NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Red de natuur in je buurt

  Petitie - Red de natuur in je buurt
  Overtuig jouw vrienden, collega’s en familie om de petitie te tekenen!
  Help
  ons om aan 75.000 ondertekenaars te geraken!

  Beste,


  Jij
  hebt onlangs de petitie 'Red de natuur in je buurt, Joke' ondertekend. Hartelijk
  dank!
  Al meer dan 65.000 mensen steunen onze oproep om kleine natuurgebieden
  te blijven beschermen. De actie loopt op 9 september af. Op die dag gaan
  vrijwilligers van Natuurpunt de handtekeningen overhandigen aan minister
  Schauvliege.


  De
  tijd dringt! Help ons om aan 75.000 ondertekenaars te geraken! 
  Overtuig jouw vrienden, collega’s en familie om de petitie te tekenen!
  Hoe kan je helpen?
  Even
  opfrissen, wat is er eigenlijk aan de hand?

  Er zijn plannen
  opgedoken van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te kortwieken. Vooral
  kleine natuurgebieden zijn bedreigd. Gelukkig is het nog niet te laat. Vlaams
  minister van Natuur Joke Schauvliege kan de voorstellen nog aanpassen.


  Verspreid
  de petitie Red de natuur in de
  buurt, Joke
  en help Joke Schauvliege te overtuigen.


  Alvast
  hartelijk dank!
  Chris Steenwegen, directeur Natuurpunt  Help de 75.000 handtekeningen te halen!

   

  31-08-2015 om 20:47 geschreven door Gust Adriaensen


  30-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping op 1 september

  Op voorstel van patriarch  Bartholemeos I van het oecuenische patriarchaat van Constantinopel) heeft paus Franciscus 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping.  Orthodoxe kerken bidden al jaren op 1 september voor het milieu en hebben de paus gevraagd of de katholieke Kerk zich hier bij aan wil sluiten. Aanleiding vormde de publicatie van de encycliek Laudato Si’ waarin de paus oproept tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

  Paus Franciscus onderstreepte bij de instelling van de wereldgebedsdag dat christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’, waarbij de consequenties van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld om hen heen. Hij  hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van de schepping te zijn, niet alleen katholieken wereldwijd aan te spreken, maar alle mensen van goede wil.

  De bisschoppenconferentie van België  vraagt gelovigen en mensen van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de schepping.

  30-08-2015 om 16:52 geschreven door Gust Adriaensen


  28-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Libanon

  X/15

  Vrijdag 28 augustus 2015

   

  Waarde landgenoten

  Neen, het gaat nu niet over een koninklijke toespraak maar over het feit dat we voor het eerst heel even bezoek kregen van een goede vriend, een Vlaamse journalist, op doorreis naar Syrië. We voelden ons als “waarde landgenoten”. Je zult hier en/of daar wel een verslag van hem kunnen lezen (http:willyvandamme.wordpress.com). De kinderen hebben op ons terras hun eerste bijbelspel opgevoerd: de opwekking van Lazarus. De voorbereiding was leerrijk en ook heel plezierig. De jongen, die Lazarus speelde, was werkelijk opgewekt en liep al dagenlang met zijn spierwitte kleren in de omgeving rond. De ouders en de buren waren opgetrommeld en zorgden na afloop voor een versnapering. Verder werden we door een familie uitgenodigd om te komen eten omdat zij bezoek hadden van Egyptische vrienden, die nu in Saoedi-Arabië wonen.   We vernamen dat het volgens hen in Egypte stilaan beter gaat. Ze vertelden ook over de moed en vindgingrijkheid waarmee vurige christenen in Saoedi-Arabië het christelijk geloof verkondigen en beleven. In de parochie is de noveen begonnen voor de patroonheilige: de hl Simeon de Styliet. Na de avondmis is het telkens op het grote kerkplein “kermis” (komt eigenlijk van “kerwijdingsmis”!), waar de jeugd – groot en klein – de leiding in heeft. Muziek en dans, kraampjes, familiale gezelligheid en plezier. De pastoor had voor ons maar één wens: er bij zijn. En donderdagavond werd in de Carmel van Harissa het feest gevierd van de heilige Maria Bawardy, “de kleine Arabische” (1846-1878), stichteres van de Carmel van Bethlehem. Samen met een aantal bisschoppen en priesters mochten we concelebreren in deze bijzonder plechige en lange dienst, voorgegaan door patriarch Gregorios III Laham. Alles in een schitterende “outfit” van wit en goud, waar de modewereld alleen maar jaloers op kan zijn. Een jong charismatisch gezin, kwam ons halen en terugbrengen, evenwel met de uitdrukkelijke vraag om daarna met hen een avondmaal te gebruiken, vooral tot vreugde van de kinderen (en eerlijk gezegd, ook van ons). De plechtige eucharistie en de familiale maaltijd hadden elk 2,5 uur geduurd.

   

  Een behoorlijke carrière in de muziek- en filmwereld

   

  Het volgende vormt één boeiend verhaal. Jean-Marie Benjamin (° ’46, Salon de Province, Fr.) heeft flink zijn weg gemaakt als “arrangeur” en componist: 28 platen met klassieke muziek, popmuziek, liederen en filmmuziek, symfonieën, een oratorio, concerten. Zijn ”Ode to the Child” werd door UNICEF als officiële hymne erkend. Zo was hij van 1983-6 erg actief, in dienst van UNICEF. Toch was er nog een diepere drijfveer in hem. Op 19-jarige leeftijd was hij erg getroffen door Padre Pio, de Italiaanse, gestigmatiseerde kapucijn, die zoveel wonderen deed. Hij ging hem opzoeken, had een onderhoud met hem en bleef 11 dagen in San Giovanni Rotondo. Deze ervaring heeft hem zo aangegrepen dat hij veel later naar Italië terugkeerde en besloot priester te worden. Hij werd in Rome in 1991 priester gewijd en vestigde zich in Umbrië. Zijn bisschop gaf hem de opdracht en de vrijheid zijn gaven nu als priester te benutten. Hij heeft namelijk van zeer nabij de oorlogen tegen Irak meegemaakt en getracht de gruwelen daarvan bekend te maken met alle middelen waarover hij beschikte, om herhaling te voorkomen. Hij wil de wereld en de christenen wakker schudden voor het onrecht dat ongemerkt verder gaat. Vandaar zijn nieuw boek: Irak, L’effet boomerang. Entretien avec Tarek Aziz, Balland, 2015. De onthutsende waarheden die hij hierin onthult zijn uiteindelijke dezelfde als die van Libië, Syrië, Libanon, Oekraïne, Jemen. Het lijden van deze volken is niet ‘spontaan’ en ‘van binnenuit’ ontstaat maar welbewust gepland om de belangen van wereldmachten te dienen. Onder de mom van hulp worden volken uitgemoord, landen vernietigd, christenen uitgeroeid en miljoenen mensen op de vlucht gedreven, zonder de minste scrupule. En dit gaat gewoon door...terwijl de media er alles aan doen om de waarheid te verbergen. (Irak – Les vérités qui dérangent, Jean-Marie Benjamin geïnterviewd door Silvia Cattori, mondialisation.ca, 13 augustus 2015).

   

  Een schreeuw om rechtvaardigheid

   

  In 1997 trok Jean-Marie samen met zes anderen naar Irak om een film te maken over Mesopotamië, de wieg van de beschaving. Hoewel er een embargo gold konden zij vrij heel het land doorkruisen, vijf weken lang en hun film realiseren: “La genèse du temps”. Daarna trok Jean-Marie om de drie of vier maand terug naar Irak tot in 2003.

   

  In de buurt van Bassorah, Z.-Irak, vroeg zijn gids hem nadrukkelijk niets aan te raken omdat de coalitietroepen in deze zone het radioactieve 238 hadden gebruikt. Met een schok begreep hij waarom er na de oorlog meer mensen stierven dan tijdens de bombardementen. Om zeker te zijn zocht hij Amerikaanse veteranen op, die hierdoor zelf aangetast waren. Zo kon hij ook geheime documenten inzien waaruit bleek dat in 1991 inderdaad 400 tot 450 ton radioactief materiaal gebruikt werd. Niettemin werden zijn beweringen in de media weggehoond als zijnde “propaganda van Saddam Hussein”. Pas twee jaar later werd bekend dat de NAVO ook in Joegoslavië radioactieve wapens gebruikt had. Toen Jean-Marie zijn boek publiceerde   (“Irak, l’apocalypse” , Éditions Favre, Lausanne, 1999) protesteerde de Amerikaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel, met de vraag hoe hij geheime documenten van het Pentagon kan publiceren. Het staatssecretariaat van het Vaticaan antwoordde: vraag het hem zelf, hij zal wel antwoorden. Hij heeft nooit een brief met de vraag gekregen. Hierover realiseerde hij in 2001 nog wel de film “Irak –radioactivité” en schreef de volgende jaren nog meerdere boeken.

   

  Het charter van de UNO bepaalt dat er, om politieke doeleinden na te streven, geen maatregelen mogen genomen worden waardoor mensen sterven of ziek worden. Dezelfde UNO legde Irak zware sancties op van 1991 tot 2003 waardoor 1,6 miljoen Irakezen stierven, waarvan 600.000 kinderen. Een UNICEF-rapport van 1999 maakte bekend dat er wegens het embargo maandelijks 5 à 6000 kinderen stierven. Samen met de nieuwe oorlogen van 2003 en 2012 zijn er 2,5 miljoen Irakezen gestorven. Jean-Marie noemt dit een welbewuste volkerenmoord. De schuldigen, zoals oud-president Bush en de zijnen genieten ondertussen van een eervolle rust op hun ranch in Texas. De zo hoog geprezen “mensenrechten” gelden slechts voor bepaalde mensen, niet voor Irakese kinderen en de UNO is een middel in handen van supermachten.

   

  De tragedie van Irak

   

  Om Irak te kunnen aanvallen werd het beeld uitgevonden van een verschrikkelijke dictator, die door heel het volk gehaat werd. In feite werd Saddam Hussein door de overgrote meerderheid van het volk gesteund. Irak was voor 1991 een welvarend land met een wegennet van vier rijbanen over heel het gebied. De armere dorpen in het zuiden kregen gratis elektriciteit. Sociale zekerheid was gratis voor allen. Alle Iraakse studenten kregen studiebeurzen en de universiteit van Bagdad behoorde tot de grootste van het Midden Oosten. Vrouwen konden de hoogste posten bekleden en waren vrij om al of niet een sluier te dragen. Om het volk de mogelijkheid te geven zich te beschermen liet Saddam Hussein wapens uitdelen aan iedereen, soennieten, sjiieten, christenen. Dit was het sterkste bewijs dat hij zelf van zijn eigen volk niets te vrezen had.

