NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Westerse waarden!?
 • Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Morele grenzen aan de artistieke expressie?
 • Dagprogramma Musica Divina in Postel
 • Middenveld en economie
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  27-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Beste Lezer,

  Al enkele weken worden heel wat berichten die aan dit blog worden toegevoegd, rechtstreeks in het archief geplaatst. Dat wil concreet zeggen dat ze weliswaar verschijnen maar te lezen zijn vóór de allereerste berichten op Rasp jaren geleden (2007). 

  Deze fout werd al herhaaldelijk gemeld aan de webmaster(s) van Seniorennet, maar tot nu toe werd het euvel niet opgelost.

  De berichten worden in het jaararchief geplaatst met als aanduiding -0001. U kan die berichten openen door te klikken op -0001 in de linker- of rechterkolom van mijn blog.

  Gust Adriaensen

  27-06-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  26-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westerse waarden!?

  Aantal zelfmoordpogingen in vluchtelingenkamp op Lesbos neemt toe

  ‘Mensen worden gek hier’

  Er verblijven zo’n 9.000 mensen in Moria, terwijl het kamp slechts berekend is op 3.100. ‘Je kunt nergens meer lopen. De mensen zijn wanhopig. Sommigen leven hier al twee jaar.’

  ‘Ouders moeten kiezen of ze hun kinderen mee- nemen in de rij voor eten, waar vaak gevechten uitbreken, of dat ze hen in het kamp achterlaten, met het risico op seksueel geweld’  Nicolien Kegels Artsen Zonder Grenzen
  (In De Standaard van 26 september)
  ---------------
  Ziedaar een voorbeeld van de zo geroemde westerse normen en waarden, waarmee rechtse, populistische Europese politici, ook in ons land, zo hoog oplopen!

  26-09-2018 om 09:56 geschreven door Gust Adriaensen


  21-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/38

  Vrijdag 21 september 2018

  Dubbel feest

  Vorige vrijdag werd niet alleen het feest van de Kruisverheffing gevierd maar ook het feit dat onze gemeenschap “Orde van de eenheid van Antiochië” op die dag in 2000 werd opgericht. In de voormiddag namen we nog deel aan een eucharistieviering in de parochiekerk van Qâra ter gedachtenis ( 6 maanden na de  begrafenis) van de gekidnapte en vermoorde soldaat Samer, de zoon van een van onze meest bevriende families. Een andere zoon soldaat is nog altijd “vermist”. Na de dienst bleven we een tijd bij de familie.

  Wij begonnen onze feestviering met de plechtige vespers in onze kerk. Er waren een 150  aanwezigen, waarvoor ons kerkje eigenlijk te klein is. De jonge Syrisch-orthodoxe priester Michaiel was met een 100-tal gelovigen uit Sadad aanwezig. Sinds we recent Sadad bezochten en er zo gastvrij werden verwelkomd, is er tussen ons een hechte vriendschapsband ontstaan. Abouna Michaiel ging ook mee voor in deze dienst, samen met abouna Georges, de  Grieks-katholieke priester uit ons dorp Daarna zorgden de gelovigen van Sadad voor een aantal gezangen in het Syrisch (Syriac), terwijl alle aanwezigen op het voorhoofd met olie werden gezalfd en het heilig  Kruis vereerden. Daarna gingen we naar de grote binnenkoer. Het verhoog aan de nieuwbouw diende als podium en op de koer zelf waren de nodige stoelen voorzien.  Hier gaven de drie priesters, abouna Georges, abouna Michaiel en ik, elk een korte overweging over de betekenis van het kruis. Hierop hadden de kinderen een sketch voorbereid. Een sketch is altijd een leerrijke en amusante vertoning. Nu werd uitgebeeld hoe de heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn, volgens de traditie, in de vierde eeuw het Kruis van Jezus gevonden heeft op Golgota. Daarna wilde abouna Michaiel nog zijn dankbaarheid uiten jegens de gemeenschap en hij overhandigde aan moeder Agnes-Mariam een herdenkingsmedaille vanwege de parochie. Hierna gaf zij een korte uitleg over de stichting van de orde van de eenheid van Antiochië. En zo was het tijd voor het traditionele vuur. Achter het Mariabeeld was een stapel hout met een groot kruis voorbereid. Zoals bij de vinding van het kruis alom vreugdevuren werden ontstoken, werd er nu vuur gemaakt. Daarbij was ook echt vuurwerk voorzien. Ondertussen werden liederen gezongen en natuurlijk ook het Onze Vader en Wees Gegroet in het Aramees, de  taal van Jezus. En zo was het tijd voor de maaltijd in open lucht. Er was een kraampje dat warme broodjes maakte en een kraampje dat popcorn aanbood. Op tafels stonden plastieken bordjes met verschillende groenten gevuld. Verder werd frisdrank geschonken. De mensen gingen in groepjes bij elkaar zitten of aten al staande.

  Terwijl  de meeste  afscheid namen bleef de gemeenschap met enkelen over voor een afsluitende bijbelquiz.

  Onverwachte lichtpunten

  Zoals reeds gemeld, werken onze megakeukens samen met Preemptive love coalition. Deze organisatie is gesticht door een Amerikaans echtpaar uit Texas, waarvan de vrouw voor enkele dagen nu bij ons verblijft. Dit evangelisch echtpaar met twee kinderen wil hun leven werkelijk in dienst stellen van slachtoffers. Zij hebben de VS verlaten en wonen nu in Irak, van waaruit zij slachtoffers van de onrechtvaardige Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten willen helpen. Zij worden door verschillende kerkgenootschappen gesteund. Reeds lang wilde de vrouw een bezoek brengen aan onze gezamenlijke hulpverlening maar als Amerikaanse kreeg zij geen visum voor Syrië. Na twee jaar is het gelukt. Vanuit het klooster is zij nu de verschillende humanitaire projecten gaan bezoeken. Voorwaar, er zijn nog mensen die het wezen van het christelijke geloof hebben begrepen en beleven. Zij willen met hun leven niets anders dan een daad van verzoening stellen.

  Sinds enkele weken is er een jonge Syrische vrouw uit het christelijke Mhardeh bij ons. Ze studeerde in Damascus zes jaar om doctores te worden en was na nog 5 jaar studie oncoloog. Van haar kregen we nogmaals een bevestiging dat de staatsuniversiteiten (zoals de ziekenhuizen) gratis zijn, op ‘n 20 € per jaar na. Zo heeft zij haar elf jaar studie kunnen voltooien. Ze gaat van hieruit nu helpen in het medisch centrum in Qâra en Damascus, maar vooral helpt zij bij het werk van onze ambulances. Tussendoor leeft en bidt zij mee met ons. Ze wil zich vanuit deze gemeenschap inzetten voor de zieken. Hoewel zij aan een schitterende  carrière zou kunnen beginnen,  vraagt zij zich niet af hoe zij deze  best kan opbouwen, zij vraagt zich enkel af wat Jezus’ wil is voor haar leven. Voorwaar, de wonderen zijn de wereld niet uit.

  Einde of nieuw begin?

  De bevrijding van Idlib, het laatste bolwerk van de terroristen, zal heel anders verlopen dan we de twee laatste jaren gewoon zijn en waarbij het Syrische leger met zijn bondgenoten de ene overwinning na de andere behaalde zoals in Aleppo,  Douma en elders. De diepste oorzaak is dat de VS, Israël, NAVO, EU en golfstaten een definitieve overwinning van Syrië en een herstel van zijn soevereiniteit, zijn territoriale integriteit, de terugkeer van de vluchtelingen en de vrede, met alle mogelijke en illegale middelen willen beletten. Immers, het westers imperialistisch blok wil nog steeds controle over de Syrische oliebronnen, de invloed van Iran in Syrië tegenwerken, het groeiend gezag van Rusland ondermijnen, Syrië als partner van de Chinese zijderoute boycotten en hier de wereldheerser zijn. Idlib is hun laatste grote kans om alles wat de voorbije jaren voor hen verloren leek, terug te winnen. Daarom werd een massale en vernietigende militaire inval voorbereid en zoals voorheen, op grond van het voorwendsel van een chemische aanval in Idlib. Rusland en Syrië hebben evenwel hun gemeen spel van dag tot dag openbaar gemaakt en aangetoond dat zij kinderen ontvoerden, chloor ter plaatse brachten, met de Witte Helpen en de Engelse geheime diensten alles in voorbereiding brachten. In deze situatie lijkt het moeilijk een chemische aanval te plegen om dan de wereld te doen geloven dat Assad zijn volk aan het uitmoorden is. Bovendien, het geleuter over chemische aanvallen is stilaan afgezaagd nieuws.

  Een kleine groep (Saoedi-Arabië, Egypte, VS, Frankrijk, VK, Jordanië) heeft op 14 september in Genève haar eisen overgebracht aan Staffan de Mistura, de bijzondere UNO gezant voor Syrië. Zij willen niet meewerken aan de heropbouw van Syrië zonder een politiek proces volgens hun verlangens en die gaan helemaal niet in de richting van een herstel van de soevereiniteit, integendeel. Het is blijkbaar de bedoeling de resultaten van Sotsji (zie verder) zoveel mogelijk tegen te werken. De VS willen nog altijd hun overheersing laten gelden, terwijl Engeland en Frankrijk  hun koloniale politiek blijven volgen. Duitsland neemt  een mildere houding aan. Het Syrische leger blijft de terroristen succesvol bestrijden maar een grootscheepse militaire actie in Idlib wordt voorlopig nog vermeden. Immers, op  6 november zijn er in de VS verkiezingen voor het congres, voor alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en voor 1/3 van de leden van de senaat. Een belangrijk succes in de strijd tegen de  terroristen in Syrië zou voor de  Amerikaanse politiek, die steeds beheerst wordt door militair geweld,  een aanleiding kunnen zijn voor een brutale reactie. Zo hebben Russen en Turken maandag in Sotsji wijselijk een overeenkomst bereikt om in Idlib inmiddels een gedemilitariseerde zone in te stellen van ongeveer 15 km. De terroristen moeten voor 15 oktober uit die zone verdwenen zijn. Wat dit in werkelijkheid betekent zal moeten blijken. De VS, die samen met het westen, buiten spel staan bij deze besprekingen, vinden het een goede zaak dat er geen grote militaire actie gepland wordt tegen de terroristen, maar zeggen dat deze overeenkomst voor lange tijd zou moeten gelden, waardoor ze hun slechte bedoelingen verraden. Het gaat immers om een tijdelijke overeenkomst als voorbereiding op een definitieve verdrijving van de terroristen. Hierop begint Israël met extra provocaties door bombardementen op Lattakia. Hierbij heeft het Syrische leger per vergissing een Russisch vliegtuig met 15 militairen neergehaald. Wat de gevolgen zijn voor de relaties tussen Rusland en Israël zal nog moeten blijken maar we mogen verwachten dat het slechts een kortstondig gloriemoment zal zijn voor Israël en dat Rusland, Syrië en Iran efficiënt zullen reageren. In Rusland gaan stemmen op om de Israëlische ambassadeur uit te wijzen en in Syrië een werkelijke no fly zone voor Israël in te  stellen. Ofwel gebruikt Poetin dit voorval om de zionisten op een andere  wijze meer in bedwang te houden. We wachten af.

  Het jonge democratische congreslid voor Hawaï, Tulsi Gabbard (37 jaar) zei vorige donderdag in het congres dat de administratie van Donald Trump in Syrië nu 20 tot 40.000 terroristen beschermt en dan nog Rusland, Syrië en Iran bedreigt omdat ze deze terroristen willen aanvallen. Ze noemt het een verraad aan het Amerikaanse volk. Het is bovendien een verraad aan het Syrische volk en aan heel de wereld. We hopen en bidden dat Idlib eindelijk het einde mag worden van de onrechtvaardige oorlog tegen Syrië en niet een laf begin van een nieuwe gruwelijke oorlog van de verliezers.

  En dit nog

  vOns vorig bericht op de blog van Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=2440

  vZoals Rusland na 70 jaar moest bevrijd worden van het Stalinisme, zo moet Israël dringend bevrijd worden van het zionisme. Zionistische mensenrechtenschendingen van de maand augustus 2018: http://staatvanbeleg.com/2018/09/06/overzicht-augustus-2018/

  vBeelden van de zo juist gehouden internationale expo in Damascus: https://www.youtube.com/watch?v=Q_x3PY40u48 

  vToespraak van de Syrische permanente vertegenwoordiger bij de VN, dr. Bachar al-Jaafari, altijd de moeite waard: https://www.mondialisation.ca/onu-syrie-allocution-du-dr-bachar-al-jaafari-au-lendemain-de-la-destruction-de-lil-20-russe/5627944

  vTwee deskundigen (Karel van Wolteren en Kees van de  Pijl) over de campagne tegen het zogenaamde nepnieuws:  https://www.youtube.com/watch?v=zO-ZSqyZRz4 

  vHoe de ene terreurstaat (VS) de andere (zionisten) met massa’s geld steunt, alsof het niets is: https://iak.salsalabs.org/38billion-update-and-new-action/index.html?wvpId=023dff9d-9b8d-4904-aaeb-6bc0c62d3cd9;

  vBosco d’Otreppe, Au Vatican, la crise est d’une ampleur inédite, La Libre Belgique, 8/9 september 2018, lijkt ons een zeer waardevolle bijdrage, die paus Franciscus  in een beter (en verantwoord) daglicht stelt dan soms gebeurt :  https://gallery.mailchimp.com/85e5827aac58311a9630281be/files/3189a81e-2ba6-4b36-9a35-62d062fc32a2/2018_09_08_LLB_Vatican_1.pdf

  vThomas More-genootschap, Brugge, organiseert op woensdag 26 september in het Begijnhof, nr 30, vanaf 14.30 u, 2-delige conferentie (Luther en de  kloostergeloften; De pausenprofetie van Malachias door E.P. Robert Matheus. (contact: vermeersch.rene@gmail.com; 050/310758; nieuwe website: https:thmore.weebly.com/)

  21-09-2018 om 20:33 geschreven door Gust Adriaensen


  19-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Morele grenzen aan de artistieke expressie?

  Filosoof Ignaas Devisch maakt in De Standaard (18-9) een verhelderend onderscheid tussen 'subject' en 'object' van 'artistieke grenzeloosheid'. Dat onderscheid bewaken is noodzakelijk om seksueel en machtsmisbruik te voorkomen.

  Hoezeer ik ook voorstander ben van de vrije ruimte van de kunst, Devisch stelt evenwel m.i. te absoluut dat er geen morele grenzen gesteld mogen worden aan de enscenering van onze verbeelding. Hij zal ook wel weten dat doorheen de eeuwen tot op de dag van vandaag, de kunstenaar zelf, het publiek , wereldlijke of geestelijke instanties, de (tijds)omstandheden, geregeld morele en/of maatschappelijke grenzen stellen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat bv. het verheerlijken van de vergassing van joden of de verkrachting van kinderen, behoort tot artistieke vrijheid van de kunstenaar, die met dergelijke ensceneringen voor het publiek treedt.

  Overigens zijn er nogal wat (gearriveerde) kunstenaars die het exploreren van de 'grenzeloosheid', vooral zien als een bijzonder lucratief 'activisme'.

  19-09-2018 om 18:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dagprogramma Musica Divina in Postel

  Zondag 23 september is er heel wat te beleven in en rond de norbertijnenabdij van Postel.

  Hoogtepunt is natuurlijk het concert van de Schola Gregoriana Pragensis, 's avonds in de abdijkerk (uitverkocht). 

  Maar vanaf 15.30 uur zijn er ook rondleidingen door de abdij en de bibliotheek (5 euro), is er een beiaardconcert om 16.45 uur (gratis), en kan men om 18 uur ( tot 18.30 uur) de rustgevende Vespers in de abdijkerk bijwonen.

  19-09-2018 om 10:13 geschreven door Gust Adriaensen


  18-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middenveld en economie

  Almaci, voorzitster Groen, in Terzake:

  'Als het middenveld (alle vrijwilligers) morgen staakt, ligt heel de economie plat.'

  Inderdaad.

  18-09-2018 om 21:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen groei? Hoera!'

  Tweehonderd wetenschappers lanceren morgen in het Europees Parlement een opmerkelijke boodschap: ‘We hebben niet voortdurend economische groei nodig om tot meer welvaart te komen. Integendeel, Europa moet stoppen met groeien.’

  Vijftien van de ondertekenaars zijn verbonden aan een Belgische universiteit. Een van hen is Brent Bleys, assistent professor van de vakgroep Economie aan UGent.

  Club van Rome

  Volgens Bleys bouwt de post growth-beweging voort op de vijftig jaar oude ideeën van de Club van Rome, een groep wetenschappers die met hun rapport ‘Grenzen aan de groei’ de uitputting van de natuurlijke grondstoffen hebben aangeklaagd. Maar vandaag is ‘anders groeien’, ‘minder groeien’ of ‘duurzamer groeien’ niet meer voldoende, zegt Bleys.

  De academici vertrekken van de vaststelling ‘dat er een fundamentele tegenstrijdigheid is tussen duurzaamheid en economische groei’. Hun basisgedachte is radicaal: ‘Alleen door ons streven naar economische groei los te laten, kunnen we de levenskwaliteit verhogen, het milieu herstellen, de sociale ongelijkheid terugdringen en betekenisvolle jobs creëren.’

  Brent Bleys. rr

  Bleys erkent dat dit pleidooi bewust tegen de huidige opvattingen ingaat. ‘Het streven naar groei gaat ervan uit dat we nooit genoeg hebben aan comfort en materiële welvaart. Dat we de taart almaar groter moeten maken. Maar is het echt nodig dat we driemaal per jaar met het vliegtuig op citytrip gaan om ons goed te voelen? Wij pleiten niet voor een collectieve verarming. Maar is een rechtvaardigere verdeling van de huidige taart geen beter streefdoel?’

  De academici noemen het typerend dat er bij de berekening van het bruto binnenlands product (bbp) geen rekening wordt gehouden met de kosten van de milieuvervuiling of de ongelijke verdeling van rijkdom

   

  18-09-2018 om 09:48 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen speed pedelecs'

  Volgens de Deense 'urban designer', Mikael Colville-Andersen, horen speed pedelecs , die tot 40 km per uur kunnen, niet op het fietspad thuis.

  'De gemiddelde fietssnelheid in een stad is zestien kilometer per uur. Als er een voertuig tussenzit dat zo snel kan gaan als een auto, is dat gewoon dom. Speed pedelecs horen niet op het fietspad. Zij mogen rijden op dat kleine stukje dat overblijft voor auto's, ergens ver weg.'

  18-09-2018 om 09:33 geschreven door Gust Adriaensen


  17-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gevaarlijke 'identitaire' stromingen

  Waartoe extreem identitaire stromingen, die ook in het Vlaams nationalisme te onderkennen zijn, leiden, wordt duidelijker en duidelijker in de kwalijke, ontmenselijkende  houding van vele Europese politieke leiders en burgers ten aanzien van vluchtelingen en migranten.

  Er groeit een stuitende onverschilligheid voor het lijden en sterven van vluchtelingen, ook als het gaat om baby's en kinderen. Er is de bewuste criminalisering van de migranten én van hun helpers. Er is het cynische gebruik van 'Gutmensch' als scheldwoord voor mensen die zich nog wel het lot van ontheemden aantrekken. Er is de manifest politieke en persoonlijke onwil van velen om in de thuislanden van de vluchtelingen de materiële situatie te helpen verbeteren, omdat 'zij' niets van hun eigen welstand willen prijsgeven. Deze politici en hun aanhangers  zitten al, op het hellend vlak van de ontmenselijking.

  Ontmenselijking is: vluchtelingen in overvolle en gammele bootjes terug in zee drijven, ze niet helpen; concentratiekampen plannen in 'onaangename' delen van Europa; schieten op vluchtelingen; de publieke opinie indoctrineren met 'vluchteling is crimineel'; ouders de schuld geven van een doodgeschoten kind; de mensenrechtenakkoorden willen omzeilen, koketteren met het nazisme en zijn Führer, walgelijke antisemitische en anti- islamitische memes online plaatsen...

  Hoe ver staat die ontmenselijking af van 'onze' Europese en christelijke normen en waarden, waarmee die nationalistische en extreem identitaire populisten in binnen- en buitenland zo graag uitpakken!

  17-09-2018 om 17:12 geschreven door Gust Adriaensen


  16-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het armoedebeleid heeft gefaald'

  'Het armoedebeleid heeft gefaald', stelt Michel Debruyne in De Standaar.

  Dat is veel te zacht uitgedrukt. Deze neoliberale, rechtse regering heeft geen armoedebeleid gevoerd. Zij heeft grote kapitalen geen strobreed in de weg gelegd en heeft vooral (fiscale) maatregelen genomen die de (hogere) middenklasse ten goede komen.

  Michel Debruyne zet de ontluisterende en beschamende cijfers terecht op een rij en hij pleit voor aandacht voor de armoedebestrijding, ook in de gemeentelijke bestuursakkoorden.

  Die oproep is voor sommige mensen al voldoende om alle duivels te ontbinden. Zij zien het spook van het communisme al opdagen, zij bestempelen (à la Trump) de cijfers als fake news, zij schuiven de schuld op de migranten. Heel merkwaardig is dat de ontkenning van de armoedecijfers én de oorzaak ervan, nl.de migratie, uit dezelfde mond kunnen komen.

  Ter herinnering: tot voor enkele jaren waren volgens de nationalisten, de Vlaamse transfers naar de potverterende Walen de oorzaak van Vlaamse armoede of van minder rijkdom.

  16-09-2018 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ter overweging: 'Druiven der gramschap', John Steinbeck

  ‘In het Westen heerste paniek toen het aantal migranten op de wegen steeds toenam. Mensen die nooit honger gekend hadden, zagen de ogen van de hongerigen. Mensen die nooit bijzonder sterk naar iets verlangd hadden, zagen de felle begeerte in de ogen van de hongerigen. En de mensen in de steden en op het welvarende land van de voorsteden kwamen bijeen om zich te verdedigen; en ze overtuigden zichzelf dat zij goed waren en de indringers slecht, zoals een mens moet doen voor hij gaat vechten.’

  16-09-2018 om 08:03 geschreven door Gust Adriaensen


  14-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De N-VA heeft het altijd gedaan'

  ‘De N-VA heeft het altijd gedaan’

   

  De gevaarlijke smeerlapperij van Schild &Vrienden blijft reacties uitlokken. De Standaard laat Rik Pinxten, Dominique Willaert en Fikry El Azzouzi aan het woord.

  Als politici de opmars van groepen zoals Schild & Vrienden willen tegengaan, volstaat het volgens Rik Pinxten niet dat ze de rangen zuiveren. Ze moeten ook zelf stoppen met polariseren. Dominique Willaert vindt het vooral problematisch dat rechtse én linkse stemmen de werkwijze van Schild & Vrienden relativeren. We mogen extreemrechts niet onderschatten. Fikry El Azzouzi probeert een lijn te zien in de communicatiestrategie van de N-VA.

  Ene dr. ir. Jos W., een fundamentalistische aanhanger van rechts,  N-VA, De Wever en Francken, vindt dat zijn partij ten onrechte mee in het modderbad wordt getrokken en kruipt in de gekende, geliefde calimerorol van de nationalisten: wij hebben het altijd gedaan en dat is niet eerlijk.

  Hij schrijft op het internetforum van De Standaard: ‘Feitje hier, leugentje daar. Altijd om bestwil natuurlijk. Ter bevestiging van wat iedereen weet: De N-VA heeft het altijd gedaan. Zelfs aan het smelten van de ijskap zijn ze schuldig. Evenals aan de moord op Jules Caesar’.

  Dat is serieuze klap. De heer W. vergist zich zelden of nooit. Inderdaad is de N-VA verantwoordelijk voor het smelten van de ijskap en dus uiteraard ook voor de opwarming van de aarde.

  Maar wat de moord op Julius betreft, heeft Jos zijn imposante kennis spijtig genoeg niet geüpdatet. De huidige stavaza in dit belangwekkende onderzoek, laat er geen twijfel over bestaan dat de moordenaar van Julius, een vuige socialist was, weliswaar van PS-signatuur. Interessant is ook dat is komen vast te staan dat Julius Caesar een verre voorzaat van Bart De Wever was, toen al een mondje Latijn meester was en de medeplichtige van zijn moordenaar gekend moet hebben. 'Tu quoque' laat in dezen geen ruimte voor andere gevolgtrekkingen.

  Verder onderzoek leert dat die medeplichtige luisterde naar de naam van Theophilus Franci, een machistisch en brutaal jongmens, nota bene lid van Caesars club. Theophilus verlangde vurig de plaats van Julius op de troon in te nemen.

  De conclusie is duidelijk: de N-VA is verantwoordelijk voor veel onheil maar heeft het niet altijd gedaan, zoals dr. ir. Jos W. ten onrechte beweert.

  14-09-2018 om 16:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/37

  Vrijdag 14 september 2018

  Flitsen

  Een liturgisch goed gevulde dag

  Na een half uurtje  morgengebed hebben we  zaterdag  vlug een ontbijt genomen en vertrokken we met de gemeenschap naar Homs. In de kathedraal van onze Grieks-melchitische aartsbisschop Mgr. Jean Abdo Arbach werd het patroonsfeest van O.L.Vrouw Geboorte gevierd. Het was de eerste plechtige viering sinds de kathedraal helemaal hersteld is van de  verwoestingen door terroristen. Tweemaal hebben we de kathedraal voorheen al bezocht  en telkens wees de bisschop fier op de vorderingen van de herstellingswerken. De kathedraal is nu werkelijk helemaal gerestaureerd. Rechts op een troon zat de sinds vorig jaar nieuwe Grieks-melchitische patriarch Joseph Absi (71 j) in een rode mantel, omgeven door enkele in het zwart geklede priesters en diakens. Hij is een beminnelijk en bescheiden man. Links in een wat eenvoudiger gestoelte zat de apostolische nuntius, tot kardinaal verheven, Mario Zenari. Hij droeg een witte toog met een rode cingel en was ook omgeven door enkele in het zwart geklede priesters. Zelf voegden we ons bij de 15 concelebranten aan het altaar, waarvan sommigen een borstkruis droegen. De meeste leden van deze clerus hebben we bij een of andere gelegenheid al eens  ontmoet en zijn vrienden. De bisschop ging voor in een schitterende blauwe kazuifel, met goud versierd terwijl boven in de koepel een prachtige icoon prijkte van Onze Lieve Vrouw met wijd uitgespreide armen. Het was werkelijk een indrukwekkende viering van twee uur en een half. De gezangen werden uitgevoerd door een groot koor van jongens en meisjes die uit volle borst zongen. Na de dienst werden eerst nog twee priesters-pastoors gedecoreerd en kregen een mooi borstkruis. Daarna voegde de gouverneur van Homs, Talal Barazi,  zich bij de  hoogwaardigheidsbekleders en concelebranten voor het altaar en kwamen de mensen hen feliciteren. Ook wij hadden de kans om hen te feliciteren. We hadden de nieuwe patriarch nog niet ontmoet en ook de nuntius niet meer sinds hij kardinaal geworden is. Bij het buitengaan stonden jongeren met grote schalen snoep de mensen op te wachten. Er heerste alom een feestelijke stemming.

  We hadden echter niet veel tijd om te blijven, vermits deze namiddag in de parochiekerk van Qâra een man  begraven wordt die vele jaren de bouwwerken in ons klooster geleid heeft  en na een slepende ziekte gestorven is. Hij was een deskundig man en trouwe vriend. Ook zijn kinderen zijn trouwe medewerkers. En zo reden we recht van de kathedraal naar de St Michielskerk in Qâra. Deze kerk zat eveneens overvol. Na de dienst gingen we mee met de drie andere priesters naar het kerkhof, waarbij alleen mannen aanwezig zijn. Daarna bleef er nog enige tijd over vooraleer we de plechtige zaterdagavondvespers zongen in ons kerkje van Mar Yakub. Zo hebben we  deze keer met de nodige liturgische luister de nieuwe week ingezet.

  Opruimen

  De “Kruisverheffing” wordt in de byzantijnse liturgie niet alleen bijzonder feestelijk gevierd op 14 september, het is tevens de stichtingsdatum (2000) van onze gemeenschap “de eenheid van Antiochië”. Al is de oorlog nog niet helemaal voorbij, toch willen we met feestelijkheid deze dag gedenken. Dat betekent dat er moet opgeruimd en gepoetst worden. Zo hadden we  deze week tussen het andere werk door de handen vol om de nodige materiele én geestelijke voorbereidingen te treffen.  En hierbij is iedereen, klein en groot betrokken. Het verloop van de dag zelf hoop ik u volgende week te kunnen vertellen.

  Een ommekeer

  Maandag brengt de NOS - zo wordt me gemeld -  het nieuws dat de Nederlandse regering o.a. de terroristengroep Jabhat al-Shamia en de (met de terroristen verbonden) Witte Helmen in Syrië gesteund heeft, o.m. met pick-uptrucks, waarover de kamer nauwelijks werd ingelicht (zie overvloedige bijgevoegde informatie). De steun (70 miljoen €) zal nu stop gezet worden (behalve aan de Witte Helmen, die worden nog tot december uitbetaald!). Het bericht vindt zijn weerklank in de internationale pers. Het kan bijdragen tot een geleidelijke ommekeer in de media en de politiek. We krijgen stapels artikels hierover toegestuurd. Goed nieuws dus. Het juiste inzicht blijkt evenwel nog niet doorgedrongen te zijn. De hulp aan de terroristen wordt stop gezet omdat de resultaten “bedroevend” zijn, vermits het Syrische leger overduidelijk aan de winnende hand is. De Nederlandse regering betreurt dus niet dat zij meegeholpen hebben aan het uitmoorden van een onschuldige Syrische bevolking en het verwoesten van een soeverein land. Neen, zij  betreuren dat hun hulp niet tot meer “succes” geleid heeft en vinden het blijkbaar erg dat de wettige Syrische regering  nu heel het land aan het bevrijden is. De  moedige Nederlandse politicus P.  Omtzigt zal dus nog een tijd werk hebben om media en politici de werkelijke omvang van hun crimineel gedrag te doen inzien. En zo blijven wij hopen dat ook de Nederlandse regering alle banden met de terroristen doorsnijdt en normale betrekkingen aanknoopt met de Syrische president en zijn regering om het land te helpen bij de heropbouw. Wie weet worden zelfs Nederlandse politici mogelijk eens volwassen. Maar dit is niet alles. Is Nederland alleen schuldig? Wat met de massaslachtingen en vernietigingen door de VS, NAVO, Turkije, golfstaten? Wat met hun totaal illegale aanwezigheid en activiteiten in Syrië? Al acht jaar lang. En die gruwelijke chemische aanvallen, door de  geheime diensten van buitenlandse mogendheden opgezet en door hun terroristen uitgevoerd, kunnen die ongestraft blijven, omdat ondertussen blijkt dat Syrië daarin geen enkele schuld treft? Als Syrië niet kan veroordeeld worden, moeten de  echte daders dan maar ongestraft blijven?

  De ontwikkelingen in Nederland, dat meermaals haantje de voorste wil zijn, brengt mogelijk een ommekeer mee in ons eigen Vlaamse landschap, dat nog geteisterd wordt door een alom geprezen “conflictjournalist” en “Midden-Oosten specialisten”, die “de gebeurtenissen op de voet volgen”, maar nog steeds geen flauw benul schijnen te hebben van de wijze waarop ook zij in onvoorwaardelijke trouw aan de oorlogsplannen van de CIA, het Syrische volk en land mee blijven ondermijnen. Of wie onthult eens onze oorlogsmisdaden: Belgische F 16s bombarderen gedurende maanden een onschuldige Libische bevolking? (Een vriend die van wanten weet, vertelt me dat er daarna in België geen bommen meer over waren!)

  De laatste nagel, de oorlog van de  verliezers en een probleem

  Idlib wordt de laatste nagel in de doodskist van de terroristen. Ook de Chinezen zullen wellicht meehelpen aan de  bevrijding. Zij deden al mee met de recente Russische legeroefeningen. En als de Chinezen komen is het niet met enkelen … Daarmee is evenwel Syrië van alle ellende nog niet verlost. VS, Frankrijk, VK (en Duitsland?) wachten ongeduldig op de chemische aanval, die ze zelf hebben voorbereid, om het land massaal te bombarderen. De  strategie van admiraal Arthur Cebrowski, die staatssecretaris D. Rumsfeld in 2001 aannam, wordt nog steeds nagestreefd: een uitgebreid Midden Oosten met o.m. de vernietiging van de  staatsstructuren van Syrië. Het seculier land zou onder dictatuur van de moslimbroeders moeten komen om de zionisten en het westen beter te dienen. Turkije blijft een onbetrouwbare partner, die gelukkig door Poetin in bedwang wordt gehouden.  Turkije komt steeds meer los van de VS en NAVO en schuift steeds dichter op naar Rusland. Erdogan wil graag N. Syrië bij zijn uitgebreid Ottomaans Rijk voegen. De Syrisch katholieke aartsbisschop van al Hassakah-Nisibi klaagt aan dat de Koerdische democratische federatie sinds het begin van het jaar christelijke scholen aan het sluiten is, met de hulp van het westen. Ze willen graag de christenen uit N. Syrië weg. Het zionistische Israël is in paniek omdat het Hezbollah niet aan kan en Iran niet uit Syrië kan verdrijven. Israël blijft in het geheim bombarderen en vernietigen. De Arabische landen hebben 137 miljard dollar besteed aan de vernietiging van Syrië. Weggegooid geld. Anwar Mohammed Gargash, minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Emiraten, zegt nu dat het een vergissing was dat Syrië in november 2011 uit de Arabische Liga gestoten werd. Poetin blijft als een rots in de  branding. Hij reageert bedachtzaam en efficiënt, nooit emotioneel. Hij wil alles doen om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, al doen sommige wereldleiders er alles aan om deze juist uit te lokken. Poetin weet dat een volgende oorlog een atoomoorlog zal zijn met onvoorspelbare gevolgen voor iedereen. Toch heeft Poetin een probleem, volgens dr. Paul Craig Roberts (economist, redacteur, oud staatssecretaris onder Reagan, prof. aan Georges Mason University…). Hij heeft Poetin altijd geprezen, maar stelt vast dat er in Rusland steeds meer nationalisten opstaan die de grenzeloze agressie en schaamteloze beledigingen van het westen meer dan beu zijn. Zij hebben steeds minder begrip voor het geduld van Poetin en vinden dat Rusland het westen eindelijk eens een stevige les moet geven: “De strategie van Poetin toont aan dat hij  gelooft dat de functionarissen van de Amerikaanse regering nog een moreel geweten en een integriteit hebben. Dit is absoluut niet het geval. Ik heb 25 jaar met hen doorgebracht. Zij weten zelfs niet wat deze woorden betekenen” (dr. Paul Craig Roberts, mondialisation.ca, 10 september 2018: https://www.mondialisation.ca/la-guerre-peut-elle-etre-evitee-et-la-planete-sauvee/5627741).

  Wat een verademing!

  Een belangrijk Amerikaans politicus die in alle eenvoud de waarheid vertelt, wat doet dat deugd! Richard Black, senator van Virginia (VS) schreef in april  2014 al een brief aan president Bachar al Assad om hem aan te moedigen en hem tevens duidelijk mee te delen dat hij het als Amerikaanse senator helemaal niet eens  is met de dwaze en onrechtvaardige politiek van de VS jegens  Syrië. Nu heeft hij een 6-daags  bezoek gebracht aan Syrië, bezocht de Syrische president, Aleppo, de gouverneur van Homs, sprak met vele Syriërs en bezocht ook de Libanese president Michel Aoun. Hij prees Syrië om de beleving van de mensenrechten en vooral de rechten van de  vrouwen, waardoor Syrië een model is voor gans de Arabische wereld. De Syrische president beschrijft hij als zijnde tegelijk zeer intelligent en zeer bescheiden,   geheel toegewijd aan zijn  volk. Hij heeft niets van de keizerlijke allures van de  westerse heersers. Naar een belangrijke ceremonie rijdt hij zelf met zijn eigen wagen, zonder escort en wordt omstuwd door het gewone volk. Vanuit het volk is er ook nooit enige poging tot aanslag op hem geweest. Black zegt geen politicus te kennen die zulk een populariteit geniet van zijn volk als hij. De president wil ook dat alle Syriërs terugkeren. En Syriërs zijn een intelligent en hardwerkend volk, die hun eigen land willen heropbouwen. Volgens deze senator gebruiken de VS de terreur en de terroristen om andere landen en Syrië te onderwerpen en op te zadelen met een van hun marionetten. De VS begrijpen hierbij niet dat de terreur als een doos van Pandora is, met vele onverwachte tragische gevolgen die ook voor de VS geen enkel voordeel opleveren. Hij stelde aanvankelijk veel hoop op Trump, die wilde samenwerken met Syrië, met Rusland en de  NAVO wilde intomen. Inmiddels is Trump zelf een marionet van de Deep State, die immense macht en ook veel geld heeft, vanwege de VS schatkist, van Saoedi-Arabië of van elders. Inzake Idlib steunt hij volledig het Syrische standpunt. Het Syrische leger moet Idlib van terroristen zuiveren. Het valse spel van chemische aanvallen om een militaire interventie uit te lokken moet ophouden. Een van de nauwste medewerkers van al Baghdadi  is nu de grote baas van alle terroristen in Idlib: (abou Mohammed) Al-Julani. Zij willen een strikt wahabitische heerschappij. Uiteindelijk moet iedereen die het met hen niet eens is gedood worden en liefst zo gruwelijk mogelijk. Black noemt Al-Julani “de Adolf Hitler van het terrorisme”. Welk land kan aanvaarden dat er in een van zijn  provincies (volgens een bescheiden schatting) 40.000 van dergelijke jihadisten de hele bevolking terroriseren? Gans het grondgebied van Syrië, de Golan incluis,  moet grondig bevrijd worden (zie bijgevoegde links).

  En dit nog

  vEindelijk een ommekeer in de Nederlandse media en politiek! Ook de Nederlandse regering deed mee met het steunen van terroristen in Syrië: http://freesuriyah.eu/?p=2392. Nederland schijnt nu eindelijk de hulp te stoppen: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2249806-nederland-steunde-terreurbeweging-in-syrie.html; https://www.nu.nl/syrie/5455853/nederland-gaf-steun-jihadistische-groepering-in-syrie.html; https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-nederland-gaf-steun-aan-jihadisten-in-syrie~ae5ea6b3/?referer=https://t.co/HReQfMQGfBhttps://nos.nl/artikel/2249708-nederland-stopt-met-steun-aan-syrische-oppositie.html; https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2249884-meer-fouten-kabinet-bij-steun-aan-strijdgroepen-syrie.html; Het NOS op 10 september: https://nos.nl/uitzending/36063-nos-journaal.html; https://www.trouw.nl/home/kabinet-moet-nu-alle-kaarten-op-tafel-leggen-over-hulp-aan-syrische-strijders-eist-de-kamer-~ae21a4b3/;

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-kon-het-kabinet-zo-naief-zijn-over-syrische-rebellen-vier-vragen-over-de-steun-aan-strijdgroepen~b16e55b2/; file:///C:/Users/USER/Desktop/Blok_%20Hulp%20aan%20'terroristische'%20groeperingen%20Syrië%20goed%20uitzoeken%20_%20Politiek%20_%20gelderlander.nl.html; een lezer stuurt volgende commentaar: ‘Gematigde’ democraten, moordenaars-apothekers in gif gassen in Syrië blij met Toyota's van Rutte en Koenders!

  vSonja van den Ende schrijft fier en terecht: Syrië heeft de oorlog in Nederland gewonnen: http://freesuriyah.eu/?p=2411 

  vEindelijk het crimineel gedrag van de  Witte [Sc]Helmen in onze gewone pers vermeld:  https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-jihadisten-gebruiken-weeskinderen-in-gifgas-propagandafilm~a5639e83a/#_=_

   

  vAan de leden van de  VN Veiligheidsraad: “Zij die in uw plaats het terrorisme bestreden hebben, zullen nu niet wijken voor uw dreigingen”: https://www.mondialisation.ca/bachar-al-jaafari-celui-qui-sest-battu-contre-le-terrorisme-a-votre-place-ne-cedera-pas-a-vos-menaces/5627682

  vSenator Richard Black bracht een 6 daags bezoek aan Syrië en de president. Erg interessant getuigenis: https://sputniknews.com/interviews/201809101067877625-us-senator-black-syria-interview/ en ook: https://larouchepac.com/20180909/will-us-forces-aid-al-qaeda-syria-anniversary-911;     

  vEen film met interessante interviews van Vladimir Putin tussen  juli 2015 en februari 2017:

  https://www.youtube.com/watch?v=j01kF7UQr0Y&list=PLKqbfLVX7NNL4N8vbOeYsTBmva_vuOrm-

  vInterview met Sonja van den Ende over Chemnitz: https://sputniknews.com/radio_trendstorm/201809081067841569-chemnitz-migrant-mayhem/

  P. Daniel

   

  14-09-2018 om 16:13 geschreven door Gust Adriaensen


  11-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermogensongelijkheid in BelgiŽ

  Uit een studie van econoom Ive Marx blijkt dat de 50% armste Belgen slechts 11,5% van het totale Belgische vermogen bezitten.

  Daarentegen bezitten 10% rijkste Belgen, 42,6% van het totale Belgische vermogen.

  11-09-2018 om 16:20 geschreven door Gust Adriaensen


  10-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schild en Vrienden
  De digitale subcultuur van S&V-clubjes, waarvan de sluier werd gelicht in de Panoreportage van de VRT, is van de goorste en walgelijkste soort. De strategie die de Führer van S&V uit de doeken doet, is erop gericht uiteindelijk de macht te veroveren door de gedachten, de taal van de mensen te veranderen en infiltratie in de structuren is daarvoor de aangewezen weg. Het strategische inzicht van de Italiaanse marxist-leninist Cramsci is overgenomen en wordt uitgedragen door een extreem rechtse, jonge Vlaamse nationalist.
  Niet zonder succes: een staatssecretaris verspreidt een kernbegrip van S&V, nl. de zgn. 'weerbaarheid van de Vlaamse jeugd'. En heel wat nationalistische politici kronkelen zich in allerlei bochten om de openbare retoriek van de leider en de nu geopende beerput van S&V, te minimaliseren, te vergoelijken, te relativeren. Zij spreken over heksenjacht, de kwalijke rol van de media, en halen uit naar links. Precies alsof het zo is dat haat zaaien door de ene minder erg wordt door een andere van haatzaaierij te beschuldigen.
  Waar de leider van S&V de mosterd haalt, is ondertussen goed blootgelegd. De jongeman die in de VRT-reportage straal bleef ontkennen wat hem in talloze bewijzen werd voorgelegd, past naadloos in het ideeëngoed, de tactiek en het streefdoel van Nieuw Rechts.
  Hij neemt letterlijk de woorden over van de bekendere Nederlandse nieuw- rechtse Thierry Baudet. Die zei vorig jaar in een interview met HP/de Tijd: ‘Als je de maatschappij wil veranderen moet je een lange mars maken door de instituties’.
  Volgens een verhelderend artikel in De Groene Amsterdammer van 18 april 2018, is het exact dezelfde slogan waarmee de socialistische studentenleider Rudi Dutschke, geïnspireerd door de communist Gramsci, de strategie voor de revolutie van ’68 beschreef. De nieuw-rechtse groepering die S&V is, gebruikt de tactieken van het zgn. cultuurmarxisme om er tegen te strijden en zelf de intellectuele hegemonie en dus uiteindelijk de politieke macht te veroveren.
  Wat Nieuw-Rechts wil doen als het de politieke macht heeft of mensen aan het roer kan helpen die haar gedachtegoed delen is duidelijk: afrekenen met de Verlichtingsidealen en de erfenis van ’68. Ivo Maly, docent aan de universiteit van Tilburg, stelt dat Nieuw-Rechts gekant is tegen universele mensenrechten, ze vernauwt democratie tot de uiting van ‘de stem van het volk’ en vindt traditie en identiteit belangrijker dan vrijheid en gelijkheid. Nieuw-Rechts beschouwt de linkse elite, die al 50 jaar de macht heeft, als de belangrijkste vijand. De 68’ers zijn de Gutmenschen, die vluchtelingen met open armen ontvangen of de cultuurmarxisten die de westerse beschaving willen vernietigen. Dus weg met het multiculturalisme, de feminisering van de samenleving, een geloof in niets en een sterk en groots Europa.
  Niet te verwonderen dat de leider van S&V graag op de foto wil met Orbán, de Hongaarse premier. Die slaagt erin het streefdoel van Nieuw-Rechts op het politieke vlak te realiseren.

  10-09-2018 om 22:28 geschreven door Gust Adriaensen


  08-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/36

  Vrijdag 7 september 2018

  Flitsen

  Een nieuw schooljaar

  Zondag morgen gingen de meisjes terug naar school en maandagmorgen ook de jongens. We begrijpen best waarom sommige moeders uitkijken naar het einde van de vakantie. Omdat aan de kinderen al lang een uitstapje beloofd was als afsluiting van de vakantie mochten ze zondagavond naar de “tuin van de hoop” in Qâra. Het is een domein van een rijke man, omgebouwd tot een soort recreatiecentrum met een podium, een speeltuin, een volleybalveld, basket, pingpong…, allemaal vrij.  Het heeft iets van een Japanse tuin. De kinderen kregen een lekkere sandwich met frisdrank en meer moesten ze niet hebben.

  Herstel van een plastieken dak

  Zondagnamiddag kwamen arbeiders om het laatste kapotte plastieken dak te herstellen. Hiervoor waren grote plastieke platen aangeschaft die aan beide kanten met bruin papier beplakt zijn. Het verwijderen van dit bruin spul is een delicate onderneming, waar we de voorbije week al aan gewerkt hadden. Ook de kinderen waren bereid te helpen, in het vooruitzicht van hun beloofde uitstap.

  St. Michiel

  Woensdagavond waren we met heel de gemeenschap aanwezig in de parochiekerk van Qâra om de patroonheilige, de aartsengel Michael te vieren met een plechtige vesperdienst gevolgd door de eucharistie. Ook de Grieks-orthodoxe priester van Deir Atieh, abouna Paisios, was aanwezig in “het heilige der heiligen”, al celebreerde hij niet mee, uit respect voor de onderlinge afspraken van de twee kerkgemeenschappen. Enkele grote jongens zorgen voor de groep misdienaars, jongens en meisjes. Deze laatsten zijn mooie gekleed en zorgen voor de processies die wel viermaal gehouden worden. Na de mis is er dan nog de zegening van het brood, dat gebroken en uitgedeeld wordt terwijl de gelovigen met olie worden gezalfd. In de  feestzaal wordt tenslotte een versnapering aangeboden. De volgende dag, donderdag in de voormiddag kwam abouna Georges van Qâra om voor onze gemeenschap de byzantijnse eucharistieviering voor te gaan. Gedurende heel dit liturgisch feest wordt gebeden dat de Heilige Michael ons mag beschermen tegen aanvallen van  buiten af en van binnenuit om een gemeenschap van authentieke christenen te worden.

  Opruimen

  Achter de  garages waar de twee kaarsenmachines staan , is er een “medicinale”, een grote met plastiek overdekte ruimte, broeiend warm en geschikt voor het bereiden van allerlei creatieve producten van gedroogd fruit, kruiden, confituur, zeep, sierkaarsen… Op de asfaltweg achter deze ruimte ligt al heel lang een ongelofelijke rommel van afval, dozen, glazen bokalen, lege flessen, ijzerwerk, houtwerk en tussenin groeit het onkruid met scherpe doornen weelderig en hoog. Deze week hebben we  samen deze vuilnisbelt grondig opgeruimd. We hadden er een tractor voor nodig en het onkruid hebben we opgestookt, waarbij een heuse slang te voorschijn kwam, die zich ijlings langs de 2000 jaar oude stenen, blokken van 400 kg, fundamenten van de Romeinse toren, kon  redden.

  Idlib, de moeder van alle veldslagen?

  In het westen klinken zware waarschuwingen tegen een nieuwe chemische aanval en een militaire operatie van Syrië  in Idlib. Hiermee zou de bevolking groot gevaar lopen. De media storten krokodillentranen om het komende lijden van de bevolking. Frederica Mogherini heeft namens de EU al veel geld aangeboden voor de heropbouw van Syrië en vraagt zelfs niet het aftreden van Assad maar wel dat de “gematigde rebellen” de gebieden die ze nu controleren mogen behouden. Syrië wijst dit vergiftigd geschenk af.D. Trump waarschuwde voor een humanitaire tragedie en zijn staatssecretaris ging nog een stapje verder: iedere militaire actie van Syrië is onaanvaardbaar. Kortom de internationale gemeenschap wil Syrië, Rusland en Iran zwaar onder druk zetten om de  terroristen  te laten begaan en Idlib niet te  bevrijden.

  De bezorgdheid van het westen om de bevolking van Idlib is pure huichelarij. De  werkelijkheid is dat de gezworen vijanden van Syrië alles willen doen om te verhinderen dat Syrië dit laatste grote bolwerk van terroristen zou zuiveren en de  vrede en soevereiniteit in het land zou herstellen. Hiermee verliezen immers VS-Israël-NAVO en bondgenoten hun laatste hoop om dit land in handen te krijgen. Ze De VS, VK en Franrhebben de oorlog tegen Syrië verloren ondanks hun duizelingwekkende inspanningen.  Wat ze nu proberen is een nog grotere oorlog uitlokken met Rusland. Daarom hebben speciale Britse krachten Al Nousra geholpen om een chemische aanslag voor te bereiden en zo een voorwendsel te hebben voor een militaire interventie. De Witte Helmen hebben al 44 kinderen gekidnapt en er werden al chloorvaten binnen gebracht om daarna de schuld aan Assad te geven. Hopelijk is er in de openbare opinie niet genoeg belangstelling meer om deze truc nog te doen werken. In april hebben VS, VK en Frankrijk bombardementen op Syrië uitgevoerd als vergelding van een chemische aanval in Douma. Deze zogenaamde chemische aanval werd achteraf echter ontmaskerd als een opgezet spel van de  Witte Helmen. Alexander Shulgin, Russisch  vertegenwoordiger bij de OPCW (organisatie voor het verhinderen van chemische wapens) klaagt nu over het feit dat er nog steeds geen eindrapport is over deze schijnaanval waarbij geen enkel spoor van chemische stoffen gevonden werd. Dezelfde landen hebben zich al bereid verklaard om in Syrië die plaatsen te bombarderen waar het chemisch materiaal zogenaamd opgeslagen ligt. De Russische  ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia  vraagt nu aan de OPCW dat ze asjeblieft die plaatsen komen controleren of er wel chemische wapens aanwezig zijn! Als er nog nooit een ernstig onafhankelijk onderzoek gedaan is, zal de internationale gemeenschap hun verzonnen en getrukeerde verhalen zeker niet openbaar willen maken.

  De vroegere bevolking van 1,5 miljoen in Idlib heeft er de laatste jaren nog eens  evenveel bijgekregen, hoofdzakelijk strijders uit  terroristen bolwerken die door het leger inmiddels bevrijd werden. Sindsdien is Idlib voor de oorspronkelijke bewoners een hel, waar de terroristen vrij hun gruwelen kunnen plegen: moorden, martelen, gevangen nemen, burgers als menselijk schild gebruiken enzomeer. Geen woord hierover in de westerse pers. Dergelijke toestand is voor ieder land echter onaanvaardbaar. Het is de dringende plicht van Syrië om deze terroristen uit te roeien. En als de internationale gemeenschap een oproep wil doen, dat ze dan de terroristen oproept met deze terreur te  stoppen, de bevolking vrij te laten  en weg te gaan. Neen, het tegendeel gebeurt. Nu Syrië ook deze streek gaat zuiveren is er alarm!

  De Kerk, heilig maar niet zonder zondaars.

  Herhaaldelijk hebben we het onrecht aangeklaagd in de top van de hoogste internationale organisaties. Aan de recente onthullingen van schandalen aan de top van de Kerk, willen we ook niet voorbijgaan. Dit seksueel misbruik is mogelijk de grootste crisis ooit in de Amerikaanse Kerk, een teken van terugkeer naar het morele verval van de Grieks-romeinse oudheid en daarom tevens een aardbeving voor de gehele universele Kerk.

  Het getuigenis van Mgr. Carlo Maria Viganò is werkelijk indrukwekkend. Van 2011 tot 2016 was hij apostolisch nuntius in Washington. In zijn memorandum van 11 blz. van 25 augustus 2018 schrijft hij dat hij op 23 juni 2013 een onderhoud had met paus Franciscus over kardinaal Theodore E. McCarrick, die van 2000 tot 2006 aartsbisschop was van Washington. Hij vertelde hem dat de congregatie van de  bisschoppen over deze kardinaal een bijzonder zwaar dossier heeft met betrekking tot generaties seminaristen en priesters die door hem zouden misbruikt zijn en dat paus Benedictus XVI aan deze kardinaal gevraagd heeft zich terug te trekken in een leven van gebed en boete. De voormalige apostolische nuntius getuigt verder dat paus Franciscus hierop niet geantwoord heeft en bovendien kardinaal McCarrick (die ook veel geld gaf aan “The Papal Foundation”!) aanstelde tot zijn vertrouwelijke raadgever. Zo kon deze kardinaal zijn immoreel gedrag verder zetten en zelfs de benoeming van bepaalde bisschoppen beïnvloeden, zoals zijn vriend kardinaal Donald Wuerl, die hem opvolgde in Washington. Uiteindelijk heeft deze kardinaal zijn ontslag aangeboden en zijn kardinale waardigheid neergelegd wat paus Franciscus op 28 juli aanvaardde. Toch bleef hij zijn onschuld volhouden. In een rapport van een grote jury in Pennsylvania van 14 augustus 2018 worden evenwel  meer dan 300 priesters ervan beschuldigd meer dan 1000 kinderen en mogelijk vele anderen over een periode van zeven decennia misbruikt te hebben. Franciscus schrijft  op 20 augustus 2018 een “brief aan het volk van God” waarin hij  spreekt van schande en verdriet en vooral het “klerikalisme” aanklaagt. In deze brief wordt merkwaardig genoeg met geen woord gerept over het bestaan van een homoseksuele subcultuur (die haar hoogtepunt had in de jaren ’70, nl. de glorietijd van de hormonale anticonceptiepil en de “contraceptieve roes”! Zie ons boek: Hoe een paus gelijk kreeg, De Blauwe Tijger, 2017). Mgr. Viganò wijst er tenslotte op dat paus Franciscus zelf vraagt de nul tolerantie toe te passen en geen enkele vorm van doofpot praktijk te aanvaarden. Daarom vraagt hij dat ook de paus consequent zou zijn en zou aftreden.

  Deze bekendmaking werkte als een bom. Getuigenissen voor en tegen Mgr. Viganò blijven zich opstapelen. Ik ga me hierin niet verdiepen. Wat ik van meerdere betrouwbare mensen te lezen krijg over de persoon van Mgr. Viganò als een authentiek man en de oprechtheid van zijn aanklachten, overtuigt mij. Overigens is de aanklacht tegen hem alsof hij kardinaal wil worden juist in het tegendeel uitgedraaid. De kardinale waardigheid heeft hij vroeger  aangeboden gekregen  maar die heeft hij geweigerd om beter de Kerk te kunnen dienen. Verschillende bisschoppen (o.a. Mgr. Charles Chaput, Philadelphia, VS) hebben inmiddels de paus al gevraagd een buitengewone synode te houden over de clerus, priesters en bisschoppen, in plaats van de komende synode over de jeugd.

  Dit misbruik is wel een zeer grote schande, maar niet het einde van de Kerk van Jezus Christus. De Kerk deelt in Gods mysterie. Ze is menselijk, aards, tijdelijk én goddelijk, hemels, eeuwig. De Kerk bevat de kiem van het Rijk Gods hier op aarde, maar is in haar menselijke vorm ook zondig. Ze is heilig en steeds tot uitzuivering geroepen. Ze sterft samen met iedere cultuur waarin ze wordt uitgebouwd maar het is de enige instelling die ook telkens verrijst. Bij de instorting van het Romeinse Rijk, bleef het Kruis overeind. Deze Kerk heeft alle Europese landen en instellingen zien geboren worden en zal ze ongetwijfeld ook zien sterven.

  Seksueel misbruik in de kerkelijke hiërarchie moet grondig uitgeroeid worden en belet worden in de toekomst. Laten we bidden voor de slachtoffers van misbruik in de Kerk én voor de daders. Laten we bidden voor een grondige zuivering in de Kerk van de top tot de bodem en beseffen wat we de heilige moeder Teresa van Calcutta (op 5 september 1997 op 87 j. leeftijd overleden) eens hebben horen antwoorden op de beschuldigingen van een christelijke journalist die fel uitviel tegen de Kerk: Meneer[U1] , de problemen in de Kerk, dat ben ik en jij! Laten we inderdaad zelf werkelijk volgens het evangelie van Jezus Christus  trachten te leven.

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht met toelichting en beeldmateriaal, 7 video’s: 1. en 2. Situatie in Idlib, 3. en 4. Lavrov waarschuwt het westen en zegt dat Syrië het recht heeft de terroristen te  bestrijden, 5 en 6. Russische legeroefeningen in de  Middellandse Zee 7. Hongarije verbiedt gender onderricht omdat het een ideologie  is en geen wetenschap en omdat het de maatschappij ondermijnt: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-88/ 

  vDe NAVO is een bondgenootschappen dat oorlogen provoceert in dienst  van de verhoging van de militaire uitgaven: http://www.golfbrekers.be/navo-de-kronosmythe-der-moderne-tijden/

  vHet Amerikaans “vredesplan” voor Palestina wordt in heel de Arabische wereld afgeschoten en of ze gelijk hebben: http://www.golfbrekers.be/navo-de-kronosmythe-der-moderne-tijden/

  vEen in het geheim gemaakte video over het leven in Idlib, gedomineerd door al Nousra: https://www.youtube.com/watch?v=aEsqk826Yj4&t=194s

  vDe stuiptrekkingen van het westen, de  beslissende slag om Idlib: http://freesuriyah.eu/?p=2379

  vSenator John McCain, als held bejubeld, in feite een verschrikkelijke oorlogsmisdadiger: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/Oorlogshavik-John-McCain-herdacht-Vijanden-van-vrede-en-vrije-wereld-verliezen-grote-bondgenoot

  vMoordcomplotten op Assad?  https://www.youtube.com/watch?v=-cBqrGz2Kcs

  vMassaal protest tegen de migrantenpolitiek van Merkel in Chemnitz, de Karl- Marx- Stat in Duitsland of is dit het begin van een soort volksopstand tegen een elite in heel Europa? https://www.youtube.com/watch?v=wpudNmiAskM&feature=youtu.be; https://www.youtube.com/watch?v=fiUQMWMjDog;

  https://www.youtube.com/watch?v=fiUQMWMjDog; http://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm

   

  P. Daniel

   

   [U1]

  08-09-2018 om 10:58 geschreven door Gust Adriaensen


  27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een domme en fanatieke kwajongen als minister

  Hoe dom kan een minister uit de hoek komen!

  Neem nu Gatz, minister van cultuur godbetert. 

  Gatz zag in de lezing uit een brief van Paulus aan de Efeziërs tijdens de op tv uitgezonden eucharistieviering in de abdij van Grimbergen, de gedroomde gelegenheid om nog eens te pleiten voor de afschaffing van eucharistievieringen op de VRT.  Paulus schrijft uitgebreid over het huwelijk. Eén zinnetje valt op: 'Vrouwen weest onderdanig aan uw man'. De volgende zinnen zijn een lofzang op de liefde ('Mannen hebt uw vrouw lief', en op de wederzijdse verantwoordelijkheid.

  Maar die onderdanigheid, dat kan niet meer als Bijbelcitaat in deze tijd. 'Schaf ze af', zei Gatz ferm.

  'Schaf Gatz af', past beter. 

  Zonder enige kennis van zaken, zonder nadenken, zonder de context op te zoeken en eventuele commentaar bij de brief van Paulus, misbruikt een minister wellicht georchestreerde commotie rond een Bijbellezing, om zijn politiek en antikatholiek  streven nog eens in de verf te zetten. Zou Gatz, minister van cultuur, al wel ooit gehoord hebben van Paulus, laat staan hem gelezen hebben? Paulus, de boskabouter, ja, die zal hij wel kennen. Maar de Bijbelse Paulus?

  Overigens is er iets heel merkwaardigs aan de hand. Dat besef deed me daarnet het woord 'georchestreerd' gebruiken.

  Vaak wordt gezegd dat de belangstelling voor de tv-missen miniem is. Nog een beperkt aantal oude, zieke mensen. Fanatieke antikatholieken, zoals Gatz verkneukelen zich daarin. 

  Is het niet verdacht opvallend dat via de sociale media dat 'aanstootgevende' zinnetje, uitvergroot wordt? Is het de gewoonte dat gebruikers van de sociale media tv-missen volgen? Of hebben enkele papenvreters bewust deze lezing van Paulus uitgekozen om zogezegd 'verontwaardig' te reageren tegen die verfoeilijke vrouwonvriendelijke Kerk?

  Dat een minister ongeremd in dat spel meespeelt (of zit hij mee achter het spel?), is triest én ridicuul en zegt  over het niveau van Gatz. Ik zou zeggen: 'Schaf hem af!'

  27-08-2018 om 17:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/34

  Vrijdag 24 augustus 2018

  Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

  Diploma-uitreiking

  De cursus Project Management  werd al vroeger afgesloten maar vorige vrijdagavond vond de feestelijke diploma-uitreiking plaats in de ‘volksmarkt’. Het was een uitgebreide ceremonie. Iedereen werd met een zwarte toga bekleed en nam plaats tussen het panel, bestaande uit de coach, abou Zaki, de kolonel, zr. Claire-Marie en ik. Ze kregen hun diploma en er werd een foto genomen terwijl de gediplomeerde fier zijn/haar diploma toonde. De coach sloot af met een dankwoord aan het adres van de  gemeenschap. Al ben ik zelf moslim, zo zei hij, ik geef deze cursus geheel in eenheid met de geest van deze gemeenschap. En dat is ook werkelijk waar. We hadden de gelegenheid om het project van verschillenden eens nader in te zien: de opvang van gehandicapten, van weeskinderen, eenzame vrouwen… (allemaal enorm toegenomen wegens deze oorlog). Sommigen hebben het tot een heel boek uitgewerkt. Tot onze verassing zien we dat we er regelmatig in vermeld staan… als geldschieter, dus in feite jullie als weldoeners. Ze rekenen op enige steun bij het begin.

  Verrassende oecumenische gastvrijheid

  Zondagmorgen rijden drie zusters, Ibrahim, onze ingenieur en ik naar abouna Michaiel van Sadad. Deze jonge, gehuwde, Syrisch-orthodoxe priester heeft met vrijwilligers een soort medisch centrum opgericht, waarvoor wij hem het nodige materiaal konden bezorgen. Hij is een erg dynamisch en sympathiek man. Ook het dorp Sadad, slechts een 25 km van hier, is een heel bijzonder dorp omdat er alleen maar christenen wonen, ‘n 13.000. Ze weten allemaal dat hun dorp tweemaal in het Oude Testament vermeld wordt (Numeri 34,8 en Ezechiël 47, 16). Er zijn  acht kerken, op één na, allen Syrisch-orthodox. Moslims hebben ooit gevraagd er een moskee te mogen bouwen maar de bevolking verkoos homogeen christen te  blijven met kerken zonder  moskee. Je ziet ook nergens een vrouw of een meisje met een sluier en vele huizen zijn getekend met een kruisbeeld of een Mariabeeld. Je hebt soms de indruk dat je in een christelijk dorp in Libanon bent.

  We kwamen toe terwijl de zondagseucharistie al volop bezig was. Geen nood, de dienst duurde nog ongeveer twee uur. Een man kwam ons halen en leidde ons vooraan naar enkele voorbehouden plaatsen. Daarna kwam een diaken naar me toe met een indrukwekkende brede stola en nodigde mij uit om bij de vijf priesters aan het altaar te komen. De hele dienst wordt gezongen, afwisselend door de priester met zangers/zangeressen. En alles in het Syrisch (Syriac, Aramees). Hoewel ik Grieks-melchiet (katholiek) ben, nodigde de priester me telkens uit naast hem te komen staan. En dat ik niet kon meezingen werd door de anderen ruimschoots goed gemaakt, met een vast ietwat monotoon ritme. De kerk zat vol met een tweehonderdtal gelovigen. In 2013 hebben terroristen hier vreselijk huisgehouden en de kerk danig beschadigd. Het gebouw is helemaal hersteld en wit geschilderd en nu moeten er nog terug iconen komen. Na de dienst werden we uitgenodigd in het aanpalende bisschopshuis voor een eenvoudige maar goede maaltijd. De bisschop was zelf niet thuis maar zou ons deze namiddag komen begroeten. Daarna was heel de parochie weer aanwezig voor de begrafenis van de man waarvoor gebeden was tijdens de eucharistie. Deze dienst duurde slechts een drie kwartier. Daarna werden we door de pastoor en enkele verantwoordelijken van de parochie meegenomen voor een rondleiding in het dorp. We bezochten twee kerken die flink verwoest waren en inmiddels weer heropgebouwd. In een van die kerken vonden we een wandschildering van onze heilige Jakob, mar Yakub. Dan stopten we bij een  betonnen schuurtje, de  bescheiden woning van een oud, erg klein vrouwtje met een stralende glimlach. Ze omhelsde ons zo hartstochtelijk alsof we haar kinderen waren. Ze werd in 2013 zwaar geslagen door terroristen, ook op haar hoofd en ze lieten haar voor dood in haar bloed achter, maar ze overleefde. Later vernamen we van de pastoor dat ze graag deze woonst wat zouden inrichten met het nodige voor dit vrouwtje, waarvoor we financiële hulp beloofd hebben. Verderop stonden in de brandende zon twee dromedarissen, waarmee we op de foto wilden. Tenslotte werden we tot onze verrassing meegenomen naar de rand van het dorp, waar een speeltuin is en een grote tent. Een 200tal mensen zaten in de tent aan tafels, waarbij ook de priesters die we in de kerk al ontmoet hadden. Een groep jongeren zorgde voor eten: een plastieken bordje met wat groenten, wat vlees en frietjes. En dan verscheen de Syrisch-orthodoxe bisschop, Seluanos Botros el neame. Hij dankte ons in een  toespraak en wij dankten hem en de christengemeenschap van Sadad voor hun uitzonderlijke gastvrijheid en hartelijkheid. Er werd gezongen, gelachen en vooral werden er vele foto’s genomen. Wanneer de mensen stilaan weggingen kwamen de jongeren en de  verantwoordelijken van de parochie zeggen dat we niet mochten weggaan maar aan een tafel moeten gaan zitten die al afgeruimd was. Daar werden dan druiven en vijgen voor ons geplaatst. De ene na de andere begon te zingen waarbij heel de groep inviel. Het was zoals bij ons vroeger op een Vlaamse kermis of een parochiefeest. Omdat een van onze zusters het Onze Vader en Weesgegroet in het Syriac (Aramees) kan zingen werd dit enthousiast meegezonden. Er heerste een zeer hartelijke sfeer. En vooraleer we het dorp konden verlaten moesten we nog op verschillende plaatsen halt houden voor een versnapering. Op de ene plaats kregen we twee enorme watermeloenen en een kist druiven op de andere plaats kregen we elk een handgeschreven en versierd Onze Vader in het Aramees.

  Rablé

  En woensdag was er een uitstap naar Rablé aan de  Libanese grens, met de kinderen en de gasten. Voor iedereen een feest (ook voor ons die thuis blijven). Toevallig kwamen er pas ’s avonds enkele bezoekers. Wat een rustige dag!

  Scoutskamp in de “vallei van de  christenen”

  Onze bisschop, Mgr. Abdo Arbache, vroeg ons om enkele zomerkampen te bezoeken om zo ervaring op te doen om volgende zomer een heus zomerkamp (als God het wil) te organiseren in ons klooster. Zodoende ben ik meegegaan met fr. Pacchomius, een monnik-priester van de Chérouitenorde[1] die sinds één jaar de parochie van Yabroud onder zijn hoede neemt, naar een scoutskamp in de Christenenvallei.

  Mijn rit naar de Christenenvallei[2] verloopt supervlot. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat ik zonder begeleiding een rit kan maken zo’n 150 km verwijderd van het klooster. De checkpoints zijn ook steeds zeldzamer en als ze zien dat ik een religieus ben laten ze mij makkelijk door (ja er is respect voor de christelijke religieuzen in Syrië). In de Christenenvallei aangekomen wacht Fr. Pacchomius mij op in de grote eetzaal waar zo’n 200 jongens en meisjes op de grond zitten te wachten op het eten. Fr. Pacchomius ziet eruit als een echte woestijnmonnik met zijn lange baard en zijn zwart gewaad. Het kamp heeft plaats in een vervallen hotel dat al zo’n 8 jaar niet meer gebruikt is. Er is af en toe elektriciteit en af en toe water: meer dan genoeg voor een echt scoutskamp.

  Het was de eerste keer sinds vele jaren dat een priester meeging op scoutskamp. Zijn aanwezigheid was dan ook bijzonder. Deze priester, die waarschijnlijk andere en veel dringendere zaken te doen had, heeft zich een week vrijgemaakt om voor deze jongeren een luisterend oor te zijn. Zijn stille vaderlijke en spirituele aanwezigheid heeft indruk op me gemaakt. De jongeren kennen hem goed. De Eucharistieviering in een oud orthodox kerkje was dan ook indrukwekkend. De anders zo drukke bende – waarvan toch velen ver van de kerk zijn – was opeens muisstil. En tijdens het slotgebed voor Onze-Lieve-Vrouw gingen ze allen vroom knielen.

  Elke leeftijdsgroep had een vlag en een logo en twee verantwoordelijken. Vóór de groet aan de vlag (waarbij het Syrische volkslied door trompetten en trommels wordt begeleid) ’s morgens, en ’s avonds en voor elke maaltijd gaf de scoutsleider Imaad richtlijnen, en ook positieve of negatieve opmerkingen aan de jongeren. Alles was erg goed georganiseerd. Jongeren die een regel overtraden werden zwaar en ludiek gestraft: sommigen werden aan een paal gebonden, anderen moesten op de asfalt gaan liggen in blote bast, nog anderen werden natgespoten met fris water... Er werden minstens even veel aanmoedigingen en felicitaties gegeven in het openbaar. Deze gingen gepaard met uitbundig applaus en tamtamgeroffel. Elke groep had zijn poets-en afwastaken. Alles lag er altijd proper bij (niet evident voor een groep van 200).

  Het dagschema was duidelijk en goed georganiseerd. Dagelijks hadden de verschillende groepen gespreksonderwerpen zoals: "hoe prioriteiten stellen in ons leven" of andere sociale thema's. Er waren ook tijden gewijd aan de voorbereiding van sketches of toneelopvoeringen om de avonden te verfraaien. Afgezien daarvan waren er vaak wandelingen in de omgeving. De voorlaatste dag zijn ze per leeftijdsgroep naar het dorp afgedaald om aan de deuren te kloppen en te vragen of de bewoners geen hulp nodig hadden: “Kunnen we bij jullie afwassen, appels plukken ... eender wat?” Na een roestig begin heeft onze groep dan toch een garage kunnen opruimen en enkele bouwstenen kunnen verplaatsen – eind goed al goed. De leiders legden me uit dat de bedoeling van dit spel was om de jongeren aan te sporen en aan te leren te helpen zonder daar iets voor terug te krijgen. 's Avonds waren er dus toneelopvoeringen en muziek (tot 12u). In de ochtend stonden ze om 6.30 op om te sporten. Tussen de activiteiten was er veel vrije tijd. Ze vertelden me dat het in een lang kamp niet nodig was om het programma al te krap op te vullen om de jongeren niet te stressen. De mobiele telefoons waren gedurende het gehele kamp verboden. Maaltijden werden zoals gezegd op de grond gegeten als teken van armoede en eenvoud, elke groep at zijn maaltijd met de twee leiders onder elkaar.

  Zoals gezegd was ik erg getroffen door die priester. Wat mij ook aangenaam verrast heeft was de propere en duidelijke organisatie. In de Bijbel lezen we in Exodus, hoofdstuk 19, hoe Mozes het erg moeilijk had met de organisatie van de Israëlieten. De volgende dag ging Mozes zitten om het volk te richten, en het volk stond rond hem van ‘s ochtends tot ’s avonds (Ex. 18, 13). Daarop zei Mozes’ schoonvader tot hem: Wat doe jij hier voor het volk? Waarom zit je alleen, en waarom staat al dat volk rond je van ’s ochtends tot ’s avonds? ... Luister naar mijn raad en God zal met je zijn ... zoek mensen die God vrezen, die betrouwbaar zijn en omkoperij haten, en plaats die boven de mensen als verantwoordelijken over duizenden, honderden, vijftig en over tien. (Ex. 18, 14-21). In dat kamp heb ik die militair-achtige organisatie bemerkt. Een leider met een comité onder hem. Daaronder verschillende groepen met elk zijn leiders, een gezegend piramidesysteem. Het was een mooi kamp, moge God de parochie van Yabroud zegenen en priester Pacchomius de moed schenken om de jongeren de weg van Jezus te leren, moge Jezus’ heilige Naam gezegend zijn, in de eeuwen der eeuwen, Amen.

  Fr. Jean

  De grootste gifgasaanval, vijf jaar geleden

  Op 21 augustus 2013 vond in Ghouta de grootste gifgasaanval plaats. De voorbije jaren heb ik minstens drie maal uitvoerig de ware toedracht uiteengezet. Laat me nu (hopelijk voor het laatst) de hoofdzaken kort hernemen.

   

   

   

  Obama kondigt in 2012 onder grote mediabelangstelling aan dat het gebruik van chemische wapens een rode lijn is, d.w.z. een reden om Syrië militair binnen te vallen, waar ‘de internationale gemeenschap’ al een tijd ongeduldig op wacht. Precies wat G. Bush deed met Irak. Syrië bezorgt de VN en hun instanties tientallen brieven met bewijzen van chemische aanslagen door rebellen, wat door zusters in een ziekenhuis in Aleppo bevestigd wordt. Geen enkele brief wordt beantwoord en geen enkele aanslag wordt onderzocht. Carla Del Ponte laat zich in een onbewaakt moment ontvallen dat rebellen een gifgasaanval hebben uitgevoerd. Niemand verzet één voet om dit te onderzoeken. Begin augustus 2013 worden 11 dorpen in Lattakia overvallen. Er wordt gemoord, verwoest en vele kinderen worden gekidnapt. Ouders smeken moeder Agnes-Mariam om hen te helpen zoeken: waar zijn hun kinderen en leven ze nog? In heel de Atlantische pers werd over deze gruwel in Lattakia niet met één woord gerept. Dan wordt met veel omhaal een officiële VN onderzoekscommissie aangekondigd en naar Damascus gestuurd en wanneer deze goed en wel gearriveerd is, heeft er onder hun neus een massale chemische gifgasaanslag in Ghouta plaats. De westerse luidsprekers roepen onmiddellijk hun afschuw uit over deze gruwel van Assad, voordat de commissie ook maar één vaststelling heeft kunnen doen. In onze media geen enkele kritische vraag. Daarbij geven de staatshoofden heel erg verschillende cijfers, van 1.200 doden tot 300 doden. Over de schuldige hebben ze onderling goed afgesproken: die duivel van een  Assad. De 35 professionele video’s (onmiddellijk na de aanslag al en van Hollywood kwaliteit!) van een massa stervende kinderen netjes op de grond in kamers gelegd, gaan de wereld rond, terwijl de streek al lang verlaten was omwille van de gevechten. En nergens een moeder of ouder te zien! En dan de klap op de vuurpijl. Ouders van Lattakia herkennen hier hun ontvoerde kinderen, die op verschillende foto’s in een verschillende houding liggen. Obama stuurt alvast zijn oorlogsvloot maar de Engelsen voelen nattigheid en doen deze keer niet mee. Syrië zal door bemiddeling van Poetin aan Obama zijn gezichtsverlies besparen. Fr. Hollande is razend omdat hij niet de kans krijgt Syrië mee te bombarderen. Er wordt voorgesteld alle oude rommel van chemische wapens in Syrië op te ruimen. Ook voor Syrië een heel goede zaak. Ze hebben die niet gebruikt en zijn niet van plan die te gebruiken en zo komen ze er goedkoop van af. Chemische wapens zijn iets voor terroristen, voor een gewoon leger is het gebruik veel te  gevaarlijk voor eigen soldaten. Een leger heeft meer efficiënte wapens.  De OPCM, de opruimdienst krijgt de Nobelprijs voor de vrede. In 2014 zijn alle chemische wapens in Syrië onder de argusogen van een strikte internationale controle opgeruimd. Toch blijven chemische aanvallen plaats vinden en niemand vraagt vanwaar die komen. Bij de bevrijding van Aleppo en Oost Ghouta werden verschillende laboratoria voor chemische wapens  van rebellen ontdekt, uitgerust met materiaal van westerse mogendheden.  Vanwege de internationale organisaties, geen enkele reactie.  Alle nieuws komt uitsluitend van de rebellengroepen zelf. De Russen bezorgen beelden maar niemand is geïnteresseerd. Fayssal Mikdad geeft de OPCW namens het Syrisch ministerie de nodige bewijzen van het opslaan en het transport van chemische wapens door al Nousra. Geen reactie. Bahram Qassemi, woordvoerder van het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken klaagt eveneens het gebruik van chemische wapens aan door terroristische groepen en vraagt dat uiteindelijk het gebruik van chemische wapens zou verboden worden altijd, overal en door iedereen. Dit maakt evenmin enige indruk. Ook onze VRT heeft “specialisten” genoeg die wat uit hun nek kunnen slaan om  de schuld van Assad aan te tonen en de uitleg van de Russen als propaganda te betitelen. Volgens onze VRT zijn de  brave rebellen alleen maar in staat tot wat onschuldig “gepruts aan de keukentafel”. Plots 5 miljoen mensen zonder elektriciteit of zonder water zetten, is dat ook onschuldig gepruts aan de keukentafel, Jens? Wie nog een beetje kritische geest heeft, stelt zich de vraag: hoe kan Syrië een chemische aanval uitvoeren wanneer onder het strengste internationaal toezicht alles is opgeruimd? Bovendien, zou een chemische aanval niet het aller domste zijn, juist op een ogenblik dat het leger flinke overwinningen behaalt? Kortom, als het niet zo tragisch was zou dit een ideaal onderwerp zijn om er een hele bonte avond mee te vullen. Er zitten te veel ongerijmdheden in het officiële verhaal.

