NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Caritasvoorzitter roept tot perspectiefwissel over migratie
 • Medemenselijkheid
 • Paus Franciscus steunt het migratiepact
 • Christen-zijn in de 21ste eeuw
 • De stijl van havenschepen Van Peel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  17-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in Syrië

  XI/28
  Vrijdag 15 juli 2016

  Visie

  Een volk dat geen visie heeft sterft. Een visie geeft hoop en moed om
  te volharden in moeilijke tijden. Hoewel vele Syriërs in tragische
  omstandigheden leven, zijn er maar weinige zelfdodingen, in
  vergelijking met het hoge aantal in het welvarende Europa en België.
  Syriërs weten waarvoor ze leven, lijden en vechten. Hun weerstand
  heeft een grote waarde voor heel de wereld. Hetzelfde geldt ook voor
  een gemeenschap. Een gemeenschap zonder visie verliest de hoop en
  sterft. Onze gemeenschap heeft een belangrijke impuls geërfd uit de
  Libanese oorlog (1975-). De zustergemeenschap van de Carmel in Harissa
  (van de Theotokos en de eenheid) had bij het begin van deze oorlog al
  meteen begrepen dat het helemaal niet ging om een zogenaamde
  “burgeroorlog”, maar om een geplande uitroeiing van de christenen in
  Libanon en de omvorming van een christelijk naar een moslimland, voor
  politieke doeleinden. Zij namen onmiddellijk de beslissing alles te
  doen wat mogelijk was voor de bevolking. Ze sloten een overeenkomst
  met een bezielde, Franse christelijke hulporganisatie die containers
  stuurde. Het klooster van Harissa werd een verdeelcentrum van hulp aan
  de Libanese bevolking. Het gooide gans het leven van de carmelitessen
  overhoop en het slot werd opgeheven. Toch bleven ze meer dan ooit hun
  roeping trouw en beseften dat Jezus hen niet vroeg of ze wel alle
  kloosterregeltjes onderhouden hadden, maar wel: “Wat heb je gedaan
  voor mijn lijdende broeders en zusters”? Er werd gezorgd voor eten,
  kleding, bescherming en onderdak. Hierbij heeft moeder Agnes-Mariam,
  die destijds in dit klooster carmelites was, een groot deel van de
  organisatie op zich genomen. Toen de oorlog tegen Syrië uitbrak was
  het inzicht in wat er eigenlijk gaande was nog duidelijker. Terwijl de
  hele Atlantische pers sprak over een spontane volksopstand, zag en
  wist de gemeenschap van Mar Yakub (en het Syrische volk) heel goed dat
  het een op het hoogste wereldvlak georganiseerde ontwrichting was
  voor politieke, economische en strategische belangen. Zij besloten al
  het mogelijke te doen om de lijdende bevolking te helpen. Mensen in
  nood, straatkinderen, armen, zieken werden druppelsgewijze in de
  gemeenschap zelf opgevangen en in het christelijk geloof ingewijd. Er
  werden drie centra van hulpverlening gevormd voor de Syrische
  bevolking, die nog erg actief zijn. Ondertussen gaat veel aandacht
  naar het oprichten van allerlei bedrijven en bedrijfjes om mensen
  zelf hun kost te laten verdienen. Sinds een onverwachte en massale
  hulpverlening aan Aleppo op een nagenoeg onmogelijk ogenblik lukte,
  wilden meerdere grote organisaties meewerken. Hierbij ontdekte de
  gemeenschap nieuwe gevaren, nl. de waarheid van Jezus’ woord: “Gaat
  dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven” (Lucas 10, 3). De
  hulpverlening breidde zich uit. Deze woensdag kwam een delegatie van
  een hondertal mensen van het dorp Jarajir uit het gebergte, in de
  buurt, ons danken omdat dit dorp dank zij de tussenkomst van moeder
  Agnes-Mariam en het klooster uiteindelijk gespaard en in leven
  gebleven zijn op het ogenblik dat er veel rebellen in het dorp waren
  en de toestand heel gevaarlijk was. Bij het bezoek aan de kerk en de
  crypte werd, zoals gewoonlijk, uitvoerig het christelijk geloof
  verkondigd. Hierbij worden de mooiste verzen over Jezus uit de Koran
  aangehaald, die meestal door de moslims zelf nauwelijks gekend zijn.
  Uiteraard krijgen we eveneens voldoende misprijzen, tegenwerking of
  laster, vooral vanuit sommige katholieke middens in het buitenland,
  die verontwaardigd zijn omdat we de “politiek correcte lijn” niet
  volgen of zogenaamd “aan pollitiek doen”. Ondertussen is de toestand
  weer verbeterd, maar we weten niet wat de toekomst nog brengt. Daarom
  wordt alles in het werk gesteld om het grote terrein met duizenden
  vruchtbomen, groenten, kruiden zo te organiseren dat het voor velen
  eens nuttig kan zijn. Ook willen we geleidelijk er voor zorgen dat we
  met zonnepanelen voldoende stroom hebben voor heel het klooster. We
  bereiden ons voor om helemaal zelfbedruipend te worden voor onszelf en
  de velen om ons heen. Ondertussen volharden we in gebed en werk. We
  beginnen de dag met het byzantijnse morgengebed en een lange stille
  meditatie. Na het werk volgen middaggebed, eucharistie, vespers,
  completen. Op donderdagavond houden we een uur aanbidding bij het
  uitgestelde Allerheiligste Sacrament. We trachten deze dagorde zo
  trouw mogelijk te volgen maar op ieder ogenblik kan gelijk welk gebed
  vervallen als er een dringende noodzaak zich aandient. Het doel is te
  luisteren naar wat de heilige Geest op dat ogenblik van ons vraagt.
  Heer, weest ons zondaars genadig en aanvaard onze schamele
  inspanningen voor het heil van Kerk en wereld.

