NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  30-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondebok 'mei '68'

  In het derde deel van zijn boeiende essay in De Standaard, probeert  Paul Goossens te achterhalen waarom de huidige conservatieven zo sterk afgeven op de 'mei-'68-beweging'.

  De rode draad door zijn essay is dat het de conservatieven van nu (De Wever, zijn goeroe Dalrymple, Baudet, Wilders, Scruton), erom te doen is via zondebok 'mei '68' , enkele pijlers van de Verlichting weg te halen.

  Conservatieven hebben het altijd moeilijk gehad met de Verlichtingsidealen 'gelijkheid, broederlijkheid, vrijheid'. Dat was al zo bij de oerfilosoof van het conservatisme Burke, bij wie De Wever veel van zijn conservatieve mosterd haalt. Burkes conservatisme-ideeën vormden geen origineel ontwerp maar waren een verwerpende reactie op de Verlichting.

  Waarom gebruiken de huidige conservatieven, de 'mei '68 -contestatie' als schietschijf en schuld van alle aberraties volgens conservatieve geesten: identiteitsverlies, multiculturaliteit, terreur, islam- en EU- overheersing ? Omdat een rechtstreekse aanval op de Verlichting bij een aantal kiezers slecht zou vallen.

  Via de studentjes van '68, de aandacht afleiden van HET doel: de Verlichting slopen.

  30-12-2017 om 21:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/52

  Vrijdag 29 december 2017

  Onze kerstvieringen

  Met Kerstmis was het dit jaar uitzonderlijk zacht weer. Gelukkig viel er eindelijk  wat regen. En de vieringen verliepen in een grotere rust en vrede dan de vorige jaren. We waren niet bezig met mogelijke dreigingen van rebellen om ons heen.  

  Zaterdagnamiddag trokken de  fraters naar de parochiekerk waar ze samen met abouna Georges en enkele parochianen van Qâra  de plechtige vespers zongen. ’s Avonds  vierden we de verjaardag van moeder Agnès-Mariam in de nieuwbouw met enkele sketches en liederen. Van verschillende mensen van  buiten hoorden we dat  de Syrische tv (drama) deze avond een uitvoerige uitzending gewijd had aan ons klooster met de interviews die de voorbije dagen hier waren opgenomen. De moeite van het vermelden waard: in dit moslimland wordt  in primetime één uur en 10 minuten aan Kerstmis besteed! (Hoeveel minuten heeft onze VRT aan Kerstmis gegeven?) Zondagmorgen was goed gevuld. Eerst kwamen de  vele gebeden van het  morgengebed en daarna de lange “Koninklijke uren” (zo genoemd omdat destijds in Constantinopel bij deze dienst de keizer aanwezig was). ’s Middags vierden we de plechtige vespers van kerstmis en aansluitend de byzantijnse eucharistie volgens de heilige Basilius met de zegening met gewijde olie en de zegening van de granen en de broden, die gebroken worden, in de wijn gedompeld en uitgedeeld. In de namiddag werd druk gewerkt, zowel aan de voorbereiding van een feestmaaltijd als aan de liturgische vieringen. Dit gebeurde gedeeltelijk ook tegelijkertijd in de refter van de zusters: de ‘caminata’, de levende kerststal, de matines (morgengebed) en de eucharistie, het begon in de late namiddag en eindigde in de vroege uurtjes.

  De ‘caminata’ is een Karmelitaanse traditie:  Maria en Jozef die op weg zijn naar .Bethlehem en een onderkomen zoeken. Deze wordt uitgedrukt in zeer ritmische gezangen in het Arabisch, Spaans en Frans. Maria en Jozef (moeder Agnes-Maria en ik die hun beeld dragen) kloppen aan iedere deur van de zusters, fraters, gasten en families (die boven wonen) en vragen of ze binnen mogen. Het is voor de “bewoner” een gelegenheid  om een klein persoonlijk getuigenis te geven van welkom aan Jezus en aan de heilige Familie. Alleen Jozef en Maria gaan binnen, de anderen blijven buiten zingen en muziek maken. En iedereen doet mee, ook de (moslim)gasten. Allen hebben een of ander muziekinstrument, dat het ritmisch gezang luid ondersteunt. Het is een bijzonder levendig gebeuren. Onmiddellijk hierna werd de levende kerststal gevierd. Dat gebeurde zo mogelijk met nog meer “schwung”. Moeder Agnes-Mariam was “de verteller” zodat ook de moslims goed konden volgen. De rollen waren deze middag aan tafel al verdeeld. Ieder had de tijd om zich te verkleden: Jozef, Maria, de herders, de wijzen uit het oosten met hun cadeaus, Herodes met zijn raad, de os, de ezel … Onder  de zetels in de  refter is er een grote hoeveelheid van aangepaste ‘toneelkleding’, waar klein en groot met veel plezier en creativiteit gebruik van maakte. Deze viering gebeurde in de grotten onder de refter, waar al drie pas geboren lammeren naartoe gebracht waren. Wanneer Maria en Jozef het Kind Jezus uiteindelijk in de kribbe gelegd hebben, worden de aanwezigen uitgenodigd, een gebed of een wens tot Jezus te richten. Hierna gingen we naar de kerk voor de matines (morgengebed) en de Latijnse eucharistie. Voor de gelegenheid hadden we de mooie Gregoriaanse introïtus eens goed geoefend: Puer natus est! Het was een feestelijke viering. Tijdens de eucharistie, die om half één eindigde, waren enkele kinderen (en anderen, minder opvallend) in slaap gevallen. Nu begonnen we aan de kerstmaaltijd. En na een tijdje weerklonken luid ritmische kerstliederen, waarbij iedereen weer goed wakker was. En of er gedanst werd! Vooral de kinderen, de meisjes, zusters en de vrouwen (ook moslims) konden zich helemaal uitleven. En hierna kwam dan nog ‘papa Noël” die kerstgeschenken uitdeelde, vooral aan de kinderen en de gasten. Als slot (dat niet iedereen, maar toch de meesten nog meemaakten) werd voor elkeen een Bijbeltekst gekozen. Vele teksten spraken over de dringende noodzaak van een radicale bekering voor de tijd die gaat komen. De nachtelijke stilte begon deze keer pas om vijf uur in de morgen. Omdat het met Kerstmis en tweede kerstdag voor de kinderen geen school is, hebben we ‘s avonds samen een mooie (kinder)film bekeken, Frans gesproken met Arabische ondertiteling. Op Tweede kerstdag hebben we iemand als oblaat opgenomen en het kruis van de gemeenschap gegeven. Het is een bepaalde wederzijdse binding en geestelijke verrijking. Kortom, Kerstmis hebben we dit jaar bijzonder feestelijk en intens kunnen vieren: “Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil”.

  Een feestelijke Kerstmis ook voor Syrië

  Vorige jaren riepen kerkelijke en burgerlijke overheden op om de eindejaarsfeesten niet uitbundig te vieren maar bijzondere aandacht te geven aan hen die lijden, have en goed verloren,  hulp nodig hebben, gekidnapt zijn… Al is de oorlog nog niet voorbij, toch werd het Kerstfeest dit jaar in grote vrijheid gevierd. Was in september 2015 70% van het land in handen van IS, op dit ogenblik schiet daar nagenoeg niets meer van over; 54.000 terroristen en 96.000 terroristische doelwitten werden uitgeschakeld. Met zijn trouwe bondgenoten kon Syrië de grote bolwerken van terroristen, Palmyra, Aleppo, Raqqa en Deir Ezzor bevrijden. Vooral Rusland heeft zich hierbij onderscheiden, ook na de bevrijding, door te zorgen voor de ontmijning en voor humanitaire hulp. Zo keerden vorige maand reeds één miljoen Syriërs terug naar hun land en anderen bereiden zich op een terugkeer voor.

  Dankbaar wordt ook de steun van Rusland aanvaard om in februari 2018 in Sotchi  een nationaal congres te houden. Syrië heeft geen nood aan de agenten van Saoedi-Arabië, die zichzelf het Hoger Comité van de Syrische Oppositie noemen. Terecht heeft Syrië de onderhandelingen met deze groep in Geneve afgewezen. Het Syrische volk heeft al genoeg geleden door massamoorden, verwoestingen en ontheemding. Het verdient een terugkeer naar een stabiel en harmonieus samenleven met volledige erkenning van zijn soevereiniteit en territoriale integriteit, in vrijheid en waardigheid. Allen die andere bedoelingen hebben met Syrië, horen in dit nationaal congres niet thuis

  Voor een stroom van vrede

  Eenmaal per jaar wordt het jachtige moderne leven overstemd door een sfeer van vrede. Ook wij ontvingen vele beeld- en klankrijke kerst- en nieuwjaarswensen, mooie, creatieve, soms grappige, maar allemaal oprechte hartenwensen. Dit betekent dat diep in ieder mens het verlangen naar vrede onuitroeibaar is, ook al is de wereld vol oorlogsgeweld. Alle mensen willen uiteindelijk in vrede leven en over  heel de wereld verlangen mensen het zelfde: leven in een warme thuis, als man/vader en vrouw/moeder met  elkaar en met de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden gelukkig zijn… Ziedaar een ontzagwekkende potentiele kracht die tot heden  te weinig haar stempel kon drukken op het werkelijke leven van de mensenfamilie. Een sterke vredesbeweging vanuit het volk is niet alleen mogelijk maar ook dringend noodzakelijk. De Hongaars-Amerikaanse Nobelprijswinnaar scheikunde (1937) werd als gast eens uitgenodigd bij gelegenheid van de inhuldiging van een nieuw project, waarvoor een van zijn uitvindingen werd benut. Later ontdekte hij dat al zijn uitvindingen op een of andere manier in de wapenindustrie werden gebruikt. Het was voor hem de schok van zijn leven. Inmiddels is dit alleen maar toegenomen. Het overgrote deel van de menselijke kennis, techniek en energie gaat naar de wapenindustrie. De VS hebben geen geld voor een gewone algemene gezondheidszorg of ondersteuning voor hun armen, maar de miljarden voor de wapens nemen ieder jaar op duizelingwekkende wijze toe. Deze waanzin moet door het volk gestopt worden.

  De VN hebben in 1945 een prachtig charter opgemaakt waarin gesteld wordt dat geschillen in een samenleving niet mogen opgelost worden door beroep te doen op geweld of wapens. De werkelijkheid is dat we sindsdien nagenoeg niets anders dan gruwelijke oorlogen gekend hebben. Daarmee zijn al deze oorlogen illegaal. We hebben al zeven jaren uitvoerig geschreven dat de onmenselijke oorlog van het westen tegen Syrië totaal illegaal is. Alleen de strijd van Syrië zelf en zijn bondgenoten is legaal omdat het noodzakelijke en wettige zelfverdediging is. De media spelen hierin een zeer kwalijke rol. Wie tegen oorlog is, wordt afgeschilderd als iemand die een dictator steunt. De media  stellen de toestand zo voor dat er voortdurend meer wapens, meer soldaten, meer gevechtsvliegtuigen nodig zijn. Toch brengt oorlog geen oplossing maar wel nieuw geweld. En hiertegen moeten mensen van vrede protesteren. Wanneer de wereldleiders steeds maar oorlog willen om de wapenindustrie nog meer te doen groeien, kunnen we daar onmiddellijk niet veel tegen doen.  De elite heeft echter uiteindelijk de steun van het volk nodig. Op lange termijn kan een voortdurende afwijzing van oorlog en vernietigend oorlogsmateriaal door het volk wel invloed hebben. Daarom moeten gewone mensen hun wil tot vrede meer laten horen. Ook de hysterie rond Rusland, dat zogenaamd klaar staat om Europa binnen te vallen, moet doorprikt worden. Deze wordt nu gebruikt om op draconische wijze de voorbereiding voor oorlogsvoering op te drijven. Verder moet het volk zijn steun aan de NAVO opzeggen. Deze organisatie heeft al een kwart eeuw geen reden van bestaan meer, namelijk sinds de afbraak van de Berlijnse Muur en het opheffen van het Warschaupact. In plaats van ook de NAVO op te heffen zag een elite de kans om de oorlogsvoering nog op te drijven en de ene illegale oorlog na de andere te beginnen voor het plezier van de wapenbazen.

  Ook in de internationale organisaties moet er iets veranderen. We hebben een prachtige basis voor vrede in het VN Charter van 1945 dat militaire inmenging in een soeverein land verbiedt, maar nu moet dit principe nog erkend en toegepast worden. Van de 193 landen in de VN Veiligheidsraad zijn er vijf met een vetorecht: VS, Rusland, China, Frankrijk, UK. Dit zijn echter tevens de landen die de meeste wapens produceren en exporteren (met de VS als absolute uitschieter). Zij zijn  het echter  die het meeste economisch belang hebben bij oorlogen. Dank zij hun vetorecht kunnen zij ongestraft hun illegale oorlogen blijven voeren. Tenslotte is er nog Israël, dat al decennia lang misdaden tegen andere volkeren kan begaan, die ook als zodanig veroordeeld worden, maar waaraan geen enkel gevolg wordt gegeven. Dit moet (en zal eens) eindigen.

  De oorsprong van de vele oorlogen in onze wereld ligt niet bij de volkeren maar bij de wereldleiders, bij een elite in dienst van de wapenindustrie, de petroleum en de banken. Meer oorlogen betekenen meer wapens en duurdere olieprijzen. Voor de elite brengt dit meer macht en rijkdom mee, voor het gewone volk is het dood, vernieling, armoede en schrijnende ellende.

  Mensen van goede wil en vooral bewuste christenen mogen zich niet als nuttige idioten laten gebruiken voor een onverantwoorde oorlogspropaganda die het geluk van heel de mensenfamilie ondermijnt. De stroom van vrede onder de volken moet sterker worden als protest tegen iedere illegale oorlog. Het verlangen naar vrede in het hart van ieder mens is in staat haat en oorlog te overwinnen. Voor christenen is dit niets anders dan het erkennen dat Jezus Christus onze vrede is. Hij kon als enige in de mensengeschiedenis naar waarheid zeggen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven”. In Hem wordt de profetie van Jesaja 2, 4 gerealiseerd: “Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer”.

  (Goede aansporing geeft de Zwitserse vredesactivist en historicus  Dabiele GANSER, Les guerres illégales de l’OTAN.  Une chronique de Cuba à la Syrie, 2016)

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met kerstverhaal, geïllustreerd met drie  video’s over Aleppo, sinds een jaar bevrijd, een muzikale uitvoering in het Opera huis in Damascus, heerlijke informatie met drie video’s over Chesterton en tenslotte twee video’s over ons klooster Mar Yakub:  http://www.katholiekforum.net/2017/12/23/zonder-de-kribbe-met-maria-en-jozef-rond-jezus-is-het-met-kerst-mis/   

  v  Kerstmis in Syrië voor alle mensen van goede wil, met zes video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-kerstmis-door-voor-alle-mensen-van-goede-wil/

  v  De presidenten Assad en Poetin ontmoeten elkaar op 21 november 2017 in Sotchi: https://www.youtube.com/watch?v=oeVLCL0b4GA

  vNu de druk op  de VS om zijn illegale acties in Syrië stop te zetten, worden valse bewijzen verzameld om Syrië aan te klagen: http://www.golfbrekers.be/ze-geven-niet-op-assad-moet-op-zijn-knieen/

  vAleppo: een katholieke delegatie; een dansgroep; oude badhuizen weer open; duizenden vieren de eerste verjaardag van de bevrijding: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-7/

  vEen verkeerd teken: http://www.golfbrekers.be/n-tv-ontdekt-de-vrede-in-aleppo/

  vCreatieve oplossing voor basisbehoefte: http://www.golfbrekers.be/miserie-doet-inventieve-oplossingen-ontstaan-2/

  vBijzonder boeiende toelichting op een “waanwerkelijkheid” door prof. em. Karel van Wolferen: http://www.golfbrekers.be/waanwerkelijkheid/

  vLaat ons ook eens lachen met het (zoveelste) potsierlijk gedrag van een zich bevallig tonende  VS ambassadrice:http://www.golfbrekers.be/toegankelijke-nikki-haley-tuinde-er-vlotjes-in/

  P. Daniel

   

   

   

  30-12-2017 om 07:53 geschreven door Gust Adriaensen


  29-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De basis van de democratie

  Joris Luyendijk slaat spijkers met koppen in een artikel in De Standaard. Vele machthebbers, en in heel wat westerse landen -ook in ons land- , behoren die tot het rechtse, populistische , nationalistische kamp, lanceren en exploiteren vanuit electorale machtsoverwegingen, een wij-zij-tegenstelling, aldus Luyendijk.

  Luyendijk beklemtoont terecht dat een democratie staat of valt met een duidelijke machtenscheiding (en niet alleen de drie traditionele machten, ook de pers zit daarbij), sterke instellingen en rechtszekerheid.

  Alleen in dergelijke constellatie kan bv. een krant 'zelfstandige afwegingen' blijven maken, of kan bv. een minister of staatssecretaris het zich niet veroorloven de regering, het parlement, de bevolking voor te liegen, zonder de laan uitgestuurd te worden.

  Echte democraten hoeden er zich voor de Raad van State met politieke kritiek te overladen of dat rechtscollege als irrelevant te beschouwen, noemen een krant niet 'inherent onbetrouwbaar', wanneer uitspraken of meningen niet in hun politieke kraam passen.

  29-12-2017 om 22:17 geschreven door Gust Adriaensen


  28-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'1968: het jaar dat niet wil sterven'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  • In De Standaard verschijnt een boeiend vierdelig essay van journalist Paul Goossens, onder de titel '1968: het jaar dat niet wil sterven'.

   Terwijl in het eerste deel van Goossens' essay toch nog duidelijk de academicus naar voren komt, verliest Paul Goossens zich in de tweede aflevering helemaal in een sentimenteel, emotioneel, antiklerikaal , persoonlijk gekleurd en ja, eigenlijk studentikoos pamflet.

   Het is overduidelijk dat hij, met veel romantisch genoegen terugdenkt aan zijn Leuvense tijd. Dat is niet ongewoon voor bejaarde alumni -Goossens is 74- , en nog minder ongewoon is dat je de neiging hebt- of het nu bij pot en pint met de (nog levende) kameraden van weleer is, of in de gazet-, het rolletje dat je gespeeld hebt uit te vergroten. Bovendien geef je het in de meeste gevallen een kleur die het best past bij je status als gesettelde burger.

   Enkele dingetjes die Paul misschien even wil overwegen.

   In het eerste deel, schrijft Goossens terloops en versluierd dat hij twee jaar in 'een' Mechels seminarie verbleef. Er is niks oneerbaars, Paul Goossens, aan het feit dat u twee jaar een priesteropleiding in HET Mechels Grootseminarie volgde.

   Doen alsof de studentengeneraties van het einde van de jaren 50 tot midden de jaren 60, ( de generaties van Wilfried Martens, Mik Babylon, Walter Zinzen, Frans Verleyen...) allemaal oerconservatieve, verkalkte flamingantjes waren, klopt ook niet. In de studentenprotesten was vaak een sterke sociale component aanwezig en heel wat Leuvense studenten waren actief in de vakbondsprotesten tegen de Eenheidswet.

   Goossens zou ook mogen toegeven dat hij samen met bv. Jozef Dauwe, René De Preter, Ludo Candries, Walter De Bock en vooral Ludo Martens, tot in 1968, zijn ideeën kon ontplooien en zijn vleugels uitslaan (o.a. met de SVB - Studentenvakbeweging) binnen het KVHV en het weekblad 'Ons Leven'.

   Hoe dan ook, het is boeiend Goossens' relaas te lezen over een boeiende tijd. Nog maar eens blijkt ook hoe sterk en bepalend de invloed van de katholieke colleges (Goossens, Martens,enz. studeerden er) geweest is op vele intellectuelen. Die vorming was positief, welke richting je ook uitging. Dankbaarheid is op zijn plaats, ipv natrappen.

  28-12-2017 om 10:32 geschreven door Gust Adriaensen


  27-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor de mensenrechten

  Na leugens, ook nog schending van een internationaal verdrag: de positie van Francken wordt onhoudbaar.

  De premier en voorzitters Beke en Rutten kunnen/mogen niet langer zwijgen. Tenzij ook zij geen enkele waarde meer hechten aan ethiek en verantwoordelijkheid in de politiek en accepteren dat 'hun' regering mensen overlevert in beulshanden.

  Maar ook in brede NVA-kringen moeten er toch vragen rijzen en gêne groeien. Of vergis ik me. Wanneer in de top van een partij het respect voor de mensenrechten, de bescherming van hulpeloze mensen het moeten afleggen voor pure electorale en machtsberekening, dan is die partijtop wel heel diep gevallen.

  Zeker wanneer je terugdenkt aan de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, die haar brandstof en aanhang altijd vond in het beklemtonen van het onrecht dat Vlaanderen werd aangedaan door het Belgische establishment, en het opeisen van 'ons' recht: hier ons bloed, wanneer ons recht!

  Nu worden door het partijnationalisme de mensenrechten met de voeten getreden!

  27-12-2017 om 08:15 geschreven door Gust Adriaensen


  25-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Breaking News

  Gazet van Antwerpen verblijdt ons op kerstdag met een vette kop, die luidt als volgt:

  Kerstavond bij Bart De Wever: 'Gelukkig stond de frietchinees paraat.'

  Nog enkele suggesties voor de Gazet:

  Kerstavond bij Wouter Beke: 'Gelukkig stond de kroketturk paraat.'

  Kertstavond bij Meyrem Almaci: 'Gelukkig stond de patathollander paraat.'

  Kerstavond bij John Crombez: 'Gelukkig stond de pureeafghaan paraat.'

  Kerstavond bij Gwendolyn Rutten: 'Gelukkig stond de krielmarokkaan paraat.'

  Kerstavond bij Peter Mertens: 'Gelukkig stond de chipssoedanees paraat.'

  25-12-2017 om 20:21 geschreven door Gust Adriaensen


  24-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wensen

  AAN ALLE LEZERS

  EEN ZALIG KERSTFEEST

  EN EEN

  GELUKKIG NIEUWJAAR!

  24-12-2017 om 20:49 geschreven door Gust Adriaensen


  23-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fake news over Spanje en Catalonië
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De zorgeloosheid en de probleemloosheid waarmee tienduizenden Belgen, en vooral Vlamingen, dezer dagen weer naar Spanje en vooral naar de Catalaanse costa's trekken, staan in schril contrast met de onheilsberichten over dictatuur, repressie, onderdrukking vanwege de Spaanse staat (Franco is nooit ver weg), die voortdurend de wereld worden ingestuurd.

  Kampioenen daarin zijn ongetwijfeld de nationalistische partijen, die zich, zeker wat deze casus betreft, op korte tijd ontpopt hebben  tot modelleerlingen van Trumps fake news en indoctrinatie.

  Bovendien is het alleen belichten van het aantal zetels dat de separatisten behaald hebben en ze dan wegzetten als de overduidelijke overwinnaars, ook een vorm van fake news en indoctrinatie. Het negeren, ook in berichtgeving, dat 52,5 % van de stemmen is uitgebracht op partijen die tegen de onafhankelijkheid zijn, én de Spaanse grondwet beschouwen als een 'vodje papier', zijn pas echt een gevaar voor een gezonde democratie.

  23-12-2017 om 11:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor het behoud van uitzendingen van erediensten op de VRT

  Voor het behoud van uitzendingen van erediensten op de VRT

  Volgens Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) behoort het uitzenden van religieuze erediensten "niet tot de kerntaken en ook niet tot de autonome beslissingsbevoegdheid" van de VRT. Een "eredienst uitzenden is geen redactioneel programma", stelde de minister op 6 december 2017 in het Vlaams Parlement. Hij verkiest dat er geen religieuze erediensten meer uitgezonden worden.

  Eerder sneuvelden al de "uitzendingen door derden" die ruimte boden aan de erkende erediensten en levensbeschouwingen in ons land. Een herhaling van dat scenario met de uitzendingen van rooms-katholieke, orthodoxe, protestantse, evangelische en joodse erediensten dient vermeden te worden want zingeving heeft een legitieme plaats op de openbare omroep.

  Daarom lanceert het chistelijke opinieweekblad Tertio een petitie voor het behoud van de uitzendingen van religieuze erediensten op de openbare omroep. Laat nu uw stem horen tegen de trend om religie te bannen uit de publieke ruimte. Laat nu weten dat u de uitzendingen van erediensten apprecieert en dat u die niet wil missen in het programma-aanbod van de VRT.

  Teken de petitie via onderstaande link!

  Bijlagen:
  https://www.petities24.com/voor_het_behoud_van_uitzendingen_van_erediensten_op_de_vrt   

  23-12-2017 om 10:04 geschreven door Gust Adriaensen


  22-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diepe schaamte en woede

  Diepe schaamte  en woede. Als Belg. Als Vlaming.

  Om het samenwerken met een extreem misdadig en corrupt regime.

  Om het breedlachend poseren met een Soedanese regeringscrimineel.

  Om het naar hier halen van geheimagenten, trawanten van een regering voor wie mensenrechten een lachertje zijn.

  Om het overleveren van machteloze mensen in beulshanden.

  Om nationalisten die dat alles bekokstoven.

  Om liberalen en christendemocraten die dat allemaal dulden.

  22-12-2017 om 20:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/51

  Vrijdag 22 december 2017

  Kerstverhaal

  Met Kerstmis verlangen we naar een mooi kerstverhaal. We zijn moe van de oorlog. Als hij bijna ten einde is, komt er telkens weer een nieuwe aflevering. En iedere keer blijkt dat alles bij hetzelfde blijft. Rijken en machtigen willen nog rijker en machtiger worden. Ze willen de eersten zijn, de baas over anderen. Een zelfstandig land dat in harmonie, vrede en welvaart leeft, willen ze kost wat kost ontwrichten om het aan zich te onderwerpen. Het ene geweld brengt het andere voort. “De ene afgrond roept de andere op” (Psalm 42, 8).

  Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) schreef een merkwaardig getuigenis over de geboorte van Jezus. Hij was diep overtuigd van de unieke, blijvende waarde van het kerstgebeuren en van de onovertroffen rijkdom van de katholieke Kerk, reeds lang voordat hij in 1922 katholiek werd. Hij kon op briljante wijze tegen de haren in strijken. Met veel humor en een scherp inzicht ontmaskerde hij bepaalde stromingen van zijn tijd die nu nog leven. Hij moest het niet hebben van de eindeloze theorieën over het ontstaan van de mens en het ontstaan van het heelal. Hij zag de geleerde met zijn kistje vol beentjes, waaruit deze precies meende te kunnen afleiden wat de oermens in de grot de hele dag zoal deed, te beginnen met het afranselen van zijn vrouw. We kunnen Chesterton alleen maar groot gelijk geven. Decennia lang werden ons verhalen voorgehouden over de oerknal, de Big Bang en het steeds meer uitdijend heelal. Nu komt de Braziliaanse wetenschapper Juliano Silva Neves op grond van nieuwe waarnemingen vertellen dat er helemaal geen Big Bang geweest is, dat het een cyclisch gebeurenis en dat een uitdijend heelal het gevolg is van een vroeger inkrimpend heelal. En over enkele decennia zal weer een andere theorie opgehangen worden. Bovendien blijven sommigen daarbij heftig beweren dat het immense heelal en zijn duizelingwekkend vernuftige werking allemaal louter toeval zijn. Ze zijn als broekventjes die niet in staat zijn de knopen van hun jasje dicht te doen maar zichzelf wel beschouwen als de uitvinders van het heelal. Alle geleerden met al hun laboratoria over heel de wereld samen, zijn niet in staat om één enkel grassprietje te scheppen. Sommigen denken de goddelijke openbaring, die tevens de wijsheid is van alle volken en alle eeuwen, te kunnen uitwissen: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1, 1). En wat deed God dan voor het begin? Luther gaf hierop al het gepaste antwoord: “Toen was God stokken uit de kant aan het snijden om mensen die zulke dwaze vragen stellen af te ranselen!” Aan dit begin gaat niets vooraf. God zelf is het begin van alles. Omdat dit voor sommigen te eenvoudig is, willen ze ons doen geloven dat alles louter toeval is!

  Chesterton kon het nodige (bij)geloof hiervoor niet opbrengen. Tegenover de “mythe” van de evolutie en de fantasieën van de geleerden over de oermens, stelde hij de historische werkelijkheid van “God in de grot” (in “De eeuwige mens”).  Echte grote dingen groeien uit de diepte. Christus werd geboren in een grot en de christelijke gemeenschap werd gevormd in de catacomben. Kerstmis is geen “brahmaanse vredesconferentie”, een soort parlementaire eensgezindheid van alle godsdiensten. De hele wereld is bijna gestorven “aan de breedheid van opvatting en aan de verbroedering van alle godsdiensten”, zo meent hij. Kerstmis is ook geen gezellig “Scandinavisch winterfeest”. “Het middernachtelijk klokkengelui heeft iets van zware kanonnen… van een feestvreugde in de loopgraaf”. Het kondigt een weg naar een echte vrede aan, een enge, steile weg en een strijd. Die weg moeten we gaan en voor die strijd kiezen we.  Zo heeft Jezus Christus het zelf voorgedaan, voor alle mensen van alle tijden. Uit de weerloosheid van een Kind is de grootste kracht op aarde ontstaan. Aan Hem zij alle eer en glorie, tot in de eeuwen der eeuwen, Amen.

  Een kind bij de kribbe

  Het ventje was waarschijnlijk 8 jaar, of iets ouder, toen het door onze gemeenschap in november vorig jaar werd opgenomen. Zijn juiste leeftijd was moeilijk te achterhalen. Zijn vader is geïnterneerd in een psychiatrie en zijn moeder is een prostituée. We geven hem hier de fictieve naam Eli. Hij leefde op de straat en sliep ’s nachts in een garage. Kinderen kunnen een tijd op straat overleven maar uiteindelijk zal de straat hen doden, eerst geestelijk en tenslotte ook lichamelijk. En zo kwam de vraag of wij voor hem wilden zorgen. Een stevige boy met een flinke energie, een kereltje dat meteen alles zag, hoorde of voelde en altijd onmiddellijk reageerde.

  De eerste weken waren gewelddadig. Hadden we een kandidaat opvolger van de beruchte bendeleider  Al Capone  in huis gehaald? Hij leek meer op Abdalla uit een stripverhaal van Kuifje. Een tractor had hij in gang gekregen zonder er op te kruipen. Gelukkig was er een volwassene in de buurt die tijdig de tractor kon stilleggen. En plots stond Eli op het dak, gewapend met enkele flinke stenen. Daarmee bekogelde hij de mensen die maar ter nauwer nood het gevaar konden ontwijken. En dan de scene met de Amerikaanse brandweerwagen! Het is een gevaarte dat gewoonlijk achter de gebouwen klaar staat voor de hele streek. Nu stond deze echter op de grote koer. Het was Eli gelukt om er helemaal bovenop te kruipen en hij stond te zwaaien als een generaal die na een overwinning door de menigte toegejuicht wordt. Zijn gewone bezigheid was echter vechten, met iedereen. Ook van volwassenen was hij niet bang. Als hij toch in bedwang werd gehouden, gebruikte hij zijn sterk wapen: hij beet zijn tegenstreven flink in de hand. Kreeg hij daarop een stevige rammeling, dan begon hij onbedaarlijk te huilen. Dit belette hem niet om even daarna weer tot de aanval over te gaan. Aan naar school gaan werd nog lang niet gedacht. Dat wilden we de leerkracht besparen.

  Het levensgevoel van de kleine Eli bleek te zijn: Ik ben de sterkste, ik ben de baas. Hij riep dit luidkeels uit en dat wilde hij ook tonen. Het was blijkbaar zijn verdediging om op straat te overleven. De tekeningen die hij probeerde te maken waren gedrochten en monsters. Het werd tijd om hem enige opvoeding te geven.  Moeder Agnes-Mariam zou om te beginnen eens een flink gesprek met hem houden. Daarin werd hem duidelijk gemaakt, zo tastbaar en voelbaar mogelijk, dat hij helemaal niet de sterkste is en helemaal niet de baas en bovendien dat hij dat zeker hier niet moet zijn.

  De eerste Advent die hij meemaakte bracht een ware ommekeer. Het liep al tegen Kerstmis aan. Er was een mooie kerststal in de kerk gebouwd, op de grond, dus op zijn hoogte. Toen hij deze kerststal zag, was hij zo gefascineerd dat hij er minutenlang op zijn knieën ging voorzitten en met grote ogen bleef kijken naar de beelden: de herders en de schapen, de koningen en de kamelen, de os en de ezel, Maria en Jozef met het Kind Jezus.

  Heel langzaam verminderde zijn gewelddadig gedrag. Hij begon met de andere kinderen te spelen, waarbij hij wel telkens de winnaar wilde zijn. Na een hele tijd ging hij ook met de andere kinderen naar school. Het bleek aanvankelijk niet gemakkelijk  maar uiteindelijk paste hij zich aan. Tot heden verbleef hij bij de zusters terwijl één zuster bijzonder voor hem zorgde. Vlug bleek dat hij daarvoor al te groot was en dat hij beter bij de fraters verbleef. Eerst sliep hij op een matras op de grond naast het bed van een frater. Dan bleef hij woelen en wroeten totdat hij zijn juiste houding gevonden had. Kort daarna gaven we hem  een eigen kamertje. Op enkele dagen tijd  had hij dit in een ongelofelijke vuilnisbelt herschapen. Samen met hem hebben we eens grondig de boel opgeruimd en gezegd dat voortaan iedere morgen zijn kamertje er zo moet uitzien. Inmiddels komt hij af en toe eens aan mijn mouw trekken en vraagt om te komen kijken. En warempel, zijn kamertje is (ongeveer) proper.

  Eli wil bij de fraters zijn, met hen werken, spelen en met hen eten. Zij helpen hem bij zijn schoolwerk, spelen voetballen met hem of Rummikub. Hij is een verwoede schaker geworden. In de kerk wil hij met de fraters misdienaar zijn en het moet gezegd, in een byzantijnse dienst is hij de meest oplettende wieroker. Hij weet precies wanneer hij moet klaar staan en wat hij moet doen. Ook in het avondgebed is hij met de fraters aanwezig en zit op de grond in zijn schrift te tekenen: het altaar met de kaarsen, het tabernakel en het kruis, de priester in misgewaad… De gezamenlijke gebeden bidt hij luidkeels mee. Hij is het die bij de hymne aan het Licht de kaarsen aansteekt en na de dienst ook weer uitblaast. Hij volgt ook aandachtig de catechese die de fraters aan de kinderen geven. ’s Avonds voor het slapen gaan krijgt hij een mooi verhaal uit de Bijbel te horen. Hij gaat nooit naar bed zonder een kruisje te vragen.

  Heel geleidelijk is hij een gewone, weliswaar heel energieke jongen geworden.  Hij mag regelmatig mee wanneer we naar het dorp gaan. Allen blijven mee zorg dragen voor hem en hij is ook door de gasten erg geliefd. Zopas kreeg hij in het dorp van iemand 1000 Syrische lire (ongeveer 2 €). Hij ging meteen snoep kopen voor alle kinderen van de klas. Hij kan erg dankbaar zijn en behulpzaam. Zijn vechtlust van het begin werkt hij nu vooral uit in worstelpartijen met iedereen die hij hiervoor kan verleiden.

  We kunnen moeilijk zeggen wat de meeste positieve invloed op hem heeft gehad. Wat voor een volwassene geldt, geldt echter ook voor hem. Het grootst is een mens op zijn knieën. Het geweld in de wereld en in ieder van ons verdwijnt wanneer we geknield voor de kribbe de weerloosheid aanvaarden van God die als een hulpeloos Kind Mens werd. Laten we echt knielen voor de kribbe en bidden om vrede. Zeer dankbaar om uw meeleven, meebidden en mee-steunen, wensen we u allen van harte een Zalig Kerstfeest.

  En dit nog:

  vHoe VS wapens  bij IS belanden; Syrië protesteert tegen de aanhoudende massaslachtingen van de VS-coalitie(in Raqqa en Deir Ezzor); Syrië verwerpt de eisen van de zogenaamde ”oppositie” in Geneve; het standpunt van deze “oppositie”, die in feite agenten zijn van Saoedi-Arabië (de echte Syrische  oppositie zit in het parlement!) http://www.golfbrekers.be/democratische-bemoeienissen-in-syrie/

  vOns vorig bericht op: https://www.geotrendlines.nl/column-eenzijdige-berichtgeving-syrie/

  vEen vliegtuig met hulpgoederen vanwege het Tsjechische Rode Kruis voor de Syrische bevolking: http://www.golfbrekers.be/waar-een-wil-is/

  vNa de schrijnende beelden van de verwoestingen, bemoedigende beelden van nu:  http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-5/

  vAleppo herleeft,  7 video’s: 1 en 2. kerstsfeer, feest en tromgeroffel; 3. Vrijwilligers poetsen de  straten 4. Kinderen tekenen voor de vrede, 5. Zes vrijwilligers S.O.S Chrétiens de l’Orient helpen scoutslokaal herstellen 6. Koerdische conferentie: Syrië is ons vaderland/motherland 7. Een mooi toeristische bezoek aan Aleppo in 2007 in ’t Nederlands, 19’: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-6/

  vHoe in Syrië op bepaalde plaatsen eten wordt klaar gemaakt met oude raketten als kastrollen en zonnewarmte: http://www.golfbrekers.be/miserie-doet-inventieve-oplossingen-ontstaan/

  vDrie video’s die tonen hoe de “vijanden van Syrië” krampachtig proberen  toch nog baas te spelen in dit soevereine land:  http://www.golfbrekers.be/assad-verwelkomt-rol-van-vn-bij-syrische-verkiezingen/

  v6 video’s over  Kerstmis 2017 dat in Syrië opnieuw feestelijk  en vrij wordt gevierd:http://www.golfbrekers.be/syrie-kerstmis-door-voor-alle-mensen-van-goede-wil/

  1. Daniel

  22-12-2017 om 16:02 geschreven door Gust Adriaensen


  20-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besteedt de Belgische regering de doodstraf uit?

  In De Standaard pleit ene Jef Van den Bergh ervoor dat België de uitlevering vraagt van een Belgische IS-strijder, die in Irak gevangen zit en de doodstraf riskeert, om hem een eerlijk proces te garanderen en hem naar Belgisch recht te behandelen.

  Van den Bergh heeft groot gelijk. Als het de regering en in het bijzonder minister Jambon menens is met 'onze westerse waarden en normen, waarin voor de doodstraf geen plaats is en waarin voor iedereen een eerlijk proces gegarandeerd wordt, dan moeten zij inspanningen doen om een Belgische staatsburger in België te berechten. Anders betekent dat Belgisch staatsburgerschap ook nog maar weinig. Van den Bergh citeert terecht een vergoelijkende uitspraak van Jambon over de collaboratie: 'Collaboratie was een fout, maar mensen hadden hun redenen'. Misschien biedt de kersttijd aan Jambon de nodige tijd en rust om eens na te denken over de echte betekenis van 'onze waarden en normen', over de verplichtingen van Belgische ministers ten aanzien van Belgische staatsburgers, over twee maten en gewichten, over het streven naar eerlijke processen en over het inhumane van de doodstraf.

  Merkwaardig is ook dat tot nu toe geen enkele rol wordt toebedeeld aan het Internationaal Gerechtshof voor het berechten van de IS-strijders. Het gaat toch duidelijk om misdaden tegen de menselijkheid. Wanneer de VN nalaten de IS-misdaden voor het Internationaal Gerechtshof te brengen, ondermijnen ze de functie en autoriteit van hun eigen instelling. Ook kan ze dan verweten worden dat ze selectief en bevooroordeeld tewerk gaan.

  Waarom wel de misdaden in het vroegere Joegoslavië of in sommige Afrikaanse landen volgens internationale rechtsregels aanpakken en niet de gruwel van IS in Syrië en Irak?

  20-12-2017 om 16:29 geschreven door Gust Adriaensen


  19-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  CD&V'er Hendrik Bogaert wil dat alle religieuze symbolen in de openbare ruimte verboden worden.

  Wat deze gefrustreerde CD&V'er voorstelt heeft alleszins niks maar dan ook niks met christelijke identiteit te maken. Als Bogaert in staat was consequent en eerlijk over het al dan niet verbieden van symbolen na te denken, zou hij zich onthouden van dergelijke dictatoriale kledijbetutteling in de openbare ruimte. Daagt het hem niet dat hij met zijn lomp voorstel benauwend dicht in de buurt komt van de Saudische kledijpolitie?

  En waarom is Hendrik als een konijn gebiologeerd door religieuze symbolen? Hoe zit het met kledij, juwelen, materiële bezittingen, reizen, eetfestijnen, enz. die duidelijk symbool staan voor een kapitalistische, materialistische, hedonistische mens- en maatschappijvisie? En voor de enorme kloof, ook in België, tussen de haves en de have-nots? Stralen de auto's en de kostuums van Bogaert niet heel sterk uit dat hij tot de bezittende klasse behoort en jarenlang zeer dicht bij de vetpotten van het Belgische establishment en financiele kruim heeft gezeten? 

  Hendrik, Hendrik toch.

  19-12-2017 om 18:41 geschreven door Gust Adriaensen


  16-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Remedie tegen doemdenken

  Journaliste en schrijfster Maartje Luif formuleert in een krantencolumn enkele remedies tegen doemdenken en angst.

  Een van de middeltjes dat misschien ook kan helpen bij 'verlammende angst' en 'doemdenken' is het Bijbelvers uit Jozua, hoofdstuk 1, vers 9: Ik herhaal: 'Wees sterk en moedig en laat u door geen vrees verlammen, want Jahwe uw God is met u, waar gij ook gaat.' Dit vers sprong internationaal in 2017 boven alle andere uit in populariteit in de YouVersion Bijbel app.

  16-12-2017 om 14:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/50

  Vrijdag 15 december 2017

   

  Met de Advent verlangen naar Kerstmis

  De Adventstijd is een intense voorbereiding op het feest van Kerstmis, de eerste komst van Jezus met zijn geboorte te Bethlehem,  ongeveer twee millennia geleden. Het was  een bijzonder schamel, armzalig gebeuren in een stal en scheen voor de toenmalige geopolitiek van geen enkel belang. In werkelijkheid waren de geboorte, dood en verrijzenis van Jezus de allerbelangrijkste gebeurtenissen voor de mensheid. Ze hebben niet alleen de geschiedenis maar ook de mensheid in twee verdeeld: voor en na/tegen Christus. We vieren intens zijn Komst tot zijn Wederkomst. En zo worden ook in ons klooster op verschillende plaatsen en zo creatief mogelijk kerststallen gemaakt: in de kerk, de refter, het kleine salon en bij ons in de nieuwbouw, de kapel,  de refter…Het zijn maar hulpmiddelen om onze innerlijke verbondenheid met Jezus Christus te versterken. In de byzantijnse traditie is hiermee traditioneel nog een vasten verbonden die hierin bestaat dat men van middernacht tot na de middag niet eet. En zo is het middagmaal van 14.00 u voor de meesten de eerste maaltijd van de dag.

  De orthodoxe pastoor van Deir Atieh  organiseert komend weekend een kerstmarkt en biedt ons de mogelijkheid om kerstbeelden aan te bieden voor de kerstallen. Zijn feestzaal staat vol met allerlei kerstmateriaal. Het bracht extra maar aangenaam werk mee voor ons en we konden een mooi standje aanbieden met kerstbeelden, sierkaarsjes …

  We beleefden een mengeling van sinterklaas- en kerstavond voor de kinderen en speciaal ook voor de gehandicapten van het dorp. Deze week logeerde immers een groep van acht toneelspelers bij ons in het grote appartement van de nieuwbouw omdat ze in de  streek enkele keren een avond voor kinderen zullen verzorgen. Het zijn vier meisjes, en vier jongens en de leider is een gekende nabootser van Charlie Chaplin. Ze komen uit Dara, Deir Ezzor, Damascus… Het was voor ons meteen een gelegenheid om ons op de hoogte te stellen van de toestand in de verschillende plaatsen van het land. En donderdagavond was het echt feest voor groot en klein. De toneelgroep in aangepaste kostuums animeerde heel het gezelschap van vooral kinderen en gehandicapten. Het deed me denken aan wat we vroeger in het circus konden beleven met de clowns en het grote plezier van de kinderen. Een deel van deze bijzondere ontspanningsavond moesten we missen omdat er tegelijk nog een tv-ploeg was van Syria-drama en die wilde met verschillenden van ons een interview. De toneelgroep vroeg om ’s avonds bij wijze van afscheid nog even langs te komen, wat we gedaan hebben. Ze wilden nog een geestelijk woordje horen over de betekenis van Kerstmis. Het werd een boeiende bezinning en een delen over de betekenis van Jezus’ geboorte voor ons.

  Deze week zijn we nog twee namiddagen olijven gaan plukken aan de rand van het dorp. Daar heeft de man die verantwoordelijk is voor ons terrein een (verlaten) boerderij. Hijzelf behoort tot de grote familie die al eeuwen met dit klooster verbonden is. Hij is landbouwingenieur, werkt een halve dag voor de staat en leeft voor de rest bij ons. Bij zijn boerderij is echter nog een grote boomgaard met olijven en het is jammer deze te laten verdrogen. En zo gingen we in het geheel met 9 personen, olijven plukken, wat op een namiddag twee grote zakken opleverde. Samen olijven plukken is een vreugde en samen olijven eten is hier een symbool van vrede, zodat er toch nog een verband is met Kerstmis, het feest van de vrede.

  Sluipend vergif

  Het wereldnieuws van de gehele Atlantische pers lijkt op een verhaal van cowboys en de strijd van goeden tegen kwaden. De goeden zijn het westen (Amerika, Israël, EU, NAVO en de golfstaten!). Zij vertegenwoordigen de ware democratie, vrijheid, respect voor de rechten van de mens, als model voor de rest van de mensheid. Ik kreeg ooit het verwijt dat ik geen aandacht besteedde aan “het schitterend werk” (!) dat de door de VS geleide coalitie in Syrië verricht. Deze man “vergat” dat het de VS zijn die de  terroristengroepen hebben opgezet, bewapend en gesteund, dat ze wekelijkse massaslachtingen verrichten in Syrië, dat ze duizenden terroristen en hun gezinnen samen met hun zware wapens in veiligheid hebben gebracht, dat ze voortdurend ieder voorstel dat tot vrede in Syrië zou kunnen leiden ondermijnen, dat ze om hun ontwrichtend werk te kunnen voortzetten hun illegale bases en activiteiten in Syrië onbeperkt willen voortzetten, dat ze chemische aanvallen opzetten om de schuld daarvan aan Syrië te geven. De laatste maanden gaat er geen week voorbij of een massa wapens wordt gevonden in de  voormalige schuilplaatsen van de IS in Deir Ezzor: made in VS, Israël en EU-landen! Dit is zelfs zo overweldigend dat het Syrische leger nu nieuwe brigades kan oprichten, volledig uitgerust  met deze wapens. Een massa wapens worden gefabriceerd in Roemenië of Bulgarije, gaan naar de VS of Saoedi-Arabië, worden geleverd aan de  “gematigde rebellen” in Syrië en zitten plots bij de IS. Heel dit circuit schijnt niet eens twee maanden nodig te hebben. Dit alles is het vermelden niet eens waard in de hele Atlantische pers. Alle aandacht gaat naar de grote duivel,  Poetin die zogenaamd de vrijheid in zijn eigen land verstikt en die het  het lijnvliegtuig MH17 heeft neergehaald, terwijl de hele berichtgeving daarrond overduidelijk alle tekens heeft van de zoveelste westerse valse vlag. Bovendien is het weer Poetin die “de grootste monsters” in de wereld, zoals de Syrische president nog steunt ook. Het hele westen kent de misdaden van deze Syrische president van buiten, terwijl het Syrische volk hiervan geen ervaring heeft! En deze Poetin staat  klaar om Europa binnen te vallen. De  NAVO-berichtgeving is er nu op gericht om aan te tonen in welk groot gevaar wij verkeren en hoezeer de westerse legers met hun gevechtsvliegtuigen, atoomwapens en conventionele wapens nog meer moeten opgevoerd worden. En de EU moet samen nog meer wapens aanschaffen, nog grootser, nog vernietigender, niet mét maar tegen Rusland, dat hoogst dringend moet omsingeld worden. Allemaal voor onze veiligheid! Deze onzin wordt in onze media (en politiek) dagelijks uitgestrooid en blijft maar groeien.

  Vrienden stuurden me enkele berichten van NOS (nl) en HLN (B) die handelen over de dramatische toestand voor de bevolking in Syrië[U1] . Het gaat telkens om bevolkingsgroepen die nog in handen zijn van rebellen. Uitvoerig wordt dan de ellende van de kinderen, vrouwen, gezinnen getoond. Hierbij is het natuurlijk het Syrische leger dat zijn bevolking uithongert. Eigenaardig is weer dat de Syrische bevolking zelf daar niet van op de hoogte is. Toen de nazi’s tijdens W O II een streek terroriseerden en het leger wilde de burgers bevrijden, zeiden wij dan ook dat het leger dringend moest ophouden eigen volk te laten verhongeren? Drongen wij er dan ook op aan dat het leger zijn beleg zou opgeven om die arme nazi’s die zonder voorraad dreigden te raken, dringend humanitaire hulp te verschaffen “om de bevolking te helpen”?

  Ik heb geen enkele vorming op politiek, diplomatiek, journalistiek vlak en het is waar dat ik geen “deskundige” kaas gegeten heb van geopolitiek. Toch is er een niet onbelangrijk verschil met vele anderen die op deze terreinen wel gevormd zijn. Ik krijg mijn vorming niet vanuit een luie zetel en het dagelijkse tv-, radio- of gazettennieuws. Ik bezit geen van deze vier. Toen hier families  uit Qousseir of elders kwamen omdat hun huizen verwoest waren en ze me met hun gsm beelden lieten zien en vertelden hoe de terroristen te keer gingen, dan was voor mij die informatie meer waard. En als ik later de kans kreeg om eens te gaan kijken in Qousseir, Aleppo of elders heb ik genoeg gezien en gehoord. Als ik daarentegen uitgebreide verhalen krijg van “gediplomeerde journalisten” die met beeldmateriaal “deskundig” aantonen wat al verschrikkelijke moorden en verwoestingen het Syrische leger en de Russen plegen tegenover de Syrische bevolking, is dat voor mij het lezen niet waard. Als ik dan nog een “viering van de martelaren” meemaak, waarbij  een diepe dankbaarheid voor het leger, zijn gesneuvelde soldaten en zijn president in de menigte duidelijk voelbaar, zichtbaar en hoorbaar is, zit ik bij een betere, onvervalste bron. En als ik een verkeerd berichtje lees/hoor of een berichtje verkeerd lees/hoor, mag ik mij dan met uw welwillendheid ook eens vergissen in bepaalde details en de onfeilbaarheid aan anderen overlaten?

  Kortom, het nieuws over Syrië in de Atlantische media is voor mij duidelijk nog steeds  als een sluipend vergif met de oude leugens.

  Proficiat S.O.S.-ers!

  In het bisdom van Parijs werd op 12 december een boeiende avond georganiseerd over de christenen van het Oosten met o.m. de inspirerende bisschop van Fréjus, Mgr. Dominique Rey, die een verbroedering heeft gerealiseerd met ons bisdom, met Marc Fromager, directeur van Kerk in Nood, S.O.S. Chrétiens de l’Orient en nog enkele anderen. Het bisdom van Parijs protesteerde evenwel tegen de deelname van S.O.S. Chrétiens de l’Orient omdat Mgr. Pascal Gollnich, directeur van l’Oeuvre d’Orient de Franse bisschoppen gevraagd heeft op te passen voor deze organisatie. Om wrevel te vermijden heeft S.O.S. Chrétiens de l’Orient wijselijk beslist hun deelname aan deze avond in te trekken.

  Christophe Geffroy, directeur van La Nef, die de avond organiseerde vraagt zich nu af: “Is het normaal dat een  organisatie zoals S.O.S. Chrétiens de l’Orient streng moet aangevallen worden tegenover de Franse bisschoppen zonder dat een van hun verantwoordelijken de kans heeft gekregen zich te verdedigen en de beschuldigingen te weerleggen?”. Ook Bernard Antony, voorzitter van Chrétienté-Solidarité vraagt zich af of het hier niet gaat om een verouderde vorm van klerikalisme en stelt alle vertrouwen in deze jonge en dynamische S.O.S Chrétiens de l’Orient.

  We menen dat het probleem dieper schuilt. Het (oudere) l’Oeuvre d’Orient wil “politiek correct” zijn en is dus gekant tegen de Syrische regering en voor de “gematigde” rebellen (die kerken verwoesten waaraan l’Oeuvre d’Orient dan bijdraagt voor het herstel!). De jonge S.O.S.-ers hebben van deze oude frustraties geen last, werken mee met de wettige regering van het land, zoals het christenen past en staan ondubbelzinniger aan de kant van de slachtoffers.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met video’s over 1) een legioen van strijders uit de hele wereld voor IS in Syrië 2) document van 22.000 geïdentificeerde IS strijders 3) Foto van anti Libanon gebergte (van andere kant, wij zitten er vlak tegen aan) 4) Rusland verklaart de overwinning op IS 5) Hoe Deir Ezzor door de Syrische elite troepen van IS wordt bevrijd 6) Hoe Hezbollah en Iran een reeks IS bolwerken elimineren 7) beeld van geweld om Jeruzalem, 8 dec. 8) leven en marteldood van de hl. Barbara mooi weergegeven 9) feest van de hl. Barbara in Irak, met S.O.S. Chrétiens de l’Orient – vrijwilligers 10) iconen maken in Mar Yakub met vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient (vroeger hebben we een hele reeks iconen echt geschilderd, meters groot, voor bestellingen vanuit Libanon) 11) over de moord op pater Fr. Van der Lugt S.J.: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-53/

  vInteressante discussie over een oude kaart van het Heilige Land als Palestina (je moet YouTube kiezen om deze video  te zien): http://www.golfbrekers.,be/een-oude-kaart/

  vIn Poitiers werd Kerstmis vermoord:http://www.golfbrekers.be/in-poitiers-werd-kerstmis-vermoord/ 

  vActieve en creatieve weerstand in Boedapest! Omdat het warenhuis Lidl het kruis op bepaalde producten verwijderde, werd een groot kruis opgericht en ingehuldigd, vlak voor het warenhuis: http://www.golfbrekers.be/hongaarse-reactie-op-lidls-dhimmitude/ (ik hoor zeggen van Fransen dat de kruisen terug geplaatst zijn)

  vHoe Saoedi-Arabië samenspant met Israël: http://freesuriyah.eu/?p=1300&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=36577cc7f7cd4a689e1f863d9de172d9&uid=3301990739&nid=244+272699400

  vDeze keer toch eens een andere klok over Rusland:https://www.kerknet.be/organisatie/kerknet-redactie

  Mogen we in deze komende noveen van Kerstmis gezuiverd worden van alle onwaarheid en leugen, van alle geweld en overheersing. Mogen we  geknield voor de kribbe ons leven en de  wereld om ons heen opnieuw zien en beleven vanuit God, die in Jezus Mens werd voor ons. Dut is mijn gebed en kerstwens voor u allen.

  P. Daniel

   

   

   

   [U1]

  16-12-2017 om 08:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Decline and Fall

  Sinds Siegfried Bracke zijn vlinderdasje heeft afgezworen, gaat het hem eigenlijk niet echt nog voor de wind. Hij mag zich dan wel de eerste burger van het land noemen, maar het kamervoorzitterschap is een weliswaar riant betaald, edoch zittend en weinig glorieus bestaan. Urenlang de domheden en platitudes van de parlementsleden moeten aanhoren, breng het maar op. Nee, goed in zijn vel zit Sieg al lang niet meer.

  Zijn brandende ambitie om burgemeester van Gent te worden, hield hem eigenlijk overend. Maar ook die droom is verzwonden. Vernederd door zijn partijgenoten. Brutaal opzijgezet door een kleurloze maar pure traditionele Volksuniemadam. Niet te harden is het allemaal.

  En dan is er nog zijn teergeliefde Marina, die nooit een hoge pet op gehad heeft van de politiek, nog veel minder van de Gentse politiek en al helemaal niet van al die geborneerde, fanatieke nationalisten. Marina zaagt al lange tijd aan Brackes oren om ook officieel de Gentse stede te verlaten en in haar geliefde Kempen een definitief stekje te vinden. En of ze gelijk heeft!

  'Ook officieel', want Mol blijft Marina's echte thuis, waar ze overigens een bijzonder actieve en gewaardeerde rol speelt op de culturele scène. Maar ook Siegfried wordt geregeld gespot in de straten en op de pleinen van de atoomstad.

  Ik zou zeggen: 'Doordouwen Marina! Red Siegfried! Haal hem naar de gezonde Kempense lucht! Al vlug zal hij er veel beter en nog knapper uitzien. De huidige vergelijkbare fysionomie van Tobback en Bracke, zoals te zien is op de bijgevoegde foto's, zal al vlug een hemelsbreed verschil vertonen in het voordeel van Sieg.

  16-12-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  13-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vrouwenrechten en de hele reutemeteut'

  Theo Francken: 'Absolute genderneutraliteit? Dan is het ook gedaan met vrouwenrechten en de hele reutemeteut'.

  Zo spreekt vranke Francken. Volgens hem horen vrouwenrechten dus thuis in de zak met reutemeteut. Stoere Theo beseft klaarblijkelijk niet dat het woord 'reutemeteut' rommel, boel, troep betekent en het een negatieve, spottende, relativerende gevoelswaarde heeft.

  Of beseft hij dat wel en zijn vrouwenrechten voor hem inderdaad een hoop rommel van weinig waarde?

  13-12-2017 om 09:42 geschreven door Gust Adriaensen


  12-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tactiek van de pro-abortuslobby

  In een artikel in De Standaard (11 december 2017) informeert broeder Stockman van de Broeders van Liefde de lezer over besprekingen en standpunten binnen een VN-commissie over eugenetische abortus, en formuleert daarover zijn mening. Hij pleit voor de juridische en morele rechten, voor de mensenrechten, van het ongeboren leven en van gehandicapten.

  In de reacties -erg beperkt in aantal- op het internetforum,  komt de verwachte afkeuring en hekeling vanwege de pro-abortuslobby weer tot uiting. Iemand verwijt Stockman dat hij alles op een hoopje gooit, er een amalgaam van maakt.

  Het tegendeel is evenwel waar.

  Het amalgameren wordt vaak met overgave beoefend door de pro-abortuslobby. Die probeert telkens opnieuw het zwaartepunt van de discussie te verschuiven van de ethische vraagstelling en de (voorgenomen) abortuswetgeving naar de individuele situatie van vrouwen en koppels. De bedoeling is duidelijk: er wordt naar gestreefd een verdere liberalisering en verruimde toepassing van gelegaliseerde abortus te realiseren, zonder vervelende vragen over ethische en juridische vragen daaromtrent.

  Wat graag wordt Stockman weggezet als een harteloze man die 'trapt op de ziel van vrouwen in kwetsbare situaties'.

  Nog nooit heb ik Stockman erop betrapt dat hij 'trapt op de ziel van vrouwen in kwetsbare situaties'. Integendeel. Wereldwijd zetten hij en zijn orde zich in voor mensen in kwetsbare situaties.

  Wat hem ook zeer kwalijk wordt genomen is zijn verwijzing naar de eugeneticapraktijken van het nazisme. Iemand heeft het schamper over de 'reductio ad Hitlerum'. Een volledige vergelijking gaat niet op. Maar de essentie van de eugenetische ideeën en praktijken is erg vergelijkbaar. Anderen, buitenstaanders, houden geen rekening met weerloze mensen, willen zelf bepalen aan welke normen menselijke wezens moeten voldoen, en behouden zich het recht voor degenen die deze normen niet halen te liquideren.

  Wanneer de pro-abortuslobby uitpakt met de individuele tragedies van vrouwen en koppels, bezondigt hij zich zeer bewust aan een 'reductio ad individuum', om degenen die fundamentele ethische en juridische vragen stellen bij de uitdeinende abortuswetgeving, de mond te snoeren.

  12-12-2017 om 12:22 geschreven door Gust Adriaensen


  10-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tobback over de link tussen NVA en PS

  Louis Tobback in Het Laatste Nieuw:

  'Weet u wat mij ook opvalt? Vorig jaar weigerde N-VA om de parlementaire onschendbaarheid van Alain Mathot (PS) op te heffen. Niemand die ernaar kraaide. Dat was nochtans een unicum. De procureur-generaal die de opheffing vraagt van de onschendbaarheid van een Luikse PS'er, de zoon van een oud-minister dan nog. Vandaag komt een en ander in een ander daglicht te staan.'

  Tobback verwijst daarmee naar het bezoek van Antwerps burgemeester Bart De Wever aan het verjaardagsfeestje van zakenman Erik Van der Paal, half november aan het licht gebracht door nieuwssite Apache. Ook Alain Mathot was daar toen aanwezig. 'Let op: ik ben niet voor dat soort journalistiek', zegt Tobback. 'Ik heb het genoeg meegemaakt tijdens Agusta. Maar ik vraag me af: waarom maakt niemand daar lawaai over? Bizar. Komen de socialisten in zo'n situatie terecht, de gazetten zijn te klein.'

  10-12-2017 om 13:04 geschreven door Gust Adriaensen


  09-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII.49

  Vrijdag 8 december 2017

   

   

  Rond het houtkacheltje

  Het was een rustige week met slechts één uitschieter: het feest van de heilige Barbara. Zij was de dochter van Dioscorus, een heiden, ten tijde van keizer  Maximianus (286-308). Volgens de legende uit de Griekse heiligenlevens was deze vader erg trots op de schoonheid van zijn dochter. Toen hij vernam dat ze christen was en maagd wilde blijven, wilde hij haar meteen onthoofden maar ze ontsnapte. Hij spoorde haar op en leverde haar over aan de gouverneur die haar op vele wijzen vernederde en folterde. Het was tenslotte de vader zelf die zijn dochter onthoofde. Deze heilige wordt in de parochie van Qâra (en elders) als een familiefeest gevierd, waar wij ook aan deelnamen. De kinderen waren verkleed en hadden  hun gezicht geschilderd. Ze voerden sketches op, dansten en zongen zonder ophouden, terwijl de moeders zorgden voor allerlei gebak en snoeperijen. ’s Avonds waren we allen voldaan en doodmoe.

  Deze week kwam met de eerste sneeuw ook de koude van de winter over ons. Overdag genieten we meestal nog van een vrij warme zon, al is er soms ook een sterke, snijdende wind of zware bewolking. De muren van de kamers en ruimten, die geen zon krijgen, zijn al koud. En zo hebben we in onze refter van de nieuwbouw een houtkacheltje geïnstalleerd. We hebben het ook ooit in de refter van de zusters laten branden maar de rook trok daar niet goed weg. Na een tijd was meer dan de helft van de gemeenschap ziek. En zo vloog het kacheltje onherroepelijk buiten. Maar wij, de fraters blijven er van genieten in onze refter. Er is natuurlijk dagelijks wel werk aan. Hout is er genoeg maar het moet verzameld of gezaagd worden.  Het resultaat mag er echter zijn. ’s Avonds na de vespers wordt het kurkdroge sprokkelhout met de rest aangestoken en het hele kacheltje begint vlug te zinderen van de warmte.  Een moor met water voor de thee en een of ander gerecht dat nog opgewarmd moet worden… het kacheltje zorgt er allemaal voor. Toen de dertien S.O.S.-ers van Chrétiens de l’Orient hier waren, vroegen ook de meisjes of ze niet ’s avonds bij ons  mochten eten. We hebben even “het slot opgeheven” om de verkleumden te verwarmen. Bovendien hebben we in deze tijd meestal nog een drietal keren een stroomonderbreking van maximaal twee uren. Als dat ’s avonds tijdens de maaltijd gebeurt, moet je extra voorzichtig zijn dat je je tas niet omstoot of je bord omkiept. Met de kleine jongen die we opgenomen hebben en die inmiddels ook bij de fraters verblijft, is dat niet zo eenvoudig. Hij beweegt zich meestal als een onvoorspelbare storm en soms als een orkaan. Iedereen draagt er evenwel mee zorg voor, wat ook nodig is. En het houtkacheltje garandeert onze eenheid en warmte als symbool van het leven en de  liefde, die dagelijks onderhouden moeten worden, anders doven ze uit. Leve ons houtkacheltje, dat zoveel meer is dan een “koude” thermostaat, permanent op 20°.

  Judaïsme en zionisme

  In het judaïsme ligt de bron van ons christelijk geloof. Aan het joodse volk heeft God zich geopenbaard als de ene ware God voor de hele mensenfamilie. Hij beloofde het heil voor de mensheid langs dit volk. En inderdaad, in dit volk is Jezus geboren als de lang verwachte Messias van Israël, als de Zoon van God en als de Redder van de wereld. Hij heeft alle beloften, aan Israël gedaan, vervuld. Het joodse volk noemt zijn heilige geschriften Tanach (afkorting voor Torah, Profeten en Geschriften). Wij noemen ze het Oude Testament of de geschriften van het Eerste Verbond. Met Jezus, de apostelen en eerste christenen, die joden waren, begint het Nieuwe Testament met de Kerk. Welnu, het Nieuwe Testament is geheel (soms verborgen en mysterievol) vervat in het Oude Testament en het Oude Testament komt tot volle ontplooiing in het Nieuwe Testament. Het is een van de goede ontwikkelingen van onze tijd dat steeds meer christenen de joodse wortels van hun geloof ontdekken of herontdekken en dat steeds meer joden als messiaanse joden Jezus als hun Messias erkennen.

  Zoals vele anderen ontdekte ik lang geleden reeds de rijkdom van het joodse geloof en begreep dat een vernieuwing van het christelijk leven best gebeurt vanuit de wortels. Ik was geboeid door het Oude Testament in zijn oorspronkelijke Hebreeuwse taal, die duidelijk ook aan de basis heeft gelegen van het Nieuwe Testament. Jezus, Maria, de apostelen en de eerste Kerk bestuderen vanuit hun authentieke joodse achtergrond, leverde boeiende perspectieven op. Bovendien werd de ontdekking van de wereldwijde oecumenische beweging “Op weg naar het Twee concilie van Jeruzalem” (tjcii) een nieuwe fase in mijn leven. Zoals de apostelen (joden) eens  de gelovigen uit de volken (heidenen) in de geloofsgemeenschap opnamen en hen toelietenhun eigenheid te bewaren (en dus niet eerst jood moesten worden om in Jezus te kunnen geloven, levendig beschreven in Handelingen 15, het “eerste concilie van Jeruzalem”), zo wordt het nu hoogtijd dat de gelovigen uit de volken, de christenen in omgekeerde richting  de (messiaanse) joden verwelkomen en hen aansporen om hun joodse eigenheid (die van Jezus, Maria en de apostelen!) ten volle te bewaren en te ontwikkelen, wat eeuwenlang radicaal verhinderd werd. Hierdoor kan  de eenheid in verscheidenheid van de Kerk hersteld worden: één Kerk met gelovigen uit de joden en uit de volken. Tegelijk ontdekte ik hierbij de grote betekenis van Antiochië. Van hieruit verspreidde de apostel Paulus het geloof in Jezus over de toenmalige wereld. Terug naar Jeruzalem langs Antiochië. Uiteindelijk kwam ik terecht in de gemeenschap van Mar Yakub, die de gemeenschap is van de “eenheid van Antiochië”.

  Ik vond het vanzelfsprekend dat iedere negatieve opmerking over het joodse volk of Israël als antisemitisme moest bestempeld worden. Dat werd trouwens in de openbare opinie ruim aanvaard en regelmatig uitgesproken. Eenmaal in Syrië ontdekte ik een geheel andere kant van “Israël”, die ik aanvankelijk niet wilde of kon zien. Ik dacht dat een negatieve houding tegenover het feitelijk handelen van Israël op een misverstand, op een complot of op een tekort aan Bijbels geloof beruste. Later begreep ik dat juist de zionisten de meesters bij uitstek zijn van de manipulatie.Na bijna zeven jaar oorlog hebben we onze gebuur leren kennen als een agressief, driftig en gevaarlijk manneke (vraag het nu maar aan de slachtoffers in Damascus die zopas gebombardeerd werden door een Israëlisch gevechtsvliegtuig!), geobsedeerd door een zuiver joodse staat waaruit alle niet-joden verdreven worden, gedood, onderdrukt of onteigend. En deze staat wordt brutaal en illegaal steeds verder uitgebreid door een onmenselijke behandeling van het Palestijnse volk. Dit zionistisch regime is tot de tanden toe gewapend (drievoudige atoommacht, in het bezit van chemische én biologische wapens), wordt gesteund door de VS, EU, NAVO en golfstaten, is de beste vriend van de fanatiekste terroristen en meteen de grote oorzaak van de ontwrichting van het Midden Oosten, stralend internationale regels en een hele reeks resoluties van de UNO Veiligheidsraad al decennia lang afwijzend zonder enig gevolg, maar… de kruik gaat zolang te water tot ze breekt.

  Hoe de verdrukking van het Palestijnse volk met de Balfour verklaring begonnen  is, hebben we al eerder toegelicht. Dit plan van verdeling van het Britse mandaatgebied Palestina, in een ”joodse en Arabisch” staat werd enkele weken na de verklaring door de toenmalige 57 landen van de VN in 1947 aanvaard. Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 wordt deze onevenredige en onrechtvaardige verdeling Nakba, de catastrofe genoemd. De zionistisch gewapende beweging was gericht op steeds verder gaande kolonisatie. Ilan Pappe, professor Politicologie aan de universiteit van Haifa is een van de meest vooraanstaande historici uit Israël die het feitelijk ontstaan van Israël onderzocht en beschreven heeft. Hij wilde de gangbare enthousiaste voorstelling van de feiten eens oprecht en nuchter toetsen. Zijn boek draagt de titel “De etnische zuivering van Palestina”. Hij verwijst de mooie mythen over de wording van Israël naar de prullenmand. Zionisten gingen systematisch op bezoek in de Palestijnse dorpen waar zij met grote gastvrijheid werden ontvangen. Ze verzamelden alle belangrijke gegevens over het dorp en zijn bevolking. Soms gingen ze terug om nog meer te vernemen en genoten opnieuw van de Palestijnse gastvrijheid. Later werden de dorpen gewapenderhand ingenomen, de bevolking verdreven of uitgemoord, de niet-joodse kostbare archeologische schatten en herinneringen vernietigd of uitgewist. Soms was er een gemaskerde zionist bij die de belangrijke personen uit het dorp aanwees om geëxecuteerd te worden. In hun gruwelijk geweld gingen de zionisten steeds verder. In de zesdaagse oorlog (1967) veroverden ze Oost Jeruzalem, de westelijke Jordaan oever (op Jordanië), Gaza en de Sinaï (op Egypte) en de Golanhoogten van Syrië die later geannexeerd werden. Inmiddels heeft de algemene vergadering van de VN van 28 november 2017 Israël voor de zoveelste keer opgeroepen alle bezette gebieden op te geven en terug te keren tot de toestand van voor 4 juni 1967. Het niet toepassen van resolutie 497 van de VN Veiligheidsraad van 1981 werd nogmaals veroordeeld: alle wetten die Israël oplegt aan de bevolking van de Golanhoogten hebben geen enkele waarde. De bijzondere Syrische onderhandelaar Munzer wees er uitdrukkelijk op dat over de soevereiniteit van de Golanhoogten niet onderhandeld kan worden. Hij veroordeelde ook het repressieve gedrag van de zionisten door de Syriërs te verbieden huizen te bouwen of door zelfs hun huizen af te breken, het archeologisch erfgoed te verwoesten, Syrische leerkrachten door zionistische te vervangen, gewonden te beletten dat ze gratis in Syrische ziekenhuizen zouden verzorgd worden, verbieden dat de mensen hun familie in Syrië bezoeken enzovoort. Kortom, Israël moet eindelijk eens ophouden met zijn terreur tegenover andere volken en het zal zelf in vrede kunnen Leven. Het moet de resoluties 242, 338, 497 en 2334 van de VN Veiligheidsraad respecteren. En het ziet er niet naar uit dat de zionisten dat vlug zullen doen vermits ze ook nu de terroristen blijven steunen om Syrië te ontwrichten. Ze bombarderen hier onschuldige burgers en Syrische infrastructuur maar geen terroristen, integendeel. In hun meedogenloze brutaliteit hadden de zionisten de gewoonte in plaats van het internationaal recht te erkennen,  nog een stap verder te gaan. Werden ze door de VN verplicht de verdreven Palestijnen te laten terugkeren naar de grond van hun voorvaderen en hen een vergoeding te geven, dan zorgden de zionisten ervoor dat deze dorpen zo totaal vernield waren dat de Palestijnen geen enkele reden meer hadden om nog terug te keren. De zionisten hebben altijd een dubbele propaganda gevoerd. Enerzijds verkondigden ze dat Israël door de hele wereld bedreigd wordt en dat niemand hen daarbij helpt, terwijl niemand hen bedreigt wanneer zij met hun agressie tegenover andere landen en volken ophouden. Zo matigden ze zich het recht toe omwille van hun zogenaamde “veiligheid” alle volken en landen te ontwrichten, als hen dat voordelig leek. Anderzijds werd in eigen midden de absolute noodzaak onderlijnd om militair superieur te zijn boven alle omringende landen. Naar buiten stelden zij zich voor als  een weerloos en hulpeloos wichtje, voor eigen volk bouwden ze aan  de trots van een onoverwinnelijk leger.  Hoe lang kan dat blijven verder gaan? Geen wonder dat de zelfmoord onder jonge Israëlische soldaten de grootste doodsoorzaak is. Bovendien blijken de Syriërs bij de laatste aanval drie Israëlische  raketten uit de lucht gehaald te hebben. De Israëlische superioriteit zou wel eens voorbij kunnen zijn. En de laatste  zionistische agressie is  het plan om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen en Jeruzalem te beschouwen als de hoofdstad van de joodse staat, waardoor het bezette Oost-Jeruzalem in feite geannexeerd wordt. Het is een stunt van de Amerikaanse president waarmee hij zich een nog brutalere zionist toont dan de ergste havik. Hiermee zouden meteen alle wederzijdse onderhandelingen,  het vredesproces (waarvan de VS zich de bezielers willen tonen!) en de twee staten oplossing plechtig begraven zijn. Het is ook tegen het internationaal recht, tegen vele VN resoluties en tegen de menselijke waardigheid van het Palestijnse volk. Uiteraard protesteren hiertegen de VN, de EU en de Arabische wereld.

  En zo komen we tot het verschil tussen judaïsme en zionisme. Antizionisme heeft  niets te maken met antisemitisme, eerder het tegendeel is waar. Hierover zijn er getuigenissen van vele honderden rabbijnen vanuit Neturei Karta (www.nkusa.org): Jews United Against Zionism, opgericht in  Jeruzalem in 1938, nog  tijdens het Brits mandaat van Palestina. We beperken ons tot enkele citaten van rabbijnen uit een artikel van Daniel Vanhove, 30 november 2017 (https://www.mondialisation.ca/lideologie-sioniste-un-racisme-envers-les-juifs-qui-en-cache-dautres/5620937)

  “Moeten we er aan herinneren dat het judaïsme duizenden jaren oud is en zijn identiteit vindt in een religie, terwijl het zionisme (nog geen) honderd jaar oud is en een politieke ideologie is? En deze ideologie is grotendeels tegengesteld aan de wezenlijke eigenschappen van het judaïsme…”

  Zionisten verdragen  niet dat joden, die trouw zijn aan de voorschriften van hun  geloof, hen er aan herinneren dat er in het judaïsme nergens sprake is van het stichten van een eigen staat maar wel van een integratie in het land waar ze leven. Deze trouwe joden hebben ook herhaaldelijk geweld te verduren van fanatieke zionisten “die alleen maar door een koloniale geest geobsedeerd zijn”. Het uitdrijven van iedere niet-joodse bewoner, het stelen van zijn goederen om ze te geven aan joodse kolonisten is “puur racisme.” Wie dit steunt is medeplichtig en schuldig.

  “De zionisten, verre van de beschermers te zijn van de joden en de garantie voor een veilige haven voor hen, zijn in werkelijkheid de voornaamste verantwoordelijken van het antisemitisme in heel de wereld. Waar geen antisemitisme bestaat, daar zorgen zionisten er voor dat het komt”

  “De zionisten zijn niet joods en behoren in geen geval tot het land van het historische Palestina… wij zijn Palestijnse joden…” “Het judaïsme is gehoorzaamheid aan God, zionisme is in ieder opzicht opstand tegen God maar de zionisten (mis)(ge)bruiken de bijbel…” En de media durven de zionisten niet aanklagen of medelijden betonen met de Palestijnen uit vrees voor  de aanklacht van antisemitisme. “Omdat wij joden zijn, zijn wij tegen de staat Israël”. “Wij hebben medelijden en wenen met het Palestijnse volk in zijn lijden”

  “De vertegenwoordigers en verantwoordelijken van de EU en de VS – ik herinner er aan dat de talrijkste en meest agressieve zionisten evangelische christenen zijn en geen joden – zouden de moed en de oprechtheid moeten hebben om voor eigen deur te vegen en het noodzakelijke werk moeten doen om de wijzers eens goed te zetten door de vergissing te erkennen die in 1947 gemaakt werd op de rug van de Palestijnen. Een Israëlische staat, alleen voor joden gereserveerd, is per definitie een racistische staat omdat ze anderen uitsluit en hen behandelt zoals je nu kan zien in een apartheidsregime”. Rabbi Weiss, woordvoerder van Neturei Karta, noemt het zionisme “een duivelse beweging” en Gaza een ”uitroeiingskamp”.

  Judaïsme en zionisme worden dikwijls met elkaar gelijkgesteld. In werkelijkheid is het zionisme de grootste vijand van Israël, van het joodse volk en van het judaïsme. Het zionisme is bovendien in intieme verbondenheid met Saoedi-Arabië de grootste bron van terrorisme in de wereld.

   

  Het is werkelijk om te wenen. Eens weende Jezus over Jeruzalem omdat het hooghartig de weg naar vrede en heil afwees. Nu wenen vrome joden over het bittere lot van de Palestijnen omwille van de zionistische waanzin.  “Bidt dan om vrede voor Jeruzalem”!

  En dit nog:

  vOns vorig bericht geïllustreerd met dertien video’s: 1. de strijd tegen IS, 2. Chinese soldaten in Syrië?; 3. noodzaak om te vechten tegen IS en wel samen met  Syrië, Rusland en Iran, alle troepen, ook die van de  VS, die hier zijn zonder toestemming, illegaal en andere doeleinden nastreven moeten weg; sterke oproep van Scott Bennet vanuit Californië: we hebben genoeg van de oorlogen van de CIA met behulp van Saoedi-Arabië en de zionisten; 4. Koerdische leiders die zich bij het Syrische leger willen voegen; 5. De gesprekken in Genève; 6. Persconferentie van Bachar al-Jaafari (Arabisch); 7. Een flits van een gewone recreatieavond in ons klooster; 8. IS weg uit Al-Bukamal; 9. VS bouwen toch een (illegale) uitgebreide militaire basis in N. Syrië; terloops wordt nog eens bevestigd dat het terroristen waren, door de VS gesteund, die chemische wapens gebruikten; 10. De kroonprins van Saoedi-Arabië die potsierlijk eist dat Hezbollah in Libanon ontwapend wordt; 11. Israël dat nogmaals bombardementen uitvoert nabij Damascus; 12. Een beeld van de  ruinen van het klooster Mar Yakub; 13. Strijd tegen IS en Al-Nusra die we van dichtbij meemaakten:                             http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-52/#more-37884

  vOns vorig bericht met prima duiding:http://www.katholiekforum.net/2017/12/02/elite-wil-oorlog-tussen-christenen-en-moslims/

  vMarco Glowatski getuigt dat er eigenlijk geen reden meer  is om niet naar Syrië terug te keren, wat wij kunnen beamen; over de amnestiemaatregel waar strijders beroep op kunnen doen; over het grootschalig bedrog in Duitsland van “Syrische vluchtelingen” (ook terroristen) die zich meermaals laten inschrijven en zo telkens 351 € per maand en per ingeschreven keer opstrijken: http://www.golfbrekers.be/is-er-nog-een-vluchtreden-in-syrie-2/

  vDe heropleving van Aleppo:  http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-4/

  vPater Frans van der Lugt S.J. werd in 2014 in Homs door een terrorist vermoord. Ik kreeg  zijn stola en gebruik die ook. Onze Vlaamse onafhankelijke journalist Willy Van Damme ergert zich terecht aan het feit dat men ook in kerkelijke kringen nog steeds verder gaat met valse verdachtmakingen tegen het Syrische leger, dat onevenredig veel geleden heeft, terwijl men aan de misdaden van de terroristen voorbijgaat. Zoveel soldaten hebben als martelaars  op heroïsche wijze hun leven gegeven voor hun volk. Pax Christi, hou op met het steunen van de moordenaars, ga eindelijk eens aan de kant van de onschuldige slachtoffers staan in naam van de “vrede” en in naam van Christus! http://www.novini.nl/pax-christi-hypocriet-christenvervolging-syrie/

  vNogmaals een illustratie van de wijze waarop de VS niet de vrede in Syrië maar het terrorisme dienen: http://www.mintpressnews.com/us-backed-rebel-defector-us-coalition-made-secret-deals-isis-syria/235256/

  vOorlogsrapport met video’s, o.a. over een Syrische piloot die door IS levend wordt verbrand, waarover in de westerse media niet één negatief of afkeurend woord. Huichelarij troef: http://www.golfbrekers.be/syrisch-front/

  P. Daniel

   

   

  09-12-2017 om 06:50 geschreven door Gust Adriaensen


  07-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Catalanen betogen massaal in Brussel

  Naar schatting 45.000 Catalanen betogen voor onafhankelijkheid in Brussel. De meesten hebben zo'n 1400 kilometer afgelegd om hier te geraken.

  Heel wat politici van de de Vlaams-nationalistische partijen Vlaams Belang en NVA nemen aan de manifestatie deel.

  Een vraag die bij velen spontaan opkomt, is: hoeveel mensen zouden Vlaams Belang en NVA op de been krijgen in een betoging voor Vlaamse onafhankelijkheid , in Brussel, Antwerpen, Gent...? 

  07-12-2017 om 14:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vlag en de lading in het Katholiek Onderwijs

  De katholieke identiteit en de veruitwendiging ervan in het Katholiek Onderwijs is een beladen onderwerp, waar vele katholieke scholen zich het liefst ver van af houden. Maar ze moeten de discussie en de confrontatie aangaan, willen ze het spel intellectueel eerlijk en ethisch consequent spelen.

  Er mag van uitgegaan worden dat er in het personeelsbestand van katholieke scholen, toch nog enkele zelfbewuste christenen ( die er ook geen probleem mee hebben om tot de katholieke kerkgemeenschap te behoren) aanwezig zijn. Zij kunnen erin slagen leerlingen mee te krijgen in een dynamische beleving van het christendom in een katholieke school. Zij verdienen alle ruimte en steun. Zij hoeven/mogen geen zeloten zijn. Maar al te vaak is het in katholieke scholen het omgekeerde, hoe merkwaardig en op de keper beschouwd hypocriet dat ook is. Katholieke scholen houden zich op het levensbeschouwelijke en religieuze vlak (en zeker wat de uiterlijke beleving ervan betreft) gedeisd. Grijze muizen die bang in een hoekje wegkruipen om het scepticisme , de onverschilligheid en de spot, te ontwijken. Zit het zelotisme in het Westen al decennia niet vooral buiten het christendom?

