NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pleidooi voor onthaasting
 • Gênant
 • Angst aanstoken loont electoraal
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  30-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politieke peiling
  Partij Verkiezingen 2014 Peiling januari 2015 Peiling april 2015
  NV-A 32,4 30,0 28,3
  CD&V 18,6 17,1 15,8
  VLD 14 14,7 14
  SP-A 15,5 14,9 15,6
  PVDA 2,8 3,6 3,2
  Vlaams Belang 5,8 7,6 8,0

  Groen      8,6                 10,2        10 ,7

  30-04-2015 om 21:17 geschreven door Gust Adriaensen


  28-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe electorale kansen voor Vlaams Belang?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het gerenommeerde Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO) van de Katholieke Universiteit van Leuven, heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek, uitgevoerd in 2014, omtrent de steun voor staatshervormingen in België. Daaruit blijkt dat communautaire thema's minder en minder animo wekken.

  Zeer opvallend is dat ook bij de kiezers van de N-VA, de leidende communautaire partij, de voorkeur voor een staatshervorming of een splitsing van het land, vergeleken met 2010, gedaald is van 80 naar 60 procent. Dat is des te merkwaardiger omdat de kern van de beginselverklaring en het program van N-VA, nog altijd de oprichting van een onafhankelijke republiek Vlaanderen is. In het totale plaatje is het aantal kiezers dat een splitsing van België voorstaat, vergeleken met 2010, gehalveerd, van 11,9% naar 6,4%.

  Hoe dan ook, de resultaten van dit onderzoek bieden kansen voor het Vlaams Belang om hun belabberde electorale score op te krikken. Want er blijkt uit dat minstens 20% van het N-VA-electoraat afkerig staat van de Belgische koers die N-VA vaart en dat er binnen het totale Vlaamse kiezerspubliek toch nog altijd 6,4% resoluut kiest voor een splitsing van België

  De enige partij die nog altijd compromisloos opkomt voor een onafhankelijk Vlaanderen is dus Vlaams Belang. Met een verstandige aanpak kan die partij vooral de 'communautaire, onafhankelijkheidskiezers  van N-VA', die door de partijtop in de steek zijn gelaten, voor zich winnen. En dat zal, weliswaar niet fenomenaal maar toch aanzienlijk, het electorale gewicht van het Vlaams Belang vergroten. 

  (meer info over het onderzoek op www.soc.kuleuven.be/ispodownload )

  28-04-2015 om 19:26 geschreven door Gust Adriaensen


  27-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schande van de partijfinanciering

  De N-VA besteedt naar eigen zeggen 1 miljoen aan de zogenaamde Helfie-campagne. Naar eigen zeggen, het zal dus waarschijnlijk nog een pak meer zijn. En geen enkele wakkere journalist heeft tot nu toe een poging gedaan om de exacte kosten van die campagne te achterhalen.

  Dat een politieke partij zoveel geld kan weggooien aan een volgens velen ridicule en infantiele reclamecampagne, is alleen maar mogelijk dankzij het belastinggeld dat via het ontspoorde systeem van de partijfinanciering naar de politieke partijen stroomt.

  Het is gewoonweg onethisch dat de rechtstreekse belanghebbenden, namelijk de politieke partijen, zelf de partijfinanciering in het leven hebben geroepen en zelf hebben bepaald onder welke voorwaarden en in welke mate zijzelf een deel van het belastinggeld naar hun eigen kas kunnen versassen. Dat de omvang van de financiering met belastinggeld, wordt bepaald door de omvang van het electorale succes van een partij, is alleszins een pervers kernkenmerk van het systeem.

  Deze concrete verspilcampagne toont aan dat de betrokken partij in het geld zwemt. Dat ze wordt gevoerd door een partij die de gewone werknemers de besparingen door de strot ramt, stuit nog meer tegen de borst. Dat nu door kopstukken gezegd wordt dat zij bereid zijn na te denken over een hervorming van het financieringssysteem, is een godgeklaagd staaltje van politieke hypocrisie.

  Maar voor de burgers is het duidelijk: de financiering van de politieke partijen met belastinggeld, moet liever vandaag dan morgen, helemaal herdacht en beperkt worden. Met als uitgangspunt: respect voor de belastingbetaler, respect voor het algemeen belang.

  27-04-2015 om 08:15 geschreven door Gust Adriaensen


  26-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roepingendag

  Paus Franciscus legt in zijn brief voor de Wereldbiddag voor Roepingen wellicht de vinger op de wonde als hij schrijft dat de cultuur waarin die priesterroepingen plaatsvinden grondig is veranderd.

  Een priesterroeping, zo schrijft de paus, is niet louter een privébeslissing.  Maar jongeren worden in hun eigen gezin noch elders in de samenleving aangespoord om dit grote avontuur met God ten dienste van de naaste aan te gaan.

  “Roepingen”, schrijft de paus, “kunnen slechts plaatsvinden in een Kerk die missionair is en die zichzelf ten dienste stelt van de armen en de noodlijdenden.” Maar dat lijkt haaks op de cultuur te staan waarin wij leven.

  “Solidariteit”, zei paus Franciscus gisteren tijdens een ontmoeting met leden van de Joannes Paulus II Stichting, “is een begrip dat steeds meer op de achtergrond dreigt te geraken, maar dat desondanks juist daardoor nog meer dan vroeger zijn profetische kracht blijft bewaren.”

  26-04-2015 om 22:26 geschreven door Gust Adriaensen


  25-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aartsbisschop Léonard over het huwelijk

  In Pastoralia van april 2015, verscheen volgende tekst van aartsbisschop Léonard over het huwelijk:

  -----------------------------------------------------------

  Trouw aan de genade van het sacrament van het huwelijk[1]

   

  In de veronderstelling dat men goed voorbereid is op de viering van het sacrament geeft deze het echtpaar echter geen magische garantie van stabiliteit. Groot is echter de levensmacht die de Heer in zijn sacrament doet stromen. In elk sacrament is er iets om van ons heiligen te maken en ons naar de volheid van ons leven te leiden. Maar die goddelijke efficiëntie werkt doorheen onze vrijheid. Als het zaad, hoe rijk ook, niet in welkome grond valt, blijft het vruchteloos. Zo is het uitstekend om kinderen te dopen en te laten vormen, maar als men later geen interesse toont voor hun begeleiding, zal de genade van de christelijke initiatie vruchteloos blijven. Communiceren aan het Lichaam van Christus is een wonderbare gave. Eén enkele communie zou voldoende zijn om van ons heiligen te maken! Op voorwaarde dat we ze met gans ons hart ontvangen. Maar als ik de hostie op mechanische wijze consumeer, zonder geloof noch liefde, is het voor niets dat de Heer zich aan mij geeft. Op gelijkaardige manier is de wijding tot priester niet voldoende om de efficiëntie te hebben die de Heer voor zijn volk verwacht. Natuurlijk, ook als ik de sacramenten zonder vuur vier, zijn ze werkzaam, maar er zal iets ontbreken dat het meest kostbaar is in de getuigenis van een priester, namelijk die liefdesvlam waardoor het priesterschap mijn leven in vuur en vlam zet.

