NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'En toch luwt de storm ooit'
 • De helling en de afgrond
 • De agressie van Vermeersch
 • Bezondigt Devisch zich aan bewuste misleiding?
 • Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Zoeken in blog

  RASP

  16-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'En toch luwt de storm ooit'

  In De Standaard van 16 augustus publiceert klinisch psycholoog Geert Hoornaert een belangrijk artikel over de euthanasieproblematiek bij psychisch lijden.

  Het is een diepgravende en waardevolle bijdrage waarin iemand uit de praktijk fundamentele bedenkingen formuleert rond euthanasie bij psychisch lijden.

  Terecht wijst Hoornaert op volgend onverantwoord verschil in benadering en gevolgtrekking. Wanneer een psychiatrische patiënt iemand anders verwondt of doodt, worden reserves ingeroepen betreffende de autonomie van de patiënt. Wanneer iemand vraagt om gedood te worden, is de ˜zieke 'niet langer een ˜zieke' maar een zichzelf evaluerend, rationeel en autonoom individu.

  Een tweede belangrijke bedenking zit samengebald in de titel 'En toch luwt elke storm ooit'. Hoornaert wijst op de gigantische moeilijkheid en onzekerheid om te bepalen wanneer een psychiatrische patiënt 'uitbehandeld' is. Het ondraaglijk psychisch lijden is een ernstige, soms jarenlange 'verstoring van het levensgevoel', maar vaak is ze tijdelijk, aldus de auteur.

  Inderdaad,hoeveel mensen lijden aan zware depressies en psychosen en geraken er met deskundige hulp toch uit.

  16-08-2017 om 14:36 geschreven door Gust Adriaensen


  15-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De helling en de afgrond

  Van der Staay, Nederlandse politicus:

  'Stap voor stap glijdt Nederland af richting een cultuur waarin ouderen, mensen met depressie en zwakbegaafden met een pil uit de samenleving worden verwijderd. De prangende vraag is waar de helling eindigt en de afgrond begint.' 

  Hoe zit het in België?

  15-08-2017 om 21:22 geschreven door Gust Adriaensen


  14-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De agressie van Vermeersch

  In De Standaard krijgt Devisch de kans om te reageren op de commentaren van De Dijn en Keuleneer bij zijn artikel over de botsing tussen Vaticaan en de RvB van de BvL-instellingen. Ook de onvermijdelijke Vermeersch wordt nog eens aangevoerd om zijn licht te laten schijnen?

  Uit een vergelijking van de teksten van Devisch en Vermeersch blijkt overduidelijk dat de eerstgenoemde veel serener en genuanceerder schrijft dan de tweede. Het pleit ook voor Devisch dat hij nu erkent dat 'instellingen en de individuen die er werken, natuurlijk mogen weigeren om op het verzoek tot euthanasie in te gaan'. Het zinnetje dat hij er nog aan toevoegt : 'dat heb ik nooit betwist', is er evenwel te veel aan. Het artikel of zeker de titel ervan: 'Ook christenen moeten de wet respecteren', suggereerde op zijn minst dat een instelling euthanasie wettelijk niet mag weigeren.

  Interessant is dat Vermeersch erbij blijft, -de koppigheid van de hoge leeftijd?- dat instellingen wettelijk daartoe verplicht zijn . Voor de rest kan Vermeersch ook in dit artikel niet loskomen van zijn agressie en rancunes ten aanzien van de Kerk. Daarbij hoort het eenzijdig vermelden van de misdaden in vroegere eeuwen en het verzwijgen, zelfs ontkennen (titel) van de immense zorg van de Kerk voor levenden en doden doorheen de eeuwen, tot nu toe.

  14-08-2017 om 19:40 geschreven door Gust Adriaensen


  13-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezondigt Devisch zich aan bewuste misleiding?

   De reactie van het Vaticaan op de visienota over euthanasie van de Raad van Bestuur van de B. v. L.-instellingen, heeft een hele polemiek in De Standaard doen losbarsten. Filosofen en juristen als Devisch,  De Dijn en Keuleneer laten zich niet onbetuigd. Terecht hebben De Dijn en Keuleneer kritiek op het artikel van Devisch.

  Devisch gebruikt een valse redenering en onjuiste uitgangspunten om te suggereren dat 'christenen de wet niet respecteren'. Hij laat uitschijnen dat katholieke instellingen door de wet verplicht zijn euthanasie binnen hun muren toe te laten en te faciliteren.Dat klopt niet, zoals jurist Keuleneer nog eens duidelijk formuleert.

  Een valse redenering omdat Devisch eigenlijk poneert dat de katholieke instellingen handelingen die 'in strijd zijn met de katholieke leer', willen zij in overeenstemming blijven met de wet, moeten toestaan, omdat ze de meerderheid uitmaken van bv.de psychiatrische instellingen.Van een kromme redenering gesproken! Rome plaatst zich niet buiten de huidige wet. Devisch beschuldigt anderen onterecht van wetsovertreding om zijn ideologie kracht bij te zetten.

  Het staat de wetgever inderdaad vrij 'duidelijke conclusies' te trekken, zoals Devisch aangeeft. Maar welke conclusies dat wel kunnen zijn, is niet duidelijk. Denkt Devisch aan het confisqueren van de katholieke instellingen? Een soort van 21ste-eeuwse Franse Revolutie?

  Het probleem met de tekst van Devisch is niet het feit dat hij pleit voor het mogelijk maken van euthanasie in de instellingen van de Broeders van Liefde. Dat is zijn goede recht en zijn ethische (en ideologische ?) benadering. Zoals het natuurlijk ook het volste recht is van andere individuen en instellingen om daartegen én tegen euthanasie tout court gekant te zijn vanuit religieuze, ethische, ideologische... overwegingen.

  De kern van de tekstkritiek zit in het feit dat Devisch slordig en/of onzindelijk redeneert. Hij wil namelijk zijn pleidooi voor de visienota van de Raad van Bestuur van de BvL-instellingen én zijn beschuldiging van Rome, nog sterker maken door met de Wet te zwaaien.

  Zoals al herhaaldelijk werd aangetoond, is dat onterecht. Ofwel weet Devisch dat, en dan doet hij bewust aan misleiding. Ofwel weet hij het niet of heeft hij nagelaten het nodige informatie- en opzoekwerk te doen, en dan pleit dat niet voor het intellectuele niveau en sérieux van Devisch.

  13-08-2017 om 11:18 geschreven door Gust Adriaensen


  12-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/32

  Vrijdag 11 augustus 2017

  Syrische soepelheid: enkele indrukken

  Nu de oorlog tegen Syrië geleidelijk stil valt, komt de ware aard van het volk in het dagelijkse leven steeds meer naar boven. Noem het oosterse gastvrijheid met een gemoedelijkheid die iedereen welkom heet, een maatschappij op menselijke maat. Syriërs willen uiteindelijk als één familie in harmonie samenleven, van welk geloof of welke etnische afkomst ze ook zijn. Dit brengt een zekere rust mee of anders gezegd, een afwezigheid van stress en opgejaagdheid. De nauwkeurigheid van afspraken kan hieronder wel eens  lijden maar die kalmte heeft ook veel voordelen. Ik heb van de 7 jaren dat ik hier ben nog steeds geen auto-ongeval gezien, niet in Qara maar ook niet op de toch drukke snelweg of in Damascus of elders. Qara is een dorp met ‘n 22.000 inwoners, hoofdzakelijk soennieten, ‘n 300 Grieks-Melchieten, (katholieken) en één orthodoxe familie. Alle kronkelende straten hebben verschillende grote drempels zodat je nergens volle gas kunt rijden. Dat wordt ook niet gedaan. Er zijn geen verkeersborden, tenzij ergens tijdelijk een plaat van verboden inrit. En hierbij zal niemand enig probleem maken als je daar toch moet zijn en je rijd er voorzichtig in. In Damascus zijn we eens vastgereden aan een heel druk rond punt omdat we een afslag gemist hadden. Plots stonden we voor een versperring en we konden ook niet achteruit omwille van de auto’s die achter ons door raasden. De zuster die chauffeerde riep een verkeersagent, vroeg om de versperring even op zij te zetten, wat hij met een glimlach deed en wij konden verder. Dat is Syrische soepelheid. De meeste families hebben een auto maar er zijn er ook die een flinke motor als hun vervoermiddel gebruiken. Heel de familie zit dan op de motor en dat kunnen zes personen zijn: vader met voor zich twee kinderen en moeder met voor zich twee kinderen. In België zou dit, denk ik, al vlug een proces opleveren. Hier beseft men dat de veiligheid van kinderen en het gezin op de allereerste plaats de zorg van de ouders zelf is. Daar moet de staat zich niet mee moeien. De staat moet de ouders en de gezinnen helpen hun taak te kunnen vervullen, dat noemen we het subsidiariteitsbeginsel.

  In Qâra zijn verschillende apothekers en medische centra. Toen ik aan een christelijke apotheker ‘immodium’ vroeg, zei hij dat dit in Syrië ‘idium’ heet. Hij gaf me een doosje en wilde niet dat ik het betaalde. Heb je een voorschrift voor een spuit, bv. om extra vitaminen, dan kun je bij een andere apotheker terecht. Je gaat met hem mee naar achter en op staande voet dient hij je die spuit toe. Deze week hebben we met verschillenden voor het eerst sinds de oorlog het grote staatsziekenhuis in Deir Attieh bezocht. Daar werden in 2013 grote verwoestingen aangericht door terroristen, die ook medisch personeel vermoord hebben. Ondertussen is het ziekenhuis weer in volle werking. Alle behandeling en verzorging is gratis, ook voor vreemdelingen die tot een religieuze gemeenschap in Syrië behoren. De medicamenten moet men betalen. Voor de oorlog werden de meeste medicamenten in Syrië zelf gemaakt en zelfs naar meer dan 50 landen uitgevoerd. Ondertussen zie ik op de doosjes medicamenten weer staan dat ze uit Syrië komen. In het staatsziekenhuis heerst weer dezelfde gemoedelijk sfeer van voor de oorlog. Geen inschrijving, geen stress. Aan de inkom zijn enkele ruimtes waar de dokter de zieke tracht te behandelen of doorverwijst naar de betreffende afdeling. Toen  we bij de radiografie in de gang even moesten wachten nodigden verplegers en verpleegsters ons uit in hun kamer waar ze administratief werk deden. Ze boden ons (vijf personen) vriendelijk een zetel of stoel aan en  begonnen koffie te maken terwijl zij verder werkten. Op de gezondheid! Er is een onafhankelijke erg bekwame en jonge huisarts in Qâra, die vanuit de gemeenschap wel eens geraadpleegd wordt. Met grote  vastberadenheid weigert hij van ons geld aan te nemen. En dan die  tandarts in het dorp, waar altijd veel volk is. Zoals bij die huisarts en elders staan ook hier alle deuren wagenwijd open (de hele lange zomer): de voordeur, de deur van de wachtzaal en de deur van het kabinet. Af en toe gaat deze laatste deur even dicht. Bij de tandarts steken de meesten even hun hoofd binnen om te zeggen dat ze er zijn. En wees gerust, hoe klein en eenvoudig haar kabinet ook is, ze heeft alle moderne apparatuur en levert uitstekend werk. De gezondheidszorg in Syrië is van een hoog niveau. De Franse chirurg die hier vorig jaar wilde komen helpen heeft meerdere ziekenhuizen bezocht en getuigde onomwonden dat deze ziekenhuizen als model kunnen dienen voor de ziekenhuizen waarin hij in Frankrijk gewerkt heeft.

  Weet daarbij dat Syrië met zijn onafhankelijke bank geen staatschuld had, dat het onderwijs gratis is en een universiteitsjaar ongeveer 20 € kost, dat er geen Syrische vluchtelingen waren, geen daklozen, praktisch geen armoede en een veiligheid en harmonieus samenleven die we in geen enkel Europees land ooit ervaren hebben. Het westen heeft voor eigenbelang dit volk en land uitgemoord en verwoest onder het voorwendsel dat het vrijheid, welvaart en democratie zou brengen. Dat het westen hier nu vertrekt met zijn democratie vol van dictatoriale trekken. Laat dit volk weer zichzelf worden en terugkeren naar zijn gemoedelijke, soepele en harmonieuze samenleving  op mensenmaat.

  Grenzen aan de overmoed

  De VS hebben 2 decennia lang wereldwijd straffeloos oorlogsmisdaden begaan en het ziet er niet naar uit dat ze daarmee willen ophouden. Obama heeft in zijn laatste ambtsjaar (volgens een studie van buitenlandse zaken) 26.171 bommen laten vallen,  meer dan 3 per uur, dag en nacht. Bovendien heeft hij meer dan zijn voorgangers de productie van atoomwapens drastisch verhoogd. Hij kreeg de Nobelprijs voor de  Vrede (2009) omdat hij beloofde  de wereld van het nucleair gevaar te bevrijden! Webster Griffin  Tarpley, president van het Washington Grove Institute zegt dat Amerika sinds J.F. Kennedy geen president meer heeft gehad, doch slechts marionetten en dat Obama daarbij uitblinkt omdat hij een veel betere acteur en leugenaar is dan zijn voorgangers. Onder D. Trump zijn de machten die oorlog willen, geleid door de militaire vleugel van de democratische partij pas goed openbaar geworden.

  Russiagate

  Zo hebben de VS een hysterie tegen Rusland gecreëerd, zonder enige grond. De zogenaamde Russische inmenging in de laatste presidentsverkiezingen zouden streng moeten gestraft worden. Een aantal voormalige agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst waaronder specialisten van de NASA zeggen zelf dat de zogenaamde bewijzen hiervan helemaal niet deugen. De Russische regering zou (erg compromitterende) berichten van de democratische partij onderschept hebben en langs Wikileaks verspreid hebben. Zowel Rusland als Wikileaks ontkennen dit formeel. We vinden het verder wel vreemd dat niemand de echtheid van deze berichten ontkent en daar gaat het toch om! Het lijkt er steeds meer op dat er in de VS een soort burgeroorlog bezig tegen de huidige president omdat deze op alle mogelijke manieren laat verstaan dat hij geen oorlog wil met Rusland. En dit is voor de harde kern van “neoconsâ€Ě onaanvaardbaar: Rusland moet voor hen ontmanteld worden. Daarvoor is een oorlog tegen Rusland nodig en voor deze oorlog moet een goede morele  verantwoording uitgevonden worden, zodat de wereld de oorlogen van de VS blijft toejuichen en de wapenindustrie in een ongekende hoogte duwen.

  Blijft Europa  de Amerikaanse agressie steunen?

  Europa heeft de Amerikaanse oorlogsmisdaden tot heden onvoorwaardelijk gesteund en blijft ook kritiekloos de hysterie tegen Rusland steunen.

  “Europa verwelkomt Amerikaanse militaire bases die Rusland bedreigen. Europa heeft de agressieve oorlogen van Washington gesteund tegen Servië, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, de luchtaanvallen van Washington tegen de provincies van Pakistan en het gebruiken van Saoedi-Arabië om een gevolmachtigde oorlog tegen Yemen te voeren. Europa heeft de ongegronde economische sancties van Washington tegen Iran en Rusland gesteund terwijl ze Europa veel benadelen en Washington weinig. Europa is gewoon te  gehoorzamen zodat het door Washington kan ingezet worden zonder dat zijn regeringen hierover zelfs geconsulteerd worden.  De  buitengewone  arrogantie en hoogmoed van Washington lijken nu grenzen overschreden te hebben. Geconfronteerd met een nieuwe serie van sancties tegen Rusland heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese commissie verklaard dat de tijd voorbij is  waarin Washington zijn belangen kan doen voorgaan op die van Europaâ€Ě (Dr. Paul Craig Roberts, 6 augustus 2017: http://www.mondialisation.ca/contre-lunilateralisme-us-une-lueur-despoir/5602969).

  De Duitse minister van buitenlandse zaken stelt dat de Amerikanen niet het recht hebben te bepalen hoe Europese bedrijven moeten samenwerken met Russische bedrijven. In dezelfde zin zegt de Franse minister dat deze sancties tegen het internationaal recht ingaan omdat ze een extraterritoriale draagwijdte hebben. Laten we hopen dat Europa niet buigt voor de Amerikaanse arrogantie en zich weer niet laat meeslepen in een onverantwoorde en waanzinnige oorlog.  Misschien heeft de EU op dit ogenblik niet de mogelijkheid of de macht  om zich tegen de VS te  verzetten, al wordt hierdoor de Europese crisis alleen maar groter. Een eventueel radicaal verzet tegen de VS kan ook ernstige moeilijkheden veroorzaken. Hopelijk is de maat stilaan vol en is Europa toch bereid eigen belangen te behartigen en het internationaal recht tegenover andere soevereine landen te respecteren. Ondertussen hebben de Amerikaanse sancties tegen Noord Korea en Iran weinig zin omdat beide landen in staat zijn hun plannen verder uit te werken zonder dat Washington daar iets tegen kan doen.

  Een beslissende reactie van Rusland?

  De mogelijkheden voor Rusland zijn geheel anders. De sancties in 2014 opgelegd werden door Poetin op 6 augustus 2014 beantwoord door een verbod van uitvoer van vlees, vis, fruit, groenten melkproducten… naar de EU landen, Canada, Australië en Noorwegen. Na een korte moeilijke periode zijn de  prijzen in Rusland gestabiliseerd. Er is zelfs een groei en diversificatie van de landbouwproductie en de uitvoer van graan naar China. (https://sputniknews.com/russia/201708051056208924-russia-agriculturesanctions/?utm_source=adfox_site_41917&utm_medium=adfox_banner_2171400&utm_campaign=adfox_campaign_626012&ues=1).

   

  De huidige sancties treffen de zware industrie, beperkingen voor de Russische banken, de energiesector en de Nord Stream 2. We mogen  verachten dat de maat  voor Rusland nu vol is. Wanneer de brutaliteit en arrogantie van deze sancties gesteund werd door 419 congresleden (slechts 3 tegen) en 98 senatoren (alleen Bernie Sanders en  Rand Paul stemden tegen) dan betekent dit dat de VS meer dan ooit geregeerd worden door oorlogszuchtige ‘neocons’ of (zoals Gilbert Mercier het zegt) door de “War & Wall Street Partyâ€Ě en het industrieel militair complex. Dit betekent  dat de wil tot absolute wereldoverheersing groter is dan ooit voorheen en dat de VS geen enkele erkenning gunnen aan gelijk welke andere grootmacht op basis van gelijkwaardigheid, volgens het internationaal recht en het charter van de UNO.  Hierbij lijkt president Trump geen tegenwicht te kunnen geven. De vriendelijkheid, het geduld en de hoop op wederzijds onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid is voor de Russen puur tijdverspilling geweest. We mogen verwachten dat Poetin nu zelf zeer doordacht tot de aanval zal overgaan. De wijze waarop hij al 755 Amerikanen op geheel redelijke gronden het land uit gezet heeft, is slechts een voorspel. Het optreden van Rusland in Syrië kan ons enkele goede inzichten geven. In Syrië heeft Rusland het illegaal en agressief optreden van de VS en de internationale coalitie ook geduld tot op een bepaald moment. Eind 2015 heeft Rusland de uitnodiging van de Syrische regering aanvaard om zeer beperkt maar zeer efficiënt militair tussenbeide te komen. En dit heeft mede geleid tot de huidige praktische overwinning van Syrië. Rusland zal daarbij nog lang en volkomen wettig in Syrië militair aanwezig en actief blijven, terwijl de VS en de “internationale coalitieâ€Ě geen enkele rechtvaardiging hebben om daar aanwezig te zijn. Rusland heeft dit al duidelijk laten verstaan. Nu richt de Syrische minister van buitenlandse zaken zich in twee brieven tot de secretaris generaal van de VN. Hij vraagt dat de “internationale coalitieâ€Ě onmiddellijk ontbonden wordt omdat ze in Syrië aanwezig is geheel buiten het kader van de VN en zonder enige toestemming van de Syrische regering. Verder klaagt hij aan dat deze “internationale coalitieâ€Ě zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan massaslachtingen op onschuldige Syrische burgers in Raqqa, Hasaka, Aleppo, Deir Ezzor en elders. Deze coalitie heeft  het nationaal hospitaal van  Raqqa verwoest met de internationaal verboden fosforbommen. En het gaat maar door. Nu heeft deze coalitie weer burgers gedood bij het bombarderen van drie dorpen in de landelijke streek van  Al-Mayadeen (Deir Ezzor). Allemaal misdaden tegen de menselijkheid. De tijd lijkt nu gekomen dat het kleine en broze Syrië met de steun van Rusland de agressie van de VS kunnen stoppen. De Amerikaanse hoogmoed heeft haar grenzen bereikt. We hopen dat Rusland uiteindelijk in staat zal zijn de VS geleidelijk tot de internationale orde terug te roepen. Is dit niet het geval dan mogen we ons aan een alles vernietigende atoomoorlog verwachten. En ook dan is er nog hoop. Als we al de meest verschrikkelijke dingen zullen beleven, zo zegt Jezus ons: “Wanneer dat alles zich begint te voltrekken, richt u op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing is nabijâ€Ě (Lucas 21, 28). We moeten menselijk al het mogelijke doen om een wereld van vrede te maken, maar mensenwerk zal de Apocalyps alleen maar vergroten. God, Vader en Schepper zal in zijn Zoon Jezus met zijn heilige Geest een nieuwe wereld scheppen, waarin Maria, de  Moeder van Jezus ook de Moeder van de nieuwe mensheid zal zijn.

   

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met beeldmateriaal over de  geplande (mislukte) twee (Amerikaanse) pijpleidingen in Syrië en over het overlopen van rebellen naar het Syrische leger: https://www.geotrendlines.nl/internationale-coalitie-grote-verliezer-syrie/

  vDe huidige oorlogssituatie toegelicht met vijf video’s: http://www.golfbrekers.be/syrisch-oorlogsfront/ 

  vAmerikaans imperialisme: http://www.golfbrekers.be/nepsancties-geinspireerd-door-wall-street/

  vHoe de VS illegaal in Syrië willen blijven in dienst van terroristen en hun eigenbelang: http://www.novini.nl/amerikanen-bedrijven-9-illegale-militaire-bases-syrie/

  vEn plots verscheen er in NRC Handelsblad (maandag 7 augustus 2017, blz. 12-13) een artikel van Carolien Roelants over Syrië met een verwijzing naar het boek van Nikolaas van Dam, Destroying a Nation met een ander geluid dan de kranten tot heden gewoon zijn. Er is hoop.

  vConservatieve kritiek op stuurloze westerse maatschappij; een gezonde kijk op onze ontspoorde  beschaving n.a.v. “Permafrostâ€Ě van uitgever en schrijver Tom Zwitser: https://www.rd.nl/conservatieve-kritiek-op-stuurloze-westerse-cultuur-1.1421225

  vGraag willen we  broeder René Stockman, generale overste van de  Broeders van Liefde feliciteren met zijn succesvol verzet tegen euthanasie in de Belgische afdeling: https://zenit.org/articles/belgium-congregation-for-doctrine-of-the-faith-questions-brothers-of-charity-on-euthanasia/

  vP. Daniel

  12-08-2017 om 14:58 geschreven door Gust Adriaensen


  09-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waardenrelativisme

  In De Standaard becommentarieert hoofdredacteur Karel Verhoeven de dreiging met sancties vanwege het Vaticaan, als de Raad van Bestuur van de instellingen van de Broeders van Liefde, geen afstand nemen van zijn euthanasienota.

  Er wordt door de hoofdredacteur toch wel bijzonder slordig geredeneerd. Gebeurt dat bewust of uit gebrek aan kennis? Het gaat niet om de Congregatie van de Broeders van Liefde, maar om de Raad van Bestuur van haar instellingen. Die laatste heeft de zgn. visietekst laten verschijnen, niet de Congregatie.

  Die instellingen dragen nog altijd het etiket 'katholiek' en van de Raad van Bestuur maken drie leden van de Congregatie deel uit. Die Raad van Bestuur heeft in die visietekst een standpunt ingenomen dat haaks staat op de katholieke leer omtrent de levensbeëindiging en dat wist die Raad van Bestuur. Hij zocht bewust de confrontatie.

  Iedere instelling of vereniging zou uiteindelijk totaal ongeloofwaardig worden wanneer zij niet reageert op mensen of groepen die het etiket van de instelling of vereniging nog dragen maar standpunten innemen die totaal in tegenspraak zijn met de basiswaarden ervan. Het Vaticaan reageert terecht maar heeft alleen zeggenschap over het label en de geestelijken in de RvB.

  In zijn artikel licht de hoofdredacteur één zin uit de nota van de Raad van Bestuur (en niet de nota van de Congregatie) en schijnt ermee in te stemmen: ' geen enkele waarde is absoluut en gaat voor op alle andere'.

  Dergelijke 'absolute' stellingname is natuurlijk erg discutabel en verkondigt eigenlijk een 'absoluut' waardenrelativisme. Dat is gevaarlijk.

  Respect voor het leven kan dus evenwaardig zijn aan het uitvoeren van de doodstraf. Pleiten voor rassengelijkheid kan je plaatsen naast het bevoordelen van het eigen ras. Bestrijden van de armoede van miljoenen gaat niet voor op het verhogen van de rijkdom van een minderheid. Het standpunt dat vrouwen dienstbaar moeten zijn aan de man is niet minder respectabel dan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Zich inzetten voor familie en samenleving is niet waardevoller dan uitsluitend bezig zijn met je eigen individuele verlangens en ambities.

  Maar Verhoeven schiet zichzelf ook in de voet. Dergelijk waardenrelativisme is namelijk dodelijk voor een commentaarschrijver. In dit geval gaat  het bepleiten van het recht op euthanasie, wat Verhoeven doet,  niet voor op het verwerpen ervan! 

  09-08-2017 om 17:44 geschreven door Gust Adriaensen


  08-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De fratsen van Michel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ' Hoe was het feestje van het Chinese leger op de Chinese ambassade, chou?', vroeg Claire, terwijl Laurent zijn beste uniform terug in de kast aan het hangen was.

  'Geweldig, vooral omdat ik er zonder toelating van meneer Michel naartoe ben gegaan', antwoordde de prins. 'Lekkere taart en vriendelijk dat die Chinezen zijn. Daar kan onze Filip nog een voorbeeld aan nemen.'

  'Jij ook', mompelde Claire. 

  Maar dat drong niet door tot de prinselijke oren. Laurent broedde al op andere plannen. Het werd de hoogste tijd om Michel en heel dat primitieve regeringscircus nog eens een flinke pee te stoven.

  'Schat, ik vind dat de bevolking mag weten dat ik mee zorg voor de goede betrekkingen tussen ons land en het machtige China. Dat kan niet slecht zijn voor onze economie en zeker niet voor de Waalse en Vlaamse wapenindustrie. Ik zet een paar foto's van dat feestje op Facebook.'

  Claire was ongerust. 'Dan ga je toch wel weer veel ambras op je nek halen, schat'.

  'Maar ook op die dikke nek van Michel en op die van onze Filip. Dat is de bedoeling', repliceerde de prins vinnig. Ik zie de titels in de gazetten al: 'Laurent haalt weer een frats uit', 'Michel moet zijn dotatie afpakken', 'Jong NVA eist dat Laurent geen cent meer krijgt'. Een hoop trammelant. Daar kan ik echt van genieten.'

  Het bleef Claire ontroeren en vertederen, hoe haar Laurent de non-conformistische, progressieve jongen was gebleven, die wat graag de vermolmde, oerconservatieve gevestigde lichamen en partijen, inclusief hun bevroren jongerenafdelingen, een neus zette.

  'Maar als ze ons geld afpakken, hebben we dan nog genoeg voor onze kindertjes en om fatsoenlijk te eten en kleren te kopen?'. Claire was toch wel een beetje in paniek.

  De prins deed er luchtig over. 'We kunnen nog duurzamer leven', zei hij. 'En wat vaker een frietje gaan kopen aan de frituur op het Vossenplein, dat is nog goed voor onze populariteit ook.'

  'Weet je waarom ik het doe, Claire? De bevolking zal nog meer afkeer krijgen van de  dames en heren politici die over elkaar zullen rollen van verontwaardiging over mijn zogenaamde fratsen. De mensen zullen direct de vergelijking maken met de voortdurende fratsen van de regering, met de politici die tegen de sterren op cumuleren, die zich overgeven aan regelrechte corruptie of al lang het verschil niet meer kennen tussen algemeen en privébelang. En nu zwijgen we erover. Willen we eens lekker samen een zakje echte Belgische frieten gaan eten, schat?'

  Claire bloosde van gelukzaligheid en bewondering. 'Wat een geweldige man ben jij  toch!',  riep ze uit. Laurent zweeg. Maar in zijn melancholische ogen, verscheen er even een schittering.

  08-08-2017 om 09:11 geschreven door Gust Adriaensen


  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk en arm

  De rijkste Belgen zagen sinds 1985 hun inkomen met 60 procent stijgen, de armste slechts met 16 procent.

  07-08-2017 om 18:54 geschreven door Gust Adriaensen


  05-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor augustus

  De gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand augustus, is gewijd aan de kunstenaars.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/F7S-vPVvOHA   

  05-08-2017 om 15:45 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Franciscus en Trump
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zonder woorden.

  05-08-2017 om 10:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Pas op met het erfelijk corrigeren van genen'

  Bart Patty, ethicus aan de Katholieke Universiteit Leuven:

  'De crispr-techniek raakt aan debatten zoals deze over euthanasie en de NIPT. Als je de mogelijkheid schept om genetische 'fouten' te corrigeren, creëer je een omgeving waarin het respect voor de mens verandert.

  Een senior met gezondheidsproblemen die veel kost aan de samenleving, zal misschien gevraagd worden waarom hij of zij geen euthanasie overweegt? En ook voor de ouders van een kind met het syndroom van Down zal de publieke betekenis van hun ouderschap veranderen.

  Kortom: als er genetische manipulatie bij mensen mogelijk is, dan komt het respect vooor iemand bij wie niet alles is 'zoals het hoort' onder druk. Dat is beangstigend.'

  05-08-2017 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  04-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asociaal

  Maatregel van de regering: Mensen die vijftig zijn en werkloos worden, verliezen al na één jaar werkloosheid een deel van hun pensioen.

  Asociaal tot en met. Precies alsof die mensen ervoor kiezen werkloos te worden. Precies alsof de werkgevers staan te springen om 50-plussers aan een job te helpen.

  Dit is een onbarmhartige liberale beslissing. Dat Open VLD, MR en NVA hiervan voorstander zijn, is begrijpelijk. Hij past in hun ideologie.

  Dat CD&V achter deze liberale diehards aan loopt, is een verloochening van hun sociale bekommernis, en zal de partij zuur opbreken bij de verkiezingen.

  04-08-2017 om 20:27 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII.31

  Vrijdag 4 augustus 2017

  Bezoek aan Mar Moussa

  Zaterdagnamiddag hebben we met de groep van broeders een zeer gewaardeerd bezoek gebracht aan het eveneens 6e -eeuwse klooster Mar Moussa in Nebek, ‘n 30 km van hier (in vogelvlucht eigenlijk vlak bij, wat we voor de oorlog te voet deden over de bergen). Mar Moussa is de heilige Mozes, een Ethiopiër, die oorspronkelijk uit ons klooster van Mar Yakub afkomstig is en hier hoog in de  rotsen een klooster bouwde, vertrekkend van de Romeinse toren die er stond en er als kluizenaar leefde. Vanaf 1984 werd dit klooster uitgebouwd door de energieke Italiaanse jezuïet, padre Paolo da l’Oglio met een kleine kosmopolitische, oecumenische gemeenschap van zusters en broeders. Je kunt er alleen te voet komen langs een steile, kronkelende weg en ‘n 400 treden. De “ingangspoortâ€Ě is een heel kleine opening in de rotsen. We troffen er een drietal broeders aan, waarvan er eentje zei dat hij leek was maar al 11 jaar hier woonde. Verder waren er twee zusters en een priester van de Syriac ritus. Het onthaal was bijzonder hartelijk. De overvloedige mozaïeken en fresco’s in het 11e -eeuwse kerkje zijn bijzonder merkwaardig en verdienen in feite een afzonderlijke commentaar. Dat er in de kerk een koranvers is aangebracht voor de moslims kunnen wij minder waarderen. Het zusterklooster hoger op kan je bereiken langs een loopbrug over een diepe ravijn maar dat was voorlopig gesloten. De communauteit wil dat we  terugkomen, samen de eucharistie vieren en blijven overnachten. Over padre Paolo vernamen we dat niemand weet waar hij is en of hij nog leeft. In het begin van de oorlog heeft hij zich om onbegrijpelijke redenen aan de kant van de rebellen geschaard, waardoor hij door het westen als held werd vereerd. Voor de christenen en de meeste Syriërs was dit onaanvaardbaar en hij werd door zijn bisschop (niet door de regering!) het land uitgezet. Van regeringszijde werd hem wel gezegd dat, indien hij het land verliet, er niet meer mocht terugkeren. Toen hij illegaal terug in het land kwam, werd hij gekidnapt.

  Handwerk: 40.000 plakkertjes aanbrengen!

  De laatste container met hulpgoederen bevatte o.m. 2000 dozen chocolade met in elke doos  20 pakken. Hartelijk dank. Helaas staat er  ook een Hebreeuwse tekst op die duidelijk maakt dat deze chocolade “kosjerâ€Ě is. Syrië en Israël zijn in oorlog wegens de illegale bezetting en gedeeltelijke annexatie van de  Golan hoogte door het zionistisch regime. Wie een stempel van Syrië in zijn  paspoort heeft mag Israël niet binnen en omgekeerd. In Syrië is een Hebreeuwse tekst niet toegelaten. En deze chocolade uit Zwitserland is wel degelijk bedoeld voor de Syrische bevolking. Om alle moeilijkheden te vermijden moest die Hebreeuwse tekst dus met een sticker overplakt worden. Daar hebben we  verschillende  namiddagen met zijn  allen aan gewerkt en het was een bijzonder gezellige bedoening. Er is een filmpje van gemaakt  dat hopelijk eens op onze website komt. Ook alle kinderen konden meedoen door dozen aan te sleuren of de voorraad plakkertjes aan te vullen. Ieder zorgde op zijn/haar manier voor afwisseling: zingen, dansen, bidden of stil werken. Allen samenwerken in éénzelfde ruimte, elk op eigen manier, heeft een bijzondere sfeer.

  Bij de Indische ambassadeur op bezoek

  Van september 2016 tot maart 2017 hebben we drie vrouwen uit Qâra naar Indië kunnen laten gaan om er de “Blote voeten schoolâ€Ě te volgen en zonnepanelen te leren maken. Eigenlijk is het een school voor heel eenvoudige, ja analfabete vrouwen terwijl onze vrouwen uit het dorp een gewone ontwikkeling hebben. Nu wilde de Indische ambassadeur Shri Manmohan Bhanot hen ontmoeten en aanmoedigen. India wil dit in Syrië promoten. En zo trokken deze vrouwen met twee van ons naar Damascus op de snikhete donderdag. Het verkeer verloopt al wat vlotter en met minder controleposten. We arriveerden op de middag, juist op de tijd van het afgesproken uur. De drie vrouwen kregen een pakket met het voorziene materiaal en moesten een demonstatie hoe ze daarmee licht van zonnepanelen konden geven. Terwijl zij zich ijverig daarmee bezig hielden wilde de ambassadeur aan ons wat vragen over het verschil tussen de orthodoxen en de katholieken en vooral over de heilige Drie-eenheid, terwijl hij zelf tussendoor vertelde over het hindoeïsme als levensstijl. Ondertussen waren de vrouwen klaar en had de ambassadeur tevens een delegatie (2 heren en een dame) van de UNO (UNHCR) uit Damascus laten komen. En de vrouwen toonden hoe ze met dit materiaal verschillende lampen konden doen branden. De UNO-afgevaardigde richtte zich tot ons en vroeg dit en enkele andere initiatieven als project in te dienen met de nodige details zodat zij kunnen beslissen wat zij zullen steunen. Het gaat vooral om de mogelijkheden die eenvoudige vrouwen gegeven kunnen worden om nuttige/noodzakelijke zaken te maken. Zo kunnen van vluchtelingenkamp naar kamp of van dorp naar dorp vrouwen leren zonnelampen te maken.

  Naar een volgende fase van de  Apocalyps?

  De Amerikaanse elite heeft met een monsterscore, zoals in de grootste dictaturen gebruikelijk is, een tekst goedgekeurd van 70 blz. met sancties tegen Rusland, Iran, Noord-Korea, geheel zonder grond. Eind vorig jaar had Amerika al een aantal Russische diplomaten uitgewezen, waarop Poetin behoedzaam en origineel antwoordde door de Amerikaanse diplomaten uit te nodige voor een nieuwjaarsreceptie! Met steeds grotere brutaliteit en agressiviteit stuurt Amerika aan op een oorlog. Vriendelijkheid langs één kant blijft echter niet duren. Als antwoord gooit Poetin 755 Amerikaanse diplomaten en personeel het land uit. Amerikanen mogen nu precies evenveel personeel hebben in Rusland als Rusland in Amerika: 455. En dat is voor de VS heel moeilijk. Zij willen altijd met een enorme overmacht aanwezig zijn om te doen wat ze anderen verwijten, nl. het land ontwrichten en verkiezingen beïnvloeden (zoals met B. Jeltsin wel degelijk gebeurde). Ondertussen is er nog steeds niet het minste hard bewijs van Russische inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen, maar een hysterie steeds maar herhalen werkt helaas wel. Hillary Clinton zal dat met haar memoires eens komen bewijzen. En zij kan het weten want volgens haar zelf moest zij president geworden zijn!

  Het is een oorlog om energie en macht. In Syrië hadden twee “Amerikaanse pijpleidingenâ€Ě moeten liggen om Rusland te  blokkeren maar de VS (vooral gesteund door de Britten en zionisten) hebben de oorlog in Syrië al verloren.

  De trotskist Paul Wolfowitz werd door vader Bush aangetrokken om Rusland te bestrijden. Inmiddels is hij een fervente aanhanger van Hillary Clinton. In 1992 schreef hij dat de EU politiek en economisch moet bestreden worden omdat de EU nu de gevaarlijkste concurrent is voor de VS. En zo is er in de VS een zware strijd bezig tussen twee stromingen: “Amerika eerstâ€Ě betekent voor de enen dat Amerika de anderen vóór moet zijn in inventiviteit en ontwikkeling. Voor de anderen betekent het dat Amerika de ontwikkeling van zijn concurrenten op alle mogelijke wijzen en met alle mogelijk middelen moet onmogelijk maken. Het is de strijd van twee clans die de wereldpolitiek bepalen: samenwerking en ontwikkeling of obstructie, confrontatie en oorlog. En de laatsten schijnen het nu te winnen: “De politieke partijen in de VS willen de “Trump doctrineâ€Ě breken, volgens de welke de VS zich sneller moeten ontwikkelen dan de anderen om de wereldheerschappij te bewaren. Zij willen de “Wolfowitz doctrineâ€Ě van 1992 herstellen volgens de welke Washington zijn voorsprong op de rest van de  wereld moet bewaren door de ontwikkeling van iedere mogelijke concurrent tegen te werkenâ€Ě (Thierry Meyssan, 1 augustus, http://www.voltairenet.org/article197281.html).

  Volgens de Amerikaanse haviken zijn de huidige sancties een schot in de roos om Rusland én de EU te treffen. De ondernemingen die geïnvesteerd hebben in de Europese energievoorziening en de Nord Stream zijn geruïneerd (Wintershall, EON Ruhrgas, N.V. Nederl. Gasunie, Engie). Ze kunnen niet meer verder, verliezen al hun tegoeden in de VS en hebben geen toegang meer tot de internationale banken. Deze sancties, gebaseerd op onbewezen vooroordelen, zijn uiteraard illegaal en tegen het UNO handvest. De VS kunnen tot heden evenwel met een overmacht aan wapens en leger hun wil nog opleggen en dan is voor hen alles wettelijk. Wat hen in de weg staat noemen ze dan onwettig, zoals in de oertijd. Het grootste gezag komt toe aan de grootste en sterkste  holbewoner met  de geweldigste knots. Fidel Castro had destijds wel gelijk toen hij zei: “De VS tiranniseren en plunderen de hele wereld door hun politieke, economische, technologische en militaire machtâ€Ě. Afwachten of de EU op deze wijze het schoothondje van de VS willen blijven.

   

   

   

   

   

  “De Russische markt van natuurlijk gas voor de EU afwijzen en vervangen door een pijplijn van Qatar-Saoedi-Arabië-Syrië-Turkije-EU en de aanleg van een pijnlijn van Iran-Irak-Syrië-Turkije-EU, dat was het doel van de inmiddels verloren oorlog tegen Syrië. Geen enkel van die plannen heeft gewerkt… Indien Rusland als antwoord op de oorlogszuchtige VS zijn natuurlijk gas en olie  naar China en Azië exporteert, zal de EU helemaal afhankelijk zijn van de erg onzekere bronnen van natuurlijk gas en olie uit het Midden Oosten en Afrika… Een mogelijk verbond tussen Duitsland en Rusland, zoals ik vroeger al beschreef, zal de relatie tussen China, Rusland en Duitsland afronden en in staat zijn heel Eurazië te reorganiseren. Dit zal een wereldschok  veroorzaken en een einde maken aan iedere gedachte dat de VS een wereldmacht zou zijn, wat ze nu al niet meer zijnâ€Ě (Pepe Escobar, 29/07/2017: https://sputniknews.com/columnists/201707291055991504-us-russia-sanctions-germany-trump/).

   

  De voormalige Pools-Amerikaanse invloedrijke veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski (overleden 26 maart 2017) heeft het blijkbaar nog moeilijk gehad. Heel zijn leven heeft hij er naar gestreefd dat de VS de enige wereldmacht zou zijn en blijven. De laatste jaren moest hij met lede ogen aanzien dat uitgerekend Rusland, dat hij heel zijn leven fanatiek bestreden had, op wereldvlak steeds sterker werd. En hij is niet de enige die dat opmerkte. Voor zijn vurige volgelingen blijft er dan nog maar een mogelijkheid over: Rusland, China, Iran… brutaal blijven uitdagen totdat er een oorlog van komt. En de  VS samen met de NAVO bereiden zich volop voor op een atoomoorlog. Er zijn er nog die denken dat zij een atoomoorlog kunnen winnen. Dat dit mogelijk de vernietiging van de hele mensenfamilie kan meebrengen lijkt hun zorg niet te zijn, als zij maar met de oorlog kunnen beginnen. Ze zijn zo ingenomen  met de opbouw van een geweldige oorlogsmacht dat ze staan te popelen om hun mogelijkheden ook te kunnen inzetten. Ze hebben wat we  kunnen noemen een permanente  oorlogshonger.

   

  “Met meer dan 800 militaire bases in de  wereld en met militaire uitgaven ter hoogte van de helft van het hele federale budget, met een voortdurend leven in  staat van oorlog, gevoed door een alom aanwezige oorlogspropaganda, met congresleden (de zogenaamde ‘neoconservatieven’) die dag na dag oproepen tot  militaire interventies, bombardementen, regeringswissels, sancties (recent tegen Noord Korea, Venezuela,, Iran, Rusland en bij gelegenheid tegen Duitsland en Frankrijk), wapenleveringen aan gevolmachtigde groepen (de laatste dagen aan West Oekraïne) en plannen voor oorlogen in de nabije toekomst (Iran, Noord Korea). Sinds W O II is de  Amerikaanse economie helemaal op oorlogsvoering gericht en de VS willen kost wat kost hun systeem overeind houden, al brengen ze daarmee de hele planeet in gevaar. En zoals ieder kapitalistisch systeem blijft ook het Amerikaans oorlogsapparaat maar groeien. Vertaald wil dat zeggen: altijd maar meer oorlogen. Tot waar en tot wanneer? (Patrick Buchanan, mondialisation.ca, 1 augustus 2017 : http://www.mondialisation.ca/combien-de-guerres-les-usa-peuvent-ils-mener-simultanement/5602119)

   

  En zo kunnen we vlugger dan we  denken in een volgende fase van de Apocalyps terecht komen.Zalig zij die eerst omkomen.

   

  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-36/  

   

  https://www.geotrendlines.nl/stuiptrekkingen-amerikaanse-imperialisme/

   

  http://www.golfbrekers.be/op-weg-naar-vrede/

  http://www.golfbrekers.be/geen-bepampering-voor-teruggekeerde-is-terroristen/

  Nogmaals de laffe en onaanvaardbare houding van de Amerikaanse coalitie in Syrië: http://www.golfbrekers.be/syrisch-schaakspel/

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/3223402/2017/08/03/Bussen-met-vluchtelingen-en-al-Qaida-strijders-rijden-Syrie-binnen-na-ruiloperatie.dhtml

  desertie bij de rebellen: https://youtu.be/wYbO4xGPX8M

   P. Daniel

   

   

  04-08-2017 om 18:44 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Postelse Pracht'† de boekenwereld van de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Postelse Pracht'  de boekenwereld van de abdij van Postel

  Bezoek de jubileumexpo 'Postelse Pracht"

  In 2017 is het 300 jaar geleden dat de Duitse kunstenares en entomologe Maria Sybilla Merian overleed. Het is ook 500 jaar geleden dat plantkundige Rembert Dodoens werd geboren.
  De boeken van zowel Merian als Dodoens vind je in de boekencollectie van de abdij van Postel.

  In het Bezoekerscentrum van de abdij loopt dit jaar een jubileumexpo met de prachtige werken van beide kunstenaars-wetenschappers. Niet te missen!

  Plan je bezoek

  Het bezoekerscentrum bevindt zich achter de gesloten deuren van de abdij. Je wandelt er dus niet zo maar binnen. Dankzij de Molse Gidsenkring zijn er wel heel wat mogelijkheden om de boekenpracht te ontdekken:

  Groepen: reserveer via toerisme@gemeentemol.be of molse.gidsenkring@telenet.be

  Individueel: iedere zaterdag van juli en augustus start er om 14 uur een rondleiding binnen de abdijmuren. Vooraf reserveren is niet nodig. Tickets zijn op de dag zelf verkrijgbaar aan het toeristisch infopunt in de abdij, 'Huyze Colibrant', vanaf 13.30 uur.
  Kostprijs: 6 euro (proevertjes inbegrepen en voordeeltarieven voor kinderen en -18-jarigen)

  Gratis jubileumkaartje, zolang de voorraad strekt

  k.ERF maakte samen met de Molse Gidsen een mooi jubileum-promokaartje met een prent van Maria Sybilla Merian. Het kaartje kun je ook gewoon als postkaartje gebruiken.
  Het is gratis, en beschikbaar zolang de voorraad strekt.

  Wil je graag dit kaartje ontvangen?

  We sturen het graag naar je op. Mail hiervoor naar info@erfgoedcelkerf.be
  Je vindt het ook in de bibliotheken van de k.ERF-regio.

  04-08-2017 om 07:29 geschreven door Gust Adriaensen


  03-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bijbel biedt therapie voor elke tijd'
  Anselm Grün (72) was in de Zuid-Nederlandse norbertijnenabdij van Berne. De Duitse benedictijn en bestsellerauteur kwam er twee nieuwe boeken voorstellen.

  Ik hoor vaak van mensen dat ze graag de Bijbel zouden willen lezen. Maar, zeggen ze, zodra ik begin, merk ik dat de Bijbel ver van mij afstaat. Ik begrijp niet wat hij mij duidelijk wil maken, hoe ik die woorden hier en nu moet plaatsen.

  De nieuwe Grün. © Berne Media

  Anselm Grün schreef daarom een Leeswijzer bij de Bijbel, waarin hij verschillende manieren en aanknopingspunten aanreikt. Met welke boeken kun je het best beginnen? Maar ook hoe je de bijbelboeken kan zien als een weerspiegeling van het mens-zijn, met hoogtes en laagtes in verschillende levensfases.

  Grün kwam het boek onlangs voorstellen in de norbertijnenabdij van Berne, in Nederland. Hij gaf een drukbijgewoonde lezing waarin hij zijn leeswijzer toelichtte:

  'Het gaat erom dat we zelf zoeken naar de methode die steeds bij ons past.'

  Grün had het tijdens de lezing over de therapeutische werking die de bijbel voor elke tijd te bieden heeft. Tegelijk benadrukte hij dat de Bijbel goed nieuws is:

  'Als de Bijbel angst of verwijdering oproept, is hij niet goed begrepen.'

  Langs bergen en dalen van het leven. © Berne Media

  Grün stelde tijdens zijn lezing ook een tweede boek voor, dat over zijn fascinatie voor bergwandelingen gaat: Langs bergen en dalen van het leven. Voor Grün is wandelen een spirituele bezigheid die symbool staat voor het leven zelf: openstaan voor nieuwe uitdagingen, jezelf en je krachten trainen, genieten van alleen zijn en het opzoeken van grenzen.

  Bronnen: Katholiek.nl en Berne Media

  'Leeswijzer bij de Bijbel' en 'Langs bergen en dalen van het leven' van Anselm Grün zijn beide uitgegeven bij Berne Media.

  (Kerknet)

  03-08-2017 om 13:36 geschreven door Gust Adriaensen


  02-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BelgiŽ op vijf na grootste vervuiler

  Van alle wereldburgers zijn Belgen de op vijf na grootste veelvraten, blijkt uit de data die de wetenschappers van het Netwerk verzamelden.

  Alleen Luxemburgers, Australiërs, Canadezen, Esten en Amerikanen leggen per persoon meer beslag op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. In Eritrea, Haïti en Burundi consumeren ze het minst natuurlijke hulpbronnen.

  02-08-2017 om 07:40 geschreven door Gust Adriaensen


  01-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eenzijdige Britse aanpak

  De herdenkingen van de slag om Passendale, hebben nog maar eens aangetoond dat de overwinnaars altijd gelijk hebben en dat aan de verliezers, ook na een eeuw, amper aandacht en respect worden betoond. Wie dragen schuld voor het uitbreken en het verloop van Wereldoorlog I ? Toch niet uitsluitend de Duitsers?

  Wat voor een krachtig signaal voor menselijke verbondenheid en vrede, zou het geweest zijn, als de herdenkingsactiviteiten voorbereid, ook inhoudelijk, waren en uitgevoerd werden door zowel Britten (en andere geallieerden) en Duitsers.

  Nu was het een eenzijdige Britse aanpak en klonken het Britse chauvinisme en nationalisme bijzonder sterk door. Geen enkel kritisch geluid was te horen over de waanzinnige en moorddadige aanpak en strategie van de Britse legerleiding.

  01-08-2017 om 18:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Zelfmoord van Europa'

  Jan De Volder mist de zelfkritische reflectie bij de herdenking van de Slag om Passendale, zeker bij de Britten, terwijl er voldoende van die getuigenissen waren, ook toen al. 

  'De ramp voor Europa was dat ook alle internationalisme bezweek onder het nationalistisch geweld: dat van de Europese intelligentsia, zoals Stefan Zweig of Romain Rolland, dat van de socialisten zoals Jean Jaures en ook dat van de christenen die met overtuiging de nationalistische zaak van het eigen land bepleitten en aan de rechtvaardige oorlog soms ook een retoriek van een heilige oorlog verleenden.

  Daarom past vandaag een hulde aan een zeldzame kerkleider die er anders over dacht, en die exact een eeuw geleden, op 1 augustus 1917, een historisch vredesvoorstel lanceerde. Benedictus XV, paus van 1914 tot 1922, zag vanaf dag één de ellende in van het drama dat zich voor zijn ogen ontrolde. Hij nodigde de partijen uit om wegen van verzoening te vinden, sprak over de oorlog als de ˜zelfmoord van Europa en als een ˜nutteloze slachting'. In het midden van het annus horribilis 1917 lanceerde hij een concreet vredesvoorstel om onderhandelingen te starten.

  Van de oorlogvoerende landen kreeg hij amper antwoord en ook uit katholieke hoek was vooral hoon zijn deel. Met deze uitzondering: de Vaticaanse archieven tonen hoe massaal de soldaten in de loopgraven hem in brieven dankbaar waren dat ten minste iemand zijn stem durfde te verheffen over de waanzin waar zij aan waren overgeleverd'.

  01-08-2017 om 12:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve de thuisvakantie!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   26,3 procent van de Belgische gezinnen kan zich een vakantie buitenshuis financieel niet veroorloven, zo blijkt uit een studie van Eurostat, de Europese Dienst voor de Statistiek, waarnaar verwezen wordt in een krantenbericht.

  De mate waarin een week vakantie financieel haalbaar is, blijkt sterk samen te hangen met de economische situatie van het land in kwestie.

  Maar ook de gezinssamenstelling speelt een rol. Huishoudens met twee volwassenen onder de 65 jaar die geen kinderen meer ten laste hebben, staan er in het algemeen het beste voor: driekwart van hen kan een weekje vakantie betalen (23,7 procent kan dat niet). Omgekeerd hebben vooral alleenstaanden met een kind ten laste het moeilijk: de helft (51,8 procent) kan zich geen vakantie buitenshuis veroor­loven.

  Of Eurostat zich uitsluitend steunt op inkomsten en kosten om te bepalen wie al dan niet met vakantie kan, is niet duidelijk. Wordt ook rekening gehouden met de mensen die om professionele of familiale redenen thuisblijven of een afkeer hebben van buitenshuis met vakantie gaan?

  Dergelijke statistieken en de commentaren erbij, laten altijd uitschijnen dat iedere inwoner minstens één week het huis uit moet of wil. Commerciële nonsens. Wellicht groeit het aantal mensen dat lekker thuisblijft en rustig geniet van de rust, de ruimte en het comfort van huis en omgeving in plaats van zich te storten in de ellendige en gevaarlijke verkeersdrukte en files, in het opgepepte gewoel van allerlei costa's. Heeft Eurostat daarnaar al onderzoek gedaan?

  Voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bevolking verdient een campagne die het thuisblijven propageert sterke aanbeveling. Maar dat zal allicht niet naar de zin van de horeca zijn.

  01-08-2017 om 10:22 geschreven door Gust Adriaensen


  31-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen fiscale rechtvaardigheid'

  ACV-voorzitter Marc Leemans ziet in het zgn. 'Zomerakkoord' geen fiscale rechtvaardigheid en vindt dat  de regering de sociale zekerheid ondermijnt.

  31-07-2017 om 10:29 geschreven door Gust Adriaensen


  30-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het primaat van God'

  Joseph Ratzinger Benedictus XVI: Jezus van Nazareth - Deel I:

  'Het gaat erom dat we God als werkelijk erkennen, een werkelijkheid die voorwaarde is voor alles wat goed is. De geschiedenis kan niet buiten God om door louter materiële structuren gereguleerd te worden. Als het hart van de mens niet goed is, kan er niets anders goed worden. En de goedheid van het hart kan uiteindelijk alleen komen van degene die de welwillendheid, de goedheid zelf is. '

  30-07-2017 om 08:11 geschreven door Gust Adriaensen


  29-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.…tretat - NormandiŽ
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zon en wolken

  koesteren de krijtrotsen.

  Vreugde in mijn hart.

  29-07-2017 om 08:23 geschreven door Gust Adriaensen


  28-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'Hoe belangrijk zijn de grootouders voor het familieleven, voor het doorgeven van de menselijke en religieuze erfenis, die zo belangrijk is voor iedere persoon en voor elke samenleving!'

  28-07-2017 om 20:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/30

  Vrijdag 28 juli 2017

  Een getuigenis van “horen schietenâ€Ě

  Eind vorige week zijn  het Syrische en Libanese leger met Hezbollah, aan de  strijd begonnen tegen Al Nousra en IS, hier in Qalamoun aan de Syrisch-Libanese grens. Al Nousra was blijkbaar al vrij vlug uitgeschakeld. IS ligt het dichtst bij ons en daartegen werd vooral dinsdag zwaar gevochten. Een tiental keren hoorden we een oorverdovende knal, waarbij de gebouwen daverden. Als je toevallig in de goede richting keek zag je eerst een licht als een bliksemflits en dan hoorde je de knal. In de namiddag waren we toevallig allen ingeschakeld in de humanitaire hulp. Na iedere geweldige knal begonnen de kinderen te lachen alsof ze op de kermis zaten. Wat een verschil met november 2003 toen de beschietingen tegen onze eigen gebouwen gericht  waren en het met ons ieder ogenblik kon gedaan zijn! Dinsdag kregen we aan het avondeten  hoog bezoek van de legerleiding die deskundige uitleg gaf. Op ‘n 5 km van Arsal zit nog een groep van IS en die wordt van hieruit over de  bergen heen bestookt, 30 km ver. Begrijpelijk dat zo iets een formidabele knal geeft. De gevangen IS strijders gaan naar de gevangenis. Anderen kunnen op bepaalde voorwaarden vanwege de president amnestie krijgen als ze geen misdaden gepleegd hebben. We vernamen ook dat meer dan de helft van de leiders van IS geheime agenten van de Israëlische Mossad zijn.

  Zaterdag kwam een gids met een vijftiental vrouwen uit Homs op bezoek. “Het is mijn eerste uitstap met toeristen na de oorlogâ€Ě, zie hij. Toen iemand corrigeerde dat het nog oorlog was, schudde hij met het hoofd: “Neen, de oorlog is voorbijâ€Ě. Wij hopen dat hij gelijk heeft. Hij zei wel dat hij geschrokken was van de verschrikkelijke vernielingen die hij al gezien had. Hij bewaart levendige beelden van de toestand van Syrië voor de oorlog. Het was in elk geval een gezellig bezoek van die dames in erg zomerse outfit en dus blijkbaar geen moslims.

  Een van de moslimsoldaten komt regelmatig binnen springen om met een frater het Evangelie te lezen. Vorige week kwam bij binnen met een wit blad papier waarop hij een erg mooie Jezus getekend had met daaronder: Jezus, onze Redder – voor het klooster Mar Yakub. Zondag werd ons gemeld dat er bij de gevechten in Qalamoun al 12 soldaten gesneuveld waren en dat deze soldaat er bij zou zijn. Achteraf bleek dat hij er toch niet bij was en dus nog in leven is. Toch hebben we zijn tekening op het altaar geplaatst en gebeden voor de “martelarenâ€Ě, zoals ze hier genoemd worden.

  Ondertussen kon onze “mobiele kliniekâ€Ě, waarop het teken van onze gemeenschap samen met dat van de rode halve maan prijkt, ingezet worden in een arme buurt van Damascus, waar mensen gratis de nodige verzorging krijgen. Deze rijdende kliniek zal telkens op een andere plaats goed van pas komen. Dank aan alle weldoeners.

  Wolven huilen alom…

  Saoedi-Arabië verwijt Qatar dat het terroristen steunt. De ketel verwijt de pot dat hij zwart ziet. Qatar beschuldigt Saoedi-Arabië dat het zijn regime wil omverwerpen. De  Verenigde Emiraten beschuldigen Qatar dat het hun veiligheid wil ondermijnen. In de Turkse regeringskrant Yeni Safak verwijt Ibrahim Karagül de Mossad en de CIA dat zij het uiteindelijk waren die achter de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 zaten om Recep Tayyip Erdogan ten val te brengen. Ondertussen werkt Israël samen met Qatar tegen Saoedi-Arabië en met Saoedi-Arabië tegen Qatar en Turkije. Verder werkt Israël samen met allen die Syrië ontwrichten. Bachar Jaafari, de permanente Syrische  ambassadeur bij de UNO haalde dinsdag in zijn rede tot de VN Veiligheidsraad scherp uit naar Israël omdat het terroristen blijft steunen en het Syrische leger blijft bestoken en eist dat de illegale bezetting van de  Golan wordt beëindigt. Over onze rechten, zo zei hij, kan niet onderhandeld worden en ze kunnen  niet afgewezen worden. Van het politieke spel van de grootmachten is het volk zelf telkens het slachtoffer omdat duistere machten fanatieke islamisten weten te gebruiken voor hun eigen belangen.

  “De waarheid is dat het conflict zich omgevormd heeft tot een strijd tussen twee stromingen die strijden om de leiding in de  Arabische wereld: de Wahabiten (Saoeodi-Arabië) en de moslimbroeders van Qatar en Turkije. Het is een moslimwereld die zich uitput en vernietigt door oorlogen en verre blijft van iedere ontwikkeling en vooruitgang… Ja, in heel de regio horen we niets anders dan wolven huilen; wolven van Qatar, van Saoedi-Arabië, van Turkije, van de Emiraten en vooral van Israël. Dit huilen van de wolven kondigt het einde aan van een periode  en het begin van een nieuwe: de historische overwinning van Syrië en zijn bondgenoten. Het is een overwinning die ons voor ontzagwekkende uitdagingen stelt… Inderdaad, het wezenlijke speelt zich binnen af, zoals president Al-Assad heeft gezegd: ‘Indien het binnenste van ons huis solied, sterk en solidair geweest was en wanneer corruptie en verraad vanuit bepaalde schuilhoeken niet had toegeslagen, zou het zo ver niet gekomen zijnâ€Ě (Bassam Abou-Abdallah, mondialisation.ca, 24 juli 2017:  http://www.mondialisation.ca/syrie-le-hurlement-des-loups/5600700).

   

  Stuiptrekkingen van het Amerikaanse imperialisme

  Amerikanen zijn volgens onze beperkte kennis en aanvoelen een ingoed volk, vindingrijk, open voor vernieuwing en edelmoedig. Ze voelen zich echter een beetje “speciaalâ€Ě en geroepen om anderen “te helpenâ€Ě, waardoor ze een beetje bijziend worden. Dat brengt mee dat ze te gemakkelijk en te vlug in andere landen tussenbeide willen komen. Ondertussen zijn de VS uitgegroeid tot zowat de grootste supermacht ter wereld. En hiermee beginnen de gevaren. De leiders hebben zich ver boven het volk gesteld. Machtige individuen en groepen hebben geen  internationaal recht nodig om hun Amerikaans imperialisme overeind houden. Met hun uit de kluiten gewassen militaire overmacht denken ze ongeveer overal hun wil te kunnen opleggen. Om oorlog te kunnen voeren heb je vijanden nodig: Rusland, China, Iran, Noord-Korea en voor de schijn het terrorisme, dat in werkelijkheid hun vaste bondgenoot is. Dinsdag heeft het Amerikaans congres bijna eensgezind (419 tegen 3) nieuwe sancties voorgesteld tegen Rusland, Iran en Noord Korea. Zelfs een eventueel veto van D. Trump kan hiermee afgevoerd worden. Het is een collectieve waanzin, een soort economisch terrorisme, dat iedere objectieve grond mist en waardoor de elite haar groot gelijk tracht te handhaven. Tevens willen ze tonen dat ze de politiek van de EU nog steeds bepalen. Europese bedrijven zullen zich als schoothondjes aan de sancties moeten houden, al is  nadeel voor hen groter dan voor Rusland. Dit kan op langere termijn alleen maar helpen om de EU verder van de  VS te verwijderen. Voorlopig blijft de hysterie tegen Rusland nog even overeind waardoor D. Trump onmogelijk vruchtbare economische relaties met Rusland kan aanknopen. Deze keer is er evenwel een nuchtere tegenreactie van Rusland: het Amerikaanse ambassadepersoneel moet beperkt worden tot het aantal van de Russen en enkele Amerikaanse eigendommen in Moskou mogen niet meer gebruikt worden.  Ondertussen doet D. Trump moeite om de oorlog van de CIA tegen Syrië te stoppen. Er is in Amerika een heftige strijd bezig van de Deep State om zijn wereldheerschappij te handhaven. Een innerlijk verdeeld rijk zonder morele fundamenten staat op instorten. 

  “Het is absurd. De grootste schurkenstaat op aarde blijft onwettig bombarderen en burgers doden in verschillende landen tegelijk,  terroristen in het Midden Oosten heimelijk bewapenen en volmacht geven, buitenlandse verkiezingen over heel de wereld spectaculair beïnvloeden en vervalsen, terwijl het anderen de les wil spellen in rechtvaardigheid en op betwistbare wijze financiële druk als wapen gebruikt waardoor internationale wetten en de regels van de handel met voeten worden getredenâ€Ě. (Finian Cunningham, 27/7/17: https://sputniknews.com/columnists/201707261055902033-us-russia-sanctions-absurd/)

   

  25 juli: werelddag gewijd aan het menselijk leven

  Er is een dag voor de dieren, voor de parken, voor de industrie en nog zoveel meer. Ik stel voor 25 juli te wijden aan “humanae vitaeâ€Ě, het menselijk leven. Op die dag in 1968 verscheen de revolutionaire encycliek Humanae vitae van Paulus VI. Hierin bracht hij hulde aan de natuurlijke wijze van de voortzetting van het menselijk leven, waarbij hij de hormonale contraceptie radicaal afwees. Hij kreeg toen bijna de helft van de intellectuelen van het hele westen over zich heen. Ze meenden een hoop argumenten te hebben om zijn standpunt af te wijzen. Immers, de contraceptie was de grootste ontdekking van de moderne tijd. Iedereen wist dit. De medici, de priesters, de kerkelijke hiërarchie, de theologen, de politici…Na een halve eeuw blijft er echter van dit groot gelijk niets meer over. De mythe van de veilige contraceptie is al lang voorbij. Iedere week verschijnen nieuwe studies die aantonen  dat de hormonale contraceptie een catastrofe is. Een goede economie, goed bestuur en welvaart zijn belangrijk voor een land. Wanneer echter een volk niet in staat is zichzelf demografisch te handhaven zal het onherroepelijk verdwijnen. Volkeren die straatarm zijn maar willen leven, zullen leven. Daar zullen voldoende kinderen geboren worden. Een volk met een contraceptieve doodscultuur dat niet wil leven, zal sterven, al is het schatrijk. Zijn hoop stellen op massale immigratie zal uiteindelijk de moeilijkheden slechts vergroten, spanningen vermeerderen en het eigen volk uitschakelen. Er zijn in Europa volkeren nodig die hun goede volksaard koesteren, hun christelijke wortels ten volle waarderen en het menselijk leven respecteren vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Hongarije schijnt zich hiervoor al flink in te zetten. Laten we ons nu al voorbereiden om volgend jaar op woensdag 25 juli de wereld dag van humanae vitae te vieren!

  En dit nog

  Stilaan wordt de informatie die ik spontaan van lezers toegestuurd krijg belangrijker en uitgebreider dan de informatie die ik zelf geef. Hartelijk dank!

  vEen lezeres schrijft over de  tragische toestand in Duinkerken “hier in de  buurtâ€Ě, aan de Franse kust: Om de drie dagen komen Franse autoriteiten met traangas de vluchtelingen wegjagen en hun schamele bezittingen, ook babyvoeding, vernietigen. Men zou dit nog niet eens met beesten doen. “Ze hadden zich maar moeten laten registreren in Griekenland of Italiëâ€Ě zeggen sommigen koelweg. Gelukkig bestaan er goede organisaties waarbij we ons aansluiten om te helpen, zoals “Hulpkonvooi Veluweâ€Ě en andere. Tenslotte is er nog een mogelijkheid om tegen dit wangedrag van de  regering  te protesteren: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1919553344934408&id=1750214331868311.

