NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Populairste Bijbelvers van 2018
 • De selectieve verontwaardiging van barones Doornaert
 • Respect voor medemensen
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
 • Medemenselijkheid
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  31-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een economie waar de mens van vervreemdt'
  In een column bekritiseert de bekende  econoom  Geert Noels  ons economisch systeem op een manier die kan tellen. Het is een fundamentele invraagstelling ervan en doet onwillekeurig denken aan het rapport van de Club van Rome, begin de jaren zeventig 'De grenzen aan de groei'.

  Er is een 'andere' groei, een 'ander economisch model' nodig, aldus Noels, want de huidige 'opgefokte, schuldgedreven groei botst tegen de limieten van de mens'. Het is een economie waar de mens van vervreemdt.

  En Noels ziet als gevolg van die ongezonde 'groeimanie' de tekenen van ontsporing bij de mens zelf: obesitas, diabetes, depressie, stress, zelfdoding.

  Het huidige systeem is niet duurzaam, stelt Noels. Duurzame groei is er, volgens de econoom, een op mensenmaat en op een ritme dat onze planeet aankan.

  Met deze overwegingen sluit Noels naadloos aan bij de, vaak weggehoonde, kritiek op ons economisch systeem, die al vele tientallen jaren, m.i. terecht, door de milieubeweging, vakbonden,'linkse' politieke partijen en religieuze gemeenschappen geuit wordt.
    

  31-12-2011 om 11:28 geschreven door Gust Adriaensen


  29-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hugo Camps bakt het weer bruin
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Camps bakt het, zoals wel vaker gebeurt, bruin. In een stukje in De Morgen, getiteld 'Dom' trekt hij weer alle registers open tegen Léonard.

  Hoe bestaat het dat Camps, de heraut van de vrije meningsuiting, Léonard de mond wil snoeren! Hoe komt hij erbij te stellen dat 'politieke' uitspraken van kerkleiders niet legitiem zijn! Waar haalt hij het vandaan dat 'kerkvorsten' seculiere zwijgplicht hebben! Wat brengt hem ertoe 'scheiding van kerk en staat' te misbruiken om de kerk het zwijgen op te leggen! Is het intellectueel wel eerlijk dat hij, die er zich op laat voorstaan een intellectueel te zijn, de misbruikschandalen blijft gebruiken in functie van totaal andere doelstellingen, dan de strijd tegen seksueel misbruik?

  Camps beschuldigt Léonard ervan 'de maat te nemen van iemand anders'. Als het dat al is, dan is het een uiterst lichte vorm. De aartsbisschop kan op verre na niet tippen aan Camps, die zeer vaak op een kwaadaardige, vernederende, scheldende manier, de maat van anderen neemt.

  En ten slotte, de klap op de vuurpijl, als het om de vrijheid van meningsuiting gaat: wanneer je dergelijke kritische commentaar bij Camps' stukje naar het De Morgen-forum stuurt, dan geraakt de tekst  niet door de censuur. Publicatie van het gortigste scheldproza is daarentegen geen probleem.

  Stel je voor: de zelfverklaarde kwaliteitskrant De Morgen, bezondigt zich aan willekeurige censuur!

  29-12-2011 om 22:46 geschreven door Gust Adriaensen


  27-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Léonard en De Wever

  Aartsbisschop Léonard zei in een RTL-interview dat De Wever zijn intelligentie gebruikt voor de verkeerde zaak.

  Dat leidde tot een storm van giftige, scheldende reacties op de internetfora en tot een zure reactie van NVA en De Wever.

  Dat de NVA de vrijheid van meningsuiting, ook voor Léonard,wil respecteren,is positief. Uit vele reacties op de internetfora blijkt evenwel dat men het liefst de aartsbisschop de mond wil snoeren.

  Dat 'de mensen voor wie hij spreekt -zijn gelovigen-maar moeten oordelen', aldus De Wever, houdt geen rekening met de gesprekssituatie: een tv-interview. Het is hetzelfde als beweren dat De Wever in een tv-interview alleen maar spreekt voor NVA-aanhangers.

  De essentie van Léonards boodschap is: 'We moeten samenleven in dit land. Een houding die elk compromis weigert, is niet de goede houding'. Dat is een respectabele mening die door veel meer mensen dan alleen maar de 'gelovigen' gedeeld wordt.

  Dat historicus De Wever bovendien een bisschoppelijke uitspraak van vijftig jaar geleden gelijkstelt met wat Léonard zegt,  pleit alleszins niet voor een serene intelligentie en is een bewuste vervalsing van de geschiedenis.

  Overigens valt het op dat veel minder aandacht gaat naar Léonards scherpe en m.i. terechte kritiek op het neoliberalisme.

  27-12-2011 om 22:16 geschreven door Gust Adriaensen


  25-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duidelijke taal van aartsbisschop Léonard
  Aartsbisschop Léonard heeft tijdens de kerstviering in de kathedraal van Brussel de uitwassen van het neoliberalisme scherp veroordeeld.

  Die uitwassen manifesteren zich in de financiële crisis die nog altijd over Europa raast, het ongebreidelde materialisme, de ziekelijke zucht naar winst. De zwaksten in de samenleving zijn daarvan de dupe. Léonard zei dat hij sympathiseerde met de 'indignados'.

  De aartsbisschop heeft overschot van gelijk en drukt uit wat ook de paus in zijn kersttoespraak, in meer diplomatieke bewoordingen zegde.

  Wat zij zeggen ligt overigens helemaal in de lijn van Christus' boodschap. Christenen, die naam waardig, kunnen niet anders dan het volmondig eens zijn met de woorden van de aartsbisschop en de paus.

  Bovendien deed het echt deugd dat de aartsbisschop nog eens ongezouten uitte waar het voor christenen echt op aankomt.


  Proficiat, aartsbisschop Léonard!

  25-12-2011 om 14:34 geschreven door Gust Adriaensen


  22-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heruitgave en aanvulling Geschiedenis Postelse abdij

  Maak kennis met de geschiedenis van de Postelse norbertijnenabdij vanaf het moeilijke begin tot nu toe - 2011

   

  DE  ONZE-LIEVE-VROUW-ABDIJ

  DER NORBERTIJNEN

  te  POSTEL

   

   

  Door Floris Prims
  Stadsarchivaris in Antwerpen

   

   

  Uitgebreide heruitgave door de vzw. Norbertijnenabdij Postel - 2011


  De grote Antwerpse archivaris kanunnik Floris Prims was de eerste die een complete en zeer leesbare geschiedenis van de Postelse Abdij schreef. Hij liet daartoe alle oorkonden van het rijke abdijarchief  door de handen gaan, daarin geholpen door alle voorbereidend werk van de vroegere Postelse archivaris Ignatius Welvaarts.

  Alles komt aan bod: de stichting, de moeilijkheden, de onafhankelijkheid t.a.v. de moederabdij Floreffe, de werking onder zware historische omstandigheden, de opheffing door de Frans Revolutie en de heropstart na een halve eeuw afwezigheid.

  Het werk van Prims stopt echter in 1934. Sindsdien is er geen geschiedenis meer gepubliceerd.

  In deze heruitgave van Prims’ werk is aan dit euvel verholpen. Archivaris pater Ivo Billiaert zorgde voor een aanvulling van de geschiedenis. De latere abten laat hij optreden met de beschrijving van wat ieders periode kenmerkt, wat te lezen valt in de daarbij horende annalen.

  Ook de naamlijst van de Postelse confraters – vanaf de heroprichting van de abdij in 1847– is bijgewerkt tot op heden. Dit is meteen een handreiking aan de vele geïnteresseerden, die totnogtoe schriftelijk inlichtingen dienden in te winnen bij hun zoektocht naar een bepaalde persoon

  Daarbij is het werk ook geïllustreerd met een vijftigtal foto’s, wat het lezen veraangenaamt.

                                                                                                
  Het boek is aan te schaffen tegen € 20,00:

  ofwel door afhaling – hetzij in de Abdij zelf
                                 - hetzij in het VVV-centrum 'Colibrant'    bij de abdijpoort                                                     
  op

                                      zaterdag- en zondagnamiddag van 13 u tot 16.30 u

  ofwel door postbezorging, maar dan is de prijs € 20,00 + € 5.50 (verzendingskosten)

  ofwel door storting van € 25,50 op rekening IBAN: BE 31 7330 4053 8855 van Postelre n.v.
           ( voor internationale overschrijving:     BIC: KREDBEBB)

  22-12-2011 om 16:20 geschreven door Gust Adriaensen


  19-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Katholieke identiteit voor de universiteit
  Lieven Boeve, decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, pleit voor het behoud van 'katholiek' in de naam van de Leuvense universiteit en voor een positieve invulling ervan. Want, aldus Boeve, 'echt pluralisme vraagt niet om minder, maar om meer identiteit'.

  Boeve omschrijft het goed: 'Een actief-verwelkomende katholieke universiteit die de uitdaging van het samenleven in diversiteit ernstig neemt en vanuit haar traditie en inspiratie hier actief wil toe bijdragen'.

  Dat is wat anders dan de kleinburgerlijke, Vlaamse kruideniersmentaliteit die tot uiting komt in de marketingbekvechterij over het al dan niet behouden van de K. En als ze behouden wordt, jezusmariajozef toch, MET of ZONDER punt. 

  Waarom niet zelfbewust opkomen voor de naam 'katholiek'? Waarom niet de foute zaken die daarmee verbonden waren of zijn, hardnekkig bestrijden? Waarom niet keihard streven naar een positieve invulling? 

  Nee, liever lafhartig de eigen geschiedenis, cultuur, religieuze tradities en waarden verloochenen.La trahison des clercs.Waarom eigenlijk? Klaarblijkelijk omdat men vreest als 'katholieke universiteit' niet au sérieux genomen te worden. 

  Terwijl het een uitdaging kon zijn, de wereld te tonen dat 'bewust katholiek', schitterend onderzoekswerk niet in de weg staat .

  19-12-2011 om 10:49 geschreven door Gust Adriaensen


  15-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wat met andere slachtoffers van seksueel misbruik?'

  De bisschoppen van België zijn akkoord gegaan met een verregaande, ook financiële, tegemoetkoming van de slachtoffers van seksueel misbruik binnen het instituut Kerk. Enkele politieke partijen stelden de vraag 'Wat met andere slachtoffers van seksueel misbruik?' Die vraag is  meer dan terecht.

  Maar als die vraag alleen maar gesteld wordt, dan schieten de vraagstellers schromelijk tekort. Alle politieke partijen, alle drukkingsgroepen, alle Devillés, alle Mussches, alle Van Steenbrugges moeten unisono EISEN dat met volgehouden hardnekkigheid seksueel misbruik in andere sectoren van de samenleving wordt opgespoord, aangeklaagd. Dat er met de verantwoordelijken van bv. sportfederaties, jeugdwerk, leger, zorg, onderwijs, regelingen worden getroffen omtrent erkenning en eventuele schadeloosstelling. Net zoals nu met het instituut Kerk gebeurt.

  Als dat niet gebeurt, dan komt de hypocrisie en de verborgen agenda van heel wat politici, verantwoordelijken, advocaten, pressiegroepen pas pijnlijk duidelijk naar boven. Dan bezondigen ze zich aan discriminatie. Dan zwijgen ze voortaan  beter als vermoord.

  15-12-2011 om 08:18 geschreven door Gust Adriaensen


  14-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Psychoanalyse: wetenschap of pseudo-wetenschap?

  Er is al enkele dagen een polemiek aan de gang omtrent de (on)waarde van psychoanalyse. Het scherpst (en weinig filosofisch) haalde wetenschapsfilosoof Boudry uit. Volgens hem is de psychoanalyse een pseudo-wetenschap en is het beter dat er niet langer een vakgroep psychoanalyse aan de universiteit verantwoord.

  Is de psychoanalyse een wetenschap of een pseudo-wetenschap? Is een vakgroep psychoanalyse aan de universiteit een anachronisme of niet? Heeft Boudry of niet?

  Het zal de persoon die te kampen heeft met psychische problemen allemaal worst wezen. Essentieel is dat de patiënt geholpen wordt. Boudry erkent ook dat psychoanalyse 'soms' helpt maar hij doet nogal denigrerend -vind ik wel verwonderlijk voor een filosoof-over die positieve effecten of hij plaatst ze in een verdacht daglicht door zonder enig bewijs te stellen dat dergelijke therapieën 'zelden onschuldig' zijn.

  In een passage over autisme vind je iets gelijkaardigs. Boudry doet lacherig over de 'lacaniaanse' verklaring van zowel autisme als van de sterk groeiende diagnose ervan, maar een verklaring van Boudry zelf voor die sterke groei, krijg je niet te lezen.

  Als leek krijg je de indruk dat het bij wetenschapsfilosoofBoudry meer te doen is om wetenschappelijke gelijkhebberij en medicalisering dan om zorg voor de patiënt.

   

  14-12-2011 om 11:51 geschreven door Gust Adriaensen


  11-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstnachtmis in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Kerstnachtmis in de abdij van Postel

  De kerstnachtmis in de abdij van Postel wordt elk jaar door veel gelovigen uit de Kempense regio en de Nederlandse grensgemeenten bijgewoond.

  Om te vermijden dat mensen geen plaats hebben, stelt de abdij al heel wat jaren gratis toegangskaarten ter beschikking.

  Nog tot 15 december kunnen die kaarten aangevraagd worden bij de prior-pastoor van Postel, nicolaasgorts@hotmail.com of via 014 37 81 21.

  11-12-2011 om 22:40 geschreven door Gust Adriaensen


  09-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dure geneesmiddelen en levensverlenging
  Enkele dagen geleden stelde professor Jean-Jacques Cassiman dat erg  dure geneesmiddelen die tot een korte levensverlenging leiden, eigenlijk onverantwoord zijn. Oudere kankerpatiënten met een zwakke gezondheid moeten naar palliatieve zorg worden doorverwezen, was zijn mening.

  Rik Torfs is het daarmee niet eens. In een column schrijft hij dat hij drie fundamentele vragen/bezwaren heeft tegen de 'verplichte keuze voor de vlugge dood'. Hoe kan je een 'korte levensverlenging precies definiëren? Tweede vraag: wat vinden de 'oudere kankerpatiënten met een zwakke gezondheid' er zelf van? En 'durven we naar de essentie te gaan in een samenleving waarin het woord solidariteit vaak wordt misbruikt om de eigen comfortzone uit te breiden? Wie is werkelijk weerloos?'

  Dat zijn behartenswaardige overwegingen van Torfs. Bij het lezen en herlezen ervan,bekroop me de gedachte:wat hier geschreven wordt, geldt, mutatis mutandis, in essentie ook voor de euthanasieproblematiek.

  In alle culturen en religies is sterven een 'samenspel' tussen individu en gemeenschap. De verschrikkelijkste dood is wanneer er geen enkele band meer is tussen stervende en samenleving. Als vragen omtrent het maatschappelijk en financieel verantwoord zijn van een voortgezette medische behandeling, kritisch benaderd worden, kan/moet dat m.i. ook gebeuren met vragen van een individu (hoe dan ook geïnspireerd, beïnvloed  door zijn naaste omgeving of door maatschappelijke druk) naar een juridisch, financieel, medisch veilige levensbeëindiging.  

  Wanneer het om levensbeëindiging gaat, zijn de woorden 'solidariteit' en 'waardig sterven' niet van de lucht . Maar, om Torfs te citeren, 'waardig sterven bestaat in essentie niet' en 'solidariteit wordt vaak misbruikt om de comfortzone van de overlevenden uit te breiden'.

  09-12-2011 om 11:09 geschreven door Gust Adriaensen


  07-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Kempenaar in de regering
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Na meer dan tien jaar toch weer eens een Kempense politicus die regeringsverantwoordelijkheid krijgt. Dik gezaaid zijn ze inderdaad niet. Even het lijstje van de laatste decennia aflopen.

  Tussen 1968 en 1972 was Frans Van Mechelen minister van Nederlandse Cultuur. Van Mechelen werd weliswaar in Turnhout geboren maar lang heeft hij niet in de Kempen gewoond. Jos Dupré van Westerlo heeft de indrukwekkendste staat van dienst. In 1988 was hij even Vlaams minister van Leefmilieu. Nog datzelfde jaar verkaste hij naar de federale regering en werd tot 1992 staatssecretaris, o.a. van institutionele hervormingen. Zijn politieke carrière kreeg op het federale niveau een bekroning met het voorzitterschap van de Kamer in 1995. Jan Peeters, de huidige burgemeester van Herentals, was tussen 1995 en 1999 eveneens staatssecretaris en in de loop van 1999 was hij zelfs heel even minister van Pensioenen.

  En nu is het dus Mollenaar Servais Verherstraeten, die door de koning benoemd werd tot staatssecretaris voor Staatshervorming en Regie der gebouwen.

   

  Verherstraeten werd op 29 januari xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1960 in Balen geboren. Hij studeerde aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol, deed rechtenstudies aan de KU Leuven en werd advocaat.

   

  In 1989 werd hij schepen in Mol. Toen hij in 1995 volksvertegenwoordiger werd, nam hij ontslag als schepen  en nam de taak van fractieleider in de Molse gemeenteraad op zich. Sinds einde december 2007 was hij ook voorzitter van de CD&V-fractie in de Kamer.

   

  Servais Verherstraeten wordt tot de ACW-vertegenwoordigers binnen de CD&V gerekend. Zijn grote helden zijn degenen die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de zwakkeren in onze maatschappij. En de cruciale beleidsvraag voor hem als politicus is: hoe voorkom je groeiende ongelijkheid in een globaliserende samenleving?

   

  07-12-2011 om 10:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belediging

  NVA'er Jambon vindt dat de regering Di Rupo I een belediging is voor de Vlamingen.

  Dat NVA met ver op kop De Wever, sinds ze van de onderhandelingstafel wegliep, niets maar dan ook niets goedvindt en het zo voorstelt dat de partij daarmee namens heel Vlaanderen spreekt, is pas een belediging voor al degenen die op een minder extremistische en meer genuanceerde manier zowel de communautaire als de sociaaleconomische beleidsdomeinen benaderen.

  Wat de sneeren aan het adres van CD&V betreft: Jambon en co. vergeten dat NVA op de rug van CD&V electoraal groot geworden is en CD&V platgedrukt heeft. Was het kartel er niet geweest, dan zou NVA niet die verkiezingsboom gehad hebben en hadden christendemocraten hun eigen gezicht niet verloren.

  Gelukkig voor CD&V zag Beke uiteindelijk in dat een partij die als een schoothondje achter een bulldog trippelt, al vlug nog amper respect afdwingt en de kiezer afstoot in plaats van aan te trekken.

  07-12-2011 om 08:44 geschreven door Gust Adriaensen


  05-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Word wakker jongens

  Onder de schoolmeesterachtige titel 'Word wakker jongens', vond De Standaard het op de dag van de vakbondsbetoging nodig, een neerbuigend artikel van drie jonge redacteurs te publiceren, waarin deze jongelui de vloer aanvegen met de vakbonden en de vakbondsacties.

  Uiteraard hebben deze 'drie jonge REDACTEURS' het recht het niet eens te zijn met vakbonden en vakbondsacties. Nochtans zou het goed voor ze zijn eens na te denken over een kapitalistisch model waarin de werknemersverenigingen door beknotting van macht of door uitschakeling, geen tegengewicht van belang meer zouden kunnen vormen.

  Deze redacteurs schrijven dat ze niet als journalisten maar als jonge burgers hun verontwaardiging uiten. Maar ze stellen zich wel op als woordvoerders/verdedigers van de jonge generaties, ook al ontkennen ze dat ze 'herauten van een hele generatie' zijn. In de realiteit zijn ze dat nauurlijk niet maar dan moeten ze ook niet schrijven alsof ze het zijn. De krant zou zeker geen moeite gehad hebben om ook drie andere 'jonge redacteurs' te vinden die de vakbonden/vakbondsacties verdedigen.  Deze eenzijdigheid geeft aan hoe een krant als De Standaard zeer bewust en tendentieus de antivakbondskaart trekt.

  Zouden de drie jonge auteurs van 'Word eens volwassen' , al ooit iets kritisch geschreven hebben over de uitwassen van het kapitalisme, van de bankencrisis, van de herstructureringen in bedrijven, van de groeiende kloof tussen arm en rijk? Ik betwijfel het. Wakker worden jongens!!

  05-12-2011 om 10:14 geschreven door Gust Adriaensen


  30-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bracke: 'Een kleine regering zoals de Vlaamse'. !?

  Bracke: 'Een kleine regering zoals de Vlaamse'. !?

  In De Standaard pleit Bracke voor een kleine regering. 'Zoals de Vlaamse', aldus Siegfried.

  Het blijft toch opletten geblazen met de ideeën, suggesties, meningen van Bracke. Een kleine regering? Prima. Maar de Vlaamse regering als voorbeeld nemen, is niet bepaald een goeie vondst. Voor de voorschoot die Vlaanderen groot is, telt de Vlaamse regering niet minder dan NEGEN ministers. Vergeleken met de 14 of 15 die de federale regering zal tellen, is er op zijn minst geen wanverhouding tussen federaal en gewestelijk. Maar misschien bepaalt het feit dat Bracke sedert enkele tijd zich bekeerd (?) heeft tot NVA, wat volgens hem klein of groot is.

  Besparen? Prima. Maar weer eens, de Vlaamse regering blinkt echt niet uit in consequente en volgehouden besparingsijver. De bevolking van Vlaanderen wel. Die spaart tegen de klippen op. En tekent nu massaal in op de federale spaarbon. En dat vond Bracke enkele dagen geleden op de VRT dan weer maar niks, want nadelig voor de banken.

  Afkeuren wat ondertussen al een paar miljoen Vlamingen gedaan hebben, dat kan tellen voor een nationalist!

  30-11-2011 om 12:18 geschreven door Gust Adriaensen


  28-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De terreur van de ratingbureaus

  Hoe lang duurt het nog vooraleer de regeringen een krachtig halt toeroepen aan het destructieve oordeel van de ratingbureaus?

  Niet vergeten dat deze ratingbureaus, of beter de bureaus die het voor het zeggen hebben, Amerikaanse privéfirma's zijn. Daarbij komt nog dat de drie grote meer dan eens een verschillend oordeel uitspreken. Het erge is dat bv. een ratingverlaging onvoorstelbare paniekreacties teweegbrengt in de financiële wereld , regeringen doet wankelen en grote bevolkingsgroepen zich financieel onzeker doet voelen.

  Het wordt de hoogste tijd dat de overheden zich daartegen verzetten. Wanneer ratingbureaus zo'n grote macht hebben, betekenen ze een gevaar voor de democratie. Als deze bureaus al nodig geacht worden, moet zeker de Europese Unie een beoordelingssysteem op poten zetten dat onafhankelijk is maar beter ingebed is in onze democratische cultuur en instellingen.

