NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nieuwe betoging voor de zetel van de euthanasiecommissie !

   
  NIEUWE MANIFESTATIE ZONDAG 2 FEBRUARI VAN 15u30 TOT 17u
  ZELFBESTUURSSTRAAT 4 (DICHT BIJ HET ZUIDSTATION, BRUSSEL)
  VOOR DE ZETEL VAN DE EUTHANASIECOMMISSIE: DE « GELE HESJES » ROEPEN ONS OP!
  De eerste manifestatie georganiseerd door het collectief “de Gele Hesjes” was een groot succes! Als gevolg van hun oproep hebben meer dan 300 mensen zich op zondag 12 januari verzameld voor de zetel van de Ccontroleommissie euthanasie van 2002. Deze betoging heeft een ruime weerklank gekregen in de media.
  Maar we moeten blijven op onze standpunten hameren om gehoord te worden door onze volksvertegenwoordigers! Trek uw gele hesje aan en kom met uw familie, uw kinderen en uw vrienden deze zondag om 15u betogen in de Zelfbestuursstraat!
  Dit is onze centrale boodschap: geen uitbreiding van de euthanasiewet tot bij kinderen zolang de controle op die wet te kort schiet!  Welke zin heeft het om een wet uit te breiden waarvan de toepassing toch ongecontroleerd gebeurt, en misbruiken zo te doen toenemen ?
  De voorzitter van de euthanasiecommissie, Wim Distelmans, geeft zelf toe dat een belangrijk deel van de toepassingen van euthanasie illegaal zijn. Bovendien worden euthanasieverklaringen die niet conform de wet zijn toch gevalideerd door de commissie. In meer dan 10 jaar tijd en met meer dan 6000 verklaringen die zijn doorgegeven aan de commissie heeft geen enkel geval geleid tot gerechtelijke vervolging, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar dossiers wel worden overgemaakt aan justitie.
  Meer dan de helft van de effectieve leden van de euthanasiecommissie bestaat uit leden of sympathisanten van organisaties die, zoals bijvoorbeeld  RWS (Recht op waardig sterven), ijveren voor de uitbreiding van euthanasie tot steeds bredere groepen van de bevolking.
  Samen met het collectief  “Gele Hesjes”, vraagt actie Actie Gezin dat :
  1. mandaten van leden van de euthanasiecommissie hoogstens één keer verlengbaar worden.
  2. de commissie echt pluralistisch wordt samengesteld, zoals de wet vraagt, en niet de facto in meerderheid bestaat uit leden met een politieke en ideologische agenda ten voordele van de uitbreiding van de euthanasie wet van 2002.
  3. het overmaken van een dossier aan het parket maar 1/3 van de stemmen vereist (tegen 2/3 nu).
  Actie Gezin vraagt ookhet terugtrekken van het wetsvoorstel dat toegang tot euthanasie verbreedt tot bij kinderen, reeds gestemd in de Senaat en momenteel ter discussie in de Commissie Justitie van de Kamer, en dat in het partijprogramma van geen enkele partij stond tijdens de laatste verkiezingen en ook geen deel uitmaakte van het regeerakkoord.
  Daarbij nog iets: Actie gezin roept u ook op om mee te doen aan de Europese pro-family bijeenkomst die ook plaats zal vinden op zondag 2 februari, maar dan van 14u tot 15u op het Luxemburgplein in Elsene. Gelijkaardige manifestaties zullen op de dezelfde dag plaats vinden in meerdere Europese steden.
  Hartelijk dank!
  Actie gezin vzw
  http://www.actiegezin-actionfamille.be/welkom-accueil?lang=nl

  PS : We danken van ganser harte al degenen onder u die ons financieel ondersteunen. We hebben u hard nodig! Als u het kunt, doe dan een storting (als u uw mailadres vermeldt in de mededeling van uw overschrijving zullen we u persoonlijk bedanken)!
  Actie gezin is een onafhankelijke en pluralistische vzw. Ze ontvangt geen enkele subsidiëring en werkt enkel met hulp van uw giften.
  ING 363-0704704-39 – IBAN :  BE13 3630 7047 0439 – BIC : BBRUBEBB
   
   

   

   
   

   

   


   

  31-01-2014 om 16:50 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex
  'Niemand redt zichzelf.
   De gemeenschap is essentieel.'

  31-01-2014 om 12:47 geschreven door Gust Adriaensen


  30-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedichtendag

  Wanneer ik aan
  wat je zou kunnen noemen
  een gedicht begin te schrijven
  weet ik gewoonlijk niet
  waar het eerste vers
  me naar toe voeren zal.
  Dit baart geen ongerustheid
  want al lijkt het nergens op
  het blijft een feit
  dat het aaneenrijgen van woorden
  een uitstekend middel
  tegen de verveling is
  en die bekruipt me soms
  onweerstaanbaar
  op donderdagnamiddagen
  in januari.
  Maar dat hoeft jou
  geen zorg te wezen.
  Dat begrijp je wel.

  30-01-2014 om 13:36 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muyters in ongenade-De Roover glorieert
  Een politiek actieve persoon die de laatste jaren door bepaalde media, in het bijzonder De Standaard, opgevreeën werd, was ongetwijfeld De Roover. Wat daarin stoorde, was niet wat hij te vertellen had, maar dat hij zich steeds liet opvoeren als een 'onafhankelijke politieke waarnemer'. Terwijl uit alles bleek dat hij een fervente aanhanger was, niet alleen van het nationalisme maar ook van de rechts-liberale enonomische ideeën en visies, die in de NVA meer en meer het communautaire gehakketak overvleugelen. Dat iemand dat gedachtegoed is toegedaan, daarmee is niks mis. Integendeel. In onze democratie zijn vooralsnog 'die Gedanken frei'. Gelukkig maar. Maar dat De Roover lange tijd zijn zelfverklaarde politieke onafhankelijkheid heeft gebruikt om in de media een bepaalde partij te propageren, te verdedigen, te volgen, doet de wenkbrauwen fronsen. Aan die dubbelzinnigheid is nu eindelijk een einde gekomen door een verkiesbare plaats op een kandidatenlijst, wat meneer De Roover waarschijnlijk al lange tijd op het oog had.
   
  Met minister Muyters heb ik echt wel te doen. Deze aimabele man werd enkele jaren geleden als een wit konijn door De Wever rechtstreeks in een ministerzetel geposteerd en wordt nu door de zelfde onaantastbare leider op een vernederende manier bij het politieke huisvuil gezet. En toen Muyters nog even piepte dat hem een ministerpost beloofd was, kreeg hij helemaal de wind van voren van zijn (ex-)partijvrienden. Benieuwd hoe de minister deze slagen met de partijkromstaf zal verwerken. Misschien vindt hij troost in het gedicht van Kipling 'If...'. Mag ik de minister adviseren het in deze ongetwijfeld voor hem donkere periode geregeld rustig te lezen. In het bijzonder de tweede strofe kan wellicht troost bieden met daarin het vers: IF YOU CAN MEET WITH TRIUMPH AND DISASTER... Ik wens het u van harte toe, minister Muyters.
   
   
  If you can dream - and not make dreams your master;
  If you can think - and not make thoughts your aim,
  If you can meet with Triumph and Disaster
  And treat those two impostors just the same;
  If you can bear to hear the truth you've spoken
  Twisted by knaves to make a trap for fools,
  Or watch the things you gave your life to, broken,....
  30-01-2014 om 10:51 geschreven door Gust Adriaensen


  29-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tien jaar geleden overleed Herman Servotte
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 24 januari 2004 stierf Herman Servotte. Hij werd 74 jaar.

