '

  06-08-2018 om 07:38 geschreven door Gust Adriaensen


  05-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tip van paus Franciscus - het kost je slechts 2 minuten per dag

  Tip van paus Franciscus - het kost je slechts 2 minuten per dag

  Hoeveel van jullie lezen het Evangelie twee minuten per dag? Twee minuten! Neem een kleine Bijbel mee in je zak, in je tas … Open de Bijbel en lees twee minuten het Evangelie van de dag. Terwijl je in de bus zit, in de metro, in de trein, of wanneer je thuis bent. Probeer het.

  En je zult zien hoe het je leven verandert. Waarom? Omdat je Jezus ontmoet. Omdat je het Woord ontmoet.

  Paus Franciscus

  Bijlagen:
  http://javascript   

  05-08-2018 om 20:29 geschreven door Gust Adriaensen


  04-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

   XIII.31

  Vrijdag 3 augustus 2018

  Nog meer vakantiedrukte

  We zijn juist de zondagseucharistie begonnen of ons kerkje loopt vol met moslimkinderen uit Qâra die op bezoek zijn. Het is een gelegenheid om even te onderbreken en hen toe te spreken. We vertellen iets over de bijzondere betekenis van deze dag (yom achad; de eerste  dag!) ter ere van “nabi” (profeet) Jezus, het “Woord” van God en de  “Geest” van God, die gestorven is om onze zonden uit te wissen. Hij heeft ons niet veroordeeld maar juist gered door, als de Heilige Gods en de Onschuldige zelf, al onze schuld op zich te nemen,  te sterven op het Kruis en daarna te verrijzen. Dat vieren we in deze eucharistie. Kinderen en begeleiders luisteren en kijken gespannen toe.

  De dagorde blijft voorlopig nog chaotisch wegens de cursus Project Management, waarvan de deelnemers zich voorbereiden op hun examen. Soms schijnen ze  ’s avonds niet te kunnen  eindigen en daarna zouden wij dan toch nog graag  de zaal opruimen. Er worden namelijk ’s avonds goed gevulde sandwiches, in papier gerold, met wat frisdrank aangeboden. Onze gasten leveren ondertussen hun bijdrage. Eentje heeft het op zich genomen om het rondslingerend vuil over heel het terrein op te ruimen. Ook sigarettenpeukjes zijn hier alom tegenwoordig. Helaas roken Syriërs veel en de sigaretten zijn heel goedkoop (ik laat mij vertellen dat een pakje sigaretten hier  0,50 € kost en bij ons 7 €!). Aan de boerderij staat een grote verzameling van (lege) Russische obussen. Deze worden nu op strategische plaatsten gezet in de hoop dat ze de peukjes kunnen opvangen. Voor de rest zullen vuilnisbakken geplaatst worden zodat groepen bezoekers daarin hun afval kwijt kunnen. Verder weten we nudat we het  citroenkruid voortdurend mogen afsnijden, laten drogen en in kartonnen dozen bewaren. Het schiet telkens weer op. En het is de beste thee.  Een andere gast helpt mee aan het proper houden van het huis. Van de zusterkloosters zei men vroeger dat iedereen poetste terwijl het nergens vuil was. Voor de mannenkloosters gold dan precies het tegenovergestelde. Al is dit niet (of niet meer) waar, er is  wel iets van aan. En zo kan het altijd beter.

  In de loop van de week komt een Fransman, een psycholoog, voor een kleine maand meeleven. Hij wil dienstbaar zijn door, vanaf volgende week, Franse en Engelse les te geven aan de kinderen van het dorp. Deze week is hij al begonnen met onze kinderen en die zijn alvast enthousiast. Verder zal hij aan de medewerkers van de Rode Halve Maan conferenties geven over post-traumatische stressverwerking.

  Vervolgens kwam er nog een jonge vrouw uit het christelijke dorp Mharde. Zij is dokter en oncologe. Van hieruit zal zij op verschillende plaatsen werken. Deze avond wil zij een conferentie geven over: Hoe Jezus verkondigen?

  Donderdagavond komen drie echtparen met hun kinderen (uit Yabroed) en willen een intense  mini-retraite houden, die we graag zullen begeleiden. ’s Avonds wordt in de kerk een uur aanbidding voorzien bij het Uitgestelde Allerheiligste Sacrament.  De meeste zijn echter naar de “volksmarkt” (soek assjabie), aan de rand van het Qâra, naast de autostrade. Vooral voor onze gasten was het een aangename ontmoeting met de mensen en bovendien kregen ze nog een eenvoudige maar lekkere maaltijd aangeboden. Ondertussen is onze kaasmakerij ook naar daar verhuisd. Vandaag komt daar namelijk de Syrische TV om de verkoop van eigen producten in de streek wat aan te moedigen. En onze eigen producten moeten er natuurlijk ook wat behoorlijk bij liggen.

  Het westen is  ziek en besmet  de hele wereld (voorlopig nog)

  Twee gebeurtenissen hebben het nieuws de voorbije weken beheerst. Het eerste was het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, het tweede de Helsinki top. Een bredere beschouwing van deze heuglijke gebeurtenissen openbaren ons de ziekte van onze huidige wereld.

  Het westen heeft er alles aan gedaan om in de aanloop naar het internationale voetbalfeest Rusland zo veel mogelijk in een slecht daglicht te stellen. Het begon al met het fameuze Nederlandse rapport over het neerhalen van het lijnvliegtuig MH 17 waarin Rusland nogmaals als de schuldige werd aangewezen met alleen vage insinuaties en beschuldigingen zonder een enkel bewijs. Iemand met een beetje kritische inzicht, heeft al lang begrepen dat het een stinkend potje is door het westen zelf gebrouwen om Rusland te beschuldigen. Dit rapport diende om de vierde verjaardag te vieren van deze tragische gebeurtenis. Het werd eind mei al in heel de Atlantische pers met veel mediaomhaal voorgesteld, omdat bij de vierde verjaardag, (17 juli 2018) het WK voetbal al voorbij was! Het rapport moest de lastercampagne tegen Rusland op gang trekken. Ondertussen blijft nog de beschuldiging van de vergiftiging van de Skripals, hoewel er niet één zinnig verband met Rusland te vinden is. En dan de inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen, alsof de VS een bananenrepubliek zijn. In feite zijn het de VS die in de hele wereld verkiezingen blijven beïnvloeden en manipuleren. Het verhaal van de ketel en de pot.

  De Britse regering waarschuwde haar burgers niet naar Rusland af te reizen omdat het “een gevaarlijk land” is, vol van “Russische hooligans”, gewelddadig en zonder medelijden. De VS waarschuwden voor de “Russische vrouwen” die bezoekers in de val lokken en tot spionnen maken. De werkelijkheid is dat het WK schitterend werd georganiseerd en vlekkeloos verlopen is als een voorbeeld voor alle WK’s, die nog georganiseerd zullen worden. Er was geen enkel opstootje. Het onthaal, de gastvrijheid en dienstbaarheid waren uitstekend. De Russen hebben niet alleen hun vriendelijk gelaat getoond maar ook de schoonheid van hun ziel. Vele eerlijke supporters hebben dit duidelijk en dankbaar uitgeroepen. Kortom, het is precies het tegendeel van de diabolisatie van Rusland die in het westen onverminderd verder gaat.

  Het westen zakt steeds dieper weg in zijn ziekelijke driften van overheersen en uitzuigen. Het gelooft zijn eigen leugens om zichzelf te rechtvaardigen, terwijl het bovendien heel de wereld lessen in moraal, vrijheid en democratie blijft geven. Zonder schaamte doet het mee aan het belasteren van Rusland. Iedere week moet er iets negatiefs over Rusland verschijnen. Inmiddels is Vladimir Poetin ongemeen populair omdat hij een voorbeeld is van een waar  staatsman en aan het Russische volk zijn waardigheid heeft teruggeven.

  En waarom die redeloze haat tegen Rusland? In de jaren 1990 hield Boris Eltsin algemene uitverkoop en westerse oligarchen konden ongehinderd Rusland leegzuigen. Toen Vladimir Poetin aan de macht kwam, draaide hij de geldkraan dicht en de neoconservatieven sloegen alarm alsof het een misdaad was.

  Vervolgens ging de hoofdaandacht naar de ontmoeting Poetin-Trump in Helsinki op 16 juli 2018. De VS hebben zich op geen enkele manier als de overwinnaars in Syrië kunnen voordoen, er is geen sprake van het isoleren van Iran, de eisen van het zionistische regime worden helemaal niet  ingewilligd en zowel Oekraïne als de hele wereld zullen de Russische Krim als voldongen feit moeten erkennen. In Syrië worden de president en de regering zonder meer als wettig aanvaard, de bondgenoten blijven Syrië op wettige basis bijstaan,  alle vreemde, illegale troepen moeten vertrekken, de  soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië staan niet ter discussie en de  veiligheid van Israël is alleen gegarandeerd als het zionistisch regime eindelijk  internationaal recht erkent en de soevereiniteit van andere landen en volken respecteert. De Golan is Syrisch grondgebied en niet voor onderhandelingen vatbaar.

  De weerstand van de “Deep State” en de neoconservatieve elite is echter ongemeen heftig en gedraagt zich als een kat in het nauw. Terwijl Poetin alles doet om een conflict te vermijden, doen zij alles om een nog grotere oorlog uit te lokken (langs Oekraïne, of Iran dat zich aan alle afspraken heeft gehouden, of Noord Korea, of Syrië, dat nooit de VS iets misdaan heeft…) Op grond van het Amerikaanse exceptionalisme menen zij de goddelijke roeping te hebben als redders van de wereld over de hele aardbol te moeten heersen en steeds het zionistische regime ter zijde te moeten staan. Het schijnen New Yorkse joden geweest te zijn die deze neoconservatieve ideologie ontworpen hebben. De joden speelden al de hoofdrol in de Russische revolutie. Alexander Soljenitsyn (+ 2008) werd in het westen gevierd als de grote tegenstander van de Sovjetunie totdat hij de Russisch-joodse geschiedenis schreef (Deux siècles histoire tabou; tome 1: 1795-1995, Juifs et russes avant la révolution; tome 2: 1917-1972, Juifs et russes pendant la période sovjétique). De  Bolsjewistische staat  van 1918-1919 had 556 belangrijke functionarissen, waarvan niet minder dan 458 joden waren!

  De neoconservatieve ideologie (VS, Israël, westen en bondgenoten) respecteert geen internationaal recht, geen soevereine staat, geen territoriale integriteit. Zij achten zich geroepen om aan heel de wereld hun “vrede” op te leggen en hieronder verstaan zij een totale en onvoorwaardelijke onderwerping. Iedere weerstand hiertegen beschouwen zij als een bedreiging voor hun nationale veiligheid en een rechtvaardiging om oorlog te voeren. Dan gedragen ze zich plots als de straffende  engelen uit de Apocalyps. En zo worden in Afrika en het Midden Oosten landen (bij voorkeur met de grootste bodemrijkdommen) willekeurig uitgemoord en ontwricht, tevens om de waanzin van het zionistische “Grote Midden Oosten” te dienen. Met grenzeloze arrogantie en zonder enige scrupule.

  In Nürnberg werden op 2 oktober 1946 kopstukken van het Naziregime ter dood veroordeeld. Zij hadden weliswaar gehandeld volgens de wetten van hun land maar Nürnberg oordeelde dat zij vanuit hun eigen geweten de gruwelijk onmenselijke daden hadden moeten inzien en de ‘wettige bevelen’ weigeren. Hoeveel te meer geldt dit nu voor de “onwettige” onmenselijke gruwel? Miljoenen onschuldigen worden vermoord, verminkt, op de vlucht gejaagd. Tientallen landen worden verwoest. Wanneer komt er een Nürnberg voor de huidige criminele wereldleiders en allen die hun plannen hebben uitgewerkt? Welk proces van “Nürnberg” of “Oost-Ghouta” of “Oost Aleppo” of “Damascus” zal stem geven aan de stemlozen van onze tijd?[U1]  Sadam Hussein en Kadhaffi kunnen deze criminelen niet meer ter verantwoording roepen, Bachar al-Assad nog wel.

  En de Europese Unie, die noch enige identiteit noch enige waardigheid heeft, doet mee aan het ondermijnen van de vrede en de welvaart in de wereld, in dienst van het verwoestend westers-zionistisch imperialisme: onschuldige volken en landen mee uitmoorden en verwoesten, onwettige en onmenselijke sancties opleggen om het leven van fiere onafhankelijke volken te verstikken. Het Syrische volk weet er alles van. En van de sancties tegen Rusland is Europa zelf tenslotte meer slachtoffer dan Rusland. Europa, de vazal van de VS is de grote verliezer.

  Europa heeft alle moreel gezag verloren en is in volle ontbinding, waardoor iedereen zichzelf tracht te redden. Duitsland zal de illegale sancties tegen Rusland opheffen en Frankrijk probeert opnieuw mee te spelen in het Midden Oosten. Het wil dit op een andere manier doen (miljarden dollars brengen verplichtingen mee) dan zich te laten gebruiken door de mollige potentaten van de  golfstaten, die geen toekomst hebben voor de gang van de wereld en voor het uiteindelijk ontwaken van hun volkeren” (prof. Chems Eddine Chitour, 30 juli 2018: www.mondialisation.ca/poutine-le-tsar-de-toutes-les-russies-le-faiseur-de-paix-tranquille/5626957).

  Syrië, dageraad van een nieuwe wereld?

  De oorlog tegen Syrië markeert het einde van een wereldoorlog die een kwart eeuw heeft geduurd. Deze is het einde van “de nieuwe wereldorde”, de ideologie van het neokapitalisme, het neoconservatisme, neokolonialisme en van de Angelsaksische wereldoverheersing. We gaan over van een unipolaire naar een multipolaire wereld.

  WO II eindigde met de overwinning van de Sovjetunie over het nazisme. Hierna werden  wereldorganisaties opgericht zoals de UNO, de UNO Veiligheidsraad, het Internationaal Gerechtshof…, gebouwd op de erkenning van de soevereiniteit van de afzonderlijke landen. Volgens internationaal recht mag er geen oorlog gevoerd worden tenzij bij wettige zelfverdediging of bij een uitdrukkelijk voorafgaand mandaat van de UNO Veiligheidsraad. Dan volgde de Koude Oorlog die eindigde met de ineenstorting van de Sovjetunie en de ontbinding van het Warschaupact. In plaats van de NAVO eveneens te ontbinden, begon deze tegen de afspraken in, de landen van het voormalige Warschaupact en van de voormalige Sovjetunie in te palmen, wat niet zo moeilijk was, gezien de grote haat tegen deze voormalige Sovjetunie. WO III begon dan met de illegale bombardementen op Joegoslavië en de ontmanteling van dit land, gevolgd door de oorlog tegen Afghanistan, Irak, Georgië, Libië, Jemen, eindigend met de oorlog tegen Syrië. Ondertussen hadden er grondige machtsverschuivingen plaats gevonden, waardoor de eigenlijke internationale instellingen eerder marionetten werden in handen van de machtigsten. Wapenbazen, bankiers, lobby’s van grote multinationals wisten hun wil op de leggen om hun belangen te  verdedigen. Hierdoor werd de macht van de internationale organisaties en van de afzonderlijke regeringen ondermijnd (Daniele GANSER, Les guerres illégales de l’OTAN. Une chronique de Cuba à la Syrie, Ed. Demi-Lune, 2017. Noam Chomsky beweert dat alle Amerikaanse presidenten van na WO II als grote criminele oorlogsmisdadigers verdienen veroordeeld worden. Dit boek bewijst dat aan deze lijst van criminele oorlogsmisdadigers Blair, Cameron, Sarkozy en Hollande moeten toegevoegd worden). Het is een lange geschiedenis van onwettige inmenging, afzetten van wettige regeringen, bombarderen van onschuldige volken, onmenselijke ontwrichting van landen voor de belangen van een corrupte elite. Terwijl Al Qaida officieel werd aangeklaagd voor de aanslagen van 9/11 op de Twin torens in Manhatten, werd al Qaida door de NAVO ingezet om oorlog te voeren tegen Libië en Syrië. Hoewel de meeste terroristen uit Saoedi-Arabië kwamen, werd uitgerekend dit land de grote vriend en bondgenoot van het westen!  En voor de rechtvaardiging van deze onmenselijke en onwettige oorlogen, worden monsterleugens  uitgevonden, massaal verspreid en succesvol in de openbare opinie gebeiteld. Inmiddels waren er ook andere verschuivingen. Aanvankelijk was het blijkbaar de bedoeling van de schimmige wereldheersers om de “Arabische wereld” op te zetten tegen de “christelijke wereld” om tot een “creatieve chaos” te komen waardoor zij in de verschillende landen hun belangen veilig konden stellen. Inmiddels is er geen sprake meer van een “clash van de beschavingen”. Het sjiitische Iran is nu een stevige bondgenoot van het orthodoxe Rusland om het multiculturele Syrië, dat overwegend soennitisch is, te beschermen.

  Rusland en China blijven onverminderd druk uitoefenen om terug te keren naar het internationaal recht en de erkenning van de soevereiniteit van de landen. Zij willen geen oorlog en geen confrontatie maar samenwerking. Bij dit Russisch-Chinees  verbond (met o.m. een nieuw monetair systeem, los van de dollar), sluiten steeds meer landen zich aan. Ook de volken zelf willen  terug naar eigen onafhankelijkheid, los van de dictatuur van Washington en de bureaucratie van Brussel. De Brexit blijft ook andere landen inspireren. Misschien was het WK voetbal in Rusland al een voorafspiegeling hiervan. Bij een match tussen een Europees land en een land uit een ander werelddeel, kreeg geen enkele supporter het in zijn hoofd om met een Europese vlag te zwaaien.

  In Yalta (4-11 februari 1945, de Krim, Rusland) werden de kaarten geschud voor de situatie na WO II. Dit gebeurde door W. Churchill, Franklin D. Roosevelt en J. Stalin.  Helsinki, 16 juli 2018 is een Yalta van twee: Vladimir Poetin en Donald Trump. En Poetin is onbetwist de hoofdspeler voor de wereldvrede en wel op Olympisch niveau. Hij heeft eind 2015 Syrië gered van de vernietiging door het westen. En het zullen Rusland en China zijn die Syrië mee mogen en kunnen opbouwen.

  In Syrië werd, meerdere duizenden jaren geleden, de gedachte van een staat uitgedacht en uitgewerkt. Het is duidelijk niet per toeval dat juist hier deze oorlog wordt uitgevochten. Syrië, zijn volk, zijn leger en zijn president konden weerstaan aan de meest gigantische coalitie uit de geschiedenis, samengesteld uit 114 landen, leden van de Verenigde Naties, omdat ze een ware staat hebben die nooit opgehouden heeft te functioneren” (Thierry Meyssan, 31 juli 2018: http://www.voltairenet.org/article202200.html)

             

  En dit nog:

  vOns vorig bericht weer heel uitvoerig met 12 video’s toegelicht: 1. Buitgemaakte wapens, zwaar geschut, munitie, tanks…2. - 4: terugkeer vanuit Libanon 5. Humanitaire hulp vanuit Frankrijk 6. Assad over de Witte Helmen 7. Landmijnen en granaten gevonden in hoofdkwartier van de  WH (is dat voor wondverzorging?) 8. De VS zijn in Syrië om de terroristen te helpen de oliebronnen in te palmen 9. De vermoorde pater Frans van der Lugt getuigt  10-11 Caritas in Damascus en Aleppo 11-12 over het Wahhabisme en de  verschrikkelijke indoctrinatie van kinderen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-83/

  vNogmaals over die ongelooflijke huichelarij van de door het westen geprezen “hulpverleners” van de  WH: http://www.golfbrekers.be/gedankenspielerei/ ; http://www.golfbrekers.be/een-beeld-zegt-meer-dan-1000-woorden-6/

  vBelgen en Nederlanders die wegsmelten onder de hitte, kom naar het zwembad in Damascus: http://www.golfbrekers.be/dit-mag-in-damascus/

  vDit bewijst nogmaals de waanzin van de  hele westerse pers. Allé, TV-kijkers en gazettenlezers, wordt eens wakker: http://www.golfbrekers.be/medeleven-wordt-politiek-correct-ingeslikt/

  vVan Witte Helmen naar zwarte madammen, 2 video’s: http://www.golfbrekers.be/zwarte-madammen-in-actie/

  vKoerden (zo geliefd door de VS?) vertrouwen niet meer op de VS maar onderhandelen wijselijk met Damascus: http://www.golfbrekers.be/beter-met-assad-dan-met-uncle-sam/

  vDe jacht op Assad: https://finding-voices.blogspot.com/2018/07/de-jacht-op-assad-begint-terwijl-israel.html

  vWraak van de  Druzen op de door het westen gesteunde gruwelijke massaslachting in Sweida: http://www.golfbrekers.be/bloed-is-dikker-dan-water

  vGoede informatie met een video over de mysterieuze groep van de Druzen: http://www.golfbrekers.be/de-druzen-een-onbekende-minderheid-in-het-m-o/

  vTwee video’s over de muur tussen Irak en Syrië om de terroristen tegen te houden:  http://www.golfbrekers.be/irak-bouwt-een-muur-op-de-syrische-grens/

  vDe Amerikaanse “Deep State” wil tegen iedere prijs Rusland vernietigen, drie video’s: http://www.golfbrekers.be/deep-state-usa-vreest-niets-meer-dan-de-wil-voor-vrede/

  vHoe Turkije en de  NAVO, de werkelijke bondgenoten zijn van de terroristen, ook van IS: https://freesuriyah.wordpress.com/2016/09/23/een-klokkenluid-vertelt-hoe-de-navo-de-grootste-bondgenoot-is-in-het-bewapenen-en-financieren-van-isis-en-de-fake-coup-van-gulen-2/

   

   

   

  vAmerikaanse maffiapraktijken tegenover Europa om zoveel mogelijk Rusland te treffen, met een video van Dirk Müller:   http://www.golfbrekers.be/wie-is-de-betere-strateeg/

  vDr. Saif al-IslamGadhaffi, kortom Gadhaffi jr., mogelijk president van Libië? Drie video’s: http://www.golfbrekers.be/de-libische-kat-keert-misschien-weer/

  vFoto’s en zes video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6-2/ 

  vDe grote vreugde om de bevrijding en de diepe pijn om de vele doden, 7  video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-7/

  vSamenvatting van Astana 10 met de bittere vaststelling dat de  terroristen beschermd worden door Israël, VS, Canada, Engeland, Duitsland. En de  grootste belemmering voor de terugkeer van de  vluchtelingen blijven de  illegale en onmenselijke “sancties”: https://www.mondialisation.ca/syrie-astana-10-rendue-a-sotchi/5627008

  vEen verslag van Sonja van den Ende die ons vorige week samen met haar man een sympathiek bezoek bracht: http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2018/08/01/de-strijd-om-qara--mar-yacub-syrie

   

  P. Daniel

  04-08-2018 om 21:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  Goede Vrienden,
  Waar een journalist en zelfs een hoofdredacteur slechts van kan
  dromen, krijg ik iedere week. Ik schrijf maar wat, precies zoals ik
  het wil, vanuit de Syrische situatie en enkele dagen later krijg ik
  mijn schrijfsel teruggestuurd, geïllustreerd met een overvloed aan
  video’s. Onbetaalbaar en onbetaald. Heel hartelijk dank aan deze
  trouwe onderzoekers! Ik ben geen journalist en zeker geen
  hoofdredacteur. Ik ben nu monnik in de woestijn van Damascus. Deze
  stek is mijn universiteit van stof, stenen en storm. Hierin heeft ook
  Jezus leren vechten en in navolging van Hem, ontelbare
  woestijnmonniken. Zij waren niet bekommerd om “modern“ of “bij de
  tijd” te zijn en de laatste modetrend te volgen. Zij wilden God
  zoeken, hun medemensen dienen en gingen regelrecht tegen de heersende
  stromingen in. Ook onze wereld wordt beheerst door onmenselijke
  oorlogen en morele ontwrichting, die we krachtig moeten afwijzen. In
  het evangelie van Johannes  noemt Jezus de duivel herhaaldelijk de
  prins van deze wereld. Hij is wel de vorst van de huidige wereld, maar
  niet de kroonprins. Uiteindelijk zal zijn rijk van leugen, eindeloze
  ellende en chaos overwonnen worden door Jezus en zijn Rijk Gods.
  Mensen die het wereldgebeuren goed kennen zijn soms pessimistisch en
  zeggen dat het altijd maar erger wordt. Wij kunnen hen begrijpen en
  volgen, maar niet tot het einde. Ook in de eindeloos lijkende Syrische
  ellende ligt een kostbare hoop. Uit het huidige Syrische lijden kan
  een nieuwe wereld geboren worden, al zal ook deze onvolmaakt zijn.
  Daarvoor is een nieuwe bewustwording nodig en daaraan willen we
  meewerken, voor het heil van de mensen zelf en voor de eer van God.
  Eerst iets over de grote vakantiedrukte uit de gemeenschap en daarna
  klagen we nogmaals het blijvend onrecht tegen het Syrische volk aan.
  In bijgevoegde video’s krijg je overvloedige informatie met
  beeldmateriaal over de verder gaande  bevrijding, de terugkeer van
  vluchtelingen, de ontdekking van steeds meer gruwelen van de
  terroristen, de lievelingen van het westen, de westerse leugenmachine,
  de  gesprekken van Astana 10 en zoveel meer.
  P.Daniel

  04-08-2018 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  03-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een regering van zelfbewieroking'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onder de titel 'Een regering van zelfbewieroking' deelt de éminence grise van de politieke commentatoren, Luc Huyse, in De Standaard van 2 augustus, mokerslagen uit aan deze regering van het zelfbedrog.

  De bewindsploeg van de 'verandering' blijkt weinig of niets ten goede, d.w.z, voor het algemeen belang, te veranderen. Integendeel, op een aantal beleidsterreinen presteert zij slechter dan Di Rupo.

  Terecht wijst Huyse ook op de groeiende invloed van de communicatiespecialisten. Zij zijn vooral gespecialiseerd in het fabriceren van goed-nieuws-shows, die een illusoire wereld oproepen die mijlenver van de echte maatschappelijke realiteit staat. Deze regering laat zich door de dikbetaalde specialisten binnen- en rondleiden in De Efteling, wordt volgepropt met zelfgenoegzaamheid en wil zelfs de uitgang van het pretpark niet meer vinden.

  Huyse legt terecht de link tussen de groeiende rijkdom van de partijen (ons belastinggeld) en de sterke ( in democratische zin, nefaste) invloed van de communicatiebureaus. Een reden te meer om de financiering van de partijen, grondig te herzien.

  03-08-2018 om 12:39 geschreven door Gust Adriaensen


  02-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gespreksvormen

  Jan T' Sas heeft het in De Standaard van 31 juli over debatvormen. Hij vermeldt het 'cumulatieve gesprek': alles wordt maar op een hoop gegooid, zonder conclusies. Er is het competitieve gesprek: de deelnemers willen de winnaar zijn, gelijk krijgen. Beide vormen zijn steriel, inefficiënt.

  Gelukkig, schrijft hij, is er nog een derde gesprekssoort, het exploratieve gesprek. Dat beantwoordt aan zeven basisregels: actief naar elkaar luisteren, elke deelnemer aanmoedigen om zijn mening te geven, respect hebben voor elke mening, elk idee in overweging nemen, vragen naar argumenten bij beweringen (waaromvragen stellen), tegenargumenten formuleren en naar een consensus streven.

   Uiteraard kan er inderdaad alleen maar sprake zijn van een echte 'gedachtewisseling' en van een 'voedend en verrijkend debat', wanneer er een 'exploratief' gesprek plaatsvindt. De realiteit is evenwel vaak dat mensen niet echt houden van het uitwisselen van gedachten, van luisteren naar elkaar, van ruimte laten aan elkaar. Zij willen gelijk krijgen, bevestiging ontvangen, geen tegenargumenten, geen vragen, geen twijfels.

  Als in 'debat(?)programma's' als Terzake en De Zevende Dag sterker gestreefd werd naar de toepassing van de basisregels van het exploratieve gesprek, zou er al veel ten goede kunnen veranderen in de manier waarop burgers op straat of aan de toog, debatteren. Maar vaak zie je op tv het tegenovergestelde: kakofonie van stemmen, onderbrekingen, monologen.

  En de moderator laat vaak begaan. Onmachtig om de gespreksteugels in handen te houden? Of is het zo dat dergelijk chaotisch gekissebis als boeiender voor de kijker wordt beschouwd dan rustige, goed onderbouwde, gedachte-uitwisseling?

   

  02-08-2018 om 09:36 geschreven door Gust Adriaensen


  01-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Economie offert mensen op voor winst'

  Paus Franciscus heefttijdens zijn eerste audiëntie na de onderbreking in juli, gewaarschuwd voor de verheerlijking van geld en succes. Economie offert mensen op voor winst, waarschuwde hij de gelovigen.

  Franciscus vertelde hen dat het Bijbelse verbod op afgoderij nog steeds actueel is, omdat de mens niet zonder referentiepunt kan leven en omdat wij in een wereld leven met afwisselende goden, zoals materiële dingen, maar evenzeer ideeën en rollen. Die valse goden beloven het leven, maar nemen het in werkelijkheid weg.

  01-08-2018 om 17:08 geschreven door Gust Adriaensen


  28-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/30

  Vrijdag 27 juli 2018

  Vakantiedrukte

  Plots zijn we hier met acht Nederlandssprekenden, evenredig verdeeld tussen vier Nederlanders en vier Belgen. Sommigen blijven maar enkele dagen en daarom gingen we meteen al op bezoek in het vluchtelingenkamp van Dweyr waar we zorg voor dragen. Daarna maakten we nog een uitstap naar het klooster van Mar Moussa hoog in het gebergte van Nebek. Ondertussen is een vertegenwoordiger van Caritas Toledo toegekomen. Langs de aartsbisschop van Toledo blijven we veel hulpgoederen. krijgen. Met deze man reden fr. Jean en ik naar onze bisschop Abdo Abach in Homs. De bisschop sprak over zijn noden, o.a. medisch materiaal en schoolgerief voor 4000 kinderen. Inmiddels was ook de verantwoordelijke van ons bureau in Homs bij ons gekomen. Hij is een heel gemoedelijk en rustig man maar een ongelofelijk goede organisator. Hij draagt zorg voor de hulpverlening in Homs, Deir Ezzor, Aleppo en Raqqa. Bij onze telefonische afspraak had de bisschop gezegd dat hij heel de dag te bereiken was maar dat hij ons liefst voor de middag ontving. We waren op de middag daar. Na onze gesprekken nodigde de bisschop tot onze verrassing ons alle vijf uit om met hem het middagmaal te nemen. Daarna wandelden we naar het klooster van de paters Jezuïeten om bij het graf van de Nederlandse pater Frans Van der Lugt even te  bidden. Helaas bleken de paters niet thuis te zijn. Dan nodigde de verantwoordelijke van ons bureau ons uit om even bij hem te komen. We zagen in verschillende bureaus een twaalftal jonge mannen en vrouwen ijverig en vriendelijk werken. Het ziet er allemaal erg professioneel uit. Deze mensen hier zorgen voor heel vele families en mensen in nood. En vooraleer we naar huis terugkeerden reden we nog langs de verwoeste wijken die ons doen denken aan het verwoeste Oost Aleppo. In de stad zelf heeft het leven zich helemaal hernomen. En vooraleer deze Spaanse verantwoordelijke voor Caritas terugkeerde, heeft fr. Jean hem nog twee dagen begeleid in Aleppo, zodat hij toch iets gezien heeft van de nood in Syrië  en van de  wijze waarop wij daaraan trachten tegemoet te komen, o.a. met behulp van caritas Toledo.

  Ondertussen zijn de  appels en de peren geplukt, wat weer een gelegenheid geeft om bij ieder bezoek een bak peren of appels mee te geven. Bomen en planten van water voorzien blijft verder een dagelijks werk. Ook deze week gaat de cursus Project Management nog door waarvoor onze dagorde wordt aangepast. ’s Avonds blijven de meeste deelnemers nog wat “hangen” en organiseren een volksdans of een gezelschapsspel. Vrijdag en zaterdag is er geen cursus en zo maakten we met zijn allen deze middag een uittap naar de bergen. In het kapot geschoten huis dat we vroeger al als  rustplaats gekozen hadden  plaatsten we het eten dat wij bij hadden. De meesten klommen dan te voet verder naar de Libanese grens en als iedereen weer terug was, hebben we met een 35-tal personen gegeten. Vooral voor onze gasten was het een aangename verrassing.

  Wahhabisme en het westen

  Prins Mohammad bin Salman, de toekomstige koning van Saoedi-Arabië laat zich in een interview in de Washington Post ( 28 maart 2018) ontvallen dat het de westerse bondgenoten waren die gevraagd hebben  het wahhabisme te verspreiden langs moskeeën en scholen.  Om de invloed van de  Sovjetunie te bestrijden  koos het westen de radicale vleugel van de islam, het wahhabisme en wilde  op deze wijze iedere gezonde ontwikkeling van het volk en iedere anti-imperialistische aspiratie onderdrukken. Aan de oorsprong hiervan liggen de Britten met de meest fanatieke en fundamentalistische prediker aller tijden: Muhammad bin Abd al-Wahhab, die midden 18e eeuw het wahhabisme in Saoedi-Arabië stichtte. Het is een extreem agressief systeem van blinde ijver, ritualisme en onwetendheid om mensen schrik aan te jagen, hen tot absolute onderworpenheid te brengen, lijdzaam te doen toezien dat hun land geplunderd wordt zonder enig verzet te bieden. Dit systeem schakelt iedere vorm uit van gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, ontwikkeling, rechtvaardigheid of democratie en het louter uiterlijk ritualisme zorgt er voor dat de mensen geen enkele zin hebben om zich hiertegen te verzetten. Alles wordt gerechtvaardigd “in de naam van God” en “in de naam van de islam”. Het wahhabisme krijgt steun van de moslimbroeders, die zelf gesteund worden door het westen. Vanaf het midden van de 20e eeuw trachten moslimbroeders regeringen omver te werpen en te  vervangen door een radicale islamitische staat. Ondertussen stromen de rijkdommen van die landen naar de VS, Europa, Japan, Australië. Een voorbeeld is Indonesië. Van een lekenstaat onder Sukarno werd het land sinds 1965 vlug een wahhabitische staat, beroofd van zijn rijkdommen, zijn identiteit, zijn cultuur en toekomst. Ondertussen zijn de Indonesische extremisten als huurlingen van het westen beroemd in heel de wereld en ze trachten overal nihilisme, cynische, corruptie en geweld te brengen. Hierbij is uiteraard Syrië een doorn in hun ogen. Het is een bij uitstek lekenstaat met een uitzonderlijk rijk verleden en een land waar alle etnische en geloofsgroepen in harmonie samenleven. Zo gaat het wahhabisme hand in hand met de westerse, imperialistische plunderaars en wordt steeds sterker.

  Slechts heel weinigen van de aldus gekoloniseerde en uitgebuite landen realiseren zich dat het wahhabisme noch God noch het volk dient maar alleen de belangen en de gulzigheid van het westen… Totdat de laatste boom valt, de laatste rivier en stroom vergiftigd is, totdat er niets meer overblijft. Tot dan zal het een totale, absolute onderworpenheid zijn; totdat alles verbrand is, zwart of grijs. Misschien zullen dan enkele nederige scheutjes van bewustwording en weerstand beginnen te groeien”. (Andre Vltcheck, 18 juli 2018: https://www.mondialisation.ca/le-wahhabisme-saoudien-au-service-de-limperialisme-occidental/5626643)

  Sta me toe…

  … nog even terug te komen op het gouden jubileum van de encycliek Humanae vitae (25 juli 1968) van Paulus VI.

  Vooreerst is dit onderwerp een deel van mijn (onderwijzers)leven. Zoals iedereen ben ook ik begonnen als een onbeduidende docent in de  theologie, die aanvankelijk doet wat iedereen doet: napraten en naschrijven wat mannen met groot gezag zeggen en schrijven. Met de vreselijke kritiek op Humanae vitae en op Paulus VI had ik altijd wel veel moeite. Ondertussen werd ik bevriend met deskundigen uit de medische wereld die vanuit hun kennis daarmee op dezelfde wijze moeite hadden. En zo is onze overtuiging gegroeid dat “contraceptie” inderdaad een catastrofe is zowel voor de lichamelijke als voor de geestelijke gezondheid van het volk, wat we in ons boek ook konden staven en waarop we tot heden nog geen zinnige tegenargumenten hebben ontvangen. We waren overtuigd dat de nieuwe haalbare  alternatieven, contraceptie overigens achterhaald en overbodig  maakt, al dringt dit niet door in de openbare opinie (https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-hoe-een-paus-gelijk-kreeg/). (Na mijn vorig bericht kreeg ik van een echtpaar weer een bevestiging, die aantoont hoe bepaalde ernstige problemen na het achterwege laten van “de pil” ook voor goed verdwenen).

  Vervolgens is dit thema beslissend voor de strijd tegen de veelvormige morele ontwrichting. Omdat de visie van Humanae vitae grotendeels werd verworpen,  er geen interesse was voor de schitterende nieuwe perspectieven en geen verweer was tegen de gecommercialiseerde contraceptie, was er ook geen verweer tegen al wat in  het verlengde ligt: abortus, sterilisatie, manipulatie met het beginnende menselijke leven, in vitro  fertilisatie, “draagmoederschap”, losse relaties van homo’s en lesbi’s als “huwelijk”, transgender, euthanasie… Bovendien werd een en ander plechtig tot “mensenrecht” verheven, zodat er ook geen basis meer is om aan gewetensvolle geneesheren en christelijke  instellingen enige gewetensvrijheid te gunnen om niet verplicht te worden hieraan mee te werken.

  In katholieke middens in het westen zijn er deze dagen toch enkele artikels verschenen die verwijzen naar het gouden jubileum van Humanae vitae. Kardinaal DiNardo van Galveston-Houston, voorzitter van de Noord-Amerikaanse bisschoppenconferentie prijst de moedige en juiste visie van Humanae vitae. De Canadese bisschoppenconferentie heeft een verklaring uitgegeven, The Joy of Married Love, waarin ze de leer van Humanae vitae en de theologie van het lichaam van Johannes Paulus II sterk aanprijzen. Deze moed en dit inzicht hebben we bij Europese bisschoppen nog niet gevonden. In Frankrijk zijn er hier en daar groepen van jonge mensen die ondubbelzinnigdurven getuigen van de  waarheid van Humanae vitae.  In het Nederlandse taalgebied, afgezien van een uitgesproken katholiek nieuwsblad,  blijft het bij vage beschouwingen over pro en contra’s, nog steeds verdoofd door een contraceptieve roes, waarbij ieder dieper inzicht ontbreekt.

