NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Zelfbewuste christenen broodnodig
 • 'Is onze samenleving suÔcidaal?'
 • Filegeluk
 • Verlichting en intolerantie
 • Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  27-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Beste Lezer,

  Al enkele weken worden heel wat berichten die aan dit blog worden toegevoegd, rechtstreeks in het archief geplaatst. Dat wil concreet zeggen dat ze weliswaar verschijnen maar te lezen zijn vóór de allereerste berichten op Rasp jaren geleden (2007). 

  Deze fout werd al herhaaldelijk gemeld aan de webmaster(s) van Seniorennet, maar tot nu toe werd het euvel niet opgelost.

  De berichten worden in het jaararchief geplaatst met als aanduiding -0001. U kan die berichten openen door te klikken op -0001 in de linker- of rechterkolom van mijn blog.

  Gust Adriaensen

  27-06-2018 om 09:48 geschreven door Gust Adriaensen


  19-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfbewuste christenen broodnodig

  (19 juli 2018)

  Uit statistische gegevens  kan afgeleid worden dat, als de nu geconstateerde demografische en religieuze evolutie zich verderzet, 'er binnen afzienbare toekomst nieuwe democratische 50+1% meerderheden (van moslims) binnen kieskringen mogelijk zijn'. Dat maakt sommige mensen ongerust.

  Als deze evolutie als niet gewenst en als een gevaar wordt beschouwd, dan rijzen er enkele vragen, vooral gericht aan de burgers en beleidsmakers die voortdurend op dat gevaar wijzen en het ook exploiteren voor electoraal gewin. De demografische evolutie is zeer ongelijk tussen 'autochtonen' en 'allochtonen'. Wat denken zij daaraan te kunnen doen? Vaak durven zij wel erg populistisch en vulgair de 'allochtonen' schofferen met hun 'kweekgedrag', maar durven zij ook wijzen op het lage geboortecijfer bij de 'autochtonen'?

  Het is ook duidelijk dat in onze diverse religieuze samenleving, een sterk christendom de angst kan wegnemen en voor stabiliteit kan zorgen. Waarom hebben de 'autochtonen' en masse het christendom afgeschud? Waarom hebben politici het voortdurend over ‘onze normen , waarden en identiteit’ die hun bronnen hebben in het christendom, maar zijn ze als de dood om zich christen te noemen, laat staan als christen te pratikeren, en doen ze in eigen kring en in het maatschappelijke debat tussen ‘autochtonen’ , maar al te graag spottend en/of agressief over christendom en Kerk. Waarom willen zij het christendom helemaal terugdringen tot het privéleven? Waarom ontkennen zij vol ijver voortdurend de relevantie van het christendom voor het openbare leven? Waarom doen sommige politici en partijen er alles aan om het christendom en de Kerk een plaats op het publieke forum te ontzeggen?

  Mark Van de Voorde schrijft in Tertio terecht: ‘Zoals een plant zonder wortels sterft, gaat ook een samenleving dood als men ze afsnijdt van haar beschavingswortels. Dat doen vandaag zelfs pleitbezorgers van de eigen identiteit. In een opiniestuk voor De Tijd (16/5) schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “het christendom deel van ons cultureel erfgoed” is, maar hij noemt the spirit of religion “achterhaald’ . Wie het christendom als “cultureel erfgoed” (iets voor musea?) wil bewaren, maar christenen voor wie “hun religie hun dagelijkse handelen bepaalt” tegelijk “de laatsten van het verleden, niet de eersten van de toekomst” noemt (dixit De Wever), schrijft de overlijdensakte van zijn identiteit. Wie voor de Europese identiteit de geest van de religie achterhaald noemt en ook nog eens de christelijke naastenliefde passé vindt, bereidt de al suïcidale beschaving voor op zelfdoding.’

  Hoe kunnen 'autochtonen', die hun identiteit selectief vastknopen aan bv. een kledingstuk, maar de echte wortels en bron van hun normen en waarden, van hun beschaving, namelijk christendom en Kerk, zonder problemen als lompen van zich hebben afgetrokken en in de vuilnisbak hebben gekieperd, of ze in het beste geval als interessante museumobjecten beschouwen, nog echt geloofwaardig over 'identiteit' orakelen? .

  Wat onze samenleving nodig heeft, is een groeiend aantal zelfbewuste christenen, een geloofs- en kerkgemeenschap die haar belangrijke maatschappelijke rol kan/mag vervullen, zonder agressie, zonder een populistische wij-zijpolarisering.

  Voortdurend herinneren aan de waarden en idealen van de Verlichting, aan de rechten van de mens, aan de gelijkheid, wordt inhoudloos, ridicuul en provocerend, wanneer de grossiers in angst voor de islam, bepaalde waarden en rechten zonder scrupules voor zichzelf en hun maatschappijvisie opzijzetten en enkel aan 'de anderen' opleggen.

  19-07-2018 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  17-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Is onze samenleving suÔcidaal?'
  (17 juli 2018)
  (Uit Tertio)
  De mening van Mark Van de Voorde

  Is onze samenleving suïcidaal?

  Het aantal geboortes in ons land is weer gedaald. “Feiten zijn heilig, commentaar is vrij”, aldus de uitspraak van The Guardian-stichter Charles Scott, maar commentaar op dat feit is niet zonder risico. Het is niet alleen delicaat want snel moraliserend, maar ook het laatste taboe van onze taboeloze samenleving. Toch een poging tot commentaar.

  Wie erop wijst dat er misschien te weinig kinderen worden geboren, mag horen: hoe durf je? Hij krijgt ook nog eens de overbevolking op zijn brood. Alsof je de geboorte-explosie in Afrika oplost door in Europa minder – volgens sommigen geen – kinderen op de wereld te zetten. Ik dacht dat de verbetering van de economische toestand in Afrika veeleer de juiste strategie was om de geboorte-explosie aldaar te doen stoppen: bij stijgende welvaart daalt immers vanzelf het aantal geboortes. Wie echt gelooft dat minder geboortes in Europa de oplossing is voor te veel geboortes in Afrika, moet consequent zijn en bijgevolg de jonge Afrikaanse (boot)vluchtelingen met open armen (en grenzen) onthalen. Quod non.

  Vergrijzing en ontgroening

  Het is een feit dat Europa te weinig kinderen heeft om de demografische piramide in evenwicht te houden. De vergrijzing is niet alleen een gevolg van het feit dat we langer leven en dat de babyboomers oud worden, maar ook van de ontgroening. Er zijn meer senioren boven de 65 dan jongeren beneden de 25. Dat is slecht voor een samenleving, niet alleen voor de economie en de sociale zekerheid maar ook voor de mentale gezondheid van een land of een continent. Een samenleving zonder jeugd is een samenleving zonder toekomst, een waarin het verleden belangrijker is dan de toekomst (“het beste hebben we al gehad”). Een samenleving die wil behouden en niet durft te renoveren, verzuurt en wordt bang.

  Onderschrift: Europa heeft te weinig kinderen om de demografische piramide in evenwicht te houden. © rr

  Abortus en euthanasie

  Nu ik toch het taboe van het aantal geboortes heb doorbroken, doe ik er nog eentje bovenop: dat van abortus. Het aantal Europese geboortes daalt niet alleen omdat er minder kinderen worden verwekt, maar ook omdat heel wat verwekte foetussen worden geaborteerd – in het Verenigd Koninkrijk zelfs een op de vijf. Ik heb veel begrip voor mensen in moeilijke situaties en voor hun gewetensnood bij de vraag of ze het kind al dan niet kunnen houden, maar niet voor politici en ethici die de wetgeving ter zake willen oprekken en van abortus een gewoon patiëntenrecht willen maken door hem uit het strafrecht te halen. Welke vreemde obsessie bezielt hen? Die vraag dringt zich op, omdat het vaak dezelfde politici en ethici zijn die zowel aan het begin- als het eindpunt van het leven ijveren voor een uitbreiding van de respectieve wetgeving op “levensbeëindiging”.

  Abortus en euthanasie lijken bijna symptomen van suïcidaal gedrag van een samenleving die geen blijf meer weet met de zelfbeschikking, sinds sommige neurologen en filosofen hebben gezegd dat de vrije wil niet bestaat.

  Moet abortus dan de ultieme mogelijkheid worden om door het weigeren van een “handenbinder” de illusie te kunnen behouden helemaal zelf over je leven te kunnen beschikken? En moet euthanasie dan de ultieme oplossing zijn om een leven zonder vrije wil althans nog te kunnen beëindigen door zelfbeschikking? Zo vernietigt een samenleving zichzelf. Achter de “doodsijver” bij het begin en het einde van het leven steken de onwil om de broosheid van het bestaan te aanvaarden en de wil om een mythe te creëren van de geslaagde en perfecte mens. Maar die mens bestaat niet.

  Grenzeloze queeste

  De samenleving lijkt daarom ook suïcidaal gedrag te vertonen in haar jacht naar geluk, haar obsessie met gezondheid en haar drang naar perfectie. Geluk bereik je niet door het na te jagen – daar word je ongelukkiger van. Geluk bereik je door een zinvol bestaan.  Uiteraard moeten we gezond leven, maar wie obsessief bezig is met zijn gezondheid wordt angstig. Uiteindelijk verliezen we allemaal ooit het gevecht met de sterfelijkheid. Wie perfect wil zijn en de grenzen van zijn verstand, schoonheid of kracht niet aanvaardt, wordt ontevreden. De grenzeloze queeste naar geluk, gezondheid en perfectie weigert het evidente feit te aanvaarden dat de mens sterfelijk, kwetsbaar en onvolmaakt is. De mens die die werkelijkheid en waarheid blijft weigeren, moet te langen leste besluiten: het hoeft niet meer voor mij.

  Plant zonder wortels

  De obsessie met geluk, gezondheid en perfectie is in wezen een gemaskerd bal met de dood. Het is dan ook geen toeval dat we in onze samenleving eveneens worden geconfronteerd met openlijk dansen rond en flirten met de dood: bingedrinken, toenemend druggebruik en ander levensbedreigend gedrag. “Het opeisen van de goede dood is in ons land een terugkerend ritueel dat een sterk religievervangend karakter draagt. God is dood, maar de dood wordt God”, schreef dichter Willem Jan Otten in de Nederlandse krant Trouw (27/2/2010).

  “God is dood, maar de dood wordt God”, dat is de crux van het suïcidale gedrag van onze samenleving die haar wortels heeft in de christelijke beschaving. Zoals een plant zonder wortels sterft, gaat ook een samenleving dood als men ze afsnijdt van haar beschavingswortels. Dat doen vandaag zelfs pleitbezorgers van de eigen identiteit. In een opiniestuk voor De Tijd (16/5) schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever dat “het christendom deel van ons cultureel erfgoed” is, maar hij noemt the spirit of religion “achterhaald” – en schrijft vervolgens god zonder hoofdletter.

  Wie het christendom als “cultureel erfgoed” (iets voor musea?) wil bewaren, maar christenen voor wie “hun religie hun dagelijkse handelen bepaalt” tegelijk “de laatsten van het verleden, niet de eersten van de toekomst” noemt (dixit De Wever), schrijft de overlijdensakte van zijn identiteit. Niemand moet geloven en in een pluralistische samenleving is levensbeschouwing persoonlijk, maar wie voor de Europese identiteit de geest van de religie achterhaald noemt en ook nog eens de christelijke naastenliefde passé vindt, bereidt de al suïcidale beschaving voor op zelfdoding.

  “Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord”, schreef Albert Camus. Voor hem was zelfmoord niet het antwoord op de absurditeit van het bestaan. Onze samenleving lijkt Camus niet te willen volgen. Christenen moeten wel “leven in verzet tegen het absurde” en spreken wanneer “de wereld op een onredelijke wijze zwijgt” (Camus) bij onze zoekende vragen. Temeer omdat voor christenen het leven wel eindig is maar niet absurd, want verzoend. 

  17-07-2018 om 18:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filegeluk

  Dichter Max Temmerman is een fiere pendelaar, een trotse filist, schrijft hij in De Standaard van 13 juli. Bevlogen geeft hij uiting aan de gelukzalige uren die hij in de files op de Antwerpse ring doorbrengt.

  Ach Max, hoe voel ik met je mee. Hoe doet jouw filepoëzie de zoete herinneringen van weleer weer opborrelen. De vaste routine van elke werkdag. 's Morgens met een zucht van opluchting afscheid genomen van de hectische chaos van het huishouden: vrouw, kinderen, school. De auto in, eindelijk rust. Een uur of anderhalf over de ring schuifelen, slakkentempo, muziekje beluisteren, koffietje slurpen,mensjes kijken. 's Avonds zelfde scenario.Topgenot.

  Ik voel met je mee Max. Je ziet er nog jong uit en wellicht zie je naar het einde van je loopbaan toe, het groene dak van het sportpaleis niet meer schitteren in de staalblauwe lucht. De overkapping, weet je wel. Met onze miljarden. Dommage.

  Ze stoppen je onder de grond, jongen. De verenigde regeringen van stad en vaderland hebben het niet zo voor gelukkige en fiere filisten. Kan moeilijk anders, ze begrijpen geen bal van de gelukzalige gevoelens die de files op de ring bij ons opwekken. Geniet nog enkele jaren volop Max! Dan.. dan gaat het echte licht uit.

  17-07-2018 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  16-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlichting en intolerantie

  (16 juli 2018)

  Wat is dat toch met politici zoals Demir, Duchateau en co,  die wel hoog oplopen met de waarden van de Verlichting en de persoonlijke vrijheid, maar die een welbepaalde groep mensen kledingvoorschriften wil opleggen omdat zij in de plaats van de betrokkenen, mordicus blijven beweren dat het dragen van bepaalde kledingstukken, de rechten van de vrouw schendt, symbool staat voor de ongelijkheid man-vrouw, enz.

  Hoe intolerant en paternalistisch gedragen deze 'verlichte geesten' zich. Want zou hun zgn. bekommernis om 'onze normen en waarden, onze verworvenheden van de Verlichting', niet eerder een dekmantel zijn om één welbepaalde geloofsovertuiging aan te vallen, de islam? Hoe is het anders te verklaren dat chassidische joden ongemoeid worden gelaten?  En als het gaat om gelijkheid man-vrouw, waarom blijven zij de ongelijke verloning, de ondermaatse aanwezigheid van vrouwen in politieke en economische topfuncties, de exploitatie van vrouwen in de reclame,accepteren?

  'Cultuurnationalisten',  en vaak verengen ze zichzelf dan nog tot NVA'ers  (Belangers horen er eigenlijk ook niet in thuis), werpen zich op als de enigen die fier zijn op eigen cultuur en identiteit en het eigen verleden liefhebben, in tegenstelling tot de 'cultuurmarxisten', zo stellen althans de nationalisten.

  Probleem is dat die eigen cultuur en identiteit nog nooit precies gedefinieerd zijn en al is het een minicontainertje dat zonder problemen het Bonapartedok in kan, iedere NVA-nationalist haalt eruit en stopt erin wat in zijn ideologische en politieke kraam past. Een paar voorbeelden. Christendom en Kerk zijn zeker erg bepalend voor cultuur en identiteit. Maar ook de nationalisten hebben en masse dat christendom achter zich gelaten, ze recupereren en misbruiken het meer en meer voor hun ideologische strijd tegen 'anderen'. Liefde voor het verleden? Zij vergeten bewust dat hun (groot)moeders met de hoed op naar de kerk gingen, en dat het onfatsoenlijk was te gaan zwemmen of dat het voor vrouwen alleen maar gepermitteerd was waterpret te beleven in een soort van Vlaamse bourkini.?

  Zouden de liefde en het respect voor het eigen verleden, deze lieden ook niet mogen aanzetten tot een beetje begrip voor de gebruiken en overtuigingen van andere mensen?

  16-07-2018 om 09:38 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  (14 juli 2018)

  XIII/28

  Vrijdag 13 juli 2018

  Het Echo-team

  Deze week werd in de nieuwbouw nogmaals een cursus georganiseerd door het “echo-team” (2 jongens en 2 meisjes). Er zijn ‘n 35 deelnemers, waarvan 2/3e meisjes. De meeste leden van de gemeenschap doen ook mee. Bij de eerste cursus vorig jaar hebben we uitvoerig hun werkwijze beschreven (XII/38, 22.9.’17). Ik ben geen deelnemer maar wel kom ik af en toe mee genieten van de heerlijke sfeer. Het verloopt allemaal zeer levendig, iedereen wordt ingeschakeld en er wordt heel veel gelachen. Hiermee wordt ook onze dagorde grondig dooreen gehaald. ’s Middags bidden we  de  vespers. Om half vijf begint de cursus en duurt tot een flink eind in de avond. Dan is er voor iedereen een goed gevulde sandwich ( of twee) met een beker frisdrank enn een gezellig nakeuvelen.

  Het overkoepelende thema is: Project Management (maar dan wel in het Arabisch). Voor zover ik het versta is het de bedoeling een grondige training te geven om een zinvol project op te starten, wat dit land zozeer nodig heeft. Dit vraagt een grondige voorbereiding: een goede omschrijving, een symbool, een timing,  de kosten, de bronnen, de risico’s, de uitvoering, de leiding, de  controle en nog zoveel meer. In groepjes van zeven worden uiteindelijk ook concrete projecten uitgewerkt, niet in de zin van neoliberale kapitalistische onzin van vergroting van “concurrentiekracht” maar in de zin van de werkelijke behoeften, in samenwerking met anderen, tot opbouw van iedereen. Het kunnen alle soorten projecten zijn van de opvang van de massa weeskinderen, gehandicapten tot kleine bedrijfjes van tapijtweverij… Het is vooral de positieve, eerlijke gemeenschapsgeest die aantrekkelijk is. En dat leren wij hier van jonge moslims! Het is het tegendeel van: “wij moeten de  grootste, rijkste, sterkste worden!” of  “America first!” (terwijl bijna de helft van de Amerikanen ondertussen tot de armoedegrens gezakt is omwille van hun monsteruitgaven aan (zelf)vernietigende oorlogen over heel de wereldbol). Kortom, deze vorming is niet gebouwd op concurrentie, provocatie, overheersing, “assertiviteit” en geweld maar op broederlijke en zusterlijke gemeenschapsopbouw. Lees ons verslag van vorig jaar of kom eens kijken.

  Daraa, weldra bevrijd van de “vrijheid”

  De herovering van Daraa in het zuiden van Syrië is van grote strategische en symbolische betekenis. Van hieruit werd op 4 februari 2011  de zogenaamde “Syrische Revolutie” gelanceerd. Op 15 februari meldde Al Jazeera (dé toenmalige nieuwsbron voor het westen, zoals nu het Syrisch observatorium voor de  rechten van de mens!) dat 15 adolescenten in Daraa werden opgepakt en gruwelijk gemarteld omwille van vijandige slogans tegen de president. Niemand heeft ooit enige betrouwbare bevestiging kunnen geven van deze gruwelijke martelingen. Op 22 februari komt de VS senator John McCain naar Libanon en zorgt dat Syrische rebellen wapens krijgen vanuit Ersal (15 km van hier, aan de andere kant van het Anti-Libanongebergte). Ja, we hebben vooral in 2013 heel wat voor onze deur zien en horen passeren! Alle bondgenootschappen zijn voor deze senator goed, ook met IS, als ze Syrië maar op de knieën krijgen. En op 18 maart is er in Daraa een manifestatie van fundamentalistische islamisten met de bekende slogan: “Allah, Syrië, Vrijheid”. Vergis u niet, het gaat steeds om hetzelfde. Het doel is de moslimbroeders aan de macht brengen en die zorgen dan wel voor de nodige ontwrichting waardoor het westen zijn belangen kan nastreven. Het gaat dus om de vrijheid de sharia te kunnen invoeren!  Ondertussen was er echter nog een andere groep actief, zoals in Libië, Venezuela en zovele andere landen. Een groep goed getrainde scherpschutters zorgde luk raak voor enkele doden om de sfeer van een “burgeroorlog” op te roepen. En zo was de “spontane volksopstand” vertrokken. Een VRT specialist drukte het ooit zo uit, zogenaamd met de woorden van een Syriër: “Wij vroegen alleen maar brood en wij kregen kogels.” En niemand merkte op dat tien broden toen 1/10e van een € kostten! De werkelijkheid is dat vanaf het begin bij deze revolutie betrokken waren: de VS, Saoedi-Arabië en het zionistisch regime (dat gewoon is te ontkennen of te zwijgen).  

  Het Syrische leger en hun bondgenoten nemen geleidelijk heel Daraa in. Steeds meer (ook zware) wapens van terroristen worden hierbij buitgemaakt (van de VS, Israël, VK…). Steeds meer mensen keren al terug naar hun huizen en het leven begint zich langzaam te hernemen. Met de “val” van Daraa, de “wieg van de revolutie”, is de droom van een “regeringswissel” voorbij. Syrië ziet hoopvol uit naar de definitieve bevrijding van de “vrijheid van de sharia”, die het westen voor dit land zo ijverig had voorbereid.

  Kinderen wenen aan de poort van het Oosten

  Bari is de hoofdstad van Puglia (Zuid Italië),  de “poort op het Oosten”. In de  basiliek bevinden zich de relieken van de 4e -eeuwse heilige Nicolaas, die in oost en west door katholieken en orthodoxen wordt gevierd. En voor de basiliek staat zijn groot beeld, in 2003 door president Vladimir Poetin geschonken. Daar kwamen paus Franciscus,  patriarchen en kerkleiders uit het Midden-Oosten vorige zaterdag samen voor een oecumenische ontmoeting en gebed voor de vrede.

  De paus herinnerde de christenen aan hun plicht zich te bekeren tot het evangelie, d.w.z. een bekering tot de vrede. Hij ontstak het olielampje als teken van hoop en eenheid. Het Midden-Oosten mag niet in duisternis van oorlog en geweld gehuld blijven door een moordende onverschilligheid. Als christenen zijn we allen in het Midden-Oosten geworteld. De twee millennia oude, blijvende aanwezigheid van christenen is nu meer dan ooit noodzakelijk en mag niet in gevaar gebracht worden door de logica van macht en winstbejag. Fundamentalisme en fanatisme onder religieuze voorwendsels zijn in feite een lasteren van God,  - die vrede is -, waardoor de broeder vervolgd wordt die altijd de gebuur was.

  Het was een luide roep om vrede. “Het is een zware verantwoordelijkheid die weegt op het geweten der volken, vooral van de machtigsten”. Zij moeten “afstand doen van de logica van overheersing”, geen “voordelen” willen opdringen die aan het Midden-Oosten vreemd zijn en waardoor ze in feite “hun eigenbelang” en “dominantie” opleggen. Zij brengen “geweld, door wapens gevoed”, en uiteindelijk een “ongebreidelde herbewapening”. Het is tegen ieder recht en tegen de  menswaardigheid “gebieden te  bezetten”. In feite wordt hierdoor “beslag gelegd op gas- en olielagen” van een ander, soeverein land. Tevens werden de huidige manipulaties rond Jeruzalem sterk aangeklaagd. Jeruzalem moet zijn “statut quo” bewaren zoals geëist wordt door het internationaal recht, wat ook de vraag van de christenen is. Er moet een rechtvaardige, “echte twee staten oplossing” komen voor de  betrokken volken  en geen bezet land als een open gevangenis.

  Aartsbisschop Jean-Clément Jeanbart van Aleppo vertegenwoordigde ons Grieks-Melchitisch patriarchaat. Hij is een van de kerkleiders die geen behoefte heeft om door de algemene opinie geprezen te worden, maar die moedig durft opkomen voor de waarheid ook al stoort dit de “politiek correcte” menigte. Bij ons laatste bezoek aan Aleppo samen met een Zwitserse delegatie, verheugden wij ons al op een ontmoeting met hem, maar hij was helaas toen niet thuis. Vorige dinsdag morgen stond hij echter plots voor ons. Hij kwam voor medisch materiaal dat ze dringend nodig hadden. We konden gemoedelijk spreken alsof we elkaar al jaren kenden. Hij beloofde me de tussenkomst te sturen die hij gehouden heeft voor de paus en de patriarchen in Bari. Hij was nauwelijks vertrokken of ik kon zijn toespraak al lezen (met nog zijn pastorale brief n.a.v. zijn gouden priesterjubileum). Hierin dankt hij de paus voor de gelegenheid die nu aan de herders van de oosterse kerken gegeven wordt omdat hun  stem “door de massamedia versmoord wordt, verstikt door de politieke visies van de grote landen”.

  De ontmoeting in Bari leverde geen wollige diplomatieke taal op. Een goede verstaander heeft geen half woordenboek nodig om de juiste toepassingen te maken.

  De westerse grootmachten, Israël en Turkije moeten hun bezetting, in welke zin ook, radicaal opgeven, anders is heel hun gepraat over “stabiliteit in de regio” onzin en huichelarij. Ze moeten allemaal weg uit Syrië, pas dan kan het Syrische volk in vrede leven zoals voorheen. In feite komen ze alleen maar wapens en steun leveren aan hun “vrijheidsstrijders”, die terroristen zijn en in het belang van de  grootmachten en vooral van Israël het land komen uitmoorden en plunderen. Het laatste gedetailleerd rapport van Amnesty International geeft deze keer uitgebreid verslag van de gruwelijke (opzettelijke) oorlogsmisdaden en massaslachtingen van de VS in Raqqa, maar in heel de Atlantische pers is hiervan niet één woord te vinden. Daar wordt nog altijd de minste aanleiding aangegrepen om te schrijven over die baarlijke duivels van de Syrische en Russische president, waardoor een voorwendsel gegeven wordt om deze laffe oorlog tegen Syrië verder te zetten. Ook in ons eigen land blijven zo velen trouw het tv-nieuws volgen en hun gazetten lezen en beseffen niet dat het pure manipulatie is voor de wapenbazen. Neen, wie de teksten van de ontmoeting in Bari leest, heeft alle reden om op zijn hoede te zijn en radicaal op te komen voor vrede en tegen iedere gewapende inmenging.

  Dit gebed en deze oecumenische ontmoeting wilde vooral de stem laten horen van de  kinderen uit het Midden-Oosten die nog niets anders gehoord hebben dan het lawaai van bommenwerpers en ontploffingen en die nog niets anders gezien hebben dan het puin van troosteloze verwoestingen.

  Heer Jezus, Gij die onze Vrede zijt, kom ons ter hulp, bevrijd ons van leugen en geweld, inmenging en overheersing”.

  En dit nog

  Vrienden die al zo lang zorgen voor een deskundige illustratie van onze berichten met overvloedige video’s zijn net terug uit met vakantie:

  vhttp://www.golfbrekers.be/het-geheime-wapen-van-de-syrische-kerk/

  vEen boeiend verslag van de moedige en creatieve hulp in  het noorden: brief nr 33 (1 juli 2018) van dr. Nabil Antaki: https://www.mondialisation.ca/la-syrie-oubliee/5626465

  P. Daniel

   

   

  14-07-2018 om 07:54 geschreven door Gust Adriaensen


  13-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het fanatisme van een staatssecretaris
  1. (13 juli 2018)

   In De Standaard van 12 juli verscheen een reactie van Fikry El Azzouzi  op een interview met staatssecretaris Demir, in dezelfde krant (11 juli). Deze Azzouzi is auteur en schrijft geregeld columns voor De Standaard. Omdat hij tegen de haren in strijkt van de nationalisten, krijgt hij heel wat bagger over zich heen van lezers, die ook zijn schrijf- en humortalent in twijfel trekken.

   Eerst iets over Azzouzi's schrijftalenten, die sommigen op dit forum maar niks vinden. Hij hanteert een pittige stijl en bezit de kunst van het relativeren, badineren en ironiseren. Klaarblijkelijk wagen 'die sommigen' zich aan taal- en stijlkritiek omdat hij de partij en de politici die zij adoreren, niet op een schavotje plaatst.

   Als je het interview met Demir (her)leest en de column van Azzouzi ernaast legt, kan je niet anders dan concluderen dat hij pertinente zaken onder het licht brengt.

   In de WK-hype was er helemaal geen plaats voor het enge en vaak fanatieke nationalisme à la Demir (bekeerlingen zijn vaak de vurigste fundamentalisten). Het was al België dat de klok sloeg. En de massaal uitgehangen tricolore (met reclame of zonder) is een mooi symbool van wat een lezer scherpzinnig de evolutie naar een 'kwetsbaar multicultureel samenwerkingsproject ' noemt.

   Dat Demir ontkent dat de Belgische ploeg helemaal geen afspiegeling is van de muticulturele samenleving, is te zot voor woorden. Dat zij haar bewering 'bewijst' door te stellen dat die voetballers 'miljonairs op een veld' zijn (wat natuurlijk een realiteit als een koe is), is ofwel kwaadaardig, ofwel dom, ofwel beide en alleszins puur Trumpiaans populisme. Met evenveel gemak kan je stellen dat NVA, Demir en co., geen afspiegeling vormen van de Vlaamse samenleving, zij zijn gewoon de rijkste partij (goed in vastgoed) en heel goed verdienende (miljonairs zitten er zeker bij) partijmandatarissen.

   Het interviewdeel dat handelt over het doodgeschoten kind Mawda slaat alles en Azzouzi haalt het terecht aan. Demir liet er zich op voorstaan dat ze 'bewust over die zaak gezwegen had'. Dat ze er maar verder het zwijgen toe had gedaan. Maar neen, ze gaf haar voorzitter (niet die van het Vlaams Parlement, wel die van 't Schoon Verdiep) inhoudelijk gelijk en het ergste en brutaalste kwam dan nog: 'dat de ouders het diep vanbinnen ook wel weten'.Onvoorstelbaar hoe Demir,  de ouders van een doodgeschoten kind culpabiliseert!

  13-07-2018 om 08:10 geschreven door Gust Adriaensen


  12-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het hoogbejaarde spartelen van Paul Pataer

  In De Standaard van 12 juli licht eresenator Paul Pataer onder de titel 'Hoe de abortuswet tot stand kwam', zijn rol daarin toe.

  De bijna 80-jarige Pataer genoot in de jaren '70 nogal wat aanzien in christelijke vakbonds- en studentenkringen omwille van zijn antikapitalistische en antiliberale sociaaleconomische opvattingen. Vanuit het ACV en de CVP stapte hij over naar SP/SPA om uiteindelijke te belanden bij Groen.

  Dat Pataer in dit artikel beweert dat hij de abortuswet van 1990 heeft goedgekeurd 'dankzij zijn christelijke achtergrond', komt over als een alibi en een sofisme. Hij geeft een wel erg persoonlijke invulling aan 'christelijk', klaarblijkelijk om toch maar in de abortusdiscussie , zijn nieuwe politieke vrienden te volgen.

  Want het moge duidelijk zijn,ook in deze tekst, geschreven in 2018, spartelt Pataer nog altijd om de christelijke essentie heen.

  Het is inderdaad een christelijke plicht mensen in acute nood te helpen, zoals hij stelt. Maar mag dat ten koste van een ongeboren kind?

  Waarom is de hoogbejaarde Pataer, net als zijn politieke Groen-collega De Sutter, nog altijd als de dood om aan het ongeboren kind 'een apart statuut te geven'? 

  12-07-2018 om 14:57 geschreven door Gust Adriaensen


  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.C' EST FINI

  Na de overwinning op Brazilië was de frontpaginakop in De Standaard: 'Duivels verslaan God'. 

  Nu zou de kop kunnen zijn: 'GOD - IN - FRANKRIJK VERSLAAT DUIVELS'.

  11-07-2018 om 08:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:WK
  09-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen wezenlijke veranderingen'

  Professor Petra De Sutter betreurt het (De Standaard 9 juli) dat de recente wetswijziging omtrent abortus geen 'wezenlijke veranderingen' inhoudt.

  Wat verstaat mevrouw De Sutter onder 'wezenlijke veranderingen'? Als je haar tekst lees, moet je concluderen dat zij ervoor pleit dat het ongeboren kind helemaal geen rechten heeft. Zij wil ook dat de maximumtermijn van 12 weken wordt verlengd.Tot hoeveel weken of maanden zegt zij er niet bij. Misschien droomt zij wel van de wettelijke mogelijkheid om een kind te aborteren dat helemaal levensvatbaar of voldragen is.

  Denkt zij werkelijk dat wettelijke mogelijkheden en regelingen, ethische problemen en schuldgevoelens bij het aborteren van ongeboren leven, helemaal uit de weg kunnen ruimen? Is dat overigens in een samenleving die zich graag beschaafd en humaan noemt, wel gewenst?

  Dat mevrouw De Sutter als groene politica zo ongeremd de wettelijke mogelijkheden van het liquideren van menselijk leven wil uitbreiden (grenzeloos?), doet bij vele Groen-sympathisanten de wenkbrauwen fronsen.

  Een partij die zo bekommerd is om het 'leven' in al zijn vormen, stelt dat 'ongeboren menselijk leven' geen rechten heeft.

  09-07-2018 om 08:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:abortus
  08-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  08-07-2018 om 11:42 geschreven door Gust Adriaensen


  07-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus verdedigt en waardeert hulp aan vluchtelingen

  Tijdens een mis voor de vluchtelingen en migranten, dankte de paus ook de redders van vluchtelingen en migranten.

  Zij belichamen de parabel van de barmhartige Samaritaan, die, zo zei de paus, halt hield om het leven van de arme man, die afgeranseld werd door bandieten, te redden zonder te vragen waar hij vandaan kwam, waarom hij de tocht had ondernomen en zonder te vragen naar zijn papieren.

  Een duidelijke verwijzing naar en waardering voor de ngo's, die door rechtse, populistische en nationalistische politici, ook in ons land, momenteel wat graag gecriminaliseerd worden of in hun reddingswerk worden gehinderd.

  07-07-2018 om 18:45 geschreven door Gust Adriaensen


  06-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/27

  Vrijdag 6 juli 2018

  Familiaal gemeenschapsleven

  Gedurende het schooljaar zijn de kinderen tot de vroege namiddag in de school en hebben daarna nog huiswerk te verrichten of lessen te leren. Hierbij krijgen ze hulp of aansporing van de gemeenschap. Regelmatig nemen ze deel aan de gebedstijden en krijgen ze catechese, hetzij in het dorp met andere kinderen, hetzij hier. Verder moeten ze af en toe meewerken en natuurlijk wordt voor hen ook spel en ontspanning voorzien. Voetbal en basket op het grote binnenplein zijn de vaste attracties. Tijdens het schooljaar is het leven vrij goed georganiseerd en moeten ze op tijd naar bed om ’s morgens om half acht met het minibusje mee te rijden naar de school. De zomervakantie is een tijd van grote vrijheid die voor hen niet lang genoeg kan duren. Voor de volwassenen is het af en toe een hele opdracht. Er zijn 2 (soms 3) grotere meisjes en drie jongens. Zij zijn jaren geleden hier gekomen omdat ze in nood waren: zonder gezin of zonder opvoeding of zonder beide. In het begin was dat best moeilijk maar ondertussen zijn het gewone kinderen geworden. Tijdens de vakantie zijn er meestal nog twee moslimmeisjes  en een of twee moslimjongens van werknemers bij. Tussendoor komen er regelmatig andere kinderen bij. En als er groepen bezoekers komen is het uiteraard een hele overrompeling. In algemene regel zorgen de zusters voor de meisjes en wij voor de jongens. De afwas van de gezamenlijke maaltijden doen de meisjes ’s middags en de jongens ’s avonds. Daarover is inmiddels geen discussie meer. In de voormiddag moeten ze wel een tijdje meewerken, hetzij met de zusters hetzij met ons. Afhankelijk van het werk (oogsten, dozen van de humanitaire hulp klaar zetten, zalen poetsen …), wordt dit min of meer met frisse (tegen)zin gedaan. De was opplooien doen ze  graag en ze zijn ook creatief in het maken van “nieuw samengestelde stellen”. Doorheen de loop van de jaren zijn er namelijk vele sokken als enkeling overgebleven. In de voorraad is er allicht een sok te vinden die er min of meer bij past. Bijzondere gelegenheden zijn het slapen in open lucht op het terras, samen met de fraters, zonder dat de kinderen ’s morgens gewekt moeten worden. Na ons morgengebed worden ze vanzelf wel wakker en nemen we samen op het terras het ontbijt. Het bezoek van familie of vrienden biedt de gelegenheid ’s avonds met allen een voetbalmatch te organiseren. En tijdens het WK voetbal in Rusland zijn we enkele keren samen op groot scherm spannende matchen gaan volgen in de “assoek achabie” (de markt van het volk) aan de  rand van Qâra, tegen de autosnelweg. En vandaag hebben we op de middag met allen nogmaals een uitstap naar de bergen gemaakt. Wanneer we bijna ter plaatste waren weigerde het minibusje nog verder te klimmen. We zaten er ook met 19 personen in. De meesten zijn uitgestapt en hebben de rest van de weg te voet afgelegd. Bij een van de kapot geschoten huizen hebben we ons middagmaal klaar gemaakt. Er werd een vuur met sprokkelhout aangelegd en daarop werden aardappelen in schijfjes gesneden gelegd, samen met enkele kippenbouten. Tomaten en paprika werden in stukjes gesneden en met een ketel op het vuur werd thee gemaakt. Rond het huis stonden vele bomen die nog vol met kersen hingen. De tijd van de kersen is eigenlijk al even voorbij en daarom waren de meeste kersen al wat verrimpeld maar ze smaakten nog heerlijk. We hebben er duchtig van gegeten en bovendien nog een voorraad geplukt. Het was een heerlijke middag voor groot en klein. Zo kunnen we tevens de kinderen een zinvolle vakantie bezorgen.

  Naar een naoorlogs Syrië.

  Er heerst nog oorlog in Syrië, er zijn nog terroristische groepen actief en de “internationale gemeenschap” blijft het land bedreigen zoveel als ze kan. Toch hebben terroristen en hun broodheren hun macht verloren, terwijl  het Syrische leger met zijn bondgenoten de ene  overwinning  na de andere behaalt. De Syrische Koerden beginnen constructieve onderhandelingen met Damascus. Na de  bevrijding van Ghouta en het kamp van Yarmouk bleven er nog twee gevaarlijke gebieden over: Deraa in het zuiden en Idlib in noord-westen. In Daraa is de systematische zuivering ingezet. Steeds  meer plaatsen vallen in handen van de regeringstroepen, rebellen geven zich over en het leger maakt grote hoeveelheden wapens buit  terwijl de bevolking onverschrokken zijn  steun betuigt aan het leger. In Da’el (N. Daraa) zijn inmiddels zelfs al meer dan 30.000 mensen teruggekeerd naar hun woning. Bovendien is de eenheid en de harmonieuze samenleving in Syrië door de oorlog alleen maar sterker geworden. In tegenstelling tot wat de westerse media  blijven herhalen, kent Syrië geen burgeroorlog. Het zijn niet de burgers die tegen hun land en tegen elkaar de wapens hebben opgenomen, het waren vanaf het begin huurlingen die opstanden uitlokten, het volk begonnen uit te moorden en het land verwoestten, zoals we het zelf hebben gezien. En er zijn inderdaad Syriërs die hebben meegedaan. Zij werden hierin gesteund door westerse grootmachten en hun bondgenoten van de golfstaten. Bij de veroveringen door het Syrische leger worden telkens weer (ook nu weer in Daraa en Homs) grote voorraden ontdekt van zware wapens (o.a. Amerikaanse TOW antitankraketten),  munitie, nieuwe oorlogsvoertuigen, chemische laboratoria, volledig ziekenhuismateriaal voor verpleging van terroristen, ingenieuze systemen van tunnels met groot materiaal. Dit alles is afkomstig van westerse landen, Israël en de golfstaten. Zij zijn het die de oorlog in dit land willen bestendigen om hun eigen belangen te dienen. Alles wijst er echter op dat Syrië en zijn bondgenoten vast besloten zijn de succesvolle strijd tegen de terroristen verder te zetten totdat gans het land bevrijd is, wat het westen tegen iedere prijs wil beletten. Daarom mogen we nu reeds de aandacht richten op de heropbouw van Syrië na de oorlog. 

  We mogen niet vergeten dat de aanwezigheid en de vijandelijkheden in Syrië vanwege de VS, Turkije, Israël, Frankrijk, Engeland, de hele NAVO en de golfstaten totaal onwettig zijn. Anderzijds moeten zij moet goed beseffen dat de aanwezigheid en de activiteiten van Rusland, Iran, Hezbollah, (China) volkomen wettig zijn en het volk helpen op de weg naar zijn bevrijding. De VS en Israël schreeuwen luid hun eisen uit tegen Iran, maar hebben hiervoor geen enkele redelijke noch wettelijke grond. Iran helpt op wettige wijze de terroristen, door de VS en Israël gesteund, deskundig te bestrijden. Willen de VS en Israël een veiligere wereld en Midden-Oosten, dat  de VS beginnen met hun 40 militaire bases rond Iran te sluiten en dat Israël zijn buitensporige  voorraad atoombommen, chemische en biologische wapens ontmantelt.

  De kosten van de heropbouw van Syrië worden geschat op 400 miljard dollar. Europese firma’s hopen wellicht een graantje te mogen meepikken door hier investeringen te doen. Vroeger heeft de Syrische president al duidelijk gemaakt dat hij geen samenwerking duldt met landen die hun banden met het terrorisme niet radicaal en ondubbelzinnig hebben verbroken. Op  zondag 24 juni 2018 heeft hij in een interview met Itoqi Nedely (NTV) nogmaals duidelijk laten verstaan dat Europese bedrijven daar dus niet op moeten rekenen. Syrië zal zijn land zelf trachten herop te bouwen en daarbij, zo nodig, beroep doen op zijn trouwe bondgenoten. In hetzelfde interview heeft hij ook duidelijk gemaakt dat een eventuele nieuwe constitutie een zaak is waarover alleen het Syrische volk zal beslissen. De inspanningen van de “internationale gemeenschap” om zogenaamd het Syrische volk te helpen op de weg naar democratie, zijn pure huichelarij. In 2012 heeft het volk al een nieuwe constitutie aanvaard met een meer partijen stelsel. Op grond hiervan werden in juni 2014 presidentsverkiezingen gehouden waarbij Bachar al-Assad met ongeveer 88 % van de stemmen voor de derde keer herkozen werd. Internationale waarnemers hebben het wettelijk verloop van deze verkiezingen bevestigd. Toch wilden de VS en de EU deze verkiezingen niet erkennen. Of hij zelf in 2021 nog kandidaat zal zijn, laat hij over aan de wil van het volk. Wanneer zou blijken dat het volk hem opnieuw als president wenst, zal hij zijn kandidatuur wel stellen. Dat de machtige westerse politici groen zien van jalousie om de ruime waardering die hij van zijn volk geniet, moge een aansporing zijn opdat ze zichzelf niet als terroristenleiders blijven gedragen maar als waardige staatslieden die niet streven naar de onderwerping van andere landen maar naar samenwerking tot heil van gans de wereldbevolking.

  En dit nog

  Vrienden zorgen al lange tijd voor het deskundig illustreren van onze berichten met overvloedige video’s. Welnu, ze zijn met vakantie. Als je video’s wil zien kun je altijd nog uw keuze maken uit het rijke materiaal dat we met voorgaande berichten stuurden.

  P. Daniel

   

   

  06-07-2018 om 16:45 geschreven door Gust Adriaensen


  05-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De dag dat Europa zijn ziel verloor'

  Onder de titel 'De dag dat Europa zijn ziel verloor',  wijst Jan De Volder in De Standaard, wijst vlijmscherp op de kwalijke, ontmenselijkende evolutie in de houding van vele Europese politieke leiders en burgers ten aanzien van vluchtelingen en migranten.

  Er groeit een stuitende onverschilligheid voor het lijden en sterven van vluchtelingen, ook als het gaat om baby's en kinderen. Er is de bewuste criminalisering van de migranten én van hun helpers. Er is het cynische gebruik van 'Gutmensch' als scheldwoord voor mensen die zich nog wel het lot van ontheemden aantrekken. Er is de manifest politieke en persoonlijke onwil van velen om in de thuislanden van de vluchtelingen de materiële situatie te helpen verbeteren, omdat 'zij' niets van hun eigen welstand willen prijsgeven.

  Dat alles heeft als bizar gevolg dat mensen die graag uitpakken met onze 'superieure normen en waarden', met onze 'klassieke-joods-christelijke wortels en identiteit', medemenselijkheid verwerpen en 'Schlechtmenscherei' promoten.

  Vluchtelingen laten verzuipen? So what?

  05-07-2018 om 09:15 geschreven door Gust Adriaensen


  04-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juli

  Klik op onderstaande link voor de gebedsintentie van de paus voor juli.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/PqlzkxAm-YU   

  04-07-2018 om 16:42 geschreven door Gust Adriaensen


  01-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Dit is een apolitieke daad'

  Breaking (fake)News

  OOK DE WEVER NAAR BELGISCH LEGER

  In navolging van zijn woordvoerder Joachim Pohlmann, heeft nu ook HET WOORD zelf, Bart De Wever, beslist een reservistenopleiding in het Belgische leger te starten.

  'Toen ik deze beslissing nam, was mijn mentale toestand stabiel', aldus De Wever, daarbij zinspelend op de verbijstering bij de traditionele Vlaams-nationalisten, die het leger nog altijd, en terecht, beschouwen als een bastion van het traditionele francofone Belgicisme, à la 'Pour les Flamands la même chose'.

  'Beschouw dit niet als een politieke daad', zo zei nog De Wever.

  'Maar ik heb ervaren dat de Belgische staatsstructuur, natuurlijk dankzij onze vooraanstaande positie daarin, prima draait, en ik beschouw het als een soort van plicht de veiligheid van ons dierbare België te helpen verzekeren, wat met mijn aanwezigheid in het leger, zeker zal lukken. Ik zal dus ook met plezier en nationale trots elke dag de groet aan de driekleur brengen. Ik ben al lang geen romantische Vlaams-nationalist meer. Die tijd is voorbij. Met een beetje Belgisch patriottisme bereikt een mens veel meer in het leven dan met die ouderwetse Vlaamse Bewegingbrol. Dat zouden die 19de eeuwse Vlaamse Bewegers à la Peumans eens moeten gaan begrijpen. Maar ja, Limburgers en begrijpen...

  Het is goed dat Joachim -een pientere jongen hoor, ook al komt ie uit een boerengat als Mol, opgelet, ik heb niks tegen Mol want zelfs Bracke heeft daar zijn geluk gevonden en zwerft er nog geregeld door de straten-, zich voorgenomen heeft ons te beschermen tegen de dreigingen uit het oosten en het zuiden, maar hij vergat twee windrichtingen. Ik, Bart De Wever, heb me voorgenomen, de dreigingen uit het noorden en het westen, desnoods eigenhandig tegen te houden.'

  Aldus sprak de voorzitter, met een zelden gehoorde openheid.

  01-07-2018 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:leger
  30-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/26

  Vrijdag 29 juni 2018

  Vakantiesfeer

  De kinderen hebben hier al enkele weken vakantie en de temperatuur stijgt tot tegen de 40°. Er komen verschillende groepen. Het zijn dikwijls een pastoor met zijn parochianen of met zijn jeugd. Er zijn ook “vakantiegangers”, kinderen die hier een tijd komen meeleven. Een priester van de Syrische kerk uit het naburige Sadad komt samen met een vrijwilliger van S.O.S Chrétiens de l’Orient, die hier kind aan huis is, om het nodige materiaal te verzamelen voor een ziekenhuis. Ondertussen volgen we  het WK voetbal enthousiast verder. Donderdagavond, juist bij de match België-Engeland (1-0!) verkiezen we toch aanbidding te houden bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament omwille van dringende intenties, die ons gevraagd werden. Bij de oogst zijn nu de peren aan de beurt. Er zijn maar enkele perenbomen. De 3 bomen met braambessen (bessen van Damascus) hangen echter overvol. Daar is nog veel werk aan. Ondertussen mochten de kinderen met al hun vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp een heus feestje organiseren naar aanleiding van twee van hen die verjaren (een jongen van 9 j en een meisje van 15 j). Ze mochten de mooiste ruimte in de nieuwbouw gebruiken maar moesten de plaats zelf met water poetsen en met tafels en stoelen voorzien. Hiermee waren ze heel de voormiddag met 8 bezig. En de volgende dag hadden ze weer een lange voormiddag om de plaats terug te ontruimen. ’s Avonds werd nog een gemengde voetbalmatch gespeeld op het grote binnen plein.

  Groot offensief in Daraa

  Zoals we vorige week al konden vermoeden, is de grote schoonmaak in het zuiden begonnen. Het gaat uiteindelijk om strijders in de  streek van Daraa, gesteund vanuit Jordanië en de   strijders in Quneitra, gesteund  vanuit Israël. In juli 2017 was daar  tussen Rusland, de VS en Jordanië een staakt het vuren afgesproken, wat tot heden wel gerespecteerd werd door de Russen maar niet door de terroristen, gesteund door de VS en Israël. Overigens staat al-Nousra op de officiële UNO-lijst van terroristische groepen en moet dus bestreden worden. Syrië heeft herhaaldelijk  al-Nousra opgeroepen de wapens neer te leggen. Hieraan werd geen gehoor gegeven en de Syrische president heeft gewaarschuwd: als er met de rebellen geen enkele overeenkomst mogelijk is, moeten we tot de strijd overgaan. Het geduld van Syrië geraakte op. In de nacht van 25 juni 2018 begon het groot offensief door het Syrische leger, gesteund door de Russen. De VS riepen uiteraard Syrië en Rusland plechtig op hun acties te staken maar tegelijk lieten ze Al Nousra wel wijselijk  weten dat ze van de VS geen steun meer moesten verwachten. Er schijnen een 54 verschillende groepen actief te zijn. Israël heeft vanaf het begin alle terroristen hier gesteund.  Bij het begin van het offensief liep het vrije Syrische leger massaal over om samen met het Syrische leger te vechten tegen al-Nousra. En volgens een reporter van al-Mayadeen zijn er 25.000 van de Brigade van Omari eveneens overgegaan naar het Syrische leger. En de overloop bleef doorgaan. Inwoners van Ghardiyah Al-Sharqiyah (nog in handen van de terroristen) hebben alvast een moedige manifestatie gehouden als steun aan het Syrische leger en enkele tientallen families zijn inmiddels al teruggekeerd naar al-Bustan (NW Sweida).  Ondertussen hebben in het noorden van Syrië inwoners van Idlib, tot heden nog het rijk van de  terroristen,  het Russisch centrum voor verzoening gewaarschuwd dat er mogelijk weer een chemische aanval door de Witte Helmen wordt voorbereid. Zij hebben gezien hoe Witte Helmen raketten gevuld hebben met een vloeistof en met poeder. Gedurende  gans deze oorlog werd op (voor terroristen) kritische momenten een chemische aanval verzonnen of uitgevoerd. Waarom zou het nu niet lukken om de bevrijding in het zuiden te boycotten?

  Bij eerdere belangrijke overwinningen in Aleppo en Oost-Ghouta probeerde het westen de uiteindelijke bevrijding tegen te houden door massaal op te roepen tot een staakt het vuren, Syrië en Rusland vals te beschuldigen van oorlogsmisdaden, een chemische aanval uit te lokken om hiervan Syrië de schuld te geven…Ondertussen  juichte het volk van vreugde. Nu is het weer precies hetzelfde. Met de schijn van oprechtheid laat Washington nu weten dat de door de VS geleide coalitie vanaf 2014 tot mei 2018  29.569 bombardementen heeft uitgevoerd op IS en daarbij ongewild  930 burgers heeft gedood. In het licht van de herhaalde massaslachtingen is dit aantal doden hoogst ongeloofwaardig. De onafhankelijke NGO Airways, gevestigd in Londen meldt dat hierbij minstens 9.600 burgers werden gedood. Hoe dan ook, we verwachten dat ook het zuiden door het Syrische leger en zijn  bondgenoten bevrijd zal worden.  Wil je meer weten, lees het verslag van de Iraanse journaliste Sharmine Narwani, die haar waarnemingen ter plaatse weergeeft (http://www.theamericanconservative.com/articles/are-al-qaeda-affiliates-fighting-alongside-u-s-rebels-in-syrias-south/). Wil je het afgezaagde deuntje van de westerse leugens als tegendeel van de waarheid: het leger dat de streek “murw bombardeert met groot lijden van de burgerbevolking tot gevolg”, de “vatenbommen” (die door niemand konden bevestigd worden) en de verwijzing naar het begin van “de volksopstand tegen het Assad-regime” met de “mishandelde kinderen” (die door niemand konden geïdentificeerd worden omdat het verhaal 2 weken later met veel mediabelangstelling  door Al Jazeera uitgevonden werd). (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/26/tienduizenden-syriers-vluchten-weg-uit-deraa-de-wieg-van-het/).  Alsjeblief Jos, je bent toch meer waard dan een gemeen CIA-slaafje in Europees kostuum, help niet mee om de lijdensweg van het Syrische volk nog zwaarder te maken, maar steun de bevrijding, die nu uiteindelijk in zicht is. Het Syrische volk heeft genoeg onrecht geleden vanuit het westen.

  Wanneer Christus terugkomt

  Een aards messianisme? Velen willen de terugkeer van Christus bespoedigen door Israël’s huidige politiek op te hemelen als “de vervulling van de profetieën van God”. Maar laten we nuchter blijven en terugkeren naar de Bijbel om te zien wat er zal gebeuren op het einde der tijden wanneer het glorievolle koninkrijk van de Messias - waarop Israël wacht - (Is 11,9) tot stand zal worden gebracht.

  Het is waar, Christus komt terug op het einde der tijden. De Christelijke geloofsbelijdenis[1] zegt: Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan Zijn rijk komt geen einde. Na Zijn dood en verrijzenis is Jezus nog gedurende veertig dagen verschenen aan zijn Apostelen. Het boek van de Handelingen van de Apostelen[2] zegt het zo: Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods (Hand 1,3) Laten we nog enkele verzen verder lezen uit dit boek die voor ons een leidraad zullen geven voor wat komen zal.

  Terwijl Hij met hen at [Hij at met zijn Apostelen als Verrezene uit de doden om hen te tonen dat Hij werkelijk leefde na Zijn dood], beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Toen zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? [Zie hoe de Apostelen eveneens de bekoring hadden om het koninkrijk van Israël neer te planten als een politieke organisatie met Christus als hoofd].  “Maar hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. [De Apostelen stellen Hem een materialistisch-georiënteerde vraag maar Jezus antwoord hen op een spirituele wijze. Zo gaat het altijd met de woorden van Christus die spiritueel opgevat moeten worden – woorden die we niet altijd begrijpen met ons verstand – en daarom negeren we ze maar al te vaak – maar woorden die aangenomen dienen te worden in het geloof] Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.” [Hier zien we de geboorte van de Kerk – de Heilige Geest zal kracht geven aan de Apostelen om in Kerkverband het Evangelie te verkondigen in de hele wereld]. Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen [En dit is de glorieuze Hemelvaart van onze Heer] Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”[En hier hebben we de engelen die ons meedelen dat Jezus terug zal komen op het einde der tijden].

  De Hemelvaart betekent Christus ’s participatie, in  zijn menselijkheid, in Gods macht en autoriteit. Jezus Christus is Heer: hij bezit alle macht in de hemel en op aarde.   Als Heer is Christus ook het  hoofd op aarde van de Kerk, wat zijn lichaam is. Opgenomen naar de hemel en verheerlijkt nadat hij aldus zijn missie volbracht had, verblijft Christus op aarde in zijn Kerk. Hoewel Christus al in zijn Kerk aanwezig is, moet het toch tot de terugkeer van de Koning op aarde "met kracht en grote glorie", wachten tot zij haar vervulling bereikt. Dit wil zeggen dat de Kerk nog niet de glorieuze, vlekkeloze hemelse staat bereikt heeft. Zoals we rondom ons kunnen zien is de Kerk tegelijkertijd heilig en zondig, en dat tot wanneer Christus terug zal komen, wanneer Hij zal komen oordelen.[3]

  Dus toen ze bij elkaar waren gekomen, vroegen ze hem: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?" Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Het komt  u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde’” (Handelingen 1, 6-7). Vóór zijn hemelvaart bevestigde Christus dat het uur nog niet was aangebroken voor de glorieuze oprichting van het messiaanse koninkrijk verwacht door Israël (Is 11,1-9) Volgens de Heer is de tegenwoordige tijd een tijd die nog steeds gekenmerkt wordt door "benauwdheid" en het proces van het kwaad dat de Kerk niet spaart. Het is een tijd van wachten en waken. Zijn komst kan op elk moment komen.

  Maar van die dag en dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. Weest op u hoede, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer het ogenblik daar is. [Waarom moeten we op onze hoede zijn? Christus zal komen oordelen wanneer Hij terugkomt, elk van ons – Hij zal onze verborgen gedachten en onze liefdadigheidswerken oordelen]. Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder  zijn taak toegewezen en de  deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weet dus waakzaam, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapende vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: Weest waakzaam!” (Marcus 13, 32-37)

  Vóór de wederkomst van Christus moet de kerk een laatste rechtszaak ondergaan die het geloof van veel gelovigen zal doen schudden. En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar degene die tot het einde volhardt, zal gered worden. (Mat 24: 12-13) De vervolging die haar pelgrimstocht op aarde vergezelt, zal het "mysterie van de ongerechtigheid" onthullen in de vorm van een religieuze misleiding die de mensen een schijnbare oplossing biedt voor hun problemen ten koste van afvalligheid van de waarheid. De hoogste religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudo-messianisme waardoor de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en van zijn Messias in het vlees. Dit is exact wat we zien gebeuren in de wereld. God wordt uitgesloten, de mens wordt verheerlijkt – het is een religieuze misleiding die ons zuur kan opbreken wanneer Christus terug zal komen.

  De Kerk zal alleen de glorie van het koninkrijk binnengaan door dit laatste Pascha, wanneer zij haar Heer zal volgen in zijn dood en opstanding. D.w.z. dat de pelgrim Kerk op aarde een laatste zware test zal moeten doorstaan vooraleer de Heer terugkomt. De Apocalyps legt het zo uit – we bevinden ons hier in het overwinningslied eens de glorie van het koninkrijk gekomen is: En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heer, onze God. Want  Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij  het bloed van Zijn dienstknechten aan haar  gewroken heeft [de grote hoer zijn de werken van de Duivel op aarde waarin mensen aan meewerken – er zijn er daarentegen dienstknechten die niet meewerken aan die werken en die vaak als martelaar vallen – men kan martelaar zijn tot de dood en martelaar voor de liefde: dat is tot het einde de liefde van Christus uitdragen zonder daarvoor vermoord te worden. Het is zo dat degene die naar waarheid wil wandelen vervolgd zal worden, soms tot de dood toe]. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!  En haar rook [van de hoer] stijgt op in alle eeuwigheid. (...)     En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heer, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam [dat is het Koninkrijk] is gekomen en Zijn vrouw [dat is de Kerk] heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen [De Kerk wordt versierd door de gerechtigheden van de Heiligen]. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij:  Dit zijn de waarachtige woorden van God. (Apocalyps 19,1-9).

  Onmiddellijk daarna zal Gods triomf over de opstand van het kwaad de vorm aannemen van het Laatste Oordeel. Jezus kondigde het oordeel van de laatste dag aan in zijn prediking. Dan zal het gedrag van iedereen en de geheimen van harten aan het licht worden gebracht[4].Dan zal het schuldige ongeloof dat aan de genade die God aanbood, geen waarde gehecht heeft, veroordeeld worden.[5] De houding ten opzichte van de naaste zal het aanvaarden of het afwijzen van de genade en de goddelijke liefde openbaren:

  En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid [dit is dus het werkelijke koninkrijk], en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.  En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.  Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegends Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.  Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?  En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?  En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.  Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.  Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.  En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

   

  We hebben dus maar één leven om ons klaar te maken, opdat we waardig geacht worden om het Koninkrijk van God te erven. Alleen kunnen we ons niet klaar maken, mission impossible – maar wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk voor God.  Joden vroegen aan Christus: Wat zullen wij doen om de werken van God te doen? Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft.  Als we geloven in Christus ’s naam, dat Hij ons zalig kan maken zal Hij ons Zijn Heilige Geest schenken om ons op Hem gelijkend te maken – ziedaar het echte Messiaanse Koninkrijk. Elke poging om dat Koninkrijk op aarde te realiseren is pure illusie, tegengesteld aan Gods wil. Kom Heere Jezus, Marantha!

   

  fr. Jean

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht uitvoerig toegelicht met 8 video’s: 1. Ron Paul: waarom zijn wij (VS) nog in Syrië? 2. Israël bombardeert bij Abu Kamal 3. Toppunt huichelarij: VS, illegaal in Syrië waarschuwt Syrië omdat het de terroristen aanvalt (in eigen land!) 4. Succes van het Syrische leger nabij At Tanf 5. Koerden in het N trekken zich terug  6. Bevrijding Deir Ez-Zor 7 + 8 Strijd en bevrijding N O Daraa:   http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-80/

  vDrie video’s over de afscheiding en de 743 km lange muur die Turkije bouwde aan de grens met Syrië: http://www.golfbrekers.be/een-muur-met-eenrichtingstoegang/

  vHer opening Sheraton hotel Aleppo: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10-2/

   

  [1]De geloofsbelijdenis of het Credo is de Latijnse benaming van de officiële geloofsbelijdenis van de Rooms-katholieke Kerk die tijdens elke eucharistie of mis in het Latijn of de eigen landstaal wordt gezongen of in dialoog tussen de priester en de aanwezige gelovigen wordt gereciteerd.

  [2]De Handelingen van de Apostelen is een boek van het Nieuwe Testament, onmiddellijk na de 4 Evangelies.

  [3] Dit wordt treffend uitgelegd door Christus in het Evangelie van Mattheüs: Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen [en volgens de Kerkvaders is het Koninkrijk der hemelen de Kerk] is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand [de vijand is de Duivel die binnenin de Kerk onkruid zaait en de kerk vanbinnuit verbrod], en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten [dat zijn de engelen] van den heer des huizes [ dat is Christus] gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen: Een vijand heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? Maar hij zei: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden te samen opwassen tot den oogst [ziehier waarom we ons niet moeten verbazen dat de Kerk en zondig en heilig is daar Christus het onkruid laat samenleven met de goede tarwe – maar op het einde der tijden – in de tijd van de oogst, zal Hij onderscheid maken] en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. (Mt 13, 24-30). (Nvdr: onze pientere medebroeder heeft  hier een heel oude Bijbelvertaling van het internet geplukt, wat me behoorlijk ergert maar ik ga dit niet verbeteren. Quod scripsit scripsit).

  [4]  Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn (Johannes 3,20-21).

  [5]Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.  Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden.  En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. (Mt 11,20-24)

   

   

  30-06-2018 om 09:08 geschreven door Gust Adriaensen


  28-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van 'anders' naar 'trado'

  Te grote politieke macht, zonder sterk tegengewicht, leidt onvermijdelijk naar een ondermijning van de democratie, naar brutaal populisme, naar de wij-zij retoriek en polarisering, naar het negeren van de hooggeprezen -als het in het kraam past-, normen en waarden vanuit electorale berekening.

  Volgens de 'anders'partijen waren die machtsconcentratie en -wellust HET kenmerk van de trado's. Het was het geliefde scheldwoord in de mond der nationalisten. Het was de mantra van Vlaams Blok/Belang en van VU/NVA. Hoe hekelden zij voortdurend de heerschappij van de christendemocraten van CVP in Vlaanderen. En hoe sterk waren ze in het diaboliseren van de PS-machtswellustelingen in Wallonië.

  Het kan verkeren. Nu zijn het de nationalisten van NVA die (van op 't Schoon Verdiep) met hun machtige (leeuwen?)klauwen alles, niet alleen in het Nederlandstalige deel van België maar ook in Wallonië, willen overheersen. Democraten, het is echt oppassen geblazen!

  Tot voor niet zo lange tijd was 'trado's', in Vlaams-nationalistische kringen inderdaad een geliefkoosd en veelvuldig gebruikt scheldwoord voor de 'traditionele' Belgische politieke partijen en hun aanhang. Het woord is ondertussen zo goed als out. Waarschijnlijk omdat de NVA, sinds haar topdeelname aan de macht en haar innesteling in recordtempo, in het Belgische machtssysteem, al de kenmerken van de 'traditionele' partij- en machtspolitiek kent en met verve toepast. En zichzelf uitschelden vindt men allicht te gortig.

  Journalist Reynebeau formuleerde die kenmerken een tijd geleden in De Standaard haarscherp: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Zo was het vroeger bij de smalend genoemde 'trado's. Zo is het sterker dan ooit in een regering waar de Vlaams-nationalisten het voor het zeggen hebben, die nota bene uitpakken met de 'Grote Verandering'.

  Journalist Bart Eeckhout van De Morgen, schreef een tijd geleden een artikel over de vervlaamsing van de Belgische graaicultuur niet alleen in intercommunales maar ook in Vlaamse regeringsagentschappen:

  ‘N-VA en CD&V vullen met zijn tweeën zowat de hele top van best betaalde Vlaamse bestuursmandaten. De baten van die schaduwstructuren zijn onduidelijk, de kosten zijn zeker. Het democratische deficit evenzeer. Vlaanderen blijkt zichzelf in te richten naar het evenbeeld van het oude België. Dezelfde machtsverzuiling, dezelfde vriendjespolitiek. De Belgische ziekte is vervlaamst.’

  Extreem ontgoochelend is dat allemaal, zeker voor mensen die opgegroeid en gevormd zijn in de idealistische Vlaamse Beweging, voor wie de habitat van de haute finance, de echte Belgische machtscenakels , de vetpotten, totaal vreemd is.

  28-06-2018 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 jaar Pastorale Eenheid H. Augustinus

  1 en 2 september wordt een feestweekend. Dan vieren we 1 jaar Pastorale Eenheid Heilige Augustinus. Noteer alvast die data.

  27-06-2018 om 17:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Pastorale eenheid
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Debatcultuur?

  Nog even terugkomen op het voorzittersdebat in Terzake. Het  was inderdaad een kakofonie van jewelste. Beschamend.

  De oorzaak daarvan is te vinden in het feit dat de meeste deelnemers niet (willen) luisteren naar de anderen en naar de moderator (die veel gedecideerder het debat (?!) zou moeten leiden.

  De ergste van het troepje toppolitici (?!) bleek weer eens De Wever te zijn, die er een handje van weg heeft om op een extreem arrogante manier, anderen te onderbreken, af te blokken, of, terwijl andersdenkenden dan toch eens de kans krijgen om wat langer aan het woord te blijven, ondertussen voortdurend stoorzender speelt. 

  Een bende querulente kwajongens moet tot de orde geroepen worden, en zeker het haantje-de-voorste. Als de moderator van een tv-debat (?!) daarin niet slaagt, is hij/zij niet opgewassen tegen de weliswaar moeilijke taak. 

  27-06-2018 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Geloof in Jezus Christus bevrijdt ons van zonde, droefheid, leegheid, isolement. Het is de bron van een vreugde die niemand ooit kan wegnemen.'

  25-06-2018 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De arrogantie viert hoogtij

  Het 'groot voorzittersdebat' in de Zevende Dag was een beschamende kakofonie.

  In die kakofonie, waarvoor onze 'toppolitici' zorgden -een aanfluiting van wat een debat zou moeten zijn-, weerklonken toch twee zinnige tussenkomsten (ook al kwamen ze van de oppositie).

  Almaci stelde dat het migratieprobleem maar opgelost kan worden wanneer Europa er mee voor zorgt dat de Afrikanen in eigen land een toekomst hebben.

  En Crombez concludeerde na de uitspraken van De Wever over enkele hangende dossiers, dat de NVA-voorzitter weliswaar op het publieke forum zegt dat de premier de baas is, maar dat in de politieke realiteit De Wever van mening is dat Michel de boom in kan.

  Inderdaad. Zelden meegemaakt dat de voorzitter van een coalitiepartner zo arrogant en brutaal de premier voor schut zet.

  25-06-2018 om 14:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:debat
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht aan de lezer

  Beste Lezer,

  Al enkele weken worden heel wat berichten die aan dit blog worden toegevoegd, rechtstreeks in het archief geplaatst. Dat wil concreet zeggen dat ze weliswaar verschijnen maar te lezen zijn vóór de allereerste berichten op Rasp jaren geleden.

  Deze fout werd al herhaaldelijk gemeld aan de webmaster(s) van Seniorennet, maar tot nu toe werd het euvel niet opgelost.

  Gust Adriaensen

  25-06-2018 om 08:36 geschreven door Gust Adriaensen


  24-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/25

  Vrijdag 22 juni 2018

  Flitsen en fratsen

  Blits bezoek aan Libanon

  De uitstap van vorige zondag naar het Anti Libanon gebergte was zo aangenaam dat we er deze zondag opnieuw naartoe trokken. Nu was er echter heel veel wind. En deze keer wilden we het wagen door te rijden tot op de top, aan de Libanese grens. Het is maar een twaalftal kilometer. De vier soldaten van de wachtpost waren heel vriendelijk. Van de post zelf mochten we geen foto’s maken maar van al de rest wel. We mochten zelfs de grens oversteken en daar even samen zitten. En toen gebeurde het. De wind was zo krachtig dat hij een van ons tegen de asfalt (die vol stenen lag) gooide en hij werd gelukkig nog tegengehouden of de wind zou hem van de bergen hebben laten rollen. Resultaat: grote wonden aan hand en arm. De soldaten brachten water en Kleenex, op de wonden werd wat zand gelegd en een bruin (schapen?)velletje als voorlopige verzorging. Maar het hielp. Zo keerden we terug met prachtige foto’s, één gewonde en een sterke wind. Tenslotte leverde deze uitstap nog volgende origineel plan op: op deze wijze ooit eens een familiebezoek organiseren voor onze Libanese zuster.

  De fruitoogst

  De kersenoogst is gedaan maar het maken van confituur van kersen heeft nog enkele dagen geduurd. Deze week konden we vervolgens ook de oogst van de abrikozen (bijna) beëindigen. Hiervan worden eveneens de besten bewaard om uit te delen, om er confituur van te maken en om te verkopen. Het is deze confituur, (bijna) zonder suiker, die hier het meest gegeten wordt. Voor de verkoop mogen ze niet te rijp zijn, d.w.z. niet te zacht, ze moeten nog een zekere stevigheid hebben. Dan zijn er nog een paar bomen met ontelbare braambessen (Damascusbessen, moerbeibessen?), die van rood, als ze rijp zijn, zwart worden. Bij het plukken geven ze heel veel rood sap af. Wie daar even aan gewerkt heeft, is klaar om mee te spelen in een getrukeerde video van de Witte [S]Helmen. Handen, gezicht en armen zien bloedrood. Succes verzekerd… maar de confituur van deze bessen is lekker.

  WK voetbal

  Bijna dagelijks zijn er gebeurtenissen die de gewone dagorde door elkaar schudden. Groepen uit heel Syrië of bevriende families komen op bezoek. De bisschop kwam weer even langs. Ook een tiental gehandicapten en hun begeleidsters wilden een namiddag bij ons zijn. En juist deze week kregen we verschillende dagen bezoek van een vijftal mensen uit Damascus, die oorspronkelijk uit Qâra komen en hier nu bij hun familie verblijven. Er zijn enkele goede drummers bij. En zo werd het voor de gehandicapten een feest met muziek, zang en dans. Ondertussen konden we  thee serveren, recht uit de tuin (melisse, ‘verveine’, citroenkruid?) met een overvloed aan kersen en abrikozen. Bovendien genoten we  deze week ook zonder moeite een beetje van het WK  voetbal in Rusland. In het verkoopcentrum aan de rand van Qâra, tegen de autosnelweg, werden twee grote schermen opgesteld, een binnen en een buiten, voor allen die wilden genieten van het voetbalfeest. Het is daar altijd een gezellige ontmoeting. Ook wij gingen tweemaal kijken, wat gewaardeerd wordt. Voor de rest hebben we af en toe na het middagmaal genoten van een samenvatting van een voetbalmatch, die we van het internet konden pukken. En België zegevierde. Plots lijkt er geen verschil meer te zijn tussen separatisten en patriotten. Jawel,  alle Belgen worden trotse burgers, verenigd rond een  Antwerpenaar  zoals Lukaku. Zelfs in Syrië kunnen ze er van genieten, al was het maar omdat ze ons een overwinning gunnen.

  Wanneer de levenszin zoek is

  De westerse beschaving beschouwt zichzelf nog steeds als het model van de wereld en gedraagt zich ook alsof het de heerser van deze planeet moet zijn. Ondertussen is het wel duidelijk dat er aan deze “beschaving” wat schort. Neen, het is niet zomaar een “economische”, “financiële” of “politieke” crisis. Het lijkt er steeds meer op dat het westen zijn oriëntatie, zijn fundamenten en samenhang kwijt is! De periode van de grote rijken, die op hun wijze voor een (weliswaar bedenkelijke) eenheid zorgden, is voorbij. Het Ottomaanse rijk hield stand van de 14e tot begin 20e  eeuw en werd opgevolgd door de Britse en Franse koloniale rijken. Inmiddels was ook het Oostenrijks-Hongaarse rijk ontbonden. En nu loopt de Angelsaksische wereldoverheersing ten einde. Tenslotte hebben de drie pijlers van de heilige Benedictus, de vader van het westers monnikenleven, nl. gebed, studie en arbeid, nog het meest bijgedragen aan een gezonde opbouw van Europa.

  De betovering van een aards messianisme

  President Dwight Eisenhouwer ontving in 1953 notabele moslims, waaronder Said Ramadan, schoonzoon van Hassan al-Banna, de stichter van de moslimbroeders. De president wilde de islamitische fundamentalisten inspannen voor eigen belangen. Hun streven naar een herstel van het kalifaat, tegen het geseculariseerde westen en het herstel van de sharia, werden handig omgebogen. Ziehier de nieuwe “heilige alliantie” van de president: “Ons geloof in God moet ons een gezamenlijk objectief geven, nl. de strijd tegen het communisme en zijn atheïsme”. Hiermee veranderde het aanvankelijk doel van de islamisten. Zij werden huurlingen van de VS en het westen. En  de VS beschouwden zich als de door God aangestelde engelen van de Apocalyps om de “ongelovigen”, de slechteriken van de “as van het kwaad” hun verdiende goddelijke straf te bezorgen. Deze religieuze roeping werd uiteindelijk niets anders dan een streven naar een puur aards messianisme voor hun eigen belangen. Vanaf de jaren ’70 zullen de VS zich bedienen van het extremistisch wahabisme van Saoedi-Arabië en nu hebben ze daarvoor de fanatiekelingen van de islamitische staat gebruikt. Zo heeft het westen de voorbije decennia vele tientallen oorlogen gevoerd om zijn planetaire overheersing te handhaven. Verontrustend en nieuw is dat de communicatiemiddelen hierbij een beslissende rol spelen. Op de kortste tijd worden gewone jongeren vanuit de hele wereld gerekruteerd en opgeleid tot fanatieke djihadisten als barbaren om onschuldige burgers te onthoofden, levend te verbranden, te verminken. Vanuit een zoeken naar de zin van hun leven komen ze  tot een zelfhaat, een haat van anderen, een haat van de wereld en een haat van het leven. Ze zien hierbij hun eigen dood samen met zoveel mogelijk anderen als een heroïsche zending en een voorbereiding op het einde der tijden. De IS heeft niets te maken met het oprichten van een staat en niet veel met de gewone islam. Het is niet zozeer een radicalisatie van de islam maar een islamisatie van het radicalisme.  Het westen beschikt hiermee over een leger van criminele, islamitische barbaren die overal ingezet kunnen worden en tegelijk heeft het  een ijzersterke mediamanipulatie om “de islam” te beschouwen als de oorzaak van alle kwaad zonder dat hun eigenlijke broodheren in zicht komen.