  Wanneer je met respect voor de andere, uitkomt voor je geloofsovertuiging en ze ook kunt verwoorden (onderwijs!), krijg je respect terug, van jongeren en ouderen.

  Op het instellingenniveau gebruikte ik het woord ˜hypocrisie'. Vele jaren geleden al, toen duidelijk werd dat katholieke scholen er niet in slaagden of ervoor terugschrikten, aan de naam ˜katholiek', inhoudelijk iets tastbaars of zichtbaars te verbinden, heb ik herhaaldelijk op die tegenstelling/kloof tussen naam en inhoud gewezen.

  Als een school de naam ˜katholiek' draagt, dan vergen de logica en de eerlijkheid, dat het opvoedingsproject van dergelijke school groeit uit en gedragen wordt door een christelijke inspiratiebron. Maar ook dat er in het interne leven van de schoolgemeenschap en in de presentatie naar buiten toe, aandacht is voor (herkenbare) gebruiken en rituelen van een hedendaags katholicisme. 

  Een ˜katholieke' school, die om welke reden dan ook (desinteresse, gebrek aan zelfbewustzijn, schrik voor hekelende, spottende reacties vanuit bepaalde zelotische hoek) , nalaat haar katholieke identiteit duidelijk zichtbaar te maken, is een school waarvan de vlag de lading niet dekt.

   Ofwel wordt echt inhoud gegeven aan het woord ˜katholiek', ofwel verzaakt men eerlijkheidshalve aan dat etiket.

   Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat een school het label (bijna) uitsluitend) vanuit marktoverwegingen wil behouden. Het Katholiek Onderwijs ligt nu eenmaal goed in de markt. Maar dat is dan de ˜katholieke hypocrisie' ten top gedreven.

  07-12-2017 om 09:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'Every person is unique and unrepeatable. Let us ensure the disabled are always welcomed by the communities in which they live.'

  07-12-2017 om 09:39 geschreven door Gust Adriaensen


  06-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom?

  In een krantenartikel stelt Lieve Pollet, vrijwilliger en gewezen OCMW-lid,  de vraag: ˜Waarom slagen OCMW's en vrijwilligers er niet in, talloze gezinnen uit de armoede te halen?'

  Het antwoord is m.i. niet ver te zoeken. Omdat het politieke beleid andere prioriteiten stelt, waardoor de kinderarmoede en de armoede bij gepensioneerden stijgen, de kloof tussen arm en rijk groter wordt, vorig jaar 853 Belgische bedrijven meer dan 221 miljard euro hebben ondergebracht in belastingparadijzen, meer dan vier op de tien van de tien procent rijkste huishoudens twee tot drie woningen bezit en 80 procent van de waarde van de aandelen bij de tien procent grootste vermogens zit.

  Deze regering, nog veel minder dan vorige, durft of wil niet nadenken over wat een rechtvaardige samenleving is. Want dan moet je in je eigen weldoorvoede lijf snijden en in dat van je achterban. Angstvallig je eigen portemonnee en die van je ˜eigen volk', je ˜eigen kiezers', je ˜eigen ras', in de gaten houden. Dat is de politieke boodschap.

  Enkel wat kruimels van de grote welvaartstaart blijven over voor steeds meer gezinnen.

  06-12-2017 om 22:42 geschreven door Gust Adriaensen


  05-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor december

  In zijn gebedsintentie voor december besteedt paus Franciscus aandacht aan de grootouders.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/c44wGdqHsUs   

  05-12-2017 om 17:27 geschreven door Gust Adriaensen


  03-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/48

  Vrijdag 1 december 2017

  Aangename drukke dagen

  Ons voormalige smokkeldorp Qâra met zijn kleine en minder kleine illegale activiteiten wordt steeds meer een gezonde samenleving. Vrijdag werd daar de diploma-uitreiking gevierd van de cursus management en leaders-vorming, die in ons klooster vorige week beëindigd werd. De meesten van onze gemeenschap hadden hieraan meegedaan en kregen dus ook hun diploma. Het was een feest.

  En zaterdag werd officieel een verkoopcentrum geopend. Onze abou Georges en de vrijwilligers van de Rode Halve Maan koesterden al lang het plan om een verkoopcentrum te voorzien waar de mensen van Qâra vrij hun producten kunnen verkopen. Deze markt is er nu dank zij het klooster met de steun van UNPFA. Ze ligt juist buiten de controlepost van het leger, waar je langs moet om Qâra binnen te rijden en langs de autosnelweg (Damascus – Aleppo). We waren zaterdag aanwezig bij de opening. Allemaal lachende gezichten, dankbare mensen, enthousiaste toespraken en een massa ballonnen. Uiteraard was er ook een goede verkoopplaats voorzien voor de producten van de gemeenschap: iconen, sierkaarsen en onze (witte) kaas… We hopen dat de handel zo stilaan weer op gang komt zodat de mensen door eigen werk op normale wijze hun kost kunnen verdienen.

  De volgende dag vierden we naast de zondag ook de voorbereiding dag van het feest van St. Jacques, de patroon van de gemeenschap. ‘s Morgens kwam  een groep vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient op bezoek om er drie, twee meisjes en een jongen deze week bij ons achter te laten. (Achteraan in de “bijlagen” vind je drie video’s over deze dynamische Franse jongerenbeweging). Hoe het feest van onze patroonheilige voor de oorlog in alle vrijheid en feestelijk met hoge gasten gevierd werd, kun je lezen in ons bericht van 27-28-29 november 2010 (ondertussen uitgegeven door de Blauwe Tijger: Poetin en Assad hebben ons leven gered, Syrisch oorlogsdagboek deel I: 2010-2013, blz. 84-87; ISBN 978 94 92161 420). Nu waren we slechts met drie priesters: abouna Georges (Grieks-Melchiet) van Qâra, abouna Paisios (Grieks orthodox) van Deir Atieh en ik. De heilige Jakob (Arabisch: Mar Yakub) was een christen, een Chaldeeuw van edele afkomst. Als intieme vriend van de heidense koning Yasdagerd I van Perzië (399-425) genoot hij aan het koninklijk hof de hoogste eer maar leefde ook helemaal als heiden. Een fel protest van zijn vrouw en zijn moeder brachten hem tot inkeer. Hij meldde de koning dat hij voortaan als christen wilde leven. Dit maakte de koning zo woedend dat hij hem een voorbeeldige straf wilde laten ondergaan opdat niemand zijn voorbeeld zou volgen. Hij werd geleidelijk in stukjes gesneden. Ondertussen gaf de heilige Jakob zijn leven aan God zeggend dat hij binnenkort zal zijn als een ingestort huis en dat hij zijn leven wil geven voor de eenheid van de christenen van oost en west, noord en zuid. Bij de stichting van dit klooster in de 6e eeuw werd hij als patroonheilige gekozen. Bij dit feest hoort tenslotte een sketch om het leven en de marteldood van de heilige Jakobus uit te beelden, wat ’s avonds werd opgevoerd door enkele zusters, fraters en kinderen, tot groot jolijt van iedereen. Een vrijwilliger van S.O.S. Chrétiens de l’Orient maakte er een passende video van. En woensdag kwamen  nog elf vrijwilligers van dezelfde organisatie  om enkele dagen mee te werken en mee te leven. Voor het klaarmaken van de humanitaire hulp in containers of vrachtwagens is er altijd veel werk. Mooi om zien hoe een overvolle vrachtwagen met daar bovenop die jonge mannen met hun witte truitjes om in Qâra zingend  en wuivend hulpgoederen te leveren. Tevens was het weer een aangenaam contact en ’s avonds genoten we van de wederzijdse geestelijke verrijking. Deze jongeren zijn werkzaam in Damascus, Ma’aloula, Homs  en Aleppo. We hebben zelf Ma’aloula voor de oorlog meerdere malen bezocht. Toen we enkele maanden geleden terug het dorp en het St. Thecla klooster bezochten, schrokken we van de zware verwoestingen door al Nousra. Alles verwoest en zwart gebrand. Tevens  was het verheugend om zien hoe vele groepen, vooral jongeren bezig waren aan de opruim en de heropbouw. Van de S.O.S. Chrétiens de l’Orient die daar werkzaam zijn en nu bij ons verblijven, vernemen we  dat de heropbouw al grotendeels voltooid is, mede dank zij het Syrische leger.

  En inmiddels zijn twee fraters voor enkele dagen naar Cyprus waar ons een flink terrein ter beschikking wordt gesteld. Zij zijn uitgezonden als verspieders. Noem het een studiereis. Hier in Syrië zal het zeker nog een hele tijd duren vooraleer we groepen jongeren kunnen ontvangen. De oorlog is aan het eindigen maar de onveiligheid laat nog te wensen over terwijl er in Cyprus geen probleem van veiligheid zal zijn. En het is bij wijze van spreken maar een boogscheut van hier.

  Syrische oorlog als een fopkaars

  Bij verjaardagen wordt wel eens een gebak aangedragen met daarop kaarsen die door de jarige in één adem uitgeblazen moeten worden. Voor de grap gebruikt men soms kaarsen die, wanneer ze uitgeblazen zijn telkens opnieuw beginnen te branden. Heel leuk. Zo lijkt de Syrische oorlog te zijn en zo voelen wij het hier aan. Het oorlogsvuur brandt evenwel niet vanzelf, het wordt hier telkens opnieuw bewust aangestoken. En leuk is het allerminst.

  Zowat 98 % van wat de IS eens in handen had, is heroverd. De islamitische staat in Syrië en Irak is voorbij. Er blijven nog afzonderlijke groepen van terroristen over en de  strijd in Idlib.  Daarom wil Hezbollah zijn militaire raadgevers en eenheden uit Irak terugtrekken en Rusland is ook begonnen met enkele eenheden uit Syrië terug te trekken. Het leger heeft Aleppo, Palmyra, Deir Ezzor heroverd en praktisch heel het Z-O. De grensgebieden met Libanon en Irak zijn veilig (al staan rondom ons nog enkele kanonnen voor de zekerheid!) en het staakt-het-vuren geldt (officieel althans) in meer dan 2.500 steden. Vanuit Baalbek en de Bekavallei (Libanon) beginnen Syriërs terug te komen naar hun land. Ondertussen werden in Deir Ezzor op meerdere plaatsen wapendepots van de vluchtende IS strijders in beslag genomen, o.m. van Amerikaanse en Europese makelij. De laatste vondsten gebeurden nu in Al-Salhiyah, Al-Ashara en Sabekhan: grote hoeveelheden raketten, machinegeweren, zware artillerie, kogels en munitie, vele honderden geweren, auto’s om aanslagen te plegen… Wapens in overvoed. En hoewel er na de opruiming van IS geen enkele reden is dat ongewenste troepen in Syrië blijven, toch hebben de VS het N-O van Syrië bezet in de hoop de rijkste oliebronnen te kunnen controleren. Altijd weer hetzelfde: oorlog voor de olie. Ondanks de verpletterende militaire overmacht van de VS zullen uiteindelijk noch Syrië, noch Rusland dulden dat de oliebronnen van Syrië in Amerikaanse handen komen. En terecht. De VS hebben altijd beweerd dat er slechts 500 Amerikaanse soldaten in Syrië zijn, nu blijken het er meer dan 1.720 te zijn, zoals de Amerikaanse luchtmachtofficier Kwiatkowski woensdag onthulde. Voor de illegale militaire bases van de VS in Syrië is er nu helemaal geen enkele verantwoording mee. Toch blijken ze niet te zullen vertrekken de komende dagen. Van alle oorlogen die de VS met NAVO en bondgenoten begonnen zijn de laatste zestien jaar (sinds de aanslagen van 9/11), zijn ze met geen enkele oorlog opgehouden. Wereldheersers houden niet op van zichzelf en gaan uit zichzelf nooit weg. Gelukkig hebben de 4 + 1 (Rusland, Syrië, Irak, Iran en Hezbollah) met hun hoofdkwartier in Bagdad hun violen gestemd en willen eensgezind het terrorisme uitroeien.

  Wij leven hier met mensen uit verschillende plaatsen van Syrië en iedere week krijgen we mensen op bezoek uit heel het land. Ziehier hoe wij die oorlog aanvoelen. Deze oorlog is zeker zeer complex. Hier wordt om vele en tegenstrijdige belangen door vele landen gevochten. Erdogan blijkt als een sultan te willen heersen over een nieuw uitgebreid Ottomaans rijk, waarbij hij liefst Damascus zou inlijven als een provincie. Poetin heeft hem blijkbaar al tot wat meer redelijkheid gebracht. Saoedi-Arabië wil zijn Wahhabitisch wangeloof liefst wereldwijd verspreiden en heersen over het Midden Oosten. Het duldt geen enkele concurrentie van het sjiitische Iran en de Hezbollah. Daarom wilde het in Libanon door een soort staatsgreep Hezbollah laten ontwapenen en ontmantelen. De acties van de jonge voortvarende kroonprins hadden evenwel het tegenovergestelde effect. Van Libanezen vernemen we dat ze nu meer dan ooit tegen Saoedi-Arabië zijn. Het zionistische Israël wil een zuiver joodse staat die zich willekeurig kan uitbreiden en als super militaire macht het hele Midden Oosten overheersen. Daarom moet alvast Syrië ontmanteld worden en zijn weerstand gebroken. En er spelen nog meer belangen mee. Toch is de achtergrond van deze oorlog ook heel eenvoudig. Het gaat gewoon om macht, nl. vooral het westers imperialisme en om rijkdom, nl. vooral olie. Als een onafhankelijk land zijn rijkdom aan de wereldheersers niet wil afstaan, kan door een militaire invasie de macht en de rijkdom gegrepen worden. Jaren lang probeerde het westen tot een militaire invasie te komen. Bleek dit niet mogelijk dan waren er de gespecialiseerde troepen en doodskaders die de wanorde in het land konden aanwakkeren totdat het in elkaar zou zakken. Zo werd het hier jaren lang geprobeerd. Een vooraanstaande christen werd vermoord (een chirurg in Damascus) en daarna een vooraanstaande soenniet (de zoon van de mufti) om de indruk te wekken dat de geloofsgroepen tegen elkaar aan het vechten waren in een echte burgeroorlog. Een bom ontplofte in een moslimschool en daarna in een christelijke school. De mogelijkheden bleken nagenoeg onbeperkt. Dan kon door een “regeringswissel” het “wettig gezag” overgedragen worden aan een marionet die alles regelt. Lukte ook dit niet dan konden de “vredestroepen” nog zolang mogelijk in het land blijven en trachten de ontwrichting verder te zetten. Het recent uitgelekte “dirty secret” van Raqqa, waardoor de VS een massa terroristen lieten ontsnappen, is hier een illustratie van.

  “De militaire missie van de Amerikaanse bezettingsmacht in het N.O. van Syrië is niet blijvend. Deze positie is onhoudbaar. Het doel waarvoor deze “aanwezigheid” is opgezet is onhoudbaar. Het kadert ook niet in een vast plan. De generaals die het Witte Huis besturen zijn tactisch op hun terrein misschien genieën. Ze zijn evenwel nieuwelingen inzake strategie. Ze volgen blindelings de oproep van de sirenes van de  lobby, alleen maar om nogmaals het Amerikaanse schip op de klippen van de werkelijkheid te laten lopen”  (Moon of Alabama, 28 november 2017: https://www.mondialisation.ca/syrie-loccupation-ou-presence-etasunienne-est-intenable/5620536). Het westen heeft de eenheid – hoewel ook niet ideaal - van het Syrische volk danig onderschat. Het volk, hoewel voor 75 % soennitisch, wil absoluut geen fanatieke islamitische overheersing om zo de speelbal van het westen te worden. Dat horen en ervaren we hier voortdurend.

  Als ook hiermee het doel niet bereikt wordt  dan zijn er nog zovele combinaties mogelijk van “bevriende landen”  die Syrië kunnen proberen te destabiliseren. De VS hebben in Syrië in 2014 een coalitie opgezet van ruim 70 landen!

  “De militaire en politieke mislukking van de golfstaten en de westerse mogendheden in Irak en Syrië zijn nog niet genoeg opdat ze uit het Midden Oosten zouden weg blijven. Verre van daar. Een nieuw scenario werd door het apparaat van de Amerikaanse staat opgezet in partnerschap met de staat Israël. En Saoedi-Arabië moet hierin de voornaamste rol spelen” (Mohammed El Bachir, 24 november 2017: https://www.mondialisation.ca/wahhabisme-et-sionisme-une-sainte-alliance-contre-liran/5619778). Dat de Hezbollah als weerstand tegen de steeds verder gaande zionistische onderdrukking alleen maar sterker geworden is blijft een doorn in het oog van zowel Israël als Saoedi-Arabië. Vandaar nu een heilig verbond van deze twee landen tegen Hezbollah en Iran en tegen de soevereiniteit van Syrië, dat een symbool van weerstand geworden is. Eind 2013 waren wij in zeer groot gevaar en praktisch het slachtoffer van tienduizenden terroristen rondom ons. Welnu het leger, geholpen door de Hezbollah hebben ons toen beschermd. En we zijn op meer dan wondere wijze in leven gebleven (dat zal je kunnen lezen wanneer het tweede deel van ons oorlogsdagboek uitkomt)

  In de Latijnse  liturgie lezen we  deze dagen de profetieën over de grote wereldrijken, die allen eens zullen instorten en die ook werkelijk vergaan zijn: het machtige Perzische rijk, het Griekse rijk, het Romeinse rijk. Tijdens de regering van kiezer Augustus, toen de machtigste man op aarde, is ergens in het kleine plaatsje Bethlehem, in een dierenverblijf,  uit een vluchtelingengezin een Kind geboren. Er was geen plaats in een deftige herberg voor dit gezinnetje. Deze gebeurtenis bleek  van geen enkele betekenis voor het wereldgebeuren. Toch is dit het enige belangrijke dat overgebleven is van heel de geschiedenis van het Romeinse keizerrijk. God is toen Mens worden in  Jezus, de lang verwachte Messias van Israël, de Zoon van God en de  Redder van de wereld. Het licht dat hiermee in de  wereld ontstoken werd is nooit gedoofd en zal eens  bij Zijn Wederkomst een stralend licht zijn dat blijvend is. En dat is geen fopkaars.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht geïllustreerd met vele video’s: een ontroerend getuigenis van een christelijke familie in Aleppo die ontsnapte aan de IS dank zij 14 Syrische soldaten, die zelf allen door IS werden gedood; bevrijding en verwoestingen van Al-Bukamal; S.O.S. Chrétiens de l’Orient-vrijwilligers die overdag helpen verwoeste huizen restaureren en ’s avonds met de kinderen voetballen; ’t klooster van Saydnaya en het grote Christusbeeld; Eren Erdem die aantoont dat  het sarin gas langs Turkije met medeweten van de Turkse geheime diensten aan de terroristen in Syrië geleverd werd om valselijk Assad te kunnen beschuldigen; de Balfour verklaring; Avi Schlaim; de pro vita beweging en haar miljoen handtekeningen in Rusland om abortus af te schaffen; video’s over de walgelijke praktijk van Planned Parenthood die delen van geaborteerde baby’s verkoopt; de video over Wolfgang Bittner:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-51/

  vOns vorig bericht aangevuld met verduidelijking en video’s:
  The Deep State is The Jewish State; de illegale en verwoestende  interventies van de VS;  de  video overWolfgang Bittner:  http://www.katholiekforum.net/2017/11/25/pater-daniel-maes-er-is-een-onuitgesproken-oorlog-bezig-op-wereldschaal/

  vDe 102e verjaardag van de  Armeense genocide door de Turken met nog wat geschiedenis:http://www.golfbrekers.be/terugblik-74/

  vVerhelderend over de vernietigende plannen van de  VS voor o.m. Syrië: https://youtu.be/29r6_ohlWKQ

  vVoorstelling van het boek van onze vriend Jens  de Rycke over de oorlog in Syrië en interview met hem:http://www.novini.nl/doel-regime-change-heiligde-middelen-syrie/

  P. Daniel

   

   

   

   

  03-12-2017 om 17:36 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NVa als onderwijsschoonmoeder

  'De koepels zijn geen dictators die hun scholen tot in de details dicteren hoe ze wel en niet moeten werken', schrijft journaliste Ghijs.  Zo is het. Minister Crevits zegt in essentie hetzelfde: laat het aan het onderwijsveld over om te bepalen HOE door de overheid bepaalde doelstellingen het best bereikt kunnen worden.

  Vanuit de autoritaire partijdiscipline die bij de NVA-top heerst (al ooit één woord van NVA-kritiek op De Wever gehoord? Ja Vuye en Wouters, maar die werden prompt buitengegooid), hebben De Wever en co. de onbedwingbare neiging overal schoonmoeder te gaan spelen en in casu te bepalen hoe scholen wel en niet moeten werken.

  Nu komt het gemeenschapsonderwijs in het vizier. Een tijd geleden kreeg het katholiek onderwijs van opperzedenmeester De Wever te horen dat het 'zijn ziel verkocht'.

  Ghijss formuleert het puntig: 'De NVA heeft het moeilijk om te accepteren dat de koepels meegaan met de realiteit'. De Partij van de Verandering weigert (onderwijs)verandering, want 'wij hebben gelijk'.

  03-12-2017 om 14:44 geschreven door Gust Adriaensen


  30-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Dewinter De Wever aan het opvrijen?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nooit gedacht en verwacht dat Vlaams Belanger Filip Dewinter zich in de Antwerpse vaudeville omtrent dubieuze vastgoedprojecten, zou opwerpen als een vurige verdediger van zowel De Wever als die projecten en projectontwikkelaars.

  Eén gevolgtrekking kan zeker gemaakt worden: Dewinter zit gevoelsmatig en wat ruimtelijke visie en vastgoedbusiness betreft helemaal aan de kant van de rechtse, kapitalistische moneymakers (en zeker de Van der Paels).

  Maar is het vermetel te denken dat Dewinter zeer bewust De Wever aan het opvrijen is? Het was al merkwaardig dat het op vraag van Dewinter was dat het stinkende zaakje achter gesloten deuren werd behandeld in de Antwerpse gemeenteraad. Weg beloofde volledige transparantie.

  Ziet Filip in dit en andere vastgoeddossiers een mogelijkheid om aan te schurken tegen de NVA, die op dezelfde vastgoedgolflengte zit, bevrijd te worden uit het cordon en in een coalitie met NVA te stappen als de verkiezingsresultaten voor de De Wever-nationalisten zouden tegenvallen?

  30-11-2017 om 11:19 geschreven door Gust Adriaensen


  29-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t Stad biedt altijd extra spektakel

  Van 'totale transparantie' naar 'achter gesloten deuren (op vraag van Vlaams Belang dan nog -welke belangen moeten bij die partij gespeeld hebben?). Van een 'cola zero' ( De Wever) in sterrenrestaurant Het Fornuis, naar een 'mosselsouper van de scouts' (Van Peel), naar een 'communiefeestje' (Damen),.....,

  (H)eerlijk, (h)eerlijk, (h)eerlijk!! 't Stad biedt toch altijd wat extra spektakel.

  En dan was er ook nog meester Damen in Terzake. Volgens een forumdeelneemster was meester Damen (zo te horen ook een sinjoor), een paar maten te groot was voor klassejournaliste Cools.

  Dat  is een uiterst merkwaardige evaluatie. Was het niet eerder zo dat Cools, Fornuisbezoeker Damen alle hoeken van de studio deed zien?

  29-11-2017 om 19:51 geschreven door Gust Adriaensen


  28-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Thuistaal' in de klas

  De discussie over het gebruik van de 'thuistaal' in de klas en de beslissing van GO om dat gebruik toe te laten, hebben betrekking op anderstalige leerlingen.

  Merkwaardig genoeg wordt daarbij uit het oog verloren dat de (grote) meerderheid van de schoolkinderen als 'thuistaal' een streektaal/dialect heeft (soms totaal onverstaanbaar voor anderstaligen). Wordt deze kinderen toegestaan hun thuistaal-dialect te gebruiken in de klas? Is er geen sprake van discriminatie wanneer dat niet het geval zou zijn? 

  Anderzijds betekent het loslaten van het gebruik van het algemeen Nederlands in de klassituatie, m.i. een verdere achteruitgang van de hantering van een vlotte, accurate, verstaanbare taal, in alle omstandigheden.

  We moeten ons geen illusies maken: het Nederlands dat door de meeste Vlamingen gebruikt en beschouwd wordt als 'algemeen', is 'verkavelingsvlaams'. In woordbeheersing en structuren hinken wij achterop,vergeleken bij de gemiddelde Nederlander.

  De toekomst? Verkavelingsvlaams als norm?

  28-11-2017 om 09:56 geschreven door Gust Adriaensen


  27-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De uitspraak van het jaar kon op 27 november 2017 opgetekend worden uit de mond van de Antwerpse schepen Marc Van Peel.

  In Terzake zei Van Peel zonder verpinken: 'Wij gingen naar het diner in het Fornuis, zoals we naar een mosselsouper van de scouts gaan.'

  Prachtig, die vergelijking. Als gewezen fervente scout en vroegere verbondscommissaris, heeft Van Peel kennis van zaken en is hij de geknipte persoon om dergelijke briljante zin te produceren.

  Dankzij zijn voortschrijdend inzicht in mens en samenleving , is er voor Pientere Koala in essentie geen verschil tussen een exquis etentje in een sterrenrestaurant, aangeboden door een projectontwikkelaar die met miljoenen goochelt, en het mosselsouper van een scoutsgroep in een uitgeleefde parochiezaal, waarbij de eters gevraagd wordt zo diep mogelijk in hun portemonnee te tasten.

  Pientere Koala heeft het ver gebracht!

  27-11-2017 om 20:39 geschreven door Gust Adriaensen


  25-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Projectontwikkelaars en politici

  Enkele dagen geleden verkondigde een extreem superieure De Wever dat hij aan zijn contacten met een vastgoedmakelaar, geen woord wilde vuilmaken. Nu wentelt hij zich in zijn Calimero-, zijn slachtofferrol (die hem ook bijzonder goed ligt). Hij is triest, triest, triest. En het is allemaal de schuld van de oppositie, oneerlijke, leugenachtige lui die een eerlijke mens, die ter ontspanning een cola zero gaat drinken in het Fornuis, het leven moeilijk maken.

  Zijn voorganger Patrick Janssens pakte de zaken anders aan. In geen geval mochten de Antwerpse politici face-à -face deals sluiten met een projectontwikkelaar. Daarom richtte Janssens een onafhankelijk agentschap voor stadsontwikkeling op. Zo ontstond er een grotere kloof met de promotoren.

  De Wever doekte dat agentschap op. De gevolgen ziet men. Het aanhalen van de banden met projectontwikkelaars (bv. via een exquis etentje) is evenwel niet beperkt tot het stadsbestuur. Ook bij de (NVA-)deputatie liggen promotoren in de bovenste schuif.

  25-11-2017 om 20:43 geschreven door Gust Adriaensen


  24-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ben zit vast in de file
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Minister van Mobiliteit, Ben Weyts, mocht het in Terzake nog eens komen uitleggen. Hoe denkt hij het groeiende fileprobleem aan te pakken?

  Ik heb te doen met Ben. De snelheid waarmee hij al zijn realisaties probeert op te noemen, staat in schril contrast met het slakkengangetje op de snel- en gewestwegen. Maar ook Weyts zal er niet in slagen het fileprobleem te verminderen, laat staan op te lossen. Integendeel. Gedurende Weyts' hyperkinetische bewindsjaren is het alleen maar erger geworden.

  De verklaring is eenvoudig: ook de minister van de Verandering, kan of durft niks fundamenteels te veranderen. Net als zijn voorgangers, van welke kleur ook. De sympathiek ogende tafelspringer die Ben is, zei wel iets treffends: 'Wij allemaal zijn de file.' Klopt. En dus moeten 'wij allemaal' veranderen,of daartoe gedwongen worden.

  Haal de honderdduizenden salariswagens uit het verkeer! Durft Ben dat? Verminder de autoproductie! Durft Ben dat? Maak autorijden fiks duurder! Durft Ben dat? Vermeerder het aantal tolwegen en verruim de toltijden! Durft Ben dat?

  Nee. Ben durft, mag, kan dat niet.

  Over vijf jaar zit Vlaanderen de hele dag in de file. Wij allemaal, inclusief de (ex-)minister.

  24-11-2017 om 19:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  XII/47

  Vrijdag 24 november 2017

  Jeugdig enthousiasme

  Zondagvoormiddag arriveerden dertien vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient, afkomstig uit verschillende streken van Frankrijk en nu werkzaam in Syrië (Aleppo, Homs en elders). Acht jongens logeren bij ons, vijf meisjes bij de zusters. Van beide kanten willen we elkaar beter leren kennen en samenwerken. We vierden een Franse zondagseucharistie in de Latijnse ritus, waar zij erg blij mee waren, omdat ze meestal een voor hen verstaanbare eucharistie moeten missen. Daarna vertrok de groep samen met de fraters onmiddellijk naar het klooster Mar Moussa. Bij de beklimming van het klooster, halverwege hielden we halt voor een picknick. Boven kregen we een hartelijk onthaal en warme thee. In de kerk gaf een broeder een uitgebreide uitleg over het klooster en de kerk. Dan weer naar beneden. Terug thuis zaten we samen om kennis te maken met elkaar. Opvallend is dat vele jongeren hier gekomen zijn omdat er een vriend zich  al  eerder engageerde. Vervolgens zijn er twee bekommernissen die leven: vooreerst de leugens die over Syrië en de media verspreid worden en waarbij vele jongeren spontaan beseffen dat Syrië anders en belangrijker is dan wordt voorgesteld. Verder willen zij hulp bieden aan de christenen in het Midden-Oosten, dat door het westen in brand wordt gestoken. Als je goed luistert merk je dat vele van deze jongeren hier de wortels van hun christelijk geloof (her)ontdekt hebben. Ze beseffen dat, wanneer de wortels van het christendom hier worden doorgehakt, de hele boom kan verdorren. Neen, deze jongeren willen geen meelopers zijn met de openbare opinie, maar zich daadwerkelijk voor een bepaalde tijd vanuit hun geloof inzetten voor de christenen en voor Syrië. Hierdoor wordt tevens hun ijver voor een vernieuwing van het christelijk geloof in eigen land ook groter. Hierna gingen we eten. De jongens bij ons, de meisjes bij de zusters. De dag werd besloten met een uur gezamenlijke aanbidding met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament in de kerk. Toen deze jongeren maandag weer naar hun vaste standplaats in Syrië trokken, merkten we dat er inderdaad een hechte band ontstaan was tussen hen en ons. En zo kwamen enkelen deze week al voor twee dagen terug om mee te leven, een jongen met ons, een meisje met de zusters. Ze hebben meegewerkt en ook een reportage gemaakt. Moge onze samenwerking vrucht dragen voor allen.

  Ideologie en werkelijkheid

  De huidige evolutie in Syrië dwingt westerse politici en journalisten de werkelijkheid steeds meer te erkennen, maar ze zijn nog niet bereid om hun valse ideologieën op te geven. Het is alsof ze in hun parcours wel een bocht willen nemen maar daarna toch alles proberen om in de verkeerde richting verder te fietsen. Gelukkig, ideologieën storten in, de werkelijkheid blijft.

  Ideologie komt van het Griekse idea (idee, voorstelling) en logos (leer), leer van de voorstelling. Je kunt hier vele kanten mee uit. Wij bedoelen hiermee een voorstelling die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Om een oorlog tegen Syrië te rechtvaardigen had het westen voorwendsels als verantwoording nodig. Daarvoor werden sterke ideologieën uitgewerkt en in de openbare opinie gehamerd. Dit was al zestien jaar gelukt, om oorlog te kunnen voeren (tegen Afghanistan, Irak, Libië…).  Voor Syrië was het een verschrikkelijke dictatuur onder een gruwelijke dictator.  Inderdaad is Syrië geen ideale staat met een ideale regering. Er haperde heel wat  aan de persoonlijke politieke vrijheden. Nu is er een meer-partijen-stelsel. Er is onrecht, corruptie op alle niveaus maar welk Europees land kan bewijzen dat het bij hen zo veel minder is? Iedere toerist kon voor de oorlog de harmonieuze samenleving ervaren, de welvaart en een veiligheid die in geen enkel ander westers land bestaat. Een gemoedelijke oogarts in Londen die omwille van de dood van zijn broer president moest worden, was door niemand gekend. Bij het begin van de oorlog wist plots klein en groot in heel het westen wat die man de hele dag deed: mensen dood martelen, met bomvaten en chemische wapens zijn eigen volk uitmoorden. We weten inmiddels wat het doel is van een dergelijk diaboliseren. Onder applaus werd Saddam Hussein opgehangen en Khadaffi als een dier afgeslacht. Niet één journalist van de mainstream ging op zoek naar de waarheid achter dit beeld van deze president die, hoewel alawiet, door de overgrote meerderheid van het volk gedragen werd en nu door zijn koelbloedige inzet nog meer waardering krijgt. Een andere ideologie betreft de vreedzame ongewapende opstand, die door het “regime” bloedig werd onderdrukt, waaruit een “burgeroorlog” zou zijn ontstaan. Wij hebben hier gezien hoe gewapende bendes van buiten af verwoestingen aanrichtten en op de veiligheidsdiensten schoten, waardoor uiteraard het geweld erger werd. Hetzelfde konden Syriërs in heel het land vaststellen. Een volgende ideologie betrof de Nationale Syrische Raad  of Coalitie. Deze werd als eerbiedwaardige wettige regering in het westen erkend in plaats van het zogenaamde totaal corrupte en onaanvaardbare regime. Tijdens een persconferentie in Brussel werd ik door een keurige meneer in het zwart, scherp aangevallen omdat ik samen met de christenen zogenaamd de bevrijding en de democratie van het Syrische volk belette door een gruwelijke dictator te steunen. Onmiddellijk stond een oude vrouw op en zei: “Pater, dit ventje is mijn gebuur, ik ken hem van toen hij nog niet kon lopen, hij is in 30 j niet in Syrië geweest en nu wordt hij door Qatar dik betaald om zijn eigen land te ontwrichten.” Hij was lid van de Nationale Syrische Raad. Verdere ideologieën betroffen de heldendaden van de “bevrijding” door het zogenaamde Vrije Syrische Leger, dat in feite noch vrij, noch Syrisch, noch leger was. Daartegenover werden aan de lopende band verhalen verspreid over het Syrische leger dat ziekenhuizen bombardeert, dorpen plat bombardeert en  eigen bevolking uithongert … De werkelijkheid bleek telkens een poging van het westen om eigen misdaden van zich af te schuiven. En dan die hele hysterische komedie rond de chemische aanvallen, met helaas tragische gevolgen voor de bevolking. Van ziekenhuiszusters vernamen we vanaf het begin al dat terroristen onschuldige burgers met gifgas bestookten. De Syriërs wisten goed dat het eigen leger dat niet gebruikte. Toch bleef (blijft) de molen verder draaien. In Lattakia werd een groot aantal kinderen gekidnapt (begin augustus 2013) om in Ghouta op 23 augustus 2013 slachtoffer te worden van een massale gifgasaanval juist op het hoogtepunt van de mediabelangstelling. En niet één journalist van de mainstream die een kritische vraag stelde. Over de gifgasaanval van 4 april 2017 heeft een commissie een rapport gefabriceerd,  in Turkije! Niemand van deze onderzoekers is ter plaatse geweest maar ze zeggen wel zonder enig bewijs met grote stelligheid dat Syrië schuldig is. Ieder voorstel van Syrië en Rusland om een onafhankelijk onderzoek in te stellen en ter plaatse te komen werd steeds gekelderd. Er is nog steeds niet één bewijs van het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger. Trouwens, hoe zou het Syrische leger zo stom zijn, wanneer het aan de winnende hand is, de hele wereld én zijn trouwe bondgenoten nu ineens tegen zich in het harnas te jagen door zulk gevaarlijk spul te gebruiken, waarvan men nooit weet dat het door een verandering van windrichting niet eigen soldaten treft? In Turkije heeft een oppositielid aangetoond dat de Turkse regering mee gezorgd heeft voor de levering van chemisch materiaal aan terroristen in Syrië. De man werd veroordeeld, niet voor leugen maar voor hoogverraad! Dat er bij terroristen inmiddels fabrieken voor het maken van chemische wapens gevonden zijn én gas, geleverd door Amerikaanse en Engelse staatsbedrijven (Federal Laboratories en Chemring Defence), daar heeft zelfs de meest uitgeslapen mainstream journalist nog niet van gehoord. Ook de protesten tegen de “officiële rapporten” vanwege de deskundige prof. Theodore Postol van het prestigieuze MIT en het uitgebreide rapport van moeder Agnes-Mariam  de la Croix blijken bij hen onbekend te zijn. Is er dan niet één vrije journalist met een beetje hersens?

  Een typisch voorbeeld van deze onbenullige journalistiek in dienst van de geijkte leugens levert nu nogmaals Jens Franssen, Jarenland moest hij weg, nu is hij triomfator: Bachar al-Assad, (deredactie.be, 21 november 2017). Hij maakt wel een bocht maar blijft blindelings trouw aan zijn obsessies en valse  ideologieën over het “regime van Assad” dat “met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verschillende keren chemische wapens inzette tegen zijn eigen bevolking” en over een “nietsontziende militaire operatie”. Neen, geachte “Midden-Oosten-expert bij VRT NWS”, Assad is helemaal geen triomfator, hij is samen met heel Syrië het tragisch slachtoffer van de waanzin van het westen en hun terroristische bondgenoten, die voor hun eigenbelang deze man voor heel de wereld lasterlijk door het slijk hebben gesleurd, het volk uitgemoord en het land grotendeels verwoest, wat door uw onverantwoorde onkunde nog steeds wordt gesteund.

  Balfour verklaring

  Deze maand is het een eeuw geleden dat Sir Arthur Balfour in naam van de  Britse regering de “Balfour verklaring” schreef (2 november 1917), waardoor het aan het joodse volk toegestaan werd een eigen staat te stichten in Palestina, wat in 1948 ook gebeurde. De verklaring onderlijnde evenwel dat er “niets gedaan mag worden dat de burgerlijke en religieuze rechten van de bestaande niet-joodse gemeenschappen kan schaden”.

  De enen beschouwen dit als de gelukkige uitkomst voor het Joodse  volk. Anderen zien  hier de basis van het onrecht en de agressie van de zionisten, niet alleen jegens het Palestijnse volk, maar ook jegens Libanon (door twee invasies) en tegen Syrië (door de eveneens illegale bezetting van de Syrische Golanhoogten). Deze verklaring matigde zich het recht aan een staat op te richten zonder erkenning van het volk waarin de staat werd gesticht. Het Palestijnse volk werd hierdoor in feite geruïneerd. De joodse historicus Avi Schlaim, emeritus professor Oxford en FBA (fellow of the British Academy) zegt het zo: “Engeland had geen enkel moreel recht om een afzonderlijke staat te beloven aan een kleine joodse minderheid in een overwegend Arabisch land… Engeland deed het niet uit altruïstische maar uit zelfzuchtige en misleidende redenen… De Balfour Verklaring was een kolossale blunder. Feiten bewijzen dat het een catastrofe was voor de Palestijnen en dat het een begin werd van een van de  meest intense, bittere en voortdurende  conflicten van de  moderne  tijden”.

  Rechten van het kind?

  Dinsdag 21 november, internationale dag van de rechten van het kind. Wat een mooi initiatief! Helaas blijkt deze dag niet bedoeld te zijn om de meest fundamentele rechten van het kind te verdedigen maar eerder om kinderen tot nog meer grillen aan te sporen en los te maken van zijn gezin, vader, moeder, broers en zussen. Welke is de eerste pijler van een democratie? Het recht om er te zijn, zoals men is (afgezien van een misdadig gedrag, dat uiteraard bestraft moet worden). Of men rijk is of arm,  hoogbegaafd of ongeletterd, wit, geel, bruin of zwart, gelovig, ongelovig of anders gelovig, gezond of gehandicapt… ieder mens mag er zijn. Dat is de basis van een gezonde democratie. Bovendien zorgt een goede samenleving op bijzondere wijze

  voor de zwaksten. Hieraan kunnen we tevens de kwaliteit van een “beschaving” herkennen. Op grond hiervan kunnen we stellen dat er sinds de abortuswet in het westen dus geen gezonde democratieën of “beschaafde samenlevingen” meer bestaan. Abortus heeft altijd bestaan. Wanneer in de oertijd bepaalde stammen aangevallen werden en moesten vluchten, lieten ze de kinderen die ondertussen geboren werden op de grond achter om te laten sterven. Hoe wreed dit ook klinkt, het is oneindig “beschaafder” en redelijker dan de abortuspraktijk in de westerse landen. Er is geen enkele verantwoording om de meest weerlozen van de mensenfamilie “wettelijk” en “deskundig” op wrede wijze te vermoorden. De moederschoot, bedoeld om dit broze mensenleven te dragen en te beschermen wordt door abortus een moordkuil, met tragische gevolgen voor gans de samenleving. Het meest fundamentele recht van een kind is dat het mag geboren worden.

  De Russische samenleving draagt vanuit haar bijna onbeperkte abortus uit het verleden zeer diepe wonden mee. Kerk en maatschappij zijn zich hiervan nu goed bewust en werken samen om het tij te keren. Op dinsdag 21 november 2017 werden aan president Poetin één miljoen handtekeningen overhandigd om de afschaffing van de abortuswet te vragen. Op deze dag vieren christenen in oost en west het feest van de opdracht van Maria in de tempel, wat zelfs door de islam werd overgenomen. Vanaf haar prille jeugd heeft Maria zich toegewijd aan God om de Moeder te worden van Jezus Christus, Verlosser van de wereld. Moge de heilige Maagd en Moeder Maria onze voorspreekster zijn voor het herstel van een cultuur van het leven, niet alleen voor het Russische volk maar voor de hele wereldfamilie.

  En dit nog

  Graag geven we info door die we zelf weer ontvingen:

  vEen zeer uitvoerige illustratie van vorig bericht:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-50/

  vOns vorig bericht, geordend, aangevuld en  geïllustreerd: http://www.katholiekforum.net/2017/11/19/pater-daniel-maes-westerse-media-waanzin-gedragen-door-menigte-gedrogeerde-zombies/

  vInterview dat Doorbraak  met me maakte in de  abdij van Postel op 9 november 2017: https://doorbraak.be/syrie-vlaamse-media/?utm_source=newsletter-197&utm_medium=email&utm_campaign=Dagelijkse+Dosis+Doorbraak

  vDe bron van een mogelijke nieuwe oorlog: http://www.golfbrekers.be/heel-het-m-o-is-een-kruitvat/

  vDe vrede voor heel Syrië zal nog even op zich laten wachten: http://www.golfbrekers.be/syrie-het-is-nog-niet-voorbij/

  vUiteindelijk zijn vluchtelingen best thuis in eigen land, als het enigszins mogelijk is en het is nu mogelijk:http://www.golfbrekers.be/is-er-nog-een-vluchtreden-in-syrie/

  vHoopvolle heropbouw van Aleppo: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-3-2/

  vLange maar erg interessante  toespraak van Wolfgang Bittner over zijn boek â€˜Die Eroberung Europas durch die USA’: www.youtube.com/watch?v=8IztA4BfKJs

  P. Daniel

   

  24-11-2017 om 16:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NVA veruit de rijkste partij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  N-VA is rijker dan alle Nederlandse partijen bij elkaar. Dat blijkt uit een studie van politicoloog Jef Smulders (KU Leuven). 'Partijen worden in België rijkelijk gesubsidieerd', zegt hij.

  Jef Smulders keek de financiële rekeningen van de Belgische partijen na. 'Ik heb hun hele vermogen in kaart gebracht, met daarin ook de beleggingen en het vastgoed dat een partij bezit', zegt hij.

  Daaruit blijkt dat N-VA met voorsprong de rijkste partij van het land is. N-VA heeft een vermogen van 39 miljoen euro. Daarmee is de Vlaams-nationalistische partij dubbel zo rijk als PS (16,5 miljoen euro), CD&V en sp.a. De MR van premier Michel beschikt over bijna 14 miljoen euro. Opmerkelijk: de VVD van premier Mark Rutte, de rijkste partij van Nederland, heeft een vermogen van 'amper' 8 miljoen euro.

  In België worden de politieke partijen voor zo'n 90% door de overheid met belastinggeld gefinancierd.

  (Gazet van Antwerpen)

  24-11-2017 om 11:47 geschreven door Gust Adriaensen


  23-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft filosoof Maarten Boudry zich bekeerd?

  'Gezonde wetenschap is links noch rechts, maar streeft naar objectieve kennis', stelt filosoof Maarten Boudry in een krantenartikel.

  Mooi. Is dit gezonde inzicht een uiting van bekering van filosoof Boudry, nu hij verkast is van de Rijksuniversiteit Gent naar de Katholieke Universiteit Leuven? Want in de artikels die Boudry de voorbije jaren in De Standaard pleegde, was er vaak weinig sprake van objectiviteit. Integendeel. Maarten manifesteerde zich vaak als een wild in het rond schoppende kwajongen. Fanatiek en fundamentalistisch anti. Een bloemlezing.

  In 2011 noemt hij de psychoanalyse een pseudowetenschap en vindt hij de vakgroep psychoanalyse niet langer verantwoord. Tegenover een goed onderbouwde, positieve evaluatie van religie ('God maakt gezond en gelukkig') door Peels, Paas en Habermas, in 2013, stelt Boudry dat zij 'onzin' verkopen, 'Sinterklaas maakt ook gelukkig'. In 2014 vindt hij het 'wansmakelijk' dat Rik Torfs waarschuwt voor het hellend vlak van de euthanasiewetgeving

  Boudry kan in 2015 wel wat waardering opbrengen voor paus Franciscus' bekommernis om klimaat en milieu, maar dat de paus ook kritisch denkt over de economische groei, de grootsteden, de hebzucht, het consumentisme, de wegwerpcultuur, de teloorgang van de familiewaarden, vindt hij maar niks. In verband met terreur oreert Boudry in 2015: 'Stop je hand niet in andermans boezem'! In hetzelfde artikel gaat hij als een baldadige relschopper tekeer tegen Frans Van Looveren, Jan Blommaert, David Van Reybrouck en Ignaas Devisch. In 2017 schreeuwt hij uit dat faculteiten Theologie niet meer van deze tijd zijn en moeten verdwijnen (dat hij nu onderdak krijgt in Leuven, is een mooi voorbeeld van christelijke mildheid). Nog in 2017 doet hij een poging om de Grenfell-Towerinvesteerders -en projectontwikkelaars uit de wind te zetten.

  En zijn laatste wansmakelijke stunt, is zijn oproep om de jonge mensen die geld inzamelen voor goede werken, van de straat te halen. Hij noemt ze 'hijgerige straatwervers'.

  23-11-2017 om 11:12 geschreven door Gust Adriaensen


  22-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vrijheid van het christendom

  Prof. Emilio Platti:

  'Doorheen heel de geschiedenis van disputen tussen moslims en christenen komt voortdurend de hele vraag naar voren van het statuut van de drie Wetten, of, als je wil, de drie testamenten: de Mozaïsche, de Christelijke en de Islamitische Wet waarop de drie openbaringsgodsdiensten zouden berusten.
  Reeds vanaf de kerkvader Johannes Damascenus, en christelijke Arabische schrijvers uit de middeleeuwen, tot en met Manuel en vele anderen, hebben christenen voorgehouden dat de zogenaamde Wet van het christendom de Mozaïsche Wet heeft overtroffen naar de Geest, en dat de islamitische Wet de vrijheid miste die het christendom voorhield.

  Antoon Vergote stelt in Moderniteit en christendom, dat het concreet ethisch handelen door de rede wordt bepaald en niet door religie. "Er bestaat geen specifiek christelijke ethiek", wél een transcenderen van de natuurwet in de Geest... Velen schijnen dat nog niet te hebben ingezien, en identificeren christenen met heel bepaalde morele voorschriften..

  Men mag niet vergeten dat de tragiek van Jezus erin lag de schriftgeleerden die de Joodse Wet in alle details wilden navolgen, voor te houden dat alleen de geest van de Wet telde en hij dan ook de letterlijkheid van hun Wet als onmenselijk heeft bestempeld. Die letterlijke Wet van Mozes is afgeschaft, besnijdenis incluis: en in dat verband moet inderdaad gewezen worden naar het feit dat Paulus in de Galatenbrief daarin is verdergegaan en de christen het zoonschap toeschreef dat Jezus zelf karakteriseerde! De vrijheid ten overstaan van de eerste Wet is dan ook dé karakteristiek van het christendom. En ik denk dat de vrijheid van het zgn. Westen een rechtstreekse erfenis is van deze radicale opstelling.'

  22-11-2017 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  19-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons kent ons

  Het verdient aanbeveling het filmpje van Apache over het bezoek van Antwerpse NVA- en CD&V-kopstukken aan restaurant Het Fornuis, eens aandachtig te bekijken.

  Ik denk dat het de doorsnee-Vlaming en zeker de doorsnee-Antwerpenaar, een erg ongemakkelijk en vervreemdend gevoel geeft. De vraag :'Zijn dat nu de bestuurders die voortdurend beweren dat zij zo bekommerd zijn om onze zorgen, noden en wensen?', zal bij velen gerezen zijn.

  De NVA- en CD&V-compartimenten van het stadsbestuur stonden in hun présence en gedraging mijlenver van het overgrote deel van hun kiezers. Geen 'eigen volk' maar vreemd (mans)volk was het dat, vol eigenwaan, naar het duurste restaurant van 't stad beende, onmachtig of onwillig om een uitnodiging van een superrijke projectontwikkelaar, die volop bezig is Antwerpen verder te 'ontwikkelen', af te slaan. De hele sequentie deed op de keper beschouwd koddig aan maar liet ook een wrange nasmaak en deed spontaan denken aan films die bv. in Zuid-Europa gesitueerd zijn.

  Extreem wrang zeker ook voor de volks- en cultuurflaminganten van vroeger en nu.

  Bijlagen:
  https://twitter.com/_/status/931251673909121024   

  19-11-2017 om 17:00 geschreven door Gust Adriaensen


  18-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eeuwige voorzitter

  Ook al moet er volgens de partijstatuten van de NVA, na twee termijnen een andere voorzitter worden gezocht, toch kan Bart De Wever aan zijn VIJFDE  termijn als voorzitter starten.

  Hij werd als enige kandidaat met 98,5 % verkozen.

  Hoe noemde men lang geleden, zeker in rechtse kringen, dergelijke score? Stalinistisch? Communistisch? Inderdaad.

  18-11-2017 om 15:37 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een bastion van traditionele macht'

  Uit wat Bart De Pauw zelf tot nu toe naar buiten gebracht heeft over zijn gedrag, blijkt overduidelijk dat hij tegen de wil in van de geviseerde vrouwen, verder ging met zijn 'flirterige, speelse' handelswijze.

  Dat geeft aan dat er iets mis is met deze man: hij trekt zich geen bal aan van de grenzen die anderen trekken, hij wil zelf de grenzen bepalen.

  Als Van Mieghem de kat de bel niet had aangebonden, zou een figuur als De Pauw vanuit zijn machtspositie lustig doorgegaan zijn met de uitoefening van zijn 'flirterige en speelse' capaciteiten.

  De steun en onverholen sympathie voor De Pauw én de bagger die de klokkenluidsters vanwege vooral mannen krijgen, zouden inderdaad wel eens te verklaren zijn door 'de vrees van onzekere mannen om nog maar eens een bastion van traditionele macht te moeten prijsgeven', zoals journalist Marc Reynebeau het in een column in De Standaard formuleert.

  Als het een troost voor het mansvolk mag zijn: de internetfora, ook dat van De Standaard, en zeker bij deze casus, blijven een bastion van de traditionele macht van (oudere) mannen.

  18-11-2017 om 11:28 geschreven door Gust Adriaensen


  17-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schuldig verzuim?

  Veronderstel: een vrouw heeft weet van de zelfdodingsgedachten van haar man, zij verwijst hem niet door, hij pleegt zelfdoding, schuldig verzuim?

  Veronderstel: een man met zelfdodingsplannen heeft het daarover met een vriend, de vriend stelt daarvan niemand anders in kennis, schuldig verzuim?

  Veronderstel: een vrouw vertrouwt haar therapeut toe dat ze kampt met zelfdodingsgedachten, de therapeut doet zijn best om haar daar vanaf te brengen, de therapeut verwijst haar niet door, de vrouw pleegt zelfdoding, schuldig verzuim?

  Veronderstel: een jongeman vertelt aan zijn ouders over zijn wanhoopsgedachten, de ouders schakelen een therapeut in, de therapeut verwijst naar een psychiater, de psychiater doet een beroep op zijn bekende collega van de universiteit, maar deze laat na door te verwijzen naar een nog beroemdere collega aan een buitenlandse universiteit, de jongeman pleegt zelfdoding, schuldig verzuim van de binnenlandse psychiater?

  Veronderstel: de mensen van de 'zelfmoordlijn' ...

  17-11-2017 om 23:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Te snel geëuthanaseerd'

  Scott Kim, een Amerikaanse psychiater en bio-ethicus, heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop België en Nederland omgaan met euthanasie, specifiek in de psychiatrie. Hij hield in Antwerpen een lezing en zei o.a.:

  'Er zijn mensen te snel geëuthanaseerd, terwijl ze nog jaren kwaliteitsvol hadden kunnen leven. Wie neemt het op voor deze slachtoffers van de euthanasiewetgeving?'

  17-11-2017 om 07:19 geschreven door Gust Adriaensen


  15-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwaasheid en vooringenomenheid

  Ene meneer Verstrynge, docent (?!) ethiek aan de VUB, voelt zich geroepen om zijn licht te laten schijnen over de aanklacht wegens 'schuldig verzuim' tegen een priester die het biechtgeheim niet wilde schenden, toen een man hem toevertrouwde dat hij zelfdodingsintenties had en nadien ook uit het leven stapte.

  Die docent ethiek en toegepaste ethiek heeft overduidelijk de bedoeling de zweep nog eens te leggen over Kerk en Sacramenten, en ook in deze casus te gewagen van machtsstructuren en machtsmisbruik. De dwaasheid en vooringenomenheid ver voorbij. Bovendien is het voor de heer Verstrynge een fluitje van een cent kerkelijke wetten en het beroepsgeheim opzij te schuiven en is de teneur van zijn benadering, ook al kent hij het dossier niet: deze priester is schuldig aan plichtsverzuim.

  Overigens vind ik de mediatisering van deze zaak én de aanklacht tout court onverantwoord. Degenen die de indiener van de klacht geadviseerd hebben dat te doen, beseffen niet wat voor consequentie dat heeft voor de indiener. 'Schuldig verzuim' wordt toegespitst op één vertrouwenspersoon, die geprobeerd heeft te helpen. Maar zeker in zelfdodingsgevallen komen ook andere mensen in aanmerking. Hoe zit het met partners, naaste familieleden, school- en werkomgeving, dokters, vrienden?

  En bij welke hulpverleners of instanties, waarnaar eventueel doorverwezen wordt, stopt de mogelijke aanklacht van 'schuldig verzuim'? Is er 'schuldig verzuim' wanneer een partner, een ouder, een kind, een leerkracht, een vriend, de mensen van de 'zelfmoordlijn' weet heeft van zelfdodingsgedachten of -voornemens, en om allerlei redenen het niet kan opbrengen of niet in staat is, zelfs al is er geen sprake van beroepsgeheim, anderen daarvan op de hoogte te brengen? En als zelfs na verscheidene doorverwijzingen, een persoon toch zelfdoding pleegt, maakt de laatste hulpverlener zich schuldig aan 'verzuim' omdat hij of zij niet nog eens doorverwezen heeft naar...?

  Tot slot: de heer Verstrynge beseft klaarblijkelijk niet dat zijn ongenuanceerde, vooringenomen stellingname, het werk van alle hulpverleners verdacht maakt en hypotheceert. Wanneer de vertrouwensrelatie en de (afgesproken) geheimhouding onderuit worden gehaald en er de dreiging is van een gerechtszaak, zullen nog minder mensen een beroep doen op hulp.

  15-11-2017 om 13:13 geschreven door Gust Adriaensen


  14-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grensoverschrijdend gedrag

  Filosoof Ignaas Devisch:

  'Om grijze zones te vermijden, stel ik voor grensoverschrijdend gedrag eenduidig te omschrijven als wat de ontvanger van de boodschap als onwenselijk ervaart. Natuurlijk kunnen intenties anders aankomen dan ze bedoeld zijn en de misverstanden hierover zitten ingebakken in onze communicatie. Maar dan spreken we niet over dwingend insisteren op handelingen die anderen niet wensen. Een goed maatschappelijk klimaat bestaat erin dat iedereen de kans en de positie krijgt om de eigen grenzen kenbaar en bespreekbaar te maken, zodat het ongewenste niet plaatsvindt of stopgezet wordt. Eén bericht kan verkeerd aankomen, maar dan moeten er geen honderd meer volgen. Zo niet spreken we van grensoverschrijdend gedrag.'

  14-11-2017 om 22:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'We cannot change the world alone, but together we can spread the joy of the Gospel by staying close to those most in need.'

  14-11-2017 om 17:33 geschreven door Gust Adriaensen


  13-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Steven Van Offel, arts in opleiding, pleit in een krantenartikel onder de titel 'Weg met de tweepersoonskamer', voor het geleidelijk doen verdwijnen van de twee- en meerpersoonskamers in ziekenhuizen.

  Volledig akkoord met deze arts in opleiding. Weg met de meerpersoonskamers in ziekenhuizen, tenzij de patiënt dat per se wenst. Er bestaan allerlei wetjes en regeltjes , zogezegd om de 'privacy' te beschermen. Ambtenaren zijn ertoe gehouden, die regeltjes tot in het absurde te volgen. Probeer maar eens bv. voor het middenveld- en vrijwilligerswerk, adressen vast te krijgen. Ondertussen weten privéfirma's haarfijn wanneer iemand geboren wordt of sterft of huwt of gevormd wordt, enz.

  De echte en zwaarste aanval en inbreuk op de privacy gebeuren evenwel  door (dood)zieke mensen in meerpersoonskamers in ziekenhuizen onder te brengen en ze daar dan nog dubbel en dik voor te laten betalen.

  13-11-2017 om 12:06 geschreven door Gust Adriaensen


  10-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grensoverschrijdend gedrag

  Het woord 'heksenjacht' duikt onvermijdelijk weer op in commentaren en reacties bij het ontslag van Bart De Pauw wegens grensoverschrijdend gedrag.

  Het is m.i. een van de meest misbruikte woorden. Het is te horen en te lezen wanneer mensen of instanties die er belang bij hebben, misstanden minimaliseren en de beteugeling ervan niet al te krachtig willen aanpakken. Denk aan de sociale en fiscale fraude (geen heksenjacht aub!), aan de milieudelicten (geen heksenjacht aub!), aan de inbreuken op de ruimtelijke ordening (geen heksenjacht aub!), aan de verkeerscriminelen (geen heksenjacht aub!)... en aan grensoverschrijdend gedrag (geen heksenjacht aub!).

  Een tweede bedenking is dat er vanwege de media nauwelijks verhulde sympathie voor en geloof in De Pauw worden geëtaleerd. Men verliest daarbij uit het oog dat dergelijke houding en teneur, verdachtmaking en isolering van de vrouwen die hun beklag hebben gedaan, impliceren. Op de sociale media kan je die verdachtmaking en soms vulgaire agressie, woordelijk lezen. Slachtoffers worden schuldigen en omgekeerd.

  Een van de domste en agressiefste reacties op de zaak De Pauw is ongetwijfeld die van acteur Marc Van Eeghem. Deze man schreeuwt namelijk van de daken dat 'de VRT als het deze lijn aanhoudt drie vierde van zijn personeel op straat kan zetten'.

  Met andere woorden: Van Eeghem beweert dat 75% van de VRT-personeelsleden zich schuldig maakt aan de activiteiten die De Pauw zelf, nu al bekend heeft. Acteur Van Eeghem beseft niet goed van welke omvang de beschuldiging is die in dergelijke vergoelijkende , minimaliserende en veralgemenende uitspraak zit.

  Als het VRT-personeel, van hoog tot laag, enig zelfrespect bezit, moet het hiertegen direct en krachtig reageren. En wat De Pauw betreft: dergelijke 'verdedigers' berokkenen hem meer kwaad dan goed.

  10-11-2017 om 21:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/45

  Vrijdag 10 november 2017

  Boeiende vakantieweek

  Naast aangename contacten met familie en vrienden hadden we al enkele interessante gesprekken en interviews. Zo was er in Antwerpen een bezielde ontmoeting met VOS, de vereniging van oud-strijders die inmiddels VOS – Vlaamse Vredesvereniging geworden is met jong en oud. Ze is in principe apolitiek maar ijvert wel voor een “ministerie van vrede”  in de Vlaamse en uiteindelijk ook in de nationale regering. Moge hun inzet voor vrede en  Vlaanderen vele goede vruchten dragen. Vervolgens heeft een man een uitgebreid interview met mij gerealiseerd. Zodra ik de link krijg geef ik deze door.  Hij wil zelf onbekend blijven, er geen naam of geld mee verwerven. Hij wil enkel de waarheid, de rechtvaardigheid en de vrede  dienen. Moslim van Afghaanse oorsprong,  is hij in Nederland opgegroeid, en nu wonend in Londen. Vandaar kwam hij over om in de abdij een opname te realiseren. Uit een onverwachte hoek komt soms een verrassend idealisme. Verder had ik een gesprek met een voormalige medewerkster van een Nederlandse openbare omroep, die nu het ware nieuws wil vertellen dat verborgen bleef. Het worden drie boeken. Het eerste is een kanjer van meer dan 600 blz. met zeer vele foto’s , die ik graag aanprijs: Janneke Monshouwer, Ander nieuws. Wat het Journaal niet uitzond. Deel I, 2016 (ISBN/EAN: 978-90-822571-0-6). En precies deze Nederlandse omroep wilde de volgende avond een interview realiseren. Ik had de indruk dat ook deze omroep stilaan afstand neemt van de medialeugens omtrent Syrië. In elk geval kon ik vrij mijn bevindingen uitspreken in een aangenaam interview. Je vindt de link hier onder. Tenslotte was er nog een aangenaam interview met de oprichter van “doorbraak”, gegroeid uit de Vlaamse beweging. Wanneer ik de link krijg zal ik ook deze doorgeven. En van de uitgever van De Blauwe Tijger vernam ik dat het boek “Poetin en Assad hebben ons leven gered” op de  boekenbeurs zijn  best verkochte  boek is (hoewel ons  boek “Hoe een paus gelijk kreeg”, een stuk levenswerk, mij veel meer ter harte!).

  En dit nog[U1] :

  vOns vorig bericht geïllustreerd met video’s over het einde van IS in Syrië en Irak, over de bevrijding van Deir Ezzor en de terugkeer naar het normale leven, over Trump die moet  toegeven dat de VS zelf IS gemaakt hebben, over de Italiaanse douane die 24 miljoen drugspillen onderschept, bedoeld voor IS en over  president Assad die, omstuwd door klein en groot, in Damascus als gewoon burger rondwandelt om “Made in Syria”, eigen producten, te promoten: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-48/

  vOver de eindstrijd tegen IS met Russische steun, de vondst van grote hoeveelheden wapens én chemisch materiaal in Deir Ezzor:  http://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront-2/

  vEen lachwekkende Amerikaanse legerleiding die niet kan zeggen of er nu 55.000 of 1.000 Amerikaanse soldaten in Syrië vechten: http://www.golfbrekers.be/no-boots-on-the-ground/

  vEen interview met de NOS vorige dinsdagavond laat: https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/432560-poetin-en-assad-hebben-ons-leven-gered

  vEen goed overzicht van  een Duitse cabaretgroep, dus met de nodige humor:  http://www.golfbrekers.be/de-oorlog-in-syrie-een-overzicht/

  vAleppo herleeft:http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-3/

  vToespraak van Poetin, Valdai, 19 oktober 2017 met een grondige kijk op de huidige geopolitieke situatie, netjes in het Nederlands vertaald:https://www.geotrendlines.nl/poetin-aantal-landen-probeert-midden-oosten-naar-eigen-inzicht-vorm-geven/

  vAanbevolen: toespraak van dr. L. Kiebooms, de Seksualisering in een pornografische wereld: wat u moet weten. Vandaag, vrijdag 10 november om 19.30 u, Xaverianenstraat 1 A, 8200 St-Michiels (info@tegenstroom; 0499223981).

  P. Daniel

   [U1]

  10-11-2017 om 10:10 geschreven door Gust Adriaensen


  08-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'War always causes serious damage to the environment. We must not mistreat our common home, but take care of it for future generations.'

  08-11-2017 om 17:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Import van een buitenlands conflict

  De afgezette minister-president van Catalonië, Puidgemont,  zei in Bozar het volgende: 'Ik wil speciaal de vrienden van de Vlaamse partij NVA bedanken, die hier bij ons zijn. Dank u wel burgemeesters en parlementairen.'

  Dat maakt duidelijk dat een regeringspartij, rechtstreeks of onrechtstreeks, een buitenlands conflict geïmporteerd heeft, met alle gevolgen vandien voor de Belgische federale regering en voor de relaties met Spanje en andere landen van de EU.

  'Niet dulden dat een buitenlands conflict geïmporteerd wordt', hebben we nochtans als enkele keren uit de mond van De Wever gehoord. Maar dat geldt dan klaarblijkelijk alleen maar voor de conflicten die de partij niet aanstaan en niet voor de Spaans-Catalaanse crisis.

  Kan iemand zich voorstellen dat (gevluchte) toppolitici van bv. de Koerden in Turkije, vanuit Brussel de Turkse staat zouden aanvallen en de onafhankelijkheid van de Koerdische regio in Turkije zouden bepleiten en voorbereiden? En dat ze daarbij de volle sympathie en steun zouden krijgen van bv. Peter Mertens en de PvdA?

  08-11-2017 om 08:44 geschreven door Gust Adriaensen


  07-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor november

  Druk op onderstaande link om de gebedsintentie van de paus voor november te horen en te zien.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/ju4hu7R6Emk   

  07-11-2017 om 17:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op twee benen hinken

  Van de Guardian en ook van De Standaard krijgt de afgezette minister-president van Catalonië, Puidgemont, een forum om zijn grote gelijk uit te schrijven, de Spaanse regering en het Spaanse rechtssysteem tot en met verdacht en onbetrouwbaar te maken. Hij doet dat in een artikel onder de polemische en bombastische titel 'De democratie staat op het spel'. Wel te verstaan, het democratisch systeem van Spanje.

  Is het niet eerder zo dat de democratie echt op het spel staat, wanneer politici zoals Puidgemont, van mening zijn dat zij geen rekening hoeven te houden met de grondwet? Wanneer regioministers denken dat zij de grondwet kunnen veranderen zonder een meerderheidsmandaat daartoe te hebben? Wanneer minister-presidenten naar eigen kraam en politieke agenda's, de grondwet interpreteren en de rechterlijke macht onder druk zetten om zich te conformeren aan hun politieke ambities?

  Als het voor Bourgeois, Francken, Jambon, De Wever en tutti quanti, allemaal zo ondemocratisch is in Spanje, en de grondwet zo onbelangrijk is (een vodje papier toch!), en het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid zo vanzelfsprekend en verantwoord is, waarom doen ze dat dan ook niet voor Vlaanderen? Want de oprichting van een republiek(je) Vlaanderen is nog altijd volgens hun statuten en program, het belangrijkste en fundamentele streven van de Vlaams-nationalisten.

  Wat een geweldige electorale stunt zou het kunnen zijn wanneer tegen dergelijke Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring het Belgische gerechtelijke en staatsapparaat in het geweer zou komen en NVA-Calimero zou kunnen uitschreeuwen: 'De democratie staat op het spel!' 

  Maar nee. NVA hinkt verder op twee benen. Puidgemont tot maagdelijke held en onafhankelijkheidsstrijder bombarderen en Spanje verketteren en tot vijand maken. In eigen land zwijgen als vermoord over een onafhankelijk Vlaanderen, want in de zetels en de vetpotten van de Macht zitten, is, ook voor Vlaams-nationalisten, verre van onaangenaam.

  De vraag is: hoe lang kan je op twee benen hinken? Daarvan krijg je toch de kramp of ga je op je bek?

  07-11-2017 om 11:50 geschreven door Gust Adriaensen


  06-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Indoctrinatie

  In de weekendeditie van De Standaard, verscheen een brief van mevrouw Simoen, 'trotse moeder van Leonardo', een kind met het syndroom van Down.

  De brief is een mooie uiting van moederlijke liefde én bezorgdheid. In al de tederheid en het respect voor haar zoon, die in dit artikel tot uiting komen, zit een forse aanklacht tegen de indoctrinatie met een fundamentalistisch en dictatoriaal normenboekje over de perfectie van menselijke wezens.

  Terecht reageert mevrouw Simoen met deze brief ook op het artikel 'Niet eerder zo weinig baby's met Down geboren'. Zij doet dat eerder onrechtstreeks, door de liefde voor en de kwaliteiten van haar kind centraal te stellen.

  Ik zal het rechtstreekser doen. Dat artikel is misschien op het eerste zicht gewoon een 'verslag' met feiten en cijfers. Maar heel de teneur is triomfalistisch: het terugdringen van het aantal mensen met Down wordt voorgesteld als een geweldige medische overwinning; binnenkort lopen er geen Downmensen meer rond.

  Maar hoe dat wordt bereikt, wordt versluierd en eufemistisch weergegeven. Ik zal het duidelijk zeggen: dat resultaat wordt bereikt gewoonweg door de liquidatie van de ongeboren kinderen. Het gaat om het doden van menselijke wezens.

  En dat mensen met het syndroom van Down heel wat talenten hebben en een rijk leven kunnen leiden, werd nog maar eens bewezen in de tv-reeks 'Tytgat Chocolat'.

  06-11-2017 om 07:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheiding der machten

  De Partido Popular pikt de bemoeienis van België in de Catalaanse kwestie niet meer. In een officieel statement haalt Esteban Gonzalez Pons, Spaans Europarlementslid en ondervoorzitter bij de Europese Volkspartij (EVP), uit naar N-VA-vicepremier Jan Jambon.

  ˜De heer Jambon lijkt niet te begrijpen hoe de scheiding der machten in een democratie werkt. Als minister van een Europese lidstaat moet hij de Spaanse justitie respecteren. Zijn uitspraken zijn onverantwoordelijk en gevaarlijk voor de noodzakelijke samenwerking tussen de EU-lidstaten'

  De Catalaanse kwestie is zo ontegensprekelijk ook een Belgisch-Spaans conflict geworden.

  06-11-2017 om 07:00 geschreven door Gust Adriaensen


  05-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Catalonië: symbolisch spiegelbeeld'

  In De Standaard schrijft journalist en historicus Marc Reynebeau dat voor de NVA-top de Catalaanse kwestie 'dient als symbolisch spiegelbeeld' voor de eigen winkel en 'retorische echokamer'.

  Het kan niet anders of deze scherpzinnige en m.i. correcte analyse van Reynebeau, moet bij nogal wat Vlaams-nationalisten woedende reacties (die vooral op de journalist gericht zijn) uitlokken.

  Maar je kan er niet omheen. De warme sympathie van  de N-VA-top voor het 'kleine, dappere, verdrukte Catalonië, is niet exemplarisch voor de overgrote meerderheid van de NVA-leden of -kiezers, laat staan van de Vlamingen. Die kan het namelijk geen bal schelen wat die Catalanen willen of niet willen, als hun vakantie-oorden maar veilig blijven. En van 'verdrukking' hebben ze bij hun bezoeken aan Barcelona of de costa's, helemaal niks gemerkt.

  Voor de politici die met perceptiecreatie voor hun eigen partij bezig zijn, is ook het lot van Catalonië niet zo belangrijk. Er zijn tientallen minderheden binnen bestaande staatsstructuren, ook in Europa, die steun kunnen gebruiken.

  Via de 'verontwaardiging' om de onderdrukking van het separatistisch streven van het welvarende Catalonië, hoopt de NVA de onafhankelijkheidsdroom voor Vlaanderen wat aan te vuren en kan zij in haar retoriek het romantische kaakslagflamingantisme (maar dan toegepast op Catalonië) nog eens van stal halen.

  Ondertussen zwijgt de partij als vermoord over nummer 1 van haar statuten en politiek program: de republiek Vlaanderen.

  05-11-2017 om 07:41 geschreven door Gust Adriaensen


  03-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/44

  Vrijdag 3 november 2017

  ’t Is gelukt

  De organisatie van het huwelijksfeest vorige zaterdag was voor ons tevens bedoeld als oefening. We willen ons klaar maken om groepen te ontvangen. En we hebben gemerkt dat het mogelijk is. Het is allemaal wel anders verlopen dan we voorzien hadden. Vooreerst was de groep groter dan verwacht zodat we bij hun aankomst nog een aantal bedden moesten voorzien. Vervolgens kwam de groep vrijdagavond vanuit Libanon ook veel later toe dan voorzien, zodat na het eten en de kamers toewijzen er geen tijd meer was voor een geestelijke bezinning. Zaterdagmorgen bij het ontbijt werden vrijwilligers gevraagd: een groep om de kerk te versieren, een groep om de zalen te versieren, een groep om in de keuken te helpen. En zo gebeurde het. Omdat een byzantijnse huwelijksviering zonder eucharistie verloopt, heb ik ’s avonds eerst de eucharistie gevierd – voorafgegaan door biechtgelegenheid – en daarna volgde de byzantijnse huwelijksinzegening. De kerk was rijkelijk versierd en de kinderen strooiden overvloedig   bloemen. Ook de feestzaal was prachtig met opzij een groot tapijt voor de kleine kinderen, die zich met elkaar wel amuseerden. De grotere kinderen hadden meer zin in voetbal op de grote koer. Kortom, we hebben voor het eerst weer een grote groep opgevangen en ervaren dat het mogelijk is, nog met de nodige aanpassingen.

  Omdat ik zondagmorgen met deze groep mee naar Beiroet rijd om naar België te komen voor een twaalftal dagen, wil ik nog een grondig onderzoek van mijn ogen. Ik heb een nieuwe bril nodig. Daarvoor moest deze keer in het ziekhuis betaald worden: omgerekend één €! Toen mijn medebroeder aan de doctores zei dat ik naar België vertrek, vroeg ze spontaan: “Kun je me niet meenemen?” Mijn medebroeder hielp me door te antwoorden dat ik wel chocolade kan meebrengen. Dit bevestigde ik en zei dat ik voor haar chocolade zal meebrengen, waarop zij weer: “ik vraag het niet, hij zegt het”. Bij welzijn en leven zal zij Belgische chocolade krijgen.

  Aanbevolen

  Van harte willen we de voordracht aanbevelen van dr. L. Kiebooms op vrijdag 10 november in Brugge over de seksualisering in een pornografische wereld en van Kathy Lamoral over het Sensiplan, het nieuwe denken over anticonceptie, op 1 december in Brugge: http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Kiebooms-Lamoral.pdf

  En dit nog:

  vWeer een overvloed aan informatie met 12 video’s bij ons vorig bericht o.m. de lachwekkende herhaalde Amerikaanse pogingen om hun misdadige chemische aanvallen aan Syrië toe te schrijven, alsook de vondst van een “oceaan” van wapens van de IS door het Syrische leger ontdekt in Deir Ezzor: tanks, geblindeerde voertuigen, zware wapens en lichte wapens in overvloed. Hierna volgt ook nog de informatie van Maryakubcharity:http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-47/

  vOns vorig  bericht omtrent het dubbel “hoog” bezoek:  
  https://www.geotrendlines.nl/syrie-krijgt-hoog-bezoek/

  vOns vorig bericht ook hier prachtig en rijk geïllustreerd: http://www.katholiekforum.net/2017/10/28/pater-daniel-maes-waar-de-vs-saoedi-arabie-en-israel-weer-mee-bezig-zijn-is-illegaal-en-misdadig/

  vEen openlijk toegeven dat de oorlog tegen Syrië een vooraf goed opgezet plan was:https://www.geotrendlines.nl/voormalig-premier-qatar-regime-change-syrie/. En verder: https://medium.com/@caityjohnstone/the-war-on-syria-can-show-you-whats-happening-in-our-world-6df7de60fd27

  vNog over de Syrië-komedie van buitenlandse mogendheden:  http://www.golfbrekers.be/internationale-mogendheden-blijven-zich-bemoeien-met-syrie/

  vBuitengewoon  interessante informatie over het Aramese volk:  http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Syrie_NATO_Wapens_Bloedbaden_28_10_2017.htm

  vNaast tonnen wapens zijn nu in schuilplaatsen van IS in Deir Ezzor ook duizenden tonnen gestolen graan gevonden: http://freesuriyah.eu/?p=1109

   

  P. Daniel

   


   

  03-11-2017 om 21:55 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dom

  Een forumdeelnemer én grote voorstander van de onafhankelijkheid van Catalonië, doet een lumineuze oproep aan de Vlamingen om hun vakantie naar Spanje (en uiteraard inclusief Catalonië) massaal te cancelen.

  Ja, wadde! Benieuwd of er 100 mensen te vinden zijn die uit afkeer voor de Spaanse regering en uit sympathie voor de Catalaanse separatisten, bereid zijn dat te doen. Zelfs niet bij de NVA-hardliners, vrees ik.

  En het kan niet genoeg herhaald worden: ondertussen is alles rustig in heel Spanje, is het reisadvies van BZ nog altijd gunstig, en genieten tienduizenden Vlamingen van zon en costa's, ondanks de stemmingmakerij, de pogingen tot paniekzaaierij en tot het in diskrediet brengen van een bevriend land.

  Zelden zo'n lompe én gevaarlijke diplomatieke en politieke aanpak meegemaakt, zoals we de laatste weken vanwege de leidende partij en haar ministers, in België en Vlaanderen, hebben meegemaakt.

  03-11-2017 om 16:46 geschreven door Gust Adriaensen


  01-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.500 jaar geleden startte de protestantse Reformatie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, luidde  Maarten Luther met de publicatie van zijn 95 stellingen de protestantse Reformatie in.

  01-11-2017 om 12:38 geschreven door Gust Adriaensen


  31-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/43

  Vrijdag 27 oktober 2017

  Bruiloftsfeest

  Heel de joods-christelijke openbaring is als een opgang naar het bruiloftsfeest van God met de mensen aan het einde der tijden. In de schepping, die God ons schonk,  konden we zijn grootheid, schoonheid  en goedheid al bewonderen. In de Schrift lezen we hoe God met ons één wil zijn en in de menswording van Jezus Christus is God als gewone Mens daadwerkelijk te midden van ons komen leven. Door als Onschuldige de kruisdood te aanvaarden heeft Hij al onze schuld op zich genomen om ons, gereinigd en geheiligd, binnen te leiden in het onvoorstelbare hemelse feestmaal. Dat was de geestelijke sfeer waarin we deze week geleefd  en vooral gewerkt hebben.

  Morgen wordt in het klooster Mar Yakub het huwelijk en de bruiloft gevierd van een goede vriend uit Libanon, een broer van een van onze zusters. De meesten van de 40 gasten, die tweemaal overnachten, zijn eveneens  goede vrienden van de  gemeenschap. Dit was een gelegenheid om deze week eens eindelijk werk te maken van de verdere afwerking van de nieuwbouw. Deze  was voor de oorlog bedoeld als sociaal ontmoetingscentrum, retraitehuis, met hotel (60-tal bedden, kamers met toilet en douche, tweekamers met middenin toilet en douche…), restaurant, cafetaria en conferentiezaal voor enkele honderden gasten. Wegens de oorlog is het praktisch één grote opslagruimte geworden. Een aantal kamers en ruimtes zitten nog vol met hulpgoederen. Inmiddels zijn de fraters, de mannen en het gezin van aboe Georges naar hier verhuisd. Vorige winter hebben sommigen van ons hier doorgebracht met een doek of een tapijt als deur van hun kamer. Echt oosters, dat wel. Deze week hebben (bijna) alle kamers een nieuwe deur gekregen. Ze zijn nog in ruw hout maar echt mooi. Kamers werden geschilderd. Lavabo’s en douches werden geplaatst, beddenbakken en matrassen aangesleurd. En ondertussen maar poetsen, van de ramen en de vloer cement- en verfspatten verwijderen en zorgen dat alles min of meer netjes is. Wat een werk tegen de klok! Ondertussen kwam nog een tv-ploeg, gestuurd door SOS Chétiens de l’Orient, maar die waren tevreden met een flinke babbel, de zang van de vespers, wat keukenwerk en een interview voor KTO. De fraters hebben het grof werk van het in orde brengen van de kamers met bedden en matrassen gedaan. De zusters helpen bij de opmaak van de bedden en het voorzien van wasgerief. Ondertussen zijn vrouwen uit het dorp in de keuken komen helpen voor het feestmaal. Voor de afwas zullen de fraters, de kinderen (en vrijwilligers?) wel een handje toesteken. Er moet nog veel gebeuren vooraleer we de gasten deze namiddag kunnen ontvangen maar het ziet er naar uit dat het ongeveer klaar zal zijn. Nog eens  zulk een feest en deze nieuwbouw is helemaal af!

  Morgen feesten we. Eerst met een extra plechtige byzantijnse dienst voor de huwelijksviering, daarna met een geestelijke bezinning over “liefde en verantwoordelijkheid” en tenslotte met het feestmaal en de nodige muziek…Het verschil tussen het hemels en aards bruiloftsfeest  ligt in het feit dat we voor het eerste alleen maar de goede gesteltenis van geloof en liefde moeten hebben. Alles wordt gegeven. Alles is klaar. We hoeven zelfs de afwas niet te doen. Een aardse bruiloft echter moeten we zelf regelen. En de gehuwden moeten hun inzet  iedere dag opnieuw waar maken. Het huwelijk (en het leven)  is niet zoals een thermostaat maar als een haardvuur. Als je er niet voortdurend hout in gooit, dooft het vuur uit en zit je tenslotte in de  kou.

  Tweemaal ‘hoog’ bezoek

  Syrië werd vorige week tweemaal met bijzonder hoog bezoek vanwege Israël, Saoedi-Arabië en Amerika vereerd. Tenminste voor de nieuwsberichten van de Lage Landen is er geen vuiltje aan de lucht. Naar ons aanvoelen en zoals wij het zien – wij liggen ook wat hoger, nl. op 1250 m! – is het woord “vereerd” totaal verkeerd. Waar de VS, Saoedi-Arabië en Israël weer mee bezig zijn, is illegaal én misdadig. Syrië zal ook hieronder weer lijden maar uiteindelijk als overwinnaar opstaan.

  Op 16 oktober 2017 hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen nogmaals het Libanese en Syrische luchtruim geschonden om in Quneitra een militaire positie te komen bombarderen, maar ze zouden uiteindelijk teruggedreven zijn door Syrië. Op 19 oktober houdt de Syrische ambassadeur bij de UNO, Bachar Al Jaafari een toespraak voor de Veiligheidsraad en spreekt van oorlogsmisdaden. Voor het eerst zegt hij onomwonden dat Syrië het luchtruim ook boven de Golan zal beschermen en dat Israël vroeg of laat de bezette Golan zal moeten verlaten, volgens internationaal recht en volgens de resoluties van de Veiligheidsraad. De oorverdovende stilte vanuit Israël en de hele Atlantische pers is veelzeggend. Het Syrisch parlement  heeft deze nieuwe agressie scherp veroordeeld. Het wordt steeds moeilijker om ongestraft Syrië te komen verwoesten.  (Wie meer geduld en tijd heeft zoekt zelf maar uit wat er precies gebeurd is: http://www.presstv.com/DetailFr/2017/10/17/538898/Syrie-Isral-sous-le-choc en de  reactie van  Jafaari : http://french.almanar.com.lb/618847).

