NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
 • 'Niet in mijn naam'
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel en in Mar Yakub
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  30-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindtermen

  De topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, maakt zich zorgen over de moeilijkheidsgraad van de nieuwe eindtermen. ‘Voor Nederlands bijvoorbeeld moeten 14-jarigen straks het onderscheid kennen tussen een wederkerig en een wederkerend voornaamwoord’, aldus Boeve. Bent u even slim als de leerlingen van het tweede middelbaar? Doe de test! 

  Een warme oproep ook aan de zelfverklaarde onderwijsspecialisten van SPA, Caroline Gennez, en van NVA, Koen Daniëls, die zich bovendien al minister van Onderwijs waant, om deze taaltest te doen. Wedden dat ze met het schaamrood op de wangen zullen staan en Boeve gelijk zullen geven?

  Bijlagen:
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20190328_04287080   

  30-03-2019 om 09:46 geschreven door Gust Adriaensen


  29-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/13

  Vrijdag 29 maart 2019

  Flitsen uit de gemeenschap

  Van munitiekisten naar boekenkasten

  Onze streek had een volkscentrum nodig voor onthaal, retraites  en conferenties. De ruwbouw van dit nieuwe gebouw van Mar Yakub was net klaar toen de oorlog tegen Syrië uitbrak.  Meubels waren er nog niet. Geleidelijk werd het een en ander gemaakt of aangeschaft. Nu zijn er 12 munitiekisten, die her en der nog rondslingeren proper gemaakt, van het deksel ontdaan en geschilderd. Met twee schapjes er in zijn  het nette boekenkastjes. Ze kunnen nu de  geestelijke munitie voor schietgebeden opslaan.

  De Grote Completen van de  vasten

  De vasten wordt hier liturgisch meer gevierd dan het doorgaans in het westen gebeurt. En het zijn niet alleen de  liturgische gebeden die langer en talrijker zijn. In de parochies worden van maandag tot donderdag iedere avond de grote completen gezongen terwijl op vrijdag de akathisthymne wordt gezongen. Dinsdagavond was de pastoor van Qara verhinderd en vroeg of wij wilden voorgaan in zijn  plaats in  de parochiekerk. Tot onze blijde verwondering waren en tussen de 30 en 40 aanwezigen en goed verdeeld: mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. Buiten het begin, het einde en enkele gebeden tussenin werd alles door de parochianen zelf  gebeden en gezongen. Eerst komen zeven psalmen, vervolgens een lange reeks aanroepingen(naar Jersaja 8) telkens beantwoord  met “omdat God met ons is”. Dan wordt de voorspraak van heiligen ingeroepen, telkens beantwoord met “spreek ten beste voor ons, zondaars”, de geloofsbelijdenis, psalm 50 en nog drie psalmen. Een lofprijzing wordt telkens beantwoord met “God van de legermachten…” Er  is nog een lange doxologie.Aan het einde  zijn er  enkele lange gebeden en uit de gebeden van de hl. Efrem worden drie korte smeekbeden gezegd, waarbij ieder knielt en met het hoofd buigt tot op de grond: Heer, geef mij geen geest van luiheid, nieuwsgierigheid en praatzucht; geef mij een geest van wijsheid, geduld, nederigheid en liefde; laat mij mijn eigen fouten zien en niet oordelen over een ander. De  grote completen eindigen dan met voorbeden (voor de president,  de bisschop, de overste, voor het land, voor hen die[H1]  het land beschermen, voor de christenen, voor de zieken, voor alle intenties die ons gevraagd werden, voor hen  die ons haten en die ons liefhebben, voor een goede oogst, voor de overledenen…). Een toewijding aan Maria sluit de gebeden af.

  Maria-Boodschap

  Voor het feest van maandag 25 maart kwam abouna Georges zodat we de plechtig de byzantijnse  liturgie konden vieren  van de  “Theotokos”, de Moeder Gods, negen maanden vóór Kerstmis. Gisteren was het de derde zondag van de  vasten en in de byzantijnse  liturgie is dat de zondag van de  verering van het kruis, naast  het feest van de  verheffing van het Kruis op 14 september. Omdat wij gisteren de Latijnse liturgie volgden, weliswaar met wat Arabische en byzantijnse aanpassingen, hebben we vandaag na de dienst de verering en de processie van het kruis gehouden.

  25 maart. Aankondiging van de Heer. Maria-Boodschap

  Een Bijbelse en apocalyptische meditatie voor onze tijd

  Tweeduizend jaar geleden keken joodse leiders verlangend uit naar de komst van de Messias, de Redder van het volk, de Koning van Israël. Zij zochten Hem tussen de machtigste wereldleiders in de paleizen van vorsten en keizers. Zij hadden voor Hem een prachtige tempel voorzien met het Heilige der Heiligen, zijn Allerheiligste woning. De profeet Jesaja had evenwel aangekondigd dat een Maagd zou zwanger worden en een Kind ter wereld brengen, dat Immanuel, God met ons zou zijn (cfr Jes. 7, 14). Jesaja gaf zijn volk hiermee de sleutel van alle profetieën, waardoor Maria werd aangekondigd als Maagd en Moeder, die Jezus zou ter wereld brengen als God en Mens. Vervolgens kondigde Jesaja de komst aan van een waarachtige “Dienaar van God” (cfr Jesaja 52), die zou worden geminacht, gefolterd en doorstoken als een man van smarten, die zijn  leven zou geven als zoenoffer voor velen, veroordeeld als boosdoener maar met een laatste rustplaats bij rijken. En de profeet Zacharias voorspelde dat de Koning van Israël niet zou komen als een machtig vechter hoog op een strijdros maar  nederig en zachtmoedig gezeten op een ezel (cfr Zacharias 9, 9). Verblind door eigen hartstocht en verlangen naar  aardse macht en glorie, herkenden de leiders  Jezus niet, geboren uit de Maagd Maria, ontvangen van de heilige Geest.  Deze dochter van Sion, de  volmaakt schone uit de Libanon (cfr Hooglied 4, 7v) is het waarachtige Heilige der Heiligen geworden, waarin Jezus, de volheid  van de  godheid, heeft gewoond, oneindig verheven boven de wereldse pracht van een stenen gebouw. De joodse leiders hebben ook haar niet herkend.

  De huidige leiders van Israël, de zionisten kijken nog steeds verlangend uit naar de komst van de Messias, de Redder van het volk, de Koning van Israël. Ze hebben  een super leger klaar, een monster van militaire vernietigingsmacht met een grote hoeveelheid biologische en chemische wapens, gevechtsvliegtuigen, massavernietigingswapens en vooral atoomwapens, op het land, in de zee en in de lucht. Nu bereiden ze de bouw van hun  nieuwe tempel voor. Wanneer Jezus Christus alle profetieën heeft vervuld van de Messias en de  Redder van de  wereld, wie wordt dan  door de zionisten verwacht? De heilige Paulus (2 Tess 2, 2-12) spreekt van de antichrist, de goddeloze, de zoon van het verderf, de tegenstander met de kracht van satan. Hij zal zich neerzetten in Gods tempel en zich voor God uitgeven, op de plaats “waar ook hun Heer werd gekruisigd” (Apocalyps 11, 8).  Goddeloosheid en wetteloosheid zijn nu al volop aan het werk. Het zionistisch regime heeft op het wereldtoneel een volledige straffeloosheid bereikt. Het kan het Palestijnse volk verdrijven, beroven, uitmoorden, hun dorpen inpalmen zonder enige internationale straf of zelfs onder applaus. Het kan in alle vrijheid andere landen aanvallen en bombarderen of mensen waar ter wereld naar goeddunken vermoorden. VS-Israël zeggen en doen wat ze willen om hun brutale machtshonger te voldoen en de UNO ondanks zijn  mooie principes heeft hierover geen enkel gezag. Het laatste Bijbelboek, de Apocalyps kondigt een tijd aan  van de heerschappij van het beest en de draak (cfr Apocalyps 13). We leven nu in zekere zin onder de heerschappij van het beest. Heel de wereld zal vol bewondering het beest achterna lopen en de  draak aanbidden. Niemand die hieraan niet toegewijd is, zal nog kunnen  kopen of verkopen. Wie het beest niet aanbidt, wordt ter dood gebracht. Wanneer dit alles zich begint te voltrekken, zo zegt Jezus, “richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing  komt nabij” (Lucas 21, 28). Wanneer  eenmaal de antichrist zich zal openbaren, zal Jezus Christus hem vernietigen met de luister van zijn wederkomst. De volgelingen van het Lam, dat Christus vertegenwoordigt, zullen met Hem de uiteindelijke de overwinning vieren over leugen en kwaad in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Apocalyps 14,4v; hoofdstuk 21).  “En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren …” (Apocalyps 12, 1). Maria en haar Kind zullen de kop van de slang, symbool van de  satan,  verpletteren (cfr Genesis 3, 15). 

  Een gigantische oorlog, toevallig onbekend in onze pers

  De voormalige VS president Barack Obama gaf toestemming aan David Petraeus, directeur van de CIA, om een geheime maar grootscheepse oorlog tegen Syrië te ontketenen onder de naam operatie Timber Sycamore. Deze startte in oktober 2011, werd voortgezet door de opvolger van Petraeus, John Brennan en werd pas in  de zomer van 2017 beëindigd. Allerlei terroristengroepen, IS inbegrepen, kregen forse steun, dikwijls onder de naam van of langs zogenaamde (niet bestaande)  “gematigde rebellen”. Een miljard dollar per jaar en tienduizenden tonnen wapens  en munitie werden hieraan  besteed. Alles verliep in samenwerking met Turkije, Israël, de NAVO, de golfstaten. Het was een van de  grootste oorlogen uit de geschiedenis van de CIA. Al zijn we zelf als bij wonder ontsnapt aan deze onvoorstelbare terreur tegen duizenden onschuldige slachtoffers, die na de verschrikkelijkste martelingen als dieren werden afgemaakt, we leven dagelijks met families die het wel hebben ondergaan. De naam van de  groepen was niet belangrijk als ze maar wedijverden in geweld tegen de Syrische regering. Al Nousra scheidde zich in de lente van 2013 af van IS, noemde zich in juli 2016 Jabbat Fateh al-Sham en werd in januari 2017 Hayat Tahir al-Sham. De coördinatie gebeurde vanuit Washington, Londen en Parijs. De actieve hulp van de « internationale coalitie » onder leiding van de VS aan allerlei terroristische groepen en ook aan de  islamitische staat is al langer bekend en door verschillenden beschreven. De VS en hun bondgenoten zorgden er voor dat de leiders van de terreurgroepen tijdig werden gered en geëvacueerd voordat ze door de Syrische of Russische soldaten konden gevangen genomen worden. Ook de onophoudelijke bombardementen en massaslachtingen onder burgers van de door de VS geleide coalitie zijn bekend. Maxime Chaix heeft de geheime oorlog van de CIA nu nauwkeurig uitgezocht en minutieus gedocumenteerd  (Maxime CHAIX, La guerre de l’ombre en Syrie. Cia, pétrodollars et djihad, Éric Bonnier Éditions, février 2019 ; https://www.mondialisation.ca/quand-les-americains-qualifiaient-daech-datoutlstrategique-la-guerre-de-lombre-en-syrie/5632213).

  En wat schrijven onze media? De triomfkreten van Trump klinken alom. De door de VS gesteunde Koerden hebben de “totale overwinning behaald” op de IS, het “Kalifaat is gevallen”…Potsierlijk worden de  VS als de grote overwinnaars van het kwaad voorgesteld. Of er wordt in onze ‘kwaliteitskrant’ een vrouw opgevoerd die uitlegt hoe haar man gefolterd werd, door “het regime” natuurlijk.  Er is geen woord  over de VS en hun bondgenoten als de eigenlijke oorzaak van het uitmoorden en verwoesten van het Syrische volk en land. Wekelijks vindt het Syrische leger grote hoeveelheden wapens en munitie, ook van VS makelij op plaatsen       van terroristen. Alles wijst er op dat de VS de oorlog en de crisis in Syrië bewust laten voortduren. En natuurlijk vermeldt onze pers  uitdrukkelijk  dat “de druk op de IS moet aangehouden worden” om de illegale en criminele aanwezigheid en operaties van de  VS en hun bondgenoten nog meer aan te moedigen.  Wie kan Vlaanderen een waardige journalistiek bezorgen?                                 

