NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De avonddienst in de abdij van Postel
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)
 • Gebedsintentie van de paus voor juni
 • 'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  28-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liegende ministers en staatssecretarissen: eruit!

  In De Morgen lees ik over de hele en halve leugens van minister Homans -en je kan daar nu ook staatssecretaris Demir aan toevoegen-, het volgende:

  'De opeenvolging van onwaarheden van minister Homans roept een eenvoudige maar ernstige vraag op: mag een minister liegen? Houdt het Vlaams Parlement het bij een zelfgeorganiseerd krokusreces? Of is er toch een meerderheid van de volksvertegenwoordiging die nog beseft dat een minister het parlement en het soevereine volk rekenschap verschuldigd is?'.

  Het is inderdaad een fundamentele vraag. Voor elke democraat is het antwoord overduidelijk. Ministers die parlement en bevolking voorliegen , zijn voor ons democratisch systeem nefaster en ondermijnender dan de graailust van mandatarissen.Bij sommigen kwamen daar wel nog leugens bovenop.

  Een gezonde democratie en gezonde politieke partijen moeten daartegen keihard reageren. Ook die partijen waartoe de liegende ministers en staatssecretarissen behoren.

  28-02-2017 om 13:06 geschreven door Gust Adriaensen


  27-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De leugen en de newspeak van Zuhal Demir

  De kakelverse staatssecretaris Zuhal Demir oordeelde dat een oorlogje tegen een van de instellingen in haar portefeuille, met name Unia, het gelijkekansencentrm, niet slecht was voor haar electorale bekendheid. En flink kakelen deed ze dus.

  'Als je ziet hoe obsessief Unia bijvoorbeeld bezig is met de zwartepietendiscussie, dan vraag ik me af waar het mee bezig is' , aldus Demir in Het Nieuwsblad.

  Nog los van het feit dat de staatssecretaris een vraag stelt die ze zelf al vooraf beantwoord heeft, is het 'obsessief bezig zijn met de zwartepietendiscussie' een flagrante leugen. Dat wijst een fact-check van De Standaard uit.

  In een facebookpostreactie erkent Zuhal dat Unia 'zich niet te zeer in het debat heeft gemengd', maar... dat is volgens de wijsneuzige en helderziende Demir  'EEN VERDACHTE STILTE'.

  Nou jij, en dan ik weer.

  Als dat geen schitterend voorbeeld is van orwelliaanse newspeak en trumpiaanse alternative facts.

  Geen mooie start Zuhal!

  27-02-2017 om 16:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Populistische fundamentalist Boudry
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Gentse 'wijsgeer' (?) Maarten Boudry postte onlangs volgende tweet in het Engels: 'No self-respecting university should have a Faculty of Theology. Even a Faculty of Astrology would make more sense. At least, stars exist.'

  Dergelijk stompzinnig gekakel kon Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven ,niet zomaar over zich heen laten gaan. Hij heeft er geen moeite mee om de blaag die Maarten is, intellectueel onder de grond te schoffelen.

  Want een zichzelf opblazende snotneus is Boudry in zijn onwankelbare en agressieve eigendunk bij het propageren van zijn fundamentalistisch atheïsme. Hij zit als het ware op vinkenslag om christendom en Kerk ervanlangs te geven en in het bijzonder katholieke gelovigen weg te zetten als primitieve dommeriken. Hij werpt zich op als de nieuwe missionaris, vervuld met een niet te stuiten bekeringsijver. Een Vlaamse Dawkins als het ware.

  Het gevolg daarvan is dat deze 'academicus' zijn relatieve bekendheid in Vlaanderen niet te danken heeft aan de kwaliteit van zijn academisch werk maar aan zijn polemische ingesteldheid ten aanzien van religie en Kerk. nu weer met zijn puberale aanval op de faculteit theologie.

  Wanneer doet Boudry eens een poging om zijn eigen mens-, wereld- en zingevingsbeeld duidelijk te maken, zonder aanval op bv. het christendom. Of is hij daartoe niet in staat?

  Het is goed dat Torfs dergelijke populistisch bedoelde, primitief-agressieve uitlatingen van een tafelspringende 'academicus' over de hekel haalt.

  27-02-2017 om 14:46 geschreven door Gust Adriaensen


  26-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee politica's met hoog Trumpgehalte

  De manier waarop de dames Demir en Homans tekeergaan tegen  Unia, het vroegere gelijkekansencentrum,   doet onvermijdelijk aan Trump denken.

  Hun actie tegen Unia  steunt niet op feiten maar is ideologisch,  electoraal en populistisch gemotiveerd.

  Het moment nadert waarop deze dames het zullen hebben over 'alternatieve feiten'. Correctie: minister Homans zag enkele dagen geleden alleen maar positieve ontwikkelingen in de armoedebestrijding. Zij was de enige.

  26-02-2017 om 20:19 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus: Iedereen heeft recht op drinkbaar water


  Paus Franciscus heeft op een conferentie in Rome het fundamentele recht op schoon drinkwater en hygiëne voor iedereen verdedigd.

  De verdediging van het fundamentele recht op schoon drinkwater en hygiëne gaart gepaard met de zorg en de eerbied voor de schepping. Dat verklaarde paus Franciscus op een conferentie over het recht op water van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Ons recht op water is ook een plicht jegens water. Het recht dat wij op water hebben gaat gepaard met een verplichting die ermee samenvalt en er niet van mag worden gescheiden, zei Franciscus aan een uitgelezen groep watermanagementdeskundigen, ontwikkelingswerkers, milieu-experts en politici.

  Wij moeten ons de vraag stellen of wij niet op weg zijn naar een grote wereldoorlog voor het recht op water, aldus paus Franciscus

  Op het tweedaagse seminarie (23 en 24 februari) werd gezocht naar interdisciplinaire oplossingen voor problemen in arme gebieden waar de volksgezondheid ernstig wordt bedreigd door vervuild water. Paus Franciscus drukte de deelnemers op het hart: Dagelijks sterven 1.000 kinderen door een gebrek aan water. Mensen hebben niet alleen recht op toegang tot water, maar ook recht op schoon en veilig water.

  26-02-2017 om 17:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/8
  Vrijdag 24 februari 2017
  Uit het leven van de gemeenschap
  Tijdens de eerste helft van de week hadden we nog te lijden onder een koudegolf met het nare gevolg van bevroren waterleidingen in de nieuwbouw. Oud nieuws voor jullie, telkens nieuw voor ons. Een gast uit Libanon die twee dagen bij ons verbleef vooraleer hij naar Aleppo vertrok om daar te helpen, hebben we in de refter te slapen gelegd bij het houtvuur, om te vermijden dat hij verkleumd van de kou zou moeten vertrekken. De tweede helft van de week was het weer iets zachter en vooral, de zon scheen ’s morgens heerlijk. Een andere gast, een jonge Fransman kwam een week om zich voor te bereiden op het doopsel. We hebben de eerste stappen in het geloof met hem kunnen zetten. Voor ons, die het christelijk geloof met de moedermelk hebben meegekregen is het een onbekend gegeven: een gewone westerling die geen weerstand heeft tegen het christelijk geloof maar er ook geen enkel contact mee gehad heeft, noch van zijn ouders, noch van zijn opvoeding, noch van zijn omgeving. Zelf zegt hij lakoniek: “c’est la France”. Was Frankrijk niet “de oudste dochter van de Kerk?”. Tenslotte hebben we de avond voor zijn vertrek hartelijk afscheid gevierd. We zouden met de fraters pannekoeken bakken op het houtvuur. Het plezier van de hele onderneming was minstens even aangenaam als het eten zelf. De pannenkoeken waren eerder kleine aangebrande broodjes en... ze waren eetbaar.
  Gedurende het tweede deel van de week was het tijdens de lange voormiddag erg aangenaam werken op het terrein. De zon geeft heerlijke warmte en daar hoeven we niets voor te doen. In de late namiddag, de avond, ’s nachts en ’s morgens is het wel echt koud. Dan hebben we ons houtvuurtje, maar daarvoor moeten we op het terrein flink wat hout zoeken en zagen. Ondertussen wel bereiden we ons voor op de grote vasten.

