NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
 • 'Niet in mijn naam'
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  IX/5

  Vrijdag 30 januari 2015

  Al wordt het aloude Syrische erfgoed nog bedreigd, we zijn optimistisch

  Een studie van Mediawerkgroepsyrie over onze streek Qalamoun geeft werkelijk interessante gegevens. Qalamoun is een middenstuk van Syrië (120/60 km) met bergen en woestijn aan de Syrisch-Libanese grens. Als wij het Anti-Libanongebergte naast ons klooster zouden oversteken (wat we niet doen want dan eindigt zeker onze aardse levensloop), zouden we in de Beka-valei uitkomen, alles samen slechts een 30 km van ons verwijderd. Hier leefde, zo lees ik nu, reeds 13.000 jaar voor Christus een Natufische cultuur. Qalamoun is zowat het hart van de “Levant” die zich uitstrekt van het Taurusgebergte in Z. Turkije naar Syrië, Libanon, Palestina, Israël, Jordanië tot de Sinaï in Egypte. Het oude Antiochië van Syrië is nu Antakia in Turkije. Hier vond Paulus enkele decennia na Jezus’ dood en verrijzenis de eerste Kerk, nl. Joden die in Jezus geloofden en christenen of bekeerde heidenen. Samen vormden ze de Kerk als een eenheid in verscheidenheid. Hier is Petrus zeven jaar bisschop geweest vooraleer hij naar Rome trok. En vanuit Antiochië is de prediking over de gehele wereld begonnen. Jeruzalem was in 70 door de Romeinen grondig verwoest. Vandaar de huidige wereldwijde oecumenische beweging “Langs Antiochië terug naar Jeruzalem”. Hierbij gaat het niet om aardse plaatsen maar om een geestelijke tocht van mensen die God aanbidden in Geest en waarheid. Daarbij vinden ze overal Antiochië en Jeruzalem terug. De gemeenschap van Mar Yakub is gesticht als “de eenheid van Antiochië”.

  Sinds begin 2011 zijn tienduizenden huurlingen vanuit het Libanese Arsal, een bolwerk van terroristen, het gebergte overgestoken om hier te komen moorden en verwoesten. Zo blijven ze pogen een bres te slaan om door te stoten naar Damascus (Z), Aleppo (N) en Raqqa en Deir Ez Zor (O). Gelukkig wordt steeds meer gebied op hen heroverd. Ook het strategisch zeer belangrijke Kobane werd door Koerdische strijders op de IS heroverd. In Qalamoun krijgen we gelukkig belangrijke steun van de Libanese Hezbollah. De zionistische lobby is er in geslaagd Hezbollah een slechte naam te geven en als terroristen te bestempelen. Niets is minder waar, zoals bleek bij de dramatische belegering in november 2013. Zij hebben de bevolking en ook ons mee gered en beschermd. De Hezbollah werd opgericht omdat zionisten hun gezinnen kwamen vermoordden en hun huizen verwoesten. Het zijn jonge idealisten die hun volk willen dienen en beschermen, maar ook hen willen helpen die op gelijkaardige wijze door dezelfde brutale agressie bedreigd worden. Als sjiieten werken ze samen met de Syrische soldaten die meestal soennieten zijn. Zij blijven de veiligheid van de bevolking en dus ook van ons garanderen.

  Ziehier hoe Mgr. Jean Abdo Arbach, onze aartsbisschop van Homs, Hama en Yabroed de toestand beschrijft in zijn bisschopstad, die het ergst getroffen is en in het hart van het bisdom ligt. In het centrum van Homs beginnen de mensen terug te keren en hun huizen op te bouwen. Drie oorzaken houden hen nog tegen. Vooreerst de koude van de winter, daar er nog geen regelmatige elektriciteit en brandstofvoorziening is. Vervolgens het feit dat er nog geen werk en geen school is. Op de meeste plaatsen zoals bij ons in Qara zijn de scholen al lang hervat. Tenslotte wachten de christenen op de terugkeer van de bisschop en de priesters. Het bisschopshuis wordt nu heropgebouwd. De bisschop hoopt in maart te kunnen terugkeren. Nu woont hij nog in Yabroed. De regering doet er alles aan om de stad weer leefbaar te maken, de elektriciteit en de watervoorziening te herstellen. Ondertussen wordt deskundig klopjacht gemaakt op rebellen die zich tussen de bevolking proberen te verschuilen of te infiltreren. Bisschop en bevolking zijn optimistisch. Allen willen meer dan ooit opnieuw in harmonie samenleven.

  Van orde naar chaos

  De schepping wordt in het boek Genesis beschreven als een overgang van chaos naar orde. Een oude grap leert dat de politiek het alleroudste beroep ter wereld is. Immers, wie heeft de chaos gemaakt? Precies, de politiek. Toch mogen we de positieve waardering van het Tweede Vaticaans Concilie jegens christelijke en andere politici niet negeren. Ze kunnen met hun oprechte inzet voor de verdediging van de menselijke en christelijke waarden heel veel goed doen. Helaas merken we daar nog niet veel van in Syrië.

  De politiek van de VS jegens Syrië lijkt meer en meer verward, tegenstrijdig en chaotisch. Het lijkt alsof er verschillende en tegengestelde machten zijn die elk hun beleid uitwerken. Volgens Wall Street Journal (26.1.15) heeft Obama nu aanvaard dat president Al Assad deel kan uitmaken van de oplossing terwijl hij in september nog zijn steun gaf aan de “gematigde” rebellen die de president moeten bestrijden. Vreest hij dat de islamitische staat (IS of Daesh) na Assad een grotere chaos gaat maken dan hij voorzien en bedoeld heeft? Ook de grote coalitie die zogezegd tegen IS vecht verkeert in verwarring. De VS hebben Frankrijk nu nodig om Irak te heroveren, nadat ze in 2011 hals over kop uit Irak moesten vertrekken. Frankrijk gaat dan de derde oorlog tegen Irak voeren, allemaal zogenaamd om het terrorisme te bestrijden. Maar de voormalige eerste minister Dominique de Villepin heeft al luidt verkondigd dat het sturen van Franse bommenwerpers (die dan nog de naam “Charles de Gaule” dragen!) naar Irak niet alleen een zware vergissing is maar ook hoogst gevaarlijk. Ondertussen blijven Turkije en Saoedi-Arabië werken om Assad ten val te brengen en heel het land in een chaos te kunnen storten.

   

  De echte “sjarels” van de massabetoging in Parijs

  Frankrijk blijf er op los marcheren. De “’Marche pour la vie” zou vorige zondag in Parijs toch meerdere tienduizenden op de been gebracht hebben. Belangrijk is dat ze volhouden, samen met de andere initiatieven. Er moet luid protest weerklinken tegen het massaal doden van ongeborenen, tegen de afbraak van het huwelijk en het gezin, tegen de afbraak van de opvoeding van de jeugd, tegen het ombrengen van bejaarden.   Het Hooglied van het leven en de echte liefde moet opnieuw gezongen worden en niet zo pijnlijk laag.

  Natuurlijk staan de beelden van de massabetoging van 11 januari nog op ons netvlies. Je weet wel, drie dagen na die fameuze aanslag op Charlie Hebdo had de Franse regering meteen al een manifestatie met 2 miljoen mensen klaar en met liefst 56 staatshoofden, regeringsleiders en/of hun vertegenwoordigers. Wie zegt daar dat staatsambtenaren niet vliegensvlug en nog wel in het weekend zulk een megaproject op poten kunnen zetten? Laten we zeggen praktisch op één dag tijd. En dan die foto die wereldwijd verspreid werd: al die excellenties netjes op twee rijen over heel de breedte van de straat en daar achter de steun van 2 miljoen enthousiaste burgers! Het was een echte staatsiefoto. Maar wat blijkt nu? Die hoge heren en hoge hakken vrouwen hebben helemaal niet deelgenomen aan die mars. Neen, ze waren wel in de buurt, in een zijstraat en achter hen was er een groep mensen maar voor de rest was heel de straat leeg. Zij waren alleen maar gekomen voor de reclamefoto en niet om met het volk op te stappen. Het volk marcheerde elders. De foto was ook te mooi. Maar goed, ze hebben nu ongeveer bereikt wat ze wilden. Frankrijk kan zich nu officieel doen erkennen als een “land in oorlog” en daarmee kun je alle beslissingen treffen die je maar wil. Ronald Noble, secretaris generaal van Interpol heeft al de illustere inval gehad om voor te stellen dat de burgers zouden bewapend worden. Dat is tenminste een veilige samenleving! De vrouwen kunnen hun revolver met kogels netjes opbergen in hun sjieke handtas. De mannen zullen een extra broeksriem nodig hebben wanneer ze in hun rechter broekzak een revolver hebben zitten en links hun voorraad kogels. Ja, die politieke leiders op kop, zij zijn toch wel de echte “sjarels” van die Charlie-betoging!

  De verdediger van de rechten van de vrouwen

  Westerse staatshoofden en regeringsleiders hebben hun best gedaan, zoals we reeds aankondigden, om de overleden koning Abdalla van Saoedi-Arabië alle eer te geven. Het houdt niet op. Hollande, Cameron, Obama, Harper... ze prijzen hem de hemel in en loven die man als verdediger van de vrede, de bestrijder van het terrorisme (als grootste producent van terroristen), de garantie voor de stabiliteit in het Midden Oosten (de zalige rust die we nu hier mogen beleven!). Henri Kissinger had het vroeger al openlijk toegegeven: als wij moeten kiezen tussen de democratie en onze belangen dan kiezen wij voor onze belangen. Nu voegt directeur-generaal van het IMF, Christine Lagarde er nog bij dat koning Abdallah de discrete verdediger was van de rechten van de vrouw. Toch wel straf voor een land waar een vrouw op geen enkele wijze achter het stuur mag zitten en alleen maar dient als slavin voor de lusten van de man. Wij wisten niet dat zelfs westerse topvrouwen voor hem zo zouden kruipen. Koning Abdallah, verdediger van de rechten van de vrouwen, toch wel op bijzonder discrete wijze.

  Humanae vitae herontdekken

  Einde vorig jaar kreeg ik een artikel toegestuurd, verschenen in het christelijk weekblad Tertio, waarmee ik het helemaal niet eens was. Ik zou er wel humoristisch op kunnen antwoorden maar eigenlijk kon ik er niet mee lachen. Aan Tertio stuurde ik onderstaande reactie omdat Vlaanderen recht heeft op een meer eerlijke informatie. Na meer dan een maand heb ik nog steeds geen enkel antwoord gekregen. Vandaar nu deze tekst. Moest hij toch nog in Tertio verschijnen, dan heb je hem twee keer, met lichte aanpassing, omdat ik de tekst zo kort mogelijk wilde houden.

  Dat een open dialoog over de werkelijke boodschap van de encycliek van Paulus VI Humanae vitae (1968) nog steeds heel moeilijk is – zelfs in kerkelijke middens - bleek het voorbije jaar in de aanloop naar de bisschoppensynode over het gezin van oktober 2014.

  Het RKLF (Rooms katholiek lekenforum) wilde bij monde van Ivo van Hemelryk in Tertio (nr. 763) de encycliek verdedigen tegen enkele bedenkingen in de open brief van Mgr. J. Bonny (1 sept. 2014). Als antwoord publiceerde Tertio hierop onmiddellijk – naast vele negatieve reacties – een uitgebreide tekst van prof. Paul Defoort: Verkramptheid zal de kerk niet redden. Een explosie van emotionele aanklachten met zware slogans van verwijten als “sofismen”, “reductionisme”, “19de eeuwse bourgeois-moraal”, “achterhoedegevecht tegen anticonceptie” én een niet begrijpen van Vaticanum II en van Humanae vitae. De professor suggereert dat 90 % van de 1.200 concilievaders (het waren er 3.058!) zonder meer een herziening van de veroordeling van contraceptie zouden gewenst hebben en dat ze de ongeziene crisis voorspeld zouden hebben indien contraceptie niet goedgekeurd zou worden. Hij spreekt verder van de “onbestaande neveneffecten van anticonceptie”, een uitspraak die nu uit de mond van een professor gynaecologie ongetwijfeld heel veel geld kan opbrengen vanwege de farmaceutische industrie! Nochtans, in de classificatie van de kankerverwekkende stoffen voor mens en dier (volgens WGO 2005!) staan oestrogenen en progestagenen (in alle hormonale anticonceptiva aanwezig) samen met asbest en andere, in de gevaarlijkste categorie gerangschikt. Anticonceptiva die in feite abortiva worden, wuift hij weg door te verwijzen naar de miljoenen zaadcellen die telkens verloren gaan. Dat zouden voor hem potentiele abortussen zijn!   Ook de sociale gevolgen voor de gezinnen en het huwelijk zelf ontgaan hem. Dat het huwelijk in een versneld tempo afgebrokkeld is en vervangen door een vrijblijvend samen wonen, met alle dramatische gevolgen vandien, daar heeft hij nog niets van gemerkt. Prof. em. A. Vermeulen (endocrinologie, Gent) schreef nochtans jaren geleden al over contraceptie: “Geen enkele medische ontwikkeling heeft onze maatschappij zo ingrijpend beïnvloed...”In een vaste leer van de kerk blijkt hij evenmin te geloven en ook niet te begrijpen dat de kernboodschap van Humanae vitae wel degelijk de onveranderlijke kerkelijke leer is, zonder dat zulks uitdrukkelijk gezegd wordt. Kortom, de hetze tegen de encycliek van bijna een halve eeuw geleden is helemaal weer terug.