  De topjournalist Seymour Hersh, winnaar van de prestigieuze Pulitzer-prijs,  onthult dat het Hillary Clinton was die saringas liet bezorgen aan de Syrische rebellen voor de massale gifgasaanslag in Ghouta (Damascus).  Dit gebeurde  met afspraken  tussen Obama, Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar. “Let wel: dit zijn dezelfde leiders  die miljoenen als vluchtelingen vermomde moslims naar Europa sturen en verantwoordelijk zijn voor islamistische terreuraanslagen, niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Rusland, Afghanistan, Pakistan, India, Nigeria et cetera.” (http://time2wakeup.me/?p=3828).

  (Zie het uitgebreide rapport van moeder Agnes-Mariam namens ISTEAMS (= intern. Support team for  mussalah/verzoening in Syria): https://bsnews.info/wp-content/uploads/2013/09/ISTeams-Ghouta-Rreport.pdf; verder is er de vernietigende kritiek op de officiële versie van de deskundige emeritus professor Theodore Postol van het M.I.T. en verschillende anderen, zoals Thierry Meyssan).

  John Kerry zei dat hij als vader niet kon slapen bij het zien van de stervende kinderen op deze video’s. Kon hij wel slapen toen hij de duivelse moord op deze onschuldige kinderen zelf mee voorbereidde? Alles werd opgezet om een voorwendsel te hebben Syrië helemaal kapot te krijgen, wat het doel was en blijft van de ‘internationale gemeenschap’. En onze VRT blijft na 5 jaar  onveranderd: “Kleine  kinderen met een zuurstofmasker hangen bewegingloos in de  armen van hun ouders”, terwijl er nergens ouders te zien waren.  Voor een gedrogeerde journalist is iedere fantasie goed om een onschuldig volk onder  applaus van de CIA verder te helpen uitmoorden. Wat een laffe journalistiek! (Marieken Van Cauwenberghe, 5 jaar na Ghouta, de dodelijkste gifgasaanval in de Syrische oorlog, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/).

  En dit nog

  vOns vorig bericht met zeven video’s: 1 generaal al-Hassan, 2 + 3 Syrische christenen, 4. Een stad van tunnels onder Oost-Ghouta, 5. Tunnels tot kunstgalerijen omgevormd, 6. Vredesmacht  terug bij de Golan, 7. Prof Arnold Toynbee: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-86/

  v15 video’s over de terugkeer van de vluchtelingen en de heropbouw van Syrië, beide bemoeilijkt door het westen: http://www.golfbrekers.be/syrie-heropbouw-en-terugkeer-vluchtelingen-worden-gedwarsboomd-wapengerinkel-aangemoedigd/

  vInteressante informatie over christelijke kloosters (!) in Saoedi-Arabië:

  https://doorbraak.be/ruine-in-saoedi-arabie-zet-ban-christendom-op-de-helling/

  vGulle gift van Saoedi-Arabië?http://www.golfbrekers.be/saoedis-openen-nogmaals-hun-portemonnee-voor-de-idlib-terroristen/

  vOliver Stone over de leugens in de media: https://www.youtube.com/watch?v=3-_wAFz6vmQ

  vEen film van  bijna 2 uur, de moeite waard, over de nieuwe wereldorde (één regering, één godsdienst, één financieel systeem!) met o.a. interpretatie van Apocalyps 17, 10 over de 7 koningen, waarvan er 5 gevallen zijn, een nog heerst en een andere die komen zal (1. Egypte, 2. Assyrië, 3. Babylon, 4. Perzië, 5. Griekenland, 6. Rome… 7. De Nieuwe Wereldorde…) en de  val van de  VS als wereldheerschappij, Babylon.  Gelukkig behoren de VS als enige super-wereldmacht nu al tot het verleden: https://www.youtube.com/watch?v=OWEr8rvi9Ig&t=176s

  vOver het zionistisch terrorisme: https://www.youtube.com/watch?v=cZyCSb98eTo

  vSonja van den Ende over Hezbollah en de zionisten: http://freesuriyah.eu/?p=1858

  vDe zogenaamde gifgasaanvallen in Syrië 2014-2015:http://freesuriyah.eu/?p=2311

  vTwee video’s over de grootste schande van onze moderne westerse beschaving:http://www.golfbrekers.be/ongewenste-ongeboren-kinderen/

  vUitgebreide Nederlandse reportage van Sonja van den Ende over de wijze waarop de Nederlandse regering de terroristen in Syrië financierde: http://freesuriyah.eu/?p=2313

  vLang en goed overzicht vanuit het gezichtspunt van Turkije-VS, met twee video’s van Dirk Müller:  http://www.golfbrekers.be/de-lange-schaduw-van-de-syrie-oorlog-standpunt-dirk-muller/

  vDe blijvende tegenstellingen i.v.m. “de politieke oplossing” voor Syrië met één video. Het wasten kan maar niet komen tot een eenvoudige erkenning van Syrië als soeverein land met een wettige regering: http://www.golfbrekers.be/syrie-de-wereld-is-een-schouwtoneel/

   

   

  P. Daniel

   


  [1] Een Grieks-Katholieke kloosterorde gesticht in de 18e eeuw na de splitsing tussen de Grieks-Orthodoxen en de Grieks-Katholieken. Monniken van de Cherouitenorde bewoonden tot 1930 ons huidige klooster van Mar Yakub.

  [2]De Christenenvallei of Wadi al Naasarai is van oudsher een christelijke regio tussen Homs en Tartous. Het klimaat is er erg aangenaam in de zomer met zijn groene bossen en lieflijke heuvels.

  27-08-2018 om 11:27 geschreven door Gust Adriaensen


  26-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gevaarlijke evolutie

  Europa, of nauwkeuriger Europese landen, die wat graag uitpakken met hun 'normen en waarden' en die zich met hoge borst 'de bakermat van de Verlichting' noemen, zeggen en doen meer en meer het tegenovergestelde daarvan. Zij schurken sterker en sterker aan tegen dictatoriale, inhumane en fascistoïde praktijken.

  Proberen te verhinderen dat vluchtelingen op zee gered worden of ze op een schip gijzelen, is moreel verwerpelijk en gaat in tegen internationale afspraken en regelgeving. Het recht claimen om een land 'homogeen' te houden, is een eufemisme voor de rechtvaardiging van etnische, religieuze, culturele zuiverheid, zuivering. De weigering om asielzoekers nog eten te geven, doet denken aan de uithongering in concentratiekampen van rechtse en linkse dictaturen.

  Al deze primitieve, barbaarse beleids(!?)maatregelen leggen de onmacht en de onwil van een aantal Europese politici en machtssystemen pijnlijk en verontrustend bloot.

  Bart Sturtewagen noemt het in De Standaard 'stoerdoenerij. Dat  is een veel te softe aanduiding van immoreel staatsgeweld.

  26-08-2018 om 07:39 geschreven door Gust Adriaensen


  22-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schola Gregoriana Pragensis in Postel

  23 SEPT – ABDIJ POSTEL Extra tickets!

  Schola Gregoriana Pragensis schittert op 23 september in de abdij van Postel met het programma Rosa Mystica. Het concert was uitverkocht maar er zijn nog enkele plaatsen vrijgekomen. Rep je naar de ticketverkoop!
  INFO & TICKETS

  22-08-2018 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  19-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het sfeertje voor fietsers

  In De Standaard van 16 augustus, kon je deze abominabele uitspraak van de Antwerpse schepen van mobiliteit, Koen Kennis, lezen toen hem werd gevraagd waarom jongeren in Antwerpen niet fietsen: ‘Ik probeer mij diplomatisch uit te drukken, maar als de media en de linkse medemens de verkeerssituatie continu onveilig noemen, dan kruipt dat ook in het hoofd van de kinderen. Door daar continu de aandacht op te vestigen, creëer je ook een sfeertje’ (dS Avond 16 augustus).

  Deze politieke uitspraak van de Antwerpse schepen verdient nadere beschouwing. Uitgangspunt is de vraag waarom jongeren in Antwerpen niet fietsen.

  De schepen van mobiliteit wenst daarvoor geen beleidsverantwoordelijkheid te nemen. Zoals al zo vaak bij (Antwerpse) politieke topfiguren is geconstateerd: het is de schuld van de anderen. En wie zijn die anderen? Ook zeer herkenbaar: de media en de linkse medemens. Een onthullende én ontluisterende uitspraak. Kennis kleeft al degenen die de verkeerssituatie onveilig noemen het etiket 'links' op.

  En hij stopt de 'media' in dezelfde linkse zak. Deze etikettering van de 'media' als 'linkse' propagandamachines, is een bekende opvatting en tactiek in rechtse, nationalistische, populistische kringen.

  De 'linkse medemens', hierbij aangevuurd en geïnspireerd door de uiteraard 'linkse' media, creëren een 'sfeertje', aldus de Antwerpse schepen. Wat met dat 'sfeertje' bedoeld wordt, blijkt uit de context: de media (uiteraard links) en linkse medemensen (ouders, grootouders, broers, zussen, leraars, vrienden, lieven,...) die wijzen op onveilige verkeerssituaties voor de zwakke weggebruiker en aanmanen tot voorzichtigheid, (rechtse medemensen vinden geen redenen om dat te doen), zijn er de oorzaak van dat jonge Antwerpenaars niet fietsen.

  Het beleid van Kennis en co. , is de onderliggende boodschap, verdient alle lof, treft geen schuld. Het zijn de anderen, de 'linksen', die het erom te doen is het bestuur in een slecht daglicht te stellen.

  Kortom, weer eens een kwaadaardige mix van calimerogedrag en afkeer van terecht of onterecht genoemd 'links'.

   

   

  19-08-2018 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  18-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Augustinus inspireert

  CCV, partner in christelijk vormingswerk in het bisdom Antwerpen, orgnaiseert op zaterdag 1 september van 10 tot 15 uur in de norbertijnenabdij in Postel, een bezinningsdag over het belang van Augustinus.

  Behalve naar een lezing door Shari Boodts kunnen de deelnemers mee op een rondleiding in de abdij, een gemeenschap die leeft volgens Augustinus' regel.

  Info en inschrijving op www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/augustinus-inspireert. 

  18-08-2018 om 08:40 geschreven door Gust Adriaensen


  16-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vande Veire versus Rau: een rechts-links gevecht?
  De vinger van Vande Veire tegenover het vingertje van Rau. Vande Veire bakt het wel echt donkerbruin. De 'rechtse rakker' Vande Veire probeert af te rekenen met de 'linkse rakker' Rau. 'Afrekenen, provoceren' zijn, zo blijkt geregeld uit zijn artikels in bv. De Witte Raaf, de dingen waarvoor Vande Veire in de intellectualistische clubjes van de kunstkritiek bekend is. Van filosofische beschouwing is daarin weinig te merken.
  Hij lust Rau rauw en hij verruimt de vete met Rau tot een links-rechtstegenstelling. In De Witte Raaf 41, klonk het zo: 'Als rechtgeaard neomarxist, geschoold in de Frankfurter Schule, is Buchloh er, overigens terecht, van overtuigd dat het autonomie-ideaal (van de kunst) strikt genomen op een fictie berust, en dat, wanneer een kunstwerk meent zich van zijn maatschappelijke context te kunnen losmaken, het des te meer risico loopt er slechts een pure, gedachteloze weerspiegeling van te zijn.
  Met andere woorden: Vande Veire geeft de neomarxist Benjamin Buchloh (een Amerikaanse kunstcriticus) gelijk in zijn kritiek op het autonomie-ideaal van de kunst en in zijn pleidooi voor de inbedding van het kunstwerk in een maatschappelijke context. In het DS-artikel laat Vande Veire evenwel een heel ander geluid horen. Hij haalt 'de linkse rakker' Rau over de rechtse hekel omdat die lijdt aan de 'obsessie dat theater maatschappelijk relevant moet zijn'. Kortom, links - rechts, het zal Vande Veire worst wezen, als hij maar lekker tegen schenen kan schoppen.
  Er zitten ook wel merkwaardige redeneerkronkels in zijn pamflettaire tekst, wat je niet direct van een filosoof verwacht. Hij beschuldigt Rau van 'paternalisme', als die schrijft met zijn theater 'wereldvraagstukken naar de stad' te willen brengen. In een bizarre mix van calimeroachtige gekrenkte trots, verwerpt hij Rau's missie: kranten,tv, internet,  zorgen daar immers al voor. Is dat dan geen paternalisme, meneer Vande Veire?
  In zijn rechts zelotisme (althans in zijn DS-anti-Rau-pamflet, Vande Veire is rechts of links naargelang het in zijn kraam past) verleidt hij mensen ertoe, uit te roepen: 'Ik wil Shakespeare, Racine, Vondel,... in de oorspronkelijke versie genieten'. Dat is een te respecteren verlangen. Maar wellicht waren er in Shakespeares tijd ook mensen die uitriepen : 'Ik wil verdomme genieten van de oorspronkelijke versie van Romeo en Juliet'. Want het is nu eenmaal een feit in de literatuurgeschiedenis dat vele beroemde auteurs de mosterd haalden (en halen) bij voorgangers. Shakespeare bv. verzon slechts zelden het verhaal, maar baseerde zich meestal op bekende verhalen. Van Romeo and Juliet bijvoorbeeld circuleerden in zijn tijd verschillende toneelversies van andere auteurs, en het verhaal was ten minste honderd jaar oud. Voor zijn historische stukken haalde hij zijn inspiratie bij klassieke geschiedschrijvers en Britse kroniekschrijvers, of hij bewerkte oude, bestaande toneelstukken.

  16-08-2018 om 10:27 geschreven door Gust Adriaensen


  14-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Lippenseiland?

  Burgemeester Lippens van Knokke-Heist is fanatiek gekant tegen de aanleg van een proefeiland voor de kust.

  Kan Lippens niet gepaaid worden met een eilandje naar hem genoemd, inclusief een privé-aanlegplaats voor zijn jacht en een golfterreintje?

  Het Lippenseiland, zeg maar, l' île de Lippens, quoi.

  14-08-2018 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  12-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lokale folklore

  In een commentaarstuk in De Standaard heeft Bart Sturtewagen het over de vele ruzies in de plaatselijke NVA-afdelingen en over het mogelijke negatieve effect daarvan op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen.

  Een fervente aanhanger van de nationalisten wil op het DS-forum dat geruzie minimaliseren en bagatelliseren door te stellen dat dergelijke ruzies tot de lokale folklore en het particularisme bij gemeenteraadsverkiezingen behoren. Hij vergelijkt het met de figuren Peppone en Don Camillo uit de boeken van Guareschi, die geregeld aan elkaar flinke meppen uitdelen.

  Daaruit mag je concluderen dat deze man zijn lezers duidelijk wil maken dat ook in Antwerpen de lokale folklore en het particularisme bij de gemeenteraadsverkiezingen hoogtij vieren. 

  Tja, er zit misschien wel wat in. Het particularisme wat tot obese nekken leidt, het Schoon Verdiep als machtscentrum van België en als het effe kan, van Europa, de Latijnse spreuken uit de Dikke van Dale, die kwistig worden rondgestrooid als een bewijs van geletterdheid, etentjes van allerlei politieke topfiguren in het Fornuis, kortom: topfolklore van Antwerpse makelij. 

  Een probleempje is er met Peppone en don Camillo. De naam van de sympathieke communistische burgemeester , Peppone, kan bezwaarlijk op De Wever worden gekleefd. En ook al gedraagt de 'metropool' zich politiek vaak als een dorp, met de flamboyante dorpspastoor Don Camillo, kan de norse baas van 't Stad en de rest van het land, ook moeilijk vereenzelvigd worden.

  Meppen doet ie wel, zoals Don Camillo vooral op de 'rooien', én op ieder die het niet met hem eens is.

  12-08-2018 om 11:40 geschreven door Gust Adriaensen


  11-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/32

  Vrijdag 10 augustus 2018

  Flitsen

  Zondagmorgen, aan de oever…

  Uit een diepte van 1200 m wordt het water opgepompt om de bomen, planten en kruiden op het terrein te voorzien. Wanneer het water niet naar het terrein wordt afgeleid, stroomt het in een groot waterbekken aan de rand van het terrein, richting Qâra. De verantwoordelijke van het terrein had er voor gezorgd dat er zondagmorgen voldoende water in stond om er te kunnen zwemmen, 1,30 m. En zo zaten we zondagmorgen (bijna)  met zijn allen (jongens en mannen) in de grote bassin te plonsen, zwemmen en spelen. Daarna werd een originele picknick klaar gemaakt, in de schaduw van de muur: thee, brood, ajuinen in het vuur gebakken, chocolade en peren. Als afsluiting overwogen we  de passage uit het evangelie, aan de oever van het meer van Galilea, over de verschijning  van de  verrezen Heer Jezus, die Petrus vraagt: “Houdt ge van Mij?”

  Bezoekers

  Nagenoeg dagelijks komen groepen bezoekers: een pastoor met zijn parochianen uit de buurt of gewoon een groep mensen uit Qâra, veelal met hun kinderen. Ze hebben meestal alles zelf bij om picknick klaar te maken en bieden ons maar wat graag een belegd broodje of wat snoeperij aan. Voor onze gasten hebben we zelf nog  een daguitstap geregeld naar het christelijke dorpje Sadad met zijn heel oude kerk en naar Homs, de derde stad van het land in het hart van de Orontesvallei. Bij hun terugkeer ‘s avonds zijn ze onder de indruk van de verschrikkelijke verwoestingen door de terroristen in de buitenwijk van Homs en tegelijk door het bruisende leven van de stad met mensen die positief het leven weer opbouwen. Ze zijn getroffen door de jovialiteit en gastvrijheid van het volk en de harmonieuze samenleving. En vandaag hebben we een uitstap voor hen geregeld naar Seydnaya. Tenslotte kwam deze namiddag nog een cameraploeg uit Libanon die een film wil maken met interviews en onze getuigenissen.

  Eindwerk

  Ondertussen eindigt hier de cursus Project Management. Iedere deelnemer/neemster moet als examen een project volledig uitwerken. Zo zien we dinsdag en woensdag overal kleine managers ijverig bezig met (voor mij eindeloos lijkende) uitgewerkte projecten, bv. voor de opvang van weeskinderen, handwerk voor vrouwen, gehandicapten… Wat is het doel (algemeen en concreet), welke zijn alle stadia van de voorbereiding  met tijdstabel, waar haal je de  nodige inkomsten vandaan, de verschillende aspecten van opvang en opvoeding, de verantwoordelijken voor ieder terrein, interne regels, risico’s en oplossingen, evaluatie? … Er is een theoretisch en een praktisch examen. En deze namiddag werd in de “volksmarkt” de plechtige  “prijsuitdeling” georganiseerd. Ik geloof best dat het een prima opleiding is voor deze jonge mensen om hen aan te sporen creatief deze maatschappij weer op te bouwen met bijzonder nuttige humanitaire projecten.

  Naar het einde van de oorlog tegen Syrië?

  Op 1 maart 2018 kondigde Vladimir Poetin aan, tot verrassing van velen, dat Rusland wel degelijk over de geavanceerde wapens bezit om zich succesvol te verdedigen tegen iedere aanval. Dit zei hij in zijn toespraak tot de Russische federale vergadering. Sommigen bleven de absolute militaire superioriteit van de VS prijzen, anderen  maakten zich grote zorgen. De Amerikaanse luitenant-kolonel Brian Sullivan en de gepensioneerde kolonel Laurie Moe Buckhout bevestigden later dat Rusland wel degelijk in staat is heel het Amerikaanse communicatiesysteem lam te leggen. En dan begon de bevrijding van Oost-Ghouta. Dit oersterke bolwerk van de  terroristen was bedoeld om uiteindelijk Damascus in te nemen. De Russische generaal Valeri Guérassimov telefoneerde naar zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joseph Dunford. Hij liet hem ondubbelzinnig verstaan dat, indien de VS militair zouden tussen beide komen in Oost-Ghouta, de Russen de 53  VS schepen (inclusief de 3 vliegdekschepen) in de Middellandse zee en de Golf zouden aanvallen.  Dat was een zeer duidelijke boodschap. En ze is aangekomen. Het  Verenigd Koninkrijk deed nog een krampachtige poging om Rusland een hak te zetten met hun soap van de vergiftiging van de Skripals. Tevergeefs. Oost-Ghouta werd bevrijd en de droom van de val van Damascus ging in rook op. In juni ging het Syrische leger verder en begon aan de bevrijding van het Zuiden. De VS ambassade in Jordanië liet hun geliefde terroristen weten dat ze niet op steun van de  VS, Pentagon of CIA  moesten rekenen en dat ze zichzelf maar moesten verdedigen. Vervolgens had op 16 juli in Helsinki de ontmoeting plaats van Poetin met Trump. Ze  hadden het  o.m. over de heropbouw van Syrië. Blijkbaar heeft Trump erkend dat het internationale financiële belangengroepen zijn die achter de verwoesting van Syrië zitten (o.a. de Franse cementreus Lafarge). Zij moeten dan maar bijdragen aan de heropbouw. In elk geval heeft inmiddels (7-8 augustus 2018)  in Beyroet de ESCWA al vergaderd (econ. en  soc. commissie van de VN voor West Azië) en de  schade van de oorlog tegen Syrië  vastgesteld op 388 miljard dollar. Verder werd gesproken over het helpen van de  Syrische vluchtelingen om terug te keren.  Terwijl de terroristen in het Zuiden op de vlucht slaan, beginnen Sergei Lavrov en Valeri Guérassimov aan een zeer onopvallende rondreis in de Europese Unie en het Midden-Oosten. De EU ontvangt de Russische generaal in de  grootste discretie, zonder mediabelangstelling. Als “held van de hereniging van de  Krim met Rusland” mag hij eigenlijk de EU niet binnen, maar de EU besluit wijselijk om even de ogen te  sluiten. Lavrov en Guérassimov brengen enkele besluiten over: alle speciale, illegale militaire krachten moeten teruggetrokken worden, de geheime oorlogen moeten ophouden, de steun aan de  terroristen moet stoppen, de Syrische vluchtelingen moeten geholpen worden om terug te keren en de  ambassades in Damascus moeten heropend worden. Voor de terugkeer van de Syrische vluchtelingen worden vijf commissies opgericht (in Egypte, Libië, Turkije, Irak en Jordanië), elk met vertegenwoordigers van het betrokken land, van Rusland en van Syrië. E. Macron geeft (voor het eerst!) haastig al 44 ton hulpgoederen aan de Russen, bedoeld om namens Frankrijk uit te delen aan de bevolking van Oost Ghouta. En de  Verenigde Emiraten zijn iedereen voor door hun sterke man Mohammed ben Zayed Al Nahyane naar Damascus te sturen voor onderhandelingen over het heropenen van hun ambassade. En dan nog de niet aflatende zionistische agressie. Langs de Syrisch-Israëlische demarcatielijn hebben de zionisten vier jaar geleden al de UNO vredesmacht verjaagd en vervangen door hun Al Qaida terroristen. De Russische militaire politie heeft daar nu grondig komaf mee gemaakt. Ze heeft er de UNO vredesmacht opnieuw geplaatst en bovendien zelf vijf militaire observatieposten geïnstalleerd.

  De oorlog van de  oppermachtige, zelfverklaarde champetters van de  wereld tegen een op zich zwak Syrië heeft de internationale machtsverhoudingen op politiek en militair gebied grondig veranderd in het voordeel van het weliswaar uitgemoorde en zwaar verwoeste Syrië.

  “Geleidelijk aan herstellen de Russische federatie en het Witte Huis de orde in de internationale betrekkingen en overtuigen de verschillende protagonisten zich terug te trekken uit de oorlog of zelfs om te helpen bij de heropbouw. Van zijn kant zet het Syrische leger de bevrijding van zijn grondgebied verder. Nu is het aan Trump om het klaar te krijgen zijn troepen terug te trekken uit het zuiden (Al-Tanf) en het noorden van het land (ten oosten van de  Eufraat) en het is aan president Erdogan om de terroristen-vluchtelingen in het noord-westen  (Idlib) aan hun lot over te laten(Thierry Meyssan, 7 augustus: http://www.voltairenet.org/article202272.html).

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer uitvoerig toegelicht met acht video’s: 1. Over de verdediging van het christelijke dorp Mharde, 2. De Koerdische YPG die eigendommen van christenen inpalmt, 3. Eltsin en Clinton, 4. Solzhenitsyn, 5. Dr. Norman Paech over de oorlogsmisdadigers G.W. Bush, Blair, Merkel, 6. Dr. Markus Erb, voorzitter van de Zwitserse burgerbeweging eist feiten, geen sancties, 7. De Duitser dr. Alexander Gauland klaagt de manipulatie met chemische aanvallen aan, 8. Interview  van meer dan een uur met de Zwitserse historicus en vredesactivist Daniele Ganser: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-84/

  vPrachtige video over het onbekende Syrië:  http://www.golfbrekers.be/ik-ben-syrie/

  vTien video’s over de terugkeer van de  vluchtelingen en het obstructiespel van het westen: http://www.golfbrekers.be/syrie-oprichting-commissie-voor-terugkeer-vluchtelingen/

  vOver het nepnieuws: http://www.golfbrekers.be/navo-trekt-ten-strijde-tegen-nepnieuws/

  v2  video’s over de waanzinnig hoge VS uitgave voor militaire doeleinden, 3. over de staatsschuld van 21 miljardhttp://www.golfbrekers.be/bedreigd-door-heel-de-wereld/

  vGoede uitleg in het Nederlands: http://www.golfbrekers.be/syrisch-meisje-legt-de-syrische-situatie-uit/

  vEen interview met Naom Chomsky: http://www.golfbrekers.be/poetin-kreeg-in-2001-njet-van-de-navo/

  vWaarom China ook militair Syrië zal bijstaan: www.golfbrekers.be/gaat-china-een-handjetoesteken-in-idlibistan/

  vNeem kennis van de  Syria strijders en de  steun die ze ook vanuit ons land kregen, vier video’s: http://www.golfbrekers.be/over-de-splinter-en-de-balk/

  vDrie video’s: http://www.golfbrekers.be/zij-geloven-in-de-sharia-ik-geloof-in-de-menselijkheid/

  vTotaal ongegronde haatcampagne met één video als herstel: http://www.golfbrekers.be/vrije-meningsuiting-of-haattaal/

  vNogmaals een poging om de ogen te openen voor de mensen in het westen: https://freesuriyah.wordpress.com/2015/09/05/de-vluchtelingenstroom-bij-de-syrische-libanese-grens-verdreven-door-is-en-westerse-ondersteunde-brigades/

  vVoormalig CIA-medewerker Kevin Shipp over de verborgen agenda’s van de (schaduw) regering/Deep State. Voordracht in Noord California op 28 juli 2017 ruim 1 uur): www.youtube.com/watch?v=XHbrOg092GA. En hoe de Deep State en de MSM zullen vechten tot de dood tegen D. Trump: uitleg door economist en journalist  dr. Paul Craig Roberts: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1502&v=00odZZ1gqMA

  vEen goed verslag van Sonja van den Ende: De slag om Idlib/Turkije/Erdogan:https://mail.google.com/mail/u/1/h/16wufmb9cerws/?&th=16519d0125854fec&v=c

  vNogmaals een enorme hoeveelheid wapens, raketten, gasmaskers, communicatiemateriaal… gevonden bij de Witte Helmen in W. Daraa, van +VS en Israël makelij,  8 augustus 2018: https://www.youtube.com/watch?v=1lfOkI1BfCQ

  vHoe in Jobar (Damascus) tunnels van terroristen nu omgevormd worden tot kunstgalerij: https://www.youtube.com/watch?v=Wt6bYJIDn2g

  vIn een voordracht van  23 april 2018 (1, 46 u) wil de Zwitserse historicus dr. Daniele Ganser duidelijk de leugens ontmaskeren en de vrede dienen: https://www.youtube.com/watch?v=Ue8Epe9yvAw

  vHet verhaal van de verminkte iconen in het kleine orthodoxe kerkje in Qâra van Sonja van den Ende (tijdens haar bezoek aan ons klooster): http://freesuriyah.eu/?p=2214

   

  P. Daniel

   

   

  11-08-2018 om 11:03 geschreven door Gust Adriaensen


  08-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overwegingen bij de Boonenporsche

  Ook wanneer het gaat over ons milieu, en zeker wanneer het daarover gaat, moeten vragen over rechtvaardigheid en billijkheid steeds opnieuw gesteld worden.

  Kris Peeters wijst terecht met deze Boonenporsche op de individuele verantwoordelijkheid met betrekking tot de milieuproblematiek én op de hypocrisie/agressie van velen wanneer ze geconfronteerd worden met hun eigen levenswijze of die van hun idolen.

  Het staat vast dat de ecologische voetafdruk van welstellenden zoveel groter is dan van het overgrote deel van de (wereld)bevolking. Overvloed aan geld leidt naar overconsumptie en naar een grotere belasting voor het milieu.

  'Wie er het geld voor heeft, hoeft zich nergens voor te verantwoorden. Wie de middelen ontbeert, moet zich voortdurend verantwoorden', schrijft Peeters terecht.

  Daarin precies zit de kwaadaardige hypocrisie van de 'haves' en van de overheid. Veel consumeren is een statussymbool, krijgt bewondering. Maar de armen krijgen vaak de schuld voor hun eigen miserie.

  08-08-2018 om 16:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Porsche van Tom Boonen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kris Peeters, lector verkeerskunde, in De Standaard van 8 augustus:

  - ‘Welcome home, baby!’, postte de jonggepensiondeerde Tom Boonen op Instagram, niet bij de foto van zijn vriendin of pasgeborene, maar bij die van een splinternieuwe Porsche RS. Voor de leken onder ons: dat is een 700 pk sterke bolide die niet te koop is voor een bedrag onder de 300.000 euro. Voor de steuntrekkers onder ons: dat is het equivalent van 336 leeflonen voor een alleenstaande.

  - Mocht een minister met zo’n hoerabericht hebben uitgepakt, het kot zou te klein zijn geweest. Nu het een om belastingtechnische redenen in Monaco ingeschreven ex-wielrenner betreft, ‘smulden’ de fans ervan – toch volgens Het Nieuwsblad. Dat gaf als enig commentaar mee dat deze aankoop niet mag verbazen, ‘aangezien de ex-wereldkampioen een autoliefhebber is’. Zouden pakweg minister-president Geert Bourgeois (N-VA) of minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) met die verklaring weggekomen zijn?

  -Wie er het geld voor heeft, hoeft zich nergens voor te verantwoorden. Wie de middelen ontbeert, moet zich voortdurend verantwoorden.

  -Alleen: als een miljonair een nieuw fossiel speeltje koopt, dan gaat het niet alleen over geld. Dan gaat het ook over klimaat, milieu, energieverbruik. Stuk voor stuk hebben die een ‘eindig’ karakter – een andere manier om te zeggen dat er schaarste in het spel is.

  -Het klimaatdebat en, bij uitbreiding, het duurzaamheidsdebat worden selectief gevoerd en in termen van veralgemeningen en gemiddelden die meer ver- dan onthullen. Neem mijn vakdomein. Daar hebben we het over ‘het’ teveel aan auto’s en ‘ons’ overmatig autogebruik. Alsof er geen uitersten bestaan: mensen die véél auto’s en veel te grote auto’s hebben aan de ene kant, mensen die over géén auto, laat staan over alternatieven, beschikken aan de andere kant.

  -Als het debat al niet eerlijk wordt gevoerd, hoe kunnen we dan tot rechtvaardige oplossingen komen? Op z’n minst is er sprake van een selectieve toepassing van logica en van normen en waarden. Als we van minder gegoeden verwachten dat ze hun gedrag verduurzamen, mogen we dat dan niet zéker verwachten van wie in het geld zwemt? Als we van nieuwkomers (terecht) eisen dat ze onze vrijheid respecteren, moeten we dat dan ook niet eisen van wie hier al is?

  -Het is opmerkelijk dat we vragen van rechtvaardigheid en billijkheid in sommige gevallen wel stellen – vaak dan nog retorisch en met uitroeptekens – en dat in andere gevallen ‘ongepast’ vinden, waardoor het ook niet gebeurt.

  08-08-2018 om 09:51 geschreven door Gust Adriaensen


  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen (met of zonder papieren) blijven kinderen

  Ondanks herhaalde rechterlijke veroordelingen én het uitdrukkelijke verbod op opsluiting van deze vluchtelingen- en migrantenkinderen in internationale verdragen', blijft deze regering kinderen opsluiten, schrijft Derluyn in De Standaard. 

  Met andere woorden: Francken pakt de illegale migranten aan met onwettelijke maatregelen. Zijn beleid is niet alleen onwettelijk, het is ook onmenselijk en ontmenselijkend. Ook hier stoot je op een bizarre en ontluisterende tegenstelling in het beleid.

  De nationalisten die voortdurend de mond vol hebben van 'onze' erfenis van de Verlichting, van 'onze' Europese normen en waarden, van 'onze' christelijke cultuur, van 'onze' Vlaamse deugden, treden basiswaarden daarvan met de voeten: het respect voor de lichamelijke en psychische integriteit en identiteit van de andere.

  Niet de migranten, en zeker niet de kinderen, vormen een bedreiging voor 'ons volk'. De echte bedreiging en ondermijning van een humane samenleving, gaan uit van een ideologie die kinderen opsluit.

  06-08-2018 om 17:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het "wij" van de arbeiders is het "wij" van het nationalisme geworden'

  Didier Eribon, Franse intellectueel:

  'Ons onderwijssysteem elimineert kinderen uit de arbeidersklasse, ook wanneer ze begaafd zijn. Mijn broers zagen dat anders. Ze zeiden: dat we stopten met studeren, was onze vrije keuze. Wel, als de mensen ervan overtuigd zijn dat hun eliminatie geen gevolg is van sociale wetmatigheden maar hun eigen beslissing, dan zie je hoe dominant het liberalisme is geworden. Alles is nu de verantwoordelijkheid van het individu.'

  'Doordat links helemaal meestapte in de agenda van het neoliberalisme, beroofde het zijn traditionele kiezers van hun politieke identiteit. Die mensen gingen dus op zoek naar een nieuwe identiteit. En dat werd het "wij" van het nationalisme, van de Fransen, van de blanken. Alles wat verkeerd liep , werd de schuld van de migranten. '

  06-08-2018 om 07:38 geschreven door Gust Adriaensen


  05-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tip van paus Franciscus - het kost je slechts 2 minuten per dag

  Tip van paus Franciscus - het kost je slechts 2 minuten per dag

  Hoeveel van jullie lezen het Evangelie twee minuten per dag? Twee minuten! Neem een kleine Bijbel mee in je zak, in je tas … Open de Bijbel en lees twee minuten het Evangelie van de dag. Terwijl je in de bus zit, in de metro, in de trein, of wanneer je thuis bent. Probeer het.

  En je zult zien hoe het je leven verandert. Waarom? Omdat je Jezus ontmoet. Omdat je het Woord ontmoet.

  Paus Franciscus

  Bijlagen:
  http://javascript   

  05-08-2018 om 20:29 geschreven door Gust Adriaensen


  04-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

   XIII.31

  Vrijdag 3 augustus 2018

  Nog meer vakantiedrukte

  We zijn juist de zondagseucharistie begonnen of ons kerkje loopt vol met moslimkinderen uit Qâra die op bezoek zijn. Het is een gelegenheid om even te onderbreken en hen toe te spreken. We vertellen iets over de bijzondere betekenis van deze dag (yom achad; de eerste  dag!) ter ere van “nabi” (profeet) Jezus, het “Woord” van God en de  “Geest” van God, die gestorven is om onze zonden uit te wissen. Hij heeft ons niet veroordeeld maar juist gered door, als de Heilige Gods en de Onschuldige zelf, al onze schuld op zich te nemen,  te sterven op het Kruis en daarna te verrijzen. Dat vieren we in deze eucharistie. Kinderen en begeleiders luisteren en kijken gespannen toe.

  De dagorde blijft voorlopig nog chaotisch wegens de cursus Project Management, waarvan de deelnemers zich voorbereiden op hun examen. Soms schijnen ze  ’s avonds niet te kunnen  eindigen en daarna zouden wij dan toch nog graag  de zaal opruimen. Er worden namelijk ’s avonds goed gevulde sandwiches, in papier gerold, met wat frisdrank aangeboden. Onze gasten leveren ondertussen hun bijdrage. Eentje heeft het op zich genomen om het rondslingerend vuil over heel het terrein op te ruimen. Ook sigarettenpeukjes zijn hier alom tegenwoordig. Helaas roken Syriërs veel en de sigaretten zijn heel goedkoop (ik laat mij vertellen dat een pakje sigaretten hier  0,50 € kost en bij ons 7 €!). Aan de boerderij staat een grote verzameling van (lege) Russische obussen. Deze worden nu op strategische plaatsten gezet in de hoop dat ze de peukjes kunnen opvangen. Voor de rest zullen vuilnisbakken geplaatst worden zodat groepen bezoekers daarin hun afval kwijt kunnen. Verder weten we nudat we het  citroenkruid voortdurend mogen afsnijden, laten drogen en in kartonnen dozen bewaren. Het schiet telkens weer op. En het is de beste thee.  Een andere gast helpt mee aan het proper houden van het huis. Van de zusterkloosters zei men vroeger dat iedereen poetste terwijl het nergens vuil was. Voor de mannenkloosters gold dan precies het tegenovergestelde. Al is dit niet (of niet meer) waar, er is  wel iets van aan. En zo kan het altijd beter.

  In de loop van de week komt een Fransman, een psycholoog, voor een kleine maand meeleven. Hij wil dienstbaar zijn door, vanaf volgende week, Franse en Engelse les te geven aan de kinderen van het dorp. Deze week is hij al begonnen met onze kinderen en die zijn alvast enthousiast. Verder zal hij aan de medewerkers van de Rode Halve Maan conferenties geven over post-traumatische stressverwerking.

  Vervolgens kwam er nog een jonge vrouw uit het christelijke dorp Mharde. Zij is dokter en oncologe. Van hieruit zal zij op verschillende plaatsen werken. Deze avond wil zij een conferentie geven over: Hoe Jezus verkondigen?

  Donderdagavond komen drie echtparen met hun kinderen (uit Yabroed) en willen een intense  mini-retraite houden, die we graag zullen begeleiden. ’s Avonds wordt in de kerk een uur aanbidding voorzien bij het Uitgestelde Allerheiligste Sacrament.  De meeste zijn echter naar de “volksmarkt” (soek assjabie), aan de rand van het Qâra, naast de autostrade. Vooral voor onze gasten was het een aangename ontmoeting met de mensen en bovendien kregen ze nog een eenvoudige maar lekkere maaltijd aangeboden. Ondertussen is onze kaasmakerij ook naar daar verhuisd. Vandaag komt daar namelijk de Syrische TV om de verkoop van eigen producten in de streek wat aan te moedigen. En onze eigen producten moeten er natuurlijk ook wat behoorlijk bij liggen.

  Het westen is  ziek en besmet  de hele wereld (voorlopig nog)

  Twee gebeurtenissen hebben het nieuws de voorbije weken beheerst. Het eerste was het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, het tweede de Helsinki top. Een bredere beschouwing van deze heuglijke gebeurtenissen openbaren ons de ziekte van onze huidige wereld.

  Het westen heeft er alles aan gedaan om in de aanloop naar het internationale voetbalfeest Rusland zo veel mogelijk in een slecht daglicht te stellen. Het begon al met het fameuze Nederlandse rapport over het neerhalen van het lijnvliegtuig MH 17 waarin Rusland nogmaals als de schuldige werd aangewezen met alleen vage insinuaties en beschuldigingen zonder een enkel bewijs. Iemand met een beetje kritische inzicht, heeft al lang begrepen dat het een stinkend potje is door het westen zelf gebrouwen om Rusland te beschuldigen. Dit rapport diende om de vierde verjaardag te vieren van deze tragische gebeurtenis. Het werd eind mei al in heel de Atlantische pers met veel mediaomhaal voorgesteld, omdat bij de vierde verjaardag, (17 juli 2018) het WK voetbal al voorbij was! Het rapport moest de lastercampagne tegen Rusland op gang trekken. Ondertussen blijft nog de beschuldiging van de vergiftiging van de Skripals, hoewel er niet één zinnig verband met Rusland te vinden is. En dan de inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen, alsof de VS een bananenrepubliek zijn. In feite zijn het de VS die in de hele wereld verkiezingen blijven beïnvloeden en manipuleren. Het verhaal van de ketel en de pot.

  De Britse regering waarschuwde haar burgers niet naar Rusland af te reizen omdat het “een gevaarlijk land” is, vol van “Russische hooligans”, gewelddadig en zonder medelijden. De VS waarschuwden voor de “Russische vrouwen” die bezoekers in de val lokken en tot spionnen maken. De werkelijkheid is dat het WK schitterend werd georganiseerd en vlekkeloos verlopen is als een voorbeeld voor alle WK’s, die nog georganiseerd zullen worden. Er was geen enkel opstootje. Het onthaal, de gastvrijheid en dienstbaarheid waren uitstekend. De Russen hebben niet alleen hun vriendelijk gelaat getoond maar ook de schoonheid van hun ziel. Vele eerlijke supporters hebben dit duidelijk en dankbaar uitgeroepen. Kortom, het is precies het tegendeel van de diabolisatie van Rusland die in het westen onverminderd verder gaat.

  Het westen zakt steeds dieper weg in zijn ziekelijke driften van overheersen en uitzuigen. Het gelooft zijn eigen leugens om zichzelf te rechtvaardigen, terwijl het bovendien heel de wereld lessen in moraal, vrijheid en democratie blijft geven. Zonder schaamte doet het mee aan het belasteren van Rusland. Iedere week moet er iets negatiefs over Rusland verschijnen. Inmiddels is Vladimir Poetin ongemeen populair omdat hij een voorbeeld is van een waar  staatsman en aan het Russische volk zijn waardigheid heeft teruggeven.

  En waarom die redeloze haat tegen Rusland? In de jaren 1990 hield Boris Eltsin algemene uitverkoop en westerse oligarchen konden ongehinderd Rusland leegzuigen. Toen Vladimir Poetin aan de macht kwam, draaide hij de geldkraan dicht en de neoconservatieven sloegen alarm alsof het een misdaad was.

  Vervolgens ging de hoofdaandacht naar de ontmoeting Poetin-Trump in Helsinki op 16 juli 2018. De VS hebben zich op geen enkele manier als de overwinnaars in Syrië kunnen voordoen, er is geen sprake van het isoleren van Iran, de eisen van het zionistische regime worden helemaal niet  ingewilligd en zowel Oekraïne als de hele wereld zullen de Russische Krim als voldongen feit moeten erkennen. In Syrië worden de president en de regering zonder meer als wettig aanvaard, de bondgenoten blijven Syrië op wettige basis bijstaan,  alle vreemde, illegale troepen moeten vertrekken, de  soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië staan niet ter discussie en de  veiligheid van Israël is alleen gegarandeerd als het zionistisch regime eindelijk  internationaal recht erkent en de soevereiniteit van andere landen en volken respecteert. De Golan is Syrisch grondgebied en niet voor onderhandelingen vatbaar.

  De weerstand van de “Deep State” en de neoconservatieve elite is echter ongemeen heftig en gedraagt zich als een kat in het nauw. Terwijl Poetin alles doet om een conflict te vermijden, doen zij alles om een nog grotere oorlog uit te lokken (langs Oekraïne, of Iran dat zich aan alle afspraken heeft gehouden, of Noord Korea, of Syrië, dat nooit de VS iets misdaan heeft…) Op grond van het Amerikaanse exceptionalisme menen zij de goddelijke roeping te hebben als redders van de wereld over de hele aardbol te moeten heersen en steeds het zionistische regime ter zijde te moeten staan. Het schijnen New Yorkse joden geweest te zijn die deze neoconservatieve ideologie ontworpen hebben. De joden speelden al de hoofdrol in de Russische revolutie. Alexander Soljenitsyn (+ 2008) werd in het westen gevierd als de grote tegenstander van de Sovjetunie totdat hij de Russisch-joodse geschiedenis schreef (Deux siècles histoire tabou; tome 1: 1795-1995, Juifs et russes avant la révolution; tome 2: 1917-1972, Juifs et russes pendant la période sovjétique). De  Bolsjewistische staat  van 1918-1919 had 556 belangrijke functionarissen, waarvan niet minder dan 458 joden waren!

  De neoconservatieve ideologie (VS, Israël, westen en bondgenoten) respecteert geen internationaal recht, geen soevereine staat, geen territoriale integriteit. Zij achten zich geroepen om aan heel de wereld hun “vrede” op te leggen en hieronder verstaan zij een totale en onvoorwaardelijke onderwerping. Iedere weerstand hiertegen beschouwen zij als een bedreiging voor hun nationale veiligheid en een rechtvaardiging om oorlog te voeren. Dan gedragen ze zich plots als de straffende  engelen uit de Apocalyps. En zo worden in Afrika en het Midden Oosten landen (bij voorkeur met de grootste bodemrijkdommen) willekeurig uitgemoord en ontwricht, tevens om de waanzin van het zionistische “Grote Midden Oosten” te dienen. Met grenzeloze arrogantie en zonder enige scrupule.

  In Nürnberg werden op 2 oktober 1946 kopstukken van het Naziregime ter dood veroordeeld. Zij hadden weliswaar gehandeld volgens de wetten van hun land maar Nürnberg oordeelde dat zij vanuit hun eigen geweten de gruwelijk onmenselijke daden hadden moeten inzien en de ‘wettige bevelen’ weigeren. Hoeveel te meer geldt dit nu voor de “onwettige” onmenselijke gruwel? Miljoenen onschuldigen worden vermoord, verminkt, op de vlucht gejaagd. Tientallen landen worden verwoest. Wanneer komt er een Nürnberg voor de huidige criminele wereldleiders en allen die hun plannen hebben uitgewerkt? Welk proces van “Nürnberg” of “Oost-Ghouta” of “Oost Aleppo” of “Damascus” zal stem geven aan de stemlozen van onze tijd?[U1]  Sadam Hussein en Kadhaffi kunnen deze criminelen niet meer ter verantwoording roepen, Bachar al-Assad nog wel.

  En de Europese Unie, die noch enige identiteit noch enige waardigheid heeft, doet mee aan het ondermijnen van de vrede en de welvaart in de wereld, in dienst van het verwoestend westers-zionistisch imperialisme: onschuldige volken en landen mee uitmoorden en verwoesten, onwettige en onmenselijke sancties opleggen om het leven van fiere onafhankelijke volken te verstikken. Het Syrische volk weet er alles van. En van de sancties tegen Rusland is Europa zelf tenslotte meer slachtoffer dan Rusland. Europa, de vazal van de VS is de grote verliezer.

  Europa heeft alle moreel gezag verloren en is in volle ontbinding, waardoor iedereen zichzelf tracht te redden. Duitsland zal de illegale sancties tegen Rusland opheffen en Frankrijk probeert opnieuw mee te spelen in het Midden Oosten. Het wil dit op een andere manier doen (miljarden dollars brengen verplichtingen mee) dan zich te laten gebruiken door de mollige potentaten van de  golfstaten, die geen toekomst hebben voor de gang van de wereld en voor het uiteindelijk ontwaken van hun volkeren” (prof. Chems Eddine Chitour, 30 juli 2018: www.mondialisation.ca/poutine-le-tsar-de-toutes-les-russies-le-faiseur-de-paix-tranquille/5626957).

  Syrië, dageraad van een nieuwe wereld?

  De oorlog tegen Syrië markeert het einde van een wereldoorlog die een kwart eeuw heeft geduurd. Deze is het einde van “de nieuwe wereldorde”, de ideologie van het neokapitalisme, het neoconservatisme, neokolonialisme en van de Angelsaksische wereldoverheersing. We gaan over van een unipolaire naar een multipolaire wereld.

  WO II eindigde met de overwinning van de Sovjetunie over het nazisme. Hierna werden  wereldorganisaties opgericht zoals de UNO, de UNO Veiligheidsraad, het Internationaal Gerechtshof…, gebouwd op de erkenning van de soevereiniteit van de afzonderlijke landen. Volgens internationaal recht mag er geen oorlog gevoerd worden tenzij bij wettige zelfverdediging of bij een uitdrukkelijk voorafgaand mandaat van de UNO Veiligheidsraad. Dan volgde de Koude Oorlog die eindigde met de ineenstorting van de Sovjetunie en de ontbinding van het Warschaupact. In plaats van de NAVO eveneens te ontbinden, begon deze tegen de afspraken in, de landen van het voormalige Warschaupact en van de voormalige Sovjetunie in te palmen, wat niet zo moeilijk was, gezien de grote haat tegen deze voormalige Sovjetunie. WO III begon dan met de illegale bombardementen op Joegoslavië en de ontmanteling van dit land, gevolgd door de oorlog tegen Afghanistan, Irak, Georgië, Libië, Jemen, eindigend met de oorlog tegen Syrië. Ondertussen hadden er grondige machtsverschuivingen plaats gevonden, waardoor de eigenlijke internationale instellingen eerder marionetten werden in handen van de machtigsten. Wapenbazen, bankiers, lobby’s van grote multinationals wisten hun wil op de leggen om hun belangen te  verdedigen. Hierdoor werd de macht van de internationale organisaties en van de afzonderlijke regeringen ondermijnd (Daniele GANSER, Les guerres illégales de l’OTAN. Une chronique de Cuba à la Syrie, Ed. Demi-Lune, 2017. Noam Chomsky beweert dat alle Amerikaanse presidenten van na WO II als grote criminele oorlogsmisdadigers verdienen veroordeeld worden. Dit boek bewijst dat aan deze lijst van criminele oorlogsmisdadigers Blair, Cameron, Sarkozy en Hollande moeten toegevoegd worden). Het is een lange geschiedenis van onwettige inmenging, afzetten van wettige regeringen, bombarderen van onschuldige volken, onmenselijke ontwrichting van landen voor de belangen van een corrupte elite. Terwijl Al Qaida officieel werd aangeklaagd voor de aanslagen van 9/11 op de Twin torens in Manhatten, werd al Qaida door de NAVO ingezet om oorlog te voeren tegen Libië en Syrië. Hoewel de meeste terroristen uit Saoedi-Arabië kwamen, werd uitgerekend dit land de grote vriend en bondgenoot van het westen!  En voor de rechtvaardiging van deze onmenselijke en onwettige oorlogen, worden monsterleugens  uitgevonden, massaal verspreid en succesvol in de openbare opinie gebeiteld. Inmiddels waren er ook andere verschuivingen. Aanvankelijk was het blijkbaar de bedoeling van de schimmige wereldheersers om de “Arabische wereld” op te zetten tegen de “christelijke wereld” om tot een “creatieve chaos” te komen waardoor zij in de verschillende landen hun belangen veilig konden stellen. Inmiddels is er geen sprake meer van een “clash van de beschavingen”. Het sjiitische Iran is nu een stevige bondgenoot van het orthodoxe Rusland om het multiculturele Syrië, dat overwegend soennitisch is, te beschermen.

  Rusland en China blijven onverminderd druk uitoefenen om terug te keren naar het internationaal recht en de erkenning van de soevereiniteit van de landen. Zij willen geen oorlog en geen confrontatie maar samenwerking. Bij dit Russisch-Chinees  verbond (met o.m. een nieuw monetair systeem, los van de dollar), sluiten steeds meer landen zich aan. Ook de volken zelf willen  terug naar eigen onafhankelijkheid, los van de dictatuur van Washington en de bureaucratie van Brussel. De Brexit blijft ook andere landen inspireren. Misschien was het WK voetbal in Rusland al een voorafspiegeling hiervan. Bij een match tussen een Europees land en een land uit een ander werelddeel, kreeg geen enkele supporter het in zijn hoofd om met een Europese vlag te zwaaien.

  In Yalta (4-11 februari 1945, de Krim, Rusland) werden de kaarten geschud voor de situatie na WO II. Dit gebeurde door W. Churchill, Franklin D. Roosevelt en J. Stalin.  Helsinki, 16 juli 2018 is een Yalta van twee: Vladimir Poetin en Donald Trump. En Poetin is onbetwist de hoofdspeler voor de wereldvrede en wel op Olympisch niveau. Hij heeft eind 2015 Syrië gered van de vernietiging door het westen. En het zullen Rusland en China zijn die Syrië mee mogen en kunnen opbouwen.

  In Syrië werd, meerdere duizenden jaren geleden, de gedachte van een staat uitgedacht en uitgewerkt. Het is duidelijk niet per toeval dat juist hier deze oorlog wordt uitgevochten. Syrië, zijn volk, zijn leger en zijn president konden weerstaan aan de meest gigantische coalitie uit de geschiedenis, samengesteld uit 114 landen, leden van de Verenigde Naties, omdat ze een ware staat hebben die nooit opgehouden heeft te functioneren” (Thierry Meyssan, 31 juli 2018: http://www.voltairenet.org/article202200.html)

             

  En dit nog:

  vOns vorig bericht weer heel uitvoerig met 12 video’s toegelicht: 1. Buitgemaakte wapens, zwaar geschut, munitie, tanks…2. - 4: terugkeer vanuit Libanon 5. Humanitaire hulp vanuit Frankrijk 6. Assad over de Witte Helmen 7. Landmijnen en granaten gevonden in hoofdkwartier van de  WH (is dat voor wondverzorging?) 8. De VS zijn in Syrië om de terroristen te helpen de oliebronnen in te palmen 9. De vermoorde pater Frans van der Lugt getuigt  10-11 Caritas in Damascus en Aleppo 11-12 over het Wahhabisme en de  verschrikkelijke indoctrinatie van kinderen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-83/

  vNogmaals over die ongelooflijke huichelarij van de door het westen geprezen “hulpverleners” van de  WH: http://www.golfbrekers.be/gedankenspielerei/ ; http://www.golfbrekers.be/een-beeld-zegt-meer-dan-1000-woorden-6/

  vBelgen en Nederlanders die wegsmelten onder de hitte, kom naar het zwembad in Damascus: http://www.golfbrekers.be/dit-mag-in-damascus/

  vDit bewijst nogmaals de waanzin van de  hele westerse pers. Allé, TV-kijkers en gazettenlezers, wordt eens wakker: http://www.golfbrekers.be/medeleven-wordt-politiek-correct-ingeslikt/

  vVan Witte Helmen naar zwarte madammen, 2 video’s: http://www.golfbrekers.be/zwarte-madammen-in-actie/

  vKoerden (zo geliefd door de VS?) vertrouwen niet meer op de VS maar onderhandelen wijselijk met Damascus: http://www.golfbrekers.be/beter-met-assad-dan-met-uncle-sam/

  vDe jacht op Assad: https://finding-voices.blogspot.com/2018/07/de-jacht-op-assad-begint-terwijl-israel.html

  vWraak van de  Druzen op de door het westen gesteunde gruwelijke massaslachting in Sweida: http://www.golfbrekers.be/bloed-is-dikker-dan-water

  vGoede informatie met een video over de mysterieuze groep van de Druzen: http://www.golfbrekers.be/de-druzen-een-onbekende-minderheid-in-het-m-o/

  vTwee video’s over de muur tussen Irak en Syrië om de terroristen tegen te houden:  http://www.golfbrekers.be/irak-bouwt-een-muur-op-de-syrische-grens/

  vDe Amerikaanse “Deep State” wil tegen iedere prijs Rusland vernietigen, drie video’s: http://www.golfbrekers.be/deep-state-usa-vreest-niets-meer-dan-de-wil-voor-vrede/

  vHoe Turkije en de  NAVO, de werkelijke bondgenoten zijn van de terroristen, ook van IS: https://freesuriyah.wordpress.com/2016/09/23/een-klokkenluid-vertelt-hoe-de-navo-de-grootste-bondgenoot-is-in-het-bewapenen-en-financieren-van-isis-en-de-fake-coup-van-gulen-2/

   

   

   

  vAmerikaanse maffiapraktijken tegenover Europa om zoveel mogelijk Rusland te treffen, met een video van Dirk Müller:   http://www.golfbrekers.be/wie-is-de-betere-strateeg/

  vDr. Saif al-IslamGadhaffi, kortom Gadhaffi jr., mogelijk president van Libië? Drie video’s: http://www.golfbrekers.be/de-libische-kat-keert-misschien-weer/

  vFoto’s en zes video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6-2/ 

  vDe grote vreugde om de bevrijding en de diepe pijn om de vele doden, 7  video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-7/

  vSamenvatting van Astana 10 met de bittere vaststelling dat de  terroristen beschermd worden door Israël, VS, Canada, Engeland, Duitsland. En de  grootste belemmering voor de terugkeer van de  vluchtelingen blijven de  illegale en onmenselijke “sancties”: https://www.mondialisation.ca/syrie-astana-10-rendue-a-sotchi/5627008

  vEen verslag van Sonja van den Ende die ons vorige week samen met haar man een sympathiek bezoek bracht: http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2018/08/01/de-strijd-om-qara--mar-yacub-syrie

   

  P. Daniel

  04-08-2018 om 21:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  Goede Vrienden,
  Waar een journalist en zelfs een hoofdredacteur slechts van kan
  dromen, krijg ik iedere week. Ik schrijf maar wat, precies zoals ik
  het wil, vanuit de Syrische situatie en enkele dagen later krijg ik
  mijn schrijfsel teruggestuurd, geïllustreerd met een overvloed aan
  video’s. Onbetaalbaar en onbetaald. Heel hartelijk dank aan deze
  trouwe onderzoekers! Ik ben geen journalist en zeker geen
  hoofdredacteur. Ik ben nu monnik in de woestijn van Damascus. Deze
  stek is mijn universiteit van stof, stenen en storm. Hierin heeft ook
  Jezus leren vechten en in navolging van Hem, ontelbare
  woestijnmonniken. Zij waren niet bekommerd om “modern“ of “bij de
  tijd” te zijn en de laatste modetrend te volgen. Zij wilden God
  zoeken, hun medemensen dienen en gingen regelrecht tegen de heersende
  stromingen in. Ook onze wereld wordt beheerst door onmenselijke
  oorlogen en morele ontwrichting, die we krachtig moeten afwijzen. In
  het evangelie van Johannes  noemt Jezus de duivel herhaaldelijk de
  prins van deze wereld. Hij is wel de vorst van de huidige wereld, maar
  niet de kroonprins. Uiteindelijk zal zijn rijk van leugen, eindeloze
  ellende en chaos overwonnen worden door Jezus en zijn Rijk Gods.
  Mensen die het wereldgebeuren goed kennen zijn soms pessimistisch en
  zeggen dat het altijd maar erger wordt. Wij kunnen hen begrijpen en
  volgen, maar niet tot het einde. Ook in de eindeloos lijkende Syrische
  ellende ligt een kostbare hoop. Uit het huidige Syrische lijden kan
  een nieuwe wereld geboren worden, al zal ook deze onvolmaakt zijn.
  Daarvoor is een nieuwe bewustwording nodig en daaraan willen we
  meewerken, voor het heil van de mensen zelf en voor de eer van God.
  Eerst iets over de grote vakantiedrukte uit de gemeenschap en daarna
  klagen we nogmaals het blijvend onrecht tegen het Syrische volk aan.
  In bijgevoegde video’s krijg je overvloedige informatie met
  beeldmateriaal over de verder gaande  bevrijding, de terugkeer van
  vluchtelingen, de ontdekking van steeds meer gruwelen van de
  terroristen, de lievelingen van het westen, de westerse leugenmachine,
  de  gesprekken van Astana 10 en zoveel meer.
  P.Daniel

  04-08-2018 om 21:03 geschreven door Gust Adriaensen


  03-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een regering van zelfbewieroking'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onder de titel 'Een regering van zelfbewieroking' deelt de éminence grise van de politieke commentatoren, Luc Huyse, in De Standaard van 2 augustus, mokerslagen uit aan deze regering van het zelfbedrog.

  De bewindsploeg van de 'verandering' blijkt weinig of niets ten goede, d.w.z, voor het algemeen belang, te veranderen. Integendeel, op een aantal beleidsterreinen presteert zij slechter dan Di Rupo.

  Terecht wijst Huyse ook op de groeiende invloed van de communicatiespecialisten. Zij zijn vooral gespecialiseerd in het fabriceren van goed-nieuws-shows, die een illusoire wereld oproepen die mijlenver van de echte maatschappelijke realiteit staat. Deze regering laat zich door de dikbetaalde specialisten binnen- en rondleiden in De Efteling, wordt volgepropt met zelfgenoegzaamheid en wil zelfs de uitgang van het pretpark niet meer vinden.

  Huyse legt terecht de link tussen de groeiende rijkdom van de partijen (ons belastinggeld) en de sterke ( in democratische zin, nefaste) invloed van de communicatiebureaus. Een reden te meer om de financiering van de partijen, grondig te herzien.

  03-08-2018 om 12:39 geschreven door Gust Adriaensen


  02-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gespreksvormen

  Jan T' Sas heeft het in De Standaard van 31 juli over debatvormen. Hij vermeldt het 'cumulatieve gesprek': alles wordt maar op een hoop gegooid, zonder conclusies. Er is het competitieve gesprek: de deelnemers willen de winnaar zijn, gelijk krijgen. Beide vormen zijn steriel, inefficiënt.

  Gelukkig, schrijft hij, is er nog een derde gesprekssoort, het exploratieve gesprek. Dat beantwoordt aan zeven basisregels: actief naar elkaar luisteren, elke deelnemer aanmoedigen om zijn mening te geven, respect hebben voor elke mening, elk idee in overweging nemen, vragen naar argumenten bij beweringen (waaromvragen stellen), tegenargumenten formuleren en naar een consensus streven.

   Uiteraard kan er inderdaad alleen maar sprake zijn van een echte 'gedachtewisseling' en van een 'voedend en verrijkend debat', wanneer er een 'exploratief' gesprek plaatsvindt. De realiteit is evenwel vaak dat mensen niet echt houden van het uitwisselen van gedachten, van luisteren naar elkaar, van ruimte laten aan elkaar. Zij willen gelijk krijgen, bevestiging ontvangen, geen tegenargumenten, geen vragen, geen twijfels.

  Als in 'debat(?)programma's' als Terzake en De Zevende Dag sterker gestreefd werd naar de toepassing van de basisregels van het exploratieve gesprek, zou er al veel ten goede kunnen veranderen in de manier waarop burgers op straat of aan de toog, debatteren. Maar vaak zie je op tv het tegenovergestelde: kakofonie van stemmen, onderbrekingen, monologen.

  En de moderator laat vaak begaan. Onmachtig om de gespreksteugels in handen te houden? Of is het zo dat dergelijk chaotisch gekissebis als boeiender voor de kijker wordt beschouwd dan rustige, goed onderbouwde, gedachte-uitwisseling?

   

  02-08-2018 om 09:36 geschreven door Gust Adriaensen


  01-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Economie offert mensen op voor winst'

  Paus Franciscus heefttijdens zijn eerste audiëntie na de onderbreking in juli, gewaarschuwd voor de verheerlijking van geld en succes. Economie offert mensen op voor winst, waarschuwde hij de gelovigen.

  Franciscus vertelde hen dat het Bijbelse verbod op afgoderij nog steeds actueel is, omdat de mens niet zonder referentiepunt kan leven en omdat wij in een wereld leven met afwisselende goden, zoals materiële dingen, maar evenzeer ideeën en rollen. Die valse goden beloven het leven, maar nemen het in werkelijkheid weg.

  01-08-2018 om 17:08 geschreven door Gust Adriaensen


  28-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/30

  Vrijdag 27 juli 2018

  Vakantiedrukte

  Plots zijn we hier met acht Nederlandssprekenden, evenredig verdeeld tussen vier Nederlanders en vier Belgen. Sommigen blijven maar enkele dagen en daarom gingen we meteen al op bezoek in het vluchtelingenkamp van Dweyr waar we zorg voor dragen. Daarna maakten we nog een uitstap naar het klooster van Mar Moussa hoog in het gebergte van Nebek. Ondertussen is een vertegenwoordiger van Caritas Toledo toegekomen. Langs de aartsbisschop van Toledo blijven we veel hulpgoederen. krijgen. Met deze man reden fr. Jean en ik naar onze bisschop Abdo Abach in Homs. De bisschop sprak over zijn noden, o.a. medisch materiaal en schoolgerief voor 4000 kinderen. Inmiddels was ook de verantwoordelijke van ons bureau in Homs bij ons gekomen. Hij is een heel gemoedelijk en rustig man maar een ongelofelijk goede organisator. Hij draagt zorg voor de hulpverlening in Homs, Deir Ezzor, Aleppo en Raqqa. Bij onze telefonische afspraak had de bisschop gezegd dat hij heel de dag te bereiken was maar dat hij ons liefst voor de middag ontving. We waren op de middag daar. Na onze gesprekken nodigde de bisschop tot onze verrassing ons alle vijf uit om met hem het middagmaal te nemen. Daarna wandelden we naar het klooster van de paters Jezuïeten om bij het graf van de Nederlandse pater Frans Van der Lugt even te  bidden. Helaas bleken de paters niet thuis te zijn. Dan nodigde de verantwoordelijke van ons bureau ons uit om even bij hem te komen. We zagen in verschillende bureaus een twaalftal jonge mannen en vrouwen ijverig en vriendelijk werken. Het ziet er allemaal erg professioneel uit. Deze mensen hier zorgen voor heel vele families en mensen in nood. En vooraleer we naar huis terugkeerden reden we nog langs de verwoeste wijken die ons doen denken aan het verwoeste Oost Aleppo. In de stad zelf heeft het leven zich helemaal hernomen. En vooraleer deze Spaanse verantwoordelijke voor Caritas terugkeerde, heeft fr. Jean hem nog twee dagen begeleid in Aleppo, zodat hij toch iets gezien heeft van de nood in Syrië  en van de  wijze waarop wij daaraan trachten tegemoet te komen, o.a. met behulp van caritas Toledo.

  Ondertussen zijn de  appels en de peren geplukt, wat weer een gelegenheid geeft om bij ieder bezoek een bak peren of appels mee te geven. Bomen en planten van water voorzien blijft verder een dagelijks werk. Ook deze week gaat de cursus Project Management nog door waarvoor onze dagorde wordt aangepast. ’s Avonds blijven de meeste deelnemers nog wat “hangen” en organiseren een volksdans of een gezelschapsspel. Vrijdag en zaterdag is er geen cursus en zo maakten we met zijn allen deze middag een uittap naar de bergen. In het kapot geschoten huis dat we vroeger al als  rustplaats gekozen hadden  plaatsten we het eten dat wij bij hadden. De meesten klommen dan te voet verder naar de Libanese grens en als iedereen weer terug was, hebben we met een 35-tal personen gegeten. Vooral voor onze gasten was het een aangename verrassing.

  Wahhabisme en het westen

  Prins Mohammad bin Salman, de toekomstige koning van Saoedi-Arabië laat zich in een interview in de Washington Post ( 28 maart 2018) ontvallen dat het de westerse bondgenoten waren die gevraagd hebben  het wahhabisme te verspreiden langs moskeeën en scholen.  Om de invloed van de  Sovjetunie te bestrijden  koos het westen de radicale vleugel van de islam, het wahhabisme en wilde  op deze wijze iedere gezonde ontwikkeling van het volk en iedere anti-imperialistische aspiratie onderdrukken. Aan de oorsprong hiervan liggen de Britten met de meest fanatieke en fundamentalistische prediker aller tijden: Muhammad bin Abd al-Wahhab, die midden 18e eeuw het wahhabisme in Saoedi-Arabië stichtte. Het is een extreem agressief systeem van blinde ijver, ritualisme en onwetendheid om mensen schrik aan te jagen, hen tot absolute onderworpenheid te brengen, lijdzaam te doen toezien dat hun land geplunderd wordt zonder enig verzet te bieden. Dit systeem schakelt iedere vorm uit van gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, ontwikkeling, rechtvaardigheid of democratie en het louter uiterlijk ritualisme zorgt er voor dat de mensen geen enkele zin hebben om zich hiertegen te verzetten. Alles wordt gerechtvaardigd “in de naam van God” en “in de naam van de islam”. Het wahhabisme krijgt steun van de moslimbroeders, die zelf gesteund worden door het westen. Vanaf het midden van de 20e eeuw trachten moslimbroeders regeringen omver te werpen en te  vervangen door een radicale islamitische staat. Ondertussen stromen de rijkdommen van die landen naar de VS, Europa, Japan, Australië. Een voorbeeld is Indonesië. Van een lekenstaat onder Sukarno werd het land sinds 1965 vlug een wahhabitische staat, beroofd van zijn rijkdommen, zijn identiteit, zijn cultuur en toekomst. Ondertussen zijn de Indonesische extremisten als huurlingen van het westen beroemd in heel de wereld en ze trachten overal nihilisme, cynische, corruptie en geweld te brengen. Hierbij is uiteraard Syrië een doorn in hun ogen. Het is een bij uitstek lekenstaat met een uitzonderlijk rijk verleden en een land waar alle etnische en geloofsgroepen in harmonie samenleven. Zo gaat het wahhabisme hand in hand met de westerse, imperialistische plunderaars en wordt steeds sterker.

  Slechts heel weinigen van de aldus gekoloniseerde en uitgebuite landen realiseren zich dat het wahhabisme noch God noch het volk dient maar alleen de belangen en de gulzigheid van het westen… Totdat de laatste boom valt, de laatste rivier en stroom vergiftigd is, totdat er niets meer overblijft. Tot dan zal het een totale, absolute onderworpenheid zijn; totdat alles verbrand is, zwart of grijs. Misschien zullen dan enkele nederige scheutjes van bewustwording en weerstand beginnen te groeien”. (Andre Vltcheck, 18 juli 2018: https://www.mondialisation.ca/le-wahhabisme-saoudien-au-service-de-limperialisme-occidental/5626643)

  Sta me toe…

  … nog even terug te komen op het gouden jubileum van de encycliek Humanae vitae (25 juli 1968) van Paulus VI.

  Vooreerst is dit onderwerp een deel van mijn (onderwijzers)leven. Zoals iedereen ben ook ik begonnen als een onbeduidende docent in de  theologie, die aanvankelijk doet wat iedereen doet: napraten en naschrijven wat mannen met groot gezag zeggen en schrijven. Met de vreselijke kritiek op Humanae vitae en op Paulus VI had ik altijd wel veel moeite. Ondertussen werd ik bevriend met deskundigen uit de medische wereld die vanuit hun kennis daarmee op dezelfde wijze moeite hadden. En zo is onze overtuiging gegroeid dat “contraceptie” inderdaad een catastrofe is zowel voor de lichamelijke als voor de geestelijke gezondheid van het volk, wat we in ons boek ook konden staven en waarop we tot heden nog geen zinnige tegenargumenten hebben ontvangen. We waren overtuigd dat de nieuwe haalbare  alternatieven, contraceptie overigens achterhaald en overbodig  maakt, al dringt dit niet door in de openbare opinie (https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-hoe-een-paus-gelijk-kreeg/). (Na mijn vorig bericht kreeg ik van een echtpaar weer een bevestiging, die aantoont hoe bepaalde ernstige problemen na het achterwege laten van “de pil” ook voor goed verdwenen).

  Vervolgens is dit thema beslissend voor de strijd tegen de veelvormige morele ontwrichting. Omdat de visie van Humanae vitae grotendeels werd verworpen,  er geen interesse was voor de schitterende nieuwe perspectieven en geen verweer was tegen de gecommercialiseerde contraceptie, was er ook geen verweer tegen al wat in  het verlengde ligt: abortus, sterilisatie, manipulatie met het beginnende menselijke leven, in vitro  fertilisatie, “draagmoederschap”, losse relaties van homo’s en lesbi’s als “huwelijk”, transgender, euthanasie… Bovendien werd een en ander plechtig tot “mensenrecht” verheven, zodat er ook geen basis meer is om aan gewetensvolle geneesheren en christelijke  instellingen enige gewetensvrijheid te gunnen om niet verplicht te worden hieraan mee te werken.

  In katholieke middens in het westen zijn er deze dagen toch enkele artikels verschenen die verwijzen naar het gouden jubileum van Humanae vitae. Kardinaal DiNardo van Galveston-Houston, voorzitter van de Noord-Amerikaanse bisschoppenconferentie prijst de moedige en juiste visie van Humanae vitae. De Canadese bisschoppenconferentie heeft een verklaring uitgegeven, The Joy of Married Love, waarin ze de leer van Humanae vitae en de theologie van het lichaam van Johannes Paulus II sterk aanprijzen. Deze moed en dit inzicht hebben we bij Europese bisschoppen nog niet gevonden. In Frankrijk zijn er hier en daar groepen van jonge mensen die ondubbelzinnigdurven getuigen van de  waarheid van Humanae vitae.  In het Nederlandse taalgebied, afgezien van een uitgesproken katholiek nieuwsblad,  blijft het bij vage beschouwingen over pro en contra’s, nog steeds verdoofd door een contraceptieve roes, waarbij ieder dieper inzicht ontbreekt.

  Het is waar dat Paulus VI niet de duidelijke argumenten kon geven  die nu uitgewerkt kunnen worden op grond van de ontwikkelingen van de halve eeuw die daarop volgde. Hij heeft het wel voorzien. Het is niet waar dat hij zelf enige twijfel had en “uit angst” of “krampachtig machtsvertoon” dan maar voor een kleine minderheid koos en de mening van de grote meerderheid verwierp. We hebben dit fabeltje in ons boek ontmaskerd. De “minderheid” had een duidelijk verantwoorde mening. Op de valreep stuurde Mgr. K. Wojtyla (die helaas wegens de  beperkingen van het toenmalige Oostblok niet aan de  gesprekken in Rome kon deelnemen) zijn “Memorandum van Krakau” (februari 1968) naar Paulus VI. Hierin wordt de sterke personalistische visie van de totale gave van zichzelf ontwikkeld, waaruit blijkt dat contraceptie hiermee radicaal in tegenstrijd is. Als paus Johannes-Paulus II zal hij dit later uitwerken in zijn catecheses tot een “theologie van het lichaam”. De “meerderheid” had  geen duidelijke argumenten en stelde voor het oordeel over te laten aan de echtparen zelf en ze bracht, om druk uit te oefenen, meteen deze zienswijze (die als louter interne raadgeving aan de paus geheim moest blijven) in de openbaarheid en deze werd als officiële verklaring bejubeld. Hiermee werd het volksverlangen naar vrije contraceptie sterk aangemoedigd, terwijl de degelijke argumenten contra, van het Memorandum van Krakua pas in 2014 openbaar werden. Daarmee ontstond er een meerderheid tegen het standpunt van Paulus VI. Deze vroeg in 1967 de opvatting van de nagenoeg 200 synodevaders en slechts van  25 kreeg hij een antwoord. Steevast worden onze kardinaal L.J. Suenens en de Duitse kardinaal J Döpfner aangehaald als de aanvoerders van de “meerderheid”. Als hulpbisschop schreef L.J. Suenens een boekje over “Liefde en zelfbeheersing” (1960) waarin hij duidelijk stelde dat de Kerk nooit contraceptie kan of zal toestaan omdat het tegen de natuurwet is en daarover heeft de Kerk geen zeggenschap. Daarna was hij blijkbaar niet bezig met contraceptie zelf maar met het grote voordeel van een “collegiale beslissing”. Hij meende dat, indien de paus alleen een beslissing nam die tegen de mening van velen inging, dit een gezagscrisis kon veroorzaken en daarin had hij gelijk, maar hij begreep toen niet dat de zaak zelf dit meer dan waard was. En kardinaal J. Döpfner zag zelf het immorele van contraceptie toen ook niet duidelijk in en wilde daarom in de Duitse bisschoppenconferentie in deze heikele aangelegenheid het democratisch principe laten gelden van een vrije stemming. De meerderheid koos er voor om aan de echtparen het oordeel over te laten om al of niet contraceptie te gebruiken. Vijf dagen voor zijn dood (24 juli 1976) sprak hij met professor Fleischmann en bekende dat hij, hoe meer hij hierover nadacht, des te meer hij tot de overtuiging kwam dat de paus eigenlijk gelijk had.

  Met deze strijd zitten we in een grote en verwarrende stroming. Europa heeft besloten om God uit te sluiten, zijn christelijke wortels te verloochenen, zijn identiteit te verwerpen en de waardigheid van het menselijke leven te ontkennen. Inmiddels moeten we gewoon toegeven dat we de oorlog tegen de morele ontwrichting verloren hebben, mede omwille van de verwerping van de visie van Paulus VI. Wel moeten we ons inzetten om weerbaar te blijven en om hier of daar toch nog een veldslag te winnen. Terwijl er goede wetenschappelijke alternatieven zijn voor een welbewuste vruchtbaarheidsbeheersing (bv. sensiplan®), is contraceptie immoreel en vernietigend op fysisch, menselijk en moreel vlak. Ze tast het diepste wezen aan van het huwelijk als wederzijdse totale overgave van zichzelf. Paulus VI had de moed om hiervan te getuigen en radicaal tegen de heersende trend in te gaan. Hij had volkomen gelijk.

  En dit nog:

  vUitgebreide illustratie van ons vorig bericht: video 1 nogmaals over de Witte [S]Helmen, 2 en 3 veroveringen van het Syrische leger bij de Golan, 4 In Daraa herneemt het leven zich, 5. Evacuatie van rebellen, 6. Quneitra, 7. Al Harah:   http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-82/  

  vDe gruwelijke slachting in al-Sweida met video’s: http://www.golfbrekers.be/een-voetnoot/

  vAleppo herleeft langzaam:  1. Kunstenaar Nawaat Badawi keert terug 2. Voetballen 3 dans  en sport 4. Het leven herneemt zich 5. Bab al Faraj klokkentoren 6. Uit liefde voor Aleppo: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-11/

  v1. Al Qaida dankt WH; 2. WH in gevaar en geëvacueerd 3. door Israël 4. Rol van Israël, 5 tot 12 erg dubieuze inzet van de  WH: http://www.golfbrekers.be/witte-helmen-worden-beloond-voor-hun-diensten/

  v2 video’s: http://www.golfbrekers.be/zo-ziet-het-eruit-in-idlibistan-het-paradijs-der-gematigde-rebellen/

  vEen lange, wollige uitleg voor een simpele werkelijkheid: de Witte Helmen  verbonden met terroristen en gespecialiseerd in het maken van valse beelden om het Syrische Leger in zijn bevrijdingswerk zo veel mogelijk te hinderen en belasteren, worden door Israël nu geëvacueerd om… in Europa terecht te komen? Goed nieuws: wij zijn hier bevrijd van deze terroristische “bevrijders”: https://nos.nl/artikel/2242689-evacuatie-van-bekritiseerde-witte-helmen-lijkt-blijk-van-waardering.html

  vEen  uitleg over het feit dat de ontwrichtingsplannen van het westen in Syrië uiteindelijk mislukt zijn. Daarom wil het een nog grotere oorlog tegen Syrië: http://www.golfbrekers.be/de-plannen-in-syrie-zijn-mislukt/

  vOver de blijvende  terreur vanwege het zionistische regime: http://www.golfbrekers.be/de-vijand-van-mijn-vijand/

  P. Daniel

  28-07-2018 om 11:54 geschreven door Gust Adriaensen


  27-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert onder vuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mia Doornaert noemde een auteur 'een marginaal mannetje', toen die haar niet geschikt vond om voorzitter te worden van het  Vlaams Letterenfonds.