  26-02-2017 om 07:06 geschreven door Gust Adriaensen


  25-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het glazen plafond

  In een commentaar in De Standaard onder de titel 'Goed dat het glazen plafond sneuvelt', steekt Bart Brinckman de loftrompet over het feit dat de nieuwe staatssecretaris allochtone roots heeft.

  Dat is merkwaardig. Zuhal Demir haat het om beoordeeld te worden op haar afkomst. Zij zal er pas zlef mee uitpakken als ze van mening is dat het haar electoraal winst kan opleveren.

  Maar bovenal gaat het toch om de portefeuille van bevoegdheden die ze te beheren krijgt. Armoedebestrijding en gelijkekansenbevordering zijn er daarvan twee belangrijke. En dan is het veel belangrijker na te gaan hoe Demir zich als parlementslid daarover al heeft uitgelaten.

  Ze toonde zich daarin erg hardvochtig, thatcheriaans,  en pakte graag uit met de ultraliberale en simplistische slogan: 'Als je maar hard werkt en je kansen grijpt, geraak uit de armoede.'

  Haar is dat gelukt, vele honderdduizenden autochtonen en allochtonen slagen daar niet in. De beschamende armoedecijfers in Vlaanderen en België zeggen genoeg.

  Demir mag voor mijn part alle kleuren van de regenboog hebben, als ze  maar echt werk maakt van het terugdringen van de armoede, vooral van degenen die geen werk vinden of geen kansen krijgen , bv. omdat ze allochtoon zijn.

  Dan pas sneuvelt het glazen pfafond.

  25-02-2017 om 08:05 geschreven door Gust Adriaensen


  24-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bracke en Demir

   Zo'n twee jaar geleden schreef ik een stukje over het 'voortschrijdend inzicht' van Siegfried Bracke inzake de verhullende/onthullende outfit van vrouwelijke collega's in de politiek. Je vindt het hieronder.

  Is het niet opvallend waarde lezer dat in dit blog de twee politieke hoofdacteurs van de laatste dagen mekaar bij manier van spreken tegen het lijf lopen? En dat de ene haar promotie in feite te danken heeft aan de ondergang van de andere?

  Want door het debacle van Bracke in Gent, moest Sleurs de NVA-meubelen redden in Gent en werd haar staatssecretariszetel vacant. Daarop werd dan door de Grote Baas, Zuhal Demir gedeponeerd.

  Het kan inderdaad verkeren.

  Geniet ook in bijlage van de onthullende zeven hoofdzonden van Siegfried Bracke in Humo 16 jaar geleden. 

  -----------

  Die Siegfried toch! Is niet voor één gat te vangen. Vormt de beste illustratie van wat in politieke kringen 'voortschrijdend inzicht' wordt genoemd.

  De niet onaardige mevrouw Kim Geybels (N-VA) bracht enkele jaren geleden gedurende weliswaar korte tijd nogal wat opwinding teweeg in NVA-kringen. Die opwinding bereikte een hoogtepunt, ook in de media, toen Siegfried Bracke, forse kritiek, net zoals Valère Descherp in zijn tijd, uitte op haar weinig verhullende kledij. Geybels had in een interview met de VRT een hotpants aan en zedenmeester Bracke vond dit te uitdagend en sexy voor een senatrice. Siegfried ontketende zowel buldergelach als woede. Zeker de feministische vrouwen konden er niet echt mee lachen. Bracke zelf werd door de grote baas terechtgewezen en moest met hangende staart op zijn woorden terugkomen.

  De niet onaardige mevrouw Zuhal Demir (N-VA) leende haar lijf recent voor een de verbeelding prikkelende fotoshoot van het 'mannenblad' P-Magazine.

  Onze ondertussen Eerste Burger geworden Sieg, heeft er, in tegenstelling tot de Kim Geybels-saga geen moeite mee. 'Foto's van een mooie vrouw in een mooi interieur', aldus Bracke. Hij had mevrouw Demir zelfs geadviseerd 'wat decolleté te laten zien'. En Zuhal heeft zo te zien, Siegfrieds advies toch enigszins ter harte genomen.

  Merkwaardig is dat de feministische vrouwen nog niet van zich hebben laten horen. Want 'wat decolleté laten zien', doet toch afbreuk aan de intrinsieke waarde van de vrouw als persoon, niet? Ook de grote baas heeft nog niet gereageerd. Onbegrijpelijk. Om het met een paar clichés te zeggen: de ene hotpants is het andere decolleté niet, de ene Kim Geybels is de andere Zuhal Demir niet.

  En wat Bracke betreft: hij heeft een hele weg afgelegd. Van zedenmeester tot decolletépropagandist! Het kan verkeren.

  -------------------

  Bijlagen:
  http://www.humo.be/humo-archief/374843/de-zeven-hoofdzonden-volgens-siegfried-bracke   

  24-02-2017 om 09:32 geschreven door Gust Adriaensen


  23-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'België een gebrekkige democratie'

  Niks om fier over te zijn: In de jaarlijkse Democracy Index van het Britse blad The Economist zakt België van de 26ste plaats in 2015, naar de 35ste plaats in 2016. Want het land is een ‘gebrekkige democratie’, met een politieke cultuur die burgers wantrouwt en hen het liefst zo ver mogelijk van het beleid weghoudt.

  23-02-2017 om 16:18 geschreven door Gust Adriaensen


  22-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vetpotten

  De Vlaamse vetpotten: een (voorlopige) balans.

  1. Bracke: de perfecte implementatie van het spreekwoord: Wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in.

  2. N-VA: de snelheid van verandering naar een traditionele partij, met de gebreken en misstanden die de N-VA wat graag aan de andere 'traditionele' partijen verweet.  In het rijtje van trado's horen dus thuis: N-VA, CD&V, Open VLD, SPA.

  3. De Wever: schuwt geen ongerijmdheden wanneer hij denkt dat het hem politiek goed uitkomt. Want hoe combineer je: 'wij zijn geen traditionele partij ' met 'de traditionele partijen doen het (in de vetpotten zitten) allemaal, dus wij doen het (in de vetpotten zitten) ook'?

  4. De media zijn schromelijk tekortgeschoten. Al jaren bestaat de verplichting voor politieke mandatarissen om al hun mandaten te melden. Elk jaar verschijnt daarvan een lijst in het Staatsblad. De site Cumuleo maakt al die gegevens nog toegankelijker. De media en ook heel wat politici deden alsof over de mandaten van politici helemaal niks bekend was.

  5. De politieke partijen worden door de journalistiek met twee maten en gewichten benaderd en be(ver)oordeeld. De SPA was aanvankelijk overduidelijk de kop van Jut. Hoewel een Gentse Open VLD-schepen even erg 'gezondigd' had, moest zijn SPA-collega eraan geloven. Toen Bracke zichzelf op een onvoorstelbaar klungelige  manier in de voet schoot, kon ook NVA niet buiten schot blijven. Over de CD&V hoor je zo goed als niets. En dat is precies de partij die door haar sterke gemeentelijke verankering, de meeste zitjes in de talloze intercommunales en 'derivaten', bezet.

  22-02-2017 om 11:00 geschreven door Gust Adriaensen


  20-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van kwaad naar erger

  Het crisismanagement en de communicatie van de N-VA zijn de voorbije dagen ondermaats geweest

  Drie flaters en ongeloofwaardige beweringen konden vandaag genoteerd worden.

  1. Bracke beweert dat hij geen cent van Telenet opgestreken heeft, sinds hij kamervoorzitter is. Geen kat gelooft dat. Waarom heeft hij dat niet eerder gezegd, is de vraag die in heel België weerklinkt. Dat zou hemzelf en zijn partij veel miserie bespaard hebben.

  Het kan toch niet zo moeilijk zijn voor de media om de juistheid van Brackes bewering te onderzoeken. De Wever kan, net zoals hij dat deed voor schepen Kennis, Brackes belastingbrief openbaar maken. Of er kan in de boekhouding van Telenet gekeken worden.

  2. De Wever houdt er een merkwaardige logica op na. In een interview met de VRT beklemtoonde hij dat de N-VA geen traditonele partij is. Maar de verantwoording en het alibi, die de voorzitter de hele tijd naar voren schoof, voor de poenschepperij van Bracke en Kennis, was: 'De andere partijen doen hetzelfde, waarom zouden wij het dan niet doen?'