  Zo ook voor het huwelijkssacrament. Het is heel goed om kerkelijk te trouwen nadat men zich voldoende heeft voorbereid. Maar daarna moet men de haakjes niet sluiten! De viering, hoe verzorgd ook, is geen 'verzekering tegen alle risico's'. Men moet ook leven van de ontvangen genade. Als na het huwelijk het christelijke leven stagneert, als men nooit bidt - persoonlijk noch als echtpaar -, als men nooit zijn fouten aan de barmhartigheid van God toevertrouwt in het sacrament van de verzoening, als men zich nooit meer voedt met het Lichaam van Christus, als men zich niet samen bevraagt over zijn opdracht als echtgenoten en ouders, zal de genade van het huwelijk wel aanwezig zijn maar vruchteloos blijven. Veel koppels die in de Heer gehuwd zijn, falen omdat de viering van het huwelijk niet werd gevolgd door een authentiek christelijk leven.

  De 'dienst na verkoop' ontbrak en de verwaarlozing door de klant ... Het is alsof ik een schitterende wagen kocht maar daarna nooit de moeite nam om die te onderhouden. Die zou snel in panne vallen!

  Hoeveel christenen houden het niet bij: 'Ik ben gelovig maar niet praktiserend.' Arm geloof dat zich niet voedt door een regelmatige praktijk! Je gelooft dat Jezus de Zoon van God is die in deze wereld is gekomen. Je gelooft dat in Hem jou het eeuwig leven is geboden. Je gelooft - want je beweert gelovig te zijn - dat Hij jou je partner geschonken heeft, je gelooft dat Zijn leven zich aan jou geeft in de eucharistie, je gelooft dat je Hem op elk ogenblik kunt bereiken door het gebed, je gelooft dat Hij jouw fouten vergeeft in het sacrament van de verzoening, je gelooft dat allemaal, want je beweert gelovig te zijn. En je concludeert dat het overbodig is om te praktiseren en Hem te bereiken daar waar Hij belooft heeft dat je Hem kunt vinden: 'Neem en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.' Het is een grote inconsequentie. Maar hoeveel koppels gaan hieraan ten onder!

   

   

  Over de onvermijdelijke beproevingen die koppels trotseren

   

  Een cultuur van onmiddellijkheid

  Onze huidige cultuur bevat tal van positieve elementen waarover men zich moet verheugen. Maar zij heeft ook haar gebreken waarvan men zich beter bewust moet worden.

  Zo is er het verlangen naar het onmiddellijke, de verrukking over wat voortdurend verandert. De huidige cultuur leert ons amper om te volharden in de inspanning, om trouw door te gaan in de dagelijkse taak, hoe lastig die soms ook is. We leven daarentegen in een tijd waarin het onmiddellijke gevoel en spontane reacties het doen en laten van mensen bepalen. Terwijl - de ervaring leert het - de toekomst behoort aan diegenen die geduldig een situatie kunnen analyseren en die daarna, in weer en wind, zich blijven inspannen om het doel te bereiken dat men zich na rijp beraad heeft gesteld.

   

  De broosheid van het liefdesgevoel

  In de liefde gaat het in sommige opzichten ook zo. Natuurlijk is er in de kracht die ons naar de geliefde persoon stuwt een element van onberedeneerde spontaneïteit. Liefde is niet de conclusie van een redenering. Maar ware liefde dient zich ook te verheffen naar het geduld en de trouw die een volwassen persoon kenmerken. Liefde is niet enkel een voorbijgaand gevoel, het is ook een kwestie van willen, van zich willen engageren voor de ander. Op dit vlak verafgoodt een groot deel van onze cultuur het tijdelijke avontuur, de relatie zonder toekomst, waar de nood om te beminnen een goedkope uitlaatklep vindt, zonder dat het hart zich bekwaamt in de authentieke zelfgave. Hoeveel tv-series en reclames stellen de menselijke liefde niet voor als een vonk die toevallig ontspringt bij een vakantie-ontmoeting, om dan te schitteren tijdens het korte moment dat men er zonder inspanning voordeel van heeft, en vervolgens te verdwijnen voor een nieuw liefdesspel dat van even korte duur zal zijn.

  Ook al wijzen de meeste jongeren diep in zichzelf en als ze vrijuit kunnen spreken, deze mercantiele notie van de liefde af en dromen ze van een duurzame verbintenis met een partner die echt bemind wordt om zichzelf, toch zijn ze onvermijdelijk getekend door deze cultuur van onmiddellijke liefde en gemakkelijke seks. De ontspanningen die de consumptiemaatschappij hen biedt, sluiten hen op in een visie op de liefde die wel hun oppervlakkige noden bedient, maar tegelijkertijd hun diepste verlangens negeert.

   

  Leren volharden in de wil om te beminnen

  Het is begrijpelijk dat in deze context veel echtparen, nochtans ontstaan op basis van eerlijke gevoelens, nauwelijks voorbereid zijn om te volharden en te groeien in trouw aan de liefde zoals die in het dagelijkse leven beleefd wordt. De moeilijkheden om vrijwillig en geduldig door te gaan in het geven van zichzelf aan de ander, reveleren een ernstig gebrek van bij de aanvang: men heeft teveel gebouwd op het losse zand van het onmiddellijke gevoel, en onvoldoende op de stevige rots van de wil die de ander heeft leren kennen en die zich van ganser harte aan de ander wil geven.

  Bij het eerste stootje wordt men danig door elkaar geschud. Botsingen zijn echter onvermijdelijk eenmaal men zich in een leven samen heeft geëngageerd. Er bestaan geen 'proefhuwelijken' die blijven duren. Zelfs het samenwonen toont niet altijd de ernst van het leven; in principe kan elke partij zich nog terugtrekken en elders zijn kans wagen. De betekenis verandert helemaal wanneer men zich in een publieke verbintenis resoluut verbonden heeft tot een gemeenschappelijk leven. Dan begint de beproeving van de duurzaamheid en de trouw. Die beproeving zal een mooie vrucht van authentieke liefde dragen als men ze doorstaat in wederzijdse trouw aan de zelfgave aan de ander. Maar het blijft niettemin een beproeving. Als men niet goed voorbereid is op die volhardende inspanning, op dat engagement op lange termijn, zal de beproeving - vooral ze herhaaldelijk opduikt - snel onoverkomelijk lijken.

  Hoeveel jonge koppels, die nochtans oprecht van elkaar houden, spreken bij de eerste tegenwind niet over een scheiding of zelfs een echtscheiding? Zij worden daar trouwens toe aangemoedigd door een burgerlijke wetgeving die 'onthuwt' met een lichtzinnigheid die het gemak waarmee de mediacultuur aanzet tot relaties zonder toekomst weerspiegelt. Gelukkig zijn de koppels die hun eerste liefdesbeproevingen kunnen toevertrouwen aan hun ouders of aan echtparen met al enige ervaring. Die weten dat hun liefde al tal van stormen heeft doorstaan. Zij hebben in moeilijke momenten geleerd om die te trotseren. Ondersteund door hun vroegere opvoeding hebben zij ervaren dat alle botsingen hun liefde juist versterkt hebben en dat de even talrijke herstellingen hun vreugde in het samenzijn hebben doen groeien.