  Nochtans heeft de gezinssynode van 2014 in haar eindrapport (nr. 58) inmiddels heel uitdrukkelijk gesteld dat Humanae vitae dient herontdekt te worden en de natuurlijke methoden van geboorteregeling in het kader van een juist begrepen verantwoord ouderschap aangeleerd (aanvaard met 167 voor en 9 stemmen tegen). Humanae vitae wees de weg naar nieuwe perspectieven. De natuurlijke wetenschappelijke methoden van vruchbaarheidsbeheersing, zoals het sensiplan® in België en Nederland, zijn inmiddels algemeen wetenschappelijk erkend. En voor een degelijke morele verantwoording beschikken we nu over de nieuwe inzichten van “de theologie van het lichaam” van Johannes Paulus II, waarvan de bekende Amerikaanse politieke en sociale activist, Georges Weigel, beweert dat deze visie waarschijnlijkeen keerpunt zal worden, niet alleen in de katholieke theologie maar in de geschiedenis van het moderne denken.

  Als de huidige sfeer in Vlaanderen blijft hangen, zal dit wel heel moeilijk worden. Het tijdperk van de contraceptieve cultuur loopt in ieder geval ten einde. Het avontuur van “de pil’ die het aards paradijs van het huwelijksgeluk en van de totale seksuele bevrijding beloofde is voorbij. De fantastische voordelen vind je alleen nog in de propagandafolders van de farmaceutische industrie. Na een halve eeuw is het experiment mislukt en de “veilige contraceptie” een mythe gebleken. De voormalige grootmeester van de loge in Frankrijk, Pierre Simon, had goed begrepen dat de contraceptie voor hem, zoals voor Archimedes, het steunpunt zou zijn waarmee hij de wereld kon opheffen. Voor hem betekende het alle heersende menselijke en vooral christelijke waarden grondig opruimen. Het is hem helaas vrij goed gelukt. En toch, we beleven nu het einde van de contraceptie en het begin van Humanae vitae. Leve de toekomstgerichte visie van Humanae vitae!

  P. Daniël

  31-01-2015 om 11:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet langer dan nodig leger op straat

  CD&V, Groen en SP.A hebben overschot van gelijk: de inzet van het leger op straat kan geen structurele maatregel zijn.

  Er moet een  ‘totaalaanpak’ komen: een integraal veiligheidsbeleid, een gespecialiseerd beleid voor terugkeerders, de voedingsbodem voor radicalisering wegnemen, en een geloofwaardig Belgisch en Europees buitenlandbeleid.

  Overigens roept het heel wat vragen op dat een stad als Antwerpen, die een politiekorps heeft van meer dan 2000 leden, niet in staat is om voor voldoende veiligheid te zorgen. Enkele tientallen para's kunnen toch onmogelijk het cruciale veiligheidsverschil maken?

  31-01-2015 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  29-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fundamentalistische fanatieke atheïst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De 73-jarige Britse evolutiebioloog Richard Dawkins, geboren in een christelijk-anglicaans nest, heeft zich tot doel gesteld, af te rekenen met God. Hij zweert bij een rationeel, wetenschappelijk wereldbeeld, waarin bovennatuurlijke krachten geen plaats verdienen.

  Dawkins schrijft daarover niet alleen boeken, maar geeft daarover, in de trant van de Amerikaanse predikanten, in binnen- en buitenland, dikbetaalde populistische lezingen.

  Ook al zegt hij dat hij niemand wil bekeren (tot het atheïsme), hij is duidelijk een aanhanger van het Nieuw Atheïsme, een soort van 'evangeliserende' atheïsmebeweging'.

  Dawkins wil niet dat mensen hun kinderen een geloof of levensbeschouwing opdringen. 'Het is net zo onzinnig om te zeggen dat een kind van vier katholiek is, als om te beweren dat het postmodern of neomarxistisch is', zegt hij. Kan zijn. De populistische evolutiebioloog had aan 'postmodern' of 'neomarxistisch' ook kunnen toevoegen 'atheïstisch'.

  En zelfs als je begrip hebt voor zijn allergie voor 'opdringen', hoe is het mogelijk dat een ongetwijfeld verstandige man als Dawkins, voorbijgaat aan het feit dat kinderen, of ze het opgedrongen krijgen of niet, de invloeden ondergaan van hun gezin, hun omgeving, hun cultuur, hun sociale klasse.

  Welk geloof, welke levensbeschouwing, welke invloeden hebben gespeeld in het leven van Dawkins' kind(eren)? Hopelijk heeft hij ze geen atheïstische levensbeschouwing OPGEDRONGEN.

  29-01-2015 om 10:39 geschreven door Gust Adriaensen


  27-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westerse hypocrisie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Saudi-Arabië worden de mensenrechten dag na dag met de voeten getreden. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn er onbestaande, vrouwen worden gediscrimineerd, gruwelijke straffen en executies worden opgelegd en voltrokken.

  En zie, westerse staatshoofden, van president Obama tot onze koning Filip staan in de rij om hun rouwbeklag te doen bij het sterven van de vorige dictator en eer te betuigen aan de nieuwe machthebber.

  Veronderstel dat de vorige regering koning Filip naar Noord-Korea afgevaardigd zou hebben, het kot zou terecht veel te klein zijn geweest.

  Hoe is het dan te verklaren dat je nu amper iemand hoort piepen? Eenvoudig toch. Saudi-Arabië wordt tot het westerse kamp gerekend en bezit enorme olievoorraden. It's the economy stupid! It's the money stupid!!

  Daarvoor moeten in ons verknipte westerse kapitalistische denkpatroon, de mensenrechten toch wijken zeker. En accepteren we de openbare stenigingen, verminkingen, onthoofdingen, ophangingen, stokslagen, enz. enz.

  Disgusting!

  27-01-2015 om 19:38 geschreven door Gust Adriaensen


  24-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Harde tijden voor de echte Vlaamse nationalisten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De vele tienduizenden pure, romantische, idealistische en vaak ook republikeinse  Vlaamse nationalisten die voor N-VA gestemd hebben, moeten zich bijzonder verward en ontgoocheld voelen.

  Niks geen sprake meer over een verdere staatshervorming, laat staan over een Vlaams republiekje. Geen gescheld meer op de luie, hangmat-Walen, zeker niet als ze van liberalen huize zijn. Niet langer schimpscheuten naar ons koningspaar.

  Integendeel. Davos is er een goed voorbeeld van.

  Geert Bourgeois, die tot nu toe toch beschouwd werd als de topfiguur van het traditionele Vlaams nationalisme, steekt de loftrompet over België, beweegt zich als een (Vlaamse) vis tussen de machtigste en rijkste captains of industry en politici uit alle 's heren landen, en is beste maatjes zowel met onze federale premier als met ons aanminnige koningspaar.

  'Het was  super', zei Filip tot Geert, na diens toespraak in Davos. 'We moeten geloven in België', voegde de vorst eraan toe. Onze Geert zal de vorst zeker niet tegengesproken hebben.

  Ach, het is allemaal zo menselijk. De minister-president zal ongetwijfeld gecharmeerd zijn door de waarderende woorden en de warme belangstelling van koning en koningin. Kan hij toch mee uitpakken voor zijn kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren. Begrijpelijk. Want diep in zijn hart is Geert de eenvoudige, Izegemse onderwijzerszoon gebleven, die zich wel erg verguld voelt, nu hij een woordje mag placeren in  de hoogste politieke, industriële en financiële kringen van land en wereld.

  Een wereld die natuurlijk lichtjaren verwijderd is en blijft van die van de doorsnee-Vlaming.

   

  24-01-2015 om 10:24 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

   

  IX/4

  Vrijdag 23 januari 2015

  Nieuw leven

  Veertien dagen geleden waren 150 fanatieke strijders van Daesh langs het gebergte tot op 3 km van ons genaderd “om het kruis te komen verbrijzelen” en natuurlijk alles wat hiermee verbonden is. Zo is het trouwens in de geschiedenis al enkele keren met dit klooster verlopen. We hebben echter nauwelijks gemerkt dat er rondom ons gevochten werd. We vernamen het van onze veiligheidsmannen. De bevolking van het dorp en van het klooster bleef ongedeerd en beschermd. En zo begrijp je dat wij samen met de bevolking over heel het land telkens weer het leger en de Hesbollah een war hart toedragen. Het zijn ook maar eenvoudig jongens, maar wel echt bezield, om hunn leven te geven voor de bescherming van de Syrische bevolking. Het betekent wel dat de koplopers van de stoet van vorige zondag in Parijs (waarover ik vorige keer voldoende frustraties heb geuit) onverminderd blijven ijveren om Syrië toch te ontwrichten. Iedere dag blijven we samen met de moslims om ons heen God bidden om bescherming en vrede voor ons en heel het Midden Oosten.

  Deze zondag bracht ons weer een aangename verassing. Tegen de middag verschenen moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel. En ze hadden nog een lachende postulante bij uit het gebergte van Libanon. Ze is van de maronitische ritus (verenigd met Rome) en kan zo onze Grieks-melchitische liturgie weer verrijken. De vluchtelingen komen om te groeten en te feliciteren. Plots zijn er dan weer van allerlei kanten mensen die moeder Agens-Mariam en zr. Carmel willen ontmoeten. En zo wordt de eucharistie op de middag verschoven... totdat het al half vijf is en hoog tijd dat we aan het middagmaal beginnen. Om 20.00 u vierden we dan in alle rust en met de nodige plechtigheid de zondagseucharistie. ’s Avonds en de volgende dag hebben we nog eens de gelegenheid om met onze kleine gemeenschap (nu + een) verenigd te zijn en een soort kapittel te houden. Moeder Agnes-Mariam gaf ons nog een prachtige icoon, een geschenk van de monialen van het klooster uit Moscou waar ze ontvangen werd als uitdrukking van onze wederzijdse verbondenheid. Ons kapittel ging over de vraag hoe we als gemeenschap en afzonderlijk onze roeping beter kunnen beleven. St. Jan van het Kruis blijft hierbij een inspirerende gids. Ook de eenvoud en oprechtheid van de moslims om ons heen spoort ons aan om in hen het goede te erkennen en aan te moedigen. Zo valt het ons o.m. op dat de vrouwen altijd eenvoudig en toch mooi gekleed zijn en hartelijk in hun gedrag. Het is een aansporing om het leven niet te ingewikkeld te maken. Trouwens, ook de kleding van de monniken en monialen blijkt steeds eenvoudiger te zijn naarmate we verder teruggaan naar de oorsprong. Dan hoeft het voor ons ook geen “haute couture” te zijn.

   

  Nog meer “gematigde” terroristen.

  Als de Amerikaanse CIA en de zionistische Mossad in onze tijd één geniale vondst hebben gerealiseerd dan is het wel de creatie van “gematigde” terroristen. Het is echt een schepping uit het niets, hoewel lang voorbereid. Hiermee kunnen onze journalisten aan de mensen precies uitleggen hoe de toestand hier is en vooral wat er moet gebeuren. Zo denken zij te moeten bijdragen aan de wereldvrede. Het is simpel. In Syrië is er een verschrikkelijke dictator en het volk smeekt de wereld om hulp. Dt hebben de CIA en de zionisten vroeger al duidelijk uitgetekend en gezegd hoe dat moet voorgesteld worden. Amerika, Israël en de NAVO met de bereidwillige hulp van de golfstaten verzamelen hun beste krachten. En omdat er in een verschrikkelijke dictatuur altijd extreme gewelddadige groepen (zomaar spontaan!) ontstaan is er nu een grote dreiging door de islamitische staat (IS) of Daesh, die niet alleen in Syrië maar overal toeslaat. Kijk maar wat er in Parijs gebeurde. Daarom moeten er “gematigde” moedige strijders komen die zowel die dictator als die IS kunnen bestrijden om uiteindelijk in Syrië en wereldwijd de westerse democratie, vrede en vrijheid te vestigen. Zij zullen zorgen voor de nodige ”stabiliteit” , een andere geweldige waarde die voortdurend moet worden onderlijnd.