  3. Het ontslag van Sleurs als staatssecretaris, wordt door politieke waarnemers gezien als een liquidatie. Het Brackeschandaal gaf de N-VA-partijtop de kans zich te ontdoen van een staatssecretaris, die er tot nu toe niks van gebakken had.

  20-02-2017 om 19:00 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kracht van RASP

  Wat kon je enkele dagen geleden in dit blog over de neergang van Bracke lezen:

  'Maar het ergste was dat zijn eigen partij hem had laten vallen als een baksteen. Staatssecretaris Sleurs stond direct te trappelen van ongeduld om hem te vervangen als lijsttrekker  van de Gentse NVA en de Grote Baas liet hem spartelen als een vis op het droge om de echte mandatenkampioen, de Antwerpse schepen Kennis, zo veel mogelijk uit de wind te zetten.

  Wat werd daarnet bekendgemaakt?

  Elke Sleurs wordt lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent.

  Het is nu wachten op de aankondiging dat Siegfried NVA-lijsttrekker wordt in Mol.

  20-02-2017 om 13:34 geschreven door Gust Adriaensen


  19-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Comical Donald

  Jaren geleden lachte de hele wereld met de minister van informatie in het regime van Saddam Hoessein. Al vlug kreeg hij de spotnaam comical Ali.

  In Amerika is zijn opvolger opgestaan: comical Donald.

  Maar veel gevaarlijker dan Ali.

  19-02-2017 om 17:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dick Bruna overleden

  Dick Bruna, de geestelijke vader van 'nijntje', is overleden op 89-jarige leeftijd.

  19-02-2017 om 14:23 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub


  Vrijdag 17 februari 2017

  Flitsen uit het leven van de gemeenschap

  Op weg naar de vasten

  In de byzantijnse liturgie wordt de grote vasten voorbereid door vier zondagen met een rijke liturgie (wat in de oude Latijnse liturgie eigenlijk ook het geval was). Omdat abouna Georges, de pastoor van de St. Michael in Qâra juist zondags moeilijk kan komen, werd overeengekomen dat hij een dag in de week zou komen en dan de zondagsliturgie vieren. En zo hadden we woensdag een intense byzantijnse dienst. Op zondag vier ik dan de Latijnse liturgie met de nodige Arabische aanpassingen. En zo vieren wij op oecumenische wijze de katholieke vasten, vanuit de twee bronnen uit oost en west, zoals een mens ook uit twee longen ademt.

  Binnen werken

  Een nieuwe koudegolf zorgt er voor dat we niet op het terrein kunnen werken, hoewel er nog vele bomen moeten geplant worden. Anderzijds is er werk genoeg dat binnen kan gedaan worden. Het inpaken van kaarsen is een ideaal “bandwerk”. Op een gedrukt sierkaartje met de naam “morgenster”-kaarsen en de gegevens van de gemeenschap moet met de hand het aantal kaarsen geschreven worden. Dit gaat samen met de kaarsen in een plastiekzakje, dat met een machientje gesloten wordt (als er elektriciteit is, zoniet met plakband). En zo gaan er 20 zakjes in één grote plastiekzak. Het werk wordt gedaan in de refter waar het houtvuurtje voor wat warme gezelligheid zorgt.

  Versterking van ons christelijk leven

  Samen met de pastoor van Qâra en enkele jonggehuwden hebben we besloten iedere week samen te komen voor de studie en de meditatie van een Schrifttekst. Het is de bedoeling dat ons christelijk leven ook concreter in de dagelijkse omstandigheden gestalte krijgt en vooral de gehuwden daarmee gesteund worden in het christelijk geloof. Zo hielden we onze eerste samenkomst. Abouna Georges begon met een toelichting op de bekende tekst van het “hooglied van de liefde” van St Paulus in 1 Kor. 13. Het was een aangename uitwisseling, aanmoediging en versterking, zowel voor ons als fraters als voor de gezinnen.

  19-02-2017 om 13:40 geschreven door Gust Adriaensen


  18-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Bracke burgemeester van Mol?

  'Had ik toch maar naar ons Marina geluisterd. Was ik toch maar in Mol gebleven.'

  Die zinnetjes maalden al enkele dagen door Siegfried Brackes hoofd.

  Het debacle was dan ook compleet. Hij had gehoopt in Gent af te rekenen met die verfoeilijke primitieve socialisten en met die gesofisticeerde linkse intellectuelen van Groen, maar hij was zelf aan de schandpaal genageld geworden. En in het parlement had die communistische broekvent van een Hedebouw, hem de huid vol gescholden, hem een leugenaar en een eersteklasgraaier genoemd.

  Maar het ergste was dat zijn eigen partij hem had laten vallen als een baksteen. Staatssecretaris Sleurs stond direct te trappelen van ongeduld om hem te vervangen als lijsttrekker van van de Gentse NVA en de Grote Baas liet hem spartelen als een vis op het droge om de echte mandatenkampioen, de Antwerpse schepen Kennis, zo veel mogelijk uit de wind te zetten.

  En dan kwam het genadeschot. Sieg had nog maar pas een telefoontje van Joachim gekregen en Bracke wist direct hoe laat het was. De Mollenaar Joachim Pohlmann was een talentrijke man, die al van in zijn jeugd een vlotte pen had en goed van de tongriem was gesneden. Mede dankzij die kwaliteiten had hij heel wat macht verworven binnen het NVA-web rond de voorzitter.

  Met zijn gekende welsprekendheid deelde Joachim dus mee dat Bracke een andere wending moest geven aan zijn politieke carrière. Hij kreeg de kans (de laatste, voegde Pohlmann er dreigend aan toe) om in het Kempense Mol, de NVA duidelijker op de kaart te zetten en de burgemeesterszetel te veroveren.

  Toen Sieg het bevel van 't Schoon Verdiep, aan zijn Marina, thuis in Mol, vertelde, moest ze de aandrang weerstaan om een gat in de lucht te springen en enthousiast uit te roepen : 'O Valèreke, hoe geweldig!'. Dat was het koosnaampje dat ze op echt blije momenten wel eens gebruikte. Marina had altijd al een grondige hekel gehad aan Gent en de Gentenaars en voelde zich het best thuis in haar charmante Kempense dorp.

  Het nieuws dat Siegfried Bracke burgemeester van Mol wilde of moest worden, verspreidde zich als een lopend vuurtje door de uitgestrekte gemeente.

  Het bereikte ook huisarts Verbeke tijdens de raadpleging.  Hij vergiste zich bijna van spuit toen het bericht tot hem doordrong. Verbeke was de rustige en beminnelijke kopman van de Molse NVA, had als nieuweling bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een geweldig resultaat behaald maar werd door CD&V en SPA in snelheid gepakt bij de coalitievorming.

  André Verbeke had leergeld betaald. Hij had gezworen: dat nooit meer. En nu dreigde een Antwerpse oekaze, zijn idealistisch toekomstproject voor zijn geliefde gemeente onderuit te halen met een in ongenade gevallen, geïmporteerde halve Gentenaar.

  Diep in de Vlaamsbewuste ziel van het Molse gemeenteraadslid, stolde de volgende zin tot een oninneembare Kempense vestingmuur: 'Met alle Antwerpenaars en Gentenaars, maar niet met mij!!'  

  18-02-2017 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  17-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De stroper wordt boswachter

  De NVA is in de communicatie en de strategie klaarblijkelijk de pedalen kwijt.

  De Antwerpse graaikampioen  Kennis nu met een straf zuiveringsvoorstel voor de dag laten komen is misplaatst en ongeloofwaardig, zoals het ook schaamteloos was dat de extreem partijdige en profiterende parlementsvoorzitter in staat werd gesteld een parlementslid dat hem zijn vetpotexpertise onder de neus wreef, de mond te snoeren. Dat was, aldus de meest verdienende politicus van het land, omdat de PVDA'er zijn spreektijd met 1 MINUUT overschreden had.

  De grootste stroper, die langs zijn neus weg vertelt dat meer dan 7000 euro netto per maand, geen onaardig maar wel een verantwoord loon is, opvoeren als de beste boswachter; de veelverdiener, die zijn hand niet omdraait voor enkele duizenden euro's min of meer, laten mierenneuken over 1 minuut: het is zelden vertoond in ons politiek theater.

  Voor de idealistische Vlaamse nationalisten is het ergste nog dat de hoofdacteurs tot de NVA-stal behoren.