   

  Een kostbare hulp

  Ik had het over de hulp die jonge echtparen die ten prooi vallen aan hun eerste crisis, soms kunnen vinden - maar helaas niet altijd - bij hun ouders of bij bevriende en ervaren koppels. Maar het zou goed zijn om de waaier van mogelijke hulp te verbreden. Voor sommigen zal de deelname aan een gezinsgroep positief zijn. Anderen kunnen beroep doen op de expertise van een huwelijksconsulent of een deskundig psycholoog. Een priester of een diaken waarin men ten volle vertrouwen heeft, kan eveneens kostbare inzichten brengen.

  Maar van onschatbare waarde voor allen - ongeacht de sociale of culturele tradities van de betrokken echtparen - zijn de openheid van hart voor God en het vertrouwvol contact met broeders en zusters in het geloof.

  Jullie gaan als echtpaar doorheen een stormachtige periode? Schakel Diegene in die jullie verenigd en aan elkaar gegeven heeft! Vertrouw je gekwetst hart toe aan een hart dat groter en meer gekwetst is dan het jouwe, het Hart van Christus, het menselijk Hart van God zelf. Wees niet bang! De Heilige Geest is daar die in u bidt. De barmhartigheid van God is er niet voor de mensen zonder problemen, maar voor u. En de eucharistie is niet uitgevonden voor de engelen, maar voor onze zielen en onze menselijke lichamen.

  Misschien voel je de nood om dat geloof in God en Jezus in een meer broederlijke sfeer te beleven? Kijk of er in je parochie of je streek geen gebedsgroep bestaat waar je hartelijk zal ontvangen worden met je angsten en je twijfels. In onze contreien zijn ook plaatsen waar in een klimaat van authentiek geloof broederlijk geluisterd wordt: Paray-le-Monial, Lisieux, Lourdes, Beauraing, Banneux, Koekelberg enzovoort. Ik ben persoonlijk getuige geweest van grote genades die echtparen op de rand van een breuk er ontvingen. Iedereen is er welkom. Van de meeste eenvoudige beroepen tot de meest prestigieuze. Mensen die gemakkelijk tot spreken komen en zij die moeite hebben om zich te uiten. Men komt er tot ontdooiing! Ondersteund door broeders en zusters durft men er geloven in de strikte waarheid, te weten dat de Heer mij bemint, dat Hij hartstochtelijk begaan is met ons koppel, dat Hij met ons is in

  de beproeving om er een crisis van groei van te maken. En vooral leert men er om vergeven te worden en te vergeven. Dat is misschien de grootste genade van een christelijk leven dat in een sfeer van broederlijkheid beleefd wordt.

   

  De onvervangbare genade van de liefde

  Ik zeg het ernstig: veel mensen sterven door gebrek aan barmhartigheid. En veel echtparen bezwijken bij gebrek aan vergeving.

  Men stapelt rancune op rancune, verbittering op verbittering. Het gezwel groeit en wordt nooit echt doorprikt. Wat een groot geluk om zijn hart eens in een groter hart te kunnen uitstorten, om al dit vuil te kunnen lozen in de heldere oceaan van barmhartigheid. We zijn narren geworden. We leven alsof we zonder de vergiffenis van God zouden kunnen. Hij is de bron die blijft stromen, altijd beschikbaar. En daarnaast sterven wij, in onze kortzichtige eigenwaan, van dorst en klagen we dat onze liefde opdroogt ... Het is een gelukkig uur van genade, wanneer ter gelegenheid van een bedevaart, van een gebedsontmoeting of van een eenvoudige boeteviering in de parochie (op voorwaarde dat er zoals het hoort ruimte is voor persoonlijke belijdenis en vergiffenis) het hart van steen uiteindelijk breekt, dikwijls met tranen. Die genade is ten diepste persoonlijk, maar vloeit onmiddellijk terug naar het koppel, want het is door vergeven te worden dat men leert te vergeven; het is door te proeven van het goddelijke geduld dat men zelf het geduld van de liefde binnentreedt.

  Zeg dus niet te snel: 'Onze liefde is naar de vaantjes, ons echtpaar is kapot.' Steun op de gave van God. Hij is in staat om u te redden. En laat u helpen door allen die u met inzicht, raad en daad kunnen bijstaan. En leer vooral opnieuw de kracht van de verkregen en gedeelde liefde. Geloof me: in ons vertrouwen op de genade van het sacrament dat man en vrouw in God verbindt, zijn we veel te terughoudend. Wij durven te weinig beroep doen op de goddelijke Voorzienigheid en op de steun van onze broeders in het geloof. Laat ons weer leren om samen doorheen de beproevingen te gaan! En alles wat we dan zullen 'geleerd hebben, zal ook vruchtbaar zijn in de vredevolle momenten. Want de echtelijke liefde bestaat niet alleen uit moeilijke momenten, God zij dank! Het is ook in uren van harmonie dat echtparen groeien, op een positieve manier, dankzij vriendelijke dialoog, gezamenlijk gebed en het delen van verantwoordelijkheden.

  In het volgende nummer van Pastoralia zal ik nogmaals stilstaan bij de moeilijkheden waar sommige echtparen niet uit geraken. Wat zijn de gevolgen ervan en welke wegen zijn er nog voorbij deze impasses?

   

  + André-Jozef Léonard

  Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

  [1] Uit: Pastoralia nr 4, april 2015

  25-04-2015 om 17:48 geschreven door Gust Adriaensen


  24-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee maten en twee gewichten

  Met nauwelijks verholen leedvermaak en in grote opmaak melden enkele kranten, waaronder de zelfverklaarde kwaliteitskrant De Standaard, dat aartsbisschop Léonard door een burgerlijke rechtbank in beroep veroordeeld is tot het betalen van een boete van 10.000 euro. Waarom? Omdat hij volgens de rechter onvoldoende maatregelen genomen had ten aanzien van een priester die een aantal jaren geleden in een verjaarde zaak van pedofilie eveneens in een burgerlijke rechtszaak reeds veroordeeld werd tot het betalen van een boete van 35.000 euro aan het slachtoffer.

   Als de uitspraak met betrekking tot de aartsbisschop beschouwd wordt als een terecht vonnis, dan zouden er honderden, wellicht duizenden verantwoordelijken van organisaties, instellingen, inclusief de rechterlijke en politieke instellingen, veroordeeld kunnen worden.

  Doen alsof misbruik en het toedekken ervan, een exclusief kenmerk van het kerkinstituut is, is de realiteit niet willen zien. Ministers, burgemeesters, gouverneurs, directeurs, de bazen van sport- en jeugdverenigingen, CEO's, ...noem maar op: als iemand van hun personeelsleden of ondergeschikten, misschien in een ver verleden, zich schuldig gemaakt heeft aan misbruik, kunnen/moeten ook zij voor de rechtbank gedaagd worden en veroordeeld.

  Maar het animo van rechterlijke instanties, politiediensten, de media en ja, ook de eventuele slachtoffers, om ijverig op zoek te gaan naar of klacht in te dienen tegen misbruikplegers in die sectoren, is zo goed als onbestaande. Het instituut Kerk en kerkelijke gezagsdragers blijken blijken geliefdere doelwitten te zijn.

  Met  twee maten en twee gewichten meten en selectieve verontwaardiging, men is daar met betrekking tot het kerkinstituut, al jaren mee bezig.

  24-04-2015 om 19:11 geschreven door Gust Adriaensen


  23-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roepingenzondag

  De prelaat en de abdijgemeenschap van Postel nodigen iedereen van harte uit deel te nemen aan de bijzondere gebedsdienst in de abdijkerk op zondag 26 april om 15 uur.