  28-11-2011 om 08:54 geschreven door Gust Adriaensen


  23-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse Drama Queen weet hoe laat het is
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  De Vlaamse Drama Queen weet hoe laat het is

  De setting verhoogde tot een bijna ondraaglijke intensiteit de dramatiek van het moment.

  Een kille novemberavond. De nepgevels van de markt in het licht van de straatlantaarns. De brede renaissancegevel van het stadhuis. De kroonluchters van 'het schoon verdiep'.

  Uit die indrukwekkende gevel schreed de Voorzitter naar voren. Tot voor Brabo. Hij had zich verwaardigd een uiterst belangrijke raadsvergadering-de raadsvergaderingen van de metropool zijn altijd van ontzettend groot belang-even te verlaten om de VRT ter wille te zijn.

  Zijn gezicht stond norser en verongelijkter dan gewoonlijk.'Wat ik altijd heb gezegd, wordt nu bewaarheid', verklaarde hij. En met bodemloze somberheid voegde hij eraantoe:'Het is 12.30 uur.' Zijn tijdsaanduiding werd direct extra beklemtoond door de slag van de halfuurklok van de kathedraal.

  Na deze beklijvende boodschap keerde DE Vlaamse Drama Queen zich om en begaf zich, lichtjes gebogen, de lasten van België en Antwerpen torsend,terug naar 't Schoon Verdiep.

  Nevel vulde het plein. 

  23-11-2011 om 14:30 geschreven door Gust Adriaensen


  22-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De chantage van de liberalen

  Voor Di Rupo werd het te veel. Of het nu een stukje toneel van de 'drama queen' is of werkelijke uitzichtloosheid, vast staat dat de liberalen en vooral Open VLD al weken op elke tegemoetkoming van hun eisen, keihard zeggen: 'Njet'. De Croo is na 'madame Non' in het verleden, de 'meneer Neen' van 2011. Met dien verstande dat De Croo en co. er wel voor zorgen zich voortdurend te verschuilen achter de brede rug van de Europse Commissie en daarbij het schooljargon omtrent examens en buizen gebruiken.

  Me de voorbije weken al vaak afgevraagd hoe lang aan Vlaamse kant CD&V en SPA nog dulden dat de kleinste partner, Open VLD, de grootste mond opzet? Hoe lang verdragen ze de chantage van De Croo nog ? Hoe lang kunnen ze het zich nog permitteren dat De Croo en zijn partijtje zich in het middelpunt van de belangstelling vast betonneren? Precies alsof de liberale eisen de enig zaligmakende zijn, alsof De Croo de enige Redder des Vaderlands is.

  Nee, niet de enige. Van tussen de coulissen komt nu ineens, als een leeuwtje uit een doosje, De Wever te voorschijn. Eerst wilde hij wel niet meer meedoen, maar nu biedt hij gretig zijn diensten aan voor het vormen van een zgn. noodregering. Maar dan zonder PS, asjeblief. En als het effe kan, ook zonder SPA. Om lekker een ,in sociaaleconomisch opzicht, ultrarechtse regering te vormen. Steken we de overeenkomsten in verband met BHV en de staatshervorming maar in de diepvries.

  Zelden een politieke stellingname gehoord die de machtsdrang van het Vlaams neoconservatisme op zulke extreme manier combineert met zo'n absoluut gebrek aan politieke realiteitszin. Kafkaiaans. Maar dan op zijn Antwerps.

  22-11-2011 om 09:49 geschreven door Gust Adriaensen


  19-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermeersch: 'Intellectueel oneerlijk en beledigend'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 2 november publiceerde De Standaard een interview met ethicus Etienne Vermeersch over de explosieve stijging van de wereldbevolking onder de titel 'Migranten hebben te veel kinderen'. Het betoog van Vermeersch kwam er eigenlijk op neer dat niet alleen de migranten maar 'iedereen' te veel kinderen heeft, dat het hebben van kinderen geen absoluut mensenrecht is en dat er drastische maatregelen nodig zijn.

  Dat lokte nogal wat reacties uit. Journalist Oscar Van den Boogaard noemde Vermeersch' visie over geboortebeperking fascistisch. En Vermeersch betitelde dan weer in zijn reactie wat Van den Boogaard geschreven had, als  'intellectueel oneerlijk en beledigend'. 

  B.V. Vermeersch voelt zich dus beledigd en intellectueel oneerlijk behandeld. Nou, de ethicus kent er anders ook wel wat van. Om dat te ervaren, moet je het bewuste interview 2 november even opsnorren in het Standaardarchief. 

   Vermeersch noemt twee weken na publicatie van dat interview, de titel 'totaal misleidend' en het verslag 'klungelig'. Is die kwalificatie niet in hoge mate beledigend voor de journalist en de redactie? Duitse wetenschappers 'onnozelaars' noemen, is dat ook niet beledigend? En beledigt Vermeersch niet miljoenen moeders, vaders en kinderen?

  Hoe zit het met de intellectuele eerlijkheid van Vermeersch himself? Niet goed. Hij spuit mist rond het fundamentele mensenrecht om een gezin te stichten. Staat nochtans met zoveel woorden in de Verklaring van de Rechten van de Mens. Hij ontkent in zijn  reactie dat hij voorstander is van verplichte geboortebeperking. Op 2 november luidde het nochtans:'Want als iedereen zelf mag bepalen hoeveel kinderen...', én schaarde hij zich achter de Chinese éénkindpolitiek.

  Merkwaardig en eigenlijk een belediging voor de intelligentsia in Vlaanderen, is de kritiekloze adoratie voor ethicus Etienne Vermeersch en de scheldkanonnades die op de internetfora losbarsten aan het adres van degenen die de goddelijke status van Vermeersch durven bekritiseren. Dat ondervindt nu ook Van den Boogaard. Karrenvrachten bagger krijgt hij over zich uitgestort.

  Ene mevrouw is van mening dat het Van den Boogaard enkel om platte aandachttrekkerij te doen is. Maar als er nu één persoon is die al vele, vele jaren aandacht wil, dan is het toch wel Vermeersch! Aandacht voor zijn seminarietijd. Aandacht voor zijn breuk met de kerk. Aandacht voor zijn antiklerikale opvattingen. Aandacht voor zijn ongeloof. Aandacht voor zijn persoonlijke frustraties, vooral toen hij nog katholiek was. Aandacht voor zijn politieke en sociale opvattingen. Aandacht voor zijn demografische voorstellen. Aandacht voor zijn abortus- en euthanasiestandpunten. Aandacht voor zijn intellectuele competentie. Aandacht voor zijn met kwaliteit gevulde boekenkast.

  Kortom, aandacht voor Etienne Vermeersch, volgens zijn fans en Vermeersch zelf, ongeveer de enige topintellectueel, die Vlaanderen telt.   

  19-11-2011 om 22:38 geschreven door Gust Adriaensen


  17-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arco in vereffening

  Arco wordt meegesleurd in het debacle van Dexia. Dat geeft nogal wat journalisten en politici de gelegenheid om met scherp te schieten op het ACW, want ook die organisatie vertoont nog in hun ogen te veel 'linkse' kenmerken.

  Opportunisme, politieke berekening en afrekening,  en inconsequentie komen onweerstaanbaar en onwelriekend uit die  'kritische beschouwingen' naar boven. Een terugblikje in de 'bankengeschiedenis' van de laatste jaren maakt een en ander maar al te duidelijk.

  Eind de jaren negentig ging Bacob op in Dexia. Werd die operatie toen door de media kritisch benaderd? Werd ze afgeraden door de financiële experts? Werd er door de journalisten op gewezen dat een spaarkas voor en van de werknemers, niets te zoeken had bij de grote financiële holdings ? Hetzelfde deed zich voor bij die andere grote spaarkas van en voor boeren. Van Raiffeisenkas via Cera naar KBC. Stonden de kranten vol met waarschuwingen en protesten? Weinig of niets van gemerkt.

  Waarom? Omdat het in vraag stellen van die bankaire megaoperaties, ook in het redactionele en journalistieke wereldje direct beschouwd werd als een uiting van antikapitalisme, van bijna communistisch 'linksisme'.

  Achteraf zeggen of schrijven wat men vroeger door onkunde, onwil, ideologische verblindheid, verbod, mode, naliet te zeggen of te schrijven, komt niet erg geloofwaardig over.

  17-11-2011 om 10:51 geschreven door Gust Adriaensen


  15-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spiritualiteitsdag in Postelse abdij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'In de heilige Geest, met Maria'

  Frederic Testaert, abt van de norbertijnenabdij van Postel, behandelt in twee conferenties het thema: wie leeft in verbondenheid met Maria, leeft in de heilige Geest, en wie leeft in de heilige Geest wordt getuige van Christus, d.w.z. christen.

  Waar
  Contactcentrum Abdij Postel
  Abdijlaan 16, 2400 Mol

  Wanneer


  za 03/12/11 van 09:30 tot 16:30


  Organisator

  Contactcentrum abdij Postel

  Prijs

  € 20.00 (Middagmaal en vieruurtje inbegrepen)

  Contact

  tel: (0032) 0496 50 12 55
  Links


  http://www.abdijpostel.be

  15-11-2011 om 20:28 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunstcriticus De Wever

  De column die De Wever enkele dagen geleden in De Standaard pleegde blijft nazinderen. De Wever wierp zich op als 'kunstcriticus', die het als zijn heilige (Vlaamse?) plicht beschouwt de 'moderne kunst' af te kraken.
   
  Een debat met Hoet zou misschien mooi vuurwerk opleveren. Hoet zou al direct en terecht kunnen opmerken dat De Wevers kritiek niet zuiver op de graat is. Want De Wevers (d)evaluatie wordt bepaald door De Wevers populistische en politieke bedoeling: op instemming rekenen van Jan met de pet, die de 'moderne kunst' maar niks vindt, iets voor snobs of volksvreemde clubjes van artiesten. In Duitsland heeft men dergelijke kunst ooit naar de vuilnisbelt of de brandstapel verwezen als 'entartete Kunst'.
   
  Interessant is te constateren dat veel van wat De Wever schrijft over deze, volgens hem, belachelijke, moderne kunst, zonder problemen ook op de politiek en de politici, inclusief kunstkenner Bart, toegepast kan worden.

  Je kan perfect 'moderne kunst of kunstenaar' in een aantal zinnen die De Wever schrijft, vervangen door 'politiek of politicus of De Wever'. Eens proberen? Wat denk je bv. over: 'wist dus wel hoe hij een mediahype kon opwekken', 'halen met stunts geregeld de publieke belangstelling','voor die kleine groep van ingewijden herkenbaar en wekken niet zelden een totaal onbegrip op bij Jan met de pet'.

  'Kunstkenner' De Wever stelt dat de 'ontsporing van de kunst' begonnen is met de individualisering van de kunst vanaf de 19de eeuw, om zijn absolute dieptepunt te bereiken in de verdomde 20ste eeuw. Tja. Al vele jaren geleden geleerd en ervaren en gezien dat die individualisering  een aanvang nam in de renaissance? En dat die ontwikkeling in zeer ruime kring door kunstkenners, artiesten, politici,  intellectuelen, enz., nog altijd beschouwd wordt als een belangrijk en bepalend element in de ontvoogding van mens en samenleving.

  15-11-2011 om 08:02 geschreven door Gust Adriaensen


  07-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Censuur!!!!
  Er is weer een hoop trammelant omtrent de schrapping door de zgn. 'université des ainés', zeg maar 'seniorenuniversiteit', van een lezing die De Wever zou houden.

  Wat opvalt zowel in het artikel in De Standaard als in vele reacties, is dat bewust of onbewust het verschil niet wordt gemaakt tussen de 'officiële' UCL (een universiteit die opleidt, onderzoekswerk doet en officiële diploma's aflevert) en een vzw, weliswaar gelinkt aan de UCL maar een organisatie die zich 'seniorenuniversiteit', een vrijetijdsvereniging, te vergelijken met bv. de OKRA-academie, de DF-lezingen door universiteitsprofessoren, enz.

  De UCL en deze 'université des ainés' in één mandje stoppen, doen uitschijnen dat de UCL hetzelfde is als deze seniorenuniversiteit, getuigt van kwade wil of gebrek aan kennis.

  Je kan het schrappen van een lezing door om het even wie, betreuren, ten strengste afkeuren, direct spreken over censuur, geen probleem. Maar het blijft evenzeer het volste recht van een vereniging, om dat te doen. In het verenigingsleven gebeurt dat wel vaker. Daar kraait geen haan over.

  Alleen als De Wever zich weer eens slachtoffer voelt en direct over censuur begint te jeremiëren, brult de leeuw.

  07-11-2011 om 20:02 geschreven door Gust Adriaensen


  04-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Barones Mia Doornaert: de Vlaamse Iron Lady anno 2011
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Barones Doornaert werpt zich in een column in De Standaard op als de Vlaamse Iron Lady van 2011.

  Zelden zo'n opeenstapeling van conservatieve, neoliberale kapitalistische clichés gelezen. Waar Doornaert het bovendien vandaan haalt om 'de kernuitstap een van de paars-groene blokken aan het been van ons land' te noemen, mogen Joost en de nucleaire industrie weten.

  Doornaert ziet veel taboes. Uitsluitend bij regering, politieke partijen, vakbonden. Maar ze rept met geen woord over het grootste taboe voor onze samenleving en de media: het in vraag stellen van het kapitalisme.

  Verwijzend naar de Britse premier Cameron, een gewezen euroscepticus, voor wie The Economist de pittige uitdrukking 'who has been mugged by reality' bedacht, schrijft ze: 'Ook veel Belgische partijen, besturen, vakbonden en andere instellingen hebben dergelijke mugging nodig'. 

  Nog afgezien van het feit dat 'to mug' een eerder negatieve, agressieve betekenis heeft (van achter aanvallen en de keel dichtdrukken, in elkaar slaan), valt het op dat barones Doornaert wel erg selectief is in haar keuze van de instanties en organisaties die 'dergelijke mugging' kunnen gebruiken. Ze vergeet inderdaad te vermelden dat ook de werkgevers, de financiële instellingen, de holdings eveneens 'dergelijke mugging' zouden kunnen gebruiken.  

   

  04-11-2011 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  30-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gregoriaanse gezangen in de Retiese Sint-Martinuskerk
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Er zijn niet zoveel (kerk)koren meer die de gregoriaanse gezangen in ere houden.

  In Retie bestaat er nog wel een. Ze noemen zich eenvoudigweg 'De Gregorianen'. Zij luisteren jaarlijks tientallen liturgische plechtigheden op maar zij gaan ook graag in op de vraag van rusthuizen in de regio om zangnamiddagen voor de bewoners te verzorgen.

  Wil je nog eens genieten van de schoonheid en de rust van het gregoriaans, dan krijg je op allerheiligendag, dinsdag 1 november, die kans. De Gregorianen luisteren de eucharistieviering van 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk op.

  30-10-2011 om 19:37 geschreven door Gust Adriaensen


  28-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Derde geloofsdag in Postelse abdij
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op zaterdag 5 november heeft in de norbertijnenabdij van Postel de derde geloofsdag in een reeks van zes, plaats.

  De abdijgemeenschap wil hiermee ingaan op een dubbele nood in deze tijd. Enerzijds zijn vele gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat  mensen op zoek naar zingeving en waarheid maar horen ze nog maar weinig vertellen over de rijke geloofsschat die de Kerk te bieden heeft.

  Tijdens de zes geloofsdagen in het najaar van 2011 en in het voorjaar van 2012 worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de inhoud van de katholieke geloofsbelijdenis, het Credo. Uiteraard heeft iedere geloofsdag waarde op zichzelf en staat het de belangstellenden vrij een of meer dagen te volgen.

  Pater Benny Berrens, lic. godsdienstwetenschappen en theologie,  behandelt op 5 november in twee conferenties, het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. Deelnemers kunnen ook de eucharistie vieren samen met de abdijgemeenschap in de abdijkerk en de dag wordt afgesloten met een gebedsmoment in de kapel van het contactcentrum. Een middagmaal en koffie zijn voorzien.

  Inschrijvingen en inlichtingen: bij pater Benny Berrens, Abdijlaan 16, 2400 Mol, tel. 0496 50 12 55 (vanuit Nederland: 0032 496 50 12 55,
  gastenkwartier@abdijpostel.be.

  28-10-2011 om 21:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Bring the mills to the cotton'

  Open VLD-politica Rutten hield enkele dagen geleden in De Standaard een  neoliberaal, vrij machiavellistisch pleidooi voor een relativering en vermindering van ontwikkelingshulp.

  Zij stelt wel dat het doel niet alle middelen heiligt maar om haar pleidooi beter te verpakken en te doen plakken, sleurt ze er twee items bij die het altijd wel doen, zeker bij conservatieve liberalen.

  Zij heeft het over de 'heilige koe van de 0,7 procent-norm' en poneert dan -het doet me warempel aan de onfeilbare uitspraken van een paus/pauzin denken- dat 'die fetisj een misplaatste restant van een schuldgevoelig katholiek onderbewustzijn' is. Sjonge, sjonge toch. Een ander chantagevoorbeeld: geen ontwikkelingshulp tenzij medewerking van de betrokken landen aan de terugkeer van illegalen.

  Terecht vermeldt Rutten als oplossing van vele problemen in de ontwekkelingslanden:  'Bring the mills to the cotton'. Ze vergeet erbij te vermelden dat het hoofdzakelijk het Westerse liberale kapitalisme was en is, dat die oplossing verhindert. Ook in België.

  28-10-2011 om 21:07 geschreven door Gust Adriaensen


  24-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Abdijkring Postel bezocht norbertinessenklooster Oosterhout
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De abdijkring Postel, die dit jaar 25 jaar bestaat, bezocht zaterdag het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in Oosterhout, Noord-Brabant. De abdijkring is een Vlaams-Nederlandse vereniging van vrienden van de norbertijnenabdij.

   

  De gemeenschap van Sint-Catharinadal kan bogen op een 640-jarige geschiedenis en woont in een prachtig historisch kloostercomplex. Het respect voor de architecturale en artistieke waarde van de gebouwen combineren de zusters met de modernste technologische middelen om het klooster efficiënt te runnen. Via www.sintcatharinadal.nl kan iedereen uitgebreid kennismaken met Sint-Catharinadal.

   

  De abdijkring wachtte een hartelijk onthaal en kon kennismaken met de diverse kunstambachtelijke activiteiten van de zusters. In het bijzonder heeft Sint-Catharinadal de laatste decennia  veel kunde en faam verworven in de restauratie van waardevolle boeken , de kalligrafie en de miniatuurkunst. De zusters hechten ook veel waarde aan verzorgde liturgische vieringen. Daarvan kon de abdijkring getuige zijn in de middagdienst in de mooie, heldere kloosterkerk.

  24-10-2011 om 10:18 geschreven door Gust Adriaensen


  20-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Decline and Fall

  De verdiensten die Dehaene ongetwijfeld op het politieke vlak in het bestuur van het land en in Europa heeft gehad, worden nu ondergesneeuwd, weggeveegd door het debacle van Dexia, waarin hij een voorzittersfunctie had.

  De media en het 'gewone volk' kunnen dat beschouwen als een tragedie. De vraag is of Dehaene zelf er echt persoonlijk onder lijdt. Hoe dan ook, het is geen fraai einde van een openbare figuur die de laatste decennia dag na dag in het nieuws was.

  Decline and Fall. Dat 'verval' en de aantasting van Dehaenes, toch wel grosso modo positieve, reputatie, begonnen na zijn actieve Belgische politieke carrière, toen hij er zich toe liet verleiden vele erg lucratieve mandaten in allerlei firma's en holdings op zich te nemen.

  Zo ontstond geleidelijk aan het beeld van Dehaene als gehaaide poenschepper zonder scrupules. Dat beeld verdrong al vrij vlug zijn imago als no-nonsense maar deskundige en vindingrijke politieke fikser, die op veel sympathie kon rekenen.

  Nu is de 'val' compleet.

  20-10-2011 om 17:24 geschreven door Gust Adriaensen


  19-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Euthanasiehardnekkigheid

  De deelname van Wim Distelmans aan het maatschappelijke debat omtrent levenseinde en -beëindiging is al geruime tijd intens en waardevol. Maar na lezing van een brief van hem in De Standaard van 18 oktober, geraak ik er sterker en sterker van overtuigd dat hij verstrikt geraakt is in de ijzeren logica van de (bijna)absoluutheid van het zelfbeschikkingsrecht.

  Het eindpunt van die logica kan niet anders zijn dan het recht van elke persoon of zijn omgeving om een einde te (laten) maken aan zijn leven en daarbij een beroep te kunnen doen op een door de overheid voorzien en betaald wettelijk en medisch systeem.

  Distelmans zal die uiterste consequenties ook wel zien maar hij schrikt er vooralsnog voor terug dat ook duidelijk te zeggen.Een voorbeeld in de vermelde brief is dat hij 'existentieel lijden' alleen maar verbindt met bejaarden terwijl het natuurlijk in alle leeftijdsgroepen voorkomt.Waarom beperkt hij zich tot de ouderenzorg? Het kan niet anders of in een volgende fase van zijn euthanasiestrategie zal hij ook andere leeftijdscategorieën onder de euthanasieloep nemen. 

  Distelmans verwerpt terecht 'therapeutische hardnekkigheid'. Bezondigt hij zich niet meer en meer aan 'euthanasiehardnekkigheid'
  ?

  19-10-2011 om 09:36 geschreven door Gust Adriaensen


  17-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blij Dankbaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Jos Van der Veken, norbertijn van de abdij van Postel, schreef een nieuw boek, getiteld 'Blij Dankbaar -Spiritualiteit van het liturgisch jaar'.

  Het boek bevat erg toegankelijke bezinningen bij de belangrijke momenten in het liturgisch jaar van de katholieke kerk. Van der Veken reikt allerlei praktische en historische elementen aan om het liturgisch jaar 'blij, dankbaar en bewuster' te beleven. De teksten zijn ontstaan, aldus de auteur, in de gebedssfeer van de norbertijnergemeenschappen in Vlaanderen en Nederland.

  De aanleiding tot het schrijven van het boek was het 740-jarig bestaan van de norbertinessengemeenschap Sint-Catharinadal in het Nederlandse Oosterhout.

  'Blij Dankbaar' is uitgegeven bij Halewijn, Antwerpen en kost 17 euro. Het kan ook besteld worden bij de auteur zelf in de Postelse abdij.
   

  17-10-2011 om 11:50 geschreven door Gust Adriaensen


  16-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse partijvoorzitters in de Zevende Dag
  Het debat tussen de vijf voorzitters van de Vlaamse partijen in de Zevende Dag was verhelderend.