  17-02-2017 om 17:09 geschreven door Gust Adriaensen


  16-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Decline and Fall van Bracke

  Het is opvallend dat ook de oppositie niet de kop van de kamervoorzitter wil. Nochtans is wat Bracke de laatste dagen gezegd heeft en wat over hem aan het licht gekomen is, van aard om zijn gezag en integriteit voor altijd als onbestaande te beschouwen.

  De best betaalde politicus van het land moet zich boven het politieke gewoel stellen. In Gent ontbond Siegfried vanuit platte electorale machtsoverwegingen zijn duivels tegen de SPA. Hij vergat dat hijzelf en zijn partij veel dieper in de vetpotten zitten dan de vermaledijde socialisten. Hij vergat zijn adviseurschap van Telenet te vermelden, weigerde te vertellen wat hij ermee verdiende en loog uiteindelijk over het bedrag. Een schaterlach weerklonk in heel het land toen hij verkondigde geen 'poenschepper' te zijn en dat hij 'vrij en vrolijk' (wat een misselijk makend en leugenachtig cliché) zijn dikbetaald 'adviseurschap' van Telenet opgaf.

  Deze man heeft gewoonweg de morele autoriteit niet meer om het parlement voor te zitten. Exit!

  16-02-2017 om 16:22 geschreven door Gust Adriaensen


  15-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor (bijna) elk kwaaltje is er wel een kruid gewassen

  Postelkaas en Postelkruiden: twee topproducten die binnen de muren van de norbertijnenabdij van Postel geproduceerd worden.

  Ze zijn te koop in het abdijwinkeltje. Maar er is voor de kruidenproducten een bijkomende mogelijkheid tot aanschaf: een heuse webwinkel.

  Op http://orders.abdijpostel.be maar ook via de website van de abdij (www.abdijpostel.be) is de webwinkel te bereiken.

  Alle producten staan vermeld, onderverdeeld in productgroepen (bv. tincturen, capsules,...). De producten kunnen elektronisch besteld worden. Aan de koper wordt automatisch een mail gestuurd met daarop de lijst met bestelde producten en de kostprijs. Na betaling, worden de producten naar de koper verstuurd via Bpack (het vroegere Taxipost).

  Bijlagen:
  http://orders.abdijpostel.be    

  15-02-2017 om 21:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bracke een poenschepper?

  Bracke schreeuwt uit, voor wie het niet mocht geloven: 'IK BEN GEEN POENSCHEPPER!!

  Dat ie dan al eens begint met haarfijn uit te leggen aan de bevolking wat ie allemaal al zo gedaan heeft voor Telenet om 12000 euro plus 2000 euro per vergadering op zijn rekening gestort te krijgen.

  15-02-2017 om 13:03 geschreven door Gust Adriaensen


  14-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pot verwijt de ketel..

  Vetpotten en graailust

  Er was eerst de selectieve verontwaardiging van NVA'er Bracke, de politicus die de hoogste wedde geniet van alle politici, over de SPA'er Balthasar en NIET over de Open VLD'er Peeters.

  Dan volgde de opmerking van Groen-kopman Van Besien dat het Antwerpen van de NVA ook niet pluis was. Er loopt daar een schepen rond, met name Kennis, die 17 betaalde mandaten vergaard heeft.
  Even nadien oordeelde NVA'er De Wever, die ook niet arm wordt van zijn mandaten, dat er niks beters opzat dan de wereld kond te doen hoeveel zijn schepen maandelijks opstreek en dat is volgens De Wever het niet onaardige bedrag van meer dan 7000 euro netto. De burgemeester voegde eraan toe dat de inkomsten verantwoord waren omdat meneer Kennis uit de privésector komt waar dergelijke verloning normaal (!?) zou zijn.

  Het werd door velen als erg gênant aangevoeld dat De Wever die dingen vertelde en niet de betrokkene zelf. Dus werd de communicatie bijgestuurd en mocht Kennis opdraven om in zijn portemonnee te kijken. Hij vertelde exact hetzelfde als De Wever, perfect his master's voice. Zo werd aan de gêne, een vorm van denigrerende ridiculisering van de riant verdienende schepen toegevoegd...

  De lamentabele crisiscommunicatie van de Grote Voorganger had daarmee zijn hoogtepunt nog niet bereikt.

  De Wever vond het nodig zijn Antwerpse concurrent Van Besien de huid vol te schelden en hem het etiket 'stielbederver' op te kleven.

  Een hoogst ongelukkige woordkeuze. Het ontging de voorzitter klaarblijkelijk dat 'stielbederver' hoofdzakelijk in kringen van overheidspersoneel wordt gebruikt en altijd een sarcastische, negatief-kritische gevoelswaarde heeft. De anciens in overheidsdienst, die de kantjes eraf lopen en de kunst van het profiteren tot in de finesses hebben geleerd, gebruiken dat woord als scheldwoord voor degenen die plichtsbewust, ijverig en correct, hun job doen voor het 'algemeen belang'.

  De scheldpartij van De Wever was voor Van Besien de gedroomde assist om de Vlaamse nationalisten te beschuldigen van een dubbele moraal. In Gent Bracke, die ook geen armoe lijdt, de verontwaardigde zedenmeester laten spelen, maar in Antwerpen de graaipassie van de eigen partijleden verdedigen, vergoelijken, minimaliseren, dat is de hypocrisie ten top, aldus Van Besien.

  En gelijk heeft hij.

  (klik op onderstaande link om in de portemonnee van schepen Kennis te loeren)

  Bijlagen:
  Doc1.docx (178.3 KB)   

  14-02-2017 om 19:24 geschreven door Gust Adriaensen


  13-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hypocrisie van Bracke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We beleven dezer dagen weer een verbijsterend knap staaltje van schijnheilige verontwaardiging over de graaicultuur van de socialisten, in het bijzonder die van Gent. Toen bekend raakte welke vergoedingen twee schepenen opstreken dankzij hun bestuurdersfunctie in Publipart, richtte de afkeuring zich merkwaardig genoeg alleen maar op de socialistische schepen Balthasar en op de SPA in het algemeen.

  Dat is een misselijk makende vorm van hypocrisie vanwege heel wat politici en de media. Open VLD met een schepen die brutaal zegt: 'Ik blijf waar ik zit', wordt ontzien. Politici uit alle partijen oefenen mandaten uit die rijkelijk betaald worden. En bij de topstukken hoort ongetwijfeld Bracke, de man die nu het hoogst van de verontwaardigingstoren blaast. Niet omwille van ethische afschuw maar uit electoraal opportunisme.

  Bracke heeft 6 betaalde mandaten: kamervoorzitter, volksvertegenwoordiger en lid bureau van het parlement, gemeenteraadslid en fractievoorzitter NVA Gent, adviesraad Telenet. En hoe zit het met Open VLD'er Christophe Peeters? Wel die blijft doodgemoedereerd, daarbij kordaat gesteund door de topliberalen, op de poen zitten. De heer Peeters geniet van 7 betaalde mandaten: schepen van Gent, voorzitter college commissarissen Tarys, bestuurder, regionaal adviescomité, directiecomité Tiniwo, bestuurder Publilec en Publipart.

  Omdat Bracke vanuit de Gentse oppositie zo ongenadig het poen scheppen van de socialistische schepen Balthasar aanvalt (waarom de liberaal Peeters en ook Bracke himself buiten schot blijven, mag Siegfried weten), ga je automatisch ook aandacht hebben voor een stad waar de partij van Bracke aan de macht is. Antwerpen bijvoorbeeld.

  Hoe zit het daar met het poen scheppen van de schepenen? Dat is niet fraai. Schepen Kennis heeft 17 (!!) betaalde mandaten. Schepen Van de Velde en OCMW-voorzitter Duchateau respectievelijk 8 en 7. Van schepen Ait Dahoud is in de Cumuleolijsten zelfs geen spoor te bekennen.

  Als Siegfried Bracke het hart op de juiste (rechtse?) plaats draagt, dan zal hij niet aarzelen ook die Antwerpse schepenen aan de schandpaal te nagelen.

  ( Surf naar Cumuleo, de site die u uren boeiende tijdpassering kan bezorgen met het napluizen van de betaalde en onbetaalde mandaten van duizenden politici.)