  Vakantiesfeer

  Het is al geruime tijd overdag zeer warm, rond de 30° (of meer). De
  abrikozenoogst is afgewerkt en de vijgen zijn nog niet rijp. Nu
  worden vooral courgetten en de bessen geplukt. Het grote werk blijft
  echter: water geven. Iedere dag moet een ander deel goed voorzien
  worden en tussendoor moeten de kruiden en terreinen die niet aan het
  “sociale systeem” van watervoorziening zijn aangesloten water krijgen.
  Ondertussen is het al volop vakantie. En zo kwam zondag de gedachte
  op om eens een echte vakantiedag te organiseren. We hebben een groot
  zwembad gekregen en dat werd in de binnentuin geïnstalleerd. Water is
  er genoeg als er maar elektriciteit is om het op te pompen. En we
  krijgen steeds meer elektriciteit. Het water komt van 1200 m diep, is
  van vulkanische oorsprong en warm, d.w.z . meer dan lauw maar ook
  weer niet heet. Het is ruimschoots warm genoeg om er een douche mee te
  nemen. De grote kuip van het zwembad werd gevuld en in de namiddag
  doken de zusters en de kinderen het water in. De poort van de
  binnentuin ging zedig dicht en tegen de avond zaten allen weer fris
  in de refter voor een avondmaal. Vermits er een Franse en Portugese
  zuster in de gemeenschap is en hun landen de Europese voetbalfinale
  spelen, hing er heel de dag al een competiegeest in de lucht. De
  overgrote meerderheid supporterde voor Portugal. We zijn de
  verwoestende politiek van Frankrijk en hun sponsor Qatar hier niet zo
  genegen en zo bleef de Franse zuster moederziel alleen over als fan
  voor haar land. Het internet werkt hier meestal erg traag of met
  onderbreking. Er werd besloten naar het grote salon aan de ingang te
  gaan, om samen met onze families die daar wonen een zo goed mogelijke
  kwaliteit van beeld te bereiken. Iedereen was present en er werd fel
  gesupporterd voor Portugal met af en toe een luid “boe”-geroep voor
  diegene die het toch waagde enige sympatie voor de Fransen te tonen.
  Het begin van de match hebben we grotendeels gemist, geleidelijk werd
  het beeld beter. Met de rust en de onnozele reclamespots was het
  beeld bijna perfect en van de rest konden we nagenoeg zonder
  onderbreking genieten. We moesten wel wachten tot na middernacht om de
  vruchten van onze steun aan Portugal te beleven: Frankrijk-Portugal:
  0-1! De vreugde was immens en er werd meteen overeengekomen om de
  rest van de maandag ook als een zondag en rustdag te beschouwen! De
  beelden van de kleine Portugese jongen die de wenende Franse
  voetbalfan met tederheid troost, zijn de wereld rond gegaan. De
  Portugese coach, Fernando Santos, die een tijd een lauwe gelovige was,
  zoals zovelen, en daarna een vurige christen werd, sprak voor
  honderden journalisten een indrukwekkend dankwoord uit, beginnend met
  een dank aan God de Vader. Hierna zei hij dat hij zijn Vriend ging
  bedanken en zijn Moeder (Fernando Santos “Quero agradecer a Deus Pai”,
  11.07.2016; familiacrista.paulus.pt). Ja, dit is een overwinning van
  een christelijke Portugese-Europese ploeg op een Arabisch-Franse
  moslimploeg.

