NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pleidooi voor onthaasting
 • Gênant
 • Angst aanstoken loont electoraal
 • 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'
 • De avonddienst in de abdij van Postel
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  30-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondebok 'mei '68'

  In het derde deel van zijn boeiende essay in De Standaard, probeert  Paul Goossens te achterhalen waarom de huidige conservatieven zo sterk afgeven op de 'mei-'68-beweging'.

  De rode draad door zijn essay is dat het de conservatieven van nu (De Wever, zijn goeroe Dalrymple, Baudet, Wilders, Scruton), erom te doen is via zondebok 'mei '68' , enkele pijlers van de Verlichting weg te halen.

  Conservatieven hebben het altijd moeilijk gehad met de Verlichtingsidealen 'gelijkheid, broederlijkheid, vrijheid'. Dat was al zo bij de oerfilosoof van het conservatisme Burke, bij wie De Wever veel van zijn conservatieve mosterd haalt. Burkes conservatisme-ideeën vormden geen origineel ontwerp maar waren een verwerpende reactie op de Verlichting.

  Waarom gebruiken de huidige conservatieven, de 'mei '68 -contestatie' als schietschijf en schuld van alle aberraties volgens conservatieve geesten: identiteitsverlies, multiculturaliteit, terreur, islam- en EU- overheersing ? Omdat een rechtstreekse aanval op de Verlichting bij een aantal kiezers slecht zou vallen.

  Via de studentjes van '68, de aandacht afleiden van HET doel: de Verlichting slopen.

  30-12-2017 om 21:16 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/52

  Vrijdag 29 december 2017

  Onze kerstvieringen

  Met Kerstmis was het dit jaar uitzonderlijk zacht weer. Gelukkig viel er eindelijk  wat regen. En de vieringen verliepen in een grotere rust en vrede dan de vorige jaren. We waren niet bezig met mogelijke dreigingen van rebellen om ons heen.  

  Zaterdagnamiddag trokken de  fraters naar de parochiekerk waar ze samen met abouna Georges en enkele parochianen van Qâra  de plechtige vespers zongen. ’s Avonds  vierden we de verjaardag van moeder Agnès-Mariam in de nieuwbouw met enkele sketches en liederen. Van verschillende mensen van  buiten hoorden we dat  de Syrische tv (drama) deze avond een uitvoerige uitzending gewijd had aan ons klooster met de interviews die de voorbije dagen hier waren opgenomen. De moeite van het vermelden waard: in dit moslimland wordt  in primetime één uur en 10 minuten aan Kerstmis besteed! (Hoeveel minuten heeft onze VRT aan Kerstmis gegeven?) Zondagmorgen was goed gevuld. Eerst kwamen de  vele gebeden van het  morgengebed en daarna de lange “Koninklijke uren” (zo genoemd omdat destijds in Constantinopel bij deze dienst de keizer aanwezig was). ’s Middags vierden we de plechtige vespers van kerstmis en aansluitend de byzantijnse eucharistie volgens de heilige Basilius met de zegening met gewijde olie en de zegening van de granen en de broden, die gebroken worden, in de wijn gedompeld en uitgedeeld. In de namiddag werd druk gewerkt, zowel aan de voorbereiding van een feestmaaltijd als aan de liturgische vieringen. Dit gebeurde gedeeltelijk ook tegelijkertijd in de refter van de zusters: de ‘caminata’, de levende kerststal, de matines (morgengebed) en de eucharistie, het begon in de late namiddag en eindigde in de vroege uurtjes.

  De ‘caminata’ is een Karmelitaanse traditie:  Maria en Jozef die op weg zijn naar .Bethlehem en een onderkomen zoeken. Deze wordt uitgedrukt in zeer ritmische gezangen in het Arabisch, Spaans en Frans. Maria en Jozef (moeder Agnes-Maria en ik die hun beeld dragen) kloppen aan iedere deur van de zusters, fraters, gasten en families (die boven wonen) en vragen of ze binnen mogen. Het is voor de “bewoner” een gelegenheid  om een klein persoonlijk getuigenis te geven van welkom aan Jezus en aan de heilige Familie. Alleen Jozef en Maria gaan binnen, de anderen blijven buiten zingen en muziek maken. En iedereen doet mee, ook de (moslim)gasten. Allen hebben een of ander muziekinstrument, dat het ritmisch gezang luid ondersteunt. Het is een bijzonder levendig gebeuren. Onmiddellijk hierna werd de levende kerststal gevierd. Dat gebeurde zo mogelijk met nog meer “schwung”. Moeder Agnes-Mariam was “de verteller” zodat ook de moslims goed konden volgen. De rollen waren deze middag aan tafel al verdeeld. Ieder had de tijd om zich te verkleden: Jozef, Maria, de herders, de wijzen uit het oosten met hun cadeaus, Herodes met zijn raad, de os, de ezel … Onder  de zetels in de  refter is er een grote hoeveelheid van aangepaste ‘toneelkleding’, waar klein en groot met veel plezier en creativiteit gebruik van maakte. Deze viering gebeurde in de grotten onder de refter, waar al drie pas geboren lammeren naartoe gebracht waren. Wanneer Maria en Jozef het Kind Jezus uiteindelijk in de kribbe gelegd hebben, worden de aanwezigen uitgenodigd, een gebed of een wens tot Jezus te richten. Hierna gingen we naar de kerk voor de matines (morgengebed) en de Latijnse eucharistie. Voor de gelegenheid hadden we de mooie Gregoriaanse introïtus eens goed geoefend: Puer natus est! Het was een feestelijke viering. Tijdens de eucharistie, die om half één eindigde, waren enkele kinderen (en anderen, minder opvallend) in slaap gevallen. Nu begonnen we aan de kerstmaaltijd. En na een tijdje weerklonken luid ritmische kerstliederen, waarbij iedereen weer goed wakker was. En of er gedanst werd! Vooral de kinderen, de meisjes, zusters en de vrouwen (ook moslims) konden zich helemaal uitleven. En hierna kwam dan nog ‘papa Noël” die kerstgeschenken uitdeelde, vooral aan de kinderen en de gasten. Als slot (dat niet iedereen, maar toch de meesten nog meemaakten) werd voor elkeen een Bijbeltekst gekozen. Vele teksten spraken over de dringende noodzaak van een radicale bekering voor de tijd die gaat komen. De nachtelijke stilte begon deze keer pas om vijf uur in de morgen. Omdat het met Kerstmis en tweede kerstdag voor de kinderen geen school is, hebben we ‘s avonds samen een mooie (kinder)film bekeken, Frans gesproken met Arabische ondertiteling. Op Tweede kerstdag hebben we iemand als oblaat opgenomen en het kruis van de gemeenschap gegeven. Het is een bepaalde wederzijdse binding en geestelijke verrijking. Kortom, Kerstmis hebben we dit jaar bijzonder feestelijk en intens kunnen vieren: “Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil”.

  Een feestelijke Kerstmis ook voor Syrië

  Vorige jaren riepen kerkelijke en burgerlijke overheden op om de eindejaarsfeesten niet uitbundig te vieren maar bijzondere aandacht te geven aan hen die lijden, have en goed verloren,  hulp nodig hebben, gekidnapt zijn… Al is de oorlog nog niet voorbij, toch werd het Kerstfeest dit jaar in grote vrijheid gevierd. Was in september 2015 70% van het land in handen van IS, op dit ogenblik schiet daar nagenoeg niets meer van over; 54.000 terroristen en 96.000 terroristische doelwitten werden uitgeschakeld. Met zijn trouwe bondgenoten kon Syrië de grote bolwerken van terroristen, Palmyra, Aleppo, Raqqa en Deir Ezzor bevrijden. Vooral Rusland heeft zich hierbij onderscheiden, ook na de bevrijding, door te zorgen voor de ontmijning en voor humanitaire hulp. Zo keerden vorige maand reeds één miljoen Syriërs terug naar hun land en anderen bereiden zich op een terugkeer voor.

  Dankbaar wordt ook de steun van Rusland aanvaard om in februari 2018 in Sotchi  een nationaal congres te houden. Syrië heeft geen nood aan de agenten van Saoedi-Arabië, die zichzelf het Hoger Comité van de Syrische Oppositie noemen. Terecht heeft Syrië de onderhandelingen met deze groep in Geneve afgewezen. Het Syrische volk heeft al genoeg geleden door massamoorden, verwoestingen en ontheemding. Het verdient een terugkeer naar een stabiel en harmonieus samenleven met volledige erkenning van zijn soevereiniteit en territoriale integriteit, in vrijheid en waardigheid. Allen die andere bedoelingen hebben met Syrië, horen in dit nationaal congres niet thuis

  Voor een stroom van vrede

  Eenmaal per jaar wordt het jachtige moderne leven overstemd door een sfeer van vrede. Ook wij ontvingen vele beeld- en klankrijke kerst- en nieuwjaarswensen, mooie, creatieve, soms grappige, maar allemaal oprechte hartenwensen. Dit betekent dat diep in ieder mens het verlangen naar vrede onuitroeibaar is, ook al is de wereld vol oorlogsgeweld. Alle mensen willen uiteindelijk in vrede leven en over  heel de wereld verlangen mensen het zelfde: leven in een warme thuis, als man/vader en vrouw/moeder met  elkaar en met de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden gelukkig zijn… Ziedaar een ontzagwekkende potentiele kracht die tot heden  te weinig haar stempel kon drukken op het werkelijke leven van de mensenfamilie. Een sterke vredesbeweging vanuit het volk is niet alleen mogelijk maar ook dringend noodzakelijk. De Hongaars-Amerikaanse Nobelprijswinnaar scheikunde (1937) werd als gast eens uitgenodigd bij gelegenheid van de inhuldiging van een nieuw project, waarvoor een van zijn uitvindingen werd benut. Later ontdekte hij dat al zijn uitvindingen op een of andere manier in de wapenindustrie werden gebruikt. Het was voor hem de schok van zijn leven. Inmiddels is dit alleen maar toegenomen. Het overgrote deel van de menselijke kennis, techniek en energie gaat naar de wapenindustrie. De VS hebben geen geld voor een gewone algemene gezondheidszorg of ondersteuning voor hun armen, maar de miljarden voor de wapens nemen ieder jaar op duizelingwekkende wijze toe. Deze waanzin moet door het volk gestopt worden.

  De VN hebben in 1945 een prachtig charter opgemaakt waarin gesteld wordt dat geschillen in een samenleving niet mogen opgelost worden door beroep te doen op geweld of wapens. De werkelijkheid is dat we sindsdien nagenoeg niets anders dan gruwelijke oorlogen gekend hebben. Daarmee zijn al deze oorlogen illegaal. We hebben al zeven jaren uitvoerig geschreven dat de onmenselijke oorlog van het westen tegen Syrië totaal illegaal is. Alleen de strijd van Syrië zelf en zijn bondgenoten is legaal omdat het noodzakelijke en wettige zelfverdediging is. De media spelen hierin een zeer kwalijke rol. Wie tegen oorlog is, wordt afgeschilderd als iemand die een dictator steunt. De media  stellen de toestand zo voor dat er voortdurend meer wapens, meer soldaten, meer gevechtsvliegtuigen nodig zijn. Toch brengt oorlog geen oplossing maar wel nieuw geweld. En hiertegen moeten mensen van vrede protesteren. Wanneer de wereldleiders steeds maar oorlog willen om de wapenindustrie nog meer te doen groeien, kunnen we daar onmiddellijk niet veel tegen doen.  De elite heeft echter uiteindelijk de steun van het volk nodig. Op lange termijn kan een voortdurende afwijzing van oorlog en vernietigend oorlogsmateriaal door het volk wel invloed hebben. Daarom moeten gewone mensen hun wil tot vrede meer laten horen. Ook de hysterie rond Rusland, dat zogenaamd klaar staat om Europa binnen te vallen, moet doorprikt worden. Deze wordt nu gebruikt om op draconische wijze de voorbereiding voor oorlogsvoering op te drijven. Verder moet het volk zijn steun aan de NAVO opzeggen. Deze organisatie heeft al een kwart eeuw geen reden van bestaan meer, namelijk sinds de afbraak van de Berlijnse Muur en het opheffen van het Warschaupact. In plaats van ook de NAVO op te heffen zag een elite de kans om de oorlogsvoering nog op te drijven en de ene illegale oorlog na de andere te beginnen voor het plezier van de wapenbazen.

  Ook in de internationale organisaties moet er iets veranderen. We hebben een prachtige basis voor vrede in het VN Charter van 1945 dat militaire inmenging in een soeverein land verbiedt, maar nu moet dit principe nog erkend en toegepast worden. Van de 193 landen in de VN Veiligheidsraad zijn er vijf met een vetorecht: VS, Rusland, China, Frankrijk, UK. Dit zijn echter tevens de landen die de meeste wapens produceren en exporteren (met de VS als absolute uitschieter). Zij zijn  het echter  die het meeste economisch belang hebben bij oorlogen. Dank zij hun vetorecht kunnen zij ongestraft hun illegale oorlogen blijven voeren. Tenslotte is er nog Israël, dat al decennia lang misdaden tegen andere volkeren kan begaan, die ook als zodanig veroordeeld worden, maar waaraan geen enkel gevolg wordt gegeven. Dit moet (en zal eens) eindigen.

