NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
 • Werkt barones Doornaert aan haar bekering?
 • twitter@pontifex
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  19-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Comical Donald

  Jaren geleden lachte de hele wereld met de minister van informatie in het regime van Saddam Hoessein. Al vlug kreeg hij de spotnaam comical Ali.

  In Amerika is zijn opvolger opgestaan: comical Donald.

  Maar veel gevaarlijker dan Ali.

  19-02-2017 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dick Bruna overleden

  Dick Bruna, de geestelijke vader van 'nijntje', is overleden op 89-jarige leeftijd.

  19-02-2017 om 14:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub


  Vrijdag 17 februari 2017

  Flitsen uit het leven van de gemeenschap

  Op weg naar de vasten

  In de byzantijnse liturgie wordt de grote vasten voorbereid door vier zondagen met een rijke liturgie (wat in de oude Latijnse liturgie eigenlijk ook het geval was). Omdat abouna Georges, de pastoor van de St. Michael in Qâra juist zondags moeilijk kan komen, werd overeengekomen dat hij een dag in de week zou komen en dan de zondagsliturgie vieren. En zo hadden we woensdag een intense byzantijnse dienst. Op zondag vier ik dan de Latijnse liturgie met de nodige Arabische aanpassingen. En zo vieren wij op oecumenische wijze de katholieke vasten, vanuit de twee bronnen uit oost en west, zoals een mens ook uit twee longen ademt.

  Binnen werken

  Een nieuwe koudegolf zorgt er voor dat we niet op het terrein kunnen werken, hoewel er nog vele bomen moeten geplant worden. Anderzijds is er werk genoeg dat binnen kan gedaan worden. Het inpaken van kaarsen is een ideaal “bandwerk”. Op een gedrukt sierkaartje met de naam “morgenster”-kaarsen en de gegevens van de gemeenschap moet met de hand het aantal kaarsen geschreven worden. Dit gaat samen met de kaarsen in een plastiekzakje, dat met een machientje gesloten wordt (als er elektriciteit is, zoniet met plakband). En zo gaan er 20 zakjes in één grote plastiekzak. Het werk wordt gedaan in de refter waar het houtvuurtje voor wat warme gezelligheid zorgt.

  Versterking van ons christelijk leven

  Samen met de pastoor van Qâra en enkele jonggehuwden hebben we besloten iedere week samen te komen voor de studie en de meditatie van een Schrifttekst. Het is de bedoeling dat ons christelijk leven ook concreter in de dagelijkse omstandigheden gestalte krijgt en vooral de gehuwden daarmee gesteund worden in het christelijk geloof. Zo hielden we onze eerste samenkomst. Abouna Georges begon met een toelichting op de bekende tekst van het “hooglied van de liefde” van St Paulus in 1 Kor. 13. Het was een aangename uitwisseling, aanmoediging en versterking, zowel voor ons als fraters als voor de gezinnen.

  19-02-2017 om 13:40 geschreven door Gust Adriaensen


  18-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Bracke burgemeester van Mol?

  'Had ik toch maar naar ons Marina geluisterd. Was ik toch maar in Mol gebleven.'

  Die zinnetjes maalden al enkele dagen door Siegfried Brackes hoofd.

  Het debacle was dan ook compleet. Hij had gehoopt in Gent af te rekenen met die verfoeilijke primitieve socialisten en met die gesofisticeerde linkse intellectuelen van Groen, maar hij was zelf aan de schandpaal genageld geworden. En in het parlement had die communistische broekvent van een Hedebouw, hem de huid vol gescholden, hem een leugenaar en een eersteklasgraaier genoemd.

  Maar het ergste was dat zijn eigen partij hem had laten vallen als een baksteen. Staatssecretaris Sleurs stond direct te trappelen van ongeduld om hem te vervangen als lijsttrekker van van de Gentse NVA en de Grote Baas liet hem spartelen als een vis op het droge om de echte mandatenkampioen, de Antwerpse schepen Kennis, zo veel mogelijk uit de wind te zetten.