  Venezuela

  Vanwege de familie van een medezuster uit Venezuela bereikt ons een
  noodkreet over de schrijnende toestand aldaar. Mensen lijden honger,
  hebben niet de nodige medicamenten, mensen worden gekidnapt en de
  militaire repressie neemt drastisch toe. De wantoestanden in politiek
  en economie hebben een ware humanitaire crisis veroorzaakt. Mgr. Diego
  Padron, voorzitter van de bisschoppenconferentie, lanceert bij de
  opening van de 106e plenaire vergadering een directe aanval tegen de
  huidige politieke leiders. Zij moeten hun gezag van het volk krijgen
  en niet omgekeerd. Zij moeten de gerechtvaardigde verzuchtingen van
  het volk respecteren en niet met militair geweld onderdrukken. Het
  welzijn van het volk mag niet opgeofferd worden aan een politieke
  ideologie. De bisschop eist dat alle partijen een dialoog beginnen om
  tot verzoening en vrede te komen. Venezuela is het land dat de
  grootste voorraad aan petroleum bezit. Is dit nu weer een voldoende
  reden om het land te ontwrichten en het volk in een schrijnende
  armoede te storten opdat wereldheersers zich van de petroleum meester
  kunnen maken?

  Veranderingen

  De aardverschuiving van de Brexit blijft voor naschokken zorgen. De
  arrogantie van een “Europa zonder grenzen” was in feite gebouwd op de
  ruinen van de afzonderlijke landen. Het “westen” is niet zozeer een
  geografische omschrijving maar een christelijke beschaving, die heel
  de wereld veroverde. Vanaf het begin werden door de Europese Unie
  de spirituele krachten, de eigenlijke fundamenten ontkend, nl. de
  christelijke wortels. In het Handvest van de fundamentele rechten van
  de Europese Unie was al een verbod opgenomen “van alle discriminatie
  met betrekking tot ‘seksuele orientaties’” (artikel 21), waardoor het
  pseudo-homo-huwelijk dus al voorzien was. En zo werd de EU omgevormd
  tot een ideologische tribune, die boven het volk en tegen het volk in,
  wetten opdrong aan de nationale regeringen om de traditionele
  christelijke waarden en vooral het gezin te ondermijnen, in plaats van
  te zorgen voor een gezonde gezamenlijke politiek, voor veiligheid en
  welvaart. In 2017 wordt het derde eeuwfeest gevierd van de stichting
  van de Groot Loge in London, de moeder van de moderne vrijmetselarij.
  Een eeuw geleden schreef Oswald SPENGLER, Der Untergang des
  Abendlandes (1917). Misschien is de vervulling daarvan op komst. Wij
  scharen ons daarentegen aan de kant van Augustinus (+ 430), die zijn
  ‘Stad Gods’ schreef op het ogenblik dat de barbaren zijn bisschoppstad
  belegerden. In de ineenstorting van het machtige Romeinse Rijk zag
  Augustinus een nieuwe doorbraak van het Rijk Gods.
  Hoe dan ook, na de Brexit komt er ook beweging in de relaties met
  Damascus. Turkije heeft openlijk zijn verontschuldigingen aangeboden
  aan Rusland en wil nu ook met Syrië zijn relaties herstellen om eigen
  terrorisme de baas te kunnen. Frankrijk denkt er zelfs aan zijn
  ambassade in Damascus terug te openen. En een delegatie van het
  Europese parlement onder leiding van Javier Couso, ondervoorzitter van
  de commissie voor buitenlandse betrekkingen, heeft Damascus en de
  Syrische president bezocht. Couso zegt dat de politiek van de EU
  moet veranderen en het internationaal recht moet erkennen. Meerdere
  landen die tot heden gevochten hebben om de Syrische regering ten val
  te brengen, zijn na vijf jaar aan het genezen van hun blindheid en
  beginnen te begrijpen dat een sterke eenheid tussen volk, leger,
  regering en president niet zomaar gebroken kan worden. Met leugens kun
  je wel een publieke opinie veranderen maar niet de werkelijkheid zelf.
  Vooreerst moeten ze toegeven wat de Syrische president vanaf het begin
  gezegd heeft: wie terroristen steunt om ons land te ontwrichten zal
  vroeg of laat de terroristen zelf op bezoek krijgen. Nu is het zo ver.
  Isis bedriegt de hele wereld. Gisteren, op de Franse nationale
  feestdag zagen we het opnieuw in Nice. Het Syrische leger, gesteund
  door Hezbollah, Rusland en Iran (en China) is de enige coalitie die
  effectief het terrorisme bestrijdt. Het is dus belangrijk om daarmee
  ooit op een of andere wijze contact te nemen. Verder zal iedere
  oorlog, ook deze, eens eindigen. De landen die eerst voor miljarden
  verwoestingen hebben aangericht, willen nu in stilte, in het geheim
  of openlijk contact zoeken met Damascus (om contracten te kunnen
  tekenen?) Hoe meer er verwoest is, hoe meer ze zich kunnen laten
  betalen voor de heropbouw. Maar kom, als ze nu al zouden ophouden
  terroristen te sturen en te steunen, is het al een goed begin en een
  grondige verandering. En terwijl de aanslagen over heel het land
  blijven voortduren, ziet het er toch naar uit dat de “moeder van alle
  veldslagen”, nl. het gevecht om de bevrijding van de tweede stad van
  het land, Aleppo, nabij is. Daar hopen we op.