  En dan het tweede hoog bezoek. De Saoedische minister Thamer Al-Sabhan en de  Amerikaanse generaal Brett Mc[S]Gurk kwamen in het geheim op bezoek in “het door de VS bevrijde Raqqa”, dat  het blijvende centrum had moeten worden van de IS om de verwoestende Amerikaanse-Saoedische-zionistische invloed te verzekeren vanuit dit heerlijke eilandje. Hiervoor hebben ze miljarden dollars uitgegeven. Toen dit niet bleek te lukken wegens de vastberaden weerstand van het Syrische volk, hebben de VS maar besloten met een “tapijten-bombardement” de stad helemaal te verwoesten en zoveel mogelijk burgers (met duizenden!) te doden. (http://www.geotrendlines.nl/rusland-vs-raqqa-kaart-geveegd/). Hiervoor konden ze de oorlog laten voortduren en tegelijk de vredesgesprekken bemoeilijken en Syrië aanklagen voor zijn zogenaamde misdaden tegen de bevolking van Raqqa. En nu komt een hoge piet, de Saoedi Al-Sabhan  met zijn Amerikaanse beschermheer op bezoek. Wat sympathiek, kan je denken, om de gekwetsten, de  gehandicapten te  bezoeken, de treurenden te  troosten en forse hulp te geven voor de getroffen Syrische bevolking. Nogmaals is ons aanvoelen en ons zicht geheel anders. Dit hoog bezoek tracht vooreerst de oorlogsmisdaden van de internationale coalitie te verdoezelen en vervolgens van hun zeer grote investeringen  zoveel mogelijk te recupereren.  Hun uitstekend getrainde, best bewapende en dik betaalde terroristen willen ze aanmoedigen in Syrië nog zo veel mogelijk hun verwoestend werk te doen  om ze dan elders in te zetten. Hun kostbaar werkvolk willen ze een nieuwe job geven. Waar? Kies maar: Libië, Mali, Egypte, Somalië, Algerije, China, Rusland… De directeur van het centrum New Orient News, Ghaleb Kandilis het daar roerend mee eens: “Bijgevolg moet het initiatief van Al-Sabhan gezien worden als een van de  zovele nieuwe initiatieven en illusies, die nog vlugger zullen instorten dat de vorige plannen en die enkel in staat zijn om veel tijd en veel energie te verspillen om de onafwendbare overwinning van Syrië te vertragen” (21 oktober 2017, https://www.mondialisation.ca/syrie-la-visite-suspecte-dun-ministre-saoudien-a-raqqa/5614332).

  Een Gouden Jubileum, maatschappelijk én kerkelijk geboycot

  Mannen en vrouwen van de generatie van ’68 zijn in de huidige kerk en maatschappij nog zeer invloedrijk. Het Gouden Jubileum van een van de markantste boodschappen voor onze moderne tijd, zal daarom noch door katholieke universiteiten, noch door bisdommen, seminaries, of invloedrijke organisaties op passende wijze gevierd worden. Het zou mijn grootste vreugde zijn te mogen vernemen dat ik me vergist heb. Het gaat over de encycliek van Paulus VI Humanae vitae van 25 juli 1968. Deze paus had de moed én het inzicht om tegen de stroom in een lofzang aan te heffen op de verantwoorde overdracht van het menselijk leven en tevens de hormonale contraceptie af te wijzen. Vijftig jaar later blijkt overduidelijk dat “de pil” inderdaad een grote catastrofe is voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Hormonale contraceptie is bovendien niet alleen zeer schadelijk en moreel onaanvaardbaar, maar ook nog verouderd en overbodig. Ze is al lang voorbijgestreefd door schitterende wetenschappelijke methoden van vruchtbaarheidsbeheersing (bv. Sensiplan®),  waar zelfbewuste ouders van leven. En voor de theologische ondersteuning hebben we de prachtige “theologie van het lichaam” van paus Johannes Paulus II. De farmaceutische en andere lobby’s zijn er echter in geslaagd om deze waarheid zelfs na vijftig jaar nog verborgen te houden voor de openbare opinie en voor de grote tenoren van kerk en maatschappij, die het liever houden bij het “maatschappelijk correcte”. Helemaal in dezelfde lijn werd daarom begin dit jaar Stephane Mercier, een jonge professor filosofie aan de Université Catholique de Louvain ontslagen omdat hij het aandurfde openlijk na te denken over het menselijk en christelijk onaanvaardbare van abortus!

  Toch is er een sprankeltje hoop, nl. bij vitale jeugdorganisaties, kritische studentenverenigingen en jongeren die vrij is van de complexen van de generatie van ’68. Ouderen reageren op dit thema dikwijls uitsluitend emotioneel, terwijl jongeren bereid zijn hierover nuchter te redeneren. Er is hoop, tenminste in Frankrijk. De Famille Missionaire de Notre-Dame organiseert een goed gevulde vierdaagse (29 oktober - 1 november 2017) voor jongeren van 17-35 jaar in Saint Pierre de Colombier onder de titel Menselijke liefde en voortplanting n.a.v. het Gouden Jubileum van Humanae vitae (jeunes.fmnd.org). Zou een gelijkaardig initiatief ook in ons land toch mogelijk zijn? (Een grondige redelijke verantwoording vind je in ons boek: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, de blauwe tijger, 2017, 400 blz.).

  Noodhulp

  Mensen lijden honger in het overwegend katholieke Venezuela (N-O Zuid Amerika), ondanks of omdat het land schatrijk is aan olie. Altijd hetzelfde. Amerika wil deze olie om oorlog te kunnen blijven voeren. Het krijgt de olie niet en er worden zware straffen en sancties aan het land opgelegd. Omdat Venezuela geld genoeg heeft met zijn olie hoeft het voor eigen basisbehoeften niet te zorgen. Het kan alles kopen. Als de invoer echter onmogelijk gemaakt wordt, verhongeren mensen, missen de nodige medicamenten en middelen voor het levensnoodzakelijke. En onze media doen, zoals steeds, trouw mee door te schrijven over die erge dictatuur die dringend een militaire interventie nodig heeft. En ondertussen zorgt Amerika er voor dat de weinige landbouw die er is, nog door terroristen vernietigd wordt. Ik schrijf slechts de informatie die ik krijg van een van onze Venezolaanse zusters en haar familie. Die families zijn er erg aan toe. We hadden al een weg gevonden om een beetje hulp te bieden maar tijdens mijn komend verblijf in België wil ik beginnen met noodzakelijke hulpgoederen op te sturen. Langs de post mag het niet. We moeten op zoek naar firma’s of organisaties, of religieuzen die daar zijn en ons kunnen vertellen hoe we het materiaal daar krijgen. Ik heb een lange lijst van eetwaren en hygiënisch materiaal dat ze dringend nodig hebben. Wil iemand ons daarin steunen: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB. Voor de veiligheid toch Venezuela maar niet vermelden, maar in de plaats daarvan bv. noodhulp. Ik ga gewoon beginnen met deze families van de zuster en zal later vertellen wat we hebben kunnen doen.

  En dit nog:

  vOngelofelijk die golfbrekers!… Nadat ik mijn bericht vorige week verzonden had, kreeg ik het nauwelijks een halve dag later al terug, rijkelijk geïllustreerd met 22 video’s. Geniet van deze brede informatie: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-46/

  vOns vorig bericht geïllustreerd en verzorgd: http://www.katholiekforum.net/2017/10/26/een-bericht-uit-syrie-van-pater-daniel-maes/

  vBekijk al deze video’s over de heropbouw in Aleppo! http://www.golfbrekers.be/aleppo-syrie-herleeft-2/

  vEn hoe een komiek een voorstelling geeft van de Syrische burgeroorlog die geen burgeroorlog is: http://www.golfbrekers.be/wat-niet-lachend-kan-gezegd-worden-6/

  vHoe de VS de Servische ontmijningsdienst verhindert in Syrië te helpen: http://www.golfbrekers.be/cynisme-puur/

  vEen Franse zuster verzorgt  Maryakubcharity.org  en heeft een overvloed aan nieuws geplaatst voor oktober 2017.  Deze grote hoeveelheid links zal ik een van de volgende dagen doorsturen, in het Frans: Des nouvelles de Maryakubcharity - octobre 2017

  P. Daniel

  31-10-2017 om 13:19 geschreven door Gust Adriaensen


  30-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Catalaanse separatisten niet zo democratisch

  In een reactie op een internetforum omtrent de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring wordt gesteld dat 'de geschiedenis van Europa nooit zal stilvallen'. Daarmee ben ik het eens.

  En zoals dat al eeuwen het geval is (overigens niet alleen in Europa), zal die geschiedenis ook in de toekomst een opeenvolging zijn van centraliserende en decentraliserende staatsvorming. Die werd en wordt gedicteerd door politieke machtsverhoudingen, gebaseerd op een sterker of zwakker economisch fundament.

  In de meeste gevallen behoren de regionalistische nationalisten, die zich willen 'bevrijden' uit een grotere staatsstructuur, tot de rijkste regio's. Dat geldt zowel voor Catalonië als voor Vlaanderen (een 19de eeuwse romantische creatie).

  Als glijmiddel voor een vaag regionaal nationaal gevoel en electoraal succes, wordt door politieke partijen geknoeid met geschiedkundige feiten -de Guldensporenslag is een treffend voorbeeld-, en met de romantische tegenstelling 'het goede volk' versus 'de corrupte staat'.

  Het ergste is dat ook de democratie moet wijken wanneer het de regionationalisten goed uitkomt. Want het is overduidelijk dat een meerderheid van Catalanen wel meer autonomie wenst maar zeker niet de onafhankelijkheid.

  30-10-2017 om 22:05 geschreven door Gust Adriaensen


  29-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Krijgt Puigdemont asiel in België?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geruchten doen de ronde dat de Catalaan Puigdemont asiel zou aanvragen in België. Onze dynamische staatssecretaris Francken, was er als de kippen bij om zich via die hypothetische asielkwestie in de internationale kijker te plaatsen.

  ˜Het is niet onrealistisch',  zei Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, aan VTM. ˜Het is niet aan mij om een welkomstcomité' te organiseren, dat zou er wel wat over zijn, maar als Catalanen asiel aanvragen in België dan is dat volgens de wet mogelijk.'

  Om te beklemtonen hoe ruimdenkend en hartelijk hij is ten aanzien van de talloze Europese minderheden, voelde Theo de noodzaak om er in één adem aan toe te voegen: 'Als Donau-Zwaben, Friezen, Achterhoekers, Basken, Bretoenen, Schotten, Welshmen, Frans-Vlamingen, Sicilianen, Valencianen, Madeirezen, Elzassers, enz., enz., enz., enz., asiel aanvragen in België dan is dat volgens de wet mogelijk.'

  29-10-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  25-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'En toen kreeg God een kleur op zijn wangen'

   

  Onder de titel ˜En toen kreeg God kleur op zijn wangen', blikt journaliste Hilde Van den Eynde in De Standaard terug op haar artikelenreeks over de retour van religie in onze samenleving. Zij heeft geconstateerd dat de godshuizen weer vol zitten ˜met soms stugge voorgangers maar ook met warme en zorgende volgelingen'. Maar die volgelingen zijn dan vooral, zeker in stedelijke gebieden, mensen met een ˜kleurtje', Afrikanen, Oost-Europeanen, migranten uit alle ´s heren landen.

  Hilde Van den Eynde, schrijft zelf, 'wellicht zelfs met een tikkeltje spijt', over 'haar ter ziele gegane geloof'. Dat zal dan zo wel zijn en dergelijke ˜getuigenis’ past helemaal in het gekoketteer van vele bekende Vlamingen en zeker van het journalistengild, met hun geloofsverlies.

  Maar ergens anders in het artikel stelt zij dat 'de Vlaamse kerk ter ziele is gegaan'. Dat is toch wel heel kort door de bocht. Wat meer is, dat is een ernstige vertekening van de realiteit. De Vlaamse Kerk als almachtige massabeweging bestaat natuurlijk niet meer. Maar er zijn nog altijd honderdduizenden mensen die zich tot die Kerk bekennen, die zich als bewuste christenen profileren, onder hen ook 'hoogopgeleide en goedverdienende erfgenamen van de sixties', bij wie, volgens Van den Eynde, ˜een wegwuiverige houding tegenover religie bon ton zou zijn'.

  De 'ter ziele gegane Vlaamse kerk' zou ik dan toch een journalistieke onnauwkeurigheid noemen, eerder dan, gezien de eerder sympathieke teneur van het artikel, een uiting van 'wishful thinking'.

  Dat een forumdeelnemer in de constatering van de journaliste dat vooral gekleurde mensen de kerken bevolken, een gelegenheid ziet om zijn racistische en superieure driften te ventileren, door te stellen dat Hilde Van den Eynde ˜zijn mening bevestigt, dat met de instroom van migranten de achterlijkheid terugkomt', is niet alleen diep beledigend voor de migranten maar ook voor Hilde Van den Eynde.

  25-10-2017 om 09:30 geschreven door Gust Adriaensen


  24-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bisschop Johan Bonny over Allerheiligen en Allerzielen

  Bisschop Bonny: 'Sterven is een valpartij maar je wordt opgevangen.'

  Bekijk de video's via onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/bisschop-johan-bonny-over-allerheiligen-en-allerzielen-video#sthash.IZcRxAOp.3WRTiyTv   

  24-10-2017 om 20:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allerheiligen

  Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle heiligen van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Jaarlijks op 1 november.  Allerheiligen

  Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Op Allerzielen (2 november) worden alle gestorvenen herdacht. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen.

  24-10-2017 om 12:21 geschreven door Gust Adriaensen


  21-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/42

  Vrijdag 20 oktober 2017

  Nog een “nalezing”

  De grote hoeveelheden ajuinen en aardappelen zijn geoogst. Een deel van de aardappelen moet nog nagekeken worden om de gekwetste en rotte  aardappelen te verwijderen. Vijgenbomen staan her en der verspreid over het hele terrein. De mooiste zijn geplukt voor de verkoop, met steeltje! Zo is het ook gebeurd met de druiven uit de twee wijngaarden. Alle overblijvende vijgen en  druiven moeten nu nog geplukt worden want alles wordt gebruikt of verwerkt, ook die waar de vogels vóór ons al van gesnoept hebben. Tenslotte zijn er de granaatappels waar deze week hard aan gewerkt is. De “zoete” zijn voor onmiddellijk gebruik. Er kan ook een aangename frisdrank van gemaakt worden. De “zure” worden verwerkt tot een soort jus, dat hier en in Libanon erg gegeerd is op de salades. Het waren 25 kisten granaatappels. Iedere bol moet opengebroken of opengesneden worden en de pitten met hun overvloedig sap moeten er uit gehaald of uit uitgeklopt worden. Hier kan iedereen aan meehelpen ook de kinderen, die er vaak een spel van maken. De pitten worden dan geperst om al het sap er uit te halen. Het sap wordt gekookt en dan een tijd gedroogd in de zon. Nu hebben ook de granaatappelbomen nog een grondige “nalezing” nodig. En zo gaan we stilaan naar de zeer grote oogst van de olijven en de amandelen. Met deze laatste zullen we dit jaar helaas nog niet veel werk hebben. Deze bomen hebben te veel geleden van de oorlog en zijn nog erg moe. Ze brengen dit jaar nog maar heel weinig op. Hoe zou je zelf zijn na meer dan zes jaar oorlog? We zijn blij en dankbaar dat de andere oogsten zo goed waren.

  SOS Christenen van het Midden Oosten

  Vorige week kwamen een aantal jongens en meisjes, verantwoordelijken van SOS Chrétiens d ‘Oriënt  op verschillende plaatsen in Syrië, kennismaken met onze gemeenschap. Deze week kwam het verantwoordelijke meisje voor deze  streek samen met een andere vrijwilligster terug om te zien welke hulpprogramma’s van hieruit opgezet kunnen worden. Het is een Franse organisatie, de voorzitter is Charles de Meyer en ze willen de christenen op goede wijze helpen, nl opdat ze ter plaatse kunnen blijven. Deze vereniging werd in 2013 opgericht nadat terroristen Ma’aloula hadden ingenomen en flink verwoest. Er zijn nu meer dan 800 vrijwilligers uit heel Frankrijk, die actief zijn in Jordanië, Libanon, Syrië, Egypte en Irak. Ieder land heeft zijn eigen uitdagingen. Voor de vrijwilligers blijkt het nu in Syrië iets moeilijker en gevaarlijker te zijn dan in Irak. Zij zetten zich in voor noodhulp, medische zorg, bescherming van het christelijk patrimonium, opvoeding en goede informatie. Het zijn vooral humanitaire programma’s op langere termijn. We zijn blij dat zij met ons en wij met hen kunnen samenwerken voor de bevolking van deze streek. We zullen zien wat mogelijk is.

   

   

  Visie

  Een Vlaams spreekwoord zegt “dromen zijn bedrog”, maar mensen en gemeenschappen die geen plannen meer maken, gaan dood. Een volk zonder dromen sterft. De werkelijkheid moet uiteraard steeds centraal staan. Laten we het visie noemen. Over enkele weken komen de jonge professoren terug die hier onlangs een stevige cursus gegeven hebben om goede “managers” te vormen. Een deel van het eindexamen bestond er in een humanitair project goed uit te werken. Ondertussen is in de gemeenschap de visie gegroeid om de verschillende projecten verder uit te werken en onder te brengen in één “centrum voor traditionele kunsten”. Het Syrische volk is (hopelijk nog erg) gehecht aan zijn traditie: aard, kunst, wetenschap, beschaving…Zo willen we trachten verschillende“ambachten” volgens de oude Syrische traditie een beetje te laten herleven: keramiek- en pottenbakkerij, oude muziek en oude muziekinstrumenten maken, tapijtweverij, (sier)kaarsenmakerij, en de traditionele zeep. Voor elk van deze “ambachten” of “kunsten” zijn er deskundigen ter beschikking. Natuurlijk zal dat tevens een financiële investering vragen, waarvoor we ook rekenen op milde steun van weldoeners.

  Ondertussen hebben onze fraters even de handen vol met het opstellen van een Engels rapport voor de voedselorganisatie van de UNO, de FAO. Deze organisatie wil (als een goed rapport kan ingediend worden) 2 groepen van elk 1000 vrouwen helpen om voldoende voedsel voor zich en hun omgeving te produceren: in de landbouwstreken van Homs en Damascus. De vrouwen worden ondersteund met een deskundige opleiding, krijgen zaaigoed en al het nodige materiaal en worden ook begeleid. Moge Gos zegen overvloedig over hen komen.

  Syrië, wieg van de mensheid

  De media trachten doorgaans sensatie te verwekken met het allerlaatste nieuws in een uitvergrote vorm. Wanneer dezelfde gebeurtenis later bekeken wordt, blijkt de eerste voorstelling soms beschamend ver van de werkelijkheid verwijderd. Vooral voor Syrië lijkt een ruimere blik en een dieper inzicht bijzonder leerrijk.

  Syrië is niet alleen de wieg van het joods-christelijk geloof maar ook van de menselijke beschaving. Het huidige Syrië is maar een klein kunstmatig deeltje van het Syrië uit de oudheid, nl.  het zogenaamde Aramese rijk, dat zich uitstrekte van de Middellandse Zee en de  Tigris in het noorden, over Anatolië en Noord Arabië. Het huidige Antakia in Turkije, het oude Antiochië, was eeuwen lang de hoofdstad van Syrië totdat de Omayyaden in de 7e eeuw Damascus maakten tot de hoofdstad van hun kalifaat. De heilige Paulus zal vanuit Antiochië het christelijk geloof over de toenmalige wereld verspreiden. De heilige Petrus is zeven jaar bisschop in Antiochië vooraleer hij naar Rome trekt. En de rijke oliebronnen van Mossul en Kirkuk, die de wereldheersers nu onrechtmatig voor zich willen grijpen, behoorden tot Syrië totdat de Fransen na WO I met de kolonisatie begonnen, gepaard gaande met gruwelijke verwoestingen en  massaslachtingen. Engeland zou Irak krijgen en Frankrijk Syrië, maar Frankrijk beloofde het Syrische Mossul en Kirkuk aan Engeland te geven als de Engelsen hen met luchtbombardementen hielpen bij de onderwerping van Syrië. En zo geschiedde. Zelfs Cyprus  behoorde eens  tot het oude Aramese rijk. En altijd heeft het Syrische volk op heroïsche wijze weerstand trachten te bieden. Het  was  bereid zeer zware offers hiervoor te brengen, diep overtuigd van de rijkdom van zijn cultuur en de waarde van zijn soevereiniteit. Het Syrische volk draagt de fierheid van zijn roemrijke historische beschaving in het bloed, wat wij slechts geleidelijk hebben begrepen.

  Voor machthebbers was de verovering van dit op alle gebied rijke en centrale Syrië doorheen de eeuwen nagenoeg onweerstaanbaar. De Achaïmenieden uit Perzië heersten hier vanaf 539 v. C., totdat Syrië hiervan door Alexander de Grote in 333 v.C. bevrijd wordt om daarna even door de Leukieden bestuurd te worden. Vanaf 312 v. C. wordt Syrië ingelijfd in het  Arabische rijk van de machtige  Nabateen. Het is een periode van vrede. Met de opkomst van het christendom waren de  Romeinen de wereldheersers. Het was een tijd van gruwelijke christenvervolging. Vanuit het bezette Palestina vluchten vele christenen naar Syrië.  Even was er het rijk van Tadmor, (begin 3e eeuw), wat de Grieken en Romeinen Palmyra noemden. Na de val van het Romeinse rijk werd Syrië ingelijfd in het Byzantijnse rijk, totdat Syrië en Egypte zich hiervan wisten te bevrijden. Syrië wordt Arabisch en Arabisch werd ook de officiële taal. Het kalifaat van Damascus duurt ongeveer een eeuw, van midden 7e tot midden 8e eeuw. In deze tijd is de invloedrijke heilige Johannes van Damascus even medewerker van het ministerie van financiën totdat hij monnik wordt van Mar Saba. Het kalifaat van Damascus wordt opgevolgd door het kalifaat van Bagdad onder de heerschappij van de Abbassiden, ’n half millennium lang (van midden 8e tot midden 13e eeuw). Het was een lange periode voor Syrië van redelijke rust en welvaart. Al van  eind 12e eeuw tot begin 16e eeuw besturen de Mammelukken vanuit Cairo het verenigd Syrisch-Egyptisch rijk. Het is de tijd van de kruisvaarders, die uiteindelijk door hen verslagen worden. De overheersing van de Ottomanen van begin 16e tot begin 20e eeuw was verschrikkelijk. De Turken deden wat zij ook nu hebben gedaan: de culturele en economische rijkdom van Syrië plunderen, wetenschappers en kunstenaars ontvoeren en als zij niet nuttig wilden zijn, vermoorden. Met de val van het Ottomaanse rijk schaart Turkije zich aan de kant van de Europese kolonisatoren. Twee onderhandelaars, Mark Sykes voor Engeland en C.F. Georges Picot voor Frankrijk beslissen met het verdrag Sykes-Picot van 16 mei 1916 dat Frankrijk Syrië  krijgt en Engeland Irak. Met een regel worden de lijntjes van de grenzen getrokken. De betrokken volkeren zelf hadden geen enkele inspraak, de soevereiniteit van de landen werd met voeten getreden. Syrië kwam in verzet tegen deze Europese agressie, die drie decennia zou duren en vormde een Syrisch Nationaal Congres. Frankrijk antwoordt met massale vernietiging en moorden. In 1946 volgde de onafhankelijkheid van de officiële Syrische Republiek. Dan volgen nog enkele onrustige jaren waarbij de ene president de andere opvolgt. Syrië en Egypte vormen de Republiek van de Arabische Unie. In 1967 valt Israël Syrië, Jordanië, Egypte en Palestina binnen en bezet de Syrische Golan met de waterbronnen waardoor ze de Syrische bevolking zwaar treffen.  De  stad Quneitra wordt praktisch door de zionisten weggevaagd. In oktober 1970 wordt Hafez al-Assad met een militaire putsch president,  regeert met de Ba’ath partij en zorgt voor  stabiliteit. In 2000 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Bachar, die herkozen wordt in 2007. In 2011 beginnen terroristische groepen, door het buitenland gesteund, het land te ontwrichten tot nu toe. Het Syrische  volk (ook de Syrische vluchtelingen in het buitenland) kiezen in 2012 opnieuw massaal voor Bachar al Assad als president onder een meer partijen stelsel. Leugens over Syrië worden deskundig in de media wereldwijd verspreid én geloofd, behalve in Syrië zelf. Syrië krijgt geleidelijk meer steun voor zijn weerstand tegen de westerse barbaarsheid en in de Arabische wereld groeit er een stabiliteit.

  Syrië is het middelpunt van de geopolitiek in het Midden Oosten en de Amerikaanse hegemonie wil zich ook hier vestigen. Deze duldt geen gelijkwaardigheid, onafhankelijkheid of soevereiniteit. Syrië moet een onderworpen vazal worden van Amerika-Israël, NAVO en hun bondgenoten. Daarvoor wordt een totale oorlog gevoerd, niet alleen door directe militaire interventie maar ook met behulp van terroristische groepen, door politieke sancties en door propaganda. Voor het zionistische Israël speelt het geen rol welke terroristische groepen het zijn die tegen Syrië vechten. Geen enkele terroristische groep vecht tegen Israël omdat de zionistische staat ze allemaal steunt. Er zijn mogelijk honderdduizenden terroristen, waarvan velen gehersenspoelde tieners zijn, geen Arabisch spreken en niet eens weten in welk land ze zijn. Israël zou liefst Iran, dat goede relaties heeft met Syrië, geheel vernietigen en daarom is de internationale druk op Syrië zo groot om deze relaties te verbreken.

  Het Syrische volk blijft eensgezind zijn harmonieuze samenleving verdedigen en daar alle nodige offers voor brengen. De militaire overmacht van het westen kan Syrië wel verwoesten en uitmoorden maar niet tot slaaf maken. Het Syrische volk blijft zijn vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit bewaren. Het is overwinnaar door zijn morele kracht, waardoor het  nu kan werken aan zijn materiele heropbouw en zijn onderlinge verzoening. Syrië, als een vuurtoren in de  branding, blijft de rots van de weerstand tegen een onoverwinnelijk gewaande Amerikaanse hegemonie, die vroeg of laat zal eindigen. Alle aardse rijken zullen instorten, alleen de echt menselijke  waarden, de waarden van het Evangelie van Jezus en het Rijk Gods zijn blijvend.

  Laten we ophouden ”nuttige idioten” te zijn

  In Syrië en vele landen wordt een totale oorlog gevoerd met wapens die mensenlevens vernietigt, uitgevoerd door barbaarse marionetten, geleid door een perverse elite. Onze wekelijkse berichten zijn o.m. bedoeld om  niet mee te doen met   dit duivelse spel. In andere landen wordt een geestelijke oorlog gevoerd die de morele waarden van het leven aantast, eveneens geleid door een elite, bezeten door dezelfde duistere machten. Eén aspect hiervan is de vernietiging van de rijkdom en de verscheidenheid van de menselijke seksualiteit als bron van leven gevende vreugde voor de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ook in ons land worden onophoudelijk initiatieven opgedrongen die trachten jonge kinderen zo vlug mogelijk slaaf te maken van vluchtige seksuele lusten, die hun levensvreugde wegnemen.  Nu is het een “jongerengids” die ongevraagd aan kinderen van 11-13 jaar wordt meegegeven. Het comité van bezorgde ouders en grootouders wijst dit radicaal af. Deze gids druist vooreerst in tegen het “subsidiariteitsbeginsel”. Ouders en school hebben allebei hun eigenheid en verantwoordelijkheid maar de ouders zijn wel de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en de school moet hen daarin helpen en de kinderen niet in een richting dwingen die ze niet willen. De school moet de opvoeding door de ouders steunen en niet tegenwerken. Dit laatste is onwettelijk. Vervolgens zijn dergelijke initiatieven een vervorming van de ware, alomvattende opvoeding tot vreugdevolle seksualiteitsbeleving. Ze zijn een inbreuk tegen de  waardigheid van de mens. Of de kinderen dat dan niet leuk vinden? Mogelijk wel. Kinderen in het hart van een kerncentrale met lichtjes en knopjes laten spelen, zullen ze zeker ook wel heel leuk vinden, maar de gevolgen kunnen dodelijk zijn. Dit geldt ook voor deze spelletjes. Kinderen hebben het recht opgevoed te worden tot een waardige en algehele seksualiteitsbeleving waardoor ze uiteindelijk in staat zijn als mannen en vrouwen zich totaal te geven en in het huwelijk niet alleen een lichamelijke maar ook een geestelijke eenheid te vormen, tot blijvende vreugde van zichzelf en anderen. Beschaving is tenslotte de overgang van een leven vanuit natuurlijke (dierlijke) neigingen naar een leven, geleid door een goed gevormd geweten, nl door een juist inzicht en een bijbehorende  vaste wil.

  Je kunt alles laten begaan en zeggen: “och dat is de tijd nu eenmaal”. Dan ben je als “mens van goede wil” of als “vrome gelovige” een van de vele “nuttige idioten” die handig door duistere machten gebruikt worden om de levensvreugde in een samenleving te doden. Je kunt ook reageren door bv. deze actie te tekenen: http://www.citizengo.org/nl/ed/102244-actie-stop-onze-kinderen-willen-we-zelf-opvoeden?tc=ty&tcid=41545497

  P.S. Het Thomas More-genootschap Brugge houdt op woensdag 25 oktober 2017 een bezinning en voordracht te Brugge in het Begijnhof nr. 30 om 14.00 u.  Dr. Luc Kiebooms zal spreken over de schitterende “Theologie van het lichaam” van Johannes Paulus II (info: vermeerschrene@gmail.com).

  En dit nog

  vOns vorig bericht: https://www.geotrendlines.nl/dood-en-leven-aleppo/

  vOns  bericht van XII/40: https://www.geotrendlines.nl/gevaarlijke-gevolgen-geschiedenisvervalsing/

  vPresident Bashar Al-Assad’s Interview met de Russische krant Pravda over de 3e wereldoorlog (in Nederlandse vertaling). Met dit interview heb je geen artikel uit onze kranten en geen  nieuwsbericht van onze TV over Syrië meer nodig:

  https://www.geotrendlines.nl/assad-westerse-wereld-wordt-gehersenspoeld-syrie/

  vBoekvoorstelling van onze vriend Jens De Rycke: Dagboek van granaten in Damascus, vrijdag 27 oktober 20.00 u, Salons De Boeck, Jacob Jacobsstraat 39, Antwerpen : https://www.facebook.com/events/429099237491868/

  vZelf hoop ik mijn boek(en) te kunnen voorstellen op de boekenbeurs op 30 oktober 2017 om 13.00 u en een tiental dagen in ’t land te blijven. En misschien ontmoeten we elkaar, niet met behulp van een emailadres maar van aanschijn tot aanschijn?

   

  1. Daniel

  21-10-2017 om 09:24 geschreven door Gust Adriaensen


  19-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerkbashing

  Filosofe Tinneke Beeckman vermeldt in een column dat uit een onderzoek zou blijken dat bijna 70 procent van de Belgen meent dat 'religie meer kwaad doet dan goed'. Een opmerkelijke vaststelling, aldus Beeckman, waarvoor Mieke Van Hecke in De afspraak deze verklaring gaf: religie wordt te neerbuigend behandeld, en te fel uit de publieke ruimte geweerd. Mensen durven hun christelijke inspiratie niet meer openlijk te vermelden, zelfs wanneer ze zich voor anderen inzetten. Zo verdwijnt de positieve rol van religie op de achtergrond. Die verklaring van Van Hecke vindt Beeckman duidelijk maar niks.

  De aanleiding voor Tinneke Beeckmans column zijn dus uitspraken van Mieke Van Hecke. Dan verwacht je , zeker van een filosofe, dat er ook wel aandacht is voor die uitspraken. Vindt Beeckman de beweringen van Van Hecke gefundeerd of niet? Maar neen. Beeckman vindt het veel interessanter de religies en kerken nog maar eens de mantel uit te vegen. Zij doet dat op een ongenuanceerde en neerbuigende manier. Wellicht ongewild bevestigt ze een van de constataties van Van Hecke, nl. dat de media bevooroordeeld en beperkt over religie berichten.

  Beeckman schuift wat graag haar verklaringen naar voren. Terreur bijvoorbeeld. Maar de huidige associatie religie-terreur geldt zeker niet voor het christendom. Integendeel, christenen zijn wereldwijd slachtoffers van vervolging en terreur.

  Beeckman wijst terecht op de pedofilieschandalen maar ze doet dat zo alsof pedofilie het schandelijke privilege van de kerkleiders was en ze vergeet te vermelden dat de Kerk, meer dan welke instelling ook, maatregelen neemt.

  Beeckman stelt dat christelijke waarden, politiek onrealistisch zijn. Kan zijn. Was in de tijd van Jezus ook al zo. Daarom zijn ze nog niet waardeloos. Bovendien manipuleert filosofe Beeckman die waarden op een niet erg filosofische manier. Zij stopt merkwaardig genoeg enkele 'christelijke waarden' zoals nederigheid, barmhartigheid, naastenliefde, in dezelfde zak als misbruik en terreur en ze kleeft op die zak in vetjes : 'Redenen waarom godsdienst wel eens meer kwaad zou kunnen doen dan goed'. Waarom doet Beeckman dat? Omdat het omzetten van die christelijke waarden in een politieke praktijk door de Kerk niet gebeurt en alleen al het verkondigen van die waarden door vele burgers gevaarlijk wordt geacht voor hun zelfbeschikking, veiligheid en welvaart, meent Beeckman. Deze benadering impliceert een verwijt aan de Kerk, dat ze haar woorden niet hard maakt in een politieke beweging. Maar het kot zou te klein zijn, als de Kerk die weg opging.

  De column van Beeckman inspireert ook enkele kerk- en papenvreters hun fundamentalistische anti-religieuze haat op het forum van De Standaard te spuien. Zo is er bv. een meneer, die zich een god in het diepst van zijn gedachten waant, die beweert dat gelovige, goedgeschoolde West-Europeanen , op één hand te tellen zijn. Zou het waar zijn dat er bijna geen goedgeschoolde West-Europeanen zijn, die geloven in ˜het almachtig en barmhartig opperwezen van hun (groot)ouders'? Zou het stroken met hun erondersteld intellectueel hoog niveau dat deze goedgeschoolde West-Europeanen dat opperwezen verwerpen omwille van de ellende in de wereld? En dat het opperwezen waarin ze niet geloven, dan toch wel een ˜sadist of een luiaard' moet zijn? Is het mogelijk dat goedgeschoolde West-Europeanen de Bijbel nog altijd letterlijk benaderen of van mening zijn dat christenen dat nog altijd doen of moeten? Getuigt het niet van een vreselijke, verstikkende en fundamentalistische tunnelvisie, dat zelfverklaarde goedgeschoolde West-Europeanen beweren dat andere West-Europeanen, ook de volgens hen enkele gelovige goedgeschoolde, ˜elk wetenschappelijk inzicht naast zich neerleggen'? Er is een tijd geweest dat de Kerk zich superieur achtte en gedroeg. Dat wordt meer en meer de houding, zo blijkt uit dergelijke reacties,  van de Ongelovige Kerk.

  Bizar is ook de mening op het forum dat het instituut Kerk moet verdwijnen. Nu weet iedereen dat er een enorm web van instellingen is, met (kans tot) machtsconcentratie en -misbruik. Moeten ze allemaal verdwijnen? Nee toch. Want dan stort onze maatschappij in elkaar. Of heeft deze ongelovige, die van zichzelf denkt dat hij ruimdenkend is, het alleen gemunt op de Kerk? Tegenover alle instellingen en instituten, past de volgende houding: verdedig wat goed is, roei uit wat slecht is.

  'Stop de verdediging van de Kerk!' klinkt het autoritair uit de monden van dergelijke Kerkhaters. Uit diezelfde monden hoor je ook geregeld hartstochtelijk : ˜Freedom of speech!'.

  Maar niet voor religie en Kerk. Bangelijk. Brrr.

  19-10-2017 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  18-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Het is de plicht van de mensheid om iedere persoon te bevrijden van armoede en honger.'

  18-10-2017 om 19:48 geschreven door Gust Adriaensen


  17-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Deur gaat op slot voor de vluchtelingen'

  In een commentaar bij de Oostenrijkse verkiezingsuitslagen, schrijft Bart Brinckman in De Standaard: 'De deur gaat op slot voor de vluchtelingen'.

  Meer en meer Europese landen zullen dat inderdaad proberen te doen. Met desnoods een batterij grendels en de meest gesofisticeerde sleutels.

  Maar zolang er gigantische ongelijkheid is, zolang het rijke en verspillende Westen een groot deel van de wereld uitbuit, zolang miljoenen mensen in bittere armoede leven, zolang volkeren vervolgd en geterroriseerd worden, zullen er migratiestromen zijn en zullen de poorten van fort Europa belegerd en uiteindelijk ingebeukt worden. 

  17-10-2017 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  16-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezonde assertiviteit

  Gezonde assertiviteit

   Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie, stelt dat in deze pluralistische wereld het meer dan ooit van groot belang is om, in alle eenvoud maar met overtuiging, je religieuze identiteit kenbaar te maken, in woord en daad te laten aanvoelen wat je ten diepste mee beweegt in je denken en doen. Mensen moeten het kunnen gewaar worden hoe voor jou het geloof een bron is van waaruit je leeft, die je diepgaand inspireert en motiveert. Is het dat niet waarin de eerste leerlingen van Jezus ons al voorgingen?

  16-10-2017 om 20:09 geschreven door Gust Adriaensen


  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/41
  Vrijdag 13 oktober 2017

  Dood en leven in Aleppo

  Zaterdagvoormiddag begonnen we aan de tocht van ruim 260 km van Qâra naar het Noorden. Al zijn er vele controleposten, alles verloopt erg vlot en vriendelijk. Dikwijls zelfs met de nodige humor.
  Op weg naar Aleppo
  Onderweg zie je eerst behoorlijk wat groen: olijvenbomen, wijngaarden, maisvelden, af en toe een kudde schapen, veel woestijn en sommige woonwijken. Halverwege hielden we een sanitaire stop aan een zeer eenvoudige “baancafé” met al het nodige. Hier stonden ook veel vrachtwagens langs de baan. Tevens ontmoetten we hier een parlementariër en zijn vrouw, die ook parlementariër is, samen met hun vijf kinderen. Ze vertelden dat ze moeder Agnes-Mariam kenden. Ze hadden ons graag in Aleppo ontvangen, zeiden ze, maar moesten nu naar een ontmoeting in Damascus. Terwijl we Aleppo naderen worden de herinneringen aan de verschrikkelijke oorlog meer zichtbaar. Langs de weg zien we een uitgebrande tank op haar kant, een autobus herleid tot een hoop verwrongen zwart ijzer, een terreinwagen of een gewoon voertuig dat hetzelfde lot onderging. Af en toe een kleine kudde schapen en groen in beperkte mate: maisvelden, olijfbomen, wijngaarden. En regelmatig twee foto’s langs de weg: vader en zoon Hafez en Bachar al Assad, Nasrallah (Hezbollah) en Assad, Putin en Assad. En plots moet je uitwijken, zowat 30 km voor Aleppo, omdat er ijverig gewerkt wordt aan een nieuw wegdek van asfalt. Toch dringen hartverscheurende beelden zich steeds meer op. Regelmatig rijden we door wat vroeger bewoonde wijken of dorpen waren en waarvan nu alleen nog stukken muur te midden enorme puinhopen overblijven.
  Op zoek naar logement
  Het logement dat aan onze Zwitserse vrienden werd aangeboden was helaas inmiddels totaal onbruikbaar. Dus op zoek naar een geschikt onderkomen. We reden de hele stad rond totdat we plots voor het schitterend vijfsterrenhotel Al Shabah staan. Dit was evenwel ver boven onze bedoelingen én mogelijkheden. Het personeel was heel vriendelijk om ons iets eenvoudigers aan te wijzen maar vertelde ook dat er eigenlijk in Aleppo nauwelijks nog hotels zijn. Al rondtoerend in Aleppo heb je de indruk dat je gewoon in Brussel bent of in gelijk welke andere Europese grootstad, druk maar tegelijk vredig met overal winkels, mensen en auto’s. En het was zomers weer met een warme zon. We vonden uiteindelijk in de Bagdadstraat een hotel, aan de rand van een heel groot park. We kregen kamers met twee bedden op de vijfde verdieping (in
  feite de achtste!) Af en toe was er geen elektriciteit, wat bij onze aankomst gelukkig wel het geval was. Dan op zoek naar een eetgelegenheid. De volgende dagen deden we het eenvoudiger. ’s Morgens gebruikten we een stevig ontbijt in het hotel om gans de dag vrij te zijn voor bezoeken en ’s avonds zochten we een eenvoudige eetgelegenheid.
  We gingen even wandelen in het park. Onze Syriër vertelde dat je voor de oorlog rond deze tijd nauwelijks in dit park kon komen omdat er dan zoveel volk was. Het is hier namelijk nu nog een zomerse temperatuur en veel warmer dan in Qâra, dat ook veel hoger ligt (op 1250 m). Op dit ogenblik hebben de mensen hier echter andere zorgen dan zich komen ontspannen in het park. Toch was er behoorlijk wat volk met vooral spelende kinderen, waar we graag een korte match mee speelden. Er zijn ook allerlei attracties, als op een kermis en zoals in een speeltuin. Bij het verlaten van het park zien we het statige beeld van de prins en dichter uit Aleppo, aboe Firaaz van het adellijk geslacht van de Hamadani’s die in de 10e eeuw heersten over Syrië en Opper Mesopotamië. Toen hij in Constantinopel gevangen zat, schreef hij zijn meest beroemde poëzie die behoort tot de mooiste parels van de Arabische dichtkunst.
  Zondagmorgen gingen we naar de majestueuze Grieks Melchitische kerk van de heilige Joris, vlak naast een grote moskee, voor de eucharistie van 8.00 u. Verschillende mensen kwamen ons in stilte de hand geven (en zelfs kussen, zoals gelovigen hier dikwijls bij priesters doen) met een vriendelijke glimlach. Er zaten een zestigtal mensen verspreid over de grote kerk. Helaas is ook hier de jeugd grotendeels afwezig.
  De puinhoop van Oost Aleppo
  De verwoesting van Oost Aleppo is onvoorstelbaar en onbeschrijfelijk. We namen vele foto’s. De enige manier om dit over te brengen is wellicht gewoon de foto’s tonen zonder commentaar. Straat na straat, wijk na wijk is er alleen maar een klein gangetje in het midden van de weg over. Zo kun je al slingerend door het puin wandelen. Hier en daar liggen brokstukken wel al netjes opgestapeld voor de heropbouw. Rechts en links alleen maar verwoeste huizen en gebouwen, waarvan het puin het grootste deel van de straat bedekt. Af en toe merk je dat het voorheen mooie, oude huizen waren. We hielden stil bij wat eens een grote bakkerij was.
  Nu was de eigenaar met een jongen van 14 jaar binnen stenen aan het ruimen. De jongen was drie jaar naar school geweest en had voor de rest niets anders dan zes jaar oorlog gekend. Tussen de puinhopen zie je meerdere mensen die met de hand proberen puin te ruimen.


  Verderop zie je dat arbeiders aan grote gebouwen bezig waren met de heropbouw. We zagen een grote boom ontworteld en op zijn kant liggend, zonder takken of groen. Men vertelde dat het een 200-jaar oude boom was waaronder de kinderen speelden. En overal ontmoet je mensen met dezelfde vriendelijkheid en dankbaarheid om iedere begroeting. Velen nodigen ons uit om even bij hen te komen of zelfs met hen een tasje koffie te drinken. Nauwelijks een jaar geleden werden deze wijken bevrijd.

  De internationale pers, de westerse politici en journalisten hadden geen belangstelling voor het feit dat Oost Aleppo in een hel herschapen was. Van de terroristen werd geen woord kwaad verteld want ze werden beschouwd als de bevrijders van het volk. Toen het Syrische leger en zijn bondgenoten de terroristen begonnen te verslaan, eiste de internationale gemeenschap een onmiddellijk staakt-het-vuren en een dringende humanitaire hulp (voor de terroristen!). Pas toen werden duidelijk de beelden van de verschrikkelijke verwoestingen getoond om daarmee dan Syrië en zijn bondgenoten aan te klagen voor hun zogenaamde misdaden tegen de menselijkheid.  Inmiddels is de waarheid evenwel duidelijk geworden en de mensen zijn blij met hun echte bevrijding.
  We vernemen dat de regering hulpprogramma’s aan het opzetten is, maar hiermee zijn vele moeilijkheden verbonden. Vooreerst is er nog steeds de misdadige houding van het westen dat de sancties blijft handhaven en zo het leven blijft verstikken. Hoe kan men in deze omstandigheden het land heropbouwen? Materiaal van Iran, Rusland, China vormt geen probleem maar als er een Europees of Amerikaans machine een vervangstuk nodig heeft, moet men er aan geraken langs de zwarte markt en dus onmenselijk duur. Verder heeft de president wijselijk beslist dat geen landen of organisaties hier mogen komen voordat ze ondubbelzinnig en radicaal alle banden met het terrorisme hebben verbroken. En dit kan weer een bron van beschuldigingen worden aan Syrië, wanneer een bedenkelijke internationale organisatie officieel geweigerd wordt. Toch denken we dat de moed, eensgezindheid, de volharding en fierheid van de Syriërs het zal halen, al kan het lang duren.  Langs de verwoeste wijken, die eens beroemde, overdekte soeks waren, komen we uiteindelijk bij de Citadel van Aleppo. Ze werd wel beschadigd maar bleef gespaard. Men wilde verhinderen dat de citadel hetzelfde lot zou ondergaan als Palmyra en zo bleef het leger de citadel van binnen uit verdedigen met bevoorrading vanuit de lucht en met succes. Het is een fort op een heuvel, een van de sterkste burchten ter wereld, 50 m boven de stad, 20 m diep met een greppel van 30 meter. Ze stamt uit 1230 maar werd veel eerder al gebruikt. De ingangspoort met drie stalen deuren werd in de 16e eeuw door de Mammelukken gebouwd. Er is een wapenzaal, een Byzantijnse zaal en een troonzaal. Van hieruit gaat ook een heel ondergronds gangenstelsel naar de stad.

  Moedige missionarissen, die FMM
  In 1950 was ongeveer de helft van Aleppo christen. Daarna veroorzaakten ongunstige omstandigheden voor de christenen grote verhuizingen. Nu zijn er mogelijk niet eens
  Zicht op de hele wijk vanaf de citadel. Deze en vorige foto zijn van het internet, van voor de oorlog.

  meer 10% christenen. Hun aanwezigheid is evenwel van het allergrootste belang en wel op allerlei gebied.
  Maandag morgen bezoeken we het grote klooster van de zusters Franciscanessen, missionarissen van Maria (FMM). Eens waren er hier 40 zusters, nu nog 4. Zr. Siham Zgheib, een Libanese, is overste en bracht in 2011 een sabbatjaar door in Brussel. Zr. Bernadette, een Française zorgt voor het onthaal. In 1914 bouwden hun zusters hier in volle woestijn dit klooster. Nu is het een centrum van humanitaire, pastorale en geestelijke hulp, open voor allen. Eerst gaan we op bezoek bij de autistische kinderen, die individueel met veel geduld worden begeleid. Dan tonen de zusters ons de ruimtes waar jeugdgroepen kunnen logeren. Er zijn ook retraites voor allerlei groepen. In een grote zaal is er een ontmoeting met een flinke groep jongeren in hun knal rood jasje van de Rode Halve Maan. Er is zelfs een ”cinéclub”. Verder toont een zuster samen met een vrouw het fraaie resultaat van hun breiwerk, waarvoor nog een afzetgebied gezocht wordt. Tenslotte komen we uit bij een grote keuken in de tuin. Elke dag (vijf dagen in de week) worden hier warme maaltijden bezorgd aan 12.000 mensen. Een pater jezuïet is hiervoor de eigenlijke verantwoordelijke maar de zusters zorgen voor de supervisie. De koks en het personeel zijn allemaal even vriendelijk. Een pittig detail. Toen we woensdag weer thuis waren kwam een volle bus met studenten van de universiteit van Qalamoun op bezoek. Het was een bijzonder hartelijke ontmoeting. Verschillende jongeren kwamen uit Aleppo. Een van hen vertelde dat hij zijn schoolopleiding van deze zusters FMM ontvangen had en dat zij voor hem als een goede moeder waren.
  Een goede gezondheidszorg
  We wilden het universitair ziekenhuis van Aleppo bezoeken onder leiding van een Syrische chirurg van 34 jaar, een vriend van onze Zwitsers, die in Duitsland gestudeerd had en perfect Duits sprak. Uiteindelijk mochten we wel binnen maar het ziekenhuis niet bezoeken omdat we niet de nodige papieren hadden en bovendien onze paspoorten nog bij onze chauffeurs gebleven waren. Te veel vreemde nationaliteiten boezemt hier nog schrik in. Die jonge chirurg wilde ons evenwel des te meer uitleg geven. Hij was erg enthousiast over de Syrische gezondheidszorg en zei dat in dit ziekenhuis alles gratis is, ook de medicamenten en wel voor iedereen. Er waren geen vreemde dokters in dit ziekenhuis met uitzondering van stagiairs af en toe, die ook bij hem stage kwamen doen. Burgers die door gifgas waren aangetast hadden zij nog niet gehad. Wel werden hier soldaten verzorgd die door een gifgasaanval van terroristen waren getroffen. Hij begreep ook niet hoe het westen zo dwaas kon zijn dat ze Syrië beschuldigden van het gebruik van chemische wapens, waarvan je nooit weet of ze door verandering van windrichting eigen volk kunnen treffen. Een leger heeft betere wapens. Hij vertelde ook dat ze op het spoor gekomen waren van een gruwelijke orgaanhandel door terroristen, die organen wegnemen van jongeren en zelfs kinderen om die dan te verkopen. Hij waardeerde de Duitse gezondheidszorg maar zei dat hij, indien hij zelf een operatie nodig had, daarvoor toch liever naar Syrië zou komen.
  Een onverwachte aanmoediging
  Maandagavond zochten we weer een eenvoudig, druk en goedkoop restaurant. Terwijl we nog op zoek waren naar een lege tafel, komt plots een Amerikaanse vrouw uit Virginia naar me toe, ze geeft me een hand en feliciteert me voor het interview dat ze gezien heeft en erg waardeerde. Ik ben wat verrast en weet niet goed welk interview ze bedoelt. Maar kom, het zal wel waar zijn, want hetzelfde hebben anderen me al gezegd. Later komt die vrouw opnieuw naar me toe, geeft haar naamkaartje en zegt dat ik haar moet verwittigen als ik naar de VS kom, want dat zij goed bevriend is met senator Richard Black, die blij zal zijn met een contact. Deze republikeinse senator van Virginia is een bekende verdediger van Syrië tegen de Amerikaanse inmenging. Hij schreef een brief aan president Bachar al Assad om vergiffenis te vragen in naam van het Amerikaanse volk voor al het onrecht aan Syrië aangedaan. Hij is ook naar Syrië gereisd en heeft de president zelf bezocht. Richard Black heeft blijkbaar meer hersens, een sterkere ruggengraat en/of een beter geweten dan vele andere politici.
  Al Wahah
  Dinsdagmorgen vertrekken we terug naar huis. Terwijl we ons ontbijt nemen, staat plots voor het hotel een geelrode ambulance met het teken van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan én het kruis met het opschrift van onze gemeenschap: équipe van het klooster Mar Yakub en achteraan: “Rettungswagen”. We rijden achter de wagen aan, door een verwoest deel van de stad dat we niet te voet bezocht hebben en verlaten Aleppo. Zowat een 20 km verder komen we aan in al Wahah bij een voormalige fabriek, waarvan de installaties door de Turken gestolen werden, zoals dit met de andere fabrieken in Aleppo gebeurde (waardoor toen in één klap 130.000 families in de armoede geduwd werden). Het gebouw was dus leeg en hier is Moeder Agnes-Mariam begonnen met een mega-keuken die iedere dag (vijf dagen in de week) een warme maaltijd bezorgt aan niet minder dan 30.000 mensen. Dit gebeurt in samenwerking met de “Preemptive Love Coalition” en natuurlijk dank zij heel vele gulle weldoeners, die we niet genoeg kunnen danken. Ook alles gratis. Het project was voorzien en bedoeld voor september en oktober van vorig jaar, de tijd van de hoogste nood. Wonder boven wonder kon dit initiatief echter verder gezet worden tot nu toe. Er zijn een 150-tal mensen die hiermee hun kost verdienen, vooral jonge weduwen. De porties worden voorzien per familie van 7 personen. Er zijn acht grote ketels waarachter vrouwen met grote houten lepels in de dampende soep roeren. Het personeel ontvangt ons met een grote glimlach. Allen zijn even enthousiast en blij. We zien de soepketels, maken foto’s met de koks, we zien hoe de groenten worden klaar gemaakt en maken foto’s van de werkende vrouwen, we zien de opslagplaats van de grondstoffen: aardappelen, tomaten, paprika’s, allerlei groenten… Soms vragen mensen: als ik 1000 € geef, hoeveel maaltijden kunnen hiermee betaald worden? Het is moeilijk om dit juist te berekenen maar 1 maaltijd kost hier blijkbaar ongeveer 1 €.
  Voor deze voormalige fabriek staan vier ambulances en een “hospitainer” (mobiel ziekenhuis). Zij zijn de enige medische hulp voor 170.000 mensen, hier aan de rand
  van Aleppo. Bovendien helpen zij ook elders, waar grote nood is, zoals in Deir Ezzor. Zij zijn bedoeld voor dringende hulp. Voor blijvende verzorging worden de mensen naar de ziekenhuizen in de stad verwezen. Normaal zijn deze ziekenhuiswagens heel de dag op ronde, maar wegens onze komst verzamelden ze hier. Ieder wagen heeft een verpleegster en een dokter (meestal een vrouwelijke arts). We herinneren ons het oordeel van een Franse chirurg die vorig jaar een tijd bij ons verbleef en een van deze “hospitainers” inspecteerde. Zijn overtuiging was formeel: er is geen enkele operatie die hierin niet kan verricht worden!
  Besluit
  Een man vertelde ons dat Aleppo als handelscentrum tussen de Middellandse Zee en Mesopotamië de oudst bewoonde stad ter wereld is en al in de 6e eeuw vóór Christus bekend was. In de hoofdstad hoorden we hetzelfde van Damascus zeggen en in Jericho vernamen we ook al hetzelfde, maar we hadden helermaal geen zin om de fiere overtuiging van deze man tegen te spreken.
  Had Aleppo eens ruim 4,6 miljoen inwoners, nu zijn het er wellicht nog 1,4 miljoen. Was Aleppo eens het economisch hart van Syrië dat meer dan 60% van de productie voortbracht, nu zijn de inwoners alleen maar verbruikers en wordt er tot heden nog niets geproduceerd. Alles moet heropgebouwd worden: huizen, wijken, infrastructuur, industrie en samenleving. En daar zijn de mensen van Aleppo ook mee bezig, al is de uitdaging enorm. Vele jongens en mannen zijn dood of weg. In Aleppo hebben we de dood en het leven ontmoet. Te midden van onbeschrijfelijke verwoestingen hebben we mensen ontmoet met een glimlach, een gastvrijheid, een hartelijkheid, een hoop en een dankbaarheid voor iedere attentie. Een volk dat de zin van zijn leven verliest, zal sterven, al behoort het tot de rijkste en machtigste landen ter wereld, maar een volk dat wil leven, zal leven. Aleppo en Syrië zullen herleven.
  En dit nog:
   Ons vorig bericht: https://www.geotrendlines.nl/gevaarlijke-gevolgengeschiedenisvervalsing/

  14-10-2017 om 13:24 geschreven door Gust Adriaensen


  13-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.20 jaar geleden stierf Sus Verleyen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 13 oktober 1997 stierf de hoofdredacteur van Knack, Sus Verleyen. Hij was slechts 56 jaar oud. Door zijn hoofdredacteurschap van Knack, zijn onmiskenbare schrijftalent en zijn tv-optredens, had hij in Vlaanderen ruime bekendheid gekregen.

  In de jaren 1959-1964 studeerde Verleyen moderne geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

  In studentenmiddens, zeker in de faculteit Wijsbegeerte en Letteren, genoot hij al vlug enige bekendheid. Die was te danken aan zijn vaak humoristische stukjes in het studentenblad Ons Leven van het KVHV, en aan zijn succesvolle deelnames aan de interfacultaire welsprekendheidstornooien, die toen elk jaar onder enorme belangstelling in de Grote Aula van het Maria Theresiacollege, georganiseerd werden.

  Een studentenleider, zoals bv. Wilfried Martens, was Verleyen zeker niet. Hij maakte eerder deel uit van de nogal traditionele, burgerlijke bubbel die het KVHV in het begin van de jaren '60 meer en meer werd. 

  Het zou niet lang meer duren voordat die bubbel implodeerde. Er kwam ruimte vrij voor maatschappelijk geëngageerde studentenleiders als Paul Goossens en Ludo Martens, die de linkse toer opgingen.

  Dat was niks voor Sus Verleyen, die ook als journalist een veilige ,wat superieur overkomende,observatorpositie bleef innemen en met Knack geleidelijk aan, de kant koos van het burgerlijke, neoliberale, welstellende Vlaamse establishment.

  13-10-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  12-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zusters en broeders: stem van het religieuze leven in Vlaanderen

  Kerknet heeft zopas een internetproject gelanceerd onder de titel: 'Zusters en broeders - stem van het religieuze leven in Vlaanderen'.

  Het erfgoed van het religieuze leven in Vlaanderen is een schat om te koesteren en te laten schitteren. In tientallen ontroerende, grappige en vooral persoonlijke verhalen komen verleden, heden en toekomst samen.

  Echt de moeite om er kennis mee te maken via de hieronder vermelde links.

   

  Bijlagen:
  http://www.kerknet.be/verhalen/een-bizarre-nachtelijke-autorit-frederic-testaert   
  https://www.kerknet.be/exposities/zusters-en-broeders-stem-van-het-religieuze-leven-vlaanderen   

  12-10-2017 om 16:36 geschreven door Gust Adriaensen


  11-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Politieke staking' (2)

  Minister Bacquelaine activeert op de internetfora een interessante gedachtewisseling omtrent het gebruik en de inhoud van het woord 'politiek'. Bacquelaines stelling is dat een staking onverantwoord is en af te keuren valt, omdat ze 'politiek' is.

  Deze minister is natuurlijk niet de eerste, die een afkeer heeft van 'politiek'. Partijpolitieke en economische machthebbers hebben gewoonweg niet graag dat individuele burgers en burgerverenigingen (vakbonden, culturele, religieuze, enz.) standpunten innemen of acties ondernemen, die hun verhaal of machtspositie dreigen te ondermijnen.

  Wanneer zij evenwel op één lijn zitten met de politieke en economische machthebbers, laten deze laatsten zich dat graag aanleunen.

  Het gaat dus om het selectieve gebruik van het woord 'politiek'. Terwijl vanuit een democratische benadering toch elke mening, elke actie, die te maken heeft met beleid, met maatschappijsituaties of-visie, 'politiek' is. Elke staking is dus politiek. En alle forumdeelnemers doen aan politiek, enz.

  En dat is toe te juichen.

  11-10-2017 om 16:25 geschreven door Gust Adriaensen


  10-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Politieke staking'

  De liberale minister van pensioenen,  Bacquelaine, laat weten dat de staking van het ACOD een 'politieke staking' is.

  Het etiket 'politieke staking' en de negatieve invulling ervan, zijn een uitvinding van politici en werkgevers, die ermee zwaaien wanneer hun (partij)politieke en financiële belangen en plannen in het gedrang komen.

  Zij willen het politieke en economische veld uitsluitend voor zich reserveren. Zij willen ongestoord de machtscenakels blijven bezetten en rustig de samenleving transformeren vanuit hun rechtse, neoliberale maatschappijvisie.

  Terwijl de werkgevers, de grote holdings, uitermate sterk verweven zijn met de politieke marktleiders van het moment of door politiek gelobby en economische afdreiging hun maatschappijvisie opleggen, ontzeggen zij de werknemers en hun verenigingen,  het middenveld in het algemeen, het recht om op te komen voor hun belangen en hun maatschappijvisie.

  Naargelang het in hun kraam past, hanteren Bacquelaine en co. een verstikkende, door eigenbelang ingegeven, enge opvatting van politiek of roepen ze iedereen op bewuste burgers te zijn.

  Wanneer een vakbond, zeker wanneer het een socialistische is, een staking uitroept, dan kan je er donder op zeggen dat vanuit liberale politieke hoek het als scheldwoord bedoelde 'politieke staking' wordt afgevuurd.

  10-10-2017 om 13:41 geschreven door Gust Adriaensen


  09-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is de meest sexy rector van het land?

  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

  Wie is de meest sexy rector van het land?

  Twee Rikken hebben het gemaakt in ons universitair wereldje. Rector dan nog wel van onze twee beroemdste universiteiten, die van Leuven en die van Gent.

  Rik van Leuven en van de Katholieke Kerk, kwam  na 4 jaar, tot zijn grote ontgoocheling en tot verbazing van velen, als verliezer uit het adderkluwen van de rectorsverkiezing  tevoorschijn.

  Rik van Gent en van de Loge, werd na slopende en lachwekkende herkansingen, uiteindelijk als rector uit de krabbenmand gevist.

  Zoals iedereen weet verscheen Rik Torfs wat graag in de schijnwerpers en hem werd een zekere sexy uitstraling toegedicht, die hij zich graag liet aanleunen.

  De vraag der vragen in de academische en mediawereld is nu: zal Rik Van de Walle die talenten ook tentoonspreiden?

  Op die vraag heeft Rik van Gent in een groot interview in dS Weekblad, duidelijk geantwoord: ˜Ik heb zekere talenten, maar de komiek uithangen op televisie in prime time is er geen van'. Zonder twijfel heeft hij 'zekere talenten' en het uitdelen van een stevige sneer aan Rik van Leuven is er een van. Maar daar draaien ze in het universitaire milieu hun hand niet voor om.

  Betekent dit ook dat Rik van de Loge zijn eventuele sexy uitstraling sterker zal intomen dan Rik van de Katholieke Kerk deed of probeerde te doen?

  Dat is twijfelachtig, althans op basis van de cover van dS Weekblad, waarop onze Gentse Rik in diverse stadia van zich (ont)kleden is afgebeeld.

  Toch wel een boeiend rectorenwereldje.

  09-10-2017 om 16:37 geschreven door Gust Adriaensen


  08-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeten er nog meer volkeren zijn?

  In de vaak door nepargumenten en machtswellustige politici gevoede onafhankelijkheidstrends van vaak de rijkste (sub)regio's, wordt gretig gebruik gemaakt van 'volk' en 'cultuur' en 'onderdrukking' en 'uitbuiting', enz.

  Maar precieze definities van wat een 'volk', een 'cultuur', enz. is, heb ik nog nooit gelezen. Dat geldt voor Catalonië en wellicht nog sterker voor Vlaanderen. Wat is dat eigenlijk, het Vlaamse volk? Al even moeilijk te omschreven als het Belgische volk.

  Historisch en taalkundig gezien, zijn er meer argumenten te vinden om te spreken over het Brabantse volk (ik ben een Brabander), of het Limburgse, of het (West-/Oost)-Vlaamse of het Hollandse of het Luikse, of het Friese, enz.

  Wat willen de voorstanders van Catalaanse, Vlaamse, Baskische, Bretonse, Schotse, enz. onafhankelijkheid eigenlijk?

  Dat de Europese staten uiteenvallen in tientallen regiootjes? Misschieen is het wel interessant dat de ruime omgeving van Antwerpen, het rijkere deel van Brussel en Vlaams- en Waals Brabant, een staatje vormen.

  Ook opvallend is dat degenen die het wagen te vragen naar een precieze omschrijving van wat een ˜volk" is, al vlug het verwijt te horen krijgen dat ze ˜links' zijn. Maar ook de meest robuuste ˜rechtsen' blijken niet in staat te zijn uitsluitsel te geven over wat een ˜volk 'is.

  En de volmaakt rechtse denker moet toch ooit geconfronteerd worden met de vraag: hou ik het binnen de Belgische staatsgrenzen en in het Nederlandse taalgebied bij slechts één volk, nl. het Vlaamse. Of is er ook wat te zeggen voor een Brabants volk, een Meetjeslands volk, een Westhoeks volk, een Kempens volk ...en uiteraard niet te vergeten: een Aantwaarps volk.

   

  08-10-2017 om 15:44 geschreven door Gust Adriaensen


  06-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/40

  Vrijdag 6 oktober 2017

   Bezoek,  familiefeest en oogst

  We mochten deze week weer verschillende groepen en groepjes bezoekers ontvangen. Zaterdagmorgen wilden we onze dagelijkse portie druiven gaan plukken toen de pastoor van Qousseir samen met een volle bus vrouwen en kinderen toekwam. We serveerden voor  hem en enkelen alvast thee maar de vrouwen  verdeelden zich zelf al in groepjes. Ze hadden hun eigen klein gasvuurtje en moortje bij en begonnen per groep aan hun ontbijt, waarbij ze ons uitnodigden. Omdat onze pastoor Georges van Qara afkomstig is uit Qousseir, kwam ook hij de groep begroeten. Het was een gezellige bedoening, waarbij overvloedig foto’s genomen werden. Een geleid bezoek aan het klooster is hierbij altijd een vast gegeven: de uitleg over de heilige martelaar Jakobus (= Mar Yakub ), een bezoek aan de kerk en een gebed aldaar, een afdalen in de grotten… Tevreden en voldaan keerden ze huiswaarts.

  Voor onszelf zijn de vieringen van de verjaardagen doorgaans de meest aangename familiefeestjes. Vorige week werd door heel de groep cursisten de verjaardag van een van de fraters gevierd. Hij zelf was geheel verrast. En nu zondag was de vader van het gezin, dat bij ons hoort, aan de beurt. De vaste manier om verjaardagen te vieren bestaat hier in het opvoeren een sketchje. Omdat zondag de heilige Ananias op de kalender staat werd het Bijbels verhaal van de bekering van Paulus en de doop door Ananias uitgebeeld. Iedereen wil meedoen, vooral de kinderen. Aan fantasie geen gebrek: Paulus en zijn vrienden die van de Hoge Raad toestemming krijgen om iedere christen te vervolgen, zijn tocht te paard naar Damascus, de verschijning onderweg, de blinde en hulpeloze Paulus die uiteindelijk door Ananias gedoopt wordt… Onder de kussens van de grote zetels in de refter vindt je de meest excentrieke en gekke kleding om uw rol te kunnen spelen. Het verhaal wordt ook allemaal bijna op de moment zelf uitgedacht en uitgewerkt. Daarna is er gebak. En de jarige zelf vertelde hoe hij geleidelijk vanaf 2008 steeds meer bij de gemeenschap betrokken raakte en uiteindelijk hier met heel zijn gezin zijn roeping vond. Hij is ook verantwoordelijk voor alle medewerkers van de gemeenschap en de werkzaamheden. Hij houdt er van om onomwonden te getuigen dat hij altijd wil werken uit liefde voor Christus en in naam van de gemeenschap. Dat weten en waarderen ook de vele moslim medewerkers.

  We hebben maar weinig tomaten gekweekt dit jaar. Verschillende vrienden hebben in hun tuin te veel tomaten voor zichzelf en geven ons regelmatig flinke porties. Wij van onze kant hebben een overvloed aan druiven, vijgen, granaatappels, noten, een zeer grote hoeveelheid ajuinenen het aardappelveld bracht 2 ton op. Bovendien is er nog een uitgebreide keuze aan kruiden. Iedere dag kunnen we thee maken van citroenkruid, rozemarijn, salie, lavendel, munt… of een mengsel van verschillende kruiden. Ondertussen heb ik me nu pas gerealiseerd dat er buiten de muren nog een wijngaard ligt waar we niet eens aan begonnen zijn. En verder staat de oogst van de granaatappels en van de olijven al voor de deur. Voor de oorlog logeerden hier vele groepen jongeren die telkens enkele dagen mee hielpen bij de oogst en dat ging vooruit. In elk geval zijn we bijzonder dankbaar om de overvloed aan vruchtbaarheid die voor het eerst sinds zeven jaar weer uit deze rotswoestijn voortkomt. “Wat zijt Gij groot Heer mijn God!... Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mens ten dienste staat. Zodat de aarde hun voedsel verschaft en wijn die hun hart verblijdt; en olie om hun gelaat te zalven en brood dat hun hongert stilt… “ (psalm 104).

  Gevaarlijke gevolgen van geschiedenisvervalsing

  De schuld van eigen mislukkingen of misdaden bij anderen leggen, kan het begin worden van nieuwe drama’s. Daarvoor waarschuwt Michael Jabar Carley (professor geschiedenis universiteit Montréal en schrijver van “Silent Conflict: A Hidden History of Early Sovjet-Western Relations”, Rawman & Littlefield, 2014). Hij wijst er op de VS en de EU voortdurend de historische feiten vervalst hebben. De mislukking van de onderhandelingen in 1939 tussen Engeland-Frankrijk-Sovjet, legden ze ten onrechte bij Moskou en niet bij Londen en Parijs, waarna de tragedie van WO II volgde. Ook de overwegende rol van het Rode leger voor de bevrijding van Europa van het nazisme werd uitgewist en 600.000 soldaten van het Rode leger die sneuvelden voor de bevrijding van Polen werden vergeten. Ondanks deze vervalsingen bleef Moskou pogen bruggen te bouwen met het westen.

  Een gelijkaardige situatie beleven we nu met Oekraïne en de Krim. Toen prins Vladimir van Kiev in de 10e eeuw in de Krim gedoopt werd, was dit als een stichtingsdatum voor het land. Na de Tweede Wereldoorlog werden Oost en West Duitsland eindelijk herenigd. Moskou beloofde zijn troepen uit Oost Duitsland terug te trekken en het westen beloofde de landen van het voormalige Warschau pakt en de Sovjetunie met rust te laten. Moskou vervulde zijn belofte terwijl de NAVO (die eigenlijk opgedoekt had moeten worden) onmiddellijk het ene land na het andere begon in te palmen. Moskou gaf geen kik totdat het westen in Oekraïne een staatsgreep pleegde om ook dat land nog aan zich te trekken. Afgezien van het feit dat Oekraïne en de Krim tot het  hart van Rusland behoren, is Oekraïne ook de voordeur van Rusland. De bevolking van de Krim reageerde met een overweldigende afwijzing en kwam terug bij Rusland. Voor Rusland was deze westerse brutaliteit ver over de rode lijn. Niettemin werd de mythe geschapen van weer eens een Russische agressie tegenover Oekraïne en de Krim, wat een voorwendsel werd voor een nieuwe hatelijke houding van het westen tegenover Rusland. Deze Russofobie en geschiedenisvervalsing verder opvoeren, kan het begin worden van de grootste tragedie voor de nabije toekomst.

  Twee jaar beslissende hulp uit Rusland

  In de loop van 2015 bleek het lot van Syrië bezegeld. Het leger was zodanig verzwakt dat het zijn land en bevolking niet meer kon beschermen tegen de massamoorden en verwoestingen door allerlei terroristische groepen, deskundig geholpen door buitenlandse veiligheidsdiensten. Syrië leek de weg op te gaan van de totale vernietiging zoals Libië en de opdeling van het land, door de westerse mogendheden voorzien, lag al in handbereik. Wij zelf hadden de zware aanvallen van 2013 wel overleefd, maar nu voelden we toch ook de grote onzekerheid over het verder bestaan van Syrië. Bachar al-Assad vroeg Poetin om hulp en deze beloofde met een erg beperkte (maar efficiënte) luchtmacht ter hulp te komen. Het is een staatsman die zei wat hij deed en deed wat hij zei. Op 30 september 2015 begon de Russische luchtmacht haar werk, later ook geholpen door Iran. 87 % van Syrië werd bevrijd en 93.000 bolwerken van terroristen werden verwoest, mede dank zij een zeer goede samenwerking tussen het Russische en het Syrische leger. De internationale coalitie onder leiding van de VS bleef bombarderen, voor de schijn IS, in werkelijkheid Syrië en zijn bondgenoten. Ook België is bij deze illegale acties betrokken. Het westen heeft geen staatsmensen, alleen maar marionetten.

  Naast de militaire hulp begon Poetin tevens met diplomatieke gesprekken. De “vredesgesprekken” in Geneve leverden niets op. Voor de VS en hun bondgenoten was Geneve goed om de schijn te redden en in werkelijkheid elk vredesproces te  blokkeren. De “opposanten” deden alles om de vrede te verhinderen. Als het Syrische leger ergens overwinningen behaalde, werden luid de zogenaamde Syrische wandaden aangeklaagd en moest er onmiddellijk een staakt het vuren komen om de terroristen opnieuw te kunnen bewapenen en inzetten. Had het Syrische leger ergens terroristen omsingeld, dan werd dringende humanitaire hulp geëist. Stond het leger op het punt een beslissende slag te behalen, dan pleegden de terroristen een chemische aanval, waarvan ze de schuld zonder moeite aan het leger konden geven. En telkens weer eisten de “opposanten” als voorafgaande voorwaarde dat de president zou verdwijnen, zodat het land zonder leiding zou zijn en zij de macht konden grijpen. Dat waren de  “vredesgesprekken van Genève” In december 2016 nodigt Poetin Turkije en Iran uit voor gesprekken in Astana, de hoofdstad van Kazakhstan en stelt voor vier veilige zones (de-escalatie van geweld) te creëren. Een no-fly zone boven Syrië was al lang een droom van het westen om het Syrische leger te verlammen en de terroristen vrij hun werk te laten doen zoals in Libië gebeurd is. Deze veilige zones zijn echter ongeveer het tegendeel en worden door Rusland en Syrië (Iran en Turkije) gecontroleerd, niet door de VS. Deze overeenkomsten in Astana brachten veel meer rust dan alle gesprekken van Geneve samen. Op 15 september 2017 komen de drie landen die borg staan (Rusland, Turkije, Iran) overeen om de veiligheid uit te breiden tot de laatste en moeilijkste zone, nl. Idlib. In zijn recent bezoek aan Ankara wees Poetin er op dat deze veilige zones de weg wijzen naar het einde van de burgeroorlog in Syrië: “Ik geloof dat deze overeenkomst ons gezamenlijk en uiterst belangrijk succes is”. Na de bevrijding van Palmyra en Aleppo, werd op 5 september de drie jaar oude omsingeling van een deel van Deir Ezzor doorbroken en begon de bevrijding van deze stad. De strijd is echter nog niet gestreden zoals enkelen van ons vertelden die deze week nog twee dagen daar waren om humanitaire hulp te geven.

  Tijdens de komende boekenbeurs in Antwerpen (30 oktober 13.00 u) hopen we het eerste deel van ons oorlogsdagboek te kunnen voorstellen: “Poetin en Assad hebben ons leven gered”. Jaren geleden zou dit zinnetje een storm van verontwaardiging verwekt hebben. Ondertussen zijn vele maskers gevallen en zien steeds meer mensen de werkelijkheid. Poetin en Assad zijn twee zeldzame staatsmensen in de huidige geopolitiek. In elk geval hebben zij, menselijk gesproken, gezorgd voor het behoud van het Syrische land en volk tegen de vernietigende plannen van het westen.

   Een  broederlijke vermaning en een felicitatie voor Paus Franciscus

  Onze paus wordt ernstig vermaand door gelovigen. Het is ongehoord in de geschiedenis van de Kerk, sinds paus Johannes XXII in 1333 publiek werd berispt omdat hij ketterijen steunde. Hierna trok hij zijn steun ook in.

  Op 16 juli 2017 hebben 62 leken en universitairen een broederlijke vermaning “(correctio filialis”) gericht aan paus Franciscus. Deze werd pas op 24 september openbaar gemaakt (www.correctiofilialis.org). Zij melden zeven vermeende ketterijen in de postsynodale apostolische exhortatie  over de liefde in het gezin: Amoris laetitia (19 maart 2016, de vrucht van de bisschoppensynodes over het gezin 2014-2015). Het gaat over het huwelijk, het morele leven en het ontvangen van de sacramenten. Paus Franciscus zou suggereren dat in bepaalde omstandigheden overspel aanvaardbaar kan zijn.

  Zij zijn lang niet de enige die protesteren. Vier kardinalen (Walter Brandmüller, Raymond L. Burke, Joachim Meisner en Carlo Caffara) richtten op 19 september 2016 een schrijven aan paus Franciscus over hun twijfels (“dubia”) omtrent enkele uitspraken in Amoris laetitia. Ze kregen geen antwoord en vroegen op 25 april 2017 een audiëntie, die evenmin werd toegestaan. Kardinalen zijn nochtans de eerste en voornaamste raadgevers, die vrij toegang zouden moeten hebben tot de paus. Joachim Meisner stierf op 5 juli 2017 en Carlo Caffara op 6 september 2017. Deze laatste was de bezieler van de groep. Hij was aartsbisschop van Bologna en stichter van het pauselijk instituut “Johannes Paulus II” voor de studie van huwelijk en gezin. Hij schreef aan de paus nog een laatste  dringende brief van 25 april, die op 20 juni 2017 openbaar gemaakt werd.

  Op 29 juni 2016 hebben 45 theologen een brief geschreven aan kardinaal Angelo Sodano, deken van het college van kardinalen. Het is een kritische studie over Amoris laetitia en beslaat 26 bladzijden. Hierin wordt gewezen op 7 ketterse voorstellingen. Twijfel omtrent een wezenlijke, onveranderlijke leer van Jezus over het huwelijk, brengt grote verdeeldheid op pastoraal gebied. Wat op een bepaalde plaats als moreel onaanvaardbaar erkend wordt, kan dan op een andere plaats beschouwd worden als toegestaan. Dit is onaanvaardbaar voor de ene Kerk van Jezus Christus.

  In ons boek “Hoe een paus gelijk kreeg”  zijn we voorbijgegaan aan de omstreden uitspraken van de  paus omtrent de “onregelmatige situaties”, maar we hebben  uiteengezet wat Amoris laetitia leert over de encycliek Humanae vitae van Paulus VI (25 juli 1968), de contraceptie, de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden en de theologie van het lichaam. Ik heb ruimschoots gevonden wat ik verwachtte, nl. een overweldigende bevestiging van de juiste traditionele leer. Tijdens de gezinssynodes van 2014-2015 werden vanuit de wetenschap verpletterende getuigenissen gegeven tegen de contraceptie en voor de inmiddels wetenschappelijk gefundeerde natuurlijke methoden. Zo wilden de synodevaders een dringende herwaardering van Humanae vitae, Familiaris consortio van Johannes Paulus II en een promotie van de natuurlijke methoden, wat ze ondubbelzinnig formuleerden in hun voorstellen, die paus Franciscus ook overnam. Hiervoor kan ik de paus alleen maar prijzen. En zo zien we twee niveaus in de tekst van Amoris laetitia. In verband met het thema van ons boek, heeft de paus nauwkeurig de leer die de bisschoppen hebben voorgesteld bevestigd: een radicale verwerping van contraceptie en wat hiermee samenhangt en een promotie van een natuurlijk vruchtbaarheidsbewustzijn. In verband met de “onregelmatige situaties” van gehuwden heeft hij eigen gedachten en suggesties ingevoerd, die niet allemaal even orthodox zijn. En tegen sommige van deze stellingen blijft het protest groeien.

  Hoewel de morele onaanvaardbaarheid van de hormonale contraceptie door Amoris laetitia duidelijk wordt bevestigd, is deze leer nog lang niet ondubbelzinnig aanvaard in vele kerkelijke middens en zelfs niet door onze kerkelijke hiërarchie. Het commerciële succes van “de pil” was en is nog steeds zo groot dat een verwerping ervan ingaat tegen een algemeen maatschappelijk en zelfs kerkelijk “correct denken”, Toch is de mythe van de “veilige contraceptie” al lang ingestort en worden de dramatische gevolgen van de contraceptie – ook voor de lichamelijke gezondheid – wetenschappelijk steeds meer bewezen. Op 24 mei 2017 publiceerden de Belgische bisschoppen een pastorale brief als een lofzang op Amoris laetita en een sterke aansporing om deze tekst in de huwelijkspastoraal meer toe te passen. Het is waar, hierin staan vele mooie dingen en de tekst heeft een groot inlevingsvermogen, dat inspirerend kan zijn voor de huwelijkspastoraal. Toch is het hoogst verwonderlijk dat onze bisschoppen Amoris laetitia zo eenzijdig voorstellen. In hun brief wordt met geen woord verwezen naar de dringende aansporing om Humanae vitae, Familiaris consortio, de theologie van het lichaam te herontdekken en het natuurlijke vruchtbaarheidsbewustzijn (zoals bv. Sensiplan®) met alle middelen te bevorderen. Ook onze kerkelijke hiërarchie schijnt op dit punt  het inzicht of de moed (of beide) te missen van de heilige pausen Paulus VI en Johannes  Paulus II. Onmiddellijk na het verschijnen van de encycliek Humanae vitae schreven de Belgische bisschoppen (- 1!) een dubbelzinnige pastorale brief waarin ze enerzijds het gezag van de paus probeerden overeind te houden en anderzijds suggereerden dat de gelovigen zijn mening in deze toch niet moeten volgen. We noemden dat “theologische acrobatie”. Nu schrijven de Belgische bisschoppen een brief die we “pastorale acrobatie” kunnen noemen. Zij durven noch ingaan tegen de ziek makende contraceptieve geest noch  de grondige vernieuwing vanwege de natuurlijke methoden steunen. En zo krijgen we 49 jaar later, nog eens dezelfde flater.

  We hopen dat het gouden jubileum van Humanae vitae volgend jaar zo gevierd wordt, dat de ‘contraceptieve roes” van de voorbije halve eeuw eindelijk zal uitdoven en de weg bereidt wordt voor de volkomen wetenschappelijk, menselijk en moreel verantwoorde natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsbewustzijn. Dat alleen kan het huwelijk maken tot een totale wederzijdse gave van zichzelf, een bron van liefde en leven, eenheid en vreugde. En daar wordt heel de samenleving beter van.

   

  Een aanbeveling

  Ø  Morgen zaterdag 7 oktober 2017 om 14.00 u wordt in Breda een processie gehouden ter ere van de gesneuvelden in Syrië: We Commemorate Our Heroes. Procession For Syrian Heroes (6meicomite@gmail.com). Graag wil ik dit van harte aanbevelen. Vanaf het begin waren gewapende groepen, door het buitenland gesteund, vooral gericht op het vermoorden van soldaten en veiligheidsmensen. Dikwijls werden ze eerst gruwelijk gemarteld en verminkt voordat ze vermoord werden. Ondertussen werden deze beestachtige bendes in de Atlantische pers geprezen als “gematigde opposanten” en volksstrijders voor democratie. Vele soldaten, dikwijls gewone miliciens, gaven werkelijk op heldhaftige wijze hun leven voor hun volk. Zij en hun families verdienen al onze waardering.