  13-02-2017 om 14:59 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/6
  Vrijdag 10 februari 2017

  Flitsen uit het leven van de gemeenschap

  De warmtebron

  Hout is hier de bron van warmte. Vele dorre bomen op ons terrein, nu door nieuwe aanplantingen vervangen, hebben we op een grote aanhangwagen geladen als brandhout voor de mensen in het dorp die hiermee hun huis willen verwarmen. En er blijft op het terrein nog genoeg over voor ons houtkacheltje, dat heel gulzig is. De temperatuur is enkele dagen weer zo laag dat alle waterleidingen in de nieuwbouw bevoren zijn en dat brengt behoorlijk wat ellende mee voor het sanitair, maaltijden en de afwas... Er moet dan bij de zusters water gehaald worden. Bovendien zaten we enkele dagen met de stroomonderbreking weer in de maximale periode: 1 uur elektriciteit en 5 uur niet. Over dag is het van 11.00 u tot 12.00 u en van 17.00 u tot 18.00 u. Wakkere kerels en meiden hebben dus ’s nachts ook tweemaal elektriciteit: van 23.00 u tot 24.00 u en van 5.00 u tot 6.00 u. Maandag en woensdag viel echter het uur overdag ook nog weg zodat we heel de dag zonder stroom zaten. Gelukkig geeft ons kacheltje dan flinke warmte wanneer het hout krijgt. Mozes maakte het bittere water van Mara met hout zoet (Exodus 15, 25), wat een verwijzing is naar de Wet Gods. Daardoor kwam het volk van God, dat de regels en het recht van God respecteert, meteen in Elim, waar ze zo maar eventjes twaalf bronnen en zeventig palmbomen aantroffen (Exodus 15, 27). En zo verdrijven wij met hout de koude en hopen ook eens in ons Elim aan te komen.
  Hoog bezoek
  Dinsdag mochten we een Belgische delegatie ontvangen: vier parlementsleden o.l.v. Filip Dewinter, journalisten van de VRT, Knack en de Sud Presse uit Wallonië. Ze waren vergezeld van twee vertegenwoordigers van de Syrische regering, een man voor het “protocol” en een man van de veiligheidsdienst. Ze hadden me telefonisch gevraagd om naar Ma’aloula te komen en daar hen te ontmoeten, maar ik verkoos de groep hier in het klooster zelf te ontvangen en de “protocol”-man was zo vriendelijk om de reis aan te passen en naar hier te komen. Wij hadden op een tiental mensen gerekend maar dinsdagmorgen om half tien kwamen er wel een dertigtal toe: de Syrische televisie van SANA en SAMAH, de burgemeester van Qâra met de gouverneur, alsook een aantal mensen van de veiligheidsdienst. Het Vlaamse spreekwoord indachtig, “Hoe meer zielen (mét lichamen), hoe meer vreugde” hebben we hen hartelijk onthaald. Hadden we de voorbije dagen enkele keren een flauwe zon met een gure wind, deze morgen kregen we een heerlijke zon, waardoor heel ons plan van opvang in duigen viel, mede ook omdat het bezoek zo kort was. De man van het protocol zei dat de groep om 12.00 u moest vertrekken naar Ma’aloula, de man van de veiligheid zei dat het om 11.00 u moest zijn. En zo zijn ze om 11.30 u vertrokken. Wij hadden eerst een rondleiding voorzien, dan een wandeling van tien minuten rond de nieuwbouw waardoor men een zicht heeft op heel het terrein en op het dorp Qâra en dan enige versnaperingen met de mogelijkheid van interviews. Het verliep heel anders. Op het voorplein aan het O.L.Vrouwebeeld begonnen de journalisten meteen onder een stralende zon een geschikt hoekje uit te kiezen om hun materiaal te installeren en de interviews voor te bereiden. Met een deel van de groep hebben we toch een rondleiding gehouden, in de 10-eeuwse kerk een Onze Vader gebeden (in het Arabisch om moeilijkheden met de aanpassing van het Nederlandse O.V. te vermijden!) en op de binnenkoer hebben we al staande een soort Syrische belegde broodjes gegeten. Op het voorplein heerste ondertussen een gezellige bedrijvigheid, waar de verschillende journalisten elk op hun manier hun interviews hielden. Wat ze er van gemaakt hebben, wat ze uitgezonden hebben of niet, weten anderen wellicht beter dan wij, die geen tv en geen kranten hebben. Hoe dan ook, het was een bijzonder aangename voormiddag voor hen en voor ons.

  13-02-2017 om 09:15 geschreven door Gust Adriaensen


  09-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Torfs in nauwe schoentjes

  In De Standaard van 7 februari suggereert Eva Brems van de UGent dat de KU Leuven vindt mensenrechten misschien wel onbelangrijk vindt. Ze doet in een stuk over Law-Train, een Europees onderzoeksproject waaraan, naast enkele universitaire partners, België, Spanje, Israël en Roemenië deelnemen . Ook onderzoekers van onze afdeling strafrecht en criminologie participeren. Van Eva Brems moet de KU Leuven haar onderzoekers terugfluiten omdat Israël zich straffeloos schuldig maakt aan ‘structurele discriminatie en verdrukking van een volledig volk’.

  Dat kan Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, niet zomaar over zich laten gaan. (DS 8 februari) Hij kronkelt zich als een duivel(tje) in een wijwatervat om duidelijk te maken dat de Leuvense medewerking onderworpen is geweest aan het oordeel van ethische commissies en dat hij de academische vrijheid van onderzoekers wil respecteren.

  De gedachtekronkelingen waaraan de rector van de Katholieke Universiteit van Leuven zich geregeld met wellust overgeeft, zijn vaak amusant, zelfs charmant. Maar een grens is nodig om te vermijden dat de 'kronkelaar' er zelf in verstikt.

  Is het zo moeilijk voor Torfs om te erkennen dat het Israëlische regime het internationale recht al jaren met grote nonchalance en/of brutaliteit overtreedt, op het terrein daarin geholpen door een superbelangrijk onderdeel van dat regime: de politie? Zou Rik ook een samenwerking tussen de Leuvense Universiteit en bv. de politie van het Syrische regime of van het Filippijnse regime verdedigen of bepleiten? En waarom besteedt de rector veel aandacht aan een eventuele opschorting van samenwerking met Amerikaanse ACADEMICI, terwijl het in het artikel van Eva Brems gaat over samenwerking met de Israëlische POLITIE.

  Verontrustend is ook dat Torfs het woord 'ernstige' in 'ernstige mensenrechtenschendingen' misbruikt om de zaken om te keren, te perverteren : een mogelijk morele schuld wordt op die manier verschoven naar Brems.

  Torfs krijgt nu ook de wind van voren van filosoof Ignaas Devisch . Zowel in een De Afspraak-debat als in een krantenartikel, stelt die heel duidelijk en terecht: 'Alleen ethische spelregels dienen de mensenrechten niet. Ordediensten bijstaan van een land dat een ander land bezet, mensenrechten overtreedt en geweld structureel in het staatsapparaat heeft ingebakken, kan niet  met enkele ethische criteria (en de bekende Torfsiaans retorische trucs) goedgepraat worden. 

  Bijlagen:
  Brems-Torfs-Devisch.docx (121 KB)   

  09-02-2017 om 21:30 geschreven door Gust Adriaensen


  08-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De cultuur van het leven'

  Paus Franciscus:

  'Beantwoord de logica van de verspilling

  met de cultuur van het leven.'

  08-02-2017 om 08:55 geschreven door Gust Adriaensen


  07-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Over alle getrokken grenzen gewalst'

  De Standaard bericht uitvoerig over een nieuw rapport van Amnesty International, getiteld 'Human Slaughterhouse'. Daarin beschrijft Amnesty een georganiseerde gruwel door het regime van president Assad van Syrië, die nog een stap verder gaat: massale ophangingen in de beruchte gevangenis van Saydnaya, na een instantveroordeling door een 'militaire veldrechtbank'. Tussen 2011 en 2015 werden elke week , en soms tweemaal wekelijks , groepen tot vijftig mensen, 's nachts uit hun cel gehaald en opgehangen', aldus Amnesty.