  En ziehier dan onze aangekondige geestelijke bezinning:

  Het gevecht tegen onszelf

  Alles gaat goed. Ik ben tevreden, de wereld lacht me toe! En plots,
  zonder altijd te weten waarom, voel ik mij verdrietig, angstig,
  twijfelacthig. Wat scheelt er toch? Vaak gaat het om stomme dingen.
  Mijn buurman stuurt mij een norse blik toe. Tien minuten later,
  aangekomen op het werk: een van mijn collega’s – althans dat vermoed
  ik toch – is gaan lopen met mijn nieuwste pen. Een half uur later:
  mijn baas komt toe en brult mij toe dat mijn vorig project op niets
  trok. Mijn hoofd begint te tollen, ik begin het noorden te verliezen
  en ik kan mij maar net inhouden om mijn baas niets terug te
  schreeuwen. Ik begin al snel te denken dat ik niet geliefd ben, dat ik
  nooit nergens in slaag ...
  Volgens de woestijvaders (de eerste monniken die naar de woestijn
  trokken om aan zichzelf te werken en zo één te worden met Christus)
  zijn de gedachten onze ennemy number one! Het is lucht, het betekent
  niets, en wat vandaag zo is (in mijn hoofd) kan morgen volledig anders
  zijn. Zegt de Heer niet: Bekommer u niet om morgen, morgen zal zich
  wel bekommeren om zichzelf. De volgende gedachten komen uit een
  conferentie van moeder Agnes-Mariam, die ze enkele jaren geleden gaf
  voor de gemeenschap. Ze legt op een toegankelijjke wijze het
  mechanisme van onze gedachten uit en leert hoe we als christenen
  hiertegen horen te vechten. Al is dit gericht tot religieuzen, . we
  zijn allen geroepen tot diepe verbondheid met God. . St Basilius de
  Grote (+ 379) huiverde om monniken en gewone christenen te scheiden.
  Neen, degene die gedoopt is, is geroepen om VRIJ te worden in de Heer.
  En die vrijheid is een innerlijke vrijheid, waarin we de Heilige Geest
  toelaten ons om te vormen naar het beeld van Christus – monnik of
  leek, dus geen excuus - we zijn allen in hetzelfde gevecht betrokken.
  Genoeg inleiding, laten we horen hoe ons gedachten-mechanisme ons maar
  al te vaak de dieperik instort en hoe we ons horen te verdedigen tegen
  die verleidingen.