  De sterkste indruk maakten Van Besien, een bevestiging van zijn kwaliteiten, en Tobback die zijn tussenkomsten beperkte maar als hij iets zegde spijkers met koppen sloeg. Beke liet zich te veel verleiden tot details en De Croo werd meegesleurd in een steriele bekvechterij met De Wever.

  Voor de zoveelste keer werd bevestigd dat De Wever het vooral moet hebben van de soms snedige verpakking van zijn participatie in een debat maar inhoudelijk weegt hij ontegenzeggelijk licht.

  Ik ben van mening dat Van Besien en zeker Tobback zich in de toekomst sterker zullen profileren dan De Wever. Waarom? Zij combineren zeer duidelijk gedegen inhoud en een fraaie verpakking.

  16-10-2011 om 17:11 geschreven door Gust Adriaensen


  12-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salonnationolist Bracke

  Enkele dagen geleden schreef Open VLD'er Mathias De Clerq in De Standaard een artikel waarin hij als liberaal op basis van inhoudelijke elementen het nationalisme verwerpt. Onder de titel 'Identiteit is er gewoon' replikeerde de nog niet zo lang geleden tot het nationalisme bekeerde Siegfried Bracke daarop met een venijnige brief ad hominem.

  Het is er Bracke in zijn vederlichte brief duidelijk om te doen, een politieke tegenstander in Gent, met name de 'goede Mathias', op een denigrerende en sarcastische manier te behandelen. Bracke waant zich de superieure intellectueel die het onervaren broekventje De Clerq eens een lesje zal leren, die 'ze weer eens wat hebben laten schrijven'.

  Wat een minachting voor andere maatschappijvisies en de vertegenwoordigers ervan, welke bewust omfloerst geformuleerde insinuaties, komen tot uiting in heel wat van Brackes zinnen. Mocht hij met naar de vorm dergelijk proza voor de dag komen in zijn Vlaams-nationale club, hij zou ongetwijfeld ontmaskerd worden als een individualistische intellectueel met een heel dikke nek.

  Inhoudelijk is Brackes reactie van een ondraaglijke lichtheid. De column van die 'goede Mathias, die er op vooruitgaat', en als 'Bracke dat zegt, zal het wel waar zijn', had veel meer body.

  Kan ook moeilijk anders. Bracke is een salonnationalist, die met carrièreplanning bezig is.

  12-10-2011 om 09:31 geschreven door Gust Adriaensen


  09-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gevaar van de arrogantie
  Voorzitter Beke van CD&V maakt tot nu toe een degelijke indruk en de lichte stijging in de laatste peiling van VRT en De Standaard heeft zijn zelfvertrouwen duidelijk versterkt.

  Of leidt dat zelfvertrouwen al tot een zekere vorm van arrogantie? Van die indruk kon ik me niet ontdoen tijdens het interview enkele dagen geleden in het tv-journaal.

  Beke liet daarin vrij duidelijk uitschijnen dat hij Groen! niet lust in de federale regering. Maar dat hij erop rekent, en dat klonk nogal cynisch, dat Van Besien zich loyaal opstelt en de regering steunt, ook al maakt Groen! er geen deel van uit. Want, aldus Beke, 'Van Besien is an honourable man'.

  Nou, nou, Wouter. Dat de Groen!-voorzitter een eerlijke politicus is, wil ik grif aannemen. Maar dat maakt hem ook tot een te respecteren man. En je moet mensen die maandenlang constructief mee onderhandeld hebben, niet schofferen.

  Overigens, gaat de vakbondsvleugel van CD&V zomaar akkoord met het opzijzetten van een partij die in sociaal-economisch opzicht dichter bij de maatschappijvisie van het ACW, en nog nauwer  bij die van het ACV aansluit  dan de eerder liberale koers die Beke wil volgen?

  09-10-2011 om 21:10 geschreven door Gust Adriaensen


  08-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het Vlaamse volk', 'Het Belgische volk'

  Heel wat mensen, en zeker de aanhangers van nationalistische partijen als VB en NVA, springen toch wel erg gemakkelijk om met het begrip 'volk'. Voor hen lijdt het geen twijfel dat er een 'Vlaams volk' bestaat. Iemand als De Wever bouwt op die overtuiging zijn, vooralsnog, politieke succes.

  Nochtans is het me tot nu toe niet duidelijk geworden of gemaakt waarop men zich baseert om resoluut te spreken over een 'Vlaams volk' en met niet minder aplomb het bestaan van een 'Belgisch volk' te ontkennen.

  Beschouwt men de taal als het beslissende element? Of is het gewoonweg een gevoelszaak die teruggaat naar de 19de-eeuwse romantiek? Of is het 'Vlaamse volk' gewoonweg een politieke en technocratische creatie die het resultaat is van de opeenvolgende staatshervormingen?

  Historisch gezien snijdt het begrip 'het Vlaamse volk' geen hout.  Een boeiende opgave voor gedreven historici: zet de historische argumenten voor het bestaan van een 'Vlaams' en/of  een  'Belgisch' volk, eens naast elkaar.

  08-10-2011 om 09:26 geschreven door Gust Adriaensen


  06-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sterke Vrouwen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Paul Stappaerts beschrijft in 'Sterke Vrouwen' de geschiedenis van de zusters franciscanessen in Retie-Centrum en de zusters Annonciaden in Schoonbroek.
   
  Het boek telt 248 bladzijden en is rijk geïllustreerd met vele foto's en nog nooit gepubliceerde informatie, anekdotes en getuigenissen. In voorverkoop tot 9 oktober kost het boek 25 euro, vanaf de verschijningsdatum 30 euro. De voorintekenaars worden met naam in het boek vermeld. Voorintekening kan gebeuren door overschrijving van 25 euro per gewenst exemplaar op rekening  363-0911398-26 van de Retiese Heemkundige Kring.

  De uitgave wordt gekoppeld aan twee gratis kerstconcerten op 3 december in de Sint-Jobkerk en op 4 december in de Sint-Martinuskerk, telkens om 14.30 uur. Er is ook nog een gratis tentoonstelling van 3 tot 6 december.

   

  06-10-2011 om 10:55 geschreven door Gust Adriaensen


  05-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Taaie onderhandelaars

  Groeiend respect voor Di Rupo en de onderhandelaars. Door taai overleg en creativiteit, zijn ze er al een aantal keren in geslaagd eerbare compromissen te bereiken. Dat is een van de essentiële kenmerken van een democratie en absoluut noodzakelijk in een complex land als België.

  Het alternatief is gewoonweg de splitsing van het land. Daar is geen meerderheid voor te vinden en daar durft ook NVA vanuit electorale overwegingen, al maanden niet meer openlijk voor uitkomen. Jeremiëren, keffen, aanklagen, stoer doen van aan de zijlijn, is natuurlijk gemakkelijk maar maakt meer een meer een zielige indruk.

  En hoe dikwijls hebben Vlaams-nationalisten nu al de waarlijk indrukwekkende boodschap de wereld ingestuurd dat al die Vlaamse onderhandelaars 'hun broek hebben laten zakken tot op de enkels', met de 'billen blootstaan'? Hebben ze nog wel een broek aan?

  Enkel VB'ers en NVA'ers lopen klaarblijkelijk nog rond met strak opgetrokken, stevig ingeriemde pantalons om hun onbezoedelde Vlaamse kont.

  05-10-2011 om 21:02 geschreven door Gust Adriaensen


  04-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vettaks
  Heerlijk gekissebis over de vettaks, een idee van SPA-parlementslid Marleen Temmerman. In Terzake klonk de woordvoerder van de voedingssector  alleszins genuanceerder dan wat je in vele van de forumreacties kan lezen.

  Het idee van Temmerman heeft in ieder geval gezonde voeding enkele dagen op de agenda geplaatst en een aantal mensen en instanties doen nadenken over preventie, sensibilisering, maatregelen om bv. obesitas te vermijden.

  Dat NVA er als de kippen (!?) bij is om Temmermans idee naar de prullenmand te verwijzen, hoeft niet te verwonderen. De Wever heeft er allicht direct duistere machinaties van de socialisten in gezien om hem, in zijn harde politieke bestaan, te beroven van een van zijn laatste genoegens: het naar binnen stouwen van heerlijke, vettige frieten, berenpoten, kippenbouten en gehaktballen.

  Gelukkig volgde Tobback jr. NVA al vlug in de afwijzing. Ik zie in de jonge Tobback niet direct een frituurbeest. Hij zal Marleens vettaks wellicht verwerpen vanuit een fundamentele proletarische reflex. Kortom: de vettige restanten anno 2011, van het biefstuksocialisme.

  De Wever hoeft vooralsnog niet te vrezen dat hij in Het Draakske, of hoe heet zijn favoriet frietkot sinds zijn verhuizing alweer?, extra moet betalen voor een vetrijke zak patat met een royale kwak mayonaise erop.

  Want het klassieke frituurassortiment moet bewaard blijven. Dat behoort nu eenmaal tot het Vlaamse cultureel-culinaire patrimonium!

  04-10-2011 om 18:40 geschreven door Gust Adriaensen


  02-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen! wil in de regering
  Het jonge Groen!-parlementslid Calvo waarschuwt Open VLD en CD&V ervoor de groenen niet te schofferen of te vernederen door hun pogingen om de groenen buiten de nieuwe regering te houden.

  De reactie van Calvo is begrijpelijk en terecht. De groenen hebben zich altijd constructief opgesteld en zijn een loyale onderhandelingspartner. Vooral Open VLD maar ook een deel van CD&V heffen de laatste tijd geregeld een klaagzang aan over het aantal coalitiepartners in een regering. Acht is echt teveel volgens deze partijen. Je vraagt je dan af: waarom is zes ook niet teveel?

  Nee, dat aantal is een drogreden. Het gaat de liberalen en de rechtervleugel van CD&V om het neoliberale sociaaleconomische beleid dat zij willen voeren. Groen! en Ecolo zijn daarbij linkse angeltjes in hun conservatieve vlees. Elke verzwakking van de linkerzijde is de liberale en de christelijk-conservatieve topstrategen een na te streven doel.

  Overigens kunnen ook Spa, PS en de ACW-vleugel van CD&V het niet zomaar laten gebeuren dat partijen als Groen! en Ecolo, die in grote lijnen hun maatschappijvisie delen, uit de nieuwe regering worden geweerd. Want op die manier verzwakken ze hun eigen positie.

  02-10-2011 om 15:16 geschreven door Gust Adriaensen


  29-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Ik geloof...'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op zaterdag 15 oktober heeft in de norbertijnenabdij van Postel de tweede geloofsdag in een reeks van zes, plaats.

  De abdijgemeenschap wil hiermee ingaan op een dubbele nood in deze tijd. Enerzijds zijn vele gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat  mensen op zoek naar zingeving en waarheid maar horen ze nog maar weinig vertellen over de rijke geloofsschat die de Kerk te bieden heeft.

  Tijdens de zes geloofsdagen in het najaar van 2011 en in het voorjaar van 2012 worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de inhoud van de katholieke geloofsbelijdenis, het Credo. Uiteraard heeft iedere geloofsdag waarde op zichzelf en staat het de belangstellenden vrij een of meer dagen te volgen.

  Pater Nicolaas Gorts, lic. godsdienstwetenschappen en filosofie, prior van de abdij en pastoor van de parochie van Postel, behandelt op 15 oktober in twee conferenties, het geloof in Jezus Christus. Deelnemers kunnen ook de eucharistie vieren samen met de abdijgemeenschap in de abdijkerk en de dag wordt afgesloten met een gebedsmoment in de kapel van het contactcentrum. Een middagmaal en koffie zijn voorzien.

  Inschrijvingen en inlichtingen: bij pater Benny Berrens, Abdijlaan 16, 2400 Mol, tel. 0496 50 12 55 (vanuit Nederland: 0032 496 50 12 55,
  gastenkwartier@abdijpostel.be.

  29-09-2011 om 21:16 geschreven door Gust Adriaensen


  25-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Murder in the Cathedral
  Het bekende toneelstuk van Thomas Stearns Eliot 'Murder in the Cathedral' behandelt de moord in 1170 op aartsbisschop Thomas Becket in de kathedraal van Canterbury, op last van koning Hendrik II.

  In België is vorig jaar ook een moord op een kardinaal gebeurd. Een geestelijke en intellectuele moord.

  De media, een aantal politici en advocaten hebben kardinaal Danneels wekenlang zonder enige grond verdacht gemaakt en door het slijk gesleurd. Zo hebben ze een intellectueel en geestelijk briljante persoonlijkheid het zwijgen opgelegd.

  Zij dragen een verpletterende verantwoordelijkheid in die liquidatie.

  25-09-2011 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  19-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De foute gok van De Wever
  Het wordt duidelijker en duidelijker. De keuze van De Wever en NVA om aan de zijlijn te gaan staan, zal de Vlaams-nationalisten geen deugd doen. De Wever, maandenlang in het centrum van de politieke belangstelling, is de laatste weken bijna onzichtbaar en onhoorbaar. En de beslissing van CD&V enkele weken geleden, om niet langer als een schoothondje achter de bulldog aan te trippelen, heeft de partij bijna onmiddellijk opnieuw een gezicht gegeven en op de pôlitieke kaart gezet.

  Dat Vlaamse en Franstalige partijen erin geslaagd zijn via democratische onderhandelingen en compromissen, BHV te splitsen, zonder dat NVA daarin een rol speelde, zal het belang van die partij in de ogen van vele kiezers hoe dan ook verminderen.

  Het gevaar bestaat bovendien dat NVA, willens nillens, in het kamp van een extremistische zweeppartij als Vlaams Belang terechtkomt. De eerste voortekenen daarvan tijdens de betoging in Linkebeek, logen er niet om. Een aantal NVA-politici liep wel mee, net als de vele Vlaams Belang-mandatarissen. Maar de NVA'ers werden natuurlijk daarbij de duidelijke schietschijf voor de VB'ers.

  Nee, ik kan moeilijk aannemen dat De Wever zich de laatste weken goed in zijn politieke vel voelt. Hij laat de Vlaamse autonomieretoriek dan ook meer en meer over aan luitenanten Jambon en Weyts. Die moeten er evenwel voor oppassen dat ze hun geloofwaardigheid niet verliezen en niet langer serieus worden genomen. Wat er in de perceptie van velen met Maigain aan het gebeuren is, zou ook hen wel eens kunnen overkomen.

  19-09-2011 om 14:08 geschreven door Gust Adriaensen


  31-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wat we zelf doen, doen we beter!'
  De parlementsleden, inclusief die van het Vlaamse parlement, zorgen financieel bijzonder goed voor zichzelf. Daar heeft ook NVA, die nochtans de touwtjes in het Vlaamse parlement stevig in handen heeft, tot nu toe niks aan willen veranderen. Wel de 'anderen', en zeker de Walen, voortdurend verwijten dat ze profiteurs en potverteerders zijn, maar zichzelf en het vullen van de eigen portemonnee in vraag stellen, nee, daar doen ook de ware Vlamingen niet aan mee. 

  Het geval Gatz brengt die extreme schijnheiligheid en het schaamteloos graaien in de vetpotten nog eens onder de aandacht. 

  Het systeem dat het parlement zelf voor zichzelf in het leven heeft geroepen en dus ook zelf kan aanpassen, voorziet een riante uittredingsvergoeding, ook wanneer het parlementslid zelf ontslag neemt. Bovendien krijgen ze een volledig pensioen na twintig jaar. In het geval Gatz, die in totaal 17 jaar parlementslid is geweest, maar recent zelf ontslag heeft gegeven om in het bedrijfsleven aan de slag te gaan, betekent dat een uittredingsvergoeding van maar liefst 300.000 euro!

  Ter vergelijking. Een arbeider met 17 jaar dienst heeft recht op een opzeg van enkele weken, een bediende op één jaar, een kaderlid op anderhalf jaar. Maar enkel als ze ontslagen worden, niet als ze zelf ontslag nemen. In dat laatste geval, geraken ze al direct buiten het sociale zekerheidssysteem.

  Een woestmakende schande!
  'Wat we zelf doen, doen we beter????'

  31-08-2011 om 07:45 geschreven door Gust Adriaensen


  23-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de Duitse Jacobsweg tussen Rothenburg en Rottenburg 8
  Epiloog

  Heidelberg, de oude, romantische universiteitsstad, aan de Neckar. 'Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren...'.

  Heidelberg: de imposante brug over de breed stromende Neckar, de blanke torens van de hoge stadspoort, de statige gebouwen van de 618oude stad en hoog erboven, over de volle breedte, het slot.

  De in 1386 gestichte 'Ruprecht-Karls-Universität' is voor de ontwikkeling van de stad van doorslaggevende betekenis geweest. Vanuit de universiteit werd actief deelgenomen aan de verschillende stromingen van de 16de-eeuwse Reformatie. De 30-jarige oorlog, die in 1618 begon, ging niet aan de stad voorbij. De nieuwe keurvorst, Maximiliaan van Beieren, dwong de stad weer terug tot het katholicisme. Een strijd tussen vorsten die elkaar de macht betwistten, was er de oorzaak van dat kort voor 1700 de stad e het slot door Franse troepen werden verwoest Van toen af begon men aan de wederopbouw, een barokke architectuur op veelal gotische grondvesten. In 1803 werd de universiteit nieuw leven ingeblazen en daarmee kreeg de stad al spoedig veel invloed op het gebied van, wetenschap en cultuur. Van de Tweede Wereldoorlog heeft Heidelberg weinig geleden. De geallieerde bommenwerpers spaarden de gebouwen vanaf het moment dat daar het toekomstige Amerikaanse hoofdkwartier was gepland.


  Nu is Heidelberg een bruisende stad. Ongeveer 18% van de bevolking is actief aan de universiteit of aan onderzoekscentra verbonden aan de universiteit (o.a. het Max Planckinstituut). elk jaar trekt de stad zo'n 3,5 miljoen bezoekers.
  23-08-2011 om 20:18 geschreven door Gust Adriaensen


  17-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ratingbureaus
  Merkwaardig, merkwaardig!

  Toen S&P een tijdje geleden de rating van de VS verlaagde, daverde de wereld op haar grondvesten. Dagenlang puilden de media uit van de berichtgeving, de commentaren en de speculaties.

  Nu Fitch de vroegere hoogste rating van de VS behoudt, blijft het oorverdovend stil, is er bijna geen plaats voor het nieuws in de media.

  Misschien nog het beste bewijs voor het overbodige, relatieve van die ratingbureaus maar tegelijk ook voor het gevaar dat zij betekenen voor de economische, financiële  en politieke stabiliteit van de wereld
  .

  17-08-2011 om 09:21 geschreven door Gust Adriaensen


  16-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloofsdagen in Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geloofsdagen in de norbertijnenabdij van Postel

  De abdij wil ingaan op een dubbele nood in onze tijd. Enerzijds zijn vele gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat mensen, ook jongeren, op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen nergens meer vertellen over de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft. Deze dagen zijn dus bestemd voor al wie zijn geloof wil verdiepen.

   

  Waar:

  Contactcentrum abdij
  Abdijlaan 16, 2400 Mol
  Wanneer:

  za 24/09/11, za 15/10/11, za 05/11/11 van 09:30 tot 16:30

  Contact en info:  gastenkwartier@abdijpostel.be

  16-08-2011 om 20:43 geschreven door Gust Adriaensen


  15-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Relativiteit
  Tot voor enkele weken waren de binnenlandse politieke kwesties en onderhandelingen van het hoogste belang. Politici stonden dag na dag in de schijnwerpers. Uren en bladzijden werden gevuld met berichtgeving en commentaren.

  En dan, met de aanvang van de vakantie, trad de Grote Stilte in. Weg staatshervorming, weg BHV, weg begroting, weg diepe verontwaardiging. Di Rupo, De Wever en tutti quanti verdwenen, verdampten, losten op. Geen spoor was van hen nog te bekennen.

  Maar opgelet! Over enkele dagen wordt iedereen en alles weer door de media te voorschijn getoverd. De dingen vallen weer op hun gewone plaats. De toppolitici spelen weer de rol die van hen verwacht wordt of die hen opgedrongen wordt.

  Het spel kan weer zijn gang gaan. Een Grote Staatshervorming is Absoluut nodig! De Wever staat pal!! Pas op voor sluwe vos Di Rupo!!! De PS is gelijk aan dictatuur!!!! Die stinkend rijke Vlamingen knijpen ons dood (en Francais)!!!!!

  De gazetten hebben weer kopij.

  15-08-2011 om 07:42 geschreven door Gust Adriaensen


  14-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de Duitse Jacobsweg tussen Rothenburg en Rottenburg 7
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op de Jacobsweg

  Bebenhausen-Rottenburg

  Een end buiten het ommuurde klooster van Bebenhausen, klimmen we het natuurpark Schönbuch in. Van op deze hoogteweg hebben we een mooi uitzicht op de Zwabische Alp. En dan het dal weer in. Het Käsenbachtal, het geografische centrum van Baden-Würtemberg. De dichters van de Schwabische romantiek, met Ludwig Uhland op kop, beschouwden het Käsenbachtal als hun Elyseum en vergeleken het met 'de velden waar de geesten van de onsterfelijke helden uit de Griekse mythologie verblijven, waar het altijd lente is en er immer een koel windje waait'. En het is er inderdaad mooi lenteweer.

  De oude binnenstad van Tübingen is mooi en kleurrijk. En het bezoek aan de Jacobskerk met de spitse kopergroene torentjes loont de moeite. Aan de noordzijde, in de nis, vind je het merkwaardigste beeld van de Sint-Jacobskerk: de zogenaamde 'Zonnegfiguur'. Het bestaat uit drie delen met telkens drie concentrische cirkels. Oorsprong en betekenis van dit beeld zijn onbekend en in heel Europa is geen gelijkaardig beeld te vinden.

  Naar ons einddoel nu: Rottenburg am Neckar. Het is een gezellige Romeinse en bisschoppelijke stad. In de prachtig gerestaureerde Sint-Maartensdom sluiten we zingend en biddend onze pelgrimstocht af. Enkele nonnen in de kerk luisteren geïnteresseerd. Gesprekje aangeknoopt. Het zijn zusters uit een klooster in Ulm. Als ze horen dat we uit België komen, begint een der kloosterlingen geanimeerd te praten over de vroegere nuntius in België, mgr. Rauber, die nu in hun klooster verblijft.

  In de vooravond keren we met de autocar nog terug naar Tübingen. In een restaurant aan de Neckar wordt er gegeten. En zijn er danktoespraakjes en geschenkjes. Vriendschap regeert.

  En daarna 150 km naar het noorden, naar Heidelberg, waar we zullen overnachten.

  14-08-2011 om 16:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hans Geybels: 'Het grote ongelijk van Dalrymple.'