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht geïllustreerd met niet minder dan  dertien video’s: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-45/

  vEen interessant  overzicht over de toestand in Syrië met twaalf video’s:
  http://www.golfbrekers.be/syrischiraaks-frontnieuws/

  vEen vriend liet zich inspireren door onze berichten en schreef eveneens  een boek over de Syrische oorlog:https://www.facebook.com/events/429099237491868/ 

  P. Daniel

   

  06-10-2017 om 18:45 geschreven door Gust Adriaensen


  04-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor oktober

  Paus Franciscus:

  'Dat alle werkenden gerespecteerd mogen worden en dat hun rechten beschermd mogen worden; en dat de werklozen de gelegenheid krijgen om een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn.'

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/Pl0wEVIhnoc   

  04-10-2017 om 13:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een groene Kerk
  De Belgische bisdommen trekken zich terug uit investeringen in fossiele brandstoffen. Andere katholieke instellingen uit de hele wereld doen hetzelfde.

  04-10-2017 om 10:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse morele pretentie? (2)

  Het is pijnlijk, gevaarlijk, enorm pretentieus en extreem dom, 'Vlaanderen', hogere morele standaarden aan te meten dan Wallonië. Dat geldt zowel voor de Vlaamse regering en de Vlaamse politieke partijen als voor de individuele Vlaming. Want dan zeg je niet alleen: 'Eigen volk eerst', maar ook 'Eigen volk beter' in moreel opzicht.

  'Vlaanderen' heeft alleen maar het morele recht zich uit te spreken over de Waalse wapenindustrie, wanneer de Vlaamse regering resoluut alle rechtstreekse of onrechtstreekse 'Vlaamse' productie van wapentuig en de export ervan verbiedt.

  Morele superioriteit demonstreren ten aanzien van andere bevolkingsgroepen, is niet erg humaan en heeft doorheen de eeuwen geleid tot woede, opstand en onderdrukking. Dergelijk meerwaardigheidsgevoel koesteren en propageren reikt ook veel verder dan 'wapenproductie'. Welke andere producten worden er wel niet in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, in Antwerpen, Luik, Erps-Kwerps, Tailles, gefabriceerd, die morele vragen oproepen?

  In de krantenforums valt het ook op dat het nogal wat forumdeelnemers erom te doen is de wapenproductie te ge/misbruiken om een moreel oordeel te vellen over de PS, Wallonië, het socialisme.  Anderen verschuiven de 'gedachtewisseling' naar 'staatseigendom' versus 'privéondernemingen', naar 'kapitalisme' tegenover 'socialisme', kortom: naar maatschappij- en economische visie.

  Initieel en essentieel gaat het toch over de morele aspecten van wapenproductie en wapenexport, dacht ik. Is het in de context van het afschuwelijke bloedbad in de VS of van de gewapende conflicten overal ter wereld, van belang dat de moordende wapens gefabriceerd en verkocht worden door 'socialisten' of door 'kapitalisten'? Zijn de Vlaamse kapitalisten die wapens en hun hoogtechnologische onderdelen(om nog effectiever te kunnen liquideren en vernietigen) produceren en exporteren (o.a. aan brutale, dictatoriale regimes) én de Vlaamse regering, die dat toestaat, minder schuldig of moreel hoogstaander, dan de Waalse socialisten en hun regering?

  In beide gevallen worden de wapens geproduceerd en tegen grof geld verkocht om mensen en infrastructuur zo effectief mogelijk te vernietigen.

  04-10-2017 om 10:18 geschreven door Gust Adriaensen


  03-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse morele pretentie?

  In de moordpartij in Las Vegas, zien sommige ultrarechtse Vlaamse nationalisten een kans om nog maar eens de Waalse wapenindustrie moreel te veroordelen.

  Dat mag een toppunt van 'Vlaams-nationalistische' hypocrisie genoemd worden.  Eenzijdig worden Herstal en Wallonië met het pistool gewezen en de 'Vlaamse' hoogtechnologische wapenonderdelen worden in een badje van onschuld gewassen.

  De Vlaamse wapenindustrie is inderdaad voornamelijk bezig met de productie van hoogtechnologische componenten voor grotere wapensystemen. Dan hebben we het over bvb. visualisatieschermen voor pantservoertuigen, vuurgeleidingssystemen en allerlei militaire textielproducten. De belangrijkste Vlaamse speler is Barco, wiens militaire beeldschermen in meer dan 250 defensieprogramma's wereldwijd gebruikt worden.

  Bovendien is bij de ongeveer de helft van de Vlaamse vergunde wapenleveringen de eindgebruiker zelfs niet bekend. Dat komt omdat Vlaamse bedrijven voornamelijk technologie leveren aan bedrijven die dat implementeren in grotere wapensystemen. Die wapensystemen worden dan doorverkocht aan krijgsmachten over de hele wereld.

  Conclusie: wanneer het gaat om commerciële belangen en grof geld, is er weinig moreel verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. En het is pijnlijk en gevaarlijk 'Vlaanderen', hogere morele standaarden aan te meten dan Wallonië.

  'Vlaanderen' heeft alleen maar het morele recht zich uit te spreken over de Waalse wapenindustrie, wanneer de Vlaamse regering resoluut alle rechtstreekse of onrechtstreekse productie van wapentuig en de export ervan verbiedt.

  03-10-2017 om 18:43 geschreven door Gust Adriaensen


  02-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Catalonië onafhankelijk?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In de reflectie bij het Catalaanse referendum en het speculeren over de politieke gevolgen, mis ik in de media een serieuze verwijzing naar het draagvlak van dit referendum, de legitimiteit ervan, het democratisch gehalte en de representativiteit van wat de inwoners van Catalonië echt willen.

  Op basis van de ja-stem van 32% van de stemgerechtigde Catalanen,concluderen dat Catalonië onafhankelijk wil worden, is een fundamentele miskenning van de democratische besluitvorming. Als 57, 7 % van de kiesgerechtigden niet wenst deel te nemen aan een ongrondwettelijk verklaard referendum, en ongeveer 10 % 'neen' of 'blanco' stemt, dan is er geen democratisch platform voor onafhankelijkheid en dan bezondigen de media zich aan ondermijning van de democratie .

  Die media verspreiden bovendien  'fake news',  wanneer ze aan die cijfers weinig of geen aandacht schenken en de zaken zo voorstellen alsof Catalonië een zelfstandige staat wil worden.

  Maar die overwegingen verhinderen me niet om te zeggen dat de Spaanse staat dom en brutaal reageert.

  02-10-2017 om 13:59 geschreven door Gust Adriaensen


  01-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De illusie van individuele vrijheid

  In het 'Vlaamse onderzoek naar de grote levensvragen', komt sterk tot uiting dat de Vlamingen niet meer wakker liggen van traditionele zingevers, zoals religie en vaderland, maar van dingen die hen langer, beter en mooier laten leven

  Hans Geybels, theoloog verbonden aan de faculteit theologie en religiewetenschapen van de Katholieke Universiteit van Leuven,  leest in de resultaten van het onderzoek een steeds sterker wordende evolutie naar een extreem individualisme.

  Vele mensen accepteren geen zingevers van buitenaf meer maar zoeken die zin uitsluitend in zichzelf of zijn obsessioneel bezig met die dingen en activiteiten, waarvan ze denken dat ze hun ego en hun lichaam ten goede komen.

  Vaak wordt deze egocentrische houding voorgesteld als emancipatie, een bevrijding van religie, traditie. Die zucht naar individualisme staat evenwel haaks op de voortdurende beïnvloeding en indoctrinatie door media, reclame, mode, consumptie. Zij kneden dag na dag de mens die zich laat voorstaan op zijn zgn. vrijheid en individualisme, die bestendig bezig is met zijn eigen body, zijn eigen plezier, zijn eigen geldgewin, tot een wezen dat perfect past in het heersende neoliberale, kapitalistische systeem van het moment.

  Zo benaderd zijn velen, als het om individuele vrijheid gaat, niet beter af dan hun (voor)ouders, die vasthingen aan de Kerk. Het verschil is dan nog, meen ik, dat onze ouders en voorouders er zich wel degelijk van bewust waren dat religie en Kerk in sterke mate hun leven bepaalden, en velen aanvaardden dat ook, terwijl men nu hoog oploopt met zijn zgn. individuele vrijheid en niet inziet of gewoonweg ontkent dat de genoemde moderne machten de mens brainwashen, dirigeren, transformeren tot een consumptieobject.

  01-10-2017 om 08:52 geschreven door Gust Adriaensen


  30-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oorlogsdagboek Syrië
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Men heeft de brieven van Pater Daniël van 2010 tot 2013 gebundeld in een dagboek. Deze spraakmakende titel werd uitgegeven door de uitgeverij de Blauwe Tijger!

  30-09-2017 om 20:20 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/39

  Vrijdag 29 september 2017

  Een netwerk van hulpverlening

  Vanaf het begin van de moeilijkheden in  Syrië wisten we goed wat hier bezig was. En de hele Atlantische pers deed niets anders dan de waarheid  verbergen. Het ging om een nauwkeurig en lang op voorhand geplande ontwrichting van buiten af om de politieke en economische belangen van de grootmachten te dienen. En we verwachtten dat zulks veel lijden zou meebrengen voor de bevolking, zoals in zovele andere landen.

  Drie centra in Syrië en vier in Qâra

  Daarom werden drie centra van hulpverlening opgericht: in ons klooster, in Damascus en in Tartous. Toen er grote  nood was in Aleppo hebben we ook daar geholpen en zo gauw het mogelijk was voor Deir Ezzor  hebben we dit ook daar gedaan (en wel als aller eersten!). Uiteraard allemaal dank zij de steun die we krijgen van vele edelmoedige weldoeners. Toch bleef ons eigen dorp Qara een eigen zorg. Dit was van oudsher aan de grens met Libanon een smokkeldorp met allerlei onzuivere praktijken. Niet zonder reden streken hier in 2013 tienduizenden djihadi’s neer. Het was nodig de samenleving weer op te bouwen zodat de mensen op waardige en wettige wijze hun kost kunnen verdienen. Daarvoor hebben we in het dorp vier centra kunnen oprichten in samenwerking met de rode halve maan en de internationale organisatie voor de bevolking UNFPA. Hier wordt gratis hulp gegeven en tegelijk zijn er een aantal mensen die al hun kost verdienen. Verder zijn er nog twee internationale organisaties waarmee we samenwerken: UNHCR, het hoger comité voor vluchtelingen en het WFP, het wereldvoedselprogramma. Het vraagt heel wat werk om regelmatig rapporten te maken met foto’s waarop hun embleem te zien is.  Anderzijds biedt hun belangrijke financiële steun uiteraard vele mogelijkheden.

  Regelmatig komen we in deze vier centra in Qara. De week hebben we er nogmaals twee bezocht. In het eerste woont onze voormalige conciërge met zijn vrouw. Jarenlang was hij onze trouwe helper voor van alles en nog wat. Op een bepaald ogenblik werd het echter zeer gevaarlijk voor hem omdat hij de enige alawiet was in heel de  streek. Hij is  vertrokken en dus nu weer op deze wijze bij ons. Er waren  bij ons bezoek vier cursussen bezig telkens voor een tien- tot 15-tal vrouwen: een naaiatelier, breiwerk, de poetsgroep (wat die vrouwen nog moeten leren heb ik niet begrepen) en alfabetisering voor oudere vrouwen. We brachten aan allen een flinke voorraad schrijfboeken en bics (die we zelf gekregen hebben). Vervolgens gingen we naar het medisch centrum, waar twee dokters aanwezig zijn en een beperkte apotheek. Ook hier is alles gratis. Verder is er nog een centrum waar onze abou Georges verantwoordelijk voor is en een ander dat zijn vrouw Sylvie bestuurt. In dit laatste worden lessen gegeven voor jongeren die moeten bijscholen of zich voorbereiden op hun baccalaureaat om naar de universiteit te mogen gaan. We worden in al die centra telkens erg welkom geheten en voor de mensen zelf zijn dit echt belangrijke ontmoetingsplaatsen (nieuwe foto’s zal je binnen kort wel aantreffen op www.maryakubcharity.org).   

  Echo-team slot

  Het Syrische volk zal nog lang in nood verkeren. In Damascus alleen al schijnen er duizenden weeskinderen te zijn. Daarvoor is onder meer goede vorming nodig. De cursus “management” die hier door drie dynamische jongeren gegeven werd, is daarvoor bedoeld. Donderdagavond was het groot examen voor iedereen. Woensdag over dag én ’s nacht en donderdag was de examenkoorts duidelijk overal zichtbaar. Ieder moest elf vragen beantwoorden, zonder contact met een ander en in stilte, b.v. welke zijn de vijf aspecten die je moet uitwerken om een goede onderneming te starten? Wat is het verschil tussen een “leider” en een “directeur”, waarbij het de bedoeling was leiders te vormen en geen directeurs. Een directeur neemt zelf de beslissingen en werkt vooral met hen die het best presteren met het oog op economisch rendement. Een leider zorgt voor een goede sfeer van heel de groep en dat de beste gaven van ieder naar boven komen…Na dit schriftelijk examen moesten de deelnemers, in vijf groepen verdeeld, het sociaal of humanitair project dat ze gekozen hadden deskundig en volledig uitwerken en voorstellen. De cursusleiders probeerden alle mogelijke bezwaren te maken in de zin van: jullie gaan alleen geld verdienen voor jezelf, jullie gaan rommel produceren, jullie zijn criminelen die de ellende van weeskinderen uitbuiten voor eigen voordeel… Het zijn de bezwaren  die dikwijls ook werkelijk gemaakt worden. Bovendien werd veel aandacht besteed aan de lichaamstaal, de wijze waarop men spreekt, de houding, de wijze waarop men al of niet anderen kan overtuigen enz.  De gekozen projecten waren:  een viskwekerij, een papierrecyclage, een opvang voor 2000 weeskinderen in Damascus, een muziekschool en het vervaardigen van handgeweven tapijten. Onze fraters en zusters stelden een muziekschool voor. Het  doel is aan jongeren de oude Syrische muziek te leren en daarbij ook een werkplaats om die oude instrumenten te maken. Ze berekenden hoeveel mensen hiervoor in dienst moeten genomen worden en wat ze precies moeten doen. Een van onze goede vrienden uit Qâra is een voormalig wereldberoemd violist die echter ook  allerlei oude Syrische instrumenten bespeelt bij feestelijke gelegenheden. Hij zou aangetrokken worden. Verder zou contact genomen worden met het bekende muziekinstituut in Damascus om te komen tot samenwerking (i.p.v. de ziek makende westerse concurrentie nog te vergroten). Het werd een lange en boeiende avond waarop veel gelachen en geapplaudisseerd werd. En…bijzonder inspirerend voor de opbouw van het land. Wat dit in een klooster komt doen? Ook wij kunnen nuttig gebruik maken van de “wereldse” kennis, psychologie  en vaardigheden om goede dingen te doen. Deze moslimjongeren hebben een deskundige opbouwende vorming gegeven die veel evangelischer is dan sommige bezinningen die we uit kloosters krijgen.

  De VS willen in Syrië  iedere vrede verhinderen

  Op 11 en 19 september 2017 heeft het Pentagon zijn  eerste 200 vrachtwagens met wapens en munitie, langs het Koerdisch gebied van Irak, aan de Koerden (YPG) in Hasaka geleverd. Deze wapens dienen niet om de IS te bestrijden vermits die nagenoeg al overwonnen is. Ze dienen voor de volgende oorlog tegen Syrië.

  In het begin van de  week hadden het Syrische leger en hun bondgenoten  in Deir Ezzor al 44 dorpen en steden heroverd, meer dan 300 IS strijders uitgeschakeld, alsook 19 hoofdkwartieren, naast wapendepots en belangrijke leiders zoals de veiligheidschef (Abou Mo Amen al-Thunisi), de opperste rechter (Abou al Shimaa al-Iraqi), de woordvoerder (Abou Mo-Ataz al-Adnani) en de emir (Abpu Obeidah al-Saoedi). Vanaf het begin heeft het Syrische leger zich heldhaftig ingezet voor de  bescherming van het volk  en de oliebronnen aan de  terroristen overgelaten. Ook in Deir Ezzor heeft het leger het volk bevrijd terwijl de VS vechten voor de oliebronnen. Ondertussen trekt het Syrische leger toch op naar de oliebronnen.

  In een persconferentie vorige vrijdag in New York benadrukte de Russische minister van buitenlandse zaken Sergey Lavrov dat Rusland en de VS moeten samenwerken om het terrorisme te bestrijden maar dat de VS dit niet willen. Er zijn twee soorten aanwezigheid in Syrië, zo vervolgde hij: een wettige en een onwettige. Wanneer alle onwettige buitenlandse strijdkrachten uit Syrië zouden verdwijnen, zou dit een belangrijke stap zijn voor de uitschakeling van het terrorisme. We mogen er gerust bijvoegen dat het de grootste bijdrage aan de wereldvrede zou zijn wanneer de VS zich zouden terugtrekken uit alle landen waar ze zich nu onwettig mee bemoeien. Lavrov verwees nog naar de onaanvaardbare houding van de  EU, die het leven van het Syrische volk blijft verstikken door hun laakbare sancties.

  Vergeten we de onthullingen niet over het feit dat IS eigenlijk een creatie is van de VS en Israël, wat steeds meer bevestigd wordt. Het Turkse persagentschap Anadolu maakte op 17 juni melding van kampen van speciale VS strijdkrachten in het hart van IS. Het Russisch ministerie van landsverdediging heeft op 17 september 2017 satellietbeelden verspreid van zulk een kamp midden in een IS gebied. Dat de  VS en hun bondgenoten IS bestrijden is een grote leugen. Beelden, gebeurtenissen en getuigenissen bewijzen voortdurend het tegendeel. De internationale coalitie heeft veel meer onschuldige burgers gedood dan terroristen.

  De VS willen kost wat kost beletten dat het Syrische volk weer meester wordt van zijn land en zouden ook liefst zien dat zijn sterke president ten val komt. Vandaar hun beslissende hulp aan de Koerden in hun  strijd tegen IS en voor hun onafhankelijkheid. De overwinningen van de Koerden heeft de band met de VS versterkt en zo kan tegelijk Syrië belet worden de controle over heel zijn land terug te winnen. Het Syrisch leger wordt  ook rechtstreeks aangevallen. Raqqa en Deir Ezzor zijn geen Koerdisch gebied maar Arabisch. Christenen tellen niet mee voor de Koerden, die ook hebben meegedaan met de Armeense genocide van 1915. In het N-O van Syrië zijn er nog vele christenen en de  Koerden willen dat ze vertrekken (Antoine de Lacoste, Les chrétiens à l’épreuve des Kurdes, Le salon beige, 25 september 2017).

  Koerdische knoop en zij die er aan trekken

  De situatie van de Koerden in het Midden-Oosten is zeer complex.  We bekijken de toestand vanuit de oorlog tegen Syrië en merken dat de wereldheersers de toestand misbruiken voor hun eigen belangen, waardoor het lijden van anderen nog verergert, wat hen helemaal niet interesseert maar ons wel.

  Het gaat vooral over een vijf miljoen Koerden aan de rand van Iran en Turkije, met belangrijke oliebronnen. De Palestijnen en de Koerden zijn de twee volken in het Midden Oosten die nog geen soevereine staat hebben. Het verdrag van Sèvres (1920) voorzag de oprichting van een Koerdistan in Turkije maar in het verdrag van Lausanne (1923) was er al geen sprake meer van. Koerden leven nu verspreid over Turkije, Iran, Irak en Syrië. Het zijn oorspronkelijk herders, schapenfokkers die in de bergen wonen en erg gehecht zijn aan hun eigenheid.

  De Iraakse Koerden hebben nu op 25 september  een bedrieglijk referendum over de onafhankelijkheid georganiseerd. Een referendum dat een heel volk aangaat moet immers ook voor heel het volk gehouden worden. Bovendien had de zogenaamde president van de  Iraakse Koerden, Masoud Barzani,  de mogelijke nee-stemmers al verdreven. Deze man is een collaborateur van Washington en Londen uit de tijd van de inval in Irak en werd door hen aangesteld aan het hoofd van de Iraakse Koerden. Hij is nu al 26 jaar de illegale “baas  van de  Koerden”. Op 1 juni 2014 vergaderden in Aman de veiligheidsdiensten van Saoedi-Arabië, de VS, Israël, Jordanië, Qatar, UK en Turkije. Zij kwamen overeen dat IS Irak zou binnenvallen en Mossoul innemen, terwijl de Iraakse Koerden Kirkouk zouden innemen. Hierbij werden de Yazedis (in meerderheid Koerden) gevangen genomen en tot slaven gemaakt. Het huidige referendum heeft volgens Barzani uiteraard een overweldigend ja opgeleverd. Het onafhankelijke Koerdistan zou zich nu moeten uitbreiden tot Syrië volgens het Amerikaans-Israëlische plan “Rojava” om zowel de Iraakse als de Syrische territoriale integriteit aan te tasten. Officieel zijn Washington en Londen tegen het referendum maar steunen het onder de tafel. Washington levert ook wapens, zogenaamd om IS te bestrijden. Israël steunt enthousiast een onafhankelijk Koerdistan en kan  daar dan zijn raketten plaatsen tegen Syrië. Het houdt al 200.000 Israëlische Koerden klaar om dit Koerdistan te ‘helpen’. Irak heeft geantwoord dat het militair het gezag zal  behouden over de betrokken vliegvelden en de grenzen. Turkije is woedend en zal geen onafhankelijk Koerdistan aan zijn grens dulden.

  De wereldheersers zijn er niet in geslaagd om de Syrische samenleving te ontwrichten en hun eigen belangen hier te doen gelden door het land om te vormen tot confessionele staatjes die elkaar bestrijden. Syrië kent geen burgeroorlog of strijd tussen soennieten en sjiieten. Met een Koerdistan proberen ze nu toch nog hun slag thuis te halen door een Arabisch-Koerdische strijd uit te lokken. (Thierry Meyssan, 26 september 2017: http://www.voltairenet.org/article198042.html).

   

  Het referendum kan in elk geval een bron van nieuwe moeilijkheden worden.  Het Iraakse Koerdistan was in feite al onafhankelijk met een eigen parlement, regering, leger, diplomatie, veiligheidsdiensten en oliebronnen, zo ongeveer zoals een Europees land tegenover de Europese Unie. Toch houdt Barzani het zeer omstreden referendum. Daarmee wil hij feitelijk Kirkouk annexeren. Verder wil hij daardoor de 200 miljard dollar opbrengsten van de  olie over 10 jaar in eigen zak steken zonder rekenschap te moeten geven aan Bagdad en tenslotte wil hij aan de VS en Israël  de kans geven om oorlog te blijven voeren in de  streek. Israël wil niet liever dan een Koerdistan dat vecht tegen zowel Bagdad als Teheran. De VS en Israël halen zich hopelijk nieuwe illusies in hun hoofd door van de ene moeilijkheid in de andere te tuimelen. En Erdogan, die Syrië mee wilde vernietigen, heeft zeker niet voorzien dat er plots een weg geopend is tot ontmanteling van Turkije (Nasser Kandil, Mondialisation.ca 27 september 2017: https://www.mondialisation.ca/irak-le-but-immediat-du-referendum-voulu-par-barzani/5610776).

  Uiteindelijk zijn de Koerden die nu hun referendum gehouden hebben ook maar marionetten van spelers achter de coulissen:

  “Kijk , er zou geen IS geweest zijn zonder een akkoord met de voormalige leden van de Baathpartij van Sadam, het door generaal Petraeus samengestelde leger, het geld van Saoedi-Arabië, de  training door de CIA en de  Israëlische raadgevers… Israël heeft de Koerden gebruikt om in Irak binnen te komen… Is dat … de Saoedisch-Israëlische slang van pure manipulatie die haar vuile kop opsteekt?... Het Amerikaans initiatief om de Koerden naar Deir Ezzor te drijven in directe confrontatie met het Syrische leger en Rusland is dat niet om de Israëlische belangen te dienen?... Indien de  VS van Trump, zoals velen veronderstellen, een Israëlisch-Saoedische klant is als een kracht in het verlengde van Israël en Saoedi-Arabië om een Koerdische staat te gebruiken als platform  voor acties tegen Iran en een nieuwe vorm van terrorisme voor heel de streek, is dat geen zekerheid?... Indien men de nationale belangen in hun historische context onderzoekt, vergeten we dan niet te gemakkelijk dat het eigenlijk alleen maar gaat om  corruptie, chantage en tactisch spel op het podium van de wereld?” (Gordon Duff, 28 september 2017: https://www.mondialisation.ca/le-kurdistan-et-son-voile-de-mensonges/5611084)

  De VS en Israël hebben elk op hun eigen wijze voor zichzelf en voor de wereld een obsessie van “nationale veiligheid” gecreëerd om in andere landen willekeurig oorlog te kunnen voeren, terwijl zij zelf de eerste en voornaamste zijn die andere landen in de ellende storten en daarvoor nu ook Koerdistan willen gebruiken. Ondertussen kampen de VS met een onaanvaardbaar hoog aantal armen, omdat ze geen geld hebben voor een sociale gezondheidsdienst of goede sociale zekerheid. En Israël wordt geconfronteerd met het verschrikkelijke drama van zelfmoord als eerste doodsoorzaak van de Israëlische soldaten (36 in 2015, 41 in 2016 en de laatste twee maanden zes tegelijk). Leef in vrede met anderen, werk met hen samen, gun anderen hun soevereiniteit en eigenheid, respecteer het internationale recht en je zal  zelf ook in vrede en welvaart kunnen leven.

  Twee aanbevelingen

   

  Ø  Op zaterdag 7 oktober 2017 om 14.00 u wordt in Breda een processie gehouden ter ere van de gesneuvelden in Syrië: We Commemorate Our Heroes. Procession For Syrian Heroes (6meicomite@gmail.com). Graag wil ik dit van harte aanbevelen. Vanaf het begin waren gewapende groepen, door het buitenland gesteund, vooral gericht op het vermoorden van soldaten en veiligheidsmensen. Dikwijls werden ze eerst gruwelijk gemarteld en verminkt voordat ze vermoord werden. Ondertussen werden deze beestachtige bendes  in de Atlantische pers geprezen als de volksstrijders voor democratie. Vele soldaten, dikwijls gewone miliciens, gaven werkelijk op heldhaftige wijze hun leven voor hun volk. Zij en hun families verdienen al onze waardering.

  Ø  Dank zij de uitgever De Blauwe Tijger en de samensteller Boudewijn van Houten is ons oorlogsdagboek, deel 1 al verkrijgbaar en wordt gratis in België en Nederland verzonden. Dit eerste deel bevat een flink deel toeristische informatie over Syrië en Libanon en tevens al, ruim vijf jaar geleden, de inzichten over wat hier werkelijk gebeurt. Deze inzichten zijn sindsdien alleen maar duidelijker geworden. De samensteller is al begonnen aan deel 2.  Ik hoop op maandag 30 oktober om 13.00 u op de boekenbeurs in Antwerpen dit boek (en het andere ‘Hoe een paus gelijk kreeg…’) te kunnen komen voorstellen met een lezing vooral over Syrië. Ik zal dit nog bevestigen:

  https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-poetin-en-assad-hebben-ons-leven-gered/.

  En dit nog:

  vOns vorig  wekelijks verslag zoals gebruikelijk gedocumenteerd:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-44/

  vOns vorig verslag geïllustreerd: http://www.geotrendlines.nl/nieuwe-valstrik-syrie/

  vEen prachtige samenvatting van golfbrekers over Aleppo, met de heropbouw, en met twee belangrijke filmpjes, die je hier nooit te zien zal krijgen, nl.  de amnestiemaatregel van Assad en zijn toespraak over de toepassing van de wet.  Vooral gericht aan binnenlandse tafelspringers:   http://www.golfbrekers.be/aleppo-syrie-herleeft/

  vDe vijanden van Syrië (die zichzelf “vrienden” blijven noemen) hebben het     land ondanks hun gruwelijke terreur niet aan zich kunnen onderwerpen. Nu gaan ze het diplomatiek proberen. Met dezelfde huichelarij. Ziehier een duidelijke voorstelling van enerzijds de lafheid van de grote westerse criminele leiders en anderzijds de waardigheid en het inzicht van de Syrische leiders die hun volk en land in eenheid blijven bewaren en beschermen:   http://www.golfbrekers.be/syrie-heeft-vrienden-en-vrienden/

  v  Een bekroonde reportage van Russia Today over de fameuze “neutrale” Witte Helmen, die in feite niets anders zijn dan valse westerse oorlogspropagandisten om de regering van Syria te bekladden, gesponsord door de VS, UK, Duitsland, Frankrijk, Denemarken maar ook door Nederland:

  https://www.geotrendlines.nl/white-helmets-propaganda-instrument-westen/

  Dat deze mediamanipulatie nog steeds werkt, blijkt uit het feit dat deze   Witte [S]Helmen van een  Vlaamse stad  een prijs hebben gekregen voor hun (laffe) inzet

  vDe eerste trein sinds 5 jaar tussen Damascus en az Zabadani:http://www.golfbrekers.be/de-trein-naar-de-toekomst/

   

   

  P. Daniel

  30-09-2017 om 09:00 geschreven door Gust Adriaensen


  29-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling Turnhout: Groen grootste partij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Groen zou in Turnhout de grootste partij worden.

  29-09-2017 om 18:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peiling gemeenteraadsverkiezingen Antwerpen

  De eerste twee grafieken hebben betrekking op een aparte deelname van de partijen aan de verkiezingen.

  In de  volgende twee wordt uitgegaan van een kartel Groen-SPA.

  29-09-2017 om 18:45 geschreven door Gust Adriaensen


  28-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek gaat ons allen aan

  Politiek gaat ons allen aan. De oproep om als christenen te wegen op het politieke debat is terecht en verfrissend.

  Het verheugt me  ook sterk dat meer en meer christenen proberen een christelijke mens- en maatschappijvisie uit te dragen. Al jaren pleit ik ervoor dat zowel individuele christenen als de georganiseerde kerkgemeenschappen deelnemen aan het publieke debat vanuit hun waardekader.

  De kerkelijke instellingen moeten  partijpolitiek engagement vermijden. Maar zij moeten wel  zelfbewust opkomen voor de evangelische waarden en accenten in de samenleving en ze helpen verspreiden. De Kerk moet duidelijker aanwezig zijn op het publieke forum.

  Bovendien verdienen individuele christenen die als christen eerlijk hun stem laten horen in de politieke partijen en er zich in engageren, respect en aanmoediging.

  28-09-2017 om 16:15 geschreven door Gust Adriaensen


  27-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14 grootste levensvragen van de Vlaming

  Een studie vroeg 1000 Vlamingen naar hun belangrijkste levensvragen. Hier zijn de 14 vragen waar meer dan de helft van de Vlamingen mee bezig is.

  Klik op onderstaande link.

  (Kerknet)

  Bijlagen:
  https://youtu.be/XMekg8k3U7s   

  27-09-2017 om 09:14 geschreven door Gust Adriaensen


  26-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armoede en zwartwerk

  Toch opvallend hoeveel mensen zich klaarblijkelijk ongemakkelijk voelen bij de armoedecijfers en bij het onvermogen van opeenvolgende regeringen om die terug te dringen.

  Ongemakkelijk en geïrrriteerd, niet omdat zij echt empathie voelen voor de armen en een beleid willen dat resultaat boekt in de armoedebestrijding, maar wel omdat ze vrezen dat meer structurele maatregelen tegen de armoede, kan leiden tot een vermindering van hun eigen materiële privilegies.

  Vanuit die vrees zijn de reacties op de publieke fora te verklaren waarin de armoedecijfers in twijfel worden getrokken en de armen zelf verdacht worden gemaakt.

  Een stuitend voorbeeld vond ik in de vraag van een verdediger van de (privilegies) van de middenklasse, of bij het bepalen van 'armoede' wel rekening is gehouden met de inkomsten uit 'zwartwerk' van migranten, 'vaak het geval met die categorie mensen'.

  Deze meneer heeft zeker gedacht twee vliegen in één klap te slaan: de armoedecijfers verdacht maken en de migranten criminaliseren.

  Advies aan deze 'weldenkende Vlaming' en anderen die veel zwartwerk bij migranten zien, raadpleeg toch ook maar eens de vele studies over zwartwerk van 'onze middenstanders'.

  26-09-2017 om 21:45 geschreven door Gust Adriaensen


  24-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Trainen in onmogelijkheidszin'

  Filosoof Awee Prins in dSWeekblad:

  'Ik benadruk de drie assen: werkelijkheidszin, mogelijkheidszin en onmogelijkheidszin. We hebben ze alledrie nodig. Ik predik niet het ene ten koste van het andere. Ik vraag alleen aandacht voor die ene vergeten dimensie (onmogelijkheidzin). We benaderen nu bijna alles in termen van mogelijkheid en maakbaarheid.

  Een mooi voorbeeld is dat debat hier in Nederland over voltooid leven. Wat een mooie semantische truc weer. In onze werkelijkheids- en mogelijkheidszin weten we ons geen raad met oud worden, dat moeiijk en zwaar is, en leeg voelt. Zeker als maatschappij zitten we met de handen in het haar, je hoort de pensioenfondsen panikeren. Dus praten we oude mensen dat voltooide leven aan. Ons onvermogen om rustig om te gaan met dat oude, gebrekkige leven, dat vind ik stuitend. Zodra je als mens je mogelijkheden verliest, zodra je vooral een onmogelijkheid wordt, ben je blijkbaar waardeloos. Dan word je gedumpt in rusthuizen.

  Hoe ik het zou aanpakken? Als ik uitvoer wat ik preek en mij in onmogelijkheidszin blijf trainen, dan neem ik als oude man geen botoxbehandeling en geef ik niet de indruk nog jong van geest te zijn. Ik hoop een zachtmoedig oud baasje te worden. Een toegewijde, oude man. Bijwijlen verward en op termijn steeds verwarder. Waarom zou dat niet prettig kunnen zijn? Als een oude dame onzin begint uit te kramen, dan kijken we raar. Terwijl we er plezier in moeten krijgen.

  Daarom vind ik het zo goed dat ze hier en daar peuterzalen en bejaardentehuizen in elkaar schuiven. Die amuseren zich dol samen. En die kinderen vinden het helemaal niet erg dat opa in zijn broek heeft geplast, dat doen ze zelf ook.

  Dat soort van initiatieven, dat is broos denken, dat is hartelijkheid.'

  24-09-2017 om 08:18 geschreven door Gust Adriaensen


  23-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ethisch besef?

  Zowel journalist Paul Goossens in een krantencolumn als Calvo in Terzake, formuleert haarscherp waar het in de rel omtrent de Soedanese politieambtenaren, in essentie om gaat: Francken doet een beroep op (politie)ambtenaren van een extreem dictatoriaal, misdadig, corrupt regime, om mensen die voor dat regime gevlucht zijn, te screenen.

  Een politicus die dat doet, kan onmogelijk nog een democraat genoemd worden, die echt geeft om de mensenrechten. Die afwezigheid van democratisch en ethisch besef kan ook verweten worden aan de andere regeringsleden, die 'als één man' achter Francken staan.

  Goossens geeft een frappante vergelijking met Noord-Korea om ook de hypocrisie van toppolitici bloot te leggen. Er zijn er vele andere te maken. Zou bv. Francken het aandurven om politieambtenaren van Assad naar hier te halen om Syrische vluchtelingen te onderzoeken?

  23-09-2017 om 18:42 geschreven door Gust Adriaensen


  22-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/38

  Vrijdag 22 september 2017

  Druivenoogst

  Helemaal aan het einde van het terrein, aan de kant van het dorp is er een wijngaard. Het zijn onooglijk kleine plantjes tegen de grond, omgeven door distels, doornen en allerlei onkruid dat weelderig opschiet tussen de stenen. En ik heb me laten vertellen dat deze plantjes slechts tweemaal per jaar water nodig hebben, nl. in december en in januari. Maar wat een prachtige trossen! Om de verspieders van het beloofde land jaloers te maken. Er zijn witte, gele, rode en donker blauwe druiven. Soms hangen ze met verschillende kleuren aan eenzelfde tros. Achteraf wordt de oogst nog nagekeken om de grote en mooie trossen op de markt te verkopen want de handel begint weer op gang te komen. Dikwijls hangen er tussen de goede druiven ook verdroogde, als zwarte bolletjes en die moeten verwijderd worden. Niet alleen de wijn, “het bloed van de druiven”, verheugt het hart van de mens, ook de oogst van de druiven zelf stemt tot vreugde. God, Schepper en Vader, ik dank U om het wonder van uw schepping en om de creatieve vondst van de  vruchtbaarheid van de aarde.

  Het eerste bezoek

  Een Franse regionale verantwoordelijke voor “S.O.S chrétiens de l’Orient” kwam ons de laatste maanden al enkele keren opzoeken en heeft samen met een reisgids  uit Damascus ons met een 30-tal Fransen bezocht op zaterdag. Deze twee energieke dames hebben de handen in elkaar geslagen om regelmatig met groepen Syrië te komen bezoeken, nu het steeds veiliger wordt. Het zijn toeristische bezoeken van een week vooral aan christelijke gemeenschappen. Daarbij hebben ze besloten een dag in Mar Yakub te verblijven. Deze groep kwam zaterdagmorgen toe, kreeg een rondleiding, vierde samen met ons de eucharistie om dan uitgebreid in het atrium een feestmaaltijd te gebruiken, klaargemaakt door de zusters en door de kinderen opgediend. En het was echt een feest. Een van de christelijke moeders uit het dorp, wiens twee kinderen nog steeds gekidnapt zijn, had een reuzentaart klaar gemaakt voor deze gelegenheid. Ondertussen werd druk gedeeld over Syrië, de oorlog, de toestand in Frankrijk en in de Kerk. Het was de bedoeling dat de gemeenschap  achteraf zou eten maar de ene na de andere werd dringend  verzocht zich tussen de  bezoekers te plaatsen om de nodige vragen te beantwoorden. Daarna was er nog gelegenheid om ons “winkeltje” te bezoeken met o.m. het breiwerk van de dames uit het dorp. In de late namiddag stapten allen weer in de bus, behalve de twee dames van de organisatie, die maar bleven afscheid nemen en danken. Ook wij waren meer dan tevreden en dankbaar.

  En donderdag streek een groep van acht Engelsen neer, onder leiding van een goede vriend, de Anglicaanse priester Andrew van Canterbury, die al eerder bij ons verbleef. Hij ijvert al jaren om zijn kerk en gelovigen te openen voor wat er werkelijk in Syrië gebeurt. Zo was hij vorig jaar in september met een delegatie op bezoek bij president Assad, wat in Engeland een golf van verontwaardiging verwekte. Wat door Canterbury wordt gedaan en gezegd heeft grote invloed in de Engelse politiek, geheel anders dan bij ons. Met veel humor vertelde hij over de kerkelijke en politieke reacties. Uiteraard leven de monsterleugens over Syrië in Engeland even erg als bij ons en hun politici en journalisten blijken het nog moeilijker te hebben om te erkennen dat zich fataal vergist hebben. ’s Avonds hadden we met de groep een  bijzonder aangename uitwisseling. De groep heeft een jonge alawitische vrouw uit Lattakia als tolk en gids bij zich. Toen ze vernam dat ik uit België kom, vertelde ze enthousiast over haar goede vrienden uit Antwerpen, waarbij we meteen  begrepen dat het ook onze goede vrienden zijn.

  Echo-team

  Zondagavond begon een cursus in het grote salon bij de ingang. Een twintigtal jongeren uit het dorp nemen deel alsook enkele zusters en fraters. De bedoeling is mensen vormen tot goede managers van kleine of grote bedrijven. De volle nadruk ligt evenwel niet op het economisch rendement maar op de harmonieuze en constructieve samenleving en samenwerking van de groep. Drie jonge Syriërs, twee jongens  en een meisje vormen het “echo-team, dat nu twee jaar bestaat. Zij zullen twaalf dagen lang, van vier tot zes en van zeven tot negen de vorming geven. En ze doen het  schitterend met levendige interactie. De deelnemers leren zichzelf en de anderen beter kennen en op een aangename manier met elkaar omgaan. Duidelijk werd gewezen op de concrete gevaren vanuit het westen en de communicatiemiddelen die eerder groepen tegen elkaar willen opzetten, terwijl we geroepen zijn om in vrede samen te leven en samen te werken met de verschillende rijkdom die ieder heeft. Hun cursus steekt vol met kleine psychologische oefeningen om conflicten positief op te lossen.

  Onwillekeurig denken we  terug aan de vormingssessies (“counseling”) waarmee we in de jaren ’70 overspoeld werden, geïnspireerd door de hogepriesters van de humanistische psychologie (Abraham Maslow + 1970, Erich Fromm + 1980, Carl Rogers +1987, Benjamin Spock + 1998…) Alom werd groepsvorming gegeven opdat de mensen hun diepste gevoelens zouden ontdekken. Ook religieuze gemeenschappen nodigden dergelijke psychologen uit om in plaats van bezinningsdagen en retraites, groepssessies te organiseren. Kerk én de maatschappij zijn er met twee voeten ingetrapt. In plaats dat mensen aangespoord werden om hun roeping en engagement beter te vervullen, begonnen ze (eng individualistisch) te “voelen” dat ze door een andere levensvorm of inzet meer werden aangetrokken. Het was één grote psychologische manipulatie, los van de  werkelijkheid. Het christelijk geloof en het evangelie speelden plots geen rol meer. Het resultaat is inmiddels bekend: kerken, seminaries, kloosters liepen leeg. Hoe geheel anders is de vorming die deze drie moslimjongeren geven. Zij willen door een meer oprechte kennis en aanvaarding van zichzelf, van de  anderen en van de  maatschappij bijdragen aan een positieve en creatieve samenleving en samenwerking. Soms geven ze uitdrukkelijk evangelische gedachten weer zoals de spontane neiging om bij anderen de splinter uit hun oog te halen terwijl we zelf een balk hebben. Zij stralen veel meer evangelie uit dan de hoger genoemde hogepriesters.

  Een nieuwe valstrik voor Syrië

  Op 5 september werd de belegering van IS van Deir Ezzor na meer dan drie jaar doorbroken. Sindsdien behalen het Syrische leger en zijn bondgenoten ook hier de ene overwinning op de andere. Onze fraters waren de aller eersten die met een hulpkonvooi binnen reden. IS wordt ook hier steeds meer verdreven. De mensen die al meer dan drie jaar geen gewoon voedsel hebben gezien, krijgen weer verse groenten, fruit, vlees, water, elektriciteit… Ze vieren feest en helpen elkaar om er weer bovenop te geraken. Het bevrijde militaire vliegveld is weer operationeel. Dinsdag hebben het Syrische leger en hun bondgenoten de Eufraat ten oosten van de  stad overgestoken, vele terroristen gedood en oorlogsmateriaal in beslag genomen. Ook vele IS strijders verlaten als ratten hun zinkend schip of liever, ze vluchten in rubberbootjes.

  We mogen er gerust in zijn: het kalifaat gaat niet door. Dit was bedoeld om een onafhankelijk Soennistan te  creëren, te paard op het Syrisch en Irakees grondgebied als begin van de verdeling van die landen in ministaten die zich blijven bestrijden. Hierna moest dan nog een Shitiistan komen en in Syrië een afzonderlijk staatje voor de Alawieten, voor de christenen en de  Druzen. De geliefde zionistische droom. Toch heeft het Pentagon al lang een nieuw plan klaar, “Rojava” genaamd. Hiermee wil het een onafhankelijk Koerdistan creëren te paard op Syrië en Irak om toch aan het “verruimde Midden-Oosten” verder te werken.

  Brett McGurk is de speciale gezant van Trump om IS te bestrijden. Hij was al raadgever van Obama. Op 18 augustus organiseerde hij een samenkomst, zogezegd met stamhoofden, om IS te bestrijden. En wat bleek? Verschillende leiders van IS waren uitgenodigd. Op 26 augustus kwam een Amerikaanse helikopter 2 Europese IS leiders oppikken vooraleer ze door het Syrische leger gevangen genomen werden. En op 28 augustus kwamen speciale Amerikaanse strijdkrachten nog eens 20 IS leiders met hun familie in veiligheid brengen. Alles in dienst van het zionistische plan Rojava om een onafhankelijk Koerdistan te maken en alvast zo Syrië en Irak te breken. Inmiddels heeft Massoud Barzani, de leider van de Iraakse Koerden, een referendum over een onafhankelijk Koerdistan aangekondigd voor 25 september terwijl de zionisten al 200.000 Israëlische Koerden klaar houden om naar het gebied te sturen. Uiteraard jagen ze hiermee Turkije de kast op en ook Syrië en Rusland willen op deze wijze geen ondermijning van Syrië en Irak. Het zal wellicht ook zo ver niet komen maar … ondertussen gaat de oorlog tegen Syrië toch maar verder (Thierry Meyssan, 19 september 2017, http://www.voltairenet.org/article197914.html). Na de “Arabische Lente”, de “gematigde rebellen”, Al-Nousra, IS, heeft het Pentagon nu een wapenlevering voorzien van 500 miljoen dollar langs Ramstein (Duitsland) voor Koerdistan. Dit is een nieuwe investering voor een oorlog tegen Syrië (http://www.voltairenet.org/article197985.html)

   

  Rusland is de enige wereldspeler die nu met gezag kan onderhandelen met alle betrokken partijen, ook met hen die de meest onverzoenlijke belangen nastreven, zoals Israël en Iran. Washington is als onbetwiste sterkste militaire supermacht op diplomatiek vlak zwak en is niet gewoon noch in staat om vanuit een zwakke positie te onderhandelen. Hopen maar dat er niet te veel achter de schermen diplomatiek geregeld wordt (zoals: de  gas  voor de Russen en de olie voor de VS). Rusland mag gerust in de  toekomst vergoed worden voor zijn belangrijke steun aan Syrië, maar de VS verdienen een strenge  veroordeling voor hun misdaden en moeten hun verwoestingen vergoeden. Helaas blijft oorlog voeren een Amerikaanse verslaving: “Het gaat niet alleen over Korea of het Azië aan de Zuidzee, maar ook over het Midden-Oosten, Noord Afrika, Zuid Azië, de uitbreiding van de NAVO in Europa, Oekraïne en de Balkan, Venezuela, Cuba en Latijns  Amerika, over conflicten in alle uithoeken van de aardbol in het verleden en het heden. Dit maakt deel uit van Amerika’s obsessie om oorlog te voeren omdat vrede absoluut verboden is voor Amerikaanse heersers” (Finian Cunningham, 16 september 2017: https://sputniknews.com/columnists/201709161057451619-us-alien-peace/)

   

  2000 kinderschoentjes in het Sokolniki Park

  In 34 Russische steden werd op 14 september gemanifesteerd n.a.v. het begin van het schooljaar door de pan Russische “pro vita” beweging met de slogan: “Zij hadden naar de school kunnen gaan”. Rusland heeft in het verleden een verschrikkelijk hoge abortuspraktijk gehad. Nu nog, zegt de beweging, verliest Rusland iedere dag de leerlingen van een grote school, nl. 2000. Zoveel paar kinderschoentjes werden in het Sokolniki Park van Moskou uitgestald. Sinds 2,5 jaar wordt hard gewerkt aan een verbetering van de mentaliteit. Vele vrouwen worden effectief geholpen om hun kindje te houden. De laatste vier jaar is het aantal abortussen al gehalveerd. Op 15 augustus hield de orthodoxe kerk in Moskou een nachtelijke liturgie om de kindermoord te stoppen. Een terugkeer naar de eerbied voor het menselijk leven is ook in onze westerse landen een dringende noodzaak.

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht aangevuld en geïllustreerd met niet minder dan vijftien video’s: over de laatste Astana-overeenkomst; Mar Moussa; Armeense christenen die de Kruisverheffing vieren; Koerden tegen Syrië; de Russische luchtmacht; twee oorlogsrapporten; Rusland die internationale journalisten uitnodigt; geen olie, geen geld, geen kalifaat; vijf video’s over de verschrikking van drugs en captagon; de samenzwering van de VS en Israël tegen Sytrië: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-43/

  vUn racconto commovente della spedizione di soccorso da Qara a Deirezzor  
  http://oraprosiria.blogspot.it/2017/09/una-storia-eccezionale-la-spedizione.html  Ecco le cose di cui a Deir ez-Zor hanno ancora grande bisogno:

  1.Forniture mediche di base
  2. Sistemi di depurazione dell'acqua
  3. Alimenti che non necessitano di cottura
  4. Latte in polvere
  5. Scarpe
  6. Prodotti per l'igiene personale
  7. Abbigliamento per neonati
  8. Una buona stretta di mano amichevole e una tazza di tè.

  Ciao!  Fiorenza

  vDe vergeten genocide op de Armeniërs:  http://www.golfbrekers.be/de-vergeten-genocide-op-de-arameeers/

  vBoris Johnson wil het huidige Syrië niet steunen (want dan moet hij toegeven dat hij zich vergist heeft): http://www.golfbrekers.be/zogezegd-244/

  vTrumps toespraak voor de VN: http://www.golfbrekers.be/zogezegd-245/

  P. Daniel

  22-09-2017 om 17:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sterke stijging kinderarmoede
  Het gaat de verkeerde kant uit met kinderarmoede in ons land. Volgens de cijfers van Kind en Gezin steeg de kinderarmoede in Vlaanderen tussen 2006 en 2015 van 6,9 naar liefst 12 procent. En dat terwijl de welvaart  gestaag toenam.

  In 2006 leefden 693.000 Vlamingen onder de armoedegrens. In 2015 waren dat er nog altijd 663.750 - amper 30.000 minder dus. In percentages uitgedrukt is dat een lichte daling van 11,4 naar 10,3 procent van de Vlaamse bevolking. Ver uit de buurt van het streefcijfer (5,7 procent) dus.

  22-09-2017 om 13:09 geschreven door Gust Adriaensen


  21-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schande van de partijfinanciering
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  De berg geld waarop politieke partijen zitten, was nooit zo hoog. Uit een nieuwe studie blijkt dat ze het steeds moeilijker hebben om er een zinnige bestemming voor te vinden.

  118,1 miljoen euro. Zoveel bedroeg het netto­mo­gen (schulden niet inbegrepen) van alle Belgische politieke partijen samen in 2016. Dat blijkt uit een nieuwe Vives-studie van Bart Maddens en Jef Smulders (KU Leuven).

  Daarmee breken de partijen een record. Nooit zaten ze op een grotere berg geld en eigendommen, en zonder wetswijziging zal die alleen maar groter worden. Na elke verkiezingsperiode  met de bijbehorende uitgaven , zit er wel een dipje in de evolutie van het vermogen, maar de trend op langere termijn is stijgend. In zestien jaar tijd is het partijkapitaal meer dan verdubbeld, van 53 naar 118,1 miljoen euro.

  En die berg geld komt van ons allemaal. De belastingbetaler. Een regelrechte schande! De partijen die aan de macht zijn, zitten door allerlei regeringsmaatregelen, voortdurend in de portemonnee van de zwakste burgers. En diezelfde burgers worden ertoe gedwongen die politieke partijen rijker en rijker te maken. Zodanig rijk, dat ze met hun geld geen blijf meer weten.

  Het partijfinancieringssysteem dat deze schandelijke evolutie veroorzaakt heeft, moet dringend fundamenteel hervormd of gewoon afgeschaft worden. Maar je kan het al raden. De rijkste partijen zijn niet happig om daarover zelfs maar na te denken. Zeker niet de allerrijkste politieke formatie. Je weet wel, die partij die de grote verandering beloofde.

  21-09-2017 om 07:58 geschreven door Gust Adriaensen


  20-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is er een verschil tussen burgerbeweging en partij?

  In De Standaard van 20 september steekt journalist Guy Tegenbos zijn sympathie voor de zgn. 'burgerbewegingen', die tegen de bestaande partijen in, aan hun eigen politieke verhaal beginnen, niet onder stoelen of banken.

  Hij stelt wel erg rooskleurig voor. Precies alsof de mensen die daarin actief zijn alleen maar het beste met de gemeenschap voorhebben en nooit gedreven worden door eigen- of clanbelang, door machtsdrang of rancune.

  Als voorbeeld geeft Tegenbos de 'nieuwe beweging'  'De Burgers' in Grobbendonk. Dat is m.i. zeker geen goed voorbeeld. Het geeft te denken dat degenen die tot de machtigste politieke figuren van de meerderheid behoren (een partijvoorzitter, een schepen, een OCMW-voorzitter) pas in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, na 5 jaar bestuur, 'het gehad hebben met de manier waarop aan politiek wordt gedaan'. Zij waren nochtans door hun functie en mandaat in staat om vanaf het begin op een andere manier aan Grobbendonkse  politiek te doen. Of waren ze daartoe niet bekwaam of niet moedig genoeg?

  Ik ben het ook niet eens met de bewering van Tegenbos dat het beheer van een gemeente weinig te maken heeft met maatschappijvisie. Zeker op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, sociaal en cultureel beleid, speelt de maatschappijvisie een belangrijke rol.

  20-09-2017 om 08:40 geschreven door Gust Adriaensen


  19-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gelovige topwetenschapper
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Leen Decin (42) verwierf als astronome wereldfaam met haar ontdekking van windvlagen op exoplaneten, wat wijst op mogelijk levensvatbare ˜aardes" bij een andere ster dan onze Zon. Zij is een topwetenschapper die tegelijkertijd ook in God gelooft en duidelijk uitkomt voor haar katholieke identiteit en overtuiging.

  -'Ze zijn niet dik gezaaid, beroepswetenschappers die tegelijkertijd ook in God geloven  of dat durven toe te geven. De ratio houdt hen tegen. Terwijl er volgens mij geen conflict hoeft te bestaan tussen een rationele en een metafysische kijk op het leven. Het zijn twee verschillende manieren om naar de wereld te kijken. Het zijn twee polen waartussen ik mij beweeg, op zoek naar inzicht.'

  -˜Het probleem met militante atheïsten zoals de Britse schrijver Richard Dawkins is dat ze een wiskundige logica proberen toe te passen op iets wat helemaal niets met wiskunde heeft te maken. Je kunt het bestaan van God niet wetenschappelijk be­wijzen, en je moet de Bijbel ook niet als een wetenschappelijk werk willen lezen.'

  -'Ik kan me alleen geen leven indenken waarin geen plaats zou zijn om na te denken over God.'

  -˜Jezus is in de geschiedenis de eerste profeet geweest die resoluut de kant van de uitgestotenen koos. Zijn pleidooi voor de rechten van zwakkeren werkt vandaag nog steeds in ons rechtssysteem door. Dat je ­onschuldig bent tot het tegendeel wordt ­bewezen: heel mooi vind ik dat. Te weinig mensen beseffen hoe het christendom nog in de vezels van onze maatschappij zit, ook al zijn de gelovige christenen in die maatschappij een minderheid geworden.'

  -˜Er zijn een aantal onfrisse dingen gebeurd in de Kerk, die breed in de pers zijn uitgemeten, Maar de Kerk doet ook een aantal dingen heel goed. De brug slaan naar sociaal ­achtergestelden, bijvoorbeeld, naar vluchtelingen, naar ontheemden. Helaas hoor je de media daarover minder.'

  -'Mensen veronderstellen dat de wetenschap een antwoord biedt op alle vragen. Dat is niet zo. De vraag 'Wat was er voor de oerknal?' heeft nog steeds geen antwoord. Hoe het heelal is ontstaan, weten we niet, daar stopt onze kennis. We kunnen enkel wiskundig aantonen dat met de oerknal ruimte en tijd zijn ontstaan, meer niet. We weten niet eens zeker of er wel een 'voor' was , misschien was er gewoon niets. Het idee dat de wetenschap alle antwoorden heeft, is een illusie.'

   

  Bijlagen:
  Leen Decin.jpg (70.9 KB)   

  19-09-2017 om 11:18 geschreven door Gust Adriaensen


  17-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dalrymple over religie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Theodore Dalrymple (Londen 1949), arts-psychiater, polemist, auteur, in het Canvasprogramma 'Wanderlust':

  -'Ik ben zelf niet gelovig maar ik ben niet antireligieus. Als je religie verwerpt, verwerp je een hele beschaving. Onze beschaving is altijd een religieuze beschaving geweest.'

  -'Er zit ontzettend veel troost in religie.'

  -'Niet-religieuze begrafenissen zijn vaak ontzettend gênant. Dat zijn religieuze begrafenissen niet. Zij zijn zo mooi dat ze je troosten. Niet-religieuze begrafenissen zijn nooit zo mooi.'

  -Het valt me op dat vooral in niet-religieuze begrafenissen mensen zich vaak niet anders kleden dan normaal. En als je je niet anders kleedt voor een begrafenis dan wanneer je naar de supermarkt gaat om wat spullen te kopen, dan is er iets verloren gegaan in het leven. Het gevoel voor het sacrale.'

  Bijlagen:
  Dalrymple.jpg (5.2 KB)   

  17-09-2017 om 21:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Artificiële identiteit

  Volgens Anneleen Van Bossuyt, europarlementslid voor de NVA, probeert Jean-Claude Juncker de burgers in zijn State of the Union elk jaar opnieuw een artificiële identiteit op te dringen. 'Praat ons geen Europagevoel aan!, gebiedt zij Juncker ferm.

  Praat ons geen artificiële Vlaamse identiteit aan, mevrouw Van Bossuyt! Geen probleem ermee dat er mensen zijn die zich in de eerste plaats Vlaming voelen, wat 'Vlaming' ook precies moge betekenen. Maar doe niet alsof de overgrote meerderheid van de Nederlandstaligen zo voelt of moet voelen.

  Een identiteit, zo doceert Van Bossuyt, bestaat, als een ui, uit vele lagen. Gentenaar, Vlaming, Europeaan. Zo omschrijf ik mezelf, en met mij vele Vlamingen.

  Tja. Bij nadere beschouwing ontbreken er opvallende rokken aan uw ui, mevrouw het europarlementslid. U vergeet uw Dorpsstraat, ergens in Melle. En ook België, of u dat nu graag hebt of niet, vormt eveneens een uiterst belangrijke rok, zeker voor u als Europarlementslid. Want zonder België was er geen vetbetaalde plaats voor u in dat Europese parlement. Wat u in uw portemonnee krijgt om tekeer te gaan tegen de 'euroknuffelaars', is zeker niet dorps en weten de Mellenaars in hun Dorpsstraat waarschijnlijk niet. Ik zet het even op een rijtje. Wedde: 8500 euro; onbelaste vergoeding: 4320 euro; reis- en accommodatiekosten tot een maximum van 4264 euro. Per maand. Bovendien een  verblijfsvergoeding voor officiële vergaderingen van 306 euro per dag, en 2/3 terugbetaling van uw medische kosten.

  En asjeblief, kom als bewijs van 'open op de wereld', niet uitsluitend met baggerschepen, bier en diepvriesgroenten voor de dag! Herleid niet alles tot business.

  Wedden dat uw buren in Melle, veel ruimer denken en niet gevangen zitten in een vaag Vlaminggevoel?

  17-09-2017 om 11:19 geschreven door Gust Adriaensen


  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Water geen consumptieproduct

  Het Vaticaan:

  'Water moet beschikbaar  blijven en mag geen consumptieproduct  worden, want dan dreigt het recht op water ondergeschikt te worden aan de marktlogica. Met betrekking tot het water moet de menselijke solidariteit voorrang blijven hebben op het principe van privé-eigendom. '

  16-09-2017 om 19:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ik druk u van verre de hand' -Willy Thijs

  Retie en de Oorlog 1914-1918 in de brieven van soldaat Jan Gevers en het dagboek van brancardier Karel Oostvogels.

  ----------------

  'De brieven van Jan Gevers en het dagboek van Karel Oostvogels zijn unieke documenten. Ze gooien ons terug in de tijd en tonen ons hoe het was om als eenvoudige Kempenzoon terecht te komen in een oorlogszone waar overleven, lichamelijk en geestelijk, opeens het allerbelangrijkste werd. Het beeld van de 'grote oorlog' dat wij via hun geschriften krijgen is soms rauw, soms ontroerend, soms banaal, maar altijd ongemeen boeiend.'

  Willy Thijs  16-09-2017 om 14:24 geschreven door Gust Adriaensen


  15-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/37

  Vrijdag 15 september 2017

  Hoog in het massieve rotsgebergte

  Van zondagavond tot dinsdag voormiddag waren we met vijf fraters te gast in het Syrisch katholiek klooster Mar Moussa el Habashi, de heilige Mozes, de Ethiopiër. Bij gelegenheid van ons kort bezoek enkele weken geleden had de kleine  gemeenschap er op aangedrongen dat we eens  langer zouden blijven. Deze Mozes was eens  een monnik in Mar Yakub die in de 6e eeuw  als kluizenaar  in deze voormalige Romeinse toren  ging leven. Geleidelijk werd het klooster uitgebouwd en nu zijn er enerzijds het mannenklooster en hoger op, het vrouwenklooster, dat op dit ogenblik evenwel onbewoond is. Mar Moussa is juist 37 km van ons verwijderd en behoort tot het dorp Nebk maar ligt helemaal afgelegen in de   bergen. Voor de oorlog trokken jongeren er van hier naartoe rechtstreeks over de bergen. Het onthaal was weer heel hartelijk. Er waren twee broeders (en drie mannen) en twee zusters. Af en toe komen er weer gasten. Driemaal wordt er in de oude kerk gebeden, met veel stilte. Voor de maaltijden wordt verwacht dat ieder meehelpt. Ze hebben een kleine kaasmakerij, die ons erg interesseerde vermits wij in onze nieuwbouw een ruimte hebben voorzien eveneens voor een kleine kaasmakerij die juist nu met de productie begon. In een moment van gezamenlijk delen vernamen we dat hun leven in drie punten kan samengevat worden: spirituele verdieping van het toebehoren aan Christus, de gastvrijheid en de handenarbeid. Het meest indrukwekkend is wel de stilte. Hun leven verloopt tussen het eeuwige zwijgen van de indrukwekkende bergtoppen. Op de weg naar het klooster wordt er op bordjes herhaaldelijk aan herinnerd dat dit een plaats van stilte is. Er is trouwens ook niets te horen. Wie van een ernstige verslaving verlost wil worden, zal in deze natuur wellicht meer efficiënte bevrijding vinden dan in  een gespecialiseerde  kliniek. Aan het klooster geraken is al een hele prestatie. Eerst is er een asfaltweg, dan een weg met rotsstenen die al flink klimt en tenslotte is er een steile trap die langs de rotsen naar boven slingert. En nu hebben we de  trappen geteld: 342. Van het mannenklooster is er naar het vrouwenklooster nog eens een lange trap naar beneden, dan een brug over een duizelingwekkende ravijn en een steile trap, naar schatting samen een 150 treden. We kregen  de nodige sleutels mee om zelf het vrouwenklooster te bezoeken. Het is helemaal op dezelfde wijze op en in de rotsen gebouwd.  En om in het mannenklooster binnen te geraken moet je door een kleine rotsholte kruipen om u dan rechts nogmaals door een enge rotsholte te wringen. Ik ben lang niet de enige die me hierbij meermaals gestoten heb. De kamers zoals de keuken, de  afwasplaats en de logeerkamers zijn rotsholten die van het nodige werden voorzien. De meesten van ons hebben ’s nachts op het hoogste terras geslapen en (al of niet) kunnen genieten van een achter de bergen  langzaam opkomende zon die vlug  een brandende vuurbol wordt. Tijdens de maaltijden hebben we hartelijk gedeeld over lijden en hoop in de oorlog. Blijkbaar vonden de  terroristen het ook te moeilijk om tot hier te geraken, zodat het klooster gespaard bleef. Het klooster van Mar Moussa blijft een uitzonderlijke parel van natuurlijke schoonheid in het Syrisch gebergte, een tijdeloos monument van steen en stilte.

  Kruisverheffing

  De Kruisverheffing op 14 september is in het oosten een groot  feest en gaat al terug op een traditie van de 6e eeuw. De hl. Helena, moeder van keizer Constantijn heeft de drie kruisen  teruggevonden waarop Jezus en de twee andere veroordeelden gestorven zijn. Bovendien is deze dag de stichting dag van onze gemeenschap. Voor de oorlog werd dit met veel personaliteiten gevierd. Voorlopig houden we het nog bescheiden. De oorlog is nog niet helemaal gedaan en er zijn nog te veel ongure elementen in het land die betaald worden om ontvoeringen te plegen en het land verder te ontwrichten. Er zijn nog te vele “slapende cellen”.  Met de byzantijnse pastoor en enkele christenen uit het dorp hebben een plechtige viering en een feestmaaltijd gehouden.

  Deir Ezzor

  De zuivering van Deir Ezzor gaat verder. Nu is ook de luchthaven bevrijd. Daar hebben soldaten  en burgers zo heldhaftig weerstand geboden de voorbije drie jaar dat het kan vergeleken worden met Leningrad 1941. De Russische raketten met grote precisie afgeschoten van op de vloot van de Zwarte Zee (650 km verder) blijken het hele afweersysteem van IS vernietigd te hebben waardoor het Syrische leger met succes de bevrijding kon verder zetten.

  Vorige keer heb ik vermeld hoe twee van onze fraters het eerste hulpkonvooi in het sinds drie jaar belegerde gedeelte van Deir Ezzor konden brengen. Ik gaf enkele indrukken van wat ik van hen vernam.  Ziehier nu hun uitgebreid verslag met foto’s:

  https://www.maryakub.net/2017/09/10/first-humanitarian-aid-convoy-to-deir-ez-zor-syria-since-three-years-siege/

  Twee vragen blijven over. De bevrijding van Deir Ezzor is voor het einde van de oorlog van het allergrootste belang. Waarom krijgt dit plots in onze media geen aandacht? Vervolgens hebben “de grote democratieën” tijdens de oorlog in Syrië regelmatig plechtig opgeroepen tot humanitaire hulp vooral wanneer hun “gematigde rebellen” in het nauw zaten. In het belegerde gedeelte van de stad zijn de voorbij jaren velen gestorven, niet alleen door de beschietingen en mijnen van de terroristen maar vele kinderen stierven door gebrek aan eten, drinken en medicamenten. De nood van de  bevolking is bij de bevrijding nu immens  groot. Waarom haasten Syrië, Rusland en wij ons om dringende hulp te bieden en komt er geen gram voedsel noch één druppel water van de westerse landen?

  Van opium naar captagon

  Vanaf het begin van de oorlog werden systematisch dorpen door gewapende bendes overvallen. Mensen werden gedood of ontvoerd, huizen werden leeg gehaald en verwoest, infrastructuur werd vernietigd. Regelmatig kwamen vluchtelingen hier toe en vroegen hulp of onderdak. Ziehier wat een man toen voor ons getuigde. Hij zag een rebel met een mitrailleur op een open terreinwagen die willekeurig mensen in de straat neermaaide. Toen hij zelf door een kogel van een soldaat getroffen werd, barste hij in een schaterlach uit en zeeg bloedend neer. De ooggetuigen voegde er aan toe: dat is het werk van captagon. We wisten toen niet waarover het ging maar ondertussen is een en ander duidelijker geworden.

  Wat opium was voor de oorlogen in Vietnam en Afghanistan in 1970-80, is nu captagon voor de oorlog tegen Syrië. Daarmee wordt door de wereldheersers de oorlog tegelijk gefinancierd én gevoerd. De Saoedische prins Abdel Mohsen Ben Wallid Ben Abdel Aziz werd op 27 oktober 2015 samen met vier medeplichtigen opgepakt op de luchthaven van Beiroet toen hij met zijn koninklijk vliegtuig wilde vertrekken samen met 2 ton captagon en een grote hoeveelheid cocaïne, verborgen in 40 diplomatieke valiezen. Een jaar eerder, in april 2014 waren al 15 miljoen pillen onderschept in de haven van Beiroet. De prins was natuurlijk zo onschuldig en onwetend als een misdienaartje, maar die vier slechteriken werden streng gestraft. Op 16 februari 2016 besliste Saoedi-Arabië op zijn beurt om Libanon te  straffen omdat het de captagon-handel in de openbaarheid had gebracht: de bijdrage van 3 miljard aan de Libanese veiligheidsdiensten werd ingetrokken.

  “Captagon, in 1963 ontdekt en door de ONUDUC geklasseerd onder de groep van stimulerende middelen van het type amfetamine (ATS) met een chemische samenstelling op basis van Fenethyline[U1] , is het kracht gevend  middel bij uitstek van de djihadisten, de vrienden van de  VS en Saoedi-Arabië, die er overvloedig gebruik van maken om hun aards paradijs te veroveren” (Rene Naba, mondialisation.ca,  22 augustus 2017:  http://www.mondialisation.ca/liban-le-captagon-le-nerf-de-la-guerre-de-syrie-un-puissant-facteur-dabrutissement-des-zombies-criminogenes-petro-monarchiques/5605082).

  En zoals de “strijd tegen de drugs” pas voor goed de drughandel deed floreren, zo heeft “de strijd tegen het terrorisme” het terrorisme overal doen groeien.

  Van westerse flaters naar een Syrische overwinning

  In de zomer van 2012 zou Bahar al-Assad ten val komen of vertrekken. Iedereen wist dit. De westerse staatshoofden en ministers (vooral de Franse) wedijverden om de  sterkste uitspraken ten einde met hun profetische vooruitziendheid alvast het onwetende volk voor te bereiden. Wie dit durfde tegenspreken werd smalend voor een “Assad-fan” uitgescholden en voor een vijand van de democratie. De westerse warhoofden wisten wat ze zeker niet wilden, maar wisten niet hoe die leegte dan moest opgevuld worden, tenzij met chaos. Inmiddels zijn al deze westerse luidsprekers opgeruimd en krijgt de Syrische president van zijn volk meer steun dan ooit voorheen. Toch bleven de westerse discours het door de CIA voorgeschreven deuntje tot in den treure herhalen, zonder enige voeling met de werkelijkheid. En zo is het resultaat nu precies het tegendeel van wat de westerse heersers met miljarden hebben nagestreefd. De Syrische regering is niet ten val gekomen en het volk is samen met leger, regering en president meer één dan ooit.  Syrië is niet ontmanteld in kleine confessionele mini-staatjes die onder elkaar oorlog blijven voeren zonder einde. Iran en Hezbollah zijn niet verzwakt, laat staan uitgeschakeld maar juist sterker geworden en Iran zal, zoals  Rusland, voor lange tijd als trouwe bondgenoot in Syrië blijven. Syrië zal een model worden van weerstand tegen het VS-Israël imperialisme, de overgang markeren van een unipolaire naar een multipolaire wereld en met zijn eigen creativiteit land en samenleving heropbouwen. Syrië zal zich daarbij niet naar het westen maar naar het oosten richten zonder de ziekelijke drang van altijd meteen het allernieuwste te moeten hebben. Laat het voor het westen een goede les zijn. Zelfs wanneer de wereldheersers er tot heden in geslaagd zijn de bodemrijkdommen van zovele landen die ze eerst ontwricht hebben in beslag te nemen, toch heeft het hen maar heel weinig voordeel gebracht. Immers al hun energie, kennis, geld en mogelijkheden blijven ze steken in de ontwikkeling van spitstechnologie om nog vlugger, nog efficiënter, nog massaler te kunnen moorden en vernietigen. (Nuttige lectuur, die ik zelf (nog) niet gelezen heb, lijkt mij het boek van de Nederlandse diplomaat en deskundige van de Arabische wereld: Detroying a Nation. The Civil War in Syria, 2017)

  En dit nog:

  vOns vorig bericht  met tien video’s geïllustreerd: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-42/#more-36957

  vOns vorig bericht geordende en geïllustreerd:https://www.geotrendlines.nl/syrie-verplettert-islamitische-staat/

  vHet westen is alleen geïnteresseerd aan humanitaire hulp voor gebieden die onder controle van de terroristen staan :

  https://www.controinformazione.info/alloccidente-interessa-soltanto-inviare-aiuti-nelle-zone-controllate-dai-terroristi-in-siria/

  vhttps://it.sputniknews.com/mondo/201709095000125-russia-missione-umanitaria-deirezzor/

  vIsraëlische wapens voor de terroristen:http://www.hispantv.com/noticias/siria/353044/israel-suministra-armas-rebeldes-els-daraa 

  vTwee Tsjechen hebben een bierbrouwerij gestart in Safita:http://www.golfbrekers.be/syrie-bier-verzacht-de-zeden/

  vZr Hatune Dogan legt uit dat 80 % van Merkels gasten sinds september 2015 valse vluchtelingen zijn:http://www.golfbrekers.be/europa-heeft-de-wolven-binnen-gelaten/

   

   

  P.S. Van vele vrienden verneem ik dat ze deze berichten doorsturen of afprinten voor hun vrienden. Eentje die telkens weer nieuwe belangstellenden krijgt, vraagt nu te vermelden dat je gewoon je email aan mij kunt geven als je deze berichten wil ontvangen. Zo simpel is dat, bij welzijn en leven: maesdaniel3@gmail.com

  P. Daniel

  15-09-2017 om 22:21 geschreven door Gust Adriaensen


  14-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In een column onder de titel 'De partij is gans het volk', analyseert en fileert Marc Reynebeau op een bijzonder scherpzinnige wijzeMR de ideologische, programmatische en electoraal-tactische bokkensprongen van De Wever en zijn partij.

  Ideologisch en programmapunt nummer 1, de Vlaamse onafhankelijkheid, is alleen nog maar onder het stof geraakte words, words, words, 'want electoraal niet lonend'. Het als tussenstadium opgevoerde confederalisme -geen kat weet wat het precies inhoudt en hoe het binnen de Belgische context kan werken-, wordt in de ijskast gestopt,'want electorale wervingskracht twijfelachtig, onpeilbaar en onwerkbaar'.

  De bron en de roots van het Vlaams-nationalisme worden door NVA dichtgegooid en doorgezaagd. In de plaats daarvan is een rechts, ultraliberaal economisme de hoofdtoon gaan voeren.

  De NVA is een traditionele machtspartij geworden met een machtspoliticus pur sang als voorzitter, die de pretentie heeft de zgn. 'Vlaamse volkswil' te reduceren tot wat hij en zijn partij naar voren schuiven.

  Dat alles is inderdaad, zoals Reynebeau concludeert, bijzonder pijnlijk en ontgoochelend voor de klassieke flaminganten.

  14-09-2017 om 21:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De armste en de rijkste Belg

  Marc Reynebeau:

  'Het financieel vermogen van de armste 10 procent Belgen groeide tussen 2014 en 2017 met bijna 245 euro. De 1 procent rijkste Belgen streek in diezelfde periode bijna 350.000 euro op. Tegenover elke euro die de armste won, kreeg zijn rijkste landgenoot er 1.429 bij.'

  14-09-2017 om 07:47 geschreven door Gust Adriaensen


  13-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Georganiseerd geweld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ook na de beelden uit het slachthuis in Izegem zal de Belg niet minder vlees eten, aldus freelancejournalist Thomas Detombe in De Standaard. Hij merkt dat veel mensen niet willen nadenken over de ware omvang van het probleem.

  Detombe slaat de spijker op de kop. De kernwoorden van zijn betoog zijn m.i. 'industrieel geïnstitutionaliseerd  en georganiseerd geweld'. Dat leidt niet alleen tot normvervaging en mishandeling maar IS ipso facto normloos én onmenselijk/ondierlijk gewelddadig.

  Maar dat geweld beperkt zich niet tot de slacht van dieren. Het is inherent aan ons economisch systeem waarin grootschaligheid en winstmarges allesbepalend zijn. Zij determineren ook het consumeergedrag en de levenswijze van individuen en gemeenschappen.

  'Wij' plegen daarom dag na dag geweld op de fauna en flora van dit planeetje, op zijn bodem,zijn lucht, zijn water. Een van de gruwelijkste voorbeelden van industrieel/economisch geïnstitutionaliseerd en georganiseerd geweld op mensen, is het gemotoriseerd verkeer.

  Opvallend is evenwel dat de commotie en de media-aandacht omtrent de slachthuishorror eigenlijk groter zijn  dan voor het verkeersgeweld.Ook dat is normvervaging.

  Een fundamentele omkering in consumeergedrag en levenswijze én sociaal-economisch systeem, is nodig.

  13-09-2017 om 20:27 geschreven door Gust Adriaensen


  12-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vlag en de lading

  Politicoloog Bart Maddens wijst in een opiniestuk terecht op de tegenstelling tussen de officiële ideologie en de kern van het programma van NVA én de Belgische, traditionele, conservatieve partij die ze met de groeiende machtsverwerving geworden is.

  Dat werd al jaren geleden duidelijk. Reeds in 2010 schreef ik : "De Wever blijft onduidelijk wat het uiteindelijke doel van N-VA in verband met de staatsstructuur is. Hij heeft het over 'confederalisme', een woord dat minder agressief klinkt dan 'separatisme' of 'onafhankelijkheid'. Een eufemisme dus. Tegelijk bestaat het een nobele onbekende (toen nog) N-VA-kandidaat, Franken, te zeggen: 'Ik kan het militante deel van onze achterban geruststellen. De N-VA is en blijft gaan voor een onafhankelijk Vlaanderen.'Als De Wever en zijn partij het voorspelde goede resultaat halen, zal de vraag nog prangender worden: wat kan N-VA realiseren van wat het zo overmoedig beloofd heeft? Dreigt De Wever met zijn 'onafhankelijk Vlaanderen' niet dezelfde weg te gaan als Leterme met zijn 'vijf minuten politieke moed?"

  Scherper en scherper tekent zich af dat voor de NVA, het nationalisme en de onafhankelijkheid van Vlaanderen gebruikt werden en worden als een electoraal (machtsverwerving, weet je wel) attractieve vlag, die evenwel de lading niet dekte. Die lading was keihard en hardvochtig economisch liberalisme, waarbij de rijken nog rijker en de armen nog armer worden. Toen gaandeweg bleek dat het overgrote deel van het Vlaamse electoraat helemaal niet gewonnen was  voor het separatisme, zocht en vond de NVA een andere vlag: de vluchtelingencrisis en het onveiligheidsgevoel. Maar de lading blijft grosso modo dezelfde: zich machtiger en machtiger innestelen in het Belgische en Europese rechtse, neoliberale, kapitalistische, economische systeem. Politieke partijen, middenveldorganisaties -vooral vakbonden- , die zich tegen de bruutheid ervan verzetten, moeten gediaboliseerd of verzwakt worden.

  Als zodanig is NVA inderdaad een traditionele partij geworden, die perfect meedraait en meegraait in het Belgische machtsapparaat.

  12-09-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  11-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Discriminatie in het onderwijs

  Onder de titel 'Ongelijke kansen, verspild talent', schrijft Paul Goossens een column over de ongelijkheid in het onderwijs.

  De vaststellingen en de analyse van Goossens zijn correct. Overigens kon en kan iedereen die vertrouwd is met het onderwijs het verband tussen sociale herkomst van de leerling en de richtingkeuze/slaagkansen constateren.

  Zelfs binnen het ASO vind je in de zgn. 'sterkste' richtingen in grote meerderheid leerlingen uit financieel en sociaal sterke milieus. Het onderwijs, inhoudelijk en structureel, weerspiegelt, consolideert en versterkt de sociale en financiële klassenstructuur van onze neoliberale maatschappij.

  Het VSO was jaren geleden een ernstige poging om de ongelijkheidskloof in het onderwijs smaller te maken. Dat is door tegenwerking en boycot uitgedraaid op een totale mislukking.

  Onder het mom van verdediging van kwalitatief hoogstaand onderwijs én van onze westerse waarden, houden nu rechtse, neoliberale partijen de structurele discriminatie binnen ons onderwijs, op een fanatieke manier in stand.

  11-09-2017 om 22:40 geschreven door Gust Adriaensen


  10-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Willen jullie meer of minder joden?'

  Auteur Marcel Möring op de joodse begraafplaats en bij het gedenkteken voor Westerbork in Assen (in het Canvasprogramma 'Wanderlust'):

  'En dan staat er een man op in Nederland die vraagt: 'Willen jullie meer of minder moslims?' Dan komt direct bij mij de vraag op: 'Willen jullie meer of minder joden?'

  Bekijk het hele programma via onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/wanderlust/2/wanderlust-s2a2/   

  10-09-2017 om 21:31 geschreven door Gust Adriaensen


  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/36

  Vrijdag 8 september 2017

  Vreemd gevoel van veiligheid

  De bergketen van het Anti-Libanongebergte, onze onwrikbare en indrukwekkende gebuur, was steeds de stille getuige van ons dagelijks leven. Aan de voet van het gebergte hadden onze dorpsgenoten hun vruchtbomen. De kersen van Qâra werden in heel het Midden-Oosten gegeerd als topkwaliteit. Vanaf het begin van de oorlog tegen Syrië werd dit meteen al een verloren paradijs, het hol van de terroristen. Alles werd verwoest en vandaar kwam het gevaar dat ons dagelijks leven mee bepaalde. “Vandaag niet op het groot terrein komen”, “vandaag niet in de tuin werken”, “vandaag voor de veiligheid niet buiten eten”…Het werden de gekende refreintjes. Sinds vorige week werden de terroristen en IS uit de grensstreek en in heel Qalamoun deskundig verdreven. Er zijn nog enkele soldaten die mijnen opruimen en de grens controleren. Geen schoten meer, geen kanongebulder, van dicht of ver af, geen troepenbewegingen meer. Een vreemde stilte. Het is alsof we iets missen. Neen, we zullen ons terug moeten aanpassen aan die  heerlijke Syrische vrede en harmonie die we kenden voor de oorlog.

  En plots is het weer zoals voor de oorlog. Twee groepen willen donderdag-vrijdag-zaterdag komen logeren, samen 70 personen, mannen en vrouwen. En er zijn geen kamers vrij in de nieuwbouw, alles zit vol met hulpgoederen die komen en gaan. Er zijn wel  grote ruimtes, er zijn matrassen en hier en daar kan eventueel een kamer vrij gemaakt worden. Wel, laten we het proberen, ze zijn welkom als ze de beperkingen er  bij nemen. Alles wordt zo goed mogelijk in gereedheid gebracht. Op het allerlaatste moment beslissen de 2 groepen toch nog even te wachten en hun bezoek uit te stellen. Oef.

  Ondertussen is  Deir Ezzor  al in feeststemming om de nakende bevrijding maar tegelijk is er dringende hulp nodig. Een vrachtwagen met hulpgoederen wordt geladen en onze twee fraters, de Vlaming en de Amerikaan, vertrekken  woensdagmorgen mee  naar Deir Ezzor om ter plaatse enkele dagen te helpen.

  Tegelijk werken de  kleine “bedrijfjes” in Qâra onverminderd  verder. De 35 vrouwen die met haak- en breiwerk begonnen zijn, blijven creatief kledingstukjes vervaardigen. We geven het resultaat mee naar het buitenland. Ook ik neem telkens een vol valies mee als ik de kans heb. Sommigen zeggen dat het onnozel is omdat je in een kringwinkel of bij een uitverkoop de mooiste kledingstukken kunt kopen voor bijna niets. Toch doen wij verder en volledig legaal. We delen alles uit als geschenkjes aan vrienden en weldoeners, die er vrij geld voor geven. Aan het einde hebben we ruimschoots wat nodig is en kunnen we deze vrouwen blijven betalen. Ooit zal je op onze website hartverwarmende getuigenissen lezen van vrouwen die have en goed verloren en soms ook hun man en die nu in Qâra bij hun ouders of schoonouders opgevangen worden en dank zij hun breiwerk hun gezin kunnen onderhouden.