  En dit nog:

  vOns vorig bericht, prachtig geïllustreerd met 6 video’s: 1. massamoord destijds in Sadad door de terroristen. (Het werd 2 x aangevallen, eerst onverwachts en daarna toen ook de burgers zich gewapend hadden, was het nog erger omdat de terroristen er zich op voorzien hadden. Het oude vrouwtje waaraan we een meer behoorlijke woonst konden geven, heeft de slachtpartij overleefd), 2. Pasen in Sadad, 3. Tuin en cafetaria, ondersteund door S.O.S. chrétiens… 4. Christenvervolging in Pakistan, 5. De Stille Waarheid, interview met mij door jonge moslim, opgegroeid in Nl en nu wonend in London, die onbekend en verborgen wil blijven. Na een korte presentatie volgen drie delen (al zeg ik het zelf, een van de beste interviews), 6. Nogmaals over de chemische aanval met uitleg van moeder Angnes-Mariam, verwijzend naar haar ontmaskerend rapport: http: //www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-113/

  vIn de door Israël bezette Syrische Golan boort het VS bedrijf Genie Oil & Gas! Neen, het gaat niet om de veiligheid, het gaat nogmaals om geld en macht, om het stelen van grondstoffen, overheersen en onderdrukken: Drie video’s: http://www.golfbrekers.be/de-golan-hoogte-in-perspectief/.  Duidelijke uitleg van Karin Leukefeld: https://www.rubikon.news/artikel/die-zerschlagung-syriens

  vGrenscorrectie Golan  in spotprenten: http://www.golfbrekers.be/grenscorrectie/

  vDe zogenaamde VS/Koerdische overwinning op de IS of hoe de VS/Israël/NAVO terroristen in veiligheid brengen: http://freesuriyah.eu/?p=3073

  vTerwijl de VN Veiligheidsraad vergadert, bombardeert Israël Syrië. Het

  zionistisch Israël als terroristen staat blijft blijkbaar boven  iedere wet staan. 4 video’s. Wat een verschil in waardigheid tussen  de Syrische vertegenwoordiger en al de anderen!: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-34/

  vTerroristen kidnapten burgers en soldaten (vooral Allawieten) en dwongen hen tunnels te graven. Sommigen werkten tot zij er bij vielen en werden dan afgemaakt. Dit duurde totdat het Syrische en Russische leger bevrijding brachten. Ter herinnering aan deze ongelukkigen en uit dank jegens het Syrische leger werden in sommige tunnels kunstwerken aangebracht. Luister nu eens naar de wijze waarop een keurige Nederlandse journalist waarheid en leugen  in Oost-Ghouta weet te verwisselen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-u2SErXL-sw

  vWaar olie en gas zitten, zijn de VS graag bereid “humanitaire” hulp te bieden: https://kenfm.de/fritz-edlinger/ 

  vCorruptieklachten in Israël:  http://www.golfbrekers.be/een-aflaat-van-540-miljoen-euro/

  vEenvoudige evocatie van het leven van pater Frans van der Lugt, 5 jaar na zijn dood (ik gebruik inmiddels  zijn witte stola voor onze wekelijkse nachtaanbidding): https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-u2SErXL-sw

  vIndrukwekkend levensverhaal van een van onze grote  Vlamingen en monumenten van christelijke naastenliefde: http://www.golfbrekers.be/een-portret-spekpater-werenfried-van-straaten/

  v  Zondag 31 maart 2019 om 14.30 u start aan het Justitiepaleis te Brussel de jaarlijkse Mars voor het Leven. In Stilte. Aan het einde van de korte tocht kunnen babykleding worden neergelegd voor moeders in nood. Vorige zondag gingen gelijkaardige optochten door in Spanje, Roemenië en Moldavië. Verdere informatie op de website, marchforlife.be, eenvideoclip en  Facebook.

  P. Daniel

   

  29-03-2019 om 21:38 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kiezers voor bindende klimaatwet

  Volgens een opiniepeiling van onderzoeksbureau Burat is slechts 17% van de N-VA-stemmers, 12% van de Vld-stemmers en 7% van de CD&V-stemmers TEGEN een bindende klimaatwet. 

  28-03-2019 om 18:48 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw-rechts

  Het is boeiend en verhelderend de overeenkomsten eens na te gaan tussen de ideeën en concrete voorstellen omtrent identiteit, natie, geborgenheid , cultuur, kunst, gastvrijheid, politieke actie, van mensen als Baudet, zijn wat simpeler variant Wilders, Annemans, De Wever en zijn wat ruwere evenknieën Dedecker en Dewinter. Maar ook een columnist als Doornaert past goed in dat rijtje.

  Degenen die andere opvattingen hebben dan zij , worden om de oren geslagen met 'oikofobie', een begrip dat gelanceerd werd door de Britse conservatieve filosoof Scruton, enkele jaren geleden in Nederland geïntroduceerd werd door de politieke wonderdandy Baudet en ondertussen ook al een plaats gekregen heeft in de columns van de rechts cultureel-elitaire Doornaert.

  Zeer opmerkelijk bij al deze mensen, ook Amerikanen zoals Trump en Bannon horen erbij , is dat zij behoren tot de financiële en/of culturele hoger midden- of topklasse en tegelijk andere vertegenwoordigers van die toplagen aanvallen.

  Baudets bombastisch getoeter over 'de mooiste beschaving die we ooit hebben gekend', die de 'anderen' (in zijn fanatieke, fundamentalistische opvatting zijn dat de 'linkse intellectuelen') , steekt wel schril af bij zijn meningen over de vrouwen. In een interview met Quotehoofdredacteur Sander Schimmelpenninck in april van 2017, orakelt hij: ‘Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen enzo. Dat is gewoon zo. Het is normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn. Dan ontmoet ze een man die gewoon rechts is, en dan zegt ze: “Ja, die heeft ook wel gelijk.” In mijn ervaring.’

  In zijn roman 'Voorwaardelijke liefde' uit 2014 illustreert Baudet zijn gedachtegang aan de hand van een vergelijking met een verkrachting:‘Vraag het ook maar eens aan een verkrachter. Even los van al het tegengestribbel en uiterlijk verzet: vrouwen reageren ontzettend op zulke nietsontziende mannelijkheid.’

  Een roman is fictie maar in een uitzending van 'De Wereld Draait Door' blijkt dat Baudet ook buiten zijn pseudo-literaire bubbel dergelijke standpunten aanhoudt: ‘Als een vrouw “nee” zegt moet je niet denken “O, ze wil het niet”, dan moet je zeggen: “Schatje, we gaan nog even wat drinken.” Gewoon nog even aandringen.’

  In een opiniestuk gaat hij nog een stapje verder: ‘[Vrouwen] willen helemaal niet […] dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.’

  De vraag is nu: behoren dergelijke benadering en behandeling van vrouwen ook tot de kenmerken van de 'mooiste beschaving die we ooit hebben gekend'?

  23-03-2019 om 15:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/12

  Vrijdag 22 maart 2019

  De kostbare glimlach van armen

  Zaterdag waren we weer uitgenodigd in het exclusief christelijk dorp Sadad, ongeveer 40 km van hier. Een oecumenische viering vond er plaats in de kerk van de hl Theodorus, waarbij de priesters en ook de Syrisch orthodoxe bisschop Silouan aanwezig waren. Een jeugdorkest met trommels en trompetten zorgde op de binnenkoer  voor een flinke animatie. De bisschop dankte hen met een hartelijk woordje en trok naar boven voor een korte ontmoeting met verantwoordelijken, waarbij hij ons uitnodigde. Daarna was een maaltijd voorzien. De bisschop was bijzonder hulpvaardig bij het bedienen van ons die rondom hem zaten. Hij lachte en maakte grappen. Na twintig minuten sloeg hij een kruis,  stapte op en iedereen ging buiten terwijl een volgende  groep binnen  kwam om te eten. Een maaltijd als bij een volksfeest.

  Daarna wilde abouna Michail met ons een vijftal arme en behoeftige gezinnen bezoeken. Drie waren jonge weduwen waarvan de man door de oorlog was omgekomen, verder een man met twee gehandicapte dochters, tieners en een bejaard echtpaar waarvan de man (96 jaar) bedlegerig was. Geen van hen had van zichzelf de nodige middelen van bestaan maar ze werden door hun medemensen en de parochie geholpen. Ze woonden allen armzalig. Hun living heeft meestal een tapijt, kussens op de grond, een kacheltje in  het midden en een of twee stoelen. De pastoor toonde ons de kleine verbouwingen die overal dringend  nodig zijn. Het ene gezin heeft een living terwijl het dak van de keuken moet hersteld worden. Bij een ander gezin is het dak naast de living gebombardeerd, een ander gezin heeft dringend  een goed toilet nodig… Allen kunnen met kleine verbouwingen voor een paar honderd €  uit hun nood geholpen worden. Het werk zullen de mensen van het dorp zelf wel doen. Verder is er voor een van de kerken nog een generator  nodig. Alles bij elkaar zouden al deze verbouwingen met 2.500 € verricht kunnen worden. Het mooie is dat de mensen elkaar in alle eenvoud helpen en … dat deze armen zo dankbaar en vreugdevol zijn met een oprechte lach op het gelaat, al is het ook met verborgen pijn in het hart. We zullen hen financieel al een beetje helpen en hopen vlug het nodige bedrag helemaal bij elkaar te hebben. Van onze confrater de Spekpater, Werenfried van Straaten, norbertijn van Tongerloo, leerden we eerst geld te beloven en daarna het te vragen en te verwachten. Neen, we zijn helemaal niet zoals hij. Ik heb wel met hem samengeleefd in het generalaat van de  norbertijnen te Rome toen hij daar zijn bureau had en wij er studeerden, ook heb ik een tweetal keren meegedaan met een prediktocht voor Oostpriesterhulp en bij gelegenheid van het feest van de abtswijding van Ulrik Geniets van Averbode was de Spekpater ook aanwezig en zocht me op om zelfs te vragen of ik zijn opvolger wilde worden. Dit ging, dacht ik toen, mijn mogelijkheden zo ver te boven dat ik er geen ogenblik aan dacht om dit voorstel te aanvaarden. Hij deed nog een poging door te zeggen dat ik alleen maar moest beginnen met wekelijks een dag bij hem te komen om brieven te beantwoorden. Het kon niet baten. Ziedaar mijn  inleiding om ons banknummer in België te vermelden: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB (Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL, Belfius, Pachecoln 44,  Brussel). Hartelijk dank voor iedere gift, hoe klein ook. We hopen trouwens op deze wijze nog andere armen rechtstreeks te kunnen  helpen.

  De Pakistaanse priester die een week met ons zou doorbrengen is uiteindelijk twee weken gebleven en kreeg de kans om met ons enkele bezoeken af te leggen. Hij heeft ook enkele malen voor ons “Pakistaans” gekookt. Extra pikant maar best lekker. Inmiddels vernamen we meer over de vervolging van de christenen aldaar. De 9-jarige opsluiting van Asia Bibi is inmiddels wereldwijd bekend. Voor christenen is er in  Pakistan geen rechtvaardige rechtspraak.  De enige christelijke minister die ijverde voor rechtvaardigheid voor christenen werd vermoord, wat van officiële zijde alleen maar goedkeuring oogst. We hebben beloofd de komende tijd intens te bidden voor de christenen in Pakistan.