  Alle Leuvense ex-studenten germanistiek uit het begin van de jaren zestig, zullen het met me eens zijn: professor Herman Servotte bracht een nieuw geluid, een nieuwe lente in het doceren van de Engelse literatuur.

  Niet alleen sprak hij een vlot en sierlijk Engels, in tegenstelling tot vele van zijn collega's, maar ook de manier waarop hij de literatuur benaderde, betekende een breuk met de tot dan toe gangbare academische literatuurstudie. Bovendien was hij een begenadigd lesgever en een charmante gentleman met een bijzonder fijn gevoel voor humor. Iemand die dicht bij zijn studenten stond en toch een zekere afstandelijkheid en een natuurlijk gezag wist te bewaren. Die verbondenheid met de studenten kwam nog het sterkst tot uiting tijdens de Engelandreis in de 1ste licentie, die toen traditie was.

  Herman Servotte werd ervaren en geapprecieerd als een man van de wereld, ook al was hij priester. En wat voor een priester!

  Hij was vanaf 1982 medepastor in de universitaire parochie en in de jaren 80 ook algemeen proost van de Gezinsgroepen, die in dat decennium hun hoogste bloei kenden. Maar hij maakte zich ook verdienstelijk in het beleid van de Kerk en van de Universiteit . Zo aanvaardde hij de opdracht van kardinaal Suenens om een nieuw concept van priesteropleiding vorm en gestalte te geven en was hij gedurende een tiental jaren vice-rector .

  In Tertio schrijft Robrecht Michiels het volgende: 'Servotte zag zichzelf in een brugfunctie, als iemand die steeds op de grens leefde en daar juist wilde leven. Tussen stad en platteland, tussen twee taalgebieden en twee cultuurgemeenschappen, tussen college geven aan de universiteit en universitair beleid, tussen gelovigen en minder-/anders-/niet-gelovigen, tussen een profane bezigheid en het priesterambt, tussen literatuur en geloof, filosofie, theologie en exegese, tussen herinnering en hoop of gisteren en morgen, tussen kerk en wereld.'

  De laatste jaren van zijn leven leed Herman Servotte aan de ziekte van Parkinson, die hem het schrijven en spreken geleidelijk aan moeilijker en moeilijker maakte. Dat was een uiterst zware beproeving voor hem. 'Maar', zo zei hij, 'God is bij de lijdenden aanwezig als een moeder, die het lijden van haar kind weliswaar niet wegneemt, maar door haar aanwezigheid kracht en sterkte brengt.'  

  -----------------------------------------------------------

  We shall not cease from exploration
  And the end of all our exploring
  Will be to arrive where we started
  And know the place for the first time.
  Through the unknown, remembered gate
  When the last of earth left to discover
  Is that which was the beginning;
  (…)
  And all shall be well and
  All manner of thing shall be well
  When the tongues of flame are in-folded
  Into the crowned knot of fire
  And the fire and the rose are one.

  (T.S. Eliot, Four Quartets)

  We zullen niet ophouden met ontdekken
  En het einde van alle ontdekking
  Zal zijn aan te komen waar we vertrokken
  En de plaats te kennen voor de eerste keer.
  Door de ongekende, herinnerde poort
  Wanneer het laatste wat op aarde te ontdekken blijft
  Dat is wat de aanvang was;
  (...)
  En alles komt terecht en
  Alle dingen worden goed
  Wanneer de vlammende tongen naar binnen zijn gevouwen
  In de gekroonde knoop van vuur
  En het vuur en de roos één zijn.

  (Vertaling Herman Servotte)

  ---------------------------------------------------

  29-01-2014 om 08:40 geschreven door Gust Adriaensen


  28-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nootjes en aapjes van minister Geens

  Het was niet bepaald minister Geens' dag in het parlement toen hij de zichzelf 30% loonsverhoging toekennende toplui van bad bank Dexia, toch per se wilde verdedigen.

  Zijn uitspraak dat hij, Geens, wel in staat zou zijn B-post en Belgacom te leiden, maar niet Dexia, was al erg van de pot gerukt en vooral ook erg denigrerend voor de CEO's van die overheidsbedrijven.

  De met pathos uitgesproken zin: 'Als je nootjes voedert, krijg je aapjes' , sloeg evenwel alles.

  Wellicht heeft minister Geens, hoe verstandig hij zich voordoet en waarschijnlijk ook is -hoewel toch wat te min om bv. een bad bank te leiden-, niet echt beseft welke conclusies uit die boutade getrokken kunnen worden.

  Want wat Geens zegt, kan als volgt geïnterpreteerd worden: al die mensen die met een (heel wat) lager loon dan de supervergoedingen van CEO's, moeten tevreden zijn, die dus 'nootjes, peanuts' toegeworpen krijgen, zijn of worden aapjes. Of nog anders: degenen die voor een modaal loon willen of moeten werken, hebben beperkte capaciteiten. Of: met een vergoeding die niet in de honderdduizenden euro's loopt of het miljoen overschrijdt, trek je geen valabele mensen aan.

  Maar wel aapjes dus. Nou, dat is dan een ministeriële wijsheid waarin  de overgrote meerderheid van de bevolking  zich kan terugvinden!

  28-01-2014 om 08:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belastingontduiking

  Minister Vande Lanotte:

  'Als iedereen die belastingen moet betalen die ook effectief betaalt, dan is er genoeg geld om de nettolonen van de modale werkende mens omhoog te krikken zonder dat er pijnlijke besparingen moeten worden doorgevoerd.'

  De spijker op de kop!

  28-01-2014 om 07:35 geschreven door Gust Adriaensen


  27-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië
  Sedert enkele weken werkt het internetsysteem niet meer in de streek waar pater Daniël verblijft in Syrië.
   
  Wel kan hij nog kort communiceren via sms. In zijn laatste berichtje meldt hij het volgende:
   
  'Het gebombardeerde communicatiespel werkt al half.
  We kunnen met gewone lijn niet naar buitenland bellen,
  maar wel van het buitenland ontvangen.
  Voor de rest status quo.'
   
  Hij vraagt ook dat de heilige Francis van Sales, eens bisschop van Genève, Genève II (waar onderhandelingen gestart zijn tussen regering en oppositie) een flinke duw zou geven'.
   
  Dat wensen en hopen we met pater Daniël.

  27-01-2014 om 10:32 geschreven door Gust Adriaensen


  26-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus werkt aan tekst over ecologie

  De directeur van de persdienst van het Vaticaan heeft bevestigd dat paus Franciscus werkt aan een tekst over het thema ecologie.

  De paus wil sterk de nadruk leggen op de 'menselijke' ecologie. Onderwerpen zoals de wegwerpmaatschappij, de plundering van bodemrijkdommen en de bescherming van het milieu en het leven zullen ongetwijfeld behandeld worden.

  26-01-2014 om 16:20 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De inzet van het euthanasiedebat

  De inzet van het euthanasiedebat
  Perscommuniqué van de bisschoppen van België – 22 januari 2014 
   
  Op de bijeenkomst van de bisschoppenconferentie in Grimbergen hebben de
  bisschoppen van België de problematiek van het levenseinde besproken. Dat
  gebeurde in aanwezigheid van een aantal experts op medisch, juridisch, ethisch en
  pastoraal vlak. Het wetsvoorstel in verband met uitbreiding van de euthanasiewet
  voor minderjarigen, d.w.z. kinderen en jongeren, dat momenteel in de
  Kamercommissie besproken wordt, gaat de bisschoppen zeer ter harte. Ze vragen
  zich af waarom een wet moet worden gemaakt over een dergelijke delicate materie,
  als men bedenkt dat Nederland al sinds 2006 over een dergelijke wet beschikt en die
  nog nooit heeft moeten toepassen. De problematiek heeft de bisschoppen ertoe
  aangezet de onderliggende inzet van dit initiatief te verdiepen en hun bedenkingen
  met een breed publiek te delen. 
   