  Onze gedachten beheersen

  Hoe leren onze gedachten te beheersen? Wij zijn geroepen, onze
  gedachten te beheersen. Waarom? Laat u Iedereen in uw huis binnen?
  Natuurlijk niet. Er is een deur en er is een portier. De deur is de
  aandacht en de portier is het hart. Ik gebruik mijn aandacht om mijn
  gedachten te beheersen. U zal me zeggen dat het erg moeilijk is. Het
  is niet moeilijk, het is nieuw; we zijn dat niet gewend. We zijn
  gewend aan veel dingen en vooortdurend moeten we ons aanpassen aan
  nieuwe zaken. We wisten niet hoe we moesten SMSen, we hebben het
  geleerd, we wistenniet hoe te googlen, we leerden het...
  We kunnen leren. Het is erg belangrijk, om te leren onze gedachten te
  beheersen. De bruid zegt in het Hooglied: “De zonen van mijn moeder
  waren hard tegen mij. Zij lieten mij hun wijngaarden bewaken, zo heb
  ik voor mijn eigen wijngaard niet kunnen zorgen” (Hooglied 1, 6). Ik
  heb gezorgd voor de kudden van alleman, maar naar mijn eigen kudde heb
  ik niet omgezien. Wie is die kudde? Ikzelf: mijn gedachten, mijn
  geest, mijn ziel, mijn hart, mijn wil, mijn verlangen, alles wat ik
  ben. Ik ben met vanalles en nog wat bezig geweest, behalve dan met
  mezelf. God zal mij niet vragen: "Wat heb je gedaan met de wereld?
  Misschien zal Hij me vragen: "Wat heb je gedaan met je broer?” Maar
  Hij zal me eerst en vooral vragen: "Wat heb je met jezelf gedaan? De
  Heer zegt: Wat voordeel heeft een man om de hele wereld te winnen als
  hij zijn eigen ziel verliest? Soms denken we dat het verzorgen van de
  ziel erin bestaat om devotioneel te bidden. O. K., maar wat betekent
  een gebed uit gewoonte als ik er niet ben?
  We moeten present zijn in ons gebed. “Dit volk eert mij met zijn
  lippen maar zijn hart is ver weg van Mij” zegt Jesaia in Gods Naam. In
  het gebed horen we present te zijn, helemaal aanwezig bij wat we doen.
  Kan een vrouw tegen haar man liegen? De man zal voelen dat de vrouw
  met heel haar hart bij hem is of niet. Op diezelfde wijze voelt de
  Heer onze aanwezigheid. Als we verstrooid zijn met onze 1001
  gedachten, kunnen we niet present zijn, noch voor de Heer, noch voor
  onze geliefden].
  Zonder meesterschap over onze gedachgten, worden we gestrikt door de Vijand
  Het huis waarvan de eigenaar nooit aanwezig is, zal vervallen. Laten
  we niet vergeten dat er geen vacuüm in de natuur bestaat. Als ik niet
  present ben [in mijn innerlijk huis], zal iemand anders present zijn
  [in mijn plaats], hij zal proberen die leegte te vullen. Als ik er
  niet ben om een filter te plaatsen om mijn gedachten, mijn gevoelens,
  mijn acties te controleren, zal iemand anders als gids dienst doen.
  Als ik mezelf niet oriënteer, zal iemand anders dat doen, en die
  andere is een vijand.
  Als een bepaalde gedachte in mij binnendrint en een soort draaikolk
  van wanorde veroorzaakt en mij innerlijk verwart, mag ik haar
  destructieve gang niet laten gaan. Ik mag haar geen aandacht geven. Ik
  moet haar negeren. Maar soms laat die gedachte een spoor na. Soms
  zaait ze een verderfelijk zaad: twijfel, aarzeling, angst, een gevoel
  van eenzaamheid ... Ik mag dat niet laten gebeuren! Ik moet die
  gedachte toevertrouwen aan mijn spirituele vader of moeder, aan degene
  die mij leidt tot God. Maar als ik ga dialogeren met die gedachte ben
  ik verantwoordelijk voor de bittere vruchten die zij zal voortbrengen.
  Een gedachte die in mij opkomt en mijn rust verstoort is een geladen
  gedachte alsof die gedachte mijn verantwoordelijkheidsgevoel komt
  doden. Ik ben niet langer meester van mezelf. Die gedachte komt al
  mijn overtuigingen verstrooien. Soms komt die gedacthe op een verdoken
  wijze, dat kan heel gevaarlijk zijn. Een voorbeeld uit het dagelijkse
  leven. Ik sta s’ochtends op, vol moed wil ik mezelf geven aan de ander
  en aan de Heer. Ik komt toe op het werk, mijn collega fronst de
  wenkbrauwen. Wat is zijn probleem? Twee dagen later, tijdens de
  koffiepauze, keert diezelfde collega mij de rug toe. Waarom doet hij
  dat nu? Het eerste incident heeft me iets doen ontcijferen. Als hij
  niet die eerste maal zijn wenkbrauwen had gefronsd dan had ik mij
  misschien niet op dezelfde wijze afgevraagd waarom hij zijn rug naar
  mij keerde. Dat zijn al twee druppels. Op het einde van de week is er
  een vergadering. Die collega staat op en geeft mij een verwijt. Ik
  begin te geloven dat die collega iets tegen mij heeft. (niet van mij
  houdt.) Op het einde van de maand zegt mijn baas me dat ik aan een
  project moet werken met die collega. Die collega zal mogen doen wat
  hij wil, ik zal het altijd vertalen alsof hij niets van mij moet
  hebben. Waarom? Omdat die latente gedachte bij mij is binnengeslopen,
  zij heeft aanwijzingen gevonden om mijn stelling kracht bij te zetten,