  Het is waar dat Paulus VI niet de duidelijke argumenten kon geven  die nu uitgewerkt kunnen worden op grond van de ontwikkelingen van de halve eeuw die daarop volgde. Hij heeft het wel voorzien. Het is niet waar dat hij zelf enige twijfel had en “uit angst” of “krampachtig machtsvertoon” dan maar voor een kleine minderheid koos en de mening van de grote meerderheid verwierp. We hebben dit fabeltje in ons boek ontmaskerd. De “minderheid” had een duidelijk verantwoorde mening. Op de valreep stuurde Mgr. K. Wojtyla (die helaas wegens de  beperkingen van het toenmalige Oostblok niet aan de  gesprekken in Rome kon deelnemen) zijn “Memorandum van Krakau” (februari 1968) naar Paulus VI. Hierin wordt de sterke personalistische visie van de totale gave van zichzelf ontwikkeld, waaruit blijkt dat contraceptie hiermee radicaal in tegenstrijd is. Als paus Johannes-Paulus II zal hij dit later uitwerken in zijn catecheses tot een “theologie van het lichaam”. De “meerderheid” had  geen duidelijke argumenten en stelde voor het oordeel over te laten aan de echtparen zelf en ze bracht, om druk uit te oefenen, meteen deze zienswijze (die als louter interne raadgeving aan de paus geheim moest blijven) in de openbaarheid en deze werd als officiële verklaring bejubeld. Hiermee werd het volksverlangen naar vrije contraceptie sterk aangemoedigd, terwijl de degelijke argumenten contra, van het Memorandum van Krakua pas in 2014 openbaar werden. Daarmee ontstond er een meerderheid tegen het standpunt van Paulus VI. Deze vroeg in 1967 de opvatting van de nagenoeg 200 synodevaders en slechts van  25 kreeg hij een antwoord. Steevast worden onze kardinaal L.J. Suenens en de Duitse kardinaal J Döpfner aangehaald als de aanvoerders van de “meerderheid”. Als hulpbisschop schreef L.J. Suenens een boekje over “Liefde en zelfbeheersing” (1960) waarin hij duidelijk stelde dat de Kerk nooit contraceptie kan of zal toestaan omdat het tegen de natuurwet is en daarover heeft de Kerk geen zeggenschap. Daarna was hij blijkbaar niet bezig met contraceptie zelf maar met het grote voordeel van een “collegiale beslissing”. Hij meende dat, indien de paus alleen een beslissing nam die tegen de mening van velen inging, dit een gezagscrisis kon veroorzaken en daarin had hij gelijk, maar hij begreep toen niet dat de zaak zelf dit meer dan waard was. En kardinaal J. Döpfner zag zelf het immorele van contraceptie toen ook niet duidelijk in en wilde daarom in de Duitse bisschoppenconferentie in deze heikele aangelegenheid het democratisch principe laten gelden van een vrije stemming. De meerderheid koos er voor om aan de echtparen het oordeel over te laten om al of niet contraceptie te gebruiken. Vijf dagen voor zijn dood (24 juli 1976) sprak hij met professor Fleischmann en bekende dat hij, hoe meer hij hierover nadacht, des te meer hij tot de overtuiging kwam dat de paus eigenlijk gelijk had.

  Met deze strijd zitten we in een grote en verwarrende stroming. Europa heeft besloten om God uit te sluiten, zijn christelijke wortels te verloochenen, zijn identiteit te verwerpen en de waardigheid van het menselijke leven te ontkennen. Inmiddels moeten we gewoon toegeven dat we de oorlog tegen de morele ontwrichting verloren hebben, mede omwille van de verwerping van de visie van Paulus VI. Wel moeten we ons inzetten om weerbaar te blijven en om hier of daar toch nog een veldslag te winnen. Terwijl er goede wetenschappelijke alternatieven zijn voor een welbewuste vruchtbaarheidsbeheersing (bv. sensiplan®), is contraceptie immoreel en vernietigend op fysisch, menselijk en moreel vlak. Ze tast het diepste wezen aan van het huwelijk als wederzijdse totale overgave van zichzelf. Paulus VI had de moed om hiervan te getuigen en radicaal tegen de heersende trend in te gaan. Hij had volkomen gelijk.

  En dit nog:

  vUitgebreide illustratie van ons vorig bericht: video 1 nogmaals over de Witte [S]Helmen, 2 en 3 veroveringen van het Syrische leger bij de Golan, 4 In Daraa herneemt het leven zich, 5. Evacuatie van rebellen, 6. Quneitra, 7. Al Harah:   http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-82/  

  vDe gruwelijke slachting in al-Sweida met video’s: http://www.golfbrekers.be/een-voetnoot/

  vAleppo herleeft langzaam:  1. Kunstenaar Nawaat Badawi keert terug 2. Voetballen 3 dans  en sport 4. Het leven herneemt zich 5. Bab al Faraj klokkentoren 6. Uit liefde voor Aleppo: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-11/

  v1. Al Qaida dankt WH; 2. WH in gevaar en geëvacueerd 3. door Israël 4. Rol van Israël, 5 tot 12 erg dubieuze inzet van de  WH: http://www.golfbrekers.be/witte-helmen-worden-beloond-voor-hun-diensten/

  v2 video’s: http://www.golfbrekers.be/zo-ziet-het-eruit-in-idlibistan-het-paradijs-der-gematigde-rebellen/

  vEen lange, wollige uitleg voor een simpele werkelijkheid: de Witte Helmen  verbonden met terroristen en gespecialiseerd in het maken van valse beelden om het Syrische Leger in zijn bevrijdingswerk zo veel mogelijk te hinderen en belasteren, worden door Israël nu geëvacueerd om… in Europa terecht te komen? Goed nieuws: wij zijn hier bevrijd van deze terroristische “bevrijders”: https://nos.nl/artikel/2242689-evacuatie-van-bekritiseerde-witte-helmen-lijkt-blijk-van-waardering.html

  vEen  uitleg over het feit dat de ontwrichtingsplannen van het westen in Syrië uiteindelijk mislukt zijn. Daarom wil het een nog grotere oorlog tegen Syrië: http://www.golfbrekers.be/de-plannen-in-syrie-zijn-mislukt/

  vOver de blijvende  terreur vanwege het zionistische regime: http://www.golfbrekers.be/de-vijand-van-mijn-vijand/

  P. Daniel

  28-07-2018 om 11:54 geschreven door Gust Adriaensen


  27-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert onder vuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mia Doornaert noemde een auteur 'een marginaal mannetje', toen die haar niet geschikt vond om voorzitter te worden van het  Vlaams Letterenfonds.

  Met ‘een marginaal mannetje’ is Doornaert niet aan haar proefstuk wat de persoonlijke beledigingen betreft. David Van Reybrouck krijgt er in een column van haar  ook flink van langs. Grasduinend in haar columns van de laatste jaren, ontstaat een beeld van een intolerante, agressieve, uiterst rechtse militante, die het meer moet hebben van denigrerende persoonlijke aanvallen dan van een onderbouwde mens- en maatschappijvisie.

  Een aantal voorbeelden. ‘De verontwaardiging van de weldenkenden (en zij bedoelt de ‘linkse’ westerse intelligentsia) pleegt selectief te zijn’, schrijft zij naar aanleiding van de dood van Castro. Wat graag haalt ze 'de fijnproevers van Europees links' over de hekel. Die volgens haar 'decadente kiezers' stemmen massaal op figuren als als Corbyn bij Labour en Sanders bij de Amerikaanse Democraten. Doornaert legt in een van haar columns een zeer sterk verband tussen criminaliteit en etnie of religie, waarmee ze zich wel op erg glad ijs begeeft.

  En elders luidt het dat 'de kernuitstap een van de paars-groene blokken aan het been van ons land is’. Ze haalt allerlei kwaadaardige truken boven om de mensen die bezorgdheid uitdrukken voor het lot van vluchtelingen en voor de groeiende harteloosheid en vijandigheid in onze samenleving, in het verdomhoekje van de linksige gutmenschen te zetten.

  Doornaert, vindt het nodig om de rectoren (en meer dan 1000 academici) als 'politiek correcten' te etiketteren, die het aan 'academische sereniteit' ontbreekt, wanneer zii n.a.v. het doodschieten van een vluchtelingenkind een open brief publiceren.Ze beschouwt de betogingen in Gaza (die geen enkel serieus gevaar opleveren voor Israël) schamper als 'mensenofferrituelen door Hamas', en de verontwaardiging over de slachting als 'eenzijdige pavlovreacties over de slechte Israëli's en Amerikanen. Zij kadert de misdaden in Telford op een ongenuanceerde, racistische manier en beschuldigt de politie van lafheid /bevooroordeeldheid, zonder daar voor bewijzen te leveren

  En om op een wat luchtiger noot te eindigen: in een column noemde ze Bart De Wever een ‘uitmuntende latinist’, wat een schaterlach veroorzaakte bij de ‘westerse intelligentsia’ en vermoedelijk ook bij De Wever, die enkele jaren geleden graag Latijnse citaten rondstrooide, plukklaar te vinden in de Dikke van Dale.

  Uiteraard heeft Doornaert haar freedom of speech, maar bij de intensiteit van de door haar gekozen profilering, is het niet te verwonderen dat in schrijvers- en andere kringen vraagtekens rijzen bij de haar aangeboden functie.

  Maar misschien heeft minister Gatz al veel ongerustheid weggenomen door te verklaren dat die functie niet veel om het lijf heeft. Een uitspraak die in deze tropische temperaturen bij schrijvers en andere 'linksige, westerse, elitaire intelligentsia' een mildere stemming en gl(r)imlach kan genereren. Hopelijk geldt dat ook voor barones - voorzitster -columniste -experte Mia Doornaert. Hoewel. 'Keizerin' Mia, zonder kleren...

  27-07-2018 om 17:42 geschreven door Gust Adriaensen


  26-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Showregering

  De basis en het uitgangspunt voor de begroting moeten altijd zijn: objectieve, onpartijdige cijfers. Daar zorgt het zgn. monitoringcomité voor.

  Wedden dat er door de regering met lof over het comité zou gesproken zijn, mochten de cijfers gunstig zijn geweest?

  Nu deze regering-van-de-verandering niet hoorde wat ze wilde hoorde, valt de objectieve rekenmeester in ongenade.

  Het tekent nogmaals het voornaamste kenmerk van deze regering: veel show-, nep- en fakegedoe, geringe democratische ingesteldheid.

  26-07-2018 om 15:38 geschreven door Gust Adriaensen


  24-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De regering: een ezel die geld schijt

  De miraculeuze financiële ingrepen van deze regering.

  -Tot voor 48 uur: een begrotingstekort van 2,6 miljard euro.

  -Enkele uren vergaderen op Hertoginnendal.

  -24 uur geleden het triomfantelijk bericht: 'Begroting in evenwicht! De 2,6 miljard zijn gevonden!!'

  Hoera, hoera, hoera!!!!

  Het fake news van Trump heeft een echte concurrent gevonden.

  24-07-2018 om 15:33 geschreven door Gust Adriaensen


  23-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/29

  Vrijdag 20 juli 2018

  Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

  Een project voor gehandicapten

  De cursus Project Management,  door het echo-team vorige week hier begonnen, werd deze week verder gezet. De vijf groepen van 7 personen hebben allen een eigen project gekozen en uitgewerkt: voor kinderen, voor jeugd, voor verlaten vrouwen en een project voor de recyclage van plastic. Het project dat door de gemeenschap wordt uitgewerkt betreft de gehandicapten. Vroeger kwamen gehandicapten reeds regelmatig hier maar nu willen we er meer systematisch werk van maken. Er zijn een 150-tal gehandicapten in Qâra en we kunnen voorlopig voor een 40-tal zorg dragen. Voor de oorlog schaamden families zich over de gehandicapten en ze werden ook uit het openbare even gehouden. Dit is al grondig veranderd. Nu wordt een plan uitgewerkt voor hen: in het klooster zou een vaste plaats voor hen voorzien worden waar ze vijf dagen per week welkom zijn, kinderen en groteren afzonderlijk. Voor iedere vier gehandicapten wordt één monitor voorzien. Er is een strikte dagorde van werk, fysiotherapie, spel, vorming (tekenen, schilderen, knutselen, hygiëne, lichaamsverzorging…) en er wordt rekening gehouden met de noden van ieder afzonderlijk. Het project zit goed in elkaar, hopekijk kan het ook zo gerealiseerd worden.

  Dankbare herinnering

  Dinsdagmiddag komt een groepje Hezbollah soldaten ons bezoeken. Ze hebben een cameraman bij die alles filmt. Er zijn mannen bij die hier waren tijdens de dramatische periode van november 2013 toen alles er op scheen te wijzen dat onze laatste uren geteld waren omdat we door duizenden zwaar bewapende terroristen omringd waren. Uitvoerig werden herinneringen opgehaald… Ook werden met droefheid de kameraden herdacht die hier toen gedood werden. Wij zaten weggedoken in de crypte: zusters, fraters, kinderen, mannen, vrouwen, enkele vluchtelingen… Een man kwam ons regelmatig op de hoogte houden van het gevaar. Ondertussen hoorden we onafgebroken schieten en af en toe een voltreffer vlak bij. Er werd af en toe ook voor eten gezorgd … totdat uiteindelijk een man op die zondag morgen de crypte binnen tuimelde met de uitroep: Het is voorbij! Blijkbaar waren de terroristen in groepjes over de bergen gevlucht naar Libanon. We konden voor hen getuigen: wanneer wij nu, naast de Rode Halve Maan, een grote organisatie van hulpverlening kunnen zijn in heel Syrië, dan danken we dit aan het feit dat jullie ons leven toen gered hebben. Hun antwoord luidde: wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.

  Dwayr

  Ruim drie maanden geleden bezocht ik het vluchtelingenkamp Dwayr ten N.  van Damascus, ingericht voor mensen die bevrijd werden uit Oost Ghouta (zie ons fotoverslag XIII/15 van 13 april 2018). Donderdag had ik de kans samen met Nederlandse vrienden, die enkele dagen bij ons verblijven, opnieuw dit kamp even te bezoeken. Aanvankelijk werden hier ‘n 18.000 mensen opgevangen en nu is nog slechts één zesde hiervan aanwezig, de anderen konden al terugkeren naar hun huizen. De gezellige drukte die we bij ons eerste bezoek zagen, is weg. De hulpverleners die er nog zijn, konden we alleen maar gelukwensen met hun werk. En bij onze terugkeer in Mar Yakub wachtte ons nog iets wat we zelf totaal niet verwacht hadden: gebak en gelukwensen omdat het inderdaad op deze dag 54 jaar geleden is dat ik tot priester werd gewijd in de abdij van Postel. Heer Jezus, ontferm u over mij.

  Hoop op vrede

  De hoop op vrede wordt in Syrië al zeven jaar kapot gebombardeerd. En toch houden volk, regering, leger en bondgenoten niet op met hopen. De zuivering in het zuiden gaat onverminderd verder, het leger behaalt de ene overwinning op de andere, grote hoeveelheden wapens en zwaar materiaal worden buitgemaakt en de  bevolking van Daraa komt massaal op straat om de bevrijding door het Syrische leger te vieren. De Witte Helmen worden ontmaskerd als groep, die verbonden is met Al Nousra en zijn  dus  steeds meer als terroristen in gevaar. Deze gevierde “beschermers van het volk” doen nu beroep op bescherming vanwege hun westerse broodheren.  Ondertussen voelen de Koerden (PYD) zich flink verraden door de VS en willen normale relaties met Damascus. En de president van Rusland heeft een ontmoeting gehad met de grote man van Amerika, die niet veel te zeggen heeft tenzij na middernacht op twitter. Het eigenlijk bestuur van de  VS bestaat in het wereldwijd oorlog voeren en dat wordt goed geregeld door de lobby’s van het industrieel-militair complex. Deze belangengroepen verwijten Donald Trump dat hij niet geprotesteerd heeft bij Poetin voor de schendingen van de  rechten van de  mens. Een verhaal van de splinter en de balk! De VS hebben na 9/11  niet minder dan  6 miljoen mensen gedood en 6 landen verwoest door illegale oorlogen. (Nicolas J.S. Davies, Blood on our hands, Nimble Books LLC, 2010).De laatste presidenten van de VS zijn allemaal oorlogscriminelen, schuldig wegens misdaden tegen de menselijkheid. En zij menen anderen de les te kunnen spellen! Toch worden de terroristen inmiddels in Syrië deskundig en systematisch opgeruimd. Na het zuiden blijft Idlib als laatste bolwerk van de terroristen nog over. En natuurlijk de Golanhoogten.  Sinds de strategische hoogte al-Harah, de sleutel voor de bevrijding van de Golanhoogten, weer in handen van Syrië is, geraakt het zionistisch regime steeds meer in paniek. Iran wil in Syrië blijven om de terroristen te verdrijven, zolang  als Syrië dit wenst. Zolang het zionistische regime Syrië (en andere landen) blijft ontwrichten, zal het zijn eigen staat steeds onveiliger maken. De bedoeling van Syrië en Rusland blijven onveranderd: erkenning van het internationaal recht. Dit betekent dat alle wetten en regelingen die de zionisten aan de bevolking in de onwettig bezette gebieden opleggen, geen enkele waarde hebben. De bezette gebieden teruggeven aan de wettige eigenaars en de aangerichte schade herstellen, dat is de enige zinvolle bijdragen aan de veiligheid van Israël. Het zionistisch regime blijft voorlopig echter in de tegenovergestelde richting lopen en heeft bovendien zijn staat inmiddels officieel als racistische staat opgericht.

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer heerlijk en zeer overvloedig geïllustreerd: in video 1 krijg je uitleg over die precisie-raketten, 2,3,4,5 over de huichelarij van Netanyahu, 6 over het oecumenisch gebed in Bari en 7, 8,  9, over Daraa en de  terugkeer van de  vluchtelingen, 10 aanvallen van Israël, 11, 12, 13 gebed in Bari, 13 interessant interview met Mgr Jeanbart, 14, 15, 16, 17 oorlogsmisdaden van VS in Raqqa en elders : http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-81/  

  vSchitterende voorstelling van het blijven verder draaien van de  carrousel  van de leugens omtrent de “chemische aanvallen”. In Douma werd geen zenuwgas gevonden wel chloor (dat de Witte Helmen gebruikten voor de kinderen die moesten meespelen in hun opgezette scène[U1] : http://www.golfbrekers.be/de-media-oorlog-tegen-syrie-video-met-vraaggesprek/

  vDood van een commandant van al Nousra: http://www.golfbrekers.be/volksopstand/

  vZiehier de “America first” beweging die de buitenlandse politiek toch geheel anders ziet dan met militair gewed andere (onschuldige) landen ontwrichten, zoals de Amerikaanse leiders willen: www.americafirstparty.org/news/2018/PressRel2018_04_16.shtmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/America_First_(policy) Uit het boek dat net verschijnt: Jeanneke MONSHOUWER, Trump, Grondwet en wereld ( www.andernieuws.eu)

  vDe Bundestag erkent de wettigheid van Rusland in Syrië en de totale onwettigheid van de aanwezigheid en de  activiteiten van de VS, VK, Frankrijk. In gesprek met Richard Labévière: https://www.mondialisation.ca/syrie-les-forces-occidentales-desavouees-par-le-bundestag/5626669

  vWie de moed heeft om deze video van ruim 5’ te bekijken/beluisteren ziet en hoort hoe alle kopstukken  van de  VS regering al jaren de terroristen steunen en bewapenen:http://www.golfbrekers.be/de-oorlog-in-syrie-vsa-gaf-herhaaldelijk-toe-terroristen-gefinancierd-te-hebben/

  vIets over de plaats van de vrouw in de  Syrische maatschappij: http://www.golfbrekers.be/vrouw-en-carriere-in-syrie/

  vOnderlinge strijd van de  terroristen in Idlib: http://www.golfbrekers.be/iemand-een-zakdoek/

  vOver de Koerden:http://www.golfbrekers.be/koerden-zijn-blij-met-menu-uitbreiding/

  vTrump-Poetin: http://www.golfbrekers.be/peter-ford-een-analyse-trump-poetin-gesprek/

  vInformatie over Tunesië:  http://www.golfbrekers.be/tunesie-moderne-islam-in-de-praktijk/ ; http://www.golfbrekers.be/tunesie-david-tegen-goliath/

   [U1]

  23-07-2018 om 13:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eeuwige terugkeer van het fascisme

  Auteur Rob Riemen stelt in 'De eeuwige terugkeer van het fascisme', dat het begin van het hedendaagse fascisme moet vergeleken worden met het begin van het twintigste-eeuwse fascisme en niet met het einde ervan. Hij heeft gelijk.

  Er zijn onweerlegbare overeenkomsten en parallellen tussen die twee 'startfases'. Dat extreem rechts moord en brand schreeuwt wanneer verwezen wordt naar de jaren '30, is veelzeggend. Het is een uiting van een in rechtse nationalistische en populistische kringen wijdverspreide vorm van negationisme. Het is hun manier om de gevaarlijke en ontmenselijkende elementen van hun maatschappij- en mensvisie te banaliseren, te minimaliseren, te ontkennen.

  De geschiedenis heeft ons echter geleerd dat fascisme van in het begin een dynamiek in zich heeft en vitaliseert, die leidt naar de totale misdaad tegen de menselijkheid. 

  23-07-2018 om 07:36 geschreven door Gust Adriaensen


  22-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Angst verkoopt'

  Joris Luyendijk in De Standaard (20 juli 2018)

  -----------

  'Angst verkoopt. Woede verkoopt. Geweld verkoopt. Onzin verkoopt. Geruststellende leugens verkopen.

  Zelfkritiek verkoopt niet. Ambiguïteit ook niet. Erkenning van onze machteloosheid doet het bar slecht, en een oproep tot zelfopoffering is commerciële en politieke zelfmoord.'

  22-07-2018 om 07:24 geschreven door Gust Adriaensen


  21-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'In Reties Velden'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Retie loopt sinds mei  het project ‘In Reties Velden’.

  Op 23 percelen, verspreid over de gemeente, werden klaprozen ingezaaid, als herinnering aan de 23 Retiese soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij die plekken werden borden geplaatst met daarop meer informatie over de gesneuvelden en een gedicht.

  Het gemeentebestuur stelt een brochure ter beschikking, met fiets- en wandellussen langs de 23 percelen.

   Een fraai initiatief waarin geschiedenis, herdenking en natuur gecombineerd worden.

  21-07-2018 om 10:16 geschreven door Gust Adriaensen


  20-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  De voorbije dagen ging alle aandacht naar het WK voetbal, schitterend
  georganiseerd door Rusland en naar de topontmoeting Poetin-Trump. Wij
  willen echter iets van blijvende waarde vieren: een geloofsbelijdenis
  en een encycliek van Paulus VI precies een halve eeuw geleden.
  De apostel Petrus getuigde voor Jezus: “Gij zijt de Christus, de Zoon
  van de levende God” (Matteus 16, 16). Dit was de eerste
  geloofsbelijdenis van de Kerk, die herhaald werd tijdens de  grote
  concilies (Nicea 325, Constantinopel 381, Lateranen 640…). In de
  verwarring van het grote schisma van de protestantse hervorming,
  hernieuwde Pius IV in 1564 de geloofsbelijdenis. En op 29 juni 1968
  gaf Paulus VI ons zijn krachtige geloofsbelijdenis van het Volk Gods
  voor de generatie van mei ’68, geobsedeerd door vrijheid zonder
  verantwoordelijkheid. Een maand later schreef hij zijn encycliek
  “Humanae vitae” (25 juli 1968) als een loflied op de natuurlijke
  overdracht van het menselijk leven en een afwijzing van kunstmatige
  geboorteregeling, die de eenheid en waardigheid van de
  huwelijksgemeenschap ondermijnt.
  Een groot deel van de westerse intelligentsia had dit zo niet
  begrepen. Verblind door het ongezien farmaceutisch succes van “de
  pil”, ontketende zij een storm van protest. Gilfredo Marengo, prof.
  aan het Theologisch instituut Johannes Paulus II (Lateranen, Rome)
  publiceert nu een studie  over het ontstaan van de encycliek Humanae
  vitae vanuit de (vervroegd geopende) archieven van het Vaticaan.
  Hieruit  blijkt dat Paulus  VI grondig en  lang (1963-68) heeft
  nagedacht,  zich zeer ruim liet informeren en heel goed wist wat hij
  schreef. Deze encycliek was profetisch en providentieel. Hiermee
  verdwijnen nagenoeg alle bezwaren van onze gezaghebbende
  intellectuelen naar de prullenmand.  Inmiddels zijn er al atheïstische
  feministen die deze paus groot gelijk geven (Sabrina Debusquat,
  J’arrête la pilule, Ed. Les Liens qui Libèrent, 2017). De voorbije
  halve eeuw bewees overigens op verpletterende wijze dat de hormonale
  contraceptie zonder meer catastrofaal was/is, zowel voor de
  lichamelijke als voor de geestelijke gezondheid van het volk.
  Dit jaar wordt paus Paulus VI heilig verklaard en zo is 2018 het jaar
  van paus Paulus VI. Op eminente wijze heeft hij het christelijk geloof
  én de waardigheid van het menselijk leven verdedigd tegen de heersende
  stroom in. In Jezus’ Naam heeft hij hiervoor zijn leven gegeven.
  (https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-hoe-een-paus-gelijk-kreeg/)
  P. Daniel

  20-07-2018 om 19:05 geschreven door Gust Adriaensen


  19-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfbewuste christenen broodnodig

  (19 juli 2018)

  Uit statistische gegevens  kan afgeleid worden dat, als de nu geconstateerde demografische en religieuze evolutie zich verderzet, 'er binnen afzienbare toekomst nieuwe democratische 50+1% meerderheden (van moslims) binnen kieskringen mogelijk zijn'. Dat maakt sommige mensen ongerust.

  Als deze evolutie als niet gewenst en als een gevaar wordt beschouwd, dan rijzen er enkele vragen, vooral gericht aan de burgers en beleidsmakers die voortdurend op dat gevaar wijzen en het ook exploiteren voor electoraal gewin. De demografische evolutie is zeer ongelijk tussen 'autochtonen' en 'allochtonen'. Wat denken zij daaraan te kunnen doen? Vaak durven zij wel erg populistisch en vulgair de 'allochtonen' schofferen met hun 'kweekgedrag', maar durven zij ook wijzen op het lage geboortecijfer bij de 'autochtonen'?

  Het is ook duidelijk dat in onze diverse religieuze samenleving, een sterk christendom de angst kan wegnemen en voor stabiliteit kan zorgen. Waarom hebben de 'autochtonen' en masse het christendom afgeschud? Waarom hebben politici het voortdurend over ‘onze normen , waarden en identiteit’ die hun bronnen hebben in het christendom, maar zijn ze als de dood om zich christen te noemen, laat staan als christen te pratikeren, en doen ze in eigen kring en in het maatschappelijke debat tussen ‘autochtonen’ , maar al te graag spottend en/of agressief over christendom en Kerk. Waarom willen zij het christendom helemaal terugdringen tot het privéleven? Waarom ontkennen zij vol ijver voortdurend de relevantie van het christendom voor het openbare leven? Waarom doen sommige politici en partijen er alles aan om het christendom en de Kerk een plaats op het publieke forum te ontzeggen?

  Mark Van de Voorde schrijft in Tertio terecht: ‘Zoals een plant zonder wortels sterft, gaat ook een samenleving dood als men ze afsnijdt van haar beschavingswortels. Dat doen vandaag zelfs pleitbezorgers van de eigen identiteit. In een opiniestuk voor De Tijd (16/5) schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “het christendom deel van ons cultureel erfgoed” is, maar hij noemt the spirit of religion “achterhaald’ . Wie het christendom als “cultureel erfgoed” (iets voor musea?) wil bewaren, maar christenen voor wie “hun religie hun dagelijkse handelen bepaalt” tegelijk “de laatsten van het verleden, niet de eersten van de toekomst” noemt (dixit De Wever), schrijft de overlijdensakte van zijn identiteit. Wie voor de Europese identiteit de geest van de religie achterhaald noemt en ook nog eens de christelijke naastenliefde passé vindt, bereidt de al suïcidale beschaving voor op zelfdoding.’

  Hoe kunnen 'autochtonen', die hun identiteit selectief vastknopen aan bv. een kledingstuk, maar de echte wortels en bron van hun normen en waarden, van hun beschaving, namelijk christendom en Kerk, zonder problemen als lompen van zich hebben afgetrokken en in de vuilnisbak hebben gekieperd, of ze in het beste geval als interessante museumobjecten beschouwen, nog echt geloofwaardig over 'identiteit' orakelen? .

  Wat onze samenleving nodig heeft, is een groeiend aantal zelfbewuste christenen, een geloofs- en kerkgemeenschap die haar belangrijke maatschappelijke rol kan/mag vervullen, zonder agressie, zonder een populistische wij-zijpolarisering.

  Voortdurend herinneren aan de waarden en idealen van de Verlichting, aan de rechten van de mens, aan de gelijkheid, wordt inhoudloos, ridicuul en provocerend, wanneer de grossiers in angst voor de islam, bepaalde waarden en rechten zonder scrupules voor zichzelf en hun maatschappijvisie opzijzetten en enkel aan 'de anderen' opleggen.

  19-07-2018 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  17-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Is onze samenleving suïcidaal?'
  (17 juli 2018)
  (Uit Tertio)
  De mening van Mark Van de Voorde

  Is onze samenleving suïcidaal?

  Het aantal geboortes in ons land is weer gedaald. “Feiten zijn heilig, commentaar is vrij”, aldus de uitspraak van The Guardian-stichter Charles Scott, maar commentaar op dat feit is niet zonder risico. Het is niet alleen delicaat want snel moraliserend, maar ook het laatste taboe van onze taboeloze samenleving. Toch een poging tot commentaar.

  Wie erop wijst dat er misschien te weinig kinderen worden geboren, mag horen: hoe durf je? Hij krijgt ook nog eens de overbevolking op zijn brood. Alsof je de geboorte-explosie in Afrika oplost door in Europa minder – volgens sommigen geen – kinderen op de wereld te zetten. Ik dacht dat de verbetering van de economische toestand in Afrika veeleer de juiste strategie was om de geboorte-explosie aldaar te doen stoppen: bij stijgende welvaart daalt immers vanzelf het aantal geboortes. Wie echt gelooft dat minder geboortes in Europa de oplossing is voor te veel geboortes in Afrika, moet consequent zijn en bijgevolg de jonge Afrikaanse (boot)vluchtelingen met open armen (en grenzen) onthalen. Quod non.

  Vergrijzing en ontgroening

  Het is een feit dat Europa te weinig kinderen heeft om de demografische piramide in evenwicht te houden. De vergrijzing is niet alleen een gevolg van het feit dat we langer leven en dat de babyboomers oud worden, maar ook van de ontgroening. Er zijn meer senioren boven de 65 dan jongeren beneden de 25. Dat is slecht voor een samenleving, niet alleen voor de economie en de sociale zekerheid maar ook voor de mentale gezondheid van een land of een continent. Een samenleving zonder jeugd is een samenleving zonder toekomst, een waarin het verleden belangrijker is dan de toekomst (“het beste hebben we al gehad”). Een samenleving die wil behouden en niet durft te renoveren, verzuurt en wordt bang.

  Onderschrift: Europa heeft te weinig kinderen om de demografische piramide in evenwicht te houden. © rr

  Abortus en euthanasie

  Nu ik toch het taboe van het aantal geboortes heb doorbroken, doe ik er nog eentje bovenop: dat van abortus. Het aantal Europese geboortes daalt niet alleen omdat er minder kinderen worden verwekt, maar ook omdat heel wat verwekte foetussen worden geaborteerd – in het Verenigd Koninkrijk zelfs een op de vijf. Ik heb veel begrip voor mensen in moeilijke situaties en voor hun gewetensnood bij de vraag of ze het kind al dan niet kunnen houden, maar niet voor politici en ethici die de wetgeving ter zake willen oprekken en van abortus een gewoon patiëntenrecht willen maken door hem uit het strafrecht te halen. Welke vreemde obsessie bezielt hen? Die vraag dringt zich op, omdat het vaak dezelfde politici en ethici zijn die zowel aan het begin- als het eindpunt van het leven ijveren voor een uitbreiding van de respectieve wetgeving op “levensbeëindiging”.

  Abortus en euthanasie lijken bijna symptomen van suïcidaal gedrag van een samenleving die geen blijf meer weet met de zelfbeschikking, sinds sommige neurologen en filosofen hebben gezegd dat de vrije wil niet bestaat.

  Moet abortus dan de ultieme mogelijkheid worden om door het weigeren van een “handenbinder” de illusie te kunnen behouden helemaal zelf over je leven te kunnen beschikken? En moet euthanasie dan de ultieme oplossing zijn om een leven zonder vrije wil althans nog te kunnen beëindigen door zelfbeschikking? Zo vernietigt een samenleving zichzelf. Achter de “doodsijver” bij het begin en het einde van het leven steken de onwil om de broosheid van het bestaan te aanvaarden en de wil om een mythe te creëren van de geslaagde en perfecte mens. Maar die mens bestaat niet.

  Grenzeloze queeste

  De samenleving lijkt daarom ook suïcidaal gedrag te vertonen in haar jacht naar geluk, haar obsessie met gezondheid en haar drang naar perfectie. Geluk bereik je niet door het na te jagen – daar word je ongelukkiger van. Geluk bereik je door een zinvol bestaan.  Uiteraard moeten we gezond leven, maar wie obsessief bezig is met zijn gezondheid wordt angstig. Uiteindelijk verliezen we allemaal ooit het gevecht met de sterfelijkheid. Wie perfect wil zijn en de grenzen van zijn verstand, schoonheid of kracht niet aanvaardt, wordt ontevreden. De grenzeloze queeste naar geluk, gezondheid en perfectie weigert het evidente feit te aanvaarden dat de mens sterfelijk, kwetsbaar en onvolmaakt is. De mens die die werkelijkheid en waarheid blijft weigeren, moet te langen leste besluiten: het hoeft niet meer voor mij.

  Plant zonder wortels

  De obsessie met geluk, gezondheid en perfectie is in wezen een gemaskerd bal met de dood. Het is dan ook geen toeval dat we in onze samenleving eveneens worden geconfronteerd met openlijk dansen rond en flirten met de dood: bingedrinken, toenemend druggebruik en ander levensbedreigend gedrag. “Het opeisen van de goede dood is in ons land een terugkerend ritueel dat een sterk religievervangend karakter draagt. God is dood, maar de dood wordt God”, schreef dichter Willem Jan Otten in de Nederlandse krant Trouw (27/2/2010).

  “God is dood, maar de dood wordt God”, dat is de crux van het suïcidale gedrag van onze samenleving die haar wortels heeft in de christelijke beschaving. Zoals een plant zonder wortels sterft, gaat ook een samenleving dood als men ze afsnijdt van haar beschavingswortels. Dat doen vandaag zelfs pleitbezorgers van de eigen identiteit. In een opiniestuk voor De Tijd (16/5) schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “het christendom deel van ons cultureel erfgoed” is, maar hij noemt the spirit of religion “achterhaald” – en schrijft vervolgens god zonder hoofdletter.

  Wie het christendom als “cultureel erfgoed” (iets voor musea?) wil bewaren, maar christenen voor wie “hun religie hun dagelijkse handelen bepaalt” tegelijk “de laatsten van het verleden, niet de eersten van de toekomst” noemt (dixit De Wever), schrijft de overlijdensakte van zijn identiteit. Niemand moet geloven en in een pluralistische samenleving is levensbeschouwing persoonlijk, maar wie voor de Europese identiteit de geest van de religie achterhaald noemt en ook nog eens de christelijke naastenliefde passé vindt, bereidt de al suïcidale beschaving voor op zelfdoding.

  “Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord”, schreef Albert Camus. Voor hem was zelfmoord niet het antwoord op de absurditeit van het bestaan. Onze samenleving lijkt Camus niet te willen volgen. Christenen moeten wel “leven in verzet tegen het absurde” en spreken wanneer “de wereld op een onredelijke wijze zwijgt” (Camus) bij onze zoekende vragen. Temeer omdat voor christenen het leven wel eindig is maar niet absurd, want verzoend. 

  17-07-2018 om 18:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filegeluk

  Dichter Max Temmerman is een fiere pendelaar, een trotse filist, schrijft hij in De Standaard van 13 juli. Bevlogen geeft hij uiting aan de gelukzalige uren die hij in de files op de Antwerpse ring doorbrengt.

  Ach Max, hoe voel ik met je mee. Hoe doet jouw filepoëzie de zoete herinneringen van weleer weer opborrelen. De vaste routine van elke werkdag. 's Morgens met een zucht van opluchting afscheid genomen van de hectische chaos van het huishouden: vrouw, kinderen, school. De auto in, eindelijk rust. Een uur of anderhalf over de ring schuifelen, slakkentempo, muziekje beluisteren, koffietje slurpen,mensjes kijken. 's Avonds zelfde scenario.Topgenot.

  Ik voel met je mee Max. Je ziet er nog jong uit en wellicht zie je naar het einde van je loopbaan toe, het groene dak van het sportpaleis niet meer schitteren in de staalblauwe lucht. De overkapping, weet je wel. Met onze miljarden. Dommage.

  Ze stoppen je onder de grond, jongen. De verenigde regeringen van stad en vaderland hebben het niet zo voor gelukkige en fiere filisten. Kan moeilijk anders, ze begrijpen geen bal van de gelukzalige gevoelens die de files op de ring bij ons opwekken. Geniet nog enkele jaren volop Max! Dan.. dan gaat het echte licht uit.

  17-07-2018 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  16-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlichting en intolerantie

  (16 juli 2018)

  Wat is dat toch met politici zoals Demir, Duchateau en co,  die wel hoog oplopen met de waarden van de Verlichting en de persoonlijke vrijheid, maar die een welbepaalde groep mensen kledingvoorschriften wil opleggen omdat zij in de plaats van de betrokkenen, mordicus blijven beweren dat het dragen van bepaalde kledingstukken, de rechten van de vrouw schendt, symbool staat voor de ongelijkheid man-vrouw, enz.

  Hoe intolerant en paternalistisch gedragen deze 'verlichte geesten' zich. Want zou hun zgn. bekommernis om 'onze normen en waarden, onze verworvenheden van de Verlichting', niet eerder een dekmantel zijn om één welbepaalde geloofsovertuiging aan te vallen, de islam? Hoe is het anders te verklaren dat chassidische joden ongemoeid worden gelaten?  En als het gaat om gelijkheid man-vrouw, waarom blijven zij de ongelijke verloning, de ondermaatse aanwezigheid van vrouwen in politieke en economische topfuncties, de exploitatie van vrouwen in de reclame,accepteren?

  'Cultuurnationalisten',  en vaak verengen ze zichzelf dan nog tot NVA'ers  (Belangers horen er eigenlijk ook niet in thuis), werpen zich op als de enigen die fier zijn op eigen cultuur en identiteit en het eigen verleden liefhebben, in tegenstelling tot de 'cultuurmarxisten', zo stellen althans de nationalisten.

  Probleem is dat die eigen cultuur en identiteit nog nooit precies gedefinieerd zijn en al is het een minicontainertje dat zonder problemen het Bonapartedok in kan, iedere NVA-nationalist haalt eruit en stopt erin wat in zijn ideologische en politieke kraam past. Een paar voorbeelden. Christendom en Kerk zijn zeker erg bepalend voor cultuur en identiteit. Maar ook de nationalisten hebben en masse dat christendom achter zich gelaten, ze recupereren en misbruiken het meer en meer voor hun ideologische strijd tegen 'anderen'. Liefde voor het verleden? Zij vergeten bewust dat hun (groot)moeders met de hoed op naar de kerk gingen, en dat het onfatsoenlijk was te gaan zwemmen of dat het voor vrouwen alleen maar gepermitteerd was waterpret te beleven in een soort van Vlaamse bourkini.?

  Zouden de liefde en het respect voor het eigen verleden, deze lieden ook niet mogen aanzetten tot een beetje begrip voor de gebruiken en overtuigingen van andere mensen?

