NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Populairste Bijbelvers van 2018
 • De selectieve verontwaardiging van barones Doornaert
 • Respect voor medemensen
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
 • Medemenselijkheid
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  28-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het wordt te veel voor Bart
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De spieren in de buurt van de Redder van Vlaanderens heiligbeen zijn in een uiterst pijnlijke spreidstandkramp geschoten.

  Een vrolijke Frans is Bart niet meer geweest sinds hij zijn klantenkaart van 't Draakske heeft weggegooid en zijn slobberige outfit van weleer heeft ingeruild voor de duurste Italiaanse driedelige maatpakken en de duurste Italiaanse schoenen uit de duurste Antwerpse schoenenwinkel.

  Maar in de aanloop naar het koninklijk bezoek aan 't stad (je weet wel: dat van ons is en niet van iedereen), is het allemaal nog veel erger geworden. Ecce homo, een lijdende politicus. Kwaad op de buitenwereld. Vooral op de media, die hem ongenadig in allerlei spreidstanden dwingen en er speciaal uitvinden, gewoonweg om de burgemeester te treiteren.

  Bart verdient begrip. Het is verdorie niet allemaal gemakkelijk. En zeker die koningskwestie is niet van de poes.

  Het begon al met dat bezoek aan de koning, 's morgens op een ontiegelijk uur. Stonden hem toch al enkele van die ongeschoren VTM-journalisten op te wachten. Stelden hem venijnige vragen over republiek en koninkrijk ( een scherpe spreidstandkrampsteek vergalde zijn humeur helemaal). Brachten bevooroordeeld zijn bedremmeldheden (zoals de meeste Antwerpenaren wanneer ze zich buiten de wallen van de trotse stede wagen) in de voortuinen van het paleis in beeld.

  En dan die vervloekte dag zelf. Hou ik dat royale koppel buiten het stadhuis of niet? Buiten, want de coureurs hebben voorrang. Wat moet ik in godsnaam aantrekken en vooral, wat niet? Geen burgemeesterssjerp. Staat madammeke Berx, daar toch wel te pronken met een gouverneurssjerp bijna even uitgebreid als haar frèle figuurtje. Dedju. Een plastron? Die met Venetiaanse leeuwtjes (een cadeautje bij mijn schoenen), heeft Veerle geadviseerd. Moet ik me weer verantwoorden bij die oenen van journalisten over die leeuwtjes. Geen Vlaamse maar Venetiaanse, idioten! Krampscheuten, jezusmina.

  En mijn gezicht. Welk gezicht mag, moet ik trekken? Afstandelijk, heeft Bracke geadviseerd. Hoeveel meter moet ik achter Filip en Mathilde drentelen? Zeker niet te dicht bij die Mathilde, heeft Veerle geadviseerd. Draaide helemaal verkeerd uit. De perceptie, bedoel ik. Verschijn ik op het scherm als een afstandelijke Antwerpse boer die kiespijn heeft, naast een stralende gouverneur en een nog stralender koninklijk koppel. Een pronte madam, hoor ik mijn kiezers zeggen. Ne ferme jongen, kirren de vele Antwerpenarinnen. De adviezen van de Bracke zijn ook niks waard. Ik moet hem nog eens stevig aanpakken.

  Maar met al die miserie, zit ik wel met een serieuze spreidstandkramp. Misschien ebt ze wel weg. Bij de coureurs op het stadhuis. Daar heb ik die Brusselaars dan toch kunnen weghouden. Op mijn stadhuis.

  28-09-2013 om 10:43 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderwijs is meer dan kennisoverdracht
  Tijdens de stijlvolle, boeiende én gezellige afscheidsviering van directeurs Mia Lodewijckx en Lucien Van Craenendonck op de Rozenberg in Mol, werd door diverse sprekers aangegeven dat een school veel meer is, moet zijn dan een instituut dat kennis en kunde overdraagt en dat de leerlingen klaarstoomt voor de arbeidsmarkt.

  Zowel Kristien Arnouts, Louis De Groof als André Van Genechten, de voorzitter van de raad van bestuur van de KSOM, kantten zich tegen deze eenzijdige , materialistische, neoliberale nuttigheidsdoelstelling voor het onderwijs. De heer Van Genechten verwoordde bovendien op een heldere manier waarvoor het katholiek onderwijs staat.

