NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Populairste Bijbelvers van 2018
 • De selectieve verontwaardiging van barones Doornaert
 • Respect voor medemensen
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
 • Medemenselijkheid
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  24-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Harde tijden voor de echte Vlaamse nationalisten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De vele tienduizenden pure, romantische, idealistische en vaak ook republikeinse  Vlaamse nationalisten die voor N-VA gestemd hebben, moeten zich bijzonder verward en ontgoocheld voelen.

  Niks geen sprake meer over een verdere staatshervorming, laat staan over een Vlaams republiekje. Geen gescheld meer op de luie, hangmat-Walen, zeker niet als ze van liberalen huize zijn. Niet langer schimpscheuten naar ons koningspaar.

  Integendeel. Davos is er een goed voorbeeld van.

  Geert Bourgeois, die tot nu toe toch beschouwd werd als de topfiguur van het traditionele Vlaams nationalisme, steekt de loftrompet over België, beweegt zich als een (Vlaamse) vis tussen de machtigste en rijkste captains of industry en politici uit alle 's heren landen, en is beste maatjes zowel met onze federale premier als met ons aanminnige koningspaar.

  'Het was  super', zei Filip tot Geert, na diens toespraak in Davos. 'We moeten geloven in België', voegde de vorst eraan toe. Onze Geert zal de vorst zeker niet tegengesproken hebben.

  Ach, het is allemaal zo menselijk. De minister-president zal ongetwijfeld gecharmeerd zijn door de waarderende woorden en de warme belangstelling van koning en koningin. Kan hij toch mee uitpakken voor zijn kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren. Begrijpelijk. Want diep in zijn hart is Geert de eenvoudige, Izegemse onderwijzerszoon gebleven, die zich wel erg verguld voelt, nu hij een woordje mag placeren in  de hoogste politieke, industriële en financiële kringen van land en wereld.

  Een wereld die natuurlijk lichtjaren verwijderd is en blijft van die van de doorsnee-Vlaming.

   

  24-01-2015 om 10:24 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

   

  IX/4

  Vrijdag 23 januari 2015

  Nieuw leven

  Veertien dagen geleden waren 150 fanatieke strijders van Daesh langs het gebergte tot op 3 km van ons genaderd “om het kruis te komen verbrijzelen” en natuurlijk alles wat hiermee verbonden is. Zo is het trouwens in de geschiedenis al enkele keren met dit klooster verlopen. We hebben echter nauwelijks gemerkt dat er rondom ons gevochten werd. We vernamen het van onze veiligheidsmannen. De bevolking van het dorp en van het klooster bleef ongedeerd en beschermd. En zo begrijp je dat wij samen met de bevolking over heel het land telkens weer het leger en de Hesbollah een war hart toedragen. Het zijn ook maar eenvoudig jongens, maar wel echt bezield, om hunn leven te geven voor de bescherming van de Syrische bevolking. Het betekent wel dat de koplopers van de stoet van vorige zondag in Parijs (waarover ik vorige keer voldoende frustraties heb geuit) onverminderd blijven ijveren om Syrië toch te ontwrichten. Iedere dag blijven we samen met de moslims om ons heen God bidden om bescherming en vrede voor ons en heel het Midden Oosten.

