NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
 • Medemenselijkheid
 • Paus Franciscus steunt het migratiepact
 • Christen-zijn in de 21ste eeuw
 • De stijl van havenschepen Van Peel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  12-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Evangelii Gaudium' van paus Franciscus -3-

  Neen aan de sociale ongelijkheid, die geweld veroorzaakt
  -----------------------------------------------------------------

  Tegenwoordig wordt van vele kanten een grotere veiligheid geëist. Maar zolang de uitsluiting en de sociale ongelijkheid in de maatschappij en tussen de verschillende volkeren niet overwonnen zijn, zal het onmogelijk zijn, het geweld uit te roeien. De armen en de armste bevolkingen worden beschuldigd van geweld, maar zonder kansengelijkheid vinden de verschillende vormen van agressie en oorlog een vruchtbare voedingsbodem, die vroeg of laat de uitbarsting veroorzaakt. Wanneer de lokale, nationale of wereldwijde gemeenschap een deel van zichzelf aan zijn lot in de marginaliteit overlaat, zullen er geen politieke programma's, ordekrachten of geheime diensten zijn, die met succes de rust zullen kunnen waarborgen. Dat gebeurt niet alleen omdat de sociale ongelijkheid gewelddadige reacties van degenen die door het systeem uitgesloten worden, uitlokt, maar vooral omdat het maatschappelijke en economische systeem fundamenteel onrechtvaardig is.

  Zoals het goede ertoe neigt, zich uit te breiden, zo neigt het slechte, waaraan men toegeeft, namelijk de onrechtvaardigheid ertoe, haar schadelijke kracht te vergroten en in stilte de fundamenten van ieder politiek en sociaal systeem, aan te tasten, hoe stevig ze ook lijken te zijn. Als elke daad zijn gevolgen heeft, dan bevat een in de structuren van de maatschappij genesteld kwaad altijd mogelijke elementen van ontbinding en van dood. 

  Het in de onrechtvaardige maatschappijstructuren gekristalliseerde kwaad is de reden waarom men niet op een betere toekomst hopen kan. 

  12-01-2014 om 19:59 geschreven door Gust Adriaensen


  11-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Katholiek Onderwijs zal katholiek zijn. Of niet zijn.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De aanstelling van Lieven Boeve tot topman van het Katholiek Onderwijs, in opvolging van Mieke Van Hecke, wordt in ruime kring positief onthaald.

  Twee discutabel geachte thema's kwamen in de commentaren en interviews sterk naar voren:

  -De aanstelling werd door sommigen beschouwd als een overwinning van de coalitie Katholieke Universiteit Leuven en Bisschoppen op de Guimardstraat. Wordt daardoor de invloed van de KUL op vooral het middelbaar onderwijs niet te groot?

  -Boeve heeft in het verleden sterk gepleit voor het behoud van de 'K' in de naam van de Leuvense universiteit. Zou hij geen katholieke restauratiepogingen ondernemen  in het Katholiek Onderwijs?

  Ik ben van mening dat de Guimardstraat inderdaad de nodige waakzaamheid aan de dag moet leggen ten overstaan van de KUL. Ongetwijfeld zijn er in de katholieke universiteiten en hogescholen stromingen aanwezig die het middelbaar onderwijs in een richting willen duwen die het best aansluit bij hun doelstellingen en projecten.

  Een gezonde en respectvolle samenwerking kan evenwel vruchtbaar zijn. De universiteiten en hogescholen moeten er niet altijd van uitgaan dat zij de ultieme toetssteen zijn voor de waardebepaling van het onderwijs en de kwaliteiten en talenten van de studenten die vanuit het secundair onderwijs bij hen terechtkomen. Ook de universiteiten en hogescholen moeten zichzelf in vraag durven stellen en hun didactisch en wetenschappelijk niveau durven evalueren. Wat dat betreft is er een veel gezondere samenwerking tussen basis- en secundair onderwijs.