  Volgens de joodse en helaas ook christelijke zionisten is de politieke oprichting van de staat Israël de vervulling van een Bijbelse profetie die de wederkomst van de Messias moet voorbereiden. Hierbij moet Jeruzalem hun centrum worden, in feite het centrum van hun Nieuwe Wereldorde. Deze christenen hebben niets begrepen van het christelijk geloof en beseffen niet dat sinds Jezus’ dood en verrijzenis iedere plek op aarde een ”Jeruzalem” is, een Bethlehem, een Nazareth, een Golgotha…

  Terwijl de joodse en christelijke zionisten al decennia ijveren om de inwoners van Palestina te verjagen om plaats te maken voor hun “Beloofde Land”,  doden de IS strijders van hun kant Iraki’s, Syriërs, Jemenieten en Libiërs om de komst van de Apocalyps voor te bereiden” (Fethi Gharbi, Mondialisation.ca , 18 juni 2018: https://www.mondialisation.ca/la-rage-identitaire-ou-le-regne-de-lanomie/5626306.). En zo kan het joodse en christelijke zionisme eveneens de grootste misdaden rechtvaardigen op valse Bijbelse gronden. Het gaat telkens om een streven naar een onaanvaardbaar aards messianisme. Het is als het bouwen van een toren van Babel voor eigen glorie en macht. Zoals IS niet veel te maken heeft met “de islam”, zo heeft het zionisme niet veel te maken het judaïsme en zeker niet met het authentieke Bijbelse Israël. Bovendien hoort bij een messianisme uiteraard het zoeken naar de ‘antichrist’ of meerdere ‘antichristen’ en die zijn voor het westen vlug gevonden: Rusland, Iran, Syrië en ieder land dat de westerse overheersing afwijst.

  Zonder God geen geluk voor de mens   

  Wanneer het duister wordt, ben je zelfs in je meest vertrouwde ruimte totaal verloren, totdat je ergens een vast punt vindt dat je de juiste oriëntatie geeft. Het westen is het noorden kwijt! De religieuze betovering van een aards messianisme is een voorwendsel om de zinloosheid van een beschaving op te vullen. Het westers wilde neoliberalisme en kapitalisme leiden naar de valse spiritualiteit van een nihilisme, waarin zelfmoord, abortus, euthanasie, homocultuur en morele ontwrichting samen met het terrorisme weelderig kunnen groeien. Ook de Belgische artsenvereniging Sint Lucas maakt zich zorgen over de evolutie inzake abortus en euthanasie. Zij vindt dat de ontkenning van een transcendente dimensie een fatale vergissing is: https://cathmed.be/het-respect-voor-het-leven-nog-verder-ondermijnen/. Volgens de TV keten NBC zijn er tussen 2001-2014 3.046 Amerikanen gestorven als slachtoffer van terrorisme, maar niet minder dan 153.000 door een razende, dol gedraaide schutter, een “keurige jongen” uit onze westerse beschaving. Wanneer we de hemel dicht trekken wordt het donker. Als God afwezig is, kan de mens zijn levenszin, waardigheid en geluk niet meer vinden. Sinds de jaren ’70 is de depressie steeds meer toegenomen, gepaard gaande met agressie en verslaving. Er heerst een geestelijke leegte in de westerse beschaving. Maar deze zinloosheid is tevens een schreeuw naar God: “Uit de diepte roep ik Heer, luister naar mijn stem… Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend…” (psalm 130). Aan christenen om het authentieke geloof te verkondigen en vooral te beleven in Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de enige Redder van de wereld. Aan ons om intellectueel en vooral moreel weerstand te bieden aan de ontsporingen van een westerse beschaving.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht weer heerlijk geïllustreerd met tien video’s: 3 over de inzet van de  S.O.S. chrétiens de l’Orient, 4. de “lezzab” bomen 5. kaarsjesprocesie in Bab Touma, Damascus, 6, 7 en 8 kermis en snoep, 9. terugkeer naar Douma 10. uitwisseling van gevangenen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-79/

  v6 video’s over de huidige militaire situatie: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6/

  v3 video’s: 1. Herstelwerk van S.O.S. Chrétiens de l’Orient in Sadat, 2. Aleppo herleeft 3. Film met indrukwekkende getuigenissen over “de aardbeving” door terroristen in Aleppo veroorzaakt en uiteindelijke bevrijding. Wat nu door terroristen werd verwoest wordt vergeleken met de verschrikkelijke aardbeving van 1138, waarin de meeste burgers omkwamen:  http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10/

  v5 video’s en foto’s met uitleg over de toenemende spanningen in het door de rebellen gecontroleerde Idlib:http://www.golfbrekers.be/idlib-niet-zo-gematigd/

  v  Goed nieuws: ons artikel “Contraceptie. Gouden Jubileum van een fatale vergissing” werd vertaald in het Frans en Engels en zondag geplaatst op onze website:

  https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-jubil%C3%A9-d-or-d-une-erreur-fatale/

  https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-golden-jubilee-of-a-fatal-mistake/

  En maandag 18  juni 2018 publiceerde Le Salon Beige -  blog quotidien d’activité par des laïcs catholiques (http://lesalonbeige.blogs.com) een deel van dit artikel met verwijzing naar onze website: “Le mythe de la “contraception sûre” est révolu.”

  vHet Thomas More Genootschap viert zijn patroonheilige in de Hl. Hart Basiliek, de Merodelei 12, 2600 Berchem op  zaterdag 23 juni 2018 om 14.15 u (rozenhoedje, Eucharistie, toespraak door voorzitter dr. Luc Kiebooms, broodjes/koeken met koffie/thee voor 9 €, kinderen halve prijs): vermeerschrene@gmail.com; https://thmore.weebly.com/.

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

   

  24-06-2018 om 20:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rani en Mawda

  Vergelijk de reacties en commentaren van mensen die zweren bij 'westerse normen en waarden', op het doodschieten van de leeuwin Rani, die een vluchtpoging ondernam, met het doodschieten van het vluchtelingenkindje Mawda.

  Te confronterend? Te ontluisterend?

  24-06-2018 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  22-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Als twee werelden met elkaar botsen'

   

  In Kerk&Leven van 20 juni is een artikel te lezen over de openlijke kritiek die de Nederlandse kardinaal Wim Eijk heeft op de paus. Eijk wil dat de Kerk recht in de leer is. Hij verwijt Franciscus dat hij nogal losjes omspringt met het Wetboek van het Kerkelijk Recht, en daardoor verwarring sticht en de eenheid van de Kerk in gevaar brengt.

  Kardinaal Eijk blijkt een wandelend kerkelijk wetboek te zijn. Door zo sterk het belang van allerlei regels over wie een sacrament of een zegening al dan niet mag ontvangen, stoot hij de meeste gewone gelovigen af. Eijk is duidelijk een vertegenwoordiger van het instituut Kerk en hij manifesteert zich als een functionaris van die instelling.

  Wat een verschil met paus Franciscus. Professor van Geest verwoordt het treffend: de paus ziet de Kerk vóór alles als een veldhospitaal dat mensen die pijn lijden, gewond zijn troost zoeken, moet opvangen.

  Zowel paus Franciscus als kardinaal Eijk als alle andere christenen hebben de taak op zich genomen Christus na te volgen. Ik denk dat het voor de overgrote meerderheid van de gelovigen overduidelijk is dat de visie van de paus op de Kerk én zijn optreden, veel dichter bij Jezus' leer en leven staan, dan de juridische haarkloverij van de Nederlandse kardinaal.

  22-06-2018 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Eijk
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het Westen overschrijdt ethische grenzen'

  Kinderen in kooien in de VS, Italië dat geen bootvluchten meer toelaat, Hongarije dat hulp aan sans-papiers criminaliseert,  een Duits politiek zwaargewicht dat de grenzen dicht wil en de EU die vluchtelingen zou sorteren in Noord-Afrika en de Balkan. 'Het Westen overtreedt ethische grenzen en de EU gedraagt zich als een kolonisator', zegt professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven).

  "Ze zullen ons land binnenstromen en besmetten",  zei Donald Trump eerder deze maand over immigranten. Nog wel meer mensen zien hen niet meer als mensen, maar als objecten. N-VA-jongerenvoorzitter Tomas Roggeman tweette vorige week bijvoorbeeld 'Return to sender' bij een foto van bootvluchtelingen in nood.

  (De Morgen)

  21-06-2018 om 07:53 geschreven door Gust Adriaensen


  20-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verhoogde Europese investeringen'

  John Crombez, voorzitter van de SPA,  pleit  voor verhoogde Europese investeringen in de gebieden waar de vluchtelingen vandaan komen.

  ‘Als we ervoor zorgen dat ze daar een menswaardig bestaan hebben, hebben die mensen niet de neiging om naar Europa te vluchten.’

  Inderdaad.

  20-06-2018 om 11:06 geschreven door Gust Adriaensen


  19-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.68,5 miljoen mensen op de vlucht

  Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen op de vlucht, dat zijn er 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in het Global Trends-rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) waaruit ook blijkt dat het merendeel van de vluchtelingen niet naar het welvarende Westen doorreist, maar in eigen land en eigen regio veiligheid zoekt.

  19-06-2018 om 08:55 geschreven door Gust Adriaensen


  18-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Salman Rushdie:

  'Hoe moeten we ons verweren tegen de politieke demagogie die probeert te doen waar elke potentaat altijd op uit is -om het publieke geloof in bewijzen te ondermijnen en in feite tegen zijn kiezers te zeggen: 'Geloof alleen mij, want ik ben de waarheid'? Wat doen we daaraan? En wat zou met name de rol van de kunst kunnen zijn, en de rol van de schrijvers en literatuur in het bijzonder?'

  'We moeten, denk ik, erkennen dat in elke samenleving het waarheidsidee altijd het product van een debat is en dat wij beter moeten worden in het winnen van dat debat. Democratie is niet beleefd. Het is vaak een schreeuwpartij op een openbaar plein. We moeten het debat aangaan als we kans willen maken om het te winnen.'

  'En wat de schrijvers betreft: het is aan ons om het geloof van onze lezers in het debat op grond van feiten te herstellen en te doen waar fictie altijd goed in is geweest: tussen schrijver en lezert een besef te vromen van dat wat echt is. ... In deze tijd van radicale onenigheid kunnen wij mensen tot overeenstemming brengen over de waarheden van de grote constante, te weten de aard van de mens.'

  18-06-2018 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rusdie: 'Laat de lezer weer geloven in de werkelijkheid'

  Salman Rushdie:

  'Hoe moeten we ons verweren tegen de politieke demagogie die probeert te doen waar elke potentaat altijd op uit is -om het publieke geloof in bewijzen te ondermijnen en in feite tegen zijn kiezers te zeggen: 'Geloof alleen mij, want ik ben de waarheid'? Wat doen we daaraan? En wat zou met name de rol van de kunst kunnen zijn, en de rol van de schrijvers en literatuur in het bijzonder?'

  'We moeten, denk ik, erkennen dat in elke samenleving het waarheidsidee altijd het product van een debat is en dat wij beter moeten worden in het winnen van dat debat. Democratie is niet beleefd. Het is vaak een schreeuwpartij op een openbaar plein. We moeten het debat aangaan als we kans willen maken om het te winnen.'

  'En wat de schrijvers betreft: het is aan ons om het geloof van onze lezers in het debat op grond van feiten te herstellen en te doen waar fictie altijd goed in is geweest: tussen schrijver en lezert een besef te vromen van dat wat echt is. ... In deze tijd van radicale onenigheid kunnen wij mensen tot overeenstemming brengen over de waarheden van de grote constante, te weten de aard van de mens.'

  18-06-2018 om 08:38 geschreven door Gust Adriaensen


  17-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Preekstoel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Elke dinsdagavond van juli en augustus laat Heilige Huisjes bekende personen aan het woord in de Sint-Waldetrudiskerk van Herentals.

  Op 3 juli bijt kardinaal De Kesel de spits af.

  Meer inlichtingen op www.heiligehuisjes.be. 

  Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping.

  17-06-2018 om 09:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:heilige huisjes
  16-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/24

  Vrijdag 15 juni 2018

  Een uitstap in de   bergen

  De zondag, als vervulling van de joodse sabbat, wordt op christelijke wijze gevierd door God als Schepper te verheerlijken en Jezus Christus als “Her-schepper” nl. omwille van de verrijzenis. Vervolgens door de feestelijke viering van de  Eucharistie en tenslotte door op bijzondere wijze het leven in gemeenschap te vieren. Deze zondag kregen we bezoek van zeven vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient. Ze wilden met ons Eucharistie vieren en de maaltijd gebruiken. We aten in  de schaduw  op de banken bij de grote ingang. Daarna vertrokken zij naar de  Krak des Chevaliers, een van de prachtigste kastelen ter wereld en een indrukwekkende militaire constructie, tussen Homs en Tartous. De S.O.S. vrijwilligers willen meewerken aan het herstel hiervan. Na dit aangenaam vieren, delen en samen eten, reden wij in de namiddag met een vijftiental naar het Anti-Libanongebergte. Onderweg zagen we de boomgaarden die zich weer stilaan herstellen. Dit gebied was gedurende gans de oorlog tot voor enkele maanden het terrein van de terroristen en voor ons absoluut ontoegankelijk. Hier en daar staat een kapot geschoten huis. Op de grond liggen brokstukken ijzer van obussen of raketten en ook de asfaltweg is flink beschadigd. Om in het gebergte zelf te komen, moesten we voorbij een wachtpost. We hadden geen afspraak gemaakt met de Libanese legerleiding en reden dus zo ver we mochten, tot vlak voor de Libanese grens. Vandaar wilden we nog een van de toppen van de bergen beklimmen om die millenniumoude bomen (de ‘lezzab’) te bewonderen die daar groeien. Ze worden door een bepaalde vogel overgebracht. Balken van dit soort hout zijn gebruikt bij de heropbouw van ons klooster. De jongsten en de oudste van de groep bleken tot deze beklimming in staat te zijn, de middenklasse bleef rustig beneden en genoot van de moeizame beklimming van de anderen. Het uitzicht over de vallei deed ons denken aan de Zwitserse bergen. Tegen de avond kwam er opvallen veel verkeer vanuit Libanon: motoren, tractoren en vrachtwagens. Terwijl wij met wat droog hout vuur maakten om thee te zetten, stopte een man met zijn tractor en drong er op aan dat we van zijn kersenoogst zouden eten. En we moeten toegeven, zijn kersen zijn iets vaster dan de onze. En zo hebben we vandaag voor weer eens  sinds de oorlog samen een uitstap gemaakt in het Anti-Libanongebergte.

  Donderdag begon in Rusland het feest van de wereldbeker voetbal (of het wereldfeest van koning voetbal!) De uitnodiging om in Qâra op groot scherm van de opening van dit hoogfeest te komen genieten, hebben we nog niet aanvaard. ’s Avonds hebben we op internet de video bekeken van de samenvatting met de doelpunten: Rusland-Saoedi-Arabië: 5-0. Bij ieder doelpunt bastten de kinderen in gejuich uit en wij ook. Een betere symbolische quotering voor de inzet van beide landen voor Syrië en voor de wereldvrede kunnen we niet bedenken! En ’s avonds kwam de kolonel ons Arabische zoetigheden geven naar aanleiding van het einde van de ramadan morgen. Vrijdag wordt inderdaad de eerste dag gevierd van Eid al-Fitr of suikerfeest en zo kunnen we overdag weer gerust een versnapering aanbieden aan de  arbeiders.

  Vandaag, vrijdag kregen we plots bezoek van Abdallah el Gharbé en zijn vrouw. Hij is “minister van reserve”. Voor zover ik het uit zijn uitleg begrijp, heeft hij ongeveer de rol die Jozef in Egypte speelde en die zorg moest dragen voor de voedselvoorraden. Hij zal onze voedingsproducten(thee, dranken… en we zijn volop confituur aan het maken van kersen en abrikozen) eerst nog even laten controleren (alles is ‘naturel’) en dan zorgt hij voor de verkoop in heel Syrië. Voor onze producten heeft hij ao een naam: ‘Tibbeh Soeria’. Dit heeft een dubbele betekenis. Volgens de legende leefde in deze streek een heilige, in het Arabisch ‘mor Tibbeh’. Tegelijk is het een zinspeling op het woord “goed”. Dus: de heilige  Tibbeh of het goede van Syrië. Zo wordt de handel van eigen goede producten gestimuleerd. Hij en zijn vrouw zijn christenen, uit zichzelf baden ze in de kerk het Onze Vader en het Weesgegroet. Hun eenvoud en vriendelijkheid leken ons heel oprecht. Wij gaven hen alle mogelijke soorten confituurmee, ook fruit, wijn … en zij gaven ons een mooie, grote kist snoeperijen, versierd met het wapenschild van Syrië en de foto van de president.

  En natuurlijk gaat de dagelijkse pluk van de abrikozen verder, alsook het maken van confituur. Dit prima fruit komt iedere dag als dessert op tafel en wordt ook ruimschoots aan de gasten aangeboden. En er komen steeds meer groepen op bezoek, vanuit heel Syrië en vanuit de verschillende geloofsgroepen.

   

  Vrede voor het westen, oorlogen voor de rest van de  wereld?

  Het “westen” (de VS, de NAVO met hun bondgenoten) doet zijn best om de vrede voor de wereld te bewaren en wil humanitaire hulp bieden overal waar volken in oorlog of armoede verkeren. Het tracht daarbij “dictators” te verdrijven of regeringswissels te bewerken om het volk vrijheid en welvaart te geven. Ziedaar een algemene opinie.  Helaas, wat het westen onder vrede verstaat, is precies het tegendeel van wat de   volkeren in de rest van de wereld in werkelijkheid ervaren.

  Er worden in het westen wel “vredesconferenties” gehouden waar eventueel een woord gezegd wordt over het ontoereikende van het westers kapitalisme, maar al vlug zal het gaan over de “bedreigingen” vanuit Rusland, China, Iran. En vooral gaat het over landen die behoren tot de “as van het kwaad”, hun dictatoriale leiders en de  ellende die ze aan hun volk bezorgen. En zo wordt de publieke opinie klaargestoomd om de heersende oorlogen te rechtvaardigen. De echte tragedies van die volken komen niet aan bod. De oorsprong en het eigenlijk doel van die oorlogen in de wereld worden handig verpakt in een “spontane volksopstand tegen een dictatoriaal regime” terwijl het in feite een vuile georganiseerde oorlog is om olie, grondstoffen, geld en macht met miljoenen doden, totaal ontwrichte landen, een verwoeste infrastructuur en een permanente plundering van de bodemrijkdommen, die vooral naar de VS en Europa gaan.

  Telkens wanneer het Syrische leger, geholpen door zijn bondgenoten, gedurende deze oorlog op het punt stond een belangrijke overwinning te behalen op de terroristen, werd een “chemische aanval” beraamd of verzonnen. Dit laatste was het geval in Douma. De terroristen van de Witte Helmen hadden het haarfijn in elkaar gestoken maar hun bedrog lekte uit. Geen nood. Het werd een voorwendsel voor de VS, Frankrijk en Engeland om in de morgen van 14 april 2018 samen Syrië te bombarderen en de terroristen te helpen. Voor de Franse president Macron was dit een voorwendsel om zelf initiatieven te nemen en daarna bombardementen te blijven uitvoeren  in Hassaka, Manbij en Deir es-Zor. Deze oorlogsmisdaden worden in het westen dan gezien als humanitaire hulp voor het herstel van de vrede. Nog erger. Na de flinke toelage die de Engelse regering aan de criminele groep  de “Witte Helmen” blijft geven, gaan ook de VS hen met 6,6 miljoen dollar steunen! Zo kunnen ze de volgende chemische aanval weer uitvoeren of verzinnen. Ongetwijfeld weer met succes. En onze hoog heilige internationale instellingen spelen gewoon mee. De “internationale gemeenschap” blijft alles doen om te beletten dat het Syrische leger de vrede in het land herstelt. Om dezelfde reden is de stroom van Syrische vluchtelingen die wekelijks terugkeren een doorn in het oog van de “internationale gemeenschap”. Eens had Libanon 2 (mogelijk zelfs 3) miljoen Syrische vluchtelingen. Nu nog geen miljoen meer. Wekelijks keren ze met duizenden terug, terwijl het westen blijft zeggen dat het te gevaarlijk is en ook daadwerkelijk blijft bombarderen. De Syrische vluchtelingen zijn niet bang van ontmoediging en dreigingen, ze keren terug uit Libanon, Jordanië, Turkije en zelfs Duitsland, dat zich eens voorstelde als het beloofde land voor hen. Terwijl het westen permanente oorlog wil, verlangen de Syriërs naar een permanente vrede in hun eigen land.

  Wij hebben het geluk dat wij “buiten” dit westen leven en niet dagelijks overspoeld worden door geïndoctrineerde en gemanipuleerde media.Hoerah!We zien en beleven dagelijks de resultaten van deze zogenaamde opgelegde vrede. Westerse vrede betekent overheersing over de rest van de wereld op militair, politiek, economisch, ideologisch en cultureel gebied. Het betekent onvoorwaardelijke onderworpenheid. Landen die zich gewillig en zonder protest hieraan onderwerpen, hun bodemrijkdommen laten plunderen, hun soevereiniteit opgeven en de belangen van het westen gewillig dienen, mogen genieten van deze “westerse vrede”. Wanneer regeringsleiders zich hiertegen verzetten, de belangen van hun volk willen dienen en hun soevereiniteit verdedigen, worden hun acties illegaal genoemd als een oproep tot geweld en oorlog. Het westen zal dan militair ingrijpen om zijn vrede te herstellen, zogenaamd “om het volk te dienen”. Welnu, Syrië met zijn rijk verleden en hoge beschaving zal nooit de gewillige slaaf van het westen worden. Tijdens ons kort jaarlijks verblijf in België ontmoeten nog steeds mensen die er vast van overtuigd zijn dat zij door hun gazet en tv precies weten wat er in Syrië gebeurt. Soms menen ze mij de juiste toedracht te moeten uitleggen omdat ik, volgens hen, te slecht ingelicht ben. Zij beseffen niet hoezeer zij geïndoctrineerd zijn en ver van de werkelijkheid, die wij hier dagelijks beleven. Zij begrijpen niet hoezeer mensen worden vermoord en landen verwoest voor olie, grondstoffen, geld en macht. Het aantal dat de westerse media nog steeds gelooft slinkt gelukkig heel snel. In de zesde eeuw voor onze tijdrekening protesteerde de profeet Jeremia al tegen de corrupte leiders die luidt verkondigden wat de mensen graag hoorden en ondertussen misdaden begingen waarbij ze zich voor geen greintje schaamden. Ze roepen: “Vrede,  vrede. Maar er is geen vrede”! (Jeremia 6, 14v). Dit schandelijk bedrog schijnt van alle tijden te zijn.

  (Interessante toelichting van Andre Vltchek: https://www.mondialisation.ca/la-paix-est-un-cliche-lorsque-loccident-ne-peut-pas-controler-le-monde-sans-opposition-cela-signifie-la-guerre/5626063; https://www.mondialisation.ca/les-refugies-syriens-rentrent-chez-eux-loccident-est-pret-a-attaquer/5624080

  En dit nog

  vOns vorig bericht met 5 video’s toegelicht: 1. Onderhandelingen tussen Koerden en Damascus, 2. Bombardementen van VS coalitie in Hassaka, 3. Verkiezingen in Iran met de overwinning van Muqtada-al-Sadr, 4 en 5  lange video’s over de laffe aanvallen van de Israëli’s: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-78/

  vDe bezetting van de Golan Hoogte en de  eigenlijke belangen van de  wereldheersers: www.golfbrekers.be/syrie-waar-de-bezetters-hun-wil-blijwwven-opdringen/   

  vInteressante video’s over de mediamanipulatie. In de  vierde video wordt ik uitvoerig opgevoerd. De inhoud is wel ongeveer juist maar enkele uitspraken (zoals over de ‘broek’ van Trump) zijn echt niet van mij, ze zijn van de Nederlandse journalist Wierd Duk van het Algemeen Dagblad (anders hadden ze ook rechtstreeks mij laten spreken in plaats van een ander die mij zogenaamd vertolkt). Met zijn interview heeft hij wel  flink succes gehad, ook in andere talen: http://www.golfbrekers.be/overbodig-onderzoek/

  vTwee video’s over een mogelijke nieuwe chemische aanval in Syrië, voorbereid door de CIA samen met de “gematigde rebellen” (en ‘de Witte Helmen’) om dan (weer) Assad hiervan zonder moeite te kunnen beschuldigen en te kunnen bombarderen en…mogelijk krijgt de oorlogsmisdadiger D. Trump dan nog de Nobelprijs voor de vrede! http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie-4/

  vNa Engeland gaan  de  VS de terroristenclub “Witte [S]Helmen” weer financieren: http://www.golfbrekers.be/dan-toch-opnieuw-amerikaanse-steun-voor-de-witte-helmen/ 

  vGewoon bezoek aan het mausoleum van Hafez al Assad in Damascus: http://www.golfbrekers.be/op-uitstap-in-damascus/(Geven de Nederlanders hieraan nog financiële steun?)

  vWederopbouw van huizen in Homs mede dank zij Kerk in Nood: https://kerkinnood.nl/actueel/wederopbouw-homs-teken-van-hoop?utm_source=Nieuwsbrief+Kerk+in+Nood&utm_campaign=b934b821c4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_48a9e75b45-b934b821c4-160004205

  vZouden de westerse media toch ooit in staat zijn enige objectieve informatie te geven over die vuile oorlog tegen Syrië?   https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/05/amnesty-international-offensief-raqqa/

  P. Daniel

   

   

   

   

  16-06-2018 om 09:45 geschreven door Gust Adriaensen


  14-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert populiste eerste klas

  In een column ( De Standaard, 14 juni 2018) trekt barones Mia Doornaert van leer tegen degenen die pleiten voor een meer menselijke aanpak van de vluchtelingen.

  Als het in haar kraam past, werpt barones Doornaert zich graag op als een intellectueel. Je mag dat ook van haar verwachten , gezien haar academische vorming en haar ' onafhankelijke expertise in internationale betrekkingen'. Maar in deze column ontbindt ze weer eens met volle overgave haar populistische duivels.

  Ze haalt allerlei kwaadaardige truken boven om haar doel te bereiken: de mensen die bezorgdheid uitdrukken voor het lot van vluchtelingen en voor de groeiende harteloosheid en vijandigheid in onze samenleving, in het verdomhoekje van de linksige gutmenschen zetten.

  Doornaert, die zich wat graag in comfortabele, burgerlijke, academische salons ophoudt, vindt het nodig om de rectoren (en meer dan 1000 academici) als 'politiek correcten' te etiketteren (na 'trado' en samen met 'gutmenschen' een scheldwoord dat opgang maakt in rechts-nationalistische en populistische kringen), die het aan 'academische sereniteit' ontbreekt. Herlezing van de teksten van rectoren en academici geeft evenwel aan dat die teksten genuanceerd en sereen zijn.

  In tegenstelling tot de teksten van de rectoren en de academici, valt de column van Doornaert op door gebrek aan academische sereniteit, door ondoordachtheid en door populistische agressiviteit.

  Bewuste intellectuele oneerlijkheid (of domheid?) zit overduidelijk in haar poging om de dehumaniserende kenmerken van houding tegenover en behandeling van vluchtelingen,te ontkennen of weg te relativeren door de vergelijking met de IS-barbaarsheden. Stel je voor: een westerse columniste gebruikt de IS-bestialiteiten als toetssteen om de mogelijke dehumanisering van vluchtelingen hier, als niet bestaande te proclameren!

  Zeer merkwaardig is ook Doornaerts gedetailleerde en vooringenomen beschrijving van politie- en vluchtelingenoptreden, wat tot de dood van een kind geleid heeft. Ik dacht dat het gerechtelijk onderzoek nog niet afgerond of publiek gemaakt was.

  Natuurlijk ontbreekt ook de primitieve dooddoener niet: 'We kunnen niet alle vluchtelingen opvangen'. Niemand beweert dat. Het is een bewuste (toog)leugen.

  14-06-2018 om 22:35 geschreven door Gust Adriaensen


  13-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog nooit zoveel jonge kinderen in kansarmoede

  Nooit eerder groeiden er zoveel jonge kinderen op in kansarmoede. Dat blijkt uit de index die Kind en Gezin jaarlijks opstelt. 

  Van alle nul- tot driejarigen in Vlaanderen trof het 13,76 procent bij de geboorte aan in kansarmoede. Dat is bijna 1 procentpunt meer dan in 2016. Bij acht op de tien kinderen gaat die gepaard met een laag inkomen, werkloosheid of een laag opleidingsniveau van de ouders. Ruim de helft heeft een gebrekkige huisvestingssituatie. Het probleem zou het grootst zijn in de steden en nauw samenhangen met de origine van de moeder. 

  Armoedespecialisten zijn niet ­verwonderd. "Met dit regeringsbeleid kun je geen daling verwachten", zegt Wim Van Lancker (KU Leuven). Kinderarmoede moet je volgens hem structureel aanpakken, onder andere via een toegankelijke arbeids- en huisvestingsmarkt. "Hiervoor zijn de Vlaamse en federale overheid verantwoordelijk, maar qua acties zijn ze schromelijk tekortgeschoten." 

  (De Standaard)

  13-06-2018 om 07:57 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:kansarmoede
  12-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerlijke wereldhandel

  'Maak de wereldhandel samenwerkend, ethisch en dienstbaar, ten dienste van iedereen wereldwijd', schrijft iemand als oplossing voor de vluchtelingencrisis.

  Inderdaad. Maar daar staan de rijke, zelfvoldane, Europese en Noord-Amerikaanse regeringen en een belangrijk deel van hun bevolking, nog ver van af. Zij weten dat dergelijke wereldhandel een stuk van hun materiële welstand zal kosten. En dus dehumaniseren en criminaliseren ze de vluchtelingen, en proberen ze hen hardvochtig en desnoods met geweld buiten hun grenzen te houden. Zij transformeren hun landen in versterkte burchten, bouwen muren, installeren opnieuw prikkeldraadversperringen. Hun beleid (?) staat mijlenver af van de christelijke en humane normen en waarden, waarop ze zich vaak zo graag beroemen.

  Maar zij dwalen, als zij denken met dergelijk onmenselijk beleid, een halt toe te roepen aan migranten. Zij zullen blijven komen.In Afrika staan miljoenen mensen klaar. Alleen grotere materiële gelijkheid en respect kunnen uiteindelijk een oplossing betekenen.

  12-06-2018 om 10:19 geschreven door Gust Adriaensen


  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dure truitjes, slecht betaald
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Rode Duiveltruitjes voor de fans van Adidas, kosten 89,95 euro. Het aandeel van de lonen om ze te maken bedraagt 0,9 euro. Ze worden vooral gefabriceerd door vrouwen in de lageloonlanden Vietnam, Cambodja, Indonesië, waar er van bescherming van werknemers amper sprake is.

  11-06-2018 om 09:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:WK
  10-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Retraite in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van 18 tot en met 22 juni 2018 vindt er op het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite plaats die openstaat voor iedereen met als thema "Wie dorst heeft, kome..."


  E.P. Gabriël Goossens, Norbertijn van de abdij van Tongerlo, zal deze retraite begeleiden.
  De eerste conferentie van de retraite is op maandag 18 juni om 10u30. Toekomen kan vanaf 9u30. Het einde van de retraite is voorzien vrijdag 22 juni na het middagmaal omstreeks 14u00.
  Dagelijks sluiten we aan bij het getijdengebed en de H. Mis van de abdijgemeenschap van Postel. Er is mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
  Tijdens de retraite is er ook gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.  Inschrijvingen en inlichtingen bij
  pater Benny Berrens
  Abdij van Postel
  Abdijlaan 16
  2400 Mol-Postel
  0496 50 15 23
  of via gastenkwartier@abdijpostel.be

  10-06-2018 om 20:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fiere Belg

  ‘Ik volg Theo’s blog. Als hij recht in zijn schoenen staat, moet hij blijven spreken. We moeten fier zijn dat we Belg zijn’ (Anouk De Man, fan van Theo Francken, in ‘De Gentenaar’)

  En hij stelt de vraag: 'Waar is de tijd dat fans van de N-VA nog fier waren Vlaming te zijn?'

  Sinds NVA zich in recordtempo ingenesteld heeft in en zich geconformeerd heeft aan het Belgische systeem en (financiële) establishment, en zich bijzonder lekker voelt in of bij de Belgische en Europese vetpotten, is het veel interessanter zich te presenteren als 'een fiere Belg', dan als 'een fiere Vlaming'.

  Het eens zo populaire scheldwoord in/uit NVA-monden: 'trado's', hoor je ook nog amper. De verklaring is eenvoudig: simpele en minder simpele NVA-koppen en -fans voelen bewust of onbewust aan dat het woord op hen wellicht al beter toepasselijk is en wie scheldt graag zichzelf uit?

  10-06-2018 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  09-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontmenselijking

   

  Degenen die waarschuwen voor 'ontmenselijking' van vluchtelingen en oproepen tot 'menselijkheid', zoals de academici, de mond willen snoeren met de extreem populistische doodmepper: 'Neem ze zelf op' (tegelijk wijzen deze populisten geregeld wat graag erop dat illegalen huisvesten  strafbaar is) , lees je wel vaker dezer dagen.

  Die populisten willen bewust het publieke debat over de houding ten aanzien van vluchtelingen, een halt toeroepen door een grensoverschrijdend en gigantisch probleem te herleiden tot de morele verantwoordelijkheid van individu's en zo een alibi te vinden voor hun ontmenselijkende benadering.

  Zij zitten al, samen met Europese toppolitici in binnen- en buitenland, op het hellend vlak van de ontmenselijking. Ontmenselijking is: vluchtelingen in overvolle en gammele bootjes terug in zee drijven, ze niet helpen; concentratiekampen plannen in 'onaangename' delen van Europa; schieten op vluchtelingen; de publieke opinie indoctrineren met 'vluchteling is crimineel'; ouders de schuld geven van een doodgeschoten kind; de mensenrechtenakkoorden willen omzeilen...

  Hoe ver staat die ontmenselijking af van 'onze' Europese en christelijke normen en waarden, waarmee die nationalistische populisten in binnen- en buitenland zo graag uitpakken.

   

  09-06-2018 om 10:08 geschreven door Gust Adriaensen


  08-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling juni 2018

   

  Partij

  Peiling juni 2018 %

  Verkiezingen mei 2014

  NVA                       -5,9

  26,5

  32,4

  CD&V                    -3,3

  15,3

  18,6

  Open VLD            -1,6

  13,9

  15,5

  SPA                       -2,3

  11,7

  14

  Groen                   +3,8

  12,4

  8,6

  Vlaams Belang   +3,9

  9,7

  5,8

  PVDA                    +3,4

  6,2

  2,8

   

  Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL

  08-06-2018 om 19:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:peiling
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De oproep van de rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht

  'De oproep van rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht'

  Meer dan 1.000 academici klagen in een opiniestuk de tendens tot ontmenselijking van vluchtelingen en mensen zonder papieren aan. 'Wij, als leden van de universitaire gemeenschap, kunnen niet langer zwijgzaam toekijken.'

  'De oproep van rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht'

  Syrische vluchtelingen in Griekenland © Reuters

  De Belgische rectoren riepen via een open brief op tot menselijkheid. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken floot hen terug via Twitter. Wij - als leden van de universitaire gemeenschap - kunnen niet langer zwijgzaam toekijken. Met deze brief willen we weerwoord bieden aan twee soorten discours die aanleiding gaven tot de gebeurtenissen van vorige week: de dehumanisering van 'de Ander' en de beperking van vrije meningsuiting. Samen vormen ze een gevaarlijke cocktail - een die zich als een sluipend gif in onze samenleving kan verspreiden, een democratie onderuit kan halen en het meest onmenselijke in mensen naar boven kan halen.

  De oproep van de rectoren voor meer menselijkheid is niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht

  Dehumanisering van 'de Ander'

  Toen de rectoren vorige week opriepen tot meer menselijkheid lieten ze niet alleen hun hart spreken, maar ook hun verstand (De Afspraak, 30-05-2018): Het afnemen van menselijkheid kan gevaarlijke gevolgen hebben in onze samenleving.

  Wanneer we anderen zien lijden, hebben we als mens twee opties: ons bekommeren om hun lot of onze blik afwenden. De eerste optie is makkelijker wanneer we controle ervaren over de situatie en we het gevoel hebben te kunnen helpen. Maar, wanneer er sprake is van onmacht of controleverlies, dan is er kans op onverschilligheid, of erger, dan keren we ons tegen het slachtoffer. "Heeft hij/zij de situatie zelf niet in de hand gewerkt? Míj zou dit toch nooit overkomen!" Deze gevoelens van onbegrip en minachting vormen de voedingsbodem voor dehumanisering, dat is, voor het zien van 'de Ander' als 'minder mens dan wij' (zie ook Le Soir 22-12-2015). Er zijn in de sociale en psychologische wetenschappen honderden studies verricht naar de effecten van dehumanisering op hoe we 'de Ander' behandelen. De resultaten zijn ronduit beangstigend (zie Haslam & Loughnan, 2014 voor een overzicht). Dehumanisering geeft een vrijgeleide om de Ander als minderwaardig te beschouwen en onze morele kaders bij te stellen tot het punt dat Universele mensenrechten niet langer gelden. Historische en actuele voorbeelden hiervan zijn legio.

  We stellen vast dat vluchtelingen en migranten subtiel of minder subtiel ontmenselijkt worden: ze worden voorgesteld als onderdeel van (oncontroleerbare) vluchtelingenstromen en migratiegolven. En migreren zelf wordt als een te vervolgen crimineel feit beschouwd, getuige het gebruik van het woord 'illegaal' in plaats van 'mensen zonder papieren.' Daarnaast worden ze vaak voorgesteld alsof ze minder capaciteiten, daadkracht en subtiele emoties hebben dan niet-migranten (voor het laatste voorbeeld: zie Tom van Grieken in De Afspraak 06-06-2018) en vinden sommigen het zelfs nuttig om een prijs op hen te plakken. Deze bewoordingen en beelden, die talrijk aanwezig zijn in de media, het politieke debat en publieke discours, brengen dehumanisering dichterbij - zeker voor diegenen die nooit de kans nemen of krijgen om de mens achter de vluchteling te ontmoeten. Want, ontmoetingen met de Ander ontkrachten vaker dan niet eerdere vooroordelen (Kende, Phalet, Van den Noortgate, Kara & Fischer, 2017).

  Het afnemen van menselijkheid kan gevaarlijke gevolgen hebben in onze samenleving.

  Zonder te ontkennen dat migratie een uitdaging vormt voor onze samenleving, mag dehumanisering geen onderdeel vormen van hoe we ermee omgaan. Dehumanisering vormt de context om weinig vragen te stellen bij beleidsintenties die indruisen tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals die van Theo Francken in het kader van de hervorming van het Europese migratiebeleid (DS 05-06-2018). En indirect creëert dit discours een klimaat waarin polarisatie welig tiert en actie en reactie elkaar haast onmiddellijk opvolgen. Zoals: explosieve tweets die nadien moeten rechtgetrokken worden, een praktijk van blaming-the-victim en het ontzeggen van emoties aan rouwenden bij het graf van een kind.

  Bovenstaande gebeurtenissen zijn geen 'toevalligheden' of 'ongevallen' maar symptomen van een dehumaniserend discours. Dit hebben de Belgische rectoren terecht opgemerkt in hun brief aan premier Charles Michel (30-05-2018; zie ook de interviews met Herman Van Goethem in DS 30-05-2018 en Caroline Pauwels in DS 03-06-2018). In dit licht is de oproep van de rectoren voor meer menselijkheid niet alleen hun volste recht, maar ook hun verdomde plicht. Elke beweging in de richting van ontmenselijking moet gestopt worden - stante pede.

  Beperking van vrije meningsuiting

  De reactie op deze open brief van de rectoren liet niet lang op zich wachten en is een symptoom van een ander discours dat misschien wel even gevaarlijk is: de beperking van de vrije meningsuiting. De tweet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken luidde fors: "Als de rectoren een politiek spelletje willen spelen over migratiedossiers, zullen ze de boomerang terug in hun gezicht krijgen. Zowel inhoudelijk als publiek". Alle latere pogingen tot afzwakken van deze tweet ten spijt (bv. Twitter 30-05-2018), valt deze uitspraak niet mis te verstaan als een dreigement aan het adres van de rectoren en bijgevolg aan de hele academische gemeenschap.

  Een discours waarin andere meningen niet welkom zijn en dreigementen als 'normaal' antwoord beschouwd worden op een oproep tot menselijkheid, kan leiden tot gevaarlijke situaties waarbij de academische vrijheid wordt beknot. Dit draagt immers de kiemen van een nieuw normaal waarin academici onder druk geen standpunten meer durven in te nemen. Middenveldorganisaties die afhankelijk zijn van overheidssubsidies en individuele overheidsambtenaren ervaren deze druk nu al. Indien zelfs academische vertegenwoordigers geen recht meer hebben op tegenstem, rest enkel de retorische vraag over welke vrijplaatsen de Staat nog biedt als middenveld, cultuur, onderwijs en justitie steeds verder worden ondergraven. Is een van de basiskenmerken van de democratie, die we beweren te zijn, dan niet dat we het "'eens zijn dat er het recht is om het niet eens te zijn"?

  Laat ons duidelijk zijn: het discours van intimidatie ter beperking van de vrije meningsuiting dulden we niet.

  Laat ons duidelijk zijn: het discours van intimidatie ter beperking van de vrije meningsuiting dulden we niet. Net zomin als we dehumanisering ooit zullen toelaten. Onze studenten hebben dat goed opgemerkt: "De academische wereld is geen schoothondje waartegen je als regeringslid kan zeggen: 'zitten en zwijgen'" (Apache, 04-06-2018). Nu niet, en nooit! Het is onze taak als academici en burgers om de samenleving, haar leiders en elkaar kritisch te bevragen, om verschillende geïnformeerde meningen een stem te geven in het debat. En om ervoor te zorgen dat we mens blijven voor en met elkaar.

  Dit opiniestuk werd ondertekend door 1042 academici

  08-06-2018 om 18:26 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ethische dimensie blijft

  In De Standaard hekelt advocaat Fernand Keuleneer  nog eens scherp de schijnvertoning van de pro-abortuslobby rond de wijziging van de abortuswetgeving. Dat is goed.

  Al jaren worden door de meeste media en zgn. opiniemakers, verwoede pogingen ondernomen om in verband met abortus (en euthanasie) de wettelijke en medische mogelijkheden gelijk te stellen met de ethische verantwoording van de ingreep.

  Dat is een permanente indoctrinatie, die erop gericht is vrouwen (en mannen) ervan te overtuigen dat het bij een vruchtafdrijving alleen om de vrouw gaat. Men wil een fundamenteel ethisch bewustzijn over leven en dood veranderen in de richting van de wettelijke en medische mogelijkheden daaromtrent.

  Een juridisch kader voor legale abortus of abortus beschouwen als een medische handeling, verandert niets aan de fysieke realiteit van een abortus: zich ontwikkelend leven wordt bewust vernietigd, gedood, én verandert niets aan de ethische dimensie van die daad en de morele verantwoordelijkheid van degenen die ze uitvoeren.

  08-06-2018 om 08:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:abortus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs ontgoochelt

   

  Meer dan 1000 academici kantten zich enkele dagen geleden in een open brief tegen de dehumanisering van 'de Ander' en de beperking van vrije meningsuiting. Samen vormen ze een gevaarlijke cocktail - een die zich als een sluipend gif in onze samenleving kan verspreiden, een democratie onderuit kan halen en het meest onmenselijke in mensen naar boven kan halen, aldus de academici.

  Rik Torfs, ex-rector van de Katholieke Universiteit van Leuven en mediafiguur, is niet bij de ondertekenaars. Door de VRT gevraagd naar het waarom, probeerde Rik er zich eens te meer uit te lullen door te zeggen dat de open brief 'te kort door de bocht' was maar dat hij het anderzijds wel goed vond dat de academische wereld zich mengde in publieke debatten.

  Het is onbegrijpelijk dat Torfs, die uitkomt voor zijn christen-zijn, weigert zich aan te sluiten bij een genuanceerde stellingname van collega's, waarin christelijke, humanistische en democratische basiswaarden worden verdedigd.

   

  08-06-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Onze ethische grenzen bewaken'

  Een verwerpelijk idee krijgt vorm in de rechtse regeringen van Oostenrijk en Denemarken , waarvoor steun gezocht wordt bij andere Europese landen: een 'opvangkamp' in een 'onaantrekkelijk' deel van Europa.

  Dat is niet niks. 'Opvangkamp' is een doorzichtig eufemisme voor 'concentratiekamp'. Het moet door zijn onaantrekkelijkheid, een afschrikwekkend effect hebben op kandidaat-vluchtelingen.

  Dat dergelijk plan, dat onvermijdelijk doet denken aan repressieve, dictatoriale regimes uit de donkerste periodes van de Europese geschiedenis, wortel schiet in vooralsnog 'democratisch' genoemde regeringen, zou een storm van protest moeten uitlokken. Het staat immers mijlenver af van onze, door de rechtse populistische nationalisten in binnen- en buitenland zo geroemde,  Europese normen en waarden.

  En van de mensenrechten. Maar ja, het is in ons land al zo ver gekomen dat staatssecretaris Francken die mensenrechten wil 'omzeilen'.

  Daartegen kwam dan toch stevige reactie niet alleen van de oppositie maar ook van Open VLD en CD&V. Servais Verherstraeten (CD&V) verwoordde het scherp:

  'WIJ MOETEN NIET ALLEEN ONZE BUITENGRENZEN, MAAR OOK ONZE ETHISCHE GRENZEN BEWAKEN.'

  07-06-2018 om 17:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:ethiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Over de verrassende comeback van religie'

  De Nederlandse auteur Yvonne Zonderop publiceerde pas een boek met als titel 'Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie'. Het kent een groot succes.

  Uit een interview met de schrijfster, volgende citaten:

  -'Ik vind dat we wel erg veel hebben weggegooid toen we onze godsdienst de rug toekeerden. Religie voorziet in zoveel menselijke behoeftes: barmhartigheid, vergeving, solidariteit. Ik kan nauwelijks een zingevingssysteem bedenken dat daar tegenop kan bieden.’

   -'De christelijke cultuur zit al eeuwenlang in ons, ze heeft ons gevormd. Maar in de slipstream van de secularisatie hebben we alles wat met ermee te maken heeft, in de ban gedaan. Dat voelt voor mij, en kennelijk voor veel anderen, steeds meer als een gemis.’

  - ‘De joods-christelijke erfenis wordt door populistische politici  vreselijk misbruikt. Politici die zelf helemaal geen affiniteit met welk geloof dan ook hebben, maar gewoon de islam willen neerzetten als bedreigend voor onze cultuur en alle uiterlijke tekenen ervan willen wegpoetsen uit het straatbeeld. Terwijl religie gewoon een wezenlijk element is van de beleving van veel mensen. Erken dat toch, denk ik dan.’

  -Laat ons niet alles van religie bij het grofvuil zetten, laat ons ook eens kijken wat er op de andere kant van de weegschaal is blijven liggen.’

   -‘88 procent van de wereldbevolking belijdt een geloof. Er komen op de wereld alleen maar gelovigen bij. Moet je dan niet concluderen dat religie voorziet in een wezenlijke behoefte?'

   - ‘Ik zie  een groeiende onbevangenheid tegenover religie. Ik woon in Amsterdam naast een studentenhuis, die jongelui zijn heel onbevangen naar mijn boekvoorstelling gekomen. Dat zijn jonge mensen die nooit last hebben gehad van ­religieuze indoctrinatie. Die hoeven niet langer te zeggen: ik ben blij dat ik ervan af ben. Voor de nieuwe generatie is juist vrijheid het probleem. Ze kunnen doen en laten wat ze willen, maar ze missen een kader, een moreel richtsnoer. Omdat wij, de ­generatie van hun ouders, hebben verzuimd om ons christelijk erfgoed aan hen door te ­geven.’

  -----------------

  'Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie'. Prometheus, 168 blz., 19,99 euro.

  07-06-2018 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:religie
  06-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meehuilen met de regeringswolven

  Als je de politieke en krantencommentaren leest, valt het op hoe gemakkelijk journalisten meehuilen met de politieke regeringswolven in het F16-F35-oerwoud.

  De beoogde prooi is Crombez en bij uitbreiding SPA. Crombez is een naïeveling, een klungelaar, een onbetrouwbare dommerik. Er zijn zelfs mensen die al die kenmerken verbinden met Crombez als auteur van vervalste e-mails.

  Bijzonder interessant allemaal voor die partijen en belangengroepen die alles eraan deden en doen om te vermijden dat er te ijverig in de F-miljardenpot werd geroerd. Want daar gaat het in essentie om . De SPA wijst al maanden op de ondoorzichtige procedure en besluitvorming omtrent een miljardendossier. Het parlement zit er voor spek en bonen bij.

  Crombez en de SPA moeten doorzetten. Zij verdienen steun van alle democraten. Ook in dit miljardenspel krijgt de klokkenluider alles over zich heen.

  Wie of welke groep de fabrikant van valse e-mails is, krijgt amper aandacht.

  06-06-2018 om 09:25 geschreven door Gust Adriaensen


  02-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Bart Maddens, de bekende nationalistische politicoloog aan de Katholieke Universiteit van Leuven, is fervente pleitbezorger van een Vlaamse nationale voetbalploeg, die hij de 'Vlaamse Duivels' zou willen noemen.

  Naast de onmiskenbare scherpe inzichten in het Belgische nationalistische moeras en de Vlaamse nationalistische hemel, en de buitengewoon goede relatie tussen die twee, naast de accurate kennis van de Spaanse knoet en de Catalaanse vrijheidsdroom, maakt professor Maddens ons nu ook deelgenoot van zijn wervende voetbaldromen. Als het er ooit van komt, dan mag hij met recht en reden de founding father van de Flemish Devils (Vlaamse Duivels klinkt zo saai en gewoontjes) genoemd worden.

  Daarover lacherig doen is helemaal uit den boze. Bart heeft overigens van jongs af heel wat voetbalervaring, wat weinigen in het Vlaamse land bekend is. Gedurende enkele seizoenen was hij een onweerstaanbare spits bij de Menense duiveltjes. Daar werden de kiemen gelegd van zijn nu tot rijpheid geëvolueerde grote Vlaamse voetbalplannen.

  Minister Philippe Muyters moet onverwijld Bart tot coach van de Flemish Devils aanstellen, met Philippe als kapitein. Want die koestert ook nog altijd tot nu toe onvervulde voetbaldromen. Top!

  Misschien moet Maddens even het terrein aftasten met een proefopstelling van de Vlaamse Duivels, pardon de Flemish Devils, met alleen maar Vlaamse politici. Wat te denken van een ploeg met Bourgeois, De Wever, Dewinter, Peeters, Beke, Almaci, Demir, Tobback, De Block, De Croo sr, De Croo jr, en co, onder aanvoering van Muyters?

  Inderdaad, ook vrouwspersonen. Madden en Muyters kunnen geschiedenis schrijven door resoluut te kiezen voor een gemengde, Vlaams-nationale voetbalploeg!

  02-06-2018 om 08:52 geschreven door Gust Adriaensen


  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/22

  Vrijdag 1 juni 2018

  Anders dan voorzien

  De oogst is groot en arbeiders zijn er te weinig.  Tussen de bomen op ons terrein werd graan gezaaid en omdat het nu meer geregend heeft dan gewoonlijk is dit goed opgeschoten. Vermits het rotsgrond is moet het met de hand uitgetrokken worden. Wat blijft staan, lusten de schapen wel. Inmiddels is het plukken van de kersen van een 30-tal bomen begonnen. Daarna zullen de veel talrijkere abrikozenbomen aan de beurt zijn. Tussendoor komen enkele bomen met appels en peren. Dan komen de amandelbomen aan bod en tenslotte de heel grote oogst van de olijven. Voor het eerst sinds de oorlog geeft het terrein weer volop vruchten.

  Op donderdag na Drievuldigheidszondag wordt ook in onze Grieks-Melkitische ritus Sacramentsdag gevierd. We hebben op die dag dan ook doorlopend aanbidding gehouden voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament, alleen onderbroken door de plechtige Eucharistie. Het feest begint woensdagavond. Voor deze woensdag werd de bisschop uitgenodigd om voor te gaan in de liturgie. Tevens was er een ontmoeting gepland met de Syrische minister van “voorziening” (ja, die hebben ze hier,  hij zorgt voor “reserve” en springt in waar het nodig is) met een delegatie. Ik wist echter helemaal niet dat de gemeenschap bij deze gelegenheid mijn 80e verjaardag wilde vieren (hoewel die nog een anderhalve week later valt). Het is ramadan. Een deel van de moslims, zowel in Syrië als in Libanon, storen er zich niet aan, maar in het openbaar geldt toch dat een moslim overdag niet eet of drinkt. De maaltijd moest dus ’s avonds zijn en hiervoor diende toch wel een en ander voorbereid te worden: poetsen, de “bruiloftszaal” in de nieuwbouw klaar zetten, voor een goede maaltijd zorgen, bisschop en minister feestelijk onthalen en enkele passende sketches voorzien… Uiteindelijk liet de bisschop weten dat hij niet kon komen en naar Libanon moest. Ook de minister bleek plots verhinderd te zijn. ’s Avonds  baden we eerst de plechtige vespers van Sacramentsdag en vierden daarna de eucharistie met de nodige aandacht voor de heilige van de dag: Jeanne d’Arc, de tweede patroon van Frankrijk.

  En zo kwamen wij in de feestzaal. Op de ereplaat was een speciale stoel voorzien, niet voor de bisschop en niet voor de minister maar … voor de jarige. Zijn leven werd op heel humoristische wijze uitgebeeld. In een mooi schrijfboekje hadden allen hun wens uitgeschreven tot en met de moslimkinderen die bij ons leven. En er was zowaar post recht vanuit het Belgenland met wensen van een hele reeks vrienden. Wat een aangename verrassing. Verder werd een kort youtubeke getoond met enkele markante  foto’s en wat muziek (https://youtu.be/_PRRlMrGWTc). Er werd gezongen, gespeeld en gelachen. En er waren cadeautjes: zelf gemaakte mooie kaartjes, een icoontje of grote icoon. Moeder Agnes-Mariam gaf me het eerste exemplaar van haar studie over de mystiek in de islam om een diploma en uiteindelijk doctoraat te verwerven (Sorbonne, Parijs). En de volgende dag kwam de bisschop nog langs met een doos Arabische zoetigheden. Aan allen hartelijk dank!

  Anders dan voorzien II

  Deze week werd de kaasmakerij bijna helemaal verhuisd naar een van onze centra in Qâra. De oorlog loopt stilaan ten einde, zo hopen we, en de nieuwbouw moet in orde gebracht worden om dienst te doen als onthaalcentrum, waarvoor hij bedoeld is. Woensdag was het meeste al verhuisd en toen dook een ernstig misverstand op, waaruit bleek dat de verhuis veel te vroeg gerealiseerd werd. Dus alles kwam weer terug. Bij het bericht van dit misverstand werden overal juichkreten gehoord. Immers, de kaasmaker met zijn handige dochter en nichtje horen inmiddels tot ons dagelijks leven waar ook zij erg blij om zijn. Ook de kinderen van dit nichtje spelen graag met onze kinderen. De grote tonnen kaas en yoghurt voor de mensen die uit Oost Ghouta bevrijd werden, zullen voorlopig van hieruit nog geleverd worden. De broeder die destijds met het kaasmaken in de Postelse Abdij begon had zijn eigen spreuk om het belang van de kaas te onderlijnen: “Gebrek in de kaas is gebrek in de  kas”.

  Nieuwe projecten

  Aan de rand van Aleppo worden door MSJM (monastère Saint Jacques le Mutilé) twee grote projecten opgezet. Een uitgestrekt landbouwgebied wordt aan 250 families gegeven. Zij krijgen zaaigoed, machines en al wat nodig is om binnen kort voor hun eigen onderhoud te kunnen zorgen. Een ander project in Aleppo zorgt er voor dat nog eens 250 gezinnen hun kost kunnen verdienen met een paddenstoelenkwekerij. Hieraan kunnen gezinnen ook thuis werken. De verantwoordelijke voor deze twee projecten, die woensdagavond bij het hoger vermelde verjaardagsfeestje aanwezig was, genoot van het lekkere eten en de gezelligheid, maar had tussendoor nog heel wat te regelen. Moge deze ondernemingen gezegd worden. En we vernemen dat  in het oude Aleppo  een duizendtal winkels en ondernemingen inmiddels weer aan de slag zijn. Moge Aleppo en heel Syrië geleidelijk herleven.

  Een piramide van leugens in dienst  van de criminaliteit

  De hele berichtgeving over de relatie tussen de volken en de landen lijkt één grote onderneming om de misdadige overheersing van het westen over de rest van de wereld te rechtvaardigen. Hiervoor wordt een piramide van leugens gebouwd die steeds maar groter wordt. Alle middelen zijn goed om de vrede in de landen (zoals in Syrië) te boycotten en de oorlog te laten voortduren zodra er grote belangen (olie, gas, grondstoffen, onafhankelijke banken, wapens…) in het spel zijn. Een chemische aanval, door de “internationale coalitie” en hun terroristen zelf uitgevoerd blijft het nog steeds doen en beelden van stervende  kinderen geven dan de  doorslag om de schud te geven aan den Syrische president, het leger of de regering … als de echte misdadigers maar verborgen blijven. 

  En nu komt het Nederlandse Joint Investigation Team  op 24/4/2018, vier jaar na de feiten, vertellen dat ze bewijzen hebben dat het de Russen waren die het lijnvliegtuig MH17, waarbij alle passagiers omkwamen, hebben neergeschoten, terwijl ze alleen maar materiaal aanvoeren voor animatie, speculatie en propaganda, zoals ook terecht opgemerkt wordt door de bekende Nederlandse journalisten, Anneke de Laaf en Joost Niemoller. Kiev, verantwoordelijk voor de vlucht, verplichtte het vliegtuig van richting te veranderen en lager te vliegen boven rebellen gebied. En Kiev als hoofdverdachte wordt verantwoordelijk voor het onderzoek terwijl het neutrale Maleisië, eigenaar van het vliegtuig een half jaar lang uit de commissie geweerd wordt, totdat alles is geregeld. En dit rapport zegt nu dat Rusland niet wil meewerken terwijl Rusland vanaf het begin aandringt op een ernstig onderzoek en de zogenaamde ‘Russische rebellen’ al vanaf het begin de zwarte dozen hebben overhandigd, waarover na vier jaar nog geen woord bekend gemaakt is. Het wordt duidelijker dat het gaat om een opgezet spel tegen Rusland. De hele berichtgeving zit vol met ongerijmdheden, maar de Nederlanders gaan “recht voor de raap” voort op de weg van hun nauwkeurig geconstrueerd bedrog. En ondertussen neemt heel de Atlantische pers de boodschap over.

  Vele tekens wijzen er op dat VS alles trachten te doen om steeds meer oorlogen uit te lokken, terwijl ze nu al samen met het zionistische Israël in heel de wereld de grootste oorlogsstokers zijn.

   

  Washington voert illegale en uiterst misdadige oorlogen, waardoor het UNO Charter en een menigte andere internationale regels worden geschonden. De “diepe staat” van Amerika gedraagt zich met een arrogantie zonder weerga, als een “schurkenstaat” zonder de minste scrupules. Ondertussen aarzelen de VS niet om aan de hele wereld morele lessen te geven, terwijl zij de eersten zijn die de moraal met voeten treden. Zij zijn de grootste misdadigers aller tijden en geen enkele beschaving in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit dit niveau van criminaliteit bereikt van de VS” (Jean-Yves Jézéquel, 20 mei 2018: https://www.mondialisation.ca/loccident-est-gravement-malade/5625765

   

  En  dit nog

  vNogmaals hartelijk dank voor de deskundige illustratie van ons vorig bericht met 11 video’s: 1 en 2 de vondst van duizenden wapens, explosieven enz… en zelfs machines om tunnels te graven bij de terroristen, 3,4,5,6 over de bevrijding van Damascus,  de terugkeer van Syriërs, het werk van het Russisch centrum voor verzoening, 7,8 de eerste “hospitainer” voor Homs, mede dank zij Dorkas en  Coraid, 9,10  over de dwaze beschuldiging van vergiftiging, 11 de vreemde dood van (moord op) David Kelly: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-76/

  vAcht video’s over de criminele praktijken van “sancties” door wereldheersers tegen onschuldige volken: 1. EU heeft sancties tegen Syrië tot 1 juni 2019 verlengd (zogenaamd omwille van het geweld, waar ze zelf ook nog voor zorgen), 1. Huichelarij van Trump, 3. EU doet slaafs mee tegen het Venezolaanse volk, 4. Duitsland wil verder handel drijven met Iran en wordt door Saoedi-Arabië gestraft, 5. EU wil toch verder met Iran, 6. VS willen ieder straffen die met Iran handel drijft, 7. John Bolton wil dit jaar nog Iran binnenvallen, 8 Gevolgen voor Iran en de wereld. Is er dan niemand die deze waanzin kan doen stoppen? http://www.golfbrekers.be/economische-oorlogsvoering-op-alle-fronten/

  vZes video’s over het Syrisch oorlogsfront met eigen uitleg: http://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront-4/

  vVier video’s: ;1.’t is genoeg, 2. en 3. Mariaprocessies, 4. Syrische voorzitter neemt het woord en de VS stappen op: http://www.golfbrekers.be/genoeg/

  vVier video’s: 2 over de jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, 3 kostbare resten van een heel oude catacombenkerk in Manbij, 4. Sterk getuigenis van pater Fadi, Franciskaan: http://www.golfbrekers.be/christelijke-naastenliefde/ 

  vEen goede stand van zaken door Willy Van Damme: https://willyvandamme.wordpress.com/2018/05/30/naar-akkoord-over-syri/

   

  P. Daniel

   

   

  01-06-2018 om 20:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leerkrachten starten petitie voor behoud godsdienstles

  Erik Buys is een gedreven godsdienstleraar aan het Sint-Jozefscollege in Aalst en initiatiefnemer van een petitie voor het behoud van het vak godsdienst. In een sterk pleidooi verdedigt hij het vak tegen vooroordelen die verspreid worden om het alternatieve vak LEF te promoten. Het pleidooi lezen en ondertekenen kan via de website van Thomas Godsdienstonderwijs.

  Ik reageer vooral tegen de zogenaamd neutrale positie die voorstanders van het LEF-vak propageren, zegt Erik Buys. Als je het hebt over levensbeschouwing, kijk je zelf ook altijd door een bepaalde bril. En daarover moet je eerlijk zijn, tenminste als je een totalitaire tendens in je denken (en dat van de leerlingen) wil vermijden. Dat doen leerkrachten katholieke godsdienst en dat is precies een van de inhoudelijke sterktes van het vak, vindt de leraar.

  Als je een neutrale positie claimt, ben je niet anders dan wie een rechtstreekse toegang tot een goddelijk standpunt denkt te bezitten.

  Je kan als filosofieprofessor aan je studenten vragen om de mens te beschrijven door de bril van Immanuel Kant, of door die van Freud, en je kan daarover objectiveerbare examens geven. Maar je kan principieel niet claimen dat jij de mens op een neutrale manier beschrijft en eisen dat studenten die beschrijving blindelings aanvaarden. Zo redeneert Buys.

  Het vak RKG opent de ruimte voor levensbeschouwelijke reflectie en (zelf)kritiek bij leerlingen, precies omdat het de neutraliteitsclaim weigert.

  De godsdienstleraar weerlegt in zijn artikel de vaak herhaalde kritiek dat het vak geen oog zou hebben voor de pluralistische realiteit. Zoals enkele verplichte taalvakken op school leerlingen op termijn de vrijheid bieden om met gelijk welke taal aan de slag te gaan, zo is het ook met levensbeschouwelijke vakken, stelt hij.

  Buys: De spiritualiteit van de zelfkritiek is een belangrijke emancipatorische voorwaarde om op een waarachtige manier andersdenkenden te ontmoeten, voorbij onverschilligheid en vooroordelen. Het is een van de voornaamste betrachtingen van het godsdienstonderwijs, en van cruciaal belang voor een duurzame attitude van geëngageerd en authentiek burgerschap.

  Ten slotte besteedt het vak rooms-katholieke godsdienst aandacht aan die aspecten van mens-zijn die in deze utilitaire samenleving elders nauwelijks aan bod komen, vindt de leraar.

  Het vak godsdienst helpt leerlingen zichzelf te ontdekken als sociale, historische, filosofische, morele, esthetische en spirituele wezens, en niet louter als consumenten.

  De christelijke traditie vormt daarbij een bevoorrechte toegangspoort door haar grote historische rol (van de godsdienstoorlogen tot de ontwikkeling van het humanisme), zo luidt het. Een grondige kennis van de christelijke traditie is sowieso onontbeerlijk voor een goed en kritisch begrip van de huidige cultuur.

  01-06-2018 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Druk op rector Sels van KUL

  Vlugger dan ik eigenlijk verwacht had, wordt duidelijk gemaakt van uit welke hoeken (holen?) van het academische en politieke milieu, de druk op die arme rector Sels, waarover ik in een vorige bijdrage schreef, komt.

  DE druk(te)maker bij uitstek, vranke Francken himself, doet het de wereld kond. Wat zegt de staatssecretaris: 'Mijn aanvoelen is dat veel professoren mijn beleid steunen.’ En wat doet Francken (niet alleen hij in de nationalistische Vlaamse burcht) als iets gezegd wordt dat hem niet welgevallig is? Dreigen, afblaffen, noppes met respect voor de 'freedom of speech': 'De rectoren zullen de boemerang terug in hun gezicht krijgen als ze een politiek spelletje willen spelen over migrantendossiers’. ‘Zowel inhoudelijk als publiek.’ .

  Herlees nu even wat ik schreef over 'de invloed en de brute macht van sommige academische en politieke clubs'. De politieke club is duidelijk. Maar welke profs leggen Sels het vuur aan de schenen? Stookt intrigant Torfs achter de schermen?

  01-06-2018 om 13:43 geschreven door Gust Adriaensen


  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ach, rectoren zijn ook maar mensen'

  De rector en de ex-rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, maakten gisteren geen al te beste beurt.

  Eerst was er de huidige rector Luc Sels. Hij vond het nodig het erg humane standpunt omtrent de dood van Mawda en de reacties daarop,  dat hij samen met alle andere rectoren van de Belgische universiteiten had ondertekend, te 'nuanceren', lees: af te zwakken. Je kan je afvragen, onder welke druk Sels terugkomt op een verklaring die hij maar enkele uren voordien heeft helpen opstellen.

  En dan was er ex-rector Rik Torfs in 'De Afspraak'. Rik kronkelde als een volleerde tjeef in een wijwatervat. Hij vond het goed dat de rectoren zich maatschappelijk engageren en standpunten de wereld insturen. Maar zich uitlaten over het Mawdadossier, was hem te concreet. Laat het algemeen blijven, zo sprak moedige Rik. 

  Dat belette Torfs niet, zijn opvolger een serieuze veeg uit de pan te geven. Want, aldus Rik, als je een tekst samen met anderen hebt opgesteld en ondertekend, dan blijf je loyaal aan de medeopstellers en -ondertekenaars. Duidelijker gezegd: in Riks opvatting is rector Luc een schijtbroek en een lafaard.

  Het moge duidelijk zijn: Rik Torfs, die altijd de indruk probeert te geven, dat hij relativerend en onthecht over alle hartstochten zegeviert, heeft nog bijlange niet zijn nederlaag in de rectorsverkiezing verteerd. En grijze muis, Luc Sels, is inderdaad een inconsequente platbroek.

  Ach, rectoren zijn ook maar mensen.

  31-05-2018 om 10:51 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peumans distantieert zich van De Wever
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De voorzitter van het Vlaams Parlement, NVA'er Jan Peumans, toont meer menselijkheid en fijngevoeligheid dan De Wever.

  Verwijzend naar de dood van een kind door een politiekogel en de beschuldiging van de ouders door De Wever, zei Peumans:

  ‘Met zo’n situatie moet je heel sereen omgaan . Op het lijk van een klein kind dit soort verhalen brengen, dat is mijn stijl niet, ik hou daar niet van.’

  Zo is dat, meneer Peumans.

  (afbeelding: Lectrr in De Standaard)

  31-05-2018 om 10:22 geschreven door Gust Adriaensen


  30-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Basiswaarden van onze samenleving

  De rectoren van de Belgische universiteiten drukken in een brief aan premier Michel hun bezorgdheid uit over het huidige klimaat rond migranten. Zij maken zich zorgen over het afnemend respect voor mensen en de verminderende aandacht voor de bescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving.

  Zij schrijven dat het tragische voorval met de kleine Mawda meer nog een symptoom dan een ongeval is. De rectoren vinden een definitieve regularisatie van het gezin van Mawda op zijn plaats, zodat de ouders de gerechtelijke procedure van nabij kunnen volgen en kunnen rouwen bij het graf van hun kind.

  'Niets kan hen Mawda teruggeven, maar het zou een gebaar zijn dat kan bijdragen aan een klimaat dat meer aansluit bij de basiswaarden van onze samenleving, met name de Verlichting en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', besluiten ze.

  Deze duidelijke en humane stellingname van de rectoren is wat anders dan de hatelijke oprisping -een aanfluiting van de Verlichting- van een partijvoorzitter.

  30-05-2018 om 07:24 geschreven door Gust Adriaensen


  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Trado's' ruimen plaats voor 'emocraten'

  Het zijn taalkundig-politiek boeiende tijden. Tot voor niet zo lange tijd was 'trado's', in Vlaams-nationalistische kringen een geliefkoosd en veelvuldig gebruikt scheldwoord voor de 'traditionele' Belgische politieke partijen en hun aanhang.

  Het woord is ondertussen zo goed als out. Waarschijnlijk omdat de NVA, sinds haar topdeelname aan de macht en haar innesteling in recordtempo, in het Belgische machtssysteem, al de kenmerken van de 'traditionele' partij- en machtspolitiek kent en met verve toepast.

  Nieuwe scheldwoorden in de mond der nationalisten treden ondertussen op het voorplan. 'G(g)utmensch' is er eentje van. 'Emocratie' en 'emocraten' zijn andere.

  Volgens een commentaar in DS heeft De Wever een grondige hekel aan 'emocratie', vooral als effecten ervan niet in zijn ideologische en politieke kraam passen. Inderdaad. Want al enkele jaren wordt door De Wever, zijn partij en aanhang, met volle electorale overgave de 'emocratie' beoefend in hun migrantenbeleid en -aversie. Het buikgevoel der Vlamingen, weet je wel.

  28-05-2018 om 13:57 geschreven door Gust Adriaensen


  27-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/21

  Vrijdag 25 mei 2018

  Terug in mijn tweede thuis

  Een = vier

  Zaterdag in de voormiddag vertrokken we uit Zikrit (Libanon) naar Syrië en deden onderweg nog enkele boodschappen. Zo bezochten we het provincialaat van de paters Karmelieten in Beiroet. Wachtend op pater Raymond, de provinciaal, wilde ik in het winkeltje aan de poort een fles wijn kopen voor de gemeenschap. Verschillenden drinken nooit wijn en anderen zeer matig, dus is één fles  genoeg om de gezelligheid (en de decibels?) te verhogen. Ondertussen was de provinciaal daar en vertelde me dat hij twee flessen wilde geven. Tenslotte kwam ook nog de voormalige provinciaal kennis maken en hij gaf me een zak met vier flessen!

  De grensovergangen van Libanon en Syrië vragen altijd behoorlijk wat tijd. Het was nogal druk maar alles verliep toch vrij vlot. Sinds enige tijd hebben verschillenden van ons een verblijfsvergunning voor Syrië en hoeven we dus niet meer te betalen om binnen te komen. Uiteindelijk arriveerden we om half zes in Qâra, waar we heel hartelijk werden begroet. De kleine Firaaz was fier dat hij de zware valiezen naar de plaats kon sleuren waar ze moesten zijn. We waren ruim op tijd om samen de  plechtige en lange vespers van Pinksteren te zingen.

  Pinksteren

  Het joodse ‘wekenfeest’, het feest van de  eerstelingen van de oogst is vervuld in het feest van de uitstorting van de heilige Geest, zoals Jezus beloofde.  Hij is de “Eersteling van de oogst”, de Gave Gods bij uitstek. De lange byzantijnse eucharistie in groene kleur is vol symboliek. Na de mis werd nog de “ceremonie van de knieling” gehouden. Terwijl allen geknield zijn, worden lange gebeden gezegd om de heilige Geest af te smeken. Na de middag was het een komen en gaan van mensen zodat we de vespers steeds meer werden opgeschoven. Tenslotte hebben we in de refter, voor het avondmaal de zegeningen verricht over het brood, de olie, de wijn, het graan. Voor ieder was een rode kaart voorzien met een gave en een vrucht van de heilige Geest. “Kom heilige Geest, toon ons uw weg, om deze wereld, die op instorten staat, te openen voor Uw Rijk”.

  Een nieuw soort “IJzeren Gordijn”?

  De vorige eeuw zorgde het Oostblok voor een “IJzeren Gordijn” dat ieder normaal contact met het westen en omgekeerd onmogelijk maakte. Nu is het westen een soort ijzeren gordijn aan het ophangen om ieder normaal contact met Rusland te beletten. De slaafse onderworpenheid van de toenmalige satellietlanden tegenover de Sovjet Unie is nu de slaafse houding geworden van Europese Unie (die zelf een steeds meer onderdrukkende bureaucratie is) tegenover de Angelsaksische wereldoverheersing. Vandaar neemt ook de EU de Russofobie over. Daarbij beseft het westen niet dat het in feite een strop aan het maken is voor zichzelf. De sancties die naar Amerikaanse eis opgelegd worden, deren de VS nauwelijks, maar zijn erg nadelig voor Europa.