  16-07-2018 om 09:38 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  (14 juli 2018)

  XIII/28

  Vrijdag 13 juli 2018

  Het Echo-team

  Deze week werd in de nieuwbouw nogmaals een cursus georganiseerd door het “echo-team” (2 jongens en 2 meisjes). Er zijn ‘n 35 deelnemers, waarvan 2/3e meisjes. De meeste leden van de gemeenschap doen ook mee. Bij de eerste cursus vorig jaar hebben we uitvoerig hun werkwijze beschreven (XII/38, 22.9.’17). Ik ben geen deelnemer maar wel kom ik af en toe mee genieten van de heerlijke sfeer. Het verloopt allemaal zeer levendig, iedereen wordt ingeschakeld en er wordt heel veel gelachen. Hiermee wordt ook onze dagorde grondig dooreen gehaald. ’s Middags bidden we  de  vespers. Om half vijf begint de cursus en duurt tot een flink eind in de avond. Dan is er voor iedereen een goed gevulde sandwich ( of twee) met een beker frisdrank enn een gezellig nakeuvelen.

  Het overkoepelende thema is: Project Management (maar dan wel in het Arabisch). Voor zover ik het versta is het de bedoeling een grondige training te geven om een zinvol project op te starten, wat dit land zozeer nodig heeft. Dit vraagt een grondige voorbereiding: een goede omschrijving, een symbool, een timing,  de kosten, de bronnen, de risico’s, de uitvoering, de leiding, de  controle en nog zoveel meer. In groepjes van zeven worden uiteindelijk ook concrete projecten uitgewerkt, niet in de zin van neoliberale kapitalistische onzin van vergroting van “concurrentiekracht” maar in de zin van de werkelijke behoeften, in samenwerking met anderen, tot opbouw van iedereen. Het kunnen alle soorten projecten zijn van de opvang van de massa weeskinderen, gehandicapten tot kleine bedrijfjes van tapijtweverij… Het is vooral de positieve, eerlijke gemeenschapsgeest die aantrekkelijk is. En dat leren wij hier van jonge moslims! Het is het tegendeel van: “wij moeten de  grootste, rijkste, sterkste worden!” of  “America first!” (terwijl bijna de helft van de Amerikanen ondertussen tot de armoedegrens gezakt is omwille van hun monsteruitgaven aan (zelf)vernietigende oorlogen over heel de wereldbol). Kortom, deze vorming is niet gebouwd op concurrentie, provocatie, overheersing, “assertiviteit” en geweld maar op broederlijke en zusterlijke gemeenschapsopbouw. Lees ons verslag van vorig jaar of kom eens kijken.

  Daraa, weldra bevrijd van de “vrijheid”

  De herovering van Daraa in het zuiden van Syrië is van grote strategische en symbolische betekenis. Van hieruit werd op 4 februari 2011  de zogenaamde “Syrische Revolutie” gelanceerd. Op 15 februari meldde Al Jazeera (dé toenmalige nieuwsbron voor het westen, zoals nu het Syrisch observatorium voor de  rechten van de mens!) dat 15 adolescenten in Daraa werden opgepakt en gruwelijk gemarteld omwille van vijandige slogans tegen de president. Niemand heeft ooit enige betrouwbare bevestiging kunnen geven van deze gruwelijke martelingen. Op 22 februari komt de VS senator John McCain naar Libanon en zorgt dat Syrische rebellen wapens krijgen vanuit Ersal (15 km van hier, aan de andere kant van het Anti-Libanongebergte). Ja, we hebben vooral in 2013 heel wat voor onze deur zien en horen passeren! Alle bondgenootschappen zijn voor deze senator goed, ook met IS, als ze Syrië maar op de knieën krijgen. En op 18 maart is er in Daraa een manifestatie van fundamentalistische islamisten met de bekende slogan: “Allah, Syrië, Vrijheid”. Vergis u niet, het gaat steeds om hetzelfde. Het doel is de moslimbroeders aan de macht brengen en die zorgen dan wel voor de nodige ontwrichting waardoor het westen zijn belangen kan nastreven. Het gaat dus om de vrijheid de sharia te kunnen invoeren!  Ondertussen was er echter nog een andere groep actief, zoals in Libië, Venezuela en zovele andere landen. Een groep goed getrainde scherpschutters zorgde luk raak voor enkele doden om de sfeer van een “burgeroorlog” op te roepen. En zo was de “spontane volksopstand” vertrokken. Een VRT specialist drukte het ooit zo uit, zogenaamd met de woorden van een Syriër: “Wij vroegen alleen maar brood en wij kregen kogels.” En niemand merkte op dat tien broden toen 1/10e van een € kostten! De werkelijkheid is dat vanaf het begin bij deze revolutie betrokken waren: de VS, Saoedi-Arabië en het zionistisch regime (dat gewoon is te ontkennen of te zwijgen).  

  Het Syrische leger en hun bondgenoten nemen geleidelijk heel Daraa in. Steeds meer (ook zware) wapens van terroristen worden hierbij buitgemaakt (van de VS, Israël, VK…). Steeds meer mensen keren al terug naar hun huizen en het leven begint zich langzaam te hernemen. Met de “val” van Daraa, de “wieg van de revolutie”, is de droom van een “regeringswissel” voorbij. Syrië ziet hoopvol uit naar de definitieve bevrijding van de “vrijheid van de sharia”, die het westen voor dit land zo ijverig had voorbereid.

  Kinderen wenen aan de poort van het Oosten

  Bari is de hoofdstad van Puglia (Zuid Italië),  de “poort op het Oosten”. In de  basiliek bevinden zich de relieken van de 4e -eeuwse heilige Nicolaas, die in oost en west door katholieken en orthodoxen wordt gevierd. En voor de basiliek staat zijn groot beeld, in 2003 door president Vladimir Poetin geschonken. Daar kwamen paus Franciscus,  patriarchen en kerkleiders uit het Midden-Oosten vorige zaterdag samen voor een oecumenische ontmoeting en gebed voor de vrede.

  De paus herinnerde de christenen aan hun plicht zich te bekeren tot het evangelie, d.w.z. een bekering tot de vrede. Hij ontstak het olielampje als teken van hoop en eenheid. Het Midden-Oosten mag niet in duisternis van oorlog en geweld gehuld blijven door een moordende onverschilligheid. Als christenen zijn we allen in het Midden-Oosten geworteld. De twee millennia oude, blijvende aanwezigheid van christenen is nu meer dan ooit noodzakelijk en mag niet in gevaar gebracht worden door de logica van macht en winstbejag. Fundamentalisme en fanatisme onder religieuze voorwendsels zijn in feite een lasteren van God,  - die vrede is -, waardoor de broeder vervolgd wordt die altijd de gebuur was.

  Het was een luide roep om vrede. “Het is een zware verantwoordelijkheid die weegt op het geweten der volken, vooral van de machtigsten”. Zij moeten “afstand doen van de logica van overheersing”, geen “voordelen” willen opdringen die aan het Midden-Oosten vreemd zijn en waardoor ze in feite “hun eigenbelang” en “dominantie” opleggen. Zij brengen “geweld, door wapens gevoed”, en uiteindelijk een “ongebreidelde herbewapening”. Het is tegen ieder recht en tegen de  menswaardigheid “gebieden te  bezetten”. In feite wordt hierdoor “beslag gelegd op gas- en olielagen” van een ander, soeverein land. Tevens werden de huidige manipulaties rond Jeruzalem sterk aangeklaagd. Jeruzalem moet zijn “statut quo” bewaren zoals geëist wordt door het internationaal recht, wat ook de vraag van de christenen is. Er moet een rechtvaardige, “echte twee staten oplossing” komen voor de  betrokken volken  en geen bezet land als een open gevangenis.

  Aartsbisschop Jean-Clément Jeanbart van Aleppo vertegenwoordigde ons Grieks-Melchitisch patriarchaat. Hij is een van de kerkleiders die geen behoefte heeft om door de algemene opinie geprezen te worden, maar die moedig durft opkomen voor de waarheid ook al stoort dit de “politiek correcte” menigte. Bij ons laatste bezoek aan Aleppo samen met een Zwitserse delegatie, verheugden wij ons al op een ontmoeting met hem, maar hij was helaas toen niet thuis. Vorige dinsdag morgen stond hij echter plots voor ons. Hij kwam voor medisch materiaal dat ze dringend nodig hadden. We konden gemoedelijk spreken alsof we elkaar al jaren kenden. Hij beloofde me de tussenkomst te sturen die hij gehouden heeft voor de paus en de patriarchen in Bari. Hij was nauwelijks vertrokken of ik kon zijn toespraak al lezen (met nog zijn pastorale brief n.a.v. zijn gouden priesterjubileum). Hierin dankt hij de paus voor de gelegenheid die nu aan de herders van de oosterse kerken gegeven wordt omdat hun  stem “door de massamedia versmoord wordt, verstikt door de politieke visies van de grote landen”.

  De ontmoeting in Bari leverde geen wollige diplomatieke taal op. Een goede verstaander heeft geen half woordenboek nodig om de juiste toepassingen te maken.

  De westerse grootmachten, Israël en Turkije moeten hun bezetting, in welke zin ook, radicaal opgeven, anders is heel hun gepraat over “stabiliteit in de regio” onzin en huichelarij. Ze moeten allemaal weg uit Syrië, pas dan kan het Syrische volk in vrede leven zoals voorheen. In feite komen ze alleen maar wapens en steun leveren aan hun “vrijheidsstrijders”, die terroristen zijn en in het belang van de  grootmachten en vooral van Israël het land komen uitmoorden en plunderen. Het laatste gedetailleerd rapport van Amnesty International geeft deze keer uitgebreid verslag van de gruwelijke (opzettelijke) oorlogsmisdaden en massaslachtingen van de VS in Raqqa, maar in heel de Atlantische pers is hiervan niet één woord te vinden. Daar wordt nog altijd de minste aanleiding aangegrepen om te schrijven over die baarlijke duivels van de Syrische en Russische president, waardoor een voorwendsel gegeven wordt om deze laffe oorlog tegen Syrië verder te zetten. Ook in ons eigen land blijven zo velen trouw het tv-nieuws volgen en hun gazetten lezen en beseffen niet dat het pure manipulatie is voor de wapenbazen. Neen, wie de teksten van de ontmoeting in Bari leest, heeft alle reden om op zijn hoede te zijn en radicaal op te komen voor vrede en tegen iedere gewapende inmenging.

  Dit gebed en deze oecumenische ontmoeting wilde vooral de stem laten horen van de  kinderen uit het Midden-Oosten die nog niets anders gehoord hebben dan het lawaai van bommenwerpers en ontploffingen en die nog niets anders gezien hebben dan het puin van troosteloze verwoestingen.

  Heer Jezus, Gij die onze Vrede zijt, kom ons ter hulp, bevrijd ons van leugen en geweld, inmenging en overheersing”.

  En dit nog

  Vrienden die al zo lang zorgen voor een deskundige illustratie van onze berichten met overvloedige video’s zijn net terug uit met vakantie:

  vhttp://www.golfbrekers.be/het-geheime-wapen-van-de-syrische-kerk/

  vEen boeiend verslag van de moedige en creatieve hulp in  het noorden: brief nr 33 (1 juli 2018) van dr. Nabil Antaki: https://www.mondialisation.ca/la-syrie-oubliee/5626465

  P. Daniel

   

   

  14-07-2018 om 07:54 geschreven door Gust Adriaensen


  13-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het fanatisme van een staatssecretaris
  1. (13 juli 2018)

   In De Standaard van 12 juli verscheen een reactie van Fikry El Azzouzi  op een interview met staatssecretaris Demir, in dezelfde krant (11 juli). Deze Azzouzi is auteur en schrijft geregeld columns voor De Standaard. Omdat hij tegen de haren in strijkt van de nationalisten, krijgt hij heel wat bagger over zich heen van lezers, die ook zijn schrijf- en humortalent in twijfel trekken.

   Eerst iets over Azzouzi's schrijftalenten, die sommigen op dit forum maar niks vinden. Hij hanteert een pittige stijl en bezit de kunst van het relativeren, badineren en ironiseren. Klaarblijkelijk wagen 'die sommigen' zich aan taal- en stijlkritiek omdat hij de partij en de politici die zij adoreren, niet op een schavotje plaatst.

   Als je het interview met Demir (her)leest en de column van Azzouzi ernaast legt, kan je niet anders dan concluderen dat hij pertinente zaken onder het licht brengt.

   In de WK-hype was er helemaal geen plaats voor het enge en vaak fanatieke nationalisme à la Demir (bekeerlingen zijn vaak de vurigste fundamentalisten). Het was al België dat de klok sloeg. En de massaal uitgehangen tricolore (met reclame of zonder) is een mooi symbool van wat een lezer scherpzinnig de evolutie naar een 'kwetsbaar multicultureel samenwerkingsproject ' noemt.

   Dat Demir ontkent dat de Belgische ploeg helemaal geen afspiegeling is van de muticulturele samenleving, is te zot voor woorden. Dat zij haar bewering 'bewijst' door te stellen dat die voetballers 'miljonairs op een veld' zijn (wat natuurlijk een realiteit als een koe is), is ofwel kwaadaardig, ofwel dom, ofwel beide en alleszins puur Trumpiaans populisme. Met evenveel gemak kan je stellen dat NVA, Demir en co., geen afspiegeling vormen van de Vlaamse samenleving, zij zijn gewoon de rijkste partij (goed in vastgoed) en heel goed verdienende (miljonairs zitten er zeker bij) partijmandatarissen.

   Het interviewdeel dat handelt over het doodgeschoten kind Mawda slaat alles en Azzouzi haalt het terecht aan. Demir liet er zich op voorstaan dat ze 'bewust over die zaak gezwegen had'. Dat ze er maar verder het zwijgen toe had gedaan. Maar neen, ze gaf haar voorzitter (niet die van het Vlaams Parlement, wel die van 't Schoon Verdiep) inhoudelijk gelijk en het ergste en brutaalste kwam dan nog: 'dat de ouders het diep vanbinnen ook wel weten'.Onvoorstelbaar hoe Demir,  de ouders van een doodgeschoten kind culpabiliseert!

  13-07-2018 om 08:10 geschreven door Gust Adriaensen


  12-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het hoogbejaarde spartelen van Paul Pataer

  In De Standaard van 12 juli licht eresenator Paul Pataer onder de titel 'Hoe de abortuswet tot stand kwam', zijn rol daarin toe.

  De bijna 80-jarige Pataer genoot in de jaren '70 nogal wat aanzien in christelijke vakbonds- en studentenkringen omwille van zijn antikapitalistische en antiliberale sociaaleconomische opvattingen. Vanuit het ACV en de CVP stapte hij over naar SP/SPA om uiteindelijke te belanden bij Groen.

  Dat Pataer in dit artikel beweert dat hij de abortuswet van 1990 heeft goedgekeurd 'dankzij zijn christelijke achtergrond', komt over als een alibi en een sofisme. Hij geeft een wel erg persoonlijke invulling aan 'christelijk', klaarblijkelijk om toch maar in de abortusdiscussie , zijn nieuwe politieke vrienden te volgen.

  Want het moge duidelijk zijn,ook in deze tekst, geschreven in 2018, spartelt Pataer nog altijd om de christelijke essentie heen.

  Het is inderdaad een christelijke plicht mensen in acute nood te helpen, zoals hij stelt. Maar mag dat ten koste van een ongeboren kind?

  Waarom is de hoogbejaarde Pataer, net als zijn politieke Groen-collega De Sutter, nog altijd als de dood om aan het ongeboren kind 'een apart statuut te geven'? 

  12-07-2018 om 14:57 geschreven door Gust Adriaensen


  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.C' EST FINI

  Na de overwinning op Brazilië was de frontpaginakop in De Standaard: 'Duivels verslaan God'. 

  Nu zou de kop kunnen zijn: 'GOD - IN - FRANKRIJK VERSLAAT DUIVELS'.

  11-07-2018 om 08:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:WK
  09-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen wezenlijke veranderingen'

  Professor Petra De Sutter betreurt het (De Standaard 9 juli) dat de recente wetswijziging omtrent abortus geen 'wezenlijke veranderingen' inhoudt.

  Wat verstaat mevrouw De Sutter onder 'wezenlijke veranderingen'? Als je haar tekst lees, moet je concluderen dat zij ervoor pleit dat het ongeboren kind helemaal geen rechten heeft. Zij wil ook dat de maximumtermijn van 12 weken wordt verlengd.Tot hoeveel weken of maanden zegt zij er niet bij. Misschien droomt zij wel van de wettelijke mogelijkheid om een kind te aborteren dat helemaal levensvatbaar of voldragen is.

  Denkt zij werkelijk dat wettelijke mogelijkheden en regelingen, ethische problemen en schuldgevoelens bij het aborteren van ongeboren leven, helemaal uit de weg kunnen ruimen? Is dat overigens in een samenleving die zich graag beschaafd en humaan noemt, wel gewenst?

  Dat mevrouw De Sutter als groene politica zo ongeremd de wettelijke mogelijkheden van het liquideren van menselijk leven wil uitbreiden (grenzeloos?), doet bij vele Groen-sympathisanten de wenkbrauwen fronsen.

  Een partij die zo bekommerd is om het 'leven' in al zijn vormen, stelt dat 'ongeboren menselijk leven' geen rechten heeft.

  09-07-2018 om 08:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:abortus
  08-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  08-07-2018 om 11:42 geschreven door Gust Adriaensen


  07-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus verdedigt en waardeert hulp aan vluchtelingen

  Tijdens een mis voor de vluchtelingen en migranten, dankte de paus ook de redders van vluchtelingen en migranten.

  Zij belichamen de parabel van de barmhartige Samaritaan, die, zo zei de paus, halt hield om het leven van de arme man, die afgeranseld werd door bandieten, te redden zonder te vragen waar hij vandaan kwam, waarom hij de tocht had ondernomen en zonder te vragen naar zijn papieren.

  Een duidelijke verwijzing naar en waardering voor de ngo's, die door rechtse, populistische en nationalistische politici, ook in ons land, momenteel wat graag gecriminaliseerd worden of in hun reddingswerk worden gehinderd.

  07-07-2018 om 18:45 geschreven door Gust Adriaensen


  06-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/27

  Vrijdag 6 juli 2018

  Familiaal gemeenschapsleven

  Gedurende het schooljaar zijn de kinderen tot de vroege namiddag in de school en hebben daarna nog huiswerk te verrichten of lessen te leren. Hierbij krijgen ze hulp of aansporing van de gemeenschap. Regelmatig nemen ze deel aan de gebedstijden en krijgen ze catechese, hetzij in het dorp met andere kinderen, hetzij hier. Verder moeten ze af en toe meewerken en natuurlijk wordt voor hen ook spel en ontspanning voorzien. Voetbal en basket op het grote binnenplein zijn de vaste attracties. Tijdens het schooljaar is het leven vrij goed georganiseerd en moeten ze op tijd naar bed om ’s morgens om half acht met het minibusje mee te rijden naar de school. De zomervakantie is een tijd van grote vrijheid die voor hen niet lang genoeg kan duren. Voor de volwassenen is het af en toe een hele opdracht. Er zijn 2 (soms 3) grotere meisjes en drie jongens. Zij zijn jaren geleden hier gekomen omdat ze in nood waren: zonder gezin of zonder opvoeding of zonder beide. In het begin was dat best moeilijk maar ondertussen zijn het gewone kinderen geworden. Tijdens de vakantie zijn er meestal nog twee moslimmeisjes  en een of twee moslimjongens van werknemers bij. Tussendoor komen er regelmatig andere kinderen bij. En als er groepen bezoekers komen is het uiteraard een hele overrompeling. In algemene regel zorgen de zusters voor de meisjes en wij voor de jongens. De afwas van de gezamenlijke maaltijden doen de meisjes ’s middags en de jongens ’s avonds. Daarover is inmiddels geen discussie meer. In de voormiddag moeten ze wel een tijdje meewerken, hetzij met de zusters hetzij met ons. Afhankelijk van het werk (oogsten, dozen van de humanitaire hulp klaar zetten, zalen poetsen …), wordt dit min of meer met frisse (tegen)zin gedaan. De was opplooien doen ze  graag en ze zijn ook creatief in het maken van “nieuw samengestelde stellen”. Doorheen de loop van de jaren zijn er namelijk vele sokken als enkeling overgebleven. In de voorraad is er allicht een sok te vinden die er min of meer bij past. Bijzondere gelegenheden zijn het slapen in open lucht op het terras, samen met de fraters, zonder dat de kinderen ’s morgens gewekt moeten worden. Na ons morgengebed worden ze vanzelf wel wakker en nemen we samen op het terras het ontbijt. Het bezoek van familie of vrienden biedt de gelegenheid ’s avonds met allen een voetbalmatch te organiseren. En tijdens het WK voetbal in Rusland zijn we enkele keren samen op groot scherm spannende matchen gaan volgen in de “assoek achabie” (de markt van het volk) aan de  rand van Qâra, tegen de autosnelweg. En vandaag hebben we op de middag met allen nogmaals een uitstap naar de bergen gemaakt. Wanneer we bijna ter plaatste waren weigerde het minibusje nog verder te klimmen. We zaten er ook met 19 personen in. De meesten zijn uitgestapt en hebben de rest van de weg te voet afgelegd. Bij een van de kapot geschoten huizen hebben we ons middagmaal klaar gemaakt. Er werd een vuur met sprokkelhout aangelegd en daarop werden aardappelen in schijfjes gesneden gelegd, samen met enkele kippenbouten. Tomaten en paprika werden in stukjes gesneden en met een ketel op het vuur werd thee gemaakt. Rond het huis stonden vele bomen die nog vol met kersen hingen. De tijd van de kersen is eigenlijk al even voorbij en daarom waren de meeste kersen al wat verrimpeld maar ze smaakten nog heerlijk. We hebben er duchtig van gegeten en bovendien nog een voorraad geplukt. Het was een heerlijke middag voor groot en klein. Zo kunnen we tevens de kinderen een zinvolle vakantie bezorgen.

  Naar een naoorlogs Syrië.

  Er heerst nog oorlog in Syrië, er zijn nog terroristische groepen actief en de “internationale gemeenschap” blijft het land bedreigen zoveel als ze kan. Toch hebben terroristen en hun broodheren hun macht verloren, terwijl  het Syrische leger met zijn bondgenoten de ene  overwinning  na de andere behaalt. De Syrische Koerden beginnen constructieve onderhandelingen met Damascus. Na de  bevrijding van Ghouta en het kamp van Yarmouk bleven er nog twee gevaarlijke gebieden over: Deraa in het zuiden en Idlib in noord-westen. In Daraa is de systematische zuivering ingezet. Steeds  meer plaatsen vallen in handen van de regeringstroepen, rebellen geven zich over en het leger maakt grote hoeveelheden wapens buit  terwijl de bevolking onverschrokken zijn  steun betuigt aan het leger. In Da’el (N. Daraa) zijn inmiddels zelfs al meer dan 30.000 mensen teruggekeerd naar hun woning. Bovendien is de eenheid en de harmonieuze samenleving in Syrië door de oorlog alleen maar sterker geworden. In tegenstelling tot wat de westerse media  blijven herhalen, kent Syrië geen burgeroorlog. Het zijn niet de burgers die tegen hun land en tegen elkaar de wapens hebben opgenomen, het waren vanaf het begin huurlingen die opstanden uitlokten, het volk begonnen uit te moorden en het land verwoestten, zoals we het zelf hebben gezien. En er zijn inderdaad Syriërs die hebben meegedaan. Zij werden hierin gesteund door westerse grootmachten en hun bondgenoten van de golfstaten. Bij de veroveringen door het Syrische leger worden telkens weer (ook nu weer in Daraa en Homs) grote voorraden ontdekt van zware wapens (o.a. Amerikaanse TOW antitankraketten),  munitie, nieuwe oorlogsvoertuigen, chemische laboratoria, volledig ziekenhuismateriaal voor verpleging van terroristen, ingenieuze systemen van tunnels met groot materiaal. Dit alles is afkomstig van westerse landen, Israël en de golfstaten. Zij zijn het die de oorlog in dit land willen bestendigen om hun eigen belangen te dienen. Alles wijst er echter op dat Syrië en zijn bondgenoten vast besloten zijn de succesvolle strijd tegen de terroristen verder te zetten totdat gans het land bevrijd is, wat het westen tegen iedere prijs wil beletten. Daarom mogen we nu reeds de aandacht richten op de heropbouw van Syrië na de oorlog. 

  We mogen niet vergeten dat de aanwezigheid en de vijandelijkheden in Syrië vanwege de VS, Turkije, Israël, Frankrijk, Engeland, de hele NAVO en de golfstaten totaal onwettig zijn. Anderzijds moeten zij moet goed beseffen dat de aanwezigheid en de activiteiten van Rusland, Iran, Hezbollah, (China) volkomen wettig zijn en het volk helpen op de weg naar zijn bevrijding. De VS en Israël schreeuwen luid hun eisen uit tegen Iran, maar hebben hiervoor geen enkele redelijke noch wettelijke grond. Iran helpt op wettige wijze de terroristen, door de VS en Israël gesteund, deskundig te bestrijden. Willen de VS en Israël een veiligere wereld en Midden-Oosten, dat  de VS beginnen met hun 40 militaire bases rond Iran te sluiten en dat Israël zijn buitensporige  voorraad atoombommen, chemische en biologische wapens ontmantelt.

  De kosten van de heropbouw van Syrië worden geschat op 400 miljard dollar. Europese firma’s hopen wellicht een graantje te mogen meepikken door hier investeringen te doen. Vroeger heeft de Syrische president al duidelijk gemaakt dat hij geen samenwerking duldt met landen die hun banden met het terrorisme niet radicaal en ondubbelzinnig hebben verbroken. Op  zondag 24 juni 2018 heeft hij in een interview met Itoqi Nedely (NTV) nogmaals duidelijk laten verstaan dat Europese bedrijven daar dus niet op moeten rekenen. Syrië zal zijn land zelf trachten herop te bouwen en daarbij, zo nodig, beroep doen op zijn trouwe bondgenoten. In hetzelfde interview heeft hij ook duidelijk gemaakt dat een eventuele nieuwe constitutie een zaak is waarover alleen het Syrische volk zal beslissen. De inspanningen van de “internationale gemeenschap” om zogenaamd het Syrische volk te helpen op de weg naar democratie, zijn pure huichelarij. In 2012 heeft het volk al een nieuwe constitutie aanvaard met een meer partijen stelsel. Op grond hiervan werden in juni 2014 presidentsverkiezingen gehouden waarbij Bachar al-Assad met ongeveer 88 % van de stemmen voor de derde keer herkozen werd. Internationale waarnemers hebben het wettelijk verloop van deze verkiezingen bevestigd. Toch wilden de VS en de EU deze verkiezingen niet erkennen. Of hij zelf in 2021 nog kandidaat zal zijn, laat hij over aan de wil van het volk. Wanneer zou blijken dat het volk hem opnieuw als president wenst, zal hij zijn kandidatuur wel stellen. Dat de machtige westerse politici groen zien van jalousie om de ruime waardering die hij van zijn volk geniet, moge een aansporing zijn opdat ze zichzelf niet als terroristenleiders blijven gedragen maar als waardige staatslieden die niet streven naar de onderwerping van andere landen maar naar samenwerking tot heil van gans de wereldbevolking.

  En dit nog

  Vrienden zorgen al lange tijd voor het deskundig illustreren van onze berichten met overvloedige video’s. Welnu, ze zijn met vakantie. Als je video’s wil zien kun je altijd nog uw keuze maken uit het rijke materiaal dat we met voorgaande berichten stuurden.

  P. Daniel

   

   

  06-07-2018 om 16:45 geschreven door Gust Adriaensen


  05-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De dag dat Europa zijn ziel verloor'

  Onder de titel 'De dag dat Europa zijn ziel verloor',  wijst Jan De Volder in De Standaard, wijst vlijmscherp op de kwalijke, ontmenselijkende evolutie in de houding van vele Europese politieke leiders en burgers ten aanzien van vluchtelingen en migranten.

  Er groeit een stuitende onverschilligheid voor het lijden en sterven van vluchtelingen, ook als het gaat om baby's en kinderen. Er is de bewuste criminalisering van de migranten én van hun helpers. Er is het cynische gebruik van 'Gutmensch' als scheldwoord voor mensen die zich nog wel het lot van ontheemden aantrekken. Er is de manifest politieke en persoonlijke onwil van velen om in de thuislanden van de vluchtelingen de materiële situatie te helpen verbeteren, omdat 'zij' niets van hun eigen welstand willen prijsgeven.

  Dat alles heeft als bizar gevolg dat mensen die graag uitpakken met onze 'superieure normen en waarden', met onze 'klassieke-joods-christelijke wortels en identiteit', medemenselijkheid verwerpen en 'Schlechtmenscherei' promoten.

  Vluchtelingen laten verzuipen? So what?

  05-07-2018 om 09:15 geschreven door Gust Adriaensen


  04-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juli

  Klik op onderstaande link voor de gebedsintentie van de paus voor juli.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/PqlzkxAm-YU   

  04-07-2018 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  01-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Dit is een apolitieke daad'

  Breaking (fake)News

  OOK DE WEVER NAAR BELGISCH LEGER

  In navolging van zijn woordvoerder Joachim Pohlmann, heeft nu ook HET WOORD zelf, Bart De Wever, beslist een reservistenopleiding in het Belgische leger te starten.

  'Toen ik deze beslissing nam, was mijn mentale toestand stabiel', aldus De Wever, daarbij zinspelend op de verbijstering bij de traditionele Vlaams-nationalisten, die het leger nog altijd, en terecht, beschouwen als een bastion van het traditionele francofone Belgicisme, à la 'Pour les Flamands la même chose'.

  'Beschouw dit niet als een politieke daad', zo zei nog De Wever.

  'Maar ik heb ervaren dat de Belgische staatsstructuur, natuurlijk dankzij onze vooraanstaande positie daarin, prima draait, en ik beschouw het als een soort van plicht de veiligheid van ons dierbare België te helpen verzekeren, wat met mijn aanwezigheid in het leger, zeker zal lukken. Ik zal dus ook met plezier en nationale trots elke dag de groet aan de driekleur brengen. Ik ben al lang geen romantische Vlaams-nationalist meer. Die tijd is voorbij. Met een beetje Belgisch patriottisme bereikt een mens veel meer in het leven dan met die ouderwetse Vlaamse Bewegingbrol. Dat zouden die 19de eeuwse Vlaamse Bewegers à la Peumans eens moeten gaan begrijpen. Maar ja, Limburgers en begrijpen...

  Het is goed dat Joachim -een pientere jongen hoor, ook al komt ie uit een boerengat als Mol, opgelet, ik heb niks tegen Mol want zelfs Bracke heeft daar zijn geluk gevonden en zwerft er nog geregeld door de straten-, zich voorgenomen heeft ons te beschermen tegen de dreigingen uit het oosten en het zuiden, maar hij vergat twee windrichtingen. Ik, Bart De Wever, heb me voorgenomen, de dreigingen uit het noorden en het westen, desnoods eigenhandig tegen te houden.'

  Aldus sprak de voorzitter, met een zelden gehoorde openheid.

  01-07-2018 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:leger
  30-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/26

  Vrijdag 29 juni 2018

  Vakantiesfeer

  De kinderen hebben hier al enkele weken vakantie en de temperatuur stijgt tot tegen de 40°. Er komen verschillende groepen. Het zijn dikwijls een pastoor met zijn parochianen of met zijn jeugd. Er zijn ook “vakantiegangers”, kinderen die hier een tijd komen meeleven. Een priester van de Syrische kerk uit het naburige Sadad komt samen met een vrijwilliger van S.O.S Chrétiens de l’Orient, die hier kind aan huis is, om het nodige materiaal te verzamelen voor een ziekenhuis. Ondertussen volgen we  het WK voetbal enthousiast verder. Donderdagavond, juist bij de match België-Engeland (1-0!) verkiezen we toch aanbidding te houden bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament omwille van dringende intenties, die ons gevraagd werden. Bij de oogst zijn nu de peren aan de beurt. Er zijn maar enkele perenbomen. De 3 bomen met braambessen (bessen van Damascus) hangen echter overvol. Daar is nog veel werk aan. Ondertussen mochten de kinderen met al hun vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp een heus feestje organiseren naar aanleiding van twee van hen die verjaren (een jongen van 9 j en een meisje van 15 j). Ze mochten de mooiste ruimte in de nieuwbouw gebruiken maar moesten de plaats zelf met water poetsen en met tafels en stoelen voorzien. Hiermee waren ze heel de voormiddag met 8 bezig. En de volgende dag hadden ze weer een lange voormiddag om de plaats terug te ontruimen. ’s Avonds werd nog een gemengde voetbalmatch gespeeld op het grote binnen plein.

  Groot offensief in Daraa

  Zoals we vorige week al konden vermoeden, is de grote schoonmaak in het zuiden begonnen. Het gaat uiteindelijk om strijders in de  streek van Daraa, gesteund vanuit Jordanië en de   strijders in Quneitra, gesteund  vanuit Israël. In juli 2017 was daar  tussen Rusland, de VS en Jordanië een staakt het vuren afgesproken, wat tot heden wel gerespecteerd werd door de Russen maar niet door de terroristen, gesteund door de VS en Israël. Overigens staat al-Nousra op de officiële UNO-lijst van terroristische groepen en moet dus bestreden worden. Syrië heeft herhaaldelijk  al-Nousra opgeroepen de wapens neer te leggen. Hieraan werd geen gehoor gegeven en de Syrische president heeft gewaarschuwd: als er met de rebellen geen enkele overeenkomst mogelijk is, moeten we tot de strijd overgaan. Het geduld van Syrië geraakte op. In de nacht van 25 juni 2018 begon het groot offensief door het Syrische leger, gesteund door de Russen. De VS riepen uiteraard Syrië en Rusland plechtig op hun acties te staken maar tegelijk lieten ze Al Nousra wel wijselijk  weten dat ze van de VS geen steun meer moesten verwachten. Er schijnen een 54 verschillende groepen actief te zijn. Israël heeft vanaf het begin alle terroristen hier gesteund.  Bij het begin van het offensief liep het vrije Syrische leger massaal over om samen met het Syrische leger te vechten tegen al-Nousra. En volgens een reporter van al-Mayadeen zijn er 25.000 van de Brigade van Omari eveneens overgegaan naar het Syrische leger. En de overloop bleef doorgaan. Inwoners van Ghardiyah Al-Sharqiyah (nog in handen van de terroristen) hebben alvast een moedige manifestatie gehouden als steun aan het Syrische leger en enkele tientallen families zijn inmiddels al teruggekeerd naar al-Bustan (NW Sweida).  Ondertussen hebben in het noorden van Syrië inwoners van Idlib, tot heden nog het rijk van de  terroristen,  het Russisch centrum voor verzoening gewaarschuwd dat er mogelijk weer een chemische aanval door de Witte Helmen wordt voorbereid. Zij hebben gezien hoe Witte Helmen raketten gevuld hebben met een vloeistof en met poeder. Gedurende  gans deze oorlog werd op (voor terroristen) kritische momenten een chemische aanval verzonnen of uitgevoerd. Waarom zou het nu niet lukken om de bevrijding in het zuiden te boycotten?

  Bij eerdere belangrijke overwinningen in Aleppo en Oost-Ghouta probeerde het westen de uiteindelijke bevrijding tegen te houden door massaal op te roepen tot een staakt het vuren, Syrië en Rusland vals te beschuldigen van oorlogsmisdaden, een chemische aanval uit te lokken om hiervan Syrië de schuld te geven…Ondertussen  juichte het volk van vreugde. Nu is het weer precies hetzelfde. Met de schijn van oprechtheid laat Washington nu weten dat de door de VS geleide coalitie vanaf 2014 tot mei 2018  29.569 bombardementen heeft uitgevoerd op IS en daarbij ongewild  930 burgers heeft gedood. In het licht van de herhaalde massaslachtingen is dit aantal doden hoogst ongeloofwaardig. De onafhankelijke NGO Airways, gevestigd in Londen meldt dat hierbij minstens 9.600 burgers werden gedood. Hoe dan ook, we verwachten dat ook het zuiden door het Syrische leger en zijn  bondgenoten bevrijd zal worden.  Wil je meer weten, lees het verslag van de Iraanse journaliste Sharmine Narwani, die haar waarnemingen ter plaatse weergeeft (http://www.theamericanconservative.com/articles/are-al-qaeda-affiliates-fighting-alongside-u-s-rebels-in-syrias-south/). Wil je het afgezaagde deuntje van de westerse leugens als tegendeel van de waarheid: het leger dat de streek “murw bombardeert met groot lijden van de burgerbevolking tot gevolg”, de “vatenbommen” (die door niemand konden bevestigd worden) en de verwijzing naar het begin van “de volksopstand tegen het Assad-regime” met de “mishandelde kinderen” (die door niemand konden geïdentificeerd worden omdat het verhaal 2 weken later met veel mediabelangstelling  door Al Jazeera uitgevonden werd). (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/26/tienduizenden-syriers-vluchten-weg-uit-deraa-de-wieg-van-het/).  Alsjeblief Jos, je bent toch meer waard dan een gemeen CIA-slaafje in Europees kostuum, help niet mee om de lijdensweg van het Syrische volk nog zwaarder te maken, maar steun de bevrijding, die nu uiteindelijk in zicht is. Het Syrische volk heeft genoeg onrecht geleden vanuit het westen.

  Wanneer Christus terugkomt

  Een aards messianisme? Velen willen de terugkeer van Christus bespoedigen door Israël’s huidige politiek op te hemelen als “de vervulling van de profetieën van God”. Maar laten we nuchter blijven en terugkeren naar de Bijbel om te zien wat er zal gebeuren op het einde der tijden wanneer het glorievolle koninkrijk van de Messias - waarop Israël wacht - (Is 11,9) tot stand zal worden gebracht.

  Het is waar, Christus komt terug op het einde der tijden. De Christelijke geloofsbelijdenis[1] zegt: Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan Zijn rijk komt geen einde. Na Zijn dood en verrijzenis is Jezus nog gedurende veertig dagen verschenen aan zijn Apostelen. Het boek van de Handelingen van de Apostelen[2] zegt het zo: Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods (Hand 1,3) Laten we nog enkele verzen verder lezen uit dit boek die voor ons een leidraad zullen geven voor wat komen zal.

  Terwijl Hij met hen at [Hij at met zijn Apostelen als Verrezene uit de doden om hen te tonen dat Hij werkelijk leefde na Zijn dood], beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? [Zie hoe de Apostelen eveneens de bekoring hadden om het koninkrijk van Israël neer te planten als een politieke organisatie met Christus als hoofd].  “Maar hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. [De Apostelen stellen Hem een materialistisch-georiënteerde vraag maar Jezus antwoord hen op een spirituele wijze. Zo gaat het altijd met de woorden van Christus die spiritueel opgevat moeten worden – woorden die we niet altijd begrijpen met ons verstand – en daarom negeren we ze maar al te vaak – maar woorden die aangenomen dienen te worden in het geloof] Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” [Hier zien we de geboorte van de Kerk – de Heilige Geest zal kracht geven aan de Apostelen om in Kerkverband het Evangelie te verkondigen in de hele wereld]. Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen [En dit is de glorieuze Hemelvaart van onze Heer] Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”[En hier hebben we de engelen die ons meedelen dat Jezus terug zal komen op het einde der tijden].