  In Londen is er al een internationale conferentie geweest die heeft bepaald dat er meer oorlog moet gevoerd worden tegen de IS. En nu wordt de wereld voorbereid op een grote top in Washington op 18 februari 2015 om een nieuw plan voor een wereldwijde oorlog tegen het extreem terrorisme te voeren. B. Netanyahu, nog een alom in het westen gevierde held van de vrede, is al uitgenodigd om vlak voor de top op 11 februari de Amerikaanse congresleden toe te spreken. Hij heeft zopas voor de vijfde keer luchtaanvallen uitgevoerd op het Syrische Quneitra en met succes. Een aantal Hesbollah-leiders en een Iraans generaal die aan de kant van dat verfoeilijke Syrië staan zijn gedood. (Obama zet Netanyahu wel onder druk om aan Iran snel zijn verontschuldigingen aan te bieden want daar komen (anders) vodden van). Ondertussen wordt verder gewerkt aan het grote plan. John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon (de oorlogsmachine van de VS en omstreken), heeft al de oplossing aangekondigd: 5000 “gematigde” Syrische strijders zullen getraind en bewapend worden. Samen met Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar zullen ze hier eens echt werk van maken. En nu sterft juist de koning van Saoedi-Arabië, maar het land zal zijn edelmoedige inzet voor de vrede zeker nog een tijd blijven leveren. Obama heeft deze Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud al hoog geprezen als een echte brenger van “stabiliteit” en “veiligheid” in heel het Midden Oosten (zoals iedereen nu ook kan merken) omwille van zijn sterke vriendschapsband met de VS. Natuurlijk gaat de NAVO hierbij een centrale rol spelen, zoals ze dat destijds met Libië zo flink heeft gedaan. Al op 26 november 2011 hebben NAVO vliegtuigen de bekende Libiër Abdel Hakim Belhadj, beter bekend onder de naam van “de slachter van Bagdad en Tripoli” samen met een bataljon van 700 strijders en een massa gestolen Libische wapens overgebracht naar Eskandarun, N. Turkije aan de grens met Syrië. Nauwelijks een maand daarna, vlak voor Kerstmis, had hij al in Damascus een eerste aanslag geregeld met 5O doden en 200 gewonden. Hij mag dus ruimschoots gesteund worden als “gematigde” strijder. Ondertussen heeft de NAVO deze meneer ook al beloond en benoemd als gouverneur van Tripoli. Vandaar die ‘stabiliteit” in het huidige Libië! Overigens, de NAVO heeft in Turkije meer dan 20 bases voor bommenwerpers, oorlogsschepen, elektronische spionage en raketten van Amerikaanse, Duitse en Nederlandse herkomst. Nu worden hieraan nog de belangrijke commando’s toegevoegd van de zogenaamde Landcom, onder het opperbevel van de Amerikaanse generaal Hodges. Het zijn speciale strijdkrachten uit maar liefst 28 landen, met hun hoofdkwartier in Lago Patria, Napels, Italië. Van hieruit moeten ze infiltreren in Syrië met de zeemacht, die onder het opperbevel staat van de Amerikaanse admiraal Ferguson.

  Inmiddels heeft echter de Deutsche Welle (tv) een reportage van de werkelijkheid getoond: iedere dag steken honderden vrachtwagens vanuit Turkije zonder enige controle de grens met Syrië over richting Raqqa, het hoofdkwartier van de IS. De Amerikaanse senator John McCain zorgt voor de goede relaties en de coördinatie tussen de IS, Al Nousra en de “gematigde” rebellen. Kortom, voor de zoveelste keer laten onze media zich beetnemen om oorlogspropaganda te steunen ten einde Syrië te vernietigen en Irak te heroveren. Journalisten, wordt eindelijk eens wakker. Weg met alle oorlog en geweld.

  Toch zijn er alom kleine tekens van hoop.

  In Damascus hield zopas de WFTU (World Federation of Trade Unions), de enige internationale anti-imperialistische koepel van vakbewegingen, zijn congres. In een bevlogen toespraak bracht Valentin Pacho, secretaris generaal, een groet aan de arbeiders en het volk van Syrië “namens onze 90 miljoen leden uit de vijf werelddelen”. Hij zei dat dit 26e     congres een antwoord wil zijn op de agressie van de VS en Europa, die huurlingen blijven sturen om Syrië aan te vallen. Ondertussen komt de crisis waar zij zelf mee worstelen alleen maar ten goede aan de bazen van de multinationals, de banken en de wapenindustrie. Hij prees Syrië als een voorbeeld van waardig verzet en voorspelde dat het zal overwinnen. Hij eiste de terugtrekking van Israël uit de bezette Arabische gebieden, de onmiddellijke terugtrekking uit de Syrische Golan, uit Palestina, Irak, Libië, Afghanistan en elders. Hij eindigde met de hoopvolle noot. Wereldoverheersingen zijn niet eeuwig, ook het almachtig gewaande Romeinse Rijk is ingestort. Leve Syrië.

  In Macedonië werd op 21 januari het huwelijk vastgelegd als een exclusieve verbintenis van één man met één vrouw, met 72 stemmen tegen 4! Hiermee worden voorgoed op dit gebied vierkante cirkels, gezamenlijke enkelingen, meervoudige zonderlingen, los lopende samenwonenden enz. enz. voorgoed van het huwelijk uitgesloten. Er is geen enkel bezwaar dat twee mannen of vrouwen, drie of vijf mensen met elkaar een contract sluiten, maar dit is geen huwelijk en zal het nooit worden, nu niet en zelfs drie dagen na de eeuwigheid niet. De beslissing van een meerderheid verandert niets aan de werkelijkheid dat een huwelijk enkel kan bestaan uit man en vrouw en gericht is op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. En dit is een gave van God, Schepper en Vader. Daarom is Hij in het diepste wezen van ieder mens aanwezig en is Hij ook het hart van ieder huwelijk. Als er in België ooit voldoende mensen komen die bij hun verstand zijn, kunnen ze evenzeer tot het inzicht komen wat het huwelijk is en dit plechtig erkennen en vastleggen voor het geluk van een hele samenleving.

  Terwijl er in België vorig jaar 24.360 mensen een wilsverklaring voor euthanasie tekenden (4000 meer dan in 2013) en de Franse regering binnenkort gaat stemmen om deze mogelijkheid weer uit te breiden, gaat er volgende zondag in Parijs een mars voor het leven door. Het lijden van mensen wordt niet opgelost door hen om te brengen maar door hen deskundig en met liefde nabij te zijn en te verzorgen. De waarde van een beschaving kan gemeten worden aan de zorg voor de armen, de zwakken en de lijdenden.

  Bidden, helpen helpen en wegen van verzoening gaan vormen het begin van het herstel van een cultuur van het leven. Daarom nog dit bericht.

  De beweging “Op weg naar het Tweede Concilie van Jeruzalem” (Toward Jerusalem Council II of tjcii – België) organiseert op 14 februari 2015 een vorming dag in het Ontmoetingscentrum “Eenheid”, Aardschotse steenweg 381, 3111 WEZEMAAL. Het thema: Messiaanse hoop. Joodse en christelijke eindtijdvisie. Sprekers: Mgr. Peter Hocken en René Leitner. Onthaal 10.00 u, einde 16.30 u. Inschrijving voor 25 januari door overschrijving van 25 € op BE 48 0634 8429 1127 IBAN: GKCCBEBB

  23-01-2015 om 22:13 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toprestaurants gezakt voor hygiëne

  Toprestaurants gezakt voor hygiëne

  Driesterrenrestaurant 'Hertog Jan' haalde een ONVOLDOENDE bij een hygiënecontrole.

  Ben er zeker van dat ook de historische Hertog Jan een uitermate onhygiënisch mannetje was.

  23-01-2015 om 08:04 geschreven door Gust Adriaensen


  20-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tien opmerkelijke citaten van paus Franciscus

  10 opmerkelijke citaten van paus Franciscus

   "Een goede katholiek kweekt niet als de konijnen."
  • "Soms gedragen we ons te macho en krijgen vrouwen niet genoeg ruimte. Zij kunnen dingen vanuit een andere hoek bekijken. Zij kunnen vragen stellen die wij als man niet eens begrijpen."
  • "Als mijn goede vriend Gasparri mijn moeder vervloekt, dan kan hij een klap verwachten. Dat is normaal. Je kunt niet provoceren, je mag het geloof van anderen niet beledigen. Je kunt geen grappen maken over het geloof van anderen."
  • "Sommige kardinalen en bisschoppen van de Romeinse Curie stellen macht boven alles, leiden een hypocriet dubbelleven en lijden aan spirituele alzheimer waardoor ze vergeten dat ze mannen van God zijn."
  • "Evolutie in de natuur botst niet met het creationisme. Levende wezens kunnen niet evolueren als ze niet eerst geschapen werden."
  • "Als iemand homo is, naar God zoekt en goede intenties heeft, wie ben ik om hem te veroordelen?"
  • "Jongeren verspillen misschien wel te veel tijd aan nutteloze dingen zoals chatten op het internet, soaps kijken of met hun smartphone bezig zijn."
  • "Er is geen katholieke God. Er is God."
  • "Geweld van extremistische moslims in Irak en Syrië is een zware zonde tegen God."
  • "Europa moet draaien om menselijke waardigheid, niet enkel om economie."

  20-01-2015 om 16:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus over vrije meningsuiting

  Paus Franciscus zei op een persconferentie dat vrijheid telkens ook moet worden begeleid door wijsheid. Gewelddadige reacties zijn altijd slecht. Maar de vrije meningsuiting moet ook rekening houden met de menselijke natuur.

  "Wij kunnen personen niet constant provoceren of beledigen. Theoretisch kunnen wij herhalen wat het Evangelie zegt: wij moeten de andere wang toedraaien. In theorie kunnen wij zeggen dat wij vrije meningsuiting bezitten. In theorie zijn wij het daar allen mee eens. Maar wij zijn mensen. Daarom hebben wij ook nood aan wijsheid, die een deugd is van het menselijke samenleven. Wie de andere te veel provoceert, dreigt op zijn zenuwen te werken en riskeert een reactie die niet meer aangemeten is. De vrije meningsuiting moet rekening houden met de menselijke werkelijkheid, en daarom moeten wij voorzichtig zijn."

  20-01-2015 om 16:25 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De truken van de foor

  Die Torfs toch. Nooit voor één gat te vangen. Wil as het effe kan, twee vliegen in één klap vangen. En doet dat op een stijlvolle, wat verwarrende, wat misleidende, wat ironiserende, wat koketterende manier.

  In zijn maandagse column wil hij zijn licht laten schijnen over de vrijheid van meningsuiting en wellicht de grenzen ervan, én wil hij afrekenen met een boek van Jeroen Brouwers dat de rector niet bevallen is.

  Rik Torfs bekent dat hij zich met het verstrijken der jaren 'minder laat intimideren' dan vroeger. Tegelijk voelt hij evenwel de neiging om voorzichtiger te zijn. Zelfcensuur?, vraagt hij zichzelf af.

  Hij stelt zich dus een heleboel, zoals het een goede katholiek past, gewetensvragen bij het al of niet uiten van een mening, een standpunt. En bovendien is er het besef 'dat het niet heel slim is om over alles zomaar een mening te uiten'.

  Als voorbeeld voor zijn morele pudeur neemt hij Jeroen Brouwers' bejubelde roman 'Het hout', een boek dat Torfs helemaal niet kan pruimen. Waarom niet? De redenen waarom vullen dan de rest van zijn column. Torfs maakt meedogenloos brandhout van 'Het hout'. En slimme, sluwe Rik herneemt dan op het einde van de pijnlijke hekeling, DE vragen : 'Mag ik dat schrijven? Kan ik dat zeggen? Laat ik die gedachten bij me toe?'

  Het is o zo menselijk. In het stamcafé, op de markten, tussen buren, klinkt wat Rik schrijft, als volgt: 'Ik mag het eigenlijk niet zeggen en vertel het niet voort, maar die... en die....' 

  20-01-2015 om 10:24 geschreven door Gust Adriaensen


  19-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tachtig rijksten bezitten evenveel als helft wereldbevolking

  Het vermogen van de tachtig rijkste aardbewoners is even groot als de 3,5 miljard armste mensen op deze planeet.