   

  De eerste minister, een christen, Tareq Aziz, was overtuigd dat Amerika Irak werkelijk wilde binnen vallen. De zonen van de president dachten daar anders over en helaas luisterde Saddam Hussein meer naar zijn zonen. Jean-Marie Benjamin werd in die tijd gecontacteerd door de geheime Franse diensten om naar Irak te reizen en er een onderhoud te hebben met Tareq Aziz. En inderdaad, de Franse president Chirac en zijn minister Dominique de Villepin stelden hun veto tegen een inval in Irak. Helaas, op 19 maart 2003 vielen de Amerikanen en Engelsen op laffe en onwettige wijze Irak binnen onder het motto “vrijheid voor Irak”. Zij hadden niet eens de toestemming van de UNO Veiligheidsraad nodig. Hier gold simpelweg de wet van de sterkste. Ook het omver halen van het standbeeld van Saddam Husein als bewijs van de haat van het volk was één grote manipulatie. De Irakezen steunden de bezetters helemaal niet maar stonden aan de kant van hun president. Wel had het Amerikaanse leger een honderdtal Koeweiti’s aangevoerd die voor de show moesten zorgen. Irak bedreigde op dat ogenblik niemand en de geheime diensten van de verschillende landen en zeker van Amerika wisten heel goed dat Irak geen massavernietigingswapens had. Toch werd de hysterie in de media opgevoerd. Tony Blair verkondigde luid dat Irak Londen binnen de 45 minuten kon treffen met een atoombom! De grootmachten wisten heel goed dat het leugens waren, maar ze zwegen.

   

  “De westerse pers heeft flagrant gefaald”

   

  Jean-Marie heeft een heel bitter oordeel over de media. Hij ontdekte dat de journalisten die een visum kregen voor Irak helemaal geen onderzoek deden. Met verschillenden van hen heeft hij gesproken maar allen zeiden ze dat zij moesten schrijven wat hun krant van hen verwachtte of dat, wanneer zij de werkelijkheid schreven, hun tekst toch niet zou gepubliceerd worden. Zij wilden de driedubbele wedde van een journalist in oorlogsgebied niet verliezen. En zo verscheen het ene bericht na het andere dat gunstig was over de Amerikaanse inval in Irak. De journalisten schreven dat Amerika nu Irak echt aan het bevrijden was.

   

  Een bijzonder pijnlijk bericht geeft hij over de gemeenschap Sant’ Egidio in Rome. Deze gemeenschap is ook bij ons gekend en geëerd om haar grote inzet voor armen en vluchtelingen, alsook om haar belangrijke acties voor de vrede. “Iedere keer als ik hen contacteerde om mijn acties te steunen hebben ze me genegeerd”. En hij gaat verder . met de bewering dat hoge Amerikaanse politici die de Italiaanse regering bezoeken, eerst langs Sant’ Egidio gaan. “Deze gemeenschap wordt voor een groot deel gesponsord door de V.S.. Zij gehoorzaamt aan haar sponsors”. Als dit waar is, is dit heel erg. Het verklaart meteen mijn verbazing bij het begin van de oorlog tegen Syrië. Ik kon niet begrijpen dat Sant’ Egidio de kant van de openbare opinie koos en weigerde op te komen voor wat er werkelijk in Syrië gebeurde.

   

  De nieuwsberichten spraken niet over de wreedheden die de buitenlandse groepen tegen de onschuldige bevolking van een soeverein land begingen. De verslagen verwezen allen naar Saddam Hussein als een nieuwe Hitler die zijn eigen volk uitmoordde.

   

  Irak, Libië, Syrië, Libanon.

   

  Om de “herschikking van het Midden-Oosten” te rechtvaardigen heeft het westen de openbare opinie grondig voorbereid. Saddam Hussein, Kadhafi, Assad werden voorgesteld als bloedige dictators die hun eigen volk uitmoordden. En dit volk smeekte zogenaamd om een buitenlandse interventie. Wanneer de waarheid stilaan doorsijpelt is er geen enkele journalist die zich verontschuldigt om zijn leugens. En ondertussen wordt de IS uitgevonden zodat de internationale coalitie rustig kon verder werken aan de ontwrichting en overheersing.

  Voor Libië   geldt hetzelfde als voor Irak. Vóór de inval was het een land in welvaart met veel gunsten voor de bevolking. Volgens de officiële versie werden door de invasie van de NAVO in Libië 60 mensen gedood! De werkelijkheid is dat Libië gedurende maanden werd gebombardeerd, ook door onze Belgische F 16. Daarbij vielen 160.000 doden, overwegend burgers. In Syrië krijgen we het zelfde scenario. We hebben het land gekend voor de oorlog en we hebben genoten van zijn harmonieuze samenleving, gastvrijheid, welvaart en veiligheid. En nu staat Libanon op springen. Al meer dan 1,5 jaar is er geen president. Volgens de constitutie moet de president een maronitische christen zijn. Sinds het zionistische plan van H. Kissinger is de grote meerderheid soennitisch en vormen de christenen een minderheid. Christenen moeten uiteindelijk verdwijnen. Terwijl Iran de sjiieten en de christenen steunt, steunen Saoedi-Arabië, de grote vriend van Israël en het westen, fors de soennitische meerderheid en het soennitisch terrorisme. Zij zorgen er voor dat de christenen in Libanon steeds zwakker worden. Dit wordt nu nog erger door de stroom van Syrische vluchtelingen, die meestal soennieten zijn en waar de IS zich gemakkelijk tussen kan mengen. In Deir Al Ahmah in de Bekaa Valley (Libanon, aan de Syrische grens) leefden 3 à 4000 christenen. Nu zijn er 9000 Syrische vluchtelingen bijgekomen, meestal soennieten!

   

  Christenen samen met alle mensen van goede wil, wordt wakker!

   

  De chaos in Irak, Libië, Syrië, Nigeria, Mali, Oekraïne, Jemen is geen neveneffect maar het doel, reeds lang gepland.   De eenvoudigste wijze om de rijkdommen van een land te veroveren is, strategisch gezien, niet dit land bezetten, maar het bestuur omverwerpen en het land ontwrichten. Dan kan er niets meer gebeuren zonder de wil van de nieuwe westerse machthebbers. Dit is de theorie van de gezaghebbende joods-Amerikaanse politieke filosoof Leo Strauss (1899-1973), waarvan de volgelingen nu een sekte vormen in het Pentagon die de eigenlijk strategie bepaalt: de constructieve chaos.

   

  We mogen verwachten dat deze “constructieve chaos” zich nu vanuit een “uitgebreid nieuw Midden-Oosten” zal verspreiden in Europa door een snelle stijging van islamitische aanslagen én door een ongekende stroom van vluchtelingen. Hoe lang zullen EU en NAVO, vertrouwend op hun “Grote Broer”, blijven meehelpen om landen te ontwrichten en zo meteen hun eigen zelfvernietiging voorbereiden?

   

  Jezus zegt: “... Ik had honger en dorst, Ik was vreemdeling, naakt, ziek en in de gevangenis... Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan”. Te veel christenen blijven geloven en bidden zonder inzicht of engagement. Zo steunen ze de heersende opvattingen en hun duistere machten. Het Woord Gods is niet voor bijbelgeleerden om er spitsvondige verklaringen rond te weven. Het vraagt een daadwerkelijke keuze. Blijven wij zwijgend aan de kant van de moordenaars en verwoesters staan of zijn we met woord en daad bij de onschuldige slachtoffers?

  28-08-2015 om 20:41 geschreven door Gust Adriaensen


  27-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'CD&V, onderhandel opnieuw of trek de stekker eruit'

  Filip Reyntjens, gewoon hoogleraar aan de UA, windt er geen doekjes om in een artikel in De Standaard.

  Een uittreksel:

  'Blijkbaar hebben de drie economisch liberale partijen in de regering niet de intentie iets te doen aan de fiscaliteit van bedrijfswagens en van vermogens (hoewel ook de meerderheid van hun kiezers geen vermogensbelasting zou moeten betalen).

  De CD&V slikt blijkbaar de taboes van haar coalitiepartners en verloochent zo haar natuur. Dit dossier gaat over de kern van een visie op staat en maatschappij, en het regeringsbeleid staat niet alleen haaks op wat de CD&V haar visie noemt, maar ook op wat kan worden aangevoeld als de onderstroom van de samenleving.

  CD&V, onderhandel dus opnieuw. En als het niet lukt, trek de stekker er dan uit.'

  27-08-2015 om 14:12 geschreven door Gust Adriaensen


  26-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Remedie tegen de angst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Terzake had Kathleen Cools een gesprek met Damiaan Denys, hoogleraar psychologie, over 'angst'. Meer en meer mensen, zeker in onze westerse samenleving, kampen met angstgevoelens.

  Volgens Denys is de belangrijkste oorzaak van die om zich heen grijpende angst, het wegvallen van religieuze overtuigingen en ideologieën. Daardoor valt ook het gemeenschapsgevoel weg, de geborgenheid die daarmee gepaard gaat, en wordt de individualisering sterker en sterker. De 'allene' mens, een individu op een miniem draagvlak, zonder ruim zingevings-, waarde-, en sociaal kader. Die mens moet het allemaal vanuit zichzelf maar zien uit te vinden in een vaak agressieve, boze wereld.

  Het is een bekend verhaal. De diagnose wordt gesteld. De oorzaken worden in kaart gebracht. Die oorzaken geven ook zicht op een remedie.

  Als bv. het wegvallen van religie, het verbrokkelen van kerkgemeenschappen, een van de oorzaken van angst en vervreemding is, dan zou het logisch zijn om opnieuw meer aandacht aan religie te schenken.

  Maar daar stokt het verhaal. Het van zich afschudden van religie, het ondermijnen van de grote verhalen, wordt met ijver verder gepropageerd, wordt geprezen als de enige weg naar de absolute vrijheid van het individu.

  Met veel minder inzet wordt het grote modeverhaal, het enorme reclameverhaal, het reusachtige consumptieverhaal over de hekel gehaald, in vraag gesteld. Integendeel.

  26-08-2015 om 19:34 geschreven door Gust Adriaensen


  25-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betrokkenheid

  Het Sint-Gummaruscollege in Lier heeft beslist niet alleen de opvangmogelijkheden voor leerlingen fors uit te breiden maar in die opvang ook opvoedkundige activiteiten te voorzien. De school wil helpen waar de ouders tekort schieten, aldus de school.

  Kaat Schaubroeck, communicatieverantwoordelijke bij Kind&Samenleven, vindt in die beslissing de inspiratie voor een krantenartikel waarin zij het accent legt op de 'betrokkenheid' binnen het schoolse gebeuren.

  Kaat Schaubroeck: ' Wat we ook uit onderzoek weten, is dat ouders die het moeilijk hebben soms erg lang op zoek zijn naar hulp en dat de bom barst als ze die niet vinden. Ook dat is een pleidooi voor betrokken opvoeders en voor scholen die net die extra inspanning willen doen. Laat ons wel wezen: alle ouders worstelen vroeg of laat, en nee het zijn niet alleen degenen die gescheiden zijn of veel uren werken. Het ouderschap is zoiets als geblinddoekt gedropt worden in een bakkerij, waar ze je zeggen: bak er maar wat van. Sommige situaties maken je extra kwetsbaar, sommige vragen grijpen je naar de keel. De uitgestoken hand, van buren, vrienden, hulpverleners én leerkrachten kan op die momenten van levensbelang zijn. Veel leerkrachten zijn nog altijd bereid die stap te zetten, om buiten hun lesopdracht en administratie te treden en betrokkenheid te tonen. Ze zijn hun gewicht in goud waard.'

  Inderdaad, dergelijke leerkrachten (en voeg daaraan toe: directieleden) zijn hun gewicht in goud waard. Maar uiteraard is zulke betrokkenheid op de kinderen maar mogelijk, wanneer er tussen leerkrachten en directie ook echte betrokkenheid heerst, waar er respect en aanmoediging voor elkaar zijn, waar er geen enkele vorm van pesterij tussen leerkrachten of in de interactie directieleden-leraars, geduld wordt.