  De oorsprong van de vele oorlogen in onze wereld ligt niet bij de volkeren maar bij de wereldleiders, bij een elite in dienst van de wapenindustrie, de petroleum en de banken. Meer oorlogen betekenen meer wapens en duurdere olieprijzen. Voor de elite brengt dit meer macht en rijkdom mee, voor het gewone volk is het dood, vernieling, armoede en schrijnende ellende.

  Mensen van goede wil en vooral bewuste christenen mogen zich niet als nuttige idioten laten gebruiken voor een onverantwoorde oorlogspropaganda die het geluk van heel de mensenfamilie ondermijnt. De stroom van vrede onder de volken moet sterker worden als protest tegen iedere illegale oorlog. Het verlangen naar vrede in het hart van ieder mens is in staat haat en oorlog te overwinnen. Voor christenen is dit niets anders dan het erkennen dat Jezus Christus onze vrede is. Hij kon als enige in de mensengeschiedenis naar waarheid zeggen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven”. In Hem wordt de profetie van Jesaja 2, 4 gerealiseerd: “Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer”.

  (Goede aansporing geeft de Zwitserse vredesactivist en historicus  Dabiele GANSER, Les guerres illégales de l’OTAN.  Une chronique de Cuba à la Syrie, 2016)

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met kerstverhaal, geïllustreerd met drie  video’s over Aleppo, sinds een jaar bevrijd, een muzikale uitvoering in het Opera huis in Damascus, heerlijke informatie met drie video’s over Chesterton en tenslotte twee video’s over ons klooster Mar Yakub:  http://www.katholiekforum.net/2017/12/23/zonder-de-kribbe-met-maria-en-jozef-rond-jezus-is-het-met-kerst-mis/   

  v  Kerstmis in Syrië voor alle mensen van goede wil, met zes video’s: http://www.golfbrekers.be/syrie-kerstmis-door-voor-alle-mensen-van-goede-wil/

  v  De presidenten Assad en Poetin ontmoeten elkaar op 21 november 2017 in Sotchi: https://www.youtube.com/watch?v=oeVLCL0b4GA

  vNu de druk op  de VS om zijn illegale acties in Syrië stop te zetten, worden valse bewijzen verzameld om Syrië aan te klagen: http://www.golfbrekers.be/ze-geven-niet-op-assad-moet-op-zijn-knieen/

  vAleppo: een katholieke delegatie; een dansgroep; oude badhuizen weer open; duizenden vieren de eerste verjaardag van de bevrijding: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-7/

  vEen verkeerd teken: http://www.golfbrekers.be/n-tv-ontdekt-de-vrede-in-aleppo/

  vCreatieve oplossing voor basisbehoefte: http://www.golfbrekers.be/miserie-doet-inventieve-oplossingen-ontstaan-2/

  vBijzonder boeiende toelichting op een “waanwerkelijkheid” door prof. em. Karel van Wolferen: http://www.golfbrekers.be/waanwerkelijkheid/

  vLaat ons ook eens lachen met het (zoveelste) potsierlijk gedrag van een zich bevallig tonende  VS ambassadrice:http://www.golfbrekers.be/toegankelijke-nikki-haley-tuinde-er-vlotjes-in/

  P. Daniel

   

   

   

  30-12-2017 om 07:53 geschreven door Gust Adriaensen


  29-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De basis van de democratie

  Joris Luyendijk slaat spijkers met koppen in een artikel in De Standaard. Vele machthebbers, en in heel wat westerse landen -ook in ons land- , behoren die tot het rechtse, populistische , nationalistische kamp, lanceren en exploiteren vanuit electorale machtsoverwegingen, een wij-zij-tegenstelling, aldus Luyendijk.

  Luyendijk beklemtoont terecht dat een democratie staat of valt met een duidelijke machtenscheiding (en niet alleen de drie traditionele machten, ook de pers zit daarbij), sterke instellingen en rechtszekerheid.

  Alleen in dergelijke constellatie kan bv. een krant 'zelfstandige afwegingen' blijven maken, of kan bv. een minister of staatssecretaris het zich niet veroorloven de regering, het parlement, de bevolking voor te liegen, zonder de laan uitgestuurd te worden.

  Echte democraten hoeden er zich voor de Raad van State met politieke kritiek te overladen of dat rechtscollege als irrelevant te beschouwen, noemen een krant niet 'inherent onbetrouwbaar', wanneer uitspraken of meningen niet in hun politieke kraam passen.

  29-12-2017 om 22:17 geschreven door Gust Adriaensen


  28-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'1968: het jaar dat niet wil sterven'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  • In De Standaard verschijnt een boeiend vierdelig essay van journalist Paul Goossens, onder de titel '1968: het jaar dat niet wil sterven'.

   Terwijl in het eerste deel van Goossens' essay toch nog duidelijk de academicus naar voren komt, verliest Paul Goossens zich in de tweede aflevering helemaal in een sentimenteel, emotioneel, antiklerikaal , persoonlijk gekleurd en ja, eigenlijk studentikoos pamflet.

   Het is overduidelijk dat hij, met veel romantisch genoegen terugdenkt aan zijn Leuvense tijd. Dat is niet ongewoon voor bejaarde alumni -Goossens is 74- , en nog minder ongewoon is dat je de neiging hebt- of het nu bij pot en pint met de (nog levende) kameraden van weleer is, of in de gazet-, het rolletje dat je gespeeld hebt uit te vergroten. Bovendien geef je het in de meeste gevallen een kleur die het best past bij je status als gesettelde burger.

   Enkele dingetjes die Paul misschien even wil overwegen.

   In het eerste deel, schrijft Goossens terloops en versluierd dat hij twee jaar in 'een' Mechels seminarie verbleef. Er is niks oneerbaars, Paul Goossens, aan het feit dat u twee jaar een priesteropleiding in HET Mechels Grootseminarie volgde.

   Doen alsof de studentengeneraties van het einde van de jaren 50 tot midden de jaren 60, ( de generaties van Wilfried Martens, Mik Babylon, Walter Zinzen, Frans Verleyen...) allemaal oerconservatieve, verkalkte flamingantjes waren, klopt ook niet. In de studentenprotesten was vaak een sterke sociale component aanwezig en heel wat Leuvense studenten waren actief in de vakbondsprotesten tegen de Eenheidswet.

   Goossens zou ook mogen toegeven dat hij samen met bv. Jozef Dauwe, René De Preter, Ludo Candries, Walter De Bock en vooral Ludo Martens, tot in 1968, zijn ideeën kon ontplooien en zijn vleugels uitslaan (o.a. met de SVB - Studentenvakbeweging) binnen het KVHV en het weekblad 'Ons Leven'.

   Hoe dan ook, het is boeiend Goossens' relaas te lezen over een boeiende tijd. Nog maar eens blijkt ook hoe sterk en bepalend de invloed van de katholieke colleges (Goossens, Martens,enz. studeerden er) geweest is op vele intellectuelen. Die vorming was positief, welke richting je ook uitging. Dankbaarheid is op zijn plaats, ipv natrappen.

  28-12-2017 om 10:32 geschreven door Gust Adriaensen


  27-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Respect voor de mensenrechten

  Na leugens, ook nog schending van een internationaal verdrag: de positie van Francken wordt onhoudbaar.

  De premier en voorzitters Beke en Rutten kunnen/mogen niet langer zwijgen. Tenzij ook zij geen enkele waarde meer hechten aan ethiek en verantwoordelijkheid in de politiek en accepteren dat 'hun' regering mensen overlevert in beulshanden.

  Maar ook in brede NVA-kringen moeten er toch vragen rijzen en gêne groeien. Of vergis ik me. Wanneer in de top van een partij het respect voor de mensenrechten, de bescherming van hulpeloze mensen het moeten afleggen voor pure electorale en machtsberekening, dan is die partijtop wel heel diep gevallen.

  Zeker wanneer je terugdenkt aan de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, die haar brandstof en aanhang altijd vond in het beklemtonen van het onrecht dat Vlaanderen werd aangedaan door het Belgische establishment, en het opeisen van 'ons' recht: hier ons bloed, wanneer ons recht!

  Nu worden door het partijnationalisme de mensenrechten met de voeten getreden!

  27-12-2017 om 08:15 geschreven door Gust Adriaensen


  25-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Breaking News

  Gazet van Antwerpen verblijdt ons op kerstdag met een vette kop, die luidt als volgt:

  Kerstavond bij Bart De Wever: 'Gelukkig stond de frietchinees paraat.'

  Nog enkele suggesties voor de Gazet:

  Kerstavond bij Wouter Beke: 'Gelukkig stond de kroketturk paraat.'

  Kertstavond bij Meyrem Almaci: 'Gelukkig stond de patathollander paraat.'

  Kerstavond bij John Crombez: 'Gelukkig stond de pureeafghaan paraat.'

  Kerstavond bij Gwendolyn Rutten: 'Gelukkig stond de krielmarokkaan paraat.'

  Kerstavond bij Peter Mertens: 'Gelukkig stond de chipssoedanees paraat.'

  25-12-2017 om 20:21 geschreven door Gust Adriaensen


  24-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wensen

  AAN ALLE LEZERS

  EEN ZALIG KERSTFEEST

  EN EEN

  GELUKKIG NIEUWJAAR!

  24-12-2017 om 20:49 geschreven door Gust Adriaensen


  23-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fake news over Spanje en Catalonië
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De zorgeloosheid en de probleemloosheid waarmee tienduizenden Belgen, en vooral Vlamingen, dezer dagen weer naar Spanje en vooral naar de Catalaanse costa's trekken, staan in schril contrast met de onheilsberichten over dictatuur, repressie, onderdrukking vanwege de Spaanse staat (Franco is nooit ver weg), die voortdurend de wereld worden ingestuurd.

  Kampioenen daarin zijn ongetwijfeld de nationalistische partijen, die zich, zeker wat deze casus betreft, op korte tijd ontpopt hebben  tot modelleerlingen van Trumps fake news en indoctrinatie.

  Bovendien is het alleen belichten van het aantal zetels dat de separatisten behaald hebben en ze dan wegzetten als de overduidelijke overwinnaars, ook een vorm van fake news en indoctrinatie. Het negeren, ook in berichtgeving, dat 52,5 % van de stemmen is uitgebracht op partijen die tegen de onafhankelijkheid zijn, én de Spaanse grondwet beschouwen als een 'vodje papier', zijn pas echt een gevaar voor een gezonde democratie.

  23-12-2017 om 11:35 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor het behoud van uitzendingen van erediensten op de VRT

  Voor het behoud van uitzendingen van erediensten op de VRT

  Volgens Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) behoort het uitzenden van religieuze erediensten "niet tot de kerntaken en ook niet tot de autonome beslissingsbevoegdheid" van de VRT. Een "eredienst uitzenden is geen redactioneel programma", stelde de minister op 6 december 2017 in het Vlaams Parlement. Hij verkiest dat er geen religieuze erediensten meer uitgezonden worden.

  Eerder sneuvelden al de "uitzendingen door derden" die ruimte boden aan de erkende erediensten en levensbeschouwingen in ons land. Een herhaling van dat scenario met de uitzendingen van rooms-katholieke, orthodoxe, protestantse, evangelische en joodse erediensten dient vermeden te worden want zingeving heeft een legitieme plaats op de openbare omroep.

  Daarom lanceert het chistelijke opinieweekblad Tertio een petitie voor het behoud van de uitzendingen van religieuze erediensten op de openbare omroep. Laat nu uw stem horen tegen de trend om religie te bannen uit de publieke ruimte. Laat nu weten dat u de uitzendingen van erediensten apprecieert en dat u die niet wil missen in het programma-aanbod van de VRT.

  Teken de petitie via onderstaande link!

  Bijlagen:
  https://www.petities24.com/voor_het_behoud_van_uitzendingen_van_erediensten_op_de_vrt   

  23-12-2017 om 10:04 geschreven door Gust Adriaensen


  22-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diepe schaamte en woede

  Diepe schaamte  en woede. Als Belg. Als Vlaming.

  Om het samenwerken met een extreem misdadig en corrupt regime.

  Om het breedlachend poseren met een Soedanese regeringscrimineel.

  Om het naar hier halen van geheimagenten, trawanten van een regering voor wie mensenrechten een lachertje zijn.

  Om het overleveren van machteloze mensen in beulshanden.

  Om nationalisten die dat alles bekokstoven.

  Om liberalen en christendemocraten die dat allemaal dulden.

  22-12-2017 om 20:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/51

  Vrijdag 22 december 2017

  Kerstverhaal

  Met Kerstmis verlangen we naar een mooi kerstverhaal. We zijn moe van de oorlog. Als hij bijna ten einde is, komt er telkens weer een nieuwe aflevering. En iedere keer blijkt dat alles bij hetzelfde blijft. Rijken en machtigen willen nog rijker en machtiger worden. Ze willen de eersten zijn, de baas over anderen. Een zelfstandig land dat in harmonie, vrede en welvaart leeft, willen ze kost wat kost ontwrichten om het aan zich te onderwerpen. Het ene geweld brengt het andere voort. “De ene afgrond roept de andere op” (Psalm 42, 8).

  Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) schreef een merkwaardig getuigenis over de geboorte van Jezus. Hij was diep overtuigd van de unieke, blijvende waarde van het kerstgebeuren en van de onovertroffen rijkdom van de katholieke Kerk, reeds lang voordat hij in 1922 katholiek werd. Hij kon op briljante wijze tegen de haren in strijken. Met veel humor en een scherp inzicht ontmaskerde hij bepaalde stromingen van zijn tijd die nu nog leven. Hij moest het niet hebben van de eindeloze theorieën over het ontstaan van de mens en het ontstaan van het heelal. Hij zag de geleerde met zijn kistje vol beentjes, waaruit deze precies meende te kunnen afleiden wat de oermens in de grot de hele dag zoal deed, te beginnen met het afranselen van zijn vrouw. We kunnen Chesterton alleen maar groot gelijk geven. Decennia lang werden ons verhalen voorgehouden over de oerknal, de Big Bang en het steeds meer uitdijend heelal. Nu komt de Braziliaanse wetenschapper Juliano Silva Neves op grond van nieuwe waarnemingen vertellen dat er helemaal geen Big Bang geweest is, dat het een cyclisch gebeurenis en dat een uitdijend heelal het gevolg is van een vroeger inkrimpend heelal. En over enkele decennia zal weer een andere theorie opgehangen worden. Bovendien blijven sommigen daarbij heftig beweren dat het immense heelal en zijn duizelingwekkend vernuftige werking allemaal louter toeval zijn. Ze zijn als broekventjes die niet in staat zijn de knopen van hun jasje dicht te doen maar zichzelf wel beschouwen als de uitvinders van het heelal. Alle geleerden met al hun laboratoria over heel de wereld samen, zijn niet in staat om één enkel grassprietje te scheppen. Sommigen denken de goddelijke openbaring, die tevens de wijsheid is van alle volken en alle eeuwen, te kunnen uitwissen: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1, 1). En wat deed God dan voor het begin? Luther gaf hierop al het gepaste antwoord: “Toen was God stokken uit de kant aan het snijden om mensen die zulke dwaze vragen stellen af te ranselen!” Aan dit begin gaat niets vooraf. God zelf is het begin van alles. Omdat dit voor sommigen te eenvoudig is, willen ze ons doen geloven dat alles louter toeval is!

  Chesterton kon het nodige (bij)geloof hiervoor niet opbrengen. Tegenover de “mythe” van de evolutie en de fantasieën van de geleerden over de oermens, stelde hij de historische werkelijkheid van “God in de grot” (in “De eeuwige mens”).  Echte grote dingen groeien uit de diepte. Christus werd geboren in een grot en de christelijke gemeenschap werd gevormd in de catacomben. Kerstmis is geen “brahmaanse vredesconferentie”, een soort parlementaire eensgezindheid van alle godsdiensten. De hele wereld is bijna gestorven “aan de breedheid van opvatting en aan de verbroedering van alle godsdiensten”, zo meent hij. Kerstmis is ook geen gezellig “Scandinavisch winterfeest”. “Het middernachtelijk klokkengelui heeft iets van zware kanonnen… van een feestvreugde in de loopgraaf”. Het kondigt een weg naar een echte vrede aan, een enge, steile weg en een strijd. Die weg moeten we gaan en voor die strijd kiezen we.  Zo heeft Jezus Christus het zelf voorgedaan, voor alle mensen van alle tijden. Uit de weerloosheid van een Kind is de grootste kracht op aarde ontstaan. Aan Hem zij alle eer en glorie, tot in de eeuwen der eeuwen, Amen.

  Een kind bij de kribbe

  Het ventje was waarschijnlijk 8 jaar, of iets ouder, toen het door onze gemeenschap in november vorig jaar werd opgenomen. Zijn juiste leeftijd was moeilijk te achterhalen. Zijn vader is geïnterneerd in een psychiatrie en zijn moeder is een prostituée. We geven hem hier de fictieve naam Eli. Hij leefde op de straat en sliep ’s nachts in een garage. Kinderen kunnen een tijd op straat overleven maar uiteindelijk zal de straat hen doden, eerst geestelijk en tenslotte ook lichamelijk. En zo kwam de vraag of wij voor hem wilden zorgen. Een stevige boy met een flinke energie, een kereltje dat meteen alles zag, hoorde of voelde en altijd onmiddellijk reageerde.

  De eerste weken waren gewelddadig. Hadden we een kandidaat opvolger van de beruchte bendeleider  Al Capone  in huis gehaald? Hij leek meer op Abdalla uit een stripverhaal van Kuifje. Een tractor had hij in gang gekregen zonder er op te kruipen. Gelukkig was er een volwassene in de buurt die tijdig de tractor kon stilleggen. En plots stond Eli op het dak, gewapend met enkele flinke stenen. Daarmee bekogelde hij de mensen die maar ter nauwer nood het gevaar konden ontwijken. En dan de scene met de Amerikaanse brandweerwagen! Het is een gevaarte dat gewoonlijk achter de gebouwen klaar staat voor de hele streek. Nu stond deze echter op de grote koer. Het was Eli gelukt om er helemaal bovenop te kruipen en hij stond te zwaaien als een generaal die na een overwinning door de menigte toegejuicht wordt. Zijn gewone bezigheid was echter vechten, met iedereen. Ook van volwassenen was hij niet bang. Als hij toch in bedwang werd gehouden, gebruikte hij zijn sterk wapen: hij beet zijn tegenstreven flink in de hand. Kreeg hij daarop een stevige rammeling, dan begon hij onbedaarlijk te huilen. Dit belette hem niet om even daarna weer tot de aanval over te gaan. Aan naar school gaan werd nog lang niet gedacht. Dat wilden we de leerkracht besparen.

  Het levensgevoel van de kleine Eli bleek te zijn: Ik ben de sterkste, ik ben de baas. Hij riep dit luidkeels uit en dat wilde hij ook tonen. Het was blijkbaar zijn verdediging om op straat te overleven. De tekeningen die hij probeerde te maken waren gedrochten en monsters. Het werd tijd om hem enige opvoeding te geven.  Moeder Agnes-Mariam zou om te beginnen eens een flink gesprek met hem houden. Daarin werd hem duidelijk gemaakt, zo tastbaar en voelbaar mogelijk, dat hij helemaal niet de sterkste is en helemaal niet de baas en bovendien dat hij dat zeker hier niet moet zijn.

  De eerste Advent die hij meemaakte bracht een ware ommekeer. Het liep al tegen Kerstmis aan. Er was een mooie kerststal in de kerk gebouwd, op de grond, dus op zijn hoogte. Toen hij deze kerststal zag, was hij zo gefascineerd dat hij er minutenlang op zijn knieën ging voorzitten en met grote ogen bleef kijken naar de beelden: de herders en de schapen, de koningen en de kamelen, de os en de ezel, Maria en Jozef met het Kind Jezus.

  Heel langzaam verminderde zijn gewelddadig gedrag. Hij begon met de andere kinderen te spelen, waarbij hij wel telkens de winnaar wilde zijn. Na een hele tijd ging hij ook met de andere kinderen naar school. Het bleek aanvankelijk niet gemakkelijk  maar uiteindelijk paste hij zich aan. Tot heden verbleef hij bij de zusters terwijl één zuster bijzonder voor hem zorgde. Vlug bleek dat hij daarvoor al te groot was en dat hij beter bij de fraters verbleef. Eerst sliep hij op een matras op de grond naast het bed van een frater. Dan bleef hij woelen en wroeten totdat hij zijn juiste houding gevonden had. Kort daarna gaven we hem  een eigen kamertje. Op enkele dagen tijd  had hij dit in een ongelofelijke vuilnisbelt herschapen. Samen met hem hebben we eens grondig de boel opgeruimd en gezegd dat voortaan iedere morgen zijn kamertje er zo moet uitzien. Inmiddels komt hij af en toe eens aan mijn mouw trekken en vraagt om te komen kijken. En warempel, zijn kamertje is (ongeveer) proper.

  Eli wil bij de fraters zijn, met hen werken, spelen en met hen eten. Zij helpen hem bij zijn schoolwerk, spelen voetballen met hem of Rummikub. Hij is een verwoede schaker geworden. In de kerk wil hij met de fraters misdienaar zijn en het moet gezegd, in een byzantijnse dienst is hij de meest oplettende wieroker. Hij weet precies wanneer hij moet klaar staan en wat hij moet doen. Ook in het avondgebed is hij met de fraters aanwezig en zit op de grond in zijn schrift te tekenen: het altaar met de kaarsen, het tabernakel en het kruis, de priester in misgewaad… De gezamenlijke gebeden bidt hij luidkeels mee. Hij is het die bij de hymne aan het Licht de kaarsen aansteekt en na de dienst ook weer uitblaast. Hij volgt ook aandachtig de catechese die de fraters aan de kinderen geven. ’s Avonds voor het slapen gaan krijgt hij een mooi verhaal uit de Bijbel te horen. Hij gaat nooit naar bed zonder een kruisje te vragen.

  Heel geleidelijk is hij een gewone, weliswaar heel energieke jongen geworden.  Hij mag regelmatig mee wanneer we naar het dorp gaan. Allen blijven mee zorg dragen voor hem en hij is ook door de gasten erg geliefd. Zopas kreeg hij in het dorp van iemand 1000 Syrische lire (ongeveer 2 €). Hij ging meteen snoep kopen voor alle kinderen van de klas. Hij kan erg dankbaar zijn en behulpzaam. Zijn vechtlust van het begin werkt hij nu vooral uit in worstelpartijen met iedereen die hij hiervoor kan verleiden.

  We kunnen moeilijk zeggen wat de meeste positieve invloed op hem heeft gehad. Wat voor een volwassene geldt, geldt echter ook voor hem. Het grootst is een mens op zijn knieën. Het geweld in de wereld en in ieder van ons verdwijnt wanneer we geknield voor de kribbe de weerloosheid aanvaarden van God die als een hulpeloos Kind Mens werd. Laten we echt knielen voor de kribbe en bidden om vrede. Zeer dankbaar om uw meeleven, meebidden en mee-steunen, wensen we u allen van harte een Zalig Kerstfeest.

  En dit nog:

  vHoe VS wapens  bij IS belanden; Syrië protesteert tegen de aanhoudende massaslachtingen van de VS-coalitie(in Raqqa en Deir Ezzor); Syrië verwerpt de eisen van de zogenaamde ”oppositie” in Geneve; het standpunt van deze “oppositie”, die in feite agenten zijn van Saoedi-Arabië (de echte Syrische  oppositie zit in het parlement!) http://www.golfbrekers.be/democratische-bemoeienissen-in-syrie/

  vOns vorig bericht op: https://www.geotrendlines.nl/column-eenzijdige-berichtgeving-syrie/

  vEen vliegtuig met hulpgoederen vanwege het Tsjechische Rode Kruis voor de Syrische bevolking: http://www.golfbrekers.be/waar-een-wil-is/

  vNa de schrijnende beelden van de verwoestingen, bemoedigende beelden van nu:  http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-5/

  vAleppo herleeft,  7 video’s: 1 en 2. kerstsfeer, feest en tromgeroffel; 3. Vrijwilligers poetsen de  straten 4. Kinderen tekenen voor de vrede, 5. Zes vrijwilligers S.O.S Chrétiens de l’Orient helpen scoutslokaal herstellen 6. Koerdische conferentie: Syrië is ons vaderland/motherland 7. Een mooi toeristische bezoek aan Aleppo in 2007 in ’t Nederlands, 19’: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-6/

  vHoe in Syrië op bepaalde plaatsen eten wordt klaar gemaakt met oude raketten als kastrollen en zonnewarmte: http://www.golfbrekers.be/miserie-doet-inventieve-oplossingen-ontstaan/

  vDrie video’s die tonen hoe de “vijanden van Syrië” krampachtig proberen  toch nog baas te spelen in dit soevereine land:  http://www.golfbrekers.be/assad-verwelkomt-rol-van-vn-bij-syrische-verkiezingen/

  v6 video’s over  Kerstmis 2017 dat in Syrië opnieuw feestelijk  en vrij wordt gevierd:http://www.golfbrekers.be/syrie-kerstmis-door-voor-alle-mensen-van-goede-wil/

  1. Daniel

  22-12-2017 om 16:02 geschreven door Gust Adriaensen


  20-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besteedt de Belgische regering de doodstraf uit?

  In De Standaard pleit ene Jef Van den Bergh ervoor dat België de uitlevering vraagt van een Belgische IS-strijder, die in Irak gevangen zit en de doodstraf riskeert, om hem een eerlijk proces te garanderen en hem naar Belgisch recht te behandelen.

  Van den Bergh heeft groot gelijk. Als het de regering en in het bijzonder minister Jambon menens is met 'onze westerse waarden en normen, waarin voor de doodstraf geen plaats is en waarin voor iedereen een eerlijk proces gegarandeerd wordt, dan moeten zij inspanningen doen om een Belgische staatsburger in België te berechten. Anders betekent dat Belgisch staatsburgerschap ook nog maar weinig. Van den Bergh citeert terecht een vergoelijkende uitspraak van Jambon over de collaboratie: 'Collaboratie was een fout, maar mensen hadden hun redenen'. Misschien biedt de kersttijd aan Jambon de nodige tijd en rust om eens na te denken over de echte betekenis van 'onze waarden en normen', over de verplichtingen van Belgische ministers ten aanzien van Belgische staatsburgers, over twee maten en gewichten, over het streven naar eerlijke processen en over het inhumane van de doodstraf.

