NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
 • 'Niet in mijn naam'
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  29-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schuldig verzuim?

  Hoogleraren en advocaten krijgen dezer dagen in bepaalde kranten ruim de gelegenheid om te schrijven dat het gerecht de huiszoekingen en inbeslagnames mocht/moest ondernemen.

  Toch wel opvallend en merkwaardig dat mensen zoals bv. hoogleraar Voorhoof en advocaat Van Steenbrugghe nu pas de wereld daarvan kond doen. Waarom hebben zij de initiatiefnemers en leden van de commissie Adriaenssens evenals alle slachtoffers die zich in vertrouwen tot de commissie wilden wenden, niet bij de opstart ervan, erover geïnformeerd dat het gerecht hun dossiers in beslag kon nemen? En waarom heeft het gerecht dat niet duidelijk gemaakt?

  Peter Adriaenssens heeft overschot van gelijk wanneer hij zegt dat de commissie als lokaas door het gerecht is misbruikt en dat het vertrouwen van slachtoffers zwaar is geschonden. Hoeveel klachten van slachtoffers waren tot voor enkele weken bij het gerecht ingediend? En hoeveel dossiers werden bij de commissie in beslag genomen?

  Als het gerecht nu zegt dat het zijn werk doet (daarin bijgetreden door Voorhoof en tutti quanti), dan heeft dat gerecht vroeger zijn werk niet gedaan.

  29-06-2010 om 09:38 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gerechtelijke sport: archiefdozen uit het venster kieperen

  Je hoeft geen katholiek te zijn om de manier waarop de huiszoekingen en inbeslagnames in Mechelen en Leuven gebeurden, brutaal en ongepast te noemen. Men kiepert geen dossiers uit het venster, men maakt er geen mediagebeuren van, men schendt niet zomaar het vertrouwen van slachtoffers in de commissie Adriaenssens.

  Toch weer opmerkelijk hoe sommige journalisten, met Desmet van De Morgen op kop, in die manier van optreden helemaal geen graten zien. Nog erger is dat ze suggereren of uitdrukkelijk schrijven dat de Kerk zich boven de wet wil stellen. Léonard heeft nochtans uitdrukkelijk gesteld dat het gerecht zijn werk moet doen. Hij heeft wel en terecht geprotesteerd , met relativerende ironie -de Da Vinci Code- tegen de gebruikte methodes.

  Echt benieuwd hoe journalisten zoals Desmet zouden reageren wanneer de kantoren van hun krant ondersteboven werden gekeerd, alle journalisten een dag werden gegijzeld, computers en dossieers in beslag werden genomen. Wedden dat het kot te klein zou zijn? En dat woorden als politiestaat, dictatuur, machtsmisbruik, censuur, aantasting van de vrijheid van meningsuiting, enz., enz. niet van de lucht zouden zijn?


  .Benieuwd hoe Desmet zou reageren als de kantoren en dossiers van De Mor..

  27-06-2010 om 21:46 geschreven door Gust Adriaensen


  25-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook de kleine garnaal mag bij Bart op bezoek


  Nog maar enkele dagen geleden wisten de gazetten te melden dat Bart De Wever geen zin had om als informateur de voorzitter van de Belgische motorrijdersbond te ontvangen. Nieuwe aanpak weet je wel. Alleen die figuren die ertoe doen. Efficiëntie is het ordewoord.

  Ondertussen is het rijtje toch al flink aan het groeien. Met kleine garnaal ertussen. Aan de voorzitter van de motorrijdersbond is Bart nog niet toe. Maar deze achtbare man mag zeker niet wanhopen. En wie weet kan de president van de West-Vlaamse stamboekgeitenvereniging, de informateur niet een paar goede recepten voor de staatshervorming aan de hand doen.

  Want de eenvoudige, nuchtere Vlamingen weten het wel: het zijn niet altijd de hoge piefen die het allemaal weten. Ho nee. Daar is De Wever zich als eenvoudige, nuchtere Vlaming pur sang ook terdege van bewust. En daarom maakt m.i. ook de heer Janssens, de welbespraakte penningmeester (de voorzitter kan het niet zo goed uitleggen) van de Spaardersclub Ons Genoegen (gevestigd in café 'Bij Marina') uit Erps-Kwerps, een grote kans om zijn gedacht eens te zeggen tegen informateur De Wever. 