  Hans Geybels, gastprofessor theologie aan de KUL en voormalig woordvoerder van kardinaal Danneels, publiceert onder de titel 'Het grote ongelijk van Dalrymple' een analyse van het neoconservatieve denken.

  In die analyse Geybels terecht op de ongenuanceerde eenvoud van die denkrichting. De complexiteit van de samenleving wordt gereduceerd tot slogans, tot een zwart-witplaatje, tot de goeden versus de slechten, tot de hard werkenden versus de luieriken.

  Neoconservatieven zien de samenleving naar de verdommenis gaan. Alleen het segment waartoe zij zichzelf rekenen,is nog gezond. Zij gaan ervanuit dat een groot deel van de 'anderen' en dat zijn vooral de jongere generaties, reddeloos verloren is. Die moeten afgestoten worden, achter figuurlijke en, liefst nog, massaal achter echte tralies verdwijnen. Harde repressie ziet de neoconservatief inderdaad als het enige middel om zich te beschermen tegen de barbaarse hordes.

  'Aandacht voor de sociale context van de jongeren, de gezinssituatie, de voorstelling in de media en ook voor het functioneren van de instellingen, zou ons een hele stap verder brengen', aldus Geybels. En hij verwijst ook naar de tienduizenden inspirerende en sociaal gemotiveerde jongeren uit de jeugdbewegingen en naar de honderdduizenden die nu naar Madrid trekken voor de Wereld Jongerendagen. Het is niet alleen maar een 'zwartboek'.

  Geybels stelt dat alleen maar criminalisering en repressie, nooit een duurzame oplossing bieden. Integendeel. De wrok, de haat, de frustratie  en wraakgevoelens van de jonge bevolking, die Dalrymple lelijk, agressief, gemeen, onbeschoft en crimineel noemt, zullen explosief toenemen.

  Ook de Vlaamse neoconservatieven, die Dalrymple als hun huisideoloog beschouwen, moeten ervoor oppassen dat ze door hun zwart-witbenadering van de samenleving, door het zweren bij de harde aanpak zonder ook te werken aan positieve oplossingen, ook in Vlaamse steden het klimaat voor rellen mee helpen beïnvloeden.

  14-08-2011 om 08:50 geschreven door Gust Adriaensen


  12-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dalrymple: de platvloerse pamflettist.

  In De Standaard verscheen gisteren een column van de Britse essayist en psychiater Theodore Dalrymple over de rellen en de relschoppers in Engeland. Dalrymple heeft enige bekendheid verworven in Vlaanderen omdat De Wever hem aanduidde als een van zijn grote voorbeelden en inspirators voor De Wevers rechts-conservatief gedachtegoed.

  Zelden zo'n vulgair scheldproza gelezen als van deze 'essayist-arts-psychiater'. Dalrymple is iemand die met diepe verachting neerkijkt op zijn eigen landgenoten. De politici en de intellectuelen zijn apathisch, laf, onbekwaam, opportunistisch. Een groot deel van de jonge Britten is lui, lelijk, agressief, gemeen, onbeschoft, crimineel. De politie en de rechters zijn bespottelijk, ineffectief, incompetent.

  Doet de arts-psychiater ook maar één poging om een verklaring te zoeken voor het geweld? Neen. Geeft Dalrymple mogelijke aanzetten tot oplossing aan? Neen. Deze man schrijft geen essay. Zijn scheldkanonnade is een pamflet waarin hij vanuit zijn geprivilegieerde ivoren toren wild om zich heen schopt.

  De indruk ontstaat dat hij niet echt geeft om oplossingen. Het is hem om de haat voor zijn eigen land te doen. En om zijn eigen grenzeloze burgerlijke zelfgenoegzaamheid en intellectueel superioriteitsgevoel. Hij toont zich al evenzeer als de jonge vandalen in de Engelse steden, een gemene relschopper. Dat hij daarbij op de platste manier de gestorven Amy Winehouse door het slijk haalt, is echt het dieptepunt.

  En De Wever bewondert deze platvloerse, onbeschofte, puberale  pamflettist!?

  12-08-2011 om 08:15 geschreven door Gust Adriaensen


  08-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Degradeer de degradeerders!'

  Mehdi Hasan, politiek journalist van de New Statesman, roept naar aanleiding van de verlaging van de kredietwaardigheid van de VS door het ratingbureau S&P, op tot degradatie van de degradeerders.

  Deze meneer Hasan heeft overschot van gelijk wanneer hij de kredietbeoordelaars een veeg uit de pan geeft en hun geloofwaardigheid in twijfel trekt.

  Het is niet gezond wanneer democratisch verkozen regeringen gegijzeld worden door ratingbureaus.Het is ook opvallend dat er zo gemakkelijk van uitgegaan wordt dat de privésector en deze beoordelaars in het bijzonder, het altijd bij het rechte eind hebben en dat de publieke sector bijna ipso facto verspillend functioneert.

  De tering naar de nering zetten? In het enge kapitalistische financieel-economische denkschema van firma's als S&P, is dat moraliserende verwijt alleen maar bestemd voor de verspillende overheden.

  Hebben deze ratingbureaus en tutti quanti enkele jaren geleden de banken gewaarschuwd en berispt voor hun roekeloos beleid en voor de dreigende ondergang? Wat was hun beoordeling van de rommelkredieten waarin vele banken grossierden? En beschouwen zij de miljarden die de overheden toen in de bankensector hebben moeten pompen, ook als verspilling?

  Ben het volkomen eens met deze meneer Hasan: degradeer de degradeerders,gedaan met de heerschappij van de rating agencies!

  08-08-2011 om 07:54 geschreven door Gust Adriaensen


  06-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelovig? Kerkelijk?
  Is het je ook al opgevallen hoeveel mensen, vooral vijftigers en zestigers,  er klaarblijkelijk een diepe behoefte aan hebben sterk te poneren dat ze niet (langer) gelovig en/of kerkelijk zijn? Ook al is dergelijk getuigenis vaak totaal irrelevant voor de situatie waarin de 'belijder' verkeert.Het fenomeen doet zich voor zowel in persoonlijke contacten als in het openbaar, en zeker wanneer het gaat om personen die denken de status van BV bereikt te hebben.

  Wat me intrigeert is de vraag waarom die uitspraken gedaan worden. Bijna allen zijn ze in een katholiek milieu opgegroeid. Vanaf de jaren zestig hebben ze bijna geruisloos de kerk de rug toegekeerd. Wijst het poneren van hun ongeloof en/of non-kerkelijkheid erop dat ze toch nog altijd worstelen met het opzijschuiven van waarden en gebruiken die ze van hun ouders en voorouders meegekregen hadden? Voelen ze zich spiritueel toch wel eenzaam en zoeken ze steun en bevestiging bij anderen? Zijn ze gegrepen door een vorm van bekeringsijver: de medemens ertoe brengen hun ongeloof en antikerkelijkheid aan te hangen?

  Het verschil met degenen die nog wel gelovig en/of kerkelijk zijn, is groot. In onze contreien lopen er niet zoveel mensen rond die duidelijk uitkomen voor hun geloof en kerkgemeenschap. Waarom niet? Menselijk opzicht? Onzekerheid? De druk van een areligieuze omgeving of een anti-kerkelijk cultureel klimaat?

  Is het niet de hoogste tijd dat degenen die gelovig en kerkelijk (willen) zijn, zelfbewuster daarvoor uitkomen? Hun kerkgemeenschap zichtbaarder maken? In de eerste plaats vanuit een positieve ingesteldheid en vanuit het besef van de spirituele en sociale waarde van het religieuze en kerkelijke. Maar ook vanuit democratische en culturele overwegingen. Het is niet goed dat de indruk wordt gewekt dat nog alleen maar ongelovige en anti-kerkelijke stemmen  weerklinken.

  06-08-2011 om 09:41 geschreven door Gust Adriaensen


  04-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De cardioloog en kinderlawaai
  Cardioloog Goethals zal wel gelijk hebben: ook lawaai veroorzaakt door kinderen kan de gezondheid schaden. En de concentratie en cumulatie van lawaai in kinderdagverblijven maken de hinder nog erger. En dat er crèches nodig zijn, is de schuld van onze 24-uurseconomie, die een toenemend beslag legt op de avond, de nacht, het weekend.

  Maar Goethals gaat uit de bocht wanneer hij steeds maar weer met 'zijn' axioma voor de dag komt: lawaai is lawaai. Dan stelt hij zich op als de pure wetenschapper-technicus , die alleen maar het aantal decibels registreert. Het is een vorm van dehumanisering wanneer je lawaai van mensen, in het bijzonder van kinderen, gelijkstelt met verkeers- of industrielawaai.

  Cardioloog Goethals reageert tegen de mensen die protesteren tegen rechterlijke sluitingsbevelen van kinderdagverblijfen. Hij vindt het verantwoord dat in een aantal situaties die instellingen moeten sluiten. Want 'lawaai is lawaai' nietwaar, en dat is schadelijk voor de gezondheid, dus moeten crèches dicht.

  Goethals is evenwel niet erg consequent in de toepassing van zijn onverbiddelijke gezondheidslogica als het om andere lawaairijke sectoren gaat. Zou hij durven pleiten voor het sluiten van hinderlijke vlieghavens, hogesnelheidslijnen, snelwegtrajecten, popfestivals, enz. ? En waarom start hij geen kruistocht tegen 'onze 24-uurseconomie', die in zijn redenering, en wellicht terecht, de basisoorzaak is van permanente lawaaiterreur?

  Maar kinderlawaai? Dat is voor veel mensen misschien toch wel het ergste. Daartegen moet resoluut opgetreden worden. Als je een aantal rechters aan je kant krijgt, is dat nog gemakkelijk ook. Breng je niet direct 'onze 24-uurseconomie' mee in het gedrang.

  04-08-2011 om 09:41 geschreven door Gust Adriaensen


  24-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Duitse Jacobsweg tussen Rothenburg en Rottenburg 6
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de Jacobsweg

  Murrhardt-Bürg
  Neckartailfingen-Bebenhausen

  Door de glooiende landbouwstreek van de Bachnanger Bucht bereiken we Allmersbach. Van daar is het bergop naar Stöckenhof en verder door de velden richting Bürg.

  We hervatten de tocht ten zuiden van Stuttgart in Neckartailfingen.

  De Sint-Maartenskerk van Neckartailfingen is een van de mooiste romaanse kerken in Zwaben. Ze werd in het begin van de 12de eeuw gebouwd door de monniken van Hirsau. Een eigenaardigheid is de scheve toren van deze kerk.

  Langs boomgaarden pelgrimeren we verder en krijgen we een prachtig uitzicht op het dal van de Neckar. Via het natuurpark Schönbuch komen we in het gehucht Einsiedel waar zich een voormalig jachtslot bevindt. En dan richting Bebenhausen.

  Het vroegere cistercienzerklooster van Bebenhausen is een indrukwekkend complex. Het klooster is bijzonder goed bewaard en kan als historisch monument bezocht worden. De kloostergangen in vurige gotiek, de zomereetzaal met opmerkelijke plafondfresco's, de gesculpteerde balken van de wintereetzaal, de verdieping met de kloostercellen en de bibliotheek... dat alles maakt een bezoek aan het klooster meer dan de moeite waard.

  24-07-2011 om 21:23 geschreven door Gust Adriaensen


  23-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fundamentalistisch nationalisme

  Het wild om zich heen trappen van De Wever en NVA en de poging om daarbij vooral CD&V het hardst te raken, maken het nog maar eens duidelijk.

  Het politieke fundamentalisme en opportunisme van De Wever halen het vaker en vaker van de academische objectiviteit die je van een historicus zou mogen verwachten. De Wevers fanatiek geloof in het eigen grote gelijk, vertroebelt in sterke mate het correct lezen, analyseren en evalueren van de teksten en meningen van andere politici en partijen.

  Wanneer de anderen, in het bijzonder nu CD&V, het wagen hem en zijn partij NIET te volgen in hun separatistisch streven met als uiteindelijk doel de oprichting van een rechts, neoliberaal Vlaams republiekje, vervalt De Wever in verwijten en scheldpartijen ofwel in een meelijwekkend zelfbeklag dat hij probeert te transponeren naar heel Vlaanderen: de Vlaming als uitgebuite, machteloze, te beklagen underdog.

  Deze karakteriële en intellectuele minder fraaie kenmerken van de politicus die zich graag de machtigste man van Vlaanderen en België waant, kunnen niet langer verdoezeld worden door zo nu en dan een  Latijns citaat uit de Dikke van Dale te plukken.

   

  23-07-2011 om 08:17 geschreven door Gust Adriaensen


  20-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CD&V krijgt politiek verstand terug

  Dat Beke en CD&V bereid zijn met de zeven andere partijen aan tafel te gaan zitten, getuigt van politieke verantwoordelijkheidszin en democratische ingesteldheid.

  De christendemocraten hebben de voorbije dagen al ervaren dat zijn eigen weg gaan, zichzelf profileren, niet langer aan het handje van De Wever of in de schaduw van de nationalisten lopen, onmiddellijk de politieke relevantie van de partij heeft hersteld. De CD&V staat er weer.

  En het misprijzen dat zij oogstte door haar slaafse afhankelijkheid van wat NVA zei en (niet) besliste, is al aan het veranderen in respect voor een partij die haar verantwoordelijkheid neemt. Een partij die er zich sterker en sterker van bewust wordt dat verantwoordelijkheidszin en democratisch bewustzijn echt maar tot uiting komen in het verbeten zoeken naar faire compromissen.

  Want degenen die (bijna altijd) compromissen afwijzen, zijn in essentie autoritair en fundamentalistisch ingesteld.  Overtuigd van het eigen grote gelijk. Zeker van de eigen superioriteit. En dergelijke instelling strookt niet met de realiteit en komt nogal vaak eerder potsierlijk over.

  20-07-2011 om 19:37 geschreven door Gust Adriaensen


  16-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat een verademing!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gewoon al voor het gevoel van eigenwaarde is het voor de CD&V en in het bijzonder voor Beke uiterst belangrijk, dat zij nu al enkele dagen het politieke nieuws beheersen. Dat is voor het eerst sedert lange tijd. Dankzij het innemen van een eigen standpunt.

  Hopelijk beseffen Beke en co. echt voorgoed dat eigen profilering, eigen verantwoordelijkheid, eigen beslissingen, eigen compromisbereidheid, de enige weg is naar de heropstanding van de partij. Dat anderzijds het zich vastkleven aan de NVA, het zich laten dirigeren in zijn verklaringen en beslissingen door NVA, het zich laten biologeren door De Wever, onvermijdelijk leidt naar de politieke ondergang van de partij.

  En wat een verademing is het eens voor een paar dagen verlost te zijn van de door de media gewilde allesoverheersende aanwezigheid van een Antwerpse politicus. Nooit een goed symptoom van een gezonde democratie. Veel beter is het ervan uit te gaan, en de feiten bevestigen dat altijd wel, dat onze toppolitici aan elkaar gewaagd zijn. Zowel wat de talenten als de fouten betreft. Dat geldt overigens ook voor een Limburgse politicus.

  Hopelijk staat Beke niet te lang alleen op de piëdestal. Samen met de 'willing' naar compromissen zoeken voor het zo correct mogelijk besturen van dit land,  dat is de verdomde plicht van de politici.

  Fijn is het alleszins dat deze sobere Lommelaar nu echt even op het voorplan treedt. Met een politieke agenda. Zonder frituur, zonder blufverwijzingen naar Cameron of Sarkozy, zonder uit de Dikke van Dale geplukte Latijnse citaten.

  16-07-2011 om 14:10 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Abdij Postel: een levende geloofsgemeenschap
  In Tertio, een christelijk opinieweekblad, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de norbertijnenabdij van Postel.

  Abt Testaert geeft uitleg bij de economische activiteiten van de abdij. Het kruidenlabo en de kaasmakerij van Postel genieten ruime bekendheid. Maar kaas is niet de kern van Postel, aldus abt Testaert.

  Het individuele gebed, het gemeenschappelijke getijdengebed en de liturgie sturen het leven van de norbertijnen. Voor de bezoekers is de abdij een ankerpunt. Een plaats waar katholieken naartoe komen om de eucharistie te vieren en de sacramenten te ontvangen. Ook niet-gelovigen kunnen bekoord worden door de schoonheid van de liturgie en de rust binnen de abdijmuren.

  Ieder die wil, kan de gebedstijden meevieren of bijwonen. Het morgengebed heeft om 6.45 uur plaats. Om 11 uur wordt de eucharistie gevierd, gevolgd door het middaggebed. 's Avonds om 18 uur is er het avondgebed, dat een half uurtje duurt. De rustgevende afwisseling van psalmgezang, lezing, stiltemoment, bekoort zowel gelovigen als niet-gelovigen.

  Meer info: www.abdijpostel.be, gastenkwartier@abdijpostel.be

  14-07-2011 om 20:54 geschreven door Gust Adriaensen


  10-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De machtsgreep van Kris Peeters

  Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse minister-president kopstukken uit zijn eigen partij voor schut zet. Maar de manier waarop hij nu de CD&V-voorzitter herleidt tot een onmondige schooljongen, valt pijnlijk scherp op.

  Beke had enkele dagen geleden de onmogelijke opdracht van vooral Peeters meegekregen om het non-standpunt van de partij naar buiten te brengen. Hij bracht er dan ook in het interview in Terzake niks van terecht. Een afknapper van formaat. Bijzonder vernederend voor de voorzitter en de partij.

  Peeters kruipt nu in wat eigenlijk de voorzitterstaak is. Hij zegt op de vooravond van 11 juli wat de partij wenst en hoe het verder moet. Beke en zijn voorzitterstitel worden opzijgeschoven als volkomen irrelevant en waardeloos. Kris Peeters werpt zich op als de echte big boss van de christen-democraten.

  De vraag is hoe lang de federale ministers van CD&V met op kop Leterme, politici als Verherstraeten en de ACW-vleugel, het eigengereide en machtswellustige optreden van Peeters nog zullen dulden.

  De spanningen binnen CD&V lopen al langere tijd op. Wanneer barst de bom?

  10-07-2011 om 20:00 geschreven door Gust Adriaensen


  09-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dreigende ondergang van CD&V

  Drie bedenkingen bij het neen van De Wever op de formateursnota van Di Rupo.

  1. Wat al vaker gezegd en geschreven werd, is nu overduidelijk: meneer NEEN werkt al de hele tijd met een dubbele agenda. Hij belijdt met woorden dat hij België niet wil doen barsten, maar niet alleen het program maar heel de politieke tactiek van NVA, is op dat doel gericht. Een rechts, neoliberaal Vlaams republiekje, is de ultieme natte droom van de Vlaams-nationalisten.

  2. Het non-standpunt en de non-reactie van CD&V betekenen nu wel echt de laatste spurt van die partij naar de ondergang. RIP CD&V. Geen visie, geen profilering, geen zelfstandige mening, geen inhoudelijke evaluatie. Alleen maar angst, alleen maar onzeker gebazel, alleen maar verlammende fixatie op het enge nationalistische discours van meneer NEEN.

  3.Van Besien en Genez hebben in democratisch opzicht overschot van gelijk: als zeven of acht partijen willen onderhandelen, dan moeten ze aan tafel gaan. Het is een aanfluiting van de democratie, wanneer ze zich laten gijzelen door een partij, die het einde van het land wil.

  09-07-2011 om 13:26 geschreven door Gust Adriaensen


  06-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Duitse Jacobsweg tussen Rothenburg en Rottenburg 5
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de Jacobsweg

  Schwäbisch Hall-Murrhardt (26 km)

  Uit het Kochertal tot op de hoogte van Tullau. Hoog boven de steile oever van de Kocher hebben we een prachtig zicht op Schwäbisch Hall. Dan gaat het weer steil naar beneden, opnieuw het dal in. Via een paadje tussen tuinen en huizen bereiken we de kapel van de heilige Sigismund. We passeren het dorpje Rieden, steken de Bibers over en bereiken het natuurpark van het Schwäbisch-Frankischer Wald.

  Aan de Ebensberger Sägemühle is het gezellig picknicken. Dan weer verder langs de helling. We passeren de Prügelsee, een idyllisch meertje.Vanaf het dorpje Wolfenbrück gaat het steil bergaf tot aan het dorp Siegelsberg. Vandaar naar het stadje Murrhardt is niet zo ver meer.

  Murrhardt is een levendige kleine stad. We bezoeken er de laatgotische Walterichskerk. Aan de noordzijde van de toren is er een 16de-eeuwse, zeer kunstig afgebeelde 'Olijfberg'. Ook een gidsbeurt in het Carl-Schweizer Museum staat op het program.

  06-07-2011 om 22:13 geschreven door Gust Adriaensen


  03-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Duitse Jacobsweg tussen Rothenburg en Rottenburg 4
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de Jacobsweg

  Langenburg-Schwäbisch Hall 23 km  Even buiten het stadje steken we via een houten brug met bogen (de Archenbrücke) de Jagst over. En dan gaat het steil bergop. Boven hebben we een magnifiek uitzicht op Langenburg. Enkele kilometer over de hoogvlakte en dan het Kochertal in. Onder de hoge Kochertalbrücke door, holle wegen, bossen, dorpjes, een oude waterleidingweg langs een helling.

  We arriveren in Schwäbisch Hall. Een levendig stadje met heel wat historische gebouwen. Waar nu het stadhuis staat, stond tot 1732 de Sint-Jacobskerk. Er is ook nog een Jacobstoren en in juli wordt er al duizend jaar een Jacobsmarkt gehouden.

  03-07-2011 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  02-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Siegfried Bracke alias Valère Descherp
  Bracke in de media: 'Termont kiest voor postje.'

  Zou uitgerekend Siegfried niet zwijgen als vermoord over postjespakkerij?

  02-07-2011 om 17:49 geschreven door Gust Adriaensen


  28-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Duitse Jacobsweg tussen Rothenburg en Rottenburg (3)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de Jacobsweg

  Schrozberg-Langenburg 18 km

  Het is stevig stijgen en dalen. Prachtige bossen wisselen af met uitgestrekt open veld. Bijna dichtgegroeide paadjes en brede bosdreven. Ingeslapen charmante dorpjes met veel vakwerkhuizen: Niederstetten, Mulfingen, Erpfersweiler, Lentersweiler, Billingsbach. 

  Eindpunt vandaag is Langenburg. Het slot 'Langenburg' is van ver zichtbaar en ligt op een bergkam in de streek van Hohenlohe. De geschiedenis van het slot gaat terug tot de 13de eeuw. In de 16de eeuw kwam de burcht in het bezit van de grafelijke familie van Hohenlohe-Langenburg. Nog altijd bewoont de familie een deel van de vertrekken. In de vroegere paardenstallen is sinds 1972 een automuseum ondergebracht. 