  En dan kwam het genadeschot. Sieg had nog maar pas een telefoontje van Joachim gekregen en Bracke wist direct hoe laat het was. De Mollenaar Joachim Pohlmann was een talentrijke man, die al van in zijn jeugd een vlotte pen had en goed van de tongriem was gesneden. Mede dankzij die kwaliteiten had hij heel wat macht verworven binnen het NVA-web rond de voorzitter.

  Met zijn gekende welsprekendheid deelde Joachim dus mee dat Bracke een andere wending moest geven aan zijn politieke carrière. Hij kreeg de kans (de laatste, voegde Pohlmann er dreigend aan toe) om in het Kempense Mol, de NVA duidelijker op de kaart te zetten en de burgemeesterszetel te veroveren.

  Toen Sieg het bevel van 't Schoon Verdiep, aan zijn Marina, thuis in Mol, vertelde, moest ze de aandrang weerstaan om een gat in de lucht te springen en enthousiast uit te roepen : 'O Valèreke, hoe geweldig!'. Dat was het koosnaampje dat ze op echt blije momenten wel eens gebruikte. Marina had altijd al een grondige hekel gehad aan Gent en de Gentenaars en voelde zich het best thuis in haar charmante Kempense dorp.

  Het nieuws dat Siegfried Bracke burgemeester van Mol wilde of moest worden, verspreidde zich als een lopend vuurtje door de uitgestrekte gemeente.

  Het bereikte ook huisarts Verbeke tijdens de raadpleging.  Hij vergiste zich bijna van spuit toen het bericht tot hem doordrong. Verbeke was de rustige en beminnelijke kopman van de Molse NVA, had als nieuweling bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een geweldig resultaat behaald maar werd door CD&V en SPA in snelheid gepakt bij de coalitievorming.

  André Verbeke had leergeld betaald. Hij had gezworen: dat nooit meer. En nu dreigde een Antwerpse oekaze, zijn idealistisch toekomstproject voor zijn geliefde gemeente onderuit te halen met een in ongenade gevallen, geïmporteerde halve Gentenaar.

  Diep in de Vlaamsbewuste ziel van het Molse gemeenteraadslid, stolde de volgende zin tot een oninneembare Kempense vestingmuur: 'Met alle Antwerpenaars en Gentenaars, maar niet met mij!!'  

  18-02-2017 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  17-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stroper wordt boswachter

  De NVA is in de communicatie en de strategie klaarblijkelijk de pedalen kwijt.

  De Antwerpse graaikampioen  Kennis nu met een straf zuiveringsvoorstel voor de dag laten komen is misplaatst en ongeloofwaardig, zoals het ook schaamteloos was dat de extreem partijdige en profiterende parlementsvoorzitter in staat werd gesteld een parlementslid dat hem zijn vetpotexpertise onder de neus wreef, de mond te snoeren. Dat was, aldus de meest verdienende politicus van het land, omdat de PVDA'er zijn spreektijd met 1 MINUUT overschreden had.

  De grootste stroper, die langs zijn neus weg vertelt dat meer dan 7000 euro netto per maand, geen onaardig maar wel een verantwoord loon is, opvoeren als de beste boswachter; de veelverdiener, die zijn hand niet omdraait voor enkele duizenden euro's min of meer, laten mierenneuken over 1 minuut: het is zelden vertoond in ons politiek theater.

  Voor de idealistische Vlaamse nationalisten is het ergste nog dat de hoofdacteurs tot de NVA-stal behoren.

  17-02-2017 om 17:09 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Decline and Fall van Bracke

  Het is opvallend dat ook de oppositie niet de kop van de kamervoorzitter wil. Nochtans is wat Bracke de laatste dagen gezegd heeft en wat over hem aan het licht gekomen is, van aard om zijn gezag en integriteit voor altijd als onbestaande te beschouwen.