  Met ‘een marginaal mannetje’ is Doornaert niet aan haar proefstuk wat de persoonlijke beledigingen betreft. David Van Reybrouck krijgt er in een column van haar  ook flink van langs. Grasduinend in haar columns van de laatste jaren, ontstaat een beeld van een intolerante, agressieve, uiterst rechtse militante, die het meer moet hebben van denigrerende persoonlijke aanvallen dan van een onderbouwde mens- en maatschappijvisie.

  Een aantal voorbeelden. ‘De verontwaardiging van de weldenkenden (en zij bedoelt de ‘linkse’ westerse intelligentsia) pleegt selectief te zijn’, schrijft zij naar aanleiding van de dood van Castro. Wat graag haalt ze 'de fijnproevers van Europees links' over de hekel. Die volgens haar 'decadente kiezers' stemmen massaal op figuren als als Corbyn bij Labour en Sanders bij de Amerikaanse Democraten. Doornaert legt in een van haar columns een zeer sterk verband tussen criminaliteit en etnie of religie, waarmee ze zich wel op erg glad ijs begeeft.

  En elders luidt het dat 'de kernuitstap een van de paars-groene blokken aan het been van ons land is’. Ze haalt allerlei kwaadaardige truken boven om de mensen die bezorgdheid uitdrukken voor het lot van vluchtelingen en voor de groeiende harteloosheid en vijandigheid in onze samenleving, in het verdomhoekje van de linksige gutmenschen te zetten.

  Doornaert, vindt het nodig om de rectoren (en meer dan 1000 academici) als 'politiek correcten' te etiketteren, die het aan 'academische sereniteit' ontbreekt, wanneer zii n.a.v. het doodschieten van een vluchtelingenkind een open brief publiceren.Ze beschouwt de betogingen in Gaza (die geen enkel serieus gevaar opleveren voor Israël) schamper als 'mensenofferrituelen door Hamas', en de verontwaardiging over de slachting als 'eenzijdige pavlovreacties over de slechte Israëli's en Amerikanen. Zij kadert de misdaden in Telford op een ongenuanceerde, racistische manier en beschuldigt de politie van lafheid /bevooroordeeldheid, zonder daar voor bewijzen te leveren

  En om op een wat luchtiger noot te eindigen: in een column noemde ze Bart De Wever een ‘uitmuntende latinist’, wat een schaterlach veroorzaakte bij de ‘westerse intelligentsia’ en vermoedelijk ook bij De Wever, die enkele jaren geleden graag Latijnse citaten rondstrooide, plukklaar te vinden in de Dikke van Dale.

  Uiteraard heeft Doornaert haar freedom of speech, maar bij de intensiteit van de door haar gekozen profilering, is het niet te verwonderen dat in schrijvers- en andere kringen vraagtekens rijzen bij de haar aangeboden functie.

  Maar misschien heeft minister Gatz al veel ongerustheid weggenomen door te verklaren dat die functie niet veel om het lijf heeft. Een uitspraak die in deze tropische temperaturen bij schrijvers en andere 'linksige, westerse, elitaire intelligentsia' een mildere stemming en gl(r)imlach kan genereren. Hopelijk geldt dat ook voor barones - voorzitster -columniste -experte Mia Doornaert. Hoewel. 'Keizerin' Mia, zonder kleren...

  27-07-2018 om 17:42 geschreven door Gust Adriaensen


  26-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Showregering

  De basis en het uitgangspunt voor de begroting moeten altijd zijn: objectieve, onpartijdige cijfers. Daar zorgt het zgn. monitoringcomité voor.

  Wedden dat er door de regering met lof over het comité zou gesproken zijn, mochten de cijfers gunstig zijn geweest?

  Nu deze regering-van-de-verandering niet hoorde wat ze wilde hoorde, valt de objectieve rekenmeester in ongenade.

  Het tekent nogmaals het voornaamste kenmerk van deze regering: veel show-, nep- en fakegedoe, geringe democratische ingesteldheid.

  26-07-2018 om 15:38 geschreven door Gust Adriaensen


  24-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De regering: een ezel die geld schijt

  De miraculeuze financiële ingrepen van deze regering.

  -Tot voor 48 uur: een begrotingstekort van 2,6 miljard euro.

  -Enkele uren vergaderen op Hertoginnendal.

  -24 uur geleden het triomfantelijk bericht: 'Begroting in evenwicht! De 2,6 miljard zijn gevonden!!'

  Hoera, hoera, hoera!!!!

  Het fake news van Trump heeft een echte concurrent gevonden.

  24-07-2018 om 15:33 geschreven door Gust Adriaensen


  23-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/29

  Vrijdag 20 juli 2018

  Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

  Een project voor gehandicapten

  De cursus Project Management,  door het echo-team vorige week hier begonnen, werd deze week verder gezet. De vijf groepen van 7 personen hebben allen een eigen project gekozen en uitgewerkt: voor kinderen, voor jeugd, voor verlaten vrouwen en een project voor de recyclage van plastic. Het project dat door de gemeenschap wordt uitgewerkt betreft de gehandicapten. Vroeger kwamen gehandicapten reeds regelmatig hier maar nu willen we er meer systematisch werk van maken. Er zijn een 150-tal gehandicapten in Qâra en we kunnen voorlopig voor een 40-tal zorg dragen. Voor de oorlog schaamden families zich over de gehandicapten en ze werden ook uit het openbare even gehouden. Dit is al grondig veranderd. Nu wordt een plan uitgewerkt voor hen: in het klooster zou een vaste plaats voor hen voorzien worden waar ze vijf dagen per week welkom zijn, kinderen en groteren afzonderlijk. Voor iedere vier gehandicapten wordt één monitor voorzien. Er is een strikte dagorde van werk, fysiotherapie, spel, vorming (tekenen, schilderen, knutselen, hygiëne, lichaamsverzorging…) en er wordt rekening gehouden met de noden van ieder afzonderlijk. Het project zit goed in elkaar, hopekijk kan het ook zo gerealiseerd worden.

  Dankbare herinnering

  Dinsdagmiddag komt een groepje Hezbollah soldaten ons bezoeken. Ze hebben een cameraman bij die alles filmt. Er zijn mannen bij die hier waren tijdens de dramatische periode van november 2013 toen alles er op scheen te wijzen dat onze laatste uren geteld waren omdat we door duizenden zwaar bewapende terroristen omringd waren. Uitvoerig werden herinneringen opgehaald… Ook werden met droefheid de kameraden herdacht die hier toen gedood werden. Wij zaten weggedoken in de crypte: zusters, fraters, kinderen, mannen, vrouwen, enkele vluchtelingen… Een man kwam ons regelmatig op de hoogte houden van het gevaar. Ondertussen hoorden we onafgebroken schieten en af en toe een voltreffer vlak bij. Er werd af en toe ook voor eten gezorgd … totdat uiteindelijk een man op die zondag morgen de crypte binnen tuimelde met de uitroep: Het is voorbij! Blijkbaar waren de terroristen in groepjes over de bergen gevlucht naar Libanon. We konden voor hen getuigen: wanneer wij nu, naast de Rode Halve Maan, een grote organisatie van hulpverlening kunnen zijn in heel Syrië, dan danken we dit aan het feit dat jullie ons leven toen gered hebben. Hun antwoord luidde: wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.

  Dwayr

  Ruim drie maanden geleden bezocht ik het vluchtelingenkamp Dwayr ten N.  van Damascus, ingericht voor mensen die bevrijd werden uit Oost Ghouta (zie ons fotoverslag XIII/15 van 13 april 2018). Donderdag had ik de kans samen met Nederlandse vrienden, die enkele dagen bij ons verblijven, opnieuw dit kamp even te bezoeken. Aanvankelijk werden hier ‘n 18.000 mensen opgevangen en nu is nog slechts één zesde hiervan aanwezig, de anderen konden al terugkeren naar hun huizen. De gezellige drukte die we bij ons eerste bezoek zagen, is weg. De hulpverleners die er nog zijn, konden we alleen maar gelukwensen met hun werk. En bij onze terugkeer in Mar Yakub wachtte ons nog iets wat we zelf totaal niet verwacht hadden: gebak en gelukwensen omdat het inderdaad op deze dag 54 jaar geleden is dat ik tot priester werd gewijd in de abdij van Postel. Heer Jezus, ontferm u over mij.

  Hoop op vrede

  De hoop op vrede wordt in Syrië al zeven jaar kapot gebombardeerd. En toch houden volk, regering, leger en bondgenoten niet op met hopen. De zuivering in het zuiden gaat onverminderd verder, het leger behaalt de ene overwinning op de andere, grote hoeveelheden wapens en zwaar materiaal worden buitgemaakt en de  bevolking van Daraa komt massaal op straat om de bevrijding door het Syrische leger te vieren. De Witte Helmen worden ontmaskerd als groep, die verbonden is met Al Nousra en zijn  dus  steeds meer als terroristen in gevaar. Deze gevierde “beschermers van het volk” doen nu beroep op bescherming vanwege hun westerse broodheren.  Ondertussen voelen de Koerden (PYD) zich flink verraden door de VS en willen normale relaties met Damascus. En de president van Rusland heeft een ontmoeting gehad met de grote man van Amerika, die niet veel te zeggen heeft tenzij na middernacht op twitter. Het eigenlijk bestuur van de  VS bestaat in het wereldwijd oorlog voeren en dat wordt goed geregeld door de lobby’s van het industrieel-militair complex. Deze belangengroepen verwijten Donald Trump dat hij niet geprotesteerd heeft bij Poetin voor de schendingen van de  rechten van de  mens. Een verhaal van de splinter en de balk! De VS hebben na 9/11  niet minder dan  6 miljoen mensen gedood en 6 landen verwoest door illegale oorlogen. (Nicolas J.S. Davies, Blood on our hands, Nimble Books LLC, 2010).De laatste presidenten van de VS zijn allemaal oorlogscriminelen, schuldig wegens misdaden tegen de menselijkheid. En zij menen anderen de les te kunnen spellen! Toch worden de terroristen inmiddels in Syrië deskundig en systematisch opgeruimd. Na het zuiden blijft Idlib als laatste bolwerk van de terroristen nog over. En natuurlijk de Golanhoogten.  Sinds de strategische hoogte al-Harah, de sleutel voor de bevrijding van de Golanhoogten, weer in handen van Syrië is, geraakt het zionistisch regime steeds meer in paniek. Iran wil in Syrië blijven om de terroristen te verdrijven, zolang  als Syrië dit wenst. Zolang het zionistische regime Syrië (en andere landen) blijft ontwrichten, zal het zijn eigen staat steeds onveiliger maken. De bedoeling van Syrië en Rusland blijven onveranderd: erkenning van het internationaal recht. Dit betekent dat alle wetten en regelingen die de zionisten aan de bevolking in de onwettig bezette gebieden opleggen, geen enkele waarde hebben. De bezette gebieden teruggeven aan de wettige eigenaars en de aangerichte schade herstellen, dat is de enige zinvolle bijdragen aan de veiligheid van Israël. Het zionistisch regime blijft voorlopig echter in de tegenovergestelde richting lopen en heeft bovendien zijn staat inmiddels officieel als racistische staat opgericht.

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer heerlijk en zeer overvloedig geïllustreerd: in video 1 krijg je uitleg over die precisie-raketten, 2,3,4,5 over de huichelarij van Netanyahu, 6 over het oecumenisch gebed in Bari en 7, 8,  9, over Daraa en de  terugkeer van de  vluchtelingen, 10 aanvallen van Israël, 11, 12, 13 gebed in Bari, 13 interessant interview met Mgr Jeanbart, 14, 15, 16, 17 oorlogsmisdaden van VS in Raqqa en elders : http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-81/  

  vSchitterende voorstelling van het blijven verder draaien van de  carrousel  van de leugens omtrent de “chemische aanvallen”. In Douma werd geen zenuwgas gevonden wel chloor (dat de Witte Helmen gebruikten voor de kinderen die moesten meespelen in hun opgezette scène[U1] : http://www.golfbrekers.be/de-media-oorlog-tegen-syrie-video-met-vraaggesprek/

  vDood van een commandant van al Nousra: http://www.golfbrekers.be/volksopstand/

  vZiehier de “America first” beweging die de buitenlandse politiek toch geheel anders ziet dan met militair gewed andere (onschuldige) landen ontwrichten, zoals de Amerikaanse leiders willen: www.americafirstparty.org/news/2018/PressRel2018_04_16.shtmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/America_First_(policy) Uit het boek dat net verschijnt: Jeanneke MONSHOUWER, Trump, Grondwet en wereld ( www.andernieuws.eu)

  vDe Bundestag erkent de wettigheid van Rusland in Syrië en de totale onwettigheid van de aanwezigheid en de  activiteiten van de VS, VK, Frankrijk. In gesprek met Richard Labévière: https://www.mondialisation.ca/syrie-les-forces-occidentales-desavouees-par-le-bundestag/5626669

  vWie de moed heeft om deze video van ruim 5’ te bekijken/beluisteren ziet en hoort hoe alle kopstukken  van de  VS regering al jaren de terroristen steunen en bewapenen:http://www.golfbrekers.be/de-oorlog-in-syrie-vsa-gaf-herhaaldelijk-toe-terroristen-gefinancierd-te-hebben/

  vIets over de plaats van de vrouw in de  Syrische maatschappij: http://www.golfbrekers.be/vrouw-en-carriere-in-syrie/

  vOnderlinge strijd van de  terroristen in Idlib: http://www.golfbrekers.be/iemand-een-zakdoek/

  vOver de Koerden:http://www.golfbrekers.be/koerden-zijn-blij-met-menu-uitbreiding/

  vTrump-Poetin: http://www.golfbrekers.be/peter-ford-een-analyse-trump-poetin-gesprek/

  vInformatie over Tunesië:  http://www.golfbrekers.be/tunesie-moderne-islam-in-de-praktijk/ ; http://www.golfbrekers.be/tunesie-david-tegen-goliath/

   [U1]

  23-07-2018 om 13:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eeuwige terugkeer van het fascisme

  Auteur Rob Riemen stelt in 'De eeuwige terugkeer van het fascisme', dat het begin van het hedendaagse fascisme moet vergeleken worden met het begin van het twintigste-eeuwse fascisme en niet met het einde ervan. Hij heeft gelijk.

  Er zijn onweerlegbare overeenkomsten en parallellen tussen die twee 'startfases'. Dat extreem rechts moord en brand schreeuwt wanneer verwezen wordt naar de jaren '30, is veelzeggend. Het is een uiting van een in rechtse nationalistische en populistische kringen wijdverspreide vorm van negationisme. Het is hun manier om de gevaarlijke en ontmenselijkende elementen van hun maatschappij- en mensvisie te banaliseren, te minimaliseren, te ontkennen.

  De geschiedenis heeft ons echter geleerd dat fascisme van in het begin een dynamiek in zich heeft en vitaliseert, die leidt naar de totale misdaad tegen de menselijkheid. 

  23-07-2018 om 07:36 geschreven door Gust Adriaensen


  22-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Angst verkoopt'

  Joris Luyendijk in De Standaard (20 juli 2018)

  -----------

  'Angst verkoopt. Woede verkoopt. Geweld verkoopt. Onzin verkoopt. Geruststellende leugens verkopen.

  Zelfkritiek verkoopt niet. Ambiguïteit ook niet. Erkenning van onze machteloosheid doet het bar slecht, en een oproep tot zelfopoffering is commerciële en politieke zelfmoord.'

  22-07-2018 om 07:24 geschreven door Gust Adriaensen


  21-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'In Reties Velden'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Retie loopt sinds mei  het project ‘In Reties Velden’.

  Op 23 percelen, verspreid over de gemeente, werden klaprozen ingezaaid, als herinnering aan de 23 Retiese soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij die plekken werden borden geplaatst met daarop meer informatie over de gesneuvelden en een gedicht.

  Het gemeentebestuur stelt een brochure ter beschikking, met fiets- en wandellussen langs de 23 percelen.

   Een fraai initiatief waarin geschiedenis, herdenking en natuur gecombineerd worden.

  21-07-2018 om 10:16 geschreven door Gust Adriaensen


  20-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  De voorbije dagen ging alle aandacht naar het WK voetbal, schitterend
  georganiseerd door Rusland en naar de topontmoeting Poetin-Trump. Wij
  willen echter iets van blijvende waarde vieren: een geloofsbelijdenis
  en een encycliek van Paulus VI precies een halve eeuw geleden.
  De apostel Petrus getuigde voor Jezus: “Gij zijt de Christus, de Zoon
  van de levende God” (Matteus 16, 16). Dit was de eerste
  geloofsbelijdenis van de Kerk, die herhaald werd tijdens de  grote
  concilies (Nicea 325, Constantinopel 381, Lateranen 640…). In de
  verwarring van het grote schisma van de protestantse hervorming,
  hernieuwde Pius IV in 1564 de geloofsbelijdenis. En op 29 juni 1968
  gaf Paulus VI ons zijn krachtige geloofsbelijdenis van het Volk Gods
  voor de generatie van mei ’68, geobsedeerd door vrijheid zonder
  verantwoordelijkheid. Een maand later schreef hij zijn encycliek
  “Humanae vitae” (25 juli 1968) als een loflied op de natuurlijke
  overdracht van het menselijk leven en een afwijzing van kunstmatige
  geboorteregeling, die de eenheid en waardigheid van de
  huwelijksgemeenschap ondermijnt.
  Een groot deel van de westerse intelligentsia had dit zo niet
  begrepen. Verblind door het ongezien farmaceutisch succes van “de
  pil”, ontketende zij een storm van protest. Gilfredo Marengo, prof.
  aan het Theologisch instituut Johannes Paulus II (Lateranen, Rome)
  publiceert nu een studie  over het ontstaan van de encycliek Humanae
  vitae vanuit de (vervroegd geopende) archieven van het Vaticaan.
  Hieruit  blijkt dat Paulus  VI grondig en  lang (1963-68) heeft
  nagedacht,  zich zeer ruim liet informeren en heel goed wist wat hij
  schreef. Deze encycliek was profetisch en providentieel. Hiermee
  verdwijnen nagenoeg alle bezwaren van onze gezaghebbende
  intellectuelen naar de prullenmand.  Inmiddels zijn er al atheïstische
  feministen die deze paus groot gelijk geven (Sabrina Debusquat,
  J’arrête la pilule, Ed. Les Liens qui Libèrent, 2017). De voorbije
  halve eeuw bewees overigens op verpletterende wijze dat de hormonale
  contraceptie zonder meer catastrofaal was/is, zowel voor de
  lichamelijke als voor de geestelijke gezondheid van het volk.
  Dit jaar wordt paus Paulus VI heilig verklaard en zo is 2018 het jaar
  van paus Paulus VI. Op eminente wijze heeft hij het christelijk geloof
  én de waardigheid van het menselijk leven verdedigd tegen de heersende
  stroom in. In Jezus’ Naam heeft hij hiervoor zijn leven gegeven.
  (https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-hoe-een-paus-gelijk-kreeg/)
  P. Daniel

  20-07-2018 om 19:05 geschreven door Gust Adriaensen


  19-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfbewuste christenen broodnodig

  (19 juli 2018)

  Uit statistische gegevens  kan afgeleid worden dat, als de nu geconstateerde demografische en religieuze evolutie zich verderzet, 'er binnen afzienbare toekomst nieuwe democratische 50+1% meerderheden (van moslims) binnen kieskringen mogelijk zijn'. Dat maakt sommige mensen ongerust.

  Als deze evolutie als niet gewenst en als een gevaar wordt beschouwd, dan rijzen er enkele vragen, vooral gericht aan de burgers en beleidsmakers die voortdurend op dat gevaar wijzen en het ook exploiteren voor electoraal gewin. De demografische evolutie is zeer ongelijk tussen 'autochtonen' en 'allochtonen'. Wat denken zij daaraan te kunnen doen? Vaak durven zij wel erg populistisch en vulgair de 'allochtonen' schofferen met hun 'kweekgedrag', maar durven zij ook wijzen op het lage geboortecijfer bij de 'autochtonen'?

  Het is ook duidelijk dat in onze diverse religieuze samenleving, een sterk christendom de angst kan wegnemen en voor stabiliteit kan zorgen. Waarom hebben de 'autochtonen' en masse het christendom afgeschud? Waarom hebben politici het voortdurend over ‘onze normen , waarden en identiteit’ die hun bronnen hebben in het christendom, maar zijn ze als de dood om zich christen te noemen, laat staan als christen te pratikeren, en doen ze in eigen kring en in het maatschappelijke debat tussen ‘autochtonen’ , maar al te graag spottend en/of agressief over christendom en Kerk. Waarom willen zij het christendom helemaal terugdringen tot het privéleven? Waarom ontkennen zij vol ijver voortdurend de relevantie van het christendom voor het openbare leven? Waarom doen sommige politici en partijen er alles aan om het christendom en de Kerk een plaats op het publieke forum te ontzeggen?

  Mark Van de Voorde schrijft in Tertio terecht: ‘Zoals een plant zonder wortels sterft, gaat ook een samenleving dood als men ze afsnijdt van haar beschavingswortels. Dat doen vandaag zelfs pleitbezorgers van de eigen identiteit. In een opiniestuk voor De Tijd (16/5) schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “het christendom deel van ons cultureel erfgoed” is, maar hij noemt the spirit of religion “achterhaald’ . Wie het christendom als “cultureel erfgoed” (iets voor musea?) wil bewaren, maar christenen voor wie “hun religie hun dagelijkse handelen bepaalt” tegelijk “de laatsten van het verleden, niet de eersten van de toekomst” noemt (dixit De Wever), schrijft de overlijdensakte van zijn identiteit. Wie voor de Europese identiteit de geest van de religie achterhaald noemt en ook nog eens de christelijke naastenliefde passé vindt, bereidt de al suïcidale beschaving voor op zelfdoding.’

  Hoe kunnen 'autochtonen', die hun identiteit selectief vastknopen aan bv. een kledingstuk, maar de echte wortels en bron van hun normen en waarden, van hun beschaving, namelijk christendom en Kerk, zonder problemen als lompen van zich hebben afgetrokken en in de vuilnisbak hebben gekieperd, of ze in het beste geval als interessante museumobjecten beschouwen, nog echt geloofwaardig over 'identiteit' orakelen? .

  Wat onze samenleving nodig heeft, is een groeiend aantal zelfbewuste christenen, een geloofs- en kerkgemeenschap die haar belangrijke maatschappelijke rol kan/mag vervullen, zonder agressie, zonder een populistische wij-zijpolarisering.

  Voortdurend herinneren aan de waarden en idealen van de Verlichting, aan de rechten van de mens, aan de gelijkheid, wordt inhoudloos, ridicuul en provocerend, wanneer de grossiers in angst voor de islam, bepaalde waarden en rechten zonder scrupules voor zichzelf en hun maatschappijvisie opzijzetten en enkel aan 'de anderen' opleggen.

  19-07-2018 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  17-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Is onze samenleving suÔcidaal?'
  (17 juli 2018)
  (Uit Tertio)
  De mening van Mark Van de Voorde

  Is onze samenleving suïcidaal?

  Het aantal geboortes in ons land is weer gedaald. “Feiten zijn heilig, commentaar is vrij”, aldus de uitspraak van The Guardian-stichter Charles Scott, maar commentaar op dat feit is niet zonder risico. Het is niet alleen delicaat want snel moraliserend, maar ook het laatste taboe van onze taboeloze samenleving. Toch een poging tot commentaar.

  Wie erop wijst dat er misschien te weinig kinderen worden geboren, mag horen: hoe durf je? Hij krijgt ook nog eens de overbevolking op zijn brood. Alsof je de geboorte-explosie in Afrika oplost door in Europa minder – volgens sommigen geen – kinderen op de wereld te zetten. Ik dacht dat de verbetering van de economische toestand in Afrika veeleer de juiste strategie was om de geboorte-explosie aldaar te doen stoppen: bij stijgende welvaart daalt immers vanzelf het aantal geboortes. Wie echt gelooft dat minder geboortes in Europa de oplossing is voor te veel geboortes in Afrika, moet consequent zijn en bijgevolg de jonge Afrikaanse (boot)vluchtelingen met open armen (en grenzen) onthalen. Quod non.

  Vergrijzing en ontgroening

  Het is een feit dat Europa te weinig kinderen heeft om de demografische piramide in evenwicht te houden. De vergrijzing is niet alleen een gevolg van het feit dat we langer leven en dat de babyboomers oud worden, maar ook van de ontgroening. Er zijn meer senioren boven de 65 dan jongeren beneden de 25. Dat is slecht voor een samenleving, niet alleen voor de economie en de sociale zekerheid maar ook voor de mentale gezondheid van een land of een continent. Een samenleving zonder jeugd is een samenleving zonder toekomst, een waarin het verleden belangrijker is dan de toekomst (“het beste hebben we al gehad”). Een samenleving die wil behouden en niet durft te renoveren, verzuurt en wordt bang.

  Onderschrift: Europa heeft te weinig kinderen om de demografische piramide in evenwicht te houden. © rr

  Abortus en euthanasie

  Nu ik toch het taboe van het aantal geboortes heb doorbroken, doe ik er nog eentje bovenop: dat van abortus. Het aantal Europese geboortes daalt niet alleen omdat er minder kinderen worden verwekt, maar ook omdat heel wat verwekte foetussen worden geaborteerd – in het Verenigd Koninkrijk zelfs een op de vijf. Ik heb veel begrip voor mensen in moeilijke situaties en voor hun gewetensnood bij de vraag of ze het kind al dan niet kunnen houden, maar niet voor politici en ethici die de wetgeving ter zake willen oprekken en van abortus een gewoon patiëntenrecht willen maken door hem uit het strafrecht te halen. Welke vreemde obsessie bezielt hen? Die vraag dringt zich op, omdat het vaak dezelfde politici en ethici zijn die zowel aan het begin- als het eindpunt van het leven ijveren voor een uitbreiding van de respectieve wetgeving op “levensbeëindiging”.

  Abortus en euthanasie lijken bijna symptomen van suïcidaal gedrag van een samenleving die geen blijf meer weet met de zelfbeschikking, sinds sommige neurologen en filosofen hebben gezegd dat de vrije wil niet bestaat.

  Moet abortus dan de ultieme mogelijkheid worden om door het weigeren van een “handenbinder” de illusie te kunnen behouden helemaal zelf over je leven te kunnen beschikken? En moet euthanasie dan de ultieme oplossing zijn om een leven zonder vrije wil althans nog te kunnen beëindigen door zelfbeschikking? Zo vernietigt een samenleving zichzelf. Achter de “doodsijver” bij het begin en het einde van het leven steken de onwil om de broosheid van het bestaan te aanvaarden en de wil om een mythe te creëren van de geslaagde en perfecte mens. Maar die mens bestaat niet.

  Grenzeloze queeste

  De samenleving lijkt daarom ook suïcidaal gedrag te vertonen in haar jacht naar geluk, haar obsessie met gezondheid en haar drang naar perfectie. Geluk bereik je niet door het na te jagen – daar word je ongelukkiger van. Geluk bereik je door een zinvol bestaan.  Uiteraard moeten we gezond leven, maar wie obsessief bezig is met zijn gezondheid wordt angstig. Uiteindelijk verliezen we allemaal ooit het gevecht met de sterfelijkheid. Wie perfect wil zijn en de grenzen van zijn verstand, schoonheid of kracht niet aanvaardt, wordt ontevreden. De grenzeloze queeste naar geluk, gezondheid en perfectie weigert het evidente feit te aanvaarden dat de mens sterfelijk, kwetsbaar en onvolmaakt is. De mens die die werkelijkheid en waarheid blijft weigeren, moet te langen leste besluiten: het hoeft niet meer voor mij.

  Plant zonder wortels

  De obsessie met geluk, gezondheid en perfectie is in wezen een gemaskerd bal met de dood. Het is dan ook geen toeval dat we in onze samenleving eveneens worden geconfronteerd met openlijk dansen rond en flirten met de dood: bingedrinken, toenemend druggebruik en ander levensbedreigend gedrag. “Het opeisen van de goede dood is in ons land een terugkerend ritueel dat een sterk religievervangend karakter draagt. God is dood, maar de dood wordt God”, schreef dichter Willem Jan Otten in de Nederlandse krant Trouw (27/2/2010).

  “God is dood, maar de dood wordt God”, dat is de crux van het suïcidale gedrag van onze samenleving die haar wortels heeft in de christelijke beschaving. Zoals een plant zonder wortels sterft, gaat ook een samenleving dood als men ze afsnijdt van haar beschavingswortels. Dat doen vandaag zelfs pleitbezorgers van de eigen identiteit. In een opiniestuk voor De Tijd (16/5) schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “het christendom deel van ons cultureel erfgoed” is, maar hij noemt the spirit of religion “achterhaald” – en schrijft vervolgens god zonder hoofdletter.

  Wie het christendom als “cultureel erfgoed” (iets voor musea?) wil bewaren, maar christenen voor wie “hun religie hun dagelijkse handelen bepaalt” tegelijk “de laatsten van het verleden, niet de eersten van de toekomst” noemt (dixit De Wever), schrijft de overlijdensakte van zijn identiteit. Niemand moet geloven en in een pluralistische samenleving is levensbeschouwing persoonlijk, maar wie voor de Europese identiteit de geest van de religie achterhaald noemt en ook nog eens de christelijke naastenliefde passé vindt, bereidt de al suïcidale beschaving voor op zelfdoding.

  “Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord”, schreef Albert Camus. Voor hem was zelfmoord niet het antwoord op de absurditeit van het bestaan. Onze samenleving lijkt Camus niet te willen volgen. Christenen moeten wel “leven in verzet tegen het absurde” en spreken wanneer “de wereld op een onredelijke wijze zwijgt” (Camus) bij onze zoekende vragen. Temeer omdat voor christenen het leven wel eindig is maar niet absurd, want verzoend. 

  17-07-2018 om 18:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filegeluk

  Dichter Max Temmerman is een fiere pendelaar, een trotse filist, schrijft hij in De Standaard van 13 juli. Bevlogen geeft hij uiting aan de gelukzalige uren die hij in de files op de Antwerpse ring doorbrengt.

  Ach Max, hoe voel ik met je mee. Hoe doet jouw filepoëzie de zoete herinneringen van weleer weer opborrelen. De vaste routine van elke werkdag. 's Morgens met een zucht van opluchting afscheid genomen van de hectische chaos van het huishouden: vrouw, kinderen, school. De auto in, eindelijk rust. Een uur of anderhalf over de ring schuifelen, slakkentempo, muziekje beluisteren, koffietje slurpen,mensjes kijken. 's Avonds zelfde scenario.Topgenot.

  Ik voel met je mee Max. Je ziet er nog jong uit en wellicht zie je naar het einde van je loopbaan toe, het groene dak van het sportpaleis niet meer schitteren in de staalblauwe lucht. De overkapping, weet je wel. Met onze miljarden. Dommage.

  Ze stoppen je onder de grond, jongen. De verenigde regeringen van stad en vaderland hebben het niet zo voor gelukkige en fiere filisten. Kan moeilijk anders, ze begrijpen geen bal van de gelukzalige gevoelens die de files op de ring bij ons opwekken. Geniet nog enkele jaren volop Max! Dan.. dan gaat het echte licht uit.

  17-07-2018 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  16-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlichting en intolerantie

  (16 juli 2018)

  Wat is dat toch met politici zoals Demir, Duchateau en co,  die wel hoog oplopen met de waarden van de Verlichting en de persoonlijke vrijheid, maar die een welbepaalde groep mensen kledingvoorschriften wil opleggen omdat zij in de plaats van de betrokkenen, mordicus blijven beweren dat het dragen van bepaalde kledingstukken, de rechten van de vrouw schendt, symbool staat voor de ongelijkheid man-vrouw, enz.

  Hoe intolerant en paternalistisch gedragen deze 'verlichte geesten' zich. Want zou hun zgn. bekommernis om 'onze normen en waarden, onze verworvenheden van de Verlichting', niet eerder een dekmantel zijn om één welbepaalde geloofsovertuiging aan te vallen, de islam? Hoe is het anders te verklaren dat chassidische joden ongemoeid worden gelaten?  En als het gaat om gelijkheid man-vrouw, waarom blijven zij de ongelijke verloning, de ondermaatse aanwezigheid van vrouwen in politieke en economische topfuncties, de exploitatie van vrouwen in de reclame,accepteren?

  'Cultuurnationalisten',  en vaak verengen ze zichzelf dan nog tot NVA'ers  (Belangers horen er eigenlijk ook niet in thuis), werpen zich op als de enigen die fier zijn op eigen cultuur en identiteit en het eigen verleden liefhebben, in tegenstelling tot de 'cultuurmarxisten', zo stellen althans de nationalisten.

  Probleem is dat die eigen cultuur en identiteit nog nooit precies gedefinieerd zijn en al is het een minicontainertje dat zonder problemen het Bonapartedok in kan, iedere NVA-nationalist haalt eruit en stopt erin wat in zijn ideologische en politieke kraam past. Een paar voorbeelden. Christendom en Kerk zijn zeker erg bepalend voor cultuur en identiteit. Maar ook de nationalisten hebben en masse dat christendom achter zich gelaten, ze recupereren en misbruiken het meer en meer voor hun ideologische strijd tegen 'anderen'. Liefde voor het verleden? Zij vergeten bewust dat hun (groot)moeders met de hoed op naar de kerk gingen, en dat het onfatsoenlijk was te gaan zwemmen of dat het voor vrouwen alleen maar gepermitteerd was waterpret te beleven in een soort van Vlaamse bourkini.?

  Zouden de liefde en het respect voor het eigen verleden, deze lieden ook niet mogen aanzetten tot een beetje begrip voor de gebruiken en overtuigingen van andere mensen?

  16-07-2018 om 09:38 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  (14 juli 2018)

  XIII/28

  Vrijdag 13 juli 2018

  Het Echo-team

  Deze week werd in de nieuwbouw nogmaals een cursus georganiseerd door het “echo-team” (2 jongens en 2 meisjes). Er zijn ‘n 35 deelnemers, waarvan 2/3e meisjes. De meeste leden van de gemeenschap doen ook mee. Bij de eerste cursus vorig jaar hebben we uitvoerig hun werkwijze beschreven (XII/38, 22.9.’17). Ik ben geen deelnemer maar wel kom ik af en toe mee genieten van de heerlijke sfeer. Het verloopt allemaal zeer levendig, iedereen wordt ingeschakeld en er wordt heel veel gelachen. Hiermee wordt ook onze dagorde grondig dooreen gehaald. ’s Middags bidden we  de  vespers. Om half vijf begint de cursus en duurt tot een flink eind in de avond. Dan is er voor iedereen een goed gevulde sandwich ( of twee) met een beker frisdrank enn een gezellig nakeuvelen.

  Het overkoepelende thema is: Project Management (maar dan wel in het Arabisch). Voor zover ik het versta is het de bedoeling een grondige training te geven om een zinvol project op te starten, wat dit land zozeer nodig heeft. Dit vraagt een grondige voorbereiding: een goede omschrijving, een symbool, een timing,  de kosten, de bronnen, de risico’s, de uitvoering, de leiding, de  controle en nog zoveel meer. In groepjes van zeven worden uiteindelijk ook concrete projecten uitgewerkt, niet in de zin van neoliberale kapitalistische onzin van vergroting van “concurrentiekracht” maar in de zin van de werkelijke behoeften, in samenwerking met anderen, tot opbouw van iedereen. Het kunnen alle soorten projecten zijn van de opvang van de massa weeskinderen, gehandicapten tot kleine bedrijfjes van tapijtweverij… Het is vooral de positieve, eerlijke gemeenschapsgeest die aantrekkelijk is. En dat leren wij hier van jonge moslims! Het is het tegendeel van: “wij moeten de  grootste, rijkste, sterkste worden!” of  “America first!” (terwijl bijna de helft van de Amerikanen ondertussen tot de armoedegrens gezakt is omwille van hun monsteruitgaven aan (zelf)vernietigende oorlogen over heel de wereldbol). Kortom, deze vorming is niet gebouwd op concurrentie, provocatie, overheersing, “assertiviteit” en geweld maar op broederlijke en zusterlijke gemeenschapsopbouw. Lees ons verslag van vorig jaar of kom eens kijken.

  Daraa, weldra bevrijd van de “vrijheid”

  De herovering van Daraa in het zuiden van Syrië is van grote strategische en symbolische betekenis. Van hieruit werd op 4 februari 2011  de zogenaamde “Syrische Revolutie” gelanceerd. Op 15 februari meldde Al Jazeera (dé toenmalige nieuwsbron voor het westen, zoals nu het Syrisch observatorium voor de  rechten van de mens!) dat 15 adolescenten in Daraa werden opgepakt en gruwelijk gemarteld omwille van vijandige slogans tegen de president. Niemand heeft ooit enige betrouwbare bevestiging kunnen geven van deze gruwelijke martelingen. Op 22 februari komt de VS senator John McCain naar Libanon en zorgt dat Syrische rebellen wapens krijgen vanuit Ersal (15 km van hier, aan de andere kant van het Anti-Libanongebergte). Ja, we hebben vooral in 2013 heel wat voor onze deur zien en horen passeren! Alle bondgenootschappen zijn voor deze senator goed, ook met IS, als ze Syrië maar op de knieën krijgen. En op 18 maart is er in Daraa een manifestatie van fundamentalistische islamisten met de bekende slogan: “Allah, Syrië, Vrijheid”. Vergis u niet, het gaat steeds om hetzelfde. Het doel is de moslimbroeders aan de macht brengen en die zorgen dan wel voor de nodige ontwrichting waardoor het westen zijn belangen kan nastreven. Het gaat dus om de vrijheid de sharia te kunnen invoeren!  Ondertussen was er echter nog een andere groep actief, zoals in Libië, Venezuela en zovele andere landen. Een groep goed getrainde scherpschutters zorgde luk raak voor enkele doden om de sfeer van een “burgeroorlog” op te roepen. En zo was de “spontane volksopstand” vertrokken. Een VRT specialist drukte het ooit zo uit, zogenaamd met de woorden van een Syriër: “Wij vroegen alleen maar brood en wij kregen kogels.” En niemand merkte op dat tien broden toen 1/10e van een € kostten! De werkelijkheid is dat vanaf het begin bij deze revolutie betrokken waren: de VS, Saoedi-Arabië en het zionistisch regime (dat gewoon is te ontkennen of te zwijgen).  

  Het Syrische leger en hun bondgenoten nemen geleidelijk heel Daraa in. Steeds meer (ook zware) wapens van terroristen worden hierbij buitgemaakt (van de VS, Israël, VK…). Steeds meer mensen keren al terug naar hun huizen en het leven begint zich langzaam te hernemen. Met de “val” van Daraa, de “wieg van de revolutie”, is de droom van een “regeringswissel” voorbij. Syrië ziet hoopvol uit naar de definitieve bevrijding van de “vrijheid van de sharia”, die het westen voor dit land zo ijverig had voorbereid.

  Kinderen wenen aan de poort van het Oosten

  Bari is de hoofdstad van Puglia (Zuid Italië),  de “poort op het Oosten”. In de  basiliek bevinden zich de relieken van de 4e -eeuwse heilige Nicolaas, die in oost en west door katholieken en orthodoxen wordt gevierd. En voor de basiliek staat zijn groot beeld, in 2003 door president Vladimir Poetin geschonken. Daar kwamen paus Franciscus,  patriarchen en kerkleiders uit het Midden-Oosten vorige zaterdag samen voor een oecumenische ontmoeting en gebed voor de vrede.

  De paus herinnerde de christenen aan hun plicht zich te bekeren tot het evangelie, d.w.z. een bekering tot de vrede. Hij ontstak het olielampje als teken van hoop en eenheid. Het Midden-Oosten mag niet in duisternis van oorlog en geweld gehuld blijven door een moordende onverschilligheid. Als christenen zijn we allen in het Midden-Oosten geworteld. De twee millennia oude, blijvende aanwezigheid van christenen is nu meer dan ooit noodzakelijk en mag niet in gevaar gebracht worden door de logica van macht en winstbejag. Fundamentalisme en fanatisme onder religieuze voorwendsels zijn in feite een lasteren van God,  - die vrede is -, waardoor de broeder vervolgd wordt die altijd de gebuur was.

  Het was een luide roep om vrede. “Het is een zware verantwoordelijkheid die weegt op het geweten der volken, vooral van de machtigsten”. Zij moeten “afstand doen van de logica van overheersing”, geen “voordelen” willen opdringen die aan het Midden-Oosten vreemd zijn en waardoor ze in feite “hun eigenbelang” en “dominantie” opleggen. Zij brengen “geweld, door wapens gevoed”, en uiteindelijk een “ongebreidelde herbewapening”. Het is tegen ieder recht en tegen de  menswaardigheid “gebieden te  bezetten”. In feite wordt hierdoor “beslag gelegd op gas- en olielagen” van een ander, soeverein land. Tevens werden de huidige manipulaties rond Jeruzalem sterk aangeklaagd. Jeruzalem moet zijn “statut quo” bewaren zoals geëist wordt door het internationaal recht, wat ook de vraag van de christenen is. Er moet een rechtvaardige, “echte twee staten oplossing” komen voor de  betrokken volken  en geen bezet land als een open gevangenis.

  Aartsbisschop Jean-Clément Jeanbart van Aleppo vertegenwoordigde ons Grieks-Melchitisch patriarchaat. Hij is een van de kerkleiders die geen behoefte heeft om door de algemene opinie geprezen te worden, maar die moedig durft opkomen voor de waarheid ook al stoort dit de “politiek correcte” menigte. Bij ons laatste bezoek aan Aleppo samen met een Zwitserse delegatie, verheugden wij ons al op een ontmoeting met hem, maar hij was helaas toen niet thuis. Vorige dinsdag morgen stond hij echter plots voor ons. Hij kwam voor medisch materiaal dat ze dringend nodig hadden. We konden gemoedelijk spreken alsof we elkaar al jaren kenden. Hij beloofde me de tussenkomst te sturen die hij gehouden heeft voor de paus en de patriarchen in Bari. Hij was nauwelijks vertrokken of ik kon zijn toespraak al lezen (met nog zijn pastorale brief n.a.v. zijn gouden priesterjubileum). Hierin dankt hij de paus voor de gelegenheid die nu aan de herders van de oosterse kerken gegeven wordt omdat hun  stem “door de massamedia versmoord wordt, verstikt door de politieke visies van de grote landen”.

  De ontmoeting in Bari leverde geen wollige diplomatieke taal op. Een goede verstaander heeft geen half woordenboek nodig om de juiste toepassingen te maken.

  De westerse grootmachten, Israël en Turkije moeten hun bezetting, in welke zin ook, radicaal opgeven, anders is heel hun gepraat over “stabiliteit in de regio” onzin en huichelarij. Ze moeten allemaal weg uit Syrië, pas dan kan het Syrische volk in vrede leven zoals voorheen. In feite komen ze alleen maar wapens en steun leveren aan hun “vrijheidsstrijders”, die terroristen zijn en in het belang van de  grootmachten en vooral van Israël het land komen uitmoorden en plunderen. Het laatste gedetailleerd rapport van Amnesty International geeft deze keer uitgebreid verslag van de gruwelijke (opzettelijke) oorlogsmisdaden en massaslachtingen van de VS in Raqqa, maar in heel de Atlantische pers is hiervan niet één woord te vinden. Daar wordt nog altijd de minste aanleiding aangegrepen om te schrijven over die baarlijke duivels van de Syrische en Russische president, waardoor een voorwendsel gegeven wordt om deze laffe oorlog tegen Syrië verder te zetten. Ook in ons eigen land blijven zo velen trouw het tv-nieuws volgen en hun gazetten lezen en beseffen niet dat het pure manipulatie is voor de wapenbazen. Neen, wie de teksten van de ontmoeting in Bari leest, heeft alle reden om op zijn hoede te zijn en radicaal op te komen voor vrede en tegen iedere gewapende inmenging.

  Dit gebed en deze oecumenische ontmoeting wilde vooral de stem laten horen van de  kinderen uit het Midden-Oosten die nog niets anders gehoord hebben dan het lawaai van bommenwerpers en ontploffingen en die nog niets anders gezien hebben dan het puin van troosteloze verwoestingen.

  Heer Jezus, Gij die onze Vrede zijt, kom ons ter hulp, bevrijd ons van leugen en geweld, inmenging en overheersing”.

  En dit nog

  Vrienden die al zo lang zorgen voor een deskundige illustratie van onze berichten met overvloedige video’s zijn net terug uit met vakantie:

  vhttp://www.golfbrekers.be/het-geheime-wapen-van-de-syrische-kerk/

  vEen boeiend verslag van de moedige en creatieve hulp in  het noorden: brief nr 33 (1 juli 2018) van dr. Nabil Antaki: https://www.mondialisation.ca/la-syrie-oubliee/5626465

  P. Daniel

   

   

  14-07-2018 om 07:54 geschreven door Gust Adriaensen


  13-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het fanatisme van een staatssecretaris
  1. (13 juli 2018)

   In De Standaard van 12 juli verscheen een reactie van Fikry El Azzouzi  op een interview met staatssecretaris Demir, in dezelfde krant (11 juli). Deze Azzouzi is auteur en schrijft geregeld columns voor De Standaard. Omdat hij tegen de haren in strijkt van de nationalisten, krijgt hij heel wat bagger over zich heen van lezers, die ook zijn schrijf- en humortalent in twijfel trekken.

   Eerst iets over Azzouzi's schrijftalenten, die sommigen op dit forum maar niks vinden. Hij hanteert een pittige stijl en bezit de kunst van het relativeren, badineren en ironiseren. Klaarblijkelijk wagen 'die sommigen' zich aan taal- en stijlkritiek omdat hij de partij en de politici die zij adoreren, niet op een schavotje plaatst.

   Als je het interview met Demir (her)leest en de column van Azzouzi ernaast legt, kan je niet anders dan concluderen dat hij pertinente zaken onder het licht brengt.

   In de WK-hype was er helemaal geen plaats voor het enge en vaak fanatieke nationalisme à la Demir (bekeerlingen zijn vaak de vurigste fundamentalisten). Het was al België dat de klok sloeg. En de massaal uitgehangen tricolore (met reclame of zonder) is een mooi symbool van wat een lezer scherpzinnig de evolutie naar een 'kwetsbaar multicultureel samenwerkingsproject ' noemt.

   Dat Demir ontkent dat de Belgische ploeg helemaal geen afspiegeling is van de muticulturele samenleving, is te zot voor woorden. Dat zij haar bewering 'bewijst' door te stellen dat die voetballers 'miljonairs op een veld' zijn (wat natuurlijk een realiteit als een koe is), is ofwel kwaadaardig, ofwel dom, ofwel beide en alleszins puur Trumpiaans populisme. Met evenveel gemak kan je stellen dat NVA, Demir en co., geen afspiegeling vormen van de Vlaamse samenleving, zij zijn gewoon de rijkste partij (goed in vastgoed) en heel goed verdienende (miljonairs zitten er zeker bij) partijmandatarissen.

   Het interviewdeel dat handelt over het doodgeschoten kind Mawda slaat alles en Azzouzi haalt het terecht aan. Demir liet er zich op voorstaan dat ze 'bewust over die zaak gezwegen had'. Dat ze er maar verder het zwijgen toe had gedaan. Maar neen, ze gaf haar voorzitter (niet die van het Vlaams Parlement, wel die van 't Schoon Verdiep) inhoudelijk gelijk en het ergste en brutaalste kwam dan nog: 'dat de ouders het diep vanbinnen ook wel weten'.Onvoorstelbaar hoe Demir,  de ouders van een doodgeschoten kind culpabiliseert!

  13-07-2018 om 08:10 geschreven door Gust Adriaensen


  12-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het hoogbejaarde spartelen van Paul Pataer

  In De Standaard van 12 juli licht eresenator Paul Pataer onder de titel 'Hoe de abortuswet tot stand kwam', zijn rol daarin toe.

  De bijna 80-jarige Pataer genoot in de jaren '70 nogal wat aanzien in christelijke vakbonds- en studentenkringen omwille van zijn antikapitalistische en antiliberale sociaaleconomische opvattingen. Vanuit het ACV en de CVP stapte hij over naar SP/SPA om uiteindelijke te belanden bij Groen.

  Dat Pataer in dit artikel beweert dat hij de abortuswet van 1990 heeft goedgekeurd 'dankzij zijn christelijke achtergrond', komt over als een alibi en een sofisme. Hij geeft een wel erg persoonlijke invulling aan 'christelijk', klaarblijkelijk om toch maar in de abortusdiscussie , zijn nieuwe politieke vrienden te volgen.

  Want het moge duidelijk zijn,ook in deze tekst, geschreven in 2018, spartelt Pataer nog altijd om de christelijke essentie heen.

  Het is inderdaad een christelijke plicht mensen in acute nood te helpen, zoals hij stelt. Maar mag dat ten koste van een ongeboren kind?

  Waarom is de hoogbejaarde Pataer, net als zijn politieke Groen-collega De Sutter, nog altijd als de dood om aan het ongeboren kind 'een apart statuut te geven'? 

  12-07-2018 om 14:57 geschreven door Gust Adriaensen


  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.C' EST FINI

  Na de overwinning op Brazilië was de frontpaginakop in De Standaard: 'Duivels verslaan God'. 

  Nu zou de kop kunnen zijn: 'GOD - IN - FRANKRIJK VERSLAAT DUIVELS'.

  11-07-2018 om 08:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:WK
  09-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen wezenlijke veranderingen'

  Professor Petra De Sutter betreurt het (De Standaard 9 juli) dat de recente wetswijziging omtrent abortus geen 'wezenlijke veranderingen' inhoudt.

  Wat verstaat mevrouw De Sutter onder 'wezenlijke veranderingen'? Als je haar tekst lees, moet je concluderen dat zij ervoor pleit dat het ongeboren kind helemaal geen rechten heeft. Zij wil ook dat de maximumtermijn van 12 weken wordt verlengd.Tot hoeveel weken of maanden zegt zij er niet bij. Misschien droomt zij wel van de wettelijke mogelijkheid om een kind te aborteren dat helemaal levensvatbaar of voldragen is.

  Denkt zij werkelijk dat wettelijke mogelijkheden en regelingen, ethische problemen en schuldgevoelens bij het aborteren van ongeboren leven, helemaal uit de weg kunnen ruimen? Is dat overigens in een samenleving die zich graag beschaafd en humaan noemt, wel gewenst?

  Dat mevrouw De Sutter als groene politica zo ongeremd de wettelijke mogelijkheden van het liquideren van menselijk leven wil uitbreiden (grenzeloos?), doet bij vele Groen-sympathisanten de wenkbrauwen fronsen.

  Een partij die zo bekommerd is om het 'leven' in al zijn vormen, stelt dat 'ongeboren menselijk leven' geen rechten heeft.

  09-07-2018 om 08:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:abortus
  08-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  08-07-2018 om 11:42 geschreven door Gust Adriaensen


  07-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus verdedigt en waardeert hulp aan vluchtelingen

  Tijdens een mis voor de vluchtelingen en migranten, dankte de paus ook de redders van vluchtelingen en migranten.

  Zij belichamen de parabel van de barmhartige Samaritaan, die, zo zei de paus, halt hield om het leven van de arme man, die afgeranseld werd door bandieten, te redden zonder te vragen waar hij vandaan kwam, waarom hij de tocht had ondernomen en zonder te vragen naar zijn papieren.

  Een duidelijke verwijzing naar en waardering voor de ngo's, die door rechtse, populistische en nationalistische politici, ook in ons land, momenteel wat graag gecriminaliseerd worden of in hun reddingswerk worden gehinderd.

  07-07-2018 om 18:45 geschreven door Gust Adriaensen


  06-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/27

  Vrijdag 6 juli 2018

  Familiaal gemeenschapsleven

  Gedurende het schooljaar zijn de kinderen tot de vroege namiddag in de school en hebben daarna nog huiswerk te verrichten of lessen te leren. Hierbij krijgen ze hulp of aansporing van de gemeenschap. Regelmatig nemen ze deel aan de gebedstijden en krijgen ze catechese, hetzij in het dorp met andere kinderen, hetzij hier. Verder moeten ze af en toe meewerken en natuurlijk wordt voor hen ook spel en ontspanning voorzien. Voetbal en basket op het grote binnenplein zijn de vaste attracties. Tijdens het schooljaar is het leven vrij goed georganiseerd en moeten ze op tijd naar bed om ’s morgens om half acht met het minibusje mee te rijden naar de school. De zomervakantie is een tijd van grote vrijheid die voor hen niet lang genoeg kan duren. Voor de volwassenen is het af en toe een hele opdracht. Er zijn 2 (soms 3) grotere meisjes en drie jongens. Zij zijn jaren geleden hier gekomen omdat ze in nood waren: zonder gezin of zonder opvoeding of zonder beide. In het begin was dat best moeilijk maar ondertussen zijn het gewone kinderen geworden. Tijdens de vakantie zijn er meestal nog twee moslimmeisjes  en een of twee moslimjongens van werknemers bij. Tussendoor komen er regelmatig andere kinderen bij. En als er groepen bezoekers komen is het uiteraard een hele overrompeling. In algemene regel zorgen de zusters voor de meisjes en wij voor de jongens. De afwas van de gezamenlijke maaltijden doen de meisjes ’s middags en de jongens ’s avonds. Daarover is inmiddels geen discussie meer. In de voormiddag moeten ze wel een tijdje meewerken, hetzij met de zusters hetzij met ons. Afhankelijk van het werk (oogsten, dozen van de humanitaire hulp klaar zetten, zalen poetsen …), wordt dit min of meer met frisse (tegen)zin gedaan. De was opplooien doen ze  graag en ze zijn ook creatief in het maken van “nieuw samengestelde stellen”. Doorheen de loop van de jaren zijn er namelijk vele sokken als enkeling overgebleven. In de voorraad is er allicht een sok te vinden die er min of meer bij past. Bijzondere gelegenheden zijn het slapen in open lucht op het terras, samen met de fraters, zonder dat de kinderen ’s morgens gewekt moeten worden. Na ons morgengebed worden ze vanzelf wel wakker en nemen we samen op het terras het ontbijt. Het bezoek van familie of vrienden biedt de gelegenheid ’s avonds met allen een voetbalmatch te organiseren. En tijdens het WK voetbal in Rusland zijn we enkele keren samen op groot scherm spannende matchen gaan volgen in de “assoek achabie” (de markt van het volk) aan de  rand van Qâra, tegen de autosnelweg. En vandaag hebben we op de middag met allen nogmaals een uitstap naar de bergen gemaakt. Wanneer we bijna ter plaatste waren weigerde het minibusje nog verder te klimmen. We zaten er ook met 19 personen in. De meesten zijn uitgestapt en hebben de rest van de weg te voet afgelegd. Bij een van de kapot geschoten huizen hebben we ons middagmaal klaar gemaakt. Er werd een vuur met sprokkelhout aangelegd en daarop werden aardappelen in schijfjes gesneden gelegd, samen met enkele kippenbouten. Tomaten en paprika werden in stukjes gesneden en met een ketel op het vuur werd thee gemaakt. Rond het huis stonden vele bomen die nog vol met kersen hingen. De tijd van de kersen is eigenlijk al even voorbij en daarom waren de meeste kersen al wat verrimpeld maar ze smaakten nog heerlijk. We hebben er duchtig van gegeten en bovendien nog een voorraad geplukt. Het was een heerlijke middag voor groot en klein. Zo kunnen we tevens de kinderen een zinvolle vakantie bezorgen.

  Naar een naoorlogs Syrië.

  Er heerst nog oorlog in Syrië, er zijn nog terroristische groepen actief en de “internationale gemeenschap” blijft het land bedreigen zoveel als ze kan. Toch hebben terroristen en hun broodheren hun macht verloren, terwijl  het Syrische leger met zijn bondgenoten de ene  overwinning  na de andere behaalt. De Syrische Koerden beginnen constructieve onderhandelingen met Damascus. Na de  bevrijding van Ghouta en het kamp van Yarmouk bleven er nog twee gevaarlijke gebieden over: Deraa in het zuiden en Idlib in noord-westen. In Daraa is de systematische zuivering ingezet. Steeds  meer plaatsen vallen in handen van de regeringstroepen, rebellen geven zich over en het leger maakt grote hoeveelheden wapens buit  terwijl de bevolking onverschrokken zijn  steun betuigt aan het leger. In Da’el (N. Daraa) zijn inmiddels zelfs al meer dan 30.000 mensen teruggekeerd naar hun woning. Bovendien is de eenheid en de harmonieuze samenleving in Syrië door de oorlog alleen maar sterker geworden. In tegenstelling tot wat de westerse media  blijven herhalen, kent Syrië geen burgeroorlog. Het zijn niet de burgers die tegen hun land en tegen elkaar de wapens hebben opgenomen, het waren vanaf het begin huurlingen die opstanden uitlokten, het volk begonnen uit te moorden en het land verwoestten, zoals we het zelf hebben gezien. En er zijn inderdaad Syriërs die hebben meegedaan. Zij werden hierin gesteund door westerse grootmachten en hun bondgenoten van de golfstaten. Bij de veroveringen door het Syrische leger worden telkens weer (ook nu weer in Daraa en Homs) grote voorraden ontdekt van zware wapens (o.a. Amerikaanse TOW antitankraketten),  munitie, nieuwe oorlogsvoertuigen, chemische laboratoria, volledig ziekenhuismateriaal voor verpleging van terroristen, ingenieuze systemen van tunnels met groot materiaal. Dit alles is afkomstig van westerse landen, Israël en de golfstaten. Zij zijn het die de oorlog in dit land willen bestendigen om hun eigen belangen te dienen. Alles wijst er echter op dat Syrië en zijn bondgenoten vast besloten zijn de succesvolle strijd tegen de terroristen verder te zetten totdat gans het land bevrijd is, wat het westen tegen iedere prijs wil beletten. Daarom mogen we nu reeds de aandacht richten op de heropbouw van Syrië na de oorlog. 

  We mogen niet vergeten dat de aanwezigheid en de vijandelijkheden in Syrië vanwege de VS, Turkije, Israël, Frankrijk, Engeland, de hele NAVO en de golfstaten totaal onwettig zijn. Anderzijds moeten zij moet goed beseffen dat de aanwezigheid en de activiteiten van Rusland, Iran, Hezbollah, (China) volkomen wettig zijn en het volk helpen op de weg naar zijn bevrijding. De VS en Israël schreeuwen luid hun eisen uit tegen Iran, maar hebben hiervoor geen enkele redelijke noch wettelijke grond. Iran helpt op wettige wijze de terroristen, door de VS en Israël gesteund, deskundig te bestrijden. Willen de VS en Israël een veiligere wereld en Midden-Oosten, dat  de VS beginnen met hun 40 militaire bases rond Iran te sluiten en dat Israël zijn buitensporige  voorraad atoombommen, chemische en biologische wapens ontmantelt.

  De kosten van de heropbouw van Syrië worden geschat op 400 miljard dollar. Europese firma’s hopen wellicht een graantje te mogen meepikken door hier investeringen te doen. Vroeger heeft de Syrische president al duidelijk gemaakt dat hij geen samenwerking duldt met landen die hun banden met het terrorisme niet radicaal en ondubbelzinnig hebben verbroken. Op  zondag 24 juni 2018 heeft hij in een interview met Itoqi Nedely (NTV) nogmaals duidelijk laten verstaan dat Europese bedrijven daar dus niet op moeten rekenen. Syrië zal zijn land zelf trachten herop te bouwen en daarbij, zo nodig, beroep doen op zijn trouwe bondgenoten. In hetzelfde interview heeft hij ook duidelijk gemaakt dat een eventuele nieuwe constitutie een zaak is waarover alleen het Syrische volk zal beslissen. De inspanningen van de “internationale gemeenschap” om zogenaamd het Syrische volk te helpen op de weg naar democratie, zijn pure huichelarij. In 2012 heeft het volk al een nieuwe constitutie aanvaard met een meer partijen stelsel. Op grond hiervan werden in juni 2014 presidentsverkiezingen gehouden waarbij Bachar al-Assad met ongeveer 88 % van de stemmen voor de derde keer herkozen werd. Internationale waarnemers hebben het wettelijk verloop van deze verkiezingen bevestigd. Toch wilden de VS en de EU deze verkiezingen niet erkennen. Of hij zelf in 2021 nog kandidaat zal zijn, laat hij over aan de wil van het volk. Wanneer zou blijken dat het volk hem opnieuw als president wenst, zal hij zijn kandidatuur wel stellen. Dat de machtige westerse politici groen zien van jalousie om de ruime waardering die hij van zijn volk geniet, moge een aansporing zijn opdat ze zichzelf niet als terroristenleiders blijven gedragen maar als waardige staatslieden die niet streven naar de onderwerping van andere landen maar naar samenwerking tot heil van gans de wereldbevolking.

  En dit nog

  Vrienden zorgen al lange tijd voor het deskundig illustreren van onze berichten met overvloedige video’s. Welnu, ze zijn met vakantie. Als je video’s wil zien kun je altijd nog uw keuze maken uit het rijke materiaal dat we met voorgaande berichten stuurden.

  P. Daniel

   

   

  06-07-2018 om 16:45 geschreven door Gust Adriaensen


  05-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De dag dat Europa zijn ziel verloor'

  Onder de titel 'De dag dat Europa zijn ziel verloor',  wijst Jan De Volder in De Standaard, wijst vlijmscherp op de kwalijke, ontmenselijkende evolutie in de houding van vele Europese politieke leiders en burgers ten aanzien van vluchtelingen en migranten.

  Er groeit een stuitende onverschilligheid voor het lijden en sterven van vluchtelingen, ook als het gaat om baby's en kinderen. Er is de bewuste criminalisering van de migranten én van hun helpers. Er is het cynische gebruik van 'Gutmensch' als scheldwoord voor mensen die zich nog wel het lot van ontheemden aantrekken. Er is de manifest politieke en persoonlijke onwil van velen om in de thuislanden van de vluchtelingen de materiële situatie te helpen verbeteren, omdat 'zij' niets van hun eigen welstand willen prijsgeven.

  Dat alles heeft als bizar gevolg dat mensen die graag uitpakken met onze 'superieure normen en waarden', met onze 'klassieke-joods-christelijke wortels en identiteit', medemenselijkheid verwerpen en 'Schlechtmenscherei' promoten.

  Vluchtelingen laten verzuipen? So what?

  05-07-2018 om 09:15 geschreven door Gust Adriaensen


  04-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juli

  Klik op onderstaande link voor de gebedsintentie van de paus voor juli.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/PqlzkxAm-YU   

  04-07-2018 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  01-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Dit is een apolitieke daad'

  Breaking (fake)News

  OOK DE WEVER NAAR BELGISCH LEGER

  In navolging van zijn woordvoerder Joachim Pohlmann, heeft nu ook HET WOORD zelf, Bart De Wever, beslist een reservistenopleiding in het Belgische leger te starten.

  'Toen ik deze beslissing nam, was mijn mentale toestand stabiel', aldus De Wever, daarbij zinspelend op de verbijstering bij de traditionele Vlaams-nationalisten, die het leger nog altijd, en terecht, beschouwen als een bastion van het traditionele francofone Belgicisme, à la 'Pour les Flamands la même chose'.

  'Beschouw dit niet als een politieke daad', zo zei nog De Wever.

  'Maar ik heb ervaren dat de Belgische staatsstructuur, natuurlijk dankzij onze vooraanstaande positie daarin, prima draait, en ik beschouw het als een soort van plicht de veiligheid van ons dierbare België te helpen verzekeren, wat met mijn aanwezigheid in het leger, zeker zal lukken. Ik zal dus ook met plezier en nationale trots elke dag de groet aan de driekleur brengen. Ik ben al lang geen romantische Vlaams-nationalist meer. Die tijd is voorbij. Met een beetje Belgisch patriottisme bereikt een mens veel meer in het leven dan met die ouderwetse Vlaamse Bewegingbrol. Dat zouden die 19de eeuwse Vlaamse Bewegers à la Peumans eens moeten gaan begrijpen. Maar ja, Limburgers en begrijpen...

  Het is goed dat Joachim -een pientere jongen hoor, ook al komt ie uit een boerengat als Mol, opgelet, ik heb niks tegen Mol want zelfs Bracke heeft daar zijn geluk gevonden en zwerft er nog geregeld door de straten-, zich voorgenomen heeft ons te beschermen tegen de dreigingen uit het oosten en het zuiden, maar hij vergat twee windrichtingen. Ik, Bart De Wever, heb me voorgenomen, de dreigingen uit het noorden en het westen, desnoods eigenhandig tegen te houden.'

  Aldus sprak de voorzitter, met een zelden gehoorde openheid.

  01-07-2018 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:leger
  30-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/26

  Vrijdag 29 juni 2018

  Vakantiesfeer

  De kinderen hebben hier al enkele weken vakantie en de temperatuur stijgt tot tegen de 40°. Er komen verschillende groepen. Het zijn dikwijls een pastoor met zijn parochianen of met zijn jeugd. Er zijn ook “vakantiegangers”, kinderen die hier een tijd komen meeleven. Een priester van de Syrische kerk uit het naburige Sadad komt samen met een vrijwilliger van S.O.S Chrétiens de l’Orient, die hier kind aan huis is, om het nodige materiaal te verzamelen voor een ziekenhuis. Ondertussen volgen we  het WK voetbal enthousiast verder. Donderdagavond, juist bij de match België-Engeland (1-0!) verkiezen we toch aanbidding te houden bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament omwille van dringende intenties, die ons gevraagd werden. Bij de oogst zijn nu de peren aan de beurt. Er zijn maar enkele perenbomen. De 3 bomen met braambessen (bessen van Damascus) hangen echter overvol. Daar is nog veel werk aan. Ondertussen mochten de kinderen met al hun vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp een heus feestje organiseren naar aanleiding van twee van hen die verjaren (een jongen van 9 j en een meisje van 15 j). Ze mochten de mooiste ruimte in de nieuwbouw gebruiken maar moesten de plaats zelf met water poetsen en met tafels en stoelen voorzien. Hiermee waren ze heel de voormiddag met 8 bezig. En de volgende dag hadden ze weer een lange voormiddag om de plaats terug te ontruimen. ’s Avonds werd nog een gemengde voetbalmatch gespeeld op het grote binnen plein.

  Groot offensief in Daraa

  Zoals we vorige week al konden vermoeden, is de grote schoonmaak in het zuiden begonnen. Het gaat uiteindelijk om strijders in de  streek van Daraa, gesteund vanuit Jordanië en de   strijders in Quneitra, gesteund  vanuit Israël. In juli 2017 was daar  tussen Rusland, de VS en Jordanië een staakt het vuren afgesproken, wat tot heden wel gerespecteerd werd door de Russen maar niet door de terroristen, gesteund door de VS en Israël. Overigens staat al-Nousra op de officiële UNO-lijst van terroristische groepen en moet dus bestreden worden. Syrië heeft herhaaldelijk  al-Nousra opgeroepen de wapens neer te leggen. Hieraan werd geen gehoor gegeven en de Syrische president heeft gewaarschuwd: als er met de rebellen geen enkele overeenkomst mogelijk is, moeten we tot de strijd overgaan. Het geduld van Syrië geraakte op. In de nacht van 25 juni 2018 begon het groot offensief door het Syrische leger, gesteund door de Russen. De VS riepen uiteraard Syrië en Rusland plechtig op hun acties te staken maar tegelijk lieten ze Al Nousra wel wijselijk  weten dat ze van de VS geen steun meer moesten verwachten. Er schijnen een 54 verschillende groepen actief te zijn. Israël heeft vanaf het begin alle terroristen hier gesteund.  Bij het begin van het offensief liep het vrije Syrische leger massaal over om samen met het Syrische leger te vechten tegen al-Nousra. En volgens een reporter van al-Mayadeen zijn er 25.000 van de Brigade van Omari eveneens overgegaan naar het Syrische leger. En de overloop bleef doorgaan. Inwoners van Ghardiyah Al-Sharqiyah (nog in handen van de terroristen) hebben alvast een moedige manifestatie gehouden als steun aan het Syrische leger en enkele tientallen families zijn inmiddels al teruggekeerd naar al-Bustan (NW Sweida).  Ondertussen hebben in het noorden van Syrië inwoners van Idlib, tot heden nog het rijk van de  terroristen,  het Russisch centrum voor verzoening gewaarschuwd dat er mogelijk weer een chemische aanval door de Witte Helmen wordt voorbereid. Zij hebben gezien hoe Witte Helmen raketten gevuld hebben met een vloeistof en met poeder. Gedurende  gans deze oorlog werd op (voor terroristen) kritische momenten een chemische aanval verzonnen of uitgevoerd. Waarom zou het nu niet lukken om de bevrijding in het zuiden te boycotten?

  Bij eerdere belangrijke overwinningen in Aleppo en Oost-Ghouta probeerde het westen de uiteindelijke bevrijding tegen te houden door massaal op te roepen tot een staakt het vuren, Syrië en Rusland vals te beschuldigen van oorlogsmisdaden, een chemische aanval uit te lokken om hiervan Syrië de schuld te geven…Ondertussen  juichte het volk van vreugde. Nu is het weer precies hetzelfde. Met de schijn van oprechtheid laat Washington nu weten dat de door de VS geleide coalitie vanaf 2014 tot mei 2018  29.569 bombardementen heeft uitgevoerd op IS en daarbij ongewild  930 burgers heeft gedood. In het licht van de herhaalde massaslachtingen is dit aantal doden hoogst ongeloofwaardig. De onafhankelijke NGO Airways, gevestigd in Londen meldt dat hierbij minstens 9.600 burgers werden gedood. Hoe dan ook, we verwachten dat ook het zuiden door het Syrische leger en zijn  bondgenoten bevrijd zal worden.  Wil je meer weten, lees het verslag van de Iraanse journaliste Sharmine Narwani, die haar waarnemingen ter plaatse weergeeft (http://www.theamericanconservative.com/articles/are-al-qaeda-affiliates-fighting-alongside-u-s-rebels-in-syrias-south/). Wil je het afgezaagde deuntje van de westerse leugens als tegendeel van de waarheid: het leger dat de streek “murw bombardeert met groot lijden van de burgerbevolking tot gevolg”, de “vatenbommen” (die door niemand konden bevestigd worden) en de verwijzing naar het begin van “de volksopstand tegen het Assad-regime” met de “mishandelde kinderen” (die door niemand konden geïdentificeerd worden omdat het verhaal 2 weken later met veel mediabelangstelling  door Al Jazeera uitgevonden werd). (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/26/tienduizenden-syriers-vluchten-weg-uit-deraa-de-wieg-van-het/).  Alsjeblief Jos, je bent toch meer waard dan een gemeen CIA-slaafje in Europees kostuum, help niet mee om de lijdensweg van het Syrische volk nog zwaarder te maken, maar steun de bevrijding, die nu uiteindelijk in zicht is. Het Syrische volk heeft genoeg onrecht geleden vanuit het westen.

  Wanneer Christus terugkomt

  Een aards messianisme? Velen willen de terugkeer van Christus bespoedigen door Israël’s huidige politiek op te hemelen als “de vervulling van de profetieën van God”. Maar laten we nuchter blijven en terugkeren naar de Bijbel om te zien wat er zal gebeuren op het einde der tijden wanneer het glorievolle koninkrijk van de Messias - waarop Israël wacht - (Is 11,9) tot stand zal worden gebracht.

  Het is waar, Christus komt terug op het einde der tijden. De Christelijke geloofsbelijdenis[1] zegt: Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan Zijn rijk komt geen einde. Na Zijn dood en verrijzenis is Jezus nog gedurende veertig dagen verschenen aan zijn Apostelen. Het boek van de Handelingen van de Apostelen[2] zegt het zo: Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods (Hand 1,3) Laten we nog enkele verzen verder lezen uit dit boek die voor ons een leidraad zullen geven voor wat komen zal.

  Terwijl Hij met hen at [Hij at met zijn Apostelen als Verrezene uit de doden om hen te tonen dat Hij werkelijk leefde na Zijn dood], beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? [Zie hoe de Apostelen eveneens de bekoring hadden om het koninkrijk van Israël neer te planten als een politieke organisatie met Christus als hoofd].  “Maar hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. [De Apostelen stellen Hem een materialistisch-georiënteerde vraag maar Jezus antwoord hen op een spirituele wijze. Zo gaat het altijd met de woorden van Christus die spiritueel opgevat moeten worden – woorden die we niet altijd begrijpen met ons verstand – en daarom negeren we ze maar al te vaak – maar woorden die aangenomen dienen te worden in het geloof] Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” [Hier zien we de geboorte van de Kerk – de Heilige Geest zal kracht geven aan de Apostelen om in Kerkverband het Evangelie te verkondigen in de hele wereld]. Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen [En dit is de glorieuze Hemelvaart van onze Heer] Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”[En hier hebben we de engelen die ons meedelen dat Jezus terug zal komen op het einde der tijden].

  De Hemelvaart betekent Christus ’s participatie, in  zijn menselijkheid, in Gods macht en autoriteit. Jezus Christus is Heer: hij bezit alle macht in de hemel en op aarde.   Als Heer is Christus ook het  hoofd op aarde van de Kerk, wat zijn lichaam is. Opgenomen naar de hemel en verheerlijkt nadat hij aldus zijn missie volbracht had, verblijft Christus op aarde in zijn Kerk. Hoewel Christus al in zijn Kerk aanwezig is, moet het toch tot de terugkeer van de Koning op aarde "met kracht en grote glorie", wachten tot zij haar vervulling bereikt. Dit wil zeggen dat de Kerk nog niet de glorieuze, vlekkeloze hemelse staat bereikt heeft. Zoals we rondom ons kunnen zien is de Kerk tegelijkertijd heilig en zondig, en dat tot wanneer Christus terug zal komen, wanneer Hij zal komen oordelen.[3]

  Dus toen ze bij elkaar waren gekomen, vroegen ze hem: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?" Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Het komt  u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde’” (Handelingen 1, 6-7). Vóór zijn hemelvaart bevestigde Christus dat het uur nog niet was aangebroken voor de glorieuze oprichting van het messiaanse koninkrijk verwacht door Israël (Is 11,1-9) Volgens de Heer is de tegenwoordige tijd een tijd die nog steeds gekenmerkt wordt door "benauwdheid" en het proces van het kwaad dat de Kerk niet spaart. Het is een tijd van wachten en waken. Zijn komst kan op elk moment komen.

  Maar van die dag en dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. Weest op u hoede, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer het ogenblik daar is. [Waarom moeten we op onze hoede zijn? Christus zal komen oordelen wanneer Hij terugkomt, elk van ons – Hij zal onze verborgen gedachten en onze liefdadigheidswerken oordelen]. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder  zijn taak toegewezen en de  deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weet dus waakzaam, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapende vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: Weest waakzaam!” (Marcus 13, 32-37)

  Vóór de wederkomst van Christus moet de kerk een laatste rechtszaak ondergaan die het geloof van veel gelovigen zal doen schudden. En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar degene die tot het einde volhardt, zal gered worden. (Mat 24: 12-13) De vervolging die haar pelgrimstocht op aarde vergezelt, zal het "mysterie van de ongerechtigheid" onthullen in de vorm van een religieuze misleiding die de mensen een schijnbare oplossing biedt voor hun problemen ten koste van afvalligheid van de waarheid. De hoogste religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudo-messianisme waardoor de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en van zijn Messias in het vlees. Dit is exact wat we zien gebeuren in de wereld. God wordt uitgesloten, de mens wordt verheerlijkt – het is een religieuze misleiding die ons zuur kan opbreken wanneer Christus terug zal komen.

  De Kerk zal alleen de glorie van het koninkrijk binnengaan door dit laatste Pascha, wanneer zij haar Heer zal volgen in zijn dood en opstanding. D.w.z. dat de pelgrim Kerk op aarde een laatste zware test zal moeten doorstaan vooraleer de Heer terugkomt. De Apocalyps legt het zo uit – we bevinden ons hier in het overwinningslied eens de glorie van het koninkrijk gekomen is: En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer, onze God. Want  Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij  het bloed van Zijn dienstknechten aan haar  gewroken heeft [de grote hoer zijn de werken van de Duivel op aarde waarin mensen aan meewerken – er zijn er daarentegen dienstknechten die niet meewerken aan die werken en die vaak als martelaar vallen – men kan martelaar zijn tot de dood en martelaar voor de liefde: dat is tot het einde de liefde van Christus uitdragen zonder daarvoor vermoord te worden. Het is zo dat degene die naar waarheid wil wandelen vervolgd zal worden, soms tot de dood toe]. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!  En haar rook [van de hoer] stijgt op in alle eeuwigheid. (...)     En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heer, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam [dat is het Koninkrijk] is gekomen en Zijn vrouw [dat is de Kerk] heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen [De Kerk wordt versierd door de gerechtigheden van de Heiligen]. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij:  Dit zijn de waarachtige woorden van God. (Apocalyps 19,1-9).

  Onmiddellijk daarna zal Gods triomf over de opstand van het kwaad de vorm aannemen van het Laatste Oordeel. Jezus kondigde het oordeel van de laatste dag aan in zijn prediking. Dan zal het gedrag van iedereen en de geheimen van harten aan het licht worden gebracht[4].Dan zal het schuldige ongeloof dat aan de genade die God aanbood, geen waarde gehecht heeft, veroordeeld worden.[5] De houding ten opzichte van de naaste zal het aanvaarden of het afwijzen van de genade en de goddelijke liefde openbaren:

  En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid [dit is dus het werkelijke koninkrijk], en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.  En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.  Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegends Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.  Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?  En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?  En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.  Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.  Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.  En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

   

  We hebben dus maar één leven om ons klaar te maken, opdat we waardig geacht worden om het Koninkrijk van God te erven. Alleen kunnen we ons niet klaar maken, mission impossible – maar wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk voor God.  Joden vroegen aan Christus: Wat zullen wij doen om de werken van God te doen? Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft.  Als we geloven in Christus ’s naam, dat Hij ons zalig kan maken zal Hij ons Zijn Heilige Geest schenken om ons op Hem gelijkend te maken – ziedaar het echte Messiaanse Koninkrijk. Elke poging om dat Koninkrijk op aarde te realiseren is pure illusie, tegengesteld aan Gods wil. Kom Heere Jezus, Marantha!