  éénmaal, tweemaal, driemaal; ze heeft een systeem in mij opgebouwd en
  ik ben beginnen geloven dat die collega mij niet graag heeft. En voor
  veel mensen zal het erg moeilijk zijn te golven dat dit een illusie
  is. Wanneer na een jaar mijn baas wil begrijpen waarom de samenwerking
  zo slecht verloopt zal hij de twee samenroepen en ondervragen: “die
  man heeft iets tegen mij”. “Wat, waarom?” “Ja, ja, een jaar geleden
  fronsde jij mij de wenkbrauwen en daarna draaide je mij de rug toe. En
  daarna begroef je me onder verwijten”, ... Wat heeft de Duivel
  gedaan? Gebeurtenissen die op eender welke wijze kunnen worden
  vertaald, heeft hij op de slecthse manier vertaald. En wat erger is,
  is dat ik ervan overtuigd ben.
  Oordeel niet, zodat je niet veroordeeld zal worden
  Beoordeel nooit deintenties van een ander. (Daarom is het goed nooit
  de intenties van een ander te beoordelen.) Iemand slingert mij een
  norse ‘goeiedag’ naar het hoofd. Ik ben gekwetst. Niet oordelen!
  Misschien heeft die arme man een slechte dag, voelt hij zich ziek.
  Soms lijkt het alsof we bewijsmateriaal verzamelen om een persoon te
  oordelen, om te zeggen: "Zie je wel, hij is zus of zo." Dat komt door
  een angst. Misschien was er in het verleden iemand die heel streng met
  mij gehandeld heeft; ik was toen als een lam, ik wist niet beter – en
  ik heb daarvoor een prijs moeten betalen in eer, reputatie ... En nu
  zeg ik tegen mezelf: "Ik zal mijn voorzorgen nemen." We mogen geen
  verdedigingstactieken gebruiken, want door zo te reageren wandelen we
  niet langer in de Voorzienigheid van de Heer.
  Dit is de reden waarom Johannes van het Kruis zegt: Je moet in de
  [monastieke] gemeenschap leven alsof je er helemaal alleen bent. Zij
  zullen zeggen: "Maar hoe is dat mogelijk? En het gemeenschappelijke
  leven dan? Hoezo? Je moet dit begrijpen wat de gedacthen betreft. Ik
  hoor iedereen te behandelen met gelijkheid, met liefde, maar ik sta
  aan niemand toe mijn gedachten binnen te treden. Wanneer ik de
  gemeenschap verlaat, neem ik geen broeder of zuster met mij mee om met
  hem of over hem in mijn gedachten verder te dialogeren. Ik woon samen
  met mijn broeders en zusters, ik hou van hen, ik dien hen, ik pas mij
  aan hen aan. Dat is prima. Maar in mijn binnenste ben ik niet in mijn
  gedachten met hen bezig, behalve dan wat betreft mijn plichten
  tegenover hen. Als ik verantwoordelijk ben voor het ontbijt, moet ik
  mij wel herrineren dat mijn broeder of zuster moet eten. Maar ik laat
  mijn broer of zuster niet binnen in persoonlijke elementen van mijn
  innerlijkheid. Ik zal me niet afvragen: "Waarom heeft hij niewe
  laarzen? Of een voorbeeld uit de wereld: waarom heeft die nieuwe
  collega een nieuwe laptop en moet ik het stellen met die oude rommel?
  "Waarom heeft hij een nieuw habijt? Of uit de werled: “Waarom zegt de
  baas mijn collega ‘goeiedag’ en niet aan mij? We moeten in de
  gemeenschap leven also we kluizenaars zouden zijn. Sommige
  kluizenaars, wanneer zij hun kluizen verlaten, zijn als een spons,
  dorstig naar afleiding, entertainment. Ze bemoeien zich met anderen.
  Dat zijn geen echte kluizenaars. Ze leven wel in een kluis, maar in
  werkelijkheid hebben ze de hele wereld in hun woning. Dat is zeer erg!
  Degene die zijn gedachten niet kan disciplineren is geen monnik, ik
  zou zeggen, hij is niet eens een christen. De Heer zegt: Wees
  volmaakt zoals uw Vader in de hemel en ik ben op zoek naar details, ik
  bemoei me met vanalles en nog wat!?
  Het gaat om elementaire beleefdheid. Mijn broeder, mijn zuster hebben
  hun privacy nodig. Waarom moet ik altijd bij hen binnentreden, de
  deuren van hun intimiteit openbeuken en daar alles te kijk stellen.
  Waarom doet hij dit of dat? Waarom handelt hij steeds zo...Daarenboven
  doen gedachten alle ondeugden in ons opleven. "Niemand werkt hier, ik
  doe hier alles!" Net wat ik nodig heb om te stoppen met werken. En
  misschien is de realiteit dat iedereen werkt behalve ik. Een van de
  beste manieren om onze gedachten te beheersen is om ons met onze eigen
  zaken te moeien, wanneer we zeggen: "Ik zal me niet meer moeien met de
  andere behalve om hem te dienen”. Wat hij of zij doet, wat hij draagt,
  wat hij heeft, wat hij deed of wat hij niet deed, wat de
  verantwoordelijke tegen hem zegt ... zich daarmee bemoeien is een weg
  naar zelfruïne. Wanneer mensen uit de wereld naar ons komen, merken we
  dat ze met dezelfde miseries te kampen hebben. Het kan zelfs tot
  moord leiden! Onbeheerste gedachten kunnen leiden tot ontucht, haat,
  phobiën, zelfvernietiging. Mijn gedachte is geen referentie! Altijd
  een afstand tussen mij en mijn gedachten – welke gedachte het ook moge
  zijn!!!!”