  De best betaalde politicus van het land moet zich boven het politieke gewoel stellen. In Gent ontbond Siegfried vanuit platte electorale machtsoverwegingen zijn duivels tegen de SPA. Hij vergat dat hijzelf en zijn partij veel dieper in de vetpotten zitten dan de vermaledijde socialisten. Hij vergat zijn adviseurschap van Telenet te vermelden, weigerde te vertellen wat hij ermee verdiende en loog uiteindelijk over het bedrag. Een schaterlach weerklonk in heel het land toen hij verkondigde geen 'poenschepper' te zijn en dat hij 'vrij en vrolijk' (wat een misselijk makend en leugenachtig cliché) zijn dikbetaald 'adviseurschap' van Telenet opgaf.

  Deze man heeft gewoonweg de morele autoriteit niet meer om het parlement voor te zitten. Exit!

  16-02-2017 om 16:22 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor (bijna) elk kwaaltje is er wel een kruid gewassen

  Postelkaas en Postelkruiden: twee topproducten die binnen de muren van de norbertijnenabdij van Postel geproduceerd worden.

  Ze zijn te koop in het abdijwinkeltje. Maar er is voor de kruidenproducten een bijkomende mogelijkheid tot aanschaf: een heuse webwinkel.

  Op http://orders.abdijpostel.be maar ook via de website van de abdij (www.abdijpostel.be) is de webwinkel te bereiken.

  Alle producten staan vermeld, onderverdeeld in productgroepen (bv. tincturen, capsules,...). De producten kunnen elektronisch besteld worden. Aan de koper wordt automatisch een mail gestuurd met daarop de lijst met bestelde producten en de kostprijs. Na betaling, worden de producten naar de koper verstuurd via Bpack (het vroegere Taxipost).

  Bijlagen:
  http://orders.abdijpostel.be    

  15-02-2017 om 21:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bracke een poenschepper?

  Bracke schreeuwt uit, voor wie het niet mocht geloven: 'IK BEN GEEN POENSCHEPPER!!

  Dat ie dan al eens begint met haarfijn uit te leggen aan de bevolking wat ie allemaal al zo gedaan heeft voor Telenet om 12000 euro plus 2000 euro per vergadering op zijn rekening gestort te krijgen.

  15-02-2017 om 13:03 geschreven door Gust Adriaensen


  14-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pot verwijt de ketel..

  Vetpotten en graailust

  Er was eerst de selectieve verontwaardiging van NVA'er Bracke, de politicus die de hoogste wedde geniet van alle politici, over de SPA'er Balthasar en NIET over de Open VLD'er Peeters.

  Dan volgde de opmerking van Groen-kopman Van Besien dat het Antwerpen van de NVA ook niet pluis was. Er loopt daar een schepen rond, met name Kennis, die 17 betaalde mandaten vergaard heeft.
  Even nadien oordeelde NVA'er De Wever, die ook niet arm wordt van zijn mandaten, dat er niks beters opzat dan de wereld kond te doen hoeveel zijn schepen maandelijks opstreek en dat is volgens De Wever het niet onaardige bedrag van meer dan 7000 euro netto. De burgemeester voegde eraan toe dat de inkomsten verantwoord waren omdat meneer Kennis uit de privésector komt waar dergelijke verloning normaal (!?) zou zijn.

  Het werd door velen als erg gênant aangevoeld dat De Wever die dingen vertelde en niet de betrokkene zelf. Dus werd de communicatie bijgestuurd en mocht Kennis opdraven om in zijn portemonnee te kijken. Hij vertelde exact hetzelfde als De Wever, perfect his master's voice. Zo werd aan de gêne, een vorm van denigrerende ridiculisering van de riant verdienende schepen toegevoegd...

  De lamentabele crisiscommunicatie van de Grote Voorganger had daarmee zijn hoogtepunt nog niet bereikt.

  De Wever vond het nodig zijn Antwerpse concurrent Van Besien de huid vol te schelden en hem het etiket 'stielbederver' op te kleven.

  Een hoogst ongelukkige woordkeuze. Het ontging de voorzitter klaarblijkelijk dat 'stielbederver' hoofdzakelijk in kringen van overheidspersoneel wordt gebruikt en altijd een sarcastische, negatief-kritische gevoelswaarde heeft. De anciens in overheidsdienst, die de kantjes eraf lopen en de kunst van het profiteren tot in de finesses hebben geleerd, gebruiken dat woord als scheldwoord voor degenen die plichtsbewust, ijverig en correct, hun job doen voor het 'algemeen belang'.