  Afscheidnemende directeurs Mia Lodewijckx en Lucien Van Craenendonck vormden gedurende de vele jaren van hun 'lumineus leiderschap', de beste illustratie voor dergelijke onderwijsopvatting. Aandacht voor de mens in elke leerling, elk personeelslid, elke ouder. En die opstelling hoeft gedegen onderwijs niet in de weg te staan. Dat bewijst het Rozenberginstituut.

  28-09-2013 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  27-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes over Syrië

   

  VI/58

  Vrijdag 20 tot vrijdag 27 september 2013

  Werken, bidden en ontspannen.Terwijl de Latijnse kerk op zaterdag 21 september de apostel en evangelist Mattheüs gedenkt, viert de byzantijnse liturgie het slot van het feest van het hl. Kruis.  Op 24 september wordt hier de heilige Thecla, gevierd, door de apostel Paulus tot geloof gebracht in Iconium en Antiochië. De oosterse kerk vereert haar als eerste vrouwelijke martelares en als “gelijkwaardig aan de apostelen”. Zij is de patrones van Maaloula, dat onlangs nog door rebellen werd aangevallen.

  Wij blijven doorgaan met onze twee voorzieningen: materieel wordt er flink gebroken en verbouwd om een zo veilig mogelijke schuilplaats te scheppen met alles er op en er aan, voor het geval het nodig is, nl. als we toch ongewenst bezoek krijgen. In WO II waren onze Duitse broeders ook welkom in België, maar niet allemaal tegelijk en niet zo zwaar bewapend. Daar moeten we ons tegen beschermen. O ja, er is tussendoor ook nog aan de knoflook gewerkt. Maanden geleden werd al een  grote hoeveelheid geoogst en onder de galerij gelegd om te drogen. Eindelijk wordt die nu samen gebonden en opgeruimd. Het is meer dan  250 kg. Voor de gezondheid. Verder houden we vol met de  dagelijkse doorlopende aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament, met daarbij een nachtaanbidding van donderdagavond tot vrijdagmiddag. Zondag blijft natuurlijk een rustdag over heel de lijn.   En deze zondag is het nog eens extra rustig. Geen gerommel van bombardementen, ontploffingen of schoten  te horen. Het lijkt wel of ze allemaal in de hoogmis zitten. Tijdens het middageten kijken we nog eens naar de koptische tv’s  in Egypte. Vandaag zegt Jezus in het evangelie dat de kinderen van de duisternis slimmer handelen dan de kinderen van het licht. Daar hebben de kopten blijkbaar hun lessen uit getrokken. Hun tv’s geven mooie uitzendingen, modern, aantrekkelijk en inhoud rijk. De priesters lijken wel recht uit de  tijd van de patriarchen te stappen maar ze preken direct,  eenvoudig en overtuigend. Wat zijn die kopten  creatief! Daar kunnen we nog van leren. We vernemen ook dat ze de verwoeste kerken  meteen gaan heropbouwen, en nog mooier maken (meer dan 80 de laatste maanden, waarvan meerderen uit de 5e eeuw!).

  Dinsdag valt er eindelijk voor het eerst regen. Het begint hier ’s nachts kouder te worden en ’s avonds kan er al eens een ietwat gure wind waaien. Overdag blijft de zon meestal stralen. Gelukkig zullen de gebouwen met hun heel dikke muren nog  lang de zomerwarmte bewaren. Ondertussen zagen of klieven we wat hout voor onze kacheltjes in de winter. De regen vandaag laat ons voelen dat het dak van het atrium  door het laatste bombardement helemaal verwoest werd. Daar moet nu dus dringend iets aan gedaan worden. En ’s avonds houden we toch nog wat ontspanning. Een van onze fraters is jarig, de zusters hebben een taart gebakken, de kinderen een sketchje voor hem gedaan en ook van de volwassenen kreeg hij een verrassing. Vladimir Putin en patriarch Cyrillus kwamen  warempel persoonlijk op bezoek, legden hem heel de huidige wereldpolitiek uit en gaven hem en heel de gemeenschap van Mar Yakub zelfs nog  de prijs voor de vrede, vanwege de Euro-Aziatische Unie.  (De authentieke oorkonde zal hopelijk na de oorlog alhier nog te bewonderen zijn).