  28-06-2011 om 13:50 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Enkel een centenkwestie?
  Enkele dagen geleden besteedden de media veel aandacht aan een door de Nederlandse Kerk goedgekeurd vergoedingensysteem voor slachtoffers van seksueel misbruik. Dat zou als model kunnen dienen, verjaring van de misdrijven of niet, voor de Belgische Kerk, zo werd gesuggereerd. De mediageile advocaten Van Steenbrugge en Mussche deden de wereld kond dat ze de dagvaardig van zowat de hele top van de Kerk zouden intrekken, als dat vergoedingensysteem werd goedgekeurd.

  Enkele bedenkingen passen m.i. hierbij.

  1.De evolutie die al lang aan de gang is, wordt eens te meer versterkt: het seksuele misbruik wordt verengd tot het instituut Kerk en tot een centenkwestie.
  2.Een nog altijd geldend en in ons rechtssysteem hoe dan ook belangrijk element, nl.de verjaring, wordt onder de mat geveegd.
  3.De morele verantwoordelijkheid voor het misbruik wordt door advocaten, media en actievoerders, bij het instituut, de instelling gelegd.Dat is voor hen uitsluitend de Kerk. Over misbruiken in andere sectoren en de verantwoordelijkheid van de daarbij horende instituten, is geen sprake, laat staan dat die werk zouden maken van een vergoedingensysteem. Daardoor wordt een discriminatoir verschil tussen slachtoffers en tussen instellingen gecreëerd.
  4.Als de kerkelijke verantwoordelijken denken dat ze door vergoedingen, sympathie en respect zullen krijgen van de rabiate antikerkelijke lobby, vergissen ze zich grondig.
  5.De grootspraak, chantage en hypocrisie van Van Steenbrugge en Mussche zijn echt te gortig. Terwijl ze zich weer eens inzake het seksuele misbruik door geestelijken, op het mediavoorplan proberen te wurmen, raakte bekend dat ze de verdediging op zich hadden genomen van een hoogleraar die zich schuldig had gemaakt aan zwaar seksueel misbruik van een kind. Mussche ging er dan nog prat op dat ze de vrijspraak bekomen had. Geen probleem ermee dat advocaten professioneel zelfs de goorste misdadigers verdedigen. Dat is hun job. Maar dat ze zich dan ook aan  dat professionele kader houden. Wat Mussche en Van Steenbrugge doen, is de schijnheiligheid ten top. In het ene geval beroepen ze zich op hun beroepsplichten. Inzake het misbruik door geestelijken, schreeuwen ze op het publieke forum hun ideologische en morele verontwaardiging uit. Maar het wordt duidelijker en duidelijker waar het deze advocaten om te doen is: in de schijnwerpers staan.

   

   

  27-06-2011 om 08:44 geschreven door Gust Adriaensen


  23-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eeuwenoude trouw van een Noord-Brabants dorp

  350-jarig jubileum bedevaart Eersel-Werbeek

  Op zaterdag 25 juni trekken weer enkele honderden Eerselnaren naar de kapel van O.L.Vrouw-ter-Sneeuw in Werbeek-Retie. Dat gebeurt voor de 350ste keer.

  De bedevaart ontstond in 1661, toen tijdens een pestepidemie de belofte gedaan werd jaarlijks naar Werbeek te trekken als er een einde kwam aan de epidemie.
   
  Het is opvallend dat er de laatste jaren een aangroei is van het aantal bedevaarders. Ook jongeren zijn sterk vertegenwoordigd. Wanneer het weer meezit, komen heel wat Eerselnaren te voet of per fiets door het mooie Kempense landschap van Eersel, Bergeyk, Postel en Retie, naar de bedevaartskapel in Werbeek.

  Henk van de Klundert, een van de bezielers van de bedevaart en conservator van het streekmuseum 'De 8 Zaligheden' in Eersel, noemt de bedevaart een prachtige eeuwenoude Eerselse traditie en een uniek gebeuren. 'Uniek, omdat mensen uit ons dorp al 350 jaar naar het Belgische gehucht Werbeek trekken, om in de schitterende kapel van O.L.Vrouw-ter-sneeuw, Maria te danken en bescherming af te smeken tegen ziekte'.

  De bedevaartsdag start om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk van Retie met een eucharistieviering. Daar is ook iedereen van Retie en omgeving welkom  Nadien is er de traditionele ontvangst van de Eerselse notabelen en processieverantwoordelijken door het Retiese schepencollege. 's Namiddags trekt de Eerselse processie naar de kapel van Werbeek, waar een bidstonde plaatsheeft.

  Na de plechtigheid wordt er ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum, onder de majestueuze lindebomen bij de kapel, door de gemeente Retie, het VVV en de gemeente Eersel, een receptie aangeboden aan de bedevaarders en de Werbekenaren. Ook zal iedere deelnemer een aandenken aan de jubileumdag ontvangen. 

   

  23-06-2011 om 10:53 geschreven door Gust Adriaensen


  21-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Duitse Jacobsweg tussen Rothenburg en Rottenburg (2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op de Jacobsweg

  Rothenburg ob der Tauber-Schrozberg (19 km)

  Rothenburg is een prachig bewaard middeleeuws stadje dat een toeristische trekpleister is. Japanse bezoekers bepalen het straatbeeld. De tweede avond van ons verblijf wonen we in de Keizerzaal van het raadhuis de opvoering van het spel 'Der Meistertrunk' bij. Een massa plaatselijke acteurs, kleurrijke 17de-eeuwse kostumering, tromgeroffel, bazuingeschal, geren en getier: een echt volks spektakel. De plot heeft te maken met de verovering van de protestantse stad door een keizerlijke veldheer die dreigt de leden van de stadsraad te vermoorden en de stad te verwoesten. Na veel gepalaver zegt de veldheer toe zijn dreigement niet uit te voeren als de burgemeester erin slaagt in een teug 3,25 liter naar binnen te gieten. Dat lukt hem, een echte 'Meistertrunk',  en de veroveraar spaart de stadsraad en de stad.

  Onze pelgrimage start voor de Sankt-Jakobskirche bij een moderne ijzeren sculptuur van Sint-Jacob. Al vlug zijn we de stad uit via een van de middeleeuwse poorten maar daar zien we niet direct de bewegwijzering (sticker met gele schelp op blauwe achtergrond), we kiezen voor een noordelijk pad in plaats van voor een zuidelijk en zullen pas na enkele kilometer terug op de Jacobsweg geraken. We hebben dan al flink geklommen en van op het weidse Hohenlohplateau, hebben we een prachtig zicht op Rothenburg. Na de middagpicknick gaat de tocht verder door majestueuze bossen. Maar we moeten een hevige stortbui trotseren en helemaal doorweekt arriveren we in Schrozberg. Ridder Götz von Berlichingen, Goethe maakte hem onsterfelijk in het gelijknamige drama, leidde hier met ijzeren hand in de 16de eeuw een boerenopstand.

  21-06-2011 om 21:28 geschreven door Gust Adriaensen


  18-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Journalistieke objectiviteit?

  Bij een krantenartikeltje waarin vermeld wordt dat uit een enquête blijkt dat de vertrouwensindex voor politici 13% bedraagt en die voor de geestelijken 28%, worden uitsluitend foto's van geestelijken en in het bijzonder aartsbisschop Léonard gepubliceerd.

  Een uiterst merkwaardige fotokeuze is dat. Journalistieke objectiviteit gebiedt bij zulke cijfers eerder de publicatie van een foto van de parlementsleden of van de regering.

  18-06-2011 om 09:03 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Duitse Jacobsweg tussen Rothenburg en Rottenburg (1)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Proloog

  Op de heenreis naar Rothenburg-ob-der-Tauber brengen we een bezoek aan Würzburg aan de Main. Na de Tweede Wereldoorlog werd de grotendeels verwoeste stad in al barokke pracht heropgebouwd.

  In de indrukwekkende Residenz gaat de aandacht vooral naar het grote plafondfresco van de trappenhal van de Venetiaan Tiepolo. Het wordt beschouwd als het grootste ter wereld en stelt o.a. de vier in die tijd gekende werelddelen voor. Uiteraard wordt Europa voorgesteld als de bakermat van cultuur en beschaving. De Nieuwe Wereld:Amerika, en Afrika zijn in de perceptie van de kunstenaar duistere, primitieve, onbeschaafde continenten. Interessant is dat Tiepolo een aantal dieren voorstelt die wel gekend waren maar waarvan de afbeelding op het plafondfresco erg verschilt van de realiteit. Een olifant bv. is herkenbaar maar op het fresco krijgt het dier een aantal olifantvreemde kenmerken mee.

  Op het grote plein voor de Residenz staat de Franconiafontein met drie beroemdheden van Würzburg: de minnezanger Walther von der Vogelweide, de bouwmeester Balthasar Neumann en de beeldhouwer Tilman Riemenschneider.


                    Walther von der Vogelweide: Unter der linden (1200)

    

  An der heide

  Da unser zweier bette was.

  Da mugt ir vinden

  Schône beide

  Gebrochen bluomen unde gras,

  vor dem walde in einem tal.

  Tandaradei,

  schône sanc diu nahtegal.  In de levendige binnenstad is de hoofdzakelijk romaanse Dom Sankt Kilian een oord van rust. De Neumünster, gebouwd op de plaats waar de drie apostelen van de Franken: Kilian, Totnan en Kolonat werden vermoord, is pas prachtig gerestaureerd. Er hangt een merkwaardig en betekenisvol kruisbeeld uit de 14de eeuw: Christus heeft zijn armen en handen met de spijkers erin, van het dwarshout losgemaakt en houdt ze in een omhelzend gebaar. Ook het gebed op het bidprentje is ontroerend mooi:

  'Heer Jezus, Gij zijt niet dood. Gij leeft. Gij hebt uw armen van het kruis losgemaakt om ons te omhelzen en bij U op te nemen. Gij zegt: 'Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal Ik allen tot Mij trekken. Zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.' Midden in de onrust van deze wereld kijken wij naar U op en belijden wij met Petrus: 'Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Wij weten en geloven dat Gij de Heilige Gods zijt. Gij nodigt ons uit: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. Ik zal u rust en verlichting schenken.'

  18-06-2011 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  02-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Buikspreker en scheldende pop?

  De scheldtirades van Van Aelst  (het enige waarmee de nieuwbakken NVA'er tot nu toe in het nieuws is gekomen) zijn al zo grof als die van Dewinter in zijn glorietijd.

  Vele Vlamingen voelen instinctief weerzin voor dergelijke grote muilen. En naar buitenlanders toe bestaat het gevaar dat de Vlaamse politiek en cultuur afgetoetst worden aan oprispingen à la Van Aelst.

  Bovendien zou Van Aelst zich eens de moeite mogen getroosten nauwkeuriger na te gaan hoe de verfransing van Brussel sinds de 19de eeuw mogelijk is geweest en wat de rol van de dialect sprekende Vlamingen in Brussel,en zeker van de Vlaamse middenklasse, is geweest in dat verfransingsproces.

  De Wever speelt met betrekking tot scheldfenomeen Van Aelst, een dubbele en dubieuze rol. Hij kan het zich niet (meer) permitteren zoals Van Aelst aan het schelden te slaan. Slecht voor De Wevers imago. Maar, aldus de voorzitter,Van Aelst vertolkt het buikgevoel van vele Vlamingen.

  Tja, is De Wever dan de buikspreker en Van Aelst de scheldende pop?

  02-06-2011 om 09:37 geschreven door Gust Adriaensen


  01-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De patattenoorlog
  De (gedeeltelijke) vernieling van het ggo-aardappelproefveldje, is voor Open VLD-politica Ceyssens klaarblijkelijk een gedroomde gelegenheid om weer even in de mediabelangstelling te komen.

  Natuurlijk moet je niets vernielen. Maar mevrouw Ceyssens zou beter wat meer terughoudendheid aan de dag leggen. Ook zij gebruikt minder fraaie methodes om een andere dan haar liberaal-economische visie op maatschappij en economie te counteren en om een politieke tegenstander te demoniseren.

  Zij blaast het patattenincident op tot dramatische proporties.Zij stelt het zo voor alsof de ggo's de hongersnood uit de wereld zullen helpen. Zij plakt de actievoerders het etiket 'fundamentalisten' op, terwijl zij goed weet dat hun macht niets voorstelt bij die van het neoliberale, fundamentalistische, economische kapitalisme. Zij noemt de verwijzing naar geldstromen van de industrie naar het wetenschappelijk onderzoek, verdachtmaking, terwijl zij goed weet dat die er zijn en dat universitaire onderzoeksprojecten sterker en sterker verweven zijn met opdrachten en belangen van het bedrijfsleven. En Ceyssens gaat helemaal uit de bocht in haar oproep om af te zakken naar de moestuin van Groen!-Europarlementslid Bart Staes, die het gewaagd had enigszins vergoelijkend over de actie te spreken. Stel je voor, dergelijke oproep uit de mond van een liberaal!

  Kortom, het is deze politica duidelijk te doen om haar eigen persoontje, haar eigen liberale visie op de economie, haar eigen afrekening met een politieke tegenstander. Veel meer dan om oprechte bekommernis om de vrijheid van meningsuiting en het wetenschappelijk onderzoek. 

  01-06-2011 om 08:04 geschreven door Gust Adriaensen


  28-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De K van KUL

  Momenteel wordt binnen de Katholieke Universiteit Leuven gedebatteerd over het al dan niet behouden van de K.

  Op de diverse internetfora laten ook heel wat lezers hun mening daarover horen.

  Een merkwaardige gedachtekronkel kan bij degenen die resoluut pleiten voor het wissen van de 'K' geconstateerd worden. De universitaire onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden naar voren geschoven om het adjectief 'katholiek' te wissen. Die gelden dan klaarblijkelijk alleen maar wanneer het 'katholiek' gaat.

  Over het belang van onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten aanzien van het bedrijfsleven, de politieke en financiële machten, het kapitalisme, enz. wordt met geen woord gerept. Nochtans weten de voorstanders en voorvechters van het 'seculariseren' van de Leuvense universiteit, zeer goed hoe afhankelijk bv. het universitaire onderzoekswerk is van het bedrijfsleven en hoe sterk het ermee verweven is.

  Over dat gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid maakt men zich klaarblijkelijk minder zorgen.  28-05-2011 om 08:13 geschreven door Gust Adriaensen


  25-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heemkring 'Zeven Neten' bestaat twintig jaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op zondag 29 mei viert de Retiese heemkundige kring 'Zeven Neten' zijn 20-jarig bestaan.

  In de voormiddag is er een dorpswandeling begeleid door Walter Raeymaekers en Gust Adriaensen. Vertrek aan het beeldje van de Retiese Kortoor (Oude Pastorie) om 9.30 uur. Het is een wandeling door de dorpskern met informatie over monumenten en merkwaardige woningen. In de Sint-Martinuskerk wordt uitleg gegeven over het gerestaureerde schilderij 'De aanbidding der herders'.

  's Namiddags van 14 tot 18 uur is er in zaal 'De Vest' een doorlopende filmvertoning over 'Retie in de tijd van toen'. Ook de werkkamer en het archief van de heemkring kunnen bezocht worden. De mogelijkheid wordt geboden om meegebrachte foto's en documenten te scannen. Er is tentoonstelling van 'mondenvol Reties dialect' in tekeningen van Guy Aarts, Rik Peeters en Gilbert Van den Eynde. 

  Er is tuinanimatie met muziek door accordionist Jos Heylen, fanfare De Lindegalm en brassband Het Heremenieke. De Sint-Sebastiaansgilde houdt een doelschieting. Kunstkring Millennium schildert en draait potten. VVV, duivenbond Moed en Hoop (125 jaar), KVLV (100 jaar in 2013) en Zeven Neten informeren over hun werking.

  25-05-2011 om 08:27 geschreven door Gust Adriaensen


  21-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een aartsmoeilijke opdracht
  De opdracht die Elio Di Rupo van het staatshoofd heeft gekregen, is verschrikkelijk moeilijk. Die moeilijkheden situeren zich zowel op het vlak van de staatshervorming als op sociaaleconomisch gebied.

  Wat de staatshervorming betreft is, meen ik, de bron van de problemen te vinden in het feit dat de verschillende politieke partijen onderhandelen vanuit een andere finaliteit. De NVA wil uiteindelijk een zelfstandige republiek Vlaanderen. De partij verdoezelt dat wel, want electoraal tot nog toe niet interessant genoeg, maar dat doel behoort tot haar gedachtgoed en programma. De andere partijen willen verder werken binnen een federaal België.

  Op sociaaleconomisch vlak zijn de problemen niet minder groot. Binnen een federaal België kan Di Rupo moeilijk genoegen nemen of regeren met aan Vlaamse kant een overdonderende rechtse meerderheid van NVA en Open VLD, wat De Wever wel graag wil. Ook voor CD&V is het dumpen van SPA en Groen! niet vanzelfsprekend. De partij loopt het gevaar niks meer voor te stellen wanneer ze in sociaaleconomisch opzicht de rechtse kaart zou trekken en zich verder vastklinkt aan NVA. De kiezers die CD&V heeft overgehouden komen voor het grootste deel uit het ACW en in het bijzonder uit de vakbond. Die kunnen zich onmogelijk terugvinden in de rechtse sociaaleconomische plannen van NVA. CD&V riskeert dus een leegloop wanneer de partij er niet in slaagt sociaaleconomisch minstens een centrumkoers te varen.

  Conclusie: er is veel kans dat Leterme en zijn regering van lopende zaken, mogen 'overzomeren'.

  21-05-2011 om 20:17 geschreven door Gust Adriaensen


  15-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eersel en Retie-Werbeek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Einde juni trekken honderden Eerselnaars voor de 350ste keer op bedevaart naar Retie-Werbeek. Een eerbiedwaardige en springlevende traditie!

  Maar in dit jubileumjaar kunnen Eersel en de buurgemeenten in Eersel ook intens kennismaken met Retie-Werbeek in de dorpsevocatie 'Retie in Woord en Beeld'.

  Het is veel meer dan een kennismaking. Het uitgangspunt is Retie. Maar de evocatie is ruimer dan een dorp. Het gaat om de Kempen aan beide kanten van de grens. Het gaat om gedeelde, herkenbare landschappen, gevoelens, indrukken, sfeer.

  Paul Stappaerts en Gust Adriaensen hebben beelden, muziek en gedichten in een verhaal samengebracht. Een verhaal dat zijn tijd neemt en dat ruimte geeft. Een verhaal over verbondenheid tussen mensen en hun leefomgeving, over verleden en heden, over gevoelens van geborgenheid, van fierheid, van vreugde, van weemoed. En een verhaal over schoonheid. De te koesteren schoonheid van onze Kempense dorpen aan beide zijden van de landsgrens. De schoonheid van Retie, van Postel, van Bergijk, van Eersel.

  Op donderdagavond 26 mei om 20.30 uur kan u van al dat moois genieten in zaal De Eikenburg in Eersel. Meer info: Henk van de Klundert 0497-514210.

  15-05-2011 om 21:37 geschreven door Gust Adriaensen


  12-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Materialisme stilt onze honger naar zingeving niet
  De Katholieke Universiteit Leuven onderzocht het effect van de omgeving en de gemeenschap waarin iemand leeft, op de zelfdodingsfrequentie in Vlaanderen over de periode 1996-2005. De elementen die de onderzoekers onder de loep namen, waren: gemiddelde leeftijd binnen een gemeente, het gemiddelde inkomen, de bevolkingsdichtheid en het aantal migranten

  Deze studie draagt bij tot het beter in kaart brengen van het tragische fenomeen. Maar brengt zij ook echte aanzetten tot preventie, tot sterke daling van de frequentie?

  Is er al ooit uitgebreid onderzoek geweest naar het waarom van de grote verschillen tussen landen, regio's, culturen, religieuze en kerkgemeenschappen?

  Vereenzaming wordt vaak gezien als grote risicofactor. Zijn de oorzaken van de groeiende vereenzaming, niet alleen van oude maar ook van jonge mensen, al zo nauwkeurig mogelijk blootgelegd? Hoe is het perspectief- en zingevingsverlies bij vele jonge mensen te verklaren? Zou het kunnen dat zij en ook vele ouderen het grote verhaal waarin het leven van hun ouders en de vorige generaties zin en toekomst had, niet meer vinden? Of dat er alleen maar wat versplinterde stukjes van overblijven?

  Dat grote verhaal heeft met spiritualiteit, met immateriële waarden, met religie te maken. Materialisme stilt onze honger naar zingeving niet.

   

  12-05-2011 om 11:59 geschreven door Gust Adriaensen


  09-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kafkaiaans

  Het woord kafkaiaans is dezer dagen niet van de lucht. De beslissing van de Raad van State in verband met een tramlijn tussen Deurne en Wijnegem wordt zo genoemd.

  Het etiket past eerder bij de lawine van kritiek die een van de hoogste rechtscolleges te verwerken krijgt vanwege politici en media. Kafkaiaans, antiburgerrechten en beangstigend, kan die kritiek genoemd worden.

  Media en politici die voortdurend de mond vol hebben over het respecteren van de rechtsstaat en van de rechten van de burgers, hebben nu alleen maar kritiek op de volkomen legale beslissing en wat het nog erger maakt, op de burgers die gewoon gebruik maakten van hun rechten.

  Want wie zijn in deze zaak de echte schuldigen? De instanties die procedurefouten maakten, die zonder definitieve vergunning de werken toch aanvingen. Zij zijn vier jaar illegaal bezig geweest. Zij moeten aangeklaagd worden.

  En als de politici al jaren beweren dat bepaalde vergunningsprocedures aangepast moeten worden, waarom zijn ze dan al die tijd zo nalatig geweest om dat te doen? Luiheid? Onbekwaamheid?

  09-05-2011 om 09:00 geschreven door Gust Adriaensen


  06-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jong talent in een monument
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jong in Oud. Jong talent in een monument.

  Met de concertreeks 'Jong in Oud. Jong talent in een monument' bezorgt de provincie aan jonge, beloftevolle muzikanten de kans om zich te presenteren aan een ruimer publiek. Ook dit jaar werden weer diverse inspirerende locaties uitgezocht waar dit jonge talent het beste van zichzelf kan gevn.

  De recent gerestaureerde en beschermde 17de-eeuwse achthoekige Kapel O-L-V ter Sneeuw van Werbeek-Retie, langs de weg Retie-Mol, is de sfeervolle locatie voor het eerste concert in de reeks.

  Het Sakura Strijkkwartet is er te gast. Het ensemble bestaat uit vier enthousiaste jonge dames die studeren of pas afgestudeerd zijn aan het Conservatorium van Antwerpen. Zij brengen afwisselend werk voor strijkkwartet, vioolsolo, altvioolsolo of cellosolo van o.m. J.S. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart en G. Fauré, maar ook van de Belgische componist E. Ysaye.