  Een eerste inzet van het debat is het verbod te doden, dat de basis vormt van onze
  samenleving. Door de deur open te zetten voor euthanasie voor minderjarigen lopen
  we het risico euthanasie uit te breiden tot mensen met een handicap,
  dementerenden, mentaal zieken en zelfs tot mensen die levensmoe zijn. Op die
  manier riskeren we ook de zin van het menselijke leven te veranderen. Menselijke
  waardigheid alleen nog toekennen aan mensen die in staat zijn de waardigheid van
  hun eigen leven te erkennen, is mensonwaardig. Op die manier zaait men twijfel over
  de waarde van het leven van bepaalde mensen. 
   
  Een tweede inzet is de wijziging binnen de medische praktijk, die verbonden is met de
  grote vooruitgang van de geneeskunde. Als de geneeskunde de grenzen van haar
  mogelijkheden bereikt, stapt men over van ‘alles’ naar ‘niets’ en is men geneigd
  meteen zijn toevlucht te nemen tot euthanasie. Men vergeet de rol van de sedatie,
  die de pijn verzacht, en het belang van de palliatieve zorg, die mensen op een serene
  manier voorbereiden op de dood. De artsen en het verplegende personeel worden in
  hun praktijk aan het twijfelen gebracht, tussen het ‘teveel’ aan geneeskunde en het
  ‘niets meer’ van de euthanasie. 
   
  De derde inzet confronteert ons met onze eigen dood: hoe ons erop voorbereiden en
  de dood niet ontkennen? Met wie kunnen we erover spreken, welke voorbereidingen
  treffen we, hoe laten we ons omringen? Hoe vermijden we van de dood een
  taboemoment te maken? Hoe waardig sterven mét respect voor de waarde van het
  menselijke leven? 
   

  De vierde inzet is van het lijden. 70% van de Belgen zegt voor een zachte dood te zijn.
  Dat is normaal. We moeten te allen prijze elke vorm van pijn bestrijden en het lijden
  maximaal verminderen. Maar als het lijden ondanks alles aanwezig is, zowel bij de
  zieke als bij de nabestaanden of bij het medisch personeel, hoe kan het dan bewust
  gedragen worden? Hoe kunnen we ons voorbereiden om het lijden aan te kunnen en
  te beleven als een beproeving, die we kunnen delen met anderen en samen dragen?
  Hoe kunnen we elkaar niet loslaten en ondersteunen in momenten van lijden? 
   
  De vijfde inzet is die van de spiritualiteit. In het euthanasiedebat gaat het ook over de
  zin van het leven. Hoe kan de christelijke ervaring ons helpen de confrontatie met
  lijden en sterven aan te gaan? Als wij het Pasen van Jezus vieren, laat Goede vrijdag
  ons het drama van het lijden beleven; op Stille Zaterdag is dat het mysterie van de
  dood en de verlatenheid en op Paaszondag de kracht van de verrijzenis. Hoe kan het
  paasmysterie ons leven verlichten en inspireren? Hoe kunnen de christelijke
  instellingen getuigen van een ethische houding inzake deze uitdagingen?
   
  Daarnaast hebben de bisschoppen samen met experts in de pastoraal ook gewerkt
  rond de problematiek van de evoluties in het parochiale landschap in ons land.

  23-01-2014 om 17:11 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom nou minister Geens
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Koen Geens voelt zich als een vis in het ministeriële water. Ook al kleurt dat geregeld troebel. En de minister in ongetwijfeld een heel verstandige jongen. Dat behoedt hem helaas niet altijd voor domme beslissingen of uitspraken.

  Je moet toch op je kop gevallen zijn, om na de commotie rond het superloon van Thijs, een loonsverhoging met 30% voor enkele topbonzen van de restbank Dexia te steunen en te verdedigen.

  Geens kreeg er dan ook terecht flink van langs in het parlement. Hij verdedigde zich als een duivel in een wijwatervat en trok zelfs ten aanval.

  Maar zijn pathetische uitroep dat hij, Geens, wel in staat is B-post en Belgacom te leiden maar dat hij de leiding van Dexia niet zou aankunnen, zal bij velen ironische commentaar uitgelokt hebben.

  Kom nou, minister Geens! Een man met uw talenten! En wat een vernederende uitspraak voor de CEO's van B-post en Belgacom. Als Geens zijn hand niet omdraait om die jobs op zich te nemen maar dat hij dat niet ziet zitten voor Dexia, was de oorlog omtrent de verloning van Thijs en Bellens meer dan verantwoord en moet er verder nagedacht worden over een nog forsere verlaging.

  Eén ding moet minister Geens wel nagegeven worden: de man is m.i. nu al het grootste oratorische talent van zowel het federale als het Vlaamse parlement.

  23-01-2014 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  22-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weelde in dienst van de mensheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Pauselijke boodschap aan Economisch Forum Davos:
  -----------------------------------------------------------

  'Ik vraag u er zorg voor te dragen dat de mensheid gediend wordt door de weelde en er niet door wordt beheerst.'

  22-01-2014 om 07:56 geschreven door Gust Adriaensen


  21-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De revival van de traditionele vloek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De ouderen onder ons hebben zeker leeftijdsgenoten gehad die van in hun prille jeugd geen volledige zin konden uitbrengen zonder hem te voorzien van vloeken, waarin 'god' in een of andere (taal)vorm aanwezig was.

  De laatste decennia verdwenen die als oubollig aangevoelde krachtwoorden, samen met God, naar de achtergrond. Zij maakten plaats voor Engelse vierletterwoorden, die in sommige Amerikaanse, vooral misdaadfilms, het overgrote deel van de conversatie uitmaken.

  Maar het moge duidelijk zijn: de traditionele Vlaamse vloek, waarin 'god' een belangrijke plaats inneemt, is terug van weggeweest. Net als God overigens.

  Het mooiste bewijs daarvan wordt geleverd door Waes en Wauters. Zij larderen zonder veel remmen, de reacties op hun eigen en de wederzijdse exploten, met een, zeker in taalkundig opzicht, interessante stortvloed aan ouderwets gevloek.

  Met toch wel, na een eerste oppervlakkig onderzoek, Waes als kampioen.

  21-01-2014 om 19:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wraakroepende en dodende kloof

  85 miljardairs zijn even rijk als de 3,5 miljard armsten

  21-01-2014 om 07:14 geschreven door Gust Adriaensen


  20-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met beugel naar Hollywood of niet?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat zijn we allemaal apetrots dat 'The broken circle breakdown' een Oscarnominatie beetheeft.

  Maar in ruime Vlaamse kring heersen er ook bezorgdheid en twijfel en discussie. Nee, niet zozeer over de kwaliteit van de film. 'Met die nominatie hebben we al gewonnen', zegt Felix van Groeningen. En volgens sommige gazetten kan het niet anders of de Oscar wordt ook binnengehaald.

  Maar de vraag is: hoe verschijnt Veerle Baetens in Hollywood? Met blokjes of zonder? Om het een beetje oneerbiedig maar alleszins puur volks te zeggen: past heel die ijzerwinkel tussen al dat chic volk of niet?