  25-08-2015 om 08:59 geschreven door Gust Adriaensen


  24-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Onze sociale zekerheid is een erfenis van het christendom'

  De Nederlandse theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen vindt dat de nalatenschap van 'tweeduizend jaar barmhartigheid' moet worden verdedigd.

  Hij stelt dat 'onze sociale zekerheid een erfenis van het christendom is'.

  Terecht. Het christendom en de Kerk waren (en zijn nu nog vaak) de enige instanties die zich bekommerden om mensen in nood.

  24-08-2015 om 09:21 geschreven door Gust Adriaensen


  23-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jan Leyers over religie

  Jan Leyers:

  'De wereld van de religie was een vrijhaven, los van de commercie. Je moest er geen combiticket voor kopen en je werd aan de ingang niet gefouilleerd. En je mocht lekker je boterhammen meenemen naar binnen. Met het katholicisme is ook de toegeeflijkheid verdwenen. In theorie was alles verboden, maar in de praktijk kon alles. Vandaag zijn we vrij, maar elke misstap wordt genadeloos afgestraft.'

  23-08-2015 om 06:25 geschreven door Gust Adriaensen


  22-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rik Torfs gaat voor een tweede rectorstermijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, is halfweg zijn eerste mandaat, maar het lijdt geen twijfel dat hij resoluut mikt op een tweede mandaat van vier jaar.

  Dat blijkt uit een interview in de weekendeditie van De Standaard. Torfs zegt: 'Ik doe dit heel graag. Dus als ik gezond blijf, sluit ik niet uit dat ik verder wil gaan. We zien wel.' Wel wat omzwachteld geformuleerd, zoals het Rik past, maar de ambitie springt eruit. Lees het laatste zinnetje zonder schroom (en zonder pluralis majestatis) als: 'Ik zie ernaar uit!'

  De rector zegt nog andere boeiende dingen. Het meest tevreden is hij over de hervorming van het visitatiestelsel, waarbij komaf werd gemaakt met controlebezoeken door externe experts. 'Dat waren dan nog vaak gepensioneerde Nederlanders', voegt Rik er venijnig aan toe. Torfs ontkent dat het de bedoeling van die hervorming was, om pottenkijkers buiten te houden. Maar die overweging zal zeker meegespeeld hebben. Het weren van externe controles heeft altijd te maken met het afschermen en verdedigen van de eigen winkel.

  Een van de thema's waarop Torfs zich de voorbije twee jaar geprofileerd heeft, is de selectievere toegang tot de universiteit. Hij blijft daarvoor pleiten, met als voorwaarde evenwel, dat die toegang 'sociaal' blijft. Maar de rector weet ook wel, er bestaat voldoende statistisch materiaal, dat die toegang nu al niet sociaal is. Uit bepaalde sociale groepen, geraakt bijna niemand aan de universiteit. De maatregelen waaraan Torfs denkt, zullen de poort van de Alma Mater nog enger maken, zodat de universiteit nog uitgesprokener zal samenvallen met de hogere sociale klassen van onze kapitalistische samenleving.

  Dat segment van de samenleving, ik heb het op dit blog reeds enkele keren geschreven, is overigens duidelijk de biotoop waarin onze gewaardeerde rector zich voelt als een vis in het water. Een paling wellicht?

  22-08-2015 om 15:50 geschreven door Gust Adriaensen


  21-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Libanon

  X/14

  Vrijdag 21 augustus 2015

   

  Hoogfeest van 15 augustus 2015

   

  De Mariaverering in Vlaanderen kreeg in het verleden een zeer bijzondere plaats. Het “Hoge Vrouwe in de hemel...” (van Clem de Ridder en Emiel Hullebroeck) werd decennia lang uit volle borst gezongen: “...’t Bouwd’ u tempels en kapellen van de zee tot in de hei. ’t Schilderderd’ u in pracht van kleuren, ’t zong u liederen in de mei...”

   

  Toch is de Lieve Vrouw van Libanon blijkbaar nog meer geliefd. Er is geen huis of appartement binnen noch buiten dat geen versierd Mariabeeldje heeft, dikwijls naast de andere heiligen zoals Charbel en Rafqa. Vrijdagavond 14 augustus waren er al grote vieringen op verschillende plaatsen. Vervolgens waren we getuige van een groots vuurwerk, niet eventjes, maar tot laat in de nacht. Wanneer het vuurwerk op een bepaalde plaats eindigde begon het elders. Van op ons terras konden we het goed volgen. Soms was het ergens ver weg, achter de bergen en zagen we alleen lichtflitsen. Hetzelfde prachtig spektakel herhaalde zich zaterdagavond én zondagavond. In elk geval is het een gelegenheid om Maria, de Moeder van Jezus en van de Kerk ook bij ons een erepaats te geven.

   

  De moeilijkheden om terug naar Syrië te gaan hebben ons een verblijf bezorgd in Qleiaat, Libanon. Hoe pover en kwetsbaar we ook zijn,   we willen iets uit de oude traditie van de monniken in ere houden. Zij waren altijd op een of andere wijze tegelijk sociaal beschikbaar. We hebben ons meteen geëngageerd om een jonge man in geestelijke nood mee op te vangen. Onverwachte moeilijkheden zijn steeds de sterkste drijfveer geweest voor een “nieuwe evangelisatie”. De vervolging van de christenen vanaf het prille begin, zorgde voor de verspreiding, de diaspora van de christenen en dus van het geloof over de hele wereld. En toen het Romeinse Rijk ineenstortte werd zijn infrastructuur en wegennet gretig gebruikt om het christelijk geloof tot in alle uithoeken van de toenmalige wereld te brengen. Het onoverwinnelijk gewaande Romeise Rijk kwam ten val, het Kruis bleef overeind!

   

  Ondertussen krijgen we regelmatig bezoek van zr. Carmel en moeder Agnes-Mariam. Vorige zondag waren ze weer bij ons. Zr. Carmel stelde voor om een goede vriend priester in de buurt, in Mayroeba te gaan bezoeken en we gingen daar graag op in. Na dit aangename contact reden we enkele honderden meters en onze wagen weigerde verder alle dienst. Daar stonden we midden op de grote markt van Mayroeba. Naar aanleiding van het feest van O.L. Vrouw zijn er over heel Libanon grote feestelijkheden en hier was het wel een bijzonder grote markt. Uiteindelijk moest de wagen opgehaald worden en geraakten wij dank zij vrienden veilig thuis.

   

  Syrië: weldra het einde de oorlog, maar niet van het lijden?

   

  De belangrijkste politieke gebeurtenis van dit ogenblik is ongetwijfeld het zogenaamde atoom-akkoord tussen Washington en Teheran. Op 1 februari 1979 maakte de Iraanse geestelijke leider Khomeiny een einde aan de westers gezinde houding van zijn land en wilde met alle kracht het Angelsaksisch imperialisme bestrijden. Iran werd de leider van de sjiieten. Hieruit groeide een kunstmatig conflict met Saoedi-Arabië, de leider van de soennieten en de grote favoriet van het westen, dat al te gretig islamitisch terrorisme gebruikt voor zijn buitenlandse politiek. Het islamitisch terrorisme is zonder meer soennitisch. De strijd vond zijn hoogtepunt met de moslimbroeders, Al-Qaeda en IS, die samen met de golfstaten, - allen op een of andere wijze verbonden met het zionistische Israël -, de strijd op leven en dood aanbonden met de sjiieten. Het akkoord met sheikh Hassan Rohani op 14 juli 2015 heeft deze periode van 35 jaar definitief afgesloten, waardoor de VS en Iran voortaan (min of meer) dezelfde westerse belangen gaan dienen. Daarmee zal ook de strijd van Saoedi-Arabië tegen Iran eindigen.

   

  We kunnen verwachten dat er weldra officieel vrede zal komen in Syrië. Iran kan dan diplomatiek beschouwd en erkend worden als de overwinnaar van de oorlog in Syrië. De eigenlijke overwinnaar is in feite het Syrische volk, samen met het leger en de regering, maar dit is voor de internationale gemeenschap nog niet verteerbaar. Het klinkt niet “politiek correct”. Op de 8e samenkomst van de IRTVU, een Iraanse (internationale) ngo met ‘n 230 leden uit islamitische landen (Radio and TV Union), werd vorige dinsdag Syrië genoemd “de gouden ring in de keten van de weerstand”. En dat kunnen we gerust zo stellen. Hierbij benadrukte Ali Akbar Velayati, de raadgever van de Iraanse leider voor buitenlandse zaken, dat geen enkele oplossing, die door het Syrische volk zelf verworpen wordt voor Syrië aanvaardbaar is. Geen enkele instelling of land heeft hiertoe enig recht. Dit betekent dat de Syrische regering en president aan de macht blijven, totdat het volk zelf anders beslist. Dit is nog steeds niet doorgedrongen in de “internationale gemeenschap”. Politiek zal er wellicht nu een schuldige gezocht worden voor de “Syrische crisis”. Bachar al-Assad hiervoor officieel doen veroordelen gaat niet meer. Er is echter een andere mogelijkheid. Deze maand heeft de UNO Veiligheidsraad eensgezind resolutie 2235 gestemd om uit te zoeken wie schuldig is aan de chemische aanslagen in Syrië. (Indien vorige onderzoeken onafhankelijk en eerlijk waren geweest zou men dit al lang geweten hebben). Nu kan deze resolutie gebruikt worden om Turkije, die uiteindelijk een onbetrouwbare partner blijkt te zijn, als zondebok aan te wijzen. Op 11 mei 2013 organiseerden de geheime diensten van Turkije een zeer zware aanslag in eigen land, in Reyhanli, om hiervan de Syrische president te beschuldigen. Op 21 augustus 2013 organiseerde Turkije samen met anderen de chemische aanslag in Ghouta, eveneens om de Syrische president te beschuldigen. In maart 2014 heeft het Turkse leger samen met al-Qaeda en “het leger van de islam” (Saoedi-Arabië) het Syrisch-Armeense dorp Kessab aangevallen om de Armeniërs die destijds ontsnapt waren aan de volkerenmoord uit te roeien. Als dit naar boven komt, kan Turkije gemakkelijk als de schuldige van de Syrische oorlog aangewezen worden. Et dit zou niet eens onterecht zijn. Zeer onterecht is evenwel dat hiermee andere grote schuldigen vrijuit zouden gaan.

   

  We kunnen verwachten dat met de zogenaamde “vrede” in Syrië de oorlog zich zal verplaatsen naar de Zwarte Zee en naar Turkije. De strijd van Turkije tegen de Koerden zou het hele land kunnen ontwrichten. En de verplaatsing van de oorlog naar Centraal Azië is al lang voorzien. Toen de val van Syrië niet meteen in zicht kwam, werd de westerse staatsgreep in Oekraïne georganiseerd. Alles is nu gericht op de ontwrichting van Rusland en de val van president Vladimir Poetin, een van de weinigen die stand houdt tegen de westerse agressie en de “nieuwe wereld(wan)orde”. Daarvoor dienen de economische sancties, de valse beschuldigingen omtrent de aanslag op het vliegtuig MH 17, de zware leger-oefeningen en de militaire omsingeling. Dit is de hevige heropflakkering van een oude afkeer. De van oorsprong Poolse edelman Zbigniew Brzeninski was de voornaamste raadgever van president Jimmy Carter voor de nationale veiligheid. Hij heeft een ongelofelijke haat tegen Rusland in de buitenlandse politiek van Amerika kunnen verankeren, tot nu toe. En deze begint bijzonder bittere vruchten af te werpen, waar Europa en de NAVO slaafs in meedraaien.