  Op woensdag bereikt ons het aangename nieuws dat Dr. Saad al-Naef, Syrische minister van volksgezondheid, in een ontmoeting met  moeder Agnes-Mariam de gemeenschap van Mar Yakub  en haar dankt voor hun inzet voor het rijdend hospitaal dat nu in Homs kan geïnstalleerd worden. Omdat er zovele ziekenhuizen door rebellen zijn verwoest, is er op dit gebied een grote nood. Dit mobiel  hospitaal is een medisch-technisch wonder,  uitgerust met alle moderne middelen en medicamenten voor een omvangrijke bevolking. Het heeft 400.000 Euro gekost. Tevens willen we hierbij alle weldoeners, die ons blijven steunen,  van harte danken  omdat zij op die wijze blijven mee werken aan de heropbouw van Syrië.

  Gifgasaanval in Ghouta: beschuldigen, ontkennen, zwijgen.  Ziedaar de drie stadia van de westerse media en politici. Met de heftigste verontwaardiging beschuldigen ze eerst geheel onterecht Syrië. Wanneer blijkt dat de rebellen er iets mee te maken hebben, wordt dit glansrijk ontkend. Wanneer hiervoor verpletterende bewijzen aanwezig zijn wordt er over gezwegen. Het gevaar voor ons ligt in de bekoring om er ons bij neer te leggen.

  Dale Gavlak, de journaliste van Associated Press, die onthulde dat het rebellen waren die chemische wapens hadden gebruikt welke ze van Saoedi Arabië hadden gekregen moest haar artikel ontkennen en intrekken onder druk van de Saoedi-Arabische prins Bandar  bin Sultan. Resultaat: ze werd zonder verklaring ontslagen (Infowars, 24 sept. 2013).

  Craig John Murray, een voormalig Brits ambassadeur verwerpt de bewering van John Kerry over de onderschepte communicatie van de Syrische regering waaruit zou blijken dat zij achter de gifgasaanval in Ghouta zit. Deze zogenaamde onderschepte Syrische berichten zijn volgens hem gewoon bedrog, georganiseerd door de Israëlische Mossad.

  Het Britse parlementslid Sarah Wollaston klaagt de dubbelzinnige houding aan van de VS en Israël voor het bezit en het gebruik van chemische wapens. Vietnam was de grootste chemische oorlog. De VS hebben nog een massa chemische wapens ondanks hun belofte van 2007 om ze te vernietigen. Israël en de VS aarzelen geen ogenblik om chemische wapens in te zetten als zij het wenselijk achten en zij komen nu Syrië aanklagen!

  President François Hollande in zijn interview aan TF1 op 15 september 2013 veronderstelt nog dat de wereld blijft geloven in de schuld van Syrië. Zijn het de stuiptrekkingen van het Franse kolonialisme?

  Em. Prof. Peter Dale Scott (Berkley, California) heeft onderzoek gedaan naar de moord op president  John Kennedy, Martin Luther King en Rob Kennedy, allemaal in de jaren ’60. John Kennedy wilde de bankiers en de bazen van de wapenindustrie wat intomen en werd meteen vermoord. Martin Luther King had een machtige volksbeweging tegen de oorlog in Vietnam gevormd en werd vermoord. Rob Kennedy  wilde in de voetsporen van zijn broer gaan en werd vermoord. Na een tijdje wisten de meeste Amerikanen dat deze moorden een samenzwering waren en dat de CIA er bij betrokken was, maar men legde er zich bij neer. Hieraan mogen we echter niet gewoon worden maar de waarheid blijven zoeken en verkondigen.

  Inmiddels is de UNO onderzoekscommissie weer in Damascus. Hopelijk wordt zij nu gedwongen de waarheid te zien en mee te delen.