  Samen wordt er gebeden voor nieuwe roepingen tot het priester- en kloosterleven, in het bijzonder voor de abdijgemeenschap van Postel.

  Na de gebedsdienst is iedereen welkom in de parochiezaal (de oude brouwerij) voor een gezellige ontmoeting met de leden van de abdijgemeenschap. De koffie en de thee zullen klaar staan!

  ----------------------------

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De norbertijnen van Postel verspreiden ter gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde leven, volgende tekst:

  Geboeid door Jezus, de Verlosser,
  en zijn Evangelie,
  volgzaam aan de Heilige Geest,
  zoals Jezus' moeder Maria,
  zetten wij ons in
  voor de komst van het Rijk Gods,
  naar het voorbeeld
  van de heilige Norbertus:
  edelmoedig, vreugdevol en eensgezind,
  vanuit de Eucharistie,
  als trouwe zonen van de Kerk,
  door ons bidden en werken,
  door ons leven met elkaar,
  dag in dag uit.

  Dat is onze roeping
  en misschien ook de uwe...

  Heilige Norbertus, bid voor ons.

  23-04-2015 om 20:15 geschreven door Gust Adriaensen


  22-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helfie of Haltie ?

  De handen van meer dan een miljoen belastinggeld

  en

  De handen momenteel zonder belastinggeld

  22-04-2015 om 09:42 geschreven door Gust Adriaensen


  20-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese schande

  Duizenden vluchtelingen uit Afrika, die verdrinken in de Middellandse Zee, het heeft tot nu toe de EU er niet toe bewogen efficiënt en grootschalig hulp te bieden. De Unie laat kinderen, mannen, vrouwen schandelijk kreperen en laat Italië in de steek.

  Ongetwijfeld speelt daarbij de weerstand van heel wat politici om nog meer vluchtelingen binnen de Europese wallen binnen te laten. Om het cru te zeggen: een verzopen vluchteling is een arme luis minder in ons welvarende Westen.

  De reactie van staatssecretaris voor migratie Francken in het tv-journaal van 19 april was in dat opzicht typerend. En ontluisterend.

  Francken vroeg zich 'bekommerd' af of reddingsacties dichter bij de kust van Libië wel verantwoord waren. Want dat zou een pervers effect kunnen hebben. Dergelijke acties zouden de mensensmokkelaars ertoe aanzetten nog meer radeloze vluchtelingen in nog slechtere omstandigheden op gammele boten de zee op te sturen.

  Dergelijke uitspraak wekt de indruk dat Francken niet staat te springen om massale en efficiënte hulp te bieden. Van een staatssecretaris van een 'humaan' land verwacht je geen doorzichtig, 'pervers' alibi om niet te helpen, maar wel duidelijke plannen en engagement om een halt toe te roepen aan het laten/doen verzuipen van machteloze, uitgebuite mensen.  

  20-04-2015 om 07:43 geschreven door Gust Adriaensen


  19-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Jaar van het Godgewijde leven

  Het Jaar van het Godgewijde Leven, uitgeroepen door paus Franciscus, begon op 30 november 2014 en zal eindigen op 2 februari 2016.

  De paus heeft op 21 november 2014 een uitgebreide brief over dat speciale jaar gepubliceerd. Die is ondertussen in brochurevorm verschenen. In het laatste nummer van Molenijzer, het contactblad van de norbertijnenabdij van Postel, brengt abt Fr. Testaert een samenvatting van die brief.

  In het eerste deel van zijn brief geeft de paus drie doelstellingen aan voor het Jaar van het Godgewijde Leven: dankbaar terugblikken op het verleden, het heden met passie beleven en de toekomst hoopvol omarmen.

  Wat de paus verwacht van 'dit jaar van genade voor het godgewijde leven', vind je in het tweede deel van de brief.

  Paus Franciscus verwacht

  1. dat wij vreugdevol zijn

  2. dat wij 'als profeten getuigen hoe Jezus op aarde geleefd heeft'

  3. dat 'de spiritualiteit van de communio realiteit mag worden'

  4. dat wij niet met onszelf bezig zouden zijn

  5. dat wij ons afvragen wat God en de mensheid van ons vragen

  In het derde deel richt de paus zich tot de leken die delen in de idealen, in de geest en in de zending van de religieuze instituten en tot het hele christenvolk. De leken wil hij aanmoedigen dit 'Jaar van het Godgewijde Leven' te beleven 'als een genade die jullie bewust kan maken van de genade die jullie ontvangen hebben'. 

  19-04-2015 om 11:55 geschreven door Gust Adriaensen


  18-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De baron en de oogkleppen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het komt wel vaker voor bij mensen die een klassieke universitaire opleiding hebben genoten en later carrière maken in het bedrijfsleven: alles zien in functie van de economie.

  Wat baron Stouthuysen, de vroegere grote baas van Jansen Pharmaceutica, in De Standaard van 16 april over de universiteit schrijft, is daarvan een perfecte illustratie.

  De universiteit mag volgens hem geen geografische vestiging meer zijn. De studenten kunnen zonder in aula's lessen te volgen, zonder zich te verplaatsen naar of te logeren in universiteitssteden, zich de nodige kennis en vaardigheden eigen maken met behulp van al de beschikbare technologische middelen. Dergelijke 'universiteit' zou de efficiëntie enorm verhogen, aldus Stouthuysen.

  Stouthuysen, die zich in het verleden meermaals liet opmerken als een ruimdenkende humanist, lijdt in dit artikel aan een betreurenswaardige bewustzijnsvernauwing. Hij laat zich, als 86-jarige nota bene, vangen in de fuik van een alles overheersende economische opvatting van de universiteit.

  De universiteit die Stouthuysen voor ogen staat, is m.i. geen universiteit meer, eerder een antihumaan systeem dat helemaal in functie staat van een bepaalde, in casu, kapitalistische economie, gericht op productie, consumptie, materiële efficiëntie en winstbejag. Een hoogtechnologische kennisoverdrachtmachine.

  Baron Stouthuysen wil de student  reduceren tot een op zichzelf teruggeworpen wezen, omringd door de producten van de technologische ontwikkeling, producten die hem op zo kort mogelijke tijd moeten klaar stomen om zo efficiënt mogelijk zijn ding te doen in een economisch proces.

  In wat Stouthuysen schrijft is er geen plaats meer voor een universiteit. En bestaan er ook geen studenten meer.

  18-04-2015 om 07:56 geschreven door Gust Adriaensen


  17-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Baron Stouthuysen

  Stouthuysen in De Standaard: 'De universiteit als onderwijsinstelling is op sterven na dood.'

  Lijfspreuk van Stouthuysen: 'Alles is relatief.'

  Bedenking: Baron Stouthuysen zou zich, indachtig zijn lijfspreuk, moeten hoeden voor absolute uitspraken.

  17-04-2015 om 22:45 geschreven door Gust Adriaensen


  16-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salarisverschil


  Een jonge rekkenvuller van Albert Heyn confronteerde tijdens een aandeelhoudersvergadering, Dick Boer, de baas van Ahold, de moederholding van Albert ,met het verschil tussen zijn eigen jeugdloon en het riante salaris van de CEO.