   

  v  Ons vorig bericht met niet minder dan 11 video’s toegelicht: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-35/#more-36341

  v  Ons vorig bericht eveneens aangepast en aangevuld met drie video’s: https://www.geotrendlines.nl/waarom-wil-washington-oorlog/

  v  Ons vorig bericht aangepast en toegelicht op ENM (‘Europees Nieuws en Meer’; aangekondigd met “Wat een waanzinnig goed artikelâ€Ě): https://www.facebook.com/europeesnieuwsenmeer/posts/1415881955132550

   

  vStudiedag N-VA  in kamer op 18 juli 2017:https://doorbraak.be/christenen-worden-vergeten-geopolitiek-midden-oosten/

  v De militaire bases van VS in Syrië: http://www.golfbrekers.be/als-een-ongenode-gast-zijn-tenten-bij-u-opslaat/

  vVoor sommige politici moet de Syrische president nog altijd weg. Waarom? Sadam Hoessein en Kadhaffi kunnen geen schadevergoeding meer vragen voor de  misdaden door de VS en de NAVO tegen hun land en volk begaan. Bachar al-Assad kan dit nog wel: https://www.geotrendlines.nl/syrie-eist-schadevergoeding-internationale-coalitie/,

  vOorlogsverslaggever Harald Doornbos is terug van een riskante reportage in Raqqa, de belegerde hoofdstad van IS:  http://www.ad.nl/buitenland/is-ers-uit-syrieneuml-zijn-de-ss-ers-van-      nu~a9cb0b1e/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

   

  1. Daniel

  28-07-2017 om 17:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaat De Wever de Trumptoer op?

  De hoofdredacteur van De Standaard reageert scherp op de eis van De Wever om een topjournalist van de Krant, Bart Brinckman, tot de orde te roepen.

  De reactie van Karel Verhoeven is volkomen terecht. Journalisten zijn niet onaantastbaar en het staat iedereen vrij kritiek te uiten op wat ze schrijven. Ook De Wever. Maar de grootste fout -want ondemocratisch- die hij begaat is dat hij rechtstreeks bij de hoofdredactie van een krant tussenkomt 'om een journalist tot de orde te roepen'.

  Wanneer een toppoliticus dat doet, gaat hij een gevaarlijke, ondemocratische toer op en liggen Trump-, Poetin- en Erdoganvergelijkingen zomaar voor het oprapen. In het artikel dat De Wever op de NVA-site publiceert, zitten bovendien een aantal venijnige en niet te verifiëren uithalen naar De Standaard en Brinckman.

  Heeft de hoofdredactie bv. herhaaldelijk toegegeven dat 'betrokkene over de schreef ging'? Waarop is de beschuldiging'hij voert een persoonlijke vendetta tegen mij' gebaseerd? Wie heeft al bemerkt dat de artikels van Brinckman een combinatie zijn van 'amusementswaarde, modder gooien, roddels, intentieprocessen', zoals De Wever beweert? 

  Dit incident bewijst nog maar eens dat machtsgeile politici de neiging ontwikkelen een vrije, kritische pers te muilkorven.

  28-07-2017 om 11:28 geschreven door Gust Adriaensen


  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/29

  Vrijdag 21 juli 2017

  Van parafine naar kaarsen

  Eén ton parafine zal begin volgende week veranderd zijn in een paar tienduizenden mooie kaarsen, besteld door een ngo. Voor de twee machines hebben we twee werklieden kunnen opleiden die hun werk nauwgezet doen. Nu het vakantie is brengen ze af en toe een van hun kinderen mee. Wij zorgen ’s middags voor een maaltijd. Beiden zijn overeengekomen om zich aan ons ritme aan te passen. Ze werken vrijdags (rustdag voor de moslims en het hele land) en rusten zondags (werkdag van moslims en het hele land). De arbeiders zorgen voor de machines. Al de rest doen wij: parafine aanbrengen, telkens 40 dozen van 25 kg van de kelder naar de kaarsenfabriek sleuren, de kaarsen inpakken, opbergen en tenslotte op de vrachtwagen laden.…Indien er meer bestellingen zouden zijn, zouden we dit alles ook door arbeiders kunnen laten doen, maar dat is nu nog niet rendabel.

  Ondertussen moet het gewone werk natuurlijk ook doorgaan: zorgen voor de maaltijden en de afwas, de was van de klederen, de reparaties en onderhoud van de gebouwen, water voor de planten op het terrein, hulp bij de zorg voor de schapen…Af en toe is er ook een aangename verrassing. We dachten dat de aardappeloogst geheel mislukt was maar het tegendeel bleek waar te zijn, er was een overweldigende hoeveelheid goede en grote aardappelen. We trachten verder zo goed mogelijk trouw te blijven aan het ritme van een religieuze gemeenschap met een morgengebed en stil gebed, de primen, tertsen, sexten, nonen, ’s middags de eucharistie en ‘s avonds de vespers. Rond 21.00 u bidden we het rozenhoedje, buiten ergens zittend of wandelend. ’s Middags eten we binnen en ’s avonds buiten. Tussendoor is er altijd wel even gelegenheid om op het grote binnenplein met de kinderen even te voetballen, wat ’s zondags soms uitgebreid gedaan wordt.

  Waarom wil Washington “warâ€Ě?

  Al zestien jaar lang is Washington een meester in het veroorzaken of uitvinden van  sensationele aanslagen als voorwendsel om oorlog te kunnen voeren. Het goede moment was gekomen toen de Sovjetunie en het Warschaupact ontbonden werden en de VS hun kans zagen om de onbetwiste wereldheerser te worden. Het gedroomde startschot werd gegeven door de aanslagen op de Twin torens in New York op 11 september 2001. Daarop werd plechtig de oorlog verklaard aan het terrorisme. Hoewel bijna de hele bende van terroristen rechtstreeks uit de moederschoot kwam, nl. uit Saoedi-Arabië, werd juist dit land de bevoorrechte bondgenoot om een oorlog te beginnen tegen landen die Amerika niets misdaan hadden. Afghanistan moest van de Russen bevrijd worden, in Irak moesten de niet bestaande massavernietigingswapens ontmanteld worden, het Libische volk moest bevrijd worden van zijn leider M. Kadhaffi, die zijn arm land tot het 21e rijkste verheven had en in Syrië met zijn harmonieuze samenleving ontdekte Washington plots de meest gruwelijke dictator die geen ogenblik langer aan de macht mocht blijven. Onder de mom van humanitaire hulp kwamen de  VS hun puur eigenbelang, politiek en economisch, opleggen. Hoe groter het succes van het Amerikaanse leger, hoe meer chaos en terrorisme. De VS hebben nu tienduizend soldaten in Afghanistan. Er zijn tienduizenden doden en de Taliban controleert er nu meer grondgebied dan ooit voorheen sinds de Amerikaanse inval in 2001. De VS helpen Saoedi-Arabië in hun oorlog tegen Jemen. Door de bombardementen en de blokkade zijn er geen drinkbaar water en geen medicamenten meer, waardoor miljoenen mensen dreigen te sterven van honger, van cholera en andere ziekten. Het Amerikaanse wetsvoorstel om de verkoop van wapens aan Saoedi-Arabië te beperken werd verworpen. In Venezuela blijven de VS verwoede pogingen doen om de regering ten val te brengen. Ondertussen druipen onze gewone berichtgevingen van huichelarij. Ze stellen de zaken zo voor alsof de Amerikaanse president en Washington toch zo bezorgd zijn om de moeilijkheden in Venezuela en ongeduldig wachten om te helpen. In feite zijn zij het die de moorden beramen, de aanslagen plegen, de oppositie steunen en het land ontwrichten om het ten val te brengen en de olierijkdom in handen te krijgen (Stella Calloni, La guerre des Etats-Unis contre Venezuela, mondialisation.ca,  17 juli 2017). In Colombia zijn weer Amerikaanse doodseskaders actief. De VS plannen militaire acties tegen Noord Korea. Iran wordt uitgeroepen tot het grote gevaar voor een atoomaanval en de destabilisatie van de  regio terwijl Amerika het enige land is dat effectief atoomwapens heeft gebruikt en Iran een van de belangrijke stabiliserende landen is voor Syrië. Iran heeft ook uitdrukkelijk laten weten met zulk een onbetrouwbare en valse partner als de VS niet meer te willen onderhandelen. Ondertussen stapelen de  Amerikaanse provocaties tegen Rusland en China zich op want hun massa atoomwapens moeten ooit getest worden.

  Waarom wil Washington eigenlijk oorlog voeren? Er zijn drie redenen. De eerste reden is: ten behoeve van het Amerikaans militair industrieel complex. De wapen- en oorlogsindustrie floreert als nooit voorheen en de wapenbazen willen steeds meer. Hiermee zijn privé- en staatsbelangen gemoeid. Om dit enorme oorlogsbudget te rechtvaardigen is er een vijand nodig. Om de oorlog zeker te winnen heb je natuurlijk heel veel wapens en soldaten nodig. De tweede reden is: ten behoeve van de neoconservatieve ideologie dat Amerika de onbetwiste heerser over heel de wereld moet zijn en blijven. Dit sluit  aan bij de wijze waarop de Amerikanen over zichzelf denken als een “speciaalâ€Ě volk, dat geroepen is om de andere volken te leiden, zoals Obama ook eens gezegd heeft (waarop Poetin in zijn Valdai-toespraak gevat reageerde door te zeggen dat alle mensen als “gelijkenâ€Ě door God geschapen zijn!) Amerikanen hebben de neiging om overal elders tussenbeide te komen en de zaken eens te gaan regelen, in hun eigen voordeel. Zij zien zichzelf als de redders van de wereld. Een land als Syrië dat geen staatschuld had, een onafhankelijke bank, een harmonieuze en welvarende samenleving zonder de morele westerse ontwrichtingen is dan onbruikbaar  en moet omgevormd en onderworpen worden aan het Amerikaans “democratisch kapitalismeâ€Ě. En daarvoor ontketent Washington dan een oorlog. De derde reden is: ten behoeve van Israël. Israël gebruikt Amerika om oorlog te voeren tegen Syrië en tegen Iran. Israël bestuurt Amerika. Een Amerikaanse politicus die door Israël niet kan omgekocht worden, heeft een volgende keer geen kans meer om herkozen te worden.

  Admiraal Tom Moore, verantwoordelijk voor de operaties van de zeemacht en president van de Joint Chiefs of Staff zegt: “Geen enkele Amerikaanse president kan zich verzetten tegen Israël. Israël krijgt wat het wil, welke de gevolgen hiervan ook mogen zijn voor Amerikaâ€Ě. Niet het Amerikaanse volk wil oorlog voeren over heel de wereld maar de duistere machten in Washington. De afstand tussen het gewone volk en zijn regering is in Amerika ook veel groter dan in de meeste westerse landen. En het is nu niet Donald Trump die Amerika bestuurt, het zijn de hoger genoemde schimmige machtsgroepen van Washington die Trump leiden. Zo zijn de VS niet in staat een goede sociale zekerheid of gezondheidszorg voor eigen volk uit te bouwen omdat ze waanzinnige bedragen nodig hebben om oorlog te voeren.

  “Israël gebruikt Amerika om de regeringen van Syrië en Iran uit te schakelen omdat ze militaire en economische hulp geven aan Hezbollah. Indien de Amerikanen de hulp aan Hezbollah kunnen uitschakelen dan kan het Israëlische leger Zuid Libanon roven zoals het Palestina al heeft ingepalmd en bepaalde delen van Syrië. Dit zijn de feiten: sinds zestien jaar heeft het onwetende Amerikaanse volk een corrupte regering in Washington toegestaan miljarden dollars te verspillen aan het militaire veiligheidscomplex, aan de neoconservatieve ideologie om de wereldoverheersing door de VS in stand te houden en uiteindelijk om Israël te dienen… Het feit dat Washington Rusland en China blijft provoceren is een teken van waanzin. In plaats van enig inzicht, merken we hoogmoed en arrogantie, de kenmerken van dwazen. Onze planeet aarde heeft in het westen vooral leiders nodig die verstandig zijn, een moreel geweten hebben, de waarheid respecteren en bereid zijn de grenzen van hun macht te erkennen. Het westen beschikt helaas niet over dat soort mensen.â€Ě (dr. Paul Craig Roberts, 14 juli 2017:http://www.mondialisation.ca/washington-seize-ans-de-guerre-pourquoi/5599357).

  Een etterbuil

  Op 4 april beschuldigt de oppositie (door de VS gesteund) Syrië van het gebruik van chemische wapens in Khan Sheikhoun (Idlib). Zonder  enig onderzoek of bewijs laat D. Trump 59 Tomahawk raketten afschieten op de Syrische militaire luchthaven Sha’irat op 6 april, zogenaamd uit vergelding. Ieder voorstel vanwege Rusland om een onafhankelijk onderzoek in te stellen wordt door de VS geweigerd. Syrië dringt er al lang op aan opdat een gespecialiseerd team van de  VN Veiligheidsraad Syrië zou bezoeken om de  activiteiten van IS en andere groepen in verband met het gebruik van chemische wapens te komen vaststellen. Uiteindelijk stemt het team er mee in en Syrië treft alle maatregelen voor hun veiligheid. Enkele uren voor het geplande bezoek komt er een telefoon binnen op het  bureau van al-Jaafari, de permanenten Syrische afgevaardigde in New York dat het team niet kan komen omdat ze 400 dollar in hun budget te kort komen (sic)! Op 20 juni meldt  de organisatie voor verhindering van chemische wapens, OPCW, dat er  wel degelijk chemische wapens gebruikt zijn in Khan Sheikhoun maar zonder enig  bewijs van schuld van Syrië te leveren. Geen enkel van de  leden van OPWC heeft de plaats van Khan Sheikhoun bezocht. En nu op maandag beslist de EU om nieuwe sancties op te leggen aan Syrië zogenaamd omwille van het gebruik van chemische wapens. Syrië zegt terecht dat dit een rechtstreekse steun is aan de terroristen. Gerard Bapt van de Franse socialistische partij reageert verbolgen op de EU beslissing en zegt dat de EU juist de embargo’s en de sancties moet opheffen. Is er geen chirurg die deze etterbuil van opperste huichelarij eens  kan wegsnijden?

  Er is hoop

  Woensdag meldt The Washington Post dat de CIA geen gematigde rebellen meer gaat trainen, bewapenen en betalen. Dit geeft nieuwe hoop op een werkelijke samenwerking met Rusland in de strijd tegen IS. Houdt de CIA (en dus de NAVO, UK, Frankrijk, Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar, Israël) er mee op? Is D. Trump in  staat om deze criminele oorlog te beëindigen of is het weer een van die valse maneuvers? Hebben de VS eindelijk begrepen dat ze deze oorlog al lang verloren hebben? En wat gaan de wapenbazen doen? Miljarden hebben ze de voorbije jaren verdiend aan wapens die door geheime leveringen en vervalste verklaringen uiteindelijk bij de terroristen in Syrië konden belanden (tegen het internationaal recht in en geen haan die er over kraait, al zes jaar lang!). Gaan zij voortaan ploegscharen produceren of duimspijkers of kopspelden misschien? Qatar is niet meer geïnteresseerd in een regeringswissel in Syrië nu het goede overeenkomsten voor zijn energie heeft kunnen sluiten met Iran. Ook E. Macron heeft beslist dat Assad mag blijven alsof hij dat nu moet regelen. Wat gaan de anderen doen? Saoedi-Arabië, de haard van de  terroristen en grootste vriend van de  VS? Turkije heeft in het NW van Syrië een gedeelte bezet. De VS hebben zich in het N gevestigd met enkele militaire bases, waar ook speciale Franse strijdkrachten aanwezig zijn. Israël heeft de Golan bezet en een deel geannexeerd, ook illegaal. Een zaak lijkt mij duidelijk: wie nu nog denkt dat hij eventjes de Syrische regering ten val kan brengen en het land in stukken kan verdelen is wel heel erg naïef.

  18 oktober: wereld dag van de huwelijkstrouw en het heilig gezin!

  Sinds 2008 organiseert Rusland het feest van “de liefde, het gezin en de trouwâ€Ě op 8 juli, de dag waarop het heilige orthodoxe echtpaar Piotr en Fevronia (+ 1228) gevierd wordt als voorbeeld van trouwe huwelijksliefde. Hierbij hoort het typisch Russische madeliefje als symbool van zuiverheid, tederheid en trouw. Zo bevordert Rusland de geboorte van kinderen en de huwelijkstrouw als kostbare bijdrage aan een gelukkige en welvarende samenleving.

  Laten ook wij creatief zijn door het feest van de trouwe huwelijksliefde in te voeren en wel  op de dag waarop   Zélie en Louis Martin, de ouders van de kleine heilige Thérèse van Lisieux op 18 oktober 2015 als eerste echtpaar heilig werden verklaard. Zélie (1831-1877) en Louis (1823-1894) huwden op 13 juli 1858 en kregen 9 kinderen, waarvan er vier op jonge leeftijd stierven. Thérèse noemt haar ouders “onvergelijkbaarâ€Ě. Zij leidden een heldhaftig en bijzonder intens leven van wederzijdse toewijding, trouwe liefde, tederheid en het gezamenlijk dragen van de moeilijkheden in groot geloof, vertrouwen en overgave aan Gods wil (aan te bevelen lectuur: MONGIN Hélène, Louis et Zélie Martin. Les saints de l’ordinaire. Ed. de l’Emmanuel, 2017, ISBN 2-35389-050-4). Het is waar, er is al een internationale dag van het gezin (15 mei) maar in het westen wordt het woord “gezinâ€Ě misbruikt voor  wat niets met een natuurlijk en gezond gezin te maken heeft.

  “Het christelijk westenâ€Ě verkeert nog steeds in een “contraceptieve roesâ€Ě, vecht tegen de mythe van de overbevolking, breekt het gezin als basiscel van de samenleving af, blokkeert het gezag van ouders bij de opvoeding van hun kinderen, maakt echtscheidingen steeds gemakkelijker, ontneemt de kinderen alle mogelijkheid om zich als gelukkige jongens en meisjes te ontwikkelen en viert uitzinnig gay-parades. Hiervoor wordt forse steun gegeven aan bepaalde organisaties zoals Sensoa, het ‘expertisecentrum’ dat alle levensvreugde van kinderen, jongeren en gezinnen tot in de wortel vernietigt en mensen omvormt tot geslachtsloze robotten en gewillige slaven van de porno-industrie.  Onze kerkelijke  leiders en katholieke ministers vinden dit “expertisecentrumâ€Ě best geschikt voor onze katholieke scholen. Arm Vlaanderen. Leve de wereld dag van de huwelijkstrouw en het heilig gezin!

  En dit nog

  Vorig bericht met overvloedig beeldmateriaal geïllustreerd:

  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-34/

  http://www.geotrendlines.nl/syrie-en-nieuwe-wereldorde-nwo/

  Hoe Syrië aan zijn heropbouw werkt:

  http://www.golfbrekers.be/uit-de-as-herrezen/

  Waarom er in Syrië ellende zal blijven zolang de USA  hier gevestigd zijn:https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-07-18/washingtons-dead-end-syria?cid=nlc-fa_fatoday-20170718

  De ruzie tussen Saoedi-Arabië en Qatar en de  gas: http://www.golfbrekers.be/false-flag-qatar/

  P. Daniel

  21-07-2017 om 19:27 geschreven door Gust Adriaensen


  20-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een loos containerbegrip

  De 72-jarige gewezen hoofdredacteur van het gewezen Volksunieweekblad 'Wij', krijgt in De Standaard van 20 juli, bladruimte ter beschikking om te stellen dat het duidelijker is Vlaams of Waals (hoe zit het met Brussel?) te gebruiken in onze communicatie, dan Belgisch, wat hij een 'loos containerbegrip' noemt.

  Die bewering klopt geenszins voor onze communicatie met het buitenland. En de voorbeelden die zouden moeten bewijzen dat 'duidelijke informatie' , wat Van Liedekerke gelijkstelt met het gebruik van 'Vlaams', de 'regionale identiteit schraagt en bevordert', zijn van bedenkelijk allooi en soms gewoonweg ridicuul.

  Van Liedekerke heeft niet in de gaten dat hij met 'Vlaams' doet wat hij schamper 'Belgisch' had verweten: 'Vlaams' gebruiken als een 'loos containerbegrip'. Daarin stopt hij alle grote en kleine verschillen binnen de Nederlandstalige regio.

  Hij gaat helemaal uit de bocht met het citeren van Claus, alleen fanatici hebben er moeite mee om te zeggen: 'Ik ben Belg', met de 'Belgische Boerinnekesdans', en met een etnisch warrige uitleg over het trekpaard.

  20-07-2017 om 10:06 geschreven door Gust Adriaensen


  18-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hufterige filosoof

  In De Standaard pleit filosoof Boudry ervoor, de jonge mensen die zich op straat inzetten voor de 'goede werken' -hij noemt ze vernederend 'hijgerige straatwervers'- wandelen te sturen.

  Deze uit de losse pols geschreven 'vakantie'mening -waarvoor hij dan nog royaal betaald wordt- heeft een hoog gehalte aan vooringenomenheid, veralgemening, hufterigheid, misprijzen en versterkt de populistische benadering en veroordeling van de 'liefdadigheidswerken': 'Het blijft allemaal aan de vingers plakken'.

  Fraai vind ik dat niet van Boudry. Van een filosoof mogen meer fond en nuance verwacht worden. Boudry laat uitschijnen dat de jonge fondsenwervers het uitsluitend doen voor de centen. Dat is een stuitende veralgemening die hij zonder enig bewijs ventileert.

  Dat hij met veel misprijzen en superioriteitsgevoel neerkijkt op de jongens en meisjes die zich inzetten voor 'de goede werken', blijkt uit zijn niet erg filosofische woordkeuze: opdringerige straatventers, spring-in-'t-velds met klembord, hijgerige (!) straatwervers.

  Met evenveel gemak kan je Boudry's voorkeur en propaganda voor één welbepaalde organisatie verdacht vinden en veronderstellen dat bij dergelijk promopraatje ook wel wat drinkgeld hoort.

  18-07-2017 om 12:01 geschreven door Gust Adriaensen


  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christendom en gemeenschapsvorming

  Filosoof Loobuyck definieert in de eerste aflevering van Zieners (De Standaard, 15 juli), het liberale nationalisme, 'waarvoor hij wel iets voelt', als volgt: 'een staat heeft een bepaalde maatschappelijke cultuur. Met een taal, een geschiedenis, gebruiken en gewoonten'. Een gedeeld nationaal bewustzijn is goed voor de gemeenschapsvorming, schrijft hij.

  Het 'etnisch nationalisme' zou dan een maatschappelijke cultuur inhouden die Vlaams, blank en christelijk is.

  Dit onderscheid is m.i. onjuist en ik verdenk Loobuyck ervan het zo te formuleren om zijn 'beste model om samen te leven in diversiteit' scherper naar voren te schuiven.

  Onjuist omdat onze maatschappelijke cultuur in hoofdzaak blank is. En de geschiedenis, de gebruiken en gewoonten, zijn christelijk. Bovendien is onze taal in haar woordcreatie en haar rijkdom aan gezegdes, schatplichtig aan en  doordrenkt van het christendom.

  Die cultuur heeft altijd gezorgd voor een gedeeld bewustzijn en gemeenschapsvorming. Die christelijke cultuur doet dat nog altijd in sterke mate, ook al lopen de kerken leeg. Niet het atheïsme zorgt voor gemeenschapsvorming.

  Het is kenmerkend voor nogal wat wetenschappers, filosofen e.a., , die vaak uit een katholiek nest zijn voortgekomen, zich als vurige, soms zelfs als fundamentalistische bekeerlingen, af te zetten tegen hun christelijke roots.

  Dat brengt hen ertoe, op een wetenschappelijk totaal onverantwoorde manier, de gigantische rol van het christendom in onze taal, geschiedenis, gebruiken en gewoonten, te miskennen. Wat meer is, Loobuyck beschouwt het christendom naast 'blank' en 'Vlaams' als een van de ingrediënten van het 'etnisch nationalisme' (een term en begrip om van te gruwen).

  De filosoof maakt hier twee (bewuste?) fouten. Het is een historische realiteit dat onze cultuur blank en christelijk was en is. 'Vlaams' verdient nuancering. Het is een 19de eeuws romantisch begrip dat partijpolitiek gerecupereerd werd in de strijd om de macht. Etnisch en historisch is het correcter te spreken over Brabanders, Limburgers, Vlamingen...

  Erger is dat Loobuyck het christendom samen met 'blank' en 'Vlaams' in één pot stopt met het etiket 'etnisch nationalisme' erop. Daardoor wordt de perceptie gecreëerd dat 'blank', 'Vlaams' en 'christelijk' te maken hebben met de kwalijke opvattingen en praktijken van vroeger en nu , die verbonden worden met 'etnisch nationalisme', zoals racisme en etnische zuivering.

  Dat is kwaadaardig ten aanzien van 'blank' en 'Vlaming', maar zeker ten aanzien van het christendom. Dat is veel ruimer dan 'blank' en 'Vlaming', en is zeker in deze tijden de enige instantie van betekenis die zich voortdurend verzet tegen de negatieve en destructieve factoren van een zgn. 'etnisch nationalisme'.

  17-07-2017 om 08:57 geschreven door Gust Adriaensen


  15-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verknipt neoliberaal en kapitalistisch systeem'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Canadese progressieve journaliste en klimaatactiviste  Naomi Klein wijst ons erop dat Donald Trump enkel de vrucht is van een verknipt neoliberaal en kapitalistisch economisch en sociaal systeem, waarbij mensen én de planeet als wegwerpmateriaal worden beschouwd.

  15-07-2017 om 19:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verveling

  In 'Yawn. Adventures in boredom', een boeiende filosofische verkenning van verveling, schrijft de Amerikaaanse Mary Mann dat wij mensen slecht uitgerust zijn om met vrije tijd om te gaan. We reizen om te ontsnappen aan de tijd, maar we moeten die zee van tijd die voor ons ligt wel invullen. Verveling loert om te hoek, en die bestrijden we paradoxaal genoeg door onze gewoonten mee te nemen.

  15-07-2017 om 15:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kiezerswerving verboden in de Koningin der Badsteden

  Opgelet, dit is waarschijnlijk fake news!

  Vrijwilligers en militanten die op straat kiezers werven voor een bepaalde politieke partij, zijn niet langer welkom in de Koningin der Badsteden. 'Ze klampen de mensen te veel aan. Ook de winkeliers klagen', zegt de burgemeester van Oostende, Johan Vande Lanotte (SP.A).

  Oostende is de eerste stad die een totaalverbod op kiezerswerving oplegt. 'De politieke partijen zijn te aanklampend', zegt Vande Lanotte. 'Mensen komen naar onze winkelstraten om te winkelen, niet om om de tien meter door een rode, blauwe, gele, oranje, groene, bruine politieke partij te worden aangesproken.

  15-07-2017 om 14:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opdringerig

  Het verbod op fondsenwerving in de Oostendse winkelstraten en op de zeedijk -dan nog ingesteld door een socialistische burgemeester-, is gewichtiger dan sommige journalisten laten uitschijnen.

  Het maakt pijnlijk duidelijk dat de overheid veel meer belang hecht aan de klacht van enkele handelaars dan aan de inzet van (vooral jonge) mensen voor het goede doel.

  Ik kan me niet voorstellen dat bv. Vande Lanotte maatregelen zou durven nemen tegen de opdringerige, ronduit brutale visuele en auditieve reclame; tegen de opdringerige, zeikende en schijtende honden; tegen de opdringerige telefonische en sms- reclameboodschappen; tegen de opdringerige visuele en ruimtelijke vervuiling en vernieling van duinen,kust en strand; tegen de opdringerige, uitpuilende en stinkende vuilnisbakken: het beste bewijs van het floreren van de horeca en van het succes van haar opdringerige klantenwervingsmethodes, die niet mogen doorkruist worden door 'opdringerige', idealistische, jonge fondsenwervers.

  Johan, Johan toch.

  15-07-2017 om 08:16 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/28
  Vrijdag 14 juli 2017
  Zomerse zon op de woestijn
  De zusters hebben de oogst van de abrikozen voltooid en nu zijn de peren aan de beurt. Bovendien zorgen ze voor een grote hoeveelheid “qeseq”, een basisvoedsel, een soort soep, dat vooral de kinderen graag eten. Een oudere vrouw uit het dorp is komen helpen opdat dit Syrische gerecht op de goede wijze zou klaar gemaakt worden. De fraters zijn nog bezig met het verwerken van 1 ton parafine tot mooie kaarsen. Dit vraagt soms de inzet van velen tegelijk: de dozen van parafine (25 kg) moeten aangevoerd worden, de afgewerkte kaarsen moeten in plastiekzakjes ingepakt worden met een mooi etiket en opgeborgen. Tegelijk is er op het terrein “bulldozerwerk” op een plaats waar een bulldozer helaas niet kan komen: een berg rotsten en afval van stenen voor het schapenhok moet met de schop effen gemaakt worden. De bomen moeten veel water krijgen. En ’s avonds eten de fraters in open lucht, op het verhoog tussen de twee trappen van de nieuwbouw, terwijl de kinderen op de grote koer, anderhalve meter lager, zich eindeloos met een bal of iets anders blijven amuseren.
  Syrië en de Nieuwe Wereldorde (NWO)
  Na zes jaar oorlog kon in Syrië geen enkel van de Angelsaksische doelstellingen van de NWO bereikt worden: met de “Arabische Lente” zijn de moslimbroeders niet aan de macht kunnen komen en hebben zelfs in heel de regio fel aan invloed ingeboet (behalve in Qatar en Turkije). Het multiculturele model van de lekenstaat in Syrië is overeind gebleven en aan het herstel van de Chinese zijderoute wordt verder gewerkt. Wel kunnen Israël en Turkije hun illegale bezetting van een deel van Syrië voorlopig handhaven. Al werd het Syrische volk in diepe ellende gestort en met honderdduizenden uitgemoord, al werd het land grotendeels verwoest, dank zij de heldenmoed van zijn soldaten en die van zijn trouwe bondgenoten, toch heeft het stand gehouden tegen een overweldigende en vernietigende “internationale gemeenschap” in. Van het grote gelijk van het westen schiet niets meer over. Zeker, Syrië en het Midden-Oosten zullen nooit meer dezelfde zijn, maar ook de westerse verwoesters en hun bondgenoten zullen op hun beurt de negatieve weerslag krijgen van de misdaden die ze hier plegen. Hun eigen terroristen, uit Syrië teruggekeerd, zullen bij hen hun werk verder zetten. In Syrië blijven families naar hun huis en land terugkeren. De eenheid tussen volk, leger, regering en president blijft groeien. In een gezamenlijke persconferentie in Brussel vraagt Sergey Lavrov aan de VS en de EU om eindelijk de sancties tegen het Syrische volk op te heffen. Frederica Mogherini, verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van de EU staat er bij met het gezicht van een begrafenisondernemer en zegt dat ze het proces van een terugkeer naar een normaal leven in Syrië zal steunen. Afwachten wat een “normaal leven” voor de Europese en Amerikaanse oorlogsmachine betekent. De Amerikaanse en Israëlische bombardementen blijven doorgaan. Deze twee beschouwen zich als de “uitverkoren volken” die aan alle anderen “hun” heil mogen opleggen zonder zich om enig internationaal recht te moeten bekommeren alsof ze een goddelijk mandaat hebben. En het zielige spel rond de chemische wapens gaat onverminderd verder, met de steun van een gepolitiseerde OPCW. De beschuldigingen aan het adres van Syrië omtrent het gebruik van chemische wapens worden voortdurend herhaald zonder enig bewijs. Iedere uitnodiging om een onafhankelijk onderzoek in te stellen of om ter plaatse te komen kijken, wordt door Amerika wanhopig afgewezen. Ondertussen hield de Syrische delegatie gisteren zijn derde gespreksronde met de speciale UNO gezant de Mistura in het kader van de zevende ronde van de interne Syrische dialoog. Rusland zorgt er voor dat er geen manipulatie meer mogelijk is met voorafgaandelijke voorwaarden of onderwerpen die niet opgenomen zijn in resolutie 2254 van de UNO Veiligheidsraad. Het kleine, moedige Syrië zal uiteindelijk overwinnen.

  Een hardnekkig gezwel
  Wie ook maar een beetje kritisch inzicht heeft, weet nu stilaan dat er in Syrië geen volksopstand of volksprotest heeft plaats gevonden. Een minimale kennis van de samenleving zou hiervoor al kunnen volstaan. Bendes die getraind, bewapend en betaald werden door het buitenland, waren vooraf opgericht om het land te ontwrichten. Zo hebben wij het met eigen ogen hier gezien en van vele ooggetuigen vernomen dat het op andere plaatsen precies het zelfde was. De plaatsen van de heftigste revolutie waren ook zorgvuldig uitgekozen en niet toevallig grenssteden, die vanuit het buitenland konden worden bevoorraad: Deraa (bij Jordanië), Homs-Quosseir (bij Libanon), Idlib (bij Turkije), Abou Kamal (bij Irak). Om het werkelijk terrorisme vanuit het buitenland verborgen te houden heeft Al Jazeera twee weken nadien een passend verhaaltje verzonnen over onschuldige kinderen die in Deraa slogans tegen de regering op de muur zouden geschilderd hebben en door de Syrische geheime diensten zouden gefolterd en gedood zijn. Dat hiervoor door niemand ooit enig hard bewijs werd geleverd, was voor onze journalisten geen probleem. Het was een sensationele illustratie van wat de CIA de wereld wilde insturen om een militaire interventie te rechtvaardigen en het paste perfect in de blinde westerse oorlogspropaganda: een spontane, vreedzame volksopstand, die door het “regime” bloedig werd onderdrukt en waaruit een burgeroorlog ontstond… laten we dus eensgezind dit “regime” uitroeien (door het volk uit te moorden en het land te vernietigen)!
  Onze Vlaamse VRT publiceert (9/7/17) een artikel van Jos De Greef: Een bestand in het zuiden van Syrië: hoop voor elders? Daar lezen we als de hoogste waarheid: “In Deraa is in maart 2011 het volksprotest tegen Assad uitgebroken nadat zijn geheime politie daar kinderen had vermoord die slogans tegen het regime op een muur hadden geschilderd.” Nu wachten op de volgende VRT journalist die betaald wordt om nog meer onzin in een nog kortere zin te zetten.

  En dit nog
  We ontvingen zoveel goede informatie dat we er zelf niets hoeven bij te voegen.
   Ons vorig bericht werd overgenomen en geïllustreerd met niet minder dan 7 interessante video’s. Echt de moeite waard. (Seymour Hersh, verklaring van de VN Veiligheidsraad, het refrein “Assad must go”, Franse oud ambassadeur Michel Raimbaud over zijn boek “Tempête sur le Grand Moyen Orient, Michel Raimbaud over de mythe van de Arabische lentes, Ron Paul en Oliver Stone, Oliver Stone en Vladimir Putin): http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-33/
   Vorig bericht werd ook hier overgenomen en met beeldmateriaal aangevuld: http://www.geotrendlines.nl/grote-democratieen-the-game-is-over/ (twee dagen later werd gemeld dat ons laatste bericht al 1.200 gelezen was!)
   Toegezonden berichten: http://www.golfbrekers.be/schouwtoneel-op-hoog-niveau/; http://www.golfbrekers.be/erdogans-natte-droom-annexatie-stuk-syrie/
   Het interview van Eric van de Beek dat in het Nederlands en Engels verschenen is, werd inmiddels vertaald in het Duits en Italiaans:
  http://www.neopresse.com/politik/naherosten/interview-ohne-putin-haette-syrien-aufgehoert-zu-existieren/
  http://www.ticinolive.ch/2017/06/23/senza-putin-la-siria-avrebbe-cessato-esistere-eric-van-de-beek-intervista-al-padre-daniel-maes/
   Eric van de Beek deed ook onderzoek naar de Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië, waarover hij geïnterviewd werd:
  https://www.youtube.com/watch?v=cEhaAnZO2fM
   Tenslotte organiseerde Eric een debatavond in Amsterdam (o.a. met onze Willy van Damme) over de vraag: “Voeren onze media ons ten oorlog?”
  (www.ericvandebeek.nl; www.novini.nl).
  P. Daniel

  14-07-2017 om 19:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Europe has a unique patrimony of ideals and spiritual values, one that deserves to be proposed again with passion and renewed vigour.'

  14-07-2017 om 09:34 geschreven door Gust Adriaensen


  12-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vlaamse identiteit'

  Journalist Bart Brinckman laat in een opiniestuk ter gelegenheid van 11 juli,  uitschijnen dat er, ook bij jongere generaties, een 'spontaan Vlaams zelfbewustzijn en Vlaams referentiekader' gegroeid zijn. Dat lijkt me eerder feestelijk bedoelde peptalk te zijn dan realiteit.

  Hij zou toch eens duidelijk moeten maken wat die 'Vlaamse identiteit' precies inhoudt en wat dat 'spontaan Vlaams zelfbewustzijn en Vlaams referentiekader' voorstellen. Dat doet hij niet echt. En ook de verwijzing naar de ' nieuwe persoonlijkheid: de bekende Vlaming met wie we ons ALLEN identificeren' is toch wel bijzonder kort door de bocht en magertjes als het gaat over identiteit.

  Vragen als: wat is de verhouding tussen dat 'Vlaamse volk' en de grenzen van de deelstaat Vlaanderen in het federale België?, en: overstijgt die zgn. identiteit wel echt de toch wel grote verschillen tussen de regio's binnen Vlaanderen?, krijgen geen antwoord.

  Zou het niet zo kunnen zijn dat bv. Kempenaars uit de grensstreek zich in allerlei opzichten sterker verwant voelen met de Kempenaars uit Noord-Brabant, dan met de West-Vlamingen? De inwoners van Bachten de Kupe lijken mij althans, vaak een vreemder volkje te zijn dan de Noord-Brabantse 'buren' van de Meierij. En zeker slechter verstaanbaar.

  En als het gaat om de Vlaamse nationale symboliek op de Vlaamse feestdag, dan is het bijzonder slecht gesteld met het Vlaamse zelfbewustzijn en de Vlaamse identiteit.

  Tot voor enkele jaren werd ook in de kleinste gemeenten het straatbeeld toch min of meer gekleurd door uithangende leeuwenvlaggen aan privéhuizen. Gisteren was er zo goed als geen leeuw te bespeuren.

  Hoe meer politieke en economische macht het Vlaams nationalisme verwerft, hoe minder belangstelling er klaarblijkelijk is voor nationale symbolen. Misschien begrijpelijk. Wanneer macht en geld regeren, verliezen dergelijke identiteitsuitingen  al vlug elke relevantie, worden ze zelfs gênant. Tenzij geoordeeld wordt dat de vlag uit de kast halen nuttig kan zijn voor een electoraal succes. Dan wappert de Zwarte Leeuw weer vrij en vrolijk aan de voorgevels der nationalisten!

  12-07-2017 om 09:00 geschreven door Gust Adriaensen


  11-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bourgeois vergist zich (2)

  Door 'interregionale' in te vullen als 'financiële stromen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel', dient de studie (over de transfers) een (partij)politiek doel. Dat kan ruwweg verwoord worden als: nog altijd stromen miljarden van de hardwerkende, verantwoordelijke Vlamingen naar de luie, potverterende Walen en Brusselaars.

  Het is goed dat Decoster en Sas met dit artikel Bourgeois en zijn schaamteloze recuperatietactiek, voor schut zetten. Maar ze konden voorzien dat dit electorale misbruik zou gebeuren. Ze hadden er beter aan gedaan de intergemeentelijke en subregionale financiële stromen in Vlaanderen en België , in kaart te brengen. De spaarvarkentjesactie van een aantal West-Vlaamse gemeenten voor het Antwerpse stadhuis, toonde scherp de essentie van de transferproblematiek aan (schepen Van Campenhout had duidelijk geen kaas gegeten van de problematiek).

  Decoster en Sas geven aan dat er systemen zijn die de transfers doen verdwijnen. Maar dat wil Bourgeois niet. Transfers zijn partijpolitiek te interessant.

  11-07-2017 om 11:05 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bourgeois vergist zich'

  In De Standaard zetten de professoren Decoster en Sas, de makers van de studie over de transfers, de puntjes op de i :'Als Bourgeois denkt dat Vlaanderen elk jaar een vette cheque naar Wallonië stuurt,vergist hij zich.'

  Dat is bijzonder vriendelijk geformuleerd. De Vlaamse minister-president zou wel bijzonder dom zijn, als hij niet wist dat transfers zo niet werken. Nee, de minister-president liegt bewust. Waarom? Omdat hij weet dat zijn voorstelling van zaken, goed valt bij vele goedgelovige Vlamingen. Zijn bewust onjuiste presentatie loont electoraal, en daar is het Bourgeois om te doen. Politieke recuperatie van een academische studie, door een valse interpretatie ervan dan nog.

  Decoster en Sas formuleren het haarfijn: 'Door ons belasting- en socialezekerheidssysteem zijn er miljoenen kleine financiële stroompjes tussen alle burgers van dit land.Van rijke Vlamingen naar arme Brusselaars, maar ook van rijke Walen naar arme Vlamingen en van rijke West-Vlamingen naar ­arme West-Vlamingen.'

  Bourgeois, minister-president? Nee, N-VA-partijman, ook op 11 juli! Niet fraai.

  11-07-2017 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  09-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Transfers

  De Vlaamse minister-president Bourgeois gebruikt (misbruikt?) een universitaire studie over de omvang van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel, om zijn politiek doel, het confederalisme, te verantwoorden.

  Opvallend is evenwel dat er niet gekikt wordt over de belangrijke verklaring van professor De Coster, de maker van de studie. Hij zei het volgende: 'De transfer komt niet van het Vlaams Gewest, maar wat de personenbelasting betreft zijn het transfers van rijkere Vlamingen naar armere Vlamingen, Walen, Brusselaars. Er is ook een transfer van bv. rijkere Brusselaars naar armere Vlamingen'.

  De Coster wees er ook op dat de transfersom per Vlaming (ongev. 1000 euro), niet groot is vergeleken met de transfers van rijkere naar armere regio's in andere landen, waar ze (bv. in Spanje) 2 à 3000 euro bedragen.

  Een andere bedenking: Bourgeois en co. laten uitschijnen dat de kleinere welstand of grotere armoede in Wallonië en Brussel, de schuld is van de Walen, Brusselaars, hun regeringen en vooral natuurlijk van de PS. Dat is discriminerend en vernederend.

  Wie is dan schuldig aan de armere regio's in Vlaanderen en aan de honderdduizenden Vlamingen onder de armoedegrens? Is dat dan ook de schuld van de Vlaamse regering en vooral natuurlijk van de NVA?

  De partijpolitieke recuperatie van een studie door Bourgeois is stuitend en tast zijn geloofwaardigheid aan.

  09-07-2017 om 21:29 geschreven door Gust Adriaensen


  08-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Migrants are our brothers and sisters in search of a better life, far away from poverty, hunger, and war.'

  08-07-2017 om 22:24 geschreven door Gust Adriaensen


  07-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/27
  Vrijdag 7 juli 2017
  Snikheet
  Een brandende zon en een temperatuur van 40 ° zorgen voor een vrolijke zomerse sfeer. Toch moet er ook gewerkt worden. De grond rond de bomen moet wat omgehakt worden en ze moeten water krijgen. En de arbeiders zelf hebben ook nood aan veel fris water. Er is een bestelling van 120.000 kaarsen binnen vanwege een ngo zodat de machines weer draaien. Het klaar maken van hulpgoederen die opgehaald worden, gaat eveneens door, vooral ’s avonds en ’s nachts. De zusters zorgen dat de noodzakelijke medicamenten klaar staan. De fraters zorgen dat een ton rijst in zakken van 20 kg worden verpakt. Beide groepen begonnen donderdagavond na de wekelijkse aanbidding en eindigden in de vroege uurtjes. Een soepele dagorde heeft ook zo zijn charme. Voor de kinderen is ondertussen het groot zwembad gevuld, waarin zij zich kunnen uitleven. En de fraters eten ’s avonds bij voorkeur buiten, op het verhoog tussen de twee trappen van de nieuwbouw. En zo is er dan toch iets van een vakantiestemming.
  Communiefeestje
  De weesjongen van 8 jaar die vorig jaar van de straat werd geplukt en in de gemeenschap opgenomen is inmiddels flink geïntegreerd en heeft zondag zijn Eerste Heilige Communie gevierd. Hij heeft vooraf het sacrament van de verzoening ontvangen. De kerk was mooi versierd met zilveren en witte doeken. Vermits hij al heel dikwijls samen met de fraters aan het altaar als misdienaar aanwezig was, mocht hij nu wieroker zijn. En hij wist precies wat hij moest doen. Ook aan tafel was het feest. Tevens waren een Franse jongen en meisje van SOS Chrétiens d’Orient aanwezig. Zij maken verkenningstochten door Syrië om te zien hoe zij kunnen helpen en organiseren ook jongerenkampen.
  De grote democratieën… the game is over?
  De wereld kijkt op naar de grote westerse democratieën. We denken dan aan Amerika en zien het trotse beeld van “de vrijheid die de wereld verlicht” (Frederic August Bartholdi 1875), aan Frankrijk en zijn Eiffeltoren in Parijs, aan Engeland en zijn Big Ben, de beiaard van Westminster in Londen. Het noemen van deze symbolen alleen al klinkt als een klok en wekt de hoop op een betere wereld, een meer menswaardige samenleving, een wederzijdse samenwerking van de mensenfamilie van Oost en West, Noord en Zuid. De werkelijkheid voor Syrië en zovele andere landen is echter bijzonder ontnuchterend. Wat hebben de grote democratieën hier gebracht? Zes jaar oorlog met het doel de Syrische regering omver te werpen, het leger te beletten de bevolking te beschermen, de soevereiniteit van het volk te vernietigen en de integriteit van het land te breken om een “creatieve chaos” te scheppen volgens het principe “verdeel en heers”. En dit alles voor de olie en de gas, voor een pijplijn en de macht in dit strategisch belangrijke land, voor de heerschappij over een volk dat onafhankelijk wil blijven en zijn harmonieuze samenleving niet wil opgeven om slaven te worden van de onvolprezen westerse democratieën. De voormalige Amerikaanse directeur van de nationale veiligheid is begonnen met de oprichting van de IS, geholpen door de Engelse inlichtingendiensten (M16). De administratie van Obama wilde hiermee in Syrië een Soennistan scheppen om het land te verdelen en de Chinese zijderoute te verhinderen (de verbinding van China met de middellandse zee langs Teheran, Bagdad en Damascus). Met de herovering van Mossoul en Raqqa is ook deze droom (voorlopig) weer voorbij.

  De nieuwe wereldorde van westerse overheersing zal niet doorgaan. Het kleine en zwakke Syrië houdt stand tegenover een verpletterende militaire overmacht en heeft nu al deze oorlog gewonnen, al is het volk met honderdduizenden uitgemoord en het land grotendeels verwoest. De ware grootheid van dit volk ligt in zijn eenheid. Volk, leger, regering en president blijven als één familie heldhaftig weerstand bieden aan een internationaal terrorisme, dank zij de heldenmoed van zijn soldaten en de immense offers en het lijden van ontelbare Syriërs. Ja, het is gevaarlijk om Amerika als vijand te hebben maar… misschien is het nog veel gevaarlijker Amerika als vriend te hebben!

  Robert Ford, de Amerikaanse ambassadeur die Syrië bij de eerste onlusten ontvluchtte en die volop wilde blijven meehelpen om van Syrië een Libië te maken, zegt nu dat hij tot eind 2013 geloofd heeft dat de Syrische leiders voor zichzelf een veilige aftocht zouden bepleiten naar Algerije, Rusland of Cuba. Hij had zich misrekend. Deze leiders waren niet zo laf als ze door de grote democratieën uitvoerig werden afgeschilderd. (http://www.mondialisation.ca/syrie-the-game-is-over-une-prophetie-de-robert-ford/5597655).

  Een professioneel mislukte hersenspoeling

  Totalitaire dictaturen uit het verleden wilden door een systematische hersenspoeling zich van een openlijke goedkeuring verzekeren om willekeurig de menselijke waardigheid van anderen te kunnen breken voor hun eigen belang en macht. De huidige grote democratieën doen nu op geraffineerde wijze precies het zelfde in Syrië (en elders de hele aardbol rond). Om de oorlog tegen dit land, dat niemand bedreigt te rechtvaardigen werd een grondige hersenspoeling doorgevoerd. In de openbare opinie werd het beeld gebeiteld van een president die plots de meest gruwelijke dictator werd en die met chemische wapens zijn eigen volk ombrengt, van een leger dat bomvaten op eigen bevolking gooit, van geallieerde Russen, Iraniërs en Hezbollah die ziekenhuizen helpen bombarderen, van een “internationale coalitie” die uit edelmoedigheid het volk ter hulp komt met een militaire invasie en die vanuit hun villa’s in Washington, Ankara, Brussel, Parijs en London al een gloednieuwe regering klaar heeft met edelmoedige leiders die bereid zijn het Syrische volk (en vooral zichzelf en hun broodheren)te dienen.

  Deze hersenspoeling zorgt voor een klare voorstelling zonder enige afwijking. Hierin is geen plaats voor Seymour Hersh, de “journalist van de journalisten” en winnaar van de Pulitzer prijs. Zijn grondige rapporten onthullen o.a. de waarheid over het gebruik van de chemische wapens en hun echte schuldigen. Voor onze journalisten en politici is het dus niet eens de moeite van een verwijzing waard (3 juli 2017: http://www.mondialisation.ca/apres-lenquete-de-seymour-hersh-la-connivence-des-medias-dans-la-guerre-de-propagande-contre-la-syrie/5597498)

  In deze nauwkeurig gefabriceerde voorstelling is er geen enkele belangstelling meer voor de werkelijkheid of de waarheid. Toch kon iedereen weten dat de Syriërs met overweldigende meerderheid in een volkomen democratische verkiezing deze president gekozen hebben vanuit alle lagen van de bevolking als garantie voor de bescherming van land en volk. Iedereen kan vaststellen dat zijn foto met de Syrische vlag in heel Syrië te zien is. Iedereen kan weten dat de Syriërs ook met hun voeten gestemd hebben: zodra de bevolking die in een rebellengebied leefde de kans zag te vluchten, trokken ze naar een gebied dat door het leger beschermd werd. En nu zijn er zowat een half miljoen vluchtelingen teruggekeerd. Ondertussen wordt ieder Russische voorstel voor een onafhankelijke onderzoekscommissie om de chemische gifgasaanvallen te onderzoeken, systematisch door de grote democratieën van tafel geveegd. Zo hopen ze de waarheid voor te blijven. En hoelang zal de “Amerikaanse Pravda” van de mainstream pers en de CNN nog overeind blijven voor het Project Veritas? (https://sputniknews.com/politics/201706291055095190-project-veritas-msm/)

  De hersenspoeling voorzag in een schitterend beeld van de “gematigde rebellen”. Wat al goeds hebben zij de bevolking niet gebracht! En vooral, naar welk een heerlijke toekomst zullen zij het land leiden! Iedereen die een beetje kritische zin heeft, wist vanaf het begin al dat het “kannibalen” waren, die iedere menselijkheid en internationaal recht hebben verwoest. Bij hun massaslachtingen en verwoestingen werden ze luid aangemoedigd door de mantra “Bachar moet weg!” van de gezaghebbende arrogante papegaaien, die ondertussen zelf een na een van hun stokje gevallen zijn.
  De waarheid wordt evenwel steeds duidelijker. Syrië is een immense tragedie, “een globale geopolitieke en geostrategische onderneming van destabilisatie en verwoesting die geïnspireerd, gepland, aangekondigd en uitgevoerd wordt door het Rijk (l’Empire) onder Amerikaans-Israëlische leiding die systematisch gebruik maakt van regimes die vazallen zijn en medeplichtigen volgens de omstandigheden (islamisten in dit geval), wiens agenda – hoe verschillend ook – op korte of middellange termijn samenvalt met die van hun Atlantische meesters” (Aldus de Franse oud ambassadeur Michel Raimbaud, 27 juni 2017: http://arretsurinfo.ch/syrie-six-ans-de-guerre-apres-le-cauchemar-les-reves-ou-la-realite/. Zie ook zijn boek “Tempête sur le Grand Moyen Orient” 2015 en 2017)

  Moskou-Washington: 5-0
  De Atlantische berichtgeving over Syrië is een strak georganiseerde hersenspoeling. Gelukkig is er op iedere regel wel eens een uitzondering. Zo is de cineast Oliver Stone, specialist in de relaties tussen Washington en Moskou, erin geslaagd om op een onbewaakt ogenblik zijn gesprekken met Poetin uit te zenden op France 3. De boodschap was duidelijk. “Het is waar dat Rusland niet aanstuurt op een staatsgreep met behulp van neo-nazi’s. Zij financiert geen NGO om andere landen te ontwrichten in naam van de rechten van de mens en stuurt geen troepenmacht om er de “democratie” te vestigen. Zij bombardeert geen bevolking om haar leiders, waarvan ze niet houdt, te straffen. Zij lokt geen burgeroorlog uit om zich de bodemrijkdommen van andere landen toe te eigenen. Geen enkele terroristische organisatie wordt door haar gefinancierd, bewapend of gemanipuleerd. En weet dit wel, Rusland heeft nooit atoomwapens gebruikt, haar geheime diensten hebben in het buitenland nooit martelcentra opgericht of drones gestuurd om mensen in een twaalftal landen te doden. Zij bezaait de wereldzeeën niet met vliegdekschepen. Zij heeft 5 militaire bases in het buitenland terwijl de USA er 725 hebben. Het Russisch militair budget bedraagt 8 % van dat van het Pentagon. Rusland zoals het is, verdient gekend te worden.” (Bruno Guige, 1 juli 2017 : http://www.mondialisation.ca/merci-pour-cette-conversation-m-poutine/5597081)

  En dit nog

   Vorige nieuwsbrief met beeldmateriaal over die « uitvinding » van het Witte Huis van een nieuwe gifgasaanval en over de Golan Liberation Brigade.
  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-32/

   http://www.golfbrekers.be/treffende-analyse-over-de-inmenging-van-de-vsa-en-israel-in-syrie/ (kan ik helaas zelf niet openen)

   http://www.golfbrekers.be/terug-naar-huis/

  07-07-2017 om 19:42 geschreven door Gust Adriaensen


  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juli

  Druk op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/Yu_hA31jzw8   

  05-07-2017 om 15:29 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Inbreken de enige optie'

  Als heel Europa op slot zit, is inbreken de enige optie
  Hoe minder er voor vluchtelingen uit Afrika gedaan wordt, hoe meer er zullen komen, schrijft Gottlieb Blokland. En vice versa.

  Blokland heeft overschot van gelijk. Maar het gaat nog veel dieper. De vluchtelingencrisis morrelt voortdurend aan de economische, zeg maar materialistische, wereldorde.

  Je hoeft geen profeet te zijn om te zeggen dat grotere en grotere drommen vluchtelingen uit Afrika en Azië, naar het Westen zullen trekken. Fort Europa zal ze niet tegenhouden. Zolang miljoenen mensen in extreme armoede, onderdrukking en vervolging moeten leven, zullen zij betere oorden proberen te vinden. Wie zou dat niet doen?

  De westerse en andere welstellende landen moeten dus alles op alles zetten om de materiële en politieke situatie in de landen waarvandaan de migranten komen, structureel te verbeteren. En dat is alleen maar mogelijk wanneer 'wij' de welvaartstaart rechtvaardiger verdelen.

  We zullen dus content moeten zijn met een kleinere spie. Dat zal pijn doen en een 'bekering' vergen van ons economisch systeem en onze levenswijze.

  Maar er zit niks anders op, willen we de uiteindelijke totale chaos vermijden.

  05-07-2017 om 09:06 geschreven door Gust Adriaensen


  04-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wet en geweten

  Historicus Roelens van de UGent is van mening dat de Duitse kanselier Merkel veel van haar 'morele zeggenschap' verloren heeft, door tegen de wet te stemmen die het homohuwelijk mogelijk maakt.

  Roelens vergeet dat er een verschil kan zijn tussen een wettelijke regeling en een persoonlijke overtuiging.

  De botsing tussen wet en geweten is een eeuwenoud (vaak tragisch) probleem. Dat een partij, door druk van binnenuit, door electorale overwegingen, van koers verandert, gebeurt voortdurend. Dat niet iedereen binnen die partij vanuit zijn geweten of maatschappijvisie akkoord gaat met een koerswijziging, is een realiteit.

  Dat voor bepaalde thema's, de partijdiscipline wordt opgeheven en de partijmandatarissen bij de stemming over een wetsvoorstel 'hun geweten' volgen, weet Roelens ook. Merkel heeft dat in dit geval gedaan.

  Roelens pleegt een aanslag op het persoonlijke geweten van Merkel door te eisen dat de kanselier ook maar de grote propagandist van het homohuwelijk moet zijn, nu dat wettelijk mogelijk is.

  Dat Merkel in bepaalde kringen door haar neen-stem 'morele zeggenschap ' heeft verloren, kan zijn. Maar haar consequente persoonlijke houding,dwingt ongetwijfeld ook respect af.

  04-07-2017 om 22:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ruimdenkend

  Atheïsten zijn minder ruimdenkend dan religieuze mensen

  Een onderzoek van de UCL weerlegt de heersende opinie dat gelovigen minder ruimdenkend zouden zijn dan atheïsten en agnosten.

  04-07-2017 om 18:28 geschreven door Gust Adriaensen


  02-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De megacumul van De Wever'

  Calvo, de fractievoorzitter van Groen in de Kamer, haalde op VTM snoeihard uit naar De Wever:

  'Hij zit in de Kamer, is burgemeester en partijvoorzitter. Dat kan je echt niet allemaal combineren."

  02-07-2017 om 16:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA grootste verliezer- Vlaams Belang grootste winnaar

  Uit een peiling in opdracht van MR blijkt dat, vergeleken met de verkiezingsuitslag van 2014, N-VA daalt met -5,3% en Vlaams Belang 5,9% wint.

  De andere partijen scoren als volgt: CD&V: -1,7; Open VLD: -2,8; Groen: +3,9; SPA: -4,5; PVDA: +4,5.

  02-07-2017 om 08:20 geschreven door Gust Adriaensen


  01-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Facebook en Twitter hebben een nefaste invloed'

  Deon Meyer, Zuid-Afrikaanse auteur:

  'Ik geloof oprecht dat Facebook en Twitter een nefaste invloed hebben op de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe en wat we denken. Zelfs de president van de VS communiceert het liefst in 140 tekens waadoor alles zijn nuance verliest. Alles wordt zwart of wit, je bent voor of tegen.'

  01-07-2017 om 22:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rasp over Rasp

  In juni bezochten 535 mensen Rasp. Zij raadpleegden 678 pagina's. Sinds de start kende Rasp 11722 bezoekers.

  Maak Rasp bekend bij familieleden, vrienden en kennissen!

  01-07-2017 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moorddadige nalatigheid

  Journalist Ruud Goossens noemde de brand in de Grenfell Tower, de 'dodelijkste aanslag van 2017'. Filosoof Maarten Boudry is het daarmee niet eens. Er is een hemelsbreed verschil tussen nalatigheid en doelbewuste moord, aldus Boudry.

  Uiteraard is een IS-terreurdaad niet te vergelijken met de brand in de Grenfell Tower. Dat is meer dan waarschijnlijk ook niet de bedoeling van Goossens. Als Boudry daarover dan zo doordramt, bezondigt hij zich aan een semantisch spelletje, wellicht met een ideologische bedoeling: het minimaliseren van de Grenfell-Towerverantwoordelijken.

  'Niemand heeft het drama van de Grenfell-toren bewust gewild, ook niet de aanhangers van de ‘radicale ideologie’ (het neoliberalisme) die Ruud Goossens met de vinger wijst', schrijft Boudry. Volkomen akkoord. Maar wat deze neoliberalen doelbewust wel nastreven, is maximale winst. En om dat te bereiken, knoeien zij met materialen en veiligheidsvoorschriften. Het is zo klaar als pompwater (?): minimale winstmarges kunnen leiden tot maximale (brand)veiligheid.Daar ligt het torenhoge, moorddadige schuldige verzuim, veroorzaakt door de terreur van het winstbejag.

  En als de 'doelbewuste intentie om te doden', zo bepalend is, waar plaatst hij dan bv. abortus? Want daarin gaat het toch ook om een 'doelbewuste intentie om te doden'?

  30-06-2017 om 22:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/26
  Vrijdag 30 juni 2017
  Nachtwerk
  Vrijdagavond arriveren twee containers. Een ervan komt uit Frankrijk vanwege de Scouts de Cluses met voeding, medisch materiaal en kleding. Het is indrukwekkend hoeveel materiaal er in zulk een grote container opgestapeld zit. Er is weer een enorme hoeveelheid chocolade bij, geschonken door Nestlé Zwitserland. De tweede container komt uit Spanje als een extra Sint Nikolaas die te vroeg vertrokken is. Het is een geschenk van de aartsbisschop langs Caritas Toledo met schoolgerief, speelgoed, voeding, slaapzakken e.d. Er zijn een 25-tal helpers uit het dorp komen opdagen, samen met heel de gemeenschap van zusters en fraters. Voedingswaren en medisch materiaal moeten beneden liggen, de klederen worden naar boven gesjouwd. Om half een is de eerste container leeg. De meeste vrijwilligers blijven nog voor de tweede container. Om drie uur in de morgen is ook deze klus geklaard. Moge de Heer alle milde schenkers zegenen. Maandag kwam de eerste vrachtwagen voedingswaren ophalen voor Homs. We begonnen juist aan het middagmaal. De chauffeur en zijn begeleider konden we overtuigen om eerst met ons mee te eten en dan samen de wagen te laden. En zo gebeurde het. Abraham zou zich in het heetst van de dag neerzetten in de schaduw van zijn tent. Wij, kinderen van Abraham, willen deze zware taak onder een temperatuur van een 40-tal graden voltooien voor de bevolking van Homs.
  Felicitaties
  Zondag is het de eerste dag van het einde van de vasten voor de moslims, Eid-al Fitr. Vóór de zondagsviering ga ik even met abouna Georges de kolonel, die zorg draagt voor de bescherming van de streek, feliciteren. ’s Avonds gaan we met de fraters het moslimgezin, dat nog bij ons woont, gelukwensen. De kinderen zijn naar het dorp om met hun leeftijdgenoten dit feest te vieren. De ouders zijn thuis en ontvangen ons met de gekende oosterse gastvrijheid. Wanneer we recht staan om te vertrekken, vraagt de vader of we nog willen bidden en zegenen. Hij weet goed dat het een puur christelijk gebed is dat eindigt met een Onze Vader en Weesgegroet. De vreedzame samenleving van moslims en christenen, die we voor de oorlog hier aantroffen, gaat onverminderd door.
  David tegen Goliath
  De media van de mainstream Atlantische pers wanen zich nog oppermachtig en blijven hun leugens als hoogste waarheid uitbraken. Trump heeft zogezegd ontdekt dat Syrië bezig is met de voorbereiding van een chemische aanval. Terwijl de terroristen gedurende heel de oorlog chemische wapens hebben gebruikt, waar nooit enige officiële reactie op gekomen is, heeft men nooit het minste bewijs gevonden dat het Syrische leger deze ooit gebruikt zou hebben. Bovendien is de hele voorraad chemische wapens onder de argusogen van de internationale gemeenschap opgeruimd. Toch wordt de kwakkel van een chemische aanval door Syrië breed uitgesmeerd in onze media, zonder enige kritische duiding. En daarmee denken sommige westerse landen weer een chemische aanval te kunnen plannen, de schuld ervan aan Syrië te geven en een volgende vernietigende slag toebrengen aan het Syrische volk en land. Pyromanen die zich als helden-pompiers laten huldigen. Waarom? Omdat Syrië, Hezbollah, Iran en Rusland effectief bezig zijn IS op te ruimen, omdat het Syrische en Iraakse leger elkaar zeer dicht naderen in de gezamenlijke bestrijding van IS, omdat de zuidelijke autostrade Damascus-Bagdad dreigt bevrijd te worden. Om dat te beletten heeft Amerika in Al-Tanf (op IS heroverd) al een luchtmachtbasis neergepoot, een illegale bezetting in een soeverein land. De misdadige massaslachtingen die ze daarbij uitvoeren kunnen ze aan de media dan nog kwijt als “strijd tegen het terrorisme” of “wettige zelfverdediging” en niemand vraagt: wanneer is Syrië de VS komen bombarderen? Syrische soldaten hebben inmiddels de piloot van het door de VS neergeschoten vliegtuig gezond en wel teruggevonden. Hij was wel degelijk IS aan ’t bestrijden, wat de VS wilden beletten. De VS zorgen voor de bescherming van de IS-kopstukken. Volgens onze Iraanse journaliste Sharmine Narwani zullen de misdadige acties van de VS hun doel uiteindelijk niet bereiken, tenzij ze echt op een uiterst gevaarlijke en onverantwoorde confrontatie met Rusland en Iran willen aansturen. (http://www.theamericanconservative.com/articles/dispatch-from-the-middle-east-u-s-buildup-all-about-iran/). Het wordt steeds waarschijnlijker dat het boegbeeld van de IS, Abou Bakrh Al-Baghdadi bij een Russische bombardement gedood werd en bovendien werd er al een sjiitische militie (Golan Liberation Brigade) opgericht voor de bevrijding van de Syrische Golan (door Israël in 1967 bezet, wat al herhaaldelijk door de VN veroordeeld werd; voor gelijk welk ander land zouden er zware sancties volgen!)
  Wanneer zal de openbare opinie de ballon van opperste huichelarij eens doen open spatten? De rake reactie woensdag van Maria Zakharova, woordvoerster Russisch ministerie van buitenlandse zaken luidt: “Wij weten dat het Bush regime vroeger reeds valse berichten over massavernietigingswapens tegen eigen bevolking in Irak gebruikte voor een militaire agressie tegen het land. Wij zijn hierover zeer bezorgd”.
  Tevens wordt de invloed steeds groter van degelijke alternatieve media, ook in de VS, die de waarheid onthullen. De hele hetze tegen Rusland met voortdurende zware beschuldigingen is opgezet spel. Trouwens, geen enkel ander land dan Amerika heeft zulke mogelijkheden en ervaring om bij verkiezingen in andere landen tussenbeide te komen (http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/06/CNN-kopstuk-Van-Jones-Russische-inmenging-verkiezingen-is-onzinverhaal). En dan deze deugddoende anekdote uit een klein West Vlaams dorpje. Vrienden gingen er op bezoek bij een bejaard echtpaar dat hen met grote stelligheid meende te moeten overtuigen dat ze onze media over Syrië niet mogen geloven, want dat de waarheid precies het tegendeel is. Immers, zeiden ze, onze dochter heeft dit gehoord van een Vlaamse pater in Syrië, die het eens goed gezegd heeft! Zoals de kleine David in de Bijbel (1 Sam. 17) de super bewapende reus Goliath met één steentje uit zijn slinger overwon, zo zullen de alternatieve media eens de leugens van de mainstream met de waarheid verpletteren. Dat is onze strijd, onze hoop en ons gebed.
  Een boodschap voor een nieuwe tijd
  Christoph Hörstel is de federale voorzitter van de nieuwe Duitse partij Deutsche Mitte (www.deutsche–mitte.de; info@deutche-mitte.de) die ethiek wil in de politiek. In een You Tube van 6 minuten richt hij zich tot dr. Bachar al-Assad en het Syrische volk. Hij erkent dat Syrië al zes jaar lang het slachtoffer is van internationaal terrorisme onder leiding van de VS. De internationale coalitie mengt zich in het leven van een vreedzaam volk dat hen niets misdaan heeft, met honderdduizenden doden, verwoestingen en de grootste vluchtelingenstroom als gevolg. Hij vraagt om vergeving voor het aandeel van zijn land in de ontwrichting van Syrië en van vele andere landen. Hij is bereid om samen te werken met Syrië en samen met Rusland en Iran te helpen bij een terugkeer van de vluchtelingen naar hun eigen land. Hij ziet uit naar het ogenblik dat hij kan terugkeren naar vrienden in Syrië en genieten van het leven in Damascus. Hij verzekert de Syrische president en het Syrische volk dat vele Duitsers al lang deze zelfde houding koesteren, die een nieuwe toekomst aankondigt. https://www.youtube.com/watch?v=mJ5mlVNkAGY&app=desktop. Deze 6 minuten zijn in staat om ook onze politici en journalisten uit hun gevaarlijke dwangbuis te bevrijden. Dit voorbeeld en deze schitterende boodschap verdienen navolging in alle westerse landen.
  En nog dit:
   Ons vorig bericht met leerrijk beeldmateriaal over strijders die van de amnestie-maatregel gebruik maken, over de eindeloze karavaan Syriërs die vanuit Libanon in vreugde terugkeren naar hun land, de indrukwekkende bijna wereldomspannende Chinese zijderoute met treinen, luchthavens en zeehavens, en over de voortdurende oorlogspropaganda van de NAVO tegen Rusland: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-31/#more-36018
   Uitgebreid interview door Bahar Azizi, Afghaanse van geboorte,
  psychologe, sinds 2012 medewerkster van Sott. https://www.sott.net/article/354637-Sott-net-Interview-with-Father-Daniel-in-Syria-There-Never-Was-a-Popular-Uprising-in-Syria.
  P. Daniel

  30-06-2017 om 13:35 geschreven door Gust Adriaensen


  28-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe een kardinaal gelijk krijgt

  Professor Hendrik Vos van de UGent, schrijft in een uitgebreide column in De Standaard, over het oprukkende Engels aan de universiteit en het 'collateral damage' daarvan. Vos beklemtoont sterk dat de verengelsing veel middelen opslorpt en dat het onderwijs 'schrieler wordt, zeker in opleidingen waar taal meer is dan bijeengeharkt jargon'. Bovendien, aldus Vos, heeft de verengelsing ook sociale gevolgen. Het is opvallend dat in Engelstalige opleidingen het aantal beursstudenten ondervertegenwoordigd. 'Verengelsing', concludeert de auteur, 'gaat in realiteit ten koste van democratisering.'