  Dat berekende Oxfam, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, op basis van cijfers van de Zwitserse bank Credit Suisse en het zakenblad Forbes.

  Die tachtig rijken zagen hun vermogen de voorbije vijf jaar verdubbelen, terwijl het gezamenlijke vermogen van de armste helft in vergelijking met 2009 ter plaatse bleef trappelen.

  19-01-2015 om 09:14 geschreven door Gust Adriaensen


  18-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

   

  IX/3

  Vrijdag 16 januari 2015

  Terwijl het hier wintert, zijn de “wijzen” weer naar huis

  In de refter werd de kerststal al een tijd geleden opgeruimd, omwille van de schilderwerken. Nu worden alle kerststallen verwijderd, de dieren gaan terug in de stal, de herders naar de velden en de “wijzen” of de Drie koningen zijn weer vertrokken naar Perzië, dat bijna onze gebuur is en dus zijn ze al lang weer thuis.

  Het is nog geen strenge winter maar het is toch koud (- 4). Er is de voorbije dagen flink wat sneeuw gevallen. We genieten van het houtvuurtje in de refter en als er elektriciteit is brand hier en daar een elektrisch vuurtje. Toen de eerste sneeuw viel moesten de kinderen niet naar de school. Dat heeft enkele dagen geduurd. Opmerkelijk is wel dat vele scholen tijdens de gevechten gewoon bleven doorgaan. Dus: geen school als er sneeuw valt, maar wel school als er bommen vallen. Dat geeft een bijzondere sfeer. Is er een aanslag gepleegd, iedereen helpt de gewonden en bij de opruiming. Daarna gaat het leven gewoon weer verder alsof er niets gebeurd is. ‘n Groot volk.

  Onze vrijwilligers zijn in de rouw. Ze vernamen dat er in Damascus al kinderen gestorven zijn van de kou en daar is het altijd nog enkele graden warmer dan hier. De volgende de dag kregen we ’s avonds al een telefoon vanuit Amerika. Een vereniging heeft duizenden dekens verzameld en wil ze ons bezorgen. Vanuit het klooster werden al lang geleden drie hulpcentra opgericht: hier een voor de streek van Qalamoun, in Jeramana (Damascus) en in Tartous. Hiermee kan een groot deel maar niet heel de Syrische bevolking bereikt worden. De centra konden opgericht worden dank zij moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel met de hulp van vele prima vrijwilligers, en natuurlijk vooral dank zij de steun en milde giften van vele weldoeners. Er is een nauwe samenwerking met het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, zodat ook langs daar hulp komt. Zo worden duizenden gezinnen bereikt, maar de nood is eigenlijk nog groter dan de hulpgoederen en het geld dat ons wordt gegeven. Sommige dagen helpen wij mee met de mensen van het dorp die hier in het nieuwe gebouw de hulppakketten komen klaar maken. Zakken suiker, rijst, bonen e.d. moeten natuurlijk in afzonderlijke zakken van een paar kilo’s overgebracht worden. Hiermee wordt dan een groot pakket samengesteld met een paar dozen macaroni, kaas, rijst, suiker, bonen, conserven, een paar flessen olie, enz. enz. Het is echt wel een flinke voorraad. En het is werkelijk aangenaam samenwerken en bedenken dat er telkens zovele gezinnen zijn die weer even geholpen kunnen worden, hoewel er steeds meer gezinnen in nood zijn dan er geholpen kunen worden. De pijn blijft knagen dat er toch nog kinderen van de kou stierven in Damascus.

   

   

  Een Bask in Marseille, de wettelijke leider van de Belgische federale regering!

  Neen, niet overslaan, even geduld en ik zal het je uitleggen. Ieder land heeft normaal zijn eigen regering, die internationaal erkend is. De eerste minister spreekt met de eerste minister van andere landen zoals de ministers onderling overleggen met betrekking tot hun bevoegdheid. In Syrië is er een wettige regering met een president, die wettelijk verkozen is door het volk. En wel door een verpletterende meerderheid, niet alleen door degenen die in Syrië zelf wonen maar ook door de Syriërs die in het buitenland in een democratische staat leefden. In België en sommige andere landen mochten ze van het “regime” niet aan deze vrije verkiezingen deelnemen. Begrijpelijk dat westerse staatshoofden jaloers zijn op het brede draagvlak dat deze man bij de bevolking geniet. Nu komt onze vrt met het geweldige nieuws dat Khaled Khoja, een Turkmeen, de (zoveelste) nieuwe voorzitter is van de Nationale Syrische Coalitie. Er wordt bij vermeld dat deze meneer zijn hoofdkwartier in Istanbul heeft (Turkije) en daar ook woont en dat hij de nieuwe voorzitter is van de enige officieel en wettig erkende regering van Syrië. Alsjeblieft! Stel je voor dat een Syrisch artikel zou schrijven dat de Belgische regering een nieuwe leider heeft, die de enige wettelijk en internationaal erkende Belgische regering leidt: een Bask met zijn hoofdkwartier in Marseille! Is er een journalist die weet hoe hij zich nog belachelijker kan maken? .

  La comédie française

  De Amerikaanse oppergeneraal Martin Dempsy heeft laten weten dat hij klaar is Syrië nu daadwerkelijk aan te vallen en het nationale Syrische leger uit te schakelen, zodra Obama groen licht geeft. Huichelarij ten top. Hiermee begrijpen we meteen dat de grote coalitie om de islamitische staat (Daesh of IS) te bestrijding maar een voorwendsel was en dat het eigenlijke doel blijft Syrië ontwrichten. Dat is ook wat de coalitie in feite gedaan heeft: de infrastructuur verder vernietigen en burgers doden. L Fabius, de Franse minister van buitenlandse zaken had vroeger al openlijk aldus opgeroepen om de Syrische president te vermoorden: “hij verdient niet op aarde te leven”. President François Hollande voegt er nu bij dat hij spijt heeft niet militair tussenbeide gekomen ze zijn. Hun zogenaamde oorlog tegen het terrorisme zit in het slop en zaait wel dood en vernieling maar brengt nog niet het verhoopte resultaat: Syrië inpalmen. Terwijl iedereen nu onderhand wel weet wie hier zoveel dood, lijden en ellende brengen, blijven deze hoge heren hun leugens van vier jaar geleden trouw om de lijdensweg voor het volk nog zwaarder te maken. En net deze week heeft het Nederlands kabinet beslist “de gewapende oppositie” in Syrië te steunen! Het is winter en sommigen hebben steun nodig om hun vernietigingswerk verder te zetten, nadat ze al de bevolking hebben beroofd, gegijzeld, en “gematigd” vermoord, onthoofd of gekruisigd, met dank mede aan het Nederlands regime. Bovendien is in 2014 de reputatie van deze vechtjassen flink gedaald omdat de wereld stilaan weet wat er echt gebeurt en de reputatie van François Hollande gaat regelrecht naar het nulpunt. Ze hebben dus een nieuwe verantwoording nodig.

  En plots is er het grote licht! Na terroristische aanslagen van woensdag defileerden twee miljoen mensen (volgens de politie) vorige zondag en maakten Parijs tot de “hoofdstad van de vrijheid” (volgens Fr. Hollande) om de wereld te bevrijden van haat, geweld, terrorisme en oorlog. En wie lopen zo allemaal voorop in de stoet? Jens Stoltenberg, secretaris generaal van de NAVO, de oorlogsmachine geleid door de VS, die in 2011 deskundig Libië heeft vernietigt, vanuit Turkije jihadstrijders bewapent, traint en naar Syrië stuurt en nu zich klaar maakt voor een wereldoorlog tegen Rusland. Verder zijn er Donal Tusk, de eerste minister van Turkije, de grootste gevangenis ter wereld voor hen die persvrijheid beoefenen en nu met Frankrijk hardnekkig blijft proberen in de provincie van Aleppo zoveel terreur te zaaien totdat ze alles kunnen inpalmen. Verder is er de koning van Jordanië, een andere springplank van de NAVO voor zijn oorlogsvoering tegen Syrië. En natuurlijk eerste minister Cameron van Engeland en oud-president Sarkozy van Frankrijk, de gespecialiseerde landen in “speciale strijdkrachten” en geheime diensten voor terroristische acties overal ter wereld in dienst van Big Brother. Verder eerste minister Renzi van Italië, dat nu een belangrijke uitvalbasis is om het vuur in Noord-Afrika en het Midden-Oosten aan te wakkeren. Centraal loopt natuurlijk Fr. Hollande zelf, de motor van de militaire acties o.m. nu in Mali en Nigeria. En deze landen zelf worden hier vertegenwoordigd door een minister, die bereid is de opbrengst van de bodemrijkdommen van zijn land (goud, coltan, uranium...) te laten verdwijnen in de zakken van de westerse elite. Natuurlijk komt Benjamin Netanyahu hier ook op de eerste rij treuren om de vier joodse slachtoffers waardoor hij de duizenden doden, waarvan honderden kinderen, kan vergeten die hij onder een tapijt van bommen zopas van de Gazastrook heeft weggevaagd, samen met de deskundige vernietiging van de infrastructuur. En op de Syrische Golan hoogte heeft hij een stevige band met de terroristische groepen tegen Syrie. Amerika was vertegenwoordigd door Eric Holder, minister van justitie. Immers John Kerry blijft nog even in Indië om daar te proberen de oorlog tegen China en Rusland aan te stoken. Hij kwam dan op woensdag naar Parijs om de topontmoeting over de veiligheid in Washington op 18 februari voor te bereiden. En zo zouden we nog lang kunnen doorgaan, want er waren niet minder dan 50 staatshoofden en excellenties op deze parade. Allemaal zogenaamd de fiere verdedigers van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, kortom het kruim van de wereldvrede. Ondertussen zijn de VS, Israël en de NAVO de grootste terreurzaaiers op heel onze wereldbol en dan spreken we niet over twaalf of zeventien doden maar over het uitmoorden van hele volken en het verwoesten van landen, die de bakermat zijn van de menselijke beschaving, de wieg van het christelijke geloof en van het oosters monnikenwezen. In drie maanden tijd werden de jachtvliegtuigen verviervoudigd, de conventionele wapens en atoomwapens in   het voormalige oostblok verdubbeld, de Awacs in Oost Europa opgevoerd, alsook de oorlogsschepen in de Baltische zee en de Middellandse zee. De VS troepen, de Britse en Duitse troepen in Polen, Estland, Letland en Litouwen werden flink uitgebreid. De NAVO is klaar met zijn “Readness Action Plan” om onmiddellijk toe te slaan in Oost-Europa, het Midden Oosten en Azië. Nu nog wachten op een goede aanleiding. Of is dit als aanleiding bedoeld? En wanneer moeten we dan allen samen het startschot voor de (zoveelste vernietigende) oorlog geven en uitroepen: Vuur?

  Laat me duidelijk zeggen dat ik iedere terroristische aanslag veroordeel en ieder slachtoffer betreur. Ik weiger evenwel mee in koor de lof te zingen van die Charlie Hebdo. Hiervan had ik tot vorige week trouwens nog nooit gehoord. Vrienden hebben me enkele cartoons van die club gestuurd opdat ik enig gedacht zou hebben van hun activiteit. Het zijn spotprenten op het christelijk geloof en op Kerstmis. Ze zijn wel zo vulgair en wansmakelijk, zo kwetsend en provocerend dat ze in onze samenleving niet thuis horen. Ook wij christenen hebben het recht gerespecteerd te worden. Al manifesteren ze met nog tienmaal meer volk, de geestelijke barbaarsheid die ik van die club gezien heb, heeft geen recht van bestaan in een beschaafde maatschappij. Daarmee zeg ik uiteraard niet dat het vermoorden wel toegestaan is. Integendeel. In onze maatschappij moet er op zinvolle wijze over gepraat kunnen worden en juridisch moeten er maatregelen genomen worden om de goede naam en de integriteit van anderen te beschermen. Kitsch of kunst geven geen enkele toestemming  om het heiligste erfgoed van anderen op zulk een decadente wijze aan te vallen. Absolute rechten bestaan niet. Rechten zijn altijd verbonden met plichten. Zo is het ook met de persvrijheid, die inhoudt dat ge de waarheid schrijft. De media heeft geen enkel recht om de slachtoffers (het Syrische volk, het leger, de regering en de president) als schuldigen voor te stellen en de schuldigen (de gewapende oppositie, rebellenbendes gesteund door het westen) als de helden en bevrijders. En als die karikaturisten wat hersens hebben kunnen ze humoristische prenten schilderen maar ze hebben geen enkel recht om het heiligste van hun medemensen op wansmakelijke wijze aan te vallen. We schreven vroeger al: waar niets meer heilig is, is ook niets meer veilig. En dat is een bedreiging voor gans de maatschappij.