  De scheldpartij van De Wever was voor Van Besien de gedroomde assist om de Vlaamse nationalisten te beschuldigen van een dubbele moraal. In Gent Bracke, die ook geen armoe lijdt, de verontwaardigde zedenmeester laten spelen, maar in Antwerpen de graaipassie van de eigen partijleden verdedigen, vergoelijken, minimaliseren, dat is de hypocrisie ten top, aldus Van Besien.

  En gelijk heeft hij.

  (klik op onderstaande link om in de portemonnee van schepen Kennis te loeren)

  Bijlagen:
  Doc1.docx (178.3 KB)   

  14-02-2017 om 19:24 geschreven door Gust Adriaensen


  13-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hypocrisie van Bracke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We beleven dezer dagen weer een verbijsterend knap staaltje van schijnheilige verontwaardiging over de graaicultuur van de socialisten, in het bijzonder die van Gent. Toen bekend raakte welke vergoedingen twee schepenen opstreken dankzij hun bestuurdersfunctie in Publipart, richtte de afkeuring zich merkwaardig genoeg alleen maar op de socialistische schepen Balthasar en op de SPA in het algemeen.

  Dat is een misselijk makende vorm van hypocrisie vanwege heel wat politici en de media. Open VLD met een schepen die brutaal zegt: 'Ik blijf waar ik zit', wordt ontzien. Politici uit alle partijen oefenen mandaten uit die rijkelijk betaald worden. En bij de topstukken hoort ongetwijfeld Bracke, de man die nu het hoogst van de verontwaardigingstoren blaast. Niet omwille van ethische afschuw maar uit electoraal opportunisme.

  Bracke heeft 6 betaalde mandaten: kamervoorzitter, volksvertegenwoordiger en lid bureau van het parlement, gemeenteraadslid en fractievoorzitter NVA Gent, adviesraad Telenet. En hoe zit het met Open VLD'er Christophe Peeters? Wel die blijft doodgemoedereerd, daarbij kordaat gesteund door de topliberalen, op de poen zitten. De heer Peeters geniet van 7 betaalde mandaten: schepen van Gent, voorzitter college commissarissen Tarys, bestuurder, regionaal adviescomité, directiecomité Tiniwo, bestuurder Publilec en Publipart.

  Omdat Bracke vanuit de Gentse oppositie zo ongenadig het poen scheppen van de socialistische schepen Balthasar aanvalt (waarom de liberaal Peeters en ook Bracke himself buiten schot blijven, mag Siegfried weten), ga je automatisch ook aandacht hebben voor een stad waar de partij van Bracke aan de macht is. Antwerpen bijvoorbeeld.

  Hoe zit het daar met het poen scheppen van de schepenen? Dat is niet fraai. Schepen Kennis heeft 17 (!!) betaalde mandaten. Schepen Van de Velde en OCMW-voorzitter Duchateau respectievelijk 8 en 7. Van schepen Ait Dahoud is in de Cumuleolijsten zelfs geen spoor te bekennen.

  Als Siegfried Bracke het hart op de juiste (rechtse?) plaats draagt, dan zal hij niet aarzelen ook die Antwerpse schepenen aan de schandpaal te nagelen.

  ( Surf naar Cumuleo, de site die u uren boeiende tijdpassering kan bezorgen met het napluizen van de betaalde en onbetaalde mandaten van duizenden politici.)