  25-06-2010 om 20:17 geschreven door Gust Adriaensen


  22-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Retie in woord en beeld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

   

  Retie in woord en beeld

  dia's - muziek - gedichten

  een boeiende tocht door een mooi dorp

  zaterdag
  26 juni
  20.45 u.

  GC. Den Dries

   

  Gratis toegang

  22-06-2010 om 08:50 geschreven door Gust Adriaensen


  21-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het moderne conservatisme
  Enkele dagen geleden verscheen in 'De Standaard' een artikel van Bart De Wever waarin de momenteel erg succesrijke politicus duidelijk probeert te maken wat voor hem de betekenis is geweest van de 18de-eeuwse filosoof van het conservatisme, Edmund Burke en wat voor De Wever 'het moderne conservatisme' (waartoe hij zich bekent) inhoudt.

  Het is boeiend Burkes opvattingen die De Wever sterk aanspreken, te lezen maar de visies en standpunten die de N-VA-voorzitter daaruit voor de huidige maatschappij afleidt, roepen heel wat vragen en bedenkingen op.

   

  Dat een samenleving in wezen organisch is, akkoord. Maar niet uitsluitend. Doorheen de eeuwen hebben mensen, instellingen (en niet in het minst de politieke ) de maatschappij mee vorm gegeven. Als historicus weet De Wever beter dan wie ook,  dat wat nu gemakshalve Vlaanderen wordt genoemd, geenszins het voorlopige eindstadium is van een organische ontwikkeling die al eeuwen bezig is. Veronderstellen dat die organische evolutie een eindstadium bereikt in een nieuw staatje, staat haaks op de fundamentele betekenis van ‘organisch’. En omdat Bart  De Wever dat ook wel weet, is de politicus vol ijver bezig met het ‘maken’ van een zelfstandig Vlaanderen.

   

  Met De Wevers kritiek op ‘een ongeremd en zuiver materialistisch egotisme’, ben ik het volkomen eens. Waarom hij alleen maar de staat in die kritiek betrekt, ontgaat me. Is het voor vele mensen niet eerder zo dat zij gedwongen klant worden van de financiële, commerciële en industriële instellingen en machten, eerder dan klant van de overheidswinkel? Overigens zie ik niet goed in hoe De Wever met zijn erg liberale visie op de economie, dat ‘materialistisch egotisme’ zal afremmen. Bovendien appelleert de N-VA al lang aan een sterk aanwezig ‘materialistisch egotisme’ van veel Vlamingen en suggereert de partij dat het welstellende Vlaanderen nog welstellender zal zijn als het maar zelfstandig is.

   

  De cruciale rol die nog altijd weggelegd moet zijn voor de ‘civic society’ of  het maatschappelijk middenveld, is ongetwijfeld de mening van vele mensen. Het verwonderde me wel enigszins dat, terwijl  Burke in zijn lijstje van instituties en tradities, nadrukkelijk de kerk opneemt,  De Wever dat instituut, rijk aan traditie en waarin doorheen de eeuwen de overdracht van waarden essentieel was, niet vermeldt. Als leerling van Burke en zelfbewuste moderne conservatief, zou Bart De Wever in het politieke discours en in de partij-ideologie veel meer aandacht moeten schenken aan kerk en religie. Al was het maar om consequent en geloofwaardig te blijven in de interpretatie van Edmund Burkes leer én in de historisch correcte evaluatie van de elementen en invloeden die de ‘Vlaamse cultuurgemeenschap’ gevormd hebben.

   

  21-06-2010 om 14:41 geschreven door Gust Adriaensen


  19-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De seksuele besognes van de heer Bracke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  De seksuele besognes van de heer Bracke

  (een hopelijk ontspannend weekendstukje)  Wat is er toch met Bracke, de vroegere topjournalist, de huidige ministeriabele politicus aan de hand?

  Het fenomeen Bracke. Nog maar enkele weken geleden plots bekeerd tot het Vlaams nationalisme, waaraan nochtans logebroeders altijd een broertje dood gehad hebben. Magnifiek verkiezingsresultaat. Heeft daarmee nog eens aangetoond dat je in deze mediamaatschappij helemaal niks op het politieke terrein gepresteerd hoeft te hebben om het kiesvee mee te krijgen. Nu ongeduldig wachtend op een ministerportefeuille.

