NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
 • 'Niet in mijn naam'
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel en in Mar Yakub
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  03-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eeuwigheid

  Filosoof François-Xavier Bellamy in Tertio:

  'Op zoek gaan naar waarheid, is voor mij al een zoektocht naar het eeuwige. Waarheid, zoals Plato voorhield, bijvoorbeeld in de wiskunde, neemt haar plaats in buiten de tijd. En dus het bewijs dat de eeuwigheid er is. Wij willen niet eeuwig leven, wij hunkeren naar iets wat de tijd overstijgt.'

  03-03-2019 om 21:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/9 Vrijdag 1 maart 2019 Wat is je roeping? Vorige week donderdag en vrijdag kwamen 21 jongeren uit het christelijke dorp Sadad met hun jonge Syrisch katholieke, gehuwde priester Danny een korte maar intense retraite houden rond roeping, als voorbereiding op de vasten. Voor hen is de voorvasten al begonnen, wat in de Latijnse liturgie vroeger “sexagesima” heette. We begonnen met een korte persoonlijke voorstelling. Deze jongeren zijn tussen 19 en 25 jaar. Velen studeren voor ingenieur (technisch, landbouw, informatica…), farmacie enz. Een eerste onderricht wilde hen aan de hand van vragen doen nadenken over hun diepste waardigheid: geschapen naar Gods beeld, met een onverzadigbaar verlangen (bewust of onbewust) naar God, gewond door de zonde, hartstochtelijk door God bemind, eindigend met de vraag van Jezus uit de Latijnse liturgie van vandaag: wie zegt gij dat Ik ben? Er was verder wat afwisseling voorzien. De eucharistie werd voorgegaan door priester Danny in het Arabisch en Syriac. De jongeren zongen uit volle borst hun liturgie. Een inleiding bereidde hen vervolgens voor op de wekelijkse nachtaanbidding waaraan ieder vrij kon deelnemen. Vrijdagmorgen was een kort bezoek aan het klooster voorzien, een ontbijt in open lucht aan de kluizenarij en een lange wandeling in stilte over het terrein. Daarna nam priester Danny de leiding met de vraag: wat is er tijdens deze wandeling in u opgekomen? Voor velen is hun eerste zorg dat zij slagen in hun studies. Verschillenden uitten hun verlangen om een echt christelijk gezin te kunnen stichten en een enkeling denkt het priesterschap. De tweede conferentie handelde over de noodzakelijke omvorming tot het beeld van Christus, die de gelijkenis van de Vader is. Deze omvorming gebeurt door het in liefde en vrijheid doorleven van het lijden en uiteindelijk de dood met Hem. In de namiddag sloot de maaltijd de retraite af. Iedereen was het er over eens dat het een zeer vruchtbare mini-retraite was geweest. De groep was goed voorbereid en heel de gemeenschap had meegewerkt aan de opvang, ook de kinderen, die vrijdag vrijaf hebben. Foto’s: ontbijt aan de kluizenarij, wandeling op het terrein en afscheid: Materiele en geestelijke heropbouw van Syrië Op 12 december 2012 kwamen in Marrakech (Marocco) meer dan honderd westerse en Arabische landen samen, die zich “de vrienden van het Syrische volk” noemden en die de door hen geïnstalleerde “Nationale Syrische Coalitie” in Ankara officieel erkenden als de enige en echte vertegenwoordiging van Syrië. Dat Syrië een wettig gekozen president en regering had, zeer breed door het volk gedragen, kwam niet ter sprake. Deze werkelijkheid was immers door een miljardencampagne in de pers totaal weggevaagd en succesvol vervangen door de monsterleugen van een onmenselijke dictatuur die het leven voor iedere Syriër onmogelijk maakt. Ook in ons land werd daarna een parlementaire discussie gehouden, waarvan ik door vrienden het hele verslag toegestuurd kreeg. Het ging over de vraag: wie gaan wij als wettige vertegenwoordiging van Syrië erkennen? In het lange debat was er niet één nuchtere politicus die iets opmerkte in deze zin: mogen we de wettige regering van een soeverein land tegen de wil van het volk in, zomaar ontkennen om in de plaats daarvan een of andere internationaal gevierde terroristenleider te erkennen? Inmiddels is er gelukkig veel veranderd. Het terrorisme werd in grote mate overwonnen door Syrië en zijn bondgenoten (ondanks de “vrienden” van Syrië), de veiligheid werd in het grootste deel van het land hersteld, de soevereiniteit van volk en land blijven overeind. De “vrienden”, zeg maar de zogenaamde “internationale gemeenschap”, had voor Syrië een failliete staat voorzien en de zionisten zouden achter de schermen voor de holocaust zorgen. De