   

  fr. Jean

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht uitvoerig toegelicht met 8 video’s: 1. Ron Paul: waarom zijn wij (VS) nog in Syrië? 2. Israël bombardeert bij Abu Kamal 3. Toppunt huichelarij: VS, illegaal in Syrië waarschuwt Syrië omdat het de terroristen aanvalt (in eigen land!) 4. Succes van het Syrische leger nabij At Tanf 5. Koerden in het N trekken zich terug  6. Bevrijding Deir Ez-Zor 7 + 8 Strijd en bevrijding N O Daraa:   http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-80/

  vDrie video’s over de afscheiding en de 743 km lange muur die Turkije bouwde aan de grens met Syrië: http://www.golfbrekers.be/een-muur-met-eenrichtingstoegang/

  vHer opening Sheraton hotel Aleppo: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10-2/

   

  [1]De geloofsbelijdenis of het Credo is de Latijnse benaming van de officiële geloofsbelijdenis van de Rooms-katholieke Kerk die tijdens elke eucharistie of mis in het Latijn of de eigen landstaal wordt gezongen of in dialoog tussen de priester en de aanwezige gelovigen wordt gereciteerd.

  [2]De Handelingen van de Apostelen is een boek van het Nieuwe Testament, onmiddellijk na de 4 Evangelies.

  [3] Dit wordt treffend uitgelegd door Christus in het Evangelie van Mattheüs: Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen [en volgens de Kerkvaders is het Koninkrijk der hemelen de Kerk] is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand [de vijand is de Duivel die binnenin de Kerk onkruid zaait en de kerk vanbinnuit verbrod], en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten [dat zijn de engelen] van den heer des huizes [ dat is Christus] gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen: Een vijand heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? Maar hij zei: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden te samen opwassen tot den oogst [ziehier waarom we ons niet moeten verbazen dat de Kerk en zondig en heilig is daar Christus het onkruid laat samenleven met de goede tarwe – maar op het einde der tijden – in de tijd van de oogst, zal Hij onderscheid maken] en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. (Mt 13, 24-30). (Nvdr: onze pientere medebroeder heeft  hier een heel oude Bijbelvertaling van het internet geplukt, wat me behoorlijk ergert maar ik ga dit niet verbeteren. Quod scripsit scripsit).

  [4]  Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn (Johannes 3,20-21).

  [5]Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.  Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.  En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. (Mt 11,20-24)

   

   

  30-06-2018 om 09:08 geschreven door Gust Adriaensen


  28-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van 'anders' naar 'trado'

  Te grote politieke macht, zonder sterk tegengewicht, leidt onvermijdelijk naar een ondermijning van de democratie, naar brutaal populisme, naar de wij-zij retoriek en polarisering, naar het negeren van de hooggeprezen -als het in het kraam past-, normen en waarden vanuit electorale berekening.

  Volgens de 'anders'partijen waren die machtsconcentratie en -wellust HET kenmerk van de trado's. Het was het geliefde scheldwoord in de mond der nationalisten. Het was de mantra van Vlaams Blok/Belang en van VU/NVA. Hoe hekelden zij voortdurend de heerschappij van de christendemocraten van CVP in Vlaanderen. En hoe sterk waren ze in het diaboliseren van de PS-machtswellustelingen in Wallonië.

  Het kan verkeren. Nu zijn het de nationalisten van NVA die (van op 't Schoon Verdiep) met hun machtige (leeuwen?)klauwen alles, niet alleen in het Nederlandstalige deel van België maar ook in Wallonië, willen overheersen. Democraten, het is echt oppassen geblazen!

  Tot voor niet zo lange tijd was 'trado's', in Vlaams-nationalistische kringen inderdaad een geliefkoosd en veelvuldig gebruikt scheldwoord voor de 'traditionele' Belgische politieke partijen en hun aanhang. Het woord is ondertussen zo goed als out. Waarschijnlijk omdat de NVA, sinds haar topdeelname aan de macht en haar innesteling in recordtempo, in het Belgische machtssysteem, al de kenmerken van de 'traditionele' partij- en machtspolitiek kent en met verve toepast. En zichzelf uitschelden vindt men allicht te gortig.

  Journalist Reynebeau formuleerde die kenmerken een tijd geleden in De Standaard haarscherp: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Zo was het vroeger bij de smalend genoemde 'trado's. Zo is het sterker dan ooit in een regering waar de Vlaams-nationalisten het voor het zeggen hebben, die nota bene uitpakken met de 'Grote Verandering'.

  Journalist Bart Eeckhout van De Morgen, schreef een tijd geleden een artikel over de vervlaamsing van de Belgische graaicultuur niet alleen in intercommunales maar ook in Vlaamse regeringsagentschappen:

  ‘N-VA en CD&V vullen met zijn tweeën zowat de hele top van best betaalde Vlaamse bestuursmandaten. De baten van die schaduwstructuren zijn onduidelijk, de kosten zijn zeker. Het democratische deficit evenzeer. Vlaanderen blijkt zichzelf in te richten naar het evenbeeld van het oude België. Dezelfde machtsverzuiling, dezelfde vriendjespolitiek. De Belgische ziekte is vervlaamst.’

  Extreem ontgoochelend is dat allemaal, zeker voor mensen die opgegroeid en gevormd zijn in de idealistische Vlaamse Beweging, voor wie de habitat van de haute finance, de echte Belgische machtscenakels , de vetpotten, totaal vreemd is.

  28-06-2018 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 jaar Pastorale Eenheid H. Augustinus

  1 en 2 september wordt een feestweekend. Dan vieren we 1 jaar Pastorale Eenheid Heilige Augustinus. Noteer alvast die data.

  27-06-2018 om 17:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Pastorale eenheid
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Debatcultuur?

  Nog even terugkomen op het voorzittersdebat in Terzake. Het  was inderdaad een kakofonie van jewelste. Beschamend.

  De oorzaak daarvan is te vinden in het feit dat de meeste deelnemers niet (willen) luisteren naar de anderen en naar de moderator (die veel gedecideerder het debat (?!) zou moeten leiden.

  De ergste van het troepje toppolitici (?!) bleek weer eens De Wever te zijn, die er een handje van weg heeft om op een extreem arrogante manier, anderen te onderbreken, af te blokken, of, terwijl andersdenkenden dan toch eens de kans krijgen om wat langer aan het woord te blijven, ondertussen voortdurend stoorzender speelt. 

  Een bende querulente kwajongens moet tot de orde geroepen worden, en zeker het haantje-de-voorste. Als de moderator van een tv-debat (?!) daarin niet slaagt, is hij/zij niet opgewassen tegen de weliswaar moeilijke taak. 

  27-06-2018 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Geloof in Jezus Christus bevrijdt ons van zonde, droefheid, leegheid, isolement. Het is de bron van een vreugde die niemand ooit kan wegnemen.'

  25-06-2018 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De arrogantie viert hoogtij

  Het 'groot voorzittersdebat' in de Zevende Dag was een beschamende kakofonie.

  In die kakofonie, waarvoor onze 'toppolitici' zorgden -een aanfluiting van wat een debat zou moeten zijn-, weerklonken toch twee zinnige tussenkomsten (ook al kwamen ze van de oppositie).

  Almaci stelde dat het migratieprobleem maar opgelost kan worden wanneer Europa er mee voor zorgt dat de Afrikanen in eigen land een toekomst hebben.

  En Crombez concludeerde na de uitspraken van De Wever over enkele hangende dossiers, dat de NVA-voorzitter weliswaar op het publieke forum zegt dat de premier de baas is, maar dat in de politieke realiteit De Wever van mening is dat Michel de boom in kan.

  Inderdaad. Zelden meegemaakt dat de voorzitter van een coalitiepartner zo arrogant en brutaal de premier voor schut zet.

  25-06-2018 om 14:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:debat
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht aan de lezer

  Beste Lezer,

  Al enkele weken worden heel wat berichten die aan dit blog worden toegevoegd, rechtstreeks in het archief geplaatst. Dat wil concreet zeggen dat ze weliswaar verschijnen maar te lezen zijn vóór de allereerste berichten op Rasp jaren geleden.

  Deze fout werd al herhaaldelijk gemeld aan de webmaster(s) van Seniorennet, maar tot nu toe werd het euvel niet opgelost.

  Gust Adriaensen

  25-06-2018 om 08:36 geschreven door Gust Adriaensen


  24-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/25

  Vrijdag 22 juni 2018

  Flitsen en fratsen

  Blits bezoek aan Libanon

  De uitstap van vorige zondag naar het Anti Libanon gebergte was zo aangenaam dat we er deze zondag opnieuw naartoe trokken. Nu was er echter heel veel wind. En deze keer wilden we het wagen door te rijden tot op de top, aan de Libanese grens. Het is maar een twaalftal kilometer. De vier soldaten van de wachtpost waren heel vriendelijk. Van de post zelf mochten we geen foto’s maken maar van al de rest wel. We mochten zelfs de grens oversteken en daar even samen zitten. En toen gebeurde het. De wind was zo krachtig dat hij een van ons tegen de asfalt (die vol stenen lag) gooide en hij werd gelukkig nog tegengehouden of de wind zou hem van de bergen hebben laten rollen. Resultaat: grote wonden aan hand en arm. De soldaten brachten water en Kleenex, op de wonden werd wat zand gelegd en een bruin (schapen?)velletje als voorlopige verzorging. Maar het hielp. Zo keerden we terug met prachtige foto’s, één gewonde en een sterke wind. Tenslotte leverde deze uitstap nog volgende origineel plan op: op deze wijze ooit eens een familiebezoek organiseren voor onze Libanese zuster.

  De fruitoogst

  De kersenoogst is gedaan maar het maken van confituur van kersen heeft nog enkele dagen geduurd. Deze week konden we vervolgens ook de oogst van de abrikozen (bijna) beëindigen. Hiervan worden eveneens de besten bewaard om uit te delen, om er confituur van te maken en om te verkopen. Het is deze confituur, (bijna) zonder suiker, die hier het meest gegeten wordt. Voor de verkoop mogen ze niet te rijp zijn, d.w.z. niet te zacht, ze moeten nog een zekere stevigheid hebben. Dan zijn er nog een paar bomen met ontelbare braambessen (Damascusbessen, moerbeibessen?), die van rood, als ze rijp zijn, zwart worden. Bij het plukken geven ze heel veel rood sap af. Wie daar even aan gewerkt heeft, is klaar om mee te spelen in een getrukeerde video van de Witte [S]Helmen. Handen, gezicht en armen zien bloedrood. Succes verzekerd… maar de confituur van deze bessen is lekker.

  WK voetbal

  Bijna dagelijks zijn er gebeurtenissen die de gewone dagorde door elkaar schudden. Groepen uit heel Syrië of bevriende families komen op bezoek. De bisschop kwam weer even langs. Ook een tiental gehandicapten en hun begeleidsters wilden een namiddag bij ons zijn. En juist deze week kregen we verschillende dagen bezoek van een vijftal mensen uit Damascus, die oorspronkelijk uit Qâra komen en hier nu bij hun familie verblijven. Er zijn enkele goede drummers bij. En zo werd het voor de gehandicapten een feest met muziek, zang en dans. Ondertussen konden we  thee serveren, recht uit de tuin (melisse, ‘verveine’, citroenkruid?) met een overvloed aan kersen en abrikozen. Bovendien genoten we  deze week ook zonder moeite een beetje van het WK  voetbal in Rusland. In het verkoopcentrum aan de rand van Qâra, tegen de autosnelweg, werden twee grote schermen opgesteld, een binnen en een buiten, voor allen die wilden genieten van het voetbalfeest. Het is daar altijd een gezellige ontmoeting. Ook wij gingen tweemaal kijken, wat gewaardeerd wordt. Voor de rest hebben we af en toe na het middagmaal genoten van een samenvatting van een voetbalmatch, die we van het internet konden pukken. En België zegevierde. Plots lijkt er geen verschil meer te zijn tussen separatisten en patriotten. Jawel,  alle Belgen worden trotse burgers, verenigd rond een  Antwerpenaar  zoals Lukaku. Zelfs in Syrië kunnen ze er van genieten, al was het maar omdat ze ons een overwinning gunnen.

  Wanneer de levenszin zoek is

  De westerse beschaving beschouwt zichzelf nog steeds als het model van de wereld en gedraagt zich ook alsof het de heerser van deze planeet moet zijn. Ondertussen is het wel duidelijk dat er aan deze “beschaving” wat schort. Neen, het is niet zomaar een “economische”, “financiële” of “politieke” crisis. Het lijkt er steeds meer op dat het westen zijn oriëntatie, zijn fundamenten en samenhang kwijt is! De periode van de grote rijken, die op hun wijze voor een (weliswaar bedenkelijke) eenheid zorgden, is voorbij. Het Ottomaanse rijk hield stand van de 14e tot begin 20e  eeuw en werd opgevolgd door de Britse en Franse koloniale rijken. Inmiddels was ook het Oostenrijks-Hongaarse rijk ontbonden. En nu loopt de Angelsaksische wereldoverheersing ten einde. Tenslotte hebben de drie pijlers van de heilige Benedictus, de vader van het westers monnikenleven, nl. gebed, studie en arbeid, nog het meest bijgedragen aan een gezonde opbouw van Europa.

  De betovering van een aards messianisme

  President Dwight Eisenhouwer ontving in 1953 notabele moslims, waaronder Said Ramadan, schoonzoon van Hassan al-Banna, de stichter van de moslimbroeders. De president wilde de islamitische fundamentalisten inspannen voor eigen belangen. Hun streven naar een herstel van het kalifaat, tegen het geseculariseerde westen en het herstel van de sharia, werden handig omgebogen. Ziehier de nieuwe “heilige alliantie” van de president: “Ons geloof in God moet ons een gezamenlijk objectief geven, nl. de strijd tegen het communisme en zijn atheïsme”. Hiermee veranderde het aanvankelijk doel van de islamisten. Zij werden huurlingen van de VS en het westen. En  de VS beschouwden zich als de door God aangestelde engelen van de Apocalyps om de “ongelovigen”, de slechteriken van de “as van het kwaad” hun verdiende goddelijke straf te bezorgen. Deze religieuze roeping werd uiteindelijk niets anders dan een streven naar een puur aards messianisme voor hun eigen belangen. Vanaf de jaren ’70 zullen de VS zich bedienen van het extremistisch wahabisme van Saoedi-Arabië en nu hebben ze daarvoor de fanatiekelingen van de islamitische staat gebruikt. Zo heeft het westen de voorbije decennia vele tientallen oorlogen gevoerd om zijn planetaire overheersing te handhaven. Verontrustend en nieuw is dat de communicatiemiddelen hierbij een beslissende rol spelen. Op de kortste tijd worden gewone jongeren vanuit de hele wereld gerekruteerd en opgeleid tot fanatieke djihadisten als barbaren om onschuldige burgers te onthoofden, levend te verbranden, te verminken. Vanuit een zoeken naar de zin van hun leven komen ze  tot een zelfhaat, een haat van anderen, een haat van de wereld en een haat van het leven. Ze zien hierbij hun eigen dood samen met zoveel mogelijk anderen als een heroïsche zending en een voorbereiding op het einde der tijden. De IS heeft niets te maken met het oprichten van een staat en niet veel met de gewone islam. Het is niet zozeer een radicalisatie van de islam maar een islamisatie van het radicalisme.  Het westen beschikt hiermee over een leger van criminele, islamitische barbaren die overal ingezet kunnen worden en tegelijk heeft het  een ijzersterke mediamanipulatie om “de islam” te beschouwen als de oorzaak van alle kwaad zonder dat hun eigenlijke broodheren in zicht komen.

  Volgens de joodse en helaas ook christelijke zionisten is de politieke oprichting van de staat Israël de vervulling van een Bijbelse profetie die de wederkomst van de Messias moet voorbereiden. Hierbij moet Jeruzalem hun centrum worden, in feite het centrum van hun Nieuwe Wereldorde. Deze christenen hebben niets begrepen van het christelijk geloof en beseffen niet dat sinds Jezus’ dood en verrijzenis iedere plek op aarde een ”Jeruzalem” is, een Bethlehem, een Nazareth, een Golgotha…

  Terwijl de joodse en christelijke zionisten al decennia ijveren om de inwoners van Palestina te verjagen om plaats te maken voor hun “Beloofde Land”,  doden de IS strijders van hun kant Iraki’s, Syriërs, Jemenieten en Libiërs om de komst van de Apocalyps voor te bereiden” (Fethi Gharbi, Mondialisation.ca , 18 juni 2018: https://www.mondialisation.ca/la-rage-identitaire-ou-le-regne-de-lanomie/5626306.). En zo kan het joodse en christelijke zionisme eveneens de grootste misdaden rechtvaardigen op valse Bijbelse gronden. Het gaat telkens om een streven naar een onaanvaardbaar aards messianisme. Het is als het bouwen van een toren van Babel voor eigen glorie en macht. Zoals IS niet veel te maken heeft met “de islam”, zo heeft het zionisme niet veel te maken het judaïsme en zeker niet met het authentieke Bijbelse Israël. Bovendien hoort bij een messianisme uiteraard het zoeken naar de ‘antichrist’ of meerdere ‘antichristen’ en die zijn voor het westen vlug gevonden: Rusland, Iran, Syrië en ieder land dat de westerse overheersing afwijst.

  Zonder God geen geluk voor de mens   

  Wanneer het duister wordt, ben je zelfs in je meest vertrouwde ruimte totaal verloren, totdat je ergens een vast punt vindt dat je de juiste oriëntatie geeft. Het westen is het noorden kwijt! De religieuze betovering van een aards messianisme is een voorwendsel om de zinloosheid van een beschaving op te vullen. Het westers wilde neoliberalisme en kapitalisme leiden naar de valse spiritualiteit van een nihilisme, waarin zelfmoord, abortus, euthanasie, homocultuur en morele ontwrichting samen met het terrorisme weelderig kunnen groeien. Ook de Belgische artsenvereniging Sint Lucas maakt zich zorgen over de evolutie inzake abortus en euthanasie. Zij vindt dat de ontkenning van een transcendente dimensie een fatale vergissing is: https://cathmed.be/het-respect-voor-het-leven-nog-verder-ondermijnen/. Volgens de TV keten NBC zijn er tussen 2001-2014 3.046 Amerikanen gestorven als slachtoffer van terrorisme, maar niet minder dan 153.000 door een razende, dol gedraaide schutter, een “keurige jongen” uit onze westerse beschaving. Wanneer we de hemel dicht trekken wordt het donker. Als God afwezig is, kan de mens zijn levenszin, waardigheid en geluk niet meer vinden. Sinds de jaren ’70 is de depressie steeds meer toegenomen, gepaard gaande met agressie en verslaving. Er heerst een geestelijke leegte in de westerse beschaving. Maar deze zinloosheid is tevens een schreeuw naar God: “Uit de diepte roep ik Heer, luister naar mijn stem… Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend…” (psalm 130). Aan christenen om het authentieke geloof te verkondigen en vooral te beleven in Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de enige Redder van de wereld. Aan ons om intellectueel en vooral moreel weerstand te bieden aan de ontsporingen van een westerse beschaving.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht weer heerlijk geïllustreerd met tien video’s: 3 over de inzet van de  S.O.S. chrétiens de l’Orient, 4. de “lezzab” bomen 5. kaarsjesprocesie in Bab Touma, Damascus, 6, 7 en 8 kermis en snoep, 9. terugkeer naar Douma 10. uitwisseling van gevangenen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-79/

  v6 video’s over de huidige militaire situatie: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6/

  v3 video’s: 1. Herstelwerk van S.O.S. Chrétiens de l’Orient in Sadat, 2. Aleppo herleeft 3. Film met indrukwekkende getuigenissen over “de aardbeving” door terroristen in Aleppo veroorzaakt en uiteindelijke bevrijding. Wat nu door terroristen werd verwoest wordt vergeleken met de verschrikkelijke aardbeving van 1138, waarin de meeste burgers omkwamen:  http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10/

  v5 video’s en foto’s met uitleg over de toenemende spanningen in het door de rebellen gecontroleerde Idlib:http://www.golfbrekers.be/idlib-niet-zo-gematigd/

  v  Goed nieuws: ons artikel “Contraceptie. Gouden Jubileum van een fatale vergissing” werd vertaald in het Frans en Engels en zondag geplaatst op onze website:

  https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-jubil%C3%A9-d-or-d-une-erreur-fatale/

  https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-golden-jubilee-of-a-fatal-mistake/

  En maandag 18  juni 2018 publiceerde Le Salon Beige -  blog quotidien d’activité par des laïcs catholiques (http://lesalonbeige.blogs.com) een deel van dit artikel met verwijzing naar onze website: “Le mythe de la “contraception sûre” est révolu.”

  vHet Thomas More Genootschap viert zijn patroonheilige in de Hl. Hart Basiliek, de Merodelei 12, 2600 Berchem op  zaterdag 23 juni 2018 om 14.15 u (rozenhoedje, Eucharistie, toespraak door voorzitter dr. Luc Kiebooms, broodjes/koeken met koffie/thee voor 9 €, kinderen halve prijs): vermeerschrene@gmail.com; https://thmore.weebly.com/.

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

   

  24-06-2018 om 20:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rani en Mawda

  Vergelijk de reacties en commentaren van mensen die zweren bij 'westerse normen en waarden', op het doodschieten van de leeuwin Rani, die een vluchtpoging ondernam, met het doodschieten van het vluchtelingenkindje Mawda.

  Te confronterend? Te ontluisterend?

  24-06-2018 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  22-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Als twee werelden met elkaar botsen'

   

  In Kerk&Leven van 20 juni is een artikel te lezen over de openlijke kritiek die de Nederlandse kardinaal Wim Eijk heeft op de paus. Eijk wil dat de Kerk recht in de leer is. Hij verwijt Franciscus dat hij nogal losjes omspringt met het Wetboek van het Kerkelijk Recht, en daardoor verwarring sticht en de eenheid van de Kerk in gevaar brengt.

  Kardinaal Eijk blijkt een wandelend kerkelijk wetboek te zijn. Door zo sterk het belang van allerlei regels over wie een sacrament of een zegening al dan niet mag ontvangen, stoot hij de meeste gewone gelovigen af. Eijk is duidelijk een vertegenwoordiger van het instituut Kerk en hij manifesteert zich als een functionaris van die instelling.

  Wat een verschil met paus Franciscus. Professor van Geest verwoordt het treffend: de paus ziet de Kerk vóór alles als een veldhospitaal dat mensen die pijn lijden, gewond zijn troost zoeken, moet opvangen.

  Zowel paus Franciscus als kardinaal Eijk als alle andere christenen hebben de taak op zich genomen Christus na te volgen. Ik denk dat het voor de overgrote meerderheid van de gelovigen overduidelijk is dat de visie van de paus op de Kerk én zijn optreden, veel dichter bij Jezus' leer en leven staan, dan de juridische haarkloverij van de Nederlandse kardinaal.

  22-06-2018 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Eijk
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het Westen overschrijdt ethische grenzen'

  Kinderen in kooien in de VS, Italië dat geen bootvluchten meer toelaat, Hongarije dat hulp aan sans-papiers criminaliseert,  een Duits politiek zwaargewicht dat de grenzen dicht wil en de EU die vluchtelingen zou sorteren in Noord-Afrika en de Balkan. 'Het Westen overtreedt ethische grenzen en de EU gedraagt zich als een kolonisator', zegt professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven).

  "Ze zullen ons land binnenstromen en besmetten",  zei Donald Trump eerder deze maand over immigranten. Nog wel meer mensen zien hen niet meer als mensen, maar als objecten. N-VA-jongerenvoorzitter Tomas Roggeman tweette vorige week bijvoorbeeld 'Return to sender' bij een foto van bootvluchtelingen in nood.

  (De Morgen)

  21-06-2018 om 07:53 geschreven door Gust Adriaensen


  20-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verhoogde Europese investeringen'

  John Crombez, voorzitter van de SPA,  pleit  voor verhoogde Europese investeringen in de gebieden waar de vluchtelingen vandaan komen.

  ‘Als we ervoor zorgen dat ze daar een menswaardig bestaan hebben, hebben die mensen niet de neiging om naar Europa te vluchten.’

  Inderdaad.

  20-06-2018 om 11:06 geschreven door Gust Adriaensen


  19-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.68,5 miljoen mensen op de vlucht

  Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen op de vlucht, dat zijn er 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in het Global Trends-rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) waaruit ook blijkt dat het merendeel van de vluchtelingen niet naar het welvarende Westen doorreist, maar in eigen land en eigen regio veiligheid zoekt.

  19-06-2018 om 08:55 geschreven door Gust Adriaensen


  18-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Salman Rushdie:

  'Hoe moeten we ons verweren tegen de politieke demagogie die probeert te doen waar elke potentaat altijd op uit is -om het publieke geloof in bewijzen te ondermijnen en in feite tegen zijn kiezers te zeggen: 'Geloof alleen mij, want ik ben de waarheid'? Wat doen we daaraan? En wat zou met name de rol van de kunst kunnen zijn, en de rol van de schrijvers en literatuur in het bijzonder?'

  'We moeten, denk ik, erkennen dat in elke samenleving het waarheidsidee altijd het product van een debat is en dat wij beter moeten worden in het winnen van dat debat. Democratie is niet beleefd. Het is vaak een schreeuwpartij op een openbaar plein. We moeten het debat aangaan als we kans willen maken om het te winnen.'

  'En wat de schrijvers betreft: het is aan ons om het geloof van onze lezers in het debat op grond van feiten te herstellen en te doen waar fictie altijd goed in is geweest: tussen schrijver en lezert een besef te vromen van dat wat echt is. ... In deze tijd van radicale onenigheid kunnen wij mensen tot overeenstemming brengen over de waarheden van de grote constante, te weten de aard van de mens.'

  18-06-2018 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rusdie: 'Laat de lezer weer geloven in de werkelijkheid'

  Salman Rushdie:

  'Hoe moeten we ons verweren tegen de politieke demagogie die probeert te doen waar elke potentaat altijd op uit is -om het publieke geloof in bewijzen te ondermijnen en in feite tegen zijn kiezers te zeggen: 'Geloof alleen mij, want ik ben de waarheid'? Wat doen we daaraan? En wat zou met name de rol van de kunst kunnen zijn, en de rol van de schrijvers en literatuur in het bijzonder?'

  'We moeten, denk ik, erkennen dat in elke samenleving het waarheidsidee altijd het product van een debat is en dat wij beter moeten worden in het winnen van dat debat. Democratie is niet beleefd. Het is vaak een schreeuwpartij op een openbaar plein. We moeten het debat aangaan als we kans willen maken om het te winnen.'

  'En wat de schrijvers betreft: het is aan ons om het geloof van onze lezers in het debat op grond van feiten te herstellen en te doen waar fictie altijd goed in is geweest: tussen schrijver en lezert een besef te vromen van dat wat echt is. ... In deze tijd van radicale onenigheid kunnen wij mensen tot overeenstemming brengen over de waarheden van de grote constante, te weten de aard van de mens.'

  18-06-2018 om 08:38 geschreven door Gust Adriaensen


  17-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Preekstoel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Elke dinsdagavond van juli en augustus laat Heilige Huisjes bekende personen aan het woord in de Sint-Waldetrudiskerk van Herentals.

  Op 3 juli bijt kardinaal De Kesel de spits af.

  Meer inlichtingen op www.heiligehuisjes.be. 

  Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping.

  17-06-2018 om 09:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:heilige huisjes
  16-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/24

  Vrijdag 15 juni 2018

  Een uitstap in de   bergen

  De zondag, als vervulling van de joodse sabbat, wordt op christelijke wijze gevierd door God als Schepper te verheerlijken en Jezus Christus als “Her-schepper” nl. omwille van de verrijzenis. Vervolgens door de feestelijke viering van de  Eucharistie en tenslotte door op bijzondere wijze het leven in gemeenschap te vieren. Deze zondag kregen we bezoek van zeven vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient. Ze wilden met ons Eucharistie vieren en de maaltijd gebruiken. We aten in  de schaduw  op de banken bij de grote ingang. Daarna vertrokken zij naar de  Krak des Chevaliers, een van de prachtigste kastelen ter wereld en een indrukwekkende militaire constructie, tussen Homs en Tartous. De S.O.S. vrijwilligers willen meewerken aan het herstel hiervan. Na dit aangenaam vieren, delen en samen eten, reden wij in de namiddag met een vijftiental naar het Anti-Libanongebergte. Onderweg zagen we de boomgaarden die zich weer stilaan herstellen. Dit gebied was gedurende gans de oorlog tot voor enkele maanden het terrein van de terroristen en voor ons absoluut ontoegankelijk. Hier en daar staat een kapot geschoten huis. Op de grond liggen brokstukken ijzer van obussen of raketten en ook de asfaltweg is flink beschadigd. Om in het gebergte zelf te komen, moesten we voorbij een wachtpost. We hadden geen afspraak gemaakt met de Libanese legerleiding en reden dus zo ver we mochten, tot vlak voor de Libanese grens. Vandaar wilden we nog een van de toppen van de bergen beklimmen om die millenniumoude bomen (de ‘lezzab’) te bewonderen die daar groeien. Ze worden door een bepaalde vogel overgebracht. Balken van dit soort hout zijn gebruikt bij de heropbouw van ons klooster. De jongsten en de oudste van de groep bleken tot deze beklimming in staat te zijn, de middenklasse bleef rustig beneden en genoot van de moeizame beklimming van de anderen. Het uitzicht over de vallei deed ons denken aan de Zwitserse bergen. Tegen de avond kwam er opvallen veel verkeer vanuit Libanon: motoren, tractoren en vrachtwagens. Terwijl wij met wat droog hout vuur maakten om thee te zetten, stopte een man met zijn tractor en drong er op aan dat we van zijn kersenoogst zouden eten. En we moeten toegeven, zijn kersen zijn iets vaster dan de onze. En zo hebben we vandaag voor weer eens  sinds de oorlog samen een uitstap gemaakt in het Anti-Libanongebergte.

  Donderdag begon in Rusland het feest van de wereldbeker voetbal (of het wereldfeest van koning voetbal!) De uitnodiging om in Qâra op groot scherm van de opening van dit hoogfeest te komen genieten, hebben we nog niet aanvaard. ’s Avonds hebben we op internet de video bekeken van de samenvatting met de doelpunten: Rusland-Saoedi-Arabië: 5-0. Bij ieder doelpunt bastten de kinderen in gejuich uit en wij ook. Een betere symbolische quotering voor de inzet van beide landen voor Syrië en voor de wereldvrede kunnen we niet bedenken! En ’s avonds kwam de kolonel ons Arabische zoetigheden geven naar aanleiding van het einde van de ramadan morgen. Vrijdag wordt inderdaad de eerste dag gevierd van Eid al-Fitr of suikerfeest en zo kunnen we overdag weer gerust een versnapering aanbieden aan de  arbeiders.

  Vandaag, vrijdag kregen we plots bezoek van Abdallah el Gharbé en zijn vrouw. Hij is “minister van reserve”. Voor zover ik het uit zijn uitleg begrijp, heeft hij ongeveer de rol die Jozef in Egypte speelde en die zorg moest dragen voor de voedselvoorraden. Hij zal onze voedingsproducten(thee, dranken… en we zijn volop confituur aan het maken van kersen en abrikozen) eerst nog even laten controleren (alles is ‘naturel’) en dan zorgt hij voor de verkoop in heel Syrië. Voor onze producten heeft hij ao een naam: ‘Tibbeh Soeria’. Dit heeft een dubbele betekenis. Volgens de legende leefde in deze streek een heilige, in het Arabisch ‘mor Tibbeh’. Tegelijk is het een zinspeling op het woord “goed”. Dus: de heilige  Tibbeh of het goede van Syrië. Zo wordt de handel van eigen goede producten gestimuleerd. Hij en zijn vrouw zijn christenen, uit zichzelf baden ze in de kerk het Onze Vader en het Weesgegroet. Hun eenvoud en vriendelijkheid leken ons heel oprecht. Wij gaven hen alle mogelijke soorten confituurmee, ook fruit, wijn … en zij gaven ons een mooie, grote kist snoeperijen, versierd met het wapenschild van Syrië en de foto van de president.

  En natuurlijk gaat de dagelijkse pluk van de abrikozen verder, alsook het maken van confituur. Dit prima fruit komt iedere dag als dessert op tafel en wordt ook ruimschoots aan de gasten aangeboden. En er komen steeds meer groepen op bezoek, vanuit heel Syrië en vanuit de verschillende geloofsgroepen.

   

  Vrede voor het westen, oorlogen voor de rest van de  wereld?

  Het “westen” (de VS, de NAVO met hun bondgenoten) doet zijn best om de vrede voor de wereld te bewaren en wil humanitaire hulp bieden overal waar volken in oorlog of armoede verkeren. Het tracht daarbij “dictators” te verdrijven of regeringswissels te bewerken om het volk vrijheid en welvaart te geven. Ziedaar een algemene opinie.  Helaas, wat het westen onder vrede verstaat, is precies het tegendeel van wat de   volkeren in de rest van de wereld in werkelijkheid ervaren.

  Er worden in het westen wel “vredesconferenties” gehouden waar eventueel een woord gezegd wordt over het ontoereikende van het westers kapitalisme, maar al vlug zal het gaan over de “bedreigingen” vanuit Rusland, China, Iran. En vooral gaat het over landen die behoren tot de “as van het kwaad”, hun dictatoriale leiders en de  ellende die ze aan hun volk bezorgen. En zo wordt de publieke opinie klaargestoomd om de heersende oorlogen te rechtvaardigen. De echte tragedies van die volken komen niet aan bod. De oorsprong en het eigenlijk doel van die oorlogen in de wereld worden handig verpakt in een “spontane volksopstand tegen een dictatoriaal regime” terwijl het in feite een vuile georganiseerde oorlog is om olie, grondstoffen, geld en macht met miljoenen doden, totaal ontwrichte landen, een verwoeste infrastructuur en een permanente plundering van de bodemrijkdommen, die vooral naar de VS en Europa gaan.

  Telkens wanneer het Syrische leger, geholpen door zijn bondgenoten, gedurende deze oorlog op het punt stond een belangrijke overwinning te behalen op de terroristen, werd een “chemische aanval” beraamd of verzonnen. Dit laatste was het geval in Douma. De terroristen van de Witte Helmen hadden het haarfijn in elkaar gestoken maar hun bedrog lekte uit. Geen nood. Het werd een voorwendsel voor de VS, Frankrijk en Engeland om in de morgen van 14 april 2018 samen Syrië te bombarderen en de terroristen te helpen. Voor de Franse president Macron was dit een voorwendsel om zelf initiatieven te nemen en daarna bombardementen te blijven uitvoeren  in Hassaka, Manbij en Deir es-Zor. Deze oorlogsmisdaden worden in het westen dan gezien als humanitaire hulp voor het herstel van de vrede. Nog erger. Na de flinke toelage die de Engelse regering aan de criminele groep  de “Witte Helmen” blijft geven, gaan ook de VS hen met 6,6 miljoen dollar steunen! Zo kunnen ze de volgende chemische aanval weer uitvoeren of verzinnen. Ongetwijfeld weer met succes. En onze hoog heilige internationale instellingen spelen gewoon mee. De “internationale gemeenschap” blijft alles doen om te beletten dat het Syrische leger de vrede in het land herstelt. Om dezelfde reden is de stroom van Syrische vluchtelingen die wekelijks terugkeren een doorn in het oog van de “internationale gemeenschap”. Eens had Libanon 2 (mogelijk zelfs 3) miljoen Syrische vluchtelingen. Nu nog geen miljoen meer. Wekelijks keren ze met duizenden terug, terwijl het westen blijft zeggen dat het te gevaarlijk is en ook daadwerkelijk blijft bombarderen. De Syrische vluchtelingen zijn niet bang van ontmoediging en dreigingen, ze keren terug uit Libanon, Jordanië, Turkije en zelfs Duitsland, dat zich eens voorstelde als het beloofde land voor hen. Terwijl het westen permanente oorlog wil, verlangen de Syriërs naar een permanente vrede in hun eigen land.

  Wij hebben het geluk dat wij “buiten” dit westen leven en niet dagelijks overspoeld worden door geïndoctrineerde en gemanipuleerde media.Hoerah!We zien en beleven dagelijks de resultaten van deze zogenaamde opgelegde vrede. Westerse vrede betekent overheersing over de rest van de wereld op militair, politiek, economisch, ideologisch en cultureel gebied. Het betekent onvoorwaardelijke onderworpenheid. Landen die zich gewillig en zonder protest hieraan onderwerpen, hun bodemrijkdommen laten plunderen, hun soevereiniteit opgeven en de belangen van het westen gewillig dienen, mogen genieten van deze “westerse vrede”. Wanneer regeringsleiders zich hiertegen verzetten, de belangen van hun volk willen dienen en hun soevereiniteit verdedigen, worden hun acties illegaal genoemd als een oproep tot geweld en oorlog. Het westen zal dan militair ingrijpen om zijn vrede te herstellen, zogenaamd “om het volk te dienen”. Welnu, Syrië met zijn rijk verleden en hoge beschaving zal nooit de gewillige slaaf van het westen worden. Tijdens ons kort jaarlijks verblijf in België ontmoeten nog steeds mensen die er vast van overtuigd zijn dat zij door hun gazet en tv precies weten wat er in Syrië gebeurt. Soms menen ze mij de juiste toedracht te moeten uitleggen omdat ik, volgens hen, te slecht ingelicht ben. Zij beseffen niet hoezeer zij geïndoctrineerd zijn en ver van de werkelijkheid, die wij hier dagelijks beleven. Zij begrijpen niet hoezeer mensen worden vermoord en landen verwoest voor olie, grondstoffen, geld en macht. Het aantal dat de westerse media nog steeds gelooft slinkt gelukkig heel snel. In de zesde eeuw voor onze tijdrekening protesteerde de profeet Jeremia al tegen de corrupte leiders die luidt verkondigden wat de mensen graag hoorden en ondertussen misdaden begingen waarbij ze zich voor geen greintje schaamden. Ze roepen: “Vrede,  vrede. Maar er is geen vrede”! (Jeremia 6, 14v). Dit schandelijk bedrog schijnt van alle tijden te zijn.

  (Interessante toelichting van Andre Vltchek: https://www.mondialisation.ca/la-paix-est-un-cliche-lorsque-loccident-ne-peut-pas-controler-le-monde-sans-opposition-cela-signifie-la-guerre/5626063; https://www.mondialisation.ca/les-refugies-syriens-rentrent-chez-eux-loccident-est-pret-a-attaquer/5624080

  En dit nog

  vOns vorig bericht met 5 video’s toegelicht: 1. Onderhandelingen tussen Koerden en Damascus, 2. Bombardementen van VS coalitie in Hassaka, 3. Verkiezingen in Iran met de overwinning van Muqtada-al-Sadr, 4 en 5  lange video’s over de laffe aanvallen van de Israëli’s: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-78/

  vDe bezetting van de Golan Hoogte en de  eigenlijke belangen van de  wereldheersers: www.golfbrekers.be/syrie-waar-de-bezetters-hun-wil-blijwwven-opdringen/   

  vInteressante video’s over de mediamanipulatie. In de  vierde video wordt ik uitvoerig opgevoerd. De inhoud is wel ongeveer juist maar enkele uitspraken (zoals over de ‘broek’ van Trump) zijn echt niet van mij, ze zijn van de Nederlandse journalist Wierd Duk van het Algemeen Dagblad (anders hadden ze ook rechtstreeks mij laten spreken in plaats van een ander die mij zogenaamd vertolkt). Met zijn interview heeft hij wel  flink succes gehad, ook in andere talen: http://www.golfbrekers.be/overbodig-onderzoek/

  vTwee video’s over een mogelijke nieuwe chemische aanval in Syrië, voorbereid door de CIA samen met de “gematigde rebellen” (en ‘de Witte Helmen’) om dan (weer) Assad hiervan zonder moeite te kunnen beschuldigen en te kunnen bombarderen en…mogelijk krijgt de oorlogsmisdadiger D. Trump dan nog de Nobelprijs voor de vrede! http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie-4/

  vNa Engeland gaan  de  VS de terroristenclub “Witte [S]Helmen” weer financieren: http://www.golfbrekers.be/dan-toch-opnieuw-amerikaanse-steun-voor-de-witte-helmen/ 

  vGewoon bezoek aan het mausoleum van Hafez al Assad in Damascus: http://www.golfbrekers.be/op-uitstap-in-damascus/(Geven de Nederlanders hieraan nog financiële steun?)

  vWederopbouw van huizen in Homs mede dank zij Kerk in Nood: https://kerkinnood.nl/actueel/wederopbouw-homs-teken-van-hoop?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=b934b821c4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-b934b821c4-160004205

  vZouden de westerse media toch ooit in staat zijn enige objectieve informatie te geven over die vuile oorlog tegen Syrië?   https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/05/amnesty-international-offensief-raqqa/

  P. Daniel

   

   

   

   

  16-06-2018 om 09:45 geschreven door Gust Adriaensen


  14-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert populiste eerste klas

  In een column ( De Standaard, 14 juni 2018) trekt barones Mia Doornaert van leer tegen degenen die pleiten voor een meer menselijke aanpak van de vluchtelingen.

  Als het in haar kraam past, werpt barones Doornaert zich graag op als een intellectueel. Je mag dat ook van haar verwachten , gezien haar academische vorming en haar ' onafhankelijke expertise in internationale betrekkingen'. Maar in deze column ontbindt ze weer eens met volle overgave haar populistische duivels.

  Ze haalt allerlei kwaadaardige truken boven om haar doel te bereiken: de mensen die bezorgdheid uitdrukken voor het lot van vluchtelingen en voor de groeiende harteloosheid en vijandigheid in onze samenleving, in het verdomhoekje van de linksige gutmenschen zetten.

  Doornaert, die zich wat graag in comfortabele, burgerlijke, academische salons ophoudt, vindt het nodig om de rectoren (en meer dan 1000 academici) als 'politiek correcten' te etiketteren (na 'trado' en samen met 'gutmenschen' een scheldwoord dat opgang maakt in rechts-nationalistische en populistische kringen), die het aan 'academische sereniteit' ontbreekt. Herlezing van de teksten van rectoren en academici geeft evenwel aan dat die teksten genuanceerd en sereen zijn.

  In tegenstelling tot de teksten van de rectoren en de academici, valt de column van Doornaert op door gebrek aan academische sereniteit, door ondoordachtheid en door populistische agressiviteit.

  Bewuste intellectuele oneerlijkheid (of domheid?) zit overduidelijk in haar poging om de dehumaniserende kenmerken van houding tegenover en behandeling van vluchtelingen,te ontkennen of weg te relativeren door de vergelijking met de IS-barbaarsheden. Stel je voor: een westerse columniste gebruikt de IS-bestialiteiten als toetssteen om de mogelijke dehumanisering van vluchtelingen hier, als niet bestaande te proclameren!

  Zeer merkwaardig is ook Doornaerts gedetailleerde en vooringenomen beschrijving van politie- en vluchtelingenoptreden, wat tot de dood van een kind geleid heeft. Ik dacht dat het gerechtelijk onderzoek nog niet afgerond of publiek gemaakt was.

  Natuurlijk ontbreekt ook de primitieve dooddoener niet: 'We kunnen niet alle vluchtelingen opvangen'. Niemand beweert dat. Het is een bewuste (toog)leugen.

  14-06-2018 om 22:35 geschreven door Gust Adriaensen


  13-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog nooit zoveel jonge kinderen in kansarmoede

  Nooit eerder groeiden er zoveel jonge kinderen op in kansarmoede. Dat blijkt uit de index die Kind en Gezin jaarlijks opstelt. 

  Van alle nul- tot driejarigen in Vlaanderen trof het 13,76 procent bij de geboorte aan in kansarmoede. Dat is bijna 1 procentpunt meer dan in 2016. Bij acht op de tien kinderen gaat die gepaard met een laag inkomen, werkloosheid of een laag opleidingsniveau van de ouders. Ruim de helft heeft een gebrekkige huisvestingssituatie. Het probleem zou het grootst zijn in de steden en nauw samenhangen met de origine van de moeder. 

  Armoedespecialisten zijn niet ­verwonderd. "Met dit regeringsbeleid kun je geen daling verwachten", zegt Wim Van Lancker (KU Leuven). Kinderarmoede moet je volgens hem structureel aanpakken, onder andere via een toegankelijke arbeids- en huisvestingsmarkt. "Hiervoor zijn de Vlaamse en federale overheid verantwoordelijk, maar qua acties zijn ze schromelijk tekortgeschoten." 

  (De Standaard)

  13-06-2018 om 07:57 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:kansarmoede
  12-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerlijke wereldhandel

  'Maak de wereldhandel samenwerkend, ethisch en dienstbaar, ten dienste van iedereen wereldwijd', schrijft iemand als oplossing voor de vluchtelingencrisis.

  Inderdaad. Maar daar staan de rijke, zelfvoldane, Europese en Noord-Amerikaanse regeringen en een belangrijk deel van hun bevolking, nog ver van af. Zij weten dat dergelijke wereldhandel een stuk van hun materiële welstand zal kosten. En dus dehumaniseren en criminaliseren ze de vluchtelingen, en proberen ze hen hardvochtig en desnoods met geweld buiten hun grenzen te houden. Zij transformeren hun landen in versterkte burchten, bouwen muren, installeren opnieuw prikkeldraadversperringen. Hun beleid (?) staat mijlenver af van de christelijke en humane normen en waarden, waarop ze zich vaak zo graag beroemen.

  Maar zij dwalen, als zij denken met dergelijk onmenselijk beleid, een halt toe te roepen aan migranten. Zij zullen blijven komen.In Afrika staan miljoenen mensen klaar. Alleen grotere materiële gelijkheid en respect kunnen uiteindelijk een oplossing betekenen.

  12-06-2018 om 10:19 geschreven door Gust Adriaensen


  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dure truitjes, slecht betaald
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Rode Duiveltruitjes voor de fans van Adidas, kosten 89,95 euro. Het aandeel van de lonen om ze te maken bedraagt 0,9 euro. Ze worden vooral gefabriceerd door vrouwen in de lageloonlanden Vietnam, Cambodja, Indonesië, waar er van bescherming van werknemers amper sprake is.

  11-06-2018 om 09:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:WK
  10-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Retraite in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van 18 tot en met 22 juni 2018 vindt er op het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite plaats die openstaat voor iedereen met als thema "Wie dorst heeft, kome..."


  E.P. Gabriël Goossens, Norbertijn van de abdij van Tongerlo, zal deze retraite begeleiden.
  De eerste conferentie van de retraite is op maandag 18 juni om 10u30. Toekomen kan vanaf 9u30. Het einde van de retraite is voorzien vrijdag 22 juni na het middagmaal omstreeks 14u00.
  Dagelijks sluiten we aan bij het getijdengebed en de H. Mis van de abdijgemeenschap van Postel. Er is mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
  Tijdens de retraite is er ook gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.  Inschrijvingen en inlichtingen bij
  pater Benny Berrens
  Abdij van Postel
  Abdijlaan 16
  2400 Mol-Postel
  0496 50 15 23
  of via gastenkwartier@abdijpostel.be

  10-06-2018 om 20:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fiere Belg

  ‘Ik volg Theo’s blog. Als hij recht in zijn schoenen staat, moet hij blijven spreken. We moeten fier zijn dat we Belg zijn’ (Anouk De Man, fan van Theo Francken, in ‘De Gentenaar’)

  En hij stelt de vraag: 'Waar is de tijd dat fans van de N-VA nog fier waren Vlaming te zijn?'

  Sinds NVA zich in recordtempo ingenesteld heeft in en zich geconformeerd heeft aan het Belgische systeem en (financiële) establishment, en zich bijzonder lekker voelt in of bij de Belgische en Europese vetpotten, is het veel interessanter zich te presenteren als 'een fiere Belg', dan als 'een fiere Vlaming'.

  Het eens zo populaire scheldwoord in/uit NVA-monden: 'trado's', hoor je ook nog amper. De verklaring is eenvoudig: simpele en minder simpele NVA-koppen en -fans voelen bewust of onbewust aan dat het woord op hen wellicht al beter toepasselijk is en wie scheldt graag zichzelf uit?

  10-06-2018 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  09-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontmenselijking

   

  Degenen die waarschuwen voor 'ontmenselijking' van vluchtelingen en oproepen tot 'menselijkheid', zoals de academici, de mond willen snoeren met de extreem populistische doodmepper: 'Neem ze zelf op' (tegelijk wijzen deze populisten geregeld wat graag erop dat illegalen huisvesten  strafbaar is) , lees je wel vaker dezer dagen.

  Die populisten willen bewust het publieke debat over de houding ten aanzien van vluchtelingen, een halt toeroepen door een grensoverschrijdend en gigantisch probleem te herleiden tot de morele verantwoordelijkheid van individu's en zo een alibi te vinden voor hun ontmenselijkende benadering.

  Zij zitten al, samen met Europese toppolitici in binnen- en buitenland, op het hellend vlak van de ontmenselijking. Ontmenselijking is: vluchtelingen in overvolle en gammele bootjes terug in zee drijven, ze niet helpen; concentratiekampen plannen in 'onaangename' delen van Europa; schieten op vluchtelingen; de publieke opinie indoctrineren met 'vluchteling is crimineel'; ouders de schuld geven van een doodgeschoten kind; de mensenrechtenakkoorden willen omzeilen...

  Hoe ver staat die ontmenselijking af van 'onze' Europese en christelijke normen en waarden, waarmee die nationalistische populisten in binnen- en buitenland zo graag uitpakken.

   

  09-06-2018 om 10:08 geschreven door Gust Adriaensen


  08-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling juni 2018

   

  Partij

  Peiling juni 2018 %

  Verkiezingen mei 2014

  NVA                       -5,9

  26,5

  32,4

  CD&V                    -3,3

  15,3

  18,6

  Open VLD            -1,6

  13,9

  15,5

  SPA                       -2,3

  11,7

  14

  Groen                   +3,8

  12,4

  8,6

  Vlaams Belang   +3,9

  9,7

  5,8

  PVDA                    +3,4

  6,2

  2,8

   

  Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL

  08-06-2018 om 19:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:peiling
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De oproep van de rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht

  'De oproep van rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht'

  Meer dan 1.000 academici klagen in een opiniestuk de tendens tot ontmenselijking van vluchtelingen en mensen zonder papieren aan. 'Wij, als leden van de universitaire gemeenschap, kunnen niet langer zwijgzaam toekijken.'

  'De oproep van rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht'

  Syrische vluchtelingen in Griekenland © Reuters

  De Belgische rectoren riepen via een open brief op tot menselijkheid. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken floot hen terug via Twitter. Wij - als leden van de universitaire gemeenschap - kunnen niet langer zwijgzaam toekijken. Met deze brief willen we weerwoord bieden aan twee soorten discours die aanleiding gaven tot de gebeurtenissen van vorige week: de dehumanisering van 'de Ander' en de beperking van vrije meningsuiting. Samen vormen ze een gevaarlijke cocktail - een die zich als een sluipend gif in onze samenleving kan verspreiden, een democratie onderuit kan halen en het meest onmenselijke in mensen naar boven kan halen.

  De oproep van de rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht

  Dehumanisering van 'de Ander'

  Toen de rectoren vorige week opriepen tot meer menselijkheid lieten ze niet alleen hun hart spreken, maar ook hun verstand (De Afspraak, 30-05-2018): Het afnemen van menselijkheid kan gevaarlijke gevolgen hebben in onze samenleving.

  Wanneer we anderen zien lijden, hebben we als mens twee opties: ons bekommeren om hun lot of onze blik afwenden. De eerste optie is makkelijker wanneer we controle ervaren over de situatie en we het gevoel hebben te kunnen helpen. Maar, wanneer er sprake is van onmacht of controleverlies, dan is er kans op onverschilligheid, of erger, dan keren we ons tegen het slachtoffer. "Heeft hij/zij de situatie zelf niet in de hand gewerkt? Míj zou dit toch nooit overkomen!" Deze gevoelens van onbegrip en minachting vormen de voedingsbodem voor dehumanisering, dat is, voor het zien van 'de Ander' als 'minder mens dan wij' (zie ook Le Soir 22-12-2015). Er zijn in de sociale en psychologische wetenschappen honderden studies verricht naar de effecten van dehumanisering op hoe we 'de Ander' behandelen. De resultaten zijn ronduit beangstigend (zie Haslam & Loughnan, 2014 voor een overzicht). Dehumanisering geeft een vrijgeleide om de Ander als minderwaardig te beschouwen en onze morele kaders bij te stellen tot het punt dat Universele mensenrechten niet langer gelden. Historische en actuele voorbeelden hiervan zijn legio.

  We stellen vast dat vluchtelingen en migranten subtiel of minder subtiel ontmenselijkt worden: ze worden voorgesteld als onderdeel van (oncontroleerbare) vluchtelingenstromen en migratiegolven. En migreren zelf wordt als een te vervolgen crimineel feit beschouwd, getuige het gebruik van het woord 'illegaal' in plaats van 'mensen zonder papieren.' Daarnaast worden ze vaak voorgesteld alsof ze minder capaciteiten, daadkracht en subtiele emoties hebben dan niet-migranten (voor het laatste voorbeeld: zie Tom van Grieken in De Afspraak 06-06-2018) en vinden sommigen het zelfs nuttig om een prijs op hen te plakken. Deze bewoordingen en beelden, die talrijk aanwezig zijn in de media, het politieke debat en publieke discours, brengen dehumanisering dichterbij - zeker voor diegenen die nooit de kans nemen of krijgen om de mens achter de vluchteling te ontmoeten. Want, ontmoetingen met de Ander ontkrachten vaker dan niet eerdere vooroordelen (Kende, Phalet, Van den Noortgate, Kara & Fischer, 2017).

  Het afnemen van menselijkheid kan gevaarlijke gevolgen hebben in onze samenleving.

  Zonder te ontkennen dat migratie een uitdaging vormt voor onze samenleving, mag dehumanisering geen onderdeel vormen van hoe we ermee omgaan. Dehumanisering vormt de context om weinig vragen te stellen bij beleidsintenties die indruisen tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals die van Theo Francken in het kader van de hervorming van het Europese migratiebeleid (DS 05-06-2018). En indirect creëert dit discours een klimaat waarin polarisatie welig tiert en actie en reactie elkaar haast onmiddellijk opvolgen. Zoals: explosieve tweets die nadien moeten rechtgetrokken worden, een praktijk van blaming-the-victim en het ontzeggen van emoties aan rouwenden bij het graf van een kind.

  Bovenstaande gebeurtenissen zijn geen 'toevalligheden' of 'ongevallen' maar symptomen van een dehumaniserend discours. Dit hebben de Belgische rectoren terecht opgemerkt in hun brief aan premier Charles Michel (30-05-2018; zie ook de interviews met Herman Van Goethem in DS 30-05-2018 en Caroline Pauwels in DS 03-06-2018). In dit licht is de oproep van de rectoren voor meer menselijkheid niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht. Elke beweging in de richting van ontmenselijking moet gestopt worden - stante pede.

  Beperking van vrije meningsuiting

  De reactie op deze open brief van de rectoren liet niet lang op zich wachten en is een symptoom van een ander discours dat misschien wel even gevaarlijk is: de beperking van de vrije meningsuiting. De tweet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken luidde fors: "Als de rectoren een politiek spelletje willen spelen over migratiedossiers, zullen ze de boomerang terug in hun gezicht krijgen. Zowel inhoudelijk als publiek". Alle latere pogingen tot afzwakken van deze tweet ten spijt (bv. Twitter 30-05-2018), valt deze uitspraak niet mis te verstaan als een dreigement aan het adres van de rectoren en bijgevolg aan de hele academische gemeenschap.

  Een discours waarin andere meningen niet welkom zijn en dreigementen als 'normaal' antwoord beschouwd worden op een oproep tot menselijkheid, kan leiden tot gevaarlijke situaties waarbij de academische vrijheid wordt beknot. Dit draagt immers de kiemen van een nieuw normaal waarin academici onder druk geen standpunten meer durven in te nemen. Middenveldorganisaties die afhankelijk zijn van overheidssubsidies en individuele overheidsambtenaren ervaren deze druk nu al. Indien zelfs academische vertegenwoordigers geen recht meer hebben op tegenstem, rest enkel de retorische vraag over welke vrijplaatsen de Staat nog biedt als middenveld, cultuur, onderwijs en justitie steeds verder worden ondergraven. Is een van de basiskenmerken van de democratie, die we beweren te zijn, dan niet dat we het "'eens zijn dat er het recht is om het niet eens te zijn"?

  Laat ons duidelijk zijn: het discours van intimidatie ter beperking van de vrije meningsuiting dulden we niet.

  Laat ons duidelijk zijn: het discours van intimidatie ter beperking van de vrije meningsuiting dulden we niet. Net zomin als we dehumanisering ooit zullen toelaten. Onze studenten hebben dat goed opgemerkt: "De academische wereld is geen schoothondje waartegen je als regeringslid kan zeggen: 'zitten en zwijgen'" (Apache, 04-06-2018). Nu niet, en nooit! Het is onze taak als academici en burgers om de samenleving, haar leiders en elkaar kritisch te bevragen, om verschillende geïnformeerde meningen een stem te geven in het debat. En om ervoor te zorgen dat we mens blijven voor en met elkaar.

  Dit opiniestuk werd ondertekend door 1042 academici

  08-06-2018 om 18:26 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ethische dimensie blijft

  In De Standaard hekelt advocaat Fernand Keuleneer  nog eens scherp de schijnvertoning van de pro-abortuslobby rond de wijziging van de abortuswetgeving. Dat is goed.

  Al jaren worden door de meeste media en zgn. opiniemakers, verwoede pogingen ondernomen om in verband met abortus (en euthanasie) de wettelijke en medische mogelijkheden gelijk te stellen met de ethische verantwoording van de ingreep.

  Dat is een permanente indoctrinatie, die erop gericht is vrouwen (en mannen) ervan te overtuigen dat het bij een vruchtafdrijving alleen om de vrouw gaat. Men wil een fundamenteel ethisch bewustzijn over leven en dood veranderen in de richting van de wettelijke en medische mogelijkheden daaromtrent.

  Een juridisch kader voor legale abortus of abortus beschouwen als een medische handeling, verandert niets aan de fysieke realiteit van een abortus: zich ontwikkelend leven wordt bewust vernietigd, gedood, én verandert niets aan de ethische dimensie van die daad en de morele verantwoordelijkheid van degenen die ze uitvoeren.

  08-06-2018 om 08:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:abortus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs ontgoochelt

   

  Meer dan 1000 academici kantten zich enkele dagen geleden in een open brief tegen de dehumanisering van 'de Ander' en de beperking van vrije meningsuiting. Samen vormen ze een gevaarlijke cocktail - een die zich als een sluipend gif in onze samenleving kan verspreiden, een democratie onderuit kan halen en het meest onmenselijke in mensen naar boven kan halen, aldus de academici.

  Rik Torfs, ex-rector van de Katholieke Universiteit van Leuven en mediafiguur, is niet bij de ondertekenaars. Door de VRT gevraagd naar het waarom, probeerde Rik er zich eens te meer uit te lullen door te zeggen dat de open brief 'te kort door de bocht' was maar dat hij het anderzijds wel goed vond dat de academische wereld zich mengde in publieke debatten.

  Het is onbegrijpelijk dat Torfs, die uitkomt voor zijn christen-zijn, weigert zich aan te sluiten bij een genuanceerde stellingname van collega's, waarin christelijke, humanistische en democratische basiswaarden worden verdedigd.

   

  08-06-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Onze ethische grenzen bewaken'

  Een verwerpelijk idee krijgt vorm in de rechtse regeringen van Oostenrijk en Denemarken , waarvoor steun gezocht wordt bij andere Europese landen: een 'opvangkamp' in een 'onaantrekkelijk' deel van Europa.

  Dat is niet niks. 'Opvangkamp' is een doorzichtig eufemisme voor 'concentratiekamp'. Het moet door zijn onaantrekkelijkheid, een afschrikwekkend effect hebben op kandidaat-vluchtelingen.

  Dat dergelijk plan, dat onvermijdelijk doet denken aan repressieve, dictatoriale regimes uit de donkerste periodes van de Europese geschiedenis, wortel schiet in vooralsnog 'democratisch' genoemde regeringen, zou een storm van protest moeten uitlokken. Het staat immers mijlenver af van onze, door de rechtse populistische nationalisten in binnen- en buitenland zo geroemde,  Europese normen en waarden.

  En van de mensenrechten. Maar ja, het is in ons land al zo ver gekomen dat staatssecretaris Francken die mensenrechten wil 'omzeilen'.

  Daartegen kwam dan toch stevige reactie niet alleen van de oppositie maar ook van Open VLD en CD&V. Servais Verherstraeten (CD&V) verwoordde het scherp:

  'WIJ MOETEN NIET ALLEEN ONZE BUITENGRENZEN, MAAR OOK ONZE ETHISCHE GRENZEN BEWAKEN.'

  07-06-2018 om 17:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:ethiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Over de verrassende comeback van religie'

  De Nederlandse auteur Yvonne Zonderop publiceerde pas een boek met als titel 'Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie'. Het kent een groot succes.

  Uit een interview met de schrijfster, volgende citaten:

  -'Ik vind dat we wel erg veel hebben weggegooid toen we onze godsdienst de rug toekeerden. Religie voorziet in zoveel menselijke behoeftes: barmhartigheid, vergeving, solidariteit. Ik kan nauwelijks een zingevingssysteem bedenken dat daar tegenop kan bieden.’

   -'De christelijke cultuur zit al eeuwenlang in ons, ze heeft ons gevormd. Maar in de slipstream van de secularisatie hebben we alles wat met ermee te maken heeft, in de ban gedaan. Dat voelt voor mij, en kennelijk voor veel anderen, steeds meer als een gemis.’

  - ‘De joods-christelijke erfenis wordt door populistische politici  vreselijk misbruikt. Politici die zelf helemaal geen affiniteit met welk geloof dan ook hebben, maar gewoon de islam willen neerzetten als bedreigend voor onze cultuur en alle uiterlijke tekenen ervan willen wegpoetsen uit het straatbeeld. Terwijl religie gewoon een wezenlijk element is van de beleving van veel mensen. Erken dat toch, denk ik dan.’

  -Laat ons niet alles van religie bij het grofvuil zetten, laat ons ook eens kijken wat er op de andere kant van de weegschaal is blijven liggen.’

   -‘88 procent van de wereldbevolking belijdt een geloof. Er komen op de wereld alleen maar gelovigen bij. Moet je dan niet concluderen dat religie voorziet in een wezenlijke behoefte?'

   - ‘Ik zie  een groeiende onbevangenheid tegenover religie. Ik woon in Amsterdam naast een studentenhuis, die jongelui zijn heel onbevangen naar mijn boekvoorstelling gekomen. Dat zijn jonge mensen die nooit last hebben gehad van ­religieuze indoctrinatie. Die hoeven niet langer te zeggen: ik ben blij dat ik ervan af ben. Voor de nieuwe generatie is juist vrijheid het probleem. Ze kunnen doen en laten wat ze willen, maar ze missen een kader, een moreel richtsnoer. Omdat wij, de ­generatie van hun ouders, hebben verzuimd om ons christelijk erfgoed aan hen door te ­geven.’

  -----------------

  'Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie'. Prometheus, 168 blz., 19,99 euro.

  07-06-2018 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:religie
  06-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meehuilen met de regeringswolven

  Als je de politieke en krantencommentaren leest, valt het op hoe gemakkelijk journalisten meehuilen met de politieke regeringswolven in het F16-F35-oerwoud.

  De beoogde prooi is Crombez en bij uitbreiding SPA. Crombez is een naïeveling, een klungelaar, een onbetrouwbare dommerik. Er zijn zelfs mensen die al die kenmerken verbinden met Crombez als auteur van vervalste e-mails.

  Bijzonder interessant allemaal voor die partijen en belangengroepen die alles eraan deden en doen om te vermijden dat er te ijverig in de F-miljardenpot werd geroerd. Want daar gaat het in essentie om . De SPA wijst al maanden op de ondoorzichtige procedure en besluitvorming omtrent een miljardendossier. Het parlement zit er voor spek en bonen bij.

  Crombez en de SPA moeten doorzetten. Zij verdienen steun van alle democraten. Ook in dit miljardenspel krijgt de klokkenluider alles over zich heen.

  Wie of welke groep de fabrikant van valse e-mails is, krijgt amper aandacht.

  06-06-2018 om 09:25 geschreven door Gust Adriaensen


  02-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Bart Maddens, de bekende nationalistische politicoloog aan de Katholieke Universiteit van Leuven, is fervente pleitbezorger van een Vlaamse nationale voetbalploeg, die hij de 'Vlaamse Duivels' zou willen noemen.

  Naast de onmiskenbare scherpe inzichten in het Belgische nationalistische moeras en de Vlaamse nationalistische hemel, en de buitengewoon goede relatie tussen die twee, naast de accurate kennis van de Spaanse knoet en de Catalaanse vrijheidsdroom, maakt professor Maddens ons nu ook deelgenoot van zijn wervende voetbaldromen. Als het er ooit van komt, dan mag hij met recht en reden de founding father van de Flemish Devils (Vlaamse Duivels klinkt zo saai en gewoontjes) genoemd worden.

  Daarover lacherig doen is helemaal uit den boze. Bart heeft overigens van jongs af heel wat voetbalervaring, wat weinigen in het Vlaamse land bekend is. Gedurende enkele seizoenen was hij een onweerstaanbare spits bij de Menense duiveltjes. Daar werden de kiemen gelegd van zijn nu tot rijpheid geëvolueerde grote Vlaamse voetbalplannen.

  Minister Philippe Muyters moet onverwijld Bart tot coach van de Flemish Devils aanstellen, met Philippe als kapitein. Want die koestert ook nog altijd tot nu toe onvervulde voetbaldromen. Top!

  Misschien moet Maddens even het terrein aftasten met een proefopstelling van de Vlaamse Duivels, pardon de Flemish Devils, met alleen maar Vlaamse politici. Wat te denken van een ploeg met Bourgeois, De Wever, Dewinter, Peeters, Beke, Almaci, Demir, Tobback, De Block, De Croo sr, De Croo jr, en co, onder aanvoering van Muyters?

  Inderdaad, ook vrouwspersonen. Madden en Muyters kunnen geschiedenis schrijven door resoluut te kiezen voor een gemengde, Vlaams-nationale voetbalploeg!

  02-06-2018 om 08:52 geschreven door Gust Adriaensen


  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/22

  Vrijdag 1 juni 2018

  Anders dan voorzien

  De oogst is groot en arbeiders zijn er te weinig.  Tussen de bomen op ons terrein werd graan gezaaid en omdat het nu meer geregend heeft dan gewoonlijk is dit goed opgeschoten. Vermits het rotsgrond is moet het met de hand uitgetrokken worden. Wat blijft staan, lusten de schapen wel. Inmiddels is het plukken van de kersen van een 30-tal bomen begonnen. Daarna zullen de veel talrijkere abrikozenbomen aan de beurt zijn. Tussendoor komen enkele bomen met appels en peren. Dan komen de amandelbomen aan bod en tenslotte de heel grote oogst van de olijven. Voor het eerst sinds de oorlog geeft het terrein weer volop vruchten.

  Op donderdag na Drievuldigheidszondag wordt ook in onze Grieks-Melkitische ritus Sacramentsdag gevierd. We hebben op die dag dan ook doorlopend aanbidding gehouden voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament, alleen onderbroken door de plechtige Eucharistie. Het feest begint woensdagavond. Voor deze woensdag werd de bisschop uitgenodigd om voor te gaan in de liturgie. Tevens was er een ontmoeting gepland met de Syrische minister van “voorziening” (ja, die hebben ze hier,  hij zorgt voor “reserve” en springt in waar het nodig is) met een delegatie. Ik wist echter helemaal niet dat de gemeenschap bij deze gelegenheid mijn 80e verjaardag wilde vieren (hoewel die nog een anderhalve week later valt). Het is ramadan. Een deel van de moslims, zowel in Syrië als in Libanon, storen er zich niet aan, maar in het openbaar geldt toch dat een moslim overdag niet eet of drinkt. De maaltijd moest dus ’s avonds zijn en hiervoor diende toch wel een en ander voorbereid te worden: poetsen, de “bruiloftszaal” in de nieuwbouw klaar zetten, voor een goede maaltijd zorgen, bisschop en minister feestelijk onthalen en enkele passende sketches voorzien… Uiteindelijk liet de bisschop weten dat hij niet kon komen en naar Libanon moest. Ook de minister bleek plots verhinderd te zijn. ’s Avonds  baden we eerst de plechtige vespers van Sacramentsdag en vierden daarna de eucharistie met de nodige aandacht voor de heilige van de dag: Jeanne d’Arc, de tweede patroon van Frankrijk.

  En zo kwamen wij in de feestzaal. Op de ereplaat was een speciale stoel voorzien, niet voor de bisschop en niet voor de minister maar … voor de jarige. Zijn leven werd op heel humoristische wijze uitgebeeld. In een mooi schrijfboekje hadden allen hun wens uitgeschreven tot en met de moslimkinderen die bij ons leven. En er was zowaar post recht vanuit het Belgenland met wensen van een hele reeks vrienden. Wat een aangename verrassing. Verder werd een kort youtubeke getoond met enkele markante  foto’s en wat muziek (https://youtu.be/_PRRlMrGWTc). Er werd gezongen, gespeeld en gelachen. En er waren cadeautjes: zelf gemaakte mooie kaartjes, een icoontje of grote icoon. Moeder Agnes-Mariam gaf me het eerste exemplaar van haar studie over de mystiek in de islam om een diploma en uiteindelijk doctoraat te verwerven (Sorbonne, Parijs). En de volgende dag kwam de bisschop nog langs met een doos Arabische zoetigheden. Aan allen hartelijk dank!

  Anders dan voorzien II

  Deze week werd de kaasmakerij bijna helemaal verhuisd naar een van onze centra in Qâra. De oorlog loopt stilaan ten einde, zo hopen we, en de nieuwbouw moet in orde gebracht worden om dienst te doen als onthaalcentrum, waarvoor hij bedoeld is. Woensdag was het meeste al verhuisd en toen dook een ernstig misverstand op, waaruit bleek dat de verhuis veel te vroeg gerealiseerd werd. Dus alles kwam weer terug. Bij het bericht van dit misverstand werden overal juichkreten gehoord. Immers, de kaasmaker met zijn handige dochter en nichtje horen inmiddels tot ons dagelijks leven waar ook zij erg blij om zijn. Ook de kinderen van dit nichtje spelen graag met onze kinderen. De grote tonnen kaas en yoghurt voor de mensen die uit Oost Ghouta bevrijd werden, zullen voorlopig van hieruit nog geleverd worden. De broeder die destijds met het kaasmaken in de Postelse Abdij begon had zijn eigen spreuk om het belang van de kaas te onderlijnen: “Gebrek in de kaas is gebrek in de  kas”.

  Nieuwe projecten

  Aan de rand van Aleppo worden door MSJM (monastère Saint Jacques le Mutilé) twee grote projecten opgezet. Een uitgestrekt landbouwgebied wordt aan 250 families gegeven. Zij krijgen zaaigoed, machines en al wat nodig is om binnen kort voor hun eigen onderhoud te kunnen zorgen. Een ander project in Aleppo zorgt er voor dat nog eens 250 gezinnen hun kost kunnen verdienen met een paddenstoelenkwekerij. Hieraan kunnen gezinnen ook thuis werken. De verantwoordelijke voor deze twee projecten, die woensdagavond bij het hoger vermelde verjaardagsfeestje aanwezig was, genoot van het lekkere eten en de gezelligheid, maar had tussendoor nog heel wat te regelen. Moge deze ondernemingen gezegd worden. En we vernemen dat  in het oude Aleppo  een duizendtal winkels en ondernemingen inmiddels weer aan de slag zijn. Moge Aleppo en heel Syrië geleidelijk herleven.

  Een piramide van leugens in dienst  van de criminaliteit

  De hele berichtgeving over de relatie tussen de volken en de landen lijkt één grote onderneming om de misdadige overheersing van het westen over de rest van de wereld te rechtvaardigen. Hiervoor wordt een piramide van leugens gebouwd die steeds maar groter wordt. Alle middelen zijn goed om de vrede in de landen (zoals in Syrië) te boycotten en de oorlog te laten voortduren zodra er grote belangen (olie, gas, grondstoffen, onafhankelijke banken, wapens…) in het spel zijn. Een chemische aanval, door de “internationale coalitie” en hun terroristen zelf uitgevoerd blijft het nog steeds doen en beelden van stervende  kinderen geven dan de  doorslag om de schud te geven aan den Syrische president, het leger of de regering … als de echte misdadigers maar verborgen blijven. 

  En nu komt het Nederlandse Joint Investigation Team  op 24/4/2018, vier jaar na de feiten, vertellen dat ze bewijzen hebben dat het de Russen waren die het lijnvliegtuig MH17, waarbij alle passagiers omkwamen, hebben neergeschoten, terwijl ze alleen maar materiaal aanvoeren voor animatie, speculatie en propaganda, zoals ook terecht opgemerkt wordt door de bekende Nederlandse journalisten, Anneke de Laaf en Joost Niemoller. Kiev, verantwoordelijk voor de vlucht, verplichtte het vliegtuig van richting te veranderen en lager te vliegen boven rebellen gebied. En Kiev als hoofdverdachte wordt verantwoordelijk voor het onderzoek terwijl het neutrale Maleisië, eigenaar van het vliegtuig een half jaar lang uit de commissie geweerd wordt, totdat alles is geregeld. En dit rapport zegt nu dat Rusland niet wil meewerken terwijl Rusland vanaf het begin aandringt op een ernstig onderzoek en de zogenaamde ‘Russische rebellen’ al vanaf het begin de zwarte dozen hebben overhandigd, waarover na vier jaar nog geen woord bekend gemaakt is. Het wordt duidelijker dat het gaat om een opgezet spel tegen Rusland. De hele berichtgeving zit vol met ongerijmdheden, maar de Nederlanders gaan “recht voor de raap” voort op de weg van hun nauwkeurig geconstrueerd bedrog. En ondertussen neemt heel de Atlantische pers de boodschap over.

  Vele tekens wijzen er op dat VS alles trachten te doen om steeds meer oorlogen uit te lokken, terwijl ze nu al samen met het zionistische Israël in heel de wereld de grootste oorlogsstokers zijn.

   

  Washington voert illegale en uiterst misdadige oorlogen, waardoor het UNO Charter en een menigte andere internationale regels worden geschonden. De “diepe staat” van Amerika gedraagt zich met een arrogantie zonder weerga, als een “schurkenstaat” zonder de minste scrupules. Ondertussen aarzelen de VS niet om aan de hele wereld morele lessen te geven, terwijl zij de eersten zijn die de moraal met voeten treden. Zij zijn de grootste misdadigers aller tijden en geen enkele beschaving in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit dit niveau van criminaliteit bereikt van de VS” (Jean-Yves Jézéquel, 20 mei 2018: https://www.mondialisation.ca/loccident-est-gravement-malade/5625765

   

  En  dit nog

  vNogmaals hartelijk dank voor de deskundige illustratie van ons vorig bericht met 11 video’s: 1 en 2 de vondst van duizenden wapens, explosieven enz… en zelfs machines om tunnels te graven bij de terroristen, 3,4,5,6 over de bevrijding van Damascus,  de terugkeer van Syriërs, het werk van het Russisch centrum voor verzoening, 7,8 de eerste “hospitainer” voor Homs, mede dank zij Dorkas en  Coraid, 9,10  over de dwaze beschuldiging van vergiftiging, 11 de vreemde dood van (moord op) David Kelly: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-76/

  vAcht video’s over de criminele praktijken van “sancties” door wereldheersers tegen onschuldige volken: 1. EU heeft sancties tegen Syrië tot 1 juni 2019 verlengd (zogenaamd omwille van het geweld, waar ze zelf ook nog voor zorgen), 1. Huichelarij van Trump, 3. EU doet slaafs mee tegen het Venezolaanse volk, 4. Duitsland wil verder handel drijven met Iran en wordt door Saoedi-Arabië gestraft, 5. EU wil toch verder met Iran, 6. VS willen ieder straffen die met Iran handel drijft, 7. John Bolton wil dit jaar nog Iran binnenvallen, 8 Gevolgen voor Iran en de wereld. Is er dan niemand die deze waanzin kan doen stoppen? http://www.golfbrekers.be/economische-oorlogsvoering-op-alle-fronten/

  vZes video’s over het Syrisch oorlogsfront met eigen uitleg: http://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront-4/

  vVier video’s: ;1.’t is genoeg, 2. en 3. Mariaprocessies, 4. Syrische voorzitter neemt het woord en de VS stappen op: http://www.golfbrekers.be/genoeg/

  vVier video’s: 2 over de jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, 3 kostbare resten van een heel oude catacombenkerk in Manbij, 4. Sterk getuigenis van pater Fadi, Franciskaan: http://www.golfbrekers.be/christelijke-naastenliefde/ 

  vEen goede stand van zaken door Willy Van Damme: https://willyvandamme.wordpress.com/2018/05/30/naar-akkoord-over-syri/

   

  P. Daniel

   

   

  01-06-2018 om 20:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leerkrachten starten petitie voor behoud godsdienstles

  Erik Buys is een gedreven godsdienstleraar aan het Sint-Jozefscollege in Aalst en initiatiefnemer van een petitie voor het behoud van het vak godsdienst. In een sterk pleidooi verdedigt hij het vak tegen vooroordelen die verspreid worden om het alternatieve vak LEF te promoten. Het pleidooi lezen en ondertekenen kan via de website van Thomas Godsdienstonderwijs.

  Ik reageer vooral tegen de zogenaamd neutrale positie die voorstanders van het LEF-vak propageren, zegt Erik Buys. Als je het hebt over levensbeschouwing, kijk je zelf ook altijd door een bepaalde bril. En daarover moet je eerlijk zijn, tenminste als je een totalitaire tendens in je denken (en dat van de leerlingen) wil vermijden. Dat doen leerkrachten katholieke godsdienst en dat is precies een van de inhoudelijke sterktes van het vak, vindt de leraar.

  Als je een neutrale positie claimt, ben je niet anders dan wie een rechtstreekse toegang tot een goddelijk standpunt denkt te bezitten.

  Je kan als filosofieprofessor aan je studenten vragen om de mens te beschrijven door de bril van Immanuel Kant, of door die van Freud, en je kan daarover objectiveerbare examens geven. Maar je kan principieel niet claimen dat jij de mens op een neutrale manier beschrijft en eisen dat studenten die beschrijving blindelings aanvaarden. Zo redeneert Buys.

  Het vak RKG opent de ruimte voor levensbeschouwelijke reflectie en (zelf)kritiek bij leerlingen, precies omdat het de neutraliteitsclaim weigert.

  De godsdienstleraar weerlegt in zijn artikel de vaak herhaalde kritiek dat het vak geen oog zou hebben voor de pluralistische realiteit. Zoals enkele verplichte taalvakken op school leerlingen op termijn de vrijheid bieden om met gelijk welke taal aan de slag te gaan, zo is het ook met levensbeschouwelijke vakken, stelt hij.