  Nu is het wel zo dat de overgrote meerderheid, zeker der Vlaamse meisjes en jonge vrouwen, met staaldraad hun gebit beteugelen -soms denk ik zelfs dat er meer beugels rondlopen dan er jong volk beschikbaar is. 

  Het zou wat betekenen voor het zelfvertrouwen van de jongere generaties: Veerle die met beugel en al, een Oscar in ontvangst mag nemen! Wedden dat de kans groot is dat al vlug minstens de 100% beugeldragers worden gehaald. Vandaar dat het begrijpelijk is dat de Verenigde Vlaamse Orthodonten, Veerle Baetens al de goedbedoelde en deskundige raad gegeven hebben om haar beugel niet thuis te laten.

  In Flanders no problem dus. De kwestie is: pikken de Amerikanen deze metaalconstructie? Is Veerle sexyer met dan zonder? Is haar lach stralender met dan zonder? Geraakt Amerika onder de indruk van het vakmanschap der Vlaamse orthodonten of staan de VS-collega's al mijlen verder in de tandcorrectiebehandeling?

  Als ik de foto aandachtig bekijk, kruipt er twijfel in mijn hart. Zou het toch niet beter zijn het orthodontievakwerk in ons dierbaar Vlaanderland te laten?   

   

  20-01-2014 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  19-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verander uw houding tegenover migranten en vluchtelingen'

   

  Paus Franciscus drukte vandaag de hoop uit dat migranten en vluchtelingen in vrede zouden kunnen leven in de landen die hen verwelkomen en dat ze in staat zouden zijn de waarden van hun cultuur te behouden.

  In augustus 2013 schreef paus Franciscus al het volgende: 'Een verandering van de houding ten aanzien van migranten en vluchtelingen is nodig bij iedereen. Wij moeten weg van een defensieve houding en van angst, weg van onverschilligheid en marginalisering - wat allemaal typisch is voor een wegwerpcultuur-, en we moeten evolueren naar een houding gebaseerd op een cultuur van ontmoeting, de enige cultuur die in staat is een betere, meer rechtvaardige en broederlijke wereld  op te bouwen'.

   

   

  19-01-2014 om 15:18 geschreven door Gust Adriaensen


  18-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Macht

  De traditionele partijen, aldus NVA, klampen zich vast aan de macht.

  Een verwachte doorzichtige,  maar hoe dan ook simplistische uitspraak.

  De traditionele, conservatieve partij, die NVA (geworden) is, zit al sterk verweven in het politieke en financiële Belgische machtssysteem en klampt zich vast aan de macht op Vlaams politiek niveau.

  En zij doet er alles aan, net als alle andere partijen, om de macht ook op het federale niveau te grijpen. Dat behoort namelijk tot de essentie en de brandstof van het politieke bedrijf: de macht grijpen, de macht behouden om o.a. de eigen maatschappijvisie en de eigen ambities te realiseren.

  Het zo voorstellen dat de eigen partij daaraan niet meedoet, is een flagrante leugen en kiezersbedrog.

  18-01-2014 om 13:57 geschreven door Gust Adriaensen


  17-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus 'Evangelii Gaudium' -4-

  Bekommer u om de zwakken
  ---------------------------------

   

  Het is noodzakelijk nieuwe vormen van armoede en zwakheid - de daklozen, de drugsverslaafden, de vluchtelinge, de inheemse volkeren, de steeds meer vereenzaamde en verlaten oude mensen, enz.- onze aandacht te schenken. We worden ertoe uitgenodigd in hen de lijdende Christus te herkennen en hem nabij te zijn, ook wanneer dat ons klaarblijkelijk geen tastbare en onmiddellijke voordelen biedt.

  De migranten betekenen voor mij een bijzondere uitdaging, omdat ik herder van een kerk zonder grenzen ben, die zich moeder van allen voelt. Daarom roep ik de landen op tot een ruimhartige openstelling, die, in plaats van de angst voor een verstoring van de eigen identiteit, in staat is nieuwe culturele syntheses te realiseren. Hoe mooi zijn de steden, die het ziekelijke wantrouwen oveerwinnen, die anderen met hun verscheidenheid opnemen en van deze integratie een ontwikkelingsfactor maken! Hoe mooi zijn de steden, die ook in hun architectonische planning, rijk zijn aan ruimtes die verbinden, samenhang realiseren en de erkenning van de andere begunstigen!

   

  17-01-2014 om 19:28 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staatshervormingen en economische dynamiek

  Econoom Paul De Grauwe wilde graag weten of het waar is wat de voorstanders van de opeenvolgende en steeds maar verder doorgedreven staatshervormingen zo graag beweren. De staatshervormingen -en de ultieme staatshervorming is natuurlijk het opdoeken van België-, zijn noodzakelijk om Vlaanderen een nieuwe economische dynamiek te geven, aldus die voorstanders.

  Wat blijkt nu uit De Grauwes analyse? Sinds de jaren tachtig, toen bijna elke nieuwe regering een staatshervorming doorvoerde, is de groei in Vlaanderen stelselmatig gedaald ten opzichte van Wallonië. En ook de groei in Vlaanderen zelf is sinds 1980 trendmatig gedaald en is nu sinds ongeveer tien jaar niet te onderscheiden van de sinds 1980 permanent lage Waalse groei.

  De conclusie die daaruit getrokken moet worden is, dat de Vlaamse politieke partijen -de ene al meer dan de andere-, de hervormingen van de staatsstructuren gebruiken/misbruiken, niet zozeer om Vlaanderen in economisch opzicht welvarender te maken, maar omwille van electorale overwegingen.

  Daarop is vroeger al herhaaldelijk gewezen. Maar de boodschap verkondigen -ook al is het een valse, zoals blijkt uit De Grauwes studie- dat grotere zelfstandigheid van Vlaanderen automatisch leidt tot grotere welvaart, blijft veel mensen verleiden.

  Dat fenomeen bevestigt anderzijds de waarheid van het volkse gezegde: 'De mensen willen bedrogen worden'. Maar het is goed dat er nog mensen zijn als Paul De Grauwe, die de bedriegers ontmaskeren.

  16-01-2014 om 07:48 geschreven door Gust Adriaensen


  15-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reeds meer dan dertig inschrijvingen voor Bijbelstudie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Er liepen reeds meer dan dertig inschrijvingen binnen voor de bijbelstudie die op vrijdag 24 januari van start gaat in De Mantel, Markt 7 in Retie. Inschrijven kan nog altijd.

  Het verdient aanbeveling de hele reeks te volgen, zij vormt immers een eenheid. Maar uiteraard is het ook mogelijk slechts een gedeelte van de cursus mee te maken.

  Er zijn zes bijeenkomsten, telkens op vrijdag van 14 tot 17 uur. De cursus wordt verzorgd door Jeanne Vercauteren-Vandekeybus en door pater Nicolaas van de Postelse norbertijnenabdij.

  Meer inlichtingen bij nicolaasgorts@hotmail.com, 014378121 - 0495524654 of bij Juanitavdk2@hotmail.com, 014378265-0474847300.

  15-01-2014 om 16:09 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus over abortus

  Paus Franciscus:

  'Abortus is verschrikkelijk. Het maakt deel uit van onze wegwerpcultuur.'

  15-01-2014 om 08:34 geschreven door Gust Adriaensen


  14-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frietkotcultuur: Vlaams immaterieel erfgoed
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Frietkotcultuur: Vlaams immaterieel erfgoed
  ------------------------------------------------

  Heeft Joke Schauvlieghe een verborgen agenda?
  --------------------------------------------------

  Welke ware Vlaming voelt geen blijdschap en trots nu minister van cultuur Joke Schauvlieghe, onze frietkotcultuur tot Vlaams immaterieel erfgoed heeft verheven?