  Wat doet Siegfried ondertussen?  Verse partijgenoten doorgronden of kledij-advies geven. Uit verveling? Komen verdrongen gevoelens, verlangens naar boven?

  ‘De meeste mannen kijken direct naar de borsten van vrouwen’ aldus mannenkenner Bracke. ‘Bart doet dat niet. Maar na een kwartier is dat gedaan.’

  Deze diepborende analyse van de heer De Wever door de heer Bracke, roept op zijn minst twee belangrijke vragen op. Rekent de toekomstige minister zich tot ‘de meeste mannen’ die er een hemels genoegen in scheppen direct naar de borsten der vrouwen te kijken? En suggereert Sieg dat de nieuwe halfgod van Vlaanderen, na een kwartiertje zijn ogen niet meer kan afhouden van de niet genoeg te bejubelen sieraden der, bij voorkeur, Vlaamse vrouwen?

  Amper twee dagen na deze seksuologische ontleding van De Grote Voorzitter, was het weer raak. De heer Bracke sloeg door naar de andere richting. Het broekpakje van een der nieuwe NV-A-babes, verleidde Siegfried tot het ventileren van een strenge berisping. ‘Te sexy’, aldus zedenmeester Bracke.  ‘Met zo’n gewaagde outfit trekt niet de boodschap maar wel de boodschapper de aandacht!’.  Tja. Als je de kwaliteitspers mag geloven, was de bekritiseerde outfit inderdaad toch wel enigszins gewaagd voor NV-A-volgelingen, want, Godstamebij, het broekje van de niet onaardige mevrouw Geybels ‘eindigde maar net onder de bilnaad’. Haar eigenste bilnaad wel te verstaan. Dus ordonneerde de NieuwesterkemannaBart: 'In het verdomhoekje met dergelijk broekje!'

  Hoe moet deze vestimentaire terechtwijzing van de uitdagende en wulpse partijgenote verklaard worden, na het door Siegfried toch nogal vrijpostig bekijken der vrouwelijke borsten? Er komt mij maar een steekhoudende verklaring voor de geest: mevrouw Bracke.

  Zijn Marina is weliswaar afkomstig uit het eenvoudige, Kempense Mol, maar van gisteren is ze niet. Een slimme meid. Het is dus niet zo vermetel te veronderstellen dat zij verontrust werd door de belangstelling van haar Sieg voor de vrouwelijke bustes. Onrust die nog versterkt werd toen na de verkiezingen bleek dat een hele stoet welgevormde Vlaams-nationalistische babes met broekjes die maar net onder de bilnaad eindigen, het eerbiedwaardige parlementsgebouw betraden.

  ‘Sieg’, zei Marina resoluut met een aandoenlijk Mols accent, ‘ge moogt dat niet langer laten gebeuren, zo gaat onze boodschap verloren.’ En Sieg sprak.

  Het is nu in spanning wachten tot de heer Bracke mediaminister wordt. Wedden dat zijn eerste dienstnota voor onze geliefde ankervrouwen en journalistes van de nieuwsdienst zal zijn. Voor Martine, Phara, Goedele, Goedele, Annelies, Kathleen, Linda, enz., zal het tijdperk van de broekjes die maar net onder de bilnaad eindigen, met het aantreden van NV-A-minister Bracke eveneens én abrupt eindigen.

   

  19-06-2010 om 11:03 geschreven door Gust Adriaensen


  18-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het populisme in Bart De Wever
  In De Standaard probeert Mark Van De Voorde een verklaring te vinden voor het eclatante succes van De Wever. In een scherpzinnig artikel noemt hij de politicus 'een populist die intellectueel op alles en iedereen neerkijkt'. De Wever is, aldus de columnist, 'van het volk, tegelijk staat hij torenhoog boven dat volk. Dat verkiest dat volk: afstandelijke nabijheid, autoritaire volksverbondenheid (zoals bij de kapelaans van vroeger)'.