  Onze VRT, het gewillige hulpje van een vuile oorlog

  Gedurende  gans de oorlog tegen Syrië heb ik vanwege de VRT niets anders gelezen dan oorlogspropaganda, die welwillende verantwoording biedt om een onschuldig volk uit te moorden en een soeverein land te vernietigen. Het is een acht jaar lange,  onbegrijpelijke herhaling van leugens, die als vanzelfsprekende waarheden worden voorgesteld.

   

  In mei 2012 was ik even terug in België en onze alom geprezen “oorlogsjournalist” van de VRT wilde met zijn ploeg een interview met mij opnemen. De binnenkoer van de abdij  van Postel bood hiervoor een ideaal kader. Vóór ons, de statige beiaardtoren met daarnaast de bronzen poort van het bibliotheek gebouw. Links de oude brouwerij, achter ons  het nieuwe contactcentrum en rechts de prelatuur. Midden op het grasplein een mini-sequoia. Kun  je een mooiere plek bedenken? Onze “crisisspecialist” maakte mij gedurende heel de opname duidelijk dat hij goed wist hoe het in de oorlog gaat en hoe regering en leger de waarheid verdraaien. Hij wist ook  hoezeer de Syrische president als verschrikkelijke dictator zijn volk onderdrukte en zijn  eigen volk uitmoordde om het ‘onder de knoet’ te houden. Hoe kan zo iemand  aan de macht blijven in een land dat hij totaal niet meer in handen heeft? Kortom, hij bleef maar vertellen  wat iedereen dacht te weten. Voor Assad was het, volgens hem, maar een kwestie van dagen of weken. Tegenover zijn deskundige journalistieke stijl kon ik alleen maar inbrengen wat ik zelf zag en meemaakte. Wat hij zei, “wist” iedereen, behalve het Syrische volk, dat ervaarde hoe de oorlog van buitenaf al lang was voorbereid en hoe barbaarse bendes bleven toenemen, gesteund door westerse mogendheden, die door de verwoesting van dit fiere en onafhankelijke land hun eigenbelang nastreefden. In  werkelijkheid was er geen sprake van een ongewapende volksopstand tegenover een bloedige onderdrukking, waaruit een burgeroorlog ontstond. Vanaf het begin vielen er veel meer doden bij de politie dan  bij de manifestanten. Hoe is dat mogelijk bij een “bloedige repressie”? De eensgezinde weerstand van volk, leger en regering tegen het buitenlands terrorisme in dienst  van het Angelsaksisch imperialisme was ter plaatse dagelijks waarneembaar. Mijn replieken maakten geen enkele indruk op  hem, die zoveel ervaring had in  conflictgebieden  over heel de wereld. Laatste vraag en apotheose van  het interview, met mij duidelijk in beeld:  “En als gij u nu eens  vergist hebt?” Wat een prachtig einde zou dat geweest zijn indien ze daarna Assad zoals Saddam Hussein en Gaddafi hadden kunnen vermoorden en enkele autobussen aanvoeren met terroristen die zogenaamd namens het volk uitbundig de dood van deze dictator toejuichten. Hierop wacht onze specialist journalist echter nog altijd en dus is zijn  prachtige opname nooit uitgezonden.

   

  Er is nog een andere VRT journalist  die ooit werd  aangekondigd als “Midden-Oosten  specialist, die de gebeurtenissen op de voet volgt”. Hij schreef over de grote gifgasaanval van 23 augustus 2013 in Ghouta. Op de wijze waarop dit in het nieuws kwam en meteen de schuld aan de Syrische president gegeven werd, had hij geen enkele kritische vraag. Ook hij wist onmiddellijk zeker dat het de schuld van de president was, want hij had ergens een nummer gezien en dat kon volgens hem alleen maar van het Syrische leger zijn en bovendien wist hij dat de rebellen hiertoe niet in staat waren omdat zij alleen maar wat kunnen “prutsen aan de keukentafel”. Op slag miljoenen burgers zonder elektriciteit en  water zetten, zoals ze later deden,  is dus  wat gepruts aan de keukentafel. Dat er nauwelijks een paar uur na die fameuze gifgasaanval in Ghouta 35 video’s van Hollywoodkwaliteit de wereld rond gingen, dat een massa kinderen in verschillende zalen netjes op de grond gerangschikt lagen, dat sommige  kinderen in  verschillende kamers in een andere houding te zien waren, dat er nergens een moeder of familie te zien was, dat de mensen in die landelijke streek al lang gevlucht waren, dat  twee weken  eerder 11 dorpen in Lattakia overvallen waren waarbij een grote hoeveelheid kinderen door terroristen gekidnapt werden (waarover geen woord in  onze media) en dat de ouders hier nu hun kinderen ontdekten, dat er zeker drie onafhankelijke rapporten uitvoerig aantonen dat het allemaal opgezet spel was om een militaire vernietiging van het land te rechtvaardigen…daarvan  wist onze specialist “die de gebeurtenissen op de voet volgt” niets. Met de absolute zekerheid van een waarzegger uit de oertijd  wist hij dat de Syrische president de schuldige was.

   

  En nog een bijdrage. Als goede journalist “kroop hij in de huid van een Syriër” en hij liet  die man uitroepen: “wij vroegen brood en  kregen kogels”. Prachtig gezegd, als je niet weet dat de regering altijd voor een heel lage broodprijs heeft gezorgd en dat toen tien van die platte broden 10 eurocent kostten! Als je voor 1 € aan 100 broden  kan geraken,  ga je  daarvoor dan protesteren? En nog een voorbeeld. Nadat Belgische parlementsleden al een paar keer Syrië bezocht hadden en ook contact hadden gehad met de president, werd uiteindelijk deze journalist van de VRT meegestuurd met een volgend bezoek. De delegatie bezocht ook ons klooster en deze journalist wilde een interview met mij en verwittigde mij op voorhand aldus: “Ik ga straffe vragen stellen”. Zijn eerste vraag was: “Jij bent een fan van Assad?” Ik stelde hem de wedervraag: “Jij bent een fan van Michel, de Belgische eerste minister?” De man begreep niet eens hoezeer hij geobsedeerd was door één persoon in Syrië en bleek zich ook niet bewust te zijn waar zijn  obsessie vandaan kwam. Als blinde speelde hij mee in het valse spel van een “regeringswissel” om de soevereiniteit van het land te breken. Ik heb hem uitgelegd dat christenen altijd tot de meest loyale burgers van het land behoorden maar nooit een gezagsdrager vergoddelijkten. Zelfs in het Romeinse Rijk waren christenen bij de beste burgers maar bleven trouw aan hun geloof. Ook deze uitzending was blijkbaar niet in de lijn van  het  politiek correcte en werd dus nooit uitgezonden (voor zover  ik weet).

   

  En zo komen we bij zijn laatste werkstuk als een samenvatting van zijn vorige kwakkels: “Hoe de Syrische president Assad de oorlog in Syrië heeft gewonnen”
  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/hoe-de-syrische-president-assad-de-oorlog-in-syrie-heeft-gewonne/?deliveryName=DM4437
  ). Vanwege regeringszijde kent hij niets anders dan “nog meer repressie en geweld”, “niets ontziende militaire middelen” en  de “verschillende keren” dat ze “gifgassen” heeft ingezet “tegen eigen bevolking”. De meeste Syriërs weten dat dit klinkklare onzin is, maar onze journalist  “die de gebeurtenissen op de voet volgt”  heeft  na 8 jaar daarvan nog geen vermoeden. Verder fantaseert hij over “gematigde rebellen”, “weggedrukt door meer extreme groepen”. Dat er honderden terroristengroepen in Syrië elk op eigen wijze gevochten hebben tegen het leger, het volk en het land en dat ze even vlot  van naam als van jas verwisselden, heeft onze snuggere journalist nog niet door. En ze  wedijveren allen in gruwel tegen het volk en het land, aangemoedigd door hun broodheren. Verder schrijft onze fantast over honderdduizenden die op straat komen. Om te protesteren om 100 broden voor  0,5 € te krijgen in plaats van voor 1 €? In  die acht jaar heeft hij nog altijd niet gezien dat het Syrische volk met  zijn  verschillende  geloofsgroepen steeds meer eensgezind met leger, regering en president protesteren tegen het door het westen gesteunde terrorisme. En het is deze eensgezindheid die Syrië de overwinning bezorgt, uiteraard flink gesteund door trouwe bondgenoten. Ook in gebieden die door deze groepen geterroriseerd werden/worden, was het telkens het volk dat het leger hielp om de jihadisten te verslaan of te verdrijven en de  streek te bevrijden. Terwijl de “internationale gemeenschap” krokodillentranen weende over de zogenaamde menselijke tragedie (die ze hadden willen laten voortduren), dansten de mensen van vreugde op straat omwille van  de bevrijding door het leger. En tenslotte beweert onze journalist dat de internationale gemeenschap liever de andere kant op keek. Zit hier onder een impliciet verlangen om met een westerse  militaire overmacht land en volk helemaal van de kaart te vegen? Meer dan 100 landen hebben zichzelf de “vrienden van Syrië” genoemd om onder valse voorwendsels het land en het volk te vernietigen. Ze hebben met hun (niet bestaande) “gematigde” rebellen de hele infrastructuur vernield, meer dan 400.000 mensen gedood, gezorgd voor een massa gehandicapten,  weeskinderen, vluchtelingen en armoede in een land van harmonie en een vrij grote welvaart. De VS blijven tegen het internationaal recht in, al Tanf bezetten om het Rukban vluchtelingenkamp te kunnen uithongeren, terwijl Syrië en Rusland het nodige hebben voorzien om die massa sukkelaars die naar gebieden willen die door het leger beschermd zijn, over te brengen en te  verzorgen. De VS geven wel miljoenen voor de terroristische acties van de  Witte Helmen maar geen cent om de stervende kinderen in het door hen “beschermd” gebied te redden. Met sancties en onophoudelijke bombardementen (nu weer in Dayr al-Zawr) willen ze de ellende voor het Syrische volk zo zwaar mogelijk blijven maken. Met het sluwe,  internationale spel van een “politieke oplossing” willen ze alsnog trachten  de soevereiniteit te breken en de heropbouw van Syrië blijven boycotten.

   

  Inderdaad, in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en de  VS is het met de gewone berichtgeving  over Syrië even erg gesteld. Toch zijn er overal, ook in ons taalgebied, waardige journalisten, al worden ze systematisch door de gewone pers geweerd. Ik noem het mensen met hersens, een ruggengraat en een geweten. Ieder die open staat voor meer waarheidsgetrouwe berichtgeving kan hun bijdragen lezen. Zij verwerpen moedig de leugens van de heersende openbare opinie (zie o.m. het onderaan bijgevoegd getuigenis: moedig pleidooi…). De Canadese  prof. Michel Chossudovsky,  uitgever van globalresearch.ca schreef acht jaar geleden al op grond van eigen waarnemingen uitvoerig wat er in Syrië gebeurde. En hij had het niet over een verschrikkelijke president die eigen volk uitmoordt, maar over de VS en Israël, de NAVO en Turkije, Brussel en Ankara, Saoedi-Arabië en Qatar (https://www.globalresearch.ca/syria-who-is-behind-the-protest-movement-fabricating-a-pretext-for-a-us-nato-humanitarian-intervention/24591). Hopelijk is de spectaculaire winst van “Forum voor Democratie” in Nederland deze week de zoveelste bazuinstoot die ons wakker kan schudden. Onze democratie is ondermijnd  en onze  persvrijheid onbestaande. Door een verziekte “solidaire globalisatie” kan ook onze regering de meest elementaire beslissingen niet meer nemen bv. door de onwettige en onmenselijke sancties tegen het Syrische volk op te heffen, de luchtvaart tussen Zaventem en Damascus te herstellen, als soeverein land op waardige wijze contact te nemen met de wettige regering van Syrië… VS en NAVO dwingen ons mee oorlogspropaganda én oorlog te voeren tegen onschuldige volken en daarvoor  slachtoffers als misdadigers te blijven voorstellen, in dienst van een steeds rijker wordende elite van wapenbazen, oliebaronnen, bankiers. (Van een ‘deskundige’  verneem ik dat bij de laatste aankoop van  gevechtsvliegtuigen, de veel duurdere aanvalsvliegtuigen werden opgedrongen… opdat de VS ons zou kunnen zeggen wanneer wij Rusland moeten aanvallen?) Nogmaals, ofwel weten onze VRT journalisten dit alles niet en  dan zijn  het onbekwame naïevelingen[H1] , ofwel weten ze het wel en dan zijn  het gewetenloze schurken die zich schaamteloos aan de kant van de moordenaars stellen om de lijdensweg van een onschuldig volk zo zwaar en zo lang mogelijk te helpen maken. Wie kan hun misdadig gebrabbel doen stoppen en Vlaanderen waardige journalisten bezorgen?