  De vragen omtrent het 'katholieker' maken van het Katholiek Onderwijs, door de katholiek Boeve, waren voorspelbaar. Ze zijn eerder een uiting van een m.i. achterhaald anti-klerikalisme in hoofde van sommige journalisten, dan van  gedegen, ruimdenkende journalistiek.

  Ook al is het positief dat Boeve, net als Van Hecke, er geen geheim van maakt dat hij katholiek is, toch gaf zijn voorzichtige en algemene reactie op die vragen aan, dat hij er moeite mee heeft vrij en vrank een standpunt daaromtrent in te nemen.

  En het is toch eenvoudig: het Katholiek Onderwijs kan maar met recht die naam dragen, als het katholiek is. Anders dekt de vlag de lading niet. Het probleem is natuurlijk, dat nogal wat anti-kerkelijke opiniemakers in hun onwetendheid en/of vooroordeel, een 'katholieke lading' gelijkstellen met  een terugkeer naar het Rijke Roomse Leven  van de jaren 50.

  Het klopt natuurlijk niet en het is ook wel ontgoochelend, dat Boeve er  zich vanaf maakt met de opmerking dat er aan de 'katholiciteit' van het Katholiek Onderwijs niets hoeft te gebeuren. Dat is pleiten voor immobiliteit. En het is mooi te beklemtonen dat de katholieke scholen 'dialoogscholen' zijn, die dus in gesprek gaan met en respect hebben voor andere levensbeschouwingen en religies. Maar katholieke directie- en personeelsleden en leerlingen  kunnen slechts op een evenwaardige wijze in dialoog treden met niet-christelijke leerlingen en ouders, wanneer zij bewust christen zijn en niet bang zijn om voor hun overtuiging uit te komen.

  Het is hoe dan ook een van de fundamentele taken van Boeve, wil hij het voortbestaan van het Katholiek Onderwijs op een geloofwaardige manier verantwoorden en verzekeren: de christelijk-katholieke identiteit van het machtige Katholiek Onderwijs duidelijk maken en versterken. Anders wordt het etiket 'Katholiek' alleen maar een reclameslogan. En een leugen.

  11-01-2014 om 10:26 geschreven door Gust Adriaensen


  10-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Downsyndroom: een natuurlijke genetische variant

  Naar aanleiding van politieke plannen om 55 miljoen euro uit te trekken om ieder ongeboren kind te laten testen op het downsyndroom, schreef Jo Lebeer, docent handicapstudies aan de UA, een opiniestuk waarin hij stelt dat het realiseren van dat plan, een eugenetische maatregel zou zijn, die doet denken aan een onfrisse periode in de geschiedenis.

  Enkele uittreksels:

  'Als België 55 miljoen euro (!) per jaar over zou hebben voor een gratis prenatale test, en niet voor de ondersteuning van mensen met downsyndroom en gelijkaardige aandoeningen, dan kunnen we dat een eugenetische maatregel noemen.

  Wat is nog het verschil met de periode dat personen met een beperking op basis van onvolwaardigheid geëlimineerd werden en dit geruggensteund door sommige artsenen academici? In wezen is de boddschap dezelfde: jij bent een onvolwaardig individu en je wordt maar beter niet geboren.(

  'De Canadese Downsyndroom Vereniging publiceerde het statement dat 'het downsyndroom geen ziekte is, geen medische afwijking, maar een natuurlijke genetische variant', zoals een blanke, zwarte of gele huidskleur ook natuurlijke varianten zijn.

  Waarom zou men in ons land dan 55 miljoen euro per jaar over hebben om hun geboorte te vermijden?' 