  Besluit

  We willen deze uiteenzetting niet te lang maken. We hopen in de nabije
  toekomst aanvullende gedachten met u te delen, opdat u een volledig
  beeld krijgt van het belang van het gevecht tegen de gedachten en zo
  tot innerlijke vrede te komen. De Vaders spreken over apatheia –
  zonder passies. Beetje bij beetje vormt Christus ons om, om als een
  glad wateroppervlak te worden en geen woelige zee. Een stil en
  vredevol wateroppervlak waarop de Heilige Geest in zijn volheid de
  diepten kan doorschijnen. Bemerk dat een woelige zee geen licht
  doorlaat. Zo is het ook met ons innerlijk. Als we hulpeloos van links
  naar rechts geslingerd worden door onze gedachten, kan de Heilige
  Geest niet vrij werken. En zoals onze zuster Carmel onlangs zei: “in
  deze eindtijd is de Heer Jezus op zoek naar simpele zielen, zielen als
  van kleine kinderen, zielen waarin Hij kan rusten” – Aan Hem zij de
  eer en de glorie voor de eeuwen der eeuwen. Amen

  17-07-2016 om 22:30 geschreven door Gust Adriaensen


  14-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herfederalisering

  Het siert de liberalen van Open VLD dat zij het herfederaliseringsthema aan de agenda plaatsen.

  Als blijkt dat de deelstaten niet in staat zijn bevoegdheden die ze toebedeeld kregen efficiënt en beter dan vroeger, uit te oefenen, ligt een herfederalisering voor de hand. Gebeurt dat niet, dan wordt nog maar eens bewezen dat voor sommige partijen het streven naar autonomie vooral symbolische en electorale waarde heeft.

  Begrijpelijk dat die andere Vlaamse liberale partij, de N-VA, als door een wesp gestoken reageert. Het is voor die partij electoraal van levensbelang, om de 19de eeuwse romantiek van de Vlaamse onafhankelijkheid geregeld op te poken.