  En dit nog

   

  vOns vorig bericht met 4 video’s o.a. een video van Eva Bartlett: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-112/

  vOns vorig bericht op de website van Sonja van den Ende http://freesuriyah.eu/?p=3134

  vEen overvloed aan goede informatie over de actuele situatie in Syrië met een hele reeks video’s (waarvan ik er sommigen niet kan openen,  wegens het gebrekkige internet hier?): http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-33/

  vWat is de HTS?: http://www.golfbrekers.be/wie-of-wat-is-hts-2/. Hoe zij aan middelen geraken,  grafieken en vier video’s:
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/13/hoe-de-syrische-president-assad-de-oorlog-in-syrie-heeft-gewonne/?deliveryName=DM4437

  vMoedig pleidooi van een moedige vrouw, Mia Doornaert in Koksijde vorige week om onze westerse christelijke beschaving te herwaarderen tegen een opdringerig multiculturalisme dat onze culturele rijkdom aanvreet: http://www.katholiekforum.net/2019/03/15/moedig-pleidooi-van-moedige-vrouw/

  vHet “groot débâcle’ in Frankrijk: https://doorbraak.be/le-grand-debat-of-la-grande-debacle/?utm_source=newsletter-890&utm_medium=email&utm_campaign=Dagelijkse+Dosis+Doorbraak

  v  Philippe de Villiers, J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Le livre choc,  Fayard, 2019. Van bij de stichting van de  EU was de ontbinding  van de landen bedoeld, onder VS druk, om een zwak EU te creëren: het gezag wegnemen van de  ouders jegens hun  kinderen, van de landen jegens hun soevereiniteit,   grenzen en veiligheid…: https://www.lesalonbeige.fr/ladn-de-lunion-europeenne-porte-en-elle-les-racines-de-la-deconstruction/

  vPrachtig getuigenis van dr. Daniel Shayesteh, Iranees radicale moslim die christen werd. Hij vertrok naar Turkije en vandaar naar de VS waar hij “Exodus from Darkness” leidt.  54 minuten, Engels/Nederlands: https://www.youtube.com/watch?v=L3E3irPv2AA

  vDe spectaculaire bekering van Pierre Alban Delannoy, De Mao à Jésus. Itinéraire spirituel d’un ancien gauchiste, Slavator, 2019: https://www.lesalonbeige.fr/pierre-alban-delannoy-de-mao-a-jesus/

  vHet Thomas More Genootschap organiseert op zaterdag 23 maart 2019 in de Merodelei 14 te 2600 Antwerpen een conferentie door dr. Luk Kiebooms over de 1e encycliek van de hl. Johannes-Paulus II, Redemptor Hominis (4 maart 1979). Aanvang met Rozenhoedje om 14.30 u: https://thmore.weebly.com/

  P. Daniel

  .

   

   

   [H1]

  23-03-2019 om 08:04 geschreven door Gust Adriaensen


  21-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De twee petjes van Mia Doornaert

  Barones Doornaert verkettert in bijna elke column 'de, een culturele elite'. Ook vandaag weer in De Standaard. Het is echt een obsessie geworden. Heel merkwaardig is dat. Want zij is ontegensprekelijk een vertegenwoordiger van 'de, een' culturele elite, en zij heeft zich in verleden en heden, herhaaldelijk gemanifesteerd en geprofileerd als cultureel elitair.

  Het is natuurlijk ook mogelijk dat zij verschillende 'inhouden' en 'bijsluiters' van 'culturele elite', ontworpen heeft en die voor de dag haalt naargelang ze passen in haar maatschappelijk, politiek, cultureel kraam. Want dit is overduidelijk: barones Doornaert fulmineert tegen 'de culturele elite', wanneer exemplaren daarvan meningen verkondigen waarmee zij het niet eens is.

  Gek is het wel, dat een vrouw die carrière gemaakt heeft in het culturele veld en wat graag vertoefde en vertoeft in elitaire milieus en salons, zo graag afgeeft op 'de, een' culturele elite.

  Doet denken aan de rechts-populistische Thierry Baudet in Nederlander: zich presenteren als politieke buitenstaander en tegelijk naar de macht grijpen.

  De manier waarop barones Doornaert ‘integratie’ gebruikt (misbruikt),  roept ook de vraag op naar de inhoud van het woord 'integratie'. Vaak is het een soort containerbegrip geworden, waaruit datgene wordt opgevist dat het best aansluit bij de eigen politieke, maatschappelijke, culturele, financiële (machts)positie. Terwijl voor de ene bevolkingsgroep 'integratie' een must is, geldt dat voor een andere helemaal niet.

   'Integratie' wordt klaarblijkelijk ook alleen maar gebruikt voor allochtonen, migranten. De 'integratie' en 'desintegratie' binnen de 'autochtone' bevolking, komt zelden of nooit in het vizier. En iedereen weet natuurlijk, ook barones Doornaert, dat er zelfs binnen de kleinste dorpsgemeenschap in Vlaanderen en elders, amper sprake is van echte integratie. De bevolking is opgedeeld in clubjes van gelijkgezinden. En die opdeling is gebaseerd op sociale, politieke , financiële, professionele en culturele status. Of denk je dat de villabewoners van bv. Brasschaat echt contact hebben met de 'gewone' Brasschatenaars?

   

  21-03-2019 om 21:18 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Weg met de voorkeurstem'

  Oud-journalist Walter Zinzen breekt een lans  voor de lijststem (De Standaard 20 maart).  We moeten kiezen voor de partij die ons het meeste bevalt, niet voor de persoon. Een voorkeurstem heeft te weinig invloed.

  Met de oproep van Zinzen om in de eerste plaats een idee, een programma te steunen, ga ik volledig akkoord. Ook de particratie moet aan banden worden gelegd. Groot gelijk heeft hij in zijn hekeling van de gênante jacht op 'witte konijnen', die dan nog vaak 'BV's' blijken te zijn. Deze mensen worden misbruikt en laten zich misbruiken. Maar het is ook een uiting van misprijzen voor de kiezer. Kortom, het is een vorm van politieke prostitutie, die met overgave door sommige politieke partijen wordt beoefend.

  Terecht spijkert Zinzen ook de mogelijkheid aan de schandpaal om een mandaat niet uit te oefenen maar uit eigen keuze of op bevel van de partij, een andere politieke post te bekleden. Nogmaals een verwerpelijke vorm van kiezersbedrog: de burgers als kiesvee.

  Hoe die misstanden binnen ons kiessysteem, die Zinzen blootlegt, het best aangepakt worden, is natuurlijk de vraag en die is niet zomaar direct te beantwoorden. In dit artikel vind je alleszins een eerste mogelijke aanzet.

  21-03-2019 om 09:58 geschreven door Gust Adriaensen


  20-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De twitterinfectie van onze taal

  Filosoof Ignaas Devisch schrijft boeiende beschouwingen (DS 19 maart) over de 'vertwittering' van de taal waardoor de gelaagdheid van taal én de intellectuele en emotionele ruimte waarbinnen echte taal bestaat en zich ontwikkelt, worden ondermijnd.

  Het gevaar bestaat inderdaad dat de 'sociale media' die existentiële kenmerken van taal als communicatiemiddel, als gedachtewisselingsmedium aantasten . Er ontstaat een proces van taalverbrokkeling, van zwart-witdenken, van taalverenging. De nuance wordt niet geduld. Het enerzijds-anderzijds wordt weggehoond. Gevoel voor het figuurlijke sterft af. Het letterlijke triomfeert. Niet te verwonderen dat mensen voor de rest van hun leven gereduceerd worden tot een halve zin, of zelfs tot één woord.

  Taal als drager en expressie van gedachten en gevoelens, verschrompelt dan. Ze wordt een eenduidige kreet, een slogan, die op een agressieve manier het spreken overheersen en verdringen.

  20-03-2019 om 13:36 geschreven door Gust Adriaensen


  18-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Klik op onderstaande link voor het twitterbericht van paus Franciscus van 18 maart.

  18-03-2019 om 22:25 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Geen rijbewijs aan mijn lijf'

  'Geen rijbewijs aan mijn lijf', schrijft ene Willem Bruyndoncx trots in De Standaard van 18 maart. En hij somt dan op hoe hij klaarspeelt zonder rijbewijs en eigen auto, te werken en te reizenL

  Allemaal wel mooi wat Willem schrijft over zijn rijbewijsloze bestaan. Maar dat blijkt dan in zijn leven en werk toch nog altijd geen autoloze existentie te zijn.

  Als het te moeilijk is om te geraken waar hij wil of moet zijn, is hij wat blij dat hij kan profiteren van het rijbewijs en het autobezit van anderen. Ook tegen het gebruik van het vervuilende vervoermiddel bij uitstek, het vliegtuig', ziet hij niet op. Een mens moet toch verre reizen blijven kunnen maken, nietwaar.

  Willem redt zich dus zonder rijbewijs en zonder privéauto. Is dat zijn verdienste? Niet echt. Hij getroost zich duidelijk heel wat inspanningen maar als het echt nijpt,dan maakt hij gebruik van auto's en vliegtuigen.

  En zo legt Willem de vinger op minstens twee wonden. Onze ruimtelijke ordening en ons openbaar vervoer dwingen een groot deel van de bevolking een eigen auto te hebben.En het gevaar bestaat dat het gekoketteer -een nieuwe trend- met 'geen rijbewijs', de noodzaak van een doortastend mobiliteitsbeleid verzwakt.

  18-03-2019 om 12:34 geschreven door Gust Adriaensen


  16-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kardinaal Godfried Danneels
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kardinaal Godfried Danneels was een sterke intellectueel en gezaghebbende kerkleider, die gedurende enkele tientallen jaren een belangrijke rol gespeeld heeft in de Belgische en Wereldkerk.

  Hij was een talentrijke schrijver en causeur. Zijn lijst van publicaties is indrukwekkend. Vele ervan hebben stilistische kwaliteiten en zijn toegankelijk voor een ruim publiek.

  Dat de media onevenredig veel aandacht besteden aan de 'toedekkende' rol die hij zou gespeeld hebben in het Van Gheluweschandaal, doet hem veel onrecht aan.

  Met Godfried Danneels verliest niet alleen de Kerk maar ook de samenleving , een grote intellectueel en internationaal gerespecteerde kerkleider.

  16-03-2019 om 20:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/11

  Vrijdag 15 maart 2019

  Een mini oecumenische top

  Begin februari werden in Anabek de oecumenische ontmoetingen hervat tussen de priesters en pastorale verantwoordelijken van de  verschillende ritussen van orthodoxen en katholieken in Qalamoun. De volgende ontmoeting is vorige zaterdag bij ons doorgegaan. We waren deze keer slechts met 8 priesters. Het is nu de drukke tijd  voor de parochies omdat er vele vastenactiviteiten gehouden worden. Het delen van de zorgen en het zoeken naar efficiënte oplossingen gaat evenwel onverminderd verder. Een van de priesters heeft de voorbereidingen getroffen om volgende maand te beginnen met een tv-zender de Syrisch orthodoxe kerk met een eenvoudige maar degelijke en boeiende verkondiging van het Evangelie. Verder beginnen vormingsdagen voor universitairen vorm te krijgen. Het   was ook nu  weer een aangename, bemoedigende ontmoeting. Vandaag kregen we nog een oecumenisch annex. De Grieks-orthodoxe bisschop van de “vallei van de christenen” (streek van Tartous in het gebergte), Dimitrios  Charbeq kwam ons bezoeken en nam de tijd om kennis te maken.