  Het concert heeft plaats op vrijdag 13 mei om 20 uur en de toegang is gratis.

  06-05-2011 om 10:15 geschreven door Gust Adriaensen


  01-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Abdij Postel: religieus-cultureel centrum
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Al eeuwen is de Postelse norbertijnenabdij een belangrijk religieus-cultureel centrum. Zeker voor het noorden van de provincie Antwerpen en het zuiden van de provincie Noord-Brabant.

  Het contactcentrum van de abdij ontvangt het hele jaar door families, verenigingen, scholen, enz. uit Nederland en Vlaanderen, voor bezinning of studie. Ook studenten hebben Postel ontdekt als de geschikte plek om zich geconcentreerd op de examens voor te bereiden. En opvallend is het groeiende aantal Nederlandse pelgrims op weg naar Compostela, die in Postel overnachten om dan over de Via Monastica verder zuidwaarts te trekken.

  Sommige kloosterlingen zijn actief in de kaasmakerij, de kruidentuin of het kruidenlabo van de abdij. Andere hebben zich geëngageerd in het parochiewerk van de streek, het bestuur van het bisdom, de charismatische beweging, enz. Zich vervelen hoeven de kloosterlingen echt niet te doen. Een actief, gevarieerd, en toch gestructureerd leven.

  Uiteraard worden al die activiteiten geïnspireerd en geschraagd door gebed en bezinning. Veel zorg wordt besteed aan de dagelijkse eucharistievieringen. Elke dag is er om 18 uur de avonddienst. Een half uur gevuld met (psalm)gezang, een lezing, een moment van stilte. Ontroerend en rustgevend door de eenvoud, waarin elke bezoeker, gelovig of niet, mag delen.

  Om dat bruisende, bezinnende en zingevende leven in de verdere toekomst te bestendigen en om de onvervangbare religieus-culturele rol van de Postelse abdij te garanderen, blijven er natuurlijk jonge mannen nodig die de weg naar de abdij vinden.

  Pater Benny, een energieke dertiger, verwoordt het zo: 'Onze abdij heeft nood aan jonge mannen met een grote liefde voor Christus en de Kerk. Jonge mensen die in het voetspoor van de heilige Norbertus en de heilige Augustinus de Kerk van binnenuit willen vernieuwen. Die zich willen inzetten voor de herevangelisatie van onze gewesten en voor de zorg van de wereld.'

  Daarom organiseert de abdij op zondag 15 mei om 15 uur in de abdijkerk van Postel een gebedsdienst om nieuwe roepingen te bekomen. Iedereen is daar welkom en natuurlijk ook nadien in het contactcentrum, waar bij een kop koffie of thee kennisgemaakt kan worden met de Postelse norbertijnen

  01-05-2011 om 22:03 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antireligieuze media

  De zelfverklaarde kwaliteitskrant De Standaard geeft aan Dirk Verhofstadt veel bladruimte om een pamflet tegen paus Johannes-Paulus II te schrijven.

  Ook al is hij historicus, echte objectiviteit mag je van Dirk Verhofstadt niet verwachten. Dat is onderhand wel bekend. Hij bekijkt en beoordeelt alles en iedereen door een ideologische bril. En die bezit sterke antireligieuze, antikerkelijke en anticlericale glazen.

  Het is ondertussen ook wel bekend dat De Standaard zowel in de berichtgeving als in columns de antireligieuze, antikerkelijke toer opgaat. Vaak loopt het echt de spuigaten uit. Een ronduit sektarisch artikel als dat van Verhofstadt staat helemaal niet alleen.
   
  Wat het nog erger maakt is dat er op de dag voor de zaligverklaring van Johannes-Paulus II helemaal geen aandacht gegeven werd aan de betekenis van deze paus en aan de kenmerken en gebeurtenissen die geleid hebben tot deze zaligverklaring.

  Deze tendentieuze opstelling van de krantenredactie stuit tegen de borst en doet meer en meer twijfelen aan de objectiviteit en de genuanceerdheid van de krant.

  01-05-2011 om 19:38 geschreven door Gust Adriaensen


  22-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jong talent in een monument
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jong talent in een monument

  In de reeks 'Jong in Oud' organiseert het provinciebestuur op vrijdag 13 mei om 20 uur een concert in de kapel O.L.V.-ter-Sneeuw in Werbeek-Retie. De toegang is gratis. Er is geen reservatie

  Het Sakura Strijkkwartet treedt er op met werk van Mozart, Ysaye, Vivaldi, Händel, Bach, Fauré.

  De officieel beschermde kapel van Werbeek dateert uit de 17de eeuw en bevindt zich langs de gewestweg Retie-Mol.

  22-04-2011 om 14:05 geschreven door Gust Adriaensen


  19-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verkoopcijfers tellen

  Na het interview van Vangheluwe, bereikt de sterk door de media aangepookte massahysterie en lynchmentaliteit een nieuw hoogtepunt.

  In de reacties op dat  interview , waren er maar enkele die opvielen door sereniteit en genuanceerdheid, zonder dat de auteurs ervan de  dader ook maar enigszins verdedigden of goedpraatten: René Stockman in een artikel onder de titel 'Van bisschop tot...', het getuigenis van een slachtoffer van seksueel misbruik door een familielid 'De Vangheluwe in elk van ons' en een bijdrage van advocaat Rieder, die beklemtoonde dat we nog altijd in een rechtsstaat leven.

  Een andere vraag is: waardoor wordt de enorme media-aandacht, al maandenlang, voor de misbruiken (de meeste in een ver verleden) door (hoge)geestelijken, vooral ingegeven? Echt uit bekommernis om de slachtoffers en om het misbruik in alle sectoren te bestrijden? Ik betwijfel het meer en meer. Is het niet eerder om de sensatie die doet verkopen, te doen? De media vechten om de primeurs omtrent Vangheluwe. Bladzijden en bladzijden worden gevuld.

  Het bericht dat ELKE DAG in ons land EEN KIND JONGER DAN TIEN(!) misbruikt wordt, kreeg amper aandacht en helemaal geen vervolg in de kranten.

  19-04-2011 om 19:44 geschreven door Gust Adriaensen


  13-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bonusgraaiers
  Professor arbeidsrecht aan de UGent en directeur van de liberale denktank Itinera Institute, Marc De Vos, vindt dat de 'winsten' een schande zijn, niet de 'bonussen'. Met de herrie omtrent de bonussen zijn we goed op weg, aldus de professor, de essentie in te ruilen voor politieke symbolen.(De Standaard, 12 april 2011).

  Kom nou, professor De Vos. U neemt als hoogleraar arbeidsrecht toch wel een merkwaardig standpunt in.Ook de bonussen net als de wedde van u en mij, behoren tot de essentie en zijn niet alleen maar een politiek symbool. En de vraag is niet alleen waar de winsten vandaan komen maar de vraag is OOK of de bonussen gerechtvaardigd zijn.

  Excessieve bonussen zijn als zodanig en in ethisch opzicht onaanvaardbaar. Bonusmisbaar populistisch noemen, zoals u doet,  is een populistische verdediging van de bonusgraaiers .

  Er is nog een ander element in uw betoog dat vragen oproept.U bestaat het warempel om de overheid de schuld te geven van de bonussencultuur en de samenleving als slachtoffer van de overheidssteun voor te stellen. De banken en de individuele poenscheppers blijven buiten schot.

  Professor, u velt een moreel oordeel over de overheid maar het bonussensysteem behandelt u puur economisch-financieel.

  Kortom, u schrijft niet als professor arbeidsrecht maar als een liberale Itineramilitant die wat graag aan overheidsbashing doet.

  13-04-2011 om 08:52 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Een flutstraf'
  Kerkjurist en politicus Rik Torfs noemt de straf die het Vaticaan de pedofiele bisschop Van Gheluwe oplegt, een flutstraf.

  Vaak zit ik op dezelfde golflengte als Torfs. Bovendien waardeer ik zijn schrijf- en spreekstijl, en in het bijzonder zijn (zelf)ironie in hoge mate. Maar zijn kwalificatie van de Vaticaanse sanctie als 'flutstraf', is erg verwonderlijk als je enkele vroegere uitspraken van Torfs ernaast legt.

  Het is natuurlijk moeilijk voor een BV om er soms het zwijgen toe te doen, maar dat was wellicht in deze situatie voor Torfs wel beter geweest. Wat deed bv. kerkjurist Rik Torfs de wereld kond in december 2010 en in maart 2011? 

  Hij  is van oordeel dat de Paus voormalig bisschop Roger Vangheluwe beter niet meer straft, zelfs al kan de kerkvorst daar nog toe overgaan.
  "Burgerrechtelijk kan je Vangheluwe niet meer vervolgen wegens verjaring en ook kerkrechtelijk zijn de feiten verjaard", verduidelijkt de kerkjurist. "Maar in de kerk kan de paus beslissen om Vangheluwe wel nog te straffen, los van de juridische regels." Maar dat vindt Torfs geen goede zaak. Mensenrechten en de principes van de rechtsstaat primeren voor hem op de morele verzuchtingen van de mensen. 
  "Moreel is Vangheluwe al gestraft", oordeelt de senator.

  Rik Tors is ook van mening dat laïcisering als straf geen goed idee is. Een afgezette priester
  kan zich dan kan beginnen gedragen als een "ongeleid projectiel" en nog meer slachtoffers kan maken.

  Waarom kerkjurist, senator en BV Rik Torfs dan nu de sancties van het Vaticaan een 'flutstraf' noemt, ontgaat me , eerlijk gezegd, helemaal.

  10-04-2011 om 22:49 geschreven door Gust Adriaensen


  08-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de prins geen...euh...veel kwaad

  De hele politieke herrie rond de Congoreis van prins Laurent en zijn contacten met een anti-Kadhaffidiplomaat, lijkt me een sterk opgeklopt stukje politiek theater waarbij de zgn. bekommernis om de 'hogere landsbelangen' en de 'instellingen' misbruikt wordt om andere doeleinden te dienen. Het zijn stokken om de hond te slaan. En voor alle duidelijkheid, dit is geen verdediging van een prins.

  Tot nu toe is er geen enkele serieuze poging gedaan,ook niet door de media,om enig negatief effect of invloed tout court van de prinselijke reis op de relatie België-Congo of op de binnenlandse politieke situatie van Congo en van het contact met de Lybiërs, bloot te leggen. Meer dan waarschijnlijk omdat er niets te detecteren is.

  De commotie is dan ook terug te brengen tot gefnuikte trots in hoofde van de politici ('wat denkt die Laurent wel, niet willen luisteren naar ons') en tot het opdissen in de media van smeuïge anekdotes en insinuaties omtrent de handel en wandel van Laurent. Want, wanneer het om de koninklijke familie gaat, in het bijzonder Laurent, dan gooien de media alle remmen los, dan bestaat respect voor de privacy niet meer.

  Ook het machtsdenken van politici speelt mee. Zij hebben vroeger een dotatie  goedgekeurd om in casu Laurent te temmen, in een gouden kooi gevangen te zetten. Herleid tot haar essentie, is de reactie van de regering  te verwoorden als: hij luistert niet naar ons, hij waagt het ons, politici, te tarten, wel dan pakken we zijn centen af. Het is de regering die de dotatie voorgesteld heeft als een middel om Laurent binnen de lijntjes te doen lopen.

  Veel moediger en zuiverder zou zijn, het debat aan te gaan over dotaties, los van Laurents strapatsen, en over het Belgische vorstendom. Maar dat durven onze toppolitici niet echt.

  08-04-2011 om 14:03 geschreven door Gust Adriaensen


  05-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schoonheid van het gregoriaans

  Paasconcert in de norbertijnenabdij van Postel


  Laat u in het historische kader van de Postelse abdij op palmzondag meevoeren in de schoonheid van het gregoriaans en andere religieuze gezangen.


  Cultureel ambassadeur Postel presenteert op zondag 17 april om 14.30 uur in de Rafaëlzaal van gasthof De Beiaard een concert met de Gregorianen van Retie en Cantago van Mol.

  Kaarten kosten in voorverkoop 8 euro en zijn te bekomen bij pater Nicolaas Gorts, 014 37 81 xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />21, in de horecazaken van Postel of in het Getouw, 014 33 09 00 te Mol.

   

  05-04-2011 om 18:46 geschreven door Gust Adriaensen


  04-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De berg heeft een muis gebaard
  De parlementaire commissie omtrent seksueel misbruik, heeft haar werkzaamheden afgesloten en een eindrapport gepubliceerd.

  Ze heeft er maandenlang over gedaan. In het nieuws kwam ze vooral toen bisschoppen en andere kerkelijke gezagdragers gehoord werden, waarbij sommige parlementsleden het niet konden laten kardinaal, bisschoppen en ordeoversten, over de hekel te halen, ze veeleer als schuldigen te beschouwen. Het waren ook bijna altijd dezelfde politici die door de media waardig bevonden werden om beluisterd en bekeken te worden: op de eerste rij zaten Landuyt en Bracke.

  Het waren ook vooral deze heren die beklemtoonden dat de parlementaire commissie zo'n fantastisch werk geleverd had. Een gênant  voorbeeld van zichzelf op een piedestal plaatsen was dat. 

  En wat kreeg nu de meeste aandacht in dat commissierapport? Money. Een van de belangrijkste doelen van die commissie is en blijft: de Kerk doen betalen voor aangericht leed. En niet alleen bij niet-verjaarde, bewezen feiten van misbruik. Verre van zelfs, de kamerleden zien het bijzonder ruim. Verjaring mag geen rol spelen; de dader hoeft niet meer in leven te zijn; zelfs als het slachtoffer overleden is, zou er gearbitreerd moeten kunnen worden: de nabestaanden zouden dan een financiële vergoeding kunnen krijgen. Bovendien wordt ‘schade' door de bedenkers bijzonder ruim geïnterpreteerd: er is het morele, er is het lichamelijke, er is misschien loonverlies door arbeidsongeschiktheid, er zijn therapiekosten.

  Als je dat allemaal leest, kan je het voorstel van de commissie niet anders dan een draak noemen. Landuyt wordt de architect ervan genoemd. Hij zou als jurist het schaamrood op de wangen moeten krijgen. Juridisch is het geen parel, het is een onding, raakt geen grond. De commissie heeft iets in mekaar geknutseld buiten een juridische basis of context om. Dat bewijst juist de bevooroordeelde antikerkhouding en/of de onkunde van de meeste commissieleden.

  Wat ligt dan uiteindelijk voor? Iets wat flagrant een aantal uiterst belangrijke rechtsprincipes negeert. De bedoeling is voor de zoveelste keer duidelijk: het kerkinstituut nu ook financieel treffen. Uitgaande van een gesuggereerde maar juridisch gezien niet bewezen schuld, oefent de commissie een morele chantage uit. Ze verengt bovendien het wijdverspreide seksuele misbruik tot een geldzaak in de perceptie van velen, en focust in hoofdzaak op de pedofilieschandalen, de meeste uit een ver verleden, binnen de kerk.

  Na de publicatie van het eindrapport, dat door Bracke en Landuyt -hun eigen werk(?), weet je wel- een magnifiek werkstuk genoemd werd, is er een oorverdovende stilte over neergedaald. Sporadisch zal het nog wel eens opduiken. Maar een echte aanzet tot een systematische bestrijding van seksueel misbruik in alle sectoren van de samenleving, zal het rapport niet betekenen. Waarom niet? Omdat te veel figuren in die commissie hoofzakelijk bezig geweest zijn met hun agenda: bestrijding van de Kerk. 


  04-04-2011 om 08:31 geschreven door Gust Adriaensen


  01-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wenentanka
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Wenen
   
  Zon over Wenen,
  schitter van edelstenen,
  keizerlijke pracht.
  Breughel en Hundertwasser:
  het alledaagse her-dacht.

  01-04-2011 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  30-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schoonheid van het gregoriaans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Laat u in het historische kader van de Postelse abdij op palmzondag meevoeren in de schoonheid van het gregoriaans en andere religieuze gezangen.

  Cultureel ambassadeur Postel presenteert op zondag 17 april om 14.30 uur in de Rafaëlzaal van gasthof De Beiaard een concert met de Gregorianen van Retie en Cantago van Mol.

  Kaarten kosten in voorverkoop 8 euro en zijn te bekomen bij pater Nicolaas Gorts, 014 37 81 21, in de horecazaken van Postel of in het Getouw te Mol.

  30-03-2011 om 14:40 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Krijgsheer De Crem

  Na de zo goed als unanieme parlementaire goedkeuring van de Belgische deelname aan de Lybiëoorlog, vond minister De Crem het nodig o.a. Groen! een stevige veeg uit de pan te geven.

  Groen!-kamerlid De Vriendt reageert daarop. Hij  stelt dat men altijd kritisch moet blijven ten aanzien van militaire interventies en voortdurend moet evalueren. Hij hekelt ook het feit dat De Crem de Lybiëbeslissing misbruikt voor een binnenlandse politieke afrekening. De Vriendt heeft overschot van gelijk.

  Overigens maakt de manier waarop De Crem zich sinds de beslissing tot actieve deelname aan de oorlog, als minister functioneert en optreedt, veel duidelijk over 's mans opvattingen en karakter. De Crem voelt zich zonneklaar prima in zijn vel in deze oorlogssituatie. Hij prefereert minister van oorlog te zijn in plaats van minister van defensie. Hij gedraagt zich bijna als de Opperbevelhebber van het Leger. Hij glorieert tussen al de andere 'welmenende Groten der Aarde'. Hij zou wat graag zelf de zegebulletins van ZIJN leger schrijven. De ernst van zijn mimiek accordeert met de ernst van de situatie. Het staatsmanschap druipt eraf. Eindelijk een viriele krijgsheer aan het hoofd van het leger. Een man met militaire ballen aan zijn lijf. Geen flauw Flahautleger van ontwikkelingshelpers. Neenee, martiale De Cremsoldaten!

  Toch een schoonheidsfoutje: als je in zo'n hoge krijgssferen verkeert, waarom dan vanuit je F-16, bij manier van spreken,  een partijtje als Groen! tussen de benen schieten?

  30-03-2011 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  28-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe zit het met de dagvaarding van de paus, mr. Van Steenkiste?
  In december 2010 kondigden de advocaten mr. Van Steenkiste en mr. Mussche aan dat ze de paus gingen dagvaarden in verband met de seksuele misbruiken door geestelijken.

  Dat was groot nieuws in alle media en werd door sommige journalisten en in heel wat internetreacties met een verdacht groot enthousiasme begroet.

  Mag de goegemeente na meer dan drie maanden van de heer Van Steenkiste en mevrouw Mussche vernemen hoe ver de zaak 'dagvaarding van de paus' staat?

  Of zijn deze advocaten ondertussen al lang vergeten wat ze toen de wereld kond gedaan hebben?

  28-03-2011 om 09:18 geschreven door Gust Adriaensen


  26-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bestuursverantwoordelijkheid of electorale winst?

  Naar aanleiding van de uitval van Leterme naar De Wever, die weigert verantwoordelijkheid te nemen, hekelt Open-VLD'er Mathias De Clerck, wat hij noemt de verrottingsstrategie van De Wever en roept hij alle democratische politici die het goed voorhebben met ons land en de welvaart van Vlaanderen, ermee te stoppen de N-VA achterna te hollen.

  Een terechte oproep. En CD&V is ondertussen zo wijs geworden zich enigszins onder het verstikkende gewicht van De Wever uit te wurmen.

  De Wever en zijn partij onttrekken zich inderdaad al maanden aan hun verantwoordelijkheid. Uiteindelijk blijft er maar een verklaring daarvoor over: ze durven of wensen dat niet omwille van electorale overwegingen. Momenteel zitten de Vlaams-nationalisten nog altijd op een wolk. Ze vrezen dat compromisbereidheid, nochtans een grote democratische deugd, en federale regeringsverantwoordelijkheid, ze wel eens van die wolk kunnen doen tuimelen.  

  Het terugbrengen tot normale proporties van de politieke ego's van een aantal NVA-kopstukken en van de vaak ridicule idolatrie voor De Wever, zou overigens voor een gezond en kritisch democratisch bewustzijn niet slecht zijn. NVA heeft bestaansrecht, net als andere democratische partijen. Maar niet doen of alle heil van hen zal komen. Kijk maar naar de Vlaamse regering.NVA? Niet beter of slechter dan de anderen. En zeker  niet in zwijm vallen voor De Wever. Ongetwijfeld een talentrijke politicus. Maar zo lopen er nog vele anderen in Vlaanderen rond. En bovendien: bestuurstalent heeft hij nog niet hoeven te bewijzen of wil hij voorlopig nog niet demonstreren.

  En de adoratie rond de persoon van de NVA-voorzitter? Te mijden. Doe je ook niet voor de andere politici. Tast je politiek kritisch en democratisch bewustzijn aan. Is overigens op den duur nefast voor de partij. Zonder de Grote Leider gaapt er een akelige leegte. Ook electoraal.

  26-03-2011 om 08:32 geschreven door Gust Adriaensen


  23-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De redeneerkronkels van moraalfilosoof Loobuyck
  In een opiniebijdrage in 'De Standaard' stelt professor Loobuyck, moraalfilosoof aan de UA en UG, dat alle Vlaamse leerlingen dezelfde niet-confessionele levensbeschouwelijke lessen moeten krijgen. Want, schrijft Loobuyck, te veel leerlingen krijgen nu verplicht katholieke godsdienst omdat ze toevallig dichtbij een goede, katholieke school wonen.

  Er zitten merkwaardige kronkels in de redenering van de heer Loobuyck.Vooral de twee laatste zinnen van zijn column roepen heel wat vragen op. Het vak zedenleer moet, volgens Loobuyck, ook in het vrije net op het curriculum. Katholieke scholen die dat wensen kunnen daarbovenop in hun vrije ruimte - verplicht of facultatief - katholieke godsdienst aanbieden. En: laat het katholieke net maar eens kleur bekennen als het op levensbeschouwing aankomt in plaats van zich te blijven verstoppen in een wollig taalgebruik over de katholieke identiteit en inspiratie.

  De heer Loobuyck, die de vrijheid hoog in het vaandel voert, neemt dus de vrijheid de 'katholieke scholen' voor te schrijven wat ze met het vak 'godsdienst' al dan niet mogen doen. Tja. Hij zou er dan toch beter aan doen onomwonden te pleiten voor de officiële afschaffing van het katholiek onderwijs. Dan waren de zaken zoveel duidelijker Maar dat durft hij klaarblijkelijk niet. Een hoogleraar zou toch moeten inzien dat, zolang het vrij katholiek onderwijs door de overheid erkend wordt, er van buitenaf toch niet ingegrepen kan worden in de organisatie van de levensbeschouwelijke en religieuze aanpak van dat katholiek onderwijs.