  Het eerste hulpkonvooi in Deir Ezzor

  Onze twee fraters vertrokken woensdagmorgen met een hulpkonvooi vanwege de équipe Mar Yakub (vijf vrachtwagens en twee ambulances) naar Deir Ezzor. Hierbij hoorden ook twee dokters, twee verpleegsters en een groep jongens  en meisjes, die het  rood vestje droegen met het teken van onze gemeenschap. Vrijdagavond kwamen ze doodmoe terug. Twee uur hebben we ademloos geluisterd naar wat ze allemaal hebben gezien en meegemaakt. Uren lang rijden onder de brandende  zon in de uitgestrekte woestijn. Naar gelang ze Deir Ezzor naderden waren er  grote diepe gaten in de  weg, die nog maar pas vrij gemaakt was. Enkele lijken van terroristen lagen nog langs de weg. Grote lege hulzen van obussen maakten duidelijk dat de mijnen hier opgeruimd waren. Een vrachtwagen kreeg platte band  en een andere had nog grotere stukken zodat uiteindelijk de inhoud in een andere wagen moest overgeladen worden. De Twee dokters, de  twee verpleegsters die met de ambulancen waren meegekomen hielpen allen mee. Uiteindelijk stond het konvooi voor het centrum van de  stad maar moest wachten.  Asmaa al-Assad, de vrouw van de president, had voor tientallen vrachtwagens hulpgoederen gezorgd en het was de bedoeling dat deze als allereerste de stad zouden binnen rijden. Na een tijd van wachten en heen en weer informeren, werd ons konvooi toch toegestaan het stadscentrum binnen te rijden. De bevolking en de soldaten, sinds drie jaar door IS omsingeld, waren tot heden alleen maar bevoorraad vanuit de lucht. De Rode Halve Maan had met parachutes voor eten gezorgd. Toch zijn er velen gestorven, vooral kinderen, wegens ondervoeding of besmetting. De eerste hulpverlening verliep chaotisch. Duizenden mensen, waarvan verschillenden zichtbaar uitgehongerd drumden samen, smekend om voedsel en drank. Het leger moest tussenbeide komen om orde te brengen. Uiteindelijk werd aan ieder een zak bezorgd met tien aardappelen, vijf eieren, een doos melkpoeder, water…De tientallen vrachtwagens van de vrouw van de president zorgden er  verder voor dat iedereen uiteindelijk eten en drinken kreeg. Aanvankelijk was er een jerrycan met water en één enkele beker waar tientallen mensen om beurt van dronken. Al zijn vele huizen en gebouwen verwoest, de rijkdom van deze streek is zichtbaar in de vele villa ’s en mooie woningen, omgeven door palmbomen.

  De  ellende waarin deze mensen jaren lang overleefd hebben doet ons de vraag stellen:  om welke futiliteiten maken wij ons soms toch zo druk?

   

  Syrië verplettert IS

  Na de bevrijding van Aleppo, de  bevrijding van Qalamoun, de bevrijding van Raqqa, de ene overwinning na de andere, volgt nu de bevrijding van Deir Ezzor. Bij de bevrijding van Aleppo schreeuwde de “internationale gemeenschap” haar verontwaardiging uit en eiste dat het zogenaamde geweld van het Syrische en Russische leger tegen het eigen volk onmiddellijk zou stoppen. De eigenlijke reden was dat een groep “gematigde opposanten” gevangen genomen werd en het waren allemaal agenten  van de geheime diensten van de gekende terroristenstaten Turkije, de VS, Israël, Qatar, Saoedi-Arabië…(https://youtu.be/iJKN9Z8UU94).In Raqqa “helpt” de internationale coalitie onder leiding van de VS met voortdurende massaslachtingen onder de burgerbevolking (http://www.mondialisation.ca/lonu-dit-que-27-personnes-meurent-chaque-jour-dans-le-siege-de-raqqa-dirige-par-les-etats-unis/5607249). Ook in het rapport van de VN commissie over Syrië wordt dit aangeklaagd. Oorlogsmisdaden die volledige straffeloosheid blijven genieten.  Ondanks de verwoede pogingen van de VS om bepaalde IS leiders die voor hen erg nuttig zijn, te redden (http://parstoday.com/fr/news/middle_east-i44819-daech_encore_h%C3%A9liport%C3%A9_par_la_coalition_am%C3%A9ricaine_%C3%A0_deir_ez_zor; ) is Syrië met zijn bondgenoten aan een historisch orgelpunt begonnen. Trump is uitleg verschuldigd dat  de VS meer dan 20 leiders van IS uit Deir Ezzor evacueerde: https://sputniknews.com/middleeast/201709081057204599-syria-deir-ez-zor-daesh-evacuation/

   

  Onze kranten stonden maanden lang bol van nieuws over chemisch materiaal in Syrië,  waarbij onmiddellijk het zogenaamde gruwelijk Syrisch bewind beschuldigd werd. Nu bij de terroristen chemisch materiaal aangetroffen is, afkomstig van twee Amerikaanse staatsbedrijven  en van een Brits staatsbedrijf (https://sputniknews.com/middleeast/201708211056637778-syria-chemical-weapons-claims/) zwijgen onze media al dagen als  vermoord. Plots is er geen enkel nieuws meer over Syrië!  Tot er nu een flauwe korte vermelding is over het Syrische leger dat in Deir Error geraakt is, een  bericht  dat onmiddellijk weer verdween.  En dan nu triomfantelijk het fameuze “VN rapport” op onze VRT! Nadat honderden brieven met de nodige bewijzen over gifgasaanvallen in Syrië door de terroristen onbeantwoord bleven en nadat ieder onafhankelijk onderzoek vanaf het begin werd gekelderd, sturen de “mensenrechtenonderzoekers van de VN” plots hun waarheid de wereld rond: Assad pleegde de sarin aanval in Khan Shaykhun! En het is het enige nieuws over Syrië. Wie heeft nu nog niet door dat heel onze Syrië-berichtgeving één manipulatie is van de CIA, “made in Belgium”? Je kunt hier de manipulatie volgen: http://www.golfbrekers.be/voorspelbaar-scenario/.

   

  Deir Ezzor wordt al drie jaar door IS belegerd. De Republikeinse Garde heeft moedig kunnen stand houden door een deel van de  bevolking (200.000 mensen) te  beschermen. Nu zal het Syrische leger komaf maken met IS. Het is generaal  Souleil Al-Hassah die de elite “tijgertroepen” aanvoert. Langs drie kanten tegelijk valt hij aan. Ziehier wat een echte, onafhankelijke journalist  daarover schrijft:

   

  “Met de op handen zijnde bevrijding van Dier Ezzor, zal de tragische grap van de IS zijn laatste daad beleven in Syrië. Gedurende jaren genoot deze criminele organisatie de gunst en de dubbelzinnigheid van het westen, deed zaken met het Turkije van Erdogan en zorgde overvloedig voor de belangen van Saoedi-Arabië en Qatar. Ze bloeide op dank zij het dubbele spel van de VS, de lafheid van Europa en het cynisme van stinkend rijke potentaten van de Golfstaten. Dit is nu gedaan. Het veelvoudige monster van de  takfiristen zal zijn laatste adem uitblazen onder de slagen van de soevereine staat, die heel veel aanslagen heeft moeten verduren, alle soorten van verraad moest ondergaan maar die hen nu de afstraffing van de eeuw zal bezorgen.

  Wat een kaakslag voor de marionetten van de politiek en de deskundige kwakzalvers! Terwijl zij spuwden op het Syrië van Bachar al-Assad, heeft dit land de nek van IS omgedraaid! Deze professionele leugenaars zeiden dat Bachar IS helemaal niet bestrijdt en ze  bleven hun dwaasheid als een mantra herhalen. Ze zeiden zelfs dat Bachar IS helemaal zelf gecreëerd heeft. En nu hebben deze opportunistische politici het uitgestreken gezicht van experten verscholen achter hun harnas. Dat ze naar Deir Ezzor gaan, daar zullen ze een nationaal leger zien dat zijn land bevrijdt van een buitenlandse bezetting. Blijkbaar weten ze niet eens wat dat is, of ze willen het niet weten. Arm westen! Heldhaftig Syrië”. (Bruno GUIGUE, mondialisation.ca, 6 september 2017: http://www.mondialisation.ca/a-deir-ezzor-bachar-ecrase-daech/5607721).

  Jawel, ook wij hebben journalisten van dit niveau, maar voor hen worden de gewone media tot heden hermetisch afgesloten. Ziehier een degelijk Nederlands betoog om nu stilaan de echte misdadigers eens aan te klangen, nl. onze westerse leiders: http://www.novini.nl/instorting-is-tijd-om-westerse-leiders-aan-klagen/.

  Zionisme en terrorisme

  Dat iemand verontwaardigd is over de verbinding van de huidige Israëlische politiek met IS kan ik goed begrijpen. Toen ik meer dan tien jaar geleden erg getroffen werd door de oecumenische wereldbeweging Toward  Jerusalem Council II (tjcii) en deze beweging naar ons land bracht, verweet iemand mij dat ik “zionist” was. Nu ik in Syrië de werkelijke houding meemaak van de Israëlische politiek tegen Syrië, geeft iemand mij  het goedkope verwijt van antisemitisme. Geen van beiden hebben ook maar enige grond.

  Als christen heb ik het Bijbelse Israël en het joodse geloof bijzonder lief. Het Nieuwe Testament is verborgen aanwezig in het Eerste Verbond en in het Nieuwe Testament komt het Eerste Verbond tot volle ontplooiing, terwijl Jezus Christus als de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld alle profetieën heeft vervuld. De onovertroffen grootheid en uniciteit van de uitverkiezing van het joodse volk blijven onaantastbaar. En het is waar dat “de kerk van de volkeren”, de christenen deze blijvende uitverkiezing gedurende eeuwen niet heeft begrepen en zelfs verworpen met alle tragische gevolgen van dien. Daarom vroeg paus Johannes Paulus II terecht om vergeving. Laten we anderzijds ook niet vergeten dat vele christenen en hoge kerkelijke gezagsdragers tijdens WO II joodse mensen hebben beschermd en geholpen. Paus Pius XII kreeg na de oorlog van nagenoeg alle Israëlische autoriteiten dankbetuigingen om zijn heldenmoed tegenover de joden. De toenmalige opperrabbijn van Rome, Israël Zolli, werd samen met zijn  vrouw katholiek en nam bij zijn doopsel de naam van Eugenio aan, in dankbaarheid jegens  Eugenio Pacelli, Paus Pius XII. Pas twee decennia later wist de Duitse toneelschrijver Rolf Hochhut de waarheid zo te vervormen dat  alle haat juist op het hoofd van deze paus terecht kwam. En niet één zionist die tegen deze laster protesteerde.

  Het groot gevaar is altijd dat we Gods plan met onze al te menselijke verwachtingen invullen. Dit was al zo voor de apostelen toen zij aan de  verrezen Heer Jezus vroegen: Gaat Gij nu het Koninkrijk Gods herstellen? Dat is wat het zionisme nastreeft: een machtig aards rijk, een puur joodse staat die alle omringende landen kan overheersen. Dit zionisme werd door vele honderden rabbi’s steeds afgewezen als de vernietiging van het authentieke joodse geloof en van het Bijbelse Israël (www.nkusa.org; Orthodox Jews United Against Zionism). Zij verwijten het huidige Israël dat het een terroristenstaat is, die zich op aardse wijze het hemelse Jerusalem wil toe-eigenen om er een soort aards messianisme van maken. De ware geloofsgetuigen zijn echter op weg naar het hemelse Jeruzalem en niet naar een aards Jerusalem  (Hebr. 11, 14-16). Het is de taak van Israël om in vrede samen te leven met alle volken (zoals we het in het pinksterverhaal lezen: Handelingen 2) en niet een pure joodse staat op te eisen, die waanzinnig super bewapend is (met een massa chemische, biologische én kernwapens, waarover het in alle talen zwijgt) te midden van ontwrichte landen. Zionisten lukken er  evenwel in  om de stem van deze orthodoxe joden praktisch in de kiem te smoren omwille van de holocaust. Daarom is de onvoorstelbare gruwel van het echte historische verhaal van de stichting van de staat Israël nauwelijks gekend (Ilan PAPPE, De Etnische zuivering van Palestina, Davidsfonds/Leuven, 2008). Zionisten zijn er in geslaagd alles wat negatief is voor de zionistische politiek van Israël als “antisemitisme” te bestempelen zodat er zelfs geen gezonde kritiek meer mogelijk is. Zelfs sommige christenen denken dat een negatief woord over de Israëlische politiek een aanslag is op het Woord Gods. Het is ook jammer dat Europese rechtse partijen, die een sterke boodschap hebben over de waardigheid van het leven en andere authentieke waarden, zo blind zionistisch blijven. Indien zij mee hielpen om Israël tot een waardige staat te brengen, die de internationale rechten en het UNO Charter respecteert, zou dit de grootste dienst zijn aan het joodse volk zelf en tegelijk zou het aan hun eigen rechtse partijen een ongekend nieuw elan kunnen geven.

  Toen ik in Syrië kwam was het voor mij een schok te vernemen dat het juist Israël was die achter de ontwrichting van Syrië zat. Ik wilde het aanvankelijk niet geloven en dacht toen ook nog dat het “antisemitisme” was. Qousseir werd verwoest en verschillende families zochten bij ons onderdak.  In Qousseir werden Israëlische wapens gevonden. Dat was voor mij een grote ontnuchtering. Vanaf het begin heeft Israël in alle stilte de terroristen geholpen, de gewonde IS strijders in hun ziekenhuizen verzorgd om ze terug te zenden naar Syrië. Er zijn foto’s waarop Netanyahu hen feliciteert. Israël bombardeerde voortdurend Syrië maar zei niets (http://sana.sy/en/?p=113403).  Als er bij toeval toch iets van bekend werd, dan werd onmiddellijk een gepaste leugen verzonnen om te zeggen dat het was uit zelfverdediging of zo iets. Zo ondervonden we dat de Israëlische berichtgeving zoals de westerse, één grote leugen was. Uit Iran, Rusland en Syrië zelf kregen we daarentegen meer waarheidsgetrouwe berichten. Ik voel geen enkele behoefte om mij als journalistieke analist voor te stellen of om voortdurend met bronnen mijn uitspraken te moeten rechtvaardigen. Als ik toevallig iets vind of krijg (waarvoor ik erg dankbaar ben), voeg ik het er bij. Ik schrijf zoals ik de zaken hier beleef en interpreteer en wordt door niemand betaald. Toch zal ik de bron vermelden van mijn bewering betreffende het grote aantal agenten van de Mossad in IS. Na de zuivering van  Qalamoun vernamen we dit  hier van een persoon die rechtstreeks met de opruiming van IS in Syrië betrokken is.  De naam van die persoon geef ik (nu nog) niet.

  Ziehier verder toch nog enige bronnen. Over het feit dat CIA en de  Mossad IS in het leven riepen: https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/hoe-cia-en-mossad-isis-in-het-leven-riepen/; (http://french.irib.ir/info/iran-actualite/item/378220-daech,-enfant-ntaurel-des-etats-unis-et-d-isra%C3%ABl-boroujerdi; hoe de VS onder leiding van Israël het buitenlands beleid uitstippelt:https://www.amerika.nl/amerika/reisgids/amerikaanse-politiek/de-macht-van-de-israel-lobby/;over de Israël lobby uit rechtse kringen: http://vcd-vl.be/source_artikels/Antisemitisme_feiten.pdf; over de invloed van de Mossad overal ter wereld: http://www.mo.be/artikel/iedereen-werkt-voor-de-mossad; over de acties van Israël als Iran niet uit Syrië verdwijnt, terwijl Iran volkomen wettelijk in Syrië is: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/56222-netanjahu-putin-russland-israel-syrien-iran-irgc-offensive-mossad-krieg/;http://www.globalresearch.ca/us-officials-blow-the-whistle-on-secret-cia-mossad-operation-in-syria/5429194; over de zogenaamde
  'gematigde rebellen', gevangen genomen in Aleppo, waaronder een agent van de Mossad: https://youtu.be/iJKN9Z8UU94; hoe de  Mossad 'false flags' plaatstomAssad ten val te brengen:https://youtu.be/M4CLEYb6OdQ; verder:https://geopolitics.co/2016/09/24/russia-bombs-30-cia-mossad-officers-in-secret-allepo-bunker/; over de pogingen van Israël, Daesh en de VS om Iran te ontwrichten: http://www.voltairenet.org/article197676.html .

  Het joods-christelijk geloof is de enige boodschap van universeel heil voor alle landen, alle volken en alle mensen. Dit heil ligt in het erkennen, beminnen en navolgen van Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Deze bevat geen enkele rechtvaardiging voor een wereldse overheersing, ontwrichting of onderdrukking van andere volken.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht mooi voorgesteld en geïllustreerd: https://www.geotrendlines.nl/de-toekomst-van-syrie/

  vSyriërs vieren al uitbundig feest terwijl het Syrische leger aan de bevrijding van Deir Ezzor, dat drie jaar door IS werd  belegerd, begonnen is:http://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront-deir-ezzor-bijna-bevrijd/

  vTerwijl Syrië in versneld tempo zijn grondgebied herovert en zijn veiligheid herstelt, kunnen gevluchte Syriërs steeds meer terugkeren om hun land mee op te bouwen. Wat doet Duitsland? Syrië verder trachten te ontwrichten door de vluchtelingen aan te sporen tot gezinsvereniging in Duitsland: http://www.golfbrekers.be/als-de-reden-van-de-vlucht-ophoudt-te-bestaan/ 

  vhttp://www.golfbrekers.be/het-einde-van-het-is-beleg-van-deir-ezzor-in-de-poco-media/

   http://www.golfbrekers.be/het-einde-van-het-is-beleg-op-de-sociale-media/

  v Hoe Amerika zich voorbereidt om nu Iran te ontwrichten: http://www.golfbrekers.be/doorzichtig-mvSanoeuvre/

  Nog iets over de “vredemissie” van de VS:http://www.golfbrekers.be/als-de-vos-de-passie-preekt-3/

  P. Daniel

  09-09-2017 om 09:42 geschreven door Gust Adriaensen


  08-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De echte taboes

  Wanneer iemand wijst op de sociale en financiële ongelijkheid en het sociale afbraakbeleid van deze regering, zoals Wim Vermeersch, zijn de reacties voorspelbaar: 1. hij of zij is een communist of een socialist met communistische sympathieën (zou het ook een christen kunnen zijn?); 2. toen de socialisten in de regering zaten, hebben ze het ook niet opgelost.

  Maar de rechtse, traditionele, liberale partijen, NVA en Open VLD, durven niet te praten over de STIJGENDE kinderarmoede , over de STIJGENDE kloof tussen rijk en arm, over de STIJGENDE armoede bij gepensioneerden , over de STIJGENDE miljarden die in belastingparadijzen worden ondergebracht, over de STIJGENDE concentratie van onroerende bezittingen en beleggingen bij 10% van de bevolking.

  Veel eenvoudiger is het zondebokken te noemen. De de potverterende , hangmat-Walen zijn een tijd erg in trek geweest. Migranten en vluchtelingen zijn nu op het voorplan getreden.

  Maar echt nadenken over wat een rechtvaardige samenleving is? Nee hoor. Je snijdt toch niet in je eigen vlees. Je houdt toch voortdurend angstvallig je eigen portemonnee in de gaten.

  08-09-2017 om 11:51 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dingen durven benoemen

  Wim Vermeersch, hoofdredacteur van 'Samenleving en Politiek', in De Standaard van 8 september:

  'We horen dat we de problemen niet ˜durven te benoemen' en dat kritiek op religie of islam gecensureerd wordt, maar het lijkt er eerder op dat we niets anders doen dan praten over moslims.

  Maar waar we niet over ˜durven te praten', is hoe de enorme kinderarmoede in ons land een heel mensenleven hypothekeert nog voor het goed en wel begonnen is, hoe werkarme gezinnen steeds armer worden en werkrijke steeds rijker, en hoe armoede bij gepensioneerden een steeds groter probleem wordt.

  Als we echt de dingen moeten ˜durven te benoemen', dan moeten we durven te stellen dat vorig jaar 853 Belgische bedrijven meer dan 221 miljard euro hebben ondergebracht in belastingparadijzen, dat meer dan vier op de tien van de tien procent rijkste huishoudens twee tot drie woningen bezit en dat 80 procent van de waarde van de aandelen bij de tien procent grootste vermogens zit.'

  08-09-2017 om 11:46 geschreven door Gust Adriaensen


  07-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Na dit leven'

  Dr. Eben Alexander, neurochirurg, kreeg een bijna-doodervaring na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking, waarbij hij zeven dagen lang in een diepe coma geraakte. Hij schreef in 2012 over zijn ervaringen een boek 'Proof of Heaven', dat uitgroeide tot een internationale bestseller. In 2014 verscheen de Nederlandse vertaling 'Na dit Leven', die in 2016 reeds de twaalfde druk kende:

  'Mijn ervaring maakte me duidelijk dat de dood van lichaam en hersenen niet het einde van het bewustzijn betekent, dat de menselijke ervaring over het graf heen doorgaat. Nog belangrijker is het dat die doorgaat onder het toeziend oog van een God die voor ons zorgt en van een ieder van ons houdt, evenals van de plek war het universum zelf en alle wezens die zich daarin bevinden uiteindelijk naartoe gaan.'

  07-09-2017 om 09:12 geschreven door Gust Adriaensen


  06-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Neutraliteit en objectiviteit bestaan niet'

  Ignaas Devisch, filosoof: 

  'Neutraliteit lijkt vandaag vooral synoniem te zijn met 'wat van ons is': onze waarden en normen, dingen die we gewoon zijn. Een mens kan niet neutraal zijn, of hij is geen mens meer. Dat hoeft niet eens om geloof te gaan. De wijze waarop je bent gekleed, je sekse, je glimlach, de manier waarop je mensen aanspreekt: het getuigt onvermijdelijk van een bepaalde visie en een persoonlijkheid.'

  Liesbeth Gijsel, hoofdredacteur van Eos Psyche&Brein:

  'Wij, mensen, zijn nauwelijks voor rede vatbaar. En dat heeft alles met onze hersenen te maken. Ons brein heeft niets met objectiviteit. Het wil in de eerste plaats de eigen waarheid beschermen. We willen altijd gelijk hebben. Daarom accepteren en onthouden we beter info die ons goed uitkomt en die onze algemene overtuigingen versterkt.'

  06-09-2017 om 08:53 geschreven door Gust Adriaensen


  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ik druk u van verre de hand' -Willy Thijs

  Retie en de Oorlog 1914-1918 in de brieven van soldaat Jan Gevers en het dagboek van brancardier Karel Oostvogels.

  ----------------

  'De brieven van Jan Gevers en het dagboek van Karel Oostvogels zijn unieke documenten. Ze gooien ons terug in de tijd en tonen ons hoe het was om als eenvoudige Kempenzoon terecht te komen in een oorlogszone waar overleven, lichamelijk en geestelijk, opeens het allerbelangrijkste werd. Het beeld van de 'grote oorlog' dat wij via hun geschriften krijgen is soms rauw, soms ontroerend, soms banaal, maar altijd ongemeen boeiend.'

  Willy Thijs  05-09-2017 om 09:59 geschreven door Gust Adriaensen


  04-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewustzijnsvernauwing

  Wat wij ˜neutraal' noemen is, is eigenlijk alleen maar alles wat de norm volgt en niet afwijkt. Maar wat de norm is, is allesbehalve objectief, betoogt Wouter De Tavernier in De Standaard.

  Ik ben het helemaal eens met Wouter De Tavernier, die gewoonweg een sociologische waarheid formuleert. De invulling van het woord 'neutraal' hangt af van wat een meerderheid in een bepaald tijds-, geografisch, cultureel, sociaal, politiek, religieus kader 'normaal' vindt of wenst op te leggen aan iedereen. 'Neutraliteit' met een precies gedefinieerde begripsinhoud die voor alles en iedereen, inclusief de overheid en de ambtenaar, geldt, bestaat dus niet.

  Bovendien draait de huidige discussie omtrent 'neutraliteit van de overheid' uitsluitend rond 'religieuze symbolen', terwijl er natuurlijk een heleboel andere ideologieën, maatschappij- en mensvisies zijn, die tot uiting komen in uiterlijke tekenen van de overheid en haar ambtenaren, en die hinderlijk, autoritair, provocerend, discriminerend.. ervaren kunnen worden door de burger. Die uiterlijke tekenen kunnen zowel te zien zijn of geconstateerd worden in de overheidsgebouwen, binnen en buiten, als in de kleren, de opsmuk, de taal, enz. van de ambtenaren.

  Deze verstikkende bewustzijnsvernauwing roept heel wat vragen op. Heeft zij in oorsprong niet te maken met een antimoslimopstelling, waarvan het 'weg met de hoofddoek' een concrete uiting was/is? Maar omdat er bezwaarlijk repressieve regelgeving voor één bepaalde religie kan gelden, werden ook andere religieuze symbolen in het debat binnengebracht: het kruis, het keppeltje...

  Je kan er donder op zeggen dat voor de overgrote meerderheid van de 'neutraliteitspleiters' het in de eerste plaats te doen is om de moslimhoofddoek.

  En dat er ook andere symbolen dan religieuze zijn, die de 'neutraliteit' schenden, ontkennen ze straal.

  04-09-2017 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Laat in godsnaam onze meesters weer onze meesters zijn'

  Bernard Dewulf:

  'Geen mens wordt mens zonder meesters.

  Vries dat hele waterhoofd van ons onderwijs in. Of zet het op sterk water in een schuilkelder. Samen met alle 'eindtermen', 'uitgangspunten', 'ontwikkelingsdoelen' enzovoort. En wek de meesters weer tot leven.'

  04-09-2017 om 16:04 geschreven door Gust Adriaensen


  02-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De neutraliteit van de overheid

  In de discussie over de zgn. 'neutraliteit van de overheid', is het opvallend dat 'neutraliteit van de overheid 'verengd wordt tot het al of niet dragen van religieuze symbolen.

  De argumenten die aangevoerd worden om 'religieuze symbolen' te verbieden, kunnen in hoofde van de burger evenzeer gebruikt worden met betrekking tot andere 'symbolen'. Een aantal voorbeelden. Kan een burger zich niet geïntimideerd of geïrriteerd voelen door de kledij of opsmuk van de (top)ambtenaar: uniform; chique, sjofel, slordig; duur horloge, opzichtige juwelen...? Hoe zit het met de taal van de ambtenaar: dialect, algemeen Nederlands, gebrekkig...? Schrikken de overheidsgebouwen de burger niet af? Zijn zij niet de materiële uitdrukking van een maatschappijvisie, een ideologie, die niet gedeeld wordt door een groot deel van de bevolking?

  Kortom, wat verstaan degenen die (de kans krijgen om) artikels over neutraliteit (te) schrijven in kranten en tijdschriften, precies onder dat woord?

  Waarom hebben zij de onbedwingbare neiging 'neutraliteit' te reduceren tot hoofddoek, kruis en (heel soms) keppeltje?

  02-09-2017 om 21:06 geschreven door Gust Adriaensen


  01-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/35

  Vrijdag 1 september 2017

  Nachtelijke vreugdevuren

  Zondagnacht, drie uur in de morgen: tatatatatatatata … geweerschoten heel dichtbij. Ik schiet in mijn pantoffels en wil weten wat er gaande is.  Uit de meest dramatische momenten van de belegering in 2013 hebben we onthouden dat we geen schrik moeten hebben van zware kanonschoten omdat die niet voor ons maar voor de terroristen bedoeld zijn, maar wel van gewone geweerschoten want dat betekent dat er vlak bij gevochten wordt. Op dit vroege uur komen we elkaar al vlug met vragende blikken tegen in de gang, terwijl de geweerschoten vanuit verschillende richtingen blijven weerklinken. Geen paniek, het zijn vreugdeschoten omwille van de  overwinning!  De resterende terroristen van IS in Ras Ba’albek, Libanon en aan de kant van Syrië, Qâra, hebben immers de strijd gestaakt, een bestand aanvaard en laten hun gevangenen vrij. Zo zullen overmorgen 200 strijders en hun 500 familieleden overgebracht worden naar Deir Ezzor. Feest alom. Vuurwerk en lichtkogels in Qâra, vreugdeschoten, wagens met de vlaggen van Hezbollah en Syrië rondom. Van een eerder gevangengenomen hoge leider van IS bleek dat hij een agent van de  Mossad is. Nu blijkt dat meer dan 60% van de leiders van IS agenten van de Israëlische Mossad zijn. IS is inderdaad een creatie  van de VS en de zionisten (http://french.irib.ir/info/iran-actualite/item/378220-daech,-enfant-ntaurel-des-etats-unis-et-d-isra%C3%ABl-boroujerdi). En zij weten hoe ze terreur kunnen zaaien. Er zal trouwens nog veel werk zijn om heel de streek te zuiveren van de mijnen die ze achtergelaten hebben. Gisteren nog werden drie soldaten gedood die hielpen bij het opruimen van de mijnen. De rest van de nacht en de zondag verloopt in feeststemming. Hezbollah had gerekend op enkele weken belegering omdat zij van beneden moesten komen en de IS op de moeilijk te bereiken bergtoppen zat. Na tien dagen hebben ze de overwinning al binnen. Heel onze bergstreek Qalamoun zal nu vrij zijn van terroristen. De eucharistie is een dankviering voor God en de moedige soldaten die ons verdedigen, waarbij we tevens bidden voor de gesneuvelden. De volgende dag was het nog even verzamelen geblazen in de woestijn: tanks, kanonnen, bulldozers, vrachtwagens, terreinwagens, Syrische soldaten en Hezbollah met hun vlaggen… Onze vrijwilligers van de Rode Halve Maan hadden hun handen vol met de verhuis van de terroristen. Daarna was er van dat alles niets meer te horen of te zien. Alle spanningen zijn nog niet opgelost in Libanon, dat al decennia de speelbal van de grootmachten is. Velen zijn ook de vroegere Syrische bezetting nog niet vergeten. Toch werd nu eensgezind samengewerkt om IS te bestrijden. Ook voor Qâra brengt de verdrijving van IS weer een grotere rust mee. En zo eindigde hier een historisch gevecht omdat voor het eerst sinds het begin van de oorlog dit terroristenbolwerk rond de Libanees -Syrische grensstreek opgeruimd is. Terwijl de herinneringen aan deze strijd in de stilte van de stenen van de woestijn bewaard worden, valt het taaie leven van de monniken weer in zijn gewone plooi.

   

  Syrië gisteren, nu en straks

  Ziehier enkele verhelderende gedachten uit de lange toespraak van de Syrische president tot het diplomatenkorps (20 augustus 2017).

  De controle over Syrië

  In Syrië worden ingewikkelde oorlogen uitgevochten: wereldoorlogen en regionale oorlogen, door Syriërs, Arabieren en vreemden. Reeds in 1274 vóór Christus vochten Farao’s tegen Hethieten in het NW van Homs om de controle over Syrië. Nu wil het westen de controle over Syrië door het om te vormen en de economische, geografische en internationale verhoudingen te wijzigen. Met de landen die zich niet onderwerpen aan de westerse heerschappij wil het westen komaf maken door er nieuwe vazalstaten van te maken of zijn grenzen grondig te veranderen: Syrië, Iran, Korea … en zelfs Rusland.

  Het politieke westen verkeert in een crisis, niet omdat het door anderen wordt aangevallen maar omdat het sinds de ineenstorting van de Sovjetunie zijn wereldheerschappij enorm heeft versterkt en nu merkt dat deze macht sindsdien flink vermindert. Het westen kent geen echt partnerschap doch alleen maar afhankelijkheid. Zelfs de zogenaamde partners van de  VS  zijn niet meer dan vazallen. En het is niet de president die de politiek bepaalt, hij is slechts de uitvoerder. De politieke machten zijn de  lobby’s, de banken, de grote industrie van wapens,  petroleum,  gas,  technologie. Langs democratisch verkozen agenten verdedigen zij de belangen van de heersende elite. Daarom spreken we van het Amerikaans “regime”, wat ze juist aan ons verwijten. Het is geen staat want een staat respecteert de waarden van zijn volk, zijn verplichtingen, het internationaal recht, de soevereiniteit van de landen en de principes van de menselijke waardigheid. Uiteindelijk is er een strijd tussen twee bewegingen bezig. De ene werkt voor de belangen van de heersende elite, waarbij internationaal recht, UNO charter en miljoenen mensenlevens, waar ook ter wereld van geen tel zijn. Hiertegen komt  een andere beweging op die de soevereiniteit van de landen wil bewaren, het internationaal recht en het Charter van de UNO herstellen en daarin zijn eigen bijdrage ziet voor de stabiliteit van de wereld.

  In Syrië hebben wij een zeer hoge prijs betaald voor deze oorlog maar het plan van het westen voor Syrië en de wereld is mislukt. In het Midden Oosten zouden de moslimbroeders moeten heersen om onder de dekmantel van de godsdienst de belangen van het westen te dienen. “Zij hebben verloren maar de oorlog gaat verder”. Sommigen zullen zeggen dat ze niettemin hun doel bereikt hebben: de verwoesting van Syrië. Hun eigenlijk doel was echter ons land te onderwerpen. “Ik herhaal wat ik reeds in 2005 gezegd heb: de prijs van de weerstand is veel kleiner dan die van de capitulatie”. De oorlog die sinds 1980 tegen het Midden Oosten gevoerd wordt is geen storm die een boom heen en weer slingert en zelfs geen bulldozer die de wortels wil doorhakken maar een guillotine die al miljoenen mensen heeft onthoofd. Hiervoor is het nodig het hoofd terug te trekken en de guillotine te vernietigen. Wat wij in Irak gezien hebben was geen voorbijgaande militaire invasie maar een vernietigend plan voor decennia. Daartegen hebben wij ons verzet en onze samenleving is er gezonder en harmonieuzer uit gekomen. In deze harmonie ligt de complementariteit van de enen met de anderen vervat, met alle religies, tradities, gewoontes, gebruiken en opvattingen. Dat alles samen geeft de unieke nationale kleur en dat is de eenheid van het volk. Dat geeft ook de stevige samenhang van onze maatschappij zoals we ze nu beleven. Door de eensgezinde weerstand van het volk, van onze strijdkrachten en onze vrienden hebben de westerse heersers hun verklaringen veranderd. Wij mogen ons echter niet laten misleiden. Andere verklaringen betekenen nog niet dat ze hun politiek veranderd hebben. De separatistische strevingen van de  moslimbroeders horen in onze hechte samenleving, die een “Syrische Republiek” is, niet thuis. In het begin zeiden onze vijanden dat ze de “volksbeweging” steunden. In feite waren het een beperkt aantal groepen op een bevolking van 24 miljoen. Daarna gingen ze  over tot het openlijk steunen van gewapende bendes onder de mom van een “politieke gematigde oppositie”. Dan riepen ze op tot “humanitaire hulp”. Dit betekende dat ze volledige stilte bewaarden wanneer terroristen massaslachtingen en verwoestingen aanrichtten, maar wanneer het leger terrein won onmiddellijk een bestand eisten om zich te kunnen hergroeperen. Geen van deze tactieken heeft gewerkt. En wij zullen blijven vechten tot de laatste terrorist verdreven is.

  Hun revolutie is mislukt, de onze niet

  Voor ons was de strijd tegen het terrorisme geen hindernis om mee te werken aan politieke acties. Politieke gesprekken leverden evenwel nagenoeg niets op omdat onze gesprekspartners zelf terroristen waren of buitenlandse agenten of allebei, slaven van hun broodheren. De separatistische strevingen van de moslimbroeders krijgen in onze stevige samenleving geen plaats. Nu spreken ze over de “vergissingen van de  revolutie”, hoewel ze hun gruwelijk werk grondig gedaan hebben en de bevelen van hun meesters nauwkeurig hebben uitgevoerd. Ja, hun revolutie is mislukt. Ze hebben zich vergist door te menen dat zij belangrijk waren, terwijl zij alleen maar dienden voor eenmalig gebruik  om daarna in de  vuilbak te belanden. Verder hebben ze  zich vergist door te geloven dat het Syrische volk, dat meester is van zichzelf, zich zou onderwerpen aan verraders en collaborateurs. Tenslotte vergissen ze zich als ze denken dan onze revolutie mislukt is: de revolutie van het Syrische leger tegenover de terroristen en van het Syrische volk tegen de verraders en collaborateurs. De authentieke revolutionairen zijn de vaderlandslieve elite, de menselijke en morele elite.

  We hebben groot vertrouwen in onze vrienden van Iran en Rusland, niet die van Turkije. Erdogan bedelt om een politieke rol en doet mee met de gesprekken van Astana -  nu zijn land zelf in beroering is en zijn relatie met het terrorisme openbaar werd - om de  bezetting van Syrië te rechtvaardigen en de terroristen verder te kunnen steunen. De  gesprekken van Astana moeten leiden tot het beëindigen van het bloedvergieten, de  terugkeer van de vluchtelingen, de nationale verzoening, het herstel van het gezag van de staat en een oplossing voor de terroristen die de wapens neerleggen. Hierbij worden geen voorwaarden aanvaard en er is geen sprake van enige verdeling van het land.

  Zes jaar lang hebben de machtigste landen ter wereld met de meest gevreesde terreurgroepen oorlog tegen ons gevoerd en toch behalen onze strijdkrachten dagelijks de ene overwinning op de andere om het land te zuiveren. Het is een voorbeeld in de  geschiedenis van de oorlog. Onze strijdkrachten hebben oorlog gevoerd én politiek bedreven, gesteund door alle lagen van de bevolking. Met dezelfde fierheid spreken we over de strijders van Hezbollah. En Iran heeft ons vanaf de eerste dag gesteund en bewezen dat het meester is van zijn beslissingen en trouw blijft aan zijn principes. Rusland heeft met zijn veto’s onze soevereiniteit beschermd en daarna haar luchtmacht gestuurd. Ook China heeft met zijn veto’s ons geholpen.

  De toekomst van Syrië

  Ons routeplan is vooreerst het terrorisme radicaal uitroeien en tegelijk werken aan een nationale verzoening. Vervolgens moet onze communicatie naar buiten uit verbeterd worden. De wereld moet weten wat hier werkelijk leeft. Verder moet de economie bevorderd worden, waarbij het huidige internationaal forum in Damascus een stevige impuls is. Tenslotte zullen we ons politiek, economisch en cultureel naar het oosten wenden. Dat is niet “de tweede wereld” maar behoort tot de “eerste wereld”. Op gebied van wetenschap,  economie en beschaving heeft het alles wat nodig is. We hoeven de laatste snufjes van de wetenschap niet te hebben. Het oosten behandelt ons als gelijke, zonder hoogmoed of arrogantie. Het westen heeft ons ook in de beste jaren niets gegeven, zelfs onze studenten werden geweigerd. Onze ervaring sinds 1973 leert ons dat we op het westen niet moeten rekenen.

  In zijn hoogmoed beschouwt het westen zichzelf als de hele “internationale gemeenschap” en denkt dat wij geïsoleerd zijn, terwijl we met tientallen landen relaties bleven onderhouden. Sommige van de  westerse landen willen hun ambassade hier terug openen en ons daarbij met bepaalde van hun voorwaarden onder druk zetten. Er wordt evenwel geen enkele ambassade heropend van een land dat niet duidelijk, expliciet en ondubbelzinnig alle banden met het terrorisme verbreekt. Daarbij wordt geen andere voorwaarde aanvaard dan een gezonde politieke relatie, nl. respect voor de soevereiniteit van het land, voor het internationaal recht en het UNO Charter.

  Het westen is rijk en in staat op alle terreinen te produceren en zich te ontwikkelen, maar het is niet in staat staatsmannen voort te brengen. Het westen vormt slechts mensen die de belangen van de politieke en financiële elite dienen. De basisprincipes van de Syrische politiek daarentegen zijn de volgende:  

  -        Het lot en de  toekomst van Syrië ligt voor 100% in de handen van de Syriërs. Wij aanvaarden raad en hulp maar de uiteindelijke beslissing mag alleen maar  Syrisch zijn;

  -        De territoriale eenheid van het land is onaantastbaar;

  -        De nationale Syrische identiteit is onbetwistbaar;

  -        Wij aanvaarden in geen geval dat vijanden hier door terroristische groepen hun politieke doeleinden komen nastreven;

  -        De Palestijnse kwestie blijft centraal. Israël blijft de vijand die illegaal grondgebied bezet.

  Deze tragische jaren van oorlog hebben dood en vernieling gebracht, maar Syrië is er ook steviger uit gekomen om verder te werken aan een vrij, sterk en onafhankelijk land, waar geen plaats is voor terroristen, extremisten, verraders of agenten van het buitenland. (http://www.mondialisation.ca/aout-2017-discours-du-president-al-assad-devant-le-corps-diplomatique-syrie/5605736)

  En dit nog:

  vOns vorig bericht aangevuld met de toespraak van  Bachar al-Assad uit 2003: https://www.geotrendlines.nl/spel-oorlog-wordt-steeds-doorzichtiger/

  vhttp://www.golfbrekers.be/een-gier-als-vredesduif/

  vVenezuela, financiële manipulaties: http://www.golfbrekers.be/de-werkelijke-macht/

  vhttp://www.golfbrekers.be/turkije-wacht-op-een-uitlokkingsexcuus/

  Bezinning

  « Klampt u niet vast aan wat vroeger gebeurd is en geeft niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; zie, iets nieuws ga Ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet?”  (Jesaja  43, 18-19). Alle aardse rijken, hoe machtig ook, zullen eens instorten. Alleen het Rijk Gods, dat doorheen onze geschiedenis geweven wordt, blijft. Van keizer Augustus, de toenmalige machtigste man ter wereld is niets meer over dan een toevallige vermelding in het kerstverhaal, dat  wel verder blijft gaan. Syrië begint een nieuw hoofdstuk van het Rijk Gods  met de grote edelmoedige offers van mensen uit alle lagen van de bevolking als voorbereiding op de wederkomst Jezus Christus, onze enige Redder. Hem zij alle eer en glorie tot in eeuwigheid.

  P. Daniel

   

   

   

   

  01-09-2017 om 17:30 geschreven door Gust Adriaensen


  30-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen vrijheid van onderwijs voor katholieken'

  Nogal wat mensen die op de internetfora de aanval van NVA op het Katholiek Onderwijs steunen, springen wel heel nonchalant om met de 'vrijheid van onderwijs'.

  Zowel in artikel 24 van de Belgische grondwet als in artikel 26 van de Universele verklaring van de rechten van de mens, wordt die vrijheid gegarandeerd. Zolang er christenen zijn die onderwijs willen organiseren, moet er plaats zijn voor religie in de school. Hetzelfde principe geldt voor joden, humanisten, moslims, enz.

  Bovendien huldigen degenen die godsdienst naar de privésfeer willen verbannen, toch wel een merkwaardige opvatting over de vaak door henzelf zo gekoesterde vrijheid van meningsuiting.

  30-08-2017 om 17:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Levende karikatuur'

  In een Standpunt over Fundamentalisme, veegt Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk&Leven, filosoof Etienne Vermeersch duchtig de mantel uit. Hij noemt Vermeersch 'een voorbeeld van vrijzinnig fundamentalisme'. Degenen die dit blog lezen, weten dat ook ik al herhaaldelijk Vermeersch zo genoemd heb.

  Enkele  citaten uit de tekst van Vanmaercke:

  -'Begin juni veroorzaakte filosoof Etienne Vermeersch opschudding in een interview, met een krasse uitspraak over mensen met het syndroom van Down: 'We hopen dat ze uiteindelijk zullen uitsterven.' Hij kreeg terecht veel tegenkanting voor zijn uitspraak, en niet enkel uit christelijke hoek. In een televisiedebat met zijn collega-filosoof Ignaas Devisch bleef Vermeersch zich hardnekkig vastklapen aan zijn uitspraak. Het was uiteindelijk gewezen premier Yves Leterme die hem op zijn plaats zette, door erop te wijze hoe hard zijn uitspraak was voor ouders met een kind met Down: 'Dat is een verschrikkelijke zin. Het gaat over mensen, mensen die met zorg worden omringd.' Vermeersch mompelde nog was, maar excuses kwamen er niet. Het eigen grote gelijk was duidelijk belangrijker dan de gevoelens van medemensen.'

  -'De levende karikatuur die Etienne Vermeersch geworden is, is dan weer een voorbeeld van vrijzinnig fundamentalisme. Hij spreekt over euthanasie als was het een gebruikelijke medische handeling, over mensen met een handicap als ongewensten. Het is een typisch voorbeeld van iemand die zo gevangen zit in zijn eigen gedachtegang, dat hij geen ander perspectief meer toelaat. Wie anders denkt dan hij, zoals de katholieke Kerk, moet met alle middelen worden bestreden.'

  30-08-2017 om 11:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrijheid van onderwijs in het gedrang?

  Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, heeft zowel in een weekendinterview als in een opinie-artikel haarscherp geformuleerd waar het de politieke overheid en in het bijzonder de machtspartij bij uitstek, de NVA, om te doen is: de vrijheid van het Katholiek Onderwijs inperken en het naar zijn eigen politieke hand zetten.

  Daarbij aarzelen de Vlaamse nationalisten niet om de populistische toer op te gaan. Bewust herleiden ze de zgn. 'katholieke dialoogschool' tot een pro-islaminstelling. Zij werpen zich op als de verdedigers van het 'echte katholieke onderwijs' terwijl ze tegelijkertijd de macht van de katholieke onderwijskoepel proberen te breken.

  De brute machtsstrijd van NVA tegen de katholieke onderwijskoepel is een onderdeel -en ook daarop wijst Boeve- van het streven van deze politieke partij om het 'middenveld' te liquideren. Boeve erkent voluit de rol van de overheid inzake eindtermen en erkenningsvoorwaarden, maar verwerpt terecht 'verregaande ideologische overheidssturing' . Kortom: Boeve verdedigt de vrijheid van onderwijs.

  In dit conflict tussen een politieke partij en het Katholiek Onderwijs, weerklinkt ook weer de roep om gedaan te maken met het Katholiek Onderwijs en te komen tot één net.

  Deze mensen en partijen beseffen klaarblijkelijk niet (of doen alsof) dat er naast de pedagogische en didactische inhoud van het onderwijs en de organisatie ervan, ook nog zo-iets is als de accommodatie, gebouwen en terreinen. Dat juridisch vastgelegde eigendomsrecht overstijgt vele malen de omvang van de subsidiëring door de overheid.

  Willen degenen die pleiten voor één net - daarmee pleiten ze ook voor het schrappen van een grondwettelijk recht, nl. de vrijheid van onderwijs-, ook zeggen dat de staat maar moet zorgen voor een miljardenaankoop van de katholieke schoolgebouwen? Of zijn zij voorstander van een soort van 21ste-eeuwse Franse Revolutie, waarbij de eigendommen van het Kathoiiele Onderwijs geconfisqueerd worden, kortom door, in dit geval de NVA-staat aangeslagen worden?

  Nou, dan zijn ze wel voorstander van een dictatoriale ingreep, die het neoliberale discours van vooral NVA helemaal op zijn kop zet en helemaal haaks staat op de liberale invulling van wat 'eigendomsrecht' in rechte en feite betekent.

  30-08-2017 om 08:51 geschreven door Gust Adriaensen


  28-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wat gij zegt, zijt ge zelf'

  Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, poneerde in een interview dat de politiek het onderwijs dicht zou betonneren (DS 26 augustus) . Dat er geen ruimte meer zou zijn voor de school om zelf inhoud aan te brengen en dat leraars enkel nog maar een boekje mogen aframmelen.

  NVA-parlementslid en onderwijspedagoog Koen Daniëls voelt zich geroepen om Boeve van antwoord te dienen, in een artikel getiteld 'Boeve betonneert zelf'.

  'Wat gij zegt, zijt ge zelf!'. Zo richt Daniëlss zich tot Boeve. Die repliek gebruikten velen toen ze kind waren en in een discussie het onderspit dreigden te delven.

  Wanneer je de teksten van Boeve en Daniëls naast mekaar legt, dan wordt het duidelijk waarom de NVA'er niet zozeer als onderwijspedagoog maar wel als partijsoldaat reageert.

  Boeve zegt een aantal zaken die, gelet op de opstelling van de Vlaamse nationalisten in onderwijsdossiers, hard moeten aankomen bij De Wever en co. Ik som er enkele op.

  1.'Wij pleiten voor een dialoog in onze scholen, niet voor polarisering. In onze samenleving wordt er te sterk vanuit de uitersten gewerkt.'

  2 'Wat bijzonder opvalt, is dat er nog weinig vertrouwen is van de overheid in het onderwijs.'

  3.'We hebben politieke partijen die vanuit hun eigen ideologie het onderwijs willen sturen.'

  4.'Er zijn politieke partijen die een fundamenteel wantrouwen tegenover het middenveld hebben.'

  Daardoor voelt de NVA'er in Daniëls zich duidelijk aangesproken.

  28-08-2017 om 22:41 geschreven door Gust Adriaensen


  26-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Catalonië roepen, Vlaanderen denken

  Waarom staan er hier bij ons telkens weer fervente voorstanders van sommige regionale onafhankelijkheidsbewegingen in het buitenland op?.

  Die steun is meestal niet erg consequent en permanent. Het onafhankelijkheidsstreven in de voormalige kolonies kon op weinig sympathie rekenen. Of Schotland al dan niet helemaal autonoom wordt? Who cares. De belangstelling voor de onafhankelijkheid van Baskenland is helemaal verdampt. Catalonië ligt nu in de bovenste schuif. Maar hoe zit het met Aragon, Castilië, Andalusië? Wat met Sicilië, Zuid-Tirol, Toscane? Hoe moet het verder met Bretagne, Bourgondië, Frans-Vlaanderen? Is onafhankelijkheid geen interessante denkpiste voor Antwerpen en omgeving, het Brugse Ommeland (minder transfers naar de Westhoek), de Kortrijkse regio? enz.

  Wellicht projecteren nogal wat mensen hun eigen 'Vlaamse Utopia' nu op Catalonië. Ze vergeten dat er binnen de regio Vlaanderen,lekkere en minder lekkere subregio's bestaan.Wat denken zij bv. over Antwerpse onafhankelijkheid?

  26-08-2017 om 13:54 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Separatist Maddens

  Politicoloog Maddens misbruikt in een krantenartikel de Barcelonese en Brusselse drama's om vooral zijn Vlaams-separatistisch ei te leggen.

  De verheerlijking van het Catalaanse separatisme is een erg doorzichtige dekmantel voor Maddens' politieke agenda: het Vlaamse separatisme. Voorstander zijn van dat Vlaamse separatisme is zijn goede recht. Maar hij zou zich als politicoloog, verbonden aan de KU-Leuven, verplicht moeten voelen, argumenten voor zijn Vlaamse separatisme te putten uit de Belgische situatie.

  Het is duidelijk dat hij een fervente voorstander is van het Vlaamse separatisme. Waarom gaat hij daarbij zo sluiks tewerk? De heiligverklaring van het Catalaanse separatisme,de diabolisering van de Spaanse eenheidsstaat, de tirade tegen de 'sentimentele' Cees Nooteboom (wat heb ik genoten van de literaire schoonheid van zijn bijdrage), zijn zovele bewijzen van Maddens' eenzijdige benadering van het Spaanse nationaliteitenvraagstuk én van zijn onrechtstreeks pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid.

  Van misbruik en recuperatie gesproken.

  26-08-2017 om 07:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verantwoordelijkheid van intellectuelen

  Noam Chomsky:

  'Intellectuelen krijgen specifieke privileges, privileges scheppen kansen en kansen scheppen verantwoordelijkheden.'

  26-08-2017 om 07:04 geschreven door Gust Adriaensen


  25-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/34

  Vrijdag 25 augustus 2017

  Veilig achter de vuurlinie

  Vorige week donderdag begon de strijd tegen de terroristen aan de Libanees-Syrische grens in het anti-Libanongebergte, 15 km van ons verwijderd. Het Libanese leger vocht aan hun kant, de Hezbollah en het Syrische leger aan onze kant, in onderlinge samenwerking. Een hele reeks bergtoppen werden gezuiverd waardoor de IS strijders in onze richting werden gedreven. Zo kon het Libanese leger Ras Ba’albak heroveren. Vele IS strijders gaven zich over. Deze hevige gevechten verstoorden even op grondige wijze onze dagorde: niet buiten werken, niet buiten slapen, ramen niet sluiten… We kregen klank en beeld in overvloed, om een oorlogsjournalist jaloers te maken. Tanks,  kanonnen,  houwitsers… Allemaal vlakbij. Af en toe kanongebulder aan een stuk door, met rookwolken uit de loop. Dan weer een periode van rust. En plots een geweldige knal. Een raket schiet de lucht in en komt achter het gebergte neer. Het IS gebied op de grens wordt aan beide kanten steeds kleiner zodat er voor de IS geen andere keuze meer zal zijn dan zich overgeven of sterven. De Libanese generaal Ali Quanso kon dinsdag meedelen dat de IS aan hun kant bijna geheel opgeruimd is. Al hun posten zijn vernietigd, wapens, munitie en explosieven werden in beslag genomen. De onderlinge spanningen in Libanon, dat al tientallen jaren de  speelbal is van de grootmachten, zijn hiermee niet opgelost maar wel verminderd. Vanuit onze gemeenschap kon voor de Libanese soldaten een keuken geïnstalleerd worden waaraan alle Libanese bevolkingstroepen eensgezind meewerkten als ’n hartverwarmende verzoening.

  Ondanks dat oorlogsgerommel is er geen angst. ’s Avonds spelen de kinderen op de  grote koer en volwassenen doen al vlug mee. Soms wordt het een echte voetbalmatch. Bij een hevige knal krijg je wel eens hartkloppingen maar het spel gaat daarna gewoon door. Hoe anders was het in november 2003 toen we, omringd door een massa zwaar gewapende terroristen, in de kelder alleen maar bang konden afwachtten. Nu is er een ontspannen sfeer en de  rustige zekerheid dat we naar het einde van de oorlog gaan, al laat dit veel langer op zich wachten dan we zouden willen. Even ga ik de schapen bezoeken en de herder vraagt of ik hem en de schapen wil zegenen. Hij is bekommerd om zijn kudde. Ik vraag me af of de machtige beweging van gaia bij de UNO Veiligheidsraad geen resolutie kan indienen om alle terroristen hier onmiddellijk te verwijderen, vermits de schapen van die knallen een hartinfarct kunnen krijgen. Dat de Amerikaanse coalitie dinsdag in een residentie in Raqqa weer 78 mensen, vooral vrouwen en kinderen, gedood heeft en tientallen verwondt zal de “internationale gemeenschap” niet tot actie aanzetten. Dat blijkt de moeite niet waard, maar als gaia nu eens het dierenleed ter sprake brengt, dan komt er zeker onmiddellijk een nieuwe internationale coalitie tegen alle terroristen in Syrië…

  (Het verhaal van deze week is rijker dan we nu kunnen vertellen. Als de oorlog werkelijk voorbij is hopen we u het kleurenplaatje va deze dagen helemaal te kunnen tonen)

  Het spel van de oorlogen wordt steeds doorzichtiger

  Bessam Melik was eens voorzitter van de kamer van koophandel in Damascus. Eind 2011 vluchtte hij naar Turkije. In november 2012 werd daar de Nationale Syrische Raad opgericht als verzameling van  rebellengroepen om de Syrische regering omver te werpen en internationaal erkend te worden als de “enige wettige vertegenwoordiging van het Syrische volk” (!?). Ook van onze Belgische politici die op 15 mei 2013 een “actualiteitsdebat” hielden over het Midden Oosten was er niet één die de wettige Syrische regering erkende als de vertegenwoordiger van het volk, al vroegen ze zich wel af wie ze van die Nationale Syrische Coalitie als wettige vertegenwoordiging moesten erkennen. Bessam Melik werd een van de  leiders. Burhan Ghaloun  werd de eerste voorzitter. Hierop volgde de radicale moslim Ahmed Moaz al-Khatib en ook die hield het niet lang vol en werd opgevolgd door Ghassan Hitto. Ondertussen was ook de naam veranderd in Nationale Syrische Coalitie. Deze coalitie vocht tegen Assad, tegen de  regering, tegen het volk en het land, maar was het verder over nagenoeg niets anders eens dan over het bedrag dat ze wilden hebben. Turkije gaf de Syrische Nationale Coalitie jaarlijks een steun van 320.000 dollar. Recent heeft Turkije echter laten weten zijn steun niet meer te verlenen aan deze groep, die inmiddels ook nagenoeg niets meer betekent.  In een schriftelijke verklaring legt Bessam Melik nu uit dat hij zeven jaren tegen Assad heeft gevochten maar zich nu realiseert  dat de VS, de westerse landen en de  golfstaten een samenzwering gepland hebben tegen Syrië om het land in stukken te breken. Hij is teruggekeerd naar Syrië. (https://sputniknews.com/middleeast/201708201056630581-syrian-opposition-foreign-powers-partition/)

   

  Dat er bij de terroristen in Syrië chemisch materiaal gevonden is, afkomstig van een Brits staatsbedrijf en van twee Amerikaanse staatsbedrijven, kan nu niet meer ontkend worden. Deze ontdekking werd vorige woensdag meegedeeld door de Syrische minister Faisal Mekdad. Zowel de VS als Engeland ontkennen dat ze bij hun steun aan de rebellen chemische wapens hebben geleverd. Volgens Vladimir Shapovalov, directeur van het centrum voor historische en politieke studies in Moskou, zullen Washington en London een grondig en objectief onderzoek niet meer kunnen weigeren. Volgens artikel 5 van de conventie van de verhindering van chemische wapens zijn chemische materialen verboden in oorlogsvoering. Bij de massale gifgasaanslag van 23 augustus 2013 in Ghouta (Damascus) kwamen vele honderden om het leven (mogelijk zelfs 1.500). Op 4 april 2017 stierven meerdere tientallen bij een gifgasaanslag in Khan Shaykhun (Idlib). De OPCW (organisatie voor de verhindering van chemische wapens) verklaarde in januari  2016 dat alle chemische wapens in Syrië vernietigd waren terwijl de internationale gemeenschap iedere gelegenheid aangreep om Syrië te blijven beschuldigen: (https://sputniknews.com/middleeast/201708211056637778-syria-chemical-weapons-claims/)

   

  Hele horden blijven het CIA deuntje over Syrië verder zingen: alle schuld van de ellende ligt in Syrië zelf, vooral bij die ene man die bomvaten op zijn volk gooit, met chemische wapens hele groepen uitroeit en duizenden gevangen tot de dood martelt…De Syrische president heeft echter vanaf het begin van de oorlog precies het tegendeel gedaan van wat velen verwachtten. Hij heeft de geheime diensten verminderd in plaats van  versterkt en alle energie besteed aan de  bescherming van het volk en zijn onderlinge eenheid. Heel de woestijn met hun rijke oliebronnen liet hij aan hun lot over en werden ook ingepalmd door de terroristen. Ze worden nu geleidelijk weer  heroverd. De bevolking, hoofdzakelijk geconcentreerd in het westen van het land werd beschermd. Op 20 maart 2003, vlak voor de inval van de VS en de  Britten in Irak, gaf Bachar Al Assad een toespraak waarin hij veel voorzag en tevens zijn overtuiging uitdrukte dat het volk door onderlinge eenheid uiteindelijk de overwinning kon behalen. Nu we zo ver zijn, lijkt het de moeite waard deze profetische toespraak (in Franse vertaling) te  herlezen:

  (dr. Bachar al-Assad, mondialisation.ca, 17 augustus 2017:http://www.mondialisation.ca/mars-2003-le-discours-premonitoire-de-bachar-al-assad/5604582). In Venezuela en Brazilië (en elders!) zijn de  VS weer eens precies hetzelfde aan het doen. De ellende zou allemaal de schuld van de president zijn terwijl de VS gewoon de olie van Venezuela moeten hebben en Brazilië willen losrukken van BRICS. Helaas zijn Venezuela en Brazilië niet zoals Syrië.

  Een vaste strategie voor de terreur in Europa

  Is dat geen geweldig toeval dat er bij de aanslagen destijds op de WTC torens in New York een geheel ongeschonden paspoort van een terrorist gevonden werd? Een terrorist die voorbeeldig zijn paspoort bij zich heeft, dat  het helse vuur van een brandend  vliegtuig en van het smeltende staal (ongeveer bij 3000 graden?) ongeschonden overleeft!  En dan de identiteitspapieren van de gebroeders Kouachi die netjes in de auto liggen na de aanslag op Charlie Hebdo! Wat een geweldig toeval, zeg. En bij de aanslag op de Bataclan kon de politie meteen al hun  sms  bericht lezen op een ongeschonden gsm in een openbare vuilbak naast de Bataclan.

  Helemaal geen toeval, maar een bewuste strategie van de  CIA  zegt Jean-Yves Jézéquel. Europa moet de indruk hebben dat het door fanatieke islamisten bedreigd wordt en dat het zich daartegen moet verdedigen door nog meer militarisatie, nog hogere budgetten voor leger en politie, nog veel meer middelen voor de NAVO en door het aanvaarden van een drastische inperking van de persoonlijke vrijheden. Hierbij verwijst hij naar rechter Marc Trévidic, die ontslag nam omdat hij de “politiek correcte” verklaringen niet wilde afleggen maar deze strategie achter de aanslagen ontmaskerde (Au coeur de antiterrorisme; Terroristes: les 7 piliers der la déraison). Zelf schreef J-Y Jézéquel : Le djihad et le management de la terreur, Verone, 2017. Hij beweert dat de VS  Europa willen blijven overheersen, de Europese markt uitbuiten en Rusland er buiten houden. Terroristen en aanslagen hebben ze nodig om de buitensporige militarisatie van de  NAVO nog op te drijven. Hij is verwonderd dat de Europese politici aan deze neoliberale dictatuur zo naïef onderworpen blijven.

  “In onze dagbladen wordt overal de schandelijke dreiging van de  “islamisten” aangeklaagd, zonder de schandelijke dreiging te erkennen van de VS die Al-Qaïda en Daech gecreëerd hebben. Zij die dat nog niet weten moeten zich dringend op de hoogte stellen. De media schrijven de aanslag in Barcelona toe aan een camionette die op de beroemde Ramblas 20 personen ramde en doodde (Franse media blijven zeggen 13) en een honderdtal verwonde. Daech, “Islamitische Staat”  eist de aanslag op. Alles is er en niets is waar. Alles is schijn en niets lijkt op de werkelijkheid… Hoe is het mogelijk dat de Europeanen nog altijd niet begrijpen dat de echte en enige terroristen die ons bedreigen de VS van Amerika zijn? Hoe is het mogelijk dat ze nog altijd niet de lessen getrokken hebben uit ex-Joegoslavië waarvan de ontmanteling georkestreerd was door de NAVO, zoals het was met Irak, Libië en Syrië? Hoeveel tienduizenden doden zijn er nog nodig vooraleer ze begrijpen dat ze voor idioten worden aanzien?... (Jean-Yves Jézéquel, mondialisation.ca 18 augustus 2017: http://www.mondialisation.ca/le-management-de-la-terreur/5604699). Hij vreest dat deze strategie van de terreur uiteindelijk niet meer zal helpen en dat de wereldheersers zullen overgaan tot een volgende fase: het gebruik van atoomwapens om de volken in slavernij te houden.

  Het Amerikaans neo-imperialisme

  Machtige organisaties en personen willen de Amerikaanse militaire superioriteit over de rest van de wereld handhaven. Denk aan de atoombommen op Japan en de regen van kruisraketten op Bagdad. Zij streven een “full-spectrum dominance” na door verschillende oorlogen tegelijk te voeren. Bush en de  Navy organiseerden met hun neo-imperialisme een martelpraktijk voor 80.000 slachtoffers. Obama zette een moordsysteem op, vooral door drones en commando’s om in 80 landen ongewenste personen te vermoorden. Onafhankelijke en onwillige landen worden in een chaos gestort en de  staatsstructuren worden vernietigd om alle weerstand te breken. Zo voerden de  VS en hun bondgenoten oorlogen sinds de aanslagen van 11 september 2001 en geen enkele oorlog is ten einde. Ondanks de mooie woorden over internationale en humanitaire hulp aan land en volk blijven de  troepen ter plaatse om de chaos te bestendigen. Niet zij bevrijden het land uit de ellende, zij zijn de oorzaak van de ellende. Om de NAVO er bij te betrekken werden telkens valse motieven gegeven. De Taliban van Afghanistan zouden medeschuldig zijn aan de aanslagen van 9/11. In Libië zou Kadhaffi zijn eigen volk bombarderen. In Syrië zou het volk vreselijk onderdrukt worden door de president en de alawieten. En bij een “regeringswissel” kwam nergens een einde aan de  oorlog. De chaos werd in stand gehouden en nog erger gemaakt. « Waarschijnlijk zal Syrië  dank  zij zijn Russische, Libanese en Iraanse bondgenoten ontsnappen aan het doel dat Washington vooropgesteld heeft. Toch zal het uitgebreide Midden Oosten blijven branden totdat zijn volkeren de plannen van hun vijanden hebben ontmaskerd” (Thierry Meyssan, réseau voltaire, 22 augustus 2017: http://www.voltairenet.org/article197539.html). Dit Amerikaans neo-imperialisme brengt niets  goeds voor de volkeren, zoals het kalifaat van de  IS en de Al-Qaïda ook voor de islam geen opbloei meebrengen. Het zijn plaatsen van terreur zonder scholen en zonder hospitalen. Gelukkig zal dit neo-imperialisme niet in staat zijn Rusland of China te onderwerpen. En het Amerikaanse leger zal steeds meer gedemoraliseerd worden. Een geweer is maar zo krachtig als de persoon die het hanteert. Een leger is maar zo sterk als het moreel van zijn  soldaten. En dit moreel hangt af van het gerespecteerd leiderschap en de rechtvaardige zaak waarvoor men vecht. Amerikanen hebben noch het een noch het  ander.

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht  met beeldmateriaal van Carla Del Ponte die plots zegt dat er wel bewijzen zijn dat  rebellen in Syrië chemische wapens gebruiken maar niet dat de Syrische regering ze gebruikt en van de  Chinese afgevaardigde die de westerse huichelarij in Syrië hekelt: https://www.geotrendlines.nl/spel-rode-lijn-syrie-ontmaskerd/ 

  vOns vorig bericht met beeldmateriaal over 15.000 kleine ondernemingen heropgestart in Aleppo; Erdogan en Al Assad (helaas in het Turks); hoe de VS en UK chemische wapens leverden aan terroristen in Syrië (en dus het internationaal verdrag flagrant schonden); 2 video’s over de wijze waarop Alawitische kinderen uit Latakia ontvoerd werden om als slachtoffers te dienen twee weken later in Ghouta (een video toont het interview met moeder Agnes-Maria die het eerste grote rapport daarover maakte, nog voor dat van  prof Theodore van het MIT; dit interview werd opgenomen in Scherpenheuvel naast de basiliek in 2015): http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-39/ 

  vZiehier een uitgave  die ik niet voorzien of voorbereid heb, maar  die ik zeker niet wil beletten: https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-poetin-en-assad-hebben-ons-leven-gered/

  Bezinning

  We moeten ons inspannen voor een zo menselijk mogelijke samenleving. Zolang echter de mens zichzelf als god en schepper beschouwt en voor zich een aards paradijs wil maken, zal het steeds meer een hel op aarde worden. Ideologieën, verdwijnen, de vaste werkelijkheid blijft. God is de werkelijke Schepper en Vader. Hij dient als zodanig erkend te worden, anders blijft het een onbenullige en potsierlijke drukdoenerij van wereldheersers, zoals psalm 2, 1-2 het zegt: “Waarom zijn de volken rumoerig, beramen de natie verzet? De heersers der aarde komen in opstand, de machthebbers vinden elkaar tegen de Heer en zijn Gezalfde”. Laten we niet naïef of onwetend zijn. Alleen van God door Christus en Maria zullen we heil, vrede en geluk krijgen.

  P. Daniel

   

  25-08-2017 om 20:53 geschreven door Gust Adriaensen


  23-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Met verengelsing kweek je een nieuw soort franskiljon'

  De verengelsing van het universitair onderwijs is doorgeslagen in Nederland, stelt de Nederlandse  cultuurhistoricus en columnist Thomas von der Dunk vast. Als het land niet ingrijpt, zal het straks met zijn belastinggeld Engelstalige universiteiten met Engelstalige docenten voor Engelstalige studenten in stand houden.

  In Nederland woedt op de opiniepagina's van de belangrijkste kranten een debat over de verengelsing van het wetenschappelijk onderwijs, aldus von der Dunk. Dat debat keert geregeld terug. In vermoedelijk geen ander Europees land is die verengelsing namelijk zover voortgeschreden als in Nederland. Aan sommige universiteiten worden zelfs hele cursussen alleen nog maar in het Engels gegeven, niet alleen in de exacte wetenschappen, maar ook op het terrein van de taal­gevoelige humaniora. En dat hoewel uitdrukkelijk in de wet vastgelegd is dat Nederlands in beginsel de voertaal is, alle studies in het Nederlands beschikbaar moeten blijven en daarvan alleen om specifieke redenen afgeweken mag worden.

  Aan de Nederlandstalige universiteiten in Vlaanderen doet zich hetzelfde fenomeen voor.

  Professor Hendrik Vos van de UGent, luidde een tijd geleden de alarmklok over het oprukkende Engels aan de universiteit en het 'collateral damage' daarvan. Vos beklemtoonde sterk dat de verengelsing veel middelen opslorpt en dat het onderwijs 'schrieler wordt, zeker in opleidingen waar taal meer is dan bijeengeharkt jargon'. Bovendien heeft de verengelsing ook sociale gevolgen. Het is opvallend dat in Engelstalige opleidingen het aantal beursstudenten ondervertegenwoordigd. Verengelsing gaat in realiteit ten koste van democratisering.

  Von der Dunk en Vos hebben het bij het rechte eind. Het toenemende gebruik van het Engels aan de universiteiten leidt onvermijdelijk tot een verschraling en 'verengelsing' van het Nederlands. Het toppunt van onverschilligheid of misprijzen voor de eigen taal wordt wel bereikt wanneer Nederlandstalige hoogleraars in het Engels lesgeven aan Nederlandstalige studenten.

  Bovendien is het aan de universiteiten gebruikte Engels vaak van een bedenkelijke kwaliteit. Nog bedenkelijker dan het Nederlands dat nogal wat (Vlaamse) professoren hanteren. Het is wrang om vast te stellen dat de generaties die enorme inspanningen hebben geleverd om het Nederlands tot officiële taal te maken en om een vlot en accuraat Nederlands op alle niveaus en in alle sectoren mondgemeen te maken, eraan zijn voor de moeite.

  Op grote schaal verloochenen Vlamingen en Nederlanders hun eigen taal. Kardinaal Mercier kreeg ooit de banbliksems van taalbewuste Vlamingen over zich heen, toen hij zei dat het Nederlands - eigenlijk bedoelde hij de Vlaamse dialecten- niet geschikt was als academische taal. En dus was er in zijn opvattingen en beleid geen plaats voor universitair onderwijs in het Nederlands, dat moest in het Frans gebeuren.

  Het Vlaanderen van nu -met nationalisten aan het bewind!-, en Nederland geven hem gelijk. Met dien verstande dat het Frans nu vervangen wordt door het Engels.

  23-08-2017 om 19:54 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Maatschappelijke relevantie van het christendom aantonen'

  Emmanuel Van Lierde, nieuwe hoofdredacteur van het christelijk opinieweekblad Tertio:

  'Ik blijf overtuigd van de waarde van het christendom voor onze samenleving. Op een eigen en onvervangbare manier kan de christelijke inspiratie bijdragen aan de humanisering van de wereld. De Blijde Boodschap heeft maatschappelijke relevantie. Die overtuiging vandaag laten klinken, is een uitdagende opgave, want steeds meer wordt religie naar de privésfeer verbannen en monddood gemaakt in de publieke ruimte. Daar verzet Tertio zich tegen en het laat bewust een ander geluid horen.'

  (Kerknet)

  23-08-2017 om 08:58 geschreven door Gust Adriaensen


  21-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Gooi die invulboeken in de prullenmand'

  oeder van twee tieners, docente aan de Hogeschool UCL, wil dat de invulboeken in de prullenmand verdwijnen.

  Invulboeken dwingen leerlingen en leraren tot slaafse gehoorzaamheid. Bovendien maken ze het onderwijs voor veel ouders te duur, aldus Geerinck.

  Wie ook maar een beetje vertrouwd is met onderwijs, vorming en leerprocessen, zal mevrouw Geerinck niet tegenspreken.

  Maar hoe komt het dat deze invulboeken een aantal jaren geleden aan hun vooralsnog onstuitbare veroveringstocht begonnen zijn? Ongetwijfeld hebben commerciële en financiële overwegingen van samenstellers en uitgeverijen een belangrijke rol gespeeld. En bovendien maakten deze invulboeken het de leerkracht gemakkelijker. Bereide en in plakjes gesneden leerkoek. Overzichtelijk en vlot te corrigeren.

  Maar als men pleit voor het grotendeels bannen van de invulboeken in lager en secundair onderwijs, dan moet ook het multiplechoicesysteem in het hoger en universitair onderwijs veel kritischer benaderd en veel beperkter toegepast worden .

  21-08-2017 om 09:57 geschreven door Gust Adriaensen


  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Franciscus:

  'I pray for all the victims of the attacks of these days. May the blind violence of terrorism no longer find room to exist in this world!'

  20-08-2017 om 22:21 geschreven door Gust Adriaensen


  19-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duits lekenoverleg kritisch voor Belgische euthanasiepraktijk

  De Belgische euthanasiepraktijk is volgens het Zentralkomitee der deutschen Katholiken strijdig met de basisprincipes van de menswaardigheid.

  Het Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), het overleg- en adviesorgaan van leken binnen de rooms-katholieke Kerk in Duitsland, spreekt zijn bezorgdheid uit over de Belgische euthanasiewetgeving. Wij moeten een duidelijk onderscheid maken tussen menswaardige stervensbegeleiding en actieve hulp bij zelfdoding, die tegen de menselijke waardigheid ingaat, stelt ZdK-voorzitter Thomas Sternberg.

  Actieve euthanasie, zoals in België, is en blijft onverenigbaar met de katholieke leer. Thomas Sternberg

  De voormalige christendemocratische politicus mengt zich in het Belgische euthanasiedebat en de controverse over de visietekst voor de 15 psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde. Die richtlijn sluit euthanasie voor psychiatrische patiënten niet uit wanneer geen alternatieve behandeling beschikbaar is. De congregatie en haar instellingen werden door het Vaticaan en paus Franciscus opgeroepen om zich opnieuw aan te sluiten bij de kerkelijke leer over het levenseinde.

  Sternberg pleit voor een versterking van de palliatieve zorg en noemt het onbegrijpelijk dat een katholieke congregatie zelfs na een pauselijke terechtwijzing, vast blijft houden aan de plannen voor actieve euthanasie. De zorg in ziekenhuizen en palliatieve zorg is intussen zo sterk verder ontwikkeld dat alle patiënten vandaag veilige en gelijke toegang hebben tot de verschillende vormen van begeleiding en verzorging. Als christenen achten wij het recht op zelfbeschikking groot. Maar wij verzetten ons tegen het organiseren van het levenseinde.

  Bron: ZdK - Kerknet

  19-08-2017 om 14:20 geschreven door Gust Adriaensen


  18-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  XII/33

  Vrijdag 18 augustus 2017

  Het “Ontslapen” of de “Tenhemelopneming” van Maria

  Ook in het oosten is dit een groot feest. Ziehier een heel oude patristieke overlevering. Drie dagen voor de dood van Maria zou een engel haar hebben aangekondigd dat haar aardse leven eindigt. Maria haastte zich naar de Olijfberg om te bidden en God te danken. Zij bereidde haar vertrek voor. De apostelen, die over de hele wereld verspreid waren, kwamen naar haar toe. Maria troostte hen, bad voor de vrede in de wereld, zegende de apostelen en gaf haar geest in de handen van haar Zoon. De apostelen begroeven haar in Getsemane. Drie dagen later, terwijl de apostelen de eucharistie vierden, verscheen Maria aan hen waardoor zij wisten dat Maria met ziel en lichaam in de hemel was. De oorsprong van dit feest zou kunnen liggen in de wijding van een heiligdom tussen Jeruzalem en Bethlehem, waar Maria zou gerust hebben vooraleer ze in Bethlehem haar Kind ter wereld bracht. Eind 6e eeuw werd dit feest in heel het byzantijnse rijk verspreid. Midden 7e eeuw werd het in Rome ingevoerd door paus Theodorus I, die in Jeruzalem geboren was.

  Al is het dogma van de Tenhemelopneming van Maria pas in 1950 door paus Pius XII afgekondigd, het geloof in de ongeëvenaarde heiligheid van Maria was vanaf het begin diep geworteld in de christenen. Maria heeft in alles Jezus’ leven intens  gedeeld: zij heeft Hem 9 maanden gedragen en ter wereld gebracht, Hem verzorgd in Egypte en te Nazareth en Hem gevolgd in zijn onderricht, zijn lijden, sterven en zijn verheerlijking. In het Oude Verbond werd het “Heilige der Heilige” met de allergrootste verering omgeven omwille van de ‘aanwezigheid van God’.  Is dit niet een flauwe voorafbeelding van Maria die in haar schoot geen symbool maar “de volheid van de godheid” zelf in volle werkelijkheid heeft gedragen? Christenen begrepen dat zij niet anders dan ook op bijzondere wijze kon delen in het ‘met lichaam en ziel’ opgenomen worden in de heerlijkheid van haar Zoon.

  Een gemiste viering

  De orthodoxe kerk van Deir Atieh met zijn sympathieke (gehuwde) pastoor Paisios is toegewijd aan “het inslapen” van Maria. Daarom nodigde de pastoor ons uit voor de plechtige vespers en eucharistie van de vooravond. Ook de katholieke pastoor van Qâra abouna Georges zou met een aantal gelovigen komen. Iedereen blij. We hebben als katholieken hier een goede relatie met de orthodoxen. We respecteren wederzijds het verbod van intercommunie om geen onbezonnen stappen te zetten die de uiteindelijke eenheid meer schaden dan bevorderen. Het is in elk geval altijd een blij weerzien van elkaar. Toen de  taxichauffeur ons met zijn rammelend minibusje al in Qâra had gebracht, realiseerden we ons dat de paspoorten van de fraters nog in Damascus zijn voor de verlenging van onze verblijfsvergunning. Welnu, tussen Qâra en Deir Attieh zijn een aantal controleposten van het leger waarvoor onze paspoorten nodig zijn. Dus keerden we maar terug naar huis. Als geschenk voor abouna Paisios hadden we een hoeveelheid van onze beste peren voorzien, die juist nu geoogst worden en het is een overvloedige oogst. We hebben ze  maar als troostprijs gegeven aan de chauffeur van het rammelend minibusje. Zelf hebben we dan de plechtige vespers van het feest gezongen.

  Op de avond van het feest zelf hebben de zusters (die hun paspoorten wel hadden) onze misser enigszins goed gemaakt door deel te nemen aan het groot concert met koor en orkest in het amfitheater van het cultureel centrum van Deir Atieh, verzorgd door de orthodoxe kerk van Damascus. Het amfitheater zat praktisch vol. Het concert was een mengeling van religieuze, patriottische en Arabische muziek. Af en toe applaudisseerden de aanwezigen enthousiast op het ritme van de  muziek. Traditioneel werd bij het begin een minuut stilte gehouden voor de “martelaren”  van deze oorlog, waarbij ook  de nationale hymne weerklonk. Ja, de vele eenvoudige soldaten en anderen die hun leven gegeven hebben voor hun volk worden echt geëerd. Aan het einde werd  een lied speciaal opgedragen aan de Syrische kinderen die nog niets anders dan oorlog gekend hebben. Ja, het Syrische volk lijdt, maar wel met fierheid en een zekere trots omdat zijn zware offers vruchten dragen. Het volk heeft de vernietigende plannen van een “internationale gemeenschap” kunnen trotseren, is één gebleven, heeft zijn  waarden behouden en is volop bezig aan de  religieuze, culturele, familiale en economische heropbouw van zijn land.

  Het spel van de “rode lijn” ontmaskerd

  Tijdens de persconferentie van 16/8/’17 te Damascus heeft de Syrische vicepresident Faiçal Mekdad onthuld dat er in de bunkers van de djihadisten chemische wapens gevonden zijn,  afkomstig van drie federale ondernemingen uit de VS en de  UK. Het gaat om verboden chemische wapens. De drie betrokken ondernemingen werken vooral voor het Israëlische leger. Washington, Londen en Tel Aviv hebben sinds 5 jaar de operatie “Timber Sycomore” opgezet, die de grootste wapenhandel uit de geschiedenis heeft georganiseerd (http://www.voltairenet.org/article197523.html).  Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van buitenlandse zaken protesteert heftig tegen deze opperste huichelarij van het westen. Syrië en Rusland hebben altijd gevraagd om een onafhankelijk onderzoek inzake chemische aanvallen. Deze voorstellen werden steeds systematisch geweigerd door de VS en hun bondgenoten.  En Rusland heeft zich steeds verzet tegen politieke rapporten en gemanipuleerde onderzoeken. Nu zijn de maskers gevallen.