  "U verdiende in 2013 zo'n 3,7 miljoen euro. Dat is 1.600 euro per uur. Ik verdien 5,96 euro per uur, iets meer dan het minimale jeugdloon en zestig procent van het minimumloon voor volwassenen", zei de rekkenvuller kalm.

  "Om uw salaris van één jaar te evenaren, moet ik 299 jaar fulltime werken. "

  Boer gr/l imlachte als een boer die kiespijn heeft, en zei zuinigjes dat dergelijke uitspraken niet thuishoren in een aandeelhoudersvergadering maar wel in CAO-onderhandelingen.

  Het zal wel. Maar hopelijk krijgt Boer wel barstende hoofdpijn van het prakkeseren over die terechte opmerkingen.

  16-04-2015 om 13:58 geschreven door Gust Adriaensen


  15-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuur en poëzie in het Prinsenpark

  Natuur en poëzie in het Prinsenpark

  Wijd open is de poort.
  Ontsluit je geest, je hart.
  Wolken onder hoog blauw
  drijven bij je binnen.
  Bomen spreken je aan
  in hun menigvuldige gedaanten.
  Een zacht ruisen
  van varens en grassen
  begeleidt je stappen.
  Vogelzang weerklinkt
  vanuit de struiken.
  Plots geritsel
  en dan stilte.
  In het blarentapijt
  zie je het leger van een ree.
  Rimpeling en spiegeling
  is het water van de beek.
  Wandel met al je zintuigen
  ten einde toe
  en zeg tegen Tatanga Mani,
  de wijze:
  ”Ik heb geluisterd.
  Overal vernam ik gefluister.
  Over het weer.
  Over de dieren.
  Over de Grote Geest.”


  ... De Indiaan Tatanga Mani zegt o.m.:”Weet jij dat bomen praten?Ja, zij praten, zij praten met elkaar.Ze praten ook tegen jou als je luistert.Maar blanke mensen luisteren niet.Ze hebben het nooit de moeite waard gevondenom naar ons Indianen te luisteren.Ik zelf heb veel van bomen geleerd:soms iets over het weer, soms iets over dierenen soms iets over de Grote Geest." ...

  15-04-2015 om 22:30 geschreven door Gust Adriaensen


  14-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Religie

  Uit een grootschalig onderzoek van Gallup blijkt dat jongeren onder de 34 jaar én mensen met een hogere opleiding  religieuzer zijn.

  14-04-2015 om 18:29 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië ... en in Postel

  IX/14

  Maandag 13 april 2015

  Pasen 2015

  Met ons klein groepje (zeven zusters en drie ‘broeders’) hebben we zo intens mogelijk de diensten van de Goede Week gezongen. Vanuit de oorlogen in het Midden Oosten en elders was het vooral een verdieping van het besef dat de kruisdood van Jezus werkelijk het centrum van onze mensengeschiedenis is. In zijn kruisdood heeft Hij de ontelbare onschuldig vervolgde, ontheemde, gemartelde en vermoorde mannen, vrouwen en kinderen nieuw leven geschonken.Op Palmzondag kwam abouna Georges, zodat we nog eens een uitgebreide byzantijnse dienst met palmprocessie hebben gehouden. Olijventakken waren er genoeg.

  Tijdens de eerste dagen van de Goede Week was er nog wat tijd voor enkele lessen theologie en voor wat werk in de tuin. Er groeit een massa spinazie die elke dag uitgedund kan worden. Verschillende soorten tomatenplantes worden in afzonderlijke bakken uitgeplant. Granaatappelboompjes worden geplant en de grote bomen krijgen al regelmatig water. Gelukkig hebben we verschillende keren een fikse regenbui gekregen. Gans het terrein met de duizenden vruchtbomen kleurt groen van het gras en onkruid dat gretig door de schapen wordt gegeten. Binnen en buiten wordt er gepoetst en opgeruimd.

  Het “Triduum Sacrum” hebben we ook in de kleine crypte doorgebracht. Op Witte Donderdag, nadat we de lange middaggebeden hadden verricht, werden we nogmaals verrast met onverwacht bezoek. De bisschop met moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel waren plots in ons midden. Ineens was er weer een feeststemming. Ze hadden ook een Fransman bij, een jongen die in Libanon politieke wetenschappen studeert maar zich voorbereid op het doopsel. Hij is erg rationeel opgevoed en zonder enige religieuze vorming. Toch voelde hij zich meteen thuis en heeft ook alle diensten meegedaan. De Witte Donderdagviering van de Latijnse liturgie werd gevierd om 18.00 u en duurde twee uur. Daarna hadden we goede maaltijd. Om half tien werden de zogenaamde 12 evangelieën gelezen. Het zijn gebeden en gezangen, afgewisseld met zowat heel het passieverhaal van de vier evangelies, verdeeld over twaalf lezingen. Ook deze dienst duurde ruim twee uur, tot middernacht. Daarna was er nog vrije aanbidding.

  Op Goede Vrijdag worden de “koninlijke uren” gebeden om 10.00 u, die twee uren duren. Om 15.00 u volgen dan de dienst rond de kruisiging, kruisafneming en graflegging. Dit wordt in de byzantijnse liturgie heel intens gevierd en uitgebeeld. Dit duurde tot na acht uur ‘s avonds. Het is wel een dienst waar tussendoor ook de moslimvluchtelingen graag aan deelnemen. Bij de begrafenis hoort een processie met bloemen die later op “de lijkwade met de afbeelding van Jezus” gelegd wordt. Ook wordt overvloedig parfum gebruikt.

  Op Stille zaterdag hadden we in de namiddag een byzantijnse liturgie voorzien maar abouna Georges liet weten dat hij helaas toch niet kon komen. Zo was het dan echt een stille zaterdag tot ’s avonds half elf met de avondwake als een mengeling van byzantijnse vespers en Latijnse paasnachtviering. Vrijwilligers en vluchtelingen waren daarbij extra aanwezig. Zij verzorgden trouwens mee de vele lezingen. We begonnen in de crypte en daarna volgde buiten op de koer de wijding van het vuur en het ontstekern van de paaskaars. Bij de processie naar de kerk volgde een lange Arabische zang met daarna de lofzang op de Paaskaars (exultet). Hierna de vijftien, soms heel lange lezingen van de byzantijnse vesperdienst die voor een deel overeenkomen met de lezingen van de Latijnse paaswake. Verder was het ongeveer de Latijnse dienst, die eindigde om twee uur in de morgen. Zoals na de kerstnacht is het hier echter de gewoonte om ook na de paaswake uitbundig liederen te zingen. En dat gebeurde nu met nog meer enthoesiasme in aanwezigheid van moeder Agnes-Mariam en zr Carmel. Uit volle borst werden nog ruim een uur lang dansend en springend paasliederen gezongen uit verschillende landen en talen. Ondertussen werd een tas thee geserveerd. Om drie uur gingen we slapen.