  De Hemelvaart betekent Christus ’s participatie, in  zijn menselijkheid, in Gods macht en autoriteit. Jezus Christus is Heer: hij bezit alle macht in de hemel en op aarde.   Als Heer is Christus ook het  hoofd op aarde van de Kerk, wat zijn lichaam is. Opgenomen naar de hemel en verheerlijkt nadat hij aldus zijn missie volbracht had, verblijft Christus op aarde in zijn Kerk. Hoewel Christus al in zijn Kerk aanwezig is, moet het toch tot de terugkeer van de Koning op aarde "met kracht en grote glorie", wachten tot zij haar vervulling bereikt. Dit wil zeggen dat de Kerk nog niet de glorieuze, vlekkeloze hemelse staat bereikt heeft. Zoals we rondom ons kunnen zien is de Kerk tegelijkertijd heilig en zondig, en dat tot wanneer Christus terug zal komen, wanneer Hij zal komen oordelen.[3]

  Dus toen ze bij elkaar waren gekomen, vroegen ze hem: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?" Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Het komt  u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde’” (Handelingen 1, 6-7). Vóór zijn hemelvaart bevestigde Christus dat het uur nog niet was aangebroken voor de glorieuze oprichting van het messiaanse koninkrijk verwacht door Israël (Is 11,1-9) Volgens de Heer is de tegenwoordige tijd een tijd die nog steeds gekenmerkt wordt door "benauwdheid" en het proces van het kwaad dat de Kerk niet spaart. Het is een tijd van wachten en waken. Zijn komst kan op elk moment komen.

  Maar van die dag en dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. Weest op u hoede, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer het ogenblik daar is. [Waarom moeten we op onze hoede zijn? Christus zal komen oordelen wanneer Hij terugkomt, elk van ons – Hij zal onze verborgen gedachten en onze liefdadigheidswerken oordelen]. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder  zijn taak toegewezen en de  deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weet dus waakzaam, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapende vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: Weest waakzaam!” (Marcus 13, 32-37)

  Vóór de wederkomst van Christus moet de kerk een laatste rechtszaak ondergaan die het geloof van veel gelovigen zal doen schudden. En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar degene die tot het einde volhardt, zal gered worden. (Mat 24: 12-13) De vervolging die haar pelgrimstocht op aarde vergezelt, zal het "mysterie van de ongerechtigheid" onthullen in de vorm van een religieuze misleiding die de mensen een schijnbare oplossing biedt voor hun problemen ten koste van afvalligheid van de waarheid. De hoogste religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudo-messianisme waardoor de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en van zijn Messias in het vlees. Dit is exact wat we zien gebeuren in de wereld. God wordt uitgesloten, de mens wordt verheerlijkt – het is een religieuze misleiding die ons zuur kan opbreken wanneer Christus terug zal komen.

  De Kerk zal alleen de glorie van het koninkrijk binnengaan door dit laatste Pascha, wanneer zij haar Heer zal volgen in zijn dood en opstanding. D.w.z. dat de pelgrim Kerk op aarde een laatste zware test zal moeten doorstaan vooraleer de Heer terugkomt. De Apocalyps legt het zo uit – we bevinden ons hier in het overwinningslied eens de glorie van het koninkrijk gekomen is: En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer, onze God. Want  Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij  het bloed van Zijn dienstknechten aan haar  gewroken heeft [de grote hoer zijn de werken van de Duivel op aarde waarin mensen aan meewerken – er zijn er daarentegen dienstknechten die niet meewerken aan die werken en die vaak als martelaar vallen – men kan martelaar zijn tot de dood en martelaar voor de liefde: dat is tot het einde de liefde van Christus uitdragen zonder daarvoor vermoord te worden. Het is zo dat degene die naar waarheid wil wandelen vervolgd zal worden, soms tot de dood toe]. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!  En haar rook [van de hoer] stijgt op in alle eeuwigheid. (...)     En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heer, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam [dat is het Koninkrijk] is gekomen en Zijn vrouw [dat is de Kerk] heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen [De Kerk wordt versierd door de gerechtigheden van de Heiligen]. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij:  Dit zijn de waarachtige woorden van God. (Apocalyps 19,1-9).

  Onmiddellijk daarna zal Gods triomf over de opstand van het kwaad de vorm aannemen van het Laatste Oordeel. Jezus kondigde het oordeel van de laatste dag aan in zijn prediking. Dan zal het gedrag van iedereen en de geheimen van harten aan het licht worden gebracht[4].Dan zal het schuldige ongeloof dat aan de genade die God aanbood, geen waarde gehecht heeft, veroordeeld worden.[5] De houding ten opzichte van de naaste zal het aanvaarden of het afwijzen van de genade en de goddelijke liefde openbaren:

  En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid [dit is dus het werkelijke koninkrijk], en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.  En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.  Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegends Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.  Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?  En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?  En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.  Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.  Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.  En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

   

  We hebben dus maar één leven om ons klaar te maken, opdat we waardig geacht worden om het Koninkrijk van God te erven. Alleen kunnen we ons niet klaar maken, mission impossible – maar wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk voor God.  Joden vroegen aan Christus: Wat zullen wij doen om de werken van God te doen? Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft.  Als we geloven in Christus ’s naam, dat Hij ons zalig kan maken zal Hij ons Zijn Heilige Geest schenken om ons op Hem gelijkend te maken – ziedaar het echte Messiaanse Koninkrijk. Elke poging om dat Koninkrijk op aarde te realiseren is pure illusie, tegengesteld aan Gods wil. Kom Heere Jezus, Marantha!

   

  fr. Jean

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht uitvoerig toegelicht met 8 video’s: 1. Ron Paul: waarom zijn wij (VS) nog in Syrië? 2. Israël bombardeert bij Abu Kamal 3. Toppunt huichelarij: VS, illegaal in Syrië waarschuwt Syrië omdat het de terroristen aanvalt (in eigen land!) 4. Succes van het Syrische leger nabij At Tanf 5. Koerden in het N trekken zich terug  6. Bevrijding Deir Ez-Zor 7 + 8 Strijd en bevrijding N O Daraa:   http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-80/

  vDrie video’s over de afscheiding en de 743 km lange muur die Turkije bouwde aan de grens met Syrië: http://www.golfbrekers.be/een-muur-met-eenrichtingstoegang/

  vHer opening Sheraton hotel Aleppo: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10-2/

   

  [1]De geloofsbelijdenis of het Credo is de Latijnse benaming van de officiële geloofsbelijdenis van de Rooms-katholieke Kerk die tijdens elke eucharistie of mis in het Latijn of de eigen landstaal wordt gezongen of in dialoog tussen de priester en de aanwezige gelovigen wordt gereciteerd.

  [2]De Handelingen van de Apostelen is een boek van het Nieuwe Testament, onmiddellijk na de 4 Evangelies.

  [3] Dit wordt treffend uitgelegd door Christus in het Evangelie van Mattheüs: Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen [en volgens de Kerkvaders is het Koninkrijk der hemelen de Kerk] is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand [de vijand is de Duivel die binnenin de Kerk onkruid zaait en de kerk vanbinnuit verbrod], en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten [dat zijn de engelen] van den heer des huizes [ dat is Christus] gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen: Een vijand heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? Maar hij zei: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden te samen opwassen tot den oogst [ziehier waarom we ons niet moeten verbazen dat de Kerk en zondig en heilig is daar Christus het onkruid laat samenleven met de goede tarwe – maar op het einde der tijden – in de tijd van de oogst, zal Hij onderscheid maken] en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. (Mt 13, 24-30). (Nvdr: onze pientere medebroeder heeft  hier een heel oude Bijbelvertaling van het internet geplukt, wat me behoorlijk ergert maar ik ga dit niet verbeteren. Quod scripsit scripsit).

  [4]  Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn (Johannes 3,20-21).

  [5]Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.  Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.  En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. (Mt 11,20-24)

   

   

  30-06-2018 om 09:08 geschreven door Gust Adriaensen


  28-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van 'anders' naar 'trado'

  Te grote politieke macht, zonder sterk tegengewicht, leidt onvermijdelijk naar een ondermijning van de democratie, naar brutaal populisme, naar de wij-zij retoriek en polarisering, naar het negeren van de hooggeprezen -als het in het kraam past-, normen en waarden vanuit electorale berekening.

  Volgens de 'anders'partijen waren die machtsconcentratie en -wellust HET kenmerk van de trado's. Het was het geliefde scheldwoord in de mond der nationalisten. Het was de mantra van Vlaams Blok/Belang en van VU/NVA. Hoe hekelden zij voortdurend de heerschappij van de christendemocraten van CVP in Vlaanderen. En hoe sterk waren ze in het diaboliseren van de PS-machtswellustelingen in Wallonië.

  Het kan verkeren. Nu zijn het de nationalisten van NVA die (van op 't Schoon Verdiep) met hun machtige (leeuwen?)klauwen alles, niet alleen in het Nederlandstalige deel van België maar ook in Wallonië, willen overheersen. Democraten, het is echt oppassen geblazen!

  Tot voor niet zo lange tijd was 'trado's', in Vlaams-nationalistische kringen inderdaad een geliefkoosd en veelvuldig gebruikt scheldwoord voor de 'traditionele' Belgische politieke partijen en hun aanhang. Het woord is ondertussen zo goed als out. Waarschijnlijk omdat de NVA, sinds haar topdeelname aan de macht en haar innesteling in recordtempo, in het Belgische machtssysteem, al de kenmerken van de 'traditionele' partij- en machtspolitiek kent en met verve toepast. En zichzelf uitschelden vindt men allicht te gortig.

  Journalist Reynebeau formuleerde die kenmerken een tijd geleden in De Standaard haarscherp: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Zo was het vroeger bij de smalend genoemde 'trado's. Zo is het sterker dan ooit in een regering waar de Vlaams-nationalisten het voor het zeggen hebben, die nota bene uitpakken met de 'Grote Verandering'.

  Journalist Bart Eeckhout van De Morgen, schreef een tijd geleden een artikel over de vervlaamsing van de Belgische graaicultuur niet alleen in intercommunales maar ook in Vlaamse regeringsagentschappen:

  ‘N-VA en CD&V vullen met zijn tweeën zowat de hele top van best betaalde Vlaamse bestuursmandaten. De baten van die schaduwstructuren zijn onduidelijk, de kosten zijn zeker. Het democratische deficit evenzeer. Vlaanderen blijkt zichzelf in te richten naar het evenbeeld van het oude België. Dezelfde machtsverzuiling, dezelfde vriendjespolitiek. De Belgische ziekte is vervlaamst.’

  Extreem ontgoochelend is dat allemaal, zeker voor mensen die opgegroeid en gevormd zijn in de idealistische Vlaamse Beweging, voor wie de habitat van de haute finance, de echte Belgische machtscenakels , de vetpotten, totaal vreemd is.

  28-06-2018 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 jaar Pastorale Eenheid H. Augustinus

  1 en 2 september wordt een feestweekend. Dan vieren we 1 jaar Pastorale Eenheid Heilige Augustinus. Noteer alvast die data.

  27-06-2018 om 17:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Pastorale eenheid
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Debatcultuur?

  Nog even terugkomen op het voorzittersdebat in Terzake. Het  was inderdaad een kakofonie van jewelste. Beschamend.

  De oorzaak daarvan is te vinden in het feit dat de meeste deelnemers niet (willen) luisteren naar de anderen en naar de moderator (die veel gedecideerder het debat (?!) zou moeten leiden.

  De ergste van het troepje toppolitici (?!) bleek weer eens De Wever te zijn, die er een handje van weg heeft om op een extreem arrogante manier, anderen te onderbreken, af te blokken, of, terwijl andersdenkenden dan toch eens de kans krijgen om wat langer aan het woord te blijven, ondertussen voortdurend stoorzender speelt. 

  Een bende querulente kwajongens moet tot de orde geroepen worden, en zeker het haantje-de-voorste. Als de moderator van een tv-debat (?!) daarin niet slaagt, is hij/zij niet opgewassen tegen de weliswaar moeilijke taak. 

  27-06-2018 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Geloof in Jezus Christus bevrijdt ons van zonde, droefheid, leegheid, isolement. Het is de bron van een vreugde die niemand ooit kan wegnemen.'

  25-06-2018 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De arrogantie viert hoogtij

  Het 'groot voorzittersdebat' in de Zevende Dag was een beschamende kakofonie.

  In die kakofonie, waarvoor onze 'toppolitici' zorgden -een aanfluiting van wat een debat zou moeten zijn-, weerklonken toch twee zinnige tussenkomsten (ook al kwamen ze van de oppositie).

  Almaci stelde dat het migratieprobleem maar opgelost kan worden wanneer Europa er mee voor zorgt dat de Afrikanen in eigen land een toekomst hebben.

  En Crombez concludeerde na de uitspraken van De Wever over enkele hangende dossiers, dat de NVA-voorzitter weliswaar op het publieke forum zegt dat de premier de baas is, maar dat in de politieke realiteit De Wever van mening is dat Michel de boom in kan.

  Inderdaad. Zelden meegemaakt dat de voorzitter van een coalitiepartner zo arrogant en brutaal de premier voor schut zet.

  25-06-2018 om 14:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:debat
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht aan de lezer

  Beste Lezer,

  Al enkele weken worden heel wat berichten die aan dit blog worden toegevoegd, rechtstreeks in het archief geplaatst. Dat wil concreet zeggen dat ze weliswaar verschijnen maar te lezen zijn vóór de allereerste berichten op Rasp jaren geleden.

  Deze fout werd al herhaaldelijk gemeld aan de webmaster(s) van Seniorennet, maar tot nu toe werd het euvel niet opgelost.

  Gust Adriaensen

  25-06-2018 om 08:36 geschreven door Gust Adriaensen


  24-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/25

  Vrijdag 22 juni 2018

  Flitsen en fratsen

  Blits bezoek aan Libanon

  De uitstap van vorige zondag naar het Anti Libanon gebergte was zo aangenaam dat we er deze zondag opnieuw naartoe trokken. Nu was er echter heel veel wind. En deze keer wilden we het wagen door te rijden tot op de top, aan de Libanese grens. Het is maar een twaalftal kilometer. De vier soldaten van de wachtpost waren heel vriendelijk. Van de post zelf mochten we geen foto’s maken maar van al de rest wel. We mochten zelfs de grens oversteken en daar even samen zitten. En toen gebeurde het. De wind was zo krachtig dat hij een van ons tegen de asfalt (die vol stenen lag) gooide en hij werd gelukkig nog tegengehouden of de wind zou hem van de bergen hebben laten rollen. Resultaat: grote wonden aan hand en arm. De soldaten brachten water en Kleenex, op de wonden werd wat zand gelegd en een bruin (schapen?)velletje als voorlopige verzorging. Maar het hielp. Zo keerden we terug met prachtige foto’s, één gewonde en een sterke wind. Tenslotte leverde deze uitstap nog volgende origineel plan op: op deze wijze ooit eens een familiebezoek organiseren voor onze Libanese zuster.

  De fruitoogst

  De kersenoogst is gedaan maar het maken van confituur van kersen heeft nog enkele dagen geduurd. Deze week konden we vervolgens ook de oogst van de abrikozen (bijna) beëindigen. Hiervan worden eveneens de besten bewaard om uit te delen, om er confituur van te maken en om te verkopen. Het is deze confituur, (bijna) zonder suiker, die hier het meest gegeten wordt. Voor de verkoop mogen ze niet te rijp zijn, d.w.z. niet te zacht, ze moeten nog een zekere stevigheid hebben. Dan zijn er nog een paar bomen met ontelbare braambessen (Damascusbessen, moerbeibessen?), die van rood, als ze rijp zijn, zwart worden. Bij het plukken geven ze heel veel rood sap af. Wie daar even aan gewerkt heeft, is klaar om mee te spelen in een getrukeerde video van de Witte [S]Helmen. Handen, gezicht en armen zien bloedrood. Succes verzekerd… maar de confituur van deze bessen is lekker.

  WK voetbal

  Bijna dagelijks zijn er gebeurtenissen die de gewone dagorde door elkaar schudden. Groepen uit heel Syrië of bevriende families komen op bezoek. De bisschop kwam weer even langs. Ook een tiental gehandicapten en hun begeleidsters wilden een namiddag bij ons zijn. En juist deze week kregen we verschillende dagen bezoek van een vijftal mensen uit Damascus, die oorspronkelijk uit Qâra komen en hier nu bij hun familie verblijven. Er zijn enkele goede drummers bij. En zo werd het voor de gehandicapten een feest met muziek, zang en dans. Ondertussen konden we  thee serveren, recht uit de tuin (melisse, ‘verveine’, citroenkruid?) met een overvloed aan kersen en abrikozen. Bovendien genoten we  deze week ook zonder moeite een beetje van het WK  voetbal in Rusland. In het verkoopcentrum aan de rand van Qâra, tegen de autosnelweg, werden twee grote schermen opgesteld, een binnen en een buiten, voor allen die wilden genieten van het voetbalfeest. Het is daar altijd een gezellige ontmoeting. Ook wij gingen tweemaal kijken, wat gewaardeerd wordt. Voor de rest hebben we af en toe na het middagmaal genoten van een samenvatting van een voetbalmatch, die we van het internet konden pukken. En België zegevierde. Plots lijkt er geen verschil meer te zijn tussen separatisten en patriotten. Jawel,  alle Belgen worden trotse burgers, verenigd rond een  Antwerpenaar  zoals Lukaku. Zelfs in Syrië kunnen ze er van genieten, al was het maar omdat ze ons een overwinning gunnen.

  Wanneer de levenszin zoek is

  De westerse beschaving beschouwt zichzelf nog steeds als het model van de wereld en gedraagt zich ook alsof het de heerser van deze planeet moet zijn. Ondertussen is het wel duidelijk dat er aan deze “beschaving” wat schort. Neen, het is niet zomaar een “economische”, “financiële” of “politieke” crisis. Het lijkt er steeds meer op dat het westen zijn oriëntatie, zijn fundamenten en samenhang kwijt is! De periode van de grote rijken, die op hun wijze voor een (weliswaar bedenkelijke) eenheid zorgden, is voorbij. Het Ottomaanse rijk hield stand van de 14e tot begin 20e  eeuw en werd opgevolgd door de Britse en Franse koloniale rijken. Inmiddels was ook het Oostenrijks-Hongaarse rijk ontbonden. En nu loopt de Angelsaksische wereldoverheersing ten einde. Tenslotte hebben de drie pijlers van de heilige Benedictus, de vader van het westers monnikenleven, nl. gebed, studie en arbeid, nog het meest bijgedragen aan een gezonde opbouw van Europa.

  De betovering van een aards messianisme

  President Dwight Eisenhouwer ontving in 1953 notabele moslims, waaronder Said Ramadan, schoonzoon van Hassan al-Banna, de stichter van de moslimbroeders. De president wilde de islamitische fundamentalisten inspannen voor eigen belangen. Hun streven naar een herstel van het kalifaat, tegen het geseculariseerde westen en het herstel van de sharia, werden handig omgebogen. Ziehier de nieuwe “heilige alliantie” van de president: “Ons geloof in God moet ons een gezamenlijk objectief geven, nl. de strijd tegen het communisme en zijn atheïsme”. Hiermee veranderde het aanvankelijk doel van de islamisten. Zij werden huurlingen van de VS en het westen. En  de VS beschouwden zich als de door God aangestelde engelen van de Apocalyps om de “ongelovigen”, de slechteriken van de “as van het kwaad” hun verdiende goddelijke straf te bezorgen. Deze religieuze roeping werd uiteindelijk niets anders dan een streven naar een puur aards messianisme voor hun eigen belangen. Vanaf de jaren ’70 zullen de VS zich bedienen van het extremistisch wahabisme van Saoedi-Arabië en nu hebben ze daarvoor de fanatiekelingen van de islamitische staat gebruikt. Zo heeft het westen de voorbije decennia vele tientallen oorlogen gevoerd om zijn planetaire overheersing te handhaven. Verontrustend en nieuw is dat de communicatiemiddelen hierbij een beslissende rol spelen. Op de kortste tijd worden gewone jongeren vanuit de hele wereld gerekruteerd en opgeleid tot fanatieke djihadisten als barbaren om onschuldige burgers te onthoofden, levend te verbranden, te verminken. Vanuit een zoeken naar de zin van hun leven komen ze  tot een zelfhaat, een haat van anderen, een haat van de wereld en een haat van het leven. Ze zien hierbij hun eigen dood samen met zoveel mogelijk anderen als een heroïsche zending en een voorbereiding op het einde der tijden. De IS heeft niets te maken met het oprichten van een staat en niet veel met de gewone islam. Het is niet zozeer een radicalisatie van de islam maar een islamisatie van het radicalisme.  Het westen beschikt hiermee over een leger van criminele, islamitische barbaren die overal ingezet kunnen worden en tegelijk heeft het  een ijzersterke mediamanipulatie om “de islam” te beschouwen als de oorzaak van alle kwaad zonder dat hun eigenlijke broodheren in zicht komen.

  Volgens de joodse en helaas ook christelijke zionisten is de politieke oprichting van de staat Israël de vervulling van een Bijbelse profetie die de wederkomst van de Messias moet voorbereiden. Hierbij moet Jeruzalem hun centrum worden, in feite het centrum van hun Nieuwe Wereldorde. Deze christenen hebben niets begrepen van het christelijk geloof en beseffen niet dat sinds Jezus’ dood en verrijzenis iedere plek op aarde een ”Jeruzalem” is, een Bethlehem, een Nazareth, een Golgotha…

  Terwijl de joodse en christelijke zionisten al decennia ijveren om de inwoners van Palestina te verjagen om plaats te maken voor hun “Beloofde Land”,  doden de IS strijders van hun kant Iraki’s, Syriërs, Jemenieten en Libiërs om de komst van de Apocalyps voor te bereiden” (Fethi Gharbi, Mondialisation.ca , 18 juni 2018: https://www.mondialisation.ca/la-rage-identitaire-ou-le-regne-de-lanomie/5626306.). En zo kan het joodse en christelijke zionisme eveneens de grootste misdaden rechtvaardigen op valse Bijbelse gronden. Het gaat telkens om een streven naar een onaanvaardbaar aards messianisme. Het is als het bouwen van een toren van Babel voor eigen glorie en macht. Zoals IS niet veel te maken heeft met “de islam”, zo heeft het zionisme niet veel te maken het judaïsme en zeker niet met het authentieke Bijbelse Israël. Bovendien hoort bij een messianisme uiteraard het zoeken naar de ‘antichrist’ of meerdere ‘antichristen’ en die zijn voor het westen vlug gevonden: Rusland, Iran, Syrië en ieder land dat de westerse overheersing afwijst.

  Zonder God geen geluk voor de mens   

  Wanneer het duister wordt, ben je zelfs in je meest vertrouwde ruimte totaal verloren, totdat je ergens een vast punt vindt dat je de juiste oriëntatie geeft. Het westen is het noorden kwijt! De religieuze betovering van een aards messianisme is een voorwendsel om de zinloosheid van een beschaving op te vullen. Het westers wilde neoliberalisme en kapitalisme leiden naar de valse spiritualiteit van een nihilisme, waarin zelfmoord, abortus, euthanasie, homocultuur en morele ontwrichting samen met het terrorisme weelderig kunnen groeien. Ook de Belgische artsenvereniging Sint Lucas maakt zich zorgen over de evolutie inzake abortus en euthanasie. Zij vindt dat de ontkenning van een transcendente dimensie een fatale vergissing is: https://cathmed.be/het-respect-voor-het-leven-nog-verder-ondermijnen/. Volgens de TV keten NBC zijn er tussen 2001-2014 3.046 Amerikanen gestorven als slachtoffer van terrorisme, maar niet minder dan 153.000 door een razende, dol gedraaide schutter, een “keurige jongen” uit onze westerse beschaving. Wanneer we de hemel dicht trekken wordt het donker. Als God afwezig is, kan de mens zijn levenszin, waardigheid en geluk niet meer vinden. Sinds de jaren ’70 is de depressie steeds meer toegenomen, gepaard gaande met agressie en verslaving. Er heerst een geestelijke leegte in de westerse beschaving. Maar deze zinloosheid is tevens een schreeuw naar God: “Uit de diepte roep ik Heer, luister naar mijn stem… Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend…” (psalm 130). Aan christenen om het authentieke geloof te verkondigen en vooral te beleven in Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de enige Redder van de wereld. Aan ons om intellectueel en vooral moreel weerstand te bieden aan de ontsporingen van een westerse beschaving.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht weer heerlijk geïllustreerd met tien video’s: 3 over de inzet van de  S.O.S. chrétiens de l’Orient, 4. de “lezzab” bomen 5. kaarsjesprocesie in Bab Touma, Damascus, 6, 7 en 8 kermis en snoep, 9. terugkeer naar Douma 10. uitwisseling van gevangenen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-79/

  v6 video’s over de huidige militaire situatie: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6/

  v3 video’s: 1. Herstelwerk van S.O.S. Chrétiens de l’Orient in Sadat, 2. Aleppo herleeft 3. Film met indrukwekkende getuigenissen over “de aardbeving” door terroristen in Aleppo veroorzaakt en uiteindelijke bevrijding. Wat nu door terroristen werd verwoest wordt vergeleken met de verschrikkelijke aardbeving van 1138, waarin de meeste burgers omkwamen:  http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10/

  v5 video’s en foto’s met uitleg over de toenemende spanningen in het door de rebellen gecontroleerde Idlib:http://www.golfbrekers.be/idlib-niet-zo-gematigd/

  v  Goed nieuws: ons artikel “Contraceptie. Gouden Jubileum van een fatale vergissing” werd vertaald in het Frans en Engels en zondag geplaatst op onze website:

  https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-jubil%C3%A9-d-or-d-une-erreur-fatale/

  https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-golden-jubilee-of-a-fatal-mistake/

  En maandag 18  juni 2018 publiceerde Le Salon Beige -  blog quotidien d’activité par des laïcs catholiques (http://lesalonbeige.blogs.com) een deel van dit artikel met verwijzing naar onze website: “Le mythe de la “contraception sûre” est révolu.”

  vHet Thomas More Genootschap viert zijn patroonheilige in de Hl. Hart Basiliek, de Merodelei 12, 2600 Berchem op  zaterdag 23 juni 2018 om 14.15 u (rozenhoedje, Eucharistie, toespraak door voorzitter dr. Luc Kiebooms, broodjes/koeken met koffie/thee voor 9 €, kinderen halve prijs): vermeerschrene@gmail.com; https://thmore.weebly.com/.

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

   

  24-06-2018 om 20:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rani en Mawda

  Vergelijk de reacties en commentaren van mensen die zweren bij 'westerse normen en waarden', op het doodschieten van de leeuwin Rani, die een vluchtpoging ondernam, met het doodschieten van het vluchtelingenkindje Mawda.

  Te confronterend? Te ontluisterend?

  24-06-2018 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  22-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Als twee werelden met elkaar botsen'

   

  In Kerk&Leven van 20 juni is een artikel te lezen over de openlijke kritiek die de Nederlandse kardinaal Wim Eijk heeft op de paus. Eijk wil dat de Kerk recht in de leer is. Hij verwijt Franciscus dat hij nogal losjes omspringt met het Wetboek van het Kerkelijk Recht, en daardoor verwarring sticht en de eenheid van de Kerk in gevaar brengt.

  Kardinaal Eijk blijkt een wandelend kerkelijk wetboek te zijn. Door zo sterk het belang van allerlei regels over wie een sacrament of een zegening al dan niet mag ontvangen, stoot hij de meeste gewone gelovigen af. Eijk is duidelijk een vertegenwoordiger van het instituut Kerk en hij manifesteert zich als een functionaris van die instelling.

  Wat een verschil met paus Franciscus. Professor van Geest verwoordt het treffend: de paus ziet de Kerk vóór alles als een veldhospitaal dat mensen die pijn lijden, gewond zijn troost zoeken, moet opvangen.

  Zowel paus Franciscus als kardinaal Eijk als alle andere christenen hebben de taak op zich genomen Christus na te volgen. Ik denk dat het voor de overgrote meerderheid van de gelovigen overduidelijk is dat de visie van de paus op de Kerk én zijn optreden, veel dichter bij Jezus' leer en leven staan, dan de juridische haarkloverij van de Nederlandse kardinaal.

  22-06-2018 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Eijk
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het Westen overschrijdt ethische grenzen'

  Kinderen in kooien in de VS, Italië dat geen bootvluchten meer toelaat, Hongarije dat hulp aan sans-papiers criminaliseert,  een Duits politiek zwaargewicht dat de grenzen dicht wil en de EU die vluchtelingen zou sorteren in Noord-Afrika en de Balkan. 'Het Westen overtreedt ethische grenzen en de EU gedraagt zich als een kolonisator', zegt professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven).

  "Ze zullen ons land binnenstromen en besmetten",  zei Donald Trump eerder deze maand over immigranten. Nog wel meer mensen zien hen niet meer als mensen, maar als objecten. N-VA-jongerenvoorzitter Tomas Roggeman tweette vorige week bijvoorbeeld 'Return to sender' bij een foto van bootvluchtelingen in nood.

  (De Morgen)

  21-06-2018 om 07:53 geschreven door Gust Adriaensen


  20-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verhoogde Europese investeringen'

  John Crombez, voorzitter van de SPA,  pleit  voor verhoogde Europese investeringen in de gebieden waar de vluchtelingen vandaan komen.

  ‘Als we ervoor zorgen dat ze daar een menswaardig bestaan hebben, hebben die mensen niet de neiging om naar Europa te vluchten.’

  Inderdaad.

  20-06-2018 om 11:06 geschreven door Gust Adriaensen


  19-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.68,5 miljoen mensen op de vlucht

  Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen op de vlucht, dat zijn er 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in het Global Trends-rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) waaruit ook blijkt dat het merendeel van de vluchtelingen niet naar het welvarende Westen doorreist, maar in eigen land en eigen regio veiligheid zoekt.

  19-06-2018 om 08:55 geschreven door Gust Adriaensen


  18-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Salman Rushdie:

  'Hoe moeten we ons verweren tegen de politieke demagogie die probeert te doen waar elke potentaat altijd op uit is -om het publieke geloof in bewijzen te ondermijnen en in feite tegen zijn kiezers te zeggen: 'Geloof alleen mij, want ik ben de waarheid'? Wat doen we daaraan? En wat zou met name de rol van de kunst kunnen zijn, en de rol van de schrijvers en literatuur in het bijzonder?'

  'We moeten, denk ik, erkennen dat in elke samenleving het waarheidsidee altijd het product van een debat is en dat wij beter moeten worden in het winnen van dat debat. Democratie is niet beleefd. Het is vaak een schreeuwpartij op een openbaar plein. We moeten het debat aangaan als we kans willen maken om het te winnen.'

  'En wat de schrijvers betreft: het is aan ons om het geloof van onze lezers in het debat op grond van feiten te herstellen en te doen waar fictie altijd goed in is geweest: tussen schrijver en lezert een besef te vromen van dat wat echt is. ... In deze tijd van radicale onenigheid kunnen wij mensen tot overeenstemming brengen over de waarheden van de grote constante, te weten de aard van de mens.'

  18-06-2018 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rusdie: 'Laat de lezer weer geloven in de werkelijkheid'

  Salman Rushdie:

  'Hoe moeten we ons verweren tegen de politieke demagogie die probeert te doen waar elke potentaat altijd op uit is -om het publieke geloof in bewijzen te ondermijnen en in feite tegen zijn kiezers te zeggen: 'Geloof alleen mij, want ik ben de waarheid'? Wat doen we daaraan? En wat zou met name de rol van de kunst kunnen zijn, en de rol van de schrijvers en literatuur in het bijzonder?'

  'We moeten, denk ik, erkennen dat in elke samenleving het waarheidsidee altijd het product van een debat is en dat wij beter moeten worden in het winnen van dat debat. Democratie is niet beleefd. Het is vaak een schreeuwpartij op een openbaar plein. We moeten het debat aangaan als we kans willen maken om het te winnen.'

  'En wat de schrijvers betreft: het is aan ons om het geloof van onze lezers in het debat op grond van feiten te herstellen en te doen waar fictie altijd goed in is geweest: tussen schrijver en lezert een besef te vromen van dat wat echt is. ... In deze tijd van radicale onenigheid kunnen wij mensen tot overeenstemming brengen over de waarheden van de grote constante, te weten de aard van de mens.'

  18-06-2018 om 08:38 geschreven door Gust Adriaensen


  17-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Preekstoel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Elke dinsdagavond van juli en augustus laat Heilige Huisjes bekende personen aan het woord in de Sint-Waldetrudiskerk van Herentals.

  Op 3 juli bijt kardinaal De Kesel de spits af.

  Meer inlichtingen op www.heiligehuisjes.be. 

  Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping.

  17-06-2018 om 09:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:heilige huisjes
  16-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/24

  Vrijdag 15 juni 2018

  Een uitstap in de   bergen

  De zondag, als vervulling van de joodse sabbat, wordt op christelijke wijze gevierd door God als Schepper te verheerlijken en Jezus Christus als “Her-schepper” nl. omwille van de verrijzenis. Vervolgens door de feestelijke viering van de  Eucharistie en tenslotte door op bijzondere wijze het leven in gemeenschap te vieren. Deze zondag kregen we bezoek van zeven vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient. Ze wilden met ons Eucharistie vieren en de maaltijd gebruiken. We aten in  de schaduw  op de banken bij de grote ingang. Daarna vertrokken zij naar de  Krak des Chevaliers, een van de prachtigste kastelen ter wereld en een indrukwekkende militaire constructie, tussen Homs en Tartous. De S.O.S. vrijwilligers willen meewerken aan het herstel hiervan. Na dit aangenaam vieren, delen en samen eten, reden wij in de namiddag met een vijftiental naar het Anti-Libanongebergte. Onderweg zagen we de boomgaarden die zich weer stilaan herstellen. Dit gebied was gedurende gans de oorlog tot voor enkele maanden het terrein van de terroristen en voor ons absoluut ontoegankelijk. Hier en daar staat een kapot geschoten huis. Op de grond liggen brokstukken ijzer van obussen of raketten en ook de asfaltweg is flink beschadigd. Om in het gebergte zelf te komen, moesten we voorbij een wachtpost. We hadden geen afspraak gemaakt met de Libanese legerleiding en reden dus zo ver we mochten, tot vlak voor de Libanese grens. Vandaar wilden we nog een van de toppen van de bergen beklimmen om die millenniumoude bomen (de ‘lezzab’) te bewonderen die daar groeien. Ze worden door een bepaalde vogel overgebracht. Balken van dit soort hout zijn gebruikt bij de heropbouw van ons klooster. De jongsten en de oudste van de groep bleken tot deze beklimming in staat te zijn, de middenklasse bleef rustig beneden en genoot van de moeizame beklimming van de anderen. Het uitzicht over de vallei deed ons denken aan de Zwitserse bergen. Tegen de avond kwam er opvallen veel verkeer vanuit Libanon: motoren, tractoren en vrachtwagens. Terwijl wij met wat droog hout vuur maakten om thee te zetten, stopte een man met zijn tractor en drong er op aan dat we van zijn kersenoogst zouden eten. En we moeten toegeven, zijn kersen zijn iets vaster dan de onze. En zo hebben we vandaag voor weer eens  sinds de oorlog samen een uitstap gemaakt in het Anti-Libanongebergte.

  Donderdag begon in Rusland het feest van de wereldbeker voetbal (of het wereldfeest van koning voetbal!) De uitnodiging om in Qâra op groot scherm van de opening van dit hoogfeest te komen genieten, hebben we nog niet aanvaard. ’s Avonds hebben we op internet de video bekeken van de samenvatting met de doelpunten: Rusland-Saoedi-Arabië: 5-0. Bij ieder doelpunt bastten de kinderen in gejuich uit en wij ook. Een betere symbolische quotering voor de inzet van beide landen voor Syrië en voor de wereldvrede kunnen we niet bedenken! En ’s avonds kwam de kolonel ons Arabische zoetigheden geven naar aanleiding van het einde van de ramadan morgen. Vrijdag wordt inderdaad de eerste dag gevierd van Eid al-Fitr of suikerfeest en zo kunnen we overdag weer gerust een versnapering aanbieden aan de  arbeiders.

  Vandaag, vrijdag kregen we plots bezoek van Abdallah el Gharbé en zijn vrouw. Hij is “minister van reserve”. Voor zover ik het uit zijn uitleg begrijp, heeft hij ongeveer de rol die Jozef in Egypte speelde en die zorg moest dragen voor de voedselvoorraden. Hij zal onze voedingsproducten(thee, dranken… en we zijn volop confituur aan het maken van kersen en abrikozen) eerst nog even laten controleren (alles is ‘naturel’) en dan zorgt hij voor de verkoop in heel Syrië. Voor onze producten heeft hij ao een naam: ‘Tibbeh Soeria’. Dit heeft een dubbele betekenis. Volgens de legende leefde in deze streek een heilige, in het Arabisch ‘mor Tibbeh’. Tegelijk is het een zinspeling op het woord “goed”. Dus: de heilige  Tibbeh of het goede van Syrië. Zo wordt de handel van eigen goede producten gestimuleerd. Hij en zijn vrouw zijn christenen, uit zichzelf baden ze in de kerk het Onze Vader en het Weesgegroet. Hun eenvoud en vriendelijkheid leken ons heel oprecht. Wij gaven hen alle mogelijke soorten confituurmee, ook fruit, wijn … en zij gaven ons een mooie, grote kist snoeperijen, versierd met het wapenschild van Syrië en de foto van de president.

  En natuurlijk gaat de dagelijkse pluk van de abrikozen verder, alsook het maken van confituur. Dit prima fruit komt iedere dag als dessert op tafel en wordt ook ruimschoots aan de gasten aangeboden. En er komen steeds meer groepen op bezoek, vanuit heel Syrië en vanuit de verschillende geloofsgroepen.

   

  Vrede voor het westen, oorlogen voor de rest van de  wereld?

  Het “westen” (de VS, de NAVO met hun bondgenoten) doet zijn best om de vrede voor de wereld te bewaren en wil humanitaire hulp bieden overal waar volken in oorlog of armoede verkeren. Het tracht daarbij “dictators” te verdrijven of regeringswissels te bewerken om het volk vrijheid en welvaart te geven. Ziedaar een algemene opinie.  Helaas, wat het westen onder vrede verstaat, is precies het tegendeel van wat de   volkeren in de rest van de wereld in werkelijkheid ervaren.

  Er worden in het westen wel “vredesconferenties” gehouden waar eventueel een woord gezegd wordt over het ontoereikende van het westers kapitalisme, maar al vlug zal het gaan over de “bedreigingen” vanuit Rusland, China, Iran. En vooral gaat het over landen die behoren tot de “as van het kwaad”, hun dictatoriale leiders en de  ellende die ze aan hun volk bezorgen. En zo wordt de publieke opinie klaargestoomd om de heersende oorlogen te rechtvaardigen. De echte tragedies van die volken komen niet aan bod. De oorsprong en het eigenlijk doel van die oorlogen in de wereld worden handig verpakt in een “spontane volksopstand tegen een dictatoriaal regime” terwijl het in feite een vuile georganiseerde oorlog is om olie, grondstoffen, geld en macht met miljoenen doden, totaal ontwrichte landen, een verwoeste infrastructuur en een permanente plundering van de bodemrijkdommen, die vooral naar de VS en Europa gaan.