  Bij tallozen komen de zaligmakende herinneringen boven aan de dagen en van die dagen in het bijzonder de avonden en nachten, dat zij bij de frietkoten in hun dorp en stad hun smakelijk gerief nog vonden.

  Ook nu nog is het een heerlijk ritueel zich een tip- ofte puntzak friet met een kwak mayonaise erbovenop aan te schaffen en smikkelend door de winkelstraten te flaneren, hoewel de algemeen om zich heen grijpende angst voor de overal spiedende GAS-ambtenaren, dat intense cultureel-culinaire genoegen de laatste tijd terugdrong. Hopelijk doet het feit dat je rondloopt met een pak immaterieel erfgoed in je handen, de  GAS-ambtenaren en GAS-burgemeesters tot bezinning komen.

  Als je Joke Schauvlieghe en Kris Peeters met glimmende gezichten en vingers ziet toetasten, krijg je zelf enorm veel goesting en winnen zij op slag niet alleen de harten van de duizenden frituristen maar ook van de frietetende Vlamingen en dat is de meerderheid.

  Het kan dan ook geen toeval zijn dat deze twee CD&V-coryfeeën, deze prachtige beslissing ten bate van de Vlaamse cultuur namen, niet zo heel lang voor de moeder aller verkiezingen, terwijl een beslissing van hun grootste politieke opponent, de zelfverklaarde Redder des Vaderlands, bij honderdduizenden frietadepten nog altijd een bittere nasmaak heeft.

  Hoe dom was het inderdaad van Bart De Wever te luisteren naar zijn stijladviseurs, spindoctors, PR-teams, en zijn volkse aanhankelijkheid aan zijn frietkot -wat in hoge mate had bijgedragen tot zijn bekendheid- af te zweren! Daardoor trapte hij niet alleen op de ziel van de frituristen maar ook op die van honderdduizenden frietetende Vlamingen.

  Hoe dom was het zich te laten transformeren in een dure overjaarse yup, die meer bezig is met zijn gewicht en zijn outfit dan met het lot en het geluk der Vlamingen in en rond de frietkoten?

  Dan hebben Joke en Kris het beter begrepen. Zie ze daar staan! Gelukkig en voldaan, smikkelend en smakkend, in een oer-Vlaamse setting, volkomen en op natuurlijke wijze geïntegreerd in de Vlaamse frietcultuur die ze daarnet meer dan terecht opgewaardeerd hebben tot VLAAMS ERFGOED, één met het heir der frituristen en frieteters! Vlamingen uit één stuk!! Vlamingen pur sang!!!

  14-01-2014 om 09:43 geschreven door Gust Adriaensen


  13-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex
   
  'Geen enkele bejaarde mens mag een soort van 'balling' zijn in onze families. De bejaarden zijn een schat voor onze samenleving.'

  13-01-2014 om 16:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volksverlakkerij

  Patrick De Wael van Open VLD had in een tv-debat overschot van gelijk: het reduceren van de verkiezingsstrijd tot een duel tussen het zgn. NVA-model en het zgn. PS-model, is kiezersbedrog, is volksverlakkerij.

  Het is een tactiek die uitsluitend electorale bedoelingen heeft en daarvoor door de gebruikers ervan, manipulatie verantwoord wordt geacht.

  Want wat is de werkelijkheid? In het huidige verkiezingssysteem is er geen federale kieskring. Vlamingen kunnen dus niet voor Di Rupo of Reynders of Milquet of Labille of Demotte stemmen. En Walen kunnen hun stem niet schenken aan Peeters of De Wever of  Van Besien of Tobback of Verherstraeten.

  Aan Vlaamse kant moet de kiesstrijd dan ook gaan tussen de verschillende Vlaamse partijen. Het anders voorstellen is een loopje nemen met de realiteit en met de democratie. Want die verkiezingsspelregels zijn binnen ons democratisch systeem tot stand gekomen.

  Er is nog meer aan de hand, wat iedere oprechte democraat de wenkbrauwen moet doen fronsen. Een verkiezingscampagne helemaal ophangen aan het creëren van een vijandbeeld, is al niet fraai. Maar dat op een extreme manier gefocust wordt op een externe vijand, dat die externe vijand op alle mogelijke manieren wordt gediaboliseerd, in de hoop op electoraal gewin, is ronduit ondemocratisch en gevaarlijk.   

  13-01-2014 om 14:35 geschreven door Gust Adriaensen


  12-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Evangelii Gaudium' van paus Franciscus -3-

  Neen aan de sociale ongelijkheid, die geweld veroorzaakt
  -----------------------------------------------------------------

  Tegenwoordig wordt van vele kanten een grotere veiligheid geëist. Maar zolang de uitsluiting en de sociale ongelijkheid in de maatschappij en tussen de verschillende volkeren niet overwonnen zijn, zal het onmogelijk zijn, het geweld uit te roeien. De armen en de armste bevolkingen worden beschuldigd van geweld, maar zonder kansengelijkheid vinden de verschillende vormen van agressie en oorlog een vruchtbare voedingsbodem, die vroeg of laat de uitbarsting veroorzaakt. Wanneer de lokale, nationale of wereldwijde gemeenschap een deel van zichzelf aan zijn lot in de marginaliteit overlaat, zullen er geen politieke programma's, ordekrachten of geheime diensten zijn, die met succes de rust zullen kunnen waarborgen. Dat gebeurt niet alleen omdat de sociale ongelijkheid gewelddadige reacties van degenen die door het systeem uitgesloten worden, uitlokt, maar vooral omdat het maatschappelijke en economische systeem fundamenteel onrechtvaardig is.

  Zoals het goede ertoe neigt, zich uit te breiden, zo neigt het slechte, waaraan men toegeeft, namelijk de onrechtvaardigheid ertoe, haar schadelijke kracht te vergroten en in stilte de fundamenten van ieder politiek en sociaal systeem, aan te tasten, hoe stevig ze ook lijken te zijn. Als elke daad zijn gevolgen heeft, dan bevat een in de structuren van de maatschappij genesteld kwaad altijd mogelijke elementen van ontbinding en van dood. 

  Het in de onrechtvaardige maatschappijstructuren gekristalliseerde kwaad is de reden waarom men niet op een betere toekomst hopen kan. 

  12-01-2014 om 19:59 geschreven door Gust Adriaensen


  11-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Katholiek Onderwijs zal katholiek zijn. Of niet zijn.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De aanstelling van Lieven Boeve tot topman van het Katholiek Onderwijs, in opvolging van Mieke Van Hecke, wordt in ruime kring positief onthaald.

  Twee discutabel geachte thema's kwamen in de commentaren en interviews sterk naar voren:

  -De aanstelling werd door sommigen beschouwd als een overwinning van de coalitie Katholieke Universiteit Leuven en Bisschoppen op de Guimardstraat. Wordt daardoor de invloed van de KUL op vooral het middelbaar onderwijs niet te groot?

  -Boeve heeft in het verleden sterk gepleit voor het behoud van de 'K' in de naam van de Leuvense universiteit. Zou hij geen katholieke restauratiepogingen ondernemen  in het Katholiek Onderwijs?

  Ik ben van mening dat de Guimardstraat inderdaad de nodige waakzaamheid aan de dag moet leggen ten overstaan van de KUL. Ongetwijfeld zijn er in de katholieke universiteiten en hogescholen stromingen aanwezig die het middelbaar onderwijs in een richting willen duwen die het best aansluit bij hun doelstellingen en projecten.