  Op paaszondag kwam abouna Georges voor de paasdienst met de lange voorbereiding, de zogenaamde “aanval”. Driemaal wordt op de gesloten kerkdeur geslagen met het kruis. Van binnenuit komt de stem (van de duivel) die vraagt wie die Koning is. Uiteindelijk gaat de deur open. Iedereen is in het wit of heeft een wit kleed of gewaad. Deze dienst duurde van 12.00 u tot 15.00 u. Dan moesten we vlug gaan eten want om 17.00 kwam de bisschop voor de inkleding van zr. Esperanza uit Venezuela, wat hier het kleine “schème angélique” heet. Daarna hielden we de vespers met de lezing van de verschijning van Jezus aan de apostelen, die Hij de wereld inzendt. Het wordt in vijftien talen gelezen om de universaliteit van de verspreiding van het evangelie te verbeelden. Dat duurde tot 19.00 u. En zo was het liturgisch gedeelte voltooid.

  Paaszondagavond gebruiken we om eens gezellig samen te zijn. Zoals naar gewoonte wordt voor ieder een schrifttekst gelezen. Men mag kiezen uit het oude of het nieuwe Testament en dan wordt de bijbel open geslagen. Dit lokt vurige gesprekken uit, die tot in de vroege uurtjes duren. Vooral de ernst van de “eindtijd” en de noodzaak om zich zonder compromis voor te bereiden op de wederkomst van Jezus komen uitvoerig aan bod.

  Maandag morgen is de tijd van het vertrek voor moeder AM en zr Carmel weer gekomen. Ook Valeriaan, de Franse student in Libanon rijdt mee. Er volgen nog lange gesprekken met de afzonderlijke zusters en fraters en uiteindelijk zijn ze om half drie vertrokken, oppgehaald door een Libanees die afkomstig is uit Ma’aloula en vertelt dat de meerderheid van de gezinnen in Ma’aloula al is teruggekeerd. De eucharistie wordt ’s avonds gevierd.

  Dinsdag zingen we de Lauden van Pasen op de middag, voor de eucharistie. ’s Avonds kijken we naar de nieuwe film van Tolkien. Vroeger zagen we van hem al The Lord of the Rings. Nu is het “the Hobbit, de oorlog van de vijf legers”, die de fraters tussendoor toch van het internet hebben kunnen plukken. Het is apocalyptische stijl waarin de christelijke waarden helemaal verwerkt zijn.

  Langs Libanon naar Zaventem

  Uiteindelijk vertrek ik voor enkele weken vakantie naar België. Om half zes brengt een vriend mij samen met drie anderen van Damascus naar Libanon. De stadsdelen waar we door rijden zien er allemaal heel gewoon uit. Er zijn wel verschillende controleposten vooraleer we Damascus kunnen verlaten maar het gaat vlot. Aan de grens met Libanon begonnen de problemen. Mijn paspoort was nog tien dagen geldig, ruim lang genoeg zou ik denken. Voor de Libanezen moet een paspoort echter nog een maand geldig zijn. Kortom, ik moest van zowat acht uur tot 13.30 u blijven wachten want ze moesten naar Beiroet bellen en ook mijn vliegtuigtichet hebben. Zr. Carmel stuurde per fax mijn ticket. En om 13.30 u werd ik opgehaald door een vriendelijke onbekende die mij een km verder afleverde aan een andere vriendelijke onbekende die mij naar een parking in Beiroet bracht en daar kwam zr. Carmel mij halen. De laatste chauffeur was een Libaneze moslim maar heel open. Hij toonde mij een een medaille van de grote heilige Rafka die hier in Libanon fle vereerd wordt. Hij kon maar niet begrijpen wat ik in Syrië kwam doen nu er zoveel problemen en terroristen zijn. Hij zal wel niet de enige zijn. Het weerzien van met moeder Agnes-Mariam en zr Carmel was uiteraard weer heel hartelijk. Vandaar naar de vlieghaven van Beiroet. Uiteindelijk ben ik veilig in Zaventem geland en zal enkele weken hier blijven

  In de abdijgemeenschap van Postel-Mol, waartoe ik behoor, mag ik op donderdag 23 april mijn gouden priesterjubileum vieren in de eucharistieviering van 11.00 u in de abdijkerk.

  14-04-2015 om 08:10 geschreven door Gust Adriaensen


  13-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Günter Grass overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Duitse Nobelprijswinnaar voor literatuur, Günter Grass,  is op 87-jarige leeftijd overleden.

  Uit 'Der Butt'

  Gestillt

  Die Brust meiner Mutter war gross und weiss.
  Den Zitzen anliegen.
  Schmarotzen, bevor sie Flasche und Nuckel wird.
  Mit Stottern, Komplexen drohen,
  wenn sie versagt werden sollte.
  Nicht nur quengeln.

  Klare Fleischbrühe lässt die Milch einschliessen
  oder Sud aus Dorschköpfen trüb gekocht,
  bis Fischaugen blind
  ungefähr Richtung Glück rollen.

  Männer nähren nicht.
  Männer schielen heimwärts, wenn Kühe
  mit schwerem Eurer die Strasse
  und den Berufsverkehr sperren.
  Männer traumen die dritte Brust.
  Männer neiden dem Säugling
  und immer fehlt ihnen.

  Unsere bärtigen Brustkinder,
  die uns steuerpflichtig versorgen,
  schmatzen in Pausen zwischen Terminen,
  an Zigaretten gelehnt.

  Ab vierzig sollten alle Männer wieder gesäugt werden:
  öffentlicht und gegen Gebühr,
  bis sie ohne Wunsch satt sind und nicht mehr weinen,
  auf de Klo weinen müssen: allein. 

  13-04-2015 om 14:12 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moed en rechtlijnigheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dat de paus de barbaarse uitroeiing door Turkije van 1,5 miljoen Armeense christenen in 1915-1916, een 'genocide' noemt,  toont aan dat hij een consequente en moedige man is.

  Consequent omdat Vaticaanstad, naast heel wat andere landen, de Armeense genocide heeft erkend. Het is dan ook maar normaal dat de regeringsleider, het woord 'genocide' in de mond neemt. Moedig omdat de paus en het Vaticaan ook wel de hevige reacties van Turkije verwacht zullen hebben.

  Maar tussen het officieel erkennen van de Armeense genocide en het uitspreken van het woord 'genocide' door de regeringsleider, gaapt er vaak een afgrond. Ik zie Michel nog niet zo vlug hetzelfde doen, ook al heeft België de genocide erkend.

  Overigens valt het op hoe de Belgische media zich op de vlakte houden en eerder wijzen op het 'tegen de schenen van de Turken' schoppen, dan op de moed en de rechtlijnigheid van de paus.

  De Vlaamse kranten en tijdschriften demonstreren vaak alleen maar moed wanneer ze de Kerk en de geestelijkheid, vooral te onpas,  over de hekel kunnen halen.

  13-04-2015 om 10:35 geschreven door Gust Adriaensen


  12-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus windt er geen doekjes om
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Paus Franciscus zei tijdens een viering in de Sint-Pieters het volgende:

  'Afgelopen eeuw hebben we drie grote tragedies zonder voorgaande gekend. De eerste, die wordt beschouwd als 'de eerste genocide van de twintigste eeuw' trof het Armeense volk, de eerste christelijke natie. '

  'De twee andere zijn die gepleegd door het nazisme en het stalinisme, en meer recent de uitroeiingen in Cambodja, Rwanda, Burundi en Bosnië.'

       

  12-04-2015 om 16:22 geschreven door Gust Adriaensen


  11-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Rik Torfs een leugenaar?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Is Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit van Leuven, een leugenaar?