  Al jaren bestookt het westen Rusland en nu vooral Poetin met eindeloze valse beschuldigingen: een invasie in Oekraïne, een annexatie van de Krim, het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 (de “Russische rebellen” zelf hebben de  zwarte dozen overhandigt aan de onderzoekers die na vier jaar daarvan nog niets onthulden maar  nu wel met een rapport komen dat Rusland schuldig is!), de manipulatie van westerse  verkiezingen, het voorbereiden van een invasie in Europa, het bombarderen van ziekenhuizen in Syrië, het helpen van het Syrische leger bij het gebruik van chemische wapens, het vergiftigen van spionnen… Onze media laten geen gelegenheid onbenut om een negatief bericht over Rusland in onze pers uit te smeren, terwijl het positieve zelden of nooit aan bod komt. Een absoluut dieptepunt werd bereikt met de uiterst geheimzinnige vergiftiging van de ex-dubbelspion Serguei Skripal en zijn dochter Youlia op 4 maart 2018 in Salisbury: hoe, door wie, in het restaurant, aan de voordeur, aan de achterdeur…? Zonder het minste bewijs lanceerde de Britse eerste minister Theresa May onmiddellijk een oorverdovende lastercampagne tegen Rusland. De Britse clown van buitenlandse zaken, Boris Johnson deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat Poetin zelf de vergiftiging bevolen had. Het is zo onzinnig als het maar zijn kan. Engeland weigert ieder onafhankelijk onderzoek en weigert Rusland toegang te verlenen tot het gif dat zou gebruikt zijn. Waarom zou Poetin de week voor de presidentsverkiezingen en in de aanloop naar de wereldbeker voetbal in Moskou een al jaren onbeduidende dubbelspion, die overigens inmiddels heimwee had en terug naar Rusland wilde, op zulk een spectaculaire wijze vergiftigen en hiermee zichzelf in de voet schieten? De persoonlijke clown van de Engelse koningin gaat nog verder door te stellen dat hij Rusland een lijst met vragen gestuurd heeft waarop nog steeds geen antwoord gekomen is, waarop Rusland antwoordt dat ze heel graag antwoord geven maar geen enkele brief met vragen bekregen hebben. Donald Trump is het helemaal eens met de losse beschuldiging aan het adres van Rusland. En de hele kudde van Europese marionetten (op Oostenrijk, Hongarije, Cyprus, Griekenland na) volgt het spoor van deze leugenpropaganda en diaboliseren door de haviken van Londen-Washington. Een 150 tal diplomaten wordt uitgewezen. Zelfs Frankrijk en Duitsland die zo graag een eigen Europese koers uittekenen, doen gewillig mee. De reactie van België beperkt zich tot het uitwijzen van slechts één Russische diplomaat en hij krijgt 14 dagen de tijd. Wel wordt gesteld dat deze uitwijzing volkomen verantwoord is, terwijl er geen enkele verantwoording bestaat. Gary Aitkenhead, hoofd van het militaire laboratorium van Port Down verklaart op 3 april 2018 dat er geen enkel bewijs is dat het gif uit Rusland komt. En als klap op de vuurpijl laat het Schweizerische Institut für ABC-Schutz, wereldwijd erkend als deskundig voor chemische, biologische en nucleaire wapens, weten dat het gebruikte vergif voor de Skripals uit een NAVO-land komt en nooit gebruikt werd door de voormalige Sovjet Unie, noch door het huidige Rusland. Het is een gif dat in militaire kringen gebruikt wordt om iemand tijdelijk uit te sluiten. Bovendien meldt de Duitse BND (Bundesnachrichtendienst) op 22 mei 2018 dat Duitsland sinds de jaren ’80 een staal van Novitchok heeft en dit gedeeld heeft met de VS en het VK. Ondertussen blijken de vergiftigde vader en dochter weer gezond en wel. Waarom de Russische ambassade geen rechtstreeks contact mag hebben met hen wordt in onze pers niet eens  gevraagd.

  In ons bericht van 23 maart (XIII/12) schreven we dat geen van de westerse leiders een felicitatie voor de herverkiezing van Poetin over de lippen kon krijgen. We moeten dit rechtzetten en twee uitzonderingen vermelden: Jean-Claude Juncker en Donald Trump. Zij kregen evenwel hiervoor bakken kritiek over zich heen. Juncker kreeg de wind van voren vanwege Ashley Fox, leider van de MEP in het Europees parlement, de Tory Serah Wollaston, Laura Kuenssberg van de BBC, Jonathan Freedland van The Guardian…terwijl John McCain, die aan pathologische russofobie lijdt en tevens de onvermoeibare supporter blijft van de terroristen, Donald Trump de volle lading gaf omdat hij zowaar Poetin had durven feliciteren. De diplomatieke betrekkingen van het westen met Rusland zijn in ieder geval gezakt tot een niveau van collectieve hysterie.

  En hoe reageren Poetin en Rusland? Zoals we het al jaren meemaken: correct, respectvol en beheerst. De deur die de westerse landen brutaal dichtslaan, maken zij telkens weer open in de hoop op een redelijke dialoog en samenwerking. Zij vragen bewijzen, die niet gegeven worden. Zij vragen een onderzoek dat categoriek geweigerd wordt. Heeft Londen te veel te verbergen? Op dinsdag 27 maart 2018 liet de Russische ambassade in Londen weten dat noch zij, noch enige andere buitenlandse ambassade enig bewijs gekregen hadden van deze vergiftiging. Op de groeiende westerse brutaliteit antwoordt de Russische permanente vertegenwoordiger  in de VN Veiligheidsraad dat zijn land er rekening mee houdt dat er “met grote waarschijnlijkheid” geheime diensten van bepaalde landen achter deze mega provocatie zitten. Overigens, al decennia lang begonnen de Angelsaksische heersers oorlogen onder een valse vlag en Londen deed duchtig mee. In 2003 verklaarde de toenmalige Britse eerste minister Tony Blair, in navolging van Georges W. Bush jr, dat Bagdad belangrijke hoeveelheden chemische wapens bezat. Het was het voorwendsel voor de totaal illegale en onmenselijke militaire invasie (quasi vernietiging) van Irak. Dr. David Kelly informeerde discreet de BBC dat het “fake news” was. De Britse geheime diensten (M16) spoorden de man op en hij werd daarna dood aangetroffen. Een officiële onderzoekscommissie maakte een rapport op en stelde dat het om zelfmoord ging. Vier jaar  later kwam de waarheid boven:  vermoord ( Norman BAKER, The Strange Death of David Kelly, Londen, 2007). Op dezelfde wijze blijft de Britse regering de Witte Helmen financieren en steunen als humanitaire helden, terwijl iedereen nu weet dat het een criminele bende is die  hun misdaden met Hollywood kwaliteit aan de  wereld kunnen tonen en daarvoor dan de  Syrische regering kunnen  beschuldigen.

  Westerse staatshoofden hebben inderdaad reden om jaloers te zijn op Vladimir Poetin, niet alleen omwille van zijn uitzonderlijke populariteit maar ook omwille van wat hij realiseerde. Hij gaf zijn landgenoten weer de fierheid om Rus te zijn. In het westen schamen vele burgers zich om hun leiders. Toen Boris Jeltsin  in 1999 Vladimir Poetin eerste minister maakte, bedroeg het Russisch PIB 196 miljard dollar en in 2017 was dat 1442 miljard. De staatsschuld bedroeg toen 100% en nu 20%. In 2016 erkende Forbes Poetin als de machtigste man ter wereld. Westerse staatshoofden hebben redenen om enige jaloersheid te koesteren tegenover Poetin zoals ook tegenover Bachar al-Assad, omwille van hun grote en rechtmatige populariteit. Ze hebben echter geen enkele reden om zich tegenover hen zo arrogant en laf te gedragen. Bovendien zou de put die ze voor hen willen graven en die dood en ellende meebrengt voor heel velen, uiteindelijk wel eens hun eigen graf kunnen worden.

  Wijst dit alles er niet op dat de ”internationale gemeenschap” gewoon de ontbinding van Rusland nastreeft?

   Ziehier het schitterende voorstel van een ervaren economische en geopolitieke analist. Het zal, denken we, zover (nog) niet komen omdat Poetin blijkbaar eerst alle mogelijke middelen van dialoog met het dwaze westen wil benutten. Wanneer iedere samenwerking toch onmogelijk blijkt, zou Poetin wel eens een verrassend en beslissend initiatief kunnen nemen, zoals hij voor Syrië heeft gedaan of zoals hij met zijn afweersysteem heeft gedaan waardoor de honderden miljarden dollars van het VS antirakettenschild puur weggegooid geld zijn.

  “Dierbare president Poutin en dierbare meneer Lavrov. Laat hen schreeuwen. Laat hen rotten in hun eigen waanzin. Antwoordt aan het Verenigd Koninkrijk niet meer met woorden maar met daden, met drastische daden. Sluit hun ambassade. Geef aan het personeel een week de tijd om het land te verlaten. Hef de ambassade op en vernietig haar zoals de VS gedaan hebben met uw consulaat in Washington en San Francisco, ruim een jaar geleden. Jullie zijn dat zeker niet vergeten. En geef dan in een gebaar van edelmoedigheid aan alle Engelsen in Rusland een maand de tijd om hun valies te maken en uw mooi land te verlaten. Het is mogelijk want dat eist ook Washington van al zijn vazallen in de hele wereld voor de buitenlandse werknemers van Noord-Korea. Blokkeer iedere handel met het Verenigd Koninkrijk, of zelfs met het hele westen, blokkeer alle westerse activa in Rusland want dat is het eerste dat de westerse plunderaars doen. Zij blokkeren de Russische tegoeden in het buitenland. Het stelen zit hen in het bloed.

  Mr. Poetin, het is niet nodig dat jij antwoordt op hun ondermijnende, laffe aanvallen, laster en leugens. Jij en Rusland staan ver boven het niveau van dat miserabel westers zootje. Jij hebt China, de OCS (Organisatie van de Coöperatie van Shanghai = de helft van de wereldbevolking!), de economische unie van Eurazië (UEE). Rusland deelt in het initiatief van de zijderoute (One Belt one Road) van president Xi, een ontwikkeling van vele duizenden miljarden. Deze gaat uit van China, verbindt de werelddelen (Azië, Afrika, Europa, Zuid Amerika) en brengt welvaart door infrastructuur, handel, het scheppen van honderden miljoenen degelijke werkgelegenheden, ontwikkeling en bevordering van wetenschap en cultuur, Hierdoor kunnen honderden miljoenen mensen fatsoenlijk leven.

  Wat gaat het westen doen wanneer het plots geen vijand meer heeft omdat die besloten heeft het westen te negeren en een siësta te nemen? China zal zich bij u voegen. Al de rest, antwoorden, zich rechtvaardigen, de flagrante leugens ontkennen, hen trachten tot de waarheid te brengen, is niet alleen maar frustrerend tijdverlies maar politieke zelfmoord. Zo zal je nooit winnen. Het westen spot met de waarheid, zoals het al tweeduizend jaar of meer bewezen heeft. En gedurende gans die tijd is er geen jota bewustwording binnengedrongen in de collectieve geest van het westen. Men kan het westen niet vertrouwen. Punt. Uit.” (Peter Koenig, mondialisation.ca, 26 maart 2018: https://www.mondialisation.ca/la-reaction-de-la-russie-aux-insultes-de-loccident-est-un-suicide-politique/5624161)

   

   

   

   

   

  En dit nog

   

  vZes video’s over het gemene spel van Israël en de VS met hun arsenaal van atoomwapens die nu de moraalridders van de wereld willen spelen: http://www.golfbrekers.be/wie-heeft-de-bom/

  vTwee video’s over de Syrische Golan die illegaal door Israël wordt bezet: http://www.golfbrekers.be/als-een-inktvlek/

   

  P. Daniel

   

   

  27-05-2018 om 08:16 geschreven door Gust Adriaensen


  25-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onbarmhartigheid en tactloosheid als electorale propaganda

  Is De Wever al erger geworden dan Dewinter? De onbarmhartige en gevoelloze beschuldiging van de ouders van het door een politiekogel gedode kindje, wijzen duidelijk in die richting.

  Terwijl Dewinter zwijgt, is er in het steeds enger wordende denkkader van De Wever nog amper plaats voor de pijn en het verdriet van ouders die hun kind hebben zien doodschieten en gaat hij voluit voor de aanval op de ouders, waarin hij alle (trans)migranten wil treffen en zijn fanatieke achterban naar de mond wil praten.

  Want de hypocrisie is een tweede element in de inhumane uitspraak van de voorzitter van de grootste Belgische partij. Hij verwijt de andere partijen en middenveldgroepen dat ze de tragische dood van een kind politiek willen recupereren. Terwijl hijzelf en zijn partij al jaren electoraal garen spinnen bij hun steeds brutaler wordende antimigrantenuitspraken. 

  Nu ook weer. De perverse tactiek van 'de slachtoffers worden daders' wordt toegepast. Disgusting. Een echte uitholling van onze zo geroemde westerse normen en waarden.

  Dan blonken de veroordeling door Peeters en Almaci van de hatelijke beschuldiging door De Wever, uit door sereniteit en empathie met de ouders van het gedode kind.

  25-05-2018 om 14:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:migrant
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mawda: gedood door een politiekogel

  Bij de tragische dood van het vluchtelingenkind Mawda, dringen zich nu al een aantal vragen op.

  Worden deze transmigranten al dan niet beschouwd als staatsgevaarlijke criminelen die uitgeschakeld moeten worden?

  Vormden die migranten een bedreiging voor de politie? Als dat niet zo was, waarom schiet de politie dan met scherp op mensen? Als dat wel zo beoordeeld wordt, heeft de politiemacht dan geen andere middelen om met die dreiging om te gaan?

  Zijn er al dan niet instructies om op mensen te schieten?

  Waarom werd er in eerste instantie gelogen door het parket?

  Hoe is het te verklaren dat mensen gaande van toppolitici tot forumdeelnemers, 1. bewust de aandacht afleiden van het kind naar de mensensmokkelaars; 2. de zgn. politieke recuperatie aanklagen, terwijl zijzelf al enkele jaren politieke en electorale munt slaan uit de migrantenproblematiek; 3. juridische steun willen ontzeggen aan de ouders; 4. een moreel dieptepunt bereiken in een zin als :' die ouders hebben net heel veel te winnen bij dit voorval : een schadevergoeding en verblijfspapieren' ?  (22 mei 2018)

  22-05-2018 om 18:34 geschreven door Gust Adriaensen


  Tags:Mawda
  21-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen winst die anderen kan beschadigen'

  'Er  mag geen winst gemaakt  worden die anderen kan beschadigen. Want winst is alleen maar ‘legitiem’ als het ‘de mens en specifiek de arme mens’ kan baten. Dat zegt de invloedrijke Congregatie voor de Geloofsleer in het document ‘Oeconomicae et pecuniariae quaestiones’ (Economische en financiële kwesties), dat werd goedgekeurd door paus Franciscus.

  Staan prominent in de tekst: de woorden welvaart en verdeling van de rijkdom. Verder zegt het Vaticaan dat de financiële sector vol amorele praktijken zit, zoals belastingontduiking, kortetermijndenken, derivaten en hoge lonen voor topmanagers. ‘Tien jaar na de financiële crisis heeft de wereld zijn kans gemist om een eerlijkere economische orde op te bouwen. Meer regulering is nodig.’

  21-05-2018 om 09:27 geschreven door Gust Adriaensen


  20-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'NVA pleitbezorger Franse multinational'

  Calvo van Groen, was zondagmiddag niet te spreken over de houding van N-VA in het debat rond kernenergie. N-VA blokkeert een kernuitstap, volgens Calvo, en is daarmee ‘een pleitbezorger voor de Franse multinational Engie’.

  ‘Ik stel meer en meer vast dat lang niet meer het Nederlands de belangrijkste taal is voor de N-VA, maar wel de taal van het grote geld, ook als de betrokken personen Frans praten’, zei Calvo. ‘N-VA spant zich sterk in voor een Franse multinational. Dat is toch moeilijk te begrijpen voor een Vlaams-nationalistische partij. N-VA is de beste lobbyist.’

  20-05-2018 om 17:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/20

  Vrijdag 18 mei 2018

  Katholiek – wereldomvattend

  De laatste uitnodiging voor een conferentie kregen we vanuit Brugge. Eerst in de kring van een aantal sterk geëngageerde katholieken die hun mogelijkheden willen aanwenden om zowel in eigen midden als in de wereld het goede te bevorderen vanuit de dynamiek van ons christelijk geloof. Ondertussen zagen we dat Brugge al overspoeld wordt door toeristen, uit de hele wereld. In Sint Michiels mochten we vervolgens spreken voor goede bekenden en vrienden van “Tegenstroom”, “Comité Bezorgde Ouders”, “Stem en Tegenstem”. We hebben elkaar wederzijds kunnen aanmoedigen om verder te ijveren voor waarheid, waarachtigheid en waardigheid. Tijdens de laatste zondagsviering mocht ik op uitnodiging van onze confraters pastoors de preek houden in de kerk van Retie en de gulle omhaling in ontvangst nemen. We hebben vele mensen, organisaties en gemeenschappen mogen ontmoeten. Dikwijls ervaren we bij velen een diep verlangen om trouw te blijven aan onze christelijke wortels en de katholieke identiteit van ons land. Anderzijds is er het verlangen om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de nood van mensen wereldwijd. Bij velen menen we een verlangen te merken  naar een meer radicale inzet zowel op gebied van ons katholiek geloof als op gebied van de inzet voor een meer  menswaardige wereld. Ziehier, wat ons kan inspireren:

  Ons antwoord en het antwoord van de Hongaren op de verandering van de  wereld is dat wij in de plaats van een gekapseisde liberale democratie, de  bedoeling hebben te bouwen aan een christelijke democratie van de XXIe  eeuw, die garant staat voor de waardigheid, vrijheid, veiligheid van het individu, die de gelijkheid van man en vrouw beschermt, die het traditioneel gezinsmodel waardeert, een rem zet op het antisemitisme, onze christelijke cultuur beschermt en de bestendiging ervan verzekert en de ontwikkeling van het volk bevordert. Wij zijn christendemocraten en willen een  christelijke democratie” (Viktor Orban, herkozen als eerste minister in Hongarije, na de eedaflegging, 10 mei 2018).

  Wie zoekt mee naar een  Vlaams (of Waals) christelijk dorp en een dito  burgemeester die de moed en originaliteit bezitten om te bepalen dat alle openbare gebouwen bij de inkom een kruisbeeld moeten hebben als uitdrukking van de waarden waarop onze samenleving gebouwd is?

  Humanitaire hulp in Oost-Ghouta – Klooster Mar Yakub

  Oost-Ghouta is een grote streek rond Damascus – de belangrijkste stad is Douma. Gedurende jaren was het een verstrekte basis waar duizenden terroristen de sharia wet met geweld oplegden aan de gegijzelde bevolking. Het wemelt er van de onderaardse gangen die vaak door onschuldige burgers onder dwang werden gegraven. In het klooster van Mar Yakub hebben we gedurende enkele weken een moeder met kind opgevangen die gedurende twee jaar in een ondergrondse gevangenis in Oost-Goutha waren opgesloten. Gedurende de oorlog schoten de terroristen vanuit die streek bijna dagelijks blinde bommen af op het bewoonde en vrije gedeelte van Damascus. In het begin van 2018 werd die activiteit gruwelijk uitgebreid zodat het bijna constant bommen regende op de Syrische hoofdstad. Op dat moment heeft het Syrische leger een beslissing genomen die het einde inluidde van het terroristengeweld. Op een kleine maand tijd hebben ze Oost-Ghouta bevrijd. De terroristen werden gedood of in escorte-bussen afgevoerd naar Idlib en Jarablous aan de Turkse grens. Onmiddellijk na de bevrijding op 13 maart 2018 is het klooster van Mar Yakub begonnen met de hulpverlening in Oost-Ghouta. Het volgende is een beknopt overzicht van de humanitaire hulp die het klooster van Mar Yakub  levert aan de bevolking daar.

  Ons klooster, in samenwerking met Preemptive Love Coalition[1], levert hulp aan tien vluchtelingenkampen rond Damascus waar vandaag zowat 52000 vluchtelingen uit Oost-Ghouta worden opgevangen (in begin maart 2018 waren dat ongeveer 90000 mensen). Oost-Ghouta zelf is bijna volledig kapotgeschoten na 7 jaar terreur en na de bevrijding van het Syrische leger die genoodzaakt was met luchtaanvallen de situatie op te lossen (ongeveer 95% van de gebouwen ligt op de grond). Er zijn geen ISIS-terroristen meer. Toch zijn er nog huizen of appartementen die min of meer bewoonbaar zijn. Er zijn mensen die gekozen hebben om daar te blijven wonen in plaats van naar de vluchtelingenkampen te gaan.  Ons klooster helpt hen ook. De hulpverlening kent verschillende niveaus:

  1. Medisch: We hebben twee hospitainers[2] en drie ambulances die van kamp naar kamp gaan om de mensen te helpen. We hebben dokters gespecialiseerd in algemene geneeskunde, genologie en operaties. Nu is er vraag naar tandartsen en kinderartsen. De dokters worden bijgestaan door verplegers. Per maand verzorgen ze een slordige 40 000 mensen. Een dokter werd in het begin van de bevrijding van Oost-Ghouta soms genoodzaakt om tot 700 patiënten per dag te verzorgen (een dag die kon oplopen tot 16 werkuren)! Vandaag, nu dat de organisatie wat meer op poten staat verzorgen de dokters 200 tot 300 patiënten per dag. Het merendeel van de dokters is gedurende de oorlog naar het buitenland gevlucht. We zijn dus genoodzaakt om de nog beschikbare Syrische dokters een hoog maandloon te geven om zich dagelijks, onder het nog steeds reëel gevaar, naar Oost-Ghouta te verplaatsen. Het dient gezegd te worden dat ons klooster de enige organisatie is die dokters heeft ter plaatse. De Rode Halve Maan en andere organisaties hebben verplegers en medicatie voor handen maar geen dokters.Mar Yakub geeft eveneens medicatie aan de vluchtelingen, vooral tegen diabetes, hoge bloeddruk en hartaandoeningen (het gaat hier vooral om medicatie die elke dag moet genomen worden).
  2. Voedsel: In Dweir (een vluchtelingenkamp) geven we dagelijks eten aan 10500 mensen. In Douma (de hoofdstad van Oost-Ghuta) krijgen 4000 personen elke dag een warme maaltijd. In ons klooster hebben we een kaasfabriek waar elke dag honderden kilo’s yoghurt (600 kg) wordt bereid voor de keukens in Damascus. Die keukens worden nu uitgebreid en binnenkort zal één ton yoghurt per dag niet meer voldoende zijn (Syriërs eten bijna bij elke maaltijd yoghurt zonder suiker).
  3.  Dispatching: We hebben voor 3000 babies pampers en baby-melk uitgedeeld. Daarnaast hebben 10000 mensen een health-kit[3] ontvangen. We hebben kleren uitgedeeld voor vrouwen, mannen en kinderen, en ook matrassen en kussens.
  4. Accomodatie: In hetFeiha vluchtelingenkamp heeft het klooster gezorgd voor mobiele toiletten, lavabo’s en douches. We hebben daar ook een hekken geplaatst om het vluchtelingenkamp te ommuren.
  5. Psychologische hulp: Onder leiding van een psychiater met twee medewerkers geeft het klooster eveneens psychologische hulp aan de getraumatiseerde vluchtelingen.

  Dit is enkel een beeld voor de situatie in Damascus. Over heel Syrië werken nu ongeveer 700 mensen als betaalde arbeiders in naam van het klooster. Elke dag krijgen 100 000 Syriërs dankzij het klooster een warme maaltijd. Enkele dagen geleden zei de gouverneur van de Damascus-provincie in een vergadering: “In Oost-Ghouta heeft de Rode Halve Maan (de tegenhanger van het Rode Kruis) gefaald, maar het team van Mar Yakub heeft de beste resultaten geboekt”. Anderen hebben getuigd: “De mensen van Mar Yakub hebben een hart, je kunt zien dat ze met heel hun ziel werken”. Dat is het mooie van ons team. Al hebben we minder middelen dan grote organisaties, je kan zien dat ze zich allemaal zonder reserve inzetten. Christus zegt: “Geven is beter dan krijgen”. De overgrote meerderheid van ons team zijn moslims. Toch zijn de vestjes die ze dragen uitgedost met een groot kruis. Het is die vreugde van Christus die ze uitdragen naar de mensen in nood. Wij zijn Moeder Agnès Mariam van het Kruis eeuwig dankbaar voor haar onophoudelijk werk voor de Syrische bevolking. Het is zij die heel dit team heeft uitgezet. Internationale humanitaire organisaties zoals UNFPA, Partners, LDS-Charties, Preemtive Love Coalition en anderen hebben in haar een betrouwbare persoon gevonden om de Syriërs te helpen. Voor westerse organisaties is het erg belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben ter plaatse die de cultuur en de noden van de plaatselijke bevolking kent en die inzicht heeft om grote projecten op te zetten. Deze grote organisaties vertrouwen haar werk en daardoor heeft het klooster nu zo’n grote mogelijkheden om de Syriërs te helpen.

  Voor de nabije toekomst hopen we een centrum te openen om de gehandicapten (mensen die ledematen verloren hebben onder het bommengeweld) te verzorgen. We willen eveneens scholing organiseren voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Ten laatste hebben we nood aan tandartsen, een X-ray kamer en een laboratorium voor het verrichten van urine-en bloedtesten.

  Fr. Jean

   

   

  En dit nog

  vOnze 2 vorige, korte berichten met twee video’s over de abdij van Postel: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-74/

  vhttp://www.golfbrekers.be/uitbreiding-van-het-ottomaanse-rijk/; http://www.golfbrekers.be/assad-kreeg-scandinavische-steun/; http://www.golfbrekers.be/van-deze-hulp-verlos-ons-heer-3/;

  v9 video’s die tonen hoe Aleppo herleeft: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-9/

  vHoe Hillary Clinton wapens  bezorgde aan Al Qaida in Syrië: https://mail.google.com/mail/u/0/h/177bmb8ys2nqh/?&th=1636f2e64c8a91a7&v=c

  vSteeds weer dezelfde pogingen van zionisten om de werkelijkheid naar hun hand  te zetten: http://www.golfbrekers.be/papier-is-geduldig-geschiedenis-ook/

   

   

  P. Daniel

  [1]Preemtive Love Coalition is een Amerikaanse hulporganisatie die vooral in Iraq en Syrië hulp biedt.

  [2]Dat is een container omgebouwd tot klein hospitaal met een wachtkamer en een kamer waar operaties uigevoerd kunnen worden.

  [3]Een health-kit bevat  dagelijkse benodigdheden zoals zeep, shampoo, tandenborstel, handdoekje, ...

  20-05-2018 om 09:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De christelijke erfenis

  In De Standaard hangt Bart Sturtewagen een somber beeld op over de toekomst van CD&V. Hij is van mening dat het de NVA erom doen is, de christendemocratie in het hart te raken.

  Het is goed eraan te herinneren dat de Vlaams-nationalisten dankzij de christendemocraten hun weg naar de macht zijn kunnen starten. De grootste vergissing van CD&V is het kartel met NVA geweest. Leterme heeft (toen nog) pluimgewicht De Wever op zijn rug genomen en naar de macht gedragen.

  Dat kartel was de politieke implementatie van een verkeerde ideologische keuze: de top van de Vlaamse christendemocratie koos voor rechts, conservatief, nationalistisch, neoliberaal. Verkeerd omdat toen al dat segment van het electoraat  grotendeels bij Open VLD terechtgekomen was, en in een tweede 'verlatingsgolf' zou NVA nog vele CD&V-kiezers wegplukken, soms via Open VLD wegens niet rechts genoeg.

  In tegenstelling tot wat vaak geschreven wordt, zijn de trouwste christendemocraten altijd in het middenveld van vooral het ACW-Beweging.net te vinden geweest. Nu nog. Zij zijn de echte behoeders van de echte 'christelijke erfenis'. In essentie staat die haaks op de rechtse, neoliberale, volksnationalistische obsessie van winstbejag en consumentisme gericht op de eigen clan.

  De 'christelijke erfenis' is in de eerste plaats de bekommernis om de zwaksten in onze samenleving, of ze nu autochtoon of allochtoon zijn, om de zorg voor onze leefomgeving ('wij zijn rentmeesters van deze planeet'), om rechtvaardigheid in de verdeling van de aardse goederen.

  Soms wordt over Peeters geschreven dat hij tegen zijn 'natuur' in, een 'linkse' boodschap moet verkondigen. Ik geloof dat niet. Peeters doet dat geloofwaardig, evenwichtig en consequent. Hij is een christelijke middenveldman, die de christelijke sociale erfenis uitdraagt.

  De CD&V kan er alleen maar veel baat bij vinden wanneer ze duidelijk kiest voor een centrumlinkse koers op het sociaaleconomische vlak. De partij zal daar aansluiting vinden bij Groen en SPA. En ongetwijfeld zal er ruimte blijven voor een eigen koers in een aantal vooral ethische dossiers.

  Overigens wordt de toekomst van CD&V en Peeters toch wel vaak en gretig bijzonder somber voorgesteld, alsof DE Vlaming een fanatieke populistenfan zou zijn.

  20-05-2018 om 08:18 geschreven door Gust Adriaensen


  17-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fundamentalistische barones

  Hoe verblind door ideologie en politieke voorkeur kan iemand zijn! Doornaert, die zichzelf onafhankelijk expert in internationale betrekkingen noemt, trekt de 'disproportionaliteit' van het optreden van Israël en zijn leger in twijfel. Ga maar na: meer dan 60 doden en 2200 gewonden versus 1 lichtgewonde soldaat; keien en brandbommetjes tegenover het modernste wapentuig met onconventionele kogels die in het lichaam exploderen.Doornaert kikt niet over de uitzichtloze situatie van miljoenen Palestijnen in de Gazastrook, de grootste openluchtgevangenis ter wereld.Ze beschouwt de betogingen (die geen enkel serieus gevaar opleveren voor Israël) schamper als 'mensenofferrituelen door Hamas', en de verontwaardiging over de slachting als 'eenzijdige pavlovreacties over de slechte Israëli's en Amerikanen. Je moet het toch maar aandurven: niet kikken over een duidelijke vorm van staatsterrorisme en een inhumaan license to, kill,en de schuld van die misdaden bij radeloze,machteloze betogers leggen

  Mia, Mia, kom tot bezinning! Overweeg uw christelijke waarden en geboden. Dood niet, geef geen ergernis. Met wat opzoekwerk kan je de lezer de balans Israël-Palestina wat doden, gewonden, vervolging, getreiter, gronddiefstal, uitzetting, vernieling, enz. betreft, voorleggen. Aarzel niet dat te doen. Probeer de zaken die je ethisch hebt scheefgetrokken, terug op een ethisch verantwoorde manier recht te trekken. Produceer, ja ook jij, wat pavlovreflexen over het afschuwelijke bloedbad dat leger en staat hebben aangericht. Heb, ja ook jij, medelijden met de wanhopige jongens, wier jonge lijven door onconventionele kogels aan flarden worden gereten. Toon menselijk, ja christelijk, medelijden met hun moeders, hun vaders, hun broers en zussen. Schuif de schuld voor die Israëlische moordpartij, in navolging van die sinistere, bloeddorstige Israëlische premier of die fanatieke, fundamentalistische ambassadeur, niet op Hamas, tegen wie alles toegelaten is. Doe een gewetensonderzoek Mia. Nu.

  17-05-2018 om 22:10 geschreven door Gust Adriaensen


  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Etnische zuivering (16 mei 2018)

  Onze westerse normen en waarden?

  Op het moment dat het Israëlische leger een bloedbad aanrichtte, stuurden ook heel wat Vlaamse toppolitici uitgebreide felicitaties naar de Israëlische regering voor het 70-jarig bestaan van Israël. In ‘Joods Actueel’ kan je die teksten lezen.

  De Wever, Bourgeois, Beke, Rutten, putten zich uit in uitbundige vleierij, en vinden het niet nodig ook maar één letter te besteden aan de etnische zuivering die in 1948 plaatsvond: 700.000 Palestijnen werden verdreven van hun geboortegrond.

  Groen en SPA hebben de moed te wijzen op het huidige bloedige conflict. Groen: ‘Er moet een einde komen aan elke vorm van geweld, zowel van de Palestijnse gewapende groeperingen als van het Israëlische leger’. SPA pleit voor een ‘onderhandelde tweestatenoplossing’, een ‘leefbare en onafhankelijke Palestijnse staat die vreedzaam zij aan zij leeft met Israël’. Mensenrechten en het internationaal recht moeten altijd voorop staan’.

  Joods Actueel vindt die reacties van Groen en SPA ‘schandalig’. Nou.

  16-05-2018 om 15:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moordpartij in de Gazastrook

  Onze westerse normen en waarden?

  Goedkeuring geven aan of amper durven of willen protesteren tegen het doodschieten van kinderen, mannen en vrouwen door het sterkste en meest gesofisticeerde leger van het hele Midden-Oosten. Het zo voorstellen dat wanhopige mensen uit de grootste openluchtgevangenis ter wereld,'gewapend' met keien, een reële bedreiging vormen voor tot de tanden bewapende, extreem getrainde soldaten en voor een uiterst sterk gemilitariseerd land als Israël. Onze stem niet verheffen tegen de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen van hun geboortegrond en van die van hun voorouders of tegen de voortdurende en zich uitbreidende bezetting en kolonisering van Palestijns gebied. Blijven beweren dat de staat Israël een democratie is en als democratie functioneert.

  Ziedaar het beschamende beeld van het Westen voor miljoenen radeloze, haveloze, vervolgde, getreiterde,gekwetste, verminkte, lijdende Palestijnen.

  En de echte bron van extremisme en terrorisme. Want wat hebben zij te verliezen?

  16-05-2018 om 07:38 geschreven door Gust Adriaensen


  15-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steunt De Wever de Catalaanse extreme communisten?

  Bart, Bart toch. 'Het links-separatistische CUP kan er nog een stokje voor steken', schreef politicoloog Bart Maddens enkele dagen geleden.  Het was een eufemistische formulering om niet te hoeven schrijven dat de verkiezing tot minister-president van Quim Torra zou afhangen van de goodwill van de communisten.

  Ondertussen is het zover: de Catalaanse separatisten, die zo geliefd zijn bij Maddens en NVA, zijn voor hun functioneren helemaal afhankelijk van de hardline communisten van de CUP.

  Stel het je maar eens voor: om minister-president van Vlaanderen te worden, leveren De Wever of De Winter zich over aan de PvdA! Heerlijk.

  Het wachten is nu op een duidelijke analyse en evaluatie van dit merkwaardige Catalaanse huwelijk, door politicoloog-nationalist Maddens. En ook natuurlijk op de toekomstige beoordelingen van de Catalaanse kwestie door de Vlaams-nationalisten. Een penibele zaak voor de NVA. Elke steunbetuiging aan de Catalaanse separatistische regering (als die er komt), betekent ook steun aan de extreme communisten van de CUP. En vergeleken met deze linkse extremisten, zijn de jongens en meisjes van onze PvdA koorknapen!

  15-05-2018 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  13-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politicoloog Maddens en CataloniŽ

  'Want Catalonië zal een onafhankelijke republiek zijn, of zal niet zijn', schrijft politicoloog Maddens.

  Hij schuift die stoere uitspraak wel door naar 'de nieuwe Catalaanse minister-president' (die er nog niet is) maar het is duidelijk dat vooral Maddens die overtuiging is toegedaan. Het is verbijsterend dat een politicoloog zo verblind kan worden in de analyse van een politieke situatie, door zijn eigen politieke voorkeur, in dit geval de onafhankelijkheid van Catalonië.

  De Catalaanse kwestie is de voorbije maanden zo goed als helemaal uit het nieuws verdwenen, net als Puidgemont. De man die door de nationalisten met vlag en wimpel in België werd binnengehaald, is een wat zielige figuur in de vergeethoek geworden. Maddens noemt hem de 'legitieme president'. Dat is juridisch en in de politieke realiteit alleen maar wishful thinking, geen realiteit.

  En vooral, Maddens blijft schrijven alsof heel Catalonië onafhankelijkheid wil. Klopt niet. De meerderheid is tegen. Is dat een bewuste leugen van deze  politicoloog aan de Katholieke Universiteit van Leuven?

  13-05-2018 om 09:16 geschreven door Gust Adriaensen


  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schauvlieghe pakt plastic zwerfvuil aan

  Proficiat minister Schauvlieghe. In het geheel van de milieuproblematiek is de aanpak van het zwerfvuil weliswaar een klein segment, maar wel een waarmee iedere burger tot zijn ergernis dag na dag geconfronteerd wordt.

  Benieuwd of alle politieke partijen hun al zo vaak met woorden beleden aandacht en zorg voor onze leefomgeving, nu ook in concrete beleidsdaden omzetten. Ik vrees ervoor. De eerste reacties uit de neoliberale , rechts-conservatieve hoek van NVA en Open VLD voorspellen niet veel goeds. Veel kans dat ze zich eens te meer aansluiten bij de ondernemerswereld die de plannen afwijst.

  De houding van de Boerenbond is tweeslachtig. Steunt die organisatie de plannen om de aandacht af te leiden van de vervuiling van lucht, water en grond, door veestapel en bemesting?

  Een echte fundamentele en efficiënte omkering van de milieuverwoesting, is alleen maar mogelijk door onze fundamentele bekering: minder productie, minder consumentisme, minder geldgewin, eerlijke verdeling.

  12-05-2018 om 20:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in ... de abdij van Postel

  XIII/19

  Vrijdag 11 mei 2018

  Eenheid in verscheidenheid

  Enkele dynamische jongeren van het “Geopolitiek Instituut Vlaanderen en Nederland” organiseerden in een aula van het Leuvens Pedagogisch instituut (Andrea Vesaliusstraat 2) een voordrachtenreeks rond “Wereld in conflict, weg naar stabiliteit” op zaterdag 5 mei 2018. De sprekers waren Tom Zwitser, uitgever van De Blauwe Tijger en schrijver van het monumentale werk Permafrost, Manuel Ochsenreiter, directeur van het Duitse centrum voor “Eurasische Studien”, dr. Marco Jelic, burgemeester van de Kroatische stad Knin en ikzelf die handelde over de sociale en geestelijke heropbouw van Syrië. Een veertigtal bezielde toehoorders, vooral jongeren, bleken vanuit verschillende standpunten toch wel eenzelfde inzicht te delen: het wapengekletter in onze wereld moet ophouden en plaats maken voor samenwerking en wederzijdse opbouw.

  Een gemiste kans

  Een mij onbekende VRT journalist belt me op om te vragen of ik bereid ben een interview te geven voor canvas. Wij schijnen elkaar niet te kennen. Ik vraag hem nog of hij bereid is zaken te horen die tegen de algemene opinie ingaan en dat was volgens hem geen probleem. De volgende dag kreeg ik telefoon dat hij geen groen licht gekregen had om met mij een interview te maken. Jammer. En ik was nu juist  bereid om zonder  verwijzingen naar onze journalisten aan te tonen dat onze gewone berichtgeving over Syrië heel dikwijls zo gekleurd en onjuist is.

  Vele mensen dragen op hun netvlies nog beelden mee van bomvaten waarmee het Syrische leger zogenaamd zijn volk uitmoordt, van chemische aanvallen door Syrië, van een Syrische president die in gevangenissen mensen martelt tot ze dood zijn…Daar kunnen deze mensen zelf niets aan doen. Ze zijn echter wel verantwoordelijk voor het feit dat ze deze sensationele en valse berichten zo kritiekloos blijven aanvaarden tegen alle redelijkheid in.

  En dit nog

   

  vZeven video’s over het keven, de muziek, de schoonheid en de kunst in Aleppo, Damascus, Lattakia en de aanstelling van een nieuwe orthodoxe bisschop: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-73/ 

  vInterview geplaatst door Eric van de  Beek op 5 mei 2018:
  http://wakkeremensen.blogspot.be/2018/05/interview-met-de-vlaamse-pater-daniel.html

  vHet drama van de Yezidi’s: http://www.golfbrekers.be/yezidis-opnieuw-op-de-vlucht/

  vOver de gevolgen van het feit dat Trump zich terugtrekt uit het atoomakkoord met Iran: http://www.golfbrekers.be/gevaarlijk-schaakspel/

  v9 video’s over de walgelijke terroristische activiteiten van de Witte Helmen, die de schuld hiervan aan het Syrische leger weten te geven: http://www.golfbrekers.be/getuigenissen-uit-oost-ghouta-over-de-witte-helmenacteurs/

  vAlle mogelijke voorwendsels zijn goed om Syrië toch verder te ontwrichten: http://www.golfbrekers.be/doodsbedreiging/

  vAfrekening van de rebellen onder elkaar: http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws-3/

   

  vEen belangrijk boek over de achtergronden van het wereldgebeuren: Jeanneke Monshouwer, Trump, Grondwet en Wereld, te bestellen bij www.boekenbestellen.nl/boek/trump-grondwet-wereld/9789463453561

   

   

  vMorgen, zaterdag 12 mei om 15.00 u zullen we een voordracht houden in het Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, Sint Michiels, Brugge (info: 0499/223981; info@tegenstroom.eu).

   

  P. Daniel

   

   

   

  12-05-2018 om 10:36 geschreven door Gust Adriaensen


  11-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Integratie-eis: overheidswillekeur?

  Als de overheid bepaalde zgn. 'integratie-eisen' stelt aan migranten, moet zij zich dan eerlijkheidshalve ook niet de vraag stellen hoe het zit met de linguïstische, sociale, economische, culturele, enz., integratie van de 'eigen inboorlingen'? Of is die overheid van mening dat er zich helemaal geen integratieprobleem stelt tussen bv. de inwoners van achterstandswijken in Antwerpen of Gent en villawijken in Brasschaat of Lanaken?

  Is het fair dat van straatarme, nauwelijks geschoolde, ontwortelde migranten geëist wordt dat ze al vlug een behoorlijk mondje Nederlands spreken, terwijl er hier al jaren duizenden hooggeschoolde Euroambtenaren en kaderleden rondlopen die helemaal niet of nauwelijks in staat (willen) zijn om onze taal te spreken, om nog maar te zwijgen over de spreekvaardigheid van vele Vlamingen?

  Kortom, zolang 'integratie' niet precies gedefinieerd is, en eenzijdig voor bepaalde bevolkingsgroepen gebruikt wordt als een antimigratiewapen, is de integratie-eis een uiting van overheidswillekeur en -hypocrisie.

  11-05-2018 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  10-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’

  ‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’
  Luc Van Gorp Foto: Photo News

  De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar politiek rechts. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’

  Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen - waaronder de N-VA - onze ‘christelijke erfenis', alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims.

  ‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

  Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom beter te onderwijzen, zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp.

  ‘Meer respect voor christendom’

  Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’

  De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij.

  ‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp.

  ‘Religie staat voor comeback’

  Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang, lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’

  Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’

  Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij.

  (De Standaard)

  10-05-2018 om 12:19 geschreven door Gust Adriaensen


  09-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fundamentalistische Mechelse schepen

  Een schepen van de stad Mechelen weigerde het huwelijk van een moslimpaar te voltrekken omdat de bruid de uitgestoken hand van de schepen niet wou drukken. 

  Deze Mechelse schepen is de zoveelste Vlaamse fanaticus in de rij, die de waarden van de Verlichting en 'onze' waarden en normen verengt tot een 'handdruk'. Of hoe fundamentalisme leidt tot agressieve domheid en machtsmisbruik.

  Deze man wist dat het voor de bruid vanwege religieuze en culturele gewoonten, zelfverloochening zou betekenen om een man de hand te schudden.Een incident uitlokken en direct wereldkundig maken, is regelrechte primitieve provocatie. Deze schepen bezondigt zich ook aan machtsmisbruik. Hij is de machtige ambtenaar voor wie bruid en bruidegom moeten verschijnen en hij weigert het huwelijk te formaliseren. Deze schepen is wetsovertreder en zou, als de wet nog iets betekent, direct uit zijn ambt gezet moeten worden. Het huwelijk is een onvervreemdbaar recht als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Het al of niet schudden van handen is geen voorwaarde. Deze schepen is een onbeschofterik, die het huwelijksfeest verbrodt, en zich politiek profileert op de kap van een bruidspaar.

  09-05-2018 om 10:41 geschreven door Gust Adriaensen


  08-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jacht op transmigranten

  Onder de titel 'Transmigranten spotten', hekelt minister van Staat, Jos Geysels, de manier waarop jacht wordt gemaakt op transmigranten. Zelfs struiken en bomen in de omgeving van snelwegparkings moeten eraan geloven, want erachter  zouden wel eens transmigranten kunnen verschuilen.

  Geysels heeft volkomen gelijk. Met deze primitieve omhakactie wordt de regelgeving geweld aangedaan -er was geen kapvergunning-, worden stukjes natuur verwoest, maar vooral wijst de motivering van dat velgeweld op een inhumane en barbaarse instelling.

  Voor het vangen van transmigranten -amper nog als mensen beschouwde rondzwervende , berooide, haveloze, zieke wezens-, moeten de bloeiende struiken en bomen en meteen de broedende vogeltjes, wijken. Geysels stelt zich terecht de vraag of binnenkort ook de hoog opschietende maisstengels nog voor de oogst verwijderd worden. En er zijn nog andere obstakels om de transmigranten goed te kunnen spotten en te catchen. Ongetwijfeld zijn er ook gebouwen die het best gesloopt worden. Hoe zit het met de rioolbuizen, de duikers onder de snelwegen door, de sloten, de gigantische reclameborden? Slopen, dempen, volkappen. Er mocht zich wel eens een transmigrant achter, in,onder verschuilen.

  Disgusting waartoe deze regering in staat is. In het jagen op ongewenste, machteloze mensen, is er geen gebrek aan dash.

  08-05-2018 om 08:02 geschreven door Gust Adriaensen


  06-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Renate Dorrestein overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Nederlandse schrijfster Renate Dorrestein is op 64-jarige leeftijd overleden.

  06-05-2018 om 11:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Belgische moeras

  Bart Sturtewagen is van mening dat de NVA meer en meer dreigt weg te zakken in het traditionele Belgische moeras.'

  Het 'traditionele Belgische moeras' waarvan de kenmerken nog maar pas haarscherp door zijn collega Marc Reynebeau geformuleerd werden: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Ik zou eerder stellen dat de NVA in geen tijd zich die Belgische kwalen heeft eigen gemaakt en een 'traditionele Belgische partij' is geworden. Dát is de echte verandering die de 'partij van de verandering' in ijltempo heeft ondergaan: de metamorfose van Vlaams-nationalistische en communautaire partij die streeft naar Vlaamse onafhankelijkheid, in een Belgicistische en economisch neoliberale partij die in stoere eigenvolk-versus vreemdelingenretoriek, een electorale goudmijn heeft gevonden.

  Top onder in het Belgische moeras! Met een Vlaamse Leeuw als schaamlapje.

  06-05-2018 om 07:19 geschreven door Gust Adriaensen


  04-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in ... de abdij van Postel

  XIII/18

  Vrijdag 4 mei 2018

  Fototentoonstelling

  In de mooie en grote Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard van de Postelse abdij werd tijdens het weekend van 28 en 29 april 2018 een uitgebreide fototentoonstelling gehouden over het klooster en de activiteiten van Mar Yakub, Qâra, Syrië, van waaruit we trachten de bevolking over heel het land te helpen. Allerlei producten van het klooster werden aangeboden alsook een uitgebreid assortiment van breiwerk door Syrische weduwen vervaardigd. Tevens was de dynamische Groningse uitgeverij De blauwe Tijger aanwezig met zijn vele actuele uitgaven, die op sociaal, politiek en kerkelijk gebied “niet correct” maar soms wel profetisch zijn. Zaterdag presenteerde de onderzoeksjournalist Jens De Rycke zijn boek: “Het dagboek van granaten in Damascus” en de mooie Regina Sevostiyanova verzorgde voor de grote Russische staats TV een interviewen reportage van 15’ die vorige donderdag (met simultaanvertaling in het Russisch) werd uitgezonden en naar verluidt een slordige 45 miljoen Russen bereikt (https://www.vesti.ru/videos/show/vid/753085/cid/1/#). Zondag werd de tentoonstelling erg druk bezocht en stelde ik mijn tweede deel van het oorlogsdagboek voor. De Syrische TV besteedde zondag al op het nieuws twee minuten aan deze tentoonstelling. Vele mensen kochten boeken alsook breiwerk of gaven een financiële bijdrage, waarmee we 150 gezinnen kunnen onderhouden. Hartelijk dank.

  Moeizame heropbouw van Syrië

  Het aantal mensen dat inziet hoezeer de oorlog tegen Syrië (en tegen zovele andere landen) een westerse agressie is om macht en grondstoffen, stijgt snel. Toch blijft de westerse mediamanipulatie haar invloed uitoefenen, zoals blijkt uit ogenschijnlijk onschuldige vragen zoals: “Ben jij pro Assad?” Hieronder schuilt  een dwaze, telkens terugkerende  obsessie, die we best kunnen illustreren door de wedervraag: ”Ben jij pro Michel?  Of is het niet beter Brussel te bombarderen en een regeringswissel te bewerken om een “meer democratische” figuur aan de macht te brengen?”

  Het “Amerikaans imperium”, dat op instorten staat, kan zijn eigen ziekten niet herkennen noch verhelpen. Het kan alleen maar verder doen wat het al decennia lang doet, nl. andere landen (die geen slaaf willen zijn van de VS) als concurrenten boycotten, bestrijden, ontwrichten, zo mogelijk met barbaars en militair geweld vernietigen, gerechtvaardigd door de “national security”, d.w.z. met de wet van de jungle, het recht van de sterkste.

  “Het westen dat al de helft van de  wereld en bijna heel het Midden-Oosten ontwricht heeft, getuigt van een extreem egoïsme, een brutale onverschilligheid, een racisme en een hardnekkigheid om zich te bekeren en te begrijpen…

  Ondanks nieuwe gevaren en aangemoedigd keren Syriërs terug naar hun land. Het imperium kan trachten hen te straffen voor hun moed, hun vaderlandsliefde en hun vastberadenheid, maar zij hebben geen schrik en ze zijn niet alleen. Russen en andere bondgenoten ‘op het terrein’ zijn klaar om hen te helpen en  te verdedigen”  (Andre Vltcheck, mondialisation.ca, 25 maart 2018: https://www.mondialisation.ca/les-refugies-syriens-rentrent-chez-eux-loccident-est-pret-a-attaquer/5624080)

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met 6 video’s over de heropbouw en het even in Homs. Eerste video is een interview met onze bisschop:http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-72/

  vZeer verhelderend en uitgebreid interview over de werkelijke toestand in Syrië:http://www.chretiensmagazine.fr/2018/04/une-syrienne-chretienne-revele-ce-qui.html

  vHoe rebellen elkaar onderling uitmoorden:http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws-2/; Nogmaals de zeer leerrijke video over Wesley Clark, die zegt dat de VS na 9/11 in 5 jaar tijd 7 landen willen aanvallen (Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en Iran) en hij weet zelf niet waarom: http://www.golfbrekers.be/van-deze-hulp-verlos-ons-heer/

  vTwee video’s over de raketaanval en twee video’s over de Golan:http://www.golfbrekers.be/vn-parole-parole-parole/

  vDe leugens  over Syrië: https://www.youtube.com/watch?v=jNhdy7VuSZ0&feature=youtu.be

  vSenator Richard Black van Virginia (VS), een oud kolonel van het Amerikaanse leger getuigt dat er in Ghouta geen chemische aanval was: https://www.youtube.com/watch?v=kTtAm0OHW24&feature=youtu.be

  vOver de recente  rakettenaanval tegen Syrië: https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/explosions-reported-in-assad-army-base-north-of-homs-syria-1.6035801; https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/syria-strike-was-so-powerful-it-registered-as-an-earthquake-1.6036336; https://mobile.almasdarnews.com/article/netanyahu-is-granted-the-ability-to-wage-war-without-the-knesset/; https://mobile.almasdarnews.com/article/israel-likely-behind-attack-on-strategic-base-in-hama-source/; https://mobile.almasdarnews.com/article/suspected-israeli-missile-attack-wipes-out-small-town-in-aleppo-photos/;

  vInterview van Stan van Houcke met prof. em. Karel van Wolferen die in goed Nederlands duidelijk maken dat de gifgasaanval in Ghouta niet heeft plaatsgevonden:  https://www.youtube.com/watch?v=Dqrrt4_grtU&feature=youtu.be

  vVier video’s, waarvan drie over de dynamische S.O.S. Chrétiens de l’Orient: http://www.golfbrekers.be/deze-fransen-zijn-wel-welkom-in-syrie/

  vVideo, oorlogsrapport met foto’s van de gruwelen van de terroristen tegenover Syrische soldaten: http://www.golfbrekers.be/wie-gelooft-de-westerse-politici-resp-media-nog/

  v  Drie video’s over de agressie en de  bombardementen door Israël: http://www.golfbrekers.be/langs-alle-kanten-wordt-een-autonoom-syrie-bedreigd/

  vOver de heropbouw van Syrië:http://www.golfbrekers.be/syrie-onveranderd-schuldig-verzuim-van-de-media/

  vHoe Syrië bij de minste aanleiding weer valselijk beschuldigd wordt:http://www.golfbrekers.be/syrie-onveranderd-schuldig-verzuim-van-de-media/

  P. Daniël

   

  P. Daniel

  04-05-2018 om 21:45 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sociaaldemocratische correcties

  'De moeilijkheden bij Lidl bewijzen de noodzaak van sociaaldemocratische correcties', schrijft Bart  Brinckman in De Standaard. Inderdaad. Ik formuleer het ruimer: sociaaldemocratische correcties aan ons kapitalistisch systeem zijn noodzakelijk.

  Het kapitalistische productie-consumptie-geldgewinschema ontwikkelt een dynamiek en een kracht die alles en iedereen verpletteren, wat niet past of die niet meekan of -wil, als er geen sociale en politieke tegenkracht zou zijn.

  Die tegenmacht wordt gevormd door vakbonden en politieke partijen, die antikapitalistisch zijn of voortdurend alert zijn voor kapitalistische, antisociale ontsporingen. De zwaksten in onze samenleving mogen van geluk spreken dat er nog sterke vakbonden zijn en dat de christendemocraten en zeker de sociaaldemocraten de verdediging van de sociale zekerheid op zich nemen. Grote groepen van de bevolking hebben echt redenen om ongerust te zijn, wanneer politieke partijen zoals NVA en MR zich sterk conformeren aan het kapitalistisch systeem.

  04-05-2018 om 15:10 geschreven door Gust Adriaensen


  02-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schabouwelijke Belgische politieke ondeugden

  In de Frère-case komen de Belgische politieke ondeugden in al hun schabouwelijkheid aan de oppervlakte.

  Journalist Reynebeau formuleert ze haarscherp: erfelijke, feodale privileges; eigen belang dienen; politieke benoemingen; valse schijn; oud Belgisch corporatisme; afschuiven van verantwoordelijkheid; ieder voor zich in de coalitie; partijpolitiek roofridderschap; het ene plezier moet het andere waard zijn; desinformatie door de regering.

  Zo was het vroeger bij de smalend genoemde 'trado's' (hé, waar is dat NVA-scheldwoord gebleven?). Zo is het sterker dan ooit in een regering waar de Vlaams-nationalisten het voor het zeggen hebben, die nota bene uitpakten, en nog altijd uitpakken godbetert, met de 'Grote Verandering'.

  Zeer verwonderlijk en onbegrijpelijk, zeker voor mensen die opgegroeid en gevormd zijn in de idealistische Vlaamse Beweging, is dat Vlamingen voor wie de habitat van de Frères, de haute finance, de echte Belgische machtscenakels , totaal vreemd is, furieus de verdediging ervan op zich nemen. 

  02-05-2018 om 22:05 geschreven door Gust Adriaensen


  01-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rooie Michel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De beste 1 mei-mop kwam uit de mond van de premier. Op de 1 mei-viering van de MR, de Franstalige liberalen, bestond Charles het, zijn speech te besluiten, en dat deed hij zowaar met wat dramatische tremolo's in zijn stem, met de zin: 'De MR is beste partij van de travailleurs!'

  Zijn publiek, oudere en nog oudere dames en heren, allemaal netjes gekleed, rustig op hun zetel in een zaal, verschoot zodanig van die uitspraak, dat er amper applaus kwam. Ze hoorden het in Keulen donderen. Behoorden zij ook tot de klasse der travailleurs, de werklieden, de arbeiders? Dat hadden ze nooit gedacht. 

  Zo te zien waren er ook geen Lidl-werknemers, spoorwegarbeiders, wegen- en rioolwerkers, fabriekswerklieden, kortom het klassieke 1 mei-zootje, in de zaal te ontdekken. Die zag je op de dag van de arbeid op straat.

  Verwarring sloop in hun middenklassehart. En irritatie. Als de premier de MR beschouwt als DE partij van de travailleurs, dan hoorden ze misschien niet echt thuis in die partij en moesten ze op zoek naar ander politiek onderdak. En waar was dat nog te vinden? 

  01-05-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  30-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oorlogsdagboeken SyriŽ van DaniŽl Maes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bij uitgeverij De Blauwe Tijger verschenen deek I en II van de oorlogsdagboeken van pater Daniël Maes, die sinds 2010 in Syrië verblijft.

  ---------------

  Maes ziet vooral een probleem in de
  “propagandistische” en “eenzijdige” manier
  waarop het conflict gecoverd wordt.
  De Syrische oorlog markeert de “overgang van
  een unipolaire naar een multipolaire wereld”,
  aldus Maes. Met Donald Trump in Washington
  aan het roer lijkt die transitie zich sneller dan
  verwacht te voltrekken.

  — De Morgen

  Indrukwekkend werk.

  — Pieter Omtzigt

  De Vlaamse pater Daniël Maes (78) leeft in
  Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub-klooster
  in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden
  van de hoofdstad Damascus. Hier is hij
  ooggetuige van de burgeroorlog.
  Volgens pater Daniël klopt er weinig van de westerse
  berichtgeving over het conflict in Syrië.

  — Algemeen Dagblad

   

  Bijlagen:
  https://youtu.be/0irs0kKn5G4   

  30-04-2018 om 16:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De luchtspiegeling van het 'thuisgevoel'

  In heel Europa schuiven conservatieve politici steeds verder naar rechts op om kiezers van extreemrechts terug te halen. Dat vindt Caroline de Gruyter, Europacorrespondent met standplaats in Oslo, levensgevaarlijk.  Zij doen dit door langzaam maar zeker het discours en de standpunten van extreemrechts over te nemen'.

  Terecht waarschuwt Caroline De Gruyter voor deze evolutie. Want 'conservatief rechts maakt op die manier het gedachtegoed van politieke stromingen met antidemocratische tendensen geleidelijk aan mainstream'.

  In dit verband is de overweging van de Nederlandse socioloog Duyvendak verhelderend (DS-Weekblad, 28 april 2018). Volgens hem is het gevaarlijk wanneer politieke partijen hun land als een ‘thuis’, een ‘huis’, voorstellen in hun program en propaganda.

  'Je thuisvoelen doe je maar bij heel weinig mensen. Als een natie als een huis wordt beschouwd, dan is er maar heel weinig ruimte voor verschil: van familieleden verdragen we ook niet dat zij heel anders zijn, met heel andere gedachten en gedrag. Als we ons moeten gedragen als één grote familie, gaan we elkaar voortdurend op de huid zitten en opmerkingen maken over elkaars kleren (hoofddoek), begroetingsrituelen (handen schudden moet) of de manier van eten klaarmaken (slachten doen we zo). En dan krijg je dus de natives, de oorspronkelijke bewoners van een land, die claimen dat ze zich niet meer thuisvoelen door de aanwezigheid van migranten.'

  Niet te verwonderen dat 'conservatief rechts' , en in Vlaanderen is dat NVA, erg geïrriteerd, soms ronduit agressief, reageert op dergelijke analyses en beschouwingen. Zij tasten op een rationele, logische manier, het sentimentele maar electoraal lonende identiteitsdiscours aan, dat gebaseerd is op een romantisch thuisgevoel. Het idyllische Vlaanderen waarin iedereen iedereen (moet) kennen. Dat zijn natuurlijk luchtspiegelingen, maar zeer effectief in een electoraal gevecht. 

  30-04-2018 om 15:16 geschreven door Gust Adriaensen


  27-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in ... de abdij van Postel

  Goede Vrienden,

  We verblijven inmiddels weer veilig in de abdij van Postel tot half

  mei. Samen met ons land dragen we ook Syrië in ons hart. Syrië is

  enerzijds een ware humanitaire catastrofe geworden. Van een heerlijk

  land in welvaart met een harmonieuze samenleving en een model van

  lekenstaat voor het hele Midden Oosten (én voor bv. Frankrijk!) is het

  volk nu in diepe ellende gestort door wereldheersers die hier de olie,

  de gas, de macht onder elkaar willen verdelen, onder het voorwendsel

  dat ze het volk van een dictatuur willen bevrijden. Ja, ook Irak werd

  in 2003 verwoest onder de mooie leuze van “Voor de vrijheid van Irak”!

  Syrië bevat anderzijds een boodschap voor gans de wereld. Voor het

  eerst in de moderne geschiedenis is een klein, soeverein land in staat

  stand te houden tegenover een vernietigende militaire overmacht van

  een corrupte “internationale gemeenschap”. Het dankt zijn heldhaftige

  weerstand aan de eenheid van volk met leger, regering en president,

  alsook aan de daadwerkelijke steun van trouwe bondgenoten: Rusland,

  Hezbollah, China. De eenzijdige, absolute Angelsaksische-zionistische

  wereldoverheersing is (bijna) voorbij.

  Dit weekend wordt hier een fototentoonstelling gehouden, waarbij ik

  aanwezig zal zijn (zie affiche). Er worden allerlei spulletjes

  aangeboden door Syriërs of onze gemeenschap Mar Yakub zelf gemaakt

  voor het levensonderhoud van vele gezinnen in nood (van religieuze

  voorwerpen tot geneeskrachtige zalf en kledingstukken). Tevens zullen

  Jens de Rycke en ik ons boek voorstellen. En… we zullen graag een

  babbeltje slaan. Aan de  grote mogendheden met hun vernietigend

  oorlogstuig hebben we steeds gezegd: als jullie niets anders te doen

  hebben, doe het dan asjeblieft niet hier. Aan alle vrienden zeggen we

  nu: als jullie niets anders te doen hebben, doe het dan asjeblieft dit

  weekend eens hier. Van harte welkom.

  P. Daniel

   

  27-04-2018 om 11:29 geschreven door Gust Adriaensen


  26-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De metamorfose

  In een column handelt Marc Reynebeau over het feit dat al de derde generatie van de steenrijke Frèrefamilie een zitje krijgt in de regentenraad van de Nationale Bank, dankzij de minister van Financiën. De familie Frère beschouwt dat mandaat als een erfelijk eigendom en Van Overtveldt is het daar klaarblijkelijk mee eens.

  Dergelijke extreem pretentieuze machtsclaim van het grootkapitaal is een hekeling meer dan waard. Terecht stelt Reynebeau dat het bestendigen van zulke privileges botst met de waarden van de Verlichting.

  Zeer opmerkelijk is dat op het internetforum van De Standaard, de forumdeelnemers die zich altijd opwerpen als fervente NVA-aanhangers, nu ook de verdedigers zijn van erfelijke privileges van de Belgische haute finance, waarvan de Frèreclan het meest extreme voorbeeld is.

  Het is al vaak geschreven: de Vlaamse nationalisten hebben zich in geen tijd vastgeankerd in het Belgische, vaak adellijke en Franstalige, wereldje van het grote geld. Een machtig wereldje dat mijlenver verwijderd is van de gemiddelde Vlaming.

  Dat is de opzienbarende VERANDERING...  van een partij: van Vlaams nationalisme naar Belgicistisch materialisme.

  26-04-2018 om 09:09 geschreven door Gust Adriaensen


  23-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve waarschuwingen

  De media waarschuwen geregeld voor de gezondheidsgevaren wanneer zware inspanningen worden geleverd bij zeer warm weer. Terecht.

  In de aanloop naar de extreem gepromote  Antwerpse Ten Miles en Marathon gebeurde helemaal niets, hoewel de weersverwachting duidelijk was. 

  Waarom niet? 

  23-04-2018 om 15:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ethische kledij laat Belgen koud'

  Paul Verhoeven:

  'Hoeveel duizenden kilometers per container er ook liggen tussen de arbeiders en ons, gezellig winkelende consumenten, wij zijn met elkaar verbonden. Wij dragen verantwoordelijkheid voor de kinderen en uitgebuite arbeiders die onze kleren maken.'

  23-04-2018 om 07:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Vrijdag 20 april 2018

  Aan de voet van het Anti-Libanongebergte

  Het gebied tussen ons klooster en het Anti-Libanongebergte is gans deze oorlog voor ons streng verboden militair gebied geweest. We mochten in die richting zelfs geen foto’s maken. Daar zaten het Syrische leger en de Hezbollah om stand te houden tegen de terroristen, die vanuit het gebergte zelf en daar achter, in de Beka vallei van Libanon, opereerden. Ik herinner me wel dat ik begin oktober 2010 als kersverse toerist daar nog gewandeld heb en een heerlijke ontmoeting had met een herder (je leest het verhaal in ons oorlogsdagboek, deel I, blz. 18-20). Welnu, sinds het grote offensief van enkele maanden geleden zijn de terroristen in, achter en voor het gebergte opgeruimd. Zaterdag nam de kolonel, verantwoordelijk voor deze streek, ons met zijn wagen mee, 7 km verder tot aan de voet van het gebergte. Wat een heerlijk gevoel van veiligheid en vrijheid! Rechts en links zijn er  toch  weer verschillende  boomgaarden te zien. Vele mensen van Qâra leefden voor de oorlog gedeeltelijk van o.m. hun kersen, die in heel het Midden Oosten als topkwaliteit gegeerd werden.  In een betonnen gebouw werden we door een aantal vrienden van de gemeenschap ontvangen die al meteen een avondmaal klaar maakten. We hebben een beetje gewandeld, veel foto’s genomen en op de grond gezeten om lekker te eten. Je ziet van ver het klooster, het dorp Qâra en de omringende dorpen liggen. Deze uitstap gaan we zeker eens uitgebreid hernemen.

  Ondertussen is een gasontginning hier aan de voet van het gebergte al in volle werking. Vanuit het klooster zie je ’s avonds de verlichting en de  toren. Bij het zoeken naar gas zijn de werkers al voor de oorlog ook op water gestoten, op een diepte van 1200 meter. Ze hebben alles afgesloten omwille van de oorlog. Het was niet mogelijk in dit rebellengebied tijdens de oorlog aan de ontginning te beginnen. Het toeval wil dat juist nu zondag voormiddag twee ingenieurs, specialisten van irrigatie onverwachts toekomen om daaraan te  werken. Het is een christen en een moslim. We geven hen een rondleiding en nodigen hen  uit om samen met ons buiten te eten. Ze krijgen een kamer en een bed. Graag willen ze ons deskundige uitleg geven over het project.  Het water kwam 3 km van ons verwijderd uit de grond. Het spoot  tot 40 m hoog, omwille van het gas onder het water. Er komt 80 kubieke meter water  per uur uit, dag en nacht  langs een buis van een 20 cm doormeter. Halverwege de put en ons is nu een vijver aangelegd waar dit water wordt opgevangen. Vandaar wordt het met plastieken buizen, ‘n 0,5 m onder de grond, verdeeld over heel Qâra en gaat onder meer ook naar onze vijver die wij al voor het dorp hadden aangelegd met het water dat bij ons ook uit die diepte van 1200 m komt. Ons water komt echter warm uit de grond. Bovendien moet ons water opgepompt worden, waarvoor dus elektriciteit nodig is. In elke geval heeft heel Qara binnen kort voldoende water voor de besproeiing (het is geen drinkwater!), wat een grote zegen is. Ouderen uit Qâra vertellen dat er vroeger veel water van de bergen kwam. Een miniem kanaaltje door onze kleine tuin is hiervan nog een overblijfsel. Onverwachts wordt nu dus deze traditie verder gezet. Volgens deze ingenieurs zou de hele onderneming ongeveer 50.000 € kosten, waarvan een deel betaald wordt door het Rode Kruis en een deel door een Spaanse organisatie die actie voert tegen honger. Ze suggereerden om deze organisaties, wanneer alles klaar is, eens extra te bedanken, wat we graag zullen doe.Van het plan dat ze gemaakt hadden mocht ik een foto nemen, die ik hoop te kunnen tonen op de aangekondigde fototentoonstelling op het einde van deze maand in Postel.

  Een roos die uit het kapotgeschoten beton her opschiet

  Een bezoek aan de Latijns-Katholieke kerk in Aleppo

  Vorige week trokken twee broeders naar Aleppo om Pater David te helpen. Hij is een priester van de Rooms katholieke Verbo Incarnado gemeenschap – gesticht in de jaren tachtig in Argentinië. Hij woont en werkt al negen jaar in Aleppo en heeft de verschrikkingen van de oorlog van nabij meegemaakt. In een huis naast het Latijnse bisschoppelijke paleis heeft hij twee verdiepingen omgebouwd tot residentie voor enerzijds christelijke studenten die gedurende de oorlog niet terug naar huis konden omdat de terroristen de weg versperden en anderzijds voor arme jongeren en drugverslaafden die nu na de oorlog geen thuis meer hebben. Het was werkelijk een unieke ervaring en een hart onder de riem om te zien hoe die priester als een echte vader voor die jongeren zorgt. Maar naast Pater David ontmoetten we andere priesters en zusters die zich met heel hun hart belangeloos inzetten voor de Syrische bevolking.

  Weet je, ik moet gewoon bij de kinderen blijven, zoveel mogelijk. Ze moeten voelen dat ik aanwezig ben. Daarna komt de rest vanzelf”, zei Pater David mij rustig. Hij is een kleine gezellige Argentijn met een mooie ronde buik. Hij lacht zelf met zijn overgewicht en de zusters die eveneens naast het bisschoppelijk paleis wonen lachen hartelijk wanneer hij aan het snoepen is.

  Wanneer we op 8 april in Aleppo toekomen, moeten we even slikken  wanneer we de enorme destructie zien. Het is hartverscheurend – alles in het oostelijk deel van de  stad, maar dan ook alles is kapot... Toch zien we de Syrische autootjes slordig door elkaar koersen en ruiken we alom de Syrische sfeer: een gezellige kakafonie van  winkeltjes, bazaarkes, en mensen die op elke straathoek gemoedelijk staan te keuvelen. Het Syrische hart is sterk, o zo sterk. Wanneer ik eraan denk springen de tranen mij in de ogen. De auto voert ons verder tot aan het huis van de Latijnse bisschop Georges (Libanees). Hij is een Franciscaan die liever zijn habijt draagt dan de bisschoppelijke pij.  Hij is een gemoedelijk man en de trekken van het innerlijke gebed staan in zijn gelaat geschreven. Zelden heb ik zo’n innemende bisschop gezien. Samen met hem wonen drie zusters en één priester – Pater Hugo – van de Verbo Incarnado gemeenschap.

  Net naast het bisschoppelijk paleis huizen 6 zusterkens van Moeder Theresa van Calcutta. “Die zusters werken hard, ze staan om 5 uur ’s ochtends op om te bidden en daarna zorgen ze de ganse dag voor de bejaarden”, zegt één van de studenten die in het huis van Pater David woont. In de zowat drie verdiepingen wonen een 50-tal bejaarden die ze, bewogen door de liefde van Christus, met hart en ziel verzorgen. Hun stralende gezichten liegen er niet om – ze zijn gelukkig om Christus in de allerarmsten te dienen.

  Wandelen we tien meter verder dan komen we in het Al Farah schooltje. Daar verwelkomt de moeder overste ons voor een gezellige babbel en een Arabische koffie. Achter haar ronde glazen bril verschuilen zich kinderlijke ogen. Haar glimlach straalt en een stukje hemel overweldigt je wanneer ze met je praat. “Alleen ik en een andere zuster zijn in Aleppo gebleven gedurende de oorlog. Ik kon onmogelijk mijn geboortestad verlaten. Ik ken Frankrijk en Europa, maar voor niets ter wereld ruil ik mijn liefde voor mijn volk. Wij hadden een school in een ander gedeelte in de stad, maar die is nu volledig verwoest – daarna zijn we naar hier gekomen. Hezbollah zijn fantastische mensen, ze hebben ons met veel respect gevraagd om de deuren en ander kostbaar materiaal te komen oppikken voordat die roekeloos werden opgestookt”. In ons schooltje hebben we een honderdtal leerlingen waarvan maar een tiental christenen. Hier zijn twee gespreksonderwerpen taboe: religie en politiek.” Maar het schooltje is doordrongen van christelijke waarden. Wanneer je de klaslokaaltjes rondtoert word je bevangen door de liefde en de orde waarmee de leraressen de kinderen opvoeden.

  Op de tweede verdieping van het schooltje huizen de studenten van Pater David. Het zijn christelijke jonge mannen die niet naar hun huis terug konden keren tijdens de oorlog. Ze studeren aan de universiteit van Aleppo die geen enkele dag buiten werking was gedurende de gehele oorlog. Rondom Aleppo waren alle wegen afgesloten omdat de terroristen er amok maakten. Pater David heeft hen toen opgevangen en je kan zien dat ze hem eeuwig dankbaar zijn. Altijd pakken ze hem bij de arm en steken fratsen met hem uit. “Mijn tante woont in New York. Ze is erg rijk. Ze heeft mij gevraagd of ik niet wilde komen – ze wou mijn studies betalen en mij adopteren, ze heeft namelijk geen kinderen. Maar ik verlaat Syrië niet, en ik hou van Pater David en wil bij hem blijven”, zegt één van de studenten ons. Broeder David en ik begonnen spontaan voor hem te applaudisseren.