  De CD&V dreigt evenwel weer eens de trein te missen. Die partij zou zich kunnen profileren door te stellen dat op een aantal beleidsdomeinen herfederalisering moet bestudeerd en eventueel doorgevoerd worden. Te sterk in het spoor blijven lopen van de N-VA, ook wat dit thema betreft, vervreemdt de partij nog meer van haar laatste kiezers.

  14-07-2016 om 20:35 geschreven door Gust Adriaensen


  13-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westerse grondrechten

  In Knack schrijft Hans Geybels, theoloog en vroegere woordvoerder van kardinaal Danneels, over 'westerse grondrechten', waaraan niet kan of mag getornd worden.

  Een citaat: 'Een ander westers grondrecht is - zolang de vrijheid van godsdienst gegarandeerd blijft - dat burgerlijke wetten primeren op religieuze. Religieuze en andere levensbeschouwelijke groeperingen mogen hun eigen geschriften niet stellen boven een democratisch tot stand gekomen rechtssysteem.'

  Ik ben het grotendeels eens met de rest van Geybels' uitgebreide artikel maar de zin 'Religieuze en andere levensbeschouwelijke groeperingen mogen hun eigen geschriften niet stellen boven een democratisch tot stand gekomen rechtssysteem', kan evenwel heel wat vragen oproepen.

  Wanneer kan een rechtssysteem beschouwd worden als 'democratisch tot stand gekomen'? Welke fundamentele kenmerken bezit dergelijk systeem? Welke houding kan/moet een religieuze groepering of de individuele gelovige aannemen ten overstaan van 'democratisch' tot stand gekomen beslissingen die frontaal botsen met de basiswaarden of het individuele geweten van bv. het christendom en de christenen?

  Het bekende voorbeeld hierbij is natuurlijk het 'democratisch' aan de macht gekomen nazisme. Maar de voorbeelden zijn legio: oorlogen die door democratisch genomen beslissingen ontketend worden, wetgeving die haaks staat op het religieus geïnspireerde respect voor het leven, regelgeving die de vernietiging van het milieu toelaat, doodstraffen en executies die volkomen legaal zijn, enz.

  13-07-2016 om 10:24 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  Paus Franciscus:

  'Laten we onze krachten bundelen, op alle niveaus, om ervan overtuigd te geraken dat vrede in het geliefde Syrië mogelijk is.'

  13-07-2016 om 09:33 geschreven door Gust Adriaensen


  12-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verboden te spuwen

  't Is toch godgeklaagd. Generaties lang hebben opvoeders en overheden geprobeerd het spuwen onder controle te krijgen.

  Nu staat er toch wel een politicus op, de minister-president nog wel van het bijna autonome Vlaanderen, die met stelligheid beweert dat de Vlamingen spuwen op de Waalse stakers. Of dat zouden moeten doen, willen ze echte, goeie Vlamingen zijn.

  De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen!  12-07-2016 om 09:31 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peis en vree in de coalitie

  Eric Van Rompuy: 'Bourgeois is de zwakste minister-president in 30 jaar.'

  Geert Bourgeois: 'Van Rompuy is een vat vol frustraties. Wie neemt die man nog ernstig?'

  12-07-2016 om 09:05 geschreven door Gust Adriaensen


  11-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bourgeois kaapt 11 juli

  Minister-president Bourgeois krijgt terecht veel kritiek voor zijn uitspraak dat de taalgrens een stakingsgrens is geworden en dat de Vlamingen daarop spuwen. Die woorden zijn onjuist en onbeschoft! Op die manier zet hij niet alleen Vlamingen tegen Franssprekenden op maar ook Vlamingen tegen Vlamingen.

  11 juli zou de feestdag van ALLE Vlamingen moeten zijn. Bourgeois misbruikt die nationale feestdag om het programma van zijn partij te promoten en de Franstaligen te beledigen.

  Waar haalt hij het recht en de pretentie om te beweren dat hij spreekt namens Vlaanderen en DE Vlamingen?

  De enig mogelijke conclusie is dat voor Bourgeois en zijn partij het onomstotelijk vaststaat dat zij de echte Vlamingen zijn en al degenen die een andere mening hebben over Vlaanderen en België, te verafschuwen Belgicisten zijn.

  Voorwaar, een gevaarlijk fundamentalistisch nationalisme!

  11-07-2016 om 09:19 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!