  Een gezonde en respectvolle samenwerking kan evenwel vruchtbaar zijn. De universiteiten en hogescholen moeten er niet altijd van uitgaan dat zij de ultieme toetssteen zijn voor de waardebepaling van het onderwijs en de kwaliteiten en talenten van de studenten die vanuit het secundair onderwijs bij hen terechtkomen. Ook de universiteiten en hogescholen moeten zichzelf in vraag durven stellen en hun didactisch en wetenschappelijk niveau durven evalueren. Wat dat betreft is er een veel gezondere samenwerking tussen basis- en secundair onderwijs.

  De vragen omtrent het 'katholieker' maken van het Katholiek Onderwijs, door de katholiek Boeve, waren voorspelbaar. Ze zijn eerder een uiting van een m.i. achterhaald anti-klerikalisme in hoofde van sommige journalisten, dan van  gedegen, ruimdenkende journalistiek.

  Ook al is het positief dat Boeve, net als Van Hecke, er geen geheim van maakt dat hij katholiek is, toch gaf zijn voorzichtige en algemene reactie op die vragen aan, dat hij er moeite mee heeft vrij en vrank een standpunt daaromtrent in te nemen.

  En het is toch eenvoudig: het Katholiek Onderwijs kan maar met recht die naam dragen, als het katholiek is. Anders dekt de vlag de lading niet. Het probleem is natuurlijk, dat nogal wat anti-kerkelijke opiniemakers in hun onwetendheid en/of vooroordeel, een 'katholieke lading' gelijkstellen met  een terugkeer naar het Rijke Roomse Leven  van de jaren 50.

  Het klopt natuurlijk niet en het is ook wel ontgoochelend, dat Boeve er  zich vanaf maakt met de opmerking dat er aan de 'katholiciteit' van het Katholiek Onderwijs niets hoeft te gebeuren. Dat is pleiten voor immobiliteit. En het is mooi te beklemtonen dat de katholieke scholen 'dialoogscholen' zijn, die dus in gesprek gaan met en respect hebben voor andere levensbeschouwingen en religies. Maar katholieke directie- en personeelsleden en leerlingen  kunnen slechts op een evenwaardige wijze in dialoog treden met niet-christelijke leerlingen en ouders, wanneer zij bewust christen zijn en niet bang zijn om voor hun overtuiging uit te komen.

  Het is hoe dan ook een van de fundamentele taken van Boeve, wil hij het voortbestaan van het Katholiek Onderwijs op een geloofwaardige manier verantwoorden en verzekeren: de christelijk-katholieke identiteit van het machtige Katholiek Onderwijs duidelijk maken en versterken. Anders wordt het etiket 'Katholiek' alleen maar een reclameslogan. En een leugen.

  11-01-2014 om 10:26 geschreven door Gust Adriaensen


  10-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Downsyndroom: een natuurlijke genetische variant

  Naar aanleiding van politieke plannen om 55 miljoen euro uit te trekken om ieder ongeboren kind te laten testen op het downsyndroom, schreef Jo Lebeer, docent handicapstudies aan de UA, een opiniestuk waarin hij stelt dat het realiseren van dat plan, een eugenetische maatregel zou zijn, die doet denken aan een onfrisse periode in de geschiedenis.

  Enkele uittreksels:

  'Als België 55 miljoen euro (!) per jaar over zou hebben voor een gratis prenatale test, en niet voor de ondersteuning van mensen met downsyndroom en gelijkaardige aandoeningen, dan kunnen we dat een eugenetische maatregel noemen.

  Wat is nog het verschil met de periode dat personen met een beperking op basis van onvolwaardigheid geëlimineerd werden en dit geruggensteund door sommige artsenen academici? In wezen is de boddschap dezelfde: jij bent een onvolwaardig individu en je wordt maar beter niet geboren.(

  'De Canadese Downsyndroom Vereniging publiceerde het statement dat 'het downsyndroom geen ziekte is, geen medische afwijking, maar een natuurlijke genetische variant', zoals een blanke, zwarte of gele huidskleur ook natuurlijke varianten zijn.

  Waarom zou men in ons land dan 55 miljoen euro per jaar over hebben om hun geboorte te vermijden?' 

  10-01-2014 om 08:17 geschreven door Gust Adriaensen


  09-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De gekke soldaat' in Retie

  Op dinsdag 21 januari om 20 uur organiseert Davidsfonds Retie in samenwerking met de Retiese cultuurdienst de pakkende theatervoorstelling 'De gekke soldaat', over het leven in de loopgraven. De voorstelling heeft plaats in GC Den Dries, Kerkhofstraat, Retie.

  image

  1914-1918. Oorlog in de Westhoek. Vier jaar lang vechten Duitsers en hun bondgenoten tegen Belgen, Britten, Fransen en nog vele anderen. Honderdduizenden doden zijn het gevolg. De hele streek is platgebombardeerd. De soldaten overleven in de loopgraven. In modder, in drek. Tussen ratten en ander ongedierte. Een Duitse soldaat ziet zijn vrienden één voor één sterven. Hij droomt van zijn geliefde die niet langer heeft kunnen wachten en ondertussen met een ander is getrouwd. Hij probeert niet gek te worden, maar te overleven. De gekke soldaat brengt de gruwel en de waanzin van deze verschrikkelijke periode opnieuw tot leven. Als toeschouwer ‘voel’ je hoe het leven in de loopgraven echt was.

  Acteur Tom Lathouwers (Koninklijk Conservatorium, Brussel) speelde o.a. in Oliver en Annie en was te zien in Witse, Mega Mindy, Wittekerke en Aspe. Scenarist Frans Ceusters was bedenker en scenarist van tv-reeksen als De Kotmadam, Boerenkrijg en Jes, schreef voor BRT en AVRO en kreeg ook de Ivonne Lexprijs voor het toneelstuk Gusta.

  09-01-2014 om 08:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit 'Evangelii Gaudium' van paus Franciscus -2-
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Neen tegen de verafgoding van het geld
  ------------------------------------------------

  'Wij accepteren vredevol de heerschappij van het geld over ons en over onze samenleving. De financiële crisis, die wij meemaken, doet ons vergeten dat aan de oorsprong ervan een diepe antropologische crisis ligt:de verloochening van de voorrang van de mens! We hebben nieuwe goden gecreëerd. De aanbidding van het antieke gouden kalf (vgl. Ex. 32, 1-35) heeft een nieuwe en onbarmhartige vorm gevonden in het fetisjisme van het geld en in de dictatuur van een economie zonder gezicht en zonder een echt menselijk doel. De wereldwijde crisis, die de financiële wereld en de economie aantast, maakt haar onevenwichtigheden en vooral het grote gebrek aan een antropologische oriëntering duidelijk, een gebrek, dat de mens tot slechts een van zijn behoeften reduceert: consumptie

  Terwijl de inkomens van enkelen exponentieel stijgen, zijn die van de meerderheid steeds verder verwijderd van de welstand van deze gelukkige minderheid. Deze wanverhouding gaat terug op ideologieën, die de absolute autonomie van de markten en van de geldspeculatie verdedigen. Daarom bestrijden ze het controlerecht van de staten, die de opdracht hebben te waken over de bescherming van het algemeen welzijn. Er ontstaat een nieuwe, onzichtbare, vaak virtuele tirannie, die eenzijdig en onverbiddelijk haar wetten en haar regels opdringt. Bovendien verwijderen de schulden en hun intresten, de landen van de praktische mogelijkheden van hun economie en de burgers van hun werkelijke koopkracht. Bij dat alles komen nog een vertakte corruptie en een egoïstische belastingontduiking, die wereldwijde dimensies hebben aangenomen. De begeerte naar macht en bezit kent geen grenzen.'