  Ik ben van mening dat de analyse van Van De Voorde grotendeels correct is. Ook al is een en ander niet bijzonder fraai, noch voor De Wever, noch voor 'het volk' (wie daarmee ook precies bedoeld wordt). Want Van De Voorde laat uitschijnen dat 'het volk' in beate en kritiekloze bewondering opkijkt naar iemand die op datzelfde volk neerkijkt. Kortom, de volgelingen van de politicus worden in feite gelabeld als een 'klootjesvolk', dat 'autoritaire volksverbondenheid' prefereert. Overigens dient hieraan toegevoegd te worden dat die 'autoritaire volksverbondenheid' doorheen de eeuwen de sleutel tot succes was niet alleen van de kapelaans van vroeger, maar van veel gevaarlijkere specimen van de menselijke soort.
   
  Van De Voorde schrijft ergens in zijn stuk: 'Hij (De Wever) excuseert zich nooit.' Klopt ondertussen niet meer. De nieuwbakken informateur heeft zich (terecht) uitgebreid verontschuldigd bij de Franstaligen omdat hij geen mededeling in het Frans had voorbereid. 'Une bêtise.' Een eerste symptoom van de vervelling van de 'autoritaire, intellectuele, volksverbonden populist' naar de 'gematigde, diplomatieke, pragmatische, raison d' état uitstralende, redder van de Belgische staat? Wie weet.

  18-06-2010 om 08:33 geschreven door Gust Adriaensen


  16-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Nieuwe Vlaamse Arrogantie
  Loert de Nieuwe Vlaamse Arrogantie om de hoek?
  Oordeel zelf.

  -De Wever: 'Phara moet zich bij mij verontschuldigen voor haar houding tegenover mijn partijgenoot Pieters in het debat met Vandenbroucke. Anders ziet ze me niet meer in haar programma.'

  -De Wever: 'Ik beschouw de Wetstraat 16 als een gouden kooi waarvoor je een deel van je programma moet opgeven.' De N-VA in de federale regering zal dat hoe dan ook moeten doen.

  -De Standaard: 'Maar elke week op audiëntie bij de koning, op 21 juli op bezoek in de kathedraal om het Te Deum bij te wonen ter ere van het land...Goed voor zijn imagovorming kan dat nooit zijn.' Het voor zijn achterban zo gaaf mogelijk houden van zijn imago is voor De Wever klaarblijkelijk belangrijker dan de verplichtingen en gebruiken die een premierschap nu eenmaal met zich meebrengt. Nou.

  -De Wever: 'Ik lust bijna alles. Maar elke week koning is niets voor mij.'

  -De Standaard: 'De Wever heeft geen zin om als informateur de voorzitter van de Belgische Motorrijdersbond te ontvangen.'


  16-06-2010 om 09:55 geschreven door Gust Adriaensen


  14-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Di Rupo premier
  De verkiezingen glansrijk winnen, dat is een ding. Nu een gepaste coalitieregering vormen die enigszins kan realiseren wat verwacht wordt, hoe uiteenlopend die verwachtingen en plannen ook zijn, is andere koek.

  De Wever moet er dus voor zorgen dat hij geen tweede mister (bijna) 800000 wordt à la Leterme.

  Een coalitie met de partijen die ook in de gewestregeringen te vinden zijn, lijkt zich af te tekenen. Aan Waalse kant zijn dat: PS met 26 zetels, CDH (9) en Ecolo (8). NVA met 27 zetels, CD&V (17) en SP-A (13) bezetten samen 57 zetels in de Kamer. 

  Alles samen hebben deze partijen 100 zetels. Dat is precies 2/3 van de 150 parlementszetels. En je weet het, een tweederde meerderheid is nodig voor een grote staatshervorming. Het ligt voor de hand dat een beroep zal gedaan worden op Groen! om die meerderheid wat comfortabeler te maken.

  En de premier? Meer dan waarschijnlijk Elio Di Rupo. De PS staat er weer helemaal in Wallonië en de socialistische 'familie' (PS en SP-A) is met 39 zetels de grootste van België.