  Buys: De spiritualiteit van de zelfkritiek is een belangrijke emancipatorische voorwaarde om op een waarachtige manier andersdenkenden te ontmoeten, voorbij onverschilligheid en vooroordelen. Het is een van de voornaamste betrachtingen van het godsdienstonderwijs, en van cruciaal belang voor een duurzame attitude van geëngageerd en authentiek burgerschap.

  Ten slotte besteedt het vak rooms-katholieke godsdienst aandacht aan die aspecten van mens-zijn die in deze utilitaire samenleving elders nauwelijks aan bod komen, vindt de leraar.

  Het vak godsdienst helpt leerlingen zichzelf te ontdekken als sociale, historische, filosofische, morele, esthetische en spirituele wezens, en niet louter als consumenten.

  De christelijke traditie vormt daarbij een bevoorrechte toegangspoort door haar grote historische rol (van de godsdienstoorlogen tot de ontwikkeling van het humanisme), zo luidt het. Een grondige kennis van de christelijke traditie is sowieso onontbeerlijk voor een goed en kritisch begrip van de huidige cultuur.

  01-06-2018 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Druk op rector Sels van KUL

  Vlugger dan ik eigenlijk verwacht had, wordt duidelijk gemaakt van uit welke hoeken (holen?) van het academische en politieke milieu, de druk op die arme rector Sels, waarover ik in een vorige bijdrage schreef, komt.

  DE druk(te)maker bij uitstek, vranke Francken himself, doet het de wereld kond. Wat zegt de staatssecretaris: 'Mijn aanvoelen is dat veel professoren mijn beleid steunen.’ En wat doet Francken (niet alleen hij in de nationalistische Vlaamse burcht) als iets gezegd wordt dat hem niet welgevallig is? Dreigen, afblaffen, noppes met respect voor de 'freedom of speech': 'De rectoren zullen de boemerang terug in hun gezicht krijgen als ze een politiek spelletje willen spelen over migrantendossiers’. ‘Zowel inhoudelijk als publiek.’ .

  Herlees nu even wat ik schreef over 'de invloed en de brute macht van sommige academische en politieke clubs'. De politieke club is duidelijk. Maar welke profs leggen Sels het vuur aan de schenen? Stookt intrigant Torfs achter de schermen?

  01-06-2018 om 13:43 geschreven door Gust Adriaensen


  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ach, rectoren zijn ook maar mensen'

  De rector en de ex-rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, maakten gisteren geen al te beste beurt.

  Eerst was er de huidige rector Luc Sels. Hij vond het nodig het erg humane standpunt omtrent de dood van Mawda en de reacties daarop,  dat hij samen met alle andere rectoren van de Belgische universiteiten had ondertekend, te 'nuanceren', lees: af te zwakken. Je kan je afvragen, onder welke druk Sels terugkomt op een verklaring die hij maar enkele uren voordien heeft helpen opstellen.

  En dan was er ex-rector Rik Torfs in 'De Afspraak'. Rik kronkelde als een volleerde tjeef in een wijwatervat. Hij vond het goed dat de rectoren zich maatschappelijk engageren en standpunten de wereld insturen. Maar zich uitlaten over het Mawdadossier, was hem te concreet. Laat het algemeen blijven, zo sprak moedige Rik. 

  Dat belette Torfs niet, zijn opvolger een serieuze veeg uit de pan te geven. Want, aldus Rik, als je een tekst samen met anderen hebt opgesteld en ondertekend, dan blijf je loyaal aan de medeopstellers en -ondertekenaars. Duidelijker gezegd: in Riks opvatting is rector Luc een schijtbroek en een lafaard.

  Het moge duidelijk zijn: Rik Torfs, die altijd de indruk probeert te geven, dat hij relativerend en onthecht over alle hartstochten zegeviert, heeft nog bijlange niet zijn nederlaag in de rectorsverkiezing verteerd. En grijze muis, Luc Sels, is inderdaad een inconsequente platbroek.

  Ach, rectoren zijn ook maar mensen.

  31-05-2018 om 10:51 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peumans distantieert zich van De Wever
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De voorzitter van het Vlaams Parlement, NVA'er Jan Peumans, toont meer menselijkheid en fijngevoeligheid dan De Wever.

  Verwijzend naar de dood van een kind door een politiekogel en de beschuldiging van de ouders door De Wever, zei Peumans:

  ‘Met zo’n situatie moet je heel sereen omgaan . Op het lijk van een klein kind dit soort verhalen brengen, dat is mijn stijl niet, ik hou daar niet van.’

  Zo is dat, meneer Peumans.

  (afbeelding: Lectrr in De Standaard)

  31-05-2018 om 10:22 geschreven door Gust Adriaensen


  30-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Basiswaarden van onze samenleving

  De rectoren van de Belgische universiteiten drukken in een brief aan premier Michel hun bezorgdheid uit over het huidige klimaat rond migranten. Zij maken zich zorgen over het afnemend respect voor mensen en de verminderende aandacht voor de bescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving.

  Zij schrijven dat het tragische voorval met de kleine Mawda meer nog een symptoom dan een ongeval is. De rectoren vinden een definitieve regularisatie van het gezin van Mawda op zijn plaats, zodat de ouders de gerechtelijke procedure van nabij kunnen volgen en kunnen rouwen bij het graf van hun kind.

  'Niets kan hen Mawda teruggeven, maar het zou een gebaar zijn dat kan bijdragen aan een klimaat dat meer aansluit bij de basiswaarden van onze samenleving, met name de Verlichting en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', besluiten ze.

  Deze duidelijke en humane stellingname van de rectoren is wat anders dan de hatelijke oprisping -een aanfluiting van de Verlichting- van een partijvoorzitter.

  30-05-2018 om 07:24 geschreven door Gust Adriaensen


  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Trado's' ruimen plaats voor 'emocraten'

  Het zijn taalkundig-politiek boeiende tijden. Tot voor niet zo lange tijd was 'trado's', in Vlaams-nationalistische kringen een geliefkoosd en veelvuldig gebruikt scheldwoord voor de 'traditionele' Belgische politieke partijen en hun aanhang.

  Het woord is ondertussen zo goed als out. Waarschijnlijk omdat de NVA, sinds haar topdeelname aan de macht en haar innesteling in recordtempo, in het Belgische machtssysteem, al de kenmerken van de 'traditionele' partij- en machtspolitiek kent en met verve toepast.

  Nieuwe scheldwoorden in de mond der nationalisten treden ondertussen op het voorplan. 'G(g)utmensch' is er eentje van. 'Emocratie' en 'emocraten' zijn andere.

  Volgens een commentaar in DS heeft De Wever een grondige hekel aan 'emocratie', vooral als effecten ervan niet in zijn ideologische en politieke kraam passen. Inderdaad. Want al enkele jaren wordt door De Wever, zijn partij en aanhang, met volle electorale overgave de 'emocratie' beoefend in hun migrantenbeleid en -aversie. Het buikgevoel der Vlamingen, weet je wel.

  28-05-2018 om 13:57 geschreven door Gust Adriaensen


  27-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/21

  Vrijdag 25 mei 2018

  Terug in mijn tweede thuis

  Een = vier

  Zaterdag in de voormiddag vertrokken we uit Zikrit (Libanon) naar Syrië en deden onderweg nog enkele boodschappen. Zo bezochten we het provincialaat van de paters Karmelieten in Beiroet. Wachtend op pater Raymond, de provinciaal, wilde ik in het winkeltje aan de poort een fles wijn kopen voor de gemeenschap. Verschillenden drinken nooit wijn en anderen zeer matig, dus is één fles  genoeg om de gezelligheid (en de decibels?) te verhogen. Ondertussen was de provinciaal daar en vertelde me dat hij twee flessen wilde geven. Tenslotte kwam ook nog de voormalige provinciaal kennis maken en hij gaf me een zak met vier flessen!

  De grensovergangen van Libanon en Syrië vragen altijd behoorlijk wat tijd. Het was nogal druk maar alles verliep toch vrij vlot. Sinds enige tijd hebben verschillenden van ons een verblijfsvergunning voor Syrië en hoeven we dus niet meer te betalen om binnen te komen. Uiteindelijk arriveerden we om half zes in Qâra, waar we heel hartelijk werden begroet. De kleine Firaaz was fier dat hij de zware valiezen naar de plaats kon sleuren waar ze moesten zijn. We waren ruim op tijd om samen de  plechtige en lange vespers van Pinksteren te zingen.

  Pinksteren

  Het joodse ‘wekenfeest’, het feest van de  eerstelingen van de oogst is vervuld in het feest van de uitstorting van de heilige Geest, zoals Jezus beloofde.  Hij is de “Eersteling van de oogst”, de Gave Gods bij uitstek. De lange byzantijnse eucharistie in groene kleur is vol symboliek. Na de mis werd nog de “ceremonie van de knieling” gehouden. Terwijl allen geknield zijn, worden lange gebeden gezegd om de heilige Geest af te smeken. Na de middag was het een komen en gaan van mensen zodat we de vespers steeds meer werden opgeschoven. Tenslotte hebben we in de refter, voor het avondmaal de zegeningen verricht over het brood, de olie, de wijn, het graan. Voor ieder was een rode kaart voorzien met een gave en een vrucht van de heilige Geest. “Kom heilige Geest, toon ons uw weg, om deze wereld, die op instorten staat, te openen voor Uw Rijk”.

  Een nieuw soort “IJzeren Gordijn”?

  De vorige eeuw zorgde het Oostblok voor een “IJzeren Gordijn” dat ieder normaal contact met het westen en omgekeerd onmogelijk maakte. Nu is het westen een soort ijzeren gordijn aan het ophangen om ieder normaal contact met Rusland te beletten. De slaafse onderworpenheid van de toenmalige satellietlanden tegenover de Sovjet Unie is nu de slaafse houding geworden van Europese Unie (die zelf een steeds meer onderdrukkende bureaucratie is) tegenover de Angelsaksische wereldoverheersing. Vandaar neemt ook de EU de Russofobie over. Daarbij beseft het westen niet dat het in feite een strop aan het maken is voor zichzelf. De sancties die naar Amerikaanse eis opgelegd worden, deren de VS nauwelijks, maar zijn erg nadelig voor Europa.

  Al jaren bestookt het westen Rusland en nu vooral Poetin met eindeloze valse beschuldigingen: een invasie in Oekraïne, een annexatie van de Krim, het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 (de “Russische rebellen” zelf hebben de  zwarte dozen overhandigt aan de onderzoekers die na vier jaar daarvan nog niets onthulden maar  nu wel met een rapport komen dat Rusland schuldig is!), de manipulatie van westerse  verkiezingen, het voorbereiden van een invasie in Europa, het bombarderen van ziekenhuizen in Syrië, het helpen van het Syrische leger bij het gebruik van chemische wapens, het vergiftigen van spionnen… Onze media laten geen gelegenheid onbenut om een negatief bericht over Rusland in onze pers uit te smeren, terwijl het positieve zelden of nooit aan bod komt. Een absoluut dieptepunt werd bereikt met de uiterst geheimzinnige vergiftiging van de ex-dubbelspion Serguei Skripal en zijn dochter Youlia op 4 maart 2018 in Salisbury: hoe, door wie, in het restaurant, aan de voordeur, aan de achterdeur…? Zonder het minste bewijs lanceerde de Britse eerste minister Theresa May onmiddellijk een oorverdovende lastercampagne tegen Rusland. De Britse clown van buitenlandse zaken, Boris Johnson deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat Poetin zelf de vergiftiging bevolen had. Het is zo onzinnig als het maar zijn kan. Engeland weigert ieder onafhankelijk onderzoek en weigert Rusland toegang te verlenen tot het gif dat zou gebruikt zijn. Waarom zou Poetin de week voor de presidentsverkiezingen en in de aanloop naar de wereldbeker voetbal in Moskou een al jaren onbeduidende dubbelspion, die overigens inmiddels heimwee had en terug naar Rusland wilde, op zulk een spectaculaire wijze vergiftigen en hiermee zichzelf in de voet schieten? De persoonlijke clown van de Engelse koningin gaat nog verder door te stellen dat hij Rusland een lijst met vragen gestuurd heeft waarop nog steeds geen antwoord gekomen is, waarop Rusland antwoordt dat ze heel graag antwoord geven maar geen enkele brief met vragen bekregen hebben. Donald Trump is het helemaal eens met de losse beschuldiging aan het adres van Rusland. En de hele kudde van Europese marionetten (op Oostenrijk, Hongarije, Cyprus, Griekenland na) volgt het spoor van deze leugenpropaganda en diaboliseren door de haviken van Londen-Washington. Een 150 tal diplomaten wordt uitgewezen. Zelfs Frankrijk en Duitsland die zo graag een eigen Europese koers uittekenen, doen gewillig mee. De reactie van België beperkt zich tot het uitwijzen van slechts één Russische diplomaat en hij krijgt 14 dagen de tijd. Wel wordt gesteld dat deze uitwijzing volkomen verantwoord is, terwijl er geen enkele verantwoording bestaat. Gary Aitkenhead, hoofd van het militaire laboratorium van Port Down verklaart op 3 april 2018 dat er geen enkel bewijs is dat het gif uit Rusland komt. En als klap op de vuurpijl laat het Schweizerische Institut für ABC-Schutz, wereldwijd erkend als deskundig voor chemische, biologische en nucleaire wapens, weten dat het gebruikte vergif voor de Skripals uit een NAVO-land komt en nooit gebruikt werd door de voormalige Sovjet Unie, noch door het huidige Rusland. Het is een gif dat in militaire kringen gebruikt wordt om iemand tijdelijk uit te sluiten. Bovendien meldt de Duitse BND (Bundesnachrichtendienst) op 22 mei 2018 dat Duitsland sinds de jaren ’80 een staal van Novitchok heeft en dit gedeeld heeft met de VS en het VK. Ondertussen blijken de vergiftigde vader en dochter weer gezond en wel. Waarom de Russische ambassade geen rechtstreeks contact mag hebben met hen wordt in onze pers niet eens  gevraagd.

  In ons bericht van 23 maart (XIII/12) schreven we dat geen van de westerse leiders een felicitatie voor de herverkiezing van Poetin over de lippen kon krijgen. We moeten dit rechtzetten en twee uitzonderingen vermelden: Jean-Claude Juncker en Donald Trump. Zij kregen evenwel hiervoor bakken kritiek over zich heen. Juncker kreeg de wind van voren vanwege Ashley Fox, leider van de MEP in het Europees parlement, de Tory Serah Wollaston, Laura Kuenssberg van de BBC, Jonathan Freedland van The Guardian…terwijl John McCain, die aan pathologische russofobie lijdt en tevens de onvermoeibare supporter blijft van de terroristen, Donald Trump de volle lading gaf omdat hij zowaar Poetin had durven feliciteren. De diplomatieke betrekkingen van het westen met Rusland zijn in ieder geval gezakt tot een niveau van collectieve hysterie.

  En hoe reageren Poetin en Rusland? Zoals we het al jaren meemaken: correct, respectvol en beheerst. De deur die de westerse landen brutaal dichtslaan, maken zij telkens weer open in de hoop op een redelijke dialoog en samenwerking. Zij vragen bewijzen, die niet gegeven worden. Zij vragen een onderzoek dat categoriek geweigerd wordt. Heeft Londen te veel te verbergen? Op dinsdag 27 maart 2018 liet de Russische ambassade in Londen weten dat noch zij, noch enige andere buitenlandse ambassade enig bewijs gekregen hadden van deze vergiftiging. Op de groeiende westerse brutaliteit antwoordt de Russische permanente vertegenwoordiger  in de VN Veiligheidsraad dat zijn land er rekening mee houdt dat er “met grote waarschijnlijkheid” geheime diensten van bepaalde landen achter deze mega provocatie zitten. Overigens, al decennia lang begonnen de Angelsaksische heersers oorlogen onder een valse vlag en Londen deed duchtig mee. In 2003 verklaarde de toenmalige Britse eerste minister Tony Blair, in navolging van Georges W. Bush jr, dat Bagdad belangrijke hoeveelheden chemische wapens bezat. Het was het voorwendsel voor de totaal illegale en onmenselijke militaire invasie (quasi vernietiging) van Irak. Dr. David Kelly informeerde discreet de BBC dat het “fake news” was. De Britse geheime diensten (M16) spoorden de man op en hij werd daarna dood aangetroffen. Een officiële onderzoekscommissie maakte een rapport op en stelde dat het om zelfmoord ging. Vier jaar  later kwam de waarheid boven:  vermoord ( Norman BAKER, The Strange Death of David Kelly, Londen, 2007). Op dezelfde wijze blijft de Britse regering de Witte Helmen financieren en steunen als humanitaire helden, terwijl iedereen nu weet dat het een criminele bende is die  hun misdaden met Hollywood kwaliteit aan de  wereld kunnen tonen en daarvoor dan de  Syrische regering kunnen  beschuldigen.

  Westerse staatshoofden hebben inderdaad reden om jaloers te zijn op Vladimir Poetin, niet alleen omwille van zijn uitzonderlijke populariteit maar ook omwille van wat hij realiseerde. Hij gaf zijn landgenoten weer de fierheid om Rus te zijn. In het westen schamen vele burgers zich om hun leiders. Toen Boris Jeltsin  in 1999 Vladimir Poetin eerste minister maakte, bedroeg het Russisch PIB 196 miljard dollar en in 2017 was dat 1442 miljard. De staatsschuld bedroeg toen 100% en nu 20%. In 2016 erkende Forbes Poetin als de machtigste man ter wereld. Westerse staatshoofden hebben redenen om enige jaloersheid te koesteren tegenover Poetin zoals ook tegenover Bachar al-Assad, omwille van hun grote en rechtmatige populariteit. Ze hebben echter geen enkele reden om zich tegenover hen zo arrogant en laf te gedragen. Bovendien zou de put die ze voor hen willen graven en die dood en ellende meebrengt voor heel velen, uiteindelijk wel eens hun eigen graf kunnen worden.

  Wijst dit alles er niet op dat de ”internationale gemeenschap” gewoon de ontbinding van Rusland nastreeft?

   Ziehier het schitterende voorstel van een ervaren economische en geopolitieke analist. Het zal, denken we, zover (nog) niet komen omdat Poetin blijkbaar eerst alle mogelijke middelen van dialoog met het dwaze westen wil benutten. Wanneer iedere samenwerking toch onmogelijk blijkt, zou Poetin wel eens een verrassend en beslissend initiatief kunnen nemen, zoals hij voor Syrië heeft gedaan of zoals hij met zijn afweersysteem heeft gedaan waardoor de honderden miljarden dollars van het VS antirakettenschild puur weggegooid geld zijn.

  “Dierbare president Poutin en dierbare meneer Lavrov. Laat hen schreeuwen. Laat hen rotten in hun eigen waanzin. Antwoordt aan het Verenigd Koninkrijk niet meer met woorden maar met daden, met drastische daden. Sluit hun ambassade. Geef aan het personeel een week de tijd om het land te verlaten. Hef de ambassade op en vernietig haar zoals de VS gedaan hebben met uw consulaat in Washington en San Francisco, ruim een jaar geleden. Jullie zijn dat zeker niet vergeten. En geef dan in een gebaar van edelmoedigheid aan alle Engelsen in Rusland een maand de tijd om hun valies te maken en uw mooi land te verlaten. Het is mogelijk want dat eist ook Washington van al zijn vazallen in de hele wereld voor de buitenlandse werknemers van Noord-Korea. Blokkeer iedere handel met het Verenigd Koninkrijk, of zelfs met het hele westen, blokkeer alle westerse activa in Rusland want dat is het eerste dat de westerse plunderaars doen. Zij blokkeren de Russische tegoeden in het buitenland. Het stelen zit hen in het bloed.

  Mr. Poetin, het is niet nodig dat jij antwoordt op hun ondermijnende, laffe aanvallen, laster en leugens. Jij en Rusland staan ver boven het niveau van dat miserabel westers zootje. Jij hebt China, de OCS (Organisatie van de Coöperatie van Shanghai = de helft van de wereldbevolking!), de economische unie van Eurazië (UEE). Rusland deelt in het initiatief van de zijderoute (One Belt one Road) van president Xi, een ontwikkeling van vele duizenden miljarden. Deze gaat uit van China, verbindt de werelddelen (Azië, Afrika, Europa, Zuid Amerika) en brengt welvaart door infrastructuur, handel, het scheppen van honderden miljoenen degelijke werkgelegenheden, ontwikkeling en bevordering van wetenschap en cultuur, Hierdoor kunnen honderden miljoenen mensen fatsoenlijk leven.

  Wat gaat het westen doen wanneer het plots geen vijand meer heeft omdat die besloten heeft het westen te negeren en een siësta te nemen? China zal zich bij u voegen. Al de rest, antwoorden, zich rechtvaardigen, de flagrante leugens ontkennen, hen trachten tot de waarheid te brengen, is niet alleen maar frustrerend tijdverlies maar politieke zelfmoord. Zo zal je nooit winnen. Het westen spot met de waarheid, zoals het al tweeduizend jaar of meer bewezen heeft. En gedurende gans die tijd is er geen jota bewustwording binnengedrongen in de collectieve geest van het westen. Men kan het westen niet vertrouwen. Punt. Uit.” (Peter Koenig, mondialisation.ca, 26 maart 2018: https://www.mondialisation.ca/la-reaction-de-la-russie-aux-insultes-de-loccident-est-un-suicide-politique/5624161)

   

   

   

   

   

  En dit nog

   

  vZes video’s over het gemene spel van Israël en de VS met hun arsenaal van atoomwapens die nu de moraalridders van de wereld willen spelen: http://www.golfbrekers.be/wie-heeft-de-bom/

  vTwee video’s over de Syrische Golan die illegaal door Israël wordt bezet: http://www.golfbrekers.be/als-een-inktvlek/

   

  P. Daniel

   

   

  27-05-2018 om 08:16 geschreven door Gust Adriaensen


  25-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onbarmhartigheid en tactloosheid als electorale propaganda

  Is De Wever al erger geworden dan Dewinter? De onbarmhartige en gevoelloze beschuldiging van de ouders van het door een politiekogel gedode kindje, wijzen duidelijk in die richting.

  Terwijl Dewinter zwijgt, is er in het steeds enger wordende denkkader van De Wever nog amper plaats voor de pijn en het verdriet van ouders die hun kind hebben zien doodschieten en gaat hij voluit voor de aanval op de ouders, waarin hij alle (trans)migranten wil treffen en zijn fanatieke achterban naar de mond wil praten.

  Want de hypocrisie is een tweede element in de inhumane uitspraak van de voorzitter van de grootste Belgische partij. Hij verwijt de andere partijen en middenveldgroepen dat ze de tragische dood van een kind politiek willen recupereren. Terwijl hijzelf en zijn partij al jaren electoraal garen spinnen bij hun steeds brutaler wordende antimigrantenuitspraken. 

  Nu ook weer. De perverse tactiek van 'de slachtoffers worden daders' wordt toegepast. Disgusting. Een echte uitholling van onze zo geroemde westerse normen en waarden.

  Dan blonken de veroordeling door Peeters en Almaci van de hatelijke beschuldiging door De Wever, uit door sereniteit en empathie met de ouders van het gedode kind.

  25-05-2018 om 14:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:migrant
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mawda: gedood door een politiekogel

  Bij de tragische dood van het vluchtelingenkind Mawda, dringen zich nu al een aantal vragen op.

  Worden deze transmigranten al dan niet beschouwd als staatsgevaarlijke criminelen die uitgeschakeld moeten worden?

  Vormden die migranten een bedreiging voor de politie? Als dat niet zo was, waarom schiet de politie dan met scherp op mensen? Als dat wel zo beoordeeld wordt, heeft de politiemacht dan geen andere middelen om met die dreiging om te gaan?

  Zijn er al dan niet instructies om op mensen te schieten?

  Waarom werd er in eerste instantie gelogen door het parket?

  Hoe is het te verklaren dat mensen gaande van toppolitici tot forumdeelnemers, 1. bewust de aandacht afleiden van het kind naar de mensensmokkelaars; 2. de zgn. politieke recuperatie aanklagen, terwijl zijzelf al enkele jaren politieke en electorale munt slaan uit de migrantenproblematiek; 3. juridische steun willen ontzeggen aan de ouders; 4. een moreel dieptepunt bereiken in een zin als :' die ouders hebben net heel veel te winnen bij dit voorval : een schadevergoeding en verblijfspapieren' ?  (22 mei 2018)

  22-05-2018 om 18:34 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Mawda
  21-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen winst die anderen kan beschadigen'

  'Er  mag geen winst gemaakt  worden die anderen kan beschadigen. Want winst is alleen maar ‘legitiem’ als het ‘de mens en specifiek de arme mens’ kan baten. Dat zegt de invloedrijke Congregatie voor de Geloofsleer in het document ‘Oeconomicae et pecuniariae quaestiones’ (Economische en financiële kwesties), dat werd goedgekeurd door paus Franciscus.

  Staan prominent in de tekst: de woorden welvaart en verdeling van de rijkdom. Verder zegt het Vaticaan dat de financiële sector vol amorele praktijken zit, zoals belastingontduiking, kortetermijndenken, derivaten en hoge lonen voor topmanagers. ‘Tien jaar na de financiële crisis heeft de wereld zijn kans gemist om een eerlijkere economische orde op te bouwen. Meer regulering is nodig.’

  21-05-2018 om 09:27 geschreven door Gust Adriaensen


  20-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'NVA pleitbezorger Franse multinational'

  Calvo van Groen, was zondagmiddag niet te spreken over de houding van N-VA in het debat rond kernenergie. N-VA blokkeert een kernuitstap, volgens Calvo, en is daarmee ‘een pleitbezorger voor de Franse multinational Engie’.

  ‘Ik stel meer en meer vast dat lang niet meer het Nederlands de belangrijkste taal is voor de N-VA, maar wel de taal van het grote geld, ook als de betrokken personen Frans praten’, zei Calvo. ‘N-VA spant zich sterk in voor een Franse multinational. Dat is toch moeilijk te begrijpen voor een Vlaams-nationalistische partij. N-VA is de beste lobbyist.’

  20-05-2018 om 17:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/20

  Vrijdag 18 mei 2018

  Katholiek – wereldomvattend

  De laatste uitnodiging voor een conferentie kregen we vanuit Brugge. Eerst in de kring van een aantal sterk geëngageerde katholieken die hun mogelijkheden willen aanwenden om zowel in eigen midden als in de wereld het goede te bevorderen vanuit de dynamiek van ons christelijk geloof. Ondertussen zagen we dat Brugge al overspoeld wordt door toeristen, uit de hele wereld. In Sint Michiels mochten we vervolgens spreken voor goede bekenden en vrienden van “Tegenstroom”, “Comité Bezorgde Ouders”, “Stem en Tegenstem”. We hebben elkaar wederzijds kunnen aanmoedigen om verder te ijveren voor waarheid, waarachtigheid en waardigheid. Tijdens de laatste zondagsviering mocht ik op uitnodiging van onze confraters pastoors de preek houden in de kerk van Retie en de gulle omhaling in ontvangst nemen. We hebben vele mensen, organisaties en gemeenschappen mogen ontmoeten. Dikwijls ervaren we bij velen een diep verlangen om trouw te blijven aan onze christelijke wortels en de katholieke identiteit van ons land. Anderzijds is er het verlangen om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de nood van mensen wereldwijd. Bij velen menen we een verlangen te merken  naar een meer radicale inzet zowel op gebied van ons katholiek geloof als op gebied van de inzet voor een meer  menswaardige wereld. Ziehier, wat ons kan inspireren:

  Ons antwoord en het antwoord van de Hongaren op de verandering van de  wereld is dat wij in de plaats van een gekapseisde liberale democratie, de  bedoeling hebben te bouwen aan een christelijke democratie van de XXIe  eeuw, die garant staat voor de waardigheid, vrijheid, veiligheid van het individu, die de gelijkheid van man en vrouw beschermt, die het traditioneel gezinsmodel waardeert, een rem zet op het antisemitisme, onze christelijke cultuur beschermt en de bestendiging ervan verzekert en de ontwikkeling van het volk bevordert. Wij zijn christendemocraten en willen een  christelijke democratie” (Viktor Orban, herkozen als eerste minister in Hongarije, na de eedaflegging, 10 mei 2018).

  Wie zoekt mee naar een  Vlaams (of Waals) christelijk dorp en een dito  burgemeester die de moed en originaliteit bezitten om te bepalen dat alle openbare gebouwen bij de inkom een kruisbeeld moeten hebben als uitdrukking van de waarden waarop onze samenleving gebouwd is?

  Humanitaire hulp in Oost-Ghouta – Klooster Mar Yakub

  Oost-Ghouta is een grote streek rond Damascus – de belangrijkste stad is Douma. Gedurende jaren was het een verstrekte basis waar duizenden terroristen de sharia wet met geweld oplegden aan de gegijzelde bevolking. Het wemelt er van de onderaardse gangen die vaak door onschuldige burgers onder dwang werden gegraven. In het klooster van Mar Yakub hebben we gedurende enkele weken een moeder met kind opgevangen die gedurende twee jaar in een ondergrondse gevangenis in Oost-Goutha waren opgesloten. Gedurende de oorlog schoten de terroristen vanuit die streek bijna dagelijks blinde bommen af op het bewoonde en vrije gedeelte van Damascus. In het begin van 2018 werd die activiteit gruwelijk uitgebreid zodat het bijna constant bommen regende op de Syrische hoofdstad. Op dat moment heeft het Syrische leger een beslissing genomen die het einde inluidde van het terroristengeweld. Op een kleine maand tijd hebben ze Oost-Ghouta bevrijd. De terroristen werden gedood of in escorte-bussen afgevoerd naar Idlib en Jarablous aan de Turkse grens. Onmiddellijk na de bevrijding op 13 maart 2018 is het klooster van Mar Yakub begonnen met de hulpverlening in Oost-Ghouta. Het volgende is een beknopt overzicht van de humanitaire hulp die het klooster van Mar Yakub  levert aan de bevolking daar.

  Ons klooster, in samenwerking met Preemptive Love Coalition[1], levert hulp aan tien vluchtelingenkampen rond Damascus waar vandaag zowat 52000 vluchtelingen uit Oost-Ghouta worden opgevangen (in begin maart 2018 waren dat ongeveer 90000 mensen). Oost-Ghouta zelf is bijna volledig kapotgeschoten na 7 jaar terreur en na de bevrijding van het Syrische leger die genoodzaakt was met luchtaanvallen de situatie op te lossen (ongeveer 95% van de gebouwen ligt op de grond). Er zijn geen ISIS-terroristen meer. Toch zijn er nog huizen of appartementen die min of meer bewoonbaar zijn. Er zijn mensen die gekozen hebben om daar te blijven wonen in plaats van naar de vluchtelingenkampen te gaan.  Ons klooster helpt hen ook. De hulpverlening kent verschillende niveaus:

  1. Medisch: We hebben twee hospitainers[2] en drie ambulances die van kamp naar kamp gaan om de mensen te helpen. We hebben dokters gespecialiseerd in algemene geneeskunde, genologie en operaties. Nu is er vraag naar tandartsen en kinderartsen. De dokters worden bijgestaan door verplegers. Per maand verzorgen ze een slordige 40 000 mensen. Een dokter werd in het begin van de bevrijding van Oost-Ghouta soms genoodzaakt om tot 700 patiënten per dag te verzorgen (een dag die kon oplopen tot 16 werkuren)! Vandaag, nu dat de organisatie wat meer op poten staat verzorgen de dokters 200 tot 300 patiënten per dag. Het merendeel van de dokters is gedurende de oorlog naar het buitenland gevlucht. We zijn dus genoodzaakt om de nog beschikbare Syrische dokters een hoog maandloon te geven om zich dagelijks, onder het nog steeds reëel gevaar, naar Oost-Ghouta te verplaatsen. Het dient gezegd te worden dat ons klooster de enige organisatie is die dokters heeft ter plaatse. De Rode Halve Maan en andere organisaties hebben verplegers en medicatie voor handen maar geen dokters.Mar Yakub geeft eveneens medicatie aan de vluchtelingen, vooral tegen diabetes, hoge bloeddruk en hartaandoeningen (het gaat hier vooral om medicatie die elke dag moet genomen worden).
  2. Voedsel: In Dweir (een vluchtelingenkamp) geven we dagelijks eten aan 10500 mensen. In Douma (de hoofdstad van Oost-Ghuta) krijgen 4000 personen elke dag een warme maaltijd. In ons klooster hebben we een kaasfabriek waar elke dag honderden kilo’s yoghurt (600 kg) wordt bereid voor de keukens in Damascus. Die keukens worden nu uitgebreid en binnenkort zal één ton yoghurt per dag niet meer voldoende zijn (Syriërs eten bijna bij elke maaltijd yoghurt zonder suiker).
  3.  Dispatching: We hebben voor 3000 babies pampers en baby-melk uitgedeeld. Daarnaast hebben 10000 mensen een health-kit[3] ontvangen. We hebben kleren uitgedeeld voor vrouwen, mannen en kinderen, en ook matrassen en kussens.
  4. Accomodatie: In hetFeiha vluchtelingenkamp heeft het klooster gezorgd voor mobiele toiletten, lavabo’s en douches. We hebben daar ook een hekken geplaatst om het vluchtelingenkamp te ommuren.
  5. Psychologische hulp: Onder leiding van een psychiater met twee medewerkers geeft het klooster eveneens psychologische hulp aan de getraumatiseerde vluchtelingen.

  Dit is enkel een beeld voor de situatie in Damascus. Over heel Syrië werken nu ongeveer 700 mensen als betaalde arbeiders in naam van het klooster. Elke dag krijgen 100 000 Syriërs dankzij het klooster een warme maaltijd. Enkele dagen geleden zei de gouverneur van de Damascus-provincie in een vergadering: “In Oost-Ghouta heeft de Rode Halve Maan (de tegenhanger van het Rode Kruis) gefaald, maar het team van Mar Yakub heeft de beste resultaten geboekt”. Anderen hebben getuigd: “De mensen van Mar Yakub hebben een hart, je kunt zien dat ze met heel hun ziel werken”. Dat is het mooie van ons team. Al hebben we minder middelen dan grote organisaties, je kan zien dat ze zich allemaal zonder reserve inzetten. Christus zegt: “Geven is beter dan krijgen”. De overgrote meerderheid van ons team zijn moslims. Toch zijn de vestjes die ze dragen uitgedost met een groot kruis. Het is die vreugde van Christus die ze uitdragen naar de mensen in nood. Wij zijn Moeder Agnès Mariam van het Kruis eeuwig dankbaar voor haar onophoudelijk werk voor de Syrische bevolking. Het is zij die heel dit team heeft uitgezet. Internationale humanitaire organisaties zoals UNFPA, Partners, LDS-Charties, Preemtive Love Coalition en anderen hebben in haar een betrouwbare persoon gevonden om de Syriërs te helpen. Voor westerse organisaties is het erg belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben ter plaatse die de cultuur en de noden van de plaatselijke bevolking kent en die inzicht heeft om grote projecten op te zetten. Deze grote organisaties vertrouwen haar werk en daardoor heeft het klooster nu zo’n grote mogelijkheden om de Syriërs te helpen.

  Voor de nabije toekomst hopen we een centrum te openen om de gehandicapten (mensen die ledematen verloren hebben onder het bommengeweld) te verzorgen. We willen eveneens scholing organiseren voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Ten laatste hebben we nood aan tandartsen, een X-ray kamer en een laboratorium voor het verrichten van urine-en bloedtesten.

  Fr. Jean

   

   

  En dit nog

  vOnze 2 vorige, korte berichten met twee video’s over de abdij van Postel: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-74/

  vhttp://www.golfbrekers.be/uitbreiding-van-het-ottomaanse-rijk/; http://www.golfbrekers.be/assad-kreeg-scandinavische-steun/; http://www.golfbrekers.be/van-deze-hulp-verlos-ons-heer-3/;

  v9 video’s die tonen hoe Aleppo herleeft: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-9/

  vHoe Hillary Clinton wapens  bezorgde aan Al Qaida in Syrië: https://mail.google.com/mail/u/0/h/177bmb8ys2nqh/?&th=1636f2e64c8a91a7&v=c

  vSteeds weer dezelfde pogingen van zionisten om de werkelijkheid naar hun hand  te zetten: http://www.golfbrekers.be/papier-is-geduldig-geschiedenis-ook/

   

   

  P. Daniel

  [1]Preemtive Love Coalition is een Amerikaanse hulporganisatie die vooral in Iraq en Syrië hulp biedt.

  [2]Dat is een container omgebouwd tot klein hospitaal met een wachtkamer en een kamer waar operaties uigevoerd kunnen worden.

  [3]Een health-kit bevat  dagelijkse benodigdheden zoals zeep, shampoo, tandenborstel, handdoekje, ...

  20-05-2018 om 09:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De christelijke erfenis

  In De Standaard hangt Bart Sturtewagen een somber beeld op over de toekomst van CD&V. Hij is van mening dat het de NVA erom doen is, de christendemocratie in het hart te raken.

  Het is goed eraan te herinneren dat de Vlaams-nationalisten dankzij de christendemocraten hun weg naar de macht zijn kunnen starten. De grootste vergissing van CD&V is het kartel met NVA geweest. Leterme heeft (toen nog) pluimgewicht De Wever op zijn rug genomen en naar de macht gedragen.

  Dat kartel was de politieke implementatie van een verkeerde ideologische keuze: de top van de Vlaamse christendemocratie koos voor rechts, conservatief, nationalistisch, neoliberaal. Verkeerd omdat toen al dat segment van het electoraat  grotendeels bij Open VLD terechtgekomen was, en in een tweede 'verlatingsgolf' zou NVA nog vele CD&V-kiezers wegplukken, soms via Open VLD wegens niet rechts genoeg.

  In tegenstelling tot wat vaak geschreven wordt, zijn de trouwste christendemocraten altijd in het middenveld van vooral het ACW-Beweging.net te vinden geweest. Nu nog. Zij zijn de echte behoeders van de echte 'christelijke erfenis'. In essentie staat die haaks op de rechtse, neoliberale, volksnationalistische obsessie van winstbejag en consumentisme gericht op de eigen clan.

  De 'christelijke erfenis' is in de eerste plaats de bekommernis om de zwaksten in onze samenleving, of ze nu autochtoon of allochtoon zijn, om de zorg voor onze leefomgeving ('wij zijn rentmeesters van deze planeet'), om rechtvaardigheid in de verdeling van de aardse goederen.

  Soms wordt over Peeters geschreven dat hij tegen zijn 'natuur' in, een 'linkse' boodschap moet verkondigen. Ik geloof dat niet. Peeters doet dat geloofwaardig, evenwichtig en consequent. Hij is een christelijke middenveldman, die de christelijke sociale erfenis uitdraagt.

  De CD&V kan er alleen maar veel baat bij vinden wanneer ze duidelijk kiest voor een centrumlinkse koers op het sociaaleconomische vlak. De partij zal daar aansluiting vinden bij Groen en SPA. En ongetwijfeld zal er ruimte blijven voor een eigen koers in een aantal vooral ethische dossiers.

  Overigens wordt de toekomst van CD&V en Peeters toch wel vaak en gretig bijzonder somber voorgesteld, alsof DE Vlaming een fanatieke populistenfan zou zijn.

  20-05-2018 om 08:18 geschreven door Gust Adriaensen


  17-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fundamentalistische barones

  Hoe verblind door ideologie en politieke voorkeur kan iemand zijn! Doornaert, die zichzelf onafhankelijk expert in internationale betrekkingen noemt, trekt de 'disproportionaliteit' van het optreden van Israël en zijn leger in twijfel. Ga maar na: meer dan 60 doden en 2200 gewonden versus 1 lichtgewonde soldaat; keien en brandbommetjes tegenover het modernste wapentuig met onconventionele kogels die in het lichaam exploderen.Doornaert kikt niet over de uitzichtloze situatie van miljoenen Palestijnen in de Gazastrook, de grootste openluchtgevangenis ter wereld.Ze beschouwt de betogingen (die geen enkel serieus gevaar opleveren voor Israël) schamper als 'mensenofferrituelen door Hamas', en de verontwaardiging over de slachting als 'eenzijdige pavlovreacties over de slechte Israëli's en Amerikanen. Je moet het toch maar aandurven: niet kikken over een duidelijke vorm van staatsterrorisme en een inhumaan license to, kill,en de schuld van die misdaden bij radeloze,machteloze betogers leggen

  Mia, Mia, kom tot bezinning! Overweeg uw christelijke waarden en geboden. Dood niet, geef geen ergernis. Met wat opzoekwerk kan je de lezer de balans Israël-Palestina wat doden, gewonden, vervolging, getreiter, gronddiefstal, uitzetting, vernieling, enz. betreft, voorleggen. Aarzel niet dat te doen. Probeer de zaken die je ethisch hebt scheefgetrokken, terug op een ethisch verantwoorde manier recht te trekken. Produceer, ja ook jij, wat pavlovreflexen over het afschuwelijke bloedbad dat leger en staat hebben aangericht. Heb, ja ook jij, medelijden met de wanhopige jongens, wier jonge lijven door onconventionele kogels aan flarden worden gereten. Toon menselijk, ja christelijk, medelijden met hun moeders, hun vaders, hun broers en zussen. Schuif de schuld voor die Israëlische moordpartij, in navolging van die sinistere, bloeddorstige Israëlische premier of die fanatieke, fundamentalistische ambassadeur, niet op Hamas, tegen wie alles toegelaten is. Doe een gewetensonderzoek Mia. Nu.

  17-05-2018 om 22:10 geschreven door Gust Adriaensen


  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Etnische zuivering (16 mei 2018)

  Onze westerse normen en waarden?

  Op het moment dat het Israëlische leger een bloedbad aanrichtte, stuurden ook heel wat Vlaamse toppolitici uitgebreide felicitaties naar de Israëlische regering voor het 70-jarig bestaan van Israël. In ‘Joods Actueel’ kan je die teksten lezen.

  De Wever, Bourgeois, Beke, Rutten, putten zich uit in uitbundige vleierij, en vinden het niet nodig ook maar één letter te besteden aan de etnische zuivering die in 1948 plaatsvond: 700.000 Palestijnen werden verdreven van hun geboortegrond.

  Groen en SPA hebben de moed te wijzen op het huidige bloedige conflict. Groen: ‘Er moet een einde komen aan elke vorm van geweld, zowel van de Palestijnse gewapende groeperingen als van het Israëlische leger’. SPA pleit voor een ‘onderhandelde tweestatenoplossing’, een ‘leefbare en onafhankelijke Palestijnse staat die vreedzaam zij aan zij leeft met Israël’. Mensenrechten en het internationaal recht moeten altijd voorop staan’.

  Joods Actueel vindt die reacties van Groen en SPA ‘schandalig’. Nou.

  16-05-2018 om 15:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moordpartij in de Gazastrook

  Onze westerse normen en waarden?

  Goedkeuring geven aan of amper durven of willen protesteren tegen het doodschieten van kinderen, mannen en vrouwen door het sterkste en meest gesofisticeerde leger van het hele Midden-Oosten. Het zo voorstellen dat wanhopige mensen uit de grootste openluchtgevangenis ter wereld,'gewapend' met keien, een reële bedreiging vormen voor tot de tanden bewapende, extreem getrainde soldaten en voor een uiterst sterk gemilitariseerd land als Israël. Onze stem niet verheffen tegen de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen van hun geboortegrond en van die van hun voorouders of tegen de voortdurende en zich uitbreidende bezetting en kolonisering van Palestijns gebied. Blijven beweren dat de staat Israël een democratie is en als democratie functioneert.

  Ziedaar het beschamende beeld van het Westen voor miljoenen radeloze, haveloze, vervolgde, getreiterde,gekwetste, verminkte, lijdende Palestijnen.

  En de echte bron van extremisme en terrorisme. Want wat hebben zij te verliezen?

  16-05-2018 om 07:38 geschreven door Gust Adriaensen


  15-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steunt De Wever de Catalaanse extreme communisten?

  Bart, Bart toch. 'Het links-separatistische CUP kan er nog een stokje voor steken', schreef politicoloog Bart Maddens enkele dagen geleden.  Het was een eufemistische formulering om niet te hoeven schrijven dat de verkiezing tot minister-president van Quim Torra zou afhangen van de goodwill van de communisten.

  Ondertussen is het zover: de Catalaanse separatisten, die zo geliefd zijn bij Maddens en NVA, zijn voor hun functioneren helemaal afhankelijk van de hardline communisten van de CUP.

  Stel het je maar eens voor: om minister-president van Vlaanderen te worden, leveren De Wever of De Winter zich over aan de PvdA! Heerlijk.

  Het wachten is nu op een duidelijke analyse en evaluatie van dit merkwaardige Catalaanse huwelijk, door politicoloog-nationalist Maddens. En ook natuurlijk op de toekomstige beoordelingen van de Catalaanse kwestie door de Vlaams-nationalisten. Een penibele zaak voor de NVA. Elke steunbetuiging aan de Catalaanse separatistische regering (als die er komt), betekent ook steun aan de extreme communisten van de CUP. En vergeleken met deze linkse extremisten, zijn de jongens en meisjes van onze PvdA koorknapen!

  15-05-2018 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  13-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politicoloog Maddens en CataloniŽ

  'Want Catalonië zal een onafhankelijke republiek zijn, of zal niet zijn', schrijft politicoloog Maddens.

  Hij schuift die stoere uitspraak wel door naar 'de nieuwe Catalaanse minister-president' (die er nog niet is) maar het is duidelijk dat vooral Maddens die overtuiging is toegedaan. Het is verbijsterend dat een politicoloog zo verblind kan worden in de analyse van een politieke situatie, door zijn eigen politieke voorkeur, in dit geval de onafhankelijkheid van Catalonië.

  De Catalaanse kwestie is de voorbije maanden zo goed als helemaal uit het nieuws verdwenen, net als Puidgemont. De man die door de nationalisten met vlag en wimpel in België werd binnengehaald, is een wat zielige figuur in de vergeethoek geworden. Maddens noemt hem de 'legitieme president'. Dat is juridisch en in de politieke realiteit alleen maar wishful thinking, geen realiteit.

  En vooral, Maddens blijft schrijven alsof heel Catalonië onafhankelijkheid wil. Klopt niet. De meerderheid is tegen. Is dat een bewuste leugen van deze  politicoloog aan de Katholieke Universiteit van Leuven?

  13-05-2018 om 09:16 geschreven door Gust Adriaensen


  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schauvlieghe pakt plastic zwerfvuil aan

  Proficiat minister Schauvlieghe. In het geheel van de milieuproblematiek is de aanpak van het zwerfvuil weliswaar een klein segment, maar wel een waarmee iedere burger tot zijn ergernis dag na dag geconfronteerd wordt.

  Benieuwd of alle politieke partijen hun al zo vaak met woorden beleden aandacht en zorg voor onze leefomgeving, nu ook in concrete beleidsdaden omzetten. Ik vrees ervoor. De eerste reacties uit de neoliberale , rechts-conservatieve hoek van NVA en Open VLD voorspellen niet veel goeds. Veel kans dat ze zich eens te meer aansluiten bij de ondernemerswereld die de plannen afwijst.

  De houding van de Boerenbond is tweeslachtig. Steunt die organisatie de plannen om de aandacht af te leiden van de vervuiling van lucht, water en grond, door veestapel en bemesting?

  Een echte fundamentele en efficiënte omkering van de milieuverwoesting, is alleen maar mogelijk door onze fundamentele bekering: minder productie, minder consumentisme, minder geldgewin, eerlijke verdeling.

  12-05-2018 om 20:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in ... de abdij van Postel

  XIII/19

  Vrijdag 11 mei 2018

  Eenheid in verscheidenheid

  Enkele dynamische jongeren van het “Geopolitiek Instituut Vlaanderen en Nederland” organiseerden in een aula van het Leuvens Pedagogisch instituut (Andrea Vesaliusstraat 2) een voordrachtenreeks rond “Wereld in conflict, weg naar stabiliteit” op zaterdag 5 mei 2018. De sprekers waren Tom Zwitser, uitgever van De Blauwe Tijger en schrijver van het monumentale werk Permafrost, Manuel Ochsenreiter, directeur van het Duitse centrum voor “Eurasische Studien”, dr. Marco Jelic, burgemeester van de Kroatische stad Knin en ikzelf die handelde over de sociale en geestelijke heropbouw van Syrië. Een veertigtal bezielde toehoorders, vooral jongeren, bleken vanuit verschillende standpunten toch wel eenzelfde inzicht te delen: het wapengekletter in onze wereld moet ophouden en plaats maken voor samenwerking en wederzijdse opbouw.

  Een gemiste kans

  Een mij onbekende VRT journalist belt me op om te vragen of ik bereid ben een interview te geven voor canvas. Wij schijnen elkaar niet te kennen. Ik vraag hem nog of hij bereid is zaken te horen die tegen de algemene opinie ingaan en dat was volgens hem geen probleem. De volgende dag kreeg ik telefoon dat hij geen groen licht gekregen had om met mij een interview te maken. Jammer. En ik was nu juist  bereid om zonder  verwijzingen naar onze journalisten aan te tonen dat onze gewone berichtgeving over Syrië heel dikwijls zo gekleurd en onjuist is.

  Vele mensen dragen op hun netvlies nog beelden mee van bomvaten waarmee het Syrische leger zogenaamd zijn volk uitmoordt, van chemische aanvallen door Syrië, van een Syrische president die in gevangenissen mensen martelt tot ze dood zijn…Daar kunnen deze mensen zelf niets aan doen. Ze zijn echter wel verantwoordelijk voor het feit dat ze deze sensationele en valse berichten zo kritiekloos blijven aanvaarden tegen alle redelijkheid in.

  En dit nog

   

  vZeven video’s over het keven, de muziek, de schoonheid en de kunst in Aleppo, Damascus, Lattakia en de aanstelling van een nieuwe orthodoxe bisschop: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-73/ 

  vInterview geplaatst door Eric van de  Beek op 5 mei 2018:
  http://wakkeremensen.blogspot.be/2018/05/interview-met-de-vlaamse-pater-daniel.html

  vHet drama van de Yezidi’s: http://www.golfbrekers.be/yezidis-opnieuw-op-de-vlucht/

  vOver de gevolgen van het feit dat Trump zich terugtrekt uit het atoomakkoord met Iran: http://www.golfbrekers.be/gevaarlijk-schaakspel/

  v9 video’s over de walgelijke terroristische activiteiten van de Witte Helmen, die de schuld hiervan aan het Syrische leger weten te geven: http://www.golfbrekers.be/getuigenissen-uit-oost-ghouta-over-de-witte-helmenacteurs/

  vAlle mogelijke voorwendsels zijn goed om Syrië toch verder te ontwrichten: http://www.golfbrekers.be/doodsbedreiging/

  vAfrekening van de rebellen onder elkaar: http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws-3/

   

  vEen belangrijk boek over de achtergronden van het wereldgebeuren: Jeanneke Monshouwer, Trump, Grondwet en Wereld, te bestellen bij www.boekenbestellen.nl/boek/trump-grondwet-wereld/9789463453561

   

   

  vMorgen, zaterdag 12 mei om 15.00 u zullen we een voordracht houden in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, Sint Michiels, Brugge (info: 0499/223981; info@tegenstroom.eu).

   

  P. Daniel

   

   

   

  12-05-2018 om 10:36 geschreven door Gust Adriaensen


  11-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Integratie-eis: overheidswillekeur?

  Als de overheid bepaalde zgn. 'integratie-eisen' stelt aan migranten, moet zij zich dan eerlijkheidshalve ook niet de vraag stellen hoe het zit met de linguïstische, sociale, economische, culturele, enz., integratie van de 'eigen inboorlingen'? Of is die overheid van mening dat er zich helemaal geen integratieprobleem stelt tussen bv. de inwoners van achterstandswijken in Antwerpen of Gent en villawijken in Brasschaat of Lanaken?

  Is het fair dat van straatarme, nauwelijks geschoolde, ontwortelde migranten geëist wordt dat ze al vlug een behoorlijk mondje Nederlands spreken, terwijl er hier al jaren duizenden hooggeschoolde Euroambtenaren en kaderleden rondlopen die helemaal niet of nauwelijks in staat (willen) zijn om onze taal te spreken, om nog maar te zwijgen over de spreekvaardigheid van vele Vlamingen?

  Kortom, zolang 'integratie' niet precies gedefinieerd is, en eenzijdig voor bepaalde bevolkingsgroepen gebruikt wordt als een antimigratiewapen, is de integratie-eis een uiting van overheidswillekeur en -hypocrisie.

  11-05-2018 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  10-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’

  ‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’
  Luc Van Gorp Foto: Photo News

  De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar politiek rechts. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’

  Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen - waaronder de N-VA - onze ‘christelijke erfenis', alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims.

  ‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

  Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom beter te onderwijzen, zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp.

  ‘Meer respect voor christendom’

  Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’

  De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij.

  ‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp.

  ‘Religie staat voor comeback’

  Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang, lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’

  Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’

  Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij.

  (De Standaard)

  10-05-2018 om 12:19 geschreven door Gust Adriaensen


  09-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fundamentalistische Mechelse schepen

  Een schepen van de stad Mechelen weigerde het huwelijk van een moslimpaar te voltrekken omdat de bruid de uitgestoken hand van de schepen niet wou drukken. 

  Deze Mechelse schepen is de zoveelste Vlaamse fanaticus in de rij, die de waarden van de Verlichting en 'onze' waarden en normen verengt tot een 'handdruk'. Of hoe fundamentalisme leidt tot agressieve domheid en machtsmisbruik.

  Deze man wist dat het voor de bruid vanwege religieuze en culturele gewoonten, zelfverloochening zou betekenen om een man de hand te schudden.Een incident uitlokken en direct wereldkundig maken, is regelrechte primitieve provocatie. Deze schepen bezondigt zich ook aan machtsmisbruik. Hij is de machtige ambtenaar voor wie bruid en bruidegom moeten verschijnen en hij weigert het huwelijk te formaliseren. Deze schepen is wetsovertreder en zou, als de wet nog iets betekent, direct uit zijn ambt gezet moeten worden. Het huwelijk is een onvervreemdbaar recht als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Het al of niet schudden van handen is geen voorwaarde. Deze schepen is een onbeschofterik, die het huwelijksfeest verbrodt, en zich politiek profileert op de kap van een bruidspaar.

  09-05-2018 om 10:41 geschreven door Gust Adriaensen


  08-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jacht op transmigranten

  Onder de titel 'Transmigranten spotten', hekelt minister van Staat, Jos Geysels, de manier waarop jacht wordt gemaakt op transmigranten. Zelfs struiken en bomen in de omgeving van snelwegparkings moeten eraan geloven, want erachter  zouden wel eens transmigranten kunnen verschuilen.

  Geysels heeft volkomen gelijk. Met deze primitieve omhakactie wordt de regelgeving geweld aangedaan -er was geen kapvergunning-, worden stukjes natuur verwoest, maar vooral wijst de motivering van dat velgeweld op een inhumane en barbaarse instelling.

  Voor het vangen van transmigranten -amper nog als mensen beschouwde rondzwervende , berooide, haveloze, zieke wezens-, moeten de bloeiende struiken en bomen en meteen de broedende vogeltjes, wijken. Geysels stelt zich terecht de vraag of binnenkort ook de hoog opschietende maisstengels nog voor de oogst verwijderd worden. En er zijn nog andere obstakels om de transmigranten goed te kunnen spotten en te catchen. Ongetwijfeld zijn er ook gebouwen die het best gesloopt worden. Hoe zit het met de rioolbuizen, de duikers onder de snelwegen door, de sloten, de gigantische reclameborden? Slopen, dempen, volkappen. Er mocht zich wel eens een transmigrant achter, in,onder verschuilen.

  Disgusting waartoe deze regering in staat is. In het jagen op ongewenste, machteloze mensen, is er geen gebrek aan dash.

  08-05-2018 om 08:02 geschreven door Gust Adriaensen


  06-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Renate Dorrestein overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Nederlandse schrijfster Renate Dorrestein is op 64-jarige leeftijd overleden.

  06-05-2018 om 11:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Belgische moeras

  Bart Sturtewagen is van mening dat de NVA meer en meer dreigt weg te zakken in het traditionele Belgische moeras.'

  Het 'traditionele Belgische moeras' waarvan de kenmerken nog maar pas haarscherp door zijn collega Marc Reynebeau geformuleerd werden: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Ik zou eerder stellen dat de NVA in geen tijd zich die Belgische kwalen heeft eigen gemaakt en een 'traditionele Belgische partij' is geworden. Dát is de echte verandering die de 'partij van de verandering' in ijltempo heeft ondergaan: de metamorfose van Vlaams-nationalistische en communautaire partij die streeft naar Vlaamse onafhankelijkheid, in een Belgicistische en economisch neoliberale partij die in stoere eigenvolk-versus vreemdelingenretoriek, een electorale goudmijn heeft gevonden.

  Top onder in het Belgische moeras! Met een Vlaamse Leeuw als schaamlapje.

  06-05-2018 om 07:19 geschreven door Gust Adriaensen


  04-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in ... de abdij van Postel

  XIII/18

  Vrijdag 4 mei 2018

  Fototentoonstelling

  In de mooie en grote Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard van de Postelse abdij werd tijdens het weekend van 28 en 29 april 2018 een uitgebreide fototentoonstelling gehouden over het klooster en de activiteiten van Mar Yakub, Qâra, Syrië, van waaruit we trachten de bevolking over heel het land te helpen. Allerlei producten van het klooster werden aangeboden alsook een uitgebreid assortiment van breiwerk door Syrische weduwen vervaardigd. Tevens was de dynamische Groningse uitgeverij De blauwe Tijger aanwezig met zijn vele actuele uitgaven, die op sociaal, politiek en kerkelijk gebied “niet correct” maar soms wel profetisch zijn. Zaterdag presenteerde de onderzoeksjournalist Jens De Rycke zijn boek: “Het dagboek van granaten in Damascus” en de mooie Regina Sevostiyanova verzorgde voor de grote Russische staats TV een interviewen reportage van 15’ die vorige donderdag (met simultaanvertaling in het Russisch) werd uitgezonden en naar verluidt een slordige 45 miljoen Russen bereikt (https://www.vesti.ru/videos/show/vid/753085/cid/1/#). Zondag werd de tentoonstelling erg druk bezocht en stelde ik mijn tweede deel van het oorlogsdagboek voor. De Syrische TV besteedde zondag al op het nieuws twee minuten aan deze tentoonstelling. Vele mensen kochten boeken alsook breiwerk of gaven een financiële bijdrage, waarmee we 150 gezinnen kunnen onderhouden. Hartelijk dank.

  Moeizame heropbouw van Syrië

  Het aantal mensen dat inziet hoezeer de oorlog tegen Syrië (en tegen zovele andere landen) een westerse agressie is om macht en grondstoffen, stijgt snel. Toch blijft de westerse mediamanipulatie haar invloed uitoefenen, zoals blijkt uit ogenschijnlijk onschuldige vragen zoals: “Ben jij pro Assad?” Hieronder schuilt  een dwaze, telkens terugkerende  obsessie, die we best kunnen illustreren door de wedervraag: ”Ben jij pro Michel?  Of is het niet beter Brussel te bombarderen en een regeringswissel te bewerken om een “meer democratische” figuur aan de macht te brengen?”

  Het “Amerikaans imperium”, dat op instorten staat, kan zijn eigen ziekten niet herkennen noch verhelpen. Het kan alleen maar verder doen wat het al decennia lang doet, nl. andere landen (die geen slaaf willen zijn van de VS) als concurrenten boycotten, bestrijden, ontwrichten, zo mogelijk met barbaars en militair geweld vernietigen, gerechtvaardigd door de “national security”, d.w.z. met de wet van de jungle, het recht van de sterkste.

  “Het westen dat al de helft van de  wereld en bijna heel het Midden-Oosten ontwricht heeft, getuigt van een extreem egoïsme, een brutale onverschilligheid, een racisme en een hardnekkigheid om zich te bekeren en te begrijpen…

  Ondanks nieuwe gevaren en aangemoedigd keren Syriërs terug naar hun land. Het imperium kan trachten hen te straffen voor hun moed, hun vaderlandsliefde en hun vastberadenheid, maar zij hebben geen schrik en ze zijn niet alleen. Russen en andere bondgenoten ‘op het terrein’ zijn klaar om hen te helpen en  te verdedigen”  (Andre Vltcheck, mondialisation.ca, 25 maart 2018: https://www.mondialisation.ca/les-refugies-syriens-rentrent-chez-eux-loccident-est-pret-a-attaquer/5624080)

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met 6 video’s over de heropbouw en het even in Homs. Eerste video is een interview met onze bisschop:http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-72/

  vZeer verhelderend en uitgebreid interview over de werkelijke toestand in Syrië:http://www.chretiensmagazine.fr/2018/04/une-syrienne-chretienne-revele-ce-qui.html

  vHoe rebellen elkaar onderling uitmoorden:http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws-2/; Nogmaals de zeer leerrijke video over Wesley Clark, die zegt dat de VS na 9/11 in 5 jaar tijd 7 landen willen aanvallen (Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en Iran) en hij weet zelf niet waarom: http://www.golfbrekers.be/van-deze-hulp-verlos-ons-heer/

  vTwee video’s over de raketaanval en twee video’s over de Golan:http://www.golfbrekers.be/vn-parole-parole-parole/

  vDe leugens  over Syrië: https://www.youtube.com/watch?v=jNhdy7VuSZ0&feature=youtu.be

  vSenator Richard Black van Virginia (VS), een oud kolonel van het Amerikaanse leger getuigt dat er in Ghouta geen chemische aanval was: https://www.youtube.com/watch?v=kTtAm0OHW24&feature=youtu.be

  vOver de recente  rakettenaanval tegen Syrië: https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/explosions-reported-in-assad-army-base-north-of-homs-syria-1.6035801; https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/syria-strike-was-so-powerful-it-registered-as-an-earthquake-1.6036336; https://mobile.almasdarnews.com/article/netanyahu-is-granted-the-ability-to-wage-war-without-the-knesset/; https://mobile.almasdarnews.com/article/israel-likely-behind-attack-on-strategic-base-in-hama-source/; https://mobile.almasdarnews.com/article/suspected-israeli-missile-attack-wipes-out-small-town-in-aleppo-photos/;

  vInterview van Stan van Houcke met prof. em. Karel van Wolferen die in goed Nederlands duidelijk maken dat de gifgasaanval in Ghouta niet heeft plaatsgevonden:  https://www.youtube.com/watch?v=Dqrrt4_grtU&feature=youtu.be

  vVier video’s, waarvan drie over de dynamische S.O.S. Chrétiens de l’Orient: http://www.golfbrekers.be/deze-fransen-zijn-wel-welkom-in-syrie/

  vVideo, oorlogsrapport met foto’s van de gruwelen van de terroristen tegenover Syrische soldaten: http://www.golfbrekers.be/wie-gelooft-de-westerse-politici-resp-media-nog/

  v  Drie video’s over de agressie en de  bombardementen door Israël: http://www.golfbrekers.be/langs-alle-kanten-wordt-een-autonoom-syrie-bedreigd/

  vOver de heropbouw van Syrië:http://www.golfbrekers.be/syrie-onveranderd-schuldig-verzuim-van-de-media/

  vHoe Syrië bij de minste aanleiding weer valselijk beschuldigd wordt:http://www.golfbrekers.be/syrie-onveranderd-schuldig-verzuim-van-de-media/

  P. Daniël

   

  P. Daniel

  04-05-2018 om 21:45 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sociaaldemocratische correcties

  'De moeilijkheden bij Lidl bewijzen de noodzaak van sociaaldemocratische correcties', schrijft Bart  Brinckman in De Standaard. Inderdaad. Ik formuleer het ruimer: sociaaldemocratische correcties aan ons kapitalistisch systeem zijn noodzakelijk.

  Het kapitalistische productie-consumptie-geldgewinschema ontwikkelt een dynamiek en een kracht die alles en iedereen verpletteren, wat niet past of die niet meekan of -wil, als er geen sociale en politieke tegenkracht zou zijn.

  Die tegenmacht wordt gevormd door vakbonden en politieke partijen, die antikapitalistisch zijn of voortdurend alert zijn voor kapitalistische, antisociale ontsporingen. De zwaksten in onze samenleving mogen van geluk spreken dat er nog sterke vakbonden zijn en dat de christendemocraten en zeker de sociaaldemocraten de verdediging van de sociale zekerheid op zich nemen. Grote groepen van de bevolking hebben echt redenen om ongerust te zijn, wanneer politieke partijen zoals NVA en MR zich sterk conformeren aan het kapitalistisch systeem.

  04-05-2018 om 15:10 geschreven door Gust Adriaensen


  02-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schabouwelijke Belgische politieke ondeugden

  In de Frère-case komen de Belgische politieke ondeugden in al hun schabouwelijkheid aan de oppervlakte.

  Journalist Reynebeau formuleert ze haarscherp: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Zo was het vroeger bij de smalend genoemde 'trado's' (hé, waar is dat NVA-scheldwoord gebleven?). Zo is het sterker dan ooit in een regering waar de Vlaams-nationalisten het voor het zeggen hebben, die nota bene uitpakten, en nog altijd uitpakken godbetert, met de 'Grote Verandering'.

  Zeer verwonderlijk en onbegrijpelijk, zeker voor mensen die opgegroeid en gevormd zijn in de idealistische Vlaamse Beweging, is dat Vlamingen voor wie de habitat van de Frères, de haute finance, de echte Belgische machtscenakels , totaal vreemd is, furieus de verdediging ervan op zich nemen. 

  02-05-2018 om 22:05 geschreven door Gust Adriaensen


  01-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rooie Michel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De beste 1 mei-mop kwam uit de mond van de premier. Op de 1 mei-viering van de MR, de Franstalige liberalen, bestond Charles het, zijn speech te besluiten, en dat deed hij zowaar met wat dramatische tremolo's in zijn stem, met de zin: 'De MR is beste partij van de travailleurs!'

  Zijn publiek, oudere en nog oudere dames en heren, allemaal netjes gekleed, rustig op hun zetel in een zaal, verschoot zodanig van die uitspraak, dat er amper applaus kwam. Ze hoorden het in Keulen donderen. Behoorden zij ook tot de klasse der travailleurs, de werklieden, de arbeiders? Dat hadden ze nooit gedacht. 

  Zo te zien waren er ook geen Lidl-werknemers, spoorwegarbeiders, wegen- en rioolwerkers, fabriekswerklieden, kortom het klassieke 1 mei-zootje, in de zaal te ontdekken. Die zag je op de dag van de arbeid op straat.

  Verwarring sloop in hun middenklassehart. En irritatie. Als de premier de MR beschouwt als DE partij van de travailleurs, dan hoorden ze misschien niet echt thuis in die partij en moesten ze op zoek naar ander politiek onderdak. En waar was dat nog te vinden? 

  01-05-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  30-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oorlogsdagboeken SyriŽ van DaniŽl Maes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bij uitgeverij De Blauwe Tijger verschenen deek I en II van de oorlogsdagboeken van pater Daniël Maes, die sinds 2010 in Syrië verblijft.

  ---------------

  Maes ziet vooral een probleem in de
  “propagandistische” en “eenzijdige” manier
  waarop het conflict gecoverd wordt.
  De Syrische oorlog markeert de “overgang van
  een unipolaire naar een multipolaire wereld”,
  aldus Maes. Met Donald Trump in Washington
  aan het roer lijkt die transitie zich sneller dan
  verwacht te voltrekken.

  — De Morgen

  Indrukwekkend werk.

  — Pieter Omtzigt

  De Vlaamse pater Daniël Maes (78) leeft in
  Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub-klooster
  in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden
  van de hoofdstad Damascus. Hier is hij
  ooggetuige van de burgeroorlog.
  Volgens pater Daniël klopt er weinig van de westerse
  berichtgeving over het conflict in Syrië.

  — Algemeen Dagblad

   

  Bijlagen:
  https://youtu.be/0irs0kKn5G4   

  30-04-2018 om 16:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De luchtspiegeling van het 'thuisgevoel'

  In heel Europa schuiven conservatieve politici steeds verder naar rechts op om kiezers van extreemrechts terug te halen. Dat vindt Caroline de Gruyter, Europacorrespondent met standplaats in Oslo, levensgevaarlijk.  Zij doen dit door langzaam maar zeker het discours en de standpunten van extreemrechts over te nemen'.

  Terecht waarschuwt Caroline De Gruyter voor deze evolutie. Want 'conservatief rechts maakt op die manier het gedachtegoed van politieke stromingen met antidemocratische tendensen geleidelijk aan mainstream'.

  In dit verband is de overweging van de Nederlandse socioloog Duyvendak verhelderend (DS-Weekblad, 28 april 2018). Volgens hem is het gevaarlijk wanneer politieke partijen hun land als een ‘thuis’, een ‘huis’, voorstellen in hun program en propaganda.

  'Je thuisvoelen doe je maar bij heel weinig mensen. Als een natie als een huis wordt beschouwd, dan is er maar heel weinig ruimte voor verschil: van familieleden verdragen we ook niet dat zij heel anders zijn, met heel andere gedachten en gedrag. Als we ons moeten gedragen als één grote familie, gaan we elkaar voortdurend op de huid zitten en opmerkingen maken over elkaars kleren (hoofddoek), begroetingsrituelen (handen schudden moet) of de manier van eten klaarmaken (slachten doen we zo). En dan krijg je dus de natives, de oorspronkelijke bewoners van een land, die claimen dat ze zich niet meer thuisvoelen door de aanwezigheid van migranten.'

  Niet te verwonderen dat 'conservatief rechts' , en in Vlaanderen is dat NVA, erg geïrriteerd, soms ronduit agressief, reageert op dergelijke analyses en beschouwingen. Zij tasten op een rationele, logische manier, het sentimentele maar electoraal lonende identiteitsdiscours aan, dat gebaseerd is op een romantisch thuisgevoel. Het idyllische Vlaanderen waarin iedereen iedereen (moet) kennen. Dat zijn natuurlijk luchtspiegelingen, maar zeer effectief in een electoraal gevecht. 

  30-04-2018 om 15:16 geschreven door Gust Adriaensen


  27-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in ... de abdij van Postel

  Goede Vrienden,

  We verblijven inmiddels weer veilig in de abdij van Postel tot half

  mei. Samen met ons land dragen we ook Syrië in ons hart. Syrië is

  enerzijds een ware humanitaire catastrofe geworden. Van een heerlijk

  land in welvaart met een harmonieuze samenleving en een model van

  lekenstaat voor het hele Midden Oosten (én voor bv. Frankrijk!) is het

  volk nu in diepe ellende gestort door wereldheersers die hier de olie,

  de gas, de macht onder elkaar willen verdelen, onder het voorwendsel

  dat ze het volk van een dictatuur willen bevrijden. Ja, ook Irak werd

  in 2003 verwoest onder de mooie leuze van “Voor de vrijheid van Irak”!

  Syrië bevat anderzijds een boodschap voor gans de wereld. Voor het

  eerst in de moderne geschiedenis is een klein, soeverein land in staat

  stand te houden tegenover een vernietigende militaire overmacht van

  een corrupte “internationale gemeenschap”. Het dankt zijn heldhaftige

  weerstand aan de eenheid van volk met leger, regering en president,

  alsook aan de daadwerkelijke steun van trouwe bondgenoten: Rusland,

  Hezbollah, China. De eenzijdige, absolute Angelsaksische-zionistische

  wereldoverheersing is (bijna) voorbij.

  Dit weekend wordt hier een fototentoonstelling gehouden, waarbij ik

  aanwezig zal zijn (zie affiche). Er worden allerlei spulletjes

  aangeboden door Syriërs of onze gemeenschap Mar Yakub zelf gemaakt

  voor het levensonderhoud van vele gezinnen in nood (van religieuze

  voorwerpen tot geneeskrachtige zalf en kledingstukken). Tevens zullen

  Jens de Rycke en ik ons boek voorstellen. En… we zullen graag een

  babbeltje slaan. Aan de  grote mogendheden met hun vernietigend

  oorlogstuig hebben we steeds gezegd: als jullie niets anders te doen

  hebben, doe het dan asjeblieft niet hier. Aan alle vrienden zeggen we

  nu: als jullie niets anders te doen hebben, doe het dan asjeblieft dit

  weekend eens hier. Van harte welkom.

  P. Daniel

   

  27-04-2018 om 11:29 geschreven door Gust Adriaensen


  26-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De metamorfose

  In een column handelt Marc Reynebeau over het feit dat al de derde generatie van de steenrijke Frèrefamilie een zitje krijgt in de regentenraad van de Nationale Bank, dankzij de minister van Financiën. De familie Frère beschouwt dat mandaat als een erfelijk eigendom en Van Overtveldt is het daar klaarblijkelijk mee eens.

  Dergelijke extreem pretentieuze machtsclaim van het grootkapitaal is een hekeling meer dan waard. Terecht stelt Reynebeau dat het bestendigen van zulke privileges botst met de waarden van de Verlichting.

  Zeer opmerkelijk is dat op het internetforum van De Standaard, de forumdeelnemers die zich altijd opwerpen als fervente NVA-aanhangers, nu ook de verdedigers zijn van erfelijke privileges van de Belgische haute finance, waarvan de Frèreclan het meest extreme voorbeeld is.

  Het is al vaak geschreven: de Vlaamse nationalisten hebben zich in geen tijd vastgeankerd in het Belgische, vaak adellijke en Franstalige, wereldje van het grote geld. Een machtig wereldje dat mijlenver verwijderd is van de gemiddelde Vlaming.

  Dat is de opzienbarende VERANDERING...  van een partij: van Vlaams nationalisme naar Belgicistisch materialisme.

  26-04-2018 om 09:09 geschreven door Gust Adriaensen


  23-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve waarschuwingen

  De media waarschuwen geregeld voor de gezondheidsgevaren wanneer zware inspanningen worden geleverd bij zeer warm weer. Terecht.

  In de aanloop naar de extreem gepromote  Antwerpse Ten Miles en Marathon gebeurde helemaal niets, hoewel de weersverwachting duidelijk was. 

  Waarom niet? 

  23-04-2018 om 15:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ethische kledij laat Belgen koud'

  Paul Verhoeven:

  'Hoeveel duizenden kilometers per container er ook liggen tussen de arbeiders en ons, gezellig winkelende consumenten, wij zijn met elkaar verbonden. Wij dragen verantwoordelijkheid voor de kinderen en uitgebuite arbeiders die onze kleren maken.'

  23-04-2018 om 07:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Vrijdag 20 april 2018

  Aan de voet van het Anti-Libanongebergte

  Het gebied tussen ons klooster en het Anti-Libanongebergte is gans deze oorlog voor ons streng verboden militair gebied geweest. We mochten in die richting zelfs geen foto’s maken. Daar zaten het Syrische leger en de Hezbollah om stand te houden tegen de terroristen, die vanuit het gebergte zelf en daar achter, in de Beka vallei van Libanon, opereerden. Ik herinner me wel dat ik begin oktober 2010 als kersverse toerist daar nog gewandeld heb en een heerlijke ontmoeting had met een herder (je leest het verhaal in ons oorlogsdagboek, deel I, blz. 18-20). Welnu, sinds het grote offensief van enkele maanden geleden zijn de terroristen in, achter en voor het gebergte opgeruimd. Zaterdag nam de kolonel, verantwoordelijk voor deze streek, ons met zijn wagen mee, 7 km verder tot aan de voet van het gebergte. Wat een heerlijk gevoel van veiligheid en vrijheid! Rechts en links zijn er  toch  weer verschillende  boomgaarden te zien. Vele mensen van Qâra leefden voor de oorlog gedeeltelijk van o.m. hun kersen, die in heel het Midden Oosten als topkwaliteit gegeerd werden.  In een betonnen gebouw werden we door een aantal vrienden van de gemeenschap ontvangen die al meteen een avondmaal klaar maakten. We hebben een beetje gewandeld, veel foto’s genomen en op de grond gezeten om lekker te eten. Je ziet van ver het klooster, het dorp Qâra en de omringende dorpen liggen. Deze uitstap gaan we zeker eens uitgebreid hernemen.

  Ondertussen is een gasontginning hier aan de voet van het gebergte al in volle werking. Vanuit het klooster zie je ’s avonds de verlichting en de  toren. Bij het zoeken naar gas zijn de werkers al voor de oorlog ook op water gestoten, op een diepte van 1200 meter. Ze hebben alles afgesloten omwille van de oorlog. Het was niet mogelijk in dit rebellengebied tijdens de oorlog aan de ontginning te beginnen. Het toeval wil dat juist nu zondag voormiddag twee ingenieurs, specialisten van irrigatie onverwachts toekomen om daaraan te  werken. Het is een christen en een moslim. We geven hen een rondleiding en nodigen hen  uit om samen met ons buiten te eten. Ze krijgen een kamer en een bed. Graag willen ze ons deskundige uitleg geven over het project.  Het water kwam 3 km van ons verwijderd uit de grond. Het spoot  tot 40 m hoog, omwille van het gas onder het water. Er komt 80 kubieke meter water  per uur uit, dag en nacht  langs een buis van een 20 cm doormeter. Halverwege de put en ons is nu een vijver aangelegd waar dit water wordt opgevangen. Vandaar wordt het met plastieken buizen, ‘n 0,5 m onder de grond, verdeeld over heel Qâra en gaat onder meer ook naar onze vijver die wij al voor het dorp hadden aangelegd met het water dat bij ons ook uit die diepte van 1200 m komt. Ons water komt echter warm uit de grond. Bovendien moet ons water opgepompt worden, waarvoor dus elektriciteit nodig is. In elke geval heeft heel Qara binnen kort voldoende water voor de besproeiing (het is geen drinkwater!), wat een grote zegen is. Ouderen uit Qâra vertellen dat er vroeger veel water van de bergen kwam. Een miniem kanaaltje door onze kleine tuin is hiervan nog een overblijfsel. Onverwachts wordt nu dus deze traditie verder gezet. Volgens deze ingenieurs zou de hele onderneming ongeveer 50.000 € kosten, waarvan een deel betaald wordt door het Rode Kruis en een deel door een Spaanse organisatie die actie voert tegen honger. Ze suggereerden om deze organisaties, wanneer alles klaar is, eens extra te bedanken, wat we graag zullen doe.Van het plan dat ze gemaakt hadden mocht ik een foto nemen, die ik hoop te kunnen tonen op de aangekondigde fototentoonstelling op het einde van deze maand in Postel.