   

  09-01-2014 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  08-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit 'Gaudium Evangelii' van paus Franciscus'-1-
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Neen tegen een economie van uitsluiting
  --------------------------------------------------

   

  53

  'Net zoals het gebod 'Gij zult niet doden', een duidelijke grens aanduidt, om de waarde van het menselijke leven te verzekeren, moeten wij tegenwoordig een 'Neen tegen een economie van uitsluiting en van dispariteit van de inkomens' zeggen. Deze economie doodt. Het is niet te geloven, dat het geen opzien baart wanneer een oude man, die gedwongen is op straat te leven, bevriest, terwijl een daling van twee punten op de beurs, groot nieuws is. Dat is uitsluiting. Het is niet langer te tolereren, dat voedingsmiddelen weggegooid worden, terwijl er mensen zijn die honger lijden. Dat is sociale ongelijkheid. Tegenwoordig speelt alles zich af volgens de criteria van het concurrentievermogen en volgens de wet van de sterkste, waar de machtige de zwakkere te gronde richt.

  Als gevolg van deze situatie, worden grote delen van de bevolking uitgesloten en naar de rand van de samenleving gedrongen: zonder werk, zonder vooruitzichten, zonder uitweg. De mens wordt als een consumptiegoed beschouwd, dat men gebruiken en dan weggooien kan. We hebben de 'wegwerpcultuur' ingevoerd, die zelfs aangemoedigd wordt.

  Het gaat niet langer eenvoudig om het fenomeen van de uitbuiting en de onderdrukking, maar om iets nieuws: met de uitsluiting wordt het lid zijn van de samenleving, waarin men leeft, in zijn kern getroffen. Want door de uitsluiting bevindt men zich niet in de onderste laag, aan de rand of behoort men tot de machtelozen, maar men staat buiten. De uitgeslotenen zijn geen 'uitgebuiten', maar vuilnis, 'afval'.'

  08-01-2014 om 08:37 geschreven door Gust Adriaensen


  07-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Word wakker ACW!

  Word wakker ACW!
  ------------------------------

  Twee weken geleden meende journalist Sturtewagen duidelijk tekenen van toenadering tussen CD&V en NVA, het kartel dat uit zijn as herrijst, te ontwaren (zie mijn stukje daarover op 20 december). Nu is het de beurt aan journalist Brinckman om die, volgens hem, onmiskenbare prille liefde nog eens te analyseren.

  Los van het feit dat de De Standaardjournalisten zich graag overgeven aan politieke koppelaarsactiviteiten,  is het wel zo dat het hardvochtige, neoliberale, rechtse sociaal-economische beleid dat NVA voorstaat, op veel vlakken sterk overeenkomt met wat de rechtervleugel van CD&V wil doordrukken.

  En die rechtervleugel, met glamourboy Peeters op kop, heeft het al een hele tijd duidelijk voor het zeggen bij CD&V. En dat is ook te begrijpen. Het ACW ligt nog in de touwen. Ook en vooral financieel. Tussen haakjes, denk niet dat er in de topregionen van de CD&V ook maar één traantje geplengd is om de mokerslagen die het ACW kreeg toegediend en om de brutale en onterechte beschuldigingen van fraude en schriftvervalsing.

  Sta op ACW! Maak uw leden en heel de bevolking duidelijk dat de beweging afstand neemt van de richting die CD&V uitgaat. Trek uw steun aan die partij terug. Help CD&V niet om een rechts-conservatief regime te vestigen, want de beweging zal stank voor dank krijgen, haar geloofwaardigheid helemaal verliezen en voortdurend energie moeten steken in het afweren van destructieve aanvallen tegen het middenveld.

  Hoe kan men politieke hand-en spandiensten blijven verlenen aan partijen die beleid voorstaan en een maatschappijvisie promoten, die haaks staan op de waarden, de visie en de bekommernissen van de eigen beweging?

  Als de beweging toch niet echt nog een vuist kan maken binnen CD&V en met de rug bekeken wordt, waarom dan blijven aanschurken tegen die partij? In het Vlaamse politieke spectrum zijn er partijen als Groen en SPA, die veel beter de  sociaaleconomische bekommernissen van het ACW en zeker van het ACV, vertolken. Of hou een nieuwe politieke formatie boven de doopvont.

   

  07-01-2014 om 09:12 geschreven door Gust Adriaensen


  06-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku

   

  Zondag 5 januari 2014
  ------------------

   

  Een staalblauwe lucht

  verandert kale twijgen

  in een ragfijn web.

   

  06-01-2014 om 11:39 geschreven door Gust Adriaensen


  05-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ben Weyts: 'Niet genoeg ontslagen federale ambtenaren'

  Ben Weyts, NVA, heeft België kond gedaan dat er niet genoeg federale ambtenaren worden ontslagen.

  De vraag rijst: hoe zit het met de Vlaamse ambtenaren?

  Alle ambtenaren wezen bij dezen gewaarschuwd!! Big Brother Weyts is watching you!!!

  05-01-2014 om 12:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie-En het Woord is Vlees geworden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tijdens zes namiddagen wordt de Bijbel verkend. De eerste bijeenkomst heeft plaats op vrijdag 24 januari van 13.30 uur tot 17 uur, in De Mantel, Markt 8, Retie, België.

  Het thema is: de schepping, een herschepping. In het eerste gedeelte begeleidt mevrouw Jeanne Vandekeybus,lerares, de Bijbelstudie. Pater Nicolaas Gorts, norbertijn van de abdij van Postel, past in het tweede gedeelte de Bijbelstudie toe op het leven van elke dag.
  Voor de eerste bijeenkomst, graag aanmelden voor 20 januari, nicolaasgorts@hotmail.com, 014378265, 0495524654

  05-01-2014 om 11:56 geschreven door Gust Adriaensen


  04-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rik Torfs: 'De Johnny Thijs in elk van ons'

  Wie al geruime tijd de columns van Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, leest, herkent het wel zonder veel moeite: in zijn drang om scherp, spits en boutadeachtig uit de taalhoek te komen, zondigt Torfs geregeld tegen de logica of werpt hij zich op als de vertolker van wat 'het volk, de politiek, de samenleving...' denken.

  In zijn bijdrage tot de commotie, getiteld 'De Johnny Thijs in elk van ons', -ik begon me al af te vragen: wanneer horen we de stem van Torfs?- omtrent held en martelaar Johnny Thijs, begint het al goed. 'Wie 650.000 euro bruto per jaar te min vindt, hoeft niet te rekenen op sympathie van het volk. Zo dachten onze politici. En toch pakte het anders uit', schrijft Torfs. Waarop steunt hij om te beweren dat 'het volk' sympathie koestert voor de looneisen van Thijs?

  Wat dan volgt in Torfs' exposé wordt taalkundig voorgesteld als een verklaring van de 'sympathie van het volk' voor de grootverdiener, maar het heeft er in feite geen bal mee te maken en het is zeer de vraag of 'het volk' er veel van begrijpt.

  Met 'Vooreerst omdat het niet om geld gaat' schaart Torfs zich aan de zijde van de klagende Thijs en andere verontwaardigde CEO's, en ik ben er bijna 100% zeker van, dat daarover in brede geledingen van 'het volk' een schaterlach opgaat.