  Deze zondag bracht ons weer een aangename verassing. Tegen de middag verschenen moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel. En ze hadden nog een lachende postulante bij uit het gebergte van Libanon. Ze is van de maronitische ritus (verenigd met Rome) en kan zo onze Grieks-melchitische liturgie weer verrijken. De vluchtelingen komen om te groeten en te feliciteren. Plots zijn er dan weer van allerlei kanten mensen die moeder Agens-Mariam en zr. Carmel willen ontmoeten. En zo wordt de eucharistie op de middag verschoven... totdat het al half vijf is en hoog tijd dat we aan het middagmaal beginnen. Om 20.00 u vierden we dan in alle rust en met de nodige plechtigheid de zondagseucharistie. ’s Avonds en de volgende dag hebben we nog eens de gelegenheid om met onze kleine gemeenschap (nu + een) verenigd te zijn en een soort kapittel te houden. Moeder Agnes-Mariam gaf ons nog een prachtige icoon, een geschenk van de monialen van het klooster uit Moscou waar ze ontvangen werd als uitdrukking van onze wederzijdse verbondenheid. Ons kapittel ging over de vraag hoe we als gemeenschap en afzonderlijk onze roeping beter kunnen beleven. St. Jan van het Kruis blijft hierbij een inspirerende gids. Ook de eenvoud en oprechtheid van de moslims om ons heen spoort ons aan om in hen het goede te erkennen en aan te moedigen. Zo valt het ons o.m. op dat de vrouwen altijd eenvoudig en toch mooi gekleed zijn en hartelijk in hun gedrag. Het is een aansporing om het leven niet te ingewikkeld te maken. Trouwens, ook de kleding van de monniken en monialen blijkt steeds eenvoudiger te zijn naarmate we verder teruggaan naar de oorsprong. Dan hoeft het voor ons ook geen “haute couture” te zijn.

   

  Nog meer “gematigde” terroristen.

  Als de Amerikaanse CIA en de zionistische Mossad in onze tijd één geniale vondst hebben gerealiseerd dan is het wel de creatie van “gematigde” terroristen. Het is echt een schepping uit het niets, hoewel lang voorbereid. Hiermee kunnen onze journalisten aan de mensen precies uitleggen hoe de toestand hier is en vooral wat er moet gebeuren. Zo denken zij te moeten bijdragen aan de wereldvrede. Het is simpel. In Syrië is er een verschrikkelijke dictator en het volk smeekt de wereld om hulp. Dt hebben de CIA en de zionisten vroeger al duidelijk uitgetekend en gezegd hoe dat moet voorgesteld worden. Amerika, Israël en de NAVO met de bereidwillige hulp van de golfstaten verzamelen hun beste krachten. En omdat er in een verschrikkelijke dictatuur altijd extreme gewelddadige groepen (zomaar spontaan!) ontstaan is er nu een grote dreiging door de islamitische staat (IS) of Daesh, die niet alleen in Syrië maar overal toeslaat. Kijk maar wat er in Parijs gebeurde. Daarom moeten er “gematigde” moedige strijders komen die zowel die dictator als die IS kunnen bestrijden om uiteindelijk in Syrië en wereldwijd de westerse democratie, vrede en vrijheid te vestigen. Zij zullen zorgen voor de nodige ”stabiliteit” , een andere geweldige waarde die voortdurend moet worden onderlijnd.