  Ik ben het volkomen eens met Hendrik Vos. Het toenemende gebruik van het Engels aan de universiteiten leidt onvermijdelijk tot een verschraling en 'verengelsing' van het Nederlands. Het toppunt van onverschilligheid of misprijzen voor de eigen taal wordt wel bereikt wanneer Nederlandstalige hoogleraars in het Engels lesgeven aan Nederlandstalige studenten.

  Het kan niet anders of vaak is het aan de Vlaamse universiteiten gebruikte Engels van een bedenkelijke kwaliteit. Nog bedenkelijker dan het Nederlands dat nogal wat professoren hanteren. Het is wrang om vast te stellen dat de generaties die enorme inspanningen hebben geleverd om het Nederlands tot officiële taal te maken én om een vlot en accuraat Nederlands op alle niveaus en in alle sectoren mondgemeen te maken, eraan zijn voor de moeite. Op grote schaal verloochenen de Vlamingen hun eigen taal.

  Kardinaal Mercier kreeg ooit de banbliksems van taalbewuste Vlamingen over zich heen, toen hij dat het Nederlands - eigenlijk bedoelde hij de Vlaamse dialecten- niet geschikt was als academische taal. En dus was er in zijn opvattingen en beleid geen plaats voor universitair onderwijs in het Nederlands, dat moest in het Frans gebeuren.

  Het Vlaanderen van nu geeft hem gelijk. Met dien verstande dat het Frans nu vervangen wordt door het Engels. Heel merkwaardig is ook dat die verdringing van het Nederlands zijn gang kan gaan in een periode dat Vlaamse nationalisten de touwtjes van land en regio in handen hebben.

  28-06-2017 om 08:10 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een onnadenkende en agressieve gouverneur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De West-Vlaamse gouverneur, CD&V'er De Caluwé, wil de Chiro laten opdraaien voor de kosten van de reddingsactie voor een onvoorzichtige chirogroep in Oostende.

  De Caluwé is een wel erg onnadenkende en agressieve gouverneur. Een waarschuwing, een berisping: akkoord. Maar direct dreigen met financiële sancties voor de jeugdbeweging, dat is onverantwoord en hatelijk en discriminerend.

  Onverantwoord en hatelijk omdat jaar in jaar uit, duizenden jonge leiders en leidsters zich vrijwillig inzetten voor tienduizenden kinderen en jongeren. Dat daarbij soms iets misgaat, is onvermijdelijk. Als bij die incidenten fouten gebeuren, moet daarop gewezen worden. Maar als hoge ambtenaar prompt met de factuur gaan zwaaien...kom nou.

  Discriminerend omdat ik De Caluwé in de toekomst niet iets dergelijks zie doen bij andere incidenten en reddingsacties. Hij zou de eerstvolgende weken nogal werk hebben, alleen al aan de kust, met facturen te sturen naar onvoorzichtige individuen en groepen, voor wie reddingsacties nodig zijn.

  Zou deze meneer De Caluwé wel ooit lid geweest zijn van een jeugdbeweging? Of er zich voor ingezet hebben? Als dat zo is, dan moet hij eens proberen een lijstje op te stellen van de incidenten tijdens zijn jeugdbewegingstijd, die te maken hadden met jeugdige onvoorzichtigheid of onoplettendheid.

  Ontmoedig de leiders en leidsters van de jeugdbewegingen niet, meneer de gouverneur. Formuleer desnoods een waarschuwing en een advies. Maar sla ze niet in hun gezicht met een factuur. Heb integendeel waardering voor het schitterende werk dat zij verrichten!

  27-06-2017 om 23:15 geschreven door Gust Adriaensen


  26-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verantwoordelijkheid van een samenleving

  Daniël Maes: 'Hoe een paus gelijk kreeg':

  'Een samenleving is geroepen om de verantwoordleijkheid op te nemen voor hen die het meest behoeftig zijn, de ongeboren kinderen, de gehandicapten, de armsten, de zieken, de ouderen, de stervenden. Daarin herken je de kwaliteit van een samenleving. Als daar niet voor gezorgd wordt -lichamelijk, psychisch én geestelijk- eert die maatschappij terug naar een barbaarse oertijd.'

  'Bij abortus is er geen aandacht meer voor het recht op leven van het ongeboren kind. Het onvervreemdbaar recht van de ander op zijn soevereiniteit wordt niet meer gerespecteerd. En zo wordt de eigenlijke waardigheid van de menselijke persoon ondermijnd.'

  26-06-2017 om 15:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zielige zwanenzang van een over het paard getilde filosoof

  In een dubbelinterview in dS-Weekblad met Etienne Vermeersch, ooit in een artikel godbetert de 'godfather' van de Vlaamse filosofen genoemd, en zijn collega-filosoof Ignaas Devisch, laat Vermeersch zich eens te meer van zijn meest fanatieke en fundamentalistische kant zien.

  De aanleiding en brandstof voor het interview, is de beruchte en inhumane uitspraak van Vermeersch 'We hopen dat ze uiteindelijk zullen uitsterven', over mensen met Down. Vermeersch gaat in dit interview nog vele stappen verder. Als vastgesteld wordt dat het ongeboren kind 'zware, genetische stoornissen' heeft, dan moet het maar geaborteerd worden. Terecht merkt Devisch op dat 'stoornis' een vage categorie is. Vermeersch noemt er dan een zestal op en laat uitschijnen dat er een algemene consensus is over dat aantal. Maar even verder maakt hij duidelijk dat ook hoge bloeddruk of kleurenblindheid door abortus uit de wereld kan worden geholpen. Onvoorstelbaar hoe deze 'humanist', abortus banaliseert. Laat het volgende citaat tot je doordringen:

  'Ik kan me voorstellen dat een schilder kleurenblindheid overweldigend belangrijk vindt. Dat hij de gedachte dat zijn kind nooit de schoonheid van bijvoorbeeld 'Gezicht op Delft' van Johannes Vermeer zal kunnen ervaren, niet verdraagt. WAT IS ER DAN MIS MEE OM IN EEN VROEG STADIUM NIET DAT KIND MET KLEURENBLINDHEID, MAAR ENKELE MAANDEN LATER EEN KIND ZONDER DAT TEKORT GEBOREN TE LATEN WORDEN?' Verbijsterend en totaal immoreel!!

  Ook in dit interview komt weer tot uiting dat Vermeersch het in zijn hoofd gestoken heeft dat de enige krachten die zijn 'bevrijdende' ideeën niet delen, ja zelfs durven tegenwerken, de godsdiensten zijn. Het is de ondertussen wel bekende, ziekelijke obsessie van de filosoof. De uitgetreden kloosterling beschouwt het sedertdien als zijn levenstaak God en alles wat met religie en in het bijzonder met het christendom te maken heeft, met extreem fanatisme te bekampen: 'Er is één folteraar die jammer genoeg nooit terechtgewezen, de gruwelijkste van allemaal. De god van het christendom en van de islam. Die heeft het over de eeuwigdurende foltering, de hel.' 

  Merkwaardig dat iemand zoveel, vaak potsierlijke en zielige, energie steekt in iets of iemand wat volgens hem niet bestaat. Er is maar één verklaring: Vermeersch zit vol frustraties en is helemaal nog niet in het reine met zijn diepgelovige kloosterjaren.

  Het als zijn missie en plicht  beschouwen om alle gelovigen en in het bijzonder de christenen en de moslims, te tonen dat ze zich vergissen en dat dat een gevaarlijke vergissing is', toont nog scherper aan dat Vermeersch afgegleden is naar een ziekelijke hybris, die hem alle zin voor verhoudingen en nuances doet verliezen en waardoor hij zichzelf op een ridicule manier presenteert als god Vermeersch.

  Dit is het definitieve einde van Etienne Vermeersch als intellectueel, als filosoof. Een man die dergelijke uitspraken doet, kan geen seconde langer ernstig genomen worden. Hij dwaalt nu al amechtig rond in het verleden, vooral zijn eigen verleden.

  Vermeersch is er nooit in geslaagd enige bekendheid te verwerven met een zelfstandig filosofisch systeem, een eigen ethisch discours. Altijd heeft hij de godsdienst nodig gehad om in de media te komen.

  Zijn houdbaarheidsdatum in de mediawinkel is zo goed als helemaal verstreken. Wat men zich misschien nog heel even van hem zal herinneren: zijn fanatiek maar op den duur zielig georakel en geschrijf tegen het geloof en vooral het christendom. 

  Dat deze zelfvoldane, fanatieke man, die zijn glorie ontleende aan zijn anti-opstelling,  zovele jaren in de media werd opgevoerd als DE Vlaamse filosoof, zegt ook veel over het niveau en de richting van die media.

  Triest.

  26-06-2017 om 08:51 geschreven door Gust Adriaensen


  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Eenzame weeskinderen'

  Daniël Maes 'Hoe een paus gelijk kreeg':

  'Waar God als Schepper en Vader niet meer erkend wordt, daar worden we eenzame weeskinderen die troost en warmte zoeken in materiële welvaart of vluchtig genot. Als we de hemel dicht trekken, wordt het donker en koud en kunnen we ons niet meer oriënteren.'

  25-06-2017 om 20:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lutgen nadert de afgrond

  Het begin van het einde van Luxemburger Lutgen tekent zich af in Brussel.

  Het wordt duidelijker en duidelijker dat de coalitiepartners van de PS in de Brusselse regering, met uitzondering allicht van CdH, de PS en zeker minister-president Vervoort, niet willen laten vallen. Veelzeggend was de openlijke steun aan PS'er Vervoort van Open VLD en CD&V in De Zevende Dag. Minister Guy Vanhengel noemde de 'démarche' van Lutgen, 'overmoedig'. Dat zegt genoeg.

  Laurette Onkelinckx voelt perfect de onmogelijke positie van Lutgen aan en ze heeft al laten weten dat zij de andere coalitiepartners zal samenroepen, als Lutgen in Brussel mislukt.

  En zo geraakt de CdH-voorzitter meer en meer geïsoleerd.

  25-06-2017 om 16:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symbool en aanklacht
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Laat het Grenfellgeraamte  staan als symbool en aanklacht van totaal ontspoord materialisme en winstbejag.

  Neoliberale, kapitalistische krachten beheersen en dirigeren. Zij stoppen de have-nots, de migranten, de vluchtelingen... in onveilige, slecht beheerde en amper gecontroleerde woontorens en wassen hun handen in onschuld wanneer er rampen als deze in Londen gebeuren.

  Bijlagen:
  Grenfell.jpg (9 KB)   

  25-06-2017 om 14:51 geschreven door Gust Adriaensen


  24-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een traditionele partij

  Marc Reynebeau in De Standaard:

  'Het Vlaamse partijlandschap is al herschikt, met de N-VA. Die groeide in de mate dat ze afstand nam van het politieke centrum en een almaar rechtser profiel koos. Maar zoals in het ‘kibbelkabinet’ blijkt, botst die rechtse profilering met de praktijk van leidende partij in de regerende elite. Ze nam daar alle gebruiken en voordeeltjes van over, ook de politieke benoemingen, mandaten in parapolitieke instellingen en het cumuleren van ‘postjes’. Niet voor niets is de N-VA veruit de rijkste partij van België.'

  24-06-2017 om 09:54 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Democratische taakverdeling

  In onze vooralsnog democratische rechtsstaat is niet de minister van Defensie verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid maar wel de minister van Binnenlandse Zaken. Of zo zou dat toch moeten zijn.

  Na de verijdelde aanslag in Brussel was van die democratische taakverdeling niet veel te merken. Het was al Defensie wat de klok sloeg. Jambon van Binnenlandse Zaken was in geen wegen of velden te bespeuren.

  24-06-2017 om 09:10 geschreven door Gust Adriaensen


  23-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/25
  Vrijdag 23 juni 2017
  Op kruissnelheid
  Met de terugkeer van mij en de Antwerpenaar is onze groep voorlopig weer volledig en als we er de drie kinderen (jongens) bij rekenen zitten we met tien ‘s avonds aan tafel. Daarmee kan ook de lijst van karweien weer worden herschikt. Dagelijks is er zorg voor het eten, de afwas, de linnen was, het onderhoud. Eén frater is de vaste helper van de herder om zorg te dragen voor de inmiddels 150 schapen. Alle aandacht gaat nu echter naar het werk buiten. De kersenoogst is afgewerkt. Van de goede kwaliteit van kersen kunnen we iedere dag zelf ook genieten. Nu begint de pluk van de abrikozen. Het moet nog selectief gebeuren omdat velen nog niet rijp zijn. Op het voorplein liggen ondertussen toch al talrijke schalen in de brandende zon met abrikozen, waarvan de pitten verwijderd werden. Gedroogde abrikozen bewaren goed. In onze nieuwbouw moet er opgeruimd en gepoetst worden om de inhoud van de volgende containers te kunnen herbergen. Tevens zijn er een vijftiental deuren gearriveerd om de kamers in de nieuwbouw verder af te werken. Ze werden in de winter al besteld. En op het terrein is er inmiddels rond het schapenhok een stevige muur bebouwd met rotsstenen, op het terrein verzameld. De ruimte binnen de muur moet nu effen gemaakt worden. Dat is zwaar bouwvakkerswerk maar de stralende zon bevordert het goede humeur. Ondertussen wordt getracht trouw te zijn aan het vaste ritme van gebed. Naast het morgengebed met de stille meditatie, de eucharistie en de vespers worden ook de “kleine uurtjes” gebeden en de dag wordt afgesloten met het rozenhoedje. Alles verloopt echter erg soepel en kan aangepast worden aan de omstandigheden van het ogenblik.
  Donderdag kregen we de (katholieke) priester abouna Georges en de (orthodoxe, gehuwde) priester abouna Paisios op bezoek. Tijdens het middagmaal met de fraters en daarna hadden we bij een tas koffie een bijzonder vruchtbare gedachtewisseling, wat een uitgebreid verslag zou verdienen. Ik wil echter enkel de sterke geestelijke vorming van deze orthodoxe priesters en monniken benadrukken. Zij besteden veel aandacht aan de vorming van het persoonlijk, innerlijk gebed door het “Jezus-gebed”, als gebed van het hart, dag en nacht (“Heer Jezus Christus, ontferm U over mij”). Onze (katholieke) westerse seminarieopleidingen kunnen hier nog veel van leren.
  En zondagnamiddag speelden we een flinke voetbalmatch samen met enkele jongeren uit het dorp en de kinderen (van 10 jaar) die al flink hun mannetje kunnen staan. En zo bereikt de gemeenschap weer haar kruissnelheid.
  Krabbenmand, wespennest en onontwarbaar kluwen,
  Het Syrische leger met zijn trouwe bondgenoten drijft de terroristen steeds meer in het nauw, groepen van het “Vrije Syrische Leger” en zelfs van het Turkse leger gaan over naar het regeringsleger, duizenden strijders kunnen gebruik maken van de presidentiele amnestie (wanneer ze geen misdaden bedreven), honderden vluchtelingen in Libanon keren terug naar Syrië en de interne verzoening (mussalaha) groeit nagenoeg overal. En voor het eerst in 6 jaar een veilig openluchtconcert in Aleppo (http://www.golfbrekers.be/openlucht-concert-in-aleppo/) ! Anderzijds sterven nog dagelijks kinderen omwille van de wraakroepende sancties vanwege de VS en Europa. En de oorlogssituatie wordt steeds ingewikkelder. Aan de grens met Irak zijn het Syrische en Iraakse leger elkaar heel dicht genaderd in de strijd tegen IS. En het Pentagon wilde in 2014 juist hier het islamitisch kalefaat vestigen en een onafhankelijk Koerdistan om de soevereiniteit te breken van zowel Syrië als Irak in de hoop de Amerikaanse pijplijn te kunnen aanleggen van Qatar en Saoedi-Arabië langs Homs naar de middellandse zee en tevens de zijderoute (‘One Belt one road’) – een prioriteit van de huidige Chinese premier – te blokkeren. Al in de oudheid gebruikte China deze zijderoute naar de Middellandse Zee. President Xi Jingping wil deze nu herstellen langs de centra Beiroet, Damascus, Bagdad, Teheran, Peking. Om dat te beletten bombarderen de VS erop los, bij voorkeur op regeringsgetrouwe troepen. Ze schamen zich niet om openlijk de terroristen te helpen. Hiermee verliest Amerika zijn laatste greintje geloofwaardigheid en kan geen stem hebben in de ”vredesgesprekken”. De piloot lt. Kolonel Ali Fahd van het gevechtsvliegtuig dat door de VS werd neergeschoten is vermist. De familie vraagt Amerika nu om opheldering over hun misdaad. Maar ook hier zal verder geen haan over kraaien. Sinds augustus 2014 heeft de internationale coalitie onder leiding van de VS al een reeks massaslachtingen onder de burgerbevolking aangericht in Deir Ezzor, Aleppo en Raqqa. Op 9 juni gebruikte deze coalitie het uiterst gevaarlijke en verboden witte fosfor bij bombardementen in Raqqa tegen burgerbevolking, zogenaamd in de strijd tegen IS. Heb jij van de VN enig protest gehoord? De VS schijnen alleen maar in staat te zijn te vernietigen en moorden om Syrië te vernietigen en Rusland, Iran, China te provoceren. En hoe is het antwoord van Poetin? Verstandig, behoedzaam en vastberaden. Als enige wereldleider behoudt hij het gezag om met allen te praten. Hij vermijdt tot heden iedere rechtstreekse confrontatie omdat de haviken van het Pentagon in de huidige hysterie tegen Rusland maar al te graag een oorlog zouden beginnen. Poetin blijft protesteren tegen het illegaal en crimineel optreden van de VS en tracht hun bewegingsvrijheid te beperken. De VS zullen de bevrijding van Syrië uiteindelijk niet kunnen verhinderen. En de huidige diplomatieke crisis rond Qâtar kan een beslissende invloed hebben op de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De grote vraag blijft of de VS uiteindelijk de plannen van Obama en de haviken van het Pentagon zullen uitvoeren of toch die van Trump, toen hij beloofde samen de IS en niet Syrië te bestrijden en of de NAVO (al 25 jaar over datum) zijn misdadige oorlogen zal kunnen stoppen.
  Ziehier enig beeldmateriaal:
   Vorige nieuwsbrief met beeldmateriaal: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-30/#more-35883
   Hoe Israël al vanaf het begin terroristen hielp en blijft helpen: https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-1497813430>
   Het uitgebreide interview van 13 juni 2017 door Eric van Beek (in het Nederlands en Engels) in keurig Italiaans, geplaatst door oraprosiria: http://oraprosiria.blogspot.it/2017/06/senza-putin-la-siria-avrebbe-cessato-di.html?m=1


  Er is hoop

  In verschillende kringen groeit de vastberadenheid om het land herop te bouwen en wel met een nieuwe geest. Bovendien worden de ware motieven van deze vuile westerse oorlog voor de media steeds duidelijker. Bij de “vredesgesprekken” verliest ook de zogenaamde (buitenlandse) “Syrische oppositie” steeds meer haar geloofwaardigheid. Telkens opnieuw wil ze ultimatums en voorwaarden opleggen, om de belangen van haar buitenlandse sponsors en niet die van het Syrische volk te dienen. Dat ze ophouden met hun aanslagen, in dialoog treden met de regering en het volk zelf laten beslissen over de toekomst van hun eigen land… en dat ze samen met die jonge (31 j) bloeddorstige snaak, Mohammed ben Salmane Al Saoud van Saoedi-Arabië, de baarmoeder van de terroristen, naar zijn jacht van een paar miljard op vakantie gaan.

  En plots verschijnt daar een zinvol artikel vanwege de vrt over Syrië, kort en krachtig. Het onrecht in het M.O. is door het westen daar gebracht en wel door “onze dictators” omwille van “de hebzucht”. De oplossing: haal “elke soldaat weg, elke tank, elke helikopter” en hou op om daar (onze) “democratie” te willen opleggen. Richt uw aandacht eindelijk eens op een van de grote drijfveren van het wereldterrorisme: Saoedi-Arabië. Het artikel is niet geschreven door een “M.O. (leugen)specialist” maar gewoon door “Robert Fisk, Midden-Oosten journalist”: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.3008456.
  Maar…hierop komt mogelijk vanavond al een reactie zodat de vrt zijn monsterleugens weer openlijk gaat belijden. Wat door “golfbrekers” als nep-nieuws gegeven is, werd voor waarheid gekopieerd, zonder vermelding van de bron, alsof er een journalist bij was! http://www.golfbrekers.be/schokkend-nieuws-assad-wil-zijn-volk-vergiftigen/ (christenen die voor vastende moslims de maaltijd voorbereiden om te tonen dat het Syrische volk werkelijk één volk en één familie is : https://youtu.be/7LXKJoBKO0E; https://youtu.be/Y5PdHdHqZhs).

  En toch heeft Paulus VI gelijk!
  Nu we de 50e verjaardag van de encycliek Humanae vitae van Paulus VI (25 juli 1968) stilaan naderen, wordt het nog spannend. Een halve eeuw geleden stond het westen “op zijn achterste poten” omdat deze paus de hormonale contraceptie radicaal afwees als zijnde immoreel en het begin van andere ontwrichtingen (nr. 17). Als er ooit een kerkelijk document profetisch geweest is, dan is het wel deze tekst. En toch, van een menigte westerse bollebozen kreeg Paulus VI geen gelijk.
  Inmiddels kunnen we een dubbele beweging waarnemen. De officiële leer heeft de voorbije halve eeuw steeds sterker de visie van Paulus VI bevestigd. Eenwording en voortplanting horen in de huwelijksgemeenschap onverbrekelijk samen. En vermits het huwelijk een wederzijdse totale gave van zichzelf is, moet iedere kunstmatige anticonceptie beschouwd worden als een aantasting van het wezen van het huwelijk, een schending van de goddelijke wet en van de natuurwet. Op menselijk vlak is anticonceptie een afwijzing van de verantwoordelijkheid voor eigen daden, wat een aanslag is op de waardigheid van het menselijk handelen. Hieruit volgen bovendien allerlei andere “ontkenningen” en dus morele ontsporingen (banalisering van de seksualiteit, huwelijksontrouw, abortus, sterilisatie, in vitro, euthanasie…). De gezinssynodes (2014-2015) én de apostolische aansporing Amoris laetitia hebben ondubbelzinnig de leer van Humanae vitae en de sterke uitwerking ervan door Johannes Paulus II bevestigd en zo de aandacht gevestigd op de inmiddels volkomen wetenschappelijke natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden. Bovendien kwam er een sterke steun vanuit de geneeskunde, die steeds meer schadelijke gevolgen van kunstmatige contraceptie erkent. De veilige contraceptie is wetenschappelijk als mythe ontmaskerd.
  Toch is er tegelijk een andere beweging. In de openbare opinie blijft de mythe van een veilige contraceptie verder leven, samen met de ruime (wel verminderende) praktijk van de anticonceptie. Hiermee wordt feitelijk het objectieve kwaad van anticonceptie volgens Paulus VI verworpen en de officiële leer van de Kerk genegeerd of ontkend. In de openbare opinie worden telkens weer valse verwachtingen gewekt. Tijdens de gezinssynoden waren er zelfverklaarde profeten die aankondigden dat het standpunt van Paulus VI zou verworpen worden. Het tegendeel gebeurde. En nu wordt de illusie gewekt dat een pauselijke commissie Humanae vitae zal “herzien” in het licht van Amoris laetitia, met nieuwe speculaties over een mogelijke aanvaarding van “de pil”. (https://www.lifesitenews.com/opinion/the-vatican-plan-to-reinterpret-anti-contraception-encyclical-is-real; http://www.catholicnewsagency.com/news/is-there-a-pontifical-commission-to-reinterpret-humanae-vitae-94702/). De juiste logica is echter net omgekeerd: Amoris laetitia moet geïnterpreteerd worden in het licht van Humanae vitae, zoals het leerstellig ook gebeurt. Natuurlijk is een studie van de voorbereiding van Humanae vitae altijd nuttig en leerrijk. Daarbij zou eindelijk het oerdegelijke “memorandum van Krakau” eens belicht kunnen worden. Dit memorandum was een grondige weerlegging van de stelling dat contraceptie aan de vrijheid van het persoonlijk oordeel kan overgelaten worden, maar dit kwam niet in de openbaarheid. Wel is er veel beroering rond Amoris Laetitia, helemaal niet over de leer van Humanae vitae, de contraceptie, of de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden, maar over dubbelzinnige uitspraken over de pastoraal in verband met gehuwden die gescheiden zijn en hertrouwden (hoofdstuk 8). Daar zou een pauselijke commissie zich eens over kunnen buigen.

  In een dramatische oproep tot de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) waarschuwde Leo-Jozef kardinaal Suenens, een van de moderatoren van het oecumenisch concilie, voor een tweede “kerkelijke” vergissing door de ontdekkingen van de wetenschap niet te aanvaarden. Hij zinspeelde op Galilei Galileo (veroordeeld in 1633, in ere hersteld in 1992). De wetenschap werd toen door de Kerk in zekere zin (erg gematigd) veroordeeld en pas na meer dan drie en een halve eeuw heeft ‘de Kerk’ (met paus Johannes Paulus II) deze vergissing erkend. Nu is het echter het omgekeerde. De ‘wetenschap’ en de openbare opinie in het westen hebben ‘de Kerk’ (Paulus VI) zwaar en geheel ten onrechte veroordeeld. Na een halve eeuw zou deze fatale vergissing plechtig herteld kunnen worden. Laten we 25 juli vieren als “wereld dag van Humanae vitae”! Immers, al kreeg Paulus VI van het westen geen gelijk, toch had hij gelijk.
  Toelichting
  De uitgever van het boek “Hoe een paus gelijk kreeg” (ISBN 978-94-92161-37-6) realiseerde zelf een interview om de boodschap ervan eenvoudig en duidelijk toe te lichten. Al een halve eeuw lang worden de hoofdactrices/voornaamste slachtoffers uit het debat rond contraceptie geweerd. Het waren vooral de farmaceutische industrie, de dokters, de regeringen en de theologen die over contraceptie beslisten. De (negatieve) ervaring van de vrouwen zelf werd niet gehoord. In dit boek komen ze aan het woord. Daarom begint de uitgever dit interview ook met de pittige opmerking dat het boek vooral in (gewezen) feministische kringen dankbaar verwelkomd wordt: https://www.youtube.com/watch?v=Rs6WHw0Rj2k.
  P. Daniel

  23-06-2017 om 21:10 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Breaking News


  Al zo gewoon:

  Aanslag verijdeld.
  Terrorist doodgeschoten.
  In Brussel.

  Voetgangers weggemaaid.
  Agent aangevallen.
  Op de Tower Bridge.
  Op de Champs Elysées.

  Hoogbouw een inferno.
  Goedkope gevelbekleding.
  Honderd mensen levend verbrand.
  Min of meer.
  In Londen.

  Nu het echte Breaking News:

  Tropische temperaturen.
  Droogte. Watertekort. Schadeclaims.
  Verboden. Verontwaardiging.
  'En mijn vuile auto?'
  'En mijn gazonnetje?'
  'En mijn zwembad?'

  Bij voortdurend gebrek aan regen
  verdwijnt de volgende aanslag
  onopgemerkt in de bodemloze put
  van het verleden.

  23-06-2017 om 15:21 geschreven door Gust Adriaensen


  21-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Niemand van ons is een eiland, zelfstandig en onafhankelijk van anderen. We kunnen alleen maar aan de toekomst bouwen door echt gemeenschap te vormen, zonder iemand uit te sluiten.'

  21-06-2017 om 13:40 geschreven door Gust Adriaensen


  20-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De meerwaarde van religies

  In een interview met Tertio, stelt de Britse prof. Francis Davis:

  'Al te vaak blijven geloofsgemeenschappen te bescheiden over hun reële inzet en financiële bijdrage aan de maatschappij, aan het algemeen belang en het individuele welzijn.

  Als daar jaarlijkse statistieken over bijgehouden werden, zouden velen inzien dat religie geen bedreiging is van de cohesie en de inclusie, maar er juist sterk aan bijdraagt.'

  20-06-2017 om 16:17 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lutgen is geen Macron

  Lutgen is geen Macron. Verre van. Zijn poging om de PS van de macht te verdrijven, omwille van ethische redenen is te doorzichtig en te amateuristisch.

  Partijen die pretenderen dat zij propere handen hebben, zijn ongeloofwaardig geworden. De realiteit is dat zowel de Franstalige als de Vlaamse partijen boter op hun hoofd hebben. De ene allicht meer dan de andere, omdat bijna altijd de regel geldt: hoe meer macht, hoe meer boter.

  Het is Lutgen te doen, niet om hoge morele principes maar om politieke macht. Uit wat nu al bekend is, blijkt dat de CDH-voorzitter, weinig voorbereid en zonder concreet plan of voorafgaand ernstig overleg, in een impuls, de PS de wacht heeft aangezegd. Precies alsof een nog altijd machtige partij als de PS zich zomaar opzij laat zetten door een politieke dwerg als CDH.

  Het resultaat van Lutgens overmoedige paleisrevolutie zal m.i. zijn: totale mislukking. Lutgen en CDH in de touwen. Collateral damage voor MR, die zich direct al te gretig toonde. Versterking van de PS.

  20-06-2017 om 11:43 geschreven door Gust Adriaensen


  19-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dierenrechten

  In De Standaard beschuldigt Sanne Potargent professor De Dijn van 'speciësisme' maar zij bezondigt er zich zelf aan.

  Zij fietst met een grote bocht om het kernprobleem heen dat De Dijn in zijn bijdrage behandelt. Welke dieren heeft Potargent, Vandenbosch en co in gedachten wanneer zij pleiten voor het opnemen van dieren in de grondwet of voor dierenrechten? Hebben zij het over ALLE dieren? Of beperken zij zich tot de zoogdieren, pluimvee, exotische vogels, enz. en worden minder aangename, hinderlijke, schadelijke (wat is dat precies?) uitgesloten? Als Potargent niet voor alle dieren aandacht heeft, is zij een 'speciësist'.

  En is niet de onvermijdelijke consequentie van het (ook juridische) respect voor dieren, dat consumptie op grote schaal van vlees (en waarom zouden vissen daar niet bij horen?) verboden wordt?

  Want ondanks alle maatregelen worden dieren op industriële schaal gepijnigd en gedood voor onze consumptie.En waarom blijft de jacht buiten schot, het toppunt van onverdoofd afslachten voor het plezier?

  19-06-2017 om 11:54 geschreven door Gust Adriaensen


  17-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Zorg voor het milieu is ook altijd een sociale bekommernis. Laat ons luisteren zowel naar de roep van de aarde als naar de roep van de arme.'

  17-06-2017 om 20:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/24
  Vrijdag 16 juni 2017
  Onze vaste stek in de rotswoestijn van Damascus
  Veilig en wel ben ik weer in mijn kamertje beland in de nieuwbouw, te midden van de fraters in Mar Yakub, Qâra, Qalamoun, Syrië. Acht Vlamingen wilden met me meereizen. Vooreerst drie journalisten. Omdat zij zich als journalisten hadden opgegeven konden ze hun visum niet tijdig krijgen en zullen later komen. Twee broers uit Kortrijk moeten eerst nog hun examens afleggen en komen daarna. Twee mannen hebben nog toestemming nodig om te mogen komen. Een van hen, een Antwerpenaar heeft het nodige op tijd klaar, maar moest extra betalen voor “Business class” omdat er in de gewone Economy class geen plaats meer was. Tenslotte is er een meisje uit Gent. Zo wilden wij, de Antwerpenaar, het meisje uit Gent en ik op woensdag morgen 14 juni 2017 het luchtruim van Zaventem in, toen bleek dat de Antwerpenaar zijn paspoort vergeten was. Hij vergat wel eens zijn broek, zei hij. We stelden hem voor voortaan zijn paspoort in zijn broek te stoppen en dan zijn paspoort niet te vergeten. Hij komt hopelijk morgen toe. Samen met het meisje kwam ik in Beiroet toe, we ontmoetten moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel in een cafeetje en reden door naar Damascus, waar een van de vertrouwde leken van de gemeenschap ons naar Qâra bracht. Het liep al tegen middernacht. Bij het binnenrijden van Qara was het er nog heel druk. Het is ramadan en de moslims rammelen dan van honger maar ’s avonds en ’s nachts komen ze des ter meer tot leven. In “deir Mar Yakub” was zowat heel de gemeenschap, behalve de kinderen, nog op de been voor een erg warm onthaal. Omdat het de volgende dag Sacramentsdag was, gold de dagorde van zondag. We ploften op ons bed en bleven er liggen tot tegen donderdagmiddag. Abouna Georges, de priester van Qara kwam ’s middags voor de plechtige byzantijnse eucharistie, waarna we Uitstelling hielden van het Allerheiligste Sacrament tot ’s avonds. Inmiddels was het een bijzonder blij weerzien van de kinderen. De twee meisjes van 13 jaar zijn al echte dames en worden samen met de meisjes van het moslimgezin, dat nog bij ons woont, door de zusters opgevangen. De gemeenschap van de fraters draagt mee zorg voor de drie jongens (8 j en twee van 10 j). Toen we ‘s avonds met tien aan tafel zaten, zag ik met veel voldoening hoe de oudere fraters met vaderlijke zorg de kinderen bedienden. Vanaf het begin heeft de gemeenschap getracht te leven als een familie. En we moeten het toegeven, ze zijn ook bereid en in staat om ons op velerlei wijzen te helpen.
  Inmiddels is de kersenoogst op het terrein al gedaan. Vele bomen zijn nog moe van de oorlog, waardoor de oogst nog lang niet optimaal is, maar het wordt steeds beter en we zien allen hoopvol uit naar het “volle leven” voor de bomen én de mensen.
  Interviews en conferenties
  De laatste dagen van mijn verblijf in de abdij van Postel (als centrum van mijn afwezigheid) was een vervolg van interviews en conferenties en bovendien een verzamelen van allerlei noodzakelijke of nuttige spullen.
  Tijdens de fameuze Syria-conference in Antwerpen (3 juni) waarvan we vorige keer al verslag deden, werden nog deze twee interviews gemaakt. Eric van de Beek, die vroeger voor het Nederlands weekblad Elsevier werkte maar nu met het enige Nederlandse geopolitieke magazine novini meer lezers trekt, maakte dit uitgebreid interview, in het Nederlands én Engels: http://www.novini.nl/zonder-poetin-was-syrie-er-geweest/; http://russia-insider.com/en/politics/without-putin-syria-would-have-ceased-exist-interview-flemish-priest-living-syria/ri20084; www.novini.nl. Het interview van novini werd overgenomen door: http://www.ninefornews.nl/echte-terroristenleiders-zitten-westen/ en zelfs internationaal: http://www.globalresearch.ca/without-putin-syria-would-have-ceased-to-exist-interview-with-flemish-priest-living-in-syria/5594692
  Op die dag heeft ook de Syrische tv een interview opgenomen, zoals je hier na een 25-tal minuten kunt zien: https://www.youtube.com/watch?v=ZsmbqPZ-sV8. Dat het in Syrië werkelijk uitgezonden is, vernam ik al meteen bij mijn terugkeer vanwege enkele leken die verrast zeiden: we hebben je op tv gezien!

  Ziehier nog de volledige uitzending van de debatclub in Edegem op 8 juni 2017 met 260 aanwezigen. Na het gebruikelijke applaus dacht ik dat er wel enkele vragen zouden komen die de poten van mijn stoel probeerden af te zagen, maar dat was helemaal het geval niet. Blijkbaar worden steeds meer mensen wakker. Nogmaals proficiat en dank aan de organisatoren: http://www.golfbrekers.be/debatclub-het-vergeten-christendom/
  In het kader van “Biofides” (o.l.v. bioloog Vincent Kemme: wwwbiofides.eu) mochten we een avond verzorgen voor bezielde en overtuigde mensen in de abdij van Affligem (9 juni 2018) over ons boek, de katholieke huwelijksleer, contraceptie en de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden. Dom Lucas zorgde vooraf en vooral achteraf voor een joviaal onthaal. Tot onze blijde verrassing waren er enkele vrienden aanwezig van “het eerste uur”, de tijd dat we aan de strijd tegen de cultuur van de dood begonnen, lang gelden, toen… de mensen nog spraken! Met een jonge apotheker hadden we achteraf een bijzonder interessant gesprek. Toen we huiswaarts reden stonden we om middernacht op de Antwerpse ring nog in de file en om kwart vóór twee gingen we moe en voldaan slapen.
  Zaterdag genoten we van de nationale jubileumviering 50 jaar katholieke charismatische vernieuwing in de Mariahal te Scherpenheuvel en vooral van onze contacten met de mensen van het eerste uur. Ook de ontmoeting met vele bekenden deed deugd.
  Zondagnamiddag waren we uitgenodigd door de Euro-Rus vereniging (www.eurorus.org) op de feestelijke en smakelijke ontmoeting met de Russische ambassadeur en een delegatie van de Russische ambassade. We hadden er geen enkele moeite mee Rusland te danken voor zijn humanitaire, politieke én militaire hulp aan Syrië. Zonder deze had Syrië niet eens meer bestaan als soeverein land en was ik al lang opgehouden u met mijn berichten te teisteren. De helft van de aanwezigen waren Russen. Een vliegtuig deed voortdurend rondjes boven ons hoofd. De organisator van deze ontmoeting vertelde dat het de inlichtingendienst is. Kwestie van de hysterie tegen Rusland levendig te houden.
  Dinsdagavond 13 juni 2017, daags voor ons vertrek, werd onze laatste voordracht: in de Maranathakerk van de universiteit van Tilburg, op uitnodiging van de jonge, dynamische studentenpriester Michiel (www.tilburguniversity.edu/maranatha). Bij het hoofdzakelijk jeugdig publiek waren tevens enkele jonge priesters, jonge ouders en een jonge arts. Er heerste een hartverwarmende eensgezindheid. De bezieling was een eer aan de stichter en vader van deze universiteit, de legendarische professor Martinus Cobbenhagen (1893-1954), die niet alleen ijverde voor een wetenschappelijke maar tevens voor een rijke, menselijke en religieuze ontwikkeling. De overgang van een “cultuur van de dood” naar een “Cultuur van het Leven” zal mede door hen bewerkt worden, al kan de strijd nog zwaar zijn en zal het “correcte” denken op maatschappelijk, medisch en kerkelijk vlak zo lang mogen trachten te overleven. Journalist Klaas van der Zwaag schreef hierover twee bijzonder pittige artikels in het gewaardeerde en bekende Nederlandse Reformatorisch Dagblad: woensdag 14 juni: “Pater Maes: Pil verwoest huwelijk en seksualiteit” en donderdag 15 juni: “Tegen amorele anticonceptie”.
  Bestrijdt het westen de terroristen of zorgt het zelf voor terrorisme?
  Nu Engeland weer in de ban is van een terroristische aanslag (Manchester, London Bridge) wordt het stilaan tijd dat de bevolking aan de Europese en westerse politici eens de vraag stelt: bestrijden jullie nu de terroristen of zorgen jullie er zelf voor? “De Britse regering heeft wel degelijk burgers van Libische oorsprong toestemming gegeven om in Libië te gaan vechten aan de kant van al Qaida om Kadhaffi ten val te brengen. Na maanden van vechten en indoctrinatie werden deze geradicaliseerde burgers terug opgenomen”. (Ron Paul, mondialisation.ca, 7 juni 2017, http://www.mondialisation.ca/combattons-nous-le-terrorisme-ou-creons-nous-plus-de-terrorisme/5593838)

  Wie het geduld zou hebben om enkele van de volgnede video's te bekijken hoeft geen dagbladen meer te lezen of geen tv nieuws meer te bekijken. Hij weet wel beter. De VRT video over het debat over Syrië toont hoe de meeste van onze politici nog steeds spreken als gedrogeerde zombies, die zich geen enkele vraag stellen over het waarheidsgehalte van hun monsterleugens. Verderop is de video met de uitleg van David Icke bijzonder verhelderend. Hij belicht op schitterende wijze de juiste feiten en de juiste achtergronden. http://www.golfbrekers.be/terugblik-syrie/.
  Enkele besluiten
  Er is een sterke toename van bewustwording bezig zowel met betrekking tot de waarheid over Syrië als over onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onze aanklacht van de medialeugens omtrent Syrië genoot een algemene instemming, vooral bij jongeren. In sommige vrome kerkelijke middens en bij kerkelijke verantwoordelijken blijft er eerder onverschilligheid of afwijzing. Er zijn religieuze gemeenschappen waar iedere dag verschillende kranten worden gelezen en iedere avond het Tv-nieuws aandachtig gevolgd. Deze religieuzen hebben meestal geen weerstand tegen de mainstream berichtgeving en steunen blindelings de westerse oorlogspropaganda. Er zijn ook religieuze gemeenschappen (die o.m. mijn berichten ontvangen en lezen) waarvan de religieuzen een gezonde afstand bewaren tegenover de openbare opinie en niet bevreesd zijn om stroomopwaarts te roeien, met een gezonde geest van weerstand. Een gelijkaardige houding hebben we ervaren tegenover de boodschap van ons boek over Paulus VI, de authentieke kerkelijke huwelijksleer, de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden en anderzijds de catastrofe van de hormonale anticonceptie. Vele kerkelijke (katholieke) middens en kerkelijke verantwoordelijken blijven steken in de 50 jaar oude afwijzing van Humanae vitae en de blindelingse aanvaarding van anticonceptie. Bij jongeren en in alternatieve middens konden we veel bijval ervaren, mogelijk in Nederland nog sterker dan in Vlaanderen. Enkele populaire bladen met de tv-programma’s hebben de boodschap van het boek sterk aangeprezen. We verwachten en hopen dat deze aandacht mag groeien.
  Hartelijk dank
  Wanneer deze gemeenschap Mar Yakub enthousiast haar religieuze en humanitaire zending kan verder zetten, dankt zij dit vooral aan de ontelbaar vele weldoeners wegens hun hulp en steun op velerlei gebied. Graag zou ik hen hartelijk danken. Wij willen voor u allen bidden. Moge God uw goedheid overvloedig vergelden en u rijkelijk zegenen.
  P. Daniel

  17-06-2017 om 08:45 geschreven door Gust Adriaensen


  16-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Demarcatielijn Vlaanderen-Frankrijk

  'De uiteindelijke Belgische boedelscheiding zal altijd gaan over de grens tussen Vlaanderen en Frankrijk' stelt journalist Bart Sturtewagen. Inderdaad. En daarin zal geen plaats meer zijn voor een tot nu toe politiek sterk beschermde Nederlandstalige minderheid.

  Al herhaaldelijk is erop gewezen dat ook in de strategie van N-VA, Brussel een hinderlijk blok aan het nationalistisch been is, en dat Brussel als hoofdstad van Vlaanderen zal opgegeven worden en prijsgegeven aan de totale 'ontnederlandsing', als dat noodzakelijk mocht blijken om de glorieuze onafhankelijkheid van zakdoek Vlaanderen te bereiken.

  Dit niet uit de lucht gegrepen scenario, toont m.i. nog eens scherp aan hoe verblind onafhankelijkheidsnationalisten zijn. Het minirepubliekje Vlaanderen speelt bewust zijn Europese hoofdstad kwijt en laat de enkele tienduizenden Brusselse Nederlandstaligen in de steek. Aan zijn zuidergrens glorieert opnieuw het trotse Frankrijk dat samen met kleine broer Wallonië,  ook Bruxelles zal zien als een Franstalig bolwerk.

  16-06-2017 om 21:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helmut Kohl overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Helmut Kohl, de architect van het herenigde Duitsland, is op 87-jarige leeftijd overleden.

  16-06-2017 om 19:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Brusselse stal herbergt ook Vlamingen

  In De Standaard van 16 juni eist journalist Brinckman een 'diepgaande institutionele hervorming' voor Brussel, maar in welke richting die moet gaan of wat het einddoel daarvan moet zijn, laat staan de diverse concrete aspecten van dergelijke hervorming, lees ik niet in dit artikel.

  Het geeft aan hoe complex het 'probleem Brussel' is. En zou ook niet meespelen dat bv. een journalist als Brinckman er zich van bewust is dat het wegvegen van 'de hopeloze versnippering' , zou kunnen leiden tot het wegwegen van de Vlaamse politieke aanwezigheid in Brussel.

  En welke Vlaamse journalist of politicus durft consequent ervoor pleiten en maatregelen treffen om de Brusselse stal uit te mesten als daarmee ook het laatste greintje Vlaamse politieke macht in de Europese hoofdstad, op de mesthoop belandt?

  16-06-2017 om 07:55 geschreven door Gust Adriaensen


  09-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in Postel

  XII/23
  Vrijdag 9 juni 2017
  Hoe een paus gelijk kreeg
  Naar aanleiding van de voorstelling van ons boek (Hoe een paus gelijk kreeg) op vrijdag 2 juni 2017, hebben we iets verteld over het begin van onze gezamenlijke strijd en over de grondovertuigingen waaruit het boek ontstaan is. Daarna sprak eerst dr. Louis Van Hecken, huisarts, seksuoloog, voorzitter Bertram Project Zambia Foundation en erg begaan met de geneeskunde volgens de hl. Hildegarde van Bingen (haar “medische” werken heeft hij vertaald en vanuit de moderne geneeskunde van commentaar voorzien). Hij wees o.m. op de steeds nieuwe ontdekkingen in verband met de negatieve gevolgen van het gebruik van de hormonale contraceptiepil. Verder sprak dr. Luc Kiebooms, specialist inwendige ziekten, nucleaire geneeskunde, Fellow College of Phisicians Cape, South Africa en voorzitter van het Thomas More-Genootschap. Hij sprak o.m. over de zware strijd om de wetenschappelijke natuurlijke methode van vruchtbaarheidsbeheersing (zoals Sensiplan) erkend te krijgen, niet zozeer in academische maar in katholieke en kerkelijke middens. Wanneer Sensoa, een van de organisaties die op de meest vernietigende wijze de menselijke en christelijke waarden van seksualiteit, huwelijk en gezin ondermijnt, door de hoogste koepel van het katholiek onderwijs erkend en betaald wordt, begrijp je dat er geen plaats meer is voor de christelijke leer. Wij hebben geen fanatieke vrijmetselaars meer nodig, onze christelijke organisaties met behulp van de kerkelijke hiërarchie zorgen zelf wel voor de afbraak van de katholieke Kerk en het christelijk leven. Tenslotte gaf Pierre Hernalsteen, algemeen coördinator voor “Sensiplan” een uitleg over de werking ervan. Hij krijgt gelukkig veel belangstelling en medewerking van ongelovigen, atheïsten, natuurliefhebbers en “andersgelovigen”. Het zal nog even duren vooraleer de katholieken hun eigen leer erkennen, steunen en verkondigen. In al deze voordrachten was dr. André Devos de grote aanwezige afwezige. Hij kon helaas niet aanwezig zijn. Van vurige verdediger van de “pil” kwam hij door zijn praktijk tot inkeer. Zo heeft hij zich als gynaecoloog al decennia lang onvermoeibaar ingezet voor de profetische visie van Humanae vitae en het sensiplan als de praktische beleving ervan. Wij hopen en bidden dat op lange termijn een ware Cultuur van het leven toch eens zal doorbreken… ook in kerkelijke middens.
  Syria Conference
  Zaterdag 3 juni 2017 waren we aanwezig in het prachtige Elzenveld Conference Center in Antwerpen (syriaconference.com), waar we het woord mochten voeren samen met Elija J. Magnier (internationaal correspondent Al Rai), Yvette Chamier (secretaris Nederlandse raad voor Syrië), Kevork Almassian (Armeniër, analist van Syriana) en Malik Samoel (voorzitter van de Nederlandse raad voor Syrië). De voertaal was Engels en Arabisch. Er waren opvallend veel bezielde jongeren aanwezig. We mochten er o.m. een kort interview geven voor de Syrische tv, wat ook uitgezonden is. Er was een journalist van Belga aanwezig die een flauw berichtje schreef met de gewone eenzijdige slogans, wat overgenomen werd door De Morgen en Het Laatste Nieuws. Ruben en Rima (samen met de anderen), proficiat voor de organisatie en bezieling van deze mooie conferentie. En Gods overvloedige zegen voor de nakende geboorte van jullie eerste kindje, het allergrootste wonder Gods uit de geschiedenis van de mensheid!
  Een debat in eensgezindheid
  Een schitterende avond (Edegem, 8/6/’17) over het “vergeten christendom” onder een bijzonder grote belangstelling. Samen met prof. dr. Amin Makar chirurg, oncoloog UIA, een Kopt uit Egypte mochten we in alle vrijheid vertellen over het werkelijke leven in Syrië en Egypte, tegen het politiek en maatschappelijk correcte denken in. Bovendien werd er dan nog, tegen de traditie van deze grootste debatclub van Vlaanderen in, een omhaling gedaan. Hartelijk dank. Moge de Heer jullie edelmoedigheid overvloedig zegenen. Hugo en alle organisatoren van deze prachtige Vlaams-christelijke avond, proficiat en dank u wel. Waar de media eindigen begint… www.debatclub.org!
  Abortus-ideologie zal instorten
  Laten we als ijveraars en ijveraarsters “voor het leven” volharden, dan zal de abortus mentaliteit uiteindelijk instorten. Hiermee wordt het eerste grote gevaar voor de vrede uit de wereld geholpen. Dat is de overtuiging van Rose Delattre (Pardon les enfants, Slavator 2016). Zij doet een oproep aan alle vrouwen, die zoals zij eens de verkeerde keuze maakten, om te getuigen van de geestelijke verwoesting die ze na hun abortus beleefden. De werkelijke gevolgen van abortus, niet alleen voor het kind maar ook voor de moeder zullen uiteindelijk de leugens doen ineenstorten en de waarheid openbaren.
  Dit is ook de mening van dr. John T. Bruchalski, die op 27 mei 2017 te Boedapest (Hongarije) de onderscheiding kreeg van de “Helden van het leven”, vanwege de organisatie One of Us, die aldaar haar tweede Europees forum organiseerde. Deze voormalige aborteur kwam tot inkeer na het horen van het indrukwekkende getuigenis van prof. Jérôme Lejeune tijdens het bekende proces van Maryville (Tennesee). Lejeune getuigde dat in de allereerste cel van het embryo alle genetisch materiaal van een mens aanwezig is (L’enceinte concentrationnaire d’après les minutes du procès de Maryville, Sarment, Fayard, 1990). Alle valse voorstellingen van Bruchalski over het embryo als een bundel onbepaalde weefsels stortten toen in en hij begreep dat deze eerste cel reeds de waardigheid van een mens bezit. In de zomer van 1994 gaat hij op bedevaart o.m. naar O.L.Vrouw van Guadalupe. Hij ervaart een innerlijke oproep vanuit de hemel om te stoppen met abortus en hij sticht het medisch centrum Tepeyac in Fairfax (Virginia), een van de belangrijkste pro vita klinieken waar jaarlijks duizenden kinderen worden gered, die elders niet zouden geboren zijn. Dr. Bruchalski is er van overtuigd dat de abortus mentaliteit zal instorten indien we volhouden het leven te verdedigen.
  Weelderige mediamanipulatie
  Van vrienden kreeg ik nog enkele links, die naar ik meen de moeite waard zijn om door te geven.
   Ziehier hoe de BBC door valse berichtgeving bewust landen wil ontwrichten: http://www.ukcolumn.org/article/bbc-media-action-subversion-broadcasting-house-kazakhstan
  http://www.ukcolumn.org/article/bbc-fake-news-reality-check
   Het verhaal van de kleine Omran werd deze keer ook in onze media vermeld:
  http://www.lantidiplomatico.it/dettnews- aleppo_il_padre_del_piccolo_omran_ha_svelato_che_i_ribelli_gli_hanno_offerto_soldi_per_accusare_il_governo_siriano/82_20400/
   En nog iets wat onze media niet vermelden. De grootste manifestatie uit de geschiedenis van Polen om te getuigen dat Polen christelijk is, wil leven volgens het evangelie van Jezus Christus, moslims wil liefhebben maar geen enkele behoefte heeft aan een islam of een koran: https://youtu.be/C_BjPy19bYs
  P. Daniel

  09-06-2017 om 19:54 geschreven door Gust Adriaensen


  08-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs naar Het Laatste Nieuws

  In De Afspraak deelde Rik Torfs, nog enkele weken rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, mee dat hij vanaf vrijdag drie keer per week een column schrijft voor Het Laatste Nieuws. Hij zal daarvoor riant betaald worden. Bart Schols gewaagde van 250.000 euro per jaar. Daarop wist Torfs alleen maar te vertellen dat het minder is. Begrijpelijk als je weet dat de transparantie van De Standaard in het Van Goolschandaal, de echte reden is voor Torfs' verbitterde afscheid als columnist van die krant.

  Het mag verwonderlijk heten dat Rik zijn schrijftalent ten dienste stelt van Het Laatste Nieuws, tenzij het geld natuurlijk de doorslag heeft gegeven.

  Verwonderlijk omdat er een hemelsbreed verschil is tussen De Standaard en Het Laatste Nieuws wat inhoud en opmaak betreft. Als je die twee kranten aftoetst aan academische evaluatiecriteria, dan voldoet Het Laatste Nieuws zeker niet.

  Het Laatste Nieuws is een populaire, op sensatie gerichte krant, genre tabloid, die in Vlaanderen de grootste oplage heeft. Het is allicht een uitstekend gemaakte krant, maar het 'een uitstekende krant' noemen, wat Torfs in zijn reclame-ijver nu een paar keer met nadruk deed, zou hij tot voor kort niet over zijn lippen gekregen hebben.

  Torfs liet zich ook van zijn minder fraaie kant zien in zijn reactie op een bericht van de rector van de Universiteit Hasselt, die zijn blijdschap over de verkiezing van Sels daarin uitdrukte. Waarop Torfs een tweet de wereld instuurde waarin hij zijn collega-rector persoonlijk beledigde.

  Rik, Rik, Rik toch. Financieel maak je zeker vooruitgang. Maar ook intellectueel en geestelijk?

  08-06-2017 om 22:48 geschreven door Gust Adriaensen


  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pijnlijke afgang van moraalfilosoof Vermeersch (2)

  Devisch formuleert bij de choquerende zin van Vermeersch enkele pertinente vragen en vaststellingen.

  Vermeersch streeft naar genetische optimalisatie. Mensen met Down, passen voor hem daar niet in. Wie of welke instanties zullen beslissen of de geconstateerde afwijkingen verder leven rechtvaardigen of niet? Devisch stelt terecht dat er altijd menselijke tragiek zal bestaan. Wie geobsedeerd wordt door genetische optimalisatie, zal dan ook steeds mensen met andere imperfecties zien, van wie hij of zij hoopt dat 'zij uiteindelijk zullen uitsterven'. Betere zorg kunnen aanbieden omdat er minder mensen met Down zijn, is inderdaad pervers én amoreel. Vermeersch verbindt met de 'genetische optimalisatie', een 'economische optimalisatie'.

  Vermeersch komt hier als wetenschapper en mens, zwaar beschadigd uit. Zijn bizarre en agressieve optreden in het De Afspraak-'debat'. maakte het nog erger.

  Zijn obsessies en frustraties  hebben hem in een steeds engere fundamentalistische denkcocon gedrongen. Een tragische figuur.

  Bijlagen:
  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.50175?video=1.2997335#   

  07-06-2017 om 14:35 geschreven door Gust Adriaensen


  06-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Machtsmensen

  Columnist Paul Goossens schrijft: 'Een kwarteeuw na het verdwijnen van de partijkranten... zijn er nog altijd lieden die ...zich mateloos storen aan de onafhankelijke en kritische koers van De Standaard van de 21ste eeuw.' Voor Dewever lijkt het een obsessie, aldus Goossens. En Rik Torfs was zeer verstoord over de berichtgeving omtrent de zaak-Van Gool.

  Een correcte vaststelling. De verklaring is niet moeilijk tevinden. Dewever en Torfs zijn in hetzelfde bedje ziek: het zijn machtsmensen. Dewever openlijker en brutaler.Torfs verhullender en subtieler. Ze kunnen zichzelf moeilijk relativeren. Dewever heeft zich met zijn streven naar een zelfstandig republiekje Vlaanderen, messiaanse allures aangemeten. En de (zelf)relativering waarmee Torfs altijd graag uitpakte, maakte plaats voor ontgoocheling en verbittering toen hij de rectorsstrijd verloor en hijzelf als rector, collateral damage opliep in het Van Goolschandaal.

  Dergelijke personen willen wat graag een dikke vinger in de redactionele pap van de media hebben. Zij storen zich inderdaad op een trumpiaans mateloze manier aan de kritische en onafhankelijke koers die kranten varen, als die koers (electoraal) negatieve effecten kan hebben of hun gezag en invloed kan aantasten.

  De ene zal geen gelegenheid onverlet laten om de kranten die hem ergeren, te schofferen. De ander zegt verongelijkt de samenwerking op en zit waarschijnlijk  op tegenacties te broeden.

  06-06-2017 om 18:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pijnlijke afgang van moraalfilosoof Vermeersch
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  ‘We hopen dat ze uiteindelijk zullen uitsterven’, zo liet Etienne Vermeersch afgelopen weekend optekenen in een interview met De Morgen over de NIP-test en het bestrijden van genetische afwijkingen. De ‘ze’ slaat op mensen met Down waarvan een niet nader bepaalde ‘we’ hoopt dat ze uiteindelijk uitsterven.

  Zo begint filosoof Ignaas Devisch zijn artikel in De Standaar van vandaag, waarin hij op een goed onderbouwde manier reageerrt op die uitspraak van Vermeersch die onmenselijk en extreem choquerend is.

  Devisch heeft overschot van gelijk. In 'De Afspraak' werd dat nog veel duidelijker. Wie het 'debat' tussen Vermeersch en Devisch  gezien heeft, is bovendien getuige geweest van de bijzonder pijnlijke en gênante afgang van Etienne Vermeersch.

  Tegenover de heldere uiteenzetting van Devisch, hoorde je een schreeuwende,verwarde Vermeersch, die geregeld niet uit zijn woorden kwam. Hij slaagde er niet in bij het onderwerp te blijven, deed verwoede pogingen om zijn uitspraak te verantwoorden door de vergelijking te maken met de strijd tegen pokken en mazelen enkele decennia geleden. Dat iemand die zich al jaren opwerpt als een soort van allround wetenschapper, dergelijke vergelijking durft te maken, zegt veel over het wetenschappelijk niveau van Vermeersch.

  Het moge duidelijk zijn: dit bizarre optreden van Vermeersch, is zijn laatste forum. De genadeslag kwam van ex-premier Leterme, die tot Vermeersch zei : 'Het is een verschrikkelijke zin. U had er direct afstand van moeten nemen. Dan was er misschien een debat mogelijk geweest.'

   Exit Vermeersch.

  06-06-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  04-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Hoe een paus gelijk kreeg'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op vrijdag 2 juni had in Mol-Postel de presentatie plaats van het boek 'Hoe een paus gelijk kreeg', geschreven door Daniël Maes, doctor in de theologie, norbertijn van Postel.

  Het boek is een doorwrochte en vlot geschreven studie over het thema van de anticonceptie en de profetische inzichten van paus Paulus VI en zijn encycliek 'Humanae vitae'.

  Maes benadert op een kritische manier de anticonceptie zoals ze zich de laatste halve eeuw heeft ontwikkeld. Hij schetst het tijdperk van de anticonceptieve revolutie en wijdt uitgebreide hoofdstukken aan 'De mythe van de veilige anticonceptie' en aan de evolutie 'van  misvormd personalisme naar onverantwoord ouderschap'.

  Daartegenover stelt pater Maes het integrale personalisme en het verantwoord ouderschap, die in de kerkelijke documenten en in het bijzonder in 'Humanae vitae', tot uiting komen. In een slothoofdstuk beschrijft hij 'nieuwe perspectieven voor een nieuw tijdperk' en bepleit hij een cultuur die open staat voor het leven.

  ------------

  Daniël Maes o.praem., Hoe een paus gelijk kreeg. Uitg. De Blauwe Tijger, 400 pp., pb., € 25,-, ISBN 978 94 92161 37 6

  04-06-2017 om 15:01 geschreven door Gust Adriaensen


  03-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juni

  In de gebedsintentie van de paus voor juni, hekelt Franciscus de wapenhandel.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/931_wEsH01k   

  03-06-2017 om 12:34 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misbruik in de (judo)sport

  De aandacht van de media was de voorbije jaren toegespitst op misbruik in kerkelijke kringen. De sport, het jeugdwerk, de zorg, enz., bleven grotendeels buiten schot. De Standaard brengt daar nu gelukkig verandering in. Het deksel van de judobeerput is even opgelicht.

  Ik constateer wel belangrijke verschillen.Behalve bij De Standaard en de VRT, is er bij de media slechts matige tot geen belangstelling voor de judoschandalen.Nog opvallender is dat de verantwoordelijken binnen de judofederatie -BESTUURSLEDEN, BONDSCOACHES-, helemaal met rust worden gelaten.

  Dat was met het misbruik binnen de Kerk, wel even anders. De journalisten vielen over elkaar om de topverantwoordelijken tot de kardinaal en zelfs de paus toe, én het instituut Kerk, aan het kruis te nagelen.'Verneinung' en schuldig verzuim, kregen ze in de schoenen geschoven. Het scheelde geen haar of ook de kardinaal was al even misdadig als de daders.

  Nu wordt degene die twintig jaar bondscoach was, opgevoerd als de grote bestrijder van het misbruik. Precies alsof er tot 2000, geen vuiltje aan de lucht was.