   

  Dat het de terroristen waren die chemische wapens gebruikten, wisten de meeste Syriërs vanaf het begin al. Wij vernamen al vlug van ziekenhuiszusters uit Aleppo dat zij voortdurend slachtoffers verzorgden die getroffen waren door chemische wapens van de  terroristen. Jaren geleden heeft Carla Del Ponte een eerlijk of onbewaakt moment gehad toen ze verklaarde dat rebellen chemische wapens hadden gebruikt. Omdat dit niet met het “correcte” draaiboek van de CIA overeenkwam, werd onmiddellijk in een officiële verklaring gesteld dat hiervoor niet voldoende bewijzen waren. En niemand van de hoge heren of dames heeft toen ook maar één stap gezet om dit uit te zoeken. Heel deze oorlog door heeft de internationale gemeenschap langs de terroristen met chemische wapens geprovoceerd en telkens slaagden ze er in de schuld hiervan aan Syrië te geven. De massale aanval in Ghouta (23 augustus 2013) hebben we al herhaaldelijk uit de doeken gedaan. Twee weken eerder werden in Lattakia 11 dorpen overvallen (waarover geen woord in de hele Atlantische pers kwam!) waarbij vele kinderen werden gekidnapt, die moesten als slachtoffer dienen van de  chemische aanval  in Ghouta, waar de bevolking al lang gevlucht was. De ouders uit Lattakia herkenden hun ontvoerde kinderen op de 35 Hollywood-video’s die onmiddellijk wereldwijd werden verspreid. Zonder enig onderzoek noch bewijs beschuldigden de grote wereldleiders in volkomen eensgezindheid onmiddellijk Syrië. Er is tot heden geen enkel bewijs van enige schuld van het Syrische leger, eenvoudig omdat het gedurende gans deze oorlog geen verboden chemische wapens heeft gebruikt. Dat heeft het ook niet nodig, zoals nu overduidelijk blijkt. Chemische wapens zijn trouwens te gevaarlijk voor een gewoon nationaal leger. Waarom zou het leger heel de wereld tegen zich in het harnas jagen, terwijl het met zijn gewone  middelen en de  steun van zijn bondgenoten de terroristen kan overwinnen? Dat de mediamanipulatie door de CIA formidabel sterk georganiseerd is, blijkt uit het feit dat er nu nog een massa zombies zijn die zeggen en schrijven dat Syrië met chemische wapens zijn eigen volk (!?) bestookt. Washington bevestigt dat in Syrië alle chemische wapens zijn opgeruimd maar blijft toch op onbegrijpelijke wijze Syrië bij iedere gelegenheid beschuldigen. Inmiddels kan heel de wereld de eenheid zien van het Syrische volk met zijn leger, zijn regering en zijn  president, waardoor het overwinnaar is op de terroristen en zijn westerse broodheren. Daarom moest Carla Del Ponte nog even optreden in de  Atlantische pers om luid te kraaien dat er voldoende bewijzen zijn tegen de Syrische president, terwijl er helemaal geen bewijzen zijn. Deze kwakkel stond ook maar heel even op deredactie.be en was onmiddellijk daarna verdwenen. De wel bijzonder deskundige Franse oud-ambassadeur Michel Raimbaud toont helder aan dat Carla Del Ponte perfect de onmacht, de vooroordelen en de manipulatie van het internationaal recht incarneert. Zij stelt zich aan tegelijk als betrokken partij en als rechter (mondialisation.ca 17 augustus 2017,  http://www.mondialisation.ca/demission-de-carla-del-ponte-les-propos-du-procureur-demissionnaire-carla-del-ponte-prouvent-quelle-est-juge-et-partie/5604568)

   Er stond trouwens één waarheidsgetrouwe zin bij: dat de  VN Veiligheidsraad een politiek orgaan is. Daarom werden de tientallen (wellicht honderden) bewijzen van chemische aanvallen door rebellen, die door de Syrische permanente vertegenwoordiger al jaren worden aangebracht nooit beantwoord. Het doel was immers niet de waarheid en de bescherming van de  bevolking, het doel was Syrië vals  beschuldigen om een voorwendsel te hebben om het militair binnen te vallen en te ontwrichten, in dienst  van de politieke belangen. Natuurlijk wil de VN Veiligheidsraad geen gerechtigheid in Syrië. Om de Syrische president te beschermen die ze 6  jaar lang met alle mogelijke middelen hebben trachten te  belasteren en omver te werpen? Neen, omdat ze vrezen dat Rusland sterk genoeg zal zijn om een onafhankelijk onderzoek te eisen en dan zou de echte gruwel van het westen naar boven komen. Dan zou voor allen duidelijk zijn  hoe de westerse leiders krokodillentranen weenden om de stervende  kinderen als slachtoffers van hun eigen welbewuste laffe aanslagen. (http://www.golfbrekers.be/het-is-wachten-op-een-veroordeling-en-een-onderzoek-door-de-vn/). De maskers zijn eigenlijk al gevallen en tot heden is geen enkel van de  westerse plannen in Syrië gerealiseerd: er komen geen Amerikaanse pijpleidingen in Syrië; Syrische president,  regering, leger en volk  blijven meer dan ooit één, houden stand en werken volop aan de heropbouw met bevriende naties; de bank blijft onafhankelijk; olie en gas zijn niet voor de VS maar voor het Syrische volk zelf; er komt geen verdeling van Syrië en Syrië zal blijven vechten totdat het de laatste centimeter van zijn territoriale integriteit hersteld heeft.

   

  Een “heilige oorlog” tegen de “slechteriken” van de hele wereld

  De cow boys van Texas  hebben hun zienswijze praktisch weten op te leggen aan de rest van de mensenfamilie. Er zijn nu eenmaal in onze wereld ‘goeie’ en ‘slechteriken’, daarom moeten de enen de anderen bestrijden. En de briljante Amerikaanse generaals vinden hier hun goddelijke roeping: “In GOD we trust”! Hun GOD is: Gold-Oil-Dollars. Kortom, de Noord-Amerikaanse wereldoverheersing moet in stand gehouden worden omwille van de strijd tegen « de as van het kwaad Â». Ziehier hoe Condoleezza Rice, staatssecretaris onder G.W.Bush in 2006 deze heilige missie al duidelijk omschreef: “President Busch en ik delen de overtuiging dat Amerika een kracht van het goede kan en moet zijn in de wereld. De president en ik geloven dat de VS zich moeten blijven inzetten als leider van gebeurtenissen buiten onze grenzen. Wij geloven dat omdat we geleid worden door hetzelfde principe dat geleid heeft tot het ontstaan van ons  land: de menselijke waardigheid is geen gave van een regering aan zijn  burgers, noch een gave van de mensen aan elkaar, maar een goddelijke genade voor heel de mensheid” (Jean-Yves Jézéquel, mondialisation.ca, 14 augustus 2017, http://www.mondialisation.ca/la-guerre-nucleaire-une-fiction-tout-est-fin-pret-pour-lembrasement-final/5604102). De perfecte basis voor het “aardse messianisme” van alle dictators uit de geschiedenis! Zij beschouwen zich als de heilige missionarissen Gods die het nieuwe verbond, nl hun nieuwe wereldorde aan alle naties moeten opleggen. De onderworpenheid aan God passeert langs de onderworpenheid aan hen als de  illuminati.  Zij zullen ook de engelen zijn die op het juiste ogenblik de Apocalyps ontketenen over volken die zich niet willen onderwerpen.

   “Natuurlijk hebben zij het recht aan hun kant met de kardinale waarden van “liberale democratie”, “mensenrechten” en ”vrije markteconomie”. Het is duidelijk een grove ideologie, een vals masker voor het vuilste eigenbelang, maar we moeten wel toegeven dat het werkt. Indien het niet werkte, zouden er maar weinige mensen zijn die geloven dat de VS WO II gewonnen hebben, dat het kapitalisme een goed systeem is, dat Cuba een tropische goulag is, dat Assad erger is dan Hitler en dat Noord Korea de wereld bedreigt… (Omdat de VS en hun bondgenoten het goede zelf vertegenwoordigen, hoeven ze geen enkel scrupule te hebben om met hun “heilbrengende razernij” het kwaad te bestrijden. Als de incarnatie van de beschaving zelf zijn zij immers geroepen om de barbaarsheid uit te roeien)… Daarom functioneert het huidig imperialisme als een soort universeel tribunaal dat beloningen geeft en straffen uitdeelt aan wie zij willen. Voor deze moreel hoogstaande rechtsmacht neemt de CIA de plaats in van onderzoeksrechter, het Pentagon de burgerlijke arm, de president van de  VS de hoogste rechter, een soort “deus ex machina” van goddelijke gerechtigheid, die met de bliksem alle handlangers van de “as van het kwaad” treft en meteen allen die beletten  dat de wereld rond het rijk van het goede zou draaien”… (Deze kruistocht tegen het kwade is uiteindelijk een dekmantel om het industrieel militair complex in zijn grenzeloze gulzigheid steeds meer te doen groeien)… Van Harry Truman tot Donald Trump langs Barack Obama, van Korea naar Syrië langs Vietnam, Indonesië, Angola, Mozambique, Salvador, Nicaragua, Chili, Zuid-Afrika, Servië, Afghanistan, Soedan,  Somalië, Irak en Libië, worden allen die zich verzetten tegen het heilbrengend  rijk van deze universele gerechtigheid de dood in gejaagd, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddelaars…Om deze laaghartige bezigheden uit te kunnen voeren, hebben de  VS altijd gebruik kunnen maken van lokale helpers. Ziehier degenen die hen tot kostbare hulp waren: Franco, Hitler en Mussolini (tot 1939), Tchang Kaï-Tchek, Somoza, Syngman Rhee, Ngo Dinh Diem, Salazar, Batista, Mobutu, Marcos, Trujillo, Pik Botha, Duvalier, Suharto, Papadopoulos, Castelo Branco, Videla, Pinochet, Stroessner, Reza Chah Pahlevi, Zia Ul Haqq, Ben Laden, Uribe, koning Salmane, Netanyahou, de nazi’s van Oekraïne en de  “gematigde rebellen” van het Midden Oosten”.(Bruno Guigue, 11 augustus 2017 : http://www.mondialisation.ca/quil-est-beau-le-monde-libre/5603615).

   

   

  En dit nog

  vZiehier, weer een rijke illustratie van vorig bericht met beelden van de  Grieks-Melchitische kerk in het Heilig Land; het herstel van het Al Assad hospitaal in Deir Ezzor; het Syrische leger achter de IS linies; brand van de  IS locaties; oorlogsrapport van de Jordaanse grens; de samenwerking tussen Rusland en Syrië: 250 %; nog een oorlogsrapport; Tarpley over  “Obama, the Wall Street puppet”;  de zogenaamde beïnvloedingen in de  VS verkiezingen; een VS persconferentie die bevestigt dat VS en NAVO klaar zijn voor een oorlog tegen Rusland: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-38/

  vHerman Van Rompuy blijkt  (volgens een bericht van le salon  beige, 16 augustus 2017) openlijk opgeroepen te hebben om de paus die de kerkelijke leer inzake euthanasie verdedigt, niet te volgen. Dit vraagt een krachtig protest.  In 2012 bezocht ik hem, toen hij nog de eerste Europese burger was, om te vragen de onrechtvaardige oorlog tegen het Syrische volk niet te steunen. Met een hooghartige zelfingenomenheid antwoordde hij dat Syrië een verschrikkelijke dictatuur is en zijn president een gruwelijke dictator. Toen ik hem iets vertelde van de werkelijkheid van de harmonieuze samenleving, was het alsof hij een hartinfarct kreeg. Hij bleek geen enkele kennis van of belangstelling voor het Syrische volk en zijn waardigheid te hebben. Ik zag voor mij een ordinaire agent van de CIA, bang om op de tenen te  trappen van een van de 28 staatshoofden. Deze man heeft geen enkel moreel gezag inzake menselijke waardigheid en kan zijn tekort aan inzicht aan anderen niet voorschrijven of de kerkelijke leer terzake  openlijk bestrijden.

   P. Daniel

  18-08-2017 om 17:59 geschreven door Gust Adriaensen


  16-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'En toch luwt de storm ooit'

  In De Standaard van 16 augustus publiceert klinisch psycholoog Geert Hoornaert een belangrijk artikel over de euthanasieproblematiek bij psychisch lijden.

  Het is een diepgravende en waardevolle bijdrage waarin iemand uit de praktijk fundamentele bedenkingen formuleert rond euthanasie bij psychisch lijden.

  Terecht wijst Hoornaert op volgend onverantwoord verschil in benadering en gevolgtrekking. Wanneer een psychiatrische patiënt iemand anders verwondt of doodt, worden reserves ingeroepen betreffende de autonomie van de patiënt. Wanneer iemand vraagt om gedood te worden, is de ˜zieke 'niet langer een ˜zieke' maar een zichzelf evaluerend, rationeel en autonoom individu.

  Een tweede belangrijke bedenking zit samengebald in de titel 'En toch luwt elke storm ooit'. Hoornaert wijst op de gigantische moeilijkheid en onzekerheid om te bepalen wanneer een psychiatrische patiënt 'uitbehandeld' is. Het ondraaglijk psychisch lijden is een ernstige, soms jarenlange 'verstoring van het levensgevoel', maar vaak is ze tijdelijk, aldus de auteur.

  Inderdaad,hoeveel mensen lijden aan zware depressies en psychosen en geraken er met deskundige hulp toch uit.

  16-08-2017 om 14:36 geschreven door Gust Adriaensen


  15-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De helling en de afgrond

  Van der Staay, Nederlandse politicus:

  'Stap voor stap glijdt Nederland af richting een cultuur waarin ouderen, mensen met depressie en zwakbegaafden met een pil uit de samenleving worden verwijderd. De prangende vraag is waar de helling eindigt en de afgrond begint.' 

  Hoe zit het in België?

  15-08-2017 om 21:22 geschreven door Gust Adriaensen


  14-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De agressie van Vermeersch

  In De Standaard krijgt Devisch de kans om te reageren op de commentaren van De Dijn en Keuleneer bij zijn artikel over de botsing tussen Vaticaan en de RvB van de BvL-instellingen. Ook de onvermijdelijke Vermeersch wordt nog eens aangevoerd om zijn licht te laten schijnen?

  Uit een vergelijking van de teksten van Devisch en Vermeersch blijkt overduidelijk dat de eerstgenoemde veel serener en genuanceerder schrijft dan de tweede. Het pleit ook voor Devisch dat hij nu erkent dat 'instellingen en de individuen die er werken, natuurlijk mogen weigeren om op het verzoek tot euthanasie in te gaan'. Het zinnetje dat hij er nog aan toevoegt : 'dat heb ik nooit betwist', is er evenwel te veel aan. Het artikel of zeker de titel ervan: 'Ook christenen moeten de wet respecteren', suggereerde op zijn minst dat een instelling euthanasie wettelijk niet mag weigeren.

  Interessant is dat Vermeersch erbij blijft, -de koppigheid van de hoge leeftijd?- dat instellingen wettelijk daartoe verplicht zijn . Voor de rest kan Vermeersch ook in dit artikel niet loskomen van zijn agressie en rancunes ten aanzien van de Kerk. Daarbij hoort het eenzijdig vermelden van de misdaden in vroegere eeuwen en het verzwijgen, zelfs ontkennen (titel) van de immense zorg van de Kerk voor levenden en doden doorheen de eeuwen, tot nu toe.

  14-08-2017 om 19:40 geschreven door Gust Adriaensen


  13-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezondigt Devisch zich aan bewuste misleiding?

   De reactie van het Vaticaan op de visienota over euthanasie van de Raad van Bestuur van de B. v. L.-instellingen, heeft een hele polemiek in De Standaard doen losbarsten. Filosofen en juristen als Devisch,  De Dijn en Keuleneer laten zich niet onbetuigd. Terecht hebben De Dijn en Keuleneer kritiek op het artikel van Devisch.

  Devisch gebruikt een valse redenering en onjuiste uitgangspunten om te suggereren dat 'christenen de wet niet respecteren'. Hij laat uitschijnen dat katholieke instellingen door de wet verplicht zijn euthanasie binnen hun muren toe te laten en te faciliteren.Dat klopt niet, zoals jurist Keuleneer nog eens duidelijk formuleert.

  Een valse redenering omdat Devisch eigenlijk poneert dat de katholieke instellingen handelingen die 'in strijd zijn met de katholieke leer', willen zij in overeenstemming blijven met de wet, moeten toestaan, omdat ze de meerderheid uitmaken van bv.de psychiatrische instellingen.Van een kromme redenering gesproken! Rome plaatst zich niet buiten de huidige wet. Devisch beschuldigt anderen onterecht van wetsovertreding om zijn ideologie kracht bij te zetten.

  Het staat de wetgever inderdaad vrij 'duidelijke conclusies' te trekken, zoals Devisch aangeeft. Maar welke conclusies dat wel kunnen zijn, is niet duidelijk. Denkt Devisch aan het confisqueren van de katholieke instellingen? Een soort van 21ste-eeuwse Franse Revolutie?

  Het probleem met de tekst van Devisch is niet het feit dat hij pleit voor het mogelijk maken van euthanasie in de instellingen van de Broeders van Liefde. Dat is zijn goede recht en zijn ethische (en ideologische ?) benadering. Zoals het natuurlijk ook het volste recht is van andere individuen en instellingen om daartegen én tegen euthanasie tout court gekant te zijn vanuit religieuze, ethische, ideologische... overwegingen.

  De kern van de tekstkritiek zit in het feit dat Devisch slordig en/of onzindelijk redeneert. Hij wil namelijk zijn pleidooi voor de visienota van de Raad van Bestuur van de BvL-instellingen én zijn beschuldiging van Rome, nog sterker maken door met de Wet te zwaaien.

  Zoals al herhaaldelijk werd aangetoond, is dat onterecht. Ofwel weet Devisch dat, en dan doet hij bewust aan misleiding. Ofwel weet hij het niet of heeft hij nagelaten het nodige informatie- en opzoekwerk te doen, en dan pleit dat niet voor het intellectuele niveau en sérieux van Devisch.

  13-08-2017 om 11:18 geschreven door Gust Adriaensen


  12-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/32

  Vrijdag 11 augustus 2017

  Syrische soepelheid: enkele indrukken

  Nu de oorlog tegen Syrië geleidelijk stil valt, komt de ware aard van het volk in het dagelijkse leven steeds meer naar boven. Noem het oosterse gastvrijheid met een gemoedelijkheid die iedereen welkom heet, een maatschappij op menselijke maat. Syriërs willen uiteindelijk als één familie in harmonie samenleven, van welk geloof of welke etnische afkomst ze ook zijn. Dit brengt een zekere rust mee of anders gezegd, een afwezigheid van stress en opgejaagdheid. De nauwkeurigheid van afspraken kan hieronder wel eens  lijden maar die kalmte heeft ook veel voordelen. Ik heb van de 7 jaren dat ik hier ben nog steeds geen auto-ongeval gezien, niet in Qara maar ook niet op de toch drukke snelweg of in Damascus of elders. Qara is een dorp met ‘n 22.000 inwoners, hoofdzakelijk soennieten, ‘n 300 Grieks-Melchieten, (katholieken) en één orthodoxe familie. Alle kronkelende straten hebben verschillende grote drempels zodat je nergens volle gas kunt rijden. Dat wordt ook niet gedaan. Er zijn geen verkeersborden, tenzij ergens tijdelijk een plaat van verboden inrit. En hierbij zal niemand enig probleem maken als je daar toch moet zijn en je rijd er voorzichtig in. In Damascus zijn we eens vastgereden aan een heel druk rond punt omdat we een afslag gemist hadden. Plots stonden we voor een versperring en we konden ook niet achteruit omwille van de auto’s die achter ons door raasden. De zuster die chauffeerde riep een verkeersagent, vroeg om de versperring even op zij te zetten, wat hij met een glimlach deed en wij konden verder. Dat is Syrische soepelheid. De meeste families hebben een auto maar er zijn er ook die een flinke motor als hun vervoermiddel gebruiken. Heel de familie zit dan op de motor en dat kunnen zes personen zijn: vader met voor zich twee kinderen en moeder met voor zich twee kinderen. In België zou dit, denk ik, al vlug een proces opleveren. Hier beseft men dat de veiligheid van kinderen en het gezin op de allereerste plaats de zorg van de ouders zelf is. Daar moet de staat zich niet mee moeien. De staat moet de ouders en de gezinnen helpen hun taak te kunnen vervullen, dat noemen we het subsidiariteitsbeginsel.

  In Qâra zijn verschillende apothekers en medische centra. Toen ik aan een christelijke apotheker ‘immodium’ vroeg, zei hij dat dit in Syrië ‘idium’ heet. Hij gaf me een doosje en wilde niet dat ik het betaalde. Heb je een voorschrift voor een spuit, bv. om extra vitaminen, dan kun je bij een andere apotheker terecht. Je gaat met hem mee naar achter en op staande voet dient hij je die spuit toe. Deze week hebben we met verschillenden voor het eerst sinds de oorlog het grote staatsziekenhuis in Deir Attieh bezocht. Daar werden in 2013 grote verwoestingen aangericht door terroristen, die ook medisch personeel vermoord hebben. Ondertussen is het ziekenhuis weer in volle werking. Alle behandeling en verzorging is gratis, ook voor vreemdelingen die tot een religieuze gemeenschap in Syrië behoren. De medicamenten moet men betalen. Voor de oorlog werden de meeste medicamenten in Syrië zelf gemaakt en zelfs naar meer dan 50 landen uitgevoerd. Ondertussen zie ik op de doosjes medicamenten weer staan dat ze uit Syrië komen. In het staatsziekenhuis heerst weer dezelfde gemoedelijk sfeer van voor de oorlog. Geen inschrijving, geen stress. Aan de inkom zijn enkele ruimtes waar de dokter de zieke tracht te behandelen of doorverwijst naar de betreffende afdeling. Toen  we bij de radiografie in de gang even moesten wachten nodigden verplegers en verpleegsters ons uit in hun kamer waar ze administratief werk deden. Ze boden ons (vijf personen) vriendelijk een zetel of stoel aan en  begonnen koffie te maken terwijl zij verder werkten. Op de gezondheid! Er is een onafhankelijke erg bekwame en jonge huisarts in Qâra, die vanuit de gemeenschap wel eens geraadpleegd wordt. Met grote  vastberadenheid weigert hij van ons geld aan te nemen. En dan die  tandarts in het dorp, waar altijd veel volk is. Zoals bij die huisarts en elders staan ook hier alle deuren wagenwijd open (de hele lange zomer): de voordeur, de deur van de wachtzaal en de deur van het kabinet. Af en toe gaat deze laatste deur even dicht. Bij de tandarts steken de meesten even hun hoofd binnen om te zeggen dat ze er zijn. En wees gerust, hoe klein en eenvoudig haar kabinet ook is, ze heeft alle moderne apparatuur en levert uitstekend werk. De gezondheidszorg in Syrië is van een hoog niveau. De Franse chirurg die hier vorig jaar wilde komen helpen heeft meerdere ziekenhuizen bezocht en getuigde onomwonden dat deze ziekenhuizen als model kunnen dienen voor de ziekenhuizen waarin hij in Frankrijk gewerkt heeft.

  Weet daarbij dat Syrië met zijn onafhankelijke bank geen staatschuld had, dat het onderwijs gratis is en een universiteitsjaar ongeveer 20 € kost, dat er geen Syrische vluchtelingen waren, geen daklozen, praktisch geen armoede en een veiligheid en harmonieus samenleven die we in geen enkel Europees land ooit ervaren hebben. Het westen heeft voor eigenbelang dit volk en land uitgemoord en verwoest onder het voorwendsel dat het vrijheid, welvaart en democratie zou brengen. Dat het westen hier nu vertrekt met zijn democratie vol van dictatoriale trekken. Laat dit volk weer zichzelf worden en terugkeren naar zijn gemoedelijke, soepele en harmonieuze samenleving  op mensenmaat.

  Grenzen aan de overmoed

  De VS hebben 2 decennia lang wereldwijd straffeloos oorlogsmisdaden begaan en het ziet er niet naar uit dat ze daarmee willen ophouden. Obama heeft in zijn laatste ambtsjaar (volgens een studie van buitenlandse zaken) 26.171 bommen laten vallen,  meer dan 3 per uur, dag en nacht. Bovendien heeft hij meer dan zijn voorgangers de productie van atoomwapens drastisch verhoogd. Hij kreeg de Nobelprijs voor de  Vrede (2009) omdat hij beloofde  de wereld van het nucleair gevaar te bevrijden! Webster Griffin  Tarpley, president van het Washington Grove Institute zegt dat Amerika sinds J.F. Kennedy geen president meer heeft gehad, doch slechts marionetten en dat Obama daarbij uitblinkt omdat hij een veel betere acteur en leugenaar is dan zijn voorgangers. Onder D. Trump zijn de machten die oorlog willen, geleid door de militaire vleugel van de democratische partij pas goed openbaar geworden.

  Russiagate

  Zo hebben de VS een hysterie tegen Rusland gecreëerd, zonder enige grond. De zogenaamde Russische inmenging in de laatste presidentsverkiezingen zouden streng moeten gestraft worden. Een aantal voormalige agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst waaronder specialisten van de NASA zeggen zelf dat de zogenaamde bewijzen hiervan helemaal niet deugen. De Russische regering zou (erg compromitterende) berichten van de democratische partij onderschept hebben en langs Wikileaks verspreid hebben. Zowel Rusland als Wikileaks ontkennen dit formeel. We vinden het verder wel vreemd dat niemand de echtheid van deze berichten ontkent en daar gaat het toch om! Het lijkt er steeds meer op dat er in de VS een soort burgeroorlog bezig tegen de huidige president omdat deze op alle mogelijke manieren laat verstaan dat hij geen oorlog wil met Rusland. En dit is voor de harde kern van “neocons” onaanvaardbaar: Rusland moet voor hen ontmanteld worden. Daarvoor is een oorlog tegen Rusland nodig en voor deze oorlog moet een goede morele  verantwoording uitgevonden worden, zodat de wereld de oorlogen van de VS blijft toejuichen en de wapenindustrie in een ongekende hoogte duwen.

  Blijft Europa  de Amerikaanse agressie steunen?

  Europa heeft de Amerikaanse oorlogsmisdaden tot heden onvoorwaardelijk gesteund en blijft ook kritiekloos de hysterie tegen Rusland steunen.

  “Europa verwelkomt Amerikaanse militaire bases die Rusland bedreigen. Europa heeft de agressieve oorlogen van Washington gesteund tegen Servië, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, de luchtaanvallen van Washington tegen de provincies van Pakistan en het gebruiken van Saoedi-Arabië om een gevolmachtigde oorlog tegen Yemen te voeren. Europa heeft de ongegronde economische sancties van Washington tegen Iran en Rusland gesteund terwijl ze Europa veel benadelen en Washington weinig. Europa is gewoon te  gehoorzamen zodat het door Washington kan ingezet worden zonder dat zijn regeringen hierover zelfs geconsulteerd worden.  De  buitengewone  arrogantie en hoogmoed van Washington lijken nu grenzen overschreden te hebben. Geconfronteerd met een nieuwe serie van sancties tegen Rusland heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese commissie verklaard dat de tijd voorbij is  waarin Washington zijn belangen kan doen voorgaan op die van Europa” (Dr. Paul Craig Roberts, 6 augustus 2017: http://www.mondialisation.ca/contre-lunilateralisme-us-une-lueur-despoir/5602969).

  De Duitse minister van buitenlandse zaken stelt dat de Amerikanen niet het recht hebben te bepalen hoe Europese bedrijven moeten samenwerken met Russische bedrijven. In dezelfde zin zegt de Franse minister dat deze sancties tegen het internationaal recht ingaan omdat ze een extraterritoriale draagwijdte hebben. Laten we hopen dat Europa niet buigt voor de Amerikaanse arrogantie en zich weer niet laat meeslepen in een onverantwoorde en waanzinnige oorlog.  Misschien heeft de EU op dit ogenblik niet de mogelijkheid of de macht  om zich tegen de VS te  verzetten, al wordt hierdoor de Europese crisis alleen maar groter. Een eventueel radicaal verzet tegen de VS kan ook ernstige moeilijkheden veroorzaken. Hopelijk is de maat stilaan vol en is Europa toch bereid eigen belangen te behartigen en het internationaal recht tegenover andere soevereine landen te respecteren. Ondertussen hebben de Amerikaanse sancties tegen Noord Korea en Iran weinig zin omdat beide landen in staat zijn hun plannen verder uit te werken zonder dat Washington daar iets tegen kan doen.

  Een beslissende reactie van Rusland?

  De mogelijkheden voor Rusland zijn geheel anders. De sancties in 2014 opgelegd werden door Poetin op 6 augustus 2014 beantwoord door een verbod van uitvoer van vlees, vis, fruit, groenten melkproducten… naar de EU landen, Canada, Australië en Noorwegen. Na een korte moeilijke periode zijn de  prijzen in Rusland gestabiliseerd. Er is zelfs een groei en diversificatie van de landbouwproductie en de uitvoer van graan naar China. (https://sputniknews.com/russia/201708051056208924-russia-agriculturesanctions/?utm_source=adfox_site_41917&utm_medium=adfox_banner_2171400&utm_campaign=adfox_campaign_626012&ues=1).

   

  De huidige sancties treffen de zware industrie, beperkingen voor de Russische banken, de energiesector en de Nord Stream 2. We mogen  verachten dat de maat  voor Rusland nu vol is. Wanneer de brutaliteit en arrogantie van deze sancties gesteund werd door 419 congresleden (slechts 3 tegen) en 98 senatoren (alleen Bernie Sanders en  Rand Paul stemden tegen) dan betekent dit dat de VS meer dan ooit geregeerd worden door oorlogszuchtige ‘neocons’ of (zoals Gilbert Mercier het zegt) door de “War & Wall Street Party” en het industrieel militair complex. Dit betekent  dat de wil tot absolute wereldoverheersing groter is dan ooit voorheen en dat de VS geen enkele erkenning gunnen aan gelijk welke andere grootmacht op basis van gelijkwaardigheid, volgens het internationaal recht en het charter van de UNO.  Hierbij lijkt president Trump geen tegenwicht te kunnen geven. De vriendelijkheid, het geduld en de hoop op wederzijds onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid is voor de Russen puur tijdverspilling geweest. We mogen verwachten dat Poetin nu zelf zeer doordacht tot de aanval zal overgaan. De wijze waarop hij al 755 Amerikanen op geheel redelijke gronden het land uit gezet heeft, is slechts een voorspel. Het optreden van Rusland in Syrië kan ons enkele goede inzichten geven. In Syrië heeft Rusland het illegaal en agressief optreden van de VS en de internationale coalitie ook geduld tot op een bepaald moment. Eind 2015 heeft Rusland de uitnodiging van de Syrische regering aanvaard om zeer beperkt maar zeer efficiënt militair tussenbeide te komen. En dit heeft mede geleid tot de huidige praktische overwinning van Syrië. Rusland zal daarbij nog lang en volkomen wettig in Syrië militair aanwezig en actief blijven, terwijl de VS en de “internationale coalitie” geen enkele rechtvaardiging hebben om daar aanwezig te zijn. Rusland heeft dit al duidelijk laten verstaan. Nu richt de Syrische minister van buitenlandse zaken zich in twee brieven tot de secretaris generaal van de VN. Hij vraagt dat de “internationale coalitie” onmiddellijk ontbonden wordt omdat ze in Syrië aanwezig is geheel buiten het kader van de VN en zonder enige toestemming van de Syrische regering. Verder klaagt hij aan dat deze “internationale coalitie” zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan massaslachtingen op onschuldige Syrische burgers in Raqqa, Hasaka, Aleppo, Deir Ezzor en elders. Deze coalitie heeft  het nationaal hospitaal van  Raqqa verwoest met de internationaal verboden fosforbommen. En het gaat maar door. Nu heeft deze coalitie weer burgers gedood bij het bombarderen van drie dorpen in de landelijke streek van  Al-Mayadeen (Deir Ezzor). Allemaal misdaden tegen de menselijkheid. De tijd lijkt nu gekomen dat het kleine en broze Syrië met de steun van Rusland de agressie van de VS kunnen stoppen. De Amerikaanse hoogmoed heeft haar grenzen bereikt. We hopen dat Rusland uiteindelijk in staat zal zijn de VS geleidelijk tot de internationale orde terug te roepen. Is dit niet het geval dan mogen we ons aan een alles vernietigende atoomoorlog verwachten. En ook dan is er nog hoop. Als we al de meest verschrikkelijke dingen zullen beleven, zo zegt Jezus ons: “Wanneer dat alles zich begint te voltrekken, richt u op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing is nabij” (Lucas 21, 28). We moeten menselijk al het mogelijke doen om een wereld van vrede te maken, maar mensenwerk zal de Apocalyps alleen maar vergroten. God, Vader en Schepper zal in zijn Zoon Jezus met zijn heilige Geest een nieuwe wereld scheppen, waarin Maria, de  Moeder van Jezus ook de Moeder van de nieuwe mensheid zal zijn.

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met beeldmateriaal over de  geplande (mislukte) twee (Amerikaanse) pijpleidingen in Syrië en over het overlopen van rebellen naar het Syrische leger: https://www.geotrendlines.nl/internationale-coalitie-grote-verliezer-syrie/

  vDe huidige oorlogssituatie toegelicht met vijf video’s: http://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront/ 

  vAmerikaans imperialisme: http://www.golfbrekers.be/nepsancties-geinspireerd-door-wall-street/

  vHoe de VS illegaal in Syrië willen blijven in dienst van terroristen en hun eigenbelang: http://www.novini.nl/amerikanen-bedrijven-9-illegale-militaire-bases-syrie/

  vEn plots verscheen er in NRC Handelsblad (maandag 7 augustus 2017, blz. 12-13) een artikel van Carolien Roelants over Syrië met een verwijzing naar het boek van Nikolaas van Dam, Destroying a Nation met een ander geluid dan de kranten tot heden gewoon zijn. Er is hoop.

  vConservatieve kritiek op stuurloze westerse maatschappij; een gezonde kijk op onze ontspoorde  beschaving n.a.v. “Permafrost” van uitgever en schrijver Tom Zwitser: https://www.rd.nl/conservatieve-kritiek-op-stuurloze-westerse-cultuur-1.1421225

  vGraag willen we  broeder René Stockman, generale overste van de  Broeders van Liefde feliciteren met zijn succesvol verzet tegen euthanasie in de Belgische afdeling: https://zenit.org/articles/belgium-congregation-for-doctrine-of-the-faith-questions-brothers-of-charity-on-euthanasia/

  vP. Daniel

  12-08-2017 om 14:58 geschreven door Gust Adriaensen


  09-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waardenrelativisme

  In De Standaard becommentarieert hoofdredacteur Karel Verhoeven de dreiging met sancties vanwege het Vaticaan, als de Raad van Bestuur van de instellingen van de Broeders van Liefde, geen afstand nemen van zijn euthanasienota.

  Er wordt door de hoofdredacteur toch wel bijzonder slordig geredeneerd. Gebeurt dat bewust of uit gebrek aan kennis? Het gaat niet om de Congregatie van de Broeders van Liefde, maar om de Raad van Bestuur van haar instellingen. Die laatste heeft de zgn. visietekst laten verschijnen, niet de Congregatie.

  Die instellingen dragen nog altijd het etiket 'katholiek' en van de Raad van Bestuur maken drie leden van de Congregatie deel uit. Die Raad van Bestuur heeft in die visietekst een standpunt ingenomen dat haaks staat op de katholieke leer omtrent de levensbeëindiging en dat wist die Raad van Bestuur. Hij zocht bewust de confrontatie.

  Iedere instelling of vereniging zou uiteindelijk totaal ongeloofwaardig worden wanneer zij niet reageert op mensen of groepen die het etiket van de instelling of vereniging nog dragen maar standpunten innemen die totaal in tegenspraak zijn met de basiswaarden ervan. Het Vaticaan reageert terecht maar heeft alleen zeggenschap over het label en de geestelijken in de RvB.

  In zijn artikel licht de hoofdredacteur één zin uit de nota van de Raad van Bestuur (en niet de nota van de Congregatie) en schijnt ermee in te stemmen: ' geen enkele waarde is absoluut en gaat voor op alle andere'.

  Dergelijke 'absolute' stellingname is natuurlijk erg discutabel en verkondigt eigenlijk een 'absoluut' waardenrelativisme. Dat is gevaarlijk.

  Respect voor het leven kan dus evenwaardig zijn aan het uitvoeren van de doodstraf. Pleiten voor rassengelijkheid kan je plaatsen naast het bevoordelen van het eigen ras. Bestrijden van de armoede van miljoenen gaat niet voor op het verhogen van de rijkdom van een minderheid. Het standpunt dat vrouwen dienstbaar moeten zijn aan de man is niet minder respectabel dan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Zich inzetten voor familie en samenleving is niet waardevoller dan uitsluitend bezig zijn met je eigen individuele verlangens en ambities.

  Maar Verhoeven schiet zichzelf ook in de voet. Dergelijk waardenrelativisme is namelijk dodelijk voor een commentaarschrijver. In dit geval gaat  het bepleiten van het recht op euthanasie, wat Verhoeven doet,  niet voor op het verwerpen ervan! 

  09-08-2017 om 17:44 geschreven door Gust Adriaensen


  08-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De fratsen van Michel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ' Hoe was het feestje van het Chinese leger op de Chinese ambassade, chou?', vroeg Claire, terwijl Laurent zijn beste uniform terug in de kast aan het hangen was.

  'Geweldig, vooral omdat ik er zonder toelating van meneer Michel naartoe ben gegaan', antwoordde de prins. 'Lekkere taart en vriendelijk dat die Chinezen zijn. Daar kan onze Filip nog een voorbeeld aan nemen.'

  'Jij ook', mompelde Claire. 

  Maar dat drong niet door tot de prinselijke oren. Laurent broedde al op andere plannen. Het werd de hoogste tijd om Michel en heel dat primitieve regeringscircus nog eens een flinke pee te stoven.

  'Schat, ik vind dat de bevolking mag weten dat ik mee zorg voor de goede betrekkingen tussen ons land en het machtige China. Dat kan niet slecht zijn voor onze economie en zeker niet voor de Waalse en Vlaamse wapenindustrie. Ik zet een paar foto's van dat feestje op Facebook.'

  Claire was ongerust. 'Dan ga je toch wel weer veel ambras op je nek halen, schat'.

  'Maar ook op die dikke nek van Michel en op die van onze Filip. Dat is de bedoeling', repliceerde de prins vinnig. Ik zie de titels in de gazetten al: 'Laurent haalt weer een frats uit', 'Michel moet zijn dotatie afpakken', 'Jong NVA eist dat Laurent geen cent meer krijgt'. Een hoop trammelant. Daar kan ik echt van genieten.'

  Het bleef Claire ontroeren en vertederen, hoe haar Laurent de non-conformistische, progressieve jongen was gebleven, die wat graag de vermolmde, oerconservatieve gevestigde lichamen en partijen, inclusief hun bevroren jongerenafdelingen, een neus zette.

  'Maar als ze ons geld afpakken, hebben we dan nog genoeg voor onze kindertjes en om fatsoenlijk te eten en kleren te kopen?'. Claire was toch wel een beetje in paniek.

  De prins deed er luchtig over. 'We kunnen nog duurzamer leven', zei hij. 'En wat vaker een frietje gaan kopen aan de frituur op het Vossenplein, dat is nog goed voor onze populariteit ook.'

  'Weet je waarom ik het doe, Claire? De bevolking zal nog meer afkeer krijgen van de  dames en heren politici die over elkaar zullen rollen van verontwaardiging over mijn zogenaamde fratsen. De mensen zullen direct de vergelijking maken met de voortdurende fratsen van de regering, met de politici die tegen de sterren op cumuleren, die zich overgeven aan regelrechte corruptie of al lang het verschil niet meer kennen tussen algemeen en privébelang. En nu zwijgen we erover. Willen we eens lekker samen een zakje echte Belgische frieten gaan eten, schat?'

  Claire bloosde van gelukzaligheid en bewondering. 'Wat een geweldige man ben jij  toch!',  riep ze uit. Laurent zweeg. Maar in zijn melancholische ogen, verscheen er even een schittering.

  08-08-2017 om 09:11 geschreven door Gust Adriaensen


  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk en arm

  De rijkste Belgen zagen sinds 1985 hun inkomen met 60 procent stijgen, de armste slechts met 16 procent.

  07-08-2017 om 18:54 geschreven door Gust Adriaensen


  05-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor augustus

  De gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand augustus, is gewijd aan de kunstenaars.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/F7S-vPVvOHA   

  05-08-2017 om 15:45 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Franciscus en Trump
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zonder woorden.

  05-08-2017 om 10:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Pas op met het erfelijk corrigeren van genen'

  Bart Patty, ethicus aan de Katholieke Universiteit Leuven:

  'De crispr-techniek raakt aan debatten zoals deze over euthanasie en de NIPT. Als je de mogelijkheid schept om genetische 'fouten' te corrigeren, creëer je een omgeving waarin het respect voor de mens verandert.

  Een senior met gezondheidsproblemen die veel kost aan de samenleving, zal misschien gevraagd worden waarom hij of zij geen euthanasie overweegt? En ook voor de ouders van een kind met het syndroom van Down zal de publieke betekenis van hun ouderschap veranderen.

  Kortom: als er genetische manipulatie bij mensen mogelijk is, dan komt het respect vooor iemand bij wie niet alles is 'zoals het hoort' onder druk. Dat is beangstigend.'

  05-08-2017 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  04-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asociaal

  Maatregel van de regering: Mensen die vijftig zijn en werkloos worden, verliezen al na één jaar werkloosheid een deel van hun pensioen.

  Asociaal tot en met. Precies alsof die mensen ervoor kiezen werkloos te worden. Precies alsof de werkgevers staan te springen om 50-plussers aan een job te helpen.

  Dit is een onbarmhartige liberale beslissing. Dat Open VLD, MR en NVA hiervan voorstander zijn, is begrijpelijk. Hij past in hun ideologie.

  Dat CD&V achter deze liberale diehards aan loopt, is een verloochening van hun sociale bekommernis, en zal de partij zuur opbreken bij de verkiezingen.

  04-08-2017 om 20:27 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII.31

  Vrijdag 4 augustus 2017

  Bezoek aan Mar Moussa

  Zaterdagnamiddag hebben we met de groep van broeders een zeer gewaardeerd bezoek gebracht aan het eveneens 6e -eeuwse klooster Mar Moussa in Nebek, ‘n 30 km van hier (in vogelvlucht eigenlijk vlak bij, wat we voor de oorlog te voet deden over de bergen). Mar Moussa is de heilige Mozes, een Ethiopiër, die oorspronkelijk uit ons klooster van Mar Yakub afkomstig is en hier hoog in de  rotsen een klooster bouwde, vertrekkend van de Romeinse toren die er stond en er als kluizenaar leefde. Vanaf 1984 werd dit klooster uitgebouwd door de energieke Italiaanse jezuïet, padre Paolo da l’Oglio met een kleine kosmopolitische, oecumenische gemeenschap van zusters en broeders. Je kunt er alleen te voet komen langs een steile, kronkelende weg en ‘n 400 treden. De “ingangspoort” is een heel kleine opening in de rotsen. We troffen er een drietal broeders aan, waarvan er eentje zei dat hij leek was maar al 11 jaar hier woonde. Verder waren er twee zusters en een priester van de Syriac ritus. Het onthaal was bijzonder hartelijk. De overvloedige mozaïeken en fresco’s in het 11e -eeuwse kerkje zijn bijzonder merkwaardig en verdienen in feite een afzonderlijke commentaar. Dat er in de kerk een koranvers is aangebracht voor de moslims kunnen wij minder waarderen. Het zusterklooster hoger op kan je bereiken langs een loopbrug over een diepe ravijn maar dat was voorlopig gesloten. De communauteit wil dat we  terugkomen, samen de eucharistie vieren en blijven overnachten. Over padre Paolo vernamen we dat niemand weet waar hij is en of hij nog leeft. In het begin van de oorlog heeft hij zich om onbegrijpelijke redenen aan de kant van de rebellen geschaard, waardoor hij door het westen als held werd vereerd. Voor de christenen en de meeste Syriërs was dit onaanvaardbaar en hij werd door zijn bisschop (niet door de regering!) het land uitgezet. Van regeringszijde werd hem wel gezegd dat, indien hij het land verliet, er niet meer mocht terugkeren. Toen hij illegaal terug in het land kwam, werd hij gekidnapt.

  Handwerk: 40.000 plakkertjes aanbrengen!

  De laatste container met hulpgoederen bevatte o.m. 2000 dozen chocolade met in elke doos  20 pakken. Hartelijk dank. Helaas staat er  ook een Hebreeuwse tekst op die duidelijk maakt dat deze chocolade “kosjer” is. Syrië en Israël zijn in oorlog wegens de illegale bezetting en gedeeltelijke annexatie van de  Golan hoogte door het zionistisch regime. Wie een stempel van Syrië in zijn  paspoort heeft mag Israël niet binnen en omgekeerd. In Syrië is een Hebreeuwse tekst niet toegelaten. En deze chocolade uit Zwitserland is wel degelijk bedoeld voor de Syrische bevolking. Om alle moeilijkheden te vermijden moest die Hebreeuwse tekst dus met een sticker overplakt worden. Daar hebben we  verschillende  namiddagen met zijn  allen aan gewerkt en het was een bijzonder gezellige bedoening. Er is een filmpje van gemaakt  dat hopelijk eens op onze website komt. Ook alle kinderen konden meedoen door dozen aan te sleuren of de voorraad plakkertjes aan te vullen. Ieder zorgde op zijn/haar manier voor afwisseling: zingen, dansen, bidden of stil werken. Allen samenwerken in éénzelfde ruimte, elk op eigen manier, heeft een bijzondere sfeer.

  Bij de Indische ambassadeur op bezoek

  Van september 2016 tot maart 2017 hebben we drie vrouwen uit Qâra naar Indië kunnen laten gaan om er de “Blote voeten school” te volgen en zonnepanelen te leren maken. Eigenlijk is het een school voor heel eenvoudige, ja analfabete vrouwen terwijl onze vrouwen uit het dorp een gewone ontwikkeling hebben. Nu wilde de Indische ambassadeur Shri Manmohan Bhanot hen ontmoeten en aanmoedigen. India wil dit in Syrië promoten. En zo trokken deze vrouwen met twee van ons naar Damascus op de snikhete donderdag. Het verkeer verloopt al wat vlotter en met minder controleposten. We arriveerden op de middag, juist op de tijd van het afgesproken uur. De drie vrouwen kregen een pakket met het voorziene materiaal en moesten een demonstatie hoe ze daarmee licht van zonnepanelen konden geven. Terwijl zij zich ijverig daarmee bezig hielden wilde de ambassadeur aan ons wat vragen over het verschil tussen de orthodoxen en de katholieken en vooral over de heilige Drie-eenheid, terwijl hij zelf tussendoor vertelde over het hindoeïsme als levensstijl. Ondertussen waren de vrouwen klaar en had de ambassadeur tevens een delegatie (2 heren en een dame) van de UNO (UNHCR) uit Damascus laten komen. En de vrouwen toonden hoe ze met dit materiaal verschillende lampen konden doen branden. De UNO-afgevaardigde richtte zich tot ons en vroeg dit en enkele andere initiatieven als project in te dienen met de nodige details zodat zij kunnen beslissen wat zij zullen steunen. Het gaat vooral om de mogelijkheden die eenvoudige vrouwen gegeven kunnen worden om nuttige/noodzakelijke zaken te maken. Zo kunnen van vluchtelingenkamp naar kamp of van dorp naar dorp vrouwen leren zonnelampen te maken.

  Naar een volgende fase van de  Apocalyps?

  De Amerikaanse elite heeft met een monsterscore, zoals in de grootste dictaturen gebruikelijk is, een tekst goedgekeurd van 70 blz. met sancties tegen Rusland, Iran, Noord-Korea, geheel zonder grond. Eind vorig jaar had Amerika al een aantal Russische diplomaten uitgewezen, waarop Poetin behoedzaam en origineel antwoordde door de Amerikaanse diplomaten uit te nodige voor een nieuwjaarsreceptie! Met steeds grotere brutaliteit en agressiviteit stuurt Amerika aan op een oorlog. Vriendelijkheid langs één kant blijft echter niet duren. Als antwoord gooit Poetin 755 Amerikaanse diplomaten en personeel het land uit. Amerikanen mogen nu precies evenveel personeel hebben in Rusland als Rusland in Amerika: 455. En dat is voor de VS heel moeilijk. Zij willen altijd met een enorme overmacht aanwezig zijn om te doen wat ze anderen verwijten, nl. het land ontwrichten en verkiezingen beïnvloeden (zoals met B. Jeltsin wel degelijk gebeurde). Ondertussen is er nog steeds niet het minste hard bewijs van Russische inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen, maar een hysterie steeds maar herhalen werkt helaas wel. Hillary Clinton zal dat met haar memoires eens komen bewijzen. En zij kan het weten want volgens haar zelf moest zij president geworden zijn!

  Het is een oorlog om energie en macht. In Syrië hadden twee “Amerikaanse pijpleidingen” moeten liggen om Rusland te  blokkeren maar de VS (vooral gesteund door de Britten en zionisten) hebben de oorlog in Syrië al verloren.

  De trotskist Paul Wolfowitz werd door vader Bush aangetrokken om Rusland te bestrijden. Inmiddels is hij een fervente aanhanger van Hillary Clinton. In 1992 schreef hij dat de EU politiek en economisch moet bestreden worden omdat de EU nu de gevaarlijkste concurrent is voor de VS. En zo is er in de VS een zware strijd bezig tussen twee stromingen: “Amerika eerst” betekent voor de enen dat Amerika de anderen vóór moet zijn in inventiviteit en ontwikkeling. Voor de anderen betekent het dat Amerika de ontwikkeling van zijn concurrenten op alle mogelijke wijzen en met alle mogelijk middelen moet onmogelijk maken. Het is de strijd van twee clans die de wereldpolitiek bepalen: samenwerking en ontwikkeling of obstructie, confrontatie en oorlog. En de laatsten schijnen het nu te winnen: “De politieke partijen in de VS willen de “Trump doctrine” breken, volgens de welke de VS zich sneller moeten ontwikkelen dan de anderen om de wereldheerschappij te bewaren. Zij willen de “Wolfowitz doctrine” van 1992 herstellen volgens de welke Washington zijn voorsprong op de rest van de  wereld moet bewaren door de ontwikkeling van iedere mogelijke concurrent tegen te werken” (Thierry Meyssan, 1 augustus, http://www.voltairenet.org/article197281.html).

  Volgens de Amerikaanse haviken zijn de huidige sancties een schot in de roos om Rusland én de EU te treffen. De ondernemingen die geïnvesteerd hebben in de Europese energievoorziening en de Nord Stream zijn geruïneerd (Wintershall, EON Ruhrgas, N.V. Nederl. Gasunie, Engie). Ze kunnen niet meer verder, verliezen al hun tegoeden in de VS en hebben geen toegang meer tot de internationale banken. Deze sancties, gebaseerd op onbewezen vooroordelen, zijn uiteraard illegaal en tegen het UNO handvest. De VS kunnen tot heden evenwel met een overmacht aan wapens en leger hun wil nog opleggen en dan is voor hen alles wettelijk. Wat hen in de weg staat noemen ze dan onwettig, zoals in de oertijd. Het grootste gezag komt toe aan de grootste en sterkste  holbewoner met  de geweldigste knots. Fidel Castro had destijds wel gelijk toen hij zei: “De VS tiranniseren en plunderen de hele wereld door hun politieke, economische, technologische en militaire macht”. Afwachten of de EU op deze wijze het schoothondje van de VS willen blijven.

   

   

   

   

   

  “De Russische markt van natuurlijk gas voor de EU afwijzen en vervangen door een pijplijn van Qatar-Saoedi-Arabië-Syrië-Turkije-EU en de aanleg van een pijnlijn van Iran-Irak-Syrië-Turkije-EU, dat was het doel van de inmiddels verloren oorlog tegen Syrië. Geen enkel van die plannen heeft gewerkt… Indien Rusland als antwoord op de oorlogszuchtige VS zijn natuurlijk gas en olie  naar China en Azië exporteert, zal de EU helemaal afhankelijk zijn van de erg onzekere bronnen van natuurlijk gas en olie uit het Midden Oosten en Afrika… Een mogelijk verbond tussen Duitsland en Rusland, zoals ik vroeger al beschreef, zal de relatie tussen China, Rusland en Duitsland afronden en in staat zijn heel Eurazië te reorganiseren. Dit zal een wereldschok  veroorzaken en een einde maken aan iedere gedachte dat de VS een wereldmacht zou zijn, wat ze nu al niet meer zijn” (Pepe Escobar, 29/07/2017: https://sputniknews.com/columnists/201707291055991504-us-russia-sanctions-germany-trump/).

   

  De voormalige Pools-Amerikaanse invloedrijke veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski (overleden 26 maart 2017) heeft het blijkbaar nog moeilijk gehad. Heel zijn leven heeft hij er naar gestreefd dat de VS de enige wereldmacht zou zijn en blijven. De laatste jaren moest hij met lede ogen aanzien dat uitgerekend Rusland, dat hij heel zijn leven fanatiek bestreden had, op wereldvlak steeds sterker werd. En hij is niet de enige die dat opmerkte. Voor zijn vurige volgelingen blijft er dan nog maar een mogelijkheid over: Rusland, China, Iran… brutaal blijven uitdagen totdat er een oorlog van komt. En de  VS samen met de NAVO bereiden zich volop voor op een atoomoorlog. Er zijn er nog die denken dat zij een atoomoorlog kunnen winnen. Dat dit mogelijk de vernietiging van de hele mensenfamilie kan meebrengen lijkt hun zorg niet te zijn, als zij maar met de oorlog kunnen beginnen. Ze zijn zo ingenomen  met de opbouw van een geweldige oorlogsmacht dat ze staan te popelen om hun mogelijkheden ook te kunnen inzetten. Ze hebben wat we  kunnen noemen een permanente  oorlogshonger.

   

  “Met meer dan 800 militaire bases in de  wereld en met militaire uitgaven ter hoogte van de helft van het hele federale budget, met een voortdurend leven in  staat van oorlog, gevoed door een alom aanwezige oorlogspropaganda, met congresleden (de zogenaamde ‘neoconservatieven’) die dag na dag oproepen tot  militaire interventies, bombardementen, regeringswissels, sancties (recent tegen Noord Korea, Venezuela,, Iran, Rusland en bij gelegenheid tegen Duitsland en Frankrijk), wapenleveringen aan gevolmachtigde groepen (de laatste dagen aan West Oekraïne) en plannen voor oorlogen in de nabije toekomst (Iran, Noord Korea). Sinds W O II is de  Amerikaanse economie helemaal op oorlogsvoering gericht en de VS willen kost wat kost hun systeem overeind houden, al brengen ze daarmee de hele planeet in gevaar. En zoals ieder kapitalistisch systeem blijft ook het Amerikaans oorlogsapparaat maar groeien. Vertaald wil dat zeggen: altijd maar meer oorlogen. Tot waar en tot wanneer? (Patrick Buchanan, mondialisation.ca, 1 augustus 2017 : http://www.mondialisation.ca/combien-de-guerres-les-usa-peuvent-ils-mener-simultanement/5602119)

   

  En zo kunnen we vlugger dan we  denken in een volgende fase van de Apocalyps terecht komen.Zalig zij die eerst omkomen.

   

  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-36/  

   

  https://www.geotrendlines.nl/stuiptrekkingen-amerikaanse-imperialisme/

   

  http://www.golfbrekers.be/op-weg-naar-vrede/

  http://www.golfbrekers.be/geen-bepampering-voor-teruggekeerde-is-terroristen/

  Nogmaals de laffe en onaanvaardbare houding van de Amerikaanse coalitie in Syrië: http://www.golfbrekers.be/syrisch-schaakspel/

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3223402/2017/08/03/Bussen-met-vluchtelingen-en-al-Qaida-strijders-rijden-Syrie-binnen-na-ruiloperatie.dhtml

  desertie bij de rebellen: https://youtu.be/wYbO4xGPX8M

   P. Daniel

   

   

  04-08-2017 om 18:44 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Postelse Pracht'  de boekenwereld van de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Postelse Pracht'  de boekenwereld van de abdij van Postel

  Bezoek de jubileumexpo 'Postelse Pracht"

  In 2017 is het 300 jaar geleden dat de Duitse kunstenares en entomologe Maria Sybilla Merian overleed. Het is ook 500 jaar geleden dat plantkundige Rembert Dodoens werd geboren.
  De boeken van zowel Merian als Dodoens vind je in de boekencollectie van de abdij van Postel.

  In het Bezoekerscentrum van de abdij loopt dit jaar een jubileumexpo met de prachtige werken van beide kunstenaars-wetenschappers. Niet te missen!

  Plan je bezoek

  Het bezoekerscentrum bevindt zich achter de gesloten deuren van de abdij. Je wandelt er dus niet zo maar binnen. Dankzij de Molse Gidsenkring zijn er wel heel wat mogelijkheden om de boekenpracht te ontdekken:

  Groepen: reserveer via toerisme@gemeentemol.be of molse.gidsenkring@telenet.be

  Individueel: iedere zaterdag van juli en augustus start er om 14 uur een rondleiding binnen de abdijmuren. Vooraf reserveren is niet nodig. Tickets zijn op de dag zelf verkrijgbaar aan het toeristisch infopunt in de abdij, 'Huyze Colibrant', vanaf 13.30 uur.
  Kostprijs: 6 euro (proevertjes inbegrepen en voordeeltarieven voor kinderen en -18-jarigen)

  Gratis jubileumkaartje, zolang de voorraad strekt

  k.ERF maakte samen met de Molse Gidsen een mooi jubileum-promokaartje met een prent van Maria Sybilla Merian. Het kaartje kun je ook gewoon als postkaartje gebruiken.
  Het is gratis, en beschikbaar zolang de voorraad strekt.

  Wil je graag dit kaartje ontvangen?

  We sturen het graag naar je op. Mail hiervoor naar info@erfgoedcelkerf.be
  Je vindt het ook in de bibliotheken van de k.ERF-regio.

  04-08-2017 om 07:29 geschreven door Gust Adriaensen


  03-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bijbel biedt therapie voor elke tijd'
  Anselm Grün (72) was in de Zuid-Nederlandse norbertijnenabdij van Berne. De Duitse benedictijn en bestsellerauteur kwam er twee nieuwe boeken voorstellen.

  Ik hoor vaak van mensen dat ze graag de Bijbel zouden willen lezen. Maar, zeggen ze, zodra ik begin, merk ik dat de Bijbel ver van mij afstaat. Ik begrijp niet wat hij mij duidelijk wil maken, hoe ik die woorden hier en nu moet plaatsen.

  De nieuwe Grün. © Berne Media

  Anselm Grün schreef daarom een Leeswijzer bij de Bijbel, waarin hij verschillende manieren en aanknopingspunten aanreikt. Met welke boeken kun je het best beginnen? Maar ook hoe je de bijbelboeken kan zien als een weerspiegeling van het mens-zijn, met hoogtes en laagtes in verschillende levensfases.

  Grün kwam het boek onlangs voorstellen in de norbertijnenabdij van Berne, in Nederland. Hij gaf een drukbijgewoonde lezing waarin hij zijn leeswijzer toelichtte:

  'Het gaat erom dat we zelf zoeken naar de methode die steeds bij ons past.'

  Grün had het tijdens de lezing over de therapeutische werking die de bijbel voor elke tijd te bieden heeft. Tegelijk benadrukte hij dat de Bijbel goed nieuws is:

  'Als de Bijbel angst of verwijdering oproept, is hij niet goed begrepen.'

  Langs bergen en dalen van het leven. © Berne Media

  Grün stelde tijdens zijn lezing ook een tweede boek voor, dat over zijn fascinatie voor bergwandelingen gaat: Langs bergen en dalen van het leven. Voor Grün is wandelen een spirituele bezigheid die symbool staat voor het leven zelf: openstaan voor nieuwe uitdagingen, jezelf en je krachten trainen, genieten van alleen zijn en het opzoeken van grenzen.

  Bronnen: Katholiek.nl en Berne Media

  'Leeswijzer bij de Bijbel' en 'Langs bergen en dalen van het leven' van Anselm Grün zijn beide uitgegeven bij Berne Media.

  (Kerknet)

  03-08-2017 om 13:36 geschreven door Gust Adriaensen


  02-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.België op vijf na grootste vervuiler

  Van alle wereldburgers zijn Belgen de op vijf na grootste veelvraten, blijkt uit de data die de wetenschappers van het Netwerk verzamelden.

  Alleen Luxemburgers, Australiërs, Canadezen, Esten en Amerikanen leggen per persoon meer beslag op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. In Eritrea, Haïti en Burundi consumeren ze het minst natuurlijke hulpbronnen.

  02-08-2017 om 07:40 geschreven door Gust Adriaensen


  01-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eenzijdige Britse aanpak

  De herdenkingen van de slag om Passendale, hebben nog maar eens aangetoond dat de overwinnaars altijd gelijk hebben en dat aan de verliezers, ook na een eeuw, amper aandacht en respect worden betoond. Wie dragen schuld voor het uitbreken en het verloop van Wereldoorlog I ? Toch niet uitsluitend de Duitsers?

  Wat voor een krachtig signaal voor menselijke verbondenheid en vrede, zou het geweest zijn, als de herdenkingsactiviteiten voorbereid, ook inhoudelijk, waren en uitgevoerd werden door zowel Britten (en andere geallieerden) en Duitsers.

  Nu was het een eenzijdige Britse aanpak en klonken het Britse chauvinisme en nationalisme bijzonder sterk door. Geen enkel kritisch geluid was te horen over de waanzinnige en moorddadige aanpak en strategie van de Britse legerleiding.

  01-08-2017 om 18:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Zelfmoord van Europa'

  Jan De Volder mist de zelfkritische reflectie bij de herdenking van de Slag om Passendale, zeker bij de Britten, terwijl er voldoende van die getuigenissen waren, ook toen al. 

  'De ramp voor Europa was dat ook alle internationalisme bezweek onder het nationalistisch geweld: dat van de Europese intelligentsia, zoals Stefan Zweig of Romain Rolland, dat van de socialisten zoals Jean Jaures en ook dat van de christenen die met overtuiging de nationalistische zaak van het eigen land bepleitten en aan de rechtvaardige oorlog soms ook een retoriek van een heilige oorlog verleenden.

  Daarom past vandaag een hulde aan een zeldzame kerkleider die er anders over dacht, en die exact een eeuw geleden, op 1 augustus 1917, een historisch vredesvoorstel lanceerde. Benedictus XV, paus van 1914 tot 1922, zag vanaf dag één de ellende in van het drama dat zich voor zijn ogen ontrolde. Hij nodigde de partijen uit om wegen van verzoening te vinden, sprak over de oorlog als de ˜zelfmoord van Europa en als een ˜nutteloze slachting'. In het midden van het annus horribilis 1917 lanceerde hij een concreet vredesvoorstel om onderhandelingen te starten.

  Van de oorlogvoerende landen kreeg hij amper antwoord en ook uit katholieke hoek was vooral hoon zijn deel. Met deze uitzondering: de Vaticaanse archieven tonen hoe massaal de soldaten in de loopgraven hem in brieven dankbaar waren dat ten minste iemand zijn stem durfde te verheffen over de waanzin waar zij aan waren overgeleverd'.

  01-08-2017 om 12:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve de thuisvakantie!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   26,3 procent van de Belgische gezinnen kan zich een vakantie buitenshuis financieel niet veroorloven, zo blijkt uit een studie van Eurostat, de Europese Dienst voor de Statistiek, waarnaar verwezen wordt in een krantenbericht.

  De mate waarin een week vakantie financieel haalbaar is, blijkt sterk samen te hangen met de economische situatie van het land in kwestie.

  Maar ook de gezinssamenstelling speelt een rol. Huishoudens met twee volwassenen onder de 65 jaar die geen kinderen meer ten laste hebben, staan er in het algemeen het beste voor: driekwart van hen kan een weekje vakantie betalen (23,7 procent kan dat niet). Omgekeerd hebben vooral alleenstaanden met een kind ten laste het moeilijk: de helft (51,8 procent) kan zich geen vakantie buitenshuis veroor­loven.

  Of Eurostat zich uitsluitend steunt op inkomsten en kosten om te bepalen wie al dan niet met vakantie kan, is niet duidelijk. Wordt ook rekening gehouden met de mensen die om professionele of familiale redenen thuisblijven of een afkeer hebben van buitenshuis met vakantie gaan?

  Dergelijke statistieken en de commentaren erbij, laten altijd uitschijnen dat iedere inwoner minstens één week het huis uit moet of wil. Commerciële nonsens. Wellicht groeit het aantal mensen dat lekker thuisblijft en rustig geniet van de rust, de ruimte en het comfort van huis en omgeving in plaats van zich te storten in de ellendige en gevaarlijke verkeersdrukte en files, in het opgepepte gewoel van allerlei costa's. Heeft Eurostat daarnaar al onderzoek gedaan?

  Voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bevolking verdient een campagne die het thuisblijven propageert sterke aanbeveling. Maar dat zal allicht niet naar de zin van de horeca zijn.

  01-08-2017 om 10:22 geschreven door Gust Adriaensen


  31-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen fiscale rechtvaardigheid'

  ACV-voorzitter Marc Leemans ziet in het zgn. 'Zomerakkoord' geen fiscale rechtvaardigheid en vindt dat  de regering de sociale zekerheid ondermijnt.

  31-07-2017 om 10:29 geschreven door Gust Adriaensen


  30-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het primaat van God'

  Joseph Ratzinger Benedictus XVI: Jezus van Nazareth - Deel I:

  'Het gaat erom dat we God als werkelijk erkennen, een werkelijkheid die voorwaarde is voor alles wat goed is. De geschiedenis kan niet buiten God om door louter materiële structuren gereguleerd te worden. Als het hart van de mens niet goed is, kan er niets anders goed worden. En de goedheid van het hart kan uiteindelijk alleen komen van degene die de welwillendheid, de goedheid zelf is. '

  30-07-2017 om 08:11 geschreven door Gust Adriaensen


  29-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Étretat - Normandië
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zon en wolken

  koesteren de krijtrotsen.

  Vreugde in mijn hart.

  29-07-2017 om 08:23 geschreven door Gust Adriaensen


  28-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'Hoe belangrijk zijn de grootouders voor het familieleven, voor het doorgeven van de menselijke en religieuze erfenis, die zo belangrijk is voor iedere persoon en voor elke samenleving!'

  28-07-2017 om 20:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/30

  Vrijdag 28 juli 2017

  Een getuigenis van “horen schieten”

  Eind vorige week zijn  het Syrische en Libanese leger met Hezbollah, aan de  strijd begonnen tegen Al Nousra en IS, hier in Qalamoun aan de Syrisch-Libanese grens. Al Nousra was blijkbaar al vrij vlug uitgeschakeld. IS ligt het dichtst bij ons en daartegen werd vooral dinsdag zwaar gevochten. Een tiental keren hoorden we een oorverdovende knal, waarbij de gebouwen daverden. Als je toevallig in de goede richting keek zag je eerst een licht als een bliksemflits en dan hoorde je de knal. In de namiddag waren we toevallig allen ingeschakeld in de humanitaire hulp. Na iedere geweldige knal begonnen de kinderen te lachen alsof ze op de kermis zaten. Wat een verschil met november 2003 toen de beschietingen tegen onze eigen gebouwen gericht  waren en het met ons ieder ogenblik kon gedaan zijn! Dinsdag kregen we aan het avondeten  hoog bezoek van de legerleiding die deskundige uitleg gaf. Op ‘n 5 km van Arsal zit nog een groep van IS en die wordt van hieruit over de  bergen heen bestookt, 30 km ver. Begrijpelijk dat zo iets een formidabele knal geeft. De gevangen IS strijders gaan naar de gevangenis. Anderen kunnen op bepaalde voorwaarden vanwege de president amnestie krijgen als ze geen misdaden gepleegd hebben. We vernamen ook dat meer dan de helft van de leiders van IS geheime agenten van de Israëlische Mossad zijn.

  Zaterdag kwam een gids met een vijftiental vrouwen uit Homs op bezoek. “Het is mijn eerste uitstap met toeristen na de oorlog”, zie hij. Toen iemand corrigeerde dat het nog oorlog was, schudde hij met het hoofd: “Neen, de oorlog is voorbij”. Wij hopen dat hij gelijk heeft. Hij zei wel dat hij geschrokken was van de verschrikkelijke vernielingen die hij al gezien had. Hij bewaart levendige beelden van de toestand van Syrië voor de oorlog. Het was in elk geval een gezellig bezoek van die dames in erg zomerse outfit en dus blijkbaar geen moslims.

  Een van de moslimsoldaten komt regelmatig binnen springen om met een frater het Evangelie te lezen. Vorige week kwam bij binnen met een wit blad papier waarop hij een erg mooie Jezus getekend had met daaronder: Jezus, onze Redder – voor het klooster Mar Yakub. Zondag werd ons gemeld dat er bij de gevechten in Qalamoun al 12 soldaten gesneuveld waren en dat deze soldaat er bij zou zijn. Achteraf bleek dat hij er toch niet bij was en dus nog in leven is. Toch hebben we zijn tekening op het altaar geplaatst en gebeden voor de “martelaren”, zoals ze hier genoemd worden.

  Ondertussen kon onze “mobiele kliniek”, waarop het teken van onze gemeenschap samen met dat van de rode halve maan prijkt, ingezet worden in een arme buurt van Damascus, waar mensen gratis de nodige verzorging krijgen. Deze rijdende kliniek zal telkens op een andere plaats goed van pas komen. Dank aan alle weldoeners.

  Wolven huilen alom…

  Saoedi-Arabië verwijt Qatar dat het terroristen steunt. De ketel verwijt de pot dat hij zwart ziet. Qatar beschuldigt Saoedi-Arabië dat het zijn regime wil omverwerpen. De  Verenigde Emiraten beschuldigen Qatar dat het hun veiligheid wil ondermijnen. In de Turkse regeringskrant Yeni Safak verwijt Ibrahim Karagül de Mossad en de CIA dat zij het uiteindelijk waren die achter de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 zaten om Recep Tayyip Erdogan ten val te brengen. Ondertussen werkt Israël samen met Qatar tegen Saoedi-Arabië en met Saoedi-Arabië tegen Qatar en Turkije. Verder werkt Israël samen met allen die Syrië ontwrichten. Bachar Jaafari, de permanente Syrische  ambassadeur bij de UNO haalde dinsdag in zijn rede tot de VN Veiligheidsraad scherp uit naar Israël omdat het terroristen blijft steunen en het Syrische leger blijft bestoken en eist dat de illegale bezetting van de  Golan wordt beëindigt. Over onze rechten, zo zei hij, kan niet onderhandeld worden en ze kunnen  niet afgewezen worden. Van het politieke spel van de grootmachten is het volk zelf telkens het slachtoffer omdat duistere machten fanatieke islamisten weten te gebruiken voor hun eigen belangen.

  “De waarheid is dat het conflict zich omgevormd heeft tot een strijd tussen twee stromingen die strijden om de leiding in de  Arabische wereld: de Wahabiten (Saoeodi-Arabië) en de moslimbroeders van Qatar en Turkije. Het is een moslimwereld die zich uitput en vernietigt door oorlogen en verre blijft van iedere ontwikkeling en vooruitgang… Ja, in heel de regio horen we niets anders dan wolven huilen; wolven van Qatar, van Saoedi-Arabië, van Turkije, van de Emiraten en vooral van Israël. Dit huilen van de wolven kondigt het einde aan van een periode  en het begin van een nieuwe: de historische overwinning van Syrië en zijn bondgenoten. Het is een overwinning die ons voor ontzagwekkende uitdagingen stelt… Inderdaad, het wezenlijke speelt zich binnen af, zoals president Al-Assad heeft gezegd: ‘Indien het binnenste van ons huis solied, sterk en solidair geweest was en wanneer corruptie en verraad vanuit bepaalde schuilhoeken niet had toegeslagen, zou het zo ver niet gekomen zijn” (Bassam Abou-Abdallah, mondialisation.ca, 24 juli 2017:  http://www.mondialisation.ca/syrie-le-hurlement-des-loups/5600700).

   

  Stuiptrekkingen van het Amerikaanse imperialisme

  Amerikanen zijn volgens onze beperkte kennis en aanvoelen een ingoed volk, vindingrijk, open voor vernieuwing en edelmoedig. Ze voelen zich echter een beetje “speciaal” en geroepen om anderen “te helpen”, waardoor ze een beetje bijziend worden. Dat brengt mee dat ze te gemakkelijk en te vlug in andere landen tussenbeide willen komen. Ondertussen zijn de VS uitgegroeid tot zowat de grootste supermacht ter wereld. En hiermee beginnen de gevaren. De leiders hebben zich ver boven het volk gesteld. Machtige individuen en groepen hebben geen  internationaal recht nodig om hun Amerikaans imperialisme overeind houden. Met hun uit de kluiten gewassen militaire overmacht denken ze ongeveer overal hun wil te kunnen opleggen. Om oorlog te kunnen voeren heb je vijanden nodig: Rusland, China, Iran, Noord-Korea en voor de schijn het terrorisme, dat in werkelijkheid hun vaste bondgenoot is. Dinsdag heeft het Amerikaans congres bijna eensgezind (419 tegen 3) nieuwe sancties voorgesteld tegen Rusland, Iran en Noord Korea. Zelfs een eventueel veto van D. Trump kan hiermee afgevoerd worden. Het is een collectieve waanzin, een soort economisch terrorisme, dat iedere objectieve grond mist en waardoor de elite haar groot gelijk tracht te handhaven. Tevens willen ze tonen dat ze de politiek van de EU nog steeds bepalen. Europese bedrijven zullen zich als schoothondjes aan de sancties moeten houden, al is  nadeel voor hen groter dan voor Rusland. Dit kan op langere termijn alleen maar helpen om de EU verder van de  VS te verwijderen. Voorlopig blijft de hysterie tegen Rusland nog even overeind waardoor D. Trump onmogelijk vruchtbare economische relaties met Rusland kan aanknopen. Deze keer is er evenwel een nuchtere tegenreactie van Rusland: het Amerikaanse ambassadepersoneel moet beperkt worden tot het aantal van de Russen en enkele Amerikaanse eigendommen in Moskou mogen niet meer gebruikt worden.  Ondertussen doet D. Trump moeite om de oorlog van de CIA tegen Syrië te stoppen. Er is in Amerika een heftige strijd bezig van de Deep State om zijn wereldheerschappij te handhaven. Een innerlijk verdeeld rijk zonder morele fundamenten staat op instorten. 

  “Het is absurd. De grootste schurkenstaat op aarde blijft onwettig bombarderen en burgers doden in verschillende landen tegelijk,  terroristen in het Midden Oosten heimelijk bewapenen en volmacht geven, buitenlandse verkiezingen over heel de wereld spectaculair beïnvloeden en vervalsen, terwijl het anderen de les wil spellen in rechtvaardigheid en op betwistbare wijze financiële druk als wapen gebruikt waardoor internationale wetten en de regels van de handel met voeten worden getreden”. (Finian Cunningham, 27/7/17: https://sputniknews.com/columnists/201707261055902033-us-russia-sanctions-absurd/)

   

  25 juli: werelddag gewijd aan het menselijk leven

  Er is een dag voor de dieren, voor de parken, voor de industrie en nog zoveel meer. Ik stel voor 25 juli te wijden aan “humanae vitae”, het menselijk leven. Op die dag in 1968 verscheen de revolutionaire encycliek Humanae vitae van Paulus VI. Hierin bracht hij hulde aan de natuurlijke wijze van de voortzetting van het menselijk leven, waarbij hij de hormonale contraceptie radicaal afwees. Hij kreeg toen bijna de helft van de intellectuelen van het hele westen over zich heen. Ze meenden een hoop argumenten te hebben om zijn standpunt af te wijzen. Immers, de contraceptie was de grootste ontdekking van de moderne tijd. Iedereen wist dit. De medici, de priesters, de kerkelijke hiërarchie, de theologen, de politici…Na een halve eeuw blijft er echter van dit groot gelijk niets meer over. De mythe van de veilige contraceptie is al lang voorbij. Iedere week verschijnen nieuwe studies die aantonen  dat de hormonale contraceptie een catastrofe is. Een goede economie, goed bestuur en welvaart zijn belangrijk voor een land. Wanneer echter een volk niet in staat is zichzelf demografisch te handhaven zal het onherroepelijk verdwijnen. Volkeren die straatarm zijn maar willen leven, zullen leven. Daar zullen voldoende kinderen geboren worden. Een volk met een contraceptieve doodscultuur dat niet wil leven, zal sterven, al is het schatrijk. Zijn hoop stellen op massale immigratie zal uiteindelijk de moeilijkheden slechts vergroten, spanningen vermeerderen en het eigen volk uitschakelen. Er zijn in Europa volkeren nodig die hun goede volksaard koesteren, hun christelijke wortels ten volle waarderen en het menselijk leven respecteren vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Hongarije schijnt zich hiervoor al flink in te zetten. Laten we ons nu al voorbereiden om volgend jaar op woensdag 25 juli de wereld dag van humanae vitae te vieren!

  En dit nog

  Stilaan wordt de informatie die ik spontaan van lezers toegestuurd krijg belangrijker en uitgebreider dan de informatie die ik zelf geef. Hartelijk dank!

  vEen lezeres schrijft over de  tragische toestand in Duinkerken “hier in de  buurt”, aan de Franse kust: Om de drie dagen komen Franse autoriteiten met traangas de vluchtelingen wegjagen en hun schamele bezittingen, ook babyvoeding, vernietigen. Men zou dit nog niet eens met beesten doen. “Ze hadden zich maar moeten laten registreren in Griekenland of Italië” zeggen sommigen koelweg. Gelukkig bestaan er goede organisaties waarbij we ons aansluiten om te helpen, zoals “Hulpkonvooi Veluwe” en andere. Tenslotte is er nog een mogelijkheid om tegen dit wangedrag van de  regering  te protesteren: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1919553344934408&id=1750214331868311.

   

  v  Ons vorig bericht met niet minder dan 11 video’s toegelicht: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-35/#more-36341

  v  Ons vorig bericht eveneens aangepast en aangevuld met drie video’s: https://www.geotrendlines.nl/waarom-wil-washington-oorlog/

  v  Ons vorig bericht aangepast en toegelicht op ENM (‘Europees Nieuws en Meer’; aangekondigd met “Wat een waanzinnig goed artikel”): https://www.facebook.com/europeesnieuwsenmeer/posts/1415881955132550

   

  vStudiedag N-VA  in kamer op 18 juli 2017:https://doorbraak.be/christenen-worden-vergeten-geopolitiek-midden-oosten/

  v De militaire bases van VS in Syrië: http://www.golfbrekers.be/als-een-ongenode-gast-zijn-tenten-bij-u-opslaat/

  vVoor sommige politici moet de Syrische president nog altijd weg. Waarom? Sadam Hoessein en Kadhaffi kunnen geen schadevergoeding meer vragen voor de  misdaden door de VS en de NAVO tegen hun land en volk begaan. Bachar al-Assad kan dit nog wel: https://www.geotrendlines.nl/syrie-eist-schadevergoeding-internationale-coalitie/,

  vOorlogsverslaggever Harald Doornbos is terug van een riskante reportage in Raqqa, de belegerde hoofdstad van IS:  http://www.ad.nl/buitenland/is-ers-uit-syrieneuml-zijn-de-ss-ers-van-      nu~a9cb0b1e/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

   

  1. Daniel

  28-07-2017 om 17:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaat De Wever de Trumptoer op?

  De hoofdredacteur van De Standaard reageert scherp op de eis van De Wever om een topjournalist van de Krant, Bart Brinckman, tot de orde te roepen.

  De reactie van Karel Verhoeven is volkomen terecht. Journalisten zijn niet onaantastbaar en het staat iedereen vrij kritiek te uiten op wat ze schrijven. Ook De Wever. Maar de grootste fout -want ondemocratisch- die hij begaat is dat hij rechtstreeks bij de hoofdredactie van een krant tussenkomt 'om een journalist tot de orde te roepen'.

  Wanneer een toppoliticus dat doet, gaat hij een gevaarlijke, ondemocratische toer op en liggen Trump-, Poetin- en Erdoganvergelijkingen zomaar voor het oprapen. In het artikel dat De Wever op de NVA-site publiceert, zitten bovendien een aantal venijnige en niet te verifiëren uithalen naar De Standaard en Brinckman.

  Heeft de hoofdredactie bv. herhaaldelijk toegegeven dat 'betrokkene over de schreef ging'? Waarop is de beschuldiging'hij voert een persoonlijke vendetta tegen mij' gebaseerd? Wie heeft al bemerkt dat de artikels van Brinckman een combinatie zijn van 'amusementswaarde, modder gooien, roddels, intentieprocessen', zoals De Wever beweert? 

  Dit incident bewijst nog maar eens dat machtsgeile politici de neiging ontwikkelen een vrije, kritische pers te muilkorven.

  28-07-2017 om 11:28 geschreven door Gust Adriaensen


  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/29

  Vrijdag 21 juli 2017

  Van parafine naar kaarsen

  Eén ton parafine zal begin volgende week veranderd zijn in een paar tienduizenden mooie kaarsen, besteld door een ngo. Voor de twee machines hebben we twee werklieden kunnen opleiden die hun werk nauwgezet doen. Nu het vakantie is brengen ze af en toe een van hun kinderen mee. Wij zorgen ’s middags voor een maaltijd. Beiden zijn overeengekomen om zich aan ons ritme aan te passen. Ze werken vrijdags (rustdag voor de moslims en het hele land) en rusten zondags (werkdag van moslims en het hele land). De arbeiders zorgen voor de machines. Al de rest doen wij: parafine aanbrengen, telkens 40 dozen van 25 kg van de kelder naar de kaarsenfabriek sleuren, de kaarsen inpakken, opbergen en tenslotte op de vrachtwagen laden.…Indien er meer bestellingen zouden zijn, zouden we dit alles ook door arbeiders kunnen laten doen, maar dat is nu nog niet rendabel.

  Ondertussen moet het gewone werk natuurlijk ook doorgaan: zorgen voor de maaltijden en de afwas, de was van de klederen, de reparaties en onderhoud van de gebouwen, water voor de planten op het terrein, hulp bij de zorg voor de schapen…Af en toe is er ook een aangename verrassing. We dachten dat de aardappeloogst geheel mislukt was maar het tegendeel bleek waar te zijn, er was een overweldigende hoeveelheid goede en grote aardappelen. We trachten verder zo goed mogelijk trouw te blijven aan het ritme van een religieuze gemeenschap met een morgengebed en stil gebed, de primen, tertsen, sexten, nonen, ’s middags de eucharistie en ‘s avonds de vespers. Rond 21.00 u bidden we het rozenhoedje, buiten ergens zittend of wandelend. ’s Middags eten we binnen en ’s avonds buiten. Tussendoor is er altijd wel even gelegenheid om op het grote binnenplein met de kinderen even te voetballen, wat ’s zondags soms uitgebreid gedaan wordt.

  Waarom wil Washington “war”?

  Al zestien jaar lang is Washington een meester in het veroorzaken of uitvinden van  sensationele aanslagen als voorwendsel om oorlog te kunnen voeren. Het goede moment was gekomen toen de Sovjetunie en het Warschaupact ontbonden werden en de VS hun kans zagen om de onbetwiste wereldheerser te worden. Het gedroomde startschot werd gegeven door de aanslagen op de Twin torens in New York op 11 september 2001. Daarop werd plechtig de oorlog verklaard aan het terrorisme. Hoewel bijna de hele bende van terroristen rechtstreeks uit de moederschoot kwam, nl. uit Saoedi-Arabië, werd juist dit land de bevoorrechte bondgenoot om een oorlog te beginnen tegen landen die Amerika niets misdaan hadden. Afghanistan moest van de Russen bevrijd worden, in Irak moesten de niet bestaande massavernietigingswapens ontmanteld worden, het Libische volk moest bevrijd worden van zijn leider M. Kadhaffi, die zijn arm land tot het 21e rijkste verheven had en in Syrië met zijn harmonieuze samenleving ontdekte Washington plots de meest gruwelijke dictator die geen ogenblik langer aan de macht mocht blijven. Onder de mom van humanitaire hulp kwamen de  VS hun puur eigenbelang, politiek en economisch, opleggen. Hoe groter het succes van het Amerikaanse leger, hoe meer chaos en terrorisme. De VS hebben nu tienduizend soldaten in Afghanistan. Er zijn tienduizenden doden en de Taliban controleert er nu meer grondgebied dan ooit voorheen sinds de Amerikaanse inval in 2001. De VS helpen Saoedi-Arabië in hun oorlog tegen Jemen. Door de bombardementen en de blokkade zijn er geen drinkbaar water en geen medicamenten meer, waardoor miljoenen mensen dreigen te sterven van honger, van cholera en andere ziekten. Het Amerikaanse wetsvoorstel om de verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië te beperken werd verworpen. In Venezuela blijven de VS verwoede pogingen doen om de regering ten val te brengen. Ondertussen druipen onze gewone berichtgevingen van huichelarij. Ze stellen de zaken zo voor alsof de Amerikaanse president en Washington toch zo bezorgd zijn om de moeilijkheden in Venezuela en ongeduldig wachten om te helpen. In feite zijn zij het die de moorden beramen, de aanslagen plegen, de oppositie steunen en het land ontwrichten om het ten val te brengen en de olierijkdom in handen te krijgen (Stella Calloni, La guerre des Etats-Unis contre Venezuela, mondialisation.ca,  17 juli 2017). In Colombia zijn weer Amerikaanse doodseskaders actief. De VS plannen militaire acties tegen Noord Korea. Iran wordt uitgeroepen tot het grote gevaar voor een atoomaanval en de destabilisatie van de  regio terwijl Amerika het enige land is dat effectief atoomwapens heeft gebruikt en Iran een van de belangrijke stabiliserende landen is voor Syrië. Iran heeft ook uitdrukkelijk laten weten met zulk een onbetrouwbare en valse partner als de VS niet meer te willen onderhandelen. Ondertussen stapelen de  Amerikaanse provocaties tegen Rusland en China zich op want hun massa atoomwapens moeten ooit getest worden.