  Telkens wanneer het Syrische leger, geholpen door zijn bondgenoten, gedurende deze oorlog op het punt stond een belangrijke overwinning te behalen op de terroristen, werd een “chemische aanval” beraamd of verzonnen. Dit laatste was het geval in Douma. De terroristen van de Witte Helmen hadden het haarfijn in elkaar gestoken maar hun bedrog lekte uit. Geen nood. Het werd een voorwendsel voor de VS, Frankrijk en Engeland om in de morgen van 14 april 2018 samen Syrië te bombarderen en de terroristen te helpen. Voor de Franse president Macron was dit een voorwendsel om zelf initiatieven te nemen en daarna bombardementen te blijven uitvoeren  in Hassaka, Manbij en Deir es-Zor. Deze oorlogsmisdaden worden in het westen dan gezien als humanitaire hulp voor het herstel van de vrede. Nog erger. Na de flinke toelage die de Engelse regering aan de criminele groep  de “Witte Helmen” blijft geven, gaan ook de VS hen met 6,6 miljoen dollar steunen! Zo kunnen ze de volgende chemische aanval weer uitvoeren of verzinnen. Ongetwijfeld weer met succes. En onze hoog heilige internationale instellingen spelen gewoon mee. De “internationale gemeenschap” blijft alles doen om te beletten dat het Syrische leger de vrede in het land herstelt. Om dezelfde reden is de stroom van Syrische vluchtelingen die wekelijks terugkeren een doorn in het oog van de “internationale gemeenschap”. Eens had Libanon 2 (mogelijk zelfs 3) miljoen Syrische vluchtelingen. Nu nog geen miljoen meer. Wekelijks keren ze met duizenden terug, terwijl het westen blijft zeggen dat het te gevaarlijk is en ook daadwerkelijk blijft bombarderen. De Syrische vluchtelingen zijn niet bang van ontmoediging en dreigingen, ze keren terug uit Libanon, Jordanië, Turkije en zelfs Duitsland, dat zich eens voorstelde als het beloofde land voor hen. Terwijl het westen permanente oorlog wil, verlangen de Syriërs naar een permanente vrede in hun eigen land.

  Wij hebben het geluk dat wij “buiten” dit westen leven en niet dagelijks overspoeld worden door geïndoctrineerde en gemanipuleerde media.Hoerah!We zien en beleven dagelijks de resultaten van deze zogenaamde opgelegde vrede. Westerse vrede betekent overheersing over de rest van de wereld op militair, politiek, economisch, ideologisch en cultureel gebied. Het betekent onvoorwaardelijke onderworpenheid. Landen die zich gewillig en zonder protest hieraan onderwerpen, hun bodemrijkdommen laten plunderen, hun soevereiniteit opgeven en de belangen van het westen gewillig dienen, mogen genieten van deze “westerse vrede”. Wanneer regeringsleiders zich hiertegen verzetten, de belangen van hun volk willen dienen en hun soevereiniteit verdedigen, worden hun acties illegaal genoemd als een oproep tot geweld en oorlog. Het westen zal dan militair ingrijpen om zijn vrede te herstellen, zogenaamd “om het volk te dienen”. Welnu, Syrië met zijn rijk verleden en hoge beschaving zal nooit de gewillige slaaf van het westen worden. Tijdens ons kort jaarlijks verblijf in België ontmoeten nog steeds mensen die er vast van overtuigd zijn dat zij door hun gazet en tv precies weten wat er in Syrië gebeurt. Soms menen ze mij de juiste toedracht te moeten uitleggen omdat ik, volgens hen, te slecht ingelicht ben. Zij beseffen niet hoezeer zij geïndoctrineerd zijn en ver van de werkelijkheid, die wij hier dagelijks beleven. Zij begrijpen niet hoezeer mensen worden vermoord en landen verwoest voor olie, grondstoffen, geld en macht. Het aantal dat de westerse media nog steeds gelooft slinkt gelukkig heel snel. In de zesde eeuw voor onze tijdrekening protesteerde de profeet Jeremia al tegen de corrupte leiders die luidt verkondigden wat de mensen graag hoorden en ondertussen misdaden begingen waarbij ze zich voor geen greintje schaamden. Ze roepen: “Vrede,  vrede. Maar er is geen vrede”! (Jeremia 6, 14v). Dit schandelijk bedrog schijnt van alle tijden te zijn.

  (Interessante toelichting van Andre Vltchek: https://www.mondialisation.ca/la-paix-est-un-cliche-lorsque-loccident-ne-peut-pas-controler-le-monde-sans-opposition-cela-signifie-la-guerre/5626063; https://www.mondialisation.ca/les-refugies-syriens-rentrent-chez-eux-loccident-est-pret-a-attaquer/5624080

  En dit nog

  vOns vorig bericht met 5 video’s toegelicht: 1. Onderhandelingen tussen Koerden en Damascus, 2. Bombardementen van VS coalitie in Hassaka, 3. Verkiezingen in Iran met de overwinning van Muqtada-al-Sadr, 4 en 5  lange video’s over de laffe aanvallen van de Israëli’s: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-78/

  vDe bezetting van de Golan Hoogte en de  eigenlijke belangen van de  wereldheersers: www.golfbrekers.be/syrie-waar-de-bezetters-hun-wil-blijwwven-opdringen/   

  vInteressante video’s over de mediamanipulatie. In de  vierde video wordt ik uitvoerig opgevoerd. De inhoud is wel ongeveer juist maar enkele uitspraken (zoals over de ‘broek’ van Trump) zijn echt niet van mij, ze zijn van de Nederlandse journalist Wierd Duk van het Algemeen Dagblad (anders hadden ze ook rechtstreeks mij laten spreken in plaats van een ander die mij zogenaamd vertolkt). Met zijn interview heeft hij wel  flink succes gehad, ook in andere talen: http://www.golfbrekers.be/overbodig-onderzoek/

  vTwee video’s over een mogelijke nieuwe chemische aanval in Syrië, voorbereid door de CIA samen met de “gematigde rebellen” (en ‘de Witte Helmen’) om dan (weer) Assad hiervan zonder moeite te kunnen beschuldigen en te kunnen bombarderen en…mogelijk krijgt de oorlogsmisdadiger D. Trump dan nog de Nobelprijs voor de vrede! http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie-4/

  vNa Engeland gaan  de  VS de terroristenclub “Witte [S]Helmen” weer financieren: http://www.golfbrekers.be/dan-toch-opnieuw-amerikaanse-steun-voor-de-witte-helmen/ 

  vGewoon bezoek aan het mausoleum van Hafez al Assad in Damascus: http://www.golfbrekers.be/op-uitstap-in-damascus/(Geven de Nederlanders hieraan nog financiële steun?)

  vWederopbouw van huizen in Homs mede dank zij Kerk in Nood: https://kerkinnood.nl/actueel/wederopbouw-homs-teken-van-hoop?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=b934b821c4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-b934b821c4-160004205

  vZouden de westerse media toch ooit in staat zijn enige objectieve informatie te geven over die vuile oorlog tegen Syrië?   https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/05/amnesty-international-offensief-raqqa/

  P. Daniel

   

   

   

   

  16-06-2018 om 09:45 geschreven door Gust Adriaensen


  14-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert populiste eerste klas

  In een column ( De Standaard, 14 juni 2018) trekt barones Mia Doornaert van leer tegen degenen die pleiten voor een meer menselijke aanpak van de vluchtelingen.

  Als het in haar kraam past, werpt barones Doornaert zich graag op als een intellectueel. Je mag dat ook van haar verwachten , gezien haar academische vorming en haar ' onafhankelijke expertise in internationale betrekkingen'. Maar in deze column ontbindt ze weer eens met volle overgave haar populistische duivels.

  Ze haalt allerlei kwaadaardige truken boven om haar doel te bereiken: de mensen die bezorgdheid uitdrukken voor het lot van vluchtelingen en voor de groeiende harteloosheid en vijandigheid in onze samenleving, in het verdomhoekje van de linksige gutmenschen zetten.

  Doornaert, die zich wat graag in comfortabele, burgerlijke, academische salons ophoudt, vindt het nodig om de rectoren (en meer dan 1000 academici) als 'politiek correcten' te etiketteren (na 'trado' en samen met 'gutmenschen' een scheldwoord dat opgang maakt in rechts-nationalistische en populistische kringen), die het aan 'academische sereniteit' ontbreekt. Herlezing van de teksten van rectoren en academici geeft evenwel aan dat die teksten genuanceerd en sereen zijn.

  In tegenstelling tot de teksten van de rectoren en de academici, valt de column van Doornaert op door gebrek aan academische sereniteit, door ondoordachtheid en door populistische agressiviteit.

  Bewuste intellectuele oneerlijkheid (of domheid?) zit overduidelijk in haar poging om de dehumaniserende kenmerken van houding tegenover en behandeling van vluchtelingen,te ontkennen of weg te relativeren door de vergelijking met de IS-barbaarsheden. Stel je voor: een westerse columniste gebruikt de IS-bestialiteiten als toetssteen om de mogelijke dehumanisering van vluchtelingen hier, als niet bestaande te proclameren!

  Zeer merkwaardig is ook Doornaerts gedetailleerde en vooringenomen beschrijving van politie- en vluchtelingenoptreden, wat tot de dood van een kind geleid heeft. Ik dacht dat het gerechtelijk onderzoek nog niet afgerond of publiek gemaakt was.

  Natuurlijk ontbreekt ook de primitieve dooddoener niet: 'We kunnen niet alle vluchtelingen opvangen'. Niemand beweert dat. Het is een bewuste (toog)leugen.

  14-06-2018 om 22:35 geschreven door Gust Adriaensen


  13-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog nooit zoveel jonge kinderen in kansarmoede

  Nooit eerder groeiden er zoveel jonge kinderen op in kansarmoede. Dat blijkt uit de index die Kind en Gezin jaarlijks opstelt. 

  Van alle nul- tot driejarigen in Vlaanderen trof het 13,76 procent bij de geboorte aan in kansarmoede. Dat is bijna 1 procentpunt meer dan in 2016. Bij acht op de tien kinderen gaat die gepaard met een laag inkomen, werkloosheid of een laag opleidingsniveau van de ouders. Ruim de helft heeft een gebrekkige huisvestingssituatie. Het probleem zou het grootst zijn in de steden en nauw samenhangen met de origine van de moeder. 

  Armoedespecialisten zijn niet ­verwonderd. "Met dit regeringsbeleid kun je geen daling verwachten", zegt Wim Van Lancker (KU Leuven). Kinderarmoede moet je volgens hem structureel aanpakken, onder andere via een toegankelijke arbeids- en huisvestingsmarkt. "Hiervoor zijn de Vlaamse en federale overheid verantwoordelijk, maar qua acties zijn ze schromelijk tekortgeschoten." 

  (De Standaard)

  13-06-2018 om 07:57 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:kansarmoede
  12-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerlijke wereldhandel

  'Maak de wereldhandel samenwerkend, ethisch en dienstbaar, ten dienste van iedereen wereldwijd', schrijft iemand als oplossing voor de vluchtelingencrisis.

  Inderdaad. Maar daar staan de rijke, zelfvoldane, Europese en Noord-Amerikaanse regeringen en een belangrijk deel van hun bevolking, nog ver van af. Zij weten dat dergelijke wereldhandel een stuk van hun materiële welstand zal kosten. En dus dehumaniseren en criminaliseren ze de vluchtelingen, en proberen ze hen hardvochtig en desnoods met geweld buiten hun grenzen te houden. Zij transformeren hun landen in versterkte burchten, bouwen muren, installeren opnieuw prikkeldraadversperringen. Hun beleid (?) staat mijlenver af van de christelijke en humane normen en waarden, waarop ze zich vaak zo graag beroemen.

  Maar zij dwalen, als zij denken met dergelijk onmenselijk beleid, een halt toe te roepen aan migranten. Zij zullen blijven komen.In Afrika staan miljoenen mensen klaar. Alleen grotere materiële gelijkheid en respect kunnen uiteindelijk een oplossing betekenen.

  12-06-2018 om 10:19 geschreven door Gust Adriaensen


  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dure truitjes, slecht betaald
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Rode Duiveltruitjes voor de fans van Adidas, kosten 89,95 euro. Het aandeel van de lonen om ze te maken bedraagt 0,9 euro. Ze worden vooral gefabriceerd door vrouwen in de lageloonlanden Vietnam, Cambodja, Indonesië, waar er van bescherming van werknemers amper sprake is.

  11-06-2018 om 09:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:WK
  10-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Retraite in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van 18 tot en met 22 juni 2018 vindt er op het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite plaats die openstaat voor iedereen met als thema "Wie dorst heeft, kome..."


  E.P. Gabriël Goossens, Norbertijn van de abdij van Tongerlo, zal deze retraite begeleiden.
  De eerste conferentie van de retraite is op maandag 18 juni om 10u30. Toekomen kan vanaf 9u30. Het einde van de retraite is voorzien vrijdag 22 juni na het middagmaal omstreeks 14u00.
  Dagelijks sluiten we aan bij het getijdengebed en de H. Mis van de abdijgemeenschap van Postel. Er is mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
  Tijdens de retraite is er ook gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.  Inschrijvingen en inlichtingen bij
  pater Benny Berrens
  Abdij van Postel
  Abdijlaan 16
  2400 Mol-Postel
  0496 50 15 23
  of via gastenkwartier@abdijpostel.be

  10-06-2018 om 20:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fiere Belg

  ‘Ik volg Theo’s blog. Als hij recht in zijn schoenen staat, moet hij blijven spreken. We moeten fier zijn dat we Belg zijn’ (Anouk De Man, fan van Theo Francken, in ‘De Gentenaar’)

  En hij stelt de vraag: 'Waar is de tijd dat fans van de N-VA nog fier waren Vlaming te zijn?'

  Sinds NVA zich in recordtempo ingenesteld heeft in en zich geconformeerd heeft aan het Belgische systeem en (financiële) establishment, en zich bijzonder lekker voelt in of bij de Belgische en Europese vetpotten, is het veel interessanter zich te presenteren als 'een fiere Belg', dan als 'een fiere Vlaming'.

  Het eens zo populaire scheldwoord in/uit NVA-monden: 'trado's', hoor je ook nog amper. De verklaring is eenvoudig: simpele en minder simpele NVA-koppen en -fans voelen bewust of onbewust aan dat het woord op hen wellicht al beter toepasselijk is en wie scheldt graag zichzelf uit?

  10-06-2018 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  09-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontmenselijking

   

  Degenen die waarschuwen voor 'ontmenselijking' van vluchtelingen en oproepen tot 'menselijkheid', zoals de academici, de mond willen snoeren met de extreem populistische doodmepper: 'Neem ze zelf op' (tegelijk wijzen deze populisten geregeld wat graag erop dat illegalen huisvesten  strafbaar is) , lees je wel vaker dezer dagen.

  Die populisten willen bewust het publieke debat over de houding ten aanzien van vluchtelingen, een halt toeroepen door een grensoverschrijdend en gigantisch probleem te herleiden tot de morele verantwoordelijkheid van individu's en zo een alibi te vinden voor hun ontmenselijkende benadering.

  Zij zitten al, samen met Europese toppolitici in binnen- en buitenland, op het hellend vlak van de ontmenselijking. Ontmenselijking is: vluchtelingen in overvolle en gammele bootjes terug in zee drijven, ze niet helpen; concentratiekampen plannen in 'onaangename' delen van Europa; schieten op vluchtelingen; de publieke opinie indoctrineren met 'vluchteling is crimineel'; ouders de schuld geven van een doodgeschoten kind; de mensenrechtenakkoorden willen omzeilen...

  Hoe ver staat die ontmenselijking af van 'onze' Europese en christelijke normen en waarden, waarmee die nationalistische populisten in binnen- en buitenland zo graag uitpakken.

   

  09-06-2018 om 10:08 geschreven door Gust Adriaensen


  08-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling juni 2018

   

  Partij

  Peiling juni 2018 %

  Verkiezingen mei 2014

  NVA                       -5,9

  26,5

  32,4

  CD&V                    -3,3

  15,3

  18,6

  Open VLD            -1,6

  13,9

  15,5

  SPA                       -2,3

  11,7

  14

  Groen                   +3,8

  12,4

  8,6

  Vlaams Belang   +3,9

  9,7

  5,8

  PVDA                    +3,4

  6,2

  2,8

   

  Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL

  08-06-2018 om 19:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:peiling
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De oproep van de rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht

  'De oproep van rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht'

  Meer dan 1.000 academici klagen in een opiniestuk de tendens tot ontmenselijking van vluchtelingen en mensen zonder papieren aan. 'Wij, als leden van de universitaire gemeenschap, kunnen niet langer zwijgzaam toekijken.'

  'De oproep van rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht'

  Syrische vluchtelingen in Griekenland © Reuters

  De Belgische rectoren riepen via een open brief op tot menselijkheid. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken floot hen terug via Twitter. Wij - als leden van de universitaire gemeenschap - kunnen niet langer zwijgzaam toekijken. Met deze brief willen we weerwoord bieden aan twee soorten discours die aanleiding gaven tot de gebeurtenissen van vorige week: de dehumanisering van 'de Ander' en de beperking van vrije meningsuiting. Samen vormen ze een gevaarlijke cocktail - een die zich als een sluipend gif in onze samenleving kan verspreiden, een democratie onderuit kan halen en het meest onmenselijke in mensen naar boven kan halen.

  De oproep van de rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht

  Dehumanisering van 'de Ander'

  Toen de rectoren vorige week opriepen tot meer menselijkheid lieten ze niet alleen hun hart spreken, maar ook hun verstand (De Afspraak, 30-05-2018): Het afnemen van menselijkheid kan gevaarlijke gevolgen hebben in onze samenleving.

  Wanneer we anderen zien lijden, hebben we als mens twee opties: ons bekommeren om hun lot of onze blik afwenden. De eerste optie is makkelijker wanneer we controle ervaren over de situatie en we het gevoel hebben te kunnen helpen. Maar, wanneer er sprake is van onmacht of controleverlies, dan is er kans op onverschilligheid, of erger, dan keren we ons tegen het slachtoffer. "Heeft hij/zij de situatie zelf niet in de hand gewerkt? Míj zou dit toch nooit overkomen!" Deze gevoelens van onbegrip en minachting vormen de voedingsbodem voor dehumanisering, dat is, voor het zien van 'de Ander' als 'minder mens dan wij' (zie ook Le Soir 22-12-2015). Er zijn in de sociale en psychologische wetenschappen honderden studies verricht naar de effecten van dehumanisering op hoe we 'de Ander' behandelen. De resultaten zijn ronduit beangstigend (zie Haslam & Loughnan, 2014 voor een overzicht). Dehumanisering geeft een vrijgeleide om de Ander als minderwaardig te beschouwen en onze morele kaders bij te stellen tot het punt dat Universele mensenrechten niet langer gelden. Historische en actuele voorbeelden hiervan zijn legio.

  We stellen vast dat vluchtelingen en migranten subtiel of minder subtiel ontmenselijkt worden: ze worden voorgesteld als onderdeel van (oncontroleerbare) vluchtelingenstromen en migratiegolven. En migreren zelf wordt als een te vervolgen crimineel feit beschouwd, getuige het gebruik van het woord 'illegaal' in plaats van 'mensen zonder papieren.' Daarnaast worden ze vaak voorgesteld alsof ze minder capaciteiten, daadkracht en subtiele emoties hebben dan niet-migranten (voor het laatste voorbeeld: zie Tom van Grieken in De Afspraak 06-06-2018) en vinden sommigen het zelfs nuttig om een prijs op hen te plakken. Deze bewoordingen en beelden, die talrijk aanwezig zijn in de media, het politieke debat en publieke discours, brengen dehumanisering dichterbij - zeker voor diegenen die nooit de kans nemen of krijgen om de mens achter de vluchteling te ontmoeten. Want, ontmoetingen met de Ander ontkrachten vaker dan niet eerdere vooroordelen (Kende, Phalet, Van den Noortgate, Kara & Fischer, 2017).

  Het afnemen van menselijkheid kan gevaarlijke gevolgen hebben in onze samenleving.

  Zonder te ontkennen dat migratie een uitdaging vormt voor onze samenleving, mag dehumanisering geen onderdeel vormen van hoe we ermee omgaan. Dehumanisering vormt de context om weinig vragen te stellen bij beleidsintenties die indruisen tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals die van Theo Francken in het kader van de hervorming van het Europese migratiebeleid (DS 05-06-2018). En indirect creëert dit discours een klimaat waarin polarisatie welig tiert en actie en reactie elkaar haast onmiddellijk opvolgen. Zoals: explosieve tweets die nadien moeten rechtgetrokken worden, een praktijk van blaming-the-victim en het ontzeggen van emoties aan rouwenden bij het graf van een kind.

  Bovenstaande gebeurtenissen zijn geen 'toevalligheden' of 'ongevallen' maar symptomen van een dehumaniserend discours. Dit hebben de Belgische rectoren terecht opgemerkt in hun brief aan premier Charles Michel (30-05-2018; zie ook de interviews met Herman Van Goethem in DS 30-05-2018 en Caroline Pauwels in DS 03-06-2018). In dit licht is de oproep van de rectoren voor meer menselijkheid niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht. Elke beweging in de richting van ontmenselijking moet gestopt worden - stante pede.

  Beperking van vrije meningsuiting

  De reactie op deze open brief van de rectoren liet niet lang op zich wachten en is een symptoom van een ander discours dat misschien wel even gevaarlijk is: de beperking van de vrije meningsuiting. De tweet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken luidde fors: "Als de rectoren een politiek spelletje willen spelen over migratiedossiers, zullen ze de boomerang terug in hun gezicht krijgen. Zowel inhoudelijk als publiek". Alle latere pogingen tot afzwakken van deze tweet ten spijt (bv. Twitter 30-05-2018), valt deze uitspraak niet mis te verstaan als een dreigement aan het adres van de rectoren en bijgevolg aan de hele academische gemeenschap.

  Een discours waarin andere meningen niet welkom zijn en dreigementen als 'normaal' antwoord beschouwd worden op een oproep tot menselijkheid, kan leiden tot gevaarlijke situaties waarbij de academische vrijheid wordt beknot. Dit draagt immers de kiemen van een nieuw normaal waarin academici onder druk geen standpunten meer durven in te nemen. Middenveldorganisaties die afhankelijk zijn van overheidssubsidies en individuele overheidsambtenaren ervaren deze druk nu al. Indien zelfs academische vertegenwoordigers geen recht meer hebben op tegenstem, rest enkel de retorische vraag over welke vrijplaatsen de Staat nog biedt als middenveld, cultuur, onderwijs en justitie steeds verder worden ondergraven. Is een van de basiskenmerken van de democratie, die we beweren te zijn, dan niet dat we het "'eens zijn dat er het recht is om het niet eens te zijn"?

  Laat ons duidelijk zijn: het discours van intimidatie ter beperking van de vrije meningsuiting dulden we niet.

  Laat ons duidelijk zijn: het discours van intimidatie ter beperking van de vrije meningsuiting dulden we niet. Net zomin als we dehumanisering ooit zullen toelaten. Onze studenten hebben dat goed opgemerkt: "De academische wereld is geen schoothondje waartegen je als regeringslid kan zeggen: 'zitten en zwijgen'" (Apache, 04-06-2018). Nu niet, en nooit! Het is onze taak als academici en burgers om de samenleving, haar leiders en elkaar kritisch te bevragen, om verschillende geïnformeerde meningen een stem te geven in het debat. En om ervoor te zorgen dat we mens blijven voor en met elkaar.

  Dit opiniestuk werd ondertekend door 1042 academici

  08-06-2018 om 18:26 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ethische dimensie blijft

  In De Standaard hekelt advocaat Fernand Keuleneer  nog eens scherp de schijnvertoning van de pro-abortuslobby rond de wijziging van de abortuswetgeving. Dat is goed.

  Al jaren worden door de meeste media en zgn. opiniemakers, verwoede pogingen ondernomen om in verband met abortus (en euthanasie) de wettelijke en medische mogelijkheden gelijk te stellen met de ethische verantwoording van de ingreep.

  Dat is een permanente indoctrinatie, die erop gericht is vrouwen (en mannen) ervan te overtuigen dat het bij een vruchtafdrijving alleen om de vrouw gaat. Men wil een fundamenteel ethisch bewustzijn over leven en dood veranderen in de richting van de wettelijke en medische mogelijkheden daaromtrent.

  Een juridisch kader voor legale abortus of abortus beschouwen als een medische handeling, verandert niets aan de fysieke realiteit van een abortus: zich ontwikkelend leven wordt bewust vernietigd, gedood, én verandert niets aan de ethische dimensie van die daad en de morele verantwoordelijkheid van degenen die ze uitvoeren.

  08-06-2018 om 08:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:abortus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs ontgoochelt

   

  Meer dan 1000 academici kantten zich enkele dagen geleden in een open brief tegen de dehumanisering van 'de Ander' en de beperking van vrije meningsuiting. Samen vormen ze een gevaarlijke cocktail - een die zich als een sluipend gif in onze samenleving kan verspreiden, een democratie onderuit kan halen en het meest onmenselijke in mensen naar boven kan halen, aldus de academici.

  Rik Torfs, ex-rector van de Katholieke Universiteit van Leuven en mediafiguur, is niet bij de ondertekenaars. Door de VRT gevraagd naar het waarom, probeerde Rik er zich eens te meer uit te lullen door te zeggen dat de open brief 'te kort door de bocht' was maar dat hij het anderzijds wel goed vond dat de academische wereld zich mengde in publieke debatten.

  Het is onbegrijpelijk dat Torfs, die uitkomt voor zijn christen-zijn, weigert zich aan te sluiten bij een genuanceerde stellingname van collega's, waarin christelijke, humanistische en democratische basiswaarden worden verdedigd.

   

  08-06-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Onze ethische grenzen bewaken'

  Een verwerpelijk idee krijgt vorm in de rechtse regeringen van Oostenrijk en Denemarken , waarvoor steun gezocht wordt bij andere Europese landen: een 'opvangkamp' in een 'onaantrekkelijk' deel van Europa.

  Dat is niet niks. 'Opvangkamp' is een doorzichtig eufemisme voor 'concentratiekamp'. Het moet door zijn onaantrekkelijkheid, een afschrikwekkend effect hebben op kandidaat-vluchtelingen.

  Dat dergelijk plan, dat onvermijdelijk doet denken aan repressieve, dictatoriale regimes uit de donkerste periodes van de Europese geschiedenis, wortel schiet in vooralsnog 'democratisch' genoemde regeringen, zou een storm van protest moeten uitlokken. Het staat immers mijlenver af van onze, door de rechtse populistische nationalisten in binnen- en buitenland zo geroemde,  Europese normen en waarden.

  En van de mensenrechten. Maar ja, het is in ons land al zo ver gekomen dat staatssecretaris Francken die mensenrechten wil 'omzeilen'.

  Daartegen kwam dan toch stevige reactie niet alleen van de oppositie maar ook van Open VLD en CD&V. Servais Verherstraeten (CD&V) verwoordde het scherp:

  'WIJ MOETEN NIET ALLEEN ONZE BUITENGRENZEN, MAAR OOK ONZE ETHISCHE GRENZEN BEWAKEN.'

  07-06-2018 om 17:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:ethiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Over de verrassende comeback van religie'

  De Nederlandse auteur Yvonne Zonderop publiceerde pas een boek met als titel 'Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie'. Het kent een groot succes.

  Uit een interview met de schrijfster, volgende citaten:

  -'Ik vind dat we wel erg veel hebben weggegooid toen we onze godsdienst de rug toekeerden. Religie voorziet in zoveel menselijke behoeftes: barmhartigheid, vergeving, solidariteit. Ik kan nauwelijks een zingevingssysteem bedenken dat daar tegenop kan bieden.’

   -'De christelijke cultuur zit al eeuwenlang in ons, ze heeft ons gevormd. Maar in de slipstream van de secularisatie hebben we alles wat met ermee te maken heeft, in de ban gedaan. Dat voelt voor mij, en kennelijk voor veel anderen, steeds meer als een gemis.’

  - ‘De joods-christelijke erfenis wordt door populistische politici  vreselijk misbruikt. Politici die zelf helemaal geen affiniteit met welk geloof dan ook hebben, maar gewoon de islam willen neerzetten als bedreigend voor onze cultuur en alle uiterlijke tekenen ervan willen wegpoetsen uit het straatbeeld. Terwijl religie gewoon een wezenlijk element is van de beleving van veel mensen. Erken dat toch, denk ik dan.’

  -Laat ons niet alles van religie bij het grofvuil zetten, laat ons ook eens kijken wat er op de andere kant van de weegschaal is blijven liggen.’

   -‘88 procent van de wereldbevolking belijdt een geloof. Er komen op de wereld alleen maar gelovigen bij. Moet je dan niet concluderen dat religie voorziet in een wezenlijke behoefte?'

   - ‘Ik zie  een groeiende onbevangenheid tegenover religie. Ik woon in Amsterdam naast een studentenhuis, die jongelui zijn heel onbevangen naar mijn boekvoorstelling gekomen. Dat zijn jonge mensen die nooit last hebben gehad van ­religieuze indoctrinatie. Die hoeven niet langer te zeggen: ik ben blij dat ik ervan af ben. Voor de nieuwe generatie is juist vrijheid het probleem. Ze kunnen doen en laten wat ze willen, maar ze missen een kader, een moreel richtsnoer. Omdat wij, de ­generatie van hun ouders, hebben verzuimd om ons christelijk erfgoed aan hen door te ­geven.’

  -----------------

  'Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie'. Prometheus, 168 blz., 19,99 euro.

  07-06-2018 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:religie
  06-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meehuilen met de regeringswolven

  Als je de politieke en krantencommentaren leest, valt het op hoe gemakkelijk journalisten meehuilen met de politieke regeringswolven in het F16-F35-oerwoud.

  De beoogde prooi is Crombez en bij uitbreiding SPA. Crombez is een naïeveling, een klungelaar, een onbetrouwbare dommerik. Er zijn zelfs mensen die al die kenmerken verbinden met Crombez als auteur van vervalste e-mails.

  Bijzonder interessant allemaal voor die partijen en belangengroepen die alles eraan deden en doen om te vermijden dat er te ijverig in de F-miljardenpot werd geroerd. Want daar gaat het in essentie om . De SPA wijst al maanden op de ondoorzichtige procedure en besluitvorming omtrent een miljardendossier. Het parlement zit er voor spek en bonen bij.

  Crombez en de SPA moeten doorzetten. Zij verdienen steun van alle democraten. Ook in dit miljardenspel krijgt de klokkenluider alles over zich heen.

  Wie of welke groep de fabrikant van valse e-mails is, krijgt amper aandacht.

  06-06-2018 om 09:25 geschreven door Gust Adriaensen


  02-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Bart Maddens, de bekende nationalistische politicoloog aan de Katholieke Universiteit van Leuven, is fervente pleitbezorger van een Vlaamse nationale voetbalploeg, die hij de 'Vlaamse Duivels' zou willen noemen.

  Naast de onmiskenbare scherpe inzichten in het Belgische nationalistische moeras en de Vlaamse nationalistische hemel, en de buitengewoon goede relatie tussen die twee, naast de accurate kennis van de Spaanse knoet en de Catalaanse vrijheidsdroom, maakt professor Maddens ons nu ook deelgenoot van zijn wervende voetbaldromen. Als het er ooit van komt, dan mag hij met recht en reden de founding father van de Flemish Devils (Vlaamse Duivels klinkt zo saai en gewoontjes) genoemd worden.

  Daarover lacherig doen is helemaal uit den boze. Bart heeft overigens van jongs af heel wat voetbalervaring, wat weinigen in het Vlaamse land bekend is. Gedurende enkele seizoenen was hij een onweerstaanbare spits bij de Menense duiveltjes. Daar werden de kiemen gelegd van zijn nu tot rijpheid geëvolueerde grote Vlaamse voetbalplannen.

  Minister Philippe Muyters moet onverwijld Bart tot coach van de Flemish Devils aanstellen, met Philippe als kapitein. Want die koestert ook nog altijd tot nu toe onvervulde voetbaldromen. Top!

  Misschien moet Maddens even het terrein aftasten met een proefopstelling van de Vlaamse Duivels, pardon de Flemish Devils, met alleen maar Vlaamse politici. Wat te denken van een ploeg met Bourgeois, De Wever, Dewinter, Peeters, Beke, Almaci, Demir, Tobback, De Block, De Croo sr, De Croo jr, en co, onder aanvoering van Muyters?

  Inderdaad, ook vrouwspersonen. Madden en Muyters kunnen geschiedenis schrijven door resoluut te kiezen voor een gemengde, Vlaams-nationale voetbalploeg!

  02-06-2018 om 08:52 geschreven door Gust Adriaensen


  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/22

  Vrijdag 1 juni 2018

  Anders dan voorzien

  De oogst is groot en arbeiders zijn er te weinig.  Tussen de bomen op ons terrein werd graan gezaaid en omdat het nu meer geregend heeft dan gewoonlijk is dit goed opgeschoten. Vermits het rotsgrond is moet het met de hand uitgetrokken worden. Wat blijft staan, lusten de schapen wel. Inmiddels is het plukken van de kersen van een 30-tal bomen begonnen. Daarna zullen de veel talrijkere abrikozenbomen aan de beurt zijn. Tussendoor komen enkele bomen met appels en peren. Dan komen de amandelbomen aan bod en tenslotte de heel grote oogst van de olijven. Voor het eerst sinds de oorlog geeft het terrein weer volop vruchten.

  Op donderdag na Drievuldigheidszondag wordt ook in onze Grieks-Melkitische ritus Sacramentsdag gevierd. We hebben op die dag dan ook doorlopend aanbidding gehouden voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament, alleen onderbroken door de plechtige Eucharistie. Het feest begint woensdagavond. Voor deze woensdag werd de bisschop uitgenodigd om voor te gaan in de liturgie. Tevens was er een ontmoeting gepland met de Syrische minister van “voorziening” (ja, die hebben ze hier,  hij zorgt voor “reserve” en springt in waar het nodig is) met een delegatie. Ik wist echter helemaal niet dat de gemeenschap bij deze gelegenheid mijn 80e verjaardag wilde vieren (hoewel die nog een anderhalve week later valt). Het is ramadan. Een deel van de moslims, zowel in Syrië als in Libanon, storen er zich niet aan, maar in het openbaar geldt toch dat een moslim overdag niet eet of drinkt. De maaltijd moest dus ’s avonds zijn en hiervoor diende toch wel een en ander voorbereid te worden: poetsen, de “bruiloftszaal” in de nieuwbouw klaar zetten, voor een goede maaltijd zorgen, bisschop en minister feestelijk onthalen en enkele passende sketches voorzien… Uiteindelijk liet de bisschop weten dat hij niet kon komen en naar Libanon moest. Ook de minister bleek plots verhinderd te zijn. ’s Avonds  baden we eerst de plechtige vespers van Sacramentsdag en vierden daarna de eucharistie met de nodige aandacht voor de heilige van de dag: Jeanne d’Arc, de tweede patroon van Frankrijk.

  En zo kwamen wij in de feestzaal. Op de ereplaat was een speciale stoel voorzien, niet voor de bisschop en niet voor de minister maar … voor de jarige. Zijn leven werd op heel humoristische wijze uitgebeeld. In een mooi schrijfboekje hadden allen hun wens uitgeschreven tot en met de moslimkinderen die bij ons leven. En er was zowaar post recht vanuit het Belgenland met wensen van een hele reeks vrienden. Wat een aangename verrassing. Verder werd een kort youtubeke getoond met enkele markante  foto’s en wat muziek (https://youtu.be/_PRRlMrGWTc). Er werd gezongen, gespeeld en gelachen. En er waren cadeautjes: zelf gemaakte mooie kaartjes, een icoontje of grote icoon. Moeder Agnes-Mariam gaf me het eerste exemplaar van haar studie over de mystiek in de islam om een diploma en uiteindelijk doctoraat te verwerven (Sorbonne, Parijs). En de volgende dag kwam de bisschop nog langs met een doos Arabische zoetigheden. Aan allen hartelijk dank!

  Anders dan voorzien II

  Deze week werd de kaasmakerij bijna helemaal verhuisd naar een van onze centra in Qâra. De oorlog loopt stilaan ten einde, zo hopen we, en de nieuwbouw moet in orde gebracht worden om dienst te doen als onthaalcentrum, waarvoor hij bedoeld is. Woensdag was het meeste al verhuisd en toen dook een ernstig misverstand op, waaruit bleek dat de verhuis veel te vroeg gerealiseerd werd. Dus alles kwam weer terug. Bij het bericht van dit misverstand werden overal juichkreten gehoord. Immers, de kaasmaker met zijn handige dochter en nichtje horen inmiddels tot ons dagelijks leven waar ook zij erg blij om zijn. Ook de kinderen van dit nichtje spelen graag met onze kinderen. De grote tonnen kaas en yoghurt voor de mensen die uit Oost Ghouta bevrijd werden, zullen voorlopig van hieruit nog geleverd worden. De broeder die destijds met het kaasmaken in de Postelse Abdij begon had zijn eigen spreuk om het belang van de kaas te onderlijnen: “Gebrek in de kaas is gebrek in de  kas”.

  Nieuwe projecten

  Aan de rand van Aleppo worden door MSJM (monastère Saint Jacques le Mutilé) twee grote projecten opgezet. Een uitgestrekt landbouwgebied wordt aan 250 families gegeven. Zij krijgen zaaigoed, machines en al wat nodig is om binnen kort voor hun eigen onderhoud te kunnen zorgen. Een ander project in Aleppo zorgt er voor dat nog eens 250 gezinnen hun kost kunnen verdienen met een paddenstoelenkwekerij. Hieraan kunnen gezinnen ook thuis werken. De verantwoordelijke voor deze twee projecten, die woensdagavond bij het hoger vermelde verjaardagsfeestje aanwezig was, genoot van het lekkere eten en de gezelligheid, maar had tussendoor nog heel wat te regelen. Moge deze ondernemingen gezegd worden. En we vernemen dat  in het oude Aleppo  een duizendtal winkels en ondernemingen inmiddels weer aan de slag zijn. Moge Aleppo en heel Syrië geleidelijk herleven.

  Een piramide van leugens in dienst  van de criminaliteit

  De hele berichtgeving over de relatie tussen de volken en de landen lijkt één grote onderneming om de misdadige overheersing van het westen over de rest van de wereld te rechtvaardigen. Hiervoor wordt een piramide van leugens gebouwd die steeds maar groter wordt. Alle middelen zijn goed om de vrede in de landen (zoals in Syrië) te boycotten en de oorlog te laten voortduren zodra er grote belangen (olie, gas, grondstoffen, onafhankelijke banken, wapens…) in het spel zijn. Een chemische aanval, door de “internationale coalitie” en hun terroristen zelf uitgevoerd blijft het nog steeds doen en beelden van stervende  kinderen geven dan de  doorslag om de schud te geven aan den Syrische president, het leger of de regering … als de echte misdadigers maar verborgen blijven. 

  En nu komt het Nederlandse Joint Investigation Team  op 24/4/2018, vier jaar na de feiten, vertellen dat ze bewijzen hebben dat het de Russen waren die het lijnvliegtuig MH17, waarbij alle passagiers omkwamen, hebben neergeschoten, terwijl ze alleen maar materiaal aanvoeren voor animatie, speculatie en propaganda, zoals ook terecht opgemerkt wordt door de bekende Nederlandse journalisten, Anneke de Laaf en Joost Niemoller. Kiev, verantwoordelijk voor de vlucht, verplichtte het vliegtuig van richting te veranderen en lager te vliegen boven rebellen gebied. En Kiev als hoofdverdachte wordt verantwoordelijk voor het onderzoek terwijl het neutrale Maleisië, eigenaar van het vliegtuig een half jaar lang uit de commissie geweerd wordt, totdat alles is geregeld. En dit rapport zegt nu dat Rusland niet wil meewerken terwijl Rusland vanaf het begin aandringt op een ernstig onderzoek en de zogenaamde ‘Russische rebellen’ al vanaf het begin de zwarte dozen hebben overhandigd, waarover na vier jaar nog geen woord bekend gemaakt is. Het wordt duidelijker dat het gaat om een opgezet spel tegen Rusland. De hele berichtgeving zit vol met ongerijmdheden, maar de Nederlanders gaan “recht voor de raap” voort op de weg van hun nauwkeurig geconstrueerd bedrog. En ondertussen neemt heel de Atlantische pers de boodschap over.