  In Londen is er al een internationale conferentie geweest die heeft bepaald dat er meer oorlog moet gevoerd worden tegen de IS. En nu wordt de wereld voorbereid op een grote top in Washington op 18 februari 2015 om een nieuw plan voor een wereldwijde oorlog tegen het extreem terrorisme te voeren. B. Netanyahu, nog een alom in het westen gevierde held van de vrede, is al uitgenodigd om vlak voor de top op 11 februari de Amerikaanse congresleden toe te spreken. Hij heeft zopas voor de vijfde keer luchtaanvallen uitgevoerd op het Syrische Quneitra en met succes. Een aantal Hesbollah-leiders en een Iraans generaal die aan de kant van dat verfoeilijke Syrië staan zijn gedood. (Obama zet Netanyahu wel onder druk om aan Iran snel zijn verontschuldigingen aan te bieden want daar komen (anders) vodden van). Ondertussen wordt verder gewerkt aan het grote plan. John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon (de oorlogsmachine van de VS en omstreken), heeft al de oplossing aangekondigd: 5000 “gematigde” Syrische strijders zullen getraind en bewapend worden. Samen met Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar zullen ze hier eens echt werk van maken. En nu sterft juist de koning van Saoedi-Arabië, maar het land zal zijn edelmoedige inzet voor de vrede zeker nog een tijd blijven leveren. Obama heeft deze Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud al hoog geprezen als een echte brenger van “stabiliteit” en “veiligheid” in heel het Midden Oosten (zoals iedereen nu ook kan merken) omwille van zijn sterke vriendschapsband met de VS. Natuurlijk gaat de NAVO hierbij een centrale rol spelen, zoals ze dat destijds met Libië zo flink heeft gedaan. Al op 26 november 2011 hebben NAVO vliegtuigen de bekende Libiër Abdel Hakim Belhadj, beter bekend onder de naam van “de slachter van Bagdad en Tripoli” samen met een bataljon van 700 strijders en een massa gestolen Libische wapens overgebracht naar Eskandarun, N. Turkije aan de grens met Syrië. Nauwelijks een maand daarna, vlak voor Kerstmis, had hij al in Damascus een eerste aanslag geregeld met 5O doden en 200 gewonden. Hij mag dus ruimschoots gesteund worden als “gematigde” strijder. Ondertussen heeft de NAVO deze meneer ook al beloond en benoemd als gouverneur van Tripoli. Vandaar die ‘stabiliteit” in het huidige Libië! Overigens, de NAVO heeft in Turkije meer dan 20 bases voor bommenwerpers, oorlogsschepen, elektronische spionage en raketten van Amerikaanse, Duitse en Nederlandse herkomst. Nu worden hieraan nog de belangrijke commando’s toegevoegd van de zogenaamde Landcom, onder het opperbevel van de Amerikaanse generaal Hodges. Het zijn speciale strijdkrachten uit maar liefst 28 landen, met hun hoofdkwartier in Lago Patria, Napels, Italië. Van hieruit moeten ze infiltreren in Syrië met de zeemacht, die onder het opperbevel staat van de Amerikaanse admiraal Ferguson.

  Inmiddels heeft echter de Deutsche Welle (tv) een reportage van de werkelijkheid getoond: iedere dag steken honderden vrachtwagens vanuit Turkije zonder enige controle de grens met Syrië over richting Raqqa, het hoofdkwartier van de IS. De Amerikaanse senator John McCain zorgt voor de goede relaties en de coördinatie tussen de IS, Al Nousra en de “gematigde” rebellen. Kortom, voor de zoveelste keer laten onze media zich beetnemen om oorlogspropaganda te steunen ten einde Syrië te vernietigen en Irak te heroveren. Journalisten, wordt eindelijk eens wakker. Weg met alle oorlog en geweld.

  Toch zijn er alom kleine tekens van hoop.

  In Damascus hield zopas de WFTU (World Federation of Trade Unions), de enige internationale anti-imperialistische koepel van vakbewegingen, zijn congres. In een bevlogen toespraak bracht Valentin Pacho, secretaris generaal, een groet aan de arbeiders en het volk van Syrië “namens onze 90 miljoen leden uit de vijf werelddelen”. Hij zei dat dit 26e     congres een antwoord wil zijn op de agressie van de VS en Europa, die huurlingen blijven sturen om Syrië aan te vallen. Ondertussen komt de crisis waar zij zelf mee worstelen alleen maar ten goede aan de bazen van de multinationals, de banken en de wapenindustrie. Hij prees Syrië als een voorbeeld van waardig verzet en voorspelde dat het zal overwinnen. Hij eiste de terugtrekking van Israël uit de bezette Arabische gebieden, de onmiddellijke terugtrekking uit de Syrische Golan, uit Palestina, Irak, Libië, Afghanistan en elders. Hij eindigde met de hoopvolle noot. Wereldoverheersingen zijn niet eeuwig, ook het almachtig gewaande Romeinse Rijk is ingestort. Leve Syrië.