  14-06-2010 om 14:11 geschreven door Gust Adriaensen


  12-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Retie in woord en beeld' op zaterdag 26 juni

  Op zaterdag 26 juni om 20.45 uur presenteren Paul Stappaerts en Gust Adriaensen in GC Den Dries de tweede editie van 'Retie in woord en beeld'. Vorig jaar kende die dorpsevocatie een enorm succes.

  Met diamontages, muziek, gedichten en bindteksten maken de presentators én de toeschouwers een boeiende tocht door het landschap en de geschiedenis van Retie.

  12-06-2010 om 15:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Willen wij een solidaire samenleving?

  Het gaat in deze verkiezingen en in alle vorige en volgende, om de vraag: wat voor een maatschappij willen wij?

  Willen wij een samenleving waarin de solidariteit met de zwaksten stevig verankerd is? Of bouwen we die sociale zekerheid af, zogezegd om de economie te redden maar waarbij de rijksten amper hinder ondervinden om nog rijker te worden?

  Of sommigen dat nu willen verdoezelen of niet graag horen, in essentie is het verschil tussen 'links' en 'rechts' nog altijd het fundamentele platform voor de politieke besluitvorming.Tegenover die achtergrond komt het geloof of de voorstelling dat met een andere staatsstructuur of een onafhankelijk (?)Vlaanderen de problemen zoveel makkelijker opgelost raken, als bijzonder naïef maar ook als uitermate misleidend over.

  Om nog niet te spreken over die politieke partijen die laten uitschijnen dat met een onafhankelijk regiootje en een soort van etnische zuivering (op zijn Vlaams), de overgebleven ras- en cultuurzuiveren in het paradijs terechtkomen.

  12-06-2010 om 10:47 geschreven door Gust Adriaensen


  10-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Debat der witte konijnen: wat een zielige vertoning!
  Op VTM was gisteravond een debat te zien en te beluisteren van de 'witte konijnen'. Goedele Liekens was opgetrommeld om samen met Stef Wauters een en ander in goede banen te leiden.

  Wat een zielige vertoning is me dat geworden! Brems kon nog enige sympathie opwekken door haar naïeve, meisjesachtige gedrevenheid. Maar De Baetzelier, Torfs en Bracke.... Jezus toch.

  De Baetzelier wilde klaarblijkelijk met haar straffe uitspraken omtrent allochtonen en werklozen, het hele Vlaams Belang en in het bijzonder Dewinter de loef afsteken. Torfs vroeg als een schooljongen het woord door het vingertje op te steken maar waande zich in het beantwoorden van de vragen nog altijd in de clownszetel van 'De slimste mens'. En Bracke dacht nog altijd dat hij het was die de vragen moest stellen of de structuur van het gesprek moest bepalen.

  Van de gezichten van de vragenstellers was duidelijk af te lezen dat bijna alles van wat de politici ze vertelden, gewoonweg niet tot hen doordrong. Het frappantst was dat te merken aan de mimiek en de reacties van een impulsieve dame die duidelijk 'het ze eens goed wilde zeggen op de tv'. Met stijgende verbijstering staarde ze met priemende blik de politici aan, alsof ze tegenover kwaadaardige wezens, de 'greys' van een andere planeet stond.

  Ook al liet Goedele Liekens de lijven van de vragenstellers geen moment met rust, het hielp niet om de ontreddering, de verbijstering, de verbazing, het niet-begrijpen, het in-Keulen-horen-donderen, weg te nemen.

  Sjonge, sjonge.

  10-06-2010 om 14:24 geschreven door Gust Adriaensen


  09-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HAHAHAHAHAHAHA...
  Fé is een communicatiebureau en het deed een imago-onderzoek van een aantal politici.

  In het bijzonder twee N-VA-politici komen uiterst positief naar voren. De Wever wordt rechtlijnig en spitsvondig genoemd en is de beste politicus van het afgelopen jaar, volgens het onderzoek. Het witte konijn Bracke krijgt de etiketten 'intelligent en kordaat' opgeplakt. Mooi, mooi.

  Alleen doet het feit dat de vrouw van Bracke, pr-verantwoordelijke voor het communicatiebedrijf Fé is, toch wel de wenkbrauwen fronsen.