  Pakistaans  bezoek

  Een jonge, erg dynamische Pakistaanse priester wil deze week met ons komen meeleven. Meteen brengt hij ons op de hoogte van de toestand in zijn land. Christenen zijn  doorgaans niet zo arm maar wel zwaar onderdrukt in dit islamitisch land. Er zijn  ’n miljoen christenen of minder dan 0,5 % van de bevolking en de christenen blijven wegtrekken. Samen met de hindoes, de boeddhisten, en sikhs vormen zij de heel kleine minderheid. Christelijke vieringen en verkondiging zijn  mogelijk maar erg moeilijk  en niet zonder gevaren. Hij is aangenaam verrast door het respect waarmee de moslims ons hier omringen en wij hen. Wij kunnen hier ook  het christelijk geloof vrij verkondigen en leven in  harmonie. Hij toont ons een foto van hem toen hij recent opgenomen werd in het ziekenhuis. Een moslim had hem een zware  hoofdwonde toegebracht omdat hij christen en priester is. Het gerecht komt hier niet in tussen. De officiële talen zijn vooral Urdu, Punjabi en Engels.  Het Urdu lijkt erg op het Arabisch en deze twee zijn blijkbaar met elkaar verwant, ongeveer zoals het Nederlands en Duits. Althans, dat is mijn eerste indruk.

  Nog een container

  Maandagmorgen arriveerde weer een grote vrachtwagen met de inhoud van een container, afkomstig van Caritas Toledo: voeding, babymateriaal, schoenen, allerlei medisch materiaal. Na enkele uren hadden een paar jongeren van het dorp samen met heel de gemeenschap alles veilig opgeborgen in  de grote zaal onder  in de nieuwbouw. De vier jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Oriënt konden nog meehelpen aan het opmaken van een nauwkeurige inventaris, die nodig is om hierna de goederen te kunnen  uitdelen. Verder moesten de 3000 paar  nieuwe leren schoenen nog gesorteerd worden op model en maat.

  Atheïsme en christelijk geloof (II)

  Het wereldgebeuren wordt vooral beheerst door leugens als voorwendsel voor oorlogen waardoor de machtigsten zich de rijkdommen van andere landen aanmatigen of anderen onderwerpen.  Een oppermachtige wereldwijde mediacampagne zorgt dat de waarheid in de openbare opinie verborgen blijft.

  Een maand geleden handelden we over de vier pijlers van de  islam: 1)  de islam is de oplossing voor de wereld, een maatschappij gebaseerd op de islam garandeert de beste samenleving, 2) de koran is een volmaakte tekst, rechtstreeks door God gegeven en ver  verheven boven alle andere heilige geschriften, 3) Mohammed is een profeet en een goed voorbeeld om na te volgen en 4) Mekka is de heiligste stad, de moeder van alle steden en was vanaf het begin het hart van de islam. Vanuit  de historische werkelijkheid kan aangetoond worden dat deze vier beweringen over heel de lijn vals zijn. De waarheid is radicaal het tegenovergestelde. We verwezen naar een  video die hiervoor uitvoerige en gedetailleerde bewijzen levert. Zolang deze leugens niet ontmaskerd zijn in de openbare opinie  zal de islam een tikkende tijdbom zijn. Immers, de islam verdeelt de wereld in twee: de wereld van de  vrede, nl. daar waar de islam heerst en de wereld van de oorlog, waar de islam nog niet heerst. Volgens de meeste imams en geestgelijke gezagdragers in de islam is de heilige oorlog (Jihad) voor iedere moslim een plicht. Om zich van een plaats in het paradijs te verzekeren, moet hij de “ongelovigen” doden. En “ongelovigen” zijn alle niet moslims. Wanneer deze mensonwaardige houding niet tijdig wereldwijd wordt ontmaskerd, aangeklaagd en uitgeroeid, zal het ook voor vele Europese landen slechts een kwestie zijn van een korte tijd  vooraleer de gruwelijke slachtingen beginnen.

  Een andere wereldwijd verspreidde opvatting betreft het atheïsme, waaronder we meteen het materialisme en de puur positivistische levenshouding verstaan. Zij gelooft enkel in hetgeen materialistisch, positivistisch waarneembaar is. Ze aanvaardt enkel de aardse werkelijkheid die we kunnen  waarnemen en bewijzen. En zoals we deden voor de islam moeten we het ook doen voor het atheïsme, nl. een onderscheid maken tussen atheïsten en atheïsme. Ieder mens verdient respect omwille van zijn  menselijke waardigheid, die hij ontving  vanaf zijn  ontvangenis. Deze waardigheid is voor allen gelijk en kan door niets of door niemand ooit worden afgenomen. We kunnen mogelijk mensonwaardig handelen tegenover anderen of tegenover onszelf maar dat neemt niet de menselijke waardigheid zelf weg van ons of van anderen. Iemand kan lichamelijk of geestelijk ziek worden of zelfs helemaal aftakelen, maar ook dan blijft men zijn menselijke waardigheid helemaal behouden. Een moslim en atheïst, een vurige christen en boeddhist, een gezonde en een zieke, een rijke en een arme, een hoogbegaafde en een analfabeet… allen hebben en behouden vanaf hun ontstaan tot in hun dood, dezelfde menselijke waardigheid. Bovendien kan een atheïst bijzondere waardering verdienen omwille van zijn toewijding en inzet voor anderen. Vervolgens maken we onderscheid tussen verschillende vormen van atheïsme: praktisch en theoretisch atheïsme. Iemand kan in zijn dagelijks handelen zo materialistisch leven alsof God voor hem totaal niet bestaat en er verder geen geestelijke waarden voor hem zijn. Een ander kan een militant atheïst zijn die voortdurend   wil bewijzen dat God niet bestaat en niet kan bestaan, bv. aan de hand van wat we kunnen noemen “de rots van de atheïst”: God kan onmogelijk tegelijk algoed en almachtig zijn omwille van het lijden van zovele onschuldigen. Met deze houding besluit de atheïst dat God ofwel almachtig zou zijn en een wreedaard omdat hij het lijden niet wegneemt, ofwel een algoede die niets kan omdat het onrecht blijft bestaan.

  Het atheïsme in de zin van een actieve ontkenning van God, het religieuze, het bovennatuurlijke, was in voorbije eeuwen eens een uitzondering. Nu is het verpakt in een soort algemeen erkend humanisme als voorwaarde voor de wetenschap. Het is nu populair onder zogenaamde wetenschappers. Dit steunt op een dubbele misvatting. Enerzijds zijn de dogma’s helemaal geen rem voor de wetenschap en ze zijn niet zo onredelijk als men graag voorstelt. Het zijn inderdaad “geloofswaarheden” maar die in heel de geschiedenis van de Kerk en in de geloofsgemeenschappen over heel de wereld verspreid als waarheid erkend worden. Ze dragen in zich een universaliteit in tijd en ruimte. Anderzijds  zijn geloof en Kerk helemaal niet tegengesteld aan wetenschap en vooruitgang, zoals we eind vorig jaar  al uitvoerig hebben toegelicht. De grote universiteiten zijn  allemaal ontstaan als kerkelijke instellingen en konden zich ontwikkelen dank zij de stimulans van het christelijk geloof en de uitdrukkelijke steun van de Kerk.

  Als jonge priester wilde ik een eind mee op weg gaan met overtuigde atheïsten en schreef mij in voor een cursus “vrijzinnig denken”. Na de eerste les kon ik het niet meer uithouden en gaf als reden op: hiervoor is mijn geloof niet groot genoeg! Je moet geloven dat de schepping zeker geen goddelijke oorsprong heeft en dat er zeker geen goddelijke zin en einddoel mee verbonden is. Hetzelfde voor het menselijk leven. Je moet zeker geloven dat je leven geen enkele diepere oorsprong heeft en geen enkele diepere zin of doel. Je moet geloven dat er zeker geen God kan bestaan. Wat is het dan? Allemaal puur materie, die door de tijd “toevallig” ontwikkeld is van rots naar hond en van aap naar mens? Is de mens dan een rechtop lopende aap en een hond een blaffende  baksteen? Er is geen enkele redelijke verantwoording  om het leven op deze wijze te reduceren tot louter materie. De beroemde Jérôme Lejeune (+ 1994), professor genetica te Parijs, die in de jaren ’50 het syndroom van Down ontdekte, kon eindeloos blijven getuigen van de onvergelijkbare grootheid van de menselijke ‘conceptie’. Volgens hem kunnen vijf encyclopedieën  niet volstaan  om de informatie die in deze eerste cel opgeslagen ligt uit te schrijven. Dat is een voorbeeld van een open wetenschapper. De waarde van een kast kun  je precies materialistisch verklaren, vanuit de kwaliteit van het gebruikte hout, de mogelijkheden van de beschikbare werktuigen en de vaardigheid van de meubelmaker. Deze samen  bepalen de waarde van het meubel. Dit is echter geenszins mogelijk voor het ontstaan van een mens, dat een mysterie bevat dat ons overtreft. Er zijn ongeletterde ouders die kinderen voortbrengen die geniën zijn en er zijn geniale ouders die kinderen hebben die nooit kunnen lezen of schrijven.

  Het atheïsme geeft geen enkele zinvolle verklaring voor een geordend  moreel leven voor het individu of voor de samenleving. Als er alleen maar materie is en geen enkele hogere waarde dan is er ook geen enkele basis om het goede te doen en het kwade te laten. Alles is toegelaten en evenwaardig. Er is dan ook geen enkel principe voor een geordend maatschappelijk leven. Dit bekrompen vrijzinnig denken is ver verwijderd van het open, ruime denken van de klassieke Griekse filosofie, die wel open staat voor een “meta-fysica”  en daarom ook een van de  rijke bronnen werd van de westerse, joods-christelijke beschaving.

  Het atheïsme is een radicale ontkenning van de diepste ervaring van iedere dag. Ons leven is een onophoudelijke stroom van verlangens die hier  op aarde nooit helemaal voldaan kunnen worden. Soms koesteren we een grote droom en zeggen: als ik dat zal bereiken, zal ik volmaakt gelukkig zijn. En zelf weten we dat we onmiddellijk daarna weer naar iets anders verlangen. We kunnen beperkt gelukkig zijn maar niet volmaakt. De dagelijkse ervaring leert dat ons hart groter is dan de materiele wereld waarin wij leven en een diep verlangen blijft koesteren naar het volmaakte geluk? Waar komt dit vandaan? Het atheïsme weet hierop niets zinnigs te zeggen.

  Wanneer heel de schepping en de samenleving, ons eigen leven met zijn  geboorte en dood, vreugde en pijn,  goed en kwaad geen enkele betekenis hebben is alles zonder zin. Er is  geen enkele oude beschaving bekend die ooit op louter atheïstische grondslagen ontstaan is. Kortom, het atheïsme is de grootste denkbare onzin.

  (P.S. Een goede antivirus tegen het atheïsme is psalm 139 (138): “Gij kent mij Heer en Gij doorschouwt mij, Gij ziet mij waar ik ga of sta… Ik dank U  voor het wonder van mijn  leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” vers  14).