  Een verdiep hogerop heb je het dakterras: een krakkemikkige wc-douche met een handig ineen getimmerde deur, een pingpong en voetbaltafel, een salonneke met verscheurde zetels, een keukentje met de meest armzalige meubels, een slaapkamer die zijn beste tijd heeft gehad en achter een deur twee grote huski-achtige bastaardhonden die vrolijk blaffen wanneer ze hun dagelijkse kost krijgen. Het is daar dat Pater David het meeste van zijn tijd doorbrengt, samen met de jongeren van de straat die hij daar heeft opgevangen. Het is niet altijd gemakkelijk zei hij: “Toen één van hen voor het eerst bij ons was, deed hij zijn kleren uit om te gaan slapen. Vanop zijn borstkas kropen allemaal beestjes naar buiten – hij zat er vol van”. De jongeren wonen er samen en zien er gelukkig uit. Het deed mij spontaan denken aan Don Bosco. De jongeren doen alles zelf: de opkuis, het koken, het ineen timmeren van meubilair... De studenten zijn als grote broers die de straatjongens  helpen bij hun studies en hun algemene opvoeding.

  De Bijbel zegt: “Mijn geliefden, laten we mekaar liefhebben, want de liefde komt van God, en wie liefheeft is uit God geboren en kent God”(1 Joannes 4,7). Ik heb waarlijk de liefde van Christus geroken in die familiale sfeer rond het Latijnse bisschoppelijke paleis in Aleppo: de goede, contemplatieve bisschop-vader, de paters en de zusters die met hart en ziel werken voor de doodvermoeide bevolking van Aleppo.  Halleluia, God zij geprezen.

  Fr. Jean

  Lentefeest kleiduif schieten in Damascus!

  Zaterdagmorgen 14 april 2018 om 3.55 u. Een indrukwekkende gezamenlijke oorlogsmacht van Amerika, Engeland en Frankrijk bombardeert vanuit schepen en vliegtuigen  in Syrië 2 commandoposten (Homs), het farmaceutisch onderzoekscentrum van Barzzeh en de  luchthaven (Damascus). Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn er bij zulk massaal offensief met het meest vernietigend oorlogstuig slechts 3 gewonden gevallen en geen dode. Russen en Iran kwamen niet eens in actie. Het Syrische leger alleen met zijn verouderde middelen (die slechts een fractie kosten van de Tomahawks!) schoot 71 raketten van de 103 uit de lucht. Van de vier raketten op de luchthaven heeft geen enkele zijn bestemming geraakt en dus vergat Trump dit te vermelden in de lijst van “de perfect uitgevoerde aanval” tegen die zogenaamde afschuwelijke chemische wapenfabrieken. Dathet farmaceutisch onderzoekscentrum van Barzzeh (waar o.m. medicamenten tegen kanker gemaakt werden), twee maanden eerder nog door het OPCW (hoewel ook ‘gepolitizeerd’) geïnspecteerd was zonder dat ze iets vonden, was iedereen rats vergeten. Syrië heeft aan het Russische leger twee niet ontplofte Amerikaanse kruisraketten als souvenir cadeau gedaan. De zionisten waren zo ontgoocheld dat ze enkele dagen later vanuit Libanon (uit schrik voor het Syrische luchtruim) op Damascus en Homs nog eens 9 raketten afschoten. Die werden allemaal deskundig  door het Syrische leger uit de lucht geplukt.

  Syrië wordt gebombardeerd omdat het in Douma een chemische aanval heeft uitgevoerd op eigen bevolking met 70 doden en een veelvoud van gewonden. Dat is de uitleg in onze media, die bladzijden blijven vullen met deze politiek correcte onzin. Syrië wordt gebombardeerd omdat met Douma heel Oost-Ghouta van terroristen gezuiverd werd en er dus geen kans meer was – zelfs niet met de hulp van Amerikaanse soldaten - om vandaaruit Damascus in te nemen. De wereldheersers hadden dringend nood aan een voorwendsel voor een militaire interventie. Daarom werd in Douma een chemische aanval geënsceneerd.  Dit werkt al jaren, telkens het Syrische leger een belangrijke overwinning op de terroristen behaalt. Weet je nog hoe heel de wereld vol afschuw zag hoe Assad in de  gevangenis van Saydnaya duizenden gevangenen martelde, verbrandde, ophing…? Netjes opgemaakt door Eyal Weizman, specialist  trucage in Londen. Ook Amnesty International moest noodgedwongen toegeven dat hun rapport van 48 blz. hierover verzonnen was. En er zijn  nog voldoende onnozelaars die geloven dat het Syrische leger wanneer het dat terroristenbolwerk bijna grondig heeft opgeruimd, zo oerdom zou zijn om plots gevaarlijke chemische rommel boven te halen (van waar?). Onderzoekers hebben inmiddels ter plaatse nergens enig spoor van chemische aanval of slachtoffers gevonden, noch van getuigenissen, noch in ziekenhuizen. De beelden van Hollywood kwaliteit met aanval en  slachtoffers werden in elkaar gestoken o.m. door de Witte Helmen (de onvolprezen hulpverleners voor de camera en terroristen achter de camera). Hoe ze dat deskundig doen is inmiddels ook al bekend. Plaasteren armen,  benen en rode verf zijn er genoeg. Je kunt het op bijgevoegde video’s zien. De Amerikaanse reporter Pearson Sharp was er op gebrand om eens  een flink rapport te maken van deze chemische aanval. Hij vond niets. De Russen waren al meteen op zoek en vonden niets. Hoe kunnen plots alle sporen van een chemische aanval én slachtoffers uitgewist zijn? Het vinden van chemisch materiaal en laboratoria bij de terroristen gaat inmiddels onverminderd verder. Op 17 april 2018 onthult Alexander Rodionov, deskundige op gebeid van chemische wapens dat er in Douma bij de terroristen een geheim laboratorium ontdekt werd met o.m. materiaal om het beruchte mosterdgas te maken. Verder werd er nog een voorraad Duits chloor gevonden. Onze vrt oorlogsspecialist waarschuwt dat we toch geen vergelijking mogen maken met de niet bestaande chemische massavernietigingswapens van Irak in 2003 want de chemische aanvallen in Syrië zijn werkelijk! Ziehier dan een vraag voor snuggere journalisten. Als de terroristen over een grote hoeveelheid chemische spullen beschikken en zelfs geheime laboratoria (met materiaal van de  grote mogendheden), als alle chemische rommel van Syrië onder de argusogen van de hele internationale gemeenschap tot de laatste gram werd opgeruimd en Jim Mattis zegt dat ter geen enkel bewijs is van betrokkenheid van Syrië, als de Syrische permanente vertegenwoordiger bij de UNO dozijnen brieven (nu mogelijk  al honderden) met bewijzen van chemische aanvallen door de “gematigde rebellen” aan de bevoegde instanties heeft gericht, wie zou dan toch de tot heden 85 chemische aanvallen in Syrië gepleegd kunnen hebben?

  De rauwe werkelijkheid is dat de VS, VK en Frankrijk geen enkele rechtvaardiging hebben voor hun barbaarsheid jegens een onschuldig, onafhankelijk en fier volk. Op het moment dat het onderzoek naar een vermeende misdaad nog moet starten een soeverein land, dat ze al hebben verwoest en uitgemoord nog eens komen bombarderen, zonder enig mandaat van de UNO en zelfs zonder toestemming van eigen parlement is tegen het internationaal recht, tegen het charter van de UNO. Het is tegen hun eigen democratie en tegen de menselijke waardigheid. Ondertussen is er voldoende Russische weerstand. Er is ook al een indrukwekkende Chinese vloot onderweg. China eist dat het westen opnieuw het internationaal recht gaat respecteren.

  Er blijkt wel een en ander afgesproken te zijn. Het gebombardeerde onderzoekscentrum was ‘toevallig’ ontruimd en moest eigenlijk afgebroken worden. Dat is dus meegenomen. Bovendien krijgt de driekoppige club van moordenaars veel protest vanuit eigen land. Hopelijk groeien deze protestbewegingen om de dwaze en vernietigende oorlog tegen Syrië te stoppen. In een gezamenlijke verklaring van 14 april vanwege drie patriarchen (Grieks-orothodox, Syriac-orthodox en Grieks-Melchitisch katholiek) wordt fel tegen deze bombardementen en deze onrechtvaardige oorlog tegen Syrië geprotesteerd. Inmiddels is er op initiatief van patriarch Cyril van Moskou een verbond ontstaan met paus Franciscus, patriarch Bartholomeus I van Constantinopel, Theodor II van Alexandrië en Jean X van Antiochië als krachtige afwijzing van de oorlog tegen Syrië.

  De Syriërs protesteren tegen deze jungle wet, het recht van de  sterkste, wat noch recht noch sterk blijkt te zijn. En ze manifesteren in parken en op pleinen om hun massale steun te  betuigen aan het leger en de  regering en om eens  flink de spot te drijven met de westerse waanzin. In Damascus genoten ze ervan als van vuurwerk. Ze dansten met de Syrische en Russische vlag en de foto van hun president. We kunnen het een duur lentefeest noemen met  kleiduifjes van 1,5 miljoen dollar per stuk. Frankrijk heeft  bijgedragen met ruim 16 miljoen € voor 12 raketten. In elk geval is duidelijk geworden dat de Angelsaksische-zionistische wereldverwoesting definitief over zijn hoogtepunt heen is. Deze aanval is nogmaals een nagel in de doodskist van het westers imperialisme. Syrië zal niet verslagen worden. En toch, als we deze westerse waanzin verder laten kankeren, kunnen we nog naar een collectieve zelfvernietiging gaan. Moge de Heer Jezus, gestorven en verrezen, ons hiervoor behoeden.

  En dit nog

  vOns vorig bericht zonder de oorspronkelijke foto’s, wel geïllustreerd door 3 video’s van bevrijde kinderen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-69/

  vWeer een duidelijk inzicht van onze eigen kritische Vlaamse journalist: https://willyvandamme.wordpress.com/2018/04/14/amerikaans-worstelen-syrische-stijl/

  v4 video’s en twee sprekende foto’s. Een vergelijking tussen Syrië, Iran enerzijds en VS anderzijds met de vraag wie heeft gebombardeerd, landen aangevallen, regeringen omvergeworpen? In de eerste kolom staat niets. In de tweede staan 52 landen sinds 1945-6!

  v7 video’s met foto’s en informatie over verleden en heden. Interessante historische uitleg: http://www.golfbrekers.be/gelukkige-verjaardag-syrie/

  vOorlog brengt op voor de oliebazen: http://www.golfbrekers.be/op-weg-naar/; http://www.golfbrekers.be/worden-we-gewoon-misleid/;http://www.golfbrekers.be/worden-we-gewoon-misleid-2/

  vAcht video’s met kritische reacties op de bombardementen van de mogendheden:  http://www.golfbrekers.be/enkele-vrije-geesten-aan-het-woord/

  vEen sterk getuigenis van een eigen Amerikaans journalist: video’s over de politiek gemanipuleerde internationale onderzoekscommissie:http://www.golfbrekers.be/de-waarheid-is-verraad-in-een-rijk-vol-met-leugens/

  v4 video’s. We moetende westerse leiders op hun  woord geloven maar ze geven geen enkel  teken van geloofwaardigheid, integendeel: http://www.golfbrekers.be/kent-u-nog-uw-akte-van-geloof/

  v2 video’s die de verdeeldheid in Engeland tonen tegenover de luchtaanvallen: http://www.golfbrekers.be/g-b-is-verdeeld-over-de-syrie-aanpak/

  vDuidelijke getuigenissen:http://www.golfbrekers.be/gematigde-rebellen-hadden-ook-een-gevangenis/ ; Vele video’s :http://www.golfbrekers.be/de-gifgasaanval-in-douma-heeft-niet-plaats- gevonden;

  v3 video’s over de leugens van de  VS om een oorlog te kunnen beginnen:http://www.golfbrekers.be/het-olifantengeheugen-van-het-internet-2/

  vEen werkelijke gifgasaanval van Turkije tegen de  Koerden schijnt voor niemand een probleem te zijn:http://www.golfbrekers.be/het-ene-gifgas-is-het-andere-niet/

  v5 video’s over rebellengroepen die elkaar bevechten:http://www.golfbrekers.be/en-dan-hebben-we-ook-nog-wat-goed-nieuws/

  vEen cyberaanval? http://www.golfbrekers.be/bommen-volstaan-niet/

  v2 video’s over nog maar eens nieuwe sancties tegen Rusland: http://www.golfbrekers.be/bommen-zijn-niet-genoeg-2/

  v  Op stap! Jaarlijkse mars voor het leven op zondag 22 april 2018 in Brussel, Kunstberg  om 15.00 u. Voor flyers: flyer@marchforlife.be. De trailer 2018: https://www.youtube.com/watch?v=EHRzjPbGbxI. Voor steun: Mars voor het Leven – VZW(voorzitster: Marie-Emmanuelle)
  IBAN : BE02 7310 4206 5740  BIC : KREDBEBB  

         Paypal (VISA, MasterCard...)

  vWoensdag 25 april 2018 om 14.30 u conferentie door E.P. Robert Matheus: de christelijke paasvreugde, deel 2 in het Begijnhof 30 en daarna 5, te Brugge.

  v  Ik hoop aanwezig te kunnen zijn en het tweede deel van ons oorlogsdagboek voor te stellen. Graag zal ik ook dan een babbeltje slaan met wie het wenst (tenzij we nog moordende raketten van de ‘humanitaire hulp’  van  de VS, VK en Frankrijk op ons dak krijgen, wat we niet verwachten)

   

   

   

  Link vanwege de uitgever om het boek te  bestellen:https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-oorlogsdagboek-deel-ii/

   

   

  23-04-2018 om 07:45 geschreven door Gust Adriaensen


  22-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stuitende inkomensongelijkheid

  Paul Goossens in De Standaard:

  '2,15 miljoen euro. Zoveel verdiende de ceo van een uit de kluiten gewassen beursgenoteerde Belgische onderneming vorig jaar. Lekker boeren is dat, want in vergelijking met 2016, een stijging van 13 procent. De modale Belg werd met ruim 10 procentpunt geklopt en kreeg slechts een extraatje van minder dan 3 procent.

  Eerlijk? Het land werd alleszins een stuk ongelijker en de kloof tussen arm en zeer rijk groter. Het totale salaris van onze ceo’s ligt nu bijna tien keer hoger dan dat van de eerste minister en bijna vijftig keer hoger dan het gemiddelde ­brutoloon in hun bedrijven. Hoeveel keer het hoger ligt dan de laagste lonen, is onbekend. Allicht schommelt het rond de 100.

  Dat de betrokken ceo’s 200 keer meer op zak steken dan een ­alleenstaande leefloner die op jaarbasis met 10.712 euro moet rondkomen, is ook het signaleren waard.'

  22-04-2018 om 07:51 geschreven door Gust Adriaensen


  21-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De handdrukdiscussie

  In zijn column in DS schrijft Paul Goossens naar aanleiding van de handdrukdiscussie: 'Het zegt veel over het politieke en ideologische klimaat. Sociaaleconomische tegenstellingen worden nauwelijks nog geregistreerd en indien wel, steeds geminimaliseerd. Maar de culturele wrijvingspunten worden voortdurend op scherp gezet...Essentieel is de thematische shift: weg van de sociaaleconomische tegenstellingen, prioriteit voor de identitaire confrontatie. Daarom worden de inkomens- en vermogensverschillen systematisch uit het gelijkheidsidee gefilterd en worden gebruiken en etiquettekwesties tot ankerpunten van onze identiteit opgetild. '

  Ik ben het grondig met Goossens eens. Het is overduidelijk dat dergelijke verschuiving een fundamentele aantasting betekent van de Verlichting en haar verworvenheden. Of dat de herauten van de zgn. 'identiteitspolitiek' denken en handelen alsof er nooit een verlichting is geweest. En dat is inderdaad nog erger.

  21-04-2018 om 15:21 geschreven door Gust Adriaensen


  19-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kris Peeters verdient steun en aanmoediging
  1. Met stijgende verbazing lees en hoor ik de negatieve commentaren over de poging van Kris Peeters en de Antwerpse CD&V om een vertegenwoordiger van de orthodoxe joodse gemeenschap op hun lijst te krijgen. Chaos, debacle, zichzelf in de voet schieten, amateurisme, beschadigd, enz., zijn niet van de lucht. Ook vandaag in de Standaard: eindfase van..., het Waterloo van...

   Waarop steunt men zich eigenlijk? Vanuit welke mens- en maatschappijvisie of misschien wel vanuit welke politieke agenda, wordt hier voor de Antwerpse CD&V en vooral voor Kris Peeters, een negatieve perceptie gecreëerd? Perceptie, inderdaad. Want tot zijn essentie herleid, gaat het om het volgende: 1. Peeters wil de gesloten joodse gemeenschap de kans geven deel te nemen aan het stadsbestuur. 2. De kandidaat wordt door de media en politici gereduceerd tot en veroordeeld omwille van een handdrukdiscussie.3.De kandidaat trekt zich terug. Dat is het.

   Eigenlijk verdient Peeters bewondering een aanmoediging, ook in eigen partij. Het tegendeel was eerder waar. Van een gefrustreerde Bogaert was dat te verwachten. Van Crevits veel minder. Niet verstandig haar reactie. Ook Beke keerde zich niet krachtig tegen het anti-Peetersoffensief van media en politiek.

   Kathleen Cools stelde in Terzake terecht de vraag: 'Waarom verdedigde een christelijk geïnspireerde partij als CD&V niet sterker het respect voor het geloof en de traditie van deze jood?' . Hij wilde de enorme stap zetten om zijn gesloten gemeenschap toch enigszins open te breken. Peeters wilde hem en zijn gemeenschap daarin steunen. En dat is enorm positief. Ik hoop dat hij verder pogingen doet om een vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap deel te laten uitmaken van het stadsbestuur en dat hij daarin volop steun krijgt van de partijtop.

   Die partijtop heeft zich door de gecreëerde perceptie laten meeslepen in een primitieve opstoot van fanatiek obscurantisme en pijnlijke hypocrisie. Zo ervaar ik de ondermaatse reductie van respect tot handdruk.

  19-04-2018 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  18-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het schandaal van de dood'

  Onder de titel 'Het schandaal van de dood' legt filosoof Ignaas Devisch in De Standaard, scherp het onvermogen van de (westerse) moderne samenleving bloot om met de dood om te gaan.

  Het inruilen van het 'hiernamaals' voor het 'hiernumaals', heeft tot gevolg dat alle fysische en psychische mankementen worden ervaren als een zinloze aantasting van ons 'welzijn', als een aanval op onze controle- en zelfbeschikkingsobsessie. Het allerergste en het meest zinloze is natuurlijk de dood, want 'het einde van het leven kijkt nergens meer op uit'.

  Devisch is niet de eerste wetenschapper die deze analyse en overwegingen formuleert en ik ben ervan overtuigd dat vele mensen zich daarin herkennen en het ermee eens zijn.

  Devisch stelt terecht de vraag: hoe kunnen we ons onvermogen om met de dood en het leven om te gaan, aanpakken? Eigenlijk heeft hij al één mogelijke aanpak vermeld, die voor miljarden mensen in verleden en heden, zin gaf aan leven en dood: een hiernamaals.

  Het verwondert me vaak dat (dikwijls ongelovige) wetenschappers haarscherp weten te vertellen dat het wegvallen van religie vele negatieve effecten heeft voor individu en samenleving. Maar ze durven het klaarblijkelijk niet aan om onbeschroomd te pleiten voor een hernieuwde religiositeit in onze westerse cultuur.

  Waarom niet zonder taboes schrijven dat religie, de zinloosheid en de leegte kan verdrijven?

  18-04-2018 om 08:51 geschreven door Gust Adriaensen


  16-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwerpelijk

  Door de enorme aandacht voor chemische wapens, wordt de indruk gecreëerd dat in een oorlog het gebruik van andere wapens minder erg is.

  Dat is misleidend. De middelen die gebruikt worden om mensen te doden of te verminken, worden in dergelijke benadering in een morele rangorde geplaatst. Precies alsof het vermoorden van mensen niet altijd moreel verwerpelijk is. 

  16-04-2018 om 20:53 geschreven door Gust Adriaensen


  15-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/15

  Vrijdag 13 april 2018

  Een drukke zondag

  Zondag rustdag, maar ook dag vol verrassingen. In de loop van de voormiddag komt de pastoor van Yabroed met een volle autobus parochianen. Zij willen uiteraard eerst een rondleiding, waar een van de  fraters voor zorgt. Zelf  geef ik hen tot slot nog een kleine bezinning mee over de betekenis van de twee onwrikbare historische feiten waarop het christelijk geloof gebouwd is: Christus dood en verrijzenis (wat ik vorige keer kort neerschreef). Ze zijn aandachtig en tevreden. Nu gaan ze hun maaltijd klaarmaken. Ze vragen alleen maar om de keuken te mogen gebruiken en een stel voor barbecue. Geen probleem. Ze hebben het eten zelf bij en willen dat we mee eten maar wij eten op zondag allen samen met de zusters. We komen na ons middagmaal wel even “proeven”. Zij zitten in de grote zaal vooraan. En als ze horen dat hier zusters en broeders zijn van verschillende landen vragen ze steevast: waarom komen jullie naar hier? Vele jongeren en anderen ontvluchten dit oorlogsland om elders meer mogelijkheden te hebben. Toch zijn er ook overtuigde jongeren die willen meehelpen om het land geestelijk en materieel herop te bouwen. En dat willen wij ook.

  In de voormiddag vertrekken de twee fraters naar Aleppo om daar deze week paters te helpen bij de opvang van weeskinderen en jongeren. Uit de telefoongesprekken met hen kunnen we opmaken dat ze enthousiast zijn én erg welkom. Het leven verloopt daar blijkbaar helemaal in de geest van de heilige Don Bosco. Een volgende keer  mogelijk hierover een kort verslag.

  Donderdag voormiddag vieren we de Eucharistie en houden daarna aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament tot de avond. We hebben vernomen dat de VS en Co mogelijk die donderdagavond Syrië komen aangevallen en we bereiden ons geestelijke en materieel daarop voor. We hebben al enige ervaring, zoals je in ons oorlogsdagboek deel II kunt lezen (november 2012). En toen zaten we in nog veel groter gevaar. Ondertussen kijken we toch dankbaar terug op die tijd dat we ons allen samen in één schuilplaats  moesten behelpen.

  Als een overvolle camping…

  Als jonge priester had ik de  opdracht dienst te doen en in het weekend de eucharistie te vieren op 2 verschillende campings van de gemeente Mol. Het was het einde van de jaren ‘60 en het begin van de jaren ’70. Een mooie vakantiejob voor een jonge priester. Dinsdag kon ik meerijden met Zaki naar Dwayr ten N van Damascus, waar de mensen opgevangen worden uit Oost Ghouta, waarvoor wij zorg willen dragen. Ik had meteen de indruk dat ik, net zoals een halve eeuw geleden, weer op het provinciaal Domein van het Zilvermeer rond liep, al zijn de verschillen zeer groot. De inkom wordt hier door soldaten gecontroleerd. Om het eenvoudig te houden was ik opgenomen in het  team van Mar Yakub en droeg (af en toe) het jasje  met  het kenteken van het klooster (kruis met vier bollen, die de vier windrichtingen, heel de wereld, symboliseren) en het teken van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. De zon scheen tot in de namiddag toen het flink begon te  regenen, wat hier altijd als een uitzonderlijke zegen ervaren wordt. Overal veel mensen, veel jongeren en veel kinderen. Er zijn grote stenen gebouwen en buiten zie je de was op een draad tussen twee betonnen palen hangen.

  Tussen de olijfbomen zie je houten barakken al of niet afgesloten met een zeil. De was hangt hier in of tussen de bomen. Hier en daar zitten kinderen op straat met wat snoep, in de hoop iets te kunnen verkopen. Er zijn ook tentjes en voor de opening zie je een familie rond een vuurtje waarop ze wat aan het koken zijn. En er zijn grote tenten, waar vooral vrouwen en kinderen slapen. Je ziet vele grote rode waterreservoirs die  voor voldoende water zorgen. Voor de vuilniskar en de drie mannen er boven op, stak ik mijn duim op en ze lachten en wuifden dankbaar terug. Op verschillende plaatsen zie je mannen die aangesteld zijn om in gebouwen en er rond te poetsen of de vuilnis op te ruimen. Vrouwen poetsen van zichzelf al de plaatsen waar ze met hun gezin slapen. We reden eerst naar ons “barakske” naast onze “mobiele kliniek” (met kruis van de  gemeenschap in samenwerking met de Rode Halve Maan) en worden heel hartelijk begroet door mensen van de “équipe van Mar Yakub”, die we normaal wekelijks meermaals bij ons ontmoeten. Trouwens, zowat heel de équipe (meer dan 30 personen) is hier zodat de vier dienstencentra in Qâra op dit ogenblik nauwelijks werken. Deze jongens en meisjes zijn blij dat ik hen kom bezoeken. Ze zijn ook fier dat ze hier dienst kunnen doen. Elders is er de echte “hospitainer” waarvan je  hier  een  binnenzicht ziet.  Hierna maken we een wandeling op het terrein. Er hangt overwegend een ontspannen sfeer.

  Vandaar gingen we naar de keuken, die nu dagelijks eten geeft voor 10.000 mensen en die nog wat moet uitgebreid worden. Er heerst een aangename en opgewekte drukte. Er zijn grote ketels waarin met een echte (zeer propere) schop rijst met groenten wordt gemengd. In andere ketels wordt soep gemaakt. Het ruikt in ieder geval heerlijk. Verder zijn enkelen brood op een gloeiende plaat aan het bakken. Het brood wordt in kleine schijven gesneden en belegd met kaas, zatar… en opnieuw even op de hete plaat gelegd. Ze willen dat ik er van eet en bieden me een stoel aan. Het smaakt inderdaad goed. Een jonge man, een christen, wiens huwelijk we nog hebben ingezegend en die nu vader is van een flinke baby, is bij onze équipe en doet tegelijk dienst als fotograaf. Hoewel ik niet van selfie- journalistiek houd wil hij (te) veel foto’s met mij maken. Zijn foto’s zijn ook beter omdat  het niet zo licht was in de keuken en er hing nogal wat damp.  De mensen willen meestal  graag op de foto staan, hoewel moslimvrouwen hiervoor altijd wat terughoudend zijn. Enkele vrouwen zorgen hier goed voor het proper houden van de verschillende plaatsen.

  Toen we aan de keuken kwamen was de vrachtwagen die we deze morgen voor ons vertrek nog geladen hadden met rolstoelen, medisch en ander materiaal, net toegekomen. Welnu, deze vrachtwagen deed ook dienst om het eten te vervoeren en uit te delen aan de families die nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. De chauffeur nodigde me uit om mee te rijden. Hij weet op welke plaatsen hij moet zijn en enkelen zorgen voor een ordelijke verdeling. Mannen en vrouwen staan in aparte rijen te  wachten met hun kastrol of emmertje. Hier wordt rijst en yoghurt (of iets dergelijks uit onze kaasmakerij) uitgedeeld. Opvallend is dat het tamelijk rustig gebeurt, in tegenstelling tot wat onze fraters hebben meegemaakt toen zij het allereerste konvooi van eten brachten in Deir Ezzor, dat juist de dag daarvoor bevrijd was. De mensen daar waren zo uitgehongerd dat het een chaos werd waarbij het leger tussenbeide moest komen. Hier in Dwayr verliep het eerder zoals ik in Qousseir heb kunnen meemaken: ordelijk en rustig.

  Op de terugweg naar de keuken wees een man van de équipe van de Rode Halve Maan op een reeks barakken en zei dat daar allemaal zieken zijn. Ik vroeg of ik hen mocht bezoeken, waar blijkbaar geen bezwaar tegen was. Uit discretie heb ik binnen geen enkele foto gemaakt.  Hier zie je wel twee foto’s van de buitenkant. Ik bleek echter overal meer dan welkom te zijn, al kon ik alleen maar een Onze Vader en een Wees  gegroet in het Arabisch bidden, de handen opleggen en hen zegenen in Jezus’ naam. In de eerste  barak waren het allemaal kleine kinderen die ziek waren. Nadat ik een kind op mijn schoot genomen had en ervoor gebeden, kwamen de andere moeders mij ook  hun  baby geven. In een van de   barakken was juist de  verpleging haar werk aan het doen. In de laatste barak lag een oude vrouw. Ze greep mijn hand vast en bleef die maar kussen. Heer Jezus, zegen al deze zieken

  We konden al 18.000 € besteden aan de noodzakelijke nutsvoorzieningen en hygiëne. Nu zal het geld voortaan naar de keuken gaan om dit project nog uit te breiden en vol te houden want het zal helaas nog een hele tijd nodig zijn. Het hartelijk onthaal dat ik kreeg is in feite voor jullie bedoeld. Moge God jullie als gulle gevers overvloedig zegenen.

   

  En dit nog

  vLees de prima duiding van onze eigen onafhankelijke Vlaamse en  echte kritische journalist. Al wie het Engels of Frans niet voldoende verstaat of kan volgen vindt hier alles wat hij/zij moet weten. Dank u wel Willy:    https://willyvandamme.wordpress.com/2018/04/12/propagandaoorlog-rond-syri/ (https://www.geotrendlines.nl/video-voeren-media-ons-ten-oorlog/; https://www.youtube.com/watch?v=5871uA69GJc).

  vOns vorig bericht met twee video’s met paasviering en paasgezangen: http://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-bril/

  vFoto’s en tien video’s:  paasviering en paasgezangen; exclusief interview met Vanessa Beeley; kort en sterk getuigenis “wij (Amerikanen) zijn moordenaars en bastaards”; Jaysh al-Islam en westerse landen in hun glorietijd 2015;  2 video’s over gifgasaanval van terroristen op gekidnapte burgers uit Adra; chloor gevonden; Arabisch met foto’s; uitzinnig van vreugde om hun bevrijding; christenen vieren Pasen zeer feestelijk; 2 video’s van Jaysh al Islam die aanslagen blijft plegen op burgers met foto’s: http://www.golfbrekers.be/als-u-nu-nog-altijd-de-poco-media-wil-geloven/

  v13 video’s: bevrijding uit  Douma; 2 video’s over massamoord door terroristen in Adra; bevrijding uit de gevangenissen van de  terroristen; Douma bevrijd; VS en Frankrijk zoeken voorwendsel om Syrië te bombarderen;  2 video’s  over raketaanval op Syrische luchtmachtbasis; 4 video’s die het gemene spel ontmaskeren van de chemische aanval in Douma, van de “Witte Helmen” die zich voor de camera voordoen als hulpverleners en achter de camera djihadisten van Saoedi-Arabië zijn en hun slachtoffers voor de gemakkelijkheid achteraf vermoorden: http://www.golfbrekers.be/syrie-wanneer-houdt-het-op/

  vTien video’s en foto’s over die chemische aanval: http://www.golfbrekers.be/het-nieuws-over-en-in-syrie-wordt-stilaan-zeer-onrustwekkend/

  vVier video’s over de gruwelen van het “leger van de islam”: http://www.golfbrekers.be/wie-of-wat-schuilt-er-achter-het-leger-van-de-islam/

  vEr is 100.000 dollar te verdienen voor wie goede informatie kan geven over wie er achter die chemische aanval zit: http://www.golfbrekers.be/wikileaks-looft-prijzengeld-uit/

  vTwaalf video’s: zeer pertinente vragen van Syrië aan de VS; ook Frankrijk is bereid edelmoedig mee te helpen bij het verder uitmoorden en vernietigen van Syrië; Trump natuurlijk ook; Libanon protesteert terecht tegen Israël; Syrië ook; Syrische luchtafweer in alarm; gevechtsvliegtuigen in de buurt van de Russische luchtmachtbasis in Syrië; Trump aan de kant van de  djihadisten; waarschuwingen van voormalige ambassadeurs in Syrië van  Schotland en VS; 3 video’s over de niet aanvaardde resoluties in de VN Veiligheidsraad: http://www.golfbrekers.be/syrie-de-kaarten-liggen-op-tafel-wie-deelt/

  vOntmaskering van de Witte Helen en hun chemische aanval: https://youtu.be/Nq_R9cK4Vv8

  vDe verschrikkelijker waarheid van wat er nu werkelijk in Syrië gebeurt: https://www.youtube.com/watch?v=wHsfc49Y_Fk&feature=em-share_video_user 

  vEen artikel van 29 januari 2013 meldde reeds dat Washington het plan goedgekeurd had om een chemische aanval voor te bereiden en de  schuld ervan aan Assad te geven: http://www.golfbrekers.be/het-olifantengeheugen-van-het-internet/

  vVijf video’s: http://www.golfbrekers.be/verstandige-mensen-waarschuwen-voor-wo-iii/

  vTien video’s. Eerste video geeft nauwkeurig overzicht, bevrijding door Syrisch en Russisch leger, terugkeer van vluchtelingen en ’t valse spel van de Witte Helmen-terroristen. Er zijn inderdaad nog mensen, zelfs af en toe in de openbare omroep die tonen dat ze nog een beetje kritische zin hebben en inzien dat deze hele oorlogspropaganda pure onzin is: http://www.golfbrekers.be/wie-houdt-hen-tegen/

  vMogelijke confrontatie NAVO-Rusland: https://www.geotrendlines.nl/en/

  vJe kunt tekenen om deze oorlog te stoppen: https://www.change.org/p/declaration-against-the-expansion-of-the-syrian-war?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=869234995

  vOnze Zwitserse vrienden Markus en Eva Heizmann, die bijzonder goed geïnformeerd zijn over Syrië, houden een voordracht met beelden en muziek “Syrien aus erster Hand” op donderdag  19 april 2018 om 19.30 in  het ontmoetingscentrum Anhaltspunkt Ida Sträuli-Strasse, 91; 051 544 17 70; anhaltspunkt@kath-winterthur.ch; www.anhaltspunkt-neuhegi.ch

  v  Syrië is nu het centrum van het wereldgebeuren. Hier gaat de mensheid de tragische weg van zijn mogelijke zelfvernietiging in een W O III ofwel de hoopvolle weg van samenleven en samen werken, eerbied voor het leven en de menselijke waardigheid, wederzijds respect en erkenning van elkaars soevereiniteit.

  Ik hoop aanwezig te kunnen zijn en het tweede deel van ons oorlogsdagboek voor te stellen. Graag zal ik ook een babbeltje slaan met wie het wenst.

   

  Link vanwege de uitgever om het boek te  bestellen:https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-oorlogsdagboek-deel-ii/

   

  P. Daniel

  15-04-2018 om 11:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Keizer die zich vastklampt aan de troon'

  Uit een interview met Peter Mertens in De Zondag:

  In Antwerpen is een keiharde en persoonlijke kiesstrijd losgebarsten. Wat is er aan de hand in ’t stad?

  Dat zijn typische tekenen van een keizer die zich vastklampt aan de troon. Dat was zo in het oude Rome, het middeleeuwse Vlaanderen en nu in Antwerpen. Onze burgemeester wil zijn sterke machtspositie niet afgeven, en alle technieken worden ingezet. Hij zegt zelf dat hij dat geleerd heeft van Caesar, Cicero en Augustus. Ik vind dat geen reclame voor onze stad.

  15-04-2018 om 11:04 geschreven door Gust Adriaensen


  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Heb je een gezagspositie? Wees heilig door te werken voor het gemeenschappelijke goed en door persoonlijk gewin te verwerpen.'

  14-04-2018 om 09:19 geschreven door Gust Adriaensen


  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het schuldige doodzwijgen van een obscene kreet '
  1. Volgens Paul Goossens botsten het oude, etnische Vlaanderen van de collaboratie en het jonge, Europese Vlaanderen van mei ’68 in Leuven over ‘Walen buiten’. Dat conflict, over de essentie van de Vlaamse identiteit, wil het Vlaams-nationalisme nu toedekken.

   Goossens verzwakt de kracht van zijn scherpzinnige analyse in De Standaard, door aan een slogan een zwaarwichtigheid toe te kennen, die hij in studentenkelen niet had. Al helemaal in het begin van de jaren '60 brulden we in studentenbetogingen 'Walen buiten!' of laveerden we door de nachtelijke Leuvense straten al scanderend:  'Waalse ratten, rolt uw matten!'. Het was eerder studentikoze branie dan 'Juden 'eraus -achtige rassenhaat'.

   Goossens wijst wel terecht op de totaal onhistorische evaluatie van Leuven '68 van historicus De Wever. Het is duidelijk dat in de Weveriaanse recuperatie van Leuven '68, nog maar eens tot uiting komt dat de politicus De Wever, onbeschaamd de geschiedenis wenst te herschrijven binnen het kader van zijn maatschappij- en mensvisie.

   Waarom ontkent hij furieus de emancipatorische, anti-autoritaire en verruimende kracht en effecten van '68 en ziet hij daarin alleen maar een nihilistische, destructieve en ontbindende kwade macht? De oorzaak van alle maatschappelijke kwalen van nu?

   Het antwoord op het 'waarom?'  ligt m.i. niet zozeer in zijn Vlaams altruïstisch idealisme of in zijn politiek streefdoel, het realiseren van een republiek(je) Vlaanderen. De jaren dat hij en zijn partij aan de knoppen van de macht zitten, hebben al overvloedig bewezen dat er van belangeloze 'Vlaamse Beweging'-inzet helemaal geen sprake meer is. Zij hebben zich verrassend snel, zowel op het federale als op het regionale en Europese vlak, geconformeerd aan en genesteld in de Belgische en Europese machtssystemen.

   Precies in die extreme machtsdrang en in de fanatieke wil om het mens- en maatschappijbeeld, waarin De Wever en co. zich binnen de grenzen van een overzichtelijk lapje grond, comfortabel en veilig (willen blijven) voelen, te consolideren, ligt m.i. de verklaring voor zijn afkeer van mei'68.

   Het Leuven '68 van Goossens zet(te) inderdaad het gekoesterde, kleinburgerlijke, conservatieve, neoliberale mens- en maatschappijbeeld van BDW op losse schroeven.

  12-04-2018 om 17:08 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Meningen worden alleen verboden in dictaturen'

  De stellingname van het minipartijtje 'Islam' over gescheiden plaatsen voor mannen en vrouwen in het openbaar vervoer, heeft terecht een storm van protest ontketend. De regeringspartijen -de ene wat agressiever dan de andere- hadden het direct over verbieden en aanpassen van de grondwet.

  Oud-journalist Walter Zinzen is het daarmee niet eens. Hij schrijft: 'Meningen worden alleen verboden in dictaturen'. Ik volg hem daarin.

  Willen we onze democratische rechtsstaat behouden, dan is het m.i. van cruciaal belang dat de vrijheid van meningsuiting intact wordt gelaten en vermeden wordt dat het formuleren, uitspreken, uitschrijven van opvattingen, intenties door individuen, groepen, verboden en strafbaar wordt.

  Op dat moment wordt een soort van gedachtepolitie in het leven geroepen en wordt een van de belangrijkste pijlers van onze democratie weggeslagen.

  Het zo voorstellen dat een tot voor enkele dagen totaal onbekend partijtje (2 gemeenteraadsleden) een echte bedreiging vormt voor onze 'normen en waarden' , is onverantwoorde (electorale?) paniekzaaierij en getuigt van weinig geloof in de kracht van onze 'normen en waarden'.

  Overigens, doorstaan alle uitspraken en stellingnames van 'onze' partijen, de toets van de democratie en Verlichtingsidealen?

  10-04-2018 om 07:37 geschreven door Gust Adriaensen


  09-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe dichtbundel van Guy Aarts
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Bloeiende Frivolen' is de titel van de pas in druk verschenen en fraai uitgegeven nieuwe dichtbundel van Retienaar Guy Aarts.

  Guy Aarts: 'De titel Bloeiende Frivolen' dekt vele ladingen. De onderwerpen zijn at random uit 'het alledaagse' geplukt: het leven (vooral de liefde) en de bijhorende strapatsen, vaak met knipoog, soms in diepe ernst.'

  het is ochtend en de dag zal klaren
  als een feestelijk carillon, met de nacht
  nog in je haren en een glimlach op je lippen
  zeg je heerlijk niets
  zeg je alles van houden van

  De dichtbundel is te koop in krantenwinkel De Mus, Sint-Martinusstraat, Retie.

  09-04-2018 om 10:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Willy Thijs stelt tentoon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van 14 tot 29 april stelt Willy Thijs zijn werk tentoon in 'Hofke van Chantraine', Kerkstraat 46, Oud-Turnhout.

  'Het werk van een behoedzame escapist. Uitmondend in verbeelde wijdheid.'

  09-04-2018 om 10:35 geschreven door Gust Adriaensen


  08-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaamteloze zelfbediening
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Marc Reynebeau hekelt in De Standaard het toekennen door de Vlaamse regering van een renteloze lening van 800.000 euro aan de exclusieve Vlaamse zakenclub De Warande in Brussel. Hij stelt dat dit de Vlaamse voortzetting is van de oude Belgische politieke cultuur.

  Hij slaat spijkers met koppen.

  Als het om het schaamteloos graaien in de zakken van de belastingbetaler gaat, ten voordele van een elitair clubje en zichzelf, zit deze Vlaamse regering al langer op het niveau van de oude Belgische politieke cultuur.

  De renteloze lening en de betaling van lidgelden voor ministers, parlementsleden en hoge ambtenaren met belastinggeld, zijn een nieuwe extreme bevestiging daarvan. De essentie van het schandaal wordt prima weergegeven in het volgende zinnetje uit de inleiding van het artikel: 'De modale Vlaming komt er niet in, maar mag het betalen.'

  Elitarisme, discriminatie, segregatie, gebaseerd op status en money, money, voeren de boventoon in  De Warande.

  En omdat deze heren (en dames?) een fijne neus hebben voor de vetpotten van het systeem, en graaigrage handen om erin te zitten, hebben ze zich de laatste jaren ook een Vlaams-nationalistisch imago aangemeten. Niet omdat ze zich ook maar ene moer aantrekken van de 'Vlaamse strijd' in verleden en heden, maar omdat het geld rinkelt.

  Dat bourgeois Vlaanderen is het tegengestelde van het Vlaanderen waarvan de vorige generaties én mijn generatie droomden in de Vlaamse Beweging.

  (foto: De Standaard)

  08-04-2018 om 09:02 geschreven door Gust Adriaensen


  07-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  XIII/13+14

  Vrijdag in de Paasweek 6 april 2018

  De Paasviering

  Het “Heilige Triduum”  hebben we zo goed mogelijk gevierd. Op Witte Donderdag zongen we het lange morgengebed en tegen de middag kwam aboena Georges om met ons de vespers en de Eucharistie te vieren. In de Latijnse ritus valt hierbij een bijzondere nadruk op de voetwassing, zoals Johannes in zijn evangelie verhaalt. Voor de evangelist  Johannes drukt de voetwassing   het wezen van de  Eucharistie uit. God is neergedaald en mens geworden in Jezus Christus, die voor ons geknield heeft om onze voeten te wassen. In de byzantijnse liturgie is er na de Eucharistie nog een hele ritus rond het altaar. Alle gewaden worden verwijderd van het marmeren altaarblad dat met water wordt begoten. De priesters beginnen met hun handen en dit water het altaar te reinigen. Nadat het afgedroogd is wordt er olie en parfum op  gegoten. Opnieuw wrijven de priesters met hun handen het altaarblad in en opnieuw wordt het  afgedroogd. Dan pas wordt het altaar weer met mooie doeken bedekt. Vanaf nu wordt er niet meer gebeld of geluid tot aan de paasnachtviering. De verwittiging gebeurt met een ratel en de kinderen willen heel graag op de gestelde tijd met de ratel rondlopen. Het avondgebed is zo lang dat het onderbroken wordt door het avondmaal. Na het avondmaal duurt het gebed ongeveer tot middernacht.  Hierin is ook een ritus van de kruisiging voorzien. Sommigen blijven daarna heel de nacht waken. Ook vrijdag wordt het lange morgengebed in twee delen verdeeld, waarmee het grootste deel van de voormiddag gevuld is. Normaal is deze nacht het zomeruur ingegaan (wat in Europa zondag al is gebeurd) maar wij verzetten het uur pas op de middag. In de vroege namiddag zingen we  de  vespers. Vooraan in de kerk ligt het “epitafios”, een mooi geborduurd en met gouddraad versierd doek dat de graflegging van Jezus weergeeft en met bloemen is omgeven. Na de vespers is er een processie met het epitafios  en daarna gebeurt de kruisafneming. Jezus wordt op het epitafios gelegd, omgeven door vele en verschillende kruiden en rijkelijk met parfum besproeid. Het doek wordt dicht gedaan  nogmaals met veel parfum. Zoals er met Kerstmis een grot gemaakt wordt, zo wordt er voor Goede Vrijdag een graf gemaakt, waarin Jezus wordt neergelegd en een (symbolische) steen wordt er voor geplaatst. De byzantijnse liturgie wil het hele gebeuren van Jezus’ lijden en sterven uur na uur volgen en gedenken. Op vrijdagavond gingen we naar de parochiekerk in Qâra om met de christenen aldaar de  vespers van vrijdag en de matinen van zaterdag te zingen, waaronder de begrafenis gevierd wordt. Deze dienst van twee uur is een liturgisch hoogtepunt en het kerkje zat ook overvol. Het is zowat het omgekeerde van bij ons in Vlaanderen. Doorgaans is de kruisverering van Goede Vrijdag in de Latijnse liturgie de minst bezochte dienst. Hier is het blijkbaar een zeer populaire dienst waar nagenoeg iedereen aan deelneemt. Zaterdag was een echt stille dag. Er werd overal rustig gepoetst en pas in de namiddag kwamen we  in de kerk om de vespers te bidden. Deze bevatten 15 (soms zeer lange) lezingen en daarna volgde nog de lange “Hadjmeh” of “aanval”. Dat is eigenlijk het eerste deel van de byzantijnse paaswake. In deze ”Hadjmeh” wordt de aanval uitgebeeld van Jezus op het Rijk van de duivel. De priester slaat met het kruis driemaal op de buitendeur van de kerk en roept om open te doen voor de “Koning van de Glorie”. Binnen staat iemand die de duivel speelt en vraagt wie die Koning dan wel is. Pas na de derde keer gaat de deur open en treedt de priester met de gelovigen zingend binnen. Hierna hadden we alle tijd om de Latijnse paaswake van  23.00 u voor te bereiden en te vieren. Hoewel sommige kinderen tijdens deze nachtwake al op het tapijt in de kerk in slaap gevallen zijn, worden ze weer springlevend wanneer na de dienst het ritmisch versje weerklinkt dat heel de paastijd bij iedere gelegenheid driemaal gezongen wordt: “Al Massiechoe kam…” = de Messias is verrezen. In de refter werd er dan nog gezongen en gedanst tot  2 uur in de morgen. Uiteraard was het op paasdag zelf heel de morgen bijzonder rustig. Om 14.00 u hielden we buiten in de zon en in de schaduw het middagmaal.

  Twee  onwrikbare pijlers

  Het christelijk geloof steunt op twee onwankelbare historische feiten: Jezus’ Kruisdood en Jezus’ Verrijzenis.  In heel de oudheid is er geen enkele biografie die nog maar in de verte de historische betrouwbaarheid benadert van de biografie van Jezus volgens de evangelies. En er waren zovele oppermachtige keizers die niet liever wilden dan vereeuwigd worden door een legertje van schrijvers, terwijl Jezus maar gold als een terdoodveroordeelde slaaf. De vier evangelisten schreven vanuit hun eigen gezichtshoek en voor hun eigen publiek. De verschillen zijn eerder aanvullingen.  Bovendien wijst deze verscheidenheid op het feit dat er nooit enige poging geweest is om van de authentieke biografie een geforceerde eenheidsversie te maken. Om Jezus’ Kruisdood als vaststaand historisch feit te aanvaarden, hoef je  geen geloof te hebben, een beetje historische kennis volstaat. Er is wel geloof nodig om hiervan de betekenis te begrijpen:  Hij is gestorven voor onze zonden.

  Van Jezus’ Verrijzenis wordt dikwijls gezegd dat niemand dit heeft zien  gebeuren en dat is juist. Wie heeft de schepping zien ontstaan? Wie was afgevaardigde waarnemer toen het heelal ontstond? Al decennia wordt ons gezegd dat het gebeurde door een “Big Bang”. Een Braziliaanse geleerde komt ons nu uitleggen dat er nooit een “Big Bang” bestaan heeft en dat aan een uitdeinend heelal een inkrimpend heelal vooraf is gegaan. Dit betekent dat het ontstaan van het heelal ons overstijgt, maar daarom is het niet minder een historisch feit. Het is te gek wanneer iemand zou zeggen dat hij niet wil genieten van het met blote voeten door het gras lopen omdat hij het ontstaan van de natuur niet kent. Al blijft dit inderdaad (nu nog of voor altijd?) ons begrip  overstijgen, wij leven iedere dag van de natuur. Hetzelfde geldt voor de verrijzenis. Kort na Jezus’ dood heeft de vreugde van zijn Verrijzenis zich over heel de wereld als een explosie verspreid. Het werd overal de onverwoestbare levenskracht van christenen, zelfs wanneer ze met massa’s hiervoor werden gefolterd en gedood. Was dit het resultaat van een fantasie van de apostelen, die zelfs na Jezus’ Verrijzenis zelf niet eens geloofden? Of konden zij met een massa kapitaal de hele wereld “fake news” doen geloven, zij die nagenoeg niets anders bezaten dan hun bootje en hun visnet (niet eens internet)? Of bezaten zij een wereldomvattende macht, invloed en organisatie als een soort Bilderberggroep in het kwadraat om aan allen op te leggen dat ze nu moeten zeggen en schrijven dat Jezus verrezen was? Zo kunnen we blijven doorgaan. De enige mogelijke uitleg voor die wereldwijde explosie van geloof in Jezus’ verrijzenis is het historische feit van de Verrijzenis van Jezus. Dit wil zeggen dat alles precies gebeurd is zoals Jezus gezegd heeft: dat Hij zou sterven op het Kruis,  dat Hij drie dagen later zou verrijzen en dat Hij zijn Geest zou zenden om hiervan te getuigen. En de enige zinvolle bijbelcommentaar is deze: de evangelisten bedoelden wat ze schreven en ze wisten waarover ze het hadden.

  Pas wanneer we deze twee onwrikbare historische feiten aanvaarden, kunnen we spreken van een “dagelijks sterven aan onszelf” vóór het historische moment van onze aardse dood en van een “dagelijkse verrijzenis van ons hart” voorafgaand aan de uiteindelijke verrijzenis van het lichaam aan het einde der tijden. En iets van dit geestelijk sterven en van deze geestelijke verrijzenis hebben ook wij juist deze week mogen meemaken.

  Een schokkend paasverhaal

  Een christelijke familie, die heel nauw met onze gemeenschap verbonden is heeft drie zonen, waarvan twee soldaat zijn. De oudste  is al jaren geleden als soldaat gekidnapt en daarover is geen enkel nieuws. De andere soldaat, Samer mocht met Pasen 2016 vrij nemen. Hij was samen met zijn tweeling broer  in de sacristie verantwoordelijk voor de groep kinderen, de misdienaars.  Na Pasen keerde Samer naar zijn eenheid in Aleppo terug en werd eveneens door terroristen gekidnapt. De ouders zijn zeer moedig en vooral de moeder blijft zich met de glimlach inzetten. Samen met een andere christelijke vrouw komt ze dikwijls een dag bij ons in de keuken helpen en ze geniet er van als wij hun eten lekker vinden. Tweede paasdag ’s morgens kregen we van de kolonel, die verantwoordelijk is voor deze streek, de mededeling dat deze tweede broer, Samer dood teruggevonden werd in een kuil. De jongen was vrijdagavond al gevonden maar er werd gewacht om het nieuws nu pas mee te delen. Bovendien was het lichaam al in een ver gevorderde staat van ontbinding en is hij wellicht  al minstens anderhalf jaar geleden gedood. De kolonel vroeg of wij de ouders op de hoogte wilden brengen. Tweede paasdag twee jaar geleden vernamen de ouders het bericht van de kidnapping van Samer. Op dezelfde dag (29 maart) vernemen ze nu zijn dood. ’s Morgens gingen we met een deel van de gemeenschap naar de ouders en de moeder ontving ons, zoals steeds, met grote jovialiteit en blijdschap. Toen haar het nieuws van de dood van haar zoon werd meegedeeld barste ze in snikken uit en zakte in de zetel neer. Heel de voormiddag stroomden mensen toe en de meeste vrouwen weenden luid. De beide ouders komen uit een zeer grote familie zodat overal rondom broers, zusters, neven en nichten wonen. Zelf  wonen ze in een groot huis met een vierkant atrium dat overdekt is met één grote druivelaar. Geleidelijk verdeelde de groep zich in twee. Binnen zaten de vrouwen en baden het rozenhoedje, buiten zaten de mannen. Dat wisselde af en toe wanneer mannen eerst de moeder kwamen condoleren. Ondertussen was het al twee uur voorbij en de moeder wilde niet dat iemand wegging zonder eten. Er was inderdaad een echt middagmaal klaargemaakt. Toen iemand vroeg of ik niet even wilde rusten, riep ze haar zoon en die bracht me naar de kamer waar nog het bed staat van Samer. Op zijn bed heb ik dan even gerust. Gebroken van smart blijft de moeder zich bekommeren om de anderen. Om vijf uur was het de plechtige dienst van tweede paasdag, waar we allen naar toe gingen. Hierin werd speciaal gebeden voor Samer. Op het einde van deze Eucharistie werd, zoals naar gewoonte, het Evangelie van de verschijning van Jezus gelezen in zoveel mogelijk talen, waardoor de verspreiding van het geloof in de verrezen Christus over heel de wereld wordt verzinnebeeld: Hebreeuws, Latijn, Grieks, Arabisch, Aramees, Armeens, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees… het Nederlands hadden we niet  bij de hand! Daarna wandelden we  terug naar het huis van de ouders van Samer om afscheid te nemen.

  De volgende dag was het een indrukwekkende begrafenisdienst (geen Eucharistie). Er waren wellicht evenveel mensen buiten als in de kerk: vele soldaten, vele moslims. De vicaris-generaal samen met de parochiepriester leidde de dienst. Ook de orthodoxe priester Paisios was aanwezig. De kist was met de Syrische vlag bedekt. Na de dienst werd de kist door soldaten naar het kerkhof gedragen en bij ieder kruispunt werd de kist hoog opgeheven en enkele keren rondgedraaid. Alleen mannen gaan mee naar het kerkhof. Voorop het kruis, de Syrische vlag en een mooie grote foto van de jongen. Eerst werd nog hulde gebracht aan de jongen, waarbij vermeld werd waar hij dienst gedaan heeft om die plaatsen te bevrijden. In het oorverdovend applaus dat hierop volgt, voel je de pijn en de fierheid van een volk omwille van zijn martelaars, die hun leven gaven voor hun volk. Onder weg werd dikwijls “Al massichoe kam… “ (= Christus is verrezen) gezongen, mogelijk voor het eerst op die wijze in de moderne geschiedenis van Qâra. Op het kerkhof zijn er nog enkele gebeden vooraleer de kist in de grafkelder wordt gezet en deze kelder wordt dichtgemetseld. Twee soldaten vuren een aantal salvo’s af. Daarna gaat men terug en iedereen is uitgenodigd voor de maaltijd in de twee grote zalen naast de kerk: rijst met kip, yoghurt en flessen water. Vrouwen en mannen apart. Dezelfde jonge mannen die in de kerk dienst doen zie je hier zorgen voor het eten, samen met nog een aantal moslims als vrijwilligers. Uiteindelijk helpt zowat iedereen mee. Een hele rij soldaten eet staande en na tien minuten zijn ze klaar. Er wordt opgeruimd en weer klaar gezet. De volgende dag én de dag daarna gingen we  de familie nogmaals condoleren, zoals het hier de gewoonte is. Weer in de grote zalen naast de kerk, mannen en vrouwen apart. In de mannenzaal, de eigenlijke parochiezaal staan tegen de muren overal statige zetels voor een veertigtal personen. Het mooie is dat heel het dorp komt condoleren en de overgrote meerderheid is moslim. De mannen groeten, meestal omhelzen vader en zoon en nemen ergens plaats of praten wat onder elkaar. Velen zijn gewoon gekleed, anderen dragen een lang gewaad, in ’t zwart, grijs, bruin of wit. Sommigen hebben een Arabische sjaal om hun hoofd, meestal rood en wit met een dubbele zwarte tulband. Velen hebben hun gebedssnoer in de hand. Ondertussen wordt een klein tasje koffie geschonken. Je ziet dat de mensen echt meeleven. En vandaag, vrijdag werd de Eucharistie gevierd. Nagenoeg iedereen – behalve de kinderen - is in het zwart of donker. Na de Eucharistie worden broodjes gezegend die uitgedeeld worden  en daarna is het nogmaals condoleren in de twee zalen.

  Al is de dood van Samer  schokkend en bijzonder pijnlijk, deze viering is een hulde aan het Leven, aan Christus die uit de doden is opgestaan en aan ieder gelovige die met Christus zijn leven geeft voor de anderen. En het lijkt wel alsof vele moslims die deze viering met hart en ziel meeleven, van ditzelfde christelijk geloof doordrongen zijn.

  Voor een van de minsten...

  Onze energie gaat nog naar een goede tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oost Ghouta. Onze gemeenschap heeft de zorg opgenomen van ongeveer 25.000 mensen. Voor de gezondheidszorg hebben we 3 ambulances en 2 ‘hospitainers’ (mobiele hospitalen) ter beschikking gesteld, die dag en nacht werken met 7 dokters-specialisten (5 overdag en 2 ’s nachts). Aan de ambulances staan mensen in rijen te wachten omdat velen wonden hebben die moeten verzorgd worden. Dank zij de financiële hulp kunnen we  ruimschoots voor het nodige medisch materiaal zorgen. Er wordt nu ook dagelijks eten gegeven voor zowat 10.000 mensen en we hopen dit spoedig te kunnen uitbreiden voor de 25.000. Van onze kaasmakerij hebben we al 2 ton yoghurt kunnen uitdelen. Kinderen die een ei krijgen, weten niet wat dat is. Zo iets hebben ze nog nooit gezien. In N Ghouta zijn 6 hulpcentra opgericht. In één ervan (binnen kort in een tweede) zorgen wij voor de nodige hulp. Grote zorg gaat naar de hygiëne om te vermijden dat er een epidemie zou uitbreken. Er is inmiddels gezorgd voor de installatie van grote lavabo’s, waar de mensen zich kunnen wassen. Er zijn mobiele wc’s en vuilbakken. Moeder Agnes-Mariam coördineert de hele organisatie, dan volgt onze Zaki en zijn vrouw Sylvia en tenslotte is er voor ieder onderdeel een verantwoordelijke. Samen zijn het 70 personen die als één enthousiaste ploeg samenwerken en niet naar hun uurwerk kijken als er grote nood is. In het centrum van Ghouta worden nog mensen vastgehouden. Moeder Agnes-Mariam en Zaki zijn in de  buurt op verkenning geweest. Het is een gebied waar scherpschutters nog doden. Allen hopen op een spoedige totale zuivering.

  Zo is er dagelijks verkeer tussen ons klooster en Damascus. En maandagavond hadden ze vanuit Damascus een moeder bij met haar dochtertje, die wij gaan opvangen. Beiden zijn even mager, maar erg levendig en opgewekt.  Het meisje is 7 jaar maar zo klein dat het veel jonger lijkt. De kinderen hebben dit meisje meteen opgenomen. Het is nog nooit naar school geweest. Ze waren het enige christelijk gezin te midden van moslims die  door de  djihadisten zeven jaar lang werden geterroriseerd en dit christelijk gezin kreeg het meest te verduren. Vrouwen en kinderen zijn nu bevrijd, de mannen worden nog even gecontroleerd omdat er vele terroristen zijn die zo willen ontsnappen. De vader heeft bij bombardementen wonden opgelopen en zal hopelijk  vlug vrij zijn  om zich met zijn gezin te verenigen. Moeder wil het kind laten dopen. Toen een Syrische zuster aan het kleine meisje vroeg of ze niet bang geweest is bij die bombardementen, antwoordde het meisje spontaan: “God beschermt mij”.

  Eén gezinnetje opvangen, is dat geen druppel op een hete plaat? Zul je vragen. Ik herinner me een interview met Moeder Teresa van Calcutta. Een journalist prees haar omdat zij zulk een grootse organisatie had opgezet die aan duizenden van de allerarmsten en duizenden stervenden een waardige opvang biedt. Moeder Teresa wees dit radicaal van de hand en antwoordde dat zij maar één arme had opgevangen en daarna nog één en zo verder. In zijn rede over het einde der tijden spreekt Jezus over de scheiding die er zal zijn tussen goeden en kwaden. Zij die Hem hebben verzorgd zal Hij uitnodigen in zijn Rijk. Wanneer zij verwonderd vragen wanneer ze Hem verzorgd hebben, zal Hij antwoorden: “Al wat je een van deze minste broeders van mij gedaan hebt, heb je Mij gedaan” (Matteus 25, 40).

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer zeer rijkelijk met 13 video’s geïllustreerd: 2 video’s tonen hoe de VS wapens in Syrië en bij de terroristen geraken; Trump en de kroonprins van Saoedi-Arabië; Preemptive Love Coalition; Megakeuken van de paters Jezuieten in het klooster van de Zusters Franciskanessen Missionarissen van Maria in Aleppo, die we bezochten, (zie ons bericht van XII/41 van 13 oktober 2017). We  bezochten toen ook onze eigen megakeuken buiten Aleppo, in al Wahah, die nog meer dan driemaal groter is; bevrijding van Harasta; interessante kijk in een van de  ontdekte  chemische laboratoria van de terroristen; Rusland houdt  er rekening mee dat de VS Syrië willen aanvallen; chemische wapens als valse vlag en interessant getuigenis over Bachar al Assad; 3 video’s over vergiftiging als valse vlag met een straf getuigenis: komaan, naïevelingen, wie gelooft nu dat Poetin een spectaculaire vergiftiging gaat plegen op totaal onbelangrijke mensen, vlak voor de presidentsverkiezingen en zijn  wereldcup voetbal?! http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-68/

  vWe vinden ons bericht van vorige keer in het Italiaans: http://oraprosiria.blogspot.it/2018/03/lettera-di-padre-daniel-chiediamo-aiuto.html

  vNog 9 video’s: beelden van het Syrische leger; Harasta helemaal vrij,terroristen en familieleden gaven hun zware wapens af, lieten gevangenen vrij en mochten vertrekken: beelden van Afrin en Ghouta; 3 video’s van juichende mensen, samenwerking tussen soldaten en burgers; 400 terroristen van Faylak al-Rahman geven zich over  en geven kostbare informatie: 3 video’s  van burgers die hun dankbaarheid uiten jegens het leger en Bachar al Assad: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-een-stapje-dichter-bij-de-wapenrust-3/ 

  vEen duidelijke video over de schandelijke leugens van de “vrije westerse pers”: http://www.golfbrekers.be/er-bestaat-in-het-westen-geen-vrije-pers/

  vTwee video’s over de “rebellen” die Oost Ghouta verlieten voor Idlib: http://www.golfbrekers.be/dovemansgesprek-met-gematigde-rebellen/

  vDrie video’s; 2 over John Bolton die oorlog wil met Iran; hoe alle Amerikaanse oorlogen beginnen onder een valse vlag: http://www.golfbrekers.be/na-syrie-wordt-iran-aangepakt-change-the-regime/

  vHoe waarheidsgetrouwe informatie systematisch genegeerd wordt op het hoogste internationaal vlak: http://www.golfbrekers.be/dr-bashar-jaafari-roepende-in-de-vn-woestijn/

  vAfrin, 5 video’s; een video van Turkse propaganda met schoolkinderen, 4 video’s die getuigen van de werkelijkheid van de  gruwel van Tukije: http://www.golfbrekers.be/ottomanisering-van-afrin-regio/

  v5 video’s; 4 over het overbrengen van de  terroristen naar Idlib. Verschillenden getuigen dat ze zich bedrogen  voelen door Saoedi-Arabië en het vrije Syrische leger: http://www.golfbrekers.be/maak-kennis-met-de-syrische-oppositie/

  vEen waardevol getuigenis van wat er in Syrië gebeurt, krijgt in het westen geen gehoor: http://www.golfbrekers.be/aan-mijn-berichten-wordt-hier-weinig-aandacht-besteed/

  vVier video’s met pakkend getuigenis van de onafhankelijk Britse journalist Tom Duggan in Damascus: http://www.golfbrekers.be/tom-duggan-vraagt-bevrijde-kindjes-naar-hun-ervaringen-hoop-en-toekomst-plannen/

  v15 video’s: Verrassende aankondiging van Trump om spoedig uit Syrië te vertrekken; bedenkingen van Ron Paul: waarom komen de troepen dan niet terug?;  militaire info van Turkije; Turkije en VS in Syrië; weer poging van chemische aanslag; Syrië wil de integriteit van zijn grondgebied helemaal herwinnen; Syrische leger onderschept truc met wapens en chemisch materiaal … van Salisbury!; hoe Rusland aanslag verijdelt; 3 video’s van burgers die getuigen hoe blij ze zijn door het leger bevrijd te zijn; feestelijke evacuatie; vieringen van Witte Donderdag en Palmzondag: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria/

  v4 video’s: verrassende mededeling van Trump terwijl de realiteit het tegendeel bewijst; bezorgdheid van Rusland over zwaar materiaal  van de VS in Syrië; VS bouwen nieuwe illegale militaire basis nabij oliebronnen; Pentagon lijkt in Syrië te willen blijven: http://www.golfbrekers.be/eerst-zien-sta,n van Houckieen-dan-geloven/

  v15 video’s: 2 video’s voor de vreugde om het vertrek van de  rebellen;  foto van een botsing; 2 video’s van massa’s achtergebleven wapens; 2 video’s  van Oost Ghouta bevrijd; rebellen die  burgers blijven bedreigen met explosieven; aanval op coalitiesoldaten – genocide  van Turkije; meer VS troepen in Manbij; dood van VS soldaat; Trump bevriest geld voor Syrië; welkom aan bevrijde burgers;  paasviering in Aleppo; dankbaarheid jegens Russische soldaten; Syrisch meisje zingt: Geef onze kinderen terug, geef ons vrede:  http://www.golfbrekers.be/voorzichtig-optimistisch/

  v2 video’s over Ukraine met uitleg van journalist Stan Van Houcke: http://www.golfbrekers.be/kruitvat-oekraine-toekomstig-navo-lid/  

  v10 video’s: lied over vrede; autobaan Oost Ghouta bevrijd; 3 video’s over vertrek van terroristen; oorlogsrapport; wat het Syrische leger allemaal ontdekt!; 3 video’s  over Paasvieringen en paasvreugde: http://www.golfbrekers.be/voorzichtig-optimistisch-2/  

  vEen verhelderend  artikel in het Duits:  http://www.golfbrekers.be/wereldmachten-in-syrie-eigen-belang-eerst/

  vVanuit de huidige leugencampagne tegen Rusland stelt Joan Coxsede, US Dirty War On Syria, dat er in iedere oorlog leugens verteld worden, maar dat het niveau nu een nooit eerder geziene dieptepunt bereikt heeft in dienst van een “Amerikaans kapitalisme, een uit de hand gelopen monster dat onze wereld verwoest”.

  vGraag willen we de Stichting Hand in Hand voor Syrië in Nederland aanprijzen. Zij hebben reeds vele containers met hulpgoederen gevuld en bezorgd. Hun bankrekening: NL20TRIO0338870148 T.N.V. STICHTING HAND IN HAND VOOR SYRIE.

  vWe hopen op deze tentoonstelling in Postel, eind deze maand, aanwezig te kunnen zijn en we zullen graag contact nemen met alle mensen die langs willen komen:

   

   

   

   

   

   

   

  07-04-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor april

  Klik op onderstaande link voor de gebedsintentie van de paus voor april.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/fiBhmV6yev0   

  06-04-2018 om 13:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maarten Luther King: een halve eeuw geleden vermoord
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Maarten Luther King evolueerde van een burgerrechtenactivist naar een antikapitalist.

  In augustus 1967 wees hij op de noodzaak van een herstructurering van de volledige Amerikaanse maatschappij.

  ‘Waarom zijn er 40 miljoen armen in Amerika? Als je die vraag stelt, stel je de vraag van het economische systeem, van een eerlijke verdeling van de welvaart. Dan stel je de vraag van de kapitalistische economen. Van wie is de olie? Van wie is het erts? Waarom moeten mensen voor water betalen in een wereld die voor twee derde uit water bestaat?’

  06-04-2018 om 12:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prestaties van Descheemaecker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In de smerige strijd die door de Antwerpse NVA gevoerd wordt tegen de Antwerpse SPA, duikt ook geregeld de naam op van Descheemaecker. Deze politiek benoemde voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn, heeft zich klaarblijkelijk tot doel gesteld de Antwerpse socialisten en in het bijzonder hun voorzitter, het leven zo zuur mogelijk te maken.

  Voor John Crombez zijn de persoonlijke haataanvallen genoeg geweest. Hij wijst erop dat er weinigen zijn die al zoveel gekost hebben aan de belastingbetalers als Descheemaecker.

  Descheemaecker was vroeger jarenlang de grote baas van de NMBS. Zijn beleid wordt vrij algemeen als een mislukking beschouwd. Waar hij wel in slaagde was de verhoging realiseren van zijn salaris. Van 473.556 euro naar 563.703 euro in 2013: een prestatie die kan tellen!

  06-04-2018 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypocriete steun aan Catalaanse separatisten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Catalaanse separatisten kunnen op veel steun rekenen bij de Vlaams-nationalisten van NVA en Vlaams belang. Althans naar buiten toe.

  Gemakshalve vergeten de Vlaamse sympathisanten van de Catalaanse onafhankelijkheid vaak hoe klein de meerderheid voor onafhankelijkheid in Catalonië zelf wel is. En hoe verdeeld de separatistische partijen er wel zijn. Dat werd nog maar pas pijnlijk bewezen door het feit dat de separatistische partijen in Catalonië er niet in geslaagd zijn om het gerecht te snel af te zijn. Door de Catalaanse ex-regeringswoordvoerder Jordi Turull, die mogelijk de gevangenis in moet, als nieuwe regionale president te verkiezen, wilden ze hem immuniteit geven. Hij kreeg echter geen meerderheid van het parlement in Barcelona achter zich.

  Overigens vinden nogal wat Vlaamse nationalisten de Catalaanse kwestie vooral interessant omdat ze hen kan laten dromen van een 'onafhankelijk Vlaanderen'. Het moet voor hen een grote ontgoocheling betekenen dat de machtige regeringspartij die de NVA is, het Catalaanse separatisme enkel wat lippendienst heeft bewezen en nu zwijgt als vermoord en Puidgemont laat spartelen.

  Ook hier viert de 'perceptie' weer hoogtij. De publieke opinie wordt bewerkt met vurige steunbetuigingen aan Puidgemont en de Catalaanse separatisten op partijsites. 

  Maar de machtigste regeringspartij, haar ministers, haar vertegenwoordigers in nationale en Europese parlementen, de partij met haar tentakels in allerlei nationale en internationale machtscenakels oefent geen druk uit, laat zich niet op de internationale scène horen.

  Zwijgen is de boodschap. Want de NVA-top weet natuurlijk ook dat duidelijke stellingnames van haar bewindslieden en Europese mandatarissen, ten gunste van het Catalaanse separatisme en zijn prominenten, de belangrijke (economische) relaties met Spanje extreem zou verzuren en de partij en haar topmensen binnen de EU helemaal zou isoleren en vleugellam maken. 

  06-04-2018 om 07:59 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderens mooiste?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Vlaanderens mooiste': zo wordt de Ronde van Vlaanderen graag genoemd in de media. Meestal gaat het er in de koers op sportief vlak boeiend aan toe. Het landschap is, zeker vanuit de lucht, lieflijk. Tienduizenden supporters zomen het parcours af.

  Maar...

  Al tijdens de koers en zeker erna, is er overdadig alcoholverbruik. Gevolg: vechtpartijen en vandalisme. En die massa supporters laat tonnen afval achter.

  Het ergste is dat er geen haan kraait over deze vorm van gigantisch sluikstorten. In de media noch bij de overheid (gemeente, provincie, Vlaams Gewest) hoor je echte kritiek of als er eens naar verwezen wordt, is het eerder vergoelijkend: 'Het hoort erbij'.

  'Vlaanderens mooiste'? Eerder: Vlaanderens grootste stortplaats!

  Alle pogingen om het sluikstorten tegen te gaan, om respect voor het openbaar domein aan te leren, worden door 'Vlaanderens mooiste' en de onverschilligheid of vergoelijking over het massale sluikstorten, in één klap  tenietgedaan.

  Nog wranger en hypocrieter wordt het wanneer je geregeld leest over GAS-boetes voor onbenulligheden, terwijl er amper/niet opgetreden wordt tegen de sluikstortorgie in de Ronde van Vlaanderen.

  03-04-2018 om 11:06 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.''Het gevaar van nationalisme'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 2006 verschenen de Memoires van Wilfried Martens.

  Over het nationalisme schrijft hij:

  'Het gevaarlijkste antwoord op de val van het communisme komt van de nationalistische ideologie. Vaderlandsliefde en het streven tot een gemeenschap te bhoren maken deel uit van de levenservaring van iedere mens en moeten legitiem worden ondersteund.

  Maar het nationalisme is onaanvaardbaar wanneer het absoluut wordt en andere waarden en verantwoordelijkheden negeert zoals de loyaliteit ten aanzien van de democratische staat, de rechten van de minderheden, de vrede tussen de buurlanden, de samenwerking tussen de volkeren en de wereldsolidariteit.'

  02-04-2018 om 21:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kern van de christelijke boodschap'

  Paus Franciscus:

  ‘Ons geloof is geboren op paasochtend: Jezus leeft! Deze gebeurtenis behoort tot de kern van de christelijke boodschap’.

  02-04-2018 om 07:44 geschreven door Gust Adriaensen


  01-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Solidariteitsevenement voor Syrisch klooster
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op zaterdag 28 en zondag 29 april heeft in de Rafaëlzaal van het Gasthof De Beiaard, Abdijlaan 28, in Mol-Postel, een fototentoonstelling over Syrië plaats. 

  Ook wordt  het 'Oorlogsdagboek Deel II' van de Postelse norbertijn pater Daniël Maes gepresenteerd. Daniël is al enkele jaren werkzaam in het klooster Mar Yakub. Op zaterdag is er de presentatie van 'Het dagboek van granaten in Damascus' van onderzoeksjournalist Jens De Rycke.

  01-04-2018 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Paasfeest
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  AAN ALLE LEZERS 

  EEN ZALIG PAASFEEST !

  31-03-2018 om 11:07 geschreven door Gust Adriaensen


  30-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede Vrijdag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De woorden en daden van Jezus stonden haaks op de woorden, belangen, daden van maatschappij en individu. Het lijden en de executie van Jezus, de Christus, waren onvermijdelijk. Zoals ook doorheen de eeuwen, tot nu toe, miljoenen mensen door de ‘navolging van Christus’, geleden hebben en gedood werden.