  Er is nog een andere bedenking die ik wil maken rond het potsierlijk vertoon in Parijs van vorige zondag. Als de aanslagen op woensdag gebeurd zijn, hoe kan men dan op donderdag, vrijdag, zaterdag (anderhalve werkdag) niet minder dan 50 staatshoofden en excellenties bewegen om plotsklaps naar Parijs te komen? Is hier geen lange voorbereiding voor nodig? Welke ambtenaar werkt er nog vanaf vrijdagnamiddag? Opvallend is ook de onmiddellijke en eensgezinde verklaring van nagenoeg alle westerse staatshoofden: we zijn in oorlog tegen terrorisme en fundamentalisme! Dat is vaag genoeg om uzelf het recht te geven nog meer de democratische rechten van het volk in te perken en willekeurige wetten op te leggen. In oorlogstijd hoeven de beslissingen immers niet democratisch genomen te worden. Hebben de vechtersbazen na het mislukken van de grote coalitie een nieuwe verantwoording nodig voor weer een nieuwe vorm van oorlog? En nog dit. Hoe kun je een zo massale optocht vlekkeloos doen verlopen? In zovele landen werden en worden betogingen georganiseerd, terwijl de geheime diensten van westerse landen voor de nodige scherpschutters zorgen, zodat er lukraak doden of gewonden vallen die dan aan “het regime” worden toegeschreven, waardoor de massabetogingen kunnen groeien en het land uiteindelijk in handen van de nieuwe heersers valt. Vergeet niet dat ook Syrië dit ruimschoots heeft meegemaakt. In Parijs was er geen vuiltje aan de lucht, zelfs niet met 2 miljoen betogers. Menige onafhankelijke onderzoeker heeft trouwens een rapport met vele vragen gemaakt over de aanslagen zelf. Als die terroristen al zo lang en zo goed gekend zijn, hoe kunnen die dan zonder probleem het land in en hun zaken rustig voorbereiden? David Icke, Brits schrijver en onderzoeker zegt openlijk - en hij lang niet alleen, maar daar zal je als gewone tv-kijker en dagbladlezer niet één woord van te horen of te zien krijgen! - dat het hele gebeuren een scenario is dat door de geheime diensten zelf is opgezet.

  Ja, wij zijn in rouw, maar dan om de kinderen, die van koude in Damascus sterven, in een land dat in welvaart leefde totdat de koplopers in de stoet van Parijs het volk hier kwamen uitmoorden en het land verwoesten. Ik heb één troost. Er zijn zowat 63 miljoen Fransen die niet aan de betoging van zondag in Parijs hebben meegedaan. Hopelijk genoeg om hetgeen er nog aan menselijkheid in een volk overblijft tot leven te wekken.

  P. Daniël

  18-01-2015 om 14:37 geschreven door Gust Adriaensen


  13-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het loonbriefje van onze federale ministers

  De lonen van de regeringsleden zijn onder te verdelen in 3 categorieën.

  Het brutojaarsalaris voor de eerste minister en zijn vice-premiers bedraagt 227.000 euro. Voor de ‘gewone’ ministers is een bedrag van 223.000 euro in de jaarbegroting ingeschreven. Staatssecretarissen krijgen jaarlijks 212.000 euro bruto.

  Naast het basissalaris hebben onze regeringsleden ook een vaste maandelijkse onkostenvergoeding, onder meer voor representatiekosten en logies. Premier Michel en zijn vice-premiers zien hun salaris maandelijks aandikken met bijna 2.000 euro. De maandelijkse onkostenvergoeding voor ministers en staatssecretarissen bedraagt 1.616,44 euro, bevestigen verschillende kabinetten. Die onkostenvergoeding is belastingvrij, wat niet geldt voor het basissalaris.

  De regeringsleden hebben ook recht op een dienstwagen met chauffeur. Of ze kunnen kiezen om hun eigen wagen te gebruiken, en dan krijgen ze een kilometervergoeding.

  De nettomaandlonen van de ministers en staatssecretarissen van Michel I

  10.786 euro

  Zoveel krijgen onze premier Charles Michel (MR) en zijn vice-premiers Kris Peeters (CD&V), Jan Jambon (N-VA), Didier Reynders (MR) en Alexander De Croo (MR) elke maand op hun rekening.

  10.482 euro

  Dat bedrag is maandelijks weggelegd voor onze 'gewone' ministers: Hervé Jamar (MR), Koen Geens (CD&V), Maggie De Block (Open VLD), Daniel Bacquelaine (MR), Johan Van Overtveldt (N-VA), Willy Borsus (MR), Marie-Christine Marghem (MR), Steven Vandeput (N-VA), Jacqueline Galant (MR).

  10.039 euro

  Met dat bedrag moeten staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V), Bart Tommelein (Open VLD), Elke Sleurs (N-VA) en Theo Francken (N-VA) zich elke maand tevreden stellen.

  Het gaat om de indicatieve nettomaandlonen, inclusief de forfaitaire onkostenvergoedingen. Ze werden berekend op basis van de vastgelegde kredieten in de begroting voor 2015 en een kabinettaire rondvraag.

  De nettolonen zijn berekend voor een alleenstaande, zonder gezinslast en zonder rekening te houden met inkomsten uit andere mandaten. Ook bijkomende gemeentelijke opcentiemen en eventuele fiscale voordelen van de regio’s worden buiten beschouwing gelaten. Er is uitgegaan van een belastingvrije onkostenvergoeding van 1.946,50 euro voor de eerste minister en de vice-premiers, en van 1616,44 euro voor ‘gewone’ ministers en staatssecretarissen.

  (bron: Jobat)

   

  13-01-2015 om 11:38 geschreven door Gust Adriaensen


  12-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belijdenis van wijlen Karel Raeymaekers

  Priester Karel Raeymaekers (6 april 1927-16 december 2014) was van 1956 tot 1963 leraar geschiedenis en economie aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. Later werd hij directeur van het Pius X-Instituut in Antwerpen.

  Op zijn gedachtenisprentje staat de volgende beklijvende belijdenis van zijn hand afgedrukt, die goed aansluit bij de toespraak van KSOM-voorzitter André Van Genechten:

  Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste
  In de taal van de afgunst
  In de macht van de machtigen.

  Ik zal niet geloven in een schoolgemeenschap zonder liefde
  In de status van functie en tucht
  In de greep van selectie en klassenstanding.

  Maar ik wil geloven in een gemeenschap van dienstbaarheid.
  Ik wil geloven in de eenvoud en de waarachtigheid
  In de macht van de evangelische, creatieve mens.

  Ik zal niet geloven dat al onze moeite tevergeefs is.
  Ik zal niet geloven in de agressieve gerichtheid van anderen.
  Maar ik durf geloven altijd en ondanks alles
  In de bekommernis voor de sociaal-arme, de relatie-arme,
  de eenzame, de schoolmoeë jonge mens.

  Ik durf geloven altijd en ondanks alles
  In de nieuwe mens, naar Jezus' beeld,
  die wij samen proberen te vormen,
  door zijn geest.

  12-01-2015 om 17:43 geschreven door Gust Adriaensen


  11-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christelijk geïnspireerde scholengemeenschappen

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor personeelsleden en bestuurders van de KSOM, de scholengemeenschap van het Katholiek Secundair Onderwijs Mol (Sint-Paulus, Sint-Lutgardis, Rozenberg en SJB-College), zei voorzitter André Van Genechten het volgende:

  -------------------------------------

   

  'Naast de traditionele wensen van een goede gezondheid en een grote dosis geluk en de minder traditionele om te vermageren wil ik als voorzitter van de RVB een oproep doen opdat in 2015 iedereen een beetje tijd wil vrijmaken voor de mensen uit de nabije en ja, zelfs uit de verre omgeving.

  Wie vandaag om zich heen kijkt stelt vast dat onze samenleving dreigt te veranderen in een harde maatschappij, waarin iedereen verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn eigen lot, en waar gelijkheid, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, zorg voor de zwakken, strijd tegen armoede en sociale rechtvaardigheid moeten wijken voor individueel welzijn en winstbejag.

  Als christelijk geïnspireerde scholengemeenschap kunnen en mogen wij ons tegen dergelijke gang van zaken afzetten.

  Wij hebben nu eenmaal sterke schouders om te dragen en te ondersteunen

  Wij hebben attente oren om te horen en te herkennen

  Wij hebben onvermoeibare voeten om te gaan en te bezoeken

  Wij hebben stralende ogen om te zien en te ontmoeten

  Wij hebben open handen om te bieden en te delen

  Wij hebben een glimlach op de mond om te relativeren en aan te moedigen

  Wij hebben een kloppend hart om te danken en te omarmen

  Al deze gaven en talenten moeten het mogelijk maken dat vele anderen zich bij ons goed kunnen voelen: op deze wijze laten wij onze eigen maatschappelijke voetdruk achter in onze omgeving.

  De doorlichtingteams hebben dit schooljaar in het College en op de Rozenberg duidelijk vastgesteld dat wij op goede weg zijn. Voor St-Paulus en St-Lutgardis zullen gelijkaardige bevindingen weldra volgen.

  Wij zijn trots binnen de RVB te mogen functioneren als bestuurders die kunnen opkijken naar de wijze waarop jullie onze jongeren op een correcte wijze voorbereiden op de harde toekomst:

  -stuk voor stuk zijn jullie bekwame en enthousiaste medewerkers die SAMEN de handschoen willen opnemen

  -jullie zijn allen bereid om tussen de leerlingen te staan, om te luisteren en te handelen en onze jongeren meer warmte te geven

  -jullie zijn steeds klaar om zich 100% in te zetten om het vele werk aan de winkel om te buigen naar een aantrekkelijke en verdraagzame scholengemeenschap

  -jullie zijn allen overtuigd om samen uit jullie kot te komen en samen te strijden voor de toekomst van onze scholen

  Allemaal paraat om onze KSOM, waar mogelijk nog aantrekkelijker te maken.

  Ja, ik ben fier om samen met mijn collega bestuurders jullie dagdagelijks aan het werk te zien.

  Dankzij jullie inzet en overtuigingskracht zal de eerder aangekondigde harde maatschappij geen schijn van kans krijgen; zullen verantwoordelijkheden waar nodig opgenomen worden; zullen gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, zorg voor de zwakken, strijd tegen armoede en sociale rechtvaardigheid steeds voorop komen.

  Met groot vertrouwen en hoop kijk ik daarom uit naar wat 2015 ons zal brengen!'

  ------------------------------------

  Wat een 'christelijk geïnspireerde scholengemeenschap ' kan en moet inhouden, kan moeilijk beter geformuleerd worden.

  11-01-2015 om 11:38 geschreven door Gust Adriaensen


  10-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn verschillen in gemeentelijke belastingen verantwoord?

  Mijn oog viel op volgend bericht op de regionale bladzijden van Het Nieuwsblad:

  'Dessel is het nieuwe 'Monaco van de Kempen'. Nergens in onze regio moeten de inwoners zo weinig belastingen betalen als in Dessel. Het fiscaal voordeel hebben zij te danken aan het kernafval dat er ligt opgeslagen in hun achtertuin, waarvoor de gemeente elk jaar een forse vergoeding opstrijkt van de federale overheid.'

  De Desselaars moeten dus minder diep in hun portemonnee tasten dan de andere inwoners van de regio. Waarom? Omdat er kernafval opgeslagen wordt binnen de grenzen van de gemeente. Let op, die opslag gebeurt niet op grond die eigendom is van Dessel. De federale overheid betaalt geen huurprijs maar wel een vergoeding. En de verantwoording van die vergoeding heeft niets te maken met bv. mobiliteitsoverlast of met momentane waarneembare en meetbare gevaren. Als er al een verantwoording te vinden is, dan moet ze gezocht worden in het voorhouden van een fopspeen, in het suseffect van geld. Die vergoeding kan nog het best omschreven worden als 'bibbergeld', als waardering voor het 'risico'.

  Maar...als er dan al een risico is -het Niras doet er alles aan om de goegemeente ervan te overtuigen dat alles safe is-, waarom dan de risicovergoeding beperken tot het Desselse grondgebied? Want nucleair gevaar houdt geen rekening met gemeentegrenzen. En grote delen van de aangrenzende gemeenten Geel, Mol , Retie, liggen dichter bij de bergingssite dan grote delen van Dessel.

  Dessel is een van de vele voorbeelden die duidelijk maken dat de relatieve welstand van gemeenten -en dus meestal lage belastingvoeten- gelinkt is aan toevallige factoren. Denk bv. ook aan de belastingparadijsjes van de meeste kustgemeenten.