   

  En hiermee is ook het verdere lijden van het Syrische volk verbonden. De ontwrichting van Syrië, de ontmanteling van het land in afzonderlijke stukken, de omverwerping van de regering en de president ... het waren voor de wereldheersers uiteindelijk tussenstadia om Rusland en vooral president Vladimir Poetin te treffen. Zijn bondsgenootschap met het strategische Syrië moest gebroken worden om o.m. zijn gasuitvoer te boycotten. En dit blijft tot heden duidelijk het hoofddoel van de westerse politiek. Er werd zwaar geïnvesteerd om het soennitisch terrorisme op alle door het westen gewenste plaatsen in te zetten. Daarom worden allerlei zogenaamde “gematigde” soennitische rebellen gesteund, die uiteindelijk allemaal al-Qaeda zijn. En dit zal ook in Syrië wellicht nog lang verder gaan, al zal het leger samen met Hezbollah de bevolking en het land steeds meer kunnen beveiligen.

   

  Er zijn kleine lichtpuntjes. Zeven NAVO-landen (België, Bulgarije, UK, Duitsland, Italië, Hongarije, Canada) willen de krankzinnige uitgaven voor verdediging verminderen. (Het NAVO- budget zou nu iets meer dan 1 triljoen dollar bedragen!). Dit is geen groot nieuws, maar het zou toch kunnen bijdragen aan de geleidelijke ontnuchtering van Europa en ooit, wie weet, Europese politici op de gedachte brengen dat Rusland niet onze vijand maar onze bondgenoot is.

  21-08-2015 om 18:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vos preekt de passie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Marc De Vos is verbonden aan de Universiteit Gent én directeur van de denktank Itinera, die DE denktank is van de ondernemers en de ondernemingen.

  Wanneer de directeur van dergelijke denktank beweert dat de Taxshift 'socialer is dan gedacht', moeten de alarmlichtjes bij werknemers en werknemersverenigingen zeker gaan branden.

  Om het met een oud Vlaams spreekwoord te zeggen: 'Wanneer De Vos de passie preekt, boer let op uw ganzen!'

  21-08-2015 om 12:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedoopt in de Geest

  Wil je iets meer weten over de Heilige Geest, de Geest van God die aan iedereen
  is toegezegd? Wil je Gods Geest als een vernieuwende, dynamische adem beter
  herkennen in je leven? Wil je meer voor Hem openstaan? Dan nodigen wij je van
  harte uit op een nieuwe vormingsavond die zal doorgaan op woensdag 16 september
  19.30 uur in de kerk De Verrezen Heer, Berchemstadionstraat 8,
  Berchem.

  We starten met een gebedsmoment. Daarna spreekt Marc Meirsman,
  eindverantwoordelijke van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in
  Vlaanderen. Einde voorzien rond 21.30 uur.

  (mededeling Katholieke Charismatische Vernieuwing)

  21-08-2015 om 08:51 geschreven door Gust Adriaensen


  20-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezinsweekend in Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Van vrijdag 18 september tot en met zondag 20 september organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend.   

  Op zaterdag 19 september is er de gezinsdag rond het thema "De kern van ons geloof". Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch, zal zaterdagvoormiddag een conferentie geven en de H. Mis celebreren. Erwin en Nicky Verslype, een katholiek echtpaar met vier opgroeiende tieners, verzorgen de catechese in de voormiddag en zullen ’s namiddags de tweede conferentie verzorgen.

  Het zal een dag worden gevuld met gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. We vieren de H. Mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen.

  Voor wie op zoek is naar meer; wie dieper wil kennismaken met andere jonge gezinnen; wie met andere jonge gezinnen wil bidden; wie even in stilte met Maria bij Jezus wil vertoeven tijdens de Aanbidding; wie gezellig wil napraten... is er de mogelijkheid om het ganse weekend te komen: van vrijdag 18 september (vanaf 19u) tot zondag 20 september.

  Meer inlichtingen via de link.

  Bijlagen:
  05 - folder AN - gezin - 2015 - 01.pdf (786.1 KB)   

  20-08-2015 om 09:43 geschreven door Gust Adriaensen


  19-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bemoeizucht van Vlaanderen

  Vlaanderen geeft al jaren af op de bemoeizucht van België. Streven naar steeds maar grotere onafhankelijkheid was de drijfkracht van de opeenvolgende staatshervormingen. Met de zesde staatshervorming is een (voorlopig) hoogtepunt bereikt.

  En wat doet Vlaanderen nu? Het wordt zieker en zieker in het bedje van de zo verfoeide Belgische bemoeizucht.

  Boven de hoofden van de onderliggende bestuursniveaus bekokstoven de machtig geworden Vlaamse regenten ontmantelingsplannen.

  De provincies worden uitgekleed. De gemeenten moeten, naar Nederlands model, opgaan in veel grotere administratieve eenheden.

  19-08-2015 om 08:47 geschreven door Gust Adriaensen


  18-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een redeneerfout
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onder de titel ‘Beste moslims, dit is maar het begin’, betoogt Raf Geenens, docent ethiek en rechtsfilosofie aan de Katholieke Universiteit van Leuven, dat de moslims zich beter zouden focussen op het echte gevecht : een plaats voor godsdienst bewaren in de moderniteit, in plaats van het offerfeest te verdedigen.

  De bijdrage van Geenens is boeiend maar zijn waarschuwing en oproep hebben in se niets te maken met de discussie omtrent het rituele slachten. Ervan uitgaan dat voor godsdienst een plaats moet bevochten worden in de moderniteit, laat wel een erg eng en verstikkend beeld van moderniteit tot uiting komen. Vrijheid van godsdienst, net als vrijheid van meningsuiting, enz. behoren gewoonweg tot de essentie van moderniteit. Wanneer er geen vrijheid van godsdienst meer was, zouden we terug gekatapulteerd worden in een dictatoriale geestelijke terreur.

  ‘Het Offerfeest verdedigen door Weyts en co te wijzen op hun hypocrisie (‘De industriële varkensteelt is nog veel wreder!) is alvast de foute strategie’, schrijft Geenens. Dit is een flagrante redeneerfout. Degenen die verwijzen naar de jacht, de visvangst, de vleesindustrie, enz., die extreem dierenleed veroorzaken maar die ongemoeid worden gelaten, wensen geenszins het Offerfeest te verdedigen. Dat is een andere discussie. Overigens is de etikettering van het kelen van schapen als een toppunt van barbaarsheid, ook wel overtrokken, als je de vergelijking maakt met het (af)slachten van dieren in de genoemde sectoren.

  Het is er hun om te doen de eenzijdigheid en/of de hypocrisie aan de kaak te stellen. Als het de bedoeling is dierenleed te voorkomen of te verzachten, dan kan men zich niet beperken tot vooral schapen in een religieuze context. Dat is discriminatie en laat andere motieven vermoeden dan het tegengaan van dierenmishandeling.

  18-08-2015 om 21:44 geschreven door Gust Adriaensen


  15-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Magnificat

  Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
  verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
  Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
  van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
  Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
  de Machtige, groot is Zijn Naam!
  Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
  voor ieder die Hem erkent.
  Hij doet zich gelden met krachtige arm,
  vermetelen drijft hij uiteen,
  machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
  eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
  Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
  maar rijken gaan heen met lege handen.
  Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
  Zijn milde erbarming indachtig;
  zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
  voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/Bo1x-62WmrI   

  15-08-2015 om 09:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ouderen willen zelfstandig wonen

  Zes op de tien ouderen zeggen later in hun eigen woning te willen blijven wonen. Op heel ruime afstand staat de verhuizing naar een serviceflat, 16 procent staat daar positief tegenover. Wonen in een woonzorgcentrum zien het ouderen het minst zitten, net als bij de kinderen intrekken (minder dan 5 procent).

  Dat alles blijkt uit een onderzoek bij meer dan 70.000 zestigplussers, uitgevoerd aan de VUB.

  Bij de kinderen inwonen gebeurt overigens almaar minder. In 1990 woonden nog 20.000 Vlaamse tachtigplussers in bij een van hun kinderen, in 2007 was dat aantal al gehalveerd.

  15-08-2015 om 09:00 geschreven door Gust Adriaensen


  14-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Libanon

  X/13

  Vrijdag 14 augustus 2015

   

  Een Libanese periode

   

  Ons verblijf in Libanon is veel langer geworden dan we verwacht hadden en zal mogelijk nog enkele maanden duren. We hebben ons met drie (fr. Jean, fr. David en ik) inmiddels gevestigd in twee lege appartementen in Qleiaat, die geschonken werden aan de gemeenschap. Het poetsen en bemeubelen heeft veel tijd en energie gekost maar was ook erg aangenaam. Vanzelf kregen we van links en rechts hetgeen we nodig hadden. Tweemaal is er een lading binnengekomen vanwege vrienden die hun appartement opgeruimd hebben: enkele matrassen en bedden, beddengoed, keukengerief, oude kastjes... Sinds deze week slapen we op een echte matras in een echt bed. Deze week vroeg een gebuur dat fr. Jean met hem zou meerijden naar het grootwarenhuis want hij had van een vriend een som geld gekregen om voor ons het nodige te kopen. Zo blijven wij niet alleen goed in leven, maar worden ook met veel vriendschap omgeven. Wij nodigen   de buren uit voor de eucharistie, geven regelmatig catechese aan de kinderen, delen wat we teveel hebben of nodigen mensen uit. Ouders uit de buurt hebben gevraagd om hun kinderen te helpen met het Frans en het Engels, wat we graag doen. En nu hebben we een gezin in nood kunnen helpen door afwisselend aanwezig te zijn, wat meebrengt dat we deze week niet samen waren in ons appartement.

   

  Zaterdagavond is er in de parochiekerk steeds een eucharistie voor de overledenen. Deze keer werd ze opgeluisterd door een groep zangers, begeleid door dwarsfluit, viool en guitaar. Na de mis gaan de mensen de familieleden groeten, zoals bij ons gebeurt bij een begrafenis. Het is alleen veel eenvoudiger. Aan de uitgang staan manden met koeken en er wordt verwacht dat je er een koek uitneemt en opeet. Al knabbelend wandelen we rustig terug naar huis. Een oudere man wil ons toch nog met zijn wagen naar huis brengen, maar we willen bij het winkeltje van Charbel nog even binnen springen en hij brengt ons zover. Voor het winkeltje staat een jong echtpaar met twee kleine kinderen, waarvan eentje nog in een kinderwagen. De vrouw spreekt me aan, zegt dat ze moslima is maar gedoopt wil worden. Met de hulp van fr. David ontstaat er een gesprek. Ze wonen nu hier in Qleiaat. Hij is orthodox en afkomstig uit Irak. Zij is moslima uit Homs, Syrië. Ze zegt dat ze getroffen is door het kruis van Jezus en een sterke ervaring gehad heeft met Maria. Ik stel voor dat we meteen terug gaan naar de kerk, omdat de pastoor daar nog ergens in de buurt is. Dat vinden ze prima en samen gaan we terug. Het kleine meisje geeft me meteen al een hand om veilig door het toch wat drukke verkeer te wandelen. Ze babbelt honderduit, wat ik helaas alleen maar met een stopwoordje of klassieke uitdrukking kan beantwoorden. De pastoor ontvangt ons vriendelijk. Omdat zij het christelijk geloof van haar man wil, stelt de pastoor voor dat hij hen zal helpen om in de orthodoxe kerk gedoopt te worden. Ze zijn blij en samen gaan we nog een eind op weg naar huis. Ondertussen hebben we in ’t kort het christelijk geloof uitgelegd, over God die liefde is, over Jezus’ lijden, sterven, dood en verrijzenis. Bij het afscheid doe ik de moeder mijn armbandje-minirozenhoedje om haar pols en zeg dat het is om Onze Vader en Weesgegroet te bidden. Ze kent het laatste al en samen bidden we nog het Weesgegroet.