  Jonas Slaats beklemtoont in De Standaard terecht de onverenigbaarheid van het extreme materialisme en de daaraan verbonden machtshysterie en tomeloze consumptie van onze westerse wereld met de figuur en de boodschap van Jezus Christus.

  Vele mensen zijn zich daarvan bewust maar kunnen of willen zich niet uit dat materialisme bevrijden. Misschien ligt in die schuldbewuste onmacht of onwil wel de grootste oorzaak van de geloofs- en Kerkafval, die dan vaak voorgesteld wordt als een soort van 'bevrijding'. Maar hoe noem je dan de overgave aan de roes en de dictatuur van consumptie, mode, reizen, geld en macht vergaren?

  De boodschap van Jezus en zijn volgelingen zal blijven weerklinken en onrust veroorzaken.

  30-03-2018 om 13:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ook nu zou Jezus aan het kruis worden genageld'

  Jonas Slaats vertaalt het verhaal van Goede Vrijdag naar deze tijd. Met welke machtige bezetters en hypocriete hogepriesters hebben wij te maken? Een uittreksel:

  'De kerk is vandaag helemaal niet meer het reële machtsinstituut. Spirituele figuren die een groepje goedgelovige volgelingen om zich heen verzamelen, hebben dikwijls erg weinig te zeggen over de samenleving als geheel.

  De werkelijke machthebbers vandaag – dat weet iedereen – zijn de transnationale bedrijven, hun aandeelhouders en hun ceo’s. Die 1 procent van de wereldbevolking die vorig jaar met 82 procent van de wereldrijkdom ging lopen. De too-big-to-fail-structuren die lokale economieën aan de dwingelandij van hun monopolies onderwerpen, waardoor kleine boeren, vakmannen en handelaren tot wanhoop gedreven worden. De instellingen die zo’n tien jaar geleden de hele wereld in een crisis stortten en daardoor het leven van miljoenen mensen verwoestten, terwijl ze zelf miljarden aan staatssteun ontvingen om zich staande te houden. De bewindvoerders van de zogeheten ‘vrije markt’ die alle mensen reduceren tot human resources – tot menselijke grondstoffen dus.'

  (De Standaard)

  30-03-2018 om 07:50 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Campagne is nu al zeer vuil'

  Crombez: ‘Campagne is nu al zeer vuil’

  Crombez: ‘Campagne is nu al zeer vuil’
  Foto: Photo News

  SP.A-voorzitter John Crombez sluit niet uit dat de N-VA achter de beschuldigingen aan het adres van partijgenoot Tom Meeuws zit.

  Voor John Crombez zijn de beschuldigingen het bewijs dat de verkiezingscampagne zeer vuil wordt gespeeld.

  ‘Ik heb een paar maanden geleden voorspeld dat dit de vuilste campagne gaat worden die we ooit gekend hebben’, zegt hij op Radio 1. ‘De campagne is al bezig, en in het prille begin is ze al zeer vuil. Die persoonlijke beschadiging is nieuw in de Vlaamse politiek. ’

  Hij verwijst indirect naar de N-VA. ‘Iedereen die me erover aanspreekt zegt: diegene die niet gelooft dat dit georkestreerd is door de N-VA, is goedgelovig.’

  29-03-2018 om 17:31 geschreven door Gust Adriaensen


  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Immigratie: de kip met de gouden eieren voor NVA

  In de Afspraak formuleerde Marc Eyskens een interessante gedachtegang. Hij zei dat de NVA en in het bijzonder ook staatssecretaris Francken, hun goede resultaat in een peiling niet te danken hebben aan het communautaire, aan streven naar onafhankelijkheid, ook al is dat het belangrijkste punt van hun programma. Nee, aldus Eyskens, zij hebben hun succes te danken aan de thema's veiligheid en vooral verzet tegen migratie.

  Maar de migratie daalt, zegt Eyskens. En als die blijft verminderen, zal ze als electoraal lokmiddel wegvallen.

  Daar zit iets in.

  Vreselijk dilemma voor NVA en Francken. tussen terugdringen migratie en in stand houden van een electoraal reservoir. Moeten zij de migratie op peil houden om te vermijden dat de politieke kip met de gouden eieren wordt geslacht?

  27-03-2018 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/12

  Vrijdag 23 maart 2018

  Schrijnend

  Deze week konden vele tienduizenden mensen bevrijd worden uit Oost-Ghouta.  Een groep van een 30-tal vrijwilligers van de Rode Halve Maan en van onze gemeenschap reden daarom vanaf zaterdag al naar Damascus  om mee te helpen bij de opvang. Zondagmorgen gaf een van hen ons al zijn eerste indrukken, vooraleer hij terug naar Damascus vertrok. Het is een Libanees,  ingeschreven als medewerker bij de Preemptive love coalition (je vindt ze zo op internet). Deze organisatie (die o.a. meehelpt met onze megakeuken in Aleppo) wil vooral in Irak en Syrië slachtoffers van de oorlog helpen terug hun leven op te bouwen. Onze vriend toonde foto’s van de stromen van mensen. Sommigen zakten van uitputting gewoon in elkaar. Er was water en voedsel voorzien. Mensen vertelden in welke verschrikkelijke omstandigheden ze moesten overleven. Vele terroristen pogen samen met de burgers te ontsnappen, maar ze  worden dikwijls herkend en opgepakt. De grootste kopstukken van IS zijn door VS helikopters op geheimzinnige wijze in veiligheid gebracht. En naast de dreiging van de dood, marteling, lijden en uitputting voor de burgerbevolking is er nog het seksueel misbruik. Nagenoeg alle jonge vrouwen en meisjes zijn zwanger. Het is een welbewuste geestelijke ontwrichting van de samenleving door de terroristen, met de steun van de westerse mogendheden die zogenaamd “democratie en vrijheid” brengen. Een lichtpuntje zondag kwam de Syrische president op bezoek om de soldaten en burgers te feliciteren en aan te moedigen. Hij werd enthousiast en uitbundig ontvangen. Woensdagavond gingen we  de  vrouw van Zaki  feliciteren naar aanleiding van de traditionele “Moederdag”, bij het begin van de lente. Ze wonen in de nieuwbouw en behoren tot onze gemeenschap. Hij is de verantwoordelijke van alle medewerkers  hier en van de Rode Halve Maan in de  streek. Van hen en van de medewerkers, die aanwezig waren, kregen we vele foto’s te zien. Zij waren ontmoedigd omdat ze zo weinig kunnen doen voor wat ze een humanitaire catastrofe noemen. Tussen die tienduizenden mensen zijn er velen  zwaar gewond en zouden dringend  moeten geopereerd worden, terwijl men voorlopig alleen maar hen nabij kan zijn.  Ze zijn wel blij dat ze uit de hel van de terroristen ontsnapt zijn maar zelfs een voorlopige opvang voor deze inmiddels meer dan 80.000 berooide mensen lijkt een onbegonnen werk. Met massa’s slapen ze op de grond. In de hoogste nood wordt evenwel ook edelmoedigheid geboren. Twee kinderen zitten op de grond voor elkaar de kruimeltjes te zoeken uit een leeg zakje chips. Een dokter besluit regelmatig een dag gratis te komen werken. Vrijwilligers komen helpen.

  Zelf reden we zaterdag met enkelen mee naar het ziekenhuis van Deir Atieh, vanwaar we naar de universiteit (die er naast ligt)  gingen om een christelijke vrouw te bezoeken die als secretaresse werkt op de afdeling van de voeding. Ze werkt nog steeds gewoon  door, maar lijdt erg een spierziekte die snel toeneemt. Ze verplaatst zich in een rolstoel. Al is ze zeer moedig en heeft voortdurend een brede glimlach, haar moeder, die voor haar zorgt, heeft het hiermee heel moeilijk. Ze hadden alles voorzien opdat ik bij hen thuis de hl. Eucharistie zou opdragen voor hen in aanwezigheid van nog enkele vrienden.

  We zijn allen diep getroffen door de huidige immense nood in Damascus. We bidden extra voor deze mensen in grote nood en werken alvast om de  beschikbare humanitaire hulp voor hen klaar te maken. Uiteindelijk is iedereen bereid om de komende tijd daar zelf te gaan helpen. Of en hoe dit kan gerealiseerd worden is nog onduidelijk. Onze gemeenschap zal  zorgen voor 25000  mensen. Deze mensen worden in vier groepen verdeeld. Sommigen hebben een betonnen gebouw, anderen tenten, anderen houten barakken, anderen zeilen. Gelukkig is de koude van de winter voorbij. Volgens onze verantwoordelijke is de grootste zorg daarbij de hygiëne. Voor iedere 100 personen moet één persoon aangesteld worden voor de properheid (een massa vuilbakken en  mobiele wc’s…). Er moet dringend stromend water aangelegd worden. Er is al een veldhospitaal en er komen nog een ‘hospitainer’ en ambulances.

  Enkele opdoffers van jewelste

  Chemische wapens zijn nog steeds het centrum van de belangstelling van de  westerse politici en journalisten en het ideale voorwendsel voor een militaire aanval in Syrië. Dat er honderden rapporten zijn over het gebruik van chemische wapens door terroristen, dat er geen enkel bewijs is van betrokkenheid van het Syrische leger, dat hiervoor ook geen enkele zinnige reden is, dat de officiële internationale  instanties ieder onafhankelijk onderzoek tot heden geboycot hebben, dat onafhankelijke deskundigen van sommige chemische aanvallen duidelijk hebben aangetoond dat de westerse mogendheden er achter zitten… het wordt allemaal netjes uit de media geweerd. Het telkens terugkerend argument is: de terroristen hebben niet de mogelijkheden en zijn niet in staat een chemische aanval uit te voeren. Bij de massale gifgasaanval van 23 augustus 2013 werd dit argument ook aangehaald door onze VRT specialist, ”die de gebeurtenissen op de voet volgt”. Volgens hem kunnen de  terroristen (die  inmiddels Syrië voor een groot deel hebben verwoest) alleen maar wat onschuldig “prutsen aan de  keukentafel”! (Ik heb  zijn artikel  ontleed in de berichten van eind september 2013, zoals je kunt lezen in mijn Syrisch dagboek, deel 2, 2013-2014, dat hopelijk heel  binnenkort verschijnt).

  Op 12 en 13 maart 2013 worden door het Syrische leger in Oost-Ghouta twee geheime laboratoria voor chemisch wapens ontdekt bij de terroristen. Zoals vroegere ontdekkingen, gaan ook deze vondsten bijna ongemerkt aan de westerse media voorbij. De Iraanse journaliste Sharmine Narwani gaat echter onmiddellijk ter plaatse kijken en maakt een degelijk en uitgebreid rapport  van wat zij daar allemaal aantreft. Zij is een gegradueerde van Oxford (UK) en Colombia University (VS), moeder van twee zonen en schrijft al jaren in de grote Engelse media over internationale betrekkingen. Ze was een week bij ons. Achteraf liet ze ons een overvloed aan schoolmateriaal bezorgen omdat de kinderen, omwille van de oorlog plots geen  schrijfgerief meer kregen, wat voorheen zo overvloedig gebeurde (“made in China”!). Ze heeft ons ook zelf haar artikel gestuurd: https://www.rt.com/op-ed/421515-ghouta-syria-chemical-weapons/. Al kan zij uiteraard niet vertellen wat hier precies gefabriceerd wordt, ze vindt overduidelijk een laboratorium met een gloednieuwe compressor (VS makelij), boilers en vaten vol chlorine en chemisch materiaal, flessen, buizen alsook gesofistikeerd elektronische toestellen... Het is in elk geval voor oneindig  meer  dan wat gepruts aan de keukentafel. Het voorwendsel van het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger krijgt hierdoor een flinke opdoffer.

  Ook de feiten zelf gooien alle westerse berichten over Oost-Ghouta in de vuilbak. Op 5 dagen tijd werden meer dan 79.000 burgers bevrijd langs Hamouriyah en  Muhayam al-Wafedin terwijl de terroristen de eerder voorziene humanitaire corridors blijven beschieten en met landmijnen voorzien. Washington, London en Parijs zijn volgens de geheime diensten van Rusland en Syrië nog steeds van plan Damascus te bombarderen zoals  Bagdad in 2003 en de Syrische president te vermoorden en het presidentieel paleis te vernietigen. Daarvoor moeten de valse aanklachten dienen omtrent chemische aanvallen en de vergiftiging van Skripal en zijn  dochter. Volgens de Russen hebben de terroristen deze week driemaal getracht daarvoor een chemische aanval uit te voeren en bovendien hebben ze  humanitaire hulp voor de bevolking aangeslagen voor zichzelf. En dan het bezoek van president Bachar al-Assad aan soldaten en burgers in Oost-Ghouta! De spontane explosie van oprechte dankbaarheid en enthousiasme kun je op een bijgevoegde video zien. Heeft iemand de laatste jaren ooit een westers staatshoofd gezien in een uitgestreken plastrons- ceremonie met één tiende van de hartelijkheid die je hier kunt waarnemen? Of denk je dat de mensen ter plaatse zelf niet weten wat het leger en de president voor hen nu betekenen? Onze VRT schrijft hierover als iemand die wel een bocht zou willen nemen maar niet in staat is zijn valse berichten te verloochenen: “Ondanks de vele slachtoffers die er de laatste tijd vielen, wil Assad zo laten zien dat iedereen daar achter de regering staat” (Slachtoffers, door wie heren/dames, leugenaars? Hoe kan men zo enthousiast achter een leider staan als men niet ziet dat hij zijn volk met de inzet van zijn eigen leven beschermt? Hij had al lang zichzelf en zijn familie elders in veiligheid kunnen brengen. Denken jullie echt dat het Syrische volk ook zo onnozel is als jullie?).

  Hoelang zal het westen tegen alle evidentie in  helden en misdadigers met  elkaar kunnen blijven verwisselen?

  Onderscheiding en weerstand

  Iedereen werd wel eens bedrogen. Iemand heeft met gezag ons een verhaal voorgehouden waarvan we achteraf pas inzien dat het leugens zijn. Het is onprettig maar kan elkeen overkomen. Wanneer leugen en bedrog echter een cultuur geworden zijn die bewust in stand gehouden wordt in de openbare opinie, zoals wij nu meemaken, dan is het dringend nodig, werk te maken van een sterke innerlijke houding. Hierdoor kunnen we de juiste onderscheiding verwerven en de kracht om aan de negatieve druk van een algemeen aanvaarde mening te weerstaan. Als we die onderscheiding en weerstand niet hebben, dreigen we als nuttige idioten gebruikt te worden door corrupte leiders met duivelse plannen, terwijl we geroepen zijn om in waarheid en rechtvaardigheid mee te werken aan het geluk en het welzijn van de anderen.

  De buitenlandse berichtgeving in heel de Atlantische pers vertoont al jaren dezelfde  opvallende kenmerken. Alle landen, volken en staatsleiders, die geen slaven willen zijn van de Angelsaksische wereldoverheersing, worden tot in den treure gedemoniseerd. Alle mogelijk kwaad wordt aan hen toegeschreven in een opgezweepte oorlogspropaganda opdat de publieke opinie zou aanvaarden dat een militaire invasie door het westen een noodzaak en een weldaad is. Immers, oorlog voeren is voor de huidige wereldheersers de enige manier die ze kennen om aan buitenlandse politiek te doen. In de “onwillige” landen wordt als het enigszins mogelijk is een “burgeroorlog” uitgelokt of het land wordt vernietigd, een “regeringswissel” afgedwongen en in ieder geval worden zware sancties afgekondigd. Anderzijds worden de misdaden, moorden, verwoestingen van die wereldoverheersing volledig toegedekt. Wie heeft ooit een verslag gekregen van de bombardementen die onze vloot van F 16 ’s gedurende maanden op Libië hebben uitgevoerd? Wanneer heeft Libië België aangevallen om zulke misdaden als antwoord te verdienen? En wat heeft Syrië misdaan opdat VS-Israël-NAVO-Saoedi-Arabië en Qatar hier met hun barbaarse terroristengroepen honderdduizenden onschuldigen komen vermoorden en het land voor decennia ontwrichten? Om dit te rechtvaardigen worden wel massa’s valse rapporten en getuigenissen verspreid, die zouden moeten aantonen dat het allemaal de schuld van het slechte Syrische bestuur zelf is. En dan Rusland en China, die zelf geen enkel land willen aanvallen! Ze willen gewoon zichzelf zijn, hun eigenheid en soevereiniteit ontwikkelen. Het meest onzinnige kwaad wordt telkens weer aan Poetin en Rusland toegeschreven. De enige waarheid in het verhaal van het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 is dat alle inzittenden dood zijn. De zogenaamde rebellen hebben de zwarte dozen gevonden en plechtig aan de onderzoekscommissie overhandigd. Over de inhoud werd nog steeds geen woord gezegd. Als de rebellen[U1]  dit toestel zouden neergehaald hebben, gaan ze dan de  zwarte dozen afgeven? Kiev was verantwoordelijk voor de vlucht, verplichte het toestel om zonder reden van koers te veranderen, lager en boven rebellengebied te vliegen. Alle getuigenissen tegen Kiev werden uitgewist en Oekraïne, de hoofdverdachte, werd de leider van het onderzoeksteam terwijl het onafhankelijke Maleisië, eigenaar van het toestel niet mocht meedoen. Pas na een half jaar, toen strenge spelregels waren opgesteld, mocht Maleisië bij het onderzoeksteam komen. En de Nederlanders, die zichzelf graag de eigenschap toekennen van “recht voor de raap” te zijn, spelen de huichelarij gewillig mee. Als Poetin maar kan beklad worden, heeft het groot aantal Nederlandse doden geen belang meer. Toen Alexander Litvinendo (Londen, 2006) vergiftigd werd, zeiden zijn vader en broer dat Rusland of Poetin daar niets mee te maken hadden en kapitein Barril toonde aan dat hij vergiftigd werd door speciale diensten van de VS en het VK. De hele Atlantische pers schreef echter dat Poetin zelf hiervoor opdracht gegeven had. Op 4 maart 2018 worden Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd in Salisbury (VK). Zonder enig onderzoek kraaien alle wereldleiders onmiddellijk uit dat Poetin de schuldige is “omdat hij Alexander Litvinendo vergiftigd heeft”! Ook de 27  Europese leiders zijn plots eensgezind over de schuld van Rusland en zo worden bedrog, leugen en manipulatie met onderlinge afspraak en ongemerkt de hoofdbestanddelen van de westerse buitenlandse politiek. De vergiftiging gebeurde met een soort polonium, Novitchock. Londen weet er alles van, maar weigert ieder onafhankelijk onderzoek als niet eerst verwezen wordt naar Rusland als hoofdverdachte. En het is vlak voor de Russische presidentsverkiezingen! Inmiddels is Vladimir Poetin verkozen met de geweldige score van  meer  dan 76% van de  stemmen en een opkomst van 68 %, veel meer dan de vorige keer. De potsierlijke en belachelijke beschuldigingen van de Engelse eerste minister Theresa May aan het adres van Poetin hebben deze laatste er toe geïnspireerd om in een open brief haar te bedanken, omdat hij zonder haar dwaas gekakel vlak voor de verkiezingen zulk een grote overwinning nooit zou gehaald hebben. Het Duitse parlementslid dr. Robby Schlund heeft samen met 1500 andere buitenlandse waarnemers deze verkiezingen gevolgd en geen noemenswaardige onregelmatigheden vastgesteld. Hij verklaarde dat deze verkiezingen transparant waren, zeer goed georganiseerd en in een bijzonder goede sfeer verliepen. Geen enkele van de westerse politieke kopstukken heeft een felicitatie over de lippen gekregen. Ze hopen nog een rapport te kunnen fabriceren waarmee ze kunnen zeggen dat de verkiezingsuitslag vervalst is. Als men Rusland verwijt dat het een  autoritair systeem heeft, mag men niet vergeten dat het land zo groot is als  de VS en China samen met een zeer grote verscheidenheid van etnische en culturele volken, waarvoor een stevig gezag nodig is om allen samen te houden. Tenslotte is de haatcampagne van het westen tegen Rusland slecht voor iedereen.

  Het doel van dit onophoudelijke valse spel van leugen,  bedrog, diaboliseren enerzijds en het toedekken van de gruwelijkste westerse misdaden anderzijds is uiteindelijk haat zaaien in dienst van een oorlogspropaganda om tenslotte ook zoveel mogelijk oorlog te kunnen voeren tegen die landen die geen slaaf van het westen willen zijn. De uitgaven voor gevechtsvliegtuigen, wapens en vernietigingstuig moeten steeds hoger. Oorlogen brengen op en maken de club van wapenbazen, bankiers, oliebaronnen nog rijker en machtiger. Met oorlog gaan immers de olieprijzen naar boven.

  Het wordt tijd dat de volken opstaan tegen hun oorlogszuchtige leiders, die met  bedriegerij de burgers trachten te misleiden. Laten we de oorlogspropaganda, de haat en het geweld van onze media en politici afwijzen. Laten we  de militaire provocaties van de NAVO (al een kwart eeuw over tijd!) ontmaskeren en de misdaden erkennen die begaan werden in dienst van een zogenaamde “Nieuwe Wereldorde”, een éénzijdige wereldoverheersing of een misleidende westerse “democratie en vrijheid”. Laten we oproepen tot samenwerking op grond van gelijkheid en respect voor de eigenheid en de soevereiniteit van andere staten en volken. “Heer Jezus, Gij zijt onze Vrede, geef ons uw Geest van Waarheid en Liefde”.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht weer rijkelijk geïllustreerd: 5 video’s met emotionele beelden van mensen die bevrijd werden uit Oost-Ghouta, emoties van dankbaarheid om hun bevrijding door het leger, getuigenissen van  hun hel onder de  terroristen en angst om hun geliefden die daar nu nog zijn; Astana – gesprekken;  3 video’s over Abdelhakim Belhadj; Waarom VS en Saoedi-Arabië de president weg willen; de pijplijn politiek; nog 2 video’s over de valse beschuldigingen aan Syrië omtrent chemische wapens: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-67/

  vIndrukwekkend getuigenis van Syrische christen die naar Europa vluchtte en omdat hij geen radicale moslim is nog minder vrijheid ervaart. Hij is teruggekeerd en blij dat hij weer in Damascus kan werken: http://www.golfbrekers.be/syrische-vluchteling-vlucht-naar-syrie/ 

  vFoto toont hoe “gematigd” de vrouwen van de  “gematigde” rebellen zijn: http://www.golfbrekers.be/de-gematigde-rebellenvrouwen-vertoeven-niet-meer-aan-de-haard/

  vVijf video’s die aantonen hoe de VS alles  voorbereiden om een chemische aanval te laten uitvoeren en dat als voorwendsel te gebruiken voor een aanval op Syrië. Afsluitende video  van  Joshua Landis  die getuigt dat de VS beslist hebben Syrië zwak, verdeeld en arm te houden: http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie-3/

  vDrie” foto’s en 7 video’s: 2 video’s over het bezoek van Assad aan Oost Ghouta, soldaten ontmoeten voor het eerst sinds jaren hun familie, 3 video’s van burgers die het geweld van de terroristen ontvluchten, toespraak en aanklacht van Bachar al-Ja’afari: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-bitterzoete-beelden-van-hoop-op-vrede/

  vNog meer dwaze Russia-fobie:  http://www.golfbrekers.be/rusland-bashing-qui-bono/

  v14 video’s over Afrin: woede van de Koerden omdat ze verraden zijn door VS, 5 foto’s over Turkse gruweldaden, 8 video’s over de nieuwe vluchtelingenstroom en de  ellende hiermee verbonden, 5 video’s over de redding van IS kopstukken door Amerikaanse helikopters:  http://www.golfbrekers.be/wie-heeft-er-vijanden-nodig-als-je-zulke-vrienden-hebt/

  vFoto’s en 6 video’s: 3 video’s over laffe aanslagen door terroristen vanuit Oost-Ghouta op een markt in Damascus, juist  wanneer Moederdag gevierd wordt met meer dan 40 doden!; Deir Ezzor; 2  video’s over aanslagen met chemische wapens,  de Witte  Helmen en de illegale militaire activiteiten van de  VS: http://www.golfbrekers.be/syrische-realiteit/

  vTwee video’s met een getuigenis van de Canadees Mark Taliano, die de b berichten van de westerse media over Syrië zonder meer crimineel noemt Hij schreef een boek Stemmen uit Syrië en geeft de soldaten die gedood werden in de  strijd om de bescherming van het volk en het land een naam: http://www.golfbrekers.be/boodschap-aan-de-poco-media/

  vFoto van zware machine waarmee tunnels worden gegraven (wat “gepruts aan de keukentafel”?); video van bevrijding van 1.500 burgers uit Harasta; video van deal met terroristen die met familie naar Idlib mogen vertrekken: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-een-stapje-dichter-bij-de-wapenrust/

  vNog 10 video’s over de laatste ontwikkelingen; bevrijding van Harasta, uitwisseling van gevangenen; terroristen trekken naar Idlib; VS en Ahrar al-Sham; objectief bericht van Duitse staatszender; gekleurd Amerikaans bericht: aanslagen van terroristen: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-een-stapje-dichter-bij-wapenrust-2/

  vDe brutaliteit van Erdogan tegen Syrië in Afrin: http://www.golfbrekers.be/enerzijds-anderzijds/

  vConferentie door dr. Luc Kiebooms: Gezin, mensenrechten en eeuwig leven, deel 2, zaterdag 24 maart 2018, de Merodelei 14, 2600 Antwerpen, begint om 14.30 u met rozenhoedje.

   

   

   [U1]

  27-03-2018 om 09:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Honderd rijkste Belgen parkeren 48 miljard in Luxemburg
  Honderd rijkste Belgen parkeren 48 miljard in Luxemburg

  © REUTERS

  De postbusvennootschappen bestaan alleen op papier en gebruiken een Luxemburgs adres waar nog tientallen tot duizenden andere postbusvennootschappen gehuisvest zijn. Ze betalen er meestal elk jaar slechts een minimumbelasting van 4815 euro. Plaatselijke advieskantoren regelen alle verplichtingen.

  Van de vijftig rijkste zakenfamilies in ons land blijken acht op de tien financiële en fiscale constructies in Luxemburg te hebben. Meer dan de helft van de families (56 procent) gebruikt daarvoor enkel een postbusvennootschap. Van de honderd rijkste families zijn nog altijd zes op de tien in Luxemburg aanwezig. Vier op de tien hebben er weinig meer dan een postbusadres, terwijl in totaal meer dan 48 miljard euro eigen vermogen in die postbusvennootschappen zit.

  (Knack)

  27-03-2018 om 09:18 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het vertrouwen ligt aan diggelen'

  In De Standaard schrijft hoofdredacteur Karel Verhoeven: 'Het vertrouwen ligt aan diggelen'. Hij heeft gelijk.

  Wanneer de minister herhaaldelijk in het parlement laat uitschijnen dat er geen studies zijn en wanneer de voorzitster van de kamercommissie voor defensie jaren liegt over de leeftijd van de F16's, dan kan er onmogelijk in het parlement en bij de bevolking nog vertrouwen gesteld worden in die bewindslieden.

  Wanneer het waar is dat Vandeput niets wist, wat hij beweert, van het gekonkel van topmilitairen, dan is er een enorme aanslag gepleegd op het functioneren van onze democratie. De legertop doet aan politiek; de minister, de regering, het parlement worden genegeerd, buitenspel gezet.

  De politici die dergelijke feiten relativeren, of ze nu minister of partijvoorzitter zijn, hebben klaarblijkelijk geen besef van wat tot de essentie van onze democratie behoort. Het is bovendien uitermate schandalig dat zij de jacht openen op de klokkenluider in plaats van hun eigen functioneren te onderzoeken.

  26-03-2018 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Waardering voor het christelijk gedachtegoed'

  Jan De Volder, historicus en filoloog, vroeger actief in Tertio en Sant' Egidio, kandidaat op de CD&V-lijst Antwerpen:

  'Ik ben een overtuigd christen, een katholiek. Ik geloof niet in het neutrale idee dat we de godsdienst moeten wegmoffelen. In een tijdsgewricht met veel aandacht voor identiteit lijkt het me beter om de schaamte over ons christen-zijn af te leggen. Steeds meer jongeren waarderen ook die fierheid. We moeten waardering opbrengen voor de realisaties van het christelijke gedachtegoed: onderwijs, gezondheidszorg, sociale bescherming.'

  26-03-2018 om 09:15 geschreven door Gust Adriaensen


  24-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Knack: 'Minister Vandeput heeft gelogen'

  In juni 2016 verklaart Vandeput in het parlement dat er geen studies bestaan die wijzen op een mogelijk verlengde inzetbaarheid van de Belgische F-16's. Dat klopt niet: zo'n studie bestond wel degelijk, maar was door de regering opzij geschoven en belandde dus nooit in het parlement.

  Op 29 juni 2016 voelt SP.A-Kamerlid Dirk Van Der Maelen niet voor het eerst minister Steven Vandeput (N-VA) in het parlement aan de tand over studies die erop moeten wijzen dat de Belgische F-16's langer inzetbaar zouden zijn dan oorspronkelijk voorzien. Volgens Van der Maelen bestaan die studies wel degelijk, ook al krijgt hij daarover geen bevestiging van de minister. Uiteindelijk concludeert Van der Maelen: 'U wekt de indruk, mijnheer de minister, dat er geen studies bestaan.' Waarop Vandeput: 'Van dit type F-16? Neen.'

  (Knack)

  24-03-2018 om 10:08 geschreven door Gust Adriaensen


  22-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Crisis van onze democratie

  Het F16-gesjoemel heeft een veel grotere impact dan alleen maar het mogelijk nutteloos uitgeven van miljarden belastinggeld. Het raakt aan de essentie van onze democratie.

  Ofwel wist de defensieminister echt van niets, en dan gaat het om een samenzwering van hoge officieren die de minister en de regering buitenspel willen zetten. In dit geval moeten de minister en de regering onverwijld ingrijpen en die generaals en kolonels stante pede de laan uitsturen, want anders hebben we te maken met een ongeziene crisis van de democratie in ons land: defensie manipuleert het politieke systeem.

  Ofwel waren Vandeput of zijn onmiddellijke entourage wel op de hoogte en dan liegen ze al een hele tijd het parlement en de bevolking voor. In dat geval vereisen onze democratie en deontologie dat de minister stante pede zijn ontslag aanbiedt of tot ontslag gedwongen wordt, ook al houdt een zich almachtig wanende partijvoorzitter, die op een stompzinnige en kwaadaardige manier de klokkenluiders in het vizier neemt, de minister de handen boven het hoofd.

  Gebeurt een en ander niet, dan zitten we met een diepe democratische crisis.

  22-03-2018 om 20:03 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Defensieschandaal

  Als er in ons land nog zoiets bestaat als 'ministeriële deontologie', dan biedt minister Vandeput zijn ontslag aan. Maar we weten sinds het conflict Michel-Francken van enkele weken geleden, dat 'deontologie' niet het sterkste kenmerk is van bepaalde ministers, staatssecretarissen en partijen. Hoe dan ook, Vandeput kan niet meer functioneren als minister van defensie.

  De ernst en de draagwijdte van dit defensieschandaal kunnen moeilijk onderschat worden. In een miljardenzaak weet de bevoegde minister naar eigen zeggen -maar daarover groeien de twijfels-, niks over cruciale onderzoeken en rapporten. Topmensen van defensie manipuleren en konkelfoezen naar hartenlust, spelen rapporten die van essentieel belang zijn voor de besteding van miljarden belastinggeld, niet door aan de minister, die dus van toeten of blazen weet.

  John Crombez, voorzitter van SPA, zegt daarover terecht dat dit schandaal een echt gevaar betekent voor onze democratie: defensie zet de politiek buitenspel.

  21-03-2018 om 10:35 geschreven door Gust Adriaensen


  19-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Wever danst op twee benen

  Het verbaast me dat de uitspraak van De Wever over het verschil tussen joden en moslims zo weinig commentaar uitlokt.

  Wat zei hij: 'Ik heb nog geen orthodoxe jood gezien die een loketfunctie in Antwerpen wil. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen.’

  Ik heb zelden zo'n polariserende, autoritaire en anti-Verlichtingsuitspraak gehoord.

  Want wat zegt de Antwerpse burgemeester in feite tegen de moslims (en andere minderheden die (terecht) hun plek opeisen in de publieke ruimte); 'Sluit je op in je eigen religieus-cultureel ghetto. Heb geen ambitie naar een openbare functie. Wis je identiteit volledig uit als je dat toch wil. Loop als een soort van geesten door de stad die niemand lastigvallen en met wie wij, de identiteitsbewuste Vlaamse autochtonen, ook geen contact zoeken. Geen contact, geen kans op spanningen.'

  Voila. Dat is het geborneerd, agressief, navelstaarderig conservatisme ten top gedreven. De Wever heeft het graag over de Verlichting, waarop 'onze' normen en waarden gebaseerd zouden zijn. Vergeet het. Het conservatisme gecombineerd met het nationalisme is een aanfluiting van de Verlichtingsidealen. 

  Zoals in eerder commentaren al is aangetoond, is het het conservatisme à la De Wever (en zijn leermeesters Dalrymple, Burton) erom te doen enkele fundamentele peilers van de Verlichting onderuit te halen. Zijn stellingname dat minderheden hun plek niet mogen opeisen in de publieke ruimte om spanningen te vermijden, is een serieuze sloopactie.

  19-03-2018 om 10:05 geschreven door Gust Adriaensen


  18-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Overschotten wegen'

  John Crombez, voorzitter SPA:

  'Hoeveel mensen hebben 45 jaar gewerkt, maar kunnen zich geen rusthuis veroorloven? En in die rusthuizen krijgt 40 procent van de bewoners antidepressiva omdat er te weinig personeel is om zich echt om hen te bekommeren. In commerciële rusthuizen wegen zede overschotten om de porties te verkleinen, dat noemen ze rentabiliteit. Ondertussen wordt er in de sociale zekerheid voor 3 miljard euro bespaard.'

  18-03-2018 om 07:19 geschreven door Gust Adriaensen


  17-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons zo geroemde onderwijs

  Klaarblijkelijk verbinden nogal wat ouders de 'kwaliteit' van een school met 'wit' en 'sociale en culturele status' van de schoolbevolking.

  En er zijn heel wat scholen, niet in het minst in het katholieke net, die de genoemde kenmerken ook uitspelen als propagandamiddel om vooral leerlingen uit de middenklasse aan te trekken: liefst geen te grote mix want die haalt het onderwijsniveau naar beneden.

  De sociale en culturele segregatie die vroeger in landelijke gebieden bestond (en bestaat) tussen de katholieke colleges en lycea enerzijds en de 'staatsscholen' anderzijds, zet zich nu sterker en sterker door in (klein)stedelijk gebied. Met dien verstande dat bij de sociale herkomst van leerlingen, ook raciale en religieuze elementen een grote rol zijn gaan spelen.

  Ouders, onderwijsinstanties en politici werken die stuitende segregatie in de hand. Vaak zullen ze wel orakelen dat alle jonge mensen gelijkwaardig zijn, maar ondertussen gaat hun voorkeur naar scholen naar 'ons beeld en gelijkenis'.

  17-03-2018 om 15:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Willy Thijs stelt tentoon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van 14 tot 29 april stelt Willy Thijs zijn werk tentoon in 'Hofke van Chantraine', Kerkstraat 46, Oud-Turnhout.

  'Het werk van een behoedzame escapist. Uitmondend in verbeelde wijdheid.'

  17-03-2018 om 11:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/11

  Vrijdag 16 maart 2018

  Flitsen

  Dank zij een grote groep vrijwilligers naast  vele betaalde krachten (‘n 600-tal!) kan het klooster Mar Yakub vrij vlug meehelpen aan het verlichten van het leed van het Syrische volk over zowat heel het land. En zo werd deze week een lading humanitaire hulp klaar gemaakt voor Ghouta. We hebben o.m. met een 12-tal personen een lange voormiddag gewerkt om ‘shampoo’ van uit een enorme bidon (500 l) in (precies 993) kleine flessen te gieten en de bidon was nog niet half leeg. Het was een groot werk. Wegens het glibberige goedje moesten die flessen in zuiver water proper gemaakt worden om ze goed te kunnen sluiten. Een vrachtwagen komt  alles ophalen en ter plaatse brengen. Op het terrein is er altijd veel werk o.m. water geven. Nu worden echter ook de bomen gesnoeid. Verder is er een groot stuk dat met een bulldozer werd geëffend en dat nu wordt klaar gemaakt om bezaaid te worden.

  Met het vorderen in de vasten worden ook de gebeden steeds intenser en langer, totdat we in de Goede Week bijna dag en nacht in gebed doorbrengen. Ik zal daarom vooraf nog eens aankondigen dat ik in de  Goede Week, op Goede Vrijdag geen bericht zal sturen. Het nieuws van het sterven van Jezus op het Kruis overtreft ver alle mogelijke andere berichten. Vandaag, deze vrijdag, werd in de byzantijnse liturgie voor de laatste keer de akathisthymne gezongen. We hebben het extra plechtig willen doen samen met de parochianen van Qâra in hun St. Michael kerk. De kerk was vol gelovigen die uit volle borst bijna twee uur lang hebben gezongen.

  De westerse waanzin: het  lijden van Syrië en van de wereld

  Op 15 maart 2011, gisteren 7 jaar geleden,  protesteerden enkele tientallen mensen in Damascus tegen de  regering en tegen de president. Zij stelden hun actie voor als “een revolutie voor een Syrië zonder tyrannie”. Het was het begin van de “Arabische lente”, de oorlog tegen Syrië. Met eigen ogen hebben we  gezien hoe het op gelijkaardige wijze  in  Qâra  begon, toen we “per toeval” langs zulk een groepje heftig protesterende mensen (allemaal buitenlanders) liepen voor de grote moskee op een vrijdagavond. De Atlantische pers stond meteen bol van   geïllustreerde verhalen over een verschrikkelijk “regime” en een gruwelijke dictator tegenover de “vreedzame betogingen van ongewapende burgers”. De geheime diensten van de grote westerse mogendheden zorgden ondertussen voor de nodig doodseskaders die steeds meer mensen vermoordden, vooral soldaten en veiligheidsmensen en ook steeds meer spectaculaire aanslagen pleegden in heel het land. De wereldleiders wilden een groot Midden Oosten, waarvan de soevereiniteit van de landen door een van buiten af aangewakkerde burgeroorlog zou vernietigd worden. Irak was al verwoest en Libië zou vlug op dezelfde wijze, totaal ontwricht, in de “Arabische lente” worden opgenomen. De “slachter van Bagdad”, Abdel Hakim Belhadj, werd ook “de slachter van Tripoli”. Op 26 november 2011 hebben NAVO vliegtuigen hem met een bataljon van 700 Libische strijders en een massa Libische wapens overgevlogen naar het Turkse Eskandarun, aan de Syrische noordgrens, om Damascus aan zijn erelijst toe te voegen. Zo ver kwam het echter niet. Hij werd uiteindelijk aangesteld tot gouverneur van Tripoli! Het goud, de olie en de wapens van Kadhaffi waren in veiligheid gebracht. Nu moesten de gas, de olie en de Amerikaanse pijplijn van Syrië nog volgen. Ondanks gruwelijke moorden, verwoestingen en aanslagen bleef Syrië echter stand houden. Syrië wil geen fanatiek islamitisch bestuur of een sharia om dan de speelbal te zijn van de VS-Israël-NAVO-golfstaten. Syriërs willen in harmonie leven als één familie, samen met alle verschillende etnische en geloofsgroepen, zoals wij het hier iedere dag kunnen ervaren en zoals elke objectieve waarnemer het in heel het land onder de bevrijde bevolking kan meemaken.

  Het verdere verloop hebben we al herhaaldelijk vanuit verschillende standpunten beschreven. Een militaire invasie met een rechtstreekse vernietiging van Syrië lukte niet. Daarop zijn nog vele andere pogingen gevolgd met  tienduizenden  terroristen en herhaalde pogingen tot een staatsgreep. Ook dat is tot heden niet gelukt maar de wereldheersers blijven onvermoeibaar met nieuwe middelen hun doel nastreven. De wapenbazen steken graag een handje toe. Voor hen speelt het geen rol wie tegen wie vecht, als er maar gevochten wordt. Volgens Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) steken de VS met kop en nek uit boven alle andere landen als grootste wapenleverancier (bijna het dubbele van Rusland) en is het Midden Oosten de voornaamste “begunstigde”. En zo belanden we bij het Amerikaanse plan B. Oost-Ghouta, dat sinds 2012  stevig in handen is van een paar tienduizenden terroristen. Ghouta moest de uitvalsbasis worden om Damascus te laten doodbloeden en uiteindelijk in te nemen. Alles zat goed. De terroristen hadden de bevolking helemaal onder de knie. Met een Amerikaanse militaire basis zou de val van Damascus bezegeld kunnen worden. Het Syrische leger, geholpen door zijn  bondgenoten, begon echter aan de echte bevrijding. Toen barstte de woede tegen Syrië in de Atlantische pers pas voor goed los. De “Witte [Sc]Helmen “ en “het Syrisch observatorium voor de mensenrechten” zorgden voor de nodige beelden: het leger wurgt zijn eigen volk, bestookt het met chemische wapens, steelt de humanitaire hulp, laat het volk uithongeren, bombardeert eigen ziekenhuizen… De internationale gemeenschap riep luid om een staakt het vuren (om zijn terroristen te  beschermen) en om een strenge veroordeling van Syrië met een militaire inval… In bijgevoegde informatie zie je dat de werkelijkheid precies omgekeerd is. Fayssal Mikdad, Syrisch minister van buitenlandse zaken zei zaterdag in een persconferentie dat de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapens) nog steeds de overvloedige informatie, die hen verstrekt wordt over het  gebruik van chemische wapens door de terroristen, blijft weigeren. Ondertussen worden grote hoeveelheden wapens van Amerikaanse en Franse makelij, bestemd voor de terroristen in Ghouta onderschept. Het leger wordt hierbij geholpen door de bevolking, waardoor we verwachten dat er in de nabije toekomst nog meer aan het licht zal komen.  Verder ontmantelde het leger in Aftris (op 12 maart) en in Chifounya (op 13 maart) twee geheime fabrieken voor chemische wapens. Husam Taleb, een voormalige volgeling van Zahran Alloush, stichter van de terroristengroep Jaysh al-Islam, heeft inmiddels meer onthuld over de werking van deze groep, de steun en het geld dat ze van westerse mogendheden krijgen, de Witte Helmen die hij gewoon een “terroristengroep” noemt en de chemische aanvallen die sinds 2013 gepleegd worden om Syrië hiervan valselijk te beschuldigen. En de mensen zelf blijven in Oost-Ghouta protesteren tegen de terroristen en de westerse mogendheden die hen steunen en zij smeken het Syrische leger om hen te komen bevrijden.  Onze media gaan echter gewoon verder met hun valse beschuldigingen. Het blijft de obsessie van het westen, aangemoedigd door een corrupte elite van wereldheersers: Syrië moet militair vernietigd worden want het is de schuld van alles. Om dit te bereiken worden ook de internationale organisaties misbruikt. Bachar al Ja’afari, Syrisch permanent vertegenwoordiger bij de VN vatte de houding van het westen helder samen met een spreekwoord van Najib Mahfouz: “Het zijn leugenaars. En ze weten dat ze leugenaars zijn. En zij weten dat wij weten dat zij leugenaars zijn. En toch blijven ze luidop[U1]  liegen.”

  Leugen en bedrog blijven overal heersen. We worden er soms moedeloos van omdat ze zulke verwoestende gevolgen hebben, zoals we dagelijks in Syrië ervaren. En er zit een grotere, wereldwijde strategie achter: de Angelsaksische wereldoverheersing, de zogenaamde nieuwe wereldorde, die nu bedreigd wordt. Er zijn steeds meer landen die geen slaaf willen zijn maar gewoon hun zelfstandigheid willen behouden. Er zijn steeds meer landen die op voet van gelijkheid willen samenwerken, met respect voor elkaars eigenheid en soevereiniteit. Hiertegen willen de landen van de oude, koloniale wereldoverheersing onder leiding van de VS-Israël zich met alle middelen verzetten. Zolang zij het herstel van hun macht over heel de planeet blijven nastreven, zal de UNO met zijn hoogste internationale organisaties uiteindelijk een poppenspel blijven en onmachtig zijn naar waarheid en recht, de soevereiniteit van landen en de werkelijke rechten van de mens te doen naleven. Hun grootste misdaden die tegen  het  mooie charter van de UNO ingaan kunnen de  wereldmachten zonder moeite zelf toedekken. En er is geen enkele mogelijkheid om deze tegen te houden of te bestraffen.  Een grondige verandering aan de top is dringend nodig.

  En dit nog

  De informatie en video’s die ik toegestuurd krijg  zijn zo omvangrijk en boeiend dat ik stilaan zelf niet veel meer hierover hoef te schrijven. Heel hartelijk dank!

  vOns vorig bericht rijkelijk geïllustreerd:toespraakvan Poetin, 3 video’s over situatie in Damascus o.a. een toelichting door Franse journalist J.P. Duthion, 8 video’s over Oost-Ghouta met o.a. de blijvende provocatie met chemische wapens, getuigenis van Duits parlementslid Christian Blex in naam van de  Duitse delegatie, met o.a. een oproep aan Duitse en Europese politici om zelf  hier te komen kijken om de leugens te ontmaskeren:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-66/

  vNog een oprecht, eenvoudig maar kostbaar getuigenis over de waarheid in Syrië: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/01/bisschop-bony---diep-geraakt-door-wat-ik-in-syrie-zag-/

  vSeksuele uitbuiting van vrouwen zelfs vanwege VN-hulpverleners: http://www.golfbrekers.be/als-redders-belagers-worden/

  v8 video’s die nogmaals aantonen wat ieder  met een beetje kritische zin en een geweten al jaren wist: aanklachten tegen Syrië omtrent chemische wapens zijn vals en ook heel irrationeel. Ze dienen  als valse vlag om Syrië verder te vernietigen. Sarin gas werd nogmaals gevonden bij de terroristen: http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie/

  vNog 13 video’s hierover:  http://www.golfbrekers.be/dame-blanche-in-syrie-2/

  vHeel langzaam en heel voorzichtig begint zelfs bij ons iets van de waarheid door te dringen (hoe hebben ze het toch aangedurfd dit te publiceren?): http://www.knack.be/nieuws/wereld/syrisch-leger-ontdekt-chemisch-lab-in-oost-ghouta/article-normal-975759.html

  vNog twaalf video’sover de mensen die door het leger gered werden in Ghouta, een Franse journalist, Asma al-Assad, de first lady over ontwikkeling, leven in Lattakia en Aleppo: http://www.golfbrekers.be/ondanks-alles-leeft-de-hoop-in-syrie/

  vNog eens een hoogtepunt van huichelarij vanwege de VS: http://www.golfbrekers.be/met-de-vsa-over-vrede-in-syrie-praten/

  vTerwijl onze pers er op los blijft liegen, krijgen we het goede nieuws van de  Chinezen die uitleggen hoe het Syrische leger vorige zaterdag 60 mensen veilig kon evacueren terwijl ze meer dan de helft van het gebied al bevrijd hebben (Later vertelden sommigen horrorverhalen van hun leven onder deze terroristen): http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/11/c_137030108.htm#0-fbook-1-21167-b182d7286068ff4101843e17368e4b10

  vVoor wie tijd en geduld heeft hier nog veel meer goede berichten:  https://www.facebook.com/Modernes.Syrien.Assad/?hc_ref=ARS9gG3W7a2nyCDseEp-HrbvR9fZ1j_YRyv6Pf7a2h1ZX4F1cT1tt2xJfsFVi7aK7DE&pnref=story http://www.syrianews.cc/youtube-channel-deleted/; https://www.facebook.com/groups/249464532256452/281065455763026/    

  vDe Duitse journalist Karin Leukefeld vertelt over de situatie in Syrië

  Deel1: www.youtube.com/watch?v=8SfbhXnJbpE 

  Deel 2: www.youtube.com/watch?v=t1CxwrfEh9Y

  P. Daniel

   

   

   [U1]

  17-03-2018 om 10:12 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doornaert en racisme

  In een commentaar bij het misbruikschandaal in de Engelse stad Telford, gaat barones Mia Doornaert wel sterk uit de bocht.

  Het is goed dat Doornaert elke vorm van misbruik krachtig veroordeelt. Maar terwijl zij terecht stelt dat 'de witte man niet bestaat', suggereert ze wel in sterke mate dat 'de Pakistaanse of de moslimman wel bestaat', en dat is dan een verkrachter, een crimineel. Zo bezondigt ze zichzelf aan ' een nieuw racisme om mensen te beoordelen op hun huidskleur'.

  Overigens heeft Doornaert klaarblijkelijk niet de moeite gedaan om via mediaonderzoek uit te vlooien of het misbruik 'in overgrote mate gepleegd werd en wordt door mannen uit Pakistaanse wijken', zoals zij schrijft. Die bewering wordt alleszins tegengesproken door de politiecommissaris van die streek: 'Er is ook geen sprake van een oververtegenwoordiging door leden van de Aziatische gemeenschap in Telford, waar in het verleden zeven Pakistaanse bendeleden zijn vervolgd voor kindermisbruik.' De commissaris zegt dat de achtergrond van de daders vergelijkbaar is met een dwarsdoorsnede van de samenleving. 'Dus er is niet een groep die oververtegenwoordigd is.'

  Doornaert voert helemaal geen bewijzen aan voor haar bewering dat de politie niet is opgetreden en dat de reden van die beweerde criminele laksheid te vinden zou zijn in schrik voor het verwijt van islamofobie.

  Wat Doornaert schrijft en de manier waarop, appelleren aan het 'buikgevoel' van nogal wat 'witten',ook bij ons, die graag,s oms met een (verborgen) politieke agenda,c riminaliteit verbinden met een bepaald ras of een bepaalde religie.

  Misdadigheid moet aangepakt en bestraft worden,v an welke kleur, godsdienst, sociale status, wijk, politieke groepering, enz. ,de criminelen ook zijn.

  Wat Doornaert hier doet is op een m.i. brutale en op zijn minst ongenuanceerde manier, de misdaden in Telford racistisch framen en de politie beschuldigen van lafheid/bevooroordeeldheid, zonder daarvoor bewijzen te leveren.

  15-03-2018 om 22:25 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ArtificiŽle intelligentie

  In zijn laatste levensfase bepleitte Stephen Hawking de noodzaak aan een internationaal ethisch en juridisch kader voor de ontwikkeling en toepassing van artificiële intelligentie.

  15-03-2018 om 08:35 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurkundige Stephen Hawking (76) overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De beroemde Britse natuurkundige Stephen Hawking is overleden.

  14-03-2018 om 07:14 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Crem fileert zijn eigen partij

  In 'Doorbraak' haalt staatssecretaris De Crem zijn eigen partij flink over de hekel.

  Deze 'analyse' van De Crem is voor nogal wat forumdeelnemers de uitgelezen kans om CD&V er extra van langs te geven. Zo noemt iemand de CD&V-top een 'stel apparatjsiks', dat de 'voeling met de werkelijkheid is verloren geraakt in een navelstaarderig humanisme'.

  Als je (bepaalde) woorden gebruikt, is het altijd goed even na te denken over de inhoud ervan. Neem nu dat historisch zwaar beladen woord 'apparatsjiks'. Zijn er voldoende argumenten te vinden om bv. de CD&V-top 'een stel apparatsjiks' te noemen? En als je dat toch doet, moet je dan niet zo eerlijk zijn om eens af te toetsen of de toppers van andere partijen misschien ook in aanmerking komen voor dat etiket.

  'Humanisme', zoals de meeste mensen wel weten, een wereldbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid,de vrijheid en de waarde der persoonlijkheid wil hooghouden, 'navelstaarderig' noemen is voorwaar een bijzonder moeilijke oefening en het zo voorstellen dat 'humanisme' de voeling met de werkelijkheid verbreekt, m.a.w.je kan geen humanist zijn als je met je beide politieke voeten in de werkelijkheid staat, doet veronderstellen dat er in partijen die nog wel 'voeling met de werkelijkheid' hebben, weinig plaats is voor humanistische waarden. En zeker niet voor christelijke.

  12-03-2018 om 21:47 geschreven door Gust Adriaensen


  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twaalf populairste tweets van paus Franciscus

  Druk op onderstaande link voor de twaalf populairste tweets van paus Franciscus.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/dgsjSzt9Xb4   

  11-03-2018 om 20:12 geschreven door Gust Adriaensen


  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/10

  Vrijdag 9 maart 2018

  Flitsen

  De vrijwilligers van S.O.S. zijn na hun werken aan de  Krak des Chevaliers weer terug, 2 jongens  en 2 meisjes. Een van de meisjes is zelfs een Syrische. Ook kregen we weer drie chauffeurs van ambulances, 2 uit Aleppo en een uit Afrin. Er is een Koerd bij, een vader van tien kinderen. We trachten hen goed te verzorgen en het zijn ook aangename kerels. Van de bezoekers moeten we vooral drie sjeiks met hun gevolg uit Tartoes vermelden. De sjeiks droegen een witte tulband, wat er op wijst dat het sjiieten zijn (de zwarte band wijst op de afstamming van Mohamed). Zij wilden een uitgebreide kennismaking omdat ze vernomen hadden dat hier een huis was “waar God aanbeden wordt” en waar gebeden wordt voor het land. In de kerk baden we het Onze Vader voor hen en een van de sjeiks bad (gekeerd naar Mekka. Kerken zijn georiënteerd, moskeeën ge-mekka-niseerd!)  daarna uitvoerig voor ons. Twee sjeiks wilden een indrukwekkende afscheidsrede houden: in islam en christendom aanbidden wij God die vrede en liefde is, waar geweld en haat is, daar is niet de echte islam, wij leven in onderlinge vrede met elkaar. Al kunnen we niet mee gaan met de gelijkheid van de godsdiensten, hun toespraak maakt nogmaals duidelijk hoe het Syrische volk een harmonieuze samenleving is en wil blijven. Pogingen van buitenlandse mogendheden om dit land te breken door een zogenaamde “burgeroorlog” uit te lokken, worden door het volk krachtdadig afgewezen.

  Aangenaam  bezoek kregen we eveneens van een groep die zich inzet voor het behoud van het Syrisch patrimonium: Syrian Exploration and Documentation Society  Eerst kwamen er acht op verkenning en daarna kwam deze vrijdag de hele groep van 200 personen, vooral (zeer) jonge mensen. In afzonderlijke groepen werden ze rondgeleid. Het deed me denken aan de vroegere open-deur-dagen in onze abdijen. Er moest vooraf nog wel gewerkt worden. Deze nacht hebben we namelijk weer een zware storm gehad die alles wat niet vast zit doet rondvliegen: dozen, potten, flessen, plastiek, dakpannen… Het is dan overal behoorlijk vuil. ’s Morgens was het plots weer rustig. Na de rondleiding zaten of  liepen allen op het binnenplein onder een stralende zon. En maar babbelen en foto’s nemen. Die jeugd is echt geïnteresseerd. Sommigen willen in het buitenland verder studeren maar de meesten blijken toch gemotiveerd om aan de heropbouw van het land mee te werken, waartoe we hen ook aansporen. Ze staan heel erg open voor een geestelijk woordje. Dat we allen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis en dat hierin onze eigenlijke en onverwoestbare waardigheid ligt, beluisteren ze met open mond…Zegen deze jongeren Heer, dat zij meewerken, niet aan de nieuwe verderfelijke wereldorde van corrupte leiders maar aan uw Rijk hier op aarde.

  Onder de dictatuur van mythen

  Het woord mythe komt van het Griekse “mythos”, dat vertelling betekent. Het is een legende, een fabel, een sprookje, ontstaan uit de rijke creativiteit van de menselijke geest. Zo genieten we van de grote verscheidenheid van de Griekse mythologie uit de oudheid, van oude en nieuwe sprookjes en van de eindeloze fabels van Jean de la Fontaine uit het einde van de 17e eeuw, met meestal dieren in de hoofdrol en een moralistische of opvoedkundige ondergrond. In de mythen krijgt de fantasie de volle vrijheid zodat de grenzen tussen werkelijkheid en verzinsel, waarheid en leugen, misdadigers en onschuldige slachtoffers worden uitgewist. De ontsporing van een samenleving begint echter wanneer mensen bewust waarheid en werkelijkheid gaan vervangen door mythen uit eigenbelang om hun laakbare bedoelingen toe te dekken.

  Ziehier enkele voorbeelden van mythen die in de moderne opvattingen vast verankerd werden  om onschuldige slachtoffers als misdadigers voor te stellen en vooral om de  misdadigers zelf vrijuit te laten gaan.  Een machtige manipulatie zorgt er voor dat de wetenschappelijk verantwoorde ontmaskering van deze mythen gewoon niet aanvaard wordt in de openbare opinie. Wij horen de Middeleeuwen als een duistere periode te beschouwen en we moeten ons vooral schamen om het christelijke geloof en de Kerk, al was die tijd – naast zijn gebreken - in werkelijkheid vol licht (Nicolas Weill-Parot en Véronique Sales (dir), Le vrai visage du Moyen-Age, 2017). De 18e eeuw moeten we echter de “eeuw van de  verlichting” noemen, terwijl ze in feite de verschrikkelijke terreur van de Franse Revolutie inluidde (Bertrand Vergely, Obscures lumières. La révolution interdite, 2018), met de uiterst misleidende slogan “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. Een massa mensen werd door de guillotine inderdaad meer “gelijk” gemaakt, terwijl de ergste criminelen in “vrijheid en broederlijkheid” hun massaslachtingen konden uitvoeren. Ziedaar de verlichting. Een andere moderne roes is de “mythe van de veilige contraceptie”. Terwijl nuchtere wetenschappers al een halve eeuw waarschuwen dat hormonale contraceptie een onuitputtelijke bron is van ontwrichting zowel op lichamelijk als geestelijk gebied en dit nu nagenoeg wekelijks wetenschappelijk wordt bevestigd, blijft deze oude kermismolen verder draaien dank zij groot commercieel succes. En dan de mythe van de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2! Duizenden geleerden blijven onafgebroken de onzin hiervan aantonen, maar toch lukt het aan een politieke elite om over alle menselijke activiteit te blijven heersen voor eigen belang.

  Het zijn uiteraard de mythen over Syrië die ons hier en nu het meest bezig houden en die  in de openbare opinie geprent werden (worden) om het volk uit te roeien en het land, de  bakermat van de beschaving en van het christelijk geloof, te vernietigen in dienst van de hebzucht en heerszucht van de wereldheersers: de mythe van de  “volksopstand”, de Syrische “burgeroorlog”, het “dictatoriale regime” en de verschrikkelijke dictator van een Syrische president… Lees als voorbeeld het recente verzinsel van onze eigen VRT: “Syrisch leger rukt op door rebellenenclave Oost-Ghouta, bestanden blijven dode letter” van Jos De Greef, 4 maart 2018 of de kwakkel van onze “kwaliteitskrant”: “Regime-Assad plundert VN hulpkonvooi” van Jorn De Cock, 6 maart 2018. De mythen worden hier tot absolute waarheid verheven. Met de cijfers fantaseren onze fabelschrijvers precies zoals destijds in Aleppo gebeurde. Toen werden zogenaamd een half miljoen mensen door het regime gewurgd, terwijl nauwelijks 1/5e van dat aantal aanwezig was. Nu zouden het er 400.000 zijn terwijl slechts ongeveer de helft aanwezig is.  Dat de terroristen  minstens 25 % van de vrouwen en meisjes in Oost Ghouta (zoals in Aleppo) seksueel misbruiken, blijft zorgvuldig toegedekt (https://www.mondialisation.ca/femmes-en-syrie-mere-agnes-mariam-denonce-les-rebellesterroristes/5623668). Het is “het regime van Assad” dat een “collectieve bestraffing” uitvoert op de burgerbevolking, met “genadeloze bombardementen”, ook op scholen en ziekenhuizen die de “burgerbevolking tot wanhoop drijven”. De president zelf is als een bloeddorstig dier “dat de overwinning ruikt”. En terwijl heel de wereld dit regime met de goddelijke bliksem van sancties wil straffen, houden Rusland en China dit gerechtvaardigd oordeel tegen. Het Syrische leger en zijn  bondgenoten doen vanaf het begin al het mogelijke om humanitaire hup  te leveren, veilige zones te creëren om mensen te evacueren en de gruwel van de fanatieke terroristen die de sharia willen opleggen te stoppen. De terroristen gebruiken de burgers als menselijk schild, dwingen hen tunnels te graven, beletten humanitaire leveringen en houden niet op vanaf de eerste dag de vluchtzones onder vuur te nemen, nu al meer dan een week. Scholen en ziekenhuizen in Oost-Ghouta hebben de terroristen tot hun kazernes omgevormd en ze blijven van daaruit dagelijks onschuldige burgers in Damascus doden en verwoestingen aanbrengen. Nu hebben ze het militair hospitaal van Tashrine in Damascus beschoten: 2 doden en 9 gewonden. Onze sprookjesschrijvers beweren dat het Syrische leger doelbewust ziekenhuizen in Ghouta bombardeert maar vermelden niet dat juist daar de terroristen hun hoofdkwartier gevestigd hebben. En dan de spectaculaire onthulling van onze hoger genoemde fabeltjeskrant dat het “regime-Assad” 70% plundert van de medische hulp met de vage aanduiding “volgens WHO”, terwijl het leger er zelf mee voor gezorgd heeft en alles onder leiding van de Syrische Rode Halve Maan en de VN verloopt. Er zijn inderdaad maandag 46 trucs met hulpgoederen gearriveerd. Wij vernamen echter dat het weer de terroristen zijn die ook deze levering verhinderen, zoals ze iedere hulp aan de bevolking beletten en de veilige vluchtwegen blijven beschieten. En dat is weer de ideale gelegenheid om Syrië vals te beschuldigen. Als uw bronnen het “Syrisch Observatorium van Mensenrechten” en “de Witte Helmen” zijn, beide nauw verbonden met de terroristen, kun je beweren wat je wil, als het maar dient om Syrië te beschuldigen en de oorlog te laten voortduren. En de internationale gemeenschap helpt hierin de terroristen om dan achteraf Syrië te kunnen beschuldigen dat de bevolking niet geholpen wordt. Hetzelfde met die chemische aanvallen, door de terroristen uitgevoerd om Syrië te kunnen beschuldigen. Telkens wanneer het Syrische leger aan de winnende hand is en de bevrijding van de bevolking nabij is, wordt een provocatie opgezet met chemische wapens. Om toch serieus te lijken schrijven ze dan over een “mogelijke chemische aanval”.

  De echte criminelen en de oorzaak  van het gruwelijke lijden van de bevolking in Oost-Ghouta zijn deze drie. Vooreerst de (20.000?) fanatieke terroristen die de bevolking in een wurggreep houden: Jaych al-Islam, gesteund door Saoedi-Arabië met vele VS wapens, Faylak al-Rahman, gesteund door Qatar (en Turkije) en de moslimbroeders en wat nog overblijft van Al Noesra. Verder de landen die deze terroristen tot monsters blijven vormen, steunen, bewapenen en betalen (VS, Israël, NAVO, golfstaten). Tenslotte onze politici en journalisten die de onderliggende mythen levendig houden om het uitmoorden van de bevolking en het vernietigen van het land aan te moedigen. Zo wordt journalistiek door mythen vervangen. Journalisten, al staan jullie openlijk aan de kant van de moordenaars, toch zal ook Oost Ghouta eens door het Syrische leger en zijn  bondgenoten bevrijd worden zoals Aleppo, Palmyra en Deir-Ezzor. De mensen zullen dan hun vele geliefde doden herdenken, die mede door jullie dwaas geschrijf straffeloos werden gefolterd, verminkt en vermoord. Hoe is dit in de 21e eeuw mogelijk?

  En dit nog:

  vOns vorig bericht rijkelijk met 15 video’s geïllustreerd: 2 video’s over  de mijnramp in Chili, prachtige video van Krak des chevaliers vanwege de S.O.S chrétiens de l’Orient, Bachar al-Assad over het onmenselijk optreden van de internationale coalitie (Duits), De terechte beschuldiging van Rusland aan de VS,  moeder Agnes-Mariam over de Mussalahah of verzoening, Gruwelijke propaganda van THS, Zahran Allouch, Tillerson en zijn huichelarij over de aanwezigheid van de VS in Syrië, 46 trucs humanitaire hulp in Oost-Ghouta, WFP voedselhulp vanwege Rusland en Syrië, Russische info, het Syrische leger vordert in het bevrijden van Ghouta, de historische waarschuwing van president Eisenhouwer, kard. R Sarah vreest dat Europa zal sterven omdat het zijn christelijke wortels verloochent: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-65/   

  vEen vlijmscherpe aanklacht (in ‘t Nederlands) van de Syrische zusters trappistinnen van Azeit (Libanese grens) tegen de  leugens van de westerse pers en tegen de laffe westerse landen die hier blijven moorden en vernielen, met bijkomende info over de gesmokkelde olie van IS die naar Turkije en Israël stroomt: http://freesuriyah.eu/?p=1593 

  vGetuigenis van moeder Agnes-Mariam (in ’t Spaans, met in de video van onze oude  Belgische bus van de Lijn?): http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-video_madre_agnese_mariam_de_la_croix_i_ribelli_bloccano_levacuazione_dei_civili_nel_ghouta_per_usarli_come_scudi_umani/82_23276/ 

  v7 video’s en 3 foto’s die u duidelijk tonen wat er  in Oost Ghouta echt gaande is met goede Nederlandse toelichting: http://www.golfbrekers.be/actualiteit-in-syrie-oost-ghouta-e-a/

  v7 video’s die de Witte Helmen ontmaskeren als organisatie die de terroristen helpen: http://www.golfbrekers.be/witte-helmen-big-white-lies/  

  vEen erg moedig en waarheidsgetrouw bericht over de situatie in Syrië door bisschop J. Bonny, die beloofde een volgende keer langs te komen: http://www.katholiekforum.net/2018/03/04/bisschop-bonny-doorprikt-leugendiscours-over-syrie/

  vPatriarch Ignatius Aphrem over de valse berichtgeving over Oost-Ghouta: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/zijn-sommige-dode-kinderen-dan-minder-waard-dan-andere?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=978fb2eebf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-978fb2eebf-133325829

  v2 video’s over geweld tegen vrouwen die als vluchtelingen in Jordanië terecht komen: http://www.golfbrekers.be/grensoverschrijdend-gedrag-in-jordanie/

  vDe hysterie en tirannie van de theorie over de opwarming van de aarde door CO2 nogmaals deskundig tot brandhout gemaakt door Marc Morano: https://www.climategate.nl/2018/03/marc-morano-luis-pels-klimaatalarmisten/

  vHet waanzinnig Amerikaans militair budget van 700 miljard dollar voor 2018 (China: 150 miljard, Rusland: 70 miljard): http://www.libertepolitique.com/Actualite/Editorial/Etats-Unis-plus-de-700-milliards-de-budget-militaire-pour-quoi-faire;

  http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Hausse-du-budget-militaire-americain-quelques-elements-contextuels

  vVertaling van de conferentie van kard. R. Sarah, waarover we vorige keer een bezinning gaven: http://www.katholiekforum.net/2018/02/27/vertaling-conferentie-kardinaal-sarah-over-zijn-boek-god-of-niets-ukkel-7-feb-2018/

  vFranse vertaling van de 2 uur durende toespraak van Poetin van 1 maart 2018:https://www.mondialisation.ca/discours-de-poutine-allocution-a-lassemblee-federale-le-1er-mars-2018/5623666

  P. Daniel

   

   

  09-03-2018 om 16:03 geschreven door Gust Adriaensen


  08-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Toporovskifarce
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sterker en sterker ontstaat de indruk dat het vooral De Standaard te doen is om mevrouw de Zegher, de directrice van het Gentse MSK,  te liquideren.

  Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een krant zo langdurig zoveel bladruimte besteedt aan een discussie over de echtheid van een (overigens fraai ogende) collectie schilderijen. Dat is voer voor specialisten en de gemiddelde lezer trekt zich daar geen bal van aan.

  De Standaard wordt in die afrekening gretig gevolgd door een meute museumdirecteurs -een krabbenmand gevuld met superego's- die de kans zien om een 'collega' eruit te gooien. In hun zog roeren zich Gentse oppositiepolitici, met Bracke nog eens even op kop, die in deze museumrel munitie vinden om de huidige meerderheid het vuur aan de schenen te leggen, wat altijd meegenomen is in een verkiezingsjaar.

  Minister Gatz, die in deze farce veel meer boter op zijn hoofd heeft dan naar buiten komt, houdt zich gedeisd en schuil achter alle mogelijke 'valse' en 'echte' schilderijen en hoopt stilletjes dat het wel zal overwaaien.

  08-03-2018 om 12:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Y. N. Harari 'Sapiens - Een kleine geschiedenis van de mensheid''

  'Vroeger ontmoetten bruid en bruidegom elkaar in de woonkamer van het ouderlijk huis en ging er geld van de ene naar de andere vader.

  Tegenwoordig maken we elkaar het hof in bars en cafés en gaat er geld naar de bankrekeningen van modeontwerpers, sportschoolhouders, dieetconsuleten, schoonheidsspecialisten en plastisch chirurgen, die ons helpen om in het café te arriveren met een uiterlijk dat het schoonheidsideaal van de markt zo dicht mogelijk benadert.'

  08-03-2018 om 11:21 geschreven door Gust Adriaensen


  07-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Religie als remedie

  In een column heeft Marc Reynebeau het onbehagen dat vele westerse mensen kenmerkt en dat zich manifesteert in de groei van populistische politieke partijen.

  Het is zeer de vraag of de politiek ervoor kan zorgen dat 'mensen zich weer gewaardeerd en erkend kunnen voelen als medeburgers' . Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zich niet langer alleen als een economische kostenfactor voelen weggezet. Daarin zijn bepaalde politieke partijen wel erg bedreven.

  Maar er is veel meer nodig in onze samenleving om brede lagen van de bevolking een 'goed gevoel' te geven, ze zin te geven in het leven, ze te bevrijden van angst en eenzaamheid.

  Het valt me op dat in de talloze remedies die journalisten en auteurs van allerlei pluimage de wereld insturen,  het belang van religieuze gemeenschappen zo goed als helemaal onbehandeld blijft. Zij schrijven er met een grote boog omheen. Onverschilligheid? Gebrek aan kennis? Afkeer? Gêne?

  Nochtans kan religie ankerpunten ,een structuur, rituelen, cultuurhistorische identiteit , samenhorigheid, bieden, die nog altijd voor zeel veel mensen, ook bij ons, de bevrijding betekenen uit zinloosheid, eenzaamheid en geestelijke verwaarlozing.

  07-03-2018 om 17:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn sommige dode kinderen dan minder waard dan andere?

  Syrische kerkleiders zijn furieus voor wat ze de blindheid en eenzijdigheid van het Westen en de Wereldraad van Kerken over het humanitaire drama in Oost-Ghouta, met minstens 550 burgerdoden en 2.500 gewonden, noemen.

  Westerse media en hulporganisaties schreeuwen het uit van verontwaardiging over het drama dat zich in die buitenwijk van Damascus afspeelt. Maar over de honderden burgerdoden, waaronder kinderen, door de raket- en granaatbeschietingen vanuit Oost-Ghouta horen wij geen woord. De meerderheid van die projectielen wordt afgevuurd op wijken in Damascus die bevolkt zijn door christenen, zegt patriarch Ignatius Aphrem II Karim.

  07-03-2018 om 16:51 geschreven door Gust Adriaensen


  06-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewuste keuze

  Karel Verhoeven, de hoofdredacteur van De Standaard, schrijft de katholieke kerk en godsdienst zo goed als af omdat uit recente cijfers blijkt dat het aantal doopsels onder de helft van de geboortes is gedaald. Dat  is wel heel merkwaardig, te meer omdat de commentaar van Verhoeven vaak opvalt door een evenwichtige analyse en oordeel.

  Verhoeven vergeet te vermelden dat in 2016 nog altijd niet minder dan 45% van de borelingen in de Vlaamse bisdommen gedoopt werd. Dat zijn 54.000 doopsels. Het gaat bij katholieke ouders meer en meer om een bewuste keuze. Dat blijkt ook uit het groeiende aantal volwassenen dat zich laat dopen.

  Al bij al is die 45% een bijzonder groot, indrukwekkend 'marktaandeel', waarop de meeste 'verenigingen' en 'firma's' wellicht bijzonder jaloers zijn.

  En als het over centen gaat, dan moet Verhoeven ook zo eerlijk zijn de inbreng van de katholieke kerk en gemeenschap in de zorg, het jeugdwerk, het onderwijs, enz. te valideren.

  06-03-2018 om 10:42 geschreven door Gust Adriaensen


  05-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer zelfverzekerdheid

  Ondanks de daling van het aantal dopen, zijn de bisschoppen niet van plan de gelovigen in ons land aan te moedigen hun kinderen vaker te dopen. ‘Het ligt niet in onze aard onszelf te verkopen’, zegt De Kerpel, woordvoerder van de bisschoppenconferentie. ‘We proberen bovenal zo authentiek mogelijk te zijn. We geloven dat dit het meest wervend is, en dat altijd zal zijn.’

  Kerkjurist Rik Torfs had op een ‘iets zelfverzekerder’ antwoord gehoopt. ‘Niet dat de bisschoppen nu met een radiospot moeten komen waarin ze vertellen dat alle ouders hun kind moeten laten dopen’, zegt hij. ‘Maar de Kerk mag toch wat meer tonen dat ze gelooft in wat ze doet. De zaken worden al jarenlang te veel op hun beloop gelaten, en als daaraan niets verandert, zullen alleen nóg meer mensen afhaken. Waarom komen de bisschoppen bijvoorbeeld niet eens sterker op de voorgrond in publieke debatten? Waarom benadrukken ze niet eens vaker dat het geloof in deze tijden van presteren, consumeren, stress en burn-out een grote hulp kan zijn?.’

  Groot gelijk Rik. 

  05-03-2018 om 10:57 geschreven door Gust Adriaensen


  04-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ruime meerderheid bij SPD voor GroKo

  Bij de Duitse sociaaldemocraten SPD nam niet minder dan 78,39 % van de stemgerechtigde partijleden deel aan het partijreferendum over het al dan niet deelnemen aan een regering samen met de christendemocraten, onder leiding van Angela Merkel, de zgn. Grosse Koalition (GroKo).

  239.604 sociaaldemocraten stemden 'ja'. 123.329 partijleden waren tegen. Een meerderheid voor regeringsdeelname dus van meer dan 66%

  Enkele bedenkingen hierbij.