  Volgens Philippe Mettens, ex-voorzitter van Belspo en dus jarenlang de topambtenaar van het Wetenschapsbeleid, is Torfs dat zonder twijfel. En als wetenschapper staaft hij die bewering aan de hand van moeilijk weerlegbare cijfers.

  Mettens reageert daarmee op de beweringen van Torfs in Terzake van dinsdag 7 april, aflevering 66,(http://www.canvas.be/programmas/terzake/).

  Wat er ook van zij, het volstaat om het interview met Torfs in Terzake, eens opnieuw te beluisteren om te concluderen dat de rector zich niet van zijn fraaiste en verstandigste kant liet horen.

  Torfs maakte minstens twee kapitale fouten. Het was dom zich te lenen tot het interview, terwijl de bevoegde staatssecretaris Sleurs, geweigerd had en de geviseerde ambtenaar Mettens niet was gevraagd. Torfs werd dan ook willens nillens een verdediger van Sleurs' politieke beleid en niet onterecht kon Mettens hem dan ook 'veeleer de buikspreekpop van Elke Sleurs' noemen, 'dan de rector van de KU Leuven'.

  Ten tweede liet Rik Torfs zich duidelijk meeslepen door zijn aversie voor de instelling waarvan Mettens de baas is. Dat leidde tot een ongenuanceerd en ironisch requisitoir, dat zonder moeite kon gepercipieerd worden als een politieke en persoonlijke afrekening. Dat was verre van fraai en vervulde me, gaandeweg het gesprek, met plaatsvervangende gêne.

  Nee, Rik Torfs, de rector magnificus van de Katholieke Universiteit van Leuven, maakte op dinsdag 7 april, geen goede beurt.

  11-04-2015 om 14:44 geschreven door Gust Adriaensen


  10-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilfried Duyver overleden

  Op 7 april 2015 overleed Wilfried Duyver op 85-jarige leeftijd.

  Bij vele mensen uit de onderwijswereld moet de naam Duyver toch wel een belletje doen rinkelen. De gewezen secretaris-generaal van het Nationaal Verbond van het Katholiek Middelbaar Onderwijs, moest de vernieuwing van het secundair onderwijs, het VSO, in de jaren 70 en 80 in goede banen leiden.

  In vele scholen kwam hij de technische en structurele aspecten van de onderwijsvernieuwing toelichten. Hij deed dat vaak in gezelschap van professor De Keyser, zowat de filosoof van het VSO.

  Duyver en De Keyser geloofden in het VSO, dat beter tegemoet zou komen aan een sociaaldemocratische, participerende maatschappijopvatting, in tegenstelling tot de traditionele secundaire onderwijsstructuur, die een liberale, kapitalistische, elitaire maatschappijvisie zou weerspiegelen en versterken.

  Zij moesten opboksen tegen een sterk conservatisme buiten en vooral binnen het onderwijs, dat alles bij het oude wilde laten.

  Het VSO zou dan ook geen lang leven beschoren zijn.

  10-04-2015 om 13:15 geschreven door Gust Adriaensen


  08-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De avonddienst in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is telkens een deugddoende, rustgevende, verrijkende ervaring: de avonddienst in de Postelse norbertijnenabdij.

  De wandeling over het grote binnenplein, langs de abdijgebouwen naar het romaanse kerkje, brengt je reeds tot verstilling, bezinning.

  De halfduistere kerkruimte, stipt 18 uur de intrede der kanunniken, het discrete orgelspel, het heerlijke psalmodiëren, de afwisseling van voorzanger en confraters, de lezing, de stilte: dat alles schept een unieke sfeer, zorgt voor een intense esthetische en religieuze ervaring.

  En als dan in het gebed voor de overledenen, confraters vermeld worden, die 5,6,7 eeuwen geleden in de Postelse abdij stierven, voel je je ook als leek verbonden met de eeuwenlange, rijke en spirituele geschiedenis van deze Kempense abdij.

  Ook voor een niet-gelovige of niet-kerkelijke bezoeker, die openstaat voor de schoonheid van muziek, tekst en rituelen, is het bijwonen van deze avonddienst, die een half uurtje duurt, een echte aanrader.

  08-04-2015 om 12:05 geschreven door Gust Adriaensen


  07-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een prachtig cadeautje voor je kinderen of kleinkinderen!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het is paasvakantie. Trakteer je kinderen of kleinkinderen én jezelf op een prachtige namiddag! En bovendien spotgoedkoop!!

  Op zondag 12 april om 15 uur brengen de KISI-kids een meeslepende en wervelende musical 'Lily en de ongelofelijke come-back', waarin geloof, hoop en liefde de centrale thema's zijn.

  De voorstelling heeft plaats in het parochiecentrum van Witgoor-Dessel, vlak bij de kerk van Witgoor.

  Bestel vlug je kaarten bij Josee Lurinckx, Kerkstraat 43 Witgoor, tel. 014 37 84 06 of via www.kisi-kids.be. Op die site kan u ook kennismaken met KISI-kids. Ook aan de kassa zijn uiteraard kaarten te verkrijgen.

  Toegangsprijzen:

  -kinderen :-6 jaar: gratis

  -kinderen :7-12 jaar: 5 euro

  -jongeren + 13 jaar en volwassenen: 8 euro

  De voorstelling van 12 april is een organisatie van de parochiefederatie DESSEL-RETIE-POSTEL.

  07-04-2015 om 09:06 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolging christenen

  Kardinaal Koch:

  "Het christendom is vandaag de meest vervolgde godsdienst. 80% van de mensen die om hun geloof worden vervolgd zijn christenen. Vandaag zijn er meer vervolgde christenen dan in de eerste eeuwen van het christendom."

  06-04-2015 om 19:49 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dirk Draulans over zelfdoding en euthanasie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onder de titel 'Het stigma dat op zelfdoding gekleefd wordt, werkt verstikkend'  wijdt Dirk Draulans in Knack een artikel aan zelfdoding en ook euthanasie.

  Er is weinig consistentie te vinden in Draulans’ exposé. Het is een brokkelig samenraapsel van bekende opvattingen en stellingnames omtrent zelfdoding en euthanasie gecombineerd met een sneer links en een uithaal rechts. De inleiding:'We kunnen niet zelf beslissen of we geboren willen worden, laat staan in welke omstandigheden, dus waarom zouden we dan niet zelf mogen beslissen dat het niet langer hoeft?',    is een tenenkrullende aanfluiting van de logica. Hoewel Dirk Draulans uit een katholiek Kempens nest komt en een christelijke opvoeding genoot, getuigt zijn verwijzing naar ‘de christelijke kant van onze maatschappij’, van weinig kennis.

  Ik vermoed dat Draulans een pleidooi wil houden voor een absoluut zelfbeschikkingsrecht, dat ook?, vooral?, zou gelden voor zelfdoding, euthanasie…Het verabsoluteren van dat zelfbeschikkingsrecht houdt niet alleen een banalisering van leven en dood in, en van in concreto de onvoorstelbaar grote impact van zelfdoding op familie en vrienden, maar de promotoren ervan weten ook dat het zelfbeschikkingsrecht in de realiteit van ons persoonlijk en maatschappelijk leven nooit volledig is.

  Wat erger is, zij accepteren een sterke inperking van dat ‘zelfbeschikkingsrecht’ binnen ons politiek-economisch systeem –ons daarnaar schikken wordt dan beschouwd als een burgerdeugd-, maar zwaaien met het ‘zelfbeschikkingsrecht’ als het gaat om leven of dood. Dirk Draulans blijkt in dit artikel in hetzelfde bedje ziek te zijn.