  De beschouwingen van de Leuvense rector omtrent verworven rechten, en het oprukkende moralisme met daarbij vragen over de toekomst van de 'meritocratie', zijn interessant. Maar zijn dat ook de overwegingen die, althans volgens Torfs, 'het volk' sympathie doen koesteren voor de man van het grote geld? Ik denk het niet.

  Eén ding wordt wel duidelijk. Hoewel de auteur in de formulering geen standpunt inneemt, is de teneur 'pro Thijs'. Torfs schaart zich aan de zijde van de exuberant verdienende CEO's, kan zich ook niet helemaal vrijmaken van de primitieve diabolisering van de PS -het stompzinnige maar tot nu toe electorale succeswapen van de Vlaamse nationalisten-, en grijpt de kans om op een niet zo fraaie manier collega-columnist Hugo Camps, een venijnige en bewust beledigende veeg uit de pan te geven.

  Wat wel hout snijdt, is de scherpzinnige vergelijking tussen de afkeer voor Bellens en de adoratie voor Thijs, vanwege de 'Vlaamse publieke opinie'. Maar Torfs verwart eens te meer  'publieke opinie', 'het volk', met de kleine wereld van de media.

  Rik Torfs tilt zwaar aan het feit dat minister Labille nog nooit op een lijst gestaan heeft maar wel minister is. En dat feit verleidt hem tot de nogal theatrale rethorische vraag: 'Beschikt iemand, die zijn macht uit het systeem put, in een democratie over de nodige legitimiteit om de  stem van het volk te vertolken?' . Die vraag kan inderdaad gesteld worden. Bij iedereen die onverkozen tot minister wordt benoemd. Dus ook bij bv. Muyters. Of bv. Geens. Beschikt deze ongetwijfeld bekwame minister, die evenwel zijn kracht uit het systeem put, over de nodige legitimiteit om de stem van het volk te vertolken, wanneer het om onze centen gaat?

  Tot slot. Al dagen besteden de gazetten bladzijden en bladzijden aan een man die tot nu toe als baas van de post, 30 keer meer verdiende dan een postman en in de nieuwe regeling nog altijd 18 maal meer zou verdienen. Om misselijk te worden.

  Zie je Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, geleerde beschouwingen wijden of één letter besteden aan het ontslag of de loonsvermindering van een arbeider of bediende?

   

  04-01-2014 om 11:35 geschreven door Gust Adriaensen


  03-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Berichtgeving zoals in de 'boekskes'

  Kranten, ook de zelfverklaarde kwaliteitskrant 'De Standaard', brengen graag smeuïge artikels over politieke machinaties, ruzies, samenzweringen, tactische bewegingen. De 'onderzoeksjournalist' schrijft dan een stuk  waarin de indruk wordt gewekt dat het een relaas van feiten is, terwijl de tendentieusheid en de politieke keuze van de krant al vlug overduidelijk worden. Kortom, het procédé dat de 'boekskes' toepassen wanneer ze een en ander uit de doeken willen doen over het 'verborgen leven' van celebrities.

  Neem nu het artikel 'Wat Labille uit te leggen heeft' van de hand van journalist Wim Winckelmans in De Standaard van 3 januari.

  Het is een opeenvolging van verwijzingen naar bronnen in de hoogste echelons van regering en partijen, die niet nader genoemd worden  en van suggestieve zinnen, die duidelijk maar één doel voor ogen hebben: de lezer ervan overtuigen dat er ruzie is in de regering, dat minister Labille het spel vuil gespeeld heeft en dat Johnny Thijs held en martelaar is.

  Een greep:

  -...meer en meer bijval van de coalitiepartners...:  welke?

  -...meer dan één vicepremier vindt dat minister Labille een loopje heeft genomen met zijn mandaat...: wie?

  -...volgens één vicepremier...: wie?

  -...dit element is ons duidelijk verzwegen geweest, klinkt het bij een regeringspartij...: welke regeringspartij?

  -...wordt ook duidelijk dat herhaaldelijk beloften werden gedaan...: door wie?

  -...hij wou geen uitzonderingsregime, zegt een vicepremier...: welke vicepremier?

  Conclusie: De Standaard heeft bijna twee bladzijden over voor een konkelfoesartikel waarin een mee konkelfoezende journalist een podium geeft aan konkelfoezende politici. Het artikel zou echt niet misstaan in de 'Story', 'Dag allemaal' of andere 'boekskes'.

  Maar er is, zoals ik boven aangaf, meer aan de hand: De Standaard neemt een loopje met de objectiviteit en de transparantie die je in een 'relaas van feiten' verwacht. De Standaard neemt in een 'nieuwsbericht' bepaalde posities in, maakt zijn opinie overduidelijk: tegen Labille en de PS, voor Johnny Thijs en zijn (CEO)-aanhangers, voor het behoud van de superlonen voor CEO's, tegen een verlaging .

  Dat onder het artikel verwezen wordt naar 'Opinie op bladzijde...' mag waarlijk het toppunt van cynisme of van domheid genoemd worden.

  03-01-2014 om 14:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex
   
  'God toont zichzelf niet in kracht of macht, maar in de zwakheid en kwetsbaarheid van een pasgeboren kind.'

  03-01-2014 om 07:06 geschreven door Gust Adriaensen


  02-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeanne Brabants overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jeanne Brabants 1920-2014

  danseres en choreografe

  oprichtster Ballet van Vlaanderen

  Icoon van de Vlaamse danswereld

  02-01-2014 om 13:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wensen voor 2014

  Wat ik u allen (en ook mezelf) van harte toewens:
  ----------------------------------------------------

   

  -een goede gezondheid naar geest en lichaam

  -een boeiende verhouding tussen gezinsleden

  -heel veel vriendschap en liefde

  -vreugde, blijdschap en speelsheid met reden of zomaar

  -troost wanneer u die nodig hebt

  -geborgenheid in uzelf, in anderen, in uw thuis, uw dorp of stad, uw streek

  -verbondenheid met de natuur, respect voor de leefomgeving

  -intellectuele en emotionele soepelheid, geen verstarring

  -woede om onrecht

  -openheid en gevoeligheid voor spiritualiteit en mysterie

  -oog en hart voor schoonheid in cultuur en natuur, in woord, klank, kleur, beweging, vorm

  -interesse, geen onverschilligheid

  -blijvend wantrouwen tegenover alle vormen van macht, ook al oefent u zelf mogelijk een stuk uit

  -respect voor ieders persoonlijkheid , afwijzing van massabeïnvloeding

  -humor en relativiteitszin om overeind te blijven

  -vrijheid, vooral innerlijke

  -nederigheid

  -dankbaarheid
  ------------------------

   

  GELUKKIG NIEUWJAAR!

  ---------
  ----

   

   

  02-01-2014 om 08:28 geschreven door Gust Adriaensen


  01-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelcursus
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  TJCII Belgium organiseert in 2014 een bijbelcursus in 'De Mantel', Markt 7 in Retie.

  Er zijn zes bijeenkomsten, telkens op vrijdag van 14 tot 17 uur. De cursus wordt verzorgd door Jeanne Vercauteren-Vandekeybus en door pater Nicolaas van de Postelse norbertijnenabdij.

  De eerste bijeenkomst heeft plaats op 24 januari en heeft als thema: 'De schepping, een herschepping'. Graag aanmelden voor 20 januari.

  Meer inlichtingen bij nicolaasgorts@hotmail.com, 014378121 - 0495524654 of bij Juanitavdk2@hotmail.com, 014378265-0474847300.

  01-01-2014 om 21:28 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!