  Waarom wil Washington eigenlijk oorlog voeren? Er zijn drie redenen. De eerste reden is: ten behoeve van het Amerikaans militair industrieel complex. De wapen- en oorlogsindustrie floreert als nooit voorheen en de wapenbazen willen steeds meer. Hiermee zijn privé- en staatsbelangen gemoeid. Om dit enorme oorlogsbudget te rechtvaardigen is er een vijand nodig. Om de oorlog zeker te winnen heb je natuurlijk heel veel wapens en soldaten nodig. De tweede reden is: ten behoeve van de neoconservatieve ideologie dat Amerika de onbetwiste heerser over heel de wereld moet zijn en blijven. Dit sluit  aan bij de wijze waarop de Amerikanen over zichzelf denken als een “speciaal” volk, dat geroepen is om de andere volken te leiden, zoals Obama ook eens gezegd heeft (waarop Poetin in zijn Valdai-toespraak gevat reageerde door te zeggen dat alle mensen als “gelijken” door God geschapen zijn!) Amerikanen hebben de neiging om overal elders tussenbeide te komen en de zaken eens te gaan regelen, in hun eigen voordeel. Zij zien zichzelf als de redders van de wereld. Een land als Syrië dat geen staatschuld had, een onafhankelijke bank, een harmonieuze en welvarende samenleving zonder de morele westerse ontwrichtingen is dan onbruikbaar  en moet omgevormd en onderworpen worden aan het Amerikaans “democratisch kapitalisme”. En daarvoor ontketent Washington dan een oorlog. De derde reden is: ten behoeve van Israël. Israël gebruikt Amerika om oorlog te voeren tegen Syrië en tegen Iran. Israël bestuurt Amerika. Een Amerikaanse politicus die door Israël niet kan omgekocht worden, heeft een volgende keer geen kans meer om herkozen te worden.

  Admiraal Tom Moore, verantwoordelijk voor de operaties van de zeemacht en president van de Joint Chiefs of Staff zegt: “Geen enkele Amerikaanse president kan zich verzetten tegen Israël. Israël krijgt wat het wil, welke de gevolgen hiervan ook mogen zijn voor Amerika”. Niet het Amerikaanse volk wil oorlog voeren over heel de wereld maar de duistere machten in Washington. De afstand tussen het gewone volk en zijn regering is in Amerika ook veel groter dan in de meeste westerse landen. En het is nu niet Donald Trump die Amerika bestuurt, het zijn de hoger genoemde schimmige machtsgroepen van Washington die Trump leiden. Zo zijn de VS niet in staat een goede sociale zekerheid of gezondheidszorg voor eigen volk uit te bouwen omdat ze waanzinnige bedragen nodig hebben om oorlog te voeren.

  “Israël gebruikt Amerika om de regeringen van Syrië en Iran uit te schakelen omdat ze militaire en economische hulp geven aan Hezbollah. Indien de Amerikanen de hulp aan Hezbollah kunnen uitschakelen dan kan het Israëlische leger Zuid Libanon roven zoals het Palestina al heeft ingepalmd en bepaalde delen van Syrië. Dit zijn de feiten: sinds zestien jaar heeft het onwetende Amerikaanse volk een corrupte regering in Washington toegestaan miljarden dollars te verspillen aan het militaire veiligheidscomplex, aan de neoconservatieve ideologie om de wereldoverheersing door de VS in stand te houden en uiteindelijk om Israël te dienen… Het feit dat Washington Rusland en China blijft provoceren is een teken van waanzin. In plaats van enig inzicht, merken we hoogmoed en arrogantie, de kenmerken van dwazen. Onze planeet aarde heeft in het westen vooral leiders nodig die verstandig zijn, een moreel geweten hebben, de waarheid respecteren en bereid zijn de grenzen van hun macht te erkennen. Het westen beschikt helaas niet over dat soort mensen.” (dr. Paul Craig Roberts, 14 juli 2017:http://www.mondialisation.ca/washington-seize-ans-de-guerre-pourquoi/5599357).

  Een etterbuil

  Op 4 april beschuldigt de oppositie (door de VS gesteund) Syrië van het gebruik van chemische wapens in Khan Sheikhoun (Idlib). Zonder  enig onderzoek of bewijs laat D. Trump 59 Tomahawk raketten afschieten op de Syrische militaire luchthaven Sha’irat op 6 april, zogenaamd uit vergelding. Ieder voorstel vanwege Rusland om een onafhankelijk onderzoek in te stellen wordt door de VS geweigerd. Syrië dringt er al lang op aan opdat een gespecialiseerd team van de  VN Veiligheidsraad Syrië zou bezoeken om de  activiteiten van IS en andere groepen in verband met het gebruik van chemische wapens te komen vaststellen. Uiteindelijk stemt het team er mee in en Syrië treft alle maatregelen voor hun veiligheid. Enkele uren voor het geplande bezoek komt er een telefoon binnen op het  bureau van al-Jaafari, de permanenten Syrische afgevaardigde in New York dat het team niet kan komen omdat ze 400 dollar in hun budget te kort komen (sic)! Op 20 juni meldt  de organisatie voor verhindering van chemische wapens, OPCW, dat er  wel degelijk chemische wapens gebruikt zijn in Khan Sheikhoun maar zonder enig  bewijs van schuld van Syrië te leveren. Geen enkel van de  leden van OPWC heeft de plaats van Khan Sheikhoun bezocht. En nu op maandag beslist de EU om nieuwe sancties op te leggen aan Syrië zogenaamd omwille van het gebruik van chemische wapens. Syrië zegt terecht dat dit een rechtstreekse steun is aan de terroristen. Gerard Bapt van de Franse socialistische partij reageert verbolgen op de EU beslissing en zegt dat de EU juist de embargo’s en de sancties moet opheffen. Is er geen chirurg die deze etterbuil van opperste huichelarij eens  kan wegsnijden?

  Er is hoop

  Woensdag meldt The Washington Post dat de CIA geen gematigde rebellen meer gaat trainen, bewapenen en betalen. Dit geeft nieuwe hoop op een werkelijke samenwerking met Rusland in de strijd tegen IS. Houdt de CIA (en dus de NAVO, UK, Frankrijk, Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar, Israël) er mee op? Is D. Trump in  staat om deze criminele oorlog te beëindigen of is het weer een van die valse maneuvers? Hebben de VS eindelijk begrepen dat ze deze oorlog al lang verloren hebben? En wat gaan de wapenbazen doen? Miljarden hebben ze de voorbije jaren verdiend aan wapens die door geheime leveringen en vervalste verklaringen uiteindelijk bij de terroristen in Syrië konden belanden (tegen het internationaal recht in en geen haan die er over kraait, al zes jaar lang!). Gaan zij voortaan ploegscharen produceren of duimspijkers of kopspelden misschien? Qatar is niet meer geïnteresseerd in een regeringswissel in Syrië nu het goede overeenkomsten voor zijn energie heeft kunnen sluiten met Iran. Ook E. Macron heeft beslist dat Assad mag blijven alsof hij dat nu moet regelen. Wat gaan de anderen doen? Saoedi-Arabië, de haard van de  terroristen en grootste vriend van de  VS? Turkije heeft in het NW van Syrië een gedeelte bezet. De VS hebben zich in het N gevestigd met enkele militaire bases, waar ook speciale Franse strijdkrachten aanwezig zijn. Israël heeft de Golan bezet en een deel geannexeerd, ook illegaal. Een zaak lijkt mij duidelijk: wie nu nog denkt dat hij eventjes de Syrische regering ten val kan brengen en het land in stukken kan verdelen is wel heel erg naïef.

  18 oktober: wereld dag van de huwelijkstrouw en het heilig gezin!

  Sinds 2008 organiseert Rusland het feest van “de liefde, het gezin en de trouw” op 8 juli, de dag waarop het heilige orthodoxe echtpaar Piotr en Fevronia (+ 1228) gevierd wordt als voorbeeld van trouwe huwelijksliefde. Hierbij hoort het typisch Russische madeliefje als symbool van zuiverheid, tederheid en trouw. Zo bevordert Rusland de geboorte van kinderen en de huwelijkstrouw als kostbare bijdrage aan een gelukkige en welvarende samenleving.

  Laten ook wij creatief zijn door het feest van de trouwe huwelijksliefde in te voeren en wel  op de dag waarop   Zélie en Louis Martin, de ouders van de kleine heilige Thérèse van Lisieux op 18 oktober 2015 als eerste echtpaar heilig werden verklaard. Zélie (1831-1877) en Louis (1823-1894) huwden op 13 juli 1858 en kregen 9 kinderen, waarvan er vier op jonge leeftijd stierven. Thérèse noemt haar ouders “onvergelijkbaar”. Zij leidden een heldhaftig en bijzonder intens leven van wederzijdse toewijding, trouwe liefde, tederheid en het gezamenlijk dragen van de moeilijkheden in groot geloof, vertrouwen en overgave aan Gods wil (aan te bevelen lectuur: MONGIN Hélène, Louis et Zélie Martin. Les saints de l’ordinaire. Ed. de l’Emmanuel, 2017, ISBN 2-35389-050-4). Het is waar, er is al een internationale dag van het gezin (15 mei) maar in het westen wordt het woord “gezin” misbruikt voor  wat niets met een natuurlijk en gezond gezin te maken heeft.

  “Het christelijk westen” verkeert nog steeds in een “contraceptieve roes”, vecht tegen de mythe van de overbevolking, breekt het gezin als basiscel van de samenleving af, blokkeert het gezag van ouders bij de opvoeding van hun kinderen, maakt echtscheidingen steeds gemakkelijker, ontneemt de kinderen alle mogelijkheid om zich als gelukkige jongens en meisjes te ontwikkelen en viert uitzinnig gay-parades. Hiervoor wordt forse steun gegeven aan bepaalde organisaties zoals Sensoa, het ‘expertisecentrum’ dat alle levensvreugde van kinderen, jongeren en gezinnen tot in de wortel vernietigt en mensen omvormt tot geslachtsloze robotten en gewillige slaven van de porno-industrie.  Onze kerkelijke  leiders en katholieke ministers vinden dit “expertisecentrum” best geschikt voor onze katholieke scholen. Arm Vlaanderen. Leve de wereld dag van de huwelijkstrouw en het heilig gezin!

  En dit nog

  Vorig bericht met overvloedig beeldmateriaal geïllustreerd:

  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-34/

  http://www.geotrendlines.nl/syrie-en-nieuwe-wereldorde-nwo/

  Hoe Syrië aan zijn heropbouw werkt:

  http://www.golfbrekers.be/uit-de-as-herrezen/

  Waarom er in Syrië ellende zal blijven zolang de USA  hier gevestigd zijn:https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-07-18/washingtons-dead-end-syria?cid=nlc-fa_fatoday-20170718

  De ruzie tussen Saoedi-Arabië en Qatar en de  gas: http://www.golfbrekers.be/false-flag-qatar/

  P. Daniel

  21-07-2017 om 19:27 geschreven door Gust Adriaensen


  20-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een loos containerbegrip

  De 72-jarige gewezen hoofdredacteur van het gewezen Volksunieweekblad 'Wij', krijgt in De Standaard van 20 juli, bladruimte ter beschikking om te stellen dat het duidelijker is Vlaams of Waals (hoe zit het met Brussel?) te gebruiken in onze communicatie, dan Belgisch, wat hij een 'loos containerbegrip' noemt.

  Die bewering klopt geenszins voor onze communicatie met het buitenland. En de voorbeelden die zouden moeten bewijzen dat 'duidelijke informatie' , wat Van Liedekerke gelijkstelt met het gebruik van 'Vlaams', de 'regionale identiteit schraagt en bevordert', zijn van bedenkelijk allooi en soms gewoonweg ridicuul.

  Van Liedekerke heeft niet in de gaten dat hij met 'Vlaams' doet wat hij schamper 'Belgisch' had verweten: 'Vlaams' gebruiken als een 'loos containerbegrip'. Daarin stopt hij alle grote en kleine verschillen binnen de Nederlandstalige regio.

  Hij gaat helemaal uit de bocht met het citeren van Claus, alleen fanatici hebben er moeite mee om te zeggen: 'Ik ben Belg', met de 'Belgische Boerinnekesdans', en met een etnisch warrige uitleg over het trekpaard.

  20-07-2017 om 10:06 geschreven door Gust Adriaensen


  18-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hufterige filosoof

  In De Standaard pleit filosoof Boudry ervoor, de jonge mensen die zich op straat inzetten voor de 'goede werken' -hij noemt ze vernederend 'hijgerige straatwervers'- wandelen te sturen.

  Deze uit de losse pols geschreven 'vakantie'mening -waarvoor hij dan nog royaal betaald wordt- heeft een hoog gehalte aan vooringenomenheid, veralgemening, hufterigheid, misprijzen en versterkt de populistische benadering en veroordeling van de 'liefdadigheidswerken': 'Het blijft allemaal aan de vingers plakken'.

  Fraai vind ik dat niet van Boudry. Van een filosoof mogen meer fond en nuance verwacht worden. Boudry laat uitschijnen dat de jonge fondsenwervers het uitsluitend doen voor de centen. Dat is een stuitende veralgemening die hij zonder enig bewijs ventileert.

  Dat hij met veel misprijzen en superioriteitsgevoel neerkijkt op de jongens en meisjes die zich inzetten voor 'de goede werken', blijkt uit zijn niet erg filosofische woordkeuze: opdringerige straatventers, spring-in-'t-velds met klembord, hijgerige (!) straatwervers.

  Met evenveel gemak kan je Boudry's voorkeur en propaganda voor één welbepaalde organisatie verdacht vinden en veronderstellen dat bij dergelijk promopraatje ook wel wat drinkgeld hoort.

  18-07-2017 om 12:01 geschreven door Gust Adriaensen


  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christendom en gemeenschapsvorming

  Filosoof Loobuyck definieert in de eerste aflevering van Zieners (De Standaard, 15 juli), het liberale nationalisme, 'waarvoor hij wel iets voelt', als volgt: 'een staat heeft een bepaalde maatschappelijke cultuur. Met een taal, een geschiedenis, gebruiken en gewoonten'. Een gedeeld nationaal bewustzijn is goed voor de gemeenschapsvorming, schrijft hij.

  Het 'etnisch nationalisme' zou dan een maatschappelijke cultuur inhouden die Vlaams, blank en christelijk is.

  Dit onderscheid is m.i. onjuist en ik verdenk Loobuyck ervan het zo te formuleren om zijn 'beste model om samen te leven in diversiteit' scherper naar voren te schuiven.

  Onjuist omdat onze maatschappelijke cultuur in hoofdzaak blank is. En de geschiedenis, de gebruiken en gewoonten, zijn christelijk. Bovendien is onze taal in haar woordcreatie en haar rijkdom aan gezegdes, schatplichtig aan en  doordrenkt van het christendom.

  Die cultuur heeft altijd gezorgd voor een gedeeld bewustzijn en gemeenschapsvorming. Die christelijke cultuur doet dat nog altijd in sterke mate, ook al lopen de kerken leeg. Niet het atheïsme zorgt voor gemeenschapsvorming.

  Het is kenmerkend voor nogal wat wetenschappers, filosofen e.a., , die vaak uit een katholiek nest zijn voortgekomen, zich als vurige, soms zelfs als fundamentalistische bekeerlingen, af te zetten tegen hun christelijke roots.

  Dat brengt hen ertoe, op een wetenschappelijk totaal onverantwoorde manier, de gigantische rol van het christendom in onze taal, geschiedenis, gebruiken en gewoonten, te miskennen. Wat meer is, Loobuyck beschouwt het christendom naast 'blank' en 'Vlaams' als een van de ingrediënten van het 'etnisch nationalisme' (een term en begrip om van te gruwen).

  De filosoof maakt hier twee (bewuste?) fouten. Het is een historische realiteit dat onze cultuur blank en christelijk was en is. 'Vlaams' verdient nuancering. Het is een 19de eeuws romantisch begrip dat partijpolitiek gerecupereerd werd in de strijd om de macht. Etnisch en historisch is het correcter te spreken over Brabanders, Limburgers, Vlamingen...

  Erger is dat Loobuyck het christendom samen met 'blank' en 'Vlaams' in één pot stopt met het etiket 'etnisch nationalisme' erop. Daardoor wordt de perceptie gecreëerd dat 'blank', 'Vlaams' en 'christelijk' te maken hebben met de kwalijke opvattingen en praktijken van vroeger en nu , die verbonden worden met 'etnisch nationalisme', zoals racisme en etnische zuivering.

  Dat is kwaadaardig ten aanzien van 'blank' en 'Vlaming', maar zeker ten aanzien van het christendom. Dat is veel ruimer dan 'blank' en 'Vlaming', en is zeker in deze tijden de enige instantie van betekenis die zich voortdurend verzet tegen de negatieve en destructieve factoren van een zgn. 'etnisch nationalisme'.

  17-07-2017 om 08:57 geschreven door Gust Adriaensen


  15-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verknipt neoliberaal en kapitalistisch systeem'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Canadese progressieve journaliste en klimaatactiviste  Naomi Klein wijst ons erop dat Donald Trump enkel de vrucht is van een verknipt neoliberaal en kapitalistisch economisch en sociaal systeem, waarbij mensen én de planeet als wegwerpmateriaal worden beschouwd.

  15-07-2017 om 19:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verveling

  In 'Yawn. Adventures in boredom', een boeiende filosofische verkenning van verveling, schrijft de Amerikaaanse Mary Mann dat wij mensen slecht uitgerust zijn om met vrije tijd om te gaan. We reizen om te ontsnappen aan de tijd, maar we moeten die zee van tijd die voor ons ligt wel invullen. Verveling loert om te hoek, en die bestrijden we paradoxaal genoeg door onze gewoonten mee te nemen.

  15-07-2017 om 15:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kiezerswerving verboden in de Koningin der Badsteden

  Opgelet, dit is waarschijnlijk fake news!

  Vrijwilligers en militanten die op straat kiezers werven voor een bepaalde politieke partij, zijn niet langer welkom in de Koningin der Badsteden. 'Ze klampen de mensen te veel aan. Ook de winkeliers klagen', zegt de burgemeester van Oostende, Johan Vande Lanotte (SP.A).

  Oostende is de eerste stad die een totaalverbod op kiezerswerving oplegt. 'De politieke partijen zijn te aanklampend', zegt Vande Lanotte. 'Mensen komen naar onze winkelstraten om te winkelen, niet om om de tien meter door een rode, blauwe, gele, oranje, groene, bruine politieke partij te worden aangesproken.

  15-07-2017 om 14:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opdringerig

  Het verbod op fondsenwerving in de Oostendse winkelstraten en op de zeedijk -dan nog ingesteld door een socialistische burgemeester-, is gewichtiger dan sommige journalisten laten uitschijnen.

  Het maakt pijnlijk duidelijk dat de overheid veel meer belang hecht aan de klacht van enkele handelaars dan aan de inzet van (vooral jonge) mensen voor het goede doel.

  Ik kan me niet voorstellen dat bv. Vande Lanotte maatregelen zou durven nemen tegen de opdringerige, ronduit brutale visuele en auditieve reclame; tegen de opdringerige, zeikende en schijtende honden; tegen de opdringerige telefonische en sms- reclameboodschappen; tegen de opdringerige visuele en ruimtelijke vervuiling en vernieling van duinen,kust en strand; tegen de opdringerige, uitpuilende en stinkende vuilnisbakken: het beste bewijs van het floreren van de horeca en van het succes van haar opdringerige klantenwervingsmethodes, die niet mogen doorkruist worden door 'opdringerige', idealistische, jonge fondsenwervers.

  Johan, Johan toch.

  15-07-2017 om 08:16 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/28
  Vrijdag 14 juli 2017
  Zomerse zon op de woestijn
  De zusters hebben de oogst van de abrikozen voltooid en nu zijn de peren aan de beurt. Bovendien zorgen ze voor een grote hoeveelheid “qeseq”, een basisvoedsel, een soort soep, dat vooral de kinderen graag eten. Een oudere vrouw uit het dorp is komen helpen opdat dit Syrische gerecht op de goede wijze zou klaar gemaakt worden. De fraters zijn nog bezig met het verwerken van 1 ton parafine tot mooie kaarsen. Dit vraagt soms de inzet van velen tegelijk: de dozen van parafine (25 kg) moeten aangevoerd worden, de afgewerkte kaarsen moeten in plastiekzakjes ingepakt worden met een mooi etiket en opgeborgen. Tegelijk is er op het terrein “bulldozerwerk” op een plaats waar een bulldozer helaas niet kan komen: een berg rotsten en afval van stenen voor het schapenhok moet met de schop effen gemaakt worden. De bomen moeten veel water krijgen. En ’s avonds eten de fraters in open lucht, op het verhoog tussen de twee trappen van de nieuwbouw, terwijl de kinderen op de grote koer, anderhalve meter lager, zich eindeloos met een bal of iets anders blijven amuseren.
  Syrië en de Nieuwe Wereldorde (NWO)
  Na zes jaar oorlog kon in Syrië geen enkel van de Angelsaksische doelstellingen van de NWO bereikt worden: met de “Arabische Lente” zijn de moslimbroeders niet aan de macht kunnen komen en hebben zelfs in heel de regio fel aan invloed ingeboet (behalve in Qatar en Turkije). Het multiculturele model van de lekenstaat in Syrië is overeind gebleven en aan het herstel van de Chinese zijderoute wordt verder gewerkt. Wel kunnen Israël en Turkije hun illegale bezetting van een deel van Syrië voorlopig handhaven. Al werd het Syrische volk in diepe ellende gestort en met honderdduizenden uitgemoord, al werd het land grotendeels verwoest, dank zij de heldenmoed van zijn soldaten en die van zijn trouwe bondgenoten, toch heeft het stand gehouden tegen een overweldigende en vernietigende “internationale gemeenschap” in. Van het grote gelijk van het westen schiet niets meer over. Zeker, Syrië en het Midden-Oosten zullen nooit meer dezelfde zijn, maar ook de westerse verwoesters en hun bondgenoten zullen op hun beurt de negatieve weerslag krijgen van de misdaden die ze hier plegen. Hun eigen terroristen, uit Syrië teruggekeerd, zullen bij hen hun werk verder zetten. In Syrië blijven families naar hun huis en land terugkeren. De eenheid tussen volk, leger, regering en president blijft groeien. In een gezamenlijke persconferentie in Brussel vraagt Sergey Lavrov aan de VS en de EU om eindelijk de sancties tegen het Syrische volk op te heffen. Frederica Mogherini, verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van de EU staat er bij met het gezicht van een begrafenisondernemer en zegt dat ze het proces van een terugkeer naar een normaal leven in Syrië zal steunen. Afwachten wat een “normaal leven” voor de Europese en Amerikaanse oorlogsmachine betekent. De Amerikaanse en Israëlische bombardementen blijven doorgaan. Deze twee beschouwen zich als de “uitverkoren volken” die aan alle anderen “hun” heil mogen opleggen zonder zich om enig internationaal recht te moeten bekommeren alsof ze een goddelijk mandaat hebben. En het zielige spel rond de chemische wapens gaat onverminderd verder, met de steun van een gepolitiseerde OPCW. De beschuldigingen aan het adres van Syrië omtrent het gebruik van chemische wapens worden voortdurend herhaald zonder enig bewijs. Iedere uitnodiging om een onafhankelijk onderzoek in te stellen of om ter plaatse te komen kijken, wordt door Amerika wanhopig afgewezen. Ondertussen hield de Syrische delegatie gisteren zijn derde gespreksronde met de speciale UNO gezant de Mistura in het kader van de zevende ronde van de interne Syrische dialoog. Rusland zorgt er voor dat er geen manipulatie meer mogelijk is met voorafgaandelijke voorwaarden of onderwerpen die niet opgenomen zijn in resolutie 2254 van de UNO Veiligheidsraad. Het kleine, moedige Syrië zal uiteindelijk overwinnen.

  Een hardnekkig gezwel
  Wie ook maar een beetje kritisch inzicht heeft, weet nu stilaan dat er in Syrië geen volksopstand of volksprotest heeft plaats gevonden. Een minimale kennis van de samenleving zou hiervoor al kunnen volstaan. Bendes die getraind, bewapend en betaald werden door het buitenland, waren vooraf opgericht om het land te ontwrichten. Zo hebben wij het met eigen ogen hier gezien en van vele ooggetuigen vernomen dat het op andere plaatsen precies het zelfde was. De plaatsen van de heftigste revolutie waren ook zorgvuldig uitgekozen en niet toevallig grenssteden, die vanuit het buitenland konden worden bevoorraad: Deraa (bij Jordanië), Homs-Quosseir (bij Libanon), Idlib (bij Turkije), Abou Kamal (bij Irak). Om het werkelijk terrorisme vanuit het buitenland verborgen te houden heeft Al Jazeera twee weken nadien een passend verhaaltje verzonnen over onschuldige kinderen die in Deraa slogans tegen de regering op de muur zouden geschilderd hebben en door de Syrische geheime diensten zouden gefolterd en gedood zijn. Dat hiervoor door niemand ooit enig hard bewijs werd geleverd, was voor onze journalisten geen probleem. Het was een sensationele illustratie van wat de CIA de wereld wilde insturen om een militaire interventie te rechtvaardigen en het paste perfect in de blinde westerse oorlogspropaganda: een spontane, vreedzame volksopstand, die door het “regime” bloedig werd onderdrukt en waaruit een burgeroorlog ontstond… laten we dus eensgezind dit “regime” uitroeien (door het volk uit te moorden en het land te vernietigen)!
  Onze Vlaamse VRT publiceert (9/7/17) een artikel van Jos De Greef: Een bestand in het zuiden van Syrië: hoop voor elders? Daar lezen we als de hoogste waarheid: “In Deraa is in maart 2011 het volksprotest tegen Assad uitgebroken nadat zijn geheime politie daar kinderen had vermoord die slogans tegen het regime op een muur hadden geschilderd.” Nu wachten op de volgende VRT journalist die betaald wordt om nog meer onzin in een nog kortere zin te zetten.

  En dit nog
  We ontvingen zoveel goede informatie dat we er zelf niets hoeven bij te voegen.
   Ons vorig bericht werd overgenomen en geïllustreerd met niet minder dan 7 interessante video’s. Echt de moeite waard. (Seymour Hersh, verklaring van de VN Veiligheidsraad, het refrein “Assad must go”, Franse oud ambassadeur Michel Raimbaud over zijn boek “Tempête sur le Grand Moyen Orient, Michel Raimbaud over de mythe van de Arabische lentes, Ron Paul en Oliver Stone, Oliver Stone en Vladimir Putin): http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-33/
   Vorig bericht werd ook hier overgenomen en met beeldmateriaal aangevuld: http://www.geotrendlines.nl/grote-democratieen-the-game-is-over/ (twee dagen later werd gemeld dat ons laatste bericht al 1.200 gelezen was!)
   Toegezonden berichten: http://www.golfbrekers.be/schouwtoneel-op-hoog-niveau/; http://www.golfbrekers.be/erdogans-natte-droom-annexatie-stuk-syrie/
   Het interview van Eric van de Beek dat in het Nederlands en Engels verschenen is, werd inmiddels vertaald in het Duits en Italiaans:
  http://www.neopresse.com/politik/naherosten/interview-ohne-putin-haette-syrien-aufgehoert-zu-existieren/
  http://www.ticinolive.ch/2017/06/23/senza-putin-la-siria-avrebbe-cessato-esistere-eric-van-de-beek-intervista-al-padre-daniel-maes/
   Eric van de Beek deed ook onderzoek naar de Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië, waarover hij geïnterviewd werd:
  https://www.youtube.com/watch?v=cEhaAnZO2fM
   Tenslotte organiseerde Eric een debatavond in Amsterdam (o.a. met onze Willy van Damme) over de vraag: “Voeren onze media ons ten oorlog?”
  (www.ericvandebeek.nl; www.novini.nl).
  P. Daniel

  14-07-2017 om 19:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Europe has a unique patrimony of ideals and spiritual values, one that deserves to be proposed again with passion and renewed vigour.'

  14-07-2017 om 09:34 geschreven door Gust Adriaensen


  12-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vlaamse identiteit'

  Journalist Bart Brinckman laat in een opiniestuk ter gelegenheid van 11 juli,  uitschijnen dat er, ook bij jongere generaties, een 'spontaan Vlaams zelfbewustzijn en Vlaams referentiekader' gegroeid zijn. Dat lijkt me eerder feestelijk bedoelde peptalk te zijn dan realiteit.

  Hij zou toch eens duidelijk moeten maken wat die 'Vlaamse identiteit' precies inhoudt en wat dat 'spontaan Vlaams zelfbewustzijn en Vlaams referentiekader' voorstellen. Dat doet hij niet echt. En ook de verwijzing naar de ' nieuwe persoonlijkheid: de bekende Vlaming met wie we ons ALLEN identificeren' is toch wel bijzonder kort door de bocht en magertjes als het gaat over identiteit.

  Vragen als: wat is de verhouding tussen dat 'Vlaamse volk' en de grenzen van de deelstaat Vlaanderen in het federale België?, en: overstijgt die zgn. identiteit wel echt de toch wel grote verschillen tussen de regio's binnen Vlaanderen?, krijgen geen antwoord.

  Zou het niet zo kunnen zijn dat bv. Kempenaars uit de grensstreek zich in allerlei opzichten sterker verwant voelen met de Kempenaars uit Noord-Brabant, dan met de West-Vlamingen? De inwoners van Bachten de Kupe lijken mij althans, vaak een vreemder volkje te zijn dan de Noord-Brabantse 'buren' van de Meierij. En zeker slechter verstaanbaar.

  En als het gaat om de Vlaamse nationale symboliek op de Vlaamse feestdag, dan is het bijzonder slecht gesteld met het Vlaamse zelfbewustzijn en de Vlaamse identiteit.

  Tot voor enkele jaren werd ook in de kleinste gemeenten het straatbeeld toch min of meer gekleurd door uithangende leeuwenvlaggen aan privéhuizen. Gisteren was er zo goed als geen leeuw te bespeuren.

  Hoe meer politieke en economische macht het Vlaams nationalisme verwerft, hoe minder belangstelling er klaarblijkelijk is voor nationale symbolen. Misschien begrijpelijk. Wanneer macht en geld regeren, verliezen dergelijke identiteitsuitingen  al vlug elke relevantie, worden ze zelfs gênant. Tenzij geoordeeld wordt dat de vlag uit de kast halen nuttig kan zijn voor een electoraal succes. Dan wappert de Zwarte Leeuw weer vrij en vrolijk aan de voorgevels der nationalisten!

  12-07-2017 om 09:00 geschreven door Gust Adriaensen


  11-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bourgeois vergist zich (2)

  Door 'interregionale' in te vullen als 'financiële stromen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel', dient de studie (over de transfers) een (partij)politiek doel. Dat kan ruwweg verwoord worden als: nog altijd stromen miljarden van de hardwerkende, verantwoordelijke Vlamingen naar de luie, potverterende Walen en Brusselaars.

  Het is goed dat Decoster en Sas met dit artikel Bourgeois en zijn schaamteloze recuperatietactiek, voor schut zetten. Maar ze konden voorzien dat dit electorale misbruik zou gebeuren. Ze hadden er beter aan gedaan de intergemeentelijke en subregionale financiële stromen in Vlaanderen en België , in kaart te brengen. De spaarvarkentjesactie van een aantal West-Vlaamse gemeenten voor het Antwerpse stadhuis, toonde scherp de essentie van de transferproblematiek aan (schepen Van Campenhout had duidelijk geen kaas gegeten van de problematiek).

  Decoster en Sas geven aan dat er systemen zijn die de transfers doen verdwijnen. Maar dat wil Bourgeois niet. Transfers zijn partijpolitiek te interessant.

  11-07-2017 om 11:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bourgeois vergist zich'

  In De Standaard zetten de professoren Decoster en Sas, de makers van de studie over de transfers, de puntjes op de i :'Als Bourgeois denkt dat Vlaanderen elk jaar een vette cheque naar Wallonië stuurt,vergist hij zich.'

  Dat is bijzonder vriendelijk geformuleerd. De Vlaamse minister-president zou wel bijzonder dom zijn, als hij niet wist dat transfers zo niet werken. Nee, de minister-president liegt bewust. Waarom? Omdat hij weet dat zijn voorstelling van zaken, goed valt bij vele goedgelovige Vlamingen. Zijn bewust onjuiste presentatie loont electoraal, en daar is het Bourgeois om te doen. Politieke recuperatie van een academische studie, door een valse interpretatie ervan dan nog.

  Decoster en Sas formuleren het haarfijn: 'Door ons belasting- en socialezekerheidssysteem zijn er miljoenen kleine financiële stroompjes tussen alle burgers van dit land.Van rijke Vlamingen naar arme Brusselaars, maar ook van rijke Walen naar arme Vlamingen en van rijke West-Vlamingen naar ­arme West-Vlamingen.'

  Bourgeois, minister-president? Nee, N-VA-partijman, ook op 11 juli! Niet fraai.

  11-07-2017 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  09-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Transfers

  De Vlaamse minister-president Bourgeois gebruikt (misbruikt?) een universitaire studie over de omvang van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel, om zijn politiek doel, het confederalisme, te verantwoorden.

  Opvallend is evenwel dat er niet gekikt wordt over de belangrijke verklaring van professor De Coster, de maker van de studie. Hij zei het volgende: 'De transfer komt niet van het Vlaams Gewest, maar wat de personenbelasting betreft zijn het transfers van rijkere Vlamingen naar armere Vlamingen, Walen, Brusselaars. Er is ook een transfer van bv. rijkere Brusselaars naar armere Vlamingen'.

  De Coster wees er ook op dat de transfersom per Vlaming (ongev. 1000 euro), niet groot is vergeleken met de transfers van rijkere naar armere regio's in andere landen, waar ze (bv. in Spanje) 2 à 3000 euro bedragen.

  Een andere bedenking: Bourgeois en co. laten uitschijnen dat de kleinere welstand of grotere armoede in Wallonië en Brussel, de schuld is van de Walen, Brusselaars, hun regeringen en vooral natuurlijk van de PS. Dat is discriminerend en vernederend.

  Wie is dan schuldig aan de armere regio's in Vlaanderen en aan de honderdduizenden Vlamingen onder de armoedegrens? Is dat dan ook de schuld van de Vlaamse regering en vooral natuurlijk van de NVA?

  De partijpolitieke recuperatie van een studie door Bourgeois is stuitend en tast zijn geloofwaardigheid aan.

  09-07-2017 om 21:29 geschreven door Gust Adriaensen


  08-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Migrants are our brothers and sisters in search of a better life, far away from poverty, hunger, and war.'

  08-07-2017 om 22:24 geschreven door Gust Adriaensen


  07-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/27
  Vrijdag 7 juli 2017
  Snikheet
  Een brandende zon en een temperatuur van 40 ° zorgen voor een vrolijke zomerse sfeer. Toch moet er ook gewerkt worden. De grond rond de bomen moet wat omgehakt worden en ze moeten water krijgen. En de arbeiders zelf hebben ook nood aan veel fris water. Er is een bestelling van 120.000 kaarsen binnen vanwege een ngo zodat de machines weer draaien. Het klaar maken van hulpgoederen die opgehaald worden, gaat eveneens door, vooral ’s avonds en ’s nachts. De zusters zorgen dat de noodzakelijke medicamenten klaar staan. De fraters zorgen dat een ton rijst in zakken van 20 kg worden verpakt. Beide groepen begonnen donderdagavond na de wekelijkse aanbidding en eindigden in de vroege uurtjes. Een soepele dagorde heeft ook zo zijn charme. Voor de kinderen is ondertussen het groot zwembad gevuld, waarin zij zich kunnen uitleven. En de fraters eten ’s avonds bij voorkeur buiten, op het verhoog tussen de twee trappen van de nieuwbouw. En zo is er dan toch iets van een vakantiestemming.
  Communiefeestje
  De weesjongen van 8 jaar die vorig jaar van de straat werd geplukt en in de gemeenschap opgenomen is inmiddels flink geïntegreerd en heeft zondag zijn Eerste Heilige Communie gevierd. Hij heeft vooraf het sacrament van de verzoening ontvangen. De kerk was mooi versierd met zilveren en witte doeken. Vermits hij al heel dikwijls samen met de fraters aan het altaar als misdienaar aanwezig was, mocht hij nu wieroker zijn. En hij wist precies wat hij moest doen. Ook aan tafel was het feest. Tevens waren een Franse jongen en meisje van SOS Chrétiens d’Orient aanwezig. Zij maken verkenningstochten door Syrië om te zien hoe zij kunnen helpen en organiseren ook jongerenkampen.
  De grote democratieën… the game is over?
  De wereld kijkt op naar de grote westerse democratieën. We denken dan aan Amerika en zien het trotse beeld van “de vrijheid die de wereld verlicht” (Frederic August Bartholdi 1875), aan Frankrijk en zijn Eiffeltoren in Parijs, aan Engeland en zijn Big Ben, de beiaard van Westminster in Londen. Het noemen van deze symbolen alleen al klinkt als een klok en wekt de hoop op een betere wereld, een meer menswaardige samenleving, een wederzijdse samenwerking van de mensenfamilie van Oost en West, Noord en Zuid. De werkelijkheid voor Syrië en zovele andere landen is echter bijzonder ontnuchterend. Wat hebben de grote democratieën hier gebracht? Zes jaar oorlog met het doel de Syrische regering omver te werpen, het leger te beletten de bevolking te beschermen, de soevereiniteit van het volk te vernietigen en de integriteit van het land te breken om een “creatieve chaos” te scheppen volgens het principe “verdeel en heers”. En dit alles voor de olie en de gas, voor een pijplijn en de macht in dit strategisch belangrijke land, voor de heerschappij over een volk dat onafhankelijk wil blijven en zijn harmonieuze samenleving niet wil opgeven om slaven te worden van de onvolprezen westerse democratieën. De voormalige Amerikaanse directeur van de nationale veiligheid is begonnen met de oprichting van de IS, geholpen door de Engelse inlichtingendiensten (M16). De administratie van Obama wilde hiermee in Syrië een Soennistan scheppen om het land te verdelen en de Chinese zijderoute te verhinderen (de verbinding van China met de middellandse zee langs Teheran, Bagdad en Damascus). Met de herovering van Mossoul en Raqqa is ook deze droom (voorlopig) weer voorbij.

  De nieuwe wereldorde van westerse overheersing zal niet doorgaan. Het kleine en zwakke Syrië houdt stand tegenover een verpletterende militaire overmacht en heeft nu al deze oorlog gewonnen, al is het volk met honderdduizenden uitgemoord en het land grotendeels verwoest. De ware grootheid van dit volk ligt in zijn eenheid. Volk, leger, regering en president blijven als één familie heldhaftig weerstand bieden aan een internationaal terrorisme, dank zij de heldenmoed van zijn soldaten en de immense offers en het lijden van ontelbare Syriërs. Ja, het is gevaarlijk om Amerika als vijand te hebben maar… misschien is het nog veel gevaarlijker Amerika als vriend te hebben!

  Robert Ford, de Amerikaanse ambassadeur die Syrië bij de eerste onlusten ontvluchtte en die volop wilde blijven meehelpen om van Syrië een Libië te maken, zegt nu dat hij tot eind 2013 geloofd heeft dat de Syrische leiders voor zichzelf een veilige aftocht zouden bepleiten naar Algerije, Rusland of Cuba. Hij had zich misrekend. Deze leiders waren niet zo laf als ze door de grote democratieën uitvoerig werden afgeschilderd. (http://www.mondialisation.ca/syrie-the-game-is-over-une-prophetie-de-robert-ford/5597655).

  Een professioneel mislukte hersenspoeling

  Totalitaire dictaturen uit het verleden wilden door een systematische hersenspoeling zich van een openlijke goedkeuring verzekeren om willekeurig de menselijke waardigheid van anderen te kunnen breken voor hun eigen belang en macht. De huidige grote democratieën doen nu op geraffineerde wijze precies het zelfde in Syrië (en elders de hele aardbol rond). Om de oorlog tegen dit land, dat niemand bedreigt te rechtvaardigen werd een grondige hersenspoeling doorgevoerd. In de openbare opinie werd het beeld gebeiteld van een president die plots de meest gruwelijke dictator werd en die met chemische wapens zijn eigen volk ombrengt, van een leger dat bomvaten op eigen bevolking gooit, van geallieerde Russen, Iraniërs en Hezbollah die ziekenhuizen helpen bombarderen, van een “internationale coalitie” die uit edelmoedigheid het volk ter hulp komt met een militaire invasie en die vanuit hun villa’s in Washington, Ankara, Brussel, Parijs en London al een gloednieuwe regering klaar heeft met edelmoedige leiders die bereid zijn het Syrische volk (en vooral zichzelf en hun broodheren)te dienen.

  Deze hersenspoeling zorgt voor een klare voorstelling zonder enige afwijking. Hierin is geen plaats voor Seymour Hersh, de “journalist van de journalisten” en winnaar van de Pulitzer prijs. Zijn grondige rapporten onthullen o.a. de waarheid over het gebruik van de chemische wapens en hun echte schuldigen. Voor onze journalisten en politici is het dus niet eens de moeite van een verwijzing waard (3 juli 2017: http://www.mondialisation.ca/apres-lenquete-de-seymour-hersh-la-connivence-des-medias-dans-la-guerre-de-propagande-contre-la-syrie/5597498)

  In deze nauwkeurig gefabriceerde voorstelling is er geen enkele belangstelling meer voor de werkelijkheid of de waarheid. Toch kon iedereen weten dat de Syriërs met overweldigende meerderheid in een volkomen democratische verkiezing deze president gekozen hebben vanuit alle lagen van de bevolking als garantie voor de bescherming van land en volk. Iedereen kan vaststellen dat zijn foto met de Syrische vlag in heel Syrië te zien is. Iedereen kan weten dat de Syriërs ook met hun voeten gestemd hebben: zodra de bevolking die in een rebellengebied leefde de kans zag te vluchten, trokken ze naar een gebied dat door het leger beschermd werd. En nu zijn er zowat een half miljoen vluchtelingen teruggekeerd. Ondertussen wordt ieder Russische voorstel voor een onafhankelijke onderzoekscommissie om de chemische gifgasaanvallen te onderzoeken, systematisch door de grote democratieën van tafel geveegd. Zo hopen ze de waarheid voor te blijven. En hoelang zal de “Amerikaanse Pravda” van de mainstream pers en de CNN nog overeind blijven voor het Project Veritas? (https://sputniknews.com/politics/201706291055095190-project-veritas-msm/)

  De hersenspoeling voorzag in een schitterend beeld van de “gematigde rebellen”. Wat al goeds hebben zij de bevolking niet gebracht! En vooral, naar welk een heerlijke toekomst zullen zij het land leiden! Iedereen die een beetje kritische zin heeft, wist vanaf het begin al dat het “kannibalen” waren, die iedere menselijkheid en internationaal recht hebben verwoest. Bij hun massaslachtingen en verwoestingen werden ze luid aangemoedigd door de mantra “Bachar moet weg!” van de gezaghebbende arrogante papegaaien, die ondertussen zelf een na een van hun stokje gevallen zijn.
  De waarheid wordt evenwel steeds duidelijker. Syrië is een immense tragedie, “een globale geopolitieke en geostrategische onderneming van destabilisatie en verwoesting die geïnspireerd, gepland, aangekondigd en uitgevoerd wordt door het Rijk (l’Empire) onder Amerikaans-Israëlische leiding die systematisch gebruik maakt van regimes die vazallen zijn en medeplichtigen volgens de omstandigheden (islamisten in dit geval), wiens agenda – hoe verschillend ook – op korte of middellange termijn samenvalt met die van hun Atlantische meesters” (Aldus de Franse oud ambassadeur Michel Raimbaud, 27 juni 2017: http://arretsurinfo.ch/syrie-six-ans-de-guerre-apres-le-cauchemar-les-reves-ou-la-realite/. Zie ook zijn boek “Tempête sur le Grand Moyen Orient” 2015 en 2017)

  Moskou-Washington: 5-0
  De Atlantische berichtgeving over Syrië is een strak georganiseerde hersenspoeling. Gelukkig is er op iedere regel wel eens een uitzondering. Zo is de cineast Oliver Stone, specialist in de relaties tussen Washington en Moskou, erin geslaagd om op een onbewaakt ogenblik zijn gesprekken met Poetin uit te zenden op France 3. De boodschap was duidelijk. “Het is waar dat Rusland niet aanstuurt op een staatsgreep met behulp van neo-nazi’s. Zij financiert geen NGO om andere landen te ontwrichten in naam van de rechten van de mens en stuurt geen troepenmacht om er de “democratie” te vestigen. Zij bombardeert geen bevolking om haar leiders, waarvan ze niet houdt, te straffen. Zij lokt geen burgeroorlog uit om zich de bodemrijkdommen van andere landen toe te eigenen. Geen enkele terroristische organisatie wordt door haar gefinancierd, bewapend of gemanipuleerd. En weet dit wel, Rusland heeft nooit atoomwapens gebruikt, haar geheime diensten hebben in het buitenland nooit martelcentra opgericht of drones gestuurd om mensen in een twaalftal landen te doden. Zij bezaait de wereldzeeën niet met vliegdekschepen. Zij heeft 5 militaire bases in het buitenland terwijl de USA er 725 hebben. Het Russisch militair budget bedraagt 8 % van dat van het Pentagon. Rusland zoals het is, verdient gekend te worden.” (Bruno Guige, 1 juli 2017 : http://www.mondialisation.ca/merci-pour-cette-conversation-m-poutine/5597081)

  En dit nog

   Vorige nieuwsbrief met beeldmateriaal over die « uitvinding » van het Witte Huis van een nieuwe gifgasaanval en over de Golan Liberation Brigade.
  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-32/

   http://www.golfbrekers.be/treffende-analyse-over-de-inmenging-van-de-vsa-en-israel-in-syrie/ (kan ik helaas zelf niet openen)

   http://www.golfbrekers.be/terug-naar-huis/

  07-07-2017 om 19:42 geschreven door Gust Adriaensen


  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juli

  Druk op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/Yu_hA31jzw8   

  05-07-2017 om 15:29 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Inbreken de enige optie'

  Als heel Europa op slot zit, is inbreken de enige optie
  Hoe minder er voor vluchtelingen uit Afrika gedaan wordt, hoe meer er zullen komen, schrijft Gottlieb Blokland. En vice versa.

  Blokland heeft overschot van gelijk. Maar het gaat nog veel dieper. De vluchtelingencrisis morrelt voortdurend aan de economische, zeg maar materialistische, wereldorde.

  Je hoeft geen profeet te zijn om te zeggen dat grotere en grotere drommen vluchtelingen uit Afrika en Azië, naar het Westen zullen trekken. Fort Europa zal ze niet tegenhouden. Zolang miljoenen mensen in extreme armoede, onderdrukking en vervolging moeten leven, zullen zij betere oorden proberen te vinden. Wie zou dat niet doen?

  De westerse en andere welstellende landen moeten dus alles op alles zetten om de materiële en politieke situatie in de landen waarvandaan de migranten komen, structureel te verbeteren. En dat is alleen maar mogelijk wanneer 'wij' de welvaartstaart rechtvaardiger verdelen.

  We zullen dus content moeten zijn met een kleinere spie. Dat zal pijn doen en een 'bekering' vergen van ons economisch systeem en onze levenswijze.

  Maar er zit niks anders op, willen we de uiteindelijke totale chaos vermijden.

  05-07-2017 om 09:06 geschreven door Gust Adriaensen


  04-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wet en geweten

  Historicus Roelens van de UGent is van mening dat de Duitse kanselier Merkel veel van haar 'morele zeggenschap' verloren heeft, door tegen de wet te stemmen die het homohuwelijk mogelijk maakt.

  Roelens vergeet dat er een verschil kan zijn tussen een wettelijke regeling en een persoonlijke overtuiging.

  De botsing tussen wet en geweten is een eeuwenoud (vaak tragisch) probleem. Dat een partij, door druk van binnenuit, door electorale overwegingen, van koers verandert, gebeurt voortdurend. Dat niet iedereen binnen die partij vanuit zijn geweten of maatschappijvisie akkoord gaat met een koerswijziging, is een realiteit.

  Dat voor bepaalde thema's, de partijdiscipline wordt opgeheven en de partijmandatarissen bij de stemming over een wetsvoorstel 'hun geweten' volgen, weet Roelens ook. Merkel heeft dat in dit geval gedaan.

  Roelens pleegt een aanslag op het persoonlijke geweten van Merkel door te eisen dat de kanselier ook maar de grote propagandist van het homohuwelijk moet zijn, nu dat wettelijk mogelijk is.

  Dat Merkel in bepaalde kringen door haar neen-stem 'morele zeggenschap ' heeft verloren, kan zijn. Maar haar consequente persoonlijke houding,dwingt ongetwijfeld ook respect af.

  04-07-2017 om 22:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ruimdenkend

  Atheïsten zijn minder ruimdenkend dan religieuze mensen

  Een onderzoek van de UCL weerlegt de heersende opinie dat gelovigen minder ruimdenkend zouden zijn dan atheïsten en agnosten.

  04-07-2017 om 18:28 geschreven door Gust Adriaensen


  02-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De megacumul van De Wever'

  Calvo, de fractievoorzitter van Groen in de Kamer, haalde op VTM snoeihard uit naar De Wever:

  'Hij zit in de Kamer, is burgemeester en partijvoorzitter. Dat kan je echt niet allemaal combineren."

  02-07-2017 om 16:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA grootste verliezer- Vlaams Belang grootste winnaar

  Uit een peiling in opdracht van MR blijkt dat, vergeleken met de verkiezingsuitslag van 2014, N-VA daalt met -5,3% en Vlaams Belang 5,9% wint.

  De andere partijen scoren als volgt: CD&V: -1,7; Open VLD: -2,8; Groen: +3,9; SPA: -4,5; PVDA: +4,5.

  02-07-2017 om 08:20 geschreven door Gust Adriaensen


  01-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Facebook en Twitter hebben een nefaste invloed'

  Deon Meyer, Zuid-Afrikaanse auteur:

  'Ik geloof oprecht dat Facebook en Twitter een nefaste invloed hebben op de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe en wat we denken. Zelfs de president van de VS communiceert het liefst in 140 tekens waadoor alles zijn nuance verliest. Alles wordt zwart of wit, je bent voor of tegen.'

  01-07-2017 om 22:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rasp over Rasp

  In juni bezochten 535 mensen Rasp. Zij raadpleegden 678 pagina's. Sinds de start kende Rasp 11722 bezoekers.

  Maak Rasp bekend bij familieleden, vrienden en kennissen!

  01-07-2017 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moorddadige nalatigheid

  Journalist Ruud Goossens noemde de brand in de Grenfell Tower, de 'dodelijkste aanslag van 2017'. Filosoof Maarten Boudry is het daarmee niet eens. Er is een hemelsbreed verschil tussen nalatigheid en doelbewuste moord, aldus Boudry.

  Uiteraard is een IS-terreurdaad niet te vergelijken met de brand in de Grenfell Tower. Dat is meer dan waarschijnlijk ook niet de bedoeling van Goossens. Als Boudry daarover dan zo doordramt, bezondigt hij zich aan een semantisch spelletje, wellicht met een ideologische bedoeling: het minimaliseren van de Grenfell-Towerverantwoordelijken.

  'Niemand heeft het drama van de Grenfell-toren bewust gewild, ook niet de aanhangers van de ‘radicale ideologie’ (het neoliberalisme) die Ruud Goossens met de vinger wijst', schrijft Boudry. Volkomen akkoord. Maar wat deze neoliberalen doelbewust wel nastreven, is maximale winst. En om dat te bereiken, knoeien zij met materialen en veiligheidsvoorschriften. Het is zo klaar als pompwater (?): minimale winstmarges kunnen leiden tot maximale (brand)veiligheid.Daar ligt het torenhoge, moorddadige schuldige verzuim, veroorzaakt door de terreur van het winstbejag.

  En als de 'doelbewuste intentie om te doden', zo bepalend is, waar plaatst hij dan bv. abortus? Want daarin gaat het toch ook om een 'doelbewuste intentie om te doden'?

  30-06-2017 om 22:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/26
  Vrijdag 30 juni 2017
  Nachtwerk
  Vrijdagavond arriveren twee containers. Een ervan komt uit Frankrijk vanwege de Scouts de Cluses met voeding, medisch materiaal en kleding. Het is indrukwekkend hoeveel materiaal er in zulk een grote container opgestapeld zit. Er is weer een enorme hoeveelheid chocolade bij, geschonken door Nestlé Zwitserland. De tweede container komt uit Spanje als een extra Sint Nikolaas die te vroeg vertrokken is. Het is een geschenk van de aartsbisschop langs Caritas Toledo met schoolgerief, speelgoed, voeding, slaapzakken e.d. Er zijn een 25-tal helpers uit het dorp komen opdagen, samen met heel de gemeenschap van zusters en fraters. Voedingswaren en medisch materiaal moeten beneden liggen, de klederen worden naar boven gesjouwd. Om half een is de eerste container leeg. De meeste vrijwilligers blijven nog voor de tweede container. Om drie uur in de morgen is ook deze klus geklaard. Moge de Heer alle milde schenkers zegenen. Maandag kwam de eerste vrachtwagen voedingswaren ophalen voor Homs. We begonnen juist aan het middagmaal. De chauffeur en zijn begeleider konden we overtuigen om eerst met ons mee te eten en dan samen de wagen te laden. En zo gebeurde het. Abraham zou zich in het heetst van de dag neerzetten in de schaduw van zijn tent. Wij, kinderen van Abraham, willen deze zware taak onder een temperatuur van een 40-tal graden voltooien voor de bevolking van Homs.
  Felicitaties
  Zondag is het de eerste dag van het einde van de vasten voor de moslims, Eid-al Fitr. Vóór de zondagsviering ga ik even met abouna Georges de kolonel, die zorg draagt voor de bescherming van de streek, feliciteren. ’s Avonds gaan we met de fraters het moslimgezin, dat nog bij ons woont, gelukwensen. De kinderen zijn naar het dorp om met hun leeftijdgenoten dit feest te vieren. De ouders zijn thuis en ontvangen ons met de gekende oosterse gastvrijheid. Wanneer we recht staan om te vertrekken, vraagt de vader of we nog willen bidden en zegenen. Hij weet goed dat het een puur christelijk gebed is dat eindigt met een Onze Vader en Weesgegroet. De vreedzame samenleving van moslims en christenen, die we voor de oorlog hier aantroffen, gaat onverminderd door.
  David tegen Goliath
  De media van de mainstream Atlantische pers wanen zich nog oppermachtig en blijven hun leugens als hoogste waarheid uitbraken. Trump heeft zogezegd ontdekt dat Syrië bezig is met de voorbereiding van een chemische aanval. Terwijl de terroristen gedurende heel de oorlog chemische wapens hebben gebruikt, waar nooit enige officiële reactie op gekomen is, heeft men nooit het minste bewijs gevonden dat het Syrische leger deze ooit gebruikt zou hebben. Bovendien is de hele voorraad chemische wapens onder de argusogen van de internationale gemeenschap opgeruimd. Toch wordt de kwakkel van een chemische aanval door Syrië breed uitgesmeerd in onze media, zonder enige kritische duiding. En daarmee denken sommige westerse landen weer een chemische aanval te kunnen plannen, de schuld ervan aan Syrië te geven en een volgende vernietigende slag toebrengen aan het Syrische volk en land. Pyromanen die zich als helden-pompiers laten huldigen. Waarom? Omdat Syrië, Hezbollah, Iran en Rusland effectief bezig zijn IS op te ruimen, omdat het Syrische en Iraakse leger elkaar zeer dicht naderen in de gezamenlijke bestrijding van IS, omdat de zuidelijke autostrade Damascus-Bagdad dreigt bevrijd te worden. Om dat te beletten heeft Amerika in Al-Tanf (op IS heroverd) al een luchtmachtbasis neergepoot, een illegale bezetting in een soeverein land. De misdadige massaslachtingen die ze daarbij uitvoeren kunnen ze aan de media dan nog kwijt als “strijd tegen het terrorisme” of “wettige zelfverdediging” en niemand vraagt: wanneer is Syrië de VS komen bombarderen? Syrische soldaten hebben inmiddels de piloot van het door de VS neergeschoten vliegtuig gezond en wel teruggevonden. Hij was wel degelijk IS aan ’t bestrijden, wat de VS wilden beletten. De VS zorgen voor de bescherming van de IS-kopstukken. Volgens onze Iraanse journaliste Sharmine Narwani zullen de misdadige acties van de VS hun doel uiteindelijk niet bereiken, tenzij ze echt op een uiterst gevaarlijke en onverantwoorde confrontatie met Rusland en Iran willen aansturen. (http://www.theamericanconservative.com/articles/dispatch-from-the-middle-east-u-s-buildup-all-about-iran/). Het wordt steeds waarschijnlijker dat het boegbeeld van de IS, Abou Bakrh Al-Baghdadi bij een Russische bombardement gedood werd en bovendien werd er al een sjiitische militie (Golan Liberation Brigade) opgericht voor de bevrijding van de Syrische Golan (door Israël in 1967 bezet, wat al herhaaldelijk door de VN veroordeeld werd; voor gelijk welk ander land zouden er zware sancties volgen!)
  Wanneer zal de openbare opinie de ballon van opperste huichelarij eens doen open spatten? De rake reactie woensdag van Maria Zakharova, woordvoerster Russisch ministerie van buitenlandse zaken luidt: “Wij weten dat het Bush regime vroeger reeds valse berichten over massavernietigingswapens tegen eigen bevolking in Irak gebruikte voor een militaire agressie tegen het land. Wij zijn hierover zeer bezorgd”.
  Tevens wordt de invloed steeds groter van degelijke alternatieve media, ook in de VS, die de waarheid onthullen. De hele hetze tegen Rusland met voortdurende zware beschuldigingen is opgezet spel. Trouwens, geen enkel ander land dan Amerika heeft zulke mogelijkheden en ervaring om bij verkiezingen in andere landen tussenbeide te komen (http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/06/CNN-kopstuk-Van-Jones-Russische-inmenging-verkiezingen-is-onzinverhaal). En dan deze deugddoende anekdote uit een klein West Vlaams dorpje. Vrienden gingen er op bezoek bij een bejaard echtpaar dat hen met grote stelligheid meende te moeten overtuigen dat ze onze media over Syrië niet mogen geloven, want dat de waarheid precies het tegendeel is. Immers, zeiden ze, onze dochter heeft dit gehoord van een Vlaamse pater in Syrië, die het eens goed gezegd heeft! Zoals de kleine David in de Bijbel (1 Sam. 17) de super bewapende reus Goliath met één steentje uit zijn slinger overwon, zo zullen de alternatieve media eens de leugens van de mainstream met de waarheid verpletteren. Dat is onze strijd, onze hoop en ons gebed.
  Een boodschap voor een nieuwe tijd
  Christoph Hörstel is de federale voorzitter van de nieuwe Duitse partij Deutsche Mitte (www.deutsche–mitte.de; info@deutche-mitte.de) die ethiek wil in de politiek. In een You Tube van 6 minuten richt hij zich tot dr. Bachar al-Assad en het Syrische volk. Hij erkent dat Syrië al zes jaar lang het slachtoffer is van internationaal terrorisme onder leiding van de VS. De internationale coalitie mengt zich in het leven van een vreedzaam volk dat hen niets misdaan heeft, met honderdduizenden doden, verwoestingen en de grootste vluchtelingenstroom als gevolg. Hij vraagt om vergeving voor het aandeel van zijn land in de ontwrichting van Syrië en van vele andere landen. Hij is bereid om samen te werken met Syrië en samen met Rusland en Iran te helpen bij een terugkeer van de vluchtelingen naar hun eigen land. Hij ziet uit naar het ogenblik dat hij kan terugkeren naar vrienden in Syrië en genieten van het leven in Damascus. Hij verzekert de Syrische president en het Syrische volk dat vele Duitsers al lang deze zelfde houding koesteren, die een nieuwe toekomst aankondigt. https://www.youtube.com/watch?v=mJ5mlVNkAGY&app=desktop. Deze 6 minuten zijn in staat om ook onze politici en journalisten uit hun gevaarlijke dwangbuis te bevrijden. Dit voorbeeld en deze schitterende boodschap verdienen navolging in alle westerse landen.
  En nog dit:
   Ons vorig bericht met leerrijk beeldmateriaal over strijders die van de amnestie-maatregel gebruik maken, over de eindeloze karavaan Syriërs die vanuit Libanon in vreugde terugkeren naar hun land, de indrukwekkende bijna wereldomspannende Chinese zijderoute met treinen, luchthavens en zeehavens, en over de voortdurende oorlogspropaganda van de NAVO tegen Rusland: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-31/#more-36018
   Uitgebreid interview door Bahar Azizi, Afghaanse van geboorte,
  psychologe, sinds 2012 medewerkster van Sott. https://www.sott.net/article/354637-Sott-net-Interview-with-Father-Daniel-in-Syria-There-Never-Was-a-Popular-Uprising-in-Syria.
  P. Daniel

  30-06-2017 om 13:35 geschreven door Gust Adriaensen


  28-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe een kardinaal gelijk krijgt

  Professor Hendrik Vos van de UGent, schrijft in een uitgebreide column in De Standaard, over het oprukkende Engels aan de universiteit en het 'collateral damage' daarvan. Vos beklemtoont sterk dat de verengelsing veel middelen opslorpt en dat het onderwijs 'schrieler wordt, zeker in opleidingen waar taal meer is dan bijeengeharkt jargon'. Bovendien, aldus Vos, heeft de verengelsing ook sociale gevolgen. Het is opvallend dat in Engelstalige opleidingen het aantal beursstudenten ondervertegenwoordigd. 'Verengelsing', concludeert de auteur, 'gaat in realiteit ten koste van democratisering.'

  Ik ben het volkomen eens met Hendrik Vos. Het toenemende gebruik van het Engels aan de universiteiten leidt onvermijdelijk tot een verschraling en 'verengelsing' van het Nederlands. Het toppunt van onverschilligheid of misprijzen voor de eigen taal wordt wel bereikt wanneer Nederlandstalige hoogleraars in het Engels lesgeven aan Nederlandstalige studenten.

  Het kan niet anders of vaak is het aan de Vlaamse universiteiten gebruikte Engels van een bedenkelijke kwaliteit. Nog bedenkelijker dan het Nederlands dat nogal wat professoren hanteren. Het is wrang om vast te stellen dat de generaties die enorme inspanningen hebben geleverd om het Nederlands tot officiële taal te maken én om een vlot en accuraat Nederlands op alle niveaus en in alle sectoren mondgemeen te maken, eraan zijn voor de moeite. Op grote schaal verloochenen de Vlamingen hun eigen taal.

  Kardinaal Mercier kreeg ooit de banbliksems van taalbewuste Vlamingen over zich heen, toen hij dat het Nederlands - eigenlijk bedoelde hij de Vlaamse dialecten- niet geschikt was als academische taal. En dus was er in zijn opvattingen en beleid geen plaats voor universitair onderwijs in het Nederlands, dat moest in het Frans gebeuren.

  Het Vlaanderen van nu geeft hem gelijk. Met dien verstande dat het Frans nu vervangen wordt door het Engels. Heel merkwaardig is ook dat die verdringing van het Nederlands zijn gang kan gaan in een periode dat Vlaamse nationalisten de touwtjes van land en regio in handen hebben.

  28-06-2017 om 08:10 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een onnadenkende en agressieve gouverneur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De West-Vlaamse gouverneur, CD&V'er De Caluwé, wil de Chiro laten opdraaien voor de kosten van de reddingsactie voor een onvoorzichtige chirogroep in Oostende.

  De Caluwé is een wel erg onnadenkende en agressieve gouverneur. Een waarschuwing, een berisping: akkoord. Maar direct dreigen met financiële sancties voor de jeugdbeweging, dat is onverantwoord en hatelijk en discriminerend.

  Onverantwoord en hatelijk omdat jaar in jaar uit, duizenden jonge leiders en leidsters zich vrijwillig inzetten voor tienduizenden kinderen en jongeren. Dat daarbij soms iets misgaat, is onvermijdelijk. Als bij die incidenten fouten gebeuren, moet daarop gewezen worden. Maar als hoge ambtenaar prompt met de factuur gaan zwaaien...kom nou.

  Discriminerend omdat ik De Caluwé in de toekomst niet iets dergelijks zie doen bij andere incidenten en reddingsacties. Hij zou de eerstvolgende weken nogal werk hebben, alleen al aan de kust, met facturen te sturen naar onvoorzichtige individuen en groepen, voor wie reddingsacties nodig zijn.

  Zou deze meneer De Caluwé wel ooit lid geweest zijn van een jeugdbeweging? Of er zich voor ingezet hebben? Als dat zo is, dan moet hij eens proberen een lijstje op te stellen van de incidenten tijdens zijn jeugdbewegingstijd, die te maken hadden met jeugdige onvoorzichtigheid of onoplettendheid.

  Ontmoedig de leiders en leidsters van de jeugdbewegingen niet, meneer de gouverneur. Formuleer desnoods een waarschuwing en een advies. Maar sla ze niet in hun gezicht met een factuur. Heb integendeel waardering voor het schitterende werk dat zij verrichten!

  27-06-2017 om 23:15 geschreven door Gust Adriaensen


  26-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verantwoordelijkheid van een samenleving

  Daniël Maes: 'Hoe een paus gelijk kreeg':

  'Een samenleving is geroepen om de verantwoordleijkheid op te nemen voor hen die het meest behoeftig zijn, de ongeboren kinderen, de gehandicapten, de armsten, de zieken, de ouderen, de stervenden. Daarin herken je de kwaliteit van een samenleving. Als daar niet voor gezorgd wordt -lichamelijk, psychisch én geestelijk- eert die maatschappij terug naar een barbaarse oertijd.'

  'Bij abortus is er geen aandacht meer voor het recht op leven van het ongeboren kind. Het onvervreemdbaar recht van de ander op zijn soevereiniteit wordt niet meer gerespecteerd. En zo wordt de eigenlijke waardigheid van de menselijke persoon ondermijnd.'

  26-06-2017 om 15:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zielige zwanenzang van een over het paard getilde filosoof

  In een dubbelinterview in dS-Weekblad met Etienne Vermeersch, ooit in een artikel godbetert de 'godfather' van de Vlaamse filosofen genoemd, en zijn collega-filosoof Ignaas Devisch, laat Vermeersch zich eens te meer van zijn meest fanatieke en fundamentalistische kant zien.

  De aanleiding en brandstof voor het interview, is de beruchte en inhumane uitspraak van Vermeersch 'We hopen dat ze uiteindelijk zullen uitsterven', over mensen met Down. Vermeersch gaat in dit interview nog vele stappen verder. Als vastgesteld wordt dat het ongeboren kind 'zware, genetische stoornissen' heeft, dan moet het maar geaborteerd worden. Terecht merkt Devisch op dat 'stoornis' een vage categorie is. Vermeersch noemt er dan een zestal op en laat uitschijnen dat er een algemene consensus is over dat aantal. Maar even verder maakt hij duidelijk dat ook hoge bloeddruk of kleurenblindheid door abortus uit de wereld kan worden geholpen. Onvoorstelbaar hoe deze 'humanist', abortus banaliseert. Laat het volgende citaat tot je doordringen:

  'Ik kan me voorstellen dat een schilder kleurenblindheid overweldigend belangrijk vindt. Dat hij de gedachte dat zijn kind nooit de schoonheid van bijvoorbeeld 'Gezicht op Delft' van Johannes Vermeer zal kunnen ervaren, niet verdraagt. WAT IS ER DAN MIS MEE OM IN EEN VROEG STADIUM NIET DAT KIND MET KLEURENBLINDHEID, MAAR ENKELE MAANDEN LATER EEN KIND ZONDER DAT TEKORT GEBOREN TE LATEN WORDEN?' Verbijsterend en totaal immoreel!!

  Ook in dit interview komt weer tot uiting dat Vermeersch het in zijn hoofd gestoken heeft dat de enige krachten die zijn 'bevrijdende' ideeën niet delen, ja zelfs durven tegenwerken, de godsdiensten zijn. Het is de ondertussen wel bekende, ziekelijke obsessie van de filosoof. De uitgetreden kloosterling beschouwt het sedertdien als zijn levenstaak God en alles wat met religie en in het bijzonder met het christendom te maken heeft, met extreem fanatisme te bekampen: 'Er is één folteraar die jammer genoeg nooit terechtgewezen, de gruwelijkste van allemaal. De god van het christendom en van de islam. Die heeft het over de eeuwigdurende foltering, de hel.' 

  Merkwaardig dat iemand zoveel, vaak potsierlijke en zielige, energie steekt in iets of iemand wat volgens hem niet bestaat. Er is maar één verklaring: Vermeersch zit vol frustraties en is helemaal nog niet in het reine met zijn diepgelovige kloosterjaren.

  Het als zijn missie en plicht  beschouwen om alle gelovigen en in het bijzonder de christenen en de moslims, te tonen dat ze zich vergissen en dat dat een gevaarlijke vergissing is', toont nog scherper aan dat Vermeersch afgegleden is naar een ziekelijke hybris, die hem alle zin voor verhoudingen en nuances doet verliezen en waardoor hij zichzelf op een ridicule manier presenteert als god Vermeersch.

  Dit is het definitieve einde van Etienne Vermeersch als intellectueel, als filosoof. Een man die dergelijke uitspraken doet, kan geen seconde langer ernstig genomen worden. Hij dwaalt nu al amechtig rond in het verleden, vooral zijn eigen verleden.

  Vermeersch is er nooit in geslaagd enige bekendheid te verwerven met een zelfstandig filosofisch systeem, een eigen ethisch discours. Altijd heeft hij de godsdienst nodig gehad om in de media te komen.

  Zijn houdbaarheidsdatum in de mediawinkel is zo goed als helemaal verstreken. Wat men zich misschien nog heel even van hem zal herinneren: zijn fanatiek maar op den duur zielig georakel en geschrijf tegen het geloof en vooral het christendom. 

  Dat deze zelfvoldane, fanatieke man, die zijn glorie ontleende aan zijn anti-opstelling,  zovele jaren in de media werd opgevoerd als DE Vlaamse filosoof, zegt ook veel over het niveau en de richting van die media.

  Triest.

  26-06-2017 om 08:51 geschreven door Gust Adriaensen


  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Eenzame weeskinderen'

  Daniël Maes 'Hoe een paus gelijk kreeg':

  'Waar God als Schepper en Vader niet meer erkend wordt, daar worden we eenzame weeskinderen die troost en warmte zoeken in materiële welvaart of vluchtig genot. Als we de hemel dicht trekken, wordt het donker en koud en kunnen we ons niet meer oriënteren.'

  25-06-2017 om 20:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lutgen nadert de afgrond

  Het begin van het einde van Luxemburger Lutgen tekent zich af in Brussel.

  Het wordt duidelijker en duidelijker dat de coalitiepartners van de PS in de Brusselse regering, met uitzondering allicht van CdH, de PS en zeker minister-president Vervoort, niet willen laten vallen. Veelzeggend was de openlijke steun aan PS'er Vervoort van Open VLD en CD&V in De Zevende Dag. Minister Guy Vanhengel noemde de 'démarche' van Lutgen, 'overmoedig'. Dat zegt genoeg.

  Laurette Onkelinckx voelt perfect de onmogelijke positie van Lutgen aan en ze heeft al laten weten dat zij de andere coalitiepartners zal samenroepen, als Lutgen in Brussel mislukt.

  En zo geraakt de CdH-voorzitter meer en meer geïsoleerd.

  25-06-2017 om 16:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symbool en aanklacht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Laat het Grenfellgeraamte  staan als symbool en aanklacht van totaal ontspoord materialisme en winstbejag.

  Neoliberale, kapitalistische krachten beheersen en dirigeren. Zij stoppen de have-nots, de migranten, de vluchtelingen... in onveilige, slecht beheerde en amper gecontroleerde woontorens en wassen hun handen in onschuld wanneer er rampen als deze in Londen gebeuren.

  Bijlagen:
  Grenfell.jpg (9 KB)   

  25-06-2017 om 14:51 geschreven door Gust Adriaensen


  24-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een traditionele partij

  Marc Reynebeau in De Standaard:

  'Het Vlaamse partijlandschap is al herschikt, met de N-VA. Die groeide in de mate dat ze afstand nam van het politieke centrum en een almaar rechtser profiel koos. Maar zoals in het ‘kibbelkabinet’ blijkt, botst die rechtse profilering met de praktijk van leidende partij in de regerende elite. Ze nam daar alle gebruiken en voordeeltjes van over, ook de politieke benoemingen, mandaten in parapolitieke instellingen en het cumuleren van ‘postjes’. Niet voor niets is de N-VA veruit de rijkste partij van België.'

  24-06-2017 om 09:54 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Democratische taakverdeling

  In onze vooralsnog democratische rechtsstaat is niet de minister van Defensie verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid maar wel de minister van Binnenlandse Zaken. Of zo zou dat toch moeten zijn.

  Na de verijdelde aanslag in Brussel was van die democratische taakverdeling niet veel te merken. Het was al Defensie wat de klok sloeg. Jambon van Binnenlandse Zaken was in geen wegen of velden te bespeuren.

  24-06-2017 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  23-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/25
  Vrijdag 23 juni 2017
  Op kruissnelheid
  Met de terugkeer van mij en de Antwerpenaar is onze groep voorlopig weer volledig en als we er de drie kinderen (jongens) bij rekenen zitten we met tien ‘s avonds aan tafel. Daarmee kan ook de lijst van karweien weer worden herschikt. Dagelijks is er zorg voor het eten, de afwas, de linnen was, het onderhoud. Eén frater is de vaste helper van de herder om zorg te dragen voor de inmiddels 150 schapen. Alle aandacht gaat nu echter naar het werk buiten. De kersenoogst is afgewerkt. Van de goede kwaliteit van kersen kunnen we iedere dag zelf ook genieten. Nu begint de pluk van de abrikozen. Het moet nog selectief gebeuren omdat velen nog niet rijp zijn. Op het voorplein liggen ondertussen toch al talrijke schalen in de brandende zon met abrikozen, waarvan de pitten verwijderd werden. Gedroogde abrikozen bewaren goed. In onze nieuwbouw moet er opgeruimd en gepoetst worden om de inhoud van de volgende containers te kunnen herbergen. Tevens zijn er een vijftiental deuren gearriveerd om de kamers in de nieuwbouw verder af te werken. Ze werden in de winter al besteld. En op het terrein is er inmiddels rond het schapenhok een stevige muur bebouwd met rotsstenen, op het terrein verzameld. De ruimte binnen de muur moet nu effen gemaakt worden. Dat is zwaar bouwvakkerswerk maar de stralende zon bevordert het goede humeur. Ondertussen wordt getracht trouw te zijn aan het vaste ritme van gebed. Naast het morgengebed met de stille meditatie, de eucharistie en de vespers worden ook de “kleine uurtjes” gebeden en de dag wordt afgesloten met het rozenhoedje. Alles verloopt echter erg soepel en kan aangepast worden aan de omstandigheden van het ogenblik.
  Donderdag kregen we de (katholieke) priester abouna Georges en de (orthodoxe, gehuwde) priester abouna Paisios op bezoek. Tijdens het middagmaal met de fraters en daarna hadden we bij een tas koffie een bijzonder vruchtbare gedachtewisseling, wat een uitgebreid verslag zou verdienen. Ik wil echter enkel de sterke geestelijke vorming van deze orthodoxe priesters en monniken benadrukken. Zij besteden veel aandacht aan de vorming van het persoonlijk, innerlijk gebed door het “Jezus-gebed”, als gebed van het hart, dag en nacht (“Heer Jezus Christus, ontferm U over mij”). Onze (katholieke) westerse seminarieopleidingen kunnen hier nog veel van leren.
  En zondagnamiddag speelden we een flinke voetbalmatch samen met enkele jongeren uit het dorp en de kinderen (van 10 jaar) die al flink hun mannetje kunnen staan. En zo bereikt de gemeenschap weer haar kruissnelheid.
  Krabbenmand, wespennest en onontwarbaar kluwen,
  Het Syrische leger met zijn trouwe bondgenoten drijft de terroristen steeds meer in het nauw, groepen van het “Vrije Syrische Leger” en zelfs van het Turkse leger gaan over naar het regeringsleger, duizenden strijders kunnen gebruik maken van de presidentiele amnestie (wanneer ze geen misdaden bedreven), honderden vluchtelingen in Libanon keren terug naar Syrië en de interne verzoening (mussalaha) groeit nagenoeg overal. En voor het eerst in 6 jaar een veilig openluchtconcert in Aleppo (http://www.golfbrekers.be/openlucht-concert-in-aleppo/) ! Anderzijds sterven nog dagelijks kinderen omwille van de wraakroepende sancties vanwege de VS en Europa. En de oorlogssituatie wordt steeds ingewikkelder. Aan de grens met Irak zijn het Syrische en Iraakse leger elkaar heel dicht genaderd in de strijd tegen IS. En het Pentagon wilde in 2014 juist hier het islamitisch kalefaat vestigen en een onafhankelijk Koerdistan om de soevereiniteit te breken van zowel Syrië als Irak in de hoop de Amerikaanse pijplijn te kunnen aanleggen van Qatar en Saoedi-Arabië langs Homs naar de middellandse zee en tevens de zijderoute (‘One Belt one road’) – een prioriteit van de huidige Chinese premier – te blokkeren. Al in de oudheid gebruikte China deze zijderoute naar de Middellandse Zee. President Xi Jingping wil deze nu herstellen langs de centra Beiroet, Damascus, Bagdad, Teheran, Peking. Om dat te beletten bombarderen de VS erop los, bij voorkeur op regeringsgetrouwe troepen. Ze schamen zich niet om openlijk de terroristen te helpen. Hiermee verliest Amerika zijn laatste greintje geloofwaardigheid en kan geen stem hebben in de ”vredesgesprekken”. De piloot lt. Kolonel Ali Fahd van het gevechtsvliegtuig dat door de VS werd neergeschoten is vermist. De familie vraagt Amerika nu om opheldering over hun misdaad. Maar ook hier zal verder geen haan over kraaien. Sinds augustus 2014 heeft de internationale coalitie onder leiding van de VS al een reeks massaslachtingen onder de burgerbevolking aangericht in Deir Ezzor, Aleppo en Raqqa. Op 9 juni gebruikte deze coalitie het uiterst gevaarlijke en verboden witte fosfor bij bombardementen in Raqqa tegen burgerbevolking, zogenaamd in de strijd tegen IS. Heb jij van de VN enig protest gehoord? De VS schijnen alleen maar in staat te zijn te vernietigen en moorden om Syrië te vernietigen en Rusland, Iran, China te provoceren. En hoe is het antwoord van Poetin? Verstandig, behoedzaam en vastberaden. Als enige wereldleider behoudt hij het gezag om met allen te praten. Hij vermijdt tot heden iedere rechtstreekse confrontatie omdat de haviken van het Pentagon in de huidige hysterie tegen Rusland maar al te graag een oorlog zouden beginnen. Poetin blijft protesteren tegen het illegaal en crimineel optreden van de VS en tracht hun bewegingsvrijheid te beperken. De VS zullen de bevrijding van Syrië uiteindelijk niet kunnen verhinderen. En de huidige diplomatieke crisis rond Qâtar kan een beslissende invloed hebben op de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De grote vraag blijft of de VS uiteindelijk de plannen van Obama en de haviken van het Pentagon zullen uitvoeren of toch die van Trump, toen hij beloofde samen de IS en niet Syrië te bestrijden en of de NAVO (al 25 jaar over datum) zijn misdadige oorlogen zal kunnen stoppen.
  Ziehier enig beeldmateriaal:
   Vorige nieuwsbrief met beeldmateriaal: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-30/#more-35883
   Hoe Israël al vanaf het begin terroristen hielp en blijft helpen: https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-1497813430>
   Het uitgebreide interview van 13 juni 2017 door Eric van Beek (in het Nederlands en Engels) in keurig Italiaans, geplaatst door oraprosiria: http://oraprosiria.blogspot.it/2017/06/senza-putin-la-siria-avrebbe-cessato-di.html?m=1


  Er is hoop

  In verschillende kringen groeit de vastberadenheid om het land herop te bouwen en wel met een nieuwe geest. Bovendien worden de ware motieven van deze vuile westerse oorlog voor de media steeds duidelijker. Bij de “vredesgesprekken” verliest ook de zogenaamde (buitenlandse) “Syrische oppositie” steeds meer haar geloofwaardigheid. Telkens opnieuw wil ze ultimatums en voorwaarden opleggen, om de belangen van haar buitenlandse sponsors en niet die van het Syrische volk te dienen. Dat ze ophouden met hun aanslagen, in dialoog treden met de regering en het volk zelf laten beslissen over de toekomst van hun eigen land… en dat ze samen met die jonge (31 j) bloeddorstige snaak, Mohammed ben Salmane Al Saoud van Saoedi-Arabië, de baarmoeder van de terroristen, naar zijn jacht van een paar miljard op vakantie gaan.

  En plots verschijnt daar een zinvol artikel vanwege de vrt over Syrië, kort en krachtig. Het onrecht in het M.O. is door het westen daar gebracht en wel door “onze dictators” omwille van “de hebzucht”. De oplossing: haal “elke soldaat weg, elke tank, elke helikopter” en hou op om daar (onze) “democratie” te willen opleggen. Richt uw aandacht eindelijk eens op een van de grote drijfveren van het wereldterrorisme: Saoedi-Arabië. Het artikel is niet geschreven door een “M.O. (leugen)specialist” maar gewoon door “Robert Fisk, Midden-Oosten journalist”: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.3008456.
  Maar…hierop komt mogelijk vanavond al een reactie zodat de vrt zijn monsterleugens weer openlijk gaat belijden. Wat door “golfbrekers” als nep-nieuws gegeven is, werd voor waarheid gekopieerd, zonder vermelding van de bron, alsof er een journalist bij was! http://www.golfbrekers.be/schokkend-nieuws-assad-wil-zijn-volk-vergiftigen/ (christenen die voor vastende moslims de maaltijd voorbereiden om te tonen dat het Syrische volk werkelijk één volk en één familie is : https://youtu.be/7LXKJoBKO0E; https://youtu.be/Y5PdHdHqZhs).