  Vele tekens wijzen er op dat VS alles trachten te doen om steeds meer oorlogen uit te lokken, terwijl ze nu al samen met het zionistische Israël in heel de wereld de grootste oorlogsstokers zijn.

   

  Washington voert illegale en uiterst misdadige oorlogen, waardoor het UNO Charter en een menigte andere internationale regels worden geschonden. De “diepe staat” van Amerika gedraagt zich met een arrogantie zonder weerga, als een “schurkenstaat” zonder de minste scrupules. Ondertussen aarzelen de VS niet om aan de hele wereld morele lessen te geven, terwijl zij de eersten zijn die de moraal met voeten treden. Zij zijn de grootste misdadigers aller tijden en geen enkele beschaving in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit dit niveau van criminaliteit bereikt van de VS” (Jean-Yves Jézéquel, 20 mei 2018: https://www.mondialisation.ca/loccident-est-gravement-malade/5625765

   

  En  dit nog

  vNogmaals hartelijk dank voor de deskundige illustratie van ons vorig bericht met 11 video’s: 1 en 2 de vondst van duizenden wapens, explosieven enz… en zelfs machines om tunnels te graven bij de terroristen, 3,4,5,6 over de bevrijding van Damascus,  de terugkeer van Syriërs, het werk van het Russisch centrum voor verzoening, 7,8 de eerste “hospitainer” voor Homs, mede dank zij Dorkas en  Coraid, 9,10  over de dwaze beschuldiging van vergiftiging, 11 de vreemde dood van (moord op) David Kelly: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-76/

  vAcht video’s over de criminele praktijken van “sancties” door wereldheersers tegen onschuldige volken: 1. EU heeft sancties tegen Syrië tot 1 juni 2019 verlengd (zogenaamd omwille van het geweld, waar ze zelf ook nog voor zorgen), 1. Huichelarij van Trump, 3. EU doet slaafs mee tegen het Venezolaanse volk, 4. Duitsland wil verder handel drijven met Iran en wordt door Saoedi-Arabië gestraft, 5. EU wil toch verder met Iran, 6. VS willen ieder straffen die met Iran handel drijft, 7. John Bolton wil dit jaar nog Iran binnenvallen, 8 Gevolgen voor Iran en de wereld. Is er dan niemand die deze waanzin kan doen stoppen? http://www.golfbrekers.be/economische-oorlogsvoering-op-alle-fronten/

  vZes video’s over het Syrisch oorlogsfront met eigen uitleg: http://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront-4/

  vVier video’s: ;1.’t is genoeg, 2. en 3. Mariaprocessies, 4. Syrische voorzitter neemt het woord en de VS stappen op: http://www.golfbrekers.be/genoeg/

  vVier video’s: 2 over de jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, 3 kostbare resten van een heel oude catacombenkerk in Manbij, 4. Sterk getuigenis van pater Fadi, Franciskaan: http://www.golfbrekers.be/christelijke-naastenliefde/ 

  vEen goede stand van zaken door Willy Van Damme: https://willyvandamme.wordpress.com/2018/05/30/naar-akkoord-over-syri/

   

  P. Daniel

   

   

  01-06-2018 om 20:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leerkrachten starten petitie voor behoud godsdienstles

  Erik Buys is een gedreven godsdienstleraar aan het Sint-Jozefscollege in Aalst en initiatiefnemer van een petitie voor het behoud van het vak godsdienst. In een sterk pleidooi verdedigt hij het vak tegen vooroordelen die verspreid worden om het alternatieve vak LEF te promoten. Het pleidooi lezen en ondertekenen kan via de website van Thomas Godsdienstonderwijs.

  Ik reageer vooral tegen de zogenaamd neutrale positie die voorstanders van het LEF-vak propageren, zegt Erik Buys. Als je het hebt over levensbeschouwing, kijk je zelf ook altijd door een bepaalde bril. En daarover moet je eerlijk zijn, tenminste als je een totalitaire tendens in je denken (en dat van de leerlingen) wil vermijden. Dat doen leerkrachten katholieke godsdienst en dat is precies een van de inhoudelijke sterktes van het vak, vindt de leraar.

  Als je een neutrale positie claimt, ben je niet anders dan wie een rechtstreekse toegang tot een goddelijk standpunt denkt te bezitten.

  Je kan als filosofieprofessor aan je studenten vragen om de mens te beschrijven door de bril van Immanuel Kant, of door die van Freud, en je kan daarover objectiveerbare examens geven. Maar je kan principieel niet claimen dat jij de mens op een neutrale manier beschrijft en eisen dat studenten die beschrijving blindelings aanvaarden. Zo redeneert Buys.

  Het vak RKG opent de ruimte voor levensbeschouwelijke reflectie en (zelf)kritiek bij leerlingen, precies omdat het de neutraliteitsclaim weigert.

  De godsdienstleraar weerlegt in zijn artikel de vaak herhaalde kritiek dat het vak geen oog zou hebben voor de pluralistische realiteit. Zoals enkele verplichte taalvakken op school leerlingen op termijn de vrijheid bieden om met gelijk welke taal aan de slag te gaan, zo is het ook met levensbeschouwelijke vakken, stelt hij.

  Buys: De spiritualiteit van de zelfkritiek is een belangrijke emancipatorische voorwaarde om op een waarachtige manier andersdenkenden te ontmoeten, voorbij onverschilligheid en vooroordelen. Het is een van de voornaamste betrachtingen van het godsdienstonderwijs, en van cruciaal belang voor een duurzame attitude van geëngageerd en authentiek burgerschap.

  Ten slotte besteedt het vak rooms-katholieke godsdienst aandacht aan die aspecten van mens-zijn die in deze utilitaire samenleving elders nauwelijks aan bod komen, vindt de leraar.

  Het vak godsdienst helpt leerlingen zichzelf te ontdekken als sociale, historische, filosofische, morele, esthetische en spirituele wezens, en niet louter als consumenten.

  De christelijke traditie vormt daarbij een bevoorrechte toegangspoort door haar grote historische rol (van de godsdienstoorlogen tot de ontwikkeling van het humanisme), zo luidt het. Een grondige kennis van de christelijke traditie is sowieso onontbeerlijk voor een goed en kritisch begrip van de huidige cultuur.

  01-06-2018 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Druk op rector Sels van KUL

  Vlugger dan ik eigenlijk verwacht had, wordt duidelijk gemaakt van uit welke hoeken (holen?) van het academische en politieke milieu, de druk op die arme rector Sels, waarover ik in een vorige bijdrage schreef, komt.

  DE druk(te)maker bij uitstek, vranke Francken himself, doet het de wereld kond. Wat zegt de staatssecretaris: 'Mijn aanvoelen is dat veel professoren mijn beleid steunen.’ En wat doet Francken (niet alleen hij in de nationalistische Vlaamse burcht) als iets gezegd wordt dat hem niet welgevallig is? Dreigen, afblaffen, noppes met respect voor de 'freedom of speech': 'De rectoren zullen de boemerang terug in hun gezicht krijgen als ze een politiek spelletje willen spelen over migrantendossiers’. ‘Zowel inhoudelijk als publiek.’ .

  Herlees nu even wat ik schreef over 'de invloed en de brute macht van sommige academische en politieke clubs'. De politieke club is duidelijk. Maar welke profs leggen Sels het vuur aan de schenen? Stookt intrigant Torfs achter de schermen?

  01-06-2018 om 13:43 geschreven door Gust Adriaensen


  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ach, rectoren zijn ook maar mensen'

  De rector en de ex-rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, maakten gisteren geen al te beste beurt.

  Eerst was er de huidige rector Luc Sels. Hij vond het nodig het erg humane standpunt omtrent de dood van Mawda en de reacties daarop,  dat hij samen met alle andere rectoren van de Belgische universiteiten had ondertekend, te 'nuanceren', lees: af te zwakken. Je kan je afvragen, onder welke druk Sels terugkomt op een verklaring die hij maar enkele uren voordien heeft helpen opstellen.

  En dan was er ex-rector Rik Torfs in 'De Afspraak'. Rik kronkelde als een volleerde tjeef in een wijwatervat. Hij vond het goed dat de rectoren zich maatschappelijk engageren en standpunten de wereld insturen. Maar zich uitlaten over het Mawdadossier, was hem te concreet. Laat het algemeen blijven, zo sprak moedige Rik. 

  Dat belette Torfs niet, zijn opvolger een serieuze veeg uit de pan te geven. Want, aldus Rik, als je een tekst samen met anderen hebt opgesteld en ondertekend, dan blijf je loyaal aan de medeopstellers en -ondertekenaars. Duidelijker gezegd: in Riks opvatting is rector Luc een schijtbroek en een lafaard.

  Het moge duidelijk zijn: Rik Torfs, die altijd de indruk probeert te geven, dat hij relativerend en onthecht over alle hartstochten zegeviert, heeft nog bijlange niet zijn nederlaag in de rectorsverkiezing verteerd. En grijze muis, Luc Sels, is inderdaad een inconsequente platbroek.

  Ach, rectoren zijn ook maar mensen.

  31-05-2018 om 10:51 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peumans distantieert zich van De Wever
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De voorzitter van het Vlaams Parlement, NVA'er Jan Peumans, toont meer menselijkheid en fijngevoeligheid dan De Wever.

  Verwijzend naar de dood van een kind door een politiekogel en de beschuldiging van de ouders door De Wever, zei Peumans:

  ‘Met zo’n situatie moet je heel sereen omgaan . Op het lijk van een klein kind dit soort verhalen brengen, dat is mijn stijl niet, ik hou daar niet van.’

  Zo is dat, meneer Peumans.

  (afbeelding: Lectrr in De Standaard)

  31-05-2018 om 10:22 geschreven door Gust Adriaensen


  30-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Basiswaarden van onze samenleving

  De rectoren van de Belgische universiteiten drukken in een brief aan premier Michel hun bezorgdheid uit over het huidige klimaat rond migranten. Zij maken zich zorgen over het afnemend respect voor mensen en de verminderende aandacht voor de bescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving.

  Zij schrijven dat het tragische voorval met de kleine Mawda meer nog een symptoom dan een ongeval is. De rectoren vinden een definitieve regularisatie van het gezin van Mawda op zijn plaats, zodat de ouders de gerechtelijke procedure van nabij kunnen volgen en kunnen rouwen bij het graf van hun kind.

  'Niets kan hen Mawda teruggeven, maar het zou een gebaar zijn dat kan bijdragen aan een klimaat dat meer aansluit bij de basiswaarden van onze samenleving, met name de Verlichting en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', besluiten ze.

  Deze duidelijke en humane stellingname van de rectoren is wat anders dan de hatelijke oprisping -een aanfluiting van de Verlichting- van een partijvoorzitter.

  30-05-2018 om 07:24 geschreven door Gust Adriaensen


  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Trado's' ruimen plaats voor 'emocraten'

  Het zijn taalkundig-politiek boeiende tijden. Tot voor niet zo lange tijd was 'trado's', in Vlaams-nationalistische kringen een geliefkoosd en veelvuldig gebruikt scheldwoord voor de 'traditionele' Belgische politieke partijen en hun aanhang.

  Het woord is ondertussen zo goed als out. Waarschijnlijk omdat de NVA, sinds haar topdeelname aan de macht en haar innesteling in recordtempo, in het Belgische machtssysteem, al de kenmerken van de 'traditionele' partij- en machtspolitiek kent en met verve toepast.

  Nieuwe scheldwoorden in de mond der nationalisten treden ondertussen op het voorplan. 'G(g)utmensch' is er eentje van. 'Emocratie' en 'emocraten' zijn andere.

  Volgens een commentaar in DS heeft De Wever een grondige hekel aan 'emocratie', vooral als effecten ervan niet in zijn ideologische en politieke kraam passen. Inderdaad. Want al enkele jaren wordt door De Wever, zijn partij en aanhang, met volle electorale overgave de 'emocratie' beoefend in hun migrantenbeleid en -aversie. Het buikgevoel der Vlamingen, weet je wel.

  28-05-2018 om 13:57 geschreven door Gust Adriaensen


  27-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/21

  Vrijdag 25 mei 2018

  Terug in mijn tweede thuis

  Een = vier

  Zaterdag in de voormiddag vertrokken we uit Zikrit (Libanon) naar Syrië en deden onderweg nog enkele boodschappen. Zo bezochten we het provincialaat van de paters Karmelieten in Beiroet. Wachtend op pater Raymond, de provinciaal, wilde ik in het winkeltje aan de poort een fles wijn kopen voor de gemeenschap. Verschillenden drinken nooit wijn en anderen zeer matig, dus is één fles  genoeg om de gezelligheid (en de decibels?) te verhogen. Ondertussen was de provinciaal daar en vertelde me dat hij twee flessen wilde geven. Tenslotte kwam ook nog de voormalige provinciaal kennis maken en hij gaf me een zak met vier flessen!

  De grensovergangen van Libanon en Syrië vragen altijd behoorlijk wat tijd. Het was nogal druk maar alles verliep toch vrij vlot. Sinds enige tijd hebben verschillenden van ons een verblijfsvergunning voor Syrië en hoeven we dus niet meer te betalen om binnen te komen. Uiteindelijk arriveerden we om half zes in Qâra, waar we heel hartelijk werden begroet. De kleine Firaaz was fier dat hij de zware valiezen naar de plaats kon sleuren waar ze moesten zijn. We waren ruim op tijd om samen de  plechtige en lange vespers van Pinksteren te zingen.

  Pinksteren

  Het joodse ‘wekenfeest’, het feest van de  eerstelingen van de oogst is vervuld in het feest van de uitstorting van de heilige Geest, zoals Jezus beloofde.  Hij is de “Eersteling van de oogst”, de Gave Gods bij uitstek. De lange byzantijnse eucharistie in groene kleur is vol symboliek. Na de mis werd nog de “ceremonie van de knieling” gehouden. Terwijl allen geknield zijn, worden lange gebeden gezegd om de heilige Geest af te smeken. Na de middag was het een komen en gaan van mensen zodat we de vespers steeds meer werden opgeschoven. Tenslotte hebben we in de refter, voor het avondmaal de zegeningen verricht over het brood, de olie, de wijn, het graan. Voor ieder was een rode kaart voorzien met een gave en een vrucht van de heilige Geest. “Kom heilige Geest, toon ons uw weg, om deze wereld, die op instorten staat, te openen voor Uw Rijk”.

  Een nieuw soort “IJzeren Gordijn”?

  De vorige eeuw zorgde het Oostblok voor een “IJzeren Gordijn” dat ieder normaal contact met het westen en omgekeerd onmogelijk maakte. Nu is het westen een soort ijzeren gordijn aan het ophangen om ieder normaal contact met Rusland te beletten. De slaafse onderworpenheid van de toenmalige satellietlanden tegenover de Sovjet Unie is nu de slaafse houding geworden van Europese Unie (die zelf een steeds meer onderdrukkende bureaucratie is) tegenover de Angelsaksische wereldoverheersing. Vandaar neemt ook de EU de Russofobie over. Daarbij beseft het westen niet dat het in feite een strop aan het maken is voor zichzelf. De sancties die naar Amerikaanse eis opgelegd worden, deren de VS nauwelijks, maar zijn erg nadelig voor Europa.

  Al jaren bestookt het westen Rusland en nu vooral Poetin met eindeloze valse beschuldigingen: een invasie in Oekraïne, een annexatie van de Krim, het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 (de “Russische rebellen” zelf hebben de  zwarte dozen overhandigt aan de onderzoekers die na vier jaar daarvan nog niets onthulden maar  nu wel met een rapport komen dat Rusland schuldig is!), de manipulatie van westerse  verkiezingen, het voorbereiden van een invasie in Europa, het bombarderen van ziekenhuizen in Syrië, het helpen van het Syrische leger bij het gebruik van chemische wapens, het vergiftigen van spionnen… Onze media laten geen gelegenheid onbenut om een negatief bericht over Rusland in onze pers uit te smeren, terwijl het positieve zelden of nooit aan bod komt. Een absoluut dieptepunt werd bereikt met de uiterst geheimzinnige vergiftiging van de ex-dubbelspion Serguei Skripal en zijn dochter Youlia op 4 maart 2018 in Salisbury: hoe, door wie, in het restaurant, aan de voordeur, aan de achterdeur…? Zonder het minste bewijs lanceerde de Britse eerste minister Theresa May onmiddellijk een oorverdovende lastercampagne tegen Rusland. De Britse clown van buitenlandse zaken, Boris Johnson deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat Poetin zelf de vergiftiging bevolen had. Het is zo onzinnig als het maar zijn kan. Engeland weigert ieder onafhankelijk onderzoek en weigert Rusland toegang te verlenen tot het gif dat zou gebruikt zijn. Waarom zou Poetin de week voor de presidentsverkiezingen en in de aanloop naar de wereldbeker voetbal in Moskou een al jaren onbeduidende dubbelspion, die overigens inmiddels heimwee had en terug naar Rusland wilde, op zulk een spectaculaire wijze vergiftigen en hiermee zichzelf in de voet schieten? De persoonlijke clown van de Engelse koningin gaat nog verder door te stellen dat hij Rusland een lijst met vragen gestuurd heeft waarop nog steeds geen antwoord gekomen is, waarop Rusland antwoordt dat ze heel graag antwoord geven maar geen enkele brief met vragen bekregen hebben. Donald Trump is het helemaal eens met de losse beschuldiging aan het adres van Rusland. En de hele kudde van Europese marionetten (op Oostenrijk, Hongarije, Cyprus, Griekenland na) volgt het spoor van deze leugenpropaganda en diaboliseren door de haviken van Londen-Washington. Een 150 tal diplomaten wordt uitgewezen. Zelfs Frankrijk en Duitsland die zo graag een eigen Europese koers uittekenen, doen gewillig mee. De reactie van België beperkt zich tot het uitwijzen van slechts één Russische diplomaat en hij krijgt 14 dagen de tijd. Wel wordt gesteld dat deze uitwijzing volkomen verantwoord is, terwijl er geen enkele verantwoording bestaat. Gary Aitkenhead, hoofd van het militaire laboratorium van Port Down verklaart op 3 april 2018 dat er geen enkel bewijs is dat het gif uit Rusland komt. En als klap op de vuurpijl laat het Schweizerische Institut für ABC-Schutz, wereldwijd erkend als deskundig voor chemische, biologische en nucleaire wapens, weten dat het gebruikte vergif voor de Skripals uit een NAVO-land komt en nooit gebruikt werd door de voormalige Sovjet Unie, noch door het huidige Rusland. Het is een gif dat in militaire kringen gebruikt wordt om iemand tijdelijk uit te sluiten. Bovendien meldt de Duitse BND (Bundesnachrichtendienst) op 22 mei 2018 dat Duitsland sinds de jaren ’80 een staal van Novitchok heeft en dit gedeeld heeft met de VS en het VK. Ondertussen blijken de vergiftigde vader en dochter weer gezond en wel. Waarom de Russische ambassade geen rechtstreeks contact mag hebben met hen wordt in onze pers niet eens  gevraagd.

  In ons bericht van 23 maart (XIII/12) schreven we dat geen van de westerse leiders een felicitatie voor de herverkiezing van Poetin over de lippen kon krijgen. We moeten dit rechtzetten en twee uitzonderingen vermelden: Jean-Claude Juncker en Donald Trump. Zij kregen evenwel hiervoor bakken kritiek over zich heen. Juncker kreeg de wind van voren vanwege Ashley Fox, leider van de MEP in het Europees parlement, de Tory Serah Wollaston, Laura Kuenssberg van de BBC, Jonathan Freedland van The Guardian…terwijl John McCain, die aan pathologische russofobie lijdt en tevens de onvermoeibare supporter blijft van de terroristen, Donald Trump de volle lading gaf omdat hij zowaar Poetin had durven feliciteren. De diplomatieke betrekkingen van het westen met Rusland zijn in ieder geval gezakt tot een niveau van collectieve hysterie.

  En hoe reageren Poetin en Rusland? Zoals we het al jaren meemaken: correct, respectvol en beheerst. De deur die de westerse landen brutaal dichtslaan, maken zij telkens weer open in de hoop op een redelijke dialoog en samenwerking. Zij vragen bewijzen, die niet gegeven worden. Zij vragen een onderzoek dat categoriek geweigerd wordt. Heeft Londen te veel te verbergen? Op dinsdag 27 maart 2018 liet de Russische ambassade in Londen weten dat noch zij, noch enige andere buitenlandse ambassade enig bewijs gekregen hadden van deze vergiftiging. Op de groeiende westerse brutaliteit antwoordt de Russische permanente vertegenwoordiger  in de VN Veiligheidsraad dat zijn land er rekening mee houdt dat er “met grote waarschijnlijkheid” geheime diensten van bepaalde landen achter deze mega provocatie zitten. Overigens, al decennia lang begonnen de Angelsaksische heersers oorlogen onder een valse vlag en Londen deed duchtig mee. In 2003 verklaarde de toenmalige Britse eerste minister Tony Blair, in navolging van Georges W. Bush jr, dat Bagdad belangrijke hoeveelheden chemische wapens bezat. Het was het voorwendsel voor de totaal illegale en onmenselijke militaire invasie (quasi vernietiging) van Irak. Dr. David Kelly informeerde discreet de BBC dat het “fake news” was. De Britse geheime diensten (M16) spoorden de man op en hij werd daarna dood aangetroffen. Een officiële onderzoekscommissie maakte een rapport op en stelde dat het om zelfmoord ging. Vier jaar  later kwam de waarheid boven:  vermoord ( Norman BAKER, The Strange Death of David Kelly, Londen, 2007). Op dezelfde wijze blijft de Britse regering de Witte Helmen financieren en steunen als humanitaire helden, terwijl iedereen nu weet dat het een criminele bende is die  hun misdaden met Hollywood kwaliteit aan de  wereld kunnen tonen en daarvoor dan de  Syrische regering kunnen  beschuldigen.

  Westerse staatshoofden hebben inderdaad reden om jaloers te zijn op Vladimir Poetin, niet alleen omwille van zijn uitzonderlijke populariteit maar ook omwille van wat hij realiseerde. Hij gaf zijn landgenoten weer de fierheid om Rus te zijn. In het westen schamen vele burgers zich om hun leiders. Toen Boris Jeltsin  in 1999 Vladimir Poetin eerste minister maakte, bedroeg het Russisch PIB 196 miljard dollar en in 2017 was dat 1442 miljard. De staatsschuld bedroeg toen 100% en nu 20%. In 2016 erkende Forbes Poetin als de machtigste man ter wereld. Westerse staatshoofden hebben redenen om enige jaloersheid te koesteren tegenover Poetin zoals ook tegenover Bachar al-Assad, omwille van hun grote en rechtmatige populariteit. Ze hebben echter geen enkele reden om zich tegenover hen zo arrogant en laf te gedragen. Bovendien zou de put die ze voor hen willen graven en die dood en ellende meebrengt voor heel velen, uiteindelijk wel eens hun eigen graf kunnen worden.

  Wijst dit alles er niet op dat de ”internationale gemeenschap” gewoon de ontbinding van Rusland nastreeft?

   Ziehier het schitterende voorstel van een ervaren economische en geopolitieke analist. Het zal, denken we, zover (nog) niet komen omdat Poetin blijkbaar eerst alle mogelijke middelen van dialoog met het dwaze westen wil benutten. Wanneer iedere samenwerking toch onmogelijk blijkt, zou Poetin wel eens een verrassend en beslissend initiatief kunnen nemen, zoals hij voor Syrië heeft gedaan of zoals hij met zijn afweersysteem heeft gedaan waardoor de honderden miljarden dollars van het VS antirakettenschild puur weggegooid geld zijn.

  “Dierbare president Poutin en dierbare meneer Lavrov. Laat hen schreeuwen. Laat hen rotten in hun eigen waanzin. Antwoordt aan het Verenigd Koninkrijk niet meer met woorden maar met daden, met drastische daden. Sluit hun ambassade. Geef aan het personeel een week de tijd om het land te verlaten. Hef de ambassade op en vernietig haar zoals de VS gedaan hebben met uw consulaat in Washington en San Francisco, ruim een jaar geleden. Jullie zijn dat zeker niet vergeten. En geef dan in een gebaar van edelmoedigheid aan alle Engelsen in Rusland een maand de tijd om hun valies te maken en uw mooi land te verlaten. Het is mogelijk want dat eist ook Washington van al zijn vazallen in de hele wereld voor de buitenlandse werknemers van Noord-Korea. Blokkeer iedere handel met het Verenigd Koninkrijk, of zelfs met het hele westen, blokkeer alle westerse activa in Rusland want dat is het eerste dat de westerse plunderaars doen. Zij blokkeren de Russische tegoeden in het buitenland. Het stelen zit hen in het bloed.

  Mr. Poetin, het is niet nodig dat jij antwoordt op hun ondermijnende, laffe aanvallen, laster en leugens. Jij en Rusland staan ver boven het niveau van dat miserabel westers zootje. Jij hebt China, de OCS (Organisatie van de Coöperatie van Shanghai = de helft van de wereldbevolking!), de economische unie van Eurazië (UEE). Rusland deelt in het initiatief van de zijderoute (One Belt one Road) van president Xi, een ontwikkeling van vele duizenden miljarden. Deze gaat uit van China, verbindt de werelddelen (Azië, Afrika, Europa, Zuid Amerika) en brengt welvaart door infrastructuur, handel, het scheppen van honderden miljoenen degelijke werkgelegenheden, ontwikkeling en bevordering van wetenschap en cultuur, Hierdoor kunnen honderden miljoenen mensen fatsoenlijk leven.

  Wat gaat het westen doen wanneer het plots geen vijand meer heeft omdat die besloten heeft het westen te negeren en een siësta te nemen? China zal zich bij u voegen. Al de rest, antwoorden, zich rechtvaardigen, de flagrante leugens ontkennen, hen trachten tot de waarheid te brengen, is niet alleen maar frustrerend tijdverlies maar politieke zelfmoord. Zo zal je nooit winnen. Het westen spot met de waarheid, zoals het al tweeduizend jaar of meer bewezen heeft. En gedurende gans die tijd is er geen jota bewustwording binnengedrongen in de collectieve geest van het westen. Men kan het westen niet vertrouwen. Punt. Uit.” (Peter Koenig, mondialisation.ca, 26 maart 2018: https://www.mondialisation.ca/la-reaction-de-la-russie-aux-insultes-de-loccident-est-un-suicide-politique/5624161)

   

   

   

   

   

  En dit nog

   

  vZes video’s over het gemene spel van Israël en de VS met hun arsenaal van atoomwapens die nu de moraalridders van de wereld willen spelen: http://www.golfbrekers.be/wie-heeft-de-bom/

  vTwee video’s over de Syrische Golan die illegaal door Israël wordt bezet: http://www.golfbrekers.be/als-een-inktvlek/

   

  P. Daniel

   

   

  27-05-2018 om 08:16 geschreven door Gust Adriaensen


  25-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onbarmhartigheid en tactloosheid als electorale propaganda

  Is De Wever al erger geworden dan Dewinter? De onbarmhartige en gevoelloze beschuldiging van de ouders van het door een politiekogel gedode kindje, wijzen duidelijk in die richting.

  Terwijl Dewinter zwijgt, is er in het steeds enger wordende denkkader van De Wever nog amper plaats voor de pijn en het verdriet van ouders die hun kind hebben zien doodschieten en gaat hij voluit voor de aanval op de ouders, waarin hij alle (trans)migranten wil treffen en zijn fanatieke achterban naar de mond wil praten.

  Want de hypocrisie is een tweede element in de inhumane uitspraak van de voorzitter van de grootste Belgische partij. Hij verwijt de andere partijen en middenveldgroepen dat ze de tragische dood van een kind politiek willen recupereren. Terwijl hijzelf en zijn partij al jaren electoraal garen spinnen bij hun steeds brutaler wordende antimigrantenuitspraken. 

  Nu ook weer. De perverse tactiek van 'de slachtoffers worden daders' wordt toegepast. Disgusting. Een echte uitholling van onze zo geroemde westerse normen en waarden.

  Dan blonken de veroordeling door Peeters en Almaci van de hatelijke beschuldiging door De Wever, uit door sereniteit en empathie met de ouders van het gedode kind.

  25-05-2018 om 14:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:migrant
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mawda: gedood door een politiekogel

  Bij de tragische dood van het vluchtelingenkind Mawda, dringen zich nu al een aantal vragen op.

  Worden deze transmigranten al dan niet beschouwd als staatsgevaarlijke criminelen die uitgeschakeld moeten worden?

  Vormden die migranten een bedreiging voor de politie? Als dat niet zo was, waarom schiet de politie dan met scherp op mensen? Als dat wel zo beoordeeld wordt, heeft de politiemacht dan geen andere middelen om met die dreiging om te gaan?

  Zijn er al dan niet instructies om op mensen te schieten?

  Waarom werd er in eerste instantie gelogen door het parket?

  Hoe is het te verklaren dat mensen gaande van toppolitici tot forumdeelnemers, 1. bewust de aandacht afleiden van het kind naar de mensensmokkelaars; 2. de zgn. politieke recuperatie aanklagen, terwijl zijzelf al enkele jaren politieke en electorale munt slaan uit de migrantenproblematiek; 3. juridische steun willen ontzeggen aan de ouders; 4. een moreel dieptepunt bereiken in een zin als :' die ouders hebben net heel veel te winnen bij dit voorval : een schadevergoeding en verblijfspapieren' ?  (22 mei 2018)

  22-05-2018 om 18:34 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Mawda
  21-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen winst die anderen kan beschadigen'

  'Er  mag geen winst gemaakt  worden die anderen kan beschadigen. Want winst is alleen maar ‘legitiem’ als het ‘de mens en specifiek de arme mens’ kan baten. Dat zegt de invloedrijke Congregatie voor de Geloofsleer in het document ‘Oeconomicae et pecuniariae quaestiones’ (Economische en financiële kwesties), dat werd goedgekeurd door paus Franciscus.

  Staan prominent in de tekst: de woorden welvaart en verdeling van de rijkdom. Verder zegt het Vaticaan dat de financiële sector vol amorele praktijken zit, zoals belastingontduiking, kortetermijndenken, derivaten en hoge lonen voor topmanagers. ‘Tien jaar na de financiële crisis heeft de wereld zijn kans gemist om een eerlijkere economische orde op te bouwen. Meer regulering is nodig.’

  21-05-2018 om 09:27 geschreven door Gust Adriaensen


  20-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'NVA pleitbezorger Franse multinational'

  Calvo van Groen, was zondagmiddag niet te spreken over de houding van N-VA in het debat rond kernenergie. N-VA blokkeert een kernuitstap, volgens Calvo, en is daarmee ‘een pleitbezorger voor de Franse multinational Engie’.

  ‘Ik stel meer en meer vast dat lang niet meer het Nederlands de belangrijkste taal is voor de N-VA, maar wel de taal van het grote geld, ook als de betrokken personen Frans praten’, zei Calvo. ‘N-VA spant zich sterk in voor een Franse multinational. Dat is toch moeilijk te begrijpen voor een Vlaams-nationalistische partij. N-VA is de beste lobbyist.’

  20-05-2018 om 17:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/20

  Vrijdag 18 mei 2018

  Katholiek – wereldomvattend

  De laatste uitnodiging voor een conferentie kregen we vanuit Brugge. Eerst in de kring van een aantal sterk geëngageerde katholieken die hun mogelijkheden willen aanwenden om zowel in eigen midden als in de wereld het goede te bevorderen vanuit de dynamiek van ons christelijk geloof. Ondertussen zagen we dat Brugge al overspoeld wordt door toeristen, uit de hele wereld. In Sint Michiels mochten we vervolgens spreken voor goede bekenden en vrienden van “Tegenstroom”, “Comité Bezorgde Ouders”, “Stem en Tegenstem”. We hebben elkaar wederzijds kunnen aanmoedigen om verder te ijveren voor waarheid, waarachtigheid en waardigheid. Tijdens de laatste zondagsviering mocht ik op uitnodiging van onze confraters pastoors de preek houden in de kerk van Retie en de gulle omhaling in ontvangst nemen. We hebben vele mensen, organisaties en gemeenschappen mogen ontmoeten. Dikwijls ervaren we bij velen een diep verlangen om trouw te blijven aan onze christelijke wortels en de katholieke identiteit van ons land. Anderzijds is er het verlangen om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de nood van mensen wereldwijd. Bij velen menen we een verlangen te merken  naar een meer radicale inzet zowel op gebied van ons katholiek geloof als op gebied van de inzet voor een meer  menswaardige wereld. Ziehier, wat ons kan inspireren:

  Ons antwoord en het antwoord van de Hongaren op de verandering van de  wereld is dat wij in de plaats van een gekapseisde liberale democratie, de  bedoeling hebben te bouwen aan een christelijke democratie van de XXIe  eeuw, die garant staat voor de waardigheid, vrijheid, veiligheid van het individu, die de gelijkheid van man en vrouw beschermt, die het traditioneel gezinsmodel waardeert, een rem zet op het antisemitisme, onze christelijke cultuur beschermt en de bestendiging ervan verzekert en de ontwikkeling van het volk bevordert. Wij zijn christendemocraten en willen een  christelijke democratie” (Viktor Orban, herkozen als eerste minister in Hongarije, na de eedaflegging, 10 mei 2018).

  Wie zoekt mee naar een  Vlaams (of Waals) christelijk dorp en een dito  burgemeester die de moed en originaliteit bezitten om te bepalen dat alle openbare gebouwen bij de inkom een kruisbeeld moeten hebben als uitdrukking van de waarden waarop onze samenleving gebouwd is?

  Humanitaire hulp in Oost-Ghouta – Klooster Mar Yakub

  Oost-Ghouta is een grote streek rond Damascus – de belangrijkste stad is Douma. Gedurende jaren was het een verstrekte basis waar duizenden terroristen de sharia wet met geweld oplegden aan de gegijzelde bevolking. Het wemelt er van de onderaardse gangen die vaak door onschuldige burgers onder dwang werden gegraven. In het klooster van Mar Yakub hebben we gedurende enkele weken een moeder met kind opgevangen die gedurende twee jaar in een ondergrondse gevangenis in Oost-Goutha waren opgesloten. Gedurende de oorlog schoten de terroristen vanuit die streek bijna dagelijks blinde bommen af op het bewoonde en vrije gedeelte van Damascus. In het begin van 2018 werd die activiteit gruwelijk uitgebreid zodat het bijna constant bommen regende op de Syrische hoofdstad. Op dat moment heeft het Syrische leger een beslissing genomen die het einde inluidde van het terroristengeweld. Op een kleine maand tijd hebben ze Oost-Ghouta bevrijd. De terroristen werden gedood of in escorte-bussen afgevoerd naar Idlib en Jarablous aan de Turkse grens. Onmiddellijk na de bevrijding op 13 maart 2018 is het klooster van Mar Yakub begonnen met de hulpverlening in Oost-Ghouta. Het volgende is een beknopt overzicht van de humanitaire hulp die het klooster van Mar Yakub  levert aan de bevolking daar.

  Ons klooster, in samenwerking met Preemptive Love Coalition[1], levert hulp aan tien vluchtelingenkampen rond Damascus waar vandaag zowat 52000 vluchtelingen uit Oost-Ghouta worden opgevangen (in begin maart 2018 waren dat ongeveer 90000 mensen). Oost-Ghouta zelf is bijna volledig kapotgeschoten na 7 jaar terreur en na de bevrijding van het Syrische leger die genoodzaakt was met luchtaanvallen de situatie op te lossen (ongeveer 95% van de gebouwen ligt op de grond). Er zijn geen ISIS-terroristen meer. Toch zijn er nog huizen of appartementen die min of meer bewoonbaar zijn. Er zijn mensen die gekozen hebben om daar te blijven wonen in plaats van naar de vluchtelingenkampen te gaan.  Ons klooster helpt hen ook. De hulpverlening kent verschillende niveaus:

  1. Medisch: We hebben twee hospitainers[2] en drie ambulances die van kamp naar kamp gaan om de mensen te helpen. We hebben dokters gespecialiseerd in algemene geneeskunde, genologie en operaties. Nu is er vraag naar tandartsen en kinderartsen. De dokters worden bijgestaan door verplegers. Per maand verzorgen ze een slordige 40 000 mensen. Een dokter werd in het begin van de bevrijding van Oost-Ghouta soms genoodzaakt om tot 700 patiënten per dag te verzorgen (een dag die kon oplopen tot 16 werkuren)! Vandaag, nu dat de organisatie wat meer op poten staat verzorgen de dokters 200 tot 300 patiënten per dag. Het merendeel van de dokters is gedurende de oorlog naar het buitenland gevlucht. We zijn dus genoodzaakt om de nog beschikbare Syrische dokters een hoog maandloon te geven om zich dagelijks, onder het nog steeds reëel gevaar, naar Oost-Ghouta te verplaatsen. Het dient gezegd te worden dat ons klooster de enige organisatie is die dokters heeft ter plaatse. De Rode Halve Maan en andere organisaties hebben verplegers en medicatie voor handen maar geen dokters.Mar Yakub geeft eveneens medicatie aan de vluchtelingen, vooral tegen diabetes, hoge bloeddruk en hartaandoeningen (het gaat hier vooral om medicatie die elke dag moet genomen worden).
  2. Voedsel: In Dweir (een vluchtelingenkamp) geven we dagelijks eten aan 10500 mensen. In Douma (de hoofdstad van Oost-Ghuta) krijgen 4000 personen elke dag een warme maaltijd. In ons klooster hebben we een kaasfabriek waar elke dag honderden kilo’s yoghurt (600 kg) wordt bereid voor de keukens in Damascus. Die keukens worden nu uitgebreid en binnenkort zal één ton yoghurt per dag niet meer voldoende zijn (Syriërs eten bijna bij elke maaltijd yoghurt zonder suiker).
  3.  Dispatching: We hebben voor 3000 babies pampers en baby-melk uitgedeeld. Daarnaast hebben 10000 mensen een health-kit[3] ontvangen. We hebben kleren uitgedeeld voor vrouwen, mannen en kinderen, en ook matrassen en kussens.
  4. Accomodatie: In hetFeiha vluchtelingenkamp heeft het klooster gezorgd voor mobiele toiletten, lavabo’s en douches. We hebben daar ook een hekken geplaatst om het vluchtelingenkamp te ommuren.
  5. Psychologische hulp: Onder leiding van een psychiater met twee medewerkers geeft het klooster eveneens psychologische hulp aan de getraumatiseerde vluchtelingen.

  Dit is enkel een beeld voor de situatie in Damascus. Over heel Syrië werken nu ongeveer 700 mensen als betaalde arbeiders in naam van het klooster. Elke dag krijgen 100 000 Syriërs dankzij het klooster een warme maaltijd. Enkele dagen geleden zei de gouverneur van de Damascus-provincie in een vergadering: “In Oost-Ghouta heeft de Rode Halve Maan (de tegenhanger van het Rode Kruis) gefaald, maar het team van Mar Yakub heeft de beste resultaten geboekt”. Anderen hebben getuigd: “De mensen van Mar Yakub hebben een hart, je kunt zien dat ze met heel hun ziel werken”. Dat is het mooie van ons team. Al hebben we minder middelen dan grote organisaties, je kan zien dat ze zich allemaal zonder reserve inzetten. Christus zegt: “Geven is beter dan krijgen”. De overgrote meerderheid van ons team zijn moslims. Toch zijn de vestjes die ze dragen uitgedost met een groot kruis. Het is die vreugde van Christus die ze uitdragen naar de mensen in nood. Wij zijn Moeder Agnès Mariam van het Kruis eeuwig dankbaar voor haar onophoudelijk werk voor de Syrische bevolking. Het is zij die heel dit team heeft uitgezet. Internationale humanitaire organisaties zoals UNFPA, Partners, LDS-Charties, Preemtive Love Coalition en anderen hebben in haar een betrouwbare persoon gevonden om de Syriërs te helpen. Voor westerse organisaties is het erg belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben ter plaatse die de cultuur en de noden van de plaatselijke bevolking kent en die inzicht heeft om grote projecten op te zetten. Deze grote organisaties vertrouwen haar werk en daardoor heeft het klooster nu zo’n grote mogelijkheden om de Syriërs te helpen.