   

  Grote strategieën om de lijdensweg van de volkeren te verzwaren

   

  Volgens de New York Times, 27 juli 2015 hebben Washington en Ankara besloten in N-Syrië een “no-fly zone” in te stellen als veilige zone waar vluchtelingen beschermd zouden zijn tegen IS aanvallen. Bovendien heeft Obama toestemming gegeven om . in Syrië te bombarderen, ook het Syrische leger. Hij wil zijn “gematigde rebellen” helpen om meer “bevrijde gebieden” te maken. Britten en Fransen doen officieel niet mee, maar zijn al maanden lang in Syrië aan het bombarderen. Alles samen zouden er door de internationale coalitie zo’n 5.000 (!) luchtaanvallen uitgevoerd zijn in Irak en Syrië met een 17.000 bommen en raketten. Resultaat: een massa burgerdoden met duizenden vernielde gebouwen en infrastructuur, terwijl   de IS voorlopig zijn gruwelijkheden nog kan opvoeren. “De moord op massa’s burgers in Irak en Syrië is geen ontsporing of spijtig nevenproduct van de oorlog. Dit is eerder het logische gevolg van de misdadige, neo-koloniale en imperialistische inval, die bedoeld is om de Amerikaanse overheersing te verzekeren in deze streek die rijk is aan grondstoffen en van het grootste belang op geo-strategisch gebied” (Will MORROW, De moord op massa’s burgers in Irak en Syrië. Meer dan 450 burgers gedood door de Amerikaanse luchtaanvallen..., mondialisation.ca, 6 augustus 2015).

   

  De groten der aarde zijn creatief in het vinden van steeds nieuwe strategieën om hetzelfde doel te bereiken: de onderwerping van Syrië, na Irak en Libië. Een militaire inval lukte niet. Ook de “Nationale Syrische Raad” en de “Vrienden van Syrië” kregen het niet op de knieën. Dan kwamen allerlei “gematigde rebellen” en tenslotte de efficiënte IS.   De zoveelste nieuwe strategie wil nu met een “veilige zone” “bevrijde gebieden” maken... voor de terroristen natuurlijk, niet voor de bevolking.

  Ook de Europese commissie zorgt voor een nieuwe strategie. Ze heeft 2, 4 miljard euro voorzien om de “vluchtelingencrisis” te verhelpen. Geweldig. Immers, er zouden dit jaar al 137.000 vluchtelingen de Middellandse Zee overgestoken zijn om van het Europees paradijs te komen genieten. Is het niet prachtig dat wij zo aantrekkelijk zijn, terwijl andere volkeren zo’n rotzooi van hun samenleving schijnen te maken? Bovendien zal Europa streng optreden tegen die criminele mensensmokkelaars, die grof geld verdienen met de ellende van totaal berooide mensen. En zo gaat alle aandacht nu naar de misdaad van de mensensmokkelaars. Laten we toch even eens verder nadenken. Komen zoveel mensen naar ons omdat wij zulk een geweldige beschaving hebben? Helemaal niet. Zij vluchten omdat wij hun land en volk blijven uitmoorden en verwoesten. Dat is de echte criminaliteit en de oorzaak van de uitzichtloze ellende van   honderdduizenden onschuldige mensen. Als uw gebuur in uw keuken de wasbak komt dichtstoppen en de twee kranen wijd open zet, zodat er door uw huis een stroom van water vloeit, moet jij dan uw gebuur bedanken omdat hij u enkele emmertjes en dweilen wil lenen? Het zijn de heren en dames van landen zoals Amerika, Israël, Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar en de NAVO die de chaos veroorzaakt hebben in Irak, Libië, Syrië... Als ze die landen en volken in hun soevereiniteit gerespecteerd hadden, waren er geen stromen vluchtelingen. Ondertussen heeft Europa zijn gezicht al gered en doet alsof zijn neus bloedt!

   

  Nogmaals de “spoedige val van Assad”?

   

  Sommige journalisten zien nu hun voorspelling van vier jaar geleden eindelijk in vervulling gaan, nl. “de spoedige val van Bachar al-Assad”. Dat zou dan de totale ineenstorting zijn van de Syrische samenleving, de volledige chaos, zoals in Libië,   geheel overgeleverd aan de willekeur en de terreur van de moslimbroeders. Al is dit het uiteindelijke doel van de internationale coalitie, het is al te naïef te denken dat Rusland en China dit rustig in hun agenda gaan noteren. Als journalisten nu schrijven dat de houding van Rusland tegenover Syrië veranderd zou zijn, geloven ze in hun eigen fantasie. Rusland en China hebben viermaal hun veto gesteld tegen een poging om Syrië te vernietigen: 4 oktober 2011, 4 februari 2012, 19 juli 2012 en 22 mei 2014. De laatste twee voorstellen kwamen van Frankrijk, Qatar en Turkije, die Syrië wilden veroordeeld zien voor misdaden tegen de menselijkheid, zodat een invasie aanvaardbaar zou zijn.

   

  Op 11 mei 2013 was er in Z-Turkije een zware aanslag waarbij 51 Turken gedood werden, 140 werden gewond en er was een aanzienlijke materiële verwoesting. Recep Tayyip Erdogan spoedde zich naar Obama om de schuld aan Bachar al-Assad te geven en te vragen voor een militaire invasie in Syrië als vergelding. Obama trapte er evenwel niet in, omdat de CIA hem verwittigd had dat de aanslag in Turkije feitelijk door de MIT, de Turkse geheime diensten zelf georganiseerd was. Op 21 augustus 2013 probeerde Erdogan het nog eens. Hij organiseerde samen met het Elisée de massale gifgasaanval in Ghouta om alsnog een militaire invasie in Syrië uit te lokken. Toen was het bijna gelukt, maar Rusland stak er een diplomatiek stokje voor en stelde voor de chemische rommel in Syrië op te ruimen. Syrië ging hier graag mee akkoord, omdat ze dat spul toch niet gebruikten en ook niet wensten te gebruiken. Bovendien hadden ze hiermee meteen een goedkope oplossing voor de opruiming.

   

  Rusland en China hebben al eeuwen voordeel gehaald uit de harmonieuze samenleving van verschilldende volken en godsdiensten in Syrië voor hun doortocht naar de Middellandse Zee en Europa. De door het westen gesteunde terroristische groepen zullen van Syrië niet het nieuwe gastland kunnen maken van Amerikaanse legerbases en NAVO-hoofdkwartieren. De “spoedige val” van Assad wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

  “Een nieuw Midden-Oosten”?

   

  Tien jaar geleden droomden president Bush en de zijnen van een “nieuw Midden-Oosten”, geheel onderworpen aan hun “nieuwe wereldorde”. Vijf jaar geleden brulde Hillary Clinton: “We need a New Middle East” en ze zou er eens werk van maken. Ja, er komt een nieuw Midden–Oosten, maar de grote Amerikaanse droom zal voor hen eerder een nachtmerry zijn en een ommekeer. Immers, Syrië zal toch stand houden tegen de wereldheersers, weliswaar met zeer zware wonden. Bovendien is de weerstand van Syrië tegen de westerse nieuwe wereldorde ook voor andere volken en landen een niet onbelangrijke aanmoediging.

  Prof. Tim Anderson en zijn ploeg zijn betrouwbare waarnemers van de toestand in Syrië Regelmatig doorkruisen ze het land en geven een goed beeld van wat er werkelijk gebeurt. Ze stellen vast hoezeer Syrië werd uitgemoord en verwoest maar ook hoe de eenheid en de wil van het Syrische volk om weerstand te bieden niet alleen niet gebroken zijn, maar nog versterkt werden. De regering verzekert de basisvoeding en zorgt er voor dat het gewone leven kan doorgaan met ziekenzorg, onderwijs, sport en culturele activiteiten. En op 19 september zijn er bijkomende verkiezingen om allerlei open staande bestuursfuncties in te vullen. Enkele streken lijden nog erg onder de terreur van rebellen. De dichtst bevolkte gebieden zijn echter onder controle van het leger, dat op grote steun van het volk kan rekenen. De terroristen krijgen nergens aanzienlijke steun vanuit de bevolking. Ondertussen blijven westerse media doorgaan met hun leugens over een president die zijn volk uithongert of met containers gifgas en bommen bestookt. De vaststellingen van Anderson zijn anders: “Ondanks jarenlang, massaal terrorisme en westerse sancties leeft de Syrische samenleving verrassend goed. In juli 2015 bezocht onze groep grote sport-centra, scholen en hospitalen. Miljoenen Syrische kinderen gaan weer naar school en honderdduizenden jongeren studeren weer gratis aan universiteiten” (Tim Anderson, Why Syria is Winning: Advancing towards a Strategic Victory that will transform the Middle East? Global Reseach, 10 augustus 2015)

   

  Blijvende weerstand

   

  Het protest tegen deze vuile oorlogen en de solidariteit met Syrië zullen wereldwijd blijven groeien.   De recente “Verklaring” van meer dan duizend Palestijnse groepen en organisaties is hiervan een ontroerend bewijs (Syria Solidarity Movement, 22 juli 2015). Ze noemen de strijd van het Syrische volk “een historische strijd”. Ze dienen als speelgoed voor de machtigste naties op aarde. De Palestijnse en Syrische strijd is dezelfde omdat de soevereiniteit en het vreedzaam samenleven van het Palestijnse en Syrische volk onaanvaardbaar geacht wordt voor het zionisme en imperialisme. “Zoals het apartheids- en racistisch zionistisch regime, moeten de criminele landen en hun leiders vervolgd worden voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid op grond van hun onwettige oorlogen tegen soevereine staten en volkeren zoals Palestina, Libië, Irak, Syrië, Libanon, Jemen”. De Palestijnen weten wat het betekent van uw land en goed verdreven te worden, ontheemd en vervolgd te zijn. Zij werden in het verleden door Syrië opgevangen en kregen daar burgerrechten. Nu willen zij Syrië steunen in zijn strijd tegen dezelfde overheersers.

  De volkeren zijn dikwijls veel beter dan hun leiders. We mochten de mateloze goedheid ondervinden van het Amerikaanse volk, dat nauwelijks beseft welke misdaden hun leiders wereldwijd organiseren. Grote aantallen Saoedi-Arabiërs verlangen naar het christelijk geloof.   Israël, het joodse geloof en volk staan torenhoog boven het verwoestend zionisme van hun leiders. Mogen de ware aard en goedheid van alle volken die in Christus “Gods uitverkoren volk” geworden zijn, uiteindelijk de overhand behalen. Heer, Uw Rijk kome in plaats van een nieuwe wereld(wan)orde!