  Merkwaardig is ook dat tot nu toe geen enkele rol wordt toebedeeld aan het Internationaal Gerechtshof voor het berechten van de IS-strijders. Het gaat toch duidelijk om misdaden tegen de menselijkheid. Wanneer de VN nalaten de IS-misdaden voor het Internationaal Gerechtshof te brengen, ondermijnen ze de functie en autoriteit van hun eigen instelling. Ook kan ze dan verweten worden dat ze selectief en bevooroordeeld tewerk gaan.

  Waarom wel de misdaden in het vroegere Joegoslavië of in sommige Afrikaanse landen volgens internationale rechtsregels aanpakken en niet de gruwel van IS in Syrië en Irak?

  20-12-2017 om 16:29 geschreven door Gust Adriaensen


  19-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  CD&V'er Hendrik Bogaert wil dat alle religieuze symbolen in de openbare ruimte verboden worden.

  Wat deze gefrustreerde CD&V'er voorstelt heeft alleszins niks maar dan ook niks met christelijke identiteit te maken. Als Bogaert in staat was consequent en eerlijk over het al dan niet verbieden van symbolen na te denken, zou hij zich onthouden van dergelijke dictatoriale kledijbetutteling in de openbare ruimte. Daagt het hem niet dat hij met zijn lomp voorstel benauwend dicht in de buurt komt van de Saudische kledijpolitie?

  En waarom is Hendrik als een konijn gebiologeerd door religieuze symbolen? Hoe zit het met kledij, juwelen, materiële bezittingen, reizen, eetfestijnen, enz. die duidelijk symbool staan voor een kapitalistische, materialistische, hedonistische mens- en maatschappijvisie? En voor de enorme kloof, ook in België, tussen de haves en de have-nots? Stralen de auto's en de kostuums van Bogaert niet heel sterk uit dat hij tot de bezittende klasse behoort en jarenlang zeer dicht bij de vetpotten van het Belgische establishment en financiele kruim heeft gezeten? 

  Hendrik, Hendrik toch.

  19-12-2017 om 18:41 geschreven door Gust Adriaensen


  16-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Remedie tegen doemdenken

  Journaliste en schrijfster Maartje Luif formuleert in een krantencolumn enkele remedies tegen doemdenken en angst.

  Een van de middeltjes dat misschien ook kan helpen bij 'verlammende angst' en 'doemdenken' is het Bijbelvers uit Jozua, hoofdstuk 1, vers 9: Ik herhaal: 'Wees sterk en moedig en laat u door geen vrees verlammen, want Jahwe uw God is met u, waar gij ook gaat.' Dit vers sprong internationaal in 2017 boven alle andere uit in populariteit in de YouVersion Bijbel app.

  16-12-2017 om 14:14 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/50

  Vrijdag 15 december 2017

   

  Met de Advent verlangen naar Kerstmis

  De Adventstijd is een intense voorbereiding op het feest van Kerstmis, de eerste komst van Jezus met zijn geboorte te Bethlehem,  ongeveer twee millennia geleden. Het was  een bijzonder schamel, armzalig gebeuren in een stal en scheen voor de toenmalige geopolitiek van geen enkel belang. In werkelijkheid waren de geboorte, dood en verrijzenis van Jezus de allerbelangrijkste gebeurtenissen voor de mensheid. Ze hebben niet alleen de geschiedenis maar ook de mensheid in twee verdeeld: voor en na/tegen Christus. We vieren intens zijn Komst tot zijn Wederkomst. En zo worden ook in ons klooster op verschillende plaatsen en zo creatief mogelijk kerststallen gemaakt: in de kerk, de refter, het kleine salon en bij ons in de nieuwbouw, de kapel,  de refter…Het zijn maar hulpmiddelen om onze innerlijke verbondenheid met Jezus Christus te versterken. In de byzantijnse traditie is hiermee traditioneel nog een vasten verbonden die hierin bestaat dat men van middernacht tot na de middag niet eet. En zo is het middagmaal van 14.00 u voor de meesten de eerste maaltijd van de dag.

  De orthodoxe pastoor van Deir Atieh  organiseert komend weekend een kerstmarkt en biedt ons de mogelijkheid om kerstbeelden aan te bieden voor de kerstallen. Zijn feestzaal staat vol met allerlei kerstmateriaal. Het bracht extra maar aangenaam werk mee voor ons en we konden een mooi standje aanbieden met kerstbeelden, sierkaarsjes …

  We beleefden een mengeling van sinterklaas- en kerstavond voor de kinderen en speciaal ook voor de gehandicapten van het dorp. Deze week logeerde immers een groep van acht toneelspelers bij ons in het grote appartement van de nieuwbouw omdat ze in de  streek enkele keren een avond voor kinderen zullen verzorgen. Het zijn vier meisjes, en vier jongens en de leider is een gekende nabootser van Charlie Chaplin. Ze komen uit Dara, Deir Ezzor, Damascus… Het was voor ons meteen een gelegenheid om ons op de hoogte te stellen van de toestand in de verschillende plaatsen van het land. En donderdagavond was het echt feest voor groot en klein. De toneelgroep in aangepaste kostuums animeerde heel het gezelschap van vooral kinderen en gehandicapten. Het deed me denken aan wat we vroeger in het circus konden beleven met de clowns en het grote plezier van de kinderen. Een deel van deze bijzondere ontspanningsavond moesten we missen omdat er tegelijk nog een tv-ploeg was van Syria-drama en die wilde met verschillenden van ons een interview. De toneelgroep vroeg om ’s avonds bij wijze van afscheid nog even langs te komen, wat we gedaan hebben. Ze wilden nog een geestelijk woordje horen over de betekenis van Kerstmis. Het werd een boeiende bezinning en een delen over de betekenis van Jezus’ geboorte voor ons.

  Deze week zijn we nog twee namiddagen olijven gaan plukken aan de rand van het dorp. Daar heeft de man die verantwoordelijk is voor ons terrein een (verlaten) boerderij. Hijzelf behoort tot de grote familie die al eeuwen met dit klooster verbonden is. Hij is landbouwingenieur, werkt een halve dag voor de staat en leeft voor de rest bij ons. Bij zijn boerderij is echter nog een grote boomgaard met olijven en het is jammer deze te laten verdrogen. En zo gingen we in het geheel met 9 personen, olijven plukken, wat op een namiddag twee grote zakken opleverde. Samen olijven plukken is een vreugde en samen olijven eten is hier een symbool van vrede, zodat er toch nog een verband is met Kerstmis, het feest van de vrede.

  Sluipend vergif

  Het wereldnieuws van de gehele Atlantische pers lijkt op een verhaal van cowboys en de strijd van goeden tegen kwaden. De goeden zijn het westen (Amerika, Israël, EU, NAVO en de golfstaten!). Zij vertegenwoordigen de ware democratie, vrijheid, respect voor de rechten van de mens, als model voor de rest van de mensheid. Ik kreeg ooit het verwijt dat ik geen aandacht besteedde aan “het schitterend werk” (!) dat de door de VS geleide coalitie in Syrië verricht. Deze man “vergat” dat het de VS zijn die de  terroristengroepen hebben opgezet, bewapend en gesteund, dat ze wekelijkse massaslachtingen verrichten in Syrië, dat ze duizenden terroristen en hun gezinnen samen met hun zware wapens in veiligheid hebben gebracht, dat ze voortdurend ieder voorstel dat tot vrede in Syrië zou kunnen leiden ondermijnen, dat ze om hun ontwrichtend werk te kunnen voortzetten hun illegale bases en activiteiten in Syrië onbeperkt willen voortzetten, dat ze chemische aanvallen opzetten om de schuld daarvan aan Syrië te geven. De laatste maanden gaat er geen week voorbij of een massa wapens wordt gevonden in de  voormalige schuilplaatsen van de IS in Deir Ezzor: made in VS, Israël en EU-landen! Dit is zelfs zo overweldigend dat het Syrische leger nu nieuwe brigades kan oprichten, volledig uitgerust  met deze wapens. Een massa wapens worden gefabriceerd in Roemenië of Bulgarije, gaan naar de VS of Saoedi-Arabië, worden geleverd aan de  “gematigde rebellen” in Syrië en zitten plots bij de IS. Heel dit circuit schijnt niet eens twee maanden nodig te hebben. Dit alles is het vermelden niet eens waard in de hele Atlantische pers. Alle aandacht gaat naar de grote duivel,  Poetin die zogenaamd de vrijheid in zijn eigen land verstikt en die het  het lijnvliegtuig MH17 heeft neergehaald, terwijl de hele berichtgeving daarrond overduidelijk alle tekens heeft van de zoveelste westerse valse vlag. Bovendien is het weer Poetin die “de grootste monsters” in de wereld, zoals de Syrische president nog steunt ook. Het hele westen kent de misdaden van deze Syrische president van buiten, terwijl het Syrische volk hiervan geen ervaring heeft! En deze Poetin staat  klaar om Europa binnen te vallen. De  NAVO-berichtgeving is er nu op gericht om aan te tonen in welk groot gevaar wij verkeren en hoezeer de westerse legers met hun gevechtsvliegtuigen, atoomwapens en conventionele wapens nog meer moeten opgevoerd worden. En de EU moet samen nog meer wapens aanschaffen, nog grootser, nog vernietigender, niet mét maar tegen Rusland, dat hoogst dringend moet omsingeld worden. Allemaal voor onze veiligheid! Deze onzin wordt in onze media (en politiek) dagelijks uitgestrooid en blijft maar groeien.

  Vrienden stuurden me enkele berichten van NOS (nl) en HLN (B) die handelen over de dramatische toestand voor de bevolking in Syrië[U1] . Het gaat telkens om bevolkingsgroepen die nog in handen zijn van rebellen. Uitvoerig wordt dan de ellende van de kinderen, vrouwen, gezinnen getoond. Hierbij is het natuurlijk het Syrische leger dat zijn bevolking uithongert. Eigenaardig is weer dat de Syrische bevolking zelf daar niet van op de hoogte is. Toen de nazi’s tijdens W O II een streek terroriseerden en het leger wilde de burgers bevrijden, zeiden wij dan ook dat het leger dringend moest ophouden eigen volk te laten verhongeren? Drongen wij er dan ook op aan dat het leger zijn beleg zou opgeven om die arme nazi’s die zonder voorraad dreigden te raken, dringend humanitaire hulp te verschaffen “om de bevolking te helpen”?

  Ik heb geen enkele vorming op politiek, diplomatiek, journalistiek vlak en het is waar dat ik geen “deskundige” kaas gegeten heb van geopolitiek. Toch is er een niet onbelangrijk verschil met vele anderen die op deze terreinen wel gevormd zijn. Ik krijg mijn vorming niet vanuit een luie zetel en het dagelijkse tv-, radio- of gazettennieuws. Ik bezit geen van deze vier. Toen hier families  uit Qousseir of elders kwamen omdat hun huizen verwoest waren en ze me met hun gsm beelden lieten zien en vertelden hoe de terroristen te keer gingen, dan was voor mij die informatie meer waard. En als ik later de kans kreeg om eens te gaan kijken in Qousseir, Aleppo of elders heb ik genoeg gezien en gehoord. Als ik daarentegen uitgebreide verhalen krijg van “gediplomeerde journalisten” die met beeldmateriaal “deskundig” aantonen wat al verschrikkelijke moorden en verwoestingen het Syrische leger en de Russen plegen tegenover de Syrische bevolking, is dat voor mij het lezen niet waard. Als ik dan nog een “viering van de martelaren” meemaak, waarbij  een diepe dankbaarheid voor het leger, zijn gesneuvelde soldaten en zijn president in de menigte duidelijk voelbaar, zichtbaar en hoorbaar is, zit ik bij een betere, onvervalste bron. En als ik een verkeerd berichtje lees/hoor of een berichtje verkeerd lees/hoor, mag ik mij dan met uw welwillendheid ook eens vergissen in bepaalde details en de onfeilbaarheid aan anderen overlaten?

  Kortom, het nieuws over Syrië in de Atlantische media is voor mij duidelijk nog steeds  als een sluipend vergif met de oude leugens.

  Proficiat S.O.S.-ers!

  In het bisdom van Parijs werd op 12 december een boeiende avond georganiseerd over de christenen van het Oosten met o.m. de inspirerende bisschop van Fréjus, Mgr. Dominique Rey, die een verbroedering heeft gerealiseerd met ons bisdom, met Marc Fromager, directeur van Kerk in Nood, S.O.S. Chrétiens de l’Orient en nog enkele anderen. Het bisdom van Parijs protesteerde evenwel tegen de deelname van S.O.S. Chrétiens de l’Orient omdat Mgr. Pascal Gollnich, directeur van l’Oeuvre d’Orient de Franse bisschoppen gevraagd heeft op te passen voor deze organisatie. Om wrevel te vermijden heeft S.O.S. Chrétiens de l’Orient wijselijk beslist hun deelname aan deze avond in te trekken.

  Christophe Geffroy, directeur van La Nef, die de avond organiseerde vraagt zich nu af: “Is het normaal dat een  organisatie zoals S.O.S. Chrétiens de l’Orient streng moet aangevallen worden tegenover de Franse bisschoppen zonder dat een van hun verantwoordelijken de kans heeft gekregen zich te verdedigen en de beschuldigingen te weerleggen?”. Ook Bernard Antony, voorzitter van Chrétienté-Solidarité vraagt zich af of het hier niet gaat om een verouderde vorm van klerikalisme en stelt alle vertrouwen in deze jonge en dynamische S.O.S Chrétiens de l’Orient.