  Hoofdredacteur Karel Verhoeven besluit zijn commentaar als volgt:

  'Alle eerdere aanklachten tegen de volkerenmoord die Assad al jaren aan het plegen is, de tienduizenden foto's, de massagraven, de bewijzen van aanvallen met chemische wapens, hebben geen kentering teweeggebracht. Over alle getrokken grenzen is Assad heen gewalst. Maar ten minste horen we ons helder bewust te zijn van die grote schandvlek op ons tijdsgewricht. Zodat niemand durft te beweren dat Assad het minste kwaad is. Dat is een grens die we toch nog moeten in staat zijn te trekken.'

  07-02-2017 om 10:13 geschreven door Gust Adriaensen


  06-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De alternatieve feiten van minister Homans
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gaat minister Homans in het debiteren van 'alternatieve feiten' Trump achterna? Je zou het gaan denken, als je haar goednieuwsshow over de 'daling' van de armoede in Vlaanderen onder de loep neemt.

  Alle armoede-experts zijn het erover eens: de minister vertelt baarlijke nonsens en/of leugens.

  Waarom?

  1. Een vuistregel bij het soort studies -gebaseerd op een steekproef bij 6.000 gezinnen- waarop Homans steunt, is dat je pas  van een significant resultaat mag spreken als er een verschil is van minstens 2 procentpunten met het voorgaande jaar.

  2. Homans beweert dat de (zogenaamde) daling te danken is aan de maatregelen van de huidige Vlaamse regering. Opmerkelijk, om niet te zeggen: een bewuste leugen .Want de studie waaraan minister Homans refereert, is gebaseerd op enquêtes over het inkomen van 2014. De huidige Vlaamse regering ging pas medio 2014 van start, dus het beleid van Homans en co. heeft geen invloed gehad op de armoededaling waarmee ze nu triomfeert.

  3. En nog een leugen. De minister beweert dat de kinderarmoede in de vorige legislatuur is verdubbeld. Ook dat  klopt niet.

  Ja, wadde!

  06-02-2017 om 10:03 geschreven door Gust Adriaensen


  05-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Verander het economisch systeem'

  Paus Franciscus heeft opgeroepen om de spelregels van het sociaaleconomisch systeem te veranderen.

  'Ons neen aan een economie die doodt, moet een ja inhouden aan een economie die laat leven, omdat ze deel, de armen erbij betrekt, en de opbrengsten gebruikt om gemeenschap te vormen', aldus de paus.

  05-02-2017 om 16:52 geschreven door Gust Adriaensen


  04-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Retraite in de abdij van Postel

  Van 1 tot en met 5 mei 2017 vindt er op het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite plaats die openstaat voor allen met als thema "Wie zijn mijn broeders en mijn zusters?"

  E.H. Dirk Van der Linden, priester van het bisdom Gent, zal deze retraite begeleiden.

  De eerste conferentie van de retraite is op maandag 1 mei om 16u30. Toekomen kan vanaf 15u30. Het einde van de retraite is voorzien vrijdag 5 mei na het middagmaal omstreeks 14u00.
  Dagelijks sluiten we aan bij het getijdengebed en de H. Mis van de abdijgemeenschap van Postel. Er is mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
  Tijdens de retraite is er ook gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.

  Meer informatie vindt u in de folder in bijlage.

  Hartelijke en genegen groeten,
  In Christus en Maria,

  Pater Benny

  Inschrijvingen en inlichtingen bij
  pater Benny Berrens
  Abdij van Postel
  Abdijlaan 16
  2400 Mol-Postel
  0496 50 15 23
  of via gastenkwartier@abdijpostel.be

  Bijlagen:
  05 - folder retraite - 2017.pdf (861.5 KB)   

  04-02-2017 om 13:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opvallende afwezigheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Terwijl Trump dag na dag in kranten en op tv, overal ter wereld alle aandacht opeist, is de nieuwe First Lady klaarblijkelijk van de aardbodem verdwenen.

  Het is waarschijnlijk nog nooit voorgekomen dat de vrouw van een Amerikaanse president zo onzichtbaar is. Het contrast met haar voorgangster, de gecultiveerde én al vlug ontzettend populaire Michelle Obama, kan niet groter zijn.

  Het zegt veel over de huidige machthebber van de VS en zijn entourage in het Witte huis. Er heerst een primitieve machosfeer waarin geen plaats is voor vrouwen, laat staan vrouwelijke verfijning of voor gewone gezinsrelaties en hartelijkheid, die geregeld zo heerlijk tot uiting kwamen bij de Obama's.

  Melania Trump mist bijna zeker ook de capaciteiten om ook maar enige rol van betekenis als First Lady te spelen. Dat bleek al duidelijk tijdens de campagne. Zij is m.i. van geen enkele betekenis voor het beleid van een narcist als Trump, zij behoort eerder tot zijn 'huisraad'.

  De afwezigheid van een First Lady, die naam waardig, is nadelig voor de Amerikaanse samenleving. De vorige First Ladies, waren, elk op haar manier, rolmodellen voor miljoenen Amerikanen.

  Wat het nog erger maakt is dat de labiele Trump ook in de 'huiselijke' kring, niemand bij zich heeft die matigende en bezinnende invloed op hem kan uitoefenen. Dat was ongetwijfeld anders bij de vorige presidentiële koppels. 

  04-02-2017 om 11:11 geschreven door Gust Adriaensen


  03-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  XII/5
  Vrijdag 3 februari 2017

  Flitsen uit de gemeenschap
  In het begin van vorige week waren er abnormaal veel stroomonderbrekingen. Pas tegen het einde van de week werd het weer gewoon: ongeveer de helft van de tijd stroom en de andere helft niet. En toen kregen we een winterse bui met sneeuw. Hierdoor waren in de nieuwbouw de waterleidingen bevroren zodat we ofwel water bij de zusters moesten halen of wachten tot het warmer wordt. Na enkele dagen waren de leidingen ontdooit en hadden we weer water. Met de kou was het deze dagen ook bijna niet mogelijk om buiten te werken. Daarom hebben we binnen gewerkt en kaarsen ingepakt om ze voor levering klaar te maken. Een ander werk dat we binnen konden doen is schoenen bij elkaar brengen en sorteren. Er is namelijk een zeer grote hoeveelheid schoenen (voor mannen, vrouwen, kinderen) die nog niet konden bezorgd worden. Het is gebruikt maar nog goed schoeisel (botten, bottines, werkschoenen, sandalen, sportschoenen, zomerschoenen, winterschoenen). Ze zijn door elkaar geraakt en moeten nu een voor een met elkaar verenigd worden en gesorteerd. Een groot werk dat bovendien overdag moet gebeuren terwijl het nog licht is. Er zijn een massa vrouwen- en kinderschoenen maar helaas veel te weinig mannenschoenen. Woensdag werd het plots nog kouder en er was niet alleen een ijzige wind maar een echte storm. Alles vliegt dan door de lucht en als je de grote deur van de nieuwbouw opent, heb je man en macht nodig om die weer dicht te krijgen. Maar... alle schoenen waren tenslotte gesorteerd en bij elkaar gebracht. Woensdag op donderdag was het -16 en toen de Nigerianen hier kwamen vonden ze het al koud als de temperatuur onder + 10 zakte! Dus weer bevroren waterleidingen. Wat is het houtvuurtje in de refter dan een aangename body-warmer.
  Ondertussen is in de byzantijnse traditie de voorbereiding op de grote vasten al aangebroken. We beginnen met 2 februari dat we als een feestdag, dus als een zondag vieren (We hebben vandaag ook genoten van het gezelschapsspel Rummikub, dat ons door een Vlaamse weldoensrer werd bezorgd: Rummikub in Mar Yakub!) O.L.Vrouw Lichtmis is de presentatie van Jezus in de tempel, in het oosten is dit het feest van de ontmoeting van Jezus met zijn volk (“hypapante” genaamd), alsook de manifestatie van de Heer. Jezus wordt opgedragen aan de Vader, volgens de joodse wet. Het is een voorloper van zijn Kruisdood. Maria draagt Jezus op in de tempel van Jeruzalem. Jezus zal zich totaal overgeven aan de Vader wanneer Hij steft op het Kruis en daar zal ook Maria bewust aan deelnemen. Vandaag kwam ook een van onze bevriende christelijke echtparen hun pasgeboren baby opdragen, een feest voor alle kinderen.
  Eenmalige dankbetuiging
  Iedere week krijg ik van verschillende mensen belangrijk nieuws toegestuurd in nieuwsberichten, artikels, video’s enz. als bevestiging, aanvulling of correctie, waar ik blij om ben. Soms neem ik hun nieuws ook over. Omdat ik onmogelijk op iedere toezending een dankwoord kan schrijven, wil ik nu heel uitdrukkelijk en oprecht al deze vrienden bedanken om die zo nuttige informatie. Zo stuurde een vriend mij deze week meerdere links die mij geheel onbekend zijn (o.a. https://shar.es/1ODS1l: “The Media Coverage on Syria is the Biggest Media Lie of our Time”: Interview with Flemish Priest in Syria”, de vertaling van het interview van de Nederlandse journalist Wierd Duk in Algemeen Dagblad). Tevens wil ik nu mijn verontschuldigingen aanbieden om mijn onvolledig bericht over het Willibrodushuis in de Oude Molstraat in Den Haag. Ik had helaas niet de tijd om aan te bellen. Ik vermeldde dat de zusters van Liefde daar al in de jaren ‘80 vertrokken zijn, zoals plechtig op twee marmeren platen wordt vermeld. Een oud bewoonster vond het terecht jammer dat ik niet gesproken heb over de geschiedenis daarna. Het is toen immers een bloeiend centrum geworden van de katholieke charismatische vernieuwing onder leiding van Anton en Nellie Ruiter. Ik had het kunnen weten want het is toen dat ik daar contact mee nam. En nu is in dit stadsklooster een gemeenschap gevestigd van de Broeders van St. Jan met een grote evangelische uitstraling. Moge de Heer hun werk en het Willibrordushuis overvloedig zegenen tot glorie van God en heel vele mensen!