  14-08-2015 om 15:28 geschreven door Gust Adriaensen


  13-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blindheid of hypocrisie?

  Het regent van alle kanten commentaren bij het al dan niet verdoofd slachten en de dierenrechten die daarbij in het geding zouden kunnen komen.

  Wat daarbij opvalt is de merkwaardige kloof tussen de basisreden die wordt aangevoerd om niet onverdoofd te slachten en de absolute én extreem enge focus op het ritueel slachten. Ook Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, laat zich in die fuik meesleuren.

  Weyts en co. voeren aan dat het hun te doen is om het dierenleed te verzachten, om de zgn. dierenrechten dus. Maar zij beperken hun mededogen tot schapen en andere dieren die op basis van bepaalde religieuze tradities en gebruiken geslacht worden.

  Die bekommernis om het dierenwelzijn is er niet voor het wild dat door jagers wordt afgeschoten, voor de vissen die door professionele vissers (de laatste uitzending van 'Goed Volk' over Noorse vissers gezien?) of door hengelaars worden bovengehaald, voor de tienduizenden kippen die in achtertuintjes en berghokken een kopje kleiner worden gemaakt, voor de dieronterende manier waarop honderdduizenden varkens, runderen, paarden naar de slachthuizen worden gevoerd, en ga zo maar door.

  Het dilemma is onontkoombaar.

  Ofwel gaat het echt om dierenwelzijn en dierenrechten, en dan moeten al de sectoren, en zeker die van de voedselindustrie, waar er manifest sprake is van dierenmishandeling, aangepakt worden.

  Doen beleidsmensen en hun medestanders dat niet en beperken ze zich tot een (totaal)verbod op 'ritueel slachten', dan zijn er ideologische , islamofobische, antisemitische, discriminatoire en, in het geval van politici, electorale motieven in het spel.  

  (via http://www.een.be/programmas/goed-volk kom je terecht bij de vismethodes van Noorse vissers)

  13-08-2015 om 10:35 geschreven door Gust Adriaensen


  12-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaap of kind

  Grote onverschilligheid ten aanzien van de meer dan 8000 officieel geaborteerde kinderen (2011) in Vlaanderen.

  Extreme commotie omtrent de 22.000 (2013) ritueel geslachte schapen, runderen,... in Vlaanderen.

  12-08-2015 om 07:49 geschreven door Gust Adriaensen


  11-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eriek Verpale 1952-2015
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De schrijver Eriek Verpale is overleden.

  5744

  Het zijn de Dagen der Grote Feesten:
  Hasjana al voorbij en Kippoer moet weldra komen.
  Maar ik schrijf je: over dit huis, weemoed tiert
  in de bomen en over een muis die sinds
  je bent vertrokken hier voorgoed haar intrek heeft genomen.
  Soms koop ik kaas, strooi kruimels
  voor haar kroost en hoor ‘s nachts
  wanneer ik tevergeefs naar jouw lichaam tast
  een soort gefluister dat klinkt als troost.
  De taal der beesten zal ik wel nooit verstaan,
  ook niet waarom iemand een zomer lang
  hetzelfde brood, dezelfde kaas wou eten
  en daarna zo plots is weggegaan.
  Het zijn de Dagen der Grote Feesten:
  een nieuw jaar, maar het blijven dezelfde boze geesten.

  11-08-2015 om 20:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaat Weyts Hitler achterna?

  Volgens Michael Freilicht van Joods Actueel, wel, als de minister een totaalverbod op onverdoofd slachten invoert. Hitler was volgens Freilich, de laatste die de joodse rituele slachtingen verbood.

  Na de moslims heeft minister Weyts nu ook de joode gemeenchap tegen zich in het harnas gejaagd. Wedden dat na deze joodse reactie, nog maar weinig over een totaalverbod op onverdoofd slachten uit de mond van Weyts te horen zal zijn?

  Ben Weyts heeft zich met zijn profileringsdrang op 'onverdoofd slachten' behoorlijk in nesten gewerkt.

  Er is niet alleen de op religieuze tradities en overtuigingen gebaseerde weerstand van moslims en joden. Maar er kunnen hem allerlei vervelende vragen over 'onverdoofd slachten' en 'dierenleed' voor de voeten gegooid worden. Weyts zal er zich niet uit kunnen redden door telkens te zeggen: 'Die vergelijking gaat niet op.' Ze gaat natuurlijk wel op, als het echt op onverdoofd afslachten, op dierenmishandeling, op veroorzaken van pijn aankomt.

  Enkele voorbeelden.

  De vraag omtrent de jacht, in essentie het onverdoofd afslachten van dieren voor het plezier, vaak dan nog zonder de zekerheid dat het dier onmiddellijk sterft, werd al aan Weyts gesteld. 'Die vergelijking gaat niet op', zei de minister.

  Wat met de tienduizenden Vlaamse hobbykippenhouders, die dag na dag op de tijdelijke slachtvloer van hun tuin of berghok, kippen een kopje kleiner maken, zonder dat een haan ernaar kraait?

  Hoe zit het met de methodes van de professionele visvangst? Zie je die duizenden vissen en kreeften en krabben ook in doodsangst spartelen op onze vissersboten, meneer de minister? En hoe ze meedogenloos geprepareerd en in het ijs gestopt worden?

  Moet er geen totaalverbod op het hengelen komen? Hoe verschrikkelijk moet het voor de visjes in onze beken en kanalen zijn, haak en weerhaak in je bek, in je ingewanden te krijgen, op het droge gehesen te worden, het ijzer uit je vissenlijf te voelen trekken,en  nog enkele uren in een leefnet te liggen sterven ?

  Enzovoorts. Enzovoorts.

  En telkens, meneer de minister, gaat de vergelijking op.

  En als volgens u, de vergelijking niet opgaat, dan hebt u andere bedoelingen met uw verbod, dan het bestrijden van het dierenleed.

  Die bedoelingen zouden wel eens te maken kunnen hebben met ideologie, xenofobie en electoralisme.

  11-08-2015 om 19:26 geschreven door Gust Adriaensen


  10-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wil Weyts ook de jacht verbieden?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Minister Weyts is voorstander van een totaalverbod op onverdoofd slachten.

  Op de voor de hand liggende vraag of hij ook de jacht wil verbieden, geeft de minister, wat kon verwacht worden, een kronkelend antwoord:

  Weyts: 'Ik zou het ene niet met het andere vergelijken. Ik ben geen grote propagandist van het jagen. Maar iemand die zich jager noemtheeft niet de ambitie om een dier te doden en dan te wachten tot het doodbloedt en crepeert.'

  De ambitie om te doden is er alleszins, minister Weyts. En u zal ook wel beseffen dat niet allen die zich jager noemen, feilloos met één dodelijk schot, een ree of een everzwijn kunnen omleggen of een of andere vogel uit de lucht kunnen schieten. Het aantal exemplaren van aangeschoten wild, meneer Weyts, dat nog uren, soms dagen een verschrikkelijke doodsstrijd lijdt of voor altijd verminkt wordt, is groot.

  De vergelijking gaat helemaal op, meneer de minister. Wees consequent en streef ook naar een totaalverbod van de jacht. Want de essentie van de jacht is: het onverdoofd afslachten van dieren. En wellicht zijn er nog heel wat andere sectoren, waar men het helemaal niet zo nauw neemt met het 'onverdoofd slachten'.

  Als u alleen maar het rituele slachten bij de moslims in het vizier neemt, dan doet u dat om xenofobe en electorale redenen, zoals De Standaard aangeeft.

  Overigens verwondert het me zeer dat Gaia van deze gelegenheid geen gebruik maakt om ook de afschaffing van de jacht te eisen.

  Nu minister Weyts toejuichen en een flinke steun in de rug geven, maar zwijgen als vermoord over het dierenleed, veroorzaakt door de jacht, is hypocriet Gaia!

  10-08-2015 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  08-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het denkvermogen van een moraalfilosoof en bio-ethicus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In de Villa Helleboschreeks in het dS-Weekblad, krijgt Johan Braeckman, moraalfilosoof en bio-ethicus aan de Gentse universiteit, de kans een aantal van zijn ideeën en opvattingen te spuien.

  Ik kan niet oordelen over het wetenschappelijke niveau van het werk dat professor Braeckman aan de universiteit verricht maar wat hij in Villa Hellebosch over de tien geboden vertelt, laat het allerergste vermoeden.

  'De tien geboden? Ik vind die absoluut niet interessant', aldus Braeckman. 'Bovenal bemin één god. Waarom zou ik? Dat is geen morele regel, dat is een eis.' Tja. Het ontgaat de moraalfilosoof klaarblijkelijk dat hij het over 'geboden' heeft, en dat gebod geldt natuurlijk voor degenen die in de ene God geloven. Als Braeckman niet in de ene God gelooft, hoeft er zich ook geen bal van aan te trekken. 'Waarom zou hij?'

  'Vader moeder zult gij eren... Hangt er maar van af wat je vader en moeder denken en doen. Dood niet , geef geen ergernis. Lijkt me evident. Wees steeds kuis in het gemoed, pfff. Dat zijn geen regels die wij moreel van groot belang vinden. Er staat niet: wees zachtmoedig voor dieren . Of: man en vrouw, behandel hen gelijk.' Zo oordeelt Braeckman in sneltreinvaart over enkele geboden.

  De manier waarop de Gentse moraalfilosoof en bio-ethicus deze geboden behandelt, blinkt niet uit door grote denk- en argumentatiekracht. Erg boven het niveau van toogpraat komt het allemaal niet uit. Misschien is dat ook de bedoeling van 'Villa Hellebosch'.

  En moet de lezer uit het concluderende zinnetje 'Dat zijn geen regels die wij (pluralis majestatis of spreekt hij namens de ganse wereldbevolking?) moreel van groot belang vinden' afleiden dat Braeckman de geboden: 'zweer niet ijdel, vloek noch spot; doe nooit wat onkuisheid is; vlucht het stelen en bedriegen; ook de achterklap en het liegen; begeer nooit iemands goed', moreel niet van groot belang vindt?

  Als Johan Braeckman in staat was of de moed wilde opbrengen om door te denken over de draagwijdte en de consequenties van de tien geboden, zou hij wellicht tot de (voor hem) verrassende conclusie komen dat de toepassing van en het respect voor de tien geboden, ook inhoudt: 'man en vrouw, behandel hen gelijk' en 'wees zachtmoedig voor dieren'.

  08-08-2015 om 19:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Libanon

  X/12

  Vrijdag 7 augustus 2015

   

  Een ‘Galilese periode”?