  03-06-2017 om 10:24 geschreven door Gust Adriaensen


  02-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in Postel

  XII/22
  Vrijdag 2 juni 2017

  49 jaar later…
  De Belgische bisschoppen schreven een pastorale brief, gedateerd 24 mei 2017, naar aanleiding van de apostolische aansporing Amoris laetitia van paus Franciscus, die hij uitgaf na de gezinssynodes van 2014-2015. Onze bisschoppen zijn vol lof over de pauselijke tekst, onder meer om het grote ”inlevingsvermogen” van paus Franciscus. En dat is ook zo. Er staan zovele mooie dingen in. Ze vinden terecht dat deze apostolische aansporing nu werkelijk in praktijk moet gebracht worden. Er moet werk gemaakt worden van een soort “huwelijkscatechumenaat” met de nadruk op een verdieping van het christelijk leven, een huwelijksvoorbereiding, een goede liturgische viering, een huwelijksspiritualiteit, de begeleiding van gehuwden en hun gezinnen. Verder moet er bijzondere aandacht en barmhartigheid geschonken worden aan mensen in moeilijke omstandigheden. Al doen onze bisschoppen, evenmin als paus Franciscus zelf, geen definitieve uitspraak over het heikele thema van het al of niet toelaten van gescheiden en hertrouwden aan de heilige communie, zij brengen het onderwerp uitdrukkelijk ter sprake en wijzen op de noodzaak van een goede onderscheiding voor iedere situatie, die telkens anders is.
  Toch is het pijnlijk dat de Belgische bisschoppen Amoris laetitia zo selectief lezen. De gezinssynodes en de apostolische aansporing hadden opnieuw de aandacht gevestigd op de noodzaak van het herontdekken van de encycliek Humanae vitae, de uitvoerige toelichting in de apostolische aansporing van Johannes Paulus II, Familiaris consortio, zijn “theologie van het lichaam” en de rijkdom van de natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsbeleving. Tijdens de gezinssynodes werden hierover indrukwekkende getuigenissen gegeven. Humanae vitae, Familiaris consortio, “theologie van het lichaam” enerzijds en de inmiddels volkomen wetenschappelijke methoden voor vruchtbaarheidsbeheersing zoals Sensiplan anderzijds zijn de spirituele en praktische hefbomen voor een grondige vernieuwing van de gezinspastoraal. Hierover vinden we in de verklaring van de Belgische bisschoppen helaas niet één woord. In de bespreking van deze verklaring in de katholieke of christelijke pers dus ook niet. Hieruit blijkt dat deze rijkdom voor de toekomst na een halve eeuw nog steeds taboe is. We beschikken nu als het ware over een prachtige wasmachine maar de vuile was wordt niet in de machine gestopt en de machine wordt niet in werking gesteld. De onderliggende gedachte is: “… het gewetensoordeel van het koppel door (te) trekken tot op het vlak van de methodes van geboorteregeling” (J. Bonny, R. Burggraeve, I. Van Halst, Mag ik? Sorry. Dank je, 2016, blz. 112). Dit wil zeggen: nog steeds niet kunnen aanvaarden dat contraceptie een objectief, intrinsiek kwaad is. Het is ziek maken wat gezond is. Zelfs nu er steeds meer verpletterende bewijzen komen van allerlei gezondheidsproblemen, blijft het gouden kalf overeind, zogenaamd omwille van het persoonlijk gewetensoordeel. Het is zoveel als zeggen dat iemand zich niet moet houden aan de verkeerslichten, maar dat hij zelf mag beslissen of het licht groen of rood is.
  Het voorbijgaan aan de profetische visie van Humanae vitae, Familiaris consortio en de theologie van het lichaam, alsook de afwijzing van de rijkdom van de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden is juist nu een grote gemiste kans. Op 25 juli 1968 schreef Paulus VI zijn encycliek Humanae vitae, waarin hij contraceptie als objectief, intrinsiek kwaad afwees en de natuurlijke beheersing van de vruchtbaarheid aanprees. Bisschoppenconferenties over de gehele wereld betuigden hun instemming. Het westen was echter zo enthousiast over “de pil” dat de visie van Paulus VI eerder werd afgewezen. En zo schreven de Belgische bisschoppen (-1!) een dubbelzinnige pastorale brief om het gezag van de paus recht te houden en tegelijk te suggereren dat men zijn mening niet moet volgen. We noemden dit toen “theologische acrobatie”. De huidige erg selectieve verklaring bij Amoris laetitia, waaruit de eigenlijke revolutionaire kracht wordt weggelaten, kunnen we “pastorale acrobatie” noemen. In die zin krijgen we 49 jaar later, nog eens dezelfde flater.
  P. Daniel

  Waarover men niet spreekt (Knactueel vrijdag 2 juni 2017 blz. 19)
  Jan Peeters
  Bijna een halve eeuw na Humanae Vitae (1968) blijkt de gewraakte encycliek te taboe om over te spreken. Norbertijn Daniël Maes schreef er een boek over, met het accent op de “nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie”.
  “Misschien had ik met publicatie moeten wachten tot na mijn dood”, zegt pater Daniël Maes (78) lachend. “IJzig”, noemt hij de stilte rondom het thema van zijn boek Hoe een paus gelijk kreeg. Het wordt vanavond om 19.30 uur in de abdij van Postel (B) gepresenteerd, maar is al door velen gezien. Uitgevers die zich er niet aan wilden wagen, vrienden die het onderwerp angstvallig lijken te willen mijden. “Het is echt een taboe.”
  ‘Achterhaald idee’. Maes beschrijft in zijn boek het in zijn ogen grote gelijk van paus Paulus VI (1963 – 1978) ten aanzien van anticonceptie, neergelegd in het verguisde Humanae Vitae (1968). “Zou een paus, die zo bejubeld werd als vernieuwer, als wijs man, juist hier zo’n blunder kunnen maken? Ik heb dat nooit kunnen geloven. En hoe meer ik mij erin verdiepte, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat de paus het bij het rechte eind had.” “Niet de encycliek, maar juist het hele idee van contraceptie is achterhaald. Ik laat zien dat contraceptie niet de vrouw bevrijdt, maar vooral de man een vrijbrief geeft. Dat het niet gezond kan zijn jaar na jaar in te grijpen in de hormoonhuishouding van de vrouw en dat de negatieve gevolgen daarvan nauwelijks onderzocht worden.” En sterilisatie? “Dat is iemand de ogen uitsteken terwijl die een bril nodig heeft.” We merken het nog niet zo, maar contraceptie leidt tot een desastreuze ontgroening, vergrijzing en ontvolking, “precies zoals paus Paulus VI zag aankomen”.
  Goud geld. We vragen de Vlaamse norbertijn waarom uitgerekend hij, die toch leeft in de hel van de Syrische burgeroorlog en wel iets anders aan zijn hoofd heeft, een boek over ‘de pil’ schreef. Hij vertelt hoe hij er eind jaren zestig in Rome met zijn neus bovenop zat en het hem altijd is blijven beziggehouden. “Het is niet zo dat ik in Syrië dacht: ‘Kom, laat ik een boek over Humanae Vitae schrijven’.” Al sprekende wordt wel duidelijk dat er parallellen tussen beide kwesties zijn. Allereerst het mediageweld waarmee het publiek volgens Maes bedrogen wordt.
  Dat over de rug van de gewone man goud geld wordt verdiend. En dat de structuur van het leven totaal verwoest wordt. “En net zoals Assad de grote dictator heet te zijn, de bron van alle kwaad, is dat de ongewenste zwangerschap, die koste wat kost bestreden moet worden.” Complottheorieën? “Assad wordt dan wel een dictator genoemd, maar er worden hele vieze spelletjes gespeeld terwijl men het Syrische volk opoffert en de wereld een rad voor ogen draait.” Waar het om contraceptie gaat, ziet hij zonneklaar het Kwaad dat uit is op het ongeluk van de mens. Macht, aanzien, geld en genotzucht zijn de middelen waarmee het mensen gemakkelijk voor zijn karretje spant. De ideologieën die het traditionele gezin als achterhaald of als obstakel voor de vrijheid zien, zijn dwalingen die door het kwaad in de wereld zijn gebracht. Zij bedreigen de wereldvrede, zoals paus Benedictus XVI schreef in zijn laatste Vredesboodschap.
  Kardinaal Suenens. Pater Maes beschrijft het verzet dat zich in de jaren zestig breed maakte tegen het kapitalisme, het kerkelijk leergezag, de waarheid, de schoonheid, de harmonie en de menselijke waardigheid. Hoe de “mythe van de veilige anticonceptie” onweersproken werd uitgerold en zelfs binnen de Kerk eerder werd onthaald dan bestreden. Met alle hoge waardering die Daniël Maes voor kardinaal Leo Suenens (1904-1996) heeft, moet hij concluderen “dat hij er op dit punt naast zat”. “Suenens en Paulus VI, die elkaar heel hoog achtten, stonden hierin tegenover elkaar. Bij Suenens ging het vooral om de vorm, de paus had deze beslissing (het publiceren van Humanae Vitae - red.) niet op eigen houtje mogen nemen, en Paulus VI ging het om de inhoud.” Het kost de norbertijn moeite, vooral als een Leuvense conferentie uit 1968, onder leiding van Suenens, ter sprake komt. Daar kwam niet alleen de toelaatbaarheid van contraceptie ter sprake, maar ook die van abortus. “Dat was niet Suenens zelf”, benadrukt hij, “maar de redenatie luidde: voor alles is een uitzondering mogelijk, dus ook voor abortus.”
  Getuigenissen. Het heeft pater Maes altijd verbaasd met wat voor “theologische acrobatiek” en spitsvondigheid naar mazen werd gezocht om contraceptie geoorloofd te verklaren. “In eerste instantie nog voor echtparen in moeilijke omstandigheden, maar al snel ook gewoon voor tienermeisjes.” Hem troffen vooral de getuigenissen van artsen die nota bene zelf aanvankelijk razend enthousiast waren over anticonceptie. “Maar na een paar jaar zagen zij de impact ervan op hun patiënten en waren ze ervan bekomen.” Enkele getuigenissen nam hij in het boek op. Een aantal artsen las mee en adviseerde hem over de technische kant van contraceptie. “Wat weet ik daar als priester van?”
  ‘Ons geluk vinden’. Zijn boek is niet bedoeld om het er eens lekker in te wrijven, nog minder om mensen te beschuldigen. “Er zijn inmiddels zulke goede alternatieven, zoals Sensiplan, die de natuurlijke balans van de vrouw eerbiedigen. Het is de enige manier die man en vrouw op een natuurlijke manier ‘dwingt’ met elkaar in liefdevolle dialoog te zijn en elkaar te respecteren. Als we nu eens nuchter kijken naar wat het ons gebracht heeft, moeten we toch concluderen dat we een verkeerde keuze hebben gemaakt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik wil niet terug naar vroeger, toen er ook over het mooie van seksualiteit niet werd gesproken. Maar we zijn wel een stuk verder. Humanae Vitae bouwt voort op het Tweede Vaticaans Concilie en Johannes Paulus II heeft dat nog verder uitgewerkt met zijn Theologie van het Lichaam. De echtelijke liefde als beeld van de Heilige Drie-eenheid. Natuurlijk is het in de praktijk niet altijd eenvoudig. Jezus legt de lat ook niet laag. Als je dat doet degenereer je. Hij wil juist dat we groeien en daarin ons geluk vinden.” +
  Daniël Maes o.praem., Hoe een paus gelijk kreeg. Uitg. De Blauwe Tijger, 400 pp., pb., € 25,-, ISBN 978 94 92161 37 6

  We ontvingen nog het volgende
  Ons vorige bericht met beeldmateriaal vanwege een Nederlandse journalist: http://www.geotrendlines.nl/magistrale-geopolitiek-syrie/
  Hoe Nederland eigenlijk de terroristen in Syrië steunt en blijft steunen: http://www.novini.nl/steunt-nederland-terroristen-syrie/
  In het weekblad Primo (26e jg nr.1722, 30 mei 2017, 98-101) verscheen een goed interview onder de titel: “Staan we aan de kant van de slachtoffers of de moordenaars?”

  Ter herinnering
  Deze avond (vrijdag 2 juni) om 19.30 u is de voorstelling van ons boek voorzien in de Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij Postel (Abdijlaan 16, 2400 MOL-POSTEL), waarna een eenvoudige receptie. In de lijn van wat wij hierboven schreven.
  Op zaterdag 3 juni vanaf 13.00 u ben ik aanwezig op de conferentie Syria and the Near East samen met Elijah J. Magnier, Yvette Shamier, Kevork Almassian en Malik Samoel, Elzenveld Conference Center, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen.
  Op donderdag 8 juni om 20.00 u ben ik aanwezig in de dabatclub samen met prof. Amin Makar: Hotel de Basiliek, Trooststraat 22, 2650 EDEGEM.

  02-06-2017 om 10:36 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek het retabel van Sint-Job
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De St.-Jobkerk van Schoonbroek doet dit jaar voor het eerst mee met de Open Kerkendagen. Op 3 en 4 juni zijn er gratis rondleidingen, een diavoorstelling, een bar in de pas gerestaureerde pastorietuin en een kinderhoekje. De blikvanger in de Schoonbroekse kerk is zonder twijfel het majestueuze 16de eeuwse retabel van Sint-Job. Een echt uniek meesterwerk! Daar zijn verschillende kunsthistorici het over eens.
  ----------
  Een uniek stuk in de Kempen en daarbuiten

  Retabels zijn rijkelijk versierde kijkkasten die een bijbelverhaal vertellen, scène per scène, zoals een stripboek. Vanaf 1400 duiken in Vlaanderen de eerste retabels op. Kerkbesturen bestelden deze pronkstukken om het prestige van hun kerk te verhogen. Ook in het buitenland werden deze staaltjes Vlaams vakmanschap populair. Heel wat retabels werden in Antwerpen gemaakt, ook dat van Sint-Job. Door oorlog en andere rampen werden veel retabels doorheen de eeuwen vernietigd. Vandaag blijven er in België nog maar 12 Antwerpse retabels over. Het Schoonbroekse St.-Job retabel uit midden 16de eeuw, is er één van.
  ----------
  Een fabel van een retabel

  Het retabel van St.-Job vertelt het verhaal van de heilige Job. En dat is geen prettig verhaal. Job is een veehandelaar die alle geluk van de wereld lijkt te hebben. Dagelijks dankt hij God voor zijn succes. Op een dag geeft God aan Satan de toestemming om Jobs geloof te testen. En dan begint de miserie. Job wordt overladen met ziektes en rampen. Hij ondergaat al deze beproevingen en wordt op het einde beloond door God. Het retabel bestaat uit tientallen kleine beeldjes en schilderwerkjes die al dit onheil gedetailleerd uitbeelden.
  --------
  Een meesterwerk in een kleine dorpskerk

  Het grootste mysterie van het St.-Job retabel is misschien wel hoe dit topstuk van wereldniveau in een klein Kempens dorpje is terecht gekomen. Een mogelijkheid is dat de abdij van Corsendonk Schoonbroek op de kaart wilde zetten als bedevaartsoord tegen de pest en rampspoed. En dus plaatsten ze in Schoonbroek het St.-Jobretabel. Maar zeker van deze hypothese is niemand . Hoe het ook gelopen is, de kerk van Schoonbroek is trots op hun meesterwerk. De kerk is niet vaak open, dus de Open kerkendagen zijn het ideale moment om deze kerkparel te ontdekken, met of zonder gids.
  ---------
  Praktisch:
  Zaterdag 3 en zondag 4 juni, doorlopend van 10 tot 17 uur.
  Kerk Schoonbroek Retie
  Gratis gidsbeurten om 11, 14 en 16 uur. Inschrijven is niet nodig
  Gratis boekje over kunstpatrimonium van de kerk aan het onthaal
  Bar in pastorietuin

  02-06-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  31-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wet en ethiek

  In een commentaarstuk bij de regeringsbeslissing om de NIP-test zo goed als helemaal graties te maken voor iedereen, besteedt Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard, aan de ethische aspecten en gevolgen van die budgettaire beslissing.

  Het is goed dat Verhoeven  die ethische dimensie onderkent. Maar het zou nog beter zijn, als hij die dimensie duidelijker omschreef. Waarom doet hij daar zo wollig over?

  Al jaren worden door de meeste media en zgn. opiniemakers, verwoede pogingen ondernomen om in verband met abortus (en euthanasie) de wettelijke mogelijkheden gelijk te stellen met de ethische verantwoording van de ingreep.

  Dat is een permanente indoctrinatie, die erop gericht is vrouwen (en mannen) ervan te overtuigen dat het bij een vruchtafdrijving alleen om de vrouw gaat. Men wil een fundamenteel ethisch bewustzijn over leven en dood veranderen in de richting van de wettelijke mogelijkheden daaromtrent.

  Dat er een juridisch kader bestaat waarin abortus legaal mogelijk is, verandert niks aan de fysieke realiteit van een abortus: zich ontwikkelend leven wordt bewust vernietigd, gedood, én aan de ethische dimensie van die daad en de morele verantwoordelijkheid van degenen die ze uitvoeren.

  31-05-2017 om 08:48 geschreven door Gust Adriaensen


  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs spot ermee
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al sinds 2003 is Rik Torfs een van de bekendste columnisten van De Standaard. Vandaag verschijnt zijn laatste artikel. Rik stopt ermee. Hij zegt zijn medewerking aan de krant op.

  Spijtig. Ik las zijn columns graag omwille van de inhoud en de stijl. Je kon het met hem eens zijn. Je kon grondig van mening verschillen, wat vaak nog de boeiendste en meest inspirerende ervaring was.

  Zijn laatste column ontgoochelt me naar de inhoud evenwel in hoge mate. Torfs schrijft dat hij De Standaard verlaat om ethische redenen. 'De mensvisie die de krant vandaag uitdraagt, is onverenigbaar met de mijne', aldus de columnist. Dit zwaarwichtige zinnetje is verbijsterend veralgemenend en staat haaks op Torfs' bekende relativeriringstalent.

  Bij de mens- en maatschappijvisie van afzonderlijke journalisten kan ik me iets voorstellen, maar wat is DE mensvisie van De Standaard? Als je dit artikel analyseert, moet je concluderen dat Torfs, 'mensvisie' herleidt tot 'transparantie', die op haar beurt herleid wordt tot het 'geval Dr. Van Gool'.

  Daar draait heel deze column om, dat is de essentie van het conflict met De Standaard. Rik Torfs bezat als columnist 'freedom of speech'. Hij kon ook De Standaard of journalisten van die krant over de hekel halen.

  Maar Rik Torfs wilde ook redactioneel ingrijpen: De Standaard mocht niet in het 'Van Goolpotje' roeren. Dat was te hoog gegrepen.

  Wellicht werd het Rik allemaal wat te veel. Misschien kan hij toch niet zo goed relativeren als het om zijn eigen persoon en functie gaat.

  Zou de verloren rectorsverkiezing niet de echte oorzaak van zijn ontslag als columnist zijn? Ik ben er bijna zeker van dat Rik vrolijk voortgeschreven zou hebben, mocht hij ook de volgende vier jaar rector gebleven zijn van de Katholieke Universiteit van Leuven.

  29-05-2017 om 17:13 geschreven door Gust Adriaensen


  28-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wist Jean-Marie Dedecker helemaal van niks?


  Op dit blog werd al herhaaldelijk de eenzijdige aandacht van de media voor misbruik in kerkelijke kringen aangeklaagd. De sport, het jeugdwerk, de zorg, enz., bleven grotendeels buiten schot.

  De Standaard brengt daar verandering in. De vrijdagkrant geeft het getuigenis van ex-judoka Ann Simons en de laatste weekendeditie van De Standaard brengt vier bladzijden over seksueel misbruik in de judosport.

  De krant vroeg Jean-Marie Dedecker, van 1980 tot 2000 judobondscoach, om een reactie. Die roept heel wat vragen op.

  Dedecker zegt dat hij het verhaal van Ann Simons kent en dat hij haar gelooft. De verhalen die in de weekendeditie gepubliceerd worden, gelooft hij dan weer niet. Hij ontkent ook dat er een cultuur van seksuele intimidatie bestond, wat de ex-judoka’s in hun getuigenis wel beweren. Kortom, Dedecker zegt dat hij in de zaak Simons ‘wel geruchten hoorde’, maar het accent in zijn reactie ligt op het niet weten, niet geloven en/of ontkennen van een ‘cultuur van seksuele intimidatie’, althans tijdens de periode dat hij bondscoach was. Hij haast zich er nog insinuerend aan toe te voegen: ‘Wat er na mij is gebeurd, weet ik natuurlijk niet… Wat ik wel weet, is dat het na mijn vertrek bij de federatie en met het judo bergaf is gegaan.’ Tja.

  Klinkt Dedecker geloofwaardig? Wist hij (bijna) helemaal van niks? Weinig waarschijnlijk.

  Parlementslid Dedecker laat uitschijnen dat er in de periode (1980-2000) dat hij bondscoach was, er door hem amper grensoverschrijdend seksueel gedrag in judomiddens geconstateerd werd. Kom nou. Dan liep Jean-Marie met oogkleppen op. Alsof pas vanaf 2000 de seksuele remmen in judomiddens werden losgegooid ?!

  De getuigenissen van de judoka’s spreken dat ook tegen. Zij werden voor het eerst slachtoffer of getuige van seksuele intimidatie in een periode toen Dedecker nog bondscoach was.

  De vraag kan dus terecht gesteld worden: ‘Wist Dedecker als bondscoach van het misbruik in judomiddens? Heeft hij nagelaten de bevoegde instanties daarvan op de hoogte te stellen?’

  28-05-2017 om 22:52 geschreven door Gust Adriaensen


  27-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in Postel

  XII/21
  Vrijdag 26 mei 2017
  Magistrale geopolitiek
  Ik heb nooit een grote politieke leider van dichtbij gezien of ontmoet en ik heb er ook geen enkele behoefte aan. Wanneer ik hoor wat ze zeggen en zie wat ze doen geeft dit me een bepaald beeld, zij het ook niet volledig. Het voorstel van Vl. Poetin om in Syrië vier veilige zones in te stellen is in elk geval een magistrale zet. Al jaren lang probeert de internationale coalitie in Syrië in het noorden een veilige “no fly” zone op te leggen. Dat was de vondst destijds om Libië te vernietigen. Immers daardoor zou de nationale (nu de Syrische) luchtmacht verlamd worden zodat de rebellen vrij spel hebben om het land op de knieën te krijgen. De internationale gemeenschap zou daarbij toezien dat de Syrische luchtmacht inderdaad zich niet zou kunnen verdedigen. Deze veilige “no fly” zone werd steeds terecht door Rusland verworpen. En nu lijkt Rusland zelf met het plan voor de dag te komen. Tegenstanders van Syrië hopen in hun naïviteit dat hiermee de opdeling van Syrië is ingezet. De inhoud is echter geheel anders. Dit plan heeft het akkoord van Syrië én de steun van de internationale gemeenschap, zoals de secretaris van de VN al duidelijk heeft gemaakt. De grote terroristengroepen (IS, Al Nousra…) doen met de gesprekken niet mee en zijn dus uitgesloten. Dat betekent dat zij te allen tijde mogen bestreden worden. De ‘schendingen’ in deze zones komen ook van IS en al Nousra. Bovendien wordt door dit plan de werkelijkheid duidelijker aan het licht gebracht. De terroristen kunnen zich niet meer voordoen als degenen die het land willen opbouwen maar worden ontmaskerd als de moordenaars en de verwoesters. Zij zijn dus razend omwille van dit plan. Bovendien zijn het Rusland en Iran die toezicht houden en in feite ook het recht zouden hebben om vliegtuigen van de NAVO, de VS of gelijk welk ander land dat illegaal in Syrië opereert, uit de lucht te halen.
  Al duurt de oorlog tegen Syrië nog steeds verder (wat donderdag vorige week weer bleek toen de VS coalitie in Syrië aan de grens met Irak en Jordanië illegale bombardementen uitvoerde op troepen die loyaal zijn jegens Syrië) en al blijft er een afstand tussen de plannen en de werkelijkheid, Putin gaat rustig en bezonnen verder met het beschermen van de soevereiniteit, de territoriale integriteit van Syrië en het recht van het volk om zijn eigen toekomst te bepalen. De invoering van de vier veilige zones in Syrië is in elk geval een magistraal plan (Adam Gerrie, mondialisation.ca, 10 mei 2017: http://www.mondialisation.ca/cinq-raisons-pour-lesquelles-les-zones-securisees-dastana-sont-bonnes-pour-la-russie-et-la-syrie/5589529)
  Het einde van de Arabische Lente?
  Generaal Michaël Flynn, door D. Trump aangesteld als adviseur voor de nationale veiligheid moest onmiddellijk aftreden. Hij was het die zich heftig verzette toen de administratie Obama die IS oprichtte. Hij was het ook die de moslimbroeders aanwees als het politieke wapen van het westen om in het M.O. onrust en regeringswissels te bewerken. De moslimbroeders werden in 1951 door de UK opgericht en Saoedi-Arabië richtte de islamitische liga op om de moslimbroeders te steunen. Ondertussen is D. Trump op reis in Saoedi-Arabië, op weg aar Jerusalem, Bethlehem, het Vaticaan en België. In zijn toespraak tot de islamitische leiders in Riyad spreekt D. Trump uiteraard geen woord kwaad van het staatsterrorisme van Saoedi-Arabië. Neen, de grote duivel is Iran, terwijl het sjiitisch is en de islamterroristen soennieten zijn. Natuurlijk zeggen alle staten in het openbaart dat ze “het terrorisme” bestrijden, terwijl ze ondertussen hun terroristische groepen volop steunen. Toch zien we hoe D. Trump een zachte diplomatieke bocht neemt. Hij spreekt niet over het islamitisch terrorisme maar over het bestrijden van het djihadisme. James Mattis, minister van landsverdediging legt uit wat de president eigenlijk bedoelt: de djihadistische groepen omsingelen en dan uitroeien zodat ze niet kunnen ontsnappen. Het is nog niet duidelijk hoe de UK en Saoedi-Arabië in feite gaan reageren. In ieder geval blijkt voor D. Trump de grote vijand niet meer te zijn de Syrische Arabische Republiek, zoals voor Obama, maar het djihadisme. Is dit het begin van het einde van de zogenaamde (westerse met hulp van de golfstaten en Turkije) Arabische Lente? We hopen het. (Thierry Meyssan, 23 mei 2017: http://www.voltairenet.org/article196401.html)
  Amerikaanse burgeroorlog II?
  Neen, het is geen vervolg op de verwoestende burgeroorlog van 1861-65, het is een bitsige, politieke strijd van machten die de huidige democratisch gekozen president niet willen aanvaarden. De andere presidentskandidate genoot de steun van Wall Street, het Pentagon, de CIA, de American Intelligence, heel het industrieel militair oorlogscomplex, de petrolboeren en de machtige media, kortom “the deep state complex”. En toch, D. Trump werd verkozen. En zo zijn deze machten achter de coulissen begonnen met een strijd op leven en dood tegen Trump. Trump heeft nauwelijks enige politieke ervaring. Hij heeft ook nauwelijks enige kennis van de internationale politiek. Het middel van een oorlog tegen de president is de paranoia van de Russofobie. De hysterie tegen Rusland is nu zo opgedreven dat het voortdurend kan gebruikt worden. Telkens opnieuw worden wazige aanklachten opgeklopt zonder enig hard bewijs om de indruk te vergroten dat Trump een geheime agent van Rusland zou zijn, dat hij staatsgeheimen doorgeeft enz. Zonder dat deze schimmige machten het zich bewust zijn, stellen ze Amerika dan voor als een soort bananenrepubliek die door Rusland bestuurd wordt, alsof Rusland de laatste decennia nog niet genoeg bewezen heeft dat het, in totale tegenstelling met het westen, niet geïnteresseerd is aan het ondermijnen en inpalmen van andere soevereine landen. Rusland wil wel voor zijn eigen veiligheid zorgen. Terwijl de NAVO alle landen van het Warschau-pakt heeft ingepalmd en bovendien nog een aantal landen van de voormalige Sovjetunie, heeft Putin geen kik gegeven. Toen ze Oekraïne en de Krim met een staatsgreep konden bemachtigen, overschreden ze evenwel een rode lijn. Oekraïne en de Krim behoren sinds meer dan een millennium tot het hart van Rusland. Prins Vladimir van Kiev werd in de 9e eeuw op de Krim gedoopt en dat was het begin van het christelijke Rusland, wat zelfs op aangepaste wijze door de voormalige Sovjet-Unie werd gevierd. Rusland wil eigen land en volk beschermen en opbouwen volgens het internationaal recht. De huidige burgeroorlog in Amerika ondermijnt de eigen democratie steeds meer en is in feite een strijd tegen windmolens. Dank zij een uitgekiende mediacampagne wordt deze strijd evenwel zo voorgesteld alsof het allemaal op bewezen feiten steunt zodat het een verantwoording biedt om de huidige president af te zetten. (Finian Cunningham, 16 mei 2017, https://sputniknews.com/columnists/201705161053671216-america-civil-war/).

  Gevaar voor een atoomoorlog

  De voornaamste terroristische groepen zijn door de VS opgericht met de steun van de grote bondgenoten (Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije) als instrumenten van de geheime diensten van Amerika. De VS steunen ook al Qaida en IS in Syrië en Irak. Daarom is de Amerikaanse “strijd tegen het terrorisme” puur bedrog. Trump heeft in zijn presidentscampagne goede principes verkondigd, waarvoor hij werd toegejuicht en uiteindelijk ook gekozen: geen interventionisme meer in andere soevereine staten, geen wapens meer voor terroristen, samenwerken met andere grote mogendheden zoals Rusland… Hij heeft hiervan heel weinig of niets kunnen realiseren (zijn pro vita houding blijkt hij tot heden wel trouw te blijven). Hij heeft de oorlogspolitiek van zijn voorgangers verder gezet en eigenlijk nog erger gemaakt, met herhaalde bombardementen in Syrië en gespannen relaties met Rusland, erger dan voorheen, een versterking van de oorlogsopbouw door de NAVO… Blijkbaar wordt Amerika nu bestuurd door de “Deep State”. Hierbij wordt aan de strategie van een “preventieve oorlog” nog veel aandacht geschonken. Tegelijk wordt verkondigd dat hierbij het Amerikaanse volk zelf geen gevaar loopt. Prof emeritus Michel Chossudovsky (economie universiteit Ottawa en directeur van Global Research) meent dat we de dreiging van een atoomoorlog wel heel ernstig moeten nemen. Hij pleit voor een globale anti-oorlog beweging en het versterken van de kritische stemmen in de beleidsorganen van de landen zelf (Prof Michel Chossudovsky en Ariel Noyola Rodriguez, mondialisation.ca 22 mei 2017, http://www.mondialisation.ca/nous-devons-prendre-au-serieux-la-possibilite-dune-attaque-nucleaire-us/5591470)
  Onbezonnen oorlogstaal

  Sharmine Narwani is een sympathieke Iraanse journaliste, moeder van twee jongens. Ze heeft in ons klooster enkele dagen verbleven en sindsdien zijn we met elkaar in contact gebleven. Ze vroeg hoe ze kon helpen. We hebben allerlei nuttig materiaal voor de gehandicapten van Qâra opgegeven en een tijd later kwam dit materiaal ook toe in Libanon. Haar reportages stuurt ze steevast naar ons door. Nu schrijft ze een pittig stukje over “dodelijke retoriek”.
  De 31 jarige Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman blijkt een bijzonder onbezonnen en oorlogszuchtig kereltje te zijn. Met zijn 110 miljard Amerikaanse wapens waant hij zich nog sterker. Jemen dacht hij even tot de (zijn) orde te kunnen roepen, maar hij heeft zich in een moeras begeven waarin hij steeds meer wegzinkt. En nu spreekt hij erg brutale oorlogstaal tegen aartsvijand Iran, die inmiddels de gematigde Hassan Rouhani als president met een grote meerderheid herkozen heeft. Hij denkt met zijn onverdraagzaam wahabisme de wereld te kunnen veroveren dank zij de steun van het westen. Tegen Iran schreeuwt de kroonprins het uit dat de Saoedi’s niet zullen wachten totdat ze door Iran worden aangevallen maar dat de strijd in Iran zelf gevoerd zal worden. Daar is de Amerikaanse houding van de ”preventieve oorlog” weer. De Iraanse minister van buitenlandse zaken, Houssein Dehghan waarschuwt de kroonprins echter geen ondoordachte actie tegen Iran te beginnen want dat zou de allerlaatste oorlog van Saoedi Arabië zijn, waarbij er van Mecca en Medina niets meer overblijft. (Sharmine Narwani, 16 mei 2017, https://www.rt.com/op-edge/388519-saudi-arabia-war-iran/)

  Europese zwaargewichten tegen de vergrijzing
  De Duitse kanselier A. Merkel, De Franse eerste minister E. Macron, De Engelse eerste minister Th. May, de Italiaanse eerste minister P. Gentiloni, de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en nog andere politieke luidsprekers zoals de Nederlandse eerste minister L. Rutten… niemand van hen heeft kinderen. Hoe gaan zij de vergrijzing in Europa aanpakken? (dit bericht wordt u doorgegeven door P. Daniel, niet gehuwd, geen kinderen maar wel uit een groot gezin).
  Proficiat Roemenië!
  Met een verpletterende meerderheid (232 van de 270 stemmen) heeft de Roemeense kamer van afgevaardigden een amendement aangenomen op de nationale constitutie waardoor bepaald wordt dat een huwelijk een vereniging is van man en vrouw. De tekst van de constitutie zou dan worden: “Het gezin is gegrond op het huwelijk door een vrije toestemming tussen een man en een vrouw, hun volledige gelijkwaardigheid en het recht en de plicht van de ouders om de opvoeding en opleiding van de kinderen te verzekeren”. Dit moet nu nog door de senaat goedgekeurd worden. Hieraan is een grote actie voorafgegaan, georganiseerd door de beweging “coalitie voor het gezin” die 3,1 miljoen handtekeningen verzamelde (terwijl er maar een half miljoen vereist zijn). Verdient navolging!
  Ter herinnering
  Op vrijdag 2 juni om 19.30 u is de voorstelling van ons boek voorzien in de Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij Postel (Abdijlaan 16, 2400 MOL-POSTEL), waarna een eenvoudige receptie.
  Op zaterdag 3 juni vanaf 13.00 u ben ik aanwezig op de conferentie Syria and the Near East samen met Elijah J. Magnier, Yvette Shamier, Kevork Almassian en Malik Samoel, Elzenveld Conference Center, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen.
  Op donderdag 8 juni om 20.00 u ben ik aanwezig in de dabatclub samen met prof. Amin Makar: Hotel de Basiliek, Trooststraat 22, 2650 EDEGEM
  Op dinsdag 13 juni om 20.00 u geef ik een lezing over Syrië en over mijn boek in de universiteit van TILBURG: prof. Cobbenhagenlaan 19: Tilburg University Chaplaincy, studentenparochie Maranatha.
  P. Daniel

  27-05-2017 om 09:05 geschreven door Gust Adriaensen


  26-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Asociaal beleid

  Journalist Ruben Mooijman formuleert het haarscherp: 'Het fiscale beleid werkt in het voordeel van eigenaars. Zij krijgen een fors fiscaal cadeau van de samenleving. Terwijl anderzijds de investeringen in sociale huurwoningen al jaren achterblijven bij de doelstellingen. '

  Dat is al lang zo maar deze rechtse regering versterkt dat asociale beleid nog in grote mate.

  26-05-2017 om 16:10 geschreven door Gust Adriaensen


  25-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwetsbaarheid

  Luc Van Gorp, voorzitter van CM, in zijn Rerum-Novarumtoespraak:

  'Onze neoliberale samenleving kan maar moeilijk om met kwetsbaarheid. Ze is op het gevaarlijke punt beland dat ze kwetsbaren en profiteurs op één hoop gooit. Maar niemand is perfect, niemand kan een leven lang op topniveau presteren. '

  ‘Er is nochtans een fundamenteel verschil tussen een kwetsbare en een profiteur. Een profiteur pakt iets waar hij geen recht op heeft, een kwetsbare krijgt iets niet waar hij wel recht op heeft’.

  25-05-2017 om 07:21 geschreven door Gust Adriaensen


  24-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gebed van bisschop Johan Bonny

  God en Vader,
  zegen onze aardse pelgrimstocht
  en onze dagelijkse levensweg.

  Uw liefde kent geen grenzen,
  uw barmhartigheid omspant de aarde.
  Waar onmacht heerst en kwaad
  opent Gij deuren van vergeving.

  Jezus was van uw barmhartigheid
  de menselijke gestalte.
  Wie was gevallen, richtte Hij weer op,
  wie was uitgestoten, zette Hij in het midden,
  wie had gezondigd, schonk Hij vergiffenis.

  Schenk ons Vader, uw heilige Geest,
  die zuiver maakt wat troebel is,
  die recht zet wat geknakt is,
  en die geneest wat is gebroken.

  Maak ons barmhartig, Vader,
  zoals Gij voor ons barmhartig zijt.
  Leer ons elkaar de vergeving te schenken
  die wij eerst van U ontvangen hebben.

  Wijs ons de weg en ga met ons mee, God,
  langs de soms ingewikkelde paden van het leven,
  daarvoor bidden wij door Jezus Christus,
  uw Zoon en onze Heer.

  (Gebedskalender Kerk&Leven)

  24-05-2017 om 22:55 geschreven door Gust Adriaensen


  23-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wat is waarheid?'

  Onder de titel 'Wat is waarheid?' schrijft Rik Torfs, nog even rector van de Katholieke Universiteit Leuven, een boeiende filosofisch-semantische column over de begrippen waarheid-leugen. 'In het post-truth-tijdperk is niet de leugen, maar de waarheid van gedaante veranderd. Met de leugen gaat het goed, ze is van alle tijden' , stelt Torfs. 

  Rik Torfs scheidt de twee dus van elkaar. Maar zijn het niet eerder communicerende vaten? Bestaat de waarheid niet bij de 'genade' van de leugen en omgekeerd? En verandert ook de leugen niet van gedaante wanneer de waarheid van gedaante verandert?

  Torfs schrijft badinerend dat de lezer de waarheid niet zal vinden in zijn column. Volkomen akkoord. De leugen is evenmin te vinden. Zelfs als hij expliciet (eventueel tussen haakjes) bij een zin vermeldde dat er een leugen in zit, zou de lezer zich afvragen: 'Schrijft de rector wel de waarheid?'

  Even toepassen op de actualiteit. Liegt Trump over zijn streven naar vrede, wanneer hij voor de verzamelde oliedictators van het Midden-Oosten geen kik geeft over schending van de mensenrechten?Wat is leugen en waarheid wanneer bestaande bossen lang geleden bij de (dubieuze) opmaak van de gewestplannen, door de overheid in voor de eigenaars lucratieve (bouw- en industrie)zones zijn ondergebracht, nu als 'zonevreemde' bossen worden beschouwd, waardoor de eigenaars recht hebben op riante compensatievergoedingen, wanneer de overheid die bossen wil beschermen ?

  En de ultieme leugen-waarheidtoets, althans voor Rik Torfs. Wanneer schrijft Rik over waarheid en leugen in de door hem verloren K-UL-machtsstrijd om het rectoraat van de grootste en bekendste universiteit der Lage Landen?

  23-05-2017 om 10:00 geschreven door Gust Adriaensen


  21-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor Trump bestaan geen mensenrechten

  In een toespraak in Saudi-Arabië, voor een gehoor van tientallen dictators, kikte president met geen woord over mensenrechten. Voor deze primitieve leider van het machtigste, democratische land ter wereld, telt alleen geld.

  Ontgoochelend en gevaarlijk!

  21-05-2017 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Vrede moet gebouwd worden op rechtvaardigheid, op integrale menselijke ontplooiing, op respect voor de mensenrechten, op bescherming van de schepping.'

  21-05-2017 om 11:54 geschreven door Gust Adriaensen


  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in Postel

  XII/20
  Vrijdag 19 mei 2017
  Qâra – Damascus – Beiroet – Brussel – Postel
  Na de eucharistieviering vorige vrijdag namen we samen het ontbijt, waarna ik afscheid nam van de zusters en medebroeders. De burgemeester van Qâra bracht me naar Damascus. De controles onderweg waren veel strenger dan gewoonlijk, hoewel de soldaten vriendelijk bleven. In Damascus was het werkelijk zomers weer en je zag het ook aan het gedrag van de mensen. Op de grasperken zaten groepen jongeren of gezinnen samen. De familie Srour is al eeuwen lang nauw verbonden met ons klooster en zorgt nu nog voor ons. Deze familie is goed vertegenwoordigd in Damascus en in Qâra. Aan het ouderlijk huis, waar moeder leefde en vorig jaar gestorven is, werd ik opgewacht. Een neef met zijn vrouw en twee kleine kinderen bracht mij naar zijn schoonouders in de christelijke wijk van Damascus, Bab Touma. Hier zijn zes dochters en twee zonen. Vier getrouwde dochters met hun kleine kinderen waren thuis. Een leven van jewelste in dit oude, vrij kleine huis met antieke balken. Er werd voor een versnapering gezorgd. De neef vroeg uitdrukkelijk om voor het huis en gans het gezin te bidden, wat we onmiddellijk hebben gedaan. Daarna nodigde hij mij uit om in een restaurantje met nog twee vrienden te gaan eten en hij wilde absoluut niet dat ik financieel zou bijdragen. Het waren jongens die we ook in Deir Atieh bij de voetbal al ontmoet hadden. Hier kwamen vele families eten. Af en slechts zag je een vrouw of een meisje met een hoofddoek. Dit is duidelijk een christelijke wijk.
  Rond vijf uur in de namiddag werd voor mij een taxi voorzien die me over de grens naar Beiroet bracht. Alles verliep vlot en zonder moeilijkheden. Ik heb nog van gedachten kunnen wisselen met moeder Agnes-Mariam en zr Carmel, heb een halve nacht goed geslapen. Ik was op tijd in de luchthaven van Beiroet en kwam ook op tijd toe in Zaventem, waar ik opgehaald werd en naar de abdij van Postel gebracht.
  Maandag 15 mei mocht ik een lang interview geven voor de alternatieve nieuwsite “Signs of the Times” (www.sott.net). Woensdag en donderdag mochten we een avondconferentie geven over de noodzaak om zeer kritisch te staan tegenover de gewone berichtgeving en over ons boek, de echte betekenis van de contraceptie: voor de “tegenstroom” in St. Michiels-Brugge en voor de Belfortgroep in Oostkamp. Het waren zeer geïnteresseerde toehoorders met een erg levendige interactie. Hartelijk dank aan de organisatoren.

  20-05-2017 om 08:13 geschreven door Gust Adriaensen


  19-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bourgeois: een brutale vlerk

  De manier waarop minister-president Bourgeois een minister uit zijn eigen regering, met name Joke Schauvlieghe, schoffeert in de bossenkaartsoap is ongehoord en ongezien.

  CD&V kan dat zo toch maar niet over zich heen laten gaan!

  19-05-2017 om 22:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Populisme en elitarisme

  Het is een sport of een obsessie van nogal wat journalisten geworden, om het verweesde, verwaarloosde 'volk' tegenover het intellectuele en politieke establishment te plaatsen en daaraan begrippen als hart en ratio, revolutie en immobilisme, bullebak en verleider, klassieke en populistische politicus te verbinden.

  Dat is een vorm van framing die een objectieve kijk op de realiteit vertroebelt en de kwalijke kenmerken van het populisme kan vergoelijken en aanvaardbaar maken.

  Een voorbeeld. Sturtewagen stelt het in een opiniebijdrage in De Standaard zo voor dat alleen populisten à la Trump in staat zijn het vertrouwen in de politiek te herstellen, omdat zij de harten veroveren.

  Nog los van het feit dat de overwinning van Trump nipt was (Clinton haalde enkele miljoenen stemmen meer), is die voorstelling van zaken toch erg pessimistisch en ja, ook elitair.Zij doet namelijk uitschijnen dat het 'volk' alleen maar vatbaar is voor bluf, racisme en seksisme, fake news, agressie en zelfbeklag, domheid en machtswellust.

  19-05-2017 om 09:26 geschreven door Gust Adriaensen


  17-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse ruimtelijke wanorde

  Dat Vlaamse ministers en media, én investeerders en projectontwikkelaars, het nu roerend eens zijn over verkleining en inbreiding, maakt vele gemeentebestuurders en burgers terecht achterdochtig.

  De Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck zegt in een kranteninterview: 'Investeerders en projectontwikkelaars verdienen het niet om als criminelen te worden weggezet'. Natuurlijk niet. Maar de sector én het ruimtelijk beleid op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau, hebben er tot in het recente verleden voor gezorgd dat onze open ruimte en grote delen van onze prachtigste natuurgebieden, onherstelbaar verknoeid werden.

  Burgers en (plaatselijke) politici die zich daartegen verzetten, werden geïntimideerd en weggezet als wereldvreemde groene jongens. Want ruimtelijke ordening was zeker voor de investeerders en projectontwikkelaars een zaak van het grote geld.

  Nu die bron opdroogt, gooit de sector zich op de dorpskommen. Verdichting, vaak zonder aandacht voor de historisch gegroeide structuur van de kern , is de nieuwe geldbron. In die dorpskomstructuur was ook altijd heel wat groene ruimte te vinden.

  De beleidvoerders die denken dat investeerders en projectontwikkelaars voldoende rekening houden met die longen in het dorpskomweefsel, als ze er niet toe gedwongen worden, verdienen nu zeker het etiket 'wereldvreemd', of erger 'medeplichtig'.

  Onze ruimtelijke ordening is altijd een ratjetoe geweest, een boksring van het grote geldgewin, een spel en/of gevecht waarin de kunst van het omzeilen van de regels het belangrijkste was.

  Resultaat: ruimtelijke WANORDE, die des te schrijnender opvalt wanneer je bv. het Nederlandse platteland verkent.

  17-05-2017 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reginald Moreels oorlogschirurg in Mosul
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Reginald Moreels, vroegere staatssecretaris, nu: oorlogschirurg in Mosul, in dSWeekblad:

  'Ethiek is het belangrijkste woord in mijn leven geworden. Moraal die zich bevrijd heeft van het moralisme. De eeuwige zoektocht naar zingeving, zoals geloof voor mij de eeuwige twijfel is.'

  'Wat mij het meest aangrijpt, is hoe snel we in een context van geweld overqpringen van de ene natuur op de andere. Haat ontmenselijkt. Het is een existentieel gevaar voor onze samenleving.'

  'Het probleem is dat mensen lui zijn, ook intellectueel en spiritueel. In je eigen gelijk blijven hangen, is veel makkelijker.'

  '

  17-05-2017 om 07:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SyriŽ en het Nabije Oosten

  Zaterdag 3 Juni 2017 organiseert het 6 Mei Comité een bijzondere conferentie in Antwerpen.

  Sprekers zijn onder meer de bekende norbertijnse pater Vader Daniël Maes, bekend van zijn werk in het Mar Yakub klooster in Syrië. Dit jaar komt hij uit met twee opzienbarende boeken om andermaal van zijn strijdvaardige levenskracht te getuigen.
  Kevork Almassian is een internationaal bekende politieke analist die zijn naam gemaakt heeft met de oorlog tegen Syrië. Hij is de oprichter van Syriana Analysis en komt regelmatig in internationale media.
  Elijah J. Magnier is journalist en internationaal hoofdcorrespondent voor de Koeweitse krant Al Rai. Hij brengt het grootste deel van het jaar door in Syrië en Irak.

  Yvette Shamier en Malik Samoel van het CSN, officieel vertegenwoordigingsorgaan van Syriërs in Nederland, maken de dag compleet.  Site: http://syriaconference.com
  Contact: info@6mei.org

  Datum: Zaterdag 3 Juni 2017
  Tijd: 13u
  Locatie: Elzenveld Conferentiecentrum, Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 45

  Plaatsen beperkt en inschrijven verplicht via info@6mei.org of door een like op facebook.

  Tel: +32 (0)472 77 79 03

  17-05-2017 om 07:27 geschreven door Gust Adriaensen


  12-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/19
  Vrijdag 12 mei 2017
  Voetbal
  Vrijdagavond slaan we de vespers eens over om met de fraters naar Deir Atieh te rijden en te gaan voetballen. Daar is een eenvoudig en goed verzorgd sportterrein met twee kleine voetbalvelden met kunstgras. De speelterreinen zijn naar schatting half zo groot als normaal. Het kost een halve dollar om een uur te mogen spelen. De ploegen bestaan uit 6 personen. Iedere ploeg mag spelen totdat ze twee goals heeft gemaakt en dan moet de verliezende ploeg haar plaats afstaan. Worden er geen goals gemaakt dan speelt men voor tien minuten en geeft een andere ploeg van zes spelers de kans. Het is een bijzonder gezellige bedoening onder jongere en sommige minder jongere mannen. En iedereen kent iedereen. Er zijn vele vrijwilligers bij van de Rode Halve Maan die dikwijls bij ons komen. De ploegen vermengen zich soms ook naar gelang iemand te moe is en een andere nog veel adem heeft. Toen het donker werd gingen warempel de lichten aan, zij het eerder beperkt. Onze Nigerianen hebben overigens niet veel licht nodig om met hart en ziel te blijven spelen. Wat een gezonde ontspanning waar ze zelfs een oudere mee van laten genieten.
  Viering van de martelaren
  De dag van 6 mei wordt in Syrië beschouwd als de “dag van de martelaren”. Op die dag werden in 1916 een aantal Syrische en Libanese weerstanders door de Ottomaanse bezetter omgebracht. In Qâra had deze viering maandag plaats in een grote feestzaal waar vele honderden mensen verzameld waren. Moeder Agnes-Mariam met de twee oudere fraters en ik waren er uitdrukkelijk op uitgenodigd. Hoewel we halverwege de viering toekwamen werden we bij de eregasten gedropt en kregen meteen een lint om de hals met de kleuren van de Syrische vlag: rood, wit, zwart en twee groene sterren (destijds verwijzend naar Syrië en Egypte). De gouverneur en personaliteiten uit heel de streek waren aanwezig. Dit is de derde grote “viering van de martelaren” die ik meemaak. Je voelt dan het lijden, de trots en de vastberadenheid van een volk dat bereid is offers te brengen voor de eenheid, onafhankelijkheid en vrijheid van zijn land en bevolking. Het is vooral een hulde aan de moeders en hun zonen. Aangrijpende verhalen zijn er in overvloed. Als westerling voel ik me beschaamd om de berichten die in onze pers blijven verschijnen en die alle gruwelverhalen leugenachtig in de schoenen van het leger en de president weten te schuiven. De werkelijkheid is dat zovele miliciens, gewone jongens hun leven hebben gegeven om anderen te beschermen. Moeders vertellen hoe trots ze zijn op hun zonen die de terroristen hebben bestreden om het volk te redden. Er zijn verhalen van jonge mannen die als broers voor elkaar gezorgd hebben bij de verdediging en bestrijding van de terroristen. Ja, er zijn helden en heiligen bij. Je ziet ook jonge weduwen met een baby op de arm, met een glimlach en een traan. En jawel, na zeven jaar oorlog zie je het duidelijk: er zijn veel meer vrouwen dan mannen. Kinderen in kleurige jurkjes en kleding voeren dansjes op en declameren met heldere stem gedichtjes. Er worden toespraken gehouden en op iedere vermelding van het leger of de president volgt een hartelijk applaus. (Denken onze pers lui werkelijk dat de Syriërs zo onnozel zijn dat zij niet weten wie de moordenaars en wie de redders zijn of hoe hun kinderen zijn omgekomen?) Tussenin is er luide ritmische muziek. Ook het traditionele slokje koffie en de Arabische zoetigheden ontbreken niet.
  Terug in het klooster vond daar de volgende viering plaats. Op de grote binnenkoer stond de nieuwe “hospitainer” met het teken van de gemeenschap, het kruis met vier punten en daar rond een rode halve maan en er onder deze tekst in het Arabisch: Equipe van de gemeenschap Mar Yakub, de Verminkte. Het is eigenlijk een mobiele kliniek. De volledige uitrusting was enkele dagen geleden met die drie containers gekomen. Het is de bedoeling dat deze “rijdende kliniek” voor heel de streek dienst doet. Alle personaliteiten die in Qâra aanwezig waren kwamen een voor een toe en werden door een haag van applaudisserende jongeren verwelkomd. De gouverneur knipte het lint door. Na enkele dankbetuigingen en wederzijdse begroetingen vertrokken de hoge gasten. Allen verzamelden zich in de grote zaal aan de ingang van de poort, een honderdtal. Velen namen plaats op de grond. Er waren jongeren met een rood jasje, nl. de vrijwilligers van de Rode Halve Maan met of zonder het kenteken van onze gemeenschap en jongeren met een geel jasje, een pas opgerichte scoutsgroep die zich wil inzetten voor de heropbouw van de streek. Alle verantwoordelijken vertelden waar zij mee bezig waren of wat ze gedaan hadden. Telkens als de naam van het klooster of van moeder Agnes-Mariam viel, volgde een luid applaus. Vanwege het tapijtenfabriek werd een mooi tapijt aangeboden dat het Laatste Avondmaal uitbeeldt. Natuurlijk ontbraken de vragen niet. De verantwoordelijke voor de gehandicapten vond dat het tijd werd dat de gehandicapten een eigen plek zouden krijgen. De hoofdklemtoon lag bij dit alles op een gezonde heropbouw van de plaatselijke maatschappij. De wil om niet weg te trekken, zoveel mogelijk in eigen streek te blijven en mee te werken aan een goede samenleving, biedt hoopvolle vooruitzichten.
  Europa, made in USA
  Er worden nieuwe strofen gecomponeerd de melodie is een heel oud deuntje. Volgens het Pentagon is het Europees theater cruciaal voor de Amerikaanse belangen. De “internationale orde”, die gebouwd is op de westerse suprematie (zeg maar de VS-Israël) moet tegen iedere prijs in stand gehouden worden. Deze economische, politieke en militaire overheersing wordt nu bedreigd door het opkomende Rusland en ook China. En Europa moet de bufferstaat zijn van de confrontatie met Rusland, die gedirigeerd zal worden door de VS. De verantwoording voor deze confrontatie is, zoals al 25 jaar lang gebeurt, gebouwd op een monsterleugen. Op 2 mei 2014 hebben Oekraïense neonazi’s onder leiding van de VS en de NAVO, tientallen Russen vermoord, wat tot heden handig voorgesteld wordt als de grote agressie van Rusland. Nu moet de oostflank van de NAVO versterkt worden en ook voorzien worden van de nieuwste kernwapens om zogenaamd Rusland af te schrikken. Russofobie in steeds hogere versnelling. De oorlogsindustrie floreert. In Poznan, Polen wordt een nieuw hoofdkwartier opgericht voor o.m. de 6000 Amerikaanse soldaten in de omringende landen. Het Europees (d.i. Amerikaans) opperbevel moet zijn historische rol in de strijd weer opnemen. Dat was de boodschap van de Amerikaanse Generaal Curtis Scaparrotti, de hoogste bevelvoerder van de geallieerden in Europa en dus van de NAVO, voor de Amerikaanse senaat op 2 mei 2017, precies drie jaar nadat het westen een staatsgreep pleegde in Oekraïne. Van een onafhankelijke en eigen Europese verdediging is geen sprake meer (Manlio Dinucci, 9 mei 2017: https://ilmanifesto.it/ecco-il-piano-del-pentagono-per-leuropa/).

  12-05-2017 om 21:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vijanden van de vrije republiek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   In een column verwijst filosofe Tineke Beekman naar Cato de Jongere (95 v. Chr.-46 v. Chr.)

  'Wie een voornaam burger wil zijn, moet zijn eigen verlangens en neigingen onder controle houden. De vijanden van de vrije republiek zijn winstbejag, eerzucht, overdaad, corruptie. Die kun je aanklagen bij anderen, maar moet je bij jezelf bestrijden. '

  12-05-2017 om 08:35 geschreven door Gust Adriaensen


  09-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luc Sels nieuwe rector

  Luc Sels heeft het nipt gehaald van Rik Torfs. Het valt natuurlijk af te wachten wat Sels als rector waard zal zijn.

  Ik vrees dat de Universiteit van Leuven met Sels aan het hoofd, zich meer zal terugtrekken binnen de eigen muren en structuren.

  Met Torfs had de universiteit een briljante geest, een man met een enorm gevoel voor humor, als rector. Bovendien kwam hij duidelijk uit voor zijn katholieke overtuiging en verdedigde hij ook de christelijk-katholieke identiteit van de Katholieke Universiteit van Leuven.

  09-05-2017 om 22:28 geschreven door Gust Adriaensen


  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor mei

  De gebedsintentie van paus Franciscus voor mei. klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/ZvVwRIBfKxU   

  06-05-2017 om 12:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sels versus Torfs: DE Leuvense boksmatch

  De kranten vandaag:

  'De gesloten campagne aan de KU Leuven barst volledig open, nu kandidaat-rector Luc Sels een klacht heeft ingediend wegens ‘onregelmatigheden’.
  Serene verkiezing? Ook in Leuven lukt het niet

  Door de vele bizarre complottheorieën en logeverhalen in Gent leek de rectorverkiezing in Leuven op een beschaafd onderonsje tussen twee valabele kandidaten uit te draaien. Maar dat beeld klopt niet langer. Uitdager Luc Sels heeft namelijk een klacht ingediend wegens ‘ontoelaatbare gedragingen’ tijdens de campagne.'

  Dit blog 'Rasp' op 4 mei:

  'In Leuven verloopt de machtsstrijd minder agressief en vooral meer verborgen voor de buitenwereld. Maar vergis u niet. Ondergronds is er gelobby van grote ego's en faculteiten, van belangengroepen ook van buiten de universiteit.

  Voor nogal wat mensen in het Leuvense universitaire weefsel is Rik Torfs te prominent aanwezig op het publieke forum, heeft hij te veel flair, wellicht ook te veel flitsend verstand, kortom: Torfs verwekt afgunst.'

  En vergeet ook niet de rest te lezen over Torfs, Sels én de machtsstrijd tussen beiden.

  06-05-2017 om 12:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/18
  Vrijdag 5 mei 2017
  Flitsen uit het leven van de gemeenschap
  Dagelijks wordt er gewerkt aan het nauwkeurig noteren van het materiaal dat van de drie containers gekomen is en dat de grote zaal onder de nieuwbouw helemaal vult. We hebben die containers vorige week op een avond en nacht leeggemaakt. Er moet ook een en ander versleept worden en vrachtwagens moeten geladen worden. Tevens worden er nog steeds bomen geplant op het terrein. Bovendien moet er iedere dag een vracht rotsstenen verzameld worden. Hiermee kunnen de betonnen muren van het schapenhok (nu voor 100 schapen) mooi afgewerkt worden, zoals de andere gebouwen. Tenslotte wordt de kluis binnen en buiten ook verder afgewerkt.
  De zoon van een van onze arbeiders, een christen, wil zich een week komen voorbereiden op zijn examen Engels. Hij mist niet alleen een grondige kennis van de taal maar ook enige structuur en vaste orde in zijn leven. Om beurt zal een van de fraters hem helpen. Ondertussen gaan de dagelijkse lessen Engels voor mensen uit Qâra hier ook door. Dit vraagt serieuze voorbereiding en het opzoeken van geschikt materiaal, maar het loont de moeite. De studenten en studentinnen zijn er ook dankbaar voor.
  Het “collectief van Antiochië”
  Als “gemeenschap van de eenheid van Antiochië” zijn we verrast door het plotse ontstaan in Frankrijk van een “collectief Antiochië” onder priesters en religieuzen. In Antiochië is Petrus eerst zeven jaar bisschop geweest, vooraleer hij naar Rome vertrok en vanuit Antiochië werd het christelijk geloof onder de volkeren verkondigd door Paulus. Daar was de Kerk nog één in verscheidenheid, nl. bestaande uit een “kerk van de volkeren” en een “kerk van de joden”. Daar werden de gelovigen uit de volkeren voor het eerst “christenen” genoemd.
  Het Franse “collectief Antiochië” is blijkbaar uit de koorts van de presidentsverkiezingen geboren. Na de eerste stemronde hebben de Franse bisschoppen gemeend in een communiqué de gelovigen al meteen te moeten waarschuwen, alleen en uitdrukkelijk voor de kandidate van het rechtse Front National. Geen woord van kritiek op de andere kandidaat, die ultra liberaal is, pro nieuwe wereldorde, pro islam, anti familie, pro abortus, pro euthanasie en… pro-bablement nog veel meer. Vele priesters en religieuzen van alle rangen, standen en leeftijden aanvaarden dit niet. Het verschil van houding van de hogere clerus (die zo dicht mogelijk bij de openbare opinie wil blijven) en van de lagere clerus (die dichter bij het volk wil staan) is ook in Vlaanderen niet vreemd. De reactie van het collectief is rustig en vastberaden. Het laat de bisschoppen verstaan dat zij zich zo niet zullen laten mobiliseren of intimideren. “Wij kijken al lang niet meer naar tv, wij lezen jullie verklaringen niet meer…Wij waren aanwezig op de “Manif pour Tous” en de “Mars voor het leven” en jullie waren daar niet…De situatie wordt met de dag erger. Wij delen in het lijden van een volk waar jullie weinig contact mee hebben…Wij zeggen in alle rust dat wij zullen stemmen voor Mevr. Le Pen”. Toch is er ook nog een bisschop die op zijn wijze protesteert tegen het communiqué van de Franse bisschoppen, nl. de charismatische Dominique Rey, bisschop van Fréjus-Toulon, waarmee we jaren geleden mochten kennismaken. Hij roept de gelovigen op om gewetensvol te stemmen voor degene die eerbied opbrengt voor het leven, het gezin, de godsdienstvrijheid, de vrede in de wereld en de zorg voor de armen. Het is ook deze bisschop die een bijzondere band heeft met ons bisdom hier. Al willen we onze hoop niet meer stellen op politici, we wensen het Franse collectief Antiochië alle succes toe.
  Ten hemel schreiend onrecht
  Vier dorpen zijn omsingeld. In het noorden, in de provincie Idlib houden rebellen van Jaych Al Cham (“het leger van Damascus”!?) de sjiitische burgers van Kafraya en Foya sinds 29 maart 2015 in hun greep. Ze worden dagelijks bestookt met raketten. Huizen, scholen, ziekenhuizen worden gebombardeerd, water en elektriciteit afgesloten, toevoer van voedsel en medicamenten wordt verhinderd en scherpschutters doden het vee. Voor het wahabisme van Saoedi-Arabië is het feit dat de burgers sjiieten zijn een grote misdaad.
  In het zuiden, aan de Libanese grens heeft het Syrische leger in Madaya en Zabadani sinds 4 juli 2015 rebellen omsingeld nadat dezen een aanval gelanceerde hadden in Qalamoun. De behandeling van de rebellen door het Syrische leger is evenwel geheel anders. Ook de uitwisseling van groepen is geheel verschillend verlopen. De rebellen in het noorden en het leger in het zuiden zouden aan beide zijden de veiligheid van hen die vrij gelaten worden verzekeren, zo was overeengekomen. Het Syrische leger is zijn verplichting nagekomen en heeft gezorgd dat de groepen rebellen met hun familie en wapens veilig konden vertrekken.
  En hoe worden de geëvacueerden in het noorden door de rebellen behandeld? Met bussen worden ze weggebracht richting Aleppo. In El-Rachidine, nog rebellengebied, wordt halt gehouden. Daar komen rebellen toe die de kinderen met snoepgoed lokken. Ondertussen komt daar een auto met explosieven voorbij en doodt 126 mensen, waarvan, 68 kinderen (Antoine Charpentier, 2 mei 2017: (http://www.mondialisation.ca/syrie-foua-et-kefraya-timidite-de-la-communaute-internationale/5588244).
  Dit verhaal zoals het gebeurde, komt niet in de media, van een onpartijdig internationaal onderzoek is geen sprake en nog minder van een speciale zitting van de VN Veiligheidsraad. Rebellen, “Syrische opposanten”, terroristen hebben geen enkele bedoeling om mee te werken aan vrede in het land en de bemiddeling van de “internationale gemeenschap” heeft alle geloofwaardigheid verloren. Leugen en geweld krijgen vrij spel. Op de laatste conferentie in Astana, die gisteren eindigde, heeft Rusland duidelijk gemaakt dat het harde bewijzen heeft die aantonen dat de chemische aanval in Khan Sheikhoun (4 april 2017) een provocatie was. Rusland zal blijven ijveren om de waarheid in de openbare opinie te brengen (https://sputniknews.com/middleeast/201705051053298592-russia-syria-attack/).

  Naar een atoomoorlog?
  Niemand kan zich de gevolgen voorstellen van een atoomoorlog tussen de VS en Rusland. Sommige deskundigen waarschuwen ons voor de catastrofale gevolgen van zulk een oorlog. Steven Star is de voornaamste wetenschapper van de “dokters voor sociale verantwoordelijkheid”, verbonden met de stichting “voor de vrede in het atoomtijdperk”. Hierover schreef hij meerdere studies. Greg Mello is algemeen directeur van de studiegroep Los Alamos die de gevaren van een atoomoorlog bestudeert en sinds 1989 ijvert voor ontwapening. In een interview met hen vinden we enkele van hun overtuigingen (http://www.mondialisation.ca/des-experts-du-nucleaire-abordent-les-dangers-dune-guerre-entre-les-etats-unis-et-la-russie/5587534).
  In een atoomoorlog tussen de VS en Rusland zou in het eerste uur 30% van de bevolking omkomen, in de weken daarna meer dan 50% en uiteindelijk heel de bevolking. Op een oppervlakte van tienduizenden km zouden alle elektronische apparaten aangetast worden. De meteorologische veranderingen zouden een soort ijstijdperk veroorzaken voor een tiental jaren. De voorraad van zeer hoge concentraties van radioactiviteit in de kerncentralen kan smelten en in brand schieten. Kortom de gevolgen voor het leven van de mensheid en van onze aarde staat op het spel en de ellende zal onvoorstelbaar zijn. Met een zeker cynisme zou men kunnen zeggen: zalig degenen die eerst omkomen.
  Dat de dreiging voor een atoomoorlog steeds groter wordt, is zeker niet uit de lucht gegrepen. Vooreerst is het aantal beschikbare kernwapens waanzinnig hoog en de wapenindustrie slaagt er in een steeds groter aantal en meer vernietigender wapens voor te stellen en op te dringen. Het arsenaal moet zogenaamd steeds vernieuwd worden. Als ze niet gebruikt worden is het een duizelingwekkend bedrag dat is weggegooid en dat veel beter voor de verbetering van de levensstandaard van mensen zou gebruikt kunnen worden. Worden die wapens wel gebruikt dan zaaien ze op onvoorstelbare wijze dood en vernieling. Het is dus dubbele waanzin. Vervolgens is er de voortdurende provocatie van de VS, NAVO tegenover Rusland. Zij zijn zo naïef van te denken dat ze aan Rusland hun wil kunnen opleggen als ze eens hun spierballen laten rollen. Rusland heeft overigens een goede relatie met Iran en China en zal voor de dwaze westerse provocatie niet wijken. Tenslotte heeft D. Trump met zijn roekeloze en geheel onverantwoorde raketaanval van begin vorige maand in Syrië voor Rusland een rode lijn overschreden. De communicatie VS - Rusland, bedoeld om onderlinge conflicten te vermijden, heeft Rusland opgezegd als reactie op de dwaze aanval van D. Trump. Dit maakt de dreiging van een conflict, ook met kernwapens, alleen maar groter. En de nieuwste provocatie: de VS luchtmacht heeft F 35, vijfde generatie gevechtsvliegtuigen, op 25 april 2017 geïnstalleerd in Estonia, op 200 km van de Russische grens en 300 km van St Petersburg. Op 28 april werden ze geïnstalleerd in Bulgarije. De F 35 kunnen met atoomwapens uitgerust worden en zijn bedoeld voor de nieuwe atoombom B 61-12. Dit alles om “de veiligheid te verzekeren in de regio en in de wereld” tegen de zogenaamde “Russische agressie” (Manlio Dinucci, 4 mei 2017; https://ilmanifesto.it/cacciabombardieri-usa-f-35-schierati-in-estonia-e-bulgaria/). Moet Rusland zijn wapens nu in Cuba plaatsen opdat de Amerikanen en de NAVO hun atoomwapens eens kunnen testen?