  In Macedonië werd op 21 januari het huwelijk vastgelegd als een exclusieve verbintenis van één man met één vrouw, met 72 stemmen tegen 4! Hiermee worden voorgoed op dit gebied vierkante cirkels, gezamenlijke enkelingen, meervoudige zonderlingen, los lopende samenwonenden enz. enz. voorgoed van het huwelijk uitgesloten. Er is geen enkel bezwaar dat twee mannen of vrouwen, drie of vijf mensen met elkaar een contract sluiten, maar dit is geen huwelijk en zal het nooit worden, nu niet en zelfs drie dagen na de eeuwigheid niet. De beslissing van een meerderheid verandert niets aan de werkelijkheid dat een huwelijk enkel kan bestaan uit man en vrouw en gericht is op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. En dit is een gave van God, Schepper en Vader. Daarom is Hij in het diepste wezen van ieder mens aanwezig en is Hij ook het hart van ieder huwelijk. Als er in België ooit voldoende mensen komen die bij hun verstand zijn, kunnen ze evenzeer tot het inzicht komen wat het huwelijk is en dit plechtig erkennen en vastleggen voor het geluk van een hele samenleving.

  Terwijl er in België vorig jaar 24.360 mensen een wilsverklaring voor euthanasie tekenden (4000 meer dan in 2013) en de Franse regering binnenkort gaat stemmen om deze mogelijkheid weer uit te breiden, gaat er volgende zondag in Parijs een mars voor het leven door. Het lijden van mensen wordt niet opgelost door hen om te brengen maar door hen deskundig en met liefde nabij te zijn en te verzorgen. De waarde van een beschaving kan gemeten worden aan de zorg voor de armen, de zwakken en de lijdenden.

  Bidden, helpen helpen en wegen van verzoening gaan vormen het begin van het herstel van een cultuur van het leven. Daarom nog dit bericht.

  De beweging “Op weg naar het Tweede Concilie van Jeruzalem” (Toward Jerusalem Council II of tjcii – België) organiseert op 14 februari 2015 een vorming dag in het Ontmoetingscentrum “Eenheid”, Aardschotse steenweg 381, 3111 WEZEMAAL. Het thema: Messiaanse hoop. Joodse en christelijke eindtijdvisie. Sprekers: Mgr. Peter Hocken en René Leitner. Onthaal 10.00 u, einde 16.30 u. Inschrijving voor 25 januari door overschrijving van 25 € op BE 48 0634 8429 1127 IBAN: GKCCBEBB

  23-01-2015 om 22:13 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toprestaurants gezakt voor hygiëne

  Toprestaurants gezakt voor hygiëne

  Driesterrenrestaurant 'Hertog Jan' haalde een ONVOLDOENDE bij een hygiënecontrole.

  Ben er zeker van dat ook de historische Hertog Jan een uitermate onhygiënisch mannetje was.

  23-01-2015 om 08:04 geschreven door Gust Adriaensen


  20-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tien opmerkelijke citaten van paus Franciscus

  10 opmerkelijke citaten van paus Franciscus

   "Een goede katholiek kweekt niet als de konijnen."
  • "Soms gedragen we ons te macho en krijgen vrouwen niet genoeg ruimte. Zij kunnen dingen vanuit een andere hoek bekijken. Zij kunnen vragen stellen die wij als man niet eens begrijpen."
  • "Als mijn goede vriend Gasparri mijn moeder vervloekt, dan kan hij een klap verwachten. Dat is normaal. Je kunt niet provoceren, je mag het geloof van anderen niet beledigen. Je kunt geen grappen maken over het geloof van anderen."
  • "Sommige kardinalen en bisschoppen van de Romeinse Curie stellen macht boven alles, leiden een hypocriet dubbelleven en lijden aan spirituele alzheimer waardoor ze vergeten dat ze mannen van God zijn."
  • "Evolutie in de natuur botst niet met het creationisme. Levende wezens kunnen niet evolueren als ze niet eerst geschapen werden."
  • "Als iemand homo is, naar God zoekt en goede intenties heeft, wie ben ik om hem te veroordelen?"
  • "Jongeren verspillen misschien wel te veel tijd aan nutteloze dingen zoals chatten op het internet, soaps kijken of met hun smartphone bezig zijn."
  • "Er is geen katholieke God. Er is God."
  • "Geweld van extremistische moslims in Irak en Syrië is een zware zonde tegen God."
  • "Europa moet draaien om menselijke waardigheid, niet enkel om economie."