eenheid en weerstand van het volk zijn er alleen maar sterker door geworden. Anderzijds moeten we helaas erkennen dat de oorlog nog niet voorbij is. Onze “vrienden” blijven al hun doelstellingen, die ze door de oorlog, hun terroristen en islamitisch kalifaat niet konden bereiken, met alle mogelijk middelen nastreven. Ze blijven ‘tijdelijk’ het terrorisme steunen om zoveel mogelijk ontwrichting te bewerken en te trachten nog een zo groot mogelijk gebied van Syrië te controleren. Verder blijven ze een zo groot mogelijke steun verlenen aan een decentralisatie, die niets te maken heeft met de soevereiniteit van het volk. Uiteindelijk gaat het nog steeds om de westerse overheersing. Een jaar voor dat deze “vrienden” de oorlog tegen Syrië ontketenden, hadden ze al vluchtelingenkampen voorzien in de omringende landen, om hiervan dan de Syrische regering de schuld te geven, sancties te kunnen opleggen en zo mogelijk een militaire interventie voor zichzelf te rechtvaardigen. Omdat een algemene militaire vernietiging van Syrië (zoals in Libië) niet lukte, vonden ze wel voldoende redenen om het land te bombarderen, dank zij de chemische aanvallen die ze zelf organiseerden. De “vrienden” zijn nu volop aan een tweede actie bezig, nl. het beletten dat de vluchtelingen kunnen terugkeren en het land weer opbouwen. Hun voorwendsel is daarvoor een “politieke oplossing” eerst zou moeten gerealiseerd worden volgens hun voorwaarden, waarbij namelijk de soevereiniteit zoveel mogelijk toch nog gebroken wordt. De “officiële” politieke verklaringen en evenementen zijn nog vol van complot, bedrog en vervalsing. De onschuldige slachtoffers worden nog steeds als de misdadigers voorgesteld en omgekeerd. Voor de moorden en verwoestingen zouden de regering en het volk zelf de schuldigen zijn en zij die de eigenlijke misdaden organiseren worden geprezen om hun “humanitaire inzet”. Kleinere problemen of tekorten worden opgeschroefd om de echte problemen die het leven van het volk wurgen (zoals de zware sancties) te verdoezelen. Neen, de oorlog is nog niet gedaan. De schrijnende toestand van de vluchtelingen in het Rukban kamp (JordaansSyrische grens) illustreert dit helaas op de meest tragische wijze. Duizenden kinderen, vrouwen, mannen lijden onder de koude, ondervoeding en ziektes, welbewust onderhouden door de VS, hun bondgenoten en terroristen vanuit hun an-Talf militaire basis. Syrië en Rusland hebben twee humanitaire corridors voorzien waardoor mensen naar gebieden kunnen trekken die door het Syrische leger beschermd zijn. De VS verhinderen hen te laten gaan en de mensen manifesteren en eisen dat de VS troepen zouden vertrekken. Generaal Igor Konashenkof van het Russisch ministerie van landverdediging zei op 15 februari nog dat alles klaar is om aan deze mensen het nodige te geven alsook om voor een tijdelijke opvang te zorgen, waarna ze weer naar hun huizen kunnen. De Amerikanen doen echter alles om dit te beletten. De Syrische president Bachar al-Assad heeft op 17 februari een uitvoerige toespraak gehouden om regering en volk aan te moedigen op de ingeslagen weg voort te gaan. Hij pleit voor een “decentralisatie” waarbij de regionale besturen meer inspraak zouden hebben en beslissingen nemen bij de heropbouw van het land. De toekomst van Syrië moet echter ondubbelzinnig aan de Syriërs toekomen zonder dat er op dit gebied het minste compromis aanvaard wordt. Wanneer we de voorbije jaren een zee van leugens en bedrog getrotseerd hebben, zo zei hij, dan mogen we ons nu niet laten verdrinken in een waterplas. Hij waarschuwt dat Syriërs door buitenlandse mogendheden niet gebruikt zouden worden om hun belangen op te leggen. Iedere centimeter van het land zal en moet bevrijd worden. Iedere bezetter zal als vijand bestreden worden. Zonder hen te noemen gaat het uiteraard over Zionisten, Turken, Amerikanen en Europese vazallen. Hij begrijpt de frustratie van de vijanden, collaborateurs en huurlingen. Hij geeft de raad mee dat ze niet moeten vertrouwen op hun broodheren. Zij zullen hen niet beschermen. Bovendien is Syrië niet te koop, het behoort aan de Syriërs en niet aan dieven. Syrië is gebouwd op eer en niet op verraad. Als er Syriërs zijn die zich hebben laten omkopen, dan hebben zij nu de keuze, aldus de president, ofwel met ons het land mee verdedigen of slaaf worden van de bezetters. Verder zegt hij dat de prijs van de huurlingen op de internationale markt erg gezakt is. Hij doet een oproep aan de vluchtelingen om terug te