  En toch heeft Paulus VI gelijk!
  Nu we de 50e verjaardag van de encycliek Humanae vitae van Paulus VI (25 juli 1968) stilaan naderen, wordt het nog spannend. Een halve eeuw geleden stond het westen “op zijn achterste poten” omdat deze paus de hormonale contraceptie radicaal afwees als zijnde immoreel en het begin van andere ontwrichtingen (nr. 17). Als er ooit een kerkelijk document profetisch geweest is, dan is het wel deze tekst. En toch, van een menigte westerse bollebozen kreeg Paulus VI geen gelijk.
  Inmiddels kunnen we een dubbele beweging waarnemen. De officiële leer heeft de voorbije halve eeuw steeds sterker de visie van Paulus VI bevestigd. Eenwording en voortplanting horen in de huwelijksgemeenschap onverbrekelijk samen. En vermits het huwelijk een wederzijdse totale gave van zichzelf is, moet iedere kunstmatige anticonceptie beschouwd worden als een aantasting van het wezen van het huwelijk, een schending van de goddelijke wet en van de natuurwet. Op menselijk vlak is anticonceptie een afwijzing van de verantwoordelijkheid voor eigen daden, wat een aanslag is op de waardigheid van het menselijk handelen. Hieruit volgen bovendien allerlei andere “ontkenningen” en dus morele ontsporingen (banalisering van de seksualiteit, huwelijksontrouw, abortus, sterilisatie, in vitro, euthanasie…). De gezinssynodes (2014-2015) én de apostolische aansporing Amoris laetitia hebben ondubbelzinnig de leer van Humanae vitae en de sterke uitwerking ervan door Johannes Paulus II bevestigd en zo de aandacht gevestigd op de inmiddels volkomen wetenschappelijke natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden. Bovendien kwam er een sterke steun vanuit de geneeskunde, die steeds meer schadelijke gevolgen van kunstmatige contraceptie erkent. De veilige contraceptie is wetenschappelijk als mythe ontmaskerd.
  Toch is er tegelijk een andere beweging. In de openbare opinie blijft de mythe van een veilige contraceptie verder leven, samen met de ruime (wel verminderende) praktijk van de anticonceptie. Hiermee wordt feitelijk het objectieve kwaad van anticonceptie volgens Paulus VI verworpen en de officiële leer van de Kerk genegeerd of ontkend. In de openbare opinie worden telkens weer valse verwachtingen gewekt. Tijdens de gezinssynoden waren er zelfverklaarde profeten die aankondigden dat het standpunt van Paulus VI zou verworpen worden. Het tegendeel gebeurde. En nu wordt de illusie gewekt dat een pauselijke commissie Humanae vitae zal “herzien” in het licht van Amoris laetitia, met nieuwe speculaties over een mogelijke aanvaarding van “de pil”. (https://www.lifesitenews.com/opinion/the-vatican-plan-to-reinterpret-anti-contraception-encyclical-is-real; http://www.catholicnewsagency.com/news/is-there-a-pontifical-commission-to-reinterpret-humanae-vitae-94702/). De juiste logica is echter net omgekeerd: Amoris laetitia moet geïnterpreteerd worden in het licht van Humanae vitae, zoals het leerstellig ook gebeurt. Natuurlijk is een studie van de voorbereiding van Humanae vitae altijd nuttig en leerrijk. Daarbij zou eindelijk het oerdegelijke “memorandum van Krakau” eens belicht kunnen worden. Dit memorandum was een grondige weerlegging van de stelling dat contraceptie aan de vrijheid van het persoonlijk oordeel kan overgelaten worden, maar dit kwam niet in de openbaarheid. Wel is er veel beroering rond Amoris Laetitia, helemaal niet over de leer van Humanae vitae, de contraceptie, of de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden, maar over dubbelzinnige uitspraken over de pastoraal in verband met gehuwden die gescheiden zijn en hertrouwden (hoofdstuk 8). Daar zou een pauselijke commissie zich eens over kunnen buigen.

  In een dramatische oproep tot de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waarschuwde Leo-Jozef kardinaal Suenens, een van de moderatoren van het oecumenisch concilie, voor een tweede “kerkelijke” vergissing door de ontdekkingen van de wetenschap niet te aanvaarden. Hij zinspeelde op Galilei Galileo (veroordeeld in 1633, in ere hersteld in 1992). De wetenschap werd toen door de Kerk in zekere zin (erg gematigd) veroordeeld en pas na meer dan drie en een halve eeuw heeft ‘de Kerk’ (met paus Johannes Paulus II) deze vergissing erkend. Nu is het echter het omgekeerde. De ‘wetenschap’ en de openbare opinie in het westen hebben ‘de Kerk’ (Paulus VI) zwaar en geheel ten onrechte veroordeeld. Na een halve eeuw zou deze fatale vergissing plechtig herteld kunnen worden. Laten we 25 juli vieren als “wereld dag van Humanae vitae”! Immers, al kreeg Paulus VI van het westen geen gelijk, toch had hij gelijk.
  Toelichting
  De uitgever van het boek “Hoe een paus gelijk kreeg” (ISBN 978-94-92161-37-6) realiseerde zelf een interview om de boodschap ervan eenvoudig en duidelijk toe te lichten. Al een halve eeuw lang worden de hoofdactrices/voornaamste slachtoffers uit het debat rond contraceptie geweerd. Het waren vooral de farmaceutische industrie, de dokters, de regeringen en de theologen die over contraceptie beslisten. De (negatieve) ervaring van de vrouwen zelf werd niet gehoord. In dit boek komen ze aan het woord. Daarom begint de uitgever dit interview ook met de pittige opmerking dat het boek vooral in (gewezen) feministische kringen dankbaar verwelkomd wordt: https://www.youtube.com/watch?v=Rs6WHw0Rj2k.
  P. Daniel

  23-06-2017 om 21:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Breaking News


  Al zo gewoon:

  Aanslag verijdeld.
  Terrorist doodgeschoten.
  In Brussel.

  Voetgangers weggemaaid.
  Agent aangevallen.
  Op de Tower Bridge.
  Op de Champs Elysées.

  Hoogbouw een inferno.
  Goedkope gevelbekleding.
  Honderd mensen levend verbrand.
  Min of meer.
  In Londen.

  Nu het echte Breaking News:

  Tropische temperaturen.
  Droogte. Watertekort. Schadeclaims.
  Verboden. Verontwaardiging.
  'En mijn vuile auto?'
  'En mijn gazonnetje?'
  'En mijn zwembad?'

  Bij voortdurend gebrek aan regen
  verdwijnt de volgende aanslag
  onopgemerkt in de bodemloze put
  van het verleden.

  23-06-2017 om 15:21 geschreven door Gust Adriaensen


  21-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Niemand van ons is een eiland, zelfstandig en onafhankelijk van anderen. We kunnen alleen maar aan de toekomst bouwen door echt gemeenschap te vormen, zonder iemand uit te sluiten.'

  21-06-2017 om 13:40 geschreven door Gust Adriaensen


  20-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De meerwaarde van religies

  In een interview met Tertio, stelt de Britse prof. Francis Davis:

  'Al te vaak blijven geloofsgemeenschappen te bescheiden over hun reële inzet en financiële bijdrage aan de maatschappij, aan het algemeen belang en het individuele welzijn.

  Als daar jaarlijkse statistieken over bijgehouden werden, zouden velen inzien dat religie geen bedreiging is van de cohesie en de inclusie, maar er juist sterk aan bijdraagt.'

  20-06-2017 om 16:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lutgen is geen Macron

  Lutgen is geen Macron. Verre van. Zijn poging om de PS van de macht te verdrijven, omwille van ethische redenen is te doorzichtig en te amateuristisch.

  Partijen die pretenderen dat zij propere handen hebben, zijn ongeloofwaardig geworden. De realiteit is dat zowel de Franstalige als de Vlaamse partijen boter op hun hoofd hebben. De ene allicht meer dan de andere, omdat bijna altijd de regel geldt: hoe meer macht, hoe meer boter.

  Het is Lutgen te doen, niet om hoge morele principes maar om politieke macht. Uit wat nu al bekend is, blijkt dat de CDH-voorzitter, weinig voorbereid en zonder concreet plan of voorafgaand ernstig overleg, in een impuls, de PS de wacht heeft aangezegd. Precies alsof een nog altijd machtige partij als de PS zich zomaar opzij laat zetten door een politieke dwerg als CDH.

  Het resultaat van Lutgens overmoedige paleisrevolutie zal m.i. zijn: totale mislukking. Lutgen en CDH in de touwen. Collateral damage voor MR, die zich direct al te gretig toonde. Versterking van de PS.

  20-06-2017 om 11:43 geschreven door Gust Adriaensen


  19-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dierenrechten

  In De Standaard beschuldigt Sanne Potargent professor De Dijn van 'speciësisme' maar zij bezondigt er zich zelf aan.

  Zij fietst met een grote bocht om het kernprobleem heen dat De Dijn in zijn bijdrage behandelt. Welke dieren heeft Potargent, Vandenbosch en co in gedachten wanneer zij pleiten voor het opnemen van dieren in de grondwet of voor dierenrechten? Hebben zij het over ALLE dieren? Of beperken zij zich tot de zoogdieren, pluimvee, exotische vogels, enz. en worden minder aangename, hinderlijke, schadelijke (wat is dat precies?) uitgesloten? Als Potargent niet voor alle dieren aandacht heeft, is zij een 'speciësist'.

  En is niet de onvermijdelijke consequentie van het (ook juridische) respect voor dieren, dat consumptie op grote schaal van vlees (en waarom zouden vissen daar niet bij horen?) verboden wordt?

  Want ondanks alle maatregelen worden dieren op industriële schaal gepijnigd en gedood voor onze consumptie.En waarom blijft de jacht buiten schot, het toppunt van onverdoofd afslachten voor het plezier?

  19-06-2017 om 11:54 geschreven door Gust Adriaensen


  17-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Zorg voor het milieu is ook altijd een sociale bekommernis. Laat ons luisteren zowel naar de roep van de aarde als naar de roep van de arme.'

  17-06-2017 om 20:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/24
  Vrijdag 16 juni 2017
  Onze vaste stek in de rotswoestijn van Damascus
  Veilig en wel ben ik weer in mijn kamertje beland in de nieuwbouw, te midden van de fraters in Mar Yakub, Qâra, Qalamoun, Syrië. Acht Vlamingen wilden met me meereizen. Vooreerst drie journalisten. Omdat zij zich als journalisten hadden opgegeven konden ze hun visum niet tijdig krijgen en zullen later komen. Twee broers uit Kortrijk moeten eerst nog hun examens afleggen en komen daarna. Twee mannen hebben nog toestemming nodig om te mogen komen. Een van hen, een Antwerpenaar heeft het nodige op tijd klaar, maar moest extra betalen voor “Business class” omdat er in de gewone Economy class geen plaats meer was. Tenslotte is er een meisje uit Gent. Zo wilden wij, de Antwerpenaar, het meisje uit Gent en ik op woensdag morgen 14 juni 2017 het luchtruim van Zaventem in, toen bleek dat de Antwerpenaar zijn paspoort vergeten was. Hij vergat wel eens zijn broek, zei hij. We stelden hem voor voortaan zijn paspoort in zijn broek te stoppen en dan zijn paspoort niet te vergeten. Hij komt hopelijk morgen toe. Samen met het meisje kwam ik in Beiroet toe, we ontmoetten moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel in een cafeetje en reden door naar Damascus, waar een van de vertrouwde leken van de gemeenschap ons naar Qâra bracht. Het liep al tegen middernacht. Bij het binnenrijden van Qara was het er nog heel druk. Het is ramadan en de moslims rammelen dan van honger maar ’s avonds en ’s nachts komen ze des ter meer tot leven. In “deir Mar Yakub” was zowat heel de gemeenschap, behalve de kinderen, nog op de been voor een erg warm onthaal. Omdat het de volgende dag Sacramentsdag was, gold de dagorde van zondag. We ploften op ons bed en bleven er liggen tot tegen donderdagmiddag. Abouna Georges, de priester van Qara kwam ’s middags voor de plechtige byzantijnse eucharistie, waarna we Uitstelling hielden van het Allerheiligste Sacrament tot ’s avonds. Inmiddels was het een bijzonder blij weerzien van de kinderen. De twee meisjes van 13 jaar zijn al echte dames en worden samen met de meisjes van het moslimgezin, dat nog bij ons woont, door de zusters opgevangen. De gemeenschap van de fraters draagt mee zorg voor de drie jongens (8 j en twee van 10 j). Toen we ‘s avonds met tien aan tafel zaten, zag ik met veel voldoening hoe de oudere fraters met vaderlijke zorg de kinderen bedienden. Vanaf het begin heeft de gemeenschap getracht te leven als een familie. En we moeten het toegeven, ze zijn ook bereid en in staat om ons op velerlei wijzen te helpen.
  Inmiddels is de kersenoogst op het terrein al gedaan. Vele bomen zijn nog moe van de oorlog, waardoor de oogst nog lang niet optimaal is, maar het wordt steeds beter en we zien allen hoopvol uit naar het “volle leven” voor de bomen én de mensen.
  Interviews en conferenties
  De laatste dagen van mijn verblijf in de abdij van Postel (als centrum van mijn afwezigheid) was een vervolg van interviews en conferenties en bovendien een verzamelen van allerlei noodzakelijke of nuttige spullen.
  Tijdens de fameuze Syria-conference in Antwerpen (3 juni) waarvan we vorige keer al verslag deden, werden nog deze twee interviews gemaakt. Eric van de Beek, die vroeger voor het Nederlands weekblad Elsevier werkte maar nu met het enige Nederlandse geopolitieke magazine novini meer lezers trekt, maakte dit uitgebreid interview, in het Nederlands én Engels: http://www.novini.nl/zonder-poetin-was-syrie-er-geweest/; http://russia-insider.com/en/politics/without-putin-syria-would-have-ceased-exist-interview-flemish-priest-living-syria/ri20084; www.novini.nl. Het interview van novini werd overgenomen door: http://www.ninefornews.nl/echte-terroristenleiders-zitten-westen/ en zelfs internationaal: http://www.globalresearch.ca/without-putin-syria-would-have-ceased-to-exist-interview-with-flemish-priest-living-in-syria/5594692
  Op die dag heeft ook de Syrische tv een interview opgenomen, zoals je hier na een 25-tal minuten kunt zien: https://www.youtube.com/watch?v=ZsmbqPZ-sV8. Dat het in Syrië werkelijk uitgezonden is, vernam ik al meteen bij mijn terugkeer vanwege enkele leken die verrast zeiden: we hebben je op tv gezien!

  Ziehier nog de volledige uitzending van de debatclub in Edegem op 8 juni 2017 met 260 aanwezigen. Na het gebruikelijke applaus dacht ik dat er wel enkele vragen zouden komen die de poten van mijn stoel probeerden af te zagen, maar dat was helemaal het geval niet. Blijkbaar worden steeds meer mensen wakker. Nogmaals proficiat en dank aan de organisatoren: http://www.golfbrekers.be/debatclub-het-vergeten-christendom/
  In het kader van “Biofides” (o.l.v. bioloog Vincent Kemme: wwwbiofides.eu) mochten we een avond verzorgen voor bezielde en overtuigde mensen in de abdij van Affligem (9 juni 2018) over ons boek, de katholieke huwelijksleer, contraceptie en de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden. Dom Lucas zorgde vooraf en vooral achteraf voor een joviaal onthaal. Tot onze blijde verrassing waren er enkele vrienden aanwezig van “het eerste uur”, de tijd dat we aan de strijd tegen de cultuur van de dood begonnen, lang gelden, toen… de mensen nog spraken! Met een jonge apotheker hadden we achteraf een bijzonder interessant gesprek. Toen we huiswaarts reden stonden we om middernacht op de Antwerpse ring nog in de file en om kwart vóór twee gingen we moe en voldaan slapen.
  Zaterdag genoten we van de nationale jubileumviering 50 jaar katholieke charismatische vernieuwing in de Mariahal te Scherpenheuvel en vooral van onze contacten met de mensen van het eerste uur. Ook de ontmoeting met vele bekenden deed deugd.
  Zondagnamiddag waren we uitgenodigd door de Euro-Rus vereniging (www.eurorus.org) op de feestelijke en smakelijke ontmoeting met de Russische ambassadeur en een delegatie van de Russische ambassade. We hadden er geen enkele moeite mee Rusland te danken voor zijn humanitaire, politieke én militaire hulp aan Syrië. Zonder deze had Syrië niet eens meer bestaan als soeverein land en was ik al lang opgehouden u met mijn berichten te teisteren. De helft van de aanwezigen waren Russen. Een vliegtuig deed voortdurend rondjes boven ons hoofd. De organisator van deze ontmoeting vertelde dat het de inlichtingendienst is. Kwestie van de hysterie tegen Rusland levendig te houden.
  Dinsdagavond 13 juni 2017, daags voor ons vertrek, werd onze laatste voordracht: in de Maranathakerk van de universiteit van Tilburg, op uitnodiging van de jonge, dynamische studentenpriester Michiel (www.tilburguniversity.edu/maranatha). Bij het hoofdzakelijk jeugdig publiek waren tevens enkele jonge priesters, jonge ouders en een jonge arts. Er heerste een hartverwarmende eensgezindheid. De bezieling was een eer aan de stichter en vader van deze universiteit, de legendarische professor Martinus Cobbenhagen (1893-1954), die niet alleen ijverde voor een wetenschappelijke maar tevens voor een rijke, menselijke en religieuze ontwikkeling. De overgang van een “cultuur van de dood” naar een “Cultuur van het Leven” zal mede door hen bewerkt worden, al kan de strijd nog zwaar zijn en zal het “correcte” denken op maatschappelijk, medisch en kerkelijk vlak zo lang mogen trachten te overleven. Journalist Klaas van der Zwaag schreef hierover twee bijzonder pittige artikels in het gewaardeerde en bekende Nederlandse Reformatorisch Dagblad: woensdag 14 juni: “Pater Maes: Pil verwoest huwelijk en seksualiteit” en donderdag 15 juni: “Tegen amorele anticonceptie”.
  Bestrijdt het westen de terroristen of zorgt het zelf voor terrorisme?
  Nu Engeland weer in de ban is van een terroristische aanslag (Manchester, London Bridge) wordt het stilaan tijd dat de bevolking aan de Europese en westerse politici eens de vraag stelt: bestrijden jullie nu de terroristen of zorgen jullie er zelf voor? “De Britse regering heeft wel degelijk burgers van Libische oorsprong toestemming gegeven om in Libië te gaan vechten aan de kant van al Qaida om Kadhaffi ten val te brengen. Na maanden van vechten en indoctrinatie werden deze geradicaliseerde burgers terug opgenomen”. (Ron Paul, mondialisation.ca, 7 juni 2017, http://www.mondialisation.ca/combattons-nous-le-terrorisme-ou-creons-nous-plus-de-terrorisme/5593838)

  Wie het geduld zou hebben om enkele van de volgnede video's te bekijken hoeft geen dagbladen meer te lezen of geen tv nieuws meer te bekijken. Hij weet wel beter. De VRT video over het debat over Syrië toont hoe de meeste van onze politici nog steeds spreken als gedrogeerde zombies, die zich geen enkele vraag stellen over het waarheidsgehalte van hun monsterleugens. Verderop is de video met de uitleg van David Icke bijzonder verhelderend. Hij belicht op schitterende wijze de juiste feiten en de juiste achtergronden. http://www.golfbrekers.be/terugblik-syrie/.
  Enkele besluiten
  Er is een sterke toename van bewustwording bezig zowel met betrekking tot de waarheid over Syrië als over onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onze aanklacht van de medialeugens omtrent Syrië genoot een algemene instemming, vooral bij jongeren. In sommige vrome kerkelijke middens en bij kerkelijke verantwoordelijken blijft er eerder onverschilligheid of afwijzing. Er zijn religieuze gemeenschappen waar iedere dag verschillende kranten worden gelezen en iedere avond het Tv-nieuws aandachtig gevolgd. Deze religieuzen hebben meestal geen weerstand tegen de mainstream berichtgeving en steunen blindelings de westerse oorlogspropaganda. Er zijn ook religieuze gemeenschappen (die o.m. mijn berichten ontvangen en lezen) waarvan de religieuzen een gezonde afstand bewaren tegenover de openbare opinie en niet bevreesd zijn om stroomopwaarts te roeien, met een gezonde geest van weerstand. Een gelijkaardige houding hebben we ervaren tegenover de boodschap van ons boek over Paulus VI, de authentieke kerkelijke huwelijksleer, de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden en anderzijds de catastrofe van de hormonale anticonceptie. Vele kerkelijke (katholieke) middens en kerkelijke verantwoordelijken blijven steken in de 50 jaar oude afwijzing van Humanae vitae en de blindelingse aanvaarding van anticonceptie. Bij jongeren en in alternatieve middens konden we veel bijval ervaren, mogelijk in Nederland nog sterker dan in Vlaanderen. Enkele populaire bladen met de tv-programma’s hebben de boodschap van het boek sterk aangeprezen. We verwachten en hopen dat deze aandacht mag groeien.
  Hartelijk dank
  Wanneer deze gemeenschap Mar Yakub enthousiast haar religieuze en humanitaire zending kan verder zetten, dankt zij dit vooral aan de ontelbaar vele weldoeners wegens hun hulp en steun op velerlei gebied. Graag zou ik hen hartelijk danken. Wij willen voor u allen bidden. Moge God uw goedheid overvloedig vergelden en u rijkelijk zegenen.
  P. Daniel

  17-06-2017 om 08:45 geschreven door Gust Adriaensen


  16-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Demarcatielijn Vlaanderen-Frankrijk

  'De uiteindelijke Belgische boedelscheiding zal altijd gaan over de grens tussen Vlaanderen en Frankrijk' stelt journalist Bart Sturtewagen. Inderdaad. En daarin zal geen plaats meer zijn voor een tot nu toe politiek sterk beschermde Nederlandstalige minderheid.

  Al herhaaldelijk is erop gewezen dat ook in de strategie van N-VA, Brussel een hinderlijk blok aan het nationalistisch been is, en dat Brussel als hoofdstad van Vlaanderen zal opgegeven worden en prijsgegeven aan de totale 'ontnederlandsing', als dat noodzakelijk mocht blijken om de glorieuze onafhankelijkheid van zakdoek Vlaanderen te bereiken.

  Dit niet uit de lucht gegrepen scenario, toont m.i. nog eens scherp aan hoe verblind onafhankelijkheidsnationalisten zijn. Het minirepubliekje Vlaanderen speelt bewust zijn Europese hoofdstad kwijt en laat de enkele tienduizenden Brusselse Nederlandstaligen in de steek. Aan zijn zuidergrens glorieert opnieuw het trotse Frankrijk dat samen met kleine broer Wallonië,  ook Bruxelles zal zien als een Franstalig bolwerk.

  16-06-2017 om 21:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helmut Kohl overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Helmut Kohl, de architect van het herenigde Duitsland, is op 87-jarige leeftijd overleden.

  16-06-2017 om 19:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Brusselse stal herbergt ook Vlamingen

  In De Standaard van 16 juni eist journalist Brinckman een 'diepgaande institutionele hervorming' voor Brussel, maar in welke richting die moet gaan of wat het einddoel daarvan moet zijn, laat staan de diverse concrete aspecten van dergelijke hervorming, lees ik niet in dit artikel.

  Het geeft aan hoe complex het 'probleem Brussel' is. En zou ook niet meespelen dat bv. een journalist als Brinckman er zich van bewust is dat het wegvegen van 'de hopeloze versnippering' , zou kunnen leiden tot het wegwegen van de Vlaamse politieke aanwezigheid in Brussel.

  En welke Vlaamse journalist of politicus durft consequent ervoor pleiten en maatregelen treffen om de Brusselse stal uit te mesten als daarmee ook het laatste greintje Vlaamse politieke macht in de Europese hoofdstad, op de mesthoop belandt?

  16-06-2017 om 07:55 geschreven door Gust Adriaensen


  09-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Postel

  XII/23
  Vrijdag 9 juni 2017
  Hoe een paus gelijk kreeg
  Naar aanleiding van de voorstelling van ons boek (Hoe een paus gelijk kreeg) op vrijdag 2 juni 2017, hebben we iets verteld over het begin van onze gezamenlijke strijd en over de grondovertuigingen waaruit het boek ontstaan is. Daarna sprak eerst dr. Louis Van Hecken, huisarts, seksuoloog, voorzitter Bertram Project Zambia Foundation en erg begaan met de geneeskunde volgens de hl. Hildegarde van Bingen (haar “medische” werken heeft hij vertaald en vanuit de moderne geneeskunde van commentaar voorzien). Hij wees o.m. op de steeds nieuwe ontdekkingen in verband met de negatieve gevolgen van het gebruik van de hormonale contraceptiepil. Verder sprak dr. Luc Kiebooms, specialist inwendige ziekten, nucleaire geneeskunde, Fellow College of Phisicians Cape, South Africa en voorzitter van het Thomas More-Genootschap. Hij sprak o.m. over de zware strijd om de wetenschappelijke natuurlijke methode van vruchtbaarheidsbeheersing (zoals Sensiplan) erkend te krijgen, niet zozeer in academische maar in katholieke en kerkelijke middens. Wanneer Sensoa, een van de organisaties die op de meest vernietigende wijze de menselijke en christelijke waarden van seksualiteit, huwelijk en gezin ondermijnt, door de hoogste koepel van het katholiek onderwijs erkend en betaald wordt, begrijp je dat er geen plaats meer is voor de christelijke leer. Wij hebben geen fanatieke vrijmetselaars meer nodig, onze christelijke organisaties met behulp van de kerkelijke hiërarchie zorgen zelf wel voor de afbraak van de katholieke Kerk en het christelijk leven. Tenslotte gaf Pierre Hernalsteen, algemeen coördinator voor “Sensiplan” een uitleg over de werking ervan. Hij krijgt gelukkig veel belangstelling en medewerking van ongelovigen, atheïsten, natuurliefhebbers en “andersgelovigen”. Het zal nog even duren vooraleer de katholieken hun eigen leer erkennen, steunen en verkondigen. In al deze voordrachten was dr. André Devos de grote aanwezige afwezige. Hij kon helaas niet aanwezig zijn. Van vurige verdediger van de “pil” kwam hij door zijn praktijk tot inkeer. Zo heeft hij zich als gynaecoloog al decennia lang onvermoeibaar ingezet voor de profetische visie van Humanae vitae en het sensiplan als de praktische beleving ervan. Wij hopen en bidden dat op lange termijn een ware Cultuur van het leven toch eens zal doorbreken… ook in kerkelijke middens.
  Syria Conference
  Zaterdag 3 juni 2017 waren we aanwezig in het prachtige Elzenveld Conference Center in Antwerpen (syriaconference.com), waar we het woord mochten voeren samen met Elija J. Magnier (internationaal correspondent Al Rai), Yvette Chamier (secretaris Nederlandse raad voor Syrië), Kevork Almassian (Armeniër, analist van Syriana) en Malik Samoel (voorzitter van de Nederlandse raad voor Syrië). De voertaal was Engels en Arabisch. Er waren opvallend veel bezielde jongeren aanwezig. We mochten er o.m. een kort interview geven voor de Syrische tv, wat ook uitgezonden is. Er was een journalist van Belga aanwezig die een flauw berichtje schreef met de gewone eenzijdige slogans, wat overgenomen werd door De Morgen en Het Laatste Nieuws. Ruben en Rima (samen met de anderen), proficiat voor de organisatie en bezieling van deze mooie conferentie. En Gods overvloedige zegen voor de nakende geboorte van jullie eerste kindje, het allergrootste wonder Gods uit de geschiedenis van de mensheid!
  Een debat in eensgezindheid
  Een schitterende avond (Edegem, 8/6/’17) over het “vergeten christendom” onder een bijzonder grote belangstelling. Samen met prof. dr. Amin Makar chirurg, oncoloog UIA, een Kopt uit Egypte mochten we in alle vrijheid vertellen over het werkelijke leven in Syrië en Egypte, tegen het politiek en maatschappelijk correcte denken in. Bovendien werd er dan nog, tegen de traditie van deze grootste debatclub van Vlaanderen in, een omhaling gedaan. Hartelijk dank. Moge de Heer jullie edelmoedigheid overvloedig zegenen. Hugo en alle organisatoren van deze prachtige Vlaams-christelijke avond, proficiat en dank u wel. Waar de media eindigen begint… www.debatclub.org!
  Abortus-ideologie zal instorten
  Laten we als ijveraars en ijveraarsters “voor het leven” volharden, dan zal de abortus mentaliteit uiteindelijk instorten. Hiermee wordt het eerste grote gevaar voor de vrede uit de wereld geholpen. Dat is de overtuiging van Rose Delattre (Pardon les enfants, Slavator 2016). Zij doet een oproep aan alle vrouwen, die zoals zij eens de verkeerde keuze maakten, om te getuigen van de geestelijke verwoesting die ze na hun abortus beleefden. De werkelijke gevolgen van abortus, niet alleen voor het kind maar ook voor de moeder zullen uiteindelijk de leugens doen ineenstorten en de waarheid openbaren.
  Dit is ook de mening van dr. John T. Bruchalski, die op 27 mei 2017 te Boedapest (Hongarije) de onderscheiding kreeg van de “Helden van het leven”, vanwege de organisatie One of Us, die aldaar haar tweede Europees forum organiseerde. Deze voormalige aborteur kwam tot inkeer na het horen van het indrukwekkende getuigenis van prof. Jérôme Lejeune tijdens het bekende proces van Maryville (Tennesee). Lejeune getuigde dat in de allereerste cel van het embryo alle genetisch materiaal van een mens aanwezig is (L’enceinte concentrationnaire d’après les minutes du procès de Maryville, Sarment, Fayard, 1990). Alle valse voorstellingen van Bruchalski over het embryo als een bundel onbepaalde weefsels stortten toen in en hij begreep dat deze eerste cel reeds de waardigheid van een mens bezit. In de zomer van 1994 gaat hij op bedevaart o.m. naar O.L.Vrouw van Guadalupe. Hij ervaart een innerlijke oproep vanuit de hemel om te stoppen met abortus en hij sticht het medisch centrum Tepeyac in Fairfax (Virginia), een van de belangrijkste pro vita klinieken waar jaarlijks duizenden kinderen worden gered, die elders niet zouden geboren zijn. Dr. Bruchalski is er van overtuigd dat de abortus mentaliteit zal instorten indien we volhouden het leven te verdedigen.
  Weelderige mediamanipulatie
  Van vrienden kreeg ik nog enkele links, die naar ik meen de moeite waard zijn om door te geven.
   Ziehier hoe de BBC door valse berichtgeving bewust landen wil ontwrichten: http://www.ukcolumn.org/article/bbc-media-action-subversion-broadcasting-house-kazakhstan
  http://www.ukcolumn.org/article/bbc-fake-news-reality-check
   Het verhaal van de kleine Omran werd deze keer ook in onze media vermeld:
  http://www.lantidiplomatico.it/dettnews- aleppo_il_padre_del_piccolo_omran_ha_svelato_che_i_ribelli_gli_hanno_offerto_soldi_per_accusare_il_governo_siriano/82_20400/
   En nog iets wat onze media niet vermelden. De grootste manifestatie uit de geschiedenis van Polen om te getuigen dat Polen christelijk is, wil leven volgens het evangelie van Jezus Christus, moslims wil liefhebben maar geen enkele behoefte heeft aan een islam of een koran: https://youtu.be/C_BjPy19bYs
  P. Daniel

  09-06-2017 om 19:54 geschreven door Gust Adriaensen


  08-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs naar Het Laatste Nieuws

  In De Afspraak deelde Rik Torfs, nog enkele weken rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, mee dat hij vanaf vrijdag drie keer per week een column schrijft voor Het Laatste Nieuws. Hij zal daarvoor riant betaald worden. Bart Schols gewaagde van 250.000 euro per jaar. Daarop wist Torfs alleen maar te vertellen dat het minder is. Begrijpelijk als je weet dat de transparantie van De Standaard in het Van Goolschandaal, de echte reden is voor Torfs' verbitterde afscheid als columnist van die krant.

  Het mag verwonderlijk heten dat Rik zijn schrijftalent ten dienste stelt van Het Laatste Nieuws, tenzij het geld natuurlijk de doorslag heeft gegeven.

  Verwonderlijk omdat er een hemelsbreed verschil is tussen De Standaard en Het Laatste Nieuws wat inhoud en opmaak betreft. Als je die twee kranten aftoetst aan academische evaluatiecriteria, dan voldoet Het Laatste Nieuws zeker niet.

  Het Laatste Nieuws is een populaire, op sensatie gerichte krant, genre tabloid, die in Vlaanderen de grootste oplage heeft. Het is allicht een uitstekend gemaakte krant, maar het 'een uitstekende krant' noemen, wat Torfs in zijn reclame-ijver nu een paar keer met nadruk deed, zou hij tot voor kort niet over zijn lippen gekregen hebben.

  Torfs liet zich ook van zijn minder fraaie kant zien in zijn reactie op een bericht van de rector van de Universiteit Hasselt, die zijn blijdschap over de verkiezing van Sels daarin uitdrukte. Waarop Torfs een tweet de wereld instuurde waarin hij zijn collega-rector persoonlijk beledigde.

  Rik, Rik, Rik toch. Financieel maak je zeker vooruitgang. Maar ook intellectueel en geestelijk?

  08-06-2017 om 22:48 geschreven door Gust Adriaensen


  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pijnlijke afgang van moraalfilosoof Vermeersch (2)

  Devisch formuleert bij de choquerende zin van Vermeersch enkele pertinente vragen en vaststellingen.

  Vermeersch streeft naar genetische optimalisatie. Mensen met Down, passen voor hem daar niet in. Wie of welke instanties zullen beslissen of de geconstateerde afwijkingen verder leven rechtvaardigen of niet? Devisch stelt terecht dat er altijd menselijke tragiek zal bestaan. Wie geobsedeerd wordt door genetische optimalisatie, zal dan ook steeds mensen met andere imperfecties zien, van wie hij of zij hoopt dat 'zij uiteindelijk zullen uitsterven'. Betere zorg kunnen aanbieden omdat er minder mensen met Down zijn, is inderdaad pervers én amoreel. Vermeersch verbindt met de 'genetische optimalisatie', een 'economische optimalisatie'.

  Vermeersch komt hier als wetenschapper en mens, zwaar beschadigd uit. Zijn bizarre en agressieve optreden in het De Afspraak-'debat'. maakte het nog erger.

  Zijn obsessies en frustraties  hebben hem in een steeds engere fundamentalistische denkcocon gedrongen. Een tragische figuur.

  Bijlagen:
  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.50175?video=1.2997335#   

  07-06-2017 om 14:35 geschreven door Gust Adriaensen


  06-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Machtsmensen

  Columnist Paul Goossens schrijft: 'Een kwarteeuw na het verdwijnen van de partijkranten... zijn er nog altijd lieden die ...zich mateloos storen aan de onafhankelijke en kritische koers van De Standaard van de 21ste eeuw.' Voor Dewever lijkt het een obsessie, aldus Goossens. En Rik Torfs was zeer verstoord over de berichtgeving omtrent de zaak-Van Gool.

  Een correcte vaststelling. De verklaring is niet moeilijk tevinden. Dewever en Torfs zijn in hetzelfde bedje ziek: het zijn machtsmensen. Dewever openlijker en brutaler.Torfs verhullender en subtieler. Ze kunnen zichzelf moeilijk relativeren. Dewever heeft zich met zijn streven naar een zelfstandig republiekje Vlaanderen, messiaanse allures aangemeten. En de (zelf)relativering waarmee Torfs altijd graag uitpakte, maakte plaats voor ontgoocheling en verbittering toen hij de rectorsstrijd verloor en hijzelf als rector, collateral damage opliep in het Van Goolschandaal.

  Dergelijke personen willen wat graag een dikke vinger in de redactionele pap van de media hebben. Zij storen zich inderdaad op een trumpiaans mateloze manier aan de kritische en onafhankelijke koers die kranten varen, als die koers (electoraal) negatieve effecten kan hebben of hun gezag en invloed kan aantasten.

  De ene zal geen gelegenheid onverlet laten om de kranten die hem ergeren, te schofferen. De ander zegt verongelijkt de samenwerking op en zit waarschijnlijk  op tegenacties te broeden.

  06-06-2017 om 18:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pijnlijke afgang van moraalfilosoof Vermeersch
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ‘We hopen dat ze uiteindelijk zullen uitsterven’, zo liet Etienne Vermeersch afgelopen weekend optekenen in een interview met De Morgen over de NIP-test en het bestrijden van genetische afwijkingen. De ‘ze’ slaat op mensen met Down waarvan een niet nader bepaalde ‘we’ hoopt dat ze uiteindelijk uitsterven.

  Zo begint filosoof Ignaas Devisch zijn artikel in De Standaar van vandaag, waarin hij op een goed onderbouwde manier reageerrt op die uitspraak van Vermeersch die onmenselijk en extreem choquerend is.

  Devisch heeft overschot van gelijk. In 'De Afspraak' werd dat nog veel duidelijker. Wie het 'debat' tussen Vermeersch en Devisch  gezien heeft, is bovendien getuige geweest van de bijzonder pijnlijke en gênante afgang van Etienne Vermeersch.

  Tegenover de heldere uiteenzetting van Devisch, hoorde je een schreeuwende,verwarde Vermeersch, die geregeld niet uit zijn woorden kwam. Hij slaagde er niet in bij het onderwerp te blijven, deed verwoede pogingen om zijn uitspraak te verantwoorden door de vergelijking te maken met de strijd tegen pokken en mazelen enkele decennia geleden. Dat iemand die zich al jaren opwerpt als een soort van allround wetenschapper, dergelijke vergelijking durft te maken, zegt veel over het wetenschappelijk niveau van Vermeersch.

  Het moge duidelijk zijn: dit bizarre optreden van Vermeersch, is zijn laatste forum. De genadeslag kwam van ex-premier Leterme, die tot Vermeersch zei : 'Het is een verschrikkelijke zin. U had er direct afstand van moeten nemen. Dan was er misschien een debat mogelijk geweest.'

   Exit Vermeersch.

  06-06-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  04-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Hoe een paus gelijk kreeg'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op vrijdag 2 juni had in Mol-Postel de presentatie plaats van het boek 'Hoe een paus gelijk kreeg', geschreven door Daniël Maes, doctor in de theologie, norbertijn van Postel.

  Het boek is een doorwrochte en vlot geschreven studie over het thema van de anticonceptie en de profetische inzichten van paus Paulus VI en zijn encycliek 'Humanae vitae'.

  Maes benadert op een kritische manier de anticonceptie zoals ze zich de laatste halve eeuw heeft ontwikkeld. Hij schetst het tijdperk van de anticonceptieve revolutie en wijdt uitgebreide hoofdstukken aan 'De mythe van de veilige anticonceptie' en aan de evolutie 'van  misvormd personalisme naar onverantwoord ouderschap'.

  Daartegenover stelt pater Maes het integrale personalisme en het verantwoord ouderschap, die in de kerkelijke documenten en in het bijzonder in 'Humanae vitae', tot uiting komen. In een slothoofdstuk beschrijft hij 'nieuwe perspectieven voor een nieuw tijdperk' en bepleit hij een cultuur die open staat voor het leven.

  ------------

  Daniël Maes o.praem., Hoe een paus gelijk kreeg. Uitg. De Blauwe Tijger, 400 pp., pb., € 25,-, ISBN 978 94 92161 37 6

  04-06-2017 om 15:01 geschreven door Gust Adriaensen


  03-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juni

  In de gebedsintentie van de paus voor juni, hekelt Franciscus de wapenhandel.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/931_wEsH01k   

  03-06-2017 om 12:34 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misbruik in de (judo)sport

  De aandacht van de media was de voorbije jaren toegespitst op misbruik in kerkelijke kringen. De sport, het jeugdwerk, de zorg, enz., bleven grotendeels buiten schot. De Standaard brengt daar nu gelukkig verandering in. Het deksel van de judobeerput is even opgelicht.

  Ik constateer wel belangrijke verschillen.Behalve bij De Standaard en de VRT, is er bij de media slechts matige tot geen belangstelling voor de judoschandalen.Nog opvallender is dat de verantwoordelijken binnen de judofederatie -BESTUURSLEDEN, BONDSCOACHES-, helemaal met rust worden gelaten.

  Dat was met het misbruik binnen de Kerk, wel even anders. De journalisten vielen over elkaar om de topverantwoordelijken tot de kardinaal en zelfs de paus toe, én het instituut Kerk, aan het kruis te nagelen.'Verneinung' en schuldig verzuim, kregen ze in de schoenen geschoven. Het scheelde geen haar of ook de kardinaal was al even misdadig als de daders.

  Nu wordt degene die twintig jaar bondscoach was, opgevoerd als de grote bestrijder van het misbruik. Precies alsof er tot 2000, geen vuiltje aan de lucht was.

  03-06-2017 om 10:24 geschreven door Gust Adriaensen


  02-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Postel

  XII/22
  Vrijdag 2 juni 2017

  49 jaar later…
  De Belgische bisschoppen schreven een pastorale brief, gedateerd 24 mei 2017, naar aanleiding van de apostolische aansporing Amoris laetitia van paus Franciscus, die hij uitgaf na de gezinssynodes van 2014-2015. Onze bisschoppen zijn vol lof over de pauselijke tekst, onder meer om het grote ”inlevingsvermogen” van paus Franciscus. En dat is ook zo. Er staan zovele mooie dingen in. Ze vinden terecht dat deze apostolische aansporing nu werkelijk in praktijk moet gebracht worden. Er moet werk gemaakt worden van een soort “huwelijkscatechumenaat” met de nadruk op een verdieping van het christelijk leven, een huwelijksvoorbereiding, een goede liturgische viering, een huwelijksspiritualiteit, de begeleiding van gehuwden en hun gezinnen. Verder moet er bijzondere aandacht en barmhartigheid geschonken worden aan mensen in moeilijke omstandigheden. Al doen onze bisschoppen, evenmin als paus Franciscus zelf, geen definitieve uitspraak over het heikele thema van het al of niet toelaten van gescheiden en hertrouwden aan de heilige communie, zij brengen het onderwerp uitdrukkelijk ter sprake en wijzen op de noodzaak van een goede onderscheiding voor iedere situatie, die telkens anders is.
  Toch is het pijnlijk dat de Belgische bisschoppen Amoris laetitia zo selectief lezen. De gezinssynodes en de apostolische aansporing hadden opnieuw de aandacht gevestigd op de noodzaak van het herontdekken van de encycliek Humanae vitae, de uitvoerige toelichting in de apostolische aansporing van Johannes Paulus II, Familiaris consortio, zijn “theologie van het lichaam” en de rijkdom van de natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsbeleving. Tijdens de gezinssynodes werden hierover indrukwekkende getuigenissen gegeven. Humanae vitae, Familiaris consortio, “theologie van het lichaam” enerzijds en de inmiddels volkomen wetenschappelijke methoden voor vruchtbaarheidsbeheersing zoals Sensiplan anderzijds zijn de spirituele en praktische hefbomen voor een grondige vernieuwing van de gezinspastoraal. Hierover vinden we in de verklaring van de Belgische bisschoppen helaas niet één woord. In de bespreking van deze verklaring in de katholieke of christelijke pers dus ook niet. Hieruit blijkt dat deze rijkdom voor de toekomst na een halve eeuw nog steeds taboe is. We beschikken nu als het ware over een prachtige wasmachine maar de vuile was wordt niet in de machine gestopt en de machine wordt niet in werking gesteld. De onderliggende gedachte is: “… het gewetensoordeel van het koppel door (te) trekken tot op het vlak van de methodes van geboorteregeling” (J. Bonny, R. Burggraeve, I. Van Halst, Mag ik? Sorry. Dank je, 2016, blz. 112). Dit wil zeggen: nog steeds niet kunnen aanvaarden dat contraceptie een objectief, intrinsiek kwaad is. Het is ziek maken wat gezond is. Zelfs nu er steeds meer verpletterende bewijzen komen van allerlei gezondheidsproblemen, blijft het gouden kalf overeind, zogenaamd omwille van het persoonlijk gewetensoordeel. Het is zoveel als zeggen dat iemand zich niet moet houden aan de verkeerslichten, maar dat hij zelf mag beslissen of het licht groen of rood is.
  Het voorbijgaan aan de profetische visie van Humanae vitae, Familiaris consortio en de theologie van het lichaam, alsook de afwijzing van de rijkdom van de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden is juist nu een grote gemiste kans. Op 25 juli 1968 schreef Paulus VI zijn encycliek Humanae vitae, waarin hij contraceptie als objectief, intrinsiek kwaad afwees en de natuurlijke beheersing van de vruchtbaarheid aanprees. Bisschoppenconferenties over de gehele wereld betuigden hun instemming. Het westen was echter zo enthousiast over “de pil” dat de visie van Paulus VI eerder werd afgewezen. En zo schreven de Belgische bisschoppen (-1!) een dubbelzinnige pastorale brief om het gezag van de paus recht te houden en tegelijk te suggereren dat men zijn mening niet moet volgen. We noemden dit toen “theologische acrobatie”. De huidige erg selectieve verklaring bij Amoris laetitia, waaruit de eigenlijke revolutionaire kracht wordt weggelaten, kunnen we “pastorale acrobatie” noemen. In die zin krijgen we 49 jaar later, nog eens dezelfde flater.
  P. Daniel

  Waarover men niet spreekt (Knactueel vrijdag 2 juni 2017 blz. 19)
  Jan Peeters
  Bijna een halve eeuw na Humanae Vitae (1968) blijkt de gewraakte encycliek te taboe om over te spreken. Norbertijn Daniël Maes schreef er een boek over, met het accent op de “nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie”.
  “Misschien had ik met publicatie moeten wachten tot na mijn dood”, zegt pater Daniël Maes (78) lachend. “IJzig”, noemt hij de stilte rondom het thema van zijn boek Hoe een paus gelijk kreeg. Het wordt vanavond om 19.30 uur in de abdij van Postel (B) gepresenteerd, maar is al door velen gezien. Uitgevers die zich er niet aan wilden wagen, vrienden die het onderwerp angstvallig lijken te willen mijden. “Het is echt een taboe.”
  ‘Achterhaald idee’. Maes beschrijft in zijn boek het in zijn ogen grote gelijk van paus Paulus VI (1963 – 1978) ten aanzien van anticonceptie, neergelegd in het verguisde Humanae Vitae (1968). “Zou een paus, die zo bejubeld werd als vernieuwer, als wijs man, juist hier zo’n blunder kunnen maken? Ik heb dat nooit kunnen geloven. En hoe meer ik mij erin verdiepte, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat de paus het bij het rechte eind had.” “Niet de encycliek, maar juist het hele idee van contraceptie is achterhaald. Ik laat zien dat contraceptie niet de vrouw bevrijdt, maar vooral de man een vrijbrief geeft. Dat het niet gezond kan zijn jaar na jaar in te grijpen in de hormoonhuishouding van de vrouw en dat de negatieve gevolgen daarvan nauwelijks onderzocht worden.” En sterilisatie? “Dat is iemand de ogen uitsteken terwijl die een bril nodig heeft.” We merken het nog niet zo, maar contraceptie leidt tot een desastreuze ontgroening, vergrijzing en ontvolking, “precies zoals paus Paulus VI zag aankomen”.
  Goud geld. We vragen de Vlaamse norbertijn waarom uitgerekend hij, die toch leeft in de hel van de Syrische burgeroorlog en wel iets anders aan zijn hoofd heeft, een boek over ‘de pil’ schreef. Hij vertelt hoe hij er eind jaren zestig in Rome met zijn neus bovenop zat en het hem altijd is blijven beziggehouden. “Het is niet zo dat ik in Syrië dacht: ‘Kom, laat ik een boek over Humanae Vitae schrijven’.” Al sprekende wordt wel duidelijk dat er parallellen tussen beide kwesties zijn. Allereerst het mediageweld waarmee het publiek volgens Maes bedrogen wordt.
  Dat over de rug van de gewone man goud geld wordt verdiend. En dat de structuur van het leven totaal verwoest wordt. “En net zoals Assad de grote dictator heet te zijn, de bron van alle kwaad, is dat de ongewenste zwangerschap, die koste wat kost bestreden moet worden.” Complottheorieën? “Assad wordt dan wel een dictator genoemd, maar er worden hele vieze spelletjes gespeeld terwijl men het Syrische volk opoffert en de wereld een rad voor ogen draait.” Waar het om contraceptie gaat, ziet hij zonneklaar het Kwaad dat uit is op het ongeluk van de mens. Macht, aanzien, geld en genotzucht zijn de middelen waarmee het mensen gemakkelijk voor zijn karretje spant. De ideologieën die het traditionele gezin als achterhaald of als obstakel voor de vrijheid zien, zijn dwalingen die door het kwaad in de wereld zijn gebracht. Zij bedreigen de wereldvrede, zoals paus Benedictus XVI schreef in zijn laatste Vredesboodschap.
  Kardinaal Suenens. Pater Maes beschrijft het verzet dat zich in de jaren zestig breed maakte tegen het kapitalisme, het kerkelijk leergezag, de waarheid, de schoonheid, de harmonie en de menselijke waardigheid. Hoe de “mythe van de veilige anticonceptie” onweersproken werd uitgerold en zelfs binnen de Kerk eerder werd onthaald dan bestreden. Met alle hoge waardering die Daniël Maes voor kardinaal Leo Suenens (1904-1996) heeft, moet hij concluderen “dat hij er op dit punt naast zat”. “Suenens en Paulus VI, die elkaar heel hoog achtten, stonden hierin tegenover elkaar. Bij Suenens ging het vooral om de vorm, de paus had deze beslissing (het publiceren van Humanae Vitae - red.) niet op eigen houtje mogen nemen, en Paulus VI ging het om de inhoud.” Het kost de norbertijn moeite, vooral als een Leuvense conferentie uit 1968, onder leiding van Suenens, ter sprake komt. Daar kwam niet alleen de toelaatbaarheid van contraceptie ter sprake, maar ook die van abortus. “Dat was niet Suenens zelf”, benadrukt hij, “maar de redenatie luidde: voor alles is een uitzondering mogelijk, dus ook voor abortus.”
  Getuigenissen. Het heeft pater Maes altijd verbaasd met wat voor “theologische acrobatiek” en spitsvondigheid naar mazen werd gezocht om contraceptie geoorloofd te verklaren. “In eerste instantie nog voor echtparen in moeilijke omstandigheden, maar al snel ook gewoon voor tienermeisjes.” Hem troffen vooral de getuigenissen van artsen die nota bene zelf aanvankelijk razend enthousiast waren over anticonceptie. “Maar na een paar jaar zagen zij de impact ervan op hun patiënten en waren ze ervan bekomen.” Enkele getuigenissen nam hij in het boek op. Een aantal artsen las mee en adviseerde hem over de technische kant van contraceptie. “Wat weet ik daar als priester van?”
  ‘Ons geluk vinden’. Zijn boek is niet bedoeld om het er eens lekker in te wrijven, nog minder om mensen te beschuldigen. “Er zijn inmiddels zulke goede alternatieven, zoals Sensiplan, die de natuurlijke balans van de vrouw eerbiedigen. Het is de enige manier die man en vrouw op een natuurlijke manier ‘dwingt’ met elkaar in liefdevolle dialoog te zijn en elkaar te respecteren. Als we nu eens nuchter kijken naar wat het ons gebracht heeft, moeten we toch concluderen dat we een verkeerde keuze hebben gemaakt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik wil niet terug naar vroeger, toen er ook over het mooie van seksualiteit niet werd gesproken. Maar we zijn wel een stuk verder. Humanae Vitae bouwt voort op het Tweede Vaticaans Concilie en Johannes Paulus II heeft dat nog verder uitgewerkt met zijn Theologie van het Lichaam. De echtelijke liefde als beeld van de Heilige Drie-eenheid. Natuurlijk is het in de praktijk niet altijd eenvoudig. Jezus legt de lat ook niet laag. Als je dat doet degenereer je. Hij wil juist dat we groeien en daarin ons geluk vinden.” +
  Daniël Maes o.praem., Hoe een paus gelijk kreeg. Uitg. De Blauwe Tijger, 400 pp., pb., € 25,-, ISBN 978 94 92161 37 6

  We ontvingen nog het volgende
  Ons vorige bericht met beeldmateriaal vanwege een Nederlandse journalist: http://www.geotrendlines.nl/magistrale-geopolitiek-syrie/
  Hoe Nederland eigenlijk de terroristen in Syrië steunt en blijft steunen: http://www.novini.nl/steunt-nederland-terroristen-syrie/
  In het weekblad Primo (26e jg nr.1722, 30 mei 2017, 98-101) verscheen een goed interview onder de titel: “Staan we aan de kant van de slachtoffers of de moordenaars?”

  Ter herinnering
  Deze avond (vrijdag 2 juni) om 19.30 u is de voorstelling van ons boek voorzien in de Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij Postel (Abdijlaan 16, 2400 MOL-POSTEL), waarna een eenvoudige receptie. In de lijn van wat wij hierboven schreven.
  Op zaterdag 3 juni vanaf 13.00 u ben ik aanwezig op de conferentie Syria and the Near East samen met Elijah J. Magnier, Yvette Shamier, Kevork Almassian en Malik Samoel, Elzenveld Conference Center, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen.
  Op donderdag 8 juni om 20.00 u ben ik aanwezig in de dabatclub samen met prof. Amin Makar: Hotel de Basiliek, Trooststraat 22, 2650 EDEGEM.

  02-06-2017 om 10:36 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek het retabel van Sint-Job
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De St.-Jobkerk van Schoonbroek doet dit jaar voor het eerst mee met de Open Kerkendagen. Op 3 en 4 juni zijn er gratis rondleidingen, een diavoorstelling, een bar in de pas gerestaureerde pastorietuin en een kinderhoekje. De blikvanger in de Schoonbroekse kerk is zonder twijfel het majestueuze 16de eeuwse retabel van Sint-Job. Een echt uniek meesterwerk! Daar zijn verschillende kunsthistorici het over eens.
  ----------
  Een uniek stuk in de Kempen en daarbuiten

  Retabels zijn rijkelijk versierde kijkkasten die een bijbelverhaal vertellen, scène per scène, zoals een stripboek. Vanaf 1400 duiken in Vlaanderen de eerste retabels op. Kerkbesturen bestelden deze pronkstukken om het prestige van hun kerk te verhogen. Ook in het buitenland werden deze staaltjes Vlaams vakmanschap populair. Heel wat retabels werden in Antwerpen gemaakt, ook dat van Sint-Job. Door oorlog en andere rampen werden veel retabels doorheen de eeuwen vernietigd. Vandaag blijven er in België nog maar 12 Antwerpse retabels over. Het Schoonbroekse St.-Job retabel uit midden 16de eeuw, is er één van.
  ----------
  Een fabel van een retabel

  Het retabel van St.-Job vertelt het verhaal van de heilige Job. En dat is geen prettig verhaal. Job is een veehandelaar die alle geluk van de wereld lijkt te hebben. Dagelijks dankt hij God voor zijn succes. Op een dag geeft God aan Satan de toestemming om Jobs geloof te testen. En dan begint de miserie. Job wordt overladen met ziektes en rampen. Hij ondergaat al deze beproevingen en wordt op het einde beloond door God. Het retabel bestaat uit tientallen kleine beeldjes en schilderwerkjes die al dit onheil gedetailleerd uitbeelden.
  --------
  Een meesterwerk in een kleine dorpskerk

  Het grootste mysterie van het St.-Job retabel is misschien wel hoe dit topstuk van wereldniveau in een klein Kempens dorpje is terecht gekomen. Een mogelijkheid is dat de abdij van Corsendonk Schoonbroek op de kaart wilde zetten als bedevaartsoord tegen de pest en rampspoed. En dus plaatsten ze in Schoonbroek het St.-Jobretabel. Maar zeker van deze hypothese is niemand . Hoe het ook gelopen is, de kerk van Schoonbroek is trots op hun meesterwerk. De kerk is niet vaak open, dus de Open kerkendagen zijn het ideale moment om deze kerkparel te ontdekken, met of zonder gids.
  ---------
  Praktisch:
  Zaterdag 3 en zondag 4 juni, doorlopend van 10 tot 17 uur.
  Kerk Schoonbroek Retie
  Gratis gidsbeurten om 11, 14 en 16 uur. Inschrijven is niet nodig
  Gratis boekje over kunstpatrimonium van de kerk aan het onthaal
  Bar in pastorietuin

  02-06-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  31-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wet en ethiek

  In een commentaarstuk bij de regeringsbeslissing om de NIP-test zo goed als helemaal graties te maken voor iedereen, besteedt Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, aan de ethische aspecten en gevolgen van die budgettaire beslissing.

  Het is goed dat Verhoeven  die ethische dimensie onderkent. Maar het zou nog beter zijn, als hij die dimensie duidelijker omschreef. Waarom doet hij daar zo wollig over?

  Al jaren worden door de meeste media en zgn. opiniemakers, verwoede pogingen ondernomen om in verband met abortus (en euthanasie) de wettelijke mogelijkheden gelijk te stellen met de ethische verantwoording van de ingreep.

  Dat is een permanente indoctrinatie, die erop gericht is vrouwen (en mannen) ervan te overtuigen dat het bij een vruchtafdrijving alleen om de vrouw gaat. Men wil een fundamenteel ethisch bewustzijn over leven en dood veranderen in de richting van de wettelijke mogelijkheden daaromtrent.

  Dat er een juridisch kader bestaat waarin abortus legaal mogelijk is, verandert niks aan de fysieke realiteit van een abortus: zich ontwikkelend leven wordt bewust vernietigd, gedood, én aan de ethische dimensie van die daad en de morele verantwoordelijkheid van degenen die ze uitvoeren.

  31-05-2017 om 08:48 geschreven door Gust Adriaensen


  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs spot ermee
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al sinds 2003 is Rik Torfs een van de bekendste columnisten van De Standaard. Vandaag verschijnt zijn laatste artikel. Rik stopt ermee. Hij zegt zijn medewerking aan de krant op.

  Spijtig. Ik las zijn columns graag omwille van de inhoud en de stijl. Je kon het met hem eens zijn. Je kon grondig van mening verschillen, wat vaak nog de boeiendste en meest inspirerende ervaring was.

  Zijn laatste column ontgoochelt me naar de inhoud evenwel in hoge mate. Torfs schrijft dat hij De Standaard verlaat om ethische redenen. 'De mensvisie die de krant vandaag uitdraagt, is onverenigbaar met de mijne', aldus de columnist. Dit zwaarwichtige zinnetje is verbijsterend veralgemenend en staat haaks op Torfs' bekende relativeriringstalent.

  Bij de mens- en maatschappijvisie van afzonderlijke journalisten kan ik me iets voorstellen, maar wat is DE mensvisie van De Standaard? Als je dit artikel analyseert, moet je concluderen dat Torfs, 'mensvisie' herleidt tot 'transparantie', die op haar beurt herleid wordt tot het 'geval Dr. Van Gool'.

  Daar draait heel deze column om, dat is de essentie van het conflict met De Standaard. Rik Torfs bezat als columnist 'freedom of speech'. Hij kon ook De Standaard of journalisten van die krant over de hekel halen.

  Maar Rik Torfs wilde ook redactioneel ingrijpen: De Standaard mocht niet in het 'Van Goolpotje' roeren. Dat was te hoog gegrepen.

  Wellicht werd het Rik allemaal wat te veel. Misschien kan hij toch niet zo goed relativeren als het om zijn eigen persoon en functie gaat.

  Zou de verloren rectorsverkiezing niet de echte oorzaak van zijn ontslag als columnist zijn? Ik ben er bijna zeker van dat Rik vrolijk voortgeschreven zou hebben, mocht hij ook de volgende vier jaar rector gebleven zijn van de Katholieke Universiteit van Leuven.

  29-05-2017 om 17:13 geschreven door Gust Adriaensen


  28-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wist Jean-Marie Dedecker helemaal van niks?


  Op dit blog werd al herhaaldelijk de eenzijdige aandacht van de media voor misbruik in kerkelijke kringen aangeklaagd. De sport, het jeugdwerk, de zorg, enz., bleven grotendeels buiten schot.

  De Standaard brengt daar verandering in. De vrijdagkrant geeft het getuigenis van ex-judoka Ann Simons en de laatste weekendeditie van De Standaard brengt vier bladzijden over seksueel misbruik in de judosport.

  De krant vroeg Jean-Marie Dedecker, van 1980 tot 2000 judobondscoach, om een reactie. Die roept heel wat vragen op.

  Dedecker zegt dat hij het verhaal van Ann Simons kent en dat hij haar gelooft. De verhalen die in de weekendeditie gepubliceerd worden, gelooft hij dan weer niet. Hij ontkent ook dat er een cultuur van seksuele intimidatie bestond, wat de ex-judoka’s in hun getuigenis wel beweren. Kortom, Dedecker zegt dat hij in de zaak Simons ‘wel geruchten hoorde’, maar het accent in zijn reactie ligt op het niet weten, niet geloven en/of ontkennen van een ‘cultuur van seksuele intimidatie’, althans tijdens de periode dat hij bondscoach was. Hij haast zich er nog insinuerend aan toe te voegen: ‘Wat er na mij is gebeurd, weet ik natuurlijk niet… Wat ik wel weet, is dat het na mijn vertrek bij de federatie en met het judo bergaf is gegaan.’ Tja.

  Klinkt Dedecker geloofwaardig? Wist hij (bijna) helemaal van niks? Weinig waarschijnlijk.

  Parlementslid Dedecker laat uitschijnen dat er in de periode (1980-2000) dat hij bondscoach was, er door hem amper grensoverschrijdend seksueel gedrag in judomiddens geconstateerd werd. Kom nou. Dan liep Jean-Marie met oogkleppen op. Alsof pas vanaf 2000 de seksuele remmen in judomiddens werden losgegooid ?!

  De getuigenissen van de judoka’s spreken dat ook tegen. Zij werden voor het eerst slachtoffer of getuige van seksuele intimidatie in een periode toen Dedecker nog bondscoach was.

  De vraag kan dus terecht gesteld worden: ‘Wist Dedecker als bondscoach van het misbruik in judomiddens? Heeft hij nagelaten de bevoegde instanties daarvan op de hoogte te stellen?’

  28-05-2017 om 22:52 geschreven door Gust Adriaensen


  27-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Postel

  XII/21
  Vrijdag 26 mei 2017
  Magistrale geopolitiek
  Ik heb nooit een grote politieke leider van dichtbij gezien of ontmoet en ik heb er ook geen enkele behoefte aan. Wanneer ik hoor wat ze zeggen en zie wat ze doen geeft dit me een bepaald beeld, zij het ook niet volledig. Het voorstel van Vl. Poetin om in Syrië vier veilige zones in te stellen is in elk geval een magistrale zet. Al jaren lang probeert de internationale coalitie in Syrië in het noorden een veilige “no fly” zone op te leggen. Dat was de vondst destijds om Libië te vernietigen. Immers daardoor zou de nationale (nu de Syrische) luchtmacht verlamd worden zodat de rebellen vrij spel hebben om het land op de knieën te krijgen. De internationale gemeenschap zou daarbij toezien dat de Syrische luchtmacht inderdaad zich niet zou kunnen verdedigen. Deze veilige “no fly” zone werd steeds terecht door Rusland verworpen. En nu lijkt Rusland zelf met het plan voor de dag te komen. Tegenstanders van Syrië hopen in hun naïviteit dat hiermee de opdeling van Syrië is ingezet. De inhoud is echter geheel anders. Dit plan heeft het akkoord van Syrië én de steun van de internationale gemeenschap, zoals de secretaris van de VN al duidelijk heeft gemaakt. De grote terroristengroepen (IS, Al Nousra…) doen met de gesprekken niet mee en zijn dus uitgesloten. Dat betekent dat zij te allen tijde mogen bestreden worden. De ‘schendingen’ in deze zones komen ook van IS en al Nousra. Bovendien wordt door dit plan de werkelijkheid duidelijker aan het licht gebracht. De terroristen kunnen zich niet meer voordoen als degenen die het land willen opbouwen maar worden ontmaskerd als de moordenaars en de verwoesters. Zij zijn dus razend omwille van dit plan. Bovendien zijn het Rusland en Iran die toezicht houden en in feite ook het recht zouden hebben om vliegtuigen van de NAVO, de VS of gelijk welk ander land dat illegaal in Syrië opereert, uit de lucht te halen.
  Al duurt de oorlog tegen Syrië nog steeds verder (wat donderdag vorige week weer bleek toen de VS coalitie in Syrië aan de grens met Irak en Jordanië illegale bombardementen uitvoerde op troepen die loyaal zijn jegens Syrië) en al blijft er een afstand tussen de plannen en de werkelijkheid, Putin gaat rustig en bezonnen verder met het beschermen van de soevereiniteit, de territoriale integriteit van Syrië en het recht van het volk om zijn eigen toekomst te bepalen. De invoering van de vier veilige zones in Syrië is in elk geval een magistraal plan (Adam Gerrie, mondialisation.ca, 10 mei 2017: http://www.mondialisation.ca/cinq-raisons-pour-lesquelles-les-zones-securisees-dastana-sont-bonnes-pour-la-russie-et-la-syrie/5589529)
  Het einde van de Arabische Lente?
  Generaal Michaël Flynn, door D. Trump aangesteld als adviseur voor de nationale veiligheid moest onmiddellijk aftreden. Hij was het die zich heftig verzette toen de administratie Obama die IS oprichtte. Hij was het ook die de moslimbroeders aanwees als het politieke wapen van het westen om in het M.O. onrust en regeringswissels te bewerken. De moslimbroeders werden in 1951 door de UK opgericht en Saoedi-Arabië richtte de islamitische liga op om de moslimbroeders te steunen. Ondertussen is D. Trump op reis in Saoedi-Arabië, op weg aar Jerusalem, Bethlehem, het Vaticaan en België. In zijn toespraak tot de islamitische leiders in Riyad spreekt D. Trump uiteraard geen woord kwaad van het staatsterrorisme van Saoedi-Arabië. Neen, de grote duivel is Iran, terwijl het sjiitisch is en de islamterroristen soennieten zijn. Natuurlijk zeggen alle staten in het openbaart dat ze “het terrorisme” bestrijden, terwijl ze ondertussen hun terroristische groepen volop steunen. Toch zien we hoe D. Trump een zachte diplomatieke bocht neemt. Hij spreekt niet over het islamitisch terrorisme maar over het bestrijden van het djihadisme. James Mattis, minister van landsverdediging legt uit wat de president eigenlijk bedoelt: de djihadistische groepen omsingelen en dan uitroeien zodat ze niet kunnen ontsnappen. Het is nog niet duidelijk hoe de UK en Saoedi-Arabië in feite gaan reageren. In ieder geval blijkt voor D. Trump de grote vijand niet meer te zijn de Syrische Arabische Republiek, zoals voor Obama, maar het djihadisme. Is dit het begin van het einde van de zogenaamde (westerse met hulp van de golfstaten en Turkije) Arabische Lente? We hopen het. (Thierry Meyssan, 23 mei 2017: http://www.voltairenet.org/article196401.html)
  Amerikaanse burgeroorlog II?
  Neen, het is geen vervolg op de verwoestende burgeroorlog van 1861-65, het is een bitsige, politieke strijd van machten die de huidige democratisch gekozen president niet willen aanvaarden. De andere presidentskandidate genoot de steun van Wall Street, het Pentagon, de CIA, de American Intelligence, heel het industrieel militair oorlogscomplex, de petrolboeren en de machtige media, kortom “the deep state complex”. En toch, D. Trump werd verkozen. En zo zijn deze machten achter de coulissen begonnen met een strijd op leven en dood tegen Trump. Trump heeft nauwelijks enige politieke ervaring. Hij heeft ook nauwelijks enige kennis van de internationale politiek. Het middel van een oorlog tegen de president is de paranoia van de Russofobie. De hysterie tegen Rusland is nu zo opgedreven dat het voortdurend kan gebruikt worden. Telkens opnieuw worden wazige aanklachten opgeklopt zonder enig hard bewijs om de indruk te vergroten dat Trump een geheime agent van Rusland zou zijn, dat hij staatsgeheimen doorgeeft enz. Zonder dat deze schimmige machten het zich bewust zijn, stellen ze Amerika dan voor als een soort bananenrepubliek die door Rusland bestuurd wordt, alsof Rusland de laatste decennia nog niet genoeg bewezen heeft dat het, in totale tegenstelling met het westen, niet geïnteresseerd is aan het ondermijnen en inpalmen van andere soevereine landen. Rusland wil wel voor zijn eigen veiligheid zorgen. Terwijl de NAVO alle landen van het Warschau-pakt heeft ingepalmd en bovendien nog een aantal landen van de voormalige Sovjetunie, heeft Putin geen kik gegeven. Toen ze Oekraïne en de Krim met een staatsgreep konden bemachtigen, overschreden ze evenwel een rode lijn. Oekraïne en de Krim behoren sinds meer dan een millennium tot het hart van Rusland. Prins Vladimir van Kiev werd in de 9e eeuw op de Krim gedoopt en dat was het begin van het christelijke Rusland, wat zelfs op aangepaste wijze door de voormalige Sovjet-Unie werd gevierd. Rusland wil eigen land en volk beschermen en opbouwen volgens het internationaal recht. De huidige burgeroorlog in Amerika ondermijnt de eigen democratie steeds meer en is in feite een strijd tegen windmolens. Dank zij een uitgekiende mediacampagne wordt deze strijd evenwel zo voorgesteld alsof het allemaal op bewezen feiten steunt zodat het een verantwoording biedt om de huidige president af te zetten. (Finian Cunningham, 16 mei 2017, https://sputniknews.com/columnists/201705161053671216-america-civil-war/).

  Gevaar voor een atoomoorlog

  De voornaamste terroristische groepen zijn door de VS opgericht met de steun van de grote bondgenoten (Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije) als instrumenten van de geheime diensten van Amerika. De VS steunen ook al Qaida en IS in Syrië en Irak. Daarom is de Amerikaanse “strijd tegen het terrorisme” puur bedrog. Trump heeft in zijn presidentscampagne goede principes verkondigd, waarvoor hij werd toegejuicht en uiteindelijk ook gekozen: geen interventionisme meer in andere soevereine staten, geen wapens meer voor terroristen, samenwerken met andere grote mogendheden zoals Rusland… Hij heeft hiervan heel weinig of niets kunnen realiseren (zijn pro vita houding blijkt hij tot heden wel trouw te blijven). Hij heeft de oorlogspolitiek van zijn voorgangers verder gezet en eigenlijk nog erger gemaakt, met herhaalde bombardementen in Syrië en gespannen relaties met Rusland, erger dan voorheen, een versterking van de oorlogsopbouw door de NAVO… Blijkbaar wordt Amerika nu bestuurd door de “Deep State”. Hierbij wordt aan de strategie van een “preventieve oorlog” nog veel aandacht geschonken. Tegelijk wordt verkondigd dat hierbij het Amerikaanse volk zelf geen gevaar loopt. Prof emeritus Michel Chossudovsky (economie universiteit Ottawa en directeur van Global Research) meent dat we de dreiging van een atoomoorlog wel heel ernstig moeten nemen. Hij pleit voor een globale anti-oorlog beweging en het versterken van de kritische stemmen in de beleidsorganen van de landen zelf (Prof Michel Chossudovsky en Ariel Noyola Rodriguez, mondialisation.ca 22 mei 2017, http://www.mondialisation.ca/nous-devons-prendre-au-serieux-la-possibilite-dune-attaque-nucleaire-us/5591470)
  Onbezonnen oorlogstaal

  Sharmine Narwani is een sympathieke Iraanse journaliste, moeder van twee jongens. Ze heeft in ons klooster enkele dagen verbleven en sindsdien zijn we met elkaar in contact gebleven. Ze vroeg hoe ze kon helpen. We hebben allerlei nuttig materiaal voor de gehandicapten van Qâra opgegeven en een tijd later kwam dit materiaal ook toe in Libanon. Haar reportages stuurt ze steevast naar ons door. Nu schrijft ze een pittig stukje over “dodelijke retoriek”.
  De 31 jarige Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman blijkt een bijzonder onbezonnen en oorlogszuchtig kereltje te zijn. Met zijn 110 miljard Amerikaanse wapens waant hij zich nog sterker. Jemen dacht hij even tot de (zijn) orde te kunnen roepen, maar hij heeft zich in een moeras begeven waarin hij steeds meer wegzinkt. En nu spreekt hij erg brutale oorlogstaal tegen aartsvijand Iran, die inmiddels de gematigde Hassan Rouhani als president met een grote meerderheid herkozen heeft. Hij denkt met zijn onverdraagzaam wahabisme de wereld te kunnen veroveren dank zij de steun van het westen. Tegen Iran schreeuwt de kroonprins het uit dat de Saoedi’s niet zullen wachten totdat ze door Iran worden aangevallen maar dat de strijd in Iran zelf gevoerd zal worden. Daar is de Amerikaanse houding van de ”preventieve oorlog” weer. De Iraanse minister van buitenlandse zaken, Houssein Dehghan waarschuwt de kroonprins echter geen ondoordachte actie tegen Iran te beginnen want dat zou de allerlaatste oorlog van Saoedi Arabië zijn, waarbij er van Mecca en Medina niets meer overblijft. (Sharmine Narwani, 16 mei 2017, https://www.rt.com/op-edge/388519-saudi-arabia-war-iran/)

  Europese zwaargewichten tegen de vergrijzing
  De Duitse kanselier A. Merkel, De Franse eerste minister E. Macron, De Engelse eerste minister Th. May, de Italiaanse eerste minister P. Gentiloni, de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en nog andere politieke luidsprekers zoals de Nederlandse eerste minister L. Rutten… niemand van hen heeft kinderen. Hoe gaan zij de vergrijzing in Europa aanpakken? (dit bericht wordt u doorgegeven door P. Daniel, niet gehuwd, geen kinderen maar wel uit een groot gezin).
  Proficiat Roemenië!
  Met een verpletterende meerderheid (232 van de 270 stemmen) heeft de Roemeense kamer van afgevaardigden een amendement aangenomen op de nationale constitutie waardoor bepaald wordt dat een huwelijk een vereniging is van man en vrouw. De tekst van de constitutie zou dan worden: “Het gezin is gegrond op het huwelijk door een vrije toestemming tussen een man en een vrouw, hun volledige gelijkwaardigheid en het recht en de plicht van de ouders om de opvoeding en opleiding van de kinderen te verzekeren”. Dit moet nu nog door de senaat goedgekeurd worden. Hieraan is een grote actie voorafgegaan, georganiseerd door de beweging “coalitie voor het gezin” die 3,1 miljoen handtekeningen verzamelde (terwijl er maar een half miljoen vereist zijn). Verdient navolging!
  Ter herinnering
  Op vrijdag 2 juni om 19.30 u is de voorstelling van ons boek voorzien in de Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij Postel (Abdijlaan 16, 2400 MOL-POSTEL), waarna een eenvoudige receptie.
  Op zaterdag 3 juni vanaf 13.00 u ben ik aanwezig op de conferentie Syria and the Near East samen met Elijah J. Magnier, Yvette Shamier, Kevork Almassian en Malik Samoel, Elzenveld Conference Center, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen.
  Op donderdag 8 juni om 20.00 u ben ik aanwezig in de dabatclub samen met prof. Amin Makar: Hotel de Basiliek, Trooststraat 22, 2650 EDEGEM
  Op dinsdag 13 juni om 20.00 u geef ik een lezing over Syrië en over mijn boek in de universiteit van TILBURG: prof. Cobbenhagenlaan 19: Tilburg University Chaplaincy, studentenparochie Maranatha.
  P. Daniel

  27-05-2017 om 09:05 geschreven door Gust Adriaensen


  26-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asociaal beleid

  Journalist Ruben Mooijman formuleert het haarscherp: 'Het fiscale beleid werkt in het voordeel van eigenaars. Zij krijgen een fors fiscaal cadeau van de samenleving. Terwijl anderzijds de investeringen in sociale huurwoningen al jaren achterblijven bij de doelstellingen. '

  Dat is al lang zo maar deze rechtse regering versterkt dat asociale beleid nog in grote mate.

  26-05-2017 om 16:10 geschreven door Gust Adriaensen


  25-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwetsbaarheid

  Luc Van Gorp, voorzitter van CM, in zijn Rerum-Novarumtoespraak:

  'Onze neoliberale samenleving kan maar moeilijk om met kwetsbaarheid. Ze is op het gevaarlijke punt beland dat ze kwetsbaren en profiteurs op één hoop gooit. Maar niemand is perfect, niemand kan een leven lang op topniveau presteren. '

  ‘Er is nochtans een fundamenteel verschil tussen een kwetsbare en een profiteur. Een profiteur pakt iets waar hij geen recht op heeft, een kwetsbare krijgt iets niet waar hij wel recht op heeft’.

  25-05-2017 om 07:21 geschreven door Gust Adriaensen


  24-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gebed van bisschop Johan Bonny

  God en Vader,
  zegen onze aardse pelgrimstocht
  en onze dagelijkse levensweg.

  Uw liefde kent geen grenzen,
  uw barmhartigheid omspant de aarde.
  Waar onmacht heerst en kwaad
  opent Gij deuren van vergeving.

  Jezus was van uw barmhartigheid
  de menselijke gestalte.
  Wie was gevallen, richtte Hij weer op,
  wie was uitgestoten, zette Hij in het midden,
  wie had gezondigd, schonk Hij vergiffenis.

  Schenk ons Vader, uw heilige Geest,
  die zuiver maakt wat troebel is,
  die recht zet wat geknakt is,
  en die geneest wat is gebroken.

  Maak ons barmhartig, Vader,
  zoals Gij voor ons barmhartig zijt.
  Leer ons elkaar de vergeving te schenken
  die wij eerst van U ontvangen hebben.

  Wijs ons de weg en ga met ons mee, God,
  langs de soms ingewikkelde paden van het leven,
  daarvoor bidden wij door Jezus Christus,
  uw Zoon en onze Heer.

  (Gebedskalender Kerk&Leven)

  24-05-2017 om 22:55 geschreven door Gust Adriaensen


  23-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wat is waarheid?'

  Onder de titel 'Wat is waarheid?' schrijft Rik Torfs, nog even rector van de Katholieke Universiteit Leuven, een boeiende filosofisch-semantische column over de begrippen waarheid-leugen. 'In het post-truth-tijdperk is niet de leugen, maar de waarheid van gedaante veranderd. Met de leugen gaat het goed, ze is van alle tijden' , stelt Torfs. 

  Rik Torfs scheidt de twee dus van elkaar. Maar zijn het niet eerder communicerende vaten? Bestaat de waarheid niet bij de 'genade' van de leugen en omgekeerd? En verandert ook de leugen niet van gedaante wanneer de waarheid van gedaante verandert?

  Torfs schrijft badinerend dat de lezer de waarheid niet zal vinden in zijn column. Volkomen akkoord. De leugen is evenmin te vinden. Zelfs als hij expliciet (eventueel tussen haakjes) bij een zin vermeldde dat er een leugen in zit, zou de lezer zich afvragen: 'Schrijft de rector wel de waarheid?'

  Even toepassen op de actualiteit. Liegt Trump over zijn streven naar vrede, wanneer hij voor de verzamelde oliedictators van het Midden-Oosten geen kik geeft over schending van de mensenrechten?Wat is leugen en waarheid wanneer bestaande bossen lang geleden bij de (dubieuze) opmaak van de gewestplannen, door de overheid in voor de eigenaars lucratieve (bouw- en industrie)zones zijn ondergebracht, nu als 'zonevreemde' bossen worden beschouwd, waardoor de eigenaars recht hebben op riante compensatievergoedingen, wanneer de overheid die bossen wil beschermen ?

  En de ultieme leugen-waarheidtoets, althans voor Rik Torfs. Wanneer schrijft Rik over waarheid en leugen in de door hem verloren K-UL-machtsstrijd om het rectoraat van de grootste en bekendste universiteit der Lage Landen?

  23-05-2017 om 10:00 geschreven door Gust Adriaensen


  21-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor Trump bestaan geen mensenrechten

  In een toespraak in Saudi-Arabië, voor een gehoor van tientallen dictators, kikte president met geen woord over mensenrechten. Voor deze primitieve leider van het machtigste, democratische land ter wereld, telt alleen geld.

  Ontgoochelend en gevaarlijk!

  21-05-2017 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Vrede moet gebouwd worden op rechtvaardigheid, op integrale menselijke ontplooiing, op respect voor de mensenrechten, op bescherming van de schepping.'

  21-05-2017 om 11:54 geschreven door Gust Adriaensen


  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Postel

  XII/20
  Vrijdag 19 mei 2017
  Qâra – Damascus – Beiroet – Brussel – Postel
  Na de eucharistieviering vorige vrijdag namen we samen het ontbijt, waarna ik afscheid nam van de zusters en medebroeders. De burgemeester van Qâra bracht me naar Damascus. De controles onderweg waren veel strenger dan gewoonlijk, hoewel de soldaten vriendelijk bleven. In Damascus was het werkelijk zomers weer en je zag het ook aan het gedrag van de mensen. Op de grasperken zaten groepen jongeren of gezinnen samen. De familie Srour is al eeuwen lang nauw verbonden met ons klooster en zorgt nu nog voor ons. Deze familie is goed vertegenwoordigd in Damascus en in Qâra. Aan het ouderlijk huis, waar moeder leefde en vorig jaar gestorven is, werd ik opgewacht. Een neef met zijn vrouw en twee kleine kinderen bracht mij naar zijn schoonouders in de christelijke wijk van Damascus, Bab Touma. Hier zijn zes dochters en twee zonen. Vier getrouwde dochters met hun kleine kinderen waren thuis. Een leven van jewelste in dit oude, vrij kleine huis met antieke balken. Er werd voor een versnapering gezorgd. De neef vroeg uitdrukkelijk om voor het huis en gans het gezin te bidden, wat we onmiddellijk hebben gedaan. Daarna nodigde hij mij uit om in een restaurantje met nog twee vrienden te gaan eten en hij wilde absoluut niet dat ik financieel zou bijdragen. Het waren jongens die we ook in Deir Atieh bij de voetbal al ontmoet hadden. Hier kwamen vele families eten. Af en slechts zag je een vrouw of een meisje met een hoofddoek. Dit is duidelijk een christelijke wijk.
  Rond vijf uur in de namiddag werd voor mij een taxi voorzien die me over de grens naar Beiroet bracht. Alles verliep vlot en zonder moeilijkheden. Ik heb nog van gedachten kunnen wisselen met moeder Agnes-Mariam en zr Carmel, heb een halve nacht goed geslapen. Ik was op tijd in de luchthaven van Beiroet en kwam ook op tijd toe in Zaventem, waar ik opgehaald werd en naar de abdij van Postel gebracht.
  Maandag 15 mei mocht ik een lang interview geven voor de alternatieve nieuwsite “Signs of the Times” (www.sott.net). Woensdag en donderdag mochten we een avondconferentie geven over de noodzaak om zeer kritisch te staan tegenover de gewone berichtgeving en over ons boek, de echte betekenis van de contraceptie: voor de “tegenstroom” in St. Michiels-Brugge en voor de Belfortgroep in Oostkamp. Het waren zeer geïnteresseerde toehoorders met een erg levendige interactie. Hartelijk dank aan de organisatoren.

  20-05-2017 om 08:13 geschreven door Gust Adriaensen


  19-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bourgeois: een brutale vlerk