  -De massale deelname aan het referendum bewijst het grote politieke bewustzijn bij de Duitse sociaaldemocraten.

  -De grote meerderheid voor regeringsdeelname staat haaks op wat ook bij ons in de media geschreven werd: het zou nipt zijn en een overwinning van 'nein' werd zelf niet uitgesloten geacht.

  Men kan zich afvragen of die 'voorspellingen' wel echt gebaseerd waren op serieus politiek onderzoekswerk. Gaven ze niet eerder uiting aan een afkeer binnen het journalistieke wereldje van de GroKo, in het bijzonder van de socialisten en ook van Merkel? De enorme sympathie waarop de tegenstanders van de GroKo in de media konden rekenen, viel vanaf het begin op.

  En dan is de volgende vraag: 'Waarom hadden de media liever een mislukking van een sterke, stabiele Duitse coalitieregering?' Welke krachten, welke machten sturen hen daarbij aan? 

  Want deze nauwelijks verborgen afkeer van de sociaaldemocratie en ook van de christendemocratie, is al sedert enkele jaren een bekend fenomeen bij ons en in vele landen. 

  En de journalisten moeten toch ook beseffen dat zij op die manier een gevaarlijk rechts populisme en nationalisme steun verlenen.

  04-03-2018 om 15:51 geschreven door Gust Adriaensen


  03-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/9

  Vrijdag 2 februari 2018

  Flitsen

  Vorige zondag kon onze byzantijnse pastoor van Qara  niet komen zodat we ’s avonds plechtig de Latijnse ritus van de tweede zondag van de vasten vierden. We maakten er een gezamenlijke gemeenschapsdag van en ’s avonds keken we allen naar een stichtende film, nl. over de ramp in Copiapo, in de koper- en goudmijn van San Jose in de woestijn van Chili, waar op 5 augustus 2010 een instorting 33 mijnwerkers samen dreef totdat ze na meer dan twee maanden (op 13 oktober) allen, een voor een werden gered. Een getuigenis van solidariteit. Hierna eindigden we de dag met de uitgebreide completen van de vasten.

  Deze week komen geen vrijwilligers van S.O.S. chrétiens de l’Orient omdat ze allen gaan helpen bij de restauratie van het Krak des Chévaliers. Wel komen een zevental vrouwen voor  breiwerk. Er is namelijk extra werk omdat onze Zwitserse vrienden een bestelling gevraagd hebben. Op dit ogenblik zijn er in Qâra, Yabroed en Ma’aloula samen ‘n 200 vrouwen die hiermee hun kost verdienen. Het zijn vooral weduwen die, nadat hun man in de oorlog als soldaat is omgekomen, met hun gezin een onderkomen zochten bij hun (schoon)ouders. Verder zijn er vier chauffeurs met hun ambulances (uit Catalunya!) die van Aleppo over Homs, bij ons twee dagen komen rusten om dan naar Zahlé (Libanon) en terug naar Aleppo te rijden. We zorgen er voor dat ze goed kunnen slapen en eten. Ze zijn ook zeer dankbaar voor hun telkens geheel onverwachte opvang. Er is veel medische zorg nodig. Daarom konden we naast vele ambulances niet minder dan 11 “hospitainers” inzetten, nl. rijdende hospitalen, waarvan onze Franse vriend chirurg zei dat er geen enkele operatie is die hierin niet kan uitgevoerd worden. Dank…

  Het terrein met zijn vele honderden vruchtbomen wordt nu systematisch van water voorzien. Als er elektriciteit is stroomt het water van heel diep in een kanaaltje. Het water is tussen lauw en heet, dus echt warm.  Telkens worden nieuwe greppels gegraven totdat heel het terrein van voldoende water voorzien is. En zo trachten we deze vasten ook als gemeenschap en persoonlijk de nodige voorbereidingen te treffen om als mens en als christen geestelijke vruchten te kunnen voortbrengen.

  Het kind van waarheid en de huurmoordenaar van leugen

  De westerse media doen hun uiterste best om de huidige  dramatische toestand voor de bevolking van Oost Ghouta, nabij Damascus  te beschrijven. Het is zo erg dat zaterdag door de VN Veiligheidsraad unaniem een staakt het vuren afgesproken werd om humanitaire hulp te bieden, maar dit werd al meteen aan flarden geschoten. Zelfs de paus schijnt geweend te hebben over de ellende daar. Volgens het Syrisch observatorium voor de mensenrechten en de ngo de Witte Helmen blijft het Syrische leger met behulp van de Russen de bevolking bombarderen. Ook ziekenhuizen en scholen worden hierbij niet gespaard.  Het Syrische leger zou hierbij ook chemische wapens gebruiken en onze vrt specialist spreekt van “bomvaten”, door het leger op de bevolking gedropt. Volgens onze vrt expert houdt het leger van Assad de buitenwijken van Damascus, “het machtscentrum van het regime van Assad” nu in een “wurggreep”. Omdat er in Oost Ghouta groepen strijden die verbonden zijn met al Qaida zou het Syrische leger hierin “een excuus” zoeken om de eigen bevolking te blijven bombarderen. Een pientere journalist van onze vrt bezorgt  zelfs een foto van een oude bus van De Lijn die nu in Oost Ghouta te zien is. Deze bus is bedoeld om de bevolking te evacueren. Ze is evenwel nog niet kunnen uitrijden, je raadt al waarom, “omdat het regime van president Assad Oost Ghouta blijft bombarderen”. En hiermee weet onze snuggere pennenlikker  precies te schrijven wat de wereldheersers nu met geweld in de publieke opinie willen hameren: het is allemaal de schuld van die verschrikkelijke president. Onze media tonen het beeld van een baby die geboren wordt in Oost Ghouta (versta: onder de veilige geborgenheid van gematigde rebellen en het moordzuchtige Syrische leger). Een lezer stuurde me deze week zijn mening: Bedankt Pater! De stank van de Westerse hypocrisie is niet meer om te harden”. In ons boek (Poetin en Assad hebben ons leven gered. Syrisch oorlogsdagboek. Deel I: 2010-2013, De Blauwe Tijger, 2017) hebben we over de achtergronden van deze oorlog al een duidelijk getuigenis gegeven.

  In vorig bericht hebben we al een en ander recht gezet. We geven nu enkele aanvullingen. Nog steeds logeren enkele families uit Damascus bij ons, uit vrees voor de heftige beschietingen van de terroristen. Ze vertellen hoe ze rustig  buiten zaten met vrienden toen een projectiel van de  terroristen drie van hen doodde. Voor de oorlog leefden er 400.000 mensen in Oost Ghouta, nu mogelijk nog iets meer dan de helft. Het Syrisch ministerie van verzoening (mussalahah) heeft vorige jaren meer dan duizend akkoorden kunnen sluiten met strijdende groepen en tienduizenden strijders amnestie kunnen verlenen omdat ze de wapens wilden neerleggen. Velen van hen werden opgenomen in het Syrische leger. De  terroristen van Oost Ghouta hebben nooit een akkoord aanvaard. Ze zijn van Al-Qaida met vooral het zogenaamde leger van de islam, Jaych al-Islam, (naast Ahrar al-Cham en Aylag al-Rahmane), actief gesteund door UK en Frankrijk (onder de mom van “Médecins sans frontières”). Deze terroristen worden geleid door de familie Allouche. Zahran Allouche was de leider tot zijn dood eind 2015. Hij wilde de sharia invoeren en alle “ongelovigen” vermoorden. Zijn neef Mohamed Allouche nam begin 2016 de leiding over. Omdat homoseksuelen als zodanig in Syrië niet veroordeeld worden, begon hij hen vanuit een hoogte te pletter te gooien. Wanneer zijn terroristen door het Syrische leger beschoten werden, nam hij burgers gevangen en plaatste die in kooien op de daken. Hij wist UNO konvooien te gebruiken om wapens binnen te smokkelen en als er humanitaire hulp en levensmiddelen vanwege de UNO geleverd werden sloeg hij alles aan voor hem en eventueel voor burgers die hen steunden of liet hij eten aan woekerprijzen verkopen. Inmiddels werden ziekenhuizen en scholen omgevormd tot kazernes voor zijn beulen en hun Engelse en Franse  officieren. Volgens een goed ingelichte bron (wat we zelf niet kunnen noch willen napluizen, maar wat wel overeenstemt met de werkelijkheid zoals we die al jaren beleven), zou het de bedoeling van de wereldheersers (geweest) zijn om vanuit Oost Ghouta Damascus te veroveren. Israël blijft aan de ene kant bombarderen en de internationale coalitie met de VS aan de andere kant. En terwijl duizenden terroristen naar Damascus zouden oprukken zou er in Oost Ghouta een blijvende Amerikaanse militaire basis geïnstalleerd worden. Wat er van zij, er zijn hevige gevechten tegen Damascus uitgebroken. Deze week zei de Amerikaanse staatssecretaris Rex Tillerson  dat Amerikaanse troepen in Syrië zullen blijven om o.m. een regeringswissel te bewerken, m.a.w. de regering ten val te brengen. En daarvoor wordt die man nog betaald in plaats van als crimineel te worden opgesloten. (Trump heeft gezegd dat de soldaten alleen blijven om de resten van IS op te ruimen. En zo weten we weer dat anderen over de president heen over oorlog beslissen). De bevolking van Oost Ghouta wordt door de terroristen gegijzeld en als menselijk schild gebruikt. Het Syrische leger, geholpen door zijn bondgenoten doet al het mogelijke om humanitaire hulp te verlenen, mensen zoveel mogelijk te evacueren, terroristen te  bestrijden en zo weinig mogelijk burgers en infrastructuur te raken. De  terroristen doen alles om te beletten dat er humanitaire hulp aan de burgers wordt uitgedeeld en dat  burgers worden geëvacueerd. De veilige zones die voorzien werden om kinderen, vrouwen, zieken en ouderen te evacueren, werden door de terroristen meteen beschoten. Toch blijven onze  journalisten ongestoord het nieuws van de vrienden van de terroristen (Witte Helmen, Syrisch Observatorium voor mensenrechten) overnemen en hun deuntje zingen: het is allemaal de schuld van Assad! Jullie, die nu aan de kant van de gruwelijkste moordenaars staan, wacht nog even totdat Oost Ghouta echt bevrijd is, dan zal je mensen zien dansen, juichen en zingen terwijl ze optochten houden met foto’s van Assad, Poetin, Nasrallah … en van hun vele geliefden, die de terroristen, dank zij uw joviale steun ongestraft konden martelen, verminken en vermoorden. Als dik betaalde en goed getrainde huurmoordenaar heb je met één vuistslag het kind vermoord.

  Een wereldoorlog en de instorting van een imperium

  In Syrië is de strijd tegen de terroristen al lang voorbij. Deze werd gewonnen door het nationale leger en zijn bondgenoten. Er woedt nu een wereldoorlog die de overgang inluidt van een unipolaire naar een multipolaire wereld. Hierbij is de Angelsaksische wereldoverheersing de grootste bedreiging. De VS-Israël-UK en Co hebben hun wereldhegemonie al verloren, maar met hun militaire overmacht trachten ze gewetenloos en vernietigend hun heerschappij nog zoveel mogelijk op te leggen aan allen die zich hiertegen verzetten. Ze kennen geen menselijkheid noch internationaal recht, maar alleen militair geweld. Als hun wereldheerschappij  bedreigd wordt, vinden ze hierin een reden om hun “nationale veiligheid” bedreigd te zien en geven ze  zich het recht om een “volksopstand” uit te lokken, landen te ontwrichten, terroristen te sturen, wurgende sancties op te leggen, een regeringswissel af te dwingen, naar hartenlust te bombarderen, een land uit te moorden en te verwoesten en hun “democratie” op te leggen. De “pax americana” is al lang in permanente oorlog veranderd.

  Gelukkig, aan alle aardse wereldrijken komt een einde. Drie decennia geleden zagen we hoe de Sovjet Unie instortte, nu is de instorting van het Amerikaans imperium nabij. We kunnen echter niet voorzien hoeveel lijden dit nog meebrengt, o.m. voor het Syrische volk. President Abraham Lincoln (1809-1865) ijverde voor een gezonde democratie in dienst van het algemeen belang, “een bestuur van het volk, door het volk en voor het volk”. President Dwight D. Eisenhouwer (1890-1969) waarschuwde in zijn afscheidsrede van 17 januari 1961 voor de reële dreiging die uitgaat van het militair industrieel complex. Sindsdien ging het steeds meer bergaf. Een club van super rijken nam de feitelijke leiding van het land over. Gewone Amerikanen willen vrede maar zij zorgen voor meer militarisme en permanente oorlog vanuit meer dan 1000 militaire bases in honderd landen. De gewone mensen willen vermindering van de  armoede maar zij zorgen voor belastingvermindering voor de rijke, en grote bedrijven en het in stand houden van de corruptie. Het volk wil veiligheid in het gewone dagelijkse leven en zij zorgen dat de wapenverkoop nog meer floreert.

  Sinds de jaren ’80 is er in de VS een permanente vicieuze cirkel ontstaan van politieke corruptie, die steeds sterker werd met negatieve sociale gevolgen. Deze cyclus van corruptie bracht mee dat de financiële machten meer greep kregen op de grote Amerikaanse instellingen, het Amerikaans congres, het Hooggerechtshof. Een dergelijke cyclus van politieke corruptie is geneigd zichzelf te versterken en te pas en te onpas meer algemeen ingeburgerd te geraken. Het is ook zeer moeilijk om deze te breken of van richting te veranderen” (Rodrigue Tremblay,  prof. em. economie Montréal en oud minister, https://www.mondialisation.ca/a-toutes-fins-utiles-le-systeme-de-gouvernement-americain-est-en-panne-comment-et-pourquoi/5623537).

  God of onze zelfvernietiging

  De mensheid verkeert in een crisis zoals nooit voorheen. En het gaat om oneindig meer dan enkele economische, financiële of materiele problemen. Paus Benedictus XVI spreekt van “een dictatuur van het relativisme” waarbij de grenzen worden uitgewist tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen.  Hierdoor verliezen velen de fundamenten van hun leven en geraken in de grootste verwarring omtrent de zin van hun bestaan. Zelf schreven we vroeger al over de vier oorlogen die wereldwijd woeden. Er is een strijd tegen God en tegen de religieuze aanwezigheid in de maatschappij en het openbare leven. Vervolgens is er een hardnekkige strijd tegen de soevereiniteit van landen, waardoor de eigen schoonheid en rijkdom van volken wordt vernietigd (waarvan Syrië het zoveelste slachtoffer is). De meest dramatische strijd wordt evenwel gevoerd tegen de grootheid van het gezin, als basiscel van de maatschappij en Kerk (‘de huiskerk’). Hierdoor worden de  vreugde en de  rijkdom van het huwelijk  en het gezin als man, vrouw en kinderen aangetast. Tenslotte is er een oorlog tegen de identiteit van de mens zelf. Duistere machten willen de rijkdom van de seksuele verscheidenheid van jongen en meisje, man en vrouw, uitwissen en herleiden tot de grijze, dode, steriele neutraliteit van een ding.

  Hierbij willen we ons nu laten inspireren door de persoon en de boodschap van kardinaal Robert Sarah (° 1945), voorzitter van de congregatie van de liturgie en de sacramenten. Hij komt uit een onbeduidend dorpje in  Guinea en leefde 26 jaar onder dictatuur en vervolging. Samen met Nicolas Diat schreef deze kardinaal  een boek met de titel: God of niets (2015) en De kracht van de  stilte. Tegen de dictatuur van het lawaai (2017). In Brussel gaf hij een voordracht op 7 februari 2018 (Notre Dame de Stockel). Een van de aanwezigen schreef me dat er meer dan 2000 aanwezigen waren en dat zijn boodschap met groot enthousiasme werd onthaald. Zo kreeg ik ook de Nederlandse vertaling toegestuurd. Ziehier zijn toespraak in het Frans en zijn interview met Tertio (https://www.youtube.com/watch?v=lyWZUMS8WFE; http://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2018/02/Entretien-de-S.-Em.-le-cardinal-Robert-Sarah-avec-Tertio.pdf).

  Kardinaal Sarah is niet de man van “ieder zijn waarheid”,  “alle godsdiensten gelijk” of “werken aan een horizontale medemenselijkheid”. Voor hem leven we op de eerste plaats in een “Godscrisis”. We hebben de hemel boven ons dicht getrokken en zitten nu in het donker hulpeloos rond te tasten. We hebben geen centrum meer. Hij spreekt ook niet over een flauwe “God is dood cultuur”, maar hij weet beter wat Fr. Nietzsche echt schreef: “Wij hebben God vermoord!” En omdat we God vermoord hebben, zijn we nu de mens en de samenleving aan het vermoorden. God wordt vermoord in het openbare leven, in de economie, in de wetenschap, in de techniek, in de communicatie. Bovendien worden officieel ziekelijke grillen tot rechten verheven. En deze rechten hebben een weerslag op de plichten. Het recht op abortus is de plicht om een onschuldige te doden; het recht om te sterven is de plicht om een ander te doden. Hij is niet bang om het gedrag van bekende politici zoals een Hillary Clinton (en zij niet alleen!) of de houding van de hoogste internationale instellingen, zoals de EU en de UNO als misdadig aan te klagen: “Meer dan de helft van de Afrikaanse landen is verplicht een ministerie voor genderideologie op te richten om hulp te krijgen van het westen”.

  Hij protesteert ook tegen het verraad van katholieke prelaten, clerici en leken die de natuurwet verloochenen. Hartverwarmend is zijn oproep: “De Kerk moet terugkeren naar Humanae vitae van Paulus VI en naar de onderrichtingen van Johannes Paulus II en Benedictus XVI over de vitale vragen voor de mensheid”. Inderdaad, de encycliek Humanae vitae (25 augustus 1968, 50 jaar geleden!) blijft een profetische oproep  voor alle nakomende eeuwen. Met de steun van eminente deskundigen uit de medische wereld, konden we hierover een grondige studie uitgeven: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, de Blauwe Tijger, 2017. Hierin tonen we aan dat hormonale contraceptie niet alleen een catastrofe is voor de geestelijke én lichamelijke gezondheid, maar ook hopeloos verouderd. Dr. Brian J. Burke van het  Guam hospitaal (VS) promoot samen met zijn vrouw Johanna al jaren de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden en zegt nu dat ze – goed toegepast – voor 99 % efficiënt zijn. Hij noemt dat de echte “justice productive” methode. Als groot probleem ziet hij echter de schrijnende onwetendheid van artsen. Het is precies wat wij van onze medische deskundigen vernamen tijdens het werk aan ons boek. Wij van onze kant worstelden met het groot probleem van de schrijnende onwetendheid van de kerkelijke hiërarchie, clerici en gelovigen. Dit jaar biedt een bijzondere gelegenheid om daar iets aan te doen: in 2018, het gouden jubileum van “Humanae vitae”, wordt Paulus VI heilig verklaard.

  Kardinaal Sarah waarschuwt voor “de roofdieren van deze wereld zonder God” en vraagt: “Laat u niet onderdompelen in de wereld van vandaag” en “Wees niet bang om christen te zijn”.

  We willen deze bezinning beëindigen zoals iedere byzantijnse gebedsdienst tijdens de vasten eindigt, nl. met de gebed van de heilige Ephrem de Syriër (+ 373). In drie delen wordt dit gebed gebeden en telkens knielt ieder en buigt met het hoofd tot op de grond (wat men een grote “metanie” noemt):

  “Heer en Meester van mijn leven, geef me geen geest van luiheid, nieuwsgierigheid, ambitie en praatzucht.

  Maar wil aan uw dienaar een geest geven van wijsheid, nederigheid, geduld en liefde.

  Ja, mijn  Heer en Koning, laat mij mijn fouten zien en niet oordelen over mijn broeder, want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen”

  En dit nog

  vOns vorig bericht met 9 video’s en enkele foto’s: Rusland roept VN Veiligheidsraad samen (nadat zijn poging tot verzoening  door terroristen werd afgeslagen!); versterking van het Syrische leger; aanslagen van terroristen 6 video’s en twee foto’s; rally tegen aanwezigheid van de  VS in Syrië:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-64/

  v Vier video’s en enkele foto’s: toespraak van B. Ja’afari  voor VN Veiligheidsraad, aanvallen van terroristen, smeekbede van gewonden vanuit ziekenhuis:http://www.golfbrekers.be/waarover-de-charmante-nikki-haley-niet-spreekt/

  vDr. Marcus Papadopoulos vertelt onomwonden het lijden van de bevolking in Oost Ghouta vanwege al-Qaida (en niet vanwege het Syrische of Russische leger!) en de valsheid van de Witte Helmen: http://www.informationclearinghouse.info/48878.htm

  vAanbevolen: Lezing door Joan Lindhout: werken aan een pornovrije generatie,  vrijdag 2 maart 20128, Xaverianenstr. 1a, 8200 Sint-Michiels (10 €, 15 € aan de deur, 5 € voor werklozen en studenten).
  info@bezorgde  ouders, www.bezorgdeouders.be; 0490/223981.

  P. Daniel

  03-03-2018 om 18:59 geschreven door Gust Adriaensen


  01-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bekering van Bart De Wever... het werd tijd

  De grote staatsman, filosoof, latinist, historicus, Fornuisganger, voorzitter, burgemeester, parlementariër, roerganger,  Bart De Wever , heeft het zelf bekendgemaakt: 'Ik bekeer me tot de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster'.

  Het werd de hoogste tijd. Bart was al langer alle windrichtingen kwijt en de vranke verdediging van het dragen van religieuze voorwerpen of kledingstukken (of die als zodanig geïnterpreteerd worden), door CD&V'er Mieke Van Hecke, die in een Terzake-debat de vloer aanveegde met een NVA'ster, deed hem uiteindelijk het ware bekeringslicht zien.

  Hij werd naar eigen zeggen vooral getroffen door een van de Liever Nietjes, die de ruggengraat vormen van de Kerk. En dat Liever Nietje luidt als volgt:

  'Ik heb echt liever niet dat je… mensen beoordeelt op hoe ze eruit zien, hoe ze zich kleden, hoe ze praten of hoe ze lopen, maar wees gewoon vriendelijk, oké? '

  Proficiat Bart en van harte welkom in de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster!  01-03-2018 om 18:37 geschreven door Gust Adriaensen


  28-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgische universiteiten niet slecht maar Nederlandse veel beter...

  Zopas is de QS World University Rankings, een jaarlijkse lijst die universiteiten over de hele wereld rangschikt volgens hun uitmuntendheid in bepaalde vakgebieden (48), gepubliceerd.

  Bij de 400 hoogst gerangschikte universiteiten zijn 7 Belgische universiteiten: Leuven (71), Gent (125), UCL (153), VUB (182), ULB (205), UA (210), Luik (319).

  De Nederlandse universiteiten zijn beter vertegenwoordigd: Delft (54), Amsterdam (58), Eindhoven (104), Utrecht (109), Leiden (109), Rotterdam (147), Twente (179), Radboud Universiteit (204), Vrije Universiteit Amsterdam (218), Tilburg (357).

  28-02-2018 om 16:15 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De witte torens zullen ooit vallen'

  Schrijver Matthijs Duick slaat spijkers met koppen (DS 27-2)in een artikel waarin hij het verzet tegen het centraal aanmeldingssysteem in het onderwijs fileert en de achterliggende motieven blootlegt.

  Iedereen die met het onderwijs vertrouwd is, weet dat de 'vrijheid van onderwijs', zeker in het katholiek onderwijs, gebruikt wordt om een elitair onderwijs (vooral gericht op de middenklasse ) in stand te houden en verder uit te bouwen, én een sociale en raciale apartheid te realiseren.

  Let op, beschouw me niet als een fervente tegenstander van het katholiek onderwijs, ik ben er zelf een dankbaar product van. Maar het kan niet dat een onderwijsnet dat zich christelijk noemt, de sociale en raciale segregatie heel bewust mee in de hand werkt, in plaats van met al de macht die het net heeft, die apartheid weg te werken mét behoud van de kwaliteit van het onderwijs.

  Dat het katholieke net nu verzeild is in het kamp van de nationalisten, die een elitair onderwijs zien als electoraal gewin en het beste middel om allochtonen uit te sluiten, vinden Boeve en Torfs (cfr. De Afspraak gisteren) klaarblijkelijk niet erg.

  En inderdaad, de 'witte torens', waarin 'we' ons nu nog proberen te verschansen, zullen ooit vallen.

  27-02-2018 om 16:23 geschreven door Gust Adriaensen


  25-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelse Ruth
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In het boek Ruth lees je een positieve houding tegenover vreemdelingen. De vermogende jood Boaz huwt probleemloos een vreemde Moabitische, die door toedoen van God de overgrootmoeder wordt van koning David.

  Op het ritme van de abdij leest Bijbelkenner Luc Devisscher in de norbertijnenabdij van Postel bij Mol (Abdijlaan 16) in het Bijbelboek Ruth. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Er is ook aandacht voor ontmoeting, gebed en stilte.

  Afspraak in de abdij van vrijdagavond 9 maart om 17 uur tot zondag 11 maart om 14.30 uur. Kostprijs 120 euro, verblij en maaltijden inbegrepen.

  Inschrijven via greet.denolf@ccv.be of 015298453.

  25-02-2018 om 08:16 geschreven door Gust Adriaensen


  24-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ongemakkelijke waarheid

  'Dat houtverbranding verantwoordelijk is voor uitstoot van fijnstof, is een ongemakkelijke waarheid'

  'Vanuit het standpunt van klimaatbeleid is het veel wijzer om hout te gebruiken als materiaal dan als energiebron', schrijft milieuwetenschapper David De Pue (UGent).

  Dat houtverbranding verantwoordelijk is voor de uitstoot van 43% van PM2.5, de kleine fractie van fijn stof, is een ongemakkelijke waarheid en een politiek taboe. Zo werd de voorbije dagen nog maar eens duidelijk. Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein (Open VLD), mocht het woensdagochtend op de radio uitleggen: 22% van de hernieuwbare energie in Vlaanderen komt van residentiële biomassaverbranding, een moeilijk woord voor houtverbranding. Hoewel Tommelein zich geen voorstander toont van grote biomassacentrales, laat hij de mini-biomassacentrales in de huiskamers ongemoeid. 'Houtkachels niet stimuleren, maar ook niet verbieden', zo luidt zijn standpunt. Daarenboven laten de Europese regels toe om houtverbranding mee te tellen als hernieuwbare energie, dus dat is mooi meegenomen.

  Het lot leek ermee gemoeid, want die dag werd de informatiedrempel fijn stof overschreden, wat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ertoe aanzette een negatief stookadvies af te kondigen. De Stad Gent, waar ik zelf woon, vergat die dag om het advies naar haar burgers te communiceren, nochtans een actiepunt in haar Actieplan Fijn Stof. Alsof ze er in dit verkiezingsjaar op rekende dat de informatiedrempel snel zou overwaaien. Uiteindelijk kwam het advies er met een dag vertraging. De partij Groen, die zich recent nog liet ontvallen van heel Vlaanderen een Lage Emissie Zone te willen maken, hield zich ook opvallend op de vlakte.

  Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Open VLD, ging dan weer frontaal in de aanval tegen het advies van de VMM. In een veelbesproken tweet riep ze op om 'het betuttelen en verketteren van Vlamingen' te stoppen. 'Als de Vlaming zijn open haard wil aandoen om het warm of gezellig te maken, moet hij dat vooral doen, informatiedrempel overschreden of niet', zo lijkt ze te suggereren.

  Iemand die in alle 'vrijheid blijheid' zijn haard aandoet voor de gezelligheid brengt daarbij zijn eigen gezondheid en die van zijn buren schade toe. Ging vrijheid niet tot waar het die van een ander schaadt? Uiteindelijk beloofde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) op donderdag premies te geven aan mensen die hun oude houtkachel vervangen door een nieuwe. Ze gaat daarvoor samenzitten met de sector. Zo slaagde de technologische federatie Agoria er met de hulp van de minister in om een overschreden informatiedrempel om te buigen tot een business opportunity.

  Als alle oude houtkachels worden vernieuwd zal de fijn stofuitstoot uiteraard dalen, maar dat gaat voorbij aan het feit dat zelfs de properste hout- en pelletkachels een veelvoud uitstoten van gasverbranders. Bovendien gaat dergelijk beleid ervan uit dat mensen die nu op hout verbranden dat in de toekomst willen blijven doen, terwijl ze er misschien over nadenken hun woning beter te isoleren en een klimaatneutrale warmtepomp te installeren. 'Gezellig en beter voor het milieu', volgens CD&V. Nochtans valt te betwijfelen of de meest performante verwarmingsbron op biomassa, geautomatiseerde pelletkachels, een zelfde niveau van gezelligheid bieden als de traditionele haard.

  Dat houtverbranding klimaatneutraal zou zijn, klopt enkel als de bijgroei van het hout de pas kan houden met het verbranden van het hout, wat zeker niet altijd verzekerd is. In zeer rurale gebieden, waar lokaal veel houtreststromen voor handen zijn, kan propere houtverbranding een groene oplossing zijn. Zo'n gebieden hebben we echter niet of nauwelijks in Vlaanderen. Vanuit het standpunt van klimaatbeleid is het veel wijzer om hout te gebruiken als materiaal dan als energiebron: voor constructie, meubilair en voorwerpen in het geval van hoogkwalitatief hout. Dunner hout en snoeisel kan, na pyrolyse of compostering, gebruikt worden als bodemverbeteraar in onze akkers, die smeken om een hoger gehalte organisch koolstof. Zo blijft de CO2 die de boom via fotosynthese in biomassa heeft omgezet veel langer gecapteerd. Nieuwe duurzame, innovatieve waardeketens voor houtreststromen, daar moeten we op inzetten. Enkel wanneer hoogwaardige toepassingen geen optie zijn, kan hout eventueel als brandstof dienen.

  David De Pue, Milieuwetenschapper     (in Knack)

  24-02-2018 om 13:52 geschreven door Gust Adriaensen


  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/8

  Vrijdag 23 februari 2018

  Flitsen

  De 20 vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, afkomstig uit heel Frankrijk en nu werkzaam op verschillende plaatsen in Syrië, hebben een uitgebreid weekend bij ons doorgebracht. Ze willen nader kennis maken met elkaar, onderling afspraken maken en zich eens samen met ons ontspannen. De verantwoordelijke voor Syrië, Alex is op dit ogenblik in Frankrijk maar een van jongens vertegenwoordigt hem bij de dertien jongens terwijl een van de meisjes verantwoordelijk is voor de zeven meisjes. Vrijdagmorgen kwamen ze toe en er werd eerst nog wat gewerkt. Zaterdag was een uitstap voorzien naar het klooster van Mar Moussa hoog in de bergen, 40 km verder. We konden ons vroeger niet voorstellen hoe wij als Belgen ooit blij konden zijn met regen. Het heeft nu flink geregend, wat een grote zegen is voor het terrein. Bovendien hangt er zaterdag een dikke mist. Helaas, een dikke mist is nu precies wat je voor een uitstap naar Mar Moussa best kunt missen. En toch, terwijl de beklimming begon, trok de mist helemaal op en de bergen verschenen als in een schitterend zomerweer. Ook de wandeling in de bergen gebeurde onder een volkomen open hemel. En bij het afdalen viel de mist weer als een dikke donkere deken over het hele landschap neer. En zo was het toch een schitterende uitstap. De groep was op tijd terug om samen de plechtige zaterdagavond vespers van de vasten te zingen. En ’s avonds genoten groot en klein van een gekke film van Louis de Funès. Zondags werd de uitgebreide byzantijnse eucharistie wat vroeger gecelebreerd. Het is de “zondag van de orthodoxie”, waarop gevierd wordt dat in 843 een concilie bepaalde dat de iconen mogen vereerd worden omdat hierdoor niet de voorwerpen geëerd worden maar de mysteries van God en de heiligen die hierdoor worden afgebeeld. Het was het einde van de verwoestende iconoclastenoorlog. Gewoonlijk wordt na de mis een processie gehouden waarbij iedereen een icoon draagt. Wegens tijdsgebrek gingen we echter onmiddellijk eten om daarna onder een stralende zon afscheid te nemen van deze jongeren, behalve van vier die deze week bij ons blijven. Het was voor hen en voor ons een bijzonder hartelijke ontmoeting geweest. Waarom zou het onmogelijk zijn dat ook uit ons land zulke bezielde jongeren, vrij van de frustraties van het “politiek correcte denken”, zich enthousiast inzetten voor christenen in een land dat slachtoffer is van de zoveelste westerse waanzin?

  Het grote werk deze week bestond vooral in opruimen. Vlak  voor de oorlog was de nieuwbouw bijna klaar. Dat betekent dat rond het gebouw een flinke hoeveelheid ijzer, hout,  stenen en afval lag. Dit werd deze week grotendeels opgeruimd met een oude tractor die zo kraakt en rammelt dat niemand het erg vind wanneer ook ik er mee rijd.

  Ondertussen krijgen we  nagenoeg elke dag bezoekers uit Damascus die vertellen hoe verschrikkelijk de fanatieke terroristen in Oost Ghouta  tegen Damascus tekeer gaan. De voorbije jaren werden verschillende staatsgrepen door de geheime westerse diensten gepland, maar allen mislukten. Nu willen ze nog zoveel mogelijk ontwrichten. Soms schieten ze honderden dodelijke projectielen af per dag op de burgerbevolking waardoor ze dood en vernieling blijven zaaien. Achteraan voeg ik een getuigenis van eergisteren toe van een zuster vanuit de christelijke wijk in Damascus, alsook verdere informatie en video’s, met dank aan hen die ze me bezorgden. Inmiddels verblijven enkele families van vrienden uit Damascus voor de veiligheid een tijdje hier. Het zijn  families waar wij gastvrij ontvangen worden of overnachten wanneer we naar België komen. Hun wijk ligt vlak bij die van de terroristen.

  Een tsunami van huichelarij en onzin

  De bevrijding van Aleppo door het Syrische leger en zijn bondgenoten werd een feest dat nog dagelijks en soms uitbundig gevierd wordt. De mensen juichen niet om de vele doden en de verschrikkelijke verwoestingen, maar omdat het leger hen uiteindelijk kon bevrijden uit de hel van de terroristen, omdat er weer hoop en toekomst is, dank zij de heldenmoed van zovele soldaten. De “vijanden van Syrië” zagen echter hun hoop op een vernietiging van Syrië weer verminderen en vermits ze het officiële nieuws beheersen, puilden onze media toen uit van berichten over de zogenaamde misdaden van het Syrische leger tegen zijn eigen volk, kortom, precies het tegendeel van de werkelijkheid. Over de hel waarin Oost Aleppo jaren geleefd heeft, werd geen woord gezegd. En ook toen stelden de Witte Helmen zichzelf als de grote redders voor, terwijl ze in feite de propagandamachine zijn van de terroristen om met valse berichtgeving Syrië ten val te brengen. In december 2016 gebruikten de Witte Helmen samen met terroristen in Aleppo chemische wapens tegen onschuldige burgers om video’s te maken van hun “reddingacties” en Syrië hiervan te beschuldigen. Een Zweedse medische organisatie heeft hun laffe streken ontmaskerd. Het Russisch coördinatiecentrum in Hmeimin onthult nu dat de Witte Helmen samen met Jabath al Nousra  weer chemische wapens gebruiken tegen onschuldige burgers om reclamebeelden te kunnen maken van hun “reddingswerk” en Syrië te beschuldigen. Het gemene spel dat zij met die jongen “Omran” uitspookten is inmiddels ook door zijn vader ontmaskerd, maar toch blijven zovele politieke en journalistieke leeghoofden het voorgeschreven verhaal tegen Syrië verder uitkramen.

  Precies hetzelfde speelt zich nu af bij de “bevrijding” van Oost-Ghouta. Terroristen gebruiken de bevolking daar als menselijk schild en bestoken ondertussen Damascus. De laatste drie weken zouden, volgens dr. B. al-Jaafari al meer dan 1000 obussen op de bevolking van Damascus afgeschoten zijn met dagelijkse doden  en gewonden. Dit is in onze media het vermelden niet waard. Integendeel, ook onze vrt-berichten puilen uit van onzin, ver van de werkelijkheid en de waarheid. Een van onze politieke analisten is zo gehersenspoeld dat hij Syrië  “een van de meest wrede dictaturen ter wereld”  noemt en verwacht dat de haat van het volk de president van de troon zal stoten, net het tegendeel van de werkelijkheid. We denken terug aan de  staatshoofden en toppolitici die in 2012 met grote zekerheid aankondigden dat die  “gruwelijke dictator” heel vlug ten val zou komen. Deze valse profeten zijn ondertussen allemaal zelf van hun troon gevallen. Zij dachten dat ze met hun fantasieën ook de  werkelijkheid konden veranderen. Het Syrische leger kan niet langer toezien hoe het leven van 8 miljoen burgers in Damascus dagelijks wordt bestookt vanuit Jobar en Ayn Tarma. Het is aan een tegenoffensief begonnen. En dat is weer het moment waarop de “vijanden van Syrië” om hulp schreeuwen. Vandaar de vloedgolf van onzin in onze media. Achteraan vind je uitleg en video’s over de werkelijke toedracht. Heren en dames journalisten, politici, huichelaars en leugenaars, jullie rijk loopt ten einde. Eens zal het volk van Ghouta, zoals het volk van Aleppo dansen en juichen om de bevrijding door het leger en zijn bondgenoten. En zij zullen optochten houden om de soldaten te eren,  de Syrische, de Russische en de Hezbollah. Dat is ons gebed, onze hoop en verwachting.

  Syrië het bloedend hart van een wereldoorlog

  Vier jaar heeft Syrië zich moedig verdedigd tegen barbaren, afkomstig uit meer dan honderd landen, rijkelijk gesteund door de “internationale gemeenschap” (in feite slechts 6 à 7 % van de mensheid), die iedere menselijkheid en internationaal recht met voeten blijft treden om zijn eigen laaghartige politieke en economische belangen op te leggen, ten koste van honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen, een verwoest land (de “moeder van de beschaving” ook van die van de verwoesters!) en een volk dat voorheen in harmonie en welvaart leefde en nu in armoede wordt gestort. Syrië heeft daarna met behulp van trouwe bondgenoten de barbaren verslagen, maar de “internationale gemeenschap” gaat verder met moorden en verwoesten in een krampachtige poging om toch nog het land van de kaart te vagen en het volk uit te roeien.

  “Dat is de bedoeling van het “grote plan” van de neoconservatieven. Het is, terloops gezegd, wat aan Syrië moest opgelegd worden, nl. het lot dat al 70 jaar voorzien is voor Palestina, een strook land, gestolen onder de vlag van een triomferend kolonialisme. Het lot van de Syriërs zou dan vergeleken kunnen worden met dat van de Palestijnen, onherroepelijk geplunderd in naam van een “goddelijke zending”. Het rampzalige lot van de Amerindiaanse volken, die uit de geschiedenis werden geschrapt, toont tot wat kolonisten van elders in staat zijn.” (Michel Raimbaud, Frans oud-ambassadeur en professer, 19 februari 2018: https://www.mondialisation.ca/sept-ans-de-guerre-en-syrie-reveillons-nous-ils-sont-devenus-fous/5623371).

   Het westen wil nog steeds zijn doel bereiken in een huichelachtige politieke verpakking: Syrië zou onder UNO  bescherming (voogdij) moeten geplaats worden, nl. om het al zijn rechten af te nemen, zodat het niet meer kan beschikken over zijn eigen land en zijn politieke toekomst niet in eigen handen kan nemen. Machtige westerse staten gedragen zich als de gendarmen van de hele planeet, verwoesters zonder geloof of wet, gesteund door blinde intellectuelen, omgekochte journalisten, politici zonder ruggengraat en helaas, in heel de joods-christelijke wereld vele vrome gelovigen verblind door de valse Bijbelse mystiek van het zionisme.

  “Syrië is al lang in de kijker van de VS, UK en Israël. Syrië is het zwaartepunt van het Nabij Oosten, de geboorteplaats van de drie geopenbaarde godsdiensten, het kloppend hart van het Arabisme, symbool van een moderne en verdraagzame islam, zetel van de eerste kaliefen: een erfenis, zwaar om dragen maar die aan deze “schijnwerper van het Oosten” een onmiskenbaar prestige onder de Arabieren heeft gegeven en een glans van sympathie onder de moslims” (ibidem)

  Wat het westen niet klaar kreeg na zeven jaar steun aan de terroristen, willen ze nu openlijk realiseren, nl. het breken van Syrië: Israël in het Zuiden, de VS en hun vazallen in het  Noordoosten door de Koerden te steunen, Turkije in het Noordwesten tegen de Koerden en allen tegen Bachar al-Assad en tegen Syrië. Hun aller voorwendsel is de strijd tegen het terrorisme, wat nu alleen nog door onnozelaars geloofd wordt. Wel heeft Syrië reeds een Israëlisch gevechtsvliegtuig uit de lucht gehaald, wat voor de zionisten een niet geringe vernedering is.

  Terwijl Syrië en Rusland protesteren tegen de onaanvaardbare en illegale aanwezigheid van de VS en hun knechten, blijven de VS bombarderen, de olie- en gasvelden roven, de “Arabische revoluties” van Israël en de terroristische activiteiten van Saoedi-Arabië steunen. En daarbij is Syrië het bloedend hart van een wereldoorlog.

  En plots lanceert de nieuwe Franse minister van buitenlandse zaken, Jean-Yves Le Drian zijn arrogante eis dat allen die in Syrië niets te maken hebben, moeten verdwijnen. Michel Raimbaud geeft hem hierop een duidelijk antwoord:

  Mijn heren, jullie de aanvallers, vergeet niet dat jullie aanwezigheid in Syrië onaanvaardbaar en illegaal is, alsook de aanwezigheid van uw bebaarde mannen, uw speciale raadgevers en uw grondtroepen. Indien er een wettige aanwezigheid is bij uitstek in Syrië, dan is het niet die van jullie, maar die van de Syrische staat, de bondgenoten en partners van de regering van Bachar al-Assad, waarvan jullie het vertrek eisen. Als er zich een aftocht opdringt met respect voor het internationaal recht, dan is het die van jullie, die niets te maken hebben in Syrië”. (ibidem)

  “Vechten” en “sterven”

  De vastentijd wordt spontaan verbonden met wat minder eten en snoepen. In zijn diepste christelijke zin betekent vastentijd evenwel veel meer. Deze kent een begin en een einde. Voor een christen  begint de vasten met de strijd van Jezus in de woestijn. “Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden” (Matteus 4, 1).Samen met Jezus tracht een christen de aardse verleidingen van macht, bezit en eer te overwinnen. Al moeten we blijven vechten tot het laatste moment van ons aardse leven, onze houding van weerstand op deze terreinen zal ons met Gods genade geestelijk sterker maken. Bij de schepping werd het eerste mensenpaar verleid door de duivel en liet zich meevoeren in het kwade. Jezus heeft deze strijd opnieuw gevoerd in de woestijn en de duivel weerstaan. Dit is als een nieuwe schepping. In onze strijd tegen de aardse verleidingen kunnen ook wij met Jezus delen in deze nieuwe schepping. Het kan ons sterk maken tegen leugen, bedrog, ontrouw en huichelarij zowel in de wereld als in de Kerk. Het doet ons afstand nemen van zovele populaire maar vernietigende ideologieën, waardoor de waardigheid van mensen en volken wordt vernietigd. Het laat ons het echte geluk en de diepe waarheid ontdekken, die niet bij ons op aarde te vinden is maar bij God.  Het einde van de vasten is de kruisdood van Jezus, beantwoord door de Vader met de verrijzenis. Het is een illusie om aan de verrijzenis te kunnen deelnemen zonder lijden en sterven. Anderzijds is er geen lijden en sterven in ons leven, waarin niet de kiem aanwezig is van de verrijzenis. En al volgt onze fysische dood op het laatste ogenblik van ons leven, dit sterven kunnen we iedere dag en ieder moment voorbereiden en beleven. Zo ook is de verrijzenis van ons lichaam verbonden met wat God op het einde der tijden zal realiseren. De verrijzenis van ons hart kunnen we evenwel iedere dag en ieder moment beleven. De grote opdracht die Jezus ons inmiddels heeft nagelaten is het dagelijks sterven, aan onszelf, aan onze aardse verwachtingen, prestaties en gehechtheden. Het kunnen ook gebeurtenissen zijn. We moeten niet terugkeren naar momenten uit ons leven, noch goede noch kwade, maar eerder opnieuw geboren worden. Ieder ogenblik kunnen we leren sterven en het is nodig om te kunnen delen in de verrijzenis.

  En dit nog

  vOns vorig bericht geïllustreerd met 15 video’s: merkwaardige verklaring van Jim Mattis, interreligieus Russisch initiatief  van moskeeën en kerken  die 70 ton humanitaire  hulp inzamelen voor Syrië, prachtige video  over Yabroed (dec. 2010), 2 video’s over de vrijwilligers S.O.S. chrétiens, verwoeste wijken van christenen, Akathisthymne in het Nl, 2 video’s  van Tom Duggan, 6 video’s over de gruwelen van Turkije en de VS in Syrië: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-63/

  vIn elf video’s zie je de grenzeloze huichelarij van onze media over Oost Ghouta met een moedige oproep van onze vriend, de Britse journalist Tom Duggan, aanvallen  op Damascus, het Syrische leger dat eindelijk aan de opruim en bevrijding begint, vier video’s over de humanitaire hulp, over evacuatie, over het verschil tussen de “val” en de  “ bevrijding” van Aleppo (en Oost Ghouta):http://www.golfbrekers.be/syrisch-nieuws-volgens-een-grijsgedraaid-scenario/

  v  Hoe terroristen nu Damascus tot een hel willen maken. In de overvloed aan artikels in onze media  deze dagen, vind je hierover geen woord, integendeel, daar gaat het alleen over de zogenaamde misdaden van het Syrische leger en zijn  bondgenoten. Getuigenis van  zr. Annie Demerjian:  https://zenit.org/articles/syria-nuns-have-narrow-escape-from-death/

  vUitleg en video’s over gebruik van chloorgas door Turkse leger in Afrin, netwerk van IS tunnels in al-Mayadeen, gevechten in Oost Ghouta, Poetin die Netanyahoe waarschuwt, Syrische Leger in Afrin, eerste Grieks orthodoxe eredienst in Deir Ezzor sinds de bevrijding, beurs “made in Syria” met 130 ondernemingen, eerbetoon aan het Syrische leger: http://www.golfbrekers.be/stratego-in-syrie-4/

  vInformatie en verduidelijking:  http://www.golfbrekers.be/stratego-in-syrie5/; http://www.golfbrekers.be/brekend-nieuws-stratego-in-syrie-6/+

  P. Daniel

   

   

   

  23-02-2018 om 17:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezing en concert Mattheuspassie Bach

  Op zondag 18 maart om 15 uur voert het Geels Vocaal Ensemble in samenwerking met het gemengd koor Egidius, het kinderkoor de Lambertijntjes en het jeugdkoor Arioso uit Beerse, de Mattheuspassie van J.S. Bach uit in de Sint-Lambertuskerk van Beerse.

  Als voorbereiding op dat prestigieuze project nodigt het Davidsfonds u uit op maandag 12 maart in zaal De Notelaar in Beerse, waar Renate Weytjens (medewerkster VRT en radio Klara), u toelichting zal geven over de Mattheuspassie. Deze lezing met muziekfragmenten is een aanrader voor iedere muziekliefhebber, ook voor degenen die niet naar de uitvoering (kunnen) gaan.

  23-02-2018 om 10:18 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze gevaarlijke wegen

  Willy Miermans, emeritus Instituut Mobiliteit van de UHasselt, schrijft naar aanleiding van een dodelijk ongeval op een 'zwart kruispunt': 'We hebben in Vlaanderen de steenwegen volgebouwd. Ook toen het autoverkeer drastisch groeide – jaren 70 en de decennia daarna – hebben we nagelaten om performante, veilige wegen te bouwen'.

  Hij heeft helemaal gelijk. De voornaamste bron en oorzaken van de verkeersproblemen en -gevaren, zijn altijd te vinden in onze gebrekkige en op eigen belang gerichte ruimtelijke ordening en stedenbouw. De opeenvolgende Belgische en Vlaamse regeringen waren en zijn er als de electorale dood voor op dat vlak een krachtdadig beleid te voeren.

  Zo is vooral het Vlaamse gewest op een chaotische en onveilige manier volgebouwd geraakt. Dat alles heeft te maken met een hebzucht -misschien behoort die wel tot de 'Vlaamse identiteit'-, waarbij de grond die we ter beschikking hebben, uitsluitend benaderd wordt in functie van de financiële (meer)waarde voor individu's en niet in functie van de veiligheids- en welzijnsnoden van de gemeenschap.

  22-02-2018 om 08:35 geschreven door Gust Adriaensen


  21-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Help de honger de wereld uit!

  De Oegandese boerenfamilies hebben dringend uw hulp nodig om meer en gezonder eten op tafel te zetten. Op de bijgevoegde afbeeldingen vindt u enkele suggesties voor uw gift. Weet dat elke bijdrage meer dan welkom is. Zelfs met 10 euro kunnen we al veel realiseren.

  Broederlijk Delen

  21-02-2018 om 22:33 geschreven door Gust Adriaensen


  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Isoleren milieuvriendelijk? Vergeet het

  De isolatienormen zijn zo streng geworden dat ze hun doel voorbijschieten en allesbehalve ecologisch zijn. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw zaterdag in Het Nieuwsblad. Directeur-generaal Marc Dillen vraagt dat de overheid de regels herbekijkt. Begin dit jaar werden de isolatienormen voor nieuwbouwwoningen strenger, waardoor de isolatiepakketten voor muren, vloeren en daken almaar dikker worden en nog beter isoleren.

  Volgens de Confederatie Bouw is het risico groot dat een nieuwbouw, dichtgeplamuurd met al dat mate­riaal, zal oververhitten. Dat is goed nieuws voor verkopers van lucht-luchtwarmtepompen, die voor warmte en koeling zorgen, en van airconditioning. Die verkochten op twee jaar tijd een derde meer apparaten.

  Goed voor het milieu is het echter niet. “Airco in januari? Dat is ­absurd. Zo’n installatie kost energie”, aldus Marc Dillen. En ook het extra isolatiemateriaal dat nu geplaatst moet worden, heeft een aanzienlijke ecologische voetafdruk. “Bij de productie ­komen klimaatgassen vrij. En die vervuiling moet dan weer gecompenseerd worden door energiezuinig te gaan bouwen.”

  De Confederatie vraagt dan ook dat de overheid hiermee rekening houdt vooraleer ze de regels verstrengt. 

  19-02-2018 om 17:46 geschreven door Gust Adriaensen


  18-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een arrogante barones

  David Van Reybrouck en Claudia Chwalisz publiceerden enkele dagen geleden een waardevolle bijdrage aan het debat over het beter functioneren, het verfijnen van onze democratie en het versterken van het engagement van de burgers, door meer zeggenschap te geven aan breed gedragen overleg en voorstellen van burgers.

  De auteurs zijn zeer kritisch voor het initiatief van president Macron, dat volgens hen steken blijft in een beperkt, select clubje en een bredere burgerbasis mist.

  Dat zint barones Mia Doornaert niet. Terwijl in tekst van David Van Reybrouck en Claudia Chwalisz nergens persoonlijke aanvallen op andere 'denkers' over democratie te vinden zijn, doet barones Mia Doornaert dat wel. En furieus. Vooral Van Reybrouck moet het ontgelden. Joost mag weten welke (persoonlijke) botsing zij ooit gehad hebben.

  Of wordt in de reactie van Doornaert nog duidelijker wat bovendrijft als je haar artikels en haar optredens op tv, al jaren volgt: Doornaert is niet iemand die zich gemakkelijk openstelt voor de ideeën en de argumenten van anderen.

  Intellectuele arrogantie en een rechtse, neoliberale tunnelvisie zijn de barones zeker niet vreemd.

  18-02-2018 om 07:36 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bullshit jobs'

  David Graeber, Amerikaans antropoloog:

  'Massa's mensen, vooral in Europa en Noord-Amerika, voeren hun hele carrière lang taken uit waarvan ze stiekem geloven dat ze niet hoeven worden uitgevoerd. De morele en spirituele schade die uit deze situatie voortkomt, is groot. Het is een litteken op onze collectieve ziel. Maar vrijwel niemand praat ervoer.'

  Graeber schat het aandeel van deze nutteloze of zelfs sociaal schadelijke jobs op ongeveer driekwart van al het werk dat in de westerse maatschappij wordt verricht. Zinloze bezighouding. Hij viseert het leeuwendeel van de banen bij juridische diensten, telemarketing, pr, financiële advisering.

  Slechts een kwart van de banen zou nog producten en diensten leveren waar daadwerkelijk behoefte aan is. 'Het zijn onder meer de vuilnisophalers, verpleegkundigen en leraars; als zij zouden verdwijnen, komt de wereld zwaar in de problemen.'

  18-02-2018 om 07:22 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/7

  Vrijdag 16 februari 2018

  Van ‘as-best’ naar ‘Paasbest’

  Zaterdag kwam de jonge Grieks-Melchitische (= katholieke) pastoor van Yabroed met een 35-tal vrouwen een bezinning dag houden om de vastentijd in te zetten. In Yabroed (weer een van de oudste steden ter  wereld) zijn er ‘n 10.000 katholieken met drie kerken. Deze vrouwen werden ontvangen in het grote salon vooraan. Het eerste wat ze doen is zorgen voor een ontbijt. In groepjes zitten ze samen, een van hen vult een moortje met water. Ze hebben een soort (hand) gasvuurtje bij en op de kortste tijd hebben ze koffie, thee… Terwijl wij wat praten met de pastoor en de seminarist die er bij is, nodigen ze voortdurend uit om mee te eten, maar wij hebben al ontbeten. Dan volgt een hele reeks zoetigheden, waarbij ze telkens zeggen dat het een specialiteit van Yabroed is. Het grootste deel van de dag brengen ze evenwel door in de kerk, met de nodige afwisseling. Na een kennismaking met dit klooster en de patroonheilige, de martelaar Jakob, de Verminkte (wat een bijzonder stichtend voorbeeld blijft) wordt er afwisselend gebeden en geluisterd naar onderrichtingen als een inleiding op de vasten die hier maandag al begint. De seminarist komt uit Toulon, waar nog een 60-tal seminaristen zijn. Hij mag hier een half jaar stage komen doen en is er erg blij mee. Natuurlijk is hij al lang immuun voor die stroom van leugens over Syrië in de westerse media en weet hij wat hier werkelijk gebeurt. Wanneer wij tot heden in Vlaanderen voorstelden om jongerentochten te organiseren naar Syrië en naar Mar Yakub om hen te helpen hun eigen roeping te ontdekken met boeiende woestijntochten, werken, ervaringen van stilte enzovoort, dan krijgen we tot heden de grofste reacties, in de zin van: wilt gij dat ze in een doodskist  terug komen? Natuurlijk is er gevaar, maar er zijn ook voldoende middelen om het veilig te houden. Waar zijn onze jeugdleiders, seminaries… met visie en verantwoordde moed om jongeren te helpen hun levensroeping te vinden op een creatieve en bijzonder leerrijke wijze?

  Vier vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient zijn weer enkele dagen komen helpen en hebben hard gewerkt. Ondertussen is een vijfde vrijwilliger bij ons om een vijfdaagse retraite in stilte te houden en daarmee zijn werk bij deze organisatie af te sluiten. Hij heeft een diploma van fotograaf én houtbewerker (voor kunstmeubels …). Vooraleer hij zijn  leven verder zet, wil hij nog een grote pelgrimstocht maken. Daarom zal hij alleen, zonder geld en te voet naar huis gaan, langs Turkije en ondertussen een aantal bedevaartsplaatsen bezoeken, samen ongeveer 5.000 km. Hoewel hij uit een groot gezin komt en erg sociaal is aangelegd, heeft hij ook altijd, zegt hij, het verlangen gehad om zich terug te trekken om alleen te zijn. Hij is groot van gestalte en zal flinke stappen kunnen zetten. Met zijn bescheidenheid en minzame glimlach zal hij voldoende vertrouwen wekken. Dinsdagavond, de avond voor zijn vertrek hebben we allen samen, met de zusters, de kinderen en de andere vrijwilligers van S.O.S. nog zijn 20e verjaardag gevierd. Omdat het de volgende dag Aswoensdag was en er dan een uitgebreide byzantijnse liturgie is, hebben we na het verjaardagsfeestje in de kerk een korte dienst gehouden met asoplegging volgens de Latijnse ritus en een gebed om zegen en bescherming voor onze pelgrim. Bid voor hem en dat vele jongeren het initiatief nemen om eens  een ernstige bezinningstijd te nemen en niet bang zijn van de  stilte.

  De vasten met betrekking tot het eten bestaat hier vooral in het niet eten ’s morgens zodat de eerste maaltijd pas ’s middags is en dat is rond twee uur. Liturgisch wordt in onze byzantijnse ritus alleen op zondag een Eucharistie gevierd omdat een Eucharistie altijd een paasviering is. Gedurende de week wordt een “présanctifié” (met vooraf geconsacreerde heilige Hosties) gehouden, een soort vesperdienst met communiedienst. In feite celebreren wij wel tussendoor volgens de Latijnse ritus een Eucharistie uit de vastentijd. De liturgische gebeden in de vastentijd zoals vespers en completen zijn rijk en lang. Alleen op vrijdag zijn er geen lange completen, maar dan zingen we  met de parochianen van Qara in hun St. Michielskerk samen de Akathisthymne ter ere van Onze Lieve Vrouw. Zo gaan we van Aswoensdag naar Pasen.

  Terecht woedend

  Tom Duggan is een Brits journalist die vanuit Damascus verslag uitbrengt van de situatie in Syrië. Het is een sympathieke kerel die ons al is komen bezoeken. Hij is niet de man die zich laat voorstellen als degenen “die de gebeurtenissen op de voet volgt” om dan precies te berichten wat de grote media en politici in de openbare opinie willen verankeren en wat meestal het tegendeel is van de werkelijkheid. Hij wil eerlijke en waarheidsgetrouwe journalistiek bedrijven. En hij is woedend op de grote media en internationale instellingen die over de echte gruwelen in Syrië ofwel zwijgen ofwel de schuld geven aan de slachtoffers. De journalisten van New York, Londen, Parijs, van BBC, Fox, CNN  zwijgen of liegen omwille van het geld dat ze krijgen van Saoedi-Arabië. Hij is woedend op de UNO en  noemt hun gedoe tijdverlies. Gisteren (6 februari), zo schijft hij, werd  Oost Ghouta en Jobar weer gebombardeerd door terroristen,  gesteund door Israël, Saoedi-Arabië,  UK, VS. Gisteren, aldus Tom Duggan werd een aanslag gepleegd op een busstation in Damascus, waar ook ik iedere dag kom. Het heeft geen enkele militaire betekenis. Hij is vooral woedend omwille van Israël en de houding van de wereld tegenover Israël. De wereld blijft zwijgen en ook de UNO hebben volgens hem niets te zeggen. Ze weten altijd wel iets te vertellen over iets in de wereld, behalve als het over Israël gaat, ook niet na het zoveelste schending door het zionistische Israël van het Libanese en Syrische luchtruim om in Syrië[U1]  te komen bombarderen.

  “De wereld blijft rustig toekijken hoe de monsters van de terreur terroristische wreedheden begaan in Gaza, in Palestina en in Syrië alsook hoe ze rebellen onderhouden of terroristen op de Golanhoogten, hen wapens leveren en militaire training” (Tom Duggan, 7 februari 2018: https://www.mondialisation.ca/damas-syrie-temoignage-dun-britannique-tres-en-colere/5622986)

  Hij besluit zijn bericht als volgt:

  “In Syrië sterven onnodig mensen. De Syrische regering wordt geconfronteerd met een terroristische oorlog, geen burgeroorlog… een terroristische oorlog. In het westen begint ge nu de waarheid te zoeken en die kunt ge niet vinden omdat uw TV en dagbladen beheerst worden door de dollar

  Hij is niet de enige die, zoals wij,  verbolgen is om de laffe houding van de media en politici tegenover de schrijnende situatie in Syrië:

  De huichelachtige westerse media zijn blijven zwijgen wanneer de VS tienduizenden burgers hebben gedood en hele steden hebben weggevaagd bij de belegering van Mossoul in Irak en Raqqa in Syrië vorig jaar. Ze worden nu plots wakker om de dood van burgers aan te klagen, veroorzaakt door de bombardementen van Syrische en Russische vliegtuigen. Eens te meer bedrijven ze propaganda om een militaire escalatie voor te bereiden, die een rechtstreekse militaire confrontatie zou kunnen ontketenen tussen de  twee voornaamste atoommachten van de wereld: VS en Rusland” (Bill Van Auken,  10 februari 2018: https://www.mondialisation.ca/le-massacre-americain-des-troupes-syriennes-menace-de-declencher-une-guerre-plus-large/5623015)

   

  En dit nog

  vOns  vorig bericht met dertien video’s: hulp aan mensen die terugkeren naar hun verwoest huis, oorlogsrapporten met o.m. onthullingen over evacuaties van IS-strijders door de VS, bombardementen van VS die 100 burgers doden en waarvan ze zeggen dat het ‘zelfverdediging’(?!) is, de zoveelste poging om Syrië vals te beschuldigen, ontkenning in Frankrijk en Rusland, Syrië haalt een Israëlisch gevechtsvliegtuig neer, nogmaals het bombarderen door de VS en Russische reactie, tenslotte een toespraak van pater Elias Zahlaoui: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-62/#more-39137

  http://www.golfbrekers.be/de-vsa-willen-van-syrie-een-nieuw-noord-korea-maken/

  vEn nu komt “den aap” uit de mouw. James Mattis, de VS minister van verdediging zegt zelf dat er geen enkel bewijs is van schuld van Syrië voor het gebruik van chemische wapens: "Now Mattis Admits There Was No Evidence Assad Used Poison Gas on His People" — <http://www.newsweek.com/now-mattis-admits-there-was-no-evidence-assad-using-poison-gas-his-people-801542>

  vHuichelarij van het zionistische Israël: http://www.golfbrekers.be/geopolitiek-grensoverschrijdend-gedrag/

  vZiehier wat nu als een groot wereldprobleem wordt voorgesteld:  de opwarming van de  aarde! Dit is een modelartikel zoals ik het graag heb: kort, gevat, verantwoord en ietwat humoristisch. Op nauwelijks 1,5 blz. krijg je alles wat je daarover moet weten:  <https://1drv.ms/w/s!Ai3KwQN4sQRFgi2fndhxXCjuYb1I>
  > [https://r1.res.office365.com/owa/prem/images/dc-docx_20.png]<https://1drv.ms/w/s!Ai3KwQN4sQRFgi2fndhxXCjuYb1I> Hierna voeg ik zelf dit cursiefje toe:

  Volgens de gangbare opvatting zorgt de menselijke activiteit (volgens sommigen, van een overbevolkte wereld!) voor te veel CO2 uitstoot en dat moet streng bestraft worden. Hieronder valt dan alle menselijke activiteit: vervoer met auto, trein, vliegtuig, alles wat we produceren, maken  of doen…Zo kunnen vooral de armere landen met hun steenkool in het gareel gehouden worden. Maar… hoe komt het dat Mars ook opwarmt en daar zijn geen mensen? Of is dat omwille van dat wagentje dat ooit door een raket afgeschoten is en daar nu al lang  niets staat te  doen? En wat denken van de 22.000 wetenschapers, waaronder 72 Nobelprijswinnaars die herhaaldelijk hebben verklaard dat de opwarming van de aarde alleen te wijten is aan een sterkere zonnestraling? Daarmee kun je natuurlijk de hele wereldfamilie niet belasten en met de vondst van CO2 lukt dat wel. In het Antwerpse kreeg een vriend ooit een strenge berisping omdat hij in zijn tuin enkele brieven aan het opstoken was. Dit bracht me er toe om mijn brieven en reclame op te stoken op vrijdagnamiddag, wanneer de politiediensten in weekeind gaan.  Tegen onzinnige megamanipulatie dient geprotesteerd te worden. Overigens, is de geestelijke bezoedeling en ontwrichting van onze samenleving een niet veel dringender probleem? En daar zouden we gedurende  deze vasten beter iets aan kunnen doen.

  “Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige  boeien slaken, de strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven en alle jukken door te breken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis, een naakte kleden die ge ziet en u niet onttrekken aan de  zorg voor uw broeder” (Jesaja 58, 6-7; de 1e lezing in de Eucharistie van vandaag).

  P. Daniel

   

   

   

  16-02-2018 om 18:46 geschreven door Gust Adriaensen


  12-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheiding der machten

  Ons democratisch systeem staat of valt met de scheiding der machten.

  Een minister, lid van de uitvoerende macht, moet er zich voor hoeden, de rechterlijke macht aan te vallen, ook al gebeurt dat via de advocatuur.

  Als minister Jambon het niet eens is met de legale mogelijkheid om procedurefouten in te roepen, dan kan het politieke systeem via de wetgevende macht ervoor zorgen dat zoiets niet langer mogelijk is. Maar het is natuurlijk electoraal-politiek veel interessanter de advocaat moreel ervanlangs te geven. Kortom, populisme in het kwadraat.

  Opvallend is ook een reactie op een internetforum: 'Mary mag misschien juridisch gelijk hebben', (niet misschien, hij heeft juridisch gelijk) , 'moreel is het verwerpelijk', schrijft een fervente fan van Jambon, Franken en co. 

  Geldt dat ook niet voor Franken, die ik herhaaldelijk heb horen vertellen dat hij 'gewoon de wet uitvoert'.  Maar is vluchtelingen uitleveren aan een dictatoriaal, corrupt en misdadige regime' , moreel ook niet verwerpelijk?

  Morele fijngevoeligheid of respect voor de wet, naargelang het in het eigen partijpolitieke kraam past.

  12-02-2018 om 09:19 geschreven door Gust Adriaensen


  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus waarschuwt voor commercialisering ziekenzorg

  In zijn boodschap voor de Werelddag van de Zieken vraagt paus Franciscus aandacht voor de gezinszorg. Dit buitengewone getuigenis van liefde voor de menselijke persoon moet ook ondersteund worden met een passend beleid.

  De paus waarschuwt in zijn boodschap voor de commercialisering in de gezondheidszorg wereldwijd. Wij moeten erover waken dat de waardigheid van patiënten wordt gerespecteerd en ziekenzorg ook voor armen toegankelijk blijft.

  11-02-2018 om 16:53 geschreven door Gust Adriaensen


  10-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Mannen die naar het leven verlangen'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Trappisten van Westmalle willen single mannen de kans geven om tijdens een weekend het monastieke leven van binnenuit te leren kennen.

  Lijkt me een boeiend en waardevol initiatief.

  Klik op de afbeelding.

  10-02-2018 om 12:50 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/6

  Vrijdag 9 februari 2018

  Flitsen uit de gemeenschap

  We kregen een bestelling van 3 ton kaarsen.  Hiermee kunnen deze week weer vier mensen te werk gesteld worden: twee mannen om de kaarsen te maken en twee vrouwen om de kaarsen te verpakken. Wat ze niet kunnen afwerken, kunnen wij wel doen. Er is trouwens altijd voorbereiding en nazorg nodig. Zo moet de parafine vooraf al op de juiste temperatuur gebracht worden om te kunnen beginnen. En vier vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient hebben in Qâra gezorgd voor de volgende 3.000 plastiekzakjes met warme kleding voor de kinderen van Deir Ezzor.

  Donderdag zat de dag vol verrassingen. We waren maar net begonnen, zoals gewoonlijk  om half zeven, met het morgengebed of er stond een vrachtwagen te wachten om geladen te worden met aardappelen en ajuinen. Deze was nog niet vertrokken of een andere, grotere vrachtwagen bracht 150 planten van abrikozenbomen en een grote vracht meel voor de boerderij, aan de rand van het domein. De zakken meel werden daar gelost. We maakten van de gelegenheid gebruik om eens rond te wandelen op de plaatsen waar we gedurende  gans de oorlog niet konden komen. Een van de muren van de boerderij zit vol gaten van de kogels. Verderop zagen we nog een stuk muur dat van het klooster uit vorige eeuwen (dat dateert van de 6e eeuw) moet zijn. Daarbij ontmoetten we onze herder met zijn  honderdtal schapen. Hij bood ons aan om thee te zetten. In een oude kapotte rugzak had hij alles bij: thee, water, een moortje… Hij had twee verschillende schoenen aan en een jas die ook helemaal kapot was. We beloofden voor hem een goede jas, schoenen en een rugzak te zoeken, die we ook dezelfde dag nog konden geven. Daarna was het tijd om de abrikozenbomen te gaan planten op de plaatsen waar dode bomen al waren verwijderd. Tegelijk moeten die veel water krijgen. Een deskundige van het dorp hielp ons om de wortels van de bomen eerst te snoeien. En daar zijn we heel de dag mee bezig geweest zodat er ’s avonds alleen nog tijd overbleef om de eucharistie te vieren. Moge God, Schepper en Vader deze bomen zegenen met vele en goede vruchten zodat ze  de  roem van de Syrische abrikozen vermeerderen voor Gods glorie en de gezondheid van de mensen.

  Nazipropaganda op wereldvlak

  Het is waar. Een grove leugen kan gemakkelijker in de openbare opinie geklopt worden dan een kleine leugen. Daarmee moeten we de minister van propaganda en informatie van het Nazisme, Jozef Goebbels helemaal gelijk geven. Gold zijn ervaring op Europees vlak, nu woedt deze kanker wereldwijd. De CIA-zionistische-Engelse propaganda is er in geslaagd, door telkens herhaalde leugens, de wereld wijs te maken dat Syrië voortdurend chemische wapens gebruikt en dat Rusland, China, Iran de grootste bedreiging vormen voor de wereldvrede, die nu dringend met militair geweld moet bedwongen worden. En het werkt. Niet alleen ‘correcte’ journalisten en politici trappen er in, maar ook een menigte intellectuelen, vrome gelovigen en eenvoudige mensen. Kortom, de wereld  schijnt plat op haar buik te liggen in aanbidding voor de wapenbazen, die steeds meer en grotere oorlogen weten uit te lokken om hun wapenindustrie te doen floreren als nooit voorheen. Wie even nadenkt weet dat Syrië zeker geen chemische wapens gebruikt. Ik ga mijn uitvoerige bewijzen van vorig  bericht niet meer herhalen. Wanneer hierrond al jaren in de openbare opinie een hysterie heerst, weet je toch dat Syrië zeker geen chemische wapens zal inzetten om de wereld nog meer in het harnas te jagen tegen zijn land. Het heeft die helemaal niet nodig en kan die ook niet gebruiken omdat het voor eigen soldaten te gevaarlijk is. Dat zijn wapens voor terroristen. Waarom wordt Syrië daarvan dan beschuldigt? Eenvoudigweg omdat het aan de winnende hand is. Sinds drie maanden is het Syrische leger met zijn bondgenoten bezig Fatah al Sham (het vroegere Al Nousra) en IS  aan het overwinnen in de provincies Hama, Idlib en Aleppo. Ondertussen keren steeds meer burgers naar de door het leger bevrijde gebieden terug. Deze week werden weer tientallen dorpen en districten bevrijd. En telkens wanneer het leger spectaculair in opmars is komt de internationale gemeenschap met haar onzinnige beschuldigingen, zonder enig bewijs of eerlijk onderzoek. Ofwel komt de internationale gemeenschap af met de eis voor een  “humanitair bestand”, dat uiteindelijk voor niets anders bedoeld is dan om de terroristen te hergroeperen. Zoals de oorlog tegen Irak verantwoord werd door de valse beweringen over vernietigingswapens (waarvoor de VS zich tot heden nog steeds niet heeft verontschuldigd!), zo zijn het nu de niet bestaande chemische wapens van het Syrische leger die moeten zorgen dat de vernietiging van Syrië aanvaard wordt. En de leugens worden geniaal in elkaar geprutst. De chemische wapens zouden komen van Iran met behulp van Rusland! Schitterende vondst om deze drie landen tegelijk te demoniseren. Je zou denken, daar trapt toch geen enkele onnozelaar in. En toch, het werkt. Ondertussen vertellen mensen uit Damascus ons dat daar nog dagelijks burgers gedood worden door aanvallen van de rebellen en meldt de ngo Airways dat de internationale coalitie in 2017 meer dan driemaal zoveel burgers gedood heeft dan ze zelf opgeeft, nl. 6000! Hierover verschijnt dan geen woord in onze media. Tegelijk blijven de VS maar liegen en zeggen dat ze IS bestrijden terwijl ze in feite Syrië verder aan het ontwrichten zijn.

  (Nog een kritische bedenking rond het gebruik van chemische wapens, geschreven voordat de VS de Syrische troepen aanvielen: http://www.golfbrekers.be/prelude-van-een-amerikaanse-militaire-aanval-in-syrie/.)

  Hoe kardinalen en bisschoppen uit hun coma wekken?

  De katholieke priester Elias Zahlaoui uit Damascus schreef op 4/1/2018 een open brief als een noodkreet aan de Amerikaanse kerkelijke overheid.

  “Weten jullie eigenlijk wel wat uw opeenvolgende regeringen sinds tientallen jaren doen om hun totale overheersing over de wereld op te leggen en te handhaven?... tsunami’s van verschrikkingen en onrechtvaardigheden over hele landen, o.a. over mijn land Syrië… uw absolute stilte doet ons geloven dat gij hiervan totaal niets weet… En gij kardinalen en bisschoppen van de  VS, gij zwijgt bij deze ondernemingen, die radicaal het tegendeel zijn van alles wat Jezus deed en zei, wat gij verondersteld wordt te vertegenwoordigen… uw land, “het grootste land” zeggen uw  leiders, zet zich gedurende decennia hardnekkig in om met duivelse technieken tientallen miljoenen mensenlevens te  vernietigen…in naam van miljoenen christenen en niet christenen in de  wereld: wie dient gij? Jezus Christus of de Dollar? Kunt gij ontkennen dat uw stilte u medeplichtig maakt aan de misdaden van uw opeenvolgende  regeringen?... Excellenties, wat is er nodig om u uit uw coma te wekken? Moet uw “groot land” zich storten in de verschrikking van de hel, die het overal wil verspreiden met arrogantie en waanzin?