  20-01-2015 om 16:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus over vrije meningsuiting

  Paus Franciscus zei op een persconferentie dat vrijheid telkens ook moet worden begeleid door wijsheid. Gewelddadige reacties zijn altijd slecht. Maar de vrije meningsuiting moet ook rekening houden met de menselijke natuur.

  "Wij kunnen personen niet constant provoceren of beledigen. Theoretisch kunnen wij herhalen wat het Evangelie zegt: wij moeten de andere wang toedraaien. In theorie kunnen wij zeggen dat wij vrije meningsuiting bezitten. In theorie zijn wij het daar allen mee eens. Maar wij zijn mensen. Daarom hebben wij ook nood aan wijsheid, die een deugd is van het menselijke samenleven. Wie de andere te veel provoceert, dreigt op zijn zenuwen te werken en riskeert een reactie die niet meer aangemeten is. De vrije meningsuiting moet rekening houden met de menselijke werkelijkheid, en daarom moeten wij voorzichtig zijn."

  20-01-2015 om 16:25 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De truken van de foor

  Die Torfs toch. Nooit voor één gat te vangen. Wil as het effe kan, twee vliegen in één klap vangen. En doet dat op een stijlvolle, wat verwarrende, wat misleidende, wat ironiserende, wat koketterende manier.

  In zijn maandagse column wil hij zijn licht laten schijnen over de vrijheid van meningsuiting en wellicht de grenzen ervan, én wil hij afrekenen met een boek van Jeroen Brouwers dat de rector niet bevallen is.

  Rik Torfs bekent dat hij zich met het verstrijken der jaren 'minder laat intimideren' dan vroeger. Tegelijk voelt hij evenwel de neiging om voorzichtiger te zijn. Zelfcensuur?, vraagt hij zichzelf af.

  Hij stelt zich dus een heleboel, zoals het een goede katholiek past, gewetensvragen bij het al of niet uiten van een mening, een standpunt. En bovendien is er het besef 'dat het niet heel slim is om over alles zomaar een mening te uiten'.

  Als voorbeeld voor zijn morele pudeur neemt hij Jeroen Brouwers' bejubelde roman 'Het hout', een boek dat Torfs helemaal niet kan pruimen. Waarom niet? De redenen waarom vullen dan de rest van zijn column. Torfs maakt meedogenloos brandhout van 'Het hout'. En slimme, sluwe Rik herneemt dan op het einde van de pijnlijke hekeling, DE vragen : 'Mag ik dat schrijven? Kan ik dat zeggen? Laat ik die gedachten bij me toe?'

  Het is o zo menselijk. In het stamcafé, op de markten, tussen buren, klinkt wat Rik schrijft, als volgt: 'Ik mag het eigenlijk niet zeggen en vertel het niet voort, maar die... en die....' 

  20-01-2015 om 10:24 geschreven door Gust Adriaensen


  19-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tachtig rijksten bezitten evenveel als helft wereldbevolking

  Het vermogen van de tachtig rijkste aardbewoners is even groot als de 3,5 miljard armste mensen op deze planeet.

  Dat berekende Oxfam, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, op basis van cijfers van de Zwitserse bank Credit Suisse en het zakenblad Forbes.

  Die tachtig rijken zagen hun vermogen de voorbije vijf jaar verdubbelen, terwijl het gezamenlijke vermogen van de armste helft in vergelijking met 2009 ter plaatse bleef trappelen.

  19-01-2015 om 09:14 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!