  Heil en bescherming moeten we niet verwachten van deskundigen of geleerden als zodanig. De mensheid heeft in gans haar geschiedenis nooit zoveel geleerden gehad als nu, en wel op alle terreinen. De technische en wetenschappelijke middelen om de mensheid vooruit te helpen lijken onbeperkt. En wat doen geleerden? Zij lossen problemen op. Zo zou je dan verwachten dat onderhand alle problemen van de baan zijn. Toch is niets minder waar. Immers, deskundigheid en geleerdheid vallen niet samen met wijsheid. Kennis, weetjes en vaardigheden kunnen eindeloos opgestapeld worden. Die kun je ook in een computer stoppen of in een robot. Wijsheid is iets anders en gaat uit van mensen die rustig het geheel hebben overzien, in geweten een evenwichtig oordeel vellen en er naar handelen.
  Ziehier hoe Greg Mello uiteindelijk de toestand beoordeelt: “Ik zou zeggen dat de inspanningen om de ongelijkheden in de wereld te verminderen het hart vormen van een dreigende atoomoorlog. We moeten ons ontdoen van het militaire, industriële en financiële complex. Indien zoveel macht in zo weinig handen is en er zulke grote ongelijkheid blijft, dan zijn de mensen van de macht verblind door hun positie. Ze hebben dan geen contact met de problemen van de maatschappij. Deze ongelijkheden – economisch en vooral politiek - leiden naar een bepaalde politieke dwaasheid. Dat kan onze verwoesting veroorzaken. De onwetende massa vormt niet het probleem. Het is de onwetendheid en de arrogantie van de mensen aan de top. Daar is altijd het probleem.”
  Mededelingen
  Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie.
  Dat is de titel van het boek, dat we met enkele deskundigen schreven en dat nu in de winkels ligt. We beschouwen het als een bijdrage aan een Cultuur van het Leven. We zullen hierover spreken (na enige informatie over de situatie in Syrië gegeven te hebben) op volgende plaatsen en tijden:
  Op woensdag 17 mei om 19.30 u in “Onze Ark”, St. Michielslaan 35, 8200 St. Michiels Brugge http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Voorstelling%20boek%20pater%20Daniel.pdf
  Op donderdag 18 mei om 19.30 u in het Cultureel Centrum De Valkaart, Aalbrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp,
  Op dinsdag 13 juni om 20.00 u in de universiteit van Tilburg, Professor Cobbenhagenlaan 19
  De officiële boekvoorstelling heeft plaats in de Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij van Postel (Abdijlaan 16, 2400 Mol) op vrijdag 2 juni om 19.30 u

  INHOUDSOPGAVE
  voorwoord: kardinaal Willem J. Eijk
  voorwoord: aartsbisschop-emeritus André Léonard
  voorwoord: dr. Louis Van Hecken
  verantwoording
  inleiding
  hoofdstuk i: Het tijdperk van de anticonceptieve revolutie blz.23
  1. Revolte tegen de kapitalistische maatschappij: mei 1968
  2. Revolte tegen de menselijke vruchtbaarheid
  3. Revolte tegen het kerkelijk leergezag
  4. Revolte tegen ieder verbod: het is verboden te verbieden!
  5. Revolte tegen de waarheid: de massamediamanipulatie
  6. Revolte tegen harmonie en schoonheid
  7. Revolte tegen de menselijke waardigheid
  hoofdstuk ii: De mythe van de veilige anticonceptie blz. 65
  1. Achtergronden
  2. Een wereldschokkende ontdekking: ‘de pil’
  3. Wat niemand wil(de) weten
  4. Reactie van anarchisten en feministen
  5. Een professionele afbraak en deskundige remedies
  6. Het leven als bouwstof: het pure materialisme van de vrijmetselarij
  7. Het Beest en het Lam: een meditatie vanuit de Apocalyps

  hoofdstuk iii: Van integraal personalisme naar verantwoord ouderschap
  blz. 131
  1. De langzame groei van een vaste overtuiging
  2 De huwelijksleer van het Tweede Vaticaans Concilie
  3. Humanae Vitae: een Hooglied zonder stoorzender
  4. Verdieping: gezinssynode (1980) en apostolische aansporing (1981)
  5. Bevestiging in latere kerkelijke documenten
  6. Bevestiging vanuit de profane wetenschappen en Sensiplan®
  7. Een geheel nieuw perspectief: ‘theologie van het lichaam’
  hoofdstuk iv: Van misvormd personalisme naar onverantwoord ouderschap
  blz. 211
  1. Theologische acrobatie
  2. Het zogenaamde meerderheidsrapport
  3. Het Memorandum van Krakau
  4. De zogenaamde Anglicaanse verruiming
  5. Invloedrijke gebeurtenissen en personen
  6. De gewone pastoraal
  7. Theologen en kerkleiders: ook kinderen van hun tijd
  hoofdstuk v: De voornaamste teksten uit de kerkelijke documenten blz. 273
  1. Pius xi, Pius xii en Johannes xxiii
  2. Uit de pastorale constitutie Gaudium et spes van Vaticanum ii
  3. Uit de encycliek Populorum progressio, Paulus vi
  4. De encycliek Humanae Vitae, Paulus vi, 25 juli 1968
  5. Uit de apostolische aansporing Familiaris consortio, Johannes Paulus ii
  6. Uit de encycliek Veritatis splendor, Johannes Paulus ii
  7. De synodes van 2014-2015 en de apostolische exhortatio Amoris laetitia, Paus Franciscus
  hoofdstuk vi: Getuigenissen blz. 315
  1. Twee hartverscheurende brieven van Paulus vi aan kard. L.J. Suenens
  2. Ervaringen van een geneesheer-specialist
  3. Ervaringen van een gynaecoloog
  4. Ervaringen van een moeder
  5. Brief van een christelijk echtpaar aan hun kinderen
  6. Een jonge onderzoeker over het embryodebat
  7 Pleidooi voor het leven
  hoofdstuk vii: Nieuwe perspectieven voor een nieuw tijdperk blz.343
  1. Erkennen dat we ons vergist hebben
  2. De theologie van het lichaam uitdiepen en beleven
  3. De natuurlijke methoden van gezinsplanning en Sensiplan® van de daken verkondigen
  4. Evolutie van de kerkelijke leer in verband met anticonceptie?
  5. Het gezin, de thuisbasis van de tegendruk
  6. Voor vrijmoediger en strijdvaardiger gelovigen
  7. Anticonceptie ontmaskerd: naar een cultuur die open staat voor het leven
  samenvatting
  nawoord
  bibliografie blz. 372
  illustraties

  P. Daniel

  06-05-2017 om 10:22 geschreven door Gust Adriaensen


  05-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Obscurantisme en klassenjustitie

  De hoofdredacteur van De Standaard, stelt de vraag: 'Heeft de publieke opinie echt geen zaken met een beroemde arts die knoeit met experimenten op kinderen die aan kanker lijden?'

  Verhoeven heeft het over het schandaal Van Gool, dat een tijd geleden deining verwekte. Het duikt nu weer op omdat de krant achterhaalde dat dokter Van Gool een minnelijke schikking regelde met het Leuvense parket. Op die manier ontsnapt hij aan een proces.

  Karel Verhoeven stelt een retorische vraag waarop het antwoord vanzelfsprekend is en dus niet hoeft. Maar in dit schandaal schreeuwt ze om een verontwaardigd en woedend 'ja!'.

  De 'leidende intellectuele instelling' die de Katholieke Universiteit van Leuven pretendeert te zijn, weigert in een zaak waarbij het grote publiek en zwakke, weerloze mensen betrokken zijn, transparantie en publieke verantwoording.Torfs, de grote heraut van het open en vrij debat, maar ook zijn concurrent bij de rectorsverkiezingen, Sels, verschansen zich nu in hun corporatistische universitaire burcht, in hun 'ons-kent-ons-coconnetje'. Obscurantisme, dat doet denken aan een ver verleden, als het om de 'eigen mensen' gaat.

  Het achterkamertjesgeregel van de universiteit gaat hand in hand met de afkoopregeling die Van Gool trof met het parket. Dergelijke afkoopregeling tast overigens de geloofwaardigheid van ons gerechtelijk systeem in het algemeen aan. Het passende woord voor die wettelijke mogelijkheid is klassenjustitie.

  05-05-2017 om 11:26 geschreven door Gust Adriaensen


  04-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is kandidaat-rector Luc Sels laf?

  Wie  dacht dat het er in de academische milieus van onze universiteiten gecultiveerd en rechtlijnig aan toe gaat, zal wel geschrokken zijn van de vuile oorlog die in Gent is losgebarsten in de aanloop naar de rectorsverkiezingen.

  In Leuven verloopt de machtsstrijd minder agressief en vooral meer verborgen voor de buitenwereld. Maar vergis u niet. Ondergronds is er gelobby van grote ego's en faculteiten, van belangengroepen ook van buiten de universiteit.

  Voor nogal wat mensen in het Leuvense universitaire weefsel is Rik Torfs te prominent aanwezig op het publieke forum, heeft hij te veel flair, wellicht ook te veel flitsend verstand, kortom: Torfs verwekt afgunst.

  Niet weinigen is het, godbetert, een doorn in het oog dat Torfs duidelijk uitkomt voor zijn christelijk-katholieke overtuiging, en in zijn programma veel aandacht besteedt aan de K van de KU-Leuven, aan de christelijke identiteit. Voor deze academische papenvreters en zeker voor de logebroeders onder hen, kan een bewust katholieke rector niet.

  Het feit dat de andere kandidaat-rector, Luc Sels, met geen woord rept over de 'katholieke' universiteit, verhoogt volgens sommigen zijn kansen.

  Op dit blog haalde ik op 13 maart Luc Sels al over de hekel, na zijn interview met De Standaard. Hij verweet Rik Torfs arrogantie, maar Sels demonstreerde zelf een bloedserieuze, kurkdroge arrogantie.

  Dat Sels met een wijde boog om de 'K' heen fietst, is wellicht ingegeven door tactische electorale overwegingen. Maar hoe dan ook is niet spreken over de K van de Katholieke Universiteit van Leuven, als men het hoogste ambt in die instelling ambieert, geen daad van academische en intellectuele moed. Het is eenvoudigweg laf.

  04-05-2017 om 10:35 geschreven door Gust Adriaensen


  02-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.50 jaar geleden stierf Jozef Cardijn


  Kardinaal voor de arbeiders ~ Jozef Cardijn 1882-1967

  50 jaar na z’n dood wordt Cardijn gevierd. Op 1 mei natuurlijk. Zijn KAJ gaf de arbeidersbeweging een wereldwijde impuls. Leer hem kennen in de film.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/l15sjKRtnNQ   

  02-05-2017 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  01-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zuivering van Groot-BrittanniŽ

  Onder de titel 'De zuivering van Groot-Brittannië', schrijft de Britse auteur en criticus Julian Barnes (Leicester, 1946) in dS-Weekblad, een boeiend maar wrang en pessimistisch essay over de Brexit.

  Enkele citaten:

  'Denken we echt dat Mrs. May een land zal opbouwen 'dat werkt voor iedereen'? Wie gelooft die schijnheiligheid ? Geef mij maar dat oude Portugese gezegde: 'Als stront waarde hhad, dan zouden de armen geboren worden zonder kont.'

  'Dat de Brexiteers nu maar ontdekken wat die nieuwe roze toekomst betekent zonder al die Polen en Roemenen en Bulgaren, dat zij zelf de aardbeien mogen plukken, aardappelen sorteren en voor de dementen zorgen, en voor een even laag loon - zo werkt kapitalisme nu eenmaal.'

  01-05-2017 om 10:33 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rasp over Rasp

  In april 2017 bezochten 475 mensen RASP. Zij raadpleegden 576 pagina's.

  01-05-2017 om 10:25 geschreven door Gust Adriaensen


  29-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/17
  Vrijdag 28 april 2017
  Pasen voor iedereen
  Heel het terrein kleurt licht groen, zoals nooit voorheen. Tijdens de paasdagen is er enkele keren abnormaal veel water gevallen, tot vreugde van iedereen. En nu zie je onder een stralende zon tussen de vruchtbomen overal gras opschieten. Dieren en planten die ook hun deel kregen van het lijden van deze oorlog, beginnen te herleven. Voor de schapen is het dagelijks feest. De natuur roept ons toe: Pasen voor iedereen!
  Een reeks containers heeft wat vertraging opgelopen maar is uiteindelijk toch toegekomen in Tartoes. Zaterdagmorgen vertrokken een zuster en twee fraters voor dringend werk in de opslagplaats van de hulpgoederen aldaar. Er moet een lijst gemaakt worden van wat beschikbaar is en enkele vrachtwagens moeten meteen gevuld worden. Donderdagavond arriveerden hier dan vier containers, juist op het ogenblik dat we klaar stonden om aan ons wekelijks uur van aanbidding te beginnen. Iedereen was present om te helpen, ook vele vrijwilligers uit het dorp. We genoten van de manier waarop die chauffeurs konden maneuvreren om hun grote gevaartes op de juiste plaats te krijgen en van de kraanman die twee van die grote gevaartes van de truck moest plukken en heel zachtjes op de autobanden op de grond plaatsen, recht onder ons terras aan de achterkant van de nieuwbouw. En dan de man boven op de containers die de kabels aan de vier hoeken bevestigt! We konden ghet allemaal volgen. Zwaar en deskundig werk. De containers bevatten vooral medisch materiaal alsook banken en stoelen, die nu dringend nodig zijn voor de lessen hier en in het dorp. De stoelen en banken zijn gebruikt of misschien wel afgeschreven maar in zeer goede staat. En het medisch materiaal uit Zweden is nieuw en voldoende voor een volledig modern ziekenhuis. Drie containers werden leeg gemaakt… tot drie uur ’s morgens. Eén lege container vertrok weer, twee lege en een volle staan hier.
  Zaterdagnamiddag stond plots de patriarch voor de deur: Gregorius III Laham om ons een zalige Pasen te wensen en enkele exemplaren te overhandigen van zijn paasboodschap. En donderdagmiddag kwam een sympathieke orthodoxe priester uit Damascus ons bezoeken en bleef twee dagen bij ons. Het werd een hartelijke wederzijdse en geestelijke uitwisseling. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.
  “Kastelen van de lafaards”
  Eens werd de preekstoel “het kasteel van de lafaard” genoemd omdat er geen debat mogelijk is. G.K Chesterton (+ 1936) antwoordt hierop met scherpzinnige humor. Een pastoor – zo zegt hij - kun je na zijn preek op straat gemakkelijk een pak slaag geven, maar de persbureau ’s verbergen zelfs de mensen en instanties die de berichten feitelijk hebben gefabriceerd. Dat zijn de echte “kastelen van de lafaards” (in “The Everlasting Man”, briljante verdediging van de unieke God-Mens Jezus Christus, het christelijk geloof en de katholieke Kerk).
  Ondertussen is de toestand nog veel erger geworden dan Chersterton wilde aanklagen. Het maakt geen enkel verschil meer uit of je nu Engelse, Franse, Duitse of Nederlandse berichten leest. Ze zijn over de geopolitiek allemaal even leugenachtig. Al het nieuws komt van 3 persbureau’ s: Associated Press (AP), Reuters, Agence France Press (AFP). En deze drie staan onder de controle van de CIA et het Pentagon. Zij bepalen wat er mag verschijnen, hoe en met welke foto’s. Plaatselijke redacteurs mogen hun verhaal op eigen wijze bevestigen om de indruk te geven dat het van hen komt. De inmiddels overleden Udo Ulfkötte van de Frankfurter Algemeine heeft aangetoond hoe dit in zijn werk gaat. Als je het voorgeschreven artikel niet wil tekenen, verlies je je baan. De algemene trend van deze berichten in heel de Atlantische pers is duidelijk: pro-Amerikaans, anti-Russisch, voor een oeverloze globalisatie en de nieuwe wereldorde, tegen de soevereiniteit van de volken, voor massale immigratie, pro-islam en antichristelijk, links-progressistisch voor de afbraak van de christelijke waarden. In het begin van de oorlog tegen Syrië moesten alle berichten komen van de Amerikaans-Israëlische terroristenzender Al Jazeera uit Qatar. Ik heb ooit een voordracht gevolgd van een mevrouw in Belgisch Limburg die sprak in naam van Pax Christi en Broederlijk Delen. Ze voerde propaganda voor het steunen van de ”gematigde opposanten” in Syrië, had geen enkele kennis van het standpunt van de Syrische christenen noch van de gewone Syriërs. Ze projecteerde beelden en teksten op de muur en besloot met een dia “Bronnen”, waarop niets anders dan “Al Jazeera” vermeld stond! Ondertussen moet alles komen van het Syrisch observatorium voor de mensenrechten in Londen, een bedrijf van één man die al 15 jaar niet meer in Syrië is geweest en als doel heeft de “opposanten” te helpen de Syrische regering omver te werpen en zijn eigen volk in de ellende te storten om de speelbal te worden van de westerse wereldheersers. Er is dus geen vrije pers meer als vierde pijler van een democratische rechtsstaat. We leven in een mentale dictatuur, een totalitair bestuurde maatschappij. Dit was al vanaf het begin van de oorlog tegen Syrië ons sterk vermoeden en onze dagelijkse ervaring. (http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/04/Media-als-propaganda-vermenigvuldigers-Drie-door-CIA-aangestuurde-persbureaus-bepalen-het-nieuws).

  Robert David Steele, een voormalige CIA officier verklaart dat de chemische aanval in Kahn Shaykhun een valse vlag operatie is, opgezet door senator John McCain, John Brennan (CIA) en Herbert McMaster (National Security) samen met Israël en Saoedi-Arabië (https://sputniknews.com/politics/201704211052868763-cia-idlib-false-flag/). De Witte Helmen kregen voor hun medewerking 300.000 dollar. Saoedi-Arabië wil zijn pijplijn in Syrië naar de Middellandse Zee. Goldman Sachs wil oorlog om de olieprijzen te doen stijgen, de Amerikaanse neoconservatieven willen oorlog om Israël te dienen. Uiteraard wil het Amerikaans militair industrieel complex steeds meer oorlog om de wapenindustrie nog meer te doen floreren. Het is ook mogelijk, zegt hij, dat de “deep state” D. Trump wil controleren of zelfs van de macht verdrijven. In elk geval, zo beweert Robert David Steele, had president Bachar al Assad volkomen gelijk toen hij op 18 april zei dat deze chemische aanval een georkestreerd voorwendsel was om een militaire aanval van de VS te rechtvaardigen. Het Syrische leger heeft geen chemische wapens meer, heeft ze niet gebruikt en zou ze zeker nu niet gebruiken. De rebellen zijn veel terrein aan het verliezen en roepen om steun van buiten af. Met deze chemische aanval hebben de rebellen tevens de gesprekken in Astana en Geneve weer kunnen bemoeilijken. De VS, Engeland en Frankrijk hebben het voorstel gekelderd van Rusland, Iran en Syrië om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Zij willen niet dat de waarheid openbaar wordt. En zo kunnen de VS weer nieuwe sancties opleggen aan Syrië om de indruk te versterken dat Syrië inderdaad schuldig is en tegelijk kunnen ze het land steeds verder ontwrichten. Het effect zie je bij de Nederlandse minister (in onderstaande link van golfbrekers). Als een papegaai praat hij de VS na en fantaseert er zelfs bij dat hij zelf een eigen onderzoek heeft ingesteld waaruit blijkt dat Syrië schuldig is. Natuurlijk kan hij over dit onderzoek geen details geven!? Hij stelt zich aan als de “naakte keizer” die zelf niet eens door heeft dat hij voor de mensen verschijnt als een keizer zonder kleren! Die man is het perfecte bewijs van wat we hoger schreven over de wijze waarop de door de CIA voorgeschreven leugens worden doorverteld en met eigen fantasie worden verrijkt.

  Deze avond maak ik het vuur in het houtkacheltje aan met enkele oude knipsels van onze Vlaamse kranten van eind augustus 2013. Ze brengen uitvoerig het verhaal van een aangeslagen Amerikaanse staatssecretaris John Kerry die “als vader” de beelden van stervende kinderen niet uit zijn hoofd krijgt. De man kon van de toenmalige gifgasaanval in Ghouta zogenaamd niet slapen. Nergens wordt vermeld hoe goed hij geslapen heeft “als vader” toen hij met de NAVO, Turkije en de golfstaten deze gruwelijke aanslag op een massa onschuldige kinderen bekokstoofde. En geen enkele van de journalisten van onze Vlaamse kwaliteitskranten stelt ook maar één van de vele kritische vragen die zich meteen al opdrongen:
  - Hoe is het mogelijk dat een tweetal uren na die massale gifgasaanval er al 35 video’s de hele wereld worden ingestuurd met de kwaliteit van Hollywood? (Dat er foto’s van Egypte bij zijn kan men inderdaad niet meteen weten).
  - Hoe kan men op die korte tijd zovele kinderen in zovele zalen netjes naast elkaar leggen en waarom zijn verschillende kinderen in meerdere kamers te zien?
  - Hoe is het mogelijk zovele kinderen na zulk een gruwelijke aanval zo te fotograferen zonder dat er ergens een moeder of ouder bij te zien is? (Zoals bij de recente gifgasaanval van 4 april 2017 in de provincie Idlib een van de “Witte Helmen” rustig met zijn gsm video’s aan het doorsturen is, terwijl hij zogezegd de dringende hulp verleent, zonder enige bescherming!)
  - Vanwaar komen zovele kinderen in een streek waar de bevolking al lang gevlucht was voor de gevechten?
  - Hoe kunnen de westerse staatshoofden meteen eensgezind de Syrische president met grote zekerheid openlijk beschuldigen voordat de onderzoekscommissie ook maar één vaststelling heeft kunnen doen?
  - Van waar komt dat groot verschil van aantal slachtoffers? De ene zegt dat Assad meer dan duizend mensen gedood heeft en de andere zegt dat het er tweehonderd zijn. Een verschil van 1/5!
  - Hoe is het mogelijk dat de grootscheepse overval en kidnapping van een massa kinderen twee weken voordien in 11 dorpen van Lattakia door geen enkele journalist ook maar met één woord werd vermeld? Het zijn deze ouders die hun kinderen op die video’s herkennen.

  Een staatshoofd dat openlijk iemand van groot kwaad beschuldigt zonder enig bewijs gaat tegen alle rechtsorde in. Wanneer hij daarbij nog een militaire aanval pleegt, begaat hij een oorlogsmisdaad. En wanneer meerdere staatshoofden met elkaar afspreken om dezelfde houding aan te nemen, vormen ze een samenzwering van criminele oorlogsmisdadigers.

  Ziedaar de “kastelen” van Chesterton. Hun bewoners zijn lafaards omdat de dood van honderdduizenden, de armoede en ellende van miljoenen en het lijden van een volk hen volkomen koud laat. Zij geven gewoon de leugens door precies zoals het hen voorgeschreven wordt. En westerse politici doen hetzelfde. Voor hen telt alleen de verzekering van de steun van de CIA bij de volgende verkiezingen.

  De westerse “beschaving, gebouwd op oorlogsmisdaden?

  President Clinton heeft tweemaal een militaire aanval uitgevoerd tegen Servië en tweemaal bevolen Joegoslavië aan te vallen (1995, 1999): 4 oorlogsmisdaden. Georges W. Bush is Afghanistan en Irak binnengevallen en heeft luchtaanvallen uitgevoerd tegen Pakistan en Yemen: 4 oorlogsmisdaden. Obama heeft de NAVO gebruikt om Libië te vernietigen en aan de ontwrichting van Syrië te beginnen: 2 oorlogsmisdaden. Trump heeft bij het begin van zijn ambt al raketaanvallen uitgevoerd tegen Syrië: een oorlogsmisdaad. Daarbij mogen me de verwoesting van een reeks andere landen niet vergeten: Somalië, Honduras, Oekraïne, Venezuela, Ecuador, Bolivia. En alles wordt verantwoord door nauwkeurig gefabriceerde leugens, die in heel de westerse pers tot in den treure worden herhaald. Dr. Paul Craig Roberts besluit dat de Amerikaanse regering bestaat uit onnozelaars en oorlogsmisdadigers. Hij zou liefst de UNO zelf met de EU, de VS, Australië en Canada voor het internationaal strafhof brengen. (http://www.mondialisation.ca/usa-un-gouvernement-dimbeciles-et-de-criminels-de-guerre/5586938). Dit komt overeen met wat S. Lavrov recent zei: er bestaat geen internationaal recht meer. Als bekende Amerikaanse economist en voormalige “US Assistant Secretary of the Treasure fort he Economic Policy” is Roberts vooral getroffen door het hoge gehalte van geweld, waaruit de Amerikaanse regering bestaat, alsook hun onnozelheid om andere grootmachten roekeloos te blijven uitdagen: “China en Rusland kunnen elk afzonderlijk de VS vernietigen. Samen kunnen ze Nood-Amerika onbewoonbaar maken tot aan het einde der tijden. Waarom blijven de onnozelaars van Washington deze atoomgrootmachten uitdagen? Denken ze dat Rusland en China voor hun dreiging zullen zwichten?” Volgens hem is de westerse “beschaving” de grootste aanstoker van oorlogsmisdaden in de menselijke geschiedenis. Daarbij spelen Amerika-Israël de hoofdrol: “Amerika is geweld en geweld is Amerika”.
  Het gaat bijzonder goed met de wapenindustrie en de vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn zonder meer schitterend. Vanuit de VS, Israël, Turkije, de golfstaten en vooral ook de NAVO worden de oorlogsmogelijkheden zodanig groter en vernietigender dat ze elk ogenblik beschikbaar zijn voor onmiddellijk gebruik. Vanuit Italië geeft Manlio Dinucci hiervan een goed overzicht (https://ilmanifesto.it/le-catene-di-ancoraggio-agli-usa/). De militaire bijdrage van Italië bedraagt, zo heeft hij uitgerekend, nu 63 miljoen € per dag en de regering wil naar de 100 miljoen gaan (afgezien van de militaire kosten ‘buiten budget’!) Het is ook Italië dat Trump geholpen heeft om met raketten Syrië te bestoken, maar daarover blijft de regering eerder bescheiden. Prof. Jules Dufour legt uit hoe een wereldoorlog “made USA” steeds meer concreet wordt voorbereid (http://www.mondialisation.ca/vers-une-guerre-mondiale-made-usa/5586793). Indien de oorlogsmisdaden door regeringen begaan ongestraft blijven, kleurt de toekomst van het westen roos, voor de rest van de wereld evenwel bloedrood.

  Beeldverslag
  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-25/ (mijn vorig bericht maar dan geïllustreerd en aangevuld; hierin o.m. video’s over de Turkse volksvertegenwoordiger die de schuld van Turkije bewijst, de inzet van Tulsi Gabbard, het onderzoek van prof.Theodore Postol (MIT) en het potsierlijk vertoon van de Nederlandse minister, die precies het tegendeel zegt van de waarheid, een ooggetuige van de aanslagen in Rashidin waar “de gematigde rebellen” snoepjes aan de kinderen geven om hen daarna op te blazen…).
  De Debatclub nodigt uit voor een debat tussen pater Daniel Maes en prof. dr. Amin Makar, Chirurg-Oncoloog, Universiteit Antwerpen en Christelijke Egyptenaar. Thema: Assad of IS? Moderator: Frans Crols. Donderdag 8 juni – 20.00 uur – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem). Inkom: 5 euro (studenten 3 euro). http://www.golfbrekers.be/pater-daniel-maes-in-de-debatclub/
  P. Daniel

  29-04-2017 om 07:50 geschreven door Gust Adriaensen


  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Croo buiten schot

  In de commotie rond de Belgische steun om Saudi-Arabië op te nemen in de VN-vrouwenrechtencommissie, is er  een heel merkwaardige en misselijk makende evolutie aan de gang.

  Veel interessanter dan de positie van de vrouw in Saudi-Arabië, is voor de Belgische politieke klasse, in dit schandaal de politieke afrekening geworden. Deze keer is Reynders aan de beurt.

  Nog stuitender is hoe de Vlaamse politici en media Alexander De Croo al vlug buiten schot lieten. Twee dagen geleden klonk dat nog helemaal anders. De Croo kwam aan het woord in het VRT-journaal. Hij wilde bevestigen noch ontkennen dat België ja heeft gestemd. Maar hij vond het niet per se een slechte zaak dat Saudi-Arabië, dat bekend staat voor zware schendingen van de vrouwenrechten, in de VN-vrouwenrechtencommissie zit.

  Nog voor de Franstalige liberaal Reynders in het oog van de storm terechtkwam, wierp de Vlaamse liberaal De Croo zich op als verdediger van dat Saudisch zitje in de vrouwenrechtencommissie.

  Overigens blijven alle Belgische en Vlaamse regeringspartijen zaken doen met het dictatoriale, wreedaardige regime van Saudi-Arabië. Een regime dat bovendien de fundamentalistische islam in België steunt.

  28-04-2017 om 09:59 geschreven door Gust Adriaensen


  27-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus vraagt mening jongeren

  In een brief nodigen de bisschoppen de jongeren uit om hun mening te geven over belangrijke thema's uit het leven van de Kerk en van de wereld. Doe mee!

  Beste jongeren,

  De paus roept regelmatig – elke twee of drie jaar – bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema’s uit het leven van de Kerk en van de wereld. Zo’n bijeenkomst noemt men een bisschoppensynode. Volgend jaar, in oktober 2018, heeft paus Franciscus als thema voor de synode gekozen: de jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. Deze keuze is niet toevallig: de jongeren liggen paus Franciscus nauw aan het hart.

  Geloven in God, Jezus Christus ontmoeten, leven in de kracht van de Heilige Geest: dat zijn voor tal jongeren vandaag vreemde, weinig zeggende woorden; voor anderen onder jullie betekenen ze werkelijk iets, en zijn het woorden die leven en vreugde geven. Voor niemand is het vanzelfsprekend.

  Maar meer dan men soms denkt, zijn er onder jullie die mooie en sterke ervaringen opdoen met het geloof: in hun gezin, in plussersgroepen of groepen van misdienaars, in jeugdbewegingen, in allerlei jeugdpastorale initiatieven, op school … of in het verborgene van hun hart. Jullie maken allemaal gebeurtenissen mee die jullie tekenen, die soms een keerpunt in jullie leven vormen, ervaringen van geluk maar ook van pijn en lijden. Dat kunnen bezinningsdagen zijn, de viering van het vormsel, een pelgrimstocht, een zomerkamp, een verzoeningsgesprek, een ervaring als vrijwilliger, enz. Soms zijn het ook momenten van rouw en beproeving thuis, een persoonlijke crisis, een situatie die diepe vragen oproept over jezelf en het leven. Sommigen onder jullie hebben al het geluk gehad te ontdekken dat God de Heer ons in en door al die ervaringen zijn Woord toespreekt en roept.

  Om de synode van 2018 voor te bereiden, wil paus Franciscus de bisschoppen van de hele wereld raadplegen en advies vragen. Om onze bijdrage voor te bereiden, willen wij ons als Belgische bisschoppen graag tot jullie richten, zowel tot de jongeren die zichzelf gelovig noemen, als tot hen die zoekend zijn. Het zou heel waardevol voor ons zijn als jullie je mening en ervaringen met ons willen delen. Willen jullie wat tijd besteden, alleen of in groep, aan de bijgevoegde vragen en ons jullie antwoorden en reacties bezorgen? We zouden ze graag ontvangen tegen 10 october e.k., zodat we er een synthese van kunnen maken, die we dan aan paus Franciscus bezorgen.

  Hoe verloopt het concreet?

  Jullie kunnen ofwel de vragenlijst schriftelijk beantwoorden en het antwoord doorsturen naar volgend adres: IJD (Synode 2018), Nederpolder 24, 9000 Gent. Ofwel kan je de vragen online beantwoorden.

  We danken jullie alvast heel hartelijk. We willen ook graag, als jullie dat wensen, samen over de vragen met jullie in gesprek gaan. We verzekeren jullie van ons gebed voor jullie, en wij vertrouwen onszelf toe aan jullie gebed.

  In de vreugde van Pasen,

  De Belgische bisschoppen.
   
  PS. Het Vaticaan zal binnen enkele weken ook een website openen waarop jongeren kunnen reageren. Jullie kunnen natuurlijk ook deze vragenlijst rechtstreeks beantwoorden.

  Bijlagen:
  https://nl.surveymonkey.com/r/XWC9HG6   

  27-04-2017 om 20:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsneus Gwendolyn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De voorzitster van Open VLD, Gwendolyn Rutten, is een vrouw die vaak betweterig en arrogant uit de hoek komt.

  Kan ook moeilijk anders als men van de daken schreeuwt dat 'ons', dan bedoelt ze in de eerste plaats 'haar (gewenst) liberaal' samenlevingsmodel, superieur is aan alle andere.

  Dat brengt er haar ook toe rond te toeteren dat 'Kerstmis en Pasen tradities zijn die niets meer met religie te maken hebben'.

  In haar superieure en dus agressieve domheid, verkondigt zij 'alternatieve feiten' (het Trumpisme heeft ook bij ons ongelooflijk snel wortel geschoten in rechtse politieke kringen) en beledigt zij een wereldgodsdienst.

  Wat meer is. Rutten beschouwt op een denigrerende manier honderdduizenden Vlamingen als niet bestaande, als quantité négligable. Want voor die Vlamingen heeft Kerstmis en Pasen precies met de essentie van hun religie te maken.

  Dat deze primitief redenerende en polariserende politica voorzitster is van een regeringspartij, haalt het niveau van de Vlaamse politieke kaste toch wel sterk naar beneden.

  27-04-2017 om 07:10 geschreven door Gust Adriaensen


  25-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grote Verandering

  Een krantenbericht:

  'N-VA neemt de leiding in raden van bestuur
  29 Vlaamse agentschappen
  10 hebben voorzitter met N-VA-kleur
  CD&V komt op 7, Open VLD op 3'

  De 'Grote Verandering' die de N-VA beloofde, bestaat erin zichzelf in een verschroeiend tempo op te werken tot de grootste graaiers van het politieke graaisysteem in Vlaanderen!

  Zo zijn de Vlaamse nationalisten erin geslaagd uit te groeien tot de meest traditionele partij van het moment.

  25-04-2017 om 06:24 geschreven door Gust Adriaensen


  23-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tentoonstelling Willy Thijs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 29 en 30 april van 10 tot 18 uur, stelt Willy Thijs zijn aquarellen, gouaches en pastelles tentoon in GC Den Dries, Kerkhofstraat, Retie.

  23-04-2017 om 12:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Brief aan de paus'

  Er is de voorbije dagen nogal wat media-aandacht geweest voor het boek 'Brief aan de paus' van Mark Vangheluwe, neef en slachtoffer van de gewezen bisschop van Brugge, Vangheluwe.

  Peter Adriaenssens beschrijft in een artikel in De Standaard, het groeiproces van het slachtoffer naar het boek toe én de therapeutische waarde die het schrijven, 'het vinden van een taal' voor het diepe trauma kan hebben.

  Van harte hoop ik dat het ook Mark Vangheluwe is gelukt ' zich weg te schrijven van verlammend verdriet en dokters, richting herstel'. Als zodanig is 'schrijven' enorm belangrijk voor slachtoffers en verdient het terecht aanmoediging.

  Wat ik evenwel mis in dit artikel en wat mocht verwacht worden van Adriaenssens, is het antwoord op de vraag: in hoeverre kan dergelijk boek helpen in de strijd tegen allerlei vormen van (seksueel) misbruik? Waarom beperkt Peter Adriaenssens zich vooral tot dit slachtoffer en deze dader en legt hij de link niet veel duidelijker en scherper met de maatschappelijke strijd (of de afwezigheid ervan ) tegen (seksueel) misbruik? Is sinds het losbarsten van het schandaal-Vangheluwe de strijd tegen misbruik gestructureerder en sterker geworden? Is er een vermindering van seksueel en andere vormen van machtsmisbruik in alle sectoren van de samenleving, te constateren?

  Is door de focus van de media op de bisschop-misdadiger ( en vaak gemakkelijkshalve of doelbewust op de hele Kerk) ons besef van misbruik in andere geledingen van de maatschappij, niet sterk aangetast?

  Er kan alleen maar geconstateerd worden dat het instituut Kerk, de enige instantie is die gestructureerd en doelbewust, de misbruiken in zijn geledingen aanpakt. Hoe zit het met de bestrijding van misbruik in bv. in het jeugdwerk en de jeugdzorg, het leger, de sport, de bejaarden- en gehandicaptenzorg, de vluchtelingen- en migrantenmilieus, enz. ?

  23-04-2017 om 09:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/16
  Vrijdag 21 april 2017
  Pasen: vreugde om het Nieuwe Leven
  De paaswake begint met het vuur dat uit stenen geslagen wordt. Niets zo dood als een steen en niets zo verterend als vuur. Dit is het symbool van Jezus’ opstanding uit de dood. Ons verstand stelt vele vragen omtrent de verrijzenis. Zoals het ontstaan van de schepping ons begrijpen overstijgt en wij toch iedere dag leven van de natuur, zo overstijgt de verrijzenis ons verstand en toch leeft de Kerk iedere dag van de verrijzenis. Dit is zeker: de werkelijkheid van de verrijzenis is de enige verklaring voor de explosie van het christelijk geloof in de jaren na Jezus’ kruisiging. Plots waren er over heel de toenmalige wereld groepen mensen die de dood en de verrijzenis van Jezus met hun leven verkondigden. Kan dit afgesproken en georganiseerd zijn door een groepje van op zich onbeduidende en machteloze apostelen, die tijdens Jezus’ leven niet eens tot geloof gekomen waren? De enige betrouwbare verklaring is: dit is het werk van de heilige Geest, precies zoals Jezus gezegd heeft.
  Ons terrein toont een echte Arabische Lente, geen westerse van moord en vernieling maar een natuurlijke. Er is deze dagen af en toe extra regen gevallen. De bomen die gedurende jaren leden onder de droogte omdat ze niet verzorgd konden worden door de oorlog, komen opnieuw tot leven. Overal verschijnt er groen.
  De houding van Maria Magdalena toont dat de grootste droefheid en de diepste vreugde vooral innerlijk zijn. Daarvoor hoef je niet te schreeuwen, te roepen of in de handen te klappen. Alleen het feit dat Jezus haar bij haar naam noemt, “Maria”, ontketent bij haar een stroom van intense vreugde. Verbonden met de lijdensweg van het Syrische volk, hebben we het paasfeest gevierd. De laatste dagen van de Goede Week zijn in de byzantijnse liturgie als één bijna ononderbroken dienst. Op vrijdag was er geen werk in de keuken en hoefde er alleen ’s avonds voor een beetje eten gezorgd te worden. In de late namiddag namen we deel aan de lange “begrafenisdienst” met de parochie in Qâra. De parochianen waren talrijk aanwezig. De paaswake hebben we helemaal volgens de Latijnse ritus goed voorbereid en gevierd. Op paasavond werd een list verzonnen om abouna Georges naar het klooster te krijgen want we wilden als verrassing zijn verjaardag vieren: er was zogenaamd een speciale delegatie gekomen waarbij hij dringend aanwezig moest zijn! Vrienden en kennissen waren ruimschoots komen opdagen en de kinderen speelden een sketch uit het evangelie: de verschijning van de verrezen Heer aan zijn apostelen. We hebben de tweede paasdag en de dinsdag en nog iets meer nog nodig gehad om tot het gewone ritme terug te keren. Tweede paasdag-, dinsdag- en woensdagavond hebben we met de fraters een soort kampvuur georganiseerd aan de kluis met een stevige bezinning over de betekenis en de mogelijkheden van de 500ste verjaardag van de Protestantse Reformatie en ”de rechtvaardiging door het geloof”. Deze paasweek eindigen de eucharistie, alle vieringen en het gebed na het eten altijd met de drievoudige uitroep “Al Masiechoe qam – Hakkan qam!” = de Messias is verrezen – Hij is waarlijk verrezen. Hierna wordt heel het lied gezongen waarop de kinderen steevast beginnen te dansen.
  Verschillende mensen van Qâra hebben al meermaals te kennen gegeven dat ze heel graag Engels zouden kennen. Onze Nigerianen die weliswaar Ibo als moedertaal hebben, kennen vrij goed Engels en hebben ook enige schoolmeester ervaring. Aan hen wordt de zorg toevertrouwd. Er zijn drie groepen, één groep vrouwen en twee groepen jongeren. De nodige voorbereidingen zijn getroffen om volgende week te beginnen. En zo willen we weer iets bijgedragen aan de geestelijke heropbouw van het dorp.
  De anatomie van een leugen
  Washington heeft een rapport van vier bladzijden gepubliceerd in naam van de NSC (National Security Council) over de recente gifgasaanval in Khan Shaykhun. Het rapport is door niemand ondertekend en geef geen enkel bewijs. Als een refrein klinkt het: De Verenigde Staten van Amerika “zijn overtuigd” dat de gifgasaanval het werk is van de Syrische regering en Rusland. Deze losse en onbewezen beweringen gaan tegen ieder logisch denken in maar worden wereldwijd en zonder enige kritische bedenking als de onwrikbaar evangelische waarheid overgenomen door alle grote nieuwsmedia: NBC, CBS, ABC, CNN, Fox, New York Times … en heel onze Atlantische pers. De Nederlandse minister Bert Koenders geeft op 15 april 2017 een uitvoerige verklaring aan de voorzitter van de Tweede Kamer over “de ingezette lijn van de VS in Syrië”, die hij zonder meer steunt. Hij geeft een lange opsomming van hen die “menen” en ”overtuigd zijn” dat de betreffende gifgasaanval het werk is van de Syrische regering en Rusland. Ook hierin geen enkel bewijs, geen enkele kritische bedenking. Hij voelt zich bijzonder zelfgenoegzaam in deze monsterleugen. De gewone platbroeken politiek.
  Theodore Postol, professor emeritus van wetenschappen, technologie en nationale veiligheid aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT), een wel bijzonder deskundige terzake, maakt brandhoud van dit rapport. (http://www.mondialisation.ca/khan-cheikhoun-syrie-lattaque-neurotoxique-qui-na-pas-eu-lieu/5586152). Hij heeft meerdere nauwkeurige onderzoeken uitgevoerd en dit is zijn eindbesluit. Hij heeft ook de beschuldigingen omtrent de gifgasaanval van augustus 2013 ontkracht. De traditie van de oorlogsleugens van de Amerikaanse presidenten gaat gewoon verder.
  Het wordt tijd dat we nuchter worden en beseffen in welke wereld wij leven. De CIA kan op dit ogenblik beschuldigen wie ze wil voor wat ze wil, zonder enige grond van waarheid. Heel de mainstream media nemen dit klakkeloos over en een massa mensen huilen mee met de wolven in het bos. En zo kunnen de niet bestaande “gematigde rebellen” door het westen gesteund, het Syrische volk met de steun van de openbare opinie blijven uitmoorden. Alles is vals, alleen het lijden van het volk is echt. Zo worden Amerika, Israël, de NAVO en hun helden van de golfstaten van zelfsprekend als de grote weldoeners en bevrijders beschouwd. En iedereen die tegen hun criminele houding reageert wordt even vanzelfsprekend als de schuldige afgeschilderd. Dit blijft zich eindeloos herhalen. De Syrische regering bereikte een overeenkomst om de Al Nousra-strijders uit Al Waer, Homs te laten vertrekken mét hun wapens naar Jarablus en zo naar Turkije. Hierdoor was tenminste de bevolking weer vrij. Nu was er een overeenkomst om de burgers uit het door terroristen bezette Kafarya en Fou’aa te laten vertrekken. De bussen met burgerbevolking stopten zaterdag in Al-Rashideen (Aleppo). De ”gematigde rebellen” door het westen gesteund, zorgden voor bermbommen en doden zo 126 burgers, waaronder vele kinderen. En wie komt er op voor de onschuldige slachtoffers en tegen dit blijvend, georganiseerd, ten hemel schreiend onrecht van het westen?
  Soms zeggen mensen dat zij een andere mening hebben (die van de openbare opinie) en ook begaan zijn met het lot van het Syrische volk. Zij beseffen niet dat hun houding is als zaad op de rots, zonder wortel. Zij willen hun sympathie blijven betuigen met de openbare mening en beseffen niet dat ze zich daardoor al scharen aan de kant van de moordenaars en verwoesters. Wie iedere dag zijn gazetten leest en het tv nieuws volgt is niet meer in staat een open blik te hebben op het wereldgebeuren en te beseffen wat er werkelijk gebeurt. Hier hebben we nooit gazetten gehad en een tv hebben we al heel lang niet meer.
  Ziehier nog wat tekst en beeld:
  http://www.golfbrekers.be/als-de-leugen-regeert/
  http://www.golfbrekers.be/het-vuile-spel-van-de-vs-in-syrie/
  www.kla.tv/10346 (Medien-Klagemauer.tv met Nederlandse vertaling. Meteen worden de “Witte [S]Helmen” nogmaals ontmaskerd)
  voor wie tijd en geduld heeft dit prachtig en boeiend overzicht: http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/trump-syria-strike-same-old-lies/?utm_source=Freedom+Articles&utm_campaign=e925ecf4a6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_cc6823db53-e925ecf4a6-149271269&mc_cid=e925ecf4a6&mc_eid=106f187482
  Deze namiddag om 4 u pm GMT heeft radio Sputnik, Edingburg een interview met mij uitgezonden, wat later ook online te beluisteren zal zijn: sputniknews.com.
  Voor een Cultuur van het Leven
  In ons vorig bericht hebben we voldoende ons boek aangekondigd: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie. De voorstelling van het boek zal plaats vinden in de Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard van de abdij Postel (Abdijlaan 16, POSTEL-MOL) op vrijdag 2 juni om 19.00 u.
  Uiteraard willen we graag dit boek zo ruim mogelijk verspreid zien. Toch is en was de hoofdbekommernis van ons en van alle medewerkers aan dit boek vanaf het begin anders. Wij waren getroffen enerzijds door de rijke kerkelijke en evangelische huwelijksleer én de volkomen praktische en wetenschappelijke mogelijkheden om hiernaar te leven. Anderzijds leden we onder de onverschilligheid of onwetendheid over deze religieuze schatten voor onze tijd. Als er hier of daar toch een pastorale verantwoordelijke zich op de hoogte stelde, was zijn of haar vraag: waarom hebben ze ons dat niet eerder gezegd! Bovendien kunnen consulenten van bv. het Sensiplan getuigen dat zij soms verschillende problemen inzake vruchtbaarheid op natuurlijke wijze konden helpen oplossen, zoals dat ook in andere landen en met andere natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden mogelijk is.
  De grote vraag is dus: hoe kunnen de heersende vooroordelen tegen de kerkelijke leer en tegen de natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsregeling overwonnen worden en hoe kunnen we in de pastoraal een bewustwording bewerken die kan leiden tot een grondige vernieuwing van de huwelijks- en gezinspastoraal? Uiteraard geeft ons boek hierover uitvoerige uitleg. De vernieuwing moet evenwel nog ingezet worden. Ze is als een wasmachine. Zolang de vuile was niet in de machine gestopt wordt en de machine in werking gesteld wordt, zullen de klederen alleen maar vuiler worden. In dat geval dient uw beste wasmachine voor niets.
  De voorbije halve eeuw is er niet ernstig nagedacht over wat anticonceptie in feite is, noch in de geneeskunde, noch in de theologie. De meesten waren te zeer geobsedeerd door het zoeken naar een verantwoording om anticonceptie aanvaardbaar te kunnen verklaren. De enkelen die goed wisten wat er aan de hand was, werden in de openbare opinie genegeerd, zoals prof. Jerôme Lejeune (+ 1994) en dr. S Ernst (+ 2001), de voormalige voorzitter van de Lutherse synode van Baden-Württemberg. Vier jaar voor het verschijnen van Humanae vitae had hij al een manifest opgemaakt tegen contraceptie en door een groot aantal medici en professoren laten tekenen! Later getuigde hij openlijk dat de “katholieke pausen” (sic) gelijk hebben. Kort voor zijn dood werd hij katholiek. Ook Kardinaal Karol Woytila, de latere Johannes-Paulus II (+2005) wist goed wat er aan de hand was. Zelfs onze prof. Jan Grootaers heeft in een interview (hoewel 25 jaar na Humanae vitae!) toegegeven dat K. Woytila een van de weinigen was die goed over anticonceptie had nagedacht. En dan was er nog de voormalige grootmeester van de Franse loge, Pierre Simon (+ 2008), de “apostel van de anticonceptie”, die het maar al te goed wist. De encycliek Humanae vitae bezorgde hem heel even wat donkere wolken maar heel vlug bleek dat een groot deel van de katholieke intelligentsia achter hem stond in zijn ijver om anticonceptie te promoten. Hij had begrepen dat de anticonceptie de hefboom was waarmee hij alle menselijke en christelijke waarden van seksualiteit en huwelijk kon “hervormen”. In ons boek besteden we een hoofdstuk aan zijn perverse inzet. Als de totale wederzijdse gave van zichzelf tot het wezen behoort van het huwelijk, dan is anticonceptie een aanslag op het hart van het huwelijk zelf. En dat het maar een begin is van een eindeloze reeks ontwrichtingen, heeft de voorbije halve eeuw bewezen. Dat hebben we willen aantonen. Nu is het tijd om de nieuwe mogelijkheden te benutten en een Cultuur van het Leven te beginnen.
  P. Daniel

  23-04-2017 om 07:56 geschreven door Gust Adriaensen


  22-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gegraai van trado's, inclusief N-VA

  Bart Eeckhout (De Morgen) over de vervlaamsing van de Belgische graaicultuur niet alleen in intercommunales maar ook in Vlaamse regeringsagentschappen:

  'Terwijl het gevecht tussen N-VA en CD&V alle aandacht opslorpt, blijken beide machtspartijen elkaar uitstekend te vinden bij de verkaveling van de schaduwmacht. Met zijn tweeën vullen ze zowat de hele top van best betaalde Vlaamse bestuursmandaten.

  De baten van die schaduwstructuren zijn onduidelijk, de kosten zijn zeker. Het democratische deficit evenzeer. Vlaanderen blijkt zichzelf in te richten naar het evenbeeld van het oude België. Dezelfde machtsverzuiling, dezelfde vriendjespolitiek. De Belgische ziekte is vervlaamst.

  Dat de klassieke partijen geen nieuwe ethiek aan te leren valt, is erg, maar het verrast niet. Dat de jonge N-VA in dit oude schaduwspel van geld en macht al vlotjes meedraait aan de top, is wel een ontgoocheling. Dat de partij dat doet om “het systeem van binnenuit te veranderen” is zelfs niet lachwekkend meer. Het is bespottelijk.'

  Jaja, het is de hoogste tijd voor echte verandering!

  22-04-2017 om 09:59 geschreven door Gust Adriaensen


  19-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hecht De Wever belang aan peilingen?

  In de laatste peiling was N-VA de grootste verliezer.

  N-VA-voorzitter Bart De Wever hecht naar eigen zeggen niet al te veel waarde aan de precieze cijfertjes uit peilingen.

  Is dat zo?

  Een boeiende oefening: googel de reacties van De Wever op de peilingen van de laatste jaren bijeen.

  Vergelijk ze.

  De conclusie zal overduidelijk zijn:

  De Wever hecht veel belang aan peilingen wanneer ze gunstig uitvallen voor zijn partij.

  De Wever hecht niet al te veel waarde aan peilingen wanneer ze tegenvallen voor zijn partij.

  19-04-2017 om 23:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat CD&V Beke vallen?

  De voorzitter van CD&V, Wouter Beke, eiste excuses van Demir na haar grove beledigingen.

  Tot nu toe kreeg hij die niet. En het ziet ernaar uit dat die er niet komen.

  Dat zou betekenen dat de partij haar voorzitter laat vallen. De vernedering komt dan niet alleen van Demir, De Wever en N-VA, maar van Bekes eigen partij.

  Dat kan je als partij toch niet maken. Als CD&V de eis van haar voorzitter niet hard maakt, betekent dat een onherstelbare schade voor Beke!

  19-04-2017 om 18:55 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen sterkste stijger - N-VA grootste daler

  Een peiling van VRT en De Standaard geeft aan dat N-VA de grootste daler is en Groen de sterkste stijger, vergeleken met de verkiezingen van 2014.

  Klik op onderstaande link voor een grafiek.

  Bijlagen:
  peiling.svg (18.8 KB)   

  19-04-2017 om 09:49 geschreven door Gust Adriaensen


  18-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Komen er excuses?

  N-VA-staatssecretaris Demir noemde CD&V de nieuwe 'moslimpartij' en zei dat voorzitter Beke de moslims als kiesvee ziet. Beke eiste excuses.

  Tot nu toe is dat niet gebeurd. Integendeel. Door de CD&V-voorzitter straal te negeren in haar geneuzel naar de premier toe, over de toon van haar grove beledigingen, werd de vernedering van Beke nog groter en scherper. Ook De Wever draaide het mes nog dieper in de wonde. Kortom: N-VA beschouwt Beke als quantité négligable!

  Willen CD&V en de partijvoorzitter nog enig belang hechten aan zelfwaarde en aan respect van kiezers en eigen achterban, dan moet de partij er resoluut op staan dat er excuses komen en dat het eens en voorgoed gedaan moet zijn met de vernederingen vanwege N-VA zowel in de federale als in de Vlaamse regering.

  Ik herhaal het: een weigering van N-VA om tegemoet te komen aan die terechte eisen, is een regeringscrisis waard.

  Tenzij de christendemocraten geen bal meer geven om de politieke relevantie en het voortbestaan van hun partij.

  18-04-2017 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  17-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewustzijnsvernauwing

  Is het u ook al opgevallen hoe vaak en hoe graag journalisten, schrijvers, filosofen, en andere min of meer BV's, zich verplicht voelen  hun aversie voor alles wat met godsdienst en Kerk te maken heeft, in de verf zetten? Of ze poneren dat het niet lang meer zal duren met de 'roomse tent'. Die drang is klaarblijkelijk nog sterker bij degenen die uit een christelijk nest komen. Het gekke effect daarvan is dan vaak dat ze hun relatieve bekendheid in Vlaanderen uitsluitend te danken hebben aan hun antireligieuze of antikerkelijke uitingen en oprispingen.Die obsessionele antikerksheid verleidt ze er ook toe met een fundamentalistische agressie het publieke podium te bezetten en de gelovigen te intimideren.

  Merkwaardig is dat die oprispingen vaak geformuleerd worden in teksten waarin hun verlangen naar hun van oorsprong religieus milieu en kerkelijke jeugd, sterk tot uiting komt.

  Voorbeelden te over. In de weekendeditie van De Standaard schrijft journaliste Hilde Van den Eynde onder de titel 'De wedergeboorte van het doopsel': 'Wie zijn die mensen die zich vrijwillig aansluiten bij een religieuze organisatie die in het Westen op haar laatste benen lijkt te lopen?' Dat is nog mild. Erwin Mortier in 'Het gebouw als moeder' is categorisch. 'De roomse tent gaat dicht', orakelt deze schrijver. Dat is allicht zijn wensdroom maar spoort niet met de realiteit, ook niet in Vlaanderen.

  En bij de getuigenissen in het artikel 'De wedergeboorte van het doopsel', wensen 2 volwassen dopelingen een schuilnaam te gebruiken.

  De ene is Shayan, afkomstig uit Iran. Haar wens is begrijpelijk. Zij is afkomstig uit Iran en wie de islam afvalt, riskeert in de islamitische republiek de doodstraf.

  Maar de 57-jarige Jelle, een Vlaming, zegt: 'Niemand van mijn familie weet dat ik gedoopt word, daarom wil ik niet met mijn echte naam in de krant. Ze zullen het vast wel eens te weten komen, maar nu heb ik geen zin in discussies met de militante vrijzinnigen onder hen.'

  Dat verhaal is veelzeggend. Het tekent het geestelijke klimaat in Vlaanderen. Niet de christenen zijn onverdraagzaam. De intolerantie is vooral te vinden in vrijzinnige of onkerkelijke hoek.

  Spot en ridiculisering zijn zowel in de publieke opinie als in de media, vooral gericht op de christenen en christelijke rituelen. Probeer  maar eens het omgekeerde. Dan zal je direct ervaren hoe tolerant vrijzinnigen en/of onkerkelijken zijn.

  17-04-2017 om 09:23 geschreven door Gust Adriaensen


  15-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Paasfeest!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zalig Paasfeest!

  15-04-2017 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Loos getoeter

  De voorzitster van Open VLD, Gwendolyn Rutten, vond dat het tijd was om nog eens in het nieuws te komen en lanceerde een eis waarvan ze ook wel wist dat er geen schijn van kans is dat die door de coalitiepartners nog maar in overweging wordt genomen. Dat is geen beleid, dat is electorale profilering.

  Gwendolyn orakelt dat de subsidiëring van godsdiensten moet stoppen. De religies moeten zichzelf maar bedruipen.

  De eis van Rutten zou aan geloofwaardigheid winnen, als ze eveneens gezegd had dat de subsidiëring van politieke partijen moet stoppen. De partijen moeten zichzelf maar bedruipen.

  Nu is het loos maar ook kwaadaardig getoeter van een machtsgeile politica.

  15-04-2017 om 13:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joke Schauvlieghe antwoordt Dikke Freddy

   Een gunstige wind deed de correspondentie tussen Dikke Freddy en Joke Schauvlieghe voor mijn pc belanden. Ik stel de waarde lezers er graag van in kennis.

  ---------------

  Aan Joke Schauvliege, minister van Zwerfvuil.  Geachte mevrouw,

  Ik kom uit de gazet te vernemen dat ons landje slechte punten krijgt voor de bergen zwerfvuil die in parken, grachten, bermen en doodlopende straten te vinden zijn. Bovendien zouden de kosten om dat vuil op te ruimen ongeveer even hoog zijn als die van een halve straaljager voor onze luchtmacht.

  Ik kom er open voor uit dat ik met de regelmaat van de klok mijn steentje bijdraag om de zwerfvuilhopen te vergroten. Vermits ik geen vast adres heb, kom ik niet in aanmerking voor een groenafval- of papiercontainer. Vermits ik geen nagel heb om mijn gat te krabben, beschik ik ook niet over de middelen om mij zakken voor restafval aan te schaffen. Vermits ik geen vervoermiddel ter beschikking heb raak ik niet op een containerpark waar ik bovendien voor het minste dat ik er zou achterlaten meer moet betalen dan voor een groot wit brood.

  Lang kon ik mijn resten proper en wel kwijtraken in de vuilbakken aan bushaltes, maar daarvan zijn de openingen nu zo klein gemaakt dat er met moeite nog een leeg sigarettenpakje door gewurmd kan worden. Ik kan dus met de beste wil van de wereld niet anders dan af en toe wat zwerfvuil te produceren. Ik mocht in dat verband al verschillende boetes ontvangen. Helaas zal u die boetes nooit kunnen innen omdat mijn door het OCMW toegewezen advocaat-schuldbemiddelaar dermate veel kosten voor zichzelf aanrekent dat er weinig overschiet om andere rekeningen te betalen.

  U pleit in de gazet voor een radicale mentaliteitsverandering met betrekking tot het zwerfvuil en u hebt groot gelijk. Indien de openingen van de vuilbakken die aan de bushaltes staan opnieuw groter zouden worden en indien uw collega’s vuilniszakken en containerparken terug, zoals het tenslotte vroeger geweest is, gratis zouden maken, zouden de kolossale kosten voor het opruimen van het zwerfvuil verdwijnen als sneeuw voor de zon en zou onze luchtmacht er een halve straaljager bovenop krijgen.

  Het wordt hoog tijd om statiegeld te heffen op bier- en colablikjes. Toen u een paar jaar geleden met die belofte kwam ben ik direct blikjes beginnen te collectioneren. Ik heb momenteel op diverse schuilplaatsen een voorraad staan die mij statiegeldgewijs in staat zou stellen om mijn advocaat-schuldbemiddelaar te ontslaan.

  Ik hoop dat u woord zult houden. In afwachting van een mentaliteitsverandering groet ik u met de meeste hoogachting,

  Dikke Freddy

  ----------

  Het antwoord van de beminnelijke minister liet niet lang op zich wachten.

  Aan Dikke Freddy, zonder vaste verblijfplaats.

  Beste Dikke Freddy,

  Als christelijke minister probeer ik begrip op te brengen voor uw bekommernissen.

  Aangezien mijn dorp Evergem overgeschakeld is van zakken op bakken voor het restafval, kan u beschikken over mijn voorraad rollen. Omdat u geen vaste verblijfplaats heeft, kan u de zakken met mijn complimenten afhalen in het dorpshuis in Evergem.

  Met De Lijn heb ik al contact genomen over de omvang der openingen . De Lijn heeft me beloofd de kwestie voor te leggen aan de firma die zorgt voor die vuilbakken. De Lijn zegt dat ze over die bakken niks te zeggen heeft.

  Ik geef u de raad ijverig voort te bouwen aan uw verzameling blikjes. Want dat statiegeld komt er. Voor uw welzijn hoop ik evenwel dat de colablikjes duidelijk in de meerderheid zijn.

  Het ontgoochelt me een beetje dat u bespaard geld in een halve straaljager wil stoppen. Beter gratis zakken, niet?

  En niet stoppen met schrijven Freddy, zoals sommige harteloze kapitalisten eisen. U hebt veel waardevols te vertellen en u slaat vaak nagels met koppen.

  Ingesloten vindt u een nog niet gebruikte nagel.

  Uw dienstwillige Joke.

  -----------

  Echt een minister naar mijn hart!

  15-04-2017 om 12:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pasen

  Jezus Christus heeft gedurende drie jaar door zijn woorden en daden (die volkomen samenvielen), aangetoond hoe wij ons kunnen/moeten/mogen verhouden tot God, het Zijn, het Woord, maar ook tot de Vader, die ons onze schulden kan vergeven, ons kan verlossen van het kwade, naar wiens rijk wij uitzien. En hoe onze verhouding tot de medemensen, de aarde kan/mag/moet zijn.

  In woorden en daden. Die stonden haaks op de woorden, belangen, daden van maatschappij en individu. Het lijden en de executie van Jezus, de Christus, waren onvermijdelijk. Zoals ook doorheen de eeuwen, tot nu toe, miljoenen mensen door de ‘navolging van Christus’, geleden hebben en gedood werden.

  In zijn lijden en sterven is Christus ‘de afgrond van onze totale verlatenheid en eenzaamheid, waarin het woord van de liefde niet meer binnendringt, (= de dood, de hel), binnen- en doorgegaan. De hel is uiting van het opgesloten zijn in het eigen ik. Maar daar waar geen enkele stem ons meer bereiken kan, is Hij. Hierdoor is de hel overwonnen ‘(Ratzinger, De kern van ons geloof).

  Hij is op de derde dag verrezen uit de doden: Hij is verrezen tot het definitieve leven, dat niet meer onderworpen is aan de chemische en biologische wetten en daarom niet meer sterven kan. Dat definitieve leven is het eeuwige leven van de liefde.

  15-04-2017 om 09:20 geschreven door Gust Adriaensen


  13-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beschamend

  Een student geneeskunde,   Yassine Mazgout, schrijft in een brief aan De Standaard: 'Noem me geen kiesvee'.

  Een politieke partij en haar voorzitter ervan beschuldigen dat zij een bepaalde bevolkingsgroep beschouwen als 'kiesvee', is inderdaad  een zware, ondemocratische, pretentieuze, grove belediging.

  Niet alleen voor de geviseerde partij of politici maar nog meer voor al die mensen die tot, in dit geval, de moslimbevolking behoren en die het misprijzende en denigrerende etiket 'kiesvee' opgekleefd krijgen.

  De scheldende partij of politicus/a geeft bovendien uiting aan een extreem superioriteitsgevoel ten aanzien van andere partijen of politici. Wat staatssecretaris Demir ventileerde hield ook in: 'Mijn partij, ik, zijn veel beter dan CD&V en Beke'.

  Ondermaats en beschamend voor alle oprechte Vlamingen.

  13-04-2017 om 12:30 geschreven door Gust Adriaensen


  11-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijft CD&V de vernederingen dulden?

  N-VA-staatssecretaris Demir noemde CD&V de nieuwe 'moslimpartij' en zei dat voorzitter Beke de moslims als kiesvee ziet.

  Dat zijn extreem grove beledigingen en dan nog aan het adres van een coalitiepartner. Beke eiste verontschuldigingen van de staatssecretaris maar kreeg die tot nu toe niet.

  Wil CD&V nog enig belang hechten aan zelfwaarde en aan respect van kiezers en eigen achterban, dan moet de partij er resoluut op staan dat er excuses komen en dat het eens en voorgoed gedaan moet zijn met de vernederingen vanwege N-VA zowel in de federale als in de Vlaamse regering.

  Een weigering van N-VA om tegemoet te komen aan die terechte eisen, is een regeringscrisis waard. Tenzij de christendemocraten geen bal meer geven om de politieke relevantie en het voortbestaan van hun partij.

  11-04-2017 om 09:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Gentse universitaire beerput

  Het zit er in de aanloop naar de rectorsverkiezingen aan de Gentse universiteit bovenarms op. Intimidatie van de vroegere rector, een machtsgreep van de Gentse loge, noem maar op.

  Ook in Leuven en Antwerpen zijn de universitaire academische milieus niet altijd oorden van serene ,gecultiveerde , intellectuele en rationele gedachtewisselingen. Integendeel, vaak wordt er bikkelhard en vuil gevochten om postjes, machtsuitbreiding, ten koste van 'collega's'.

  Maar wat de laatste dagen uit de Gentse universitaire beerput naar boven walmt, tart alle verbeelding. Een adderkluwen!

  Een regelrechte schande voor de Gentse universiteit in haar jubeljaar.

  11-04-2017 om 09:29 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitspraken van staatssecretaris Demir maken school
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir presenteert zichzelf graag als nog rechtser en fanatieker dan Vlaams Belanger De Winter. Filip is vergeleken bij furie Zuhal, een vaak sympathiek overkomende , ongevaarlijke Antwerpse volksjongen.

  Demir vond er niks beters op dan de CD&V het etiket 'moslimpartij' op te kleven en rond te toeteren dat voorzitter Beke 'de moslims als kiesvee ziet'.

  Een boude uitspraak die haar op, nee niet op billenkoek, maar op een strenge berisping van meester Michel kwam te staan.

  Maar het hek was van de dam. En ook andere politici voelden de onweerstaanbare drang om in de gazetten te komen.

  Beke schoot natuurlijk als eerste terug. Hij noemde de N-VA de nieuwe 'christenpartij' en zei dat De Wever 'de christenen als kiesvee ziet'.