  Reactie

  • Het was te verwachten. Over Venezuela wilde ik eigenlijk niet schrijven omdat ik de toestand daar niet ken zoals in Syrië. Op aandringen van verschillenden deed ik het tenslotte toch en wilde de kritiek vermelden van iemand die er beter van op de hoogte is en er ook op aandrong. En dat heeft nu sommigen ontgoocheld omdat het de indruk gaf dat de houding van de VS  werd goedgepraat.  Dit was evenwel niet mijn  bedoeling. Ik wilde wijzen op de reële moeilijkheden in Venezuela zelf. Ik herhaal dat de agressieve, vernietigende en gewetenloze inmenging van de VS totaal onaanvaardbaar is. Het recente voorstel van senator Lindsey Graham illustreert deze houding nogmaals voor Syrië. Deze wil dat de Syrische Golan als Israëlisch grondgebied erkend wordt. Dit is een arrogante ontkenning van de historische en geografische werkelijkheid, een flagrant misprijzen voor het internationaal recht en een verwerping van resolutie 497 van 1981, die unaniem, ook door de VS werd genomen. Hieruit blijkt dat de brutaliteit van de VS politiek geen grenzen kent. De Syrische bevolking in de Golan zal ook tegen de zionistische bezetting blijven protesteren totdat de terroristische bezetting stopt.

  En dit nog

  vOns vorig bericht  met 3 video’s over het gebed van de hl. Efrem de Syriër, over de manier waarop G.W.Bush jr zijn leugen  tracht goed te praten en een duidelijke video over de onvoorstelbare manier waarop er gelogen werd tegen alle evidentie in om toch Irak maar te kunnen bombarderen en vernietigen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-111/

  vOvervloedig nieuws over Syrië van hoop en pijn, met 15 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-32/ 

  vSyrië heeft nu uw hulp nodig. Drie video’s: over de sancties, over het onrechtvaardige van de sancties tegen Syrië waardoor de bevolking van het meest noodzakelijke wordt beroofd, een solidariteitsreis vanuit het Duitse Eichstätt die verrassend positief was: http://www.golfbrekers.be/oproep-voor-hulp-aan-syrie/

  vHoe de VS er voor zorgen dat de schrijnende toestand voor de vluchtelingen in het kamp  Rukban voortduurt: http://www.novini.nl/amerikanen-hinderen-hulp-aan-vluchtelingen-in-zuidoost-syrie/

  vDe terreur van HTS in Idlib met westerse aanbeveling: VS zorgen dat de val van Baghouz niet veel oplost: http://www.golfbrekers.be/de-val-van-al-baghouz-lost-niets-op/; Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) in Idlib met 5 video’s: http://www.golfbrekers.be/wie-of-wat-is-hts/

  v  De 3e conferentie in Brussel over de toekomst van Syrië met jan en alleman maar zonder de minste vertegenwoordiging van de  wettige regering: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/12-14/; Europese hulp voor Syrië?  https://euobserver.com/tickers/144411?utm_source=euobs&utm_medium=email

  vZiehier de 50 landen en hun vechtjassen die deelnamen aan de oorlog tegen Syrië, wat onze journalisten  een “spontane volksopstand” blijven noemen:  http://www.golfbrekers.be/ca-50-landen-namen-deel-aan-de-spontane-syrische-volksopstand/

  vHevige juridische strijd rond de Golan:http://www.golfbrekers.be/koning-davids-rijk-in-de-maak/

  v  Stilte rond Idlib, laatste bolwerk van westerse en Turkse gesponsorde jihadisten: http://freesuriyah.eu/?p=3119

  vAnti-zionisme heeft niets te maken met anti-semitisme of anti-judaisme: http://freesuriyah.eu/?p=3107

  vDe invloed van de  Deep State van de VS achter het beleid: https://www.cafeweltschmerz.nl/de-deep-state-krachten-en-invloed-achter-politiek-beleid-karel-van-wolferen-en-laszlo-maracz/

  vHoe de “klimaatverandering” het grootste bedrog is uit de geschiedenis en hoe de “klimaatschommelingen”  de normaalste zaak zijn en door geen mens worden beïnvloed. Alle belastingen hiervoor zijn de  grootste zwendel, aldus Patrick Moore, milieustrijder en oprichter van Greenpeace: Greenpeace Founder: Global Warming Hoax Pushed by Corrupt Scientists ‘Hooked on Government Grants’
  ‘Greatest scam in history’: Greenpeace co-founder thrashes global warming ‘brainwashing’ campaign

  vWarm aanbevolen: 5e internationaal symposium over de “Theologie van het Lichaam” in de  abdij van Rolduc, Kerkrade, Nl, 28-30 juni 2019. Inschrijven voor 25 maart geeft grote korting. Ik vergat vorige keer de link te geven: https://www.tobsymposium.org/en/?fbclid=IwAR3dYuMM9TDXzA4BbEyqQD4fBZWCGbM4K5D6B2lu96XRbvOe9xn3G2-

   

  P. Daniel

  16-03-2019 om 20:03 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kardinaal Danneels 1933-2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Kardinaal Godfried Danneels is overleden.

  14-03-2019 om 17:45 geschreven door Gust Adriaensen


  13-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Catechismus na de mis in Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste vrienden,

  Vorige keren mochten we telkens een 40 – 60 deelnemers ontvangen op ons Catechismus-project. Dank dat jullie wilden komen. Dank ook voor jullie gebed!

  Zondag a.s. (17 maart) is de volgende Catechismus na de Mis met een catechese over het sacrament van de Ziekenzalving. Er is catechese voor jongeren en volwassenen in de abdijkerk; catechese voor kinderen en catechese voor peuters en kleuters op het gastenkwartier van de abdij door Jurgen, Tinne en Marjolein.

  De H. Mis is om 10u00 en eindigt rond 11u00. De catechese is rond 11u15 en duurt 30 à 40 min. Daarna kan men napraten bij een lekkere kop koffie of warme chocomelk op het gastenkwartier van de abdij.

  Er zijn hieraan geen kosten verbonden.

  Welkom! En… indien u er niet kunt bij zijn: wij rekenen op uw gebed!

  U mag deze mail doorsturen naar vrienden en bekenden; of dit initiatief bekend maken via uw (sociale) mediakanalen.

  Hartelijke en genegen groeten,

  In Jezus en Maria,

   

  Pater Benny

  Abdij van Postel

   

  13-03-2019 om 11:02 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Zaden van het Woord' in Tongerlo

  De gemeenschap 'Zaden van het Woord' werd gesticht in het bisdom Palmas in Brazilië.

  Op vraag van de bisschop van Hasselt is de Gemeenschap in België aanwezig sinds 2011. Nog niet zo lang geleden vestigde de gemeenschap zich ook in de abdij van Tongerlo.

  13-03-2019 om 08:36 geschreven door Gust Adriaensen


  12-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwaarloost ons onderwijs de slimste leerlingen?

  Verwaarloost ons onderwijs de slimste leerlingen?

  Dat is de vraag die in De Standaard van 11 maart door twee onderwijsdeskundigen tegen het licht wordt gehouden.

  Het onderwijs in Vlaanderen schenkt onvoldoende aandacht aan begaafde leerlingen, vindt Wouter Duyck. Het gelijkheidsstreven is doorgeschoten. Hij lanceert het voorstel om voor de (aller)slimste leerlingen ASO-Plus op te richten. Orhan Agirdag wijst erop dat vooral de slimme kinderen uit arme en lagere middenklassengezinnen verwaarloosd worden. Net daarom moeten we wel aandacht hebben voor gelijke kansen.

  Duyck wil m.i. met zijn voorstel voor een ASO-Plus, het verband tussen ‘onderwijskwaliteit’ én ‘wit’ en ‘sociale en culturele status’ van de schoolbevolking, nog versterken. En nu zijn er al heel wat scholen, die de genoemde kenmerken uitspelen als propagandamiddel om vooral leerlingen uit de middenklasse aan te trekken: liefst geen te grote mix want die haalt het onderwijsniveau naar beneden.

  De sociale en culturele segregatie die vroeger in landelijke gebieden bestond (en bestaat) tussen de katholieke colleges en lycea enerzijds en de 'staatsscholen' anderzijds, zet zich nu sterker en sterker door in (klein)stedelijk gebied. Met dien verstande dat bij de sociale herkomst van leerlingen, ook raciale en religieuze elementen een grote rol zijn gaan spelen.

  Ouders,onderwijsinstanties,onderwijsdeskundigen als Duyck en politici werken die stuitende segregatie in de hand. Vaak zullen ze wel orakelen dat alle jonge mensen gelijkwaardig zijn, maar ondertussen gaat hun voorkeur naar scholen naar 'ons beeld en gelijkenis

  De heer Agirdag geeft het antwoord op de vraag hoe het komt dat 'sterke leerlingen uit sociaal zwakkere milieus nog meer underperformen': het Vlaamse, het Belgische onderwijssysteem 'verwaarloost vooral de slimme kinderen uit arme en lagere middenklassegezinnen'. Die kinderen vind je nauwelijks terug in de 'sterke' ASO-richtingen en dus ook in het hoger en universitaire onderwijs.

  Het feit dat verstandige arme kinderen ( onder wie vele met allochtone roots) zo ondervertegenwoordigd zijn, is een immens probleem van talentverkwisting en roept vele vragen op over het onderwijsbeleid. In het ASO-plus van de heer Duyck zal nog duidelijker tot uiting komen dat de zgn. 'slimste en meest ambitieuze leerlingen' , witte hogere middenklasse en elitejongeren zijn. En er zijn momenteel al heel wat 'elitaire' ASO-scholen.

  Dat de  sociaalculturele achtergrond én de school een bepalende rol spelen met betrekking tot het onderwijsniveau, is al herhaaldelijk gebleken uit de Pisatests en de analyse ervan.

  Pisa is een internationale test bij 15-jarigen in 65 landen. De editie van 2014 ging om wiskundige vaardigheid. Uit de algemene resultaten bleek dat de Vlaamse leerlingen aan de Europese top staan, maar ook dat de kloof tussen de beste en de slechtste presterende hier groter is dan elders. De kloof bedraagt 271,1 punten op de Pisa-score. Dat komt overeen met het equivalent van liefst zes leerjaren

  Uit een analyse van die Pisa-resultaten, uitgevoerd door een team van de ULB, bleek dat grote verschil sterk samen te hangen met sociaal-economische achtergrond, sterker dan in andere landen. Ook het effect van een migratie-achtergrond speelt bij ons meer dan elders.

  Bovenop de kenmerken van de individuele leerlingen komen nog die van de school. Die zijn volgens de analyse goed voor bijna twee derde van de variatie. Wie op een school met veel kansarmen zit, heeft meer kans op een lagere score. En er is segregatie: kansarmen en allochtonen zitten vaak samen, in ‘concentratiescholen’.

  12-03-2019 om 10:28 geschreven door Gust Adriaensen


  08-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrouwendag
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oproep tot de vrouwen

  Een kritische parafrase op de tekst van  docente kunst- en cultuursociologie Olga Van Oost,  in De Standaard van 8 maart, naar aanleiding van Vrouwendag

  ------------------

  Vrouwen, kom onder dat nieuwe carrièrejuk vandaan. Stop met het nieuwe schuldbesef in stand te houden.

  Moeders, het is niet nodig voortdurend met je buitenshuiscarrière bezig te zijn. Als je liever met je kinderen en je huishouden bezig bent in plaats van met je werk als ambtenaar of voor een firma , is dat prima. Stop met je schuldig te voelen.

  Weet dat kinderen beter en sterker worden van liefhebbende ouders die uitgebreid de tijd nemen om met hen bezig te zijn en dat de huishoudens minibedrijfjes zijn, die de wereld draaiende houden.

  Laat u niet indoctrineren door deze docente kunst- en cultuursociologie, die met nadruk schrijft dat ze het beu gehoord is dat vrouwen menen te moeten stellen dat ze zich 'niet schuldig' voelen, terwijl zijzelf in dit artikel de hele tijd schreeuwt: 'Ik voel me niet schuldig!'