  De soms aanzienlijke verschillen in gemeentelijke belastingen leiden in veel gevallen naar een grotere materiële ongelijkheid tussen de inwoners.

  10-01-2015 om 22:09 geschreven door Gust Adriaensen


  09-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

   

  IX/2

  Vrijdag 9 januari 2015

  Als in de stal van Bethlehem

  Het schilderen van de refter met een eerste laag was op oudejaarsavond voltooid. De afwerking is inmiddels nog niet helemaal klaar. Er werden voldoende tafels en banken binnen gesleurd om te eten. Ook de tv kreeg zijn plekje in de hoek, door een deken beschermd tegen het stof. Nu moest alles nog een tweede laag krijgen, de plinten vernieuwd en geschilderd en de gang van de hal naar de refter moest nog gedaan worden, wat ook een serieus werk is vermits die muren aan alle kanten beschadigd zijn. Tenslotte moet het aanpalend bureau, dat ook een echte ontmoetingsplaats is, op dezelfde wijze geschilderd worden. Zo hebben we de eerste week van het jaar geleefd als in de stal van Bethlehem, maar dan zonder andere (redeloze) dieren. In deze toestand hebben we ook de Openbaring gevierd, een van de grootste feesten in het Oosten, met een lange vesperdienst op de vooravond en de feestelijke eucharistieviering met de wijding van het water en de lange mooie gebeden nadien. Bovendien was er heel de dag van 6 januari geen elektriciteit en geen internet. Met wat gepruts konden we een alternatieve weg voor een gebrekkig internet gevonden krijgen om enkele noodzakelijke emails te verzenden.

  Wij bidden, hopen en verwachten dat 2015 uiteindelijk voor Syrië vrede zal brengenen liefst ook voor heel het Midden Oosten. Inmiddels trachten we langzaam de schade aan de gebouwen te herstellen en de ruimtes van het monasterium te verfraaien. We beseffen echter goed dat zulks niet veel zin heeft wanneer we niet tegelijk heel ernstig aan ons innerlijk, geestelijk herstel werken. Het wezen van het monnikenleven bestaat juist in de permanente geestelijke strijd tegen onze “oude mens” om de “nieuwe mens” tot leven te laten komen. Deze strijd is vooral belangrijk voor de eerste honderd jaar. Wie langer mocht leven maghet, wat mij betreft, daarna wat rustiger aan doen. Je kunt wel eens een grote veldslag winnen en dan in de tuin een grafheuveltje maken met een kruis en de tekst “hier ligt mijn oude mens”, maar de kans is groot dat iemand uit je naaste omgeving er vlug een plaatje bij zal zetten met “en de derde dag was hij weer verrezen”. Kortom, ‘sterven’ aan zichzelf is een levensopdracht. Iedere dag krijgen we daartoe in het Woord Gods en de eucharistie het nodige licht en de vereiste kracht. Ook het sacrament van de verzoening is hier een heel regelmatig, ja dagelijks gebruik. En het gebeurt erg eenvoudig. De priester zit voor de mis naast het altaar en wie wil biechten knielt gewoon naast zijn stoel. Omdat ook de kinderen dit gemakkelijk doen,willen wel eens moslimkinderen dat navolgen en ze krijgen dan een kruisje.

   

   

  Voor een materieel en vooral geestelijk herstel

  Voor de avonden op zon- en feestdagen blijven we zoeken naar een aangepaste video, hetzij om eens goed te lachen (afwisselend in het Arabisch, Frans en Engels) of om eens stevige inspiratie op te doen. Nu zagen we o.m. een video over het Russisch orthodox klooster van Valaam op het gelijknamige eiland, aan het meer van Ladoga, helemaal in het N-W van Rusland. De naam zou afkomstig zijn van het Finse “valam” dat zoveel als ‘hoog bergland’ betekent. De monniken vonden dit een geschikte profetische, Bijbelse benaming voor hun klooster, dat gesticht werd in de 11e door de heilige Germain en Serge. In de loop der eeuwen werd het geteisterd door branden, aanvallen van de Vikings, plunderingen, epidemieën en het werd uitgemoord. In de 19e eeuw beleefde het zijn gouden tijdperk. In 1846 schrijft de hl. IgnaceBriantchaninov dat hier een levende repliek te zien is van de primitieve kerk omdat alle vormen van het oosters monnikenleven hier terug te vinden zijn: cenobieten (= samen leven), anachoreten (= afzonderlijk), kluizenaars ...Rond het grote klooster zijn vele kleine kloosters, kapellen en kluizenarijen gebouwd. In 1940 wordt het ontruimd en door de sovjets bezet. De monniken stichten een nieuw klooster in Heinävesi (Finland). Achtereenvolgens wordt het oude klooster een fabriek, een hospice voor invaliden totdat het hele eiland als militaire basis wordt ingepalmd. Op 14 december 1989 komen 6 monniken de ruïnen herstellen. Ze volgen het leven van de monniken van de Athosberg in Griekenland. Werken en bidden zijn de twee roeispanen waarmee de 150 monniken naar de eeuwigheid varen. Velen van hen waren in hun jeugd ongelovig, atheïst, moslim... en op hun geestelijke zoektocht hier terecht gekomen om er volheid van leven te vinden. Handenarbeid is een wezenlijk deel van hun geestelijke strijd. Er is een atelier voor schilderwerken, ook voor iconen, een kleermakerij, ook   voor liturgische gewaden, een broodbakkerij, een schrijnwerkerij, een smederij, een slotenmakerij. Er is verder een boerderij, groentekwekerij, een apotheek. Ener wordt nog volop gerestaureerd. Met niet minder ijver wordt echter ook aan de geestelijke restauratie gewerkt. Rond de ene grote kathedrale kerk zijn 6 andere kerken gebouwd. In de kerk van het hoofdklooster worden dag en nacht onafgebroken psalmen gebeden. Ook de oude liturgie en de oude manier van psalmen bidden wordt herontdekt. Hier zie je een materiele en geestelijke heropstanding. Al ligt de hele archipel met zijn 50 eilandjes een half jaar onder sneeuw en ijs, met massa’s komen de bezoekers naar dit kloosteromin deze geestelijke uitstraling zelf de zin van hun leven te vinden. Het is ook geen geheim dat VladimirPoetin meer dan een regelmatige gast is en hier in de archimandriet (= abt) TikhovChevkounov zijn biechtvader en geestelijke leidsman heeft gevonden.

  Terwijl op de avond van het hoogfeest van de Openbaring des Heren de eerste sneeuw neerdwarrelt wordt in onze voorlopige stal, in het half duister, duchtig van gedachten gewisseld over de wijze waarop wij nog beter kunnen meewerken aan de materiële en vooral geestelijke restauratie van Syrië en van Mar Yakub, dat nog een half millennium ouder is dan het Russische orthodox klooster van Valaam. Het is ons wel duidelijk dat we van Valaam nog heel veel kunnen leren.Gelieve te bidden voor ons klooster en voor heel Syrië, eens bezaaid met kloosters, waarvan nu nog hoogstens ruïnen overblijven. Nu begint nog een tiental namen van steden en dorpen met “deir” (= klooster). Moge dit moederland van het monnikenleven in alleopzichten herrijzen.

  Mediamanipulatie, een misdaad tegen de menselijkheid

  De vernietiging van Libië is voor een flink deel mede bewerkt door de Israëlische-Amerikaanse nieuwszender Al Jazeera in Qatar. Met getrukeerde beelden en nagebootste pleinen werden massale opstanden gesuggereerd, die daarna werden uitgelokt. Zelf hebben we vroeger al uitvoerig toegelicht hoe een ons bekend christelijk gezin hier in Syrië behandeld werd. De jongen die op straat speelde werd dodelijk getroffen, meegevoerd naar een schuur, uitvoerig gefilmd tot hij stierf en de begeleidendecommentaren wilden duidelijk maken dat het gruwelen waren vanwege het Syrische leger en de president. In feite waren het twee groepen van Al Jazeera, de ene zorgde voor de gruwelen, de andere voor de deskundige verfilming en de commentaar. Als onze journalisten een greintje eergevoel hadden, zouden ze die zender al lang hebben aangeklaagd. Neen, ze willen nu in hun onnozelheid al voor de tweede keer protesteren tegen de veroordeling van AlJazeera-journalisten in Egypte, “voor vrije meningsuiting”, in feite om gewetenloos het terrorisme en de oorlogspropaganda te blijven steunen. Proficiat voor Egypte en president Al Sissi die al heeft laten weten dat hij zich niet met de rechtspraak zal bemoeien. Samen met de grote meerderheid van het Egyptische volk hopen wij dat ook Egypte eindelijk de terreur (door het westen gesteund) van zich zal kunnen afschudden.

  Ik ben geen journalist en zeker geen onderzoeker op dat gebied. Ik ken wel het verschil tussen de oorlogspropaganda van het westen en de werkelijkheid hier. Ik zoek gewoon de waarheid. De wijze waarop in het westen de oorlog tegen Syrië werd voorgesteld was voor mij zulk een schok, dathet mij diepgaand heeft getekend en ik besloot voor de waarheid op te komen zonder mij door het gevaar daarvan te laten afschrikken. De CIA controleert niet alleen wat wereldwijd als nieuws moet verspreid worden maar tracht ook onafhankelijke breonnen te boycotten. Daarom werd om 27 juni 2012 de Syrische privé tvzender door een commando verwoest, met 7 doden en enkele gewonden. Toch herbegon de zender enkele uren later in geïmproviseerde studio’s. Gelukkig zijn er nog meerdere anderen, maar ze krijgen in de gewone media geen enkele kans. Er zijn voldoende nieuwsbronnen die grondige studies maken, en niet beïnvloed worden door hetgeen de mensen graag horen, wat goed ligt in de openbare opinie of massaal door de grote nieuwsagentschappen wordt verspreid. Van al die onafhankelijke nieuwsbronnen die de waarheid zoeken, zal een gewone dagbladlezer of tvkijker nog nooit gehoord hebben,maar in de loop van de jaren heb ik er al verschillende vermeld. Vanuit de werkelijkheid die wij hier beleven krijg je dan meer dan eens het tegenovergestelde beeld van wat de westerse propaganda brengt.

  Het Syrische leger, de regering en de president moeten door het westen zo zwart mogelijk gemaakt worden. Wanneer er toch eens een berichtje over het bezoek van de president aan zijn troepen vermeld wordt (hij heeft kerstmis uitgebreid gevierd met de soldaten in Jobar), moet onmiddellijk met nadruk onderlijnd worden dat hij sinds de oorlog zich niet of nauwelijks nog heeft laten zien in het openbaar. Wat een onzin. Vanaf het begin is hij overal in het openbaar de getroffen bevolking gaan bezoeken en is dat blijven doen. Als je daar eens beelden van gezien hebt zoals in Maaloula en elders, dan zie je hoe hij in gewoon burgerpak loopt en door het volk letterlijk wordt versmacht. Geen enkelwesters staatshoofd is daartoe in staat. Maar wie zo iets durft schrijven wordt al meteen in het westen aangeklaagd als een betaalde geheime agent van het “regime”. En dan die waanwijsheid over het Syrische leger dat helemaal zou uiteengevallen zijn en over de regering die nog maar een klein deeltje van het land zou beheersen en een president die het niet lang meer kan volhouden. Nog altijd precies hetzelfde als de propaganda van vier jaar geleden. Tussen de regels voel je het plezier al dat het land binnen kort helemaal van de terroristen zal zijn. Hebben onze journalisten geen enkele belangstelling meer voor een waarheidsgetrouwe weergave? Gaat het enkel om het schrijven van wat een vergiftigde openbare opinie best slikt? Van wie moet je eigenlijk deze oorlogspropaganda blijven voeden? Van wie moeten jullie het draaiboek van de Amerikaans-Zionistische lobby als papegaaien blijven uitzingen?