  Wat Loobuyck precies bedoelt met 'laat het katholieke net nu maar eens kleur bekennen als het op levensbeschouwing aankomt', is niet erg duidelijk. Bedoelt hij dat het katholiek onderwijs ervoor moet zorgen dat de vlag de lading dekt? Dan ben ik het met hem eens. En dan is hij het ook eens met aartsbisschop  Léonard, naar wie hij in zijn artikel precies om die reden uithaalde. Maar als Loobuyck oproept om 'kleur te bekennen' zo geïnterpreteerd moet worden, dan mist de rest van zijn exposé echte grond.

   

  23-03-2011 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  19-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Internationale gemeenschap grijpt in

  Er is veel voor te zeggen dat de internationale gemeenschap ingrijpt wanneer een regime met bruut geweld tegen de eigen bevolking tekeergaat. Het probleem is natuurlijk dat die internationale gemeenschap wel erg selectief tewerkgaat. Het is een lang lijstje van landen in Afrika en Azië waar de laatste jaren zelfs de kleinste poging tot rebellie bloedig de kop werd ingedrukt, waar door de machthebbers verschrikkelijke misdaden tegen de menselijkheid werden gepleegd. Maar de internationale gemeenschap, die gaf geen kik. En dan heb ik het nog niet eens over Rusland en sommige vroegere Sovjetrepublieken, en China.

  Het is duidelijk, het al dan niet energiek en effectief tussenkomen van de internationale gemeenschap wordt niet bepaald door hoge opvattingen over de mensenrechten, maar wel door economische en geopolitieke overwegingen. Dat België militair wil helpen tegen Libië, heeft ook daarmee te maken. Dat NVA'er Francken in de terzake bevoegde kamercommissie triomfantelijk uitroept: 'We go to war', is puberaal en tragikomisch.

  19-03-2011 om 16:04 geschreven door Gust Adriaensen


  15-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verdwazing van het extreme nationalisme

  Op de internetfora kan je al een hele tijd talrijke volkomen verdwaasde, totaal irreële, fanatieke uitingen vinden van Belgiëhaat en sekteachtige idolatrie voor De Wever en zijn partij vinden. Het heeft weinig of niks te maken met echte geëngageerdheid voor het welzijn van Vlamingen en Walen. Wel is het een beangstigende en tegelijk komische bewustzijnsvernauwing. Het beste is wellicht zo nu en dan ironisch op dergelijk waanzinnig en verstikkend nationalisme te reageren.

  Een van de extreemste voorbeelden van de laatste dagen, was het volgende statement van ene mevrouw Anne S. uit Adegem. Niet achterover vallen.

  'Vlaanderen is een kolonie onder dictatuur van het Belgische establishment en de francofonie, gesteund door een collaborerende meute politici die de eigen macht belangrijker vindt dan de belangen van de bevolking die hen verkozen heeft! '

  Jezusmina, mevrouw Anne S. toch. Ik heb echt met u te doen. In die godvergeten kolonie Adegem zucht en kreunt u onder de dictatoriale knoet van het verfoeide Belgische establishment en de uit te roeien francofonie. Wat het allemaal nog veel erger maakt, is dat die te verafschuwen specimen van de menselijke soort gesteund worden door een collaborerende meute vuige politici. Ook in Adegem lopen er zo rond!! Ach mevrouw Anne, hou het nog even uit daar in het verdrukte Adegem. Schep moed. De Heldhaftige Bevrijder, de Grote Leider is op komst. Op zijn vurig Vlaams ros komt hij in galop aangestormd. Hij jaagt al die onderdrukkers over de kling. Met kracht en elegantie zwiert hij u op zijn paard en draaft met u recht naar de Vlaamse hemel!

  Waarop volgende pittige reactie van Gerd D. uit Keerbergen online kwam:

  'Vurig Vlaams ros? Er zal wel een stevig Brabants trekpaard voor nodig zijn om de Grote Leider te torsen.'  Inderdaad.

  15-03-2011 om 19:58 geschreven door Gust Adriaensen


  14-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kernenergie

  De discussie over het al dan niet behouden van bestaande of het bouwen van nieuwe kerncentrales, is nooit helemaal weg geweest. Merkwaardig genoeg tekenen zich in dat debat ook weer de links-rechts tegenstellingen af: de liberalen, NVA en een deel van  Cd&V zijn voorstander van kernenergie; de socialisten en Groen! zijn tegenstander.

  De laatste tijd waren er alarmerende berichten over onze wankele energievoorziening en dat gaf de voorstanders van kernenergie dan weer ruimschoots de gelegenheid om te pleiten voor het ongedaan maken van een vroegere beslissing om de kerncentrales geleidelijk te sluiten.

  Met de beschadiging van kerncentrales in Japan als gevolg van de aardbeving en de tsunami, komt het debat weer op kruissnelheid. De tegenstanders krijgen nu weer argumenten aangereikt om de afbouw van de kernenergie te blijven verdedigen. De voorstanders zullen zich een tijd eerder gedeisd houden en vooral de veiligheid van de centrales in ons land beklemtonen.

  Hoe dan ook, niemand kan of durft beweren dat kerncentrales 100% veilig zijn. Dat geldt ook voor de bovengrondse of ondergrondse opslag van nucleair afval, waarmee onze streek te maken heeft. En wanneer er iets mis gaat, heeft niemand echt zicht of controle op de gevolgen die zich over decennia en generaties kunnen doen voelen.

  Dat besef moet aanzetten tot gematigheid. Helemaal fout gaat het wanneer het spookbeeld van het stokken of uitvallen van de energievoorziening gecombineerd met de slogan 'kernenergie is zo goed als 100% veilig', gebruikt wordt om in de eerste plaats financieel-economische belangen te dienen.

  We moeten ons, zoals een commentator schreef, hoeden voor de hoogmoed, de hybris. Zowel in de Griekse tragedies als in de Bijbel leerden we die hoogmoed kennen als de oorzaak van alle kwaad. En vooral ook stelt de problematiek van de energievoorziening, en niet alleen de kernenergie, fundamentele vragen over de omvang en verspilling van energie in onze samenleving. En vooral over onze manier van produceren en verbruiken. Kortom over onze Westerse manier van leven.

  14-03-2011 om 16:52 geschreven door Gust Adriaensen


  13-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Concert in Postel
  Paasconcert op Palmzondag 17 april, 14.30 uur

  Rafaëlzaal van Gasthof De Beiaard, Postel

  Postel is dit jaar cultureel ambassadeur van Mol en in dat kader organiseert de Postelse parochiegemeenschap een concert.

  'De Gregorianen' uit Retie brengen de gregoriaanse gezangen van de Goede Week en van Pasen.

  Het gemengd koor 'Cantago' uit Mol zingt bekende en minder bekende stukken uit de klassieke religieuze muziek.
  Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij pastoor Nicolaas Gorts, 014 37 81 21, in de horecazaken van Postel of in het Getouw te Mol. Kaarten in voorverkoop: 8 euro, aan de kassa: 10 euro.

  13-03-2011 om 16:16 geschreven door Gust Adriaensen


  08-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joden, Arabieren, Palestijnen
  Okra-academie Retie

  donderdag 10 maart om 14 uur  in GC Den Dries:

  Herman Van Bostraeten over

  Joden, Arabieren en Palestijnen: 15.000 jaar broederstrijd om water, eigenwaarde en petroleum.

  08-03-2011 om 20:38 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is CD&V hardleers?

  Onder de titel ' Kris Peeters: 'CD&V gaat nooit zijn Vlaamse lijn verlaten', brengt De Standaard een interview met minister-president Kris Peeters. 

  Maar in de inleiding van dat artikel loopt het al  fout voor het zelfbeeld van CD&V. Op de vraag 'Een regering zonder NVA?', antwoordt Peeters, wat de politieke logica zelve is: 'Nee'. Maar wat hij daaraan toevoegt, zal op den duur dodelijk zijn voor CD&V: 'Wie denkt dat CD&V zijn Vlaamse lijn moet verlaten...'.

  Niemand denkt dat, meneer Peeters. Maar voor de zoveelste keer verkondigt de CD&V op deze manier dat de 'Vlaamse lijn' geen andere is dan degene die NVA voorstaat.

  Onvoorstelbaar dat topfiguren als Peeters en Beke zo klunzig redeneren en communiceren. Want er zijn natuurlijk heel wat 'Vlaamse lijnen', meneer de minister-president. Eentje ervan is die van De Wever en co. Maar wat doet u? U blijft als een schoothondje achter de bulldog aan trippelen. U vervreemdt zich van een belangrijk deel van uw achterban.Vele christendemocraten denken anders over de staatshervorming en het sociaaleconomische beleid dan de nationalistische en liberale NVA.

  Door dergelijke uitspraken duwt u de mensen die anders denken over de toekomst van België en Vlaanderen dan De Wever en co. en die geen voorstander zijn van de neoliberale sociaaleconomische visie van NVA, in  het kamp van de 'slechte Vlamingen'. Precies zoals NVA dat doet.

  Als CD&V zich niet duidelijk profileert, zich niet losmaakt van NVA, zich blijft presenteren als een kopie van een andere partij, zullen minder  en minder mensen zich geroepen voelen hun stem aan die kopie van, te geven. De partij zal verkruimelen, imploderen wanneer ze niet krachtig het verschil gaat aantonen met de grote politieke concurrent. En dat moet snel, zeer snel gebeuren!

  27-02-2011 om 20:22 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse regering: goed aan het werk?

  In De Standaard leveren Watteeuw en Van Besien van Groen! scherpe kritiek op de Vlaamse regering. Betonobsessie, ondermaatse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, falend mobiliteitsbeleid, achternahinken in de innovatie op het vlak van duurzame productie en hernieuwbare energie, desinvesteringen in de zorgsector... het is geen fraai lijstje.

  Wat de Groen!-politici schrijven, kan ook niet zo maar afgedaan worden als oppositiepraat. De cijfertjes zitten erbij en wat zij in het Standaardartikel verzamelen, kan je al een hele tijd verspreid lezen in allerlei kranten, tijdschriften en waarschuwingen/noodkreten van verenigingen en personen in het veld.

  Pijnlijk grappig is dat hierdoor de juistheid van de analyse van mevrouw Lieten in de voor intern gebruik bestemde mail (en waarvoor zij een storm van verontwaardiging over zich heen kreeg) grotendeels bevestigd wordt. Bovendien had de minister niet alleen kritiek op 'de anderen' maar onderwierp ze ook zichzelf en haar partij aan haar kritische reflecties.

  Een en ander bewijst nog maar eens hoe hypocriet de reacties van de andere politieke partijen in deze situatie zijn. Het gaat niet om een soort ethische verontwaardiging over de etiketten die opgekleefd worden. De Wever (remember zijn uitlatingen over mevrouw Morel bij haar overstap naar VB) en Beke weten ook wel hoe er ook in hun partijkringen vaak denigrerend en scheldend gesproken wordt over de politieke tegenstanders. Waar ze het om te doen is, heeft in essentie te maken met het politieke gewin voor zichzelf en de beschadiging van de anderen.

  22-02-2011 om 21:01 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het edel land der Belgen eindelijk in het Guinness Book of Records!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Juicht Vlamingen, Walen, Brusselaars, Oost-Kantonners! Juicht!
  Ons Belgenland, zo machtig steeds,
  pakt morgen resoluut een wereldrecord!

  Het wereldrecord van de Langste Regeringsonderhandelingen!
  Vele rechtgeaarde Belgen hebben verdienste bij het behalen ervan.
  Maar de grootste lof gaat toch terecht naar Bart en Elio!

  Talloze bewoners van dit gezegende land hopen vurig
  dat de noeste onderhandelaars het nog lange tijd volhouden,
  zodat de eerstvolgende decennia geen onttroning gevreesd hoeft te worden.

  16-02-2011 om 14:13 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tuigdorpen
  De Hoogblonde Populistische Oppergod van de Nederlandse politiek, die notabene de regering van onze noorderburen -een clubje van bange liberalen en christendemocraten- wil gedogen, is weer eens met een waarlijk briljant voorstel komen aandraven.

  Tuigdorpen. Het schorremorrie verwijderen uit de geciviliseerde Nederlandse samenleving. Het tuig deporteren naar en concentreren in 'dorpen'. Dat is volgens de heer Wilders een probaat middel om de kaasenklompenrust van Holland te herstellen, het Vaderland weer puur en rein te maken.

  Zou de Grote Ideoloog van de blanke superioriteit er al over nagedacht hebben hoeveel verkozenen van zijn PVV misschien ook wel eens in een van zijn tuigdorpen terecht zouden kunnen komen?

  15-02-2011 om 11:17 geschreven door Gust Adriaensen


  14-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Westerse media en Egypte

             De Westerse media, inclusief de Belgische, hebben zich enkele weken geleden plotsklaps bekeerd tot de revolutie.

  Wie ooit veel kritische commentaren gelezen heeft over het dictatoriale bewind van de Tunesische of Egyptische president, over de gigantische zelfverrijking van Moebarak, over de martelingen in de Egyptische gevangenissen, mag zijn vinger opsteken.

  De gemiddelde Vlaming beschouwde Egypte als een normaal, stabiel land, als een boeiend reisdoel. Cruises op de Nijl, weet je wel, waar de Westerse toerist in de watten werd gelegd.

  De media zijn schromelijk in gebreke gebleven. Schuldig verzuim heet dat. En kom me niet vertellen dat ze het niet wisten. Maar precies zoals voor de Westerse regeringen, speelden ook voor de media overwegingen van geopolitieke en economische aard mee om de echte situatie vooral in Egypte te verdoezelen.

  De euforie over de Egyptische opstand die nu in onze kranten en op tv te lezen en te zien is, komt dan ook schijnheilig over.

  14-02-2011 om 09:41 geschreven door Gust Adriaensen


  12-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rechtse aap komt uit de mouw
  Het is natuurlijk nog niet zo ver, de coalitie staat nog niet vast, er is nog geen regering, maar toch...

  Acht maanden werd er onderhandeld met dezelfde partijen, werden er nota's geschreven, werd de hulp ingeroepen van talloze specialisten, maar niets baatte.

  Nu komt de door NVA vaak zo verguisde Reynders op het voorplan. Niks nota, niks communautaire oplossingen. Daarover wordt niet gekikt.

  Maar er geschiedt een wonder. Na een week weet Reynders te vertellen dat de partijen die de huidige federale regering vormen, samen met NVA, onderhandelingen willen opstarten.

  Als het die richting uitgaat, dan hebben we de voorbije maanden een zelden geziene politieke komedie meegemaakt. Dan wordt duidelijk dat het de NVA en kopie CD&V er in de eerste plaats om te doen was, een in sociaaleconomisch opzicht meer rechtse regering op de been te brengen.

  Dan wordt ook bewaarheid wat ik al enkele keren schreef: de aandacht die de voorbije maanden naar de staatshervorming ging, verdoezelde de echte tegenstellingen: de verschillende visies op de sociaaleconomische politiek.

  12-02-2011 om 22:18 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat NVA de Brusselse Vlamingen in de steek?

  Laat NVA de Brusselse Vlamingen/Vlaamse Brusselaars in de steek? Er zijn meer en meer aanwijzingen in die richting.

  Veelzeggend is dat de Franstaligen er geen geheim van maken dat met De Wever gemakkelijker onderhandeld kan worden over de Franstalige eisen inzake Brussel dan met CD&V. Di Rupo is woest op CD&V omdat vooral die partij  vasthoudt aan de positie van de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Die strakke houding van de christendemocraten inzake Brussel, maakt volgens de PS-voorzitter, die ándere vraag van de Vlamingen, een vraag naar een confederaal model met veel overdrachten van bevoegdheden, onmogelijk.
   
  De NVA zwijgt de laatste tijd als vermoord over Brussel en hoedt er zich voor ook maar een woord van steun aan de Brusselse Vlamingen te laten horen. De Wever ziet het probleem Brussel als een hinderpaal voor een confederaal model. Wat dat betreft zit hij op een lijn met Di Rupo.

  Als de NVA moet kiezen tussen een confederaal model met veel overdrachten of onverbiddelijk vasthouden aan de positie van de (kleine)Vlaamse gemeenschap in Brussel, zal de keuze vlug gemaakt zijn. Voor NVA is Brussel al lang geen politiek wingewest meer en dus loont het voor De Wever de moeite niet om voor die Vlaamse minderheid in Brussel zijn nek uit te steken en de kans op de realisatie van een confederaal model te verliezen. Brussel is opgegeven. Alleen CD&V blijft (voorlopig?) het been stijf houden.

  09-02-2011 om 13:27 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luc De Koning over erven, schenken en successieplanning

  Okra-academie nodigt voor haar tweede lezing Luc De Koning uit. Hij zal op een begrijpelijke manier handelen over erven, schenken en successieplanning.

  De lezing heeft plaats op donderdag 10 februari om 14 uur in GC Den Dries.

  08-02-2011 om 19:37 geschreven door Gust Adriaensen


  05-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermeersch aanpakken?
  In een vroegere column schreef ik over de misselijk makende hypocrisie van de huidige bazen van Stella Maris. Zij wilden de twee zusters die nog deel uitmaakten van de Raad van Bestuur afzetten. Nu hebben die nonnen zelf beslist op te stappen.

  Wat werd die zusters verweten? Dat ze 10 à 20 jaar geleden weliswaar maatregelen tegen een pedofiel maar niet naar het gerecht stapten.

  Moet dan ook niet de Grote Vlaamse Intellectueel Vermeersch aangepakt worden? Deze man schreef in 1979 een uitgebreid, uiterst vergoelijkend artikel over pedofilie, op de rand van goedkeuring en aanprijzing. Het is echt de moeite om het aandachtig te lezen en het te leggen naast de banvloeken die dezelfde Vermeersch de laatste maanden uitgesproken heeft over kerk en bisschoppen, in het bijzonder over kardinaal Danneels.

  Opmerkelijk is ook dat Vermeersch in de media zo gemakkelijk met die opvattingen van 30 jaar geleden wegkomt. Hij zegt gewoon: 'We dachten toen anders, we wisten niet genoeg'.' Krek hetzelfde als wat hij de Kerk en in bijzonder Danneels verwijt.

  Conclusie: Vermeersch en vele anderen demonstreren een hypocriete houding en de media zijn veel meer geïnteresseerd in operatie 'Beschadiging Kerk' dan in een volgehouden en evenwichtige aanklacht tegen seksueel misbruik in alle sectoren van de samenleving.

  05-02-2011 om 15:14 geschreven door Gust Adriaensen


  31-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De heilige missie van Siegfried/Valère

  Onze Redder des Vaderlands, de door de goden met talloze talenten begiftigde Siegfried, die bovendien zijn voornaam en zijn postuur mee heeft om waarlijk DE Vlaamse Held te zijn, heeft inderdaad aan den lijve de noodzaak ondervonden om de linkse, rooie hordes die Vlaanderen,onze heilige grond, onveilig maken, een krachtig halt toe te roepen.

  14 lange jaren heeft hij zich,tegen zijn diepste principes en overtuiging in, ondanks zijn bestendig aanwezige walging, opgeofferd om in de afschuwelijke en primitieve socialistische spinnenwebben, als Valère Descherp rond te hangen. Zo heeft onze Vlaamse Held de subversieve, louche en vooral linkse drijverijen van het socialistische zootje van binnenuit leren kennen.

  Met die gigantische kennis in zijn koppie werd Siegfried, de Beschermer van de Overwinning, teruggeroepen naar de zuivere Vlaamse stal en als een Held verwelkomd door Bart, de Glanzende.

  'Eindelijk echt terug thuis,eindelijk terug in de Beschaafde Vlaamse Wereld!', zuchtte Siegfried.

  Maar het echte, zware werk begon toen pas: de ontmaskering van de satirici van de Grote Leider als verfoeilijke intellectuelen. Intellectuelen die anders durven denken dan de Goede Vlamingen. Behoren zij nog wel echt tot de menselijke soort? Naar de goelag met deze ondergravers van de ware nationalistische leer, met deze ipso facto Slechte Vlamingen. Deporteer ze naar ergens, naar Bachten de Kupe, in the middle of nowhere of naar een nog te annexeren of te huren troosteloos stukje Borinage!

  En nooit nog Vlaamse frieten voor deze nihilistische, intellectualistische satirici!

  31-01-2011 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  28-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nakende implosie van CD&V

  Door als een schoothondje achter de bulldog aan te trippelen op het nationalistische en neoliberale pad, vervreemdt de leiding van CD&V meer en meer van een belangrijk deel van haar achterban, in het bijzonder de werknemersorganisaties.

  Degenen die bij de christendemocraten tegenwoordig de richting bepalen, maken zichzelf wat wijs wanneer ze denken stemmen terug te winnen, in het bijzonder van NVA, door zich vast te klampen aan De Wever.

  Dankzij het kartel van enkele jaren geleden, heeft CD&V er al voor gezorgd dat NVA spectaculair kon groeien. De Wever heeft ooit in een interview gezegd dat het kartel voor NVA het gedroomde middel was om uit de relatieve onbekendheid weg te komen.

  NVA is dankzij CD&V kunnen doorgroeien. CD&V zal in de groeiende polarisering verdampen. Het is tragikomisch dat CD&V ijverig verder werkt aan haar eigen implosie. Zij volgt eerder geïmplodeerde partijen als LDD en VB, naar de dieperik . Tenzij de partij zich herpakt en ervoor zorgt dat de mensen opnieuw het verschil zien tussen CD&V en NVA.

  28-01-2011 om 21:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schol!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Davidsfonds Retie stelt voor:

  “Tournee – Trappist” : lezing en proefavond door
  JEF VAN DEN STEEN


  Jef Van den Steen geldt algemeen als bierexpert in Vlaanderen en Nederland. Hij staat al jaren op de bierbarricaden. Onlangs was hij te zien in de reeks Tournee Générale, uitgezonden op Canvas en daarna op Eén, waar hij samen met Jean Blaute en Ray Cokes Belgische bieren proefde.

   

  In deze smakelijke lezing doet Jef Van den Steen de geschiedenis van de trappisten uit de doeken.
    
  Hoe kwamen de trappisten op het idee om alcoholische dranken te produceren? En hoe is dat tafelbier, dat ze bij aanvang brouwden, uitgegroeid tot de dubbels en tripels van nu?
  Bier ging in de abdijen van nevenproduct naar de hoofdbron van inkomsten.
  Bent u niet nieuwsgierig naar wat er met de winst gebeurt? Dat en nog veel meer komt u te weten tijdens deze lezing, waarop natuurlijk een proeverij niet kan ontbreken. Santé!

   

  Jef Van den Steen °(°1949) is afkomstig uit het Oost-Vlaamse Mere. Al sinds zijn studententijd was hij geïnteresseerd in bier. Na een bezoek aan de tentoonstelling “Benediktus en zijn monniken in de Nederlanden 480-xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1980” in Gent spitst hij zijn interesse toe op het brouwen van bier in de abdijen.