  We menen dat het probleem dieper schuilt. Het (oudere) l’Oeuvre d’Orient wil “politiek correct” zijn en is dus gekant tegen de Syrische regering en voor de “gematigde” rebellen (die kerken verwoesten waaraan l’Oeuvre d’Orient dan bijdraagt voor het herstel!). De jonge S.O.S.-ers hebben van deze oude frustraties geen last, werken mee met de wettige regering van het land, zoals het christenen past en staan ondubbelzinniger aan de kant van de slachtoffers.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht met video’s over 1) een legioen van strijders uit de hele wereld voor IS in Syrië 2) document van 22.000 geïdentificeerde IS strijders 3) Foto van anti Libanon gebergte (van andere kant, wij zitten er vlak tegen aan) 4) Rusland verklaart de overwinning op IS 5) Hoe Deir Ezzor door de Syrische elite troepen van IS wordt bevrijd 6) Hoe Hezbollah en Iran een reeks IS bolwerken elimineren 7) beeld van geweld om Jeruzalem, 8 dec. 8) leven en marteldood van de hl. Barbara mooi weergegeven 9) feest van de hl. Barbara in Irak, met S.O.S. Chrétiens de l’Orient – vrijwilligers 10) iconen maken in Mar Yakub met vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient (vroeger hebben we een hele reeks iconen echt geschilderd, meters groot, voor bestellingen vanuit Libanon) 11) over de moord op pater Fr. Van der Lugt S.J.: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-53/

  vInteressante discussie over een oude kaart van het Heilige Land als Palestina (je moet YouTube kiezen om deze video  te zien): http://www.golfbrekers.,be/een-oude-kaart/

  vIn Poitiers werd Kerstmis vermoord:http://www.golfbrekers.be/in-poitiers-werd-kerstmis-vermoord/ 

  vActieve en creatieve weerstand in Boedapest! Omdat het warenhuis Lidl het kruis op bepaalde producten verwijderde, werd een groot kruis opgericht en ingehuldigd, vlak voor het warenhuis: http://www.golfbrekers.be/hongaarse-reactie-op-lidls-dhimmitude/ (ik hoor zeggen van Fransen dat de kruisen terug geplaatst zijn)

  vHoe Saoedi-Arabië samenspant met Israël: http://freesuriyah.eu/?p=1300&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=36577cc7f7cd4a689e1f863d9de172d9&uid=3301990739&nid=244+272699400

  vDeze keer toch eens een andere klok over Rusland:https://www.kerknet.be/organisatie/kerknet-redactie

  Mogen we in deze komende noveen van Kerstmis gezuiverd worden van alle onwaarheid en leugen, van alle geweld en overheersing. Mogen we  geknield voor de kribbe ons leven en de  wereld om ons heen opnieuw zien en beleven vanuit God, die in Jezus Mens werd voor ons. Dut is mijn gebed en kerstwens voor u allen.

  P. Daniel

   

   

   

   [U1]

  16-12-2017 om 08:30 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Decline and Fall

  Sinds Siegfried Bracke zijn vlinderdasje heeft afgezworen, gaat het hem eigenlijk niet echt nog voor de wind. Hij mag zich dan wel de eerste burger van het land noemen, maar het kamervoorzitterschap is een weliswaar riant betaald, edoch zittend en weinig glorieus bestaan. Urenlang de domheden en platitudes van de parlementsleden moeten aanhoren, breng het maar op. Nee, goed in zijn vel zit Sieg al lang niet meer.

  Zijn brandende ambitie om burgemeester van Gent te worden, hield hem eigenlijk overend. Maar ook die droom is verzwonden. Vernederd door zijn partijgenoten. Brutaal opzijgezet door een kleurloze maar pure traditionele Volksuniemadam. Niet te harden is het allemaal.

  En dan is er nog zijn teergeliefde Marina, die nooit een hoge pet op gehad heeft van de politiek, nog veel minder van de Gentse politiek en al helemaal niet van al die geborneerde, fanatieke nationalisten. Marina zaagt al lange tijd aan Brackes oren om ook officieel de Gentse stede te verlaten en in haar geliefde Kempen een definitief stekje te vinden. En of ze gelijk heeft!

  'Ook officieel', want Mol blijft Marina's echte thuis, waar ze overigens een bijzonder actieve en gewaardeerde rol speelt op de culturele scène. Maar ook Siegfried wordt geregeld gespot in de straten en op de pleinen van de atoomstad.

  Ik zou zeggen: 'Doordouwen Marina! Red Siegfried! Haal hem naar de gezonde Kempense lucht! Al vlug zal hij er veel beter en nog knapper uitzien. De huidige vergelijkbare fysionomie van Tobback en Bracke, zoals te zien is op de bijgevoegde foto's, zal al vlug een hemelsbreed verschil vertonen in het voordeel van Sieg.

  16-12-2017 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  13-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vrouwenrechten en de hele reutemeteut'

  Theo Francken: 'Absolute genderneutraliteit? Dan is het ook gedaan met vrouwenrechten en de hele reutemeteut'.

  Zo spreekt vranke Francken. Volgens hem horen vrouwenrechten dus thuis in de zak met reutemeteut. Stoere Theo beseft klaarblijkelijk niet dat het woord 'reutemeteut' rommel, boel, troep betekent en het een negatieve, spottende, relativerende gevoelswaarde heeft.

  Of beseft hij dat wel en zijn vrouwenrechten voor hem inderdaad een hoop rommel van weinig waarde?

  13-12-2017 om 09:42 geschreven door Gust Adriaensen


  12-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tactiek van de pro-abortuslobby

  In een artikel in De Standaard (11 december 2017) informeert broeder Stockman van de Broeders van Liefde de lezer over besprekingen en standpunten binnen een VN-commissie over eugenetische abortus, en formuleert daarover zijn mening. Hij pleit voor de juridische en morele rechten, voor de mensenrechten, van het ongeboren leven en van gehandicapten.

  In de reacties -erg beperkt in aantal- op het internetforum,  komt de verwachte afkeuring en hekeling vanwege de pro-abortuslobby weer tot uiting. Iemand verwijt Stockman dat hij alles op een hoopje gooit, er een amalgaam van maakt.

  Het tegendeel is evenwel waar.

  Het amalgameren wordt vaak met overgave beoefend door de pro-abortuslobby. Die probeert telkens opnieuw het zwaartepunt van de discussie te verschuiven van de ethische vraagstelling en de (voorgenomen) abortuswetgeving naar de individuele situatie van vrouwen en koppels. De bedoeling is duidelijk: er wordt naar gestreefd een verdere liberalisering en verruimde toepassing van gelegaliseerde abortus te realiseren, zonder vervelende vragen over ethische en juridische vragen daaromtrent.

  Wat graag wordt Stockman weggezet als een harteloze man die 'trapt op de ziel van vrouwen in kwetsbare situaties'.

  Nog nooit heb ik Stockman erop betrapt dat hij 'trapt op de ziel van vrouwen in kwetsbare situaties'. Integendeel. Wereldwijd zetten hij en zijn orde zich in voor mensen in kwetsbare situaties.

  Wat hem ook zeer kwalijk wordt genomen is zijn verwijzing naar de eugeneticapraktijken van het nazisme. Iemand heeft het schamper over de 'reductio ad Hitlerum'. Een volledige vergelijking gaat niet op. Maar de essentie van de eugenetische ideeën en praktijken is erg vergelijkbaar. Anderen, buitenstaanders, houden geen rekening met weerloze mensen, willen zelf bepalen aan welke normen menselijke wezens moeten voldoen, en behouden zich het recht voor degenen die deze normen niet halen te liquideren.

  Wanneer de pro-abortuslobby uitpakt met de individuele tragedies van vrouwen en koppels, bezondigt hij zich zeer bewust aan een 'reductio ad individuum', om degenen die fundamentele ethische en juridische vragen stellen bij de uitdeinende abortuswetgeving, de mond te snoeren.

  12-12-2017 om 12:22 geschreven door Gust Adriaensen


  10-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tobback over de link tussen NVA en PS

  Louis Tobback in Het Laatste Nieuw:

  'Weet u wat mij ook opvalt? Vorig jaar weigerde N-VA om de parlementaire onschendbaarheid van Alain Mathot (PS) op te heffen. Niemand die ernaar kraaide. Dat was nochtans een unicum. De procureur-generaal die de opheffing vraagt van de onschendbaarheid van een Luikse PS'er, de zoon van een oud-minister dan nog. Vandaag komt een en ander in een ander daglicht te staan.'

  Tobback verwijst daarmee naar het bezoek van Antwerps burgemeester Bart De Wever aan het verjaardagsfeestje van zakenman Erik Van der Paal, half november aan het licht gebracht door nieuwssite Apache. Ook Alain Mathot was daar toen aanwezig. 'Let op: ik ben niet voor dat soort journalistiek', zegt Tobback. 'Ik heb het genoeg meegemaakt tijdens Agusta. Maar ik vraag me af: waarom maakt niemand daar lawaai over? Bizar. Komen de socialisten in zo'n situatie terecht, de gazetten zijn te klein.'

  10-12-2017 om 13:04 geschreven door Gust Adriaensen


  09-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII.49

  Vrijdag 8 december 2017

   

   

  Rond het houtkacheltje

  Het was een rustige week met slechts één uitschieter: het feest van de heilige Barbara. Zij was de dochter van Dioscorus, een heiden, ten tijde van keizer  Maximianus (286-308). Volgens de legende uit de Griekse heiligenlevens was deze vader erg trots op de schoonheid van zijn dochter. Toen hij vernam dat ze christen was en maagd wilde blijven, wilde hij haar meteen onthoofden maar ze ontsnapte. Hij spoorde haar op en leverde haar over aan de gouverneur die haar op vele wijzen vernederde en folterde. Het was tenslotte de vader zelf die zijn dochter onthoofde. Deze heilige wordt in de parochie van Qâra (en elders) als een familiefeest gevierd, waar wij ook aan deelnamen. De kinderen waren verkleed en hadden  hun gezicht geschilderd. Ze voerden sketches op, dansten en zongen zonder ophouden, terwijl de moeders zorgden voor allerlei gebak en snoeperijen. ’s Avonds waren we allen voldaan en doodmoe.

  Deze week kwam met de eerste sneeuw ook de koude van de winter over ons. Overdag genieten we meestal nog van een vrij warme zon, al is er soms ook een sterke, snijdende wind of zware bewolking. De muren van de kamers en ruimten, die geen zon krijgen, zijn al koud. En zo hebben we in onze refter van de nieuwbouw een houtkacheltje geïnstalleerd. We hebben het ook ooit in de refter van de zusters laten branden maar de rook trok daar niet goed weg. Na een tijd was meer dan de helft van de gemeenschap ziek. En zo vloog het kacheltje onherroepelijk buiten. Maar wij, de fraters blijven er van genieten in onze refter. Er is natuurlijk dagelijks wel werk aan. Hout is er genoeg maar het moet verzameld of gezaagd worden.  Het resultaat mag er echter zijn. ’s Avonds na de vespers wordt het kurkdroge sprokkelhout met de rest aangestoken en het hele kacheltje begint vlug te zinderen van de warmte.  Een moor met water voor de thee en een of ander gerecht dat nog opgewarmd moet worden… het kacheltje zorgt er allemaal voor. Toen de dertien S.O.S.-ers van Chrétiens de l’Orient hier waren, vroegen ook de meisjes of ze niet ’s avonds bij ons  mochten eten. We hebben even “het slot opgeheven” om de verkleumden te verwarmen. Bovendien hebben we in deze tijd meestal nog een drietal keren een stroomonderbreking van maximaal twee uren. Als dat ’s avonds tijdens de maaltijd gebeurt, moet je extra voorzichtig zijn dat je je tas niet omstoot of je bord omkiept. Met de kleine jongen die we opgenomen hebben en die inmiddels ook bij de fraters verblijft, is dat niet zo eenvoudig. Hij beweegt zich meestal als een onvoorspelbare storm en soms als een orkaan. Iedereen draagt er evenwel mee zorg voor, wat ook nodig is. En het houtkacheltje garandeert onze eenheid en warmte als symbool van het leven en de  liefde, die dagelijks onderhouden moeten worden, anders doven ze uit. Leve ons houtkacheltje, dat zoveel meer is dan een “koude” thermostaat, permanent op 20°.

  Judaïsme en zionisme

  In het judaïsme ligt de bron van ons christelijk geloof. Aan het joodse volk heeft God zich geopenbaard als de ene ware God voor de hele mensenfamilie. Hij beloofde het heil voor de mensheid langs dit volk. En inderdaad, in dit volk is Jezus geboren als de lang verwachte Messias van Israël, als de Zoon van God en als de Redder van de wereld. Hij heeft alle beloften, aan Israël gedaan, vervuld. Het joodse volk noemt zijn heilige geschriften Tanach (afkorting voor Torah, Profeten en Geschriften). Wij noemen ze het Oude Testament of de geschriften van het Eerste Verbond. Met Jezus, de apostelen en eerste christenen, die joden waren, begint het Nieuwe Testament met de Kerk. Welnu, het Nieuwe Testament is geheel (soms verborgen en mysterievol) vervat in het Oude Testament en het Oude Testament komt tot volle ontplooiing in het Nieuwe Testament. Het is een van de goede ontwikkelingen van onze tijd dat steeds meer christenen de joodse wortels van hun geloof ontdekken of herontdekken en dat steeds meer joden als messiaanse joden Jezus als hun Messias erkennen.