   

  Libanon is meer dan een land, Libanon is een missie. Zo zei Johannes Paulus II het bij zijn bezoek in 1997. En het enthousiaste bezoek van Benedictus XVI in 2012 hebben we zelf op verschillende plaatsen in Libanon mogen meemaken. Libanon is als een laboratorium voor de grootmachten, waar ze alles hebben uitgeprobeerd: de christenen uitmoorden, verjagen, het zo al kleine landje door innerlijke tegenstellingen trachten te ontbinden. Er zijn nu nog criminele bewegingen die gratis drugs leveren om de Libanese jeugd te ontwrichten. Helaas hebben we van dichtbij zulk een drama in een mooie familie al kunnen meemaken. Libanon was de speelbal van het westen, van Syrië, van Israël, van zijn eigen onderling verdeelde groepen. De Libaneze christenen hebben het overleefd. Hoewel ze een minderheid werden (van 75 % naar 30 %) zijn de plaatsen waar ze wonen doordrongen van het christelijk geloof. In alle straten staan .Mariabeelden. Er is geen enkel appartement of huis zonder Mariabeeld, een beeld van de hl. Charbel of de hl. Rafka, en dikwijls van alle drie tegelijk. Vanaf “de groene lijn” wordt Beiroet soennitisch. Verder op zijn er nog de Drusen en natuurlijk de sjiieten van Hezbollah, die nu de sterkste verdedigers zijn van de christenen in Syrië . En nu wordt het landje door miljoenen Syrische vluchtelingen overspoeld. Officieel zijn het er 2 miljoen, in werkelijkheid zijn het er veel meer. Dus meer dan de helft van zijn eigen bevolking. Omdat Libanezen weten wat het is vluchteling te zijn, leven deze niet in kampen maar gewoon onder de bevolking. Nagenoeg ieder gezin heeft ook een buitenlandse poetsvrouw of een werkman in dienst. Deze stroom van vluchtelingen brengt noodgedwongen een zekere ontwrichting mee. Het leven in Libanon is erg duur geworden en ook de onveiligheid is flink toegenomen. Het straatbeeld is op vele plaatsen erg veranderd. Zag je vroeger in christelijke streken geen enkele gesluierde moslimvrouw, nu kun je ze overal zien. Libanon heeft nog steeds geen regering en de grootmachten doen er alles aan opdat de christenen zo zwak mogelijk zouden blijven en liefst zo verdeeld mogelijk. Toch blijven Libanese christenen overtuigd dat hun land een heilig land is dat beschermd en bestuurd wordt door O. L. Vrouw, de heilige Charbel, de heilige Rafka, de heilige monniken en kluizenaars die hier eeuwen lang leefden. Er gaat ook geen week voorbij of er wordt een wonder ingrijpen of onverklaarbare genezing aan de heilige Charbel toegeschreven.

   

  Op twee verschillende plaatsen in Libanon hebben we vroeger een tijdje verbleven. Het contact met de buren was ongeveer zoals doorgaans in België, met een vriendelijke groet hier en daar. Wat wij hier in Qleiaat meemaken, nu we met drie een kleine gemeenschap vormen, is een totaal andere wereld. Bij de bovenbuur komt de dochter, die in Beiroet werkt, voor een weekend naar huis en de moeder kan niet aanvaarden dat we niet een middag samen met haar gezin komen eten. De familie aan de overkant van de gang leert fr. Jean alle mogelijke gerechten en geeft hem nog pudding en gebak mee. Deze zondag vieren we ’s middags de eucharistie in onze living waarbij de oude moeder en haar dochter van de overkant aanwezig zijn. Na de mis houden ze niet af totdat wij toezeggen om met hen te eten op het terras, samen met hun zoon die toegekomen is. Een man die ziet dat ons eetgerief nog heel beperkt en schamel is, vraagt een lijst van al wat er nog nodig is. Enkele dagen later komt er een hele uitzet, blijkbaar door een vriend van hem aan ons gegeven. En omdat we uit onszelf niet elders gaan eten, hebben de twee vrouwen die het meest voor ons zorgen, afgesproken een maaltijd klaar te maken die we allen samen op ons groot terras verorberen. Het vierde appartement op het gelijkvloers wordt inmiddels ingenomen door een jong gezin, waarvan de vrouw duidelijk hoog zwanger is. Met open deur werkt de man aan de houten bekleding van de living. Hij is maar wat blij wanneer de fraters binnen springen en een handje toesteken. Als we naar de kerk wandelen, zowat een kilometer berg op, kunnen we bijna huis na huis blijven praten en luisteren naar de vreugden en zorgen van de mensen. In het dorp is er een winkeltje waar een sympatieke man alleen maar   crème-glâce verkoopt. We moeten alle moeite doen om te vermijden dat hij ons ziet of hij wil ons een crème-glâce geven.

   

  Zaterdag namiddag hebben we de kinderen uit de buurt uitgenodigd, tenminste de jongens apart, zeven in getal. Later mochten de meisjes komen. Fr. David leert hen tekenen en samen geven we hen catechese. Daarna hebben we nog gevoetbald. Omdat de meisjes echter maar met drie zijn hebben we op maandag allen samen uitgenodigd en toch apart genomen, in twee groepen. De meisjes hebben ook andere interesses dan de jongens. Uiteindelijk zijn ze allen op zoek naar hun eigenheid, hun eigen en unieke taak in deze wereld en daarbij willen wij hen helpen vanuit het geloof in Jezus Christus. Dinsdagavond werden we uitgenodigd door de groep van de grotere jeugd (14-17 j) in de parochiezaal. Ze waren met ruim twintig en waren erg geïnteresseerd in ons getuigenis. Het zijn jongens en meisjes, zoals overal, maar misschien hebben ze nog wat meer herinneringen aan de oorlog. Ook de overtuiging dat Libanon bijzonder geleid en beschermd wordt door O.L.Vrouw en de hl Charbel, zit er diep in. Zelf zorgen ze voor een creatief moment van gebed bij het begin en het einde van de samenkomst. En natuurlijk hebben die jongens en meisjes na afloop samen met drie fraters nog heel veel te vertellen. Volgende week maakt de hele groep een voettocht, een bedevaart naar het klooster van onze geliefde Carmelitessen in Harissa. En daar zijn nu al vijf jonge zusters als novicen ingetreden!

   

  Ons leven lijkt nu wel op de “Galilese periode” van de apostelen, tijdens het prille begin van Jezus’ openbaar leven, toen er alleen maar vreugde, sympathie en enthousiasme was.

   

  Onschuldig lijden, schaamteloos uitgebuit

   

  Rond de aanslag van 17 juli 2014 op het Maleisisch lijnvliegtuig MH 17 (Amsterdam – Kuala Lumpur) is er nog steeds een ware media-oorlog bezig. Alle 298 inzittenden, waarvan 196 Nederlanders kwamen om het leven. De officiële versie wordt voortdurend en met nadruk herhaald: Rusland en met name Poetin is de schuldige. Het vliegtuig zou van op de grond door “separatisten” van Donbass in Oost-Oekraïne zijn neergeschoten met een Russische BUK-raket. Hiervan is al een animatiefilmpje gemaakt opdat de mensen zich duidelijk zouden voorstellen hoe het allemaal in zijn werk ging. De makers blijven zogenaamd objectief, ze tonen visueel aan hoe de aanslag “zou kunnen gebeurd zijn”. Hiervoor wordt echter geen enkel bewijs gegeven. Wel werden aan Rusland hiervoor internationaal en zonder enige discussie zware sancties opgelegd.

   

  Onmiddellijk werd een internationale onderzoekscommissie samengesteld onder leiding van Oekraïne, terwijl het een van de hoofdverdachten is. Hierbij werd ook Nederland betrokken en Australië (met 27 doden). Wat de Belgen (met 4 doden) er toe bewoog om mee te doen in dit spel waar Maleisië werd uitgesloten, is mij een raadsel. Inderdaad, het neutrale Maleisië, de eigenaar van het vliegtuig, dat bovendien 43 burgers verloor, moest een half jaar lang aandringen vooraleer het deel mocht uitmaken van de onderzoekscommissie. Deze commissie muntte vanaf het begin uit door de grootste onduidelijkheid en bracht behalve vage insinuaties geen enkel concreet resultaat. De BBC heeft op 23 juli 2014 een goed gedocumenteerde reportage gegeven die geen enkele aanduiding bevat dat het toestel van op de grond door een BUK-raket zou zijn neergeschoten. Integendeel, de wrakstukken van de cockpit tonen dat deze van dichtbij met een machinegeweer doorzeefd is. Bovendien hebben een reeks ooggetuigen bevestigd dat ze in de onmiddellijke nabijheid van het lijnvliegtuig duidelijk een Oekraïens gevechtsvliegtuig hebben gezien (een SU-25 jet). Deze reportage werd na de uitzending onmiddellijk en definitief uit het archief verwijderd. Andere onafhankelijke reportages en getuigenissen hebben deze versie op verpletterende wijze bevestigd, maar worden in de officiële berichtgeving nauwelijks of helemaal niet vermeld. Wel werd ondertussen een zogenaamde “officiële versie” van de schuld van Rusland stevig geprent in de algemene opinie.

   

  Sommige politici roepen luid dat de laatste steen moet omgekeerd worden om de schuldigen te straffen. Alle evidente bewijzen om de ware schuldigen te vinden, worden evenwel grondig verwijderd. “Separatisten” hebben de zwarte dozen van het vliegtuig gevonden en vol vertrouwen onder de camera’s van de aanwezige journalisten aan de onderzoekscommissie overhandigd. Ze zouden in Londen onderzocht worden. Nu zijn we ruim een jaar later en er is nog steeds geen enkel gegeven hiervan bekend gemaakt. En waarom moest het vliegtuig zonder enige reden vanuit Kiev een belangrijke koerswijziging maken om lager en boven rebellengebied te vliegen? Waarom is de persoon die vanuit de controletoren van Kiev de laatste gesprekken voerde met de bemanning, onmiddellijk na de aanslag met vakantie vertrokken naar een onbekende plaats en is nog steeds onbereikbaar? Pertinente vragen die de hoogste argwaan wekken tegenover de ”officiële” versie, stapelen zich op.

   

  Ruim een jaar na de feiten is de openbare opinie zo bewerkt dat ze zonder meer de schuld aan Rusland geeft. Alles is klaar voor een internationaal tribunaal, dat nu een strenge straf moet opleggen. En zo wordt ongemerkt de wagen voor het paard gespannen. Er is geen aandacht meer voor de objectieve feiten en er is geen enkel bewijs van de schuld van Rusland. Nooit eerder werd een internationaal tribunaal opgericht voor een aanslag op een vliegtuig. Nu wordt zulk een voorstel gestemd. Terecht heeft Rusland op 29 juli 2015 zijn veto gesteld tegen deze politieke manipulatie, omdat de eerste internationale onderzoekscommissie na meer dan een jaar nog niet eens een afgerond onderzoek heeft gemaakt. De bedoeling is duidelijk: Rusland tot een veto dwingen om alle aandacht te vestigen op de zogenaamde schuld van Rusland. Piotr Poroschenko verwoordde, na het Russisch veto de bedoeling aldus: “De resultaten spreken voor zichzelf... Rusland is schuldig”. Hij vertegenwoordigt de “politiek correcte” mening. Hij kwam door een westerse staatsgreep in Oekraïne aan de macht en hoewel zijn land in oorlog is en dus volgens internationaal recht geen steun mag krijgen, ontvangt hij van het IMF stromen geld. Dat er geen objectief resultaat is en niet eens een onderzoek, heeft geen belang meer. Ondertussen hebben de VS de gelegenheid waargenomen om de sancties tegen Rusland nog te verzwaren.