  Francken kon zich ook weer niet onbetuigd laten. Die links-liberaal Tommelein liep de laatste tijd meer in de kijker dan hijzelf. Francken noemde Open VLD de nieuwe 'visserspartij' en zei dat Gwendolyn Rutten 'de Vlaemsche vissers als kiesvee ziet'.

  Dat kon de fiere Open VLD'er Alexander De Croo niet zomaar over zijn geliefde partij laten gaan. Alexander noemde de N-VA de nieuwe 'truckerspartij' en zei dat De Wever 'de truckers als kiesvee ziet'.

  De alomtegenwoordige N-VA'er Ben Weyts kon daarmee niet lachen. Hij noemde de Open VLD de aloude 'logepartij' en zei dat bij Rutten 'de logebroeders en -zusters alles voor het zeggen hebben'.

  Maar ook op het plaatselijke vlak ontstond een nijdige profileringsstrijd. De geplaagde Antwerpse coryfee Bart De Wever zei dat de knappe Clooney-kloon en uitdager Kris Peeters, 'de Antwerpse jongere en oudere vrouwen als kiesvee ziet'. Het vinnige wederwoord van de flegmatieke, christelijke knapperd liet niet op zich wachten. Peeters zei dat De Wever een jaloerse vent was en dat hij 'de Antwerpse dokwerkers' -de beste ter wereld volgens Kris- 'als kiesvee ziet'. De christendemocraat en toekomstige burgemeester van Antwerpen, noemde de Antwerpse N-VA de nieuwe 'dokwerkerspartij'.

  Zo zie je maar hoe een flamboyante Koerdische op korte tijd de creatieve vlam bij haar collega's-politici hoog kan doen oplaaien!

  10-04-2017 om 08:42 geschreven door Gust Adriaensen


  07-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mia Doornaert presenteert zichzelf graag als de maatstaf der dingen

  De 'argumentatie' die Mia Doornaert in haar column in De Standaard gebruikt om te stellen dat zij niets gelooft van de VN-studie die vertelt 'dat de Noren de gelukkigste mensen ter wereld zijn, gevolgd door de Denen, en in de kopgroep zoals altijd ook de andere noordse landen. , is dezelfde als die van de bejaarde verstokte roker die rondtoetert dat al die studies over de gevaren van tabak waardeloos zijn, want 'kijk maar eens naar mij,..'.

  Overigens is het niet zo moeilijk columns van Doornaert te vinden waarin zij haar standpunten en opvattingen kracht bijzet door te verwijzen naar studies. Waarschijnlijk gelooft Doornaert alleen in die studies die haar politieke en sociale opvattingen en vooroordelen bevestigen.

  Dat zij geen voorstander is van de noordse maatschappijvisies, sociale politiek en cultuur, is wel al langer duidelijk voor degenen die haar teksten lezen.

  07-04-2017 om 16:13 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe kan de Europese Unie er anders en beter uitzien....

  Modeontwerpster ena ctiviste Rachida Aziz:

  'Hoe de Europese Unie er anders en beter kan uitzien, ga ik niet zelf beslissen. Ik zal het vragen aan de mensen die de constructiefouten van Europa het hardst voelen.

  De vluchtelingen die gestrand zijn in Duinkerke, in een kamp dat door mensen ter plaatse omschreven wordt als de hel, maar dan kouder.

  De overlevenden die aan wal stappen op Lamedusa, nadat ze de gevaarlijkste boottocht ter wereld hebben ondernomen.

  De achtergebleven familie en vrienden van de 12.816 vluchtelingen die de voorbije drie jaar zijn verdronken in de Middellandse Zee.

  De vrachtwagenchauffeurs uit Roemenië of Polen die hun gezin achterlieten om met een tientonner door België te dwalen, en die de weekends doorbrengen op een overvolle parking van de autosnelweg, terwijl het verkeer voorbijraast. Die wekenlang alleen uien en aardappelen eten, om nog iets over tehouden van hun schrale loon als zij naar huis terugkeren.

  De Portugese bouwvakkers die 2 euro per uur verdienen op Belgische bouwwerven.

  De 300 mensen zonder papieren die onlangs het metrostation Kunst-Wet renoveerden, waar ze zonder handschoenen en zonder veiligheidsbril 60 centimeter dikke muren moesten afbreken, en die na afloop van de werken gewoon weer op straat werden gezet, waar ze elk moment riskeren opgepakt te worden en opgesloten in Steenokkerzeel.

  De inwoners van Athene die als zombies door hun vervallen stad dolen.

  De alleenstaande vrouwen die er met een rood lampje achter het raam van hun appartement aangeven dat hun lichaam te koop is.

  De vrouwen met een hoofddoek die voortaan geen enkele bescherming meer genieten tegen racistische werkgevers, die zien hoe het stukje stof op hun hoofd een nieuwe gele ster wordt.

  Duizend bladzijden, laat staan duizend woorden, zijn lang niet genoeg om alle slachtoffers op te sommen.' 

  06-04-2017 om 12:43 geschreven door Gust Adriaensen


  05-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pope Francis: There are economic powers that impose rules in order to benefit themselves

  Pope Francis denounced manipulated globalization.

  In his message for the 50th anniversary of Pope Paul VI's encyclical on integral development, Populorum Progressio, he said that today's world suffers from two evils: individualism and ideological visions that massifies the person and strips him of his identity.

  POPE FRANCIS

  "This massification is also of interest to the economic powers that want to exploit globalization. Instead of favoring collaboration between peoples, they impose a global market in which they themselves are the ones who dictate the rules and those who profit."

  05-04-2017 om 09:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpen fietsonvriendelijkste stad

  FOEI ANTWERPEN!!

  05-04-2017 om 08:56 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen daling armoede in Vlaanderen

  In 2015 zaten ongeveer 650.000 Vlamingen (10,3%) onder de armoedegrens.

  Die armoederisicodrempel ligt op een netto beschikbaar inkomen van 1083 euro voor een alleenstaande en 2274 euro voor een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen.

  05-04-2017 om 08:50 geschreven door Gust Adriaensen


  04-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrije meningsuiting?

  De gevallen Lambaret en Lyubayeva tonen nog maar eens overduidelijk aan dat politici en regeringsleden de vrije meningsuiting verdedigen en ophemelen wanneer het in hun politieke en persoonlijke kraam past.

  Wanneer ambtenaren of instellingen kritische bedenkingen formuleren (zelfs in persoonlijke naam), laten machtsgeile én bange politici niet na de kritische stemmen te doen verstommen, de lastige 'onderdanen' eruit te trappen. De vrije meningsuiting is dan niet zo heilig en onaantastbaar meer.

  04-04-2017 om 19:40 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Circulatieplan Gent

  PROFICIAT

  GENT !!

  03-04-2017 om 18:10 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Basisinkomen voor iedereen'

  Filosoof Philippe Van Parijs in DSWeekblad:

  'Joseph Charlier, die in Brussel al in het midden van de negentiende eeuw voor een basisinkomen pleitte, zei dat arbeid op die manier niet meer ondergeschikt zou zijn aan kapitaal. De werkgever moet ervoor zorgen dat het werk aantrekkelijk blijft. De kwaliteit van de job moet verbeteren, of je moet automatiseren. En als geen van beide mogelijk is, moet je beter betalen.

  Als we nu dromen van een heel hoog basisinkomen, dan zou het zomaar even kunnen dat mensen die de toiletten schoonmaken in onze universiteiten beter betaald worden dan de proffen.

  Dat zou helemaal niet schandalig zijn, maar rechtvaardig. Hoe onaangenaam een job is, moet een veel belangrijkere rol spelen in hoeveel je betaald wordt. Daarom is die onvoorwaardelijkheid (van het basisinkomen) zo cruciaal: je geeft meer macht aan de zwaksten.'

  02-04-2017 om 11:29 geschreven door Gust Adriaensen


  01-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/13
  Vrijdag 31 maart 2017
  Werken aan de toekomst
  Ons dorp Qâra is van ouds een smokkeldorp met eenvoudige mensen maar ook met allerlei duistere praktijken. De illegale grensovergang langs de bergen naar Libanon werd druk gebruikt. In 2013 werd het dorp daarom ook het centrum van duizenden terroristen van noord en zuid. Dank zij Hezbollah en het Syrische Leger kon het dorp uiteindelijk toch bevrijd worden nadat veel was verwoest. Alle dorpsbewoners zijn gevlucht maar ook weer teruggekeerd. Daarna begon de heropbouw, niet alleen materieel maar ook geestelijk. Er worden ernstige inspanningen gedaan om de mensen nu aan een eerzame kostwinning te helpen en om een goede geest in de samenleving te bevorderen. Dit gebeurt vooral langs de grote gemengde groep van vrijwilligers van de Rode Halve Maan waarvan onze aboe Georges, alias Zaki, namens onze gemeenschap de voorzitter en bezieler is. Zij dragen zorg voor allerlei cursussen, voor het medisch centrum, het centrum voor vrouwen… Een van onze zusters leidt iedere dag een groep van 35 vrouwen die creatief breiwerk maken, dat we in het buitenland trachten te verkopen. En nu zijn drie vrouwen uit Indië teruggekeerd. Ze hebben daar een half jaar “een blote-voeten-school” gevolgd om lampen te leren maken met zonnepanelen. Als we hen nu het eenvoudige basismateriaal bezorgen, kunnen ze hopelijk een productie beginnen van dergelijke lampen.
  Toch zijn er altijd heel wat dorpsbewoners geweest die ook gewoon hun kost verdienden met boomgaarden aan de voet van het Anti-Libanongebergte. Vooral kersen uit Qâra waren in heel het Midden-Oosten en verder gegeerde topkwaliteit. Door de oorlog zijn deze boomgaarden allemaal vernield. Om te beletten dat er na de oorlog nog jaren moet gewacht worden totdat de nieuwe plantjes groot zijn, hebben we aan de rand van ons terrein een gebied voorzien om alvast 5000 boompjes in lange voren dicht naast elkaar te planten om ooit terug topkwaliteit te kunnen voortbrengen: kersen, abrikozen en appelen… Bovendien heeft Zaki al enkele tienduizenden vruchtbomen bezorgd aan de dorpsbewoners zelf. Ondertussen staan onze abrikozenbomen op het terrein in volle bloei als de vreugdevolle voorboden van de lente.
  Eensgezind tegen de islamitische staat en voor de vrede in Syrië?

  De westerse coalitie heeft met haar 68 leden in Washington vergaderd op 22 en 23 maart 2017 om de strijd tegen de islamitische staat te coördineren. Als buitenstander zou je denken dat het met zulk een militaire overmacht slechts een koud kunstje is om voor goed af te rekenen met IS. Over het zogenaamde doel zelf blijkt echter alles behalve eensgezindheid te zijn. De Amerikaanse staatsecretaris, Rex Tillerson herinnerde de vergadering er aan dat het de bedoeling van president D. Trump is om IS te vernietigen (en dus niet te “verminderen” zoals Obama wilde). Bovendien erkent hij plots dat de Syrische president door het Syrische volk zelf moet gekozen worden, een democratische uitschuiver die bij de Fransen en de Britten in het verkeerde keelgat schiet. IS bestrijden in Mossoul, Irak zal moeilijk zijn omdat daar vele families met IS verbonden zijn. Wat dat betreft is het in Raqqa, Syrië eenvoudiger. Alle terroristen zijn daar buitenlanders. Om echter het Amerikaanse leger hiertegen officieel te kunnen inzetten moet er eerst een akkoord zijn van het Amerikaanse congres en dat is er (nog) niet. Hoe kunnen de VS (+ NAVO en vrienden van de Golfstaten) het lievelingskind dat ze zelf opgevoed en gekoesterd hebben, nu zomaar vernietigen? (Pepe Escobar, Daesh, Creature of the West, Sputnik international, 24 maart 2017). En vervolgens moet Damascus zijn toestemming geven voor een openlijke militaire actie van de VS. Maar nog grotere moeilijkheden komen van Europa, vooral van Frankrijk en Engeland. Zij blijven hun leugen trouw dat het Syrische leger en de Syrische regering erger zijn dan IS. Hierdoor hebben ze een voorwendsel om een eventueel bevrijd Raqqa niet terug aan Syrië te geven. Ze willen beletten dat Raqqa werkelijk bevrijd wordt zoals Aleppo uiteindelijk bevrijd werd. Wat zal er als “compromis” uit de bus komen? Zal de IS “verplaatst” worden, helemaal naar het noorden van Syrië of naar Turkije zelf? En zo kan de oorlog eindeloos voortgezet worden.

  Een beetje licht komt er in de dubbelzinnige rol van Turkije. Op 24 augustus begon Turkije zijn operatie “Eufraat schild” in Noord Syrië om te beletten dat de Koerden daar een onafhankelijke staat zouden maken. Officieel vocht Turkije tegen Daesh en tegen de Koerden. In feite wilde Turkije zijn (onwettige) militaire aanwezigheid en bezetting van Syrië vergroten. Uiteraard is een eenzijdig uitgeroepen onafhankelijke staat voor Damascus onaanvaardbaar. De grote vechtjassen van de VS zagen hierin dan weer een kans om toch de eenheid van Syrië nog te breken en het land te kunnen verdelen. Nu blijkt Washington van deze houding afstand te nemen en voor Turkije is het een reden om met zijn operatie te stoppen, aldus de Russische analist en voormalige diplomaat Vyacheslav Matuzov. Ook de Turkse legerleiding bevestigde dat ze na meer dan een half jaar hun operatie beëindigen.

  Woensdag 29 maart 2017 werd in Aman, Jordanië, de 28e topontmoeting gehouden van de Arabische Liga die de staatshoofden samenbracht van Yemen, Djibouti, Qatar, Koeweit, Jordanië, Saoedi-Arabië, Bachrein, Soedan, Egypte, Mauritanië en de Palestijnse president. Zij stellen dat er voor Syrië geen militaire oplossing is maar dat er moet gestreefd worden naar een politieke oplossing met behoud van de integriteit van het land. Prachtige verklaring. Jammer, dat de Arabisch Liga nog nooit een concreet resultaat heeft opgeleverd en dat sommige van de deelnemende landen met hun terroristen Syrië blijven ontwrichten. De Arabisch Liga gaf overigens nog een andere plechtige verklaring uit zonder enig gevolg: Palestina moet een onafhankelijke staat worden en het Israëlisch leger moet zich terugtrekken uit alle Arabische gebieden die het sinds 1976 onwettig bezet. Zij dronken een glas, deden een plas en lieten alles zoals het was.

  Ondertussen zegt Gennady Gatilov, de afgevaardigde van het Russisch ministerie van buitenlandse zaken na de vijfde ronde van de vredesonderhandelingen in Geneve woensdag vastberaden dat de gesprekken zullen doorgaan totdat het doel bereikt is, nl. de onafhankelijkheid en de volledige territoriale integriteit van Syrië.

  Ondergang van Europa. Opstanding dank zij Hongarije?

  Het gaat niet goed in ons land en in de andere Europese landen. Het gaat niet goed met de Europese Unie en met heel Europa. Frankrijk en België zijn bezig aan een langzame, gematigde, democratische zelfvernietiging. Om de toestand te kunnen verbeteren moeten we een goede kijk hebben op de situatie en een duidelijke analyse maken. Daarvoor zijn er studiebureaus, instellingen en bollebozen genoeg. Ik wil slechts enkele elementen aanduiden die iedereen kan waarnemen.
  Europa kiest de verkeerde vrienden en vijanden. De golfstaten die hun fascistisch islamisme aan de hele mensheid willen opleggen en daarvoor miljarden uitgeven aan terroristen, worden met open armen als vrienden onthaald. Immers, zij zijn de vrienden van de VS. Zij mogen ook in Europa investeren in megaprojecten om islamitische centra op te richten. Moskees alom, terwijl er bij hen zelfs geen sprake is van godsdienstvrijheid voor christenen. Het is een fatale vergissing. N. Sarkozy verkocht half Frankrijk aan Qatar en Fr. Hollande verkocht de andere helft aan Saoedi-Arabië en nu maar wachten op het moment dat in Frankrijk officieel de sharia wordt ingevoerd. Als het in Parijs regent druppelt het al in Brussel. Bovendien heeft de Europese Unie vanaf het begin geflirt met Turkije, dat precies het tegendeel is van de authentieke Europese waarden. Met een opgewarmde veroveringsgeest van het Ottomaans Rijk wilde men blijkbaar de christelijke wortels van Europa neutraliseren. En de vijanden? Dat zijn de Russen! Het meest negatieve uit de geschiedenis van de Sovjetunie wordt boven gehaald om een ware hysterie tegen Rusland te kweken en sancties af te kondigen. Waanbeelden van een Rusland dat klaar staat om Europa binnen te vallen, dienen om een waanzinnige oorlogsopbouw te beginnen, mét kernwapens. Alle landen van het voormalige Warschaupact alsook een aantal voormalige Sovjetlanden worden in versneld tempo in de NAVO ingelijfd. Waar is het nuchtere besef van het Europa van Lissabon tot Vladivostok, het Europa van de heilige Benedictus en van de heilige Vladimir, prins van Kiev die in de 9e eeuw op de Krim werd gedoopt, het begin van het christelijke Rusland?
  En dan de verhouding van de Arabische wereld tot Europa! Het is een echte liefde-haat verhouding, een relatie van bewondering en verwerping. Ze zijn gefascineerd door de wetenschappelijke en technische bijdragen van het westen, waartoe zij met hun achterstand totaal niet in staat zijn. Tegelijk is er een radicale verwerping. Zij willen zich in niets aanpassen aan het volk of het land waarin zij zich vestigen. Zij willen wel het geld, hun werklozensteun, de sociale zekerheid, hun uitkering met behoud van hun eigen leven, maar ze willen geen Fransman, geen Belg zijn… En hoe reageren wij? Met een links liberale dodelijke ideologie. Wie op deze onredelijkheid wijst, wordt als racist of islamofoob uitgescholden. We verloochenen onze eigenheid om alle ruimte te geven aan hun ontkenning van onze cultuur. Alle christelijke en menselijke waarden van respect voor het leven, voor de eigenheid van huwelijk en gezin, de eigenheid van man en vrouw en onze christelijke wortels worden ontmanteld. En terwijl wij van binnenuit onze eigenheid afbreken is er nog de georganiseerde afbraak van buiten uit, vanuit de mondialisatie, die het christelijk Europa wil vervangen door een islamitische cultuur. Daarvoor dient een massale immigratie van moslims. In plaats van de landen in het Midden Oosten met rust te laten zodat de mensen er kunnen blijven wonen, worden ze ontwricht om een vluchtelingenstroom op gang te brengen en dan de Europese landen tot edelmoedige opvang aan te sporen. Nadat we ons van het communisme en nazisme hebben bevrijd, worden we nu aangemoedigd om een fascistische islam te omhelzen.
  Als er bij de volgende Franse verkiezingen geen grondige veranderingen komen, zo stelt pater Henri Boulad, gaan we naar een burgeroorlog. Deze 86-jarige jezuïet stamt uit een christelijke familie van Damascus, werd geboren in Alexandrië, Egypte, studeerde in Frankrijk, werd priester gewijd in Libanon, behaalde een doctoraat in de psychologie aan de universiteit van Chicago en doceert theologie in Caïro. Hij wil dat Europa zich ontdoet van een fascistische islam, ook in het voordeel van de moslims zelf. Hij ziet wel een belangrijk lichtpunt in de houding van Hongarije en zijn moedige eerste minister Victor Orban, die door Europese politici ten onrechte wordt verguisd. Het christelijke Hongarije sluit zijn grenzen voor de stroom van moslims en koestert zijn christelijke waarden en eigenheid. “Het kleine land Hongarije is in staat een omwenteling te bewerken in Europa en ik ben van plan me hiervoor in te zetten” aldus p. Henri Boulad. Toen hij deze maand Hongarije bezocht, ontmoette hij de eerste minister Victor Orban en ontving de Hongaarse nationaliteit.
  Uitgerekend vandaag krijgen we bezoek van twee Hongaren, die volmondig beamen wat we hierboven schreven. Zij zijn ridders van de orde van Malta en de Hongaarse verantwoordelijken van deze katholieke Caritas organisatie. Zij zijn ook door hun regering erkend als officiële partners voor humanitaire hulp. Zij willen nu in Syrië helpen en kunnen het ook, maar zij zoeken betrouwbare partners. Daarom willen ze moeder Agnes-Mariam contacteren en ook naar Aleppo reizen om er onze megakeuken te zien. Zij vertelden dat de Hongaarse regering weigert de verplichte bijdrage voor de vluchtelingen te betalen aan de UNO en aan de EU. In de plaats daarvan geven zij rechtstreeks het geld aan de christelijke kerken. Dat noemen we moedige solidariteit aan de bedreigde christenen, die overigens zelf zonder onderscheid mensen in nood helpen. Proficiat Victor Orban, volhouden!

  Voor een Cultuur van het Leven
  Een Europese waarde?
  In een voltallige vergadering van dinsdag 21 maart 2017 heeft het Europees parlement in Straatsburg abortus verheven tot een van zijn belangrijke waarden. Het is “bezorgd” om de “negatieve effecten” op de “ontwikkeling” van de volken wegens de beslissing van president D. Trump om geen geld meer te geven aan organisaties die abortus bevorderen. Het Europees parlement wil nu opkomen voor “de gezondheid”, “de veiligheid” en zelfs “de bescherming van het kind” (!) door abortus met alle mogelijke middelen te steunen. Het wil zogenaamd de Europese waarden verdedigen! Jawel, enkele vertegenwoordigers (uit Slovakije, Duitsland, Polen…) bleken nog voldoende gezond verstand, menselijkheid en geweten te hebben. Zij stelden dat abortus moord is en dat dit thema overigens niet onder de bevoegdheid van het Europees parlement valt. Het kon evenwel allemaal niet baten. Er werd een overweldigend pleidooi gehouden om abortus en de dokters “die het leven redden” (!) te steunen. Kortom, deze vergadering toont aan dat de meerderheid van onze Europese parlementariërs, wat dit betreft, volkomen gek geworden is. Ze hebben alle gevoel voor de bescherming van de zwaksten in de samenleving – het waarmerk van iedere democratie en van iedere beschaving! – verloren. Het is een rechtstreekse bijdrage aan de geestelijke en materiele zelfvernietiging van Europa. Het Amerikaans congres heeft inmiddels de financiering stop gezet van klinieken van Family Planning die abortus uitvoeren. Hoe meer de VS het ongeboren leven beschermen, hoe meer Europa de cultuur van de dood wil aanmoedigen.
  Met verschillende Europese landen werd ondertussen een initiatief genomen om te verhinderen dat het Europees parlement nog meer afbraakpogingen zou ondernemen tegen de menselijke waardigheid, tegen de rechten van het kind, tegen huwelijk en gezin. Ze hebben al 700.000 handtekeningen gekregen. Je kunt nog tekenen tot 3 april: http://www.mumdadandkids.eu/nl

  Mars voor het leven
  Tot algemene tevredenheid hebben zondag 26 maart 2017 te Brussel een 3000 mensen deelgenomen aan de mars voor het leven onder het motto: De zwaksten beschermen voor een meer menselijke maatschappij. Een bijzondere gast dit jaar was prof. Stephane Mercier, door de UCL (Université Catholique de Louvain) tot nader orde geschorst omwille van zijn openlijke afkeuring van abortus. Hij krijgt blijkbaar wel de steun van kardinaal J. de Kesel en de betrokken bisschoppen. Eerbied voor het leven en verwerping van abortus behoren tot het onvervreemdbaar menselijk, christelijk en katholiek erfgoed. De volgende mars voor het leven is voorzien op zondag 22 april 2018. Sta op! Kom met een miljoen naar Brussel! De ontworteling van Europa en ons land is zo dramatisch dat we alleen massaal de cultuur van de dood kunnen stoppen.
  Martelaar van het leven en de waarheid
  Tijden kunnen grondig veranderen. Een foto van de bisschoppen die aanwezig waren op het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) is nagenoeg vlekkeloos wit. Ook de leer was bijna zuiver westers. Wanneer verschillende westerse kerkleiders en hun gezaghebbende theologen de fatale vergissing van hun oordeel over contraceptie openlijk verkondigden, maakten de heftige protesten van bisschoppen uit de ontwikkelingslanden (zoals van Dom Helder Camara van Brazilië, V. D’Souza van India, Sinn van de Filippijnen…) hierop geen enkele indruk. Tijdens de gezinssynode van 2014 en 2015 zijn de rollen precies omgekeerd. Sommige westerse bisschoppen beleggen bijna geheime vergaderingen over hun plannen om het evangelie aan de moderne modetrends aan te passen, terwijl bisschoppen uit de derdewereld onbevangen het licht van het Evangelie en de rijkdom van de authentieke kerkelijke leer laten schijnen. De huidige slappe houding van sommige westerse prelaten is niet opgewassen tegen de heldere visie van een aantal “zwarte” bisschoppen.
  Een van de Afrikaanse bisschoppen met een sterke boodschap voor onze tijd is kardinaal Robert Sarah (° 1945, Guinea), nu prefect van de congregatie voor de liturgie en de sacramenten. Als felle tegenstander van de westerse ontwrichtingen inzake huwelijk en seksualiteit, verkondigt hij zijn mening onverbloemd en wereldwijd. Hij schreef al enkele opmerkelijke boeken (God or nothing. A conversation on faith, Ignatius Press, 2015; La force du silence, Fayard, 2016). Op zaterdag 25 maart 2017 hield hij in Parijs een conferentie naar aanleiding van de verjaardag van het sterven van de vermaarde Franse geneticus, professor Jérôme Lejeune (3 april 1994) die de oorzaak van het zogenaamde mongolisme ontdekte. In zijn eerbetoon noemde kardinaal Sarah hem “een martelaar van het leven en van de waarheid”. J. Lejeune was als overtuigde katholiek en als groot wetenschapper een onvermoeibare verdediger van de waardigheid van het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Wereldwijd getuigde hij van de onmiskenbare menselijke waardigheid van de zwaksten. Zijn uitgesproken verdediging van de kerkelijke leer werd in wetenschappelijke en zelfs in kerkelijke middens niet altijd gewaardeerd. Hoewel hij ruimschoots een Nobelprijs voor geneeskunde verdiende, heeft hij die nooit gekregen. Ziehier enkele bemoedigbende gedachten uit het treffende huldebetoog van kardinaal Robert Sarah (http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2017/03/27/le-bel-hommage-du-cardinal-sarah-a-la-memoire-du-professeur-5926170.html).
  Alleen het christelijk geloof – zo stelde J. Lejeune – heeft een Kind als model, nl. het Kind van Bethlehem. Indien dit Kind geminacht wordt is er geen sprake meer van christelijk geloof. Hij had een oneindig respect voor de wetten die de Schepper in het leven van ieder mens geschreven heeft en was vooral een vriend van de zieke kinderen. Zijn wetenschap én zijn liefdevol geloof gaven hem zijn bekende stralende glimlach. Alleen gewapend met waarheid en liefde heeft hij de eindstrijd ingezet die in het laatste Bijbelboek, de Apocalyps, beschreven wordt en die gevoerd wordt tussen God en Satan. Het grote gevaar komt niet meer van de barbaren van Attila of van de Hunnen en ook niet meer van de verschillende vormen van totalitarisme waartegen de pausen van Pius XI tot Johannes Paulus II gestreden hebben. Het zijn nu de theorieën die kiemvrij in laboratoria worden uitgewerkt en uiterst efficiënt door de media in de openbare opinie worden gebeiteld en door financiële en juridische machten langs wetten worden opgelegd om het leven te vernietigen. Als de jonge David heeft J. Lejeune met het steentje van het Evangelie en het Woord Gods deze arrogantie van Goliath in het voorhoofd getroffen. Op paasmaandag, daags na zijn sterven, schreef zijn grote vriend paus Johannes Paulus II aan kardinaal Jean-Marie Lustiger van Parijs: “Wij maken het sterven mee van een grote christen van de 20e eeuw, een man voor wie de verdediging van het leven zijn apostolaat geworden is en wij willen dank brengen aan God, de Schepper van het leven voor alles wat professor Lejeune was en voor alles wat hij gedaan heeft om de waardigheid van het menselijk leven te verdedigen en te bevorderen”.
  (“Ik heb niet het voorecht gehad, zo zei Kardinaal R. Sarah, prof. J. Lejeune gekend te hebben maar ik heb wel zijn weduwe ontmoet.” Zelf heb ik dit voorrecht wel gehad omdat ik hem uitgenodigd heb in de jaren ’80 in Vlaanderen een voordracht te houden. Hij wilde gans de dag blijven en zo vernam ik van hem verschillende merkwaardige uitspraken. Hierover schreef ik in een boek dat volgende maand verschijnt en dat ik over twee weken zal voorstellen.)
  De goedheid van de Vader, de vergeving van de Zoon en de kracht van de heilige Geest kome over u allen.
  P. Daniel

  01-04-2017 om 08:24 geschreven door Gust Adriaensen


  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politieke populistische schijnheiligheid

  Jounalist Marc Reynebeau legt op een ironische manier de hypocrisie en het hoge theatergehalte van De Croo en co. bloot, die opriepen om de wapenhandel met Saudi-Arabië te stoppen. 

  Reynebeau heeft groot gelijk.  Wanneer worden er eens precieze cijfers bekendgemaakt over de Vlaamse wapen(onderdelen)handel met Saudi-Arabië? Overigens is het morele kernprobleem niet de wapenhandel maar de handel tout court met een extreem dictatoriaal , onderdrukkend en moordzuchtig regime.

  Kan Reynebeau niet een lijst samenstellen met de omvang van de Belgische, Vlaamse, Waalse handel met de dictatoriale regimes die zich geen bal aantrekken van de mensenrechten,de individuele- en persvrijheid, de gelijkberechtiging man-vrouw, de correcte rechtsgang, het verbod op foltering,enz. ,kortom voor wie 'onze normen en waarden' een vodje papier, lucht, onbestaande zijn?

  Door er een communautair opbod van te maken -de goeie Vlamingen versus de gewetenloze Walen-presenteert de Vlaamse minister-president Bourgeois zich naast De Croo als de hoofdacteur in een komedie over politieke populistische schijnheiligheid.

  31-03-2017 om 18:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kan niet op... behalve voor de eenvoudige spaarder

  Johan Thijs, de CEO van KBC, kan dit jaar maximaal 1,72 miljoen euro verdienen. Dat is bijna 200.000 euro of 12,8 procent meer dan hij in 2016 kon verdienen, zo blijkt uit het jaarverslag van de bank. Thijs kreeg vorig jaar dik 1,5 miljoen euro uitbetaald.

  De basisrente bedraagt bij KBC 0,01%. De getrouwheidspremie: 0,10% ! 

  31-03-2017 om 18:06 geschreven door Gust Adriaensen


  30-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Die gierige Nederlanders toch...

  In Nederland werd tot nu toe meer dan 30 miljoen euro ingezameld voor de bestrijding van de hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten.

  In België komt men tot nu toe aan amper 3 miljoen!!!

  30-03-2017 om 20:04 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zweeg Jezus Christus?

  In Kerk&Leven spreekt Mark Van de Voorde zich onomwonden uit voor de deelname van de Kerk aan het maatschappelijke debat.

  Van de Voorde: ‘Het is niet omdat de Kerk ooit invloed had op de politiek, dat ze met elk maatschappelijk standpunt ook opnieuw macht wil krijgen over mens en samenleving. Het is niet omdat in een democratie Kerk en Staat gescheiden zijn, dat het geloof geen inspiratiebron meer kan zijn voor een visie op mens en samenleving. Het is niet omdat de Staat levensbeschouwelijk neutraal hoort te zijn, dat burgers geen religieuze mening meer mogen horen over mens en samenleving. Het is niet omdat de Kerk gekrompen is, dat ze irrelevant zou zijn geworden voor mens en samenleving.’

  Een kleinere en van macht ontdane Kerk kan en moet meer dan ooit een minderheidsgroep worden , die vrijuit spreekt en getuigt, aldus Van de Voorde. Niet enkel over de ‘klassieke’ ethische vraagstukken van leven en dood, maar ook over de ‘nieuwe’ ethische vragen van onrecht en uitsluiting. Haar one issue in het maatschappelijke debat is immers de waardigheid van iedere mens, die immers kind van God is.

  'Als de Kerk uit bescheidenheid nalaat haar beeld van de mens als individu en als naaste toe te voegen aan het maatschappelijke debat, legt ze de publieke moraal helemaal in de handen van het ‘oude’ politiek correcte denken – wat leven en dood betreft – en van het ‘nieuwe’ politiek correcte denken – wat onrecht en uitsluiting betreft.

  Als de Kerk zichzelf de mond snoert ter wille van de scheiding van Kerk en Staat, levert ze de samenleving over aan de neutraliteitsfanaten die de religie uit de openbaarheid willen bannen en maakt ze van het atheïsme een staatsgodsdienst. Scheiding van Kerk en Staat betekent niet dat het levensbeschouwelijke element geweerd moet worden uit het maatschappelijke discours.

  Filosoof Jürgen Habermas, nochtans typevoorbeeld van de methodische atheïst, merkte ooit op dat het verbieden van religieuze argumenten in het publieke discours censuur is. Godsdienstige medeburgers wordt dan verboden in de discussie te putten uit hun overtuiging, terwijl vrijzinnigen en atheïsten dat wel zouden mogen.'

  Marc Van de Voorde stelt: ‘Onze democratische ‘verworvenheden’ zijn niet waarde- en dus niet levensbeschouwingvrij. Onze cultuur is niet uit het niets ontstaan. Haar denken over vrijheid en verantwoordelijkheid welde op uit onderliggende bronnen. Een van die bronnen is het christendom. Jürgen Habermas noemde het christendom, en niets anders, het ultieme fundament van de vrijheid, het geweten, de mensenrechten en de democratie, de benchmark (het referentiepunt) van de westerse beschaving.’

  Ik ben het volkomen eens met Van de Voorde. Degenen die zich katholiek noemen, de Kerk en de katholieke instellingen , moeten zonder vrees duidelijk uitkomen voor hun christelijk-katholieke identiteit. Het is merkwaardig en irriterend dat vanuit katholieke hoek bijna altijd opgeroepen wordt tot gematigdheid en gewaarschuwd wordt tegen 'zieltjeswinnerij', wanneer opkomen voor die identiteit ter sprake komt. Dus wordt er vooral gezwegen. Dat is makkelijk maar ook laf. Zweeg Jezus Christus?

  29-03-2017 om 21:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs krijgt het warm

  De Van Gool-affaire blijft Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven (nog even) achtervolgen.

  In een boeiend gesprek deed een aanklampende Bart Schols in De Afspraak bijna Torfs zijn gekende flair en retorische handigheid verliezen. Erger was eigenlijk dat de beroemde én minzame Berkeleyprofessor van Vlaamse origine, Rabaey, het niet eens bleek te zijn met de aanpak van de KU-Leuven in de zaak van de kankerprofessor Van Gool.

  Op de koop toe had ook professor Van Damme, een wereldautoriteit vaccinologie van de UAntwerpen, forse kritiek op de weinig transparante en trage behandeling van het Van Gool-dossier door de Leuvense universiteit. Volgens Van Damme maakt de zaak-Van Gool België onaantrekkelijker voor klinische tests.

  Ook al kan in de reactie van de Antwerpse professor de concurrentiestrijd tussen Leuven en Antwerpen een rol spelen, plezant is het allemaal niet voor de meest flamboyante én erudiete rector van ons land, Rik Torfs.

  29-03-2017 om 09:52 geschreven door Gust Adriaensen


  27-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs spreekt

  Nadat Torfs vorige reactie gelezen had, achtte hij het in al zijn rectorale wijsheid gewenst in het 7-uurjournaal en in Ter Zake, het (verhelderende) standpunt van de Katholieke Universiteit van Leuven omtrent de Van Goolaffaire te verwoorden, wat niet anders dan geapprecieerd kan worden.

  27-03-2017 om 20:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs zwijgt

  Net als bij de omstreden praktijken van de Leuvense politicoloog Hooghe, valt het in het geval van kankerdokter Van Gool, erg op dat rector Rik Torfs zich gedeisd houdt.

  De rector die zeer vaak over alles en nog wat zijn (soms) verhelderend licht wil laten schijnen, zwijgt als vermoord of verwijst naar andere instanties binnen het universitaire web.

  Van veel moed getuigt die houding niet. Torfs is toch de grote baas, zou ik denken. Van hem wordt verwacht dat hij het (verhelderende) standpunt van de Katholieke Universiteit van Leuven verwoordt.

  27-03-2017 om 16:41 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/12
  Vrijdag 24 maart 2017

  Flitsen uit de gemeenschap

  Ziehier iets over een wandeling, een nieuw centrum in het dorp en moederdag.

  Een zondagse wandeling

  Zondagnamiddag trokken we over het grote terrein en om de gemeenschap van de zusters wat te ontlasten namen we de kinderen mee. Ze sprongen als jong vee dat voor het eerst van de stal in de wei gelaten wordt. Het is woestijngrond vol stenen, beplant met vruchtbomen met hier en daar een groot niveauverschil. Er is gras gezaaid voor de schapen en zo zie je grassprietjes opschieten. Iedere dag trekt de herder met de kudde van nu een ‘n honderdtal schapen over het terrein. En nu zagen we de schapen terugkeren naar hun nieuwe stal. We zochten een plekje uit, sprokkelden wat dorre doorntakken en wat hout en maakten vuur. We hadden een moortje met water bij, wat Engelse thee, suiker en plastieken bekertjes. Met een stok werd het moortje in het vuur gezet en het water was al vlug aan het koken. Zo genoten we van een tasje thee in de woestijn. Van daar gingen we naar de nieuwe, kleine kluizenarij. Het was vroeger de schapenstal toen er nog maar enkele schapen waren. Tijdens de winter deed het dienst als kraamafdeling waar de lammeren geboren werden. De geur is nu stilaan aan het wegtrekken. Er werd grond uitgegraven zodat je nu rechtop kunt staan. Daarbij werd nog een opening gevonden die er op wijst dat hier vroeger al een soort kluis moet geweest zijn. Er is een verhoog gemetseld waarop een matras kan gelegd worden. Nu worden de ruwe muren met rotsstenen bezet (met zand en stro). Er zijn drie nissen waarin een icoon of beeldje kan geplaatst worden, een klein venstertje met tralies en nog een opening met twee plankjes voor een minibibliotheek. Er blijft nog net plaats genoeg over om in de hoek een kleine houtkachel te plaatsen en een tafeltje. Rondom werd al een muur met rotsstenen gemaakt zodat er een kleine binnentuin is, eventueel voor wat groenten en kruiden. Het zal eens een geschikte plek worden om zich in eenzaamheid terug te trekken zoals de woestijnmonniken destijds deden. Een ideale plek om op de uitnodiging van Jezus in te gaan: “Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit” (Marcus 6, 31).

  Een nieuw centrum

  In Qâra werd maandag een nieuw centrum geopend, speciaal voor hulp aan vrouwen. Het wordt mede gesponsord door UNPFA (United Nation Population Fund), maar het is een initiatief van de gemeenschap, georganiseerd door moeder Agnes-Mariam en onze lekenverantwoordelijke. Het is eigenlijk een breed opgezet hulpprogramma voor gezinnen in nood, speciaal voor vrouwen en moeders. Heel de gemeenschap werd bij de inhuldiging verwacht. Er was een behoorlijke belangstelling van het dorp en alle notabelen waren aanwezig: burgemeester, gouverneur, sjeik, kolonel, elk met hun vertegenwoordiging. Het centrum is een mooi groot gebouw. Tegenover het gebouw was een grote tent opgezet waar de ontvangst en de plechtigheid plaats vond met koffie, frisdrank en Arabische zoetigheden. Op een groot scherm werd eerst een video over onze gemeenschap getoond. Daarna sprak de sjeik, vol vuur en zonder papier. Hij begon met de schepping. God heeft man en vrouw geschapen als gelijkwaardig maar met elk hun eigenheid. De man bewerkt het land en zaait, de vrouw verwerkt het graan tot brood. Hij sprak een ware lofrede uit op de vrouw, die het hart van het gezin is. Zij brengt warmte, tederheid, liefde. En zoals alle geloofs- en etnische groepen als gelijkwaardig worden beschouwd, zo zijn ook mannen en vrouwen gelijk. Hierna volgden enkele opvoedkundige sketches. Het ging over brutale mannen die geweld plegen tegen vrouwen en die uiteindelijk toch door vrouwen tot inkeer worden gebracht en in harmonie met elkaar leren leven. Een mooie boodschap voor alle tijden en alle volkeren.

  Moederdag

  ’s Avonds was er nog een kleine na-viering voor de moeders. De algemene verantwoordelijke van het werk en van onze veiligheid, die tot onze gemeenschap behoort, is tevens, namens onze gemeenschap, de verantwoordelijke van de plaatselijke afdeling van de Rode Halve Maan. Hij woont nu definitief met vrouw en twee kinderen in een appartement van onze nieuwbouw. Met heel onze gemeenschap trokken we ’s avonds naar hen om de moeders te vieren, waarbij ook zr. Claire Marie, de overste van de zustergemeenschap gerekend wordt, alsook een moeder met twee schoolgaande kinderen die in de gemeenschap van de zusters leeft.

  Donderdag werd Moederdag (eigenlijk dinsdag 21 maart) in de parochie gevierd en de pastoor, abouna Georges maakte ons duidelijk dat de moeders het echt niet zouden aanvaarden als we niet aanwezig waren. We begonnen in de kerk met het zingen van de lange completen, die overigens iedere avond in de vasten gezongen worden door de parochianen. In de grote zaal zaten nu de moeders op de ereplaatsen waar anders de pastoor met de genodigden zit en de kinderen speelden op het groot tapijt in het midden. En zij begonnen met enkele kinderliederen waardoor de zorg en het werk van moeders creatief werd uitgebeeld. De moeders glunderden. Ook onze Nigerianen en een van de zusters brachten enkele liederen. De pastoor leidde een soort bijbelquiz waar ieder enthousiast aan meedeed. Ondertussen waren gebak en Arabische zoetigheden aangebracht. Blijkbaar hadden velen iets meegebracht. Tot slot volgde nog een tombola met eenvoudige prijzen. We baden een Onze Vader en Weesgegroet en de priesters gaven de zegen waarna allen als afscheid nog een mooi ingepakt icoontje mee kregen. Een waardige viering voor de moeders.

  Stuiptrekkingen of een nieuwe oorlogswending?

  Op 14 maart ontvangt Donald Trump in Washington Mohammad ben Salmane, de kroonprins van Saoedi-Arabië. De volgende dag zijn er twee moordende aanslagen in Damascus (in het justitiepaleis en in een populair hotel). Algemene onverschilligheid hierover in de westerse pers. Ondertussen hebben de leiders van de zogenaamde Syrische oppositie de gesprekken in Astana geboycot. Zij zijn niet geïnteresseerd in een vrede in Syrië, integendeel, zij willen alleen tijd winnen om zich te herbewapenen. Op 17 maart is Israël met vier gevechtsvliegtuigen komen bombarderen in de buurt van al Raqqa. Het Syrische leger heeft een vliegtuig neergehaald. Israël ontkent, maar reageert wel razend op de zelfverdediging van Syrië. De zionisten zullen alles doen om de oorlog in Syrië te laten voortduren en om uiteindelijk de bezette Golan definitief te kunnen inlijven. Op 18 maart bombarderen de VS (nog eens per ongeluk?) de moskee van Al-Jana (provincie Aleppo) met biddende moslims: 40 doden en meer dan 120 gewonden En woensdag 22 maart bombardeerde de internationale coalitie de al Baduyah Addakheliya school (al-Raqqa) die 30 kinderen en moeders doodde en tientallen verwondde (dat had Rusland eens moeten doen!?). Syrië vraagt aan de UNO Veiligheidsraad dat ze eindelijk hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en de massaslachtingen door de internationale coalitie in Syrië zouden stoppen.

  De buitenlandse politiek van de VS zit vol tegenstrijdigheden. Het ene deel van de regering weet niet wat het andere doet. Wat wil je met een CIA die een jaarlijks budget van 50 miljard dollar krijgt en ruimschoots de middelen heeft om een regering buiten de regering op poten te zetten. De tegenkrachten tegen Donald Trump zijn zeer sterk. Hij zoekt andere bondgenoten. Het zal ook nodig zijn wil hij echt de IS bestrijden, afzien van alle militaire interventie in andere landen en steun aan terroristen wil opgeven. Wie echt IS wil bestrijden kan nu niet anders dan meewerken met hen die het nu doen: Syrië, Rusland. President Trump wil met de Chinese president Xi Jinping afspraken maken en China wil de zijderoute herstellen, die langs Damascus loopt. Er is al een akkoord met de Syrische president waardoor China op alle terreinen aan de heropbouw van Syrië kan meewerken. Als Trump het klaar krijgt om eveneens mee te werken aan de Chinese zijderoute, wordt het in feite onmogelijk voor UK, Saoedi-Arabië, Turkije, Duitsland, Frankrijk om hun oorlog tegen Irak, Syrië en in Oekraïne verder te zetten. Ondertussen blijft het Syrische leger op vele plaatsen overwinningen behalen. De eenheid en weerstand van het Syrische volk blijven toenemen. En de Syrische president zou in deze omstandigheden onmogelijk kunnen overleven als hij niet het grootste deel van de bevolking achter zich had. Is de “internationale gemeenschap” met haar oorlog tegen Syrië aan haar stuiptrekkingen bezig of bereidt ze een nieuwe vernietigende fase voor?

  Een ongemakkelijke waarheid

  Van nature verlangen we een samenleving waarin een zekere harmonie heerst en waarbij het officiële gezag – zij het op onvolmaakte wijze – aan iedereen tracht te geven wat hij of zij nodig heeft. Daarbij verlangen we dat het nieuws dat ons wordt voorgehouden – zij het ook onvolmaakt of onvolledig – ons iets van de waarheid en de werkelijkheid tracht mee te delen. De meesten blijven dit standpunt vasthouden al is het onhoudbaar. Wie even nadenkt, tuimelt van de ene ontgoocheling in de andere. Het begon met de alom geprezen: “Arabische Lente” en de “spontane volksopstand” van mensen die in vrede protesteerden tegen een dictatuur. Met eigen ogen zagen we het tegendeel en een steeds efficiënter georganiseerde gruwel van vreemden, van buiten af, om een land en volk uit te moorden en te ontwrichten. Voor de politieke en economische belangen van een wereldelite? Eensgezind verspreiden de media goed uit gedachte leugens. Lees het verpletterend getuigenis van Udo Ulfkotte van de Frankfurter Allgemeine Zeitung (waarvan de vertaling “Gekochte journalisten” kortelings bij de Blauwe Tijger zal verschijnen).
  “We hebben te maken met een criminele onderneming op wereldvlak... de globale oorlog tegen het terrorisme is een verzinsel, gebouwd op valse veronderstellingen. We leren dat Amerika en het westen tegen een ingebeelde vijand vechten, nl. de islamitische staat, omdat deze islamitische staat in feite volop gesteund en gefinancierd wordt door een westerse militaire alliantie en de bondgenoten van de Golfstaten. Het leert dat moslims terroristen zijn terwijl de terroristen in werkelijkheid het waarmerk “made in Amerika” dragen...” Dr. Michel Chossudovky (http://www.collective-evolution.com/2017/03/06/declassified-cia-report-exposes-25-years-of-u-s-plans-to-destabilize-syria/)
  De oorlog tegen Syrië wordt mede in stand gehouden door de macht van de media en de massa mensen die dagelijks “het nieuws op de voet volgen”. Toch geloven steeds meer mensen niet meer in de MSM of mainstream media. De meeste Amerikanen weten nu dat de aanslag op de Twin torens in New York een voorwendsel was om zeven landen aan te vallen (zoals de vier sterren generaal Wesley Clarck ook zei): Irak, Libië, Syrië, Libanon, Somalië, Soedan en Iran. Saoedi-Arabië, waar de terroristen vandaan kwamen, werd de grote bondgenoot van Amerika! Vele mensen weten nu dat de massavernietigingswapens van Irak, de moorden van Kadhaffi op zijn eigen volk, de gruwelijke dictatuur van de Syrische president... verzinsels zijn, maar hun landen zijn ondertussen wel verwoest. Leugens in de media én oorlog in de landen gaan nog onverminderd verder. Geen wapens om oorlog te voeren maar oorlog voeren voor de wapenindustrie. De wapenindustrie groeit als nooit voorheen. En daarom worden mannen zoals Edward Snowden en Julian Assange die af en toe een gordijn neerhalen om de criminele werkelijkheid te tonen, zwaar vervolgd.

  Geestelijke verdoving

  Iemand die dagelijks de kranten leest of doorneemt en dagelijks het tv-nieuws volgt, is niet meer in staat om te begrijpen in welke wereld hij leeft. Hij zal zich perfect aanpassen aan de oorlogspropaganda, door een gewetenloze elite geleid, om het ene land na het andere te ontwrichten, “regeringswissels” te rechtvaardigen en militaire interventies goed te keuren in dienst van een Nieuwe Wereldorde. Hij zal ook precies vertellen wat er in de verschillende landen eigenlijk mis is en hoe de internationale gemeenschap daar welvaart en democratie zal brengen zonder ge merken dat er chaos gebracht wordt. En daardoor blijft hij volkomen blind voor de werkelijke motieven.
  Vele mensen voelen zich veilig onder de paraplu van wat in de algemene opinie aanvaard wordt en volgen dus wat door de openbare opinie wordt opgelegd. Ze zijn geërgerd wanneer ze iemand ontmoeten die van deze algemene opvatting afwijkt. Er zijn vrome mensen en gemeenschappen (niet alle!) van ijverige religieuzen die daardoor niet meer in staat zijn “de tekenen van de tijd” te onderscheiden. Zij hebben niet voldoende innerlijkheid om een weerstand op te bouwen. Ze zijn geestelijk verlamd. Dit lijkt mij een van de grote problemen van onze tijd, helaas ook onder gelovigen. Ziehier tot hoever deze geestelijke verdoving kan leiden.
  Vorige dinsdag 21 maart 2017, deelde M. Stéphane Mercier, een jonge professor filosofie aan de Université Catholique de Louvain nota’s uit waarin abortus bestempeld wordt als moord en erger dan verkrachting. Hierop lanceerde een groep anti-katholieken een genadeloze aanval tegen hem. En dit is niet alles. In een communiqué reageerde de UCL dat het “recht op abortus” tot het “Belgisch recht” behoort en dat het verspreiden in het kader van de lessen van nota’s, die hieraan tegengesteld zijn, onaanvaardbaar is omdat ze ingaan tegen de waarden die de universiteit verdedigt, nl. het Belgisch recht. Dat deze universiteit in 1425 als kerkelijke instelling is opgericht en juist dank zij het christelijk geloof zulk een geestelijke en wetenschappelijke hoogte kon bereiken als “gist” in het “deeg” van de maatschappij, komt niet meer aan de orde. Bovendien wordt deze jonge professor veroordeeld met een praktijk uit de middeleeuwen, nl. voordat hij zelf gehoord is. Enkele jaren geleden werd een debat geopend over de vraag of de C in de UCL moest bewaard blijven en men koos voor het behoud van de C. Haar huidige reactie toont dat zij niet alleen de meest katholieke maar ook de meest menselijke principes verloochent, nl. het recht op leven voor iedereen.
  Graag bevelen we aan: Mars voor het Leven: zondag 26 maart 2017 te 15.00 u, Kunstberg, Brussel.
  En weer krijg je de pittige illustratie van ons vorig bericht: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-20/#more-34896

  P. Daniel

  26-03-2017 om 08:00 geschreven door Gust Adriaensen


  25-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Treedt Torfs op tegen Hooghe?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De bekende Leuvense politicoloog Marc Hooghe, ligt onder vuur. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij voor onderzoekers een machtswellusteling is. Ook gebrek aan wetenschappelijke integriteit, gesjacher met namen op publicaties en vormen van plagiaat, worden hem onder de neus gewreven.

  Moet rector Torfs dat varkentje in zijn universitaire stal eens niet goed wassen? Niet aarzelen Rik. Doen!

  Iemand die zwijgt bij onrechtvaardigheid, machtswellust, afdreiging, oneerlijkheid, maakt zichzelf medeplichtig.

  25-03-2017 om 13:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moet staatssecretaris Francken op bedevaart naar Scherpenheuvel?

  Francken werd flink de oren gewassen door de premier. En terecht. Meneer Francken had Artsen zonder Grenzen verweten dat de vereniging vluchtelingen op zee redde.

  Gevraagd naar zijn reactie op de berisping van Michel, zei vranke Francken: 'Wat willen jullie dat ik daarop zeg? Dat ik naar Scherpenheuvel ga? Dat is in de meimaand.'

  Kan hieruit afgeleid worden dat de staatssecretaris voornemens is in mei op bedevaart naar O.L.Vrouw van Scherpenheuvel-Mont-Aigu te trekken?

  Doen Theo, zeker doen. Een bedevaart-boetetocht met alles erop en eraan. En de kruisweg niet vergeten. Op je knieën. Voel je misschien in je versteende politieke hart iets van de pijn die vluchtelingen voelen.

  25-03-2017 om 11:02 geschreven door Gust Adriaensen


  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Zijn we dan rijk?'

  Mesut Arslan, Belgisch-Turkse theatermaker, in DS Weekblad :

  'Welvaart laat ons toe om comfortabeler te leven, maar heeft ons ook het vermogen en de noodzaak om te dromen afgenomen. We zijn onze noden uit het oog verloren. We zijn vergeten dat we dieren zijn.'

  'Als we in België allemaal een chique Mercedes hebben, zijn we dan rijk? Nee, we zijn pas rijk als ook de rijkste persoon de tram of de fiets neemt. Rijkdom zit niet in benzine, het zit erin mensen die niets met auto's te maken hebben, niet te verplichten om die uitlaatgassen in te ademen.'

  24-03-2017 om 06:57 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slordig taalgebruik?

  Merkwaardig dat nogal wat kranten de terreurdaad in Londen het etiket 'slordig' opkleven.

  Dit lijkt me geen passend woord in de context van terreur, dood, angst. 

  Want eigenlijk wordt met 'slordig' gesuggereerd dat de moordenaar maar een kluns was en dat professionele killers op die plek in Londen, succesrijkere resultaten hadden geboekt, dat wil zeggen meer onschuldige mensen om het leven hadden kunnen brengen of verminken.

  23-03-2017 om 21:37 geschreven door Gust Adriaensen


  22-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zorgsector betoogt
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Brussel hebben zo'n 14.000 werknemers uit de zorgsector betoogd. Het personeel in de zorg wil een sociaal akkoord met betere loon- en arbeidsvoorwaarden en het hekelt de besparingen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

  En ze hebben groot gelijk!

  22-03-2017 om 21:35 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staatssecretaris valt Artsen zonder Grenzen aan

  Staatssecretaris Theo Francken valt de humanitaire vereniging 'Artsen zonder Grenzen' aan, omdat ze vluchtelingen op zee redt.

  Dit is gewoonweg schandelijk en zou enorm protest moeten uitlokken.

  Francken wil weerloze mensen klaarblijkelijk  laten verzuipen. Afschuwelijk!

  21-03-2017 om 21:58 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerk in Nood helpt vervolgde christenen

  Dennis Peeters van Kerk in Nood - Nederland gaf in het Kontaktcentrum van de Postelse abdij een lezing over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten.

  In Syrië is er sinds de burgeroorlog 50% van de christenen ( 1 miljoen) gevlucht. In Irak blijven er van de 1,3 miljoen christenen van voor 2003, nu nog maar  160.000 over. Van de 4,3 miljoen inwoners van Libanon zijn er 43% christen. Maar Libanon kreunt onder een enorme toevloed van vluchtelingen.

  De 'Arabische lente' van een aantal jaren geleden was, aldus Peeters, een reactie tegen de armoede. Die 'lente' is achteraf gekaapt door Islamisten, door Sjieten en Soennieten, en door de Vs en Rusland, die hun olie- en gasbelangen wilden veiligstellen.

  Hulp aan de vluchtelingen is nodig. De aanwezigheid van religieuzen is essentieel voor het voortbestaan van de christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Bidden voor de vervolgde christenen en voor vrede is een opdracht voor alle christenen wereldwijd.

  21-03-2017 om 08:56 geschreven door Gust Adriaensen


  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Coucke in barslechte papieren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het gaat gewezen miljardair Marc Coucke echt niet voor de wind. Het bekerverlies van Oostende bracht hem een eerste zware slag toe. En gisteren is hij dan ook nog eens uit de miljardairslijst Forbes gedonderd. Dat was een morele mokerslag.

  Niet te verwonderen dat flamboyante Marc de pedalen kwijtraakte,  zich helemaal liet gaan en in een diepe Oostendse goot terechtkwam.

  Gelukkig lopen er ook nog Barmhartige Samaritanen, echte christenen, in de Koningin der Badsteden rond.

  Op de foto (Belga) zie je twee exemplaren van die uitzonderlijke soort. Zij hebben Coucke net uit de goot opgevist en verlenen hem psychologische bijstand. Marc is, zoals je ziet, in een verwaarloosde en deerniswekkende toestand.

  Maar zijn helpers zijn er toch al in geslaagd een flauwe glimlach op zijn gezicht-met-een-baard-van-drie-dagen te toveren.

  Schep moed Coucke, het komt goed!

  20-03-2017 om 17:41 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gore chatgroep bij Antwerpse politie

  De Standaard bericht uitgebreid over een gore chatgroep bij de Antwerpse politie. Je kan kennis nemen van onvoorstelbaar walgelijke conversaties tussen agenten. De 'gesprekken' bulken van racisme, seksisme, geweld, misprijzen voor de menselijke waardigheid.

  De reacties van de korpsleiding zijn tot nu toe ondermaats. Ook kranten als Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen, berichten heel zuinig over het schandaal. In De Morgen was vanmorgen over de gore praktijken nog niks te lezen.

  Vanuit Antwerpse politieke hoek blijft het opmerkelijk stil. Alleen Wouter van Besien van Groen, reageerde op de gepaste manier. Zeer opvallend is dat de grote baas van de politie, burgemeester De Wever, nog niet gekikt heeft.

  20-03-2017 om 08:52 geschreven door Gust Adriaensen


  19-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chuck Berry overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De rock-'n-roll-legende Chuck Berry is op 90-jarige leeftijd overleden.

  Luister naar een van zijn bekendste en vroegste nummers via onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/6ROwVrF0Ceg   

  19-03-2017 om 12:03 geschreven door Gust Adriaensen


  18-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/11
  Vrijdag 17 maart 2017

  Uit het leven van de gemeenschap.

  Liturgie en gebed krijgen een grote plaats in ons leven tijdens de vasten. Verder kregen we sympatiek bezoek.

  Liturgie van de vasten

  Onze liturgie is een samenbrengen van de Byzantijnse en Latijnse traditie. Iedere woensdag komt de byzantijnse pastoor aboena Georges van de St. Michael-kerk te Qâra in ons klooster de uitgebreide vesper-communiedienst verzorgen. Het is geen eucharistie omdat volgens de Byzantijnse traditie de eucharistie een verrijzenisviering is en daarom in de vasten alleen op zondag gevierd wordt. Op vrijdag begeven wij ons naar de kerk van Qâra om daar samen met de parochianen de lange en populaire akathisthymne te zingen. Zoals in de Latijnse traditie heeft ook in de Byzantijnse traditie iedere zondag een eigen tema. Vorige zondag was het de zondag van de iconen en volgende zondag is het de zondag van het heilig Kruis. Tussenin is het nu de zondag van de relikwieën. De liturgie van de heilige Basilius wordt gevierd en na de mis volgt er een processie, waarna de aanwezigen God vereren in zijn heiligen en een palmtakje van een schaal nemen.

  Bezoek

  Voorbije zondag kregen we bezoek van de voorzitter van de Nederlandse vereniging “Hand in Hand voor Syrië”, waarmee we samenwerken en die vele containers met hulpgoederen stuurt. Het was een aangename ontmoeting en voor hem de eerste kennismaking met ons klooster. Hij kwam van Lattakia, Banias en reisde nu naar Damascus. In de bergdorpen had hij vele arme mensen alsook zwaar gehandicapte en behoeftige soldaten ontmoet. Hij was getroffen door de ellendige situaties maar ook door de moed van de mensenn en hij zoekt naar nieuwe vormen van efficiënte hulpverlening.
  Vervolgens kwam de initiatiefneemster van het Italiaanse “oraprosiria” die ook op verschillende wijzen Syrië helpt en vooral de leugens in de berichtgeving wil bestrijden. Een Nederlandse dame die in Italië woont en nauw verbonden is met oraprosiria, heeft al verschillende van onze wekelijkse berichten in keurig Italiaans vertaald en verspreid. De initiatiefneemster was nu hier samen met de secretaris van de katholieke Syrische bisschoppenconferentie. Ze kwamen van de zusters trappistinnen van Tartous. Het was een bijzonder aangename kennismaking en bezoek. Moge de Heer overvloedig hun werk blijven zegenen tot heil van het Syrische volk.

  Het weer

  Vorige week werd het weer zachter, op de bergen bespeurden we met moeite nog een streepje sneeuw en we dachten dat de winter voorbij was. Nu is er plots weer een koudegolf met veel regen en sneeuw. Heel de bergketen van de Anti-Libanon glinstert wit in de zon. Acht eeuwen vóór onze tijdrekening gaf de profeet Jesaja ons hierover deze beschouwing: “Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan, wat Mij behaagt en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.” (Jesaja 55, 10-11).

  Sta op en getuig!

  Onze moderne democratieën zonder grenzen en waarden zijn op weg naar een dodend totalitarisme. Een onbeperkte verheerlijking van de zelfontplooiing en zelfbeschikking leidt tot een absoluut relativisme, waarbij het recht van de ander wordt ontkend. Alles wordt geregeld met onderlinge overeenkomst of consensus, die geen rekening houdt met de werkelijkheid of waardigheid van de mens. Hier geldt alleen de macht van de sterkste. Ideologieën worden onder dwang opgelegd en het openbaar gezag vertegenwoordigt de terreur van een tirannieke staat. Het zijn waarschuwingen van de heilige paus Johannes II, al bijna een kwart eeuw geleden (Veritatis splendor, 1993, o.a. nrs 99 en 101; Evangelium vitae, 1995, o.a. nrs 20 en 96). Hij reageerde hiermee o.m. tegen de abortuswetgeving in de huidige democratieën. De ideologie van “baas in eigen buik” wordt als recht en zelfs plicht opgelegd om het meest kwetsbare menselijk leven te vermoorden. Hiertegen is dan zelfs geen gewetensbezwaar mogelijk. Zwangerschap wordt beschouwd als een ziekte die “behandeld” moet worden door moord en deze “zorgverlening” mag niet geweigerd worden. Of hoe democratie tot waanzin verwordt. Je kunt hiertegen ook reageren door deze petitie te tekenen: http://petit.io/petition/droit-de-naitre/defendons-la-liberte-de-conscience-des-medecins
  Er zijn concrete acties mogelijk om een Cultuur van het Leven te herstellen. Rose DELATTRE, Pardon les enfants, Salvator, 2016 biedt ons een schitterend voorbeeld. Het lijkt een roman maar het is de authentieke ervaring van een vrouw. In haar chaotisch leven zocht ze naar geluk, maakte de verkeerde keuzes, werd verkracht en koos voor abortus. Sindsdien verloor ze de zin van haar leven, had schuldgevoelens en werd depressief. Haar abortus bleef zij als een knagende pijn meedragen. In deze ellende kwam ze tot een grondige bekering. Ze ontdekte de barmhartigheid van de Vader en een levende ontmoeting met Christus wekte in haar nieuw leven. Vanuit eigen ervaring getuigt ze nu dat er genezing mogelijk is op drie voorwaarden: berouw hebben, biechten en getuigen. Ontelbare vrouwen en meisjes blijven hun abortus als de grootste verscheurdheid in hun leven meedragen, uur na uur, dag na dag, jaar na jaar. Ze durven er niet van getuigen omdat de openbare opinie deze diepe pijn radicaal ontkent en voorhoudt dat er na abortus alleen maar bevrijding is. Ontelbare vrouwen die kozen voor abortus betreuren ten diepste deze keuze en geen enkele vrouw die er uiteindelijk voor koos om haar kindje te houden heeft er spijt van. Dikwijls werden de laatsten afgeschrikt door de voorspelling dat het kind gehandicapt zal zijn. Talrijk zijn de getuigenissen van hen die zeggen dat hun kindje toch als normaal geboren werd. Volgens Rose Delattre kan de grote menigte van al deze vrouwen de dodelijke kanker van de abortuswetgeving in onze samenleving wegnemen door hun weerstand te overwinnen en openlijk te spreken over wat ze beleven. Voor deze massa getuigenissen zullen alle valse voorstellingen van abortus in het niet verdwijnen. Sta op en getuig! Tot eer van God, de barmhartige Vader, van Jezus Christus onze enige Redder, van de heilige Geest, die leven (her)geeft.
  P.S. Weer ontvingen we het vorig bericht, mooi geïllustreerd met video’s (over de Akathist hymne, het leven van Efraem de Syrier, een CIA rapport over de geplande ontwrichting van Syrië, de echte reden van de oorlog: een pijplijn, de bevrijding van Palmyra, het voor de VS vernietigend getuigenis van Robert Kennedy jr. enz...) http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-19/

  P. Daniel

  18-03-2017 om 20:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep Erdogan werkt inspirerend
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Turkse president Erdogan heeft de Turken in Europa opgeroepen minstens 5 kinderen op de wereld te zetten, om zo in de toekomst meer invloed te kunnen uitoefenen.

  Die aansporing tot verhoogde fertiliteit  moest een tegenzet in het Vlaamse 'Eigen Volk Eerst'-kamp oproepen.

  Filip De Winter, de kopman van het Vlaamse Gezinsbelang zet de Vlaamse echtelieden ertoe aan eveneens minstens 5 kinderen het levenslicht te schenken.

  Een magistrale en toekomstgerichte aansporing. Vlaamse mannen en vrouwen, aan de arbeid, aan de arbeid!!

  (op de foto: het gemiddelde Vlaamse gezin van de toekomst, de beste dam tegen islamisering)

  18-03-2017 om 13:27 geschreven door Gust Adriaensen


  17-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dries van Agt: 'CDA onvoldoende humaan voor vluchtelingen'

  De ex-premier van Nederland, Dries van Agt (CDA), heeft bij de laatste verkiezingen in Nederland niet op zijn eigen partij gestemd. Dat deed hij uit onvrede met de koers van de partij, zei hij op Radio 1.

  Dries van Agt is ondertussen 86 jaar en een doorwinterde politicus. Hij was minister-president van Nederland tussen 1977 en 1982, maar was ook minister van Justitie, Buitenlandse Zaken en Cultuur. Toch is hij zijn partij niet trouw gebleven bij de jongste verkiezingen. Hij stemde voor GroenLinks.