keren en mee te werken aan de heropbouw van het land. De president wil geen haat en bitterheid maar vergeving en verzoening, een heropbouw van de ziel en de geest van het volk. Hierbij zijn er wel prioriteiten. Er zijn mannen die jaren van hun jong leven hebben opgeofferd om het volk te verdedigen. Er zijn ontelbare gehandicapten en families die dierbaren verloren. Zij moeten alle mogelijke eer en hulp krijgen. Verder moet alles gedaan worden opdat zij die nog gekidnapt zijn bevrijd worden. Hij prees het leger om zijn immense offers, samen met de bondgenoten. Heel bijzonder dankte hij het volk voor zijn eensgezindheid, vooral in de door terroristen bezette gebieden. Dikwijls heeft het volk daar in onmenselijke omstandigheden het leger op belangrijke wijze geholpen om de streek te bevrijden. De president wil geworteld blijven in de geschiedenis maar kijken naar de toekomst, waarvan hij wenst dat ze beter zal zijn dan het verleden. (Toespraak Syrische president: https://www.mondialisation.ca/la-volonte-populaire-aevite-a-la-syrie-le-genocide-premedite-par-ses-ennemis/5631409) De mammon, de god van de oorlog, de god van onze tijd. Hij is de grote charmeur, die op charmante wijze zijn grote droom kan verkondigen. Hij is de redder van de mensheid. Hij zegt wie de goeden en wie de slechten zijn, wat waar en wat vals is. De onbeperkte macht van de media zorgt dat de openbare opinie wereldwijd zijn boodschap begrijpt, aanvaardt en verkondigt. Wat de openbare opinie echter niet weet is dat alles gebouwd is op leugen en het diaboliseren van de wettige regeringen van de landen die ze willen veroveren. Het doel is immers steeds meer bodemrijkdommen veroveren en deze landen onderwerpen. Mammon betekent opstapelen. Irak had zogenaamd massavernietigingswapens en moest dus vernietigd worden om de mensheid te beschermen. De Libische tiran was zogenaamd zijn volk aan het uitroeien en daarom moest het land met “humanitaire bombardementen” ontwricht worden. Syrië was zogenaamd slachtoffer van een verschrikkelijke dictator en moest dus door een horde van de aller gruwelijkste terroristen uitgemoord en verwoest worden. En nu zal Venezuela weer in de prijzen vallen met zijn president die door 68 % van het volk verkozen werd. Je leest natuurlijk nergens dat Venezuela toevallig het rijkste land van Latijns Amerika is met zijn olie, goud, gas, diamant… De wereldheersers, bezeten door de mammon, de god van de oorlog, zullen zorgen dat het volk van Venezuela letterlijk crepeert totdat ze het land en zijn bodemrijkdommen veilig in handen hebben. De tijd van een wereldwijde opstand van de volkeren tegen deze criminele elite en hun mammon, de god van de oorlog, de god van onze tijd, is aangebroken. (Oscar Fortin, 28 februari 2019: https://www.mondialisation.ca/mensonge-et-diabolisation-des-paysa-conquerir-les-guerres-de-mammon/5631526) En dit nog ❖ Ons vorig bericht met drie video’s, de verkiezing van de christen Michel Aoun tot president van Libanon, Collin Powell over zijn bezoek aan de Syrische president met de nodige VS huichelarij, felle kritiek van orthodoxe joden op de joodse staat en hun onmenselijke behandeling van de Palestijnen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-109/ ❖ Militair en politiek overzicht: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-29/ ❖ Boeiend overzicht van de heropbouw van Syrië met beelden en vier video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-29/ ❖ Blijvende houding van interventie van VS in Syrië: http://www.novini.nl/vshouden-voet-tussen-de-deur-in-syrie/ ❖ Wel praten over hulp aan Syrië en eisen stellen maar niet helpen en toch nog proberen zijn soevereiniteit te breken : http://www.golfbrekers.be/praatjesvullen-geen-gaatjes-2/ ❖ De verboden fosforbommen door VS zonder scrupules en ongestraft gebruikt: http://www.golfbrekers.be/zo-hoort-u-het-eens-van-een-ander-4/ ❖ Luchtaanvallen van VS en coalitie op Syrië en Irak: http://www.golfbrekers.be/airwars/ ❖ De blijvende, straffeloze gruwelijke behandeling door de Israëli’s van het weerloze Palestijnse volk vraagt om een luid protest en een wereldwijde weerstand. Dit heeft niets van een antisemitisme maar alles van een verdediging van de menselijke waardigheid: https://sputniknews.com/columnists/201902241072695626-opposing-brutalitynot-anti-semititc/ ❖ Een moedig wereldcongres over het gewone en natuurlijke gezin in Verona (Italië), 29-31 maart: http://www.golfbrekers.be/een-congres-tegen-detijdgeest/ P. Daniel