   

  En zo blijft de geschiedenis zich herhalen: de vernietiging van Irak op grond van de niet bestaande massavernietigingswapens, de verwoesting van Libië op grond van de leugenachtige massamoorden van Kadhaffi, de gruwelijke gifgasaanslag in Ghouta door rebellen (Turkije en Frankrijk) gepleegd maar aan Assad toegeschreven, met onmenselijke sancties voor het Syrische volk, tot nu toe...

   

  Een aantal van de beste onafhankelijke journalisten schreeuwen het al een jaar lang uit: de “officiële versie” van deze criminele daad is één grote leugen. Laten we in afwachting van het verdere verloop van deze media-oorlog alvast beginnen met de belangrijkste vragen te stellen, die bij iedere misdaad moeten gesteld worden: Wie heeft hier belang bij? Wie haalt er voordeel uit? Waarvoor is dit alles bedoeld?

   

  “De beschikbare evidentie overtuigt mij dat het neerschieten van het lijnvliegtuig van Maleisië boven Oekraïne een complot was, door Washington beraamd om Rusland de schuld te geven en Europa onder druk te zetten sancties uit te vaardigen. Een alternatieve uitleg is dat het Amerikaanse marionetten-regime in Kiev gepoogd heeft Vladimir Poetin te vermoorden en daarbij dit vliegtuig per vergissing beschouwd heeft als het vliegtuig van Poetin.” (Nvdr: de twee vliegtuigen lijken in vorm en kleur sterk op elkaar), (Dr. Paul Craig Roberts, Who Shot Down MH 17? Global Research, 30 juli 2015; Timothy Bancroft-Hinchey, The MH 17 Crash: The Unanswered Questions, Global Research, 29 juli 2015; prof. Michel Chossudovsky, “Support MH 17 Truth”: OSCE Monitors Identify “Shrapnel and Machine Gun-like Holes” indicating Shelling. No Evidence of a Missile Attack. Shot Down by a Military Aircraft, Global Research 29 juli 2015; Karine Bechet-Galovko, Boeing MH 17: il faut juger Poutin à tout prix…, Irib, 1 augustus 2015).

   

  Nederlanders zijn een groot volk met een ruime geest en een open blik. Zij handelen en spreken graag “recht voor de raap”. Het is daarom onbegrijpelijk hoe het Nederlandse volk met het lijden van zijn slachtoffers zo laat sollen, dat het slaafs meedraait in een luguber Amerikaans scenario om volkomen onrechtvaardig en onwettig een zware slag toe te brengen aan het huidige Russische volk en land, dat juist een kostbare bondgenoot zou kunnen zijn.

  08-08-2015 om 08:51 geschreven door Gust Adriaensen


  06-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer zegene en behoede u...

  In een van de (Evangelisch-Lutherse) kerken langs de Via Baltica in Noord-Duitsland (in de buurt van de Oostzee), vond ik een folder met enkele gebeden voor kerkbezoekers.

  Afscheid

  Wanneer u deze kerk verlaat, hopen we dat u gesterkt opnieuw het gewone leven instapt. Gods vrede zij met u, zijn zegen moge u begeleiden, waar u ook gaat.

  De Heer

  vol liefde als een moeder

  en goed als een vader

  zegene u

  moge Hij uw hoop doen groeien

  moge Hij uw vruchten doen rijpen

  en behoede u

  moge Hij u omarmen in uw angst

  en u verdedigen in uw nood.

  Moge de Heer zijn aangezicht over u doen lichten

  zoals een zachte blik verwarmt,

  zo moge Hij bij de starheid wegnemen

  en u genadig zijn

  wanneer schuld u teneerdrukt,

  moge Hij u dan de vrijheid schenken ze te erkennen.

  Moge de Heer zijn aangezicht naar u toewenden

  uw leed zien

  u troosten en genezen.

  en u vrede schenken

  de gezondheid van uw lichaam

  het heil van uw ziel

  de levendigheid van uw geest.

  06-08-2015 om 21:04 geschreven door Gust Adriaensen


  05-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De benepenheid van De Standaard

  In De Standaard van 4 augustus is een interview met Luk Vanmaercke, hoofredacteur van Kerk en Leven, te vinden. De krant wijdt een halve bladzijde aan wat in een ruimdenkend intellectueel en redactioneel klimaat, de vanzelfsprekendheid zelve is, en dus eigenlijk een non-item.

  Waarover gaat het? Vanmaercke had in het ruim verspreide weekblad een lans gebroken voor meer begrip voor het homohuwelijk door katholieken. Aartsbisschop Léonard had daarop een reactie ingestuurd waarin hij op een serene en goed onderbouwde manier erop wees dat het huwelijk van nature ui en vanuit de cultuur verwijst naar de legitieme verbintenis tussen een man en een vrouw.

  Verschillende standpunten, woord en wederwoord dus. De allernormaalste gang van zaken.

  Maar. De Standaard ziet er wel stof in voor een halve bladzijde.

  En wat verwondert en ergerlijk is, zijn vooral twee elementen.

  Het verwondert me dat Vanmaercke vertelt dat de redactie van Kerk en Leven 'verrast' was dat de aartsbisschop wilde reageren. Toch onvoorstelbaar dat een redactie daarover in deze situatie 'verrast' is! En het komt wat naïef-pocherig over dat met nadruk vermeld wordt dat 'binnen de redactie iedereen het ermee eens was dat we zijn reactie moesten publiceren'. Haha, wat een enorme overwinning van en respect voor de vrijheid van meningsuiting, is dat toch wel!!

  Het ergert me dat De Standaard, met name redactrice Inge Ghijs, heel bewust, lijkt me, ook dit akkefietje gebruikt om aartsbisschop Léonard als een oerconservatieve scherpslijper neer te zetten. Klaarblijkelijk had de redactrice het liefst gehad dat Léonard zijn mond hield. Zoals de andere bisschoppen. Die zwijgen, ook al vertolkt Léonard niet alleen zijn standpunt maar ook dat van Rome. Nog interessanter voor de krant was geweest dat Léonard met de kromstaf had gezwaaid.

  Maar helaas, niets van dat alles. Vanmaercke waardeert de grote autonomie van de redactie van Kerk&Leven. 'Daarom net dat we ruimte aan zijn (Léonard) standpunt wilden geven', aldus Luk Vanmaercke. Het zou er nog aan moeten mankeren!   

  05-08-2015 om 08:48 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het isolement van CD&V

  Marc Hooghe, hoogleraar politicologie KUL, in De Standaard:

  'CD&V heeft alle macht verloren om nog iets te realiseren binnen de huidige coalitie,en een verliezende partij moet niet verwonderd zijn als ze al haar voormalige vrienden verliest.'

  05-08-2015 om 08:05 geschreven door Gust Adriaensen


  04-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kroniek van een aangekondigde dood...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het komt scherper en scherper aan de oppervlakte: CD&V zit in slechte papieren. Vernederd door de ultraliberale coalitiepartners, gewantrouwd door meer en meer mensen uit het christelijke middenveld.

  Hoe is het zover kunnen komen? De verklaring ligt voor de hand: de CD&V-top is bij de duivel te biecht gegaan. Beke, Peeters en Geens hebben de christendemocratische  ziel, waarden en  waardigheid verkocht aan ultraliberale partijen die een maatschappijvisie voorstaan en in praktijk brengen, die haaks staat op het waardekader en de bekommernissen van het christendemocratische voetvolk, en zeker van de enige nog sterke steungroep van CD&V, namelijk de ACW-mensen.

  Waar nu de gazetten bladzijden mee vullen, werd op dit blog reeds vanaf 2012, in alle toonaarden gesignaleerd. Klik in het zoekvenstertje CD&V in en je krijgt een bloemlezing van artikeltjes die de waardeverloochening en de dreigende implosie van CD&V scherp stellen.

  De titels van de tekstjes zijn veelzeggend. Een greep.

  -2-7-2014: Pleegt CD&V politieke zelfmoord?

  -15-7-2014: CD&V let op uw 'saeck'!

  -11-8-2014: Groeiende onrust bij linkervleugel CD&V

  -12-8-2015: Leegloop en implosie dreigen voor CD&V

  -23-9-2014: Gezinspartij pluimt de gezinnen

  -8-10-2014: Schaam u CD&V

  -30-10-2014: De neergang van CD&V

  -23-7-2015: De vernedering van CD&V

  -2-8-2015: Hoog tijd dat CD&V uit de regering stapt

  Dat laatste is m.i. het enige middel om alsnog de dreigende totale verdamping van de eens zo machtige partij te stoppen en het zwaar aangetaste vertrouwen van de kiezers te herstellen.

  04-08-2015 om 09:33 geschreven door Gust Adriaensen


  02-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoogtijd dat CD&V uit de regering stapt

  Er zijn interne spanningen bij de christendemocraten. Sommige kopstukken en parlementsleden zijn zelfs van mening dat het beter is dat de partij uit de regering stapt. Dat alles lees je dezer dagen in de kranten.

  Zij hebben m.i. geen ongelijk. Voor het voortbestaan van CD&V als partij met nog enig electoraal gewicht en voor haar geloofwaardigheid, is het absoluut nodig dat de christendemocraten deze  regering verlaten.

  In tegenstelling tot wat sommigen schrijven, bestaat de aanhang van CD&V reeds enkele jaren uit vooral ACW-mensen. Het overgrote deel van boeren en middenstanders is al lang terechtgekomen bij Open VLD en N-VA.

  Wat terecht tot de gesignaleerde spanningen leidt, is het feit dat de top van CD&V, de 'Unizomensen' Peeters en Beke, een 'tegennatuurlijk' verbond zijn aangegaan met drie (donker)blauwe partijen. Tegennatuurlijk, omdat de maatschappijvisie van N-VA, Open VLD en MR, haaks staat op het christendemocratische waardekader en op de bekommernissen en actiepunten van de enige overblijvende belangrijke steungroep voor CD&V, nl. het ACW (Beweging.net).

  Als het ACW zich echt distantieert van CD&V, implodeert de partij gewoonweg. Dat moment blijft niet lang meer uit, tenzij CD&V resoluut een andere weg inslaat.

  02-08-2015 om 16:32 geschreven door Gust Adriaensen


  01-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees bij mij in goede en slechte tijden...

  In een van de (Evangelisch-Lutherse) kerken langs de Via Baltica in Noord-Duitsland (in de buurt van de Oostzee), vond ik een folder met enkele gebeden voor kerkbezoekers.

  Rusteloos

  Vaak geloof ik niet

  dat Gij het goed met mij meent.

  Angst om iets te missen,

  te falen, jaagt me op.

  Ik leef onder rusteloze mensen,

  heb het verleerd aandacht te geven

  aan uw stem en naar U te luisteren.

  Kijk me aan, God,

  beschouw wat mij zo onrustig maakt.

  Veel staat tussen U en mij.

  Maak me vrij voor het leven.

  Open mijn ogen voor de schoonheid

  en schenk mij empathie

  voor het lijden in uw wereld.

  Welwillende God,

  laat mij uw vrede vinden.

  Wees bij mij in goede en slechte tijden.

  01-08-2015 om 15:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De levensverwachting in alle Belgische gemeenten

  De KUL en de ULB maakten een studie over de levensverwachting in alle Belgische gemeenten.

  Klik op onderstaande link om de levensverwachting van mannen, vrouwen en de gemiddelde levensverwachting in de diverse gemeenten na te gaan:

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20150731_01798842

  01-08-2015 om 09:45 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!