  De werkelijkheid is dat het Syrische volk,het leger en de regering een zijn in de strijd tegen het internationaal terrorisme. Syrië heeft hierbij twee oorlogen gewonnen. De eerste was die van april 2011 tot juni 2012 (Geneve 1). Het westen had eensgezind besloten Al Assad ten val te brengen en na Irak en Libië ook over Syrië te heersen. Verder moest in Syrië in plaats van een lekenstaat een fanatieke islam komen, een wahabitische staat. Ook dat mislukte. Vanaf juni 2012 ontketenden de zogenaamde “vrienden” dan een tweede oorlog. Ze konden geen invasie klaar krijgen en zorgdendaarom voor een onuitputtelijke stroom van terroristische groepen.De bedoeling was dat Syrië 30% van zijn grondgebied mocht houden en de rest, met de bodemrijkdommen zou dan in beslag genomen worden en zogenaamd overgedragen aan de “gematigden” (= zij die “op gematigde wijze” mensen kruisigen en onthoofden!). Ook daartegen hield Syrië stand. Einde 2014 werd de derde oorlog ontketend. Enkele honderden strijders van de islamitische staat werden bliksemsnel omgevormd en uitgebreid tot een leger van 200.000 fanatieke strijders, met het nieuwste Amerikaans en westers oorlogsmateriaal uitgerust. De echte bazen van deze duisternis hebben geen boodschap aan vrede. De wapenindustrie viert hoogtij. Niet alleen is de islamitische staat hiervoor een goudmijn maar nu werd ook nog de halve wereld ingeschakeld om zogezegd het terrorisme te bestrijden. Dubbel feest. En de kampioenen van het wereldterrorisme, de golfstaten, vechten zogenaamd mee tegen het terrorisme! Pyromanen worden pompiers. Ondertussen blijkt het arme Syrische leger het enige te zijn dat werkelijk de islamitische staat in bedwang kan houden. Het Syrische leger controleert nu alle steden, met uitzondering van Raqqa en een klein gedeelte van Aleppo. Het is inderdaad maar een arm leger in vergelijking met de vet betaaldeen super bewapende strijders van de islamitische staat, die met de hulp van het westen rijke inkomsten krijgen o.a. uit de gestolen olie. Maar Syrië houdt vol en gaat geleidelijk verder. Stilaan worden de internationale relaties hersteld. De Arabische wereld begint zich tegen de waanzinnige oorlogsvoering van het westen te keren. Koeweit heeft al zijn Syrische ambassade opnieuw geopend en de Verenigde Arabische Emiraten zijn hetzelfde van plan. Ondertussen zijn volk, leger, regering en president meer een dan ooit. En deze eenheid kan het westen niet breken.

  We wachten in de gewone media op een verlichte journalist die het ei van Columbus uitgevonden heeft en gewoon schrijft wat hier gebeurt en wat hier nodig is. Laat dit land en het hele Midden Oosten gerust en kom u hier niet moeien om het te ontwrichten. Zet de steun (financieel, militair, logistiek, informatief ... ) stop aan alle terroristische groepen hier. Hou op met de pesterijen van sancties en beschouw Syrië volgens internationaal recht als een soeverein land en volk. Aanvaard Syrië als een gelijkwaardige partner en knoop daarmee normale diplomatieke betrekkingen aan. En als je binnen kort zelf getroffen wordt door terroristen die je eerst gesteund hebt om Syrië te ontwrichten – voor Hollande en al de anderen - en nu naar uw land terugkeren, vraag raad en hulp aan Syrië.

  De nieuwe trend: Rusland en zijn president diaboliseren!

  De nieuwe trend die nu aan de media wordt opgelegd is het diaboliseren van Rusland en zijn president. Ook buitenland verslaggever en Rusland-specialist van de vrt doet duchtig mee. Het neerhalen van het lijnvliegtuig MH17 noemt hij “meer dan waarschijnlijk veroorzaakt door een Russische Boek-lucht afweerraket”terwijl het al maanden onafhankelijke rapporten regent met onweerlegbare bewijzen dat het door een Oekraïens gevechtsvliegtuig neergeschoten is. De cabine is ook doorzeefd met kogels, van dichtbij, maar daar zal je in de officiële media geen beelden van te zien krijgen. En de pro-Russen hebben de zwarte dozen gevonden en plechtig onder het oog van de camera’s aan de waarnemers gegeven. Als zij dat vliegtuig neerhaalden, gaan ze die zwarte dozen dan afgeven? En heb jij na een half jaar al een woord gehoord over de inhoud daarvan? Waarom moest de persoon van de controletoren van Kiev die de laatste gesprekken met de bemanning gevoerd heef plots op vakantie naar een onbekende bestemming en is nog altijd niet terug? En waarom moest vier maanden lang alles gedaan worden om het onafhankelijke Malaysia uit de onderzoekscommissie te houden terwijl het de eigenaar is van het vliegtuig? En waarom moet Oekraïne, hoofdverdachte, wel in die commissie zitten? Ondertussen heeft een Oekraïense piloot een helder en verpletterend getuigenis gegeven. Maar neen, vanaf het begin was het Poetin, zonder enig bewijs en zonder enig onderzoek. En van al die onafhankelijke rapporten komt er geen letter in de gewone media. De BBC heeft wel een reportage uitgezonden waaruit de waarheid bleek, maar ze hebben het te laat gemerkt en dan maar onmiddellijk alles uit het archief gewist. Als ik, die geen enkele journalistieke,politieke of diplomatieke opleiding genoten heb (dat had je al wel begrepen) met één muisklik zeven onafhankelijke bronnen kan raadplegen (weliswaar dank zij de hulp van mijn halve eeuw jongere confraters) moet een journalist mij nu niet vragen waar die bewijzen te vinden zijn. Neen, officieel moeten Rusland en Poetin aangeklaagd worden want daar kan oorlog van komen en dat brengt op voor de bazen van de wapenindustrie. En wie leest het boek van Joost Niemöllerover deze zaak, De Doofpotdeal,? En wie heeft ooit gehoord van de Nederlanders die onder “De Ommekeer” een internetactie voerden om excuses aan te bieden aan president Poetin voor de leugens en valse beschuldigingen? Neen, de beschuldigingen tegen Rusland werden meteen officieel verspreid en er zal in de gewone media, door de CIA gecontroleered, alles voor gedaan worden om dit te blijven doordrukken. Daarom is er nu een animatiefilmpje gemaakt om eens duidelijk visueel te tonen hoe rebellen zogenaamd het vliegtuig hebben neergehaald, weliswaar met begeleidende woorden als “waarschijnlijk” en “mogelijk”, maar ondertussen zie je het toch. Waar is een animatiefilmpje voor nodig als er een onderzoekscommissie is die over de zwarte dozen beschikt en haarfijn kan uitmaken wat er gebeurd is? Na een half jaar hebben ze nog geen enkel bewijs gevonden. Nogmaals, het doet me denken aan de gruwelijke gifgasaanval in Ghouta. De UNO commissie heeft na bijna anderhalfjaar nog altijd geen schuldige gevonden omdat ondertussen duidelijk is dat het de zogenaamde “vrienden van Syrië” zijn die de ontvoering van kinderen orkestreerden om dan door gifgas te worden omgebracht, waarna onmiddellijk heel de wereld Assadvol afschuw kon aanklagen en er zware sancties konden opgelegd worden. Hetzelfde scenario zie je nu hier tegen Rusland.

  Je zult vragen wat moet er dan nu gebeuren? De NATO moet ophouden met heel het voormalige Oostblokmet wapens, soldaten en legermateriaal te bevoorraden, onder Amerikaans-Israëlische druk. De internationale gemeenschap moet alle sancties opheffen tegen Rusland, dat voor altijd verbonden blijft met Europa. De Krim is het hart van Rusland, vandaar is met de doop van prins Vladimir de christianisatie van Rusland begonnen, bijna een millennium voordat Amerika bestond. Oekraïne moet een onafhankelijke staat zijn zonder atoomwapens, in plaats van een militaire uitvalbasis tegen Rusland. Die leugens en die oorlogspropaganda moeten ophouden, ook in onze eigen onnozele media. Rusland, China, Europa en de VS moeten beschouwd worden als gelijkwaardige partners die elkaar op allerlei terreinen kunnen verrijken, tot heil van de bevolking. Binnen kort moeten we omhalingen organiseren voor de steeds maar groeiende massa armen in Amerika, terwijl hun regering heel de wereldbol heeft vol gesmakt met de duurste, meest zinloze, allernieuwste vernietigings- en oorlogswapens. En hou op met die krokodillentranen over de vluchtelingen en de vluchtelingenkampen om dan een soepeler beleid te vragen voor de opvang. Als je de terroristen niet steunt en stuurt, zijn er geen massale vluchtelingen. Bovendien hoeven die mensen niet in Frankrijk of ergens opgevangen te worden. Zij horen thuis in hun eigen land en streek.De heerschappij van die waanzinnige oorlogsindustrie moet eindigen. Dat ze landbouwmachines en tuingerief produceren of kopspelden, of wat ook. Nogmaals, vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, maar die moet dan ook aanwezig zijn, en een beetje gevoel voor waarheid en rechtvaardigheid bij de journalisten.

  P. Daniël

  09-01-2015 om 22:08 geschreven door Gust Adriaensen


  08-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ontsporing van een debat

  Mag ik de lezer uitnodigen het 'debat' op Reyers Laat over de gruwelijke terreuractie in Parijs eens aandachtig opnieuw te beluisteren.

  Alle deelnemers, Almaci, De Wever, Doornaert, Agnew, waren overduidelijk in hun absolute veroordeling. Het zou er nog aan moeten mankeren.

  Maar volkomen tactloos en stuitend waren de manier waarop Doornaert en vooral De Wever, die gruweldaad misbruikten voor een politieke afrekening met de 'linkse' politieke partijen in dit land: Groen, SPA-PS, PvdA+.

  Eigenlijk kwam het erop neer dat zij de schuld van het moslimterrorisme bij de (Belgische) linkse politieke partijen legden.

  Dat Kathleen Cools niet ingreep bij die perverse ontsporing van het debat en de misselijk makende partijpolitieke recuperatie van die Parijse onmenselijke terreuractie, is onbegrijpelijk. 

  08-01-2015 om 14:08 geschreven door Gust Adriaensen


  07-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinist Bracke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onze gewaardeerde Eerste Burger van het Land, de kokette Siegfried Bracke, ontpopt zich de laatste tijd tot grote fan en kenner van de leer van Darwin. Wat meer is, door die focus op Charles  komen er zelfs zienersgaven tot ontplooiing in Brackes ontvankelijke brein. Dat hij zijn Darwinistische kennis en toekomstvisie het liefst etaleert voor de Franstaligen van dit gezegende land, is niet verwonderlijk. De wat inferieure inwoners van het zuiden van het Koninkrijk zitten nog te sterk vast in allerlei mythische en creationistische dwalingen en missen de helderheid van het door de wetten van Darwin geboden wetenschappelijke inzicht.

  Wat zijn tot nu toe de voorspellingen waarvan Bracke , helemaal gratis, de natie in kennis heeft gesteld?  

  -'De onafhankelijkheid van Vlaanderen is een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin.'

  -'Zelfs Ik ben ervan overtuigd dat over honderd jaar iedereen vegetariër is. ook dat is de wet van Darwin.'

  Dank Siegfried, dank, voor deze uiterst belangrijke boodschappen.

  Maar Sieg heeft nog meer Darwin-uitspraken in petto, die hij te gelegener tijd voor zorgvuldig gekozen doelgroepen zal lanceren. Over verleden en heden. Een gunstige wind deed een aantal in mijn pc belanden. Een voorsmaakje.

  Even rommelen in het verleden.

  -'Dat ik van een linkse Valère Descherp zou evolueren naar een rechtse nationalistische Eerste Burger, was een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin.'

  -'Dat ik de knapste, tederste, verstandigste vrouw van mijn leven zou vinden in het lelijke centrum van het Kempense  Mol, was een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin.'

  -'Dat ik de strijd om het burgemeestersambt van de stad Gent, zou verliezen van die rooie rakker Termont, was een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin.'

  Laten we het verleden voor wat het is. Nu de toekomst.

  -'Dat ik niet mijn godganse leven lang Eerste Burger zal blijven, is een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin.'

  -'Dat De Wever naar zijn vroegere BMI zal groeien en De Block de huidige BMI van De Wever zal bereiken, is een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin.'

  -'Dat N-VA zal verschrompelen zoals dat het geval is geweest met het Vlaams Blok/Belang, is een logische evolutie zoals de wetten van Darwin.'

  -'Dat ik me meer en meer zal bezinnen in de mooi gerestaureerde Sint-Pieter en Pauwelkerk van Mol, dan in de salons van de Gentse loge, is een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin.'

  -'Dat ik over enkele jaren me zalig onledig zal houden met het kweken van biologische groenten in Marina's tuintje in haar woonplaats, en aldaar 's zondags de konijnenmarkt zal bezoeken,  is een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin.'

  Allemaal toch wel verrijkende en verhelderende dingen, die Siegfried ons kon en zal meedelen, dankzij zijn werkelijk fenomenale kennis van Darwin en zijn theorieën.