  Zoals vele anderen ontdekte ik lang geleden reeds de rijkdom van het joodse geloof en begreep dat een vernieuwing van het christelijk leven best gebeurt vanuit de wortels. Ik was geboeid door het Oude Testament in zijn oorspronkelijke Hebreeuwse taal, die duidelijk ook aan de basis heeft gelegen van het Nieuwe Testament. Jezus, Maria, de apostelen en de eerste Kerk bestuderen vanuit hun authentieke joodse achtergrond, leverde boeiende perspectieven op. Bovendien werd de ontdekking van de wereldwijde oecumenische beweging “Op weg naar het Twee concilie van Jeruzalem” (tjcii) een nieuwe fase in mijn leven. Zoals de apostelen (joden) eens  de gelovigen uit de volken (heidenen) in de geloofsgemeenschap opnamen en hen toelietenhun eigenheid te bewaren (en dus niet eerst jood moesten worden om in Jezus te kunnen geloven, levendig beschreven in Handelingen 15, het “eerste concilie van Jeruzalem”), zo wordt het nu hoogtijd dat de gelovigen uit de volken, de christenen in omgekeerde richting  de (messiaanse) joden verwelkomen en hen aansporen om hun joodse eigenheid (die van Jezus, Maria en de apostelen!) ten volle te bewaren en te ontwikkelen, wat eeuwenlang radicaal verhinderd werd. Hierdoor kan  de eenheid in verscheidenheid van de Kerk hersteld worden: één Kerk met gelovigen uit de joden en uit de volken. Tegelijk ontdekte ik hierbij de grote betekenis van Antiochië. Van hieruit verspreidde de apostel Paulus het geloof in Jezus over de toenmalige wereld. Terug naar Jeruzalem langs Antiochië. Uiteindelijk kwam ik terecht in de gemeenschap van Mar Yakub, die de gemeenschap is van de “eenheid van Antiochië”.

  Ik vond het vanzelfsprekend dat iedere negatieve opmerking over het joodse volk of Israël als antisemitisme moest bestempeld worden. Dat werd trouwens in de openbare opinie ruim aanvaard en regelmatig uitgesproken. Eenmaal in Syrië ontdekte ik een geheel andere kant van “Israël”, die ik aanvankelijk niet wilde of kon zien. Ik dacht dat een negatieve houding tegenover het feitelijk handelen van Israël op een misverstand, op een complot of op een tekort aan Bijbels geloof beruste. Later begreep ik dat juist de zionisten de meesters bij uitstek zijn van de manipulatie.Na bijna zeven jaar oorlog hebben we onze gebuur leren kennen als een agressief, driftig en gevaarlijk manneke (vraag het nu maar aan de slachtoffers in Damascus die zopas gebombardeerd werden door een Israëlisch gevechtsvliegtuig!), geobsedeerd door een zuiver joodse staat waaruit alle niet-joden verdreven worden, gedood, onderdrukt of onteigend. En deze staat wordt brutaal en illegaal steeds verder uitgebreid door een onmenselijke behandeling van het Palestijnse volk. Dit zionistisch regime is tot de tanden toe gewapend (drievoudige atoommacht, in het bezit van chemische én biologische wapens), wordt gesteund door de VS, EU, NAVO en golfstaten, is de beste vriend van de fanatiekste terroristen en meteen de grote oorzaak van de ontwrichting van het Midden Oosten, stralend internationale regels en een hele reeks resoluties van de UNO Veiligheidsraad al decennia lang afwijzend zonder enig gevolg, maar… de kruik gaat zolang te water tot ze breekt.

  Hoe de verdrukking van het Palestijnse volk met de Balfour verklaring begonnen  is, hebben we al eerder toegelicht. Dit plan van verdeling van het Britse mandaatgebied Palestina, in een ”joodse en Arabisch” staat werd enkele weken na de verklaring door de toenmalige 57 landen van de VN in 1947 aanvaard. Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 wordt deze onevenredige en onrechtvaardige verdeling Nakba, de catastrofe genoemd. De zionistisch gewapende beweging was gericht op steeds verder gaande kolonisatie. Ilan Pappe, professor Politicologie aan de universiteit van Haifa is een van de meest vooraanstaande historici uit Israël die het feitelijk ontstaan van Israël onderzocht en beschreven heeft. Hij wilde de gangbare enthousiaste voorstelling van de feiten eens oprecht en nuchter toetsen. Zijn boek draagt de titel “De etnische zuivering van Palestina”. Hij verwijst de mooie mythen over de wording van Israël naar de prullenmand. Zionisten gingen systematisch op bezoek in de Palestijnse dorpen waar zij met grote gastvrijheid werden ontvangen. Ze verzamelden alle belangrijke gegevens over het dorp en zijn bevolking. Soms gingen ze terug om nog meer te vernemen en genoten opnieuw van de Palestijnse gastvrijheid. Later werden de dorpen gewapenderhand ingenomen, de bevolking verdreven of uitgemoord, de niet-joodse kostbare archeologische schatten en herinneringen vernietigd of uitgewist. Soms was er een gemaskerde zionist bij die de belangrijke personen uit het dorp aanwees om geëxecuteerd te worden. In hun gruwelijk geweld gingen de zionisten steeds verder. In de zesdaagse oorlog (1967) veroverden ze Oost Jeruzalem, de westelijke Jordaan oever (op Jordanië), Gaza en de Sinaï (op Egypte) en de Golanhoogten van Syrië die later geannexeerd werden. Inmiddels heeft de algemene vergadering van de VN van 28 november 2017 Israël voor de zoveelste keer opgeroepen alle bezette gebieden op te geven en terug te keren tot de toestand van voor 4 juni 1967. Het niet toepassen van resolutie 497 van de VN Veiligheidsraad van 1981 werd nogmaals veroordeeld: alle wetten die Israël oplegt aan de bevolking van de Golanhoogten hebben geen enkele waarde. De bijzondere Syrische onderhandelaar Munzer wees er uitdrukkelijk op dat over de soevereiniteit van de Golanhoogten niet onderhandeld kan worden. Hij veroordeelde ook het repressieve gedrag van de zionisten door de Syriërs te verbieden huizen te bouwen of door zelfs hun huizen af te breken, het archeologisch erfgoed te verwoesten, Syrische leerkrachten door zionistische te vervangen, gewonden te beletten dat ze gratis in Syrische ziekenhuizen zouden verzorgd worden, verbieden dat de mensen hun familie in Syrië bezoeken enzovoort. Kortom, Israël moet eindelijk eens ophouden met zijn terreur tegenover andere volken en het zal zelf in vrede kunnen Leven. Het moet de resoluties 242, 338, 497 en 2334 van de VN Veiligheidsraad respecteren. En het ziet er niet naar uit dat de zionisten dat vlug zullen doen vermits ze ook nu de terroristen blijven steunen om Syrië te ontwrichten. Ze bombarderen hier onschuldige burgers en Syrische infrastructuur maar geen terroristen, integendeel. In hun meedogenloze brutaliteit hadden de zionisten de gewoonte in plaats van het internationaal recht te erkennen,  nog een stap verder te gaan. Werden ze door de VN verplicht de verdreven Palestijnen te laten terugkeren naar de grond van hun voorvaderen en hen een vergoeding te geven, dan zorgden de zionisten ervoor dat deze dorpen zo totaal vernield waren dat de Palestijnen geen enkele reden meer hadden om nog terug te keren. De zionisten hebben altijd een dubbele propaganda gevoerd. Enerzijds verkondigden ze dat Israël door de hele wereld bedreigd wordt en dat niemand hen daarbij helpt, terwijl niemand hen bedreigt wanneer zij met hun agressie tegenover andere landen en volken ophouden. Zo matigden ze zich het recht toe omwille van hun zogenaamde “veiligheid” alle volken en landen te ontwrichten, als hen dat voordelig leek. Anderzijds werd in eigen midden de absolute noodzaak onderlijnd om militair superieur te zijn boven alle omringende landen. Naar buiten stelden zij zich voor als  een weerloos en hulpeloos wichtje, voor eigen volk bouwden ze aan  de trots van een onoverwinnelijk leger.  Hoe lang kan dat blijven verder gaan? Geen wonder dat de zelfmoord onder jonge Israëlische soldaten de grootste doodsoorzaak is. Bovendien blijken de Syriërs bij de laatste aanval drie Israëlische  raketten uit de lucht gehaald te hebben. De Israëlische superioriteit zou wel eens voorbij kunnen zijn. En de laatste  zionistische agressie is  het plan om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen en Jeruzalem te beschouwen als de hoofdstad van de joodse staat, waardoor het bezette Oost-Jeruzalem in feite geannexeerd wordt. Het is een stunt van de Amerikaanse president waarmee hij zich een nog brutalere zionist toont dan de ergste havik. Hiermee zouden meteen alle wederzijdse onderhandelingen,  het vredesproces (waarvan de VS zich de bezielers willen tonen!) en de twee staten oplossing plechtig begraven zijn. Het is ook tegen het internationaal recht, tegen vele VN resoluties en tegen de menselijke waardigheid van het Palestijnse volk. Uiteraard protesteren hiertegen de VN, de EU en de Arabische wereld.

  En zo komen we tot het verschil tussen judaïsme en zionisme. Antizionisme heeft  niets te maken met antisemitisme, eerder het tegendeel is waar. Hierover zijn er getuigenissen van vele honderden rabbijnen vanuit Neturei Karta (www.nkusa.org): Jews United Against Zionism, opgericht in  Jeruzalem in 1938, nog  tijdens het Brits mandaat van Palestina. We beperken ons tot enkele citaten van rabbijnen uit een artikel van Daniel Vanhove, 30 november 2017 (https://www.mondialisation.ca/lideologie-sioniste-un-racisme-envers-les-juifs-qui-en-cache-dautres/5620937)

  “Moeten we er aan herinneren dat het judaïsme duizenden jaren oud is en zijn identiteit vindt in een religie, terwijl het zionisme (nog geen) honderd jaar oud is en een politieke ideologie is? En deze ideologie is grotendeels tegengesteld aan de wezenlijke eigenschappen van het judaïsme…”

  Zionisten verdragen  niet dat joden, die trouw zijn aan de voorschriften van hun  geloof, hen er aan herinneren dat er in het judaïsme nergens sprake is van het stichten van een eigen staat maar wel van een integratie in het land waar ze leven. Deze trouwe joden hebben ook herhaaldelijk geweld te verduren van fanatieke zionisten “die alleen maar door een koloniale geest geobsedeerd zijn”. Het uitdrijven van iedere niet-joodse bewoner, het stelen van zijn goederen om ze te geven aan joodse kolonisten is “puur racisme.” Wie dit steunt is medeplichtig en schuldig.

  “De zionisten, verre van de beschermers te zijn van de joden en de garantie voor een veilige haven voor hen, zijn in werkelijkheid de voornaamste verantwoordelijken van het antisemitisme in heel de wereld. Waar geen antisemitisme bestaat, daar zorgen zionisten er voor dat het komt”

  “De zionisten zijn niet joods en behoren in geen geval tot het land van het historische Palestina… wij zijn Palestijnse joden…” “Het judaïsme is gehoorzaamheid aan God, zionisme is in ieder opzicht opstand tegen God maar de zionisten (mis)(ge)bruiken de bijbel…” En de media durven de zionisten niet aanklagen of medelijden betonen met de Palestijnen uit vrees voor  de aanklacht van antisemitisme. “Omdat wij joden zijn, zijn wij tegen de staat Israël”. “Wij hebben medelijden en wenen met het Palestijnse volk in zijn lijden”

  “De vertegenwoordigers en verantwoordelijken van de EU en de VS – ik herinner er aan dat de talrijkste en meest agressieve zionisten evangelische christenen zijn en geen joden – zouden de moed en de oprechtheid moeten hebben om voor eigen deur te vegen en het noodzakelijke werk moeten doen om de wijzers eens goed te zetten door de vergissing te erkennen die in 1947 gemaakt werd op de rug van de Palestijnen. Een Israëlische staat, alleen voor joden gereserveerd, is per definitie een racistische staat omdat ze anderen uitsluit en hen behandelt zoals je nu kan zien in een apartheidsregime”. Rabbi Weiss, woordvoerder van Neturei Karta, noemt het zionisme “een duivelse beweging” en Gaza een ”uitroeiingskamp”.

  Judaïsme en zionisme worden dikwijls met elkaar gelijkgesteld. In werkelijkheid is het zionisme de grootste vijand van Israël, van het joodse volk en van het judaïsme. Het zionisme is bovendien in intieme verbondenheid met Saoedi-Arabië de grootste bron van terrorisme in de wereld.

   

  Het is werkelijk om te wenen. Eens weende Jezus over Jeruzalem omdat het hooghartig de weg naar vrede en heil afwees. Nu wenen vrome joden over het bittere lot van de Palestijnen omwille van de zionistische waanzin.  “Bidt dan om vrede voor Jeruzalem”!