  (Een bevestiging  hiervan gaf al  o.a. James A. Lucas, US Has Killed More than 20 Million People In 37 ‘Victim Nations’ since World War II, Global Research , March 07, 2016)

  De waardigheid van het menselijk leven

  De eerbied voor het menselijk leven vraagt wereldwijd onze onverdeelde inzet. De “rechten van de mens” worden dikwijls misbruikt voor individuele grillen, los van de werkelijkheid en tegen de echte eerbied voor het leven. Pierre Simon, die tweemaal grootmeester van de loge was, gaf aan zijn vernietigende levensstrijd deze titel: De la vie avant toute chose (1979). Hij is een van de grootste verwoesters geworden van de waardigheid van het menselijk leven uit onze tijd. Gehandicapten waren volgens hem het leven niet “waard”. En zo zaaide hij de grootste verwarring. Het eerste mensenrecht is het recht op leven. Iedereen mag er zijn, zoals hij of zij is en de zwaksten verdienen de meeste zorg. Dat is de graadmeter voor de kwaliteit van een beschaving.

  Op de vooravond van de “mars voor het leven” in Parijs (20 januari 2018) zijn organisatoren uit zeven landen (Duitsland, Italië, U.K., Nl, Zwitserland, VS, Frankrijk) samen gekomen om de internationale samenwerking te versterken. Ziehier enkele interessante aansporingen.

  o   Volgende mars heeft plaats te Brussel voor het Europees Parlement, op 22 april 2018. Laten we die datum in de andere landen overnemen en verspreiden en telkens wanneer ergens een mars voor het leven gehouden wordt deze ook bij ons aankondigen om de internationale beweging voor het leven te versterken.

  o   Roemenië en Moldavië hielden recent verspreidde manifestaties tegelijk in respectievelijk 138 en 140 steden.

  o   Er zijn verschillende soorten acties mogelijk: een stille tocht (Berlijn), een gebedswake (Berne), een feest voor het leven (Parijs)…

  o   Getuigenissen van vrouwen die abortus ondergingen en na een mars voor het leven pro vita activisten worden, zijn bijzonder efficiënt. Ook getuigenissen van vrouwen die een mislukte abortus hebben overleefd.

  o   Amerikaanse, Britse en Franse bisschoppen nemen steeds meer deel aan de mars voor het leven, zoals onze voormalige aartsbisschop A.J. Léonard al deed. Laten we bidden voor meer moedige kerkleiders en hen uitnodigen. In Washington werd ook voor het eerst op de avond vooraf een eucharistie gevierd met de mogelijkheid van een volle aflaat voor de deelnemers.

  o   Polen en andere oost Europese landen blijven meer trouw aan hun christelijke wortels en aan het eerste van alle mensenrechten, nl. het recht op leven. Laten we hun voorbeeld navolgen.

  Volhouden is de boodschap, ook wanneer het begin moeilijk is of een mars voor het leven nog maar weinig volk trekt. We nemen immers  deel aan een internationale strijd voor het leven. Bovendien, naast de mars van één dag, kunnen we heel het jaar door getuigen van onze eerbied voor het leven en God, Schepper, Vader en Heer van alle leven op creatieve wijze verheerlijken.

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht aangevuld met 15 video’s: 4 video’s als een bezoek aan Damascus met het huis van Ananias, de grote moskee, de rechte straat en de Paulus kerk waar de hl Paulus in een mand over de muur uit de stad kon vluchten; onze vrienden van S.O.S. Chrétiens de l’Orient helpen bij de reconstructie van Ma’aloula; 4 video’s over de rebellen en hun sarin gas; uitgebreide voorstelling van het rapport van moeder Agnes-Mariam (voor de commissie van mensenrechten, Genève); chemische aanval als “valse vlag” door o.m. Seymour  Hersh; 2 video’s van de Sotji samenkomst; 2 video’s uit Rusland: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-61/

  vOns vorig bericht aangevuld en geïllustreerd o.a. met drie erg interessante video’s die aantonen hoe de media in handen zijn van zionistische joden: http://www.katholiekforum.net/2018/02/03/we-worden-bestuurd-en-geinformeerd-door-een-criminele-elite-van-gedrogeerde-zombies/

  vHet gruwelijk geweld van Turkije in Syrië: http://www.golfbrekers.be/gematigd-moorden-gaat-voort/

  vDe huichelarij en de steeds  verder gaande oorlogsopbouw van de VS:  http://www.golfbrekers.be/may-be-maybe-de-vsa-geven-het-for-sure-niet-op/

  vOver de moordaanslagen van de  zogenaamde “gematigde rebellen” op onschuldige burgers weten de westerse media niets af:http://www.golfbrekers.be/selectieve-non-verontwaardiging/

  vZeven bemoedigbende video’s: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-8-2/

   

  P. Daniel

  09-02-2018 om 22:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een kwestie van rijk en arm

  Zij komen tot de conclusie dat internationaal gezien Vlaanderen kampioen is in segregatie wat de schoolkeuze en de schoolloopbaan betreft. Dat heeft met de hiërarchie van studierichtingen te maken, maar er zijn ook andere oorzaken. De onderzoekers besteden vooral aandacht aan de segregatie tussen autochtonen en allochtonen.

  Ik ben van mening dat de fundamentele onderwijssegregatie te vinden is in het klassenverschil, de kloof tussen rijk en arm.

  Reeds in 2014 bleek uit een PISA-rapport van de OESO over de onderwijssituatie in België, dat in de eerste plaats de sociale herkomst in extreem hoge mate bepalend is voor het schoollopen in het algemeen secundair onderwijs (ASO) en voor het al dan niet zittenblijven.

  Een 15-jarige met arme ouders, heeft minder dan één kans op vier om in het ASO school te lopen. Iemand met rijke ouders heeft bijna 90 procent kans. Een rijke 15-jarige loopt minder dan 12% risico om een jaar te blijven zitten, een arme leeftijdsgenoot meer dan 47%.

  Daarmee werd wetenschappelijk bevestigd wat iedereen die met het secundair onderwijs vertrouwd is, in de eigen klas of school weet: de sociale herkomst van de leerlingen is grotendeels af te lezen uit de keuze van ASO, Technisch of Beroeps, en weerspiegelt zich ook in de diverse ASO-richtingen.Voor de allochtonen, die voor een groot deel tot de laagste inkomensgroepen behoren,komen er dan nog een aantal hinderpalen bij.

  Het gaat dus fundamenteel om arm versus rijk. En een andere conclusie: de democratisering van het onderwijs in Vlaanderen is grotendeels mislukt.

  09-02-2018 om 09:23 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rasp over Rasp

  Op Seniorennet zijn er 24.225 blogs. Qua populariteit staat Rasp op plaats 124. In de categorie Actualiteit-Maatschappij (2218 blogs) bezet Rasp plaats 16.

  08-02-2018 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erik Borgman: 'Er heerst een nieuwe vorm van staatsgodsdienst'

  De Nederlandse theoloog, auteur en lekendominicaan, Erik Borgman, neemt geen blad voor de mond. Enkele citaten uit een interview dat verscheen in Kerk&Leven:

  -De Kerk is veel te modern geworden, in wijsgerige zin. Moderniteit -sterk willen zijn, vertrouwen op de wil, geloven in maakbaarheid- is een machine die niet stopt. Er heerst een nieuwe vorm van staatsgodsdienst die geen andere levensbeschouwing naast zich verdraagt, tenzij die zich vertaalt in haar termen. Daarom hebben wij het zo moeilijk met moslims en hun uitdrukkelijke wens religie in het openbaar te tonen. Religie accepteert met recht een aantal aspecten van de moderniteit niet.

  -De waarheid van het leven is theologisch. De voorbije advent werd bijvoorbeeld voor mij duidelijk wat de uitspraak van Johannes de Doper betekent:'Ik ben de Messias niet.' Misschien moeten we boven onze cultuur schrijven : 'Wij zijn de Messias niet.' Onze cultuur van de maakbaarheid heeft haar grenzen. Het leven heeft altijd een pijnlijke kant, maar midden in de dood is er leven. Om die onbegrijpelijke zin draait het geloof. De predikant die niet langer kan preken over Pasen houdt er beter even ee op. Je moet snappen waarover het gaat. Dit is het scharnierpunt : in de theologie, maar ook van het leven.

  08-02-2018 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  07-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee maten en gewichten
  Hans Geybels

  Geubels heeft niet gelachen met de moslim uit respect, maar uit angst. Tot daar het doorbreken van taboes?

   © Photo News

  Hans Geybels is professor theologie aan de KU Leuven.

  'Met veel belangstelling volg ik Taboe van stand-upcomedian Philippe Geubels. En ik ben niet alleen, want kennelijk kijken nog anderhalf miljoen Vlamingen mee. Dat heeft natuurlijk te maken met de heel bijzondere plaats die Geubels bezet in het land van de Vlaamse comedy. Het ‘typetje’ dat hij neerzet is uniek in het wereldje.

  Meer nog dan door Geubels werd ik aangetrokken door het heel bijzondere format van het programma. Zoals wellicht iedereen weet, zouden een heleboel taboes sneuvelen. Dingen waarmee je niet lacht, of waarover meestal ongemakkelijk gepraat wordt, komen voor het voetlicht. Toegegeven: heel wat politiek correcte toestanden die Vlaanderen teisteren worden openlijk aangekaart. Het levert niet steeds een fraai portret op van de doorsnee Vlaming. En dat stemt hopelijk velen tot nadenken. Chapeau!

  De derde uitzending van het programma ging over mensen met een andere huidskleur. Bij drie van de vijf stond geloof nogal centraal in hun leven: twee moslims (eentje met Turkse en eentje met Marokkaanse roots) en een christen (van Rwandese afkomst).

  Om en met

  De ene moslim beleefde zijn geloof meer uitgesproken dan de ander. Het was voor mij heel duidelijk dat de uitgesproken moslim in heel het programma maar één hoofdbekommernis had: Geubels gaat toch niet spotten met de profeet of met Allah? Hij voelde zich duidelijk nooit op zijn gemak. Ik was dus heel benieuwd wat Geubels zou gaan doen, want als er één taboe is…

  Geubels heeft op geen enkele manier de spot gedreven met Mohammed, noch met Allah. Je zou dat als een capitulatie kunnen zien, want het programma wil taboes doorbreken. Het programma heet zelfs Taboe! Ik wil het positief bekijken: Geubels maakt een onderscheid tussen ‘om’ iets lachen en ‘met’ iets lachen. Hij wil niemand uitlachen, maar wel alles bespreekbaar maken. Hij respecteert zo de diepste overtuiging van de moslim.

  Ik wilde het allemaal heel positief bekijken, maar het is me niet gelukt. Want met de diepste overtuiging van de Rwandees, voor wie het christen-zijn heel belangrijk was, werd op geregelde tijdstippen gelachen. Is lachen met de christelijke inspiratie dan minder een taboe dan lachen met de islamitische? Gezien deze ontwikkeling dringt zich een ongemakkelijke conclusie op: Geubels heeft niet gelachen met de moslim uit respect, maar uit angst. Tot daar het (selectief) doorbreken van taboes?

  In een samenleving waarin meer taboes heersen dan we bereid zijn toe te geven (afkomst, dood, religie) is het een opluchting dat deze thema's ongedwongen ter sprake kunnen komen. Ik betreur het alleen maar dat er binnen hetzelfde taboe met verschillende maten en gewichten wordt gewogen. Overigens, mijn betoog is geen pleidooi om niet te mogen lachen om christenen.'

  07-02-2018 om 20:21 geschreven door Gust Adriaensen


  06-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'God laat zich kennen door het gebed'

  Joris Van Ael • De monnikenvaders gaan de vraag naar rationele kennis meestal uit de weg. Ze wijzen een andere richting uit: ze verwachten veel meer van een leven dat zich van binnenuit verheldert, al doende. Daarvoor rekenen ze op de gave van de Heilige Geest.

  De monnikenvaders vragen — wetend hoe broos en hulpeloos ze zijn — steeds om de leiding van de Heilige Geest.

  Volgende tekst uit de briefwisseling van Barsanufius van Gaza (6de eeuw) laat zien welk pad de oudvader wijst aan de broeder die hem bevraagt.

  Broeder, ik zal je tonen wat de weg is en hoe wij hem tot ons doel kunnen maken om zo alle goeds te verwerven. Onze Heer Jezus Christus heeft gezegd: “Vraag en je zult krijgen, zoek en je zult vinden, klopt en men zal je opendoen” (Matteüs 7,7). Vraag dus aan God, die goed is, om de Heilige Geest, de Helper te zenden.

  Als Hij komt, zal Hij je alles leren (Johannes 14,26) en ons alle geheimen openbaren. Vraag dat je door Hem geleid wordt. Hij laat geen dwaling of onrust na in het hart. Hij laat geen verveling of ontmoediging bestaan in de geest. Hang Hem aan, hecht geloof aan Hem, en heb Hem lief. Want Hij maakt dwazen wijs.

  Hij deelt zijn zachtheid mee aan het verstand.

  Hij verleent kracht, Hij onderricht en schenkt ernst, vreugde en gerechtigheid, geduld en zachtheid, liefde en vrede.

  (…) Van deze vreugde vervuld hebben de vaders aan God vastgehouden, ze hebben Hem liefgehad. Ze riepen: “Wie zal ons scheiden van de liefde van God?” (Romeinen 8, 35) en ze antwoordden: “Niets”.

  Laten we dus liefhebben teneinde bemind te worden. Laten we van ganser harte naderen, teneinde onthaald te worden, (…). Want Hij die gezegd heeft: “Vraag en je zult verkrijgen” liegt niet dat de Heer in alles ons nabij is met zijn barmhartigheid om ons te leren wie wij zijn, wat we nodig hebben en wat we willen. (196ste brief uit de correspondentie tussen Barsanufius en Johannes van Gaza)

  Uit de tekst blijkt een diep bewustzijn van de eigen onafheid. Als leerlingen gaat het ons niet om het verwerven van heldere redeneringen en bewijzen over God, maar om het betreden van een levenswijze die haar eigen waarheid aantoont. De Heilige Geest, om wie we moeten vragen en bidden, is (in Barsanufius’ woorden) de Grote Stuurman.

  Besluit

  • God laat zich niet kennen door de ratio, maar door het gebed.
  • De Heilige Geest verzoent ons met onze menselijke onafheid.
  • De christelijke levenswijze toont haar eigen waarheid aan.

  Joris Van Ael, Leerhuis van de kerkvaders

  (Kerknet)

  06-02-2018 om 19:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemediatiseerde genderverandering

  Terecht stelt filosoof Devisch vragen bij het applaus of het zwijgen omtrent de extreem sterk gemediatiseerde genderverandering van een tv-figuur. Terecht wijst hij op de enorme complexiteit daarvan voor de personen zelf, hun familie, hun omgeving en op de impact van dergelijke ingrepen op ons huidige en toekomstige mensbeeld.

  De vraag rijst dan: waarop is de hoerastemming of het (angstige? onverschillige?) zwijgen gebaseerd? Heeft het te maken met een 'gemakzuchtige vooruitstrevendheid'? En als je dit fenomeen vergelijkt met enkele andere, is het verschil wel zeer scherp. Een futiliteit zoals het hoofddoekendebat, heeft al een tsunami aan acties en reacties tot in hoogste machtscenakels veroorzaakt. Of de eis (vaak gesteld door mensen die zelf een gebrekkige taalbeheersing hebben) aan vreemdelingen om het Nederlands te beheersen. Botst in die gevallen het zo geprezen zelfbeschikkingsrecht met de 'morele common sense', zoals Devisch vermeldt?

  En als sommigen toch zo graag uitpakken met het heilige zelfbeschikkingsrecht, hoe zit het dan met polygamie en polyandrie? Waarom is er dat debat nog niet?

  06-02-2018 om 18:49 geschreven door Gust Adriaensen


  04-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect

  Premier Michel: 'Ik heb diep respect voor de burgers die migranten opvangen.'

  04-02-2018 om 07:58 geschreven door Gust Adriaensen


  03-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor februari

  De paus stelt heel scherp de corruptie aan de kaak.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/jViJ1d-MYT4   

  03-02-2018 om 16:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/5

  Vrijdag 2 februari 2018

  Flitsen

  Terwijl deze week weer vier Franse jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Orient ons drie dagen komen helpen, trekken twee van ons voor anderhalve dag mee naar Damascus om een man die hier al vijf keer kwam, maar nog steeds Damascus niet heeft bezocht te vergezellen, samen met onze vrienden uit Damascus: de Ananias kapel, de Paulus kerk, de “rechte straat”, de Omayad moskee…Tegelijk komen er wekelijks, altijd onverwachts, chauffeurs  slapen, die met ambulances heel Syrië bestrijken. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de humanitaire hulpverlening. Op vrijdag 2 februari wordt een grote actie georganiseerd voor de bevolking van Deir Ezzor. Hiervoor is in een van onze centra in Qara veel voorbereiding nodig. Met heel  de gemeenschap zijn we daar vandaag gaan helpen. In Yabroed, Ma’aloula en Qara is gewerkt en wordt nog gewerkt aan handschoenen, mutsen en breiwerk dat de  hals  bedekt, bedoeld voor 8.000 kinderen in Deir  Ezzor.  Allemaal heel warm en kleurrijk, in drie maten: klein, middel en groot (dank zij een forse gift van Amerikaanse vrienden, waarvoor hartelijk dank!). In het centrum in Qara waren een 30-tal moslimvrouwen aan het werk, terwijl hun kinderen met onze kinderen rond het centrum in de zon speelden of meehielpen. Herhaaldelijk lieten deze vrouwen verstaan dat ze graag met ons samenwerken. Op het einde van de dag waren ruim 3000 plastieken pakjes klaar.

  Daarom hebben we het feest van O.L. Vrouw Lichtmis al op donderdagavond gevierd en de byzantijnse zegening van de kaarsen  zal volgende zondag gebeuren. Wat wij “Lichtmis” noemen of “Opdracht van de Heer” heet hier “hypapante” of ontmoeting van de Heer met zijn volk. Het werd al in de IVe  eeuw in Jeruzalem gevierd en later over heel de Kerk verspreid. In het westen is hiervan nog de kaarsenwijding overgebleven alsook de kaarsenprocessie en vroeger het vrome gebruik dat de moeders hun kind kwamen toewijden aan Maria. Overeenkomstig de wet van Mozes komt Maria nu na 40 dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel om haar Kind op te dragen aan de Vader en Jezus ontmoet zijn volk, vertegenwoordigd niet door rijken en machtigen maar door de eenvoudige, heilige ouderling Simeon en de oude weduwe en profetes Anna. Maria wil niets anders dan zoals Jezus zich geheel overgeven aan de wil van de Vader tot verlossing van de mensheid. Haar totale overgave zal geschieden onder het Kruis. Michelangelo heeft dit prachtig uitgewerkt in zijn Pietà. Maria ontvangt hartstochtelijk het dode lichaam van Jezus op haar schoot en ze offert zich samen met Hem aan de Vader. Een intens mysterie van innige verbondenheid en totale overgave, vasthouden en loslaten.

  Een criminele elite?

  Vanuit Vlaanderen krijgen we een artikel toegestuurd dat ons uiteindelijk het groot licht brengt: het “Syrische regime” is schuldig aan gifgasaanvallen tegen eigen volk. De wereldpers staat al jaren bol van het vermoeden, maar “nu is er bewijs”, “ondubbelzinnig en objectief” van “onderzoekers”: het gebruikte saringas in Oost Ghouta (21 augustus 2013) komt uit dezelfde voorraad als het gifgas dat gebruikt werd in Aleppo en Idlib! (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180130_03329393#). Wat een  verpletterend  bewijs! En wat een geweldige vondst op 17 september 2017, meer dan vier jaar na de feiten, op een moment dat al jaren lang iedere gram in Syrië werd opgeruimd onder het toezicht van de argusogen van heel de wereld. En meer dan vier jaar nadat een monsteronderzoekscommissie van de UNO naar Damascus gestuurd werd, vlak voor die massale gifgasaanval. Overigens, het moet toch wel treffen dat die heren nauwelijks hun valies konden uitpakken of vlak onder hun neus gebeurt die massale chemische aanval. Wat een toeval zeg! Ziekenhuiszusters in Aleppo  hadden al vanaf het begin van de oorlog slachtoffers verzorgd – zo lieten ze ons weten - die getroffen waren door gifgasaanvallen vanwege de rebellen. En Carla Del Ponte heeft ooit in een onbewaakt moment zich laten ontvallen dat rebellen in Syrië een gifgasaanval hadden gepleegd. En in Turkije werd een oppositielid veroordeeld omdat hij aantoonde dat het gifgas gesmokkeld werd vanuit Turkije naar terroristen in Syrië met de hulp de Turkse geheime diensten en van de geheime westerse diensten. Let wel: hij werd niet beschuldigd van leugen maar veroordeeld voor hoogverraad! Dat alles draagt niet bij aan het demoniseren van het “Syrische regime” en is dus geen vermelding waard. Edoch, onze Vlaamse gazet heeft nu het verpletterende bewijs gevonden: het saringas komt nog steeds uit dezelfde (al jaren niet meer bestaande) voorraad van Syrië!

  Indien de massale gifgasaanval van 21 augustus 2013 in Ghouta niet zo tragisch was, zou het een ideaal onderwerp zijn voor een bonte avond. De wijze waarop deze aanval door politici en journalisten werd voorgesteld als duidelijke misdaad van het “Syrische regime” barst van ongerijmdheden. Maar niet een van die heren en dames blijkt daar enig vermoeden van te hebben. Onmiddellijk na de aanval werden 35 video’s van Hollywood kwaliteit de wereld rond gestuurd met een massa stervende kinderen, netjes in zalen gelegd. Hoe kun je dat op zulk een korte tijd in die grote chaos klaar krijgen? Verschillende kinderen zijn in een andere houding in andere kamers te herkennen. Deze streek, in handen van rebellen, was al door de bevolking verlaten. Vanwaar komen zovele kinderen? Verder zie je nergens een moeder. Hoe krijg je die kinderen daar netjes bij elkaar – in het Midden Oosten! - zonder moeder of zonder ouders? En hoeveel slachtoffers zijn er? De luidsprekers waren volledig afgestemd over de schuld van het “Syrische regime” maar ze waren vergeten het aantal slachtoffers af te spreken: van 300 tot 1500! Met de grootste overtuiging gaven de wereldleiders ons een kakafonie van cijfers. Enkele van die gruwelijke beelden werden met succes getoond aan de Amerikaanse congresleden om een militair ingrijpen in Syrië te rechtvaardigen (zoals Collin Powel in 2003 met zijn valse beelden de niet bestaande massavernietigingswapens van Irak wilde ‘bewijzen’ en Nikki Halley de schuld van Syrië voor de chemische aanval van 4 april 2017!). De reactie van staatssecretaris John Kerry werd in onze media als gerechtvaardigde verontwaardiging en als voorbeeld voor heel de wereld  aangeboden: “Ik kan als vader niet slapen bij het zien van deze  beelden”. Verder, de wereldleiders riepen hun beschuldigingen al uit voordat die officiële UNO commissie één vaststelling had kunnen doen. Is dat op zich geen misdaad? Die commissie is trouwens later nog teruggekeerd, heeft een groot rapport gemaakt over de tragische gevolgen van deze massale gifgasaanval maar heeft niet de minste aanduiding kunnen vinden voor de betrokkenheid van het Syrische leger.

  ’t Is dé moment. President Obama stuurt meteen zijn oorlogsvloot naar Syrië. Eindelijk zijn de langverwachte doeleinden in zicht: de Amerikaanse pijplijn van Saoedi-Arabië en Qatar door Syrië naar de Middellandse Zee, een dolksteek in de rug van Rusland, een uitschakeling van Iran en Hezbollah, Israël krijgt de Syrische Golan en later nog veel meer… Syrië wordt ontmanteld. Gedaan met een koppig en zelfstandig Syrië. François Hollande vanuit zijn traditionele roeping om Syrië te “beschermen” verkneukelt zich al. Helaas, de Engelsen, de meest trouwe bondgenoten van de VS voelen nattigheid en doen met de militaire invasie niet mee. En dan denkt Obama er plots aan dat hij eerst toestemming moet vragen aan het congres, die hij natuurlijk ook krijgt  (overigens blijft hiermee de militaire inval even illegaal, zonder UNO mandaat en zonder toestemming van Damascus). Ondertussen zit Obama op het dak en aarzelt. Gelukkig is daar Poetin, de gespecialiseerde hoogtewerker. Hij weet raad en zal Obama van het dak halen. Hij zal de Syrische president Assad voorstellen alle chemische wapens onder internationaal toezicht in Syrië te laten opruimen. Wat een uitkomst voor Obama om gezichtsverlies te vermijden! Nu kan hij de wereld wijsmaken dat hij, dank zij zijn moedig optreden Assad verplicht heeft al zijn chemische wapens te laten vernietigen. Voor Assad was het echter nog een grotere uitkomst. Hij zat met nutteloze chemische wapens die hij niet kon noch wilde gebruiken. Syrië had zich destijds laten verleiden om chemische wapens aan te schaffen omdat Israël zulke wapens aan het opstapelen was: atoomwapens te land en ter zee, chemische wapens en biologische wapens (om ongemerkt ongewenste personen waar ook ter wereld uit te schakelen!). En nu kon eindelijk die oude, gevaarlijke rommel goedkoop opgeruimd worden. En ook de gehersenspoelde westerse openbare opinie was tevreden. Al was Syrië nog niet vernietigd, “ze” hadden het zogenaamd toch al op de knieën gekregen. En François Hollande? Hij kreeg een verschrikkelijke woedeaanval toen hij vernam dat de militaire invasie in Syrië niet doorging.

  Volgend bedrijf. Op 4 augustus 2013, een paar weken voor de aanval in Ghouta, werden 11 dorpen van Alawieten in Lattakia overvallen door terroristen. Er werd verschrikkelijk gemoord,  verwoest en vooral werden vele kinderen ontvoerd. Een grootscheepse spectaculaire aanval. Heb jij in de officiële Atlantische pers hierover één bericht gelezen? Geen woord. Dat mocht immers niet bekend worden en je zult hierna begrijpen waarom. Radeloze ouders vragen moeder Agnes-Mariam, stichteres van Mar Yakub, om hulp om te weten waar hun kinderen zijn en wat er met hen is gebeurd. Zij kan een lijst opmaken en enkele honderden personen identificeren, waar onder vele kinderen met de aanduiding: vermoord, ontvoerd of vermist. En dan gebeurt het: deze ouders herkennen hun kinderen op de video’s van de gifgasaanval op Ghouta! Hierop maakt moeder Agnes-Mariam met enkele deskundigen een rapport op van 50 blz. waarin duidelijk de valse beschuldiging aan Syrië wordt ontmaskerd. De stervende kinderen werden gewetenloos als propaganda  misbruikt (namens ISTEAMS, International support Team for Mussalaha in Syria: http://syriatimes.sy/images/PDFs/STUDY_THE_VIDEOS_THAT_SPEAKS_ABOUT_CHEMICALS.pdf). Hierop volgt wel een Engels artikel met de pikante titel: “één non zet de hele American Intelligence in haar hemd”. Ook Thierry Meyssan had al aangetoond hoe getrukeerd de video’s waren en later heeft prof. em. Theodore Postol van het prestigieuze M.I.T. fel geprotesteerd en de Amerikaanse beweringen over de zogenaamde verschrikkelijke schuld van Syrië duidelijk vals genoemd (https://www.youtube.com/watch?v=qOKOwgeFcG4). Maar dit alles kwam niet in de media. “Officiële” berichten bleven gewoon verder liegen. Immers, als de waarheid in de openbare opinie doordringt, zullen wereldleiders verantwoordelijk gesteld worden voor hun afschuwelijke misdaden tegen de menselijkheid door een massa onschuldige kinderen een gruwelijke dood te laten sterven voor hun eigen laaghartige belangen. Kon John Kerry wel goed slapen toen hij groen licht gaf voor deze gruwelijke kindermoorden?

  Ik kan me voorstellen dat de hoofdredacteur die zulk zinloos gelal over Ghouta in zijn krant zet, zich hierover niet veel zorgen maakt. Immers, de andere kranten blunderen allemaal met dezelfde onzin. En bovendien zijn er voorlopig nog voldoende (valse) officiële rapporten waar ze naar kunnen verwijzen. Er wordt nog meer dan genoeg gelogen. Er is immers nooit ingegaan op het dringend verzoek van Syrië en Rusland om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Het feit dat hiertegen vanuit de journalistiek en de politiek, nationaal en internationaal niet op de felste manier geprotesteerd wordt, is echter een zeer groot probleem. Het doet ons de vraag stellen: worden we nationaal en internationaal bestuurd en geïnformeerd door een criminele elite van gedrogeerde zombies? Het wordt tijd dat de echte misdadigers te recht staan. Ten slotte nog een suggestie: zou er  een Vlaamse ‘kwaliteitskrant’ bestaan die eens uitzoekt vanwaar die valse berichtgeving eigenlijk komt, door wie geïnspireerd, opgemaakt en waarom op dit moment? En tevens, vanwaar die foto’s komen die het artikel illustreren? Zo niet, lijkt het me best vanaf nu alle abonnementen op onze kranten op te zeggen. Als je ze nodig hebt om je houtkacheltje aan te maken in de winter of om er vliegen mee dood te meppen in de zomer, is er wel een goedkoper alternatief te vinden.

  Voor een waardige politieke oplossing

  Op 29-30 januari 2018 werd in het Russische Sotsji het congres gehouden van de nationale Syrische dialoog. De speciale UNO gezant De Mistura erkent dat het congres een bijdrage is aan de gesprekken van Genève. De nadruk ligt op de Syrische soevereiniteit, territoriale integriteit en nationale eenheid volgens resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad. Vanuit Syrië waren er een 1600 vertegenwoordigers aanwezig. Randa Kassis, leidster van het Astana platform van de Syrische oppositie zegt dat het niet de Amerikanen zijn die hier de zaken moeten regelen. Het zijn de Syriërs die het politiek proces moeten bepalen. En de Syriërs willen hun interne harmonieuze samenleving als leken staat bewaren. Zij stelt voor om naast de vier geloofsgroepen, soennieten, druzen, christenen (orthodoxen en katholieken), een vijfde te erkennen voor hen die niet aan religie gebonden zijn: “Syrische burger”. Uitdrukkelijk werd aan Rusland en president Poetin dank gebracht. Een aantal (gewapende) oppositiegroepen weigerden deel te nemen. Goed zo. Vijf landen (VS, UK, Frankrijk, Jordanië en Saoedi-Arabië) hadden op 12 januari in Washington en op 26 januari in Parijs een eigen document opgemaakt om te zeggen hoe het politiek proces in Syrië moet verlopen en hoe Syrië in de toekomst moet bestuurd worden. Ziehier het pittige antwoord van dr. Bachar al-Jaafari in zijn persconferentie van vorige vrijdag:

  “Hoe is het mogelijk dat een land zoals Amerika, dat IS heeft opgericht, beschermd, gesteund en dat op Syrisch grondgebied blijft vechten voor IS…een land dat militair de Syrische soevereiniteit schendt en ostentatief alle charters, wetten en internationale overeenkomsten tart… hoe kan zulk een land, wiens handen en die van hun helpers druipen van Syrisch bloed, een land dat rechtstreeks Syrië heeft aangevallen … hoe kan dit land praten over een politieke oplossing en een toekomst voor Syrië?

  Hoe kunnen landen zoals de UK en Frankrijk, die de Amerikaanse politiek volgen zoals een blinde die een blinde leidt... hoe kunnen deze  twee  landen een dergelijke oplossing of horizon voor Syrië verzinnen?

  Hoe kan een land zoals Jordanië dat de geheime cel van militaire operatie (MOK) herbergt en terroristen van heel de wereld op zijn grondgebied onthaalt als een veilige toevlucht van zeven militaire trainingskampen vooraleer hen naar Syrië te steuren… hoe kan zulk een land over soevereiniteit praten en deelnemen aan een politieke oplossing van Syrië?

  Tenslotte en vooral Saoedi-Arabië, de parel op de kroon, summum van democratie, het groot licht van de vrijheid in het Midden Oosten, model van een rechtsstaat, toetssteen voor constituties en sociale rechtvaardigheid, oasis van welvaart en gelijkheid van de geslachten, icoon van verkiezingen en overdracht van macht… hoe kan dit land van onwetendheid deelnemen aan de uitwerking van een moderne  constitutie voor Syrië? Een zwarte comedy!” (dr. Bachar al-Jaafari, permanent Syrische vertegenwoordiger bij de VN en leider van de delegatie, 26/1/2018; https://www.mondialisation.ca/syrie-vienne-3-la-vaine-strategie-du-quintet-de-washington/5622659)

  Waar blijven onze  politici en journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten om zich in te zetten voor de waarheid en de waardigheid van een volk dat al genoeg geleden heeft?

  En dit nog

  vOns vorig bericht met video’s over het kleurrijk decoreren van trappen in Damascus als teken van hoop, oorlogsrapport, verwarring over de moord op Kennedy, strijd van Turkije (NAVO land) tegen VS in N Syrië, 700 miljard dollar dit jaar voor “Amerikaanse veiligheid” (alsof Syrië de VS gaan bombarderen!), moord op Serena Shim, 2 video’s over CIA mediamanipulatie en Udo Ulfkotte, wapenhandel, Saoedische samenzwering tegen Iran: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-60/

  v  Een geheel onverwachte wending met de Koerden: http://www.golfbrekers.be/stratego-in-syrie-3/

  vVideo’s  over de gevechten van Turkije in Afrin, de verdere  veroveringen  door het Syrische leger en op dat ogenblik regent het dan natuurlijk weer valse beschuldigingen van het gebruik van (de niet meer bestaande) chemische wapens door het Syrische leger: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-4/

  vReactie van een lezer: “Geboeid kijk ik steeds elke vrijdag uit naar uw mail. Het is merkwaardig hoe Poetin de internationale rechtsregels volgt mbt Syrië terwijl hij hier in het Westen inderdaad als boosdoener wordt gebrandmerkt. Maar nog merkwaardiger is hoe hij persoonlijk bijdraagt tot de christelijke heropflakkering die er gaande is in Rusland: de vervulling van de profetie van Fatima! Er wordt bijna nergens in de media gewag gemaakt van dit gebeuren. Misschien kan je er wat aandacht aan schenken in je berichten. Ik vind dat nog veel belangrijker dan zijn positieve bijdrage in het vredesproces voor Syrië.” Hierna volgen twee links. De eerste link gaat over de geestelijke strijd tussen het christendom en de Satan. Poetin en Rusland verzetten zich krachtig tegen een unipolaire wereld waarin de VS het christelijk geloof en leven afbreken. Voor hen is “geloof in God” eigenlijk “geloof in Satan”. Daarom haten de VS-media, de liberale en neoconservatieve politici Poetin. De tweede link spreekt over de wonderbare christelijke her opstanding van Rusland als het krachtigste teken van onze tijd en hoe dit deel uitmaakt van de profetieën van Fatima:  https://mysticpost.com/2017/12/usa-media-liberal-elites-hate-putin-much-not-not-underestimate-stake-quite-literally-battle-light-vs-darkness-christianity-vs-satan-will-soo/; https://mysticpost.com/2018/01/message-urgent-ever-russia-connection-fatima-medjugorje-tipping-point-near/

  vEen reeks korte video’s over “Syrië herleeft” met verrassend  positief nieuws:http://www.golfbrekers.be/ondank-alles-zit-syrie-niet-stil-2/

  vOver de echte en de valse “vrienden van Syrië”: http://www.golfbrekers.be/vrienden-vrede-komedianten/ ; het oudste vredesverdrag voor Syrië: http://www.golfbrekers.be/laten-we-het-nog-eens-over-vrede-hebben/; een stukje Syrische geschiedenis: http://www.golfbrekers.be/terugblik-vrede-in-syrie-er-is-niet-veel-veranderd/; nog wat geschiedenis, in het Italiaans: https://oraprosiria.blogspot.it/2018/02/siria-un-po-di-storia.html; een sterk getuigenis van Claude Zerez uit Aleppo, wiens dochter gedood werd en die een brief schreef aan Hollande, in het Italiaans: https://oraprosiria.blogspot.it/2018/02/siria-un-po-di-storia.html

  v  Graag bevelen we de lezing aan van Jeanneke Monshouwer, die ruim 30 j. bij tv werkte, ook bij het NOS journaal (zie www.andernieuws.eu)  op 6 februari 2018 om 20.00 u, Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA DEN HAAG, inkom 10 €, aanmelden: gvl.denhaag@gmail.com; 070-5178539): “wat het journaal niet uitzond”.

   

  P. Daniel

   

   

   

  03-02-2018 om 09:48 geschreven door Gust Adriaensen


  01-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mark Van de Voorde bijt van zich af

  Waarde verachters van de naastenliefde,

  U noemt ons gutmenschen. Daarmee bedoelt u niet dat wij goede mensen zouden zijn maar hoopt u te bewijzen dat wij naïeve onnozelaars zijn. Helaas voor u zijn goede mensen sowieso naïeve onnozelaars. Want u smaalt op goedheid. Van de torentransen van uw cynische hoogmoed kijkt u minachtend neer op mensen die denken dat goedheid de wereld kan redden en hopen dat mededogen de wereld meer bewoonbaar kan maken. U minacht solidariteit die meer omarmt dan de eigen stamgenoten.

  Daarom hanteert u de spottende samentrekking van het nobele Jiddische "a gutt Mensch" tot gutmensch als een verbale dolk om het hart te treffen van mensen met een hart. Eigenlijk bent u bang van goede mensen, want ze ontbloten uw in retoriek versluierde harteloosheid. Hun naastenliefde knaagt aan uw geweten. Met uw minachtend en cynisch smalen op hun goedheid hoopt u alsnog uw eigen geweten te kunnen verstenen.

  Wel, ik maak van uw verwijt een diamanten eretitel. Ik ben een gutmensch. Gutmensch is mijn geuzennaam. Ik draag die naam met trots. Ik wil immers geen bösmensch worden zoals u die niet meer gelooft in naastenliefde voor geringen en solidariteit met volkeren waarvan u de ellende heeft gezien.

  Om ons als naïeve onnozelaars te kapitelen speelt u leentjebuur bij onze oosterburen. Zoals de klank van het woord doet vermoeden, ontstond gutmensch inderdaad als belediging in Duitsland. Eind van de jaren 1980 werd Gutmenschen de term om personen te kleineren die humanistische, altruïstische of religieuze medemenselijkheid hoger achten dan het utilitaristisch handelen. Later werd in Duitsland - en sinds kort wordt in de Lage Landen - het woord vooral gebruikt om die goede mensen te schofferen voor hun solidariteit met vreemdelingen en vluchtelingen.

  Het begrip gutmensch is wel veel ouder. Het verscheen voor het eerst in 1791. In een boek aan "eine Jungfrau" raadde pedagoog Christian Oeser aan om "nicht ein solch naiv gutmeinende unberatener Gutmensch" te worden die voor zijn mensenliefde wordt uitgelachen. In de jaren 1930 noemden nationaalsocialisten wel eens de aanhangers van kardinaal Graf von Galen "Gutmenschen", omdat dezen zich verzetten tegen de euthanasie van zwakzinnigen en gehandicapten (hun eliminatie tot schroot van de geschiedenis was volgens het regime nodig om de Sociale Zekerheid voor het volk in stand te houden).

  Waarom ik een gutmench wil zijn en die belediging als een geuzennaam draag?

  Ten eerste, omdat mijn geweten mij verplicht tot solidariteit en naastenliefde, mijn geloof mij zegt dat alle mensen kinderen Gods zijn en dus mijn broers en zussen, en de katholieke Sociale Leer mij leert dat 'het algemeen welzijn voortvloeit uit de waardigheid, de eenheid en de gelijkheid va alle mensen'.

  Ten tweede wil ik een gutmensch zijn, omdat de geschiedenis heeft bewezen dat de mensheid geen vooruitgang boekt als de bösmenschen het voor het zeggen hebben, maar enkel als de gutmenschen het voortouw van de humanisering nemen.

  Het waren goede mensen die als abolitionisten ijverden voor de afschaffing van de slavernij. Ook zij werden naïef genoemd, want de economie kon niet floreren zonder slavenarbeid, zei de elite. Het waren goede mensen die als suffragettes opkwamen voor de rechten van de vrouw. Ook zij werden naïef genoemd, want vrouwen hadden geen verstand van politiek, zei de elite. Het waren goed mensen die als militanten van de arbeidersbeweging opkwamen voor de rechten van de arbeiders. Ook zij werden naïef genoemd, want het kapitaal kon niet buigen voor de arbeid, zei de elite. Het waren goede mensen die als flaminganten ijverden voor het recht op eigen taal voor de Vlamingen in België. Ook zij werden naïef genoemd, want enkel Frans was een taal met toekomst, zei de elite. Het waren goede mensen die als vredestichters na de oorlog meenden dat we vrede zouden kennen als we Europa zouden verenigen door van vijanden vrienden te maken. Ook zij werden naïef genoemd...

  Ten derde wil ik een gutmensch zijn, omdat naastenliefde en solidariteit de kern zijn van ons westers mens- en maatschappijbeeld. Wat gutmenschen denken en doen, dat is het hart van de Europese identiteit. Wie zonder dat wezenlijke aspect van onze identiteit zijn politiek programma maakt van identiteit, belazert de burgers en snijdt het volk af van zijn diepste wortels.

  Daarom, waarde verachters van de naastenliefde, ben ik een gutmensch. Daarom is gutmensch mijn geuzennaam.

  Mark Van de Voorde is onafhankelijk publicist

   

  01-02-2018 om 21:33 geschreven door Gust Adriaensen


  31-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe rijk zijn de politieke partijen?

  Uit een studie van politicoloog Smulders blijkt, dat de politieke partijen in België enorm rijk zijn, dankzij de partijfinanciering door de overheid, dus dankzij ons belastinggeld.

  Klik op de bijlage.

  Bijlagen:
  Meer.docx (88.1 KB)   

  31-01-2018 om 14:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mag je de prijs van een mensenleven berekenen?

  Hoeveel kost een vluchteling aan de samenleving? Politici en media probeerden er de voorbije dagen bedragen op te plakken.

  De vraag valt niet te vermijden, zegt ­Ruben Mersch, in De Standaard. Stellen dat je een mensenleven niet in harde cash mag uitdrukken, klinkt goed, maar de budgetten zijn nu eenmaal beperkt en dus moet je kiezen en beleid voeren.

  'Ook ik zou liever hebben dat de bomen tot in de hemel groeien en dat budgetten onbeperkt zijn. Maar de ogen sluiten en stellen dat de afweging niet mag worden gemaakt, lijkt me onverstandig', schrijft de auteur.

  Kan ik, zeker wanneer je rekening houdt met ons kapitalistisch systeem, inkomen. Maar de 'lastige afwegingen' en vragen starten natuurlijk al bij de 'budgetten'.

  Hoe komt het en is het te verantwoorden dat de budgetten wel onbeperkt zijn voor sommige investeringen en voor groepen en individuen die al 'onbeperkt' rijk zijn? Waarom is het gemakkelijker allerlei belastingvoordelen en fiscale maatregelen te treffen voor degenen voor wie 'de bomen al tot in de hemel groeien', en wordt er hardvochtig vrekkig gedaan als het gaat om noodzakelijke hulp aan armen en ontheemden?

  Waarom wordt het miljardenverlies door fiscale en sociale fraude als onvermijdelijk geaccepteerd ('geen heksenjacht, svp') en zelfs gefaciliteerd, en de migrantprijs beschouwd als een gevaar voor de sociale zekerheid?

  31-01-2018 om 10:29 geschreven door Gust Adriaensen


  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondebokken

  Enkele dagen geleden stelde NVA-voorzitter De Wever de 'migrant' voor als de grootste bedreiging voor pensioen, ziekteverzekering en werkloosheidsuitkering,

  Journalist Paul Goossens is in zijn kritiek eens te meer scherp en scherpzinnig. De 'migrant' zo voorstellen is een leugen, aldus Goossens . En gelijk heeft hij.

  Een gevaarlijke leugen, waarbij vanuit electorale en machtsoverwegingen, een bepaalde bevolkingsgroep als grote zondebok wordt bestempeld. Dat doet inderdaad denken aan barbaarse tijden.

  Het klopt ook dat nog niet zo lang geleden De Wever stelde dat hakken in de sociale zekerheid absoluut nodig was om de begroting uit de rode cijfers te halen. Ook daarin haalde hij zondebokken over de hekel: de vakbonden en de ziekenfondsen, want die wilden niet meedoen aan een sociaal bloedbad. Nu er uitzicht is op een begroting in evenwicht, moet een andere zondebok gezocht worden, die electoraal loont: de migrant. Goossens formuleert het correct: sinds NVA liever zoete broodjes bakt met de Waalse liberalen, dan zich in te zetten voor de oplossing van de armoede in Vlaanderen, is de luie Waal in de sociale hangmat, vervangen door de migrant.

  Brutaal en intellectueel oneerlijk en leugenachtig is De Wever in zijn gebruik (beter misbruik) van de joodse politieke filosofe Hannah Arendt. Hij spant Arendt voor zijn ideologische antimigrantstrijdwagen (electoraal interessant, weet je wel) en dicht haar opvattingen toe, die, zoals Goossens terecht opmerkt, helemaal niet de hare waren.

  Integendeel. Hannah Arendt waarschuwde met al de kracht die in haar was, voor het 'reduceren van de democratie tot de macht van het getal of de algemene wil van het volk'. Dat leidde tot de heerschappij van het 'abstracte volk' en dat is, volgens haar, een vorm van tirannie. De democratie, aldus Arendt, moet 'ruimte bieden aan verscheidenheid, een stem geven aan individuen en minderheden'.

  In 'The origins of totalitarianism', stelt zij dat één van de kenmerken van de evolutie naar een totalitair systeem, het verdwijnen is van het verschil tussen feit en fictie.

  Trump, weten we ondertussen, blijkt daarin een meester te zijn. Maar leerlingen heeft hij al.

  30-01-2018 om 09:03 geschreven door Gust Adriaensen


  28-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Consequentie

  Ik blijf me erover verbazen dat ministers, staatssecretarissen en voorzitters van politieke partijen die aan de macht zijn, wat graag de pluimen op hun hoed steken, wanneer een bedrijf zich ergens vestigt of in het algemeen de economie het goed doet, zich zo opblazen dat de knoopjes van hun hemd springen.

  Maar als bedrijven sluiten of massaal mensen worden afgedankt of de economiemotor sputtert, dan hoor je bij machthebbers helemaal niks over schuld of verantwoordelijkheid.

  Consequentie is wat anders: als je verkondigt dat jij of jouw politieke partij zorgt voor jobs, jobs, jobs, dan ben jij of jouw partij ook schuldig aan verlies, verlies, verlies van jobs.

  28-01-2018 om 15:19 geschreven door Gust Adriaensen


  27-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/4

  Vrijdag 26 januari 2018

  Flitsen uit het leven van Mar Yakub

  Vrienden uit Zwitserland ijveren al jaren voor hulp aan het Syrische volk. Twee van hen kwamen ons nogmaals bezoeken en ze hadden een journalist bij die een reportage wil maken over verzoening en heropbouw in Syrië. Een boeiend thema na de oorlogsjournalistiek. Ze wilden voor twee dagen naar Aleppo gaan en wij zouden hen vergezellen. Helaas werd (was) de journalist te ziek en moesten ze de derde dag al terugkeren naar Damascus. Ze hadden hier wel enkele nuttige foto’s kunnen maken. Vanuit Zwitserland werd medisch materiaal gegeven, dat met een container door de Scouts de Cluses zou verstuurd worden. Nu bleek dat materiaal hier inderdaad toegekomen te zijn. Nadat ze het materiaal gefotografeerd hadden zeiden onze Zwitsers dat ze niet wisten wie nu het meest blij zouden zijn, degenen die het materiaal krijgen of degenen die het hebben gegeven. En ja, deze zondag moest er weer extra gewerkt worden: twee vrachtwagens moesten geladen worden. De grote hoeveelheid babyvoeding, melk en confituur zijn hiermee al bezorgd aan hen die het nodig hebben.

  De dag dat de Zwitsers vertrokken, kwamen vier vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient (drie jongens en één meisje) om drie dagen mee te helpen. En er is werk genoeg zowel buiten op het land als binnen.

  We krijgen regelmatig bezoek sjiieten, die ons destijds in de meest gevaarlijke periode (november 2013) mee hebben beschermd. En het is altijd een hartelijk weerzien. Zo was het nu ook zondag weer en het gesprek vanwege die drie mannen ging over… de Messias. Zij zijn sjiieten en staan dichter bij de christenen dan de  soennieten. Ze hebben er geen moeite mee om Jezus te aanvaarden als de Geest van God, het Woord van God, de Kracht van God enzovoort... “Zoon van Godâ€Ě blijft moeilijk omdat volgens hen een “zoonâ€Ě alleen maar de vrucht kan zijn van een aards huwelijk tussen een man en een vrouw. Een van deze sjiieten vertelde dat een soennitische sjeik hem eens zei dat hij niet wil eten met christenen omdat het afgodendienaars zijn. Zelf genoot hij van onze gezamenlijke maaltijd en onze gedachtenwisseling. Er zijn openingen mogelijk. Volgens hen (en de koran) moeten in geval van twijfel de oudere geschriften geraadpleegd worden en dat zijn het Oude en Nieuwe Testament. En daarin vinden we voldoende bevestigingen. Uiteindelijk zijn het niet onze discussies die het licht brengen maar ze kunnen wel helpen. Wanneer moslims in onze eucharistie aanwezig zijn trachten wij het authentieke geloof in Jezus zo duidelijk mogelijk voor hen te verkondigen zonder voor hen al te moeilijke woorden te  gebruiken.

  Het haak-en breiwerk van een honderdvijftig vrouwen (vooral weduwen die uit noodzaak met hun kinderen bij hun (groot)ouders wonen) heeft een nieuwe impuls gekregen. Een Amerikaanse groep heeft hiervoor een flink bedrag gegeven zodat nu die breiende vrouwen weer betaald kunnen worden, nieuw materiaal aangeschaft kan worden en een massa kinderen in Deir Ezzor van warme kleding kan worden voorzien: warme mutsen, handschoenen… Onze zuster die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt, is bijzonder blij en zij niet alleen.

  Een massale mediamanipulatie… om oorlog te voeren

  Ze worden zeldzamer maar ze bestaan nog, de mensen die denken ons te moeten voorlichten over wat wij hier meemaken. Ze willen ons overtuigen dat hier geen vrije pers bestaat en dat wij veel berichten over Syrië, die ruimschoots in de Atlantische pers verspreid worden, niet te lezen krijgen. Het gaat dan over een verschrikkelijke dictatuur en dictator en een leger dat niet ophoudt eigen volk uit te moorden met bomvaten en chemische wapens en vooral over de noodzaak om de “gematigde rebellenâ€Ě en de “internationale coalitieâ€Ě te steunen om het volk te bevrijden, hoewel ze vinden dat een rechtstreekse militaire inval eigenlijk nog beter zou zijn. Vanuit de werkelijkheid en vanuit onze kant zouden wij deze mensen willen verwittigen: westerse vrijheid en democratie zijn de grootste leugens.

  Wereldmedia dag

  “Het drama van valse informatie is dat het anderen in diskrediet brengt en hen als vijanden voorstelt zodat ze gedemoniseerd worden en het conflict aangewakkerd wordt. Fake News is een teken van onverdraagzaamheid en overgevoelige houdingen die alleen maar arrogantie en haat verspreiden. Dat is het eindresultaat van onwaarheidâ€Ě (Paus Franciscus, boodschap voor wereldmedia dag van 13 mei, 24 januari 2018). Dit is precies van toepassing op Syrië. Het valse nieuws over Syrië, in vorige paragraaf genoemd, werd verspreid omdat de wereldleiders de onafhankelijkheid en harmonieuze samenleving in Syrië niet willen. Deze onwaarheden gebruiken ze als voorwendsel voor hun arrogantie en haat met als gevolg dat ze Syrië hebben uitgemoord en verwoest.

  Fake News

  Toen een groot deel van het Amerikaanse volk de officiële versie van de moord op John Kennedy (22 november 1963) niet geloofde, lanceerde de CIA een aanval tegen hen die wezen op het complot van binnen uit. Hetzelfde gebeurde na de aanslag op de Twin torens op 9/11. Toen vele mensen de officiële versie van de “Arabische Lenteâ€Ě begonnen te wantrouwen ontstond er weer een verdachtmaking van hen die de officiële uitleg “Fake Newsâ€Ě noemden. In navolging van de VS zijn het nu de NAVO en vooral Frankrijk met E. Macron  die zogenaamd de strijd tegen valse berichten willen aanbinden. De Engelse jeugd schijnt er genoeg van te hebben en draagt kleding van het merk “Fake Newsâ€Ě. Ondertussen is deze strijd openlijk gericht tegen Rusland. Al het valse nieuws zou van Rusland komen en Rusland zou de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloed hebben, alsof de VS een bananenrepubliek is. Rusland zou verwarring zaaien en ook in Europa verkiezingen beïnvloeden. Volgens de leiders van de VS, Engeland, Frankrijk zou Rusland een groter gevaar zijn dan het internationaal terrorisme. En nooit wordt hiervoor het minste bewijs gegeven. Het resultaat is een collectieve waanzin om de militaire uitgaven steeds meer te kunnen opdrijven. En zo worden de economische en sociale rijkdommen van een samenleving op dwaze wijze verspild. In elk geval zou de wereld er heel anders uit kunnen zien indien alle energie niet naar het militaire apparaat zou gaan.

  Een kakafonie van onzin

  Het geld controleert de media zodat leugen en manipulatie vast geankerd worden in de openbare opinie. Wat niet overeenkomt met het “politiek correcteâ€Ě denken van de ultra liberale en neoconservatieve elite wordt deskundig geboycot. Vandaar de kruistocht tegen de vrijheid op internet. Niet de Fransen mogen beslissen wat goed en kwaad, waarheid en leugen is, Macron zal dat zeggen. Hij beslist ook wat in de groene, gele, blauwe of rode vuilbak moet. Hij is de goeroe van de nieuwe godsdienst. Goed gedocumenteerde berichten die de werkelijkheid anders weergeven dan het “politiek correcteâ€Ě, worden misprijzend afgewezen als complottheorie of als berichten met antisemitische inslag. En daarmee is de kous af. Vanaf 2012 was het in Frankrijk (en nagenoeg in de hele Atlantische pers) onmogelijk om de waarheid te vertellen over de oorlog in Syrië omdat slaafs de VS werden gevolgd. Colloquia, rapporten, artikels met waarheidsgetrouwe informatie werden geboycot. Er zijn ook een aantal journalisten die het “politiek correcteâ€Ě deskundig ontmaskerden en in verdachte omstandigheden omgekomen zijn:  Serena Shim, de Amerikaanse journaliste voor Press TV, die de band van Turkije met IS aantoonde, en daarna in een mysterieus auto-ongeval omkwam (29 jaar, 2014), Udo Ulfkotte, de inmiddels bekende journalist van Frankfurter Allgemeine, (56 jaar, 2017)… Ondertussen worden we bedolven onder een stortvloed van onjuiste berichten. De wereldleiders blijven zorgen voor valse rapporten over chemische aanvallen door het Syrische leger (die ze zelf door de terroristen laten plegen)

  « De censuur heerst streng over het westen dat zich ‘vrij en democratisch’ waant. De samenleving zwemt in de permanente leugen.  Zij leeft in dat bad. Zij ademt deze zieke lucht in en verslindt dit besmette voedsel. Zij kan geen oordeel meer vellen over vals en waar, want zij heeft weldra geen enkel middel meer om te vergelijken wat als propaganda in de hoofden gepropt wordt en andere versies van de werkelijkheid. Deze maatschappij is dus de Atlantische stal waarin censuur en leugen heersen in dienst van de staten die omgevormd zijn tot agenten van het groot kapitaal. En zo worden volken van hun fundamentele vrijheden beroofd en herleid tot stille schapen die naar de slachtbank geleid wordenâ€Ě (Jean-Yves Jézéquel, 17 januari 2018: https://www.mondialisation.ca/la-censure-et-le-silence-des-agneaux-de-la-bergerie-atlantiste/5622344)

  Leven van oorlogen

  De ruggengraat van de Amerikaanse economie wordt gevormd door de enorme machine van het industrieel en militair complex. Het is een vernietigende industrie die voortdurend vele en grote oorlogen nodig heeft opdat de wapenfabrieken zouden floreren en de elite de 85 % van de rijkdom van het land in handen kan houden. Amerika en zijn bondgenoten zijn niet geïnteresseerd in dialoog en samenwerking. Ze willen geen soevereiniteit, stabiliteit, vrijheid en welvaart van de afzonderlijke landen. Zij willen alles in het werk stellen om te  beletten dat er landen zouden zijn die zich aan hun overheersing kunnen onttrekken. Hun grote onderneming is nu het sterke bondgenootschap Rusland-China te bekampen. Al hebben ze deze strijd al verloren, ze bezitten de mogelijkheden om de mensenfamilie nog onnoemelijk veel lijden te bezorgen.

  Laat het duidelijk zijn dat de grootste bedreiging voor de westerse landen niet komt van buitenaf, van Rusland, China, Iran, Syrië of welk land ook, zoals ons voortdurend in een vloedgolf van verklaringen door officiële discours wordt voorgehouden. De grootste bedreiging voor de westerse landen zijn de leiders zelf die vrijheid en democratie bankroet helpen omdat ze door oorlog te voeren hun eigen belangen willen veilig stellen en zonder schaamte onschuldige volken en landen in de ellende storten. Zij zijn als de bouwers van de toren van Babel, waarbij allen dezelfde taal spreken vol van leugen, geweld en hoogmoed. Tijdens het Pinksteren in Jeruzalem ging het er heel anders aan toe. Allen spraken hun eigen taal, brachten eer aan God en waren niet vervuld van zichzelf maar van de heilige Geest (Handelingen 2).

  En dit nog

  vOns vorig bericht met 16 video’s geïllustreerd: Vrij transport voor  terugkeer naar Deir Ezzor, Rebellen verlaten Beit Jin (2 video’s); hulpgoederen van de Scouts de Cluses; EU en sancties en vluchtelingen (4 video’s); toespraak Macron voor VN; Amerikaanse aanwezigheid in Syrië (2 video’s); video van gen. Wesley Clark die na 9/11 uitlegt dat de VS 7 landen gaan aanvallen); Trumps boodschap bij de mars  voor het leven in Washington; 3 video’s interview door De Stille Waarheid: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-59/

  vVolksvertegenwoordigster voor de Democraten in Hawai, Tulsi Gabbard ontmaskerde deskundig de leugens over Syrië: http://www.golfbrekers.be/waarom-daarom-10/

  vDe geschiedenis van de Syrische vlag: http://www.golfbrekers.be/de-geschiedenis-aan-de-hand-van-een-vlag/

  vErg verheugend nieuws uit Syrië:  http://www.golfbrekers.be/ondanks-alles-zit-syrie-niet-stil/

  vEen sterk getuigenis over wat er werkelijk gebeurt  in Aleppo met nogmaals een ontmaskering van de “Witte [Sc]Helmenâ€Ěhttp://www.golfbrekers.be/pierre-le-corf-de-verschrikkelijke-waarheid/

  vDe ingewikkelde maar reële (VS) dreiging vanuit Koerdische hoek: http://www.golfbrekers.be/stratego-in-syrie-2/;   http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-2/

  vNegen video’s over de huidige oorlogssituatie in Syrië; het schijnvertoon om Syrië, zonder enig bewijs, te blijven beschuldigen van chemische wapens om de aandacht van het westers wangedrag af te wenden: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-3/

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  27-01-2018 om 08:09 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Enkele dagen geleden stelde De Wever de pathetische en retorische vraag : 'Hebben wij de morele plicht alle 37 miljoen Sudanezen op te vangen?'

  Ik noemde die uitspraak 'Het voorlopige toppunt van plat populisme, paniekzaaierij en fake news à la Trump. Een fervente De Weverfan probeerde die De Wevervraag te relativeren door er het etiket 'gedachte-experiment' op te kleven.

  Graag help ik deze fan aan nog enkele mogelijke gedachte-experimenten (newspeak ?).

  'Hebben de burgers de morele en de fiscale plicht de politieke partijen en de talloze politici riant te betalen?'

  'Kunnen we niet beter alle migranten en vluchtelingen concentreren in goed omheinde en van basiscomfort voorziene kampen?'

  'Hebben wij de morele plicht al wie links, lui of niet akkoord gaat met De Wever en co. te blijven dulden in ons machtsgebied?'

  'Is het niet beter alle Vlaamse armoedzaaiers het land uit te zetten?'

  'Kunnen we de locatie van de belangrijkste topvergaderingen van de inner circle niet beter verplaatsen van 't Schoon Verdiep naar het Fornuis?'

  'Is het niet moreel verantwoord wetgeving te voorzien die belediging van de belangrijkste Vlaamse Leider(s) beschouwt als majesteitsschennis?'

  Zoals de geachte lezer zeker ook al zal gemerkt en geconcludeerd hebben: allemaal boeiende gedachte-experimenten!

  26-01-2018 om 13:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor januari

  'Religieuze vrijheid in Azië'

  (klik op onderstaande link)

  Bijlagen:
  https://youtu.be/Lp3Uco0IZRo   

  26-01-2018 om 09:38 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ondermijnende opvatting over democratie

  • De NVA-voorzitter De Wever beweert dat de feitelijke apartheid in Antwerpen toeneemt.

   Waarop De Wever zich steunt om te stellen dat ˜de feitelijke apartheid' groeit, is wel erg wankel. En zijn verwijzing naar de minieme participatie van burgers met een migratieachtergrond in het culturele en publieke leven, is verdacht selectief.

   Professor Oosterlynck stelt in De Standaard terecht dat die segregatie ook gold en geldt voor mensen met verschillende scholings- en inkomensniveaus. Overigens constateer je die ˜apartheid' ook in landelijke gemeenten.

   Wat De Wever m.i. probeert te doen is zijn obsessie met ˜grondstroom' en ˜identiteit', stellen tegenover abdicerende allochtonen. Hij verwijt een specifieke groep - de burgers met een migratieachtergrond- dat ˜ze niet willen meedoen', terwijl er natuurlijk een heleboel groepen zijn die niet kunnen of willen ˜meedoen' met weer andere groepen.

   Eigenlijk manifesteert De Wever zich weer eens als een conservatieve nationalist, die gedreven wordt door de oude, romantisch-nationalistische opvatting van de volksaard of identiteit (wat dat ook moge inhouden) ,waarin alle Vlamingen eigenlijk dezelfde principiële opvattingen zouden delen. Op die manier kan een beeld opgehangen worden van een homogene, Vlaamse 'democratie'. Dergelijke gesuggereerde, vermeende homogeniteit betekent evenwel een bijzonder tegenstrijdige en ondermijnende opvatting van 'democratie'. Want dan wordt het organiseren van de homogeniteit, een bewijs en doel van een democratische structuur en ingesteldheid.

   Terwijl democratie, waarvan vrijheid een kernbegrip is, er juist moet in bestaan de diversiteit op een behoorlijke manier te organiseren.

  23-01-2018 om 18:31 geschreven door Gust Adriaensen


  22-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grootste flater in de geschiedenis van de christendemocraten

  Bart Brinckman schrijft in De Standaard dat  'CD&V en NVA krek hetzelfde electoraat aanspreken'. En hij heeft het ook over het enorme succes dat het kartel CD&V - NVA eertijds boekte.

  Daar ben ik het helemaal niet mee eens. De zgn. 'linkse' vleugel van de christendemocraten staat met zijn maatschappijvisie haaks op die van NVA. En het kartel eertijds was alleen succesvol voor NVA. Het gaf de nationalisten de gelegenheid van niets tot iets te groeien, maar het betekende een ongezien debacle voor CD&V.

  Het was een gigantische tactische en ideologische inschattingsfout met desastreuze gevolgen voor de christendemocraten tot nu toe.

  22-01-2018 om 22:20 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Steunpunt: 'Men dwingt arme gezinnen tot openheid, daar waar anderen hun privťleven onaantastbaar is'

  Steunpunt: 'Men dwingt arme gezinnen tot openheid, daar waar anderen hun privéleven onaantastbaar is'

  Mensen in armoede moeten zich nog vaak tevreden stellen met tweederangsrechten. Dat zegt het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. In haar tweejaarlijks rapport, dat de organisatie vandaag publiceert, gaat ze onder meer in op de druk die armoede op het privéleven legt.

  Het rapport werd opgesteld op basis van dialoog met mensen in armoede, verenigingen, administraties en beroepskrachten vanuit verschillende sectoren.

  'Men dwingt arme gezinnen tot openheid, daar waar anderen hun privéleven onaantastbaar is', was een van de conclusies. Wat de armsten doen en laten wordt genoteerd in sociale rapporten, databanken en dossiers, en is een voorwaarde om een studiebeurs of uitkering te krijgen, zegt het steunpunt. Dat wordt door de mensen in armoede als belastend en vernederend ervaren.

  'Er is een privéleven met twee snelheden, zoals er inkomens zijn met twee snelheden en gezondheid met twee snelheden', zei een van de armen die deelnamen aan het overleg. Het steunpunt haalt twee voorbeelden aan: voedselhulp en huisbezoeken.

  Wanneer mensen in armoede voedselhulp vragen, wordt er vaak informatie gevraagd, terwijl ze eigenlijk gewoon eten nodig hebben. De opgevraagde gegevens lijken niet altijd proportioneel met de doelstelling om noodzakelijke voeding te verstrekken.
  Huisbezoeken maken deel uit van het sociaal onderzoek door het OCMW waarmee wordt vastgesteld hoe groot de behoefte aan hulp is. 'Mensen in armoede ervaren dergelijke huisbezoeken vaak als een te grote inbreuk op hun privacy. Ze vertelden tijdens het overleg dat tijdens die bezoeken alles tot in de details wordt gecontroleerd. Bovendien gebeuren de huisbezoeken soms onaangekondigd.' Hoe er met het huisbezoek wordt omgegaan hangt bovendien volgens het steunpunt af van de instelling die het bezoek uitvoert, en momenteel zijn er tussen de diverse instellingen grote verschillen.

  Het steunpunt ter bestrijding van armoede raadt in zijn rapport maandag dan ook de overheid aan de bestaande instrumenten van controle te evalueren en na te gaan of de controle proportioneel is ten aanzien van de doelstellingen. Die doelstellingen moeten ook duidelijker worden gemaakt aan de betrokken gezinnen. En er moet een debat komen over het kader, de doelstellingen en de modaliteiten van een huisbezoek, in dialoog met mensen in armoede.

  22-01-2018 om 09:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oxfam: rijkste 1 procent strijkt 82 procent van de nieuwe rijkdom op, armste 50 procent wint niets

  Oxfam: rijkste 1 procent strijkt 82 procent van de nieuwe rijkdom op, armste 50 procent wint niets

  De rijkste 1 procent van de wereldbevolking zag vorig jaar 82 procent van de nieuw gecreëerde rijkdom naar zich gaan, zegt Oxfam in een rapport aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in Davos. Voor de armste helft van de wereldbevolking (3,7 miljard mensen) nam de gezamenlijke rijkdom niet toe.

  22-01-2018 om 08:08 geschreven door Gust Adriaensen


  19-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII.3

  Vrijdag 19 januari 2018

  De container, uw vriend

  We hebben al zovele containers leeg gemaakt en vrachtwagens geladen dat we een loflied willen schrijven op de container, zijn ongelooflijk grote inhoud, de weldoeners die de hulpgoederen schenken, de chauffeurs die het gevaarte vervoeren en de vrijwilligers die komen helpen bij het lossen en laden. De containers komen van verschillende landen en organisaties: van de Syriac gemeenschap van Zweden, Caritas Toledo uit Spanje, les Scouts de (74300) Cluses van Frankrijk, Hand in Hand voor Syrië uit Holland en van vrienden uit Zwitserland. We zijn met drie centra begonnen, maar deze hulpgoederen worden nu bezorgd aan de meest behoeftigen over heel Syrië. Zondag is de dag van de Heer, hier een vrije dag en een rustdag. Pas om 8.00 u of nog later bidden we de lauden. Deze zondag zou echt een vrije dag zijn voor iedereen want ook de kinderen, die anders ’s zondags weer naar school moeten, hebben nog een week vakantie. Om 3 uur ’s nachts komt echter een grote container toe uit Frankrijk: internationale humanitaire hulp vanwege de “Scouts de Clusesâ€Ě. Deze moet zo vlug mogelijk gelost worden. De grote zaal onder in de nieuwbouw is daarvoor middenin inmiddels weer vrij. We laten iedereen maar slapen tot het gewone uur in de week: 6.30 u. Druppelsgewijze daagt daarna de ene na de andere op. Eerst moeten de dikke bouten, die krom geslagen zijn en waarmee de container deskundig afgesloten is, met een elektrische zaag stuk gezaagd worden. Bij het openen blijkt een pallet scheef tegen de deur te hangen. Meteen valt er al een pot ananas confituur uit. Alleen het deksel is beschadigd, de inhoud kan nog voor ons dienen. Voorzichtig wordt het pallet verder leeg gemaakt. De container bevat o.a. 24.840 (enkel) pakken chocolade (zwart, wit, melk, nootjes) van Menier en Cailler (Zwitserland); 3000 dozen (1 liter) melk van Nestlé; 5.200 dozen granen-voeding; 5450 potten confituur (ananas, aardbeien, abrikozen): een nog grotere massa potjes babyvoeding, ook van Nestlé. Verder is er ziekenhuismateriaal (bedden, apparaten…) en kleding. Tenslotte zijn er nog twee grote bidons met zeep, die te zwaar en te groot zijn om met mensenkracht verplaatst te worden. Ze worden overgepompt (en zullen later nog in afzonderlijke flessen moeten gedaan worden). Vanuit het dorp kregen we na een tijd hulp. De burgemeester kwam met 8 stevige kerels. Ook de kinderen kwamen helpen. De zuster die verantwoordelijk is dat niets verdwijnt en alles bij de bestemmelingen geraakt, komt met een beschadigde doos chocolade rond en de fraters zorgen voor thee. Tweemaal wordt pauze gehouden. Af en toe brult een van de mannen in de container om extra volk op te roepen om een heel pallet te helpen verslepen. Hoe harder er gebruld wordt, hoe meer er gelachen wordt. Het is een gezellig en humoristisch groepswerk. Natuurlijk zou dit allemaal veel gemakkelijker en vlugger gaan met een Vorkheftruck, maar die hebben we niet. En zo hebben wij zonder het te merken zeven uur ononderbroken samengewerkt. Ons ontbijt met die gevallen pot ananas hebben we dus gemist. ’s Middags komt de priester van het dorp de byzantijnse eucharistie vieren voor hen die vrij zijn en ’s avonds vier ik de eucharistie voor de anderen. Om half twee was de container leeg en konden wij gaan middageten. De voedingswaren die we krijgen worden goed nagekeken op hun vervaldatum, vandaar dat enkele producten na het middageten meteen terug in de container moesten om onmiddellijk afgeleverd te worden. En zo hebben we deze zondag wat meer gemeenschappelijk werk gedaan voor de hulpbehoevende Syriërs terwijl we het aspect van rustdag volledig hebben laten rusten. Toch was het een dag om van te genieten. Namens de Syrische vluchtelingen en behoeftigen, dank aan alle gulle weldoeners en vrijwilligers.

  Reacties

  En juist op die dag krijgen we een mail van een man die woorden te kort komt om zijn walging jegens ons gedrag uit te drukken omdat wij, volgens hem, beulen helpen het Syrische volk uit te moorden en te verhongeren. Hij verwijt ons dat we “geen gewetenâ€Ě hebben en “geen greintje schaamtegevoelâ€Ě, dat we “doof en blind zijn voor de ellende van miljoenen onschuldige Syrische burgersâ€Ě… Het is een Vlaamse intellectueel met een rijke woordenschat maar een tekort aan inzicht. Vanuit zijn luie zetel volgt hij de gebeurtenissen in Syrië “op de voetâ€Ě met zijn gazet, zijn tv en ruim gemanipuleerde anti-Syrië berichten, volmaakt trouw aan de “politiek correcteâ€Ě berichtgeving, zonder enige kritische vraag over de werkelijkheid of de waarheid. Ik schrijf dit niet om bemoedigingen te krijgen. Iedere week krijg ik meer dan genoeg bevestigingen en nieuwe aanvragen van mensen die op de hoogte willen gehouden worden van wat hier werkelijk gaande is. Ik schrijf dit om duidelijk te maken hoezeer Jozef Goebbels, minister van propaganda en informatie van Nazi-Duitsland gelijk had, toen hij zei dat een monsterleugen gemakkelijker verkoopt dan een kleine leugen. Als men telkens maar dezelfde leugens op sluwe wijze herhaalt, zijn er voldoende mensen die het geloven. Het aantal mensen die hierin trappen, neemt gelukkig snel af, maar toch blijven er nog te veel blind. Het is een klacht die ik ook van vrienden regelmatig hoor. Hopelijk behoort onze Vlaamse intellectueel tot de laatste generatie Vlamingen, die zich zo gewillig laten gebruiken voor het verder uitmoorden en vernietigen van Syrië, in dienst van gewetenloze wapenbazen en hun oorlogen, de onuitputtelijke goudmijnen.

  Verheugend nieuws krijgen we van een zekere meneer Michel uit Parijs. Op de markt van het XVe  arrondissement heeft hij een stand, waar hij de producten van onze gemeenschap Mar Yakub verkoopt: confituur, thee, kaas, geneeskundige zalf en honing.

  Nog goed nieuws. Op ons terrein werden tijdens de oorlog verschillende pylonen van de elektriciteit vernield. Als een hoop verwrongen ijzer bleven ze al die tijd roerloos liggen. Nu zijn een tiental Syriërs met een enorme kraan een nieuwe pyloon van de hoogspanningskabels die naar Turkije gaan, aan het plaatsen. Gedurende jaren konden we omwille van de veiligheid niet eens op deze plaats komen. Nu hebben we aangenaam contact met deze arbeiders. Een foto waard, zo vinden wij … en zij ook.

  Een nieuwe beweging voor vrede

  De oorlog tegen Syrië heeft me veel geleerd over de wereldpolitiek, hoewel er misschien nog veel meer verborgen blijft.  Het is me in elk geval duidelijk dat het zogenaamde moderne westen een uitzonderlijk wrede beschaving is. Met een spectaculaire technisch-wetenschappelijke groei is niet direct een groei in menselijkheid verbonden, eerder het tegendeel is waar. De mensengeschiedenis heeft nooit een “volkerenmoordâ€Ě op miljoenen weerloze ongeboren kinderen op wereldschaal uitgevoerd zoals nu, aangevoerd door de grote “westerse democratieënâ€Ě. Het is een Holocaust die zijn gelijke nooit gehad heeft. En nooit voorheen werden wetenschap, techniek, geld en de rijkdommen van de aarde zo overweldigend eenzijdig gebruikt (misbruikt) om oorlog te voeren en ontelbare onschuldige mensenlevens te vernietigen. De ruwheid van zogenaamde primitieve of schriftloze volken is hierbij slechts een kleinigheid. We leven in de gruwelijkste van alle beschavingen. Uiteraard groeit juist daar ook  heldhaftig weerstand. Er zijn naast criminelen waarlijk helden en heiligen.