  Voor de nabije toekomst hopen we een centrum te openen om de gehandicapten (mensen die ledematen verloren hebben onder het bommengeweld) te verzorgen. We willen eveneens scholing organiseren voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Ten laatste hebben we nood aan tandartsen, een X-ray kamer en een laboratorium voor het verrichten van urine-en bloedtesten.

  Fr. Jean

   

   

  En dit nog

  vOnze 2 vorige, korte berichten met twee video’s over de abdij van Postel: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-74/

  vhttp://www.golfbrekers.be/uitbreiding-van-het-ottomaanse-rijk/; http://www.golfbrekers.be/assad-kreeg-scandinavische-steun/; http://www.golfbrekers.be/van-deze-hulp-verlos-ons-heer-3/;

  v9 video’s die tonen hoe Aleppo herleeft: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-9/

  vHoe Hillary Clinton wapens  bezorgde aan Al Qaida in Syrië: https://mail.google.com/mail/u/0/h/177bmb8ys2nqh/?&th=1636f2e64c8a91a7&v=c

  vSteeds weer dezelfde pogingen van zionisten om de werkelijkheid naar hun hand  te zetten: http://www.golfbrekers.be/papier-is-geduldig-geschiedenis-ook/

   

   

  P. Daniel

  [1]Preemtive Love Coalition is een Amerikaanse hulporganisatie die vooral in Iraq en Syrië hulp biedt.

  [2]Dat is een container omgebouwd tot klein hospitaal met een wachtkamer en een kamer waar operaties uigevoerd kunnen worden.

  [3]Een health-kit bevat  dagelijkse benodigdheden zoals zeep, shampoo, tandenborstel, handdoekje, ...

  20-05-2018 om 09:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De christelijke erfenis

  In De Standaard hangt Bart Sturtewagen een somber beeld op over de toekomst van CD&V. Hij is van mening dat het de NVA erom doen is, de christendemocratie in het hart te raken.

  Het is goed eraan te herinneren dat de Vlaams-nationalisten dankzij de christendemocraten hun weg naar de macht zijn kunnen starten. De grootste vergissing van CD&V is het kartel met NVA geweest. Leterme heeft (toen nog) pluimgewicht De Wever op zijn rug genomen en naar de macht gedragen.

  Dat kartel was de politieke implementatie van een verkeerde ideologische keuze: de top van de Vlaamse christendemocratie koos voor rechts, conservatief, nationalistisch, neoliberaal. Verkeerd omdat toen al dat segment van het electoraat  grotendeels bij Open VLD terechtgekomen was, en in een tweede 'verlatingsgolf' zou NVA nog vele CD&V-kiezers wegplukken, soms via Open VLD wegens niet rechts genoeg.

  In tegenstelling tot wat vaak geschreven wordt, zijn de trouwste christendemocraten altijd in het middenveld van vooral het ACW-Beweging.net te vinden geweest. Nu nog. Zij zijn de echte behoeders van de echte 'christelijke erfenis'. In essentie staat die haaks op de rechtse, neoliberale, volksnationalistische obsessie van winstbejag en consumentisme gericht op de eigen clan.

  De 'christelijke erfenis' is in de eerste plaats de bekommernis om de zwaksten in onze samenleving, of ze nu autochtoon of allochtoon zijn, om de zorg voor onze leefomgeving ('wij zijn rentmeesters van deze planeet'), om rechtvaardigheid in de verdeling van de aardse goederen.

  Soms wordt over Peeters geschreven dat hij tegen zijn 'natuur' in, een 'linkse' boodschap moet verkondigen. Ik geloof dat niet. Peeters doet dat geloofwaardig, evenwichtig en consequent. Hij is een christelijke middenveldman, die de christelijke sociale erfenis uitdraagt.

  De CD&V kan er alleen maar veel baat bij vinden wanneer ze duidelijk kiest voor een centrumlinkse koers op het sociaaleconomische vlak. De partij zal daar aansluiting vinden bij Groen en SPA. En ongetwijfeld zal er ruimte blijven voor een eigen koers in een aantal vooral ethische dossiers.

  Overigens wordt de toekomst van CD&V en Peeters toch wel vaak en gretig bijzonder somber voorgesteld, alsof DE Vlaming een fanatieke populistenfan zou zijn.

  20-05-2018 om 08:18 geschreven door Gust Adriaensen


  17-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fundamentalistische barones

  Hoe verblind door ideologie en politieke voorkeur kan iemand zijn! Doornaert, die zichzelf onafhankelijk expert in internationale betrekkingen noemt, trekt de 'disproportionaliteit' van het optreden van Israël en zijn leger in twijfel. Ga maar na: meer dan 60 doden en 2200 gewonden versus 1 lichtgewonde soldaat; keien en brandbommetjes tegenover het modernste wapentuig met onconventionele kogels die in het lichaam exploderen.Doornaert kikt niet over de uitzichtloze situatie van miljoenen Palestijnen in de Gazastrook, de grootste openluchtgevangenis ter wereld.Ze beschouwt de betogingen (die geen enkel serieus gevaar opleveren voor Israël) schamper als 'mensenofferrituelen door Hamas', en de verontwaardiging over de slachting als 'eenzijdige pavlovreacties over de slechte Israëli's en Amerikanen. Je moet het toch maar aandurven: niet kikken over een duidelijke vorm van staatsterrorisme en een inhumaan license to, kill,en de schuld van die misdaden bij radeloze,machteloze betogers leggen

  Mia, Mia, kom tot bezinning! Overweeg uw christelijke waarden en geboden. Dood niet, geef geen ergernis. Met wat opzoekwerk kan je de lezer de balans Israël-Palestina wat doden, gewonden, vervolging, getreiter, gronddiefstal, uitzetting, vernieling, enz. betreft, voorleggen. Aarzel niet dat te doen. Probeer de zaken die je ethisch hebt scheefgetrokken, terug op een ethisch verantwoorde manier recht te trekken. Produceer, ja ook jij, wat pavlovreflexen over het afschuwelijke bloedbad dat leger en staat hebben aangericht. Heb, ja ook jij, medelijden met de wanhopige jongens, wier jonge lijven door onconventionele kogels aan flarden worden gereten. Toon menselijk, ja christelijk, medelijden met hun moeders, hun vaders, hun broers en zussen. Schuif de schuld voor die Israëlische moordpartij, in navolging van die sinistere, bloeddorstige Israëlische premier of die fanatieke, fundamentalistische ambassadeur, niet op Hamas, tegen wie alles toegelaten is. Doe een gewetensonderzoek Mia. Nu.

  17-05-2018 om 22:10 geschreven door Gust Adriaensen


  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Etnische zuivering (16 mei 2018)

  Onze westerse normen en waarden?

  Op het moment dat het Israëlische leger een bloedbad aanrichtte, stuurden ook heel wat Vlaamse toppolitici uitgebreide felicitaties naar de Israëlische regering voor het 70-jarig bestaan van Israël. In ‘Joods Actueel’ kan je die teksten lezen.

  De Wever, Bourgeois, Beke, Rutten, putten zich uit in uitbundige vleierij, en vinden het niet nodig ook maar één letter te besteden aan de etnische zuivering die in 1948 plaatsvond: 700.000 Palestijnen werden verdreven van hun geboortegrond.

  Groen en SPA hebben de moed te wijzen op het huidige bloedige conflict. Groen: ‘Er moet een einde komen aan elke vorm van geweld, zowel van de Palestijnse gewapende groeperingen als van het Israëlische leger’. SPA pleit voor een ‘onderhandelde tweestatenoplossing’, een ‘leefbare en onafhankelijke Palestijnse staat die vreedzaam zij aan zij leeft met Israël’. Mensenrechten en het internationaal recht moeten altijd voorop staan’.

  Joods Actueel vindt die reacties van Groen en SPA ‘schandalig’. Nou.

  16-05-2018 om 15:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moordpartij in de Gazastrook

  Onze westerse normen en waarden?

  Goedkeuring geven aan of amper durven of willen protesteren tegen het doodschieten van kinderen, mannen en vrouwen door het sterkste en meest gesofisticeerde leger van het hele Midden-Oosten. Het zo voorstellen dat wanhopige mensen uit de grootste openluchtgevangenis ter wereld,'gewapend' met keien, een reële bedreiging vormen voor tot de tanden bewapende, extreem getrainde soldaten en voor een uiterst sterk gemilitariseerd land als Israël. Onze stem niet verheffen tegen de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen van hun geboortegrond en van die van hun voorouders of tegen de voortdurende en zich uitbreidende bezetting en kolonisering van Palestijns gebied. Blijven beweren dat de staat Israël een democratie is en als democratie functioneert.

  Ziedaar het beschamende beeld van het Westen voor miljoenen radeloze, haveloze, vervolgde, getreiterde,gekwetste, verminkte, lijdende Palestijnen.

  En de echte bron van extremisme en terrorisme. Want wat hebben zij te verliezen?

  16-05-2018 om 07:38 geschreven door Gust Adriaensen


  15-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steunt De Wever de Catalaanse extreme communisten?

  Bart, Bart toch. 'Het links-separatistische CUP kan er nog een stokje voor steken', schreef politicoloog Bart Maddens enkele dagen geleden.  Het was een eufemistische formulering om niet te hoeven schrijven dat de verkiezing tot minister-president van Quim Torra zou afhangen van de goodwill van de communisten.

  Ondertussen is het zover: de Catalaanse separatisten, die zo geliefd zijn bij Maddens en NVA, zijn voor hun functioneren helemaal afhankelijk van de hardline communisten van de CUP.

  Stel het je maar eens voor: om minister-president van Vlaanderen te worden, leveren De Wever of De Winter zich over aan de PvdA! Heerlijk.

  Het wachten is nu op een duidelijke analyse en evaluatie van dit merkwaardige Catalaanse huwelijk, door politicoloog-nationalist Maddens. En ook natuurlijk op de toekomstige beoordelingen van de Catalaanse kwestie door de Vlaams-nationalisten. Een penibele zaak voor de NVA. Elke steunbetuiging aan de Catalaanse separatistische regering (als die er komt), betekent ook steun aan de extreme communisten van de CUP. En vergeleken met deze linkse extremisten, zijn de jongens en meisjes van onze PvdA koorknapen!

  15-05-2018 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  13-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politicoloog Maddens en Catalonië

  'Want Catalonië zal een onafhankelijke republiek zijn, of zal niet zijn', schrijft politicoloog Maddens.

  Hij schuift die stoere uitspraak wel door naar 'de nieuwe Catalaanse minister-president' (die er nog niet is) maar het is duidelijk dat vooral Maddens die overtuiging is toegedaan. Het is verbijsterend dat een politicoloog zo verblind kan worden in de analyse van een politieke situatie, door zijn eigen politieke voorkeur, in dit geval de onafhankelijkheid van Catalonië.

  De Catalaanse kwestie is de voorbije maanden zo goed als helemaal uit het nieuws verdwenen, net als Puidgemont. De man die door de nationalisten met vlag en wimpel in België werd binnengehaald, is een wat zielige figuur in de vergeethoek geworden. Maddens noemt hem de 'legitieme president'. Dat is juridisch en in de politieke realiteit alleen maar wishful thinking, geen realiteit.

  En vooral, Maddens blijft schrijven alsof heel Catalonië onafhankelijkheid wil. Klopt niet. De meerderheid is tegen. Is dat een bewuste leugen van deze  politicoloog aan de Katholieke Universiteit van Leuven?

  13-05-2018 om 09:16 geschreven door Gust Adriaensen


  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schauvlieghe pakt plastic zwerfvuil aan

  Proficiat minister Schauvlieghe. In het geheel van de milieuproblematiek is de aanpak van het zwerfvuil weliswaar een klein segment, maar wel een waarmee iedere burger tot zijn ergernis dag na dag geconfronteerd wordt.

  Benieuwd of alle politieke partijen hun al zo vaak met woorden beleden aandacht en zorg voor onze leefomgeving, nu ook in concrete beleidsdaden omzetten. Ik vrees ervoor. De eerste reacties uit de neoliberale , rechts-conservatieve hoek van NVA en Open VLD voorspellen niet veel goeds. Veel kans dat ze zich eens te meer aansluiten bij de ondernemerswereld die de plannen afwijst.

  De houding van de Boerenbond is tweeslachtig. Steunt die organisatie de plannen om de aandacht af te leiden van de vervuiling van lucht, water en grond, door veestapel en bemesting?

  Een echte fundamentele en efficiënte omkering van de milieuverwoesting, is alleen maar mogelijk door onze fundamentele bekering: minder productie, minder consumentisme, minder geldgewin, eerlijke verdeling.

  12-05-2018 om 20:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in ... de abdij van Postel

  XIII/19

  Vrijdag 11 mei 2018

  Eenheid in verscheidenheid

  Enkele dynamische jongeren van het “Geopolitiek Instituut Vlaanderen en Nederland” organiseerden in een aula van het Leuvens Pedagogisch instituut (Andrea Vesaliusstraat 2) een voordrachtenreeks rond “Wereld in conflict, weg naar stabiliteit” op zaterdag 5 mei 2018. De sprekers waren Tom Zwitser, uitgever van De Blauwe Tijger en schrijver van het monumentale werk Permafrost, Manuel Ochsenreiter, directeur van het Duitse centrum voor “Eurasische Studien”, dr. Marco Jelic, burgemeester van de Kroatische stad Knin en ikzelf die handelde over de sociale en geestelijke heropbouw van Syrië. Een veertigtal bezielde toehoorders, vooral jongeren, bleken vanuit verschillende standpunten toch wel eenzelfde inzicht te delen: het wapengekletter in onze wereld moet ophouden en plaats maken voor samenwerking en wederzijdse opbouw.

  Een gemiste kans

  Een mij onbekende VRT journalist belt me op om te vragen of ik bereid ben een interview te geven voor canvas. Wij schijnen elkaar niet te kennen. Ik vraag hem nog of hij bereid is zaken te horen die tegen de algemene opinie ingaan en dat was volgens hem geen probleem. De volgende dag kreeg ik telefoon dat hij geen groen licht gekregen had om met mij een interview te maken. Jammer. En ik was nu juist  bereid om zonder  verwijzingen naar onze journalisten aan te tonen dat onze gewone berichtgeving over Syrië heel dikwijls zo gekleurd en onjuist is.

  Vele mensen dragen op hun netvlies nog beelden mee van bomvaten waarmee het Syrische leger zogenaamd zijn volk uitmoordt, van chemische aanvallen door Syrië, van een Syrische president die in gevangenissen mensen martelt tot ze dood zijn…Daar kunnen deze mensen zelf niets aan doen. Ze zijn echter wel verantwoordelijk voor het feit dat ze deze sensationele en valse berichten zo kritiekloos blijven aanvaarden tegen alle redelijkheid in.

  En dit nog

   

  vZeven video’s over het keven, de muziek, de schoonheid en de kunst in Aleppo, Damascus, Lattakia en de aanstelling van een nieuwe orthodoxe bisschop: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-73/ 

  vInterview geplaatst door Eric van de  Beek op 5 mei 2018:
  http://wakkeremensen.blogspot.be/2018/05/interview-met-de-vlaamse-pater-daniel.html

  vHet drama van de Yezidi’s: http://www.golfbrekers.be/yezidis-opnieuw-op-de-vlucht/

  vOver de gevolgen van het feit dat Trump zich terugtrekt uit het atoomakkoord met Iran: http://www.golfbrekers.be/gevaarlijk-schaakspel/

  v9 video’s over de walgelijke terroristische activiteiten van de Witte Helmen, die de schuld hiervan aan het Syrische leger weten te geven: http://www.golfbrekers.be/getuigenissen-uit-oost-ghouta-over-de-witte-helmenacteurs/

  vAlle mogelijke voorwendsels zijn goed om Syrië toch verder te ontwrichten: http://www.golfbrekers.be/doodsbedreiging/

  vAfrekening van de rebellen onder elkaar: http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws-3/

   

  vEen belangrijk boek over de achtergronden van het wereldgebeuren: Jeanneke Monshouwer, Trump, Grondwet en Wereld, te bestellen bij www.boekenbestellen.nl/boek/trump-grondwet-wereld/9789463453561

   

   

  vMorgen, zaterdag 12 mei om 15.00 u zullen we een voordracht houden in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, Sint Michiels, Brugge (info: 0499/223981; info@tegenstroom.eu).

   

  P. Daniel

   

   

   

  12-05-2018 om 10:36 geschreven door Gust Adriaensen


  11-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Integratie-eis: overheidswillekeur?

  Als de overheid bepaalde zgn. 'integratie-eisen' stelt aan migranten, moet zij zich dan eerlijkheidshalve ook niet de vraag stellen hoe het zit met de linguïstische, sociale, economische, culturele, enz., integratie van de 'eigen inboorlingen'? Of is die overheid van mening dat er zich helemaal geen integratieprobleem stelt tussen bv. de inwoners van achterstandswijken in Antwerpen of Gent en villawijken in Brasschaat of Lanaken?

  Is het fair dat van straatarme, nauwelijks geschoolde, ontwortelde migranten geëist wordt dat ze al vlug een behoorlijk mondje Nederlands spreken, terwijl er hier al jaren duizenden hooggeschoolde Euroambtenaren en kaderleden rondlopen die helemaal niet of nauwelijks in staat (willen) zijn om onze taal te spreken, om nog maar te zwijgen over de spreekvaardigheid van vele Vlamingen?

  Kortom, zolang 'integratie' niet precies gedefinieerd is, en eenzijdig voor bepaalde bevolkingsgroepen gebruikt wordt als een antimigratiewapen, is de integratie-eis een uiting van overheidswillekeur en -hypocrisie.

  11-05-2018 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  10-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’

  ‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’
  Luc Van Gorp Foto: Photo News

  De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar politiek rechts. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’

  Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen - waaronder de N-VA - onze ‘christelijke erfenis', alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims.

  ‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

  Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom beter te onderwijzen, zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp.

  ‘Meer respect voor christendom’

  Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’

  De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij.

  ‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp.

  ‘Religie staat voor comeback’

  Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang, lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’

  Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’

  Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij.

  (De Standaard)

  10-05-2018 om 12:19 geschreven door Gust Adriaensen


  09-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fundamentalistische Mechelse schepen

  Een schepen van de stad Mechelen weigerde het huwelijk van een moslimpaar te voltrekken omdat de bruid de uitgestoken hand van de schepen niet wou drukken. 

  Deze Mechelse schepen is de zoveelste Vlaamse fanaticus in de rij, die de waarden van de Verlichting en 'onze' waarden en normen verengt tot een 'handdruk'. Of hoe fundamentalisme leidt tot agressieve domheid en machtsmisbruik.

  Deze man wist dat het voor de bruid vanwege religieuze en culturele gewoonten, zelfverloochening zou betekenen om een man de hand te schudden.Een incident uitlokken en direct wereldkundig maken, is regelrechte primitieve provocatie. Deze schepen bezondigt zich ook aan machtsmisbruik. Hij is de machtige ambtenaar voor wie bruid en bruidegom moeten verschijnen en hij weigert het huwelijk te formaliseren. Deze schepen is wetsovertreder en zou, als de wet nog iets betekent, direct uit zijn ambt gezet moeten worden. Het huwelijk is een onvervreemdbaar recht als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Het al of niet schudden van handen is geen voorwaarde. Deze schepen is een onbeschofterik, die het huwelijksfeest verbrodt, en zich politiek profileert op de kap van een bruidspaar.

  09-05-2018 om 10:41 geschreven door Gust Adriaensen


  08-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jacht op transmigranten

  Onder de titel 'Transmigranten spotten', hekelt minister van Staat, Jos Geysels, de manier waarop jacht wordt gemaakt op transmigranten. Zelfs struiken en bomen in de omgeving van snelwegparkings moeten eraan geloven, want erachter  zouden wel eens transmigranten kunnen verschuilen.

  Geysels heeft volkomen gelijk. Met deze primitieve omhakactie wordt de regelgeving geweld aangedaan -er was geen kapvergunning-, worden stukjes natuur verwoest, maar vooral wijst de motivering van dat velgeweld op een inhumane en barbaarse instelling.

  Voor het vangen van transmigranten -amper nog als mensen beschouwde rondzwervende , berooide, haveloze, zieke wezens-, moeten de bloeiende struiken en bomen en meteen de broedende vogeltjes, wijken. Geysels stelt zich terecht de vraag of binnenkort ook de hoog opschietende maisstengels nog voor de oogst verwijderd worden. En er zijn nog andere obstakels om de transmigranten goed te kunnen spotten en te catchen. Ongetwijfeld zijn er ook gebouwen die het best gesloopt worden. Hoe zit het met de rioolbuizen, de duikers onder de snelwegen door, de sloten, de gigantische reclameborden? Slopen, dempen, volkappen. Er mocht zich wel eens een transmigrant achter, in,onder verschuilen.

  Disgusting waartoe deze regering in staat is. In het jagen op ongewenste, machteloze mensen, is er geen gebrek aan dash.

  08-05-2018 om 08:02 geschreven door Gust Adriaensen


  06-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Renate Dorrestein overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Nederlandse schrijfster Renate Dorrestein is op 64-jarige leeftijd overleden.

  06-05-2018 om 11:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Belgische moeras

  Bart Sturtewagen is van mening dat de NVA meer en meer dreigt weg te zakken in het traditionele Belgische moeras.'

  Het 'traditionele Belgische moeras' waarvan de kenmerken nog maar pas haarscherp door zijn collega Marc Reynebeau geformuleerd werden: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Ik zou eerder stellen dat de NVA in geen tijd zich die Belgische kwalen heeft eigen gemaakt en een 'traditionele Belgische partij' is geworden. Dát is de echte verandering die de 'partij van de verandering' in ijltempo heeft ondergaan: de metamorfose van Vlaams-nationalistische en communautaire partij die streeft naar Vlaamse onafhankelijkheid, in een Belgicistische en economisch neoliberale partij die in stoere eigenvolk-versus vreemdelingenretoriek, een electorale goudmijn heeft gevonden.

  Top onder in het Belgische moeras! Met een Vlaamse Leeuw als schaamlapje.

  06-05-2018 om 07:19 geschreven door Gust Adriaensen


  04-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in ... de abdij van Postel

  XIII/18

  Vrijdag 4 mei 2018

  Fototentoonstelling

  In de mooie en grote Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard van de Postelse abdij werd tijdens het weekend van 28 en 29 april 2018 een uitgebreide fototentoonstelling gehouden over het klooster en de activiteiten van Mar Yakub, Qâra, Syrië, van waaruit we trachten de bevolking over heel het land te helpen. Allerlei producten van het klooster werden aangeboden alsook een uitgebreid assortiment van breiwerk door Syrische weduwen vervaardigd. Tevens was de dynamische Groningse uitgeverij De blauwe Tijger aanwezig met zijn vele actuele uitgaven, die op sociaal, politiek en kerkelijk gebied “niet correct” maar soms wel profetisch zijn. Zaterdag presenteerde de onderzoeksjournalist Jens De Rycke zijn boek: “Het dagboek van granaten in Damascus” en de mooie Regina Sevostiyanova verzorgde voor de grote Russische staats TV een interviewen reportage van 15’ die vorige donderdag (met simultaanvertaling in het Russisch) werd uitgezonden en naar verluidt een slordige 45 miljoen Russen bereikt (https://www.vesti.ru/videos/show/vid/753085/cid/1/#). Zondag werd de tentoonstelling erg druk bezocht en stelde ik mijn tweede deel van het oorlogsdagboek voor. De Syrische TV besteedde zondag al op het nieuws twee minuten aan deze tentoonstelling. Vele mensen kochten boeken alsook breiwerk of gaven een financiële bijdrage, waarmee we 150 gezinnen kunnen onderhouden. Hartelijk dank.

  Moeizame heropbouw van Syrië

  Het aantal mensen dat inziet hoezeer de oorlog tegen Syrië (en tegen zovele andere landen) een westerse agressie is om macht en grondstoffen, stijgt snel. Toch blijft de westerse mediamanipulatie haar invloed uitoefenen, zoals blijkt uit ogenschijnlijk onschuldige vragen zoals: “Ben jij pro Assad?” Hieronder schuilt  een dwaze, telkens terugkerende  obsessie, die we best kunnen illustreren door de wedervraag: ”Ben jij pro Michel?  Of is het niet beter Brussel te bombarderen en een regeringswissel te bewerken om een “meer democratische” figuur aan de macht te brengen?”

  Het “Amerikaans imperium”, dat op instorten staat, kan zijn eigen ziekten niet herkennen noch verhelpen. Het kan alleen maar verder doen wat het al decennia lang doet, nl. andere landen (die geen slaaf willen zijn van de VS) als concurrenten boycotten, bestrijden, ontwrichten, zo mogelijk met barbaars en militair geweld vernietigen, gerechtvaardigd door de “national security”, d.w.z. met de wet van de jungle, het recht van de sterkste.

  “Het westen dat al de helft van de  wereld en bijna heel het Midden-Oosten ontwricht heeft, getuigt van een extreem egoïsme, een brutale onverschilligheid, een racisme en een hardnekkigheid om zich te bekeren en te begrijpen…

  Ondanks nieuwe gevaren en aangemoedigd keren Syriërs terug naar hun land. Het imperium kan trachten hen te straffen voor hun moed, hun vaderlandsliefde en hun vastberadenheid, maar zij hebben geen schrik en ze zijn niet alleen. Russen en andere bondgenoten ‘op het terrein’ zijn klaar om hen te helpen en  te verdedigen”  (Andre Vltcheck, mondialisation.ca, 25 maart 2018: https://www.mondialisation.ca/les-refugies-syriens-rentrent-chez-eux-loccident-est-pret-a-attaquer/5624080)

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met 6 video’s over de heropbouw en het even in Homs. Eerste video is een interview met onze bisschop:http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-72/

  vZeer verhelderend en uitgebreid interview over de werkelijke toestand in Syrië:http://www.chretiensmagazine.fr/2018/04/une-syrienne-chretienne-revele-ce-qui.html

  vHoe rebellen elkaar onderling uitmoorden:http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws-2/; Nogmaals de zeer leerrijke video over Wesley Clark, die zegt dat de VS na 9/11 in 5 jaar tijd 7 landen willen aanvallen (Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en Iran) en hij weet zelf niet waarom: http://www.golfbrekers.be/van-deze-hulp-verlos-ons-heer/

  vTwee video’s over de raketaanval en twee video’s over de Golan:http://www.golfbrekers.be/vn-parole-parole-parole/

  vDe leugens  over Syrië: https://www.youtube.com/watch?v=jNhdy7VuSZ0&feature=youtu.be

  vSenator Richard Black van Virginia (VS), een oud kolonel van het Amerikaanse leger getuigt dat er in Ghouta geen chemische aanval was: https://www.youtube.com/watch?v=kTtAm0OHW24&feature=youtu.be

  vOver de recente  rakettenaanval tegen Syrië: https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/explosions-reported-in-assad-army-base-north-of-homs-syria-1.6035801; https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/syria-strike-was-so-powerful-it-registered-as-an-earthquake-1.6036336; https://mobile.almasdarnews.com/article/netanyahu-is-granted-the-ability-to-wage-war-without-the-knesset/; https://mobile.almasdarnews.com/article/israel-likely-behind-attack-on-strategic-base-in-hama-source/; https://mobile.almasdarnews.com/article/suspected-israeli-missile-attack-wipes-out-small-town-in-aleppo-photos/;

  vInterview van Stan van Houcke met prof. em. Karel van Wolferen die in goed Nederlands duidelijk maken dat de gifgasaanval in Ghouta niet heeft plaatsgevonden:  https://www.youtube.com/watch?v=Dqrrt4_grtU&feature=youtu.be

  vVier video’s, waarvan drie over de dynamische S.O.S. Chrétiens de l’Orient: http://www.golfbrekers.be/deze-fransen-zijn-wel-welkom-in-syrie/

  vVideo, oorlogsrapport met foto’s van de gruwelen van de terroristen tegenover Syrische soldaten: http://www.golfbrekers.be/wie-gelooft-de-westerse-politici-resp-media-nog/

  v  Drie video’s over de agressie en de  bombardementen door Israël: http://www.golfbrekers.be/langs-alle-kanten-wordt-een-autonoom-syrie-bedreigd/

  vOver de heropbouw van Syrië:http://www.golfbrekers.be/syrie-onveranderd-schuldig-verzuim-van-de-media/

  vHoe Syrië bij de minste aanleiding weer valselijk beschuldigd wordt:http://www.golfbrekers.be/syrie-onveranderd-schuldig-verzuim-van-de-media/

  P. Daniël

   

  P. Daniel

  04-05-2018 om 21:45 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sociaaldemocratische correcties

  'De moeilijkheden bij Lidl bewijzen de noodzaak van sociaaldemocratische correcties', schrijft Bart  Brinckman in De Standaard. Inderdaad. Ik formuleer het ruimer: sociaaldemocratische correcties aan ons kapitalistisch systeem zijn noodzakelijk.

  Het kapitalistische productie-consumptie-geldgewinschema ontwikkelt een dynamiek en een kracht die alles en iedereen verpletteren, wat niet past of die niet meekan of -wil, als er geen sociale en politieke tegenkracht zou zijn.

  Die tegenmacht wordt gevormd door vakbonden en politieke partijen, die antikapitalistisch zijn of voortdurend alert zijn voor kapitalistische, antisociale ontsporingen. De zwaksten in onze samenleving mogen van geluk spreken dat er nog sterke vakbonden zijn en dat de christendemocraten en zeker de sociaaldemocraten de verdediging van de sociale zekerheid op zich nemen. Grote groepen van de bevolking hebben echt redenen om ongerust te zijn, wanneer politieke partijen zoals NVA en MR zich sterk conformeren aan het kapitalistisch systeem.

  04-05-2018 om 15:10 geschreven door Gust Adriaensen


  02-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schabouwelijke Belgische politieke ondeugden

  In de Frère-case komen de Belgische politieke ondeugden in al hun schabouwelijkheid aan de oppervlakte.

  Journalist Reynebeau formuleert ze haarscherp: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Zo was het vroeger bij de smalend genoemde 'trado's' (hé, waar is dat NVA-scheldwoord gebleven?). Zo is het sterker dan ooit in een regering waar de Vlaams-nationalisten het voor het zeggen hebben, die nota bene uitpakten, en nog altijd uitpakken godbetert, met de 'Grote Verandering'.

  Zeer verwonderlijk en onbegrijpelijk, zeker voor mensen die opgegroeid en gevormd zijn in de idealistische Vlaamse Beweging, is dat Vlamingen voor wie de habitat van de Frères, de haute finance, de echte Belgische machtscenakels , totaal vreemd is, furieus de verdediging ervan op zich nemen. 

  02-05-2018 om 22:05 geschreven door Gust Adriaensen


  01-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rooie Michel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De beste 1 mei-mop kwam uit de mond van de premier. Op de 1 mei-viering van de MR, de Franstalige liberalen, bestond Charles het, zijn speech te besluiten, en dat deed hij zowaar met wat dramatische tremolo's in zijn stem, met de zin: 'De MR is beste partij van de travailleurs!'

  Zijn publiek, oudere en nog oudere dames en heren, allemaal netjes gekleed, rustig op hun zetel in een zaal, verschoot zodanig van die uitspraak, dat er amper applaus kwam. Ze hoorden het in Keulen donderen. Behoorden zij ook tot de klasse der travailleurs, de werklieden, de arbeiders? Dat hadden ze nooit gedacht. 

  Zo te zien waren er ook geen Lidl-werknemers, spoorwegarbeiders, wegen- en rioolwerkers, fabriekswerklieden, kortom het klassieke 1 mei-zootje, in de zaal te ontdekken. Die zag je op de dag van de arbeid op straat.

  Verwarring sloop in hun middenklassehart. En irritatie. Als de premier de MR beschouwt als DE partij van de travailleurs, dan hoorden ze misschien niet echt thuis in die partij en moesten ze op zoek naar ander politiek onderdak. En waar was dat nog te vinden? 

  01-05-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  30-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oorlogsdagboeken Syrië van Daniël Maes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bij uitgeverij De Blauwe Tijger verschenen deek I en II van de oorlogsdagboeken van pater Daniël Maes, die sinds 2010 in Syrië verblijft.

  ---------------

  Maes ziet vooral een probleem in de
  “propagandistische” en “eenzijdige” manier
  waarop het conflict gecoverd wordt.
  De Syrische oorlog markeert de “overgang van
  een unipolaire naar een multipolaire wereld”,
  aldus Maes. Met Donald Trump in Washington
  aan het roer lijkt die transitie zich sneller dan
  verwacht te voltrekken.

  — De Morgen

  Indrukwekkend werk.

  — Pieter Omtzigt

  De Vlaamse pater Daniël Maes (78) leeft in
  Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub-klooster
  in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden
  van de hoofdstad Damascus. Hier is hij
  ooggetuige van de burgeroorlog.
  Volgens pater Daniël klopt er weinig van de westerse
  berichtgeving over het conflict in Syrië.

  — Algemeen Dagblad

   

  Bijlagen:
  https://youtu.be/0irs0kKn5G4   

  30-04-2018 om 16:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De luchtspiegeling van het 'thuisgevoel'

  In heel Europa schuiven conservatieve politici steeds verder naar rechts op om kiezers van extreemrechts terug te halen. Dat vindt Caroline de Gruyter, Europacorrespondent met standplaats in Oslo, levensgevaarlijk.  Zij doen dit door langzaam maar zeker het discours en de standpunten van extreemrechts over te nemen'.

  Terecht waarschuwt Caroline De Gruyter voor deze evolutie. Want 'conservatief rechts maakt op die manier het gedachtegoed van politieke stromingen met antidemocratische tendensen geleidelijk aan mainstream'.

  In dit verband is de overweging van de Nederlandse socioloog Duyvendak verhelderend (DS-Weekblad, 28 april 2018). Volgens hem is het gevaarlijk wanneer politieke partijen hun land als een ‘thuis’, een ‘huis’, voorstellen in hun program en propaganda.

  'Je thuisvoelen doe je maar bij heel weinig mensen. Als een natie als een huis wordt beschouwd, dan is er maar heel weinig ruimte voor verschil: van familieleden verdragen we ook niet dat zij heel anders zijn, met heel andere gedachten en gedrag. Als we ons moeten gedragen als één grote familie, gaan we elkaar voortdurend op de huid zitten en opmerkingen maken over elkaars kleren (hoofddoek), begroetingsrituelen (handen schudden moet) of de manier van eten klaarmaken (slachten doen we zo). En dan krijg je dus de natives, de oorspronkelijke bewoners van een land, die claimen dat ze zich niet meer thuisvoelen door de aanwezigheid van migranten.'

  Niet te verwonderen dat 'conservatief rechts' , en in Vlaanderen is dat NVA, erg geïrriteerd, soms ronduit agressief, reageert op dergelijke analyses en beschouwingen. Zij tasten op een rationele, logische manier, het sentimentele maar electoraal lonende identiteitsdiscours aan, dat gebaseerd is op een romantisch thuisgevoel. Het idyllische Vlaanderen waarin iedereen iedereen (moet) kennen. Dat zijn natuurlijk luchtspiegelingen, maar zeer effectief in een electoraal gevecht. 

  30-04-2018 om 15:16 geschreven door Gust Adriaensen


  27-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in ... de abdij van Postel

  Goede Vrienden,

  We verblijven inmiddels weer veilig in de abdij van Postel tot half

  mei. Samen met ons land dragen we ook Syrië in ons hart. Syrië is

  enerzijds een ware humanitaire catastrofe geworden. Van een heerlijk

  land in welvaart met een harmonieuze samenleving en een model van

  lekenstaat voor het hele Midden Oosten (én voor bv. Frankrijk!) is het

  volk nu in diepe ellende gestort door wereldheersers die hier de olie,

  de gas, de macht onder elkaar willen verdelen, onder het voorwendsel

  dat ze het volk van een dictatuur willen bevrijden. Ja, ook Irak werd

  in 2003 verwoest onder de mooie leuze van “Voor de vrijheid van Irak”!

  Syrië bevat anderzijds een boodschap voor gans de wereld. Voor het

  eerst in de moderne geschiedenis is een klein, soeverein land in staat

  stand te houden tegenover een vernietigende militaire overmacht van

  een corrupte “internationale gemeenschap”. Het dankt zijn heldhaftige

  weerstand aan de eenheid van volk met leger, regering en president,

  alsook aan de daadwerkelijke steun van trouwe bondgenoten: Rusland,

  Hezbollah, China. De eenzijdige, absolute Angelsaksische-zionistische

  wereldoverheersing is (bijna) voorbij.

  Dit weekend wordt hier een fototentoonstelling gehouden, waarbij ik

  aanwezig zal zijn (zie affiche). Er worden allerlei spulletjes

  aangeboden door Syriërs of onze gemeenschap Mar Yakub zelf gemaakt

  voor het levensonderhoud van vele gezinnen in nood (van religieuze

  voorwerpen tot geneeskrachtige zalf en kledingstukken). Tevens zullen

  Jens de Rycke en ik ons boek voorstellen. En… we zullen graag een

  babbeltje slaan. Aan de  grote mogendheden met hun vernietigend

  oorlogstuig hebben we steeds gezegd: als jullie niets anders te doen

  hebben, doe het dan asjeblieft niet hier. Aan alle vrienden zeggen we

  nu: als jullie niets anders te doen hebben, doe het dan asjeblieft dit

  weekend eens hier. Van harte welkom.

  P. Daniel

   

  27-04-2018 om 11:29 geschreven door Gust Adriaensen


  26-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De metamorfose

  In een column handelt Marc Reynebeau over het feit dat al de derde generatie van de steenrijke Frèrefamilie een zitje krijgt in de regentenraad van de Nationale Bank, dankzij de minister van Financiën. De familie Frère beschouwt dat mandaat als een erfelijk eigendom en Van Overtveldt is het daar klaarblijkelijk mee eens.

  Dergelijke extreem pretentieuze machtsclaim van het grootkapitaal is een hekeling meer dan waard. Terecht stelt Reynebeau dat het bestendigen van zulke privileges botst met de waarden van de Verlichting.

  Zeer opmerkelijk is dat op het internetforum van De Standaard, de forumdeelnemers die zich altijd opwerpen als fervente NVA-aanhangers, nu ook de verdedigers zijn van erfelijke privileges van de Belgische haute finance, waarvan de Frèreclan het meest extreme voorbeeld is.

  Het is al vaak geschreven: de Vlaamse nationalisten hebben zich in geen tijd vastgeankerd in het Belgische, vaak adellijke en Franstalige, wereldje van het grote geld. Een machtig wereldje dat mijlenver verwijderd is van de gemiddelde Vlaming.

  Dat is de opzienbarende VERANDERING...  van een partij: van Vlaams nationalisme naar Belgicistisch materialisme.

  26-04-2018 om 09:09 geschreven door Gust Adriaensen


  23-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve waarschuwingen

  De media waarschuwen geregeld voor de gezondheidsgevaren wanneer zware inspanningen worden geleverd bij zeer warm weer. Terecht.