  En dit nog:

  vOns vorig bericht geïllustreerd met dertien video’s: 1. de strijd tegen IS, 2. Chinese soldaten in Syrië?; 3. noodzaak om te vechten tegen IS en wel samen met  Syrië, Rusland en Iran, alle troepen, ook die van de  VS, die hier zijn zonder toestemming, illegaal en andere doeleinden nastreven moeten weg; sterke oproep van Scott Bennet vanuit Californië: we hebben genoeg van de oorlogen van de CIA met behulp van Saoedi-Arabië en de zionisten; 4. Koerdische leiders die zich bij het Syrische leger willen voegen; 5. De gesprekken in Genève; 6. Persconferentie van Bachar al-Jaafari (Arabisch); 7. Een flits van een gewone recreatieavond in ons klooster; 8. IS weg uit Al-Bukamal; 9. VS bouwen toch een (illegale) uitgebreide militaire basis in N. Syrië; terloops wordt nog eens bevestigd dat het terroristen waren, door de VS gesteund, die chemische wapens gebruikten; 10. De kroonprins van Saoedi-Arabië die potsierlijk eist dat Hezbollah in Libanon ontwapend wordt; 11. Israël dat nogmaals bombardementen uitvoert nabij Damascus; 12. Een beeld van de  ruinen van het klooster Mar Yakub; 13. Strijd tegen IS en Al-Nusra die we van dichtbij meemaakten:                             http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-52/#more-37884

  vOns vorig bericht met prima duiding:http://www.katholiekforum.net/2017/12/02/elite-wil-oorlog-tussen-christenen-en-moslims/

  vMarco Glowatski getuigt dat er eigenlijk geen reden meer  is om niet naar Syrië terug te keren, wat wij kunnen beamen; over de amnestiemaatregel waar strijders beroep op kunnen doen; over het grootschalig bedrog in Duitsland van “Syrische vluchtelingen” (ook terroristen) die zich meermaals laten inschrijven en zo telkens 351 € per maand en per ingeschreven keer opstrijken: http://www.golfbrekers.be/is-er-nog-een-vluchtreden-in-syrie-2/

  vDe heropleving van Aleppo:  http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-4/

  vPater Frans van der Lugt S.J. werd in 2014 in Homs door een terrorist vermoord. Ik kreeg  zijn stola en gebruik die ook. Onze Vlaamse onafhankelijke journalist Willy Van Damme ergert zich terecht aan het feit dat men ook in kerkelijke kringen nog steeds verder gaat met valse verdachtmakingen tegen het Syrische leger, dat onevenredig veel geleden heeft, terwijl men aan de misdaden van de terroristen voorbijgaat. Zoveel soldaten hebben als martelaars  op heroïsche wijze hun leven gegeven voor hun volk. Pax Christi, hou op met het steunen van de moordenaars, ga eindelijk eens aan de kant van de onschuldige slachtoffers staan in naam van de “vrede” en in naam van Christus! http://www.novini.nl/pax-christi-hypocriet-christenvervolging-syrie/

  vNogmaals een illustratie van de wijze waarop de VS niet de vrede in Syrië maar het terrorisme dienen: http://www.mintpressnews.com/us-backed-rebel-defector-us-coalition-made-secret-deals-isis-syria/235256/

  vOorlogsrapport met video’s, o.a. over een Syrische piloot die door IS levend wordt verbrand, waarover in de westerse media niet één negatief of afkeurend woord. Huichelarij troef: http://www.golfbrekers.be/syrisch-front/

  P. Daniel

   

   

  09-12-2017 om 06:50 geschreven door Gust Adriaensen


  07-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Catalanen betogen massaal in Brussel

  Naar schatting 45.000 Catalanen betogen voor onafhankelijkheid in Brussel. De meesten hebben zo'n 1400 kilometer afgelegd om hier te geraken.

  Heel wat politici van de de Vlaams-nationalistische partijen Vlaams Belang en NVA nemen aan de manifestatie deel.

  Een vraag die bij velen spontaan opkomt, is: hoeveel mensen zouden Vlaams Belang en NVA op de been krijgen in een betoging voor Vlaamse onafhankelijkheid , in Brussel, Antwerpen, Gent...? 

  07-12-2017 om 14:06 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vlag en de lading in het Katholiek Onderwijs

  De katholieke identiteit en de veruitwendiging ervan in het Katholiek Onderwijs is een beladen onderwerp, waar vele katholieke scholen zich het liefst ver van af houden. Maar ze moeten de discussie en de confrontatie aangaan, willen ze het spel intellectueel eerlijk en ethisch consequent spelen.

  Er mag van uitgegaan worden dat er in het personeelsbestand van katholieke scholen, toch nog enkele zelfbewuste christenen ( die er ook geen probleem mee hebben om tot de katholieke kerkgemeenschap te behoren) aanwezig zijn. Zij kunnen erin slagen leerlingen mee te krijgen in een dynamische beleving van het christendom in een katholieke school. Zij verdienen alle ruimte en steun. Zij hoeven/mogen geen zeloten zijn. Maar al te vaak is het in katholieke scholen het omgekeerde, hoe merkwaardig en op de keper beschouwd hypocriet dat ook is. Katholieke scholen houden zich op het levensbeschouwelijke en religieuze vlak (en zeker wat de uiterlijke beleving ervan betreft) gedeisd. Grijze muizen die bang in een hoekje wegkruipen om het scepticisme , de onverschilligheid en de spot, te ontwijken. Zit het zelotisme in het Westen al decennia niet vooral buiten het christendom?

  Wanneer je met respect voor de andere, uitkomt voor je geloofsovertuiging en ze ook kunt verwoorden (onderwijs!), krijg je respect terug, van jongeren en ouderen.

  Op het instellingenniveau gebruikte ik het woord ˜hypocrisie'. Vele jaren geleden al, toen duidelijk werd dat katholieke scholen er niet in slaagden of ervoor terugschrikten, aan de naam ˜katholiek', inhoudelijk iets tastbaars of zichtbaars te verbinden, heb ik herhaaldelijk op die tegenstelling/kloof tussen naam en inhoud gewezen.

  Als een school de naam ˜katholiek' draagt, dan vergen de logica en de eerlijkheid, dat het opvoedingsproject van dergelijke school groeit uit en gedragen wordt door een christelijke inspiratiebron. Maar ook dat er in het interne leven van de schoolgemeenschap en in de presentatie naar buiten toe, aandacht is voor (herkenbare) gebruiken en rituelen van een hedendaags katholicisme. 

  Een ˜katholieke' school, die om welke reden dan ook (desinteresse, gebrek aan zelfbewustzijn, schrik voor hekelende, spottende reacties vanuit bepaalde zelotische hoek) , nalaat haar katholieke identiteit duidelijk zichtbaar te maken, is een school waarvan de vlag de lading niet dekt.

   Ofwel wordt echt inhoud gegeven aan het woord ˜katholiek', ofwel verzaakt men eerlijkheidshalve aan dat etiket.

   Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat een school het label (bijna) uitsluitend) vanuit marktoverwegingen wil behouden. Het Katholiek Onderwijs ligt nu eenmaal goed in de markt. Maar dat is dan de ˜katholieke hypocrisie' ten top gedreven.

  07-12-2017 om 09:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.twitter@pontifex

  'Every person is unique and unrepeatable. Let us ensure the disabled are always welcomed by the communities in which they live.'

  07-12-2017 om 09:39 geschreven door Gust Adriaensen


  06-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom?

  In een krantenartikel stelt Lieve Pollet, vrijwilliger en gewezen OCMW-lid,  de vraag: ˜Waarom slagen OCMW's en vrijwilligers er niet in, talloze gezinnen uit de armoede te halen?'

  Het antwoord is m.i. niet ver te zoeken. Omdat het politieke beleid andere prioriteiten stelt, waardoor de kinderarmoede en de armoede bij gepensioneerden stijgen, de kloof tussen arm en rijk groter wordt, vorig jaar 853 Belgische bedrijven meer dan 221 miljard euro hebben ondergebracht in belastingparadijzen, meer dan vier op de tien van de tien procent rijkste huishoudens twee tot drie woningen bezit en 80 procent van de waarde van de aandelen bij de tien procent grootste vermogens zit.

  Deze regering, nog veel minder dan vorige, durft of wil niet nadenken over wat een rechtvaardige samenleving is. Want dan moet je in je eigen weldoorvoede lijf snijden en in dat van je achterban. Angstvallig je eigen portemonnee en die van je ˜eigen volk', je ˜eigen kiezers', je ˜eigen ras', in de gaten houden. Dat is de politieke boodschap.

  Enkel wat kruimels van de grote welvaartstaart blijven over voor steeds meer gezinnen.

  06-12-2017 om 22:42 geschreven door Gust Adriaensen


  05-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor december

  In zijn gebedsintentie voor december besteedt paus Franciscus aandacht aan de grootouders.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/c44wGdqHsUs   

  05-12-2017 om 17:27 geschreven door Gust Adriaensen


  03-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XII/48

  Vrijdag 1 december 2017

  Aangename drukke dagen

  Ons voormalige smokkeldorp Qâra met zijn kleine en minder kleine illegale activiteiten wordt steeds meer een gezonde samenleving. Vrijdag werd daar de diploma-uitreiking gevierd van de cursus management en leaders-vorming, die in ons klooster vorige week beëindigd werd. De meesten van onze gemeenschap hadden hieraan meegedaan en kregen dus ook hun diploma. Het was een feest.

  En zaterdag werd officieel een verkoopcentrum geopend. Onze abou Georges en de vrijwilligers van de Rode Halve Maan koesterden al lang het plan om een verkoopcentrum te voorzien waar de mensen van Qâra vrij hun producten kunnen verkopen. Deze markt is er nu dank zij het klooster met de steun van UNPFA. Ze ligt juist buiten de controlepost van het leger, waar je langs moet om Qâra binnen te rijden en langs de autosnelweg (Damascus – Aleppo). We waren zaterdag aanwezig bij de opening. Allemaal lachende gezichten, dankbare mensen, enthousiaste toespraken en een massa ballonnen. Uiteraard was er ook een goede verkoopplaats voorzien voor de producten van de gemeenschap: iconen, sierkaarsen en onze (witte) kaas… We hopen dat de handel zo stilaan weer op gang komt zodat de mensen door eigen werk op normale wijze hun kost kunnen verdienen.

  De volgende dag vierden we naast de zondag ook de voorbereiding dag van het feest van St. Jacques, de patroon van de gemeenschap. ‘s Morgens kwam  een groep vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient op bezoek om er drie, twee meisjes en een jongen deze week bij ons achter te laten. (Achteraan in de “bijlagen” vind je drie video’s over deze dynamische Franse jongerenbeweging). Hoe het feest van onze patroonheilige voor de oorlog in alle vrijheid en feestelijk met hoge gasten gevierd werd, kun je lezen in ons bericht van 27-28-29 november 2010 (ondertussen uitgegeven door de Blauwe Tijger: Poetin en Assad hebben ons leven gered, Syrisch oorlogsdagboek deel I: 2010-2013, blz. 84-87; ISBN 978 94 92161 420). Nu waren we slechts met drie priesters: abouna Georges (Grieks-Melchiet) van Qâra, abouna Paisios (Grieks orthodox) van Deir Atieh en ik. De heilige Jakob (Arabisch: Mar Yakub) was een christen, een Chaldeeuw van edele afkomst. Als intieme vriend van de heidense koning Yasdagerd I van Perzië (399-425) genoot hij aan het koninklijk hof de hoogste eer maar leefde ook helemaal als heiden. Een fel protest van zijn vrouw en zijn moeder brachten hem tot inkeer. Hij meldde de koning dat hij voortaan als christen wilde leven. Dit maakte de koning zo woedend dat hij hem een voorbeeldige straf wilde laten ondergaan opdat niemand zijn voorbeeld zou volgen. Hij werd geleidelijk in stukjes gesneden. Ondertussen gaf de heilige Jakob zijn leven aan God zeggend dat hij binnenkort zal zijn als een ingestort huis en dat hij zijn leven wil geven voor de eenheid van de christenen van oost en west, noord en zuid. Bij de stichting van dit klooster in de 6e eeuw werd hij als patroonheilige gekozen. Bij dit feest hoort tenslotte een sketch om het leven en de marteldood van de heilige Jakobus uit te beelden, wat ’s avonds werd opgevoerd door enkele zusters, fraters en kinderen, tot groot jolijt van iedereen. Een vrijwilliger van S.O.S. Chrétiens de l’Orient maakte er een passende video van. En woensdag kwamen  nog elf vrijwilligers van dezelfde organisatie  om enkele dagen mee te werken en mee te leven. Voor het klaarmaken van de humanitaire hulp in containers of vrachtwagens is er altijd veel werk. Mooi om zien hoe een overvolle vrachtwagen met daar bovenop die jonge mannen met hun witte truitjes om in Qâra zingend  en wuivend hulpgoederen te leveren. Tevens was het weer een aangenaam contact en ’s avonds genoten we van de wederzijdse geestelijke verrijking. Deze jongeren zijn werkzaam in Damascus, Ma’aloula, Homs  en Aleppo. We hebben zelf Ma’aloula voor de oorlog meerdere malen bezocht. Toen we enkele maanden geleden terug het dorp en het St. Thecla klooster bezochten, schrokken we van de zware verwoestingen door al Nousra. Alles verwoest en zwart gebrand. Tevens  was het verheugend om zien hoe vele groepen, vooral jongeren bezig waren aan de opruim en de heropbouw. Van de S.O.S. Chrétiens de l’Orient die daar werkzaam zijn en nu bij ons verblijven, vernemen we  dat de heropbouw al grotendeels voltooid is, mede dank zij het Syrische leger.