  De wijze waarop het westen de oorlog in Syrië wil verder zetten is onaanvaardbaar. De misdaad van Syrië is dat het onafhankelijk en zelfstandig wil blijven en geen slaaf wil worden van westerse overheersing. Daarom wil het westen het lijden van het Syrische volk nog tragischer maken. Emmanuel Macron ontvangt op 17 januari 2018 een delegatie van de Syrische gewapende oppositie op het Elisée. Hij spreekt zijn steun uit om een overgangsregering te realiseren alsof hij over de hoofden van Syriërs dat eventjes moet regelen. Frankrijk heeft in 2011 als een van de eerste landen de banden met Damascus verbroken en de terroristen gesteund. Macron veranderde al enkele keren van richting als een windhaan, van “weg met Assadâ€Ě tot “dialoog met Assadâ€Ě maar het doel blijft hetzelfde: de ontwrichting en ontmanteling van Syrië in dienst van de belangen van de wereldelite. Met zijn steun aan de gewapende groepen wil hij nu de resultaten boycotten van de gesprekken in Astana (die vruchten opleverden dank zij de afwezigheid van het westen). En van de  meer  dan 10 (illegale) Amerikaanse militaire bases in Syrië kunnen we niets anders verwachten dan dood en vernieling. Het mooie voorwendsel is IS uitroeien (dat al opgeruimd is door Syrië en zijn bondgenoten). In feite gaat het er om Syrië te onderwerpen.  IS heeft in N-W Syrië zijn rivalen opgeruimd en is zo bezig een nieuw imperium op te richten, al zal het Syrische leger ook dit trachten te beletten. Idlib is de laatste grote verzetshaard in Syrië. Van hieruit zullen de VS toch nog trachten Syrië te ontwrichten.  De VS hebben aangekondigd hier een grensmacht van 30.000 soldaten op te richten, onder het valse  voorwendsel tegen de IS te vechten, de democratie en de vrijheid te brengen (wat de VS nog nergens gedaan hebben!). Uiteraard zullen Turkije, Syrië, Rusland en Iran niet lijdzaam kunnen toekijken. Mogelijk is het doel niet alleen Syrië  nog trachten te ontwrichten, maar ook Iran te destabiliseren. Iran stond al op het Amerikaanse programma  om ontwricht te worden. Het was het laatste land dat generaal Wesley Clark na 9/11 noemde en dat moest aangevallen worden, al voegde hij er laconiek aan toe dat hij zelf niet wist waarom. En zo verscheen plots die “Perzische lenteâ€Ě. Eerst waren er gerechtvaardigde protesten tegen de slechte economische toestanden, dan werden de eisen voor het afzetten van de leiders in de westerse berichten goed uitgesmeerd en daarna kwam de eis voor een regeringswissel en verder de eis dat Iran noch Syrië noch Libanon meer zou helpen. Het zijn toevallig allemaal de eisen van VS-Israël-NAVO-Saoedi-Arabië. De beelden v       n de opstanden deden sterk denken aan de beelden van de opstanden in Syrië. Precies zoals Al Jazeera de opstanden in Syrië probeerde op te blazen totdat er voldoende terroristen waren om aan de eigenlijke verwoesting te beginnen. De nieuwe strategie voor nationale veiligheid van de VS is precies dezelfde als de vroegere, alleen nog gruwelijker. Er wordt nog eens onderlijnd dat de VS over de grootste militaire macht beschikt uit de geschiedenis van de mensheid. De VS elite (aan de leiband van de zionisten) beschouwt zich als de verderfengelen van de Apocalyps die met goddelijk gezag alle landen die zich niet aan hen onderwerpen, moeten vernietigen.

  We voelen het hier aan zoals em. prof. Rodrigue Tremblay (economie, univ. Montréal) schrijft:

  “Wat Iran betreft schijnt D. Trump hetzelfde neoconservatieve programma te volgen dat al lang binnen  de Amerikaanse regering leefde, nl. het land  onderwerpen volgens hetzelfde globale plan van destabilisatie, zoals dit met succes werd toegepast tegen Irak in 2003, tegen Libië in  2011, tegen Syrië in 2013, zonder de staatsgreep in Oekraïne in 2014 te vergeten. Wie ook in het Witte Huis zit of welke partij ook het Amerikaanse congres controleert, op een bepaald ogenblik komen dezelfde politieke krachten naar boven en is het altijd dezelfde buitenlandse politiek, geïnspireerd door neoconservatieven die het Midden Oosten beheersen… De resultaten zijn altijd dezelfde: regeringen worden omvergeworpen en mensen worden gedood. Besluit. Zowel voor de buitenlandse politiek als voor andere terreinen gaat de regering van D. Trump verder met  de twijfelachtige en geïmproviseerde politiek zonder zich te bekommeren om de gevolgen. De crisissen komen pas laterâ€Ě. (Rodrigue Tremblay, 15 januari 2018: https://www.mondialisation.ca/elements-de-politique-linfluence-de-largent-dans-les-affaires-etrangeres-americaines-le-cas-de-lirak-de-la-libye-de-la-syrie-et-de-liran/5622289).

  Er is een radicale nieuwe beweging voor de vrede nodig vanuit het volk, vanuit alle volken, die de valse plannen van hun oorlogvoerende leiders doorzien en ontmaskeren. De westerse waanzin van het blijven uitmoorden en verwoesten van Syrië (en zovele andere landen) moet ophouden. De elite heeft de mond vol van  democratie, vrijheid, mensenrechten en bevrijding van het volk. Huichelachtig worden de mooiste waarden voorgehouden om een voorwendsel te hebben de grondstoffen en de macht te grijpen in dienst van een wereldelite. En met iedere oorlog wordt deze oligarchie nog rijker en machtiger, terwijl miljoenen onschuldigen worden uitgehongerd, op de vlucht gedreven, verminkt of simpelweg uitgemoord.

  Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus Christus als het enige en echte Licht van de wereld op aarde. De grootste tijd van zijn aards leven bracht Hij door in het Gezin van Nazareth, dat voor alle tijden en volken het model blijft van liefde en vrede. Wanneer dit gezin nu, zoals nooit voorheen aangevallen wordt, betekent dit dat we in de eindtijd leven. Er is voor de mensheid geen enkele andere hoop dan deze goddelijke Liefde en Vrede. Alle bewegingen die niet hierop gegrond zijn, brengen ons op  dwaalwegen die ons nog meer ellende bezorgen. Christus is onze Vrede (Eph. 2, 14).

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht (aangevuld met de ontbrekende eerste bladzijde), geïllustreerd met een video over de stichter en de organisatie van Christenen voor Israël, over de Balfour Verklaring, over de Zweedse UNO bemiddelaar die tienduizenden joden gered heeft tijdens WO II (en daarom door de zionisten aanvankelijk werd aanvaard) maar toch door de zionisten lafhartig werd vermoord omdat hij rechtvaardigheid vroeg voor het Palestijnse volk, over de rijkste vrijmetselaarstempel ter wereld en de illuminati in Jeruzalem:   http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-58/  

  vHoe de VS de terroristen wapens en munitie bezorgt en de oorlog in Syrië blijft aanwakkeren: http://www.golfbrekers.be/er-is-geen-fsa-er-is-slechts-al-qaeda/

  vZes video’s over de heropleving van Aleppo:  http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-8/

  vInteressante info omtrent de strijd rond de Koerden met video’s over: Erdogan die Oost-Jeruzalem als hoofdstad wil  van de Palestijnse staat; veroordeling van de VS legermacht in Syrië;  training van de  Koerden; de VS plannen om in Syrië te blijven en het land te destabiliseren om uiteindelijk de regering omver te werpen; de terecht veroordeling hiervan door Rusland: http://www.golfbrekers.be/stratego-in-syrie/

  vHet is niet de eerste keer dat de VS in Syrië een staatgreep willen plegen:  http://www.golfbrekers.be/terugblik-78/ 

  vEnkele nuttige gegevens:http://www.golfbrekers.be/terugblik-79/; http://www.golfbrekers.be/waarover-men-niet-spreekt-4/; http://www.golfbrekers.be/perzische-lente-of-net-iets-te-veel-toeval-3/

  vEen vriend stuurt ons volgende You Tubes: Debatclub, Edegem over het vergeten christendom (2 uur +); interview van de Blauwe tijger over ons boek “Hoe een paus gelijk kreegâ€Ě (34’); interview door “De Stille Waarheid over Syriëâ€Ě (18’); een heel interessant document over Syrië (meer dan een uur)

  vDe verwoede, wereldwijde strijd tegen het gezin en de menselijke waardigheid is een teken van de Apocalyptische tijd en roept ons op tot creatieve weerstand. In Moskou werden op 28 december 2017, de dag dat de moord op de onschuldige kinderen in Bethlehem herdacht wordt, 2000 kaarsjes ontstoken voor het aantal (vermoedelijk) dagelijkse abortussen in dat land.  Vandaag wordt in Washington de 45e mars voor het leven gehouden, waarbij de Amerikaanse president per Satelliet een toespraak zou geven. (Planned Parenthood heeft in 2017 in de VS 321.384 abortussen uitgevoerd en daarmee  98,5 miljoen dollar verdiend!). In Parijs wordt zondag 21 januari 2018 een grote Marche pour la Vie gehouden, die eindelijk en gelukkig door steeds meer kerkelijke autoriteiten openlijk gesteund wordt. En morgen 20 januari om 14.30 u is er in de zaal naast de  Basiliek van het heilig Hart, de Merodelei 14, 2600 Antwerpen eerst een rozenhoedje en daarna een conferentie door dr. Luc Kienbooms: “Gezin, mensenrechten en eeuwig levenâ€Ě.

  P. Daniel

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19-01-2018 om 17:19 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII.2
  Vrijdag 12 januari 2018
  De Openbaring
  In het oosten wordt de Openbaring (“Epiphanie”, wat wij Driekoningen noemen, 6 januari) met meer luister dan in het westen gevierd, als verschijning van God in Jezus in onze tijd: de aanbidding van de wijzen, het doopsel van Jezus en het wonder op de bruiloft van Cana. En zo reden we met gans de gemeenschap op vrijdag in de late namiddag naar de parochiekerk van Qâra. Het kerkje was goed gevuld. De pastoor had een spontane inval en zei vlak voordat hij het Evangelie las: ik zal eerst preken over het doopsel en spreek jij dan over Epiphanie. Na de mis volgde de uitgebreide wijding van het water en de besprenkeling. Met twee flinke bussels kleine olijventakken bleef de pastoor vanuit de wijwaterkuip kerk en gelovigen overvloedig besprenkelen zodat de vloer van de kerk er uiteindelijk uitzag zoals in een zwembad. Iedereen had er het grootste plezier in. Nadien komen verschillende mensen nog drinken van het wijwater of hun gezicht wassen en allen nemen een volle fles wijwater mee naar huis. Ziedaar erg zinvolle christelijke gebruiken. Nadien zongen wij thuis nog de lange “koninklijke uren” en de vespers, die samen twee uren in beslag nemen. Daarmee was het slotfeest van Kerstmis ingezet. Op zaterdag vierden we de byzantijnse eucharistie bij ons. Op zondag was het de Latijnse viering van het doopsel van Jezus. Daarna zegenden wij het huis en de kamers met wijwater en in de namiddag beklommen we de tractor om met een emmer wijwater en een bussel olijventakken het terrein te zegenen. De drie kinderen, de jongens, zochten links en rechts een plekje op de oude tractor en reden mee over de erg hobbelige en golvende grond van de rotswoestijn. Zo kwamen we op plaatsen waar we jaren lang niet meer geweest waren, zoals de boerderij die
  soennieten en christenen: wij zijn allen Syriërs.” Ziedaar, wat wij vanaf het begin goed begrepen hebben en wat het westen niet heeft willen zien. En zo is het wersten in de valkuil van zijn eigen leugens getuimeld.
  Ondertussen hebben de kinderen twee weken vakantie, waardoor de drie jongens veel bij ons zijn en wij voor hen zorgen. We begrijpen heel goed waarom sommige moeders blij zijn wanneer het vakantie is en nog blijer wanneer de vakantie weer voorbij is.
  Jeruzalem, hoofdstad van de joodse staat Israël?
  Van Arthur Balfour (1917) naar Donald Trump (2017)
  Op 6 december 2017 kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent en dat hij zijn ambassade naar Jeruzalem zal verplaatsen. Een Sinterklaas geschenk voor de zionisten. Het Amerikaanse congres heeft met de “Jerusalem Ambassy Act” in 1995 al beslist de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Sindsdien tekenden de Amerikaanse presidenten elke 6 maand een document om deze verhuis uit te stellen. Donald Trump heeft de einddatum van 1 december 2017 bewust laten voorbijgaan. Deze ogenschijnlijk neutrale beslissing is in feite een erkenning van de onwettige kolonisatie (al decennia lang door internationale resoluties veroordeeld) van Palestina door de zionisten en van de onwettige annexatie van Oost Jeruzalem. Hiermee is de weg afgesloten voor alle vredesgesprekken tussen Palestijnen en joden om te komen tot een twee staten oplossing. Oost Jeruzalem kan onmogelijk de hoofdstad worden van een onafhankelijke Palestijnse staat wanneer gans Jeruzalem al gegeven is aan degene die in feite gans het land militair bezet. De Algemene vergadering van de Verenigde Naties (21/12/17) veroordeelde massaal deze eenzijdige Amerikaanse beslissing (met 128 tegen, 9 voor en 35 onthoudingen, op 193). De houding tegenover Jeruzalem heeft zeer grote gevolgen voor oorlog en vrede in het Midden-Oosten en voor de wereldvrede. Wij willen hier een ruime toelichting geven vanuit enkele onderliggende Bijbelse, theologische en historische opvattingen.
  Evangelische christenen
  De heftigste verdediging van Jeruzalem als hoofdstad van de joodse staat komt van evangelische christenen. Velen van hen beseffen, zeer terecht, het grote belang van het joodse geloof en van de blijvende goddelijke uitverkiezing van het Bijbelse Israël voor het christelijk geloof. Hiermee oefenen zij ook een goede invloed uit op bepaalde katholieke kringen. Niet weinige katholieken hebben zich hierdoor meer verdiept in de Bijbel en meer respect gekregen voor het joodse geloof. Een heropleving van het christelijk geloof is maar mogelijk dank zij een diep respect voor zijn wortels. Deze christenen menen echter dat een “Bijbelvast” geloof van hen vraagt dat zij ook het huidige politieke Israël onvoorwaardelijk moeten steunen. Zij erkennen niet wat wij eerder schreven over de tegenstelling tussen judaïsme en
  zionisme (XII/49 van 8 december 2017). Iedere kritiek op het huidige politieke handelen van Israël is voor hen onaanvaardbaar. Heeft God dit land niet voor altijd aan het joodse volk gegeven? Is Jeruzalem niet de hoofdstad van Israël?
  Vooraleer hierop een antwoord te geven, wil ik eerst de evangelisatie ijver van vele evangelische christenen prijzen. Hierin zijn ze een voorbeeld voor alle lauwe christenen. Zoals nooit voorheen in de geschiedenis zijn er nu miljoenen “messiaanse joden” die Jezus erkennen als hun Messias, als de Zoon van God en de Redder van de wereld. Op gelijkaardige wijze zijn er nu “in de wereld van de islam” miljoenen moslims die zo Jezus erkennen en als ondergedoken christenen naar hun moskee blijven gaan. Welnu, aan deze tot heden ongekende stroom van bekeringen werken evangelische christenen op uitzonderlijke wijze mee. Dikwijls getuigen deze “bekeerlingen” zelf van een visioen dat ze gehad hebben en waarin ze Jezus hebben gezien. Toch blijken ze vooral van evangelische christenen de meeste steun te krijgen voor hun opname en verdere groei in het geloof.
  Een fatale vergissing
  Helaas begaan sommige evangelische christenen, aangespoord door hun leiders, een fatale vergissing in hun houding tegenover het huidige Israël. Er zijn zelfs groepen die zich “christenen voor het zionisme” noemen. Ze zijn het slachtoffer van een ketterij uit de 19e eeuw, waardoor Bijbelteksten letterlijk en werelds worden opgevat om onder meer het scenario van de eindtijd te beschrijven. Hierdoor hebben ze de werkelijke boodschap van Jezus niet begrepen en trappen in de valkuil van een kwalijk aards messianisme.
  In het evangelie van Marcus lezen we hoe Jezus aanvankelijk angstvallig wil verborgen houden dat Hij de Messias is omdat de joden dit in al te aardse zin verstonden. Vanaf hoofdstuk 8 zien we hoe Jezus met veel nadruk uitlegt dat Hij Messias en Verlosser zal zijn door zijn lijden en uiteindelijk zijn kruisdood en niet door enige aardse overheersing, integendeel. Zelfs na de verrijzenis van Jezus lijken de apostelen nog bekoord te worden door een werelds messianisme in de hoop dat Jezus het koninkrijk van Israël zal herstellen door de bezetting van de Romeinen te breken. Ze vragen Hem: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” (Hand. 1, 6). Natuurlijk, maar helemaal niet werelds zoals zij het zouden willen. Het wanneer en hoe komt overigens niet aan hen toe, het is Gods werk. Hun taak bestaat in het getuigen van Jezus, vanuit de kracht van de heilige Geest. Daarmee vervalt iedere verering voor een aards Israël. De ware gelovigen zien uit naar een geestelijke stad “met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is” (Hebreeën 11, 10). Zij zijn niet meer gebonden aan de aardse stad Jeruzalem. Zij zijn “vreemdelingen en passanten op aarde” (Hebreeën 11, 13). “Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren” (Hebreeën 11, 15). Het is de vervulling van wat koning David in zijn loflied al zei: “Wij zijn slechts vreemdelingen die als gasten bij U vertoeven…” (1 Kron. 29, 15). De ware gelovigen weten dat zij op weg zijn naar
  het hemelse Jeruzalem. Joseph Rabinowitsch, die in 1884 de eerste officieel erkende messiaanse gemeenschap in Moldavië stichtte, begreep dit zeer goed toen hij op de Olijfberg in Jeruzalem de betekenis ontdekte van Joh. 15, 5 (“Zonder Mij kunt ge niets”). Hij besefte dat het joodse volk niet moet terugkeren naar het land, maar naar Jezus, zijn Messias. Het heil in Jezus is alomvattend, universeel en geestelijk. Daarin is geen plaats voor enige wereldse of aardse verheerlijking. Jezus heeft geen traan gelaten voor de verwoesting van Jeruzalem of voor de verwoesting van de prachtige tempel. Hij weende wel om het joodse volk, de hardheid van hun hart, waardoor ze Hem als de ware Messias niet hebben erkend. Hij zei: “Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt” (Lucas 19, 42). Hij zelf is de enige, ware, geestelijke Tempel geworden voor altijd, voor iedereen en overal. Geweld plegen om een oude tempel te herbouwen is niet gerechtvaardigd. Sinds Jezus Christus is ook iedere plaats op aarde, ieder dorp en elke stad Bethlehem, Nazareth, Galilea, Kafarnaüm, Golgotha en Jeruzalem. En ieder volk is in Hem na het joodse volk een uitverkoren volk.
  Een voorbeeld van deze fatale vergissing en terugkeer naar het aardse messianisme vinden we in de verklaring die “Christenen voor Israël” (CvI) op 7 december 2017 uitgaven. Zij “verwelkomen” het besluit van Trump: “En het is Jeruzalem dat de hoeksteen vormt van de Joodse hoop en de droom van de wereldvrede onder de Messias”. De moeilijkheden, chaos en zelfs oorlog die hieruit kunnen ontstaan “… zou(den) erop kunnen wijzen dat de tijden van de heidenen vervuld zijn en dat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld wordt – de plaats waaruit het Woord van de Heer zal uitgaan wanneer de Messias rechtspreekt tussen de volken – wanneer de Messias komt”. Voor hen is het aardse Jeruzalem tegens het centrum van het Rijk Gods. Jeruzalem is een heilige stad maar tot deze heiligheid is nu iedere plaats in Jezus geroepen. Verder zien wij wel uit naar de wederkomst van de Heer maar de Messias is in Jezus Christus reeds gekomen. God heeft al recht gesproken tussen de volken door Jezus’ sterven op het kruis en zijn verrijzen in Jeruzalem. Dat is de centrale gebeurtenis in de mensengeschiedenis. Jezus heeft gezegd dat Hij gekomen is om te redden en niet om te oordelen, dat Hij zou openbaren wat “verborgen was vanaf de grondvesting van de wereld” en dat Hij geen offers meer vraagt maar barmhartigheid. Dat alles is gerealiseerd met zijn dood en verrijzenis. Alle menselijke beschavingen en samenlevingen waren (zijn) gebouwd op offers. Er is overal jaloezie, die leidt naar rivaliteit, haat, geweld en uiteindelijk de dood. Iedere maatschappij tracht in het geweld te overleven. Hiervoor wordt een schuldige aangewezen (die in werkelijkheid onschuldig kan zijn). Deze wordt gestraft, gedood, “geofferd”. Hierna is er een tijdje rust totdat de na-ijver weer begint en haar werk doet. Met zijn dood en verrijzenis heeft Jezus deze wereld van voortdurende “slachtoffers” afgebroken door zelf in vrijheid en liefde alle schuld op zich te nemen. In zijn dood heeft Hij alle onschuldige slachtoffers opgenomen vanaf de grondvesting van de wereld tot aan het einde der tijden. Jezus’ leven, leer, lijden, sterven en verrijzenis zijn de allergrootste, allerbelangrijkste en de
  beslissende gebeurtenis voor de mensheid van alle tijden. Ze splijt de mensengeschiedenis in twee: de tijd van de “menselijke”, “aardse” samenlevingen met zijn onophoudelijk geweld en ”slachtoffers” en de tijd van Gods barmhartigheid en redding in Jezus Christus. Helaas blijven we met ons gedrag nog te zeer vasthouden aan de eerste levenswijze. Dit werpt evenwel een geheel nieuw licht op iedere discussie omtrent de betekenis van een aardse stad. Christenen mogen de grootheid van hun geloof niet verloochenen om een gewelddadige zionistische ideologie te dienen. Tenslotte wil deze verklaring van Christenen voor Israël oproepen tot solidariteit met “het joodse volk”, terwijl ze in feite oproepen tot solidariteit met het zionistische politieke Israël en zijn misdaden tegen het Palestijnse volk. Deze werkelijkheid wordt in de verklaring totaal genegeerd.
  Mystificatie van de Holocaust
  Een andere onderliggende misvatting betreft de voorstelling van de Holocaust (Shoah), de verschrikkelijke uitroeiing van miljoenen joden tijdens WO II. Dit is een zeer gevoelig onderwerp voor de joden en een zeer delicaat thema in de media. Het is volkomen verantwoord dat deze zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis erkend wordt als genocide of volkerenmoord. Toch menen we dat deze gebeurtenis door de zionistische lobby ook wordt misbruikt om alle anderen voortdurend een zodanig schuldgevoel te geven dat zionisten verder kunnen doen wat ze willen en voortaan met geen enkel internationaal recht of rechtvaardige norm meer moeten rekening houden. Er is uiteraard grote schuld. Ook de katholieke Kerk heeft schuld aan de uitsluiting van het joodse volk doorheen de eeuwen, waarvoor ze terecht om vergeving gevraagd heeft. Dit gebeurde door het Vaticaanse document van maart 1998, met het gezag van Johannes Paulus II: We remember. A Reflection on the Shoah (vanwege de katholieke commissie voor religieuze relaties met de joden). Pas het Tweede Vaticaans Concilie heeft uitdrukkelijk en openlijk in het decreet Nostra Aetate (28 oktober 1965) de blijvende waarde en uitverkiezing van het joodse geloof en joodse volk erkend en de zogenaamde “vervangingstheologie” afgewezen. Daarom is de huidige wereldwijde oecumenische beweging van christenen en joden zo belangrijk: Op weg naar het Tweede concilie van Jeruzalem, Toward Jerusalem Council II (www.tjcii.org). Ze biedt boeiende perspectieven voor het herstel van de oorspronkelijke eenheid in verscheidenheid van de Kerk, bestaande uit gelovigen uit het Jodendom (ecclesia ex judaeis) en gelovigen uit de volken (ecclesia ex gentibus). Het joodse volk is en blijft Gods uitverkoren volk maar in Jezus zijn ook alle andere volken Gods uitverkoren volk geworden. In plaats van bemiddelaars van Gods heil voor heel de mensheid te zijn, willen zionisten het enige uitverkoren volk ter wereld blijven om vanuit een puur racistische en zuiver joodse staat te heersen over andere volken met een absolute militaire overmacht.
  De zionistische lobby is er in geslaagd om een van de grootste verdedigers van het joodse volk tijdens WO II, paus Pius XII, decennia lang publiek aan de schandpaal te nagelen (en met hem de katholieke Kerk), hoewel hij onmiddellijk na de oorlog door nagenoeg alle joodse leiders openlijk geprezen werd om zijn moedige inzet voor de
  redding van zovele joden. De toenmalige opperrabbijn van Rome is zelfs met zijn vrouw en dochter katholiek geworden en heeft bij zijn doopsel de naam ‘Eugenio’ Zolli aangenomen, uit dankbaarheid voor Pius XII, nl. Eugenio Pacelli. Het is onaanvaardbaar dat de Holocaust in de publieke opinie nagenoeg als de enige en de grootste misdaad zonder ophouden wordt voorgesteld. Het is de enige die telkens opnieuw openlijk moet herdacht worden met veel mediabelangstelling. Ik heb ooit grote verontwaardiging gewekt omdat ik de huidige wereldwijde abortuspraktijk een volkerenmoord, een Holocaust noemde, hoewel ze immens groter en gruwelijker is dan de joodse Holocaust. Het leed van de Holocaust op zich is al groot genoeg, en mag niet opgedreven of misbruikt worden om nogmaals dergelijke misdaden tegenover andere volken te begaan en te rechtvaardigen. “De joodse volkerenmoord is niet de enige van de 20e eeuw, noch de eerste. Deze verschrikkelijke eer komt op droeve wijze toe aan de Armeniërs in Turkije. Ze is ook niet de laatste (Cambodja en Rwanda 1995). Ze is evenmin de enige in de geschiedenis van de mensheid, en ook niet de belangrijkste want deze titel geldt wettelijk, wegens haar lange duur, voor de Amerindianen van Amerika en voor Afrika, door hun omvang, niet als een volkerenmoord maar als een maatschappijmoord (sociocide), een vernietiging van de inlandse samenleving” (René Naba, 3 januari 2018: https://www.mondialisation.ca/jerusalem-la-positionde-leglise-dorient/5622013).
  Tenslotte is de zionistische lobby er in geslaagd om eigen misdaden te verbergen door Hezbollah als een terroristische organisatie in de publieke opinie af te schilderen, terwijl het een Libanese sociale en politieke beweging is met een gewapende vleugel. Ze werd in 1982 opgericht onder meer als weerstand tegen de zionistische bezetting. We hebben deze beweging leren kennen en waarderen toen wij zelf in 2013 in het grootste gevaar verkeerden. Zij heeft het Syrische leger deskundig geholpen om ons en de bevolking te beschermen.
  Standpunt van de kerken van het oosten
  De katholieke Kerk heeft lang gewacht om zich uit te spreken over Israël. Paus Johannes Paulus II erkende uiteindelijk in 1993 de feitelijke toestand van de staat Israël. Een goed verantwoord christelijk standpunt werd gegeven op de synode van de kerken van het Oosten (Rome, 14-24 oktober 2010). “Israël kan zich niet beroepen op de term ”Beloofde Land” uit de Bijbel om de terugkeer van de joden naar Israël en de uitroeiing van de Palestijnen te rechtvaardigen… De oosterse bisschoppen en patriarchen bevestigen dat het niet geoorloofd is Bijbelse en theologische uitspraken als instrument te gebruiken voor onrecht. ‘Voor ons christenen kan men niet meer spreken van het Beloofde Land voor het joodse volk als uitdrukking die voorkomt in het Oude Verbond, want deze belofte is vervuld in Christus’. Na de komst van Jezus ‘spreken we over het Beloofde Land als het Rijk Gods, dat heel de aarde omvat en dat een rijk is van vrede, liefde, gelijkheid en rechtvaardigheid. Er is nu geen bevoorrecht volk meer, een uitverkoren volk, alle
  mannen en alle vrouwen van alle landen zijn Gods uitverkoren volk geworden, zei Mgr. Cyrille Salim Bustos’(aartsbisschop van Newton, VS en voorzitter van de Grieks-Melchitische-katholieke commissie) (René Naba, 3 januari 2018, ibidem).
  Het zionistische Israël vertegenwoordigt geenszins het jodendom
  De ultra orthodoxe joden en de joden van Jewish United Against Zionisme (www.nkusa.org) verwerpen radicaal Israël als joodse staat en dit aards messianisme. Hier vinden we vele honderden rabbijnen die met de sterkste bewoordingen het zionisme afwijzen. Zij willen niet dat het zionisme met het judaïsme verbonden wordt en wensen ook niet vertegenwoordigd te worden door een zionistische regering. Volgens hen is er geen enkele rechtvaardiging om een joodse staat te stichten en een land met geweld in te nemen. Zij zijn onder de volkeren verspreid en dienen in vrede met deze volken, welke die ook zijn, samen te leven. (http://www.bloggen.be/jesjoeroen/archief.php?ID=3041368).. In dezelfde zin heeft Rabbi Yisroel van Natruna namens joden van Antwerpen op 13 december 2017 een verklaring uitgegeven (EZPress News DistributionBV www.ezpress.eu). Hij noemt Israël als joodse staat een “waanidee… Wij hebben geen staat behalve die waarin we wonen”. Netanyahu en Israël zijn zionisten en “hebben niets te maken met het wereld-Jodendom”.
  Zionisme is een politiek gewelddadige ideologie en kan het ware jodendom niet vertegenwoordigen. Ben Gurion (de eerste eerste minister van “Israël”) ging nog akkoord met de toenmalige leidinggevende rabbijnen om “Israël” nooit te beschouwen als de vertegenwoordiger van het wereldwijde jodendom. Netanyahu ging echter in de VN vertellen dat hij alle joden vertegenwoordigde. Franse en Deense joden verweten hem dat hij het antisemitisme aanmoedigde. En nu wil hij Jeruzalem omvormen tot een politieke hoofdstad. De diepere aard van het zionisme wordt ook weer duidelijk wanneer we weten dat volgens het zionistisch “Israël” een jood die christen wordt (en dus ten volle jood) geen jood meer is, terwijl een atheïstische jood wel als jood wordt erkend. http://www.truetorahjews.org/rabbiyaakov-shapiro-jerusalem-capital-jewish-people.
  Zionisten streven naar een zuivere, grote, oppermachtige joodse staat, waarin alle niet joden tweederangsburgers zijn of al verdreven werden. Het is een systeem van apartheid, racisme en uitsluiting. Iedere verbroedering van joden met Arabieren is in dit opzicht een misdaad. Vele soldaten, mannen, vrouwen en kinderen beseffen evenwel dat deze opvatting tegen het joodse geloof indruist. Op zondag 8 oktober 2017 manifesteerden in Jeruzalem duizenden Israëlische en Palestijnse vrouwen tegen deze politiek. Huda Abuarquob, een Palestijnse uit Hebron organiseerde deze mars om te tonen dat vrede wel mogelijk is. Bij deze beweging “vrouwen maken vrede”, die ruim drie jaar geleden werd opgericht, zijn inmiddels meer dan 25.000 joodse en Arabische vrouwen aangesloten.

  Een gewelddadig aards messianisme
  De verdedigers van Jeruzalem als hoofdstad van het zionistische Israël en van een zuiver joodse staat, kennen de werkelijkheid niet of willen de werkelijkheid niet kennen. De geschiedenis begint met de verklaring van Sir Arthur Balfour (2 november 1917). Namens de Britse regering schreef hij een brief aan Lord Rotschild (leider van de Britse joodse gemeenschap) waarin hij aan het joodse volk als kleine minderheid toestaat in Palestina een eigen staat te stichten, weliswaar met respect voor de rechten van de niet joodse gemeenschappen (de Arabische meerderheid). De zionistische lobby is er in geslaagd een ‘normaal’ en positief beeld in de openbare opinie op te hangen over het ontstaan en de uitbreiding van de staat Israël. Dit ruim verspreide beeld is al lang ontmaskerd. Er zijn wetenschappers van de “nieuwe geschiedenis” die deze manipulatie deskundig ontkracht hebben. Een van hen, mogelijk de bekendste, is de joodse prof. Ilan Pappé die de stichting van Israël ronduit “De etnische zuivering van Palestina” (Davidsfonds/Leuven, 2009, 2e druk) noemt. De zionisten gingen van huis tot huis, van dorp tot dorp om de Palestijnen te onteigenen, te verjagen en desnoods te vermoorden. Zo werden er in het begin al 700.000 verdreven. Hierover werden wel rapporten opgemaakt maar bewust niet gepubliceerd. De internationale gemeenschap hulde zich in een samenzwering van stilzwijgen. De zionisten rekenden er op dat niemand hen zou aanklagen voor deze misdaden, zo kort na de Holocaust. Zij hadden eerst het joodse volk als het grootste slachtoffer voorgesteld en iedereen moest zich nu tegenover hen schuldig voelen. Zo konden ze hun misdaden ongestraft verder zetten. De ongehoorde moord op de officiële UNO bemiddelaar is hiervan een voorbeeld. De Zweedse graaf Folk Bernadotte had een plan klaar om de zionistische gruwel te stoppen en de meer dan een half miljoen Palestijnen, door de zionisten verdreven, te laten terugkeren en hen een schadevergoeding te bezorgen. Op 17 september 1948 werd deze bemiddelaar door leden van de groep Stern vermoord. En sindsdien zijn politieke moorden voor de zionisten een van hun wapens. Ondertussen heeft het zionistische Israël al 79 internationale resoluties straffeloos genegeerd. De hele wereld kijkt toe en niet één sanctie wordt genomen tegen deze wreedheden, terwijl andere landen onrechtvaardig met sancties worden gewurgd. En de zionisten gaan gewoon verder met het steeds meer roven van Palestijns land en het te zuiveren van Arabieren, moslims en christenen. Tegelijk wordt een gewoon leven voor Palestijnen steeds moeilijker gemaakt door allerlei hatelijke maatregelen. Palestijnen moeten steeds meer betalen en krijgen steeds minder vrijheden. Voor dit zionisme geldt geen enkele menselijkheid, rechtvaardigheid, of internationaal recht tegenover het Palestijnse volk omdat het doel van een zuiver joodse staat alle middelen heiligt. Het zionistische Israël is als een tot de tanden toe gewapende soldaat, die een clochard op straat neerschiet en dit kan rechtvaardigen door te zeggen dat deze man hem bedreigde.
  De verdedigers van het huidige zionistische Israël reppen met geen woord over de nauwe band van de zionisten met de vrijmetselarij of over de meest luxueuze
  vrijmetselaarstempel ter wereld, gebouwd door de Rothschilds, in het hart van Jeruzalem, nl. in het Hoogste Gerechtshof, vlak tegenover de Knesset, het Israëlisch parlement. De wereldheerschappij van de vrijmetselarij is hier rijkelijk uitgebeeld met getallen en symbolen van alle godsdiensten, behalve van het christelijk geloof (hiervoor is het voetpad bedoeld, in de vorm van een kruis, opdat het door de mensen zou vertrapt worden!). (https://thegoldenreport.net/the-roots-of-evil-injerusalem/).
  De Amerikaanse politicoloog en oprichter van “Foreign Policy Journalist” Jeremy R. Hammond noemt Israël zonder meer een “schurkenstaat” van “terroristische zionisten”. De dag dat het zionisme menselijkheid en rechtvaardigheid erkent, zal het vrede kennen en door niemand bedreigd worden. Tot zolang zal de weerstand tegen hun onrecht duren en groeien.
  Besluit
  Het zou aanvaardbaar zijn dat joden, die dit wensen en over heel de wereld verspreid zijn, in vrede zouden mogen (samen)leven in een gebied van het Palestijnse volk, vroeger Israël genoemd, op grond van onderlinge afspraken en in respect voor de Arabische meerderheid. De wijze waarop de Britse regering aan het joodse volk een Palestijns grondgebied heeft toegewezen, was evenwel geheel onwettig (door de Balfour verklaring, 1917). Engeland bezat hiervoor geen enkel recht en het gebeurde zonder inspraak van het Palestijnse volk zelf. Bovendien moeten de joden zelf ook respect betonen voor hun eigen volk. Een deel van het joodse volk beseft dat er vanuit het joodse geloof geen enkele dwingende opdracht bestaat om een joodse staat te stichten, integendeel. Geheel onaanvaardbaar is evenwel de wijze waarop zionisten vanaf het begin Palestina met geweld hebben gekoloniseerd, Palestijnen hebben onteigend, verdreven of vermoord, het ene dorp na het andere hebben ingenomen en als een racistische en terroristische staat onrechtvaardig steeds meer gebied bezet hebben tegen het internationaal recht, terwijl ze bovendien met hun militaire overmacht vele andere landen blijven ontwrichten.
  Hiervoor is er geen enkele verantwoording, noch vanuit de Bijbel, noch vanuit het joodse geloof, noch vanuit het internationaal recht, noch vanuit het charter van de VN en zeker niet vanuit de menselijke waardigheid. Voor het joodse geloof zelf is dit een afgodendienst zoals de bouw van de toren van Babel (Genesis 11) of de aanbidding van het gouden kalf (Exodus 32). Hoe kan in deze omstandigheden Jeruzalem wettelijk als de officiële hoofdstad erkend worden van een joodse staat, die al decennia lang en terecht internationaal veroordeeld wordt voor onrecht, dat sindsdien alleen maar gruwelijker is geworden? Arthur Balfour handelde zonder enig recht, alleen vanuit de macht van de sterkste en nu handelt Donald Trump eveneens zonder enig recht, alleen vanuit de macht van de sterkste en nogmaals over de hoofden van het Palestijnse volk heen… in dienst van zionistisch onrecht.

  En dit nog:
   Ons vorig bericht met achttien video’s over Nieuwjaarsviering in Syrië, oorlogsrapporten, Libanese president Michel Aoun en Hariri, Kerst- en Nieuwjaarsvieringen in Iran, Sancties voor Iran, protest contra en pro in Iran, protest tegen Netanyahu, de zoon van de Sjah, False Flag van de VS om oorlog te voeren: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-pocobril-57/  Ons vorig artikel over jodendom en zionisme, geïllustreerd o.m. met een korte maar klare uitleg van de deskundige joodse historicus prof. Ilan Pappé: http://www.katholiekforum.net/2017/12/10/de-joodse-staat-is-agressief-driftigen-gevaarlijk/  Twaalf video’s met oorlogsrapporten over de raketaanvallen door Israël, de gevechten rond Damascus en vooral in Idlib, de onderlinge rivaliteit van terroristen, Syrië zal nooit een autonoom terroristengebied in zijn land erkennen: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken/  De Libanese havenstad Tripoli wil meehelpen aan de heropbouw van Syrië: http://www.golfbrekers.be/geld-stinkt-niet-2/  Graag steunen we de activiteiten van het Comité Bezorgde Ouders omdat ze zo belangrijk zijn voor de geestelijke gezondheid van ons volk: voordracht van de deskundige Désirée de Röver over: Seksualiteit – de desastreuze gevolgen van “te vroeg” – “te veel partners”, woensdag 17 januari 19.30 u; Wijkcentrum, Xaverianenstraat 1a, 8200 St-Michiels Brugge. Inschrijven: ihfeo@bezorgdeouders.be; www.bezorgdeouders.be; 0499/223981; 5 € of 10 € aan de deur

   P. Daniel

  16-01-2018 om 21:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor de herfstblaren

  Michel Vandenbosch en Steven Laureys vinden dat het ook bij ons verboden moet zijn om kreeften levend te koken. Het is humaner om ze te verdoven met een stroomstoot, aldus deze heren.

  Ene Rudy F. is van mening dat je niet moet stoppen bij de kreeften. Of dacht je dat de sanseveria, het wuivende riet, de vallende herfstblaren, het gemaaide gras geen gevoelens hebben?

  Altijd van mezelf gedacht dat ik de natuur, het milieu in heel de prachtige complexiteit en variëteit oprecht liefheb. Maar ik moet in Rudy F. een grotere liefhebber erkennen. Maar dat accepteer ik en ik neem me voor verder door te denken over de consequenties van oprechte bekommernis om dieren- inclusief de sapiens, inclusief de ongeborenen-, planten, kortom om heel onze aardbol, enzovoorts.

  Toen ik gisteren de noodkreet van Michel en Steven las, begon ik direct te prakkeseren over het trieste lot van alle kreeftensoorten, ook degene die tot nu toe niet passen in onze westerse (vr)eetgewoonten (onze identiteit, weet je wel). Mijn sympathie- en empathiegevoelens gingen wat langer uit naar een landkreeftje, dat zich goed voelt in de huizen en koterijen der mensen, maar dat de meesten meedogenloos verpletteren onder hun zware ecologische voetafdruk: het pissebed.

  Zo ver was ik dus. Maar godzijdank is Rudy al veel verder in de aandacht voor ons planeetje. En daarover verheug ik me ten zeerste.

  16-01-2018 om 12:21 geschreven door Gust Adriaensen


  15-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Macht corrumpeert

  Macht corrumpeert degenen die ze uitoefenen.

  Macht schoffeert, kleineert, bedriegt, stelt leugens voor als waarheid. Te grote politieke macht, zonder sterk tegengewicht, leidt onvermijdelijk naar een ondermijning van de democratie, naar brutaal populisme, naar de wij-zij retoriek en polarisering, naar het negeren van de hooggeprezen -als het in het kraam past-, normen en waarden vanuit electorale berekening.

  Volgens de 'anders'partijen waren die machtsconcentratie en -wellust HET kenmerk van de trado's. Het was de mantra van Vlaams Blok/Belang en van VU/NVA. Hoe hekelden zij voortdurend de heerschappij van de christendemocraten van CVP in Vlaanderen.En hoe sterk waren ze in het diaboliseren van de PS-machtswellustelingen in Wallonië.

  Het kan verkeren.Nu zijn het de nationalisten van NVA die (van op 't Schoon Verdiep) met hun machtige (leeuwen?)klauwen alles, niet alleen in het Nederlandstalige deel van België maar ook in Wallonië, willen overheersen.

  Democraten, het is echt oppassen geblazen!

  15-01-2018 om 15:09 geschreven door Gust Adriaensen


  14-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bisschop Van Looy: 'Mensen terugsturen is altijd foute beslissing'

  Mgr. Van Looy: 'Mensen terugsturen is altijd foute beslissing'

  Gezinnen van vluchtelingen en migranten die hier verblijven, mogen niet zomaar teruggestuurd worden naar hun land. Dat verklaarde de Gentse bisschop Luc Van Looy op de Internationale Dag van de Migrant, die de katholieke Kerk vandaag organiseert. De klemtoon moet op integratie liggen.

  Het thema van vluchtelingen en migranten leeft bij iedereen, en wij kunnen als bisschoppen niet blijven toekijken, zei mgr. Van Looy in het Radio 1-programmma De Ochtend uit. Dit gaat over een morele kwestie, die ons diep raakt.

  Mensen terugsturen is altijd een verkeerde beslissing. Mgr. Luc Van Looy

  Het moet vooral de bedoeling zijn om de mensen hier te laten integreren en te zorgen dat ze hier hun plaats vinden. Het gaat toch niet over zulke geweldige aantallen dat we dat niet kunnen?, verduidelijkte mgr. Van Looy. Maar de wet is de wet, en daar heeft de bisschop van Gent wel begrip voor. Alleen, zijn de wetgeving over regularisatie en de voorwaarden om asiel te krijgen wel diegene die we moeten blijven hanteren?, vroeg hij zich af.

  14-01-2018 om 20:03 geschreven door Gust Adriaensen


  11-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gigantische schande

  Jos Geysels constateert dat er 'meer geld' is. Maar dat stroomt grotendeels naar degenen die al veel materiële welstand hebben. Zijn conclusie is terecht: de kloof tussen hen die hebben en hen die niet hebben, wordt steeds groter, de samenleving wordt ongelijker.

  Het is een gigantische schande dat in een van de rijkste landen ter wereld 1,6 miljoen mensen in armoede leven en dat deze regering vooral maatregelen treft ten gunste van degenen die al hebben, en voor de rest energie steekt in geruzie, electorale spelletjes omtrent identiteit, veiligheid en polarisering.

  11-01-2018 om 19:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijken in de ziel van ... premiers

  Op NPO2 boeiende gesprekken beluisterd met de Nederlandse ex-premiers Van Agt (86), Kog (79) en Balkenende (61). 

  De moeite waard. Vooral Van Agt steelt de show.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://tvblik.nl/kijken-in-de-ziel/premiers   

  11-01-2018 om 10:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Harteloze dwaasheid

  Ene Yoleen Van Camp, parlementslid uit Herentals, pleit ervoor om hoogbejaarde en demente mensen een knieprothese te weigeren, because te duur.

  De te veroordelen en gevaarlijke dwaasheid van kamerlid Van Camp, bestaat er in essentie in dat zij de politiek wil laten bepalen welke mensen al dan niet recht hebben op een medische behandeling die hun mobiliteit, hun levenskwaliteit, hun welzijn, stabiliseert of verbetert. Zij selecteert al enkele categorieën van mensen, voor wie een behandeling financieel-economisch volgens en haar partij,  niet meer verantwoord is (tenzij ze natuurlijk rijk genoeg zijn om alles uit eigen zak te betalen).

  Wat een vernedering is het voor die mensen en hun familie te vernemen van een 'volksvertegenwoordiger' , dat zij omwille van hun leeftijd, hun fysieke of psychische toestand, geen recht meer hebben op een behandeling.

  In haar verblindheid en domheid (gooide ze in opdracht van de partijbonzen dit onsmakelijke visje uit?), ziet deze Kempense backbencher niet dat zij naast de hoogbejaarden met knieproblemen, de medische zorg voor honderden andere categorieën van mensen met allerlei problemen, in vraag stelt en op de helling zet.

  11-01-2018 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De intelligentsia pleegt schuldig verzuim'

  Onder de titel 'De intelligentsia pleegt schuldig verzuim' schrijft Leo De Bock een scherpzinnige analyse en intense waarschuwing omtrent de 'ethische en morele verschuiving' in de westerse wereld.

  De bagger die werd uitgestort over het pasgeboren kindje en zijn ouders in Wenen, is symptomatisch voor die 'ethische en morele verschuiving'.

  De 'normen en waarden' waarop nationalisten, populisten, anti-Europeanen en 'polariseerders', zich zo graag beroepen, botsen meer en meer met normen en waarden, die De Bock terecht 'universeel' noemt: mensenrechten en humaniteit.

  Hij verwijt nogal wat intellectuelen lafheid en gemakzucht omdat ze deze ethische en morele norm- en waardevervaging niet (willen) zien, erlangs slalommen, blind (willen) zijn voor de gigantische tragedies die zich in het verleden als gevolg daarvan hebben afgespeeld.

  De verkramptheid en electorale berekening van intellectuelen en politici ten aanzien van migranten, doen hen vergeten dat migratie van alle tijden en vaak economisch nodig is en dat we in een geglobaliseerde wereld leven.

  Hun houding en beleid worden gekenmerkt door puur negationisme.

  09-01-2018 om 10:42 geschreven door Gust Adriaensen


  07-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Inge Ghijs kant zich in De Standaard tegen het graven van een nieuw dok voor de Antwerpse haven. Zij noemt het waanzin en pleit voor meer samenwerking tussen de Vlaamse havens.

  Waanzin, inderdaad. Op de zakdoek die het Vlaamse gewest groot is, liggen op een afstand van maximum 100 km van mekaar, 3 havens. In plaats van efficiënt samen te werken en zo onnodige en schadelijke investeringen te vermijden, negeren of beconcurreren ze mekaar. Politieke en electorale berekening, egoïstisch commercieel eigenbelang, provinciaal en stedelijk chauvinisme en opgeblazenheid, zijn daarvan de oorzaak.

  Toppunt is wel dat de Gentse haven sinds 1 januari 2018 effectief gefuseerd is met de haven van Vlissingen. Die fusiehaven kreeg de naam 'North Sea Port'. Met een buitenlandse haven is zelfs fusie mogelijk. De Belgische havens, en vooral de Antwerpse, vertikken het om serieus na te denken over verregaande samenwerking.

  Geregeld  lees je  over de fierheid, die de bewoners van de zakdoek Vlaanderen en van zijn steden, mogen/moeten koesteren over de havens, de schilders, de werklust, enz.. Fierheid over de taal (North Sea Port) is daar minder en minder bij. Ondertussen eisen diezelfde kringen wel  dat migranten de taal beheersen

  Het taalgebruik in de hoogste havenkringen en etiketteringtaal vormen natuurlijk maar een randfenomeen in de hier behandelde problematiek: het gebrek aan samenwerking tussen de Vlaamse havens. Maar het is toch nuttig te wijzen op de tegenstelling tussen de nonchalance en de verwaarlozing waarmee onze taal in de hoogste economische, financiële en universitaire milieus geconfronteerd wordt en het belang dat aan de beheersing van het Nederlands door politieke partijen gehecht wordt wanneer het gaat om migranten.

  Concreet: denkt u dat van de hooggeschoolde eurocraten die hun residentie in de Vlaamse Brusselse rand hebben, geëist wordt dat ze het Nederlands beheersen? Denkt u dat de 4 à 500 superrijke Indische families die de Antwerpse diamanthandel beheersen, ooit onderworpen zijn geweest aan een beheersingsproef van het Nederlands? Denkt u dat in de topbesprekingen van het Antwerpse havenbedrijf er echt plaats wordt ingeruimd voor een vlot en accuraat algemeen Nederlands?

  07-01-2018 om 21:10 geschreven door Gust Adriaensen


  05-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve verontwaardiging (2)

  Ene Samira Atillah, activiste, veroordeelt in De Morgen, het woordgebruik van rapper Boef maar wijst terecht op de dubbele standaarden en selectieve verontwaardiging, die momenteel woekeren.

  Atillah: 'Radiozenders die nu onomwonden laten weten dat ze de muziek van Boef niet meer zullen draaien, maakten in 2010 zelf nog een hype van het woord 'Tentsletjes', dat toen uitgeroepen werd tot Woord van het jaar.'

  Dat is de spijker op de kop.

  05-01-2018 om 13:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIII/1

  Vrijdag 5 januari 2018

   

  Van Oud naar Nieuw

   

  Zoals Kerstmis konden we ook Nieuwjaar in een grotere vrede dan vorige jaren vieren. Zondag kwam abouna Georges voor de byzantijnse mis van “de zondag voor de Openbaringâ€Ě. In de late namiddag kwamen we allen samen voor een indringende en lange bezinning over “de geestelijke strijdâ€Ě volgens de inzichten van Sint Jan van het Kruis (+ 1591), die samen met de heilige Theresa van Avila de hervormer van de Carmel werd. Er zijn drie gevaren voor onze geestelijke groei, nl. vanuit de duivel, vanuit de wereld maar de voornaamste komen vanuit onszelf, nl. vanuit onze gedachten. Jezus waarschuwt ons dat  niet hetgeen van buiten af in ons komt, ons bezoedelt, maar wat van binnen komt, onze gedachten, die allerlei gevoelens wekken die tot jaloersheid, hebzucht, geweld, onrecht, oordeel en veroordeling  leiden. Hier is waakzaamheid vereist. Het verdrijven van deze gedachten leidt tot vrijheid en tot een leven vanuit Gods Geest. Het is een strijd die heel ons leven zal duren. Moeder Agnes-Mariam heeft zich hierin erg verdiept en gaf hierover praktische richtlijnen. Sint Jan van het Kruis is hierbij zeker een van de grootste gidsen uit de kerkgeschiedenis. Dit onderricht was tevens een boeiende gedachtenwisseling. Hierna zongen we allen samen de vespers. Daarna hielden we een tijd aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament. Tenslotte vierden we de Latijnse ritus van het feest van de Moeder Gods, waarin we bijzondere aandacht besteedden aan gebed voor intenties van Kerk en wereld en al onze weldoeners. Het was werkelijk een middernachtmis zodat het half een werd vooraleer we de kerk verlieten. In de refter waren voor de gelegenheid tafels en stoelen opzij geschoven. In het midden lagen kussens rond  een ijzeren plaat die door een gasfles verwarmd werd. Daarop werden de broden klaar gemaakt, gevuld met kaas, zataar… Eenvoudig en lekker. Al vlug klonken de ritmische kerstliederen. Alle kinderen waren wakker, dansten alsof hun leven er van af hing en trokken de anderen mee in steeds nieuwe dansen. Ook ditmaal eindigden we met het kiezen van een Bijbeltekst voor iedereen. Een van die teksten was Jesaja 24 met de apocalyptische beelden over “de verwoesting van de wereldâ€Ě en de uiteindelijke redding van Gods wege! In de vroege uurtjes begon de nachtrust. Met nieuwjaarsdag hielden we het uiteraard heel rustig en celebreerden ’s avonds de Latijnse ritus van het feest van de heilige Familie (omdat we vorige nacht Nieuwjaar wilden vieren). Als afsluiter van de dag wilden we samen naar een mooie film kijken maar de elektriciteit viel uit en het duurde te lang voor er weer licht was. Dat was niet erg want op tweede nieuwjaarsdag gaan de kinderen weer naar school en moeten dus op tijd naar bed. En aan ons laatst bijgekomen “ventjeâ€Ě moet nog gewerkt worden. Door zijn leven op de straat heeft hij al twee jaar verloren. We kunnen het ons (en hem) niet permitteren dat hij dit jaar niet zou slagen en dat hij als grootste en sterkste van de klas nog een jaar moet blijven zitten. Zorgen voor vandaag en morgen. Inmiddels hebben we de eindejaarsfeesten op aangename wijze kunnen vieren met dank aan God en onze medemensen.

  Van Syrië naar Libanon en Iran

  Wereldheersers zijn slechte verliezers, of liever, zij willen door nieuwe agressie toch nog overwinnaars worden. Hun militaire overmacht en terroristisch potentieel zijn zo groot dat ze die niet onbenut kunnen laten. Het gaat nog steeds over de Angelsaksische wereldoverheersing: VS-Israël-UK met hun “bondgenotenâ€Ě (EU-NAVO-golfstaten, die in feite slechts vazallen zijn). Ze streven allemaal hun eigen belangen na maar in moord, geweld en vernietiging zijn ze allen gelijk. Hun doel was de ontwrichting van het soevereine Syrië door “creatieve chaosâ€Ě om met de zelfstandigheid en onafhankelijkheid komaf te maken, eindelijk de Amerikaanse pijplijn te kunnen aanleggen voor Saoedi-Arabië en Qatar, hiermee Rusland en Iran (het enige Arabische land dat nog stand houdt tegen Israël!) flink te verzwakken en de Hezbollah als weerstandsorganisatie tegen het onrecht van Israël, te breken. Sinds het einde van de Sovjet Unie voelde deze westerse coalitie  zich sterk genoeg en noemde zichzelf zonder meer “de internationale gemeenschapâ€Ě. Omdat een rechtstreekse militaire invasie (zoals in Irak, Libië) niet mogelijk bleek, werd de ontwrichting van Syrië in feite aan verschillende groepen opgedragen. De oorlog zal wellicht nog een hele tijd verder gaan in Syrië maar de kaarten zijn geschud: overwinnaars en verliezers zijn inmiddels duidelijk.  We moeten hier wel meteen zeggen dat Syrië tegelijk slachtoffer en overwinnaar is.

  Terroristen en hun westerse broodheren bijten in het zand

  Er zijn verschillende verliezende groepen. Vooreerst de Jabhat al-Nosra, vorig jaar herdoopt in Jabhat al-Cham, om de band met Al-Qaida te verdoezelen, gesteund door de Saoedi’s. Zij zouden in Syrië de macht moeten grijpen om er een islamitisch kalifaat te vestigen. Vervolgens zijn er de Ahrar al-Cham, moslimbroeders, gesteund door Turkije en Qatar. Zij moesten het land onder de islamitische wet, de charia brengen. In 2013 verscheen dan in Oost-Syrië de IS (ISIS of Daech) met de bedoeling zich uit te breiden zodat deze te paard zou zitten op Syrië en Irak, onder leiding van Abou Bakr-al-Baghdadi. Verder was er het Vrije Syrische Leger, sterk door het westen gesteund. Het rekende op vele gedeserteerde Syrische soldaten. We moeten toegeven dat de soldaten van het Syrische leger aanvankelijk enigszins aan hun lot werden overgelaten in vergelijking met al die andere goed bewapende, dik betaalde en prima verzorgde strijders. (Onder invloed van de Hezbollah en de Russen is hierin voor de Syrische soldaten zeker verbetering gekomen). Door de steun en de lofprijzingen van het westen kon het vrije Syrische leger nog een tijdje blijven “schitteren als een dode sterâ€Ě. Tenslotte zijn er nog de verschillende fracties van de Koerden. Belangrijk is dat zij geen afzonderlijk Koerdistan kunnen vormen vermits de betrokken landen er tegen zijn (Turkije, Irak, Iran en Syrië) en de Syrische Koerden dit ook niet wensen. Kortom, er zijn honderden duizenden tot de tanden gewapende en zwart bebaarde vechtjassen in Syrië geweest, deels omwille van het geld dat ze kregen, deels om de illusie van het paradijs en de maagden (bij voldoende voorraad), die ze hoopten te krijgen. Dat ze Syrië flink hebben uitgemoord en verwoest is inmiddels wel duidelijk. Een van de redenen waarom ze het land echter niet op de knieën gekregen hebben is zeker het gebrek aan eenheid in visie en strategie, zowel onder de verschillende terroristengroepen als onder de westerse landen. Hiertegenover stond de onveranderlijke sterke visie en eenheid van Syrië met zijn bondgenoten: de terroristen opruimen, de soevereiniteit en territoriale integriteit vrijwaren. De Angelsaksische wereldoverheersing heeft een flinke opdoffer gekregen, de golfstaten hebben miljarden betaald voor niets, Rusland, Hezbollah, Iran zijn in deze oorlog op velerlei gebied veel sterker geworden. Voor Israël is dit een nachtmerrie. In 2006 heeft het zionistisch Israël Hezbollah al willen uitroeien met een verpletterende militaire overmacht. Het verwoeste Beiroet en bracht massaslachtingen aan onder de burgerbevolking maar de kleine politieke partij van Hezbollah bleef overeind, dank zij zijn morele kracht, eenheid en verbondenheid met het Libanese volk. Sindsdien zinnen de zionisten op wraak.

  Het kleine en broze Libanon

  In dit licht plaatsen we even de recente rare gebeurtenissen in Libanon en geven enige commentaar die we hier uit goed ingelichte Libanese bronnen vernamen. Saoedi-Arabië vindt dat het te veel geld geeft aan zijn marionet, de soenitische eerste minister Saad Hariri die te weinig doet om Hezbollah (en Iran) uit te schakelen. Integendeel.  En plots is de eerste minister verdwenen. Vanuit Riyad (Saoedi-Arabië) kondigt hij op 4 november 2017 zijn ontslag aan. Zogenaamd omdat Hezbollah en Iran te veel  macht hebben in Libanon. Hezbollah zou moeten ontwapenen (een droom van Israël)! De Libanese president Michel Aoun, een authentieke maronitische christen is niet akkoord. Hezbollah verdedigt de soevereiniteit van het land. Hij verwijt Saoedi-Arabië dat ze zijn eerste minister gekidnapt hebben en hij aanvaardt het ontslag niet. Ondertussen was Saoedi-Arabië Saad Hariri aan het bewerken opdat hij al zijn geld zou afstaan en tegelijk het eerste ministerschap zou geven aan zijn broer of een andere die erg vijandig staat tegenover Hezbollah. Als staatshoofd reageert Michel Aoun bliksemsnel. Hij stuurt zijn minister van buitenlandse zaken de wereld (vooral EU) in. Deze bezoekt drie landen per dag! Hij maakt duidelijk dat Libanon vele IS strijders, die uit Syrië en Irak gevlucht zijn, kon oppakken en dat er nog vele anderen in het land zijn. Zijn boodschap is: als jullie meehelpen aan de ontwrichting van Libanon door Saoedi-Arabië en Israël, zullen wij alle controle verliezen over deze terroristen, die graag hun droom bij jullie komen verwezenlijken. En dit had succes. Frankrijk en Duitsland tikken Saoedi-Arabië op de vingers en maken duidelijk dat het geen enkel recht heeft een eerste minister te kidnappen. Saad Hariri keert terug en wordt door Michel Aoun als zijn zoon ontvangen, hij blijft in functie en heeft niet getekend om afstand te doen noch van zijn functie, noch van zijn bezittingen. En als toppunt, Hariri zegt: wij zullen voortaan doen wat president Aoun zegt! Op woensdag 22 november neemt Hariri in Beiroet deel aan het feest van de 74e verjaardag van de Libanese onafhankelijkheid. Dank zij het moedige optreden van het Libanese staatshoofd wordt de onafhankelijkheid van Libanon versterkt, de waardering voor Hezbollah groeit en het gemene spel van Saoedi-Arabië en Israël wordt op minachting onthaald. (We hebben in 2011 ‘generaal’ Michel Aoun bezocht, zoals je kan lezen in ons Syrisch oorlogsdagboek, deel I, blz. 142-143. Een van onze Libanese vrienden zei dat hij eens erg getroffen was  toen hij zag dat Michel Aoun in de straat  wandelde en zijn paternoster bad! Onbelangrijk detail?)

  Het grote en sterke Iran

  Van een mislukte aanval op Hezbollah gaan we hogerop, naar Iran, die de Hezbollah  voluit steunt. “Toevalligâ€Ě wordt nu op donderdag 28 december 2017  in Mashhad, de tweede grootste stad van Iran, gewelddadig geprotesteerd tegen de economische moeilijkheden, de corruptie en de hoge voedselprijzen. De volgende dag breiden de protesten zich uit naar het noorden en het westen van het land. Openbare gebouwen worden vernield en in brand gestoken en er vallen doden. Onze “politiek correcteâ€Ě media melden vlot dat het een “spontaneâ€Ě opstand is, “hoe diep het ongenoegen zitâ€Ě en dat het de ordediensten zijn die mensen doodden. Dit blijkt niet waar te zijn. Er werden gewapende manifestanten opgepakt. Opvallend is dat meteen D. Trump en Netanyahou zich aan de kant van de vandalen stellen. En wat de VS ambassadrice Nikki Haley  als hemelse lofprijzing aan de manifestanten toeschrijft, is de moeite van een onderzoek waard om te weten hoe een gedrogeerde geest functioneert op het hoogste politieke vlak. Het Russisch ministerie van buitenlandse zaken daarentegen laat weten dat buitenlandse inmenging in Iran onaanvaardbaar is. Wat in onze media niet vermeld wordt is dat de VS en hun bondgenoten al decennia lang het economisch leven in Iran boycotten en met sancties verstikken en dat de VS en Israël nu samenspannen om Iran te destabiliseren van binnen uit, vermits het van buiten af niet lukt. Dat Steward Baker, een voormalig top raadgever van de Amerikaanse nationale veiligheid (NSA) openlijk oproept om de manifestanten van wapens en explosieven te voorzien om Iran te  straffen voor de dood van de Amerikaanse soldaten in Irak (sic!) dringt evenmin bij ons door. Dat miljoenen Iraniërs inmiddels al voor de tweede keer  in een tiental steden manifesteren om hun steun te betuigen aan hun land, de Islamitische Republiek van Iran en zijn leiders en daarbij hun misprijzen uiten voor de VS, Israël en Saoedi-Arabië, lijkt evenmin de moeite van het vermelden waard. Hoe gekleurd onze berichtgeving is, blijkt ook  uit de stilte rond de aanhoudende protesten in Israël tegen Netanyahou, die beschuldigt wordt van corruptie. Op een van die protestbetogingen in Jeruzalem (Sions Plein, 24 december 2017) zei  Moshe Ya’alon, voormalig minister van landsverdediging (2013-2016), dat corruptie affaires een gevoel geven van onveiligheid en verlies van vertrouwen in de leiders en de instellingen. “Dit is een veel groter gevaar dan Iran, Hezbollah, Hamas of ISâ€Ě.

  Wij hebben slechts een erg beperkt zicht op wat er in Iran gebeurt, steunend op enkele getuigenissen van daar. President Rohani zelf zei maandag dat de ongeregeldheden tegelijk uit economische bekommernis voortkomen én aangestookt worden door het buitenland. Manifestaties voor economische, politieke en culturele hervormingen zijn wettig en aanvaardbaar. Onaanvaardbaar zijn moorden en verwoestingen, aangemoedigd door buitenlandse machten om hun politieke belangen op te leggen. Iran met zijn bevolking van 80 miljoen heeft een overwegend jonge bevolking (de helft is onder de 30 j), die goed opgeleid is, maar moeilijk werk vindt. De werkeloosheid onder deze jongeren is 30 % (officieel), 40 % (niet officieel). Als we nu van een “religieuze dictatuurâ€Ě spreken mogen we niet denken dat de dictatuur minder was onder de Sjah, de marionet van het westen, die zichzelf op 16 oktober 1967 tot keizer kroonde en in 1979 ten val kwam. Hij dacht de zogenaamde “westerse waardenâ€Ě even te kunnen opdringen met het tempo van een sneltrein, maar hij vergat dat de Iraanse bevolking erg gehecht is aan zijn duizendjarige Perzische cultuur. Wij denken dat Iran hervormingen nodig heeft onder leiding van een goede middenklasse die de jongeren de nodige vrijheid en toekomst kan geven. Anderzijds zien wij duidelijke tekenen van een onaanvaardbare buitenlandseâ€Ě inmenging.’n Typische complottheorie, zal je zeggen. Jazeker. En weet je ook waar het misprijzen voor de complottheorieën vandaan komt? De jongste president van de VS, John  F. Kennedy wilde de macht van de banken, van het militair industrieel complex inperken en hij was tegen het nucleair programma van Israël. Hij werd vermoord in 1963. Het officiële Warren rapport besloot dat Lee Harvey Oswald de enige moordenaar was en dat hij alleen had gehandeld. Velen hadden al lang begrepen dat de CIA hier voor iets tussen zat, ze geloofden dit officiële rapport niet en stelde bijzonder gênante vragen. Daarop lanceerde de CIA in de publieke opinie het misprijzen voor iedere complottheorie. Vandaar dat onze journalisten en politici nog steeds alles afwijzen wat in de richting gaat van een complot. Wij hebben tijdens de onlusten in 2011 (en later) in Syrië  te veel gezien en meegemaakt om ons daar naïef bij neer te leggen. Iran is Syrië niet, maar wat er nu in Iran gaande is, gelijkt verdacht veel op wat wij hier konden waarnemen en wat ongeveer het tegendeel was van wat de hele Atlantische pers vertelde (of nog vertelt!).

  Wij hopen en biddendat Iran met zijn eeuwenoude Perzische wijsheid de nodige hervormingen kan doorvoeren. De Iraniërs verlangen terecht naar meer vrijheid, waardigheid, een minder duur leven en welvaart. Moge Iran tegelijk stand houden tegen de buitenlandse agressie, zodat ook hier het gemene spel van de VS-Israël-Saoedi-Arabië (de machtige vrienden van het wereldterrorisme) ontmaskerd wordt. Het ziet er in ieder geval naar uit dat de wereldheersers in Iran de ellende niet kunnen brengen die ze in Syrië hebben gerealiseerd. En ziehier nog een lichtpunt uit goed ingelichte bron. Inmiddels vinden (vermoedelijk) miljoenen hun vrijheid in het geheim, ondanks de vervolging, in de persoon van Jezus Christus, het Nieuwe Testament en het christelijk geloof. We bidden dat deze stille stroom van bekeringen een nieuwe impuls mag geven aan het Iraanse volk.

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met ruim tien video’s geïllustreerd, o.a. over de oorlog en twee video’s over Mar Yakub (Kerstmis 2011 en januari 2012) in: http://www.katholiekforum.net/2017/12/30/de-vs-hebben-geen-geld-voor-goede-gezondheidszorg-of-armoedebestrijding-maar-de-miljarden-voor-wapens-nemen-ieder-jaar-toe/

  vIedere kritische waarnemer zal zich vragen stellen bij de “toevalligeâ€Ě opstanden in Iran.  (Is er een toespraak mogelijk die nog meer  druipt van huichelarij dan die van Nikki Haley?): http://www.golfbrekers.be/perzische-lente-of-net-iets-te-veel-toeval/; http://www.golfbrekers.be/perzische-lente-of-net-iets-te-veel-toeval-2/; een “Europees opgeleide ophitserâ€Ě: https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/europese-ophitser-gepakt-bij-protest-iran/ar-BBHPl9F?li=BBoPOOe&ocid=mailsignout

  P. Daniel

   

   

  05-01-2018 om 13:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zelfbewust Katholiek Onderwijs

  Er mag van uitgegaan worden dat er in het personeelsbestand van katholieke scholen, toch nog enkele zelfbewuste christenen ( die er ook geen probleem mee hebben om tot de katholieke kerkgemeenschap te behoren) aanwezig zijn. Zij kunnen erin slagen leerlingen mee te krijgen in een dynamische beleving van het christendom in een katholieke school. Zij verdienen alle ruimte en steun. Zij hoeven/mogen geen zeloten zijn. Maar al te vaak is het in katholieke scholen het omgekeerde, hoe merkwaardig en op de keper beschouwd hypocriet dat ook is. Katholieke scholen houden zich op het levensbeschouwelijke en religieuze vlak (en zeker wat de uiterlijke beleving ervan betreft) gedeisd. Grijze muizen die bang in een hoekje wegkruipen om het scepticisme , de onverschilligheid en de spot, te ontwijken. Zit het 'zelotisme' in het Westen al decennia niet vooral buiten het christendom?

   Wanneer je met respect voor de andere, uitkomt voor je geloofsovertuiging en ze ook kunt verwoorden (onderwijs!), krijg je respect terug, van jongeren en ouderen.

   Op het instellingenniveau gebruikte ik het woord ˜hypocrisie'. Vele jaren geleden al, toen duidelijk werd dat katholieke scholen er niet in slaagden of ervoor terugschrikten, aan de naam ˜katholiek', inhoudelijk iets tastbaars of zichtbaars te verbinden, heb ik herhaaldelijk in een aantal publicaties, op die tegenstelling/kloof tussen naam en inhoud gewezen.

   Als een school de naam ˜katholiek' draagt, dan vergen de logica en de eerlijkheid, dat het opvoedingsproject van dergelijke school groeit uit en gedragen wordt door een christelijke inspiratiebron. Maar ook dat er in het interne leven van de schoolgemeenschap en in de presentatie naar buiten toe, aandacht is voor (herkenbare) gebruiken en rituelen van een hedendaags katholicisme. 

   Een ˜katholieke' school, die om welke reden dan ook (desinteresse, gebrek aan zelfbewustzijn, schrik voor hekelende, spottende reacties vanuit bepaalde zelotische hoek) , nalaat haar katholieke identiteit duidelijk zichtbaar te maken, is een school waarvan de vlag de lading niet dekt.

   Ofwel wordt echt inhoud gegeven aan het woord ˜katholiek', ofwel verzaakt men eerlijkheidshalve aan dat etiket. 

   Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat een school het label (bijna) uitsluitend) vanuit marktoverwegingen wil behouden. Het Katholiek Onderwijs ligt nu eenmaal goed in de markt. Maar dat is dan de ˜katholieke hypocrisie' ten top gedreven.

   

   

  05-01-2018 om 08:56 geschreven door Gust Adriaensen


  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selectieve verontwaardiging

  De commotie rond rapper Boef legt scherp de enorme kloof tussen generaties bloot.

  Het (terechte) protest komt vooral van (oudere) volwassenen. De fans van de rapper -voor het overgrote deel -16-jarigen- trekken zich meer dan waarschijnlijk geen bal aan van wat Boef aan scheldwoorden uitkraamt.

  De rapper put zich nu uit in verontschuldigingen en wrijft zich stiekem, samen met de commerciële organisatie achter hem, vergenoegd in de handen, want dergelijk incident is de beste reclame. Googel wat bijeen over Boef en het is duidelijk: provoceren, beledigen, koketteren met veroordelingen en detentie, zijn z'n handelsmerk.

  Wat ook opvalt: het zijn de zgn. 'kwaliteitskranten' die veel aandacht en afkeuring overhebben voor de rapper. Diezelfde kranten besteedden en besteden veel minder aandacht aan de scheldwoorden op hun eigen internetfora, aan de antisemitische en racistische praat van Jan Tollenaere, aan politici die Walen en vluchtelingen bestempelen als profiteurs, luieriken, fraudeurs, zakkenvullers.

  Kortom, de verontwaardiging in de media is wel erg selectief.

  04-01-2018 om 20:46 geschreven door Gust Adriaensen


  02-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inzet voor vluchtelingen

  Paus Franciscus heeft in het Angelus op 1 januari opgeroepen tot inzet voor vluchtelingen en een toekomst van vrede.

  Vrede is een recht van iedereen. Voor zo'n vredevolle toekomst willen vele vluchtelingen hun leven riskeren met een reis die veelal lang en gevaarlijk is. Ze zijn bereid om ontberingen en lijden te doorstaan. 

  Moge de Heer ons helpen om ons dit jaar in te zetten voor een meer solidaire en gastvrije wereld.

   God gaf ons een intact en gezond 2017. Maar wij mensen hebben dat jaar te vaak en op vele manieren verspild met leugens en onrechtvaardigheden, oorlogen, maar ook kleine en grote vergrijpen tegen het leven, de waarheid, broederschap, het samenleven en de aantasting van het milieu.

  02-01-2018 om 10:20 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloofwaardigheid

  Wanneer niet opgetreden wordt tegen staatssecretaris Francken, die hulpeloze Soedanezen terugstuurt naar een corrupt, dictatoriaal regime, die geen respect toont voor de mensenrechten, die de premier, de regering, het parlement voorliegt, die de premier schoffeert,

  dan verliezen de eerste minister, maar zeker ook Open VLD en vooral CD&V, alle geloofwaardigheid

  en worden de fundamenten van onze democratische rechtsstaat aangetast.

  02-01-2018 om 09:32 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011