  Van Agt kan zich niet vinden in een aantal programmapunten van de christendemocratische CDA. Vooral de visie op de vluchtelingenproblematiek zit hem dwars. 'Ik heb niet voor het CDA gestemd, ook al omdat de partij een onvoldoende humane opstelling heeft ten opzichte van vluchtelingen. Een christelijke partij moet dichter zitten bij "wir schaffen das" dan bij mijnheer Orban van Hongarije', zegt van Agt. Daarnaast kan hij ook niet langer leven met de visie van zijn partij op het conflict tussen Israël en Palestina.

  Van Agt wil al jaren meer aandacht vestigen op het conflict. Hij is het niet eens met de koers van de CDA, die volgens hem niet streng genoeg optreedt tegen de nederzettingen van Israël.

  17-03-2017 om 09:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Religie in BelgiŽ bloeit'

  'Religie in België bloeit', stelt Hilde Van den Eynde in De Standaard, 'als je maar goed genoeg kijkt.'

  'De groeiende gelovige migrantenbevolking heeft menig zieltogende stadskerk uit de handen van vastgoedontwikkelaars gehouden. In de steden staan geen kerken leeg.'

  17-03-2017 om 08:50 geschreven door Gust Adriaensen


  16-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een feest van de democratie ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Nederlandse verkiezingen zijn een goede gezondheidstest voor de democratie in Nederland: prima! Waarom? Hoge opkomst, ook van jongeren. Democratische partijen als VVD, CDA, D66 en GL, winnen overduidelijk of komen (bijna) op gelijke hoogte van éénmanspartij PVV.

  Wilders gewoonweg een populist noemen, is onjuist. Hij is de alleenheerser in een 'partij', die geen partij is: geen leden, geen basisdemocratie, geen program, alleen Wilders, Wilders, Wilders.

  Tegen alle democratische gebruiken in, op de verkiezingsavond ook geen juichende of treurende aanhangers, geen kopman die zijn kiezers toespreekt. En in de campagne: beperkte, afgeschermde confrontatie met de kiezer of hatelijke criminalisering van bepaalde bevolkingsgroepen.

  Kortom, een politicus als Wilders staat mijlenver van wat je als democraat verwacht van democratische politici.

  Een andere les is dat de sociaaldemocratie kapot gaat aan regeren met liberalen. Het zetelverlies van de PvdA is gigantisch vergeleken met de liberale coalitiepartner VVD.

  Begrijpelijk: de socialisten worden door de eigen achterban massaal afgerekend op de besparingen in de sociale sector. De mensen die traditioneel voor de PvdA stemden, voelden zich in de steek gelaten door 'hun' socialistische partij. En dan helpt het niet te beklemtonen dat die regeringsmaatregelen noodzakelijk waren om de crisis de baas te kunnen, om de economie weer op gang te brengen.

  In de portemonnee zitten van het 'gewone' volk, terwijl de winstmarges van de topklasse nog stijgen, doe je als socialist niet ongestraft.

  16-03-2017 om 17:40 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het begin van het einde van Wilders

  Ook al wint volgens de exit polls de PVV 4 zetels, toch betekent deze uitslag van de Nederlandse verkiezingen, het begin van het politieke einde van Wilders. En daar ben ik niet rouwig om.

  Al wekenlang voorspelden de peilingen dat de PVV even groot of groter zou worden dan de VVD. Wel de VVD behaalt 12 zetels meer dan de PVV, en D66 en CDA komen op gelijke hoogte van VVD.

  Wilders zal zich ook de volgende jaren moeten bezighouden met twitterberichten, zoals Rutte in het verkiezingsdebat schamper opmerkte.

  15-03-2017 om 22:10 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rutte versus Wilders

  Nogal wat journalisten, zowel in Nederland als in Vlaanderen, zijn van mening dat in het tv-debat Rutte-Wilders, de twee politieke zwaargewichten mekaar in evenwicht hielden.

  Daar breekt mijn klomp bij. Zowel inhoudelijk als debattechnisch was Rutte met voorsprong de winnaar. En deze beoordeling heeft niks te maken met maatschappij- en mensvisie van beide heren.

  Het komt vaker voor dat journalisten niet in staat blijken te zijn op een objectieve manier een confrontatie tussen toppolitici te evalueren.

  14-03-2017 om 08:26 geschreven door Gust Adriaensen


  13-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De arrogantie van kandidaat-rector Luc Sels
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De decaan van de faculteit Economie-Bedrijfswetenschappen, Luc Sels, heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van rector van de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarmee krijgt Rik Torfs, een serieuze tegenkandidaat, stelt De Standaard in een interview met Sels.

  Nu vind ik dat de heer Sels geen al te beste beurt maakt in dat interview. Een belangrijk deel ervan is gewijd aan een niet zo fraaie afrekening met de zittende rector. En het andere deel over zijn beleidsvisies bevat de grijsgedraaide clichés, die iedere (kandidaat)-rector in de mond neemt.

  'We zijn te arrogant geworden', zegt Sels, maar het is duidelijk dat hij met 'we' , exclusief Torfs bedoelt.

  Het grappige is, ik betwijfel of kandidaat-rector Sels het zelf doorheeft, dat wat hij daarna allemaal zegt gekenmerkt wordt door bloedserieuze eigendunk en arrogantie. Een fundamenteel verschil met Rik Torfs. Die slaagt er altijd in zijn arrogantie te verpakken in elegante ironie en zelfrelativering.

  'Ik ben het betere alternatief', pocht Luc Sels. En: ' Torfs heeft misschien de kwaliteiten om een verkiezing te winnen, maar ik heb meer troeven om een universiteit te leiden'. En nog eentje:' De KU is niet alleen Rik Torfs. Hij wil over alles zijn zeg doen...'.

  Sels, Sels, Sels toch. Wat een infantiele afrekening!

  Het is geen geheim dat ook het academische milieu een krabbenmand is, een adderkluwen van machtshongerige individuen en groepen. Maar je verwacht van een kandidaat-rector toch wel een subtielere, beschaafdere opstelling.

  Met Sels dreigt de Katholieke Universiteit van Leuven een kurkdroge, arrogante, uit cijfers en statistieken opgebouwde manager aan de top te krijgen.

  Geef mij dan maar Rik Torfs, een heerlijke intellectueel. Ook heel geschikt om over de hekel te halen!

  13-03-2017 om 08:55 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foei meneer Beke!

  CD&V-voorzitter vertelde in De Zevende Dag dat de Gentse burgemeester wel degelijk de wettelijke middelen heeft om de Roma uit het gekraakte huis te drijven.

  De burgemeester moet gewoonweg die woning tijdelijk onbewoonbaar verklaren. Hij moet er dan wel voor zorgen dat die mensen een ander onderkomen krijgen.

  En als die woning nog goed bewoonbaar is, meneer Beke?

  Klaarblijkelijk neemt de CD&V-voorzitter het niet zo nauw met de eerlijkheid, wat een belangrijke en zeker ook christelijke deugd is.

  Fraai is dat slimmigheidje van Wouter niet. En het geeft zijn tegenstanders flink wat munitie om hem van tsjevenstreken te beschuldigen. Want zijn machiavellistisch trucje hoort echt wel in die categorie thuis.

  Foei, foei, foei, meneer Beke!

  12-03-2017 om 20:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/10
  Vrijdag 10 maart 2017
  Uit het leven in de gemeenschap
  Akathist
  Zeer populaire liturgieën ter ere van O.L.Vrouw zijn de lange “akathisthymne” (= niet zitten; ze wordt staande gezongen) en de “paraclisis”. Ze zijn respectievelijk als een voorbereiding op het feest van de Aankondiging (25 maart) en van de Tenhemelopneming (15 augustus). In de akthisthymne wordt vooral het mysterie van de Menswording belicht. Ze is historisch verbonden met de bevrijding van Constantinopel en wordt als een machtige smeekbede om bescherming gebeden. In 626 werd Constantinopel belegerd en patriarch Sergius besloot de stad toe te wijden aan O. L. Vrouw en de akathisthymne gans de nacht door te zingen. De stad werd gespaard. Iedere vrijdag in de vasten wordt deze hymne gezongen. Deze vrijdagavond gingen we zoals vorige vrijdag met gans de gemeenschap naar de parochiekerk in Qâra en hebben daar samen met abouna Georges en de parochianen deze mooie levendige dienst gevierd. Het was een aangename ontmoeting, een gezamenlijke lofzang en een wederkerige bemoediging.
  Schijn bedriegt
  Enkele leden van de gemeenschap gaan boodschapen doen. Daarvoor hebben we verschillende chauffeurs ter beschikking, vooral van dezelfde grote christelijke familie die al sinds eeuwen met dit klooster verbonden is. Nu is het een ongehuwde man die als ingenieur halftijds voor de staat werkt, een apartementje heeft in Qâra maar praktisch altijd bij ons woont, leeft en werkt. Tijdens de rit groet hij voortdurend mensen langs de weg of stopt even om een babbeltje te slaan. Plots ziet hij een eenzaam, gesluierde, vrouwtje langs de weg. Het lijkt een hulpeloos oud weduwtje te zijn. Onze chauffeur stopt en vraagt of hij kan helpen. Ze zegt dat ze naar Deir Atieh moet. Dat komt goed uit want wij rijden ook naar Deir Atieh en ze stapt in. Dan komt de verrassing. Het is helemaal geen oud besje maar een vrouw van middelbare leeftijd, ze spreekt perfect Frans, heeft in Frankrijk gestudeerd en is tandarts in Aleppo. Ze is nu de nodige schikkingen aan het treffen om na de ellende van de voorbije jaren en maanden haar praktijk te kunnen hervatten.
  Dit geeft ons een beeld van het Syrische volk. Uiterlijk lijkt het hier soms op Afrikaanse toestanden, vooral wat afspraken betreft. Onder deze schijn schuilt echter een fier volk met een behoorlijke ontwikkeling, een rijke traditie en grote cultuur. De gepensioneerde Franse chirurg, die enkele maanden geleden bij ons was en het privé ziekenhuis van Deir Atieh bezocht, zei verrast dat het als model kan dienen voor vele Franse ziekenhuizen. En dan leven ze hier nog in oorlog en onder verstikkende sancties! Wanneer we vanuit Europa naar Syrië kijken, moeten we er wel rekening mee houden dat schijn bedriegt.
  Een invasie van boomplanters
  Vrijdagvoormiddag zou een groep jongeren uit Qâra komen om bomen te planten voor het klooster, langs beide zijden van de weg die naar Qâra leidt. In feite waren ze met 150. Het is een nieuwe scoutsgroep bestaanden uit moslims en christenen. En zo werden er in de voormiddag een duizendtal bomen geplant. Die moeten ook allemaal extra water krijgen, anders sterven ze. Het was een aangename bedoening. Enkelen maakten muziek met tamtam, want er was volk genoeg. Daarna kwam heel de groep naar het klooster voor een bezoek en maar foto’s en selfietjes nemen.
  Gebed van de heilige Efrem
  Tijdens de vasten eindigen we de vespers met dit krachtige gebed van de Syrische heilige hl. Efrem (+ 373) waarbij driemaal een grote “metanie” gedaan wordt, d.i. knielen en buigen met het hoofd tegen de grond: “Heer en Meester van mijn leven, geef mij geen geest van luiheid, nieuwsgierigheid, eerzucht en praatzucht. Maar wil aan uw dienaar een geest schenken van wijsheid, nederigheid, geduld en liefde. Ja, Heer mijn Koning, geef me dat ik mijn fouten mag zien en niet oordeel over mijn broeder. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen”

  12-03-2017 om 14:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Puberaal triomfalisme

  In de procedureslag over het al dan niet verlenen van een visum aan een Syrische familie, heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat een weigering mogelijk is.

  Dat heeft staatssecretaris Theo Francken  verleid tot wansmakelijke borstklopperij. Op Facebook en Twitter weergalmt het van : 'Yesss! Gewonnen! Delen die handel!' .

  Sereniteit zou in deze situatie de staatssecretaris sieren. Het is totaal ongepast dat een regeringslid zich te buiten gaat aan puberaal triomfalisme in wat hoe dan ook een menselijke tragedie is.

  12-03-2017 om 08:12 geschreven door Gust Adriaensen


  11-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/9
  Vrijdag 3 maart 2017
  De grote vasten in onze gemeenschap
  Zaterdagavond waren we met de hele groep van fraters weer aanwezig bij de wekelijkse samenkomst van de pastoor van Qara met een aantal gezinnen voor een bijbelse en christelijke vorming. Het is een levendig gebeuren. Voor hen is het een aanmoediging en voor ons leerrijk. Er was een uitzonderlijk lange stroomonderbreking, nl. tot zondag morgen. Er zijn namelijk nabij Homs weer zware aanslagen gepleegd waardoor een 50-tal mensen werden gedood en meer dan 24 gewond. Er werd ook een belangrijke elektriciteitscentrale getroffen. Voor de westerse media is dit allemaal het werk van het wrede ”regime” dat het volk onder de knoet wil houden. In werkelijkheid zijn het terroristen (deskundig gesteund door de westerse geheime diensten van...,) die op de derde dag van de vredesonderhandelingen in Genève roet in het eten trachten te gooien. Dit is o.m. de mening van de speciale UNO gezant Staffan de Mistura zelf.
  Zondagavond vierden we een eenvoudige vastenavond. In de Romeinse ritus was dit de zondag van “Quinquagesima”. ’s Namiddags hadden we op het grote plein voor de nieuwbouw eerst een voetbalmach gespeeld samen met de kinderen. Dan zongen we de vespers en daarna aten we allen samen. Tenslotte zongen we de plechtige completen van de vasten, die ruim een uur duren. Op het einde zijn er een reeks voorbeden waarbij vele intenties vermeld worden, o.a wordt gebeden “voor hen die ons haten en voor hen die ons liefhebben”. Dus iedereen is er bij. En maandagavond waren we nogmaals allen samen om een verjaardag te vieren. Eigenlijk begon deze maandag de vasten in de byzantijnse liturgie, die in de Latijnse traditie pas met aswoensdag begint.
  Op aswoendag vierden we de dienst van de “vooraf geconsacreerde gaven”. In de byzantijnse liturgie is de eucharistie zo sterk met de verrijzenis verbonden dat ze in de vasten enkel op zondag wordt gevierd, de andere dagen is het een soort uitgebreide vesper-communiedienst. Zo was het vandaag een uitgebreide communiedienst, nl vespers met gebeden van de eucharistie. Tijdens de processie met de gaven draagt ieder een brandende kaars omdat de gaven al het Lichaam en Bloed van Christus zijn. Op het einde van de dienst hebben we er toch de Latijnse asoplegging bijgevoegd en iedereen getekend met het kruis. Een heel bijzondere zegen vandaag kwam van boven. Heel de nacht en de dag heeft het geregend, een weldaad voor de woestijn en de gewassen.
  Vermeldenswaard is dat enige zusters deze week voor het eerst het staatsziekenhuis in Der Atieh bezocht hebben. In 2013 werd dit zwaar beschadigd en personeel werd vermoord. Nu schijnt alles prima hersteld te zijn en de dienst is nog precies zoals voor de oorlog: alles gratis (behalve medicamenten), ook voor ons vreemdelingen die tot een Syrische gemeenschap behoren. Wat een verademing.
  De vasten nodigt ons uit om meer oprecht God boven al te beminnen en de naaste als onszelf. Dit uit zich in het klassieke drietal: dienst en hulp aan de anderen, bidden en vasten. Het gaat er om Jezus meer van nabij na te volgen en over te gaan van de oude mens, aan het aardse gebonden naar een nieuwe mens.

  11-03-2017 om 09:25 geschreven door Gust Adriaensen


  09-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Schoolachterstand en Vlaamse identiteit'

  Er is heel wat te doen om de uitspraak van minister Crevits dat de allochtone ouders te weinig betrokkenheid tonen bij de studies van hun kinderen en dat daarin een verklaring van de leerachterstand te verklaren is.

  En zoals te verwachten was, vliegen woorden als 'achterstand', 'allochtoon', 'culpabilisering', 'normen en waarden', 'Vlaamse identiteit' , enz., heen en weer tussen links en rechts, tussen verdedigers en aanvallers.

  Twee bedenkingen bij het hele gedoe.

  Wat is 'achterstand van leerlingen' eigenlijk? Hoe wordt die precies gemeten?Is er een onwrikbaar en vaststaand toetsingssysteem om die achterstand te controleren en te bepalen? En als er al ,zelfs Europese of internationale, criteria zijn, welke politieke en /of maatschappelijke instanties stellen die dan op?Welke mens- en maatschappijvisies zitten daarachter?

   Het staat alleszins vast dat de leerlingen en de gezinnen die zich intellectueel, emotioneel, financieel en sociaal, het gemakkelijkst kunnen conformeren aan de (over)heersende schoolcultuur en -structuur, veel minder kans op 'achterstand' lopen.Wat Crevits zegt over gebrek aan betrokkenheid en achterstand, geldt in de eerste plaats voor mensen uit de lagere sociale klassen, allochtoon of autochtoon. Ons onderwijs is gesneden op de maat van de midden- en hogere klassen.

  En wanneer gaan al die politici, die voortdurend de mond vol hebben over 'onze normen en waarden', en 'onze Vlaamse identiteit' , eens precies vertellen wat dat eigenlijk allemaal inhoudt. Wie weet het? Ik niet. En ik heb het nog geen enkele politicus helder en afgelijnd horen uitleggen. Ook niet de diehard Vlamingen van de nationalistische partijen.

  09-03-2017 om 13:50 geschreven door Gust Adriaensen


  07-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ene hond is de andere niet

  Hoe is het te verklaren en te verantwoorden dat de media zwijgen als vermoord over het onbetamelijke gedrag van voetballer Dries Mertens?

  07-03-2017 om 19:14 geschreven door Gust Adriaensen


  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De echte vragen

  Rik Torfs formuleert in zijn column de echte vragen.

  Hoe staan we tegenover de mens en zijn lot? 
  Wanneer is een leven voltooid?
  Wanneer ligt alles van waarde achter ons?
  En dan de diepere vraag: wat maakt een leven waardevol?

  En de rector van de Katholieke Universiteit van Leuven stelt een van de merkwaardigste contradicties van de laatste jaren op scherp. Degenen, en vooral de politici, die voortdurend de mond vol hebben over het (absolute) zelfbeschikkingsrecht wanneer het gaat over abortus of euthanasie, zijn tegelijk voortdurend in de weer om via allerlei wetten en decreten, via allerlei opvoedings- en afradingscampagnes, het zelfbeschikkingsrecht zo goed als helemaal uit te hollen.

  06-03-2017 om 16:57 geschreven door Gust Adriaensen


  05-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De boekenwereld van de abdij van Postel

  In de toonzaal van de Postelse abdijbibliotheek wordt dit jaar bijzondere aandacht besteed aan het werk van Maria Sibylla Meriaan, gestorven in 1717, en van Rembert Dodoens, geboren in 1517.

  Groepen kunnen een bezoek reserveren via toerisme.gemeentemol.be  of via molse.gidsenkring@telenet.be.

  Voor individuele bezoekers is er iedere zaterdag van juli en augustus om 14 uur een rondleiding binnen de abdijmuren met bezoek aan het bezoekerscentrum van de bibliotheek. Vooraf reserveren hoeft niet. Tickets zijn op de dag zelf, ter plekke verkrijgbaar in Huyze Colibrant vanaf 13.30 uur.

  05-03-2017 om 15:32 geschreven door Gust Adriaensen


  04-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Materialistisch conservatisme

  In De Standaard beklemtoont Paul Goossens terecht hoe simpel de aanpak van de verloning van mandatarissen zou kunnen zijn, als de partijen, politieke wil en ethisch bewustzijn bezaten.

  Dat fractieleider De Roover komt aandraven met nog maar eens het inschakelen van een peperduur consultantsbureau om het allemaal te bestuderen en op de lange baan te schuiven, is het scherpste bewijs van de afglijding van NVA naar een materialistisch conservatisme, zo kenmerkend voor de traditionele rechtse partijen. Daarin past ook het plaatje van de ethisch verbrande Bracke die gewoonweg op zijn zitje van meer dan 16000 euro per maand blijft zitten.

  Je kan je indenken hoe de oudere Vlaamsbewuste mensen, die zich vaak met inbreng van eigen financiële middelen, ingezet hebben voor een sociaal en cultureel Vlaanderen, zich daarbij voelen. NVA wordt voor hen sterker en sterker een totaal vreemd milieu van machtshongerige , op eigen gewin jagende parvenu's, die zoete broodjes bakken met de ceo's en de gewone Vlaming negeren.

  04-03-2017 om 21:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christenen in het Midden-Oosten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. In Libanon houden christenen echter al een millennium stand.

  In een lezing verzorgd door Kerk in Nood, maakt u kennis met de nieuwste ontwikkelingen en persoonlijke verhalen van christenen in het Midden-Oosten.

  De lezing heeft plaats in het Gastenkwartier van de abdij van Postel, Abdijlaan 16, Mol-Postel, op maandag 20 maart om 20 uur.

  Iedereen van harte welkom!

  04-03-2017 om 18:54 geschreven door Gust Adriaensen


  01-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Theologie is geen gezwam: 5 argumenten'

  In een gedegen, goed onderbouwd, genuanceerd en positief artikel in De Standaard, pareren  Annemie Dillen en Anne Vandenhoeck van de Katholieke Universiteit van Leuven,  de kritiek van de antireligeuze fundamentalist Maarten Boudry, op de theologiefaculteiten. Die moeten volgens deze Gentse 'filosoof' op de schop..

  De auteurs van het artikel drukken de wens uit dat Boudry zijn denken zou verruimen. Ik kan dat advies aan Boudry alleen maar onderschrijven.

  Of de Gentse filosoof die wens ter harte zal nemen, valt evenwel te betwijfelen. Hij heeft zich meer dan waarschijnlijk, hoe jong hij ook nog is, al vast gebetonneerd in zijn fanatieke antihouding. En wat het hem nog moeilijker maakt om uit zijn antireligieus fundamentalisme te breken, is het feit dat hij precies daaraan zijn relatieve bekendheid te danken heeft. Het gevolg daarvan is dat het wat ruimere publiek Boudry alleen maar kent als een moeilijke puber die kickt op het tegen de schenen schoppen van alles wat met religie en God te maken heeft. Op die manier gaat hij, maar dan nog sneller en extremer, de weg op van zijn leermeester Vermeersch.

  Het is tragisch voor deze mensen dat ze zich opsluiten in een steriele anti-God/Kerkoorlog, terwijl ze talentrijk genoeg zijn om een positieve betekenis voor individu en samenleving te hebben.

  01-03-2017 om 09:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarheid en alternatieve feiten

  Waarheid en alternatieve feiten    Iedereen die gelooft dat de armoede gedaald is.

   Armoede zit overal. Eén van hen moet in de privé bijklussen om rond te komen.

  (Knack.be)

  01-03-2017 om 07:52 geschreven door Gust Adriaensen


  28-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liegende ministers en staatssecretarissen: eruit!

  In De Morgen lees ik over de hele en halve leugens van minister Homans -en je kan daar nu ook staatssecretaris Demir aan toevoegen-, het volgende:

  'De opeenvolging van onwaarheden van minister Homans roept een eenvoudige maar ernstige vraag op: mag een minister liegen? Houdt het Vlaams Parlement het bij een zelfgeorganiseerd krokusreces? Of is er toch een meerderheid van de volksvertegenwoordiging die nog beseft dat een minister het parlement en het soevereine volk rekenschap verschuldigd is?'.

  Het is inderdaad een fundamentele vraag. Voor elke democraat is het antwoord overduidelijk. Ministers die parlement en bevolking voorliegen , zijn voor ons democratisch systeem nefaster en ondermijnender dan de graailust van mandatarissen.Bij sommigen kwamen daar wel nog leugens bovenop.

  Een gezonde democratie en gezonde politieke partijen moeten daartegen keihard reageren. Ook die partijen waartoe de liegende ministers en staatssecretarissen behoren.

  28-02-2017 om 13:06 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De leugen en de newspeak van Zuhal Demir

  De kakelverse staatssecretaris Zuhal Demir oordeelde dat een oorlogje tegen een van de instellingen in haar portefeuille, met name Unia, het gelijkekansencentrm, niet slecht was voor haar electorale bekendheid. En flink kakelen deed ze dus.

  'Als je ziet hoe obsessief Unia bijvoorbeeld bezig is met de zwartepietendiscussie, dan vraag ik me af waar het mee bezig is' , aldus Demir in Het Nieuwsblad.

  Nog los van het feit dat de staatssecretaris een vraag stelt die ze zelf al vooraf beantwoord heeft, is het 'obsessief bezig zijn met de zwartepietendiscussie' een flagrante leugen. Dat wijst een fact-check van De Standaard uit.

  In een facebookpostreactie erkent Zuhal dat Unia 'zich niet te zeer in het debat heeft gemengd', maar... dat is volgens de wijsneuzige en helderziende Demir  'EEN VERDACHTE STILTE'.

  Nou jij, en dan ik weer.

  Als dat geen schitterend voorbeeld is van orwelliaanse newspeak en trumpiaanse alternative facts.

  Geen mooie start Zuhal!

  27-02-2017 om 16:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Populistische fundamentalist Boudry
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Gentse 'wijsgeer' (?) Maarten Boudry postte onlangs volgende tweet in het Engels: 'No self-respecting university should have a Faculty of Theology. Even a Faculty of Astrology would make more sense. At least, stars exist.'

  Dergelijk stompzinnig gekakel kon Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven ,niet zomaar over zich heen laten gaan. Hij heeft er geen moeite mee om de blaag die Maarten is, intellectueel onder de grond te schoffelen.

  Want een zichzelf opblazende snotneus is Boudry in zijn onwankelbare en agressieve eigendunk bij het propageren van zijn fundamentalistisch atheïsme. Hij zit als het ware op vinkenslag om christendom en Kerk ervanlangs te geven en in het bijzonder katholieke gelovigen weg te zetten als primitieve dommeriken. Hij werpt zich op als de nieuwe missionaris, vervuld met een niet te stuiten bekeringsijver. Een Vlaamse Dawkins als het ware.

  Het gevolg daarvan is dat deze 'academicus' zijn relatieve bekendheid in Vlaanderen niet te danken heeft aan de kwaliteit van zijn academisch werk maar aan zijn polemische ingesteldheid ten aanzien van religie en Kerk. nu weer met zijn puberale aanval op de faculteit theologie.

  Wanneer doet Boudry eens een poging om zijn eigen mens-, wereld- en zingevingsbeeld duidelijk te maken, zonder aanval op bv. het christendom. Of is hij daartoe niet in staat?

  Het is goed dat Torfs dergelijke populistisch bedoelde, primitief-agressieve uitlatingen van een tafelspringende 'academicus' over de hekel haalt.

  27-02-2017 om 14:46 geschreven door Gust Adriaensen


  26-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee politica's met hoog Trumpgehalte

  De manier waarop de dames Demir en Homans tekeergaan tegen  Unia, het vroegere gelijkekansencentrum,   doet onvermijdelijk aan Trump denken.

  Hun actie tegen Unia  steunt niet op feiten maar is ideologisch,  electoraal en populistisch gemotiveerd.

  Het moment nadert waarop deze dames het zullen hebben over 'alternatieve feiten'. Correctie: minister Homans zag enkele dagen geleden alleen maar positieve ontwikkelingen in de armoedebestrijding. Zij was de enige.

  26-02-2017 om 20:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus: Iedereen heeft recht op drinkbaar water


  Paus Franciscus heeft op een conferentie in Rome het fundamentele recht op schoon drinkwater en hygiëne voor iedereen verdedigd.

  De verdediging van het fundamentele recht op schoon drinkwater en hygiëne gaart gepaard met de zorg en de eerbied voor de schepping. Dat verklaarde paus Franciscus op een conferentie over het recht op water van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Ons recht op water is ook een plicht jegens water. Het recht dat wij op water hebben gaat gepaard met een verplichting die ermee samenvalt en er niet van mag worden gescheiden, zei Franciscus aan een uitgelezen groep watermanagementdeskundigen, ontwikkelingswerkers, milieu-experts en politici.

  Wij moeten ons de vraag stellen of wij niet op weg zijn naar een grote wereldoorlog voor het recht op water, aldus paus Franciscus

  Op het tweedaagse seminarie (23 en 24 februari) werd gezocht naar interdisciplinaire oplossingen voor problemen in arme gebieden waar de volksgezondheid ernstig wordt bedreigd door vervuild water. Paus Franciscus drukte de deelnemers op het hart: Dagelijks sterven 1.000 kinderen door een gebrek aan water. Mensen hebben niet alleen recht op toegang tot water, maar ook recht op schoon en veilig water.

  26-02-2017 om 17:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/8
  Vrijdag 24 februari 2017
  Uit het leven van de gemeenschap
  Tijdens de eerste helft van de week hadden we nog te lijden onder een koudegolf met het nare gevolg van bevroren waterleidingen in de nieuwbouw. Oud nieuws voor jullie, telkens nieuw voor ons. Een gast uit Libanon die twee dagen bij ons verbleef vooraleer hij naar Aleppo vertrok om daar te helpen, hebben we in de refter te slapen gelegd bij het houtvuur, om te vermijden dat hij verkleumd van de kou zou moeten vertrekken. De tweede helft van de week was het weer iets zachter en vooral, de zon scheen ’s morgens heerlijk. Een andere gast, een jonge Fransman kwam een week om zich voor te bereiden op het doopsel. We hebben de eerste stappen in het geloof met hem kunnen zetten. Voor ons, die het christelijk geloof met de moedermelk hebben meegekregen is het een onbekend gegeven: een gewone westerling die geen weerstand heeft tegen het christelijk geloof maar er ook geen enkel contact mee gehad heeft, noch van zijn ouders, noch van zijn opvoeding, noch van zijn omgeving. Zelf zegt hij lakoniek: “c’est la France”. Was Frankrijk niet “de oudste dochter van de Kerk?”. Tenslotte hebben we de avond voor zijn vertrek hartelijk afscheid gevierd. We zouden met de fraters pannekoeken bakken op het houtvuur. Het plezier van de hele onderneming was minstens even aangenaam als het eten zelf. De pannenkoeken waren eerder kleine aangebrande broodjes en... ze waren eetbaar.
  Gedurende het tweede deel van de week was het tijdens de lange voormiddag erg aangenaam werken op het terrein. De zon geeft heerlijke warmte en daar hoeven we niets voor te doen. In de late namiddag, de avond, ’s nachts en ’s morgens is het wel echt koud. Dan hebben we ons houtvuurtje, maar daarvoor moeten we op het terrein flink wat hout zoeken en zagen. Ondertussen wel bereiden we ons voor op de grote vasten.

  26-02-2017 om 07:06 geschreven door Gust Adriaensen


  25-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het glazen plafond

  In een commentaar in De Standaard onder de titel 'Goed dat het glazen plafond sneuvelt', steekt Bart Brinckman de loftrompet over het feit dat de nieuwe staatssecretaris allochtone roots heeft.

  Dat is merkwaardig. Zuhal Demir haat het om beoordeeld te worden op haar afkomst. Zij zal er pas zlef mee uitpakken als ze van mening is dat het haar electoraal winst kan opleveren.

  Maar bovenal gaat het toch om de portefeuille van bevoegdheden die ze te beheren krijgt. Armoedebestrijding en gelijkekansenbevordering zijn er daarvan twee belangrijke. En dan is het veel belangrijker na te gaan hoe Demir zich als parlementslid daarover al heeft uitgelaten.

  Ze toonde zich daarin erg hardvochtig, thatcheriaans,  en pakte graag uit met de ultraliberale en simplistische slogan: 'Als je maar hard werkt en je kansen grijpt, geraak uit de armoede.'

  Haar is dat gelukt, vele honderdduizenden autochtonen en allochtonen slagen daar niet in. De beschamende armoedecijfers in Vlaanderen en België zeggen genoeg.

  Demir mag voor mijn part alle kleuren van de regenboog hebben, als ze  maar echt werk maakt van het terugdringen van de armoede, vooral van degenen die geen werk vinden of geen kansen krijgen , bv. omdat ze allochtoon zijn.

  Dan pas sneuvelt het glazen pfafond.

  25-02-2017 om 08:05 geschreven door Gust Adriaensen


  24-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bracke en Demir

   Zo'n twee jaar geleden schreef ik een stukje over het 'voortschrijdend inzicht' van Siegfried Bracke inzake de verhullende/onthullende outfit van vrouwelijke collega's in de politiek. Je vindt het hieronder.

  Is het niet opvallend waarde lezer dat in dit blog de twee politieke hoofdacteurs van de laatste dagen mekaar bij manier van spreken tegen het lijf lopen? En dat de ene haar promotie in feite te danken heeft aan de ondergang van de andere?

  Want door het debacle van Bracke in Gent, moest Sleurs de NVA-meubelen redden in Gent en werd haar staatssecretariszetel vacant. Daarop werd dan door de Grote Baas, Zuhal Demir gedeponeerd.

  Het kan inderdaad verkeren.

  Geniet ook in bijlage van de onthullende zeven hoofdzonden van Siegfried Bracke in Humo 16 jaar geleden. 

  -----------

  Die Siegfried toch! Is niet voor één gat te vangen. Vormt de beste illustratie van wat in politieke kringen 'voortschrijdend inzicht' wordt genoemd.

  De niet onaardige mevrouw Kim Geybels (N-VA) bracht enkele jaren geleden gedurende weliswaar korte tijd nogal wat opwinding teweeg in NVA-kringen. Die opwinding bereikte een hoogtepunt, ook in de media, toen Siegfried Bracke, forse kritiek, net zoals Valère Descherp in zijn tijd, uitte op haar weinig verhullende kledij. Geybels had in een interview met de VRT een hotpants aan en zedenmeester Bracke vond dit te uitdagend en sexy voor een senatrice. Siegfried ontketende zowel buldergelach als woede. Zeker de feministische vrouwen konden er niet echt mee lachen. Bracke zelf werd door de grote baas terechtgewezen en moest met hangende staart op zijn woorden terugkomen.

  De niet onaardige mevrouw Zuhal Demir (N-VA) leende haar lijf recent voor een de verbeelding prikkelende fotoshoot van het 'mannenblad' P-Magazine.

  Onze ondertussen Eerste Burger geworden Sieg, heeft er, in tegenstelling tot de Kim Geybels-saga geen moeite mee. 'Foto's van een mooie vrouw in een mooi interieur', aldus Bracke. Hij had mevrouw Demir zelfs geadviseerd 'wat decolleté te laten zien'. En Zuhal heeft zo te zien, Siegfrieds advies toch enigszins ter harte genomen.

  Merkwaardig is dat de feministische vrouwen nog niet van zich hebben laten horen. Want 'wat decolleté laten zien', doet toch afbreuk aan de intrinsieke waarde van de vrouw als persoon, niet? Ook de grote baas heeft nog niet gereageerd. Onbegrijpelijk. Om het met een paar clichés te zeggen: de ene hotpants is het andere decolleté niet, de ene Kim Geybels is de andere Zuhal Demir niet.

  En wat Bracke betreft: hij heeft een hele weg afgelegd. Van zedenmeester tot decolletépropagandist! Het kan verkeren.

  -------------------

  Bijlagen:
  http://www.humo.be/humo-archief/374843/de-zeven-hoofdzonden-volgens-siegfried-bracke   

  24-02-2017 om 09:32 geschreven door Gust Adriaensen


  23-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'BelgiŽ een gebrekkige democratie'

  Niks om fier over te zijn: In de jaarlijkse Democracy Index van het Britse blad The Economist zakt België van de 26ste plaats in 2015, naar de 35ste plaats in 2016. Want het land is een ‘gebrekkige democratie’, met een politieke cultuur die burgers wantrouwt en hen het liefst zo ver mogelijk van het beleid weghoudt.

  23-02-2017 om 16:18 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetpotten

  De Vlaamse vetpotten: een (voorlopige) balans.

  1. Bracke: de perfecte implementatie van het spreekwoord: Wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.

  2. N-VA: de snelheid van verandering naar een traditionele partij, met de gebreken en misstanden die de N-VA wat graag aan de andere 'traditionele' partijen verweet.  In het rijtje van trado's horen dus thuis: N-VA, CD&V, Open VLD, SPA.

  3. De Wever: schuwt geen ongerijmdheden wanneer hij denkt dat het hem politiek goed uitkomt. Want hoe combineer je: 'wij zijn geen traditionele partij ' met 'de traditionele partijen doen het (in de vetpotten zitten) allemaal, dus wij doen het (in de vetpotten zitten) ook'?

  4. De media zijn schromelijk tekortgeschoten. Al jaren bestaat de verplichting voor politieke mandatarissen om al hun mandaten te melden. Elk jaar verschijnt daarvan een lijst in het Staatsblad. De site Cumuleo maakt al die gegevens nog toegankelijker. De media en ook heel wat politici deden alsof over de mandaten van politici helemaal niks bekend was.

  5. De politieke partijen worden door de journalistiek met twee maten en gewichten benaderd en be(ver)oordeeld. De SPA was aanvankelijk overduidelijk de kop van Jut. Hoewel een Gentse Open VLD-schepen even erg 'gezondigd' had, moest zijn SPA-collega eraan geloven. Toen Bracke zichzelf op een onvoorstelbaar klungelige  manier in de voet schoot, kon ook NVA niet buiten schot blijven. Over de CD&V hoor je zo goed als niets. En dat is precies de partij die door haar sterke gemeentelijke verankering, de meeste zitjes in de talloze intercommunales en 'derivaten', bezet.

  22-02-2017 om 11:00 geschreven door Gust Adriaensen


  20-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van kwaad naar erger

  Het crisismanagement en de communicatie van de N-VA zijn de voorbije dagen ondermaats geweest

  Drie flaters en ongeloofwaardige beweringen konden vandaag genoteerd worden.

  1. Bracke beweert dat hij geen cent van Telenet opgestreken heeft, sinds hij kamervoorzitter is. Geen kat gelooft dat. Waarom heeft hij dat niet eerder gezegd, is de vraag die in heel België weerklinkt. Dat zou hemzelf en zijn partij veel miserie bespaard hebben.

  Het kan toch niet zo moeilijk zijn voor de media om de juistheid van Brackes bewering te onderzoeken. De Wever kan, net zoals hij dat deed voor schepen Kennis, Brackes belastingbrief openbaar maken. Of er kan in de boekhouding van Telenet gekeken worden.

  2. De Wever houdt er een merkwaardige logica op na. In een interview met de VRT beklemtoonde hij dat de N-VA geen traditonele partij is. Maar de verantwoording en het alibi, die de voorzitter de hele tijd naar voren schoof, voor de poenschepperij van Bracke en Kennis, was: 'De andere partijen doen hetzelfde, waarom zouden wij het dan niet doen?'

  3. Het ontslag van Sleurs als staatssecretaris, wordt door politieke waarnemers gezien als een liquidatie. Het Brackeschandaal gaf de N-VA-partijtop de kans zich te ontdoen van een staatssecretaris, die er tot nu toe niks van gebakken had.

  20-02-2017 om 19:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kracht van RASP

  Wat kon je enkele dagen geleden in dit blog over de neergang van Bracke lezen:

  'Maar het ergste was dat zijn eigen partij hem had laten vallen als een baksteen. Staatssecretaris Sleurs stond direct te trappelen van ongeduld om hem te vervangen als lijsttrekker  van de Gentse NVA en de Grote Baas liet hem spartelen als een vis op het droge om de echte mandatenkampioen, de Antwerpse schepen Kennis, zo veel mogelijk uit de wind te zetten.

  Wat werd daarnet bekendgemaakt?

  Elke Sleurs wordt lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent.

  Het is nu wachten op de aankondiging dat Siegfried NVA-lijsttrekker wordt in Mol.

  20-02-2017 om 13:34 geschreven door Gust Adriaensen


  19-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Comical Donald

  Jaren geleden lachte de hele wereld met de minister van informatie in het regime van Saddam Hoessein. Al vlug kreeg hij de spotnaam comical Ali.

  In Amerika is zijn opvolger opgestaan: comical Donald.

  Maar veel gevaarlijker dan Ali.

  19-02-2017 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dick Bruna overleden

  Dick Bruna, de geestelijke vader van 'nijntje', is overleden op 89-jarige leeftijd.

  19-02-2017 om 14:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub


  Vrijdag 17 februari 2017

  Flitsen uit het leven van de gemeenschap

  Op weg naar de vasten

  In de byzantijnse liturgie wordt de grote vasten voorbereid door vier zondagen met een rijke liturgie (wat in de oude Latijnse liturgie eigenlijk ook het geval was). Omdat abouna Georges, de pastoor van de St. Michael in Qâra juist zondags moeilijk kan komen, werd overeengekomen dat hij een dag in de week zou komen en dan de zondagsliturgie vieren. En zo hadden we woensdag een intense byzantijnse dienst. Op zondag vier ik dan de Latijnse liturgie met de nodige Arabische aanpassingen. En zo vieren wij op oecumenische wijze de katholieke vasten, vanuit de twee bronnen uit oost en west, zoals een mens ook uit twee longen ademt.

  Binnen werken

  Een nieuwe koudegolf zorgt er voor dat we niet op het terrein kunnen werken, hoewel er nog vele bomen moeten geplant worden. Anderzijds is er werk genoeg dat binnen kan gedaan worden. Het inpaken van kaarsen is een ideaal “bandwerk”. Op een gedrukt sierkaartje met de naam “morgenster”-kaarsen en de gegevens van de gemeenschap moet met de hand het aantal kaarsen geschreven worden. Dit gaat samen met de kaarsen in een plastiekzakje, dat met een machientje gesloten wordt (als er elektriciteit is, zoniet met plakband). En zo gaan er 20 zakjes in één grote plastiekzak. Het werk wordt gedaan in de refter waar het houtvuurtje voor wat warme gezelligheid zorgt.

  Versterking van ons christelijk leven

  Samen met de pastoor van Qâra en enkele jonggehuwden hebben we besloten iedere week samen te komen voor de studie en de meditatie van een Schrifttekst. Het is de bedoeling dat ons christelijk leven ook concreter in de dagelijkse omstandigheden gestalte krijgt en vooral de gehuwden daarmee gesteund worden in het christelijk geloof. Zo hielden we onze eerste samenkomst. Abouna Georges begon met een toelichting op de bekende tekst van het “hooglied van de liefde” van St Paulus in 1 Kor. 13. Het was een aangename uitwisseling, aanmoediging en versterking, zowel voor ons als fraters als voor de gezinnen.

  19-02-2017 om 13:40 geschreven door Gust Adriaensen


  18-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Bracke burgemeester van Mol?

  'Had ik toch maar naar ons Marina geluisterd. Was ik toch maar in Mol gebleven.'

  Die zinnetjes maalden al enkele dagen door Siegfried Brackes hoofd.

  Het debacle was dan ook compleet. Hij had gehoopt in Gent af te rekenen met die verfoeilijke primitieve socialisten en met die gesofisticeerde linkse intellectuelen van Groen, maar hij was zelf aan de schandpaal genageld geworden. En in het parlement had die communistische broekvent van een Hedebouw, hem de huid vol gescholden, hem een leugenaar en een eersteklasgraaier genoemd.

  Maar het ergste was dat zijn eigen partij hem had laten vallen als een baksteen. Staatssecretaris Sleurs stond direct te trappelen van ongeduld om hem te vervangen als lijsttrekker van van de Gentse NVA en de Grote Baas liet hem spartelen als een vis op het droge om de echte mandatenkampioen, de Antwerpse schepen Kennis, zo veel mogelijk uit de wind te zetten.

  En dan kwam het genadeschot. Sieg had nog maar pas een telefoontje van Joachim gekregen en Bracke wist direct hoe laat het was. De Mollenaar Joachim Pohlmann was een talentrijke man, die al van in zijn jeugd een vlotte pen had en goed van de tongriem was gesneden. Mede dankzij die kwaliteiten had hij heel wat macht verworven binnen het NVA-web rond de voorzitter.

  Met zijn gekende welsprekendheid deelde Joachim dus mee dat Bracke een andere wending moest geven aan zijn politieke carrière. Hij kreeg de kans (de laatste, voegde Pohlmann er dreigend aan toe) om in het Kempense Mol, de NVA duidelijker op de kaart te zetten en de burgemeesterszetel te veroveren.

  Toen Sieg het bevel van 't Schoon Verdiep, aan zijn Marina, thuis in Mol, vertelde, moest ze de aandrang weerstaan om een gat in de lucht te springen en enthousiast uit te roepen : 'O Valèreke, hoe geweldig!'. Dat was het koosnaampje dat ze op echt blije momenten wel eens gebruikte. Marina had altijd al een grondige hekel gehad aan Gent en de Gentenaars en voelde zich het best thuis in haar charmante Kempense dorp.

  Het nieuws dat Siegfried Bracke burgemeester van Mol wilde of moest worden, verspreidde zich als een lopend vuurtje door de uitgestrekte gemeente.

  Het bereikte ook huisarts Verbeke tijdens de raadpleging.  Hij vergiste zich bijna van spuit toen het bericht tot hem doordrong. Verbeke was de rustige en beminnelijke kopman van de Molse NVA, had als nieuweling bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een geweldig resultaat behaald maar werd door CD&V en SPA in snelheid gepakt bij de coalitievorming.

  André Verbeke had leergeld betaald. Hij had gezworen: dat nooit meer. En nu dreigde een Antwerpse oekaze, zijn idealistisch toekomstproject voor zijn geliefde gemeente onderuit te halen met een in ongenade gevallen, geïmporteerde halve Gentenaar.

  Diep in de Vlaamsbewuste ziel van het Molse gemeenteraadslid, stolde de volgende zin tot een oninneembare Kempense vestingmuur: 'Met alle Antwerpenaars en Gentenaars, maar niet met mij!!'  

  18-02-2017 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  17-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stroper wordt boswachter

  De NVA is in de communicatie en de strategie klaarblijkelijk de pedalen kwijt.

  De Antwerpse graaikampioen  Kennis nu met een straf zuiveringsvoorstel voor de dag laten komen is misplaatst en ongeloofwaardig, zoals het ook schaamteloos was dat de extreem partijdige en profiterende parlementsvoorzitter in staat werd gesteld een parlementslid dat hem zijn vetpotexpertise onder de neus wreef, de mond te snoeren. Dat was, aldus de meest verdienende politicus van het land, omdat de PVDA'er zijn spreektijd met 1 MINUUT overschreden had.

  De grootste stroper, die langs zijn neus weg vertelt dat meer dan 7000 euro netto per maand, geen onaardig maar wel een verantwoord loon is, opvoeren als de beste boswachter; de veelverdiener, die zijn hand niet omdraait voor enkele duizenden euro's min of meer, laten mierenneuken over 1 minuut: het is zelden vertoond in ons politiek theater.

  Voor de idealistische Vlaamse nationalisten is het ergste nog dat de hoofdacteurs tot de NVA-stal behoren.

  17-02-2017 om 17:09 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Decline and Fall van Bracke

  Het is opvallend dat ook de oppositie niet de kop van de kamervoorzitter wil. Nochtans is wat Bracke de laatste dagen gezegd heeft en wat over hem aan het licht gekomen is, van aard om zijn gezag en integriteit voor altijd als onbestaande te beschouwen.

  De best betaalde politicus van het land moet zich boven het politieke gewoel stellen. In Gent ontbond Siegfried vanuit platte electorale machtsoverwegingen zijn duivels tegen de SPA. Hij vergat dat hijzelf en zijn partij veel dieper in de vetpotten zitten dan de vermaledijde socialisten. Hij vergat zijn adviseurschap van Telenet te vermelden, weigerde te vertellen wat hij ermee verdiende en loog uiteindelijk over het bedrag. Een schaterlach weerklonk in heel het land toen hij verkondigde geen 'poenschepper' te zijn en dat hij 'vrij en vrolijk' (wat een misselijk makend en leugenachtig cliché) zijn dikbetaald 'adviseurschap' van Telenet opgaf.

  Deze man heeft gewoonweg de morele autoriteit niet meer om het parlement voor te zitten. Exit!

  16-02-2017 om 16:22 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor (bijna) elk kwaaltje is er wel een kruid gewassen

  Postelkaas en Postelkruiden: twee topproducten die binnen de muren van de norbertijnenabdij van Postel geproduceerd worden.

  Ze zijn te koop in het abdijwinkeltje. Maar er is voor de kruidenproducten een bijkomende mogelijkheid tot aanschaf: een heuse webwinkel.

  Op http://orders.abdijpostel.be maar ook via de website van de abdij (www.abdijpostel.be) is de webwinkel te bereiken.

  Alle producten staan vermeld, onderverdeeld in productgroepen (bv. tincturen, capsules,...). De producten kunnen elektronisch besteld worden. Aan de koper wordt automatisch een mail gestuurd met daarop de lijst met bestelde producten en de kostprijs. Na betaling, worden de producten naar de koper verstuurd via Bpack (het vroegere Taxipost).

  Bijlagen:
  http://orders.abdijpostel.be    

  15-02-2017 om 21:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bracke een poenschepper?

  Bracke schreeuwt uit, voor wie het niet mocht geloven: 'IK BEN GEEN POENSCHEPPER!!

  Dat ie dan al eens begint met haarfijn uit te leggen aan de bevolking wat ie allemaal al zo gedaan heeft voor Telenet om 12000 euro plus 2000 euro per vergadering op zijn rekening gestort te krijgen.

  15-02-2017 om 13:03 geschreven door Gust Adriaensen


  14-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pot verwijt de ketel..

  Vetpotten en graailust

  Er was eerst de selectieve verontwaardiging van NVA'er Bracke, de politicus die de hoogste wedde geniet van alle politici, over de SPA'er Balthasar en NIET over de Open VLD'er Peeters.

  Dan volgde de opmerking van Groen-kopman Van Besien dat het Antwerpen van de NVA ook niet pluis was. Er loopt daar een schepen rond, met name Kennis, die 17 betaalde mandaten vergaard heeft.
  Even nadien oordeelde NVA'er De Wever, die ook niet arm wordt van zijn mandaten, dat er niks beters opzat dan de wereld kond te doen hoeveel zijn schepen maandelijks opstreek en dat is volgens De Wever het niet onaardige bedrag van meer dan 7000 euro netto. De burgemeester voegde eraan toe dat de inkomsten verantwoord waren omdat meneer Kennis uit de privésector komt waar dergelijke verloning normaal (!?) zou zijn.

  Het werd door velen als erg gênant aangevoeld dat De Wever die dingen vertelde en niet de betrokkene zelf. Dus werd de communicatie bijgestuurd en mocht Kennis opdraven om in zijn portemonnee te kijken. Hij vertelde exact hetzelfde als De Wever, perfect his master's voice. Zo werd aan de gêne, een vorm van denigrerende ridiculisering van de riant verdienende schepen toegevoegd...

  De lamentabele crisiscommunicatie van de Grote Voorganger had daarmee zijn hoogtepunt nog niet bereikt.

  De Wever vond het nodig zijn Antwerpse concurrent Van Besien de huid vol te schelden en hem het etiket 'stielbederver' op te kleven.

  Een hoogst ongelukkige woordkeuze. Het ontging de voorzitter klaarblijkelijk dat 'stielbederver' hoofdzakelijk in kringen van overheidspersoneel wordt gebruikt en altijd een sarcastische, negatief-kritische gevoelswaarde heeft. De anciens in overheidsdienst, die de kantjes eraf lopen en de kunst van het profiteren tot in de finesses hebben geleerd, gebruiken dat woord als scheldwoord voor degenen die plichtsbewust, ijverig en correct, hun job doen voor het 'algemeen belang'.

  De scheldpartij van De Wever was voor Van Besien de gedroomde assist om de Vlaamse nationalisten te beschuldigen van een dubbele moraal. In Gent Bracke, die ook geen armoe lijdt, de verontwaardigde zedenmeester laten spelen, maar in Antwerpen de graaipassie van de eigen partijleden verdedigen, vergoelijken, minimaliseren, dat is de hypocrisie ten top, aldus Van Besien.

  En gelijk heeft hij.

  (klik op onderstaande link om in de portemonnee van schepen Kennis te loeren)

  Bijlagen:
  Doc1.docx (178.3 KB)   

  14-02-2017 om 19:24 geschreven door Gust Adriaensen


  13-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hypocrisie van Bracke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We beleven dezer dagen weer een verbijsterend knap staaltje van schijnheilige verontwaardiging over de graaicultuur van de socialisten, in het bijzonder die van Gent. Toen bekend raakte welke vergoedingen twee schepenen opstreken dankzij hun bestuurdersfunctie in Publipart, richtte de afkeuring zich merkwaardig genoeg alleen maar op de socialistische schepen Balthasar en op de SPA in het algemeen.

  Dat is een misselijk makende vorm van hypocrisie vanwege heel wat politici en de media. Open VLD met een schepen die brutaal zegt: 'Ik blijf waar ik zit', wordt ontzien. Politici uit alle partijen oefenen mandaten uit die rijkelijk betaald worden. En bij de topstukken hoort ongetwijfeld Bracke, de man die nu het hoogst van de verontwaardigingstoren blaast. Niet omwille van ethische afschuw maar uit electoraal opportunisme.

  Bracke heeft 6 betaalde mandaten: kamervoorzitter, volksvertegenwoordiger en lid bureau van het parlement, gemeenteraadslid en fractievoorzitter NVA Gent, adviesraad Telenet. En hoe zit het met Open VLD'er Christophe Peeters? Wel die blijft doodgemoedereerd, daarbij kordaat gesteund door de topliberalen, op de poen zitten. De heer Peeters geniet van 7 betaalde mandaten: schepen van Gent, voorzitter college commissarissen Tarys, bestuurder, regionaal adviescomité, directiecomité Tiniwo, bestuurder Publilec en Publipart.

  Omdat Bracke vanuit de Gentse oppositie zo ongenadig het poen scheppen van de socialistische schepen Balthasar aanvalt (waarom de liberaal Peeters en ook Bracke himself buiten schot blijven, mag Siegfried weten), ga je automatisch ook aandacht hebben voor een stad waar de partij van Bracke aan de macht is. Antwerpen bijvoorbeeld.

  Hoe zit het daar met het poen scheppen van de schepenen? Dat is niet fraai. Schepen Kennis heeft 17 (!!) betaalde mandaten. Schepen Van de Velde en OCMW-voorzitter Duchateau respectievelijk 8 en 7. Van schepen Ait Dahoud is in de Cumuleolijsten zelfs geen spoor te bekennen.

  Als Siegfried Bracke het hart op de juiste (rechtse?) plaats draagt, dan zal hij niet aarzelen ook die Antwerpse schepenen aan de schandpaal te nagelen.

  ( Surf naar Cumuleo, de site die u uren boeiende tijdpassering kan bezorgen met het napluizen van de betaalde en onbetaalde mandaten van duizenden politici.)

  13-02-2017 om 14:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/6
  Vrijdag 10 februari 2017

  Flitsen uit het leven van de gemeenschap

  De warmtebron

  Hout is hier de bron van warmte. Vele dorre bomen op ons terrein, nu door nieuwe aanplantingen vervangen, hebben we op een grote aanhangwagen geladen als brandhout voor de mensen in het dorp die hiermee hun huis willen verwarmen. En er blijft op het terrein nog genoeg over voor ons houtkacheltje, dat heel gulzig is. De temperatuur is enkele dagen weer zo laag dat alle waterleidingen in de nieuwbouw bevoren zijn en dat brengt behoorlijk wat ellende mee voor het sanitair, maaltijden en de afwas... Er moet dan bij de zusters water gehaald worden. Bovendien zaten we enkele dagen met de stroomonderbreking weer in de maximale periode: 1 uur elektriciteit en 5 uur niet. Over dag is het van 11.00 u tot 12.00 u en van 17.00 u tot 18.00 u. Wakkere kerels en meiden hebben dus ’s nachts ook tweemaal elektriciteit: van 23.00 u tot 24.00 u en van 5.00 u tot 6.00 u. Maandag en woensdag viel echter het uur overdag ook nog weg zodat we heel de dag zonder stroom zaten. Gelukkig geeft ons kacheltje dan flinke warmte wanneer het hout krijgt. Mozes maakte het bittere water van Mara met hout zoet (Exodus 15, 25), wat een verwijzing is naar de Wet Gods. Daardoor kwam het volk van God, dat de regels en het recht van God respecteert, meteen in Elim, waar ze zo maar eventjes twaalf bronnen en zeventig palmbomen aantroffen (Exodus 15, 27). En zo verdrijven wij met hout de koude en hopen ook eens in ons Elim aan te komen.
  Hoog bezoek
  Dinsdag mochten we een Belgische delegatie ontvangen: vier parlementsleden o.l.v. Filip Dewinter, journalisten van de VRT, Knack en de Sud Presse uit Wallonië. Ze waren vergezeld van twee vertegenwoordigers van de Syrische regering, een man voor het “protocol” en een man van de veiligheidsdienst. Ze hadden me telefonisch gevraagd om naar Ma’aloula te komen en daar hen te ontmoeten, maar ik verkoos de groep hier in het klooster zelf te ontvangen en de “protocol”-man was zo vriendelijk om de reis aan te passen en naar hier te komen. Wij hadden op een tiental mensen gerekend maar dinsdagmorgen om half tien kwamen er wel een dertigtal toe: de Syrische televisie van SANA en SAMAH, de burgemeester van Qâra met de gouverneur, alsook een aantal mensen van de veiligheidsdienst. Het Vlaamse spreekwoord indachtig, “Hoe meer zielen (mét lichamen), hoe meer vreugde” hebben we hen hartelijk onthaald. Hadden we de voorbije dagen enkele keren een flauwe zon met een gure wind, deze morgen kregen we een heerlijke zon, waardoor heel ons plan van opvang in duigen viel, mede ook omdat het bezoek zo kort was. De man van het protocol zei dat de groep om 12.00 u moest vertrekken naar Ma’aloula, de man van de veiligheid zei dat het om 11.00 u moest zijn. En zo zijn ze om 11.30 u vertrokken. Wij hadden eerst een rondleiding voorzien, dan een wandeling van tien minuten rond de nieuwbouw waardoor men een zicht heeft op heel het terrein en op het dorp Qâra en dan enige versnaperingen met de mogelijkheid van interviews. Het verliep heel anders. Op het voorplein aan het O.L.Vrouwebeeld begonnen de journalisten meteen onder een stralende zon een geschikt hoekje uit te kiezen om hun materiaal te installeren en de interviews voor te bereiden. Met een deel van de groep hebben we toch een rondleiding gehouden, in de 10-eeuwse kerk een Onze Vader gebeden (in het Arabisch om moeilijkheden met de aanpassing van het Nederlandse O.V. te vermijden!) en op de binnenkoer hebben we al staande een soort Syrische belegde broodjes gegeten. Op het voorplein heerste ondertussen een gezellige bedrijvigheid, waar de verschillende journalisten elk op hun manier hun interviews hielden. Wat ze er van gemaakt hebben, wat ze uitgezonden hebben of niet, weten anderen wellicht beter dan wij, die geen tv en geen kranten hebben. Hoe dan ook, het was een bijzonder aangename voormiddag voor hen en voor ons.

  13-02-2017 om 09:15 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs in nauwe schoentjes

  In De Standaard van 7 februari suggereert Eva Brems van de UGent dat de KU Leuven vindt mensenrechten misschien wel onbelangrijk vindt. Ze doet in een stuk over Law-Train, een Europees onderzoeksproject waaraan, naast enkele universitaire partners, België, Spanje, Israël en Roemenië deelnemen . Ook onderzoekers van onze afdeling strafrecht en criminologie participeren. Van Eva Brems moet de KU Leuven haar onderzoekers terugfluiten omdat Israël zich straffeloos schuldig maakt aan ‘structurele discriminatie en verdrukking van een volledig volk’.

  Dat kan Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, niet zomaar over zich laten gaan. (DS 8 februari) Hij kronkelt zich als een duivel(tje) in een wijwatervat om duidelijk te maken dat de Leuvense medewerking onderworpen is geweest aan het oordeel van ethische commissies en dat hij de academische vrijheid van onderzoekers wil respecteren.

  De gedachtekronkelingen waaraan de rector van de Katholieke Universiteit van Leuven zich geregeld met wellust overgeeft, zijn vaak amusant, zelfs charmant. Maar een grens is nodig om te vermijden dat de 'kronkelaar' er zelf in verstikt.

  Is het zo moeilijk voor Torfs om te erkennen dat het Israëlische regime het internationale recht al jaren met grote nonchalance en/of brutaliteit overtreedt, op het terrein daarin geholpen door een superbelangrijk onderdeel van dat regime: de politie? Zou Rik ook een samenwerking tussen de Leuvense Universiteit en bv. de politie van het Syrische regime of van het Filippijnse regime verdedigen of bepleiten? En waarom besteedt de rector veel aandacht aan een eventuele opschorting van samenwerking met Amerikaanse ACADEMICI, terwijl het in het artikel van Eva Brems gaat over samenwerking met de Israëlische POLITIE.

  Verontrustend is ook dat Torfs het woord 'ernstige' in 'ernstige mensenrechtenschendingen' misbruikt om de zaken om te keren, te perverteren : een mogelijk morele schuld wordt op die manier verschoven naar Brems.

  Torfs krijgt nu ook de wind van voren van filosoof Ignaas Devisch . Zowel in een De Afspraak-debat als in een krantenartikel, stelt die heel duidelijk en terecht: 'Alleen ethische spelregels dienen de mensenrechten niet. Ordediensten bijstaan van een land dat een ander land bezet, mensenrechten overtreedt en geweld structureel in het staatsapparaat heeft ingebakken, kan niet  met enkele ethische criteria (en de bekende Torfsiaans retorische trucs) goedgepraat worden. 

  Bijlagen:
  Brems-Torfs-Devisch.docx (121 KB)   

  09-02-2017 om 21:30 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De cultuur van het leven'

  Paus Franciscus:

  'Beantwoord de logica van de verspilling

  met de cultuur van het leven.'

  08-02-2017 om 08:55 geschreven door Gust Adriaensen


  07-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Over alle getrokken grenzen gewalst'

  De Standaard bericht uitvoerig over een nieuw rapport van Amnesty International, getiteld 'Human Slaughterhouse'. Daarin beschrijft Amnesty een georganiseerde gruwel door het regime van president Assad van Syrië, die nog een stap verder gaat: massale ophangingen in de beruchte gevangenis van Saydnaya, na een instantveroordeling door een 'militaire veldrechtbank'. Tussen 2011 en 2015 werden elke week , en soms tweemaal wekelijks , groepen tot vijftig mensen, 's nachts uit hun cel gehaald en opgehangen', aldus Amnesty.

  Hoofdredacteur Karel Verhoeven besluit zijn commentaar als volgt:

  'Alle eerdere aanklachten tegen de volkerenmoord die Assad al jaren aan het plegen is, de tienduizenden foto's, de massagraven, de bewijzen van aanvallen met chemische wapens, hebben geen kentering teweeggebracht. Over alle getrokken grenzen is Assad heen gewalst. Maar ten minste horen we ons helder bewust te zijn van die grote schandvlek op ons tijdsgewricht. Zodat niemand durft te beweren dat Assad het minste kwaad is. Dat is een grens die we toch nog moeten in staat zijn te trekken.'

  07-02-2017 om 10:13 geschreven door Gust Adriaensen


  06-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De alternatieve feiten van minister Homans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gaat minister Homans in het debiteren van 'alternatieve feiten' Trump achterna? Je zou het gaan denken, als je haar goednieuwsshow over de 'daling' van de armoede in Vlaanderen onder de loep neemt.

  Alle armoede-experts zijn het erover eens: de minister vertelt baarlijke nonsens en/of leugens.

  Waarom?

  1. Een vuistregel bij het soort studies -gebaseerd op een steekproef bij 6.000 gezinnen- waarop Homans steunt, is dat je pas  van een significant resultaat mag spreken als er een verschil is van minstens 2 procentpunten met het voorgaande jaar.

  2. Homans beweert dat de (zogenaamde) daling te danken is aan de maatregelen van de huidige Vlaamse regering. Opmerkelijk, om niet te zeggen: een bewuste leugen .Want de studie waaraan minister Homans refereert, is gebaseerd op enquêtes over het inkomen van 2014. De huidige Vlaamse regering ging pas medio 2014 van start, dus het beleid van Homans en co. heeft geen invloed gehad op de armoededaling waarmee ze nu triomfeert.

  3. En nog een leugen. De minister beweert dat de kinderarmoede in de vorige legislatuur is verdubbeld. Ook dat  klopt niet.

  Ja, wadde!

  06-02-2017 om 10:03 geschreven door Gust Adriaensen


  05-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verander het economisch systeem'

  Paus Franciscus heeft opgeroepen om de spelregels van het sociaaleconomisch systeem te veranderen.

  'Ons neen aan een economie die doodt, moet een ja inhouden aan een economie die laat leven, omdat ze deel, de armen erbij betrekt, en de opbrengsten gebruikt om gemeenschap te vormen', aldus de paus.

  05-02-2017 om 16:52 geschreven door Gust Adriaensen


  04-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Retraite in de abdij van Postel

  Van 1 tot en met 5 mei 2017 vindt er op het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite plaats die openstaat voor allen met als thema "Wie zijn mijn broeders en mijn zusters?"

  E.H. Dirk Van der Linden, priester van het bisdom Gent, zal deze retraite begeleiden.

  De eerste conferentie van de retraite is op maandag 1 mei om 16u30. Toekomen kan vanaf 15u30. Het einde van de retraite is voorzien vrijdag 5 mei na het middagmaal omstreeks 14u00.
  Dagelijks sluiten we aan bij het getijdengebed en de H. Mis van de abdijgemeenschap van Postel. Er is mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
  Tijdens de retraite is er ook gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.

  Meer informatie vindt u in de folder in bijlage.

  Hartelijke en genegen groeten,
  In Christus en Maria,

  Pater Benny

  Inschrijvingen en inlichtingen bij
  pater Benny Berrens
  Abdij van Postel
  Abdijlaan 16
  2400 Mol-Postel
  0496 50 15 23
  of via gastenkwartier@abdijpostel.be

  Bijlagen:
  05 - folder retraite - 2017.pdf (861.5 KB)   

  04-02-2017 om 13:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opvallende afwezigheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Terwijl Trump dag na dag in kranten en op tv, overal ter wereld alle aandacht opeist, is de nieuwe First Lady klaarblijkelijk van de aardbodem verdwenen.

  Het is waarschijnlijk nog nooit voorgekomen dat de vrouw van een Amerikaanse president zo onzichtbaar is. Het contrast met haar voorgangster, de gecultiveerde én al vlug ontzettend populaire Michelle Obama, kan niet groter zijn.