  En inmiddels zijn twee fraters voor enkele dagen naar Cyprus waar ons een flink terrein ter beschikking wordt gesteld. Zij zijn uitgezonden als verspieders. Noem het een studiereis. Hier in Syrië zal het zeker nog een hele tijd duren vooraleer we groepen jongeren kunnen ontvangen. De oorlog is aan het eindigen maar de onveiligheid laat nog te wensen over terwijl er in Cyprus geen probleem van veiligheid zal zijn. En het is bij wijze van spreken maar een boogscheut van hier.

  Syrische oorlog als een fopkaars

  Bij verjaardagen wordt wel eens een gebak aangedragen met daarop kaarsen die door de jarige in één adem uitgeblazen moeten worden. Voor de grap gebruikt men soms kaarsen die, wanneer ze uitgeblazen zijn telkens opnieuw beginnen te branden. Heel leuk. Zo lijkt de Syrische oorlog te zijn en zo voelen wij het hier aan. Het oorlogsvuur brandt evenwel niet vanzelf, het wordt hier telkens opnieuw bewust aangestoken. En leuk is het allerminst.

  Zowat 98 % van wat de IS eens in handen had, is heroverd. De islamitische staat in Syrië en Irak is voorbij. Er blijven nog afzonderlijke groepen van terroristen over en de  strijd in Idlib.  Daarom wil Hezbollah zijn militaire raadgevers en eenheden uit Irak terugtrekken en Rusland is ook begonnen met enkele eenheden uit Syrië terug te trekken. Het leger heeft Aleppo, Palmyra, Deir Ezzor heroverd en praktisch heel het Z-O. De grensgebieden met Libanon en Irak zijn veilig (al staan rondom ons nog enkele kanonnen voor de zekerheid!) en het staakt-het-vuren geldt (officieel althans) in meer dan 2.500 steden. Vanuit Baalbek en de Bekavallei (Libanon) beginnen Syriërs terug te komen naar hun land. Ondertussen werden in Deir Ezzor op meerdere plaatsen wapendepots van de vluchtende IS strijders in beslag genomen, o.m. van Amerikaanse en Europese makelij. De laatste vondsten gebeurden nu in Al-Salhiyah, Al-Ashara en Sabekhan: grote hoeveelheden raketten, machinegeweren, zware artillerie, kogels en munitie, vele honderden geweren, auto’s om aanslagen te plegen… Wapens in overvoed. En hoewel er na de opruiming van IS geen enkele reden is dat ongewenste troepen in Syrië blijven, toch hebben de VS het N-O van Syrië bezet in de hoop de rijkste oliebronnen te kunnen controleren. Altijd weer hetzelfde: oorlog voor de olie. Ondanks de verpletterende militaire overmacht van de VS zullen uiteindelijk noch Syrië, noch Rusland dulden dat de oliebronnen van Syrië in Amerikaanse handen komen. En terecht. De VS hebben altijd beweerd dat er slechts 500 Amerikaanse soldaten in Syrië zijn, nu blijken het er meer dan 1.720 te zijn, zoals de Amerikaanse luchtmachtofficier Kwiatkowski woensdag onthulde. Voor de illegale militaire bases van de VS in Syrië is er nu helemaal geen enkele verantwoording mee. Toch blijken ze niet te zullen vertrekken de komende dagen. Van alle oorlogen die de VS met NAVO en bondgenoten begonnen zijn de laatste zestien jaar (sinds de aanslagen van 9/11), zijn ze met geen enkele oorlog opgehouden. Wereldheersers houden niet op van zichzelf en gaan uit zichzelf nooit weg. Gelukkig hebben de 4 + 1 (Rusland, Syrië, Irak, Iran en Hezbollah) met hun hoofdkwartier in Bagdad hun violen gestemd en willen eensgezind het terrorisme uitroeien.

  Wij leven hier met mensen uit verschillende plaatsen van Syrië en iedere week krijgen we mensen op bezoek uit heel het land. Ziehier hoe wij die oorlog aanvoelen. Deze oorlog is zeker zeer complex. Hier wordt om vele en tegenstrijdige belangen door vele landen gevochten. Erdogan blijkt als een sultan te willen heersen over een nieuw uitgebreid Ottomaans rijk, waarbij hij liefst Damascus zou inlijven als een provincie. Poetin heeft hem blijkbaar al tot wat meer redelijkheid gebracht. Saoedi-Arabië wil zijn Wahhabitisch wangeloof liefst wereldwijd verspreiden en heersen over het Midden Oosten. Het duldt geen enkele concurrentie van het sjiitische Iran en de Hezbollah. Daarom wilde het in Libanon door een soort staatsgreep Hezbollah laten ontwapenen en ontmantelen. De acties van de jonge voortvarende kroonprins hadden evenwel het tegenovergestelde effect. Van Libanezen vernemen we dat ze nu meer dan ooit tegen Saoedi-Arabië zijn. Het zionistische Israël wil een zuiver joodse staat die zich willekeurig kan uitbreiden en als super militaire macht het hele Midden Oosten overheersen. Daarom moet alvast Syrië ontmanteld worden en zijn weerstand gebroken. En er spelen nog meer belangen mee. Toch is de achtergrond van deze oorlog ook heel eenvoudig. Het gaat gewoon om macht, nl. vooral het westers imperialisme en om rijkdom, nl. vooral olie. Als een onafhankelijk land zijn rijkdom aan de wereldheersers niet wil afstaan, kan door een militaire invasie de macht en de rijkdom gegrepen worden. Jaren lang probeerde het westen tot een militaire invasie te komen. Bleek dit niet mogelijk dan waren er de gespecialiseerde troepen en doodskaders die de wanorde in het land konden aanwakkeren totdat het in elkaar zou zakken. Zo werd het hier jaren lang geprobeerd. Een vooraanstaande christen werd vermoord (een chirurg in Damascus) en daarna een vooraanstaande soenniet (de zoon van de mufti) om de indruk te wekken dat de geloofsgroepen tegen elkaar aan het vechten waren in een echte burgeroorlog. Een bom ontplofte in een moslimschool en daarna in een christelijke school. De mogelijkheden bleken nagenoeg onbeperkt. Dan kon door een “regeringswissel” het “wettig gezag” overgedragen worden aan een marionet die alles regelt. Lukte ook dit niet dan konden de “vredestroepen” nog zolang mogelijk in het land blijven en trachten de ontwrichting verder te zetten. Het recent uitgelekte “dirty secret” van Raqqa, waardoor de VS een massa terroristen lieten ontsnappen, is hier een illustratie van.

  “De militaire missie van de Amerikaanse bezettingsmacht in het N.O. van Syrië is niet blijvend. Deze positie is onhoudbaar. Het doel waarvoor deze “aanwezigheid” is opgezet is onhoudbaar. Het kadert ook niet in een vast plan. De generaals die het Witte Huis besturen zijn tactisch op hun terrein misschien genieën. Ze zijn evenwel nieuwelingen inzake strategie. Ze volgen blindelings de oproep van de sirenes van de  lobby, alleen maar om nogmaals het Amerikaanse schip op de klippen van de werkelijkheid te laten lopen”  (Moon of Alabama, 28 november 2017: https://www.mondialisation.ca/syrie-loccupation-ou-presence-etasunienne-est-intenable/5620536). Het westen heeft de eenheid – hoewel ook niet ideaal - van het Syrische volk danig onderschat. Het volk, hoewel voor 75 % soennitisch, wil absoluut geen fanatieke islamitische overheersing om zo de speelbal van het westen te worden. Dat horen en ervaren we hier voortdurend.

  Als ook hiermee het doel niet bereikt wordt  dan zijn er nog zovele combinaties mogelijk van “bevriende landen”  die Syrië kunnen proberen te destabiliseren. De VS hebben in Syrië in 2014 een coalitie opgezet van ruim 70 landen!

  “De militaire en politieke mislukking van de golfstaten en de westerse mogendheden in Irak en Syrië zijn nog niet genoeg opdat ze uit het Midden Oosten zouden weg blijven. Verre van daar. Een nieuw scenario werd door het apparaat van de Amerikaanse staat opgezet in partnerschap met de staat Israël. En Saoedi-Arabië moet hierin de voornaamste rol spelen” (Mohammed El Bachir, 24 november 2017: https://www.mondialisation.ca/wahhabisme-et-sionisme-une-sainte-alliance-contre-liran/5619778). Dat de Hezbollah als weerstand tegen de steeds verder gaande zionistische onderdrukking alleen maar sterker geworden is blijft een doorn in het oog van zowel Israël als Saoedi-Arabië. Vandaar nu een heilig verbond van deze twee landen tegen Hezbollah en Iran en tegen de soevereiniteit van Syrië, dat een symbool van weerstand geworden is. Eind 2013 waren wij in zeer groot gevaar en praktisch het slachtoffer van tienduizenden terroristen rondom ons. Welnu het leger, geholpen door de Hezbollah hebben ons toen beschermd. En we zijn op meer dan wondere wijze in leven gebleven (dat zal je kunnen lezen wanneer het tweede deel van ons oorlogsdagboek uitkomt)

  In de Latijnse  liturgie lezen we  deze dagen de profetieën over de grote wereldrijken, die allen eens zullen instorten en die ook werkelijk vergaan zijn: het machtige Perzische rijk, het Griekse rijk, het Romeinse rijk. Tijdens de regering van kiezer Augustus, toen de machtigste man op aarde, is ergens in het kleine plaatsje Bethlehem, in een dierenverblijf,  uit een vluchtelingengezin een Kind geboren. Er was geen plaats in een deftige herberg voor dit gezinnetje. Deze gebeurtenis bleek  van geen enkele betekenis voor het wereldgebeuren. Toch is dit het enige belangrijke dat overgebleven is van heel de geschiedenis van het Romeinse keizerrijk. God is toen Mens worden in  Jezus, de lang verwachte Messias van Israël, de Zoon van God en de  Redder van de wereld. Het licht dat hiermee in de  wereld ontstoken werd is nooit gedoofd en zal eens  bij Zijn Wederkomst een stralend licht zijn dat blijvend is. En dat is geen fopkaars.

  En dit nog:

  vOns vorig bericht geïllustreerd met vele video’s: een ontroerend getuigenis van een christelijke familie in Aleppo die ontsnapte aan de IS dank zij 14 Syrische soldaten, die zelf allen door IS werden gedood; bevrijding en verwoestingen van Al-Bukamal; S.O.S. Chrétiens de l’Orient-vrijwilligers die overdag helpen verwoeste huizen restaureren en ’s avonds met de kinderen voetballen; ’t klooster van Saydnaya en het grote Christusbeeld; Eren Erdem die aantoont dat  het sarin gas langs Turkije met medeweten van de Turkse geheime diensten aan de terroristen in Syrië geleverd werd om valselijk Assad te kunnen beschuldigen; de Balfour verklaring; Avi Schlaim; de pro vita beweging en haar miljoen handtekeningen in Rusland om abortus af te schaffen; video’s over de walgelijke praktijk van Planned Parenthood die delen van geaborteerde baby’s verkoopt; de video over Wolfgang Bittner:  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-51/

  vOns vorig bericht aangevuld met verduidelijking en video’s:
  The Deep State is The Jewish State; de illegale en verwoestende  interventies van de VS;  de  video overWolfgang Bittner:  http://www.katholiekforum.net/2017/11/25/pater-daniel-maes-er-is-een-onuitgesproken-oorlog-bezig-op-wereldschaal/

  vDe 102e verjaardag van de  Armeense genocide door de Turken met nog wat geschiedenis:http://www.golfbrekers.be/terugblik-74/

  vVerhelderend over de vernietigende plannen van de  VS voor o.m. Syrië: https://youtu.be/29r6_ohlWKQ

  vVoorstelling van het boek van onze vriend Jens  de Rycke over de oorlog in Syrië en interview met hem:http://www.novini.nl/doel-regime-change-heiligde-middelen-syrie/

  P. Daniel

   

   

   

   

  03-12-2017 om 17:36 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NVa als onderwijsschoonmoeder

  'De koepels zijn geen dictators die hun scholen tot in de details dicteren hoe ze wel en niet moeten werken', schrijft journaliste Ghijs.  Zo is het. Minister Crevits zegt in essentie hetzelfde: laat het aan het onderwijsveld over om te bepalen HOE door de overheid bepaalde doelstellingen het best bereikt kunnen worden.

  Vanuit de autoritaire partijdiscipline die bij de NVA-top heerst (al ooit één woord van NVA-kritiek op De Wever gehoord? Ja Vuye en Wouters, maar die werden prompt buitengegooid), hebben De Wever en co. de onbedwingbare neiging overal schoonmoeder te gaan spelen en in casu te bepalen hoe scholen wel en niet moeten werken.

  Nu komt het gemeenschapsonderwijs in het vizier. Een tijd geleden kreeg het katholiek onderwijs van opperzedenmeester De Wever te horen dat het 'zijn ziel verkocht'.

  Ghijss formuleert het puntig: 'De NVA heeft het moeilijk om te accepteren dat de koepels meegaan met de realiteit'. De Partij van de Verandering weigert (onderwijs)verandering, want 'wij hebben gelijk'.

  03-12-2017 om 14:44 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!