  Barsten in het overbekende verhaal

  Al zes jaar lang vertellen de media dat er in Syrië een verschrikkelijke dictatuur heerst, die een militaire tussenkomst van de internationale gemeenschap vereist. Hiermee rechtvaardigt het westen voor zichzelf de vernietiging van een harmonische samenleving in een prachtig land. Het overbekende verhaal van de mainstream pers over de ongewapende spontane volksopstand die tot een burgeroorlog in Syrië uitgroeide, vertoont steeds meer barsten. Het Amerikaanse congreslid Tulsi Gabbard heeft vorige maand Syrië bezocht. Ze sprak met de president en regeringsleden, met het gewone volk en soldaten, met opposanten en families. Ze heeft goed begrepen dat er helemaal geen “gematigde” rebellen zijn en dat de hulp van de VS in feite naar terroristen gaat om een “regeringswissel” te bewerken voor eigen politieke doeleinden. Ze maakt nu duidelijk dat de werkelijkheid die ze ontmoette totaal verschillend is van wat de westerse media berichten en dat het westen moet ophouden daar oorlog te voeren. ( Rep Tulsi Gabbard, Le peuple syrien veut désespérément la paix, mondialisation.ca, 27 januari 2017).

  Roland Dumas, minister van buitenlandse zaken onder Mitterand (1984-6 en 1988-1993) en voorzitter van de Franse “conseil présidentiel” (1995-2000) komt nu met nog meer onthutsende onthullingen. Twee jaar voor de onlusten van 2011 in Syrië vernam hij van regeringskringen in Engeland dat ze een militaire invasie in Syrië aan het voorbereiden waren, naar de wens van Israël. Daarover werd met hem openlijk gesproken en hem gevraagd of Frankrijk eventueel zou meedoen. En onze pers maar schrijven over een spontane volksopstand!

  De grote mogendheden zijn hun politiek stilaan aan het aanpassen. Londen en Berlijn volgen Washington. Boris Johnsson (UK) heeft nu het grote licht gezien en verkondigt
  dat Bashar al-Assad aan de macht mag blijven, alsof hij in plaats van het Syrische volk daarover moet beslissen. In Duitsland is Sigmar Gabriel, tot heden minister van economie een van de meest fele tegenstanders van de Amerikaanse imperialistische politiek in Oekraïne, de Krim, Midden-Oosten... Hij veroordeelt openlijk de financiering van de terroristen in Syrië. De Duitse kanselier Angela Merkel heeft deze man nu verplaatst van het ministerie van economische zaken naar het ministerie van buitenlandse zaken. Er is dus hoop dat er ook bij buitenlandse zaken in de Lage Landen ooit iets gaat druppelen.

  Al jaren lang verkondigen de politieke wereldluidsprekers eensgezind dat de Syrische president zulk een onmens, gruwelijke dictator en “slachter” van zijn eigen volk is, dat hij “spoedig” ten val gebracht zal worden. Dat schreewden deze wereldheersers uit: Obama, Hillary Clinton, Cameron, Sarkozy, Hollande en hun ministers. Ondertussen zijn deze profeten zelf van hun voetstuk gevallen, terwijl het Syrische volk fier de foto van zijn president in heel het land aanbrengt. Wie een kuil graaft voor een ander, zo luidt het Vlaamse spreekwoord, valt er zelf in.