  Maar niet iedereen is, verwonderlijk genoeg, opgezet met die sprankelende kennis van Darwin, die Bracke tentoonspreidt. Schrijft een andere BV, een autochtone Kempenaar, wat meer is een Dessels-Mols product, een venijnig stuk in Knack, dat de wetenschappelijke kennis van Bracke helemaal onderuit haalt. Dirk Draulans, noemt de verwijzing naar Darwin, in Brackes voorspelling omtrent de Vlaamse onafhankelijkheid, samengevat, flauwekul en wetenschappelijk van nul en generlei waarde. Bracke heeft niks maar dan ook helemaal niks van Darwin begrepen.

  Nu is die beenharde kritiek wel te beschouwen als een logische evolutie, zoals de wetten van Darwin. Maar plezant voor onze sympathieke Siegfried is dat toch niet. In Gent komt hij daarmee misschien nog weg. Maar voor Mol en omgeving, dat mekka van het Kempense intellectuele en artistieke leven, en, vooral waar zijn liefste resideert, zo te kakken worden gezet, dat moet hard aankomen.

  Je kan er donder op zeggen, dat Bracke, toen ie enkele dagen geleden nog eens de tijd vond zich naar de verre Kempen te begeven, van Marina flink de wind van voren heeft gekregen. Want Marina is een vrouw, die flink van de tongriem is gesneden en een bijzonder scherp verstand heeft. En bovendien een rasechte Kempense. En die zijn altijd meer geneigd in een conflictsituatie, de kant van mede-Kempenaars te kiezen dan die van stedelijke inwijkelingen.

  07-01-2015 om 14:23 geschreven door Gust Adriaensen


  05-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws wordt gemaakt

  'Nieuws' bestaat meer en meer bij de genade van de media. Dat is nog maar eens gebleken nu we de kerst- en nieuwjaarsperiode achter de rug hebben.

  De voorbije twee weken was het politieke en maatschappelijk nieuws met een vergrootglas te zoeken. De focus lag op de weerberichten, de toestand der wegen, de consumeringsorgie.

  Het is maandag 5 januari en sla de kranten er maar op na: de politieke en maatschappelijke nieuwsmachine wordt weer aan de gang gebracht. Prominent aanwezig is het PS-voorstel voor een vermogensbelasting.

  Het nieuws, of beter, wat als (belangrijk) nieuws wordt gepercipieerd, is niet te danken aan het nieuws an sich, maar is vooral afhankelijk van de aandacht die de media aan bepaalde items geven. Vaak is het dan ook: geen aandacht, geen nieuws.

  Daarin schuilt natuurlijk een groot gevaar voor manipulatie door de media in een of andere richting. Het fenomeen versterkt natuurlijk ook het machtsgevoel van nogal wat journalisten, maar appelleert tegelijk aan een hoogstaande morele deontologie voor het journalistiek metier.

  05-01-2015 om 09:07 geschreven door Gust Adriaensen


  02-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

   

   

   

  Mar Yakub IX/1

  Vrijdag 2 januari 2015

  Kerstmis in Syrië 2014

  Voor de vierde keer vierden we Kerstmis in oorlogstijd. Dit jaar bood het ons een korf vol geschenken. Het meest banale nieuws werd tijdens de kerstdagen een fontein van vreugde. Er was elektriciteit op 24 december vanaf ’s middags tot ’s nachts 2.30 u en op kerstdag vanaf de middag tot tweede kerstdag morgen 8.30 u. We hebben nu alleen maar tegen de morgen, in de voormiddag en in de vroege namiddag enkele uren stroomonderbreking. En zo konden we Kerstmis vieren in volle luister en Jezus’ komst als het Licht ook in onze wereld.

  Abouna Georges, de byzantijnse priester van Qâra kwam voor de viering van de zogenaamde “paramonie” (vigilie van Kerstmis), de lange dienst van “de koninklijke uren”, zo genoemd omdat destijds in Constantinopel de keizer hieraan deelnam. Daarop volgde de eerste eucharistie van Kerstmis met grote plechtigheid en met ons klein groepje.

  Toen we in de refter kwamen zagen we tot onze grote verrassing moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel. Moeder Agnes-Mariam was echter zwaar verkouden. Ze was langs het hospitaal van Der Attieh gepasseerd omdat ze nauwelijks nog kon ademen. Nu lag ze in de zetel te slapen. Ze was in Moskou door een vredesbeweging uitgenodigd en had een vruchtbare ontmoeting gehad o.a. met Mikhail Bogdanov, de speciale gezant voor het Midden Oosten. En daar heeft ze blijkbaar een zware verkoudheid opgedaan. Ondertussen werd een maaltijd klaar gemaakt voor heel de groep, enkele vluchtelingen inbegrepen. Om 23.00 u vierde ik met de gemeenschap de middernachtmis en traditiegetrouw zongen we daarna nog alle mogelijke kerstliederen in verschillende talen en uit verschillende landen. Het was al 1.30 u toen we aan het feestmaal begonnen. En daarna kwam nog “baba Noël” met allerlei geschenken voor iedereen. Doorheen het jaar wordt genoteerd wat ieder nodig heeft voor zijn/haar werk of voor zichzelf en met Kerstmis komen de verrassingen dan boven. En toen ging het licht uit zodat we er aan herinnerd werden dat het nu echt wel tijd werd om te gaan slapen.

  Ook in de dorpsgemeenschap was het feest. Voor het eerst werd er een grote kerstboom geplaatst en versierd als teken van verbondenheid, vanwege de 20.000 moslims met de kleine groep van 200 christenen. Ook abouna Georges werd uitgenodigd om een kleine toespraak te houden en hij vergeleek de kerstboom met de “boom van het leven” bij de schepping. Nog een uniek gebeuren. Er werden kaartjes uitgedeeld met daarop de Syrische vlag en in het witte gedeelte tussen de twee sterren de Rode Halve Maan met een kruis er in. Een van onze vrijwilligers zegt dat hij de verbinding van de Rode Halve Maan met het Kruis hier nooit eerder gezien heeft. Juist deze dagen werden trouwens extra hulpgoederen binnengebracht die hier door de mensen van Qâra werden verpakt. De christenen worden algemeen geprezen omdat zij vanaf het begin van de oorlog de juiste visie hadden en de juiste houding. Ze deden niet mee met de rebellen en ze verwierpen radicaal de westerse nieuwsberichten met hun oorlogspropaganda.

  Op één dag tijd was moeder Agnes-Mariam zo goed als genezen. De dagmis van Kerstmis was weer een byzantijnse dienst voorgegaan door abouna Georges. Heel de namiddag en avond hebben we van gedachten gewisseld, overlegd, gediscussieerd, beelden en filmpjes op gsm uit Moskou bekeken met zijn prachtige kerken en kloosters en zijn openbaar leven waarin weer een ethische gedragswijze wordt nagestreefd. Na de ineenstorting van de Sovjet is Rusland begonnen aan een terugkeer naar zijn wortels en zijn geloof.

  Inmiddels zijn er twee Italiaanse journalisten binnen gevallen die een uitgebreid interview wensen met moeder Agnes-Mariam en een uitgebreide reportage maken over het leven in het klooster. Ze hadden haar ook al gevolgd bij haar conferenties in de VS. Ze zijn onafhankelijke journalisten en filmmakers maar konden nergens interesse vinden om het ware verhaal van hetgeen in Syrië gebeurt te brengen. Waarheid schijnt maar heel weinig mensen te interesseren. Uiteindelijk hebben ze besloten het zelf maar te bekostigen. Vanaf het eerste moment waren deze twee jongen mensen hier thuis en ze hebben ook zowat alles gefilmd.

  En dan de reportages op de Syrische tv! Twee dagen eerder was al een (oude) heel mooie documentaire over ons klooster uitgezonden. Met een beetje heimwee keken we naar Mar Yakub van voor de oorlog. Dan kwam er een Syrische tv ploeg die opnamen maakte om te tonen hoe kerstmis nu in het bevrijde Qalamoun gevierd wordt. Met Kerstmis zagen we het resultaat als een teken van hoop, leven, licht en vreugde, te midden van veel ontbering en lijden. Kerken worden weer hersteld of opgebouwd. Ook in Maaloula is een kleine groep christenen teruggekeerd en heeft kerstmis gevierd. In interviews weerklinkt dikwijls een woord van dank aan het leger. Zovele gewone jongens, simpele miliciens hebben hun leven gegeven voor de bescherming van de bevolking.

  Ook de gewone uitzendingen van de kerstvieringen zijn merkwaardig. Oost en West hebben hun eigen rijkdom, maar de byzantijnse liturgie is toch wel bijzonder rijk. In het Westen heeft men lang de eenheid van het geloof willen bewaren door één taal, het Latijn. En het is inderdaad indrukwekkend wanneer men b.v. op het St. Pietersplein in Rome met pelgrims uit de hele wereld samen het Pater Noster kan bidden. Het Oosten heeft zich echter nooit vastgeklampt aan één taal maar haar liturgie steeds en overal in de taal van het volk gevierd. De eenheid van geloof zit veel dieper dan het uiterlijk teken van de taal. Onze Belgische tv geeft op feestdagen een korte flits met een citaat uit een preek, zo mogelijk nog uit zijn verband gerukt om onmiddellijk daarna een groep te tonen die in Brussel of elders een protestmars houdt (als ik even uit mijn herinnering mag putten). Ik moet hier nu wel toegeven dat we danig genoten hebben van de video van de vrt over “de kerkvorst en de ketter” (aartsbisschop A-J Léonard in gesprek met E. Vermeersch). Toch blijft er een groot verschil met de Syrische tv. Hier krijg je heel de tijd voortdurend prachtige liturgieën. Er is trouwens ook heel veel variëteit. In België gaat men voor de afwisseling op zoek naar een originele, provocerende of gekke viering. Hier doen allen hun best om zo trouw mogelijk hun eigen oude liturgie te bewaren en dit geeft op zich al een hele prisma van verschillende vieringen van de melchieten en de orthodoxen, de Maronieten, Armeniërs, Chaldeeën, Kopten, Syriërs... Wat een uitbundig feest van geloof en aanbidding, in geur en kleur, in processies en lofgezangen. Op zondag hebben we plechtig het feest van de Heilige Familie gevierd waarna moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel dringend weer moesten vertrekken. Hun inzet voor de vrede van Syrië brengt blijkbaar de plannen van sommige grootmachten in gevaar. De man die hier voor onze veiligheid zorgt was er trouwens heel de tijd niet zo gerust in dat zij hier waren. Ook de Italiaanse journalisten vertrokken samen met hen. Wanneer zij juist weg waren kwam de bisschop ons even groeten.

  Het laatste kerstgeschenk werd een nieuwjaarscadeau. Maandag .werd begonnen met het grondig poetsen van heel de refter en de keuken. Alles (behalve de houtkachel) vloog buiten, en dat is heel wat. Ook de grote hoeveelheid zandzakken die al vanaf het begin van de oorlog de ramen en ruiten bedekten vlogen buiten. Eindelijk natuurlijk licht en ons loopgravenbestaan was ten einde. Maar waarom niet alles schilderen? Vooruit dan. De muren zijn alleen maar gepleisterd. Ze werden grondig afgeschuurd en bijgewerkt. Je kon van de vloer eten, tenminste als je heel veel stof lustte. Alles en iedereen was bedolven onder een witte fijne laag. Dan begonnen “de prutsers” de hoeken, kantjes en randjes te schilderen om daarna de rest met de rol te kunnen doen. Er werd gewerkt tot laat in de avond. Dinsdag heel de dag hetzelfde, en woensdag nog eens hetzelfde. Met oudejaarsavond was de klus geklaard. Nu moest nog de kleine gang gedaan worden, de refter geschuurd en het meubilair terug binnen gezet. Maar dat is voor volgend jaar en morgen doen we niks anders dan lang slapen, ’s middags de eucharistie en dan nieuwjaar vieren. Nu is het 23.00 en we vieren de laatste eucharistie van het jaar. Daarna gaan we toch naar de refter. Er zijn enkele .tafels en zetels binnen gesleurd, er is warme choco en tussendoor hebben de zusters toch nog allerlei versnaperingen gemaakt. Ook de vluchtelingen komen binnen vallen en nieuwjaarswensen worden uitgewisseld.

   

  P. Daniel

  02-01-2015 om 18:34 geschreven door Gust Adriaensen


  01-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarswens

  In het boek Numeri (6, 24-26) van het Oude Testament, vind je volgende prachtige en zinrijke wens:

   

  Moge de Heer u zegenen
  en u behoeden.

  Moge de Heer
  het licht van zijn gelaat
  over u doen schijnen
  en u genadig zijn.

  Moge de Heer
  u zijn gelaat toewenden
  en u vrede geven.

  01-01-2015 om 13:01 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!