  03-03-2019 om 17:32 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fundamentalistische Wolvertemmenaar

   

  Ene meneer Johan Wambacq, kunstenaar in Wolvertem, krijgt van de ‘kwaliteitskrante De Standaard in zijn editie van 27 februari , de kans om Kerk en clerus nog eens lekker over de hekel te halen.

  De aanleiding daartoe vindt deze fanatieke man in de laatste uitzending van Nachtwacht op Canvas.

  Wie Nachtwacht beluisterd heeft, kan het onmogelijk eens zijn met het zinnetje van de heer Wambacq: 'het was een bijwijlen irritant gesprek, waarbij geloofsijver het andere standpunt vaak letterlijk overstemde'.

  De discussie tussen moslim en ex-moslima was bijwijlen inderdaad 'irritant'. Zij onderbraken mekaar op een opgewonden manier, lieten geen ruimte voor de gedachteontwikkeling van de ander. Hun twistgesprek gleed al vlug af naar de hoofddoekenkwestie en het moet gezegd: Kanko kon geen kant meer op toen El Hammouchi haar onder de neus wreef dat zij een fervente tegenstandster ( in navolging of op bevel van haar nieuwe partij) is van de hoofddoek voor moslims, terwijl de orthodoxe joden helemaal ongemoeid worden gelaten. Dat is overigens een onverdedigbare vorm van discriminatie.

  Wat een verademing bracht bisschop Bonny, die naar inhoud en vorm, diepgang en sereniteit bracht in het 'gesprek'.