  De huidige “Westerse beschaving” loopt ten einde. Paul Craig Roberts (The West Dethroned, 7/9/2013) geeft hierover enkele krasse uitspraken. Hij begint met een citaat van Yan Fu die zegt dat het Europese ras inmiddels herleid is tot vier eigenschappen: zelfzucht, bloedbad, schaamteloosheid en corruptie. En wie het aandeel van Amerika hierin betwijfelt moet het boek lezen van Oliver Stone en Peter Kuznick, The untold history of the US. De “Amerikaanse eeuw” is geëindigd tijdens de ontmoeting van de top van de G 2O in Rusland op 6 september 2013. Vele wereldleiders vertelden Obama dat ze hem niet geloofden en dat een inval in Syrië zonder mandaat van de veiligheidsraad een schending is van het internationaal recht. De echte as van het kwaad is Israël, Saoedi-Arabië en Washington. Het westen heeft geen moreel gezag meer en de tijd dat de VS de westerse landen als marionetten kunnen inzetten is voorbij. “Washington vertegenwoordigt Israël en een handvol oppermachtige privébelangen. Niemand anders. Washington is een pest voor Amerika en voor de wereld”.  Aldus deze expert.

  Een terugkeer naar de eigen culturele, religieuze en morele wortels. DeValdai Internationale Discussie Groep sloot Vladimir Putinaf met een waardig orgelpunt. (19 sept. 2013). Hij wees er op dat hier in Novgorod, waar de twee grote rivieren Volkhov en  Neva elkaar ontmoeten, Rusland als natie ontstaan is. De Sovjet ideologie van 1917 hebben we, zo zei hij, voor goed verlaten en we moeten nu onze eigen intellectuele, geestelijke en morele krachten ontwikkelen. Ook het feit dat Rusland in het recente verleden tweemaal is ineengestort vraagt dat er wonden geheeld worden. Het westen geeft hierbij geen inspiratie. “We zien nu hoe vele Euro-Atlantische landen hun wortels verloochenen zoals ook hun christelijke waarden, die de basis vormen van de westerse beschaving.” “Zonder de morele waarden van het Christendom en andere wereldreligies, zonder morele normen die gedurende duizenden jaren zijn gevormd, zullen mensen uiteindelijk hun menselijke waardigheid verliezen,” zei Putin. “De Euro-Atlantische landen verwerpen iedere traditionele identiteit, inclusief seksuele identiteit... Ze stellen families met kinderen gelijk aan homogezinnen, en geloof in God gelijk aan geloof in Satan.” Feestdagen worden afgeschaft of anders genoemden en dit willen ze op agressieve wijze aan heel de wereld opleggen. Hij benadrukt dat zelfkritiek nodig is, maar ook zelfbewustzijn en dat we fier moeten zijn op onze identiteit en onze eigen geschiedenis. Wel werd in het verleden, zo geeft hij toe, te weinig aandacht geschonken aan de waarde van de afzonderlijke personen, die te zeer gebruikt werden voor de ontwikkeling en de vooruitgang. De spirituele, intellectuele en morele kracht van een volk is echter  belangrijker dan de economisch-technische ontwikkeling. Op internationaal vlak moet het internationaal recht heersen en niet het recht van de sterkste.  Een volk is niet uitzonderlijk maar wel uniek. We mogen onze identiteit en onze door God gegeven verscheidenheid niet verloochenen. Rusland moet  in het geheel van de internationale orde een onvervangbare rol  spelen. Het congres van Wenen in 1815 en het verdrag van Yalta in 1945 met medewerking van Rusland hebben voor een langdurige vrede gezorgd.  Het verdrag van Versailles zonder Rusland (1919) was onrechtvaardig voor Duitsland en heeft de basis gelegd voor de tweede wereldoorlog. Verder spreekt hij over het multiculturele model in Europa dat mislukt is omdat het stoelt op kolonialisme.  “Sommigen hebben Rusland genoemd ‘de gevangenis van de volkeren’, maar in de voorbije eeuwen is hier zelfs de kleinste etnische groep niet verdwenen.” En de Euraziatische  Economische Unie is bedoeld als een onafhankelijk centrum om de identiteit van de betrokken landen te vrijwaren en niet als een aanhangsel van Europa of Azië. Hij eindigt aldus: “Nadat we onze nationale identiteit hebben versterkt, onze wortels hebben verstevigd en open staan voor de beste gedachten en praktijken van Oost en West, moeten en zullen we vooruit gaan”.