  09-06-2010 om 11:35 geschreven door Gust Adriaensen


  08-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bange Bart

  Dat De Wever weigert in debat te gaan met Vandenbroucke over de sociale zekerheid, zegt veel over de N-VA én over de voorzitter ervan. Het maakt nog maar eens duidelijk dat, zeker wat de sociaal-economische politiek betreft, N-VA vooral verpakking is en inhoudelijk geen samenhangend en realiseerbaar plan te bieden heeft. En De Wever? Tja. Een politicus die in de media en de campagne alomtegenwoordig is, die meer en meer doet uitschijnen dat de N-VA een eenmanspartij is maar die zich onttrekt aan een confrontatie over een levensbelangrijk segment van het beleid, roept vragen op. Vragen over moed, openheid, betrouwbaarheid, programma.

  Ene meneer Pieters, die gelabeld wordt als de N-VA-expert inzake sociale zekerheid, werd dan maar het strijdperk ingestuurd. Het zal deze academicus nog lang geheugen. Ook hij, net als De Wever in een Humo-interview (meer dan waarschijnlijk de reden waarom bange Bart zijn kat stuurde naar Phara), kon geen zinnig antwoord geven op de pertinente vragen van Vandenbroucke omtrent het N-VA-voornemen om het Brussels Gewest te laten verdwijnen. Pieters sloeg, om het nog zacht uit te drukken, een belabberd figuur. Gaandeweg de discussie was het hem ook duidelijk aan te zien, dat hij zichzelf daarvan ook bewust was. Een pijnlijke vertoning niet alleen voor de ’specialist’ maar ook ontluisterend voor De Wever en ZIJN partij.

  In ‘Phara’ werd nog maar eens bevestigd, wat ik reeds eerder in deze campagne opmerkte. De Wever en N-VA geven niet thuis wanneer het erom gaat duidelijke standpunten en plannen omtrent de verschillende beleidsdomeinen naar voor te brengen. Zelfs wat hun zgn. corebusiness betreft, de staatshervorming, laten ze de goegemeente in het ongewisse over hun uiteindelijke bedoeling. Thyssen, Gennez, De Croo, Van Besien, ja zelfs Dedecker, zijn al voor de dag gekomen met duidelijke, vaak becijferde, programmapunten. De Wever al voor de dag horen komen met goed bestudeerde, realiseerbare plannen? En als hij dan al eens uit zijn kot komt met theoretische uitlatingen over splitsing van dit en dat (want electoraal interessant), maar geen antwoord weet te geven op vragen omtrent de praktische gevolgen ervan, dan kruipt hij veilig terug in zijn kot en stuurt soldaat Pieters het veld in.

  Van in zijn hokje kan De Wever dan weer de rol spelen waarin hij al veel ervaring heeft opgedaan: die van een Vlaams underdoggetje.

  Electoraal wellicht effectief. Alleszins sluw. Maar betrouwbaar? Nou.

  En onze academicus én N-VA-specialist sociale zekerheid, nu maar, na zijn passage bij Phara, zijn wonden likken. Ocharme.

   

  08-06-2010 om 22:22 geschreven door Gust Adriaensen


  07-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Groot Debat

  Op basis waarvan in het bijzonder de 'specialisten' in de nabespreking van het Groot Debat op Canvas, De Wever als winnaar van het debat betitelden, is me een raadsel.

  Ook nu weer weigerde de N-VA-voorzitter duidelijkheid te scheppen over de staatshervorming, ook al drong Thyssen er voor de zoveelste keer op aan klare wijn te schenken.

  Wanneer het gaat over de sociaaleconomische politiek, blijft De Wever steken in algemeenheden of wil hij de goegemeente doen geloven dat meer Vlaamse zelfstandigheid het allemaal wel zal oplossen. Terwijl Gennez en Thyssen met concrete en becijferde analyses en plannen voor de dag komen, zwijgt de N-VA, weigert De Wever zijn nek uit te steken.

  Veel inhoudelijks heb ik van De Wever niet gehoord. Hij werd er door de interviewers ook niet echt toe geprest. Hij beperkte er zich dus toe de anderen te wijzen op vroegere uitspraken, beloftes of engagementen.

  Maar zelf echt uit zijn kot komen? Nog liever het underdoggetje blijven uithangen. Sluw, dat wel. Maar geloofwaardig? Nou.

  07-06-2010 om 13:24 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!