  Een roos die uit het kapotgeschoten beton her opschiet

  Een bezoek aan de Latijns-Katholieke kerk in Aleppo

  Vorige week trokken twee broeders naar Aleppo om Pater David te helpen. Hij is een priester van de Rooms katholieke Verbo Incarnado gemeenschap – gesticht in de jaren tachtig in Argentinië. Hij woont en werkt al negen jaar in Aleppo en heeft de verschrikkingen van de oorlog van nabij meegemaakt. In een huis naast het Latijnse bisschoppelijke paleis heeft hij twee verdiepingen omgebouwd tot residentie voor enerzijds christelijke studenten die gedurende de oorlog niet terug naar huis konden omdat de terroristen de weg versperden en anderzijds voor arme jongeren en drugverslaafden die nu na de oorlog geen thuis meer hebben. Het was werkelijk een unieke ervaring en een hart onder de riem om te zien hoe die priester als een echte vader voor die jongeren zorgt. Maar naast Pater David ontmoetten we andere priesters en zusters die zich met heel hun hart belangeloos inzetten voor de Syrische bevolking.

  Weet je, ik moet gewoon bij de kinderen blijven, zoveel mogelijk. Ze moeten voelen dat ik aanwezig ben. Daarna komt de rest vanzelf”, zei Pater David mij rustig. Hij is een kleine gezellige Argentijn met een mooie ronde buik. Hij lacht zelf met zijn overgewicht en de zusters die eveneens naast het bisschoppelijk paleis wonen lachen hartelijk wanneer hij aan het snoepen is.

  Wanneer we op 8 april in Aleppo toekomen, moeten we even slikken  wanneer we de enorme destructie zien. Het is hartverscheurend – alles in het oostelijk deel van de  stad, maar dan ook alles is kapot... Toch zien we de Syrische autootjes slordig door elkaar koersen en ruiken we alom de Syrische sfeer: een gezellige kakafonie van  winkeltjes, bazaarkes, en mensen die op elke straathoek gemoedelijk staan te keuvelen. Het Syrische hart is sterk, o zo sterk. Wanneer ik eraan denk springen de tranen mij in de ogen. De auto voert ons verder tot aan het huis van de Latijnse bisschop Georges (Libanees). Hij is een Franciscaan die liever zijn habijt draagt dan de bisschoppelijke pij.  Hij is een gemoedelijk man en de trekken van het innerlijke gebed staan in zijn gelaat geschreven. Zelden heb ik zo’n innemende bisschop gezien. Samen met hem wonen drie zusters en één priester – Pater Hugo – van de Verbo Incarnado gemeenschap.

  Net naast het bisschoppelijk paleis huizen 6 zusterkens van Moeder Theresa van Calcutta. “Die zusters werken hard, ze staan om 5 uur ’s ochtends op om te bidden en daarna zorgen ze de ganse dag voor de bejaarden”, zegt één van de studenten die in het huis van Pater David woont. In de zowat drie verdiepingen wonen een 50-tal bejaarden die ze, bewogen door de liefde van Christus, met hart en ziel verzorgen. Hun stralende gezichten liegen er niet om – ze zijn gelukkig om Christus in de allerarmsten te dienen.

  Wandelen we tien meter verder dan komen we in het Al Farah schooltje. Daar verwelkomt de moeder overste ons voor een gezellige babbel en een Arabische koffie. Achter haar ronde glazen bril verschuilen zich kinderlijke ogen. Haar glimlach straalt en een stukje hemel overweldigt je wanneer ze met je praat. “Alleen ik en een andere zuster zijn in Aleppo gebleven gedurende de oorlog. Ik kon onmogelijk mijn geboortestad verlaten. Ik ken Frankrijk en Europa, maar voor niets ter wereld ruil ik mijn liefde voor mijn volk. Wij hadden een school in een ander gedeelte in de stad, maar die is nu volledig verwoest – daarna zijn we naar hier gekomen. Hezbollah zijn fantastische mensen, ze hebben ons met veel respect gevraagd om de deuren en ander kostbaar materiaal te komen oppikken voordat die roekeloos werden opgestookt”. In ons schooltje hebben we een honderdtal leerlingen waarvan maar een tiental christenen. Hier zijn twee gespreksonderwerpen taboe: religie en politiek.” Maar het schooltje is doordrongen van christelijke waarden. Wanneer je de klaslokaaltjes rondtoert word je bevangen door de liefde en de orde waarmee de leraressen de kinderen opvoeden.

  Op de tweede verdieping van het schooltje huizen de studenten van Pater David. Het zijn christelijke jonge mannen die niet naar hun huis terug konden keren tijdens de oorlog. Ze studeren aan de universiteit van Aleppo die geen enkele dag buiten werking was gedurende de gehele oorlog. Rondom Aleppo waren alle wegen afgesloten omdat de terroristen er amok maakten. Pater David heeft hen toen opgevangen en je kan zien dat ze hem eeuwig dankbaar zijn. Altijd pakken ze hem bij de arm en steken fratsen met hem uit. “Mijn tante woont in New York. Ze is erg rijk. Ze heeft mij gevraagd of ik niet wilde komen – ze wou mijn studies betalen en mij adopteren, ze heeft namelijk geen kinderen. Maar ik verlaat Syrië niet, en ik hou van Pater David en wil bij hem blijven”, zegt één van de studenten ons. Broeder David en ik begonnen spontaan voor hem te applaudisseren.

  Een verdiep hogerop heb je het dakterras: een krakkemikkige wc-douche met een handig ineen getimmerde deur, een pingpong en voetbaltafel, een salonneke met verscheurde zetels, een keukentje met de meest armzalige meubels, een slaapkamer die zijn beste tijd heeft gehad en achter een deur twee grote huski-achtige bastaardhonden die vrolijk blaffen wanneer ze hun dagelijkse kost krijgen. Het is daar dat Pater David het meeste van zijn tijd doorbrengt, samen met de jongeren van de straat die hij daar heeft opgevangen. Het is niet altijd gemakkelijk zei hij: “Toen één van hen voor het eerst bij ons was, deed hij zijn kleren uit om te gaan slapen. Vanop zijn borstkas kropen allemaal beestjes naar buiten – hij zat er vol van”. De jongeren wonen er samen en zien er gelukkig uit. Het deed mij spontaan denken aan Don Bosco. De jongeren doen alles zelf: de opkuis, het koken, het ineen timmeren van meubilair... De studenten zijn als grote broers die de straatjongens  helpen bij hun studies en hun algemene opvoeding.

  De Bijbel zegt: “Mijn geliefden, laten we mekaar liefhebben, want de liefde komt van God, en wie liefheeft is uit God geboren en kent God”(1 Joannes 4,7). Ik heb waarlijk de liefde van Christus geroken in die familiale sfeer rond het Latijnse bisschoppelijke paleis in Aleppo: de goede, contemplatieve bisschop-vader, de paters en de zusters die met hart en ziel werken voor de doodvermoeide bevolking van Aleppo.  Halleluia, God zij geprezen.

  Fr. Jean

  Lentefeest kleiduif schieten in Damascus!

  Zaterdagmorgen 14 april 2018 om 3.55 u. Een indrukwekkende gezamenlijke oorlogsmacht van Amerika, Engeland en Frankrijk bombardeert vanuit schepen en vliegtuigen  in Syrië 2 commandoposten (Homs), het farmaceutisch onderzoekscentrum van Barzzeh en de  luchthaven (Damascus). Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn er bij zulk massaal offensief met het meest vernietigend oorlogstuig slechts 3 gewonden gevallen en geen dode. Russen en Iran kwamen niet eens in actie. Het Syrische leger alleen met zijn verouderde middelen (die slechts een fractie kosten van de Tomahawks!) schoot 71 raketten van de 103 uit de lucht. Van de vier raketten op de luchthaven heeft geen enkele zijn bestemming geraakt en dus vergat Trump dit te vermelden in de lijst van “de perfect uitgevoerde aanval” tegen die zogenaamde afschuwelijke chemische wapenfabrieken. Dathet farmaceutisch onderzoekscentrum van Barzzeh (waar o.m. medicamenten tegen kanker gemaakt werden), twee maanden eerder nog door het OPCW (hoewel ook ‘gepolitizeerd’) geïnspecteerd was zonder dat ze iets vonden, was iedereen rats vergeten. Syrië heeft aan het Russische leger twee niet ontplofte Amerikaanse kruisraketten als souvenir cadeau gedaan. De zionisten waren zo ontgoocheld dat ze enkele dagen later vanuit Libanon (uit schrik voor het Syrische luchtruim) op Damascus en Homs nog eens 9 raketten afschoten. Die werden allemaal deskundig  door het Syrische leger uit de lucht geplukt.

  Syrië wordt gebombardeerd omdat het in Douma een chemische aanval heeft uitgevoerd op eigen bevolking met 70 doden en een veelvoud van gewonden. Dat is de uitleg in onze media, die bladzijden blijven vullen met deze politiek correcte onzin. Syrië wordt gebombardeerd omdat met Douma heel Oost-Ghouta van terroristen gezuiverd werd en er dus geen kans meer was – zelfs niet met de hulp van Amerikaanse soldaten - om vandaaruit Damascus in te nemen. De wereldheersers hadden dringend nood aan een voorwendsel voor een militaire interventie. Daarom werd in Douma een chemische aanval geënsceneerd.  Dit werkt al jaren, telkens het Syrische leger een belangrijke overwinning op de terroristen behaalt. Weet je nog hoe heel de wereld vol afschuw zag hoe Assad in de  gevangenis van Saydnaya duizenden gevangenen martelde, verbrandde, ophing…? Netjes opgemaakt door Eyal Weizman, specialist  trucage in Londen. Ook Amnesty International moest noodgedwongen toegeven dat hun rapport van 48 blz. hierover verzonnen was. En er zijn  nog voldoende onnozelaars die geloven dat het Syrische leger wanneer het dat terroristenbolwerk bijna grondig heeft opgeruimd, zo oerdom zou zijn om plots gevaarlijke chemische rommel boven te halen (van waar?). Onderzoekers hebben inmiddels ter plaatse nergens enig spoor van chemische aanval of slachtoffers gevonden, noch van getuigenissen, noch in ziekenhuizen. De beelden van Hollywood kwaliteit met aanval en  slachtoffers werden in elkaar gestoken o.m. door de Witte Helmen (de onvolprezen hulpverleners voor de camera en terroristen achter de camera). Hoe ze dat deskundig doen is inmiddels ook al bekend. Plaasteren armen,  benen en rode verf zijn er genoeg. Je kunt het op bijgevoegde video’s zien. De Amerikaanse reporter Pearson Sharp was er op gebrand om eens  een flink rapport te maken van deze chemische aanval. Hij vond niets. De Russen waren al meteen op zoek en vonden niets. Hoe kunnen plots alle sporen van een chemische aanval én slachtoffers uitgewist zijn? Het vinden van chemisch materiaal en laboratoria bij de terroristen gaat inmiddels onverminderd verder. Op 17 april 2018 onthult Alexander Rodionov, deskundige op gebeid van chemische wapens dat er in Douma bij de terroristen een geheim laboratorium ontdekt werd met o.m. materiaal om het beruchte mosterdgas te maken. Verder werd er nog een voorraad Duits chloor gevonden. Onze vrt oorlogsspecialist waarschuwt dat we toch geen vergelijking mogen maken met de niet bestaande chemische massavernietigingswapens van Irak in 2003 want de chemische aanvallen in Syrië zijn werkelijk! Ziehier dan een vraag voor snuggere journalisten. Als de terroristen over een grote hoeveelheid chemische spullen beschikken en zelfs geheime laboratoria (met materiaal van de  grote mogendheden), als alle chemische rommel van Syrië onder de argusogen van de hele internationale gemeenschap tot de laatste gram werd opgeruimd en Jim Mattis zegt dat ter geen enkel bewijs is van betrokkenheid van Syrië, als de Syrische permanente vertegenwoordiger bij de UNO dozijnen brieven (nu mogelijk  al honderden) met bewijzen van chemische aanvallen door de “gematigde rebellen” aan de bevoegde instanties heeft gericht, wie zou dan toch de tot heden 85 chemische aanvallen in Syrië gepleegd kunnen hebben?

  De rauwe werkelijkheid is dat de VS, VK en Frankrijk geen enkele rechtvaardiging hebben voor hun barbaarsheid jegens een onschuldig, onafhankelijk en fier volk. Op het moment dat het onderzoek naar een vermeende misdaad nog moet starten een soeverein land, dat ze al hebben verwoest en uitgemoord nog eens komen bombarderen, zonder enig mandaat van de UNO en zelfs zonder toestemming van eigen parlement is tegen het internationaal recht, tegen het charter van de UNO. Het is tegen hun eigen democratie en tegen de menselijke waardigheid. Ondertussen is er voldoende Russische weerstand. Er is ook al een indrukwekkende Chinese vloot onderweg. China eist dat het westen opnieuw het internationaal recht gaat respecteren.

  Er blijkt wel een en ander afgesproken te zijn. Het gebombardeerde onderzoekscentrum was ‘toevallig’ ontruimd en moest eigenlijk afgebroken worden. Dat is dus meegenomen. Bovendien krijgt de driekoppige club van moordenaars veel protest vanuit eigen land. Hopelijk groeien deze protestbewegingen om de dwaze en vernietigende oorlog tegen Syrië te stoppen. In een gezamenlijke verklaring van 14 april vanwege drie patriarchen (Grieks-orothodox, Syriac-orthodox en Grieks-Melchitisch katholiek) wordt fel tegen deze bombardementen en deze onrechtvaardige oorlog tegen Syrië geprotesteerd. Inmiddels is er op initiatief van patriarch Cyril van Moskou een verbond ontstaan met paus Franciscus, patriarch Bartholomeus I van Constantinopel, Theodor II van Alexandrië en Jean X van Antiochië als krachtige afwijzing van de oorlog tegen Syrië.

  De Syriërs protesteren tegen deze jungle wet, het recht van de  sterkste, wat noch recht noch sterk blijkt te zijn. En ze manifesteren in parken en op pleinen om hun massale steun te  betuigen aan het leger en de  regering en om eens  flink de spot te drijven met de westerse waanzin. In Damascus genoten ze ervan als van vuurwerk. Ze dansten met de Syrische en Russische vlag en de foto van hun president. We kunnen het een duur lentefeest noemen met  kleiduifjes van 1,5 miljoen dollar per stuk. Frankrijk heeft  bijgedragen met ruim 16 miljoen € voor 12 raketten. In elk geval is duidelijk geworden dat de Angelsaksische-zionistische wereldverwoesting definitief over zijn hoogtepunt heen is. Deze aanval is nogmaals een nagel in de doodskist van het westers imperialisme. Syrië zal niet verslagen worden. En toch, als we deze westerse waanzin verder laten kankeren, kunnen we nog naar een collectieve zelfvernietiging gaan. Moge de Heer Jezus, gestorven en verrezen, ons hiervoor behoeden.

  En dit nog

  vOns vorig bericht zonder de oorspronkelijke foto’s, wel geïllustreerd door 3 video’s van bevrijde kinderen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-69/

  vWeer een duidelijk inzicht van onze eigen kritische Vlaamse journalist: https://willyvandamme.wordpress.com/2018/04/14/amerikaans-worstelen-syrische-stijl/

  v4 video’s en twee sprekende foto’s. Een vergelijking tussen Syrië, Iran enerzijds en VS anderzijds met de vraag wie heeft gebombardeerd, landen aangevallen, regeringen omvergeworpen? In de eerste kolom staat niets. In de tweede staan 52 landen sinds 1945-6!

  v7 video’s met foto’s en informatie over verleden en heden. Interessante historische uitleg: http://www.golfbrekers.be/gelukkige-verjaardag-syrie/

  vOorlog brengt op voor de oliebazen: http://www.golfbrekers.be/op-weg-naar/; http://www.golfbrekers.be/worden-we-gewoon-misleid/;http://www.golfbrekers.be/worden-we-gewoon-misleid-2/

  vAcht video’s met kritische reacties op de bombardementen van de mogendheden:  http://www.golfbrekers.be/enkele-vrije-geesten-aan-het-woord/

  vEen sterk getuigenis van een eigen Amerikaans journalist: video’s over de politiek gemanipuleerde internationale onderzoekscommissie:http://www.golfbrekers.be/de-waarheid-is-verraad-in-een-rijk-vol-met-leugens/

  v4 video’s. We moetende westerse leiders op hun  woord geloven maar ze geven geen enkel  teken van geloofwaardigheid, integendeel: http://www.golfbrekers.be/kent-u-nog-uw-akte-van-geloof/

  v2 video’s die de verdeeldheid in Engeland tonen tegenover de luchtaanvallen: http://www.golfbrekers.be/g-b-is-verdeeld-over-de-syrie-aanpak/

  vDuidelijke getuigenissen:http://www.golfbrekers.be/gematigde-rebellen-hadden-ook-een-gevangenis/ ; Vele video’s :http://www.golfbrekers.be/de-gifgasaanval-in-douma-heeft-niet-plaats- gevonden;

  v3 video’s over de leugens van de  VS om een oorlog te kunnen beginnen:http://www.golfbrekers.be/het-olifantengeheugen-van-het-internet-2/

  vEen werkelijke gifgasaanval van Turkije tegen de  Koerden schijnt voor niemand een probleem te zijn:http://www.golfbrekers.be/het-ene-gifgas-is-het-andere-niet/

  v5 video’s over rebellengroepen die elkaar bevechten:http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws/

  vEen cyberaanval? http://www.golfbrekers.be/bommen-volstaan-niet/

  v2 video’s over nog maar eens nieuwe sancties tegen Rusland: http://www.golfbrekers.be/bommen-zijn-niet-genoeg-2/

  v  Op stap! Jaarlijkse mars voor het leven op zondag 22 april 2018 in Brussel, Kunstberg  om 15.00 u. Voor flyers: flyer@marchforlife.be. De trailer 2018: https://www.youtube.com/watch?v=EHRzjPbGbxI. Voor steun: Mars voor het Leven – VZW(voorzitster: Marie-Emmanuelle)
  IBAN : BE02 7310 4206 5740  BIC : KREDBEBB  

         Paypal (VISA, MasterCard...)

  vWoensdag 25 april 2018 om 14.30 u conferentie door E.P. Robert Matheus: de christelijke paasvreugde, deel 2 in het Begijnhof 30 en daarna 5, te Brugge.

  v  Ik hoop aanwezig te kunnen zijn en het tweede deel van ons oorlogsdagboek voor te stellen. Graag zal ik ook dan een babbeltje slaan met wie het wenst (tenzij we nog moordende raketten van de ‘humanitaire hulp’  van  de VS, VK en Frankrijk op ons dak krijgen, wat we niet verwachten)

   

   

   

  Link vanwege de uitgever om het boek te  bestellen:https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-oorlogsdagboek-deel-ii/

   

   

  23-04-2018 om 07:45 geschreven door Gust Adriaensen


  22-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stuitende inkomensongelijkheid

  Paul Goossens in De Standaard:

  '2,15 miljoen euro. Zoveel verdiende de ceo van een uit de kluiten gewassen beursgenoteerde Belgische onderneming vorig jaar. Lekker boeren is dat, want in vergelijking met 2016, een stijging van 13 procent. De modale Belg werd met ruim 10 procentpunt geklopt en kreeg slechts een extraatje van minder dan 3 procent.

  Eerlijk? Het land werd alleszins een stuk ongelijker en de kloof tussen arm en zeer rijk groter. Het totale salaris van onze ceo’s ligt nu bijna tien keer hoger dan dat van de eerste minister en bijna vijftig keer hoger dan het gemiddelde ­brutoloon in hun bedrijven. Hoeveel keer het hoger ligt dan de laagste lonen, is onbekend. Allicht schommelt het rond de 100.

  Dat de betrokken ceo’s 200 keer meer op zak steken dan een ­alleenstaande leefloner die op jaarbasis met 10.712 euro moet rondkomen, is ook het signaleren waard.'

  22-04-2018 om 07:51 geschreven door Gust Adriaensen


  21-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De handdrukdiscussie

  In zijn column in DS schrijft Paul Goossens naar aanleiding van de handdrukdiscussie: 'Het zegt veel over het politieke en ideologische klimaat. Sociaaleconomische tegenstellingen worden nauwelijks nog geregistreerd en indien wel, steeds geminimaliseerd. Maar de culturele wrijvingspunten worden voortdurend op scherp gezet...Essentieel is de thematische shift: weg van de sociaaleconomische tegenstellingen, prioriteit voor de identitaire confrontatie. Daarom worden de inkomens- en vermogensverschillen systematisch uit het gelijkheidsidee gefilterd en worden gebruiken en etiquettekwesties tot ankerpunten van onze identiteit opgetild. '

  Ik ben het grondig met Goossens eens. Het is overduidelijk dat dergelijke verschuiving een fundamentele aantasting betekent van de Verlichting en haar verworvenheden. Of dat de herauten van de zgn. 'identiteitspolitiek' denken en handelen alsof er nooit een verlichting is geweest. En dat is inderdaad nog erger.

  21-04-2018 om 15:21 geschreven door Gust Adriaensen


  19-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kris Peeters verdient steun en aanmoediging
  1. Met stijgende verbazing lees en hoor ik de negatieve commentaren over de poging van Kris Peeters en de Antwerpse CD&V om een vertegenwoordiger van de orthodoxe joodse gemeenschap op hun lijst te krijgen. Chaos, debacle, zichzelf in de voet schieten, amateurisme, beschadigd, enz., zijn niet van de lucht. Ook vandaag in de Standaard: eindfase van..., het Waterloo van...

   Waarop steunt men zich eigenlijk? Vanuit welke mens- en maatschappijvisie of misschien wel vanuit welke politieke agenda, wordt hier voor de Antwerpse CD&V en vooral voor Kris Peeters, een negatieve perceptie gecreëerd? Perceptie, inderdaad. Want tot zijn essentie herleid, gaat het om het volgende: 1. Peeters wil de gesloten joodse gemeenschap de kans geven deel te nemen aan het stadsbestuur. 2. De kandidaat wordt door de media en politici gereduceerd tot en veroordeeld omwille van een handdrukdiscussie.3.De kandidaat trekt zich terug. Dat is het.

   Eigenlijk verdient Peeters bewondering een aanmoediging, ook in eigen partij. Het tegendeel was eerder waar. Van een gefrustreerde Bogaert was dat te verwachten. Van Crevits veel minder. Niet verstandig haar reactie. Ook Beke keerde zich niet krachtig tegen het anti-Peetersoffensief van media en politiek.

   Kathleen Cools stelde in Terzake terecht de vraag: 'Waarom verdedigde een christelijk geïnspireerde partij als CD&V niet sterker het respect voor het geloof en de traditie van deze jood?' . Hij wilde de enorme stap zetten om zijn gesloten gemeenschap toch enigszins open te breken. Peeters wilde hem en zijn gemeenschap daarin steunen. En dat is enorm positief. Ik hoop dat hij verder pogingen doet om een vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap deel te laten uitmaken van het stadsbestuur en dat hij daarin volop steun krijgt van de partijtop.

   Die partijtop heeft zich door de gecreëerde perceptie laten meeslepen in een primitieve opstoot van fanatiek obscurantisme en pijnlijke hypocrisie. Zo ervaar ik de ondermaatse reductie van respect tot handdruk.

  19-04-2018 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  18-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het schandaal van de dood'

  Onder de titel 'Het schandaal van de dood' legt filosoof Ignaas Devisch in De Standaard, scherp het onvermogen van de (westerse) moderne samenleving bloot om met de dood om te gaan.

  Het inruilen van het 'hiernamaals' voor het 'hiernumaals', heeft tot gevolg dat alle fysische en psychische mankementen worden ervaren als een zinloze aantasting van ons 'welzijn', als een aanval op onze controle- en zelfbeschikkingsobsessie. Het allerergste en het meest zinloze is natuurlijk de dood, want 'het einde van het leven kijkt nergens meer op uit'.

  Devisch is niet de eerste wetenschapper die deze analyse en overwegingen formuleert en ik ben ervan overtuigd dat vele mensen zich daarin herkennen en het ermee eens zijn.

  Devisch stelt terecht de vraag: hoe kunnen we ons onvermogen om met de dood en het leven om te gaan, aanpakken? Eigenlijk heeft hij al één mogelijke aanpak vermeld, die voor miljarden mensen in verleden en heden, zin gaf aan leven en dood: een hiernamaals.

  Het verwondert me vaak dat (dikwijls ongelovige) wetenschappers haarscherp weten te vertellen dat het wegvallen van religie vele negatieve effecten heeft voor individu en samenleving. Maar ze durven het klaarblijkelijk niet aan om onbeschroomd te pleiten voor een hernieuwde religiositeit in onze westerse cultuur.

  Waarom niet zonder taboes schrijven dat religie, de zinloosheid en de leegte kan verdrijven?

  18-04-2018 om 08:51 geschreven door Gust Adriaensen


  16-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwerpelijk

  Door de enorme aandacht voor chemische wapens, wordt de indruk gecreëerd dat in een oorlog het gebruik van andere wapens minder erg is.

  Dat is misleidend. De middelen die gebruikt worden om mensen te doden of te verminken, worden in dergelijke benadering in een morele rangorde geplaatst. Precies alsof het vermoorden van mensen niet altijd moreel verwerpelijk is. 

  16-04-2018 om 20:53 geschreven door Gust Adriaensen


  15-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/15

  Vrijdag 13 april 2018

  Een drukke zondag

  Zondag rustdag, maar ook dag vol verrassingen. In de loop van de voormiddag komt de pastoor van Yabroed met een volle autobus parochianen. Zij willen uiteraard eerst een rondleiding, waar een van de  fraters voor zorgt. Zelf  geef ik hen tot slot nog een kleine bezinning mee over de betekenis van de twee onwrikbare historische feiten waarop het christelijk geloof gebouwd is: Christus dood en verrijzenis (wat ik vorige keer kort neerschreef). Ze zijn aandachtig en tevreden. Nu gaan ze hun maaltijd klaarmaken. Ze vragen alleen maar om de keuken te mogen gebruiken en een stel voor barbecue. Geen probleem. Ze hebben het eten zelf bij en willen dat we mee eten maar wij eten op zondag allen samen met de zusters. We komen na ons middagmaal wel even “proeven”. Zij zitten in de grote zaal vooraan. En als ze horen dat hier zusters en broeders zijn van verschillende landen vragen ze steevast: waarom komen jullie naar hier? Vele jongeren en anderen ontvluchten dit oorlogsland om elders meer mogelijkheden te hebben. Toch zijn er ook overtuigde jongeren die willen meehelpen om het land geestelijk en materieel herop te bouwen. En dat willen wij ook.

  In de voormiddag vertrekken de twee fraters naar Aleppo om daar deze week paters te helpen bij de opvang van weeskinderen en jongeren. Uit de telefoongesprekken met hen kunnen we opmaken dat ze enthousiast zijn én erg welkom. Het leven verloopt daar blijkbaar helemaal in de geest van de heilige Don Bosco. Een volgende keer  mogelijk hierover een kort verslag.

  Donderdag voormiddag vieren we de Eucharistie en houden daarna aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament tot de avond. We hebben vernomen dat de VS en Co mogelijk die donderdagavond Syrië komen aangevallen en we bereiden ons geestelijke en materieel daarop voor. We hebben al enige ervaring, zoals je in ons oorlogsdagboek deel II kunt lezen (november 2012). En toen zaten we in nog veel groter gevaar. Ondertussen kijken we toch dankbaar terug op die tijd dat we ons allen samen in één schuilplaats  moesten behelpen.

  Als een overvolle camping…

  Als jonge priester had ik de  opdracht dienst te doen en in het weekend de eucharistie te vieren op 2 verschillende campings van de gemeente Mol. Het was het einde van de jaren ‘60 en het begin van de jaren ’70. Een mooie vakantiejob voor een jonge priester. Dinsdag kon ik meerijden met Zaki naar Dwayr ten N van Damascus, waar de mensen opgevangen worden uit Oost Ghouta, waarvoor wij zorg willen dragen. Ik had meteen de indruk dat ik, net zoals een halve eeuw geleden, weer op het provinciaal Domein van het Zilvermeer rond liep, al zijn de verschillen zeer groot. De inkom wordt hier door soldaten gecontroleerd. Om het eenvoudig te houden was ik opgenomen in het  team van Mar Yakub en droeg (af en toe) het jasje  met  het kenteken van het klooster (kruis met vier bollen, die de vier windrichtingen, heel de wereld, symboliseren) en het teken van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. De zon scheen tot in de namiddag toen het flink begon te  regenen, wat hier altijd als een uitzonderlijke zegen ervaren wordt. Overal veel mensen, veel jongeren en veel kinderen. Er zijn grote stenen gebouwen en buiten zie je de was op een draad tussen twee betonnen palen hangen.

  Tussen de olijfbomen zie je houten barakken al of niet afgesloten met een zeil. De was hangt hier in of tussen de bomen. Hier en daar zitten kinderen op straat met wat snoep, in de hoop iets te kunnen verkopen. Er zijn ook tentjes en voor de opening zie je een familie rond een vuurtje waarop ze wat aan het koken zijn. En er zijn grote tenten, waar vooral vrouwen en kinderen slapen. Je ziet vele grote rode waterreservoirs die  voor voldoende water zorgen. Voor de vuilniskar en de drie mannen er boven op, stak ik mijn duim op en ze lachten en wuifden dankbaar terug. Op verschillende plaatsen zie je mannen die aangesteld zijn om in gebouwen en er rond te poetsen of de vuilnis op te ruimen. Vrouwen poetsen van zichzelf al de plaatsen waar ze met hun gezin slapen. We reden eerst naar ons “barakske” naast onze “mobiele kliniek” (met kruis van de  gemeenschap in samenwerking met de Rode Halve Maan) en worden heel hartelijk begroet door mensen van de “équipe van Mar Yakub”, die we normaal wekelijks meermaals bij ons ontmoeten. Trouwens, zowat heel de équipe (meer dan 30 personen) is hier zodat de vier dienstencentra in Qâra op dit ogenblik nauwelijks werken. Deze jongens en meisjes zijn blij dat ik hen kom bezoeken. Ze zijn ook fier dat ze hier dienst kunnen doen. Elders is er de echte “hospitainer” waarvan je  hier  een  binnenzicht ziet.  Hierna maken we een wandeling op het terrein. Er hangt overwegend een ontspannen sfeer.

  Vandaar gingen we naar de keuken, die nu dagelijks eten geeft voor 10.000 mensen en die nog wat moet uitgebreid worden. Er heerst een aangename en opgewekte drukte. Er zijn grote ketels waarin met een echte (zeer propere) schop rijst met groenten wordt gemengd. In andere ketels wordt soep gemaakt. Het ruikt in ieder geval heerlijk. Verder zijn enkelen brood op een gloeiende plaat aan het bakken. Het brood wordt in kleine schijven gesneden en belegd met kaas, zatar… en opnieuw even op de hete plaat gelegd. Ze willen dat ik er van eet en bieden me een stoel aan. Het smaakt inderdaad goed. Een jonge man, een christen, wiens huwelijk we nog hebben ingezegend en die nu vader is van een flinke baby, is bij onze équipe en doet tegelijk dienst als fotograaf. Hoewel ik niet van selfie- journalistiek houd wil hij (te) veel foto’s met mij maken. Zijn foto’s zijn ook beter omdat  het niet zo licht was in de keuken en er hing nogal wat damp.  De mensen willen meestal  graag op de foto staan, hoewel moslimvrouwen hiervoor altijd wat terughoudend zijn. Enkele vrouwen zorgen hier goed voor het proper houden van de verschillende plaatsen.

  Toen we aan de keuken kwamen was de vrachtwagen die we deze morgen voor ons vertrek nog geladen hadden met rolstoelen, medisch en ander materiaal, net toegekomen. Welnu, deze vrachtwagen deed ook dienst om het eten te vervoeren en uit te delen aan de families die nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. De chauffeur nodigde me uit om mee te rijden. Hij weet op welke plaatsen hij moet zijn en enkelen zorgen voor een ordelijke verdeling. Mannen en vrouwen staan in aparte rijen te  wachten met hun kastrol of emmertje. Hier wordt rijst en yoghurt (of iets dergelijks uit onze kaasmakerij) uitgedeeld. Opvallend is dat het tamelijk rustig gebeurt, in tegenstelling tot wat onze fraters hebben meegemaakt toen zij het allereerste konvooi van eten brachten in Deir Ezzor, dat juist de dag daarvoor bevrijd was. De mensen daar waren zo uitgehongerd dat het een chaos werd waarbij het leger tussenbeide moest komen. Hier in Dwayr verliep het eerder zoals ik in Qousseir heb kunnen meemaken: ordelijk en rustig.

  Op de terugweg naar de keuken wees een man van de équipe van de Rode Halve Maan op een reeks barakken en zei dat daar allemaal zieken zijn. Ik vroeg of ik hen mocht bezoeken, waar blijkbaar geen bezwaar tegen was. Uit discretie heb ik binnen geen enkele foto gemaakt.  Hier zie je wel twee foto’s van de buitenkant. Ik bleek echter overal meer dan welkom te zijn, al kon ik alleen maar een Onze Vader en een Wees  gegroet in het Arabisch bidden, de handen opleggen en hen zegenen in Jezus’ naam. In de eerste  barak waren het allemaal kleine kinderen die ziek waren. Nadat ik een kind op mijn schoot genomen had en ervoor gebeden, kwamen de andere moeders mij ook  hun  baby geven. In een van de   barakken was juist de  verpleging haar werk aan het doen. In de laatste barak lag een oude vrouw. Ze greep mijn hand vast en bleef die maar kussen. Heer Jezus, zegen al deze zieken

  We konden al 18.000 € besteden aan de noodzakelijke nutsvoorzieningen en hygiëne. Nu zal het geld voortaan naar de keuken gaan om dit project nog uit te breiden en vol te houden want het zal helaas nog een hele tijd nodig zijn. Het hartelijk onthaal dat ik kreeg is in feite voor jullie bedoeld. Moge God jullie als gulle gevers overvloedig zegenen.

   

  En dit nog

  vLees de prima duiding van onze eigen onafhankelijke Vlaamse en  echte kritische journalist. Al wie het Engels of Frans niet voldoende verstaat of kan volgen vindt hier alles wat hij/zij moet weten. Dank u wel Willy:    https://willyvandamme.wordpress.com/2018/04/12/propagandaoorlog-rond-syri/ (https://www.geotrendlines.nl/video-voeren-media-ons-ten-oorlog/; https://www.youtube.com/watch?v=5871uA69GJc).

  vOns vorig bericht met twee video’s met paasviering en paasgezangen: http://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-bril/

  vFoto’s en tien video’s:  paasviering en paasgezangen; exclusief interview met Vanessa Beeley; kort en sterk getuigenis “wij (Amerikanen) zijn moordenaars en bastaards”; Jaysh al-Islam en westerse landen in hun glorietijd 2015;  2 video’s over gifgasaanval van terroristen op gekidnapte burgers uit Adra; chloor gevonden; Arabisch met foto’s; uitzinnig van vreugde om hun bevrijding; christenen vieren Pasen zeer feestelijk; 2 video’s van Jaysh al Islam die aanslagen blijft plegen op burgers met foto’s: http://www.golfbrekers.be/als-u-nu-nog-altijd-de-poco-media-wil-geloven/

  v13 video’s: bevrijding uit  Douma; 2 video’s over massamoord door terroristen in Adra; bevrijding uit de gevangenissen van de  terroristen; Douma bevrijd; VS en Frankrijk zoeken voorwendsel om Syrië te bombarderen;  2 video’s  over raketaanval op Syrische luchtmachtbasis; 4 video’s die het gemene spel ontmaskeren van de chemische aanval in Douma, van de “Witte Helmen” die zich voor de camera voordoen als hulpverleners en achter de camera djihadisten van Saoedi-Arabië zijn en hun slachtoffers voor de gemakkelijkheid achteraf vermoorden: http://www.golfbrekers.be/syrie-wanneer-houdt-het-op/

  vTien video’s en foto’s over die chemische aanval: http://www.golfbrekers.be/het-nieuws-over-en-in-syrie-wordt-stilaan-zeer-onrustwekkend/

  vVier video’s over de gruwelen van het “leger van de islam”: http://www.golfbrekers.be/wie-of-wat-schuilt-er-achter-het-leger-van-de-islam/

  vEr is 100.000 dollar te verdienen voor wie goede informatie kan geven over wie er achter die chemische aanval zit: http://www.golfbrekers.be/wikileaks-looft-prijzengeld-uit/

  vTwaalf video’s: zeer pertinente vragen van Syrië aan de VS; ook Frankrijk is bereid edelmoedig mee te helpen bij het verder uitmoorden en vernietigen van Syrië; Trump natuurlijk ook; Libanon protesteert terecht tegen Israël; Syrië ook; Syrische luchtafweer in alarm; gevechtsvliegtuigen in de buurt van de Russische luchtmachtbasis in Syrië; Trump aan de kant van de  djihadisten; waarschuwingen van voormalige ambassadeurs in Syrië van  Schotland en VS; 3 video’s over de niet aanvaardde resoluties in de VN Veiligheidsraad: http://www.golfbrekers.be/syrie-de-kaarten-liggen-op-tafel-wie-deelt/

  vOntmaskering van de Witte Helen en hun chemische aanval: https://youtu.be/Nq_R9cK4Vv8

  vDe verschrikkelijker waarheid van wat er nu werkelijk in Syrië gebeurt: https://www.youtube.com/watch?v=wHsfc49Y_Fk&feature=em-share_video_user 

  vEen artikel van 29 januari 2013 meldde reeds dat Washington het plan goedgekeurd had om een chemische aanval voor te bereiden en de  schuld ervan aan Assad te geven: http://www.golfbrekers.be/het-olifantengeheugen-van-het-internet/

  vVijf video’s: http://www.golfbrekers.be/verstandige-mensen-waarschuwen-voor-wo-iii/

  vTien video’s. Eerste video geeft nauwkeurig overzicht, bevrijding door Syrisch en Russisch leger, terugkeer van vluchtelingen en ’t valse spel van de Witte Helmen-terroristen. Er zijn inderdaad nog mensen, zelfs af en toe in de openbare omroep die tonen dat ze nog een beetje kritische zin hebben en inzien dat deze hele oorlogspropaganda pure onzin is: http://www.golfbrekers.be/wie-houdt-hen-tegen/

  vMogelijke confrontatie NAVO-Rusland: https://www.geotrendlines.nl/en/

  vJe kunt tekenen om deze oorlog te stoppen: https://www.change.org/p/declaration-against-the-expansion-of-the-syrian-war?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=869234995

  vOnze Zwitserse vrienden Markus en Eva Heizmann, die bijzonder goed geïnformeerd zijn over Syrië, houden een voordracht met beelden en muziek “Syrien aus erster Hand” op donderdag  19 april 2018 om 19.30 in  het ontmoetingscentrum Anhaltspunkt Ida Sträuli-Strasse, 91; 051 544 17 70; anhaltspunkt@kath-winterthur.ch; www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

  v  Syrië is nu het centrum van het wereldgebeuren. Hier gaat de mensheid de tragische weg van zijn mogelijke zelfvernietiging in een W O III ofwel de hoopvolle weg van samenleven en samen werken, eerbied voor het leven en de menselijke waardigheid, wederzijds respect en erkenning van elkaars soevereiniteit.

  Ik hoop aanwezig te kunnen zijn en het tweede deel van ons oorlogsdagboek voor te stellen. Graag zal ik ook een babbeltje slaan met wie het wenst.

   

  Link vanwege de uitgever om het boek te  bestellen:https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-oorlogsdagboek-deel-ii/

   

  P. Daniel

  15-04-2018 om 11:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Keizer die zich vastklampt aan de troon'

  Uit een interview met Peter Mertens in De Zondag:

  In Antwerpen is een keiharde en persoonlijke kiesstrijd losgebarsten. Wat is er aan de hand in ’t stad?

  Dat zijn typische tekenen van een keizer die zich vastklampt aan de troon. Dat was zo in het oude Rome, het middeleeuwse Vlaanderen en nu in Antwerpen. Onze burgemeester wil zijn sterke machtspositie niet afgeven, en alle technieken worden ingezet. Hij zegt zelf dat hij dat geleerd heeft van Caesar, Cicero en Augustus. Ik vind dat geen reclame voor onze stad.

  15-04-2018 om 11:04 geschreven door Gust Adriaensen


  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Heb je een gezagspositie? Wees heilig door te werken voor het gemeenschappelijke goed en door persoonlijk gewin te verwerpen.'

  14-04-2018 om 09:19 geschreven door Gust Adriaensen


  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het schuldige doodzwijgen van een obscene kreet '
  1. Volgens Paul Goossens botsten het oude, etnische Vlaanderen van de collaboratie en het jonge, Europese Vlaanderen van mei ’68 in Leuven over ‘Walen buiten’. Dat conflict, over de essentie van de Vlaamse identiteit, wil het Vlaams-nationalisme nu toedekken.

   Goossens verzwakt de kracht van zijn scherpzinnige analyse in De Standaard, door aan een slogan een zwaarwichtigheid toe te kennen, die hij in studentenkelen niet had. Al helemaal in het begin van de jaren '60 brulden we in studentenbetogingen 'Walen buiten!' of laveerden we door de nachtelijke Leuvense straten al scanderend:  'Waalse ratten, rolt uw matten!'. Het was eerder studentikoze branie dan 'Juden 'eraus -achtige rassenhaat'.

   Goossens wijst wel terecht op de totaal onhistorische evaluatie van Leuven '68 van historicus De Wever. Het is duidelijk dat in de Weveriaanse recuperatie van Leuven '68, nog maar eens tot uiting komt dat de politicus De Wever, onbeschaamd de geschiedenis wenst te herschrijven binnen het kader van zijn maatschappij- en mensvisie.

   Waarom ontkent hij furieus de emancipatorische, anti-autoritaire en verruimende kracht en effecten van '68 en ziet hij daarin alleen maar een nihilistische, destructieve en ontbindende kwade macht? De oorzaak van alle maatschappelijke kwalen van nu?

   Het antwoord op het 'waarom?'  ligt m.i. niet zozeer in zijn Vlaams altruïstisch idealisme of in zijn politiek streefdoel, het realiseren van een republiek(je) Vlaanderen. De jaren dat hij en zijn partij aan de knoppen van de macht zitten, hebben al overvloedig bewezen dat er van belangeloze 'Vlaamse Beweging'-inzet helemaal geen sprake meer is. Zij hebben zich verrassend snel, zowel op het federale als op het regionale en Europese vlak, geconformeerd aan en genesteld in de Belgische en Europese machtssystemen.

   Precies in die extreme machtsdrang en in de fanatieke wil om het mens- en maatschappijbeeld, waarin De Wever en co. zich binnen de grenzen van een overzichtelijk lapje grond, comfortabel en veilig (willen blijven) voelen, te consolideren, ligt m.i. de verklaring voor zijn afkeer van mei'68.

   Het Leuven '68 van Goossens zet(te) inderdaad het gekoesterde, kleinburgerlijke, conservatieve, neoliberale mens- en maatschappijbeeld van BDW op losse schroeven.

  12-04-2018 om 17:08 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Meningen worden alleen verboden in dictaturen'

  De stellingname van het minipartijtje 'Islam' over gescheiden plaatsen voor mannen en vrouwen in het openbaar vervoer, heeft terecht een storm van protest ontketend. De regeringspartijen -de ene wat agressiever dan de andere- hadden het direct over verbieden en aanpassen van de grondwet.

  Oud-journalist Walter Zinzen is het daarmee niet eens. Hij schrijft: 'Meningen worden alleen verboden in dictaturen'. Ik volg hem daarin.

  Willen we onze democratische rechtsstaat behouden, dan is het m.i. van cruciaal belang dat de vrijheid van meningsuiting intact wordt gelaten en vermeden wordt dat het formuleren, uitspreken, uitschrijven van opvattingen, intenties door individuen, groepen, verboden en strafbaar wordt.

  Op dat moment wordt een soort van gedachtepolitie in het leven geroepen en wordt een van de belangrijkste pijlers van onze democratie weggeslagen.

  Het zo voorstellen dat een tot voor enkele dagen totaal onbekend partijtje (2 gemeenteraadsleden) een echte bedreiging vormt voor onze 'normen en waarden' , is onverantwoorde (electorale?) paniekzaaierij en getuigt van weinig geloof in de kracht van onze 'normen en waarden'.

  Overigens, doorstaan alle uitspraken en stellingnames van 'onze' partijen, de toets van de democratie en Verlichtingsidealen?

  10-04-2018 om 07:37 geschreven door Gust Adriaensen


  09-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe dichtbundel van Guy Aarts
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Bloeiende Frivolen' is de titel van de pas in druk verschenen en fraai uitgegeven nieuwe dichtbundel van Retienaar Guy Aarts.

  Guy Aarts: 'De titel Bloeiende Frivolen' dekt vele ladingen. De onderwerpen zijn at random uit 'het alledaagse' geplukt: het leven (vooral de liefde) en de bijhorende strapatsen, vaak met knipoog, soms in diepe ernst.'

  het is ochtend en de dag zal klaren
  als een feestelijk carillon, met de nacht
  nog in je haren en een glimlach op je lippen
  zeg je heerlijk niets
  zeg je alles van houden van

  De dichtbundel is te koop in krantenwinkel De Mus, Sint-Martinusstraat, Retie.

  09-04-2018 om 10:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Willy Thijs stelt tentoon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van 14 tot 29 april stelt Willy Thijs zijn werk tentoon in 'Hofke van Chantraine', Kerkstraat 46, Oud-Turnhout.

  'Het werk van een behoedzame escapist. Uitmondend in verbeelde wijdheid.'

  09-04-2018 om 10:35 geschreven door Gust Adriaensen


  08-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaamteloze zelfbediening
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Marc Reynebeau hekelt in De Standaard het toekennen door de Vlaamse regering van een renteloze lening van 800.000 euro aan de exclusieve Vlaamse zakenclub De Warande in Brussel. Hij stelt dat dit de Vlaamse voortzetting is van de oude Belgische politieke cultuur.

  Hij slaat spijkers met koppen.

  Als het om het schaamteloos graaien in de zakken van de belastingbetaler gaat, ten voordele van een elitair clubje en zichzelf, zit deze Vlaamse regering al langer op het niveau van de oude Belgische politieke cultuur.

  De renteloze lening en de betaling van lidgelden voor ministers, parlementsleden en hoge ambtenaren met belastinggeld, zijn een nieuwe extreme bevestiging daarvan. De essentie van het schandaal wordt prima weergegeven in het volgende zinnetje uit de inleiding van het artikel: 'De modale Vlaming komt er niet in, maar mag het betalen.'

  Elitarisme, discriminatie, segregatie, gebaseerd op status en money, money, voeren de boventoon in  De Warande.

  En omdat deze heren (en dames?) een fijne neus hebben voor de vetpotten van het systeem, en graaigrage handen om erin te zitten, hebben ze zich de laatste jaren ook een Vlaams-nationalistisch imago aangemeten. Niet omdat ze zich ook maar ene moer aantrekken van de 'Vlaamse strijd' in verleden en heden, maar omdat het geld rinkelt.

  Dat bourgeois Vlaanderen is het tegengestelde van het Vlaanderen waarvan de vorige generaties én mijn generatie droomden in de Vlaamse Beweging.

  (foto: De Standaard)

  08-04-2018 om 09:02 geschreven door Gust Adriaensen


  07-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  XIII/13+14

  Vrijdag in de Paasweek 6 april 2018

  De Paasviering

  Het “Heilige Triduum”  hebben we zo goed mogelijk gevierd. Op Witte Donderdag zongen we het lange morgengebed en tegen de middag kwam aboena Georges om met ons de vespers en de Eucharistie te vieren. In de Latijnse ritus valt hierbij een bijzondere nadruk op de voetwassing, zoals Johannes in zijn evangelie verhaalt. Voor de evangelist  Johannes drukt de voetwassing   het wezen van de  Eucharistie uit. God is neergedaald en mens geworden in Jezus Christus, die voor ons geknield heeft om onze voeten te wassen. In de byzantijnse liturgie is er na de Eucharistie nog een hele ritus rond het altaar. Alle gewaden worden verwijderd van het marmeren altaarblad dat met water wordt begoten. De priesters beginnen met hun handen en dit water het altaar te reinigen. Nadat het afgedroogd is wordt er olie en parfum op  gegoten. Opnieuw wrijven de priesters met hun handen het altaarblad in en opnieuw wordt het  afgedroogd. Dan pas wordt het altaar weer met mooie doeken bedekt. Vanaf nu wordt er niet meer gebeld of geluid tot aan de paasnachtviering. De verwittiging gebeurt met een ratel en de kinderen willen heel graag op de gestelde tijd met de ratel rondlopen. Het avondgebed is zo lang dat het onderbroken wordt door het avondmaal. Na het avondmaal duurt het gebed ongeveer tot middernacht.  Hierin is ook een ritus van de kruisiging voorzien. Sommigen blijven daarna heel de nacht waken. Ook vrijdag wordt het lange morgengebed in twee delen verdeeld, waarmee het grootste deel van de voormiddag gevuld is. Normaal is deze nacht het zomeruur ingegaan (wat in Europa zondag al is gebeurd) maar wij verzetten het uur pas op de middag. In de vroege namiddag zingen we  de  vespers. Vooraan in de kerk ligt het “epitafios”, een mooi geborduurd en met gouddraad versierd doek dat de graflegging van Jezus weergeeft en met bloemen is omgeven. Na de vespers is er een processie met het epitafios  en daarna gebeurt de kruisafneming. Jezus wordt op het epitafios gelegd, omgeven door vele en verschillende kruiden en rijkelijk met parfum besproeid. Het doek wordt dicht gedaan  nogmaals met veel parfum. Zoals er met Kerstmis een grot gemaakt wordt, zo wordt er voor Goede Vrijdag een graf gemaakt, waarin Jezus wordt neergelegd en een (symbolische) steen wordt er voor geplaatst. De byzantijnse liturgie wil het hele gebeuren van Jezus’ lijden en sterven uur na uur volgen en gedenken. Op vrijdagavond gingen we naar de parochiekerk in Qâra om met de christenen aldaar de  vespers van vrijdag en de matinen van zaterdag te zingen, waaronder de begrafenis gevierd wordt. Deze dienst van twee uur is een liturgisch hoogtepunt en het kerkje zat ook overvol. Het is zowat het omgekeerde van bij ons in Vlaanderen. Doorgaans is de kruisverering van Goede Vrijdag in de Latijnse liturgie de minst bezochte dienst. Hier is het blijkbaar een zeer populaire dienst waar nagenoeg iedereen aan deelneemt. Zaterdag was een echt stille dag. Er werd overal rustig gepoetst en pas in de namiddag kwamen we  in de kerk om de vespers te bidden. Deze bevatten 15 (soms zeer lange) lezingen en daarna volgde nog de lange “Hadjmeh” of “aanval”. Dat is eigenlijk het eerste deel van de byzantijnse paaswake. In deze ”Hadjmeh” wordt de aanval uitgebeeld van Jezus op het Rijk van de duivel. De priester slaat met het kruis driemaal op de buitendeur van de kerk en roept om open te doen voor de “Koning van de Glorie”. Binnen staat iemand die de duivel speelt en vraagt wie die Koning dan wel is. Pas na de derde keer gaat de deur open en treedt de priester met de gelovigen zingend binnen. Hierna hadden we alle tijd om de Latijnse paaswake van  23.00 u voor te bereiden en te vieren. Hoewel sommige kinderen tijdens deze nachtwake al op het tapijt in de kerk in slaap gevallen zijn, worden ze weer springlevend wanneer na de dienst het ritmisch versje weerklinkt dat heel de paastijd bij iedere gelegenheid driemaal gezongen wordt: “Al Massiechoe kam…” = de Messias is verrezen. In de refter werd er dan nog gezongen en gedanst tot  2 uur in de morgen. Uiteraard was het op paasdag zelf heel de morgen bijzonder rustig. Om 14.00 u hielden we buiten in de zon en in de schaduw het middagmaal.

  Twee  onwrikbare pijlers

  Het christelijk geloof steunt op twee onwankelbare historische feiten: Jezus’ Kruisdood en Jezus’ Verrijzenis.  In heel de oudheid is er geen enkele biografie die nog maar in de verte de historische betrouwbaarheid benadert van de biografie van Jezus volgens de evangelies. En er waren zovele oppermachtige keizers die niet liever wilden dan vereeuwigd worden door een legertje van schrijvers, terwijl Jezus maar gold als een terdoodveroordeelde slaaf. De vier evangelisten schreven vanuit hun eigen gezichtshoek en voor hun eigen publiek. De verschillen zijn eerder aanvullingen.  Bovendien wijst deze verscheidenheid op het feit dat er nooit enige poging geweest is om van de authentieke biografie een geforceerde eenheidsversie te maken. Om Jezus’ Kruisdood als vaststaand historisch feit te aanvaarden, hoef je  geen geloof te hebben, een beetje historische kennis volstaat. Er is wel geloof nodig om hiervan de betekenis te begrijpen:  Hij is gestorven voor onze zonden.

  Van Jezus’ Verrijzenis wordt dikwijls gezegd dat niemand dit heeft zien  gebeuren en dat is juist. Wie heeft de schepping zien ontstaan? Wie was afgevaardigde waarnemer toen het heelal ontstond? Al decennia wordt ons gezegd dat het gebeurde door een “Big Bang”. Een Braziliaanse geleerde komt ons nu uitleggen dat er nooit een “Big Bang” bestaan heeft en dat aan een uitdeinend heelal een inkrimpend heelal vooraf is gegaan. Dit betekent dat het ontstaan van het heelal ons overstijgt, maar daarom is het niet minder een historisch feit. Het is te gek wanneer iemand zou zeggen dat hij niet wil genieten van het met blote voeten door het gras lopen omdat hij het ontstaan van de natuur niet kent. Al blijft dit inderdaad (nu nog of voor altijd?) ons begrip  overstijgen, wij leven iedere dag van de natuur. Hetzelfde geldt voor de verrijzenis. Kort na Jezus’ dood heeft de vreugde van zijn Verrijzenis zich over heel de wereld als een explosie verspreid. Het werd overal de onverwoestbare levenskracht van christenen, zelfs wanneer ze met massa’s hiervoor werden gefolterd en gedood. Was dit het resultaat van een fantasie van de apostelen, die zelfs na Jezus’ Verrijzenis zelf niet eens geloofden? Of konden zij met een massa kapitaal de hele wereld “fake news” doen geloven, zij die nagenoeg niets anders bezaten dan hun bootje en hun visnet (niet eens internet)? Of bezaten zij een wereldomvattende macht, invloed en organisatie als een soort Bilderberggroep in het kwadraat om aan allen op te leggen dat ze nu moeten zeggen en schrijven dat Jezus verrezen was? Zo kunnen we blijven doorgaan. De enige mogelijke uitleg voor die wereldwijde explosie van geloof in Jezus’ verrijzenis is het historische feit van de Verrijzenis van Jezus. Dit wil zeggen dat alles precies gebeurd is zoals Jezus gezegd heeft: dat Hij zou sterven op het Kruis,  dat Hij drie dagen later zou verrijzen en dat Hij zijn Geest zou zenden om hiervan te getuigen. En de enige zinvolle bijbelcommentaar is deze: de evangelisten bedoelden wat ze schreven en ze wisten waarover ze het hadden.

  Pas wanneer we deze twee onwrikbare historische feiten aanvaarden, kunnen we spreken van een “dagelijks sterven aan onszelf” vóór het historische moment van onze aardse dood en van een “dagelijkse verrijzenis van ons hart” voorafgaand aan de uiteindelijke verrijzenis van het lichaam aan het einde der tijden. En iets van dit geestelijk sterven en van deze geestelijke verrijzenis hebben ook wij juist deze week mogen meemaken.

  Een schokkend paasverhaal

  Een christelijke familie, die heel nauw met onze gemeenschap verbonden is heeft drie zonen, waarvan twee soldaat zijn. De oudste  is al jaren geleden als soldaat gekidnapt en daarover is geen enkel nieuws. De andere soldaat, Samer mocht met Pasen 2016 vrij nemen. Hij was samen met zijn tweeling broer  in de sacristie verantwoordelijk voor de groep kinderen, de misdienaars.  Na Pasen keerde Samer naar zijn eenheid in Aleppo terug en werd eveneens door terroristen gekidnapt. De ouders zijn zeer moedig en vooral de moeder blijft zich met de glimlach inzetten. Samen met een andere christelijke vrouw komt ze dikwijls een dag bij ons in de keuken helpen en ze geniet er van als wij hun eten lekker vinden. Tweede paasdag ’s morgens kregen we van de kolonel, die verantwoordelijk is voor deze streek, de mededeling dat deze tweede broer, Samer dood teruggevonden werd in een kuil. De jongen was vrijdagavond al gevonden maar er werd gewacht om het nieuws nu pas mee te delen. Bovendien was het lichaam al in een ver gevorderde staat van ontbinding en is hij wellicht  al minstens anderhalf jaar geleden gedood. De kolonel vroeg of wij de ouders op de hoogte wilden brengen. Tweede paasdag twee jaar geleden vernamen de ouders het bericht van de kidnapping van Samer. Op dezelfde dag (29 maart) vernemen ze nu zijn dood. ’s Morgens gingen we met een deel van de gemeenschap naar de ouders en de moeder ontving ons, zoals steeds, met grote jovialiteit en blijdschap. Toen haar het nieuws van de dood van haar zoon werd meegedeeld barste ze in snikken uit en zakte in de zetel neer. Heel de voormiddag stroomden mensen toe en de meeste vrouwen weenden luid. De beide ouders komen uit een zeer grote familie zodat overal rondom broers, zusters, neven en nichten wonen. Zelf  wonen ze in een groot huis met een vierkant atrium dat overdekt is met één grote druivelaar. Geleidelijk verdeelde de groep zich in twee. Binnen zaten de vrouwen en baden het rozenhoedje, buiten zaten de mannen. Dat wisselde af en toe wanneer mannen eerst de moeder kwamen condoleren. Ondertussen was het al twee uur voorbij en de moeder wilde niet dat iemand wegging zonder eten. Er was inderdaad een echt middagmaal klaargemaakt. Toen iemand vroeg of ik niet even wilde rusten, riep ze haar zoon en die bracht me naar de kamer waar nog het bed staat van Samer. Op zijn bed heb ik dan even gerust. Gebroken van smart blijft de moeder zich bekommeren om de anderen. Om vijf uur was het de plechtige dienst van tweede paasdag, waar we allen naar toe gingen. Hierin werd speciaal gebeden voor Samer. Op het einde van deze Eucharistie werd, zoals naar gewoonte, het Evangelie van de verschijning van Jezus gelezen in zoveel mogelijk talen, waardoor de verspreiding van het geloof in de verrezen Christus over heel de wereld wordt verzinnebeeld: Hebreeuws, Latijn, Grieks, Arabisch, Aramees, Armeens, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees… het Nederlands hadden we niet  bij de hand! Daarna wandelden we  terug naar het huis van de ouders van Samer om afscheid te nemen.

  De volgende dag was het een indrukwekkende begrafenisdienst (geen Eucharistie). Er waren wellicht evenveel mensen buiten als in de kerk: vele soldaten, vele moslims. De vicaris-generaal samen met de parochiepriester leidde de dienst. Ook de orthodoxe priester Paisios was aanwezig. De kist was met de Syrische vlag bedekt. Na de dienst werd de kist door soldaten naar het kerkhof gedragen en bij ieder kruispunt werd de kist hoog opgeheven en enkele keren rondgedraaid. Alleen mannen gaan mee naar het kerkhof. Voorop het kruis, de Syrische vlag en een mooie grote foto van de jongen. Eerst werd nog hulde gebracht aan de jongen, waarbij vermeld werd waar hij dienst gedaan heeft om die plaatsen te bevrijden. In het oorverdovend applaus dat hierop volgt, voel je de pijn en de fierheid van een volk omwille van zijn martelaars, die hun leven gaven voor hun volk. Onder weg werd dikwijls “Al massichoe kam… “ (= Christus is verrezen) gezongen, mogelijk voor het eerst op die wijze in de moderne geschiedenis van Qâra. Op het kerkhof zijn er nog enkele gebeden vooraleer de kist in de grafkelder wordt gezet en deze kelder wordt dichtgemetseld. Twee soldaten vuren een aantal salvo’s af. Daarna gaat men terug en iedereen is uitgenodigd voor de maaltijd in de twee grote zalen naast de kerk: rijst met kip, yoghurt en flessen water. Vrouwen en mannen apart. Dezelfde jonge mannen die in de kerk dienst doen zie je hier zorgen voor het eten, samen met nog een aantal moslims als vrijwilligers. Uiteindelijk helpt zowat iedereen mee. Een hele rij soldaten eet staande en na tien minuten zijn ze klaar. Er wordt opgeruimd en weer klaar gezet. De volgende dag én de dag daarna gingen we  de familie nogmaals condoleren, zoals het hier de gewoonte is. Weer in de grote zalen naast de kerk, mannen en vrouwen apart. In de mannenzaal, de eigenlijke parochiezaal staan tegen de muren overal statige zetels voor een veertigtal personen. Het mooie is dat heel het dorp komt condoleren en de overgrote meerderheid is moslim. De mannen groeten, meestal omhelzen vader en zoon en nemen ergens plaats of praten wat onder elkaar. Velen zijn gewoon gekleed, anderen dragen een lang gewaad, in ’t zwart, grijs, bruin of wit. Sommigen hebben een Arabische sjaal om hun hoofd, meestal rood en wit met een dubbele zwarte tulband. Velen hebben hun gebedssnoer in de hand. Ondertussen wordt een klein tasje koffie geschonken. Je ziet dat de mensen echt meeleven. En vandaag, vrijdag werd de Eucharistie gevierd. Nagenoeg iedereen – behalve de kinderen - is in het zwart of donker. Na de Eucharistie worden broodjes gezegend die uitgedeeld worden  en daarna is het nogmaals condoleren in de twee zalen.

  Al is de dood van Samer  schokkend en bijzonder pijnlijk, deze viering is een hulde aan het Leven, aan Christus die uit de doden is opgestaan en aan ieder gelovige die met Christus zijn leven geeft voor de anderen. En het lijkt wel alsof vele moslims die deze viering met hart en ziel meeleven, van ditzelfde christelijk geloof doordrongen zijn.

  Voor een van de minsten...

  Onze energie gaat nog naar een goede tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oost Ghouta. Onze gemeenschap heeft de zorg opgenomen van ongeveer 25.000 mensen. Voor de gezondheidszorg hebben we 3 ambulances en 2 ‘hospitainers’ (mobiele hospitalen) ter beschikking gesteld, die dag en nacht werken met 7 dokters-specialisten (5 overdag en 2 ’s nachts). Aan de ambulances staan mensen in rijen te wachten omdat velen wonden hebben die moeten verzorgd worden. Dank zij de financiële hulp kunnen we  ruimschoots voor het nodige medisch materiaal zorgen. Er wordt nu ook dagelijks eten gegeven voor zowat 10.000 mensen en we hopen dit spoedig te kunnen uitbreiden voor de 25.000. Van onze kaasmakerij hebben we al 2 ton yoghurt kunnen uitdelen. Kinderen die een ei krijgen, weten niet wat dat is. Zo iets hebben ze nog nooit gezien. In N Ghouta zijn 6 hulpcentra opgericht. In één ervan (binnen kort in een tweede) zorgen wij voor de nodige hulp. Grote zorg gaat naar de hygiëne om te vermijden dat er een epidemie zou uitbreken. Er is inmiddels gezorgd voor de installatie van grote lavabo’s, waar de mensen zich kunnen wassen. Er zijn mobiele wc’s en vuilbakken. Moeder Agnes-Mariam coördineert de hele organisatie, dan volgt onze Zaki en zijn vrouw Sylvia en tenslotte is er voor ieder onderdeel een verantwoordelijke. Samen zijn het 70 personen die als één enthousiaste ploeg samenwerken en niet naar hun uurwerk kijken als er grote nood is. In het centrum van Ghouta worden nog mensen vastgehouden. Moeder Agnes-Mariam en Zaki zijn in de  buurt op verkenning geweest. Het is een gebied waar scherpschutters nog doden. Allen hopen op een spoedige totale zuivering.

  Zo is er dagelijks verkeer tussen ons klooster en Damascus. En maandagavond hadden ze vanuit Damascus een moeder bij met haar dochtertje, die wij gaan opvangen. Beiden zijn even mager, maar erg levendig en opgewekt.  Het meisje is 7 jaar maar zo klein dat het veel jonger lijkt. De kinderen hebben dit meisje meteen opgenomen. Het is nog nooit naar school geweest. Ze waren het enige christelijk gezin te midden van moslims die  door de  djihadisten zeven jaar lang werden geterroriseerd en dit christelijk gezin kreeg het meest te verduren. Vrouwen en kinderen zijn nu bevrijd, de mannen worden nog even gecontroleerd omdat er vele terroristen zijn die zo willen ontsnappen. De vader heeft bij bombardementen wonden opgelopen en zal hopelijk  vlug vrij zijn  om zich met zijn gezin te verenigen. Moeder wil het kind laten dopen. Toen een Syrische zuster aan het kleine meisje vroeg of ze niet bang geweest is bij die bombardementen, antwoordde het meisje spontaan: “God beschermt mij”.

  Eén gezinnetje opvangen, is dat geen druppel op een hete plaat? Zul je vragen. Ik herinner me een interview met Moeder Teresa van Calcutta. Een journalist prees haar omdat zij zulk een grootse organisatie had opgezet die aan duizenden van de allerarmsten en duizenden stervenden een waardige opvang biedt. Moeder Teresa wees dit radicaal van de hand en antwoordde dat zij maar één arme had opgevangen en daarna nog één en zo verder. In zijn rede over het einde der tijden spreekt Jezus over de scheiding die er zal zijn tussen goeden en kwaden. Zij die Hem hebben verzorgd zal Hij uitnodigen in zijn Rijk. Wanneer zij verwonderd vragen wanneer ze Hem verzorgd hebben, zal Hij antwoorden: “Al wat je een van deze minste broeders van mij gedaan hebt, heb je Mij gedaan” (Matteus 25, 40).

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer zeer rijkelijk met 13 video’s geïllustreerd: 2 video’s tonen hoe de VS wapens in Syrië en bij de terroristen geraken; Trump en de kroonprins van Saoedi-Arabië; Preemptive Love Coalition; Megakeuken van de paters Jezuieten in het klooster van de Zusters Franciskanessen Missionarissen van Maria in Aleppo, die we bezochten, (zie ons bericht van XII/41 van 13 oktober 2017). We  bezochten toen ook onze eigen megakeuken buiten Aleppo, in al Wahah, die nog meer dan driemaal groter is; bevrijding van Harasta; interessante kijk in een van de  ontdekte  chemische laboratoria van de terroristen; Rusland houdt  er rekening mee dat de VS Syrië willen aanvallen; chemische wapens als valse vlag en interessant getuigenis over Bachar al Assad; 3 video’s over vergiftiging als valse vlag met een straf getuigenis: komaan, naïevelingen, wie gelooft nu dat Poetin een spectaculaire vergiftiging gaat plegen op totaal onbelangrijke mensen, vlak voor de presidentsverkiezingen en zijn  wereldcup voetbal?! http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-68/

  vWe vinden ons bericht van vorige keer in het Italiaans: http://oraprosiria.blogspot.it/2018/03/lettera-di-padre-daniel-chiediamo-aiuto.html

  vNog 9 video’s: beelden van het Syrische leger; Harasta helemaal vrij,terroristen en familieleden gaven hun zware wapens af, lieten gevangenen vrij en mochten vertrekken: beelden van Afrin en Ghouta; 3 video’s van juichende mensen, samenwerking tussen soldaten en burgers; 400 terroristen van Faylak al-Rahman geven zich over  en geven kostbare informatie: 3 video’s  van burgers die hun dankbaarheid uiten jegens het leger en Bachar al Assad: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-een-stapje-dichter-bij-de-wapenrust-3/ 

  vEen duidelijke video over de schandelijke leugens van de “vrije westerse pers”: http://www.golfbrekers.be/er-bestaat-in-het-westen-geen-vrije-pers/

  vTwee video’s over de “rebellen” die Oost Ghouta verlieten voor Idlib: http://www.golfbrekers.be/dovemansgesprek-met-gematigde-rebellen/

  vDrie video’s; 2 over John Bolton die oorlog wil met Iran; hoe alle Amerikaanse oorlogen beginnen onder een valse vlag: http://www.golfbrekers.be/na-syrie-wordt-iran-aangepakt-change-the-regime/

  vHoe waarheidsgetrouwe informatie systematisch genegeerd wordt op het hoogste internationaal vlak: http://www.golfbrekers.be/dr-bashar-jaafari-roepende-in-de-vn-woestijn/

  vAfrin, 5 video’s; een video van Turkse propaganda met schoolkinderen, 4 video’s die getuigen van de werkelijkheid van de  gruwel van Tukije: http://www.golfbrekers.be/ottomanisering-van-afrin-regio/

  v5 video’s; 4 over het overbrengen van de  terroristen naar Idlib. Verschillenden getuigen dat ze zich bedrogen  voelen door Saoedi-Arabië en het vrije Syrische leger: http://www.golfbrekers.be/maak-kennis-met-de-syrische-oppositie/

  vEen waardevol getuigenis van wat er in Syrië gebeurt, krijgt in het westen geen gehoor: http://www.golfbrekers.be/aan-mijn-berichten-wordt-hier-weinig-aandacht-besteed/

  vVier video’s met pakkend getuigenis van de onafhankelijk Britse journalist Tom Duggan in Damascus: http://www.golfbrekers.be/tom-duggan-vraagt-bevrijde-kindjes-naar-hun-ervaringen-hoop-en-toekomst-plannen/

  v15 video’s: Verrassende aankondiging van Trump om spoedig uit Syrië te vertrekken; bedenkingen van Ron Paul: waarom komen de troepen dan niet terug?;  militaire info van Turkije; Turkije en VS in Syrië; weer poging van chemische aanslag; Syrië wil de integriteit van zijn grondgebied helemaal herwinnen; Syrische leger onderschept truc met wapens en chemisch materiaal … van Salisbury!; hoe Rusland aanslag verijdelt; 3 video’s van burgers die getuigen hoe blij ze zijn door het leger bevrijd te zijn; feestelijke evacuatie; vieringen van Witte Donderdag en Palmzondag: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria/

  v4 video’s: verrassende mededeling van Trump terwijl de realiteit het tegendeel bewijst; bezorgdheid van Rusland over zwaar materiaal  van de VS in Syrië; VS bouwen nieuwe illegale militaire basis nabij oliebronnen; Pentagon lijkt in Syrië te willen blijven: http://www.golfbrekers.be/eerst-zien-sta,n van Houckieen-dan-geloven/

  v15 video’s: 2 video’s voor de vreugde om het vertrek van de  rebellen;  foto van een botsing; 2 video’s van massa’s achtergebleven wapens; 2 video’s  van Oost Ghouta bevrijd; rebellen die  burgers blijven bedreigen met explosieven; aanval op coalitiesoldaten – genocide  van Turkije; meer VS troepen in Manbij; dood van VS soldaat; Trump bevriest geld voor Syrië; welkom aan bevrijde burgers;  paasviering in Aleppo; dankbaarheid jegens Russische soldaten; Syrisch meisje zingt: Geef onze kinderen terug, geef ons vrede:  http://www.golfbrekers.be/voorzichtig-optimistisch/

  v2 video’s over Ukraine met uitleg van journalist Stan Van Houcke: http://www.golfbrekers.be/kruitvat-oekraine-toekomstig-navo-lid/  

  v10 video’s: lied over vrede; autobaan Oost Ghouta bevrijd; 3 video’s over vertrek van terroristen; oorlogsrapport; wat het Syrische leger allemaal ontdekt!; 3 video’s  over Paasvieringen en paasvreugde: http://www.golfbrekers.be/voorzichtig-optimistisch-2/  

  vEen verhelderend  artikel in het Duits:  http://www.golfbrekers.be/wereldmachten-in-syrie-eigen-belang-eerst/

  vVanuit de huidige leugencampagne tegen Rusland stelt Joan Coxsede, US Dirty War On Syria, dat er in iedere oorlog leugens verteld worden, maar dat het niveau nu een nooit eerder geziene dieptepunt bereikt heeft in dienst van een “Amerikaans kapitalisme, een uit de hand gelopen monster dat onze wereld verwoest”.

  vGraag willen we de Stichting Hand in Hand voor Syrië in Nederland aanprijzen. Zij hebben reeds vele containers met hulpgoederen gevuld en bezorgd. Hun bankrekening: NL20TRIO0338870148 T.N.V. STICHTING HAND IN HAND VOOR SYRIE.

  vWe hopen op deze tentoonstelling in Postel, eind deze maand, aanwezig te kunnen zijn en we zullen graag contact nemen met alle mensen die langs willen komen:

   

   

   

   

   

   

   

  07-04-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor april

  Klik op onderstaande link voor de gebedsintentie van de paus voor april.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/fiBhmV6yev0   

  06-04-2018 om 13:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maarten Luther King: een halve eeuw geleden vermoord
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Maarten Luther King evolueerde van een burgerrechtenactivist naar een antikapitalist.

  In augustus 1967 wees hij op de noodzaak van een herstructurering van de volledige Amerikaanse maatschappij.

  ‘Waarom zijn er 40 miljoen armen in Amerika? Als je die vraag stelt, stel je de vraag van het economische systeem, van een eerlijke verdeling van de welvaart. Dan stel je de vraag van de kapitalistische economen. Van wie is de olie? Van wie is het erts? Waarom moeten mensen voor water betalen in een wereld die voor twee derde uit water bestaat?’

  06-04-2018 om 12:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prestaties van Descheemaecker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In de smerige strijd die door de Antwerpse NVA gevoerd wordt tegen de Antwerpse SPA, duikt ook geregeld de naam op van Descheemaecker. Deze politiek benoemde voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn, heeft zich klaarblijkelijk tot doel gesteld de Antwerpse socialisten en in het bijzonder hun voorzitter, het leven zo zuur mogelijk te maken.

  Voor John Crombez zijn de persoonlijke haataanvallen genoeg geweest. Hij wijst erop dat er weinigen zijn die al zoveel gekost hebben aan de belastingbetalers als Descheemaecker.

  Descheemaecker was vroeger jarenlang de grote baas van de NMBS. Zijn beleid wordt vrij algemeen als een mislukking beschouwd. Waar hij wel in slaagde was de verhoging realiseren van zijn salaris. Van 473.556 euro naar 563.703 euro in 2013: een prestatie die kan tellen!

  06-04-2018 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypocriete steun aan Catalaanse separatisten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Catalaanse separatisten kunnen op veel steun rekenen bij de Vlaams-nationalisten van NVA en Vlaams belang. Althans naar buiten toe.

  Gemakshalve vergeten de Vlaamse sympathisanten van de Catalaanse onafhankelijkheid vaak hoe klein de meerderheid voor onafhankelijkheid in Catalonië zelf wel is. En hoe verdeeld de separatistische partijen er wel zijn. Dat werd nog maar pas pijnlijk bewezen door het feit dat de separatistische partijen in Catalonië er niet in geslaagd zijn om het gerecht te snel af te zijn. Door de Catalaanse ex-regeringswoordvoerder Jordi Turull, die mogelijk de gevangenis in moet, als nieuwe regionale president te verkiezen, wilden ze hem immuniteit geven. Hij kreeg echter geen meerderheid van het parlement in Barcelona achter zich.

  Overigens vinden nogal wat Vlaamse nationalisten de Catalaanse kwestie vooral interessant omdat ze hen kan laten dromen van een 'onafhankelijk Vlaanderen'. Het moet voor hen een grote ontgoocheling betekenen dat de machtige regeringspartij die de NVA is, het Catalaanse separatisme enkel wat lippendienst heeft bewezen en nu zwijgt als vermoord en Puidgemont laat spartelen.

  Ook hier viert de 'perceptie' weer hoogtij. De publieke opinie wordt bewerkt met vurige steunbetuigingen aan Puidgemont en de Catalaanse separatisten op partijsites. 

  Maar de machtigste regeringspartij, haar ministers, haar vertegenwoordigers in nationale en Europese parlementen, de partij met haar tentakels in allerlei nationale en internationale machtscenakels oefent geen druk uit, laat zich niet op de internationale scène horen.

  Zwijgen is de boodschap. Want de NVA-top weet natuurlijk ook dat duidelijke stellingnames van haar bewindslieden en Europese mandatarissen, ten gunste van het Catalaanse separatisme en zijn prominenten, de belangrijke (economische) relaties met Spanje extreem zou verzuren en de partij en haar topmensen binnen de EU helemaal zou isoleren en vleugellam maken. 

  06-04-2018 om 07:59 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderens mooiste?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Vlaanderens mooiste': zo wordt de Ronde van Vlaanderen graag genoemd in de media. Meestal gaat het er in de koers op sportief vlak boeiend aan toe. Het landschap is, zeker vanuit de lucht, lieflijk. Tienduizenden supporters zomen het parcours af.

  Maar...

  Al tijdens de koers en zeker erna, is er overdadig alcoholverbruik. Gevolg: vechtpartijen en vandalisme. En die massa supporters laat tonnen afval achter.

  Het ergste is dat er geen haan kraait over deze vorm van gigantisch sluikstorten. In de media noch bij de overheid (gemeente, provincie, Vlaams Gewest) hoor je echte kritiek of als er eens naar verwezen wordt, is het eerder vergoelijkend: 'Het hoort erbij'.

  'Vlaanderens mooiste'? Eerder: Vlaanderens grootste stortplaats!

  Alle pogingen om het sluikstorten tegen te gaan, om respect voor het openbaar domein aan te leren, worden door 'Vlaanderens mooiste' en de onverschilligheid of vergoelijking over het massale sluikstorten, in één klap  tenietgedaan.

  Nog wranger en hypocrieter wordt het wanneer je geregeld leest over GAS-boetes voor onbenulligheden, terwijl er amper/niet opgetreden wordt tegen de sluikstortorgie in de Ronde van Vlaanderen.

  03-04-2018 om 11:06 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.''Het gevaar van nationalisme'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 2006 verschenen de Memoires van Wilfried Martens.

  Over het nationalisme schrijft hij:

  'Het gevaarlijkste antwoord op de val van het communisme komt van de nationalistische ideologie. Vaderlandsliefde en het streven tot een gemeenschap te bhoren maken deel uit van de levenservaring van iedere mens en moeten legitiem worden ondersteund.

  Maar het nationalisme is onaanvaardbaar wanneer het absoluut wordt en andere waarden en verantwoordelijkheden negeert zoals de loyaliteit ten aanzien van de democratische staat, de rechten van de minderheden, de vrede tussen de buurlanden, de samenwerking tussen de volkeren en de wereldsolidariteit.'