  Hoed u voor de nieuwe moraalridders die maar één juk kennen: het katholieke en u een nieuw juk van schuld en boete voor gemiste carrièrekansen willen opleggen.

  Wees vrij!

  08-03-2019 om 17:51 geschreven door Gust Adriaensen


  07-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA: stinkend rijk

  De N-VA kan bijna rentenieren

   

  De N-VA is met voorsprong de rijkste partij. In 2017 ontvingen de Vlaams-nationalisten 13,9 miljoen euro aan subsidies, een ­recordbedrag. ‘De spectaculaire verkiezingsoverwinningen hebben een enorm financieel hefboomeffect gecreëerd voor N-VA’, schrijven Maddens en co. De N-VA heeft een totaal vermogen van bijna 45 miljoen euro. Daarin zit ook een deel schulden, vooral voor de aankoop van haar kantoorgebouw in hartje Brussel. De N-VA maakt dat te gelde door verschillende verdiepingen te verhuren.

  Maar ook met een nettovermogen van 35 miljoen euro blijft de voorsprong groot. Meer dan 44 procent van dat vermogen zit in vastgoed. ‘Op die manier worden partijen op zichzelf draaiende financiële concerns, die na verloop van tijd zelfs geen kiezers meer nodig hebben’, klinkt het. Volgens de politicologen kan de partij zich verschillende verkiezingsnederlagen veroorloven, en toch de partijorganisatie en de campagnevoering handhaven. Zo kan ze zelfs een ‘rentenierspartij’ worden.

  De N-VA wil zelf het subsidiesysteem herzien. Maar: ‘N-VA heeft er alle belang bij om free­rider te spelen: enerzijds protesteren tegen de hoge overheidssubsidies, maar er anderzijds ten volle van profiteren’, zeggen de politicologen. ‘Als de partij haar electorale positie min of meer kan consolideren in 2019, dan zal haar vermogen de komende jaren exponentieel toenemen.’

  (De Standaard; 7 maart 2019)

  07-03-2019 om 18:56 geschreven door Gust Adriaensen


  06-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor maart

  Erkenning van de rechten van de christelijke gemeenschappen.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/YIygkbmhTrY   

  06-03-2019 om 07:40 geschreven door Gust Adriaensen


  04-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bogaertetnocide

  In De Standaard van 28 februari, drukt CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert de overtuiging uit dat de systematische onderdrukking van de Vlaamse Nederlandstalige cultuur door het Belgische Franstalige regime een poging tot etnocide was.

   Het ontgaat  Bogaert klaarblijkelijk dat die systematische onderdrukking van de Vlaamse Nederlandstalige cultuur, vooral door de Vlaamse Franstalige politieke machthebbers en bourgeoisie gebeurde.

  Historicus Lode Wils: 'De Belgische Revolutie herstelde het talenpatroon van de Habsburgse Nederlanden: het heel beperkte centrale bestuur was intern Franstalig en naar buiten tweetalig, en liet keuzevrijheid aan de gemeentelijke en provinciale overheden, de rechters, notarissen, enz. Maar de lokale elites hielden veel minder vast aan de volkstaal dan ze eeuwenlang gedaan hadden. Een verfransing zette in, heel bruusk in Brussel, met een variërende snelheid elders; hoe groter de stad, hoe sneller veelal de verfransing. Die beweging vorderde decennialang onder invloed van de uitbreiding van het centrale bestuur, van de economische en culturele ontwikkeling, van het onderwijs, de mobiliteit… in één woord: onder invloed van de voortstuwende moderniteit. Vooral de liberale burgerij zag in het Frans, de toenmalige wereldtaal, een instrument van vooruitgang en intellectuele ontvoogding.' De 'Bogaertetnocide' is dus gepleegd door een belangrijk deel van de 'Vlaamse' hogere en middenklasse.

  De scheidingslijn tussen de dialectsprekende inwoners van het vroegere hertogdom Brabant, de graafschappen Vlaanderen en Loon (later opgegaan in het prinsbisdom Luik) én de Franssprekende inwoners van diezelfde regio's, liep in de 19de eeuw gelijk met de verschillende sociale klassen. De volksmassa, amper of niet geschoold, behielp zich met talrijke, vaak erg van elkaar verschillende streektalen. De landadel, de bourgeoisie, de administratieve, kerkelijke en economische bovenlaag, gebruikten het Frans als cultuurtaal. Het is baarlijke nonsens te beweren , zoals Bogaert doet, dat het van geen belang is dat 'sommige (correctie: de meeste) (katholieke) eerste ministers uit Vlaamse provincies kwamen'.

  Ook het zinnetje: 'Als het alleen een sociale kwestie was geweest, dan zouden er ook onmiddellijk Vlaamse universiteiten zijn opgericht in het prille België', is onbegrijpelijk. Precies omdat de 'Vlaamse' politieke, economische en culturele machthebbers van België, Franssprekend waren en er amper sprake was van een algemeen Nederlandse cultuurtaal (wel een rijkdom aan 'patois') in België, is het te begrijpen dat er ook in de 'etnische Vlaamse' sociale, culturele en financiële bovenlaag, veel weerstand was tegen een 'Nederlandstalige 'universiteit . De enige mogelijkheid was het AN zoals het zich al enkele eeuwen in Nederland had ontwikkeld, op universitair niveau te gebruiken, maar dat stootte op zware weerstand in brede kringen van de clerus (inclusief G. Gezelle), uit schrik voor protestantse besmetting van het katholieke 'Vlaanderen'. Conclusie: vooral 'etnische Vlamingen' hebben gezorgd voor een sterke verfransing. Gebeurt nu niet ongeveer hetzelfde met de verengelsing?

  Het is natuurlijk niet prettig voor 'Vlaamse nationalisten' uit de geschiedenis te moeten leren dat de sociaal, cultureel en financieel sterkste bevolkingslaag van die zgn. Vlaamse etnie, grotendeels verfranst was en door haar machtige maatschappelijke positie er sterk toe bijdroeg om de verfransing in zeer brede lagen van die Vlaamse etnie te laten doordringen. Zij behoorden, evenzeer als de ongeschoolde en dialectsprekende volksmassa, tot het 'eigen volk'. Het is tragikomisch dat figuren als Bogaert ofwel de geschiedenis naar hun hand willen zetten ofwel op een pijnlijke manier historische onwetendheid op het publieke forum etaleren. Deze man haalt de taalstrijd nog eens naar boven om zich politiek-electoraal te manifesteren. Dat doet hij in een periode waarin het belang van het AN in vraag wordt gesteld en de verengelsing aan de universiteiten en in het economische verkeer, sterker dan ooit woedt

  In DS van 27 juni 2017 schreef professor Hendrik Vos van de UGent, een uitgebreide column over het oprukkende Engels aan de universiteit en het 'collateral damage' daarvan. Vos beklemtoont sterk dat de verengelsing veel middelen opslorpt en dat het onderwijs 'schrieler wordt, zeker in opleidingen waar taal meer is dan bijeengeharkt jargon'. Bovendien, aldus Vos, heeft de verengelsing ook sociale gevolgen. Het is opvallend dat in Engelstalige opleidingen het aantal beursstudenten ondervertegenwoordigd. 'Verengelsing', concludeert de auteur, 'gaat in realiteit ten koste van democratisering.'Ik ben het volkomen eens met Hendrik Vos. Het toenemende gebruik van het Engels aan de universiteiten leidt onvermijdelijk tot een verschraling en 'verengelsing' van het Nederlands. Het toppunt van onverschilligheid of misprijzen voor de eigen taal wordt wel bereikt wanneer Nederlandstalige hoogleraars in het Engels lesgeven aan Nederlandstalige studenten.

  Het kan niet anders of vaak is het aan de Vlaamse universiteiten gebruikte Engels van een bedenkelijke kwaliteit. Nog bedenkelijker dan het Nederlands dat nogal wat professoren hanteren. Het is wrang om vast te stellen dat de generaties die enorme inspanningen hebben geleverd om het Nederlands tot officiële taal te maken én om een vlot en accuraat Nederlands op alle niveaus en in alle sectoren mondgemeen te maken, eraan zijn voor de moeite. Op grote schaal verloochenen de Vlamingen hun eigen taal. Dat doen ze door het Nederlands als universitaire taal meer en meer in te ruilen voor het Engels en door het AN te vervangen door nostalgisch geleuter over niet langer bestaande dialecten of door het promoten van verkavelingsvlaams, waarmee ze ongegeneerd koketteren. Het is godgeklaagd dat politici als Bogaert het masker opzetten van 19de eeuwse ‘Vlaamse Bewegers’ en ‘taalstrijders’, terwijl ze geen kik geven over de opmars van het Engels en het in de vuilnisbak kieperen van het AN.

   

  Kardinaal Mercier kreeg ooit de banbliksems van taalbewuste Vlamingen over zich heen, toen hij zei dat het Nederlands - eigenlijk bedoelde hij de Vlaamse dialecten- niet geschikt was als academische taal. En dus was er in zijn opvattingen en beleid geen plaats voor universitair onderwijs in het Nederlands, dat moest in het Frans gebeuren. Het Vlaanderen van nu geeft hem gelijk. Met dien verstande dat het Frans nu vervangen wordt door het Engels en dat meer en meer 'Vlamingen' er niet meer om geven een vlotte, accurate algemene taal meester te worden en te gebruiken, maar hun onvermogen en/of hun luiheid maskeren door het verkavelingsvlaams op te hemelen en te gebruiken.

   Heel merkwaardig is ook dat die verdringing en verwaarlozing van het Nederlands hun gang kunnen gaan in een periode dat Vlaamse nationalisten de touwtjes van land en regio in handen hebben.

   

   

   

   

   

   

   

  04-03-2019 om 14:37 geschreven door Gust Adriaensen


  03-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eeuwigheid

  Filosoof François-Xavier Bellamy in Tertio:

  'Op zoek gaan naar waarheid, is voor mij al een zoektocht naar het eeuwige. Waarheid, zoals Plato voorhield, bijvoorbeeld in de wiskunde, neemt haar plaats in buiten de tijd. En dus het bewijs dat de eeuwigheid er is. Wij willen niet eeuwig leven, wij hunkeren naar iets wat de tijd overstijgt.'