  10-01-2014 om 08:17 geschreven door Gust Adriaensen


  09-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De gekke soldaat' in Retie

  Op dinsdag 21 januari om 20 uur organiseert Davidsfonds Retie in samenwerking met de Retiese cultuurdienst de pakkende theatervoorstelling 'De gekke soldaat', over het leven in de loopgraven. De voorstelling heeft plaats in GC Den Dries, Kerkhofstraat, Retie.

  image

  1914-1918. Oorlog in de Westhoek. Vier jaar lang vechten Duitsers en hun bondgenoten tegen Belgen, Britten, Fransen en nog vele anderen. Honderdduizenden doden zijn het gevolg. De hele streek is platgebombardeerd. De soldaten overleven in de loopgraven. In modder, in drek. Tussen ratten en ander ongedierte. Een Duitse soldaat ziet zijn vrienden één voor één sterven. Hij droomt van zijn geliefde die niet langer heeft kunnen wachten en ondertussen met een ander is getrouwd. Hij probeert niet gek te worden, maar te overleven. De gekke soldaat brengt de gruwel en de waanzin van deze verschrikkelijke periode opnieuw tot leven. Als toeschouwer ‘voel’ je hoe het leven in de loopgraven echt was.

  Acteur Tom Lathouwers (Koninklijk Conservatorium, Brussel) speelde o.a. in Oliver en Annie en was te zien in Witse, Mega Mindy, Wittekerke en Aspe. Scenarist Frans Ceusters was bedenker en scenarist van tv-reeksen als De Kotmadam, Boerenkrijg en Jes, schreef voor BRT en AVRO en kreeg ook de Ivonne Lexprijs voor het toneelstuk Gusta.

  09-01-2014 om 08:22 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit 'Evangelii Gaudium' van paus Franciscus -2-
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Neen tegen de verafgoding van het geld
  ------------------------------------------------

  'Wij accepteren vredevol de heerschappij van het geld over ons en over onze samenleving. De financiële crisis, die wij meemaken, doet ons vergeten dat aan de oorsprong ervan een diepe antropologische crisis ligt:de verloochening van de voorrang van de mens! We hebben nieuwe goden gecreëerd. De aanbidding van het antieke gouden kalf (vgl. Ex. 32, 1-35) heeft een nieuwe en onbarmhartige vorm gevonden in het fetisjisme van het geld en in de dictatuur van een economie zonder gezicht en zonder een echt menselijk doel. De wereldwijde crisis, die de financiële wereld en de economie aantast, maakt haar onevenwichtigheden en vooral het grote gebrek aan een antropologische oriëntering duidelijk, een gebrek, dat de mens tot slechts een van zijn behoeften reduceert: consumptie

  Terwijl de inkomens van enkelen exponentieel stijgen, zijn die van de meerderheid steeds verder verwijderd van de welstand van deze gelukkige minderheid. Deze wanverhouding gaat terug op ideologieën, die de absolute autonomie van de markten en van de geldspeculatie verdedigen. Daarom bestrijden ze het controlerecht van de staten, die de opdracht hebben te waken over de bescherming van het algemeen welzijn. Er ontstaat een nieuwe, onzichtbare, vaak virtuele tirannie, die eenzijdig en onverbiddelijk haar wetten en haar regels opdringt. Bovendien verwijderen de schulden en hun intresten, de landen van de praktische mogelijkheden van hun economie en de burgers van hun werkelijke koopkracht. Bij dat alles komen nog een vertakte corruptie en een egoïstische belastingontduiking, die wereldwijde dimensies hebben aangenomen. De begeerte naar macht en bezit kent geen grenzen.'

   

  09-01-2014 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  08-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit 'Gaudium Evangelii' van paus Franciscus'-1-
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Neen tegen een economie van uitsluiting
  --------------------------------------------------

   

  53

  'Net zoals het gebod 'Gij zult niet doden', een duidelijke grens aanduidt, om de waarde van het menselijke leven te verzekeren, moeten wij tegenwoordig een 'Neen tegen een economie van uitsluiting en van dispariteit van de inkomens' zeggen. Deze economie doodt. Het is niet te geloven, dat het geen opzien baart wanneer een oude man, die gedwongen is op straat te leven, bevriest, terwijl een daling van twee punten op de beurs, groot nieuws is. Dat is uitsluiting. Het is niet langer te tolereren, dat voedingsmiddelen weggegooid worden, terwijl er mensen zijn die honger lijden. Dat is sociale ongelijkheid. Tegenwoordig speelt alles zich af volgens de criteria van het concurrentievermogen en volgens de wet van de sterkste, waar de machtige de zwakkere te gronde richt.