  13-02-2017 om 14:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/6
  Vrijdag 10 februari 2017

  Flitsen uit het leven van de gemeenschap

  De warmtebron

  Hout is hier de bron van warmte. Vele dorre bomen op ons terrein, nu door nieuwe aanplantingen vervangen, hebben we op een grote aanhangwagen geladen als brandhout voor de mensen in het dorp die hiermee hun huis willen verwarmen. En er blijft op het terrein nog genoeg over voor ons houtkacheltje, dat heel gulzig is. De temperatuur is enkele dagen weer zo laag dat alle waterleidingen in de nieuwbouw bevoren zijn en dat brengt behoorlijk wat ellende mee voor het sanitair, maaltijden en de afwas... Er moet dan bij de zusters water gehaald worden. Bovendien zaten we enkele dagen met de stroomonderbreking weer in de maximale periode: 1 uur elektriciteit en 5 uur niet. Over dag is het van 11.00 u tot 12.00 u en van 17.00 u tot 18.00 u. Wakkere kerels en meiden hebben dus ’s nachts ook tweemaal elektriciteit: van 23.00 u tot 24.00 u en van 5.00 u tot 6.00 u. Maandag en woensdag viel echter het uur overdag ook nog weg zodat we heel de dag zonder stroom zaten. Gelukkig geeft ons kacheltje dan flinke warmte wanneer het hout krijgt. Mozes maakte het bittere water van Mara met hout zoet (Exodus 15, 25), wat een verwijzing is naar de Wet Gods. Daardoor kwam het volk van God, dat de regels en het recht van God respecteert, meteen in Elim, waar ze zo maar eventjes twaalf bronnen en zeventig palmbomen aantroffen (Exodus 15, 27). En zo verdrijven wij met hout de koude en hopen ook eens in ons Elim aan te komen.
  Hoog bezoek
  Dinsdag mochten we een Belgische delegatie ontvangen: vier parlementsleden o.l.v. Filip Dewinter, journalisten van de VRT, Knack en de Sud Presse uit Wallonië. Ze waren vergezeld van twee vertegenwoordigers van de Syrische regering, een man voor het “protocol” en een man van de veiligheidsdienst. Ze hadden me telefonisch gevraagd om naar Ma’aloula te komen en daar hen te ontmoeten, maar ik verkoos de groep hier in het klooster zelf te ontvangen en de “protocol”-man was zo vriendelijk om de reis aan te passen en naar hier te komen. Wij hadden op een tiental mensen gerekend maar dinsdagmorgen om half tien kwamen er wel een dertigtal toe: de Syrische televisie van SANA en SAMAH, de burgemeester van Qâra met de gouverneur, alsook een aantal mensen van de veiligheidsdienst. Het Vlaamse spreekwoord indachtig, “Hoe meer zielen (mét lichamen), hoe meer vreugde” hebben we hen hartelijk onthaald. Hadden we de voorbije dagen enkele keren een flauwe zon met een gure wind, deze morgen kregen we een heerlijke zon, waardoor heel ons plan van opvang in duigen viel, mede ook omdat het bezoek zo kort was. De man van het protocol zei dat de groep om 12.00 u moest vertrekken naar Ma’aloula, de man van de veiligheid zei dat het om 11.00 u moest zijn. En zo zijn ze om 11.30 u vertrokken. Wij hadden eerst een rondleiding voorzien, dan een wandeling van tien minuten rond de nieuwbouw waardoor men een zicht heeft op heel het terrein en op het dorp Qâra en dan enige versnaperingen met de mogelijkheid van interviews. Het verliep heel anders. Op het voorplein aan het O.L.Vrouwebeeld begonnen de journalisten meteen onder een stralende zon een geschikt hoekje uit te kiezen om hun materiaal te installeren en de interviews voor te bereiden. Met een deel van de groep hebben we toch een rondleiding gehouden, in de 10-eeuwse kerk een Onze Vader gebeden (in het Arabisch om moeilijkheden met de aanpassing van het Nederlandse O.V. te vermijden!) en op de binnenkoer hebben we al staande een soort Syrische belegde broodjes gegeten. Op het voorplein heerste ondertussen een gezellige bedrijvigheid, waar de verschillende journalisten elk op hun manier hun interviews hielden. Wat ze er van gemaakt hebben, wat ze uitgezonden hebben of niet, weten anderen wellicht beter dan wij, die geen tv en geen kranten hebben. Hoe dan ook, het was een bijzonder aangename voormiddag voor hen en voor ons.

  13-02-2017 om 09:15 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!