   

  Hij volgde een reeks cursussen georganiseerd door de Industriële Hogeschool C.L.T. in Gent en de K.U.Leuven. Jef Van den Steen is bestuurslid van de nationale biervereniging Zythos.

   

  Naast gepassioneerde proever is hij ook causeur, brouwer (eigen brouwerij ‘De Glazen Toren’ in Erpe-Mere) en auteur van bierboeken. Bij het Davidsfonds verschenen van zijn hand o.a. ‘Abdijbieren - geestrijk erfgoed’ en ‘Trappist - het bier en de monniken’.

   

  Verder is hij een vaste redacteur van het biertijdschrift ‘De Zytholoog’, geeft lezingen over bier en schrijft in ‘Bier Passie Magazine’ en het culinaire tijdschrift ‘Smaak’.

   

  Deze lezing heeft plaats op donderdag 3 februari 2011 om 20 uur in GC Den Dries, Kerkhofstraat 37 – 2470 Retie. In de toegangsprijs zijn 2 proeverijen begrepen.

  28-01-2011 om 07:25 geschreven door Gust Adriaensen


  25-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Valère Descherp

        Waarom Siegfried Bracke alias Valère Descherp tegen Humo een klacht indient bij de Raad voor Journalistiek, is niet erg duidelijk. In sommige kranten lees ik dat Bracke wil reageren tegen de beschuldiging dat hij voor zijn columns in het ledenblad van de SP, zwart geld ontvangen zou hebben. Andere gazetten reppen daarover met geen woord. Dat op zich zegt al veel over de objectiviteit van de berichtgeving.

  Als de hoofdreden werkelijk de insinuatie van het zwarte geld is, dan lijkt het me  eerder iets voor het gerecht om uit te zoeken of die bewering laster is of niet. En voor de rest? Bracke kan toch moeilijk aanklagen dat Humo aan het licht brengt dat hij jarenlang lid geweest is van de socialistische partij en van het ABVV en dat hij columns schreef voor het ledenblad van de SP.

  Nee, nee. Siegfried/Valère heeft zichzelf in de (pers)miserie gewerkt door te liegen over zijn lidmaatschap van de SP en van het ABVV én door zijn socialistische schrijfactiviteit te verzwijgen. Daardoor heeft Bracke/Descherp  zelf zijn (politieke) geloofwaardigheid fundamenteel ondermijnd. De leugen geïnspireerd door politiek opportunisme, doet Bracke nu de das/het strikje om. Siegfried was klaarblijkelijk die wijze, oude, Vlaamse spreuk vergeten: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel! Kortom, alweer een voorbeeld van immanente gerechtigheid.

   De columns die Valère Descherp schreef voor het socialistische ledenblad verdienen algemene verspreiding en diepgaande analyse. Wedden dat een goed gedoseerde bloemlezing veel kopers zou vinden?

  De Standaard publiceerde al enkele uittreksels van de hand van Valère over de VRT en over bekende CVP-politici van toen. Smeuïg. Erg opvallend is evenwel dat de 'kwaliteitskrant' enkel de CVP onder Descherps spitsroeden laat lopen.

  Rekening houdend met de toenmalige allergie van de SP voor de nationalisten van de Volksunie, moeten er in de stukjes van de toenmalige socialist Bracke, nog veel meer pittige verwijzingen naar bekende Volksuniehelden te vinden zijn. Van hen behoren er ongetwijfeld nu nog heel wat tot de huidige politieke vrienden van Siegfried Bracke alias Valère Descherp.

  25-01-2011 om 09:54 geschreven door Gust Adriaensen


  23-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie wil wie kwijt?

  De Wever op de nieuwsjaarsreceptie van NVA, met die ondertussen overbekende mix van bravoure, provocatie, dreiging én verongelijktheid, slachtoffersyndroom, calimerocomplex: 'Wie ons kwijt  wil, moet het zeggen!'

  OK. OK. OK.

  Maar wil De Wever nu ook eens glashelder zeggen van wie of waarvan  hij en NVA af willen?

  23-01-2011 om 13:15 geschreven door Gust Adriaensen


  21-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hypocrisie van de Raad van Bestuur van Stella Maris

  Een persbericht: De raad van bestuur van de vzw West-Vlaamse Jeugdzorg zet twee kloosterzusters uit de raad van bestuur van de instelling voor bijzondere jeugdzorg Stella Maris in Kortrijk.

  De Raad van Bestuur maakte deze energieke beslissing, duidelijk met veel trots en zelfvoldoening, ruim bekend. En ze kon direct op heel wat bijval rekenen in de media.

  Ik vind het heel merkwaardig dat bij deze kloeke beslissing van de Raad van Bestuur niet meer vragen gesteld worden. Want wat wordt die nonnen nu verweten? Dat ze 10 à 20 jaar geleden weliswaar maatregelen namen tegen een van pedofilie verdachte bezoekende pater maar niet naar het gerecht stapten.

  Tussen haakjes, dat was, zo blijkt duidelijker en duidelijker, in het verleden de gangbare praktijk in alle instellingen, of er nu geestelijken bij betrokken waren of niet. En ook het gerecht was niet erg happig om de misbruiken resoluut aan te pakken.

  Maar er wringt nog wat anders. Ook de toenmalige Raad van Bestuur was op de hoogte gebracht. En het kan niet anders of ook personeelsleden wisten een en ander. Het zou interessant  zijn de samenstelling van de Raad van Bestuur van toen eens te vergelijken met die van nu. Zitten er nog bestuursleden in de huidige Raad van Bestuur? Waarom worden ook die niet aangepakt? En waarom wordt niet onderzocht welke personeelsleden weet hadden van misbruik en nagelaten hebben klacht in te dienen bij het gerecht? Een aantal begeleiders bv. geven, volgens het bericht, zelf toe, dat ze op de hoogte waren. Zij konden naar het gerecht stappen, als bleek dat de directie dat niet deed. Ze hebben het niet gedaan.

  Wat deze vzw doet, kan ik niet anders interpreteren dan een discriminerende afrekening met, in de huidige sfeer, de zwaksten in heel het verhaal en dat zijn die nonnen.

  Dat de vzw door deze afzetting zich boven alle verdenkingen wil stellen, zoals ze zelf beweert, en dat doet door, hoe dan ook, verdenkingen op twee nonnen te laden, en al de anderen die 'wisten' met rust te laten, is een misselijk makend staaltje van hypocrisie.

  21-01-2011 om 16:02 geschreven door Gust Adriaensen


  20-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe ver zou het staan met de dagvaarding van de paus?
  Een maand geleden kondigden de advocaten mr. Van Steenkiste en mr. Mussche aan dat ze de paus gingen dagvaarden in verband met de seksuele misbruiken door geestelijken.

  Dat was groot nieuws in alle media en werd door sommige journalisten en in heel wat internetreacties met een verdacht groot enthousiasme begroet.

  Mag de goegemeente na een maand van de heer Van Steenkiste en mevrouw Mussche vernemen hoe ver de zaak 'dagvaarding van de paus' staat?

  Of zijn deze advocaten ondertussen al lang vergeten wat ze toen de wereld kond gedaan hebben?

  20-01-2011 om 16:55 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het geheugen van Bracke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 'De Pappenheimers' van 9 januari beweerde Siegfried Bracke dat hij nooit lid geweest was van de SP.A. Enkele dagen later stelde hij die uitspraak lichtjes bij. 'Ik heb ooit , gedurende een korte periode, een lidkaart van de SP gehad', zei Bracke in een interview. Nu is in 'Humo' te lezen dat Siegfried Bracke niet eventjes, maar ongeveer veertien (14) jaar, van 1987 tot medio 2001,  een trouw partijlid van de Vlaamse socialistische partij geweest is. Hij schreef zelfs columns voor het partijblad van de SP. Van 1983 tot 2010 was hij ook lid van de socialistische vakbond, het ABVV.

  Er is natuurlijk niks mis mee dat iemand lid is van een vakbond of overstapt van de ene democratische politieke partij naar een andere. Maar waarom die man daar zo over liegt, is een raadsel. Is het omdat Bracke nu een vooraanstaande rol speelt in NVA, een Vlaams-nationalistische partij die het, om het zacht uit te drukken, niet zo begrepen heeft op het socialisme en op SPA? Bovendien ontketende NVA recent al zijn duivels tegen de vakbonden toen die de verregaande splitsingseisen van de sociale zekerheid door de NVA, verwierpen.

  Hoe dan ook, het vertrouwen in de politicus Bracke zal er alleszins niet door stijgen.

  20-01-2011 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  16-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overstromingen
  De overstromingen waarmee sommige delen van Vlaanderen geregeld te maken hebben, zijn natuurlijk niet te vergelijken met wat er in andere delen van de wereld, bv. Brazilië, gebeurt, maar vervelend zijn ze wel.

  Natuurlijk worden er telkens door allerlei instanties maatregelen beloofd, die de overlast in de toekomst zouden moeten voorkomen.

  Maar het is opvallend dat zeer vaak de echte oorzaak van wateroverlast wordt verzwegen. En die is onze lamentabele ruimtelijke ordening. Besturen van laag tot hoog hebben toegelaten dat in overstromingsgebieden gebouwd mocht worden. En ze laten het nog altijd toe.

  Zwakke besturen laten projectontwikkelaars hun gang gaan of bieden ze zelfs alle faciliteiten. Maar ook de mensen die per se in overstromingsgebieden willen bouwen of wonen en die de plaatselijke besturen onder druk zetten om daar bouwgronden te creëren, gaan niet vrijuit. Enerzijds bewust een groot overstromingsrisico willen lopen en anderzijds bij overlast de schuld bij 'de anderen, bij de overheid' leggen, is inconsequent en hypocriet. 

  16-01-2011 om 22:16 geschreven door Gust Adriaensen


  11-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recht op verdediging

  Onder de titel 'Zullen we het recht op verdediging voor geestelijken maar afschaffen?', hekelt jurist Joris Van Cauter in De Standaard het feit dat een klacht tegen een geestelijke eerst de pers haalt, voor het gerecht zijn werk kan doen. Volgens hem worden elementaire rechtsprincipes al te gemakkelijk met voeten getreden

  Van Cauter heeft overschot van gelijk. De lichtzinnigheid en soms de hysterie waarmee op basis van ononderzochte, onbewezen, vaak naamloze klachten iemand al direct schuldig wordt verklaard, is verbijsterend én gevaarlijk voor ons rechtssysteem en onze samenleving.

  Er wordt een heksenjacht ontketend die nefast is voor de cohesie en het vertrouwen binnen de samenleving. Die wordt op de meest populistische wijze verdeeld in goeden en slechten en die slechten moeten de laatste maanden DE geestelijken zijn.

  Ook ons rechtssysteem en onze rechtszekerheid worden ondermijnd wanneer de stelregel 'iemand is onschuldig zolang zijn schuld niet bewezen is en er niet gevonnist is', opzij wordt geschoven.

  De media werken ijverig aan die trend mee. Zij dragen een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Want het gaat hier om het sociaal en psychisch vermoorden van mensen. Maar ook de rol van het parket is onbegrijpelijk. Het functioneert vaker en vaker als  een nieuwsagentschap dat de media voer uit de eerste hand bezorgt.  11-01-2011 om 21:20 geschreven door Gust Adriaensen


  10-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een zinrijke overweging

  Op 29 december 2010 werden wereldwijd en ook in België talloze mensen door elkaar geschud door alweer een pijnlijk nieuwsbericht. Het persagentschap Belga kondigde aan : “ Kanunnik François Houtart bekent het misbruik van een minderjarige 40 jaar geleden.” Het editoriaal van Le Soir kopte daarop meteen : “De paus van links was geen heilige”. De Braziliaanse bevrijdingstheologe Ivone Gebara (1944), doctor in de theologie aan de KULeuven, voorheen jarenlang medewerkster van don Helder Camara en docente aan het Theologisch Instituut van Recife, totdat deze opleiding door het Vaticaan in 1989 werd gesloten, publiceerde op 2 januari xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2011 in ADITAL n.a.v. ‘de bekentenis van Houtart’ volgende overweging.

   

   

  Wie zonder zonde is werpe de eerste steen …

   

   

  Veel kranten uit het noorden en het zuiden van het land, en ook de internationale media, zonder nog te spreken over de niet te tellen berichten via elektronische post aan het begin van het nieuwe jaar, hadden het op 29 en 30 december enkel over het nieuwsfeit dat de 85-jarige bekende Belgische socioloog en theoloog  François Houtart een jongen van acht jaar seksueel misbruikt zou hebben. De media zeggen niet in welk jaar dit gebeurde en geven evenmin duidelijke informatie over wat er juist gebeurd zou zijn. Ze vermelden alleen dat het kind in kwestie een zoon is van een nicht van Houtart. En dat zijn zus de feiten aan het licht bracht toen de naam van Houtart circuleerde om voorgedragen te worden als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede.

  Ik wil hier niet ingaan op de eigenlijke problematiek betreffende pedofilie noch over die van andere seksuele delinquentie. Wat mij vooral treft en bezig houdt is het feit dat veel bekenden en vrienden van Houtart in Brazilië verklaren geschokt te zijn door deze onthullingen. En tevens de verklaring van de ‘Folha de Sao Paulo’ van 30 december 2010 die bevestigt dat socioloog en theoloog Houtart, fervent verdediger van de bevrijdingstheologie, door het ‘CETRI’ [Centre Tricontinental] dat mede door hem in België werd opgericht uit deze organisatie zou zijn gezet.

  Ik neem hier niet de verdediging van de gewaardeerde professor François Houtart op mij, een geleerde waarvan ik overigens heel goed de opstelling, de standpunten en keuzes ken ter ondersteuning van verschillende bevolkingsgroepen en naties in de wereld. Wat me evenwel onthutst is onze telkens terug opduikende hypocriete verontwaardiging en ons miskennen van de mogelijkheid dat een mens kan falen, niet in het minst wanneer het iemand uit de religieuze wereld of iemand met een internationale bekendheid betreft.

  Ik herinner me nog levendig hoe enkele jaren geleden de Opperrabbijn van Brazilië, Henri Stobel, stropdassen gestolen had in een Noord-Amerikaanse luchthaven. En hoe hij omwille van dit voorval door de pers en door tal van mensen aan het kruis geslagen werd. Alsof dergelijke inderdaad onbegrijpelijke, incoherente, onverwachte en ongetwijfeld foute gedraging heel zijn menselijke geschiedenis zou banaliseren en veroordelen. Alsof deze diefstal nu opeens zijn hele strijd voor de waardigheid van velen, vooral ten tijde van de militaire dictatuur in Brazilië, een lang en mooi verhaal van solidariteit en inzet van tafel zou vegen. Wij zijn blijkbaar telkens opnieuw geneigd om aan het kruis te slaan de misstappen begaan door diegenen die we eerst tot “volmaakte mensen” promoveren, diegenen die we ophemelen door te veronderstellen dat ze uiteraard onkreukbaar zouden (moeten) zijn, diegenen waarvan we zomaar aannemen dat ze boven de gewone stervelingen verheven zijn. Precies om die reden misschien belonen we hen ook op tal van domeinen met de Nobelprijs, maar meteen veroordelen we hen wanneer iets ontdekt wordt wat een smet betekent op het volmaakte beeld dat we ondertussen zelf van hen gemaakt hebben.

  Nochtans zijn we maar mensen. We maken allen uitschuivers, we vallen, we botsen, we veroorzaken in ons leven op zoveel vlakken aanrijdingen en worden aangereden. Wij levende menselijke wezens, wij zijn geneigd het goed van een ander te bezitten, het lichaam van een ander te begeren, zelfs het lichaam van een kind. En soms worden we gedomineerd door onze zwakheid, soms geven we voorrang aan de roep en de aandrang van ons eigen lichaam. Maar in feite zijn we noch puur, noch volmaakt. We zijn allen in staat om in de fout te gaan, omdat we inderdaad allen zondaars zijn.

  Allen zijn we in staat om op een of andere manier anderen leven te ontnemen of het te kleineren.

  Het volstaat om onderweg slechts één ogenblik het evenwicht te verliezen…  Het volstaat om even de normale gematigdheid te laten varen…  Het volstaat de kracht van onze hormonen uit het oog te verliezen… Het is voldoende dat de hartstocht een moment sterker is dan onze controle erop… Het is voldoende dat de verleiding van het verlangen me dronken maakt… En in één oogwenk wordt alles anders !

  Nogmaals, ook voor ieder van ons geldt het woord : “dat diegene die zonder zonde is de eerste steen werpe…”

  Niettemin hebben we allemaal de mogelijkheid om te ondersteunen hen die op hun levensweg gestruikeld of gevallen zijn, om levensvatbare alternatieven te bedenken voor de wereld der armen, om internationale sociale Forums te bedenken die oplossingen zoeken om een beter leven voor velen mogelijk te maken… Wij zijn dit eigenaardig mengsel van grootheid en van miserie.

  Ik wil zeker onze menselijke grenzen en beperktheden niet goedpraten, ga niet op zoek naar verontschuldigingen voor de talloze keren dat we vallen of in de fout gaan de een tegenover de ander. Ik wil enkel onze aandacht trekken op onszelf, op de hypocrisie die ons ertoe brengt te denken dat we zelf zonder zonde zijn. Misschien zijn we inderdaad vrij van deze of gene zonde of misstap van mijn broeder of mijn zuster. Maar van mijn zonde, de misstap die de mijne is, ben ik geenszins vrij. Mijn zonde, beleden of niet beleden, ontdekt of nog verborgen leidt immers haar leven verder in mij. Door te proberen die te vergeten of te verbergen loop ik de kans om “de balk in mijn eigen oog niet meer te zien, maar wel de splinter in het oog van de andere”.

  Onze hypocrisie is zover gekomen dat we op basis van een zware of geringere misstap van een 85-jarige de waarde van zijn leven en van zijn inzet ten dienste van de mensheid dreigen opzij te schuiven; terwijl hij wellicht zelf reeds zwaar heeft geleden onder een zonde die hij voor zichzelf erkend heeft. Wat willen we eigenlijk nog meer ?

  Precies daarom sta ik verbijsterd omwille van ons niet-weten, de hypocrisie die ons in staat stelt stenen te gooien, maar tegelijk onbekwaam maakt om barmhartigheid en vergeving een plaats te geven in ons leven. En dit met name ten aanzien van hen die er door hun leven van getuigd hebben; dat ze ondanks hun misstappen in staat waren “veel liefde te geven”. Niettemin blijf ik me vasthouden aan de hoop op onze dagelijkse bekering.

   

  Ivone Gebara, schrijfster, filosofe en theologe.                  [vertaling : Jakob Debruyne

  10-01-2011 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  06-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Het is toch wel een uiterst merkwaardige opvatting over 'onderhandelen' binnen ons democratische politieke systeem, wanneer je als politieke partij zegt : 'We willen alleen maar verder spreken met andere partijen als vooraf akkoord gegaan wordt met onze eisen.' Dat lieten CD&V en NVA in hun reactie op de nota-Van de Lanotte nochtans verstaan.

  Bij de christendemocraten zijn er gelukkig nog enkele politici te vinden die het ondemocratische en gevaarlijke (ook voor de partij zelf) van dergelijk puberaal opbod inzien. Torfs en Eyskens zetten de toon en Beke nuanceerde wat later zijn uitspraken van gisteren.

  De NVA beperkte zich gisteren tot een persbericht en maakt zich tot nu toe onzichtbaar (behalve in een tv-quiz).

  Misschien is het moment aangebroken dat de koning Beke en Dewever het veld instuurt. Dan kunnen deze heren hun talenten eens volop in de schijnwerpers plaatsen
  .

  06-01-2011 om 13:36 geschreven door Gust Adriaensen


  05-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderhandelen
  De uiterst merkwaardige opvatting van sommige partijen over 'onderhandelen' binnen ons democratische politieke systeem:

  'We willen alleen maar verder spreken met andere partijen als vooraf akkoord gegaan wordt met onze eisen.'

  05-01-2011 om 20:42 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Objectiviteit en betrouwbaarheid van de media
  Gisteren publiceerden alle kranten een bewerkt persbericht van de onderzoeksbureaus Ipsos en Think BBDO, firma's die aan de lopende band enquêtes organiseren over alles en nog wat. Het onderzoek, op basis van 1000 ondervraagde Vlamingen, ging over het vertrouwen in de instellingen.

  Het zal u niet verwonderen dat de aandacht van de media bijna uitsluitend en in grote opmaak ging naar de geconstateerde scherpe daling van het vertrouwen in de Kerk.

  Nochtans kwamen in het onderzoek ook een hele reeks andere instellingen aan bod. Over de hele lijn daalde volgens de enquêteurs het vertrouwen.

  Erg opvallend was dat er in de kranten, ook niet in de zgn. kwaliteitskranten, met geen woord gerept werd over de procentuele daling van het vertrouwen in de media.
  Ook het VRT-journaal zweeg erover als vermoord.

  Wat nog meer te denken geeft over de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de media, is de toegepaste censuur. Al vaak geconstateerd dat bv. op de internetfora van de kranten, de goorste scheldwoorden en de zwaarste totaal onbewezen beschuldigingen, online gebracht worden. De censor van De Morgen of De Standaard slaat evenwel onverbiddelijk toe wanneer kritische bedenkingen omtrent de journalistieke methodes (of het gebrek eraan), het metier van de journalisten of de redactionele lijn, ingestuurd worden.
   
  Bovendien kon je de voorbije dagen twee ontluisterende voorbeelden (in grote opmaak alweer) van bevooroordeelde, tendentieuze en direct beschuldigende (zonder onderzoek, zonder bewijs) journalistiek, beluisteren en lezen : de beschuldiging van verkrachting door nonnen en Van Gheluwes brief aan een vrijgekomen pedofiel. Zeker in de zaak van seksuele misdrijven door geestelijken, geldt voor de media al lang niet meer de stelregel dat feiten en schuld bewezen moeten worden. Neen, schuldigen moeten er hoe dan ook zijn. En aangezien de eventuele daders overleden of hoogbejaard zijn, gaat de aandacht van media meer en meer naar het instituut. Barbertje moet hangen en moet dan, volgens de meeste kranten, de Kerk dan maar zijn.

  Het moge duidelijk zijn: een kritische benadering van de media is meer dan ooit nodig.
   

  05-01-2011 om 09:02 geschreven door Gust Adriaensen


  03-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Posteltanka

  Postel, wit, sneeuwwit.
  Gekraak van stappen in sneeuw,
  vrolijk gebabbel.
  Een ree vlucht het struweel in.
  De abdijtorens wenken.

  03-01-2011 om 07:53 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!