  Als gevolg van deze situatie, worden grote delen van de bevolking uitgesloten en naar de rand van de samenleving gedrongen: zonder werk, zonder vooruitzichten, zonder uitweg. De mens wordt als een consumptiegoed beschouwd, dat men gebruiken en dan weggooien kan. We hebben de 'wegwerpcultuur' ingevoerd, die zelfs aangemoedigd wordt.

  Het gaat niet langer eenvoudig om het fenomeen van de uitbuiting en de onderdrukking, maar om iets nieuws: met de uitsluiting wordt het lid zijn van de samenleving, waarin men leeft, in zijn kern getroffen. Want door de uitsluiting bevindt men zich niet in de onderste laag, aan de rand of behoort men tot de machtelozen, maar men staat buiten. De uitgeslotenen zijn geen 'uitgebuiten', maar vuilnis, 'afval'.'

  08-01-2014 om 08:37 geschreven door Gust Adriaensen


  07-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Word wakker ACW!

  Word wakker ACW!
  ------------------------------

  Twee weken geleden meende journalist Sturtewagen duidelijk tekenen van toenadering tussen CD&V en NVA, het kartel dat uit zijn as herrijst, te ontwaren (zie mijn stukje daarover op 20 december). Nu is het de beurt aan journalist Brinckman om die, volgens hem, onmiskenbare prille liefde nog eens te analyseren.

  Los van het feit dat de De Standaardjournalisten zich graag overgeven aan politieke koppelaarsactiviteiten,  is het wel zo dat het hardvochtige, neoliberale, rechtse sociaal-economische beleid dat NVA voorstaat, op veel vlakken sterk overeenkomt met wat de rechtervleugel van CD&V wil doordrukken.

  En die rechtervleugel, met glamourboy Peeters op kop, heeft het al een hele tijd duidelijk voor het zeggen bij CD&V. En dat is ook te begrijpen. Het ACW ligt nog in de touwen. Ook en vooral financieel. Tussen haakjes, denk niet dat er in de topregionen van de CD&V ook maar één traantje geplengd is om de mokerslagen die het ACW kreeg toegediend en om de brutale en onterechte beschuldigingen van fraude en schriftvervalsing.

  Sta op ACW! Maak uw leden en heel de bevolking duidelijk dat de beweging afstand neemt van de richting die CD&V uitgaat. Trek uw steun aan die partij terug. Help CD&V niet om een rechts-conservatief regime te vestigen, want de beweging zal stank voor dank krijgen, haar geloofwaardigheid helemaal verliezen en voortdurend energie moeten steken in het afweren van destructieve aanvallen tegen het middenveld.

  Hoe kan men politieke hand-en spandiensten blijven verlenen aan partijen die beleid voorstaan en een maatschappijvisie promoten, die haaks staan op de waarden, de visie en de bekommernissen van de eigen beweging?

  Als de beweging toch niet echt nog een vuist kan maken binnen CD&V en met de rug bekeken wordt, waarom dan blijven aanschurken tegen die partij? In het Vlaamse politieke spectrum zijn er partijen als Groen en SPA, die veel beter de  sociaaleconomische bekommernissen van het ACW en zeker van het ACV, vertolken. Of hou een nieuwe politieke formatie boven de doopvont.

   

  07-01-2014 om 09:12 geschreven door Gust Adriaensen


  06-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haiku

   

  Zondag 5 januari 2014
  ------------------

   

  Een staalblauwe lucht

  verandert kale twijgen

  in een ragfijn web.

   

  06-01-2014 om 11:39 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!