  Heeft Amerika weer een president?
  Wat we met enige zekerheid over president Trump kunnen voorspellen is dat hij voor een flink deel onvoorspelbaar is. Zijn hoofdbekommernis blijkt te zijn de macht terug aan het volk geven en de gewone werkende Amerikaan wat welvarender te maken, in plaats van zich te mengen in tientallen landen over de hele wereldbol verspreid. Het zit hem dwars dat na de aanslagen van 9/11 nagenoeg niets meer wettelijk is in Amerika. De president is gezakt tot een marionet van Wall Street, de militaire industrie en de wapenbazen, gemanipuleerd door de massamedia. Hillary Clinton of John McCain en anderen zouden hieraan perfekt kunnen beantwoorden. De CIA die tot heden het wapen was om geheime acties uit te voeren, heeft Trump al teruggebracht tot een agentschap dat informatie moet verstrekken. Hiermee wordt het imperialisme van de VS over de rest van de wereld al flink verminderd. In 2015 zouden er door de CIA politieke moorden gepleegd zijn in niet minder dan 35 landen! (Thierry Meyssan, Donald Trump dissout l’organisation de l’impérialisme états-uniens, réseau voltaire, 30 januari 2017). Uiteraard hebben oud-directeurs van de CIA en anderen al fel geprotesteerd. De gezaghebbende Amerikaanse historicus en journalist Webster Tarpley (www.tarpley.net) beweert dat de VS sinds J. Kennedy (die daaraan iets wilde doen en vermoord werd) geen president meer hebben gehad en dat Obama, waarover hij een grondige (“niet ge-autoriseerde!) biografie heeft geschreven, hierbij uitmunt omdat hij “een veel betere leugenaar en acteur” was dan zijn voorgangers. Daarom konden ze hem ook zonder moeite meteen de Nobelprijs voor de vrede geven, terwijl hij de vernietiging van Irak, Libië en Syrië aan het voorbereiden was en de nucleaire dreiging aan het vergroten. Trump beweert dat hij zijn energie niet wil steken in het omverwerpen van regeringen, ook niet die van Syrië en dat hij IS werkelijk wil uitroeien van de aardbodem. Aan de hysterie van de russofobie doet hij niet mee. Van de NAVO heeft hij begrepen dat het een geldverslindende oorlogsmachine is, die helemaal door de VS wordt geleid en die eigenlijk al een kwart eeuw over datum is. De grote nieuwsankers noemt hij openlijk bij hun naam: leugenaars! Hij wil er ook voor zorgen dat het TPP (Trans Pacific Partnertship), het sluitstuk van de ‘Nieuwe Wereld(wan)orde)’, gerealiseerd o.a. door Obama, Hillary Clinton en de valse billionair George Soros niet doorgaat. Het TPP moest de bekroning worden van het neoliberalisme, ten voordele van de oligarchen. De milieubewegingen en de draconische maatregelen in verband met de klimaatveranderingen zal hij niet steunen. Hij omringt zich met mensen (zoals Myron Ebell) die beweren dat gelijkaardige klimaatveranderingen op andere planeten aantonen dat de zon deze bewerkt en niet de activiteit van de mens. Hij beschouwt de milieubeweging als een bedreiging voor de vrijheid en de vooruitgang van de mensen. Tegen de heersende stroming in wil hij het gezin als basiscel van de maatschappij steunen. En zo mogen we misschien verwachten dat Amerika weer een president zal hebben... hoewel ook dit uiteindelijk onvoorspelbaar is. Het ziet er naar uit dat het Pentagon deze belangrijke machtsverschuivingen niet zonder slag of stoot zal laten gebeuren.
  Naar een cultuur van het leven
  Aan tenminste één van zijn verkiezingsbeloften is Trump alvast meteen trouw geweest. Hij heeft een decreet getekend waardoor het aan internationale organisaties verboden wordt abortus te bevorderen en het geld zal in de plaats daarvan naar de vrouwen zelf gaan. Voor kardinaal Timothy Dolan van New York was dit voldoende om op 23 januari een plechtige verklaring uit te geven waarin hij deze beslissing openlijk verwelkomt. Verder was er vorige vrijdag 27 januari voor de 44e keer de jaarlijkse mars voor het leven in Washington en de president vroeg zijn vice-president Mike Pence deel te nemen en het woord te voeren. Het werd een historisch gebeuren. Mike herinnerde er aan dat de stichters van het land 240 jaar geleden het onvervreemdbaar recht op leven in de constitutie beitelden en 44 jaar geleden werd deze peiler van de maatschappij door het Hooggerechtshof met voeten getreden (door de uitspraak van 1973 in het proces Roe v. Wade, die vrouwen het “recht” gaf op abortus!). Mike wil namens de regering alles doen om de cultuur van het leven in de VS te herstellen, geheel in de geest van de grote (overleden) rechter Antonin Scalia. D. Trump heeft trouwens net de christen Neil Gorsuch in zijn plaats als nieuwe opperrechter benoemd. In dit Amerikaanse Hooggerechtsof zijn nu 5 (‘conservatieve’?) rechters door een Republikein en 4 (‘losbollen’?) door een democraat benoemd. Neil Gorsuch is resoluut tegen abortus, euthanasie en het terugbetalen van condooms en contraceptie.
  Hierdoor kan een flinke slag toegebracht worden aan de cultuur van de dood. Toch is deze nog lang niet overwonnen. De Nederlandse minister Lilianne Ploumen doet nu een pathetische en huichelachtige oproep. Ze heeft als reactie op de beslissing van Trump het platform “Zij beslist” (She decides) aangekondigd. En België sluit zich hierbij onmiddellijk aan. Alexander De Croo, minister van “ontwikkelingssamenwerking” (!) wil in Brussel in het voorjaar een conferentie organiseren om te zien hoe ze de doodscultuur toch kunnen blijven versterken. Immers, contraceptie, condooms, sterilisatie, in vitro, abortus... zijn al lang “very big business”, ook onder de vorm van “ontwikkelingshulp” gepresenteerd. Onder misleidende slogans van vrijheid willen ze deze economie verder laten draaien. “Meisjes en vrouwen moeten zelf kunnen beslissen wanneer en hoeveel kinderen zij willen. Dat is een mensenrecht”, aldus onze minister Alexander De Croo. Groot gelijk, man. Maar mag hiervoor het meest weerloze mensenleven vermoord worden? Als gij in een zaal vrij moogt gaan zitten op de stoel die je zelf kiest, mag je dan een zwak kind vermoorden omdat jij op die stoel wilt zitten? Meneer Alexander, zo voer je het land terug naar een barbaarse oertijd (die misschien niet eens zo wreed was als de onze nu!). Rechten zijn altijd verbonden met plichten. Het recht op leven is verbonden met de plicht voor anderen dit te respecteeren, anders worden mensenrechten herleid tot de individuele grillen van de sterksten die de zwaksten uitroeien. Bovendien, in onze moderne tijd zijn er wetenschappelijke methoden, die echtparen de volle vrijheid geven zelf over hun vruchtbaarheid te beschikken. Dat noemen we volwassen, moderne vruchtbaarheidsbeheersing. Natuurlijk wordt dit in de openbare opinie niet aangeprezen (of belachelijk gemaakt) want het bevordert niet het financiëel succes van contraceptie, condooms, sterilisatie, in vitro, abortus... Dat echtparen zelf hun vruchtbaarheid kunnen beheersen, brengt economisch niet direct iets op, maar deze echtparen genieten wel in vrijheid van de grootste gave van hun huwelijk, zonder slaven te zijn aan dokters en apotekers (b.v. met behulp van “sensiplan” in België en Nederland). En zijn gelukkige echtparen uiteindelijk niet de grootste bijdrage, ook economisch, aan de maatschappij? In ieder geval, meneer Alexander, het primitief vermoorden van de zwaksten in onze samenleving is onaanvaardbaar en stelt u aan de kant van de moordenaars. Daarmee wordt ook de voornaamste peiler van iedere democratie vernietigd. Lees maar eens de toespraak van de hoger vermelde Amerikaanse vice-president Mike Pence tijdens de recente 44e mars voor het leven in Washington.
  Iedereen kan op zijn of haar wijze meehelpen om de terugkeer naar de cultuur van het leven te steunen om de doodscultuur te verminderen. In Frankrijk is er de sterke beweging van Manif pour tous, een zeer ruime stroming die we ook in ons land zouden kunnen gebruiken. Op 10 december 2016 hebben een tiental leiders in Cape Town (Zuid-Afrika) de International Organisation for the Family gelanceerd (capetowndeclaration.com). Zij zetten zich in voor het behoud en de bescherming van wat zij als de meest wezenlijke elementen van iedere beschaving beschouwen, nl. als het gemeenschappelijk erfgoed van heel de mensheid, het hart van iedere sociale rechtvaardigheid. Het gaat hierbij gewoon om het respect voor de waardigheid van het leven, huwelijk en gezin. Concreet dient de huwelijkstrouw aangemoedigd te worden terwijl pornografie, overspel, echtscheiding, allerlei vormen van losse samenleving enz. ontmoedigd moeten worden. Het is een strijd tegen een ideologische overheersing, een soort culturele kolonisatie, die onze maatschappij grondig wil ontwrichten. Wij geloven dat de uiteindelijke strijd tussen goed en kwaad in onze wereld zal worden uitgevochten op het terrein van huwelijk en gezin en de waarden die hiermee verbonden zijn. Laten we allen – wij, de overlevenden van abortus - moedig weerstand bieden. Jeanne Mancini, voorzitster van de hoger genoemde March for Life zegt dat het belangrijk is een cultuur te scheppen waarin abortus ondenkbaar is. De verandering van de harten zal uiteindelijk de noodzakelijke verandering van de wetten meebrengen. In ons land, zegt ze, zijn er ieder jaar ongeveer één miljoen abortussen! De beweging pro life is een beweging voor de vrouw (pro Woman). Wanneer de ministers van onze (moreel) Lage Landen oproepen om de doodscultuur overeind te houden, roepen wij op om integendeel met alle mogelijke middelen te ijveren voor een cultuur van het leven, waar iedereen beter van wordt.
  Sarah Winter
  Hierbij nog een aanmoediging voor hen die de hymne van het leven in onze wereld willen laten weerklinken. Sarah Fernanda Giromini, alias Sarah Winter is bekend geworden door haar foto, samen met een andere half naakte femen in de kerk van Onze Lieve Vrouw de la Candelaria in Rio de Janeiro in januari 2014. Zij heeft in 2012 Femen Brazilië gesticht. Zij werd een felle militante voor abortus, homoseksualiteit, biseks en de hele business hiermee verbonden. Haar eerste kindje liet ze aborteren. Haar tweede kindje heeft ze met zoveel vreugde ontvangern dat haar houding radicaal veranderde. Openlijk vraagt ze nu vergiffenis voor haar abortus, voor de belediging van de christelijke plaatsen en vooral van de christenen. Ze is nu een fervente militante pro vita en haalt scherp uit naar Femen, waarvan ze in haar levensgetuigenis o.m. schrijft dat deze “een sekte vormt die de afbraak nastreeft van de traditionele familie en van alle morele waarden van de samenleving”. P.S. Kan iemand aan onze minister Alexander van ”ontwikkelingssamenwerking” eens voorstellen om in hun debatten ook de meest vergeten groep aan het woord te laten, nl. de grote menigte van vrouwen die abortus ondergingen en er achteraf heel veel spijt van hadden?
  P. Daniel

  03-02-2017 om 11:25 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!