  02-04-2018 om 21:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kern van de christelijke boodschap'

  Paus Franciscus:

  ‘Ons geloof is geboren op paasochtend: Jezus leeft! Deze gebeurtenis behoort tot de kern van de christelijke boodschap’.

  02-04-2018 om 07:44 geschreven door Gust Adriaensen


  01-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Solidariteitsevenement voor Syrisch klooster
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op zaterdag 28 en zondag 29 april heeft in de Rafaëlzaal van het Gasthof De Beiaard, Abdijlaan 28, in Mol-Postel, een fototentoonstelling over Syrië plaats. 

  Ook wordt  het 'Oorlogsdagboek Deel II' van de Postelse norbertijn pater Daniël Maes gepresenteerd. Daniël is al enkele jaren werkzaam in het klooster Mar Yakub. Op zaterdag is er de presentatie van 'Het dagboek van granaten in Damascus' van onderzoeksjournalist Jens De Rycke.

  01-04-2018 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Paasfeest
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  AAN ALLE LEZERS 

  EEN ZALIG PAASFEEST !

  31-03-2018 om 11:07 geschreven door Gust Adriaensen


  30-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede Vrijdag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De woorden en daden van Jezus stonden haaks op de woorden, belangen, daden van maatschappij en individu. Het lijden en de executie van Jezus, de Christus, waren onvermijdelijk. Zoals ook doorheen de eeuwen, tot nu toe, miljoenen mensen door de ‘navolging van Christus’, geleden hebben en gedood werden.

  Jonas Slaats beklemtoont in De Standaard terecht de onverenigbaarheid van het extreme materialisme en de daaraan verbonden machtshysterie en tomeloze consumptie van onze westerse wereld met de figuur en de boodschap van Jezus Christus.

  Vele mensen zijn zich daarvan bewust maar kunnen of willen zich niet uit dat materialisme bevrijden. Misschien ligt in die schuldbewuste onmacht of onwil wel de grootste oorzaak van de geloofs- en Kerkafval, die dan vaak voorgesteld wordt als een soort van 'bevrijding'. Maar hoe noem je dan de overgave aan de roes en de dictatuur van consumptie, mode, reizen, geld en macht vergaren?

  De boodschap van Jezus en zijn volgelingen zal blijven weerklinken en onrust veroorzaken.

  30-03-2018 om 13:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ook nu zou Jezus aan het kruis worden genageld'

  Jonas Slaats vertaalt het verhaal van Goede Vrijdag naar deze tijd. Met welke machtige bezetters en hypocriete hogepriesters hebben wij te maken? Een uittreksel:

  'De kerk is vandaag helemaal niet meer het reële machtsinstituut. Spirituele figuren die een groepje goedgelovige volgelingen om zich heen verzamelen, hebben dikwijls erg weinig te zeggen over de samenleving als geheel.

  De werkelijke machthebbers vandaag – dat weet iedereen – zijn de transnationale bedrijven, hun aandeelhouders en hun ceo’s. Die 1 procent van de wereldbevolking die vorig jaar met 82 procent van de wereldrijkdom ging lopen. De too-big-to-fail-structuren die lokale economieën aan de dwingelandij van hun monopolies onderwerpen, waardoor kleine boeren, vakmannen en handelaren tot wanhoop gedreven worden. De instellingen die zo’n tien jaar geleden de hele wereld in een crisis stortten en daardoor het leven van miljoenen mensen verwoestten, terwijl ze zelf miljarden aan staatssteun ontvingen om zich staande te houden. De bewindvoerders van de zogeheten ‘vrije markt’ die alle mensen reduceren tot human resources – tot menselijke grondstoffen dus.'

  (De Standaard)

  30-03-2018 om 07:50 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Campagne is nu al zeer vuil'

  Crombez: ‘Campagne is nu al zeer vuil’

  Crombez: ‘Campagne is nu al zeer vuil’
  Foto: Photo News

  SP.A-voorzitter John Crombez sluit niet uit dat de N-VA achter de beschuldigingen aan het adres van partijgenoot Tom Meeuws zit.

  Voor John Crombez zijn de beschuldigingen het bewijs dat de verkiezingscampagne zeer vuil wordt gespeeld.

  ‘Ik heb een paar maanden geleden voorspeld dat dit de vuilste campagne gaat worden die we ooit gekend hebben’, zegt hij op Radio 1. ‘De campagne is al bezig, en in het prille begin is ze al zeer vuil. Die persoonlijke beschadiging is nieuw in de Vlaamse politiek. ’

  Hij verwijst indirect naar de N-VA. ‘Iedereen die me erover aanspreekt zegt: diegene die niet gelooft dat dit georkestreerd is door de N-VA, is goedgelovig.’

  29-03-2018 om 17:31 geschreven door Gust Adriaensen


  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Immigratie: de kip met de gouden eieren voor NVA

  In de Afspraak formuleerde Marc Eyskens een interessante gedachtegang. Hij zei dat de NVA en in het bijzonder ook staatssecretaris Francken, hun goede resultaat in een peiling niet te danken hebben aan het communautaire, aan streven naar onafhankelijkheid, ook al is dat het belangrijkste punt van hun programma. Nee, aldus Eyskens, zij hebben hun succes te danken aan de thema's veiligheid en vooral verzet tegen migratie.

  Maar de migratie daalt, zegt Eyskens. En als die blijft verminderen, zal ze als electoraal lokmiddel wegvallen.

  Daar zit iets in.

  Vreselijk dilemma voor NVA en Francken. tussen terugdringen migratie en in stand houden van een electoraal reservoir. Moeten zij de migratie op peil houden om te vermijden dat de politieke kip met de gouden eieren wordt geslacht?

  27-03-2018 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/12

  Vrijdag 23 maart 2018

  Schrijnend

  Deze week konden vele tienduizenden mensen bevrijd worden uit Oost-Ghouta.  Een groep van een 30-tal vrijwilligers van de Rode Halve Maan en van onze gemeenschap reden daarom vanaf zaterdag al naar Damascus  om mee te helpen bij de opvang. Zondagmorgen gaf een van hen ons al zijn eerste indrukken, vooraleer hij terug naar Damascus vertrok. Het is een Libanees,  ingeschreven als medewerker bij de Preemptive love coalition (je vindt ze zo op internet). Deze organisatie (die o.a. meehelpt met onze megakeuken in Aleppo) wil vooral in Irak en Syrië slachtoffers van de oorlog helpen terug hun leven op te bouwen. Onze vriend toonde foto’s van de stromen van mensen. Sommigen zakten van uitputting gewoon in elkaar. Er was water en voedsel voorzien. Mensen vertelden in welke verschrikkelijke omstandigheden ze moesten overleven. Vele terroristen pogen samen met de burgers te ontsnappen, maar ze  worden dikwijls herkend en opgepakt. De grootste kopstukken van IS zijn door VS helikopters op geheimzinnige wijze in veiligheid gebracht. En naast de dreiging van de dood, marteling, lijden en uitputting voor de burgerbevolking is er nog het seksueel misbruik. Nagenoeg alle jonge vrouwen en meisjes zijn zwanger. Het is een welbewuste geestelijke ontwrichting van de samenleving door de terroristen, met de steun van de westerse mogendheden die zogenaamd “democratie en vrijheid” brengen. Een lichtpuntje zondag kwam de Syrische president op bezoek om de soldaten en burgers te feliciteren en aan te moedigen. Hij werd enthousiast en uitbundig ontvangen. Woensdagavond gingen we  de  vrouw van Zaki  feliciteren naar aanleiding van de traditionele “Moederdag”, bij het begin van de lente. Ze wonen in de nieuwbouw en behoren tot onze gemeenschap. Hij is de verantwoordelijke van alle medewerkers  hier en van de Rode Halve Maan in de  streek. Van hen en van de medewerkers, die aanwezig waren, kregen we vele foto’s te zien. Zij waren ontmoedigd omdat ze zo weinig kunnen doen voor wat ze een humanitaire catastrofe noemen. Tussen die tienduizenden mensen zijn er velen  zwaar gewond en zouden dringend  moeten geopereerd worden, terwijl men voorlopig alleen maar hen nabij kan zijn.  Ze zijn wel blij dat ze uit de hel van de terroristen ontsnapt zijn maar zelfs een voorlopige opvang voor deze inmiddels meer dan 80.000 berooide mensen lijkt een onbegonnen werk. Met massa’s slapen ze op de grond. In de hoogste nood wordt evenwel ook edelmoedigheid geboren. Twee kinderen zitten op de grond voor elkaar de kruimeltjes te zoeken uit een leeg zakje chips. Een dokter besluit regelmatig een dag gratis te komen werken. Vrijwilligers komen helpen.

  Zelf reden we zaterdag met enkelen mee naar het ziekenhuis van Deir Atieh, vanwaar we naar de universiteit (die er naast ligt)  gingen om een christelijke vrouw te bezoeken die als secretaresse werkt op de afdeling van de voeding. Ze werkt nog steeds gewoon  door, maar lijdt erg een spierziekte die snel toeneemt. Ze verplaatst zich in een rolstoel. Al is ze zeer moedig en heeft voortdurend een brede glimlach, haar moeder, die voor haar zorgt, heeft het hiermee heel moeilijk. Ze hadden alles voorzien opdat ik bij hen thuis de hl. Eucharistie zou opdragen voor hen in aanwezigheid van nog enkele vrienden.

  We zijn allen diep getroffen door de huidige immense nood in Damascus. We bidden extra voor deze mensen in grote nood en werken alvast om de  beschikbare humanitaire hulp voor hen klaar te maken. Uiteindelijk is iedereen bereid om de komende tijd daar zelf te gaan helpen. Of en hoe dit kan gerealiseerd worden is nog onduidelijk. Onze gemeenschap zal  zorgen voor 25000  mensen. Deze mensen worden in vier groepen verdeeld. Sommigen hebben een betonnen gebouw, anderen tenten, anderen houten barakken, anderen zeilen. Gelukkig is de koude van de winter voorbij. Volgens onze verantwoordelijke is de grootste zorg daarbij de hygiëne. Voor iedere 100 personen moet één persoon aangesteld worden voor de properheid (een massa vuilbakken en  mobiele wc’s…). Er moet dringend stromend water aangelegd worden. Er is al een veldhospitaal en er komen nog een ‘hospitainer’ en ambulances.

  Enkele opdoffers van jewelste

  Chemische wapens zijn nog steeds het centrum van de belangstelling van de  westerse politici en journalisten en het ideale voorwendsel voor een militaire aanval in Syrië. Dat er honderden rapporten zijn over het gebruik van chemische wapens door terroristen, dat er geen enkel bewijs is van betrokkenheid van het Syrische leger, dat hiervoor ook geen enkele zinnige reden is, dat de officiële internationale  instanties ieder onafhankelijk onderzoek tot heden geboycot hebben, dat onafhankelijke deskundigen van sommige chemische aanvallen duidelijk hebben aangetoond dat de westerse mogendheden er achter zitten… het wordt allemaal netjes uit de media geweerd. Het telkens terugkerend argument is: de terroristen hebben niet de mogelijkheden en zijn niet in staat een chemische aanval uit te voeren. Bij de massale gifgasaanval van 23 augustus 2013 werd dit argument ook aangehaald door onze VRT specialist, ”die de gebeurtenissen op de voet volgt”. Volgens hem kunnen de  terroristen (die  inmiddels Syrië voor een groot deel hebben verwoest) alleen maar wat onschuldig “prutsen aan de  keukentafel”! (Ik heb  zijn artikel  ontleed in de berichten van eind september 2013, zoals je kunt lezen in mijn Syrisch dagboek, deel 2, 2013-2014, dat hopelijk heel  binnenkort verschijnt).

  Op 12 en 13 maart 2013 worden door het Syrische leger in Oost-Ghouta twee geheime laboratoria voor chemisch wapens ontdekt bij de terroristen. Zoals vroegere ontdekkingen, gaan ook deze vondsten bijna ongemerkt aan de westerse media voorbij. De Iraanse journaliste Sharmine Narwani gaat echter onmiddellijk ter plaatse kijken en maakt een degelijk en uitgebreid rapport  van wat zij daar allemaal aantreft. Zij is een gegradueerde van Oxford (UK) en Colombia University (VS), moeder van twee zonen en schrijft al jaren in de grote Engelse media over internationale betrekkingen. Ze was een week bij ons. Achteraf liet ze ons een overvloed aan schoolmateriaal bezorgen omdat de kinderen, omwille van de oorlog plots geen  schrijfgerief meer kregen, wat voorheen zo overvloedig gebeurde (“made in China”!). Ze heeft ons ook zelf haar artikel gestuurd: https://www.rt.com/op-ed/421515-ghouta-syria-chemical-weapons/. Al kan zij uiteraard niet vertellen wat hier precies gefabriceerd wordt, ze vindt overduidelijk een laboratorium met een gloednieuwe compressor (VS makelij), boilers en vaten vol chlorine en chemisch materiaal, flessen, buizen alsook gesofistikeerd elektronische toestellen... Het is in elk geval voor oneindig  meer  dan wat gepruts aan de keukentafel. Het voorwendsel van het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger krijgt hierdoor een flinke opdoffer.

  Ook de feiten zelf gooien alle westerse berichten over Oost-Ghouta in de vuilbak. Op 5 dagen tijd werden meer dan 79.000 burgers bevrijd langs Hamouriyah en  Muhayam al-Wafedin terwijl de terroristen de eerder voorziene humanitaire corridors blijven beschieten en met landmijnen voorzien. Washington, London en Parijs zijn volgens de geheime diensten van Rusland en Syrië nog steeds van plan Damascus te bombarderen zoals  Bagdad in 2003 en de Syrische president te vermoorden en het presidentieel paleis te vernietigen. Daarvoor moeten de valse aanklachten dienen omtrent chemische aanvallen en de vergiftiging van Skripal en zijn  dochter. Volgens de Russen hebben de terroristen deze week driemaal getracht daarvoor een chemische aanval uit te voeren en bovendien hebben ze  humanitaire hulp voor de bevolking aangeslagen voor zichzelf. En dan het bezoek van president Bachar al-Assad aan soldaten en burgers in Oost-Ghouta! De spontane explosie van oprechte dankbaarheid en enthousiasme kun je op een bijgevoegde video zien. Heeft iemand de laatste jaren ooit een westers staatshoofd gezien in een uitgestreken plastrons- ceremonie met één tiende van de hartelijkheid die je hier kunt waarnemen? Of denk je dat de mensen ter plaatse zelf niet weten wat het leger en de president voor hen nu betekenen? Onze VRT schrijft hierover als iemand die wel een bocht zou willen nemen maar niet in staat is zijn valse berichten te verloochenen: “Ondanks de vele slachtoffers die er de laatste tijd vielen, wil Assad zo laten zien dat iedereen daar achter de regering staat” (Slachtoffers, door wie heren/dames, leugenaars? Hoe kan men zo enthousiast achter een leider staan als men niet ziet dat hij zijn volk met de inzet van zijn eigen leven beschermt? Hij had al lang zichzelf en zijn familie elders in veiligheid kunnen brengen. Denken jullie echt dat het Syrische volk ook zo onnozel is als jullie?).

  Hoelang zal het westen tegen alle evidentie in  helden en misdadigers met  elkaar kunnen blijven verwisselen?

  Onderscheiding en weerstand

  Iedereen werd wel eens bedrogen. Iemand heeft met gezag ons een verhaal voorgehouden waarvan we achteraf pas inzien dat het leugens zijn. Het is onprettig maar kan elkeen overkomen. Wanneer leugen en bedrog echter een cultuur geworden zijn die bewust in stand gehouden wordt in de openbare opinie, zoals wij nu meemaken, dan is het dringend nodig, werk te maken van een sterke innerlijke houding. Hierdoor kunnen we de juiste onderscheiding verwerven en de kracht om aan de negatieve druk van een algemeen aanvaarde mening te weerstaan. Als we die onderscheiding en weerstand niet hebben, dreigen we als nuttige idioten gebruikt te worden door corrupte leiders met duivelse plannen, terwijl we geroepen zijn om in waarheid en rechtvaardigheid mee te werken aan het geluk en het welzijn van de anderen.

  De buitenlandse berichtgeving in heel de Atlantische pers vertoont al jaren dezelfde  opvallende kenmerken. Alle landen, volken en staatsleiders, die geen slaven willen zijn van de Angelsaksische wereldoverheersing, worden tot in den treure gedemoniseerd. Alle mogelijk kwaad wordt aan hen toegeschreven in een opgezweepte oorlogspropaganda opdat de publieke opinie zou aanvaarden dat een militaire invasie door het westen een noodzaak en een weldaad is. Immers, oorlog voeren is voor de huidige wereldheersers de enige manier die ze kennen om aan buitenlandse politiek te doen. In de “onwillige” landen wordt als het enigszins mogelijk is een “burgeroorlog” uitgelokt of het land wordt vernietigd, een “regeringswissel” afgedwongen en in ieder geval worden zware sancties afgekondigd. Anderzijds worden de misdaden, moorden, verwoestingen van die wereldoverheersing volledig toegedekt. Wie heeft ooit een verslag gekregen van de bombardementen die onze vloot van F 16 ’s gedurende maanden op Libië hebben uitgevoerd? Wanneer heeft Libië België aangevallen om zulke misdaden als antwoord te verdienen? En wat heeft Syrië misdaan opdat VS-Israël-NAVO-Saoedi-Arabië en Qatar hier met hun barbaarse terroristengroepen honderdduizenden onschuldigen komen vermoorden en het land voor decennia ontwrichten? Om dit te rechtvaardigen worden wel massa’s valse rapporten en getuigenissen verspreid, die zouden moeten aantonen dat het allemaal de schuld van het slechte Syrische bestuur zelf is. En dan Rusland en China, die zelf geen enkel land willen aanvallen! Ze willen gewoon zichzelf zijn, hun eigenheid en soevereiniteit ontwikkelen. Het meest onzinnige kwaad wordt telkens weer aan Poetin en Rusland toegeschreven. De enige waarheid in het verhaal van het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 is dat alle inzittenden dood zijn. De zogenaamde rebellen hebben de zwarte dozen gevonden en plechtig aan de onderzoekscommissie overhandigd. Over de inhoud werd nog steeds geen woord gezegd. Als de rebellen[U1]  dit toestel zouden neergehaald hebben, gaan ze dan de  zwarte dozen afgeven? Kiev was verantwoordelijk voor de vlucht, verplichte het toestel om zonder reden van koers te veranderen, lager en boven rebellengebied te vliegen. Alle getuigenissen tegen Kiev werden uitgewist en Oekraïne, de hoofdverdachte, werd de leider van het onderzoeksteam terwijl het onafhankelijke Maleisië, eigenaar van het toestel niet mocht meedoen. Pas na een half jaar, toen strenge spelregels waren opgesteld, mocht Maleisië bij het onderzoeksteam komen. En de Nederlanders, die zichzelf graag de eigenschap toekennen van “recht voor de raap” te zijn, spelen de huichelarij gewillig mee. Als Poetin maar kan beklad worden, heeft het groot aantal Nederlandse doden geen belang meer. Toen Alexander Litvinendo (Londen, 2006) vergiftigd werd, zeiden zijn vader en broer dat Rusland of Poetin daar niets mee te maken hadden en kapitein Barril toonde aan dat hij vergiftigd werd door speciale diensten van de VS en het VK. De hele Atlantische pers schreef echter dat Poetin zelf hiervoor opdracht gegeven had. Op 4 maart 2018 worden Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd in Salisbury (VK). Zonder enig onderzoek kraaien alle wereldleiders onmiddellijk uit dat Poetin de schuldige is “omdat hij Alexander Litvinendo vergiftigd heeft”! Ook de 27  Europese leiders zijn plots eensgezind over de schuld van Rusland en zo worden bedrog, leugen en manipulatie met onderlinge afspraak en ongemerkt de hoofdbestanddelen van de westerse buitenlandse politiek. De vergiftiging gebeurde met een soort polonium, Novitchock. Londen weet er alles van, maar weigert ieder onafhankelijk onderzoek als niet eerst verwezen wordt naar Rusland als hoofdverdachte. En het is vlak voor de Russische presidentsverkiezingen! Inmiddels is Vladimir Poetin verkozen met de geweldige score van  meer  dan 76% van de  stemmen en een opkomst van 68 %, veel meer dan de vorige keer. De potsierlijke en belachelijke beschuldigingen van de Engelse eerste minister Theresa May aan het adres van Poetin hebben deze laatste er toe geïnspireerd om in een open brief haar te bedanken, omdat hij zonder haar dwaas gekakel vlak voor de verkiezingen zulk een grote overwinning nooit zou gehaald hebben. Het Duitse parlementslid dr. Robby Schlund heeft samen met 1500 andere buitenlandse waarnemers deze verkiezingen gevolgd en geen noemenswaardige onregelmatigheden vastgesteld. Hij verklaarde dat deze verkiezingen transparant waren, zeer goed georganiseerd en in een bijzonder goede sfeer verliepen. Geen enkele van de westerse politieke kopstukken heeft een felicitatie over de lippen gekregen. Ze hopen nog een rapport te kunnen fabriceren waarmee ze kunnen zeggen dat de verkiezingsuitslag vervalst is. Als men Rusland verwijt dat het een  autoritair systeem heeft, mag men niet vergeten dat het land zo groot is als  de VS en China samen met een zeer grote verscheidenheid van etnische en culturele volken, waarvoor een stevig gezag nodig is om allen samen te houden. Tenslotte is de haatcampagne van het westen tegen Rusland slecht voor iedereen.

  Het doel van dit onophoudelijke valse spel van leugen,  bedrog, diaboliseren enerzijds en het toedekken van de gruwelijkste westerse misdaden anderzijds is uiteindelijk haat zaaien in dienst van een oorlogspropaganda om tenslotte ook zoveel mogelijk oorlog te kunnen voeren tegen die landen die geen slaaf van het westen willen zijn. De uitgaven voor gevechtsvliegtuigen, wapens en vernietigingstuig moeten steeds hoger. Oorlogen brengen op en maken de club van wapenbazen, bankiers, oliebaronnen nog rijker en machtiger. Met oorlog gaan immers de olieprijzen naar boven.

  Het wordt tijd dat de volken opstaan tegen hun oorlogszuchtige leiders, die met  bedriegerij de burgers trachten te misleiden. Laten we de oorlogspropaganda, de haat en het geweld van onze media en politici afwijzen. Laten we  de militaire provocaties van de NAVO (al een kwart eeuw over tijd!) ontmaskeren en de misdaden erkennen die begaan werden in dienst van een zogenaamde “Nieuwe Wereldorde”, een éénzijdige wereldoverheersing of een misleidende westerse “democratie en vrijheid”. Laten we oproepen tot samenwerking op grond van gelijkheid en respect voor de eigenheid en de soevereiniteit van andere staten en volken. “Heer Jezus, Gij zijt onze Vrede, geef ons uw Geest van Waarheid en Liefde”.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht weer rijkelijk geïllustreerd: 5 video’s met emotionele beelden van mensen die bevrijd werden uit Oost-Ghouta, emoties van dankbaarheid om hun bevrijding door het leger, getuigenissen van  hun hel onder de  terroristen en angst om hun geliefden die daar nu nog zijn; Astana – gesprekken;  3 video’s over Abdelhakim Belhadj; Waarom VS en Saoedi-Arabië de president weg willen; de pijplijn politiek; nog 2 video’s over de valse beschuldigingen aan Syrië omtrent chemische wapens: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-67/

  vIndrukwekkend getuigenis van Syrische christen die naar Europa vluchtte en omdat hij geen radicale moslim is nog minder vrijheid ervaart. Hij is teruggekeerd en blij dat hij weer in Damascus kan werken: http://www.golfbrekers.be/syrische-vluchteling-vlucht-naar-syrie/ 

  vFoto toont hoe “gematigd” de vrouwen van de  “gematigde” rebellen zijn: http://www.golfbrekers.be/de-gematigde-rebellenvrouwen-vertoeven-niet-meer-aan-de-haard/

  vVijf video’s die aantonen hoe de VS alles  voorbereiden om een chemische aanval te laten uitvoeren en dat als voorwendsel te gebruiken voor een aanval op Syrië. Afsluitende video  van  Joshua Landis  die getuigt dat de VS beslist hebben Syrië zwak, verdeeld en arm te houden: http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie-3/

  vDrie” foto’s en 7 video’s: 2 video’s over het bezoek van Assad aan Oost Ghouta, soldaten ontmoeten voor het eerst sinds jaren hun familie, 3 video’s van burgers die het geweld van de terroristen ontvluchten, toespraak en aanklacht van Bachar al-Ja’afari: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-bitterzoete-beelden-van-hoop-op-vrede/

  vNog meer dwaze Russia-fobie:  http://www.golfbrekers.be/rusland-bashing-qui-bono/

  v14 video’s over Afrin: woede van de Koerden omdat ze verraden zijn door VS, 5 foto’s over Turkse gruweldaden, 8 video’s over de nieuwe vluchtelingenstroom en de  ellende hiermee verbonden, 5 video’s over de redding van IS kopstukken door Amerikaanse helikopters:  http://www.golfbrekers.be/wie-heeft-er-vijanden-nodig-als-je-zulke-vrienden-hebt/

  vFoto’s en 6 video’s: 3 video’s over laffe aanslagen door terroristen vanuit Oost-Ghouta op een markt in Damascus, juist  wanneer Moederdag gevierd wordt met meer dan 40 doden!; Deir Ezzor; 2  video’s over aanslagen met chemische wapens,  de Witte  Helmen en de illegale militaire activiteiten van de  VS: http://www.golfbrekers.be/syrische-realiteit/

  vTwee video’s met een getuigenis van de Canadees Mark Taliano, die de b berichten van de westerse media over Syrië zonder meer crimineel noemt Hij schreef een boek Stemmen uit Syrië en geeft de soldaten die gedood werden in de  strijd om de bescherming van het volk en het land een naam: http://www.golfbrekers.be/boodschap-aan-de-poco-media/

  vFoto van zware machine waarmee tunnels worden gegraven (wat “gepruts aan de keukentafel”?); video van bevrijding van 1.500 burgers uit Harasta; video van deal met terroristen die met familie naar Idlib mogen vertrekken: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-een-stapje-dichter-bij-de-wapenrust/

  vNog 10 video’s over de laatste ontwikkelingen; bevrijding van Harasta, uitwisseling van gevangenen; terroristen trekken naar Idlib; VS en Ahrar al-Sham; objectief bericht van Duitse staatszender; gekleurd Amerikaans bericht: aanslagen van terroristen: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-een-stapje-dichter-bij-wapenrust-2/

  vDe brutaliteit van Erdogan tegen Syrië in Afrin: http://www.golfbrekers.be/enerzijds-anderzijds/

  vConferentie door dr. Luc Kiebooms: Gezin, mensenrechten en eeuwig leven, deel 2, zaterdag 24 maart 2018, de Merodelei 14, 2600 Antwerpen, begint om 14.30 u met rozenhoedje.

   

   

   [U1]

  27-03-2018 om 09:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Honderd rijkste Belgen parkeren 48 miljard in Luxemburg
  Honderd rijkste Belgen parkeren 48 miljard in Luxemburg

  © REUTERS

  De postbusvennootschappen bestaan alleen op papier en gebruiken een Luxemburgs adres waar nog tientallen tot duizenden andere postbusvennootschappen gehuisvest zijn. Ze betalen er meestal elk jaar slechts een minimumbelasting van 4815 euro. Plaatselijke advieskantoren regelen alle verplichtingen.

  Van de vijftig rijkste zakenfamilies in ons land blijken acht op de tien financiële en fiscale constructies in Luxemburg te hebben. Meer dan de helft van de families (56 procent) gebruikt daarvoor enkel een postbusvennootschap. Van de honderd rijkste families zijn nog altijd zes op de tien in Luxemburg aanwezig. Vier op de tien hebben er weinig meer dan een postbusadres, terwijl in totaal meer dan 48 miljard euro eigen vermogen in die postbusvennootschappen zit.

  (Knack)

  27-03-2018 om 09:18 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het vertrouwen ligt aan diggelen'

  In De Standaard schrijft hoofdredacteur Karel Verhoeven: 'Het vertrouwen ligt aan diggelen'. Hij heeft gelijk.

  Wanneer de minister herhaaldelijk in het parlement laat uitschijnen dat er geen studies zijn en wanneer de voorzitster van de kamercommissie voor defensie jaren liegt over de leeftijd van de F16's, dan kan er onmogelijk in het parlement en bij de bevolking nog vertrouwen gesteld worden in die bewindslieden.

  Wanneer het waar is dat Vandeput niets wist, wat hij beweert, van het gekonkel van topmilitairen, dan is er een enorme aanslag gepleegd op het functioneren van onze democratie. De legertop doet aan politiek; de minister, de regering, het parlement worden genegeerd, buitenspel gezet.

  De politici die dergelijke feiten relativeren, of ze nu minister of partijvoorzitter zijn, hebben klaarblijkelijk geen besef van wat tot de essentie van onze democratie behoort. Het is bovendien uitermate schandalig dat zij de jacht openen op de klokkenluider in plaats van hun eigen functioneren te onderzoeken.

  26-03-2018 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Waardering voor het christelijk gedachtegoed'

  Jan De Volder, historicus en filoloog, vroeger actief in Tertio en Sant' Egidio, kandidaat op de CD&V-lijst Antwerpen:

  'Ik ben een overtuigd christen, een katholiek. Ik geloof niet in het neutrale idee dat we de godsdienst moeten wegmoffelen. In een tijdsgewricht met veel aandacht voor identiteit lijkt het me beter om de schaamte over ons christen-zijn af te leggen. Steeds meer jongeren waarderen ook die fierheid. We moeten waardering opbrengen voor de realisaties van het christelijke gedachtegoed: onderwijs, gezondheidszorg, sociale bescherming.'

  26-03-2018 om 09:15 geschreven door Gust Adriaensen


  24-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Knack: 'Minister Vandeput heeft gelogen'

  In juni 2016 verklaart Vandeput in het parlement dat er geen studies bestaan die wijzen op een mogelijk verlengde inzetbaarheid van de Belgische F-16's. Dat klopt niet: zo'n studie bestond wel degelijk, maar was door de regering opzij geschoven en belandde dus nooit in het parlement.

  Op 29 juni 2016 voelt SP.A-Kamerlid Dirk Van Der Maelen niet voor het eerst minister Steven Vandeput (N-VA) in het parlement aan de tand over studies die erop moeten wijzen dat de Belgische F-16's langer inzetbaar zouden zijn dan oorspronkelijk voorzien. Volgens Van der Maelen bestaan die studies wel degelijk, ook al krijgt hij daarover geen bevestiging van de minister. Uiteindelijk concludeert Van der Maelen: 'U wekt de indruk, mijnheer de minister, dat er geen studies bestaan.' Waarop Vandeput: 'Van dit type F-16? Neen.'

  (Knack)

  24-03-2018 om 10:08 geschreven door Gust Adriaensen


  22-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Crisis van onze democratie

  Het F16-gesjoemel heeft een veel grotere impact dan alleen maar het mogelijk nutteloos uitgeven van miljarden belastinggeld. Het raakt aan de essentie van onze democratie.

  Ofwel wist de defensieminister echt van niets, en dan gaat het om een samenzwering van hoge officieren die de minister en de regering buitenspel willen zetten. In dit geval moeten de minister en de regering onverwijld ingrijpen en die generaals en kolonels stante pede de laan uitsturen, want anders hebben we te maken met een ongeziene crisis van de democratie in ons land: defensie manipuleert het politieke systeem.

  Ofwel waren Vandeput of zijn onmiddellijke entourage wel op de hoogte en dan liegen ze al een hele tijd het parlement en de bevolking voor. In dat geval vereisen onze democratie en deontologie dat de minister stante pede zijn ontslag aanbiedt of tot ontslag gedwongen wordt, ook al houdt een zich almachtig wanende partijvoorzitter, die op een stompzinnige en kwaadaardige manier de klokkenluiders in het vizier neemt, de minister de handen boven het hoofd.

  Gebeurt een en ander niet, dan zitten we met een diepe democratische crisis.

  22-03-2018 om 20:03 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Defensieschandaal

  Als er in ons land nog zoiets bestaat als 'ministeriële deontologie', dan biedt minister Vandeput zijn ontslag aan. Maar we weten sinds het conflict Michel-Francken van enkele weken geleden, dat 'deontologie' niet het sterkste kenmerk is van bepaalde ministers, staatssecretarissen en partijen. Hoe dan ook, Vandeput kan niet meer functioneren als minister van defensie.

  De ernst en de draagwijdte van dit defensieschandaal kunnen moeilijk onderschat worden. In een miljardenzaak weet de bevoegde minister naar eigen zeggen -maar daarover groeien de twijfels-, niks over cruciale onderzoeken en rapporten. Topmensen van defensie manipuleren en konkelfoezen naar hartenlust, spelen rapporten die van essentieel belang zijn voor de besteding van miljarden belastinggeld, niet door aan de minister, die dus van toeten of blazen weet.

  John Crombez, voorzitter van SPA, zegt daarover terecht dat dit schandaal een echt gevaar betekent voor onze democratie: defensie zet de politiek buitenspel.

  21-03-2018 om 10:35 geschreven door Gust Adriaensen


  19-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Wever danst op twee benen

  Het verbaast me dat de uitspraak van De Wever over het verschil tussen joden en moslims zo weinig commentaar uitlokt.

  Wat zei hij: 'Ik heb nog geen orthodoxe jood gezien die een loketfunctie in Antwerpen wil. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen.’

  Ik heb zelden zo'n polariserende, autoritaire en anti-Verlichtingsuitspraak gehoord.

  Want wat zegt de Antwerpse burgemeester in feite tegen de moslims (en andere minderheden die (terecht) hun plek opeisen in de publieke ruimte); 'Sluit je op in je eigen religieus-cultureel ghetto. Heb geen ambitie naar een openbare functie. Wis je identiteit volledig uit als je dat toch wil. Loop als een soort van geesten door de stad die niemand lastigvallen en met wie wij, de identiteitsbewuste Vlaamse autochtonen, ook geen contact zoeken. Geen contact, geen kans op spanningen.'

  Voila. Dat is het geborneerd, agressief, navelstaarderig conservatisme ten top gedreven. De Wever heeft het graag over de Verlichting, waarop 'onze' normen en waarden gebaseerd zouden zijn. Vergeet het. Het conservatisme gecombineerd met het nationalisme is een aanfluiting van de Verlichtingsidealen. 

  Zoals in eerder commentaren al is aangetoond, is het het conservatisme à la De Wever (en zijn leermeesters Dalrymple, Burton) erom te doen enkele fundamentele peilers van de Verlichting onderuit te halen. Zijn stellingname dat minderheden hun plek niet mogen opeisen in de publieke ruimte om spanningen te vermijden, is een serieuze sloopactie.

  19-03-2018 om 10:05 geschreven door Gust Adriaensen


  18-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Overschotten wegen'

  John Crombez, voorzitter SPA:

  'Hoeveel mensen hebben 45 jaar gewerkt, maar kunnen zich geen rusthuis veroorloven? En in die rusthuizen krijgt 40 procent van de bewoners antidepressiva omdat er te weinig personeel is om zich echt om hen te bekommeren. In commerciële rusthuizen wegen zede overschotten om de porties te verkleinen, dat noemen ze rentabiliteit. Ondertussen wordt er in de sociale zekerheid voor 3 miljard euro bespaard.'

  18-03-2018 om 07:19 geschreven door Gust Adriaensen


  17-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons zo geroemde onderwijs

  Klaarblijkelijk verbinden nogal wat ouders de 'kwaliteit' van een school met 'wit' en 'sociale en culturele status' van de schoolbevolking.

  En er zijn heel wat scholen, niet in het minst in het katholieke net, die de genoemde kenmerken ook uitspelen als propagandamiddel om vooral leerlingen uit de middenklasse aan te trekken: liefst geen te grote mix want die haalt het onderwijsniveau naar beneden.

  De sociale en culturele segregatie die vroeger in landelijke gebieden bestond (en bestaat) tussen de katholieke colleges en lycea enerzijds en de 'staatsscholen' anderzijds, zet zich nu sterker en sterker door in (klein)stedelijk gebied. Met dien verstande dat bij de sociale herkomst van leerlingen, ook raciale en religieuze elementen een grote rol zijn gaan spelen.

  Ouders, onderwijsinstanties en politici werken die stuitende segregatie in de hand. Vaak zullen ze wel orakelen dat alle jonge mensen gelijkwaardig zijn, maar ondertussen gaat hun voorkeur naar scholen naar 'ons beeld en gelijkenis'.

  17-03-2018 om 15:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Willy Thijs stelt tentoon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van 14 tot 29 april stelt Willy Thijs zijn werk tentoon in 'Hofke van Chantraine', Kerkstraat 46, Oud-Turnhout.

  'Het werk van een behoedzame escapist. Uitmondend in verbeelde wijdheid.'

  17-03-2018 om 11:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/11

  Vrijdag 16 maart 2018

  Flitsen

  Dank zij een grote groep vrijwilligers naast  vele betaalde krachten (‘n 600-tal!) kan het klooster Mar Yakub vrij vlug meehelpen aan het verlichten van het leed van het Syrische volk over zowat heel het land. En zo werd deze week een lading humanitaire hulp klaar gemaakt voor Ghouta. We hebben o.m. met een 12-tal personen een lange voormiddag gewerkt om ‘shampoo’ van uit een enorme bidon (500 l) in (precies 993) kleine flessen te gieten en de bidon was nog niet half leeg. Het was een groot werk. Wegens het glibberige goedje moesten die flessen in zuiver water proper gemaakt worden om ze goed te kunnen sluiten. Een vrachtwagen komt  alles ophalen en ter plaatse brengen. Op het terrein is er altijd veel werk o.m. water geven. Nu worden echter ook de bomen gesnoeid. Verder is er een groot stuk dat met een bulldozer werd geëffend en dat nu wordt klaar gemaakt om bezaaid te worden.

  Met het vorderen in de vasten worden ook de gebeden steeds intenser en langer, totdat we in de Goede Week bijna dag en nacht in gebed doorbrengen. Ik zal daarom vooraf nog eens aankondigen dat ik in de  Goede Week, op Goede Vrijdag geen bericht zal sturen. Het nieuws van het sterven van Jezus op het Kruis overtreft ver alle mogelijke andere berichten. Vandaag, deze vrijdag, werd in de byzantijnse liturgie voor de laatste keer de akathisthymne gezongen. We hebben het extra plechtig willen doen samen met de parochianen van Qâra in hun St. Michael kerk. De kerk was vol gelovigen die uit volle borst bijna twee uur lang hebben gezongen.

  De westerse waanzin: het  lijden van Syrië en van de wereld

  Op 15 maart 2011, gisteren 7 jaar geleden,  protesteerden enkele tientallen mensen in Damascus tegen de  regering en tegen de president. Zij stelden hun actie voor als “een revolutie voor een Syrië zonder tyrannie”. Het was het begin van de “Arabische lente”, de oorlog tegen Syrië. Met eigen ogen hebben we  gezien hoe het op gelijkaardige wijze  in  Qâra  begon, toen we “per toeval” langs zulk een groepje heftig protesterende mensen (allemaal buitenlanders) liepen voor de grote moskee op een vrijdagavond. De Atlantische pers stond meteen bol van   geïllustreerde verhalen over een verschrikkelijk “regime” en een gruwelijke dictator tegenover de “vreedzame betogingen van ongewapende burgers”. De geheime diensten van de grote westerse mogendheden zorgden ondertussen voor de nodig doodseskaders die steeds meer mensen vermoordden, vooral soldaten en veiligheidsmensen en ook steeds meer spectaculaire aanslagen pleegden in heel het land. De wereldleiders wilden een groot Midden Oosten, waarvan de soevereiniteit van de landen door een van buiten af aangewakkerde burgeroorlog zou vernietigd worden. Irak was al verwoest en Libië zou vlug op dezelfde wijze, totaal ontwricht, in de “Arabische lente” worden opgenomen. De “slachter van Bagdad”, Abdel Hakim Belhadj, werd ook “de slachter van Tripoli”. Op 26 november 2011 hebben NAVO vliegtuigen hem met een bataljon van 700 Libische strijders en een massa Libische wapens overgevlogen naar het Turkse Eskandarun, aan de Syrische noordgrens, om Damascus aan zijn erelijst toe te voegen. Zo ver kwam het echter niet. Hij werd uiteindelijk aangesteld tot gouverneur van Tripoli! Het goud, de olie en de wapens van Kadhaffi waren in veiligheid gebracht. Nu moesten de gas, de olie en de Amerikaanse pijplijn van Syrië nog volgen. Ondanks gruwelijke moorden, verwoestingen en aanslagen bleef Syrië echter stand houden. Syrië wil geen fanatiek islamitisch bestuur of een sharia om dan de speelbal te zijn van de VS-Israël-NAVO-golfstaten. Syriërs willen in harmonie leven als één familie, samen met alle verschillende etnische en geloofsgroepen, zoals wij het hier iedere dag kunnen ervaren en zoals elke objectieve waarnemer het in heel het land onder de bevrijde bevolking kan meemaken.

  Het verdere verloop hebben we al herhaaldelijk vanuit verschillende standpunten beschreven. Een militaire invasie met een rechtstreekse vernietiging van Syrië lukte niet. Daarop zijn nog vele andere pogingen gevolgd met  tienduizenden  terroristen en herhaalde pogingen tot een staatsgreep. Ook dat is tot heden niet gelukt maar de wereldheersers blijven onvermoeibaar met nieuwe middelen hun doel nastreven. De wapenbazen steken graag een handje toe. Voor hen speelt het geen rol wie tegen wie vecht, als er maar gevochten wordt. Volgens Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) steken de VS met kop en nek uit boven alle andere landen als grootste wapenleverancier (bijna het dubbele van Rusland) en is het Midden Oosten de voornaamste “begunstigde”. En zo belanden we bij het Amerikaanse plan B. Oost-Ghouta, dat sinds 2012  stevig in handen is van een paar tienduizenden terroristen. Ghouta moest de uitvalsbasis worden om Damascus te laten doodbloeden en uiteindelijk in te nemen. Alles zat goed. De terroristen hadden de bevolking helemaal onder de knie. Met een Amerikaanse militaire basis zou de val van Damascus bezegeld kunnen worden. Het Syrische leger, geholpen door zijn  bondgenoten, begon echter aan de echte bevrijding. Toen barstte de woede tegen Syrië in de Atlantische pers pas voor goed los. De “Witte [Sc]Helmen “ en “het Syrisch observatorium voor de mensenrechten” zorgden voor de nodige beelden: het leger wurgt zijn eigen volk, bestookt het met chemische wapens, steelt de humanitaire hulp, laat het volk uithongeren, bombardeert eigen ziekenhuizen… De internationale gemeenschap riep luid om een staakt het vuren (om zijn terroristen te  beschermen) en om een strenge veroordeling van Syrië met een militaire inval… In bijgevoegde informatie zie je dat de werkelijkheid precies omgekeerd is. Fayssal Mikdad, Syrisch minister van buitenlandse zaken zei zaterdag in een persconferentie dat de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapens) nog steeds de overvloedige informatie, die hen verstrekt wordt over het  gebruik van chemische wapens door de terroristen, blijft weigeren. Ondertussen worden grote hoeveelheden wapens van Amerikaanse en Franse makelij, bestemd voor de terroristen in Ghouta onderschept. Het leger wordt hierbij geholpen door de bevolking, waardoor we verwachten dat er in de nabije toekomst nog meer aan het licht zal komen.  Verder ontmantelde het leger in Aftris (op 12 maart) en in Chifounya (op 13 maart) twee geheime fabrieken voor chemische wapens. Husam Taleb, een voormalige volgeling van Zahran Alloush, stichter van de terroristengroep Jaysh al-Islam, heeft inmiddels meer onthuld over de werking van deze groep, de steun en het geld dat ze van westerse mogendheden krijgen, de Witte Helmen die hij gewoon een “terroristengroep” noemt en de chemische aanvallen die sinds 2013 gepleegd worden om Syrië hiervan valselijk te beschuldigen. En de mensen zelf blijven in Oost-Ghouta protesteren tegen de terroristen en de westerse mogendheden die hen steunen en zij smeken het Syrische leger om hen te komen bevrijden.  Onze media gaan echter gewoon verder met hun valse beschuldigingen. Het blijft de obsessie van het westen, aangemoedigd door een corrupte elite van wereldheersers: Syrië moet militair vernietigd worden want het is de schuld van alles. Om dit te bereiken worden ook de internationale organisaties misbruikt. Bachar al Ja’afari, Syrisch permanent vertegenwoordiger bij de VN vatte de houding van het westen helder samen met een spreekwoord van Najib Mahfouz: “Het zijn leugenaars. En ze weten dat ze leugenaars zijn. En zij weten dat wij weten dat zij leugenaars zijn. En toch blijven ze luidop[U1]  liegen.”

  Leugen en bedrog blijven overal heersen. We worden er soms moedeloos van omdat ze zulke verwoestende gevolgen hebben, zoals we dagelijks in Syrië ervaren. En er zit een grotere, wereldwijde strategie achter: de Angelsaksische wereldoverheersing, de zogenaamde nieuwe wereldorde, die nu bedreigd wordt. Er zijn steeds meer landen die geen slaaf willen zijn maar gewoon hun zelfstandigheid willen behouden. Er zijn steeds meer landen die op voet van gelijkheid willen samenwerken, met respect voor elkaars eigenheid en soevereiniteit. Hiertegen willen de landen van de oude, koloniale wereldoverheersing onder leiding van de VS-Israël zich met alle middelen verzetten. Zolang zij het herstel van hun macht over heel de planeet blijven nastreven, zal de UNO met zijn hoogste internationale organisaties uiteindelijk een poppenspel blijven en onmachtig zijn naar waarheid en recht, de soevereiniteit van landen en de werkelijke rechten van de mens te doen naleven. Hun grootste misdaden die tegen  het  mooie charter van de UNO ingaan kunnen de  wereldmachten zonder moeite zelf toedekken. En er is geen enkele mogelijkheid om deze tegen te houden of te bestraffen.  Een grondige verandering aan de top is dringend nodig.

  En dit nog

  De informatie en video’s die ik toegestuurd krijg  zijn zo omvangrijk en boeiend dat ik stilaan zelf niet veel meer hierover hoef te schrijven. Heel hartelijk dank!

  vOns vorig bericht rijkelijk geïllustreerd:toespraakvan Poetin, 3 video’s over situatie in Damascus o.a. een toelichting door Franse journalist J.P. Duthion, 8 video’s over Oost-Ghouta met o.a. de blijvende provocatie met chemische wapens, getuigenis van Duits parlementslid Christian Blex in naam van de  Duitse delegatie, met o.a. een oproep aan Duitse en Europese politici om zelf  hier te komen kijken om de leugens te ontmaskeren:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-66/

  vNog een oprecht, eenvoudig maar kostbaar getuigenis over de waarheid in Syrië: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/01/bisschop-bony---diep-geraakt-door-wat-ik-in-syrie-zag-/

  vSeksuele uitbuiting van vrouwen zelfs vanwege VN-hulpverleners: http://www.golfbrekers.be/als-redders-belagers-worden/

  v8 video’s die nogmaals aantonen wat ieder  met een beetje kritische zin en een geweten al jaren wist: aanklachten tegen Syrië omtrent chemische wapens zijn vals en ook heel irrationeel. Ze dienen  als valse vlag om Syrië verder te vernietigen. Sarin gas werd nogmaals gevonden bij de terroristen: http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie/

  vNog 13 video’s hierover:  http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie-2/

  vHeel langzaam en heel voorzichtig begint zelfs bij ons iets van de waarheid door te dringen (hoe hebben ze het toch aangedurfd dit te publiceren?): http://www.knack.be/nieuws/wereld/syrisch-leger-ontdekt-chemisch-lab-in-oost-ghouta/article-normal-975759.html

  vNog twaalf video’sover de mensen die door het leger gered werden in Ghouta, een Franse journalist, Asma al-Assad, de first lady over ontwikkeling, leven in Lattakia en Aleppo: http://www.golfbrekers.be/ondanks-alles-leeft-de-hoop-in-syrie/

  vNog eens een hoogtepunt van huichelarij vanwege de VS: http://www.golfbrekers.be/met-de-vsa-over-vrede-in-syrie-praten/

  vTerwijl onze pers er op los blijft liegen, krijgen we het goede nieuws van de  Chinezen die uitleggen hoe het Syrische leger vorige zaterdag 60 mensen veilig kon evacueren terwijl ze meer dan de helft van het gebied al bevrijd hebben (Later vertelden sommigen horrorverhalen van hun leven onder deze terroristen): http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/11/c_137030108.htm#0-fbook-1-21167-b182d7286068ff4101843e17368e4b10

  vVoor wie tijd en geduld heeft hier nog veel meer goede berichten:  https://www.facebook.com/Modernes.Syrien.Assad/?hc_ref=ARS9gG3W7a2nyCDseEp-HrbvR9fZ1j_YRyv6Pf7a2h1ZX4F1cT1tt2xJfsFVi7aK7DE&pnref=story http://www.syrianews.cc/youtube-channel-deleted/; https://www.facebook.com/groups/249464532256452/281065455763026/    

  vDe Duitse journalist Karin Leukefeld vertelt over de situatie in Syrië

  Deel1: www.youtube.com/watch?v=8SfbhXnJbpE 

  Deel 2: www.youtube.com/watch?v=t1CxwrfEh9Y

  P. Daniel

   

   

   [U1]

  17-03-2018 om 10:12 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doornaert en racisme

  In een commentaar bij het misbruikschandaal in de Engelse stad Telford, gaat barones Mia Doornaert wel sterk uit de bocht.

  Het is goed dat Doornaert elke vorm van misbruik krachtig veroordeelt. Maar terwijl zij terecht stelt dat 'de witte man niet bestaat', suggereert ze wel in sterke mate dat 'de Pakistaanse of de moslimman wel bestaat', en dat is dan een verkrachter, een crimineel. Zo bezondigt ze zichzelf aan ' een nieuw racisme om mensen te beoordelen op hun huidskleur'.

  Overigens heeft Doornaert klaarblijkelijk niet de moeite gedaan om via mediaonderzoek uit te vlooien of het misbruik 'in overgrote mate gepleegd werd en wordt door mannen uit Pakistaanse wijken', zoals zij schrijft. Die bewering wordt alleszins tegengesproken door de politiecommissaris van die streek: 'Er is ook geen sprake van een oververtegenwoordiging door leden van de Aziatische gemeenschap in Telford, waar in het verleden zeven Pakistaanse bendeleden zijn vervolgd voor kindermisbruik.' De commissaris zegt dat de achtergrond van de daders vergelijkbaar is met een dwarsdoorsnede van de samenleving. 'Dus er is niet een groep die oververtegenwoordigd is.'

  Doornaert voert helemaal geen bewijzen aan voor haar bewering dat de politie niet is opgetreden en dat de reden van die beweerde criminele laksheid te vinden zou zijn in schrik voor het verwijt van islamofobie.

  Wat Doornaert schrijft en de manier waarop, appelleren aan het 'buikgevoel' van nogal wat 'witten',ook bij ons, die graag,s oms met een (verborgen) politieke agenda,c riminaliteit verbinden met een bepaald ras of een bepaalde religie.

  Misdadigheid moet aangepakt en bestraft worden,v an welke kleur, godsdienst, sociale status, wijk, politieke groepering, enz. ,de criminelen ook zijn.

  Wat Doornaert hier doet is op een m.i. brutale en op zijn minst ongenuanceerde manier, de misdaden in Telford racistisch framen en de politie beschuldigen van lafheid/bevooroordeeldheid, zonder daarvoor bewijzen te leveren.

  15-03-2018 om 22:25 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ArtificiŽle intelligentie

  In zijn laatste levensfase bepleitte Stephen Hawking de noodzaak aan een internationaal ethisch en juridisch kader voor de ontwikkeling en toepassing van artificiële intelligentie.

  15-03-2018 om 08:35 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurkundige Stephen Hawking (76) overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De beroemde Britse natuurkundige Stephen Hawking is overleden.

  14-03-2018 om 07:14 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Crem fileert zijn eigen partij

  In 'Doorbraak' haalt staatssecretaris De Crem zijn eigen partij flink over de hekel.

  Deze 'analyse' van De Crem is voor nogal wat forumdeelnemers de uitgelezen kans om CD&V er extra van langs te geven. Zo noemt iemand de CD&V-top een 'stel apparatjsiks', dat de 'voeling met de werkelijkheid is verloren geraakt in een navelstaarderig humanisme'.

  Als je (bepaalde) woorden gebruikt, is het altijd goed even na te denken over de inhoud ervan. Neem nu dat historisch zwaar beladen woord 'apparatsjiks'. Zijn er voldoende argumenten te vinden om bv. de CD&V-top 'een stel apparatsjiks' te noemen? En als je dat toch doet, moet je dan niet zo eerlijk zijn om eens af te toetsen of de toppers van andere partijen misschien ook in aanmerking komen voor dat etiket.

  'Humanisme', zoals de meeste mensen wel weten, een wereldbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid,de vrijheid en de waarde der persoonlijkheid wil hooghouden, 'navelstaarderig' noemen is voorwaar een bijzonder moeilijke oefening en het zo voorstellen dat 'humanisme' de voeling met de werkelijkheid verbreekt, m.a.w.je kan geen humanist zijn als je met je beide politieke voeten in de werkelijkheid staat, doet veronderstellen dat er in partijen die nog wel 'voeling met de werkelijkheid' hebben, weinig plaats is voor humanistische waarden. En zeker niet voor christelijke.

  12-03-2018 om 21:47 geschreven door Gust Adriaensen


  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twaalf populairste tweets van paus Franciscus

  Druk op onderstaande link voor de twaalf populairste tweets van paus Franciscus.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/dgsjSzt9Xb4   

  11-03-2018 om 20:12 geschreven door Gust Adriaensen


  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/10

  Vrijdag 9 maart 2018

  Flitsen

  De vrijwilligers van S.O.S. zijn na hun werken aan de  Krak des Chevaliers weer terug, 2 jongens  en 2 meisjes. Een van de meisjes is zelfs een Syrische. Ook kregen we weer drie chauffeurs van ambulances, 2 uit Aleppo en een uit Afrin. Er is een Koerd bij, een vader van tien kinderen. We trachten hen goed te verzorgen en het zijn ook aangename kerels. Van de bezoekers moeten we vooral drie sjeiks met hun gevolg uit Tartoes vermelden. De sjeiks droegen een witte tulband, wat er op wijst dat het sjiieten zijn (de zwarte band wijst op de afstamming van Mohamed). Zij wilden een uitgebreide kennismaking omdat ze vernomen hadden dat hier een huis was “waar God aanbeden wordt” en waar gebeden wordt voor het land. In de kerk baden we het Onze Vader voor hen en een van de sjeiks bad (gekeerd naar Mekka. Kerken zijn georiënteerd, moskeeën ge-mekka-niseerd!)  daarna uitvoerig voor ons. Twee sjeiks wilden een indrukwekkende afscheidsrede houden: in islam en christendom aanbidden wij God die vrede en liefde is, waar geweld en haat is, daar is niet de echte islam, wij leven in onderlinge vrede met elkaar. Al kunnen we niet mee gaan met de gelijkheid van de godsdiensten, hun toespraak maakt nogmaals duidelijk hoe het Syrische volk een harmonieuze samenleving is en wil blijven. Pogingen van buitenlandse mogendheden om dit land te breken door een zogenaamde “burgeroorlog” uit te lokken, worden door het volk krachtdadig afgewezen.

  Aangenaam  bezoek kregen we eveneens van een groep die zich inzet voor het behoud van het Syrisch patrimonium: Syrian Exploration and Documentation Society  Eerst kwamen er acht op verkenning en daarna kwam deze vrijdag de hele groep van 200 personen, vooral (zeer) jonge mensen. In afzonderlijke groepen werden ze rondgeleid. Het deed me denken aan de vroegere open-deur-dagen in onze abdijen. Er moest vooraf nog wel gewerkt worden. Deze nacht hebben we namelijk weer een zware storm gehad die alles wat niet vast zit doet rondvliegen: dozen, potten, flessen, plastiek, dakpannen… Het is dan overal behoorlijk vuil. ’s Morgens was het plots weer rustig. Na de rondleiding zaten of  liepen allen op het binnenplein onder een stralende zon. En maar babbelen en foto’s nemen. Die jeugd is echt geïnteresseerd. Sommigen willen in het buitenland verder studeren maar de meesten blijken toch gemotiveerd om aan de heropbouw van het land mee te werken, waartoe we hen ook aansporen. Ze staan heel erg open voor een geestelijk woordje. Dat we allen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis en dat hierin onze eigenlijke en onverwoestbare waardigheid ligt, beluisteren ze met open mond…Zegen deze jongeren Heer, dat zij meewerken, niet aan de nieuwe verderfelijke wereldorde van corrupte leiders maar aan uw Rijk hier op aarde.

  Onder de dictatuur van mythen

  Het woord mythe komt van het Griekse “mythos”, dat vertelling betekent. Het is een legende, een fabel, een sprookje, ontstaan uit de rijke creativiteit van de menselijke geest. Zo genieten we van de grote verscheidenheid van de Griekse mythologie uit de oudheid, van oude en nieuwe sprookjes en van de eindeloze fabels van Jean de la Fontaine uit het einde van de 17e eeuw, met meestal dieren in de hoofdrol en een moralistische of opvoedkundige ondergrond. In de mythen krijgt de fantasie de volle vrijheid zodat de grenzen tussen werkelijkheid en verzinsel, waarheid en leugen, misdadigers en onschuldige slachtoffers worden uitgewist. De ontsporing van een samenleving begint echter wanneer mensen bewust waarheid en werkelijkheid gaan vervangen door mythen uit eigenbelang om hun laakbare bedoelingen toe te dekken.

  Ziehier enkele voorbeelden van mythen die in de moderne opvattingen vast verankerd werden  om onschuldige slachtoffers als misdadigers voor te stellen en vooral om de  misdadigers zelf vrijuit te laten gaan.  Een machtige manipulatie zorgt er voor dat de wetenschappelijk verantwoorde ontmaskering van deze mythen gewoon niet aanvaard wordt in de openbare opinie. Wij horen de Middeleeuwen als een duistere periode te beschouwen en we moeten ons vooral schamen om het christelijke geloof en de Kerk, al was die tijd – naast zijn gebreken - in werkelijkheid vol licht (Nicolas Weill-Parot en Véronique Sales (dir), Le vrai visage du Moyen-Age, 2017). De 18e eeuw moeten we echter de “eeuw van de  verlichting” noemen, terwijl ze in feite de verschrikkelijke terreur van de Franse Revolutie inluidde (Bertrand Vergely, Obscures lumières. La révolution interdite, 2018), met de uiterst misleidende slogan “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. Een massa mensen werd door de guillotine inderdaad meer “gelijk” gemaakt, terwijl de ergste criminelen in “vrijheid en broederlijkheid” hun massaslachtingen konden uitvoeren. Ziedaar de verlichting. Een andere moderne roes is de “mythe van de veilige contraceptie”. Terwijl nuchtere wetenschappers al een halve eeuw waarschuwen dat hormonale contraceptie een onuitputtelijke bron is van ontwrichting zowel op lichamelijk als geestelijk gebied en dit nu nagenoeg wekelijks wetenschappelijk wordt bevestigd, blijft deze oude kermismolen verder draaien dank zij groot commercieel succes. En dan de mythe van de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2! Duizenden geleerden blijven onafgebroken de onzin hiervan aantonen, maar toch lukt het aan een politieke elite om over alle menselijke activiteit te blijven heersen voor eigen belang.

  Het zijn uiteraard de mythen over Syrië die ons hier en nu het meest bezig houden en die  in de openbare opinie geprent werden (worden) om het volk uit te roeien en het land, de  bakermat van de beschaving en van het christelijk geloof, te vernietigen in dienst van de hebzucht en heerszucht van de wereldheersers: de mythe van de  “volksopstand”, de Syrische “burgeroorlog”, het “dictatoriale regime” en de verschrikkelijke dictator van een Syrische president… Lees als voorbeeld het recente verzinsel van onze eigen VRT: “Syrisch leger rukt op door rebellenenclave Oost-Ghouta, bestanden blijven dode letter” van Jos De Greef, 4 maart 2018 of de kwakkel van onze “kwaliteitskrant”: “Regime-Assad plundert VN hulpkonvooi” van Jorn De Cock, 6 maart 2018. De mythen worden hier tot absolute waarheid verheven. Met de cijfers fantaseren onze fabelschrijvers precies zoals destijds in Aleppo gebeurde. Toen werden zogenaamd een half miljoen mensen door het regime gewurgd, terwijl nauwelijks 1/5e van dat aantal aanwezig was. Nu zouden het er 400.000 zijn terwijl slechts ongeveer de helft aanwezig is.  Dat de terroristen  minstens 25 % van de vrouwen en meisjes in Oost Ghouta (zoals in Aleppo) seksueel misbruiken, blijft zorgvuldig toegedekt (https://www.mondialisation.ca/femmes-en-syrie-mere-agnes-mariam-denonce-les-rebellesterroristes/5623668). Het is “het regime van Assad” dat een “collectieve bestraffing” uitvoert op de burgerbevolking, met “genadeloze bombardementen”, ook op scholen en ziekenhuizen die de “burgerbevolking tot wanhoop drijven”. De president zelf is als een bloeddorstig dier “dat de overwinning ruikt”. En terwijl heel de wereld dit regime met de goddelijke bliksem van sancties wil straffen, houden Rusland en China dit gerechtvaardigd oordeel tegen. Het Syrische leger en zijn  bondgenoten doen vanaf het begin al het mogelijke om humanitaire hup  te leveren, veilige zones te creëren om mensen te evacueren en de gruwel van de fanatieke terroristen die de sharia willen opleggen te stoppen. De terroristen gebruiken de burgers als menselijk schild, dwingen hen tunnels te graven, beletten humanitaire leveringen en houden niet op vanaf de eerste dag de vluchtzones onder vuur te nemen, nu al meer dan een week. Scholen en ziekenhuizen in Oost-Ghouta hebben de terroristen tot hun kazernes omgevormd en ze blijven van daaruit dagelijks onschuldige burgers in Damascus doden en verwoestingen aanbrengen. Nu hebben ze het militair hospitaal van Tashrine in Damascus beschoten: 2 doden en 9 gewonden. Onze sprookjesschrijvers beweren dat het Syrische leger doelbewust ziekenhuizen in Ghouta bombardeert maar vermelden niet dat juist daar de terroristen hun hoofdkwartier gevestigd hebben. En dan de spectaculaire onthulling van onze hoger genoemde fabeltjeskrant dat het “regime-Assad” 70% plundert van de medische hulp met de vage aanduiding “volgens WHO”, terwijl het leger er zelf mee voor gezorgd heeft en alles onder leiding van de Syrische Rode Halve Maan en de VN verloopt. Er zijn inderdaad maandag 46 trucs met hulpgoederen gearriveerd. Wij vernamen echter dat het weer de terroristen zijn die ook deze levering verhinderen, zoals ze iedere hulp aan de bevolking beletten en de veilige vluchtwegen blijven beschieten. En dat is weer de ideale gelegenheid om Syrië vals te beschuldigen. Als uw bronnen het “Syrisch Observatorium van Mensenrechten” en “de Witte Helmen” zijn, beide nauw verbonden met de terroristen, kun je beweren wat je wil, als het maar dient om Syrië te beschuldigen en de oorlog te laten voortduren. En de internationale gemeenschap helpt hierin de terroristen om dan achteraf Syrië te kunnen beschuldigen dat de bevolking niet geholpen wordt. Hetzelfde met die chemische aanvallen, door de terroristen uitgevoerd om Syrië te kunnen beschuldigen. Telkens wanneer het Syrische leger aan de winnende hand is en de bevrijding van de bevolking nabij is, wordt een provocatie opgezet met chemische wapens. Om toch serieus te lijken schrijven ze dan over een “mogelijke chemische aanval”.

  De echte criminelen en de oorzaak  van het gruwelijke lijden van de bevolking in Oost-Ghouta zijn deze drie. Vooreerst de (20.000?) fanatieke terroristen die de bevolking in een wurggreep houden: Jaych al-Islam, gesteund door Saoedi-Arabië met vele VS wapens, Faylak al-Rahman, gesteund door Qatar (en Turkije) en de moslimbroeders en wat nog overblijft van Al Noesra. Verder de landen die deze terroristen tot monsters blijven vormen, steunen, bewapenen en betalen (VS, Israël, NAVO, golfstaten). Tenslotte onze politici en journalisten die de onderliggende mythen levendig houden om het uitmoorden van de bevolking en het vernietigen van het land aan te moedigen. Zo wordt journalistiek door mythen vervangen. Journalisten, al staan jullie openlijk aan de kant van de moordenaars, toch zal ook Oost Ghouta eens door het Syrische leger en zijn  bondgenoten bevrijd worden zoals Aleppo, Palmyra en Deir-Ezzor. De mensen zullen dan hun vele geliefde doden herdenken, die mede door jullie dwaas geschrijf straffeloos werden gefolterd, verminkt en vermoord. Hoe is dit in de 21e eeuw mogelijk?

  En dit nog:

  vOns vorig bericht rijkelijk met 15 video’s geïllustreerd: 2 video’s over  de mijnramp in Chili, prachtige video van Krak des chevaliers vanwege de S.O.S chrétiens de l’Orient, Bachar al-Assad over het onmenselijk optreden van de internationale coalitie (Duits), De terechte beschuldiging van Rusland aan de VS,  moeder Agnes-Mariam over de Mussalahah of verzoening, Gruwelijke propaganda van THS, Zahran Allouch, Tillerson en zijn huichelarij over de aanwezigheid van de VS in Syrië, 46 trucs humanitaire hulp in Oost-Ghouta, WFP voedselhulp vanwege Rusland en Syrië, Russische info, het Syrische leger vordert in het bevrijden van Ghouta, de historische waarschuwing van president Eisenhouwer, kard. R Sarah vreest dat Europa zal sterven omdat het zijn christelijke wortels verloochent: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-65/   

  vEen vlijmscherpe aanklacht (in ‘t Nederlands) van de Syrische zusters trappistinnen van Azeit (Libanese grens) tegen de  leugens van de westerse pers en tegen de laffe westerse landen die hier blijven moorden en vernielen, met bijkomende info over de gesmokkelde olie van IS die naar Turkije en Israël stroomt: http://freesuriyah.eu/?p=1593 

  vGetuigenis van moeder Agnes-Mariam (in ’t Spaans, met in de video van onze oude  Belgische bus van de Lijn?): http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-video_madre_agnese_mariam_de_la_croix_i_ribelli_bloccano_levacuazione_dei_civili_nel_ghouta_per_usarli_come_scudi_umani/82_23276/ 

  v7 video’s en 3 foto’s die u duidelijk tonen wat er  in Oost Ghouta echt gaande is met goede Nederlandse toelichting: http://www.golfbrekers.be/actualiteit-in-syrie-oost-ghouta-e-a/

  v7 video’s die de Witte Helmen ontmaskeren als organisatie die de terroristen helpen: http://www.golfbrekers.be/witte-helmen-big-white-lies/  

  vEen erg moedig en waarheidsgetrouw bericht over de situatie in Syrië door bisschop J. Bonny, die beloofde een volgende keer langs te komen: http://www.katholiekforum.net/2018/03/04/bisschop-bonny-doorprikt-leugendiscours-over-syrie/

  vPatriarch Ignatius Aphrem over de valse berichtgeving over Oost-Ghouta: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/zijn-sommige-dode-kinderen-dan-minder-waard-dan-andere?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=978fb2eebf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-978fb2eebf-133325829

  v2 video’s over geweld tegen vrouwen die als vluchtelingen in Jordanië terecht komen: http://www.golfbrekers.be/grensoverschrijdend-gedrag-in-jordanie/

  vDe hysterie en tirannie van de theorie over de opwarming van de aarde door CO2 nogmaals deskundig tot brandhout gemaakt door Marc Morano: https://www.climategate.nl/2018/03/marc-morano-luis-pels-klimaatalarmisten/

  vHet waanzinnig Amerikaans militair budget van 700 miljard dollar voor 2018 (China: 150 miljard, Rusland: 70 miljard): http://www.libertepolitique.com/Actualite/Editorial/Etats-Unis-plus-de-700-milliards-de-budget-militaire-pour-quoi-faire;

  http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Hausse-du-budget-militaire-americain-quelques-elements-contextuels

  vVertaling van de conferentie van kard. R. Sarah, waarover we vorige keer een bezinning gaven: http://www.katholiekforum.net/2018/02/27/vertaling-conferentie-kardinaal-sarah-over-zijn-boek-god-of-niets-ukkel-7-feb-2018/

  vFranse vertaling van de 2 uur durende toespraak van Poetin van 1 maart 2018:https://www.mondialisation.ca/discours-de-poutine-allocution-a-lassemblee-federale-le-1er-mars-2018/5623666

  P. Daniel

   

   

  09-03-2018 om 16:03 geschreven door Gust Adriaensen


  08-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Toporovskifarce
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sterker en sterker ontstaat de indruk dat het vooral De Standaard te doen is om mevrouw de Zegher, de directrice van het Gentse MSK,  te liquideren.

  Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een krant zo langdurig zoveel bladruimte besteedt aan een discussie over de echtheid van een (overigens fraai ogende) collectie schilderijen. Dat is voer voor specialisten en de gemiddelde lezer trekt zich daar geen bal van aan.

  De Standaard wordt in die afrekening gretig gevolgd door een meute museumdirecteurs -een krabbenmand gevuld met superego's- die de kans zien om een 'collega' eruit te gooien. In hun zog roeren zich Gentse oppositiepolitici, met Bracke nog eens even op kop, die in deze museumrel munitie vinden om de huidige meerderheid het vuur aan de schenen te leggen, wat altijd meegenomen is in een verkiezingsjaar.

  Minister Gatz, die in deze farce veel meer boter op zijn hoofd heeft dan naar buiten komt, houdt zich gedeisd en schuil achter alle mogelijke 'valse' en 'echte' schilderijen en hoopt stilletjes dat het wel zal overwaaien.

  08-03-2018 om 12:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Y. N. Harari 'Sapiens - Een kleine geschiedenis van de mensheid''

  'Vroeger ontmoetten bruid en bruidegom elkaar in de woonkamer van het ouderlijk huis en ging er geld van de ene naar de andere vader.

  Tegenwoordig maken we elkaar het hof in bars en cafés en gaat er geld naar de bankrekeningen van modeontwerpers, sportschoolhouders, dieetconsuleten, schoonheidsspecialisten en plastisch chirurgen, die ons helpen om in het café te arriveren met een uiterlijk dat het schoonheidsideaal van de markt zo dicht mogelijk benadert.'

  08-03-2018 om 11:21 geschreven door Gust Adriaensen


  07-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Religie als remedie

  In een column heeft Marc Reynebeau het onbehagen dat vele westerse mensen kenmerkt en dat zich manifesteert in de groei van populistische politieke partijen.

  Het is zeer de vraag of de politiek ervoor kan zorgen dat 'mensen zich weer gewaardeerd en erkend kunnen voelen als medeburgers' . Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zich niet langer alleen als een economische kostenfactor voelen weggezet. Daarin zijn bepaalde politieke partijen wel erg bedreven.

  Maar er is veel meer nodig in onze samenleving om brede lagen van de bevolking een 'goed gevoel' te geven, ze zin te geven in het leven, ze te bevrijden van angst en eenzaamheid.

  Het valt me op dat in de talloze remedies die journalisten en auteurs van allerlei pluimage de wereld insturen,  het belang van religieuze gemeenschappen zo goed als helemaal onbehandeld blijft. Zij schrijven er met een grote boog omheen. Onverschilligheid? Gebrek aan kennis? Afkeer? Gêne?

  Nochtans kan religie ankerpunten ,een structuur, rituelen, cultuurhistorische identiteit , samenhorigheid, bieden, die nog altijd voor zeel veel mensen, ook bij ons, de bevrijding betekenen uit zinloosheid, eenzaamheid en geestelijke verwaarlozing.

  07-03-2018 om 17:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn sommige dode kinderen dan minder waard dan andere?

  Syrische kerkleiders zijn furieus voor wat ze de blindheid en eenzijdigheid van het Westen en de Wereldraad van Kerken over het humanitaire drama in Oost-Ghouta, met minstens 550 burgerdoden en 2.500 gewonden, noemen.

  Westerse media en hulporganisaties schreeuwen het uit van verontwaardiging over het drama dat zich in die buitenwijk van Damascus afspeelt. Maar over de honderden burgerdoden, waaronder kinderen, door de raket- en granaatbeschietingen vanuit Oost-Ghouta horen wij geen woord. De meerderheid van die projectielen wordt afgevuurd op wijken in Damascus die bevolkt zijn door christenen, zegt patriarch Ignatius Aphrem II Karim.

  07-03-2018 om 16:51 geschreven door Gust Adriaensen


  06-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewuste keuze

  Karel Verhoeven, de hoofdredacteur van De Standaard, schrijft de katholieke kerk en godsdienst zo goed als af omdat uit recente cijfers blijkt dat het aantal doopsels onder de helft van de geboortes is gedaald. Dat  is wel heel merkwaardig, te meer omdat de commentaar van Verhoeven vaak opvalt door een evenwichtige analyse en oordeel.

  Verhoeven vergeet te vermelden dat in 2016 nog altijd niet minder dan 45% van de borelingen in de Vlaamse bisdommen gedoopt werd. Dat zijn 54.000 doopsels. Het gaat bij katholieke ouders meer en meer om een bewuste keuze. Dat blijkt ook uit het groeiende aantal volwassenen dat zich laat dopen.

  Al bij al is die 45% een bijzonder groot, indrukwekkend 'marktaandeel', waarop de meeste 'verenigingen' en 'firma's' wellicht bijzonder jaloers zijn.

  En als het over centen gaat, dan moet Verhoeven ook zo eerlijk zijn de inbreng van de katholieke kerk en gemeenschap in de zorg, het jeugdwerk, het onderwijs, enz. te valideren.

  06-03-2018 om 10:42 geschreven door Gust Adriaensen


  05-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer zelfverzekerdheid

  Ondanks de daling van het aantal dopen, zijn de bisschoppen niet van plan de gelovigen in ons land aan te moedigen hun kinderen vaker te dopen. ‘Het ligt niet in onze aard onszelf te verkopen’, zegt De Kerpel, woordvoerder van de bisschoppenconferentie. ‘We proberen bovenal zo authentiek mogelijk te zijn. We geloven dat dit het meest wervend is, en dat altijd zal zijn.’

  Kerkjurist Rik Torfs had op een ‘iets zelfverzekerder’ antwoord gehoopt. ‘Niet dat de bisschoppen nu met een radiospot moeten komen waarin ze vertellen dat alle ouders hun kind moeten laten dopen’, zegt hij. ‘Maar de Kerk mag toch wat meer tonen dat ze gelooft in wat ze doet. De zaken worden al jarenlang te veel op hun beloop gelaten, en als daaraan niets verandert, zullen alleen nóg meer mensen afhaken. Waarom komen de bisschoppen bijvoorbeeld niet eens sterker op de voorgrond in publieke debatten? Waarom benadrukken ze niet eens vaker dat het geloof in deze tijden van presteren, consumeren, stress en burn-out een grote hulp kan zijn?.’

  Groot gelijk Rik. 

  05-03-2018 om 10:57 geschreven door Gust Adriaensen


  04-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ruime meerderheid bij SPD voor GroKo

  Bij de Duitse sociaaldemocraten SPD nam niet minder dan 78,39 % van de stemgerechtigde partijleden deel aan het partijreferendum over het al dan niet deelnemen aan een regering samen met de christendemocraten, onder leiding van Angela Merkel, de zgn. Grosse Koalition (GroKo).

  239.604 sociaaldemocraten stemden 'ja'. 123.329 partijleden waren tegen. Een meerderheid voor regeringsdeelname dus van meer dan 66%

  Enkele bedenkingen hierbij.

  -De massale deelname aan het referendum bewijst het grote politieke bewustzijn bij de Duitse sociaaldemocraten.

  -De grote meerderheid voor regeringsdeelname staat haaks op wat ook bij ons in de media geschreven werd: het zou nipt zijn en een overwinning van 'nein' werd zelf niet uitgesloten geacht.

  Men kan zich afvragen of die 'voorspellingen' wel echt gebaseerd waren op serieus politiek onderzoekswerk. Gaven ze niet eerder uiting aan een afkeer binnen het journalistieke wereldje van de GroKo, in het bijzonder van de socialisten en ook van Merkel? De enorme sympathie waarop de tegenstanders van de GroKo in de media konden rekenen, viel vanaf het begin op.

  En dan is de volgende vraag: 'Waarom hadden de media liever een mislukking van een sterke, stabiele Duitse coalitieregering?' Welke krachten, welke machten sturen hen daarbij aan? 

  Want deze nauwelijks verborgen afkeer van de sociaaldemocratie en ook van de christendemocratie, is al sedert enkele jaren een bekend fenomeen bij ons en in vele landen. 

  En de journalisten moeten toch ook beseffen dat zij op die manier een gevaarlijk rechts populisme en nationalisme steun verlenen.

  04-03-2018 om 15:51 geschreven door Gust Adriaensen


  03-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/9

  Vrijdag 2 februari 2018

  Flitsen

  Vorige zondag kon onze byzantijnse pastoor van Qara  niet komen zodat we ’s avonds plechtig de Latijnse ritus van de tweede zondag van de vasten vierden. We maakten er een gezamenlijke gemeenschapsdag van en ’s avonds keken we allen naar een stichtende film, nl. over de ramp in Copiapo, in de koper- en goudmijn van San Jose in de woestijn van Chili, waar op 5 augustus 2010 een instorting 33 mijnwerkers samen dreef totdat ze na meer dan twee maanden (op 13 oktober) allen, een voor een werden gered. Een getuigenis van solidariteit. Hierna eindigden we de dag met de uitgebreide completen van de vasten.