  Deze toespraak van Vladimir Putin is in zijn geheel het overwegen waard. Hij betekent, ons inziens, in velerlei opzicht het tegendeel van de “nieuwe wereldorde”, die door een schimmige groep wereldheersers is uitgedacht om over heel de wereldbevolking te heersen. Het middel hiertoe is het uitwissen van de eigenheid van de mens, de eigenheid van man en vrouw, van het huwelijk, van het gezin en van de soevereiniteit van een volk en een land. Vandaar dat men  in zovele landen  op agressieve wijze de evolutieleer als ideologie wil opdringen, de gender-theorie, het homo’huwelijk’ en de afschaffing van de identiteit van een volk. Voor de morele ontwrichting moeten dan abortus, contraceptie en een verregaande medische manipulatie van het menselijk leven dienen. Tegelijk wordt de eigenheid van een volk aangetast  door een onredelijke verheerlijking van vreemde waarden en gebruiken, uit andere religies, die het christelijk erfgoed moeten ondermijnen. Vladimir Putin is de enige wereldleider die openlijk het westen aanklaagt omdat het de christenen blijft verjagen en uitmoorden in Syrië en in heel het Midden Oosten. Tot heden luisterde de wereld naar de westerse luidsprekers die op arrogante wijze “de nieuwe wereldorde” als hun blijde boodschap aankondigden. “Wij hebben een nieuw Midden Oosten nodig”! Zo schreeuwde Hillary Clinton het uit om in feite het startschot te geven voor de inval van hele horden barbaren in Libië en Syrië. De toespraak van Vladimir Putin is als het begin van het einde van deze “nieuwe wereld(wan)orde”. Alhamdu lille, God zij dank. 

  27-09-2013 om 09:05 geschreven door Gust Adriaensen


  26-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloofsdag over de eucharistie in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Geloofsdag over de eucharistie in de abdij van Postel

  Op zaterdag 12 oktober organiseert het gastenkwartier van de abdij van Postel een geloofsdag met als thema: de eucharistie”. Het is de derde in een reeks van zeven over de sacramenten, die plaatsvinden in het Kontaktcentrum van de abdij.


  Pater Benny Berrens, norbertijn van de abdij van Postel,
  zal deze dag begeleiden. Hij is lic.godsd.wet en lic.theologie, gastenpater, novicemeester en sacrist in de abdij. Pater Benny doceert ook theologie aan de norbertijnse priesteropleiding van Vlaanderen. Hij spreekt maandelijks voor Radio Maria en geeft conferenties en retraites.


  Kostprijs bedraagt €20,- (middagmaal inbegrepen)

  Inlichtingen en inschrijving (liefst voor 7 oktober):

  bij Pater Benny Berrens

  Abdij Postel

  Abdijlaan 16

  B - 2400 Mol - Postel

  Tel. 0496 50 12 55

  Fax 014 / 37.81.23

  Vanuit Nederland: 0032 496 50 15 23

  gastenkwartier@abdijpostel.be

  26-09-2013 om 10:03 geschreven door Gust Adriaensen


  25-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Cornu wel stressbestendig?
  De toekomstige CEO van een der belangrijkste overheidsbedrijven, de NMBS, reageert op een ondermaatse en uitermate geprikkelde manier op kritiek. Dat is de voorbije dagen wel overduidelijk geworden.

  Deze meneer, die als CEO een jaarlijkse wedde zal krijgen, waarvoor de gemiddelde werknemer een groot deel van zijn loopbaan nodig heeft, doet de samenleving kond dat hij er niet aan denkt zijn vetbetaalde mandaten bij Belgacom, Agfa-Gevaert en KBC op te geven. En neemt het dan niet dat er in de media daarop kritiek komt.

  De kritiek is m.i. helemaal terecht. De exuberante verloningen van sommige CEO's én de cumulatie met betaalde bestuursmandaten in andere ondernemingen, stellen al langer een fundamenteel ethisch probleem.

  Maar wat in het Cornugeval bijzonder opvalt is de agressieve en eerder platvloerse manier waarop de toekomstige CEO op die voor de hand liggende kritiek reageert. Die stijl, of dat gebrek aan stijl, roept vragen op over de stressbestendigheid van de heer Cornu.

  25-09-2013 om 11:20 geschreven door Gust Adriaensen


  24-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Linkebeeks koor luistert mis in abdijkerk Postel op
  Het hoogstaande Sint-Ceciliakoor uit Linkebeek zingt tijdens de zaterdagavondmis in de abdijkerk op 28 september om 19 uur.

  Iedereen van harte welkom!

  24-09-2013 om 19:38 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!