  De bioloog Dirk Draulans is een deskundige en boeiende schrijver en spreker omtrent allerlei fenomenen in zijn vakgebied. In de materie en problematiek van dit Knackartikel, vergaloppeert hij zich mijns inziens.

  06-04-2015 om 12:12 geschreven door Gust Adriaensen


  05-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.300.000 kinderen geaborteerd

  Aartsbisschop Léonard in zijn paashomilie:

  “Maar een ander drama moet vandaag herdacht worden. Eergisteren was het de 25ste verjaardag van de abortuswet in België. Sinds 1990 zijn minstens 300.000 kinderen geaborteerd.

  Het gaat uiteraard altijd om slachtoffers die zich niet eens konden verdedigen. We mogen nooit vergeten dat wij allemaal ooit dat kleine embryo, die foetus waren in de moederschoot. En we zijn enkel hier omdat we gerespecteerd werden toen we ons in dat kwetsbare stadium van ons leven bevonden.

  Als christenen is het niet onze bedoeling de vrouwen te veroordelen die abortus meemaken, en nog minder diegenen onder hen die zelf het slachtoffer waren van hun omgeving. We willen alleen maar bevestigen dat wij tegelijkertijd het kostbare leven van het ongeboren kind én de waardigheid van iedere vrouw met een warm hart willen verdedigen, en dat we de organisaties steunen die vrouwen helpen om hun kind te houden, ook in heel moeilijke situaties.”

  05-04-2015 om 19:40 geschreven door Gust Adriaensen


  04-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus over Pasen - Zalig Paasfeest
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 1 april zei paus Franciscus o.m. het volgende:

  'Op Stille Zaterdag staat de Kerk stil bij de “rust” van Christus na het glorievolle gevecht op het kruis. Op Stille Zaterdag vereenzelvigt de Kerk zich opnieuw met Maria: heel het geloof is verzameld in Haar, de eerste en volmaakte leerlinge, de eerste en volmaakte gelovige. In de duisternis die de schepping omhult, is Zij de enige die het vuur van het geloof brandend houdt, tegen alle hoop in hopend (cfr Rom 4, 18) op de verrijzenis van Jezus.

  Tijdens de Paasnachtwake, wanneer opnieuw het Alleluja weerklinkt, vieren we de verrezen Christus als centrum en einddoel van de kosmos en van de geschiedenis; vol hoop waken we uitkijkend naar zijn wederkomst, wanneer Pasen volledig geopenbaard zal worden.

  Soms lijkt het duister van de nacht in de ziel binnen te dringen; soms denken we: “er is niets meer aan te doen”, en het hart vindt de kracht niet meer om te beminnen…Maar precies in die duisternis ontsteekt Christus het vuur van de liefde van God: een verblindend licht doorbreekt het duister en kondigt een nieuw begin aan, iets begint in diepste duisternis.

  We weten allen dat de nacht het meest nacht is, het meest duister is even voor de dag begint. Het is precies in die duisternis dat Christus overwint en het vuur van de liefde ontsteekt. De steen van het lijden is weggerold en maakt ruimte voor hoop. Dat is het grote mysterie van Pasen! In die heilige nacht geeft de Kerk ons het licht van de Verrezene, zodat in ons niet het verdriet zou resten van wie zegt “er is niets meer…”, maar de hoop van wie ontvankelijk is voor een heden vol toekomst.

  Christus heeft de dood overwonnen en wij met Hem. Ons leven eindigt niet met een grafsteen, ons leven gaat verder door de hoop op Christus die uit dat graf verrezen is. Als christenen zijn we geroepen om schildwachten van de morgen te zijn, die de tekenen van de Verrezene weten te ontwaren, zoals de vrouwen hebben gedaan en de leerlingen die bij het krieken van de eerste dag van de week naar het graf waren gerend.'

  -------------------------

  ZALIG PAASFEEST AAN ALLE LEZERS!

  04-04-2015 om 18:19 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paaswake en Paasmis in de abdij van Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Paaswake in de abdijkerk van Postel begint op zaterdag 4 april om 21 uur.

  Op paaszondag 5 april is er om 10 uur een pontificale eucharistieviering. Om 18 uur zijn er pontificale vespers.

  Iedereen is van harte welkom!

  03-04-2015 om 22:04 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ethiek van de journalistiek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De zelfdoding van Steve Stevaert stelt voor de zoveelste keer de ethiek en de deontologie van de media op scherp.

  Ongetwijfeld is de angst van Stevaert voor de medialawine van halve waarheden, halve roddels en beschuldigingen, die al op gang gekomen was, een van de factoren geweest die aanleiding gegeven hebben tot zijn wanhoopsdaad.

  Veel consideratie, geduld en genuanceerdheid brengen de meeste journalisten en de media waarvoor zij werken, niet op. Er als eerste bij zijn, inspelen op de sensatiezucht en het voyeurisme van vele mensen: daar is het ze om te doen.

  Een basisprincipe van onze rechtsstaat: men is onschuldig zolang de schuld niet bewezen is, wordt door de media vaak opzij geschoven. Laten uitschijnen dat iemand schuldig is, zeker wanneer er seksualiteit mee gemoeid is, lokt meer lezers en kijkers dan het vermoeden van onschuld. De 'lekkenjournalistiek' floreert. Die wordt dikwijls mede mogelijk gemaakt door 'bronnen' binnen de gerechtelijke en politionele instanties.

  Klaarblijkelijk trekken vele journalisten zich geen bal aan van wat zij aan menselijke tragedies kunnen veroorzaken. Hopelijk komen de media tot bezinning. De vrijheid van meningsuiting mag geen vrijgeleide zijn om mensen letterlijk het graf in te schrijven.

  Overigens is die zo door de media gekoesterde vrijheid, in dramatische situaties als deze, vaak niets anders dan een hypocriet schaamlapje om de kijk- en leescijfers naar omhoog te stuwen.

  03-04-2015 om 17:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Het kruis van Christus is geen nederlaag. Het is liefde en medelijden.'

  03-04-2015 om 16:56 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paasconcert in Postel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

       

  Paasconcert in Postel op paasmaandag 6 april

  Dit vierde paasconcert zal ongetwijfeld bevestigen wat zo kenmerkend was voor de vorige edities: mooie, frisse zang en een deugddoende, warme sfeer binnen de muren van de norbertijnenabdij. Kortom, een namiddag die helemaal past bij Pasen.

  Het kinder- en jongerenkoor 'GekkieBekkies' uit Retie, onder leiding van Bert Verdonck en het mannenkoor 'Herenaccoord' uit Valkenwaard, onder leiding van Theo Eerdekens, zullen voor een puike uitvoering zorgen.

  Wil u graag meer weten over de beide koren, surf dan naar www.gekkiebekkies.be en www.herenaccoord.nl .

  Kaarten voor het paasconcert in Postel, kan u in voorverkoop bestellen: 8 euro (kinderen tussen 6-12 jaar: 4 euro) via mail: nicolaasgorts@hotmail.com of telefonisch op gsm 0495 52 46 54 of tel. 014 37 81 21.

  02-04-2015 om 12:40 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!