  Deze week komen geen vrijwilligers van S.O.S. chrétiens de l’Orient omdat ze allen gaan helpen bij de restauratie van het Krak des Chévaliers. Wel komen een zevental vrouwen voor  breiwerk. Er is namelijk extra werk omdat onze Zwitserse vrienden een bestelling gevraagd hebben. Op dit ogenblik zijn er in Qâra, Yabroed en Ma’aloula samen ‘n 200 vrouwen die hiermee hun kost verdienen. Het zijn vooral weduwen die, nadat hun man in de oorlog als soldaat is omgekomen, met hun gezin een onderkomen zochten bij hun (schoon)ouders. Verder zijn er vier chauffeurs met hun ambulances (uit Catalunya!) die van Aleppo over Homs, bij ons twee dagen komen rusten om dan naar Zahlé (Libanon) en terug naar Aleppo te rijden. We zorgen er voor dat ze goed kunnen slapen en eten. Ze zijn ook zeer dankbaar voor hun telkens geheel onverwachte opvang. Er is veel medische zorg nodig. Daarom konden we naast vele ambulances niet minder dan 11 “hospitainers” inzetten, nl. rijdende hospitalen, waarvan onze Franse vriend chirurg zei dat er geen enkele operatie is die hierin niet kan uitgevoerd worden. Dank…

  Het terrein met zijn vele honderden vruchtbomen wordt nu systematisch van water voorzien. Als er elektriciteit is stroomt het water van heel diep in een kanaaltje. Het water is tussen lauw en heet, dus echt warm.  Telkens worden nieuwe greppels gegraven totdat heel het terrein van voldoende water voorzien is. En zo trachten we deze vasten ook als gemeenschap en persoonlijk de nodige voorbereidingen te treffen om als mens en als christen geestelijke vruchten te kunnen voortbrengen.

  Het kind van waarheid en de huurmoordenaar van leugen

  De westerse media doen hun uiterste best om de huidige  dramatische toestand voor de bevolking van Oost Ghouta, nabij Damascus  te beschrijven. Het is zo erg dat zaterdag door de VN Veiligheidsraad unaniem een staakt het vuren afgesproken werd om humanitaire hulp te bieden, maar dit werd al meteen aan flarden geschoten. Zelfs de paus schijnt geweend te hebben over de ellende daar. Volgens het Syrisch observatorium voor de mensenrechten en de ngo de Witte Helmen blijft het Syrische leger met behulp van de Russen de bevolking bombarderen. Ook ziekenhuizen en scholen worden hierbij niet gespaard.  Het Syrische leger zou hierbij ook chemische wapens gebruiken en onze vrt specialist spreekt van “bomvaten”, door het leger op de bevolking gedropt. Volgens onze vrt expert houdt het leger van Assad de buitenwijken van Damascus, “het machtscentrum van het regime van Assad” nu in een “wurggreep”. Omdat er in Oost Ghouta groepen strijden die verbonden zijn met al Qaida zou het Syrische leger hierin “een excuus” zoeken om de eigen bevolking te blijven bombarderen. Een pientere journalist van onze vrt bezorgt  zelfs een foto van een oude bus van De Lijn die nu in Oost Ghouta te zien is. Deze bus is bedoeld om de bevolking te evacueren. Ze is evenwel nog niet kunnen uitrijden, je raadt al waarom, “omdat het regime van president Assad Oost Ghouta blijft bombarderen”. En hiermee weet onze snuggere pennenlikker  precies te schrijven wat de wereldheersers nu met geweld in de publieke opinie willen hameren: het is allemaal de schuld van die verschrikkelijke president. Onze media tonen het beeld van een baby die geboren wordt in Oost Ghouta (versta: onder de veilige geborgenheid van gematigde rebellen en het moordzuchtige Syrische leger). Een lezer stuurde me deze week zijn mening: Bedankt Pater! De stank van de Westerse hypocrisie is niet meer om te harden”. In ons boek (Poetin en Assad hebben ons leven gered. Syrisch oorlogsdagboek. Deel I: 2010-2013, De Blauwe Tijger, 2017) hebben we over de achtergronden van deze oorlog al een duidelijk getuigenis gegeven.

  In vorig bericht hebben we al een en ander recht gezet. We geven nu enkele aanvullingen. Nog steeds logeren enkele families uit Damascus bij ons, uit vrees voor de heftige beschietingen van de terroristen. Ze vertellen hoe ze rustig  buiten zaten met vrienden toen een projectiel van de  terroristen drie van hen doodde. Voor de oorlog leefden er 400.000 mensen in Oost Ghouta, nu mogelijk nog iets meer dan de helft. Het Syrisch ministerie van verzoening (mussalahah) heeft vorige jaren meer dan duizend akkoorden kunnen sluiten met strijdende groepen en tienduizenden strijders amnestie kunnen verlenen omdat ze de wapens wilden neerleggen. Velen van hen werden opgenomen in het Syrische leger. De  terroristen van Oost Ghouta hebben nooit een akkoord aanvaard. Ze zijn van Al-Qaida met vooral het zogenaamde leger van de islam, Jaych al-Islam, (naast Ahrar al-Cham en Aylag al-Rahmane), actief gesteund door UK en Frankrijk (onder de mom van “Médecins sans frontières”). Deze terroristen worden geleid door de familie Allouche. Zahran Allouche was de leider tot zijn dood eind 2015. Hij wilde de sharia invoeren en alle “ongelovigen” vermoorden. Zijn neef Mohamed Allouche nam begin 2016 de leiding over. Omdat homoseksuelen als zodanig in Syrië niet veroordeeld worden, begon hij hen vanuit een hoogte te pletter te gooien. Wanneer zijn terroristen door het Syrische leger beschoten werden, nam hij burgers gevangen en plaatste die in kooien op de daken. Hij wist UNO konvooien te gebruiken om wapens binnen te smokkelen en als er humanitaire hulp en levensmiddelen vanwege de UNO geleverd werden sloeg hij alles aan voor hem en eventueel voor burgers die hen steunden of liet hij eten aan woekerprijzen verkopen. Inmiddels werden ziekenhuizen en scholen omgevormd tot kazernes voor zijn beulen en hun Engelse en Franse  officieren. Volgens een goed ingelichte bron (wat we zelf niet kunnen noch willen napluizen, maar wat wel overeenstemt met de werkelijkheid zoals we die al jaren beleven), zou het de bedoeling van de wereldheersers (geweest) zijn om vanuit Oost Ghouta Damascus te veroveren. Israël blijft aan de ene kant bombarderen en de internationale coalitie met de VS aan de andere kant. En terwijl duizenden terroristen naar Damascus zouden oprukken zou er in Oost Ghouta een blijvende Amerikaanse militaire basis geïnstalleerd worden. Wat er van zij, er zijn hevige gevechten tegen Damascus uitgebroken. Deze week zei de Amerikaanse staatssecretaris Rex Tillerson  dat Amerikaanse troepen in Syrië zullen blijven om o.m. een regeringswissel te bewerken, m.a.w. de regering ten val te brengen. En daarvoor wordt die man nog betaald in plaats van als crimineel te worden opgesloten. (Trump heeft gezegd dat de soldaten alleen blijven om de resten van IS op te ruimen. En zo weten we weer dat anderen over de president heen over oorlog beslissen). De bevolking van Oost Ghouta wordt door de terroristen gegijzeld en als menselijk schild gebruikt. Het Syrische leger, geholpen door zijn bondgenoten doet al het mogelijke om humanitaire hulp te verlenen, mensen zoveel mogelijk te evacueren, terroristen te  bestrijden en zo weinig mogelijk burgers en infrastructuur te raken. De  terroristen doen alles om te beletten dat er humanitaire hulp aan de burgers wordt uitgedeeld en dat  burgers worden geëvacueerd. De veilige zones die voorzien werden om kinderen, vrouwen, zieken en ouderen te evacueren, werden door de terroristen meteen beschoten. Toch blijven onze  journalisten ongestoord het nieuws van de vrienden van de terroristen (Witte Helmen, Syrisch Observatorium voor mensenrechten) overnemen en hun deuntje zingen: het is allemaal de schuld van Assad! Jullie, die nu aan de kant van de gruwelijkste moordenaars staan, wacht nog even totdat Oost Ghouta echt bevrijd is, dan zal je mensen zien dansen, juichen en zingen terwijl ze optochten houden met foto’s van Assad, Poetin, Nasrallah … en van hun vele geliefden, die de terroristen, dank zij uw joviale steun ongestraft konden martelen, verminken en vermoorden. Als dik betaalde en goed getrainde huurmoordenaar heb je met één vuistslag het kind vermoord.

  Een wereldoorlog en de instorting van een imperium

  In Syrië is de strijd tegen de terroristen al lang voorbij. Deze werd gewonnen door het nationale leger en zijn bondgenoten. Er woedt nu een wereldoorlog die de overgang inluidt van een unipolaire naar een multipolaire wereld. Hierbij is de Angelsaksische wereldoverheersing de grootste bedreiging. De VS-Israël-UK en Co hebben hun wereldhegemonie al verloren, maar met hun militaire overmacht trachten ze gewetenloos en vernietigend hun heerschappij nog zoveel mogelijk op te leggen aan allen die zich hiertegen verzetten. Ze kennen geen menselijkheid noch internationaal recht, maar alleen militair geweld. Als hun wereldheerschappij  bedreigd wordt, vinden ze hierin een reden om hun “nationale veiligheid” bedreigd te zien en geven ze  zich het recht om een “volksopstand” uit te lokken, landen te ontwrichten, terroristen te sturen, wurgende sancties op te leggen, een regeringswissel af te dwingen, naar hartenlust te bombarderen, een land uit te moorden en te verwoesten en hun “democratie” op te leggen. De “pax americana” is al lang in permanente oorlog veranderd.

  Gelukkig, aan alle aardse wereldrijken komt een einde. Drie decennia geleden zagen we hoe de Sovjet Unie instortte, nu is de instorting van het Amerikaans imperium nabij. We kunnen echter niet voorzien hoeveel lijden dit nog meebrengt, o.m. voor het Syrische volk. President Abraham Lincoln (1809-1865) ijverde voor een gezonde democratie in dienst van het algemeen belang, “een bestuur van het volk, door het volk en voor het volk”. President Dwight D. Eisenhouwer (1890-1969) waarschuwde in zijn afscheidsrede van 17 januari 1961 voor de reële dreiging die uitgaat van het militair industrieel complex. Sindsdien ging het steeds meer bergaf. Een club van super rijken nam de feitelijke leiding van het land over. Gewone Amerikanen willen vrede maar zij zorgen voor meer militarisme en permanente oorlog vanuit meer dan 1000 militaire bases in honderd landen. De gewone mensen willen vermindering van de  armoede maar zij zorgen voor belastingvermindering voor de rijke, en grote bedrijven en het in stand houden van de corruptie. Het volk wil veiligheid in het gewone dagelijkse leven en zij zorgen dat de wapenverkoop nog meer floreert.

  Sinds de jaren ’80 is er in de VS een permanente vicieuze cirkel ontstaan van politieke corruptie, die steeds sterker werd met negatieve sociale gevolgen. Deze cyclus van corruptie bracht mee dat de financiële machten meer greep kregen op de grote Amerikaanse instellingen, het Amerikaans congres, het Hooggerechtshof. Een dergelijke cyclus van politieke corruptie is geneigd zichzelf te versterken en te pas en te onpas meer algemeen ingeburgerd te geraken. Het is ook zeer moeilijk om deze te breken of van richting te veranderen” (Rodrigue Tremblay,  prof. em. economie Montréal en oud minister, https://www.mondialisation.ca/a-toutes-fins-utiles-le-systeme-de-gouvernement-americain-est-en-panne-comment-et-pourquoi/5623537).

  God of onze zelfvernietiging

  De mensheid verkeert in een crisis zoals nooit voorheen. En het gaat om oneindig meer dan enkele economische, financiële of materiele problemen. Paus Benedictus XVI spreekt van “een dictatuur van het relativisme” waarbij de grenzen worden uitgewist tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen.  Hierdoor verliezen velen de fundamenten van hun leven en geraken in de grootste verwarring omtrent de zin van hun bestaan. Zelf schreven we vroeger al over de vier oorlogen die wereldwijd woeden. Er is een strijd tegen God en tegen de religieuze aanwezigheid in de maatschappij en het openbare leven. Vervolgens is er een hardnekkige strijd tegen de soevereiniteit van landen, waardoor de eigen schoonheid en rijkdom van volken wordt vernietigd (waarvan Syrië het zoveelste slachtoffer is). De meest dramatische strijd wordt evenwel gevoerd tegen de grootheid van het gezin, als basiscel van de maatschappij en Kerk (‘de huiskerk’). Hierdoor worden de  vreugde en de  rijkdom van het huwelijk  en het gezin als man, vrouw en kinderen aangetast. Tenslotte is er een oorlog tegen de identiteit van de mens zelf. Duistere machten willen de rijkdom van de seksuele verscheidenheid van jongen en meisje, man en vrouw, uitwissen en herleiden tot de grijze, dode, steriele neutraliteit van een ding.

  Hierbij willen we ons nu laten inspireren door de persoon en de boodschap van kardinaal Robert Sarah (° 1945), voorzitter van de congregatie van de liturgie en de sacramenten. Hij komt uit een onbeduidend dorpje in  Guinea en leefde 26 jaar onder dictatuur en vervolging. Samen met Nicolas Diat schreef deze kardinaal  een boek met de titel: God of niets (2015) en De kracht van de  stilte. Tegen de dictatuur van het lawaai (2017). In Brussel gaf hij een voordracht op 7 februari 2018 (Notre Dame de Stockel). Een van de aanwezigen schreef me dat er meer dan 2000 aanwezigen waren en dat zijn boodschap met groot enthousiasme werd onthaald. Zo kreeg ik ook de Nederlandse vertaling toegestuurd. Ziehier zijn toespraak in het Frans en zijn interview met Tertio (https://www.youtube.com/watch?v=lyWZUMS8WFE; http://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2018/02/Entretien-de-S.-Em.-le-cardinal-Robert-Sarah-avec-Tertio.pdf).

  Kardinaal Sarah is niet de man van “ieder zijn waarheid”,  “alle godsdiensten gelijk” of “werken aan een horizontale medemenselijkheid”. Voor hem leven we op de eerste plaats in een “Godscrisis”. We hebben de hemel boven ons dicht getrokken en zitten nu in het donker hulpeloos rond te tasten. We hebben geen centrum meer. Hij spreekt ook niet over een flauwe “God is dood cultuur”, maar hij weet beter wat Fr. Nietzsche echt schreef: “Wij hebben God vermoord!” En omdat we God vermoord hebben, zijn we nu de mens en de samenleving aan het vermoorden. God wordt vermoord in het openbare leven, in de economie, in de wetenschap, in de techniek, in de communicatie. Bovendien worden officieel ziekelijke grillen tot rechten verheven. En deze rechten hebben een weerslag op de plichten. Het recht op abortus is de plicht om een onschuldige te doden; het recht om te sterven is de plicht om een ander te doden. Hij is niet bang om het gedrag van bekende politici zoals een Hillary Clinton (en zij niet alleen!) of de houding van de hoogste internationale instellingen, zoals de EU en de UNO als misdadig aan te klagen: “Meer dan de helft van de Afrikaanse landen is verplicht een ministerie voor genderideologie op te richten om hulp te krijgen van het westen”.

  Hij protesteert ook tegen het verraad van katholieke prelaten, clerici en leken die de natuurwet verloochenen. Hartverwarmend is zijn oproep: “De Kerk moet terugkeren naar Humanae vitae van Paulus VI en naar de onderrichtingen van Johannes Paulus II en Benedictus XVI over de vitale vragen voor de mensheid”. Inderdaad, de encycliek Humanae vitae (25 augustus 1968, 50 jaar geleden!) blijft een profetische oproep  voor alle nakomende eeuwen. Met de steun van eminente deskundigen uit de medische wereld, konden we hierover een grondige studie uitgeven: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, de Blauwe Tijger, 2017. Hierin tonen we aan dat hormonale contraceptie niet alleen een catastrofe is voor de geestelijke én lichamelijke gezondheid, maar ook hopeloos verouderd. Dr. Brian J. Burke van het  Guam hospitaal (VS) promoot samen met zijn vrouw Johanna al jaren de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden en zegt nu dat ze – goed toegepast – voor 99 % efficiënt zijn. Hij noemt dat de echte “justice productive” methode. Als groot probleem ziet hij echter de schrijnende onwetendheid van artsen. Het is precies wat wij van onze medische deskundigen vernamen tijdens het werk aan ons boek. Wij van onze kant worstelden met het groot probleem van de schrijnende onwetendheid van de kerkelijke hiërarchie, clerici en gelovigen. Dit jaar biedt een bijzondere gelegenheid om daar iets aan te doen: in 2018, het gouden jubileum van “Humanae vitae”, wordt Paulus VI heilig verklaard.

  Kardinaal Sarah waarschuwt voor “de roofdieren van deze wereld zonder God” en vraagt: “Laat u niet onderdompelen in de wereld van vandaag” en “Wees niet bang om christen te zijn”.

  We willen deze bezinning beëindigen zoals iedere byzantijnse gebedsdienst tijdens de vasten eindigt, nl. met de gebed van de heilige Ephrem de Syriër (+ 373). In drie delen wordt dit gebed gebeden en telkens knielt ieder en buigt met het hoofd tot op de grond (wat men een grote “metanie” noemt):

  “Heer en Meester van mijn leven, geef me geen geest van luiheid, nieuwsgierigheid, ambitie en praatzucht.

  Maar wil aan uw dienaar een geest geven van wijsheid, nederigheid, geduld en liefde.

  Ja, mijn  Heer en Koning, laat mij mijn fouten zien en niet oordelen over mijn broeder, want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen”

  En dit nog

  vOns vorig bericht met 9 video’s en enkele foto’s: Rusland roept VN Veiligheidsraad samen (nadat zijn poging tot verzoening  door terroristen werd afgeslagen!); versterking van het Syrische leger; aanslagen van terroristen 6 video’s en twee foto’s; rally tegen aanwezigheid van de  VS in Syrië:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-64/

  v Vier video’s en enkele foto’s: toespraak van B. Ja’afari  voor VN Veiligheidsraad, aanvallen van terroristen, smeekbede van gewonden vanuit ziekenhuis:http://www.golfbrekers.be/waarover-de-charmante-nikki-haley-niet-spreekt/

  vDr. Marcus Papadopoulos vertelt onomwonden het lijden van de bevolking in Oost Ghouta vanwege al-Qaida (en niet vanwege het Syrische of Russische leger!) en de valsheid van de Witte Helmen: http://www.informationclearinghouse.info/48878.htm

  vAanbevolen: Lezing door Joan Lindhout: werken aan een pornovrije generatie,  vrijdag 2 maart 20128, Xaverianenstr. 1a, 8200 Sint-Michiels (10 €, 15 € aan de deur, 5 € voor werklozen en studenten).
  info@bezorgde  ouders, www.bezorgdeouders.be; 0490/223981.

  P. Daniel

  03-03-2018 om 18:59 geschreven door Gust Adriaensen


  01-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bekering van Bart De Wever... het werd tijd

  De grote staatsman, filosoof, latinist, historicus, Fornuisganger, voorzitter, burgemeester, parlementariër, roerganger,  Bart De Wever , heeft het zelf bekendgemaakt: 'Ik bekeer me tot de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster'.

  Het werd de hoogste tijd. Bart was al langer alle windrichtingen kwijt en de vranke verdediging van het dragen van religieuze voorwerpen of kledingstukken (of die als zodanig geïnterpreteerd worden), door CD&V'er Mieke Van Hecke, die in een Terzake-debat de vloer aanveegde met een NVA'ster, deed hem uiteindelijk het ware bekeringslicht zien.

  Hij werd naar eigen zeggen vooral getroffen door een van de Liever Nietjes, die de ruggengraat vormen van de Kerk. En dat Liever Nietje luidt als volgt:

  'Ik heb echt liever niet dat je… mensen beoordeelt op hoe ze eruit zien, hoe ze zich kleden, hoe ze praten of hoe ze lopen, maar wees gewoon vriendelijk, oké? '

  Proficiat Bart en van harte welkom in de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster!  01-03-2018 om 18:37 geschreven door Gust Adriaensen


  28-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgische universiteiten niet slecht maar Nederlandse veel beter...

  Zopas is de QS World University Rankings, een jaarlijkse lijst die universiteiten over de hele wereld rangschikt volgens hun uitmuntendheid in bepaalde vakgebieden (48), gepubliceerd.

  Bij de 400 hoogst gerangschikte universiteiten zijn 7 Belgische universiteiten: Leuven (71), Gent (125), UCL (153), VUB (182), ULB (205), UA (210), Luik (319).

  De Nederlandse universiteiten zijn beter vertegenwoordigd: Delft (54), Amsterdam (58), Eindhoven (104), Utrecht (109), Leiden (109), Rotterdam (147), Twente (179), Radboud Universiteit (204), Vrije Universiteit Amsterdam (218), Tilburg (357).

  28-02-2018 om 16:15 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De witte torens zullen ooit vallen'

  Schrijver Matthijs Duick slaat spijkers met koppen (DS 27-2)in een artikel waarin hij het verzet tegen het centraal aanmeldingssysteem in het onderwijs fileert en de achterliggende motieven blootlegt.

  Iedereen die met het onderwijs vertrouwd is, weet dat de 'vrijheid van onderwijs', zeker in het katholiek onderwijs, gebruikt wordt om een elitair onderwijs (vooral gericht op de middenklasse ) in stand te houden en verder uit te bouwen, én een sociale en raciale apartheid te realiseren.

  Let op, beschouw me niet als een fervente tegenstander van het katholiek onderwijs, ik ben er zelf een dankbaar product van. Maar het kan niet dat een onderwijsnet dat zich christelijk noemt, de sociale en raciale segregatie heel bewust mee in de hand werkt, in plaats van met al de macht die het net heeft, die apartheid weg te werken mét behoud van de kwaliteit van het onderwijs.

  Dat het katholieke net nu verzeild is in het kamp van de nationalisten, die een elitair onderwijs zien als electoraal gewin en het beste middel om allochtonen uit te sluiten, vinden Boeve en Torfs (cfr. De Afspraak gisteren) klaarblijkelijk niet erg.

  En inderdaad, de 'witte torens', waarin 'we' ons nu nog proberen te verschansen, zullen ooit vallen.

  27-02-2018 om 16:23 geschreven door Gust Adriaensen


  25-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelse Ruth
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In het boek Ruth lees je een positieve houding tegenover vreemdelingen. De vermogende jood Boaz huwt probleemloos een vreemde Moabitische, die door toedoen van God de overgrootmoeder wordt van koning David.

  Op het ritme van de abdij leest Bijbelkenner Luc Devisscher in de norbertijnenabdij van Postel bij Mol (Abdijlaan 16) in het Bijbelboek Ruth. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Er is ook aandacht voor ontmoeting, gebed en stilte.

  Afspraak in de abdij van vrijdagavond 9 maart om 17 uur tot zondag 11 maart om 14.30 uur. Kostprijs 120 euro, verblij en maaltijden inbegrepen.

  Inschrijven via greet.denolf@ccv.be of 015298453.

  25-02-2018 om 08:16 geschreven door Gust Adriaensen


  24-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ongemakkelijke waarheid

  'Dat houtverbranding verantwoordelijk is voor uitstoot van fijnstof, is een ongemakkelijke waarheid'

  'Vanuit het standpunt van klimaatbeleid is het veel wijzer om hout te gebruiken als materiaal dan als energiebron', schrijft milieuwetenschapper David De Pue (UGent).

  Dat houtverbranding verantwoordelijk is voor de uitstoot van 43% van PM2.5, de kleine fractie van fijn stof, is een ongemakkelijke waarheid en een politiek taboe. Zo werd de voorbije dagen nog maar eens duidelijk. Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open VLD), mocht het woensdagochtend op de radio uitleggen: 22% van de hernieuwbare energie in Vlaanderen komt van residentiële biomassaverbranding, een moeilijk woord voor houtverbranding. Hoewel Tommelein zich geen voorstander toont van grote biomassacentrales, laat hij de mini-biomassacentrales in de huiskamers ongemoeid. 'Houtkachels niet stimuleren, maar ook niet verbieden', zo luidt zijn standpunt. Daarenboven laten de Europese regels toe om houtverbranding mee te tellen als hernieuwbare energie, dus dat is mooi meegenomen.

  Het lot leek ermee gemoeid, want die dag werd de informatiedrempel fijn stof overschreden, wat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ertoe aanzette een negatief stookadvies af te kondigen. De Stad Gent, waar ik zelf woon, vergat die dag om het advies naar haar burgers te communiceren, nochtans een actiepunt in haar Actieplan Fijn Stof. Alsof ze er in dit verkiezingsjaar op rekende dat de informatiedrempel snel zou overwaaien. Uiteindelijk kwam het advies er met een dag vertraging. De partij Groen, die zich recent nog liet ontvallen van heel Vlaanderen een Lage Emissie Zone te willen maken, hield zich ook opvallend op de vlakte.

  Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Open VLD, ging dan weer frontaal in de aanval tegen het advies van de VMM. In een veelbesproken tweet riep ze op om 'het betuttelen en verketteren van Vlamingen' te stoppen. 'Als de Vlaming zijn open haard wil aandoen om het warm of gezellig te maken, moet hij dat vooral doen, informatiedrempel overschreden of niet', zo lijkt ze te suggereren.

  Iemand die in alle 'vrijheid blijheid' zijn haard aandoet voor de gezelligheid brengt daarbij zijn eigen gezondheid en die van zijn buren schade toe. Ging vrijheid niet tot waar het die van een ander schaadt? Uiteindelijk beloofde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op donderdag premies te geven aan mensen die hun oude houtkachel vervangen door een nieuwe. Ze gaat daarvoor samenzitten met de sector. Zo slaagde de technologische federatie Agoria er met de hulp van de minister in om een overschreden informatiedrempel om te buigen tot een business opportunity.

  Als alle oude houtkachels worden vernieuwd zal de fijn stofuitstoot uiteraard dalen, maar dat gaat voorbij aan het feit dat zelfs de properste hout- en pelletkachels een veelvoud uitstoten van gasverbranders. Bovendien gaat dergelijk beleid ervan uit dat mensen die nu op hout verbranden dat in de toekomst willen blijven doen, terwijl ze er misschien over nadenken hun woning beter te isoleren en een klimaatneutrale warmtepomp te installeren. 'Gezellig en beter voor het milieu', volgens CD&V. Nochtans valt te betwijfelen of de meest performante verwarmingsbron op biomassa, geautomatiseerde pelletkachels, een zelfde niveau van gezelligheid bieden als de traditionele haard.

  Dat houtverbranding klimaatneutraal zou zijn, klopt enkel als de bijgroei van het hout de pas kan houden met het verbranden van het hout, wat zeker niet altijd verzekerd is. In zeer rurale gebieden, waar lokaal veel houtreststromen voor handen zijn, kan propere houtverbranding een groene oplossing zijn. Zo'n gebieden hebben we echter niet of nauwelijks in Vlaanderen. Vanuit het standpunt van klimaatbeleid is het veel wijzer om hout te gebruiken als materiaal dan als energiebron: voor constructie, meubilair en voorwerpen in het geval van hoogkwalitatief hout. Dunner hout en snoeisel kan, na pyrolyse of compostering, gebruikt worden als bodemverbeteraar in onze akkers, die smeken om een hoger gehalte organisch koolstof. Zo blijft de CO2 die de boom via fotosynthese in biomassa heeft omgezet veel langer gecapteerd. Nieuwe duurzame, innovatieve waardeketens voor houtreststromen, daar moeten we op inzetten. Enkel wanneer hoogwaardige toepassingen geen optie zijn, kan hout eventueel als brandstof dienen.

  David De Pue, Milieuwetenschapper     (in Knack)

  24-02-2018 om 13:52 geschreven door Gust Adriaensen


  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/8

  Vrijdag 23 februari 2018

  Flitsen

  De 20 vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, afkomstig uit heel Frankrijk en nu werkzaam op verschillende plaatsen in Syrië, hebben een uitgebreid weekend bij ons doorgebracht. Ze willen nader kennis maken met elkaar, onderling afspraken maken en zich eens samen met ons ontspannen. De verantwoordelijke voor Syrië, Alex is op dit ogenblik in Frankrijk maar een van jongens vertegenwoordigt hem bij de dertien jongens terwijl een van de meisjes verantwoordelijk is voor de zeven meisjes. Vrijdagmorgen kwamen ze toe en er werd eerst nog wat gewerkt. Zaterdag was een uitstap voorzien naar het klooster van Mar Moussa hoog in de bergen, 40 km verder. We konden ons vroeger niet voorstellen hoe wij als Belgen ooit blij konden zijn met regen. Het heeft nu flink geregend, wat een grote zegen is voor het terrein. Bovendien hangt er zaterdag een dikke mist. Helaas, een dikke mist is nu precies wat je voor een uitstap naar Mar Moussa best kunt missen. En toch, terwijl de beklimming begon, trok de mist helemaal op en de bergen verschenen als in een schitterend zomerweer. Ook de wandeling in de bergen gebeurde onder een volkomen open hemel. En bij het afdalen viel de mist weer als een dikke donkere deken over het hele landschap neer. En zo was het toch een schitterende uitstap. De groep was op tijd terug om samen de plechtige zaterdagavond vespers van de vasten te zingen. En ’s avonds genoten groot en klein van een gekke film van Louis de Funès. Zondags werd de uitgebreide byzantijnse eucharistie wat vroeger gecelebreerd. Het is de “zondag van de orthodoxie”, waarop gevierd wordt dat in 843 een concilie bepaalde dat de iconen mogen vereerd worden omdat hierdoor niet de voorwerpen geëerd worden maar de mysteries van God en de heiligen die hierdoor worden afgebeeld. Het was het einde van de verwoestende iconoclastenoorlog. Gewoonlijk wordt na de mis een processie gehouden waarbij iedereen een icoon draagt. Wegens tijdsgebrek gingen we echter onmiddellijk eten om daarna onder een stralende zon afscheid te nemen van deze jongeren, behalve van vier die deze week bij ons blijven. Het was voor hen en voor ons een bijzonder hartelijke ontmoeting geweest. Waarom zou het onmogelijk zijn dat ook uit ons land zulke bezielde jongeren, vrij van de frustraties van het “politiek correcte denken”, zich enthousiast inzetten voor christenen in een land dat slachtoffer is van de zoveelste westerse waanzin?

  Het grote werk deze week bestond vooral in opruimen. Vlak  voor de oorlog was de nieuwbouw bijna klaar. Dat betekent dat rond het gebouw een flinke hoeveelheid ijzer, hout,  stenen en afval lag. Dit werd deze week grotendeels opgeruimd met een oude tractor die zo kraakt en rammelt dat niemand het erg vind wanneer ook ik er mee rijd.

  Ondertussen krijgen we  nagenoeg elke dag bezoekers uit Damascus die vertellen hoe verschrikkelijk de fanatieke terroristen in Oost Ghouta  tegen Damascus tekeer gaan. De voorbije jaren werden verschillende staatsgrepen door de geheime westerse diensten gepland, maar allen mislukten. Nu willen ze nog zoveel mogelijk ontwrichten. Soms schieten ze honderden dodelijke projectielen af per dag op de burgerbevolking waardoor ze dood en vernieling blijven zaaien. Achteraan voeg ik een getuigenis van eergisteren toe van een zuster vanuit de christelijke wijk in Damascus, alsook verdere informatie en video’s, met dank aan hen die ze me bezorgden. Inmiddels verblijven enkele families van vrienden uit Damascus voor de veiligheid een tijdje hier. Het zijn  families waar wij gastvrij ontvangen worden of overnachten wanneer we naar België komen. Hun wijk ligt vlak bij die van de terroristen.

  Een tsunami van huichelarij en onzin

  De bevrijding van Aleppo door het Syrische leger en zijn bondgenoten werd een feest dat nog dagelijks en soms uitbundig gevierd wordt. De mensen juichen niet om de vele doden en de verschrikkelijke verwoestingen, maar omdat het leger hen uiteindelijk kon bevrijden uit de hel van de terroristen, omdat er weer hoop en toekomst is, dank zij de heldenmoed van zovele soldaten. De “vijanden van Syrië” zagen echter hun hoop op een vernietiging van Syrië weer verminderen en vermits ze het officiële nieuws beheersen, puilden onze media toen uit van berichten over de zogenaamde misdaden van het Syrische leger tegen zijn eigen volk, kortom, precies het tegendeel van de werkelijkheid. Over de hel waarin Oost Aleppo jaren geleefd heeft, werd geen woord gezegd. En ook toen stelden de Witte Helmen zichzelf als de grote redders voor, terwijl ze in feite de propagandamachine zijn van de terroristen om met valse berichtgeving Syrië ten val te brengen. In december 2016 gebruikten de Witte Helmen samen met terroristen in Aleppo chemische wapens tegen onschuldige burgers om video’s te maken van hun “reddingacties” en Syrië hiervan te beschuldigen. Een Zweedse medische organisatie heeft hun laffe streken ontmaskerd. Het Russisch coördinatiecentrum in Hmeimin onthult nu dat de Witte Helmen samen met Jabath al Nousra  weer chemische wapens gebruiken tegen onschuldige burgers om reclamebeelden te kunnen maken van hun “reddingswerk” en Syrië te beschuldigen. Het gemene spel dat zij met die jongen “Omran” uitspookten is inmiddels ook door zijn vader ontmaskerd, maar toch blijven zovele politieke en journalistieke leeghoofden het voorgeschreven verhaal tegen Syrië verder uitkramen.

  Precies hetzelfde speelt zich nu af bij de “bevrijding” van Oost-Ghouta. Terroristen gebruiken de bevolking daar als menselijk schild en bestoken ondertussen Damascus. De laatste drie weken zouden, volgens dr. B. al-Jaafari al meer dan 1000 obussen op de bevolking van Damascus afgeschoten zijn met dagelijkse doden  en gewonden. Dit is in onze media het vermelden niet waard. Integendeel, ook onze vrt-berichten puilen uit van onzin, ver van de werkelijkheid en de waarheid. Een van onze politieke analisten is zo gehersenspoeld dat hij Syrië  “een van de meest wrede dictaturen ter wereld”  noemt en verwacht dat de haat van het volk de president van de troon zal stoten, net het tegendeel van de werkelijkheid. We denken terug aan de  staatshoofden en toppolitici die in 2012 met grote zekerheid aankondigden dat die  “gruwelijke dictator” heel vlug ten val zou komen. Deze valse profeten zijn ondertussen allemaal zelf van hun troon gevallen. Zij dachten dat ze met hun fantasieën ook de  werkelijkheid konden veranderen. Het Syrische leger kan niet langer toezien hoe het leven van 8 miljoen burgers in Damascus dagelijks wordt bestookt vanuit Jobar en Ayn Tarma. Het is aan een tegenoffensief begonnen. En dat is weer het moment waarop de “vijanden van Syrië” om hulp schreeuwen. Vandaar de vloedgolf van onzin in onze media. Achteraan vind je uitleg en video’s over de werkelijke toedracht. Heren en dames journalisten, politici, huichelaars en leugenaars, jullie rijk loopt ten einde. Eens zal het volk van Ghouta, zoals het volk van Aleppo dansen en juichen om de bevrijding door het leger en zijn bondgenoten. En zij zullen optochten houden om de soldaten te eren,  de Syrische, de Russische en de Hezbollah. Dat is ons gebed, onze hoop en verwachting.

  Syrië het bloedend hart van een wereldoorlog

  Vier jaar heeft Syrië zich moedig verdedigd tegen barbaren, afkomstig uit meer dan honderd landen, rijkelijk gesteund door de “internationale gemeenschap” (in feite slechts 6 à 7 % van de mensheid), die iedere menselijkheid en internationaal recht met voeten blijft treden om zijn eigen laaghartige politieke en economische belangen op te leggen, ten koste van honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen, een verwoest land (de “moeder van de beschaving” ook van die van de verwoesters!) en een volk dat voorheen in harmonie en welvaart leefde en nu in armoede wordt gestort. Syrië heeft daarna met behulp van trouwe bondgenoten de barbaren verslagen, maar de “internationale gemeenschap” gaat verder met moorden en verwoesten in een krampachtige poging om toch nog het land van de kaart te vagen en het volk uit te roeien.

  “Dat is de bedoeling van het “grote plan” van de neoconservatieven. Het is, terloops gezegd, wat aan Syrië moest opgelegd worden, nl. het lot dat al 70 jaar voorzien is voor Palestina, een strook land, gestolen onder de vlag van een triomferend kolonialisme. Het lot van de Syriërs zou dan vergeleken kunnen worden met dat van de Palestijnen, onherroepelijk geplunderd in naam van een “goddelijke zending”. Het rampzalige lot van de Amerindiaanse volken, die uit de geschiedenis werden geschrapt, toont tot wat kolonisten van elders in staat zijn.” (Michel Raimbaud, Frans oud-ambassadeur en professer, 19 februari 2018: https://www.mondialisation.ca/sept-ans-de-guerre-en-syrie-reveillons-nous-ils-sont-devenus-fous/5623371).

   Het westen wil nog steeds zijn doel bereiken in een huichelachtige politieke verpakking: Syrië zou onder UNO  bescherming (voogdij) moeten geplaats worden, nl. om het al zijn rechten af te nemen, zodat het niet meer kan beschikken over zijn eigen land en zijn politieke toekomst niet in eigen handen kan nemen. Machtige westerse staten gedragen zich als de gendarmen van de hele planeet, verwoesters zonder geloof of wet, gesteund door blinde intellectuelen, omgekochte journalisten, politici zonder ruggengraat en helaas, in heel de joods-christelijke wereld vele vrome gelovigen verblind door de valse Bijbelse mystiek van het zionisme.

  “Syrië is al lang in de kijker van de VS, UK en Israël. Syrië is het zwaartepunt van het Nabij Oosten, de geboorteplaats van de drie geopenbaarde godsdiensten, het kloppend hart van het Arabisme, symbool van een moderne en verdraagzame islam, zetel van de eerste kaliefen: een erfenis, zwaar om dragen maar die aan deze “schijnwerper van het Oosten” een onmiskenbaar prestige onder de Arabieren heeft gegeven en een glans van sympathie onder de moslims” (ibidem)

  Wat het westen niet klaar kreeg na zeven jaar steun aan de terroristen, willen ze nu openlijk realiseren, nl. het breken van Syrië: Israël in het Zuiden, de VS en hun vazallen in het  Noordoosten door de Koerden te steunen, Turkije in het Noordwesten tegen de Koerden en allen tegen Bachar al-Assad en tegen Syrië. Hun aller voorwendsel is de strijd tegen het terrorisme, wat nu alleen nog door onnozelaars geloofd wordt. Wel heeft Syrië reeds een Israëlisch gevechtsvliegtuig uit de lucht gehaald, wat voor de zionisten een niet geringe vernedering is.

  Terwijl Syrië en Rusland protesteren tegen de onaanvaardbare en illegale aanwezigheid van de VS en hun knechten, blijven de VS bombarderen, de olie- en gasvelden roven, de “Arabische revoluties” van Israël en de terroristische activiteiten van Saoedi-Arabië steunen. En daarbij is Syrië het bloedend hart van een wereldoorlog.

  En plots lanceert de nieuwe Franse minister van buitenlandse zaken, Jean-Yves Le Drian zijn arrogante eis dat allen die in Syrië niets te maken hebben, moeten verdwijnen. Michel Raimbaud geeft hem hierop een duidelijk antwoord:

  Mijn heren, jullie de aanvallers, vergeet niet dat jullie aanwezigheid in Syrië onaanvaardbaar en illegaal is, alsook de aanwezigheid van uw bebaarde mannen, uw speciale raadgevers en uw grondtroepen. Indien er een wettige aanwezigheid is bij uitstek in Syrië, dan is het niet die van jullie, maar die van de Syrische staat, de bondgenoten en partners van de regering van Bachar al-Assad, waarvan jullie het vertrek eisen. Als er zich een aftocht opdringt met respect voor het internationaal recht, dan is het die van jullie, die niets te maken hebben in Syrië”. (ibidem)

  “Vechten” en “sterven”

  De vastentijd wordt spontaan verbonden met wat minder eten en snoepen. In zijn diepste christelijke zin betekent vastentijd evenwel veel meer. Deze kent een begin en een einde. Voor een christen  begint de vasten met de strijd van Jezus in de woestijn. “Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden” (Matteus 4, 1).Samen met Jezus tracht een christen de aardse verleidingen van macht, bezit en eer te overwinnen. Al moeten we blijven vechten tot het laatste moment van ons aardse leven, onze houding van weerstand op deze terreinen zal ons met Gods genade geestelijk sterker maken. Bij de schepping werd het eerste mensenpaar verleid door de duivel en liet zich meevoeren in het kwade. Jezus heeft deze strijd opnieuw gevoerd in de woestijn en de duivel weerstaan. Dit is als een nieuwe schepping. In onze strijd tegen de aardse verleidingen kunnen ook wij met Jezus delen in deze nieuwe schepping. Het kan ons sterk maken tegen leugen, bedrog, ontrouw en huichelarij zowel in de wereld als in de Kerk. Het doet ons afstand nemen van zovele populaire maar vernietigende ideologieën, waardoor de waardigheid van mensen en volken wordt vernietigd. Het laat ons het echte geluk en de diepe waarheid ontdekken, die niet bij ons op aarde te vinden is maar bij God.  Het einde van de vasten is de kruisdood van Jezus, beantwoord door de Vader met de verrijzenis. Het is een illusie om aan de verrijzenis te kunnen deelnemen zonder lijden en sterven. Anderzijds is er geen lijden en sterven in ons leven, waarin niet de kiem aanwezig is van de verrijzenis. En al volgt onze fysische dood op het laatste ogenblik van ons leven, dit sterven kunnen we iedere dag en ieder moment voorbereiden en beleven. Zo ook is de verrijzenis van ons lichaam verbonden met wat God op het einde der tijden zal realiseren. De verrijzenis van ons hart kunnen we evenwel iedere dag en ieder moment beleven. De grote opdracht die Jezus ons inmiddels heeft nagelaten is het dagelijks sterven, aan onszelf, aan onze aardse verwachtingen, prestaties en gehechtheden. Het kunnen ook gebeurtenissen zijn. We moeten niet terugkeren naar momenten uit ons leven, noch goede noch kwade, maar eerder opnieuw geboren worden. Ieder ogenblik kunnen we leren sterven en het is nodig om te kunnen delen in de verrijzenis.

  En dit nog

  vOns vorig bericht geïllustreerd met 15 video’s: merkwaardige verklaring van Jim Mattis, interreligieus Russisch initiatief  van moskeeën en kerken  die 70 ton humanitaire  hulp inzamelen voor Syrië, prachtige video  over Yabroed (dec. 2010), 2 video’s over de vrijwilligers S.O.S. chrétiens, verwoeste wijken van christenen, Akathisthymne in het Nl, 2 video’s  van Tom Duggan, 6 video’s over de gruwelen van Turkije en de VS in Syrië: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-63/

  vIn elf video’s zie je de grenzeloze huichelarij van onze media over Oost Ghouta met een moedige oproep van onze vriend, de Britse journalist Tom Duggan, aanvallen  op Damascus, het Syrische leger dat eindelijk aan de opruim en bevrijding begint, vier video’s over de humanitaire hulp, over evacuatie, over het verschil tussen de “val” en de  “ bevrijding” van Aleppo (en Oost Ghouta):http://www.golfbrekers.be/syrisch-nieuws-volgens-een-grijsgedraaid-scenario/

  v  Hoe terroristen nu Damascus tot een hel willen maken. In de overvloed aan artikels in onze media  deze dagen, vind je hierover geen woord, integendeel, daar gaat het alleen over de zogenaamde misdaden van het Syrische leger en zijn  bondgenoten. Getuigenis van  zr. Annie Demerjian:  https://zenit.org/articles/syria-nuns-have-narrow-escape-from-death/

  vUitleg en video’s over gebruik van chloorgas door Turkse leger in Afrin, netwerk van IS tunnels in al-Mayadeen, gevechten in Oost Ghouta, Poetin die Netanyahoe waarschuwt, Syrische Leger in Afrin, eerste Grieks orthodoxe eredienst in Deir Ezzor sinds de bevrijding, beurs “made in Syria” met 130 ondernemingen, eerbetoon aan het Syrische leger: http://www.golfbrekers.be/stratego-in-syrie-4/

  vInformatie en verduidelijking:  http://www.golfbrekers.be/stratego-in-syrie5/; http://www.golfbrekers.be/brekend-nieuws-stratego-in-syrie-6/+

  P. Daniel

   

   

   

  23-02-2018 om 17:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezing en concert Mattheuspassie Bach

  Op zondag 18 maart om 15 uur voert het Geels Vocaal Ensemble in samenwerking met het gemengd koor Egidius, het kinderkoor de Lambertijntjes en het jeugdkoor Arioso uit Beerse, de Mattheuspassie van J.S. Bach uit in de Sint-Lambertuskerk van Beerse.

  Als voorbereiding op dat prestigieuze project nodigt het Davidsfonds u uit op maandag 12 maart in zaal De Notelaar in Beerse, waar Renate Weytjens (medewerkster VRT en radio Klara), u toelichting zal geven over de Mattheuspassie. Deze lezing met muziekfragmenten is een aanrader voor iedere muziekliefhebber, ook voor degenen die niet naar de uitvoering (kunnen) gaan.

  23-02-2018 om 10:18 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze gevaarlijke wegen

  Willy Miermans, emeritus Instituut Mobiliteit van de UHasselt, schrijft naar aanleiding van een dodelijk ongeval op een 'zwart kruispunt': 'We hebben in Vlaanderen de steenwegen volgebouwd. Ook toen het autoverkeer drastisch groeide – jaren 70 en de decennia daarna – hebben we nagelaten om performante, veilige wegen te bouwen'.

  Hij heeft helemaal gelijk. De voornaamste bron en oorzaken van de verkeersproblemen en -gevaren, zijn altijd te vinden in onze gebrekkige en op eigen belang gerichte ruimtelijke ordening en stedenbouw. De opeenvolgende Belgische en Vlaamse regeringen waren en zijn er als de electorale dood voor op dat vlak een krachtdadig beleid te voeren.

  Zo is vooral het Vlaamse gewest op een chaotische en onveilige manier volgebouwd geraakt. Dat alles heeft te maken met een hebzucht -misschien behoort die wel tot de 'Vlaamse identiteit'-, waarbij de grond die we ter beschikking hebben, uitsluitend benaderd wordt in functie van de financiële (meer)waarde voor individu's en niet in functie van de veiligheids- en welzijnsnoden van de gemeenschap.

  22-02-2018 om 08:35 geschreven door Gust Adriaensen


  21-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Help de honger de wereld uit!

  De Oegandese boerenfamilies hebben dringend uw hulp nodig om meer en gezonder eten op tafel te zetten. Op de bijgevoegde afbeeldingen vindt u enkele suggesties voor uw gift. Weet dat elke bijdrage meer dan welkom is. Zelfs met 10 euro kunnen we al veel realiseren.

  Broederlijk Delen

  21-02-2018 om 22:33 geschreven door Gust Adriaensen


  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Isoleren milieuvriendelijk? Vergeet het

  De isolatienormen zijn zo streng geworden dat ze hun doel voorbijschieten en allesbehalve ecologisch zijn. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw zaterdag in Het Nieuwsblad. Directeur-generaal Marc Dillen vraagt dat de overheid de regels herbekijkt. Begin dit jaar werden de isolatienormen voor nieuwbouwwoningen strenger, waardoor de isolatiepakketten voor muren, vloeren en daken almaar dikker worden en nog beter isoleren.

  Volgens de Confederatie Bouw is het risico groot dat een nieuwbouw, dichtgeplamuurd met al dat mate­riaal, zal oververhitten. Dat is goed nieuws voor verkopers van lucht-luchtwarmtepompen, die voor warmte en koeling zorgen, en van airconditioning. Die verkochten op twee jaar tijd een derde meer apparaten.

  Goed voor het milieu is het echter niet. “Airco in januari? Dat is ­absurd. Zo’n installatie kost energie”, aldus Marc Dillen. En ook het extra isolatiemateriaal dat nu geplaatst moet worden, heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. “Bij de productie ­komen klimaatgassen vrij. En die vervuiling moet dan weer gecompenseerd worden door energiezuinig te gaan bouwen.”

  De Confederatie vraagt dan ook dat de overheid hiermee rekening houdt vooraleer ze de regels verstrengt. 

  19-02-2018 om 17:46 geschreven door Gust Adriaensen


  18-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een arrogante barones

  David Van Reybrouck en Claudia Chwalisz publiceerden enkele dagen geleden een waardevolle bijdrage aan het debat over het beter functioneren, het verfijnen van onze democratie en het versterken van het engagement van de burgers, door meer zeggenschap te geven aan breed gedragen overleg en voorstellen van burgers.

  De auteurs zijn zeer kritisch voor het initiatief van president Macron, dat volgens hen steken blijft in een beperkt, select clubje en een bredere burgerbasis mist.

  Dat zint barones Mia Doornaert niet. Terwijl in tekst van David Van Reybrouck en Claudia Chwalisz nergens persoonlijke aanvallen op andere 'denkers' over democratie te vinden zijn, doet barones Mia Doornaert dat wel. En furieus. Vooral Van Reybrouck moet het ontgelden. Joost mag weten welke (persoonlijke) botsing zij ooit gehad hebben.

  Of wordt in de reactie van Doornaert nog duidelijker wat bovendrijft als je haar artikels en haar optredens op tv, al jaren volgt: Doornaert is niet iemand die zich gemakkelijk openstelt voor de ideeën en de argumenten van anderen.

  Intellectuele arrogantie en een rechtse, neoliberale tunnelvisie zijn de barones zeker niet vreemd.

  18-02-2018 om 07:36 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bullshit jobs'

  David Graeber, Amerikaans antropoloog:

  'Massa's mensen, vooral in Europa en Noord-Amerika, voeren hun hele carrière lang taken uit waarvan ze stiekem geloven dat ze niet hoeven worden uitgevoerd. De morele en spirituele schade die uit deze situatie voortkomt, is groot. Het is een litteken op onze collectieve ziel. Maar vrijwel niemand praat ervoer.'

  Graeber schat het aandeel van deze nutteloze of zelfs sociaal schadelijke jobs op ongeveer driekwart van al het werk dat in de westerse maatschappij wordt verricht. Zinloze bezighouding. Hij viseert het leeuwendeel van de banen bij juridische diensten, telemarketing, pr, financiële advisering.

  Slechts een kwart van de banen zou nog producten en diensten leveren waar daadwerkelijk behoefte aan is. 'Het zijn onder meer de vuilnisophalers, verpleegkundigen en leraars; als zij zouden verdwijnen, komt de wereld zwaar in de problemen.'

  18-02-2018 om 07:22 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/7

  Vrijdag 16 februari 2018

  Van ‘as-best’ naar ‘Paasbest’

  Zaterdag kwam de jonge Grieks-Melchitische (= katholieke) pastoor van Yabroed met een 35-tal vrouwen een bezinning dag houden om de vastentijd in te zetten. In Yabroed (weer een van de oudste steden ter  wereld) zijn er ‘n 10.000 katholieken met drie kerken. Deze vrouwen werden ontvangen in het grote salon vooraan. Het eerste wat ze doen is zorgen voor een ontbijt. In groepjes zitten ze samen, een van hen vult een moortje met water. Ze hebben een soort (hand) gasvuurtje bij en op de kortste tijd hebben ze koffie, thee… Terwijl wij wat praten met de pastoor en de seminarist die er bij is, nodigen ze voortdurend uit om mee te eten, maar wij hebben al ontbeten. Dan volgt een hele reeks zoetigheden, waarbij ze telkens zeggen dat het een specialiteit van Yabroed is. Het grootste deel van de dag brengen ze evenwel door in de kerk, met de nodige afwisseling. Na een kennismaking met dit klooster en de patroonheilige, de martelaar Jakob, de Verminkte (wat een bijzonder stichtend voorbeeld blijft) wordt er afwisselend gebeden en geluisterd naar onderrichtingen als een inleiding op de vasten die hier maandag al begint. De seminarist komt uit Toulon, waar nog een 60-tal seminaristen zijn. Hij mag hier een half jaar stage komen doen en is er erg blij mee. Natuurlijk is hij al lang immuun voor die stroom van leugens over Syrië in de westerse media en weet hij wat hier werkelijk gebeurt. Wanneer wij tot heden in Vlaanderen voorstelden om jongerentochten te organiseren naar Syrië en naar Mar Yakub om hen te helpen hun eigen roeping te ontdekken met boeiende woestijntochten, werken, ervaringen van stilte enzovoort, dan krijgen we tot heden de grofste reacties, in de zin van: wilt gij dat ze in een doodskist  terug komen? Natuurlijk is er gevaar, maar er zijn ook voldoende middelen om het veilig te houden. Waar zijn onze jeugdleiders, seminaries… met visie en verantwoordde moed om jongeren te helpen hun levensroeping te vinden op een creatieve en bijzonder leerrijke wijze?

  Vier vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient zijn weer enkele dagen komen helpen en hebben hard gewerkt. Ondertussen is een vijfde vrijwilliger bij ons om een vijfdaagse retraite in stilte te houden en daarmee zijn werk bij deze organisatie af te sluiten. Hij heeft een diploma van fotograaf én houtbewerker (voor kunstmeubels …). Vooraleer hij zijn  leven verder zet, wil hij nog een grote pelgrimstocht maken. Daarom zal hij alleen, zonder geld en te voet naar huis gaan, langs Turkije en ondertussen een aantal bedevaartsplaatsen bezoeken, samen ongeveer 5.000 km. Hoewel hij uit een groot gezin komt en erg sociaal is aangelegd, heeft hij ook altijd, zegt hij, het verlangen gehad om zich terug te trekken om alleen te zijn. Hij is groot van gestalte en zal flinke stappen kunnen zetten. Met zijn bescheidenheid en minzame glimlach zal hij voldoende vertrouwen wekken. Dinsdagavond, de avond voor zijn vertrek hebben we allen samen, met de zusters, de kinderen en de andere vrijwilligers van S.O.S. nog zijn 20e verjaardag gevierd. Omdat het de volgende dag Aswoensdag was en er dan een uitgebreide byzantijnse liturgie is, hebben we na het verjaardagsfeestje in de kerk een korte dienst gehouden met asoplegging volgens de Latijnse ritus en een gebed om zegen en bescherming voor onze pelgrim. Bid voor hem en dat vele jongeren het initiatief nemen om eens  een ernstige bezinningstijd te nemen en niet bang zijn van de  stilte.

  De vasten met betrekking tot het eten bestaat hier vooral in het niet eten ’s morgens zodat de eerste maaltijd pas ’s middags is en dat is rond twee uur. Liturgisch wordt in onze byzantijnse ritus alleen op zondag een Eucharistie gevierd omdat een Eucharistie altijd een paasviering is. Gedurende de week wordt een “présanctifié” (met vooraf geconsacreerde heilige Hosties) gehouden, een soort vesperdienst met communiedienst. In feite celebreren wij wel tussendoor volgens de Latijnse ritus een Eucharistie uit de vastentijd. De liturgische gebeden in de vastentijd zoals vespers en completen zijn rijk en lang. Alleen op vrijdag zijn er geen lange completen, maar dan zingen we  met de parochianen van Qara in hun St. Michielskerk samen de Akathisthymne ter ere van Onze Lieve Vrouw. Zo gaan we van Aswoensdag naar Pasen.

  Terecht woedend

  Tom Duggan is een Brits journalist die vanuit Damascus verslag uitbrengt van de situatie in Syrië. Het is een sympathieke kerel die ons al is komen bezoeken. Hij is niet de man die zich laat voorstellen als degenen “die de gebeurtenissen op de voet volgt” om dan precies te berichten wat de grote media en politici in de openbare opinie willen verankeren en wat meestal het tegendeel is van de werkelijkheid. Hij wil eerlijke en waarheidsgetrouwe journalistiek bedrijven. En hij is woedend op de grote media en internationale instellingen die over de echte gruwelen in Syrië ofwel zwijgen ofwel de schuld geven aan de slachtoffers. De journalisten van New York, Londen, Parijs, van BBC, Fox, CNN  zwijgen of liegen omwille van het geld dat ze krijgen van Saoedi-Arabië. Hij is woedend op de UNO en  noemt hun gedoe tijdverlies. Gisteren (6 februari), zo schijft hij, werd  Oost Ghouta en Jobar weer gebombardeerd door terroristen,  gesteund door Israël, Saoedi-Arabië,  UK, VS. Gisteren, aldus Tom Duggan werd een aanslag gepleegd op een busstation in Damascus, waar ook ik iedere dag kom. Het heeft geen enkele militaire betekenis. Hij is vooral woedend omwille van Israël en de houding van de wereld tegenover Israël. De wereld blijft zwijgen en ook de UNO hebben volgens hem niets te zeggen. Ze weten altijd wel iets te vertellen over iets in de wereld, behalve als het over Israël gaat, ook niet na het zoveelste schending door het zionistische Israël van het Libanese en Syrische luchtruim om in Syrië[U1]  te komen bombarderen.

  “De wereld blijft rustig toekijken hoe de monsters van de terreur terroristische wreedheden begaan in Gaza, in Palestina en in Syrië alsook hoe ze rebellen onderhouden of terroristen op de Golanhoogten, hen wapens leveren en militaire training” (Tom Duggan, 7 februari 2018: https://www.mondialisation.ca/damas-syrie-temoignage-dun-britannique-tres-en-colere/5622986)

  Hij besluit zijn bericht als volgt:

  “In Syrië sterven onnodig mensen. De Syrische regering wordt geconfronteerd met een terroristische oorlog, geen burgeroorlog… een terroristische oorlog. In het westen begint ge nu de waarheid te zoeken en die kunt ge niet vinden omdat uw TV en dagbladen beheerst worden door de dollar

  Hij is niet de enige die, zoals wij,  verbolgen is om de laffe houding van de media en politici tegenover de schrijnende situatie in Syrië:

  De huichelachtige westerse media zijn blijven zwijgen wanneer de VS tienduizenden burgers hebben gedood en hele steden hebben weggevaagd bij de belegering van Mossoul in Irak en Raqqa in Syrië vorig jaar. Ze worden nu plots wakker om de dood van burgers aan te klagen, veroorzaakt door de bombardementen van Syrische en Russische vliegtuigen. Eens te meer bedrijven ze propaganda om een militaire escalatie voor te bereiden, die een rechtstreekse militaire confrontatie zou kunnen ontketenen tussen de  twee voornaamste atoommachten van de wereld: VS en Rusland” (Bill Van Auken,  10 februari 2018: https://www.mondialisation.ca/le-massacre-americain-des-troupes-syriennes-menace-de-declencher-une-guerre-plus-large/5623015)

   

  En dit nog

  vOns  vorig bericht met dertien video’s: hulp aan mensen die terugkeren naar hun verwoest huis, oorlogsrapporten met o.m. onthullingen over evacuaties van IS-strijders door de VS, bombardementen van VS die 100 burgers doden en waarvan ze zeggen dat het ‘zelfverdediging’(?!) is, de zoveelste poging om Syrië vals te beschuldigen, ontkenning in Frankrijk en Rusland, Syrië haalt een Israëlisch gevechtsvliegtuig neer, nogmaals het bombarderen door de VS en Russische reactie, tenslotte een toespraak van pater Elias Zahlaoui: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-62/#more-39137

  http://www.golfbrekers.be/de-vsa-willen-van-syrie-een-nieuw-noord-korea-maken/

  vEn nu komt “den aap” uit de mouw. James Mattis, de VS minister van verdediging zegt zelf dat er geen enkel bewijs is van schuld van Syrië voor het gebruik van chemische wapens: "Now Mattis Admits There Was No Evidence Assad Used Poison Gas on His People" — <http://www.newsweek.com/now-mattis-admits-there-was-no-evidence-assad-using-poison-gas-his-people-801542>

  vHuichelarij van het zionistische Israël: http://www.golfbrekers.be/geopolitiek-grensoverschrijdend-gedrag/

  vZiehier wat nu als een groot wereldprobleem wordt voorgesteld:  de opwarming van de  aarde! Dit is een modelartikel zoals ik het graag heb: kort, gevat, verantwoord en ietwat humoristisch. Op nauwelijks 1,5 blz. krijg je alles wat je daarover moet weten:  <https://1drv.ms/w/s!Ai3KwQN4sQRFgi2fndhxXCjuYb1I>
  > [https://r1.res.office365.com/owa/prem/images/dc-docx_20.png]<https://1drv.ms/w/s!Ai3KwQN4sQRFgi2fndhxXCjuYb1I> Hierna voeg ik zelf dit cursiefje toe:

  Volgens de gangbare opvatting zorgt de menselijke activiteit (volgens sommigen, van een overbevolkte wereld!) voor te veel CO2 uitstoot en dat moet streng bestraft worden. Hieronder valt dan alle menselijke activiteit: vervoer met auto, trein, vliegtuig, alles wat we produceren, maken  of doen…Zo kunnen vooral de armere landen met hun steenkool in het gareel gehouden worden. Maar… hoe komt het dat Mars ook opwarmt en daar zijn geen mensen? Of is dat omwille van dat wagentje dat ooit door een raket afgeschoten is en daar nu al lang  niets staat te  doen? En wat denken van de 22.000 wetenschapers, waaronder 72 Nobelprijswinnaars die herhaaldelijk hebben verklaard dat de opwarming van de aarde alleen te wijten is aan een sterkere zonnestraling? Daarmee kun je natuurlijk de hele wereldfamilie niet belasten en met de vondst van CO2 lukt dat wel. In het Antwerpse kreeg een vriend ooit een strenge berisping omdat hij in zijn tuin enkele brieven aan het opstoken was. Dit bracht me er toe om mijn brieven en reclame op te stoken op vrijdagnamiddag, wanneer de politiediensten in weekeind gaan.  Tegen onzinnige megamanipulatie dient geprotesteerd te worden. Overigens, is de geestelijke bezoedeling en ontwrichting van onze samenleving een niet veel dringender probleem? En daar zouden we gedurende  deze vasten beter iets aan kunnen doen.

  “Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige  boeien slaken, de strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven en alle jukken door te breken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis, een naakte kleden die ge ziet en u niet onttrekken aan de  zorg voor uw broeder” (Jesaja 58, 6-7; de 1e lezing in de Eucharistie van vandaag).

  P. Daniel

   

   

   

  16-02-2018 om 18:46 geschreven door Gust Adriaensen


  12-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheiding der machten

  Ons democratisch systeem staat of valt met de scheiding der machten.

  Een minister, lid van de uitvoerende macht, moet er zich voor hoeden, de rechterlijke macht aan te vallen, ook al gebeurt dat via de advocatuur.

  Als minister Jambon het niet eens is met de legale mogelijkheid om procedurefouten in te roepen, dan kan het politieke systeem via de wetgevende macht ervoor zorgen dat zoiets niet langer mogelijk is. Maar het is natuurlijk electoraal-politiek veel interessanter de advocaat moreel ervanlangs te geven. Kortom, populisme in het kwadraat.

  Opvallend is ook een reactie op een internetforum: 'Mary mag misschien juridisch gelijk hebben', (niet misschien, hij heeft juridisch gelijk) , 'moreel is het verwerpelijk', schrijft een fervente fan van Jambon, Franken en co. 

  Geldt dat ook niet voor Franken, die ik herhaaldelijk heb horen vertellen dat hij 'gewoon de wet uitvoert'.  Maar is vluchtelingen uitleveren aan een dictatoriaal, corrupt en misdadige regime' , moreel ook niet verwerpelijk?

  Morele fijngevoeligheid of respect voor de wet, naargelang het in het eigen partijpolitieke kraam past.

  12-02-2018 om 09:19 geschreven door Gust Adriaensen


  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus waarschuwt voor commercialisering ziekenzorg

  In zijn boodschap voor de Werelddag van de Zieken vraagt paus Franciscus aandacht voor de gezinszorg. Dit buitengewone getuigenis van liefde voor de menselijke persoon moet ook ondersteund worden met een passend beleid.

  De paus waarschuwt in zijn boodschap voor de commercialisering in de gezondheidszorg wereldwijd. Wij moeten erover waken dat de waardigheid van patiënten wordt gerespecteerd en ziekenzorg ook voor armen toegankelijk blijft.

  11-02-2018 om 16:53 geschreven door Gust Adriaensen


  10-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Mannen die naar het leven verlangen'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Trappisten van Westmalle willen single mannen de kans geven om tijdens een weekend het monastieke leven van binnenuit te leren kennen.

  Lijkt me een boeiend en waardevol initiatief.

  Klik op de afbeelding.

  10-02-2018 om 12:50 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/6

  Vrijdag 9 februari 2018

  Flitsen uit de gemeenschap

  We kregen een bestelling van 3 ton kaarsen.  Hiermee kunnen deze week weer vier mensen te werk gesteld worden: twee mannen om de kaarsen te maken en twee vrouwen om de kaarsen te verpakken. Wat ze niet kunnen afwerken, kunnen wij wel doen. Er is trouwens altijd voorbereiding en nazorg nodig. Zo moet de parafine vooraf al op de juiste temperatuur gebracht worden om te kunnen beginnen. En vier vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient hebben in Qâra gezorgd voor de volgende 3.000 plastiekzakjes met warme kleding voor de kinderen van Deir Ezzor.

  Donderdag zat de dag vol verrassingen. We waren maar net begonnen, zoals gewoonlijk  om half zeven, met het morgengebed of er stond een vrachtwagen te wachten om geladen te worden met aardappelen en ajuinen. Deze was nog niet vertrokken of een andere, grotere vrachtwagen bracht 150 planten van abrikozenbomen en een grote vracht meel voor de boerderij, aan de rand van het domein. De zakken meel werden daar gelost. We maakten van de gelegenheid gebruik om eens rond te wandelen op de plaatsen waar we gedurende  gans de oorlog niet konden komen. Een van de muren van de boerderij zit vol gaten van de kogels. Verderop zagen we nog een stuk muur dat van het klooster uit vorige eeuwen (dat dateert van de 6e eeuw) moet zijn. Daarbij ontmoetten we onze herder met zijn  honderdtal schapen. Hij bood ons aan om thee te zetten. In een oude kapotte rugzak had hij alles bij: thee, water, een moortje… Hij had twee verschillende schoenen aan en een jas die ook helemaal kapot was. We beloofden voor hem een goede jas, schoenen en een rugzak te zoeken, die we ook dezelfde dag nog konden geven. Daarna was het tijd om de abrikozenbomen te gaan planten op de plaatsen waar dode bomen al waren verwijderd. Tegelijk moeten die veel water krijgen. Een deskundige van het dorp hielp ons om de wortels van de bomen eerst te snoeien. En daar zijn we heel de dag mee bezig geweest zodat er ’s avonds alleen nog tijd overbleef om de eucharistie te vieren. Moge God, Schepper en Vader deze bomen zegenen met vele en goede vruchten zodat ze  de  roem van de Syrische abrikozen vermeerderen voor Gods glorie en de gezondheid van de mensen.

  Nazipropaganda op wereldvlak

  Het is waar. Een grove leugen kan gemakkelijker in de openbare opinie geklopt worden dan een kleine leugen. Daarmee moeten we de minister van propaganda en informatie van het Nazisme, Jozef Goebbels helemaal gelijk geven. Gold zijn ervaring op Europees vlak, nu woedt deze kanker wereldwijd. De CIA-zionistische-Engelse propaganda is er in geslaagd, door telkens herhaalde leugens, de wereld wijs te maken dat Syrië voortdurend chemische wapens gebruikt en dat Rusland, China, Iran de grootste bedreiging vormen voor de wereldvrede, die nu dringend met militair geweld moet bedwongen worden. En het werkt. Niet alleen ‘correcte’ journalisten en politici trappen er in, maar ook een menigte intellectuelen, vrome gelovigen en eenvoudige mensen. Kortom, de wereld  schijnt plat op haar buik te liggen in aanbidding voor de wapenbazen, die steeds meer en grotere oorlogen weten uit te lokken om hun wapenindustrie te doen floreren als nooit voorheen. Wie even nadenkt weet dat Syrië zeker geen chemische wapens gebruikt. Ik ga mijn uitvoerige bewijzen van vorig  bericht niet meer herhalen. Wanneer hierrond al jaren in de openbare opinie een hysterie heerst, weet je toch dat Syrië zeker geen chemische wapens zal inzetten om de wereld nog meer in het harnas te jagen tegen zijn land. Het heeft die helemaal niet nodig en kan die ook niet gebruiken omdat het voor eigen soldaten te gevaarlijk is. Dat zijn wapens voor terroristen. Waarom wordt Syrië daarvan dan beschuldigt? Eenvoudigweg omdat het aan de winnende hand is. Sinds drie maanden is het Syrische leger met zijn bondgenoten bezig Fatah al Sham (het vroegere Al Nousra) en IS  aan het overwinnen in de provincies Hama, Idlib en Aleppo. Ondertussen keren steeds meer burgers naar de door het leger bevrijde gebieden terug. Deze week werden weer tientallen dorpen en districten bevrijd. En telkens wanneer het leger spectaculair in opmars is komt de internationale gemeenschap met haar onzinnige beschuldigingen, zonder enig bewijs of eerlijk onderzoek. Ofwel komt de internationale gemeenschap af met de eis voor een  “humanitair bestand”, dat uiteindelijk voor niets anders bedoeld is dan om de terroristen te hergroeperen. Zoals de oorlog tegen Irak verantwoord werd door de valse beweringen over vernietigingswapens (waarvoor de VS zich tot heden nog steeds niet heeft verontschuldigd!), zo zijn het nu de niet bestaande chemische wapens van het Syrische leger die moeten zorgen dat de vernietiging van Syrië aanvaard wordt. En de leugens worden geniaal in elkaar geprutst. De chemische wapens zouden komen van Iran met behulp van Rusland! Schitterende vondst om deze drie landen tegelijk te demoniseren. Je zou denken, daar trapt toch geen enkele onnozelaar in. En toch, het werkt. Ondertussen vertellen mensen uit Damascus ons dat daar nog dagelijks burgers gedood worden door aanvallen van de rebellen en meldt de ngo Airways dat de internationale coalitie in 2017 meer dan driemaal zoveel burgers gedood heeft dan ze zelf opgeeft, nl. 6000! Hierover verschijnt dan geen woord in onze media. Tegelijk blijven de VS maar liegen en zeggen dat ze IS bestrijden terwijl ze in feite Syrië verder aan het ontwrichten zijn.

  (Nog een kritische bedenking rond het gebruik van chemische wapens, geschreven voordat de VS de Syrische troepen aanvielen: http://www.golfbrekers.be/prelude-van-een-amerikaanse-militaire-aanval-in-syrie/.)

  Hoe kardinalen en bisschoppen uit hun coma wekken?

  De katholieke priester Elias Zahlaoui uit Damascus schreef op 4/1/2018 een open brief als een noodkreet aan de Amerikaanse kerkelijke overheid.

  “Weten jullie eigenlijk wel wat uw opeenvolgende regeringen sinds tientallen jaren doen om hun totale overheersing over de wereld op te leggen en te handhaven?... tsunami’s van verschrikkingen en onrechtvaardigheden over hele landen, o.a. over mijn land Syrië… uw absolute stilte doet ons geloven dat gij hiervan totaal niets weet… En gij kardinalen en bisschoppen van de  VS, gij zwijgt bij deze ondernemingen, die radicaal het tegendeel zijn van alles wat Jezus deed en zei, wat gij verondersteld wordt te vertegenwoordigen… uw land, “het grootste land” zeggen uw  leiders, zet zich gedurende decennia hardnekkig in om met duivelse technieken tientallen miljoenen mensenlevens te  vernietigen…in naam van miljoenen christenen en niet christenen in de  wereld: wie dient gij? Jezus Christus of de Dollar? Kunt gij ontkennen dat uw stilte u medeplichtig maakt aan de misdaden van uw opeenvolgende  regeringen?... Excellenties, wat is er nodig om u uit uw coma te wekken? Moet uw “groot land” zich storten in de verschrikking van de hel, die het overal wil verspreiden met arrogantie en waanzin?

  (Een bevestiging  hiervan gaf al  o.a. James A. Lucas, US Has Killed More than 20 Million People In 37 ‘Victim Nations’ since World War II, Global Research , March 07, 2016)

  De waardigheid van het menselijk leven

  De eerbied voor het menselijk leven vraagt wereldwijd onze onverdeelde inzet. De “rechten van de mens” worden dikwijls misbruikt voor individuele grillen, los van de werkelijkheid en tegen de echte eerbied voor het leven. Pierre Simon, die tweemaal grootmeester van de loge was, gaf aan zijn vernietigende levensstrijd deze titel: De la vie avant toute chose (1979). Hij is een van de grootste verwoesters geworden van de waardigheid van het menselijk leven uit onze tijd. Gehandicapten waren volgens hem het leven niet “waard”. En zo zaaide hij de grootste verwarring. Het eerste mensenrecht is het recht op leven. Iedereen mag er zijn, zoals hij of zij is en de zwaksten verdienen de meeste zorg. Dat is de graadmeter voor de kwaliteit van een beschaving.

  Op de vooravond van de “mars voor het leven” in Parijs (20 januari 2018) zijn organisatoren uit zeven landen (Duitsland, Italië, U.K., Nl, Zwitserland, VS, Frankrijk) samen gekomen om de internationale samenwerking te versterken. Ziehier enkele interessante aansporingen.

  o   Volgende mars heeft plaats te Brussel voor het Europees Parlement, op 22 april 2018. Laten we die datum in de andere landen overnemen en verspreiden en telkens wanneer ergens een mars voor het leven gehouden wordt deze ook bij ons aankondigen om de internationale beweging voor het leven te versterken.

  o   Roemenië en Moldavië hielden recent verspreidde manifestaties tegelijk in respectievelijk 138 en 140 steden.

  o   Er zijn verschillende soorten acties mogelijk: een stille tocht (Berlijn), een gebedswake (Berne), een feest voor het leven (Parijs)…

  o   Getuigenissen van vrouwen die abortus ondergingen en na een mars voor het leven pro vita activisten worden, zijn bijzonder efficiënt. Ook getuigenissen van vrouwen die een mislukte abortus hebben overleefd.

  o   Amerikaanse, Britse en Franse bisschoppen nemen steeds meer deel aan de mars voor het leven, zoals onze voormalige aartsbisschop A.J. Léonard al deed. Laten we bidden voor meer moedige kerkleiders en hen uitnodigen. In Washington werd ook voor het eerst op de avond vooraf een eucharistie gevierd met de mogelijkheid van een volle aflaat voor de deelnemers.

  o   Polen en andere oost Europese landen blijven meer trouw aan hun christelijke wortels en aan het eerste van alle mensenrechten, nl. het recht op leven. Laten we hun voorbeeld navolgen.

  Volhouden is de boodschap, ook wanneer het begin moeilijk is of een mars voor het leven nog maar weinig volk trekt. We nemen immers  deel aan een internationale strijd voor het leven. Bovendien, naast de mars van één dag, kunnen we heel het jaar door getuigen van onze eerbied voor het leven en God, Schepper, Vader en Heer van alle leven op creatieve wijze verheerlijken.

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht aangevuld met 15 video’s: 4 video’s als een bezoek aan Damascus met het huis van Ananias, de grote moskee, de rechte straat en de Paulus kerk waar de hl Paulus in een mand over de muur uit de stad kon vluchten; onze vrienden van S.O.S. Chrétiens de l’Orient helpen bij de reconstructie van Ma’aloula; 4 video’s over de rebellen en hun sarin gas; uitgebreide voorstelling van het rapport van moeder Agnes-Mariam (voor de commissie van mensenrechten, Genève); chemische aanval als “valse vlag” door o.m. Seymour  Hersh; 2 video’s van de Sotji samenkomst; 2 video’s uit Rusland: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-61/

  vOns vorig bericht aangevuld en geïllustreerd o.a. met drie erg interessante video’s die aantonen hoe de media in handen zijn van zionistische joden: http://www.katholiekforum.net/2018/02/03/we-worden-bestuurd-en-geinformeerd-door-een-criminele-elite-van-gedrogeerde-zombies/

  vHet gruwelijk geweld van Turkije in Syrië: http://www.golfbrekers.be/gematigd-moorden-gaat-voort/

  vDe huichelarij en de steeds  verder gaande oorlogsopbouw van de VS:  http://www.golfbrekers.be/may-be-maybe-de-vsa-geven-het-for-sure-niet-op/

  vOver de moordaanslagen van de  zogenaamde “gematigde rebellen” op onschuldige burgers weten de westerse media niets af:http://www.golfbrekers.be/selectieve-non-verontwaardiging/

  vZeven bemoedigbende video’s: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-8-2/

   

  P. Daniel

  09-02-2018 om 22:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een kwestie van rijk en arm

  Zij komen tot de conclusie dat internationaal gezien Vlaanderen kampioen is in segregatie wat de schoolkeuze en de schoolloopbaan betreft. Dat heeft met de hiërarchie van studierichtingen te maken, maar er zijn ook andere oorzaken. De onderzoekers besteden vooral aandacht aan de segregatie tussen autochtonen en allochtonen.

  Ik ben van mening dat de fundamentele onderwijssegregatie te vinden is in het klassenverschil, de kloof tussen rijk en arm.

  Reeds in 2014 bleek uit een PISA-rapport van de OESO over de onderwijssituatie in België, dat in de eerste plaats de sociale herkomst in extreem hoge mate bepalend is voor het schoollopen in het algemeen secundair onderwijs (ASO) en voor het al dan niet zittenblijven.

  Een 15-jarige met arme ouders, heeft minder dan één kans op vier om in het ASO school te lopen. Iemand met rijke ouders heeft bijna 90 procent kans. Een rijke 15-jarige loopt minder dan 12% risico om een jaar te blijven zitten, een arme leeftijdsgenoot meer dan 47%.

  Daarmee werd wetenschappelijk bevestigd wat iedereen die met het secundair onderwijs vertrouwd is, in de eigen klas of school weet: de sociale herkomst van de leerlingen is grotendeels af te lezen uit de keuze van ASO, Technisch of Beroeps, en weerspiegelt zich ook in de diverse ASO-richtingen.Voor de allochtonen, die voor een groot deel tot de laagste inkomensgroepen behoren,komen er dan nog een aantal hinderpalen bij.

  Het gaat dus fundamenteel om arm versus rijk. En een andere conclusie: de democratisering van het onderwijs in Vlaanderen is grotendeels mislukt.

  09-02-2018 om 09:23 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rasp over Rasp

  Op Seniorennet zijn er 24.225 blogs. Qua populariteit staat Rasp op plaats 124. In de categorie Actualiteit-Maatschappij (2218 blogs) bezet Rasp plaats 16.

  08-02-2018 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erik Borgman: 'Er heerst een nieuwe vorm van staatsgodsdienst'

  De Nederlandse theoloog, auteur en lekendominicaan, Erik Borgman, neemt geen blad voor de mond. Enkele citaten uit een interview dat verscheen in Kerk&Leven:

  -De Kerk is veel te modern geworden, in wijsgerige zin. Moderniteit -sterk willen zijn, vertrouwen op de wil, geloven in maakbaarheid- is een machine die niet stopt. Er heerst een nieuwe vorm van staatsgodsdienst die geen andere levensbeschouwing naast zich verdraagt, tenzij die zich vertaalt in haar termen. Daarom hebben wij het zo moeilijk met moslims en hun uitdrukkelijke wens religie in het openbaar te tonen. Religie accepteert met recht een aantal aspecten van de moderniteit niet.