  Het zegt veel over de huidige machthebber van de VS en zijn entourage in het Witte huis. Er heerst een primitieve machosfeer waarin geen plaats is voor vrouwen, laat staan vrouwelijke verfijning of voor gewone gezinsrelaties en hartelijkheid, die geregeld zo heerlijk tot uiting kwamen bij de Obama's.

  Melania Trump mist bijna zeker ook de capaciteiten om ook maar enige rol van betekenis als First Lady te spelen. Dat bleek al duidelijk tijdens de campagne. Zij is m.i. van geen enkele betekenis voor het beleid van een narcist als Trump, zij behoort eerder tot zijn 'huisraad'.

  De afwezigheid van een First Lady, die naam waardig, is nadelig voor de Amerikaanse samenleving. De vorige First Ladies, waren, elk op haar manier, rolmodellen voor miljoenen Amerikanen.

  Wat het nog erger maakt is dat de labiele Trump ook in de 'huiselijke' kring, niemand bij zich heeft die matigende en bezinnende invloed op hem kan uitoefenen. Dat was ongetwijfeld anders bij de vorige presidentiële koppels. 

  04-02-2017 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  03-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in SyriŽ

  XII/5
  Vrijdag 3 februari 2017

  Flitsen uit de gemeenschap
  In het begin van vorige week waren er abnormaal veel stroomonderbrekingen. Pas tegen het einde van de week werd het weer gewoon: ongeveer de helft van de tijd stroom en de andere helft niet. En toen kregen we een winterse bui met sneeuw. Hierdoor waren in de nieuwbouw de waterleidingen bevroren zodat we ofwel water bij de zusters moesten halen of wachten tot het warmer wordt. Na enkele dagen waren de leidingen ontdooit en hadden we weer water. Met de kou was het deze dagen ook bijna niet mogelijk om buiten te werken. Daarom hebben we binnen gewerkt en kaarsen ingepakt om ze voor levering klaar te maken. Een ander werk dat we binnen konden doen is schoenen bij elkaar brengen en sorteren. Er is namelijk een zeer grote hoeveelheid schoenen (voor mannen, vrouwen, kinderen) die nog niet konden bezorgd worden. Het is gebruikt maar nog goed schoeisel (botten, bottines, werkschoenen, sandalen, sportschoenen, zomerschoenen, winterschoenen). Ze zijn door elkaar geraakt en moeten nu een voor een met elkaar verenigd worden en gesorteerd. Een groot werk dat bovendien overdag moet gebeuren terwijl het nog licht is. Er zijn een massa vrouwen- en kinderschoenen maar helaas veel te weinig mannenschoenen. Woensdag werd het plots nog kouder en er was niet alleen een ijzige wind maar een echte storm. Alles vliegt dan door de lucht en als je de grote deur van de nieuwbouw opent, heb je man en macht nodig om die weer dicht te krijgen. Maar... alle schoenen waren tenslotte gesorteerd en bij elkaar gebracht. Woensdag op donderdag was het -16 en toen de Nigerianen hier kwamen vonden ze het al koud als de temperatuur onder + 10 zakte! Dus weer bevroren waterleidingen. Wat is het houtvuurtje in de refter dan een aangename body-warmer.
  Ondertussen is in de byzantijnse traditie de voorbereiding op de grote vasten al aangebroken. We beginnen met 2 februari dat we als een feestdag, dus als een zondag vieren (We hebben vandaag ook genoten van het gezelschapsspel Rummikub, dat ons door een Vlaamse weldoensrer werd bezorgd: Rummikub in Mar Yakub!) O.L.Vrouw Lichtmis is de presentatie van Jezus in de tempel, in het oosten is dit het feest van de ontmoeting van Jezus met zijn volk (“hypapante” genaamd), alsook de manifestatie van de Heer. Jezus wordt opgedragen aan de Vader, volgens de joodse wet. Het is een voorloper van zijn Kruisdood. Maria draagt Jezus op in de tempel van Jeruzalem. Jezus zal zich totaal overgeven aan de Vader wanneer Hij steft op het Kruis en daar zal ook Maria bewust aan deelnemen. Vandaag kwam ook een van onze bevriende christelijke echtparen hun pasgeboren baby opdragen, een feest voor alle kinderen.
  Eenmalige dankbetuiging
  Iedere week krijg ik van verschillende mensen belangrijk nieuws toegestuurd in nieuwsberichten, artikels, video’s enz. als bevestiging, aanvulling of correctie, waar ik blij om ben. Soms neem ik hun nieuws ook over. Omdat ik onmogelijk op iedere toezending een dankwoord kan schrijven, wil ik nu heel uitdrukkelijk en oprecht al deze vrienden bedanken om die zo nuttige informatie. Zo stuurde een vriend mij deze week meerdere links die mij geheel onbekend zijn (o.a. https://shar.es/1ODS1l: “The Media Coverage on Syria is the Biggest Media Lie of our Time”: Interview with Flemish Priest in Syria”, de vertaling van het interview van de Nederlandse journalist Wierd Duk in Algemeen Dagblad). Tevens wil ik nu mijn verontschuldigingen aanbieden om mijn onvolledig bericht over het Willibrodushuis in de Oude Molstraat in Den Haag. Ik had helaas niet de tijd om aan te bellen. Ik vermeldde dat de zusters van Liefde daar al in de jaren ‘80 vertrokken zijn, zoals plechtig op twee marmeren platen wordt vermeld. Een oud bewoonster vond het terecht jammer dat ik niet gesproken heb over de geschiedenis daarna. Het is toen immers een bloeiend centrum geworden van de katholieke charismatische vernieuwing onder leiding van Anton en Nellie Ruiter. Ik had het kunnen weten want het is toen dat ik daar contact mee nam. En nu is in dit stadsklooster een gemeenschap gevestigd van de Broeders van St. Jan met een grote evangelische uitstraling. Moge de Heer hun werk en het Willibrordushuis overvloedig zegenen tot glorie van God en heel vele mensen!


  Barsten in het overbekende verhaal

  Al zes jaar lang vertellen de media dat er in Syrië een verschrikkelijke dictatuur heerst, die een militaire tussenkomst van de internationale gemeenschap vereist. Hiermee rechtvaardigt het westen voor zichzelf de vernietiging van een harmonische samenleving in een prachtig land. Het overbekende verhaal van de mainstream pers over de ongewapende spontane volksopstand die tot een burgeroorlog in Syrië uitgroeide, vertoont steeds meer barsten. Het Amerikaanse congreslid Tulsi Gabbard heeft vorige maand Syrië bezocht. Ze sprak met de president en regeringsleden, met het gewone volk en soldaten, met opposanten en families. Ze heeft goed begrepen dat er helemaal geen “gematigde” rebellen zijn en dat de hulp van de VS in feite naar terroristen gaat om een “regeringswissel” te bewerken voor eigen politieke doeleinden. Ze maakt nu duidelijk dat de werkelijkheid die ze ontmoette totaal verschillend is van wat de westerse media berichten en dat het westen moet ophouden daar oorlog te voeren. ( Rep Tulsi Gabbard, Le peuple syrien veut désespérément la paix, mondialisation.ca, 27 januari 2017).

  Roland Dumas, minister van buitenlandse zaken onder Mitterand (1984-6 en 1988-1993) en voorzitter van de Franse “conseil présidentiel” (1995-2000) komt nu met nog meer onthutsende onthullingen. Twee jaar voor de onlusten van 2011 in Syrië vernam hij van regeringskringen in Engeland dat ze een militaire invasie in Syrië aan het voorbereiden waren, naar de wens van Israël. Daarover werd met hem openlijk gesproken en hem gevraagd of Frankrijk eventueel zou meedoen. En onze pers maar schrijven over een spontane volksopstand!

  De grote mogendheden zijn hun politiek stilaan aan het aanpassen. Londen en Berlijn volgen Washington. Boris Johnsson (UK) heeft nu het grote licht gezien en verkondigt
  dat Bashar al-Assad aan de macht mag blijven, alsof hij in plaats van het Syrische volk daarover moet beslissen. In Duitsland is Sigmar Gabriel, tot heden minister van economie een van de meest fele tegenstanders van de Amerikaanse imperialistische politiek in Oekraïne, de Krim, Midden-Oosten... Hij veroordeelt openlijk de financiering van de terroristen in Syrië. De Duitse kanselier Angela Merkel heeft deze man nu verplaatst van het ministerie van economische zaken naar het ministerie van buitenlandse zaken. Er is dus hoop dat er ook bij buitenlandse zaken in de Lage Landen ooit iets gaat druppelen.

  Al jaren lang verkondigen de politieke wereldluidsprekers eensgezind dat de Syrische president zulk een onmens, gruwelijke dictator en “slachter” van zijn eigen volk is, dat hij “spoedig” ten val gebracht zal worden. Dat schreewden deze wereldheersers uit: Obama, Hillary Clinton, Cameron, Sarkozy, Hollande en hun ministers. Ondertussen zijn deze profeten zelf van hun voetstuk gevallen, terwijl het Syrische volk fier de foto van zijn president in heel het land aanbrengt. Wie een kuil graaft voor een ander, zo luidt het Vlaamse spreekwoord, valt er zelf in.


  Heeft Amerika weer een president?
  Wat we met enige zekerheid over president Trump kunnen voorspellen is dat hij voor een flink deel onvoorspelbaar is. Zijn hoofdbekommernis blijkt te zijn de macht terug aan het volk geven en de gewone werkende Amerikaan wat welvarender te maken, in plaats van zich te mengen in tientallen landen over de hele wereldbol verspreid. Het zit hem dwars dat na de aanslagen van 9/11 nagenoeg niets meer wettelijk is in Amerika. De president is gezakt tot een marionet van Wall Street, de militaire industrie en de wapenbazen, gemanipuleerd door de massamedia. Hillary Clinton of John McCain en anderen zouden hieraan perfekt kunnen beantwoorden. De CIA die tot heden het wapen was om geheime acties uit te voeren, heeft Trump al teruggebracht tot een agentschap dat informatie moet verstrekken. Hiermee wordt het imperialisme van de VS over de rest van de wereld al flink verminderd. In 2015 zouden er door de CIA politieke moorden gepleegd zijn in niet minder dan 35 landen! (Thierry Meyssan, Donald Trump dissout l’organisation de l’impérialisme états-uniens, réseau voltaire, 30 januari 2017). Uiteraard hebben oud-directeurs van de CIA en anderen al fel geprotesteerd. De gezaghebbende Amerikaanse historicus en journalist Webster Tarpley (www.tarpley.net) beweert dat de VS sinds J. Kennedy (die daaraan iets wilde doen en vermoord werd) geen president meer hebben gehad en dat Obama, waarover hij een grondige (“niet ge-autoriseerde!) biografie heeft geschreven, hierbij uitmunt omdat hij “een veel betere leugenaar en acteur” was dan zijn voorgangers. Daarom konden ze hem ook zonder moeite meteen de Nobelprijs voor de vrede geven, terwijl hij de vernietiging van Irak, Libië en Syrië aan het voorbereiden was en de nucleaire dreiging aan het vergroten. Trump beweert dat hij zijn energie niet wil steken in het omverwerpen van regeringen, ook niet die van Syrië en dat hij IS werkelijk wil uitroeien van de aardbodem. Aan de hysterie van de russofobie doet hij niet mee. Van de NAVO heeft hij begrepen dat het een geldverslindende oorlogsmachine is, die helemaal door de VS wordt geleid en die eigenlijk al een kwart eeuw over datum is. De grote nieuwsankers noemt hij openlijk bij hun naam: leugenaars! Hij wil er ook voor zorgen dat het TPP (Trans Pacific Partnertship), het sluitstuk van de ‘Nieuwe Wereld(wan)orde)’, gerealiseerd o.a. door Obama, Hillary Clinton en de valse billionair George Soros niet doorgaat. Het TPP moest de bekroning worden van het neoliberalisme, ten voordele van de oligarchen. De milieubewegingen en de draconische maatregelen in verband met de klimaatveranderingen zal hij niet steunen. Hij omringt zich met mensen (zoals Myron Ebell) die beweren dat gelijkaardige klimaatveranderingen op andere planeten aantonen dat de zon deze bewerkt en niet de activiteit van de mens. Hij beschouwt de milieubeweging als een bedreiging voor de vrijheid en de vooruitgang van de mensen. Tegen de heersende stroming in wil hij het gezin als basiscel van de maatschappij steunen. En zo mogen we misschien verwachten dat Amerika weer een president zal hebben... hoewel ook dit uiteindelijk onvoorspelbaar is. Het ziet er naar uit dat het Pentagon deze belangrijke machtsverschuivingen niet zonder slag of stoot zal laten gebeuren.
  Naar een cultuur van het leven
  Aan tenminste één van zijn verkiezingsbeloften is Trump alvast meteen trouw geweest. Hij heeft een decreet getekend waardoor het aan internationale organisaties verboden wordt abortus te bevorderen en het geld zal in de plaats daarvan naar de vrouwen zelf gaan. Voor kardinaal Timothy Dolan van New York was dit voldoende om op 23 januari een plechtige verklaring uit te geven waarin hij deze beslissing openlijk verwelkomt. Verder was er vorige vrijdag 27 januari voor de 44e keer de jaarlijkse mars voor het leven in Washington en de president vroeg zijn vice-president Mike Pence deel te nemen en het woord te voeren. Het werd een historisch gebeuren. Mike herinnerde er aan dat de stichters van het land 240 jaar geleden het onvervreemdbaar recht op leven in de constitutie beitelden en 44 jaar geleden werd deze peiler van de maatschappij door het Hooggerechtshof met voeten getreden (door de uitspraak van 1973 in het proces Roe v. Wade, die vrouwen het “recht” gaf op abortus!). Mike wil namens de regering alles doen om de cultuur van het leven in de VS te herstellen, geheel in de geest van de grote (overleden) rechter Antonin Scalia. D. Trump heeft trouwens net de christen Neil Gorsuch in zijn plaats als nieuwe opperrechter benoemd. In dit Amerikaanse Hooggerechtsof zijn nu 5 (‘conservatieve’?) rechters door een Republikein en 4 (‘losbollen’?) door een democraat benoemd. Neil Gorsuch is resoluut tegen abortus, euthanasie en het terugbetalen van condooms en contraceptie.
  Hierdoor kan een flinke slag toegebracht worden aan de cultuur van de dood. Toch is deze nog lang niet overwonnen. De Nederlandse minister Lilianne Ploumen doet nu een pathetische en huichelachtige oproep. Ze heeft als reactie op de beslissing van Trump het platform “Zij beslist” (She decides) aangekondigd. En België sluit zich hierbij onmiddellijk aan. Alexander De Croo, minister van “ontwikkelingssamenwerking” (!) wil in Brussel in het voorjaar een conferentie organiseren om te zien hoe ze de doodscultuur toch kunnen blijven versterken. Immers, contraceptie, condooms, sterilisatie, in vitro, abortus... zijn al lang “very big business”, ook onder de vorm van “ontwikkelingshulp” gepresenteerd. Onder misleidende slogans van vrijheid willen ze deze economie verder laten draaien. “Meisjes en vrouwen moeten zelf kunnen beslissen wanneer en hoeveel kinderen zij willen. Dat is een mensenrecht”, aldus onze minister Alexander De Croo. Groot gelijk, man. Maar mag hiervoor het meest weerloze mensenleven vermoord worden? Als gij in een zaal vrij moogt gaan zitten op de stoel die je zelf kiest, mag je dan een zwak kind vermoorden omdat jij op die stoel wilt zitten? Meneer Alexander, zo voer je het land terug naar een barbaarse oertijd (die misschien niet eens zo wreed was als de onze nu!). Rechten zijn altijd verbonden met plichten. Het recht op leven is verbonden met de plicht voor anderen dit te respecteeren, anders worden mensenrechten herleid tot de individuele grillen van de sterksten die de zwaksten uitroeien. Bovendien, in onze moderne tijd zijn er wetenschappelijke methoden, die echtparen de volle vrijheid geven zelf over hun vruchtbaarheid te beschikken. Dat noemen we volwassen, moderne vruchtbaarheidsbeheersing. Natuurlijk wordt dit in de openbare opinie niet aangeprezen (of belachelijk gemaakt) want het bevordert niet het financiëel succes van contraceptie, condooms, sterilisatie, in vitro, abortus... Dat echtparen zelf hun vruchtbaarheid kunnen beheersen, brengt economisch niet direct iets op, maar deze echtparen genieten wel in vrijheid van de grootste gave van hun huwelijk, zonder slaven te zijn aan dokters en apotekers (b.v. met behulp van “sensiplan” in België en Nederland). En zijn gelukkige echtparen uiteindelijk niet de grootste bijdrage, ook economisch, aan de maatschappij? In ieder geval, meneer Alexander, het primitief vermoorden van de zwaksten in onze samenleving is onaanvaardbaar en stelt u aan de kant van de moordenaars. Daarmee wordt ook de voornaamste peiler van iedere democratie vernietigd. Lees maar eens de toespraak van de hoger vermelde Amerikaanse vice-president Mike Pence tijdens de recente 44e mars voor het leven in Washington.
  Iedereen kan op zijn of haar wijze meehelpen om de terugkeer naar de cultuur van het leven te steunen om de doodscultuur te verminderen. In Frankrijk is er de sterke beweging van Manif pour tous, een zeer ruime stroming die we ook in ons land zouden kunnen gebruiken. Op 10 december 2016 hebben een tiental leiders in Cape Town (Zuid-Afrika) de International Organisation for the Family gelanceerd (capetowndeclaration.com). Zij zetten zich in voor het behoud en de bescherming van wat zij als de meest wezenlijke elementen van iedere beschaving beschouwen, nl. als het gemeenschappelijk erfgoed van heel de mensheid, het hart van iedere sociale rechtvaardigheid. Het gaat hierbij gewoon om het respect voor de waardigheid van het leven, huwelijk en gezin. Concreet dient de huwelijkstrouw aangemoedigd te worden terwijl pornografie, overspel, echtscheiding, allerlei vormen van losse samenleving enz. ontmoedigd moeten worden. Het is een strijd tegen een ideologische overheersing, een soort culturele kolonisatie, die onze maatschappij grondig wil ontwrichten. Wij geloven dat de uiteindelijke strijd tussen goed en kwaad in onze wereld zal worden uitgevochten op het terrein van huwelijk en gezin en de waarden die hiermee verbonden zijn. Laten we allen – wij, de overlevenden van abortus - moedig weerstand bieden. Jeanne Mancini, voorzitster van de hoger genoemde March for Life zegt dat het belangrijk is een cultuur te scheppen waarin abortus ondenkbaar is. De verandering van de harten zal uiteindelijk de noodzakelijke verandering van de wetten meebrengen. In ons land, zegt ze, zijn er ieder jaar ongeveer één miljoen abortussen! De beweging pro life is een beweging voor de vrouw (pro Woman). Wanneer de ministers van onze (moreel) Lage Landen oproepen om de doodscultuur overeind te houden, roepen wij op om integendeel met alle mogelijke middelen te ijveren voor een cultuur van het leven, waar iedereen beter van wordt.
  Sarah Winter
  Hierbij nog een aanmoediging voor hen die de hymne van het leven in onze wereld willen laten weerklinken. Sarah Fernanda Giromini, alias Sarah Winter is bekend geworden door haar foto, samen met een andere half naakte femen in de kerk van Onze Lieve Vrouw de la Candelaria in Rio de Janeiro in januari 2014. Zij heeft in 2012 Femen Brazilië gesticht. Zij werd een felle militante voor abortus, homoseksualiteit, biseks en de hele business hiermee verbonden. Haar eerste kindje liet ze aborteren. Haar tweede kindje heeft ze met zoveel vreugde ontvangern dat haar houding radicaal veranderde. Openlijk vraagt ze nu vergiffenis voor haar abortus, voor de belediging van de christelijke plaatsen en vooral van de christenen. Ze is nu een fervente militante pro vita en haalt scherp uit naar Femen, waarvan ze in haar levensgetuigenis o.m. schrijft dat deze “een sekte vormt die de afbraak nastreeft van de traditionele familie en van alle morele waarden van de samenleving”. P.S. Kan iemand aan onze minister Alexander van ”ontwikkelingssamenwerking” eens voorstellen om in hun debatten ook de meest vergeten groep aan het woord te laten, nl. de grote menigte van vrouwen die abortus ondergingen en er achteraf heel veel spijt van hadden?
  P. Daniel

  03-02-2017 om 11:25 geschreven door Gust Adriaensen


  31-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Extreem rechts en Trump

  Twee weken hebben volstaan om de maat van Trump als president van de (voorlopig) machtigste democratie ter wereld te nemen. En die is gewoonweg ondermaats.

  Deze primitieve machtsmens kan de wereld alleen maar benaderen vanuit zijn eigen beperkte en ongenuanceerde visie en schoffeert niet alleen staten maar ook miljoenen Amerikanen naar hartenlust.

  Het gevolg laat zich raden. Nog nooit is het gebeurd dat een Amerikaanse president na een week in functie in een Gallup-poll, al door meer dan 50% van de Amerikanen wordt afgekeurd. En ook heel wat staatshoofden hebben hun bedenkingen en afkeuring al uitgesproken.

  Dat leidt tot een isolement van een labiele president, dat gevaarlijk kan zijn voor de democratie in de VS én voor de (vrije) wereld in het algemeen. De eerste tekens zijn er al: Trump passeert het liefst ministers en administraties en steunt op zijn 'inner circle' van getrouwen, onder wie ook bedenkelijke figuren te vinden zijn.

  Opvallend én verhelderend is wel dat in West-Europa de aanhangers en verdedigers van Trump in extreem-rechtse hoek te vinden zijn en ze op die manier de politieke bondgenoten van Poetin worden.

  In Vlaanderen liet de voorzitter van Vlaams Belang zich in Ter Zake  helemaal gaan in een lofzang op Trump. Maar ook kopstukken van de N-VA scharen zich, weliswaar met minder publiek lawaai, in de rangen van de West-Europese Trumpisten. 

  Je kan je afvragen: om wat te bereiken?

  31-01-2017 om 10:29 geschreven door Gust Adriaensen


  30-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een behaaglijke leugen

  Er is in de media veel commotie ontstaan over de confrontatie van gewezen bisschop Van Gheluwe met een persoon die beweert misbruikt te zijn en vooral over de uitlating van advocaat Van Cauter, die beweert dat het vermeende slachtoffer een fantast is.

  In De Standaard van 30 januari publiceert Van Cauter een scherpzinnig artikel over de zaak.

  In het algemeen, aldus Van Cauter, zal iedere persoon met een beetje rechtsgevoel, het erover eens zijn dat iemand onterecht beschuldigd kan worden en dat het feit dat iemand in het verleden iets verkeerds heeft gedaan geen bewijs is dat hij ook schuldig is aan andere feiten. Maar voor Van Gheluwe gelden die vanzelfsprekende rechtsregels klaarblijkelijk niet. Wat meer is, het geheim van het onderzoek hoeft in het geval Van Gheluwe helemaal niet gerespecteerd te worden.

  Wat is hier eigenlijk aan de hand? Volgens Van Cauter heeft in de zaak Van Gheluwe 'empathie de plaats ingenomen van kritische zin'. Ik voeg eraan toe: niet alleen empathie met de slachtoffers speelt een belangrijke rol, maar ook de wil om Kerk en geestelijkheid zoveel mogelijk te beschadigen.

  Terecht stelt Van Cauter dat de zaak-Van Gheluwe het perfecte schoolvoorbeeld is van de theorie van het zondebokmechanisme: een maatschappelijke pest als kindermisbruik wordt geïncarneerd in één persoon , die alle haat en aversie opzuigt. Maar ondertussen woekert het misbruik verder in alle geledingen van de samenleving.

  Laat dit duidelijk zijn: er moet met alle kracht gestreden worden tegen alle vormen van seksueel misbruik in alle sectoren van de samenleving. Niet alleen de geestelijkheid moet geviseerd worden maar ook het onderwijs, het leger, de sportclubs, de jeugdverenigingen, enz. De media schieten daarin tekort omdat ze zich tot nu toe hoofdzakelijk geconcentreerd hebben op misbruiken in kerkelijke kringen.

  Ook de media wentelen zich in de behaaglijke leugen dat het offeren en vernietigen van één dader of van één groep, het misbruikprobleem zal oplossen.

  30-01-2017 om 11:24 geschreven door Gust Adriaensen


  28-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in SyriŽ

  XII/4
  Vrijdag 27 januari 2017
  Terug thuis
  Zaterdagmorgen vertrokken we in Zaventem, waar we Marc al achter een tas koffie aantroffen. In Beyroet werden we door een onbekende taxichauffeur opgewacht. Na drie kwartier hadden we elkaar gevonden. Hij bracht ons naar het appartement in Zakrit. Onderweg toonde hij een foto van hem met zijn vader, die monnik is in een orthodox klooster in Libanon. We werden hartelijk ontvangen door moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel, die een bijzonder avondmaal hadden voorzien. De Grieks-melchitische (= katholieke) pastoor van de parochie, samen met zijn vrouw waren voor die gelegenheid uitgenodigd. In de byzantijnse ritus zijn er katholieke pastoors die gehuwd zijn en anderen die ongehuwd zijn. Verder was nog een Amerikaanse familie uitgenodigd die nu in Taiwan leeft en die inmiddels met ons partners zijn voor de hulpverlening aan de bevolking van Aleppo. Natuurlijk was ook de familie van zr. Carmel, die in de buurt woont, van de partij. Een bijzonder aangename en lange avond. Zondagmiddag hebben we de eucharistie bijgewoond, bij die pastoor in de parochie. Zijn vrouw en hun dochter zaten op de eerste rij. Een groep mannen en vrouwen vormden het koor en zongen er stevig op los. In de kerk waren nogal wat kinderen en jongeren aanwezig. Na een eenvoudig middagmaal bracht een taxi ons over de twee grenzen naar Damascus. Het is klimmen en dalen. Toen we in Libanon in de bergen zaten, lag er veel sneeuw en zagen we alom families met kinderen die met het skiën pret beleefden. In Damascus werden we door twee auto’s opgewacht, nl. van de familie Sroer en van de burgemeester van Qâra. We zagen de gekende, gezellige drukte in de stad terwijl de zon al aan het zakken was. Uiteindelijk arriveerden we tegen half zeven ’s avonds in het klooster waar we hartelijk werden ontvangen. Voor het goede verloop en alle goede gaven hielden we eerst in de kerk een tijd aanbidding bij het uitgestelde Allerheiligste Sacrament. Daarna genoten we van het avondmaal en luisterden naar de verhalen van beide kanten: de thuisblijvers en de teruggekeerden.
  Sierbomen, abrikozen en amandelen
  Maandagmorgen waren de mannen op het terrein. Systematisch worden alle dorre bomen uitgerukt en door nieuwe aanplantingen vervangen. Het gaat hierbij vooral om abrikozenbomen en amandelenbomen. Aan de rand van het domein, alsook aan beide kanten van de weg die voor het klooster loopt (van Qara naar Libanon) werden sierbomen geplant. Het is handwerk: in de woestijngrond een gat maken, er wat goede aarde in doen, boompje planten en overvloedig water geven. En zo werden deze dagen een paar honderd bomen geplant. De eerste avond wilde de verantwoordelijke van het terrein, (het moslimgezin dat nu nog bij ons woont) de groep mannenn uitnodigen naar aanleiding van onze terugkeer. En zo zaten we met allen rond zijn houtkacheltje. Vanaf mijn terugkeer tot nu toe is er heel veel stroomonderbreking. Hele avonden en nachten moesten we het zonder elektriciteit stellen. Men vertelt hier dat terroristen in Palmyra een belangrijke centrale hebben vernield, met grote gevolgen. Tot heden schreven westerse journalisten dat dergelijke grote aanslagen niet door rebellen gepleegd kunnen worden omdat zij enkel in staat zijn “tot wat gepruts aan de keukentafel” (‘aldus een vrt-journalist). Het is dus allemaal de schuld van Assad en zijn leger. Waarom juist soldaten en veiligheidsmensen 1/3e van de doden uitmaken, kunnen ze dan niet uitleggen. En zo blijft de leugenmachine verder draaien. Bij dit familiebezoek lieten we het ons niet aan ons hart komen. Eerst thee met gebak, door moeder de vrouw zelf gebakken, dan fruit, dan koffie. En ondertussen maar kwebbelen en lachen. Ook de man die hier als eerste concierge gediend heeft, was enkele dagen op bezoek en was deze avond ook bij ons. Hij is een allawiet. Toen het hier heel gevaarlijk werd in 2013 is zijn vrouw naar Lattakia vertrokken. Daarna werd het echter ook voor hem veel te gevaarllijk en is ook hij vertrokken. Als enige allawiet in heel de streek zouden de terroristen hem niet in leven gelaten hebben. Hij was ook in het hele dorp goed gekend.
  Allen zijn de oorlog meer dan moe!
  Van de verschillende bezoeken die we kregen uit Qâra en van elders vernemen we dat het voornaamste gevoel van de mensen nu is: we zijn deze oorlog kotsbeu. Het goede hiervan is dat dit ook voor vele “opposanten” geldt. In de Wadi Barad Valley (Damascus) geven nu 2.600 strijders zich over en leggen de wapens neer. Mensen zijn niet geïnteresseerd in de politiek zoals het buitenland aan hen wil opdringen. Ze vragen hoe ze aan warme kleding kunnen geraken of hoeveel een paar schoenen kosten of waar ze werk kunnen vinden. Jongeren vragen zich af of ze hier hun toekomsty kunnen uitbouwen. Natuurlijk zijn er onrechtvaardigheden op niveau’s van de regering, van het leger en van de samenleving. Zeker nu, mede door de ontwrichting van deze gruwelijke oorlog. Er zijn altijd mensen die profiteren van de ellende van anderen. Denk je dat dit bij ons minder het geval is? Of dat dit bij ons helemaal het geval niet is? Tegelijk zijn er in tragische omstandigheden ook altijd helden en heiligen. In ieder geval moet het stilaan duidelijk worden dat Syrië het recht heeft bestuurd te worden zoals het eigen volk dit wil en dat de beste bijdrage aan de “democratie” en vrede van het land is dat al die vechtjassen, door het buitenland gesteund verdwijnen. Dit is gewoon internationaal recht. Het is onzin hiervoor iemand uit te maken voor “een geheime agent van het regime”. Als ik beweer dat buitenlanders de Belgische regering niet moeten bepalen, ben ik dan een “fan” van het “Belgische regime en zijn eerste minister?” Dan respecteer ik gewoon het recht en de democratie. Ik behoud mij wel het recht voor om vanuit mijn situatie hetgeen den regering doet positief of negatief te evalueren. De korte boodschap aan de buitenlandse mogendheden is: laat het Syrische volk gerust!
  P. Daniel

  28-01-2017 om 07:04 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse pater DaniŽl in SyriŽ:
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vlaamse pater Daniël in Syrië: "Poetin en Assad hebben mijn leven gered"

  Door: Wierd Duk 

    Bron: Algemeen Dagblad 
  © Wierd Duk. 

  De Vlaamse pater Daniël Maes (78) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. De norbertijn is niet onomstreden. Hij steunt het regime van Bashar al-Assad en staat achter het militair ingrijpen door Vladimir Poetin.

  Journalist Wierd Duk had voor het Algemeen Dagblad (AD) een gesprek met hem. Wij geven het interview hieronder volledig weer. Volgens pater Daniël klopt er weinig van de westerse berichtgeving over het conflict in Syrië. "De Amerikanen en hun bondgenoten willen het land te gronde te richten."

  U bent zeer kritisch op de verslaggeving uit Syrië. Wat zit u dwars?

  "Er klopt niets van het idee dat er een volksopstand plaats zou hebben tegen president Assad. Ik ben sinds 2010 in Qara en heb met eigen ogen gezien hoe agitatoren van buiten Syrië de protesten tegen de regering organiseerden en jongeren rekruteerden. Die beelden werden door Al Jazeera uitgezonden om de indruk te wekken dat hier een rebellie gaande was. Er werden door buitenlandse terroristen moorden gepleegd, in de soennitische en in de christelijke gemeenschappen, in een poging om onder de Syrische bevolking religieuze en etnische tweespalt te zaaien. Terwijl in mijn ervaring het Syrische volk juist heel eensgezind was.

  Voor de oorlog was dit een harmonieus land: een seculiere staat waarin verschillende geloofsgemeenschappen vreedzaam naast elkaar leefden. Er was nauwelijks armoede, het onderwijs was gratis, de gezondheidszorg goed. Het was alleen niet mogelijk om vrijelijk je politieke mening te uiten. Maar dat kon de meeste mensen niks schelen."


  Zuster Agnès-Mariam, de Libanees-Franse moeder-overste van uw Mar Yakub ('heilige Jacob') klooster, wordt ervan beschuldigd te heulen met het regime. Zij heeft vrienden tot op het hoogste niveau.

  "Zuster Agnès-Mariam helpt de bevolking: zij heeft recent een gaarkeuken geopend in Aleppo, waar vijf keer per week 25.000 maaltijden worden bereid. Kijk, het is miraculeus dat wij nog leven. Dat hebben we te danken aan het regeringsleger van Assad en aan Vladimir Poetin omdat hij besloot om in te grijpen toen de rebellen de macht dreigden over te nemen.

  Toen duizenden terroristen bij Qara waren neergestreken waren wij ons leven niet zeker. Ze kwamen uit de Golfstaten, Saoedi- Arabië, Europa, Turkije, Libië. Veel Tsjetsjenen. Ze vormden een buitenlandse bezettingsmacht, allemaal gelieerd aan al-Qaida en afsplitsingen. Tot de tanden bewapend door het Westen en zijn bondgenoten en met een wedde om u tegen te zeggen. Ze zeiden letterlijk: 'Dit land behoort nu ons'. Vaak zaten ze onder de drugs, ze bestreden elkaar onderling, 's avonds schoten ze in het wilde weg. We hebben ons lang in de cryptes van het klooster schuil moeten houden. Toen het regeringsleger hen verjoeg, was iedereen blij: de Syrische burgers, die de buitenlandse rebellen haten en wij omdat de rust terugkeerde."

  U zegt: het Syrische leger beschermt de burgers terwijl er allerlei berichten zijn over oorlogsmisdaden door Assads troepen, bijvoorbeeld de bombardementen met vatbommen.

  "Weet u dan niet dat de berichtgeving over Syrië de grootste medialeugen van deze tijd is? Over Aleppo is pure onzin verkocht: het waren juist de rebellen die er plunderden en moordden. Denkt u dat het volk stom is? Denkt u dat die mensen gedwongen worden om te juichen voor Assad en Poetin? Het is de Amerikanen te doen om pijpleidingen en grondstoffen in deze regio en om het tegenwerken van Poetin.

  En Saoedi-Arabië en Qatar willen in Syrië een soennitische staat vestigen, zonder vrijheid van godsdienst. Daarom moet Assad weg. Weet u: toen het Syrische leger zich opmaakte voor de slag om Aleppo kwamen moslimmilitairen bij mij om te worden gezegend. Tussen gewone moslims en christenen is er geen probleem. Het zijn die radicale islamistische, door het Westen gesteunde rebellen die ons willen uitmoorden. Zij zijn allemaal al-Qaida en IS. Er zijn helemaal geen gematigde strijders meer."
   

  U noemde Hillary Clinton ooit een 'duivelin in wijwater' omdat zij als minister van Buitenlandse Zaken het conflict zou hebben opgepookt.

  "Ik ben blij met Trump. Hij ziet wat ieder normaal mens begrijpt: dat de Verenigde Staten moeten stoppen met het ondermijnen van landen die grondstoffen bezitten. Het streven naar een unipolaire wereld door de Amerikanen is het grootste probleem. En Trump begrijpt dat de radicale islam een groter gevaar is dan Rusland.

  Wat kan mij het schelen of hij af en toe zijn broek uittrekt? Als Trump geopolitiek uitvoert zoals hij belooft, dan ziet de toekomst er positief uit. Dan komt het tot een vergelijk met Poetin. En hopelijk komt er dan een oplossing voor Syrië en keert de vrede terug."

  U begrijpt dat uw analyse controversieel is en op veel kritiek stuit?

  "Ik spreek uit eigen observatie. En niemand hoeft mij te geloven, hè? Maar ik weet één ding: de media kunnen met hun berichtgeving bijdragen aan de uitmoording van het Syrische volk, of zij kunnen de Syriërs helpen. Helaas zijn er onder journalisten te veel meelopers en flauwe zakken."

  26-01-2017 om 08:30 geschreven door Gust Adriaensen


  24-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bredere persoonsvorming'

  'Vrijdag stond in De Standaard, niet enkel op maandag een uitstekende krant, een mooi stuk over de vraag waarom hogescholen vandaag meer studenten aantrekken dan universiteiten. Onder meer omdat ‘de meeste universiteitsrichtingen (…) nog te veel gericht zijn op abstracte kennis vergaren’. Wat abstracte kennis precies inhoudt, blijft wazig, maar arbeidsgericht is ze niet, en ‘arbeidsgerichte opleidingen’ bieden de hogescholen juist wel. Lees: daar leren jongeren pas nuttige dingen.
  Zo was het al in mijn studententijd. '

  Dat is de startparagraaf van Rik Torfs' maandagse column.

  Genereus erkent (of misschien toch niet helemaal en van ganser harte) Rik Torfs,rector van de Katholieke Universiteit van Leuven,dat De Standaard niet enkel op maandag (de dag van Riks column) een uitstekende krant is.

  Toch heeft de maandagse krant voor mij dat ietsje meer.Waarom? Precies.Dankzij de column waarin de rector voluit kan etaleren wat hij in dit stukje bepleit als essentieel voor de universitaire vorming:bredere persoonsvorming en kritisch denken.

  De botsing tussen het vergaren van abstracte kennis en arbeidsgerichte opleidingen was er ook al in mijn studententijd en die ligt nog verder in het verleden dan die van rector Torfs.Om maar te zeggen: die spanning was, is en zal er zijn. Maar het is goed en nodig dat de 'echte' universitairen en universiteiten waakzaam blijven: de KUL mag geen veredelde vakschool worden.

  Torfs heeft het ook uitgebreid over wijlen professor Frans Brusselmans, grondwetspecialist. Brusselmans was een prof die bevlogen doceerde en bekommerd was om de bredere persoonsvorming en het kritische denken van de studenten. Maar, voegt de rector er tot slot aan toe, 'er was een bad practice waaraan de grondwetspecialist zich bezondigde: hij was tegelijk hoogleraar en politicus. Je moet er maar opkomen.Toch schuilt in zijn verhaal ook troost. Een mens kan veel weten, en toch dwalen'.

  Het siert Torfs dat hij de attente lezer de mooie assist geeft om in de slotzinnen 'professor Frans Brusselmans' probleemloos te vervangen door 'professor Rik Torfs'. Heerlijk!

  24-01-2017 om 09:50 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het zelfvoldane Westen'

  Laurent Nouwen:

  'In het zelfvoldane Westen is een ontmenselijking aan de gang.'

  23-01-2017 om 10:54 geschreven door Gust Adriaensen


  21-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Duurzaam is een vergissing, het rekt alleen de roofbouw'

  7n dS-Weekblad van 21 januari 2017, is een interessant interview met Thomas Rau en Sabine Oberhuber te lezen. Zij ontwikkelden een model dat onze econnomie voorgoed kan veranderen. Een voorbeeld: we kopen geen lampen meer maar licht, geen wasmachines maar wasuren. Maar, haasten Rau e Oberhuber zich eraan toe te voegen: het moet allemaal financieel interessant blijven.

  Maar ik betwijfel of allerlei technische maatregelen de opwarming van het klimaat, en in een ruimer verband, de verloedering van het milieu, op de lange termijn afdoende kunnen stoppen.

  Echt herstel, afdoende bescherming van het milieu, zijn maar mogelijk wanneer de economisch sterkst ontwikkelde landen, fundamenteel 'anders' gaan leven. Dat 'anders' kan niets anders zijn dan productie, consumentisme en winstbejag resoluut inperken.

  Ook Rau en Oberhuber hoeden er zich voor dat (kapitalistische) economische systeem van productie, verbruik, winst) ernstig in vraag te stellen. 

  Geen grenzen stellen aan dat systeem en de daarmee samenhangende way of life, ze integendeel het liefst ingang te zien vinden in de hele wereld, dat leidt volgens mij op den duur naar een mondiale milieucatastrofe. Dat kan ons aardbolletje niet aan.

  De financiële, economische, politieke grootmachten van ons planeetje zullen hun systeem niet grondig veranderen. Ook omdat zij weten dat het overgrote deel van de bevolking verslaafd is gemaakt/geraakt aan een nog steeds maar groeiende consumptiedrang.

  De echte revolutie en de werkelijke redding van de planeet bestaan erin onze consumptie drastisch te verminderen. Dat betekent: een totaal andere, sobere levensstijl!

  21-01-2017 om 14:01 geschreven door Gust Adriaensen


  20-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in SyriŽ

  XII/3
  Vrijdag 20 januari 2017

  Mijn kort verblijf in de abdij van Postel is bijna voorbij. Vorige zondag na de hoogmis heb ik genoten van de ontmoeting met familie, vrienden en kennissen. Tussendoor heb ik nog enkele vrienden en ook journalisten mogen ontvangen. Sjoerd Mouissie schreef een artikeltje over ons in het Nederlands Dagblad van 19 januari 2017, blz 2. Jan Peeters maakte een pittig stukje in Katholiek Nieuwsblad van 20 januari: Een vrome vrijbuiter in de Syrische hel. Wierd Duk schreef over een “Vlaamse pater in Syrië” in ik weet niet welke Nederlandse krant voor zaterdag. Deze man houdt nogal van straffe uitspraken en legt mij ook ten onrechte een nogal erg platte uitdrukking in de mond, maar het is wel duidelijk wat hij (en ik) willen zeggen. Het nieuwe Waalse dagblad KAIROS had zopas een interview gerealiseerd met de bekende dr. Nabil Antaki uit Aleppo en wilde ook van mij een interview-opname. Vorige woensdag hadden we een bijzondere ontmoeting in de Tweede Kamer in Den Haag, dank zij de parlementariër Pieter Herman Omtzigt (CDA, lid van de Tweede Kamer sinds 2003) die zich al flink heeft ingezet voor de waarheid over wat er in Syrië gebeurt en voor de bescherming van de christenen in het Midden-Oosten. Er wordt ook geijverd om de oorlog daar te stoppen door een aanklacht van ”volkerenmoord” uit te werken, zodat de westerse landen ooit eens voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld en hun waanzin beëindigen. Tijdens de lunch hebben we uitgebreid naar elkaars verhaal kunnen luisteren en verder was er nog een ontmoeting met de pers. Kleinschalig maar hopelijk toch met enige invloed. In elk geval is het de moeite om deze Nederlandse parlementariër in zijn werk ten volle te steunen. Nog een detail. Dank zij mijn goede chauffeur was ik tijdig in Den Haag en wilde eerst even een bezoek brengen aan het Willibrordushuis in de Oude Molstraat, vlak in de buurt. Van onze contacten met dit bloeiend charismatisch centrum bewaren we de allerbeste herinneringen, o.a. aan de cursussen Duc in Altum, waaraan we mochten meewerken. Toen we echter aan het huis kwamen lazen we op een grote zwarte marmeren plaat dat het Willibrordushuis met zijn beroemde “schuilkelder-kerk” al in de jaren 80 gesloten werd. Het was alsof we door een tijdsmachine enkele eeuwen terug in de geschiedenis geworpen werden. Dat noemen we “voltooid verleden tijd”!
  Donderdagavond organiseerde “Stichting hand in hand voor Syrië” in het Augustijnenklooster (inmiddels verkocht) naast de statige Augustijnenkerk (inmiddels gesloten) in Eindhoven een sympathieke ontmoeting. Het begon met Syrische hapjes. Na mijn getuigenis werd de werking van deze stichting uit de doeken gedaan. Het zijn vooral jonge bezielde mensen, waaronder verschillende Syriërs (www.stichtingsyrie.nl). Zij bieden een grote hoeveelheid levensmiddelen, medicatie, medisch materiaal, kleding, huisraad en educatieve middelen aan. De nieuwbouw in ons klooster is inmiddels behoorlijk gevuld met containers van deze stichting, waarvan het materiaal verder gesorteerd en verdeeld wordt. De avond werd besloten met een muzikale verrassing. De Syrische operazangeres, Shaza Hayek, instrumentaal begeleid door twee jonge mannen bracht typische Syrische muziek en zang. Ze hadden er geen moeite mee om de aanwezigen spontaan mee te trekken in hun ritmische uitvoering.
  Kortom, we hebben vele bezielde (jonge) mensen mogen ontmoeten en nogmaals ervaren dat er veel goede wil is om de mediamanipulatie ter zijde te schuiven en de ellende in Syrië en elders te helpen lenigen. Hartelijk dank aan de vele edelmoedige weldoeners.
  Ondertussen hebben jonge Syriërs het initiatief genomen om een 10 km lange brief te schrijven als teken van trouw aan het vaderland en zijn leider, naar aanleiding van de bevrijding van Aleppo. De viering had donderdag in Aleppo plaats onder grote belangstelling van het volk op het Saadallah al-Jaberi plein. Er is hoop en fierheid.

  P. Daniël

  20-01-2017 om 18:37 geschreven door Gust Adriaensen


  19-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het LICHT voor de gemeenten?

  De Standaard bepleit Guy Tegenbos grootschalige fusies van gemeenten. '304 gemeenten hebben het licht nog niet gezien', aldus de journalist.

  Dat grootschalige fusies het 'licht' zouden betekenen voor de gemeenten, is erg kort door de bocht. Zij botsen bovendien met bekommernissen om de gemeenschapsopbouw, die zo vaak, ook in de media, weerklinkt.

  Schaalverruiming kan nodig en nuttig zijn voor de materieel-technische elementen van het beleid. Maar wie meent dat fusies het toverbegrip en de exclusieve sleutel voor de oplossing van gemeentelijke problemen is, bezondigt zich aan een eenzijdige en gevaarlijke technocratische benadering van de samenleving.

  Goede diensten en bestuur zijn ook en vooral afhankelijk van een menselijk relatiepatroon tussen bestuur en bevolking. Schaalverruiming kan vervreemding tussen bestuur en inwoners, en vermindering van verantwoordelijkheidsbesef en inzet van de burgers in de hand werken. Een samenleving gedijt het best in een overzichtelijke en historische gegroeide gemeenschap.

  Fusies zouden wel eens het desintegratieproces van de samenleving, waarover zoveel geschreven en gesproken wordt, kunnen versnellen, in plaats van de integratie te bevorderen.

  19-01-2017 om 11:15 geschreven door Gust Adriaensen


  17-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voedselverspilling

  EU: per jaar wordt 88 miljoen ton voedsel weggegooid

  Naar schatting 88 miljoen ton voedsel wordt in de EU jaarlijks weggegooid. Dat stelt de Europese Rekenkamer in een rapport. Maatregelen tegen die voedselverspilling zijn "te versnipperd en onregelmatig".

  17-01-2017 om 12:51 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vuile handen

  In zijn column schrijft Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, dat aan Angela Merkel goede en kwalijke beslissingen kunnen worden toegeschreven. Wie politieke verantwoordelijkheid draagt, kan, aldus Torfs, niet ontsnappen aan 'vuile handen'. En Rik besluit: 'Daarom liever Angela Merkel dan Michelle Obama, ofschoon laatstgenoemde mooier en zuiverder is'.

  Er zit veel wijsheid in dit artikel van Rik Torfs. Enkele kanttekeningen mogen er evenwel bij.

  De prettig bedoelde uitsmijter snijdt logisch gezien geen hout. Nog los van de subjectieve beoordeling van hun (vrouwelijke) schoonheid, kan je deze twee prachtige dames niet vergelijken binnen de context van de column. Zij functioneren immers binnen een totaal verschillend kader.

  Een tweede bedenking is dat Torfs te sterk de indruk wekt dat 'vuile handen' exclusief verbonden zijn met politieke verantwoordelijkheid. Dat klopt natuurlijk niet. Hoe groter de verantwoordelijkheid is, die iemand draagt, hoe 'vuiler' de handen (kunnen) worden.De rector weet ook wel dat, sinds hij het ambt met zwier draagt,zijn rectorale handen niet onbezoedeld zijn gebleven.

  Overigens was het een mooi en geruststellend beeld bij de toekenning van het eredoctoraat aan Merkel door de Leuvense en Gentse universiteit: twee vrouwen en een man op het podium,met 'vuile handen' .Maar wel mensen die ongetwijfeld 'het goede nastreven in een wereld waarin het volmaakte niet kan'.

  Bijlagen:
  eredoctoraat.png (43.5 KB)   

  16-01-2017 om 20:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijkste 10% bezit bijna helft van totale Belgische vermogen

  De rijkste 10 procent van de Belgen (ruim 1 miljoen personen) bezitten samen ongeveer 1.043 miljard euro.

  De minst vermogende helft (5,5 miljoen mensen) bezit zo’n 208 miljard euro. ‘Alarmerend’, vindt Oxfam.

  Albert Frère, die in zijn eentje goed is voor 6,2 miljard euro, bezit meer dan de 2 miljoen minst vermogende Belgen samen.

  16-01-2017 om 09:11 geschreven door Gust Adriaensen


  13-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in SyriŽ

  XII/2
  Vrijdag 13 januari 2017

  Even thuis
  Dinsdagmiddag celebreerden we de eucharistie, aten samen en ik vertrok uit het klooster Mar Yakub naar Damascus waar ik bij de familie Sroer ontvangen werd. Ze zorgden voor de nodige versnaperingen. “Of er nog problemen met het water waren?” “Een klein beetje” was het antwoord. Wat dat betekende, weet ik niet want er kwam gewoon water uit het kraantje. Ondertussen weten we dat “de humanitaire (?) NGO” van de “Witte [S]Helmen” een van die misdadige organisaties is die voor de verschrikkelijke ramp van de waterbezoedling voor 5,5 miljoen mensen in Damascus gezorgd heeft. En Frankrijk heeft krampachtig gepoogd om hen als kandidaat aan te wijzen voor de Nobelprijs voor de vrede! We hebben vroeger al aangetoond hoe zij in feite handlangers zijn van de terroristen en nu hebben we weer een bewijs. Het westen zou hen graag voorstellen als de helden die de slachtoffers van “het regime” ter hulp snellen. Wat een leugen.
  Na een tijd daagde een schauffeur op om me naar Beiroet te brengen. Ondertussen was het 2°, dus niet eens vriesweer. De Syrische grens en dan de Libanese grens oversteken vraagt altijd veel tijd en geduld. Aan de Libanese grens deed het deugd na jaren weer een foto te zien van een president. Libanon heeft eindelijk een goede christen (maroniet) president: Michel Aoun. We rijden Libanon in en er werd halt gehouden op een plein waar een grote drukte heerste. Vele chauffeurs lieten kettingen aan hun banden aanbrengen en onze chauffeur wilde het zelfde. Ik begreep het niet goed want ondertussen was het ruim 5°. Nadat we echter enkele kilometers geklommen waren lag er een pak sneeuw langs de weg, hoewel de weg zelf open was. Op de bergen rondom ons lag er een massa sneeuw. Zodra we weer daalden was de sneeuw verdwenen. In Damascus was de kerstversiering bijna helemaal verdwenen maar in Libanon waren er op verschillende plaatsen nog volop kerstlichtjes. En zo kwamen we in de luchthaven van Beiroet. We hadden er voor gekozen om rechtstreeks naar de luchthaven te rijden en daar de nacht in de cafetaria te internetten, te lezen en te slapen (waardoor ik dan wel voor twee dagen als geradbraakt was). Dat leek me in deze onvoorspelbare wintertijd het veiligste. Ik wilde mijn vliegtuig van woensdagmorgen niet missen. Veilig en op tijd kwamen we in Zaventem toe, al hebben we deze keer uren moeten wachten vooraleer we ons koffer gevonden hadden.
  Rusland herdenkt 1917
  De orthodoxe patriarch Kyril van Moskou wil lessen trekken uit de Russische revolutie van 1917. Het is geen viering van een honderdjarige tragedie maar een bewust herdenken, er over nadenken en bidden opdat dezelfde vergissingen niet opnieuw begaan zouden worden. Rusland leert rouwen om zijn verleden en neemt verantwoordelijkheid voor zijn toekomst. Europa moet er nog aan beginnen!
  P. Daniel

  13-01-2017 om 18:29 geschreven door Gust Adriaensen


  12-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat mevrouw Merkel!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag krijgt de Duitse bondskanselieer, Angela Merkel, een eredoctoraat van de universiteiten van Leuven en Gent.

  Als er één politicus is die deze onderscheiding dubbel en dik verdient, dan is het de Duitse bondskanselier.

  Mark Van de Voorde analyseert in De Standaard, haar motivering en inspiratie glashelder. Vanuit haar lutheranisme slaagt zij erin een evenwicht te vinden tussen persoonlijke vrijheid en algemeen welzijn, dankzij het belang dat zij hecht aan deugdzaamheid. Zonder deugdzaamheid bereik je geen stabiele balans tussen vrijheid en welzijn en dus ook geen rechtvaardige samenleving.

  Degenen die de voorbije maanden zware en vaak kwaadaardige kritiek op mevrouw Merkel uitspuwden, zijn, bijna zonder uitzondering, in het rechtse, populistische en nationalistische kamp te vinden, en zijn vergeleken met Merkel, politieke dwergen.

  Ook in ons land. Neem de proef op de som. Tik op Google 'De Wever over Merkel' in en je kan een bloemlezing van denigrerende en agressieve uithalen optekenen.

  Het komt bijzonder ridicuul over dat De Wever nu zegt dat Merkel op zijn lijn zit. Het is de ondertussen doorzichtige en welbekende tactiek: zoveel mogelijk recupereren en laten uitschijnen dat je het allemaal al gezegd en voorspeld hebt. Kortom, de wereld geeft uiteindelijk gelijk!

  Wat een grenzeloze en lachwekkende pretentie! Doet onvermijdelijk aan Trump denken.

  12-01-2017 om 11:42 geschreven door Gust Adriaensen


  09-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen en controle

  In zijn maandags column in De Standaard, heeft  Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, het over 'vertrouwen' en 'controle'.

  Wat Rik Torfs, schrijft, is allesbehalve 'zielige onzin', zoals een reactie op het De Standaardforum luidt.

  Het is bijzonder goed dat hij het verschil tussen vertrouwen en controle op scherp stelt. Dat hij daarbij uitvoerig naar Kierkegaard verwijst, die op zijn beurt inspiratie vond in de Bijbel, geeft ongetwijfeld meer fond aan de inhoud van de column.

  Het is duidelijk dat 'vertrouwen' zijn fundament heeft in een godsdienstige of spirituele overtuiging, ongeacht welke religie ook. Vertrouwen overstijgt de menselijke drang naar 'controle', die gebaseerd is op de ratio en het materiële.

  Niet te verwonderen dat met het afnemen van het religieuze, de angst om 'controle' te verliezen en de drang om hem te behouden of te versterken, toeneemt.

  Vele mensen die wel hoog opgeven over hun 'individuele vrijheid' en hun 'zelfbeschikkingsrecht' zijn als de dood om de rationele en materiële 'controle' daarover te verliezen.Zij gooien zich in de armen van populisten met dictatoriale neigingen, die perfecte controle over alles en nog wat beloven .

  09-01-2017 om 15:10 geschreven door Gust Adriaensen


  07-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater DaniŽl Maes in SyriŽ

  XII/1
  Vrijdag 6 januari 2017
  Kerst en Nieuwjaar in de gemeenschap
  Oudejaarsavond met de gehandicapten van Qâra
  De zorg voor gehandicapten in Qâra brengt geestelijke vruchten voort. Voorheen werden ze veelal uit het openbare leven geweerd en het was alsof men zich doorgaans voor hen schaamde. En het zijn enkele vrijwilligers uit het dorp die met de zorg voor hen begonnen zijn. Sinds we hen hebben uitgenodigd wekelijks bij ons te komen is dit veranderd. Toch blijft het moeilijk hen in het gewone leven te integreren en de ouders hebben meestal ook geen mogelijkheden om extra zorg aan hen te besteden. Daarom wilden we oudejaarsavond met hen doorbrengen. Ze kwamen met een 25-tal, kinderen en jongeren, zeven in een rolstoel en een klein meisje dat verlamd is en dus moet gedragen worden. Daarbij waren er nog enkele begeleiders. In de refter werden tafels aan de kant geschoven en uren lang is er eigenlijk niets anders gedaan dan gedanst ook met rolstoelen, gesprongen, gezongen, muziek gemaakt met alle mogelijke instrumenten en foto’s genomen, terwijl tegelijk voor allerlei versnaperingen werd gezorgd. Na twee uur zou je verwachten dat allen uitgeput neerzakken. Wij wel, maar zij niet en onze Nigerianen zeker niet. Bovendien kwam toen weer de elektriciteit, zodat nu ook de muziek werd ingeschakeld. Er waren gekende kerstliederen bij maar ook dansmuziek zoals op een rockconcert, zo luid alsof het dak er af moest. Eten is belangrijk, maar met hen bezig zijn en feest vieren, vinden ze nog belangrijker. Ondertussen werd voor elk van hen een aangepast geschenkenpakket klaargemaakt, dat telkens onder luid applaus werd overhandigd. En het dansen ging onverminderd verder. Het was een heerlijke avond, voor hen en voor ons. God zij dank..Daarna hadden we nog net de tijd om de refter terug in orde te brengen, de eucharistie te vieren van de laatste dag van het jaar en de vespers van de vooravond van het feest van 1 januari. We waren precies om middernacht klaar om het Marialied te zingen en onze nieuwjaarswensen uit te wisselen met enkele versnaperingen. En toen leken de meesten wel slaapwandelaars. Zondagmiddag kwam abouna Georges zodat we de byzantijnse eucharistie vierden van Jesus’ besnijdenis met Basilius de Grote. In de Latijnse liturgie vieren we het Moederschap van Maria en op 2 januari de heilige Basilius de Grote.
  Werk op het terrein
  Het vriest overdag enkele graden maar meestal schijnt er in de voormiddag een heerlijke zon. Zo wordt in de voormiddag op het uitgestrekte terrein gewerkt. In grote hoeveelheid worden nu knoflook en anjuinen geplant. Het is best aangenaam werk wanneer men samen is. En dinsdag in de voormidaag zorgden Zaki, de algemene verantwoordelijke voor het werk en de burgemeester van Qâra voor een verrassing. Ze hadden een uitgebreid ontbijt bij, waar allen van konden genieten. gezeten in de zon in de woestijn. Verderop tegen de ringmuur bouwen arbeiders een huis voor het moslimgezin dat de verantwoordelijkheid voor het grote terrein draagt en dat tot heden nog steeds bij ons woont. Het is mooi om zien hoe de werkzaamheden vorderen. Er zijn betonnen blokken die aan de buitenkant met rotsstenen van het terrein zelf worden afgewerkt. Het is praktisch en schiet op. Tussendoor pluk ik een of andere dorre boom van het terrein om in stukken te zagen voor ons houtkacheltje. ’s Avonds verwarmen we onszelf hiermee. Tevens wordt van de resten van het middagmaal nog een avondmaal gemaakt, allemaal dank zij het houtkacheltje. In de namiddag wordt meestal gewerkt aan de hulpverlening. Dozen met nauwkeurig geselecteerde kleding, medicamenten, schoeisel, medisch materiaal ... worden klaar gezet. Het is een eindeloos versleuren van dozen, bedden, matrassen... van boven naar onder.
  Epiphanie
  Wat Kestmis is voor de Latijnse Kerk dat is Epiphanie voor het oosten. Inderdaad is het feest van de Openbaring de grote viering in het oosten. En deze begint al op 5 januari. Op het ogenblik dat we de “koninklijke uren” wilden zingen kwam juist een vrachtwagen toe die moest geladen worden met hulpgoederen voor de bevolking van Aleppo. Alles was netjes voorbereid en stond klaar maar niettemin moest de vrachtwagen geladen worden en dat waren dan onzen “koninlijke uren”. In de namiddag zongen we wel plechtig de lange vespers en abouna Georges kwam voor de byzantijnse viering van Epiphanie. Hierbij worden de verschillende “openbaringen” van God herdacht: zijn geboorte in Bethlehem natuurlijk, de verschijning aan de herders, de openbaring aan de magiërs en vooral de Godsopenbaring tijdens de doop van Jezus in de Jordaan. Na de mis is er de viering van de wijding van het water en dat gaat gepaard met overvloedige besprenkeling. Het heeft iets weg van het Latijnse paasfeest. Na deze gezamenlijke viering houden we ook gezamenlijk de maaltijd als een feestelijk gebeuren.
  Staakt-het-liegen
  Het staakt-het-vuren werd tot heden altijd misbruikt door terreurgroepen en vooral door de geheime diensten van het westen om nieuwe aanslagen voor te bereiden. In Aleppo hebben terroristen vooraleer te vertrekken nog eventjes honderd Syrische soldaten en enkele honderden burgers op beestachtige wijze omgebracht. Op 23 december heeft de terreurgroep Jaysh-al-Islam de grote watervoorziening in Damascus vergiftigd met petrol waardoor een aantal mensen gestorven zijn en meer dan 5 miljoen burgers in gevaar werden gebracht zodat met grote vrachtwagens en citernen drinkwater moet aangevoerd worden. Ondertussenn is dit groot kwaad gelukkig weer verholpen. En als toppunt, het feit dat het leger de terroristen wil verdrijven is nu voldoende om het leger te beschuldigen van de schending van het staakt-het-vuren. Enkele groepen terroristen vinden hierin een kans om te zeggen dat ze aan de vredesgesprekken in Astana daarom niet zullen deelnemen. Inmiddels werden in Oost Aleppo niet alleen een grote hoveelheid geheime agenten van CIA, Frankrijk, Engeland, Saoedi-Arabië, Turkijë aangetroffen maar ook een grote hoeveelheid zware wapens en munitie van de VS en de NAVO voor Al Nousra (Al-Qaida), een terreurgroep die door de UNO zelf op de lijst gezet is van de te bestrijden terroristische groepen. Dat inmiddels 100.000 mensen in Oost-Aleppo van een 4 jaar lange marteling bevrijd werden en dagen lang in de grootste vreugde Kerst- en Nieuwjaar konden vieren wordt door onze media niet vermeld. Er zijn alom getuigenissen uit de hel. Meisjes die niet met een terrorist wilden trouwen werden gemarteld, in de gevangenis geworpen, gestenigd, uit het raam gesmeten en als ze nog leefden gebeurde het opnieuw totdat ze dood waren. Dit alles werd in de westerse media verkondigd als de “bevrijding” van Aleppo. Neen, voor onze media is er in heel Syrië niets anders aan de hand dan de oorlogsmisdaden van het Syrische leger en van Rusland met hun coalitie. Goebbels, de minister van propaganda van het Dritte Reich wist het al: het is veel gemakkelijker een monsterleugen aan de openbare opinie te verkopen dan een kleine leugen. Om Syrië verder te kunnen uitmoorden en vernielen moet dus verkondigd worden dat de terroristen eigenlijk geen probleem vormen maar dat die Assad de grote misdadiger is van zijn volk. Hoe hij dan door de brede lagen van zijn volk en leger zo erg wordt geëerd, vragen ze zich dan niet af. Ook niet waarom zijn foto samen met die van Putin in heel Syrië te zien is. En zo schrijft dan ook onze Jan Balliauw met een schijnbaar afwezige geest dat Assad “veel meer doden op zijn geweten heeft (dan IS, zal hij bedoelen) en is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de gruwel in Syrië”! (Wordt 2017 even goed voor Poetin als afgelopen jaar? Deredactie.be 2/1/17). Jan, heb je geld gekregen van de CIA om dit te schrijven? Of werd je met ontslag bedeigd als je dit er niet bijvoegde? Of weet je dat er niets van waar is, maar wil je meehelpen om het uitmoorden van Syrië verder te rechtvaardigen naar de wens van de westerse landen? Als het zo moeilijk is om een staakt-het-vuren in Syrië tot stand te brengen omdat er nog vele tienduizenden terroristen zijn die niets liever willen dan hun gruwel verder zetten, hoeveel te moeilijker zal het dan zijn om bij onze politici en journalisten een staakt-het-liegen te bereiken omdat ze zes jaar lang niets anders gedaan hebben?

  P. Daniël Maes

  07-01-2017 om 20:48 geschreven door Gust Adriaensen


  03-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interview met klokkenluider Edward Snowden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beluister een verhelderend en beangstigend interview met een van de bekendste klokkenluiders Edward Snowden, over afluistermogelijkheden en -praktijken.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=ucRWyGKBVzo   

  03-01-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  02-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Troonknaagkever Dedecker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Knack online is een 'Nieuwjaarsbrief aan een verloren zoon, prins Laurent' te lezen. Hij is geschreven door gewezen parlementslid Jean-Marie Dedecker. Het is scheldproza in het kwadraat, iets waarvoor de verloren politicus Dedecker onderhand wel bekend is.

  Onderstaande tekst is een ironische 'reactie' op het stuk van Dedecker. Lezing van zijn artikel op de online-Knack is dus wel gewenst.

  Maar wat zeker vermeldenswaard is en typerend voor de censuur die Knack soms toepast, is dat deze reactie (tot nu toe) niet opgenomen werd. Het goorste scheldproza passeert de Knackcensor, maar een veel beknoptere (maximum 1000 tekens weet je wel), ironiserende persiflage ervan, kan klaarblijkelijk niet.

  Toppunt van Knackse ruimdenkendheid en respect voor de freedom of speech!

  ---------------

  Meneer de eresenator,

  Sta me toe u te tutoyeren.Dat bekt vlotter en past beter bij de populistische schrijftrant die jij gewoon bent.

  Net als met Laurent, heb ik met jou te doen.

  Jullie hebben beiden heel wat gemeen. Jou is het echter gegund gemener te zijn dan de prins en van dat privilege maak je gretig gebruik.

  Maar ook jij bent in een rol en een kooi terechtgekomen die je niet passen en je mateloos frustreren.

  Of deze lotsbestemming te maken heeft met jouw vaders en voorouders' zaad, zoals je van Laurent beweert, weet ik niet. Het behoort overigens tot onze prijzenswaardige, westerse, democratische waarden, je niet in te laten met het zaad waaruit iemand geboren is. Maar jij doet dat wel, waarde Jean-Marie, en dat is spijtig. Zoiets zou de prins niet doen.

  Hoeveel steriele rancune, , bitterheid, frustratie, agressie, kwaadaardigheid, tegen een weerloze persoon, spreken uit deze scheldbrief!

  Het tekent de verloren politicus (prinselijk door ons allemaal betaald), die je eigenlijk bent.

  Toch gelukkig nieuwjaar, plucheknaagkever!

  02-01-2017 om 13:58 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007

  Blog als favoriet !

  Archief
 • Alle berichten

  Archief per jaar
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!