  03-03-2019 om 21:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/9 Vrijdag 1 maart 2019 Wat is je roeping? Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 21 jongeren uit het christelijke dorp Sadad met hun jonge Syrisch katholieke, gehuwde priester Danny een korte maar intense retraite houden rond roeping, als voorbereiding op de vasten. Voor hen is de voorvasten al begonnen, wat in de Latijnse liturgie vroeger “sexagesima” heette. We begonnen met een korte persoonlijke voorstelling. Deze jongeren zijn tussen 19 en 25 jaar. Velen studeren voor ingenieur (technisch, landbouw, informatica…), farmacie enz. Een eerste onderricht wilde hen aan de hand van vragen doen nadenken over hun diepste waardigheid: geschapen naar Gods beeld, met een onverzadigbaar verlangen (bewust of onbewust) naar God, gewond door de zonde, hartstochtelijk door God bemind, eindigend met de vraag van Jezus uit de Latijnse liturgie van vandaag: wie zegt gij dat Ik ben? Er was verder wat afwisseling voorzien. De eucharistie werd voorgegaan door priester Danny in het Arabisch en Syriac. De jongeren zongen uit volle borst hun liturgie. Een inleiding bereidde hen vervolgens voor op de wekelijkse nachtaanbidding waaraan ieder vrij kon deelnemen. Vrijdagmorgen was een kort bezoek aan het klooster voorzien, een ontbijt in open lucht aan de kluizenarij en een lange wandeling in stilte over het terrein. Daarna nam priester Danny de leiding met de vraag: wat is er tijdens deze wandeling in u opgekomen? Voor velen is hun eerste zorg dat zij slagen in hun studies. Verschillenden uitten hun verlangen om een echt christelijk gezin te kunnen stichten en een enkeling denkt het priesterschap. De tweede conferentie handelde over de noodzakelijke omvorming tot het beeld van Christus, die de gelijkenis van de Vader is. Deze omvorming gebeurt door het in liefde en vrijheid doorleven van het lijden en uiteindelijk de dood met Hem. In de namiddag sloot de maaltijd de retraite af. Iedereen was het er over eens dat het een zeer vruchtbare mini-retraite was geweest. De groep was goed voorbereid en heel de gemeenschap had meegewerkt aan de opvang, ook de kinderen, die vrijdag vrijaf hebben. Foto’s: ontbijt aan de kluizenarij, wandeling op het terrein en afscheid: Materiele en geestelijke heropbouw van Syrië Op 12 december 2012 kwamen in Marrakech (Marocco) meer dan honderd westerse en Arabische landen samen, die zich “de vrienden van het Syrische volk” noemden en die de door hen geïnstalleerde “Nationale Syrische Coalitie” in Ankara officieel erkenden als de enige en echte vertegenwoordiging van Syrië. Dat Syrië een wettig gekozen president en regering had, zeer breed door het volk gedragen, kwam niet ter sprake. Deze werkelijkheid was immers door een miljardencampagne in de pers totaal weggevaagd en succesvol vervangen door de monsterleugen van een onmenselijke dictatuur die het leven voor iedere Syriër onmogelijk maakt. Ook in ons land werd daarna een parlementaire discussie gehouden, waarvan ik door vrienden het hele verslag toegestuurd kreeg. Het ging over de vraag: wie gaan wij als wettige vertegenwoordiging van Syrië erkennen? In het lange debat was er niet één nuchtere politicus die iets opmerkte in deze zin: mogen we de wettige regering van een soeverein land tegen de wil van het volk in, zomaar ontkennen om in de plaats daarvan een of andere internationaal gevierde terroristenleider te erkennen? Inmiddels is er gelukkig veel veranderd. Het terrorisme werd in grote mate overwonnen door Syrië en zijn bondgenoten (ondanks de “vrienden” van Syrië), de veiligheid werd in het grootste deel van het land hersteld, de soevereiniteit van volk en land blijven overeind. De “vrienden”, zeg maar de zogenaamde “internationale gemeenschap”, had voor Syrië een failliete staat voorzien en de zionisten zouden achter de schermen voor de holocaust zorgen. De eenheid en weerstand van het volk zijn er alleen maar sterker door geworden. Anderzijds moeten we helaas erkennen dat de oorlog nog niet voorbij is. Onze “vrienden” blijven al hun doelstellingen, die ze door de oorlog, hun terroristen en islamitisch kalifaat niet konden bereiken, met alle mogelijk middelen nastreven. Ze blijven ‘tijdelijk’ het terrorisme steunen om zoveel mogelijk ontwrichting te bewerken en te trachten nog een zo groot mogelijk gebied van Syrië te controleren. Verder blijven ze een zo groot mogelijke steun verlenen aan een decentralisatie, die niets te maken heeft met de soevereiniteit van het volk. Uiteindelijk gaat het nog steeds om de westerse overheersing. Een jaar voor dat deze “vrienden” de oorlog tegen Syrië ontketenden, hadden ze al vluchtelingenkampen voorzien in de omringende landen, om hiervan dan de Syrische regering de schuld te geven, sancties te kunnen opleggen en zo mogelijk een militaire interventie voor zichzelf te rechtvaardigen. Omdat een algemene militaire vernietiging van Syrië (zoals in Libië) niet lukte, vonden ze wel voldoende redenen om het land te bombarderen, dank zij de chemische aanvallen die ze zelf organiseerden. De “vrienden” zijn nu volop aan een tweede actie bezig, nl. het beletten dat de vluchtelingen kunnen terugkeren en het land weer opbouwen. Hun voorwendsel is daarvoor een “politieke oplossing” eerst zou moeten gerealiseerd worden volgens hun voorwaarden, waarbij namelijk de soevereiniteit zoveel mogelijk toch nog gebroken wordt. De “officiële” politieke verklaringen en evenementen zijn nog vol van complot, bedrog en vervalsing. De onschuldige slachtoffers worden nog steeds als de misdadigers voorgesteld en omgekeerd. Voor de moorden en verwoestingen zouden de regering en het volk zelf de schuldigen zijn en zij die de eigenlijke misdaden organiseren worden geprezen om hun “humanitaire inzet”. Kleinere problemen of tekorten worden opgeschroefd om de echte problemen die het leven van het volk wurgen (zoals de zware sancties) te verdoezelen. Neen, de oorlog is nog niet gedaan. De schrijnende toestand van de vluchtelingen in het Rukban kamp (JordaansSyrische grens) illustreert dit helaas op de meest tragische wijze. Duizenden kinderen, vrouwen, mannen lijden onder de koude, ondervoeding en ziektes, welbewust onderhouden door de VS, hun bondgenoten en terroristen vanuit hun an-Talf militaire basis. Syrië en Rusland hebben twee humanitaire corridors voorzien waardoor mensen naar gebieden kunnen trekken die door het Syrische leger beschermd zijn. De VS verhinderen hen te laten gaan en de mensen manifesteren en eisen dat de VS troepen zouden vertrekken. Generaal Igor Konashenkof van het Russisch ministerie van landverdediging zei op 15 februari nog dat alles klaar is om aan deze mensen het nodige te geven alsook om voor een tijdelijke opvang te zorgen, waarna ze weer naar hun huizen kunnen. De Amerikanen doen echter alles om dit te beletten. De Syrische president Bachar al-Assad heeft op 17 februari een uitvoerige toespraak gehouden om regering en volk aan te moedigen op de ingeslagen weg voort te gaan. Hij pleit voor een “decentralisatie” waarbij de regionale besturen meer inspraak zouden hebben en beslissingen nemen bij de heropbouw van het land. De toekomst van Syrië moet echter ondubbelzinnig aan de Syriërs toekomen zonder dat er op dit gebied het minste compromis aanvaard wordt. Wanneer we de voorbije jaren een zee van leugens en bedrog getrotseerd hebben, zo zei hij, dan mogen we ons nu niet laten verdrinken in een waterplas. Hij waarschuwt dat Syriërs door buitenlandse mogendheden niet gebruikt zouden worden om hun belangen op te leggen. Iedere centimeter van het land zal en moet bevrijd worden. Iedere bezetter zal als vijand bestreden worden. Zonder hen te noemen gaat het uiteraard over Zionisten, Turken, Amerikanen en Europese vazallen. Hij begrijpt de frustratie van de vijanden, collaborateurs en huurlingen. Hij geeft de raad mee dat ze niet moeten vertrouwen op hun broodheren. Zij zullen hen niet beschermen. Bovendien is Syrië niet te koop, het behoort aan de Syriërs en niet aan dieven. Syrië is gebouwd op eer en niet op verraad. Als er Syriërs zijn die zich hebben laten omkopen, dan hebben zij nu de keuze, aldus de president, ofwel met ons het land mee verdedigen of slaaf worden van de bezetters. Verder zegt hij dat de prijs van de huurlingen op de internationale markt erg gezakt is. Hij doet een oproep aan de vluchtelingen om terug te keren en mee te werken aan de heropbouw van het land. De president wil geen haat en bitterheid maar vergeving en verzoening, een heropbouw van de ziel en de geest van het volk. Hierbij zijn er wel prioriteiten. Er zijn mannen die jaren van hun jong leven hebben opgeofferd om het volk te verdedigen. Er zijn ontelbare gehandicapten en families die dierbaren verloren. Zij moeten alle mogelijke eer en hulp krijgen. Verder moet alles gedaan worden opdat zij die nog gekidnapt zijn bevrijd worden. Hij prees het leger om zijn immense offers, samen met de bondgenoten. Heel bijzonder dankte hij het volk voor zijn eensgezindheid, vooral in de door terroristen bezette gebieden. Dikwijls heeft het volk daar in onmenselijke omstandigheden het leger op belangrijke wijze geholpen om de streek te bevrijden. De president wil geworteld blijven in de geschiedenis maar kijken naar de toekomst, waarvan hij wenst dat ze beter zal zijn dan het verleden. (Toespraak Syrische president: https://www.mondialisation.ca/la-volonte-populaire-aevite-a-la-syrie-le-genocide-premedite-par-ses-ennemis/5631409) De mammon, de god van de oorlog, de god van onze tijd. Hij is de grote charmeur, die op charmante wijze zijn grote droom kan verkondigen. Hij is de redder van de mensheid. Hij zegt wie de goeden en wie de slechten zijn, wat waar en wat vals is. De onbeperkte macht van de media zorgt dat de openbare opinie wereldwijd zijn boodschap begrijpt, aanvaardt en verkondigt. Wat de openbare opinie echter niet weet is dat alles gebouwd is op leugen en het diaboliseren van de wettige regeringen van de landen die ze willen veroveren. Het doel is immers steeds meer bodemrijkdommen veroveren en deze landen onderwerpen. Mammon betekent opstapelen. Irak had zogenaamd massavernietigingswapens en moest dus vernietigd worden om de mensheid te beschermen. De Libische tiran was zogenaamd zijn volk aan het uitroeien en daarom moest het land met “humanitaire bombardementen” ontwricht worden. Syrië was zogenaamd slachtoffer van een verschrikkelijke dictator en moest dus door een horde van de aller gruwelijkste terroristen uitgemoord en verwoest worden. En nu zal Venezuela weer in de prijzen vallen met zijn president die door 68 % van het volk verkozen werd. Je leest natuurlijk nergens dat Venezuela toevallig het rijkste land van Latijns Amerika is met zijn olie, goud, gas, diamant… De wereldheersers, bezeten door de mammon, de god van de oorlog, zullen zorgen dat het volk van Venezuela letterlijk crepeert totdat ze het land en zijn bodemrijkdommen veilig in handen hebben. De tijd van een wereldwijde opstand van de volkeren tegen deze criminele elite en hun mammon, de god van de oorlog, de god van onze tijd, is aangebroken. (Oscar Fortin, 28 februari 2019: https://www.mondialisation.ca/mensonge-et-diabolisation-des-paysa-conquerir-les-guerres-de-mammon/5631526) En dit nog ❖ Ons vorig bericht met drie video’s, de verkiezing van de christen Michel Aoun tot president van Libanon, Collin Powell over zijn bezoek aan de Syrische president met de nodige VS huichelarij, felle kritiek van orthodoxe joden op de joodse staat en hun onmenselijke behandeling van de Palestijnen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-109/ ❖ Militair en politiek overzicht: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-29/ ❖ Boeiend overzicht van de heropbouw van Syrië met beelden en vier video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-29/ ❖ Blijvende houding van interventie van VS in Syrië: http://www.novini.nl/vshouden-voet-tussen-de-deur-in-syrie/ ❖ Wel praten over hulp aan Syrië en eisen stellen maar niet helpen en toch nog proberen zijn soevereiniteit te breken : http://www.golfbrekers.be/praatjesvullen-geen-gaatjes-2/ ❖ De verboden fosforbommen door VS zonder scrupules en ongestraft gebruikt: http://www.golfbrekers.be/zo-hoort-u-het-eens-van-een-ander-4/ ❖ Luchtaanvallen van VS en coalitie op Syrië en Irak: http://www.golfbrekers.be/airwars/ ❖ De blijvende, straffeloze gruwelijke behandeling door de Israëli’s van het weerloze Palestijnse volk vraagt om een luid protest en een wereldwijde weerstand. Dit heeft niets van een antisemitisme maar alles van een verdediging van de menselijke waardigheid: https://sputniknews.com/columnists/201902241072695626-opposing-brutalitynot-anti-semititc/ ❖ Een moedig wereldcongres over het gewone en natuurlijke gezin in Verona (Italië), 29-31 maart: http://www.golfbrekers.be/een-congres-tegen-detijdgeest/ P. Daniel

  03-03-2019 om 17:32 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!