  In de aanloop naar de extreem gepromote  Antwerpse Ten Miles en Marathon gebeurde helemaal niets, hoewel de weersverwachting duidelijk was. 

  Waarom niet? 

  23-04-2018 om 15:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ethische kledij laat Belgen koud'

  Paul Verhoeven:

  'Hoeveel duizenden kilometers per container er ook liggen tussen de arbeiders en ons, gezellig winkelende consumenten, wij zijn met elkaar verbonden. Wij dragen verantwoordelijkheid voor de kinderen en uitgebuite arbeiders die onze kleren maken.'

  23-04-2018 om 07:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Vrijdag 20 april 2018

  Aan de voet van het Anti-Libanongebergte

  Het gebied tussen ons klooster en het Anti-Libanongebergte is gans deze oorlog voor ons streng verboden militair gebied geweest. We mochten in die richting zelfs geen foto’s maken. Daar zaten het Syrische leger en de Hezbollah om stand te houden tegen de terroristen, die vanuit het gebergte zelf en daar achter, in de Beka vallei van Libanon, opereerden. Ik herinner me wel dat ik begin oktober 2010 als kersverse toerist daar nog gewandeld heb en een heerlijke ontmoeting had met een herder (je leest het verhaal in ons oorlogsdagboek, deel I, blz. 18-20). Welnu, sinds het grote offensief van enkele maanden geleden zijn de terroristen in, achter en voor het gebergte opgeruimd. Zaterdag nam de kolonel, verantwoordelijk voor deze streek, ons met zijn wagen mee, 7 km verder tot aan de voet van het gebergte. Wat een heerlijk gevoel van veiligheid en vrijheid! Rechts en links zijn er  toch  weer verschillende  boomgaarden te zien. Vele mensen van Qâra leefden voor de oorlog gedeeltelijk van o.m. hun kersen, die in heel het Midden Oosten als topkwaliteit gegeerd werden.  In een betonnen gebouw werden we door een aantal vrienden van de gemeenschap ontvangen die al meteen een avondmaal klaar maakten. We hebben een beetje gewandeld, veel foto’s genomen en op de grond gezeten om lekker te eten. Je ziet van ver het klooster, het dorp Qâra en de omringende dorpen liggen. Deze uitstap gaan we zeker eens uitgebreid hernemen.

  Ondertussen is een gasontginning hier aan de voet van het gebergte al in volle werking. Vanuit het klooster zie je ’s avonds de verlichting en de  toren. Bij het zoeken naar gas zijn de werkers al voor de oorlog ook op water gestoten, op een diepte van 1200 meter. Ze hebben alles afgesloten omwille van de oorlog. Het was niet mogelijk in dit rebellengebied tijdens de oorlog aan de ontginning te beginnen. Het toeval wil dat juist nu zondag voormiddag twee ingenieurs, specialisten van irrigatie onverwachts toekomen om daaraan te  werken. Het is een christen en een moslim. We geven hen een rondleiding en nodigen hen  uit om samen met ons buiten te eten. Ze krijgen een kamer en een bed. Graag willen ze ons deskundige uitleg geven over het project.  Het water kwam 3 km van ons verwijderd uit de grond. Het spoot  tot 40 m hoog, omwille van het gas onder het water. Er komt 80 kubieke meter water  per uur uit, dag en nacht  langs een buis van een 20 cm doormeter. Halverwege de put en ons is nu een vijver aangelegd waar dit water wordt opgevangen. Vandaar wordt het met plastieken buizen, ‘n 0,5 m onder de grond, verdeeld over heel Qâra en gaat onder meer ook naar onze vijver die wij al voor het dorp hadden aangelegd met het water dat bij ons ook uit die diepte van 1200 m komt. Ons water komt echter warm uit de grond. Bovendien moet ons water opgepompt worden, waarvoor dus elektriciteit nodig is. In elke geval heeft heel Qara binnen kort voldoende water voor de besproeiing (het is geen drinkwater!), wat een grote zegen is. Ouderen uit Qâra vertellen dat er vroeger veel water van de bergen kwam. Een miniem kanaaltje door onze kleine tuin is hiervan nog een overblijfsel. Onverwachts wordt nu dus deze traditie verder gezet. Volgens deze ingenieurs zou de hele onderneming ongeveer 50.000 € kosten, waarvan een deel betaald wordt door het Rode Kruis en een deel door een Spaanse organisatie die actie voert tegen honger. Ze suggereerden om deze organisaties, wanneer alles klaar is, eens extra te bedanken, wat we graag zullen doe.Van het plan dat ze gemaakt hadden mocht ik een foto nemen, die ik hoop te kunnen tonen op de aangekondigde fototentoonstelling op het einde van deze maand in Postel.

  Een roos die uit het kapotgeschoten beton her opschiet

  Een bezoek aan de Latijns-Katholieke kerk in Aleppo

  Vorige week trokken twee broeders naar Aleppo om Pater David te helpen. Hij is een priester van de Rooms katholieke Verbo Incarnado gemeenschap – gesticht in de jaren tachtig in Argentinië. Hij woont en werkt al negen jaar in Aleppo en heeft de verschrikkingen van de oorlog van nabij meegemaakt. In een huis naast het Latijnse bisschoppelijke paleis heeft hij twee verdiepingen omgebouwd tot residentie voor enerzijds christelijke studenten die gedurende de oorlog niet terug naar huis konden omdat de terroristen de weg versperden en anderzijds voor arme jongeren en drugverslaafden die nu na de oorlog geen thuis meer hebben. Het was werkelijk een unieke ervaring en een hart onder de riem om te zien hoe die priester als een echte vader voor die jongeren zorgt. Maar naast Pater David ontmoetten we andere priesters en zusters die zich met heel hun hart belangeloos inzetten voor de Syrische bevolking.

  Weet je, ik moet gewoon bij de kinderen blijven, zoveel mogelijk. Ze moeten voelen dat ik aanwezig ben. Daarna komt de rest vanzelf”, zei Pater David mij rustig. Hij is een kleine gezellige Argentijn met een mooie ronde buik. Hij lacht zelf met zijn overgewicht en de zusters die eveneens naast het bisschoppelijk paleis wonen lachen hartelijk wanneer hij aan het snoepen is.

  Wanneer we op 8 april in Aleppo toekomen, moeten we even slikken  wanneer we de enorme destructie zien. Het is hartverscheurend – alles in het oostelijk deel van de  stad, maar dan ook alles is kapot... Toch zien we de Syrische autootjes slordig door elkaar koersen en ruiken we alom de Syrische sfeer: een gezellige kakafonie van  winkeltjes, bazaarkes, en mensen die op elke straathoek gemoedelijk staan te keuvelen. Het Syrische hart is sterk, o zo sterk. Wanneer ik eraan denk springen de tranen mij in de ogen. De auto voert ons verder tot aan het huis van de Latijnse bisschop Georges (Libanees). Hij is een Franciscaan die liever zijn habijt draagt dan de bisschoppelijke pij.  Hij is een gemoedelijk man en de trekken van het innerlijke gebed staan in zijn gelaat geschreven. Zelden heb ik zo’n innemende bisschop gezien. Samen met hem wonen drie zusters en één priester – Pater Hugo – van de Verbo Incarnado gemeenschap.

  Net naast het bisschoppelijk paleis huizen 6 zusterkens van Moeder Theresa van Calcutta. “Die zusters werken hard, ze staan om 5 uur ’s ochtends op om te bidden en daarna zorgen ze de ganse dag voor de bejaarden”, zegt één van de studenten die in het huis van Pater David woont. In de zowat drie verdiepingen wonen een 50-tal bejaarden die ze, bewogen door de liefde van Christus, met hart en ziel verzorgen. Hun stralende gezichten liegen er niet om – ze zijn gelukkig om Christus in de allerarmsten te dienen.

  Wandelen we tien meter verder dan komen we in het Al Farah schooltje. Daar verwelkomt de moeder overste ons voor een gezellige babbel en een Arabische koffie. Achter haar ronde glazen bril verschuilen zich kinderlijke ogen. Haar glimlach straalt en een stukje hemel overweldigt je wanneer ze met je praat. “Alleen ik en een andere zuster zijn in Aleppo gebleven gedurende de oorlog. Ik kon onmogelijk mijn geboortestad verlaten. Ik ken Frankrijk en Europa, maar voor niets ter wereld ruil ik mijn liefde voor mijn volk. Wij hadden een school in een ander gedeelte in de stad, maar die is nu volledig verwoest – daarna zijn we naar hier gekomen. Hezbollah zijn fantastische mensen, ze hebben ons met veel respect gevraagd om de deuren en ander kostbaar materiaal te komen oppikken voordat die roekeloos werden opgestookt”. In ons schooltje hebben we een honderdtal leerlingen waarvan maar een tiental christenen. Hier zijn twee gespreksonderwerpen taboe: religie en politiek.” Maar het schooltje is doordrongen van christelijke waarden. Wanneer je de klaslokaaltjes rondtoert word je bevangen door de liefde en de orde waarmee de leraressen de kinderen opvoeden.

  Op de tweede verdieping van het schooltje huizen de studenten van Pater David. Het zijn christelijke jonge mannen die niet naar hun huis terug konden keren tijdens de oorlog. Ze studeren aan de universiteit van Aleppo die geen enkele dag buiten werking was gedurende de gehele oorlog. Rondom Aleppo waren alle wegen afgesloten omdat de terroristen er amok maakten. Pater David heeft hen toen opgevangen en je kan zien dat ze hem eeuwig dankbaar zijn. Altijd pakken ze hem bij de arm en steken fratsen met hem uit. “Mijn tante woont in New York. Ze is erg rijk. Ze heeft mij gevraagd of ik niet wilde komen – ze wou mijn studies betalen en mij adopteren, ze heeft namelijk geen kinderen. Maar ik verlaat Syrië niet, en ik hou van Pater David en wil bij hem blijven”, zegt één van de studenten ons. Broeder David en ik begonnen spontaan voor hem te applaudisseren.

  Een verdiep hogerop heb je het dakterras: een krakkemikkige wc-douche met een handig ineen getimmerde deur, een pingpong en voetbaltafel, een salonneke met verscheurde zetels, een keukentje met de meest armzalige meubels, een slaapkamer die zijn beste tijd heeft gehad en achter een deur twee grote huski-achtige bastaardhonden die vrolijk blaffen wanneer ze hun dagelijkse kost krijgen. Het is daar dat Pater David het meeste van zijn tijd doorbrengt, samen met de jongeren van de straat die hij daar heeft opgevangen. Het is niet altijd gemakkelijk zei hij: “Toen één van hen voor het eerst bij ons was, deed hij zijn kleren uit om te gaan slapen. Vanop zijn borstkas kropen allemaal beestjes naar buiten – hij zat er vol van”. De jongeren wonen er samen en zien er gelukkig uit. Het deed mij spontaan denken aan Don Bosco. De jongeren doen alles zelf: de opkuis, het koken, het ineen timmeren van meubilair... De studenten zijn als grote broers die de straatjongens  helpen bij hun studies en hun algemene opvoeding.

  De Bijbel zegt: “Mijn geliefden, laten we mekaar liefhebben, want de liefde komt van God, en wie liefheeft is uit God geboren en kent God”(1 Joannes 4,7). Ik heb waarlijk de liefde van Christus geroken in die familiale sfeer rond het Latijnse bisschoppelijke paleis in Aleppo: de goede, contemplatieve bisschop-vader, de paters en de zusters die met hart en ziel werken voor de doodvermoeide bevolking van Aleppo.  Halleluia, God zij geprezen.

  Fr. Jean

  Lentefeest kleiduif schieten in Damascus!

  Zaterdagmorgen 14 april 2018 om 3.55 u. Een indrukwekkende gezamenlijke oorlogsmacht van Amerika, Engeland en Frankrijk bombardeert vanuit schepen en vliegtuigen  in Syrië 2 commandoposten (Homs), het farmaceutisch onderzoekscentrum van Barzzeh en de  luchthaven (Damascus). Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn er bij zulk massaal offensief met het meest vernietigend oorlogstuig slechts 3 gewonden gevallen en geen dode. Russen en Iran kwamen niet eens in actie. Het Syrische leger alleen met zijn verouderde middelen (die slechts een fractie kosten van de Tomahawks!) schoot 71 raketten van de 103 uit de lucht. Van de vier raketten op de luchthaven heeft geen enkele zijn bestemming geraakt en dus vergat Trump dit te vermelden in de lijst van “de perfect uitgevoerde aanval” tegen die zogenaamde afschuwelijke chemische wapenfabrieken. Dathet farmaceutisch onderzoekscentrum van Barzzeh (waar o.m. medicamenten tegen kanker gemaakt werden), twee maanden eerder nog door het OPCW (hoewel ook ‘gepolitizeerd’) geïnspecteerd was zonder dat ze iets vonden, was iedereen rats vergeten. Syrië heeft aan het Russische leger twee niet ontplofte Amerikaanse kruisraketten als souvenir cadeau gedaan. De zionisten waren zo ontgoocheld dat ze enkele dagen later vanuit Libanon (uit schrik voor het Syrische luchtruim) op Damascus en Homs nog eens 9 raketten afschoten. Die werden allemaal deskundig  door het Syrische leger uit de lucht geplukt.

  Syrië wordt gebombardeerd omdat het in Douma een chemische aanval heeft uitgevoerd op eigen bevolking met 70 doden en een veelvoud van gewonden. Dat is de uitleg in onze media, die bladzijden blijven vullen met deze politiek correcte onzin. Syrië wordt gebombardeerd omdat met Douma heel Oost-Ghouta van terroristen gezuiverd werd en er dus geen kans meer was – zelfs niet met de hulp van Amerikaanse soldaten - om vandaaruit Damascus in te nemen. De wereldheersers hadden dringend nood aan een voorwendsel voor een militaire interventie. Daarom werd in Douma een chemische aanval geënsceneerd.  Dit werkt al jaren, telkens het Syrische leger een belangrijke overwinning op de terroristen behaalt. Weet je nog hoe heel de wereld vol afschuw zag hoe Assad in de  gevangenis van Saydnaya duizenden gevangenen martelde, verbrandde, ophing…? Netjes opgemaakt door Eyal Weizman, specialist  trucage in Londen. Ook Amnesty International moest noodgedwongen toegeven dat hun rapport van 48 blz. hierover verzonnen was. En er zijn  nog voldoende onnozelaars die geloven dat het Syrische leger wanneer het dat terroristenbolwerk bijna grondig heeft opgeruimd, zo oerdom zou zijn om plots gevaarlijke chemische rommel boven te halen (van waar?). Onderzoekers hebben inmiddels ter plaatse nergens enig spoor van chemische aanval of slachtoffers gevonden, noch van getuigenissen, noch in ziekenhuizen. De beelden van Hollywood kwaliteit met aanval en  slachtoffers werden in elkaar gestoken o.m. door de Witte Helmen (de onvolprezen hulpverleners voor de camera en terroristen achter de camera). Hoe ze dat deskundig doen is inmiddels ook al bekend. Plaasteren armen,  benen en rode verf zijn er genoeg. Je kunt het op bijgevoegde video’s zien. De Amerikaanse reporter Pearson Sharp was er op gebrand om eens  een flink rapport te maken van deze chemische aanval. Hij vond niets. De Russen waren al meteen op zoek en vonden niets. Hoe kunnen plots alle sporen van een chemische aanval én slachtoffers uitgewist zijn? Het vinden van chemisch materiaal en laboratoria bij de terroristen gaat inmiddels onverminderd verder. Op 17 april 2018 onthult Alexander Rodionov, deskundige op gebeid van chemische wapens dat er in Douma bij de terroristen een geheim laboratorium ontdekt werd met o.m. materiaal om het beruchte mosterdgas te maken. Verder werd er nog een voorraad Duits chloor gevonden. Onze vrt oorlogsspecialist waarschuwt dat we toch geen vergelijking mogen maken met de niet bestaande chemische massavernietigingswapens van Irak in 2003 want de chemische aanvallen in Syrië zijn werkelijk! Ziehier dan een vraag voor snuggere journalisten. Als de terroristen over een grote hoeveelheid chemische spullen beschikken en zelfs geheime laboratoria (met materiaal van de  grote mogendheden), als alle chemische rommel van Syrië onder de argusogen van de hele internationale gemeenschap tot de laatste gram werd opgeruimd en Jim Mattis zegt dat ter geen enkel bewijs is van betrokkenheid van Syrië, als de Syrische permanente vertegenwoordiger bij de UNO dozijnen brieven (nu mogelijk  al honderden) met bewijzen van chemische aanvallen door de “gematigde rebellen” aan de bevoegde instanties heeft gericht, wie zou dan toch de tot heden 85 chemische aanvallen in Syrië gepleegd kunnen hebben?

  De rauwe werkelijkheid is dat de VS, VK en Frankrijk geen enkele rechtvaardiging hebben voor hun barbaarsheid jegens een onschuldig, onafhankelijk en fier volk. Op het moment dat het onderzoek naar een vermeende misdaad nog moet starten een soeverein land, dat ze al hebben verwoest en uitgemoord nog eens komen bombarderen, zonder enig mandaat van de UNO en zelfs zonder toestemming van eigen parlement is tegen het internationaal recht, tegen het charter van de UNO. Het is tegen hun eigen democratie en tegen de menselijke waardigheid. Ondertussen is er voldoende Russische weerstand. Er is ook al een indrukwekkende Chinese vloot onderweg. China eist dat het westen opnieuw het internationaal recht gaat respecteren.

  Er blijkt wel een en ander afgesproken te zijn. Het gebombardeerde onderzoekscentrum was ‘toevallig’ ontruimd en moest eigenlijk afgebroken worden. Dat is dus meegenomen. Bovendien krijgt de driekoppige club van moordenaars veel protest vanuit eigen land. Hopelijk groeien deze protestbewegingen om de dwaze en vernietigende oorlog tegen Syrië te stoppen. In een gezamenlijke verklaring van 14 april vanwege drie patriarchen (Grieks-orothodox, Syriac-orthodox en Grieks-Melchitisch katholiek) wordt fel tegen deze bombardementen en deze onrechtvaardige oorlog tegen Syrië geprotesteerd. Inmiddels is er op initiatief van patriarch Cyril van Moskou een verbond ontstaan met paus Franciscus, patriarch Bartholomeus I van Constantinopel, Theodor II van Alexandrië en Jean X van Antiochië als krachtige afwijzing van de oorlog tegen Syrië.

  De Syriërs protesteren tegen deze jungle wet, het recht van de  sterkste, wat noch recht noch sterk blijkt te zijn. En ze manifesteren in parken en op pleinen om hun massale steun te  betuigen aan het leger en de  regering en om eens  flink de spot te drijven met de westerse waanzin. In Damascus genoten ze ervan als van vuurwerk. Ze dansten met de Syrische en Russische vlag en de foto van hun president. We kunnen het een duur lentefeest noemen met  kleiduifjes van 1,5 miljoen dollar per stuk. Frankrijk heeft  bijgedragen met ruim 16 miljoen € voor 12 raketten. In elk geval is duidelijk geworden dat de Angelsaksische-zionistische wereldverwoesting definitief over zijn hoogtepunt heen is. Deze aanval is nogmaals een nagel in de doodskist van het westers imperialisme. Syrië zal niet verslagen worden. En toch, als we deze westerse waanzin verder laten kankeren, kunnen we nog naar een collectieve zelfvernietiging gaan. Moge de Heer Jezus, gestorven en verrezen, ons hiervoor behoeden.

  En dit nog

  vOns vorig bericht zonder de oorspronkelijke foto’s, wel geïllustreerd door 3 video’s van bevrijde kinderen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-69/

  vWeer een duidelijk inzicht van onze eigen kritische Vlaamse journalist: https://willyvandamme.wordpress.com/2018/04/14/amerikaans-worstelen-syrische-stijl/

  v4 video’s en twee sprekende foto’s. Een vergelijking tussen Syrië, Iran enerzijds en VS anderzijds met de vraag wie heeft gebombardeerd, landen aangevallen, regeringen omvergeworpen? In de eerste kolom staat niets. In de tweede staan 52 landen sinds 1945-6!

  v7 video’s met foto’s en informatie over verleden en heden. Interessante historische uitleg: http://www.golfbrekers.be/gelukkige-verjaardag-syrie/

  vOorlog brengt op voor de oliebazen: http://www.golfbrekers.be/op-weg-naar/; http://www.golfbrekers.be/worden-we-gewoon-misleid/;http://www.golfbrekers.be/worden-we-gewoon-misleid-2/

  vAcht video’s met kritische reacties op de bombardementen van de mogendheden:  http://www.golfbrekers.be/enkele-vrije-geesten-aan-het-woord/

  vEen sterk getuigenis van een eigen Amerikaans journalist: video’s over de politiek gemanipuleerde internationale onderzoekscommissie:http://www.golfbrekers.be/de-waarheid-is-verraad-in-een-rijk-vol-met-leugens/

  v4 video’s. We moetende westerse leiders op hun  woord geloven maar ze geven geen enkel  teken van geloofwaardigheid, integendeel: http://www.golfbrekers.be/kent-u-nog-uw-akte-van-geloof/

  v2 video’s die de verdeeldheid in Engeland tonen tegenover de luchtaanvallen: http://www.golfbrekers.be/g-b-is-verdeeld-over-de-syrie-aanpak/

  vDuidelijke getuigenissen:http://www.golfbrekers.be/gematigde-rebellen-hadden-ook-een-gevangenis/ ; Vele video’s :http://www.golfbrekers.be/de-gifgasaanval-in-douma-heeft-niet-plaats- gevonden;

  v3 video’s over de leugens van de  VS om een oorlog te kunnen beginnen:http://www.golfbrekers.be/het-olifantengeheugen-van-het-internet-2/

  vEen werkelijke gifgasaanval van Turkije tegen de  Koerden schijnt voor niemand een probleem te zijn:http://www.golfbrekers.be/het-ene-gifgas-is-het-andere-niet/

  v5 video’s over rebellengroepen die elkaar bevechten:http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws/

  vEen cyberaanval? http://www.golfbrekers.be/bommen-volstaan-niet/

  v2 video’s over nog maar eens nieuwe sancties tegen Rusland: http://www.golfbrekers.be/bommen-zijn-niet-genoeg-2/

  v  Op stap! Jaarlijkse mars voor het leven op zondag 22 april 2018 in Brussel, Kunstberg  om 15.00 u. Voor flyers: flyer@marchforlife.be. De trailer 2018: https://www.youtube.com/watch?v=EHRzjPbGbxI. Voor steun: Mars voor het Leven – VZW(voorzitster: Marie-Emmanuelle)
  IBAN : BE02 7310 4206 5740  BIC : KREDBEBB  

         Paypal (VISA, MasterCard...)

  vWoensdag 25 april 2018 om 14.30 u conferentie door E.P. Robert Matheus: de christelijke paasvreugde, deel 2 in het Begijnhof 30 en daarna 5, te Brugge.

  v  Ik hoop aanwezig te kunnen zijn en het tweede deel van ons oorlogsdagboek voor te stellen. Graag zal ik ook dan een babbeltje slaan met wie het wenst (tenzij we nog moordende raketten van de ‘humanitaire hulp’  van  de VS, VK en Frankrijk op ons dak krijgen, wat we niet verwachten)

   

   

   

  Link vanwege de uitgever om het boek te  bestellen:https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-oorlogsdagboek-deel-ii/

   

   

  23-04-2018 om 07:45 geschreven door Gust Adriaensen


  22-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stuitende inkomensongelijkheid

  Paul Goossens in De Standaard:

  '2,15 miljoen euro. Zoveel verdiende de ceo van een uit de kluiten gewassen beursgenoteerde Belgische onderneming vorig jaar. Lekker boeren is dat, want in vergelijking met 2016, een stijging van 13 procent. De modale Belg werd met ruim 10 procentpunt geklopt en kreeg slechts een extraatje van minder dan 3 procent.

  Eerlijk? Het land werd alleszins een stuk ongelijker en de kloof tussen arm en zeer rijk groter. Het totale salaris van onze ceo’s ligt nu bijna tien keer hoger dan dat van de eerste minister en bijna vijftig keer hoger dan het gemiddelde ­brutoloon in hun bedrijven. Hoeveel keer het hoger ligt dan de laagste lonen, is onbekend. Allicht schommelt het rond de 100.

  Dat de betrokken ceo’s 200 keer meer op zak steken dan een ­alleenstaande leefloner die op jaarbasis met 10.712 euro moet rondkomen, is ook het signaleren waard.'

  22-04-2018 om 07:51 geschreven door Gust Adriaensen


  21-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De handdrukdiscussie

  In zijn column in DS schrijft Paul Goossens naar aanleiding van de handdrukdiscussie: 'Het zegt veel over het politieke en ideologische klimaat. Sociaaleconomische tegenstellingen worden nauwelijks nog geregistreerd en indien wel, steeds geminimaliseerd. Maar de culturele wrijvingspunten worden voortdurend op scherp gezet...Essentieel is de thematische shift: weg van de sociaaleconomische tegenstellingen, prioriteit voor de identitaire confrontatie. Daarom worden de inkomens- en vermogensverschillen systematisch uit het gelijkheidsidee gefilterd en worden gebruiken en etiquettekwesties tot ankerpunten van onze identiteit opgetild. '

  Ik ben het grondig met Goossens eens. Het is overduidelijk dat dergelijke verschuiving een fundamentele aantasting betekent van de Verlichting en haar verworvenheden. Of dat de herauten van de zgn. 'identiteitspolitiek' denken en handelen alsof er nooit een verlichting is geweest. En dat is inderdaad nog erger.

  21-04-2018 om 15:21 geschreven door Gust Adriaensen


  19-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kris Peeters verdient steun en aanmoediging
  1. Met stijgende verbazing lees en hoor ik de negatieve commentaren over de poging van Kris Peeters en de Antwerpse CD&V om een vertegenwoordiger van de orthodoxe joodse gemeenschap op hun lijst te krijgen. Chaos, debacle, zichzelf in de voet schieten, amateurisme, beschadigd, enz., zijn niet van de lucht. Ook vandaag in de Standaard: eindfase van..., het Waterloo van...

   Waarop steunt men zich eigenlijk? Vanuit welke mens- en maatschappijvisie of misschien wel vanuit welke politieke agenda, wordt hier voor de Antwerpse CD&V en vooral voor Kris Peeters, een negatieve perceptie gecreëerd? Perceptie, inderdaad. Want tot zijn essentie herleid, gaat het om het volgende: 1. Peeters wil de gesloten joodse gemeenschap de kans geven deel te nemen aan het stadsbestuur. 2. De kandidaat wordt door de media en politici gereduceerd tot en veroordeeld omwille van een handdrukdiscussie.3.De kandidaat trekt zich terug. Dat is het.

   Eigenlijk verdient Peeters bewondering een aanmoediging, ook in eigen partij. Het tegendeel was eerder waar. Van een gefrustreerde Bogaert was dat te verwachten. Van Crevits veel minder. Niet verstandig haar reactie. Ook Beke keerde zich niet krachtig tegen het anti-Peetersoffensief van media en politiek.

   Kathleen Cools stelde in Terzake terecht de vraag: 'Waarom verdedigde een christelijk geïnspireerde partij als CD&V niet sterker het respect voor het geloof en de traditie van deze jood?' . Hij wilde de enorme stap zetten om zijn gesloten gemeenschap toch enigszins open te breken. Peeters wilde hem en zijn gemeenschap daarin steunen. En dat is enorm positief. Ik hoop dat hij verder pogingen doet om een vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap deel te laten uitmaken van het stadsbestuur en dat hij daarin volop steun krijgt van de partijtop.

   Die partijtop heeft zich door de gecreëerde perceptie laten meeslepen in een primitieve opstoot van fanatiek obscurantisme en pijnlijke hypocrisie. Zo ervaar ik de ondermaatse reductie van respect tot handdruk.

  19-04-2018 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  18-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het schandaal van de dood'

  Onder de titel 'Het schandaal van de dood' legt filosoof Ignaas Devisch in De Standaard, scherp het onvermogen van de (westerse) moderne samenleving bloot om met de dood om te gaan.

  Het inruilen van het 'hiernamaals' voor het 'hiernumaals', heeft tot gevolg dat alle fysische en psychische mankementen worden ervaren als een zinloze aantasting van ons 'welzijn', als een aanval op onze controle- en zelfbeschikkingsobsessie. Het allerergste en het meest zinloze is natuurlijk de dood, want 'het einde van het leven kijkt nergens meer op uit'.

  Devisch is niet de eerste wetenschapper die deze analyse en overwegingen formuleert en ik ben ervan overtuigd dat vele mensen zich daarin herkennen en het ermee eens zijn.

  Devisch stelt terecht de vraag: hoe kunnen we ons onvermogen om met de dood en het leven om te gaan, aanpakken? Eigenlijk heeft hij al één mogelijke aanpak vermeld, die voor miljarden mensen in verleden en heden, zin gaf aan leven en dood: een hiernamaals.

  Het verwondert me vaak dat (dikwijls ongelovige) wetenschappers haarscherp weten te vertellen dat het wegvallen van religie vele negatieve effecten heeft voor individu en samenleving. Maar ze durven het klaarblijkelijk niet aan om onbeschroomd te pleiten voor een hernieuwde religiositeit in onze westerse cultuur.

  Waarom niet zonder taboes schrijven dat religie, de zinloosheid en de leegte kan verdrijven?

  18-04-2018 om 08:51 geschreven door Gust Adriaensen


  16-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwerpelijk

  Door de enorme aandacht voor chemische wapens, wordt de indruk gecreëerd dat in een oorlog het gebruik van andere wapens minder erg is.

  Dat is misleidend. De middelen die gebruikt worden om mensen te doden of te verminken, worden in dergelijke benadering in een morele rangorde geplaatst. Precies alsof het vermoorden van mensen niet altijd moreel verwerpelijk is. 

  16-04-2018 om 20:53 geschreven door Gust Adriaensen


  15-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/15

  Vrijdag 13 april 2018

  Een drukke zondag

  Zondag rustdag, maar ook dag vol verrassingen. In de loop van de voormiddag komt de pastoor van Yabroed met een volle autobus parochianen. Zij willen uiteraard eerst een rondleiding, waar een van de  fraters voor zorgt. Zelf  geef ik hen tot slot nog een kleine bezinning mee over de betekenis van de twee onwrikbare historische feiten waarop het christelijk geloof gebouwd is: Christus dood en verrijzenis (wat ik vorige keer kort neerschreef). Ze zijn aandachtig en tevreden. Nu gaan ze hun maaltijd klaarmaken. Ze vragen alleen maar om de keuken te mogen gebruiken en een stel voor barbecue. Geen probleem. Ze hebben het eten zelf bij en willen dat we mee eten maar wij eten op zondag allen samen met de zusters. We komen na ons middagmaal wel even “proeven”. Zij zitten in de grote zaal vooraan. En als ze horen dat hier zusters en broeders zijn van verschillende landen vragen ze steevast: waarom komen jullie naar hier? Vele jongeren en anderen ontvluchten dit oorlogsland om elders meer mogelijkheden te hebben. Toch zijn er ook overtuigde jongeren die willen meehelpen om het land geestelijk en materieel herop te bouwen. En dat willen wij ook.

  In de voormiddag vertrekken de twee fraters naar Aleppo om daar deze week paters te helpen bij de opvang van weeskinderen en jongeren. Uit de telefoongesprekken met hen kunnen we opmaken dat ze enthousiast zijn én erg welkom. Het leven verloopt daar blijkbaar helemaal in de geest van de heilige Don Bosco. Een volgende keer  mogelijk hierover een kort verslag.

  Donderdag voormiddag vieren we de Eucharistie en houden daarna aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament tot de avond. We hebben vernomen dat de VS en Co mogelijk die donderdagavond Syrië komen aangevallen en we bereiden ons geestelijke en materieel daarop voor. We hebben al enige ervaring, zoals je in ons oorlogsdagboek deel II kunt lezen (november 2012). En toen zaten we in nog veel groter gevaar. Ondertussen kijken we toch dankbaar terug op die tijd dat we ons allen samen in één schuilplaats  moesten behelpen.

  Als een overvolle camping…

  Als jonge priester had ik de  opdracht dienst te doen en in het weekend de eucharistie te vieren op 2 verschillende campings van de gemeente Mol. Het was het einde van de jaren ‘60 en het begin van de jaren ’70. Een mooie vakantiejob voor een jonge priester. Dinsdag kon ik meerijden met Zaki naar Dwayr ten N van Damascus, waar de mensen opgevangen worden uit Oost Ghouta, waarvoor wij zorg willen dragen. Ik had meteen de indruk dat ik, net zoals een halve eeuw geleden, weer op het provinciaal Domein van het Zilvermeer rond liep, al zijn de verschillen zeer groot. De inkom wordt hier door soldaten gecontroleerd. Om het eenvoudig te houden was ik opgenomen in het  team van Mar Yakub en droeg (af en toe) het jasje  met  het kenteken van het klooster (kruis met vier bollen, die de vier windrichtingen, heel de wereld, symboliseren) en het teken van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. De zon scheen tot in de namiddag toen het flink begon te  regenen, wat hier altijd als een uitzonderlijke zegen ervaren wordt. Overal veel mensen, veel jongeren en veel kinderen. Er zijn grote stenen gebouwen en buiten zie je de was op een draad tussen twee betonnen palen hangen.

  Tussen de olijfbomen zie je houten barakken al of niet afgesloten met een zeil. De was hangt hier in of tussen de bomen. Hier en daar zitten kinderen op straat met wat snoep, in de hoop iets te kunnen verkopen. Er zijn ook tentjes en voor de opening zie je een familie rond een vuurtje waarop ze wat aan het koken zijn. En er zijn grote tenten, waar vooral vrouwen en kinderen slapen. Je ziet vele grote rode waterreservoirs die  voor voldoende water zorgen. Voor de vuilniskar en de drie mannen er boven op, stak ik mijn duim op en ze lachten en wuifden dankbaar terug. Op verschillende plaatsen zie je mannen die aangesteld zijn om in gebouwen en er rond te poetsen of de vuilnis op te ruimen. Vrouwen poetsen van zichzelf al de plaatsen waar ze met hun gezin slapen. We reden eerst naar ons “barakske” naast onze “mobiele kliniek” (met kruis van de  gemeenschap in samenwerking met de Rode Halve Maan) en worden heel hartelijk begroet door mensen van de “équipe van Mar Yakub”, die we normaal wekelijks meermaals bij ons ontmoeten. Trouwens, zowat heel de équipe (meer dan 30 personen) is hier zodat de vier dienstencentra in Qâra op dit ogenblik nauwelijks werken. Deze jongens en meisjes zijn blij dat ik hen kom bezoeken. Ze zijn ook fier dat ze hier dienst kunnen doen. Elders is er de echte “hospitainer” waarvan je  hier  een  binnenzicht ziet.  Hierna maken we een wandeling op het terrein. Er hangt overwegend een ontspannen sfeer.

  Vandaar gingen we naar de keuken, die nu dagelijks eten geeft voor 10.000 mensen en die nog wat moet uitgebreid worden. Er heerst een aangename en opgewekte drukte. Er zijn grote ketels waarin met een echte (zeer propere) schop rijst met groenten wordt gemengd. In andere ketels wordt soep gemaakt. Het ruikt in ieder geval heerlijk. Verder zijn enkelen brood op een gloeiende plaat aan het bakken. Het brood wordt in kleine schijven gesneden en belegd met kaas, zatar… en opnieuw even op de hete plaat gelegd. Ze willen dat ik er van eet en bieden me een stoel aan. Het smaakt inderdaad goed. Een jonge man, een christen, wiens huwelijk we nog hebben ingezegend en die nu vader is van een flinke baby, is bij onze équipe en doet tegelijk dienst als fotograaf. Hoewel ik niet van selfie- journalistiek houd wil hij (te) veel foto’s met mij maken. Zijn foto’s zijn ook beter omdat  het niet zo licht was in de keuken en er hing nogal wat damp.  De mensen willen meestal  graag op de foto staan, hoewel moslimvrouwen hiervoor altijd wat terughoudend zijn. Enkele vrouwen zorgen hier goed voor het proper houden van de verschillende plaatsen.

  Toen we aan de keuken kwamen was de vrachtwagen die we deze morgen voor ons vertrek nog geladen hadden met rolstoelen, medisch en ander materiaal, net toegekomen. Welnu, deze vrachtwagen deed ook dienst om het eten te vervoeren en uit te delen aan de families die nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. De chauffeur nodigde me uit om mee te rijden. Hij weet op welke plaatsen hij moet zijn en enkelen zorgen voor een ordelijke verdeling. Mannen en vrouwen staan in aparte rijen te  wachten met hun kastrol of emmertje. Hier wordt rijst en yoghurt (of iets dergelijks uit onze kaasmakerij) uitgedeeld. Opvallend is dat het tamelijk rustig gebeurt, in tegenstelling tot wat onze fraters hebben meegemaakt toen zij het allereerste konvooi van eten brachten in Deir Ezzor, dat juist de dag daarvoor bevrijd was. De mensen daar waren zo uitgehongerd dat het een chaos werd waarbij het leger tussenbeide moest komen. Hier in Dwayr verliep het eerder zoals ik in Qousseir heb kunnen meemaken: ordelijk en rustig.

  Op de terugweg naar de keuken wees een man van de équipe van de Rode Halve Maan op een reeks barakken en zei dat daar allemaal zieken zijn. Ik vroeg of ik hen mocht bezoeken, waar blijkbaar geen bezwaar tegen was. Uit discretie heb ik binnen geen enkele foto gemaakt.  Hier zie je wel twee foto’s van de buitenkant. Ik bleek echter overal meer dan welkom te zijn, al kon ik alleen maar een Onze Vader en een Wees  gegroet in het Arabisch bidden, de handen opleggen en hen zegenen in Jezus’ naam. In de eerste  barak waren het allemaal kleine kinderen die ziek waren. Nadat ik een kind op mijn schoot genomen had en ervoor gebeden, kwamen de andere moeders mij ook  hun  baby geven. In een van de   barakken was juist de  verpleging haar werk aan het doen. In de laatste barak lag een oude vrouw. Ze greep mijn hand vast en bleef die maar kussen. Heer Jezus, zegen al deze zieken

  We konden al 18.000 € besteden aan de noodzakelijke nutsvoorzieningen en hygiëne. Nu zal het geld voortaan naar de keuken gaan om dit project nog uit te breiden en vol te houden want het zal helaas nog een hele tijd nodig zijn. Het hartelijk onthaal dat ik kreeg is in feite voor jullie bedoeld. Moge God jullie als gulle gevers overvloedig zegenen.

   

  En dit nog

  vLees de prima duiding van onze eigen onafhankelijke Vlaamse en  echte kritische journalist. Al wie het Engels of Frans niet voldoende verstaat of kan volgen vindt hier alles wat hij/zij moet weten. Dank u wel Willy:    https://willyvandamme.wordpress.com/2018/04/12/propagandaoorlog-rond-syri/ (https://www.geotrendlines.nl/video-voeren-media-ons-ten-oorlog/; https://www.youtube.com/watch?v=5871uA69GJc).

  vOns vorig bericht met twee video’s met paasviering en paasgezangen: http://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-bril/

  vFoto’s en tien video’s:  paasviering en paasgezangen; exclusief interview met Vanessa Beeley; kort en sterk getuigenis “wij (Amerikanen) zijn moordenaars en bastaards”; Jaysh al-Islam en westerse landen in hun glorietijd 2015;  2 video’s over gifgasaanv