  Uiterst merkwaardig is dat de heer Wambacq, weliswaar een afkeer heeft voor ‘irritante geloofsijver’, maar er in één geut aan toevoegt dat hij Vermeersch in 'zijn geloofsijver' wat graag had horen fulmineren in dergelijk debat.De heer Johan Wambacq,schrijft alsof hij , kunstenaar in Wolvertem, het allemaal wel zeker weet en dat hij enkele miljarden mensen losjesweg kan schofferen.

  Klaarblijkelijk ziet hij wel eens 'erediensten', om dan meestal te denken: 'slecht theater gebracht door ­ondermaatse acteurs in mallotige kostuums. Als ik een preek hoor, denk ik meestal: mag het iets meer zijn, iets relevanter? Zoals ik eerder al stelde: godsdiensten zijn te mooi om over te laten aan gelovigen'. Die laatste zin vindt hij blijkbaar een goeie vondst, voor herhaling vatbaar, want hij beviel er inderdaad enkele jaren geleden ook al van.

  De conclusie is duidelijk: vanuit zijn tenenkrullende intellectuele geborneerdheid , zijn opgeblazen artistiekerig ego en zijn fanatiek antireligieus en antikerkelijk fundamentalisme, wil hij (en zijn clubgenoten) een claim leggen op de architecturale, artistieke en spirituele realisaties van de religies.

  En het kon natuurlijk niet anders: ook het mondiale Vaticaans congres over misbruik vond deze Wolvertemmenaar maar niks. Maar het meetlint dat hij gebruikt om het (on)belang van het Vaticaans congres af te meten, blijkt verdorie Johan Wambacq himself te zijn. En dat meetlint stelt inderdaad niet veel voor.

  27-02-2019 om 17:26 geschreven door Gust Adriaensen


  26-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Het einde van de standaardtaal'
  1. Er is de laatste dagen weer veel te doen over de teloorgang van de standaardtaal.

   Meer dan tien jaar geleden verscheen het boek 'Het einde van de standaardtaal'. Daarin stelt Joop van der Horst, hoogleraar Historische Taalkunde aan de KU-Leuven, dat de standaardtaal verdwijnt en plaats maakt voor een veel vrijere opvatting over taal. Er is niet langer één Nederlands, maar meerdere 'Nederlandsen' en het een is niet beter dan de andere, aldus van der Horst.

   van der Horst is een van de vele academici die de laatste jaren stellen dat de standaardtaal verdwijnt. Hieruit blijkt een merkwaardige opvatting over taal en taalevolutie. Het standaardtaalgebruik heeft namelijk nooit algemeen bestaan, niet in Vlaanderen en niet in Nederland. Het verschil met enkele decennia geleden is, zeker in Vlaanderen, de grote afstand tussen het toen nog erg streekgebonden informele taalgebruik en het nagestreefde standaardtaalideaal in formele omstandigheden. Het gevolg was dat er weinig Vlamingen waren die een vlotte, soepele algemene taal meester waren

   Nu bewegen we ons , naargelang van de sociale en professionele omstandigheden, op verschillende taalniveaus. Maar het blijft om allerlei, vooral ook praktische, redenen, uiterst belangrijk dat zoveel mogelijk mensen ernaar streven een accurate en aan de omstandigheden aangepaste algemene taal te gebruiken. Het is overigens een leerproces dat nooit helemaal af is.

   Bovendien is het vaak zo dat de taalgebruikers die de streektaal propageren en zich afzetten tegen de standaardtaal, dat eerder doen uit onmacht, menselijk opzicht of gemakzucht ten aanzien van het gebruik van AN. Zij vergeten daarbij ook dat het dialect dat zij koesteren en beweren te spreken, mijlenver verwijderd is van de dagelijkse taal van hun (groot)ouders en ofwel een naar het vermoede streekklanksysteem vertaald AN is, ofwel een soort van tussentaal geworden is, die nu eens wat verder van, dan weer dichter bij de standaardtaal staat

  26-02-2019 om 18:33 geschreven door Gust Adriaensen


  25-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewustzijnsvernauwing
  1. Wanneer erop gewezen wordt dat de media bijna uitsluitend aandacht hebben voor het misbruik binnen de kerk, en daardoor de indruk wordt gewekt dat in andere sectoren en instituten het misbruik miniem is en de aanpak ervan niet dringend, dan wordt dat vaak en gemakshalve (vanuit het comfortgevoel van het eigen grote gelijk), afgedaan als 'vergoelijking'.

   Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden tegen de al enkele jaren aan de gang zijnde perceptiecreatie: kerk=misbruik. De obsessieve concentratie op het misbruik binnen de kerk, neemt de aandacht voor de bestrijding van misbruik buiten de kerk weg en dient duidelijk in hoofde van sommige opiniemakers en instellingen een andere agenda, namelijk de bestrijding van kerk en religie.

   De kerk ,van hoog tot laag, heeft evenwel de laatste jaren op het publieke forum het duidelijkst stelling genomen tegen het binnenkerkelijke misbruik, wat van weinig andere grote en internationale instellingen en instituten gezegd kan worden. Zij zal, zij moet daarmee doorgaan

    Dat de gecreëerde bewustzijnsvernauwing omtrent misbruik als zijnde een (binnen)kerkelijke misdaad, nefast is voor de alertheid van de publieke opinie en voor de effectieve bestrijding van (seksueel ) misbruik van minderjarigen (maar ook van meerderjarigen), blijkt uit het zo goed als totale gebrek aan belangstelling in de media, voor het recente rapport van Sensoa: 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en volwassenen: feiten en cijfers'. Het is te lezen op internet. Het heeft betrekking Vlaanderen en België en op 2018.

   Het zijn schokkende cijfers, waarbij kerk of priesters helemaal geen rol meer spelen.De meeste gevallen van misbruik doen zich voor in de thuissituatie, op school , in de zorg waar mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen vaak het slachtoffer zijn, bij asielzoekers, en vooral in sportverenigingen. Waarop wachten bv. de ministers van sport of de bobo's van de grote sportfederaties om een openbaar nationaal of mondiaal congres te organiseren?

  25-02-2019 om 19:27 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nepmoraalwetenschapper

  Het was te verwachten. Het Vaticaan organiseert een mondiaal congres helemaal gewijd aan het misbruik van minderjarigen en de bestrijding ervan, maar de Vlaamse media, en in het bijzonder de 'kwaliteitskrant' De Standaard, vonden dat congres vooraf al niks en hebben er na afloop ook geen goed woord voor over.

  In DS van 25 februari, krijgt de fanatieke antireligieuze en antikerkelijk Gentse moraalwetenschapper Dirk Verhofstadt, uitgebreid de kans kerk en clerus nog eens over de hekel te halen.

  Deze moraalwetenschapper heeft wel een bijzonder hoge dunk van zichzelf. Met spijt en verontwaardiging constateert hij dat 'zijn' vier concrete maatregelen,  niet in Rome werden genomen. Precies alsof een buiten Gent amper bekende en buiten Vlaanderen totaal onbekende wetenschapper, de agenda wil bepalen van een mondiaal congres.

  Misschien kan Dirk Verhofstadt zijn licht ook eens laten schijnen over het seksueel misbruik van minderjarigen en van meerderjarigen buiten de kerk. Hij zou bijvoorbeeld kunnen starten met vier concrete maatregelen voor te stellen aan de politieke en rechterlijke instanties van de stad Gent. Vlaanderen bevrijden van die afschuwelijke misdaad die misbruik (ook van volwassenen) is, moet een volgende stap zijn. Enzoverder, enzovoorts.

  In zijn antikerkelijke vooringenomenheid helpt deze 'wetenschapper' de indruk verspreiden en versterken, dat misbruik alleen maar in die verfoeilijke kerk bestaat en niet ergens anders . Toch wel wat te gemakkelijk, meneer de moraalwetenschapper en allesbehalve wetenschappelijk!

  25-02-2019 om 14:39 geschreven door Gust Adriaensen




  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!